Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Achaemenid Empire

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Det persiske imperium omkring 500 f.Kr. Chr.

Achaemenid Empire (også kendt som Det gamle persiske imperium ) var det første store persiske imperium . Det strakte sig fra slutningen af ​​det 6. århundrede f.Kr. . F.Kr. til slutningen af 4. århundrede f.Kr. BC over områderne i nutidens stater Tyrkiet , Cypern , Iran , Irak , Afghanistan , Usbekistan , Tadsjikistan , Turkmenistan , Syrien , Libanon , Israel , Palæstina og Egypten . Achaemenid Empire, der blev berømt af Herodotos og andre gamle græske historikere, udvidede for første gang i 550 f.Kr. F.Kr. under Kyros II (som dog ikke var en Achaemenid) gennem annekteringen af mederiget . Under efterfølgerne fandt fortsættelsen sted indtil den senere største ekspansion, der kulminerede omkring 500 f.Kr. Under Darius I , den første Achaemenid store konge, og omfattede på det tidspunkt også dele af nutidens stater Libyen , Grækenland , Bulgarien , Pakistan samt områder i Kaukasus , Sudan og Centralasien . I 330 f.Kr. I f.Kr. sluttede Alexander den Store Achaemenidernes styre.

Imperiets navn stammer fra det persiske dynasti af Achaemeniderne. Dette dynasti, som erstattede de legendariske tidligere herskere (som de f.eks. Er beskrevet i Schahname ) er opkaldt efter stamfaderen Achaimenes, der ifølge legenden flyttede perserne fra et bosættelsesområde i området omkring Urmiasøen til landet af Persis (i dag Fars ) siges at have ført. Navnet Achaimenes er den græske form for navnet Hachamanian .

I vestlig historie optræder Achaemenid -imperiet primært som en modstander af grækerne . De centrale datoer er 490 eller 480 f.Kr. F.Kr. (kampe ved Marathon og Salamis ) og årene 334 til 330 f.Kr. F.Kr. (erobring af Alexander den Store). Ud fra dette perspektiv, den fremtrædende rolle imperiet med hensyn til historien om den nære Orient og, som nyere forskning har vist, også til udviklingen af det gamle Grækenland , var i høj grad misforstået. I Bibelen er persernes billede positivt; her fremstår de som befriere for jøderne og fremmere for deres religiøse og kulturelle behov. Den historiske rolle, som Achaemenid Empire spillede i de 220 år af dets historie, er imidlertid meget mere betydelig. For første gang i historien blev hele Mellemøsten forenet under én regel. Kulturelle, videnskabelige og økonomiske præstationer formede imperiets indre i langt større grad end krigeene med grækerne eller oprør i de enkelte provinser.

Guinness Rekordbog viser, at Achaemenid Empire er det største imperium nogensinde med en andel på ca. 44% af verdens befolkning omkring 500 f.Kr. BC (49 millioner ud af 112 millioner). [1] Andre kilder antager en befolkning på 17 til 35 millioner mennesker. [2]

Historiske kilder

Cyrus IIs grav.

Mangfoldigheden af ​​kilder om Achaemenid Empire er begrænset. Det kan groft opdeles i tre hovedgrupper: arkæologiske beviser, epigrafiske beviser og overførsel af græsk historiografi. De arkæologiske og epigrafiske beviser er tæt på hinanden, da mange tekster og indskrifter kun kom frem ved udgravninger. Med nogle få undtagelser er den arkæologiske rekord begrænset til de store kongelige boliger eller kongelige paladser i Susa , Persepolis og Pasargadai ; Ekbatana er stort set overbygget af nutidens Hamadan . Der er også isolerede fund fra Lilleasien, Mesopotamien, Egypten og de østlige dele af imperiet. Først og fremmest skal paladskomplekserne nævnes, hvoraf de fleste er udviklet samt talrige små genstande.

De epigrafiske kilder er begrænsede i deres udtryksfuldhed, da de hovedsageligt er formelle kongelige indskrifter, hvoraf nogle er de samme. Den eneste forskel er Behistun -indskriften , som er en detaljeret redegørelse for fakta om Darius I. Der er også de administrative optegnelser fra Persepolis , som giver et levende indtryk af det økonomiske og hverdagsliv i Persis selv, men endnu ikke er fuldt udviklet.

Langt den mest kendte og mest kendte gruppe af kilder er de græske historikere. Her er det første sted, Herodotus nævner, at i sine historier v en omfattende beskrivelse af formen og historien for Achaemenid Empire til begyndelsen af ​​det 5. århundrede. BC, hvis oplysninger skal læses med en vis forsigtighed. Der er også Xenophon ( Anabasis , Hellenika og Kyroupaideia ), Plutarch (Vita Artaxerxes II. ) , Alexander -historikerne (især Quintus Curtius Rufus og Arrian ) og de universelle historier om Junianus Justin (et uddrag fra Pompeius Trogus 'arbejde ) og Diodorus væsentlig. Vi skylder også Strabo nogle detaljer om imperiets indre. Derudover optræder Achaemenid Empire i mange tekster af andre forfattere (se også citater fra Athenaios ). Flere værker, der eksplicit handlede om Achaemenid Empire ( Persika ) , såsom Persika of Ktesias of Knidos (dog ikke altid pålidelige, men vigtige for det græske billede af Persien formidlet der), af Herakleides von Kyme (som giver vigtige oplysninger om livet ved hoffet) og Dinon von Kolophon , men har kun overlevet os som fragmenter, selvom de har tjent som kilde for flere af de ovenfor nævnte forfattere.

Før den omfattende arkæologiske udforskning af Achaemenid Empire i det 19. og især i det 20. århundrede var de græske tekster sammen med Bibelen den eneste kendte slægtkilde. Omfattende forskning har vist, at meget af det, der er beskrevet af historikere, har vist sig at være forvrænget eller forkert, så det i dag ikke længere er muligt at evaluere de græske tekster uden at sammenligne dem med de "nye" persiske kilder. Det samme gælder Bibelen, der taler om perserne, især i Daniels Bog, Ezras Bog og Ester Bog . I hvilket omfang disse fund modsiger de græske kilder er imidlertid kontroversielt; sammenligne forskningen i Achaemenid-værkstedet ( Heleen Sancisi-Weerdenburg , Amélie Kuhrt og andre) med kritiske stemmer (f.eks. professor Thomas Harrison, der argumenterer for pålideligheden af ​​Herodotus). [3]

historie

Opstigningen

Cyrus II's grav i Pasargadai.

