Dette er en fremragende vare.

Alfred North Whitehead

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Alfred North Whitehead

Alfred North Whitehead OM (født 15. februar 1861 i Ramsgate , † 30. december 1947 i Cambridge , Massachusetts ) var en britisk filosof og matematiker .

Alfred Whitehead blev kendt gennem standardværket " Principia Mathematica " om logik , som han udgav i tre bind mellem 1910 og 1913 sammen med sin mangeårige elev og ven Bertrand Russell . Det repræsenterer forsøget på at spore alle sande matematiske udsagn og beviser tilbage til en symbolsk logik i logistikkens forstand. Selvom et planlagt fjerde bind ikke længere blev offentliggjort, og spørgsmålet om, hvorvidt selve forsøget var vellykket, stadig er kontroversielt, blev "Principia Mathematica" en af ​​de mest indflydelsesrige bøger i matematik- og logikhistorien.

I sin tid i London fra 1911 til 1924 gjorde Whitehead sig et navn som naturfilosof , som videnskabsteoretiker , som uddannelseskritiker ved Storbritanniens universiteter og som forfatter til flere bøger om uddannelse.

Efter udnævnelsen til Harvard University i 1924 var han i stand til helt at hellige sig den videre udvikling af sin procesfilosofiske metafysik . Hans vigtigste filosofiske værk er " Process and Reality " (1929), hvor han gav sin "Philosophy of Organism" den form, der senere blev grundlaget for procesteologi . I den, på grundlag af rationalitet og sammenhæng, strukturerer han virkeligheden som en organisme, der finder sted i elementære begivenheder og er i en evolutionær udvikling. Selvom Whiteheads sekundære filosofiske litteratur er omfattende, har metafysikkens indflydelse på akademisk filosofi været beskeden den dag i dag.

Familie, skole og studier

Alfred North Whitehead blev født i Ramsgate , en lille havneby i det sydøstlige England, i 1861. Han var den yngste af de fire børn af Alfred Whitehead, en anglikansk minister, og Maria Sarah Buckmaster, en datter af en velhavende købmand. Hans far lærte ham derhjemme indtil en alder af 14, da Alfreds helbred blev vurderet af hans forældre til at være for svagt til at gå på en offentlig skole og den tilhørende fysiske aktivitet. Fra september 1875 blev han undervist i fire år på Sherbourne Independent School i Dorset , hvor hans fremragende matematiske talent viste sig. I 1879 modtog Whitehead et stipendium til Trinity College i Cambridge og begyndte der i 1880 med studiet af matematik. På Trinity College deltog han i foredrag af blandt andre James Whitbread Lee Glaisher , Arthur Cayley og George Gabriel Stokes . I "Tripos" (de skriftlige, meget konkurrencedygtige matematikeksamener i Cambridge, som ikke kun er afgørende for en matematisk karriere) i 1883/84, som han forberedte til med Edward Routh , var han fjerdebedst. [2]

Cambridge

Karrierestart

I 1884 blev Whitehead stipendiat og adjunkt og senere (1888) lektor i Cambridge, selvom han næppe udgav. Også i 1884 blev han optaget i Cambridge Apostles Debating Club . Her lærte han personligheder som Moore , Keynes og McTaggart at kende, og hans interesse for filosofi, teologi og andre videnskaber blev vækket og udviklet. I 1884 skrev Whitehead sit speciale om Maxwells teori om elektrodynamik . I løbet af et gratis semester i 1885 rejste han til Tyskland for at deltage i matematikforelæsninger med Felix Klein .

I 1890 giftede Whitehead sig med Evelyn Willoughby Wade, der kom fra en adelig familie og var opvokset i Frankrig. Parret havde tre børn, to sønner, Thomas North og Eric Alfred, og en datter, Jessie Marie. Den yngste af de to sønner, Eric Alfred Whitehead, døde i 1918 i første verdenskrig, mens han var på patrulje i Frankrig med rang som løjtnant i Royal Air Force . Ægteskabet, der varede til hans død, var et stort aktiv for Whiteheads tankegang fra starten. Især hans kones interesse for æstetik inspirerede ham til at inddrage disse aspekter i sine grundlæggende refleksioner over naturen. [3]

Selvom Alfred North Whitehead var placeret af familien og uddannelsen i den anglikanske kirke, [4] begyndte han i 1890 en flerårig tvist med den romersk-katolske kirkes lære. Denne interesse blev stimuleret og påvirket af hans kone og John Henry Newmans skrifter. Denne tid sluttede efter et årti med Whiteheads erklæring om, at han nu havde indtaget en agnostisk holdning til religioner, med hans egne ord påvirket af den hurtige fysiske fremgang og den tilhørende afvigelse fra Newtons syn på verden.

Principia Mathematica

Titelside til Principia Mathematica.

Fra 1891 arbejdede han på værket " Afhandling om universel algebra ", et meget ambitiøst værk om sammenlignende undersøgelser af rent symbolsk baserede argumenter, som dog først dukkede op i 1898. På grund af afhandlingen blev Whitehead valgt til Royal Society i 1903. Fra 1890 var Whitehead også lærer for Bertrand Russell, efter at han begyndte sine studier i Cambridge. Deres samarbejde om "Principia Mathematica" begyndte sandsynligvis i slutningen af ​​1901 eller begyndelsen af ​​1902. [5] Anledningen var hendes besøg på den internationale matematiske kongres i Paris i 1900, hvor de Giuseppe Peanos arbejde mødtes på grundlaget for matematik. Whitehead og Russell blev efterfølgende også gode venner i privaten. Russell fortsatte Peanos fremgangsmåder med den fremragende publikation "Principles of Mathematics" (1903). Selv dette arbejde er baseret på påstanden om at præsentere logik som det grundlæggende princip for matematik. Med "Principia Mathematica" skal det derefter vises, at hele regningen kan spores tilbage til et sæt aksiomer og slutningsregler, der kan udledes direkte af logik. Hermed fortsatte forfatterne de grundlæggende fremskridt inden for matematik og logik, der blev foretaget af George Boole , Charles S. Peirce , Gottlob Frege , Hermann Graßmann og andre fra anden halvdel af 1800 -tallet . [6] Arbejdet med "Principia Mathematica" førte dem begge til deres fysiske og psykologiske grænser og tog dem op til udgivelsen af ​​det første bind i 1910. For endelig at udgive de tre bind med Cambridge University Press måtte Whitehead og Russel hver bidrage med 50 pund fra deres egen lomme. [7] Til dette samarbejde opgav Whitehead arbejdet med det planlagte andet bind af hans Universal Algebra.

På trods af sit arbejde med "Principia Mathematica" gjorde Whitehead ikke en typisk matematikerkarriere i Cambridge. Hans interesse forblev fokuseret på erhvervelse og udarbejdelse af det grundlæggende inden for logik og matematik. Nogle af hans få publikationer i løbet af denne tid er "On Mathematical Concepts of the Material World" (1905), "Axioms of Projective Geometry" (1907) og "Axioms of Descriptive Geometry" (1907). [8] [9] I 1911 udgav Whitehead en introduktion til matematik rettet mod den brede offentlighed ("En introduktion til matematik"), som blev meget populær og stadig betragtes som en af ​​de bedste bøger af sin art i dag.

London

Foto af indgangsportalen til Imperial College
Indgangsportal til Imperial College, London

I 1910 opgav Whitehead sin stilling i Cambridge og tog til London uden udsigt til et specifikt job. Den ydre årsag var tabet af fællesskabet med sin ven og kollega Andrew Russell Forsyth . Et år senere blev han udnævnt til lektor for ren matematik ved University College London og i 1914 til professorat for anvendt matematik (på det tidspunkt ikke differentieret fra fysik) ved Imperial College of Science. [3]

Uddannelsesteori

I løbet af sin tid i London tiltrådte Whitehead flere stillinger i den akademiske administration, herunder som dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, som medlem af forskellige udvalg til reform af universitetsuddannelser og som medlem af senatet ved University of London . Her forsøgte han at omsætte sin kritik af de for konservative universitetsinstitutioner i praksis. [10]

I "The Aims of Education and Other Essays" i 1916 opsummerede han sine krav om en vellykket uddannelse og uddannelse. For Whitehead bliver kreativitet og nøjagtighed eller frihed og disciplin ikke kun de grundlæggende elementer i hans filosofi og idealer om arbejdsmetoder i matematik, men også de generelle idealer for en persons opvækst. [11] Opdragelse bør ikke være formidling af stive idealer og indhold, men bør stimulere mennesker til at udvikle sig selv. Det er vellykket, når det fører til en intensiveret bevidsthed om nutiden. I det ideelle tilfælde er resultatet udviklingen af ​​ens egen "intellektuelle stil", "åndens højeste moral", en æstetisk værdi, der giver alle oplevelsesprocesser deres betydning og fortsat kommer til udtryk i en "beundring" for det direkte opnåelse af et mål uden overflødigheder. [12] [13]

Naturfilosofiens begyndelse

Titelside til det første naturfilosofiske værk Whitehead: Forespørgsel vedrørende naturvidenskabens principper

Whitehead, der aldrig havde deltaget i et foredrag i filosofi, begyndte nu gradvist at offentliggøre sine ideer om et naturfilosofisk fundament. Hans livslange ledemotiv var udarbejdelsen af ​​et system med virkelighedens grundlæggende elementer, som han formulerede ved hjælp af en kreativ spekulativ filosofi , men også konstant kontrollerede mod kriterierne for logik og sammenhæng .

