Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Vedhæftningsteori

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Tilknytningsteori ( engelsk teori om tilknytning) sammenfatter resultater fra udviklingspsykologi og tilknytningsforskning ( engelsk bygger tilknytningsforskning) sammen, hvilket blandt andet viser, at mennesker har et medfødt ønske, tæt og præget af intense følelsesforhold til medmennesker. Dette koncept blev udviklet af den britiske psykoanalytiker og børnepsykiater John Bowlby , [1] den skotske psykoanalytiker James Robertson og den amerikansk-canadiske psykolog Mary Ainsworth udviklede.

Emnet for tilknytningsforskning er etablering og ændring af tætte relationer i løbet af livet. Tilknytningsteori er baseret på et tidligt mor-barn-forholdsperspektiv, der fokuserer på barnets følelsesmæssige behov. Det tages i betragtning, udvides og anvendes i teorier og begreber om psykoanalyse , systemteori og kognitiv psykologi og har ydet et stort bidrag til psykoterapi samt udviklingspsykologi og uddannelse .

Udvikling af tilknytningsteori

Charles Darwin , før 1869

En af Bowlbys oprindelige bekymringer var at etablere et videnskabeligt grundlag for den psykoanalytiske tilgang til objektforholdsteorier og at gøre psykoanalytiske antagelser empirisk verificerbare. I løbet af sin forskning flyttede han væk fra psykoanalysen. Formålet med John Bowlbys arbejde som børnepsykoanalytiker og psykoanalytiker var senere at undersøge de faktiske virkninger af familiens indflydelse på børns udvikling, de forskellige mønstre af familieinteraktioner og den tværgenerationelle overførsel af tilknytningsforhold. [2] I de brede retningslinjer for sin teori Bowlby især omtalt af Charles Darwin begrundede etologi (etologi), psykoanalysen og pædiatri .

Brændstof fik udviklingen af ​​tilknytningsteori ud af skepsisens tilhængere til de synspunkter, John B. Watson tog i slutningen af ​​1920'erne; Watson havde advaret mod at tillade mødre at forkæle og forkæle deres børn og derved have en indflydelse på spædbørnsundervisning, der først blev brudt i 1946 af Benjamin Spocks bog Infant and Child Care . [3]

I 1940'erne

Bowlby formulerede de første perspektiver i 1940 i en artikel til International Journal of Psycho-Analysis, hvor han forudså mange centrale ideer om tilknytningsteori. [4] Han understregede de skadelige virkninger af tidlige forældre-barn-separationer som f.eks B. Indlæggelse af børn uden mor. Han udgav sin første empiriske undersøgelse i 1944. Det var en retrospektiv undersøgelse, der så på livshistorier for 44 unge tyve. Han mødte hende allerede i 1930'erne, mens han arbejdede i et hjem for drenge med adfærdsproblemer. Han fremsatte tesen om, at forringelsen af ​​det tidlige mor-barn-forhold er en afgørende forløber for psykiske lidelser. [5] Efter krigen sluttede, blev J. Bowlby leder af forældre- og børneafdelingen på Tavistock Clinic i London. Der grundlagde han sin egen uafhængige forskningsgruppe. Det centrale forskningstema i løbet af denne tid var adskillelse af mødre og deres børn. James Robertson , der arbejdede i et børnehjem drevet af Anna Freud og Dorothy Tiffany Burlingham , havde tidligere forudset og dokumenteret sine egne feltobservationer om dette problem. Han sluttede sig til Bowlbys forskergruppe i 1948 og påtog sig opgaven med at observere spædbørn på hospitaler og hjem, der sjældent blev besøgt af deres forældre. Han lavede filmen En to-årig går på hospitalet . Indsigterne fra Robertsons film- og feltobservationer spillede en vigtig rolle i udviklingen af ​​tilknytningsteori.

I 1950'erne

Mary Ainsworth, en psykolog, søgte en stilling på Tavistock Clinic i 1950. Hendes ansvar omfattede forskning i virkningerne af tidlig mor-barn-adskillelse på personlighedsudvikling og var under ledelse af John Bowlby. Da det kliniske samarbejde med James Robertsons fortsatte, var Ainsworth så imponeret over hans feltobservationer, at hun besluttede at tage hans metoder i brug.

En anden drivkraft for udviklingen af ​​teori var ordren fra Verdenssundhedsorganisationen i 1951 til Bowlby. Han skulle skrive en rapport om hjemløse børns skæbne i Europa efter krigen. Samme år fik Bowlby nye ideer og indsigt, blandt andet fra en ældre artikel af Konrad Lorenz om mønt, der blev udgivet for første gang på engelsk.

Konrad Lorenz , Nikolaas Tinbergen og Robert Hinde studerede dyrs medfødte adfærd. Bowlby foreslog, at mennesker er lige så udstyret med medfødt adfærd som andre pattedyr og fugle. [6] [7]

I 1952 kom Bowlby og Psychoanalytic Society i England til en næsten endelig skandale, da han viste en trist og sorgfuld pige, der var kommet på hospitalet og der, hvordan i filmen A two year goes to Hospital, lavet af hans kollega James Robertson det var almindeligt i behandlingen af ​​børn på hospitaler over hele verden at blive udsat for massivt tab af mennesker i fuldstændig adskillelse fra deres forhold og tilknytningstal. Bowlbys hårdeste kritiker dengang var psykoanalytikeren Melanie Klein . [8] Denne film gav vigtige forslag til den videre udvikling af teorien.

I 1953 tog Mary Ainsworth til Uganda og undersøgte først Ganda -folks adskillelsesreaktioner, da de blev fravænnet. I løbet af sit næsten toårige feltstudie udvidede hun sit fokus på observation. Hun observerede begyndelsen og udviklingen af ​​visse tilknytningsadfærd mellem mødre og børn i alderen 15 uger og 2 år. I 1955 afsluttede hun sit arbejde med undersøgelsen og tog til USA . På grund af sit arbejde som læge og lærer kom hun i første omgang ikke til en evaluering af observationsresultaterne. Det var først i 1958, at Bowlby og Ainsworth genoptog deres samarbejde. Den rige dataindsamling af "Uganda -undersøgelsen" blev en vigtig kilde for dem begge til at opdatere vedhæftningsteorien.

I 1957 fandt Bowlbys første officielle præsentationer om tilknytningsteori sted i tre meget kontroversielle foredrag før British Psychoanalytic Society i London og deres offentliggørelse et år senere i Journal of Psycho-Analysis . [9] Samme år blev den stadig unge tilknytningsteori i DDR bemærket af en artikel af Robertson i Zeitschrift für Ärztliche Fortbildung [10] og Eva Schmidt-Kolmer leverede uddrag af Bowlbys artikel Maternal Care and Mental Health [11] i denne journal. for WHO . I de følgende år var det slutningen af ​​50'erne i DDR for omfattende sammenlignende udviklingsstudier mellem familiefamilier og småbørn, daglige og ugentlige krybber og børn i spædbarnshjem . Resultaterne af undersøgelsen var i stand til at bevise de bedste udviklingsniveauer for de familiebundne børn med hensyn til sygelighed , fysisk og psykologisk udvikling samt tilpasningsforstyrrelser ved ændring af miljø . [12]

I 1960'erne

Efter at Berlinmuren blev bygget i 1961, var der ingen yderligere publikationer af tilknytningsteori eller sammenlignende undersøgelser med familiebundne børn i DDR. De tidligere forskningsresultater blev ikke offentliggjort yderligere og faldt ligesom vedhæftningsteorien i glemmebogen i DDR i de følgende år. På omtrent samme tid oplevede tilknytningsteorien voldsom fjendtlighed fra den psykoanalytiske side. Anna Freud (1960) og René Spitz (1960) kritiserede Bowlby åbent for sine meninger, der adskiller sig fra Freuds psykoanalyse. I løbet af denne tid fik hans teoretiske tilgange utilstrækkelig opmærksomhed.

I løbet af denne tid organiserede han gentagne gange møder mellem kendte forskere fra spædbørnsforskning (f.eks. H. Papoušek, M. Ainsworth, G. Appell) og dyreforsøg (såsom H. Harlow, C. Kaufmann). De første fund fra "Uganda -projektet" blev præsenteret her. Vedhæftning kan være relateret til tæt fysisk kontakt med moderen. De livlige diskussioner mellem forskerne, der fulgte efter, bidrog også til den videre udvikling af tilknytningsteori. [13]

Bowlby tog også læringsteoretisk forskning op, der for eksempel fandt sted med rhesusaber . Harry Harlow havde fundet ud af, at unge aber søger fysisk nærhed til dummy mødre, der er dækket med pels, men ikke fodrer dem - men ikke til wire dummies, der fodrer dem, men ikke er dækket af pels. For Bowlby tilbageviste dette den klassiske psykoanalytiske og lærende teori om, at forholdet mellem en mor og hendes barn hovedsageligt bestemmes af fodring.

Bowlby refererede også til Charles Darwin i sit arbejde, da han sagde, at ethvert menneske er udstyret med de adfærdssystemer, der sikrer artens overlevelse . Hos barnet omfatter dette såkaldt tilknytningsadfærd. [14] I denne sammenhæng overvejede han, hvilke evolutionære fordele eller ulemper fysisk nærhed til eller fysisk adskillelse fra en mor (eller en gruppe) kunne have for individet. Han konkluderede, at adfærden sandsynligvis vil være en evolutionær beskyttelse mod rovdyr. Selv voksne føler sig mere trygge i ukendte situationer omkring en omsorgsperson eller i en gruppe. Dette er især vigtigt for unge dyr og børn, da de ville være særligt udsatte, hvis de blev adskilt fra deres mor.

Mary Ainsworth fortsatte sit arbejde med mor-barn-binding i Baltimore-undersøgelsen i begyndelsen af ​​1960'erne og undersøgte samspillet mellem mødre og børn i deres naturlige miljø. Hun besøgte regelmæssigt familier for at observere interaktionsadfærden. Hun fandt ligheder mellem Bowlbys ideer og William Blatz '"sikkerhedsteori" [15] . [16]

Efterfølgende år til i dag

Bowlby formulerede en detaljeret version af tilknytningsteorien i de følgende år i sine værker Attachment (1969), Separation (1973) og Loss (1980). Senere forskning bekræftede indirekte tilknytningsteorien. Ainsworth var i stand til at bekræfte teorien ved hjælp af eksperimenter. Hun udviklede en eksperimentel situation, hvor forskellige kvaliteter af tilknytningsadfærd hos mennesker kunne demonstreres. Robertson gjorde Ainsworth opmærksom på de forskellige adfærdsmønstre efter genforening med sine forældre. Gennem sit essay fra 1975 om småbørns reaktioner på kortsigtet adskillelse fra deres mor i lyset af nye observationer vågnede interessen for tilknytningsteori fra psykoanalysen også igen i Tyskland (vest). [17]

Vedhæftningsteorien er nu en af ​​de etablerede teorier inden for psykologi og er løbende blevet udviklet siden 1990'erne. I tysktalende lande skal ægteparret Hanus og Mechthild Papoušek samt Karl Heinz Brisch ved universitetet i München og Karin og Klaus Grossmann ved universitetet i Regensburg nævnes. I langtidsundersøgelser fulgte sidstnævnte 102 nyfødte op til 22 år. [18] Mange forskere undersøger forældres og børns tilknytning og interaktion og drager konklusioner heraf om normal og patologisk udvikling. [19] Grundlæggende om tilknytningsteori indgår også i stigende grad i psykoterapi hos voksne og børn. [20] [21] [22]

Nyere forskning vedrører blandt andet spørgsmålet om, i hvilket omfang et barns tilknytning overføres til lærer-elev-forholdet . [23] Endvidere undersøges tilknytningens rolle i forholdet mellem mennesker og dyr. Kurt Kotrschal s gruppe er ved at undersøge, hvordan en usikker eller uorganiseret fastgørelse af et barn påvirker interaktionen med en terapi hund . [24] [25] [26] [27]

Grundlæggende om vedhæftningsteori

Makua mor med barn

Binding (engl.: Attachment) er navnet på et tæt følelsesmæssigt forhold mellem mennesker. Den nyfødte udvikler et særligt forhold til sine forældre eller andre relevante omsorgspersoner. Vedhæftet fil får barnet til at søge og modtage beskyttelse og tryghed fra deres plejere i tilfælde af en objektivt tilstedeværende eller subjektivt oplevet fare (trussel, frygt , smerte). Plejere eller tilknytningstal er de voksne eller ældre mennesker, som barnet havde den mest intensive kontakt med i de første måneder af livet.

