Dette er en fremragende vare.

at føre

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
ejendomme
Generelt
Navn , symbol , atomnummer Bly, Pb, 82
Element kategori Metaller
Gruppe , periode , blok 14 , 6 , s
Udseende Blåhvid
CAS -nummer

7439-92-1

EF -nummer 231-100-4
ECHA InfoCard 100.028.273
Massefraktion af jordens kuvert 18 sider / min. [1]
Atomisk [2]
Atommasse 207,2 (1) [3] u
Atomradius (beregnet) 180 (154) pm
Kovalent radius 146 pm
Van der Waals radius 202 kl
Elektronkonfiguration [ Xe ] 4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 2
1. Ioniseringsenergi 7. 416 679 9 (6) eV [4] 715 . 6 kJ / mol [5]
2. Ioniseringsenergi 15. 032 499 (7) eV [4] 1 450. 42 kJ / mol [5]
3. Ioniseringsenergi 31 . 9373 (6) eV [4] 3 081. 48 kJ / mol [5]
4. Ioniseringsenergi 42 . 33256 (10) eV [4] 4084. 47 kJ / mol [5]
5. Ioniseringsenergi 68 . 8 (5) eV [4] 6 640 kJ / mol [5]
Fysisk [2]
Fysisk tilstand fast
Krystalstruktur Kubisk område-centreret
massefylde 11,342 g / cm³ (20 ° C ) [6]
Mohs hårdhed 1.5
magnetisme diamagnetisk ( Χ m = -1,6 · 10 −5 ) [7]
Smeltepunkt 600,61 K (327,43 ° C)
kogepunkt 2017 K [8] (1744 ° C)
Molær volumen 18,26 10 −6 m 3 mol −1
Fordampningsvarme 177 kJ mol −1 [8]
Fusionsvarme 4,85 [9] kJ mol −1
Lydens hastighed 1260 m s −1 ved 293,15 K.
Specifik varmekapacitet 131 [9] J · kg −1 · K −1
Elektrisk ledningsevne 4,76 · 10 6 A · V −1 · m −1
Varmeledningsevne 35 W m −1 K −1
Mekanisk [2]
Poissons nummer 0,44
Kemisk [2]
Oxidationstilstande 2 , 4
Normalt potentiale −0,1251 V (Pb 2+ + 2 e - → Pb)
Elektronegativitet 2,33 ( Pauling skala )
Isotoper
isotop NH t 1/2 ZA ZE (M eV ) ZP
202 Pb {syn.} 52.500 a α 2.598 198 udg
ε 0,050 202 Tl
203 Pb {syn.} 51.873 timer ε 0,975 203 Tl
204 Pb 1,4% > 1,4 · 10 17 a α 2.186 200 Hg
205 Pb {syn.} 1.53 · 10 7 a ε 0,051 205 Tl
206 Pb 24,1% Stabil
207 Pb 22,1% Stabil
208 Pb 52,4 % Stabil
209 Pb {syn.} 3.253 timer β - 0,644 209 bi
210 Pb i spor 22.3 a α 3.792 206 udg
β - 0,064 210 bi
211 Pb i spor 36,1 min β - 1.367 211 bi
212 Pb i spor 10,64 timer β - 0,574 212 bi
213 Pb {syn.} 10,2 min β - 2.070 213 bi
214 Pb i spor 26,8 min β - 1.024 214 bi
For andre isotoper, se listen over isotoper
Sikkerhedsinstruktioner
GHS -mærkning af farlige stoffer fra forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) , [11] udvidet om nødvendigt [10]
07 - Forsigtig 08 - Sundhedsfarligt 09 - Miljøfarligt

fare

H- og P -sætninger H: 302 + 332 - 360FD - 362 - 373 - 410
P: 201 - 273 - 314 [10]
Godkendelsesprocedure i henhold tilREACH særlig bekymring : reproduktionstoksisk ( CMR )[12]
Toksikologiske data
Så vidt muligt og sædvanligt anvendes SI -enheder .
Medmindre andet er angivet, gælder de givne data for standardbetingelser .

Bly er et grundstof med elementet symbolet Pb ( latin plumbum) og atomnummer 82. Det er en giftig tungmetal og er i 4. hovedgruppe eller den 14. IUPAC-gruppe ( carbongruppe ) og 6. periode af periodiske system . Bly er let formbart og har et forholdsvis lavt smeltepunkt.

Isotoperne 206 Pb, 207 Pb og 208 Pb er de tungeste stabile atomer, så bly er elementet med den højeste masse og atomnummer , der stadig er stabilt. Alle blyisotoper har det magiske proton nummer 82, hvilket forårsager denne stabilitet. Ved 208 Pb er der endda en såkaldt dobbelt magisk kerne, fordi den også har det magiske neutronnummer 126.

Da blyisotoper -206, -207 og -208 er slutprodukterne i de tre naturlige henfaldsserier af radioaktive elementer, blev der dannet en relativt stor mængde bly; den er derfor almindelig i jordskorpen sammenlignet med andre tunge grundstoffer ( kviksølv , guld osv.).

historie

Romersk vanddistributør fundet i Contiomagus
Blyblokke fra romersk Storbritannien

Det ældste fund af metallisk bly til dato blev fundet i Çatalhöyük , cirka 50 km sydøst for Konya på det anatolske plateau. Den består af blyperler sammen med kobberperler, som blev dateret til omkring 6500 f.Kr. [13]

I den tidlige bronzealder blev bly brugt sammen med antimon og arsen til at producere bronzer fra legeringer med kobber, indtil tin blev bredt accepteret. Babylonierne kendte allerede blyvaser. Assyrerne måtte importere bly ( abāru ), som blandt andet dokumenteres af Tiglath-pileser I. som en hyldest fra Melid . [14] I det gamle Grækenland blev bly hovedsageligt udvundet i form af galena for at udvinde sølv. [15] I Romerriget blev materialet til forskellige anvendelser imidlertid brugt. Bly var af særlig betydning i arkitekturen, for eksempel hvor stenblokke blev fastgjort til hinanden med blyclips. Anslået syv tons bly blev brugt til at bygge Porta Nigra . [16] Andre vigtige anvendelsesområder var beklædning af skibsskrog for at beskytte mod skadedyrsangreb og fremstilling af indre byvandsledninger. Derudover blev bly brugt som råmateriale til fremstilling af fartøjer, som materiale til skrivebrætter eller til de såkaldte tesserae , der f.eks. Blev brugt som identifikations- eller godkendelsesmærker. [17] Små stykker bly, den såkaldte "slyngebly", blev brugt som slangeskud i den romerske hær. [18] På grund af den store efterspørgsel var der også handel med bly over lange afstande, hvilket blandt andet kan påvises ved påskrifter på romerske blybarrer. [17]

I oldtidens litteratur blev det antaget, at bly og tin var to manifestationer af det samme stof, så bly blev omtalt på latin som plumbum nigrum (fra niger 'sort' ) og tin som plumbum candidum (fra candidus 'hvid' ). Det er derfor ofte uklart, om en gammel tekst med plumbum betyder bly eller tin. [15] Selv den romerske forfatter Vitruvius anså brugen af ​​bly til drikkevandsledninger som sundhedsskadelig og anbefalede i stedet at bruge lerør. [19] Ikke desto mindre var drikkevandsrør fremstillet af bly i brug indtil 1970'erne, hvilket også udtrykkes for eksempel i det engelske ord blikkenslager , 'rørlægning' . Fra dagens synspunkt var tilsætningen af ​​bly som sødemiddel til vin (såkaldt "bly sukker", se bly (II) acetat ) særligt bekymrende. Den hyppige brug af bly i rør og vin er også blevet diskuteret som årsag til Romerrigets fald , men dette afvises nu i forskning. [17]

I Westfalen fik romerne føringen indtil deres tilbagetog efter Varus -slaget . Isotopernes sammensætning, som er typisk for forskellige steder, viser, at blyet til fremstilling af romerske blykister, der findes i Rheinland, stammer fra den nordlige Eifel . Den romerske blybehandling har ført til miljøforurening, der stadig kan verificeres i dag: iskerner fra Grønland viser mellem det 5. århundrede f.Kr. F.Kr. og det 3. århundrede e.Kr. en målbar stigning i blyindholdet i atmosfæren.

Bly (fra middelhøjtysk BLI) havde også en vigtig betydning senere. Det blev brugt, for eksempel til kantning bly ruder , for eksempel i kirker eller til at dække bly tagene . Bly blev særlig vigtigt efter opfindelsen af ​​skydevåben til militæret som materiale til projektiler til håndvåben. Da soldater lavede deres egne projektiler, var det ikke ualmindeligt, at de stjal det bly, de kunne finde for at lave projektiler af det.

Alkemisk symbol for bly

Bly spillede også en vigtig rolle i alkymi . På grund af dets lighed med guld (på samme måde blødt og tungt) blev bly betragtet som et godt udgangsmateriale til guldsyntese (syntese som en farveændring fra grå til gul). Det alkymiske symbol for bly er et stiliseret segl (♄), da det er blevet tildelt guden og planeten Saturn (latin: Saturnus ) som et planetmetal siden oldtiden.

Med begyndelsen af ​​den industrielle revolution var bly derefter påkrævet i store mængder til den kemiske industri , for eksempel til fremstilling af svovlsyre i blykammerprocessen eller foring af anlæg til produktion af sprængstof . Det var den vigtigste ikke-jernholdige metal på det tidspunkt.

