Dette er en fremragende vare.
Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

Akkadisk sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Akkadisk

Talt ind

tidligere i Mesopotamien , Syrien
højttaler ingen ( uddødt sprog )
Sproglig
klassifikation
Sprogkoder
ISO 639-1

-

ISO 639-2

batteri

ISO 639-3

batteri

Akkadisk ( akkadû , 𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u 2 ; Logogram: 𒌵𒆠 URI KI ) [1] [2] er et uddødt semitisk sprog, der var stærkt påvirket af sumerisk . Det blev brugt i Mesopotamien og i nutidens Syrien indtil det første århundrede e.Kr., i de sidste århundreder af dets anvendelse blev det i stigende grad fortrængt af arameisk og fungerede i sidste ende kun som et skriftligt og videnskabeligt sprog. Navnet stammer fra navnet på byen Akkad . Akkadisk var sammen med arameisk det nationale og officielle sprog i Mesopotamien og til tider sproget for international korrespondance i Mellemøsten til Egypten. Hendes to hoveddialekter var babylonisk og assyrisk. De fleste forskere anser Eblaite for at være den nærmeste slægtning til akkadisk.

Udvidelse af kejserdømmet Sargon i Akkad omkring 2300 f.Kr. Chr. [3]

klassifikation

Sammen med de andre semitiske sprog tilhører akkadisk de afro-asiatiske sprog , en sprogfamilie, der er hjemmehørende i Mellemøsten og Nordafrika.

Akkadisk danner sin egen " østlige semitiske " undergruppe inden for de semitiske sprog. Det adskiller sig fra nordvestlige og sydsemitiske sprog ved ordrækkefølge subjekt-objekt-verb (SOV), mens de to andre grene for det meste bruger et verb-subjekt-objekt eller emne-verb-objekt- position. Denne ordfølge går tilbage til indflydelsen fra sumerisk, som også har en SOV -position.

Derudover er akkadisk det eneste semitiske sprog, der bruger præpositionerne ina ( lokativ , dvs. tysk på, en, at, med) og ana ( dativ - allativ , dvs. tysk for, til, efter). Mange nabostillede nordvestlige semitiske sprog, såsom arabisk og arameisk , har i stedet bi / bə (lokativ) eller li / lə (dativ). Oprindelsen af ​​de akkadiske stedforord er uklar.

I modsætning til de fleste andre semitiske sprog har akkadisk kun en frikativ , nemlig [⁠ x ⁠]. Det har mistet både stød og svælg frikativer typisk for resten af semitiske sprog. Akkadianernes sibilanter ( sibilanter ) var udelukkende affrikater i det mindste indtil den gamle babyloniske periode (ca. 1800 -tallet f.Kr.).

Historie og skrift

skrivning

Kileskrift (neo-assyrisk karakterform)
(1 = ordtegn (WZ) "mix" / stavelse (SZ) ḫi ,
2 = WZ "Wassergraben",
3 = SZ ,
4 = SZ aḫ, eḫ, iḫ, uḫ ,
5 = SZ kom ,
6 = SZ im ,
7 = SZ bir )

Gammel akkadisk har været på lertavler siden omkring 2600 f.Kr. Chr. Afleveret. Det blev skrevet med kileskriftet vedtaget fra sumererne . I modsætning til sumerisk blev det imidlertid udviklet til et fuldt udviklet pensum på akkadisk. Logogramtegnet for denne skrifttype indtog et bagsæde. Ikke desto mindre blev de tilsvarende logogrammer stadig brugt, især for meget ofte anvendte ord som "Gud", "Tempel" og andre. Så karakteren AN kan f.eks. B. på den ene side stå som et logogram for "Gud", på den anden side betegne guden An og kan også bruges som stavelse for stavelsen -an . Derudover bruges det samme symbol som en bestemmelse for gudenavne.

Eksempel 4 i figuren til højre viser en anden egenskab ved det akkadiske kileskriftssystem. Mange stavelsestegn har ikke en klar lydværdi. Nogle, som f.eks B. AḪ , differentier ikke deres stavelsesvokal . Der er heller ingen klar opgave i den anden retning. Stavelsen -ša- repræsenteres f.eks. Med karakteren ŠA , men også med karakteren NÍĜ , ofte endda skiftevis inden for en tekst.

Sprogudvikling

Gammel akkadisk, som blev brugt indtil slutningen af ​​det tredje årtusinde f.Kr., adskiller sig fra både babylonisk og assyrisk og er blevet fortrængt af disse dialekter. Allerede i det 21. århundrede f.Kr. F.Kr. kunne disse to senere hoveddialekter klart skelnes. Gammel babylonisk er ligesom mariotikken, som er nært beslægtet med det, betydeligt mere innovativ end den noget arkaiske gamle assyriske og den sprogligt og geografisk mere fjerne eblaite . På gammelt babylonisk for eksempel findes formen lu-prus (jeg vil bestemme) for første gang i stedet for den ældre la-prus . Ikke desto mindre har Assyrian også udviklet sine egne innovationer, som f.eks B. "assyrisk vokalharmoni", som dog ikke kan sammenlignes med harmonisystemernetyrkisk eller finsk . Eblaite er meget arkaisk, den har stadig et produktivt dobbelt såvel som et relativt pronomen differentieret efter sag, antal og køn. Begge er allerede forsvundet på gammelakkadisk.

En akadisk indskrift
Detaljeret visning af bygningsindskriften på Ishtar-porten (604-562 f.Kr.)

