Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

aluminium

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
ejendomme
Generelt
Navn , symbol , atomnummer Aluminium, Al, 13
Element kategori Metaller
Gruppe , periode , blok 13 , 3 , s
Udseende sølvfarvet
CAS -nummer

7429-90-5

EF -nummer 231-072-3
ECHA InfoCard 100.028.248
Massefraktion af jordens kuvert 7,57% [1]
Atomisk [2]
Atommasse 26.9815384 (3) [3] et al
Atomradius (beregnet) 125 (118) pm
Kovalent radius 121 pm
Van der Waals radius 184 [4] pm
Elektronkonfiguration [ Ne ] 3 s 2 3 p 1
1. Ioniseringsenergi 5.985769 (3) eV[5]
≈577,54 kJ / mol [6]
2. Ioniseringsenergi 18.82855 (5) eV[5]
161816,68 kJ / mol [6]
3. Ioniseringsenergi 28.447642 (25) eV[5]
442744,78 kJ / mol [6]
4. Ioniseringsenergi 119.9924 (19) eV[5]
≈11577,5 kJ / mol [6]
5. Ioniseringsenergi 153.8252 (25) eV[5]
≈14841,9 kJ / mol [6]
Fysisk [2]
Fysisk tilstand fast
Krystalstruktur ansigtscentreret kubik
massefylde 2.6989 g / cm 3 (20 ° C ) [7]
Mohs hårdhed 2,75
magnetisme paramagnetisk ( Χ m = 2,1 · 10 −5 ) [8]
Smeltepunkt 933,35 K (660,2 [9] ° C)
kogepunkt 2743 K [10] (2470 ° C)
Molær volumen 10.00 10 −6 m 3 mol −1
Fordampningsvarme 284 kJ / mol [10]
Fusionsvarme 10,7 [11] kJ mol −1
Lydens hastighed 6250-6500 ( langsgående bølge) m / s;
3100 ( forskydningsbølge ) [12] [13] m · s −1 ved 293,15 K
Specifik varmekapacitet 897 [1] J · kg −1 · K −1
Arbejdsfunktion 4.06-4.26 eV [14]
Elektrisk ledningsevne 37,7 · 10 6 A · V −1 · m −1
Varmeledningsevne 235 W m −1 K −1
Mekanisk [2]
Modul af elasticitet 60 til 78 kN / mm² [15]
Poissons nummer 0,34 [16]
Kemisk [2]
Oxidationstilstande 1, 2, 3
Normalt potentiale −1,676 V (Al 3+ + 3 e - → Al)
Elektronegativitet 1.61 ( Pauling skala )
Isotoper
isotop NH t 1/2 ZA ZE (M eV ) ZP
25 Al {syn.} 7,183 s ε 4.277 25 mg
26 Al i spor 7,17 · 10 5 a ε , β + 4.004 26 mg
27 Al 100% Stabil
28 Al {syn.} 2.2414 min β - 4.642 28 Si
29 Al {syn.} 6,56 min β - 3.680 29 Si
For andre isotoper se liste over isotoper
NMR egenskaber
Spin
Quantum
nummer I
γ i
rad · T −1 · s −1
E r (1H) f L kl
W = 4,7 T
i MHz
27 Al 5/2 0 +6.976 · 10 7 0,207 0 52,18
Sikkerhedsinstruktioner
GHS -mærkning af farligt stof fra forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) , [19] udvidet om nødvendigt [17] [18]

pulver

02 - Meget / ekstremt brandfarlig

fare

H- og P -sætninger H: 250 - 261 (pyrophoric)

H: 228 - 261 ( stabiliseret )

P: 222 - 231 til 232 - 422 (pyrofor)

P: 210 - 370+ 378 - 402 + 404 (stabiliseret) [20]

Så vidt muligt og sædvanligt anvendes SI -enheder .
Medmindre andet er angivet, gælder de givne data for standardbetingelser .

Aluminium (ofte også aluminium i det angloamerikanske sprogområde) [21] er et kemisk element med elementets symbol Al og atomnummer 13. I det periodiske system tilhører aluminium den tredje hovedgruppe og den 13. IUPAC-gruppe , borgruppe , som tidligere blev omtalt som gruppen af ​​jordmetaller blev. Der er mange aluminiumforbindelser .

Aluminium er et sølvhvidt letmetal . Det er det tredje mest udbredte element i jordens skal , efter ilt og silicium , og det mest rigelige metal i jordskorpen .

I materialeteknologi betyder "aluminium" alle materialer baseret på elementet aluminium. Dette omfatter rent aluminium (mindst 99,0% Al), ultrarent aluminium (mindst 99,7% Al) og især aluminiumlegeringerne , der har styrker, der kan sammenlignes med stål - med kun en tredjedel af dens densitet.

Aluminium, der næsten udelukkende forekommer i form af kemiske forbindelser, blev opdaget i begyndelsen af ​​det 19. århundrede. Industriel masseproduktion begyndte i begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

Minedriften finder sted i aluminiumsmelter, der starter med mineralet bauxit, først i Bayer-processen , hvorved aluminiumoxid opnås, og derefter i Hall-Héroult-processen, en smeltet saltelektrolyse , hvor aluminium opnås. I 2016 blev der produceret 115 millioner tons aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) på verdensplan. [22] Fra dette blev 54,6 millioner tons primæraluminium ekstraheret. [23]

Metallet er meget uartigt og reagerer i friskskårne områder ved stuetemperatur med luft og vand for at danne aluminiumoxid . Dette danner imidlertid straks et tyndt lag, der er uigennemtrængeligt for luft og vand ( passivering ) og beskytter dermed aluminiumet mod korrosion . Ren aluminium har dårlig styrke; det er betydeligt højere for legeringer. Den elektriske og termiske ledningsevne er høj, hvorfor aluminium bruges til lette kabler og varmevekslere.

Et af de mest kendte produkter er aluminiumsfolie . Andre omfatter komponenter i køretøjer og maskiner, elektriske kabler, rør, kasser og husholdningsartikler. Aluminiumsgenbrug når op på omkring 40% på verdensplan.

historie

I 1782 lavede Lavoisier den første til at mistanke om, at alunjorden ( aluminiumoxid , afledt af det latinske alun 'alun'), opnået af Marggraf fra en alunopløsning i 1754 , var oxidet af et hidtil ukendt grundstof. Danskeren HC Ørsted endelig lykkedes at præsentere det i 1825 gennem reaktionen af aluminiumchlorid (AICI3) med kalium amalgam , under anvendelse af kalium som et reduktionsmiddel : [24]

Davy , der også havde forsøgt at repræsentere det nye element i lang tid, introducerede navnet varianter aluminium , aluminium og aluminium fra 1807, hvoraf de to sidste fortsat eksisterer side om side på engelsk. [25] [26]

I 1827 lykkedes det Friedrich Wöhler at opnå renere aluminium ved hjælp af den samme metode som Ørsted, men ved hjælp af metallisk kalium som reduktionsmiddel. Henri Étienne Sainte-Claire Deville forfinede Wöhler-processen i 1846 og udgav den i en bog i 1859. Denne forbedrede proces øgede udbyttet fra aluminiumsudvinding, og som følge heraf faldt prisen på aluminium, som tidligere var højere end guld, til en tiendedel inden for ti år.

I 1886 udviklede Charles Martin Hall og Paul Héroult uafhængigt elektrolyseprocessen til fremstilling af aluminium, opkaldt efter dem: Hall-Héroult-processen . I 1889 udviklede Carl Josef Bayer Bayer -processen opkaldt efter ham til isolering af rent aluminiumoxid fra bauxitter. Aluminium fremstilles stadig i industriel skala i dag efter dette princip.

I slutningen af ​​1800 -tallet var metallet så prestigefyldt, at metalskibe fremstillet af det blev døbt med navnet Aluminia .

Ske

Med en andel på 7,57 vægtprocent er aluminium det tredje mest almindelige element i jordskorpen efter ilt og silicium og er derfor det mest almindelige metal . På grund af dens uartige karakter forekommer den dog næsten udelukkende i bunden form. Den største mængde er kemisk bundet i form af aluminosilicater , hvor den indtager siliciums position i ilttetraeder i krystalstrukturen . Disse silikater er f.eks. Komponenter af ler , gnejs og granit .

Mere sjældent findes aluminiumoxid i form af mineralet korund og dets sorter rubin (rød) og safir (farveløs, forskellige farver). Farverne på disse krystaller er baseret på blandinger af andre metaloxider. Med næsten 53 procent har korund den højeste andel aluminium i en forbindelse. De endnu sjældnere mineraler akdalait (ca. 51 procent) og diaoyudaoite (ca. 50 procent) har et tilsvarende højt aluminiumindhold. I alt er 1156 aluminiumholdige mineraler kendt til dato (fra 2017). [27]

Det eneste økonomisk vigtige udgangsmateriale til aluminiumsproduktion er bauxit . Indlån er i det sydlige Frankrig ( Les Baux ), Guinea, Bosnien -Hercegovina, Ungarn, Rusland, Indien, Jamaica, Australien, Brasilien og USA. Bauxit indeholder omkring 60 procent aluminiumhydroxid (AI (OH) 3 og AIO (OH)), omkring 30 procent jernoxid (Fe 2 O 3) og siliciumdioxid (SiO2).

I produktionen skelnes der mellem primæraluminium , også kendt som primæraluminium , der er fremstillet af bauxit, og sekundært aluminium fra skrotaluminium . Genanvendelsen kræver kun cirka 5 procent af energien fra den primære produktion.

Aluminium som mineral

Som et resultat af passivering findes aluminium meget sjældent i naturen i elementær ( native ) form. Aluminium blev først opdaget i 1978 af BV Oleinikov, AV Okrugin, NV Leskova i mineralprøver fra Billeekh Intrusion og Dyke OB-255 i Republikken Sakha (Yakutia) i Den Russiske Føderation Fjernøsten. [28] [29] I alt er omkring 20 lokaliteter (fra 2019) for solidt aluminium kendt på verdensplan, herunder i Aserbajdsjan , Bulgarien , Folkerepublikken Kina ( Guangdong , Guizhou , Jiangsu og Tibet ) og Venezuela . Derudover kunne solid aluminium detekteres i stenprøver fra månen , som sonden fra Luna 20 -missionen bragte fra Apollonius -krateret . [30]

På grund af sin ekstreme sjældenhed er solidt aluminium uden betydning som kilde til råmaterialer, men som et solidt element anerkendes aluminium af International Mineralogical Association (IMA) som et uafhængigt mineral (internt nummer på IMA: 1980- 085a ). [31] Ifølge Strunz's klassificering af mineraler (9. udgave) er aluminium klassificeret under systemnummer 1.AA.05 (elementer - metaller og intermetalliske forbindelser - kobberkupalitfamilie - kobbergruppe) [32] . I modsætning hertil er aluminium endnu ikke opført i den forældede 8. udgave af Strunz's mineralklassificering. Mineralet fik kun systemet og mineralnr. I / A.3-05 . [33] Systematikken i mineraler, der hovedsageligt anvendes i engelsktalende lande ifølge Dana, fører elementet mineral under systemnr. 01/01/01/05. [34]

I naturen forekommer fast aluminium normalt i form af granulære mineralaggregater og mikroklumper , men i sjældne tilfælde kan det også udvikle tabelformede krystaller op til en millimeter i størrelse. Friske mineralprøver er af en metallisk, skinnende , sølvhvid farve. I luften bliver overfladerne mørkere ved oxidation og fremstår grå. Aluminium efterlader en mørkegrå streg på markeringsbrættet. [33]

Afhængigt af hvor det blev fundet, indeholder aluminium ofte fremmede tilføjelser af andre metaller (Cu, Zn, Sn, Pb, Cd, Fe, Sb) eller forekommer indgroet eller mikrokrystallinsk sammengroet med hæmatit , ilmenit , magnetit , moissanit og pyrit eller jarosit . [35]

Type Materiale , dvs. mineralske prøver fra typen lokalitet af mineralet, er holdt i Geologisk Museum af Academy of Sciences i Yakutsk i den russiske republik Sakha (Yakutia). [35]

Udvinding

Primær aluminium (fremstillet af mineraler)

Udvikling af primær aluminiumsproduktion over tid

Omkring 2/3 af det europæiske aluminiumsbehov dækkes af primæraluminium. Primæraluminium fremstilles elektrolytisk fra en aluminiumoxidsmeltning . Da dette er svært at isolere fra de aluminosilicater, der er allestedsnærværende på jorden, finder industriproduktionen sted fra den relativt sjældne lavsilicatbauxit . Der har længe været forslag [36] om at opnå rent aluminiumoxid fra silicater, men deres anvendelse er ikke økonomisk gennemførlig.

Aluminiumoxid / hydroxidblandingen indeholdt i malmen fordøjes først med kaustisk soda ( Bayer -proces , rørformet reaktor eller autoklavfordøjelse ) for at frigøre den fra fremmede komponenter som jern og siliciumoxid og er derefter hovedsageligt i fluidiserede lejesystemer ( men også i roterende ovne ) brændt til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ).

Den tørre fordøjelse ( Deville -proces ) er derimod ikke længere relevant. Fint formalet, urenset bauxit blev kalcineret sammen med sodavand og koks i roterende ovne ved omkring 1200 ° C, og det resulterende natriumaluminat blev derefter opløst med natriumhydroxidopløsning.

Skema for smelteelektrolyse

Metallet er fremstillet i aluminium smelteværker ved fused- salt elektrolyse af aluminiumoxid under anvendelse af kryolit-aluminiumoxid-fremgangsmåde ( Hall-Héroult proces ). For at sænke smeltepunktet smeltes aluminiumoxidet sammen med kryolit ( eutektisk ved 963 ° C). [37] I elektrolysen dannes i bunden af ​​beholderen, der danner katoden af aluminium og ved anoden oxygen med grafit (carbon) af anoden til carbondioxid og carbonmonoxid reagerer. Grafitblokkene, der udgør anoden, brænder langsomt af og udskiftes fra tid til anden. Grafitkatoden (karbunden) er inert over for aluminium. Det flydende aluminium, der samler sig på gulvet, suges af med et sugerør.