Den nøjagtige oprindelse af det persiske folk er stadig uklar i dag. Det antages, at i løbet af en større migrationsbevægelse af iranske folk , som også omfattede mederne og baktrierne , i det 2. årtusinde f.Kr. Immigreret til det iranske højland . Antagelsen om, at Parsua -folket i området ved Urmiasøen, som er attesteret af en assyrisk indskrift, er identisk med perseren, er sjældent omtvistet i moderne forskning, da eksistensen af ​​to stater med samme navn og samme politiske dannelse inden for samme epoke anses af de fleste forskere for at være meget usandsynlig, og migrationsbevægelserne kan let spores kronologisk. Under alle omstændigheder kan perserne i Persis i det 7. århundrede f.Kr. være sikre. Bliv lokaliseret af Elamite -optegnelser . Det er usandsynligt, at dette var et samlet persisk rige. Området var snarere beboet af persiske bakkestammer, hvoraf nogle var under elamit, delvist under medisuverænitet.

Median Empire - efter mange forskeres mening en løst struktureret konføderation - strakte sig fra en flydende grænse øst for det iranske højland til grænserne til Mesopotamien og Halys (i dag Kızılırmak ), hvor siden 580 f.Kr. Der var en officiel grænse med det lydiske imperium. Noget som en lokal overvægt af perserne synes at være opstået under Cambyses I , som Kyros II byggede på, da han startede i 553 f.Kr. Var åbent aktiv mod mederne. Mederne blev besejret af perserne i et slag nær Pasargadai . 550 f.Kr. Cyrus, der ikke kalde sig en Achæmenide men en Teispide , tog Median hovedstad Ekbatana , hvor han udråbte sig selv konge af mederne i personalunion med den persiske titel konge.

De regionale herskere for den lydiske kong Kroisos blev af Cyrus bedt om at underkaste sig sit land, hvilket blev afvist med et flertal. Kroisos, der tilsyneladende ønskede at drage fordel af sammenbruddet af medianstyret, krydsede Halys med sin hær og kæmpede mod den persiske konge i det efterfølgende slag ved Pteria . Da denne tvist ikke bragte en afgørelse og vinteren var i horisonten, flyttede Kroisos tilbage til hovedstaden Sardis , som pludselig blev belejret af perserne kort tid senere og (sandsynligvis) 541 f.Kr. BC (eller så tidligt som 546) blev taget. Kroisos skæbne er usikker; de græske historikere har modstridende beretninger. Han mødte sandsynligvis sin død, og senere rapporterer, at Cyrus benådede ham, er opfindelser af lærde.

De græske bosættelser på Lilleasiens vestkyst, blandt hvilke Milet havde en fremtrædende position, tilhørte også det lydeiske styre. Disse "joniske" byer havde påtaget sig en privilegeret position under Lydianerne, hvilket ikke mindst afspejlede sig i, at den lydiske civilisation nærmede sig grækeren. Ifølge Herodotus havde Kroisos konsulteret Delfis orakel i op til sin kampagne mod perserne (denne nyhed kan i sandhed være sand, selvom historien i den form, hvor Herodotus skrev det godt 100 år senere, næppe er troværdig). Da det lydiske imperium blev ødelagt af perserne, så grækerne denne særlige position i fare og, med undtagelse af Milets, ofte imod perserne. Men de var ikke klar til den overvældende magt, og de enkelte byer faldt enten gennem belejring eller bestikkelse til perserne, der ofte brugte betroede grækere som tyranner der .

Efter at Lilleasien var sikret for perserne inden for få år, vendte Kyros sin hovedopmærksomhed mod det babylonske imperium . Kyros besluttede i 539 f.Kr. F.Kr., nu for at gå på banen mod babylonierne. Den herskende konge Nabu-na'id (Nabonid) blev offer for intrigerne fra det fjendtlige Marduk-præstedømme , som igen havde etableret forbindelser til Kyros. Så det kom ikke som nogen overraskelse, at Cyrus kun stødte på militær modstand hos bedstefar . Han indfriede præstedømmets forventninger ved officielt at tilstå lederskabets guddom Marduk, der var blevet afsat fra Nabu-na'id, og derefter have kronet sig til konge af Babylon. Den persiske konge forenede det babylonske imperium i personlig forening med medernes og persernes. Resten af ​​imperiet sluttede sig oprindeligt til uden modstand, da den babylonske hær ikke længere eksisterede.

På imperiets østlige grænse, som i middelalderen, forblev sakserne en konstant trussel. Hvor langt medernes domæne strakte sig mod øst er ukendt. Under Cyrus blev Jaxartes (Syr Darya) den nordlige grænse, som blev sikret med en række grænsefæstninger. På trods af disse massive succeser blev Cyrus etableret i 530 f.Kr. Dræbt i en kamp mod disse steppefolk.

Cambyses II og imperiets krise

Hans søn Cambyses II tog sandsynligvis hævn kort tid efter og sikrede den nordøstlige del af imperiet. Hele den østlige del af imperiet blev allerede overdraget af Kyros til pleje af Cambyses 'bror Bardiya . Da Cambyses i 526/25 f.Kr. BC foretog en kampagne mod Egypten , hele administrationen af ​​imperiet blev formodentlig givet i hænderne. Den senere store konge Darius I havde dog meddelt efter Cambyses død, at han i hemmelighed havde myrdet Bardiya og overført imperiets administration til en tynd, der hed Gaumata , som havde taget Bardiyas udseende og bedraget hoffet. Denne historie er blevet mere og mere tvivlet i nyere forskning. Et af disse forskeres hovedargumenter er, at Bardiya havde en central magtposition, men at hans mord siges at være gået ubemærket hen; Derudover havde Dareios selv kun et svagt eller intet krav på tronen og ville som en usurpator derfor have haft god grund til at erklære den prins, han myrdede, som en svindler (se nedenfor).