I et forsøg på at bestemme jordens alder ved at måle forholdet mellem bly og uran i stenprøver fandt den amerikanske geokemiker Clair Cameron Patterson omkring 1950, at stenprøverne alle var forurenet med store mængder bly fra atmosfæren. Han var i stand til at identificere kilden til tetraethyl-blyet, der blev brugt som et anti-knock-middel i brændstoffer. Inden 1923 fandt Patterson ud af, at atmosfæren næsten ikke indeholdt bly. Baseret på denne viden kæmpede han hele sit liv for at reducere frigivelse af bly i miljøet. Hans indsats førte til sidst til USA's Clean Air Act fra 1970 med strengere emissionsregler, der trådte i kraft. I 1986, salg af blyholdig benzin i USA, Tyskland var benzin bly lov gradvist fra 1988 [20] , EU forbudt fuldstændigt fra 2.001. Som et resultat faldt blyniveauet i amerikanernes blod med 80 procent næsten øjeblikkeligt. Da bly imidlertid forbliver praktisk talt for evigt i miljøet, har hver person i dag stadig omkring 600 gange mere af metallet i blodet end før 1923. Omkring år 2000 blev omkring 100.000 tons stadig lovligt frigivet til atmosfæren hvert år. De vigtigste forurenere er minedrift, metalindustri og fremstilling. [21]

Blyakkumulator til biler

I 2009 var mængden af ​​bly, der blev ekstraheret fra ikke-jernholdige metaller, fjerde efter aluminium , kobber og zink . Det bruges hovedsageligt til bilbatterier ( blyakkumulatorer ) (60% af den samlede produktion).[22]

Generelt forsøger man at reducere menneskers og miljøets udsættelse for bly og dermed blyforgiftning . Ud over forbuddet mod blyholdig benzin blev brugen af ​​bly i elektrisk og elektronisk udstyr begrænset fra 2002 og fremefter af RoHS -direktiverne . I 1989 blev maling og belægninger indeholdende bly forbudt fuldstændigt [23] , og brugen af ​​ammunition indeholdende bly blev delvist forbudt fra 2005 i nogle forbundsstater. [24] Som materiale til vandrør blev bly forbudt allerede i 1973, men der er stadig ingen bestemmelser om fjernelse af blyrør fra eksisterende ejendomme, hvorfor det tyske forbundsråd krævede et forbud mod blyholdigt drikkevand rør i 2017. [25] [26] Siden 1. marts 2018 har anvendelsen (opbevaring, blanding, brug til produktion osv.) Og markedsføring af bly - fast (f.eks. Som stænger eller pellets) eller som pulver - været lig med for mange i lang tid Med få undtagelser er blyforbindelser regelmæssigt forbudt i Den Europæiske Union, hvis de er beregnet til salg til offentligheden, og blykoncentrationen deri er 0,3% eller mere; Derudover skal leverandøren sikre, at dette er markeret som "kun til kommercielle brugere", før det bringes på markedet. [27]

Ske

Bly forekommer i jordskorpen med et indhold på omkring 0,0018% [28] og forekommer ret sjældent i fast form , dvs. i elementær form. Ikke desto mindre er omkring 200 lokaliteter for solid bly nu kendt verden over (fra 2017), for eksempel i Argentina , Etiopien , Australien , Belgien , Brasilien , Folkerepublikken Kina , Tyskland , Finland , Frankrig , Georgien , Grækenland , Grønland , Italien , Canada , Kasakhstan , Kirgisistan , Mexico , Mongoliet , Namibia , Norge , Østrig , Polen , Rusland , Sverige , Slovenien , Tjekkiet , Ukraine , De Amerikanske Jomfruøer , Storbritannien og Amerikas Forenede Stater (USA). [29]

Bly kunne også findes i stenprøver af den midtatlantiske højderyg , mere præcist i den nordøstlige kant af "Markov-dybden" inden for "Sierra Leone Fracture Zone" (Sierra Leone Threshold), såvel som uden for jorden på månen i Mare Fecunditatis . [29]

På hvert sted adskiller den isotopiske sammensætning sig lidt fra middelværdierne ovenfor, så en præcis analyse af den isotopiske sammensætning kan bruges til at bestemme placeringen og i tilfælde af arkæologiske fund at drage konklusioner om gamle handelsruter . Derudover kan bly, afhængigt af hvor det findes, også indeholde forskellige fremmede tilsætningsstoffer, såsom sølv, kobber, zink, jern, tin og / eller antimon. [30]

I bly malme, bly er for det meste til stede som galena (blysulfid PbS, bly glans). Dette mineral er også den største kommercielle kilde til udvinding af nyt bly. Andre blymineraler er cerussit (bly (II) carbonat, PbCO 3 , også hvid blymalm), crocoit (bly (II) chromat, PbCrO 4 , også rød blymalm) og anglesite (bly (II) sulfat, PbSO 4 , også bly nitrid). Blymineraler med den højeste blykoncentration i forbindelsen er lithargit og massicotit (op til 92,8%) og minium (op til 90,67%). I alt er 514 blymineraler kendt til dato (fra 2017). [31]

De økonomisk udvindelige lagre anslås til 67 millioner tons på verdensplan (status 2004). [32] De største forekomster findes i Folkerepublikken Kina , USA , Australien , Rusland og Canada . I Europa er Sverige og Polen de lande med de største indlån.

Også i Tyskland i den nordlige Eifel (Rescheid / Gruben Wohlfahrt og Schwalenbach; Mechernich / Grube Günnersdorf og også minedrift i åben støbning / Virginia; Bleialf ), i Schwarzwald, i Harzen (Goslar / Rammelsberg ), i Sachsen ( Freiberg / Muldenhütten ), ved den nedre Lahn ( Bad Ems , Holzappel ), såvel som i Westfalen ( Ramsbeck / Sauerland) tidligere ført malm, smeltet og forfinet.

Den vigtigste blykilde i dag er genbrug af gamle blyprodukter. Derfor er der kun to primære smelter i Tyskland, der producerer bly fra malm, Binsfeldhammer blysmelter i Stolberg (Rhld.) Og Metaleurop i Nordenham nær Bremerhaven . Alle andre smelteværker producerer såkaldt sekundær bly ved at forarbejde gammelt bly (især fra brugte bilbatterier ).

Bly som mineral

Solid bly - placering: Langban, Sverige

Naturlige forekomster af bly i sin elementære form var kendt, selv før International Mineralogical Association (IMA) blev grundlagt. Mangan-rige jernmalm indskud Langban i Sverige gives som en formodet typen lokalitet , hvor massive masser af op til 50 kg [33] eller 60 kg [34] siges at være blevet fundet. Bly er derfor anerkendt som et såkaldt bedstefarvet mineral som en uafhængig type mineral. [35]

Ifølge systematikken for mineraler ifølge Strunz (9. udgave) er bly under systemnummer 1.AA.05 (elementer - metaller og intermetalliske forbindelser - kobberkupalitfamilie - kobbergruppe) [36] eller i den forældede 8. udgave klassificeret under I / A.03 ( tin-bly-gruppe ). Systematikken for mineraler ifølge Dana , der hovedsageligt bruges i engelsktalende lande , viser elementet mineral under systemnr. 01/01/01/04 (guld gruppe). [37]

I naturen forekommer fast bly normalt i form af centimeterstore plader og plader samt granulerede, dendritiske, hårformede eller trådformede aggregater . [38] Meget sjældent findes der også oktaedriske , terninger og dodekedriske blykrystaller , som normalt er bittesmå, [39], men lejlighedsvis kan en størrelse mellem 4 cm [33] opnås og 6 cm. [30]

Stater med den største finansiering

Lande med den største blyproduktion (2004) [40]
rang Land Leveringspriser
(i 1000 t )
rang Land Leveringspriser
(i 1000 t)
1 Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 950 11 Sverige Sverige Sverige 33,9
2 Australien Australien Australien 642 12. Kasakhstan Kasakhstan Kasakhstan 33
3 Forenede Stater Forenede Stater Forenede Stater 445 13. Marokko Marokko Marokko 31.3
4. Peru Peru Peru 306,2 14. Rusland Rusland Rusland 24
5 Mexico Mexico Mexico 118,5 15. Iran Iran Iran 22.
6. Canada Canada Canada 76,7 16 Korea Nord Nordkorea Nordkorea 20.
7. Irland Irland Irland 65,9 17. Bulgarien Bulgarien Bulgarien 19.
8. Indien Indien Indien 39,8 18. Kalkun Kalkun Kalkun 18.7
9 Polen Polen Polen 38 19. Rumænien Rumænien Rumænien 15.
10 Sydafrika Sydafrika Sydafrika 37,5 20. Brasilien Brasilien Brasilien 14.7

Verdens vigtigste producerende lande for blymalm i 2004 var Folkerepublikken Kina (950.000 tons), Australien (642.000 tons) og USA (445.000 tons), der tilsammen tegnede sig for omkring to tredjedele af de 3,1 millioner tons, der blev udvundet på verdensplan. Irland, Sverige og Polen er de største førende producenter i Europa.

De vigtigste producenter af raffineret bly ( metallurgisk blødt bly med 99,9% renhed) er Folkerepublikken Kina (1,8 millioner tons), USA (1,2 millioner tons) og Tyskland (403.000 tons), der tilsammen udgør omkring halvdelen af 6,7 millioner tons produceret på verdensplan. Andre store producenter af raffineret bly i Europa er Storbritannien, Italien, Frankrig og Spanien.

Det globale forbrug eller produktion af bly steg fra cirka 7 millioner tons til cirka 11 millioner tons i årene 2013 til 2016. [41] [42]

Udtræk og præsentation

Galena (galena) fra Missouri

Langt det vigtigste blymineral er galena . Dette sker ofte i forbindelse med sulfider af andre metaller (kobber, vismut, zink, arsen, antimon osv.), Som naturligt indeholder op til 5% af rå bly som en urenhed.

Malmen, der er blevet forarbejdet til et mineralindhold på op til 60% ved knusning, klassificering og flotation , omdannes til metallisk bly i tre forskellige industrielle processer. Processen med stegningsreduktion og stegningsreaktion tager i stigende grad bagsæde og erstattes af direkte smelteprocesser, som på den ene side kan gøres mere økonomiske og på den anden side er mere miljøvenlige.

Reduktion af stege

Denne proces foregår i to faser, stegning og reduktion . Ved ristning anbringes det fintmalede blysulfid på en vandrende rist, og luft ved 1000 ° C tvinges igennem det. Det reagerer med oxygenet i luften i en eksoterm reaktion for at danne bly (II) oxid (PbO) og svovldioxid . Dette udstødes via stegegasserne og kan bruges til produktion af svovlsyre . Das Bleioxid ist unter diesen Bedingungen flüssig und fließt nach unten. Dort kann es gesintert werden.

(Röstarbeit)

Anschließend erfolgt die Reduktion des Bleioxids mit Hilfe von Koks zu metallischem Blei. Dies geschieht in einem Schachtofen, ähnlich dem beim Hochofenprozess verwendeten. Dabei werden schlackebildende Zuschlagsstoffe wie Kalk beigefügt.