Aluminiumsstænger fra fabrikken i Gampel i kantonen Valais
Kontinuerligt støbte rundstænger lavet af aluminium

På grund af den høje bindingsenergigrund af aluminiumets treværdige karakter og den lave atommasse er processen ganske energiforbrugende. Der skal bruges 12,9 til 17,7 kilowattimer elektrisk energi for hvert kilo rå aluminium, der produceres. [38] [39] En reduktion i efterspørgslen efter elektricitet er kun mulig i ringe grad, fordi potentialet for energisk optimering stort set er blevet udnyttet. [40] Aluminiumsproduktion er derfor kun økonomisk, hvis billig elektrisk energi er tilgængelig.

Bauxitproduktion i tusindvis af tons (2018) [41]
rang Land produktion Reserver
1 Australien Australien Australien 75.000 6.000.000
2 Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 70.000 1.000.000
3 Guinea-a Guinea Guinea 50.000 7.400.000
4. Brasilien Brasilien Brasilien 27.000 2.600.000
5 Indien Indien Indien 24.000 660.000
6. Jamaica Jamaica Jamaica 10.000 2.000.000
7. Indonesien Indonesien Indonesien 7.100 1.200.000
8. Rusland Rusland Rusland 5.500 500.000
9 Vietnam Vietnam Vietnam 2.500 3.700.000
10 Malaysia Malaysia Malaysia 2.000 110.000

Følgende tabel viser aluminiumsproduktionen og den maksimalt mulige produktion af smelteværkerne efter land.

Tal i tusinder af tons (2018) [42]
rang Land produktion kapacitet
1 Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 33.000 47.800
2 Indien Indien Indien 3.700 4.060
3 Rusland Rusland Rusland 3.700 3.900
4. Canada Canada Canada 2.900 3.270
5 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater 2.600 2.600
6. Australien Australien Australien 1.600 1.720
7. Norge Norge Norge 1.300 1.430
8. Bahrain Bahrain Bahrain 1.000 1.050
9 Forenede Stater Forenede Stater Forenede Stater 890 1.790
10 Island Island Island 870 870

Sekundært aluminium (fremstillet ved genbrug af aluminium)

For at genbruge aluminium smeltes aluminiumskrot og " dross " ned i tromleovne. "Fnat" er et affaldsprodukt fra forarbejdning af aluminium og produktion af sekundært aluminium. Kuld er en blanding af aluminiummetal og finkornoxidpartikler og dannes, når aluminium smelter ved 800 ° C fra aluminiumoxid ved normal aluminiumkorrosion og som et oxidationsprodukt (oxidhud), når flydende aluminium kommer i kontakt med atmosfærisk ilt . Så der ikke kommer aluminiumoxidpartikler ind i støbningen i aluminiumstøbning, kløer kradsenheder fra overfladen af ​​metalbadet trukket af.

For at forhindre dannelse af klud dækkes overfladen af ​​smelten med halogenidsalte (ca. to tredjedele NaCl, en tredjedel KCl og små mængder calciumfluorid CaF 2 ) (se aluminiumsgenbrug ). Biproduktet heraf er salt slagge, som stadig indeholder omkring 10 procent aluminium, som, når det behandles i overensstemmelse hermed, tjener som råmateriale til mineralglasfibre. [43]

Imidlertid kritiseres produktionen af ​​sekundært aluminium for, at hvert ton producerer 300 til 500 kilo saltslagger, der er forurenet med dioxiner og metaller; deres mulige genanvendelse er imidlertid topmoderne. [44] [45]

ejendomme

Fysiske egenskaber

Spektrale linjer af aluminium
Ætset overflade af en høj renhed (99,9998%) aluminiumstang, størrelse 55 mm × 37 mm
Aluminium med høj renhed (99,99%), makroetset

Mikrostruktur

Aluminium størkner udelukkende i et ansigtscentreret kubisk rumgitter i rumgruppe Fm 3 m (rumgruppe nr. 225) Skabelon: rumgruppe / 225 . Den gitterparameter for ren aluminium er 0,4049 nm [46] (svarer til 4,05 Å ) med 4 formlen enheder pr enhed celle . [47]

Ledige stillinger forekommer med en tæthed på 1,3 × 10 −4 ved 500 ° C, ved stuetemperatur er det kun 10 −12 . Slukning kan resultere i større tomhedstætheder ved stuetemperatur, hvilket er vigtigt for nogle egenskaber ved aluminiummaterialer, da de ledige stillinger fremmer diffusion . Den ledige tæthed kan øges til 10 −4 ved formning ved stuetemperatur. Dislokationstætheden er 10 −7 , et område typisk for metaller, og fører til god formbarhed af aluminium. Stabelfejl kunne ikke påvises i aluminium, hvilket forklares med den høje stablingsfejlenergi på 103 til 200 (10 −7 J / cm²). Det betyder, at stigningen i styrke under koldvalsning og smedning kun er lille, og nogle aluminiumsmaterialer har endda en tendens til at blødgøre bagefter. [48]

massefylde

Mit einer Dichte von 2,6989 g/cm³ [49] (etwa ein Drittel von Stahl) ist Aluminium ein typisches Leichtmetall , was es als Werkstoff für den Leichtbau interessant macht. Die Dichte der Legierungen weicht meist nur um etwa +3 % bis −2 % ab. Spezielle Legierungen mit Lithium haben eine 15 % geringere Dichte. Aluminium zählt somit zu den leichtesten Werkstoffen, übertroffen nur noch von Magnesium . [50]

Mechanische Eigenschaften

Aluminium ist ein relativ weiches und zähes Metall. Die Zugfestigkeit von absolut reinem Aluminium liegt bei 45 N/mm², die Streckgrenze bei 17 N/mm² und die Bruchdehnung bei 60 %, während bei handelsüblich reinem Aluminium die Zugfestigkeit bei 90 N/mm² liegt, die Streckgrenze bei 34 N/mm² und die Bruchdehnung bei 45 %. [51] Die Zugfestigkeit seiner Legierungen liegt dagegen bei bis zu 710 N/mm² (Legierung 7068). Sein Elastizitätsmodul liegt bei etwa 70 GPa, [51] einem häufig angegebenen Wert. Für Reinaluminium wird ein Wert von 66,6 GPa angegeben, [49] [52] die Werte schwanken jedoch von 60 bis 78 GPa. [53] Der G-Modul liegt bei 25,0 kN/mm², [54] die Querkontraktionszahl (Poissonzahl) bei 0,35. [49]

Thermische Eigenschaften

Die Schmelztemperatur liegt bei 660,2 °C und die Siedetemperatur bei 2470 °C. Die Schmelztemperatur ist deutlich niedriger als die von Kupfer (1084,6 °C), Gusseisen (1147 °C) und Eisen (1538 °C), was Aluminium zu einem guten Gusswerkstoff macht.

Bei einer Sprungtemperatur von 1,2 K wird reines Aluminium supraleitend . [55]

Die Wärmeleitfähigkeit liegt mit 235 W/(K m) relativ hoch. Die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer liegt zwar etwa doppelt so hoch, dafür ist die Dichte etwa viermal größer, weshalb Aluminium für Wärmetauscher in Fahrzeugen genutzt wird. [56] Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist durch den recht niedrigen Schmelzpunkt mit 23,1 µm·m −1 ·K −1 recht hoch.

Die Schwindung , also die Volumenabnahme beim Erstarren liegt bei 7,1 %. [49]

Elektrische Eigenschaften

Da thermische und elektrische Leitfähigkeit bei Metallen von denselben Mechanismen dominiert werden, ist Aluminium mit auch ein sehr guter elektrischer Leiter. In der Rangfolge der Elemente mit der größten spezifischen Leitfähigkeit steht Aluminium wie auch bei der Wärmeleitfähigkeit hinter Silber, Kupfer und Gold an vierter Stelle. Durch die Kombination von hohem spezifischem Leitwert, geringer Dichte, hoher Verfügbarkeit und (im Vergleich zu anderen Materialien) geringen Kosten ist Aluminium in der Elektrotechnik – speziell in der Energietechnik, wo große Leiterquerschnitte benötigt werden – neben Kupfer zum wichtigsten Leitermaterial geworden. [57]

Magnetische Eigenschaften

Aluminium ist paramagnetisch , wird also von Magneten angezogen, der Effekt ist jedoch sehr schwach ausgeprägt. Die Magnetische Suszeptibilität liegt bei Raumtemperatur bei 0,62 × 10 −9 m³/kg, womit Aluminium praktisch gesehen unmagnetisch ist. [58]

Chemische Eigenschaften

Das reine Leichtmetall Aluminium hat aufgrund einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dünnen Oxidschicht ein stumpfes, silbergraues Aussehen. Diese passivierende Oxidschicht macht reines Aluminium bei pH-Werten von 4 bis 9 sehr korrosionsbeständig . Die Oxidschicht ist etwa 0,05 µm dick. [59] Sie schützt vor weiterer Oxidation, ist aber bei der elektrischen Kontaktierung und beim Löten hinderlich. Durch elektrische Oxidation ( Eloxieren ) oder auf chemischem Weg kann eine 5 bis 25 µm dicke Schicht erzeugt werden.

Die Oxidschicht kann mittels Komplexbildungsreaktionen aufgelöst werden.

Aluminium geht in neutraler chloridischer Lösung einen sehr stabilen und wasserlöslichen Neutralkomplex ein. Die folgende Reaktionsgleichung veranschaulicht dies:

Dies geschieht vorzugsweise an Stellen, wo die Oxidschicht des Aluminiums bereits geschädigt ist. Es kommt dort zu Lochfraßkorrosion : Löchern entstehen. Kann die chloridische Lösung dann an die freie Metalloberfläche treten, so laufen andere Reaktionen ab. Aluminium-Atome können unter Komplexierung oxidiert werden:

Liegt in der Lösung Ionen eines edleren Metalls (→ elektrochemische Spannungsreihe ) vor, so werden sie reduziert und am Aluminium abgeschieden. Auf diesem Prinzip basiert die Reduktion von Silberionen, die auf der Oberfläche von angelaufenem Silber als Silbersulfid vorliegen, hin zu Silber.

Aluminium reagiert heftig mit wässriger Natriumhydroxidlösung (NaOH) (und etwas weniger heftig mit wässriger Natriumcarbonatlösung ) unter Bildung von Wasserstoff . Diese Reaktion wird in chemischen Rohrreinigungsmitteln genutzt. Die Reaktion von Aluminium mit NaOH läuft in zwei Schritten ab: der Reaktion mit Wasser und die Komplexierung des Hydroxids zu Natriumaluminat .

Bei der Reaktion mit Wasser

entsteht zunächst Aluminiumhydroxid .

In der Regel wird anschließend die Oberfläche getrocknet; dabei wird das Hydroxid in das Oxid umgewandelt:

Dies passiert aber nicht bei der Reaktion von Aluminium in wässriger Natronlauge .

Nun folgt der 2. Schritt, die Komplexierung des Hydroxids zu Natriumaluminat:

Durch die Komplexierung wird das gallertartige Hydroxid wasserlöslich und kann von der Metalloberfläche abtransportiert werden. Dadurch ist die Aluminiumoberfläche nicht mehr vor dem weiteren Angriff des Wassers geschützt und Schritt 1 läuft wieder ab.

Mit dieser Methode lassen sich – ebenso wie bei der Reaktion von Aluminium mit Säuren – pro zwei Mol Aluminium drei Mol Wasserstoffgas herstellen.

Aluminium reagiert bei Zimmertemperatur mit Brom ; hierbei entstehen Flammen. Das entstehende Aluminiumbromid reagiert mit Wasser unter Bildung von Aluminiumhydroxid und Bromwasserstoffsäure .

Aufhebung der Passivierung von Aluminium durch ca. 1 mg Quecksilber mittels Amalgam -Bildung (Aufnahme im Zeitraffer)

Quecksilber und Aluminium bilden Aluminiumamalgam . Wenn Quecksilber direkt mit Aluminium zusammenkommt, dh, wenn die Aluminiumoxidschicht an dieser Stelle mechanisch zerstört wird, frisst Quecksilber Löcher in das Aluminium; unter Wasser wächst dann darüber Aluminiumoxid in Gestalt eines kleinen Blumenkohls. Quecksilber wird in der Luftfahrt deshalb als Gefahrgut und „ätzende Flüssigkeit“ gegenüber Aluminiumwerkstoffen eingestuft. [60]

Mit Salzsäure reagiert Aluminium sehr heftig unter Wasserstoffentwicklung. Von Schwefelsäure wird es langsam aufgelöst. In Salpetersäure wird es passiviert.

In Pulverform (Partikelgröße kleiner 500 µm) ist Aluminium vor allem dann, wenn es nicht phlegmatisiert ist, wegen seiner großen Oberfläche sehr reaktiv. Aluminium reagiert dann mit Wasser unter Abgabe von Wasserstoff zu Aluminiumhydroxid. Feinstes, nicht phlegmatisiertes Aluminiumpulver wird auch als Pyroschliff bezeichnet. Nicht phlegmatisierter Aluminiumstaub ist sehr gefährlich und entzündet sich bei Luftkontakt explosionsartig von selbst .

Isotope

In der Natur kommt ausschließlich das Isotop 27 Al vor; Aluminium gehört damit zu den Reinelementen . Dieses Isotop, das stabil ist und im Kern 14 Neutronen und 13 Protonen enthält, absorbiert keine Neutronen, weshalb Aluminium in Kernreaktoren genutzt wird. Alle anderen Isotope werden künstlich erzeugt und sind radioaktiv . Das stabilste dieser Isotope ist 26 Al mit einer Halbwertszeit von einer Million Jahren. Durch Elektroneneinfang oder Beta-Zerfall entsteht daraus 26 Mg, durch Einfangen eines Neutrons und anschließenden Gamma-Zerfall 27 Al. Die Isotope 24 Al bis 29 Al (Außer 26 Al und 27 Al) haben Halbwertszeiten zwischen wenigen Sekunden und einigen hundert Sekunden. 23 Al zerfällt mit einer Halbwertszeit von nur 0,13 Sekunden. [21]

Aluminiumlegierungen

Aluminiumlegierungen sind Legierungen , die überwiegend aus Aluminium bestehen. Für andere Legierungen, die Aluminium enthalten, siehe Abschnitt #Weitere Anwendungen .

