Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Det byzantinske imperium

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Det byzantinske imperium , også lige forkortet Byzantium , eller - på grund af dets historiske oprindelse - var det østromerske imperium eller den østlige strøm et imperium i det østlige Middelhav . Det opstod i løbet af sen antikken efter den såkaldte opdeling af imperiet i 395 fra den østlige halvdel af Romerriget . Imperiet regerede fra hovedstaden Konstantinopel - også kendt som "Byzantium" - udvidet under sin største ekspansion i midten af ​​det sjette århundrede fra Italien og Balkanhalvøen til Den Arabiske Halvø og Nordafrika , men var stort set begrænset til Lilleasien og Sydøst Europa fra det syvende århundrede og fremefter. Imperiet sluttede med erobringen af ​​Konstantinopel af osmannerne i 1453.

Det byzantinske imperiums historie var præget af en defensiv kamp på grænserne mod ydre fjender, hvilket lagde en betydelig belastning på imperiets kræfter. Indtil slutperioden, hvor imperiet ikke længere havde tilstrækkelige ressourcer, skiftede ekspansionsfaser (efter territoriale tab i det syvende århundrede, erobringer i det tiende og ellevte århundrede) med tilbagetrækningsfaser. Internt (især op til 800 -tallet) var der gentagne teologiske tvister i forskellig grad samt isolerede borgerkrige, men statsgrundlaget, der var baseret på romerske strukturer, forblev stort set intakt indtil begyndelsen af ​​trettende århundrede. Kulturelt, Byzans efterladt vigtige værker af loven , litteratur og kunst til den moderne tidsalder. Byzantium spillede også en vigtig formidlingsrolle på grund af den stærkere bevarede gamle arv. Med hensyn til kristendommen i Østeuropa , relateret til Balkan og Rusland, var den byzantinske indflydelse også af stor betydning.

Det byzantinske imperiums territoriale ændringer

Definition og historie af begreber

Byzantinisten Georg Ostrogorsky karakteriserede det byzantinske rige som en blanding af romersk stat , græsk kultur og kristen tro . [1] Udtrykket byzantinsk imperium , der stammer fra hovedstaden, er kun almindeligt inden for moderne forskning, men blev ikke brugt af samtidens samtidige, der i stedet for "byzantinere" fortsat henviste til "romere" (gengivet i moderne forskning som " Rhomeans ") eller (i Latinvest ) talte om" grækere ".

I moderne forskning er det byzantinske imperiums historie opdelt i tre faser:

 1. den sene antikke-tidlige byzantinske periode (omkring 300 til midten af ​​det 7. århundrede), hvor imperiet som den østlige halvdel af Romerriget stadig blev formet af det gamle romerske imperium og kontrollerede hele det østlige Middelhav som en intakt stormagt ;
 2. den mellembyzantinske periode (midten af ​​det 7. århundrede til 1204/1261), hvor det nu fuldstændig graeciserede imperium igen blev konsolideret efter store territoriale tab og stadig var en vigtig magtfaktor i Middelhavet;
 3. den sene byzantinske periode (1204/1261 til 1453), hvor imperiet skrumpede til en bystat og ikke længere spillede en politisk rolle i regionen.

Ud over denne traditionelle periodisering er der også overvejelser, der afviger fra den; I nyere forskning er der således en stigende tendens til, at den "byzantinske" historie i snævrere forstand kun begynder med slutningen af ​​det sjette eller syvende århundrede og til at tildele tiden før det til (sen) romersk historie . [2] Selvom denne holdning ikke er ubestridt, [3] var det i praksis hovedsageligt gamle historikere, der beskæftigede sig med østromersk historie før det tidlige 7. århundrede, mens de fleste byzantinister nu koncentrerer sig om den efterfølgende periode.

Byzantinerne - og grækerne til 1800 -tallet - betragtede og kaldte sig selv "romere" (Ῥωμαῖοι Rhomaioi; se. Rhomäer ). Ordet "græker" ( Ἕλληνες Héllēnes / Éllines ) blev næsten udelukkende brugt til de førkristne, hedenske græske kulturer og stater. Det var først i 1400, at nogle uddannede byzantinere som Georgios Gemistos Plethon også kaldte sig selv "hellenere".

Udtrykkene "byzantinsk" og "byzantinsk imperium", der bruges i dag, er af moderne oprindelse. Samtidige talte altid om Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων (Basileia ton Rhōmaíōn, Vasilia ton Romäon " Romernes imperium") eller Ῥωμαικὴ Αὐτοκρατορία (Rhōmaikḗ Autokratoría, Romaikí Aftokratoría "romersk herredømme" Imperium Romanum til græsk). Ifølge deres selvbillede var de ikke efterfølgerne til Romerriget - de var Romerriget. Dette gøres også klart ved, at udtrykkene "Østromersk" og " Vestromersk Rige " er af moderne oprindelse, og ifølge samtidens opfattelse var der kun ét kejserrige under to kejsere, så længe begge dele af imperiet eksisterede.

Formelt var denne påstand berettiget, fordi der ikke havde været nogen pause i øst som i vest, og Byzantium fortsatte med at eksistere i en langt mere problemfri tilstand efter senantikken, som kun gradvist ændrede sig og førte til en græskisering af staten under Herakleios . Men selv før det var den dominerende identitet i det østromerske imperium, græsk og latin, kun det herredømme, der blev brugt i hæren, ved domstolen og i administrationen, ikke i dagligdagen. Gammelgræsk og siden århundredeskiftet mellemgræsk , fonetisk næsten identisk med nutidens græsk, erstattede ikke kun latin som det officielle sprog siden Herakleios, men var også kirkens sprog, litterære sprog (eller kultursprog) og kommercielle sprog sprog .

