Dette er en fremragende vare.

§ 175

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Venstrejournalisten Kurt Hiller udgav i 1922 en artikelsamling mod § 175.

Afdeling 175 i den tyske straffelov (§ 175 StGB) eksisterede fra 1. januar 1872 (da rigs straffelov trådte i kraft) til 11. juni 1994. Det gjorde seksuelle handlinger mellem personer af det mandlige køn til en strafbar handling. Indtil 1935 forbød han også "unaturlig utugt med dyr " [1] (fra 1935 til 1969 var dette strafbart i henhold til afsnit 175b) [2] . I alt blev omkring 140.000 mænd dømt i henhold til de forskellige versioner af afsnit 175. Den 1. september 1935 de nationale socialister strammet § 175, blandt andet ved at øge den maksimale straf fra seks måneder til fem års fængsel . Desuden blev lovovertrædelsen udvidet fra seksuelt samkvem til alle "skamfulde" handlinger. Den nyindsatte § 175a blev bestemt for "vanskelige sager" mellem et og ti års fængsel . [3]

DDR vendte tilbage til den gamle version af § 175 i 1950; Afsnit 175a blev fortsat anvendt. Fra slutningen af ​​1950'erne var homoseksuelle handlinger blandt voksne ikke længere strafbare. I 1968 vedtog DDR en helt ny straffelov , der i afsnit 151 gjorde seksuelle handlinger af samme køn med unge til en strafbar handling for både kvinder og mænd. Med virkning fra 1. juli 1989 blev dette afsnit slettet uden erstatning.

Forbundsrepublikken Tyskland fulgte versionerne af §§ 175 og 175a fra nationalsocialismens tid i to årtier. En første reform fandt sted i 1969 og en anden i 1973. Siden har kun seksuelle handlinger med mandlige unge under 18 år været strafbare, hvorimod samtykkealderen for lesbiske og heteroseksuelle handlinger var 14 år. Først efter genforeningen i 1994 blev § 175 ophævet uden erstatning for den gamle Forbundsrepubliks område.

I folkemunden blev homoseksuelle undertiden omtalt som "175'ere". På samme tid blev den 17. maj (17. maj) kaldt "homoseksuel ferie". I dag, i anledning af fjernelse af homoseksualitet fra WHO's diagnosekode for sygdomme den 17. maj 1990, finder der handlinger sted samme dag for den internationale dag mod homofobi, bifobi, interfobi og transfobi .

forhistorie

Afbrænding af Ridder af Hohenberg med sin tjener uden for Zürichs mure (1482)

I anden halvdel af 1200 -tallet ændrede analt samkvem mellem mænd sig fra en syndig , men for det meste fuldstændig lovlig handling til en forbrydelse, der blev straffet med dødsstraf næsten overalt i Europa ( se: Sodomitisk forfølgelse ). I 1532 skabte Charles V et retsgrundlag for denne juridiske praksis med Constitutio Criminalis Carolina , der var gældende i det tyske folks hellige romerske imperium indtil slutningen af ​​1700 -tallet. Så der stod der i § 116:

“Stram vnkeusch, så belagt mod naturen. cxvj. DET er sådan en mand med eynem vihe, mand med mand, kvinde med kvinde, drivende vnkeusch, de har også ødelagt livet, og de skal bedømmes fra liv til død i henhold til sund fornuft med de færre. " [4]
("Straf for utugt, hvis det sker mod naturen. 116. Desuden, hvis en person er utugt med et kvæg, mand med mand, kvinde med kvinde, har de også mistet livet, og efter almindelig skik bør man følge dem direkte ild fra liv til død. ")

Efter at Code pénal fra 1791 i Frankrig allerede fuldstændigt havde elimineret homoseksualitetens kriminalitet (se Homoseksualitet i Frankrig ), reducerede Preussen dødsstraf til fængsel og eksil med indførelsen af ​​den generelle jordlov i 1794 til Pennsylvania (1786) og Østrig ( 1787). Afsnit 1069 og 1070 i den tyvende titel bestemt:

"Sodomiterey og andre sådanne unaturlige synder, som ikke kan nævnes her på grund af deres vederstyggelighed, kræver en fuldstændig udslettelse af hukommelsen."
“Derfor, efter at have været udsat for et års eller flere års fængselsstraf med velkomst og farvel, bør en sådan kriminel for evigt blive forvist fra det sted, hvor han blev, hvor hans last er blevet kendt, og det muligvis misbrugte dyr skal aflives eller hemmeligt fra det område, der skal fjernes. "

"Velkommen og farvel" betyder fysisk straf i begyndelsen og slutningen af ​​fængselsstraffen. På det tidspunkt blev sodomi forstået at betyde alt, hvad der ikke repræsenterede samleje mellem en mand og en kvinde. På det tidspunkt var Preussen stadig en pioner og blev anset for at være oplysende - men blev hurtigt overhalet af andre lande med hensyn til udvikling. Den franske Code Pénal fra 1810 kriminaliserede kun handlinger, der forstyrrede tredjemands rettigheder, hvilket førte til fuldstændig legalisering af seksuelle handlinger mellem mænd. Som en del af sine erobringer eksporterede Napoleon straffeloven og civilloven i den annekterede venstre bred af Rhinen , hvor straffeloven indtil indførelsen af ​​den tyske straffelov er blevet opretholdt den 1. januar 1872 [5] og andre i et antal af lande, såsom Holland . Også Bayern tog sit spor fra den franske model og droppede i sin kode fra 1813 alle forbrydelser uden offer uden erstatning. I Preussen blev den kriminelle del af den almindelige jordlov med virkning fra 1. juli 1851 erstattet af straffeloven for de preussiske stater . Der blev lovovertrædelsen igen defineret mere præcist, og i stedet for forvisning blev der fastsat midlertidig benægtelse af borgerrettigheder . Afsnit 143 sagde:

"Den unaturlige utugt, der begås mellem personer af det mandlige køn eller af mennesker med dyr, skal straffes med fængsel fra seks måneder til fire år samt med tidligt forbud mod udøvelse af borgerlige rettigheder."

Den 1. juli 1853 bekræftede den preussiske højere domstol den tidligere juridiske udtalelse om, at "gensidig onani" mellem mand og mand er ustraffet. [6] Allerede i 1865 forelagde Karl Heinrich Ulrichs et andragende til den tyske advokatforening om at afskaffe straffebestemmelserne, men dette blev undertrykt. På Juristentags møde den 29. august 1867 i München krævede Ulrichs offentligt afskaffelse af alle afsnit rettet mod " Urninge " foran 500 tilhørere, men blev forhindret i at afslutte sin tale af juristernes høje protester. Fra 1868 begyndte drøftelserne om en straffelov for det nordtyske forbund , og fra efteråret 1868 henviste Ulrichs adskillige andragender til de ansvarlige politikere, hvilket i sidste ende gik ubemærket hen.

I betragtning af udviklingen i Frankrig, de besatte områder, Bayern og stemmer fra individuelle læger og advokater gav det preussiske justitsministerium den kongelige videnskabelige deputation til den medicinske sektor at afgive en ekspertudtalelse, som omfattede de berømte læger Rudolf Virchow og Heinrich Adolf von Bardeleben . Den 24. marts 1869 fremlagde medlemmerne af deputationen deres rapport: Som læger så de ikke det som deres kompetence til at bedømme, om individuelle utugtshandlinger repræsenterer en særlig umoralitet eller forringelse af mennesker i modsætning til andre. De fandt sig ude af stand til at "give nogen begrundelse for, at selvom andre former for utugt ignoreres af straffeloven, bør utugt med dyr eller mellem personer af det mandlige køn trues med straf" . Sektion 143 i den preussiske straffelov fremgår af udkastet til straffeloven for det nordtyske forbund som afsnit 152. Udover Ulrichs modsætter Karl Maria Kertbeny sig også strafferetligt ansvar i udkastet og opfandt udtrykkene "homoseksuel" og "heteroseksuel". I 1870 forelagde Bismarck udkastet til en straffelov, der var godkendt af Forbundsrådet for Rigsdagen i det Nordtyske Forbund. Straffeansvaret for handlinger af samme køn blandt mænd er begrundet med hensyn til den offentlige mening :

”Selv om man kunne begrunde udeladelsen af ​​disse straffebestemmelser ud fra medicinens synspunkt, som af nogle af årsagerne taget fra visse strafferetlige teorier; folkets juridiske bevidsthed bedømmer disse handlinger ikke bare som last, men som en forbrydelse, og lovgiveren må med rimelighed have forbehold over for at erklære handlinger, der er i modstrid med disse juridiske synspunkter, som strafbare, som i den offentlige mening er strafbare. "

En fritagelse for straf vil derfor blive kritiseret som en juridisk fejl. Formuleringen fra 1851 er således vedtaget i straffeloven for det nordtyske forbund .

imperium

Tabel 1: Forseelser i henhold til § 175 i den tyske straffelov (1902–1918)
år Dømt Overbeviser
1902 364 / 393 613
1903 332 / 389 600
1904 348 / 376 570
1905 379 / 381 605
1906 351 / 382 623
1907 404 / 367 612
1908 282 / 399 658
1909 510 / 331 677
1910 560 / 331 732
1911 526 / 342 708
1912 603 / 322 761
1913 512 / 341 698
1914 490 / 263 631
1915 233 / 120 294
1916 278 / 120 318
1917 131 / 70 166
1918 157 / 3. 118
Mellemkolonne: homoseksualitet / sodomi

Den 1. januar 1872 blev det nordtyske forbunds straffelov, der var trådt i kraft præcis et år tidligere, det tyske rigs straffelov. Dette betød, at seksuelt samkvem mellem mænd igen var strafbart i Bayern. Næsten ord for ord med sin preussiske model fra 1851, den nye paragraf 175 i Rigs -straffeloven (RStGB) foreskrev:

“Den unaturlige utugt, der begås mellem personer af det mandlige køn eller af personer med dyr, skal straffes med fængsel; tabet af borgerrettigheder kan også anerkendes. "

Minimumsstraffen er reduceret fra seks måneder til en dag i forhold til § 143 i straffeloven for de preussiske stater . Tabet af borgerrettigheder kan omfatte tilbagekaldelse af doktorgraden eller tilbagetrækning af aktive og passive stemmerettigheder .