Aluminium kann mit zahlreichen Metallen legiert werden, um bestimmte Eigenschaften zu fördern oder andere, ungewünschte Eigenschaften zu unterdrücken. Bei einigen Legierungen ist die Bildung der schützenden Oxidschicht ( Passivierung ) stark gestört, wodurch die daraus gefertigten Bauteile teils korrosionsgefährdet sind. Nahezu alle hochfesten Aluminiumlegierungen sind von dem Problem betroffen.

Es gibt Aluminium knetlegierungen , die zur Weiterverarbeitung durch Walzen , Schmieden und Strangpressen gedacht sind und Gusswerkstoffe . Diese werden in Gießereien verwendet. [49] [61]

Im Allgemeinen werden Aluminiumlegierungen in die zwei große Gruppen der Knet- und Gusslegierungen eingeteilt: [49] [62]

 • Aluminiumgusslegierungen. Typische Aluminiumgusslegierungen enthalten Silicium als Hauptlegierungselement ( AlSi ), es gibt aber auch Sorten mit Kupfer oder Magnesium als Gusslegierungen. [49] [63]
 • Aluminiumknetlegierungen, sie haben einen Anteil von etwa 75 % und werden weiter unterteilt nach dem Hauptlegierungselement(en) in

Außerdem wird unterschieden zwischen naturharten Legierungen – welche sich durch eine Wärmebehandlung nicht härten lassen – und aushärtbaren:

 • Typische naturharte Aluminiumknetlegierungen sind: AlMg, AlMn, AlMgMn, AlSi
 • Aushärtbare Knetlegierungen – Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshärtung von Legierungselementen bei einer zusätzlichen Alterungsglühung bei 150 bis 190 °C. Typische aushärtbare Aluminiumknetlegierungen sind: AlMgSi, AlCuMg, AlZnMg. Die erste hochfeste, aushärtbare Aluminiumlegierung AlCuMg bekam 1907 die Handelsbezeichnung Duraluminium , kurz „Dural“ genannt.

Wirtschaftliche Bedeutung

Aluminium ist nach Stahl der zweitwichtigste metallische Werkstoff. 2016 wurden weltweit 115 Mio. Tonnen produziert. [71]

Der Aluminiumpreis im Vergleich zum Kupferpreis
 • Aluminium
 • Kupfer
 • Der Aluminiumpreis bewegte sich am Weltmarkt seit 1980 um den Wert von 2000 Dollar pro Tonne (Reinheit von 99,7 %). Er ist jedoch relativ volatil , 2016 fiel er auf um die 1500 Dollar pro Tonne, während er 2017 wieder bei annähernd 2000 Dollar lag. [72]

  Im August 2020 verhängte die USA ( Regierung Trump ) 10 % Einfuhrzoll auf Aluminium aus Kanada, um die inländische Produktion zu schützen. [73]

  Verwendung

  Konstruktionswerkstoff allgemein

  Typisches Druckguss-Teil aus einer Aluminiumlegierung (Teil eines Staubsaugergebläses)

  Aluminium weist eine hohe spezifische Festigkeit auf. Verglichen mit Stahl sind Bauteile aus Aluminium bei gleicher Festigkeit etwa halb so schwer, weisen jedoch ein größeres Volumen auf. [74] Deshalb wird es gern im Leichtbau verwendet, also dort, wo es auf geringe Masse ankommt, die zum Beispiel bei Transportmitteln zum geringeren Treibstoffverbrauch beiträgt, vor allem in der Luft- und Raumfahrt . Im Kraft fahrzeugbau gewann es aus diesem Grund an Bedeutung; hier standen früher der hohe Materialpreis, die schlechtere Schweißbarkeit sowie die problematische Dauerbruchfestigkeit und die Verformungseigenschaften bei Unfällen (geringes Energieaufnahmevermögen in der sogenannten Knautschzone ) im Wege. Die Haube des Washington-Denkmals , ein 3 kg schweres Gussstück, galt bis 1884 als eines der größten Aluminiumwerkstücke. [75] Beim Bau von kleinen und mittleren Schiffen und Booten wird die Korrosionsbeständigkeit von Aluminium gegenüber Salzwasser geschätzt. [76] Der Fahrzeugbau (inklusive Schiffen, Flugzeugen und Schienenfahrzeugen) machte 2010 mit ca. 35 Prozent den größten Anteil an der weltweiten Verwendung von Aluminium aus. [77]

  In Aluminiumlegierungen werden Festigkeiten erreicht, die denen von Stahl nur wenig nachstehen. Daher ist die Verwendung von Aluminium zur Gewichtsreduzierung überall dort angebracht, wo Materialkosten eine untergeordnete Rolle spielen. Insbesondere im Flugzeugbau und in der Weltraumtechnik sind Aluminium und Duraluminium weit verbreitet. Der größte Teil der Struktur heutiger Verkehrsflugzeuge wird aus Aluminium blechen verschiedener Stärken und Legierungen genietet .

  Fahrzeugbau

  Bei Fahrzeugen spielt deren Masse eine Rolle: Je leichter ein Fahrzeug ist desto geringer ist der Treibstoffverbrauch. In Deutschland werden knapp 50 % des Aluminiums im Fahrzeugbau verwendet (Stand: 2015). [78]

  Autos

  Bei Autos werden Aluminiumwerkstoffe verwendet für verschiedene Motor komponenten – darunter der Motorblock , die Zylinderkolben für die spezielle Kolbenlegierungen existieren, die Zylinderköpfe – wo vor allem die geringe Wärmeausdehnung und Korrosionsanfäligkeit sowie die hohe Warmfestigkeit ausschlaggebend sind; zusammen mit der guten Gießbarkeit , da diese Komponenten üblicherweise gegossen werden. Weitere Anwendungen bei Fahrzeugen sind für Gehäuse von Getrieben , als Wärmeabschirmung und als Wärmetauscher – bei den letzten beiden in Form von Reinaluminium. Im Fahrwerk wird Aluminium genutzt als Schmiedeteile für Hinterachsen , Achsträger , Querlenker und Räder. In der Karosserie wird Aluminium verwendet für Türen, Motorhauben , Stoßfänger und Kotflügel , sowie in der Rohwagenstruktur. [79]

  Nutzfahrzeuge

  Bei Nutzfahrzeugen wird Aluminium angewandt für Bordwände , Ladebordwände , Aufbauten, zur Ladungssicherung , Druckluftbehälter , Treibstofftanks und als Unterbauschutz . Der Leichtbau mit Aluminium wird bei Nutzfahrzeugen stark durch die gesetzliche Maximallast pro Achse beeinflusst: Bei geringerem Fahrzeuggewicht ist eine höhere Nutzlast möglich. [79]

  Schienenfahrzeuge

  Auch bei Schienenfahrzeugen wird reichlich Aluminium verwendet. Voraussetzung waren dafür zwei wichtige andere Entwicklungen: Bestimmte Schweißverfahren die für Aluminiumwerkstoffe geeignet sind ( WIG-Schweißen / MIG-Schweißen ) in den 1950ern und das Strangpressen von Großprofilen. Die Verwendung von Aluminium hat die gesamte Bauweise von Schienenfahrzeugen verändert. Bis etwa 1970 waren Konstruktionen aus Stahlrohren üblich, danach vermehrt verschweißte Profile aus Aluminium. [80]

  Flugzeuge

  Bereits in der Anfangsphase der Luftfahrt wurden Aluminiumwerkstoffe genutzt, 1903 beispielsweise Magnalium für die Beschläge eines Flugzeuges, das noch größtenteils aus Holz, Draht und Tuch bestand. Das erste flugfähige Ganzmetallflugzeug stammt aus dem Jahre 1915, bestand allerdings aus Stahlblechen in Schalenbauweise. Die entscheidende Entwicklung zur Verwendung von Aluminium im Flugzeugbau stammt von 1906 von Alfred Wilm , der mit dem Duraluminium eine aushärtbare Aluminium-Kupfer-Legierung fand, die sehr hohe Festigkeiten aufweist und sich daher ausgezeichnet für den Leichtbau eignet. Genutzt werden für Flugzeuge AlCu und AlZnMg . Die Gesamtmasse von Flugzeugen geht zu 60 % auf Aluminium zurück. Die Verbindung der aus Blechen gestanzten, geschnittenen oder getriebenen , aus dem Vollen gefrästen oder aus Profilen bestehenden Werkstücke erfolgt meist durch Nieten , da die meistverwendeten Werkstoffe schlecht schweißbar sind. [81]

  Fahrräder

  Bei Sport- und Alltagsrädern, hat Aluminium bei vielen Bauteilen Stahl abgelöst. Bei Felgen gab es im Rennsport auch Holzfelgen, bevor sich Alufelgen durchsetzten – diese sind griffiger für Bremsbacken, verschleißen jedoch dabei. Alurahmenrohre wurden zuerst – um 1970 – mit Epoxidkleber gefügt, später geschweißt. Bei Gepäcksträgern und Seitenständern kommt Alu als Draht, Guss und Rohr vor. Lenker, Vorbau, Bremsgriffe, Kurbeln und Ketten-Schaltwerk sind seit langem typisch aus Alu. Kotschützer sind häufig aus kunststoffumhülltem Alu.

  Elektrotechnik

  Elektrische Leitungen

  Aluminium-Umguss am Käfigläufer -Blechpaket (zylindrisches Teil in der Mitte) eines Spaltpolmotors . Die Aluminium-Käfigstäbe verlaufen im Inneren. An den Stirnseiten sind zusätzlich Lüfterflügel mitgegossen. Obere Wicklung und Lagerschalen des Motors sind entfernt.

  Aluminium ist ein guter elektrischer Leiter . Es weist nach Silber, Kupfer und Gold die vierthöchste elektrische Leitfähigkeit aller Metalle auf. Ein Leiter aus Aluminium hat bei gegebenem elektrischen Widerstand eine kleinere Masse, aber ein größeres Volumen als ein Leiter aus Kupfer. Daher wird meistens dann Kupfer als elektrischer Leiter verwendet, wenn das Volumen eine dominante Rolle spielt, wie bei den Wicklungen in Transformatoren . Aluminium hat dann als elektrischer Leiter Vorteile, wenn das Gewicht eine wesentliche Rolle spielt, beispielsweise bei den Leiterseilen von Freileitungen . [82] Aus dem Grund der Gewichtsreduktion werden in Flugzeugen wie dem Airbus A380 Aluminiumkabel verwendet.

  Aluminium wird unter anderem zu Stromschienen in Umspannwerken und zu stromführenden Gussteilen verarbeitet. Für Elektroinstallationen gibt es kupferkaschierte Aluminiumkabel , der Kupferüberzug ist zur Verbesserung der Kontaktgabe. In diesen Anwendungsbereichen sind primär Rohstoffpreise entscheidend, da Aluminium preisgünstiger als Kupfer ist. Für Oberleitungen bei elektrischen Bahnen ist es dagegen aufgrund seiner schlechten Kontakt- und Gleiteigenschaften ungeeignet, in diesem Bereich wird trotz des höheren Gewichts primär Kupfer eingesetzt.

  Beim Kontaktieren unter Druck ist Aluminium problematisch, da es zum Kriechen neigt. Außerdem überzieht es sich an Luft mit einer Oxidschicht. Nach längerer Lagerung oder Kontakt mit Wasser ist diese isolierende Schicht so dick, dass sie vor der Kontaktierung beseitigt werden muss. Vor allem im Kontakt mit Kupfer kommt es zu Bimetallkorrosion . Bei ungeeigneten Kontaktierungen in Klemmen kann es bei Aluminiumleitern in Folge zu Ausfällen und Kabelbränden aufgrund sich lösender Kontakte kommen. Crimpverbindungen mit passenden Hülsen und Werkzeugen sind jedoch sicher. Als Zwischenlage zwischen Kupfer und Aluminium können Verbindungsstücke aus Cupal die Kontaktprobleme vermeiden.

  Hervorzuheben ist das geringe Absinken der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit von Aluminium bei Zusatz von Legierungsbestandteilen, wohingegen Kupfer bei Verunreinigungen eine deutliche Verringerung der Leitfähigkeit zeigt.

  Elektronik

  Aluminium als Leitermaterial für Bonddrähte und Metallisierung in einem Bipolartransistor

  Die Elektronikindustrie setzt Aluminium aufgrund der guten Verarbeitbarkeit und der guten elektrischen und Wärme-Leitfähigkeit ein.

  In integrierten Schaltkreisen wurde bis in die 2000er Jahre ausschließlich Aluminium als Leiterbahnmaterial eingesetzt. Bis in die 1980er Jahre wurde es als Material für die Steuerelektrode (Gate) von Feldeffekttransistoren mit Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur ( MOSFET beziehungsweise MOS-FET) verwendet. [83] Neben dem geringen spezifischen Widerstand sind für die Verwendung die gute Haftung auf und geringe Diffusion in Siliciumoxiden (Isolationsmaterial zwischen den Leiterbahnen) sowie die einfache Strukturierbarkeit mithilfe von Trockenätzen ausschlaggebend. Seit Anfang der 2000er Jahre wird Aluminium jedoch zunehmend durch Kupfer als Leiterbahnmaterial ersetzt, auch wenn dafür aufwendigere Strukturierungsverfahren (vgl. Damascene- und Dual-Damascene-Prozess ) und Diffusionsbarrieren notwendig sind. [84] Der höheren Fertigungsaufwand wird durch den geringeren spezifischen Widerstand, der im Fall von kleinen Strukturen bei Aluminium viel früher signifikant ansteigt [85] und anderen Eigenschaften (z. B. Elektromigrationverhalten ) überwogen und die Aluminium-Prozesse konnte die gestiegenen Anforderungen ( Taktfrequenz , Verlustleistung ) in mit hohen Frequenzen arbeitenden Schaltkreisen nicht mehr genügen.