Tilknytningsadfærden består af forskellige observerbare adfærdsmuligheder som smilende, skrigende, klamrende, kravlende mod moderen, på udkig efter omsorgspersonen osv. Disse adfærd beskrives som et adfærdssystem. Det er genetisk bestemt og findes hos alle primatbørn , især mennesker.

Konkret fastgørelsesadfærd aktiveres, når du vil være tæt på eller i "alarmsituationer". Sidstnævnte ledsages af følelsesmæssig stress , for eksempel når afstanden til omsorgspersonen er for stor, når der er ubehag, smerte og frygt. Afviste tilknytningsønsker forstærker tilknytningssøgende adfærd, som også kan observeres, når en referenceperson vender tilbage.

Nærhed til tilknytningspersonen med øje og / eller fysisk kontakt i kort tid afslutter normalt adfærd, der søger tilknytning. Barnet føler sig trygt og kan vise nysgerrig udforskende adfærd. Her viser den hyppige beroligelse gennem øjenkontakt med den tilknyttede person hos små børn, hvor afgørende en sikker tilknytning er for at udforske verden og den senere kontrol af begge poler i betydningen sund autonomi .

Tilknytningsadfærd ændres i løbet af livet. Hos ældre børn og voksne er den "originale", direkte observerbare tilknytning og udforskningsadfærd i betydningen at nærme sig og fjerne tilknytningspersoner ikke længere så indlysende. Ikke desto mindre har forskning baseret på tilknytningsteori fundet forbindelser mellem tidlig tilknytningsadfærd og adfærd hos ældre børn, unge og voksne. På grund af de individuelle forskelle i forælder-barn-interaktionen i de første leveår, ifølge Bowlby, dannes de indre arbejdsmodeller . I udviklingsforløbet i en persons psyke er disse repræsenteret relativt stabile (dvs. kortlagt).

Den indre arbejdsmodel indeholder de individuelle tidlige tilknytningsoplevelser samt de afledte forventninger, et barn har til menneskelige relationer. De bruges til at fortolke tilknytningspersonens adfærd og forudsige deres adfærd. [28] Efter udviklingen i det første leveår bliver de indre arbejdsmodeller stadig mere stabile. De udvikler sig til tilknytningsrepræsentationer. [29] Selvom begrebet tilknytningsrepræsentation kan spores tilbage til den psykoanalytiske tradition, vil kognitive psykologer hellere tale om ordninger , det vil sige tilknytningsordninger.

Det er vigtigt, at de udviklende typer tilknytning kommer ud af forælder-barn-forholdet og dermed afspejler en mellemmenneskelig kvalitet, hvor adfærden fra begge sider flyder. Omsorgspersonens følsomhed er afgørende for den efterfølgende kvalitet af bindingen. Følsomhed forstås som den hurtige og passende reaktion fra voksne omsorgspersoner på spædbarnets udtryk og behov. I denne henseende er barnets efterfølgende tilknytningsadfærd mindre en afspejling af hans temperament eller karakter , men primært et udtryk for den interaktion, han har oplevet med omsorgspersonen.

Begrebet interaktion (synonym: interaktion) er en betegnelse for interpersonel gensidig adfærd. I socialpsykologi i dag står udtrykket for enhver form for interaktion eller gensidig afhængighed i en social kontekst. John Bowlby brugte det først i sit essay om naturen af ​​mor-barn-binding [30] i forbindelse med social adfærd. Den resulterende på grundlag af den bindende teori empirisk forskning er lykkedes, hvilket førte til den bindende adfærd for den tidlige interaktionsadfærd ved hjælp af "fremmed-situationstesten" (se nedenfor) for at blive operationaliseret og dermed empirisk at gøre håndgribelig. Følsomheden fra især omsorgspersonen har indflydelse på kvaliteten af ​​barnets tilknytning.

Tilknytningsadfærd udvikler sig i det første leveår. Op til den sjette uge i livet kan tilknytningspersonen ændre sig næsten efter behag. Derefter - på omtrent samme tid som det første personrelaterede smil - udvikler sig et stadig stærkere bånd til en eller flere personer (f.eks. Mor, far, søskende eller plejemor). Så snart barnet kan bevæge sig rundt ( bevægelse ), fra syvende til ottende måned er det i stand til enten aktivt at bevæge sig tæt på deres omsorgsperson eller til at udforske deres omgivelser uafhængigt ( individueringsfase ). Dette bliver muligt på grund af den nu voksende objektbestandighed , som gør det muligt for barnet at forestille sig et objekt internt, uden at et sådant objekt er direkte til stede. Fra omkring tre års alderen forsøger barnet at påvirke den andens adfærd afhængigt af situationen. [31]

Med tilknytningsadfærden forsøger barnet at få trøst fra sin omsorgsperson

Fire-faset model for obligationsudvikling ifølge Bowlby 1969:

 1. Foreløbig fase: op til ca. 6 uger
 2. Persondifferentierende fase: 6. uge til ca. 6/7. måned
 3. Faktisk binding: 7. / 8. op til 24. måned
 4. Måljusteret partnerskab: fra 2/3 år

Den individuelle tilknytningsadfærd / tilknytningstypen for en nyfødt skabes ved at tilpasse sig adfærden hos de tilgængelige tilknytningsfigurer. Her er de første seks måneder af livet den stærkeste faseprægning . Dog kan en vis plasticitet antages: tilknytningsadfærd kan ændre sig med tilsvarende oplevelser i løbet af barndommen og ungdommen. Visse beskyttelses- og risikofaktorer i forbindelse med tilknytningen (såsom en sikker tilknytning, der dukker op senere i livet eller psykotraumas ) har vist sig at være vigtige påvirkninger. I voksenalderen anses det for at være relativt konstant og bestemmer tætte relationer senere. Den tidlige mor-barn-interaktion viser således tendensen til generalisering . Derudover viser forskning, at tilknytningsmønsteret har et tværgenerationelt aspekt: ​​Når de bliver forældre, er børn, der er usikre tilknyttet, mere tilbøjelige end gennemsnittet til at få usikre tilknyttede børn igen. Ved hjælp af specifikke testprocedurer kan udsagn fra vordende mødre om deres ufødte barn forudsiges med stor sandsynlighed for, at barnet vil udvikle en bestemt type tilknytning. [32] [33] [20] [29]

I løbet af ontogenetisk udvikling blev der fundet signifikante sammenhænge mellem tilknytningskvaliteten i et års alder og psykopatologi i en alder af seks. [34] Nyere forskning på området indikerer også betydelige forbindelser mellem sikker tilknytning og psykologisk stabilitet eller usikker tilknytning og psykopatologiske lidelser (følelsesmæssige lidelser i ungdomsårene, borderline personlighedsforstyrrelser , angstlidelser , impulskontrolforstyrrelser og afhængighedsforstyrrelser ).

"Mærkelig situation"

Se hovedartiklen: Uvant situation

I 1969 udviklede Mary Ainsworth og hendes kolleger den såkaldte mærkelige situation, en ramme for forskning i barnelignende tilknytningsmønstre. Derved trak de på tidligere eksperimentelt arbejde fra gestaltteoretikeren Kurt Lewin , nemlig F. Wiehe om "Barnets adfærd i mærkelige felter" (slutningen af ​​1920'erne) og Jean M. Arsenian (1943) den Opførsel af "Små børn i en usikker situation". [35] I forlængelse heraf lykkedes det Mary Ainsworth at gøre individuelle barns tilknytningsadfærd i betydningen af ​​Bowlbys teori observerbar i en kvalitativ testsituation. Her finder 11 til 18 måneder gamle børn de typiske forhold i en næsten naturlig situation, som ifølge Bowlbys teori aktiverer både tilknytning og udforskende adfærd. Barnets adfærd, når moderen er til stede eller fraværende, og når moderen vender tilbage, er afgørende for analysen af ​​tilknytningsmønsteret. [31] [33] Dette optages med et videokamera og analyseres med hensyn til barnets adfærd og mestringsstrategier i tilfælde af separationsstress. I dag er det muligt at bestemme bindingen op til en alder af 5 år ved hjælp af testproceduren.

I første omgang blev kun tre manifestationer af tilknytningstyper bestemt, som kan udvikle sig inden for interaktionen med tilknytningspersonen: visse (B), usikker-undgående (A) og usikre- ambivalente (C). Senere, under undersøgelsen af ​​alvorligt forsømte børn, blev kategorien uorganiseret (D) tilføjet; barnets uorganiserede adfærd kan knyttes til umuligheden af ​​at udvikle tilknytningsadfærd.

Typer af tilknytning af barnet

I en mærkelig situation, men også i andre forskningskonstellationer, kunne visse typer tilknytning klassificeres. Tilknytningsadfærden er meget forskelligartet og ofte individuelt forskellig i formen. I dag nævnes normalt fire tilknytningskvaliteter hos børn: [36]

Obligationstyper genvej beskrivelse Adfærd i testsituationen
Sikker obligation B -type Sådanne børn har en følelsesmæssigt åben strategi og udtrykker deres følelser. Når omsorgspersonen forlader rummet, græder børnene, skriger og vil følge deres omsorgsperson. Du lader dig ikke trøste af testeren. Når omsorgspersonen vender tilbage, leder de efter fysisk kontakt og ønsker f.eks. B. tages i armen. Så de falder hurtigt til ro. De bruger deres plejer som et sikkert udgangspunkt, hvorfra de udforsker rummet og kommer også i kontakt med testeren.

Hormonet cortisol frigives under stress. Denne situation betyder stress og dermed en frigivelse af cortisol. Når omsorgspersonen vender tilbage, falder kortisolen straks igen, da stressreguleringen finder sted gennem nærheden til plejepersonalet.