Old babylonian er sproget for kong Hammurapis , der skabte Codex Hammurapi , en af ​​de ældste lovtekster i verden, opkaldt efter ham i dag. Fra 1400 -tallet f.Kr. Man taler om "Middle Babylonian". Adskillelsen skyldes, at kassitterne omkring 1550 f.Kr. BC Babylon erobrede og regerede i over 300 år. Selvom de opgav deres sprog til fordel for akkadisk, påvirkede de sproget. I storhedstiden for det centrale babylonske blev det betragtet som diplomatiets skriftsprog i hele den gamle verden i Orienten, herunder Egypten. I løbet af denne tid blev adskillige lånord fra nordvestlige semitiske sprog og fra orkan også vedtaget . Disse blev dog kun brugt i grænseområderne i det akkadiske sprogområde.

Det gamle assyriske fortsatte også med at udvikle sig i det andet årtusinde f.Kr. Men da det var et rent folkesprog - kongerne skrev babylonisk - har kun få omfattende tekster fra denne periode overlevet. Man taler om "Middle Assyrian" på dette sprog fra omkring 1500 f.Kr. Chr.

I det første årtusinde f.Kr. I f.Kr. blev akkadisk mere og mere bortvist som det officielle sprog. Eksisterede først fra omkring 1000 f.Kr. F.Kr. akkadisk og arameisk parallel som officielle sprog. Dette fremgår tydeligt af mange af de illustrationer, hvorpå en lertavleforfatter skriver akkadisk og en papyrus- eller læderforfatter skriver aramæisk. [4] Det viser samtidens tekster også. Fra denne tid taler man om "neo-assyrisk" eller "ny babylonisk". Førstnævnte modtog i det 8. århundrede f.Kr. Et stort boom gennem stigningen af ​​det assyriske imperium til en stormagt. I 612 f.Kr. Byen Nineve og dermed det assyriske imperium blev ødelagt. Fra da af var der kun sparsomme assyriske tekster i cirka ti år.

Efter afslutningen af ​​de mesopotamiske imperier, som fulgte med erobringen af ​​området af perserne , blev akkadisk, som da kun fandtes i form af "sen babylonisk", afløst som folkesprog, men stadig brugt som skriftsprog. Selv efter invasionen af grækerne under Alexander den Store i det 4. århundrede f.Kr. Sproget var i stand til at hævde sig selv som et skriftsprog. Der er imidlertid mange tegn på, at akkadisk på dette tidspunkt allerede var uddød som talesprog eller i det mindste kun blev brugt i meget begrænset omfang. De seneste tekster på akkadisk er fra slutningen af ​​det første århundrede e.Kr. , men kendskabet til at læse akkadiske tekster i kileskrift blev tilsyneladende videregivet blandt forskere ind i det tredje århundrede e.Kr. [5]

Dekryptering

Det akkadiske sprog blev først genopdaget, da tyskeren Carsten Niebuhr var i stand til at lave omfattende kopier af kileskriftstekster i den danske tjeneste i 1767 og præsenterede dem i Danmark. Bestræbelserne på at tyde scriptet begyndte med det samme. Flersprogede tekster, der omfattede gamle persiske og akkadiske dele, var særligt nyttige. Den kendsgerning, at mange kongelige navne optrådte i disse tekster, gjorde det muligt at identificere mindst nogle kileskriftsfigurer, der blev præsenteret for offentligheden af Georg Friedrich Grotefend i 1802. Allerede da blev det erkendt, at akkadisk var et af de semitiske sprog. Det sidste gennembrud i dechifrering af skrift og dermed adgang til det akkadiske sprog kom i midten af ​​1800 -tallet af Edward Hincks og Henry Rawlinson .

Dialekter

Følgende tabel opsummerer dialekterne på akkadisk, der hidtil er pålideligt identificeret.

dialekt område
Assyrisk Nordlige Mesopotamien
Babylonisk Central og Syd Mesopotamien
Mariot Mellem Eufrat (i og omkring Mari )
Fortæl Beydar Nordsyrien (i og omkring Tell Beydar )

Nogle lærde (f.eks. Sommerfeld (2003)) antager fortsat, at den "gamle akkadier", der blev brugt i de ældste tekster, ikke var en forform af de senere assyriske og babyloniske dialekter, men en separat dialekt, som dog blev fortrængt af disse to og døde tidligt ud.

Eblaite i det nordlige Syrien (i og omkring Ebla ) betragtes af nogle forskere som en anden akkadisk dialekt, men mest som et separat østsemitisk sprog.

Fonetik og fonologi

Da akkadisk er uddød som talesprog, og der ikke er foretaget nutidige optegnelser over dens udtale, kan den nøjagtige fonetik og fonologi ikke længere undersøges. På grund af forholdet til de andre semitiske sprog og også varianterne af stavemåden inden for akkadisk, kan der dog fremsættes nogle udsagn.

Konsonanter

Følgende tabel viser de differentierede lyde i det akkadiske kileskrift. IPA -symbolerne repræsenterer den udtale, der antages i henhold til Streck 2005. I parentes bagved findes transskriptionen, der kan findes i faglitteraturen for denne lyd, forudsat at den adskiller sig fra det fonetiske stavningssymbol. Denne transskription blev foreslået for alle semitiske sprog af German Oriental Society (DMG) og kaldes derfor DMG -transkription.

bilabial alveolær palatal velar glottal
stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth. stl. sth.
Ejektiver t ' (ṭ), ts' (ṣ) k ' (q)
Plosiver s. s b t d k G ʔ (ʾ)
Affricates ts (er), (š) dz (z)
Frikativer x (ḫ)
Næse m n
Levende r
laterale approximanter l
centrale tilnærminger w j

En frikativ udtale ( [⁠ ɬ ⁠] eller [⁠ ʃ ⁠]) mistænkte.