  Aluminium wird jedoch weiterhin in mikroelektronischen Produkten verwendet, so wird es wegen seiner guten Kontaktierbarkeit durch andere Metalle in den letzten Leiterbahnebenen eingesetzt, um den elektrischen Kontakt zu den bei der Flip-Chip-Montage eingesetzten Lotkügelchen herzustellen. Ähnlich verhält es sich bei Leistungshalbleitern, bei denen in der Regel alle Leiterbahnebenen aus Aluminium bestehen. Allgemein und insbesondere bei Leistungshalbleitern wird das Material für Bonddrähte (Verbindungsdrähte zwischen Chip und Gehäuseanschluss) verwendet.

  Mit der Einführung der High-k+Metal-Gate-Technik hat Aluminium nach gut 25 Jahren Abstinenz auch im Bereich des Gates an Bedeutung gewonnen und wird neben anderen als Material zur Einstellung der Austrittsarbeit eingesetzt.

  Verpackung und Behälter

  Eine klassische italienische Espressokanne aus Aluminium

  In der Verpackungsindustrie wird Aluminium zu Getränke- und Konservendosen sowie zu Aluminiumfolie verarbeitet. Dabei macht man sich die Eigenschaft der absoluten Barrierewirkung gegenüber Sauerstoff, Licht und anderen Umwelteinflüssen zunutze. Ausschlaggebend für die Verwendung von Aluminium als Verpackung ist nicht die geringe Dichte, sondern die gute Verarbeitbarkeit durch Walzen und die Ungiftigkeit. [86] Dünne Folien werden in Stärken von sechs Mikrometern hergestellt und dann zumeist in Verbundsystemen eingesetzt, beispielsweise in Tetra Paks . Kunststofffolien können durch Bedampfen mit Aluminium mit einer dünnen Schicht versehen werden, welche dann eine hohe (aber nicht vollständige) Barrierefunktion aufweist. Grund dieser Barrierewirkung ist nicht das reine Aluminium, sondern die Passivschicht aus Böhmit . Wird diese verletzt, so kann Gas ungehindert durch den Werkstoff Aluminium strömen. [87] [88] Genutzt werden meist Reinaluminium, AlMn (Legierungen mit Mangan) und AlMg (Legierungen mit Magnesium). [89]

  Aus Aluminium werden Kochtöpfe und andere Küchengeräte, wie die klassische italienische Espressokanne , sowie Reise- und Militär -Geschirr hergestellt.

  Aluminium wird für eine Vielzahl von Behältern und Gehäusen verarbeitet, da es sich gut durch Umformen bearbeiten lässt. Gegenstände aus Aluminium werden häufig durch eine Eloxalschicht vor Oxidation und Abrieb geschützt.

  Druckgasflaschen aus Aluminium sind eher selten, denn Taucher brauchen Ballast und im Bereich Feuerwehr wurden Leichtstahlflaschen durch solche aus Faserverbund ersetzt, zunehmend ohne Alu-Liner.

  2017 entfielen 17 % der europäischen Aluminiumverwendung auf Verpackungen. [90]

  Optik und Lichttechnik

  Reflexionsgrad von Aluminium (blau, Al) im Vergleich zu Gold (rot, Au) und Silber (grau, Ag)

  Aluminium wird aufgrund seines hohen Reflexionsgrades als Spiegelbeschichtung von Oberflächenspiegeln, unter anderem in Scannern , Kraftfahrzeug- Scheinwerfern und Spiegelreflexkameras aber auch in der Infrarotmesstechnik eingesetzt. Es reflektiert im Gegensatz zu Silber Ultraviolettstrahlung . Aluminium-Spiegelschichten werden meist durch eine Schutzschicht vor Korrosion und Kratzern geschützt.

  Architektur und Bauwesen

  Betonherstellung

  Aluminiumpulver und Aluminiumpasten werden zur Herstellung von Porenbeton eingesetzt. [91] Man verwendet Verbindungen wie Aluminiumhydroxysulfat , Aluminiumdihydroxyformiat oder amorphes Aluminiumhydroxid als alkalifreie Spritzbetonbeschleuniger . [92]

  Konstruktions- und Funktionswerkstoffe

  Aluminium wird als Konstruktionswerkstoff für tragende Teile von Bauwerken und als Funktionswerkstoff als dekorative, korrisionsbeständige Teile verwendet. Neben der Witterungsbeständigkeit ist vor allem die gute Verarbeitbarkeit ausschlaggebend, insbesondere bei handwerklicher Fertigung. Das Baugewerbe ist der Hauptabnehmer für Aluminiumprofile. Genutzt wird Aluminium hauptsächlich für Fensterrahmen , Türen und Elemente von Fassaden . Besonders bekannt ist die Fassade des Imperial War Museums in Manchester. Genutzt werden vor allem die Aluminium-Mangan-Legierungen die geringe Festigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit haben. Teilweise wird Aluminium für den Brückenbau angewandt, wo sonst der Stahlbau vorherrscht. Nicht selten erfolgt der Einsatz als Aluminiumheizkörper zur Gebäudebeheizung, da Aluminium ein geringes Gewicht hat und in Feucht-Räumen nicht rostet. Ein Nachteil ist, dass Heizungswasser laut VDI 2035 [93] bereits einen pH-Wert von mindestens 8,2 haben soll. Der Einsatz von Aluminiumheizkörpern ist bei einer zusätzlichen Eigen-Alkalisierung [94] nicht unkritisch, pH-Werte über 8,5 [95] führen zur Korrosion von Aluminium. Für den konstruktiven Ingenieurbau werden Legierungen mit höherer Festigkeit genutzt, darunter AlMg und AlSi . [96] Bleche und Verbundplatten aus Aluminiumlegierungen erreichen Brandschutzklassen von 'nicht brennbar' bis 'normal entflammbar'. [97] Ein Wohnungsbrand entwickelt im Vollbrand 1000 °C Hitze was ungeachtet der Brandschutzklasse Löcher in die Aluminiumlegierung brennt, die zwischen 600 °C und 660 °C nach unten fließt oder tropft. [9] [98]

  Weitere Anwendungen

  In der Raketentechnik besteht der Treibstoff von Feststoffraketen zu maximal 30 Prozent aus Aluminiumpulver, das bei seiner Verbrennung viel Energie freisetzt. [99] Aluminium wird in Feuerwerken (sa Pyrotechnik ) verwendet, wo es je nach Körnung und Mischung für farbige Effekte sorgt. Auch in Knallsätzen findet es oft Verwendung. [100]

  Bei der Aluminothermie wird Aluminium zur Gewinnung anderer Metalle und Halbmetalle verwendet, indem das Aluminium zur Reduktion der Oxide genutzt wird. Ein wichtiges Verfahren der Aluminothermie ist die Thermitreaktion , bei der Aluminium mit Eisen(III)-oxid umgesetzt wird. Bei dieser stark exothermen Reaktion entstehen Temperaturen bis zu 2500 °C und flüssiges Eisen, das zum aluminothermischen Schweißen genutzt wird, z. B. zum Fügen von Bahngleisen . Weitere Anwendungen der Reduktionswirkung von Aluminium werden für Laborzwecke ermöglicht, indem Aluminiumamalgam verwendet wird.

  Aluminium dient als Pigment für Farben (Silber- oder Goldbronze). Farbig eloxiert ist es Bestandteil vieler Dekorationsmaterialien wie Flitter, Geschenkbänder und Lametta. Zur Beschichtung von Oberflächen wird es beim Aluminieren verwendet.

  Mit Aluminium werden Heizelemente von Bügeleisen und Kaffeemaschinen umpresst.

  Bevor es gelang, Zinkblech durch Titanzusatz als so genanntes Titanzink verarbeitbar zu machen, wurde Aluminiumblech für Fassaden- und Dachelemente (siehe Leichtdach ) sowie Dachrinnen eingesetzt.

  Wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit wird Aluminium als Werkstoff für stranggepresste Kühlkörper und wärmeableitende Grundplatten verwendet. Aluminium-Elektrolytkondensatoren verbauen Aluminium als Elektrodenmaterial und Gehäusewerkstoff, weiters wird es zur Herstellung von Antennen und Hohlleitern verwendet.

  Aluminium kommt in einigen Legierungen vor. Neben den Aluminiumlegierungen die überwiegend aus Aluminium bestehen, kommt es noch vor in den Kupferlegierungen Aluminiumbronze , Aluminiummessing , Isabellin , zu etwa gleichen Teilen Al und Kupfer in der Devardaschen Legierung , als Hauptlegierungselement für Magnesiumlegierungen sowie in Alnico und Sendust , zwei Eisenlegierungen mit besonderen magnetischen Eigenschaften. In vielen Titanlegierungen kommt ebenfalls Aluminium vor, insbesondere in Ti-6Al-4V , der Sorte die etwa 50 % aller Titanlegierungen ausmacht. [101] Dort ist Aluminium mit sechs Massenprozent enthalten.

  Verarbeitung

  Bei der Verarbeitung wird unterschieden, ob es sich um Gusslegierungen handelt oder um Knetlegierungen :

  • Gusslegierungen werden in Gießereien verarbeitet und in Formen gegossen, die schon vollständig oder weitgehend der Form der Endprodukte entsprechen. Danach erfolgt eine Endbearbeitung durch Schleifen. Gusslegierungen werden häufig aus Schrott erschmolzen.
  • Knetlegierungen werden in den Hüttenwerken zu Barren vergossen und anschließend dort gewalzt, um Platten, Bleche, Stangen und Folien herzustellen. Aus dicken Platten und anderen massiven Rohteilen werden durch Zerspanen (Fräsen, Bohren und Drehen) Einzelteile hergestellt. Andere massive Rohteile können durch Schmieden zu Einzelstücken verarbeitet werden oder durch Strangpressen zu Profilen. Letzteres kommt bei Aluminium besonders häufig vor. Bleche werden durch Stanzen, Biegen und Tiefziehen verarbeitet.

  Danach werden die Einzelteile durch Schweißen, Nieten, Löten und ähnliche Verfahren verbunden.

  Gießen

  Gießen von Aluminium
  Datenschieber für den Aluminiumguss

  Das Gießen von Aluminium wird als Aluminiumguss bezeichnet. Es gehört aufgrund seines vergleichsweise geringen Schmelzpunktes von 660 °C ( Gusseisen etwa 1150 °C, Stahl 1400 °C bis 1500 °C) und seiner guten Gießbarkeit zu den häufig in der Gießerei verwendeten Werkstoffen. AlSi , spezielle Gusslegierungen mit Silicium, haben sogar Schmelzpunkte um 577 °C. [102] Der Massenanteil von Aluminium aller in Gießereien erzeugten Produkte beträgt etwa 11 % (Gusseisen 76 %, Stahlguss 9 %) und ist damit in der Gießerei das mit Abstand wichtigste Nichteisenmetall (NE-Metalle) noch vor Kupfer mit 1,5 %. [103] Der Anteil am NE-Metallguss von Aluminium beträgt etwa 87 %. In Deutschland wurden 2011 etwa 840.000 Tonnen Aluminium in Gießereien verarbeitet; Etwa 76 % des Nichteisenmetall-Gusses wird von der Automobilbranche abgenommen. [104]

  Aus dem niedrigen Schmelzpunkt folgt ein geringer Energieeinsatz beim Schmelzvorgang sowie eine geringere Temperaturbelastung der Formen. [105] Aluminium eignet sich grundsätzlich für alle Gussverfahren , insbesondere für Druckguss beziehungsweise Aluminiumdruckguss , mit denen kompliziert geformte Teile gefertigt werden können. In der Gießerei werden besondere Aluminiumgusslegierungen verarbeitet, größtenteils die Aluminium-Silicium-Legierungen . In den Hüttenwerken werden dagegen meist Knetlegierungen erzeugt, die zur Weiterbearbeitung durch Walzen , Schmieden und Fließpressen gedacht sind. Diese werden in den Hüttenwerken vergossen zu Barren ( Blockguss ) oder zu Rundbarren, die theoretisch endlos sein können ( Strangguss ). Seit den 1930er Jahren kommt der Strangguss vermehrt zum Einsatz. Dafür gibt es spezielle Anlagen die bis zu 96 Rundbarren gleichzeitig herstellen können mit Gießlängen zwischen 3 und 7 Metern teils bis zu 10 Metern. Die Durchmesser liegen bei 75 bis 700 mm. Bleche werden manchmal hergestellt durch Gießen direkt auf eine Walze, die die Schmelze kühlt. Das Rohblech wird danach direkt kaltgewalzt ohne Warmwalzen , was Kosten von bis zu 60 % spart. [106]

  Umformende Verfahren

  Etwa 74 Prozent des Aluminiums wird durch Umformen bearbeitet. [107] Hierzu zählt unter anderem das Walzen, Schmieden, Strangpressen und Biegen.