Andragende fra den videnskabeligt-humanitære komité (1926)

Allerede i 1860'erne havde personer som Karl Heinrich Ulrichs og Karl Maria Kertbeny uden held løftet deres stemme mod den preussiske § 143. I det tyske kejserrige, den videnskabeligt-humanitære komité (WhK) grundlagt i 1897, blev der dannet en dignitarist-bevægelse, som forsøgte at tage affære mod § 175 med tesen om homoseksuelles medfødte natur.

Et andragende baseret på dette argument fra lægen og formanden for det videnskabeligt-humanitære udvalg Magnus Hirschfeld om at slette § 175 lykkedes at indsamle 6.000 underskrifter i 1897. Et år senere introducerede SPD -formanden August Bebel dem for Rigsdagen . Den ønskede succes blev imidlertid ikke til noget. De opsigtsvækkende retssager i forbindelse med Harden-Eulenburg-sagen fandt sted mellem 1907 og 1909. Fra 1909 til første verdenskrig forårsagede dette en mærkbar stigning i antallet af domme for homoseksualitet. Godt ti år efter Hirschfelds andragende, planlagde regeringen at udvide afsnit 175 til også at omfatte kvinder. I deres "foreløbige udkast til en tysk straffelov" (E 1909) stod der:

”Faren for familieliv og unge er den samme. Der er troværdige beviser for, at sådanne tilfælde stiger i moderne tid. Det er derfor af moral og almen velfærd, at straffereglerne også bør udvides til at omfatte kvinder. ” [7]

Ifølge eksperters beregninger skulle udkastet tidligst stemmes om i Rigsdagen i 1917. Første verdenskrig og det tyske kejserrigs fald gjorde det til spild af tid.

Weimar -republikken

Tabel 2: Forseelser i henhold til § 175 i den tyske straffelov (1919–1933)
år Dømt Overbeviser
1919 110 / 10 89
1920 237 / 39 197
1921 485 / 86 425
1922 588 / 7. 499
1923 503 / 31 445
1924 850 / 12. 696
1925 1225 / 111 1107
1926 1126 / 135 1040
1927 911 / 118 848
1928 731 / 202 804
1929 786 / 223 837
1930 723 / 221 804
1931 618 / 139 665
1932 721 / 204 801
Mellemkolonne: homoseksualitet / sodomi

I Weimarrepublikken, som i det tyske kejserrige, mislykkedes venstrepartiernes forsøg på at afskaffe § 175 på grund af mangel på flertal. Som et resultat af den opsigtsvækkende retssag mod seriemorderen Fritz Haarmann i 1924 skød antallet af sager og domme i vejret og forblev derefter på et højere niveau end før 1914. På den anden side gjorde forskellige retsreformer det muligt at omdanne små fængselsstraffe til bøder eller for at suspendere dem mange domstole, der brugte domfældelserne i henhold til § 175. [8.]

I 1927 distribuerede Friedrich Radszuweit en opfordring til at reformere afsnit 175 til medlemmer af Rigsdagen . [9] mere lovende var imod planerne fra en center-højre regering i 1925 om at stramme § 175. For denne nye situation bør ikke kun beischlaf lignende handlinger være relevante, men også andre former for homoseksuel aktivitet såsom gensidig onani .

For at begrunde de to nye afsnit citerede forfatterne beskyttelsen af ​​folkesundheden:

”Det kan antages, at det tyske syn på det seksuelle forhold fra mand til mand ser ud til at være en aberration, der er i stand til at knuse karakter og ødelægge moralsk følelse. Hvis denne aberration spredes yderligere, fører det til degeneration af folket og fald i deres styrke. " [10]

Da dette udkast blev diskuteret af Straffelovkomitéen i den tyske Rigsdag i 1929, lykkedes det KPD , SPD og DDP i første omgang at mobilisere et flertal på 15:13 stemmer mod § 296. Dette ville være ensbetydende med at legalisere "simpel homoseksualitet" blandt voksne mænd. Samtidig besluttede et overvældende flertal - mod kun tre stemmer fra KPD - at indføre den nye § 297 (såkaldte kvalificerede sager). Men selv denne delvise succes, som den seksuelle reformvidenskabelige -humanitære komité karakteriserede som "et skridt fremad og to skridt tilbage", blev fortrudt i marts 1930, da det interparlamentariske udvalg for strafferetlig lovlig tilpasning mellem Tyskland og Østrig vedtog § 23: 21. 296 blev genindført i reformpakken. Det blev dog ikke tilfældet, fordi præsidentskabene i begyndelsen af ​​1930'erne stort set bragte den parlamentariske lovgivningsproces i stå.

Nationalsocialisme

Tabel 3: Overbevisning i henhold til §§ 175, 175a og b (1933–1943)
år voksen Teenagere
1933 853 104
1934 948 121
1935 2106 257
1936 5320 481
1937 8271 973
1938 8562 974
1939 8274 689
1940 3773 427
1941 3739 687
1942 3963 nv
1943 * 2218 nv
Unge: op til 18 år
* 1943: 1. halvår fordoblet
Kilder: "Statistisches Reichsamt"
og Baumann 1968, s. 61
[11]

I 1935, de nationalsocialisterne strammet § 175 (lov den 28. juni, 1935, trådte i kraft den 1. september, 1935): Ved at slette adjektivet "unaturlig", den traditionelle begrænsning af seksuel blev samleje ophævet. Strafforbrydelsen blev nu anset for opfyldt, hvis "objektivt set blev den generelle skamfølelse krænket og subjektivt set var der en vellystig hensigt om at vække lysten hos en af ​​de to mænd eller en tredjepart". [12] Dette betød, at fra nu af kunne enhver usømmelig handling mellem mænd forfølges, for så vidt en "vellystig hensigt" var forbundet med det. Dette omfattede ikke kun gensidig onani, som tidligere var ustraffet. I teorien burde "bare se på det elskede objekt" eller "bare røre ved det" være nok til at blive straffet. Selv det tidligere ustraffede ”strøg, krammede, kyssede osv.” Blev nu truet med fængsel. [13]

Derudover blev der oprettet en ny sektion 175a - svarende til det, der var planlagt i 1925 - som straffede såkaldte kvalificerede sager som "alvorlig utugt " med straffetjeneste mellem et og ti år. [3] Disse omfattede:

 1. homoseksuelle handlinger håndhævet ved vold eller trussel om vold ( voldtægt ),
 2. udnyttelsen af ​​et afhængighedsforhold,
 3. homoseksuelle handlinger med mænd under 21 år og
 4. mandlig prostitution .

Den "unaturlige utugt med dyr " blev outsourcet i henhold til § 175b.

I den officielle begrundelse var ændringen til § 175 begrundet med interessen i at "bevare folks moralske sundhed", fordi "erfaring har vist, at homoseksualitet har en" tendens til epidemisk spredning "og har" en skadelig indflydelse "på "Berørte grupper". Kort efter "Röhm Putsch" begrundede professor Wenzeslaus von Gleispach den planlagte stramning med truslen om "forfalskning af det offentlige liv" og vedtog dermed Himmlers trusselscenario om, at homoseksuelle kunne infiltrere og ødelægge den nationalsocialistiske "mændestat": "Gennem tolerance mandlig homoseksualitet ville resultere i en forvrængning af den forestilling og det grundlag, som hele vores sociale liv hviler på. En homoseksuel mand kan f.eks. B. blive domineret i sin aktivitet i embedet af motiver, der ikke kan forudses. Han er så at sige en kvinde i en hanbeklædning. Dette skaber det, jeg gerne vil kalde en forfalskning af det offentlige liv. ” [14] [13]

Faktisk var ændringen en sen konsekvens af den såkaldte Röhm Putsch , som nationalsocialisterne også brugte til at vaske deres ry i den konservative og frem for alt katolske befolkning. Efter mordet på Röhm var vejen klar for den forfølgelsespolitik, som Himmler førte. I december 1934 begyndte Gestapo at angribe homoseksuelle i Berlin. I de følgende måneder blev hundredvis, muligvis endda flere tusinde homoseksuelle mænd anholdt og deporteret til de tidlige koncentrationslejre i Columbiahaus og Lichtenburg. Men de fleste af de anholdte homoseksuelle kunne ikke bevises for at have begået kriminelle handlinger i paragrafens forstand, fordi dette kun kriminaliserede "seksuelt samkvem", gensidig onani på den anden side var fritaget for straf. Mange af de anholdte indrømmede sidstnævnte ved deres afhøring, men benægtede yderligere handlinger. Du kunne ikke lovligt retsforfølge dem på den måde. På grund af forfølgelsen af ​​Gestapo følte Rigs justitsministerium sig tvunget til at handle. Siden marts 1935 har der været flere møder, hvis formål var at stramme § 175. Sådan er det hemmelige regeringsrådsmedlem Dr. Leopold Schäfer senere, ville "dårlige oplevelser fra sidste tid" have "gjort det tilrådeligt at få indført stramninger af reglerne mod utugt af samme køn mellem mænd, der var forudset til en generel fornyelse af straffeloven på forhånd". Den største "mangel" i det gamle afsnit var, at "der kun blev foretaget samlejlignende handlinger, så anklagemyndigheden og politiet ikke kunne gribe ind mod åbenlyst samkøbt samkvem mellem mænd, hvis de ikke kunne bevise sådanne handlinger". [13]