Under alle omstændigheder var Cambyses 'kampagne mod Egypten sandsynligvis allerede planlagt under Kyros. Til støtte for dens berettigelse kan det siges, at Egypten var det sidste uafhængige imperium i det gamle Orient og på grund af dets rigdom formentlig blev betragtet af perserne som ønskeligt på den ene side og en potentiel kilde til fare på den anden side . På det tidspunkt var der en uro på tronen i Egypten, hvilket var meget bekvemt for de persiske virksomheder; kun med Pelusium var der nogen modstand værd at nævne. Farao Psammetich III blev født i Memphis . fangede og udnævnte Cambyses til Amasis ' retmæssige efterfølger og kronede Farao. De nærliggende ørkenfolk indgav sig uden modstand. Ifølge Herodot synes en kampagne til Nubia at have været uden succes, men arkæologiske fund tyder på, at perserne havde nogle succeser, i hvert fald i det nordlige Nubia. [4] En kampagne mod Kartago fandt ikke sted, angiveligt fordi den fønikiske flåde nægtede at deltage. Imens rejste Cambyses sig i hjertet af Bardiya -imperiet med støtte fra befolkningen. Dette skyldtes muligvis hovedsageligt, at kampagnen i Egypten stillede alt for høje krav til mennesker og materiale. Cambyses besluttede straks at nedlægge denne usurpation . På tilbagetoget døde han dog i Syrien.

Dareios, der havde ledsaget Cambyses som lansebærer til Egypten, kom fra den persiske adel og var derfor måske forpligtet til at hævne forræderiet mod Cambyses. Ifølge hans begrundelse i Behistun -inskriptionen havde Cambyses som nævnt alligevel myrdet Bardiya for længe siden. Tryllekunstneren Gaumata indtog tronen og hævdede at være Bardiya. Dareios myrdede ham sammen med seks medsammensvorne og besteg derefter selv tronen.

Som sagt er denne version af begivenheder nu meget i tvivl. Meget tyder på, at Darius i sandhed var den første Achaemenid på den persiske trone, mens hans to forgængere altid havde omtalt sig selv som Teispiden (inskriptioner, hvor Cyrus tilsyneladende omtalte sig selv som Achaemenid, er utvetydige forfalskninger fra Darius 'tid). Andre forskere antager, at Gaumata virkelig fandtes, at han var leder af en religiøst motiveret bevægelse; men denne tese er meget kontroversiel. Under alle omstændigheder brugte mange folk i imperiet tiden med uro til at kæmpe for deres uafhængighed igen, mens andre grupper naturligvis ikke ønskede at acceptere Darius som den nye store konge . Denne modstand kunne kun brydes med ekstrem sværhedsgrad af Darius.

Darius I og hans efterfølgere

Efter udgangen af ​​521 f.Kr. Da freden i imperiet blev genoprettet, dedikerede Dareios I mig først og fremmest til den indre fornyelse af imperiet, frem for alt for at udelukke en sådan situation som den, der netop var blevet overvundet i fremtiden. Imperiet blev opdelt i ensartede provinser, såkaldte satrapier , som næppe var baseret på de tidligere inkorporerede imperier, men primært var skræddersyet til de enkelte folk. Derudover blev der gennemført adskillige andre reformer inden for administration, økonomi, samfund og hær.

Imperiets nordlige grænse var stadig truet af Saks. Efter at flere store militære aktioner i Centralasien ikke kunne bringe en beslutning, blev der startet en kampagne mod skyterne, der boede ved Sortehavskysten, måske med det formål at stikke de centralasiatiske saks i ryggen.

Selvom den skytiske krig var en fiasko, kunne en ny satrapi - Thrakien - vindes i Europa og imperiets grænse skubbes frem til Donau . Dette bragte imperiet i direkte naboskab med de europæiske grækere. Især de persiske fremskridt i Middelhavet og Det Ægæiske Hav og underkastelse af Makedonien vil sandsynligvis have givet anledning til bekymring i Grækenland. Et alliancetilbud fra Athen i 507 f.Kr. Blev taget af perserne som en formel indsendelse af bystaten. I 499 f.Kr. Endelig brød et oprør ud i de græske områder i Lilleasien mod persisk styre, som blev støttet af Athen og Eretria , selvom det kun var med begrænsede ressourcer. Græske oprørere deltog i 498 f.Kr. Selv Sardis og forbrændte byen. Denne joniske opstand , der midlertidigt strakte sig til Cypern og også forårsagede Thrakien, faldt i 494 f.Kr. Og den førende by, Milet, blev ødelagt. I de følgende år var der to persiske strafekspeditioner i Egeerhavet (begyndelsen på de såkaldte persiske krige ). 492 f.Kr. BC Thrakien blev udsat for igen. 490 f.Kr. Byen Eretria, allieret med Athen, blev taget til fange og ødelagt; en persisk hær landede endelig i Attika med den hensigt at tage Athen. Men dette blev forpurret af slaget ved Marathon , hvorved det persiske foretagende mere skal bedømmes som en strafekspedition end som en almindelig invasion og efterfølgende athenske militære operationer. Ifølge græske kilder, for årene 486/85 f.Kr. En ny kampagne mod Grækenland var planlagt, men den blev ikke realiseret på grund af et oprør i Egypten og Darius 'død.

Efterfølgeren til Darius, Xerxes I (486 til 465 f.Kr.), tilsidesatte oprindeligt den vestlige grænse med Grækenland, men besluttede derefter i årene 481/80 f.Kr. At foretage en ny kampagne. Efter indledende succeser - Athen, evakueret af beboerne, blev taget, Akropolis blev ødelagt som en hævnhandling for helligdomme ødelagt i Sardis - denne virksomhed mislykkedes også i kampene ved Salamis (480 f.Kr.) og Plataiai (479 f.Kr.). Grækerne, ledet af athenerne, gik selv i offensiven og befriede i de følgende årtier næsten alle græske byer i det kejserlige område (dvs. især på Lilleasiens vestkyst) fra persisk styre; Sparta , indtil da den førende græske magt i den persiske krig, var ikke interesseret i operationer i Lilleasien, så Athen nu overtog den eneste ledende rolle i kampen mod perserne. Athen organiserede endelig et reelt alliancesystem, som kort efter blev til et instrument til bevarelse af det athenske hegemoni, den såkaldte Attic Sea League . Perserne selv forblev defensive og begrænsede sig til at forsøge at holde grækerne uden for imperiets område. Det var først i 449 f.Kr. Der blev indgået en fred med Athen, den såkaldte Callias- fred (om der virkelig var en reel traktat, har længe været omtvistet inden for forskning).