  Rein- und Reinstaluminium lässt sich wegen der niedrigen Festigkeit gut umformen und verfestigt sich bei Kaltumformung , wobei große Formänderungen möglich sind. Die Verfestigung lässt sich durch Rekristallisationsglühen beseitigen. Knetlegierungen mit AlMg und AlMn erreichen ihre höhere Festigkeit durch die Legierungselemente und durch Kaltverformung. Die aushärtbaren Legierungen AlMgSi , AlZnMg , AlCuMg und AlZnMgCu scheiden bei Umformung festigkeitssteigernde Phasen aus; sie lassen sich relativ schwierig umformen. [108]

  Walzen

  Gegossene Barren werden häufig durch Walzen weiterverarbeitet, entweder zu dicken Platten die anschließend durch Fräsen zu Endprodukten werden, zu Blechen die durch Stanzen und Biegen weiterverarbeitet werden oder zu Folien. Beim Walzen ändert sich die Mikrostruktur der Werkstoffe: Kleine kugelförmige Bestandteile die häufig nach dem Gießen vorliegen, werden plattgedrückt und in die Länge gezogen. Das Gefüge wird dadurch einerseits feiner und gleichmäßiger, andererseits aber auch Richtungsabhängig . Die Kapazität einer Aluminium-Warmwalzanlage liegt bei etwa 800.000 Tonnen pro Jahr. Verarbeitet werden Barren mit bis zu 30 Tonnen Masse. Sie haben Abmessungen von bis zu 8,7 Metern Länge, 2,2 Metern Breite und 60 cm Dicke. Noch größere Barren können technisch verarbeitet werden, die Gefügequalität nimmt dann aber ab. Nach dem Warmwalzen liegt der Werkstoff meist mit Dicken von etwa 20 bis 30 mm vor. Anschließend folgt das Kaltwalzen auf Enddicke. Kaltwalzwerke haben Kapazitäten von 300.000 bis 400.000 Jahrestonnen. Verbundwerkstoffe können durch Walzplattieren hergestellt werden. Dabei wird ein- oder zweiseitig eine Schicht aus einem anderen Werkstoff aufgebracht. Häufig wird auf korrosionsanfälliges Kernmaterial eine Schicht aus korrosionsbeständigem Reinaluminium aufgebracht. [109]

  Strangpressen
  Stranggepresste Aluminium-Profile

  Aluminium lässt sich durch Strangpressen in komplizierte Konstruktionsprofile formen; hierin liegt ein großer Vorteil bei der Fertigung von Hohlprofilen (z. B. für Fensterrahmen, Stäbe, Balken), Kühlkörper profilen oder in der Antennentechnik. Die Herstellung von Halbzeug oder Bauteilen geschieht aus Vormaterial wie Walzbarren , Blech oder Zylindern . Aluminiumlegierungen lassen sich deutlich besser strangpressen als andere Werkstoffe, weshalb ein großer Teil des Aluminiums mit diesem Verfahren verarbeitet wird. Dabei wird das Ausgangsmaterial durch ein hohles Werkzeug gepresst. Es entsteht Endlosmaterial das in der gewünschten Länge abgesägt wird. Es können auch komplizierte Querschnitte hergestellt werden, beispielsweise Hohlprofile oder welche mit Hinterschneidungen. Der Querschnitt ist allerdings über die Länge konstant. Mit hochfesten Legierungen sind große Mindestwanddicken erforderlich und das Pressen dauert lange, weshalb eher die mittelfesten, aushärtbaren Legierungen bevorzugt werden. Die Aushärtung wird meist direkt im Anschluss durchgeführt. Beim Strangpressen wird der Werkstoff auf Temperaturen von etwa 450 bis 500 °C erwärmt um die Umformbarkeit zu erhöhen, was gleichzeitig zum Lösungsglühen genutzt wird. Direkt nach dem Strangpressen wird das Werkstück durch Luft oder Wasser stark abgekühlt und so abgeschreckt , was zu höheren Festigkeiten führt. [110]

  Sonstige

  Ein Mischverfahren aus Gießen und Schmieden ist Cobapress , welches speziell für Aluminium ausgelegt ist und häufig in der Automobilbranche genutzt wird. Moderne Walzwerke sind sehr teuer, aber auch produktiv.

  Spanende Verfahren

  Drehen von Aluminium

  Zum Zerspanen zählt das Drehen , Bohren und Fräsen . Aluminiumwerkstoffe sind gut spanbar. [111] Ihre genauen Eigenschaften hängen jedoch von der Legierung und Gefügezustand ab. Zu beachten ist, dass die bei der Bearbeitung auftretenden Temperaturen schnell im Bereich des Schmelzpunktes liegen können. Bei gleichen Schnittparametern wie bei Stahl resultiert bei Aluminium allerdings eine geringere mechanische und thermische Belastung. Als Schneidstoff wird oft Hartmetall für untereutektische oder Diamant für die stark verschleißenden übereutektischen Legierungen verwendet. [112] Insbesondere die Bearbeitung von eloxierten Werkstücken erfordert harte Werkzeuge, um Verschleiß durch die harte Eloxalschicht zu vermeiden. Die beim Schleifen von Aluminium entstehenden Schleifstäube können zu einem erhöhten Explosionsrisiko führen. [113]

  Schweißen und Löten

  Grundsätzlich sind alle Aluminium-Werkstoffe zum Schweißen geeignet, wobei jedoch reines Aluminium zu Poren in der Schweißnaht neigt. [114] Außerdem neigt die Aluminiumschmelze zu Reaktionen mit der Atmosphäre, weshalb fast immer unter Schutzgas geschweißt wird. Gut geeignet sind das MIG- und Plasmaschweißen sowie das WIG-Schweißen . Bei Letzterem wird bei Nutzung von Wechselstrom das Edelgas Argon als Schutzgas verwendet, und bei Gleichstrom Helium .

  Für das Laserschweißen eignen sich sowohl Kohlendioxid- als auch Festkörperlaser, allerdings nicht für alle Legierungen. Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit erstarrt die Schmelze sehr schnell, sodass die Schweißnaht zu Poren und Rissen neigt. Das Widerstandspunktschweißen erfordert, verglichen mit Stahl, höhere elektrische Ströme und kürzere Schweißzeiten sowie teilweise spezielle Geräte, da die handelsüblichen Schweißgeräte für Stahl nicht dafür geeignet sind. Für das Elektronenstrahlschweißen eignen sich alle Legierungen, jedoch neigen Magnesium und Zinn zum Verdampfen während des Schweißvorgangs. [115] Lichtbogenhandschweißen wird nur noch selten verwendet, meist zur Gussnachbesserung. Löten gestaltet sich wegen der sich bildenden Oxidschicht an Luft schwierig. Genutzt werden sowohl Hart- als auch Weichlöten mit speziellen Flussmitteln . Alternativ kann Aluminium ohne Flussmittel mit Ultraschall gelötet werden, dabei wird die Oxidschicht mechanisch während des Lötvorganges aufgebrochen.

  Aluminium in Natur und Organismen

  Aluminium im menschlichen Körper

  Aluminium ist kein essentielles Spurenelement und gilt für die menschliche Ernährung als entbehrlich. [116] Im menschlichen Körper befinden sich durchschnittlich etwa 50 bis 150 Milligramm Aluminium. [117] Diese verteilen sich zu ungefähr 50 Prozent auf das Lungengewebe, zu 25 Prozent auf die Weichteile und zu weiteren 25 Prozent auf die Knochen. Aluminium ist damit ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Körpers.

  99 bis 99,9 Prozent der üblicherweise in Lebensmitteln aufgenommenen Menge von Aluminium (10 bis 40 mg pro Tag) werden unresorbiert über den Kot wieder ausgeschieden. Chelatbildner (Komplexbildner) wie Citronensäure können die Resorption auf 2 bis 3 Prozent steigern. Die Aufnahme von Aluminiumsalzen über den Magen-Darm-Trakt ist gering; sie variiert aber in Abhängigkeit von der chemischen Verbindung und ihrer Löslichkeit, dem pH-Wert und der Anwesenheit von Komplexbildnern. Man schätzt, dass 1 ‰ beziehungsweise 3 ‰ des in der Nahrung beziehungsweise im Trinkwasser erhaltenen Aluminiums im Magen-Darm-Trakt absorbiert werden. [118]

  Von dort gelangt es in zahlreiche Gewebe und ins Blut. Im Blut ist Al 3+ überwiegend (zu etwa 80 %) an Transferrin gebunden. 16 Prozent liegen als [Al(PO 4 )(OH)] , 1,9 Prozent als Citrat-Komplex , 0,8 Prozent als Al(OH) 3 und 0,6 Prozent als [Al(OH) 4 ] vor. [119] Das Blut Neugeborener enthält bereits Aluminiumionen, die aus dem maternalen Kreislauf stammen. [120] Die Serumkonzentrationen von etwa 6–10 μg/l entspricht in etwa der von Erwachsenen. Durch das Blut gelangen wasserlösliche Aluminiumsalze auch in das Gehirn: Die Passage an der Blut-Hirn-Schranke geschieht durch Endozytose mittels Transferrin-Rezeptor und durch aktiven, ATP -abhängigen Transport des Citrates. [121] Dies wurde tierexperimentell mittels radioaktiv markierten Aluminiums des Isotops 26 Al, das in der Natur nicht vorkommt, nachgewiesen.

  Die Eliminierung von in den Organismus gelangten wasserlöslichen Aluminiumsalzen erfolgt innerhalb weniger Tage vorwiegend durch die Nieren über den Urin, weniger über den Kot. Die Halbwertszeit im Blut beträgt hierbei 8 Stunden. [121] Bei Dialysepatienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion besteht daher ein erhöhtes Risiko einer Akkumulation im Körper (Gehirn, Knochen) [121] mit toxischen Effekten, etwa Knochenerweichungen und Schäden des Zentralnervensystems ; zusätzlich sind Dialysepatienten aufgrund für sie notwendiger pharmazeutischer Produkte ( Phosphatbinder ) einer höheren Aluminiumzufuhr ausgesetzt. [117] Aluminium, das nicht über die Nieren ausgeschieden wird, gelangt in die Knochen. [118] Dort wird es vergleichsweise sehr langsam eliminiert (Halbwertszeit mehrere Jahre) [121] , so dass man durch Modellschätzungen annimmt, dass etwa 1–2 % der resorbierten Dosis sich im Körper anhäufen. [120] In einem Leben häufen sich etwa 35 bis 50 mg Aluminium im Körper an. [120] [121]

  Pflanzen

  Aluminium in Form verschiedener Salze (Phosphate, Silikate) ist Bestandteil vieler Pflanzen und Früchte, denn gelöste Al-Verbindungen werden durch Regen aus den Böden von den Pflanzen aufgenommen, bei Säurebelastung der Böden infolge sauren Regens [122] ist dies vermehrt der Fall (siehe dazu Waldschäden ).

  Ein großer Teil des Bodens auf der Welt ist chemisch sauer . Liegt der pH-Wert unter 5,0, werden Al 3+ -Ionen von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen. Dies ist bei der Hälfte des bebaubaren Lands auf der Welt der Fall. Die Ionen schädigen insbesondere das Wurzelwachstum der Feinwurzeln . Wenn die Pflanze nicht Aluminium-tolerant ist, steht sie dann unter Stress . Zahlreiche Enzyme und signalübertragende Proteine sind betroffen; die Folgen der Vergiftung sind noch nicht vollständig bekannt. In sauren metallhaltigen Böden ist Al 3+ das Ion mit dem größten Potenzial zur Schädigung. Von der Modellpflanze Arabidopsis sind Transgene bekannt, die deren Aluminium-Toleranz heraufsetzen und auch bei Kulturpflanzen sind tolerante Sorten bekannt. [123] [124] [125] [126]

  Der saure Regen hat beispielsweise in Schweden in den 1960er Jahren die Seen übersäuert, wodurch mehr Al 3+ -Ionen in Lösung gingen und empfindliche Fische verendeten. [119] In Norwegen wurde dieser Zusammenhang bei einem Forschungsprojekt in den 1970er Jahren festgestellt. [127]

  Bei pH-Werten über 5,0 ist Aluminium als polymeres Hydroxykation an der Oberfläche von Silicaten gebunden. Bei pH-Werten von 4,2 bis 5 steigt Anteil von mobilen Kationen .

  Bei Erhöhung der Schwefelsäurekonzentration durch sauren Regen bildet sich Aluminiumhydroxysulfat : [119]

  In Lebensmitteln

  Aluminiumgehalt in Lebensmitteln
  Lebensmittel Gehalt [128] [129]
  in mg/kg
  Tee (Trockenerzeugnisse) 385
  Thymianblätter 212
  Kakao und Schokolade 100
  Salatarten 28,5
  Hülsenfrüchte 22,5
  Getreide 13,7
  Pilzkonserven 9,3
  Kohlarten 9,0
  Wurstwaren 7,8
  Gemüsekonserven 7,6
  Obstkonserven 3,6
  Fische und Fischerzeugnisse 3,3
  Obst 3,1
  Kindernahrung 3,0
  Käse 2,9
  Frischpilze 2,7
  Paprika, Gurken, Tomaten, Melonen 2,2
  Kartoffeln 2,1
  Fleisch 1,2

  Die meisten Lebensmittel enthalten Aluminium in Spurenmengen. Unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel enthalten durchschnittlich weniger als 5 mg/kg in der Frischmasse. Dabei streuen die Werte aufgrund unterschiedlicher Sorten, Anbaubedingungen und Herkunft in erheblichem Maße. [130] So weisen beispielsweise Salat und Kakao deutlich höhere Durchschnittswerte auf. Zwischen 5 und 10 mg/kg finden sich in Brot, Kuchen, Backwaren, einer Vielzahl von mehlhaltigen Speisen, einigen Gemüsearten oder Würsten. [129] Schwarzer Tee kann Gehalte von bis zu 1042 mg/kg in der Trockenmasse aufweisen. [131] Jedoch ist dort das Aluminium an schlecht absorbierbaren Polyphenolen gebunden, so dass eine Aufnahme im Magen-Darm-Trakt erschwert wird. [129] Einen hohen Aluminiumgehalt weisen Kräuter und Gewürze auf, beispielsweise Thymianblätter . Im europäischen Vergleich zeigen sich Schwankungen, was vermutlich auf eine unterschiedlich hohe Aluminiumgrundbelastung und Verwendung von aluminumhaltigen Zusatzstoffen zurückzuführen ist. [129]

  Beim Kochen oder Aufbewahren in Aluminiumgeschirr oder in Alufolie kann es (außer bei sauren Lebensmitteln) nach einer Schätzung zu einer maximalen zusätzlichen Aufnahme von 3,5 mg/Tag/Person kommen. Bei sauren Lebensmitteln wie Sauerkraut oder Tomaten können aufgrund der Säurelöslichkeit wesentlich höhere Werte erreicht werden. [132] DasBundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät von der Zubereitung und Lagerung von insbesondere sauren und salzigen Lebensmitteln in unbeschichteten Aluminiumgefäßen oder Alufolie ab. [133] Hohe Belastungen fallen beispielsweise dann an, wenn Fisch oder Fleischgerichten mit Zitrone oder anderen sauren Zutaten in Aluminiumschalen oder -folien angerichtet und über längere Zeit hoch erhitzt werden. [134]

  Trink- und Mineralwässer weisen mit durchschnittlich 0,2–0,4 mg/l im Gegensatz zur Nahrung geringe Gehalte auf und stellen somit nur einen kleinen Beitrag zur täglichen Aluminium-Aufnahme. [130] [132] Die Trinkwasserverordnung legt einen Grenzwert von 0,2 mg/l fest. Trinkwasser darf in Deutschland, Österreich und der Schweiz keine höheren Werte aufweisen.