Kriminaliseringen af ​​lesbisk seksualitet blev bevidst undgået, da straffeloven blev strammet i 1935. Kun mandlig homoseksualitet og utugt med dyr var stadig strafbare. At kvinder faktisk blev dømt efter § 175 i enkeltsager, som Claudia Schoppmann bemærker, havde i modsætning til hendes insinuation intet med kvindelig homoseksualitet at gøre. Fordi "en kvinde" kunne "deltage i handlingen af ​​manden som en tilskyndelse eller assistent". En dom for "utugt med dyr" var også mulig, indtil 1935 ifølge § 175, derefter ifølge den nyoprettede § 175b. Selv før 1933 blev kvinder regelmæssigt dømt i henhold til § 175, hvor utugt med dyr var hovedårsagen. Mellem 1920 og 1930 skyldtes ti af i alt tolv domme over kvinder. Tilsvarende statistik er også tilgængelig for årene 1933 til 1943: Ifølge denne blev 23 kvinder dømt i henhold til §§ 175 i denne periode. Disse omfattede mindst otte tilfælde af utugt med dyr, som statistikken kun viste separat for årene 1933 til 1936. [15] [16]

Stramningerne resulterede i en tidobling i antallet af domme fra 801 (1932) til over 8.000 (1937 og 1938). Alene mellem 1937 og 1939 blev næsten 100.000 mænd registreret i det hemmelige " Rigs centrale kontor for bekæmpelse af homoseksualitet og abort ". I alt næsten 50.000 mænd blev prøvet for homoseksualitet i det tyske rige mellem 1933 og 1945. Omkring 5.000–6.000 blev sendt til en koncentrationslejr, hvor de blev angivet med en lyserød trekant . [17] Tesen, der blev anbefalet i tidligere forskning, om, at homoseksuelle blev fordømt særlig ofte, relativiseres af en ny forskning af Alexander Zinn. For eksempel kan opsigelsesgraden på op til 40 procent, der er bestemt for metropolerne Berlin og Hamborg, ikke overføres til hele rigets område. Ifølge Zinns resultater fremstår en opsigelsesrate på ti til tyve procent mere realistisk. [18] På samme tid, især i store byer, var der gentagne rapporter fra tilskuere. For eksempel modtog Gestapo i 1938 følgende anonyme brev:

Telex fra Gestapo beordrer beskyttende forældremyndighed mod en "uforbederlig homoseksuel"
“Vi - en stor del af kunstnerblokken på Barnayweg - beder dig på det kraftigste om at iagttage hr. B., der bor sammen med fru F… som en lejer, der hver dag har unge drenge med på en slående måde. Det fortsætter ikke sådan ... Vi beder dig oprigtigt om at videregive sagen til observation. " [19]

Stramningerne gjorde det også let at skændes og retsforfølge dem, der tænker anderledes politisk under påskud af homoseksualitet. [20] Denne instrumentalisering af straffeloven til politisk forfølgelse fandt sted ikke kun i enkeltsager, men også i løbet af systematiske "udrensninger" som f.eks. Dresden -retssagerne . I denne forfølgelsesforanstaltning blev omkring 300 oppositionelle sudetetyskere, der havde kæmpet for at integrere Sudetenland i det tyske rige, anholdt på anklager om homoseksuel forseelse i 1939 og i mange tilfælde efterfølgende idømt fængselsstraffe af Dresden Regional Court eller taget i beskyttelse forældremyndighed.

I modsætning til kriminalpolitiet kunne Gestapo til enhver tid beordre beskyttende forældremyndighed mod homoseksuelle mænd. Denne vilkårlige foranstaltning var z. B. Anvendt efter frifindelse, eller hvis den fængselsstraf, der allerede var afsagt, blev vurderet til at være for mild. I stedet havde kriminalpolitiet midlerne til forebyggende tilbageholdelse . Dette påvirkede såkaldte farlige moralske og professionelle kriminelle. I et cirkulære udstedt af Reich Main Security Office den 12. juli 1940 blev det fastslået, at "alle homoseksuelle, der har forført mere end én partner, skal anbringes i forebyggende politiarrest efter deres løsladelse fra fængslet". Kun omkring 40 procent af de mænd, der blev sendt til en koncentrationslejr på grundlag af en forebyggende eller beskyttende tilbageholdelsesordre, og som var markeret med den grønne eller lyserøde trekant , formåede at overleve lejrens system. Efter deres frigivelse af de allierede blev nogle af dem overført tilbage til et fængsel, fordi de endnu ikke fuldt ud havde afsonet deres straf efter § 175, som stadig er i kraft. [21]

efterkrigstiden

Udvikling i den sovjetiske besættelseszone og Den tyske demokratiske republik

OdF ID, der er erklæret ugyldigt; magistraten i Østberlin nægtede at anerkende fanger fra Rosa-Winkel som "ofre for fascisme"

I den sovjetiske besættelseszone (SBZ) var udviklingen til højre inkonsekvent. Mens regeringen i Thüringen besluttede at moderere §§ 175 og 175a i 1945, hvilket groft svarede til straffelovudkastet fra 1925, fortsatte versionen fra 1935 uændret i de andre lande. I 1946 anbefalede den juridiske undersøgelseskomité for Magistraten i Greater Berlin "ikke at indarbejde § 175 StGB i en ny straffelov", men denne anbefaling havde ingen konsekvenser. For Sachsen-Anhalt afgjorde den højere regionale domstol (OLG) Halle i 1948, at afsnit 175 til 175b typisk var nazistisk uretfærdighed, fordi de havde brudt en progressiv juridisk udvikling og gjort det til sin modsætning. Homoseksuelle handlinger skal derfor udelukkende fordømmes i henhold til straffeloven i Weimarrepublikken.

Et år efter republikkens grundlæggelse i 1949 besluttede Kammerretten i (Øst) Berlin for hele den tyske demokratiske republik, at § 175 i den gamle version, gældende indtil 1935, skulle anvendes. I modsætning til OLG Halle overholdt den imidlertid uændret den nye § 175a, fordi den tjener til at beskytte samfundet mod "socialt skadelige homoseksuelle handlinger af kvalificeret karakter". I 1954 fastslog den samme domstol, at § 175a i modsætning til § 175 ikke forudsætter handlinger, der ligner samleje. Utroskab er enhver handling, der foretages for at vække seksuel nydelse ", der krænker vores arbejdende folks moral".

§ 8 i straffelovstillæggelsesloven udelukkede strafferetlig forfølgelse for mindre lovovertrædelser den 1. februar 1958, hvis lovovertrædelsen ikke udgjorde en trussel mod det socialistiske samfund på grund af manglen på skadelige konsekvenser. Dette satte § 175 de facto ude af drift, da Kammerretten i (Øst) Berlin fastslog, at "alle strafbare handlinger, der falder ind under § 175 gamle version, bør bruges i vid udstrækning på grund af ubetydeligheden" . Homoseksuelle handlinger blandt voksne forblev derfor ustraffet fra slutningen af ​​1950'erne.

I 1968 gav Den Tyske Demokratiske Republik sig sin egen straffelov. In ihm bestimmte der neue § 151 StGB-DDR eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Verurteilung auf Bewährung für einen Erwachsenen, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts „sexuelle Handlungen vornimmt“. Aufgrund der nicht länger geschlechtsbezogenen Formulierung erfasste das Strafgesetz nun auch Sex zwischen Frauen und Mädchen unter 18 Jahren.

Am 11. August 1987 hob das Oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik ein Urteil wegen § 151 mit der Begründung auf, dass „Homosexualität ebenso wie Heterosexualität eine Variante des Sexualverhaltens darstellt. Homosexuelle Menschen stehen somit nicht außerhalb der sozialistischen Gesellschaft, und die Bürgerrechte sind ihnen wie allen anderen Bürgern gewährleistet.“ Ein Jahr später strich die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik in ihrem 5. Strafrechtsänderungsgesetz vom 14. Dezember 1988 den § 151 ersatzlos. Das Gesetz trat am 1. Juli 1989 in Kraft. [22]

Von diesem Zeitpunkt an galt allein § 149 StGB-DDR (Einfacher Mißbrauch) , der einheitlich für homo- und heterosexuelle Erwachsener mit Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewährung androhte, wenn der Erwachsene den Jugendlichen "unter Ausnutzung der moralischen Unreife durch Geschenke, Versprechen vor Vorteilen oder in ähnliche Weise dazu mißbraucht, mit ihm Geschlechtsverkehr auszuüben oder geschlechtsverkehrsähnliche Handlungen vorzunehmen."