Usikker undgåelig fastgørelse En type Børnene viser en pseudo-uafhængighed fra omsorgspersonen. De viser iøjnefaldende kontakt undgåelse adfærd og er primært beskæftiger sig med legetøj i betydningen en stress kompensation strategi . Du virker uimponeret, når du er adskilt fra plejepersonalet; de viser ikke deres følelser åbent, men forsøger at undgå udtryk. Når omsorgspersonen vender tilbage, ignorerer børnene dem. Ofte foretrækkes testeren frem for omsorgspersonen. Undersøgelsesadfærd dominerer.

Situationen betyder dog også stress for det usikkert barn, der skal undgås. Her sker regulering dog ikke via plejepersonalet, og cortisolniveauet forbliver forhøjet i flere timer.

Usikker ambivalent tilknytning C -type Disse børn opfører sig modstridende og klamrer sig til omsorgspersonen. Under bruddet virker du massivt usikker, græder, løber til døren, slår den og virker helt overvældet af separationssmerterne. Når omsorgspersonen vender tilbage, klamrer de sig til dem, men kan næsten ikke beroliges. Selv i nærvær af plejepersonalet interagerer de næppe med den fremmede. Du ser ud til at være splittet mellem behovet for at være tæt på omsorgspersonen og vrede mod denne person på samme tid.

Også her forbliver cortisolniveauet forhøjet på lang sigt, da der ikke er tilstrækkelig regulering.

Uorganiseret tilknytning D -type Sådanne børns hovedtræk er bizar adfærd som f.eks. Frysning, drejning i cirkler, gyngende og andre stereotype bevægelser samt fuldstændig mangel på følelser. Disse børn har ikke en adfærdsstrategi i tilknytningsrelevante stressede situationer til at håndtere adskillelses- og genforeningssituationen. Frygt lammer, fryser og overvælder dem. De dominerende følelser er magtesløshed, overvældende, hjælpeløshed og tab af kontrol.

Dette skyldes følelsesmæssigt modstridende tilknytningsoplevelser, der ikke kan integreres i et ensartet mønster. For eksempel giver tilknytningspersonen en vis følelsesmæssig tryghed, men er også nogle gange kilden til frygt. Dette sker for eksempel, når omsorgspersonen bliver mishandlet. Plejeren påfører barnet livstruende vold, men er også den eneste, der passer barnet. Der er en afhængighed af truslen, og barnet befinder sig således i en paradoksal ”tab-tab” -situation; uanset hvad det gør, er det forkert.

Hos disse børn er cortisolniveauet permanent forhøjet.

Sikker obligation

Udtrykket B-binding er blevet etableret for et barns sikre tilknytning. Sikkert tilknyttede børn udvikler en høj grad af tillid til tilgængeligheden af ​​tilknytningsfiguren på grund af forældrenes følsomhed . Denne følsomhed i forælder-barn-interaktionen er kendetegnet ved hurtig opfattelse af barnets signaler, den korrekte fortolkning af disse og en passende og hurtig reaktion på disse signaler, hvilket ikke forårsager alvorlig frustration hos barnet. [29]

Disse børn græder helt sikkert inden for den "mærkelige situation". De viser tydeligt følelserne og accepterer endda delvist trøsten fra en fremmed kvinde (en hjælper, der er en del af testen) i rummet. Selvom adskillelsen er forbundet med negative følelser, selv i sikkert tilknyttede børn, har de tillid til, at tilknytningspersonen ikke svigter dem eller reagerer forkert på nogen måde. I et sådant bånd opfylder tilknytningsfiguren rollen som en "sikker havn", der altid vil tilbyde beskyttelse, når barnet har brug for det. Børnene er kede af, at tilknytningspersonen ikke er med - og antager: ”Hun kommer tilbage.” Hvis tilknytningspersonen dukker op i rummet, er børnene glade. De søger nærhed og kontakt, kort efter vender de tilbage til at udforske rummet.

Usikker-undgåelig vedhæftning

Kinder vom Typ A-Bindung reagieren scheinbar unbeeindruckt, wenn ihre Bindungsperson hinausgeht. Sie spielen, erkunden den Raum und sind auf den ersten Blick weder ängstlich noch ärgerlich über das Fortgehen der Bindungsperson. Durch zusätzliche Untersuchung der physiologischen Reaktionen der Kinder während der Situation wurde jedoch festgestellt, dass ihr Cortisolspiegel im Speichel beim Fortgehen der Bindungsperson höher ansteigt als der sicher gebundener Kinder, welche ihrem Kummer Ausdruck verleihen – was auf Stress schließen lässt. Auch ihr Herzschlag beschleunigt sich. Kommt die Bindungsperson zurück, wird sie ignoriert. Die Kinder suchen eher die Nähe der fremden Person und meiden ihre eigentliche Bindungsperson.

Unsicher-vermeidenden Kindern fehlt die Zuversicht bezüglich der Verfügbarkeit ihrer Bindungsperson. Sie entwickeln die Erwartungshaltung, dass ihre Wünsche grundsätzlich auf Ablehnung stoßen und ihnen kein Anspruch auf Liebe und Unterstützung zusteht. Ein solches Bindungsmuster ist bei Kindern zu beobachten, die häufig Zurückweisung erfahren haben. Die Kinder finden einen Ausweg aus der belastenden bedrohlichen Situation des immer wieder Zurückgewiesen-Seins nur durch Beziehungsvermeidung.

In Deutschland sind im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern besonders viele Erwachsene positiv beeindruckt, wenn Kinder auf das Verschwinden der Bezugsperson gleichgültig reagieren. Die Eltern nehmen das als „unabhängig“ wahr. [37]

Unsicher-ambivalente Bindung

Diese Bindungsform wird auch ängstlich-widerstrebende, resistente , ambivalente Bindung oder auch C-Bindung genannt. Kinder, die hier beschrieben werden, zeigen sich ängstlich und abhängig von ihrer Bindungsperson. Geht die Bindungsperson, reagieren die Kinder extrem belastet. Eine fremde Frau wird ebenso gefürchtet wie der Raum selbst. Schon bevor die Bindungsperson hinausgeht, zeigen die Kinder Stress . Da sie die ungewohnte Situation fürchten, wird ihr Bindungsverhalten schon von Beginn an aktiviert. Die Kinder reagieren so auf das korrelierende Bindungsverhalten der Bezugsperson: Die Bindungsperson reagiert für das Kind nicht zuverlässig, nachvollziehbar und vorhersagbar. Der ständige Wechsel von einmal feinfühligem, dann wieder abweisendem Verhalten führt dazu, dass das Bindungssystem des Kindes ständig aktiviert sein muss. Es kann schwer einschätzen, wie die Bindungsperson in einer bestimmten Situation handeln oder reagieren wird. Das Kind ist somit permanent damit beschäftigt, herauszufinden, in welcher Stimmung sich die Bindungsperson gerade befindet, was sie will und was sie braucht, damit es sich entsprechend anpassen kann. Dies führt zu einer Einschränkung des Neugier- und Erkundungsverhaltens des Kindes, welches sich nicht auf die Exploration des Raumes konzentrieren kann. Die Kinder können keine positive Erwartungshaltung aufbauen, weil die Bindungsperson häufig nicht verfügbar ist – meist auch dann nicht, wenn sie in der Nähe ist. Dementsprechend erwarten sie keinen positiven Ausgang der Situation und reagieren extrem gestresst und ängstlich innerhalb der „ fremden Situation “.

Desorganisiert/desorientierte Bindung

Bei diesem Bindungstyp hat sich die Bezeichnung Desorganisierte Bindung oder D-Bindung etabliert. Der desorganisierte Bindungstyp wurde erst wesentlich später festgestellt. Mary Main , die auch Erwachsene mit dem AAI (Adult Attachment Interview) untersuchte, Judith Solomon und T. Berry Brazelton , führten die Klassifikation ein. [38] Es gab immer auch Kinder, deren Verhalten sich nicht eindeutig in eine der drei Hauptreaktionsschemata einordnen ließen. Ainsworth und auch nachfolgende Kollegen stuften solche Kinder meist innerhalb der sicheren Kategorie ein, und einige wenige als vermeidend. Einen großen Anteil dieser Kinder klassifizierte man, nach Einführung des 4. Bindungstyps (der D-Bindung), schließlich als desorganisiert/desorientierten Bindungstyp. Kinder, deren Verhalten diesem Bindungstyp zugeordnet wird, zeigen äußerst unerwartete, nicht zuzuordnende Verhaltensweisen. Dazu gehören Stereotypien und unvollendete oder unvollständige Bewegungsmuster . Desorganisiert gebundene Kinder erschrecken oft, wenn ihre Eltern den Raum nach kurzer Trennung wieder betreten, und zeigen eine Mischung von Strategien, wie unsicher-vermeidendes und unsicher-widersetzendes Verhalten. Einige der desorganisiert eingestuften Kinder schreien nach ihren Bindungspersonen nach der Trennung, entfernen sich aber bei der Wiedervereinigung von ihnen. Andere reagieren wie gelähmt mit einem benommenen Gesichtsausdruck für 30 Sekunden, oder drehen sich im Kreis oder lassen sich auf den Boden fallen, wenn sie sich an den jeweiligen Elternteil wenden. Wieder andere desorganisierte Kleinkinder erscheinen ängstlich in der fremden Situation mit geängstigtem Gesichtsausdruck, hochgezogenen Schultern oder einem Einfrieren aller Bewegungen. Die Bindungstheorie geht davon aus, dass ein Kind auf jeden Fall eine Bindung zu seiner Bindungsperson aufbauen muss . Die Bindungsverhaltensweisen werden aktiviert, sobald es Schutz und Unterstützung bedarf oder die Bindungsperson nicht in der Nähe ist. Allerdings konnte das Kind keine einheitliche Bindungsstrategie entwickeln, um Schutz und Trost zu bekommen: Wenn die Bindungsperson, die Schutz bieten soll, sowohl der Auslöser für das Bindungsverhalten ist als auch gleichzeitig selbst eine Bedrohung darstellt, gerät das Kind in eine sogenannte Double Bind-Situation , aus der es für das Kind keinen Ausweg gibt.