  Nach einer Schätzung nimmt der erwachsene Europäer im Durchschnitt zwischen 1,6 und 13 mg Aluminium pro Tag über die Nahrung auf. [118] Dies entspricht einer wöchentlichen Aufnahme von 0,2 bis 1,5 mg Aluminium pro kg Körpergewicht bei einem 60 kg schweren Erwachsenen. [129] Die großen Unsicherheiten beruhen auf den unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und der variablen Gehalte an Aluminium in den Lebensmitteln, [130] auch innerhalb eines Landes aufgrund verschiedener Erhebungen. [118] Falls Säuglinge mit Fertignahrung ernährt werden, kann die Aluminiumkonzentration im Blut bei 15 μg/l liegen. [120] Eine mögliche gesundheitliche Schädigung ist nicht bekannt.

  Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) legt eine tolerierbare wöchentliche Aufnahme (TWI) von 1 mg Aluminium pro kg Körpergewicht fest, [130] [129] vorher lag diese bei 7 mg Al pro kg KW. Wegen der möglichen Akkumulation im Körper bevorzugt die Efsa den TWI im Gegensatz zur tolerierbarer täglicher Aufnahme (TDI).

  Aluminium ist als Lebensmittelzusatzstoff unter der Bezeichnung E 173 [135] ausschließlich als Farbmittel für Überzüge von Zuckerwaren und als Dekoration von Kuchen und Keksen erlaubt. Weiterhin ist Aluminium zum Färben von Arzneimitteln und Kosmetika zugelassen. [136] Bei der Untersuchung von Laugengebäck (Brezeln, Stangen, Brötchen) aus Bäckereien wurde Aluminium nachgewiesen, das in das Lebensmittel gelangt, wenn bei der Herstellung von Laugengebäck Aluminiumbleche verwendet werden. [137]

  Während Bier in Aluminiumfässern transportiert wird, hat sich für den Weintransport der Werkstoff Aluminium nicht durchgesetzt. Ein kurzfristiger Kontakt schadet nicht, doch können nach längerem Kontakt Weinfehler in Geruch und Geschmack oder als Trübung auftreten, vor allem beim offenen Stehen an der Luft. [138]

  Toxizität

  Aluminium gehört nicht zu den essentiellen Spurenelementen, bei der Toxizität kommt es im Wesentlichen auf die Menge an: 10 µg/l Aluminium im Blut gilt als Normalwert, Werte über 60 µg/l sprechen für übermäßige Belastung und Werte über 200 µg/l im Blut gelten als toxisch. [139] Tierexperimentelle Studien mittels 26 Al zeigen, dass sich die Serumkonzentration von Aluminium durch eine adjuvierte Impfung nur um wenige Promille erhöht (von etwa 5,00 µg/l auf 5,04 µg/l). [140]

  Bei eingeschränkter Nierenfunktion und bei Dialyse -Patienten führt die Aufnahme von Aluminium zu progressiver Enzephalopathie (Gedächtnis- und Sprachstörungen, Antriebslosigkeit und Aggressivität) durch Untergang von Hirnzellen und zu fortschreitender Demenz, zu Osteoporose ( Arthritis ) mit Knochenbrüchen und zu Anämie [141] (weil Aluminium dieselben Speichereiweiße wie Eisen besetzt). Dies wurde in den 1970er Jahren bei langjährigen Hämodialysepatienten durch starke Aluminiumzufuhr beobachtet („Dialysis Encephalopathy Syndrome“) . [120]

  Speziell im Hinblick auf die Verwendung in Deodorants bzw. Antitranspirantien und Lebensmittel-Zusatzstoffen werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminium untersucht.

  Alzheimer-Krankheit

  Aluminium wurde kontrovers als Faktor im Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. [142] [143] So wurde in der PAQUID-Kohortenstudie in Frankreich mit einer Gesundheitsdatenauswertung von zuletzt 834 Personen im Alter ab 65 Jahren seit 1988 bis 2004 eine Aluminium-Exposition durch das Trinkwasser als Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit identifiziert. [144] Demnach wurden viele senile Plaques mit erhöhten Aluminium-Werten in Gehirnen von Alzheimer-Patienten gefunden. Es ist jedoch unklar, ob die Aluminium-Akkumulation eine Folge der Alzheimer-Krankheit ist, oder ob Aluminium in ursächlichem Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit zu sehen ist. [145] So wäre es auch möglich, dass sich Aluminium erst nach der Entstehung von Alzheimer in den erkrankten Gehirnregionen ansammelt. [146]

  Dagegen vertritt die britische Alzheimer-Gesellschaft mit Sitz in London den Standpunkt, dass die bis 2008 erstellten Studien einen kausalen Zusammenhang zwischen Aluminium und der Alzheimer-Krankheit nicht überzeugend nachgewiesen haben. [147] Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft sieht ebenfalls keinen überzeugenden Zusammenhang zwischen Aluminium-Aufnahme und Alzheimer-Krankheit (Stand 2013). Sie stellt fest, dass es keine Klärung der Frage existiert, ob Aluminium als ein Auslöser der Alzheimer-Krankheit zu sehen ist. Abschließend wird geraten, dass sich Dialysepatienten vergewissern sollten, dass nur aluminiumfreie Flüssigkeiten zur Blutreinigung eingesetzt werden und dass aluminiumhaltige, magensäurebindende Arzneimittel nur nach ärztlicher Anordnung eingenommen werden sollten. [148]

  Laut einer Studie desBundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom Juli 2007 wurde im allgemeinen Fall zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie aufgrund der vergleichsweise geringen Menge kein Alzheimer-Risiko durch Aluminium aus Bedarfsgegenständen erkannt; jedoch sollten vorsorglich keine sauren Speisen in Kontakt mit Aluminiumtöpfen oder -folie aufbewahrt werden. [132] Das BfR hat im Jahr 2020 seine Einschätzung aktualisiert und sieht weiterhin keine kausale Verbindung zwischen Aluminium und der Alzheimer-Demenz. [146] Bei der Risikobewertung von Aluminium ist es jedoch grundsätzlich wichtig, die Gesamtaufnahme über die verschiedenen Eintragspfade wie Lebensmittel oder aluminiumhaltige Produkte für den Lebensmittelkontakt zu betrachten. [149] [150]

  Mittlerweile sieht man bei Aluminium keine oder nur eine zu vernachlässigende Rolle bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit. [146]

  Brustkrebs

  Ebenfalls kontrovers wurde die Rolle Aluminum-haltiger Deodorants bzw. Antitranspirantien auf Basis von Aluminiumchlorohydrat bei der Entstehung von Brustkrebs diskutiert. [151] [146] , dieser Verdacht wurde aber nicht bestätigt. [152] [153] [154] [155] [143] Wie viel Aluminiumsalz tatsächlich in den Körper gelangen kann, hängt von mehreren Faktoren wie den Aluminiumsalzgehalt in Deos (Menge variiert von 0,2 bis 5,8 Prozent) oder die Häufigkeit der Verwendung ab. [146] Der Wissenschaftliche Ausschuss Verbrauchersicherheit der Europäischen Kommission schloss 2020 aufgrund neuer Daten, dass die Verwendung von nicht-sprüh Deodorants und nicht-sprüh Transpirantien bis zu 6,25 % Aluminiumanteil sowie sprüh Deodorants und sprüh Transpirentien bis zu 10,60 % sicher sind. [156] Das BfR teilte diese Einschätzung, basierend auf drei Studien aus 2016 und 2019: Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den regelmäßigen Gebrauch von Aluminiumchlorohydrat-haltigen Antitranspirantien sind nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Kenntnisstand unwahrscheinlich. [149]

  Aspekte der Ökobilanz

  Recycling-Code für Aluminium

  Abbau

  Durch den Abbau des Erzes Bauxit werden große Flächen in Anspruch genommen, die erst nach einer Rekultivierung wieder nutzbar werden. Um eine Tonne Aluminium herzustellen, werden vier Tonnen Bauxit benötigt. Dies erzeugt zehn Tonnen Abraum. [157] Zudem entstehen bei der Herstellung des Aluminiumoxids nach dem Bayer-Verfahren ca. drei Tonnen von eisenreichem alkalischen Rotschlamm , [158] der kaum wiederverwertet wird und dessen Deponierung oder sonstige „Entsorgung“ große Umweltprobleme aufwirft (siehe entsprechende Abschnitte unter Rotschlamm und Bauxitbergbau in Australien ).

  Herstellung

  Die Herstellung von Aluminium ist sehr energieaufwendig . Allein für die Schmelzflusselektrolyse zur Gewinnung eines Kilogramms Aluminium werden je nach Errichtungsdatum und Modernität der Anlage zwischen 12,9 und 17,7 kWh elektrische Energie benötigt. [39] Es ist daher ein Bestreben der Hersteller, möglichst preiswert an elektrische Energie zu kommen.

  Mit der zunehmenden Kritik an der Atomenergie wurde auch Kritik am damit erzeugten Aluminium lauter. So z. B. in Frankreich, wo der Strom aus dem nationalen Energiepool und damit überwiegend aus Atomkraftwerken stammt. Ähnliches gilt für das Betreiben mit fossiler Energie, z. B. besonders in Australien, wo 90 % des Stroms aus Kohle und Gas gewonnen werden. Das hat zur Folge, dass die Verwendung von "Kohle- oder Atomstrom" zu Gunsten von ökologisch wertvollerer Elektrizität aus Wasserkraft teilweise zurückgedrängt wird.

  Bei der Stromerzeugung für die Produktion von einem Kilogramm Aluminium werden im deutschen Kraftwerkspark 8,4 kg CO 2 freigesetzt, im weltweiten Durchschnitt etwa 10 kg.

  Wenn auf CO 2 -emissionsarme Wasserkraft zurückgegriffen werden kann, ist die Bilanz wesentlich günstiger. Hierzu zählen Länder wie Brasilien , Kanada , Venezuela oder Island . [159] Auf Island besteht zudem die Möglichkeit, neben der Wasserkraft auch auf Erdwärme als Energiequelle zuzugreifen. Allerdings ist auch bei Verwendung von Elektrizität aus vollständig regenerativen Energien die Produktion von Aluminium nicht CO 2 -frei, da der bei der Schmelzflusselektrolyse entstehende Sauerstoff mit dem Kohlenstoff der Elektroden zu CO 2 reagiert. Die Verbrauchswerte für Roh-Aluminium erhöhen sich durch Transport- und Verarbeitungsanteile für das Wiederaufschmelzen, Gießen, Schleifen, Bohren sowie Polieren auf 16,5 kg CO 2 pro kg Aluminium-Konsumgut. [160]

  Recycling

  Die europaweite Recyclingrate von Aluminium liegt bei 67 Prozent. In Österreich gelangen (laut einer Studie aus dem Jahr 2000) [161] 16.000 Tonnen Aluminium pro Jahr über Verpackungen in den Konsum, ebenso gelangen 16.000 Tonnen Aluminium ohne Wiederverwertung in den Hausmüll (dabei sind auch die Aluminiumhaushaltsfolien eingerechnet, die nicht als „Verpackung“ gelten). 66 Prozent der Verpackungen im Restmüll sind Aluminium[getränke]dosen . Diese liegen nach der Müllverbrennung in der Asche noch metallisch vor und machen in Europa durchschnittlich 2,3 Prozent der Asche aus. [162] In der EU werden durchschnittlich 70 Prozent des in der Bodenasche enthaltenen Aluminiums zurückgewonnen. [163]

  Positiv ist hingegen die gute Wiederverwendbarkeit von Aluminium hervorzuheben, wobei die Reststoffe streng getrennt erfasst und gereinigt werden müssen ( Aluminiumrecycling , Recycling-Code -41 (ALU)). Aluminium ist dabei besser rezyklierbar als Kunststoffe , wegen Downcycling bei nicht sortenreiner Erfassung jedoch etwas schlechter wiederverwertbar als Stahl . Beim Aluminiumrecycling wird nur 5 Prozent der Energiemenge der Primärproduktion benötigt. [164]

  Energieeinsparung gegenüber anderen Werkstoffen

  Durch Leichtbau mit Aluminiumwerkstoffen (beispielsweise Aluminiumschaum, Strangpressprofile) wird Masse von beweglichen Teilen und Fahrzeugen gespart, was zur Einsparung von Treibstoff führen kann.

  Aluminium ist durch seine Selbstpassivierung korrosionsbeständiger als Eisen und erfordert daher weniger Korrosionsschutzmaßnahmen.

  Nachweis

  Aluminiumsalze weist man durch Glühen mit verdünnter Kobaltnitratlösung (Co(NO 3 ) 2 ) auf der Magnesia -Rinne nach. Dabei entsteht das Pigment Thénards Blau , ein Cobaltaluminium spinell mit der Formel CoAl 2 O 4 . Es wird auch Kobaltblau oder Cobaltblau, Dumonts Blau, Coelestinblau, Cobaltaluminat oder – nach dem Entdecker des Pigments, Josef Leithner – Leithners Blau genannt.

  Nachweis mittels Kryolithprobe

  Die Probelösung wird alkalisch gemacht, um Aluminium als Aluminiumhydroxid Al(OH) 3 zu fällen . Der Niederschlag wird abfiltriert und mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt, dann gewaschen, bis keine Rotfärbung durch Phenolphthalein mehr vorhanden ist. Wenn anschließend festes Natriumfluorid (NaF) auf den Niederschlag gestreut wird, verursachen Hydroxidionen , die bei der Bildung von Kryolith Na 3 [AlF 6 ] freigesetzt werden, eine erneute Rotfärbung des Phenolphthaleins.

  Nachweis als fluoreszierender Morinfarblack

  Strukturformel der Al(III)-Morin-Reaktion

  Die Probe wird mit Salzsäure (HCl) versetzt und eventuell vorhandenes Aluminium somit gelöst. Anschließend wird die Probelösung mit Kaliumhydroxid (KOH) stark alkalisch gemacht. Gibt man nun einige Tropfen der Probelösung zusammen mit der gleichen Menge Morin -Lösung auf eine Tüpfelplatte und säuert anschließend mit konzentrierter Essigsäure ( Eisessig , CH 3 COOH) an, so ist unter UV-Strahlung (λ = 366 nm) eine grüne Fluoreszenz beobachtbar. Der Nachweis ist dann sicher, wenn diese Fluoreszenz bei Zugabe von Salzsäure wieder verschwindet. [165]

  Grund hierfür ist, dass Al(III) in neutralen sowie essigsauren Lösungen in Verbindung mit Morin eine fluoreszierende kolloidale Suspension bildet.

