Bedrageri og forfalskning inden for videnskab

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Pfeilsymbol Inhalte auslagern oder Artikel trennen Denne artikel ser ud til at behandle mere end et lemma , går for meget i detaljer om et aspekt af emnet eller er uhåndterligt langt. Det foreslås derfor, at en del af teksten flyttes til en anden eller en ny artikel. ( Forklaring og diskussion her .)

Bemærk venligst oplysningerne på Hjælp -siden : Outsource artikelindhold, og fjern først dette modul, når forslaget er fuldt ud behandlet.


Opdelt i videnskabssvig og videnskabelig forfalskning anmodet. Se også redundansdiskussion. - Indendørs fanatikere ( diskussion ) 02:52, 13. juli 2021 (CEST)

Videnskaben har aldrig været fri for tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk . Inden for det videnskabelige samfund i dag tales der om en tillidskrise til videnskab i disse tilfælde og diskussioner om, hvorvidt og hvordan dette påvirker offentlighedens tillid til videnskab. [1] Nogle sager forårsagede en fornemmelse i offentligheden, blev en skandale og rystede dermed denne tillid. [2] Ud over "populistisk skepsis" er grundlæggende systemiske forbehold også ansvarlige for dette. De sociale medier er kanaler, hvor dårlige oplevelser fra vidensvirksomheden kendes hurtigere og også skandaliseres. [3]

Former inden for videnskab

Bedrageri og forfalskning i videnskaben refererer til usande påstande, opfundet eller forfalsket forskningsresultater, der er forsætligt offentliggjort, dvs. med svigagtig hensigt, af forskere . Dette omfatter især forfalskning af data og måleresultater, f.eks. Fjernelse af outliers i regressionsprocesser samt usande rapporter og publikationer. Den ikke-indrømmende mangel på forskningsresultater, der modsiger den fremherskende mening eller modstridende, synes at være en forudindtaget dækning og udeladelse af data er mindre alvorlig, men alligevel skadelig for det videnskabelige samfunds adfærd repræsenterer. Charles Babbage [4] introduceret i 1830 (med smedning forfalskning eller Opfinde resultater og observationer), trimning ("datamassage"; bevidst manipulation af måleværdier) og madlavning ("forfining" af resultater ved at udelade afvigende måleværdier) en klassificering af former for svig, der stadig er gældende i dag.

Bedrageri, men ikke forfalskning i snævrere forstand, omfatter plagiat og udgivelse af spøgelsesforfatteres arbejde under eget navn, da de offentliggjorte oplysninger i disse tilfælde er korrekte - bortset fra forfatterens oplysninger. Eksempler på sådanne tilfælde kan findes under Liste over tyske afhandlinger med plagiat .

Årsager og motivation

Årsagerne og motiverne til bedrageri og forfalskning i videnskab vil normalt skulle søges individuelt. Berømmelse og ære, som forskere søger at opnå ved at offentliggøre nye og opsigtsvækkende fund, overvejes ofte. På den anden side kan en forpligtelse til at offentliggøre (" offentliggøre eller forgå ") og behovet for finansiering føre til, at eksperimentelle data og resultater bliver opfundet eller forskønnet.

Socialpsykologen Jennifer Crocker fra Ohio State University tog sin kollega Diederik Stapels forfalskninger som en mulighed for at undersøge spørgsmålet "hvorfor en person med åbenlys intelligens, ambition og talent sætter alt i fare gennem falske data." [5] Hun sammenlignede fejlen. med Milgram -eksperimentet udgivet i 1963: Her, som der, var det første, lille skridt, der afviger fra de etiske normer, tilsyneladende blevet rationaliseret som etisk acceptabelt og dermed hævet til 'normal tilstand'. Enhver yderligere overtrædelse af normerne ser da ud til at være mindre alvorlig - i forhold til den nye 'normale tilstand', som f.eks. Kan bestå i udeladelse af referencer og måleresultater, der synes at være uegnede. På den måde kan normerne gradvist afviges fra mere og mere, uden at gerningsmanden opfatter det som en krænkelse af den moral, der er gældende i samfundet.

Efter at forfalskning er blevet opdaget, opstår ofte spørgsmålet om, hvorfor fejlene forblev uopdagede så længe. I nogle tilfælde er det imidlertid ikke blot et spørgsmål om blind tillid til videnskaben og dens forskningsresultater. Nogle gange står strukturelle mangler i forskningsoperationer i vejen for at afdække klager, en "mangel på modstand": [6]

 • Forskere har normalt tillid til, at forfalskninger vil blive opdaget, så snart specialiserede kolleger forsøger at gengive de påståede undersøgelsesresultater, men mislykkes. Faktisk er det "næsten umuligt at offentliggøre iterationer (eller mislykkede iterationer) i højtstående videnskabelige tidsskrifter". [7]
 • "Alle kan godt lide, at der findes whistleblowere , men ingen kan lide dem." [6]
 • Universiteter og forskningsinstitutter frygter for deres ry, hvis det bliver kendt, at der begås videnskabelige fejl i deres huse.
 • Afdelinger og kolleger frygter manglen på forskningsmidler, hvis de ikke kan vise positive resultater i sponsorernes interesse (se også problemet med ekspertrapporter ).
 • Hvis forfalskeren er en professor eller en indflydelsesrig belysning på området, er medarbejdere og kolleger afhængige af en god forståelse med forfalskeren for deres egen karriere.
 • Især hvis en falsk belysning er leder af en projektgruppe, der er blevet oprettet i årevis, hvis svindelen eksploderede, ville det normalt føre til projektets afslutning og dermed til en usikker fremtid for det underordnede projektpersonale.

I tilfælde af professor i antropologi Reiner Protsch forsøgte en intern universitetskommission at finde ud af, hvorfor Protschs miljø tolererede hans adfærd i årtier. En blanding af frygt, uvidenhed og misforstået solidaritet forhindrede ifølge diagnosen konsekvent handling fra instituttet og universitetets ledelse mod professoren. Kommissionens rapport kritiserer, at "den manglende følsomhed og beslutsomhed hos medarbejdere, kolleger, dekaner samt universitetsledelse og administration forhindrede konsekvent handling på et tidligere tidspunkt". [8] Desuden blev "omfanget og omfanget af Protschs forseelser åbenbart forkert vurderet, og derfor blev det ikke fulgt konsekvent op." Diskvalifikation herfor ". [9]

Den forholdsvis høje grad af svindelsager inden for medicin og biovidenskab forklares med de lavere standarder for universitetsuddannelse: Læger arbejder mere praktisk og uddannes ikke som forskere, men som terapeuter, hvilket fører til mindre videnskabelig erfaring og en højere tolerance for metodiske fejl og urenheder. [10]

Undgåelse og bekæmpelse af svindelpraksis

Universiteter og forskningsinstitutioner forsøger at gribe ind over for sådanne hændelser ved at vedtage "principper for god videnskabelig praksis" og foranstaltninger til "håndtering af videnskabelig fejl". Videnskabelig forseelse er i de senere år også blevet et emne for den videnskabelige historie, der er lavet. [11]

I USA er der United States Office of Research Integrity (ORI), en statslig institution, der formodes at straffe plagiat og forseelser. ORI blev oprettet i 1992 ved at samle forskellige arbejdsgrupper fra andre myndigheder; den vigtigste forløber var en institution etableret i 1989 af National Institutes of Health og National Science Foundation . I Europa nedsatte Danmark den første permanente statlige undersøgelseskommission i 1992 med Den Danske Komité for Videnskabelig Uredelighed . I Tyskland er der en forpligtelse fra alle forskningsinstitutioner, DFG vedrører -Gelder til videnskabelige standarder. DFG har også en ombudsmand for whistleblowere . [10]

effekter

Den eksperimentelle fysiker Hans-Joachim Queisser er af den opfattelse, at videnskabelig bedrageri "på ingen måde er så dramatisk og varig som bedrageri på andre områder". [12] Uopdagede forfalskninger ville med tiden blive glemt og forsvinde fra stedet. Personlige kontakter inden for forskning ville modvirke videnskabelig bedrageri.

Det tyske forskningsstiftelse (DFG), der har behandlet emnet i flere år, [13] viser i sin rapport om appellen til sit voldgiftsudvalg ("Ombudsmand") om at efterkomme forslagene for at sikre god videnskabelig praksis [14 ] ingen årlig stigning i den forkerte adfærd fra:

”Det kan antages, at antallet af tilfælde af videnskabelig forseelse ikke er steget engang for nylig. Uærlighed og forseelse kom tydeligere frem i de første år af ombudsmandens virksomhed. Det stigende antal appeller til DFG's ombudsmand skyldes sandsynligvis ikke en forringelse af moral inden for videnskaben, men snarere den stigende offentlige bevidsthed om DFG's ombudsmand. "

- Ombudsmand for DFG [15]
Plagiat i en afhandling

Administrationsretten (VGH) i Baden-Württemberg vurderede den umærkede overtagelse af komplette passager fra et virksomheds arbejde som et "bedrag om uafhængigheden af ​​det videnskabelige arbejde, der blev leveret" i sin afgørelse af 13. oktober 2008 (filnummer: 9 S 494/08) [16] anden forfatter i en afhandling ”, forudsat at det foregår“ efter planen og ikke kun sporadisk ”. En sådan planlagt vedtagelse af udenlandske ideer skyldes allerede, at "plagiatet kan findes flere steder i afhandlingen og påvirker forskellige tredjepartsforfattere." - tværtimod - som bevis. "Målrettet skjult hensigt fra sagsøgeren" Dette kunne ". Retfærdiggøre tilbagetrækning af den tildelte doktorgrad", universitetet udtrykkeligt rejste VGH i et motto ud: "i omfanget af de afskrevne punkter samt om spørgsmålet om, hvorvidt værket kunne have været betragtet som et uafhængigt videnskabeligt værk selv uden plagiat, er det i princippet ligegyldigt. "

En bevidst falsk, fiktiv fodnote i videnskabeligt arbejde omtales som en "ubåd". På den måde forfalsker hun et dokument, der ikke findes.