(Reduktionsarbeit)

Röstreaktionsarbeit

Dieses Verfahren kommt vor allem bei hochgradig mit PbS angereicherten Bleierzen zum Einsatz und ermöglicht die Bleierzeugung in einem Schritt. Dabei wird das sulfidische Erz nur unvollständig geröstet. Anschließend wird das Bleisulfid/Bleioxid-Gemisch weiter unter Luftabschluss erhitzt. Dabei setzt das Bleioxid sich mit dem verbliebenen PbS ohne Zugabe eines weiteren Reduktionsmittels zu Blei und Schwefeldioxid um:

(Röstarbeit),
(Reaktionsarbeit).

Direktschmelzverfahren

Moderne Herstellungsverfahren für Blei basieren auf Direktschmelzverfahren, die auf Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit hin optimiert wurden (z. B. das QSL-Verfahren [43] ). Vorteilhaft ist die kontinuierliche Prozessführung mit Beschränkung auf einen Reaktionsraum, der als einziger Emittent für Schadstoffe auftritt – im Vergleich dazu weisen die klassischen Produktionsverfahren das Sintern als zusätzlichen emittierenden Schritt auf. Das Rösten und die Reduktion finden parallel in einem Reaktor statt. Das Bleisulfid wird ähnlich wie beim Röstreaktionsverfahren nicht vollständig geröstet. Ein Teil des Bleis entsteht somit durch Reaktion des Bleisulfids mit Bleioxid. Da der Reaktor leicht geneigt ist, fließen Blei und bleioxidhaltige Schlacke ab. Diese passiert die Reduktionszone, in die Kohlenstaub eingeblasen und das Bleioxid so zu Blei reduziert wird. Beim Rösten wird statt Luft reiner Sauerstoff verwendet. Dadurch verringert sich das Volumen an Abgasen erheblich, die andererseits eine im Vergleich zu konventionellen Verfahren höhere Konzentration an Schwefeldioxid aufweisen. Deren Verwendung für die Schwefelsäureherstellung gestaltet sich somit einfacher und wirtschaftlicher.

Raffination

Bleiknollen, elektrolytisch raffiniert, 99,989 %

Das entstehende Werkblei enthält 2–5 % andere Metalle, darunter Kupfer , Silber , Gold , Zinn , Antimon , Arsen , Bismut in wechselnden Anteilen. Das Aufreinigen und Vermarkten einiger dieser Beiprodukte, insbesondere des bis zu 1 % im Werkblei enthaltenen Silbers, trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit der Bleigewinnung bei.

Die pyrometallische Raffination des Bleis ist ein mehrstufiger Prozess. Durch Schmelzen in Gegenwart von Natriumnitrat/Natriumcarbonat bzw. von Luft werden Antimon, Zinn und Arsen oxidiert und können als Bleiantimonate, -stannate und -arsenate von der Oberfläche der Metallschmelze abgezogen werden („Antimonabstrich“). Kupfer wie auch eventuell enthaltenes Zink, Nickel und Kobalt werden durch Seigern des Werkbleis aus dem Rohmetall entfernt. Dabei sinkt auch der Schwefelgehalt beträchtlich. Silber wird nach dem Parkes-Verfahren ggf. durch die Zugabe von Zink und das Ausseigern der sich bildenden Zn-Ag- Mischkristalle aus dem Blei abgeschieden („Parkesierung“), während die Bedeutung des älteren Pattinson-Verfahrens stark zurückgegangen ist ( siehe auch Herstellung von Silber, Blicksilber ). Bismut kann nach dem Kroll-Betterton-Verfahren durch Legieren mit Calcium und Magnesium als Bismutschaum von der Oberfläche der Bleischmelze abgezogen werden.

Eine weitere Reinigung kann durch elektrolytische Raffination erfolgen, jedoch ist dieses Verfahren bedingt durch den hohen Energiebedarf kostenintensiver. Blei ist zwar ein unedles Element, welches in der elektrochemischen Spannungsreihe ein negativeres Standardpotential als Wasserstoff aufweist. Dieser hat jedoch an Bleielektroden eine hohe Überspannung , so dass eine elektrolytische Abscheidung metallischen Bleis aus wässrigen Lösungen möglich wird, siehe elektrolytische Bleiraffination .

Raffiniertes Blei kommt als Weichblei bzw. genormtes Hüttenblei mit 99,9- bis 99,97%iger Reinheit (z. B. Eschweiler Raffiné ) oder als Feinblei mit 99,985 bis 99,99 % Blei (DIN 1719, veraltet) in den Handel. Entsprechend dem Verwendungszweck sind auch Bezeichnungen wie Kabelblei für die Legierung mit ca. 0,04 % Kupfer verbreitet. Aktuelle Normen wie DIN EN 12659 kennen diese noch gebräuchlichen Bezeichnungen nicht mehr.

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Kubisch-flächenzentriertes Gitter des Bleis (a=494 pm).

Blei ist ein unedles Metall mit einem Standard elektrodenpotential von etwa −0,13 V. [44] Es ist allerdings edler als viele andere Gebrauchsmetalle, wie Eisen, Zink oder Aluminium. Es ist ein diamagnetisches Schwermetall mit einer Dichte von 11,3 g/cm³, das kubisch-flächenzentriert kristallisiert und damit eine kubisch dichteste Kugelpackung mit der Raumgruppe Fm 3 m (Raumgruppen-Nr. 225) Vorlage:Raumgruppe/225 aufweist. Der Gitterparameter beträgt bei reinem Blei 0,4950 nm [45] (entspricht 4,95 Å ) bei 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle . [46]

Darauf gründet die ausgeprägte Duktilität des Metalls und die geringe Mohshärte von 1,5. Es lässt sich daher leicht zu Blechen walzen oder zu Drähten formen, die jedoch wegen ihrer geringen Härte nur wenig beständig sind. Eine diamantartige Modifikation, wie sie von den leichteren Homologen der Gruppe 14 bekannt ist, tritt beim Blei nicht auf. Das liegt an der relativistisch bedingten Instabilität der Pb-Pb-Bindung und an der geringen Tendenz, vierwertig aufzutreten.

Frische Bleiproben sind von grauweißer bis metallisch weißer Farbe und zeigen einen typisch metallischen Glanz , der aber durch oberflächliche Oxidation sehr schnell abnimmt. Die Farbe wechselt dabei ins Dunkelgraue und wird matt. Auf Papier hinterlässt das weiche Metall einen (blei)grauen Strich . Aus diesem Grund wurde früher mit Blei geschrieben und gemalt. Der Name „ Bleistift “ blieb bis heute erhalten, obwohl man seit langem dafür Graphit benutzt.

Der Schmelzpunkt des Bleis liegt bei 327 °C, sein Siedepunkt bei 1740–1751 °C (Werte in Fachliteratur unterschiedlich: 1740 °C, [47] 1746 °C, [44] 1751 °C [48] ). Blei leitet als typisches Metall sowohl Wärme als auch Strom , dies aber deutlich schlechter als andere Metalle (vgl. elektrische Leitfähigkeit Blei: 4,8 · 10 6 S/m, [48] Silber: 62 · 10 6 S/m [48] ). Unterhalb von 7,196 K zeigt Blei keinen elektrischen Widerstand , es wird zum Supraleiter vom Typ I. Die Schallgeschwindigkeit in Blei liegt bei etwa 1200 m/s, in der Literatur streuen die Werte etwas, wahrscheinlich bedingt durch unterschiedliche Reinheit oder Bearbeitung.

Chemische Eigenschaften

An der Luft wird Blei durch Bildung einer Schicht aus Bleioxid passiviert und damit vor weiterer Oxidation geschützt. Frische Schnitte glänzen daher zunächst metallisch, laufen jedoch schnell unter Bildung einer matten Oberfläche an. In feinverteiltem Zustand ist Blei leichtentzündlich ( pyrophores Blei ).

Auch in diversen Säuren ist Blei durch Passivierung unlöslich. So ist Blei beständig gegen Schwefelsäure , Flusssäure und Salzsäure , da sich mit den Anionen der jeweiligen Säure unlösliche Bleisalze bilden. Deshalb besitzt Blei für spezielle Anwendungen eine gewisse Bedeutung im chemischen Apparatebau.

Löslich ist Blei dagegen in Salpetersäure ( Blei(II)-nitrat ist wasserlöslich), heißer, konzentrierter Schwefelsäure (Bildung des löslichen Pb(HSO 4 ) 2 -Komplexes), Essigsäure (nur bei Luftzutritt) und heißen Laugen .

In Wasser, das keinen Sauerstoff enthält, ist metallisches Blei stabil. Bei Anwesenheit von Sauerstoff löst es sich jedoch langsam auf, so dass bleierne Trinkwasserleitungen eine Gesundheitsgefahr darstellen können. Wenn das Wasser dagegen viele Hydrogencarbonat- und Sulfationen enthält, was meist mit einer hohen Wasserhärte einhergeht, bildet sich nach einiger Zeit eine Schicht basischen Bleicarbonats und Bleisulfats . Diese schützt das Wasser vor dem Blei, jedoch geht selbst dann noch etwas Blei aus den Leitungen in das Wasser über.

Isotope

Natürlich vorkommendes Blei besteht im Mittel zu etwa 52,4 % aus dem Isotop 208 Pb, zu etwa 24,1 % aus 206 Pb, zu etwa 22,1 % aus 207 Pb, und zu etwa 1,4 % 204 Pb. Die Zusammensetzung ist je nach Lagerstätte geringfügig verschieden, so dass mit einer Analyse der Isotopenzusammensetzung die Bleiherkunft festgestellt werden kann. Das ist für historische Funde aus Blei und Erkenntnisse früherer Handelsbeziehungen von Bedeutung.

Die drei erstgenannten Isotope sind stabil. Bei 204 Pb handelt es sich um ein primordiales Radionuklid . Es zerfällt unter Aussendung von Alphastrahlung mit einer Halbwertszeit von 1,4 · 10 17 Jahren (140 Billiarden Jahre) in 200 Hg . 208 Pb besitzt einen doppelt magischen Kern ; es ist das schwerste stabile Nuklid. (Das noch schwerere, lange für stabil gehaltene 209 Bi ist nach neueren Messungen [49] instabil und zerfällt mit einer Halbwertszeit von (1,9 ± 0,2)· 10 19 Jahren (19 Trillionen Jahre) unter Aussendung von Alphateilchen in 205 Tl . Sein sehr langsamer Zerfall ist darin begründet, dass es mit Z=83 nur ein Proton mehr als die magische Protonenzahl von 82 und die magische Neutronenzahl 126 aufweist, also sehr ähnlich aufgebaut ist wie der doppelt magische Bleikern mit 208 Nukleonen).