De østromerske og byzantinske imperier mistede kun deres romerske og sene antikke karakter i løbet af de arabiske erobringer i det syvende århundrede. Under dets eksistens så den sig selv som det umiddelbart og eneste legitime, fortsatte romerske imperium og udledte deraf et krav om suverænitet over alle kristne stater i middelalderen . Selvom denne påstand ikke længere kunne håndhæves senest i det 7. århundrede, blev den konsekvent fastholdt i statsteorien .

Politisk historie

Senantikken: Det Østromerske Rige

Leder af en nutidig kolossal statue af Konstantin I ( Capitoline Museums , Rom)

Rødderne til det byzantinske rige ligger i romersk sen antik (284–641). Det byzantinske rige var ikke en reetablering, det er snarere den østlige halvdel af Romerriget , der eksisterede indtil 1453, som endelig blev delt i 395, dvs. den direkte fortsættelse af Romerriget . Det relaterede spørgsmål om, hvornår den byzantinske historie rent faktisk begynder, kan imidlertid ikke besvares entydigt, da forskellige forskningstilgange er mulige. Især inden for ældre forskning blev kejser Konstantin den Store (306 til 337) ofte betragtet som begyndelsen, mens tendensen i nyere forskning dominerer, først fra det 7. århundrede og fremefter som "byzantinsk" og perioden før det var karakteriseret som klart tilhørende senantikken, selvom dette heller ikke er uomtvisteligt. [4]

I en magtkamp i imperiet, der varede fra 306 til 324, sejrede Konstantin som enehersker (i Vesten siden 312), reformerede hæren og administrationen og konsoliderede imperiet eksternt. Som den første romerske kejser fremmede han aktivt kristendommen (den konstantinske tur ) , hvilket havde en enorm indflydelse; på den anden side skabte han den senere hovedstad i det byzantinske rige. Mellem 325 og 330 lod han den gamle græske polis i Byzantium generøst udvide og omdøbte det til Konstantinopel efter sig selv. Kejsere havde allerede ledt efter boliger, der var tættere på de truede kejserlige grænser og / eller var lettere at forsvare end Rom, der efter kejser Maxentius ' korte regeringstid normalt ikke længere var kejsernes sæde, men kun den ideelle hovedstad. I modsætning til andre kongelige byer modtog Konstantinopel imidlertid sit eget senat, der under Konstantins søn Constantius II formelt var lig med den romerske. I den efterfølgende periode udviklede byen sig mere og mere til det administrative fokus i den østlige del af imperiet. Mod slutningen af ​​det 4. århundrede kom selv navnene Nova Roma og Νέα ῾Ρώμη (Néa Rhṓmē) op - "Det nye Rom". På trods af denne bevidste kontrast til den gamle hovedstad var det gamle Rom fortsat referencepunktet for kejserlig ideologi. Siden kejser Theodosius I's tid var Konstantinopel permanent bolig for de romerske kejsere, der regerede i øst.

Labarum introduceret af Konstantin med Kristus -monogrammet

Efter Konstantins død i 337 var der for det meste flere augustister i imperiet, der var ansvarlige for at herske over visse dele af imperiet. På samme tid blev der imidlertid aldrig stillet spørgsmålstegn ved enheden i Imperium Romanum , det var snarere et spørgsmål om et flere imperium med regional opdeling af opgaver, som det var blevet sædvanligt siden Diocletian . Constantius II (337 til 361), Valens (364 til 378) og Theodosius I (379 til 395) styrede øst. Efter Theodosius 'død, der var den sidste kejser, der rent faktisk styrede hele imperiet i kort tid i 394/395, blev Romerriget igen delt i en østlig og en vestlig halvdel i 395 under sine to sønner Honorius og Arcadius . Sådanne "opdelinger" af imperiet var sket mange gange før, men denne gang viste det sig at være endeligt: ​​Arcadius, der var bosat i Konstantinopel, betragtes derfor af nogle forskere som den første kejser af det østromerske eller tidlige byzantinske rige. Ikke desto mindre fortsatte alle love med at gælde i begge halvdele af imperiet (de blev for det meste vedtaget i begge kejsers navn), og den anden parts konsul blev anerkendt. Omvendt konkurrerede begge kejserlige domstole om prioritet i hele imperiet i løbet af det femte århundrede.