Eine andere Ursache für dieses Bindungsverhalten zeigt sich bei Kindern, deren Bindungspersonen unter den Folgen eigener Psychotraumata leiden. Die traumatischen Erfahrungen zeigen sich den Kindern im verängstigten Verhalten ihrer Bindungspersonen. Die Angst , die sich im Gesicht einer Bindungsperson spiegelt, welche unter Intrusionen (hartnäckiges Eindringen von den traumatischen Bildern und Gefühlen in die Gedanken/Vorstellungen) leidet, ist für ein Kind erschreckend und aktiviert sein Bindungssystem. Die Quelle der Angst ist für das Kind nicht nachvollziehbar. Die Bindungsperson kann in einer solchen Situation zumeist nicht adäquat auf die Versorgungsbedürfnisse ihres Kindes eingehen. So zeigten manche Mütter beispielsweise das beinahe eine Minute lange Einfrieren aller Bewegungen, oder zeigten sich durch neutrale Verhaltensweisen ihrer Kinder in Angst versetzt. Das Kind erlebt schließlich die Welt ständig als einen bedrohlichen Ort, dessen Schrecken sich in der Bezugsperson widerspiegelt. [39] [33] Untersuchungen von Ainsworth und Crittenden legen eine ähnliche Klassifizierung nahe, die sie als ambivalent-vermeidend (A/C-Bindung) bzw. unstabil-vermeidend bezeichneten. [33]

Häufigkeit und Stabilität

Die sichere Bindung liegt mit einer Häufigkeit von 60–70 % vor, gefolgt von der unsicher-vermeidenden Bindung und der unsicher-ambivalenten Bindung mit jeweils 10–15 %. Vergleichsweise selten tritt die desorganisiert-desorientierte Bindung mit einer Häufigkeit von 5–10 % auf (Berk 2005). In einer Studie von Waters, Merrick ua (2000) stellte sich heraus, dass 72 % der untersuchten Stichprobe eine Bindungsstabilität von mindestens 20 Jahren aufweisen. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen stärkere Beziehungsveränderungen erlebt werden, weniger stabile Bindungsmuster zu finden sind. [40]

Auswirkungen von Bindungstypen auf die weitere Entwicklung des Kindes

Durch die Bindungstheorie konnten langfristige Effekte der frühen Bindungsperson-Kind-Beziehung nachgewiesen werden. Aus der Qualität der Bindung, die beim Fremde-Situations-Test bei den 12 bis 18 Monate alten Kindern festgestellt wurde, lassen sich einige zutreffende Vorhersagen ableiten:

Sicher gebundene Kinder zeigen später adäquateres Sozialverhalten im Kindergarten und in der Schule, mehr Phantasie und positive Affekte beim freien Spiel, größere und längere Aufmerksamkeit, höheres Selbstwertgefühl und weniger depressive Symptome. In anderen Studien zeigten sie sich offener und aufgeschlossener für neue Sozialkontakte mit Erwachsenen und Gleichaltrigen als vermeidende und/oder ambivalent gebundene Kinder. Sicher gebundene Jungen zeigten mit sechs Jahren weniger psychopathologische Merkmale als die unsicher gebundenen. [34] Auch könnten frühe Bindungserfahrungen einen neurophysiologischen Einfluss ausüben. Hierbei konnte ein Einfluss von Bindungserfahrungen auf die Ausbildung der Rezeptoren des Hormons Oxytocin gefunden werden, welches wiederum das Bindungsverhalten beeinflusst.

Siehe auch:

Hochrisikogruppen

In Hochrisikogruppen, also Gruppen psychisch kranker, stark traumatisierter oder vernachlässigter Kinder, konnten verschiedene Forscher noch weitere Bindungstypen identifizieren. Dazu gehören Mischungen aus unsicher-vermeidendem und ambivalentem Bindungsverhalten. Darüber hinaus fanden sich Kinder mit zwanghaftem Pflegeverhalten sowie Überangepasstheit bei den unsicher-vermeidenden sowie aggressives Drohverhalten und hilflose Verhaltensstrategien bei den unsicher-ambivalenten Bindungstypen. [29]

Psychologische Messverfahren bei Kindern und Erwachsenen

Das Bindungsverhalten konnte in verschiedene Bindungstypen des Kindes eingeteilt werden, wie in der fremden Situation erforscht werden konnte. Das Kind versucht, mit diesen unterschiedlichen Strategien die emotionalen Bedürfnisse , die auf seine Bezugspersonen gerichtet sind, zu regulieren.

Welche Reaktionen die Bezugspersonen dem Bindungsverhalten des Kindes gegenüber zeigen, welche Einstellung Erwachsene gegenüber Bindung haben und wie sich die Ursache für diese Einstellung erklären lässt, ist ein weiteres Interesse der Bindungsforschung.

Während bei 12–36 Monate alten Kindern das Bindungsverhalten leicht zu beobachten ist, ist dies bei älteren Kindern und Erwachsenen schwieriger. Das primäre Bindungsverhalten aus Annäherung und explorativem Verhalten kann dann nicht mehr beobachtet werden. Ab dem Vorschulalter sind aber zumeist Einstellungen gegenüber Bindungen zu finden oder es ist möglich, die Einbeziehung von vergangenen Bindungserfahrungen in die persönliche Lebensgeschichte zu erfragen.

Neben der von Ainsworth eingeführten Fremde-Situation-Untersuchungsmethode wurden weitere Interviewverfahren und spezifische Testverfahren für Kinder und Erwachsene entwickelt, um die Bindung im Lebensverlauf beurteilen zu können.

Zur Forschung steht der Bindungstheorie die Beobachtung der Mutter-Kind-Interaktion als Mittel zur Verfügung, die ein genaues Bild vom Verhalten der Bindungspartner in der entsprechenden Situation geben kann.

Für Kinder im Vorschulalter und frühen Schulalter steht ein Test zur Verfügung, der mit Hilfe von vorgegebenen Geschichten, die im Spiel ergänzt werden, auf den Bindungstyp des Kindes schließt. [41]

Für ältere Kinder zwischen dem achten und dreizehnten Lebensjahr wurde das Child Attachment Interview (CAI) konzipiert.

Für Erwachsene gibt es verschiedene Selbstauskunftsfragebogen, dh, sie sind von der betreffenden Person selbst zu beantworten. Sie arbeiten dabei mit drei [42] oder vier verschiedenen Bindungstypen. [43] [44]

Die hinter dem Verhalten liegende kognitive und emotionale Einstellung der erwachsenen Interaktionspartner wird in der Bindungsforschung vor allem mit dem Adult Attachment Interview (AAI) (engl. für „Erwachsenen-Bindungs-Interview“) von Mary Main untersucht und bewertet. [45] Das Besondere des Tests ist, dass nicht die Beschreibungen der Erwachsenen über ihre frühen Kindheitserfahrungen ausgewertet werden, sondern die Kohärenz der Aussagen über diese Zeit und die aktuelle Einstellung gegenüber Bindung.

Es wird also bewertet, inwieweit Erwachsene logisch und zusammenhängend von ihrer früheren und aktuellen Situation berichten können. Hierbei spielt es keine Rolle, ob traumatische Erfahrungen tatsächlich gemacht wurden, sondern durch die Kohärenz der Erzählungen kann darauf geschlossen werden, inwieweit die Erfahrungen der Kindheit in der aktuellen Situation verarbeitet werden. Als kohärent betrachtet wird eine kurze, zusammenhängende und logische Beschreibung der vergangenen Erfahrungen und der aktuellen Einstellungen.

Mit dem Adult Attachment Interview lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Bindungstyp des Kindes und der Bindungseinstellung der Bezugsperson nachweisen. So gibt es Untersuchungen in denen bei während der Testung schwangeren Erstgebärenden ein Zusammenhang zwischen der Bindungseinstellung der Mütter und dem Bindungstyp des Kindes gefunden wurde. Es konnte eine Vorhersage von bis zu 80 Prozent zwischen den Aussagen der werdenden Mütter und deren Klassifikation der „Erwachsenen Bindungseinstellung“ und dem sich entwickelnden Bindungstyp des – zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen – Kindes gefunden werden. Hierfür wurden die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt mit der Fremden Situation bewertet.

Aus dem Adult Attachment Interview konnten einige Klassifikationen von den verschiedenen Bindungseinstellungen erarbeitet werden. Diese wurden wiederum in Verbindung mit den Bindungsverhalten von Kindern in der Fremden Situation gesetzt. Dieser Forschungsgegenstand geht auf den von Bowlby eingeführten Begriff der inner working models zurück, also den psychischen Auswirkungen der Bindungserfahrungen ( siehe oben bei: Grundlagen der Bindungstheorie ).

Bindung Erwachsener und die Auswirkungen auf die Bindungsqualität ihrer Kinder

Bestimmte Klassifikationen von Bindungsrepräsentanzen oder Bindungsschemata, die bei der Durchführung des Adult Attachment Interviews gefunden wurden, konnten bestimmten Bindungstypen ihrer Kinder zugeordnet werden, die ebenfalls in der Fremden Situation untersucht wurden:

Autonome Bindungseinstellung

Diese Bindungseinstellung, auch engl. free-autonomous genannt, wird oft mit „F“ abgekürzt. Diese Bindungspersonen werden als solche mit Selbstvertrauen , Frustrationstoleranz , Respekt und Empathie beschrieben. Sie sind sich der negativen wie positiven Affekte und Einstellungen gegenüber ihren eigenen Bindungspersonen bewusst und reflektieren diese in angemessener Weise und Distanz. Eine unbewusste Identifikation mit ihren Eltern zeigt sich kaum – die eigene Eltern-Kind-Beziehung wird realistisch betrachtet und nicht idealisiert . Diese Elternteile hatten zumeist selbst Bezugspersonen mit einer autonomen Bindungseinstellung oder haben ihre sichere Bindung im Laufe ihrer Biographie durch die Möglichkeit zu alternativen Beziehungserfahrungen mit anderen, nicht primären Bindungspersonen, durch einen Partner oder zum Beispiel mit Hilfe einer psychotherapeutischen Unterstützung erhalten.

Diese Eltern reagieren vorhersehbar auf ihre Kinder und können angemessen auf das Bindungsverhalten ihrer Kinder eingehen. [16] [33]

Distanziert-beziehungsabweisende Bindungseinstellung

Diese Bindungseinstellung, auch engl. dismissing genannt, wird oft mit „Ds“ abgekürzt. Erwachsene mit dieser Bindungsrepräsentanz können sich kaum an ihre eigene Kindheit erinnern, was bedeutet, dass sie viel verdrängt haben. Tendenziell idealisieren sie ihre Eltern und deren Erziehungsmethoden , wenngleich keine konkreten Situationen aufgezählt werden können, welche diese Idealisierung rechtfertigen. Berichtet wird hingegen von mangelnder elterlicher Unterstützung sowie von Zurückweisung (offen oder verdeckt) der kindlichen Bedürfnisse. Die Erwachsenen mit einer distanziert-beziehungsabweisenden Bindungseinstellung verleugnen die Bedeutung ihrer eigenen Erfahrungen mit den Eltern und deren Folgen für die Färbung ihrer aktuellen Affekte. Sie zeigen ein sehr großes Unabhängigkeitsbestreben und verlassen sich lieber auf die eigene Stärke. Sie formulieren, die fehlende Hilfe nicht vermisst zu haben und diesbezüglich auch keine Wut oder Trauer zu verspüren. Kinder dieser Erwachsenen können eher mit affektiver Unterstützung und Einstellung auf ihre Bedürfnisse rechnen, wenn sie versuchen, eine Aufgabe zu bewältigen. Die Kinder werden früh unter Leistungsdruck gesetzt. Den Ergebnissen des Adult Attachment Interviews zufolge, gefällt es diesen Müttern, wenn die Kinder Anhänglichkeit zeigen. Allerdings neigen sie dann dazu, das Kind zu ignorieren, wenn es Beruhigung und Unterstützung braucht. [16] [33]