Die stabilen Isotope des natürlich vorkommenden Bleis sind jeweils die Endprodukte der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen: 206 Pb ist das Endnuklid der beim 238 U beginnenden Uran-Radium-Reihe , 207 Pb ist das Ende der beim 235 U beginnenden Uran-Actinium-Reihe und 208 Pb das Ende der beim 244 Pu bzw. 232 Th beginnenden Thorium-Reihe . Durch diese Zerfallsreihen kommt es zu dem Effekt, dass das Verhältnis der Bleiisotope in einer Probe bei Ausschluss eines stofflichen Austausches mit der Umwelt zeitlich nicht konstant ist. Dies kann zur Altersbestimmung durch die Uran-Blei- bzw. Thorium-Blei-Methode genutzt werden, die auf Grund der langen Halbwertszeiten der Uran- und Thoriumisotope im Gegensatz zur Radiokarbonmethode gerade zur Datierung von Millionen Jahre alten Proben tauglich ist. Außerdem führt der Effekt zu differenzierten Isotopensignaturen im Blei aus verschiedenen Lagerstätten, was zum Herkunftsnachweis herangezogen werden kann.

Weiterhin existieren noch 33 instabile Isotope und 13 instabile Isomere von 178 Pb bis 215 Pb, [50] die entweder künstlich hergestellt wurden oder in den Zerfallsreihen des Urans bzw. des Thoriums vorkommen, wie etwa 210 Pb in der Uran-Radium-Reihe. Das langlebigste Isotop unter ihnen ist 205 Pb mit einer Halbwertszeit von 153 Millionen Jahren.

Liste der Blei-Isotope

Verwendung

Die größten Bleiverbraucher sind die USA, Japan, Deutschland und die Volksrepublik China. Der Verbrauch ist stark von der Konjunktur in der Automobilindustrie abhängig, in deren Akkumulatoren etwa 60 % des Weltbedarfs an Blei verwendet werden. Weitere 20 % werden in der chemischen Industrie verarbeitet.

Strahlenabschirmung

Wegen seiner hohen Atommasse eignet sich Blei in ausreichend dicken Schichten oder Blöcken zur Abschirmung gegen Gamma- und Röntgenstrahlung ; es absorbiert Röntgen- und Gammastrahlung sehr wirksam. Blei ist hierfür billiger und leichter zu verarbeiten, etwa als weiches Blech, als noch „atom-schwerere“, dichtere Metalle. Deshalb wird es ganz allgemein im Strahlenschutz (z. B. Nuklearmedizin , Radiologie , Strahlentherapie ) zur Abschirmung benutzt. Ein Beispiel ist die Blei schürze , welche Ärzte und Patienten bei Röntgenaufnahmen tragen. Bleiglas wird ebenfalls zum Strahlenschutz verwendet.

Im Krankenhausbereich ist als technische Angabe bei baulichen Einrichtungen mit Abschirmfunktion wie Wänden, Türen, Fenster der Bleidickegleichwert üblich und oft angeschrieben, um die Wirksamkeit von Strahlenschutz und Strahlenbelastung berechnen zu können.

Blei wird deshalb z. B. auch für Streustrahlenraster eingesetzt.

Einen besonderen Anwendungsfall stellt die Abschirmung von Gamma-Spektrometern für die Präzisionsdosimetrie dar. Hierfür wird Blei mit möglichst geringer Eigen-Radioaktivität benötigt. Der natürliche Gehalt an radioaktivem 210 Pb wirkt sich störend aus. Er fällt umso niedriger aus, je länger der Verhüttungszeitpunkt zurückliegt, denn mit der Verhüttung werden die Mutter-Nuklide aus der Uran-Radium-Reihe (Begleiter im Erz) vom Blei abgetrennt. Das 210 Pb zerfällt daher vom Zeitpunkt der Verhüttung an mit seiner Halbwertszeit von 22,3 Jahren, ohne dass neues nachgebildet wird. Deshalb sind historische Bleigegenstände wie etwa Trimmgewichte aus gesunkenen Schiffen oder historische Kanonenkugeln zur Gewinnung von strahlungsarmem Blei für die Herstellung solcher Abschirmungen begehrt. Auch gibt es noch andere Forschungseinrichtungen, die aus ähnlichen Gründen dieses alte Blei benötigen. [51]

Metall

Blei wird vorwiegend als Metall oder Legierung verwendet. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als Blei eines der wichtigsten und meistverwendeten Metalle war, versucht man heute, Blei durch andere, ungiftige Elemente oder Legierungen zu ersetzen. Wegen seiner wichtigen Eigenschaften, vor allem seiner Korrosionsbeständigkeit und hohen Dichte sowie seiner einfachen Herstellung und Verarbeitung, hat es aber immer noch eine große Bedeutung in der Industrie. Elemente mit einer ähnlichen oder noch höheren Dichte beispielsweise sind entweder noch problematischer ( Quecksilber , Uran ) oder sehr selten und teuer ( Wolfram , Gold , Platin ).

Elektrotechnik

Das meiste Blei wird heutzutage für chemische Energiespeicher in Form von Bleiakkumulatoren (z. B. für Autos) verwendet. Ein Autoakku enthält eine Blei- und eine Blei(IV)-oxid-Elektrode sowie verdünnte Schwefelsäure (37 %) als Elektrolyt. Aus den bei der elektrochemischen Reaktion entstehenden Pb 2+ -Ionen bildet sich in der Schwefelsäure unlösliches Blei(II)-sulfat. Wiederaufladen ist durch die Rückreaktion von Blei(II)-sulfat zu Blei und Blei(IV)-oxid möglich. Ein Vorteil des Bleiakkumulators ist die hohe Nennspannung einer Akkuzelle von 2,06 Volt .

Maschinenbau

Da Blei eine hohe Dichte besitzt, wird es als Gewicht benutzt. Umgangssprachlich gibt es deshalb die Bezeichnung „bleischwer“ für sehr schwere Dinge. Bleigewichte wurden unter anderem als Ausgleichsgewichte zum Auswuchten von Autorädern benutzt. Dies ist aber seit dem 1. Juli 2003 bei PKW-Neuwagen und seit dem 1. Juli 2005 bei allen PKW (bis 3,5 t) verboten; die Bleigewichte sind durch Zink- oder Kupfergewichte ersetzt worden. Weitere Anwendungen unter Ausnutzung der hohen Dichte sind: Bleiketten zur Straffung von Gardinen und Tauchgewichte, um beim Tauchen den Auftrieb von Taucher und Ausrüstung auszugleichen. Außerdem wird Blei als Schwingungsdämpfer in vibrationsempfindlichen (Auto-)Teilen, zur Stabilisierung von Schiffen und für Sonderanwendungen des Schallschutzes verwendet.

Apparatebau

Blei ist durch Passivierung chemisch sehr beständig und widersteht ua Schwefelsäure und Brom . Daher wird es als Korrosionsschutz im Apparate- und Behälterbau eingesetzt. Eine früher wichtige Anwendung war das Bleikammerverfahren zur Schwefelsäureherstellung, da damals Blei das einzige bekannte Metall war, das den Schwefelsäuredämpfen widerstand. Auch frühere Anlagen und Räume zur Herstellung von Nitroglyzerin wurden an Boden und Wand mit Blei ausgekleidet. [52] Blei wurde auch häufig zur Ummantelung von Kabeln zum Schutz vor Umwelteinflüssen benutzt, beispielsweise bei Telefonkabeln. Heute ist Blei dabei meist durch Kunststoffe , z. B. PVC, abgelöst worden, wird aber bis heute bei Kabeln in Raffinerien eingesetzt, da es auch gegen Kohlenwasserstoffe unempfindlich ist.

Bauwesen

Bleirohre der pneumatischen Traktur einer Orgel

Da Blei leicht zu bearbeiten und zu gießen ist, wurde Blei in der Vergangenheit häufig für metallische Gegenstände verwendet. Zu den wichtigsten Bleiprodukten zählten ua Rohre. Aufgrund der Toxizität der aus dem Blei evtl. entstehenden chemischen Verbindungen ( Bleivergiftung ) kommen Bleirohre aber seit den 1970er Jahren nicht mehr zum Einsatz. Trotz einer gebildeten Karbonatschicht in den Rohren löst sich das Blei weiterhin im Trinkwasser . Erfahrungsgemäß wird bereits nach wenigen Metern der Grenzwert der geltenden Trinkwasserverordnung nicht mehr eingehalten.

Blei zur Versiegelung einer Mauerfuge

Weitere Verwendung im Hochbau fand Blei zur Verbindung von Steinen durch eingegossene Metallklammern oder Metalldübel, etwa um Scharniere an einen steinernen Türstock zu befestigen oder ein Eisengeländer an einer Steintreppe. Diese Verbleiungstechnik ist in der Restaurierung noch weit verbreitet. So an der Turmspitze im Wiener Stephansdom oder der Brücke in Mostar . Auch für Fensterfassungen, z. B. an mittelalterlichen Kirchenfenstern, wurden oft Bleiruten verwendet. Blei (Walzblei) findet auch Verwendung als Dachdeckung (z. B. die Hauptkuppeln der Hagia Sophia ) oder für Dachabschlüsse (z. B. bei den berühmten „ Bleikammern “, dem ehemaligen Gefängnis von Venedig und im Kölner Dom) sowie zur Einfassung von Dachöffnungen. Auch wurde früher Farben und Korrosionsschutzanstrichen Blei beigemischt, insbesondere bei Anstrichen für Metalloberflächen. Noch heute stellt Blei bei Gebäuden im Bestand einen zu berücksichtigenden Gebäudeschadstoff dar, da es in vielen älteren Bau- und Anlageteilen weiterhin zu finden ist.

Pneumatiksteuerungen

Ein spezieller Anwendungsbereich von Bleirohren waren ab dem späten 19. Jahrhundert pneumatische Steuerungen für Orgeln ( pneumatische Traktur ), pneumatische Kunstspielklaviere und, als ein spezieller und sehr erfolgreicher Einsatzfall, die Steuerung der Link-Trainer , des ersten weitverbreiteten Flugsimulators. Die Vorteile von Bleirohren (billig, stabil, flexibel, kleiner Platzbedarf für die nötigen umfangreichen Rohrbündel, lötbar, mechanisch leicht zu verarbeiten, langlebig) waren dafür ausschlaggebend.