I selve imperiet forblev tingene stort set stille under Xerxes og hans efterfølger Artaxerxes I (465 til 424 f.Kr.). De eneste opstande, der var værd at nævne, var i Babylon, som begyndte i 479 f.Kr. Chr. Var udsat for stor ødelæggelse. Derudover var der under Artaxerxes efterhånden en udbredt utilfredshed blandt egypterne over det persiske styre, som Athen i halvtredserne af det femte århundrede f.Kr. Prøvede at udnytte for at bringe landet under hans indflydelse. Disse forsøg mislykkedes, Egypten forblev under persisk styre. Efter Artaxerxes 'død var der tvister om tronen. Hans efterfølger Xerxes II blev kort tid myrdet af hans halvbror Sogdianos , der snuppede tronen, men blev myrdet af Darius II selv kort tid senere. Under Darius II kom imperiet igen ind i den græske verden ved at gå ind i den peloponnesiske krig (431 til 404 f.Kr.) på siden af Sparta , men deltog kun passivt. Til gengæld for de persiske tilskud skulle de græske byer på vestkysten af ​​Lilleasien falde tilbage til Persien, men Sparta nægtede at gøre dette efter krigens afslutning, hvorefter krigen brød ud.

De senere Achaemenider og imperiets fald

I 404 f.Kr. Darius II døde, og tronen overgik til Artaxerxes II (404 til 359 f.Kr.). 402 f.Kr. BC Egypten faldt væk fra imperiet. Kort tid efter rejste Artaxerxes 'yngre bror Cyrus sig imod ham, med Cyrus støttet af Sparta. Opstanden mislykkedes, efter at Cyrus blev dræbt i slaget ved Kunaxa ; den kampagne, som Xenophon optog i sin anabasis , viste også, hvor modtageligt det persiske imperium var for angreb fra en veltrænet og stramt styret hær. Det persiske imperium gik ind i Korintkrigen (399 til 386 f.Kr.) på siden af ​​Athen og Theben . Krigen sluttede i 386 f.Kr. Med en sejr fra den anti-spartanske koalition. I kongens fred blev det fastsat, at de græske byer i Lilleasien tilhører det persiske imperium, og at alle andre græske byer skulle være uafhængige. Den persiske store konge trådte til som en garant. Således havde perserne formelt opnået herredømme over Grækenland; Faktisk overgik imidlertid hegemoniet til Sparta, som på den store konges vegne førte tilsyn med overholdelsen af ​​betingelserne for den kongelige fred.

I tresserne i det 4. århundrede f.Kr. Flere oprør brød ud i Lilleasien, tidligere kendt som "Great Satrap Revolt" og blev betragtet som direkte truende på kejserets eksistens. Dette er imidlertid fundet forkert i nyere forskning. Det var ikke et koordineret oprør af en satrap -koalition, men snarere uafhængige og formodentlig tidsmæssigt adskilte oprør. Ikke desto mindre betød dette, at perserne midlertidigt havde ringe eller ingen reel magt over visse områder vest for imperiet; lokale herskere som Karier Maussollos fik betydelig magt. Disse uroligheder formede de sidste år af Artaxerxes 'II -regeringstid og kunne kun være under hans efterfølger Artaxerxes III. (359–338 f.Kr.) bør bringes tilbage under kontrol.

Stengrave for de achaemenidiske konger i Naqsch-e Rostam

Situationen øst for imperiet er stort set ukendt på det tidspunkt. Indus -dalen , der blev underlagt Darius I, brød fra persisk styre, ligesom Saki -områderne i Centralasien. I det indre af imperiet var der også isolerede oprør, hvoraf Kadusier sandsynligvis er den bedst kendte.

Artaxerxes III. indført en hårdere politik, der primært sigter mod at genoprette persisk magt i tabte eller truede områder. Efter at den persiske overherredømme i Lilleasien blev genoprettet, var der en kampagne mod Egypten, i løbet af hvilket landet blev udsat for ekstrem sværhedsgrad (343 f.Kr.). Inden Artaxerxes kunne tackle yderligere mål, blev han dog myrdet af eunucen Bagoas , der gjorde sin yndlings -æsel til stor konge, men som også myrdede ham kort tid efter. Hans efterfølger var Darius III. (336-330 f.Kr.). Under hans regeringstid faldt invasionen af Alexander den Store , i hvilken Achaemenids rige blev ødelagt indtil 330. Alexander optrådte som Achaemenid -herskeren, men det er uden tvivl, at Achaemenid -imperiet var kommet til en ende med drabet på Darius af satrap Bessus (330 f.Kr.)

På tidspunktet for dets ødelæggelse af Alexander var Achaemenid Empire stadig et perfekt intakt statsorgan. De administrative strukturer, der blev indført af Darius I, eksisterede stadig og havde bevist sig gang på gang indtil dette tidspunkt. Alexanders lette sejr over perserne kan forklares meget mere ved Alexander og hans generals militære dygtighed samt ved den bedre træning og effektivitet af den makedonske hær . Den persisk venlige opførsel af Alexander og senere af guvernøren i Persis, Peukestas , på den anden side, garanterede, at der ikke var noget forsøg på at genoprette Achaemenid Empire.

intern struktur

Royalty og administration

Under Kyros II og Cambyses II var imperiet en struktur baseret på den personlige forening af den persiske konge med kronen af ​​andre kongeriger (Media, Babylon, senere Egypten). I andre områder af imperiet (f.eks. Lydia) blev kongedømmet afskaffet, men strukturerne blev bevaret, og en persisk guvernør overtog herskerens sted. Så man kan næsten ikke tale om et samlet imperium, men derimod om en slags sammenslutning af gamle orientalske stater. Efter Cambyses utidige død eller mordet på Bardiya førte dette til, at tiltrædere dukkede op i områder som Babylonien, der hævdede det lokale kongedømme, men ikke reglen over hele det persiske imperium. Darius I reagerede ved at handle for at splitte disse individuelle imperier og integrere dem i hele det persiske imperium på en ensartet måde. Dette blev opnået gennem oprettelsen af ​​nye provinser, såkaldte satrapier , som sjældent holdt sig til historiske grænser. I spidsen for hver satrapi var en guvernør (satrap), der blev udnævnt af den store konge selv og ofte kom fra hans familie. Nogle traditioner blev dog bevaret. Således faldt titlen som konge af Babylon kun gradvist ud af brug; titlerne som Konge af Medier og Farao i Egypten blev videreført af alle de store konger. Derudover forblev lokale herskere i embedet, og dynastier fortsatte i mindre områder. På denne måde fulgte de Achaemenidiske herskere altid traditionen i lokale stater.