"Spekulativ filosofi er bestræbelserne på at konstruere et sammenhængende, logisk og nødvendigt system af generelle ideer, på grundlag af hvilke hvert element af vores erfaring kan fortolkes."

- TIL Whitehead : Proces og virkelighed, s.31

I begyndelsen af ​​hans overvejelser var der ofte grundlæggende filosofiske problemer fra logik, matematik og fysik teori og praksis.

Geometri og logik

Siden det antikke Grækenland har euklidisk geometri været indbegrebet af menneskets evne til at forstå rummets natur i form af generelle love. Denne viden syntes endda at være mulig a priori , dvs. før og uafhængigt af enhver erfaring. Efter fremkomsten af ​​alternative geometrier i 1800 -tallet kunne geometri på den anden side ikke længere hævde at beskrive det virkelige rum. Men da Einsteins relativitetsteori forudsætter Riemannian geometri , konkluderede Whitehead, at det ikke kan afgøres, hvilken geometri der egentlig beskriver rummet. [14] På samme måde har uigenkaldelighed af den aristoteliske "klassiske logik" som en afspejling af virkeligheden vist sig at være vildledende som følge af logikkens fremskridt. Efter Whiteheads opfattelse førte dette endda til en fornuftig krise . Begge indsigter ryster derfor vores idé om at forstå naturen ved hjælp af vores hverdag.

Rum, tid og materie

Grundlaget for den videnskabelige terminologi i Newtons fysik og det underliggende naturlige skema er de uafhængige kategorier af " rum ", " tid " og "stof". For Newton er rum og tid som en beholder, hvor hvert stykke stof har et bestemt sted. For Whitehead er denne mekanistiske naturopfattelse imidlertid generelt uegnet til at repræsentere ændringer. For eksempel skulle enhver retningsændring af et (teoretisk uendeligt hårdt) legeme inden for klassisk mekanik finde sted med uendelig høj hastighed. Anvendelsen af ​​denne ordning i fysik fører ifølge Whitehead til "fejlslutningen om malplaceret konkretitet ". Han hævder, at den tilsyneladende entydige tildeling af meget abstrakte og forenklede udtryk til omfattende beskrivelser af virkeligheden ikke falder sammen med vores umiddelbare erfaring, fordi vi altid har brug for en konkret helhed for at isolere en del fra den. En del af problemet er "fejl i en simpel placering". Tildelingen af ​​et punkt i rummet til en bestemt form for stof forudsætter uafhængighed af begge kategorier. Men ifølge Whitehead fører dette uundgåeligt til modsætninger. Det samme gælder forholdet mellem tid og stof. Fortiden skal være til stede i nuet, så vi kan have minder, der svarer til den materielle form. På samme måde tildeles materie en "øjeblikkelig eksistens", det vil sige en ikke-tidsmæssig tilstedeværelse, som for Whitehead modsiger al erfaring, som kun formidler eksistens på grundlag af en varighed. [15] [16]

Kritik af materialismaterialisme

Ifølge Whitehead har stofmetafysik siden Aristoteles været baseret på en for stærk tankegang og filosofi i forhold til emnets prædikatstruktur i daglig sprog. [17] Ifølge Whitehead anser vi ting, der varer længe for at være mere virkelige end ting, der kun vises kortvarigt i vores bevidsthed. Siden hver opfattelse, hver måling og hver begivenhed "varer", er begivenhederne i sig selv og ikke tingene eller fakta (som ifølge Wittgensteins ontologi i Tractatus ) for Whitehead imidlertid de faktiske grundlæggende byggesten i virkeligheden. Det sædvanlige, stof-materialistiske syn er, at vi altid knytter en begivenhed til et stof "med", som der sker noget. Whitehead afviser strengt adskillelsen af ​​stofferne "stof" og "ånd" i kartesisk dualisme . Intet i vores erfaring, skriver han, består udelukkende af stof eller helt af ånd. Whitehead anerkender imidlertid forskellene mellem stof og ånd og forsøger ikke at fortryde dem i en neutral monisme . I hans senere metafysik danner områderne materie og ånd "polerne" i de "virkelige begivenheder", som derefter er virkelighedens grundlæggende byggesten. [18]

Virkelige begivenheder

I 1920 præsenterede Whitehead en naturfilosofisk tilgang i "The Concept of Nature", hvis grundlæggende betegnelse for at udpege disse grundlæggende byggesten er den "faktiske enhed". Begivenheden er, hvad der er en del af virkeligheden; de stof-materialistiske kategorier af subjektivitet og objektivitet eller af virkelighed og udseende spiller ingen rolle i den. Whitehead undgår også søgningen efter et sjælsstof eller bestemmelsen af ​​"stofets essens", som bestemmer mange ontologier . Virkelige individuelle væsener er atomare, deres aspekter og egenskaber kan ikke have en selvstændig eksistens. Den konkrete bevidsthed for en person i et øjeblik er et reelt individuelt væsen, ligesom "det mest trivielle åndedræt ved at være i det fjerne, tomme rum" ("Proces og virkelighed", s. 58) og i sidste ende også Gud . Dens væsen er en proces til at blive til, dens beslutsomhed er stærkt afhængig af relationerne til i sidste ende alle andre virkelige individuelle væsener. [19]

Tinges tilsyneladende vedholdenhed stammer fra den konstante gentagelse af de begivenheder, som disse ting har som indhold. Ting, der kun har ét muligt formål, kan ikke ændre sig og så vare evigt. Whitehead kalder disse "evige objekter" eller "rene potentialer". Sammen med udtrykket "prehension" udgør de hjertet af Whiteheads senere metafysik.

Elementerne i den traditionelle naturopfattelse som “rum” forstås og konstrueres som et fænomen baseret på dette. "Varighed", " relationelitet " og "mening" er ikke udtryk konstrueret efter fakta i naturvidenskaberne , men bliver snarere de grundlæggende elementer i naturopfattelsen for Whitehead. Hvis materien ifølge den traditionelle opfattelse er reel, og ændringerne optræder i den, så bliver passivt, uforanderligt stof i Whitehead udseendet af den naturlige virkelighed, som bestemmes af begivenheder og ændringer. En konstant gentagelse af begivenheder er derfor karakteristisk for tingens udseende; illusionen er antagelsen om en tings uafhængige eksistens, den virkelige er begivenheden. For eksempel er målingen af ​​atomvægten af ​​et blyatom en engangs, reel begivenhed. Kun gentagelsen af ​​denne begivenhed fører til antagelsen af ​​et uafhængigt objekt "bly" inklusive dets egenskab "vægt". Begge er konstruerede abstraktioner og har for Whitehead ingen ækvivalent i naturens grundlæggende virkelighed. [20]

“[...] Rum, tid og materie er hændelsesattributter. Ifølge den gamle relativitetsteori er rum og tid forholdet mellem stofpartikler; ifølge vores teori er de relationer mellem begivenheder. "

- En undersøgelse af principperne for naturlig viden, s. 25

Som Whitehead indrømmer, har vi endnu ikke en videnskabelig metode eller endda et princip til at bestemme det aktuelle - og nødvendigvis begrænsede - antal og varighed af virkelige begivenheder. Han ser imidlertid matematik kun i begyndelsen af ​​dens udvikling og tænker derfor ikke nærmere over dette faktum. [21]

Metode til omfattende abstraktion

I "Forespørgsel vedrørende principperne for naturlig viden" (1919) præsenterede Whitehead sin metode med "omfattende abstraktion". Tilsyneladende er simple grundelementer i den euklidiske geometri, men også af matematisk fysik som et punkt, rene abstraktioner for Whitehead. For at udlede dette fra de reelle elementer i oplevelsen formulerer han en relation om "at blive forlænget". Et sæt begivenheder kan sættes sammen i en kompleks klasse, der konvergerer i en slags interval, der nestede mod det geometriske element, svarende til de russiske dukker . [22] Metoden til omfattende abstraktion blev senere udvidet af Alfred Tarski og er i dag kendt som " punktfri geometri ".