Militärtechnik

Ein wichtiger Abnehmer für Bleimetall war und ist das Militär. Blei dient als Grundstoff für Geschosse, sowohl für Schleudern als auch für Feuerwaffen. In sogenannten Kartätschen wurde gehacktes Blei verschossen. Der Grund für die Verwendung von Blei waren und sind einerseits die hohe Dichte und damit hohe Durchschlagskraft und andererseits die leichte Herstellung durch Gießen. Heutzutage wird das Blei meist von einem Mantel (daher „ Mantelgeschoss “) aus einer Kupferlegierung ( Tombak ) umschlossen. Vorteile sind vor allem eine höhere erreichbare Geschossgeschwindigkeit, bei der ein nicht ummanteltes Bleigeschoss aufgrund seiner Weichheit nicht mehr verwendet werden kann, und die Verhinderung von Bleiablagerungen im Inneren des Laufes einer Feuerwaffe. Bleifreie Munition ist jedoch auch verfügbar.

Karosseriereparatur

Vor dem Aufkommen moderner 2-Komponenten- Spachtelmasse wurden Blei oder Blei-Zinn-Legierungen aufgrund ihres geringen Schmelzpunktes zum Ausfüllen von Schad- und Reparaturstellen an Fahrzeugkarosserien genutzt. Dazu wurde das Material mit Lötbrenner und Flussmittel auf die Schadstelle aufgelötet . Anschließend wurde die Stelle wie beim Spachteln verschliffen. Dies hat den Vorteil, dass das Blei im Gegensatz zu Spachtelmasse eine feste Bindung mit dem Blech eingeht und bei Temperaturschwankungen auch dessen Längenausdehnung mitmacht. Da die entstehenden Dämpfe und Stäube giftig sind, wird dieses Verfahren heute außer bei der Restaurierung historischer Fahrzeuge kaum noch verwendet.

Brauchtum

Ein alter Orakel -Brauch, den bereits die Römer pflegten, ist das Bleigießen , bei dem flüssiges Blei (heutzutage auch in Legierung mit Zinn) in kaltem Wasser zum Erstarren gebracht wird. Anhand der zufällig entstehenden Formen sollen Weissagungen über die Zukunft getroffen werden. Heute wird der Brauch noch gerne zu Neujahr geübt, um einen (nicht unbedingt ernst genommenen) Ausblick auf das kommende Jahr zu bekommen.

Wassersport

Weltmarktpreise für Metall, Juni 2013 (Blei: sechste Beschriftung von unten)

Beim Tauchen werden Bleigewichte zum Tarieren verwendet; der hohe Dichteüberschuss (gut 10 g/cm³) gegenüber Wasser liefert kompakt den Abtrieb, so dass ein Taucher auch in geringer Wassertiefe schweben kann. Für die Verwendung von Blei als Gewicht ist ferner der vergleichsweise niedrige Preis begünstigend: Ausgehend von den Weltmarktpreisen für Metalle vom Juli 2013 hat Blei ein hervorragendes Preis-Gewichts-Verhältnis. Die Verwendung erfolgt in Form von Platten an den Schuhsohlen eines Panzertauchanzugs, als abgerundete Blöcke aufgefädelt auf einem breiten Hüftgurt oder – modern – als Schrotkugeln in Netzen in den Taschen einer Tarierweste. Öffnen der Gurtschnalle oder der Taschen (unten) erlaubt es, den Ballast notfalls rasch abzuwerfen.

Der Kielballast von Segelyachten besteht bevorzugt aus Blei. Eisenschrott ist zwar billiger, aber auch weniger dicht, was bei den heute üblichen schlanken Kielen nicht optimal ist. Neben der Dichte ist ein weiter Vorteil, dass Blei nicht rostet und daher auch bei einem Schaden in der Kielverkleidung nicht degeneriert.

Legierungsbestandteil

Blei wird auch in einigen wichtigen Legierungen eingesetzt. Durch das Zulegieren weiterer Metalle ändern sich je nach Metall die Härte , der Schmelzpunkt oder die Korrosionsbeständigkeit des Materials. Die wichtigste Bleilegierung ist das Hartblei , eine Blei-Antimon-Legierung, die erheblich härter und damit mechanisch belastbarer als reines Blei ist. Spuren einiger anderer Elemente (Kupfer, Arsen, Zinn) sind meist in Hartblei enthalten und beeinflussen ebenfalls maßgeblich die Härte und Festigkeit. Verwendung findet Hartblei beispielsweise im Apparatebau, bei dem es neben der chemischen Beständigkeit auch auf Stabilität ankommt.

Bleilettern

Eine weitere Bleilegierung ist das Letternmetall , eine Bleilegierung mit 60–90 % Blei, die als weitere Bestandteile Antimon und Zinn enthält. Es wird für Lettern im klassischen Buchdruck verwendet, spielt heute allerdings in der Massenproduktion von Druckgütern keine Rolle mehr, sondern allenfalls für bibliophile Editionen. Daneben wird Blei in Lagern als so genanntes Lagermetall verwendet.

Blei spielt eine Rolle als Legierungsbestandteil in Weichlot , das unter anderem in der Elektrotechnik Verwendung findet. In Weichloten ist Zinn neben Blei der wichtigste Bestandteil. Die Verwendung von Blei in Loten betrug 1998 weltweit etwa 20.000 Tonnen. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG RoHS verbannt Blei seit Juli 2006 weitgehend aus der Löttechnik . Für spezielle Anwendungen gibt es jedoch eine Reihe von Ausnahmen. [53]

Blei ist ein häufiger Nebenbestandteil in Messing . Dort hilft ein Bleianteil (bis 3 %), die Zerspanbarkeit zu verbessern. Auch in anderen Legierungen, wie z. B. Rotguss , kann Blei als Nebenbestandteil enthalten sein. Daher ist es ratsam, nach längerem Stehen das erste aus Messingarmaturen kommende Wasser wegen etwas herausgelösten Bleis eher nicht zu trinken. [54]

Bleifrei

Bleihaltige Produkte und Anwendungen werden entweder vollständig ersetzt (wie Tetraethylblei im Benzin ) oder der Bleigehalt durch Grenzwerte auf einen der technischen Verunreinigung entsprechenden Wert beschränkt (z. B. Zinn und Lot ). Diese Produkte werden gern „bleifrei“ genannt. Grenzwerte gibt es ua in der Gesetzgebung um die so genannte RoHS (Richtlinie 2011/65/EU), die 1000 ppm (0,1 %) vorsieht. Strenger ist der Grenzwert für Verpackungen mit 100 ppm (Richtlinie 94/62/EG).

Der politische Wille zum Ersetzen des Bleis gilt auch dort, wo die Verwendung aufgrund der Eigenschaften technisch oder wirtschaftlich interessant wäre, die Gesundheitsgefahr gering und ein Recycling mit sinnvollem Aufwand möglich wäre (z. B. Blei als Dacheindeckung).

Bleiglas

Wegen der abschirmenden Wirkung des Bleis besteht der Konus von Kathodenstrahlröhren (dh der „hintere“ Teil der Röhre) für Fernseher , Computer bildschirme etc. aus Bleiglas . Das Blei absorbiert die in Kathodenstrahlröhren zwangsläufig entstehenden weichen Röntgenstrahlen . Für diesen Verwendungszweck ist Blei noch nicht sicher zu ersetzen, daher wird die RoHS-Richtlinie hier nicht angewendet. Glas mit sehr hohem Bleigehalt wird wegen dieser Abschirmwirkung auch in der Radiologie sowie im Strahlenschutz (zum Beispiel in Fensterscheiben) verwendet. Ferner wird Bleiglas wegen seines hohen Brechungsindexes für hochwertige Glaswaren als sogenanntes Bleikristall verwendet.

Toxizität

Elementares Blei kann vor allem in Form von Staub über die Lunge aufgenommen werden. Dagegen wird Blei kaum über die Haut aufgenommen. Daher ist elementares Blei in kompakter Form für den Menschen nicht giftig. Metallisches Blei bildet an der Luft eine dichte, schwer wasserlösliche Schutzschicht aus Bleicarbonat. Toxisch sind gelöste Bleiverbindungen sowie Bleistäube, die durch Verschlucken oder Einatmen in den Körper gelangen können. Besonders toxisch sind Organobleiverbindungen, z. B. Tetraethylblei , die stark lipophil sind und rasch über die Haut aufgenommen werden.

Seit 2006 werden einatembare Fraktionen von Blei und anorganische Bleiverbindungen von der MAK-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft als krebserzeugend eingestuft: [55]

 • Bleiarsenat und Bleichromat in der Kategorie 1 („Stoffe, die beim Menschen Krebs erzeugen und bei denen davon auszugehen ist, dass sie einen Beitrag zum Krebsrisiko leisten. Epidemiologische Untersuchungen geben hinreichende Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen einer Exposition beim Menschen und dem Auftreten von Krebs.“),
 • Blei und andere anorganische Bleiverbindungen außer Bleiarsenat und Bleichromat in der Kategorie 2 („Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen anzusehen sind, weil durch hinreichende Ergebnisse aus Langzeit-Tierversuchen oder Hinweise aus Tierversuchen und epidemiologischen Untersuchungen davon auszugehen ist, dass sie einen Beitrag zum Krebsrisiko leisten.“).

Blei reichert sich selbst bei Aufnahme kleinster Mengen, die über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen werden, im Körper an, da es z. B. in Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden wird. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Bleivergiftungen sind besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Es kann auch Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit bewirken. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. Die Giftigkeit von Blei beruht unter anderem auf einer Störung der Hämoglobinsynthese . Es hemmt mehrere Enzyme und behindert dadurch den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül. Dadurch wird die Sauerstoff-Versorgung der Körperzellen gestört.

Bleiglas und Bleiglasur eignet sich nicht für Ess- und Trinkgefässe, da Essig(säure) Blei als wasserlösliches Bleiazetat aus dem Silikatverbund herauslösen kann. Als Automotoren noch mit Benzin mit Bleitetraethyl liefen, war die Vegetation in der Nähe von Straßen und in den Städten mit Blei, als Oxidstaub, belastet. Raue und vertiefte Oberflächen, etwa die Einziehung rund um den Stängel eines Apfels, sind Fallen für Staub.