Hovedlinjer og forlængelse af Achaemenid Empire på tidspunktet for Darius I og Xerxes I.

De administrative strukturer blev understøttet af en hidtil uset infrastruktur, hvis bedst kendte repræsentant er Königsstrasse. De vigtigste trafikruter blev indbygget i et solidt vejnet, der strakte sig over hele imperiet og også forbandt de fjerneste provinser med hinanden. Et eksempel på dette er den vej, der førte fra Sardis til Susa (faktisk fra Efesos til Persepolis ), og som blev beskrevet detaljeret af den græske historiker Herodotus . Vejenettet bidrog især til korrespondance og handel. Der var vandrerhjem langs gaderne, der også leverede friske heste til budbringere. Derudover var der garnisoner med jævne mellemrum for at sikre sikkerheden langs hele vejnettet.

Siden Darius I var der også en enkelt valuta, Dareikos . Imperiets kanslersprog var elamitisk indtil Artaxerxes 'tid, men blev derefter erstattet af det meget mere udbredte arameisk . Dette var også en lettelse for korrespondance, da arameisk kunne skrives på papyrus , mens Elamite cuneiform kun kunne bruges på lertavler.

Brief Dareios I. an einen Satrapen (griechische Kopie aus römischer Zeit)

Obwohl mit den Satrapien und deren Verwaltung ein weitgehend dezentrales Regierungssystem bestand, war der Großkönig ein Despot , der die absolute Macht über alles im Reich hatte. Er ernannte Satrapen und konnte diese auch wieder absetzen. Im Ernstfall hatte er den Oberbefehl über das Heer bzw. konnte diesen vergeben. Dennoch besaßen die Satrapen weitgehende Freiheiten, so dass sie, häufig im Einvernehmen mit dem Großkönig, wie örtliche Könige oder Vasallen des Großkönigs herrschten. In königlichen Inschriften bezeichnete sich der Großkönig als „König der Könige“ und vertrat einen universellen Herrschaftsanspruch, indem er sich als „König der Länder und Völker“ bezeichnete. Dieser Anspruch wurde jedoch, besonders in den Grabinschriften, wieder relativiert, indem die Völkerschaften des Reiches genannt wurden. Diese Aufzählung änderte sich seit Dareios I. nicht, so dass naheliegt, dass die späteren Großkönige ihren Herrschaftsanspruch über die Gebiete des Reiches unter Dareios I., nicht aber über weitere Gebiete aussprachen.

Für Thronwirren sorgte wiederholt das Recht der Purpurgeburt . Es war persische Sitte, dass das Königtum an den Sohn des Herrschers überging, der als Erster in der Regierungszeit geboren wurde, und alle vorher geborenen Söhne missachtet wurden. Tatsächlich wurde dieses Recht nach Gründung des Großreiches nur einmal explizit angewandt, als Xerxes I. gegenüber seinem Halbbruder Artobazanes den Vorzug erhielt. Andere Königssöhne, namentlich Bardiya und Kyros der Jüngere , versuchten vergeblich, dieses Recht geltend zu machen, und erhoben sich in der Folgezeit gegen ihre Brüder. Artaxerxes III. eliminierte diese Ansprüche von vornherein, indem er seine Geschwister ermordete.

Kultur und Gesellschaft

Goldschale aus achämenidischer Zeit

In den einzelnen Reichsteilen wurden die kulturellen Traditionen der Zeit vor der persischen Eroberung gewahrt. Die vorachämenidischen Strukturen blieben intakt, und die Ausübung örtlicher Traditionen, wie beispielsweise religiöse Kulthandlungen, wurden toleriert und zum Teil auch gefördert. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die Berichte aus der Bibel, die die Perser als milde und tolerante Herrscher auftreten lassen. In Babylon scheint eine größere persische Bevölkerung angesiedelt worden zu sein; des Weiteren fanden – vor allem nach Aufständen – größere Umsiedlungsaktionen statt, von denen insbesondere Herodot, aber auch die Alexanderhistoriker zu berichten wissen. Zwar wurden bestenfalls die obersten Schichten der Gesellschaft persisch geprägt, diese aber auch nachhaltig. So existierten nach dem Zusammenbruch des Alexanderreiches in manchen Gebieten wie beispielsweise Atropatene lokale Fürstentümer fort, die weiterhin achämenidisch-persische Traditionen pflegten.

Die Gesellschaftsordnung war allgemein in der Tradition orientalischer Despotien streng hierarchisch, allerdings war zumindest formal eine größere Vermischung der einzelnen Gesellschaftsschichten möglich. Während die Sklavenwirtschaft weiter anhielt, scheint zumindest zeitweilig eine Betonung auf Beschäftigung freier und bezahlter Arbeiter zu liegen. So sind die Paläste von Persepolis demonstrativ von freien Fachkräften aus allen Reichsteilen geschaffen worden, wohl auch um den Propagandaeffekt einer Reichseinheit zu erzielen. Erwähnenswert ist hier auch die Stellung der Frau, die im Achämenidenreich über weitgreifende Rechte verfügte. Ob es sich dabei um eine totale Gleichberechtigung handelt, wie Teile der modernen Forschung glauben, ist zweifelhaft. Sicher ist aber, dass zumindest in den Gebieten des Reiches, die unmittelbar der Gewalt des Großkönigs unterstanden, Frauen in hohen Positionen bei gleicher Entlohnung wie bei Männern standen.