Opdelingen af ​​imperiet i 395

I slutningen af ​​fjerde århundrede, på tidspunktet for begyndelsen af ​​den såkaldte store migration , var den østlige halvdel af imperiet i første omgang målet for germanske krigergrupper som Vesten og Ostrogoterne . I slaget ved Adrianopel led den østromerske hær et stort nederlag mod mytteriske (vestlige) gotere i 378, som derefter blev tildelt i 382 af Theodosius I syd for Donau som formelt fremmed Foederati -land . Fra begyndelsen af ​​det femte århundrede var de eksterne angreb imidlertid i stigende grad rettet mod det militært og økonomisk svagere vestlige imperium , der samtidig sank i endeløse borgerkrige, der langsomt forfaldt. Hvorvidt de germanske krigere spillede en afgørende rolle i Vestroms fald, er meget kontroversiel i nyere forskning. [5] I øst kunne stort set indenrigspolitisk stabilitet imidlertid bevares. Ostrom måtte kun afværge angrebene på det neo-persiske Sassanid-rige , Roms eneste rival af samme rang , med hvem der dog mellem 387 og 502 var næsten konstant fred. I 410 blev byen Rom plyndret af mytteriske visigotiske foederati , som også havde en klar chokvirkning på romerne i øst, mens den østlige halvdel af imperiet bortset fra Balkan , der gentagne gange krydsede krigerforeninger, stort set forblev uberørt og frem for alt intern fred ( pax Augusta ) alt i alt kunne være sand. Ostrom forsøgte hårdt at stabilisere den vestlige halvdel og greb gentagne gange ind med penge og tropper. Den tabende flådeekspedition mod vandalerne 467/468 (se Vandal kampagnen) blev i vid udstrækning udføres af Ostrom. Men i sidste ende havde Østen for travlt med sin egen konsolidering til at standse det vestlige imperiums tilbagegang.

I det senere femte århundrede stod det østlige imperium også over for alvorlige problemer. Nogle politisk betydningsfulde positioner blev domineret af soldater, ikke sjældent mænd af "barbarisk" oprindelse (især i form af magister militum Aspar ), der blev mere og mere upopulære: der var en fare for, at også i Østeuropa, som det allerede var sket i Vesten var, at kejserne og civiladministrationen permanent ville komme under magtfuld militærs herredømme. Under kejser Leo I (457-474) blev der derfor gjort forsøg på at neutralisere Aspars tilhængere, der hovedsageligt bestod af foederati , ved at spille mod dem især Isaurians , indbyggerne i bjergene i det sydøstlige Lilleasien, det vil sige medlemmer af imperiet . Leo oprettede også en ny kejserlig livvagt, ekskubitorerne , der personligt var loyale over for herskeren; der var også mange isaurere blandt dem. I form af Zeno var en af ​​dem endda i stand til at bestige den kejserlige trone i 474 efter Aspar blev myrdet i 471. På denne måde lykkedes det kejserne gradvist at genvinde kontrollen over militæret mellem 470 og 500. For under kejser Anastasios I kunne isauriernes voksende indflydelse indtil 498 blive skubbet tilbage igen med stor indsats. Nyere forskning er af den opfattelse, at de involverede etnicitet faktisk spillede en underordnet rolle i denne magtkamp: det handlede ikke om en konflikt mellem "barbarer" og "romere", men snarere en kamp mellem den kejserlige domstol og hærens ledelse , hvor kejserne endelig kunne hævde sig. [6] Hæren blev fortsat formet af udenlandske, ofte germanske, lejesoldater; Fra da af var generalernes indflydelse på politik imidlertid begrænset, og kejserne genvandt betydelig handlefrihed.

Omtrent på samme tid sluttede imperiet i vest, der allerede i stigende grad havde mistet magten til det høje militær i slutningen af ​​4. århundrede, så de sidste vestlige kejsere i virkeligheden næppe regerede uafhængigt; Desuden gik de vigtigste vestlige provinser (frem for alt Afrika og Gallien) gradvist tabt for de nye germanske herskere i det 5. århundrede. Den magtesløse sidste vestromerske kejser Romulus Augustulus blev afsat af militærlederen Odoacer i 476 (den sidste kejser anerkendt af Ostrom var Julius Nepos , der blev myrdet i Dalmatien i 480). Odoacer underkastet den østlige kejser. Fra da af var han de iure igen den eneste hersker over hele imperiet, selvom de vestlige regioner faktisk var tabt. De fleste af de imperier, der nu dannedes under ledelse af ikke-romerske regerer på ruinerne af det kollapsede vestlige imperium, anerkendte den (østlige) romerske kejser i lang tid i det mindste som deres nominelle overherre. Ved begyndelsen af ​​det sjette århundrede forstærkede kejser Anastasios I også imperiets økonomiske styrke, hvilket gavner den senere ekspansionspolitik i Østeuropa.

Mosaikbillede fra San Vitale -helligdommen i Ravenna, omkring 545. Skildringen, der tilhører en gruppe sene antikke billeder af kejserne, viser den regerende kejser Justinian med sit følge. [7]

I det sjette århundrede, under kejser Justinian (527-565), erobrede de to østromerske generaler Belisarius og Narses store dele af de vestromerske provinser - Italien , Nordafrika og det sydlige Spanien - og restaurerede dermed Romerriget i kort tid den en mindre skala. Men krigene mod vandalernes og goternes imperier i vest og mod det mægtige Sassanid -imperium under Chosrau I i øst samt et udbrud af pesten, der hærgede hele Middelhavsverdenen fra 541, undergravede betydeligt substansen af imperiet. [8] I regeringen af ​​Justinian, som var den sidste Augustus, der havde latin som modersmål, blev Hagia Sophia bygget, længe den største kirke i kristenheden og den sidste store bygning i oldtiden . På samme måde var der i 534 en omfattende og kraftfuld kodifikation af romersk lov (senere kendt som Corpus iuris civilis ). I den religiøst-politiske sektor kunne kejseren ikke opnå nogen store succeser på trods af store anstrengelser. De igangværende spændinger mellem ortodokse og monofysiske kristne ud over den tomme statskasse, som Justinian efterlod, repræsenterede en tung byrde for hans efterfølgere. (Ostrogorsky) tilhører bestemt stadig den antikke verden. Under hans efterfølgere fortsatte betydningen og spredningen af ​​det latinske sprog i imperiet fortsat at falde, og med eksarkaternes etablering i Kartago og Ravenna vedtog kejser Maurikios for første gang det sene antikke princip om adskillelse af civile og militære kompetencer, omend i rigsområdets kerneområde hang stadig fast i den konventionelle administrationsform.