Bleibelastung der Umwelt

Luft

Die Bleibelastung der Luft wird hauptsächlich durch bleihaltige Stäube verursacht: Hauptquellen sind die Blei-erzeugende Industrie, die Verbrennung von Kohle und bis vor einigen Jahren vor allem der Autoverkehr durch die Verbrennung bleihaltiger Kraftstoffe in Automotoren – durch Reaktion mit dem Benzin zugesetzten halogenierten Kohlenwasserstoffen entstand aus dem zugesetzten Bleitetraethyl neben geringeren Mengen an Blei(II)-chlorid und Blei(II)-bromid vor allem Blei und Blei(II)-oxid . Infolge des Verbotes bleihaltiger Kraftstoffe ist die entsprechende Luftbelastung in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.

Am höchsten ist die Bleibelastung durch Bleistäube derzeit bei der Arbeit in Blei-produzierenden und -verarbeitenden Betrieben. Auch beim Reinigen und Entfernen alter Mennige -Anstriche durch Sandstrahlen entsteht Bleistaub. Die bei der Bleiraffination und der Verbrennung von Kohle entstehenden Bleioxidstäube konnten durch geeignete Filter verringert werden. Eine weitere Quelle, die mengenmäßig aber kaum ins Gewicht fällt, ist die Verbrennung von Hausmüll in Müllverbrennungsanlagen .

Sport- und andere Schützen sind erheblichen Belastungen durch im Mündungs - bzw. Zündfeuer enthaltene (Schwer)metalle ausgesetzt, darunter neben Antimon , Kupfer und Quecksilber eben auch Blei; [56] Vorsorge kann durch den Betrieb entsprechender Absauganlagen auf Schießständen sowie durch den Gebrauch bleifreier Munition getroffen werden. [57]

Boden

Auch Böden können mit Blei belastet sein. Der mittlere Bleigehalt der kontinentalen Erdkruste liegt bei 15 mg/kg. Böden enthalten von Natur aus zwischen 2 und 60 mg/kg Blei; wenn sie aus bleierzhaltigen Gesteinen entstanden sind, kann der Gehalt deutlich höher sein. [58] Der Großteil der Bleibelastung von Böden ist anthropogen , die Quellen dafür sind vielfältig. Der Großteil des Eintrags erfolgt über Bleistäube aus der Luft, welche mit dem Regen oder durch trockene Deposition in die Böden gelangen. Für Deutschland und das Jahr 2000 wurde der atmosphärische Eintrag in Böden auf 571 t Blei/Jahr geschätzt. Eine weitere Quelle ist belasteter Dünger , sowohl Mineraldünger (136 t Pb/a), insbesondere Ammonsalpeter , als auch Wirtschaftsdünger (182 t Pb/a). Klärschlämme (90 t Pb/a) und Kompost (77 t Pb/a) tragen ebenfalls zur Bleibelastung der Böden bei. [59] Ein erheblicher Eintrag erfolgt auch durch Bleischrot-Munition. [60] [61] Bei Altlasten, wie z. B. an ehemaligen Standorten von bleiproduzierenden Industriebetrieben oder in der Umgebung von alten bleiummantelten Kabeln, kann der Boden ebenfalls eine hohe Bleibelastung aufweisen. Eine besonders große Bleiverseuchung hat beispielsweise im Ort Santo Amaro da Purificação ( Brasilien ) zu hohen Belastungen bei Kindern geführt [62] .

Wasser

Die Bleibelastung der Gewässer resultiert hauptsächlich aus dem Ausschwemmen von Blei aus belasteten Böden. Dazu tragen auch geringe Mengen bei, die der Regen aus Bleiwerkstoffen wie Dachplatten löst. Die direkte Verschmutzung von Gewässern durch die Bleiindustrie und den Bleibergbau spielt (zumindest in Deutschland) auf Grund des Baus von Kläranlagen fast keine Rolle mehr. Der Jahreseintrag von Blei in Gewässer ist in Deutschland von ca. 900 t im Jahr 1985 auf ungefähr 300 t im Jahr 2000 zurückgegangen. [63]

In Deutschland beträgt der Grenzwert im Trinkwasser seit dem 1. Dezember 2013 10 µg/l (früher 25 µg/l) [26] ; die Grundlage der Messung ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe (siehe Trinkwasserverordnung ).

Nahrung

Durch die Bleibelastung von Luft, Boden und Wasser gelangt das Metall über Pilze, Pflanzen und Tiere in die Nahrungskette des Menschen. Besonders hohe Bleibelastungen können in verschiedenen Pilzen enthalten sein. Auf den Blättern von Pflanzen lagert sich Blei als Staub ab, das war charakteristisch für die Umgebung von Straßen mit viel Kfz-Verkehr, als Benzin noch verbleit wurde. Dieser Staub kann durch sorgfältiges Waschen entfernt werden. Zusätzliche Quellen können bleihaltige Munition bei gejagten Tieren sein. Blei kann auch aus bleihaltigen Glasuren von Keramikgefäßen in Lebensmittel übergehen. In frischem Obst und Gemüse ist in den allermeisten Fällen Blei und Cadmium nicht oder nur in sehr geringen Spuren nachweisbar. [64]

Wasserleitungen aus Bleirohren können das Trinkwasser belasten. Sie sind in Deutschland erst seit den 1970er Jahren nicht mehr verbaut worden. Besonders in Altbauten in einigen Regionen Nord- und Ostdeutschlands sind Bleirohre immer noch anzutreffen. Bei über 5 % der Proben des Wassers aus diesen Gebäuden lagen die Bleiwerte des Leitungswassers laut Stiftung Warentest über dem aktuellen gesetzlichen Grenzwert. [65] Gleiches gilt für Österreich und betrifft Hauszuleitungen der Wasserversorgers und Leitungen im Haus, die Sache des Hauseigentümers sind. Aus bleihaltigem Essgeschirr kann Blei durch saure Lebensmittel (Obst, Wein, Gemüse) herausgelöst werden.

Wasserleitungsarmaturen (Absperrhähne, Formstücke, Eckventil, Mischer) sind meist aus Messing oder Rotguss . Messing wird für gute Zerspanbarkeit 3 % Blei zugesetzt, Rotguss enthält 4–7 %. Ob Blei- und andere Schwermetallionen (Cu, Zn, Ni) in relevantem Ausmaß ins Wasser übertreten, hängt von der Wasserqualität ab: Wasserhärte , pH-Wert , Sauerstoff, Salzgehalt. Mit 2013 wurde der Grenzwert für den Bleigehalt im Trinkwasser herabgesetzt auf 0,01 mg/L. [66] [67] Grundsätzlich kann nach längerem Stehen des Wassers in der Leitung, etwa über Nacht, durch Laufenlassen der Wasserleitung von etwa einer Minute (Spülen) vor der Entnahme für Trinkwasserzwecke der Gehalt aller aus der Leitungswandung eingewanderten Ionen reduziert werden.

Analytik

Klassische qualitative Bestimmung von Blei

Nachweis durch Kristallisation

Bleiionen können in einer mikroskopischen Nachweisreaktion als Blei(II)-iodid dargestellt werden. Dabei wird die Probe in verdünnter Salzsäure gelöst und vorsichtig bis zur Kristallisation eingedampft. Der Rückstand wird mit einem Tropfen Wasser aufgenommen und anschließend mit einem Kristall eines wasserlöslichen Iodids, z. B. Kaliumiodid (KI), versetzt. Es entstehen nach kurzer Zeit mikroskopisch kleine, gelbe, hexagonale Blättchen des Blei(II)-iodids.

Qualitativer Nachweis im Trennungsgang

Da Blei nach Zugabe von HCl nicht quantitativ als PbCl 2 ausfällt, kann es sowohl in der HCl-Gruppe als auch in der H 2 S-Gruppe nachgewiesen werden. Das PbCl 2 kann sowohl durch Zugabe von Kaliumiodid gemäß obiger Reaktion als gelbes PbI 2 gefällt werden, als auch mit K 2 Cr 2 O 7 als gelbes Bleichromat, PbCrO 4 .

Nach Einleiten von H 2 S in die salzsaure Probe fällt zweiwertiges Blei in Form von schwarzem PbS aus. Dieses wird nach Digerieren mit (NH 4 )S X und Zugabe von 4 M HNO 3 als PbI 2 oder PbCrO 4 nachgewiesen. [68]

Instrumentelle quantitative Analytik des Bleis

Für die Spurenanalytik von Blei und seinen Organoderivaten steht eine Reihe von Methoden zur Verfügung. Allerdings werden in der Literatur laufend neue bzw. verbesserte Verfahren vorgestellt, auch im Hinblick auf die oft erforderliche Vorkonzentrierung. Ein nicht zu unterschätzendes Problem besteht in der Probenaufarbeitung.

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

Unter den verschiedenen Techniken der AAS liefert die Quarzrohr- und die Graphitrohrtechnik die besten Ergebnisse für die Spurenanalytik von Bleiverbindungen. Häufig wird Blei mit Hilfe von NaBH 4 in das leicht flüchtige Bleihydrid, PbH 2 , überführt. Dieses wird in eine Quarzküvette geleitet und anschließend elektrisch auf über 900 °C erhitzt. Dabei wird die Probe atomisiert und es wird unter Verwendung einer Hohlkathodenlampe die Absorbanz bei 283,3 nm gemessen. Es wurde eine Nachweisgrenze von 4,5 ng/ml erzielt. Gerne wird in der AAS auch eine Luft-Acetylenfackel (F-AAS) oder mikrowelleninduziertes Plasma (MIP-AAS) zur Atomisierung eingesetzt. [69]

Atomemissionsspektrometrie (AES)

In der AES haben sich das mikrowelleninduzierte Plasma (MIP-AES) und das induktiv gekoppelte Argon-Plasma (ICP-AES) zur Atomisierung bewährt. Die Detektion findet bei den charakteristischen Wellenlängen 283,32 nm und 405,78 nm statt. Mit Hilfe der MIP-AES wurde für Trimethylblei, (CH 3 ) 3 Pb + , eine Nachweisgrenze von 0,19 pg/g ermittelt. [70] Die ICP-AES ermöglicht eine Nachweisgrenze für Blei in Trinkwasser von 15,3 ng/ml. [71] [72]

Massenspektrometrie (MS)