Präokkupierte, verstrickte Bindungseinstellung

Diese Bindungseinstellung, auch engl. entangled-enmeshed genannt, wird oft mit „E“ abgekürzt. Diese Einstellung haben häufig Menschen, welche von den Erinnerungen an die eigene Kindheit flutartig überschüttet und permanent belastet sind. Die Probleme und Schwierigkeiten innerhalb der Beziehung zur eigenen Bindungsperson konnten sie nicht verarbeiten; sie überbewerten sie und pendeln zwischen Gefühlen wie Wut und Idealisierung hin und her. Letztlich stehen sie noch immer in einer Abhängigkeitsbeziehung zu den eigenen Bindungspersonen und sehnen sich nach deren Zuwendung und Wiedergutmachung. Die Mütter von Menschen mit dieser Bindungsrepräsentanz waren in den häufigsten Fällen „schwach“ und „inkompetent“ und konnten dementsprechend in Bedrohungssituationen, in denen ihre Kinder das Bindungssystem aktivierten, weder Schutz noch Beruhigung bieten. Kann die Mutter (oder entsprechende Bindungsperson) die Angst ihres Kindes nicht beseitigen, kommt es zu vermehrtem Anklammern. Die Ablöseprozesse beim Kind werden auch deshalb als besonders erschwert gesehen, weil die „schwache“ Mutter das Kind häufig parentifiziert und es daher schließlich das Gefühl hat, die Mutter versorgen zu müssen. Kindern solcher Eltern wird durch Verwöhnung und/oder durch das Hervorrufen von Schuldgefühlen verwehrt, sich explorativ zu verhalten und Wut, Aggressionen , Trotz und Unabhängigkeitsbestreben zu zeigen. Dadurch ist die Identitätsentwicklung der Kinder erschwert. [16] [33]

Von unverarbeitetem Objektverlust beeinflusste Bindungseinstellung

Diese Bindungeinstellung, auch engl. unresolved genannt, wird oft mit „U“ abgekürzt. Bindungspersonen, die unter einem unverarbeiteten Trauerprozess leiden oder nicht verarbeitete Erfahrungen von Misshandlung oder sexuellem Missbrauch erlebten, haben sehr häufig Kinder des desorganisierten Bindungstyps. Als Erklärung dient die Annahme, dass Bindungspersonen, welche unter Traumatisierungen leiden, keinen Schutz bieten können, bei ihren Kindern jedoch verhältnismäßig oft das Bindungsverhalten aktivieren, da sie ausgeprägte Furcht vor einem Grauen zeigen, welches für das Kind nicht greifbar ist. Wenn die traumatisierte Bindungsperson das Kind unter Umständen misshandelt, missbraucht, permanent beschämt etc., wird sie nicht zu einer vor Gefahren schützenden Instanz für das Kind, sondern selbst zu einer Quelle der Angst und Gefahr. Auch hier kommt es häufig zu einer Parentifizierung der Kinder durch ihre Eltern. Mütter mit einer Bindungsrepräsentanz dieses Typs überlassen ihren Kindern die Führung in der Beziehung in ungewöhnlichem Ausmaß. Generationsgrenzen werden überschritten und die Kinder fühlen sich in der Pflicht, ihre Eltern zu versorgen und ihr psychisches wie auch physisches Wohl zu sichern. [33]

Nicht klassifizierbarer Bindungstyp

Innerhalb der Untersuchungen zum AAI wird diskutiert, eine weitere Kategorie für nicht zuzuordnende Erwachsene zu schaffen. Diese wird zumeist als Cannot classify (CC) bezeichnet. Dieser Bindungstyp ist durch Folgendes gekennzeichnet:

 • Der Proband wechselte im AAI zwischen distanziertem und präokkupiertem Bindungstyp, ohne dass eine klare Strategie zu erkennen war.
 • Meist stellten die Untersuchten schwerwiegende traumatische Erfahrungen dar.
 • Sie zeigten häufig zutiefst negative Einstellung gegenüber Bindung.
 • Sie verfügten über unvereinbare Denk- und Verarbeitungsstrategien. [16] [33]

Zusammenhänge zwischen der Bindung Erwachsener und kindlichen Bindungstypen

Wie zu erwarten zeigten sich bei der Untersuchung sowohl der Eltern als auch der Kinder statistische Zusammenhänge, welche die Bedeutung der Bindungsrepräsentanzen bei den Eltern für die Entwicklung von bestimmten Bindungstypen bei den Kindern haben.

Hierbei liegt die Übereinstimmung der Ergebnisse besonders hoch bei der sicher gebundenen Gruppe. Autonome Eltern haben mit 75 bis 82 Prozent sicher gebundene Kinder. Die anderen Gruppen liegen etwas darunter. [46]

Eine Metaanalyse konnte den Effekt der Weitergabe von Bindungsverhalten über Generationen hinweg bestätigen. [37]

Die Entstehung der Bindungsbeziehung und Neurobiologie

Der Neurobiologe und Psychologe Allan N. Schore sieht die Entstehung der Bindung vor allem als Regulationsprozess zwischen der Mutter und ihrem Kleinkind an. Er sieht die Entwicklung der rechten Hirnhälfte , die in den ersten Lebensjahren dominant ist, als wichtigen Entwicklungsbereich, der von Qualität der Regulationsprozesse von der Mutter beeinflusst wird. Hier sieht er vor allem die Entwicklung des orbitofrontalen Kortex beeinflusst, der eine wichtige Steuerungsfunktion von Affekten und dem Verständnis von Interaktion, aber auch dem Verständnis von Affekten, die von einem Gegenüber gezeigt werden, einnimmt. Für die Reifung dieser Gehirnregionen ist die frühe Interaktion mit der Bezugsperson bedeutsam.

Die Responsivität , also die Reaktionen der Mutter auf ihr Kind, ist entscheidend für die Entwicklung einer sicheren oder unsicheren Bindung.

Modifikation des Konzepts Bowlbys in der neueren Forschung

John Bowlby vertrat auf der Grundlage seiner empirischen Befunde strikt die These, dass für den Aufbau einer stabilen Bindung die Beziehung des Kindes zu einer zentralen Bindungsperson (normalerweise die Mutter) konstitutiv sei. Neuere Forschungen haben zu der Auffassung geführt, dass Kindern ein solcher Bindungsaufbau auch dann gelingt, wenn gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Bindungspersonen bestehen. [47] [48] [49] [50]

Dies betrifft in erster Linie eine Aufwertung der Bedeutung des Vaters, ist aber auch in solchen Konstellationen von Bedeutung, wo im Falle berufstätiger Mütter neben die leibliche noch eine Pflegemutter tritt, zu der Kinder oft intensive Beziehungen aufbauen. Hierbei wird jedoch beobachtet, dass das Kind eine deutliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen Bindungspersonen vornimmt, indem es ihnen unterschiedliche Funktionen zuordnet (z. B. bleibt die leibliche Mutter häufig die zentrale Bindungsperson, an die das Kind sich vorrangig wendet, wenn es sich schlecht fühlt). [33]

Interessanterweise scheinen selbst sehr kleine Kinder in der Lage zu sein, die Bindung zu einer Tagesmutter in einer Kindertagesstätte auf einen funktionalen Aspekt zu reduzieren, sofern sie zu ihren primären Bindungspersonen eine sichere Bindung aufgebaut haben. Als Indiz für diese Annahme dient die Beobachtung , dass sicher gebundene Kinder ihr Verhalten in der Kindertagesstätte nicht oder nur geringfügig ändern, wenn sie es mit einer anderen als der gewohnten Betreuungsperson zu tun haben. Gerade bei der Eingewöhnung der Kinder in die anfangs ungewohnte Situation in einer Kindertagesstätte zeigt sich zugleich die Richtigkeit von Bowlbys Konzept einer primären Bindungsperson: Die Eingewöhnung gelingt nachweislich besser, wenn das Kind in der Anfangsphase von der Mutter oder dem Vater oder einer anderen sicheren Bezugsperson begleitet und somit schonend in die neue Situation eingeführt wird („sanfte Ablösung“). [33]

Auch zeigte sich, dass nicht die Quantität der Beziehung zu einer oder mehreren Bezugspersonen ausschlaggebend für die Entwicklung einer bestimmten Bindung ist, sondern die Qualität. Bowlby nahm an, dass die ständige Verfügbarkeit der Bindungsperson in den ersten Lebensjahren unabdingbar ist, damit das Kind eine sichere Bindung entwickeln kann. Die Entwicklung der Bindung hänge aber nicht von der ständigen Anwesenheit der Bezugsperson ab, sondern vor allem von der entwickelten Qualität der Bindung. [33]

Bindungsstörungen

Bowlby sah in der längeren Trennung des Kindes von seinen Bezugspersonen den Ausgangspunkt für eine pathologische Entwicklung ( psychische Deprivation ). Gemeint sind damit Zeiten von mehreren Wochen, mindestens aber zwei Monaten. Erfolgt die Wiedervereinigung mit der Bezugsperson vor dieser Frist, verschwinden die Störungen wieder und das Kind ist in der Lage, die normale Entwicklung aufzuholen. Allerdings besteht hier die Gefahr von verborgenen Störungen, die erst im späteren Leben in Erscheinung treten, wie z. B. eine erhöhte Depressionsanfälligkeit. In Ausnahmefällen führt schon eine kürzere Trennungsphase zu bleibenden psychischen Beeinträchtigungen. [51]

Andauernde Trennung von einer Bindungsperson löst nach Bowlby einen mehrphasigen Trauerprozess aus, im Zuge dessen die Trennung mehr oder weniger gut verwunden wird. Momente der Trauer sind die (unrealistische) Suche nach der Bezugsperson sowie Aggression und Wut, die sich auch auf die verlorene Bezugsperson richten.

Auf Bowlbys Bindungstheorie geht auch das heute in westlich orientierten Ländern zum Standard der Kindermedizin gehörende Rooming-in zurück – also die Möglichkeit, dass die Mutter während des Krankenhausaufenthaltes bei ihrem Kind bleibt.

Bindungsstörungen unterscheiden sich von den unsicheren Bindungsstilen, die als eine ungünstige Anpassung, welche im Bereich der Norm liegt, verstanden werden können. Im Fall einer Bindungsstörung zeigen sich stabile Muster, die sowohl in der Kindheit als auch im Jugendalter angewendet werden können, aber auch für den erwachsenen Menschen eine Bedeutung haben.

Einer oder mehrere Beziehungsabbrüche können bei Kindern dazu führen, generell keine engere Beziehung mehr aufzunehmen oder ein stark ambivalentes Verhältnis zu nahen Beziehungen zu entwickeln. In einem solchen Fall fallen diese Kinder dadurch auf, dass sie gar kein Bindungsverhalten zeigen. [20] [29]

Neben dem völligen Fehlen von Bindungsverhalten ist das „undifferenzierte Bindungsverhalten“ auffällig. Dies wird auch als „soziale Promiskuität “ bezeichnet. Diese Kinder unterscheiden nicht zwischen den Bindungspersonen und zeigen keine Zurückhaltung gegenüber fremden Personen. Sie verhalten sich gegenüber unterschiedlichen Personen und Fremden nahezu gleich, wenn ihr Bindungssystem aktiviert wird. Zu diesen Kindern wird auch der „Unfall-Risiko-Typ“ gezählt. Diese Kinder verletzen sich oft durch ausgeprägtes Risikoverhalten selbst. Auffällig ist, dass sie sich häufig nicht durch Blicke bei ihren Bezugspersonen rückversichern, ob das Erkundungsverhalten von diesen erwünscht ist, als risikoarm eingeschätzt wird, erfreut gesehen wird etc. („ Soziales Referenzieren “). Sie entwickeln kein Verständnis für riskante Handlungen.