Kunst

Relief eines geflügelten Sphinx aus glasierten Ziegeln aus dem Palast des Dareios I. in Susa, heute im Louvre

In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung der persischen Kunst jener Zeit zu verstehen. Als ursprünglich nomadisches Gebirgsvolk hatten die Perser keine eigens entwickelten künstlerischen Traditionen. In der Frühzeit bedienten sie sich vor allem elamitischer Vorbilder; nach der Expansion des Reiches kamen mesopotamische, kleinasiatische, griechische und ägyptische Einflüsse hinzu. So zeigen sich die Paläste aus der Zeit von und nach Dareios I. als Vermischung der verschiedenen Kunstformen des Reiches. Reliefs und Skulpturen sind stark mesopotamisch und ägyptisch beeinflusst, die Architektur bedient sich vor allem ägyptischer und griechischer Vorbilder.

Das Relief ist die bekannteste Kunstform des Achämenidenreiches. Dennoch ist die Verbreitung auf das Kernland des Reiches, und hier insbesondere auf Palastanlagen und Königsgräber beschränkt. Dargestellt werden in der Regel Szenen und Personen des königlichen Hofes oder mythologische Figuren und Szenen. Die Reliefs dienten vor allem der Darstellung der Macht des Großkönigs. Daher tauchen häufig in seinem Gefolge Vertreter der wichtigsten Völkerschaften des Reiches auf. In diesen Darstellungen leisten sie dem Großkönig entweder Tribut, oder sie erscheinen als Träger des Königs auf dem Thron. In anderen Darstellungen bezwingt der Großkönig eigenhändig Löwen oder menschliche Feinde. Als Inbegriff dieser Verherrlichung des Großkönigs gelten Relief und Inschrift von Behistun , in welcher Dareios I. die Siege über seine Feinde darstellt.

Die Reliefs wurden häufig mit kostbarem Material wie etwa Lapislazuli veredelt und farbig bemalt. Bei den Palästen in Susa wurden sie, wohl nach babylonischem Vorbild, aus glasierten Ziegeln hergestellt, so dass die ursprüngliche Bemalung erhalten geblieben ist.

Persisches Goldarmband

Weit verbreitet war auch die Kunstform der Plastik . Dabei sind vor allem kleinere Arbeiten aus wertvollem Material wie Elfenbein, Lapislazuli oder Gold bekannt. Sie kennzeichnen sich, ebenso wie Schmuck, Geschirr und andere kleinere Gegenstände, durch äußerst aufwändige und detaillierte Verarbeitung und Verzierung. Dargestellt werden in der Plastik meistens adelige Personen, Tiere oder Fabelwesen. Andere Gegenstände verzichten meistens auf konkrete Darstellungen und sind mit Ornamenten verziert. Unbekannt ist, wie weit verbreitet die Teppichknüpferei zu jener Zeit war. Auf den Reliefs finden sich vereinzelte Darstellungen von Teppichen mit aufwändigen Mustern. Solche Teppiche wurden wegen der begrenzten Haltbarkeit des Materials jedoch kaum gefunden.

Die Architektur ist vor allem durch die Palastbauten in Persepolis , Susa und Pasargadai bekannt. Es handelt sich um monumentale Anlagen, in denen sich viele architektonische und künstlerische Elemente aus allen Bereichen des Achämenidenreiches wiederfinden. So erinnern die großen Säulenhallen an ägyptische Bauten [5] oder die Reliefkunst an Mesopotamien. Die plastische Bildhauerei mag griechische Einflüsse zeigen. Diese Bauten wurden vor allem zum Zweck der Machtdemonstration errichtet, es wurden hier Gesandtschaften aus vielen Ländern innerhalb und außerhalb des achämenidischen Herrschaftsbereiches empfangen.

Erwähnenswert sind in diesem Bereich die Felsgräber der Großkönige, die zunächst in Naqsch-e Rostam , später in Persepolis entstanden. Ähnliche Felsgräber sind vor allem aus Kleinasien bekannt.

Religion

Es gab im frühen Achämenidenreich keine einheitliche Religion. Vielmehr wurden die verschiedenen Religionen und Kulte der diversen Völker grundsätzlich toleriert, schon um deren Integration in das Reich zu erleichtern. Nur im Konfliktfall änderte sich dies mitunter, wie etwa die Zerstörung der Tempel auf der Akropolis von Athen durch Xerxes 480 v. Chr. bezeugt. Die Großkönige ab Dareios I. hingen dem Zarathustrismus oder einer diesem verwandten Religion an: Auf den Inschriften der Großkönige ab 522 v. Chr. wird stets Ahura Mazda als oberste Gottheit angerufen. Es ist bekannt, dass auch andere Gottheiten wie Anahita und Mithras ebenso von den Königen verehrt wurden. Sicher ist, dass Ahura Mazda schon in vorzarathustrischer Zeit als eine Gottheit unter mehreren verehrt wurde, weshalb die in der älteren Forschung lange als gesichert geltende Annahme, die Großkönige seien Zarathustrier gewesen, heute von vielen Gelehrten bezweifelt wird.

Es finden sich vereinzelte Tempelanlagen, die Feueraltare, wie sie aus späterer Zeit bekannt sind, enthalten. Am bekanntesten ist die Anlage in Pasargadai, das vermutlich den Rang einer zeremoniellen und religiösen Hauptstadt des Reiches innehatte. Auch auf den Reliefs der Königsgräber sind kleinere Feueraltare abgebildet. Allgegenwärtig ist auch die Figur des häufig (und fälschlicherweise) mit Ahura Mazda identifizierten Faravahar , der möglicherweise die Ahnen des Großkönigs oder den „Glücksglanz“ des Herrschers darstellt und diesem die Macht in Form eines Ringes übergibt.

