Arbejdsdeling

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Arbejdsdeling inden for en gruppe i stenalderen (maleri af Wiktor Wasnezow , 1800 -tallet )

Arbejdsdeling er et element af samarbejde og beskriver primært processen med at dele arbejdskraft mellem mennesker. I overført betydning anvendes udtrykket også på aktiviteter eller handlinger fra andre levende væsener eller systemer. Strukturer baseret på arbejdsfordelingen er for eksempel:

Arbejdsdelingen kræver koordinering . Arbejdsdeling forårsager afhængigheder (tab af uafhængighed) af de enkelte aktører . Arbejdsdeling skaber effektivitet .

Mindst to aktører er nødvendige for arbejdsfordelingen, for eksempel i yngelplejen af ​​den sorte kakadue . I menneskets industrisamfund er arbejdsdelingen gennem specialisering meget udtalt og diversificeres løbende. Der er i øjeblikket omkring 24.000 erhverv i Tyskland .

Udtrykets oprindelse

Adam Smith beskrev i det første kapitel i sit udgivne værk The Prosperity of Nations i 1776 udtrykket arbejdsdeling [1] . Han stod i spidsen for dette kapitel med Arbejdsdelingen og cirkulerede derved et slagord, der blev lige så vigtigt for økonomi og videnskab. Oversat betyder dette "Arbejdets opdeling". Ud fra dette, ordet "Arbeit-s -teilung" opstod i tysk gennem ord sammensætning . I grammatik omtales "s" som ledelementet .

Ordets oprindelse
 1. arbejde
  Germansk: arbaiþis , gotisk: arbaiþs , gammelhøjtysk: arapeit , mellemhøjtysk : arebeit , ‚Arbeit '= problemer, strabadser, lidelser, sandsynligvis almindelig oprindelse med Old Church Slavonic работа ( rabota :‚ Mühsal', ‚Sklaverei ')
 2. division
  Afledning af substantivet fra stammen af ​​verbet “divider” med derivatet (derivation morpheme) -ung

Betydninger: Nedbrydning eller opdeling af en enhed eller mængde i mindst to komponenter

Typer af arbejdsdeling

I forbindelse med Karl Bücher ( fremkomsten af ​​nationaløkonomien ) kan der skelnes mellem flere, normalt overlappende former for arbejdsdeling:

kønsfordeling af arbejdet
opdelingen af ​​forskellige opgaver mellem mænd og kvinder er en af ​​de ældste former for arbejdsdeling; fagforening finder sted for eksempel gennem gensidighed i familien; det er nogenlunde opdelingen mellem reproduktive opgaver, der ville blive tildelt kvinder og produktive opgaver, der ville blive tildelt mænd (jf. kønsrolle , forsørgermodel ).
Sprog træning
specialisering af producenter og produktionsfaciliteter i produktionen af ​​visse typer varer og tjenester . Smede og healere / shamaner har sandsynligvis været blandt de ældste erhverv; fagforeningen finder sted gennem handel (fx gennem rejser handel, på markeder, som byttehandel eller ved hjælp af penge) eller gennem centrale omfordeling ( omfordelende tribal økonomi , omfordelende palads økonomi ).
Professionel splittelse
den videre specialisering inden for eksisterende fag- eller handelsgrupper om underarter af varer og tjenester. B. til smede, kobbersmede, sværdfejere osv. Finder arbejdsforeningen fx sted på markeder via byttehandel.
Arbejdsopdeling (også operationel arbejdsdeling)
opdelingen af ​​en enkelt produktionsproces i forskellige delprocesser, der udføres inden for et enkelt produktionsanlæg af specialiserede arbejdere (se fremstilling ); arbejdsforeningen finder sted via den operationelle (finanspolitiske, iværksætter) procesorganisation; Der skelnes mellem typedeling - hvor hvert individ kun påtager sig en del af arbejdsprocesserne (som i Adam Smiths ”pin -eksempel”) - og mængdeinddeling - hvor alle deltagere udfører alle arbejdsprocesser, men ikke på alt arbejde genstande. Et eksempel er opdeling af arbejde efter alder , ofte i håndværksvirksomheder, når fysisk anstrengende dele tildeles de yngre.
Produktionsopdeling (også arbejdsdeling mellem virksomheder )
opdelingen af ​​en produktionsproces i forskellige delprocesser, der finder sted i forskellige (økonomisk uafhængige eller afhængige) produktionsfaciliteter; arbejdsforeningen foregår via den operationelle procesorganisation (se Oikos ) eller market swap .
regional arbejdsdeling
specialisering af de enkelte regioner i produktionen af ​​visse varer og tjenester; arbejdsmarkedet foreningen finder sted, for eksempel via langdistance- handel .
international arbejdsdeling
specialisering af de enkelte nationer i produktionen af ​​visse varer og tjenester; arbejderforeningen finder sted på udenrigshandel , z. B. tvangshandel (se kolonialisme ) eller frihandel .
national arbejdsdeling
der skelnes her
lodret specialisering
Her følger de specialiserede virksomheder hinanden (eksempel: råmaterialerne fra primærproduktion (landbrug og skovbrug) forarbejdes og forarbejdes ved produktion (industri og kunsthåndværk) til forbrug eller kapitalvarer, med servicevirksomheder imellem).
horisontal specialisering
betyder særlige økonomiske niveauer, hvor virksomhederne leverer forskellige tjenester på samme niveau (f.eks. i beklædningsindustrien undertøj, dametøj, børnesko).