Restaureringsarbejde af Justinian I (527-565)

Fra anden halvdel af det sjette århundrede bragte tomme kasser og fjender på alle fronter igen imperiet i alvorlige problemer. Under regeringstid for Justinias efterfølger Justin II , der provokerede en krig med Persien i 572, led et nervøst sammenbrud som følge af hans nederlag og blev gal, besatte langobarderne store dele af Italien allerede i 568. I mellemtiden invaderede slaverne Balkan fra omkring 580 og koloniserede det for det meste i slutningen af ​​det syvende århundrede. Med kejser Maurikios 'voldelige død i år 602, som havde været i stand til at indgå en fordelagtig fred med Sassaniderne i 591 og havde taget energiske skridt mod slaverne , eskalerede den militære krise. Maurikios var den første østromerske kejser, der bukkede under for en usurper, og hans dårlige ry efterfølger Phocas lykkedes ikke at stabilisere monarkens stilling. Fra 603 og fremover fik sassaniderne under storkongen Chosrau II midlertidigt kontrol over de fleste af de østlige provinser. I 620 havde de erobret Egypten og Syrien , og dermed de rigeste østromerske provinser, og i 626 stod de endda foran Konstantinopel . Ostrom syntes at være på vej til at uddø, da avarerne og deres slaviske undersåtter også avancerede til kejserligt territorium på Balkan. Disse processer blev begunstiget af en borgerkrig mellem kejser Phocas og hans rival Herakleios . Sidstnævnte kunne sejre i år 610 og efter en hård kamp medførte også vendepunktet i krigen mod perserne: I flere felttog fra 622 og fremover invaderede han persisk territorium og besejrede en Sassanid -hær i slutningen af 627 i slaget ved Nineve . Selvom Sassaniderne ikke var blevet afgørende besejret militært, var Persien nu også truet på andre fronter og ønskede derfor fred i vest. Den upopulære Chosrau II blev styrtet, og hans efterfølger sluttede fred med Ostrom. Persien forlod de erobrede områder og sank hurtigt i kaos på grund af interne magtkampe. Efter denne enorme indsats var styrken i det østromerske imperium imidlertid opbrugt. Senatets aristokrati, som havde været en vigtig bærer af de sene gamle traditioner, var også blevet stærkt svækket under Phocas. [9] Reglen om det meste af Balkan forblev tabt.

Herakleios lod sejren over perserne og kejserets frelse fejres på en overdådig måde og overdrev sandsynligvis hans succes. Men den østromerske triumf var kortvarig. Efter den lange og udmattende krig mod Persien havde imperiet kun lidt at modarbejde arabernes militære ekspansion , drevet af deres nye muslimske tro , som begyndte i 630'erne. Herakleios måtte opleve, hvordan de orientalske provinser, som kun lige var blevet forladt af Sassaniderne, igen gik tabt; for evigt denne gang. I det afgørende slag ved Yarmuk den 20. august 636 blev østromerne underlagt en hær af den anden kalif ʿUmar ibn al-Chattāb , og hele sydøst for imperiet, herunder Syrien, Egypten og Palæstina , var fuldstændig tabt ved 642; ved 698 mistede de Afrika med Kartago . [10]

Den mellembyzantinske æra

Det syvende århundrede: Fra den østlige romer til det byzantinske rige

Den islamiske ekspansion:
 • Spredes blandt Muhammed, 622-632
 • Spredt blandt de fire "rigtigt guidede kaliffer", 632-661
 • Spredt blandt Umayyaden , 661-750
 • De mindre asiatiske spørgsmål udsteder omkring 750

  Efter 636 stod Ostrom på kanten af ​​afgrunden. I modsætning til sin mangeårige rival, Sassanid-imperiet , der gik under i 642/651 trods hård modstand, var det østromerske eller byzantinske imperium i det mindste i stand til med succes at forsvare sig mod en fuldstændig islamisk erobring. De kejserlige tropper , der tidligere havde forsvaret provinserne i Mellemøsten, måtte trække sig tilbage til Lilleasien , som blev hærget af arabiske angreb (raid) . I løbet af det syvende århundrede mistede Byzantium endda midlertidigt sin flådekontrol i det østlige Middelhav som følge af den islamiske ekspansion (nederlag ved Phoinix 655) og var også i stand til at holde Lilleasien med besvær, mens slaver og bulgarere undertrykte imperiet på Balkan og det kejserlige styre her begrænsede et par steder. Omkring 700 var østromerne i det væsentlige reduceret til en rumpestat med Lilleasien, området omkring hovedstaden, nogle områder i Grækenland og Italien. Tabet af Egypten i 642 var det hårdeste slag for Byzantium, da det høje økonomiske output (Egypten var provinsen med de højeste skatteindtægter) og Egyptens korn var afgørende for Konstantinopel. [11]

  Hvad imperiet tabte med hensyn til territorier, fik det imidlertid i intern ensartethed, især da et befolkningstab har været påviseligt siden slutningen af ​​det 6. århundrede. I århundreder havde den gamle civilisation været formet af eksistensen af ​​mange store og små byer - póleis ; den tid sluttede nu. De fleste byer blev forladt eller krympet til størrelsen af ​​befæstede landsbyer kaldet kastra . Den gamle, urbane overklasse gik også under; Under betingelserne for de hårde kampe indtog en ny militærelite, hvis medlemmer ikke længere var interesseret i vedligeholdelse af gamle uddannelsesmæssige varer.