Vokaler

foran central bag-
ung. ger. ung. ger. ung. ger.
lukket jeg u
medium e / ɛ (e)
åben -en

De fleste akkadologer foreslår også eksistensen af ​​en bageste midtervokal (o eller ɔ ) mistænkte. Men kileskrift giver kun få beviser for dette.

Alle konsonanter og vokaler er korte og lange. Konsonantlængde udtrykkes ved dobbelt stavning af den pågældende konsonant, vokallængde med et skråstreg over vokalen (ā, ē, ī, ū). Denne forskel er fonemisk , det vil sige, den adskiller mening, og bruges også i grammatik, f.eks. B. iprusu (at han besluttede) vs. iprusū (de besluttede).

Vægt

Intet vides om accentueringen på akkadisk. Selvom der er nogle spor, såsom reglen om sletning af vokaler, som kort beskrives nedenfor, samt nogle kileskrifte stavemåder, der kunne fremhæve visse vokaler, er der endnu ikke blevet påvist nogen accentueringsregel.

Akkadisk har en regel, der sletter korte (og sandsynligvis ustressede) vokaler. Dette sker ikke med vokaler i den sidste stavelse af ord, og heller ikke i åbne stavelser, der følger en anden åben stavelse med en kort vokal. Åbne stavelser er dem, der ender på en vokal. For eksempel er verbalt adjektiv (tidligere participium) af verbet prs (beslut, adskilt) i sin feminine form paris-t-um (-t angiver det feminine køn, -um er den nominative ende). / I / slettes ikke, fordi det er i en lukket stavelse ( / ris /). I maskulin form kaldes det imidlertid pars-um , da i den underliggende form /pa.ri.sum/ er / i / i en åben stavelse og følger en kort åben stavelse ( / pa /).

I de senere sprogniveauer på akkadisk kan en generel sletning af korte vokaler i ordlyden også observeres.

grammatik

morfologi

Generel

Som alle semitiske sprog bruger akkadisk også den såkaldte rodbøjning . "Ordet" af et ord, som indeholder dets grundlæggende betydning, består normalt af tre konsonanter , de såkaldte radikaler . Radikaler eller rodkonsonanter er generelt repræsenteret i translitteration med store bogstaver, f.eks. B. PRS (beslut, adskil). På akkadisk er forskellige infikser , præfikser og suffikser, der har grammatiske og orddannende funktioner , placeret mellem og omkring disse rodkonsonanter. Det resulterende konsonant-vokalmønster adskiller rodens grundbetydning. Den midterste rodkonsonant (radikal) kan være enkel eller fordoblet (aflang). Denne forskel adskiller sig også i betydning. Eksempler på dette findes i afsnittet "Verb morfologi".

Konsonanterne ʔ , w , j og n kaldes "svage radikaler". Rødder, der indeholder disse radikaler, danner uregelmæssige stammeformer.

Dette morfologiske system adskiller sig markant fra det indoeuropæiske sprog . På tysk for eksempel ændres betydningen af ​​ordet grundlæggende, når du udveksler individuelle vokaler, f.eks. B. "Græsplæne" vs. "Roser". Ablaut (f.eks. Nutidens "(vi) synger" vs simple fortid "(vi) sang"), der allerede er gammel indoeuropæisk, ligner imidlertid det semitiske system.

Sag, antal og køn

Akkadisk har to grammatiske køn , mand og kvinde . Kvindelige substantiver og tillægsord har normalt en - (a) t for enden af ​​stammen. Sagssystemet er enkelt. Den indeholder tre tilfælde i ental ( nominativ , genitiv og akkusativ ), men kun to tilfælde i flertal (nominativ og skrå ). Adjektiver er kongruente i tilfælde, antal og køn med referenceordet og følger det normalt.

Ved hjælp af eksemplet på substantiverne šarrum (konge) og šarratum (dronning) og tillægsordet dannum (stærk) præciseres casesystemet på gammelt babylonisk i følgende tabel:

Sagsnummer maskulin Kvinde
navneord
Nominativ ental šarr-um šarr-at-um
Genitiv ental šarr-im šarr-at-im
Akkusativ ental šarr-am šarr-at-am
Nominativ flertal šarr-ū šarr-ātum
Obliquus flertal šarr-ī šarr-ātim
tillægsord
Nominativ ental derefter-rundt derefter-at-um
Genitiv ental derefter ind derefter-ved-im
Akkusativ ental derefter på derefter-kl
Nominativ flertal derefter-ūtum derefter-ātum
Obliquus flertal derefter-ūtim derefter-atim

Som du kan se, adskiller slutninger for substantiver og adjektiver sig kun i maskulin flertal. Nogle substantiver, især geografiske udtryk som "by", "felt" og lignende, kan tilføje et lokativt til -um i ental. Dette er imidlertid i første omgang ikke produktivt, og de resulterende former repræsenterer frosne adverbielle bestemmelser.I neo -babylonisk tid blev um -lokativet mere og mere almindeligt og erstattede i mange former konstruktionen med præpositionen ina .

I senere udviklingsstadier af akkadisk, undtagen i lokaliteten, udelades den såkaldte mimation (analog med nunationen, der forekommer på arabisk), dvs. -m, der forekommer i de fleste tilfælde, slutter. Senere i ental faldt substantiverne nominativ og akkusativ sammen med -u . På neo-babylonisk var der en ændring i lyden, som følge heraf forsvandt korte vokaler i den sidste ordlyd. Det betyder, at sondringen mellem sager ikke længere var nødvendig, bortset fra de maskuline navneord i flertal. I mange tekster blev sagens vokaler dog stadig skrevet, men ikke konsekvent og ofte forkert. Da det vigtigste kontaktsprog på akkadisk på dette tidspunkt var arameisk , hvilket heller ikke har sagsforskel , skyldtes denne udvikling sandsynligvis ikke kun fonologi .

status

Det akkadiske substantiv har tre forskellige statuser. De udtrykker substantivets syntaktiske forhold til andre dele af en sætning. Status rectus (styret status) er grundformen. Status absolutus bruges, når substantivet bruges som prædikat i en nominel sætning (f.eks. A er et B ).

(1) Awīl-um šū šarrāq.
Menneske - nominativ han Tyv (status par.)
'Denne person er en tyv.'

Hvis et substantiv efterfølges af et besiddende suffiks eller et substantiv i genitivet, skal det være i status constructus , som ligesom status absolutus ofte dannes ved at adskille case -endelsen.

(2) mār-šu
Sohn (St.constr.) - 3. person, ental, mandlige besiddende pronomen
'Hans søn', 'hans søn', 'hans søn', 'hans søn'
(3) mār šarr-im
Søn (St.konstr.) King - Genitiv ental
'Kongens søn'

Imidlertid kan en genitiv forbindelse også laves med partiklen ša . Navneordet, som den genitive sætning afhænger af, er i status rectus. Den samme partikel bruges også til at forbinde relative klausuler .

(4) mār-um ša šarr-im
Søn - nominativ, ental attribut King - Genitiv ental
'Kongens søn'
(5) awīl-um ša māt-am i-kšud-Ø-u
Menneske - nominativ, ental attribut Land - Akkusativ. Enkelt 3. person - erobre (enkel fortid) - ental mand. - Underordnet
'Manden der erobrede landet'

Verb morfologi

Der er fire stammer af verberne . Grundstammen (G-stamme) er den ikke-afledte form. Med fordoblingsstammen (D -stamme) dannes applikative , forårsagende eller intensive former. Det har fået sit navn fra fordoblingen af ​​den midterste radikal, som er typisk for D-former. Den samme fordobling sker imidlertid i nutiden af ​​de andre stammeformer. Š stammen (stamme dannelseselement š- ) bruges til årsagssammenhænge. I D- og Š -stammen ændrer konjugeringspræfikserne deres vokal til / u /. N-stammen udtrykker passiv stemme . Stammedannelseselementet n- justeres til den følgende første konsonant af roden, som derved forlænges (se eksempel 9 i den følgende tabel). I nogle former er den dog ikke direkte foran konsonanten, hvilket betyder, at den oprindelige form / n / bevares (se Ex. 15).

Hver af de fire stængler kan ud over normal brug danne en refleksiv og en iterativ stamme . Refleksiv stængler er udformet med en infix-typen -ta-. Derfor kaldes de også Gt-, Dt-, Št- eller Nt-stamme, hvorved Nt-stammen kun dannes af meget få verber. Et infix -tan- bruges til de iterative stængler , men dette er kun synligt i nutiden. De andre tider og derivater af de såkaldte tan- stilke Gtn, Dtn, Štn og Ntn ligner de tilsvarende former for de refleksive stængler.

På denne måde kan mange verber teoretisk danne mange tusinde former. Denne ekstremt omfattende verbmorfologi er et af de særlige træk ved de semitiske sprog. Følgende tabel viser et lille uddrag fra de forskellige former for roden PRS (beslut, adskil).

Ingen. form Analyse / belastning (G, D, Š, N) oversættelse
1 i-PaRRaS-Ø 3. person- nutid .G- ental. Hann. ,Han beslutter'
2 i-PaRRaS-Ø-u 3. person nærværende tid G ental mandlig underordnet 'At han bestemmer'
3. i-PRuS-Ø 3. person over tid .G ental. Mand. ,han bestemte'
4. i-PtaRaS-Ø 3. person perfekt .G ental. Mand. ,han bestemte'
5 i-PtaRRaS-Ø 3. person-refleksiv. G-ental. Mand. ,Han beslutter'
6. i-PtanaRRaS-Ø 3. person-iterativ. G-ental. Mand. 'Han bestemmer altid'
7. u-PaRRiS-Ø 3. person fortid, D ental mand. 'Han besluttede endelig'
8. u-šaPRiS-Ø 3. person fortid, ental, han. 'Han lod bestemme'
9 i-PPaRiS-Ø 3. person fortid, N ental, han. 'Han blev bestemt'
10 PuRuS Imperativ .G-2. person. Ental. Mand. 'Beslutte!'
11 PāRiS-um Participium .G- nominativ .singular.männl. , afgørende '
12. PaRiS-Ø Stativ .G-3. person. Ental. Mand. 'Han er bestemt'
13 PaRS-um Verbal adjektiv, G-nominativ, ental, han. ,besluttede'
14. PaRāS-um Infinitiv .G-nominativ.Singular.männl. ,beslutte'
15. naPRuS-um Infinitiv, N-nominativ, ental, han. 'Skal afgøres'
16 ta-PaRRaS-ī-niš-šunūti 2. person-til stede.G-Sg.kvinde- Ventiv -3.pers. Flertal . akkusativ 'Du (kvinde) bestemmer det (pl.) For mig'

En endelig verbumform af akkadisk indeholder obligatorisk kongruens til emnet for sætningen. Dette implementeres altid med et præfiks, i nogle former også med et suffiks. Som allerede nævnt adskiller præfikserne for G- og N -stænglerne sig fra dem i D- og Š -stænglerne ved deres vokal.

Følgende tabel viser de individuelle kongruensformer af verbet PRS (beslut, adskilt) i datid af de fire stængler (se oversigt ovenfor for oversigt). Som du kan se, skelnes de to grammatiske køn kun i 2. person ental og i 3. person i flertal.

Person / nummer / køn G bagagerum D bagagerum Š stamme N-stamme
1. person ental a-prus-Ø u-parris-Ø u-šapris-Ø a-pparis-Ø
1. person flertal ni-prus-Ø nu-parris-Ø nu-šapris-Ø ni-pparis-Ø
2. person ental han. ta-prus-Ø tu-parris-Ø tu-šapris-Ø ta-pparis-Ø
2. person ental kvinde ta-prus-ī tu-parris-ī tu-šapris-ī ta-ppars-ī
2. person flertal ta-prus-ā tu-parris-ā tu-šapris-ā ta-ppars-ā
3. person ental i-prus-Ø u-parris-Ø u-šapris-Ø i-pparis-Ø
3. person flertal maskulin. i-prus-ū u-parris-ū u-šapris-ū i-ppars-ū
3. person flertal kvinde i-prus-ā u-parris-ā u-šapris-ā i-ppars-ā

Ud over emnekongruens kan der tilføjes op til to pronominale suffikser til verbet, som derefter markerer det direkte og det indirekte objekt . Disse pronominale suffikser er de samme i alle verbstammer. I modsætning til kongruensmorfemerne skelnes de to grammatiske køn i 2. og 3. person både i ental og i flertal.

Hvis både direkte og indirekte objekt er markeret pronominalt, går det indirekte objekt (dativ) forud for det direkte (akkusativt).

Suffikserne for det indirekte objekt for 1. person ental ('mig', 'for mig') svarer til Ventiv -suffikser . Her er -at når Subjektskongruenz forekommer uden endelse, -m efter endelsen -i og -a -Nim ved endelserne og -U. Ventive -suffikser vises ofte sammen med andre dative -suffikser eller med suffikser i 1. person ental accusativ.

Følgende tabel indeholder formerne for objektets suffikser, som de blev brugt på gammelt babylonisk:

Person / nummer / køn Direkte objekt
(Akkusativ)
Indirekte objekt
(Dativ)
1. person ental -ni -am / -m / -nim
1. person flertal -niʾāti -niʾāšim
2. person ental han. -ka -cum
2. person ental kvinde -ki -kim
2. person flertal maskulin. -kunūti -kunūšim
2. person flertal kvinde -kināti -kināšim
3. person ental han. -su -sum
3. person ental kvinde -ši -šim
3. person flertal maskulin. -šunūti -šunūšim
3. person flertal kvinde -šināti -šināšim

D -suffiksernes -m assimileres til følgende konsonanter, se eksempel (7) nedenfor. De følgende eksempler illustrerer brugen af ​​de beskrevne morfemer.

(6) i-ṣbat-Ø-kunūti
3. person - fortid, gribe - ental, han. (Emne) - 2. person, flertal, mand, akkusativ
'Han / hun / det greb dig'
(7) i-šruq-ū-nik-kuš-šu
<* i-šruq-ū-ni m -ku m -šu
3. person - Fortid.stehlen - Ventiv - 2. person.Singular.Male.Dative - 3. person.Singular.Male.Akusativ
'De stjal det fra dig'

stativ

En meget almindelig form, som kan dannes af substantiver, adjektiver og verbale adjektiver , er stativet . Tilføjet til prædiktive substantiver (i status absolutus), svarer denne form til verbet sein på tysk. Tilknyttet et adjektiv eller verbalt adjektiv udtrykkes en tilstand. Stativet har en direkte ækvivalent som en pseudopartikelegyptisk . Følgende tabel indeholder de individuelle former ved hjælp af eksemplet på substantivet šarrum (konge), adjektivet rapšum (bredt) og det verbale adjektiv parsum (bestemt).

Person / nummer / køn šarrum rapšum parsum
1. person ental šarr-āku rapš-āku pars-āku
1. person flertal šarr-ānu rapš-ānu pars-ānu
2. person ental han. šarr-āta rapš-āta pars-āta
2. person ental kvinde šarr-āti rapš-āti pars-āti
2. person flertal maskulin. šarr-ātunu rapš-ātunu pars-ātunu
2. person flertal kvinde šarr-ātina rapš-ātina pars-ātina
3. person ental han. šar-Ø rapaš-Ø paris-Ø
3. person ental kvinde šarr-at rapš-at pars-at
3. person flertal maskulin. šarr-ū rapš-ū pars-ū
3. person flertal kvinde šarr-ā rapš-ā pars-ā

Her kan šarr-āta betyde både “du var konge”, “du er konge” og “du vil være konge”, så stativet er uafhængigt af tider.

Orddannelse

Ud over den allerede forklarede mulighed for at udlede forskellige verbstammer har Akkadian talrige substantivformationer fra verbets rødder. En meget almindelig nominering er den såkaldte ma-PRaS- form. Det kan udtrykke stedet for en begivenhed, den person, der udfører handlingen, men også mange andre betydninger. Hvis en af ​​rodkonsonanterne (radikaler) er en labial lyd (p, b, m), bliver præfikset na- . Eksempler er: maškanum (sted, sted) fra ŠKN (sæt, sted, sted), mašraḫum (pragt) fra ŠRḪ (at være pragtfuld), maṣṣarum (værge) fra NṢR (vagt), napḫarum (sum) fra PḪR (opsummer) .

En meget lignende formation er maPRaSt -formen. De substantiver, der kommer fra denne nominelle formation, er grammatisk feminine. De samme regler gælder for uddannelse som for maPRaS -formularen, f.eks. B. maškattum (depositum) fra ŠKN (sidde, stå, læg), narkabtum (vogn) fra RKB (ride, køre).

Endelsen -ūt bruges til at udlede abstrakte substantiver. De substantiver, der dannes med dette suffiks, er grammatisk feminine. Das Suffix kann sowohl an Substantive, Adjektive, als auch an Verben angefügt werden, z. B. abūtum (Vaterschaft) von abum (Vater), rabûtum (Größe) von rabûm (groß), waṣūtum (Weggang) von WṢJ (weggehen).

Auch Ableitungen von Verben aus Substantiven, Adjektiven und Zahlwörtern sind zahlreich. Zumeist wird aus der Wurzel des Nomens oder Adjektivs ein D-Stamm gebildet, der dann die Bedeutung „X werden“ oder „etwas zu X machen“ besitzt, z. B. duššûm (sprießen lassen) von dišu (Gras), šullušum (etwas zum dritten Mal tun) von šalāš (drei).

Präpositionen

Das Akkadische verfügt über Präpositionen , die aus einem einzigen Wort bestehen (z. B. ina (in, an, aus, durch, unter), ana (zu, für, nach, gegen), adi (bis), aššu (wegen), eli (auf, über), ištu/ultu (von, seit), mala (gemäß), itti (mit, bei)). Daneben gibt es jedoch einige mit ina und ana zusammengesetzte Präpositionen (z. B. ina maḫar (vor), ina balu (ohne), ana ṣēr (zu … hin), ana maḫar (vor … hin)). Unabhängig ihrer Komplexität stehen alle Präpositionen mit dem Genitiv .

Beispiele: ina bītim (im Haus, aus dem Haus), ana … dummuqim (um … gut zu machen), itti šarrim (beim König), ana ṣēr mārīšu (zu seinem Sohn).

Zahlwörter

Da in der Keilschrift die Zahlen zumeist als Zahlzeichen geschrieben werden, ist die Lautung vieler Zahlwörter noch nicht geklärt. In Kombination mit etwas Gezähltem stehen die Kardinalzahlwörter im Status absolutus. Da andere Fälle sehr selten sind, sind die Formen des Status rectus nur von vereinzelten Zahlwörtern bekannt. Die Zahlwörter 1 und 2 sowie 21–29, 31–39, 41–49 usw. kongruieren mit dem Gezählten im grammatischen Geschlecht. Die Zahlwörter 3–20, 30, 40 und 50 zeigen eine Genuspolarität , dh vor männlichen Substantiven steht die weibliche Form des Zahlworts und umgekehrt. Diese Polarität ist typisch für die semitischen Sprachen und tritt z. B. auch im klassischen Arabisch auf. Die Zahlwörter 60, 100 und 1000 lauten in beiden Geschlechtern gleich. Mit den Zahlwörtern ab zwei steht das Gezählte in der Mehrzahl. Bei paarweise vorhandenen Körperteilen kann eine Dualform (Zweizahl) beobachtet werden, die jedoch nicht mehr produktiv gebildet werden kann, z. B. šepum (Fuß) wird zu šepān (zwei Füße).

Die Ordnungszahlen werden bis auf wenige Ausnahmen durch Anfügen einer Kasusendung an die Nominalform PaRuS gebildet, wobei P, R und S durch die entsprechenden Konsonanten des Zahlwortes ersetzt werden müssen. Besonders auffällig ist, dass im Fall der Eins die Ordnungszahl und die Kardinalzahl gleichlauten. Bei der Vier tritt eine Metathese (Lautvertauschung) ein. Die folgende Tabelle enthält die männlichen und weiblichen Formen des Status absolutus einiger akkadischer Kardinalzahlen, sowie die entsprechenden Ordnungszahlen.

Zahl männliche
Kardinalzahl
weibliche
Kardinalzahl
Kongruenzverhalten
der Kardinalzahl
männliche
Ordnungszahl
weibliche
Ordnungszahl
1 ištēn išteʾat ,
ištāt
Kongruenz ištēn išteʾat
2 šinā šittā Kongruenz šanûm šanītum
3 šalāš šalāšat Polarität šalšum šaluštum
4 erbē erbēt Polarität rebûm rebūtum
5 ḫamiš ḫamšat Polarität ḫamšum ḫamuštum
6 šediš šiššet Polarität šeššum šeduštum
7 sebē šebēt Polarität sebûm sebūtum
8 samānē samānat Polarität samnum ,
samnûm
samuntum
9 tešē tišīt Polarität tišûm ,
tešûm
tišūtum ,
tešūtum
10 ešer ešeret Polarität ešrum ešurtum
60 šūš keine Genusunterscheidung nicht belegt
100 meʾat , mât keine Genusunterscheidung nicht belegt
1000 līm keine Genusunterscheidung nicht belegt

Beispiele: erbē aššātum (vier Ehefrauen) (männliches Zahlwort!), meʾat ālānū (einhundert Städte).

Syntax

Nominalphrase

Außer den Zahlwörtern stehen alle Ergänzungen, die einem Substantiv angefügt werden, nach diesem Substantiv. Das betrifft sowohl Adjektive , Relativsätze als auch Appositionen . Zahlwörter hingegen gehen dem Gezählten voraus. In der folgenden Tabelle wird die Nominalphrase erbēt šarrū dannūtum ša ālam īpušū abūja (die vier starken Könige, die die Stadt gebaut haben, meine Väter) analysiert.

Wort Analyse Teil der Nominalphrase
erbēt vier-weiblich (Genuspolarität!) Zahlwort
šarr-ū König-Nominativ.Plural Substantiv
(Kopf der Phrase)
dann-ūtum stark-Nominativ.Plural.männlich Adjektiv
ša Attribut-Marker Relativsatz
āl-am Stadt-Akkusativ.Singular
īpuš-ū 3.Person.bauen-Plural.männlich
ab-ū-ja Vater-Plural.männlich-1.Person.Possessivpronomen Apposition

Satzsyntax

Die bevorzugte Satzstellung im Akkadischen ist Subjekt-Objekt-Prädikat . Die für semitische Sprachen ungewöhnliche Verbletztstellung ist Ergebnis eines jahrhundertelangen Sprachkontakts mit dem Sumerischen , das ebenfalls diese Satzstellung besitzt. Vor allem in literarischen Texten kommen im Akkadischen jedoch auch andere Reihenfolgen vor. Vor allem Chiasmen , dh Umkehrungen der Satzstruktur, sind sehr häufig anzutreffen. Ein Beispiel aus dem Tonzylinder von Nabonid (2:20-2:21) verdeutlicht dies:

nīq tašriḫt-i ebb-i maḫar-šunu aqqi-ma ušamḫir kadrā-ja
Opfer (St.constr.) Pracht-Genitiv rein-Genitiv vor ihnen opferte ich und ich ließ empfangen mein Begrüßungsgeschenk.Akkusativ
Objekt Lokalangabe Verbform Verbform Objekt
erster Satz zweiter Satz
‚Ein Opfer von reiner Pracht opferte ich vor ihnen und ließ (sie) mein Begrüßungsgeschenk empfangen.'

Verbformen von Nebensätzen , die mit einer Konjunktion eingeleitet sind, tragen das Subordinativ - Suffix -u , das jedoch entfällt, wenn ein anderes mit einem Vokal beginnendes Suffix antritt. Die einzige Konjunktion, die stets ohne Subordinativ in der Verbform auftritt, ist šumma (wenn, falls). Die Gründe dafür sind noch nicht geklärt. Einige weitere Konjunktionen sind ša (für Relativsätze ), kī(ma) (dass, sodass, nachdem, als, sobald, wie), ūm (als, sobald, während), adi (solange bis), aššum (weil).

In Nominalsätzen wird im Akkadischen keine Kopula verwendet, dh kein Verb wie das deutsche sein . Stattdessen steht das prädikativ gebrauche Substantiv oder Adjektiv im Stativ, wie zum Beispiel in Awīlum šū šarrāq. (‚Dieser Mann ist ein Dieb.').

Wortschatz

Der akkadische Wortschatz ist großenteils semitischen Ursprungs. Bedingt durch den sprachgeschichtlichen Sonderstatus der Sprache, dessentwegen man sie auch in eine eigene Untergruppe „Ostsemitisch“ einordnet, gibt es aber selbst im Grundwortschatz relativ viele Elemente ohne offensichtliche Parallelen in den verwandten Sprachen, z. B. māru „Sohn“ (semitisch sonst * bn ), qātu „Hand“ (semit. sonst * jd ), šēpu „Fuß“ (semit. sonst * rgl ), qabû „sagen“ (semit. sonst * qwl ), izuzzu „stehen“ (semit. sonst * qwm ), ana „zu, für“ (semit. sonst * li ) etc.

Durch den intensiven Sprachkontakt zunächst zum Sumerischen und später zum Aramäischen besteht der akkadische Wortschatz zu einem Teil aus Lehnwörtern aus diesen Sprachen. Die aramäischen Lehnwörter waren dabei in den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. hauptsächlich auf Nord- und Mittelmesopotamien beschränkt, während die sumerischen Lehnwörter im gesamten Sprachgebiet verbreitet waren. Neben den genannten Sprachen wurden einige Substantive aus dem Reit- und Haushaltswesen aus dem Hurritischen und aus dem Kassitischen entlehnt. Einige wenige Lehnwörter entstammen dem Ugaritischen .

Aufgrund der im Vergleich zu nichtsemitischen Sprachen sehr verschiedenen Wortstruktur war es den Akkadern nicht möglich, sumerische oder hurritische Verben in die semitische Wurzelflexion zu übernehmen. Aus diesem Grund wurden aus diesen Sprachen nur Substantive und einige Adjektive entlehnt. Da jedoch das Aramäische und das Ugaritische ebenfalls zu den semitischen Sprachen gehören und daher auch über eine Wurzelflexion verfügen, konnten aus diesen Sprachen einige Verben, aber auch viele Nomina übernommen werden.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Lehnwörter im Akkadischen.