In der Natur treten für Blei insgesamt vier stabile Isotope mit unterschiedlicher Häufigkeit auf. Für die Massenspektrometrie wird häufig das Isotop 206 Pb genutzt. Mit Hilfe der ICP-Quadrupol-MS konnte dieses Isotop im Urin mit einer Nachweisgrenze von 4,2 pg/g bestimmt werden. [73]

Photometrie

Die am weitesten verbreitete Methode zur photometrischen Erfassung von Blei ist die sog. Dithizon-Methode. Dithizon ist ein zweizähniger, aromatischer Ligand und bildet bei pH 9–11,5 mit Pb 2+ -Ionen einen roten Komplex dessen Absorbanz bei 520 nm (ε = 6,9·10 4 l/mol·cm) gemessen wird. Bismut und Thallium stören die Bestimmung und sollten vorher quantitativ gefällt oder extrahiert werden. [74] [75] [76]

Voltammetrie

Für die elektrochemische Bestimmung von Spuren von Blei eignet sich hervorragend die subtraktive anodische Stripping-Voltammetrie (SASV). Dabei geht der eigentlichen voltammetrischen Bestimmung eine reduktive Anreicherungsperiode auf einer rotierenden Ag-Disk-Elektrode voraus. Es folgt die eigentliche Bestimmung durch Messung des Oxidationsstroms beim Scannen eines Potentialfensters von −800 mV bis −300 mV. Anschließend wird die Messung ohne vorangehende Anreicherung wiederholt und die so erhaltene Kurve von der ersten Messung subtrahiert. Die Höhe des verbleibenden Oxidationspeaks bei −480 mV korreliert mit der Menge an vorhandenem Blei. Es wurde eine Nachweisgrenze von 50 pM Blei in Wasser ermittelt. [77] [78]

Bleiverbindungen

Blei(II)-oxid
Mennige
Bleisulfat

Kategorie:Bleiverbindung

Bleiverbindungen kommen in den Oxidationsstufen +II und +IV vor. Aufgrund des relativistischen Effekts ist die Oxidationsstufe +II dabei – im Gegensatz zu den leichteren Homologen der Gruppe 14, wie Kohlenstoff und Silicium – stabiler als die Oxidationsstufe +IV. Der Sachverhalt der Bevorzugung der um 2 erniedrigten Oxidationsstufe, findet sich in analoger Weise auch in anderen Hauptgruppen und wird Effekt des inerten Elektronenpaares genannt. Blei(IV)-Verbindungen sind deshalb starke Oxidationsmittel. In intermetallischen Verbindungen des Bleis ( Plumbide : M x Pb y ), vor allem mit Alkali- und Erdalkalimetallen , nimmt es auch negative Oxidationsstufen bis −IV an. Viele Bleiverbindungen sind Salze , es gibt aber auch organische Bleiverbindungen, die kovalent aufgebaut sind. Ebenso wie bei Bleimetall wird heutzutage versucht, Bleiverbindungen durch andere, ungiftige Verbindungen zu substituieren. So wurde „Bleiweiß“ (basisches Blei(II)-carbonat) als Weißpigment durch Titandioxid ersetzt.

Oxide

 • Blei(II)-oxid PbO tritt in zwei Modifikationen, als rote Bleiglätte und als gelbes Massicolit, auf. Beide Modifikationen wurden früher als Pigmente verwendet. Es dient als Ausgangsstoff für andere Bleiverbindungen.
 • Blei(II,IV)-oxid Pb 3 O 4 , auch Mennige genannt, ist ein leuchtend rotes Pulver, das früher verbreitet als Pigment und Rostschutzfarbe verwendet wurde. Es ist in Deutschland, seit 2005 auch in der Schweiz, als Rostschutz verboten. Pb 3 O 4 wird in der Glasherstellung für die Bereitung von Bleikristall verwendet.
 • Blei(IV)-oxid PbO 2 ist ein schwarz-braunes Pulver, das als Elektrodenmaterial in Bleiakkumulatoren und als Oxidationsmittel in der chemischen Industrie (z. B. Farbstoffherstellung) verwendet wird.

Schwefelverbindungen

 • Blei(II)-sulfid PbS ist als Galenit ( Bleiglanz ) das wichtigste Bleimineral. Es dient va zur Herstellung metallischen Bleis.
 • Blei(II)-sulfat PbSO 4 kommt als Anglesit ebenfalls in der Natur vor und wurde als Weißpigment verwendet.

Weitere Bleisalze

 • Blei(II)-acetat Pb(CH 3 COO) 2 · 3H 2 O, auch Bleizucker genannt, war früher ein Zuckerersatzstoff z. B. für das Süßen von Wein. Aufgrund der Giftigkeit von Bleizucker starben früher Menschen an solcherart vergiftetem Wein.
 • Blei(IV)-acetat (Pb(CH 3 COO) 4 ) bildet farblose, an feuchter Luft nach Essig riechende Kristallnadeln. Mit Wasser zersetzt es sich zu Blei(IV)-oxid und Essigsäure. Es dient in der Organischen Chemie als starkes Oxidationsmittel.
 • Bleiweiß , basisches Bleicarbonat 2 PbCO 3 · Pb(OH) 2 , war früher ein beliebtes Weißpigment; es ist heute meist durch Titanoxid abgelöst.
 • Blei(II)-nitrat Pb(NO 3 ) 2 ist ein giftiges, weißes Pulver, das für Sprengstoffe und zur Herstellung von Streichhölzern verwendet wurde.
 • Blei(II)-chlorid PbCl 2 dient als Ausgangsstoff zur Herstellung von Bleichromat.
 • Blei(II)-chromat PbCrO 4 ist ein orange-gelbes Pulver, welches früher als Pigment diente und heute wegen seiner Giftigkeit nicht mehr eingesetzt wird.
 • Bleiazid Pb(N 3 ) 2 ist ein wichtiger Initialsprengstoff .

Organische Bleiverbindungen

Organische Bleiverbindungen liegen fast immer in der Oxidationsstufe +4 vor. Deren bekannteste ist Tetraethylblei Pb(C 2 H 5 ) 4 (TEL), eine giftige Flüssigkeit, die als Antiklopfmittel Benzin zugesetzt wurde. Heute wird Tetraethylblei nur noch in Flugbenzin verwendet.

Literatur

 • Gerhart Jander, Ewald Blasius: Einführung in das anorganisch-Chemische Praktikum. 14. Auflage. S. Hirzel, Leipzig 1995, ISBN 3-7776-0672-3 .
 • William H. Brock: Viewegs Geschichte der Chemie. Vieweg, Braunschweig 1997, ISBN 3-540-67033-5 .
 • Stefan Meier: Blei in der Antike. Bergbau, Verhüttung, Fernhandel. Dissertation . Zürich, Universität 1995.
 • Raymund Gottschalk, Albrecht Baumann: Material provenance of late-Roman lead coffins in the Rheinland, Germany. In: European Journal of Mineralogy . 13, Stuttgart 2001, S. 197–200.
 • Heiko Steuer , Ulrich Zimmermann: Alter Bergbau in Deutschland . (= Archäologie in Deutschland. Sonderheft). Konrad Theiss, Stuttgart 1993, ISBN 3-8062-1066-7 .

