antikken

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ruinerne af Persepolis , residensen for de persiske Achaemenids

Antikken er et begreb om historiens videnskab . For Middelhavet - nærøstlige civilisationer inkluderer dette perioden fra slutningen af forhistorien (op til midten af ​​det 4. årtusinde f.Kr.) til begyndelsen af middelalderen (fra det 6. århundrede). Rumligt refererer det til Middelhavet og Mellemøsten. Antikken omfatter klassisk antik både tidsmæssigt (afhængig af afgrænsningen fra det 17. / 16., 11. eller 8. århundrede f.Kr. til ca. 600 e.Kr.) og rumligt (det antikke Grækenland og Romerriget ).

I begyndelsen af ​​antikken var der udvikling af skrivning og de gamle imperier i nærøsten - Mesopotamien ( Sumer , Akkad , Babylonia , Mittani , Assyria ), iranske højland ( Elam , Media , Persien ), Levant ( Ugarit ) og Lilleasien / Anatolien ( Hetittiske imperium , Frygien) , Lydia , Luwien ) - samt Egypten .

Antikken slutter med opløsningen af ​​den romerske og sassanidiske statsstruktur under folkevandringen og den arabiske ekspansion ( faldet i Vest -Rom i 476/480; død af Justinian i 565; ødelæggelse af Sassanid -imperiet i 651). I den nyere forskning regnes overgangsperioden mellem antikken og middelalderen (fra slutningen af ​​det 3. til begyndelsen af ​​det 7. århundrede) som en separat sektion af antikken, se senantikken .

Neolitisk

De første civilisationer i antikken opstod fra det fuldt udviklede neolitikum ( chalcolithic ). Disse civilisationer var præget af produktivt landbrug (landbrug, husdyrbrug), samfund baseret på arbejdsdeling (specialisering), grundlæggende metallurgiske teknikker, overregional handel og lagerøkonomi samt ved at bosætte sig i murede bosættelser. Dannelsen af ​​skrivning er forbundet med følgende kulturer. Billedtegn (symboler) fortsatte med at udvikle sig fra midten af ​​det 4. årtusinde f.Kr. F.Kr. - muligvis i gensidig indflydelse - i Mesopotamien til kileskriftet og i Egypten til de egyptiske hieroglyffer . Sidstnævnte var fra det 3. årtusinde f.Kr. Gennem kanaanitisk mægling udviklet endnu mere til alfabetskrifter . Disse nye optagelsesmetoder gjorde det muligt at danne stater med permanent etablerede systemer for styre, administration og religion, som var de første avancerede civilisationer, der markerede begyndelsen på antikken.

Mesopotamien

Den første stærkt kulturelle udviklingsfase fra midten af ​​det 4. årtusinde f.Kr. BC manifesterede sig i det sydlige Mesopotamien i de sumeriske bystater, hvoraf Uruk , Ur , Eridu , Larsa , Lagaš og Kiš var de vigtigste. Uruk blev især skilt fra andre byer ved den absolutte størrelse og alder af dens layout. Disse centre var baseret på et kontinuerligt udviklet og vidt forgrenet kunstvandingssystem, der var organiseret som en del af en stats tempeløkonomi . Takket være keramikskår, bronzeartikler og cylindertætninger kan handelsforbindelser med Arabien og Indien også bevises tidligt. Sidst men ikke mindst gav hjulet og keramikerhjulet afgørende økonomisk fremdrift. De stigende krav til handel og landbrug forårsagede og begunstigede udviklingen af ​​en skrifttype, der oprindeligt kun blev brugt til bogføring. Overgangen til skrivning som en personlig og kollektiv udtryksform er dokumenteret som et af de ældste litterære vidnesbyrd af Gilgamesh -eposet om en mytologisk konge Uruk fra det 26. århundrede f.Kr. De bemærkelsesværdige korrespondancer med passager i Første Mosebog og myter fra græsk oprindelse ( Deucalion og Pyrrha ) er tegn på antikkens kulturelle kontinuum.

Bystaternes ledelse var pålagt præstelige fyrster, der kombinerede sekulær og åndelig magt. Det arkitektoniske udtryk for Sumers udpræget polyteistisk - kosmologiske religiøsitet var ziggurater , trinpyramider op til halvtreds meter høje; paladskomplekserne ved siden af ​​dem spillede kun en repræsentativ rolle. De enkelte byer var næsten konstant i konflikt med deres naboer om vandrettigheder, handelsruter og hyldestbetalinger; men virkningerne af krigene var begrænsede; en tværby-imperiumdannelse fandt ikke sted. Fra det 3. årtusinde f.Kr. BC nomader immigrerede til Mesopotamien fra nord. Den sumeriske kongeliste dokumenterer dette ved fremkomsten af semitiske navne (sumerisk er et sprog, der endnu ikke er blevet tildelt). I denne epoke, som også førte til ødelæggelsen af ​​de monumentale templer, brød sammenholdet mellem åndelig og sekulær magt. Denne tids herskere viste deres krav på magten med nu funktionelle paladser samt med grave, hvor de blev begravet med deres følge. I slutningen af ​​denne såkaldte tidlige dynastiske periode, der løb fra det 25. til det 24. århundrede f.Kr. Den sumeriske indflydelsessfære strakte sig for første gang til Middelhavet.

Egypten

I Egypten, i modsætning til Sumer, fandt landets politiske forening sted i slutningen af ​​det 4. årtusinde, hvorved den geografiske beskyttelse mod ydre påvirkninger (ørkenens placering) kan have begunstiget imperiets ensartede udvikling. Flere små kongeriger grupperet i de to løse indflydelsessfærer i Øvre Egypten (med et center i Nekhen ) og Nedre Egypten (med et center i Buto ) blev etableret i en proces, der varede flere generationer omkring midten af ​​det 32. århundrede f.Kr. Forenet under øvre egyptisk styre. I begyndelsen af ​​den historiske periode og ved begyndelsen af før- til det tidlige dynasti optrådte herskerens navne Skorpionen , Narmer og Aha i de ældste skriftlige traditioner, som den senere tradition opsummerede i den mytologiske figur af Menes, der forenede imperium. I slutningen af ​​den tidlige dynastiske periode (slutningen af ​​det 28. århundrede f.Kr.) strakte egyptisk magt sig til Sinai og direkte handelsforbindelser til Byblos i Libanon.

Selv herskerne i de første dynastier baserede deres styre på en stat med et centralt administrativt system og på et gud-kongedømme , hvor de optrådte som en menneskelig manifestation af den høgformede himmelgud Horus . Under alle omstændigheder blev religion formet af guddommelige dyr (løve, tyr og ko), på hvis side kun hybride skabninger med dyrehoveder og menneskelige kroppe optrådte i slutningen af ​​epoken. Tanken om det hinsidige var meget udtalt. Kæmpe hellige bygninger og grave lavet af Nilens muddersten blev rejst i Saqqara nær Memphis og i Abydos . Det forenede Egypten var baseret på en kultur, der var højt udviklet i den predynastiske periode og en interesse i civilisationens forfining ( fajance , udsmykkede make-up-tabletter). Den hieroglyfiske skrift blev brugt i kult- og administrative optegnelser (skatteregistre), men også i kalenderen og i stigende grad til annalistiske forkortelser, der forklarede billedværker.

Udvidelse

Mesopotamien

I den sumeriske kultur skete det i anden halvdel af det tredje årtusinde f.Kr. Til dybe ændringer. Fra Akkad , en by nord for det sumeriske hjerte, etablerede Sargon et stort imperium. Denne konge lykkedes ikke kun at udvide sin indflydelsessfære til baglandet i hans hjemby, men også at forene hele Mesopotamien under hans styre. Dette kan formodentlig spores tilbage til både Sargons usædvanlige lederskabskarakter og militære reformer. Den akkadiske hær var mere adræt end de sumeriske bystater og følgelig overlegen. Ved Sargons død regerede han over et imperium, der strakte sig fra Den Persiske Golf til Middelhavet og var den første til at bruge en flådestyrke.

I løbet af denne tid var der også en udvidelse af den skrevne kultur . Spidsformede tabletter var allerede blevet fremstillet i den mesopotamiske grænseområde, især i kongeriget Elam, der var centreret om Susa .

Egypten

I Egypten fortsatte udviklingen uhindret. Efter inkorporeringen af ​​Nildeltaet udvidede imperiet mod syd. Regelstrukturerne blev forfinet, kulturen tog sin endelige form. Dette er især tydeligt ved konstruktionen af ​​monumentale grave, som til sidst nåede deres klimaks med pyramiderne i det tredje og fjerde dynasti.

Med det tredje dynasti, hvis begyndelse går tilbage til 2707 f.Kr. Historien om Det Gamle Rige begynder, som hovedsageligt er præget af nye arkitektoniske præstationer. Ud over pyramiderne blev der skabt enorme paladser og skulpturer, hvis mest kendte eksempel er Sfinxen i Giza . Den tids mest betydningsfulde bygherrer var Djoser , der fik bygget den første trinpyramide, Snefru , Cheops og Chephren . Da monumental arkitektur blev perfektioneret i stor skala, gjorde de mindre kunstformer det også. Maleri og skulptur nåede deres første højdepunkter. I religionen fik solguden Ra en større betydning. Djedefra var den første konge, der kaldte sig "søn af Ra". Siden det femte dynasti har betydningen af ​​Ra også overskygget Horus .