Der er også følgende underinddelinger:

familiens arbejdsdeling
inden for et partnerskab eller en familie (se kompatibilitet mellem familie og arbejde ), med den egalitære arbejdsdeling, der angiver en symmetrisk opdeling af opgaver (se dobbeltleverandørmodel )
social arbejdsdeling
mellem mennesker, udvikling af individuelle erhverv ( social differentiering )
økonomisk arbejdsdeling
i primær-, sekundær- og tertiærsektoren ( erhvervslivet )
territorial arbejdsdeling
til rum med forskellige naturlige og / eller sociokulturelle forhold. Hvis hver region producerer det mest fordelagtige produkt for dem, kan effektiviteten øges og derved opnås større økonomisk vækst. For at øge produktiviteten kræves der imidlertid international (udenrigs) handel for at udveksle varer, varer og tjenester
biologisk arbejdsdeling
Differentiering inden for organismer og mellem organismer ( symbiose ). Dette er også kendt som funktionsfordelingen.

I ledelsesteori

I produktionsledelse som et underområde i ledelsesteorien skelnes der mellem den modale opdeling [2] af et værk, for eksempel efter mængde og type, blandt flere personer eller ressourcer. Følgelig skelnes der mellem mængden af ​​division og en Artteilung. [3] Ligeledes kan arbejdet også opdeles i forskellige faser, for eksempel i projektarbejde og også i produktionsarbejde i faser af planlægning, forberedelse og udførelse. [4]

I tilfælde af en mængdeopdeling opdeles arbejdet på en sådan måde, at hver person eller hver ressource udfører hele arbejdsprocessen på en delmængde. Målet er at fuldføre arbejdsordren på kortere tid gennem denne type division.

I tilfælde af artsopdeling er arbejdet opdelt på en sådan måde, at hver person eller hver ressource kun udfører en del af arbejdsprocessen ud fra det samlede beløb. Målet er at øge lydstyrken og også kvaliteten gennem specialisering.

Fasedelingen bidrager til, at den i henhold til de forskellige krav til kvalifikationen til planlægning og udførelse kan opdeles mellem personer og om nødvendigt omkostningscentre med forskellige specifikke omkostninger for arbejdsudførelsen.

Inden for samfundsvidenskab og økonomi

I økonomi forstås arbejdsdeling som enhver form for opdeling af den sociale produktion af varer i forskellige delprocesser, som derefter udføres af forskellige økonomiske enheder (producenter, produktionsfaciliteter, regioner). Enhver form for arbejdsdeling forudsætter en tilsvarende form for arbejdsforening, det vil sige den sociale organisation af koordineringen af ​​de forskellige delprocesser.

Platon

Platon forklarede allerede fremkomsten af ​​samfundet i hans Politeia ved, at mennesker har forskellige produktive evner og behov, og at de derfor bedst specialiserer sig i deres arbejde og udveksler arbejdsprodukterne med hinanden. [5]

Oplysningstidens økonomi: Montesquieu, Turgot, Quesnay

Tilsyneladende brugte Bernard Mandeville først udtrykket "arbejdsdeling" i sin bi -fabel i 1714 ( arbejdsdeling ). Når du har påtaget dig en opgave sædvanligvis, laver du næsten ingen fejl ved at gøre det.

Charles de Secondat, Baron de Montesquieupengeøkonomien som en væsentlig forudsætning for udveksling og dermed for arbejdsdeling, men var mere interesseret i samhørigheden end i dens differentiering. I sin model for magtadskillelse mellem den lovgivende, udøvende og retslige afdeling hænger han sammen med tanken om en arbejdsdeling.

For Turgot var det mangfoldigheden af ​​naturlige produkter, der satte skub i en cyklus af gensidig udveksling af uundværlige varer mellem bønderne og dermed dannede samfundets samlende bånd.

François Quesnay , opdageren af ​​den økonomiske cyklus, beskrev arbejdsfordelingen mellem de store sektorer inden for landbrug, manufakturer og handel, men tilskriver landbruget en produktiv rolle alene, da produkternes produkter næsten udelukkende blev forbrugt af adelen og præsterne .

Skotsk moralfilosofi: Adam Ferguson og Adam Smith

Den skotske moralfilosofi hænger sammen med Montesquieu og phaysiocrats som François Quesnay såvel som med David Humes tanker; For første gang er deres repræsentanter også interesseret i de sociale konsekvenser af arbejdsfordelingen og fremkomsten af ​​social lagdeling. Dette gælder især for Adam Ferguson , der ser arbejdsdeling som et middel til social og faglig differentiering. [6]

Adam Smith understregede, at arbejdsfordelingen ikke ødelægger samfundet, det ændrer kun kvaliteten og midlerne til indbyrdes afhængighed. Han var især interesseret i den teknisk medierede arbejdsdeling i virksomheden; men han rejste også implicit spørgsmålet om fremkomsten af ​​sociale klasser. For Adam Smith gav den oprindeligt rent økonomiske proces med arbejdsdeling nødvendigvis anledning til tre klasser (selvom han ikke brugte dette udtryk): grundejere, kapitalister og arbejdere, hver især karakteriseret ved deres indkomsttype (husleje, kapital gevinster og lønninger).