Weblinks

Commons : Blei – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Blei – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Praktikum Anorganische Chemie/ Blei – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3 .
 2. Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Blei) entnommen.
 3. CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013 .
 4. a b c d e Eintrag zu lead in Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J. und NIST ASD Team (2019): NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.7.1) . Hrsg.: NIST , Gaithersburg, MD. doi : 10.18434/T4W30F ( https://physics.nist.gov/asd ). Abgerufen am 13. Juni 2020.
 5. a b c d e Eintrag zu lead bei WebElements, https://www.webelements.com , abgerufen am 13. Juni 2020.
 6. NN Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9 , S. 482.
 7. David R. Lide (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics . 90. Auflage. (Internet-Version: 2010), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, Properties of the Elements and Inorganic Compounds, S. 4-142 – 4-147. Die Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
 8. a b Yiming Zhang, Julian RG Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data . 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086 .
 9. a b CA Sutherland, EF Milner, RC Kerby, H. Teindl, A. Melin, HM Bolt: Lead. In: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2006, doi : 10.1002/14356007.a15_193.pub2
 10. a b c d Eintrag zu Blei, Pulver in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA , abgerufen am 30. April 2017. (JavaScript erforderlich)
 11. Eintrag zu Lead im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. August 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern .
 12. Eintrag in der SVHC-Liste der Europäischen Chemikalienagentur , abgerufen am 21. April 2020.
 13. Gmelin-Institut für anorganische Chemie und Grenzg: Blei Teil A 1: Geschichtliches . Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-11844-3 , S.   6 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 14. Betina Faist : Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus (= Alter Orient und Altes Testament. Band 265). Ugarit Verlag, Münster 2001, S. 45.
 15. a b Hans Schwerteck: Blei. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 707–709, hier Sp. 707.
 16. Peter Kritzinger : Ein neues Zeugnis eines alten Bekannten: Bleisiegel, Bleihandel und Bleiproduktion im freien Germanien. In: Marburger Beiträge zur Antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte . Band 35, 2017, S. 87–107, hier S. 102 (insbesondere Anm. 55) ( online ).
 17. a b c Hans Schwerteck: Blei. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 2, Metzler, Stuttgart 1997, ISBN 3-476-01472-X , Sp. 707–709, hier Sp. 708.
 18. Dietwulf Baatz : Schleudergeschosse aus Blei. Eine waffentechnische Untersuchung. In: Saalburg-Jahrbuch. Band 45, 1990, S. 59–67.
 19. Vitruv, De architectura 8,6,10–11 (Text: lat. dt. ).
 20. BENZINBLEIGESETZ: BENZINBLEIGESETZ , abgerufen am 24. März 2018
 21. Bill Bryson: Eine kurze Geschichte von fast allem . Goldmann Verlag, 2011, ISBN 978-3-641-07924-6 , S.   219 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 22. Wolfgang Piersig: Blei – Metall der Antike, der Gegenwart, Mit Zukunft, ein Werkstoff Für Technik, Kultur, Kunst . GRIN Verlag, 2011, ISBN 978-3-656-07290-4 , S.   8 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 23. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: BAuA – Dokumentationen – Dokumentation des Stakeholder-Workshops „Sanierung von Holzfenstern mit bleihaltigen Anstrichen“ am 16. Februar 2009 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin , abgerufen am 24. März 2018
 24. Technische Universität Dresden Fakultät Umweltwissenschaften: Untersuchungen zur Verbreitung bleifreier Jagdmunition – Eine diffusionstheoretische Betrachtung zur Akzeptanz einer potenziellen Umweltinnovation , Dissertation von Jan Engel
 25. Drucksache 700/17 (Beschluss) 15.12.17 zur Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften , Entschließung B 4.
 26. a b Niedersächsisches Landesgesundheitsamt : Fragen und Antworten zu Blei im Trinkwasser , abgerufen am 21. Januar 2020
 27. Art. 67 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 i. V. m. mit Anhang XVII Nr. 30 zu dieser sogenannten REACH-Verordnung und mit Anhang VI Teil 3 zur Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (die sogenannte CLP-Verordnung ). Das Verbot erfolgte durch Aufnahme von Blei als Pulver (Partikelgröße unter 1 mm, Index-Nr. 082-13-00-1) oder massiv (Index-Nr. 082-14-00-7) in die Liste der fortpflanzungsgefährdenden Stoffe (hier der Kategorie 1A) gemäß Tabelle 3 zum zuvor genannten Anhang zur CLP-Verordnung und gemäß Anlage 5 zum zuvor genannten Anhang zur REACH-Verordnung durch die Verordnung (EU) 2017/1510 der Kommission vom 30. August 2017 mit Wirkung ab 1. März 2018. Ein Verstoß gegen dieses Verbot des Inverkehrbringens z. B. durch Verkauf von solchem Blei an „privat“ zum Bleigießen u. ä. ist daher in Deutschland nach § 5 Nr. 20 Chemikalien-Sanktionsverordnung i. V. m. § 27 Chemikaliengesetz eine Straftat (Stand Juli 2019).
 28. Hans Breuer: Allgemeine und anorganische Chemie. (= dtv-Atlas Chemie. Band 1). 9. Auflage. dtv, München 2000, ISBN 3-423-03217-0 , S. 151.
 29. a b Fundortliste für gediegen Blei beim Mineralienatlas und bei Mindat
 30. a b Lead . In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America . 2001 ( handbookofmineralogy.org [PDF; 57   kB ; abgerufen am 12. Januar 2018]).
 31. Webmineral – Mineral Species sorted by the element Pb (Lead) (englisch).
 32. Fraunhofer-Institut: Trends der Angebots- und Nachfragesituation bei mineralischen Rohstoffen. ( Memento vom 10. März 2013 im Internet Archive ) (PDF, 350 S.; 2,1 MB).
 33. a b Friedrich Klockmann : Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie . Hrsg.: Paul Ramdohr , Hugo Strunz . 16. Auflage. Enke, Stuttgart 1978, ISBN 3-432-82986-8 , S.   396 (Erstausgabe: 1891).
 34. Richard V. Gaines, H. Catherine W. Skinner, Eugene E. Foord, Brian Mason , Abraham Rosenzweig: Dana's New Mineralogy . 8. Auflage. John Wiley & Sons, New York (ua) 1997, ISBN 0-471-19310-0 , S.   5 .
 35. IMA/CNMNC List of Mineral Names; July 2019 (PDF 1,67 MB; Blei (Lead) siehe S. 106)
 36. IMA/CNMNC List of Mineral Names; 2009 (PDF 1,8 MB, Blei (Lead) siehe S. 161).
 37. Webmineral – Minerals Arranged by the New Dana Classification. 01.01.01 Gold group
 38. Bildbeispiele von plattigem und dendritischem Blei bei mindat.org
 39. Bildbeispiel einer mikroskopischen Aufnahme von oktaedrischen Bleikristallen bei mindat.org
 40. United States Geological Survey.
 41. Statistik: Weltweiter Bleiverbrauch bis 2016 | Statistik , abgerufen am 24. März 2018
 42. Statistik: • Weltweite Bleiproduktion bis 2016 | Statistik , abgerufen am 24. März 2018
 43. QSL bei berzelius.de ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive )
 44. a b Michael Binnewies: Allgemeine und anorganische Chemie. Spektrum, Heidelberg 2004, ISBN 3-8274-0208-5 .
 45. Ralph WG Wyckoff: Crystal Structures . 2. Auflage. Band   1 . John Wiley & Sons, New York, London, Sydney 1963, S.   3 (im Anhang ).
 46. Hugo Strunz , Ernest H. Nickel : Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System . 9. Auflage. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X , S.   35 .
 47. Datenblatt Blei (PDF) bei Merck , abgerufen am 23. Februar 2010.
 48. a b c AF Holleman , E. Wiberg , N. Wiberg : Lehrbuch der Anorganischen Chemie . 101. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-012641-9 .
 49. P. de Marcillac, N. Coron, G. Dambier, J. Leblanc, J.-P. Moalic: Experimental detection of α-particles from the radioactive decay of natural bismuth. In: Nature . 422, 2003, S. 876–878; doi:10.1038/nature01541 .
 50. G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot, AH Wapstra: The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. In: Nuclear Physics. Band A 729. Amsterdam 2003, S. 3–128. doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . ( PDF ; 1,0 MB).
 51. Neutrino-Jagd, Blei aus antikem Schiff schützt Hightech-Experiment. In: Spiegel Online. 19. März 2010, abgerufen: 19. März 2010.
 52. F. Scheiding: Über die Schutzmaassregeln bei Herstellung des Nitroglycerins. In: Angewandte Chemie . 3, 20, 1890, S. 609–613; doi:10.1002/ange.18900032002 .
 53. RoHS: Neue Ausnahmen von den Stoffverwendungsgeboten: RoHS: Neue Ausnahmen von den Stoffverwendungsgeboten ( Memento vom 24. März 2018 im Internet Archive ), abgerufen am 24. März 2018
 54. Zu viel Blei in Küchenarmaturen. auf: orf.at 19. August 2011, abgerufen am 28. April 2012.
 55. MAK- und BAT-Werte-Liste 2017, Mitteilung 53, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe , Wiley-VCH Verlag, 21. Juli 2017, ISBN 978-3-527-81211-0 , Kapitel III. Krebserzeugende Arbeitsstoffe ( doi : 10.1002/9783527812110.ch3 , freier Volltext) und MAK- und BAT-Werte-Liste 2017 ( doi : 10.1002/9783527812110.oth , freier Volltext).
 56. Katja Bauer: Giftstoffe auf Schießständen von Elitepolizisten? auf: badische-zeitung.de , 4. Juni 2016, (4. Juni 2016)
 57. Sportschützen sollen bleifreie Munition benutzen. In: badische-zeitung.de , Panorama. 9. Juni 2016. (11. Juni 2016)
 58. F. Scheffer, P. Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde. 13. Auflage. Enke Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-432-84772-6 , Kap. XXII 4 d.
 59. Umweltdaten (S. 31). (PDF; 4,1 MB).
 60. Bleischrot und Umwelt, Nabu; Kreisverband Aachen .
 61. Jagd mit Bleimunition, SWR .
 62. Carvalho FM, Neto AM, Peres MF, et al: Intoxicação pelo chumbo: Zinco protoporfirina no sangue de crianças de Santo Amaro da Purificação e de Salvador , J Pediatr (Rio J). 1996;72(5):295‐298. doi:10.2223/jped.629
 63. Umweltdaten (S. 28 und 35). (PDF; 4,1 MB).
 64. Schwermetalle in Lebensmitteln: Schwermetalle in Lebensmitteln , abgerufen am 24. März 2018
 65. Stiftung Warentest warnt vor Blei im Trinkwasser , 19. März 2010, abgerufen am 2. Januar 2013.
 66. Rotguss kontra Messing. ( Memento vom 28. Mai 2013 im Internet Archive ) auf: messing-sanitaer.de , abgerufen am 3. Februar 2014.
 67. Korrosion an metallischen Werkstoffen im Trinkwasser. auf: trinkwasserspezi.de , abgerufen am 3. Februar 2014.
 68. G. Jander, E. Blasius: Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie. 16. Auflage. S. Hirzel-Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-7776-1388-6 , S. 533, 472, 540–541.
 69. N. Maleki, A. Safavi, Z. Ramezani: Determination of lead by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) using a solid medium for generating hydride. In: J Anal At Spectrom . 14, 1999, S. 1227–1230; doi:10.1039/A808429G .
 70. M. Heisterkamp, F. Adams: In situ propylation using sodium tetrapropylborate as a fast and simplified sample preparation for the speciation analysis of organolead compounds using GC-MIP-AES. In: J. Anal. At. Spectrom. 14, 1999, S. 1307–1311; doi:10.1039/A901340G .
 71. M. Zougagh, A. Garcia de Torres, E. Alonso, J. Pavon: Automatic on line preconcentration and determination of lead in water by ICP-AES using a TS-microcolumn. In: Talanta . 62, 2004, S. 503–510; doi:10.1016/j.talanta.2003.08.033 .
 72. Z. Chen, N. Zhang, L. Zhuo, B. Tang: Catalytic kinetic methods for photometric or fluorometric determination of heavy metal ions. In: Microchim Acta . 164, 2009, S. 311–336; doi:10.1007/s00604-008-0048-8 .
 73. A. Townsend, K. Miller, St. McLean, St. Aldous: The determination of copper, zinc, cadmium and lead in urine by high resolution ICP-MS. In: J. Anal. At. Spectrom. 13, 1998, S. 1213–1219; doi:10.1039/A805021J .
 74. R. Lobinski, Z. Marczenko: Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids. Elsevier 1997, ISBN 0-444-82879-6 .
 75. I. Oehme, OS Wolfbeis: Optical Sensors for Determination of Heavy Metal Ions. In: Microchim. Acta . 126, 1997, S. 177–192; doi:10.1007/BF01242319 .
 76. B. Lange, ZJ Vejdelek: Photometrische Analyse. Verlag Chemie, Weinheim 1980.
 77. Y. Bonfil, E. Kirowas-Eisner: Determination of nanomolar concentrations of lead and cadmium by anodic-stripping voltammetry at a silver electrode. In: Anal. Chim. Acta . 457, 2002, S. 285–296; (PDF) ( Memento vom 30. Januar 2012 im Internet Archive )
 78. J. Wang: Stripping Analysis at Bismuth Electrodes: A Review. In: Electroanalysis . 17, 2005, S. 1341–1346; doi:10.1002/elan.200403270 .