Bronzealderen

Den dominans, som kobber fortsatte ind i det andet årtusinde f.Kr. Chr., Gradvist gik over til bronze . Ud over det næsten allestedsnærværende kobber, som nu var genstand for systematisk minedrift, havde de også brug for tin , som sandsynligvis blev importeret til Mesopotamien fra det vestlige Iran eller Usbekistan.

I Egypten blev kobber og bronze indført relativt sent. Kobberet opnåede aldrig samme status her som i Mesopotamien, mens bronzen, der sandsynligvis aldrig blev fremstillet i Egypten, men kun importerede, hurtigt etablerede sig inden for kunst og militær. Her blev et stort problem for udviklingen af ​​egypterne afsløret. Egypten var fattigt på råvarer, hvilket betød, at eksterne handelsforbindelser skulle styrkes. I sidste ende er det nok også grunden til, at både bronzealderen og jernalderen i Egypten tog lang tid at nå fuldt ud.

Høj bronzealder

Mesopotamien

Øverste del af stelen med teksten i Hammurapis lovkodeks

Akkad -imperiet faldt ikke længe efter Sargons død på grund af både intern uro og ydre trusler. En restaurering af de sumeriske bystater begyndte, men dette varede ikke længe. Flere og flere mennesker invaderede udefra, elamitterne og amurritterne dannede magtfulde kejserrige, der snart trængte ind i Mesopotamien. Slutningen på den sumeriske æra var snigende. De enkelte sumeriske fyrster voksede i stigende grad ved magten. Det mest magtfulde imperium var oprindeligt Larsas , men det tidligere ukendte Babylon under ledelse af Hammurabi kæmpede jeg snart for overherredømme. Hammurapi grundlagde det andet store imperium på mesopotamisk jord. Selvom det ikke helt nåede omfanget af imperiet Akkad og gik i opløsning igen kort tid efter Hammurapis død, var virkningen på Mesopotamien mere varig. De administrative strukturer blev forfinet, og der blev udarbejdet en omfattende juridisk kodeks. Byen Babylon fik i øvrigt også et længere liv end Akkad; det blev hurtigt det største og vigtigste i hele Mesopotamien.

Selvom kassitfolket i de iranske bjerge steg til en truende magt for Babylon og fik sig til at føle sig gennem hyppige angreb på Mesopotamien, kom det virkelige dødelige slag for imperiet helt uventet fra Lilleasien . Her var hetitterne begyndt at bygge et imperium og angreb i 1530 f.Kr. BC Babylon. Denne invasion var ikke en erobring. Hetitterne plyndrede blot byen og trak sig straks tilbage til deres rige. Kassitterne udnyttede imidlertid dette øjeblik med svaghed i det babylonske imperium og tog magten i Babylonien .

Levanten

Det første århundrede med kassitisk styre i Mesopotamien forbliver i mørket på grund af mangel på kilder. På det tidspunkt udvidede det hittitiske imperium sydpå, hvor det kom i konflikt med Mitanni , en Hurrian -stat , der besatte det yderste nord for Mesopotamien så langt som til den syriske middelhavskyst. Her, efter afslutningen af ​​det akkadiske imperium, blev kulturlivet intensiveret. Der var ingen væsentlig dannelse af et imperium, men der opstod større bosættelser, der blev velhavende gennem rask handel, såsom Ugarit , Arados , Byblos og Tyrus .

Egypten

De fleste af de nævnte byer faldt til Egypten, som efter udvidelse mod syd nu vendte sig mod det ressourcerige Mellemøsten. Kanaan , Fønikien og Levanten blev etableret omkring 1500 f.Kr. Erobret af egypterne under Thutmose III. (1479–1425 f.Kr.) den nåede sit største omfang og højden af ​​sin magt og grænsede endda til Eufrat . Kongerne i det 18. dynasti, nu repræsentanter for Det Nye Rige, var muligvis de mest magtfulde i egyptisk historie. Amenhotep IV, bedre kendt som Akhenaten , introducerede imidlertid religiøse og sociale innovationer, der mødtes med betydelig modstand, især blandt præstekasten. Han ville etablere en monoteistisk religion med solskiven Aton som den eneste guddom. Hovedstaden blev flyttet til det nystiftede Achet-Aton . Herfra forfulgte kongen detaljerede diplomatiske forbindelser med nabostater. Imidlertid mislykkedes hans revolution kort efter hans død, og Egypten faldt tilbage i de gamle strukturer.

Egeerhavet

På det, der nu er den græske ø Kreta , omkring 2000 f.Kr. Storhedstiden for den minoiske civilisation , den første avancerede civilisation i Europa. Det arkæologiske bevis giver mulighed for et indblik i herregårdens paladskultur, men de religiøse og politiske strukturer forbliver stort set usikre, fordi det minoiske sprog ikke kunne tildeles noget kendt sprog, og derfor kan de minoiske skriftlige dokumenter ikke forstås. Det er sikkert, at minoerne lagde stor vægt på søfart og muligvis også forfulgte kolonial ekspansion. På det tidspunkt var de uden tvivl den dominerende magt i Det Ægæiske Hav. Fra ca. 1450 f.Kr. De fleste af Kretas paladser blev ødelagt i det 4. århundrede f.Kr., sandsynligvis af mykenske erobrere fra fastlandet Grækenland. Senest 1400 f.Kr. BC Kreta, Kykladerne , som tidligere i det mindste var under stærk kretensisk indflydelse, og bosættelser, der tidligere var minoiske, såsom Miletus i Lilleasien, blev en del af det mykeniske kulturområde.

Begyndelsen af ​​den mykenæske kultur på det græske fastland falder sammen med begyndelsen af ​​sen bronzealder ( sen helladisk ) omkring 1600 f.Kr. Sammen. Om mykenæsk Grækenland på tidspunktet for dets største storhedstid (ca. 1400–1200 f.Kr.) blev opdelt i flere små kongeriger eller i det mindste midlertidigt dannede en sammenhængende stat (under regeringen i Mykene eller Theben ) er stadig et spørgsmål om strid. Det er sikkert, at i den 15./14. I det 19. århundrede opstod der magtfulde paladscentre i mange regioner, hvorfra større territorier blev styret og økonomisk koordineret (se mykenæske paladsetider ). Mykene, Theben, Pylos og Athen var blandt de vigtigste centre. Den græske kultur nåede et midlertidigt højdepunkt i mykenisk tid. Mange lertavler med lineære B -tegn i en tidlig form for det græske sprog ( mykenæsk græsk ) har overlevet fra paladsarkiverne. Frem for alt giver disse dokumenter et indblik i paladernes centralt kontrollerede økonomiske system. Mykenerne dyrkede intensive handelskontakter med andre kulturer i det østlige og til dels også i det vestlige Middelhav. Mykenisk keramik vidner om dette, ligesom andre varer, der blev opdaget i mange regioner i Middelhavet. Legenden om den trojanske krig , hvis historicitet er yderst kontroversiel, fortolkes undertiden i dag som en romantisering af et mykenisk raid. Efter at paladscentrene blev ødelagt omkring 1200 f.Kr. F.Kr. og sammenbruddet af den mykenæske paladsøkonomi, Grækenland og større dele af Det Ægæiske Hav forblev kulturelt mykeniske i omkring 150-200 år.

Bronzealderens afslutning

Hittiternes udvidelse mod syd førte til et sammenstød med Egypten. Efter de hettiske erobringer af Levanten skete det i 1274 f.Kr. I slaget ved Kadesch , der betragtes som en vigtig begivenhed i slutningen af ​​bronzealderen. I denne kamp kunne der ikke fastslås nogen klar vinder, og endelig den første dokumenterede fredsaftale i verdenshistorien (se egyptisk-hetitisk fredsaftale ), der etablerede en magtbalance mellem egyptere og hetitter.

I Mesopotamien var denne periode præget af assyrernes bestræbelser på at bygge et stort imperium. Fra kerneområdet omkring hovedstaden Assur foretog de assyriske konger sig mellem 1300 og 1200 f.Kr. Omfattende militære kampagner, der endelig bragte hele Mesopotamien under deres styre. Assyrerne forsøgte at vedtage mesopotamiske traditioner for ikke at blive betragtet som udenlandske herskere og for at legitimere et universelt krav om at styre. I vest nåede det assyriske imperium Eufrat, hvilket bragte det i kontakt med hetitterne. Ligesom Egypten var Assyrien i stand til at nå til en løsning på konflikten via diplomatiske kanaler, så der endelig opstod en magttrekant mellem det hittitiske imperium, Egypten og Assyrien. Dette var dog kortvarigt siden omkring 1200 f.Kr. F.Kr. pludselig dukkede de såkaldte havfolk op ved kysterne i det østlige Middelhav. Det var sandsynligvis et stort antal mindre etniske grupper, som sammenbruddet af de mykeniske og hittitiske imperier tidligere blev tilskrevet. I dag er det mere sandsynligt, at havfolket kun indirekte var involveret i det hittitiske imperiums fald og omvæltningerne i Grækenland. Det er sikkert, at handelsruter til Grækenland og Lilleasien blev mindre sikre, og vigtige handelspartnere blev aflyst, hvilket i det mindste førte til en økonomisk svækkelse. Desuden er leverancer af korn til det hittitiske imperium af farao Merenptah (ca. 1213–1204 f.Kr.) attesteret af en egyptisk indskrift. Da kongen af Ugarit i Syrien, som var under hettitisk styre, flere gange blev instrueret i hurtigt at sende korn til Anatolien, kan man antage en alvorlig hungersnød i Lilleasien.