Entwicklung in der alten Bundesrepublik

Statistiken der Verfolgung nach § 175 in der BRD; Nachkriegszeit bis 1994;
Rainer Hoffschildt , Dezember 2016
Tab. 4: Verurteilungen nach §§ 175, 175a (1946–1994)
Jahr Anzahl Jahr Anzahl
1946 :1152 1970 : 340
1947 :1344 1971 : 372
1948 :1536 1972 : 362
1949 :1728 1973 : 373
1950 : 2158 1974 : 235
1951 : 2359 1975 : 160
1952 : 2656 1976 : 200
1953 : 2592 1977 : 191
1954 : 2801 1978 : 177
1955 : 2904 1979 : 148
1956 : 2993 1980 : 164
1957 : 3403 1981 : 147
1958 :3486 1982 : 163
1959 :3804 1983 : 178
1960 :3406 1984 : 153
1961 : 3196 1985 : 123
1962 : 3098 1986 : 118
1963 : 2803 1987 : 117
1964 : 2907 1988 : 95
1965 : 2538 1989 : 95
1966 : 2261 1990 : 96
1967 : 1783 1991 : 86
1968 : 1727 1992 : 77
1969 : 894 1993 : 76
1994 : 44
Quelle: Hoffschildt 2002 [23]
* 1946–1949 Komplettschätzung,
angelehnt an den Verlauf um den Ersten Weltkrieg
* Vor 1962 bzw. 1961 sind
West-Berlin und Saarland dabei.
(In früheren Quellen nie berücksichtigt!)
* 1958–1960 Teilschätzung Saarland (≈59)

Schon vor der Gründung der Bundesrepublik hatte in den westlichen Besatzungszonen kaum ein Zweifel an der Fortgeltung der §§ 175 und 175a in ihrer Fassung von 1935 bestanden. 1949 wurde nun auch offiziell alles bis dahin geltende Recht übernommen, „soweit es dem Grundgesetz nicht widerspricht“ ( Art. 123 Abs. 1 GG ). In einer Reihe von Entscheidungen schloss sich der Bundesgerichtshof hinsichtlich der Auslegung des § 175 der Rechtsprechung der Zeit des Nationalsozialismus an, wonach der Tatbestand der Unzucht keine gegenseitige Berührung voraussetzt. Bestraft werden könne auch gleichzeitige Masturbation oder der Zuschauer beim Triolenverkehr . Allerdings wurde aus dem Merkmal „Treiben“ abgeleitet, dass das Handeln „stets eine gewisse Stärke und Dauer haben“ müsse. Auf dieser Grundlage kam es zwischen 1950 und 1969 zu mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren und etwa 50.000 rechtskräftigen Verurteilungen.

Während einige Richter große Bedenken hatten, den ihrem Rechtsempfinden widersprechenden § 175 anzuwenden – so verurteilte 1951 das Landgericht Hamburg zwei homosexuelle Männer lediglich zu einer Ersatzgeldstrafe von 3 DM –, legten andere besonderen Ehrgeiz bei der Strafverfolgung an den Tag. Eine Verhaftungs- und Prozesswelle in Frankfurt am Main zeigte 1950/51 erschütternde Folgen:

„Ein Neunzehnjähriger springt vom Goetheturm , nachdem er eine gerichtliche Vorladung erhalten hat, ein anderer flieht nach Südamerika, ein weiterer in die Schweiz, ein Zahntechniker und sein Freund vergiften sich mit Leuchtgas . Insgesamt werden sechs Selbstmorde bekannt. Viele der Beschuldigten verlieren ihre Stellung.“ [24]

Die Frankfurter Prozessserie, die zwar deutliche Kontinuitäten zur NS-Zeit aufweist, aber auch unter den neuen Vorzeichen der Ära Adenauer stattfand, wurde maßgeblich vonseiten der Frankfurter Staatsanwaltschaft durch die Instrumentalisierung des Strichjungen Otto Blankenstein als Kronzeugen initiiert. [25]

Im September 1951 brachte der Bonner Amtsgerichtsrat Richard Gatzweiler im römisch-katholischen Volkswartbund sein erstes Pamphlet zum Thema Homosexualität heraus, in dem er quasi eine Verschärfung der Vorgehensweise und die Strafbarkeit weiblicher Homosexualität forderte. Mit der biblischen Metapher „Was soll man aber mit einem Baum tun, dem die Fruchtbarkeit versagt ist?“ und anderen Aussagen näherte er sich dem nationalsozialistischen Sprach- und Argumentationsgebrauch. Auch hielt er die Suizide im Zuge der Frankfurter Ermittlungen letzten Endes für durchaus gerechtfertigt und wünschenswert. [26] Viele kirchliche Gemeindeblätter verbreiteten seine Ideen. [27] Im selben Monat sprach sich beim 39. Deutschen Juristentag in Stuttgart eine knappe Mehrheit (14:11 Stimmberechtigte bei 300 Teilnehmern) für Straflosigkeit nach § 175 und für eine Neufassung des § 175a aus. [27]

1952 bzw. 1954 reichten zwei Männer Verfassungsbeschwerde ein mit der Begründung, die §§ 175 und 175a seien schon allein deshalb nichtig, weil sie auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes erlassen worden seien. Außerdem verstießen sie gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Geschlechter ( Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ( Art. 2 Abs. 1 GG). Am 10. Mai 1957 wies das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde zurück. [28] [29] Die beiden Strafbestimmungen seien „formell ordnungsgemäß erlassen“ worden und „nicht in dem Maße ‚nationalsozialistisch geprägtes Recht'“, dass ihnen „in einem freiheitlich-demokratischen Staate die Geltung versagt werden müsse“. Die unterschiedliche Behandlung männlicher und weiblicher Homosexualität wurde auf biologische Gegebenheiten und das „hemmungslose Sexualbedürfnis“ des homosexuellen Mannes zurückgeführt. Als zu schützendes Rechtsgut wurden „die sittlichen Anschauungen des Volkes“ genannt, die sich maßgeblich aus den Lehren der „beiden großen christlichen Konfessionen “ speisten.

Ein 1962 (damals regierte das Kabinett Adenauer IV unter Konrad Adenauer ) vorgelegter Regierungsentwurf eines Strafgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland [30] [31] rechtfertigte – entgegen dem Vorschlag der Großen Strafrechtskommission von 1959 (wo Vertreter von CDU/CSU selten anwesend waren) [32] – die Beibehaltung des § 175 wie folgt:

„Vor allem stände auch für die Homosexuellen nichts im Wege, ihre nähere Umgebung durch Zusammenleben in eheähnlichen Verhältnissen zu belästigen. [33] […] Ausgeprägter als in anderen Bereichen hat die Rechtsordnung gegenüber der männlichen Homosexualität die Aufgabe, durch die sittenbildende Kraft des Strafgesetzes einen Damm gegen die Ausbreitung eines lasterhaften Treibens zu errichten, das, wenn es um sich griffe, eine schwere Gefahr für eine gesunde und natürliche Lebensordnung im Volke bedeuten würde.“ [34]

und meinte weiterhin:

„Die von interessierten Kreisen in den letzten Jahrzehnten wiederholt aufgestellte Behauptung, dass es sich bei dem gleichgeschlechtlichen Verkehr um einen natürlichen und deshalb nicht anstößigen Trieb handele, kann nur als Zweckbehauptung zurückgewiesen werden. […] Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge.“ [35]

Ab 1965 zeichnete sich der allgemeine Wertewandel in der Gesellschaft auch zunehmend in der Statistik der Verurteilungen durch sinkende Zahlen ab. Auch die Verhaftung (1966) von und der Prozess (1967) gegen Jürgen Bartsch hinterließen keine sichtbaren Spuren in der Statistik, im Gegensatz zu Haarmann, dessen Opfer auch älter waren. Durch das 1. StrRG vom 25. Juni 1969 wurde kurz vor Ende der Großen Koalition von Bundeskanzler Kiesinger der § 175 reformiert, indem das Totalverbot aufgehoben wurde und nur noch die qualifizierten Fälle (Sex mit einem unter 21-Jährigen, homosexuelle Prostitution und Ausnutzung eines Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnisses) erhalten blieben, die vorher durch § 175a geregelt worden waren. Wie dieser entfiel nun auch § 175b ( Sodomie ). Die Änderungen traten am 1. September 1969 in Kraft, weshalb die Zeit bis zum Aufkommen der heutigen Schwulenbewegung ab 1970 (Gründung der „Homosexuellen Aktionsgruppe Bochum“ (HAG)) auch „Nachseptember“ genannt wird. [36] [37] Die Änderung führte jedoch zu merkwürdigen Fallgruppen: Waren beide über 21 (damals Alter der Volljährigkeit ) oder unter 18 Jahre alt, so war es straffrei. War einer über 21, der andere unter 21 Jahre, so wurde nur der Ältere bestraft. Waren beide zwischen 18 und 21 Jahre alt, so machten sie sich jedoch beide strafbar. Das Gericht konnte für unter 21-Jährige von einer Strafe absehen, was die Lage entschärfte.