  De tabte sydlige og orientalske provinser var kulturelt meget forskellige fra nord og havde siden det femte århundrede for det meste tilhørt de østortodokse , monofysiske kirker, som havde været i strid med den græsk -ortodokse kirke i de nordlige provinser siden 451. Denne konflikt var måske en af ​​årsagerne til den tidlige accept af de nye muslimske mestre i Syrien og Egypten (hvilket dog igen er meget kontroversielt i nyere forskning). Under alle omstændigheder opnåede den nordlige del af imperiet, der forblev under kejserlig kontrol, større enhed og større kampvillighed. Den pris, der skulle betales for overlevelse, var imidlertid det permanente tab af to tredjedele af imperiet og størstedelen af ​​skatteindtægterne.

  Ved allerede at lave græsk, som var det dominerende sprog i imperiets resterende territorier, det eneste officielle sprog, tog Herakleios et vigtigt skridt på vejen til det byzantinske imperium i middelalderen . Mange forskere ser derfor kun denne kejser, der opgav titlen imperator og fremover officielt kaldte sig Basileus , den sidste (øst) romer og også den første byzantinske kejser. Der er enighed om, at det syvende århundrede som helhed markerer et dybt vendepunkt i imperiets historie. [12] Det eneste omstridte spørgsmål er, om de tre århundreder før det stadig skulle tælles som en del af romersk eller byzantinsk historie; da denne periode nu omtales som senantikken og forstås som en æra af transformation, har spørgsmålet om "begyndelsen" af Byzantium mistet meget af sin relevans. Det er sikkert, at byzantinister såvel som mange gamle historikere beskæftiger sig med østromersk historie op til Herakleios, men ikke med de følgende århundreder, der repræsenterer arbejdsområdet for byzantinske studier .

  Statens og samfundets traditionelle strukturer fra senantikken passede ofte ikke længere til den radikalt ændrede situation. Under alle omstændigheder er det overraskende, at Byzantium overlevede den årtiers lange kamp for overlevelse mod en enorm fjendtlig styrke. En vigtig faktor for dette var - ud over gentagne interne arabiske tvister og de mindre særlige Asiens geografiske særegenheder - det nye system af militære provinser, de såkaldte temaer . [13] Temaerne blev meget sandsynligt skabt efter Herakleios 'regeringstid (forskellig fra den ældre forskning) for at imødegå de stadige angreb og forfald i bylivet uden for hovedstaden. Overordnet set gælder følgende for denne fase: tendenser, der allerede havde eksisteret i lang tid, trådte fuldt ud i kraft efter 636 på mange områder af staten og samfundet. På samme tid sluttede talrige traditioner - den sene antikke fase af det østromerske imperium sluttede, og det byzantinske imperium i middelalderen blev til.

  Perioden fra midten af ​​det syvende til slutningen af ​​det ottende århundrede var stort set præget af tunge defensive kampe, hvor initiativet næsten udelukkende lå hos Byzans fjender. [14] Kejser Konstans II flyttede sin bolig fra 661 til 668 til Syracuse , Sicilien, måske for at sikre flådestyre mod araberne derfra, men hans efterfølgere vendte tilbage mod øst. I 681 måtte kejser Konstantin IV. Pogonatos anerkende det nystiftede bulgarske imperium på Balkan. Omkring 678 blev Konstantinopel først belejret af araberne, der blev frastødt ved hjælp af den såkaldte græske ild , som endda brændte på vandet. I moderne forskning er de senere kilderapporter imidlertid stadig mere i tvivl; Bølgelignende angreb og havblokader er mere sandsynlige, men ikke en regelmæssig belejring af hovedstaden. [15] Imperiet forblev begrænset til Lilleasien i de følgende år, derudover var der områder på Balkan og i Italien og indtil 698 i Nordafrika. [16]

  Det ottende og niende århundrede: defensive kampe og ikonoklaster

  Det byzantinske rige fra det 6. til det 9. århundrede ifølge Droysens historiske håndbog , 1886

  Kaiser Justinian II. , in dessen Regierungszeit Byzanz wenigstens teilweise wieder in die Offensive ging, war der letzte Monarch der herakleischen Dynastie. Im Rahmen einer später oft wiederholten Praxis wurden slawische Siedler vom Balkan nach Kleinasien deportiert und dort angesiedelt. Ziel war eine Stärkung der Grenzverteidigung, es kam in der Folgezeit aber auch immer wieder zu Desertionen ; ebenso wurden teils Bevölkerungsgruppen von Kleinasien auf den Balkan transferiert. Justinian fiel 695 jedoch einer Verschwörung zum Opfer, wurde verstümmelt (ihm wurde die Nase abgeschnitten ) und ins Exil geschickt, wo er eine Prinzessin aus dem Volke der turkischen Chasaren heiratete. Er gelangte schließlich mit bulgarischer Unterstützung wieder an die Macht, bevor er 711 umgebracht wurde.

  Solidus mit dem Bildnis von Leo III. und seinem Sohn Konstantin V.