Eksempler

Følgende tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk har tiltrukket opmærksomhed ud over deres ekspertiseområde:

antropologi

Mindesten på det sted, hvor Piltdown -manden blev fundet
 • Piltdown -manden blev fundet i en engelsk grusgrav før 1912. Dens træk var en stor kraniekapsel, der lignede moderne mennesker og en underkæbe, der lignede en abe. Langtgående konklusioner om den menneskelige stammehistorie blev trukket fra denne kombination. Det var først i 1953, at det blev bevist, at Piltdown -manden bestod af et menneskeligt kranium fra middelalderen, en orangutangs underkæbe og en chimpanse tænder.
 • Ifølge en undersøgelseskommission har den tidligere Frankfurt -antropolog Reiner Protsch bevidst og systematisk dateret kraniefund fra menneskets historie, herunder kraniet af Hahnöfersand , i nogle tilfælde i titusinder af år. For eksempel er Lady von Kelsterbachs alder, det angiveligt ældste bevis for Cro-Magnon-folket i Europa, uklar, da dette kraniumfragment gik tabt i Protschs institut.

arkæologi

Forfalskning af et angiveligt merovingisk bæltespænde
 • Cardiff Giant skulle bevise i 1869, at der var giganter .
 • Wetterau brandgrave blev betragtet som en forbindelse mellem lineær keramik og Rössen -kulturen, indtil de endelig blev afsløret som kloge forfalskninger i 1958.
 • Den romerske Jupiter von Nidderau, opdaget i 1972 og betragtet som en sensation, viste sig at være en falsk.
 • Den falske såkaldte " persiske mumie " udløste spændinger mellem Iran og Pakistan i 2000.
 • Den afdøde " Moor Corpse Pave" Alfred Diecks arbejde var et vigtigt grundlag for ideer om germansk kultur og begravelsesritualer . Under evalueringen af ​​hans akademiske arv i 1988 af hollænderen Wijnand van der Sanden som en del af hans doktorafhandling og i 1993 af Sabine Eisenbeiß og Katharina von Haugwitz som en del af deres kandidatafhandlinger , fremlagde Diecks værker sig som stærkt pyntede eller endda fiktive. [17]
 • Shin'ichi Fujimura var kendt i hele Japan i 1980'erne og 1990'erne for at opdage artefakter fra stenalderen, hvoraf nogle siges at være op til 700.000 år gamle takket være hans "guddommelige hænder". I 2000 offentliggjorde avisen Mainichi Shimbun fotos, hvor Fujimura, dengang 50, begravede stenværktøjer i huller, han tidligere havde gravet. Fujimura undskyldte grædende for sin opførsel foran fjernsynskameraerne og indrømmede at have forfalsket alle fundene fra i alt 168 udgravningssteder (se paleolitisk forfalskning af fund i Japan ). Som følge heraf måtte repræsentationen af palæolitikum i japanske lærebøger omskrives. Det paleolitiske institut i Tōhoku , som han var vicepræsident for, blev opløst i 2004, Fujimura blev midlertidigt anbragt på et psykiatrisk hospital. [18]

biologi

 • Lyssenko Biologi . Med støtte fra politisk magt, især Josef Stalin, blev denne lære spredt i 1930'erne og 1940'erne; ideerne om klassisk genetik blev undertrykt, og forskere med en anden opfattelse blev truet, forbudt eller endda dræbt. De "eksperimenter", hvormed Trofim Denissowitsch Lysenko "beviste" sine teorier, herunder om artsomvendelse , var dristige forfalskninger og manglede noget videnskabeligt grundlag.
 • Ernst Haeckel offentliggjorde for første gang i 1868 i bogen "Natural History of Creation" og derefter igen i 1874 i "Anthropogeny and Development History of Man" billedpaneler, hvorpå embryoner af forskellige dyrearter og mennesker blev afbildet og sammenlignet med hinanden . Alle embryoner var af samme størrelse og stærkt stiliserede og havde til formål at bevise Haeckels såkaldte biogenetiske grundlov , hvorefter ontogeni gengiver fylogenien eller for at sige det på en anden måde: embryonisk udvikling er en forkortet gentagelse af stammens historie. Würzburg -anatomiprofessoren Carl Semper beskrev disse billeder som "forfalskninger" i en publikation allerede i 1875, lignende udsagn blev fremført på samme tid af anatomisten og embryoforskeren Wilhelm His , senere biologilæreren og specialbogsforfatteren Arnold Braß , og senest i 1998 påpegede den britiske udviklingsbiolog Michael Richardson baseret på sammenligningsbilleder af arterne valgt af Haeckel i tidsskriftet Science [19] pegede på betydelige forskelle mellem Haeckels tegninger og de faktiske anatomiske forhold for embryonerne og offentliggjorde en sammenlignende undersøgelse. [20] Embryolog og nobelprisvinder Christiane Nüsslein-Volhard sagde også i en samtale med "Die Zeit" i 2003: "Ernst Haeckel forfalsket. Mange af hans billeder af organismer er simpelthen opfundet for at bekræfte hans teori. ” [21] Ikke desto mindre bliver Haeckels sammenligninger stadig genoptrykt i specialbøger frem til i dag, herunder i 2003 i Ernst Mayrs ” This is Evolution ”. [22] Se også artiklen embryo kontrovers .
 • I 1920'erne forfalskede zoologen Paul Kammerer eller en af ​​hans kolleger mindst et præparat fra forsøg med jordemodertudser , der skulle bevise arv af erhvervede ejendomme ( Lamarckism ). Efter at forfalskningen blev opdaget, begik Kammerer selvmord. Spørgsmålet om, hvorvidt forfalskningen bare blev fostret på, er endnu ikke afklaret og blev også behandlet i Arthur Koestlers bog Der Krötenküsser .
 • Julius Schusters lovende karriere som botaniker blev afsluttet med en påstand om forfalskning i 1911 -habiliteringen i München. Derefter vendte han sig til videnskabshistorien.
 • Set i bakspejlet viste Emil Abderhaldens ”forsvarsgæringer” sig aldrig at være videnskabeligt bevist.
 • Franz Moewus (1908–1959) genetiske forsøg på at bestemme køn af Chlamydomonas -alger viste sig at være ureproducerbare; han havde forsøgt at underbygge Max Hartmanns teser eksperimentelt og fortsatte forfalskningerne selv efter afslutningen af ​​sit arbejde på Hartmann, dengang under Richard Kuhn . Det var først i 1954, at han blev fanget ved at holde en offentlig præsentation. [10]
 • I 1989 publicerede Dmitri Anatolyevich Kuznetsov en artikel om in vitro -undersøgelser af voles , hvor han brugte påståede molekylære forskningsdata til at argumentere imod evolutionsteorien. Han blev derefter en internationalt aktiv propagandist for kreationisme . Både beviset for denne undersøgelse og indholdet i andre publikationer viste sig at være "opdigtet".
 • Den sydkoreanske cellebiolog prof. Tae Kook Kim blev suspenderet fra tjenesten ved Korea Advanced Institute of Science and Technology i Daejeon i begyndelsen af ​​2008, efter at to af hans publikationer i tidsskrifterne Science and Nature Chemical Biology viste sig at være "blottet for enhver videnskabelig sandhed". [23] I 2005 beskrev Science først en metode til brug af nanopartikler til at påvirke interaktionerne mellem molekyler inde i celler og lægemidler. Den anden undersøgelse i 2006 hævdede, at det havde været muligt at omprogrammere kropsceller på en sådan måde, at deres aldringsproces kunne stoppes og endda forynges.
 • I 2010 blev den evolutionære biolog og kognitive forsker Marc Hauser anklaget af en intern undersøgelseskommission ved Harvard University for at have gjort sig skyldig i videnskabelig fejl i mindst otte tilfælde. En artikel af Hauser i tidsskriftet Cognition blev trukket tilbage, og gyldigheden af ​​yderligere publikationer blev sat i tvivl. [24] En af de undersøgte undersøgelser, der blev offentliggjort i Proceedings of the Royal Society i 2007, viste sig at være korrekte i begyndelsen af ​​2011 efter at have gentaget eksperimenterne, [25] ligesom en undersøgelse, der blev offentliggjort i Science . [26] Med virkning fra 1. august 2011 sagde han sit job op ved Harvard University. [27] En sidste erklæring fra US Department of Health and Human Services Office of Research Integrity (ORI) bekræftede påstandene mod Hauser i begyndelsen af ​​september 2012: Han var blevet bevist i seks tilfælde af "videnskabelig fejl". [28]
 • Milena Penkowa , en dansk neurobiolog, opgav sit professorat ved Københavns Universitet i slutningen af ​​2010, efter at flere af hendes publikationer blev erklæret ugyldige, fordi deres resultater ikke var reproducerbare. [29] [30]
 • Dipak Das, direktør for Cardiovascular Research Center ved University of Connecticut (UCHC) Health Center i Farmington, blev fundet skyldig i forfalskning af data i mindst 23 publikationer af en kommission på sit universitet i 2012. Hans forskningsområde omfattede især undersøgelser af de sundhedsmæssige fordele ved at drikke vin - især stoffet resveratrol . Det afviste påstandene. [31]
 • Serge Valentin Pangou, direktør for Research Group on Biological Diversity (GERDIB) i Brazzaville og en af ​​de mest indflydelsesrige naturforskere i Republikken Congo , indrømmede i 2012, at flere af de artikler, han offentliggjorde som hovedforfatter, var plagiat og i flere tilfælde var medforfattere uden dem Viden og samtykke blevet navngivet. Pangou beklager de tekniske artikler, som i mellemtiden er blevet erklæret ugyldige af magasinerne, med henvisning til "misbrug af bibliografi [er]". [32]
 • John William Heslop-Harrison , botaniker, stipendiat i Royal Society, blev anklaget for at forfalske plantfund allerede i slutningen af ​​1940'erne. Sagen kom først til offentligheden i slutningen af ​​1990'erne.
 • I begyndelsen af ​​1970'erne gjorde Hasko Paradies navn for sig selv med påståede røntgendiffraktionsbilleder af krystaller af t-RNA, hvilket gav ham et professorat ved Free University of Berlin. De viste sig senere at være fra proteiner, der blev offentliggjort i Nature 1983. FU indledte en undersøgelse, og der blev ikke indledt yderligere retsforfølgning, efter at Paradies begærede om løsladelse. [33]
 • Affæren omkring opdagelsen af auxin af Fritz Kögl og hans assistent Hanni Erxleben i 1930'erne og den påståede opdagelse af D-aminosyrer i tumorvæv, hvor Kögls assistent forfalskede laboratorieresultater for at gøre retfærdighed over presset for at lykkes (uden Kögls viden). [10]
 • I juni 2016 offentliggjorde en postdoktor ved Uppsala Universitet og lederen af ​​hendes forskningsgruppe en undersøgelse af forholdet mellem mikroplast i havet og udviklingen af ​​fiskelarver inden for videnskab . [34] Besøgende på det angiveligt Gotland udførte eksperimenter, der allerede blev stillet spørgsmålstegn ved umiddelbart efter offentliggørelsen, at de påståede testforberedelser havde der, kan udføres. Kort efter denne kritik hævdede de to forfattere af undersøgelsen, at rådataene var gået helt tabt som følge af tyveri af en bærbar computer. En undersøgelse fra Uppsala Universitet i maj 2017 fik Science til at ugyldiggøre publikationen. I december 2017 erklærede Uppsala Universitet undersøgelsesdataene for at være fremstillede ("fabrikerede forskningsresultater"). [35]