  Verbindungen

  Aluminiumoxid in Form eines roten Korund
  In der Natur treten Aluminiumphosphate meist in Form von Doppelsalzen auf. Beispiele hierfür sind etwa der Wavellit (Al 3 (PO 4 ) 2 (F, OH) 3 · 5H 2 O) oder der Türkis , ein Mischphosphat aus Kupfer und Aluminium/Eisen: Cu(Al,Fe) 6 (PO 4 ) 4 (OH) 8 · 4 H 2 O. Unter besonderen Bedingungen tritt Aluminium einwertig auf. Diese Verbindungen werden zur Gewinnung von hochreinem Aluminium genutzt ( Subhalogeniddestillation ).

  Siehe auch

  Literatur

  Zur Geschichte

  Deutsche Fachliteratur

  • Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium. 3. Auflage. Springer, 2014, ISBN 978-3-662-43806-0 .
  • Aluminium-Taschenbuch . Aluminium-Verlag, Düsseldorf:
   • Band 1: Grundlagen und Werkstoffe , 16. Auflage, 2002.
   • Band 2: Umformen von Aluminium-Werkstoffen, Gießen von Aluminium-Teilen, Oberflächenbehandlung von Aluminium, Recycling und Ökologie , 15. Auflage 1999, 672 S.
   • Band 3: Weiterverarbeitung und Anwendung , 16. Auflage, 2003, 863 S.
  • Luitgard Marschall: Aluminium. Metall der Moderne. Oekom, München 2008, ISBN 978-3-86581-090-8 .

  Englische Fachliteratur

  • George E. Totten, D. Scott MacKenzie: Handbook of Aluminum . Marcel Dekker, Yew York, Basel:
   • Band 1: Physical Metallurgy and Processes . 2003, 1296 Seiten
   • Band 2: Alloy Production and Materials Manufacturing . 2003, 724 Seiten
  • Joseph R. Davis (Hrsg.): Aluminum and Aluminum Alloys . 4. Auflage, 1998, 784 Seiten
  • Calvin C. Willhite et al.: Systematic review of potential health risks posed by pharmaceutical, occupational and consumer exposures to metallic and nanoscale aluminum, aluminum oxides, aluminum hydroxide and its soluble salts . In: Critical reviews in toxicology . Band   44 , Suppl 4, Oktober 2014, S.   1–80 , doi : 10.3109/10408444.2014.934439 , PMID 25233067 , PMC 4997813 (freier Volltext).

  Weblinks

  Wiktionary: Aluminium – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  Commons : Aluminium – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Einzelnachweise