  Die bedrohlichste Belagerung Konstantinopels durch die Araber fand 717–718 statt; nur dank der Fähigkeiten Kaiser Leos III. , der erfolgreichen Flottenoperationen (wobei die Byzantiner das Griechische Feuer einsetzten) und eines extrem harten Winters, der den Arabern schwer zu schaffen machte, konnte sich die Hauptstadt halten. 740 wurden die Araber bei Akroinon von den Byzantinern entscheidend geschlagen. Wenngleich die Abwehrkämpfe gegen die Araber weitergingen, war die Existenz des byzantinischen Reiches nun nicht mehr ernsthaft von ihnen gefährdet. Auf dem Balkan war Byzanz währenddessen in schwere Kämpfe mit den Slawen verwickelt, die nach dem Zerfall des Awarenreiches in die byzantinischen Gebiete einrückten. [17] Weite Teile des Balkans waren dem byzantinischen Zugriff entzogen, doch gelang es in der Folgezeit, in Griechenland nach und nach von den Slawen Gebiete zurückzugewinnen, die seit dem siebten Jahrhundert in die Sklaviniai eingezogen waren. Die Slawen wurden unterworfen und hellenisiert, zudem siedelte man Menschen aus Kleinasien und dem Kaukasusraum nach Griechenland um. Dafür erwuchs dem Reich an der Donau ein neuer Gegner in Gestalt der Bulgaren, die nun erfolgreich eine eigene Staatsbildung anstrebten.

  Kaiser Leo III. soll 726 den sogenannten Bilderstreit entfacht haben, der über 110 Jahre andauern sollte und mehrmals Bürgerkriege aufflackern ließ. [18] Allerdings sind die Schriften der bilderfeindlichen Autoren nach dem Sieg der Ikonodulen vernichtet worden, sodass die Quellen für diese Zeit fast ausschließlich aus der Perspektive des Siegers geschrieben wurden und dementsprechend problematisch sind. Ausgelöst durch einen Vulkanausbruch in der Ägäis habe demnach Leo 726 die Christus-Ikone über dem Chalketor am Kaiserpalast entfernt. In der neueren Forschung wird dies bisweilen bezweifelt, denn aufgrund der tendenziösen Quellen sei oft unklar, welche Schritte Leo genau unternommen hat; eventuell seien spätere Handlungen in die Zeit Leos projiziert worden. Insofern kann nicht einmal eindeutig geklärt werden, wie scharf ausgeprägt Leos Bilderfeindschaft tatsächlich gewesen ist. [19] Leo und seine direkten Nachfolger sind aber anscheinend keine Anhänger der Ikonenverehrung gewesen. Ihre militärischen Erfolge ermöglichten es diesen Kaisern offenbar, ohne größeren Widerstand Ikonen (die in der Ostkirche allerdings damals noch keine so große Rolle wie heute spielten) durch Kreuzesdarstellungen zu ersetzen, die von allen Byzantinern anerkannt werden konnten. Dass die Abkehr von der Bilderverehrung durch Einflüsse aus dem islamischen Bereich angeregt wurde, wird heute oft sehr skeptisch gesehen. Denn die ikonoklastischen Kaiser waren auch überzeugte Christen, die eben deshalb die Ikonen ablehnten, weil sich ihrer Meinung nach das göttliche Wesen nicht einfangen ließ. Zudem war das Kreuz, das die Ikonen ersetzen sollte, im islamischen Bereich geächtet. Die moderne Forschung geht auch nicht mehr davon aus, dass Leo ein regelrechtes Bilderverbot erließ oder dass es gar zu schweren Unruhen kam, wie die späteren ikonodulen Quellen unterstellen. Offenbar wurde diese erste Phase des Bilderstreits nicht mit der Härte geführt wie die zweite Phase im neunten Jahrhundert. [20]

  Leo führte im Inneren mehrere Reformen durch und war auch militärisch sehr erfolgreich. So ging er in Kleinasien offensiv gegen die Araber vor, wobei sein Sohn Konstantin sich als fähiger Kommandeur erwies. Als Konstantin seinem Vater schließlich 741 als Konstantin V. auf den Thron nachfolgte, schlug er den Aufstand seines Schwagers Artabasdos nieder. Konstantin war ein Gegner der Bilderverehrung und schrieb zu diesem Zweck sogar mehrere theologische Abhandlungen. Durch das Konzil von Hiereia 754 sollte die Bilderverehrung auch formal abgeschafft werden, doch ergriff Konstantin nur wenige konkrete Maßnahmen und verbot sogar explizit Vandalismus kirchlicher Einrichtungen. Obwohl militärisch sehr erfolgreich (sowohl gegen Araber als auch gegen die Bulgaren), wird Konstantin in den erhaltenen byzantinischen Quellen als grausamer Herrscher beschrieben – zu Unrecht und offenbar aufgrund seiner Einstellung gegen die Ikonen. [21] Denn andere Quellen belegen nicht nur seine relative Beliebtheit in der Bevölkerung, sondern auch sein immenses Ansehen im Heer . Innenpolitisch führte Konstantin mehrere Reformen durch und scheint eine eher gemäßigte bilderfeindliche Politik betrieben zu haben. Mehrere politische Gegner, die der Kaiser bestrafen ließ, wurden wohl erst im Nachhinein zu Märtyrern verklärt, die angeblich wegen ihrer bilderfreundlichen Position getötet wurden. Konstantin war also kein gnadenloser Bilderstürmer, wie in der älteren Forschung mit Bezug auf die ikonodulen Berichte angenommen wurde. [22]

