Dette er en fremragende vare.

Ammianus Marcellinus

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ammianus Marcellinus, Res gestae 31,2 i manuskriptet Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana , Vaticanus lat. 1873 (9. århundrede)

Ammianus Marcellinus (* omkring 330 sandsynligvis i Antiokia ved Orontes , Syrien ; † omkring 395 [senest omkring 400] sandsynligvis i Rom ) var en romersk historiker . Ved siden af Prokopios i Cæsarea er han den vigtigste sen antikke historiker og skrev på latin , selvom hans modersmål var græsk . Hans Res gestae er det sidste klassicistiske latinske historiske værk i antikken , som stort set har overlevet. De overlevende sektioner omhandler årene fra 353 til 378 og beskriver tiden umiddelbart før starten på den såkaldte store migration , hvor den gamle middelhavsverden ændrede sig fundamentalt.

Ammianus tjente som soldat under kejserne Constantius II og Julian og var vidne til mange af de begivenheder, han beskrev selv. Selvom han var mere optaget af objektivitet end andre gamle historikere, bliver hans personlige synspunkt til tider ganske klart. For eksempel dømte han Constantius II meget negativt i nogle tilfælde, mens han malede et meget positivt billede af Julian. Den fremragende værdi af hans res gestae til undersøgelsen af ​​det 4. århundrede er imidlertid ubestridt.

Romerriget på tidspunktet for Ammianus Marcellinus

Da Ammianus Marcellinus blev født, havde kejser Konstantin regeret det genforenede imperium i flere år. [1] Grænserne var stort set sikret, i hans sidste måneder forberedte Konstantin endda en kampagne mod Det Ny Persiske Sassanidrige før, den store rival i Rom i øst, som ikke fandt sted kun gennem hans død den 22. maj, den 337.

Under Konstantins regeringstid blev Imperium Romanum genstand for en dybtgående ændring, som moderne forskning kalder den konstantinske tur : Kristendommen , som blev forfulgt kun år før, var nu priviligeret og i slutningen af ​​det 4. århundrede af kejser Theodosius I, i faktisk blev det statsreligionen rejst. Hedenskab på den anden side - et meget vagt udtryk, der omfattede meget forskellige religiøse ideer, fra mysteriekulterne til de traditionelle romerske kulter til strømme påvirket af neoplatonisme - havde allerede mistet sin vitalitet på tidspunktet for Theodosius og gik først tabt i sidste ende praktiseres af et stadig mindre mindretal af befolkningen. Imperiet blev også i stigende grad formet af kristendommen, herunder tanken om at kejseren var Guds vicekonge på jorden. [2]

Med den fremadskridende kristendom af staten og samfundet var der også problemer af en helt ny art, som den arianske strid gør det klart: I begyndelsen af ​​det 4. århundrede havde den alexandriske præst Arius hævdet, at Gud Sønnen ikke var afgørende med Gud Faderen. Arianismen (som ikke repræsenterede en ensartet tendens, men var opdelt i flere individuelle grupper) fandt grobund især i dele af den østlige del af imperiet, mens den blev skarpt fordømt i vest. De beslægtede kristologiske tvister, dvs. spørgsmålet om Kristi sande natur, bandt betydelige energier og blev kæmpet ud med lidenskab ikke kun af teologer, men også af brede dele af befolkningen. Kejser Constantius II , der regerede imperiet uden restriktioner fra 353, forsøgte forgæves i hele sin regeringstid at håndhæve en arian trosbekendelse, der var ensartet for hele den kejserlige kirke. [3]

Imens steg presset på grænserne. Siden 337/338 har der været en næsten permanent krigstilstand i øst. Perserne invaderede gentagne gange de romerske provinser i Orienten, mens kejserlige offensiver forblev uden succes. I vest blev Gallien gentagne gange ødelagt af germanske plyndrere, da usurpationer som Magnentius fandt sted inde i imperiet, hvilket påvirkede grænsernes sikkerhed. Imperiet holdt stadig sin ret, omend med en vis besvær. Ammianus var selv vidne til mange af disse begivenheder, bearbejdede dem i sit historiske arbejde og efterlod således for eftertiden et panorama over en tid, hvor den gamle verden begyndte en forandringsproces, der endelig varslede antikkens ende .

Liv

Lidt er kendt om Ammianus 'liv, men meget kan læres af hans arbejde. [4] Han blev født omkring 330 i Syrien, måske i Antiokia ved Orontes , en af ​​imperiets største og vigtigste byer, [5], hvor han boede i det mindste i lang tid. Han kom sandsynligvis fra en velhavende græsk familie [6] og var tilsyneladende meget godt læst. Hans påstand om, at han bare er en simpel mil (soldat), er naturligvis en topos af beskedenhed. Især inden for latin og græsk litteratur synes han at have haft en god viden, hvilket tyder på en dyr uddannelse. [7] I en ung alder blev Ammianus hærofficer og tjente som livvagt ( protector domesticus ) . Som sådan havde han til opgave personligt at ledsage og beskytte sin overordnede, hærføreren ( magister militum ) Ursicinus . Det menes, at Ursicinus var en protektor og protektor for Ammianus. [8.]

I 354 ledsagede Ammianus sin overordnede til Antiokia, hvor han var vidne til styret af Constantius Gallus og hans kone Constantina . I 355 deltog han i missionen om at fjerne usurpatoren Silvanus i Köln. Indtil 357 boede Ammianus i Ursicinus 'følge i Gallien, hvor Julian , broren til den nu henrettede Gallus, regerede som underkejser ( Cæsar ) , som Ammianus senere stiliserede som en helt i sit historiske arbejde. Derefter drog Ammianus med Ursicinus tilbage øst for imperiet, hvor han deltog i kampene mod den persiske kong Shapur II . Under disse kampe havde Ammianus en afgørende oplevelse, da han smalt undslap som en af ​​de få overlevende fra perserne, der foretog en storstilet invasion af de romerske provinser i Orienten i 359 under erobringen af ​​den romerske fæstning Amida . Perserne massakrerede de resterende romere. Ammianus rapporterede detaljeret om belejringen og faldet af Amidas (19: 1-9), hvis grafiske fremstilling på ingen måde er ringere end andre store oldtidshistorikere, og som regnes blandt de klassiske beskrivelser af romersk historiografi. [9] I 360 blev Ursicinus løsladt, men Ammianus fortsatte med at tjene i hæren og deltog i Julians persiske kampagne i 363, som endte i en fiasko. [10]

I 363 trak Ammianus sig fra hæren og rejste til Grækenland , Thrakien og Egypten . Omkring 380 tog han til Rom , hvor han skrev sit historiske værk (Res gestae) omkring 390/91; den nøjagtige titel på hans værk kendes imidlertid ikke. [11] Vi ved imidlertid fra et brev fra den berømte retoriker Libanios , [12], som Ammianus måske har vidst, at værket var meget populært. Det er for nylig blevet tvivlet på, at Libanios 'korrespondent faktisk var Ammianus, men der er nogle argumenter for dette. [13] Antagelser om, at Ammianus måske endda var blevet optaget i Senatet, kan ikke bevises, og der kan heller ikke siges mere præcise oplysninger om hans forhold til romerske hedenske bys senatorer (se nedenfor). Hans eksakte dødsdato er ukendt, den seneste forskningsdato er år 400, selvom perioden omkring 395 ofte antages. [14]

plante

Strukturen af res gestae

Titelside til Ammianus -udgaven af ​​Accursius (Augsburg 1533)

Ifølge hans eget udsagn (Ammian 31,16,9, hvor han også beskriver sig selv som miles quondam et Graecus , som en tidligere soldat og græker , hvilket angiver hans militære erfaring og hans kulturelle forståelse), handlede Ammianus Marcellinus 'arbejde om tid fra den romerske kejser Nervas tiltrædelse i 96 til slaget ved Adrianopel i 378 . Nogle af de i alt 31 bøger blev udgivet omkring 391, resten (fra bog 26) fulgte senere, måske omkring 394. [15] Heraf er det kun bøger 14–31, der overlever, som dækker perioden fra 353 til 378, som Ammianus fulgte efter som betjent for vagten og øjenvidnet. I 1998 fremsatte Timothy Barnes den interessante hypotese, at værket faktisk var opdelt i hexader og omfattede 36 bøger, hvorved de bøger, der blev bevaret, faktisk ville repræsentere bøger 19 til 36. [16]

Ammianus skrev en blanding af kejserbiografier [17] og frem for alt kejserlig historie: Den kronologiske behandling af regeringstiden efterfølges af en kort karakterisering af den respektive kejser, selvom talrige afvigelser er inkluderet (se afsnit 3.3). Især karakteriseringerne udgør en ikke uvigtig del af værket. De er skrevet meget tydeligt og vurderer herskernes dyder og vitier , herskernes dyder og laster. Mens Ammianus tilsyneladende kun beskrev meget kort med historien om Nerva op til Julians tid, er beskrivelsen meget mere detaljeret fra bog 15 og fremefter. Begivenhederne til og med Bog 25 er struktureret kronologisk, fra Bog 26 og fremefter er der en stærkere geografisk opdeling. Ammianus fulgte op på Tacitus og forsøgte at holde sig til resolutionen sine ira et studio ("uden vrede og iver"). Tacitus var naturligvis på ingen måde upartisk, og det var Ammianus heller ikke, der tog denne maxim lige så alvorligt som næppe nogen anden gammel historiker - ingen ringere end den store oldtidshistoriker Ronald Syme var mere end villig til at indrømme det for ham [18] - men på trods af det vurderede hans tilgang baseret på objektivitet ganske subjektivt. Imidlertid bør Tacitus 'indflydelse på Ammianus alligevel ikke overvurderes (se nedenfor).