De nøjagtige årsager og processer, der førte til det hittitiske imperiums sammenbrud og ødelæggelsen og omvæltningen på det græske fastland, er uklare. Mange centre i den syrisk-kanaanitiske region blev offer for havfolket (Ugarit blev angrebet og ødelagt mellem 1194 og 1186 f.Kr.), sandsynligvis også Cypern. Under angreb til søs og på land på Egypten af Ramses III. kunne blive slået af, var filistrene en del af Sea Peoples Alliance , der bosatte sig i det palæstinensiske område efter nederlaget mod Egypten. I mellemtiden forlod i hvert fald dele af den hettiske befolkning tilsyneladende det centrale Anatolien; hovedstaden Hattuša, der afslører meget få brandskader, blev sandsynligvis opgivet af dens beboere. Det er sandsynligt, at den hettiske befolkning flyttede fra det tidligere hjerte til syd og sydøst, hvor hittitiske fyrstedømmer blev i lang tid. Vakuum i det centrale Anatolien var fyldt et par årtier senere af Phrygians og muligvis også Kaškäer , som udvidet deres afvikling område langt mod øst og sydøst. Det assyriske imperium tabte på grund af intern uro, der stadig var under Tukulti-Ninurta I i slutningen af ​​1200-tallet f.Kr. Begyndte at vokse stærkt ved magten og måtte opgive sin position som en hegemonisk magt i Mesopotamien til at genvinde Babyloniens styrke. Samtidig dukkede aramæerne i stigende grad op på grænserne til Mesopotamien. Kun Egypten var i stand til at opretholde sine statsstrukturer, omend stærkt svækket af mødet med havfolket.

Jernalderen

På dette tidspunkt blev jernforarbejdning stadig vigtigere. Overgangen til jernalderen var flydende, men omkring 1000 f.Kr. I f.Kr. havde jern erstattet bronzeforarbejdning i Nærøsten.

mellem Østen

Assyrisk skulptur af en bevinget tyr fra Khorsabad (i baggrunden en gengivelse af Gilgamesh ( Louvre ))

Efter det hittitiske imperiums fald og det kassitiske babylonias fald, som hovedsageligt blev skabt af aramæerne, opstod der et magtvakuum i Mellemøsten, som igen ramte assyrerne under Tukulti-apil-Ešarra I (1114-1076 f.Kr. ; bedre kendt som Tiglat- Pilesar) var klar til at udfylde. Tiglatpilesar formåede at udvide imperiet til Middelhavskysten. Dette nye imperium blev offer for aramæerne efter hans død, og Assyrien blev skubbet tilbage i hjertet omkring Assyrien.

Assyrerne måtte nu gøre sig gældende over for en række små arameiske stater. Det var først omkring et århundrede efter Tiglatpilesars død, at det lykkedes den assyriske konge Aššur-dan II (912–891 f.Kr.) at udvide sit imperium igen. Assyrierne var i stand til at genvinde overherredømme i det nordlige Mesopotamien og til sidst erobre områder fra Urmia -søen og Zagros -bjergene til Middelhavskysten. Senere faldt Babylon, Syrien og Palæstina også til Assyrien, og kongeriget Urartu , der steg op i de nordlige bjerge, blev besejret. På højden af ​​deres magt, 663 f.Kr. F.Kr., Assyrierne styrede endda Egypten så langt som Theben .

Assyrierne havde imidlertid overstrakt deres imperium. Interne vanskeligheder gjorde imperiet så bekymret, at den herskende struktur smuldrede. Især i Babylonia opstod et sådant had til assyrerne, at der endelig blev skabt et stort oprør, der med hjælp fra mederne førte til, at de assyriske kongebyer Assyria og Nineve ikke kun blev taget til fange, men også blev grundlæggende ødelagt. Efter den sidste assyriske kongs død, Aššur-uballiṭ II , var der intet tilbage af det assyriske imperium, og to hundrede år senere blev dets eksistens glemt.

Detaljer om den babylonske Ištar -port

I Babylonien de kaldæerne havde i mellemtiden taget magten. Allieret med mederne, efter afslutningen af ​​Assyria, var de i stand til at udvide deres magt til væsentlige dele af det tidligere assyriske imperium, så det under Nabu-kudurri-usur II var næsten kongruent med det imperium. På dette tidspunkt havde byen Babylon også nået sin kulturelle storhedstid. Ifølge nutidens forskere blev de storslåede bygninger i Nebukadnezar senere kombineret som de hængende haver for at danne et af de vidundere i den antikke verden. Marduk -kulten , der har eksisteret siden Hammurabi, nåede sit højdepunkt med konstruktionen af ​​en 90 meter høj ziggurat - det bibelske tårn i Babel . Babylon blev den største by i sin tid med omkring en million indbyggere. Denne pragtfulde udvikling kom imidlertid på bekostning af de erobrede folk, især de jøder, der blev ført i fangenskab fra Babylon .

I Lilleasien blev det frygiske imperium dannet omkring Gordion på ruinerne af det hittitiske imperium. På samme tid forblev Hatti i første omgang fri for deres indflydelse, og små stater fra de sene hettitter opstod her. Phrygerreich fik snart hændelsen Cimmerians og Scythians kæmpe og faldt gradvist til Sardis udgående Lyderreich offer.

Egypten

På Nilen fra slutningen af ​​2. årtusinde f.Kr. Et forfald af herregårdsstrukturer mærkbar, som fandt sit udtryk i politisk uro og borgerkrige. Amuns præster voksede i stigende grad ved magten og var endda i stand til at etablere en slags gudestat i Øvre Egypten for en tid. I det 8. århundrede f.Kr. I f.Kr. faldt Egypten endelig under kontrol af cushitterne , der forsøgte at stoppe Assyrien i dens opstigning. På grund af det egyptiske imperiums svaghed førte dette endelig til erobringen af ​​Nilen -regionen af ​​assyrerne, der drev kushitterne ud af landet og indledte den sene periode med genoprettelsen af ​​det egyptiske styre. Da Egypten var venligt over for assyrerne som følge af disse begivenheder, var der efter Assyriens fald en konflikt med babylonierne, hvilket i sidste ende førte til erobring af Egypten af perserne .

Middelhavsområdet

Grundlæggende ændringer fandt sted i Middelhavsområdet på dette tidspunkt. I det 10. århundrede f.Kr. Kolonisering af fønikerne begyndte i Nordafrika og på den iberiske halvø. Denne kolonisering skyldes sandsynligvis, at de enkelte, uafhængige byer i Fønikien kom til så rigdom og vækst gennem konstant handel, at de blev truet af overbefolkning, også fordi de ikke kunne ekspandere inde i landet. Dette ledsages bestemt af økonomiske overvejelser, fordi de ressourcerige områder i Nordafrika og Spanien var specifikt målrettet. Landernes frugtbarhed og overflod af forskellige varer, herunder sølv og guld, betød, at de fønikiske kolonier hurtigt blev lige så rige som deres moderbyer. Carthage , Gades , Ebusos og Panormos er blandt den tids vigtigste fundamenter. I den Ægæiske region, efter mykensk kultur faldt, skete der store sociale omvæltninger på grund af nye vandringer fra nord, som omtales som mørketiden på grund af de utilstrækkelige kilder. Udvidelsen af Sparta begyndte på Peloponnes . I andre områder af Grækenland gik kongens styre ind i polisstrukturer . Ved afslutningen af ​​denne udvikling var der for det meste demokratiske ordener i de enkelte bystater, men der var også autoritære politiske systemer, der enten kun gradvist tog demokratiske træk (f.eks. Athen ) eller beholdt en autoritær hersker i spidsen ( tyranni , f.eks. Pherai ).

Die dichte Besiedlung Griechenlands führte schließlich zu einer Überbevölkerung, die auch von Seiten Griechenlands in einer Kolonisierung des Mittelmeerraumes endete (sogenannte Große Kolonisation ). Dabei kam es auch gelegentlich zu Konflikten mit den Phöniziern, doch allgemein besiedelten die Griechen vor allem die Nordküste des Mittelmeers. Die Kolonialisierung ging hauptsächlich von Korinth , Megara , Chalkis und Milet aus. Hauptgebiete der Kolonialisierung waren die Iberische Halbinsel , Sizilien und Unteritalien ( Magna Graecia ), der nördliche Ägäisraum sowie die ganze Schwarzmeerküste . Besonders auf Sizilien kamen die griechischen Kolonisten mit den phönizischen Kolonien in Kontakt. Dies führte zu Konflikten und Kriegen, die die Geschichte der Insel bis zu der Eroberung durch die Römer prägten.