Ifølge Smith øger arbejdsdelingen produktiviteten af ​​arbejdet. Der er tre hovedårsager til dette:

 • Specialisering og dermed promovering af "hver enkelt arbejders større færdigheder"
 • Tidsbesparende
 • Teknisk fremgang

En forudsætning herfor er en menneskelig tendens til udveksling. Specialiseringen har den effekt, at aktører (mennesker, virksomheder, lande) koncentrerer sig om den del af hele produktionsprocessen, hvor de har komparative fordele. Hver skuespiller kan nu bruge den tid og kræfter, han måtte bruge på andre underaktiviteter udelukkende til de underaktiviteter, hvor han er særligt produktiv. Det gælder både national såvel som international arbejdsdeling ( jf. Teorien om komparative omkostningsfordele ifølge David Ricardo ).

Smith forklarede tidsbesparelserne i sit berømte pin -eksempel: [7]

En enkelt ufaglært kan kun lave et par stifter på en dag. Hvis arbejdet er opdelt i flere trin (trækker i ledningen, klemmer det, skærper det, sætter hovedet på det, pakker ...), kan fem arbejdere f.eks. Producere tusindvis af stifter på en dag.

Teknisk fremgang skyldes, at enkelte dele af en produktionsproces lettere kan forbedres. Ifølge dagens opfattelse er organisationen af ​​produktionen, der har ændret sig på grund af arbejdsfordelingen og den deraf følgende stigning i produktiviteten, allerede "tekniske fremskridt".

Arbejdsdeling kræver koordinering af økonomiske aktiviteter. De enkelte produktionsgrene er stærkt afhængige af hinanden og skal koordinere deres produktionsplaner. I en markedsøkonomi opfylder priskontrollerede markeder og organisationer (markedsteknisk og hierarkisk koordinering, se: Transaktionsomkostningsteori ) denne koordineringsfunktion.

Ifølge Adam Smith er specialisering begrænset af "markedets størrelse". [8] Dette udtryk kan anvendes på både efterspørgsel og udbudsside. På efterspørgselssiden er omfattende specialisering muligvis ikke nødvendig på små markeder, da yderligere produktion alligevel ikke kan sælges. På tilbudssiden kan specialisering begrænses af antallet af arbejdere.

Smith anerkender også nogle af farerne ved arbejdsfordelingen. Folk bliver dumme, hvis de kun laver en enkelt bevægelse igen og igen. Den faglige tilfredshed gennem en omfattende aktivitet gives ikke længere gennem enkle og ensformige bevægelser. Som modforanstaltning opfordrer han til forbedret træning. Det illustrerer også problemerne med mental specialisering, sådan som en filosof kan være så arrogant, at den ikke anerkender en lastbærer uden lighed.

Karl Marx

Karl Marx , teorier om merværdi , 1956

For Karl Marx er institutioner som arbejdsdeling, bytte og privat ejendom, kontrakt og marked gensidigt afhængige og skal i det mindste være rudimentære, for at et system med vareproduktion overhovedet kan komme i gang. [9] Udgangspunktet for arbejdsdelingen er naturligt (f.eks. På grund af kønsforskelle), men det bliver en social arbejdsdeling ved omdannelse af arbejdsproduktet til en vare, som igen gør det muligt for kapitalisten at have ubegrænset adgang at arbejde i virksomheden.

”I helheden af ​​forskellige brugsværdier eller råvarer fremstår der en helhed af lige så varieret, alt efter slægt, art, familie, underarter, forskellige forskellige nyttige arbejdskraft - en social arbejdsdeling. Det er betingelsen for eksistens af råvareproduktion, selvom vareproduktion ikke er omvendt betingelsen for eksistens for den sociale arbejdsdeling. I det gamle indiske samfund er arbejdet socialt opdelt, uden at produkterne bliver varer. Eller et nærmere eksempel på hver fabrik er arbejdet systematisk opdelt, men denne opdeling formidles ikke af, at arbejderne bytter deres individuelle produkter. Kun produkter af uafhængigt og gensidigt uafhængigt privat arbejde står over for hinanden som varer. "

- Karl Marx [10]

Den markedsbaserede udveksling skaber koordinering af det private arbejde i samfundet som helhed og reducerer dets konkrete former til "abstrakt arbejde" og dermed varernes udvekslingsværdi til deres sociale værdi, hvilket repræsenterer den socialt nødvendige arbejdstid. [11]

Baseret på denne teoretiske indsigt kritiserer Marx Adam Smith (1723–1790) for at overse det private værks sociale karakter:

"Vægten ligger her på den ændring, der er skabt ved" arbejdsdeling ", nemlig at rigdom ikke længere består i produktet af eget arbejde, men i mængden af ​​eksternt arbejde, der styrer dette produkt, det sociale arbejde, det kan købe hvilken mængde der bestemmes af mængden af ​​arbejde indeholdt i sig selv. Faktisk er det kun begrebet udvekslingsværdi, der er indeholdt her, nemlig at mit arbejde kun bestemmer min rigdom som et socialt værk og derfor dets produkt som en kommando over lige meget socialt arbejde. Vægten her er på at ligestille “mit” arbejde og “udenlandsk” arbejde, frembragt ved arbejdsdeling og udveksling af værdi, med andre ord socialt arbejde (at ”mit” arbejde eller arbejdet i mine varer allerede bestemmer ”socialt” og ændrer karakter væsentligt, Adamen undslipper). "

- Karl Marx [12]

Arbejdsdelingen, der gør producentens arbejde lige så ensidig som hans behov mangefacetteret, omdanner arbejdets produkt til varer og kræver derfor, at de omdannes til penge. [13] "Social magt bliver den private persons private magt." [14]

En økonomi baseret på arbejdsfordelingen er en økonomi, hvor alle koncentrerer sig og specialiserer sig inden for bestemte arbejdsområder i deres arbejde, men kun er begrænsede og ineffektive i andre. På de arbejdsområder, hvor en person har specialiseret sig, er personen imidlertid produktiv i højere grad. For Marx fører især den kapitalistiske produktionsmåde, hvor lønafhængigt arbejde er imod kapital og udnyttes i dette klasseforhold, til producentens fremmedgørelse fra sit produkt. Marx så også kritisk på opdelingen i stadig mere specialiserede arbejdstrin. [15] Arbejderen er fremmedgjort fra produktet af sit arbejde og udsættes generelt for umenneskelige arbejdsforhold. Derudover reducerer den øgede brug af ufaglært arbejdskraft den enkelte arbejdstagers betydning. I de tidligere produktionsmetoder for de uafhængige håndværkere havde hver enkelt producent en særlig betydning på grund af de færdigheder, han havde lært gennem årene. Dette forsvinder med stigende specialisering. Den enkelte arbejder er bare en lille tandhjul i det store system - eller et organ . Kapitalejeren kan generere mere overskud fra sit produkt takket være de reducerede lønomkostninger. Produktets merværdi stiger, medarbejderens magt falder, og udnyttelsen kan stige.

Herbert Spencer

Herbert Spencer analyserede arbejdsfordelingen i afhandlingen Specialisering af funktioner og arbejdsdeling ud fra værket 'Principper for sociologi' (fra 1877) som et naturligt resultat af social udvikling og regionale forskelle.

Rodbertus

Fra et statsperspektiv introducerede Johann Karl Rodbertus aspektet ved produktets opdeling som en væsentlig konsekvens af den sociale arbejdsdeling. ”Endelig er det i statsøkonomien ikke stigningen i produktionen, stigningen i national rigdom, der sådan set udgør den anden væsentlige halvdel af konceptet, men fordelingen af ​​produktet produceret af kollektivt arbejde. Arbejdsdelingen kunne lige så godt kaldes opdeling af det, der er udarbejdet, for dette begreb er kun den nødvendige tilføjelse til det førstnævnte. " [16]

Gustav von Schmoller

Gustav von Schmoller vendte sig til emnet arbejdsdeling i to essays. [17] [18] Efter hans død dukkede værket op Det sociale spørgsmål - klassedannelse, arbejdernes spørgsmål, klassekamp . Ud over en historisk differentieret præsentation af arbejdsdelingens udvikling, indeholder den udsagn for første gang, der angiver en slags grundlæggende levebrød som en forudsætning:

"Men hovedsageligt, hvis en fuld arbejdsdeling skal finde sted et sted, skal sociale institutioner sørge for vedligeholdelse, mad, tøj og bolig for dem, der afsætter al deres arbejde til andre."

Karl bøger

Karl Bücher var den første til at udvikle en typologi med forskellige former for arbejdsnedbrydning og integration. Han skelner mellem

 • Arbejdsnedbrud
 • Skift i arbejdet fra mennesker til maskiner
 • Produktionsopdeling: varerne passerer gennem forskellige anlæg
 • Arbejdsforening af flere aktiviteter i en hånd eller i en maskine
 • Arbejdsgruppe (i moderne udtryk: "teamwork")
 • Kædearbejde gennem en fælles rytme
 • Arbejdskombination af separate aktiviteter, der ikke kan bringes sammen (f.eks. Smed og bælge, senere kaldet "struktureret samarbejde")

Emile Durkheim

I sit værk De la division du travail social (1893) beskrev Émile Durkheim i en befolknings volumen og tæthed de årsagsfaktorer, der driver overgangen fra en simpel samfundstype, der er kendetegnet ved "mekanisk solidaritet", til en kompleks type Skab et samfund, der er præget af "organisk solidaritet". Grundlaget herfor er arbejdsfordelingen, som garanterer individers uafhængighed i tilfælde af øget indbyrdes afhængighed eller gensidig afhængighed og dermed styrker den sociale samhørighed i det pågældende samfund. [19]

Georg SImmel

Samtidig, men ikke direkte, beskæftigede Georg Simmel sig med emnet arbejdsdeling i sin sociologiske debut On sociale differentiering (1890).