Videnskabsteori og videnskabshistorie

Whitehead undersøger videnskab som en del af livsprocessen og dens metode til at opnå viden med hensyn til dens naturfilosofiske fortolkning. I sine observationer om videnskabshistorien kommer han nogle gange til lignende resultater som senere Paul Feyerabend og Kuhn , men vurderer dem forskelligt. Også inden for videnskaberne er der ifølge Whitehead konservative og revolutionære tendenser, som i politik; At se videnskaben som en virksomhed, der stræber efter sandhed og viden, er alt for naivt i hans øjne. Når de konservative, uklare , overlevelsesorienterede videnskabelige strukturer får overhånd, vil alt nyt, der ikke passer ind i ordningen, blive betragtet som irrelevant. Enhver videnskabelig metode er i en "livsfase". I begyndelsen integreres oplevelser, der tidligere blev ignoreret, efterfulgt af systematisering (for Kuhn: "normal videnskab") og den sidste fase, hvor kun mindre spørgsmål diskuteres, og de faktiske indholdsrelaterede spørgsmål ikke længere behandles. Relevansen af ​​nye kognitive mål nægtes, og den gamle metode bevares for sin egen skyld. [23] I modsætning hertil er Whitehead imod en "metodisk kontrolleret spekulation", der har til formål at beskytte mod charlatanisme på den ene side og obscurantisme på den anden side. Metoden er generelt logik og matematik.

For Whitehead består den moderne videnskabs obscurantisme primært i den absurde benægtelse af naturens nytteværdi. Whitehead spørger skarpt: Hvad er formålet med en videnskabsmand, der benægter nytten i naturen? Hensigten med at opnå viden, der per definition er rettet mod noget nyt uden for bevarelse, må derfor ligge uden for en natur, der ikke selv er genstand for hensigtsmæssighed.

Harvard

Massachusetts Hall foto
Massachusetts Hall

I begyndelsen af ​​tyverne var Whitehead ikke kun en af ​​de mest respekterede logikere og matematikere (han skrev f.eks. Artiklen "Matematik" til den 11. udgave af Encyclopædia Britannica ), men også en lige så respekteret videnskabelig filosof. [20] Den 6. februar 1924 Whitehead 63 år gammel modtog han en invitation for perioder op til fem år i første omgang filosofiprofessor uden nogen begrænsning til Harvard University i Cambridge ( Massachusetts , USA), som han startede i oktober samme år . Han blev hurtigt kendt der for, at hans foredrag ikke tog hensyn til sit publikums evne til at følge hans komplekse og indholdstunge forklaringer. I løbet af sin tid i Amerika accepterede Whitehead flere gæsteprofessorater i landet. I Amerika og i amerikansk pragmatisme , især i den form, som Peirce repræsenterede, så Whitehead "fremtiden" også i filosofiske termer.

Kritik af videnskabelig materialisme

En af hans mest bemærkelsesværdige bøger er fremkommet fra en række foredrag på Lowell -forelæsninger ved Boston University. I Science and the Modern World (1925) kritiserer Whitehead den materialisme, der er udbredt inden for naturvidenskaberne som et resultat af fejlen, der holder de abstrakte systemer i matematisk formuleret fysik til at være virkelighed. Han ser udgangspunktet for denne udvikling i begyndelsen af ​​videnskabelig forskning i 1600 -tallet, hvor videnskab og filosofi vendte sig til de stadig mere adskilte områder af natur og ånd. [24] For Whitehead svarer dette i sidste ende til en "desubjektivering af naturen" og en "denaturalisering af subjektet". Denne adskillelse af mennesket og hans erfaring fra en postuleret objektiv virkelighed i Newtons billede af videnskab var et hyppigt udgangspunkt for Whiteheads kritik og udarbejdelse af hans procesorienterede metafysik.

Også baseret på foredrag fulgte yderligere to skrifter, hvor Whitehead udvidede sin nye filosofiske tilgang. I Religion in the Making (1926) udviklede han ideen om en immanent forståelse af Gud, som blev inkorporeret i procesteologi . En uafhængig opfattelsesteori , hvor han kritiserede både empirien til David Hume og Kants idealisme, satte han symbolismen i. Dets betydning og virkning (1927).

Proces og virkelighed

I januar 1927 modtog Whitehead en invitation fra University of Edinburgh i Skotland til at deltage i en række af de berømte Gifford -forelæsninger om naturlig teologi . Whitehead udvidede senere de planlagte ti foredrag til 25 kapitler. Den blev udgivet i bogform i 1929 med ” Process and Reality . Et essay i kosmologi “hans vigtigste filosofiske arbejde og et af de vigtigste af vestlig metafysik. Ligesom hans Gifford -forelæsninger, hvorfra publikum løb i flok, blev "Process and Reality", som blev anset for vanskelig at forstå på grund af dets vanskelige tankegang og sære sprog, kun tøvende modtaget af den professionelle verden.

Dette værk indeholder også Whiteheads berømte citat: [25]

"Den mest sikre generelle karakterisering af Europas filosofiske tradition er, at den består af en række fodnoter til Platon."

Sene skrifter

"Fornuftens funktion" ( fornuftens funktion ) fra 1929 er en mere epistemologisk tilgang, der supplerer procesfilosofien. 1929/1930 Whitehead Mary Flexner Foredragsholder på Bryn Mawr College . Disse foredrag sammen med andre, han havde holdt ved Dartmouth College og som Davis -lektor i Columbia, blev udgivet i 1933 under titlen The Adventures of Ideas . Whitehead beskrev dette arbejde som en undersøgelse af civilisationsbegrebet og et forsøg på at forstå, hvordan civiliserede væsener opstår. Udover idéhistorien tilføjede Whitehead også æstetiske overvejelser til sit arbejde. Endelig, i 1938, kort efter Whiteheads pensionering, dukkede der op Mod af Tanke , hvor han holdt sine foredrag ved University of Chicago , som han allerede havde udgivet under titlen Nature and Life (1933), samt foredrag på Wellesley College fra 1937/1938 opsummeret.

Pensionering og påskønnelse

Ifølge hans elev og biograf Victor Lowe var Whitehead en populær lærer og person på grund af hans høflighed og hjælpsomhed, samt at være smart, engagerende, rolig og til tider stædig. Lowe karakteriserede ham som en mand formet af en victoriansk livsstil. [26] Ud over en stærk intuition havde Whitehead også et klart sind, et realistisk sind og godhed og visdom. Whitehead trak sig først tilbage i 1937 i en alder af 76 år. Men selv efter det forblev han produktiv og forelæste stadig ved Harvard og udgav blandt andet "Matematik og det gode" og "Udødelighed" (begge i 1941). Whitehead døde den 30. december 1947; hans lig blev kremeret efter hans anmodning, og hans aske blev begravet den 6. januar 1948 på kirkegården i Harvard Memorial Church. Også efter hans anmodning blev alle hans upublicerede skrifter brændt.

Whitehead modtog mange priser i løbet af sin karriere. Det vigtigste er måske hans valg til Royal Society i 1903. Royal Society of Edinburgh tildelte ham James Scott -prisen i 1922. Han blev tildelt Sylvester -medaljen i 1925 for sit arbejde med det grundlæggende i matematik. I samme år blev Whitehead valgt tilAmerican Academy of Arts and Sciences . Columbia University tildelte ham sin Butler -medalje i 1930, og han blev optaget i British Academy året efter. Han blev tildelt Order of Merit i 1945 som en pris for sit livsværk. Mange universiteter har tildelt ham æresdoktorer, herunder Manchester, St. Andrews, Wisconsin, Harvard, Yale og Montreal.

Procesfilosofi

Mange tilgange og overvejelser om Whiteheads spekulative filosofi kulminerer i hans hovedværk "Process and Reality: An Essay in Cosmology" om det, der i dag er kendt som "procesfilosofien". Whitehead kaldte selv sin tilgang "Philosophy of Organism", der mest oversættes som "organismisk filosofi", nogle gange også med "organistisk filosofi" eller "organisk filosofi". Formaler Kernpunkt dieser Betrachtung ist die Strukturierung der Welt nach Ereignissen und nicht nach „Dingen“. Die Ereignisse spielen sich nach dieser Auffassung also nicht anhand der Dinge ab und können so auch nicht auf Dinge reduziert oder aus ihnen abgeleitet werden. Whitehead hält die gegebenen Ereignisse für die grundlegenden Elemente der Wirklichkeit. Er versucht so die Struktur der Erfahrung selbst und nicht die Kategorien Substanz und Qualität zum Ausgangspunkt aller Naturbeschreibung zu machen. Das organische Element drückt zum einen das Werden und Vergehen der Ereignisse aus. Zum anderen bezieht sich Whitehead damit auf die Eigenschaften von Organismen , die gleichzeitig von Zweck- und Wirkursachen bestimmt werden, und überträgt diese dann auf die elementaren Ereignisse. [27]

Die Sichtweise unseres Alltagsverständnisses, aber auch die Sichtweise der Naturwissenschaften, die die Wirklichkeit als eine Ansammlung von Dingen (Materie, Energie usw.) beschreibt, wird demnach erst aus den Ereignissen durch Abstraktion abgeleitet. Diese Neudefinition der grundlegenden Elemente unserer Wirklichkeitsauffassung stellt sowohl die Lektüre als auch die Einordnung der prozessphilosophischen Werke Whiteheads vor andauernde Schwierigkeiten. Wie jede metaphysische Konzeption muss auch Whiteheads Ansatz bestehende Begriffe und Bedeutungsmuster übernehmen und diese einerseits mit logischer Schärfe begrenzen und andererseits für einen umfassenderen Gebrauch wiederum verallgemeinern. Dieser notwendigen Schwierigkeit der Neudefinition ist sich Whitehead bewusst, und er beschreibt sein Vorgehen explizit. Die wichtigsten Hilfsmittel zur Überprüfung der Brauchbarkeit seiner Terminologie sind für ihn dabei die Logik und die Kohärenz. Die bestehende Begriffsbildung der Wissenschaften folgt dagegen seiner Meinung nach zu sehr der Subjekt-Prädikat-Struktur der (englischen) Sprache sowie generell dem Dualismus zwischen Subjekt und Objekt als epistemologischer Kategorie. Dies erschwert das Verständnis und die Einordnung der metaphysischen Terminologie Whiteheads zusätzlich. [17]