„Übersteigertes Bindungsverhalten“ bezeichnet ein starkes Klammern von Kindern. Diese sind nur in der absoluten Nähe zu ihrer Bezugsperson emotional beruhigt. Es ähnelt dem unsicher-ambivalenten Bindungsstil, ist aber stark übersteigert.

Bei einem „gehemmten Bindungsverhalten“ zeigen die Kinder eine übermäßige Anpassung, welche sich zumeist bei der Abwesenheit der Bezugsperson etwas lockert. Die Kinder können dann ihre Gefühle freier und offener zum Ausdruck bringen. Durch Gewalt in der Erziehung oder deren Androhung zeigen diese Kinder Bindungswünsche zurückhaltend gegenüber den Bezugspersonen.

Im „aggressiven Bindungsverhalten“ eröffnen Kinder ihre Bindungsbeziehungen durch körperliche oder verbale Aggression. Dies ist eine Form des Ausdrucks von Nähewünschen. Häufig nimmt das aggressive Verhalten nach dem Aufbau einer Bindung ab. Oftmals zeigen sich die Familienmitglieder untereinander körperlich oder verbal aggressiv.

Bei dem Bindungsverhalten mit „Rollenumkehr“ zeigt sich das Kind überfürsorglich gegenüber der Bindungsperson und übernimmt für diese Verantwortung, sobald diese das signalisiert. Das Erkundungsverhalten wird dadurch eingeschränkt. Diese Kinder fürchten oft um den realen Verlust der Eltern, etwa durch Krankheit, Trennung, Scheidung oder gar Tod.

Bindungsstörungen können sich auch in Formpsychosomatischer Störungen zeigen. Hierbei zeigen sich in besonders heftigen Fällen von emotionaler Verwahrlosung Wachstumsstörungen. Bekannt geworden ist der Hospitalismus . Bei Störungen in der Eltern-Säuglingsbeziehung kann es beim Kind zu Ess- , Schrei- und Schlafstörungen kommen. ( Siehe auch: Regulationsstörungen im Säuglingsalter ). [29]

Bindungsstörungen, insbesondere die Desorganisiert/desorientierte Bindung scheinen einen Einfluss auf die Vulnerabilitätsschwelle zu besitzen, also die Schwelle ab der ein Mensch Belastungen nicht mehr verarbeiten kann und eine psychische Störung entwickelt. Dabei wird die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen durch eine unsichere Bindung erhöht. Eine Zuordnung von unsicheren Bindungsstilen und einer bestimmten Psychopathologie konnte bisher nicht festgestellt werden. [16] [29]

Entwicklungsrisiken und Psychopathologie

Nachdem Bowlby und Ainsworth zunächst nur das Bindungsverhalten von „normalen“ Kindern untersuchten, konzentrierte sich die Forschung seit Mitte der 1980er Jahre auch auf die Untersuchung von Risikogruppen. Dazu gehörten z. B. die Kinder von schizophrenen oder depressiven Müttern. Außerdem wurden Eltern-Kind-Paare untersucht, in denen es nachweislich zu Misshandlungen oder Vernachlässigungen gekommen war. „Sämtliche Arbeiten stimmen dahingehend überein, dass misshandelte Kinder wesentlich häufiger unsicher gebunden sind als Kinder einer vergleichbaren Kontrollgruppe.“ [33] Eine weitere Risikogruppe scheinen sehr kleine Frühgeborene zu sein. [29]

Es wurden auch Untersuchungen von Kindern vorgenommen, die mit bestimmten Bindungstörungen diagnostiziert wurden (z. B. Secure base distortion ) und Kindern von traumatisierten Müttern, bei denen einePosttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. [52] [53] Darüber hinaus gibt es Zusammenhänge zwischen psychopathologischen Störungen im Erwachsenenalter und Bindungsstörungen. Dies vor allem bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen , Agoraphobie , nach sexuellem Missbrauchstrauma im Kindesalter, bei Adoleszenten mit suizidalem Agieren , Depression , bei Vulnerabilität für psychiatrische Erkrankungen, Schizophrenie sowie bei Patienten mit Torticollis spasticus . Darüber hinaus wird der Einfluss von Bindungsstörungen auf Psychosomatische Erkrankungen diskutiert. [29]

Nachdem die desorganisierte „D“- (nach Main) oder ambivalent-vermeidende „A/C“-Bindung (nach Ainsworth) als Klassifizierung eingeführt wurde, konnten noch deutlichere und genauere Vorhersagen über das Bindungsverhalten gemacht werden. Vor der Einführung der neuen Bindungsklassifizierung waren viel mehr Kinder, die merkwürdige Bindungsreaktionen zeigten, als sicher gebunden klassifiziert worden.

Daraufhin konnte beispielsweise festgestellt werden, dass Jungen bei gleich schwerer Misshandlung häufiger in die stärker gestörte ambivalent-vermeidende (A/C)-Gruppe klassifiziert werden mussten als Mädchen.

Bindungsforscher fanden außerhalb der Fremden Situation in der Beobachtung alltäglicher Pflege- und Spielinteraktionen heraus, dass vernachlässigende Mütter ihre Kinder wenig stimulierten und wenig auf ihre Signale reagierten, dh sie traten nicht in eine „normale“ Beziehungsinteraktion mit ihnen. Misshandelnde Mütter hingegen gaben sich meist große Mühe, während sie zugleich die frustriertesten Kinder hatten. Das Interaktionsverhalten wirkte kontrollierend und gelegentlich irritierend auf die Kinder. Mütter, die ihre Kinder adäquat versorgten und auch nicht wegen Vernachlässigung oder Misshandlung aufgefallen waren, wurden als überwiegend feinfühlig und flexibel eingeschätzt.

Eine Forschungsgruppe fand heraus, dass als vernachlässigend eingeschätzte Mütter weniger variabel und weniger „echt“ interagierten als normale. Auch sprachen sie weniger in der Babysprache . Mütter, die als ablehnend eingeschätzt wurden, interagierten restriktiver und weniger zärtlich.

Dass die Säuglinge in den ersten drei Monaten noch als normal in ihrer Interaktion eingeschätzt wurden, widerspricht der Ansicht, dass insbesondere schwierige Säuglinge Opfer von Misshandlungen würden. Spätere Verhaltensauffälligkeiten müssten so als Folge und nicht als Ursache der Misshandlung betrachtet werden. Misshandelte Kinder werden so überwiegend zu schwierigen, vernachlässigte Kinder werden überwiegend zu schwierigen oder passiven Interaktionspartnern.

Die nachträglich geschaffene, besondere Klassifizierung der desorganisierten Bindung („D“- bzw. „A/C“-Bindung) bildet also häufig traumatisierende und/oder hochgradig inkonsistente Beziehungserfahrungen ab. In Normalpopulationen sind etwa 15 Prozent desorganisiert gebunden, in misshandelten etwa 82 Prozent oder mehr. Aber auch Kinder aus Multi-Problem-Familien oder von depressiven Müttern können diesen Bindungstyp entwickeln. Deshalb kann nicht regelhaft von einer desorganisierten „D“-Bindung auf das Vorkommen von Misshandlungen geschlossen werden.

Das Entwickeln einer nicht sicheren Bindung ist an sich noch keine Psychopathologie. Auch die vorhersehbaren Folgen einer unsicheren Bindung, wie weniger Phantasie im Spiel oder eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, gelten natürlich nicht als Psychopathologie. Allerdings gilt die unsichere Bindung als disponierender Faktor. Stammen unsicher gebundene Kinder aus Hoch-Risiko-Gruppen, zeigen sie sehr häufig große Schwierigkeiten in Sozialverhalten und Impulskontrolle.

Einige Diagnosemanuale wie die ICD-10 und das DSM-IV beziehen das Konzept der Bindung in einige Diagnosen ein. Bindungsstörung , wie sie in der Bindungstheorie beschrieben werden, bilden die Diagnosesysteme allerdings nicht. So bestehen im ICD-10, dem Diagnoseklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation , zwei direkt auf die Bindung bezogene Diagnosen:

 • Reaktive Bindungsstörung im Kindesalter (F94.1)
 • Bindungsstörung des Kindesalter mit Enthemmung (F94.2)

Die Reaktive Bindungsstörung beschreibt eine gehemmte Bindungsbereitschaft gegenüber Erwachsenen, die von Ambivalenz und Furchtsamkeit geprägt ist. Die Bindungsstörung mit Enthemmung beschreibt ein klinisches Bild mit enthemmter, distanzloser Kontaktfreudigkeit gegenüber verschiedensten Bezugspersonen. Beide Störungen werden auf extreme emotionale und/oder körperliche Vernachlässigung und Misshandlung zurückgeführt. Dabei entsprechen die aufgeführten ICD-10-Diagnosen nicht dem übergeordneten Erklärungsmodell der Bindungstheorie. [29] Sie stellen lediglich Anpassungen dar, welche kaum für eine angemessene Bindungsdiagnostik im Sinne der Bindungstheorie anwendbar sind.

In folgenden Diagnosen des ICD-10 können bindungstheoretische Konzepte zugrundegelegt werden:

Die Bindungsforschung hat sich ua mit der Gruppe misshandelter und vernachlässigter Kinder genau auseinandergesetzt. Hieraus resultierte, dass „es mittlerweile als einer der empirisch am besten gesicherten Befunde der Entwicklungspsychologie gelten [kann], dass misshandelte Kinder ein gestörteres, insbesondere aggressiveres Verhalten im Umgang mit Gleichaltrigen zeigen als nicht misshandelte“. [33] Diese Befunde sind für die gesamte Kindheit gesichert. Auch resultierte aus der Forschung, dass die Folgen schlimmer sind, je früher die Misshandlung beginnt und je länger sie dauert.

Fortwährend misshandelte oder vernachlässigte Kinder zeigen neben der unsicheren Bindung mehr Probleme mit Gleichaltrigen und dem Lehrpersonal. Jedoch sind vernachlässigte Kinder insgesamt weniger aggressiv. Sie sind oft eher passiv und zurückgezogen. Mit zwei bis sechs Jahren zeigen beide Gruppen ua weniger Einfühlsamkeit, reagieren auf den Kummer anderer mit Aggression, sind hyper motorisch , können sich nicht konzentrieren, sind unaufmerksam und geben schnell auf, sind distanzlos oder misstrauisch und zeigen weniger Neugier- und Explorationsverhalten und zeigen sich darum weniger intelligent . Am stärksten hierbei sind die vernachlässigten Kinder betroffen. Sie zeigen die wenigsten positiven Affekte und die geringste Impulskontrolle sowie die niedrigsten IQ -Werte.