Fælles for alle tre værker er det væsentlige mål om at løse modsætningen mellem stigende individualisering og den kollektive samhørighed i samfundet. Derudover bruger hver forfatter en konceptuel opdelingsmodel som grundlag, hvor en homogen helhed udvikler sig over en periode til en heterogen samling af individuelle dele, som igen danner en (højere) helhed. Forskellene begynder med tildelingen af ​​denne enkle model: Denne helhed kan være mængden af ​​mulige aktiviteter til bevarelse af samfundet (Spencer), mængden af ​​alle tidligere eksisterende aktiviteter (Durkheim) eller mængden af ​​interesser og ideer for et individ ( Simmel).

Gary Becker, Kevin M. Murphy

Ifølge Gary Becker og Kevin M. Murphy (1992) går stigende specialisering hånd i hånd med en uforholdsmæssig stigning i koordineringsomkostningerne. Som følge heraf er der grænser for specialisering, der skyldes kontrol af specialiserede arbejderes aktiviteter. I mange sammenhænge kan denne grund meget vel være vigtigere end "markedets størrelse". Fremgangsmåden giver også en forklaring på organisationen af ​​virksomheder og brancher: Når markedskoordination er billigere, specialiserer virksomheder sig i visse opgaver. I det modsatte tilfælde ville arbejdere inden for en virksomhed specialisere sig. Da transportomkostninger kan spille en stor rolle i koordineringsomkostningerne mellem virksomheder, forklarer denne tilgang f.eks., Hvorfor der kan findes flere specialiserede virksomheder i større byer, eller hvorfor bestemte industrier er koncentreret de samme steder.

Sammenligning af teori

Formålet med opdeling

Baseret på ideen om deling, der er fælles for alle forfattere, vil de enkelte aspekter af denne opdeling blive overvejet i det følgende for at identificere de forskellige facetter af de undersøgte udtryk arbejdsdeling , specialisering af funktioner (Spencer), division du travail social (Durkheim) og social differentiering (Simmel).

Den klareste erklæring om genstanden for opdeling findes i Herbert Spencer . Specialisering af funktioner refererer til alle aktiviteter eller deres dele, der er nødvendige eller vigtige for et samfunds fortsatte eksistens (disse er aktiviteter fra regering, militær, præster, administration og industri). Arbejdsfordelingen begrænser i henhold til hans tids generelle opfattelse Spencer til den del af specialiseringen af ​​funktioner, der direkte eller indirekte tjener opfyldelsen af ​​materielle ønsker eller produktion af materielle ressourcer til opfyldelse af åndelige ønsker. Arbejdsdelingen omfatter også det intellektuelle arbejde, der regulerer en produktionsproces. Georg Simmels arbejdsdeling, der sjældent bruges, synes også at være rettet mod aktiviteter. Det har en lignende eller identisk betegnelse med differentiering af arbejde. Det opdeler relaterede opgaver for en professionel aktivitet, så det svarer højst til specialiseringen af ​​funktioner , hvis man vil se erhvervet som et bidrag til et samfunds fortsatte eksistens og forstå opgaven i form af en aktivitet, der finder sted i nær fremtid.

Differentiering går langt ud over dette område og betyder i første omgang ulighed, så arbejdsdeling i sidste ende er en mulig konkretisering af differentiering. Så differentieringsobjektet er ubestemt. Social differentiering er klart knyttet til udviklingsprocessen fra en homogen gruppe mennesker til en heterogen, men også her beskriver den kun direkte en forskel. Der findes jo en slags opdeling i personlighedsdifferentiering, der går hånd i hånd med social differentiering . Fordi dette kun kan tolkes meningsfuldt som forskellen i en persons interesser og dermed opdelingen, opdelingen af ​​en persons interesser i forskellige dele. Disse dele er denne persons tilknytning til forskellige grupper (cirkler), som beskriver personligheden som et unikt skæringspunkt mellem denne mængde i en lang række eksisterende cirkler.

Émile Durkheim fortæller sin division du travail social til arbejde og funktion. Da arbejdsfordelingen er "et resultat af kampen for livet", er de tilgængelige aktiviteter rettet mod erhvervelse af knappe varer eller dem, der er blevet knappe på grund af mange menneskelige konkurrenter. Da disse varer kan være både åndelige og materielle, er en sammenligning med specialisering af funktioner og arbejdsdeling mulig. En forskel i forhold til førstnævnte ligger i de aktiviteter, der er nødvendige for samfundets fortsatte eksistens, men som ikke skaffer (i hvert fald ikke udførligt konstruerede) knappe varer.

Eksempler på disse aktiviteter er at stemme på et parti, få information fra medierne eller (moralsk) udveksling med andre mennesker. Selvom disse aktiviteter opfylder agentens behov, er de tilgængelige uden begrænsninger, især uanset hvor mange andre mennesker der udfører den samme aktivitet. Et samfund uden vælgerdeltagelse eller kommunikation om sociale spørgsmål kunne dog næppe fortsætte (også i Durkheims forstand). Hvis man ønsker at knytte "professionelle aktiviteter" mindre til et "kald" og mere til lønearbejde , er arbejdsdelingen så at sige den "laveste fællesnævner" af de termer, der diskuteres her.