Auch in Italien veränderten sich in dieser Zeit die Strukturen. Mit dem Einwirken der Griechen erreichten die hier ansässigen Völker die Geschichtlichkeit. Um 900 v. Chr. bildete sich die Kultur der Etrusker aus den eisenzeitlichen Vorläufern der Villanova-Kultur . Die Etrusker dehnten ihr Gebiet bis 500 v. Chr. auf große Teile Italiens einschließlich der Poebene und Kampaniens aus. Es handelt sich hierbei zwar um einen weitgehend einheitlichen, auch griechisch geprägten, Kulturbereich, nicht aber um ein Staatswesen. Die Etrusker waren ähnlich wie die Griechen und Phönizier auf einzelne Stadtstaaten zersplittert, die aber im Großen und Ganzen nach außen hin einheitlich auftraten, insbesondere gegen die Griechen und verschiedene italische Stammesbereiche wie den Latinern , Umbriern oder Venetern . Da ihre Schrift bis heute nicht entziffert ist, ist die Kultur vor allem über Gräberfunde erforscht.

Die klassische Antike

Vorderer Orient

Dareios I. Darstellung auf einer griechischen Vase

Das Großreich der Babylonier im Vorderen Orient begann schon kurz nach dessen Entstehung zu bröckeln. Den Nachfolgern Nebukadnezars gelang es nicht, ihre Macht in den einzelnen Bereichen des Königreiches durchzusetzen, und auch im Kernbereich Babylonien sank die Beliebtheit des Herrscherhauses. So kam es nicht überraschend, dass der persische König Kyros II. von der Bevölkerung regelrecht begrüßt wurde. Kyros hatte in den Jahren zuvor aus Persien , einem Vasallenstaat des medischen Reiches, ein Großreich gemacht, indem er den medischen König Astyages besiegt und dessen Hauptstadt Ekbatana eingenommen hatte, wo er in Personalunion gleichzeitig König der Meder und Perser wurde. Wenige Jahre später eroberte er auch das Lyderreich unter Kroisos und die an der kleinasiatischen Küste liegenden griechischen Städte. 539 v. Chr. wurde schließlich Babylon eingenommen, und auch hier nahm Kyros die einheimische Krone an, so dass er nominell gleichzeitig König von drei Reichen war. Sein Sohn und Nachfolger Kambyses II. fügte diesem Gebilde die Krone Ägyptens hinzu, welches er im Jahre 525 v. Chr. eroberte. Bei seinem Tod im Jahr 522 v. Chr. drohte das Reich auseinanderzufallen, da noch während seines Feldzuges in Ägypten die Mager in Persien den Thron usurpiert hatten. Einem Mitglied des Stabes des Kambyses, Dareios I. , gelang es, die Usurpatoren zu beseitigen und selber den Thron zu besetzen. Im Reich brachen jedoch kurz darauf ernste Aufstände aus, und Dareios benötigte zwei Jahre um seine Herrschaft zu festigen.

Schließlich gelang es Dareios dennoch, das Reich unter seiner Herrschaft zu vereinen und in seinen Grenzen bis zum Indus im Osten und in die Kyrenaika im Westen auszudehnen. Auch im Ägäisraum spielte das nach dem Gründer der Dynastie benannte Achämenidenreich eine zunehmend einflussreiche Rolle. Nachdem die persische Expansion 480 v. Chr. bei der Schlacht von Salamis und ein Jahr später bei der Schlacht von Plataiai von den Griechen aufgehalten worden war (siehe Perserkriege ), kehrte sich das Reich dem Inneren zu. Schon unter Dareios I. wurden umfangreiche politische und gesellschaftliche Neuerungen eingeführt. Ob man angesichts der Einführung persischer Normen in fast allen Bereichen des politischen, und in großen Teilen des kulturellen Lebens von einer persischen Reichskultur sprechen kann, ist eher zweifelhaft; stattdessen lässt sich beobachten, dass die Perser die von ihnen beherrschten Völker, ihre Traditionen und Kulturen, und selbst die politischen Systeme mit großem Respekt behandelten. Auch verstand sich der Großkönig nicht als König eines persischen Reiches, sondern nannte sich „König der Könige“ und „König der Länder und Völker“. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl findet auch in königlichen Inschriften und Reliefs in den Königsstädten Susa , Persepolis , Pasargadai und Ekbatana sowie an den Gräbern in Naqsch-e Rostam Ausdruck.

Dennoch wurde die persische Herrschaft von manchen Völkern, insbesondere den Ägyptern, als Unterdrückung empfunden, so dass das Reich im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. größere Gebietsverluste hinnehmen musste. Auch die einzelnen Provinzverwalter, die Satrapen , entfachten zunehmend Aufstände gegen die großkönigliche Herrschaft. Artaxerxes III. (359–338 v. Chr.) gelang es jedoch, seine Macht mit aller Härte durchzusetzen und einige Grenzgebiete, vor allem Ägypten, wieder in das Reich einzugliedern. Eine tiefgreifende Restauration des Reiches wurde jedoch durch seine Ermordung verhindert, und wenige Jahre später wurde das Gebiet von Alexander dem Großen erobert.

Ägäisraum

Die politischen und kulturellen Entwicklungen in Griechenland führten um 500 v. Chr. zu dem Beginn der Klassik , einer Epoche, die sich durch Verfeinerung und Vollendung philosophischer, politischer und kultureller Ideen auszeichnet. Politisch gesehen steht am Anfang der Klassik der Beginn der athenischen Demokratie und die Kämpfe gegen das Perserreich . Diese sogenannten Perserkriege bewirkten in den griechischen Staaten ein Gemeinsamkeitsgefühl in einem Ausmaß, das es hier bislang nicht gegeben hatte. Man verstand sich als Verteidiger der hellenischen Kultur gegen die auswärtigen Barbaren (wobei dieser Begriff noch nicht die heutige Bedeutung hatte, sondern als Sammelbegriff für alle nichtgriechischen Völker gebraucht wurde). Dennoch war die griechische Staatenwelt durch innere Zerrissenheit geprägt, die angesichts der äußeren Bedrohung auch nur teilweise überwunden wurde.

Ein bedeutendes Merkmal der Zeit nach der erfolgreichen Abwehr der Perser (und der anschließenden Befreiung der griechischen Poleis an der Westküste Kleinasiens; um 477 v. Chr.) war der Athenisch-Spartanische Dualismus , ein fortwährender Kampf um die Vormachtstellung im Ägäisraum. Dies führte 431 v. Chr. zu dem Ausbruch des schwerwiegende Folgen habenden Peloponnesischen Krieges , den man nicht zu Unrecht als einen antiken Weltkrieg bezeichnet hat, und, kurz nach dessen Ende 404 v. Chr., zum Korinthischen Krieg (395–386 v. Chr.), an dessen Ende der Königsfriede stand. Dieser verdeutlichte auch die Vormachtstellung Persiens und des persischen Großkönigs Artaxerxes II. , da die zerstrittene griechische Staatenwelt nicht in der Lage war, aus eigener Kraft einen modus vivendi zu finden. Der Vertrag beinhaltete auch die Erklärung, dass alle griechischen Städte und Inseln eigenständig werden sollten. Für die kleineren griechischen Staaten bedeutete dies nicht viel, aber für Athen, Sparta und Theben war dies ein gewaltiger Umbruch. Sparta galt als Garantiemacht für die persische Oberhoheit in Griechenland und hatte somit die lang umkämpfte Hegemonialstellung inne. Das Ziel, einen allgemeinen Frieden durchzusetzen, blieb jedoch unerreicht, denn der Vertrag stieß auf Widerstand von Seiten Athens und Thebens, und letztgenannte konnten Sparta schließlich in der Schlacht von Leuktra besiegen und wenige Jahre später Sparta als griechisches Großreich beseitigen. Die thebanische Hegemonie fiel kurz darauf jedoch wieder in sich zusammen, da die Macht Thebens von einer Person, Epameinodas , der führenden Figur der thebanischen Politik, ausging, der 362 v. Chr. bei der Schlacht von Mantineia fiel.

Viele Griechen empfanden in jener Zeit, dass der einstige Glanz der Zivilisation in den politischen Wirren unterging. So forderten einige Redner, insbesondere Isokrates , die Vereinigung der griechischen Staaten zu dem Zweck eines großangelegten Rachefeldzuges gegen die Perser, die 480 v. Chr. Athen zerstört hatten. Dies wurde schließlich von dem makedonischen König Philipp II. in Angriff genommen, der zwischen 359 und 338 v. Chr. nahezu ganz Griechenland und große Teile der nördlich und östlich von Makedonien gelegenen Gebiete Illyrien und Thrakien erobern, und 338 v. Chr. bei Chaironeia ein verbündetes athenisch-thebanisches Heer vernichtend schlagen konnte. Als neuer Hegemon Griechenlands plante er einen Kriegszug gegen das persische Reich, der jedoch durch seine Ermordung 336 v. Chr. vereitelt wurde.