  Konstantins religionspolitischem Kurs folgte auch sein Sohn Leo IV. , doch dieser musste sich mehrerer Umsturzversuche erwehren und starb nach nur fünfjähriger Herrschaft 780. Für seinen minderjährigen Sohn Konstantin VI. übernahm dessen Mutter Irene die Regentschaft; bald allerdings zeigte sich, dass diese nicht beabsichtigte, die Macht abzugeben. [23] Konstantin wurde später geblendet und starb an den Folgen. Irene betrieb wieder eine bilderfreundliche Politik. Unter ihrer Herrschaft erlebte der universale Anspruch des byzantinischen Kaisertums mit der Kaiserkrönung Karls des Großen schweren Schaden. 802 wurde Irene, die politisch eher ungeschickt agiert hatte, gestürzt, womit die durch Leo III. begründete Syrische Dynastie (nach dem Herkunftsland Leos III.) endete.

  Außenpolitisch war auf dem Balkan gegen die Bulgaren vorerst wenig auszurichten. 811 wurde sogar ein byzantinisches Heer unter Führung Kaiser Nikephoros' I. durch den Bulgarenkhagan Krum vernichtet, Nikephoros fiel im Kampf. Erst Leo V. konnte sich mit Khan Omurtag vertraglich einigen. Leo V. war es auch, der 815 erneut einen bilderfeindlichen Kurs einschlug und so die zweite Phase des Ikonoklasmus einleitete. Im neunten und vor allem im zehnten Jahrhundert wurden einige bedeutende außenpolitische Erfolge erzielt, auch wenn unter der amorischen Dynastie (ab der Thronbesteigung Michaels II. 820) Byzanz zunächst Gebietsverluste verzeichnete ( Kreta und Sizilien fielen an die Araber). Außerdem musste Michael II. einen Aufstand abwehren, den Thomas der Slawe mit Unterstützung durch das Paulikianertum im Osten des Reiches begonnen hatte und 820 bis vor die Mauern Konstantinopels führte. Unter Michaels Sohn und Nachfolger Theophilos kam es schließlich zu einem letzten Aufflackern des Bilderstreits, welcher aber unter Michael III. (842–867), dem letzten Kaiser der Amorischen Dynastie, 843 endgültig überwunden wurde. Unter Michael III. vollzog sich die Annahme des Christentums durch die Bulgaren – und zwar in dessen östlicher Form, womit die byzantinische Kultur, die nun immer mehr aufblühte, auch zur Leitkultur für das Bulgarische Reich wurde. Der Bilderstreit wurde endgültig beendet, während in Kleinasien die Paulikianer vernichtet wurden und mehrere Siege über die Araber gelangen. Flottenexpeditionen nach Kreta und sogar Ägypten wurden unternommen, blieben aber erfolglos. Byzanz hatte die Phase der reinen Abwehrkämpfe damit überwunden.

  Die makedonische Dynastie

  Das Reich auf seinem Machtzenit in mittelbyzantinischer Zeit beim Tode des Kaisers Basileios II. im Jahr 1025 (einschließlich der „Protektorate“ [24] )

  Michael III. erhob 866 Basileios zum Mitkaiser , doch ließ Basileios Michael im folgenden Jahr ermorden, bestieg selbst den Thron und begründete damit die Makedonische Dynastie . Michaels Andenken wurde stark verunglimpft – zu Unrecht, wie die neuere Forschung betont. Kulturell erlebte Byzanz jedoch wieder eine neue Blüte (sogenannte Makedonische Renaissance ) wie etwa zur Zeit Konstantins VII. , der von Romanos I. Lakapenos zunächst von den Regierungsgeschäften ausgeschlossen worden war. Außenpolitisch gewann das Reich zudem nach und nach an Boden: Unter Nikephoros II. Phokas wurde Kreta zurückerobert; die Grenzsicherung im Osten lag nun weitgehend in den Händen der Akriten . Johannes I. Tzimiskes , der wie Nikephoros II. nur als Regent für die Söhne Romanos' II. regierte, weitete den byzantinischen Einfluss bis nach Syrien und kurzzeitig sogar bis nach Palästina aus, während die Bulgaren niedergehalten wurden. Byzanz schien wieder auf dem Weg zur regionalen Hegemonialmacht zu sein.

  Themeneinteilung um 1025

  Das Reich erreichte unter den makedonischen Kaisern des zehnten und frühen elften Jahrhunderts seinen Machthöhepunkt. Durch die im Jahr 987 vollzogene Heirat der Schwester von Kaiser Basileios II. mit dem Kiewer Großfürsten Wladimir I. breitete sich der orthodoxe Glaube allmählich auf dem Gebiet der heutigen Staaten Ukraine , Weißrussland und Russland aus. Die russische Kirche unterstand dem Patriarchen von Konstantinopel . Basileos II. eroberte in jahrelangen Kämpfen das Erste Bulgarische Reich , was ihm den Beinamen Bulgaroktónos („Bulgarentöter“) einbrachte. Im Jahr 1018 wurde Bulgarien eine byzantinische Provinz, und auch im Osten wurde Basileios expansiv tätig. [25]