So wird beispielsweise der prozessphilosophische Ansatz häufig als Panpsychismus eingeordnet. Whitehead selbst sieht diese Beurteilung dagegen wiederum nur als Ausdruck der unzulänglichen „Ontologie der Dinge“. Der Gegensatz zwischen Materie und Geist wie bei Descartes oder zwischen transzendentaler, metaphysischer und physikalisch-empirischer Realität wie bei Kant ist demnach erst eine Folge dieser Unzulänglichkeit. [28] Wird „Panpsychismus“ aus diesen Dualitäten heraus definiert, dann gilt er als eine idealistische Position, gegen die sich Whitehead aber vehement wehrt. Reiner Wiehl bezeichnet die Metaphysik der Prozessphilosophie als „revidierten Panpsychismus“ oder als „Pansubjektivismus“, da jedes „wirkliche Ereignis“ einen physischen und einen mentalen Pol besitze. David R. Griffin kreierte den Begriff panexperientialism (with organizational duality) für Whiteheads Sichtweise. [29]

Weitere Charakterisierungen und Folgen

Die wirklichen Ereignisse („actual entities“) als Grundbausteine der Wirklichkeit haben über das „Erfassen“ („prehension“) Anteil an allen anderen Ereignissen. Erfassen bedeutet so viel wie (unbewusste) Wahrnehmung oder Aufnahme eines Datums und stellt so das grundlegende, atomistische Element der Relation dar. Dieses Erfassen bezieht sich auf alle Arten von Abhängigkeiten, wie kausale und psychische Beeinflussung, aber auch intentionale. Überzeugungen und Bewertungen haben so Einfluss auf weitere Ereignisse. Nicht nur die Tatsache der Existenz eines Ereignisses, sondern auch die Art und Weise, „wie“ es geschieht, sind durch diese Bedingungen bestimmt. Sie repräsentieren somit die Vergangenheit eines Ereignisses und jedes Ereignis reflektiert letztlich die gesamte vergangene Wirklichkeit. Völlig gegensätzlich zur Substanz in der Substanzmetaphysik existieren wirkliche Ereignisse nicht unabhängig voneinander. Ein wirkliches Ereignis ist ein Produkt seiner Bezogenheit auf andere Ereignisse. Dagegen müssen Selbständigkeit und Autonomie oder auch die Vorstellung von einer Unabhängigkeit abgeschlossener Systeme nun aus dieser Wirklichkeit erst konstruiert werden. [30] Relationalität innerhalb einer Substanzmetaphysik ist für Whitehead dagegen ein Unding. [31] [32] Jedes wirkliche Ereignis als erfahrenes Subjekt wird nach seiner Vollendung wiederum durch andere wirkliche Ereignisse als Objekt erfasst.

Ereignisse können durch ihre Bezogenheit aufeinander gruppiert werden. Ereignisse, die durch die wechselseitige Aufnahme von Informationen miteinander verbunden sind, nennt Whitehead einen Nexus (Verbindung, Zusammenhang). Die Einheit eines Nexus ergibt sich in der Wahrnehmung durch andere Ereignisse. Der größte Nexus ist die Welt selbst, alle anderen sind ihm gleichsam untergeordnet. [33] [34] Weiterhin können Ereignisse als „Gesellschaften“ („Societies“) aufgefasst werden. Eine Gesellschaft besteht aus einer Menge von wirklichen Einzelwesen, die sich bestimmte Charakteristika teilen und sich so gegenüber einer Umwelt abgrenzen. Hinzu kommt noch die Forderung, dass sich Gesellschaften selbst tragen, indem sie ihre eigenen zeitlosen Gegenstände beständig realisieren. [35] [36]

In Abgrenzung zum Nexus sind Gesellschaften zeitlich organisiert. Gesellschaften sind so Ausdruck der Objekte, die uns in unserem Alltagsverständnis begegnen, wie Menschen, Maschinen und andere Gegenstände unseres Alltags. Bei Whitehead können diese somit auch aus den Grundelementen seiner Metaphysik und nach seinen Anforderungen an Rationalität und Kohärenz konstruiert werden. [37]

Mit der Konzeption der „ewigen Objekte“ kommt Whitehead der Philosophie Platons und seiner Ideenlehre sehr nahe. Wirkliche Ereignisse haben die Möglichkeit, bestimmte Eigenschaften zu realisieren. Diesen „reinen Möglichkeiten“ selbst schreibt Whitehead ebenso eine Existenz zu, eine Existenz, die sich konkret realisieren kann und die sich durch die konkreten Realisierungen in Ereignissen wiederum definiert. Diese Möglichkeiten gehen in die konkreten Ereignisse ein, sie werden von ihnen ebenso erfasst wie andere wirkliche Ereignisse. So lässt sich für Whitehead auch die relative Stabilität der Naturgesetze und Dinge erklären, die sich letztlich im Prozess des Werdens aber ebenfalls verändern.

Verhältnis zur Naturwissenschaft

Whitehead sieht seine Philosophie in einer Kontinuität zu der Naturwissenschaft im Sinne ihres Verständnisses der Wirklichkeit. So integriert er die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Theoriebildung als Kenner der zeitgenössischen Forschung (insbesondere der Physik und Biologie) und nimmt sie mit als Ausgangspunkt für seine philosophischen Konzeptionen. [38] [39] Andererseits wird die philosophische Disziplin der Metaphysik oft pauschal als unvereinbar mit einer positivistischen und naturalistischen Ausrichtung, wie sie die heutigen Naturwissenschaften und die Wissenschaftstheorie dominiert, angesehen. [40] Allerdings werden unter den naturphilosophischen Elementen, die den Modellen der heutigen Naturwissenschaften zugrunde liegen, nur diejenigen dort auch explizit behandelt, die sich operationalisieren und mathematisch beschreiben lassen (z. B. Raum, Zeit). Andere grundlegende Begriffe wie die Kausalität kommen in der praktischen Wissenschaft dagegen höchstens implizit zur Geltung. Bei Whitehead ist das Prinzip der Kausalität dagegen schon in der Konzeption der relationalen Ereignisse explizit gegeben. Sein Anliegen ist es, keine naturphilosophischen Elemente vom Inhalt der Naturwissenschaft auszuschließen, indem dieser nicht auf numerisch-mathematische Kategorien reduziert wird. [41] Denn die Forderung nach invarianten und allgemeingültigen Naturgesetzen sowie die Ausrichtung auf mathematische Beschreibbarkeit und technologische Nutzbarkeit verkürzen den Naturbegriff in den Naturwissenschaften nach Whiteheads Auffassung unangemessen. Die Konkretheit sinnlichen Erlebens und der „Fluss der Erscheinungen“, die die eigentliche, unmittelbare Wirklichkeit ausmachten, sei damit nicht erfassbar. Der Kosmos verliert nach Whitehead in der mechanistischen Deutung seine Qualität und wird auf die Quantität reduziert, die Qualität wird fortan lediglich dem Subjekt und seiner sinnlichen Erfahrung zugesprochen. So verzichtet die moderne Naturwissenschaft zugunsten einer mathematischen Abstraktion auch auf eine adäquate und umfassende Beschreibung der Wirklichkeit. Das Ideal der reinen empirischen Wahrnehmung ohne subjektive Qualitäten aus den Naturwissenschaften ist demnach eine nachgeordnete Vorstellung, die erst aus der Wiederholung konkreter Erfahrungen konstruiert wird.

Naturgesetze

Whitehead identifiziert drei unterschiedliche Positionen, die das Verhältnis der Naturgesetze zur Wirklichkeit ausdrücken.

 1. Naturgesetze zwingen den Objekten von außen eine Gesetzmäßigkeit auf. Dies ist die klassische Position der Physik, wie sie durch Isaac Newton und Descartes formuliert wurde.
 2. Die positivistische Lehre der bloßen Naturbeschreibung. Wirklichkeit kommt hierbei nur der konkreten Messung zu.
 3. Die Lehre der immanenten Gesetze, wie sie von Whitehead bevorzugt wird.