„Man male sich die Folgen aus: Zwei gleichaltrige Freunde dürfen gleichgeschlechtliche Beziehungen miteinander pflegen, bis sie achtzehn Jahre alt werden, dann müssen sie drei Jahre pausieren, und nach Vollendung des 21. Lebensjahres dürfen sie ihre Beziehungen wieder aufnehmen. […] Man darf vermuten, dass der Gesetzgeber auf kaltem Wege das heiß umstrittene Sonderrecht für die Bundeswehr einschmuggeln wollte. So aber geht es nicht.“

Helmut Ostermeyer : Bielefelder Richter, 1969 [38]

Am 23. November 1973 führte das Kabinett Brandt II (eine sozialliberale Koalition ) eine umfassende Reform des Sexualstrafrechts durch. Der entsprechende Abschnitt im StGB wurde von „Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit“ in „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ umbenannt. Ebenso wurde der Begriff der Unzucht durch den der „sexuellen Handlungen“ ersetzt. Im § 175 blieb nur noch der Sex mit Minderjährigen als qualifizierendes Merkmal zurück, wobei man das sogenannte Schutzalter von 21 auf 18 Jahre absenkte. Am 2. Oktober 1973 bestätigte das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss diese Fassung als verfassungskonform. [39] Ab 1975 kam es jährlich nur mehr zu maximal 200 Verurteilungen.

Sexuelle Kontakte zwischen Frauen fanden im Strafgesetz keine Erwähnung. Für Mädchen galt ein Schutzalter von 14 Jahren. Mit dem damaligen § 182 konnte auf Antrag eines Erziehungsberechtigten die Verführung eines Mädchens zwischen Jahren 14 und 16 durch einen Mann zum Beischlaf geahndet werden. War der Mann noch nicht 21 Jahre alt, konnte das Gericht von Strafe absehen.

In der Kommentierung zu § 175 wurde ab 1973 bis in die 80er Jahre als zu schützendes Rechtsgut die ungestörte sexuelle Entwicklung des männlichen Jugendlichen angegeben. [40] Dies entsprach auch der Begründung der Bundesregierung im Entwurf des Vierten Gesetzes zur Reform des Strafrechts (4. StrRG). [41] Seitens des Gesetzgebers ging man folglich davon aus, dass der männliche Jugendliche einen bleibenden Schaden erleiden könne, wenn er sexuellen Kontakt zu einem Mann hat, selbst dann, wenn dies in beiderseitigem, vollen Einvernehmen geschieht. Dieser Denkansatz entsprach der sogenannten Prägungs- bzw. Verführungstheorie, wonach sich Homosexualität auch dadurch spontan verbreite, dass Jugendliche von Erwachsenen verführt werden. [42]

Das Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 1980 forderte, „um Homosexuelle rechtlich und gesellschaftlich gleichzustellen“, § 175 zu streichen. Für den Schutz von Kindern und Abhängigen reichen die übrigen Strafbestimmungen aus. [43] Die FDP konnte diese Forderung in den Verhandlungen zur Regierungsbildung ( Kabinett Schmidt III ) nicht durchsetzen. [44] [45] [46]

Am 9. März 1989 brachten 40 Abgeordnete und die Fraktion Die Grünen einen Gesetzentwurf zur ersatzlosen Streichung des §§ 175 StGB im Deutschen Bundestag ein, [47] der jedoch sowohl von der Regierungskoalition aus CDU und FDP als auch von der SPD abgelehnt wurde.

Entwicklungen nach 1990

Streichung des § 175

Die deutsche Wiedervereinigung änderte zunächst nichts an der unterschiedlichen Behandlung der Homosexualität in Ost und West. Der Einigungsvertrag setzte zwar das Bundes-StGB im Beitrittsgebiet in Kraft, jedoch mit der Maßgabe, dass ua §§ 175, 182 und 236 (Entführung mit Willen der Entführten) nicht anzuwenden seien (Anlage I Kap. III Sachgebiet C Abschnitt III Nr. 1) [48] und ua §§ 149, 153–155 StGB-DDR in Kraft blieben (Anlage II Kap. III Sachgebiet C Abschnitt I Nr. 1). [49] Im Jahr 1994 beschloss der Bundestag mit dem 29. Strafrechtsänderungsgesetz die ersatzlose Aufhebung des § 175 StGB. Das absolute Schutzalter für sexuelle Handlungen wurde einheitlich auf 14 Jahre festgelegt ( Sexueller Missbrauch von Kindern , § 176 StGB); zusätzlich wurde für besondere Fälle derSexuelle Missbrauch von Jugendlichen ( § 182 StGB) mit einem relativen Schutzalter von 16 Jahren ausgeweitet und geschlechtsneutral formuliert. Ein Verstoß gegen § 182 Abs. 3 StGB wird gemäß § 182 Abs. 5 StGB im Gegensatz zu einem Verstoß gegen § 176 StGB grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt (relatives Antragsdelikt ), es sei denn, dass die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung als gegeben ansieht.

Gemäß § 182 Abs. 4 StGB kann das Gericht von Strafe absehen, wenn das Unrecht der Tat als gering eingeschätzt wird. Als problematisch gilt die Fülle unbestimmter Rechtsbegriffe im § 182 StGB, die der Rechtssicherheit abträglich sein könnte. Ähnlich wie beim § 207b des österreichischen Strafgesetzbuches wird von vielen die Gefahr gesehen, dass vom sozialen Umfeld unerwünschte Beziehungen hiermit kriminalisiert werden könnten. Anders herum ist der Schutz des Opfers von sexuellem Missbrauch in den neuen Fassungen nicht mehr durchweg gewährleistet. In Österreich wurde mit der Streichung des dortigen § 209 StGB und der Einführung des § 207b öStGB eine analoge Entwicklung vollzogen.

Teilweise Rehabilitierung der Verurteilten

Symbolisch auf den 17. Mai (Zahlenspiel: 17.5.) gelegt, beschloss der Bundestag im Jahr 2002 gegen Stimmen von CDU/CSU und FDP eine Ergänzung zum Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege ( BGBl. 2002 I S. 2714 ). [50] [51] Damit wurden Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen und wegen Fahnenflucht in der Zeit des Nationalsozialismus für nichtig erklärt. Die Lesben- und Schwulenbewegung kritisierte, dass der Bundestag die Urteile nach 1945 unangetastet ließ, obwohl die Rechtsgrundlage bis 1969 die gleiche war.

Anträge, der Bundestag möge hinsichtlich dieser Urteile die Bundesregierung zur Vorlage eines Gesetzentwurfs für ihre Aufhebung und die Entschädigung der Verurteilten auffordern, welche die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und die Linksfraktion 2008/09 im Bundestag einbrachten, wurden von diesem am 6. Mai 2009 mit den Stimmen der Regierungsparteien und der FDP abgelehnt. [52] [53] Am 12. Oktober 2012 beschloss nunmehr jedoch der Bundesrat auf Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen eine Aufforderung an die Bundesregierung , „Maßnahmen zur Rehabilitierung und Unterstützung für die nach 1945 in beiden deutschen Staaten wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verurteilten vorzuschlagen.“ [54] Die Bundesregierung griff das Thema jedoch zunächst nicht mehr auf, [55] und der Bundestag lehnte die im selben Zeitraum eingereichten Anträge der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen[56][57] und der Linksfraktion ab.[58]

Rehabilitierung weiterer Verurteilter: Gesetz von 2017

Am 22. März 2017 beschloss das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Urteile, die aufgrund des § 175 StGB gefällt wurden, und zur Entschädigung der noch lebenden Verurteilten. [59] Der Gesetzentwurf wurde am 22. Juni 2017 in zweiter und dritter Beratung im Bundestag verabschiedet. Rehabilitiert wurden auf Drängen der CDU lediglich jene Delinquenten, deren Sexualpartner seinerzeit mindestens 16 Jahre alt gewesen waren. Die Einschränkung wurde in der SPD kritisiert, da die ursprünglich vorgesehene Altersgrenze dem geltenden allgemeinen Schutzalter von 14 Jahren entsprochen hatte, jedoch stimmte die Fraktion dem Gesetzentwurf zu.

Das Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen (StrRehaHomG) trat am 22. Juli 2017 in Kraft. [60]

Das Bundesjustizministerium schätzte Mitte 2017 die Zahl der noch lebenden Opfer der Strafnorm auf rund 5000. Sie sollen mit 3000 Euro pro Urteil und 1500 Euro pro angefangenem Jahr eines Freiheitsentzugs entschädigt werden. [61] Zum Vergleich: Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen erhalten zu Unrecht Inhaftierte (seit 2009) eine Haftentschädigung von 25 € pro Tag, also rund 9100 € pro vollem Jahr.

Grafische Darstellung der Statistik

1.: 1902–1918, 2.: 1919–1933, 3.: 1933–1941, 4.: 1950–1987
Verurteilungen nach § 175, 1902–1987
Zeitraum Homosexualität
Sodomie
Epoche Besonderes Ereignis
1902–1918 H & S 1907–1909 Harden-Eulenburg-Affäre
1914–1918 Erster Weltkrieg
1919–1933 H & S Weimarer Republik 1924 Fritz Haarmann
1933–1941 H & S „Drittes Reich“ 1935 Verschärfung
1950–1969 H Nur Bundesrepublik 1957 Abweisung Verfassungsbeschwerde
1965 Gesellschaftlicher Wertewandel (z. B. Zweites Vatikanisches Konzil , Pillenknick , 68er-Bewegung )
1970–1987 H Nur Bundesrepublik Nur mehr männliche Erwachsene mit männlichen Jugendlichen
Aburteilungen und Verurteilungen nach § 175, 1902–1932
 • Verurteilte wegen Homosexualität und Sodomie
 • Abgeurteilte (Verurteilung, Einstellung, Freispruch etc.) wegen Homosexualität
 • Abgeurteilte (Verurteilung, Einstellung, Freispruch etc.) wegen Sodomie
 • Summe der Abgeurteilten wegen Homosexualität und Sodomie
 • Wortlaut der Fassungen des § 175 und der Vorbestimmungen

  Constitutio Criminalis Carolina von 1532

  Straff der vnkeusch, so wider die natur beschicht [62]
  116.
  Item so eyn mensch mit eynem vihe, mann mit mann, weib mit weib, vnkeusch treiben, die haben auch das leben verwürckt, vnd man soll sie der gemeynen gewonheyt nach mit dem fewer vom leben zum todt richten.

  Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten vom 5. Februar 1794

  Zweyter Theil [63]
  Zwanzigster Titel. Von den Verbrechen und deren Strafen. (§§ 1–1577)
  Zwölfter Abschnitt: Von fleischlichen Verbrechen (§§ 992 ff.). Unnatürliche Sünden.
  § 1069 . Sodomiterey und andre dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens.
  § 1070 . Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein- oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied ausgestanden hat, aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf immer verbannt, und das etwa gemißbrauchte Thier getödtet, oder heimlich aus der Gegend entfernt werden.
  § 1071 . Wer jemanden zu dergleichen unnatürlichen Lastern verführt und mißbraucht, der ist doppelter Strafe schuldig.
  § 1072 . Machen sich Aeltern, Vormünder, Lehrer oder Erzieher dieses Verbrechens schuldig: so soll gegen dieselben vier- bis achtjährige Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied statt finden.

  Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom 14. April 1851

  Zweiter Theil.
  Von den einzelnen Verbrechen und Vergehen und deren Bestrafung
  Zwölfter Titel. Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit (§§. 139 bis 151)
  § 143 [64]
  Die widernatürliche Unzucht 59) , welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren verübt wird, ist mit Gefängniß von sechs Monaten bis zu vier Jahren, sowie mit zeitiger Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.

  Inkrafttreten: 1. Juli 1851; Stand: 30. April 1856

  Erläuterungen dazu (1864)

  59) Darunter ist die Sodomie gemeint. Dies ist jede Wollustbefriedigung, außer dem natürlichen Beischlafe zwischen Mann und Frau hervorgebracht. Der Begriff ist von Juristen gebildet; der Name ist genommen von Sodom und Gomorra, welche dieser Laster wegen zerstört wurden. Bei den Römern findet sich ein lex Catinia , von der nur das bekannt, daß sie gegen unnatürliche Fleischesverbrechen gerichtet war; alles nähere ist unbekannt, selbst der Name ist ungewiß. Die lex Jul. de adult. hat dieses Verbrechen nur höchste beschränkt aufgefaßt, nämlich nur von dem, was an einem Knaben von guter Familie verübt war. Wurde Gewalt an einem Manne in dieser Absicht gebraucht, so war die That unerlaubte Gewalt (vis). L. 5 D. de vi publ. Eine rechte Strafsanktion gegen dieses Verbrechen finden wir also im RR nicht, vielmehr finden wir dasselbe ungerügt. Erst seit konstantin ist gegen unnatürliche Wollustbefriedigung das Schwert verordnet. L. 31 C. ad I. Jul. de adult. Justitians Novelle 77 droht ebenfalls ultima supplicia. – Das kan. R. bestimmt Kirchenstrafen. Die PGO Art. 116 hebt nur drei Arten der unnatürlichen Wollustbefriedigung hervor: mit einem thiere; mit einem Manne; Weib mit Weibe; und droht Feuerstrafe. Die deutsche Praxis dehnt aber diese Bestimmung auch auf andere Fälle aus und unterscheidet so sodomia propria und impropria ; strafte aber die Fälle der letzteren nur willkürlich. Der §. 143 hat den dritten Fall der PGO nicht aufgenommen und die Praxis nimmt an, daß auch die s. impropia nicht unter die Strafbestimmung falle. „Unter widernatürlicher Unzucht im Sinne des §. 143 ist die eigentliche Sodomie (sodomia propria) in ihren beiden Formen zu verstehen, nicht andere derartige Handlungen, namentlich nicht gegenseitige Onanie zwischen Personen männlichen Geschlechts.“ Br. des Obertr., S. f. Str.G., Nr. 48, vom 1. Juli 1853. (Entsch. Band XXVI, S. 403.) [64]

  Fassung vom 15. Mai 1871 (Verkündung)

  § 175
  Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. [65]

  ( Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv )

  Juristische Erläuterungen dazu (1913)

  1. Sog. Päderastie , Bestialität , Sodomie ; nicht die Tribadie (Unzucht zwischen Frauen)
  2. Die widernatürliche Unzucht erfordert einen dem natürlichen Beischlaf ähnlichen Vorgang; immer muß das entblößte Glied des einen Täters den Körper des anderen berührt haben; dies braucht nicht entblößt gewesen zu sein.
  3. Unter § 175 fällt auch, wer den Geschlechtsteil eines anderen in den Mund nimmt, nicht wechselseitige Onanie.
  4. Es genügt, wenn einer der beiden die Befriedigung des Geschlechtstriebes anstrebt; doch ist auch der andere als Täter, nicht nur als Gehilfe strafbar. Die Befriedigung braucht nicht eingetreten zu sein, daß beide vorsätzlich gehandelt haben, ist nicht erfordert.
  5. Auch bei der sodomia tarione generis ist ein beischlafähnlicher Akt erforderlich, daher nicht genügend, daß sich eine Frau den Geschlechtsteil von einem Hunde belecken laßt.
  6. Idealkonkurrenz mit §§ 173, 174, 176, 178 möglich
  7. Zuständig: Strafkammer [66]

  Fassung vom 1. September 1935

  § 175 [67]
  (1) Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft.
  (2) Bei einem Beteiligten, der zu Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war, kann das Gericht in besonders leichten Fällen von Strafe absehen.
  § 175a
  Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft:
  1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben, oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
  2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
  3. ein Mann über einundzwanzig Jahre, der eine männliche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;
  4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.
  § 175b
  Die widernatürliche Unzucht, welche von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

  Fassung ab 1949 (DDR)

  § 175 – Widernatürliche Unzucht [68]
  Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
  § 175 a – Schwere Unzucht zwischen Männern
  Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten wird bestraft,
  1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich mit ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
  2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
  3. ein Mann über einundzwanzig Jahren, der eine männliche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen;
  4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht missbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.

  Fassung ab 1968 (DDR, § 151)

  § 151 [69]
  Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

  Fassung vom 25. Juni 1969 (Bundesrepublik)

  § 175 Unzucht zwischen Männern
  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird bestraft:
  1. ein Mann über achtzehn Jahre, der mit einem anderen Mann unter einundzwanzig Jahren Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt,
  2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen,
  3. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Männern sich zur Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.
  (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist der Versuch strafbar.
  (3) Bei einem Beteiligten, der zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre alt war, kann das Gericht von Strafe absehen.
  § 175b
  (aufgehoben)

  Fassung vom 28. November 1973 (Bundesrepublik)

  § 175 Homosexuelle Handlungen
  (1) Ein Mann über achtzehn Jahren, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
  (2) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn
  1. der Täter zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war oder
  2. bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen, gegen den die Tat sich richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

  Fassung vom 10. März 1994

  § 175
  (aufgehoben)

  Neubekanntmachung des StGB vom 13. November 1998

  § 175
  (weggefallen)