Das geistige und kulturelle Leben in Griechenland

Büste des Sokrates

Im Allgemeinen wird die griechische Klassik als Ursprung und Ausgangspunkt der abendländischen Kultur angesehen. Wegbereitend für die griechische Literatur waren wohl die Epen des Homer , die schon den Griechen als heilig galten. In dem lyrischen Leben Griechenlands stieg bald das Drama zur beliebtesten Literaturform auf. Die Werke von Dramenschreibern wie Aischylos , Aristophanes oder Euripides wurden richtungsweisend für die gesamte nachfolgende abendländische Literatur. Mit Herodot begann im 5. Jahrhundert v. Chr. die Geschichtsschreibung, die erstmals detailgetreue Rekonstruierungen historischer Ereignisse in großem Umfang zulässt, während Thukydides , der Chronist des Peloponnesischen Krieges, die wissenschaftliche Geschichtsschreibung begründete.

Die vermutlich bedeutendste Errungenschaft des geistigen Lebens ist jedoch das Aufkommen der Philosophie . Mit der Schule des Sokrates , der neben ihrem Begründer vor allem Platon angehörte, und der Schule des Aristoteles erreichte die Philosophie der Antike ihren Höhepunkt, und die zu jener Zeit entstandenen Denkansätze und die aus ihnen erarbeiteten Werke sind auch heute noch die Grundlagen der christlich-abendländischen Ethik. Andere Kunstformen wie Musik , Architektur , Bildhauerei und Malerei erreichten ebenfalls eine Blütezeit. Auch hier bildeten die Errungenschaften der Griechen den Grundstein für spätere Entwicklungen.

Westlicher Mittelmeerraum

Im westlichen Mittelmeer stieg das um 800 v. Chr. gegründete Karthago dank reger Handelsaktivitäten zu einer bedeutenden Großmacht auf. Selber eine Kolonie von Tyros konnte Karthago bald die phönizischen Siedlungen in diesem Raum unter seine Vorherrschaft bringen. Dies führte auf Sizilien zum Kontakt mit den dortigen griechischen Kolonien, vor allem dem mächtigen Syrakus , der schließlich zu mehreren Kriegen führte. Trotz Bündnisse mit den Persern und den Etruskern in Italien gelang es Karthago nicht, eine Entscheidung zu erzwingen.

Karthago wies kein so reges geistiges und kulturelles Leben auf wie Griechenland, was wohl auch daran lag, dass dank der Handelsbeziehungen Einflüsse aus dem ganzen Mittelmeerraum in die Stadt und ihr Reich kamen, die die kulturelle Identität prägen sollten. Die größten Leistungen der Karthager lassen sich daher in einem anderen Gebiet finden, der Seefahrt. Die Stadt war schon immer, vor allem wegen der früheren Abhängigkeit von Tyros, dem Mittelmeer zugewandt gewesen, was eine maritime Orientierung und folglich eine hohe Entwicklung der Schifffahrt bewirkte. So waren die Karthager auch die erste Zivilisation des Mittelmeerraumes die auch über diesen hinaus tätig wurde. Entdeckungsfahrten bis zum heutigen Gabun und nach Skandinavien fanden schon im 6. Jahrhundert v. Chr. statt, Karthago wird von Herodot auch die Umrundung des afrikanischen Kontinents, die bereits die Phönizier im Auftrag des ägyptischen Königs Necho II. vollbracht hatten, zugeschrieben. Eine bedeutende Beschreibung der afrikanischen Entdeckungsfahrten findet sich in der Periplus des Hanno .

Der Hellenismus

Zeitgenössische Büste Alexanders des Großen

Nach dem Tode Philipps II. übernahm dessen Sohn Alexander der Große die Macht. Nachdem er seine Hegemonie über Griechenland mit erheblicher Brutalität gefestigt hatte, begann er 334 v. Chr. einen Feldzug gegen das persische Reich, vorgeblich um die griechischen Städte in Kleinasien zu befreien und den seit längerem propagierten Rachekrieg durchzuführen. In nur zwei Jahren gelang es ihm, die gesamte östliche Mittelmeerküste einschließlich Ägyptens einzunehmen. 333 v. Chr. stellte er den persischen Großkönig Dareios III. in der Schlacht bei Issos .

Trotz des makedonisch-griechischen Sieges entkam Dareios und hob ein neues Heer aus, das in der Ebene von Gaugamela im nördlichen Mesopotamien seinen Gegner erwartete (331 v. Chr.). Auch in dieser Schlacht siegte Alexander und konnte ungehindert nach Babylon, Susa und schließlich ins persische Kernland vorstoßen, wo er Persepolis und Ekbatana einnahm. Hier endete der Rachefeldzug, und das Fortführen des Krieges gegen Dareios wurde zu einer persönlichen Angelegenheit Alexanders, dem es gelang, das Heer hierfür zu gewinnen. Zu einer letzten Entscheidungsschlacht kam es allerdings nicht, denn Dareios wurde von dem Satrapen Bessos ermordet, der für sich den Titel des Großkönigs in Anspruch nahm. Alexander, der inzwischen die meisten griechischen Truppen entlassen hatte und vorwiegend mit Makedonen weiterkämpfte, verstand daher den fortlaufenden Feldzug nun als Vergeltung gegen diesen Verrat und stieß ins zentralasiatische Baktrien vor, wo ihm Bessos ausgeliefert wurde. Der Eroberungszug ging danach weiter, und es folgte eine Art Partisanenkrieg, vor allem gegen die nördlichen Sakenstämme . Als Zentralasien 327 v. Chr. schließlich als befriedet galt, trieb Alexanders Eroberungsdrang ihn ins Industal , wo er gegen eine Reihe von Fürsten kämpfte, bis ihn sein von Heimweh geplagtes Heer schließlich zur Rückkehr zwang. Die Makedonen brachten noch den Rest des Indusgebietes unter ihre Kontrolle und traten durch die Gedrosische Wüste eine verlustreiche Rückreise an. Nach der Rückkehr 325 v. Chr. hielt Alexander in Babylon Hof, wo er 323 v. Chr. starb. Ein geplanter Arabienfeldzug kam nicht mehr zustande.

Alexanders Reichsideologie verschob sich nach Ansicht mancher Forscher zuletzt von einem rein griechisch-makedonisch geprägten Rachegedanken mit der Zeit zu der Idee des Ausgleichs zwischen Griechen und Nichtgriechen, den sogenannten Barbaren. Dies fand in vielerlei Hinsicht Ausdruck, vor allem durch zahlreiche Städtegründungen in den von ihm eroberten Gebieten, einer organisierten Massenhochzeit zwischen griechischen Soldaten und persischen Frauen und nicht zuletzt auch darin, dass Alexander seinem Königtum vermehrt persische und orientalische Züge verlieh. Dies stieß bei den Makedonen auf Widerstand, und von diesem orientalischen Herrschaftsgedanken ist nach seinem Tod nur noch wenig vorzufinden. Als der König starb, brach unter seinen Generälen ein Bürgerkrieg um die Nachfolge aus, in dem das Reich schließlich in mehrere Monarchien zerfiel, unter denen die der Seleukiden , Ptolemäer , und Antigoniden die mächtigsten waren. Vor allem im Ägäisraum und in Vorderasien rivalisierten diese Diadochen miteinander; die meisten griechischen Städte standen mehr oder weniger direkt unter ihrer Herrschaft. Vor allem die Seleukiden hatten auf Dauer Probleme, ihr heterogenes Reich zu bewahren, und wurden nach und nach aus den eroberten Gebieten zurückgedrängt. Spuren der griechischen Zivilisation erhielten sich dennoch, vor allem in Baktrien , aber auch in Mesopotamien, das noch lange unter seleukidischer Herrschaft stand, bis es von den iranischen Arsakiden erobert wurde. Syrien, Kleinasien und Ägypten wurden von nun an jahrhundertelang dem griechischen Kulturkreis zugeordnet. In Ägypten gelang bedingt eine Verschmelzung einheimischer und griechischer Kulturelemente, insbesondere in der neuen Hauptstadt Alexandria . In Syrien und Kleinasien jedoch verdrängte die griechische die dortigen Kulturen zumindest in den Städten weitestgehend.

Die innere Zerstrittenheit der griechischen Staatenwelt, die durch Alexander lediglich eine größere geographische Ausweitung gewonnen hatte, trug schließlich dazu bei, dass der gesamte griechische Raum seit 200 v. Chr. schrittweise an das römische Reich angegliedert wurde, bis 30 v. Chr. auch Ägypten, das letzte verbliebene Diadochenreich, römische Provinz wurde. Damit endete die politische Geschichte des Hellenismus. Die römische Kultur ersetzte die griechische im Osten zwar nicht, aber beeinflusste sie.