Akkadisch Übersetzung Herkunft Wort in der
Ursprungssprache
Hügel Sumerisch du 6
erēqu fliehen Aramäisch Wurzel ʿRQ
gadalû in Leinen gekleidet Sumerisch gada lá
ḫabad(u) ein Wagenteil Kassitisch ḫabad
isinnu Fest Sumerisch ezen
kasulatḫu ein Gerät aus Kupfer Hurritisch kasulatḫ-
kisallu Hof Sumerisch kisal
laqāḫu nehmen Ugaritisch Wurzel LQH
paraššannu Teil des Pferdegeschirrs Hurritisch paraššann-
purkullu Steinschneider Sumerisch bur-gul
qaṭālu töten Aramäisch Wurzel QṬL
uriḫullu Konventionalstrafe Hurritisch uriḫull-

Aber auch das Akkadische war Quelle von Entlehnungen, vor allem ins Sumerische. Einige Beispiele sind: sum. da-rí (dauernd, von akk. dāru ), sum. ra-gaba (Berittener, Bote, von akk. rākibu ).

Beispieltext

Der folgende kleine Text ist der Paragraph 7 des Codex Hammurapi , der etwa im 18. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde. Die Abkürzungen St.cs. und St.abs. stehen für „Status constructus“ bzw. „Status absolutus“.

šumma awīl-um kasp-am ḫurāṣ-am ward-am amt-am
wenn Bürger-Nominativ entweder Silber-Akkusativ oder Gold-Akkusativ oder Sklave-Akkusativ oder Sklavin-Akkusativ
alp-am immer-am imēr-am ū lū mimma šumšu ina
oder Rind-Akkusativ oder Schaf-Akkusativ oder Esel-Akkusativ oder aber irgendetwas aus
qāt mār awīl-im ū lū warad awīl-im balum šīb-ī u
Hand (St.cs.) Sohn (St.cs.) Bürger-Genitiv oder aber Sklave (St.cs.) Bürger-Genitiv ohne Zeuge-Plural. Obliquus und
riks-ātim i-štâm-Ø ū lū ana maṣṣārūt-im i-mḫur-Ø
Vertrag-Plural. Obliquus 3.Person-kaufen. Perfekt-Singular oder aber zu Verwahrung-Genitiv 3.Person-empfangen. Präteritum-Singular
awīl-um šū šarrāq i-ddâk
Bürger-Nominativ dieser Dieb (St.abs.) 3.Person-töten. Passiv. Präsens-Singular

Übersetzung: ‚Wenn ein Bürger aus der Hand des Sohnes eines anderen Bürgers oder eines Sklaven eines Bürgers ohne Zeugen oder Vertrag Silber, Gold, einen Sklaven, eine Sklavin, ein Rind, ein Schaf, einen Esel oder irgendetwas anderes kauft oder in Verwahrung nimmt, ist dieser Bürger ein Dieb und wird getötet.'

Akkadische Literatur

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Beschreibungen und Grammatiken

Lehrbücher

 • Rykle Borger : Babylonisch-assyrische Lesestücke. Analecta Orientalia 54. Pontificium Institutum Biblicum, Rom 1963, 2006 (3. Auflage der Teile I, II).
  • Teil I: Elemente der Grammatik und der Schrift. Übungsbeispiele. Glossar.
  • Teil II: Die Texte in Umschrift.
  • Teil III: Kommentar. Die Texte in Keilschrift.
 • Richard Caplice : Introduction to Akkadian. Studia Pohl, Series Maior 9. 4. Auflage. Biblical Institute Press, Rom 1988, 2002, ISBN 88-7653-566-7
 • John Huehnergard : A Grammar of Akkadian. Harvard Semitic Studies 45. Eisenbrauns, Winona Lake 1997, 2011 (3.Aufl.). ISBN 978-1-57506-922-7
 • Kaspar K. Riemschneider : Lehrbuch des Akkadischen. Enzyklopädie, Leipzig 1969. 6. Auflage, Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1992, ISBN 3-324-00364-4
 • Michael P. Streck: Altbabylonisches Lehrbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06456-9
 • Josef Tropper : Akkadisch für Hebraisten und Semitisten. Hartmut Spenner, Kamen 2011, ISBN 978-3-89991-118-3

Wörterbücher

Zeichenlisten

Fachliteratur zu spezifischen Themen

Weblinks

Wiktionary: Akkadisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Jeremy A. Black, Andrew George, JN Postgate: A Concise Dictionary of Akkadian. Otto Harrassowitz, 2000, ISBN 978-3-447-04264-2 , S. 10 ( online ).
 2. John Huehnergard, Christopher Woods: Akkadian and Eblaite. In: Roger D. Woodard (Hrsg.): The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages . Cambridge 2004, S. 218–280.
 3. Paul Garelli: «Akkad», en El Próximo Oriente asiático. Labor, Barcelona 1974, ISBN 84-335-9310-2 .
 4. Das in einer Buchstabenschrift geschriebene Aramäische eignet sich besser dazu, mit Tinte auf eine glatte Oberfläche aufgetragen zu werden, als in Stein, Ton oder Wachstafeln eingeritzt zu werden. Karen Radner: Schreiberkonventionen im assyrischen Reich. Sprachen und Schriftsysteme. In: Johannes Renger (Hrsg.): Assur – Gott, Stadt und Land. 5. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 18.–21. Februar 2004 in Berlin . Harrassowitz, Wiesbaden, S. 385–403, hier S. 387,ub.uni-muenchen.de (PDF).
 5. Markham J. Geller: The Last Wedge . In: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie . 87, Nr. 1, 1997, S. 43–95. doi : 10.1515/zava.1997.87.1.43 .