  Chronologischer Überblick

  Datum Ereignis
  1532 Constitutio Criminalis Carolina (§ 116; Beginn der zivilen Strafbarkeit)
  5. Feb. 1794 Verkündung des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten (§§ 1069–1072)
  1. Juni 1794 Inkrafttreten des Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten (§§ 1069–1072, subsidiär)
  1791, 1810 Homosexualität wird durch den Code Pénal in Frankreich und danach in einigen beeinflussten Gebieten straffrei
  1813 Homosexualität wird in Bayern straffrei
  14. Apr. 1851 Verkündung des Preußischen Strafgesetzbuchs (PStGB, § 143)
  1. Juli 1851 Inkrafttreten des Preußischen Strafgesetzbuchs (PStGB, § 143)
  31. Mai 1870 Verkündung des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund (§ 152)
  1. Jan. 1871 Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund (§ 152)
  15. Mai 1871 Verkündung des Reichsstrafgesetzbuchs (RStGB, § 175)
  1. Jan. 1872 Inkrafttreten des Reichststrafgesetzbuches (RStGB, § 175) in allen Reichsteilen
  28. Juni 1935 Beschluss der Verschärfung des § 175 sowie der neuen § 175a und § 175b durch die Nationalsozialisten
  1. Sep. 1935 Inkrafttreten der Verschärfung durch die Nationalsozialisten
  DDR
  1945 bis 1949 uneinheitliche Entwicklung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
  1945 SBZ Thüringen: Abmilderung etwa auf den Entwurf von 1925
  1948 SBZ Sachsen-Anhalt: Abmilderung auf die Version der Weimarer Republik
  1949 Fassung für die gesamte DDR, § 175 enthält wieder Sodomie, § 175b ist aufgehoben
  1950 Kammergericht Berlin für die ganze DDR: Fassung von 1872 ist gültig, aber mit § 175a von 1935
  1954 Kammergericht Berlin für die ganze DDR: Für § 175a sind keine beischlafähnlichen Handlungen notwendig
  1957 Strafrechtsänderungsgesetz erlaubt Nachsicht, wenn es keine Gefahr für die sozialistische Gesellschaft darstellt
  1957 Kammergericht Berlin für die ganze DDR: Bei gewöhnlichem § 175 Einstellung wegen Geringfügigkeit
  12. Jan. 1968 Beschluss des Strafgesetzbuchs der DDR (StGB-DDR, § 151): Nur mehr Erwachsene mit Jugendlichen (jetzt bis 18) strafbar, sowohl bei Schwulen und Lesben
  1. Juli 1968 Inkrafttreten des Strafgesetzbuchs der DDR (StGB-DDR, § 151)
  11. Aug. 1987 Oberstes Gericht der DDR hebt Urteil wegen § 151 auf
  1988 Beschluss des Strafrechtsänderungsgesetzes: § 151 wird ersatzlos gestrichen, Einheitliches Schutzalter bei 16 Jahren
  1. Juli 1989 Inkrafttreten des Strafrechtsänderungsgesetzes
  Bundesrepublik Deutschland bis zur Wiedervereinigung
  1949 § 175 und § 175a in der Fassung von 1935 offiziell übernommen
  1955 Einreichung einer Verfassungsbeschwerde gegen § 175 und § 175a
  10. Mai 1957 Bundesverfassungsgericht weist die Beschwerde zurück, Fassung von 1935 ist kein nationalsozialistisch geprägtes Recht
  25. Juni 1969 Verkündung des 1. StrRG: Nur mehr strafbar bei Erwachsenen mit unter 21-Jährigen, Prostitution und verschiedenen Autoritätsverhältnissen
  1. Sep. 1969 Inkrafttreten des 1. StrRG
  28. Nov. 1973 Inkrafttreten der Reform des Sexualstrafrechts: Unzucht → Sexuelle Handlungen, nur mehr Erwachsene mit Jugendlichen (jetzt bis 18) strafbar
  Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990
  10. März 1994 Verabschiedung des 29. Strafrechtsänderungsgesetzes (29. StrÄndG) im Deutschen Bundestag: [70] Aufhebung des § 175, Rechtsangleich Bundesrepublik/DDR
  31. Mai 1994 Ausfertigung des 29. StrÄndG
  10. Juni 1994 Verkündung des 29. StrÄndG; [71] Inkrafttreten am folgenden Tag
  17. Mai 2002 Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege (NS-AufhGÄndG) im Deutschen Bundestag: [51]

  Symbolische Rehabilitierung der Verurteilten zwischen 1935 und 1945

  23. Juli 2002 Ausfertigung des NS-AufhGÄndG
  26. Juli 2002 Verkündung des NS-AufhGÄndG; [72] Inkrafttreten am folgenden Tag
  23. März 2017 Zusicherung der Entschädigung für noch lebende Verurteilte nach § 175 durch Bundeskabinett [73]
  23. Juni 2017 Rehabilitierung aller Verurteilten, deren Sexualpartner zum Tatzeitpunkt mindestens 16 Jahre alt waren [61]

  Literatur

  • Fritz Bauer , Hans Bürger-Prinz , Hans Giese , Herbert Jäger (Hrsg.): Sexualität und Verbrechen. Beiträge zur Strafrechtsreform. S. Fischer, Frankfurt am Main 1963.
  • Magdalena Beljan: Rosa Zeiten? Eine Geschichte der Subjektivierung männlicher Homosexualität in den 1970er und 1980er Jahren der BRD, transcript, Bielefeld 2014. ISBN 978-3-8376-2857-9 .
  • Gisela Bleibtreu-Ehrenberg : Tabu Homosexualität – Die Geschichte eines Vorurteils. S. Fischer, Frankfurt am Main 1978, ISBN 3-10-007302-9 .
  • Nadine Drönner: Das „Homosexuellen-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts aus rechtshistorischer Perspektive . In: Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts . Nr.   115 . Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ISBN 978-3-16-157572-3 , doi : 10.1628/978-3-16-157572-3 ( mohrsiebeck.com – Dissertation, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2018).
  • Günter Helmes : Per scientiam ad justitiam. Kurt Hiller und der Kampf um die Abschaffung des §175 im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. In: Erkundungen. Festschrift für Helmut Kreuzer zum 60. Geburtstag, hrsg. von Jens Malte Fischer , Karl Prümm und Helmut Scheuer . Göttingen 1987, S. 154–182, ISBN 3-525-20775-1 .
  • Magnus Hirschfeld : § 175 des Reichsstrafgesetzbuches: die homosexuelle Frage im Urteile der Zeitgenossen . Spohr, Leipzig 1898 ( Digitalisat )
  • Burkhard Jellonnek : Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich. Paderborn 1990, ISBN 3-506-77482-4 .
  • Elmar Kraushaar : Unzucht vor Gericht. Die „Frankfurter Prozesse“ und die Kontinuität des § 175 in den fünfziger Jahren. In: E. Kraushaar (Hrsg.): Hundert Jahre schwul – Eine Revue. Berlin 1997, ISBN 3-87134-307-2 , S. 60–69.
  • Joachim Müller, Andreas Sternweiler (Hrsg.): Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen . Schwules Museum Berlin, Berlin 2000, ISBN 3-86149-097-8 .
  • Andreas Pretzel : Als Homosexueller in Erscheinung getreten. In: Kulturring in Berlin e. V. (Hrsg.): „Wegen der zu erwartenden hohen Strafe“ – Homosexuellenverfolgung in Berlin 1933–1945. Berlin 2000, ISBN 3-86149-095-1 .
  • Christian Schulz: § 175. (abgewickelt), und die versäumte Wiedergutmachung. Hamburg 1998, ISBN 3-928983-24-5 .
  • Christian Schulz: Widernatürliche Unzucht, [Paragraphen] 175, 175a, 175b, 182 aF StGB – Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1945 . Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006.
  • Andreas Sternweiler : Und alles wegen der Jungs – Pfadfinderführer und KZ-Häftling Heinz Dörmer . Berlin 1994, ISBN 3-86149-030-7 .
  • Hans-Georg Stümke : Homosexuelle in Deutschland. Eine politische Geschichte. Beck, München 1989, ISBN 3-406-33130-0 .
  • Bernhard Rosenkranz , Gottfried Lorenz : Hamburg auf anderen Wegen – Die Geschichte des schwulen Lebens in der Hansestadt. Hamburg 2005, ISBN 3-925495-30-4 .
  • Christian Schäfer: Widernatürliche Unzucht (§§ 175, 175a, 175b, 182 a. F. StGB). Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1945. Bwv, Berlin 2006, ISBN 3-8305-1241-4 .
  • Daniel Speier: Die Frankfurter Homosexuellenprozesse zu Beginn der Ära Adenauer – eine chronologische Darstellung . In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 61/62 (2018), S. 47–72.
  • Alexander Zinn: "Aus dem Volkskörper entfernt"? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus . Campus, Frankfurt am Main 2018, ISBN 978-3-593-50863-4 .

  Weblinks

  Commons : § 175 StGB – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Fußnoten