Im Erwachsenenalter zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Erwachsene mit unsicheren/gestörten Bindungsbeziehungen fühlen sich weniger sozial akzeptiert und sind erheblich depressiver. Auch zeigen sich die Folgen von Misshandlung im Erwachsenenalter durch Gewalttätigkeit, Drogenmissbrauch , Alkoholismus , Suizidalität , Angst , Depression und die Neigung zur Somatisierung .

Bei der Befragung von Frauen, die in ihrer Kindheit Opfer von Inzest waren, schätzten sich nur 14 Prozent als sicher gebunden ein, wohingegen 49 Prozent der Frauen in einer Kontrollgruppe sich als sicher gebunden einschätzten.

Aus den Ergebnissen der Bindungsforschung kann also gesagt werden, dass bestimmte Formen der Interaktion einen positiven wie negativen Einfluss auf die spätere Entwicklung haben können. So haben Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Missbrauch einen besonders negativen Einfluss, der häufig eine psychische Störung auslösen oder begünstigen kann.

Hingegen gelten aus Sicht der vorhandenen Forschungsergebnisse der Bindungstheorie stabile längere Bindungen als wichtiger Schutzfaktor vor psychischen Störungen. Eine solche Bindungsbeziehung kann offenbar auch die Folgen von traumatischen Erfahrungen, wie sexuellen Missbrauch oder Misshandlung, mildern. In therapeutischen Beziehungen können durch nachholende Bindungserfahrungen individuelle Ressourcen genutzt werden. [55]

Bindungstheorie und Psychotherapie

Schon John Bowlby stellte Überlegungen an, wie seine Theorien in der klinischen Praxis angewendet werden können. Sein therapeutischer Ansatz für Erwachsene, die den Verlust einer wichtigen Bindungsperson zu beklagen hatten, unterschied sich deutlich von der klassischen Psychoanalyse. Er bestand darin, den sich entwickelnden Trauerprozess mit den auftauchenden ambivalenten Gefühlen im Beisein eines verständnisvollen Psychotherapeuten zu durchleben. Bowlby sah auch den Therapeuten dabei als Bindungsperson. Bei Kindern sah er es als bedeutende präventive Maßnahme an, sie in der frühen bis mittleren Kindheit möglichst nicht lange von den Eltern zu trennen. Sollte eine solche Trennung unvermeidlich sein, sollte den Kindern ein möglichst stabiles Umfeld geboten werden. [20] Allerdings wurde Bowlbys Ansatz bislang kaum in die Therapie umgesetzt; die Bindungstheorie stellt vor allem eine Grundlage für die Forschung in der Entwicklungspsychologie dar. Bowlby selbst vermutete ua, dass seine Beobachtungen von Verhalten zu behavioristisch waren, als dass sie von psychotherapeutischem Interesse wären. Parallel zur Bindungstheorie entwickelte sich aber auch die psychoanalytische Therapie weiter, indem sie sich von einer Ein-Personen-Therapie hin zu einer Therapie entwickelte, die Gegenseitigkeitsbeziehungen nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Therapie als bedeutsam ansah. Diese Sichtweise stützt sich auf die empirische Säuglings- und Kleinkindforschung sowie auf die Psychotherapieforschung , welche jeweils die Wechselseitigkeit in menschlichen Beziehungen untersuchen.

In einer Psychotherapie, welche die Erkenntnisse der Bindungstheorie einschließt, würde die therapeutische Beziehung eine neue Bindungserfahrung ermöglichen. Durch die Bearbeitung von Beziehung, Veränderung der Affekte , der Kognitionen und des Verhaltens können auch Objektbeziehungen verändert werden. [29]

Rezeption

Die Bindungstheorie ist seit den späten 1970er Jahren eine etablierte Disziplin in der Psychologie. Sie findet ebenso in der Entwicklungspsychologie, der Psychoanalyse, der kognitiven Psychologie sowie in anderen psychologischen Richtungen Beachtung, wird heute allerdings vor allem in Bezug auf die innerpsychischen Vorgänge erweitert. Sie ist nicht nur Grundlage für unterschiedliche moderne psychoanalytische Theorien, sondern gilt als wichtige Grundlage der modernen Selbstpsychologie , der modernen Objektbeziehungstheorie , derRelationalen und Intersubjektiven Psychoanalyse sowie des Konzeptes der Mentalisierung .

Die Erkenntnisse aus der Bindungstheorie haben sowohl die Verhaltenstherapie als auch die psychoanalytischen Therapien beeinflusst. Auf der Grundlage der Bindungstheorie wurden aber auch eigene Therapieverfahren entwickelt, wie die Bindungstherapie nach Karl Heinz Brisch , die psychoanalytisches Denken mit der Bindungstheorie verbindet. [29]

Die Kritik [56] an ihr betrifft im Wesentlichen die unklare Rolle der Temperamentsfaktoren , die im Gegensatz zu dem Merkmal der mütterlichen Feinfühligkeit als Grundlage für die Entwicklung des Bindungsstils wenig beachtet wird. Martin Dornes sieht die unterschiedlichen Ergebnisse der Forschung, ob Feinfühligkeit oder Temperament die Ursachen des Bindungsstils darstellen, abhängig von der Qualität der Studien. Je genauer im Rahmen der Bindungsforschung die Feinfühligkeit der Bezugsperson in manchen Studien untersucht wurde, umso eher stellte sich heraus, dass sie im Vergleich zum Temperament dominiert. [33] Auch scheint das Temperament durchaus zu einem überwiegenden Teil genetisch bestimmt zu sein, die Bindung hingegen nicht. [57] Jüngere Studienergebnisse sprechen allerdings der auf das Temperament bezogene Passung zwischen Bezugsperson und Kind ( goodness of fit [58] ) durchaus eine wesentliche Bedeutung für die Bindung zu. [59] [60]

Auf eklektische Weise und ohne wissenschaftlichen Anspruch hat William Sears , der Begründer des Attachment Parenting ( The Baby Book , 1993), aus den Erkenntnissen der Bindungstheorie geschöpft.

Siehe auch

Literatur

Bindungstheorie

 • Lieselotte Ahnert (Hrsg.): Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. Reinhardt, München 2004, ISBN 3-497-01723-X .
 • Jean-Pierre Bouchard : La théorie de l'attachement est aussi une théorie de la violence / Attachment theory is also a theory of violence. In: L'Evolution Psychiatrique. 78(4), 2003, S. 699–703.
 • Karl Heinz Brisch , Theodor Hellbrügge (Hrsg.): Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Klett-Cotta, Stuttgart 2003, ISBN 3-608-94061-8 , S. 105–135.
 • Manfred Endres, Susanne Hauser (Hrsg.): Bindungstheorie in der Psychotherapie . Reinhardt, München 2002, ISBN 3-497-01543-1 .
 • Peter Fonagy : Bindungstheorie und Psychoanalyse. Klett-Cotta, Stuttgart 2006, ISBN 3-608-95991-2 .
 • Gabriele Gloger-Tippelt , Volker Hofmann: Das Adult Attachment Interview. Konzeption, Methode und Erfahrungen im deutschen Sprachraum. In: Kindheit und Entwicklung – Zeitschrift für Klinische Kinderpsychologie. Band 3, Hogrefe, 1997.
 • Klaus E. Grossmann , Karin Grossmann: Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Klett-Cotta, Stuttgart 2003, ISBN 3-608-94321-8 (nach Verlagsangaben ein umfangreicher, kommentierter Reader zentraler Texte von Bowlby und Ainsworth, zum Teil erstmals ins Deutsche übersetzt ).
 • Eva Hédervári-Heller: Klinische Relevanz der Bindungstheorie in der therapeutischen Arbeit mit Kleinkindern und deren Eltern. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie . Band 49, 2000, ISSN 0032-7034 , S. 580–595.
 • Jeremy Holmes: John Bowlby und die Bindungstheorie. Reinhardt, München 2002, ISBN 3-497-01598-9 .
 • Henri Julius, Barbara Gasteiger-Klicpera, Rüdiger Kißgen (Hrsg.): Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen. Hofgrefe, Göttingen 2009, ISBN 978-3-8017-1613-4 .
 • Heidi Keller : Mythos Bindungstheorie: Konzept, Methode, Bilanz. Das Netz, Weimar 2019, ISBN 978-3-86892-159-5 .
 • Niels P. Rygaard: Schwerwiegende Bindungsstörung in der Kindheit. Anleitung zur praxisnahen Therapie. Springer, Wien 2006, ISBN 3-211-29706-5 .
 • Bernhard Strauß , Anna Buchheim , Horst Kächele (Hrsg.): Klinische Bindungsforschung. Theorie, Methoden, Ergebnisse. Schattauer, Stuttgart 2002, ISBN 3-7945-2158-7 .

Bindung und Familienrecht

 • Gerhard J. Suess, Hermann Scheuerer-Englisch, Klaus E. Grossmann : Das geteilte Kind – Anmerkungen zum gemeinsamen Sorgerecht aus Sicht der Bindungstheorie und -forschung. In: Familie Partnerschaft Recht . 1999, H. 3, S. 148–157.