  1. a b Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3 .
  2. Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Aluminium) entnommen.
  3. IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights: Standard Atomic Weights of 14 Chemical Elements Revised. In: Chemistry International. 40, 2018, S. 23, doi : 10.1515/ci-2018-0409 .
  4. Manjeera Mantina, Adam C. Chamberlin, Rosendo Valero, Christopher J. Cramer, Donald G. Truhlar: Consistent van der Waals Radii for the Whole Main Group. In: The Journal of Physical Chemistry A . 113, 2009, S. 5806–5812, doi:10.1021/jp8111556 .
  5. a b c d e Eintrag zu aluminum in Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J. und NIST ASD Team (2019): NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.7.1) . Hrsg.: NIST , Gaithersburg, MD. doi : 10.18434/T4W30F ( https://physics.nist.gov/asd ). Abgerufen am 11. Juni 2020.
  6. a b c d e Eintrag zu aluminium bei WebElements, https://www.webelements.com , abgerufen am 11. Juni 2020.
  7. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 74.
  8. Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics . CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9 , S. E-129 bis E-145. (Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert).
  9. a b AF Holleman , E. Wiberg , N. Wiberg : Lehrbuch der Anorganischen Chemie . 91.–100., verbesserte und stark erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1985, ISBN 3-11-007511-3 , S. 868.
  10. a b Yiming Zhang, Julian RG Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data . 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086 .
  11. WB Frank, WE Haupin, H. Vogt, M. Bruno, J. Thonstad, RK Dawless, H. Kvande, OA Taiwo: Aluminium. In: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim 2009, doi : 10.1002/14356007.a01_459.pub2 .
  12. Joseph L. Rose: Ultrasonic Waves in Solid Media . Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-54889-2 , S.   44 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  13. Tribikram Kundu: Ultrasonic and Electromagnetic NDE for Structure and Material Characterization . CRC Press, 2012, ISBN 978-1-4398-3663-7 , S.   94   ff . ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  14. David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics . CRC Press, 1998, ISBN 0-8493-0479-2 .
  15. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 77.
  16. T. Merkel, K.-H. Thomas: Taschenbuch der Werkstoffe , 7. verbesserte Auflage, Carl Hanser Verlag, München 2008, S. 294.
  17. Eintrag zu Aluminium, Pulver, nicht stabilisiert in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA , abgerufen am 9. August 2016. (JavaScript erforderlich)
  18. Eintrag zu Aluminium, Pulver, phlegmatisiert in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA , abgerufen am 9. August 2016. (JavaScript erforderlich)
  19. Eintrag zu Aluminium im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. August 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern .
  20. Datenblatt Aluminium bei AlfaAesar, abgerufen am 13. März 2011 ( PDF ) (JavaScript erforderlich) .
  21. a b George E. Totten, D. Scott MacKenzie: Handbook of Aluminum Band 1: Physical Metallurgy and Processes. Marcel Dekker, Yew York, Basel. 2003, S. 33–34.
  22. Alumina Production. In: world-aluminium.org. The International Aluminium Institute, abgerufen am 14. Februar 2016 .
  23. Primary Aluminium Production. In: world-aluminium.org. The International Aluminium Institute, abgerufen am 14. Februar 2016 .
  24. Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw: Chemie der Elemente. Wiley-VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9 .
  25. NA Figurowski: Die Entdeckung der chemischen Elemente und der Ursprung ihrer Namen , in deutscher Übersetzung von Leo Korniljew/Ernst Lemke, Moskau 1981, ISBN 3-7614-0561-8 , S. 64.
  26. Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw: Chemistry of the Elements. 2. Auflage. Butterworth–Heinemann, 1997, ISBN 0-08-037941-9 , S. 217.
  27. Mineral Species containing Aluminum (Al) auf Webmineral (englisch).
  28. BV Oleinikov, AV Okrugin, NV Leskova: Petrological significance of the occurrence of native aluminum in basic rocks . In: Doklady Akademii Nauk SSSR . Band   243 , 1978, S.   191–194 ( rruff.info [PDF; 240   kB ; abgerufen am 11. Januar 2018]).
  29. Michael Fleischer , Adolf Pabst , JA Mandarino : New mineral names . In:American Mineralogist . Band   65 , 1980, S.   205–210 ( rruff.info [PDF; 1,1   MB ; abgerufen am 11. Januar 2018]).
  30. Fundortliste für Aluminium beim Mineralienatlas und bei Mindat
  31. IMA/CNMNC List of Mineral Names; November 2018 (PDF 1,7 MB; Aluminium siehe S. 7)
  32. IMA/CNMNC List of Mineral Names; 2009 (PDF 1,8 MB, Aluminium siehe S. 7).
  33. a b Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018 . 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9 .
  34. David Barthelmy: Minerals Arranged by the New Dana Classification. 01.01.01 Gold group. In: webmineral.com. Abgerufen am 14. Januar 2019 (englisch).
  35. a b Aluminium . In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America . 2001 ( handbookofmineralogy.org [PDF; 57   kB ; abgerufen am 11. Januar 2018]).
  36. Rudolf Debar: Die Aluminium-Industrie. 2. Auflage. Springer 1925, S. 55 ff. ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  37. Eutektikum Aluminiumoxid/Kryolith. ( Memento vom 19. April 2015 im Internet Archive )
  38. Aluminium und Silizium: von der Lagerstätte bis zur Verwendung. ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive ) (PDF, Seminararbeit; 527 kB) S. 10.
  39. a b Matthias Dienhart: Ganzheitliche Bilanzierung der Energiebereitstellung für die Aluminiumherstellung. (PDF; 1,3 MB) Dissertation . Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen , Juni 2003, S. 7.
  40. Rainer Quinkertz: Optimierung der Energienutzung bei der Aluminiumherstellung. Dissertation. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen , 2002, S. 75–77.
  41. United States Geological Survey: World Alumina Refinery and Bauxite Mine Production and Bauxite Reserves
  42. United States Geological Survey: World Smelter Production and Capacity.
  43. R. Feige, G. Merker: SEROX – ein synthetischer Al-Glasrohstoff. (PDF).
  44. Recycling ist nur der zweitbeste Weg . In: Der Spiegel . Nr.   25 , 1993 (online ).
  45. Udo Boin, Thomas Linsmeyer, Franz Neubacher, Brigitte Winter: Stand der Technik in der Sekundäraluminiumerzeugung im Hinblick auf die IPPC-Richtlinie . (Österreichisches) Umweltbundesamt, Wien 2000, ISBN 3-85457-534-3 . ( umweltbundesamt.at PDF)
  46. Ralph WG Wyckoff: Crystal Structures . 2. Auflage. Band   1 . John Wiley & Sons, New York, London, Sydney 1963, S.   3 (im Anhang ).
  47. Hugo Strunz , Ernest H. Nickel : Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System . 9. Auflage. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X , S.   35 .
  48. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 71–78.
  49. a b c d e f g h i j k l m Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 212.
  50. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 212–213.
  51. a b DR Askeland: Materialwissenschaft. Spektrum, Heidelberg 1996, ISBN 3-86025-357-3 .
  52. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 79.
  53. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 77.
  54. Wolfgang Weißbach: Werkstoffkunde Strukturen, Eigenschaften, Prüfung . Springer-Verlag, 2012, ISBN 978-3-8348-8318-6 , S.   196 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  55. Bernhard Ilschner: Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik Eigenschaften, Vorgänge, Technologien . Springer, Berlin 2010, ISBN 978-3-642-01734-6 , S.   277 .
  56. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 214.
  57. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 212–214.
  58. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 212, 214.
  59. Der Technologie-Leitfaden von ELB. In: Eloxalwerk Ludwigsburg.
  60. Was ist Gefahrgut im Passagiergepäck? ( Memento vom 18. August 2017 im Internet Archive ) Website des Luftfahrt-Bundesamtes.
  61. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 98–99, 167–168.
  62. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 189–190.
  63. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 167–168.
  64. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 99.
  65. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 117–118.
  66. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 102–103.
  67. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 152–153.
  68. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 125–126.
  69. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 142–143.
  70. Aluminium-Taschenbuch – Band 1 , 16. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf 2002, S. 153.
  71. Statistiken. Wirtschaftsvereinigung Stahl, abgerufen am 24. Juli 2017 .
  72. Preisindex an der London Metall Exchange
  73. USA und Kanada legen Aluminium-Zollstreit bei orf.at, 16. September 2020, abgerufen am gleichen Tag.
  74. DR Askeland: Materialwissenschaft. Spektrum, Heidelberg 1996, S. 364.
  75. DR Askeland: Materialwissenschaft. Spektrum, Heidelberg 1996, S. 362.
  76. Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.: Meerwasserbeständigkeit von Aluminiumknetlegierungen. (PDF; 54 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 13. Mai 2016 ; abgerufen am 29. März 2013 .
  77. world-aluminium.org: The Global Aluminium Industry 40 years from 1972 (PDF; 308 kB), abgerufen am 17. November 2013.
  78. Absatzmärkte. Gesamtverband der Aluminiumindustrie eV, abgerufen am 24. Juli 2017 .
  79. a b Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 34–39.
  80. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 39–41.
  81. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 52–57.
  82. René Flosdorff , Günther Hilgarth: Elektrische Energieverteilung . 8. Auflage. Teubner, 2003, ISBN 3-519-26424-2 , Kapitel 1.2.2.4.
  83. Stanley Wolf: Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 2: Process Integration . Lattice Press, Sunset Beach, Calif. 1990, ISBN 0-9616721-4-5 , S.   191   ff .
  84. Stanley Wolf: Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 4: Deep-Submicron Process Technology . Lattice Press, Sunset Beach 2002, ISBN 0-9616721-7-X , S.   723   ff .
  85. vgl. Stanley Wolf: Silicon Processing for the VLSI Era. Volume 4: Deep-Submicron Process Technology . Lattice Press, Sunset Beach 2002, ISBN 0-9616721-7-X , S.   713 .
  86. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 63–64.
  87. Robert Brockmann: Verlust der Heliumdichtheit . In: Vakuum in Forschung und Praxis . Band   26 , Nr.   2 , 1. April 2014, S.   19–22 , doi : 10.1002/vipr.201400547 ( PDF ).
  88. Verheilung von Aluminium: Aktuelles zum UST-Verfahren.
  89. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 65.
  90. How environmentally friendly is the european aluminium industry
  91. Joachim Achtziger , Günter Pfeifer , Rolf Ramcke , Konrad Zilch : Mauerwerk Atlas . Institut für internationale Architektur-Dokumentation, 2001, S.   59 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  92. K. Zilch, CJ Diederichs, R. Katzenbach, KJ Beckmann (Hrsg.): Handbuch für Bauingenieure. Technik, Organisation und Wirtschaftlichkeit . 2. Auflage. Springer, 2012, ISBN 978-3-642-14449-3 , S.   182 .
  93. VDI 2035: Einfach erklärt für Hausbesitzer. 3. Februar 2020, abgerufen am 19. Oktober 2020 .
  94. CO2 in Wassersystemen - SHKwissen - HaustechnikDialog. Abgerufen am 19. Oktober 2020 .
  95. Kalk und Korrosion unterbinden - ingenieur.de. Abgerufen am 19. Oktober 2020 .
  96. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 57–59.
  97. Alcoa Architectural Products (Hrsg.): Aluminium-Verbundplatten und -bleche: Umformen, Gestalten, Begeistern . 30. September 2013 ( arconic.com [PDF; 720   kB ; abgerufen am 21. Juni 2017] Faltblatt).
  98. Wolfgang Hoferer: Butzen aus Aluminium . Hrsg.: Aluminium-Werke Wutöschingen (= EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG . EG-Richtlinie .9.99). 5. Mai 2008, Blatt 4 ( aww.de [PDF; 33   kB ; abgerufen am 21. Juni 2017] Erste Version 29. März 2007).
  99. Bernd Leitenberger: Chemische Raketentreibstoffe Teil 1. In: Bernd Leitenbergers Web Site.
  100. Aluminium auf Feuerwerk-Wiki: www.feuerwerk.net .
  101. Eberhard Roos , Karl Maile : Werkstoffkunde für Ingenieure , 4. bearbeitete Auflage, 2011, Springer, S. 252.
  102. A. Herbert Fritz, Günter Schulze: Fertigungstechnik. 10. Auflage. Springer, Berlin 2012, ISBN 978-3-642-29785-4 , S. 36.
  103. Rüdiger Bähr: Urformen in: Molitor, Grote, Herold, Karpuschewski: Einführung in die Fertigungslehre , Shaker, 2008, S. 19.
  104. Heiko Lickfett: Wirtschaftliche Bedeutung der Gießereiindustrie in: Andreas Bühring-Polaczek , Walter Michaeli , Günter Spur (Hrsg.): Handbuch Urformen , Hanser, 2014, S. 13–16.
  105. Bernhard Ilschner, Robert F. Singer: Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik: Eigenschaften, Vorgänge, Technologien. 5. Auflage. Springer, Berlin 2010, S. 449–450.
  106. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 419–422.
  107. Wolfgang Lehnert: Umformung von Aluminium-Werkstoff . In: Günter Drossel, Susanne Friedrich, Catrin Kammer, Wolfgang Lehnert (Hrsg.): Aluminium Taschenbuch: Band 2: Umformung von Aluminium-Werkstoffen, Gießen von Aluminium-Teilen, Oberflächenbehandlung von Aluminium, Recycling und Ökologie . 16. Auflage. Beuth, Berlin 2009, ISBN 978-3-410-22029-9 , S.   1 ( web.archive.org [PDF; 66   kB ; abgerufen am 14. September 2014] Leseprobe).
  108. Fritz Klocke, Wilfried König: Fertigungsverfahren 4: Umformen. 5. Auflage. Springer, Heidelberg, S. 89–90.
  109. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 441–450.
  110. Friedrich Ostermann: Anwendungstechnologie Aluminium . 3. Auflage. Springer, 2014, S. 451–462.
  111. Eberhard Roos, Karl Maile: Werkstoffkunde für Ingenieure: Grundlagen, Anwendung, Prüfung. 4. Auflage. Springer, Berlin 2011, S. 240.
  112. Wilfried König, Fritz Klocke: Fertigungsverfahren 1: Drehen, Bohren, Fräsen. 8. Auflage. Springer 2008, ISBN 978-3-540-23458-6 , S. 319.
  113. Thorsten Zurell: Absaugung von Aluminium-Schleifstäuben und -Schweißrauchen im Automobilbau mit ex-geschützten Filtersystemen. In: Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft . 62, Nr. 11/12, 2002, S. 455–460.
  114. Hans J. Fahrenwaldt: Praxiswissen Schweißtechnik: Werkstoffe, Prozesse, Fertigung . 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-8348-0382-5 , S.   205 .
  115. Hans J. Fahrenwaldt: Praxiswissen Schweißtechnik: Werkstoffe, Prozesse, Fertigung . 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-8348-0382-5 , S.   71, 206 .
  116. Udo M. Spornitz: Anatomie und Physiologie. Lehrbuch und Atlas für Pflege- und Gesundheitsfachberufe. Springer, Berlin 2010, ISBN 978-3-642-12643-7 .
  117. a b Eintrag zu Aluminium. In: Römpp Online . Georg Thieme Verlag, abgerufen am 12. Juni 2013.
  118. a b c d ALUMINIUM IN IMPFSTOFFEN . ( arznei-telegramm.de [abgerufen am 6. Oktober 2018]).
  119. a b c Waldemar Ternes: Biochemie der Elemente: Anorganische Chemie biologischer Prozesse . Springer DE, 2013, ISBN 978-3-8274-3019-9 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  120. a b c d e Doris Oberle et al.: Impfkomplikationen und der Umgang mit Verdachtsfällen . In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz . Band   62 , Nr.   4 , 1. April 2019, S.   450–461 , doi : 10.1007/s00103-019-02913-1 .
  121. a b c d e J. -P. Goullé und L. Grangeot-Keros: Aluminum and vaccines: Current state of knowledge . In: Médecine et Maladies Infectieuses . 11. Oktober 2019, doi : 10.1016/j.medmal.2019.09.012 .
  122. Wilfried Puwein: Das „Waldsterben“ in Österreich und seine ökonomischen Folgen. Nr. 11, 1989 ( wifo.ac.at PDF; 792 kB).
  123. Hideaki Matsumoto: Cell biology of aluminum toxicity and tolerance in higher plants . In: International Review of Cytology . Band   200 , 2000, S.   1–46 , doi : 10.1016/S0074-7696(00)00001-2 .
  124. Bunichi Ezaki et al.: Different mechanisms of four aluminum (Al)-resistant transgenes for Al toxicity in Arabidopsis . In: Plant Physiology . Band   127 , Nr.   3 , 2001, S.   918–927 , PMID 11706174 .
  125. Charlotte Poschenrieder et al.: A glance into aluminum toxicity and resistance in plants . In: Science of the Total Environment . Band   400 , Nr.   1–3 , 2008, S.   356–368 , doi : 10.1016/j.scitotenv.2008.06.003 .
  126. Sanjib Kumar Panda, Frantisek Baluska, Hideaki Matsumoto: Aluminum stress signaling in plants . In: Plant Signaling & Behaviour . Band   4 , Nr.   7 , 2009, S.   592–597 , PMID 19820334 , PMC 2710549 (freier Volltext).
  127. Norwegens Süßwasserfische sterben am sauren Regen . In: Arbeiter-Zeitung . Wien 29. September 1981, S.   10 , unten links ( Die Internetseite der Arbeiterzeitung wird zurzeit umgestaltet. Die verlinkten Seiten sind daher nicht erreichbar. – Digitalisat).
  128. Bundesverband der Lebensmittelchemiker/-innen im öffentlichen Dienst eV (BLC): Aluminium in Lebensmitteln.
  129. a b c d e f Sabine Greßler und René Fries: Studie: "Aluminium-Toxikologie und gesundheitliche Aspekte körpernaher Anwendungen". Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz , abgerufen am 7. August 2019 .
  130. a b c d Safety of aluminium from dietary intake ‐ Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) In: The EFSA Journal . 754, 2008, S. 1–34; doi:10.2903/j.efsa.2008.754 .
  131. Aluminium in Lebensmitteln: lebensmittel.org .
  132. a b c Bundesinstitut für Risikobewertung (Hrsg.): Keine Alzheimer-Gefahr durch Aluminium aus Bedarfsgegenständen. (PDF; 106 kB) 22. Juli 2007.
  133. Reduzierung der Aluminiumaufnahme kann mögliche Gesundheitsrisiken minimieren. (PDF) In: Stellungnahme Nr. 045/2019 des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). 18. November 2019, abgerufen am 1. Dezember 2019 . doi:10.17590/20191115-135258 .
  134. „Alufolie gehört nicht in die Küche“. Bundesinstitut warnt vor Risiken durch Aluminium im Körper. In: tagesspiegel.de. 19. November 2019, abgerufen am 1. Dezember 2019 .
  135. Eintrag zu E 173: Aluminium in der Europäischen Datenbank für Lebensmittelzusatzstoffe, abgerufen am 16. Juni 2020.
  136. Aluminium in der Datenbank für Lebensmittelzusatzstoffe.
  137. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe: Laugengebäck: Wie gelangt Aluminium in das Gebäck? (PDF) 2004.
  138. H. Eschnauer: Die Verwendung von Aluminium in der Weinwirtschaft. Vitis, 1, 1958, S. 313–320, zitiert von S. 319, vitis-vea.de (PDF; 729 kB).
  139. H. Lüllmann, K. Mohr, M. Wehling, L. Hein: Pharmakologie und Toxikologie , Thieme Verlag, 2016, ISBN 978-3-13-368518-4 , S. 622–623.
  140. Wolfgang Maurer: Impfskeptiker – Impfgegner. Von einer anderen Realität im Internet . In: Pharmazie in unserer Zeit . Band   37 , Nr.   1 , Januar 2008, S.   64–70 , doi : 10.1002/pauz.200700252 .
  141. HE Müller, W. Dünnleder, W. Mühlenberg, R. Ruckdeschel: Legionellen – ein aktives Problem der Sanitärhygiene. 3. Auflage. expert-Verlag, ISBN 978-3-8169-2725-9 , S. 14 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  142. Pricilla Costa Ferreira et al.: Aluminum as a risk factor for Alzheimer's disease . In: Revista Latino-Americana de Enfermagem . Band   16 , Nr.   1 , 2008, S.   151–157 , doi : 10.1590/S0104-11692008000100023 , PMID 18392545 .
  143. a b Hinnerk Feldwisch-Drentrup: Alu-Deos sind laut neuen Studien sicher. In: MedWatch . 12. Dezember 2019, abgerufen am 10. Oktober 2020 .
  144. V. Rondeau et al.: Aluminum and Silica in Drinking Water and the Risk of Alzheimer's Disease or Cognitive Decline: Findings From 15-Year Follow-up of the PAQUID Cohort . In: American Journal of Epidemiology . Band   169 , Nr.   4 , 2008, S.   489–496 , doi : 10.1093/aje/kwn348 , PMID 19064650 , PMC 2809081 (freier Volltext).
  145. Sakae Yumoto, Shigeo Kakimi, Akihiro Ohsaki, Akira Ishikawa: Demonstration of aluminum in amyloid fibers in the cores of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease . In: Journal of Inorganic Biochemistry . Band   103 , Nr.   11 , 2009, S.   1579–1584 , doi : 10.1016/j.jinorgbio.2009.07.023 , PMID 19744735 .
  146. a b c d e So schädlich ist Aluminium wirklich. In: Quarks . 3. September 2020, abgerufen am 10. Oktober 2020 .
  147. Aluminium and Alzheimer's disease. ( Memento vom 11. März 2012 im Internet Archive ) The Alzheimer's Society. Abgerufen am 30. Januar 2009.
  148. Walter Stehling, Timo Grimmer, Alexander Kurz: Leichtes Metall mit schweren Folgen? Aluminium und die Alzheimer Krankheit. In: Archiv Alzheimer Info. DAlzG, März 2013, abgerufen am 11. Oktober 2019 .
  149. a b Bundesinstitut für Risikobewertung (Hrsg.): Neue Studien zu aluminiumhaltigen Antitranspirantien: Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Aluminium-Aufnahme über die Haut sind unwahrscheinlich (PDF), 20. Juli 2020.
  150. BfR: Reduzierung der Aluminiumaufnahme kann mögliche Gesundheitsrisiken minimieren. (PDF) In: BfR. BfR, abgerufen am 8. Mai 2020 .
  151. PD Darbre: Aluminium, antiperspirants and breast cancer . In: Journal of Inorganic Biochemistry . Band   99 , Nr.   9 , September 2005, S.   1912–1919 , doi : 10.1016/j.jinorgbio.2005.06.001 , PMID 16045991 .
  152. Moïse Namer et al.: [The use of deodorants/antiperspirants does not constitute a risk factor for breast cancer] . In: Bulletin Du Cancer . Band   95 , Nr.   9 , September 2008, S.   871–880 , doi : 10.1684/bdc.2008.0679 , PMID 18829420 .
  153. Prue J. Hardefeldt, Senarath Edirimanne, Guy D. Eslick: Deodorant Use and Breast Cancer Risk . In: Epidemiology . Band   24 , Nr.   1 , Januar 2013, S.   172 , doi : 10.1097/EDE.0b013e3182781684 .
  154. Mohamed Farouk Allam: Breast Cancer and Deodorants/Antiperspirants: a Systematic Review . In: Central European Journal of Public Health . Band   24 , Nr.   3 , September 2016, S.   245–247 , doi : 10.21101/cejph.a4475 , PMID 27755864 .
  155. Hinnerk Feldwisch-Drentrup und Jakob Simmank: Aluminiumsalze: Die Alu-Deo-Hysterie . In: Die Zeit . Hamburg 12. Dezember 2019 ( zeit.de [abgerufen am 28. Januar 2020]).
  156. Opinion on the safety of aluminium in cosmetic products Submission II (SCCS/1613/19). (PDF) Scientific Committee on Consumer Safety , 3. März 2020, abgerufen am 16. Juli 2020 (englisch).
  157. Uwe Kerkow, Jens Martens, Axel Müller: Vom Erz zum Auto. ( Memento vom 10. Oktober 2015 im Internet Archive ) (PDF) Aachen/ Bonn/ Stuttgart 2012, ISBN 978-3-943126-07-5 , S. 29.
  158. Manfred Sietz, Stefan Seuring : Ökobilanzierung in der betrieblichen Praxis. Eberhard Blottner, Taunusstein 1997, S. 103 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  159. Aluminium-Industrie ( Memento vom 2. Mai 2010 im Internet Archive ) auf staufenbiel.de
  160. Steel in the circular economy – A life cycle perspective. ( Memento vom 12. April 2016 im Internet Archive ) (PDF) S. 16.
  161. Hans Daxbeck, Adolf Merl, Eva Ritter, Paul H. Brunner: Analyse der Flüsse des lizenzierten Aluminiums in Österreich . Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft, 2000 ( rma.at PDF).
  162. International Aluminium Journal. Nr. 6, 2013, S. 81 ff.
  163. International Aluminium Journal. Nr. 91, 2015, S. 53.
  164. Case history: The truth about recycling. In: The Economist. 2007.
  165. J. Strähle, E. Schweda: Jander · Blasius – Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie , 16. Auflage, Hirzel, Stuttgart 2006, ISBN 3-7776-1388-6 , S. 626.