Opdelingens komplementaritet

Et af Durkheims hovedpunkter for kritik af Herbert Spencers arbejde er manglende overholdelse af aftalen og dermed det tidligere nødvendige moralske bånd mellem de mennesker, der deler værket op. Denne kritik er baseret på "arten" af division du travail social, som kræver "en funktion skal opdeles i to nøjagtigt komplementære funktioner". Dette er en overdreven begrænsning af begrebet opdeling, hvis man vil gøre retfærdighed over for Spencers bemærkninger, fordi han også betragter en uafhængig `` opdeling '' (hvis man stadig vil kalde det sådan), som det ville være muligt, for eksempel mellem forskellige regioner samt en gensidigt understøttende opdeling svarende til en symbiose, som kan indeholde overlapninger såvel som helt forskellige dele. So kann, um diese Unterschiede durch Beispiele plastischer zu machen, ein Bauer seine Feldarbeit in Säen und Ernten komplementär teilen. Er kann aber auch mit einem Nachbarn zusammenarbeiten, schwerpunktmäßig Ackerbau betreiben und seine Viehzucht stark einschränken, während sich sein Nachbar umgekehrt verhält, was einer überlappenden Teilung gleichkäme. Schließlich könnten Fischer und Bauer ohne sie verbindenden Handel oder gegenseitige Kenntnis nebeneinander existieren, so dass, gemessen an den denkbaren Möglichkeiten der Lebensmittelversorgung einer Gesellschaft, eine völlig unabhängige Teilung festzustellen ist. Die Kritik Durkheims ist nur im Falle einer komplementären Teilung tragfähig. Es ist ein beachtlicher Unterschied zwischen „division du travail social“ und specialisation of functions beziehungsweise division of labour festzustellen.

Die Differenzierung der Persönlichkeit kann, nehmen wir als Basis das im vorigen Kapitel konstatierte Teilungsobjekt, alle drei der oben entworfenen Teilungsformen annehmen. Die Arbeitsteilung hingegen tritt durch den starken Bezug auf Lohnarbeit häufig als von einem Leitenden geplant auf und ist daher oft komplementär angelegt, erscheint aber auch überlagernd. Wichtig ist Simmel aber gerade die Verbindung zwischen den einzelnen Tätigkeitsbereichen, so dass eine unabhängige Teilung zwar durch die Formulierungen nicht ausgeschlossen werden kann, aber zumindest kaum von ihm berücksichtigt wird. Durch diese Verbindung nämlich kommen die für ihn interessanteren Folgen der Arbeitsteilung zustande: Dass der Mensch einen anderen Menschen mit gleichem Beruf , aber anderen Interessen hat (oder umgekehrt), und so die sachlichen Zusammenhänge von den schematischen Gleichheiten zu unterscheiden lernt und darüber das abstraktere Gemeinsame erkennt.

Die von der Teilung Betroffenen

Die eben angesprochene Folge der Arbeitsteilung bei Simmel ist nur zu finden, wenn zwei verschiedene Personen oder Gruppen die getrennten Teile der Arbeit ausführen, die Teilarbeiten also parallel ausgeführt werden können. Aus ähnlichem Grunde ist auch die Form der Teilung, bei der eine Tätigkeit nur räumlich und/oder zeitlich geteilt wird und trotzdem von einer Person oder einer Gruppe (ohne Spezialisierung ihrer Mitglieder) durchgeführt wird, für Durkheim uninteressant und wird nicht berücksichtigt. Denn in diesem Fall kann die Entstehung von Solidarität zwischen verschiedenen Personen nicht gefolgert werden. So findet diese Möglichkeit nur bei Spencer eine (explizite) Erwähnung zumindest für die serielle division of labour von einer Einzelperson.

Unbeachtet bleibt die Frage nach der Austauschbarkeit der Beteiligten der Teilung bei Spencer in den behandelten Kapiteln, denn diese scheint parallel mit der allgemeinen Teilungsentwicklung zu steigen. Zwar behandelt er die Freiheiten des Lohnarbeitsverhältnisses, aber der Gedanke, dass eine Aufsplitterung komplexerer Tätigkeiten nicht nur Raum für eine Spezialisierung der an der Teilung beteiligten Personen ermöglicht, sondern umgekehrt auch die verbleibenden Teile so einfach machen kann, dass prinzipiell jeder Mensch ohne besondere Qualifikationen diese Teiltätigkeiten ausführen kann, findet sich bei Spencer nicht.

Auch Durkheim beschäftigt sich nicht mit diesem Themenbereich. So findet sich in der Sekundärliteratur eine Charakterisierung der 'segmentären', also in Durkheims Klassifizierung primitiven, wenig entwickelten Gesellschaft der folgenden Art: "Von den meisten Individuen wird erwartet, dass sie jede Aufgabe erfüllen können, sie müssen, was die Funktionserfüllung betrifft, fast austauschbar sein, und besitzen in diesem Sinne aus gesellschaftlicher Perspektive keine 'Individualität'." Letztere entsteht bei Durkheim gerade durch die division du travail social, was aber eine solche Spezialisierung der Arbeitsanbieter voraussetzt, dass sie ihrerseits eben deutlich weniger austauschbar sind als zuvor (Diese Entwicklung ist nach Durkheim auch durch die Konkurrenz der Arbeitsanbieter verursacht). Betrachtet man aber zumindest den Teil der Arbeitsteilung, der zur Steigerung der Produktivität von Arbeitgebenden bewusst geplant ist, so sind viele dieser Teilarbeiten so unpersönlich und unqualifiziert, dass die angestellten Menschen in hohem Maße austauschbar sind und keine oder kaum besondere Qualitäten vorweisen können. Dann ist aber nicht einsehbar, warum eine Solidarität zwischen diesen Personen entstehen sollte, da jeder ihre Aufgaben übernehmen könnte und somit keiner von ihnen abhängig ist. Auch ist dieser Aspekt nicht als Anomalie an den Rand zu stellen, da selbst in einer nur auf freiwilliger Berufswahl und natürlich gewachsener division du travail social beruhenden Gesellschaft stets unqualifizierte und damit personell austauschbare Arbeiten anfallen. Diese werden dann nicht aus Interesse, Veranlagung oder Fähigkeiten angenommen, sondern aus Mangel an anderen Arbeitsmöglichkeiten.