Rundfunkberichte

Weblinks

Wiktionary: Bindungstheorie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Bowlby J., Hunter, V.(1991) John Bowlby: an interview. Psychoanalytic Review: 78(2):159-175
 2. Inge Bretherton: Die Geschichte der Bindungstheorie. In: G. Spangler, P. Zimmermann (Hrsg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart 1995, S. 27ff.
 3. Jennie Rothenberg Gritz: What Everyone's Missing in the Attachment-Parenting Debate. In: The Atlantic. 31. Mai 2012, abgerufen am 2. November 2015 .
 4. J. Bowlby: The influence of early environment in the development of neurosis and neurotic character. In: International Journal of Psycho-Analysis. XXI, 1940, S. 1–25.
 5. J. Bowlby: Forty-four juvenile thieves, Their characters and home lives. In: International Journal of Psycho-Analysis. XXV, 1944, S. 19–52. ( Bowlby's study of forty-four juvenile thieves (1944) 1.12. ( Memento vom 18. April 2013 im Internet Archive ) (PDF; 393 kB))
 6. Holmes, J.: John Bowlby & Attachment Theory, Makers of modern psychotherapy, London Routledge 1993, S. 69.
 7. Bowlby, J.: John Bowlby and ethology: An annotated interview with Robert Hinde, Attachment & Human Development, 9 (4) 321–35
 8. R. Balloff: Das Werk von John Bowlby. FU Berlin
 9. J. Bowlby: The nature of the child's tie to his mother . International Journal of Psycho-Analysis 1958, XXXIX, 1–23
 10. J. Robertson: Über den Verlust mütterlicher Fürsorge in früher Kindheit. In: Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 1957, 21/22
 11. J. Bowlby: Maternal care and mental health . World Health Organization Monograph 1951, Serial No. 2
 12. Jens Plückhahn: Dauerheime für Säuglinge und Kleinkinder in der DDR aus dem Blickwinkel der Bindungstheorie . Diplomarbeit. FH Potsdam, Potsdam 2012, S. 60 und S. 101ff.; Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde - Ministerium für Gesundheitswesen der DDR BArch DQ 1/13585 uam; Zeitschrift für ärztliche Fortbildung in der DDR 1957, 21/22, S. 895ff. / 1958, 7, S. 307ff. / 1959, 22, S. 1443ff. / 1960, 21, S. 1220ff. uam
 13. Inge Bretherton: Developmental Psychology. 28, 1992, S. 759–775.
 14. A. Slade: Attachment Theory and Research: Implications for the theory and practice of individual psychotherapy with adults. In: J. Cassidy, P. Shaver (Hrsg.): The Handbook of Theory and Research . Guilford Press, New York 1998.
 15. William E. Blatz: Human security: Some reflections . University of Toronto, Toronto 1966.
 16. a b c d e f Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie ( Memento vom 11. April 2018 im Internet Archive ). Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, 9. September 2000, ISSN 1430-6972.
 17. J. Robertson: Reaktionen kleiner Kinder auf kurzfristige Trennung von der Mutter im Lichte neuer Beobachtungen. In: Psyche. 29, 1975, S. 626ff.
 18. Der Tagesspiegel : Drum prüfe gut, wie früh es sich bindet vom 29. September 2012, geladen am 21. Juli 2017
 19. DS Schechter: Gewaltbedingte Traumata in der Generationenfolge. In: KH Brisch, T. Hellbrügge (Hrsg.): Bindung und Trauma . Klett-Cotta, Stuttgart 2003, S. 235–256.
 20. a b c d J. Bowlby: Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bindungen . Klett-Cotta, Stuttgart 1980.
 21. GJ Suess, H. Scheurer-Englisch, W.-KP Pfeifer (Hrsg.): Bindungstheorie und Familiendynamik – Anwendung der Bindungstheorie in Beratung und Therapie . Psychosozial Verlag, Gießen 2001.
 22. SA Mitchell: Bindung und Beziehung. Auf dem Weg zu einer relationalen Psychoanalyse . Psychosozial Verlag, Gießen 2003.
 23. Janet Langer: Bindung in der Schule – Psychologische und physiologische Mechanismen bei der Transmission von Bindung , Verlag Julius Klinkhardt 2018, ISBN 978-3-7815-2273-2 .
 24. A. Beetz, H. Julius, D. Turner, K. Kotrschal: Effects of social support by a dog on stress modulation in male children with insecure attachment . In: Frontiers in Psychology . Band   3 , 2012, S.   352 , doi : 10.3389/fpsyg.2012.00352 , PMID 23162482 , PMC 3498889 (freier Volltext).
 25. M. Wedl, K. Kotrschal, H. Julius, A. Beetz: Children with Avoidant or Disorganized Attachment Relate Differently to a Dog and to Humans During a Socially Stressful Situation . In: Antrhozoös . Band   28 , Nr.   4 , 9. Dezember 2015, S.   601–610 , doi : 10.1080/08927936.2015.1070002 .
 26. Henri Julius, Andrea Beetz, Kurt Kotrschal: Psychologische und physiologische Effekte einer tiergestützten Intervention bei unsicher und desorganisiert gebundenen Kindern . In: Empirische Sonderpädagogik . Nr.   2 , 2013, S.   160–166 .
 27. Henri Julius, Andrea Beetz, Kurt Kotrschal, Dennis Turner, Kerstin Uvnäs-Moberg: Bindung zu Tieren – Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen , Hogrefe Verlag 2014, ISBN 978-3801724948 .
 28. Inge Bretherton: Konstrukt des inneren Arbeitsmodells. Bindungsbeziehung und Bindungsrepräsentationen in der frühen Kindheit und im Vorschulalter. In: KH Brisch, KE Grossmann, K. Grossmann, L. Köhler (Hrsg.): Bindung und seelische Entwicklungswege . Klett-Cotta, Stuttgart 2002, ISBN 3-608-94353-6 .
 29. a b c d e f g h i j k l Karl Heinz Brisch: Bindungsstörungen: Von der Bindungstheorie zur Therapie . Klett-Cotta, Stuttgart 1999, ISBN 3-608-94184-3 .
 30. J. Bowlby: Über das Wesen der Mutter-Kind-Bindung. In: Psyche. 13, 1959, S. 415–456.
 31. a b R. Oerter, L. Montada (Hrsg.): Entwicklungspsychologie – Ein Lehrbuch. 4. Auflage. PVU, Weinheim 1998, S. 239–240.
 32. P. Fonagy, H. Steele, M. Steele: Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. In: Child Dev. 62 (5), 1991, S. 891–905. PMID 1756665
 33. a b c d e f g h i j k l m n o M. Dornes: Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre. Fischer, Frankfurt am Main 1997.
 34. a b M. Dornes: Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen . Fischer, Frankfurt am Main 1993.
 35. Vgl. dazu Gerhard Stemberger (2012): Jean M. Arsenian (1914–2007). Kurt Lewin und die Anfänge der Bindungsforschung. In: Phänomenal – Zeitschrift für Gestalttheoretische Psychotherapie. 1-2/2012, S. 89–91.
 36. Franz Resch ua: Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters – Ein Lehrbuch. PVU, Weinheim 1999, ISBN 3-621-27445-6 .
 37. a b Anne Kratzer: Pädagogik: Erziehung für den Führer. In: Spektrum.de. 17. Januar 2019, abgerufen am 29. Januar 2019 .
 38. Mary Main, Judith Solomon, T. Berry Brazelton: Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In: Affective development in infancy. Ablex Publishing, Westport CT 1986, S. 95–124.
 39. GJ Suess, H. Scheurer-Englisch, W.-KP Pfeifer (Hrsg.): Bindungstheorie und Familiendynamik – Anwendung der Bindungstheorie in Beratung und Therapie . Psychosozial Verlag, Gießen 2001.
 40. A. Lohaus, M. Vierhaus, A. Maass: Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters . Springer-Verlag, Berlin 2010, S. 99.
 41. I. Bretherton, GJ Suess, B. Golby, D. Oppenheim: „Attachment Story Completion Task“ (ASCT) – Methode zur Erfassung der Bindungsqualität im Kindergartenalter durch Geschichtenergänzungen. In: GJ Suess, H. Scheurer-Englisch, W.-KP Pfeifer (Hrsg.): Bindungstheorie und Familiendynamik – Anwendung der Bindungstheorie in Beratung und Therapie . Psychosozial Verlag, Gießen 2001.
 42. C. Hazan, P. Shaver: Romantic love conceptualized as an attachmenpt process. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 52, 1987, S. 511–524.
 43. K. Bartholomew, LM Horowitz: Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 61, Nr. 1586, 1991, S. 226–244.
 44. RC Fraley, NG Waller: An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 78, 2000, S. 350–365.
 45. G. Gloger-Tippelt (Hrsg.): Bindung im Erwachsenenalter . Huber, Bern 2001.
 46. FU Berlin: Seminarmaterial. Archiviert vom Original am 22. September 2011 ; abgerufen am 5. April 2014 .
 47. JA Chambers, KG Power, N. Loucks, V. Swanson: Psychometric properties of the Parental Bonding Instrument and its association with psychological distress in a group of incarcerated young offenders in Scotland. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. No. 35, Springer, 2000, S. 318–325.
 48. M. Papoušek, H. Papoušek, M. Haekel: Didactic adjustments in fathers' and mothers' speech to their 3-month-old infants. In: Journal of Psycholinguistic Research. Springer, 1987.
 49. Mary D. Salter Ainsworth: Infancy in Uganda: Infant Care and the Growth of Love. Johns Hopkins University Press, 1967.
 50. HR Schaffer, Peggy E. Emerson: Patterns of response to physical contact in early human development. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 5, 1964. Blackwell Synergy, doi:10.1111/j.1469-7610.1964.tb02126.x
 51. Anne Kratzer: Pädagogik: Erziehung für den Führer ( Memento vom 2. Februar 2019 im Internet Archive ) Untertitel: Um eine Generation aus Mitläufern und Soldaten heranzuziehen, forderte das NS-Regime von Müttern, die Bedürfnisse ihrer Kleinkinder gezielt zu ignorieren. Die Folgen dieser Erziehung wirken bis heute nach, sagen Bindungsforscher. Spektrum der Wissenschaft , 17. Januar 2019. Zitat: „[A]uch ihr [dh Johanna Haarers ] Hauptwerk » Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind « blieb noch lange verbreitet. Bis Kriegsende erreichte es, durch NS-Propaganda beworben, eine Auflage von 690 000 Stück. Aber auch nach dem Krieg wurde es – vom gröbsten Nazijargon bereinigt – bis 1987 noch einmal von fast genauso vielen Deutschen gekauft: am Ende insgesamt 1,2 Millionen Mal.“ Damit zählte das Buch zu den meistverkauften Erziehungsratgebern während der Zeit des Nationalsozialismus und danach bis in die 1970er-Jahre.
 52. Daniel S. Schechter , Erica Willheim: Disturbances of attachment and parental psychopathology in early childhood. Infant and Early Childhood Mental Health Issue. In: Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Vol. 18, Issue 3, Juli 2009, S. 665–686.
 53. DS Schechter, SW Coates, T. Kaminer, T. Coots, CH Zeanah, M. Davies, IS Schonfeld, RD Marshall, MR Liebowitz, KA Trabka, JE McCaw, MM Myers: Distorted maternal mental representations and atypical behavior in a clinical sample of violence-exposed mothers and their toddlers. In: Journal of trauma & dissociation : the official journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD). Band 9, Nummer 2, 2008, S. 123–147, doi:10.1080/15299730802045666 . PMID 18985165 , PMC 2577290 (freier Volltext).
 54. Alfons Reiter: Vorlesungspapier SS 2005 ( MS Word )
 55. Silke B. Gahleitner: Neue Bindungen wagen. Beziehungsorientierte Therapie bei sexueller Traumatisierung . Ernst Reinhardt Verlag, München/ Basel 2005, ISBN 3-497-01763-9 .
 56. M. Stahlmann: „Der verwässerte Kern“ oder Bindung ist nicht alles. In: Unsere Jugend. 2/2007, Ernst Reinhardt, München 2007, S. 50–60.
 57. Caroline L. Bokhorst, Marian J. Bakermans-Kranenburg, RM Pasco Fearon, Marinus H. van IJzendoorn, Peter Fonagy, Carlo Schuengel: The Importance of Shared Environment in Mother-Infant Attachment Security: A Behavioral Genetic Study. In: Child Development. Vol. 74, No. 6, 2003, S. 1769–1782.
 58. Remo H. Largo, Oskar G. Jenni: Das Zürcher Fit-Konzept. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. In: Psychiatrie 1, 2007. Fortbildung. 2007, abgerufen am 4. September 2020 .
 59. RP Newland, KA Crnic: Developmental Risk and Goodness of Fit in the Mother-Child Relationship: Links to Parenting Stress and Children's Behaviour Problems . In: Infant and Child Development . Band   26 , Nr.   2 , 2017, doi : 10.1002/icd.1980 , PMID 28943806 , PMC 5604340 (freier Volltext).
 60. L. Sravanti L: Goodness of fit . In: Indian Journal of Psychiatry . Band   59 , Nr.   4 , 2017, S.   515 , doi : 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_423_17 , PMID 29497200 , PMC 5806337 (freier Volltext).