Wirtschaft

Da der größte Teil des Achämenidenreiches noch ländlich geprägt war, war wie zu jedem Zeitpunkt im Altertum die Landwirtschaft die Grundlage der Wirtschaft. Es sind auch aus trockenen Gebieten Agrargebiete bekannt, die mit so genannten Qanaten bewässert wurden. In den Randzonen des Reiches, insbesondere in Zentralasien, war jedoch vor allem die nomadische Lebensweise, die auf Viehzucht aufbaute, maßgebend. Die relativ einheitlichen Wirtschaftsregelungen erleichterten auch den Handelsverkehr, der von allen Seiten in das Reich ein- und ausströmte. Vermutlich hat auch schon die Seidenstraße existiert. Griechische Quellen sprechen von der „persischen Frucht“, dem Pfirsich , der jedoch aus China stammt. Daneben wird spekuliert, ob die um 500 v. Chr. in China schlagartig einsetzende Eisenverarbeitung vom vorderen Orient ausging.

Handelszentren waren wie in vorachämenidischer Zeit die großen Städte wie Babylon , Susa oder Tyros . In Babylon ist reges kommerzielles Treiben durch mehrere Bankhäuser nachgewiesen. Hier wurden auch Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik betrieben. Tyros fungierte als Tor zum Mittelmeer, besonders durch den regen Kontakt zu den phönizischen Kolonien. Das wirtschaftliche Leben wurde genau aufgezeichnet und lässt sich zum Teil aus den Tausenden von Tontäfelchen, die in Persepolis gefunden wurden, rekonstruieren. Daneben geben auch die Darstellungen der Tributbringer in Persepolis Aufschluss über wirtschaftliche Besonderheiten der einzelnen Reichsteile.

Militärwesen

Die „ Unsterblichen “, Relief aus Susa
antikes Tonköpfchen achämenidischer Reiter, ca. 4,7 cm hoch

Bis zu Zeiten Dareios' I. war das persische Heer vor allem ein Milizheer. Es führte noch alte nomadische Traditionen fort und hatte seinen Schwerpunkt in Infanterie und Bogenschützen. Unter Dareios I. wurde eine Art stehendes Heer eingeführt, das in Garnisonen durch das ganze Reich verteilt war. Es gliederte sich in Streitwagen-, Kamel- und Pferdereiter-, Lanzenträger- und Bogenschützenverbände. Bekannt ist, dass es sowohl eine leichte als auch eine schwer gepanzerte Kavallerie gab. Im Fall größerer kriegerischer Auseinandersetzungen, wie etwa der Griechenlandinvasion des Xerxes oder des Widerstandes gegen Alexander, wurde ein so genanntes Reichsaufgebot ausgehoben, welches aus Einheiten der einzelnen Völkerschaften des Reiches mit ihrer typischen Bewaffnung bestand. Die griechischen Geschichtsschreiber sprechen meistens von Heeren in Millionengröße, doch hat die moderne Forschung erwiesen, dass diese Berichte sehr stark übertrieben sind. Dennoch handelte es sich um die größten Truppenverbände ihrer Zeit.

Die wohl bekannteste Einheit der Achämenidenzeit waren die sogenannten Unsterblichen , ein Verband von zehntausend Mann, von denen eintausend als königliche Leibgarde dienten. Diese Truppe rekrutierte sich ausschließlich aus Persern, die dem Großkönig treu ergeben waren. Herodot zufolge rührt der Name von der Tatsache, dass wenn ein Krieger fiel, stets ein neuer zur Stelle war, der dessen Platz einnahm. Daneben existierte (wohl als separate Einheit) die Garde der sogenannten Apfelträger .

Die Kampfstrategie war stets von den nomadischen Ursprüngen geprägt. Es wurde auf eine Überwältigung des Gegners mit Geschosssalven der Bogenschützen und Schleuderer gesetzt. Die dadurch verunsicherten Gegner wurden anschließend mit der Kavallerie aufgerieben. Gegen die schwer gepanzerten griechischen Truppen war diese Strategie weniger erfolgreich. Daher wurden in späterer Zeit auch zunehmend griechische Söldner verpflichtet, die meist an vorderster Front eingesetzt wurden.

Chronologie und Stammbaum der Achämeniden

Die Forschung ist sich heute weitestgehend darüber einig, dass die Könige (außer Achaimenes) vor Dareios keine Achämeniden waren: Sie waren Teispiden , die mit den Achämeniden höchstens weitläufig verwandt waren. Dareios, der faktisch als Usurpator auf den Thron gelangte, konstruierte dann eine fiktive Genealogie, die Kyros und Kambyses scheinbar zu seinen Verwandten machte, und heiratete überdies zwei Töchter des Kyros: Ziel war, seine Herrschaft durch Anschluss an die Vorgängerdynastie zu legitimieren. Obwohl die ersten beiden Herrscher des altpersischen Großreichs also keine Achämeniden waren, spricht man dennoch meist vom Achämenidenreich.

Nachwirkungen der Achämeniden

Die Ruinen von Persepolis

Das Achämenidenreich war der erste politische Körper, der den gesamten Vorderen Orient umfasste. Trotz vereinzelter Aufstände wurde dieser Bereich im Großen und Ganzen friedlich zusammengehalten, wenn auch nicht vereint. Die Verwaltungsstruktur der Satrapien war noch Jahrhunderte später maßgebend und ist möglicherweise auch in die römische eingeflossen. Eine tatsächliche kulturelle Nachwirkung des Achämenidenreiches auf die von ihm beherrschten Gebiete gab es, wenn überhaupt, nur sehr bedingt. Davon sind einige Nachfolgestaaten , die sich der Eroberung durch Alexander widersetzten, auszunehmen, hiervon ist vor allem Atropatene erwähnenswert.

Für die Griechen blieb das Achämenidenreich ein Symbol der Bedrohung, und der endgültige Sieg über die Perser durch Alexander war stets ein Ruhmesblatt für das griechische Selbstbewusstsein. Dabei flossen auch in die griechische Kultur persische Elemente ein. So gibt es beispielsweise Spekulationen, dass die Reliefs des Athener Parthenon persische Vorbilder hatten. Auch meinen manche Altphilologen, Platons Atlantis -Erzählung spiele auf das Perserreich an. Auch in anderen Ländern, die außerhalb des achämenidischen Machtbereiches standen, sind persische Einflüsse nachweisbar. So werden als Vorbilder für manche indische Palastanlagen die persischen Residenzen genannt.