Deutlich geht Simmel auf diesen Punkt, wenn auch in allgemeinerer Form, ein. Er sieht die Objektivierung der sozialen Beziehungen in Einklang mit einer steigenden individuellen Freiheit wachsen, da die Verpflichtungen nicht mehr gegenüber einer konkreten Person, sondern nur noch gegenüber einer Position bestehen. Diese Entwicklung hat ihre Grenzen, da die anderen "zunächst doch da sein und empfunden werden [müssen], damit sie einem gleichgültig sein können. […] Die Ursache wie die Wirkung derartiger objektiver Abhängigkeiten, bei denen das Subjekt als solches frei ist, liegt in der Auswechselbarkeit der Personen: in dem freiwilligen oder durch die Struktur des Verhältnisses bewirkten Wechsel der Subjekte offenbart sich jene Gleichgültigkeit des subjektiven Momentes der Abhängigkeit, die das Gefühl der Freiheit trägt." Bezogen auf die Arbeitsteilung hieße das, dass nur die Positionen oder Posten, denen die Teile der Arbeit zugeordnet sind, voneinander abhängig sind, nicht aber die diese besitzenden Individuen. Nun schafft das Bewusstsein der Individuen über die Abhängigkeiten ihrer Posten das Gefühl, von allen anderen Individuen abhängig zu sein, da potentiell jeder andere einen solchen Posten erhalten könnte, und somit eine indirekte Abhängigkeit vorhanden wäre. Dabei ist allerdings, und insofern trifft meine oben geäußerte Kritik auch auf Simmel zu, nicht der unterschiedliche Grad der Austauschbarkeit, abhängig von der Tätigkeit und den dazu nötigen Qualifikationen, berücksichtigt, der eben nicht eine Abhängigkeit des Einzelnen von allen gleichermaßen, sondern eine mit der Qualifikation des Postens steigende Abhängigkeit erzeugt.

Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob eine Person an mehreren Teilungsprozessen beteiligt sein kann. So scheint es für Spencer selbstverständlich zu sein, dass jede Person nur einen Tätigkeitsteil oder Beruf ausüben kann. Dem widerspricht Simmel, der gerade in der Vielfalt der Kreise, an denen dieselbe Person beteiligt ist, eine wesentliche Entwicklung feststellt (dabei wird in Beispielen deutlich, dass auch unterschiedliche Tätigkeiten und Berufe mit der Mitgliedschaft in solchen Kreisen verbunden sein können). Die Ausführungen Durkheims lassen beide Möglichkeiten zu. Anders als Simmel beachtet Durkheim jedoch die aus mehreren Tätigkeiten bei einer Person möglicherweise entstehenden Konflikte nicht.

Offene Probleme

Durch Arbeitsteilung entstehen einerseits Probleme bei der Koordination , etwa Probleme bei der Suche oder Bereitstellung, andererseits Probleme bei der Motivation , etwa Problemen der Spezifität und Abhängigkeit oder Messung und Bewertung . Der Gewinn durch die Arbeitsteilung wird durch den Aufwand der Koordinierung geschmälert. Das bedeutet, ein Gewinn durch mehr Arbeitsteilung muss den Koordinationsaufwand übersteigen.

Als Lösungen sind Institutionen geeignet, mit denen sich in der Soziologie die Wirtschaftssoziologie und in der Volkswirtschaftslehre , insbesondere die Neue Institutionenökonomik befasst.

Weitere Fragen ergeben sich, wenn Arbeitsteilung als eine Form von diskriminierender Hierarchie auftritt.

Von feministischer Seite wird die geschlechterhierarchische Arbeitsteilung, die Frauen die Haushaltsarbeit (reproduktive Arbeit: Hausarbeit und Sorgearbeit ) zuschreibt, kritisiert. Diese kulturelle und institutionalisierte Arbeitsteilung führe zur Schlechterstellung auf dem Erwerbsarbeitsmarkt und zur Ungleichverteilung der Last der Arbeit insgesamt.

Aufgezeigt werden auch rassistische Diskriminierungen, die dazu führen, dass Einwanderern und Farbigen der Zugang zu höher bezahlten, besser qualifizierten Arbeitsplätzen versperrt wird.