Die Kritik an den Positionen 1 und 2 zieht sich durch den größten Teil seiner naturphilosophischen und wissenschaftstheoretischen Arbeit. Besonders die mathematische Physik erscheint Whitehead in vielerlei Hinsicht unbrauchbar zur adäquaten Beschreibung der Wirklichkeit. Die „Dinge“ sind hier sowohl voneinander als auch von den Gesetzen getrennt. Dies ist durch die konkrete Erfahrung aber nicht zu rechtfertigen. [42] Weiterhin lässt sich so aus den Gesetzen weder das Wesen der Dinge herleiten noch umgekehrt aus der Beobachtung der Dinge auf die Gesetze schließen. Der notwendige Theismus in einer solchen Position war ihren Schöpfern im 17. Jahrhundert noch bewusst, wird aber heute meist übergangen. [34]

Evolution und Teleologie

Ähnliches gilt für zweckgerichtete ( teleologische ) Aspekte in der Naturbeschreibung. Die grundlegenden Elemente der Realität werden für Whitehead nicht bar einer Zwecksetzung einfach nur dadurch, dass man sie genauer untersucht. Wert- und zweckfreie Konzeptionen sind deshalb in einer materialistischen Auffassung lediglich nebulöse Resultate einer konstruierten „Komplexität“ der Lebewesen. Whitehead bestreitet im selben Maße auch, dass Phänomene der Bewertung und Zwecksetzung weniger real sind als beispielsweise Phänomene der Gravitation . Bewertung und Zwecksetzung ( bewusstseins -)idealistisch und die Gravitation realistisch zu beurteilen, ist demnach nicht gerechtfertigt. Wenn man die Evolutionstheorie voraussetzt und alles Leben als verwandt betrachtet, dann ist es „empirischer“, die Lebensformen nicht „von unten“ zu betrachten, sondern „von oben“. Der Zwang, spätere Lebensformen aus früheren zu erklären, ergibt sich nach Whitehead lediglich aus den konservativen Tendenzen in der Wissenschaft.

Die nach Whitehead zweifelsfrei vorhandenen axiologischen und teleologischen Phänomene dürfen daher nicht als „abgeleitet“ oder „irrelevant“ betrachtet werden. Teleologie ist vielmehr eine zentrale Eigenschaft lebender Systeme. Dabei werden in der Prozessphilosophie zukünftige Zustände durch gegenwärtige antizipiert, aber nicht deterministisch bestimmt. [42] Die organische und anorganische Natur ist für Whitehead ebenso abhängig von Gefühlen und Intentionen. Eine wissenschaftliche Methode, die diese Ausdrucksbeziehungen erforschbar machen könnte, haben wir nach Whitehead allerdings noch nicht. [43] Weiterhin sieht Whitehead die offensichtlichen Gegebenheiten eines biologischen Organismus als unvereinbar mit einer materialistischen und mechanistischen Auffassung, wie sie den biologischen Naturwissenschaften zugrunde liegt. Zu einem Organismus gehöre untrennbar eine Dauer des Funktionierens, die reine Verteilung von Materie definiere dagegen noch keinen Organismus. [44]

Gott

Als „subjektives Ziel“ bezeichnet Whitehead die Finalursache eines wirklichen Einzelwesens. Diese bestimmt zusammen mit den Erfassungen der reinen Daten als Wirkursache die Form des wirklichen Einzelwesens. Das subjektive Ziel bildet den Charakter des wirklichen Einzelwesens und kann somit nicht durch dieses selbst bestimmt sein. Um die Konsistenz des metaphysischen Ansatzes zu wahren, muss das Ideal jedes subjektiven Zieles demnach außerhalb liegen, wobei wiederum nur ein weiteres wirkliches Einzelwesen in Betracht kommt. Dieses spezielle wirkliche Einzelwesen muss alle Möglichkeiten zeitloser Gegenstände in sich vereinen und ebenso in die (begriffliche) Erfassung jedes anderen wirklichen Einzelwesens eingehen. Seine Existenz und Charakterisierung ist somit eine direkte Folge der ontologischen Struktur der organismischen Philosophie. Whitehead nennt dieses wirkliche Einzelwesen Gott. [34] Gott umfasst somit alle zeitlosen Objekte und ermöglicht so eine Ordnung im Werden. Gleichzeitig geht er aber auch als wirkliches Einzelwesen in jede konkrete Erfahrung ein. Er ist damit bei Whitehead sowohl immanent als auch transzendent ; transzendent als die Gesamtheit der Möglichkeiten, die den Wirklichkeiten gegenübergestellt sind, immanent als Teilhabe am Prozess der Wirklichkeit. Somit ändert sich Gott auch, indem er auf die Wirklichkeit bzw. die realisierte Auswahl der Möglichkeiten reagiert. [45] Der Gott Whiteheads ist somit ein werdender Gott. Insofern gibt er auch keine finale Ordnung vor, sondern nur Ideale in einem pulsierenden Universum, in dem Ordnung und Chaos, Werden und Vergehen die wirkliche Natur ausmachen. Und Gottes Macht ist die Macht der Überredung, nicht des deterministischen Zwanges. Das „subjektive Ziel“ der wirklichen Einzelwesen ist von Gott beeinflusst, aber nicht bestimmt. Somit gibt es bei Whitehead auch kein eigenständiges göttliches Prinzip. [46] Dieser Umstand wird oft als einer der wichtigsten Unterschiede zu konventionell theologischen Gottesbegriffen angesehen.

Die Religionsphilosophen John B. Cobb , David Ray Griffin , Roland Faber , aber besonders Charles Hartshorne entwickelten die Prozessphilosophie weiter zur Prozesstheologie . Besonders im Zusammenhang mit dem amerikanisch geprägten Pragmatismus erhielt dieser Ansatz eine gewisse Bedeutung. In diesem Bereich liegt auch die wichtigste Rezeption der Metaphysik Whiteheads. DW Sherburne entwickelte aus der Prozessphilosophie eine Konzeption ohne Gott, um zu zeigen, dass dieses Element in einer vollständigen prozessphilosophischen Metaphysik nicht notwendig ist. [47]

Zeit

Den „Irrtum einfacher Lokalisierung“ sieht Whitehead analog zum Raum auch im Umgang mit dem Zeitbegriff. So kann aus getrennten Zeitpunkten niemals ein Werden, eine Entwicklung oder ein Prozess abgeleitet werden. Die Lösung sieht er in einer Quantelung der Zeit, wie sie in den wirklichen Einzelwesen vollzogen ist. Das Werden dieser atomistischen Erfahrungen ist selbst nicht „in der Zeit“, sondern erst ihr Vollzug konstituiert Zeit auf der Beziehungsebene makroskopischer Prozesse. [48] Den einzelnen Teilen eines wirklichen Einzelwesens kommt bei Whitehead keine separate Wirklichkeit zu, so dass man innerhalb einer elementaren Erfahrung nicht von einem Vorher und Nachher sprechen kann. [49] Das Andauern in der Zeit ist dagegen eine Abstraktion von den wirklichen Ereignissen. Andauern bedeutet die ständige Wiederholung wirklicher Ereignisse (vgl. „Gesellschaften“), wobei sich eine Wiederholung immer nur auf bestimmte Charakteristika beziehen kann. Würde sich die gesamte Wirklichkeit wiederholen, gäbe es nichts, woran man dies feststellen könnte.

Die Welt hat für Whitehead somit keinen Anfang in der Zeit und kein Ziel. Da die Welt immer schon war, kann man nicht von einem umfassenden oder absoluten Ideal sprechen, auf das sich eine Entwicklung im Ganzen hinbewegen könnte. Das Ideal der Schöpfung ist also in den Grundelementen der Wirklichkeit direkt zu suchen. So ist für Whitehead die größtmögliche Intensität der Erfahrung für jedes wirkliche Einzelwesen das eigentliche Ziel. [50]

Vernunft und Wert

In Die Funktion der Vernunft („Function of Reason“) [51] (1929) entwickelt Whitehead einen Vernunftbegriff, der den tatsächlichen Lebensbedingungen der Organismen angepasst ist. Vernunft leitet sich danach nicht nur vom Überleben eines Lebewesens, sondern ebenso vom „gut leben“ und vom „besser leben“ ab. Die Kunst zu leben besteht darin, dass man erstens überhaupt lebt, zweitens auf eine befriedigende Weise lebt und drittens einen noch höheren Grad von Befriedigung erreichen kann. Anorganische Strukturen sind oft perfekt im Andauern, sie sind dadurch aber nicht vernünftiger. „Gut leben“ und „besser leben“ sind für Whitehead die wertschaffenden Ziele der Lebewesen. Das bloße Andauern tritt hinter der Intensitätssteigerung im Erleben zurück. Demnach ist es für Whitehead falsch, das Andauern der unbelebten Dinge zum alleinigen Maßstab eines Vernunftbegriffes in den Naturwissenschaften zu machen. [52]

Wert kommt so den wirklichen Einzelwesen selbst zu und wird von Whitehead beschrieben als das Maß der Selbstverwirklichung in Bezug auf das Ideal des subjektiven Zieles. Je intensiver das Erleben der eigenen Subjektivität, desto höher ist der Wert des Ereignisses. Eine Steigerung dessen ist durch die Annäherung an das Ideal Gottes, aber auch durch ein höheres Maß an Freiheit, das den wirklichen Einzelwesen mitgegeben ist, möglich. Das Ideal der Schöpfung selbst ist gleichsam die größtmögliche Intensität aller Einzelwesen. Wertigkeit setzt in diesem Sinn Differenz voraus. Den indifferenten Objekten der wissenschaftlichen Abstraktionen kann nach Whitehead somit kein Wert zukommen. [53]