Das Römische Reich

Aufstieg

Das Forum Romanum heute

Rom war aus seinen Ursprüngen heraus ein Stadtstaat, der mit einer neuen politischen Ordnung, der Republik , die politische, kulturelle und geistige Abgrenzung zu der einstigen Vormacht der Etrusker suchte. Von innen durch dieses System gestärkt gelang es den Römern, zunächst die etruskische Macht abzuschütteln (der Sage nach um 510 v. Chr., in der Realität wurde die Republik wohl um 475 v. Chr. begründet) und seine Unabhängigkeit zu bestätigen und wahren. Von nun an herrschten in Rom keine Könige mehr und der Staat wurde zur res publica , zur „öffentlichen Angelegenheit“. Nachdem 387 v. Chr. die Kelten Rom besetzt und geplündert hatten, sah Rom in der territorialen Erweiterung die beste Sicherung seiner Existenz und ging in die Offensive. Befeuert wurde die römische Expansion zudem durch die Konkurrenz innerhalb der neuen Führungsschicht ( Nobilität ), deren Mitglieder nach militärischem Ruhm strebten. Nach einer langen Reihe von Kriegen gegen die benachbarten Völker der Etrusker , Samniten , Latiner , Sabiner , Umbrer und schließlich der in Süditalien siedelnden Griechen (siehe auch Pyrrhos I. ) hatte Rom 270 v. Chr. ganz Italien bis zur Poebene unter seiner Kontrolle.

264 v. Chr. begann mit rivalisierenden römischen und karthagischen Eingriffen auf Sizilien Roms erster Konflikt mit einer Großmacht, der Erste Punische Krieg , der 241 v. Chr. mit der Niederlage Karthagos und der römischen Einnahme Siziliens endete. 238 weitete Rom sein Gebiet vertragswidrig auf die bis dahin karthagischen Inseln Sardinien und Korsika aus, während die Karthager mit Eroberungen in Spanien ihre verlorene Macht wiederzugewinnen suchten. Dies führte zu erneuten Spannungen zwischen beiden Mächten, die sich 218 v. Chr. nach der Einnahme der mit Rom verbündeten Stadt Saguntum durch den Karthager Hannibal in den Zweiten Punischen Krieg entluden. Hannibal führte einen Feldzug nach Italien, der 216 v. Chr. mit dem karthagischen Sieg über Rom in der Schlacht von Cannae gipfelte. Hannibal vermochte jedoch nicht Rom einzunehmen und blieb im südlichen Italien aktiv, was den Römern erlaubte, die verlorene militärische Stärke wieder aufzubauen und selber in die Offensive zu gehen. Diese wurde jedoch zunächst bewusst nicht direkt gegen die Streitkräfte Hannibals gerichtet, sondern an die Besitzungen in Spanien, die im Laufe des Krieges an Rom fielen. Eine karthagische Gegenoffensive schlug bei der Schlacht am Metaurus fehl und zwang Hannibal schließlich zum Rückzug nach Nordafrika, wo er 202 v. Chr. bei Zama von den Römern unter Scipio besiegt wurde.

In der Folgezeit erweiterten die Römer ihre Gebiete in Spanien, Norditalien, Gallien und an der illyrischen Küste , bis es 149 v. Chr. zum Dritten Punischen Krieg kam, der in der vollkommenen Vernichtung Karthagos endete. Die Stadt wurde eingeebnet, die Gebiete annektiert.

Ab 200 v. Chr. war Rom auch in Griechenland und im östlichen Mittelmeerraum aktiv, wo es zunächst auf Hilferufe reagierte, im Verlaufe der anschließenden Kriege jedoch den Ägäisraum komplett unter seine Kontrolle brachte. 133 v. Chr. erbte Rom von dem damaligen König Attalos III. das Reich Pergamon und erhielt damit seine erste Provinz auf dem asiatischen Festland.

Die Krisenzeit der Republik

133 v. Chr. hielten Verfassungsbruch und Gewalt Einzug in die römische Innenpolitik, als Tiberius Gracchus von anderen Senatoren erschlagen wurde. Damit begann die Krise der Republik. Ab etwa 120 v. Chr. begannen zudem die keltischen und germanischen Stämme der Kimbern und Teutonen nach Süden zu wandern, wo sie von den Römern als ernsthafte Bedrohung angesehen wurden. Nach mehrmaligen Niederlagen gelang es den Römern unter Marius , infolge einer Heeresreform die einfallenden Völker zu besiegen und zurückzuschlagen. Diese Heeresreform schuf aber ein Berufsheer, das als „Heeresklientel“ von ehrgeizigen Politikern als Waffe eingesetzt werden konnte. Durch die Mithridatischen Kriege gewann Rom in Kleinasien einige Vasallenstaaten hinzu. Die Abwesenheit der Streitkräfte führte in Rom jedoch zu einer Verstärkung der politischen Wirren, die seit dem Reformversuch der Gracchen herrschten (siehe dazu: Gracchische Reformen und Römische Bürgerkriege ). Die innenpolitischen Schwierigkeiten der Republik waren nicht zuletzt dem politischen Aufbau der Republik geschuldet, der kaum zur Beherrschung eines solchen Reiches, zu dem Rom geworden war, ausreichte, und zudem eine Kompromissfähigkeit der Elite voraussetzte, die nicht mehr vorhanden war. So wurde die Krisenzeit der späten Republik durch ehrgeizige Politiker und Militärs verschlimmert, die ihre eigenen Ziele verfolgten, was im Senat zum Kampf zwischen den so genannten Optimaten und den Popularen führte. Der Feldherr Sulla war 88 v. Chr. der erste, der seine Armee als innenpolitische Waffe einsetzte und Rom einnahm. Nach einem längeren Bürgerkrieg gelang es ihm 82 v. Chr. mit dem erneuten Einmarsch in Rom, die Streitigkeiten (nicht zuletzt durch den Einsatz von Gewalt) vorläufig beizulegen und eine Diktatur zu errichten, die bis zu seinem Rücktritt 79 v. Chr. anhielt. Er versuchte in dieser Zeit, die Republik im Sinne der Optimaten zu reformieren. Kurz darauf starb er.

Caesars Tod (Historiengemälde aus dem 19. Jahrhundert)

Die Wiederherstellung stabiler politischer Verhältnisse gelang jedoch nicht, weil der Sklavenaufstand des Spartacus im italischen Kernland radikale Maßnahmen erforderte und die Befehlsgewalt Crassus und Pompeius übertragen wurde, die ursprünglich Anhänger Sullas gewesen waren, nun aber durch Aufhebung seiner Reformen Popularität zu gewinnen suchten. Nach der Unterdrückung des Aufstandes beseitigten beide im gemeinsamen Konsulat 70 v. Chr. wichtige Gesetze Sullas. Pompeius wurde in den Folgejahren mit „außerordentlichen Kommandos“ im Osten betraut und erwarb sich gewaltigen Ruhm – und zahlreiche Feinde in der Nobilität. Von diesen politisch ausmanövriert, schloss er insgeheim ein Bündnis mit seinem Konkurrenten Crassus, mit dem Ziel, möglichst viel Macht an sich zu reißen. 60 v. Chr. schloss sich der aufstrebende Julius Caesar diesem Bund an, wodurch das sogenannte Erste Triumvirat (dh ein inoffizielles Kollegium aus drei Männern) begründet wurde. Caesar setzte 59 als Konsul gewaltsam die Wünsche der Triumvirn durch. Der größte Nutznießer dieser Ordnung war er selbst, da er anschließend auf eigene Faust ganz Gallien im sogenannten Gallischen Krieg eroberte und damit sogar Pompeius an Ruhm und Vermögen übertraf. Das Bündnis zerbrach nach 53 v. Chr. als Crassus auf der Suche nach eigenem Schlachtenruhm bei Carrhae in einer großen Schlacht gegen die Parther fiel.

Pompeius betrachtete Caesar nun als persönlichen Rivalen, verbündete sich mit führenden Optimaten, die Caesar wegen seiner Handlungen als Konsul hassten, und forderte 49 v. Chr. von Rom aus die Niederlegung seiner Ämter. Caesar, das Karriereende vor Augen, reagierte mit dem Marsch auf Rom, was zum Bürgerkrieg zwischen den Anhängern Caesars und denen des Pompeius führte. 48 v. Chr. wurde Pompeius bei Pharsalos besiegt und Caesar wurde nach weiteren Siegen 45 v. Chr. zum alleinigen Herrscher Roms, bis er bereits 44 v. Chr. ermordet wurde. In den darauf folgenden bürgerkriegsähnlichen Wirren beauftragte das Volk 43 v. Chr. unter Zwang die Caesaranhänger Marcus Antonius , Octavian und Marcus Aemilius Lepidus , ein Kollegium zur Wiederherstellung der politischen Ordnung zu bilden (sogenanntes Zweites Triumvirat ). Wie schon unter Sulla kam es zu Proskriptionen , also organisierten Morden, denen unter anderem Cicero zum Opfer fiel; die Caesarmörder wurden im Folgejahr besiegt. 32 v. Chr. endete das 2. Triumvirat jedoch in den Machtkämpfen der beiden Triumvirn Antonius und Octavian, der in einem Bürgerkrieg endete, den Octavian 30 v. Chr. für sich entscheiden und in Rom schließlich die alleinige Macht übernehmen konnte.