De bøger, der er bevaret, kan groft klassificeres efter følgende skema: [19]

 • Bog 14-16: Constantius Gallus 'fald . Julians udnævnelse til kejser i Gallien og hans første succeser der.
 • Bog 17–19: Julian sikrede med succes Rhin -grænsen, kejser Constantius II må gøre sig gældende i øst mod perserne.
 • Bog 20–22: Julian er hævet til Augustus i Gallien. Udvikling op til Constantius 'død og Julians eneste styre indtil slutningen af ​​362.
 • Bog 23–25: Den persiske kampagne og Julians død. Den korte regeringstid og død Jovian (i slutningen af bogen 25).
 • Bog 26: Valentinian I og Valens deler kontrol over imperiet.
 • Bog 27–30: Valentinians kampagner og kejserens død. Reglen for Valens i øst.
 • Bog 31: Indbrud i hunerne, goternes flyvning over Donau og adgang til Romerriget. Slaget ved Adrianopel.

Tabet af de første 13 bøger er beklageligt, da vi ellers ville have en kontinuerlig historiografi fra slutningen af ​​1. til slutningen af ​​4. århundrede; værdien af ​​den opnåede del er imidlertid uvurderlig. Antagelser om, at Ammianus skrev et andet værk af lignende omfang, hvor han behandlede historien fra Nerva til Konstantin , hvormed de tabte bøger 1–13 kun ville have dækket perioden fra Konstantin til 353, afvises af nyere forskning. [20]

Kilderne

På mange punkter er der forskellige forskningsudtalelser vedrørende spørgsmålet om, hvilke kilder Ammianus brugte. [21] Til sin præsentation har Ammianus, der selv praktisk talt ikke giver oplysninger om sine kilder, sikkert konsulteret inskriptioner og arkiverne, [22] han har sandsynligvis også brugt Julians tabte bog (biblidion) om slaget ved Argentoratum , hvor Julian tilsyneladende har brugt målrettet opgraderede sin sejr. [23]

Spørgsmålet om, hvilke kilder Ammianus støttede sig på i sine første bøger, som nu er tabt, er problematisk og temmelig spekulativ. Det er meget sandsynligt, at han brugte den romerske historie om Cassius Dio (nåede op til 229) og, som intertekstuelle sammenligninger viser, den kejserlige historie om Herodian , som beskrev begivenhederne fra 180 til 238. Dexippos , der skrev en krønike på op til 270 og en historie om hans tids tyske krige ( Scythica ), kunne også bruges som kilde. Eunapios af Sardis 'arbejde , der fulgte Dexippus, kan have været brugt af Ammianus, men dette er kontroversielt. [24]

Imidlertid brugte Ammianus sandsynligvis også flere latinske værker. Blandt andet den enmannske kejserlige historie, som vi kun kan forstå gennem breviaryet fra det 4. århundrede (som strakte sig i det mindste til Konstantins tid, måske endda til 357), Caesares af Aurelius Victor , Ammianus, og, selv om Ammianus værdsat sig selv, komme i tvivl udtrykker uskadelig om ham, Marius Maximus ; sidstnævnte skrev en række kejserbiografier fra Nerva til Elagabal . [25] annaler Virius Nicomachus Flavianus (nu tabt) er en kilde, der igen og igen er blevet drøftet i forskning. Det vides ikke om annalerne behandlet republikken eller den kejserlige æra, men der er flere tegn på, at der understøtter den sidstnævnte antagelse. Ifølge sandsynlige overvejelser fra nyere forskning blev Nicomachus Flavianus 'arbejde brugt af flere efterfølgende historikere. Ved at sammenligne Ammianus med den mellembyzantinske historiker Johannes Zonaras kan det udledes, at der til dels var en fælles kilde, som Zonaras sandsynligvis formidlede via den såkaldte Leo-kilde , muligvis kan identificeres med annalerne . [26]

I 2006 foreslog David Rohrbacher, at Ammianus, der primært dedikerede sit arbejde til samtidens historie, kun stolede på få kilder for den tidligere periode for at bygge en bro mellem slutningen af ​​tavse historier og hans historiske arbejde. Ifølge Rohrbacher trak Ammianus hovedsageligt Marius Maximus og Enmanns kejserlige historie, såvel som delvist en anden kilde (Eunapios eller det arbejde, der blev brugt i Leo -foråret). [27]

Fra bog 15 og fremefter baserede Ammianus sig på sine egne erfaringer eller på rapporter fra øjenvidner og formentlig konsulteret andre kilder som et supplement. Denne communis opinio blev imidlertid stillet spørgsmålstegn ved af Bruno Bleckmann . Bleckmann antager snarere, at primær forskning spillede en mindre rolle ved Ammianus, end man ofte antager. Walter Klein havde allerede udtrykt en lignende mening i en relevant undersøgelse. [28] Ifølge Bleckmann stolede Ammianus også stærkt på litterære kilder i de senere bøger (angående Valentinian og Valens), som sandsynligvis endda omfattede kirkehistorisk materiale. [29] Inden Bleckmann fremlagde Hanns Christof Brennecke tesen om, at Ammianus også støttede sig på kristne kilder (en "arisk" kirkehistorie, der nu er gået tabt). [30] Spørgsmålet om, hvordan lighederne i Ammianus og Zosimos med hensyn til Julians persiske krig skal forklares, er stadig ikke blevet besvaret tilfredsstillende. Det antages dog ofte, at begge stolede på Magnus von Karrhai .

Afvigelserne

Hans arbejde er vigtigt ikke kun som en af ​​de vigtigste kilder til den store migration, men også på grund af de mange, ofte ret omfattende udflugter, der er typiske for gammel, især græsk historiografi, som bryder den kejserlige histories formelle struktur. Ammianus behandler blandt andet geografi , ikke altid fejlfri, [31] etnografi , naturhistorie og militære anliggender . Ammianus var en af ​​de få gamle historikere, der kendte deres vej rundt om militæret ud fra deres egen erfaring. Udflugternes formelle struktur følger næsten altid det samme introduktionsmønster af forfatteren, præsentation og konklusion. Nogle gange indeholder selve udflugterne mere specifikke, korte udflugter, såsom persien -udflugten, en mere specifik forklaring på "tryllekunstnerne". [32]

Afvigelserne, der ikke forekommer i dette omfang i noget andet eksisterende historisk værk i antikken (bortset fra Herodotus ), dækker et betydeligt spektrum af meget forskellige emner: Læseren lærer meget om Sassanidernes Persia såvel som om tyske , Keltere (gallere) og hunne . Ammianus 'vurdering af " barbarerne ", hvortil han ikke omfattede perserne, er imidlertid - i overensstemmelse med traditionen for gammel historiografi, men også sandsynligvis under hensyntagen til hans egne vurderinger - til dels ret stereotyp. Det litterære design af videnskabshistorien, der spiller en vigtig rolle i udflugterne, udgør en ikke ubetydelig del af værkets charme og værdi. Ved at gøre det afhænger Ammianus primært af velkendte græske værker (delvis måske via mellemkilder eller kompendier), [33] men konsulterede også latinske forfattere (herunder Sallust og Gaius Iulius Cæsar ). De nøjagtige kilder (ud over egne erfaringer og mundtlige rapporter) kan næppe bestemmes med sikkerhed i enkeltsager, men Ammianus nævner Timagenes fra Alexandria ved navn . [34] Theodor Mommsen har allerede gjort sig nogle grundlæggende overvejelser om kilderne til de geografiske udflugter, hvoraf nogle naturligvis er blevet ændret eller korrigeret af moderne forskning; Under alle omstændigheder tog Mommsen som kilder Rufius Festus , en liste over de kejserlige provinser, de velkendte geografiske områder i Ptolemaios og Timagenes. [35] Det kan i det mindste anses for temmelig sikkert, at Ammianus ikke kun fulgte én kilde, men brugte flere skabeloner. I nogle tilfælde fungerer afvigelserne som små "pauser" eller "orienteringshjælpemidler" for læseren, inden et nyt afsnit begynder. [36] Så nedbrydningen af ​​belejringsmotorer tjente frem for alt til at give læseren information, der er vigtig for den følgende beskrivelse af Julians persiske kampagne. [37]

I sine Romex -kurser [38] beskriver han livet og forfaldet ved manerer i Rom, men viser samtidig ærefrygt for byens herlige fortid. I hvilket omfang dette billede er konsistent i alle detaljer er tvivlsomt; Moderne forskning har ikke været i stand til at fastslå det fald i uddannelse, som Ammianus beklagede. [39] Bemærkelsesværdigt er dog, at han Konstantin Opel går. [40]

Ammianus fokuserer også på andre emner. Han beskriver flere provinser (f.eks. Egypten) eller rapporter, for eksempel om araberne, retsvæsenet, administrative strukturer og de egyptiske obelisker i Rom . Værket indeholder også en detaljeret beskrivelse af en tsunami, der ramte kysterne i det østlige Middelhav den 21. juli 365 . Ammianus beskriver den karakteristiske rækkefølge af jordskælv, spontan tilbagetrækning af havet og pludselig en kæmpe bølge. [41] I denne sammenhæng har Gavin Kelly fremsat hypotesen om, at tsunamien og dens konsekvenser skal ses som en metafor for statens tilstand efter Julians død, som nu er lederløs og udsat for barbarernes angreb - og alt allerede på dem kommer katastrofe af Adrianopel 378 opslag. [42] I de sidste seks bøger er ekskursionerne i deres formelle form næsten fuldstændig fraværende, selv om Ammianus også har sammenflettet flere tilføjelser her, der for eksempel omhandler hunerne eller Thrakien. [43]