Das Modell der Ricardo-Modell der komparativen Kostenvorteile zeigt, dass internationale Arbeitsteilung zu Wohlstandsgewinnen für alle Beteiligten führen kann, wobei die Annahmen des Modells Gegenstand der Kritik sind.

Gelegentlich wird eine Abkehr vom Taylorismus diskutiert. Seit den späten 1990er Jahren wird jedoch zunehmend eine Tendenz zur Re-Taylorisierung beobachtet, etwa durch wieder zunehmende Arbeitszerlegung und Standardisierung. [20]

Siehe auch

Literatur

 • Michael Tomasello : Warum wir kooperieren. Suhrkamp Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-518-26036-4 , (Originaltitel: Why We Cooperate ).
 • Joachim Bauer : Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur aus kooperieren. Hoffmann und Campe, 2006, ISBN 3-455-50017-X .
 • Adam Smith : An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 1776. Vol. I & II, 1981; s:en:The Wealth of Nations/Book I/Chapter 1 auf dt.: Wohlstand der Nationen. 1974.
 • Charles Babbage : Die Ökonomie der Maschine. (1832). Kulturverlag Kadmos, Berlin 1999.
 • Karl Marx , Friedrich Engels : Die deutsche Ideologie. (1846). In: Marx-Engels-Werke. Band 3, Dietz-Verlag, Berlin 1959, S. 9–77.
 • Karl Marx: Das Kapital. 1867. (= MEW . 23. Band 1). Dietz Verlag, Berlin 1962.
 • Émile Durkheim : Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. (1893). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1977/1988.
 • H. May: Arbeitsteilung als Entfremdungssituation in der Industriegesellschaft von Emile Durkheim bis heute . Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1985.
 • K. Düll, B. Lutz: Technikentwicklung und Arbeitsteilung im internationalen Vergleich . Campus-Verlag, Frankfurt am Main/New York 1989, ISBN 3-593-34095-X .
 • H. Grassl: Strukturwandel der Arbeitsteilung. Globalisierung, Tertiarisierung und Feminisierung der Wohlfahrtsproduktion . Universitätsverlag, Konstanz 2000, ISBN 3-87940-720-7 .
 • N. Müller: Reglementierte Kreativität. Arbeitsteilung und Eigentum im computerisierten Kapitalismus . edition sigma, Berlin 2010, ISBN 978-3-8360-3571-2 .
 • Frigga Haug : Arbeitsteilung. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus . Band 1, Argument-Verlag, Hamburg 1994, Sp. 562–582.
 • Volker Storch, Ulrich Welsch: Arbeitsteilung. In: Kurzes Lehrbuch der Zoologie. Springer Spektrum, 2004, ISBN 3-8274-2967-6 , S. 152–154.

Einzelnachweise

 1. The Wealth of Nations/Book I/Chapter 1 . In: Wikisource englisch.
 2. Modus und Ausdruck ( Memento vom 28. Juni 2011 im Internet Archive ) (PDF; 165 kB)
 3. REFA Bundesverband e. V. (Hrsg.): Ausgewählte Methoden zur Prozessorientierten Arbeitsorganisation. REFA, Darmstadt 2002 (REFA-Bestell-Nr. 198213). S. 40.
 4. Erfolgreiche Projekte (PDF; 841 kB).
 5. Plato: The Republic , translated by HDP Lee (Penguin Books, London 1955), Part II, §§ 1–2, pp. 102-8 (Book II, 369-73); zit. nach: JH Abraham: The Origins and Growth of Sociology . Penguin Books, London 1973, S. 31ff.
 6. Adam Ferguson: Essay on the Historiy of Cicil Society , 1767.
 7. Adam Smith: Der Wohlstand der Nationen . Hrg. von Horst Claus Recktenwald. Deutscher Taschenbuch Verlag 5. Aufl. 1990. ISBN 3-423-02208-6 , S. 9ff.
 8. Ausmaß des Marktes
 9. Istvan Meszaros: Marx's Theory of Alienation . London 1970, S. 79f.
 10. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie . Erster Band. Dietz Verlag, Berlin 1969, (MEW 23) S. 56f.
 11. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie . Erster Band. Dietz Verlag, Berlin 1969, (MEW 23) S. 52f.
 12. Theorien über den Mehrwert. Erster Teil. (MEW 26.1) Dietz Verlag, Berlin 1985, S. 46f.
 13. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie . Erster Band. Dietz Verlag, Berlin 1969, (MEW 23) S. 120f.
 14. Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie . Erster Band. Dietz Verlag, Berlin 1969, (MEW 23) S. 146.
 15. Kritik der politischen Ökonomie ( Memento vom 30. August 2010 im Internet Archive ).
 16. Aus dem literarischen Nachlass. Das Kapital. Vierter socialer Brief an von Kirchmann. Erschienen 1884.
 17. Gustav Schmoller: Die Thatsachen der Arbeitsteilung. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 1889. S. 1003–1074.
 18. Gustav Schmoller: Das Wesen der Arbeitsteilung und der socialen Klassenbildung. In: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich 1890. S. 48.
 19. JH Abraham: The Origins and Growth of Sociology. Penguin Books 1973, S. 98.
 20. Die Monotonie kehrt zurück in die Fabriken. (PDF; 59 kB) Böcklerimpuls 20/2009.