Frühe und hohe Kaiserzeit

Augustusstatue von Primaporta, heute in den Vatikanischen Museen

Octavian musste es nun darum gehen, seine mit Gewalt erlangte Alleinherrschaft in eine geordnete Monarchie zu überführen. Es gelang ihm ab 27 v. Chr., durch geschickte Reformen den Anschein zu wahren, dass die Republik wiederhergestellt würde, während er in Wirklichkeit (und für alle erkennbar) die Alleinherrschaft übernahm und damit die Ordnung des Prinzipats begründete. Diese Konstruktion führte dazu, dass sich in Rom eine Erbmonarchie nie ganz durchsetzen konnte, da das Kaisertum formal stets ein Ausnahmeamt blieb. Als erster römischer Kaiser mit dem Ehrennamen Augustus (dt. „der Erhabene“) fügte er Rom große neue Gebiete in Spanien, dem Alpenraum, Illyrien und Kleinasien hinzu und nahm auch Ägypten für Rom in Besitz. Allein Feldzüge in Germanien scheiterten nach der Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. Unter seinen Nachfolgern Tiberius , Caligula , Claudius und Nero wurde die Ordnung des Prinzipats gefestigt und neue Gebiete in Nordafrika, Kleinasien, Thrakien und Britannien wurden dem Imperium hinzugefügt, wenngleich im Inneren die Kaiser nach Tiberius weniger fähig oder gar, wie im Fall Caligulas und Neros, offenbar dekadent waren bzw. das augusteische System der verhüllten Alleinherrschaft nicht verstanden. Nach der Ermordung Neros (68 n. Chr.) kam es zu einem kurzen Bürgerkrieg ( Vierkaiserjahr ), der mit dem Sieg des Vespasian endete. Unter Nero kam auch das Christentum erstmals in Rom zum Vorschein.

Mit den flavischen Kaisern ab Vespasian erreichte Rom den Höhepunkt seiner Macht. Vespasian selbst reorganisierte die Finanzen und stabilisierte die Verwaltung; auch seine Söhne Titus und Domitian regierten insgesamt betrachtet erfolgreich, auch wenn Domitian 96 n. Chr. einer Verschwörung zum Opfer fiel und ermordet wurde. Den Flaviern folgten die sogenannten Adoptivkaiser nach. Unter Trajan erreichte das Reich mit der Eroberung Dakiens , Mesopotamiens, Assyriens und Armeniens kurzzeitig seine größte Ausdehnung, die meisten von ihm hinzugewonnenen Gebiete wurden von seinem Nachfolger Hadrian jedoch wieder aufgegeben. Während der Regierungszeit Mark Aurels (161–180) kam es zu Invasionen der Germanen in das Reich, derer der Kaiser nur mit Mühe durch mehrere großangelegte Feldzüge Herr werden konnte. Nach dem Tod seines unfähigen Sohns und Nachfolgers Commodus (180–192) kam es erneut zum Bürgerkrieg ( Zweites Vierkaiserjahr ), der zugunsten des Septimius Severus ausging. Severus konnte den inneren Frieden in Roms jedoch nicht dauerhaft wiederherstellen, und nach der Ermordung seines Nachfolgers Caracalla im Jahr 217 begann die Ordnung des Reiches auseinanderzubrechen, zumal das Reich von außen zunehmend unter Druck geriet. Dies gipfelte 235 in der Meuterei des römischen Heeres in Mogontiacum und der Ermordung des letzten Severers , Severus Alexander , durch seine Truppen, die stattdessen Maximinus Thrax zum Kaiser ausriefen. Damit brach eine Zeit wiederholter Bürgerkriege (z. B. im Sechskaiserjahr 238) und der Soldatenkaiser an.

In dieser oft als Reichskrise des 3. Jahrhunderts bezeichneten Phase drohte das Reich zeitweilig komplett auseinanderzubrechen. Die andauernden Invasionen germanischer Völker aus dem Norden und vor allem das Erstarken Persiens unter der Dynastie der Sassaniden , die 224 die Parther beerbten, bedeuteten für Rom ernsthafte Bedrohungen, während eine große Zahl von Generälen den Kaiserthron beanspruchten und dies immer wieder dazu führte, dass die Armeen des Reiches untereinander in militärische Kampfhandlungen verwickelt waren. Zeitweilig fielen Gebiete des Reiches (Gallien, Britannien und das Reich von Palmyra ) ab. Grenzgebiete in Germanien und Dakien mussten ganz aufgegeben werden. Erst seit etwa 270 kam es zu einer langsamen Konsolidierung (wobei umstritten ist, ob man zuvor von einer allgemeinen, das ganze Reich betreffenden Krise sprechen kann). Die veränderten außenpolitischen Bedingungen erforderten die Anspannung aller Kräfte.

Späte Kaiserzeit

Erst dem ersten spätantiken Kaiser Diokletian gelang es seit 284 mit umfassenden Reformen, das Imperium Romanum nach der Zeit der Reichskrise wieder zu stabilisieren und das System dem stark gestiegenen Druck an den Grenzen anzupassen. Dies ging einher mit der faktischen Unterteilung des Reiches in zwei große und vier diesen untergeordnete kleinere Verwaltungsbereiche, die von zwei Oberkaisern ( Augusti ) und zwei Unterkaisern ( Caesares ) regiert wurden ( Römische Tetrarchie ). Unter Diokletian wurden seit 303 auch die letzten großangelegten Christenverfolgungen durchgeführt. Das System der Tetrarchie („Vierherrschaft“) zerbrach jedoch nicht lange danach, und 324 übernahm Konstantin der Große die Alleinherrschaft über das Reich, wobei er die militärischen und administrativen Reformen Diokletians fortführte. Sein Regierungssitz wurde von Rom in das nach ihm benannte Konstantinopel verlegt. Konstantin bekannte sich spätestens auf dem Sterbebett durch die Taufe zum christlichen Glauben. Damit wurde der Weg für eine grundlegende Christianisierung des Reiches geebnet, die 391 in dem Verbot der Ausübung aller nichtchristlichen Kulte durch Theodosius I. gipfelte. Mit der Reichsteilung von 395 zerfiel das Imperium faktisch (aber nicht formal) endgültig in einen West- und einen Ostteil unter je einem Augustus .

Ab dem dritten Viertel des 4. Jahrhunderts drangen vermehrt germanische Stämme in das römische Herrschaftsgebiet ein, da es, nach der Vernichtung des Gotenreichs in Südrussland durch die Hunnen (375) und der Flucht der Donaugoten ins Römische Reich (376), in Ost- und Mitteleuropa zu Wanderungsbewegungen größerer Völkerschaften gekommen war (siehe Völkerwanderung ). Die in das Imperium eingebrochenen Germanen wurden zum Teil auf römischen Boden als Foederaten angesiedelt. Dies und die zunehmende Rekrutierung auch höchster Militärs für die römische Armee führte allerdings schließlich zur Bildung von germanischen Reichen auf dem Boden des westlichen Imperiums und zum inneren Verlust der eigentlichen Macht. An der Ostgrenze war Rom im Kampf gegen das unter den Sassaniden wieder erstarkte Perserreich gebunden. Zwar konnten die römischen Besitzungen weitgehend gesichert werden, doch ein römischer Vormachtanspruch konnte sich in dieser Region nicht mehr durchsetzen. Immerhin konnte während des 5. Jahrhunderts zumeist Frieden mit den Persern gehalten werden, was Ostrom entscheidend entlastete.

Das Westreich , das von dem Ansturm der Germanen am härtesten getroffen worden war, konnte die Grenzen im Unterschied zu Ostrom nicht mehr stabilisieren. Entscheidend war wohl der Verlust der reichen nordafrikanischen Provinzen an die Vandalen : den Westkaisern gingen in der Folge die Mittel aus, so dass sie kaum noch Truppen rekrutieren konnten und immer stärker von Foederaten abhingen, die schließlich eigene Ziele verfolgten. Bald nach der Ermordung des Heermeisters Aëtius (454), der den Hunnen und den mit ihnen verbündeten Germanen noch erheblichen Widerstand geleistet hatte, löste sich die weströmische Armee faktisch auf. Dies führte schließlich 476 zum Ende des weströmischen Kaisertums, womit die Geschichte des Imperium Romanum im Abendland im Grunde beendet wurde, wenn auch viele antike Traditionslinien den Fall Westroms zunächst überdauerten (insbesondere das Reich der Ostgoten in Italien war noch stark spätantik geprägt). Im Osten konnte sich das Reich zwar weiterhin behaupten und dominierte unter Justinian I. im 6. Jahrhundert sogar noch einmal den ganzen Mittelmeerraum; es nahm aber durch seine zunehmende christliche Prägung und die Dominanz der griechischen Kultur als Byzantinisches Reich seit dem 7. Jahrhundert einen völlig anderen Charakter an und verlor zudem seit 636 über zwei Drittel seines Territoriums an die angreifenden Araber. Spätestens diese Islamische Expansion markiert daher das Ende der Antike .