De tabte bøger og begyndelsen på den "samtidige del"

En rekonstruktion af indholdet i de tabte historiebøger er yderst spekulativ. [44] Ikke desto mindre kan der findes nogle værdifulde referencer i den overlevende del af værket. Timothy Barnes har udarbejdet flere af disse referencer i sin analyse, hvor Ammianus foregår nogenlunde efter mønsteret: "... som jeg allerede har rapporteret ..." og lignende. [45] Allerede det faktum, at han refererer til begivenheder fra 2. århundrede At allerede have behandlet i det foreliggende værk gør den delvist citerede "toværketsteori" (se ovenfor) mere end usandsynlig. Tilsyneladende tilbød Ammianus kun en meget kort beskrivelse af begivenhederne siden 96 e.Kr. i de første bøger, kun for at give mere detaljerede forklaringer den ene efter den anden. John Matthews har antaget den plausible antagelse, at de første bøger kun tjente som en slags introduktion til den tid, Ammianus selv oplevede. [46] Forskellige konklusioner kan drages af de overlevende dele, såsom at han synes at have haft en negativ holdning til Konstantin . Dette fremgår af en episode, som han nævnte (og afleverede i byzantinske kilder), de såkaldte " Metrodorus løgne ".

Bog 14 begynder med en beskrivelse af Constantius Gallus 'fald , der blev installeret som kejser i den østlige del af imperiet af sin slægtning, kejser Constantius II , og som beskrives topisk af Ammianus i ekstremt mørke farver. [47] Da Gallus begik nogle alvorlige fejl, og han også blev fordømt ved kejserens hof, afskedigede Constantius ham endelig og lod ham henrette kort tid efter. Constantina , hustru til Gallus, repræsenteres på samme måde topisk af Ammianus som "dødelige megarer". [48]

Som allerede nævnt begynder bog 15 den del af arbejdet, hvor Ammianus rapporterer mere detaljeret fra sin egen erfaring og opfattelse end tilfældet var i første del:

Indtil dette punkt, så vidt sandheden skulle undersøges, har jeg i rækkefølgen af ​​de forskellige hændelser præsenteret alle de begivenheder, jeg var vidne til som samtidige, eller som jeg var i stand til at opleve gennem presserende henvendelser fra øjenvidner. Jeg vil organisere resten af ​​mit arbejde mere omhyggeligt efter bedste evne ... [49]

Værkets sammensætning er nu rettet mod Julians arbejde op til Bog 26 (se nedenfor), hans død skulle (ifølge den traditionelle forskningsudtalelse) være slutningen på værket. I begyndelsen af ​​Bog 26 sagde Ammianus:

Med særlig omhu fulgte vi hændelsesrækken til grænsen af ​​den umiddelbare fortid og var allerede fast besluttede på at trække vores fod tilbage fra et velkendt område ... Ud fra sådan frygt har nogle tidligere personers personligheder også afvist at foretage omfattende undersøgelser i forskellige hændelser, der skal offentliggøres i løbet af hendes levetid, såvel som Cicero ... Lad os nu overse almindelighedens uvidenhed og fortsætte med præsentationen af ​​de resterende begivenheder! [50]

Nyere forskning overvejede imidlertid også muligheden for, at værket skulle bestå af 31 bøger fra begyndelsen, og at beskrivelserne fra bog 26 skulle tjene som en dyster kontrastfilm til reglen om Julian, som Ammianus åbent beundrede. [51]

Skildringen af ​​Constantius II og den persiske krig

Ammianus er hovedkilden til imperiets kampe med Sassanid -imperiet under Shapur II . Ammianus deltog selv i den persiske krig . Han beskriver udvekslingen af ​​noter mellem Rom og Persien i 358 og rapporterer pålideligt og levende om invasionen af ​​Shapur i 359, belejringen og faldet af Amida og senere om Julians persiske kampagne i 363. [52] Ammianus kritiserer kejserens defensive strategi Constantius II. Og sandsynligvis at foretrække snarere den offensive tilgang Julians, selvom Julian Persie -kampagnen endte med en katastrofe og Constantius den klogere som følge heraf blev strategien forfulgt.

Nyere forskning peger på, at Ammianus - på trods af kvaliteten af ​​indholdet i sit arbejde - undertiden dømte ganske subjektivt, for eksempel med hensyn til Constantius II, modstanderen af ​​hans helt Julian, som sandsynligvis fejlagtigt er dømt så dårligt af Ammianus. En grund til dette har sandsynligvis været Ammianus 'hensigt om at intensivere kontrasten til den angiveligt eksemplariske Julian (Gallus spiller en lignende rolle), selvom han heller aldrig reflekterer over dem helt ukritisk (se følgende afsnit). Men Ammianus 'dom var heller ikke udifferentieret med hensyn til Constantius' politik. Det skal også huskes, at han dømte kejserens styre med et mellemrum på flere år og derfor ikke længere behøvede at vise større hensyn. [53] Ammianus fandt kejserens frygt for sammensværgelser og usurpationer og hans til tider overdrevent hårde tilgang upassende. Han kritiserer skarpt Constantius 'udenrigspolitik og kritiserer indflydelsen fra kejserinden - hvormed han sandsynligvis mener Constantius' anden hustru Eusebia - og eunukerne ved retten. [54] De borgerkrige, Constantius måtte kæmpe, ses også kritisk af Ammianus. [55] På den anden side roste han Constantius godt, f.eks. Med hensyn til dens økonomi og dens bekymring for staten og militæret. [56] Ikke desto mindre bliver enhver vurdering af denne kejser vanskeliggjort af Ammianus 'overvejende negative opfattelse. [57]

Julian

Ammianus 'helt er uden tvivl den sidste hedenske kejser Julian , med hvis død arbejdet rent faktisk skulle ophøre (se den nye introduktion nævnt ovenfor). Selvom han nogle gange kritiserer ham, fremstiller Ammianus ham som en forbilledlig kejser, selvom han nogle steder beskriver ham lidt for positivt:

Julian kan virkelig tælles blandt heltemoderne, berømmelseshandlinger og tilhørende værdighed kendetegnede ham. For hvis der ifølge de vise mænds antagelser er fire hoveddyder, nemlig medholdenhed, forsigtighed, retfærdighed og tapperhed ... så dyrkede Julian dem både som helhed og i detaljer med anstrengt iver. [58]

Ammianus har muligvis allerede mødt Julian i Gallien, hvor den unge Cæsar med succes kæmpede mod Alemannierne på vegne af kejser Constantius II og sikrede grænsen til Rhinen igen. Ammianus beskrev allerede Julians styre i Gallien med beundring, især da Cæsar var i stand til at fejre nogle store succeser her, såsom erobringen af Köln fra frankerne . Ammianus ignorerer imidlertid det faktum, at Julians forhold til mestrene Ursicinus og Marcellus ikke var det bedste.

Julians forhøjelse til kejser i Lutetia i begyndelsen af ​​året 360, udløst af ordren om at give sin fætter, kejser Constantius, dele af den galliske felthær til forsvarskampen mod perserne, præsenteres af Ammianus som en spontan handling af de galliske legioner. [59] I sandhed var det simpelthen en usurpation og måske endda en handling iscenesat af Julian. [60]

Efter at Constantius døde i slutningen af ​​361, var Julian i stand til at bestige tronen uden modstand. Ammianus rapporterer, sandsynligvis ikke overdrevet, om Julians iver efter at arbejde. Ammianus var sandsynligvis ikke helt utilfreds med kejserens religiøse politik, hvilket resulterede i en præference for traditionelle guder. På den anden side fordømte Ammianus Julians retorikkedikt , som effektivt forbød kristne adgang til uddannelse. På samme måde kunne han ikke få noget ud af Julians overtro og sin overdrevne mani for at ofre. Ikke desto mindre påpegede Klaus Rosen med rette, at de ti bøger, som Ammianus dedikerede til Julian (16–25) stikker ud som et bjerg fra hele værket. [61] Betydelig plads er Ammianus den persiske krigsjulier, hvor højdepunktet er den detaljerede beskrivelse af Julians død i bog 25th [62]

Arbejdets afslutning

Nach Julians Tod berichtet Ammianus am Ende von Buch 25 von der nur kurzen Regierungszeit Jovians , dem Frieden von 363 (den Ammianus als Schmachfrieden ablehnt) und schließlich in Buch 26 vom Beginn der Regierungszeit Valentinians I. und des Valens . Dabei reicht die Darstellung in den folgenden Büchern von den recht erfolgreichen Feldzügen Valentinians gegen die Germanen bis zur Niederwerfung eines Aufstandes in Africa durch Flavius Theodosius , den Vater des gleichnamigen Kaisers Theodosius I . Ebenso wird die Lage im Osten beschrieben, wobei Valens bei Ammianus nicht besonders gut abschneidet. Valentinian I. hingegen – den Ammianus kaum bewunderte – wird relativ günstig beurteilt, auch weil er auf militärischem Gebiet einige Erfolge zu verbuchen hatte, die Ammianus anerkannte. Teilweise dürfte auch die religiöse Toleranz Valentinians eine Rolle gespielt haben, vielleicht im Sinne eines Gegenpols zu Theodosius I., der jedoch ebenfalls keine regelrechte Heidenverfolgung betrieben hat. Dennoch schneiden beide Kaiser im Vergleich zu Julian nur wenig günstig ab.

Zuletzt schildert Ammianus in Buch 31 den Einfall der Hunnen , für den er die wichtigste Quelle ist, [63] den Untergang des Greutungenreichs , die Flucht der Terwingen (der westlichen Goten) über die Donau und ihre Bitte um Aufnahme ins Reich. Den Schlusspunkt bilden der durch römisches Versagen ausgelöste Aufstand der Goten und die Schlacht von Adrianopel, in der nicht nur Valens fällt, sondern auch der Großteil der östlichen Hofarmee sein Ende findet. Die Niederlage wurde von Ammianus zweifellos als Katastrophe empfunden (siehe den folgenden Abschnitt).

Historische und literaturgeschichtliche Einordnung

Ammianus war trotz seiner griechischen Herkunft ganz Römer und betonte die Einheit der griechisch-römischen Kultur. So nahm Rom als Symbol einen wichtigen Platz in seinem Werk ein: Rom war für Ammianus die Verkörperung der Reichsidee, das Reich wiederum Garant der griechisch-römischen Zivilisation. Ammianus berichtet von einer bewegten Zeit, unmittelbar vor Ausbruch der großen Völkerwanderung, der Rom letztendlich vergeblich zu begegnen versuchte. Als Soldat muss sich Ammianus der Folgen des Eindringens immer weiterer Wellen von Barbaren bewusst gewesen sein, zumal er sah, dass die Grenzen des Imperiums vor dem Ansturm der Feinde immer unhaltbarer wurden. So verwundert es auch kaum, dass Ammianus gegenüber den Germanen, die sowohl für als auch gegen Rom kämpften, eher feindlich eingestellt ist. Aber auch hinsichtlich seiner eigenen Umwelt ist Ammianus nicht unkritisch, was seine schneidenden und teils satirischen (bisweilen aber auch fragwürdigen) Kommentare zu den Verhältnissen in Rom verraten. [64] Wolfgang Seyfarth , der die derzeit grundlegende Textausgabe herausgegeben hat, äußerte sich wie folgt:

In der welthistorischen Schau gesehen, ist das Werk ein gewaltiger Schwanengesang, der den endgültigen Untergang des römischen Heidentums und der von ihm hervorgebrachten sittlichen Normen und gesellschaftlichen Formen begleitet. Jedoch bedeutete dieser Untergang des römischen Heidentums kein absolutes Ende, sondern viele dieser Normen gingen in neuer Form in die christliche Weltanschauung über, und das Christentum, das in seinen Grundzügen eine gewaltige revolutionäre Macht gegen das Römische Reich gewesen war, übernahm nun in immer größer werdendem Ausmaß die Verteidigung und die Umdeutung des römischen Wesens. [65]

Ammianus trug sein Werk schließlich im Westen vor, wo es wohl auch von heidnischen Senatoren gehört wurde und viel Beifall fand. Dennoch ist Ammianus in letzter Instanz nicht unbedingt als ein Vorkämpfer für die alte Götterwelt zu sehen – zu beißend sind dafür auch manche seiner Bemerkungen, etwa hinsichtlich des verbreiteten Aberglaubens seiner Zeit und dem Opferwahn eines Julian. Als er sein Werk abschloss, war ohnehin schon der Weg Roms hin zu einem Imperium Romanum Christianum bereitet – was Ammianus freilich nicht daran hinderte, das Leben Julians, dessen Scheitern er sehr wohl erkannte, in seinem Werk als Drama zu inszenieren.

Oft weist Ammianus auf die Schicksalsgöttin Fortuna hin, die das Auf und Ab von Glück und Unglück bestimmt. [66] Dabei stehen für Ammianus fortuna (Glück) und virtus (Tugend, Mut) wohl in einem direkten Verhältnis zueinander. [67] Das Werk ist von einer recht starken pessimistischen Zukunftshaltung geprägt, ohne allerdings die Hoffnung auf bessere Zeiten aufzugeben und fatalistisch zu resignieren: [68] Als Ammianus sein Werk mit der Schlacht von Adrianopel enden ließ, wird in den Schlussbemerkungen deutlich, dass er noch nicht alles verloren gibt. Zwar vergleicht er die Niederlage mit der bei Cannae – aber auf diese folgte bekanntlich der Triumph der Römer. Unter Theodosius I., in dessen Regierungszeit Ammianus schrieb, schien sich die Lage auch tatsächlich noch einmal zu stabilisieren; wenigstens die Gotengefahr war für den Moment gebannt. Die nachfolgende Entwicklung im 5. Jahrhundert, die zur Etablierung germanischer Reiche auf dem Boden des Imperiums führte, war so noch nicht abzusehen.

Ammianus verfasste sein Werk wohl auch deshalb in lateinischer Sprache, weil er an Tacitus anknüpfen wollte. Doch können noch andere Erwägungen eine Rolle gespielt haben. So hatte zu Ammianus' Zeit das Lateinische auch im Osten stark an Boden gewonnen, während die Kenntnis der griechischen Sprache im Westen seit der hohen Kaiserzeit rückläufig war; er selbst wird Latein spätestens während seiner Militärlaufbahn erlernt haben. Vielleicht war Ammianus' Entscheidung auch durch das Publikum bedingt, zumal durch das Werk deutlich wurde, wie sehr ein Grieche sein kulturelles Erbe bewahren und sich doch gleichzeitig als Römer fühlen konnte. [69] Letztlich sollte dem „westlichen Publikum“ wohl auch die Persönlichkeit Julians, der eher Grieche als Römer war, nähergebracht werden.

Ammianus' Werk ist (neben den Werken Prokops , der sich auch als Römer sah, allerdings Griechisch schrieb) die beste historiografische Quelle für die Spätantike und kann sich durchaus mit den anderen großen Geschichtswerken der Antike messen. Dies ist besonders hervorzuheben, da die lateinische Geschichtsschreibung nach Tacitus (sofern man dies anhand der sehr fragmentarischen Überlieferung beurteilen kann) abgeflacht war und durch das genos der Biographie (beginnend mit Sueton ) praktisch verdrängt worden war – man vergleiche nur das Werk des Ammianus mit den Caesares des Aurelius Victor oder dem Breviarium Eutrops , die alle vor Ammianus schrieben und nur äußerst knappe Geschichtsabrisse verfassten. Dagegen hatte die Tradition der klassischen Historiografie vor allem im von der griechischen Kultur geprägten Ostteil des Reiches fortbestanden. Zu nennen sind nur Cassius Dio oder Dexippos , dessen Werk allerdings weitgehend verloren ist. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sowohl Ammianus wie auch der bedeutendste Dichter der Spätantike, Claudian , aus dem Osten stammten und die dort vorhandenen literarischen Impulse aufnahmen. [70] Das Werk des Ammianus stellt das letzte bedeutende lateinische Geschichtswerk der Antike dar; die nachfolgenden, in Latein abgefassten Werke klassischer Tradition aus dem 5. und 6. Jahrhundert sind uns nicht mehr erhalten und entziehen sich daher einer Würdigung (siehe etwa Sulpicius Alexander , Renatus Profuturus Frigeridus , Quintus Aurelius Memmius Symmachus ).

Aufgrund der Anknüpfung an das Werk des Tacitus wurde bisweilen vermutet, Ammianus sehe sich als dessen Nachfolger an; allerdings darf Tacitus' Einfluss nicht überbewertet werden. Tatsächlich bietet zunächst nur der von Ammianus angegebene Darstellungszeitraum konkreten Anlass für einen Vergleich mit Tacitus, denn im Werk selbst spielt Ammianus viel eher auf andere Schriftsteller an. John Matthews hat in seiner ausführlichen Darstellung vor vorschnellen Urteilen gewarnt; viel eher könne man – freilich neben Thukydides und Polybios , deren Einfluss in den Res gestae deutlich feststellbar ist – Sallust , den ersten bedeutenden Historiker Roms, als Vorbild für die Schilderungen bei Ammianus ansehen. [71] Auch Petra Riedl hat in einer vergleichenden Untersuchung eher auf die allgemeinen Gemeinsamkeiten in den Werken des Tacitus und des Ammianus verwiesen, die im Kontext der antiken Historiografie zu sehen sind, denn Ammianus schloss nach über 250 Jahren wieder an die klassische Form der römischen Historiografie an, für die Tacitus stand. [72] Zur senatorischen Geschichtsschreibung im engeren Sinne ist das Werk des Ammianus zwar nicht zu zählen, doch gibt es durchaus Verbindendes.

Allerdings ist Ammianus' Werk mit Gräzismen gespickt, oft tritt auch der künstliche Stil der Spätantike deutlich hervor. Äußerst ungewöhnlich sind etwa manche Wortstellungen, so dass bisweilen der genaue Sinn nur schwer zu ergründen ist. Ammianus schöpfte dabei ganz aus einer geschaffenen lateinischen Kunstsprache und verwendet einen stark akzentuierenden Prosarhythmus ( cursus planus , cursus tardus und cursus velox , siehe Cursus (Rhythmik) ), der bereits auf die mittelalterliche Kunstprosa hinweist. [73] Zudem fallen die so genannten „Wir-Berichte“ aus dem typischen Rahmen der antiken Historiografie und sind wohl auf die volkstümlich-griechische Erzählkunst zurückzuführen. [74]

Ammianus schreibt sehr anschaulich, beschränkt sich in der Regel auf das Wesentliche und verwendet häufig exempla (Beispiele) und Anekdoten, um seine Urteile zu illustrieren. Frank Wittchow beschreibt Ammianus' Erzähltechnik daher als exemplarisches Erzählen . [75] Der Althistoriker Roger Blockley erklärt sogar, dass das Ausmaß und die Spannweite der von Ammianus benutzten exempla in der überlieferten (antiken) lateinisch-historischen Literatur unübertroffen ist. [76] Dies wird besonders in den Julian gewidmeten Büchern deutlich, wo der Kaiser in Anlehnung an die bereits damals idealisierten Kaiser des 2. Jahrhunderts hochstilisiert wird. Ammianus will den Leser mit seiner Rhetorik davon überzeugen, seine Sicht der Dinge zu teilen, was ein typisches Merkmal der antiken Historiographie ist (siehe unten) – ohne dabei aber vom Anspruch auf grundsätzliche Wahrhaftigkeit abzurücken. [77] Gleichzeitig sollen die dem Kaiser zugeschriebenen Tugenden aber auch erzieherisch auf den Leser wirken, denn Ammianus sieht vor allem im Versagen von Individuen den Hauptgrund für den von ihm konstatierten Niedergang des Imperiums im späten 4. Jahrhundert. [78] Auffällig ist auch, dass Ammianus das Stilmittel der Rede, ansonsten eines der Hauptmerkmale antiker Historiografie, nur sehr sparsam einsetzt, dafür sind diese jedoch kunstvoll (aber gleichzeitig frei) gestaltet. In seinem Werk spielt Ammianus auch immer wieder auf andere literarische Werke an, was seine umfassende Bildung und sein Interesse an ganz verschiedenartigen Themen belegt (etwa an Geschichte oder dem Gerichtswesen), was sich auch in den Exkursen niederschlägt. Seiner großen Belesenheit (er kennt neben anderen Platon , Cicero , Titus Livius , Sallust und die meisten Werke des Tacitus) wie auch der Verschiedenartigkeit der von ihm benutzten Quellen, ist wohl auch die Vielfältigkeit der Darstellung zu verdanken. [79] Allgemein finden sich auch zahlreiche Anspielungen auf andere literarische Werke, wie Gavin Kelly überzeugend durch eine stark intertextuell geprägte Analyse nachgewiesen hat. [80]

Ammianus' Verhältnis zu Christentum und Heidentum

Ammianus war zwar Heide , begegnete dem Christentum aber mit demonstrativer Toleranz, da er beispielsweise die Armenversorgung und die moralischen Werte durchaus anerkannte. Gleichzeitig beschrieb er auch die negativen Seiten, wie die blutigen Kämpfe um die Bischofswürde in Rom zwischen Damasus I. und Ursinus sowie die Verweltlichung und Verschwendungssucht der Bischöfe. Anders als viele heidnische Historiker ignorierte er die Kirche also nicht, sondern scheint vielleicht sogar ein gewisses Interesse am christlichen Glauben gehabt zu haben. Gelegentlich wird ihm sogar eine „neutrale monotheistische Haltung“ unterstellt. Manche Forscher (etwa Timothy Barnes) interpretieren Ammianus' Verhältnis zum Christentum aber auch deutlich negativer. Bemerkenswert ist, dass Ammianus etwa bezüglich Julians Tod nicht den Bericht vieler heidnischer Autoren wiedergibt, wonach der Kaiser von einem Christen aus dem eigenen Heer ermordet worden sei; Ammianus, der den Perserkrieg selbst mitgemacht hatte, gab überhaupt wenig auf Gerüchte. Interessant ist jedoch die Deutung von Barnes bezüglich der von Ammianus überlieferten Episode, wonach der christliche Bischof der Stadt Bezabde den Persern hochverräterisch einen schwachen Punkt in den Verteidigungsanlagen gezeigt haben soll. [81] Ammianus betont zwar, dass er dem Gerücht keinen Glauben schenke, doch ist dies nach Barnes nur ein Stilmittel, um ein Gerücht zu streuen, ohne selbst dafür Verantwortung zu übernehmen. [82]

Insgesamt ist die religiöse Einstellung Ammians, der sich auch sehr für Philosophie interessierte, aber nur schwer zu beurteilen. [83] Ohnehin sollte beachtet werden, dass in der Spätantike „religiöse Pendelbewegungen“ keine Seltenheit waren, zumal oft zwischen Religion und Philosophie kaum unterschieden wurde.

Nach seiner Ankunft in Rom stand Ammianus möglicherweise auch mit den dortigen heidnisch-senatorischen Kreisen in Verbindung, deren einflussreichste Vertreter der bereits oben erwähnte Nicomachus Flavianus sowie Quintus Aurelius Symmachus (und bis zu seinem Tod Vettius Agorius Praetextatus ) waren. Wenn solche Kontakte bestanden haben, dann aber vermutlich nur indirekt, während direkte persönliche Kontakte eher unwahrscheinlich sind. Es gibt sogar Forscher (z. B. Alan Cameron ), die jeden Kontakt Ammianus' zu stadtrömisch-senatorischen Kreisen bestreiten. [84] Genaueres lässt sich folglich kaum sagen, aber vielleicht ist Ammianus durch seinen Romaufenthalt noch zusätzlich dazu angeregt worden, ein Geschichtswerk mit Julian im Mittelpunkt zu verfassen, wenn dies auch letztlich Spekulation bleibt. In vielen Punkten folgte er dabei der antiken historiografischen Tradition, die eben heidnisch geprägt war. Ein religiöser Eiferer war Ammianus jedenfalls nicht: Er forderte Toleranz von beiden Seiten. [85]

Bewertung

Antike Historiografie nur nach modernen Maßstäben zu beurteilen, würde ihr kaum gerecht, da den antiken Historikern etwa die Methodik der kritischen Quellenreflexion eher fremd war; dass antike Geschichtsschreiber ihre Quellen nennen, ist die Ausnahme. [86] Sie legten dafür mehr Wert auf die prosaische Qualität ihres Werkes und wollten dem Leser zugleich ihre – freilich auch der Wahrheit verpflichtete (wenngleich nicht selten auch nur als topisches Motiv verstanden) – Sicht der Dinge näher bringen. Auf die Kritik der modernen Forschung am „Constantiusbild“, das die Res gestae vermitteln, wurde bereits eingegangen. Aber auch Jovian und Valens werden nie mit der gleichen Sympathie dargestellt, die Ammianus Julian entgegenbrachte – im Gegenteil: Beide werden eher negativ geschildert und dienen somit als Kontrastbild zur Person Julians, wobei gerade gegenüber Jovian die neuere Forschung, entgegen der Darstellung in den Res gestae , teils eine andere Haltung als Ammianus einnimmt. [87]

Dennoch ist Ammianus in der Regel ein scharfer Beobachter, seine „Analyse“ wird oft auch von anderen Quellen gedeckt. Schon der englische Historiker Edward Gibbon hat ihn daher hoch geschätzt. [88] Ammianus' Sicht der Dinge hat die moderne Forschung ähnlich wie Thukydides und Polybios , in deren Tradition er sich sah, stark geprägt. [89] Entgegen der insgesamt sehr positiven Sichtweise der Res gestae in der Forschung – man ziehe nur die Äußerungen von Arnold Hugh Martin Jones (Ammianus is also a great historian, a man of penetrating intelligence and of remarkable fairness) , [90] Ronald Syme, der Ammianus sogar als (literarischen) „Erben des Tacitus“ ansah, [91] oder allgemein das Standardwerk von John Matthews heran –, spricht Timothy Barnes von einem teilweise ungerecht urteilenden Ammianus, den man seiner Meinung nach nicht mit Tacitus, sondern mit Thomas Babington Macaulay vergleichen sollte. [92] Manche von Barnes' Ansichten entsprechen zwar nicht der communis opinio , sind in vielerlei Weise jedoch interessant. Insgesamt ist der Wert von Ammianus' Darstellung auch für Barnes unbestritten, jedoch nicht als Geschichtswerk, sondern vielmehr als literarisches Werk:

Ammianus has secured a permanent place in the select group of really great historians precisely because, like Macauley's History of England, his Res Gestae exhibit the creative and imaginative powers of a novelist. [93]

Auch wenn manche von Barnes' Thesen problematisch sind, gerade was seine Zweifel an der Objektivität Ammianus' angeht – die dieser an vielen Stelle durchaus beweist –, so verdeutlichen sie doch die noch immer gegebene Vielfalt von Interpretationsmöglichkeiten bezüglich der Res gestae und des Historikers Ammianus. Diesen charakterisierte Arnaldo Momigliano , einer der besten Kenner der antiken Geschichtsschreibung, einst als lonely historian , um so dessen Außenseiterstellung in jener Zeit deutlich zu machen. [94] Unzweifelhaft bleibt Ammianus die mit weitem Abstand zuverlässigste Quelle für das 4. Jahrhundert. Wo seine Darstellung abbricht, muss der weitere Geschichtsverlauf für die nächsten Jahrzehnte durch Quellen rekonstruiert werden, die Ammianus' Qualität bei weitem nicht erreichen (siehe beispielsweise Zosimos ). [95] In einem Fachlexikon zur Spätantike wird im Artikel zu Ammianus sogar die These aufgestellt, dass, hätte Ammianus sein Werk in klassischem Latein verfasst, er vielleicht sogar als der größte römische Historiker angesehen werden würde. [96] Sicherlich hat jedoch das Urteil von Klaus Rosen Gültigkeit:

Hätten wir die ›Res gestae‹ nicht, so wüßten wir auch wesentlich weniger von den Verhältnissen, die im vierten Jahrhundert jenseits des Orbis Romanus geherrscht haben. Für die beiden bedeutendsten Gegner Roms, die Perser und die Germanen, gibt es in der Zeit keine Quelle, die reichhaltiger und dank der Autopsie des Verfassers zuverlässiger wäre. [97]

Überlieferungsgeschichte

S. 3 der Ammianus-Ausgabe des Accursius. Diese Seite enthält die Widmung an den Augsburger Kaufmann und Bankier Anton Fugger .

Das Werk des Ammianus genoss bereits zu seinen Lebzeiten großes Ansehen, wurde aber später (wohl auch aufgrund des nicht unkomplizierten Stils) recht wenig genutzt und ging in der Folgezeit wie so viele Werke unter, wenngleich es vielleicht von Sulpicius Alexander fortgesetzt wurde. Nur der bekannte lateinische Grammatiker Priscian im 6. Jahrhundert scheint noch Kenntnis von dem Werk gehabt zu haben. [98] Es wurde erst in der Renaissance neu aufgelegt: Poggio Bracciolini entdeckte 1417 den Text des Codex Fuldensis (siehe unten).

Die Überlieferungsgeschichte ist sehr problematisch: [99] Die einzige vollständig erhaltene Handschrift, die jedoch nur den Inhalt der Bücher 14 bis 31 wiedergibt, ist der Codex Fuldensis aus dem Kloster Fulda (der sich nun im Vatikan befindet: Vaticanus Latinus 1873). Dieser basiert auf dem Codex Hersfeldensis , der wohl im 9. (oder auch erst 10.) Jahrhundert im Kloster Hersfeld entstand und von dem die gesamte Überlieferung abhängt. Bis auf sechs Seiten und Fragmente ist der Codex Hersfeldensis völlig verloren gegangen, so dass man vor allem auf den Text der Fuldaer Handschrift angewiesen ist. Außerdem existiert eine Abschrift des Vaticanus Lat 1873 durch Niccolò Niccoli aus dem 15. Jahrhundert. [100] Die Bücher 14–26 wurden 1474 von Sabinus Angelus in Rom ( editio princeps ) und von Johannes Frobenius 1518 in Basel herausgegeben. Die Ausgabe der Bücher 14–31 von Mariangelus Accursius (Augsburg 1533) enthält als erste auch die Bücher 27–31. [100] Eine (allerdings nicht ganz korrekte) Edition der Res gestae von Sigismund Gelenius aus demselben Jahr basiert auf dem Codex Hersfeldensis und ist daher von Wichtigkeit bei der Rekonstruktion des Textes, wobei diese durch einige Korruptelen und den teils schwierigen Stil Ammianus' erschwert wird (siehe oben). [101] Die heutige Standardedition des lateinischen Textes stammt von Wolfgang Seyfarth. Ein umfassender historisch-philologischer Kommentar ist mit dem Anfang 2018 veröffentlichen letzten Band vollendet. [102]

Ausgaben und Übersetzungen

 • Ammiani Marcellini Rervm gestarvm libri qvi svpersvnt . Hrsg. von Wolfgang Seyfarth . Bibliotheca scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Tevbneriana. Leipzig 1978 (Textausgabe).
 • Ammianus Marcellinus: Das römische Weltreich vor dem Untergang . Übersetzt von Otto Veh , eingeleitet und erläutert von Gerhard Wirth . Artemis-Verlag, München/Zürich 1974, ISBN 3-7608-3514-7 (Übersetzung).
 • Ammianus Marcellinus: Römische Geschichte . Lateinisch und Deutsch und mit einem Kommentar versehen von Wolfgang Seyfarth. 4 Bände, Akademie Verlag, Berlin 1968–1971 ( Schriften und Quellen der Alten Welt 21, 1–4; Textausgabe mit Übersetzung).
 • Ammianus Marcellinus . Hrsg. und übersetzt von John C. Rolfe . Loeb Classical Library , 3 Bände, London/Cambridge, Mass. 1935–1939 und Nachdrucke (lateinischer Text mit engl. Übersetzung; online bei LacusCurtius ).

Literatur

Eintrag in Clavis Historicorum Antiquitatis Posterioris (CHAP).

Bibliographien

 • Fred W. Jenkins: Ammianus Marcellinus. An Annotated Bibliography, 1474 to the Present. Brill, Leiden/Boston 2017.

Übersichtsdarstellungen

Kommentare

 • Pieter de Jonge (Begründer), Jan den Boeft ua: Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus . Erschienen bei verschiedenen Verlagen, Groningen [bis 1998]/Leiden [ab 2002] 1935–2018 [Wichtiger und umfangreicher Kommentar zu den Res Gestae. Die 1935–1982 erschienenen Kommentare zu den Büchern XIV–XIX wurden von Pieter de Jonge verfasst, die 1987–2018 erschienenen zu den Büchern XX–XXXI von Jan den Boeft, Daniel den Hengst, Hans C. Teitler und ab 1995 auch Jan Willem Drijvers.]

Gesamtdarstellungen und Untersuchungen

 • Timothy D. Barnes : Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality . Ithaca 1998. [Informative, teils sehr kritische Darstellung.]
 • Jan den Boeft, Daniel den Hengst, Hans C. Teitler (Hrsg.): Cognitio Gestorum – The Historiographic Art of Ammianus Marcellinus . Amsterdam/New York 1992.
 • Jan den Boeft, Jan Willem Drijvers, Daniel den Hengst, Hans C. Teitler (Hrsg.): Ammianus after Julian. The Reign of Valentinian and Valens in Books 26–31 of the Res Gestae (= Mnemosyne Supplementa 289). Brill, Leiden 2007. ( Besprechung bei H-Soz-u-Kult )
 • Dariusz Brodka: Ammianus Marcellinus. Studien zum Geschichtsdenken im vierten Jahrhundert n. Chr. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakau 2009, ISBN 978-83-233-2845-2 . ( Rezension bei H-Soz-u-Kult)
 • Jan Willem Drijvers, David Hunt (Hrsg.): The Late Roman World and Its Historian: Interpreting Ammianus Marcellinus . London 1999. [Aufsatzsammlung]
 • Charles W. Fornara: Studies in Ammianus Marcellinus I: The Letter of Libanius and Ammianus' Connection with Antioch . In: Historia 41, 1992, S. 328–344.
 • Gavin Kelly: Ammianus Marcellinus: The Allusive Historian (Cambridge Classical Studies) . Cambridge 2008.
 • John F. Matthews: The Roman Empire of Ammianus. Johns Hopkins University Press/Duckworth, Baltimore/London 1989; 2. Auflage, Ann Arbor 2008. [Standardwerk und wichtige Darstellung zum Thema.]
 • John F. Matthews: The Origin of Ammianus . In: The Classical Quarterly 44, 1994, S. 252–269.
 • Klaus Rosen : Ammianus Marcellinus (= Erträge der Forschung 183). Darmstadt 1982. [Einführung, aber nicht mehr aktuell.]
 • Alan J. Ross: Ammianus' Julian: Narrative and Genre in the Res Gestae. Oxford 2016.
 • Guy Sabbah: Ammien Marcellin, Libanius, Antioche et la date des derniers livres des Res gestae . In: Cassiodorus 3, 1997, S. 89–116.
 • Ronald Syme : Ammianus and the Historia Augusta. Oxford 1968.
 • Warren Treadgold : The early Byzantine Historians . Basingstoke 2007, S. 43–78.
 • Frank Wittchow: Exemplarisches Erzählen bei Ammanius Marcellinus – Episode, Exemplum, Anekdote . Saur, München/Leipzig 2001, ISBN 3-598-77693-4 .

Rezeption

 • Christian Raschle: Ammianus Marcellinus. Res gestae. In: Christine Walde (Hrsg.): Die Rezeption der antiken Literatur. Kulturhistorisches Werklexikon (= Der Neue Pauly . Supplemente. Band 7). Metzler, Stuttgart/Weimar 2010, ISBN 978-3-476-02034-5 , Sp. 7–14.

Weblinks

Wikisource: Ammianus Marcellinus – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: Ammianus Marcellinus – Quellen und Volltexte
Commons : Ammianus Marcellinus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Konstantin herrschte seit 312 uneingeschränkt im Westen und übte seit 324 die Alleinherrschaft über das gesamte Imperium aus. Zu seinen Lebensumständen vgl. die knappe Einführung von Bruno Bleckmann , Konstantin der Große , 2. Aufl., Reinbek 2003.
 2. Einen umfassenden Überblick zum paganen Milieu am Ende des 4. Jahrhunderts bietet Alan Cameron , The Last Pagans of Rome , Oxford-New York 2011. Einen guten, wenn auch nun recht veralteten Überblick bietet auch die von Arnaldo Momigliano herausgegebene Aufsatzsammlung The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century , Oxford 1963; vgl. allgemein David S. Potter, The Roman Empire at Bay , London/New York 2004, speziell S. 299ff. (ab Konstantin).
 3. Zu Details siehe den Artikel Constantius II. mit den dortigen Literaturangaben.
 4. Rosen, Ammianus , bietet einen guten systematischen Überblick bzgl. der wichtigsten Forschungsprobleme (Forschungsstand bis 1979). Wichtige weitere Werke sind unter anderem Matthews, The Roman Empire of Ammianus , sowie Barnes, Ammianus ; Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus und Kelly, Ammianus Marcellinus . Auf diese sei zu allen Detailfragen verwiesen. Einen allgemeinen knappen Überblick bietet Michael von Albrecht , Geschichte der römischen Literatur , Bd. 2, 3. Aufl. (als TB), München 2003, S. 1127–1138. Siehe auch die Einleitungen in den Übersetzungen von Veh/Wirth, S. VII–XXX und Seyfarth, Ammianus [gemeint ist im Folgenden immer die lat.-dt. Ausgabe von Seyfarth, 1968ff.], S. 9–51.
 5. Grundlage dieser Annahme ist ein Brief (ep. 1063) des Libanios , der im Jahr 392 einem Antiochener namens Marcellinus schreibt und diesem zu seinen literarischen Erfolgen gratuliert. Traditionell nimmt man an, dass es sich bei dem Empfänger um Ammianus handelt. Abweichender Meinung von dieser communis opinio ist jedoch unter anderem (wie auch an anderen Stellen) Barnes, der annimmt, dass Ammianus die Stadt zwar bewunderte und längere Zeit dort gelebt hat, nicht aber dort geboren wurde: Barnes, Ammianus , S. 60. Glen Bowersock vermutet, dass Ammianus aus Alexandria gestammt habe (vgl. G. Bowersock: Review of John Matthews, The Roman Empire of Ammianus , in: Journal of Roman Studies 80 (1990), S. 244–250). Siehe auch weiter unten.
 6. Gegen eine Herkunft aus dem Kurialenstand argumentiert Kelly, Ammianus Marcellinus , S. 121f. Kelly nimmt eher eine Herkunft aus einer Familie mit militärischen oder administrativen Wurzeln an.
 7. Barnes etwa nimmt an, dass Ammianus auch die syrische Sprache beherrschte: Barnes, Ammianus , S. 60.
 8. Zur ersten Zeit als protector domesticus und zu Ursicinus' Patronage für den jungen Ammianus vgl. Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 74–77, und Rosen, Ammianus , S. 18f.
 9. Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 58.
 10. Julian war im Frühjahr 360 von seinen Truppen (wahrscheinlich in einem inszenierten Akt) zum Augustus akklamiert worden und hatte dann Ende 361, nach dem Tod des Constantius II. , die Alleinherrschaft angetreten. Näheres dazu siehe im Juliankapitel.
 11. Der Name (etwa: „Tatenbericht“) ist uns durch Priscian überliefert: Priscian, Gr. Lat. II. 487.
 12. ep. 1063, in der Edition Foersters.
 13. Rosen, Ammianus , S. 22, 26f., und Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 8f., 478f., nehmen an, dass Ammianus der Empfänger des Briefes war, dem widerspricht jedoch etwa Fornara, Studies in Ammianus Marcellinus I: The letter of Libanios and Ammianus' connections with Antiochia . Eine gute und knappe Zusammenfassung der bekannten Lebensumstände zu Ammianus bietet Seyfarth, Ammianus , S. 15–23. Sowohl Libanios als auch Priscian ist der Autor des Werks nur als Marcellinus bekannt.
 14. Allgemein zur Biographie vgl. auch Kelly, Ammianus Marcellinus , S. 104ff.
 15. Manche Forscher plädieren aber auch für eine spätere Datierung, siehe Rosen, Ammianus , S. 31–35.
 16. Barnes, Ammianus , S. 24ff.
 17. Das genos der Biografie hatte in der römischen Historiografie seit den Tagen Suetons derart an Einfluss gewonnen, dass sich auch Ammianus dem nicht ganz entziehen konnte. Die Geschehnisse am Kaiserhof stehen somit oft im Mittelpunkt der Handlung.
 18. Ronald Syme, Ammianus and the Historia Augusta , Oxford 1968, S. 94. Vgl. auch Manfred Fuhrmann , Rom in der Spätantike , 3. Aufl., Düsseldorf und Zürich 1998, S. 124.
 19. Eine recht detaillierte Inhaltsangabe, erstellt von Jan Willem Drijvers, findet sich im Ammianus Marcellinus Online Project ( Memento vom 9. Dezember 2006 im Internet Archive ) .
 20. Vgl. beispielsweise Robert Browning , History , in: The Cambridge History of Classical Literature. The Later Principate , hrsg. von PE Easterling ua, Cambridge 1982, S. 62f.; Syme, Ammianus and the Historia Augusta , S. 8f., Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 27ff. sowie Barnes, Ammianus , S. 27f. und 213ff.
 21. Zu den Quellen vgl. unter anderem den Überblick bei Rosen, Ammianus , S. 52ff. Des Weiteren siehe auch Matthews, The Roman Empire of Ammianus und Barnes, Ammianus (siehe dort das jeweilige Register) sowie Kelly, Ammianus Marcellinus , S. 222ff.
 22. Etwa hinsichtlich seiner Wiedergabe des Notenaustauschs mit Persien: Ammian 17,5, wenn hier als Quelle auch Mitglieder der Gesandtschaft in Frage kommen.
 23. Die Fragmente der griechischen Historiker , Nr. 238. Vgl. dazu Pawel Janiszewski: The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD. Warszawa 2006, S. 113–116; Klaus Rosen : Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser , Stuttgart 2006, S. 148f.
 24. Gegen Eunapios spricht eigentlich die Chronologie, vgl. aber Rosen, Ammianus , S. 66f. Unwahrscheinlich ist jedenfalls, dass Ammianus die Historien des Eunapios, die nur fragmentarisch erhalten sind, im zeitgeschichtlichen Teil ausgiebig benutzte, da Eunapios etwa für die Zeit Julians nur aus zweiter Hand berichtete.
 25. Michael Kulikowski: Marius Maximus in Ammianus and the Historia Augusta . In: Classical Quarterly 57 (2007), S. 244–256.
 26. Zu den Annalen des Nicomachus Flavianus vgl. vor allem Bruno Bleckmann: Bemerkungen zu den Annales des Nicomachus Flavianus , in: Historia 44 (1995), S. 83–99. Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 476f. (Anmerkung 6), ist hingegen wesentlich skeptischer bezüglich der Annahme, dass Nicomachus Flavianus die Kaiserzeit behandelt hat und Ammianus als wichtige Quelle gedient habe.
 27. David Rohrbacher, The sources for the lost books of Ammianus Marcellinus , in: Historia 55, 2006, S. 106–124.
 28. Walter Klein: Studien zu Ammianus Marcellinus . Leipzig 1914, S. 40: Wieweit sich jedoch Ammians Werk aus diesem erfragten Material zusammensetzt, ist im Einzelnen nicht mehr festzustellen, da sich Ammian nie auf seine Gewährsmänner beruft. […] Diese Täuschung vollständig zu machen ist ihm das Glück in geradezu wunderbarer Weise behilflich gewesen, da es seine schriftlichen Quellen bis auf wenige Reste hat untergehen lassen.
 29. Bruno Bleckmann: Vom Tsunami von 365 zum Mimas-Orakel: Ammianus Marcellinus als Zeithistoriker und die spätgriechische Tradition , in: J. den Boeft ua (Hrsg.): Ammianus after Julian , S. 7–31.
 30. Hanns Christof Brennecke: Christliche Quellen des Ammianus Marcellinus? In: Zeitschrift für Antikes Christentum 1, 1997, S. 226–250.
 31. Zu den enthaltenen Fehlern vgl. etwa Rosen, Ammianus , S. 69 f., hinsichtlich Arabia felix .
 32. Allgemein zu den Exkursen und der Bedeutungsvielfalt siehe nun Wiebke Vergin: Das Imperium Romanum und seine Gegenwelten . Berlin/Boston 2013; Rosen, Ammianus , S. 73ff., speziell S. 79ff. Zu den geographischen Exkursen: ebd., S. 69ff. Vgl. auch Matthews, The Roman Empire of Ammianus , passim (siehe Register S. 574). Speziell zum Persienexkurs (Ammian 23,6): F. Feraco, Ammiano Geografo. La digressione sulla Persia (23, 6) . Neapel 2004.
 33. So Seyfarth, Ammianus , S. 32
 34. Ammian 15,9,2
 35. Theodor Mommsen, Ammians Geographica , in: Hermes 16 (1881), S. 602–636.
 36. Vgl. etwa Ammian 15,9,1.
 37. Ammian 23,4. Vgl. dazu auch Daan den Hengst, Preparing the reader for war , in: Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 29ff.
 38. Ammian 14,6 sowie 28,4. Vgl. auch die längere Passage über den Rombesuch Constantius' II. bei Ammian 16,10 (dazu Richard Klein , Der Rombesuch des Kaisers Constantius II. im Jahre 357 , in: Richard Klein, Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur heidnischen und christlichen Spätantike ( Spudasmata 74), herausgegeben von Raban von Haehling und Klaus Scherberich , Hildesheim – Zürich – New York 1999, S. 50–71).