kemi

 • Kemikeren Guido Zadel blev i 1996 frataget sin doktorgrad ved universitetet i Bonn for at forfalske sin doktorafhandling , som blev juridisk bindende i 2004, da Zadel tog sag mod det. [36] I sin doktorafhandling i 1994 hævdede han at kunne påvirke molekylernes chiralitet ved hjælp af et magnetfelt ( NMR ) i syntesen af ​​molekyler. En kommission havde uden held forsøgt at gentage forsøgene. På grund af den påståede opdagelses store potentielle betydning - indtil forfalskningen blev opdaget - forsøgte adskillige andre laboratorier forgæves at gengive forsøget. Zadel forsvarede uklarheder i sin afhandling ved at fastslå, at patentprocedurer ville køre (en af ​​forudsætningerne for dette i Tyskland er, at der endnu ikke er blevet offentliggjort noget om dette). Hans doktorvejleder, Eberhard Breitmaier, havde ansøgt om patentet under eget navn samtidig med doktorgraden. En retssag fra Zadel mod universitetet i 2004 mislykkedes i anden instans ved den høje forvaltningsdomstol i Münster . [37] Hans påståede "videnskabelige gennembrud" havde skabt stor opsigt i specialkredse, fordi han hævdede at have løst et centralt problem inden for kemi og apotek: Venstre-roterende molekyler udvikler ofte helt andre effekter i kroppen end deres højre-roterende modparter ( se kiralitet ). Da begge former er spejlbilleder af hinanden, men ellers ikke adskiller sig kemisk fra hinanden, er deres specifikke produktion vanskelig.
 • I januar 2007 nedsatte University of Alabama en undersøgelseskommission, som i december 2009 kom til den konklusion, at krystallografen HM Krishna Murthy havde offentliggjort data om strukturen af ​​elleve proteiner i de foregående ti år, som menes at have været stammer fra kendte proteiner var. For første gang i sin historie slettede Protein Data Bank derefter et datasæt fra sine beholdninger, og Journal of Biological Chemistry trak den tilsvarende specialartikel, der blev offentliggjort i 1999, tilbage. Nature rapporterede, at de unøjagtige data påvirkede en protease fra denguepatogenet og hæmmede forskning i sygdommen. Murthy benægtede videnskabelig fejl. [38]

geografi

James Rennells "Kong Mountains" (pil) på et kort fra 1882

Den højt respekterede geograf James Rennell ( FRS ), der blev højt respekteret i løbet af sin levetid, forfalskede rapporter fra opdagelsesrejsende Mungo Park ved at opfinde den fiktive bjergkæde i " Kong Mountains " i 1798, som ligger i det vestlige Afrika nær den 10. parallel . Han ville støtte sin teori om Niger -forløbet . Forfalskningen blev først opdaget i slutningen af ​​1800 -tallet. [39]

geologi

Den indiske geolog Viswa Jit Gupta fra Panjab University udgav omkring 300 publikationer over 20 år med opsigtsvækkende fund om Indiens geologi , især Himalaya , som angiveligt var baseret på hans fossile fund fra dette område. Faktisk kom Guptas angiveligt indiske fossiler fra blandt andet Marokko, USA og Kina. I 1989 blev det videnskabelige bedrageri afsløret af den australske paleontolog John Talent. [40]

Historiske kilder

se også: forfalskning af historien
 • Martin Allen , britisk forfatter til bøger om historien om Anden Verdenskrig, har brugt dokumenter fra nationalarkivet , Kew, der var blevet manipuleret med i virkelige filer i arkivet til sine publikationer. Alle selv er hastende mistænkt for denne manipulation; kronen anklagede imidlertid ikke anklager på grund af hans dårlige helbred. [41]
 • Mart Bax , professor emeritus for politisk antropologi i Amsterdam, har siden 1970'erne baseret alt sit videnskabelige arbejde på ubekræftede, muligvis forfalskede eller forfalskede kilder mod hans bedre dømmekraft. Derudover lavede han gennem selvplagiat en litteraturliste med 161 poster fra omkring 16 uafhængige tekster og opfandt medlemskaber i professionelle samfund og udnævnelser i rådgivende udvalg.
 • I Rigsdags -brandkonflikten angreb historikere omkring Walther Hofer den enkelt gerningsmandspost og anklagede Fritz Tobias og Hans Mommsen for at have forfalsket ekspertrapporter og brugt utroligt vidnesbyrd. De imødegik beskyldningen om, at Hofer og den kroatiske publicist Edouard Calic , der døde i 2003, havde brugt forfalskede kilder i deres to dokumentarer fra 1972 og 1978. Calic hatte erklärt, dass er die Originale der Dokumente nicht mehr besitze und nicht herbeischaffen könne, so dass die ehrenrührigen Fälschungsvorwürfe weiter im Raum standen.
 • Orlando Figes musste zugeben, dass er positive Rezensionen seiner eigenen Bücher und Verrisse seiner Gegner auf der Webseite Amazon.com selbst verfasst hatte, nachdem er gegen solche Vorwürfe zunächst juristisch vorgehen wollte. [42] Auch mehrere andere seiner Bücher enthielten erhebliche Falschdarstellungen und freie Erfindungen. [43] [44]
 • Hansmartin Decker-Hauff , Professor in Tübingen. Der Umfang seiner Fälschungen zum Beispiel zu genealogischen Fragen wurde erst nach seinem Tod offenbar.

Medizin

 • In den privaten Einträgen Louis Pasteurs entdeckte Gerald L. Geison vom Historischen Institut der Universität Princeton in New Jersey ua eine Reihe gravierender Abweichungen zu seinen tatsächlich publizierten Arbeiten. Laut Notizbuch benutzte Pasteur z. B. einen anderen Impfstoff gegen Milzbrand als er in seinen Veröffentlichungen angegeben hatte. [45]
 • Cyril Burt war bis zu seinem Tod 1971 ein hochgeachteter Zwillingsforscher, dessen Nachlass jedoch Zweifel an der Seriosität seiner Studien aufkommen ließ: Er hatte Entdeckungen samt fiktiver Koautoren und Rezensenten in seinem eigenen Fachjournal ( British Journal of Statistical Psychology ) publiziert, laut denen Intelligenz erblich sei. Ab 1974 wurden bei der Auswertung seines Nachlasses fehlende Daten bemerkt; er hatte Zwillingspaare erfunden um die eigenen Thesen zur Eugenik zu stützen. [10]
 • William T. Summerlin berichtete 1973 in zwei medizinischen Fachzeitschriften, [46] er habe erfolgreich die Haut einer schwarzen Maus auf eine weiße Maus transplantieren können, und zwar ohne die üblicherweise begleitende Immunsuppression . Dennoch sei keine Abstoßung durch das Immunsystem eingetreten. Dieser Erfolg sei möglich gewesen, weil er die Haut vier bis sechs Wochen lang in einer Organkultur einer speziellen Behandlung unterzogen habe. Summerlin belegte den Erfolg seiner Vorgehensweise durch weiße Mäuse, die schwarze Hautpartien auf dem Rücken hatten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die schwarzen Haare nach einer Waschung mit Alkohol wieder weiß wurden – Summerlin hatte die Haare zuvor mit Filzstift eingefärbt.
 • Der Arzt John Darsee (* 1948), der als brillanter Nachwuchswissenschaftler am Lehrstuhl des renommierten Kardiologen an der Harvard University , Eugene Braunwald , galt, wurde 1981 als Fälscher entlarvt. Nachdem Braunwald zunächst an der Universität den Fall ohne viel Aufhebens durch eine Trennung von Darsee regeln wollte, leitete der Dekan der Harvard Medical School, Tostenson, eine Untersuchung ein. Mehrere Untersuchungskommissionen beschäftigten sich mit dem Fall, und es stellte sich heraus, dass er schon vorher an der Emory University, wo er 1974 promoviert worden war, systematisch gefälscht hatte [47] und damit sogar schon 1969 als Student an der Notre Dame University begonnen hatte. Ned Feder und Walter W. Stewart von den National Institutes of Health untersuchten über mehrere Jahre systematisch 109 Veröffentlichungen von Darsee mit 47 Co-Autoren und stellten fest, dass die Mehrzahl der Co-Autoren sich zumindest Unachtsamkeiten vorwerfen lassen musste – nur 12 der Wissenschaftler sprachen sie von Fehlern frei. Über 100 der Veröffentlichungen von Darsee enthielten Fälschungen. Beispielsweise führte er in einem Artikel einen Patienten an, der schon im Alter von 16 Jahren vier Kinder gehabt haben sollte, davon eines im Alter von 8 Jahren. Ihre Studie wurde 1987 in der Zeitschrift Nature [48] veröffentlicht und erregte damals großes Aufsehen.
 • Dem Radiologen Robert Slutsky wurde Mitte der 1980er-Jahre von der University of California, San Diego, nachgewiesen, dass er wiederholt unkorrekte Daten in Fachzeitschriften veröffentlicht hatte. Die Fachzeitschrift Science berichtete im April 2006, 18 seiner 60 Veröffentlichungen seien wegen gefälschter oder zumindest fragwürdiger Daten widerrufen worden.
 • Isidro Ballart schloss sich 1988 einer Zürcher Forschungsgruppe an, die gentechnisch synthetisierte Masern erfolglos in Zellkulturen einzubringen versuchte. Nur Ballart gelangen im Februar 1990 der Durchbruch und auch Reproduktionen des Ergebnisses, doch angesichts einer drohenden Vorführung vor Fachpublikum im März 1991 in Genf nahm er sich im Labor das Leben. Im Juni des Jahres erschien noch seine zweite Veröffentlichung; beide mussten zurückgenommen werden. [10]
 • Friedhelm Herrmann und Marion Brach waren die Verursacher der bisher größten Affäre in der deutschen Krebsforschung, [49] in deren Folge ua auch Roland Mertelsmann dem Vorwurf einer Verletzung seiner Aufsichtspflichten ausgesetzt war. [50] Bei 94 von 347 Arbeiten Herrmanns konnten Manipulationen nachgewiesen werden; weitere 121 blieben verdächtig, ohne dass ein Nachweis der Manipulation gefunden wurde. Der Betrug reichte von Plagiaten über Bildfälschung, geschönte Daten bis zu erfundenen Tabellen und Zitaten aus nicht existierenden Arbeiten. Neben Herrmann und Brach wurden auch den Oberärzten Lindemann und Oster die Habilitation aberkannt; diese beschuldigten den Vorgesetzten Herrmann. [10]
 • Eine Studie, die die Überlegenheit der Hochdosis-Chemotherapie bei Brustkrebs zu belegen schien, wurde von Werner Bezwoda gefälscht; er gab dies später im Deutschen Ärzteblatt [51] offiziell zu.
 • Der kanadische Forscher Eric Poehlman vom Vermont College of Medicine forschte jahrelang auf dem Gebiet der Menopause, des Alterns und der Fettleibigkeit. Bereits im Jahr 2000 wurden Vorwürfe gegen die Glaubwürdigkeit seiner Studien laut, aber erst im Jahr 2005 wies ihm eine Untersuchungskommission der University of Vermont nach, dass 10 seiner Veröffentlichungen verfälschte Daten enthielten. Wegen unkorrekter Angaben in Anträgen auf Forschungsförderungen wurden juristische Schritte gegen ihn eingeleitet.
 • „Impfung gegen Krebs“ (vermeintliche Therapie gegen Nierenzellkarzinom): Alexander Kugler, Urologe an der Universität Göttingen , und Gernot Stuhler von der Universität Tübingen wurden 2001 methodische Ungenauigkeiten vorgeworfen. Gernot Stuhler wurde vollständig rehabilitiert, während Kuglers Vorgesetzter Rolf-Hermann Ringert 2005 von der DFG für acht Jahre von Drittmitteln und Gutachten ausgesperrt wurde. [52] [53] [54]
 • Der Immunologe Luk van Parijs, der ua über RNA-Interferenz geforscht hatte, wurde 2004 von seiner Position imMassachusetts Institute of Technology (MIT) suspendiert und 2005 entlassen. Ihm war nachgewiesen worden, dass er während seiner Tätigkeit am MIT erfundene Arbeitsergebnisse in Fachzeitschriften publiziert hatte. Später wurde entdeckt, dass er bereits als Postdoc im Labor des Nobelpreisträgers David Baltimore am California Institute of Technology verfälschte Daten veröffentlicht hatte. [55]
 • Dem koreanischen Stammzellforscher Hwang Woo-suk wurde Ende 2005 von einer Untersuchungskommission seiner Hochschule nachgewiesen, einen in der Zeitschrift Science veröffentlichten, spektakulären Forschungsbericht über die Kultivierung von elf geklonten humanen Stammzell-Linien vollständig gefälscht zu haben. Seinem zeitweiligen Mitarbeiter Park Jong-Hyuk wurde Anfang 2007 von der University of Pittsburgh bescheinigt, ebenfalls Daten gefälscht und die Untersuchungskommission der Universität belogen zu haben. Park hatte bis 2004 im Labor von Hwang gearbeitet und war danach nach Pittsburgh gewechselt. Im Januar 2006 waren einem US-Kollegen Unkorrektheiten in einer von Park für Nature geschriebenen Veröffentlichung aufgefallen. Park hatte die Fälschungen abgestritten, jedoch kurz nach Beginn der Untersuchungen die beweiskräftigen Daten vom Labor-Server gelöscht und war danach mit unbekanntem Ziel aus den USA abgereist. [56]
 • Der norwegische Krebsforscher Jon Sudbø gab im Januar 2006 zu, mehrere hundert Patientendaten von Mundkrebskranken frei erfunden, sie zu einer Studie verarbeitet und diese in der angesehenen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht zu haben. Die Aussage dieser Fälschung war, dass das Risiko für Mundkrebs bei Rauchern angeblich auf die Hälfte gesenkt werden könne, wenn man über längere Zeit Paracetamol einnehme.
 • Der japanische Biochemiker Kazunari Taira wurde Anfang 2006 von der Universität Tokio vom Dienst suspendiert, nachdem er die Daten mehrerer, in hochrangigen Fachzeitschriften veröffentlichter Studien auf dem Gebiet der RNA-Interferenz nicht reproduzieren konnte. Auch konnte er weder die Rohdaten zu den Publikationen noch Labortagebücher vorweisen. [57] [58]
 • Der Strahlungsonkologe Steven Leadon von der University of North Carolina at Chapel Hill verlor seine Professur, nachdem ein Universitätsausschuss ihn schuldig gesprochen hatte, in einem 1997 in Science erschienenen Artikel gefälschte Daten veröffentlicht zu haben. Der Artikel, der zurückgezogen wurde, hatte den Einfluss des Brustkrebsgens BRCA1 auf die zelleigenen DNA -Reparaturmechanismen zum Inhalt. Am 8. Juni 2006 sprach ihn auch das US Office of Research Integrity schuldig. Die Untersuchungen hätten zum Ergebnis geführt, dass insgesamt acht Publikationen von Datenmanipulationen betroffen gewesen seien. In einer Abmachung verpflichtete sich Leadon, drei weitere Publikationen zurückzuziehen und fünf Jahre lang keine staatlichen Forschungsgelder zu beantragen. Leadon bestritt auch nach dieser Abmachung jedes Fehlverhalten. Er habe der Abmachung nur zugestimmt, weil er die Kosten für den Klageweg nicht aufbringen könne. [59]
 • Catherine Verfaillie , heute Professorin der Katholieke Universiteit Leuven , veröffentlichte 2002 in Nature eine Arbeit, [60] die einen Ausweg aus den ethischen Problemen der Forschung an embryonalen Stammzellen (ES) zu weisen schien. Konnte man sie zuvor gewinnen, indem man Embryos zerstörte, berichtete Verfaillie nun, sie habe im Knochenmark von Mäusen so genannte „multipotente adulte Progenitorzellen “ entdeckt, aus denen man in ihrem Labor im Prinzip die gleichen Zelltypen hervorbringen konnte wie aus Embryonalen Stammzellen. Eine Wiederholung der Experimente in anderen Labors misslang jedoch. Reporter der Zeitschrift New Scientist wiesen bereits Ende 2005 nach, dass in mehreren Publikationen Verfaillies und in einer Patentschrift identische Bilder erschienen waren, die jeweils unterschiedliche Zellkulturen belegen sollten. Auch wurden weitere Daten ihrer Veröffentlichung angezweifelt. [61] Eine Untersuchungskommission der University of Minnesota kam zu dem Ergebnis, dass die Veröffentlichung von 2002 „signifikant fehlerhafte Daten“ enthalten habe und daher „potentiell unkorrekt“ sei. [62] Die Untersuchungen dauern zurzeit noch an.
 • Der Schmerzforscher Scott Reuben fälschte seit 1996 die Rohdaten von bis zu 21 Studien. Der Experte für postoperative Schmerzbehandlung stützte in seinen Studien die Gabe von bestimmten Schmerzmitteln nach Operationen. Diese gängige klinische Praxis wurde durch den Skandal in Frage gestellt. [63]
 • Das Klinikum Ludwigshafen enthob am 26. November 2010 den anästhesiologischen Chefarzt Joachim Boldt mit sofortiger Wirkung seines Amtes. Dem Anästhesisten wurde vorgeworfen, eine angebliche Originalarbeit in der Fachzeitschrift Anesthesia & Analgesia publiziert zu haben, „deren Aussagen keine wissenschaftliche Studienerhebung zugrunde [lag]“; als Indiz für diesen Vorwurf wurde seitens der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin erwähnt, „dass beispielsweise keine Labor- und Patientendaten über die Studie zur Verfügung stehen“. [64] Im Februar 2011 wurde Boldt der Titel „Außerplanmäßiger Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen “ aberkannt, da er seiner Lehrverpflichtung in Gießen nicht mehr nachgekommen war. [65] Bei dem Fall ging es um Studien, die Vorteile von Hydroxyethylstärke (HES) belegen sollten. Mit 89 zurückgezogenen Fachartikeln übernahm Boldt im März 2011 international den ersten Platz in dieser Statistik. [66]
 • Andrew Wakefield stellte 1998 in einem Artikel in The Lancet eine Verbindung zwischen einer Impfung mit dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff und nachfolgendem Autismus her (siehe Der Fall Wakefield ). Später wurde bekannt, dass er von Anwälten, die Eltern Autismus-betroffener Kinder vertraten, 55.000 £ an Drittmitteln erhalten hatte. [67] Die Veröffentlichung wurde inzwischen von The Lancet zurückgezogen, Wakefield ist in seinem Heimatland Großbritannien mit Berufsverbot belegt.
 • Yoshitaka Fujii, ein japanischer Anästhesiologe , wurde im Februar 2012 von der Toho Universität entlassen, da acht von neun durch eine universitäts-interne Kommission geprüfte Fachveröffentlichungen die vorgeschriebenen Standards nicht erfüllt hatten; Fujii erklärte sich daraufhin einverstanden, die Veröffentlichungen zurückzuziehen. In der Folge wurde die Integrität seines gesamten in englischer Sprache verfasstes Werks aus 20 Jahren – 193 Publikationen – infrage gestellt. [68] Im September 2012 berichtete Nature , dass voraussichtlich mindestens die Hälfte dieser Publikationen zurückgezogen werden müsse. [69]
 • Edward Shang , ein deutscher Chirurg , der im Rahmen des Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums Adipositas-Erkrankungen [70] von Mannheim nach Leipzig wechselte, beendete am 9. Mai 2012 in gegenseitigem Einvernehmen [71] seine Tätigkeit in Leipzig. Ausgangspunkt war die Rücknahme einer Publikation [72] in Surgery for Obesity and Related Diseases in der Shang behauptete, im Rahmen einer Studie 60 Patienten operiert zu haben. Tatsächlich waren im betreffenden Zeitraum lediglich 21 Patienten operiert worden.
 • Der japanische Forscher Hisashi Moriguchi vom Klinikum der Universität Tokio berichtete am 11. Oktober 2012, ihm sei es als weltweit erstem Forscher gelungen, induzierte pluripotente Stammzellen erfolgreich an mehreren Patienten einzusetzen. Diese Aussage sorgte in Japan für ein großes Medienecho, da sie von Yomiuri Shimbun , der auflagenstärksten Zeitung der Welt, als Titelgeschichte verbreitet wurde. Nachdem jedoch umgehend die Harvard Medical School und das Massachusetts General Hospital die von Moriguchi behauptete Kooperation dementierten, räumte er bereits am 13. Oktober 2012 ein, dass seine Behauptungen unwahr gewesen seien. [73] Kurz darauf wurde zudem bekannt, dass er keine Zulassung als Arzt besitze [74] und dass die Universität Tokio ihn entlassen habe. [75]
 • Haruko Obokata, Forscherin am RIKEN -Institut in Japan, hatte in zwei Aufsehen erregenden Nature- Veröffentlichungen [76] [77] sowie in einer dritten Publikation [78] behauptet, eine beliebige Zelle durch dreißigminütiges Eintauchen in ein Säurebad in eine pluripotente Stammzelle umprogrammieren zu können. Eine mehrmonatige Untersuchung [79] ergab 2014, dass mehrere Proben bereits zu Beginn der Experimente mit Stammzellen kontaminiert waren und dass dies „wahrscheinlich nicht zufällig“ („it is unlikely that there was accidental contamination“) geschehen sei; ferner seien Abbildungen in den Studien ohne ausreichende Datengrundlage erstellt worden. [80]
 • Dem italienischen Chirurgen Paolo Macchiarini, der in Schweden am renommierten Karolinska-Institut als Gastprofessor tätig war, wurde Anfang 2016 vorgeworfen, Publikationen gefälscht und leichtfertig das Leben von Patienten aufs Spiel gesetzt zu haben. [81] Macchiarini galt als Experte für künstliche Luftröhren, bis ein Fernsehbericht „von gravierenden Diskrepanzen zwischen der – in der Mehrheit der Fälle letztlich mit dem Tod endenden – Krankengeschichte von Macchiarinis Patienten und den vom Chirurgen in Fachkreisen präsentierten Ergebnissen dieser Operationen“ berichtete. [82] [83] Daraufhin trat der Leiter des Karolinska-Instituts, Anders Hamsten, von seinem Amt zurück; zuvor war das Institut Vorwürfen gegen Macchiarini nicht nachgegangen. [84] Der Fall hatte auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Komitees, das für die Vergabe des Medizin-Nobelpreises zuständig ist. [85]
 • Hans-Ulrich Wittchen wurde Ende 2018 beschuldigt, eine Studie zum Zustand der Versorgung psychisch kranker Menschen in Deutschland verfälscht zu haben, indem er vorgab, deutlich mehr Kliniken evaluiert zu haben, als tatsächlich in die Datenerhebung einbezogen worden waren. Ein förmliches Untersuchungsverfahren, das 2019 eingeleitet wurde, bestätigte laut einem Bericht in der FAZ vom 6. Januar 2021, der der Abschlussbericht vorgelegen habe, die Vorwürfe.

Paläontologie

 • Thomas Henry Huxley veröffentlichte 1864 die „Rekonstruktion“ eines Belemniten aus der Ordnung Phragmoteuthida , die Jahrzehnte lang für andere Autoren als Vorlage beim Beschreiben neuer Funde diente. Wie sich schließlich herausstellte, hatte Huxley an den fossilen Weichteilabdruck eines Phragmoteuthida -Individuums das Rostrum eines Individuums aus einer anderen Ordnung geklebt. [86]
 • Einiges Aufsehen in der Fachwelt verursachte die 1966 gemachte Entdeckung der Fliege Fannia scalaris in einem Stück eozänen Baltischen Bernsteins , das sich bereits seit rund 70 Jahren in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in London befand. Die Besonderheit dieses Stückes lag darin, dass mit diesem in einem rund 50 Millionen Jahre alten Bernstein eingebetteten fossilen Insekt belegt zu sein schien, dass auch Arten eine erdgeschichtlich und biologisch extrem lange Lebensdauer haben können (evolutionärer Stillstand). Zwar sind aus zahlreichen eozänen Insektengattungen rezente Vertreter bekannt, jedoch fehlte es an einem gesicherten Nachweis, dass auch eine Art aus dieser Periode der Erdgeschichte bis heute überdauert hat. Bei einer erneuten Untersuchung des Stückes im Jahre 1993 stellte sich dann heraus, dass es sich bei der Inkluse um eine Fälschung handelt. In Anlehnung an die berühmt gewordene wissenschaftliche Fälschung des Piltdown-Menschen wird dieses Stück in der Literatur oft als Piltdown-Fliege bezeichnet. [87]

Physik

 • Galileo Galilei wurde wiederholt vorgeworfen, dass er einige der von ihm beschriebenen Experimente entweder niemals selbst durchgeführt oder ihre Ergebnisse stark verfälscht habe. Die verbreitete Geschichte über eigenhändig durchgeführte Fallversuche vom Schiefen Turm in Pisa , für die es keinen verlässlichen Beleg gibt, ist allerdings nicht ihm anzulasten, denn er hat dies auch nie selbst berichtet. Geschönt ist Galileis Darstellung, dass zwei Pendel von gleicher Länge für hunderte von Schwingungen im Takt bleiben, auch wenn ihre Auslenkungen zu Beginn sich stark unterscheiden. Dieser Isochronismus gilt nur im Grenzfall kleiner Schwingungsweiten, während sich im Vergleich mit größeren Auslenkwinkeln, z. B. 30° wie von Galilei genannt, schon nach wenigen Dutzend Perioden wachsende Verschiebungen zeigen.
Die für die Aufklärung der Fallgesetze entscheidenden Versuche an der schiefen Ebene hat Galilei aber offenbar tatsächlich durchgeführt. Der gelegentlich immer noch wiederholte Vorwurf der Fälschung geht auf den Wissenschaftshistoriker Alexandre Koyré zurück. Er hatte Anfang des 20. Jahrhunderts den gerade publizierten gesamten Nachlass Galileis durchgesehen und fast keine Aufzeichnungen zu durchgeführten Messungen darin gefunden. [88] Jedoch fand in den 1960er Jahren Stillman Drake , nachdem er noch einmal selber in Florenz in das Archiv hinuntergestiegen war, zahlreiche Blätter von Galileis Hand, die in der Gesamtausgabe fortgelassen worden waren. [89] Es waren die Protokolle der Messungen, die bei der Zusammenstellung der Gesamtausgabe für unwichtig gehalten worden waren, weil auf ihnen nur wenig oder gar kein Text zu sehen war, dafür aber Skizzen und Zahlen. [90] Drake analysierte handschriftliche Notizen, in denen Galilei zum Beispiel ein Experiment zur Flugbahn einer fallenden Kugel mit unterschiedlichen anfänglichen Horizontalgeschwindigkeiten aufgezeichnet hatte. Dabei notierte Galilei den von ihm erwarteten Wert für die Flugweite der Kugel sowie den gemessenen Wert, wobei die größte Abweichung knapp vier Prozent beträgt. Der Eindruck der Fälschung mag auch damit zusammenhängen, dass Galilei – wie damals allerdings üblich – in seinen Veröffentlichungen nur noch die gefundenen Gesetze, aber nicht mehr die zugrunde liegenden Versuchsergebnisse mit ihren unvermeidlichen Abweichungen wiedergegeben hat.
Koyrés weitere Behauptung, viele Experimente Galileis seien mit den damaligen Mitteln gar nicht zu realisieren gewesen, wurden durch einen konkreten Nachbau widerlegt. [91]
 • Isaac Newton manipulierte seine experimentellen Ermittlungen der Schallgeschwindigkeit in der Luft (nach ihm: 298 m/s), um sie seinem Rechenmodell anzugleichen. [10] Der Effekt der adiabatischen Zustandsänderung , der dafür sorgt dass die Schallgeschwindigkeit bei Normbedingungen tatsächlich bei 343 m/s liegt, wurde erst von Pierre Simon Laplace gefunden.
 • Emil Rupp galt von 1926 bis 1935 als ein weltweit führender Experimental-Physiker. Seine Experimente zu Kanalstrahlen und zum Positron stellten sich jedoch später als völlige Fälschungen heraus.
 • Jan Hendrik Schön , Nano- Physiker , fälschte Messdaten zum elektronischen Verhalten organischer Strukturen. Schön war bereits 2002 als potenzieller Kandidat auf den Nobelpreis in der Diskussion, als der Betrug aufgedeckt wurde: Seine Messergebnisse konnten nicht reproduziert werden. [10]
 • Victor Ninov fälschte Messdaten über die angebliche Erzeugung von zwei neuen chemischen Elementen (Schwerionen).
 • Rusi P. Taleyarkhan von der Purdue University wird seit mehreren Jahren vorgehalten, seine Experimente zur Bläschenfusion seien nicht reproduzierbar. Dies veranlasste im Frühjahr 2007 schließlich den Ausschuss für Wissenschaft und Technologie des US-Repräsentantenhauses zu einer eigenen Untersuchung, [92] nachdem eine Überprüfung des möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens durch die Heimatuniversität ua in der Fachzeitschrift Nature als undurchsichtig kritisiert worden war. [93]

Psychologie

 • Stephen Breuning publizierte in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, dass behinderten, hyperaktiven Kindern statt Beruhigungsmittel anregende Stimulanzien verabreicht werden sollten. Breunings ehemaliger Mentor Robert Sprague deckte 1980 auf, dass Breuning die angeblich von ihm untersuchten Kinder nicht betreut haben konnte, und die revolutionären Erkenntnisse frei erfunden waren. Dennoch wurden Praktiken im Gesundheitsbetrieb auf Empfehlungen Breunings und auch dessen Fälschungstätigkeit fortgesetzt, bis dieser 1988 verurteilt wurde. Er gilt als der erste Forscher, der strafrechtlich für Fälschungen zur Rechenschaft gezogen wurde; zur Strafe gehörten Schadensersatz, 60 Tage Bewährungsstrafe, 250 Stunden soziale Arbeit und ein fünfjähriges Forschungsverbot. [10]
 • Diederik Stapel , ein ehemaliger Hochschullehrer und niederländischer Sozialpsychologe , gab 2011 zu, die Daten für zahlreiche in renommierten Fachzeitschriften erschienenen Veröffentlichungen erfunden zu haben. Daraufhin wurde er von seinen Aufgaben suspendiert, kurz darauf gab er seinen Doktortitel an die Universität Amsterdam zurück. [94] [95]
 • Der Sozialpsychologe Dirk Smeesters, vormals Professor für Marketing an der Erasmus-Universität Rotterdam , legte im Juni 2012 sein Amt nieder, nachdem zwei seiner Publikationen zurückgezogen worden waren. Zuvor hatte er zugegeben, dass das zugrundeliegende Datenmaterial verfälscht worden war, um statistische Signifikanz zu belegen. [96]

Literarische Verarbeitung

Der britische Schriftsteller und Physiker Charles Percy Snow benutzte Details des authentischen Betrugs von Emil Rupp in seinem 1960 veröffentlichten Roman „Die Affäre“ über einen Wissenschaftsbetrüger an der Universität Cambridge . [97] Der Betrug im Wissenschaftsbetrieb wird literarisch auch in den 2012 erschienenen Romanen des Naturwissenschaftlers Bernhard Kegel („Ein tiefer Fall“) [98] und des Autorengespanns Ann-Monika Pleitgen und Ilja Bohnet („Teilchenbeschleunigung“) [99] verarbeitet.

Siehe auch

Literatur

 • William Broad, Nicholas Wade: Betrug und Täuschung in der Wissenschaft. Birkhäuser, Basel 1984, ISBN 3-7643-1560-1 .
 • Karl Corino (Hrsg.): Gefälscht! Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik . Eichborn, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-8218-1131-5 .
 • Jennifer Couzin, Katherine Unger: Cleaning up the paper trail. In: Science . Band 312, 7. April 2006, S. 38–43 (ein Artikel über die – geringen – Folgen nachgewiesenen Betrugs für die Betrüger).
 • Federico Di Trocchio: Der große Schwindel. Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. Campus 1994, ISBN 3-593-35116-1 .
 • Marco Finetti , Armin Himmelrath : Der Sündenfall. Betrug und Fälschung in der deutschen Wissenschaft. Raabe, Stuttgart 1999, ISBN 3-88649-351-2 .
 • Gerhard Fröhlich: Betrug und Täuschung in den Sozial- und Kulturwissenschaften . In: T. Hug (Hrsg.): Wie kommt die Wissenschaft zu ihrem Wissen? Schneider, Hohengehren/Baltmannsweiler, S. 261–273 ( PDF ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive )).
 • Gerhard Fröhlich: Visuelles in der wissenschaftlichen Kommunikation – z. B. Betrug und Fälschung . In: European Journal for Semiotic Studies. Band 15, Nr. 2–4, S. 627–655 ( Zusammenfassung ).
 • David Goodstein: On Fact and Fraud. Cautionary tales from the front lines of science. Princeton University Press, 2010, ISBN 978-0-691-13966-1 .
 • Peter Haffner, Hania Luczak: Fälschungen in der Forschung. In: Geo. März 2003, S. 120–138.
 • Adrian Heuss, Siegfried Süßbier: Tricksen, Tränen, Tod. 20 illustrierte Wissenschaftsskandale. Springer Spektrum, Heidelberg 2015, ISBN 978-3-662-45267-7 .
 • Torsten Junge, Dörthe Ohlhoff: Wahnsinnig genial. Der Mad Scientist Reader. Alibri, Aschaffenburg, ISBN 3-932710-79-7 .
 • Peter Köhler: FAKE. Die kuriosesten Fälschungen aus Kunst, Wissenschaft, Literatur und Geschichte. 2. Auflage. CH Beck, München 2016, ISBN 978-3-406-68128-8 .
 • Eberhard Schnepf: Fälschungen – nicht nur in unserer Zeit. Lug und Trug in der Biologie. In: Biologie in unserer Zeit. Band 32, 2002, Nr. 3, 4 (2 Teile).
 • Stefan T. Siegel und Martin H. Daumiller (Hrsg.): Wissenschaft und Wahrheit: Ursachen, Folgen und Prävention wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Budrich, Leverkusen 2020, ISBN 978-3-8474-2429-1 .
 • Stella Elaine Urban: Forschungsbetrug in der Medizin. Fakten, Analysen, Präventionsstrategien. Campus, Frankfurt am Main / New York 2015, ISBN 978-3-593-50327-1 (Dissertation Uni Münster 2013, 325 Seiten).
 • Heinrich Zankl : Fälscher, Schwindler, Scharlatane. Betrug in Forschung und Wissenschaft. Wiley VCH, 2003, ISBN 3-527-30710-9 .

Weblinks

Wiktionary: Wissenschaftsbetrug – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Wissenschaft in der Vertrauenskrise? Wissenschaft und Gesellschaft auf helmholtz.de vom 2014
 2. Susanne Billig und Petra Geist: Betrug in der Wissenschaft: Tricksen, täuschen, fabulieren Deutschlandfunk Kultur vom 25. Februar 2016
 3. Corina Niebuhr: Vertrauenskrise in der Wissenschaft? MERTON Onlinemagazin des Stifterverbandes vom 9. November 2017
 4. Reflections on the Decline of Science in England , 1830, Kapitel 5, Abschnitt 3 On the frauds of observers , Online bei Gutenberg
 5. Jennifer Crocker: The road to fraud starts with a single step. In: Nature. Band 479, 2011, S. 151, doi:10.1038/479151a
 6. a b Ed Yong: The data detective. Uri Simonsohn explains how he uncovered wrongdoing in psychology research. In: Nature. Band 487, Nr. 7405, 2012, S. 18–19, doi:10.1038/487018a
 7. Jennifer Crocker, M. Lynne Cooper: Addressing Scientific Fraud. In: Science. Band 334, Nr. 6060, 2011, S. 1182, doi:10.1126/science.1216775
 8. muk.uni-frankfurt.de ( Memento vom 30. März 2007 im Internet Archive ) Pressemitteilung Nr. 37/2005 der Universität Frankfurt vom 17. Februar 2005 (aus Webarchiv)
 9. Pressemitteilung Nr. 38/2005 der Universität Frankfurt vom 17. Februar 2005
 10. a b c d e f g h i j Peter Haffner, Hania Luczak: Und ewig lockt der Ruhm . In: Geo-Magazin , März 2003. S. 120–138
 11. Vgl. das Programm des XL. Symposiums der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte : Blender, Täuscher, Scharlatane: Betrug in den Wissenschaften ( Memento vom 28. November 2005 im Internet Archive ). Heidelberg, 29.–31. Mai 2003 ( PDF , 103 kB); sowie den einleitenden Aufsatz von Wolfgang U. Eckart : Blender,Täuscher, Scharlatane – Betrug in den Wissenschaften. Einführung in das Symposium . In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte . Band 27, 2004, S. 89–97, doi:10.1002/bewi.200401056 ; vgl. auch weitere Aufsätze im selben Band der Zeitschrift, Übersicht unter doi:10.1002/bewi.200490052 .
 12. Hans-Joachim Queisser: Veröffentliche oder verende! Was uns der Betrugsfall Jan Hendrik Schön über die moderne Wissenschaftskultur lehrt / Von Hans-Joachim Queisser . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nr. 229, 2. Oktober 2002, S. 50.
 13. Vgl. z. B. den Kommentar ihres damaligen Präsidenten Ernst-Ludwig Winnacker: Gute wissenschaftliche Praxis sichern. Nicht nur propagieren, sondern praktizieren und durchsetzen, so lautet der Appell der DFG. Im Sommer 2002 sollen die Regeln in allen Universitäten und Forschungsinstituten umgesetzt sein . In: Forschung 26 , Nr. 4, 2001, S. 2–3, doi : 10.1002/1522-2357(200110)26:4<1::AID-FORS2>3.0.CO;2-C .
 14. Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Empfehlungen der Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“. Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis . Erstveröffentlichung im Januar 1998, ergänzte Aktualisierung 2013 ( PDF , 135 kB).
 15. Ombudsman der DFG: Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Abschlussbericht. Ergebnisse der ersten sechs Jahre Ombudsarbeit. Mai 1999 – Mai 2005. ( Memento vom 13. Januar 2015 im Internet Archive ) 2005 ( PDF , 208 kB).
 16. „VGH Baden-Württemberg – Beschluß vom 13. Oktober 2008, 9 S 494/08: Plagiat in einer Dissertation.“ Volltext
 17. Wijnand van der Sanden , Sabine Eisenbeiß: Imaginary people – Alfred Dieck and the bog bodies of northwest Europe . In: Archäologisches Korrespondenzblatt . Nr.   36 , 2006, ISSN 0342-734X , S.   111–122 (englisch).
 18. Where are they now? Eine Nachschau zu wissenschaftlichen Fälschungen in: Nature . Band 445 vom 18. Januar 2007, S. 244–245.
 19. MK Richardson ua: Haeckel, Embryos and Evolution. In: Science , Band 280 (1998), S. 983–986.
 20. Haeckel's ABC of evolution and development. ( Memento vom 30. Juli 2007 im Internet Archive ) (PDF, englisch; 1,0 MB), doi:10.1017/S1464793102005948 .
 21. „Wir Deutschen sind nicht moralisch höher stehend“ . In: Die Zeit , Nr. 22/2003.
 22. Julia Voss : Biologie in schneidigem Kreuzritterton. Täuschende Bilder der Evolutionsgeschichte. In: FAZ , 3. Januar 2007, S. N3.
 23. So der Wortlaut in einer Richtigstellung der Zeitschrift Science ("the two papers do not contain any scientific truth"): D. Kennedy, B. Alberts: Editorial Expression of Concern. In: Science. 319, 2008, S. 1335. doi:10.1126/science.1157223 .
 24. Stephan Schleim: Unmoralischer Moralforscher? Ein Forschungsskandal um den Primatologen und Moralpsychologen Marc Hauser erschüttert die Harvard Universität. heise.de, 25. August 2010
 25. Marc D. Hauser und Justin N. Wood: Replication of ‚Rhesus monkeys correctly read the goal-relevant gestures of a human agent'. In: Proceedings der Royal Society B, Band 278, Nr. 1702, 2011, S. 158–159, doi:10.1098/rspb.2010.1441
 26. Justin N. Wood und Marc D. Hauser: Replication of „The Perception of Rational, Goal-Directed Action in Nonhuman Primates“. Zugang zum PDF auf sciencemag.org ; die Wiederholung betrifft die Originalarbeit aus Science , Band 317, Nr. 5843, 2007, S. 1402–1405, doi:10.1126/science.1144663
 27. Hauser resigns. In: Nature , Band 475, Nr. 7357, 2011, S. 429.
  harvardmagazine.com vom 20. Juli 2011: Marc Hauser Resigns.
  nytimes.com vom 20. Juli 2011: Scientist Under Inquiry Resigns From Harvard.
 28. National Institutes of Health vom 10. September 2012: Findings of Research Misconduct. Notice Number: NOT-OD-12-149.
 29. nature.com vom 7. Januar 2011: Fraud investigation rocks Danish university.
 30. nature.com vom 26. Juli 2012: Leaked report implicates Danish neuroscientist in misconduct case.
 31. In vino non veritas? Red wine researcher implicated in misconduct case.
  Scientific Journals Notified Following Research Misconduct Investigation.
 32. Michael Balter: Reviewer's Déjà Vu, French Science Sleuthing Uncover Plagiarized Papers. In: Science , Band 335, Nr. 6073, 2012, S. 1157–1158, doi:10.1126/science.335.6073.1157
 33. Schnepf, Biologie in unserer Zeit, Band 32, 2002, S. 162/163
 34. Oona M. Lönnstedt und Peter Eklöv: Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. In: Science. Band 352, Nr. 6290, 2016, S. 1213–1216, doi:10.1126/science.aad8828
 35. University finds misconduct behind plastics study. Auf: uu.se vom 7. Dezember 2017
  Researcher in Swedish fraud case speaks out: 'I'm very disappointed by my colleague'. Auf: sciencemag.org vom 8. Dezember 2017
 36. Hermann Horstkotte, Vom Nobelpreis-Aspiranten zum Scharlatan , Spiegel Online, 16. Februar 2004
 37. Bonner Chemiker verliert Doktortitel. Auf: idw-online.de vom 17. Februar 2004.
 38. Brendan Borell: Fraud rocks protein community. Nature, Band 462, 2009, S. 970, doi:10.1038/462970a
 39. Thomas J. Bassett, Philip W. Porter: "From the Best Authorities": The Mountains of Cong in the Cartography of West Africa. In: Journal of African History 32, 1991, Nr. 3, S. 367–413 ( JSTOR 182661 ). Vgl.Erforscht und erfunden. Fiktive Berge . In: Die Zeit , Nr. 33/1992.
 40. Rhinos in Rio. Zwanzig Jahre lang hat ein indischer Geologe die Fachwelt genasführt . In: Der Spiegel . Nr.   31 , 1989 (online ).
 41. Ernst Haiger: Fiction, Facts, and Forgeries. The „Revelations“ of Peter and Martin Allen about the History of the Second World War . In: The Journal of Intelligence History. Band 6, 2006 (erschienen 2007), Nr. 1, ISSN 1616-1262 , S. 105–117, Volltext .
  ders.: Fälschungen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs im britischen Nationalarchiv. In: Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung. Band 2. Verlag Dr. Christian Müller-Straten, München 2015, ISBN 978-3-932704-85-7 , S. 211–221.
 42. Historian Orlando Figes admits posting Amazon reviews that trashed rivals , Richard Lea, Matthew Taylor, The Guardian, 23. April 2010.
 43. Orlando Figes and Stalin's Victims , Peter Reddaway, Stephen F. Cohen, The Nation, 23. Mai 2012.
 44. Streit um Orlando Figes , Lorenz Jäger, FAZ, 4. Juni 2012.
 45. Gerald Geison: The Private Science of Louis Pasteur . Princeton University Press, Princeton 1995, ISBN 0-691-03442-7
 46. WT Summerlin: Allogeneic transplantation of organ cultures of adult human skin. Clin. Immunol. Imunopath. Band 1, 1973, S. 372–384. WT Summerlin, GE Miller, RA Good: Successful tissue and organ transplantation without immunosuppression. J. Clin. Ivest. Band 52, 1973, S. 34a.
 47. NIH to review Emory in Darsee Case. In: Science , Band 220, Nr. 4601, 1983, S. 1029, doi:10.1126/science.11643993
 48. Walter W. Stewart, Ned Feder: The integrity of the scientific literature. In: Nature , Band 325, 1987, S. 207–214, doi:10.1038/325207a0 PMID 3808019 .
 49. Betrug und Täuschung in den Sozial- und Kulturwissenschaften . (PDF; 43 kB) Uni Linz
 50. Ulrich Schnabel: Der Sturz ist tief . In: Die Zeit , Nr. 20/2001, Kommentar zum „Fall Mertelsmann“
 51. Eva A. Richter: Wissenschaftsbetrug: Der Fall Bezwoda . (PDF) Dtsch Arztebl 2000; 97(12): A-752 / B-614 / C-574. Klaus Koch : Wissenschaftlicher Betrug: Manipulation bei Brustkrebs-Studie . (PDF) Dtsch Arztebl 2000; 97(7): A-336 / B-268 / C-253.
 52. Stellungnahme der Medizinischen Fakultät Tübingen ( Memento vom 1. Oktober 2004 im Internet Archive ) (aus Webarchiv)
 53. „german inquiry finds flaws, not fraud“. In: Science . Band 298, November 2002, S. 1536
 54. Harro Albrecht: Das Ende der Nachsicht . In: Die Zeit . Nr. 29/2005, S. 36.
 55. Misconduct report kept under wraps. In: New Scientist , 24. November 2007, S. 16; vergl. auch Luk Van Parijs in der englischsprachigen Wikipedia
 56. Korean stem-cell fraud claims another victim. In: Nature , Band 445 vom 18. Januar 2007, S. 247.
 57. D. Normile: SCIENTIFIC CONDUCT: Panel Discredits Findings of Tokyo University Team. In: Science. 311, 2006, S. 595, doi:10.1126/science.311.5761.595 .
 58. Ichiko Fuyuno, David Cyranoski: Doubts over biochemist's data expose holes in Japanese fraud laws. In: Nature. 439, 2006, S. 514, doi:10.1038/439514a .
 59. „Nature“ Band. 441 vom 22. Juni 2006, S. 920 f.
 60. Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow. Nature, Band 418, S. 41.
 61. newscientist.com , 15. Februar 2007. newscientist.com , 21. März 2007.
 62. Adult stem cell report questioned. Auf: the-scientist.com vom 26. Februar 2007.
 63. Doctor Admits Pain Studies Were Frauds, Hospital Says . In: New York Times , 11. März 2009.
 64. idw-online.de vom 26. November 2010: „Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin: Wissenschaftliches Fehlverhalten in der Anästhesie inakzeptabel.“
 65. Universität Gießen, Pressemitteilung Nr. 38 vom 15. Februar 2011 : „Akademische Bezeichnung aberkannt. Dr. Joachim Boldt darf den Titel ‚Außerplanmäßiger Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen' nicht mehr führen.“
 66. Retraction Watch am 2. März 2011
 67. Brian Deer: Revealed: MMR Research Scandal . In: The Sunday Times , 22. Februar 2004.
 68. A New Record for Retractions? Auf: sciencemag.org vom 11. April 2012
 69. David Cyranoski: Retraction record rocks community. In: Nature. Band 489, Nr. 7416, 2012, S. 346–347, doi:10.1038/489346a
  Through the gaps. A 20-year campaign of scientific fraud says as much about the research community as it does about the perpetrator. In: Nature. Band 489, Nr. 7416, 2012, S. 335, doi:10.1038/489335a
 70. Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen. Selbstvorstellung auf ifb-adipositas.de.
 71. Lügenprofessor aus Heidelberg. Auf: spiegel.de vom 23. Juli 2012.
 72. Edward Shang und Till Hasenberg: RETRACTED: Aerobic endurance training improves weight loss, body composition, and co-morbidities in patients after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. In: Surgery for Obesity and Related Diseases . Band 6, Nr. 3, 2010, S. 260–266, doi:10.1016/j.soard.2010.01.006
 73. David Cyranoski: Stem-cell fraud hits febrile field. In: Nature. Band 490, 2012, S. 321, doi:10.1038/490321a
  Jennifer Couzin-Frankel: Faked Affiliation of Stem Cell Researcher Not Caught for Years. Auf: sciencemag.org vom 16. Oktober 2012
  japantimes.co.jp ( Memento vom 17. Oktober 2012 im Internet Archive ) vom 15. Oktober 2012: Moriguchi admits to lying about stem cell trial.
 74. yomiuri.co.jp ( Memento vom 18. Februar 2013 im Webarchiv archive.today ) vom 14. Oktober 2012: iPS Reports – What went wrong / Moriguchi not qualified as medical doctor.
 75. University of Tokyo Fires Researcher Over Stem Cell Surgery Claims. Auf: sciencemag.org vom 19. Oktober 2012.
  Liar banished. In: New Scientist. Nr. 2888 vom 27. Oktober 2012, S. 5
 76. Haruko Obokata et al.: Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency. In: Nature. Band 505, 2014, S. 641–647, doi:10.1038/nature12968
 77. Haruko Obokata et al.: Bidirectional developmental potential in reprogrammed cells with acquired pluripotency. In: Nature. Band 505, 2014, S. 676–680, doi:10.1038/nature12969
 78. Haruko Obokata et al.: Essential technical tips for STAP cell conversion culture from somatic cells. In: Protocol Exchange. Online-Veröffentlichung vom 5. März 2014, doi:10.1038/protex.2014.008
 79. Obokata fails to reproduce 'STAP cell' discovery. Auf: japantimes.co.jp vom 18. Dezember 2014.
 80. Summary Report on STAP Cell Research Paper Investigation II. Auf: riken.jp , Dezember 2014, eingesehen am 13. Januar 2015.
 81. Karolinska Institutet and the Macchiarini case. Summary in English and Swedish. Auf: ki.se , September 2016
 82. „Macchiarini-Skandal unterschätzt“ – Rektor des Karolinska-Instituts zurückgetreten. Auf: nzz.ch vom 14. Februar 2016
 83. Karolinska-Institut: „Das schlimmste Verbrechen, das man begehen kann.“ Auf: deutschlandfunk.de vom 15. Februar 2016
 84. Karolinska head quits over scandal-hit surgeon. Auf: thelocal.se vom 13. Februar 2016
 85. Another scathing report causes more eminent heads to roll in the Macchiarini scandal. Auf: sciencemag.org vom 6. September 2016
 86. Manfred Deckers: Die Würzburger Lügensteine und andere Fälschungen von Fossilien. In: Zum Thema Fälschungen. „DIAGONAL – Zeitschrift der Universität-Gesamthochschule-Siegen“, 1994 (Heft 2), S. 69, ISSN 0938-7161 .
 87. Grimaldi et al.: Forgeries of fossils in "amber": history, identification and case studies. In: Curator 37 (4), S. 251–274, 1994.
 88. Alexandre Koyré : Études galiléennes. (3 Bde.) . Hermann, Paris 1939.
 89. Stillman Drake : Galileo At Work. His Scientific Biography . University of Chicago Press, Chicago 1978, ISBN 0-226-16226-5 .
 90. Digitalisiert zugänglich gemacht von der Nationalbibliothek in Florenz und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte , z. B. [1] und [2] , ausführlich analysiert bei Drake: Galileo At Work. His Scientific Biography . University of Chicago Press, Chicago 1978, ISBN 0-226-16226-5 , S. 88 (auf Deutsch dargestellt in: Enrico Bellone: Galilei: Leben und Werk eines unruhigen Geistes. In: Spektrum der Wissenschaft , Heidelberg 1998, S. 45–48)
 91. Thomas B. Settle: An Experiment in the History of Science . In: Science . Band   133 , 6. Januar 1961, S.   19–23 , doi : 10.1126/science.133.3445.19 ( online [abgerufen am 29. April 2016]).
 92. Süddeutsche Zeitung vom 27. März 2007, S. 18.
 93. Eugenie Samuel Reich: Disputed inquiry clears bubble-fusion engineer . In: Nature . Band   445 , Nr.   7129 , 2007, S.   690–691 , doi : 10.1038/445690a .
 94. Diederik Stapel doet vrijwillig afstand van doctorstitel. ( Memento vom 12. November 2011 im Internet Archive ) Mitteilung der Universiteit van Amsterdam vom 10. November 2011.
 95. Betrug – Eine Wissenschaft für sich. Auf: dradiowissen.de vom 28. März 2014. Eingebettet: Diederik Stapel in BrainTrain , einem Vortragsformat der TEDxMaastricht, abgerufen am 31. März 2014
 96. Rotterdam Marketing Psychologist Resigns After University Investigates His Data. Auf: sciencemag.org vom 25. Juni 2012
  University withdraws articles. Professor acts in violation of academic integrity. ( Memento vom 29. Juni 2012 im Internet Archive ) Mitteilung der Erasmus-Universität Rotterdam vom 25. Juni 2012.
  Resigned to the truth. In: New Scientist. Nr. 2871, 2012, S. 5
 97. CP Snow , Die Affäre , Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1963.
 98. Bernhard Kegel , Ein tiefer Fall , Mare-Buchverlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86648-165-7 , als Hörbuch bei Radioropa Hörbuch, ungekürzte Lesung von Bert Stevens, ISBN 978-3-8368-0641-1 .
 99. Bohnet , Pleitgen : Teilchenbeschleunigung , Argument-Verlag, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86754-191-6 .