Iran

Im Iran konnte sich der Hellenismus nur bedingt durchsetzen. Der griechischen Herrschaft im 3. Jahrhundert v. Chr. setzte die Erhebung der Parther ein Ende, die das Arsakidenreich , einem Gebilde aus weitgehend dezentraler königlicher Macht und Vasallenfürsten, begründeten. Dieses Reich wirkte auch als Vermittler zwischen der westlichen griechisch-römischen Welt und den indischen und chinesischen Kulturkreisen. Die Parther mussten sich gegen Bedrohungen der Römer im Westen und der Nomadenstämme im Norden behaupten. Erschwert wurde dies durch die instabile feudale Ordnung im Inneren des Reiches, und des Öfteren gab es Thronwirren. Solche Wirren führten beispielsweise auch dazu, dass die Parther ihren Sieg bei Carrhae (53 v. Chr.) nicht ausnutzen und das Römische Reich grundlegend schwächen konnten. Danach wurde Rom zu einem ernsten Gegner der Parther und vermehrt mussten Gebietsverluste hingenommen werden. Besonders um Armenien kam es wiederholt zu Kampfhandlungen.

Das Partherreich erlebte 114 mit dem Einmarsch Trajans in Mesopotamien, dem Zentrum der parthischen Macht, eine katastrophale Niederlage. Nach der Aufgabe dieser Gebiete durch Hadrian im Jahre 117, konnten die Parther ihre Macht jedoch neu aufbauen und schließlich wieder zu einem ernsten Gegner Roms heranwachsen: 161 begannen die Parther einen Angriffskrieg und drangen in Armenien (dem ewigen Zankapfel zwischen Rom und den Parthern bzw. später den Sasaniden), wurden aber 162 von den Truppen des Avidius Cassius zurückgeschlagen; die Römer eroberten 165 gar die Hauptstadt Ktesiphon , 166 zogen sich die römischen Truppen aber wieder zurück – und schleppten dabei eine Form von Pest in das Römische Reich ein. Bald wuchs auch im Inneren des Partherreiches der Keim des späteren Untergangs heran; der Vasallenstaat Persien, zunehmend unzufrieden mit der parthischen Herrschaft und getrieben durch einen erwachenden Nationalstolz, konnte in den folgenden Jahrzehnten stark an Macht gewinnen.

218 schlossen Parther und Römer, im Anschluss an den Partherfeldzug Caracallas , der bereits 217 ermordet worden war, Frieden miteinander. Doch entflammte gleichzeitig ein Aufstand in Persien, der 224 zu dem Sieg des persischen Königs Ardaschir I. über den Parther Artabanos IV. führte. Die persische Dynastie der Sasaniden (oder Sassaniden) übernahmen die Macht und begründeten das Sasanidenreich . Ardaschir und sein Sohn Schapur I. errangen die Kontrolle über alle vormals von den Parthern beherrschten Gebiete und griffen das Römische Reich an. Den Persern gelang es, Armenien endgültig zu erobern und römische Truppen mehrmals zu besiegen. 260 wurde sogar der römische Kaiser Valerian gefangen genommen (siehe auch Römisch-Persische Kriege ).

Dieser Aufstieg wurde durch Thronwirren zwischen Bahram II. und Hormizd I. beendet, die Römer zwangen Persien zum Friedensschluss. Erst Schapur II. (309–379) konnte gegen Rom erneut in die Offensive gehen. Kaiser Julian , der 363 mit einem großen Heer in Mesopotamien einfiel, wurde in einer Schlacht getötet. Die Römer wurden daraufhin von den Persern zu Gebietsabtretungen gezwungen. Im Nordosten drangen ab 400 die Hephthaliten in den Iran ein und entwickelten sich zum zweiten Hauptgegner der Perser. Peroz I. fiel 484 in einer Schlacht gegen sie, und Persien wurde infolge dieser Niederlage in eine zeitweise tributäre Abhängigkeit gezwungen. Zur gleichen Zeit brachen Hungersnöten im Reich aus, was zu Aufständen führte (siehe Mazdakiten ).

All dies führte auch zu einer Schwächung des Adels, was Chosrau I. , den bedeutendsten Sasanidenkönig, dazu befähigte, grundlegende Reformen im Reich durchzusetzen und 532 Frieden mit Rom zu schließen. Diesen brach er jedoch schon 540: Ein persisches Heer fiel in Syrien ein und eroberte und plünderte das bedeutende Antiochia am Orontes . Schließlich gelang es Chosrau I., auch das Hephthalitenreich zu vernichten. Die Macht in Arabien konnte ausgeweitet werden und Jemen wurde eine persische Provinz. Sein Enkel Chosrau II. dehnte das Reich noch weiter aus. Er eroberte ab 603 Syrien und Ägypten und ließ 626 erfolglos Konstantinopel belagern, bis Kaiser Herakleios zum Gegenschlag ausholte und die Perser Ende 627 vernichtend schlagen konnte. Chosrau wurde 628 ermordet. Es folgten lang anhaltende Thronwirren, die das Reich in seinen Grundlagen schwächten und somit die ab 634 einsetzenden Eroberungen der Araber erleichterten. Der letzte Großkönig fand 651 den Tod.

Zur Problematik

Der Altertumsbegriff umfasst nur die Entwicklungen im Mittelmeerraum und im Vorderen Orient einschließlich des Iran. Entwicklungen in anderen Kulturkreisen der Welt können durch die chronologische Einschränkung nicht berücksichtigt werden.

In Mittelamerika würde das Altertum alle Entwicklungen von den ersten mesoamerikanischen Hochkulturen ( Olmeken , Zapoteken ) um 1500 v. Chr. bis zur spanischen Vernichtung der Maya-Kultur im 17. Jahrhundert umfassen, in Indien lässt sich eine solche Eingrenzung noch viel schwieriger bewerkstelligen, in China ist sie so gut wie unmöglich. Daher ist das Altertum als solches ein mediterran-vorderasiatischer Begriff, der sich nicht auf andere Kulturkreise anwenden lässt. Die nur allmählich stattfindenden Kontakte zwischen den hier beschriebenen Zivilisationen und solchen im indischen und chinesisch-ostasiatischen Kreis lassen solche historischen Einteilungen für einen Teil Europas und für Vorderasien daher größtenteils unproblematisch sein.

Allerdings muss der Begriff „Altertum“ auch auf die Einbindung der Kelten und Germanen verzichten, obwohl diese eng im Kontakt mit den Zivilisationen des Mittelmeeres standen. Die Tatsache, dass diese beiden Kulturen kaum schriftliche Zeugnisse hinterließen und größtenteils aus Grabfunden bekannt sind, lässt sie dem Fachbereich der Vor- und Frühgeschichte zuordnen.

Siehe auch

Portal: Altertum – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Altertum

Literatur

Einführende Literatur
 • Klaus Bringmann : Römische Geschichte von den Anfängen bis zur Spätantike . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-39377-2 .
  (Sehr knappe Übersicht über die Entwicklungen Roms von der Gründung bis zur Zeit Justinians.)
 • Erik Hornung : Grundzüge der ägyptischen Geschichte . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1978, ISBN 3-534-02853-8 .
  (Frühzeit bis zur Fremdherrschaft.)
 • Barthel Hrouda : Mesopotamien. Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-40330-1 .
  (Knappe Übersicht über die wechselvolle Geschichte Mesopotamiens.)
 • Detlef Lotze : Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Hellenismus . CH Beck, München 1997, ISBN 3-406-39500-7 .
  (Ebenfalls knappe Übersicht über Griechenland in der vorrömischen Zeit).
 • Josef Wiesehöfer : Das frühe Persien. Geschichte eines antiken Weltreichs . CH Beck, München 1999, ISBN 3-406-43307-3 .
Weiterführende Darstellungen
Geschichte der Altertumswissenschaft
 • William M. Calder III , Alexander Košenina (Hrsg.): Berufungspolitik innerhalb der Altertumswissenschaft im wilhelminischen Preußen. Die Briefe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs an Friedrich Althoff (1883–1908). Klostermann, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-465-02200-9 .
 • Beat Näf (Hrsg.): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus (= Texts and Studies in the History of Humanities. Bd. 1). Kolloquium Universität Zürich 14.–17. Oktober 1998. Unter Mitarbeit von Tim Kammasch. Edition Cicero, Mandelbachtal ua 2001, ISBN 3-934285-45-7 .
Altertumswissenschaften und Neue Medien
 • Jan Bierweiler, Martin Scholz: Altertumswissenschaftliche Multimedia-Produktion mit den Autorensystemen Authorware und Director von Macromedia (= Computer und Antike. Bd. 7). Scripta-Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 2004, ISBN 3-89590-149-0 .

Weblinks

Commons : Altertum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Altertum – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen