Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Bevæbning af Wehrmacht

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Junkersfabrik i Aschersleben : Serieproduktion af Ju-88 flyskrog

Økonomiske og finanspolitiske foranstaltninger mellem udnævnelsen af ​​Adolf Hitler til rigskansler den 30. januar 1933 og begyndelsen af Anden Verdenskrig i Europa den 1. september 1939, der tjente til at udvide det tyske riges militær , omtales som bevæbning af Wehrmacht .

Bevæbning af de væbnede styrker, hær , flåde og luftvåben , der blev kombineret i Wehrmacht fra 1935 og fremefter, var en integreret del af den nationalsocialistiske politik og for Hitler den vigtigste forudsætning for at genvinde det tyske riges store magt . Som et resultat af det kraftigt avancerede bevæbningsprogram, hvis grundlag allerede var lagt i Weimarrepublikken , skabte Wehrmacht en stærk militær magtfaktor på det europæiske kontinent, hvorved materiale- og personalekvalitetsmangler blev accepteret til fordel for hurtig udvikling. De 115.000 Reichswehr -mænd, der blev givet i Versailles -fredstraktaten, kunne udvides til en 1,1 millioner stærk "aktiv styrke" i 1939 på grund af den militærtjeneste, der blev indført i 1935, og som steg til 4,5 millioner mænd gennem mobilisering i begyndelsen af ​​krigen.

I direkte forbindelse med oprustningen blev den fireårige planmyndighed oprettet, hvis opgave udover funktionen i dens egen bevæbningsorganisation var at udvide økonomien til at gøre den "krigsklar". Det hurtigt stigende militærbudget blev ledsaget af en enorm national gæld . På grund af ineffektiv organisation og manglen på en overordnet bevæbningsplan kunne den dybe bevæbning, der var nødvendig for en længere krig, imidlertid ikke opbygges, og omfattende reserver kunne ikke stilles til rådighed.

forhistorie

Udgangspunkt i Weimarrepublikken

Nederlaget i Første Verdenskrig og den deraf følgende fredstraktat i Versailles bestemte tanken om Reichswehr . De drastiske restriktioner, der blev pålagt, mødtes med bred modstand fra politik og befolkning, således at den 100.000 mand store hær med sine syv infanteri og tre kavaleridivisioner ikke kun tillod i traktaten, men ikke kun var i stand til at forsvare sig selv som i Ruhr-besættelsesøjnen af de militære ledere som en midlertidig løsning og som en startformation for en større og ubetinget væbnet styrke. [1] For at nå dette mål var hærens ledelse villig til at overtræde reglerne som Reichsgesetzblatt Versailles -traktaten og til at træffe ulovlige foranstaltninger såsom at udstyre hjemmeværnet med militært udstyr, godkendelse af Black Reichswehr og oprette slush -midler som f.eks. Eksempel med Lohmann affære , fortielse af statens forsvarsmateriel investeringer ved kul og stål ordning , de hemmelige våben planlægning af Stega , en fortsættelse af den forbudte generalstab under kodenavnet tropper kontor og det militære samarbejde med Sovjetunionen inden for ramme om Rapallo -traktaten for at få grundlæggende taktisk og teknisk viden. Indtil begyndelsen af ​​1930'erne forblev omfanget og den militære effektivitet af disse foranstaltninger imidlertid relativt lavt hvad angår personale og materiale. [2]

Første bevæbningsprogram

Kansler Wilhelm Marx godkendte finansieringen af ​​den hemmelige bevæbning

Afskedigelsen af Hans von Seeckt som chef for hærkommandoen i oktober 1926 og erkendelsen, der langsomt var ved at vinde indpas i hærens kommando , at kun samarbejde med Rigsdagen som lovgiver ville udgøre en politisk sikring af de ønskede bevæbningstiltag, markeret et vendepunkt i forholdet mellem Reichswehr og den kejserlige regering, betragtet med skepsis. [3] For eksempel meddelte Reichswehr -minister Gessler kabinettet i november 1926, at han ville opgive den hemmeligholdelse, der tidligere var praktiseret med hensyn til statsledelsen, og fremover give omfattende oplysninger om de bevæbningstiltag, der hidtil var blevet indledt. På grund af den således accepterede politiske kontrol over Reichswehr var kabinettet under rigskansler Wilhelm Marx og hans socialdemokratiske efterfølger Hermann Müller klar til at overtage finansieringen af ​​de stadig hemmelige bevæbningstiltag. Efter næsten to års forberedende arbejde blev "First Armaments Program" godkendt af chefen for hærens kommando den 29. september 1928 og vedtaget af Müller -kabinettet den 18. oktober. Formålet med dette program, der for første gang integrerede hele hærens materielle bevæbningsprojekt i et femårigt program, var at udstyre udstyr og ammunition til en 16-divisions hær, begrænsede lagre og foranstaltninger til forbedring af industrielle produktionsmuligheder i begivenheden ved mobilisering . Dette mål skulle nås inden 1932; 350 millioner rigsmærker skulle bruges på dette fra en hemmelig fond. [A 1] Målt i forhold til det samlede budget for Reichswehr til et beløb af 726,5 millioner RM (= 8,6% af statsbudgettet) fremstår de 70 millioner RM, der er til rådighed årligt, relativt ubetydelige, men det kan betragtes som en nyhed i den tyske hær historie, at de komplekse faktorer for en militær bevæbning bestemt af moderne industrielle fremstillingsprocesser er blevet koordineret i et målrettet program. [4]

Andet bevæbningsprogram

Brystportrætfoto af Wilhelm Groener. Reichswehr -minister Wilhelm Groener udvidede hæren inden for de politiske rammer
Reichswehr -minister Wilhelm Groener udvidede hæren inden for de politiske rammer

Med den nyudnævnte Reichswehr -minister Wilhelm Groener i januar 1928, første kvartermester i OHL i 1918, begyndte bevæbningsindsatsen at blive dynamiseret, da der med ham blev udnævnt en mand til toppen, der havde tilstrækkelig politisk, økonomisk og militær kompetence. [5] Under forudsætningen for den videre udvikling af Reichswehr blev "andet bevæbningsprogram" vedtaget i foråret 1932, som senere dannede grundlaget for oprustning i det tredje rige . For en bekostning af 484 millioner rigsmærker skulle oprettelsen af ​​en 21-divisions hær, dens udstyr med våben, udstyr og ammunition samt dets lagring realiseres i seks uger. Luftwaffe , der blev overvejet for første gang, skulle modtage 110 millioner RM og bestå af i alt 150 fly. [6] Med henvisning til de vanskelige økonomiske forhold havde designet programmet i fem år (april 1933-marts 1938). En ændring foretaget i november fastslog, at i alt 570.000 mænd skulle være aktivt under våben i foråret 1938. Da dette var et program designet til maksimalt bevæbningstiltag og derfor stramt beregnet, viste det sig at være særligt følsomt på grund af de økonomiske ændringer, der fulgte med konsekvenserne af den globale økonomiske krise , så Groener blev tvunget til at rejse yderligere midler på en milliarder mark, fordelt på fem år, der skal rekvireres fra rigsregeringen. [7] Økonomisk skærpende var prisdiktaterne fra nogle bevæbningsselskaber, der i lyset af den generelle økonomiske krise ønskede at støde sig i sundhed ved hjælp af prissætning. De få våbenfabrikker havde en monopolstilling , da det ifølge Versailles -traktaten kun var et lille antal virksomheder (f.eks. Borsig eller Simson ), der måtte fremstille våben. [8.]

Det er uklart, i hvilket omfang de to våbenprogrammer var baseret på en tophemmelig plan fra 1925. Allerede i 1923 fik Seeckt som chef for hærens kommando en lille gruppe på 18 mand til at skabe vigtige hjørnesten til en hær, der kunne bruges i krig med 102 divisioner og 3 millioner mand. [9] Det er imidlertid kontroversielt, om og i hvilket omfang denne plan havde nogen indflydelse på senere våbenplanlægning. [A 2] Når man ser tilbage på oprustningspolitikken i Weimarrepublikken, fremgår det imidlertid uden tvivl, at langsigtet og omfattende våbenplanlægning ikke startede med de nationalsocialistiske overtagelse, men med det første og andet bevæbningsprogram under Weimar -republikken. [10]

Ændring i oprustningspolitikken på nationalsocialismens tid

Da Adolf Hitler kom til magten, begyndte en radikal ændring i militærpolitikken. Groeners retningslinje - der fastslog, at kun politiske aspekter var afgørende for Reichswehrs opgaver indlejret i et multilateralt sikkerhedssystem - blev hurtigt opgivet, og de revisionshensigter, der havde været latente siden oprettelsen af ​​Reichswehr, erklærede Reichswehr -strategiens forrang. Særligt vigtig var Hitlers tale til Reichswehrs repræsentanter den 3. februar 1933, hvor han lige i begyndelsen meddelte, at genindvinding af politisk magt ville være det eneste mål for hans politik, og at forudsætningen for dette var opbygningen af Wehrmacht. [11] Bevæbningen af ​​Reichswehr, som Hitler beskrev som den vigtigste institution i staten, fik højeste prioritet.

Bevæbningstilstand efter magtovertagelsen

De tre reklameskadroner i den camouflerede Luftwaffe bestod af en håndfuld biplaner som denne He 51

Et memorandum udarbejdet for Reichswehr -minister Werner von Blomberg i marts 1933 på grund af Westerplatte -sagen karakteriserede den nuværende militære situation som "håbløs". Hæren manglede personalreserver, militært udstyr og frem for alt ammunition. [12] Det kunne forventes, at det afsluttede forberedende arbejde med "andet bevæbningsprogram" snart ville give de første håndgribelige resultater, men i marts 1933 var ikke en eneste af de mange foranstaltninger i konverteringsplanen den 32. November blevet gennemført. For de 15.000 mand i Reichsmarine var ikke engang de forsendelser, som Versailles -traktaten tillod, tilgængelige. Grænsen for de lette flådestyrker var næsten nået, men kun tre af de seks tilladte pansrede skibe var blevet bestilt, og ingen var blevet gennemført. Den officielt ikke-eksisterende Luftwaffe bestod af tre "reklamepaneler" med kun et lille antal civile træningsmaskiner. På dette tidspunkt havde Reichswehr kun marginalt overskredet personalebestemmelserne i Versailles -traktaten, som stadig var i kraft. [13]

Udenrigspolitiske faktorer

Hitler var foreløbig tilbageholdende med offentligt at meddele konkrete oprustningsforanstaltninger på grund af den uklare udenrigspolitiske situation, da Frankrig eller Polen ikke ønskede at risikere militær intervention og afvente resultatet af Genève nedrustningskonferencen . Selvom Hitler - i modsætning til Blomberg og Neurath - ikke var helt afvisende over for en positiv konklusion af konferencen på grund af undgåelse af udenrigspolitisk isolation, blev der ikke opnået nogen grundlæggende enighed, da de fremlagte mæglingsforslag ikke repræsenterede nogen forbedring fra udsigt til den tyske delegation. [A 3] Tysklands tilbagetrækning fra Folkeforbundet og nedrustningskonferencen den 14. oktober 1933 repræsenterede derefter det sidste brud med Groeners kollektive sikkerhedssystem og markerede venden mod den politik, Blomberg foretrak, udelukkende baseret på militær styrke.

Bevæbning af Wehrmacht 1933 til 1939

Bevæbne hæren

"Andet bevæbningsprogram" gjaldt stadig for oprustningsforanstaltningerne i 1933. Da man i begyndelsen ønskede at undgå et åbent kontraktbrud, blev de nu rigelige midler oprindeligt brugt til en indirekte bevæbning i form af omfattende militære infrastrukturforanstaltninger samt etablering af hæroperationer. En omfattende overtrædelse af Versailles -restriktionerne foregik derimod i det skjulte, hvilket især var mærkbart i militærets intensive støtte til oprettelse af en rustningsindustri. I det såkaldte "Indre Tyskland" blev for eksempel adskillige våbenfirmaer stiftet eller støttet. I 1934 startede 18 store virksomheder, f.eks. Borsig i Berlin, Krupp -datterselskabet Grusonwerk i Magdeburg eller Hanomag i Hannover, der tilhører Bochumer Verein , deres forbudte våbenproduktion. [14]

Bevæbningsprogrammer

Mod slutningen af ​​1933 ændrede de politiske rammer sig: Udenrigspolitik, efter at de britiske og franske regeringer rent faktisk havde affundet sig med Rigets tilbagetrækning fra Folkeforbundet og indenrigspolitik, fordi Reichswehr bekæmpede konkurrencen med SA ved at udvide sit eget grundlag. Det langsigtede planlægningsprogram fra 1932 virkede forældet for Reichswehr; I december 1933 blev beslutningen taget om at bygge en 300.000 mand stor hær. Programmet, der blev underskrevet den 18. december 1933 af chefen for troppekontoret, generalløjtnant Ludwig Beck , forestillede sig dannelsen af ​​en stående 21-divisions fredsarme i marts 1938, hvorfra en mobiliserbar krigshær med 63 divisioner skulle dukke op. [15]

På trods af tvunget oprustning ejede hæren kun tolv Panzerkampfwagen I i foråret 1935

I foråret 1934 tilskyndede Hitler decemberprogrammet til at blive fremskyndet og var enig med Beck, der var af den opfattelse, at genopbygningens fokus skulle være i de første to år. Beck argumenterede imidlertid for en lav rustning i stedet for en favorit af Hitlers bredde rustning . Baseret på det organisatoriske fundament for "Second Armaments Program" nåede Reichsheer 180.000 mand i foråret 1934 uden problemer, der var værd at nævne. [16] De 21 divisioner , hovedsagelig bestående af rumpformationer, havde langt ikke nået deres fulde personale- og materielle styrke, fordi hæren blev forøget i henhold til den ordning, at hver division skulle oprette to nye. Af de 189 planlagte infanteribataljoner var kun 109 indsat, og de to tankbataljoner havde kun 12 pansrede køretøjer . Hæren havde kun seks ugers forsyninger; I simuleringsspil, fra krigens 3. måned, forventedes påfyldning at falde til et par procent, og den mulige krigsproduktion af ammunition nåede kun 50 procent. [17]

Juli program 1935

Da op til 10 straks indsættelige divisioner måtte stå på den vestlige grænse for at afværge et eventuelt fransk angreb, og disse kadre derfor ikke var tilgængelige til opbygning af hæren, øgede hærens kommando bevæbningens mål til 30 til 36 divisioner. [18] Med Hitlers proklamation af militær suverænitet ("Lov om oprettelse af de væbnede styrker og genoprettelse af militær suverænitet") den 16. marts 1935 [19] var fredshærens styrke nu sat til 36 divisioner. Med den samtidige bekendtgørelse af "forsvarsloven" [20] blev Versailles -traktatens sidste begrænsninger formelt fjernet, og indførelsen af ​​generel værnepligt blev annonceret (den 1. oktober 1935), hvormed Hitler opfyldte et løfte i 1933 om generalerne. [21] I juli blev dengang af generalstaben vedtaget lagt planer, efter 1. oktober 1939 skulle hærens styrke omkring 700.000 mand (opdelt i 33 infanteri og tre pansrede divisioner) være. For første gang blev der også givet specifik information om hæren, som skulle vokse til 28 divisioner i april 1936, til 49 i 1939 og endelig til den planlagte styrke på 63 divisioner i 1941. [22]

Werner von Fritsch (i midten) som OBdH gik ind for kontinuerlig ekspansion

Denne slående revision af decemberplanen fra 1933, hvor dannelsen af ​​krigshæren var planlagt til foråret 1938, skyldtes sandsynligvis (ud over den forsinkede indførelse af værnepligten) en konflikt inden for den militære ledelse, hvor der var uenighed om, hvordan man går frem. [23] Beck og Fritsch gik nu ind for en langsommere og mere kontinuerlig dannelse af nye formationer. Chefen for General Army Office , oberst Fromm , derimod, ønskede den umiddelbare dannelse af disse 36 divisioner, som efter hans mening kun kunne være infanteridivisioner, og kavaleridivisionerne og tankdivisionerne skulle også tilføjes. General von Schwedler som chef for hærens personalekontor afviste derimod kategorisk en stigning i hæren for 1936 - med argumentet, at korpset i 1933 bestod af 3.800 officerer og to år senere var dette antal steget med 72 procent til 6.553, hvilket uundgåeligt førte til en reduktion i antallet af officerer militær kvalitet. For 1941 blev der beregnet en mangel på 13.150 officerer; Under normale omstændigheder forventedes denne kompensation først i 1950. [24]

Som et kompromis, som en mellemtrin, satte hærkommandoen efteråret 1935 mål for en 24-divisionshær, hvis personaleforøgelse til 400.000 mand blev sikret ved at overtage to tredjedele af det kasernerede statspoliti . [25]

De ansvarlige var klar over, at denne firdobling af personalet på to og et halvt år betød et fald i kvaliteten, fordi materieludstyret langtfra kunne følge med. Tilsidesættelsen af ​​den materielle relevans blev tydelig gennem, at Army Weapons Office ikke var involveret i planlægningskonceptet. [22]

Udkast til "Forøgelse af hærens angrebskraft"

Den planlagte udrustning af infanteridivisioner med en angrebskanonafdeling hver kunne ikke realiseres økonomisk

I den korte stilstandsperiode i den overordnede planlægning af hærens udvikling i 1936 fandt diskussionen om de nye pansrede troppers nyåbnede muligheder, som også skulle have indflydelse på det endelige bevæbningsprogram, sted under overskriften at øge hærens angrebskraft . Generalstaben anerkendte chancen for, at dette nye våben kunne kæmpe med stor smidighed og åbne nye operationelle dimensioner. Chefen for generalstaben Beck foreslog derefter at bygge motoriserede rifleregimenter og uafhængige tankbrigader ud over de eksisterende tre tankdivisioner, der afhængigt af situationen skulle kombineres til at danne operationelle kampenheder. Han ønskede at øge hærens angrebskraft ved at motorisere flere infanteridivisioner. Han mente også, at hvert hærskorps skulle være udstyret med en pansret brigade . Udkastet til øverstkommanderende for hæren, von Fritsch , der, baseret på et notat fra Chief of Operations i generalstaben, von Manstein , underskrevet en instruktion hvorefter en stormartilleri division bør tildeles hver infanteri division , kan også være en del af programmet "Stigning i angreb Power". Denne instruktion blev senere revideret efter Fritschs afskedigelse som en del af Blomberg-Fritsch-krisen . [26] På den ene side repræsenterede begrebet "forøgelse af angrebskraften" en styrkelse af hæren, på den anden side blev militærlederskabets underskud i økonomiske spørgsmål tydeligt vist, fordi en realisering af dette program var langt over imperiets økonomiske muligheder. Beck afviste argumentet fra chefen for hærkontoret om at tage hensyn til de bevæbningstekniske muligheder i planlægningen og for at reducere antallet af de økonomisk knap håndterbare tankdivisioner og hævdede, at "økonomiske årsager ikke tæller". [27]

Sidste våbenprogram

I 1936 blev den endelige bevæbningsplan endelig udarbejdet med augustprogrammet. På trods af reduktionen med en infanteridivision betød udkastet en styrkelse i forhold til programmet fra 35. juli, da begrebet "stigende angrebskraft" blev taget i betragtning ved oprettelsen af ​​tre lette divisioner og fire motoriserede infanteridivisioner . Militærhæren , der hidtil næppe var dukket op, skulle bestå af 102 divisionsenheder, der hovedsageligt var opdelt i 72 infanteridivisioner (plus 21 Landwehr -divisioner ) og med stærke korpstropper skulle i alt omfatte 3,6 millioner soldater. På syv år blev etableringen af ​​den tyske hær , der varede over 40 år i det tyske kejserrige, overgået, som i begyndelsen af ​​krigen i 1914 havde 2,1 millioner mand. [28]

Opgraderingsprogrammet omfattede også oprettelse af en infrastruktur. Mellem 1934 og krigens begyndelse blev der i Tyskland bygget omkring 500 nye kaserner alene til hæren, og fra 1936 også i Rheinland, som da var demilitariseret.

Oversigt over de tre bevæbningsprogrammer til opbygning af fredshæren [29]
Decemberprogram 1933
Hærens opbygning inden 1. april 1939
Juli program 1935
Byggeri indtil 1. oktober 1939
August program 1936
Byggeri indtil 1. oktober 1939
Hærkorps 8. 12. 13
Infanteridivisioner 21 33 32
Inf.-divisioner (motoriseret) 4.
Bjergdelinger 1
Kavaleridivisioner 3
Panzerdivisioner 3 3
Lette opdelinger 3
Fredshærens styrke 300.000 700.000 800.000
Krigshærens styrke 63 divisioner 63 divisioner
(planlagt færdiggørelse 1941)
102 divisioner
(planlagt færdiggørelse 1940/41)

Bevæbning skrider frem til starten af ​​krigen

Den yderligere bevæbning forløb i det væsentlige ifølge augustprogrammet. I efteråret 1936 blev de planlagte i alt 36 infanteridivisioner nået, hvilket øgede antallet med 50 procent i forhold til året før. Organisatorisk blev opbygningen af ​​krigshæren fremmet, med en stor del af divisionerne øremærket til den fra fredshærens kadre, selvom denne i sig selv kun bestod af rumpeenheder. I 1937 blev der for første gang efter tre års kontinuerlig reorganisering ikke oprettet nogen stor forening (med undtagelse af en let division). Den vigtigste foranstaltning i år var motorisering af fire infanteridivisioner. Store ændringer skete i 1938, da det med indlemmelsen af ​​de østrigske væbnede styrker efter annekteringen af ​​Østrig og annekteringen af Sudetenland ( München -aftalen ) blev det muligt at oprette tre infanteri, to kampvogne, to bjerge og en let division , med som det egentlige mål for augustprogrammet allerede er overskredet. Af stor betydning for oprustningsstatus var de tjekkiske hæraktier af høj kvalitet, der blev taget til fange ved at smadre resten af Tjekkiet , hvilket gjorde det muligt at udstyre 15 til 20 divisioner med militært udstyr. [30] I sommeren 1939 begyndte de forskudte og ikke offentligt bebudede delvise mobiliseringer, hvorved den organisatorisk velforberedte hær hurtigt og relativt ubemærket blev styrket.

Økonomiske problemer

Materialekomponenten kunne på ingen måde følge med den enorme stigning i personalet. Opgradering med en sådan hastighed ville uundgåeligt føre til økonomiske problemer; Disse blev imidlertid ikke taget i betragtning af hverken militæret eller den politiske ledelse. De økonomiske konsekvenser af denne hurtige bevæbning, den enorme økonomiske byrde og de sociale konsekvenser, der måtte udvikle sig heraf, spillede ingen rolle for den militære ledelse og blev kun nævnt i forbifarten eller slet ikke i foredrag og memoranda. [31]

Omfang af den finansielle mængde til den endelige udvidelse af hæren (augustprogram 1936) [32]
Budgetår 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Tidligere efterspørgsel (i milliarder RM )
Juli program 1935
3.58 3,68 3,86 3,44 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58
Nyt behov
August program 1936
8,88 8,98 8,86 4,67 4,29 3,50 3,47 3,47 3.17
Minimum indkøbsomkostninger
(Ud over augustprogrammet)
2,90 3,33 3,75 4.18 4,60 4,60

De mindste indkøbsordrer, som skulle formidle ordrer til industrien, selv efter den høje fase af oprustningen, resulterede i uholdbare forhold i fremtiden, hvilket eksempelvis var tydeligt af, at denne vare fra 1942 var højere end hærens vedligeholdelsesomkostninger. Den meningsløse konsekvens af minimumsindkøb ville blive tydelig senest fra 1940, da der f.eks. Forventedes en årlig stigning på 36.000 maskingeværer , som der ikke var mulighed for at bruge. [33]

Verdensomspændende stålproduktion i 1939

Kontinuerlig omlægning og dermed en opbremsning af rustning begyndte i 1936, da mangel på råvarer blev en usikker faktor. Så det er ikke tilfældigt, at fireårsplanen , som Hitler forkyndte, faldt ind i denne periode. Dette program til udnyttelse af alle indenlandske råvareforekomster og etablering af en erstatningsindustri - hovedsagelig for syntetisk gummi og syntetisk benzin - uden hensyn til rentabilitet og det tilhørende mål om at gøre økonomien "krigsklar", bør ses i sammenhæng med hærens augustprogram. Dette løste imidlertid ikke de økonomiske problemer. Allerede i 1937 kunne hærens kobberbehov kun dækkes med det halve, hvilket fik ObdH til at rapportere, at en betydelig del af ammunitionen, der skulle fremstilles i 1939, ville blive leveret uden guideringe og uden detonatorer. [34] Ud over manglen på ikke-jernholdige metaller var der også mangel på råstål i 1937; Jern og stål blev citeret . I år kunne der kun leveres 300.000 tons i stedet for de 750.000 tons stål, som hæren hver måned anmodede om. [35] En anden distributionskamp i den skarpeste form opstod efter Hitlers ordre om at udvide Siegfried -linjen gennem Todt -organisationen uden hensyn til den økonomiske situation. Stålmanglen førte endelig til et forbud mod alle ordrer på stålstænger og metalplader til industrien, som blev erklæret af rigsministeren for økonomi i december 1938, hvilket førte til alvorlige forsinkelser i levering af våben, udstyr og ammunition. Hærens kontor og generalstaben tog derefter de nødvendige skridt og rapporterede, at størstedelen af ​​krigshæren først ville være samlet fuldstændigt 1. april 1941, og at de nødvendige ammunitionsforsyninger først kunne nås 1. april 1942. Imidlertid havde Hitler ikke overvejet at lagre forsyninger og krævede en endnu hurtigere oprustning, hvilket fik Hærens Kontor til at rapportere i april 1939, at 34 infanteridivisioner næsten ikke havde våben og udstyr, reservehæren havde kun over ti procent rifler og maskingeværer og den samlede ammunitionsbeholdning var faldet til 15 dages kampe. [36] Den brede bevæbning, der blev udført, tillod ikke fremstilling af påfyldningskapaciteter; omfattende materialereserver kunne ikke garanteres.

Aufrüstung der Marine

Erich Raeder konnte den anfangs skeptischen Hitler zur Forcierung des Flottenbaus umstimmen

Wie beim Heer nahm die Aufrüstung der Marine ihren Ausgang im »Zweiten Rüstungsprogramm«, wobei auch hier ab 1933 die finanziellen Mittel vorerst für Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa den Aufbau von Küstenverteidigungsanlagen, Häfen, Werften und eigenen Rüstungsbetrieben verwendet worden sind. 1933 gab es keine klare Zielrichtung für den Flottenbau, weil man den Verlauf der Genfer Abrüstungskonferenz abwarten wollte und Hitler anfangs ein scharfer Gegner einer maritimen Ausrichtung der deutschen Politik und an einer Forcierung des Flottenbaus nicht interessiert war, da er auf diesem Wege einen Ausgleich mit England erzielen wollte. In einem ersten Gespräch im Frühjahr 1933 mit dem Chef der Marineleitung Raeder wiederholte Hitler seine politische Richtlinie, „nie mehr gegen England kämpfen zu wollen.“ [37] Jedoch scheint Raeder den Reichskanzler von der Nützlichkeit der Flotte aus Gründen der Macht- und Bündnispolitik überzeugt zu haben, denn Hitler revidierte später seine Meinung und war einer Marinerüstung nicht mehr abgeneigt. [38] Die anfänglichen Kriegsspiele der Marine wurden mit dem Hintergrund durchgeführt, Frankreich nicht nur am Eindringen in die Ostsee zu hindern, sondern auch dessen Seeverbindungen durch eine aktive Seekriegsführung im Atlantik zu behindern. Deswegen war das Ziel der Marineführung schon seit den zwei Rüstungsprogrammen der Reichswehr die Parität mit Frankreich. [39]

Schiffsbaupläne

Zu Beginn des Jahres 1934 wurden die Bauaufträge für die Panzerschiffe D und E mit erhöhter Tonnage (später Gneisenau und Scharnhorst ) und vier Zerstörer vergeben. Nach Verlassen der Abrüstungskonferenz setzte auch in der Marineführung eine nicht mehr auf den Versailler Vertrag Rücksicht nehmende Rüstungspolitik ein, welche sich im März in einem neuen Schiffbau-Plan niederschlug. Dieser sah den Bau von acht Panzerschiffen, drei Flugzeugträgern, 18 Kreuzern, 48 Zerstörern und 72 U-Booten vor und sollte bis 1949 realisiert werden. [38] Im Herbst wurden im Rahmen dieses Planes die Bauaufträge für die schweren Kreuzer Blücher , Admiral Hipper und für fünf Zerstörer erteilt sowie die Pläne für das erste Großkampfschiff (Ersatzbau F , später Bismarck ) forciert, so dass mit dessen Baubeginn im Sommer 1936 gerechnet werden konnte. Auch der dritte Kreuzer der Admiral-Hipper -Klasse , die spätere Prinz Eugen , wurde in Auftrag gegeben und im Mai 1936 auf Kiel gelegt. [40] Mit diesen Bauanordnungen wurde der Rahmen des Versailler Vertrages gesprengt, was aber keine Konsequenzen nach sich zog, da dies vor der Öffentlichkeit gut verheimlicht werden konnte.

Der voreilig konzipierte Träger Graf Zeppelin wurde wie sein Schwesterschiff nie fertiggestellt

In der Folgezeit kam es zu scharfen Kontroversen innerhalb der Marineführung aber auch zwischen dieser, dem Auswärtigen Amt und Hitler über die Einzelheiten der Schiffbauplanung sowie über die politische Zielsetzung; letztendlich konnte dieses Programm bis Kriegsbeginn nicht annähernd realisiert werden. Besonders ein so langfristiges Rüstungsprogramm wie der Schiffbau musste sich als besonders empfindlich für kurzfristige Planänderungen erweisen. Im Januar 1935 betonte Hitler, dass aufgrund des zu erwartenden außenpolitischen Drucks wegen der Saarabstimmung das Rüstungstempo zu erhöhen sei, was die Marineführung dazu veranlasste, weitere Zerstörer in Auftrag zu geben und den Baubeginn für den Flugzeugträger A (später Graf Zeppelin ) auf den 1. April 1935 vorzuverlegen, obwohl über die wichtigsten Baudaten dieses Schiffes noch gar nicht entschieden worden war. [38] Dieser voreilige Plan ließ sich nicht realisieren und erst am 16. November 1935 wurden der Flugzeugträger A und das Schwesterschiff Flugzeugträger B in Auftrag gegeben (wobei keines der beiden Schiffe je fertiggestellt wurde). Das am 18. Juni 1935 unterzeichnete – und von der Marineführung ohnehin nur als vorläufig betrachtete – Deutsch-Britische Flottenabkommen bedeutete somit keinen „Verzicht“ für die Kriegsmarine, denn die nun statt der 144.000 tn.l. offiziell zur Verfügung stehenden 520.000 tn.l. konnten nicht ausgeschöpft werden, da die Werften schon voll ausgelastet waren und keine zusätzlichen Neubauten übernehmen konnten. [41]

U-Boot-Bau

Eine von Dönitz geforderte Konzentrierung auf den Typ VII unterblieb

Auch die U-Boot-Baupolitik blieb ohne klare Konturen. Der Führer der Unterseeboote Dönitz forderte die Konzentration auf einen Haupt-Typ, ein 750-t-Boot , das sich durch hohe Offensivkraft auf kleinem Raum auszeichnete. Doch bei der Marineleitung warf man den Blick auch auf größere Unternehmungen, so dass Raeder als Kompromiss im Jahr 1936 den Bau von sieben Booten des Typs VII und vier Booten des größeren Typs IX anordnete. Im folgenden Jahr wurden acht Boote des mittleren Typs VII, fünf Boote des größeren Typs IX und acht Boote des Küstentyps II in Auftrag gegeben. Die konzeptionslose Baupolitik, welche weder militärischem noch politischem Kalkül, sondern gerade gegebenen wirtschaftlichen Möglichkeiten folgte, zeigte sich ua darin, dass im Sommer 1937 Aufträge für acht zusätzliche Boote vom kleinen Typ II nur deswegen vergeben wurden, weil überraschenderweise Werftkapazität zur Verfügung stand. [38] Zu Kriegsbeginn standen nur 57 U-Boote bereit; davon war die Hälfte für ozeanische Unternehmungen geeignet. [42]

Schiffsbauplan 1937

Hitlers Annäherungsversuche an England, um im Osten freie Hand zu bekommen, hatten nicht den gewünschten Erfolg, weshalb 1937 erstmals auch England als eventueller Gegner in die Studien der maritimen Operationsabteilungen mit einbezogen wurde. [43] Dem wurde mit Raeders erweitertem Bauprogramm vom 21. Dezember 1937 Rechnung getragen, das nicht nur den Neubau von sechs Schlachtschiffen vorsah, sondern den schon im Bau befindlichen zwei Flugzeugträgern zwei weitere hinzufügte. Dieser Plan blieb aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage folgenlos – im Jahr 1937 konnte kein einziges Kriegsschiff bis einschließlich Zerstörer in Auftrag gegeben werden. Gegenüber den weitschweifenden Plänen nahm sich Ende des Jahres der Schiffsbestand recht bescheiden aus: die Flotte bestand aus drei Panzerschiffen, sechs Leichten Kreuzern, sieben Zerstörern und zwölf Torpedobooten. [44]

Z-Plan

In der Seekriegsleitung gab es kritische Stimmen über den Sinn von Schlachtschiffen (hier: die Bismarck )

Im Jahre 1938 wurde endgültig mit dem Bann einer deutsch-englischen Konfrontation gebrochen, woraufhin im Sommer die Operationsabteilung der Seekriegsleitung eine Denkschrift über die Möglichkeiten der „Seekriegsführung gegen England“ herausgab, aus welcher hervorging, dass die Kriegsmarine die erwartete britische Seeblockade nicht sprengen könne und das einzige Ziel der Seekriegsführung nur in der nachhaltigen Störung des britischen Überseehandels mittels weitreichender Panzerschiffe und dem massierten Einsatz von U-Booten liegen könne. Die Zukunft der von Hitler favorisierten Schlachtschiffe wurde in dem Bericht nur vorsichtig behandelt und in der Abschlussbesprechung ergab sich die paradoxe Situation, dass der Chef des Stabes feststellen musste, dass man den Schiffstyp zwar brauche, aber eine völlige Klärung des Verwendungszwecks nicht erreicht werden konnte . [43] Diesem Bericht wurde jedoch nur am Rande Rechnung getragen und man entwickelte nach mehreren Planungsüberarbeitungen ein utopisches Programm, welches unter dem Namen Z-Plan bekannt wurde. Dieses umfasste in der Endfassung insgesamt 10 Schlachtschiffe, 4 Flugzeugträger, 15 Panzerschiffe, 5 Schwere, 22 Leichte u. 22 Späh-Kreuzer, 68 Zerstörer und 249 U-Boote. [45] Das Projekt sollte bis 1948 fertiggestellt sein, wobei die Schlachtschiffe und Flugzeugträger mit ihren extrem langen Bauzeiten vorerst in den Hintergrund rücken sollten. Zugleich beließ es der Flottenchef nicht bei dieser abenteuerlichen Vision und schlug neben einer starken Heimatflotte eine zusätzliche Auslandsflotte vor, deren insgesamt vier Kampfgruppen zu je einem Schlachtkreuzer, Schwerem Kreuzer und Flugzeugträger sowie Zerstörern, U-Booten und Versorgungsschiffen in den Weltmeeren selbstständig operieren sollten. [46] Ähnlich wie beim Heer legte dieser realitätsferne Plan die wirtschaftliche Denkweise der militärischen Führung offen, denn selbst bei einer – kaum zu realisierenden – Fertigstellung hätte man niemals eine Parität mit der bis dahin ebenfalls ausgebauten alliierten Flotte erreichen können. Als Raeder den Z-Plan Hitler am 17. Januar 1939 vorlegte, konnte er sich mit der Priorität auf Panzerschiffe für die Kreuzerkriegsführung nicht durchsetzen, denn Hitler gab den Vorrang dem Neubau der sechs Schlachtschiffe der H-Klasse und befahl deren Fertigstellung bis 1944. [43] Zwar entsprach der nun politisch vorangetriebene Schlachtschiffbau nicht dem Konzept einer Seekriegsführung gegen England, jedoch wähnte sich die Marine auf dem Weg zu einer Seemacht .

Wirtschaftliche Probleme

Die Stahlverteilung '39 zeigt das Missverhältnis zwischen Forderung der Wehrmacht und Zuteilung

Wie die anderen zwei Teilstreitkräfte war auch die Marine dem Problem der Stahlknappheit unterworfen. Neben diesen Lieferschwierigkeiten gesellten sich auch organisatorische Probleme, die sich dahingehend äußerten, dass der Marine zwar nach der Konferenz Hitlers mit der Wehrmachtführung am 5. November 1937 eine Erhöhung der Monatsquote von 45.000 t Stahl auf 70.000 t zugesichert worden war, jedoch die Werften gar nicht in der Lage waren, diese Menge zu verarbeiten, denn im April 1938 lag die interne Lieferforderung nur bei 53.000 t. [38] Noch schwieriger gestaltete sich die Arbeiterfrage, denn der Personalmangel Ende 1938 konnte nur durch im Juli angeordnete Dienstverpflichtungen einigermaßen gedeckt werden, wodurch jedoch der erhöhte Arbeitskräftebedarf durch den Schlachtschiffneubau im Jahre 1939 gar nicht mehr zu kompensieren war. Daneben führten Wohnungsmangel für die Werftarbeiter, das Zulagewesen und die Dienstverpflichtungen zu einem schlechten Betriebsklima. [38]

Der gesamte Schiffbau verschleppte sich aufgrund der mangelnden Versorgung mit Stahl und Nichteisenmetallen sowie des spürbar werdenden Fachkräftemangels. Eine für Raeder angefertigte Aufstellung ergab, dass seit Baubeginn die Verzögerungen bei sämtlichen Schiffen durchschnittlich 12 Monate, in Extremfällen gar 22 Monate betrage [38] , wenngleich enorme finanzielle Mittel in den Schiffbau investiert wurden:

Für den Aufbau der Kriegsmarine verwendete Mittel [47]
Jahr 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Schiffbau (in Mio. RM) 49,6 76,1 172,3 287 561,3 603,1 458,8 545,1
Marinegesamthaushalt (in Mio. RM) 187,4 311,8 496,5 695,1 1160,7 1478,5 1756,3 2389,9
Prozent (des Marinehaushaltes) 26,4 24,5 34,7 41,3 48,4 40,8 26,1 22,8

Obwohl im Jahr 1939 im Vergleich zu 1932 mehr als das Zwölffache an Etatmitteln ausgegeben wurde, konnten die Werften die durch den Versailler Vertrag erzwungene Pause beim Schiffbau nicht ohne Weiteres kompensieren. Sie sahen sich mit den besonderen Problemen des Kriegsschiffbaus konfrontiert und mussten erst zeitraubende Erfahrungen sammeln. So benötigten beispielsweise die Deutsche Werke in Kiel von der Auftragserteilung bis zur Indienststellung für den Schweren Kreuzer Blücher knapp fünf Jahre, für den Leichten Kreuzer Karlsruhe dreieinhalb Jahre und selbst für einen Zerstörer 1934 fast drei Jahre. Als Extrembeispiel sei das Panzerschiff Deutschland aufgeführt, dessen Entwicklungsgeschichte von den ersten Konstruktionsentwürfen bis zur Indienststellung sich fast über ein Jahrzehnt verfolgen lässt. [48]

Aufrüstung der Luftwaffe

Durch das politische Gewicht Görings eröffneten sich der jungen Luftwaffe besondere Perspektiven

Keine andere Teilstreitkraft hat eine so rasante Entstehung vollzogen wie die Luftwaffe , deren Entwicklung von dem Versailler Totalverbot [49] bis zu den 4.000 Frontflugzeugen bei Kriegsbeginn sich anfangs darauf gründen konnte, dass sie keinem starren traditionsfixiertem Leitbild folgen musste und durch das politische Gewicht ihres Chefs Göring eine exponierte Stellung besaß. Auch die Luftwaffenrüstung basierte auf dem Fundament des „Zweiten Rüstungsprogrammes“ vom Sommer 1932, wobei für 1933/34 nur die Aufstellung von reinen Ausbildungsverbänden und bis 1937 der Aufbau von 21 Staffeln mit 150 Kampfflugzeugen (78 Aufklärer, 54 Jäger und 18 Bomber) vorgesehen war. [35] Die anfänglichen Schwierigkeiten beim Aufbau der Luftwaffe begründeten sich darauf, dass es keine vorhandene Organisationsstrukturen gab und der Personenkreis, der mit der Militärluftfahrt verbunden war, klein war. So befanden sich im Sommer 1933 nur 76 Offiziere im Reichsluftfahrtministerium und die fliegenden Verbände bestanden aus drei getarnten „Reklamestaffeln“, die im Herbst 1930 aufgestellt und ausschließlich mit Doppeldeckern ausgerüstet waren. 550 qualifizierte Fliegeroffiziere standen anfangs zur Verfügung, von denen 220 in der geheimen Fliegerschule der Reichswehr im russischen Lipezk ausgebildet worden waren. [50]

Luftrüstungsprogramme

Als die früheste Äußerung zu Grundsatzfragen der Luftkriegsführung gilt die Denkschrift „Die deutsche Luftflotte“ des Direktors der Lufthansa, Robert Knauss , die im Mai 1933 dem Staatssekretär Milch im Reichsluftfahrtministerium vorgelegt wurde. [51] Knauss war der Meinung, dass eine Großmachtstellung Deutschlands nur mittels Aufstellung einer Bomberflotte zu realisieren sei, und argumentierte, dass der Bau von zwei Panzerkreuzern die derzeitigen Machtverhältnisse nicht ändern würde, dass aber mit den gleichen finanziellen Mitteln stattdessen 400 Bomber gebaut werden könnten, die ein ungeheures Abschreckungspotential – originär gegen Frankreich und Polen – darstellen. [52] Trotz der von Milch bekundeten Übereinstimmung mit der Denkschrift wurden die Theorien nur unvollkommen in das erste offizielle Luftrüstungsprogramm vom Juni 1933 übernommen, das bis zum Herbst 1935 die Aufstellung von 600 Frontflugzeugen in 51 Staffeln vorsah. [53] Der Schwerpunkt lag zwar eindeutig in der geplanten Aufstellung von 27 Bomberstaffeln, jedoch bestand die Bomberflotte weder aus dem von Knauss gewünschten Flugzeugtyp noch wurden die empfohlenen Größenordnungen erreicht; statt der von ihm geforderten 400 Bomber sollten nur 250 bis Herbst 1935 einsatzbereit zur Verfügung stehen. Ein zuvor angedachtes Programm mit insgesamt 1000 Flugzeugen für das Jahr 1934 wurde als unrealistisch revidiert, da die Fertigungskapazitäten dies nicht zuließen. [53]

Kapazitätsausbau

Die Einführung des Taktverfahrens für die Ju 52 erfolgte auf Initiative des RLM

Ein erhebliches Problem war die anfänglich geringe Produktionskapazität der deutschen Flugzeugindustrie . So arbeiteten in allen deutschen Flugzeugwerken Anfang 1933 insgesamt nur knapp 4000 Mann. Die bedeutsamsten Werke waren bis dahin Junkers in Dessau, Heinkel und Arado in Warnemünde, BFW/Messerschmitt in Augsburg, Focke-Wulf in Bremen und Dornier in Friedrichshafen. Mit der auf den Mefo-Wechseln beruhenden „geräuschlosen Finanzierung“ konnte die Zahl der Beschäftigten erhöht werden. Gleichzeitig wurde die Flugzeugindustrie durch das Reichsluftfahrtministerium aufgefordert, neue Werke zu bauen, wobei sie mit Unterstützung durch Kredite und Beteiligungen des Luftfahrtkontors , einer reichseigenen Investitionsgesellschaft, rechnen konnte. Die Zahl der Arbeitskräfte wuchs in knapp sechs Jahren um das Fünfzigfache: [53]

 • 1934: 16.870
 • 1935: 59.600
 • 1936: 110.600
 • 1937: 167.200
 • 1938: 204.100

Auch die Rationalisierung erfolgte auf Initiative des Reichsluftfahrtministeriums. So informierte man das Unternehmen Junkers , dass man im Jahr 1934 vorsah, 179 Flugzeuge des Typs Ju 52 zu bestellen. Nachdem 1932 nur 18 Flugzeuge dieses Typs hergestellt wurden, entwickelte man zur Produktionssteigerung das Takt-Verfahren, bei dem von Junkers kontrollierte Zulieferbetriebe die Einzelteile herstellten und im Stammwerk Dessau nur noch die Endmontage am Band erfolgte.

Luftrüstungsprogramm 1934

Trotz des Erkennens der Wichtigkeit einer strategischen Luftkriegsführung wurde schon sehr zeitig der Schwerpunkt auf eine taktische Luftwaffe gelegt, da man glaubte, mit zweimotorigen Bombern die Abwehr eines eventuellen Angriffs der potentiellen Gegner Frankreich und Polen gewährleisten zu können. Da zudem die Produktionskapazitäten den gleichzeitigen Bau von schweren und mittleren Bombern nicht zuließen, wurde ein neuer Rüstungsplan notwendig. Dazu wurde am 1. Juli 1934 ein neues Produktionsprogramm beschlossen, das bei einem Kostenvoranschlag von 10,5 Mrd. RM die Beschaffung von 17.015 Flugzeugen aller Art bis März 1938 vorsah. Dieser Plan beinhaltete insgesamt nur 5.112 Kampfflugzeuge: [54]

 • Jagdflugzeuge: 2.225
 • Bomber: 2.188
 • Sturzkampfbomber: 699
 • Aufklärer: 1.559
 • Schulflugzeuge: ca. 10.000
Die Einführung neuer Flugzeugtypen wie der Dornier Do 17 verzögerte sich aufgrund langwieriger Entwicklungsphasen

Die hohe Zahl der geplanten Schulflugzeuge machte deutlich, dass die Luftwaffenführung zu dieser Zeit noch großen Wert auf Ausbildung und Konsolidierung ihrer Teilstreitkraft legte. In der ersten Phase sollten bis Herbst 1935 rund 4.000 Flugzeuge produziert werden, was einer Vervierfachung der Flugzeugproduktion in kürzester Zeit entsprach. Ende 1934 waren bereits knapp 2.000 Flugzeuge ausgeliefert, was einen Planungsrückstand von nur sechs Prozent bedeutete und als Meisterleistung der Industrieplaner im Reichsluftfahrtministerium gesehen werden kann. [55] Zum Zeitpunkt der offiziellen Enttarnung der Luftwaffe durch Hitler im März 1935 verfügte die Luftwaffe über rund 2.500 Flugzeuge, worunter sich 800 Frontflugzeuge befanden. Allerdings handelte es sich dabei fast ausschließlich um veraltete Modelle: so waren die bislang ausgelieferten 270 Bomber Behelfsflugzeuge des Typs Ju 52 und Do 11 , und die 100 Jäger waren Doppeldecker vom Typ Ar 64 und Ar 65 . Der Chef der Entwicklungsabteilung im Technischen Amt des Reichsluftfahrtministerium, Major Wolfram von Richthofen , brachte die damalige Meinung auf den Punkt, als er meinte, „dass bedingt brauchbares Gerät besser als gar kein Gerät sei“ . [50]

Die neuen Mittelstreckenbomber Do 17 , He 111 und der Sturzkampfbomber Ju 87 hatten noch eine teilweise langwierige Entwicklungsphase vor sich. Zu einem anfänglichen Engpass kam es bei der Motorenproduktion, da nur das Unternehmen Junkers in den zwanziger Jahren an deren Weiterentwicklung teilgenommen hatte und die Unternehmen Daimler-Benz und BMW nun erst Erfahrungen sammeln mussten. So kam es bis Mitte 1936 zu mehreren Ergänzungsprogrammen, die das Ziel hatten, den Technikwandel zu vollziehen, ohne dabei die geschaffenen Kapazitäten herunterzufahren. Die Industrie zeigte sich relativ flexibel, so dass der Umrüstungsprozess im Jahre 1937 vollzogen werden konnte. [50]

Veränderte Rüstung ab 1936

Trotz der Schwierigkeiten, die der schnelle Aufbau mit sich brachte, waren die Jahre 1933 bis 1936 durch eine effektive Zusammenarbeit der führenden Männer im Reichsluftfahrtministerium geprägt; der mit Ämtern überhäufte Göring ließ seinen kompetenten Mitarbeitern Erhard Milch , Wilhelm Wimmer und Walther Wever größtenteils freie Hand. Zudem war die bisherige Rüstung geprägt von einer umsichtigen Planung, welche im Gegensatz zu den anderen zwei Wehrmachtteilen die wirtschaftlichen Faktoren der Rüstung berücksichtigte. Trotz des Rüstungsschwerpunkts auf taktische Bomber wurde die Bedeutung der strategischen Einsatzmöglichkeiten nicht außer Acht gelassen, denn Wever als Chef des Luftkommandoamtes erklärte schon 1935 in seiner »Vorschrift zur Luftkriegsführung«, dass die Aufgaben der Luftwaffe in der Offensive gegen die „Kampfkraft des Gegners, also gegen die feindliche Luftwaffe und dann gegen die Kraftquellen der feindlichen Armee“ liegen und ließ deswegen Richtlinien für die weitere Entwicklung eines strategischen Bombers erstellen. [56]

Der von Göring misstrauisch erkannte Erfolg seiner höheren Offiziere und schließlich Wevers Tod am 3. Juni 1936 läuteten aber eine neue Ära in der Luftwaffe ein. Göring mischte sich nun mehr und mehr in die Amtsgeschäfte ein und begann, die drei höchsten Luftwaffenoffiziere gegeneinander auszuspielen. [57] Als Wevers Nachfolger bestimmte er Generalleutnant Albert Kesselring , der als Chef des Luftwaffenverwaltungsamtes ein Experte in Organisationsfragen war, aber für die neue Stelle als Chef des Generalstabes (bis 2. Juni 1937 Luftkommandoamt) keine glückliche Wahl war. Gleichzeitig wurde der Generalstab nun direkt Göring unterstellt. [58] Damit wurde die Position von Milch als stellvertretender OB der Luftwaffe im täglichen Dienstgeschäft faktisch beendet, weil er in dieser Funktion nur noch bei tatsächlichen Notfällen für Göring einsprang.

Udets Inkompetenz führte zu absurden Forderungen wie der nach Sturzkampffähigkeit für den schweren Bomber He 177

Die schwerwiegendste Fehlentscheidung war die Ablösung des Chefs des Technischen Amtes General Wimmer durch Görings ehemaligen Fliegerkameraden Udet , welcher später noch zum Generalluftzeugmeister aufstieg. Udet besaß zwar hervorragende Flugerfahrung, aber keinerlei technische oder organisatorische Fähigkeiten. Auf technischem Gebiet kam es nun zu teils gravierenden Veränderungen. Die Entwicklung eines strategischen Bombers wurde für zweitrangig erklärt und der Wert von nun an auf allgemeine Sturzkampffähigkeit gelegt, von welcher sich Udet eine bessere Zielgenauigkeit versprach. Die groteske Folge war, dass zukünftige Bombertypen sturzkampffähig sein sollten, so auch die schwere He 177 und die vielversprechende Ju 88 . Die im Jahre 1937 einsetzenden Überlegungen über eine bis 1940 durchzuführende Modernisierungsphase, in welcher die derzeitigen Typen wie He 111 , Do 17 und Ju 86 durch fortschrittlichere Typen ersetzt werden sollten, wurden nicht weiter verfolgt, da dies einen gravierenden Eingriff in die bestehende Serienproduktion dargestellt hätte und man mit einer Umstellungsdauer der Werke von bis zu neun Monaten rechnete. Um die seiner Meinung nach komplizierten Produktionsprozesse zu vereinfachen, kam Udet auf die Idee einer Einheitszelle mit Einheitsmotor, was angesichts der unterschiedlichen Verwendungszwecke bei der Luftkriegsführung und unter Berücksichtigung der beschleunigten technischen Entwicklungen an der Wirklichkeit vorbeiging. [59]

Konzentriertes Luftrüstungs-Programm

Nach der von Hitler als Niederlage empfundenen Münchner Konferenz verkündete Göring in Anbetracht der internationalen Spannungen am 14. Oktober 1938 ein gigantisches Rüstungsprogramm, welches zu einer Verfünffachung der Luftwaffe führen sollte. Dabei sprach er von einer Generalmobilmachung der wirtschaftlichen Ressourcen, ohne darauf einzugehen, wie diese im Einzelnen zu erfolgen sei. Ende Oktober legte der Luftwaffengeneralstab das »Konzentrierte Luftrüstungs-Programm« vor, das die Vergrößerung der Luftstreitkräfte auf 20.000 Flugzeuge bis zum Frühjahr 1942 in folgender Aufstellung vorsah: [50]

 • 40 Kampfgeschwader (8000 Flugzeuge, zusätzlich 1 Schlachtgeschwader)
 • 16 Jagdgeschwader (3000 Flugzeuge)
 • 16 Zerstörergeschwader (3000 Flugzeuge)
 • 12 Stukageschwader (2000 Flugzeuge)
 • 10 Seekampfgeschwader (2000 Flugzeuge)
 • 43 Staffeln Aufklärer (750 Flugzeuge)
 • 36 Staffeln Trägerflugzeuge (500 Flugzeuge)
 • 4 Transportgeschwader (500 Flugzeuge)

Wenn auch die Militärführung die Luftwaffe hauptsächlich zur Heeresunterstützung und zum Schutz des Heimatluftraumes vorgesehen hatte, wurde die strategische Luftkriegskomponente nicht völlig vernachlässigt, denn in dem Rüstungsplan war der Aufbau von vier Geschwadern mit rund 500 Fernbombern He 177 vorgesehen. Aber die unbefriedigenden Antriebsaggregate, die ungeklärte Treibstoffsituation sowie die ausgelasteten Produktionskapazitäten ließen eine Produktion und somit die Aufstellung einer strategischen Luftflotte nicht zu. [50]

Wirtschaftliche Probleme

Von der Ju 88 sollten bis März 1940 schon 1000 Stück ausgeliefert worden sein, jedoch kam es aufgrund der Forderung nach Sturzkampffähigkeit zu solchen Verzögerungen, dass Herbst 1939 erst 18 Stück bei der Truppe waren

Die damalige Rohstofflage machte ein solches Programm ohnehin utopisch und obsolet. Das Technische Amt kam zu dem Fazit, dass solch eine Produktionssteigerung nicht durchführbar wäre und man für die längere Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit dieser Luftmacht in einem für 1941 angenommenen Kriegsfalle Flugtreibstoff in solcher Menge benötigen würde, dass zur Auffüllung der entsprechenden – noch nicht gebauten – WiFo -Tanklager 85 Prozent der damals bekannten Weltproduktion an Spezialbenzin hätten importiert werden müssen. [50] Zu der inkompetenten Führung kam die allgemeine Verknappung der Rohstoffe erschwerend dazu. So konnte schon 1937 der Stahlbedarf nur zu einem Drittel gedeckt werden, wodurch es trotz der Verbesserung der Versorgungslage durch Göring als Beauftragter des Vier-Jahres-Plans zu einem Produktionsrückgang im Jahre 1938 kam. [53] Der Versuch der politischen Führung, die seinerzeitige Stagnation durch überhöhte Forderungen zu überwinden, musste bei einem so komplizierten Unternehmen wie der Luftwaffenrüstung versagen oder sogar negative Wirkungen hervorrufen. Als ein Beispiel sei die überhastete Ausbildung erwähnt, bei der alleine vom Mai 39 bis Kriegsbeginn 281 Piloten starben und 76 schwer verletzt wurden. [60] Auch die veränderten politischen Bedingungen übten einen negativen Einfluss aus, denn mit England erschien ein neuer Gegner am Horizont, auf den man vor allem technisch nicht vorbereitet war, denn die mangelnde Ausbildung der Besatzungen für die besonderen Bedingungen eines Einsatzes gegen die britischen Inseln sowie die geringe Eindringtiefe und relativ schwache Kampfkraft der zur Verfügung stehenden taktischen Bomber ließen erkennen, dass man auf einen solchen Kampf nicht genügend vorbereitet war. So hatte der vor allem in Großbritannien argwöhnisch betrachtete Aufbau ein internationales politisches Risiko heraufbeschworen, welches die Luftwaffe selbst nicht mehr zu bewältigen vermochte. [A 4]

Organisation der Rüstungswirtschaft

Übersicht über den komplizierten Aufbau der Rüstungswirtschaft

Das NS-Regime vertrat lautstark die These, ihr Führerstaat sei hinsichtlich der wehrwirtschaftlichen Mobilisierung den verachteten westlichen Demokratien weit überlegen. Nach 1945 urteilten Historiker, dass gerade ihr Führungsstil zu einer Ineffizienz der Wirtschaft führte, welche erst 1942 mit der Ära Speer überwunden wurde. [A 5] Zwar waren sich die Verantwortlichen bewusst, dass ein zukünftiger Krieg wie auch der vergangene Krieg ein langwieriger Blockade- und Abnutzungskrieg sein würde und man sich deswegen mit der Schaffung von ausreichenden Reserven und starker Konzentration auf die Produktion militärischer Produkte zu Ungunsten des zivilen Bedarfs eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Durchhalten schaffen müsse. Doch die daraus resultierende Konsequenz, dass nur eine strenge Zentralisierung der Entscheidungsbefugnis durch Einsetzung eines „Wirtschaftsdiktators“ den gewünschten Erfolg versprach, wurde nicht gezogen. Stattdessen wurden immer neue Institutionen geschaffen, welche sich gegenseitig behinderten oder gar bekämpften: [61]

 • 1935 wurde mit dem Reichsverteidigungsgesetz die Einsetzung eines Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft (GBK) beschlossen. Dieser hatte jedoch nur Einfluss auf die kriegs- und lebenswichtigen Betriebe; die Verantwortung über die reinen Rüstungsbetriebe verblieb bei der Wehrmacht.
 • Das rasch expandierende Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des OKW unter der Leitung des General Thomas bemühte sich unaufhörlich, die wirtschaftliche Gesamtleitung in die Hand zu bekommen. Jedoch wollte Thomas als Soldat eine „militärische Kommandowirtschaft“ etablieren, wobei schon 1923 von der Reichswehr beschlagnahmte Untersuchungsberichte aus dem Ersten Weltkrieg zu einem vernichtenden Urteil über eine wirtschaftliche Militärbürokratie gekommen sind.
 • Mit der Institution des Vierjahresplanes , welcher durch Einsetzung immer neuer Generalbevollmächtigter und sorgsam voneinander abgeschotteter Sonderwirtschaftsbereiche eine eigenständige Rüstungsorganisation wurde, entstand eine starke Konkurrenz für den GBK.
 • Ein weiterer Kompromiss wurde 1938 mit dem überarbeiteten Reichsverteidigungsgesetz beschlossen, wobei die Leitung der Wirtschaft im Kriegsfall der Reichswirtschaftsminister als Generalbevollmächtigter für die Wirtschaft (GBW) übernehmen sollte. Der GBW wie auch der GBK wurden später aufgelöst.
 • Die Leitung der gesamten Kriegsvorbereitungen sollte der neu geschaffene Reichsverteidigungsrat übernehmen, dessen Vorsitz Göring übertragen wurde. Die Aufgaben im Kriegsfalle blieben aber unbestimmt. Der Rat tagte nur ein paar Mal und traf niemals eine wichtige Entscheidung.
 • Jede Teilstreitmacht hatte ihre eigene Rüstungsorganisation, welche jeweils unabhängig voneinander Entwicklungen veranlasste und Kriegsgerät bestellte: das 5.000 Mann starke Heereswaffenamt, das Marinewaffenhauptamt und den Generalluftzeugmeister. Eine zentrale Stelle für die Festlegung und Verteilung von Rüstungsaufträgen gab es nicht.
Die stark abnehmende Arbeitslosigkeit führte bald zu einem akuten Fachkräftemangel

So mehrten sich die Beschwerden aus der Industrie über die außerordentlich komplizierte wehrwirtschaftliche Organisation, welche eine Planung nahezu unmöglich machte. Durch die Vielzahl der Dienststellen kam es zu ständigen Änderungswünschen, welche die Produktion verzögerten und die Kosten in die Höhe trieben. So schuf sich die IG Farben mit der Vermittlungsstelle W eine eigene Verbindung zur Wehrmacht. Zudem gab eine rigoros gehandhabte Preisprüfung den Unternehmen keinerlei Anreiz, durch Rationalisierung den Gewinn zu steigern. [A 6] Eine Massenproduktion wurde von der militärischen Führung auch gar nicht angestrebt, da man glaubte, die Gewähr für den Sieg sei der Einsatz von qualitativ hochwertigen Waffen, wobei der dazu notwendige hohe Aufwand von Mangelrohstoffen und Arbeitsstunden in Kauf genommen wurde. Das Fehlen einer Rationalisierung zeigte sich beispielsweise dadurch, dass es vor dem Krieg 136 Pkw -Typen und 364 Lkw -Typen gab, wobei bei Letzteren nur ein Viertel mit verbrauchsarmen und robusten Dieselmotoren ausgestattet war. Obwohl das Reich durch eine Reihe von Maßnahmen die weltweit höchsten Zuwachsraten in der Automobilproduktion hatte, lag man 1939 gemessen am Kraftfahrzeugbestand pro Einwohner nur an 15. Stelle und damit noch hinter Uruguay. [A 7] Aufgrund der Fertigungslage mussten Lastkraftwagen aus dem zivilen Bestand entnommen werden, welche jedoch größtenteils nicht den militärischen Anforderungen entsprachen und deren Instandsetzung aufgrund der Typenvielfalt schwerwiegende logistische Probleme aufwarf.

Vor diesem Hintergrund gab es keinen Spielraum für qualitative Verbesserungen, was ua bei den teilweise überalterten Rüstungsgütern deutlich wird, welche noch für das Jahr 1939 bestellt wurden. Von einer Einführung neuer Waffenentwicklungen wurde vorerst Abstand genommen, da dies einen Rückgang der Herstellungszahlen aufgrund der Produktionsumstellung bedeutet hätte.

Bestellte Menge von Rüstungsgütern des Heeres für das Jahr 1939 [62]
Karabiner K98 1.143.182 Granatwerfer ( 34 + 36 ) 11.227 Panzer II 537
Pistole 08 139.224 10-cm-Nebelwerfer 155 Panzer III 2.087
Pistole 38 410.600 leichtes Infanteriegeschütz 18 755 Panzer IV 533
MG 34 61.998 schw. Infanteriegeschütz 33 413 Pz.Kpfwg. 38 (t) 475
2-cm-Flak 30 2.804 Gebirgsgeschütz 36 272 Panzerbefehlswagen 190
20 mm KwK 30 761 leichte Feldkanone 18 120 Panzerspähwagen 938
3,7 cm Pak 3.286 leichte Feldhaubitze 18 1.784 leichte Lkw 9.959
3,7-cm-KwK 1.749 schwere Feldhaubitze 18 1.017 mittlere Lkw 18.946
schwere Pak 260 15-cm-Kanone 18 125 schwere Lkw 3.000
7,5-cm-KwK 676 21-cm-Mörser 18 564 Zugkraftwagen 6.997

Das wohl größte Hindernis in der Rüstungswirtschaft stellte die durch eine extrem bürokratische Steuerung gekennzeichnete Rohstoffverteilung dar, welche zum wichtigsten Lenkungsorgan der Kriegswirtschaft erhoben wurde. Aber Fehler bei der Erhebung der fast unüberschaubaren Datenmenge, verhängnisvolle Auswirkungen bei kleinsten Schwankungen in einer Mangelverwaltung und die zahllosen Genehmigungen von Sonderregelungen ließen dieses System schließlich scheitern.

Dass die Rüstungswirtschaft trotz der organisatorischen Konfusion keinen starken Einbruch bei den Fertigungszahlen verzeichnete, war dem selbstständigen Handeln der Unternehmen zu verdanken, die allein schon im eigenen Interesse die oft widersprüchlichen Anordnungen ignorierten und Rohstoffe wie auch Arbeitskräfte horteten. Man entwickelte eine hohe Beweglichkeit, sich auf die Rüstungsbürokratie einzustellen, und wenn die bereitgestellten Ressourcen wie so oft nicht ausreichten, wurden die militärischen Aufträge entweder „vor sich hergeschoben“ oder zur Not auf zivile Produktion umgeschaltet.

Verteilung der Industrieproduktion
in Prozent (Gesamt = 100)
Sparten 1938 1939
Grundstoffe 21 21
Rüstungsgüter 7 9
Bauten 25 23
Investitionsgüter 16 18
Verbrauchsgüter 31 29

Bemerkenswert untypische Züge zeigte die NS-Regierung in Hinsicht auf die Belastung der Zivilbevölkerung. So wurde eine Umstellung auf totale Kriegswirtschaft aufgrund einer befürchteten Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht vollzogen. Die Sorge vor der „ Heimatfront “ ließ die Nationalsozialisten vor notwendigen Eingriffen wie Betriebsstilllegungen oder einer – von den Militärs vehement geforderten – Drosselung der zivilen Produktion zurückschrecken. Um Forderungen des sozialrevolutionären Teils der Partei zur Unterstützung des Mittelstandes nachzukommen, wurde zudem eine Dezentralisierung der Produktion beschlossen, was eine übergeordnete Planung und Lenkung immer schwieriger machte und das schon bestehende Transportproblem – 1938 fehlten 4500 Lokomotiven und 100.000 Güterwaggons – noch vergrößerte. [63] Da der spürbar anwachsende Fachkräftemangel und der 1939 auf eine Million Mann geschätzte Fehlbedarf an Arbeitern einen Mehrschichtbetrieb kaum zuließ, konnte zudem der vorhandene Maschinenpark nicht effektiv genutzt werden. [64] Diesbezüglich Abhilfe zu schaffen durch die umfangreiche Einstellung von Frauen in der Rüstungsindustrie lief der nationalsozialistischen Ideologie diametral entgegen, zumal die staatliche Familienunterstützung jeglichen Anreiz für eine weibliche Berufstätigkeit unterdrückte. [A 8]

Von einer klaren Befehlsgewalt mit straffer Lenkung der gesamten Wirtschaft sowie von einer engen Zusammenarbeit sämtlicher Stellen konnte keine Rede sein. Eine Abstimmung von ziviler und militärischer Planung unterblieb ganz. In dem komplexen Geflecht einer Wirtschaft mussten Dirigismus , erbittert geführte Kompetenzstreitigkeiten, altertümlich-militärisches Denken und irrationale politische Eingriffe zwangsläufig zu Fehlentwicklungen und Reibungsverlusten auf allen Ebenen führen. Man vermochte sich keineswegs rascher auf die Erfordernisse eines industrialisierten Krieges einzustellen als die westlichen Demokratien, die in der Regel ein erheblich höheres Maß an Konsens- und Kooperationsfähigkeit aufwiesen. Es bedurfte erst wie im Ersten Weltkrieg schwerer militärischer Rückschläge, bis eine tiefgreifende Änderung der Kriegswirtschaft vollzogen wurde. [A 9]

Charakteristik der Rüstungskoordination

Hitlers Polykratie war nicht unerheblich für die unkoordinierte Aufrüstung verantwortlich (Mai 1941)

Die Aufrüstung der Wehrmacht, die im Ausland aufgrund der Propaganda als gut organisierter Vorgang begriffen wurde, war in Wirklichkeit eine unkoordinierte Expansion der einzelnen Wehrmachtteile, wobei die Rüstungsprogramme der jeweiligen Teilstreitkraft ohne Konsultation der anderen beiden Teilstreitkräfte geplant worden waren. Ein einheitliches „Wehrmachtrüstungsprogramm“, das bei einer so komplexen Materie unabdingbar gewesen wäre, existierte nicht. Diese mangelnde Koordination war der unübersichtlichen Organisationsstruktur der politischen und militärischen Führungsebenen geschuldet. In Hitlers Polykratie blähte sich ein mit überschneidenden Kompetenzen ausgestatteter Bürokratieapparat auf, bei dem jeder Überblick verloren ging. Im Führerstaat herrschte gewissermaßen Führungslosigkeit. Soweit bekannt ist, hat Hitler bis zum Kriegsbeginn niemals eine Weisung erteilt, die den Gesamtbereich der Wehrmachtrüstung umfasste und somit eine Koordination der einzelnen Rüstungsmaßnahmen erkennen ließ. Ein weiteres schwerwiegendes Problem war das Unvermögen der militärischen Führung, auf die durch den industriellen Wandel radikal veränderte Relation zwischen Wirtschaft und Rüstung einzugehen. Durch die sich neu eröffneten Perspektiven und Hitlers Phantastereien war ein Großteil der Verantwortlichen so geblendet, dass der ökonomischen Grundlage der Rüstung nicht die angemessene Beachtung geschenkt wurde und wirtschaftlich grundlegende Gegebenheiten einfach beiseitegeschoben wurden. In einer von allen Hemmungen befreiten Aufrüstung schien alles möglich. So vollzog sich die Aufrüstung, die Hitler als die wichtigste Voraussetzung für die Wiederherstellung der Großmachtstellung des Reiches bezeichnet hatte, ohne erkennbare Systematik. [65]

Finanzierung der Rüstung

Die Mefo-Wechsel waren eines der wichtigsten Finanzierungsmittel der Aufrüstung

Zwischen Januar 1933 und Herbst 1938 stieg der Anteil des Militärhaushaltes am deutschen Sozialprodukt von einem auf zwanzig Prozent. [66] Die Militärausgaben waren bald so hoch, dass eine reguläre Deckung aus Steueraufkommen nicht mehr möglich war und die gewaltigen Rüstungsvorhaben sich nur mittels kreditexpansiver Staatsverschuldung finanzieren ließen. Eines der wichtigsten Instrumente dieser „ geräuschlosen Kriegsfinanzierung “ waren dabei die sogenannten Mefo-Wechsel . Dazu wurde von vier bedeutenden Unternehmen die Metallurgische Forschungsgesellschaft (Mefo) gegründet, die als Scheinunternehmen die von den Rüstungsbetrieben ausgestellten Wechsel akzeptierte. Diese vom Staat verbürgten Wechsel wurden von der Reichsbank verzinst, um einer vorzeitigen – und vom Staat ab 1939 finanziell nicht mehr realisierbaren – Einlösung entgegenzuwirken. Die bis zum Jahre 1938 in einer Höhe von 12 Milliarden Reichsmark ausgestellten Wechsel stellten fiskalisch gesehen einen Kredit der Rüstungswirtschaft an das Reich dar. Zwischen 1934 und 1936 deckten die Mefo-Wechsel rund 50 Prozent der Rüstungsausgaben; insgesamt betrachtet waren es bis 1939 etwa 20 Prozent. [67] Ferner wurde die Rüstungsfinanzierung durch eine Steigerung der im Umlauf befindlichen Geldmenge und durch die Ausgabe weiterer Schatzanweisungen, wie z. Bsp. unverzinslicher Reichsschatzanweisungen, realisiert. Einen weiteren Liquiditätszufluss stellten die im Zuge der wirtschaftlichen Erholung gestiegenen Spareinlagen der Bevölkerung dar, die wiederum von den Banken mangels Alternativen und oft ohne das Wissen der Sparer in langfristige Reichsanleihen angelegt wurden.

Ab 1938 erfolgte die Finanzierung auch durch den vom „ Devisenschutzkommando “ beschafften und beschlagnahmten Besitz von Devisen und Gold in den angeschlossenen , annektierten und besetzten Ländern sowie den Goldreserven der Zentralbanken und nicht zuletzt durch die Ausplünderung der deutschen Juden durch die Devisenstellen [68] und den Milliardenraub der „ Judenvermögensabgabe “ im Rahmen der Novemberpogrome 1938 .

Von den politischen Führungsinstanzen wurde die Rüstungsfinanzierung als sekundäres Problem angesehen, so dass es außer dem im Januar 1939 entlassenen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht nur wenige Kritiker gab, welche die Inflationsgefahr und den steigenden Schuldenstand beanstandeten. So betrug die gesamte Reichsschuld Ende 1938 rund 40 Milliarden Reichsmark. [A 10] Bei Kriegsbeginn waren außer 500 Millionen RM keinerlei Gold- oder Devisenreserven mehr vorhanden. Demgegenüber besaßen England und Frankreich Reserven in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar, was nach Kaufkraftkurs umgerechnet rund 27 Milliarden RM entsprach. [69]

Die Rüstungsausgaben, die aufgrund der nicht immer genau zu trennenden direkten und indirekten Investitionen in ihrer Höhe schwanken, zeigen sich wie folgt:

Übersicht über die unterschiedlich ermittelten Rüstungsausgaben des Deutschen Reiches (in Mrd. RM)
Jahr W. Boelcke
Die Kosten von Hitlers Krieg [70]
W. Fischer
Wirtschaftspolitik Deutschlands [71]
A. Schweitzer
Big Business [72]
B. Carroll
Design for total War [73]
D. Eichholtz
Deutsche Kriegswirtschaft [74]
Finanzminister
Schwerin v. Krosigk [75]
errechneter Durchschnitt
1932 0,6 0,8 0,6 0,7
1933 1,9 0,7 1,9 1,5 0,7 1,34
1934 4,1 4,2 4,4 4,1 2,8 3,7 3,9
1935 5,5 5,5 5,9 6,0 5,5 5,3 5,6
1936 10,3 10,3 10,7 10,8 11 9,6 10,4
1937 11,0 11,0 14,5 11,7 14,1 10,9 12,2
1938 17,2 17,2 20,3 17,2 16,6 16,3 17,5
1939 11,9 [R 1] 32,3 13,9 [R 2] 30,0 16,3 [R 2] 14,0 [R 3]
Summe 61,9 [R 4] 81,2 [R 5] 69,8 [R 6] 81,7 [R 7] 67,8 [R 8] 46,5 [R 9] 66,5 [R 10]

Anmerkungen zur Übersicht über die Rüstungsausgaben

 1. Ausgaben bis Kriegsbeginn.
 2. a b Rechnungszeitraum April bis Kriegsbeginn.
 3. Rechnungszeitraum bis Kriegsbeginn.
 4. Diese Zahl kann als die genau ermittelte Summe der direkten Rüstungsausgaben der Wehrmacht bis Kriegsbeginn angesehen werden. Die oft erwähnten 90 Mrd. RM, mit denen sich Hitler in seiner Reichstagsrede am Tage des Kriegsbeginns brüstete, waren Propaganda.
 5. 1933–1939. Als indirekte Rüstungsausgaben kann man noch 3 bis 4 Mrd. RM dazurechnen.
 6. April 1934 bis Kriegsbeginn. Hier kann man ebenfalls indirekte Rüstungsausgaben in Höhe von 3 bis 4 Mrd. RM dazurechnen.
 7. 1933–1939.
 8. 1933 bis Kriegsbeginn. Rechnet man noch die Ausgaben der Länder und Gemeinden für die Rüstung dazu, ergibt sich eine Summe 78 Mrd. RM.
 9. 1933–1938. Die Angaben des Reichsfinanzministers kann man unter Umständen aus Gründen der Selbstrechtfertigung als zu niedrig ansehen.
 10. Durchschnitt der Spalte 1, 3 und 5, welche den Zeitraum 1933 bis zum Tage des Kriegsbeginns umfasst.

Die Wehrmacht bei Kriegsbeginn

Die Wehrmacht gab bei Kriegsbeginn ein ambivalentes Bild ab. Fakt ist, dass es die „durch einen einheitlich organisierten Prozess mit modernsten Waffen gut ausgerüstete Wehrmacht, welche mit vorhersehbarer Leichtigkeit die Nachbarländer besiegen konnte“, so nicht gegeben hat. Der Aufbau war 1939 noch nicht abgeschlossen. Unbestreitbar ist aber auch, dass die Wehrmacht von ihrer Gründung bis zum Kriegsausbruch in einem bisher in der Kriegsgeschichte einmaligen Vorgang auf eine enorme Stärke anwuchs. Insgesamt umfasste die Truppe bei Kriegsbeginn 4.556.000 Mann, welche sich auf

verteilten. Allerdings gab es gravierende Unterschiede zwischen der numerischen Stärke und der Qualität der kämpfenden Truppe. So bestand das Heer, welches gemäß der deutschen Kriegsdoktrin die Hauptlast der Kämpfe tragen sollte, insgesamt nur aus 730.000 aktiven und voll ausgebildeten Soldaten; bei der Marine waren es 78.000 und bei der Luftwaffe 332.000 Mann. Der Gesamtausbildungsstand stellt sich wie folgt dar: [76]

Aktive Truppe
Berufssoldaten/Wehrpflichtige
Reserve I
Jahrgang 1914 und jünger
Reserve II
Jahrgang 1913 und älter
Kriegsgediente
Landwehr (Jg. 1894–1900)
Noch Unausgebildete
Jahrgang 1906/07 u. 1918/19
Wehrmacht-Gesamtstärke
1.131.000 647.000 770.000 1.200.000 808.000 4.556.000

Zusammen mit der Schutzpolizei, Wasserstraßenschutz, Sicherheitshilfsdienst (SDH), Luftschutzdienst (LSD), verstärkten Postschutz, Wachverbände der SS, Technischen Nothilfe, Grenztruppen und dem Verstärkten Grenzaufsichtsdienst (VGAD) waren etwa sechs Millionen Personen für das Militär und den Schutz des Reichsgebietes eingesetzt.

Heer

Die rasante Ausdehnung vom 100.000-Mann-Heer des Versailler Vertrages bis zum verwendungsfähigen Friedensheer ist wie folgt zu sehen: [77]

 • Herbst 1934: 250.000 Mann (21 Infanterie- und drei Kavallerie-Divisionen)
 • Herbst 1935: 400.000 Mann (24 Infanterie-, drei Panzer- und zwei Kavallerie-Divisionen)
 • Herbst 1936: 520.000 Mann (36 Infanterie- und 3 Panzer-Divisionen)
 • Herbst 1937: 550.000 Mann (32 Infanterie-, vier motorisierte Infanterie- und drei Panzer-Divisionen)
 • Herbst 1938: 570.000 Mann (Der Mob-Abschnitt 1938 wurde ins Frühjahr 1939 verlegt)
 • Sommer 1939: 730.000 Mann.

Zu Kriegsbeginn hatte das Feldheer eine Stärke von 2,758 Millionen Mann. Den geplanten 43 Divisionen des Augustprogrammes standen 52 Divisionen gegenüber, welche sich in 35 Infanterie-, vier motorisierte Infanterie-, sechs Panzer-, vier leichte und drei Gebirgsdivisionen gliederten. Dazu kamen noch die für das Kriegsheer zu mobilisierenden 51 Infanteriedivisionen, so dass den einst 102 projektierten Großverbänden jetzt 103 entgegenstanden. Die 3,7 Mio. Mann des gesamten Heeres gliederten sich in: [78]

 • 2.758.000 Mann beim Feldheer,
  • 2.108.000 Mann Kampfverbände
  • 223.000 Mann bodenständige Grenz- und Festungstruppen
  • 427.000 Mann Bautruppen (dieser größtenteils unausgebildete u. unbewaffnete Truppenkörper wurden 1939 aus dem RAD ausgehoben und dem Heer unterstellt)
 • rund 1 Mio. Mann beim Ersatzheer und
 • 23.000 Mann bei der Waffen-SS (Die SS-Verfügungstruppe wurde am 19. August 1939 dem Oberbefehlshaber des Heeres unterstellt) .

Der materielle Rüstungsstand, der nicht in allen Positionen mit der Einsatzbereitschaft gleichzusetzen ist, stellt sich folgendermaßen dar: [79]

Rüstungsstand des Heeres im Herbst 1939
Pistolen (08 und 38) 630.000 leichte Granatwerfer 36 – Kaliber 5,0 cm 5.062 Panzer I 1.305
Gewehre K98 2.569.300 schwere Granatwerfer 34 – Kaliber 8,14 cm 3.959 Panzer II 991
Maschinenpistolen (38/40) 5.711 Nebelwerfer 10 cm und 15 cm 179 Panzer III 151
Maschinengewehre 103.300 leichte Inf.-Geschütze 2.931 Panzer IV 143
Panzerbüchsen (38,39,41) 62 schw. Inf.-Geschütze 367 Pz.Kpf.Wg. 35(t) 125
2-cm-Flak 30 895 Gebirgsgeschütze 213 Pz.Kpf.Wg. 38(t) 122
3,7-cm-Flak 63 leichte Feldkanone 18 20 Spähpz. / Befehlswagen 1.076
3,7-cm-Pak 10.560 leichte Feldhaubitzen 4.919 Zugmaschinen 5.200
4,7-cm-Pak (t) schw. Feldhaubitze 18 2.434
Pak 38 10-cm-Kanone 18 400
15-cm-Kanone 18 25
schwerste Artillerie 47
Infanterie-Munition 6.665.459.000 Artillerie-Munition 29.363.000 Pz.- u. PaK-Munition 35.793.000

Ein gravierendes Problem, welches aber erst später im Kriegsverlauf zum Tragen kam, betraf die Reserven. Da es die Kasernen-Infrastruktur und das vorhandene Ausbildungspersonal nicht zuließen, die gleichzeitige Ausbildung mehrerer Jahrgänge zu gewährleisten, wirkte sich das Fehlen ausgebildeter Reserven verheerend für eine längere Kriegsdauer aus. Bei Kriegsbeginn verfügte man zwar über ausreichende Reserven in der Altersgruppe von 35 bis 45 Jahren, welche aber nur für Sicherungsverbände und rückwärtige Dienste zu gebrauchen war. Ein nennenswerter Ersatz aus der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen stand hingegen nicht zur Verfügung. [80] Ein weiterer Punkt, von dem auch die Marine und Luftwaffe betroffen waren, stellte der Mangel an Spezialisten dar. Aufgrund der Technisierung der Militärmaschinerie erforderten die immer komplizierter werdenden Gerätschaften spezielles Personal zur Bedienung und Wartung, welches aber wiederum von der Kriegswirtschaft ebenso dringend benötigt wurde. Aus diesem Grund wurden die Anforderungen an den Nachwuchs schon vor Kriegsausbruch eingeschränkt, so dass selbst unehrenhaft Entlassene, nicht jedoch jüdische Mischlinge , wieder eingestellt werden konnten. [81]

Personalstruktur der Infanterie-Divisionen zu Kriegsbeginn [35]
(Zahlenangaben in Prozent)
Typ 1. Welle
(35 Div.)
2. Welle
(16 Div.)
3. Welle
(21 Div.)
4. Welle
(14 Div.)
Aktives Personal 78 6 - 9
Reserve I
seit 1920 ausgebildet; unter 35 Jahre
12 83 12 21
Reserve II
3 Monate ausgebildet; unter 35 Jahre
6 8 46 46
Landwehr
Kriegsgediente Jg. 1894–1900 oder
ungediente Jahrgänge bis 45 Jahre
4 3 42 24

Infolge der mangelhaften materiellen Lage und des unterschiedlichen Ausbildungsstandes konnte nicht jede Division in gleicher Stärke und Zusammensetzung aufgestellt und mit denselben Waffen ausgerüstet werden. So setzten sich die sich im Sommer 1939 noch zu mobilisierenden 51 Divisionen aus drei verschiedenen Divisionstypen, sogenannten Wellen zusammen, welche sich enorm in der Kampfkraft unterschieden. Die materielle Ausrüstung und die Kampfkraft der 3. und 4. Welle war so gering, dass diese hauptsächlich als bodenständige Divisionen oder als Ergänzungseinheiten verwendet wurden. Selbst die zur 1. Welle gehörenden 35 Divisionen des Friedensheeres waren bei Kriegsbeginn personell noch nicht alle voll aufgefüllt. [82]

Des Weiteren war die Bevorratung an Munition, Ersatzteilen und sonstigem Nachschub nur unzureichend. Das Friedensheer konnte zwar mit der notwendigen Ausstattung einigermaßen versehen werden, jedoch konnte die vom OKH geforderte Munitionsbevorratung von vier Monaten für das Kriegsheer bei Kriegsbeginn bei weitem nicht erreicht werden. Der Fehlbestand an dieser 4-Monats-Bevorratung betrug bei den folgenden Munitionssorten: [35]

 • Infanteriemunition: 60 Prozent
 • 2 cm Flak- bzw. Kampfwagenmunition: 70 bzw. 95 Prozent
 • Granatwerfermunition: 90 Prozent
 • Infanteriegeschützmunition: 70 Prozent
 • leichte Feldhaubitzenmunition: 60 Prozent
 • schwere Feldhaubitzenmunition: 45 Prozent.

Dass nach Kriegsbeginn kein – von Teilen der Militärführung erwarteter – Mangel an Munition eintrat, war auf das unerwartet schnelle Ende der anfänglichen Blitzkriegs -Feldzüge und dem damit verbundenen äußerst geringen Munitionsverbrauch zurückzuführen.

Marine

Entgegen dem Heer hatte die Marine keine Probleme, den Offiziersbedarf zu decken. Das Korps bestand 1933 aus 1100 Offizieren und hatte sich bis zum Kriegsbeginn auf 4400 erhöht. Die Gesamtpersonalstärke Anfang 1933 betrug 15.000 Mann, wobei sich dieser Friedensbestand bis zum Sommer 1939 auf 78.000 Mann verfünffachte. [83] Durch die im Sommer gestaffelt durchgeführten Mobilmachungen erhöhte sich die Gesamtstärke bei Kriegsbeginn auf 150.000 Mann. Der schleppende Aufbau des nur ungenügenden Schiffsbestandes ist wie folgt zu sehen:

Schlachtschiffe Panzerschiffe Schwere Kreuzer Leichte Kreuzer Zerstörer Torpedoboote U-Boote
1. April 1934 1 5 12
1. September 1939 2 3 1 6 21 12 57

Als Großbritannien dem Dritten Reich am 3. September den Krieg erklärte, zog Raeder – für den der Krieg „fünf Jahre zu früh“ kam – das Fazit der Marinerüstung: „Was die Kriegsmarine anbetrifft, so ist sie selbstverständlich noch keineswegs für den Kampf mit England hinreichend gerüstet … Die Überwasserstreitkräfte aber sind noch so gering an Zahl und Stärke, dass sie – vollen Einsatz vorausgesetzt – nur mit Anstand sterben können.“ [84] Diese negative Lageeinschätzung entsprach dem Ergebnis einer Rüstungspolitik, welche zwischen langfristigem Schiffbau und kurzfristigen politischen Entscheidungen keiner konsequenten Leitlinie folgen konnte. Nach Kriegsbeginn wurde der Bau so gut wie aller geplanten Überwasserstreitkräfte annulliert. Die Weisung Nr. 1 vom 31. August 1939 für die Kriegsführung der Marine lautete lapidar: „Die Kriegsmarine führt Handelskrieg mit dem Schwerpunkt gegen England.“ [85]

Luftwaffe

Steigerung der Personalstärke [86]
1933 1935 1939
Offiziere 250 1.100 15.000
Unteroffiziere und
Mannschaften
2.000 17.000 370.000

Durch das Totalverbot der Luftwaffe konnte diese, im Gegensatz zu den anderen zwei Teilstreitkräften, nicht auf einen vorhandenen Personalkörper aufbauen, so dass die personelle Ausdehnung mit all ihren Nachteilen hier besonders stark zum Ausdruck kam. So musste schon 1935 die Offiziersausbildung von drei auf zwei Jahre reduziert werden. Im Laufe der Zeit fand eine derart immense Personalverstärkung statt, dass sich das Offizierskorps vom Zeitpunkt der Enttarnung im Jahre 1935 bis zum Kriegsbeginn verdreizehnfachte. Wenn man bedenkt, dass die Formierung eines homogenen Offizierskorps und die Einführung in die neue komplizierte Technik ein langwieriger Prozess ist und ein Großteil des Korps aus ehemaligen und mit der neuen Materie nicht vertrauten Heeresoffizieren rekrutiert wurde, so wird man über die Qualität dieses Korps skeptisch urteilen müssen. Durch die immense personelle Vermehrung und die daraus resultierende hohe Personalfluktuation war eine Konsolidierung der Truppe ab 1935 nicht mehr möglich. [50]

Flugzeugproduktion des Deutschen Reiches [87]
Jahr Insgesamt davon Kriegsflugzeuge
1932 36
1933 368
1934 1.968 840
1935 3.183 1.823
1936 5.112 2.530
1937 5.606 2.651
1938 5.235 3.350
1939 8.295 4.733

Auch die Flugzeugproduktion hatte enorme Steigerungsraten zu verzeichnen, wobei es im Jahr 1938 wegen Problemen in der Rohstoffversorgung zu einem Rückgang der seit 1936 stagnierenden Gesamtproduktion kam. Das intensive Aufbautempo ist des Weiteren bei der rasanten Vermehrung der organisatorisch neu aufgestellten Staffeln zu sehen, wobei die besonders hohen Steigerungsraten durch das Teilen bestehender Verbände zustande gekommen sind: [50]

 • 1933: 3 Staffeln
 • 1934: 14 Staffeln
 • 1935: 49 Staffeln
 • 1936: 109 Staffeln
 • 1937: 214 Staffeln
 • 1938: 243 Staffeln (2.180 Frontflugzeuge)
 • 1939: 275 Staffeln (Sommer)

Hohe personelle Zuwachsraten hatte auch die Flakartillerie zu verzeichnen, welche von 11 Abteilungen zum Zeitpunkt der Enttarnung auf 60 Flak-Abteilungen mit 68.000 Mann zum Jahresende 1938 anwuchs. Bei der dritten Waffengattung, der Luftnachrichtentruppe , verhielt es sich mit der Vermehrung von sechs Kompanien auf 102 Kompanien mit 35.500 Mann im gleichen Zeitraum analog. [50]

Im August 1939 dienten 373.000 Mann in der Luftwaffe, welche sich in

 • 208.000 Mann Fliegertruppe (darunter 20.000 Mann fliegendes Personal)
 • 107.000 Mann Flakartillerie und
 • 58.000 Mann Luftnachrichtentruppe

gliederten. Durch die Mobilmachungsmaßnahmen wurde hauptsächlich mittels Verdreifachung der Flak-Truppe, dessen benötigte Ausrüstung eingelagert war, die Gesamtpersonalstärke auf 677.000 Mann zu Kriegsbeginn angehoben.

Einsatzbereitschaft der fliegenden Frontverbände bei Kriegsbeginn [A 11]
Jäger
Zerstörer
Sturzkampfflieger
Schlachtflieger
Bomber
Schnellkampfflieger
Aufklärer
Heeres- und Fernaufklärer
Transportflieger
Ohne Lastensegler
Sonstige
Kurierstaffeln, Seeflieger etc.
Gesamtbestand
insges. 302 Staffeln
Einsatzbereite Flugzeuge 1.082 377 1.105 541 502 225 3.832
Nicht einsatzbereit 148 23 105 120 42 18 456
Einsatzbereite Besatzungen 980 345 1.045 459 539 201 3.569

Die Einsatzbereitschaft der rund 11.700 Mann umfassenden Frontbesatzungen war relativ hoch, obwohl nicht alle verfügbaren Flugzeuge bemannt werden konnten. Weiterhin wurde gegenüber den ersten Rüstungsprogrammen die Luftverteidigungskomponente beträchtlich erhöht, denn die 21 Flakregimenter mit ihren 2.600 schweren, 6.700 mittleren bzw. leichten Flakgeschützen und 3.000 Flakscheinwerfern verfügten mit 107.000 Mann fast über ein Drittel des aktiven Stammpersonals von 370.000 Mann. Des Weiteren konnte die Luftwaffe auf 133 Fliegerhorste , 49 Munitionsanstalten und 13 große Lufttanklager zurückgreifen. [50]

Auswirkungen

Die massive Aufrüstung führte trotz Hitlers „Friedensreden“ neben einer Verschärfung der internationalen Beziehungen zu einem Wandel der Mächtekonstellation, so dass im Falle einer Kriegseröffnung kaum Aussicht bestand, den Konflikt lokal begrenzen zu können. Für diesen Fall reichte der Rüstungsstand aber 1939 nicht aus. [35] So entwickelte die massive Aufrüstung eine unkontrollierbare Eigendynamik und wurde selbst zu einem Risiko für das Reich. Für die Militärs gab es keine Alternative zur Aufrüstung, wie der Gedankengang der Wehrmachtführung, auf die wegen der intensiven Aufrüstung verschlechterte außenpolitische Situation mit einer Rüstungsbeschleunigung zu reagieren, aufschlussreich zeigte. [17]

Die 1936 vom Chef des Heeresamtes gestellte Frage, ob die Unterhaltung eines auf höchste Kriegsbereitschaft ausgelegten Heeres ökonomisch überhaupt tragbar sei, stellte sich alsbald nicht mehr, denn Hitler hatte seine Absicht verkündet, spätestens ab 1943 die Wehrmacht zum Kampf um die Erweiterung des Lebensraumes einzusetzen. [88] Gemäß dem vorgesehenen Blitzkriegs -Konzept, einen diplomatisch isolierten Feind mit begrenzten, aber gewaltigen Schlägen überfallartig zu besiegen, besaß die Wehrmacht eine hohe Erstschlagskapazität. Durch die in Deutschland praktizierte Breitenrüstung gelang es, die Streitkräfte innerhalb einer kurzen Zeitspanne auf eine relativ hohe quantitative Stärke zu bringen, jedoch war durch das Fehlen einer Koordination der Rüstungsmaßnahmen und das Beibehalten der Friedenswirtschaft – selbst nach Kriegsbeginn – die Leistungsfähigkeit der Rüstungsindustrie begrenzt, so dass eine Tiefenrüstung und der Aufbau von Nachschubreserven nicht realisiert werden konnte. [89] Selbst von der eigenen militärischen Führung wurde die Wehrmacht im Sommer 1939 als nicht kriegsfähig bezeichnet. [90] Im Verlauf der immer länger währenden und in dieser Form nicht geplanten Ausweitung des Konfliktes sollte sich zeigen, dass die Wehrmacht für einen langen Weltkrieg nicht gerüstet war. Der unter größten Anstrengungen in einigen Teilbereichen erreichte Rüstungsvorsprung schmolz aufgrund des Unterlassens einer wirtschaftlichen Totalmobilmachung schon nach kürzester Zeit dahin. [91]

Bis heute gibt es unterschiedliche Rezeptionen über den Verlauf der Aufrüstung. Ältere Forschungen unterstützen die in den 1960er Jahren vom Wirtschaftshistoriker Alan S. Milward formulierte These der „Blitzkriegswirtschaft“. [92] Die Theorie erklärte den geringen wirtschaftlichen Mobilisierungsgrad mit einer angeblich genialen Wirtschaftspolitik Hitlers, in welcher die knappen Ressourcen durch geschickten Kräfteeinsatz innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen einen erfolgreichen Blitzkrieg gewährleisten sollten. Der durch die enormen investierten Mittel entstandene ökonomische Engpass sollte durch eine Art Flucht nach vorn in den Krieg überwunden werden. Durch die Ausbeutung der dabei eroberten Gebiete sollte der nächste kurze Feldzug ermöglicht werden. Der Krieg sollte sozusagen den Krieg nähren. [93]

Nach Adam Tooze wäre sich Hitler und die NS-Führung vor ihrem Kriegsbeginn bewusst gewesen, dass die Rüstung der Wehrmacht für einen längeren Krieg nicht ausreichte und dass die Zeit angesichts des absehbaren Kriegseintritts der USA gegen sie arbeitete. Hitler hielt aber mit seiner Ideologie der jüdischen Weltverschwörung am Krieg fest. Durch einen Blitzkrieg sollte nach dem „Sieg im Westen“ die UdSSR rasch niedergeworfen werden, was die militärische Lage zugunsten NS-Deutschlands stark verbessern sollte. Dieses Vorhaben scheiterte 1941 vor Moskau. [94]

Andere Forscher gehen davon aus, dass die NS-Führung eine Ausrichtung auf einen langen Krieg und die totale Mobilmachung schon immer angestrebt hätten, an dieser Aufgabe aber aufgrund Ineffizienz und der ausbleibenden Einsicht, dass das wirtschaftliche Potential zu gering für einen großen Weltkrieg war, scheiterte. [95]

Literatur

(chronologisch)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Rainer Wohlfeil, Edgar Graf von Matuschka: Reichswehr und Republik (1918–1933). Bernard & Graefe, 1970, ISBN 3-7637-0304-7 , S. 207 ff.
 2. Wohlfeil/Matuschka: Reichswehr und Republik. S. 218 ff.
 3. Von einer „sensationellen Wende“ ist die Rede in Müller/Volkmann: Die Wehrmacht. Mythos und Realität. S. 79.
 4. Ernst Hansen: Reichswehr und Industrie. Rüstungswirtschaftliche Zusammenarbeit und wirtschaftliche Mobilmachungsvorbereitungen 1923–1932. Boldt, 1978, ISBN 3-7646-1686-5 , S. 64 ff.
 5. Wie kein anderer veränderte Groener die Reichswehr. → Johannes Hürter : Wilhelm Groener. Reichswehrminister am Ende der Weimarer Republik. Oldenbourg Verlag, München 1998, ISBN 3-486-55978-8 , S. 355 ff.
 6. 78 Aufklärer, 54 Jäger und 18 Bomber. → Müller-Hillebrand: Das Heer 1933–1945. Band I, S. 19 f.
 7. Müller/Volkmann: Die Wehrmacht. Mythos und Realität. S. 81.
 8. Simson hatte das reichsweite Monopol auf die Herstellung leichter MG. → Wolf Gruner: Deutsches Reich 1933–1937. ISBN 3-486-58480-4 , S. 372.
 9. Karl-Heinz Janßen : Der große Plan. Die Zeit , Nr. 11/1997, ( Artikel online ).
 10. Diese früher lang unterschätzte Feststellung ua in: Johannes Hürter: Wilhelm Groener. ISBN 3-486-55978-8 , S. 106.
  Rüdiger vom Bruch , Brigitte Kaderas (Hrsg.): Wissenschaften und Wissenschaftspolitik: Bestandsaufnahme zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten in Deutschland des 20. Jahrhunderts. Steiner, Stuttgart 2002, ISBN 3-515-08111-9 , S. 265.
 11. Abschrift auf NS-Archiv.de der Liebmann-Aufzeichnung .
 12. Die Denkschrift wurde vom Chef der Heeresleitung ( Hammerstein ) und vom Chef des Truppenamtes ( Adam ) erstellt. Dazu MGFA : DRZW . Band 1, S. 400.
 13. Alle Zahlen nach MGFA: DRZW , Band 1, S. 401 f.
 14. MGFA: DRZW , Band 1, S. 243 f.
 15. Wilhelm Deist (1991): Militär, Staat und Gesellschaft. S. 307.
 16. Militärgeschichtliches Forschungsamt : Das Zeitalter der Weltkriege. S. 262.
 17. a b MGFA: DRZW , Band 1, S. 418.
 18. Die Studie wurde von Beck ausgearbeitet und von Werner von Fritsch , der sogar 36 bis 40 Divisionen forderte, gebilligt. → Klaus-Jürgen Müller : General Ludwig Beck. Studien und Dokumente zur politisch-militärischen Vorstellungswelt und Tätigkeit des Generalstabschefs des deutschen Heeres 1933–1938. Boldt, 1980, ISBN 3-7646-1785-3 , S. 202 ff.
 19. Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht . Vom 16. März 1935. Auf: documentarchiv.de . Vgl. Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I 1867–1945, S. 375 ; bei der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB).
 20. http://www.documentarchiv.de :Wehrgesetz vom 21. Mai 1935 .
 21. Zum Versprechen Hitlers siehe Punkt 4 der Liebmann-Abschrift . Mit dem Gesetz erfolgten ab Sommer einige Umbenennungen: die Reichswehr wurde offiziell zur Wehrmacht , das Truppenamt wurde in „ Generalstab des Heeres“ umbenannt und die Führer der drei Teilstreitkräfte wurden zu Oberbefehlshabern.
 22. a b MGFA: DRZW , Band 1, S. 420.
 23. Als Hauptursache wird die um ein Jahr verzögerte Einführung der schon seit 1933 geforderten Wehrpflicht und das Fehlen der für die Westfront abgestellten Divisionen angesehen. → MGFA, DRZW , Band 1, S. 420.
 24. Erhöhung: MGFA, DRZW , Band 1, S. 421; Ausgleich: S. 433.
 25. Es handelte sich um insgesamt 56.000 Mann. Die Ausbildung der kasernierten Hundertschaften hatte schon ab Herbst 1933 militärischen Charakter. → Rudolf Absolon : Die Wehrmacht im Dritten Reich. Aufbau, Gliederung, Recht und Verwaltung. Band III, Oldenbourg, 1975, ISBN 3-486-41567-0 , S. 31 ff.
 26. Rüdiger von Manstein: Erich von Manstein. Soldat im 20. Jahrhundert: Militärisch-politische Nachlese . Bernard & Graefe, 1994, ISBN 3-7637-5214-5 .
 27. Deist: Militär, Staat und Gesellschaft. S. 324.
 28. Das Heer 1914 bestand aus 87 Divisionen und 44 Landwehrbrigaden. → Deist: Militär, Staat und Gesellschaft. S. 326.
 29. MGFA: DRZW , Band 1, S. 439.
 30. MGFA: DRZW , Band 1, 1936: S. 432; 1937–1939: S. 442 ff.
 31. Siehe mehrfach in MGFA: DRZW , Band 1, S. 415, 422, 431, 435, 437 o. 444.
 32. Zum Augustprogramm kamen nach Angaben des AHA jährlich noch Wechselunkosten in Höhe von 700 Mio. RM dazu. → MGFA: DRZW , S. 434.
 33. MGFA: DRZW , Band 1, S. 435.
 34. Meldung des ObdH an den Reichskanzler. → MGFA: DRZW , Band 1, S. 445.
 35. a b c d e Müller-Hillebrand: Das Heer 1933–1945. Band I, S. 37(a), 20(b), 70(c), 128(d), 126(e).
 36. MGFA: DRZW , Band 1, Verzögerung: S. 446; Ausstattungsmisere: S. 447.
 37. Salewski: Die Deutschen und die See. Teil 2, S. 137.
 38. a b c d e f g Jost Dülffer: Weimar, Hitler und die Marine. Reichspolitik und Flottenbau 1920–1939. Droste, 1973, ISBN 3-7700-0320-9 , S. 248 f.(a), 566(b), 313(c), 389(d), 568 f.(e), 458 ff.(f), 504 ff.(g).
 39. Salewski: Die Deutschen und die See. S. 134.
 40. Ingo Bauernfeind: Radioaktiv bis in alle Ewigkeit – Das Schicksal der Prinz Eugen . Mittler-Verlag, Hamburg/Berlin/Bonn 2011, ISBN 978-3-8132-0928-0 , S.   10 .
 41. MGFA: DRZW , Band 1, S. 458.
 42. Erminio Bagnasco: U-Boote im 2. Weltkrieg. Motorbuch, Stuttgart 1994, ISBN 3-613-01252-9 , S. 56.
 43. a b c Michael Salewski: Die deutsche Seekriegsleitung 1935–1945. Bernard & Graefe, Frankfurt 1985, ISBN 3-7637-5168-8 .
 44. Rolf Güth: Die Marine des deutschen Reiches 1919–1939. Bernard & Graefe, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-7637-5113-0 , S. 157.
 45. In dem Z-Plan sind die schon geplanten und vorhandenen Schiffe der Kriegsmarine enthalten. Der Ursprungsplan umfasste sogar 8 Flugzeugträger. → Robert Bohn: Neutralität und totalitäre Aggression. Steiner-Verlag, Stuttgart 1991, ISBN 3-515-05887-7 , S. 60.
 46. MGFA: DRZW , Band 1, S. 468.
 47. MGFA: DRZW , Band 1, S. 450.
 48. Gert Sandhofer: Das Panzerschiff A und die Vorentwürfe von 1920–1928. In: Die Marine des Deutschen Reiches 1919–1939. Bernard & Graefe, 1972, ISBN 3-7637-5117-3 , S. 83.
 49. Artikel 198
 50. a b c d e f g h i j Völker: Die deutsche Luftwaffe 1933–1939. S. 15 fu 229(a), S. 58(b), S. 131(c), S. 170(d), S. 201(e), S. 138(f), S. 99 u. 121(g), S. 31, 48, 102 f.(h), S. 106 u. 111 ff.(i), S. 182 u. 193(j).
 51. abgedruckt bei: Bernhard Heimann, Joachim Schunke: Eine geheime Denkschrift zur Luftkriegskonzeption Hitler-Deutschlands vom Mai 1933. In: Zeitschrift für Militärgeschichte . Nr. 3, Berlin-Ost 1964, S. 72–86.
 52. Die Luftflotte sollte aus 400 Bombern (Eindringtiefe 800 km und Abwurfkapazität mindestens 2 t) und 10 Aufklärungsstaffeln bestehen. → MGFA: DRZW , Band 1, S. 475 f.
 53. a b c d Edward L. Homze: Arming the Luftwaffe. The Reich Air Ministry and the German Aircraft Industry 1919–1939. Nebraska Press, 1976, ISBN 0-8032-0872-3 , S. 74 f.(a und b), 78 u. 184(c), 222 ff.(d), 145(e).
 54. Zgorniak: Europa am Abgrund. S. 58.
 55. Meinung in MGFA: DRZW , Band 1, S. 483.
 56. L.Dv. 16 → Rolf Schabel: Die Illusion der Wunderwaffen. Oldenbourg Verlag, München 1994, ISBN 3-486-55965-6 , S. 79.
 57. siehe dazu auch Ernst Stilla: Die Luftwaffe im Kampf um die Luftherrschaft. Entscheidende Einflussgrößen bei der Niederlage der Luftwaffe im Abwehrkampf im Westen und über Deutschland im Zweiten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren „Luftrüstung“, „Forschung und Entwicklung“ und „Human Ressourcen“. Dissertation 2005 (S. 38–46: Strukturelle Schwierigkeiten und der negative Einfluss Görings auf die Organisation und Handlungsfähigkeit der Luftwaffenführung ).
 58. Guido Knopp , Friederike Dreykluft: Hitlers Krieger . Goldmann-Verlag, München 2000, ISBN 3-442-15045-0 , S. 337.
 59. MGFA: DRZW , Band 1, S. 488 f.
 60. Leichtverletzte: 211 Mann. → MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 717.
 61. Zu den Institutionen MGFA: DRZW , Band 5/1, 2. Teil: „Die Mobilisierung der deutschen Wirtschaft für Hitlers Kriegsführung“, S. 349 ff.
 62. Fast keine Planzahl wurde tatsächlich erreicht. → MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 408.
 63. MGFA: DRZW , Band 1, S. 366.
 64. MGFA: DRZW , Band 1, S. 364.
 65. Urteil in MGFA: DRZW , Band 1, S. 497 ff.
 66. Adam Tooze : Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Siedler-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-88680-857-1 , S. 755.
 67. Zgorniak: Europa am Abgrund. S. 34.
 68. Christoph Franke: Die Rolle der Devisenstellen bei der Enteignung der Juden . In: Katharina Stengel (Hrsg.): Die staatliche Enteignung der Juden im Nationalsozialismus . Frankfurt a. M. 2007, ISBN 978-3-593-38371-2 , S. 81. ( Vorschau auf Google Books )
 69. MGFA: DRZW , Band 1, S. 362.
 70. Willi A. Boelcke: Die Kosten von Hitlers Krieg:Kriegsfinanzierung und finanzielles Kriegserbe in Deutschland 1933–1948 . Schöningh-Verlag, Paderborn 1985, ISBN 3-506-77471-9 , S. 28.
 71. Wolfram Fischer: Deutsche Wirtschaftspolitik 1918–1945. Leske-Verlag, Opladen 1968, ISBN 3-7850-0073-1 , S. 102.
 72. Arthur Schweitzer: Big Business in the Third Reich. Indiana University Press, Bloomington 1977, ISBN 0-253-10670-2 , S. 331.
 73. Berenice Carroll: Design for Total War, Arms and Economics . Walter de Gruyter 1968, ISBN 90-279-0299-2 , S. 184.
 74. Dietrich Eichholtz: Geschichte der Deutschen Kriegswirtschaft . Akademie-Verlag 1969, ISBN 3-598-11635-7 , S. 31.
 75. Angaben des Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk im Wilhelmstraßen-Prozess ; zit. nach Rene Erbe: Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik 1933–1939 im Lichte der modernen Theorie. Polygraphischer Verlag 1958.
 76. Bernhard R. Kroener: Die Personallage der Wehrmacht bei Kriegsausbruch. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg . (Band 5/1), Stuttgart 1988, S. 726–739 (graphische Darstellung S. 731).
 77. Zahlen nach MGFA: DRZW , Band 1, S. 410 ff.; Mueller-Hillebrand: Das Heer 1933–1945. Band I, S. 66.
 78. Die Zahlen schwanken zwischen 3,706 Mio. (MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 731) und 3,731 Mio. (Mueller-Hillebrand: Heer. S. 66) Mann. Die Zahlen für das Feldheer sind aber übereinstimmend.
 79. MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 554 (aufgrund Mängel der damaligen Statistik sind Unterschiede zu anderen Zahlenangaben – vor allem bei Panzern – möglich).
 80. MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 728.
 81. MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 732.
 82. MGFA: DRZW , Band 1, S. 448.
 83. Rolf Güth: Organisation der Marine in Krieg und Frieden 1913–1933. In: Deutsche Marinegeschichte der Neuzeit. ISBN 3-7637-0307-1 , S. 347 ff.
 84. Müller/Volkmann: Die Wehrmacht. Mythos und Realität. S. 270.
 85. Gerhard Koop: Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine. Band 5, Bernard & Graefe, Bonn 1994, ISBN 3-7637-5923-9 , S. 294.
 86. MGFA: DRZW , Band 1, S. 479.
 87. MGFA: DRZW , Band 1, S. 242.
 88. Fromm forderte eine Verlangsamung der Rüstung, wenn keine feste Absicht besteht, die Wehrmacht einzusetzen. MGFA: DRZW , Band 1, S. 436.
 89. MGFA: Das Zeitalter der Weltkriege. S. 262.
  Fazit Ineffizienz → Müller/Volkmann: Die Wehrmacht. S. 102.
 90. Urteil ua Klaus-Jürgen Müller: Das Heer und Hitler. Oldenbourg, 1988, ISBN 3-486-55350-X , S. 407 ff.
  Gotthard Breit: Das Staats- und Gesellschaftsbild deutscher Generale beider Weltkriege im Spiegel ihrer Memoiren. Boldt, 1973, ISBN 3-7646-1576-1 , S. 185 ff.
 91. So baute England schon im Sommer 1939 mehr Flugzeuge als Deutschland, ein Jahr darauf waren es schon 50 % mehr; von den wirtschaftlichen Kapazitäten Russlands und der USA, welche ab Mitte des Krieges voll ausgenutzt wurden, ganz zu schweigen. Näher dazu Richard Overy : Die Wurzeln des Sieges. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2002, ISBN 3-499-61314-X , S. 425.
 92. Siehe dazu Alan S. Milward: Der Einfluß ökonomischer und nicht-ökonomischer Faktoren auf die Strategie des Blitzkrieg. In: Forstmeier, Volkmann (Hrsg.): Wirtschaft und Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Droste-Verlag, Düsseldorf 1975, ISBN 3-7700-0399-3 , S. 189–201.
 93. Timothy Mason : Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft. Westdeutscher Verlag, Opladen 1977, ISBN 3-531-11364-X , S. 295 ff.
 94. Vgl. Adam Tooze : Wages of Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy. 2006, Taschenbuchausgabe 2007, vor allem das Kapitel 9 „1939: Nothing to Gain by Waiting“.
 95. MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 349 u. 689.

Anmerkungen

 1. Der anfängliche Plan für ein 21-Divisionen-Heer wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. Der Löwenanteil entfiel auf das Heer; die Marine erhielt rund 7 Mio. RM jährlich. Die 350 Mio. RM wurden mit vollster Billigung aller Regierungsparteien mittels eines Geheimfonds im Reichshaushalt untergebracht. Dazu wurde der Staatssekretärausschuß gegründet, der den Etat verabschieden konnte. Dieser bestand aus je einem Vertreter des Rechnungshofes, des Reichswehr- und des Finanzministeriums und war den Kontrollmöglichkeiten des Reichstages entzogen. → Johannes Hürter : Wilhelm Groener. ISBN 3-486-55978-8 , S. 114 f.
 2. Karl-Heinz Janßen beschreibt „den großen Plan“ eingehend in seinem Buch Der Krieg der Generäle: Hitler als Werkzeug der Wehrmacht. ISBN 3-548-36277-X . Die Darstellung wird aber z. B. von dem Historiker Dieter Pohl als „streckenweise spekulativ“ kritisiert (→ Die Herrschaft der Wehrmacht. ISBN 3-486-58065-5 , S. 41.)
  Allgemein ist dieses Buch umstritten, da Hitler nur als Marionette einer auf Revanchekrieg ausgerichteten Militärführung dargestellt wird. Kritisch z. B. Ursula Heukenkamp: Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit. ISBN 90-420-1425-3 , S. 151.
 3. Hitler stand bis zuletzt einem Abschluss (den er später sowieso revidiert hätte) positiv gegenüber, da er die eigene militärische Schwäche erkannte u. der Ansicht war, „dass es falsch sei, mehr zu verlangen, als wir aus technischen oder finanziellen Gründen tatsächlich anschaffen könnten.“ Zit. n. MGFA, DRZW , Band 1, S. 398.
 4. Schon seit 1933 reagierte die englische Öffentlichkeit aufgrund von Artikeln der Yellow Press beunruhigt; ab 1934 wurde die Bedrohung auch politisch ernst genommen, obwohl England damals noch keine Rolle in den dt. Luftkriegsüberlegungen spielte. So wurde die Zielsetzung der Luftwaffenführung, eine Waffe hauptsächlich gegen Frankreich und Polen zu schaffen, durch äußere Faktoren hinfällig. → MGFA: DRZW , Band 1, S. 477.
 5. Erst durch die Ernennung Speers zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition 1942 und dann 1943 zum Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion gelang eine vollständige Umstellung der Wirtschaft auf Kriegsproduktion und von der handwerklichen Fertigung von Rüstungsgütern auf industrielle Massenfertigung. Das von Speer umgesetzte Konzept der „Selbstverantwortung der Industrie“ setzte alle dynamischen Kräfte einer modernen Industriegesellschaft frei und ermöglichte das „ Rüstungswunder Speer “ (MGFA: DRZ , Band 5/2, S. 343). Zu einer kritischen Bewertung von Albert Speer und dem „sogenannten“ (so Tooze) Rüstungswunder vgl. Adam Tooze: Ökonomie der Zerstörung: Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Pantheon 2008, ISBN 3-570-55056-7 , S. 550 ff.
 6. Um der Entstehung von Kriegsgewinnlertum, welcher sich im Ersten Weltkrieg gebildet hatte, entgegenzutreten, entwickelte man eine Preisprüfung, die nach dem Prinzip funktionierte, dass sich die Gewinnspanne des Unternehmens nach einem fest fixierten prozentualen Verhältnis zu den realen Herstellungskosten richtete. Je höher also die Betriebskosten waren, umso höher waren auch die Gewinne, so dass eine Rationalisierung seitens der Unternehmen gar nicht angestrebt wurde.
 7. Die Reihenfolge 1939 war: USA, Neuseeland, Hawaii, Kanada, Australien, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Südafrika, Luxemburg, Norwegen, Uruguay, Belgien und dann Deutschland. In absoluten Zahlen lag Deutschland mit knapp 2 Mio. Kfz (Pkw, Bus und Lkw) auf dem 4. Platz, aber immer noch weit hinter den USA mit ihren 30 Mio. Kfz. → MGFA: DRZW , Band 5/1, Tabelle S. 651 (Der Schell-Plan kam vor dem Krieg nicht mehr zum Tragen).
 8. Rechenbeispiel einer Familienunterstützung: Wurde der Mann, der zuvor in einer Fabrik 216 RM verdiente, einberufen, bekam selbst die kinderlose Ehefrau eine Unterstützung von 84 RM, wozu noch ein Mietzuschuss von 10 RM kam. Die somit monatlich zur Verfügung stehenden 94 RM boten keinen Anreiz für eine Berufstätigkeit, da die Frau z. B. in einer Konservenfabrik nur 53 RM verdiente. → MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 771.
 9. Eine umfangreiche Übersicht über die Rüstungswirtschaft, die den Artikel sprengen würde, bietet sich ua in:
  Rolf-Dieter Müller : Die Mobilisierung der deutschen Wirtschaft für Hitlers Kriegsführung. In: MGFA, DRZW , Band 5/1, S. 349–689;
  Alan S. Milward: Die deutsche Kriegswirtschaft 1939–1945. Deutsche Verlags-Anstalt, 1966;
  MGFA: Wirtschaft und Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Düsseldorf 1975, ISBN 3-7700-0399-3 ;
  Forstmeier / Volkmann : Kriegswirtschaft und Rüstung 1939–1945. Droste, 1976, ISBN 3-7700-0443-4 ;
  Georg Thomas : Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft. ISBN 3-7646-1067-0 ;
  Adam Tooze : Ökonomie der Zerstörung: Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Pantheon 2008, ISBN 3-570-55056-7 .
 10. MGFA: DRZW , Band 1, S. 249: Hierbei gibt es Unterschiede zwischen dem kurz- und langfristigen Schuldenstand. Addiert ergeben sich folgende Zahlen:
  1933: 14 Mrd. RM; 1934: 16 Mrd. RM; 1935: 20 Mrd. RM; 1936: 26 Mrd. RM; 1937: 32 Mrd. RM.
 11. Zahlen nach MGFA: DRZW , Band 5/1, S. 963. Hinweis: Zahlen mit anderen Quellen aufgrund von Statistikdefiziten und sonstigen Falsch- oder Mehrzählungen nicht unbedingt konform. So kommt Völker, Luftwaffe , auf 4093 vorhandene Flugzeuge, wovon 3646 einsatzbereit waren, darunter ua 1056 Bf 109 , 787 He 111 , 628 Do 17 , 366 Ju 87 und 552 Ju 52 .