Die größten Auswirkungen hatte das Achämenidenreich aber natürlich für die Perser selbst. Noch Jahrhunderte später erinnerte man sich, dass es einst ein großes persisches Reich gegeben hatte, auch wenn genaueres Wissen darüber verlorengegangen war. So fügten die Sassaniden an bedeutenden achämenidischen Plätzen wie Behistun und Naqsch-e Rostam eigene Felsreliefs hinzu, um sich in die Tradition der Achämeniden zu stellen. Später ging das Wissen über das Achämenidenreich im Iran selbst wieder verloren und wurde erst durch westliche Forschungen und Ausgrabungen wieder geweckt. Der letzte Schah, Mohammad Reza Pahlavi , sah sich in der Tradition des Achämenidenreiches und lenkte die iranische Geschichtsbetrachtung ganz bewusst auf diesen Höhepunkt persischer Machtentfaltung. Auch heute noch verweisen viele iranische Nationalisten auf das Achämenidenreich. So wird etwa Persepolis, dessen tatsächliche Rolle im Achämenidenreich nicht bedeutender war als die von Susa oder Ekbatana, als Symbol der iranischen Nation verklärt.

Quellen

 • Amélie Kuhrt (Hrsg.): The Persian Empire: A Corpus of Sources of the Achaemenid Period. Routledge, New York 2007 [Paperback 2009] (zahlreiche Quellenauszüge in englischer Übersetzung mit Einleitung und Kommentar).
 • Hans-Wilhelm Haussig : Herodot – Historien. Kröner, Stuttgart 1971, ISBN 3-520-22404-6 .
 • Lloyd Llewellyn-Jones, James Robson (Hrsg.): Ctesias' „History of Persia“. Tales of the Orient. Routledge, London ua 2010.
 • Helmut Vretska: Xenophon – Anabasis. Reclam, Stuttgart 1958, ISBN 3-15-001184-1 .
 • Gerhard Wirth , Oskar von Hinüber: Arrian. Der Alexanderzug – Indische Geschichte. Artemis, München 1985, ISBN 3-7608-1649-5 .

Literatur

 • Pierre Briant : Histoire de l'empire perse. De Cyrus à Alexandre. Fayard, Paris 1996, ISBN 2-213-59667-0 . Auch in englischer Übersetzung verfügbar: From Cyrus to Alexander. A history of the Persian Empire. Eisenbrauns, Winona Lake 2002, ISBN 1-57506-031-0 (hervorragende und umfassende Darstellung der Achämenidenzeit; gilt international als grundlegendes Standardwerk).
 • Pierre Briant: Darius. Les Perses et l'Empire. Decouvertes Gallimard, Paris 1992, ISBN 2-07-053166-X (grundlegendes Werk über das Leben des Dareios und den Aufbau seines Reiches).
 • Pierre Briant, Amélie Kuhrt, Margaret C. Root, Heleen Sancisi-Weerdenburg, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Achaemenid History. Bd. 1 ff., Leiden 1987 ff. (wichtige Aufsatzsammlung).
 • Maria Brosius: The Persians. Routledge, London 2006 (knappe Überblicksdarstellung zum vorislamischen Persien).
 • John M. Cook: The Persian Empire. New York ua 1983.
 • Vesta S. Curtis; Sarah Stewart: Birth of the Persian Empire. London-Middle-East-Institute at SOAS and British Museum. Tauris, London 2005, ISBN 1-84511-062-5 (ua Kyros II. und das Königreich Anschan, Die Achämeniden und das Avesta, historische Idee zur Gründung von Iran).
 • Muhammad A. Dandamaev: A Political History of the Achaemenid Empire. Übersetzt von WJ Vogelsang. Brill, Leiden 1989.
 • Elspeth RM Dusinberre: Empire, Authority, and Autonomy in Achaemenid Anatolia. Cambridge University Press, Cambridge 2013, ISBN 978-1-107-01826-6 .
 • Walther Hinz : Darius und die Perser. Eine Kulturgeschichte der Achämeniden. 2 Bde. Holle, Baden-Baden 1976 (Standardwerk; von Bedeutung ist insbesondere die Auswertung der elamitischen Tontafeln).
 • Bruno Jacobs ; Robert Rollinger (Hrsg.): Der Achämenidenhof/The Achaemenid Court. Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06159-9 .
 • Heidemarie Koch : Es kündet Dareios der König. Vom Leben im persischen Großreich. Philipp von Zabern, Mainz 1992. ISBN 3-8053-1347-0 (umfassende, aber umstrittene Darstellung zum achaimenidischen Perserreich mit Hauptaugenmerk auf die Zeit Dareios' I.).
 • Rüdiger Schmitt : Achaemenid Dynasty . In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica . Band   1(4) , 1985, ISBN 0-7100-9099-4 (englisch, iranicaonline.org , Stand: 15. Dezember 1983 [abgerufen am 14. Juni 2011] inkl. Literaturangaben).
 • Jan P. Stronk: Semiramis' Legacy. The History of Persia According to Diodorus of Sicily. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.
 • Leo Trümpelmann : Zwischen Persepolis und Firuzabad. Sonderband zur Antiken Welt . Philipp von Zabern, Mainz 1992, ISBN 3-8053-1414-0 .
 • Matt Waters: Ancient Persia. A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press, Cambridge 2014 (aktueller Überblick).
 • Josef Wiesehöfer : Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 (deutsches Standardwerk zur Geschichte des alten Persiens).

Weblinks

Commons : Achämenidenreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Largest empire by percentage of world population . In: Guinness World Records . ( guinnessworldrecords.com [abgerufen am 26. Oktober 2018]).
 2. Morris, Ian, 1960-, Scheidel, Walter, 1966-: The dynamics of ancient empires : state power from Assyria to Byzantium . Oxford University Press, Oxford 2009, ISBN 978-0-19-970761-4 .
 3. Thomas Harrison: Writing ancient Persia. Bristol Classical Press, London 2011, ISBN 978-0-7156-3917-7 .
 4. Pierre Briant : From Cyrus to Alexander. Winona Lake 2002, S. 54 f.
 5. Vgl. z. B. Gerd Gropp: Beobachtungen in Persepolis. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 4 (Sonderdruck). Herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institut Abteilung Teheran. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1971.