Kreativität

Das Prinzip des Entstehens und Vergehens der wirklichen Einzelwesen ist für Whitehead nichts anderes als die Erfahrungstatsache der Kreativität . [54] [1] In der Metaphysik Whiteheads nimmt sie den Stellenwert einer Akzidienz ein und existiert nicht nur als Eigenschaft der Einzelwesen, sondern bildet zusammen mit dem Begriffspaar des Einen und des Vielen eine eigene Kategorie. In der Rezeption bleibt umstritten, welchen Stellenwert das Prinzip der Kreativität im Hinblick auf die Beschreibung der Welt einnimmt. Als reine Eigenschaft des Prozesses des Werdens verstanden, kommt ihr entweder lediglich eine abstrakte oder eine beschreibende Rolle zu. Als übergreifendes, strukturierendes Prinzip könnte Kreativität andererseits nicht nur auf den Seinsgrund verweisen, sondern auch den Erkenntnisgrund beschreiben. [55]

Einflüsse

Mathematik und Philosophie

Als junger Mathematiker führte Whitehead Ansätze und Arbeiten im Bereich der Logik und Mathematik fort, die von Gottlob Frege , George Boole , Giuseppe Peano und Hermann Graßmann im 19. Jahrhundert begonnen wurden. Die „Treatise of Universal Algebra“ ist eine der letzten bedeutenden Arbeiten auf dem Gebiet einer „Algebra der Logik“, die inhaltlich in der Tradition der booleschen Algebra steht. In der „Principia Mathematica“ verwenden Russell und Whitehead dann aber ein Notationssystem , welches deutlich von Frege und Peano beeinflusst ist. Dies betrifft besonders Vorgehensweisen wie die axiomatische, von den bekannten algebraischen Strukturen losgelöste Festlegung von Elementen, Methoden und Symbolen.

Whitehead war ein großer Bewunderer Charles S. Peirces . Ähnlich wie Peirce sah er in den Entwicklungen der modernen Logik und Algebra über ihre Anwendung in der Mathematik hinaus ein neues Werkzeug zur Ausarbeitung einer Metaphysik, die den Erkenntnissen der Naturwissenschaften besser Rechnung tragen sollte. Russells Einfluss auf Whitehead ist eher gering. Zwar sympathisierten beide anfangs mit dem britischen Idealismus , aber je länger die Zusammenarbeit dauerte, umso stärker traten ihre unterschiedlichen philosophischen Positionen hervor. [17]

In der Tradition der britischen Empiristen wie John Locke und David Hume geht Whitehead in seiner Arbeit stets streng empirisch vor. Jede naturphilosophische Feststellung und jede metaphysische Konstruktion versucht er aus der direkten Sinneserfahrung abzuleiten. [56] Einen besonderen Einfluss haben auch die Arbeiten Henri Bergsons . Whitehead greift die Kritik Bergsons an der „Verräumlichung“ der Naturprozesse auf, die über die Anwendung in den Naturwissenschaften auch unser Alltagsdenken prägt. [57] Bei Bergson besteht eine grundsätzliche Verschiedenheit zwischen der Dauer als Qualität der Erfahrung einerseits und der Zeit als quantitativem Begriff eines Zeitkontinuums andererseits. Die Erfahrung ist „unausgedehnt“, aber jede Art der Zeitmessung involviert eine Projektion der Dauer in den Raum. Im Hinblick auf die Beziehung der (wissenschaftlichen) Begriffe und Theorien zur Wirklichkeit ist Whitehead ein empirischer Realist wie Kant , dessen transzendentalen Idealismus er jedoch ablehnt. [58] Whitehead hat sich ausdrücklich auf Leibniz ' Monadenlehre berufen. [59] [60] In Abgrenzung zur Monadenlehre versucht er Gesetzmäßigkeiten aus den Wechselbeziehungen der Monaden bzw. der wirklichen Einzelwesen selbst abzuleiten. Allgemeine Gesetze haben dagegen bei Leibniz ihren Ursprung in Gott und sind den Dingen äußerlich auferlegt.

Whitehead war einer der bedeutendsten Metaphysiker des 20. Jahrhunderts. [61] Die Veröffentlichungen seiner wichtigsten philosophischen Werke in den Jahren 1920 bis 1940 fielen in eine Zeit, in der metaphysische Spekulation in der traditionskritischen Gegenwartsphilosophie kaum beachtet wurde. Das gilt in wechselndem Maß für alle positivistischen, sprachlogischen, marxistischen und existentialistischen Strömungen dieser Zeit. [52] Einzig im Rahmen der Prozesstheologie hat sich eine breite und besonders in den USA bedeutende Rezeption von Whiteheads Prozessphilosophie etabliert. Sein Schüler Charles Hartshorne, der wichtigste Vertreter der Prozesstheologie, sieht die Ursache der Geringschätzung gar in der „Größe und Wahrheit“ der Philosophie Whiteheads selbst. [62] Weitere bedeutende prozessphilosophische Arbeiten in der Tradition Whiteheads sind eher von Einzelnen bekannt, wie beispielsweise von Isabelle Stengers . Einige seiner Schüler wurden ebenfalls bekannte Philosophen mit eigenständigen Positionen: allen voran Bertrand Russell, aber auch Susanne K. Langer , William K. Frankena , Nelson Goodman , Willard Van Orman Quine und Donald Davidson .

Naturwissenschaften

Das naturwissenschaftliche Denken Whiteheads ist besonders durch den Elektromagnetismus Maxwells und die Relativitätstheorie Einsteins beeinflusst. Die Begriffe „Feld“ und „Kraft“ hält Whitehead zur Naturbeschreibung für wesentlich geeigneter als die Begriffe „Objekt“ und „Bewegung“ des mechanistischen Weltbildes der vorrelativistischen Physik. In „The Principle of Relativity“ entwirft er eine eigene Gravitationstheorie . Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der zugrunde liegende geometrische Raum und die an den Objekten sich entfaltende Gravitation in zwei getrennten Metriken dargestellt werden. Er folgt damit der direkten Einwirkung physikalischer Kräfte auf die Geometrie durch Einstein in der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht, sondern verharrt auf der klassischen Trennung. Diese Veröffentlichung wurde allerdings weder von der Mathematik noch von der Physik weiter beachtet, obwohl dieser Ansatz heute als „bimetrische Gravitationstheorie“ bekannt und insofern praktikabel ist, als sie den drei klassischen Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie nicht widerspricht. [63] Nach Clifford Will ist Whiteheads Theorie jedoch experimentell widerlegt. [64]

Viele bedeutende Ansätze und Erkenntnisse, die sich in den Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert etabliert haben, wurden durch die Metaphysik Whiteheads antizipiert. So ist der statistische Charakter der Naturgesetze eine direkte Folge der Abstraktion der Gesetze aus den Strukturidentitäten der wirklichen Ereignisse. Dies entspricht weitgehend der Interpretation der Gesetze der Quantenphysik und ihrer Aussagekraft. Auch die heute diskutierte Veränderung der Naturgesetze im Lauf der Zeit lässt sich auf einfache Weise aus den metaphysischen Konstruktionen Whiteheads ableiten. [65] Einflüsse von Whiteheads prozessphilosophischer Metaphysik zeigen sich unter anderem bei Naturwissenschaftlern wie Ilya Prigogine , Henry Stapp [66] [67] , Rudolf Haag [68] und David Bohm . [69] Der Physiker Roger Penrose und der Quantenbiologe Stuart Hameroff interpretieren (in einer sehr umstrittenen Theorie) wirkliche Ereignisse als theoretische Grundlage einer Formulierung elementarer Bewusstseinsprozesse. [70] Auch die systemtheoretischen Ansätze von Ervin László und Fritjof Capra nimmt Whitehead mit seiner Lehre der existentiellen Verbundenheit alles Seins im Kern vorweg. [71] Die von Whitehead begründete Mereotopologie dient als Grundlage für spezielle Bereiche und Anwendungen in der Erforschung der künstlichen Intelligenz .