  1. Paragraf 175 1. Januar 1872–1. September 1935 bei lexetius.com.
  2. Paragraf 175b 1. September 1935–1. September 1969 bei lexetius.com.
  3. a b § 175a Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 , Artt. 6 Nr. 2, 14 des Gesetzes vom 28. Juni 1935.
  4. Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V (Carolina) , hrsg. und komm. von Friedrich-Christian Schroeder (Stuttgart: Reclam, 2000).
  5. GStA Koblenz – Wir über uns / Geschichte ( Memento vom 1. Mai 2015 im Internet Archive )
  6. Br. des Obertr., S. f. Str.G., Nr. 48, vom 1. Juli 1853. (Entsch. Band XXVI, S. 403.); Siehe auch den obigen Kommentar von 1864.
  7. Stümke 1989: 50 f.
  8. Alexander Zinn: "Aus dem Volkskörper entfernt"? S. 61 f.
  9. Friedrich Radszuweit: Irrlehren über die Homosexualität. § 175 muss abgeschafft werden! Denkschrift an den Deutschen Reichstag zur Beseitigung einer Kulturschande. herausgegeben von Bund für Menschenrechte, Berlin 1927, 14 Seiten
  10. Stümke 1989, 65 f.
  11. „Statistisches Reichsamt“
   Jürgen Baumann: Paragraph 175 , Luchterhand, Darmstadt 1968
   Zusammengefasst in: Hans-Georg Stümke, Rudi Finkler: Rosa Winkel, rosa Listen , Rowohlt TB-V., Juli 1985, ISBN 3-499-14827-7 , S. 262.
  12. Günter Grau , Rüdiger Lautmann : Lexikon zur Homosexuellenverfolgung 1933–1945 : Institutionen–Kompetenzen–Betätigungsfelder. Lit, Berlin/Münster 2011, ISBN 978-3-8258-9785-7 , S. 152.
  13. a b c Alexander Zinn: "Aus dem Volkskörper entfernt"? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus. S. 279–289.
  14. Die Verschärfung des Paragrafen 175 auf rosawinkel.de , abgerufen am 7. April 2017.
  15. Alexander Zinn: Gab es eine Lesbenverfolgung durch das NS-Regime? , abgerufen am 26. August 2018.
  16. Alexander Zinn: "Aus dem Volkskörper entfernt"? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus. S. 283–285.
  17. Michael Grüttner : Das Dritte Reich. 1933–1939 (= Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte . Band 19). Klett-Cotta, Stuttgart 2014, S. 420 f.
  18. Alexander Zinn: "Aus dem Volkskörper entfernt"? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus. S. 305–309.
  19. Pretzel 2000, 23.
  20. Ralf Gebel: „Heim ins Reich!“ Konrad Henlein und der Reichsgau Sudetenland (1938–1945) . In: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum . 2. Auflage. Band   83 . Oldenbourg Verlag, München 2000, S.   176   f .
  21. Angelika von Wahl: How Sexuality Changes Agency: Gay Men, Jews, and Transitional Justice. In: Susanne Buckley-Zistel, Ruth Stanley (Hrsg.): Gender in Transitional Justice (Governance and Limited Statehood). Palgrave Macmillan, 2011, S. 205. Das entsprechende Kapitel mit identischem Absatz findet sich auch auf S. 16 von diesem Aufsatz ( Memento vom 4. September 2012 im Internet Archive ) der Autorin. Er ist als PDF auf der Website des European Consortium for Political Research zum Download erhältlich.
  22. Christian Schäfer: „Widernatürliche Unzucht“ (2006), S. 253 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche)
  23. Rainer Hoffschildt: 140.000 Verurteilungen nach „§ 175“. In: Fachverband Homosexualität und Geschichte e. V. (Hrsg.): Invertito – 4. Jg. – Denunziert, verfolgt, ermordet: Homosexuelle Männer und Frauen in der NS-Zeit. MännerschwarmSkript Verlag, Hamburg 2002, ISBN 3-935596-14-6 , S. 140–149.
  24. Kraushaar 1997, 62.
  25. Speier 2018, 47—70.
  26. Gottfried Lorenz: Richard Gatzweiler . Anlässlich der Führung durch die Ausstellung „Homosexuellenverfolgung in Hamburg“ (Staatsbibliothek Hamburg) am 25. Februar 2007.
  27. a b Andreas Pretzel: NS-Opfer unter Vorbehalt: Homosexuelle Männer in Berlin nach 1945. Lit Verlag, Berlin/Hamburg/Münster 2002, ISBN 3-8258-6390-5 , S. 306 f.
  28. BVerfG, Urteil vom 10. Mai 1957, Az. 1 BvR 550/52, BVerfGE 6, 389 – Homosexuelle.
  29. Nadine Drönner: Das „Homosexuellen-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts aus rechtshistorischer Perspektive . In: Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts . Nr.   115 . Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ISBN 978-3-16-157572-3 , doi : 10.1628/978-3-16-157572-3 ( mohrsiebeck.com – Dissertation, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2018).
  30. E 1962 , BT-Drs. IV/650.
  31. BT-Drucksache IV/650, Seite 375ff
  32. Uwe Scheffler: Das Reformzeitalter 1953–1975 ( Memento vom 9. Januar 2016 im Internet Archive ) (PDF; 535 kB), Europa-Universität Viadrina – Rechtswissenschaften, 2008, S. 186.
  33. Bernhard Nolz: „Schwule Säue!“ ( Memento vom 12. Juni 2007 im Internet Archive ), Informationsdienst Wissenschaft und Frieden, 3/1995.
  34. Stümke 1989: 138 f.
  35. Zitiert nach Ron Steinke: „Ein Mann, der mit einem anderen Mann…“ – Eine kurze Geschichte des § 175 in der BRD , Forum Recht, Heft 2/2005, S. 60–63.
  36. Bekennt, daß ihr anders seid . In: Der Spiegel . Nr.   11 , 1973, S.   46 (online12. März 1973 ).
  37. Michael Glas: 100 Jahre Schwulenbewegung – Teil 3 – Die Formierungsphase ab 1969 ( Memento vom 11. Dezember 2011 im Internet Archive ), 28. September 1997, Version: 20. Februar 1998, nuernberg.gay-web.de.
  38. Helmut Ostermeyer : Ist der neue § 175 StGB verfassungswidrig? Zeitschrift für Rechtspolitik, 1969, S. 154.
  39. BVerfG, Beschluss vom 2. Oktober 1973 , Az. 1 BvL 7/72, Leitsatz.
  40. Christian Schäfer: „Widernatürliche Unzucht“ (§§ 175, 175 a, 175 b, 182 a. F. StGB) , Berliner Wissenschaftsverlag 2006, ISBN 3-8305-1241-4 , S. 216.
  41. Bundestagsdrucksache VI/1552, S. 9 ff.
  42. Thomas Stephan: Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen. Tectum Verlag, Marburg 2002, ISBN 3-8288-8433-4 , S. 23.
  43. [http://www.freiheit.org/files/288/1980_Bundestagswahlprogramm.pdf ''FDP-Bundestagswahlprogramm 1980''] (Link nicht abrufbar)
  44. Schwul mit zwölf . In: Der Spiegel . Nr.   25 , 1981, S.   52–53 (online15. Juni 1981 ).
  45. Leserbriefe: Helmut Schmidt stellt klar. In: Welt Online . 11. April 2010, abgerufen am 11. Mai 2011 .
  46. Rainer Haubrich : Helmut Schmidt im Interview: „Homosexuelle Kanzler? Kein Problem“. In: Welt Online. 9. Mai 2010, abgerufen am 11. Mai 2011 .
  47. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/11/041/1104153.pdf
  48. Vertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland über die Herstellung der Einheit Deutschlands -Einigungsvertrag- (1990). In: verfassungen.de. Abgerufen am 17. Februar 2015 .
  49. Anlage II Kap. III Sachgebiet C Abschnitt I Nr. 1 des Einigungsvertrages.
  50. BT-Drs. 14/8276 (Gesetzentwurf; PDF; 265 kB), 14/9092 (Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses; PDF; 275 kB)
  51. a b Plenarprotokoll 14/237 (PDF; 1,2 MB) S. 23733 ff., 23741.
  52. Rehabilitierung und Entschädigung der nach 1945 in Deutschland wegen homosexueller Handlungen Verurteilten. In: dipbt.bundestag.de. 17. Dezember 2008, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  53. Beschlussempfehlung und Bericht. In: dipbt.bundestag.de. 20. März 2009, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  54. Entschließung des Bundesrates für Maßnahmen zur Rehabilitierung und Unterstützung der nach 1945 in beiden deutschen Staaten wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verurteilten. In: dipbt.bundestag.de. 27. April 2012, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  55. Siehe hierzu: Antwort des Bundesministerium der Justiz im Namen der Bundesregierung auf die schriftliche Frage von Angelika Graf (Rosenheim) (SPD) zum Umsetzungsstand der Bundesratsinitiative, Bundestagsdrucksache 17/14744 , Nr. 30.
  56. Rehabilitierung und Entschädigung der nach 1945 in Deutschland wegen homosexueller Handlungen Verurteilten. In: dipbt.bundestag.de. 1. Dezember 2010, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  57. Maßnahmen zur Rehabilitierung und Unterstützung der nach 1945 in beiden deutschen Staaten wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen Verurteilten. In: dipbt.bundestag.de. 7. November 2012, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  58. Rehabilitierung und Entschädigung der verfolgten Lesben und Schwulen in beiden deutschen Staaten. In: dipbt.bundestag.de. 26. September 2012, abgerufen am 17. Februar 2015 .
  59. Bundesregierung rehabilitiert verurteilte Homosexuelle . In: Süddeutsche.de . 22. März 2017, abgerufen am 26. Juni 2017.
  60. Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen (StrRehaHomG) bei juris
  61. a b Tilmann Warnecke: Bundestag beschließt Rehabilitierung von Schwulen. In: Tagesspiegel online . 23. Juni 2017, abgerufen am 26. Juni 2017.
  62. Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina) von 1532 ( Memento vom 19. Juli 2011 im Internet Archive ) (PDF; 695 kB), bei smixx.de
  63. Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (01.06.1794), Zweyter Theil - opinioiuris.de . In: opinioiuris.de . 3. März 2013.
  64. a b Christian Friedrich Koch: Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten. 3. verm. Aufl. Band 2,2,2 = 4,2, Nachtr. ud Reg., Berlin 1864, S. 141. (bei dlib-pr.mpier.mpg.de).
  65. RGBl. 1871, S. 127. Siehe auch Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund. Decker, Berlin 1870, S. 46. . In: Deutsches Textarchiv , abgerufen am 8. August 2013.
  66. Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz in kurzen Erläuterungen, bearbeitet von Dr. Hermann Göbel, Direktor am Landgericht I zu Berlin, Verlag CL Hirschfeld, Leipzig 1913.
  67. Art. 6 des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs vom 28. Juni 1935, RGBl. I S. 839.
  68. Strafgesetzbuch und andere Strafgesetze , hrsg. von dem Ministerium der Justiz der Deutschen Demokratischen Republik, Deutscher Zentralverlag, Berlin 1951.
  69. Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik , herausgegeben vom Ministerium der Justiz, 8. Auflage. Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1984.
  70. Plenarprotokoll 12/216 (PDF; 6,1 MB), S. 18.698–18.706.
  71. BGBl. 1994 I S. 1168
  72. BGBl. 2002 I S. 2714 (PDF; 16 kB)
  73. Zeit.de: Kabinett beschließt Rehabilitierung verurteilter Homosexueller. Abgerufen am 20. Juni 2017 .