 39. Zu Rom im 4. Jahrhundert vgl. John P. Curran, Pagan City and Christian Capital: Rome in the fourth century , Oxford 2000; allgemein auch Fuhrmann, Rom in der Spätantike .
 40. Vgl. Gavin Kelly, The Old Rome and the New: Ammianus Marcellinus' Silences on Constantinople , in: Classical Quarterly 53, 2003, S. 588–607.
 41. Ammian 26,10,15–19.
 42. Vgl. dazu Gavin Kelly, Ammianus and the Great Tsunami , in: The Journal of Roman Studies 94 (2004), S. 141–167, speziell S. 161ff. Zusammenfassend siehe auch Kelly, Ammianus Marcellinus , S. 98f.
 43. Zu den möglichen Gründen dafür siehe Rosen, Ammianus , S. 74f. Vielleicht wollte Ammianus durch eine Straffung des Materials weniger angreifbar sein. Vgl. insgesamt dazu die knappe, aber informative Zusammenfassung von Jan Gerrit Post im Ammianus Marcellinus Online Project : Geographical digressions in Ammianus Marcellinus' History ( Memento vom 14. Juni 2007 im Internet Archive ).
 44. Vgl. aber David Rohrbacher, The sources for the lost books of Ammianus Marcellinus , in: Historia 55, 2006, S. 106–124.
 45. Barnes, Ammianus , S. 213ff.
 46. Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 27.
 47. Vgl. auch Brodka, Ammianus Marcellinus , S. 41ff.
 48. Megaera quaedam mortalis , Ammian 14,1,2. Zu Constantina bei Ammianus siehe Anja Wieber-Scariot, Zwischen Polemik und Panegyrik. Frauen des Kaiserhauses und Herrscherinnen des Ostens in den Res gestae des Ammianus Marcellinus , Diss., Trier 1999, die auch Eusebia , die Frau des Constantius, behandelt.
 49. Ammian 15,1,1; Übersetzung entnommen aus: Ammianus Marcellinus. Das römische Weltreich vor dem Untergang , übersetzt von Otto Veh, eingeleitet und erläutert von Gerhard Wirth, München – Zürich 1974, S. 49.
 50. Ammian 26,1,1f.; Übersetzung entnommen aus: Ammianus Marcellinus. Das römische Weltreich vor dem Untergang , übersetzt von Otto Veh, eingeleitet und erläutert von Gerhard Wirth, München – Zürich 1974, S. 500f.
 51. Vgl. Daniel den Hengst: Ammianus Marcellinus. In: The Oxford Dictionary of Late Antiquity . Band 1 (2018), hier S. 63.
 52. Rowland Smith, Telling Tales: Ammianus. Narrative of the Persian Campaign of Julian , in: Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 89–104. Vgl. auch den Eintrag in der Encyclopædia Iranica .
 53. Vgl. Michael Whitby, Images of Constantius , in: Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 77–88.
 54. Ammian 21,16,8 und 21,16,15f.
 55. Ammian 21,16,15.
 56. Ammian 21,16,1f.
 57. Vgl. die Rezension von Pedro Barcelós Constantius-Biografie durch Richard Klein in Plekos .
 58. Ammian 25,4,1; Übersetzung entnommen aus: Ammianus Marcellinus. Das römische Weltreich vor dem Untergang , übersetzt von Otto Veh, eingeleitet und erläutert von Gerhard Wirth, München – Zürich 1974, S. 471.
 59. Ammian 20,4.
 60. Vgl. dazu etwa die jüngste (und bis dato wohl umfassendste) Julianbiografie von Klaus Rosen: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser , Stuttgart 2006, S. 178ff.
 61. Rosen, Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser , S. 23.
 62. Ammian 25,3, wobei Ammianus wohl bewusst eine aemulatio (Nachahmung) des Tods Sokrates ' wählt.
 63. So genannter Hunnenexkurs , wobei Ammianus allerdings nur auf Quellen aus zweiter oder dritter Hand zurückgreifen konnte und auch manch topische Elemente in die Darstellung einfließen ließ.
 64. So genannte Romexkurse: Ammian 14,6 und 28,4. Vgl. auch Thomas Harrison, Templum mundi totius: Ammianus and a religious ideal of Rome , in: Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 178ff.
 65. Seyfarth, Ammianus , S. 35.
 66. Vgl. dazu nun Brodka, Ammianus Marcellinus , S. 32ff. Zusammenfassend siehe auch I. Kajanto, Fortuna , in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt , Bd. II.17.1, 1981, S. 502–558, hier S. 552f.; Thomas Harrison, Templum mundi totius: Ammianus and a religious ideal of Rome , in: Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 178ff., speziell S. 183ff. Allerdings dürfte Ammianus dies wohl vor allem aus stilistischen Gründen getan haben, wie auch der Zufall teils eine Rolle in seiner Darstellung spielt.
 67. Ammian 14,6,3. Vgl. auch Rosen, Ammianus , S. 112f.
 68. Vgl. dazu auch Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 472.
 69. Vgl. Rosen, Ammianus , S. 48–51.
 70. Vgl. auch Alan Cameron : Claudian . Oxford 1970, S. vif.
 71. Matthews, The Roman Empire of Ammianus , S. 32.
 72. Vgl. Petra Riedl: Faktoren des historischen Prozesses. Eine vergleichende Untersuchung zu Tacitus und Ammianus Marcellinus. Tübingen 2002, zusammenfassend S. 393 ff.
 73. Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur , Bd. 2, 3. Aufl. (als TB), München 2003, S. 1131f. Zu den stilistischen Besonderheiten vgl. auch die knappe Zusammenfassung bei Seyfarth, Ammianus , S. 33f.
 74. So Seyfarth, Ammianus , S. 28.
 75. Wittchow, Exemplarisches Erzählen bei Ammanius Marcellinus .
 76. Roger C. Blockley , Ammianus Marcellinus' use of exempla , in: Florilegium 13, 1994, S. 53–64, hier S. 61.
 77. Ammian 31,16,9. Vgl. auch Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur , Bd. 2, 3. Aufl. (als TB), München 2003, S. 1132f.
 78. Zu Ammianus' Menschenbild vgl. Rosen, Ammianus , S. 117ff.
 79. Vgl. Seyfarth, Ammianus , S. 32f.
 80. Kelly, Ammianus Marcellinus .
 81. Ammian 20,7,7ff.
 82. Barnes, Ammianus , S. 88.
 83. Teils neue Wege geht Jason P. Davies, Rome's Religious History: Livy, Tacitus and Ammianus on Their Gods , Cambridge 2004, S. 226ff.; nützlich ist der knappe Überblick von Bourke van Laëthem, Christianity In Ammianus Marcellinus ( Memento vom 31. Dezember 2006 im Internet Archive ) . Ältere Literatur bei Seyfarth, Ammianus , S. 38–40. Barnes' These, Ammianus sei als Christ erzogen worden und später ebenfalls vom „Glauben abgefallen“ [Barnes, Ammianus , S. 79ff., speziell S. 83ff.], mag die Forschungsdiskussion beleben, ist aber sicherlich diskussionswürdig und auch kaum zu beweisen.
 84. Alan Cameron: The Roman Friends of Ammianus , in: Journal of Roman Studies 54 (1964), S. 15–28. Vgl. dazu auch die Zusammenfassung von Rosen, Ammianus , S. 27ff.
 85. Vgl. Rosen, Ammianus , S. 167.
 86. Vgl. dazu auch Hermann Peter: Wahrheit und Kunst. Geschichtsschreibung und Plagiat im klassischen Altertum . Leipzig-Berlin 1911, S. 416ff.
 87. Zu Jovian vgl. etwa Gerhard Wirth , Jovian. Kaiser und Karikatur , in: Vivarium. Festschrift Theodor Klauser zum 90. Geburtstag ( Jahrbuch für Antike und Christentum , Ergänzungsband 11, 1984), S. 353–384.
 88. Edward Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire , Kap. 26 : It is not without the most sincere regret that I must now take leave of an accurate and faithful guide, who has composed the history of his own times without indulging the prejudices and passions which usually affect the mind of a contemporary. Ammianus Marcellinus, who terminates his useful work with the defeat and death of Valens, recommends the more glorious subject of the ensuing reign to the youthful vigour and eloquence of the rising generation.
 89. Vgl. Barnes, Ammianus , S. 66.
 90. AHM Jones, The Later Roman Empire , Bd. 1, ND Baltimore 1986, S. 116.
 91. Ronald Syme: Tacitus . Bd. 2, Oxford 1958, S. 503, Anmerkung 8: „ The heir of Tacitus, in every sense, is Ammianus “.
 92. Vgl. zur Kritik Barnes, Ammianus , S. 195ff.
 93. Barnes, Ammianus , S. 198.
 94. Arnaldo Momigliano, The Lonely Historian Ammianus Marcellinus , in: Ders., Essays in Ancient and Modern Historiography , Oxford 1977, S. 127–140.
 95. Vgl. die knappe Würdigung von Manfred Fuhrmann in Der Kleine Pauly (Bd. 1, Sp. 302–304); ähnlich Klaus Rosen im entsprechenden Artikel in Der Neue Pauly (Bd. 1, Sp. 596–598).
 96. Glen Bowersock ua: Late Antiquity. A guide to the postclassical World . Cambridge (Massachusetts) 1999, S. 293.
 97. Rosen, Ammianus , S. 5. Zur Würdigung Ammianus' und einer knappen Zusammenfassung der Forschung (bis 1979): ebd., S. 1ff.
 98. Mit der eventuellen Ausnahme des anonymen Autors der Historia Augusta , vgl. Syme, Ammianus and the Historia Augusta sowie Barnes, Ammianus , S. 30.
 99. Zusammenfassend Seyfarth, Ammianus , S. 40–46.
 100. a b Barbara Kuhn-Chen: Ammianus Marcellinus. In: Manfred Landfester (Hrsg.): Geschichte der antiken Texte. Autoren- und Werklexikon (= Der Neue Pauly . Supplemente. Band 2). Metzler, Stuttgart/Weimar 2007, ISBN 978-3-476-02030-7 , S. 35 f.
 101. Vgl. zur Überlieferung auch Rosen, Ammianus , S. 8ff.; zur Überlieferungsgeschichte siehe auch die Literaturhinweise bei Drijvers/Hunt, Interpreting Ammianus Marcellinus , S. 8ff.
 102. Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus , hrsg. von den Boeft ua