Werke

 • A Treatise on Universal Algebra with Applications . [1898] Cambridge University Press, Cambridge 1960 ( online )
 • Memoir on the Algebra of Symbolic Logic . American Journal of Mathematics, Vol. 23, No. 2 (Apr., 1901), pp. 139–165 ( online )
 • On Cardinal Numbers . American Journal of Mathematics, Vol. 24, No. 4 (Oct., 1902), pp. 367–394 ( online )
 • The Logic of Relations, Logical Substitution Groups, and Cardinal Numbers . American Journal of Mathematics, Vol. 25, No. 2 (Apr., 1903), pp. 157–178 ( online )
 • On Mathematical Concepts of the Material World , Philosophical Transactions, Royal Society of London, série A, Band 205, Dulau London 1906, 465–525
 • Liberty and the Enfranchisement of Women . Extract from the speech of AN Whitehead, Esq., Sc.D., at the Annual Meeting of the Cambridge Women's Suffrage Association, Nov. 5, 1906 ( online )
 • The Axioms of Projective Geometry , Cambridge University Press 1906
 • The Axioms of Descriptive Geometry , Cambridge University Press 1907
 • An Introduction to Mathematics . [Williams and Norgate, London 1911] Oxford University Press [1958] 1990, ( online ), dt. Einführung in die Mathematik , Francke, Bern 1948
 • Artikel: Mathematics in der Encyclopædia Britannica von 1911 ( wikisource )
 • Principia Mathematica (mit Bertrand Russell ), 3 Bände, Cambridge University Press. 2. Aufl. 1925 (Bd. 1), 1927 (Bde. 2, 3).
 • Space, Time and Relativity , Proceedings of the Aristotelian Society, ns, vol. 16 (1915), 104–129
 • La Theorie Relationiste de l'Espace , in: Revue de Metaphysique et de Morale 23 (1916), 423–454. Übersetzt durch PJ Hurley: The relational theory of space , in: Philosophy Research Archives 5 (1979), 712–741 [72]
 • To the Master and Fellows of Trinity College , Brief vom 15. Juli 1916 zur Verteidigung von Bertrand Russell
 • The Aims of Education (PDF; 76 kB) , Presidential address to the Mathematical Association of England, 1916
 • The Organization of Thought Educational and Scientific . Lippincott/Williams & Norgate, London 1917 (The Organisation of Thought: Vortrag vor der British Association for the Advancement of Science 1916, Teil 1 , Teil 2 )
 • An Enquiry concerning the Principles of Natural Knowledge , Cambridge University Press [1919] Cambridge University Press 1925 (digitalisiert auf Wikisource )
 • The Concept of Nature . [1920] Cambridge University Press 2004 ( online ), dt. Der Begriff der Natur , hrsg. R. Löw, Weinheim 1990
 • The Principle of Relativity with Applications to Physical Science . [1922] Cambridge University Press 2004
 • The Philosophical Aspects of the Principle of Relativity , Proceedings of the Aristotelian Society, ns, vol. 22 (1922), 215–223
 • Uniformity and Contingency , Proceedings of the Aristotelian Society, ns, vol. 23 (1922), 1–18
 • Science and the Modern World . [1925] Cambridge University Press 1997, dt. Wissenschaft und moderne Welt , Frankfurt a. M., Suhrkamp 1988
 • Religion in the Making . [1926] mit einer Einführung von Judith A. Jones, Fordham University Press, New York 1996 ( online ), dt. Wie entsteht Religion? , Übersetzt von Hans Günter Holl, Suhrkamp, Frankfurt 1985. ISBN 9783518284476
 • Time , in: Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy, hrsg. von Edgar Sheffield Brightman, Longmans, Green and Co., New York & London 1927, 59–64, abgedruckt in: AH Johnson (Hrsg.): The Interpretation of science. Bobbs-Merrill, Indianapolis, New York 1961
 • Symbolism, Its Meaning and Effect . [Macmillan, New York 1927] Fordham University Press, New York 1985 ( online ), dt. Kulturelle Symbolisierung , Suhrkamp, Frankfurt 2000. ISBN 9783518290972
 • Process and Reality : An Essay in Cosmology . [Macmillan, New York 1929] korrigierte Ausgabe, hrsg. von David Ray Griffin und Donald W. Sherburne, The Free Press, New York 1979, dt. Prozeß und Realität: Entwurf einer Kosmologie , Suhrkamp, Frankfurt 1987. ISBN 9783518282908
 • The Aims of Education and Other Essays . [Macmillan, New York 1929] The Free Press, New York 1985, dt. Die Ziele von Erziehung und Bildung und andere Essays . Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Christoph Kann und Dennis Sölch, Suhrkamp, Frankfurt 2012. ISBN 9783518296158
 • Function of Reason . (Princeton University Press 1929, online ) Beacon Press 1971, dt. Die Funktion der Vernunft , Reclam, Stuttgart 1974
 • Adventures of Ideas . [New York: New American 1933] The Free Press, New York 1957, dt. Abenteuer der Ideen , Suhrkamp, Frankfurt 2000
 • Indication, classes, number, validation , Mind New Ser. 43 (1934), 281–297, 543 [corrigenda]
 • Nature and Life . University of Chicago Press 1934
 • Brief von AN Whitehead an seinen damaligen Assistenten Henry S. Leonard vom 10. Januar 1936 (Transkription und Kopie des handschriftlichen Originals im Anhang), mit einem ausführlichen Kommentar von Ronald Preston Phipps, Process Studies Supplement, Ausgabe 17 (2011) (PDF; 6,7 MB)
 • Modes of Thought . [Macmillan New York 1938] online , New York: The Free Press 1968, dt. Denkweisen, Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Stascha Rohmer , Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. ISBN 9783518291320
 • Essays in Science and Philosophy . Hrsg. Von Dagobert Runes Philosophical Library 1947
 • mit Lucien Price: Dialogues of Alfred North Whitehead , 1954

Literatur

Lexika
Einführungen
Sammelbände
 • Ernest Wolf-Gazo (Hrsg.): Whitehead. Einführung in seine Kosmologie. Reihe: Kolleg Philosophie. Verlag Karl Alber, Freiburg i. B. / München 1980, ISBN 3-495-47428-5 .
 • Harald Holz und Ernest Wolf-Gazo (Hrsg.): Whitehead und der Prozeßbegriff / Whitehead and The Idea of Process. Beiträge zur Philosophie Alfred North Whiteheads auf dem Ersten Internationalen Whitehead-Symposion 1981 . Alber, Freiburg / München 1984. ISBN 3-495-47517-6
 • Friedrich Rapp und Reiner Wiehl (Hrsg.): Whiteheads Metaphysik der Kreativität. Internationales Whitehead-Symposium Bad Homburg 1983 . Alber, Freiburg / München 1986. ISBN 3-495-47612-1
 • Helmut Holzhey , Alois Rust und Reiner Wiehl (Hrsg.): Natur, Subjektivität, Gott. Zur Prozeßphilosophie Alfred N. Whiteheads , Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990
 • Spyridon Koutroufinis (Hrsg.): Prozesse des Lebendigen: Zur Aktualität der Naturphilosophie AN Whiteheads . Freiburg/München: Karl Alber 2007. ISBN 978-3-495-48277-3
 • Dennis Sölch (Hrsg.), Erziehung, Politik, Religion: Beiträge zu AN Whiteheads Kulturphilosophie , Whitehead Studien-Whitehead Studies, Bd. 1, Freiburg/München: Karl Alber 2014. ISBN 9783495485484
Vertiefungen
 • Aljoscha Berve, Spekulative Vernunft, symbolische Wahrnehmung, intuitive Urteile – Höhere Formen der Erfahrung bei AN Whitehead . Freiburg/München: Karl Alber 2015. ISBN 9783495486894
 • Chul Chun: Kreativität und Relativität der Welt beim frühen Whitehead: Alfred North Whiteheads frühe Naturphilosophie (1915–1922) – eine Rekonstruktion , mit einem Vorwort von Michael Welker , Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2010, ISBN 978-3-7887-2352-1 .
 • Reto Luzius Fetz : Whitehead: Prozeßdenken und Substanzmetaphysik . Reihe: Symposion Band 65. Verlag Karl Alber, Freiburg i. B. / München 1981, ISBN 3-495-47465-X .
 • Lewis S. Ford : Emergence of Whitehead's Metaphysics, 1925-1929 , Albany: SUNY Press 1985.
 • Adele Gerdes: Die Selbstorganisation dynamischer Systeme. Whiteheads Beitrag zur Philosophie des Geistes . Logos, Berlin 2013, ISBN 978-3-8325-3333-5 . PDF: (open access)
 • David Ray Griffin : Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy. An Argument for Its Contemporary Relevance , New York: State University of New York Press 2007.
 • Charles Hartshorne : Whitehead's Philosophy: Selected Essays, 1935-1970 , Lincoln: University of Nebraska Press 1972, ISBN 978-0-8032-0806-3 .
 • Judith A. Jones: Intensity: An Essay in Whiteheadian Ontology , Nashville: Vanderbilt University Press 1998.
 • Regine Kather : Ordnungen der Wirklichkeit. Die Kritik der philosophischen Kosmologie am mechanistischen Paradigma , Würzburg: Ergon 1998 [insbesondere die Seiten 357 bis 480].
 • Christoph Kann: Fußnoten zu Platon. Philosophiegeschichte bei AN Whitehead , Hamburg: Meiner 2001.
 • Rolf Lachmann: Ethik und Identität. Der ethische Ansatz in der Prozeßphilosophie A N. Whiteheads und seine Bedeutung in der gegenwärtigen Ethik . Verlag Karl Alber, Freiburg i. B. / München 1994. ISBN 3-495-47791-8
 • Victor Lowe: Understanding Whitehead , Baltimore: Johns Hopkins University Press 1962.
 • Victor Lowe: AN Whitehead: The Man and His Work , Band 1. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1985.
 • Victor Lowe und JB Schneewind: AN Whitehead: The Man and His Work , Band 2. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1990.
 • Viola Nordsieck: Formen der Wirklichkeit und der Erfahrung. Henri Bergson, Ernst Cassirer und Alfred North Whitehead . Freiburg i. B./München: Karl Alber 2015.
 • William Palter: Whitehead's Philosophy of Science , Chicago: University of Chicago Press 1960.
 • Stascha Rohmer , Whiteheads Synthese von Kreativität und Rationalität, Reflexion und Transformation in Alfred North Whiteheads Philosophie der Natur , Freiburg/München: Karl Alber 2000. ISBN 978-3-495-48022-9
 • Dennis Sölch, Prozessphilosophien: Wirklichkeitskonzeptionen bei Alfred North Whitehead, Henri Bergson und William James , Whitehead Studien - Whitehead Studies, Bd. 3, Freiburg/Múnchen: Karl Alber 2014. ISBN 9783495486900
 • Patrick Spät: Panpsychismus. Ein Lösungsvorschlag zum Leib-Seele-Problem , Freiburg: FreiDok der Universität Freiburg 2010 (Doktorarbeit).
 • Michel Weber : Whitehead's Pancreativism. The Basics . Foreword by Nicholas Rescher , Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006, ISBN 3-938793-15-5 .
 • Christoph Sebastian Widdau: Descartes und Whitehead über Körper und Geist , Marburg: Tectum 2012.

Weblinks

Commons : Alfred North Whitehead – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise und Anmerkungen

 1. a b M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 15
 2. Victor Lowe: Understanding Whitehead , The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1962, S. 231
 3. a b Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 20
 4. Neben seinem Vater und weiteren Familienmitgliedern, die anglikanische Geistliche waren, wurde sein Bruder Henry Whitehead 1899 anglikanischer Bischof in Madras (dessen Sohn wiederum war der Mathematiker JHC Whitehead ).
 5. Victor Lowe widmet dieser Frage in Alfred North Whitehead: The Man and His Work , Bd. 1, 1985, S. 254ff, mehrere Seiten, kann aber den Beginn nicht näher bestimmen.
 6. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, München 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 16
 7. Principia Mathematica
 8. Victor Lowe: Understanding Whitehead , Johns Hopkins University Press, Baltimore 1962, S. 231–237
 9. Ernest Wolf-Gazo: Whitehead , Verlag Karl Alber, 1980, ISBN 3-495-47428-5 , S. 133
 10. Whitehead kämpfte in Cambridge jahrelang vergeblich gegen eine Benachteiligung der Frauen in den Ausbildungseinrichtungen. Weiterhin bemängelte er die fehlende institutionelle Unterstützung der empirischen Forschung an den Universitäten in Großbritannien, die sich besonders nachteilig auf die Physik auswirke.
 11. AN Whitehead: Aims of Education and other essays , London, 1929, S. 47
 12. AN Whitehead: Aims of Education and other essays , London 1929. S. 3 u. S. 47
 13. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 34
 14. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 31
 15. Michael Hauskeller: Alfred North Whitehead – Eine Einführung , Junius Verlag, 2004, S. 36–39
 16. LF Fetz: Whitehead: Prozeßdenken und Substanzmetaphysik , Freiburg 1981, S. 44ff
 17. a b c Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 25
 18. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 77
 19. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 33
 20. a b Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 59
 21. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 172
 22. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 75.
 23. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 91ff.
 24. AN Whitehead: Science and the modern World , New York 1925, S. 170
 25. Prozeß und Realität (Process and Reality) , Teil II, Kapitel 1, Abschnitt 1, Seite 91
 26. Victor Lowe: Alfred North Whitehead: A Biographical Perspective . In: Harald Holz, Ernest Wolf-Gazo (Hrsg.): Whitehead und der Prozeßbegriff. Beiträge zur Philosophie Alfred North Whiteheads auf dem Ersten Internationalen Whitehhead-Syposion 1981 , Alber, Freiburg/München 1984, 21-33, hier S. 22 ( online ( Memento vom 20. Juni 2010 im Internet Archive ))
 27. Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 80
 28. Hans Lenk, Reiner Wiehl: Kant Today: Results of the Iip Conference , LIT Verlag, Berlin/Hamburg/Münster 2006, S. 339ff
 29. David Ray Griffin: Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy , 2006, S. 59
 30. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 115ff.
 31. Gernot Böhme: Whiteheads Abkehr von der Substanzmetaphysik. Substanz und Relation. In: Ernest Wolf-Gazo: Whitehead , 1980, S. 46
 32. AN Whitehead: Process and Reality , 1960, S. 208
 33. AN Whitehead: Process and Reality , 1960, S. 67
 34. a b c M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg, 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 49/50
 35. Siehe AN Whitehead: Process and Reality , 1960, S. 167–190
 36. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 105
 37. Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 129/130
 38. AN Whitehead: Science and the modern World , 1925, S. 190
 39. Friedrich Rapp: Der Kreativitätsbegriff Whiteheads und die moderne Naturwissenschaft. In: Whiteheads Metaphysik der Kreativität , Hrsg. Friedrich Rapp und Reiner Wiehl, 1983, S. 99
 40. Adele Gerdes: Prozesstheorie und gegenwärtige Naturalisierungsprojekte – einige Verortungen. In: Koutroufinis , Sp. (Hrsg.): Prozesse des Lebendigen. Alber-Verlag, München/Freiburg 2007, S. 240 (auch als PDF-Datei: Prozesstheorie und gegenwärtige Naturalisierungsprojekte - Einige Verortungen , abgerufen am 16. November 2010)
 41. Friedrich Rapp: Der Kreativitätsbegriff Whiteheads und die moderne Naturwissenschaft. In: Whiteheads Metaphysik der Kreativität , Hrsg.: Friedrich Rapp und Reiner Wiehl, 1983, S. 85
 42. a b Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 139ff
 43. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 102
 44. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 56
 45. Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 126
 46. Roland Faber: Gott als Poet der Welt. Anliegen und Perspektiven der Prozesstheologie , Darmstadt, 2003, S. 73
 47. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 165/166
 48. Alfred North Whitehead (übers. Hans-Günter Holl): Prozess und Realität: Entwurf einer Kosmologie , Suhrkamp, 1979, ISBN 3-518-07523-3 , S. 87
 49. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 84–89
 50. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg, 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 131/132
 51. Alfred North Whitehead: Function of Reason , Beacon Press, 1971, S. 8
 52. a b Michael Hampe: Alfred North Whitehead , CH Beck, 1998, ISBN 3-406-41947-X , S. 85–89
 53. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 144ff
 54. Friedrich Rapp: Der Kreativitätsbegriff Whiteheads und die moderne Naturwissenschaft. In: Whiteheads Metaphysik der Kreativität , Hrsg.: Friedrich Rapp und Reiner Wiehl, 1983, S. 75
 55. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg, 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 80/81
 56. Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 16
 57. Wolfhart Pannenberg. „Theologie und Philosophie: ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte“, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, S. 350
 58. Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 60
 59. Alfred H. Whitehead: Science and the modern World , Maxmillian, 1925, S. 68
 60. Wolfgang Pannenberg: Atom, Dauer, Gestalt. Schwierigkeiten mit der Prozessphilosophie. In Friedrich Rapp und Reiner Wiehl: Whiteheads Metaphysik der Kreativität. Internationales Whitehead-Symposium Bad Homburg 1983. Alber, Freiburg/München 1986, S. 189
 61. So zum Beispiel die Bewertung von Robert Spaemann
 62. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 173
 63. Joachim Klose: Die Struktur der Zeit in der Philosophie Alfred North Whitehead. Alber Symposion, 2002, S. 283
 64. Clifford Will, Gary Gibbons „On the multiple deaths of Whiteheads theory of gravitation“ 2006
 65. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 130
 66. Henry Stapp: Theory of reality , Foundations of physics, Band 7, 1977, S. 313–323.
 67. Henry Stapp: Whiteheadian approach to quantum theory and generalized Bell´s theorem , Foundations of Physics, Band 9, 1979, S. 1–25
 68. Rudolf Haag: An evolutionary picture for quantum physics , Comm. Math. Phys., Band 180, 1996, S. 733–743, Project Euclid
 69. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 139
 70. Stuart Hameroff: Consciousness, Whitehead and Quantum Computation in the Brain: Panprotopsychism Meets the Physics of Fundamental SpaceTime Geometry. In: Fr. Riffert, M. Weber: Searching for New Contrasts , Peter Lang, Frankfurt/Main 2003, S. 76–78
 71. M. Hauskeller: Alfred North Whitehead – Zur Einführung , Junius Verlag, Hamburg 1994, ISBN 3-88506-895-8 , S. 107
 72. nach Angaben von Hurley ( Memento vom 2. November 2011 im Internet Archive ) basiert der Artikel auf einem Vortrag auf einem Kongress für mathematische Philosophie am 8. April 1914 in Paris