  Trotzdem durchlief das Byzantinische Reich bald darauf eine Schwächeperiode, die in hohem Grade durch das Wachstum des Landadels verursacht wurde, der das Themensystem untergrub. Ein Problem dabei war, dass das stehende Heer durch teils unzuverlässige Söldnerverbände ersetzt werden musste (was sich 1071 in der Schlacht bei Manzikert gegen die türkischen Seldschuken bitter rächen sollte). Bloß mit seinen alten Feinden, wie dem Kalifat der Abbasiden konfrontiert, hätte es sich vielleicht erholen können, aber um die gleiche Zeit erschienen neue Eindringlinge: die Normannen , die Süditalien eroberten (Fall von Bari 1071), und die Seldschuken, die hauptsächlich an Ägypten interessiert waren, aber auch Raubzüge nach Kleinasien, dem wichtigsten Rekrutierungsgebiet für die byzantinische Armee, unternahmen. Nach der Niederlage von Kaiser Romanos IV. bei Manzikert gegen Alp Arslan , den seldschukischen Sultan , ging der Großteil Kleinasiens verloren, unter anderem auch, da innere Kämpfe um den Kaiserthron ausbrachen und keine gemeinsame Abwehr gegen die Seldschuken errichtet wurde. Der Verlust Kleinasiens erfolgte jedoch nicht unmittelbar nach der Niederlage; vielmehr begann der Einfall der Seldschuken erst drei Jahre danach, als der neue Kaiser sich nicht an die Abmachungen hielt, die zwischen Romanos IV. und dem Sultan getroffen worden waren, und die Seldschuken so einen Vorwand zur Invasion hatten.

  Die Zeit der Komnenenkaiser

  Kaiser Alexios I. Komnenos (Illustration des 12. Jahrhunderts)

  Das nächste Jahrhundert der byzantinischen Geschichte wurde durch die Dynastie Alexios I. Komnenos , geprägt, der 1081 an die Macht gelangte und anfing, die Armee auf Basis eines Feudalsystems wiederherzustellen. Es gelangen ihm bedeutende Fortschritte gegen die Seldschuken und auf dem Balkan gegen die ebenfalls turkvölkischen Petschenegen . Sein Ruf nach westlicher Hilfe brachte ungewollt den Ersten Kreuzzug hervor, denn statt der Söldner, um die der Kaiser gebeten hatte, kamen selbstständige Ritterheere, die unabhängig von seinen Befehlen agierten. [26] Alexios verlangte zwar, dass jeder der Kreuzfahrerfürsten, der mit seinem Heer durch Byzanz zu ziehen gedachte, ihm den Lehnseid leisten sollte. Doch obwohl diese Unterwerfung von den meisten Kreuzfahrerfürsten akzeptiert und der Lehenseid geleistet wurde, vergaßen sie den Schwur gegenüber Alexios recht bald.

  Weiterhin gestalteten sich die Beziehungen nach dem Ersten Kreuzzug, in dessen Verlauf es bereits zu jenen Spannungen gekommen war, zunehmend feindselig. Für weiteren Konfliktstoff sorgte der Briefwechsel zwischen dem fatimidischen Herrscher Ägyptens und dem byzantinischen Kaiser Alexios. In einem Brief, den Kreuzfahrer zu lesen bekamen, distanzierte sich Kaiser Alexios ausdrücklich von den lateinischen Eroberern des Heiligen Landes . Angesichts der traditionell guten und strategisch wichtigen Beziehungen zwischen den Fatimiden und Byzanz war dies verständlich, aber auch dadurch begründet, dass den Byzantinern das Konzept eines „ Heiligen Krieges “ eher fremd war.

  Das Byzantinische Reich
  Byzantium1081AD.PNG
  um 1081, nach der türkisch-seldschukischen Landnahme Kleinasiens, die der byzantinischen Niederlage bei Manzikert 1071 gefolgt war
  Manuel'sEmpire.png
  am Ende der komnenischen Periode in den Grenzen von 1185

  Ab dem zwölften Jahrhundert wurde paradoxerweise die Republik Venedig – einst bis etwa ins neunte Jahrhundert selbst ein Vorposten byzantinischer Kultur im Westen – zu einer ernsten Bedrohung für die Integrität des Reiches. Die gegen militärische Unterstützung beim Kampf gegen Normannen und Seldschuken verliehenen Handelsvorrechte versuchte Manuel I. durch Verhaftung aller Venezianer zurückzunehmen. Ein ähnliches Vorgehen erfolgte gegen die übrigen italienischen Händler. 1185 wurden zahlreiche Lateiner in einem pogromartigen Massaker umgebracht. Im selben Jahr erhoben sich die Bulgaren nördlich des Balkangebirges unter der Führung der Asseniden und konnten 1186 das Zweite Bulgarische Reich errichten. Dennoch erlebte Byzanz in dieser Zeit auch eine kulturelle Blüte. Unter den Kaisern Johannes II. Komnenos , dem Sohn des Alexios I., und dessen Sohn Manuel I. gelang es, die byzantinische Stellung in Kleinasien und auf dem Balkan zu festigen. [27] Manuel I. hatte sich nicht nur mit den Angriffen desnormannischen Königreiches in Süditalien und dem Zweiten Kreuzzug (1147–1149) auseinanderzusetzen, er betrieb auch eine ehrgeizige Westpolitik, die auf territoriale Gewinne in Italien und Ungarn abzielte; dabei geriet er in Konflikt mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa . Im Osten konnte er gegen die Seldschuken Erfolge erzielen. Sein Versuch, ihr Reich völlig zu unterwerfen, endete allerdings in der Niederlage bei Myriokephalon 1176.

  In der Folge konnten die Seldschuken ihre Macht auf die benachbarten muslimischen Reiche (unter anderem das Reich der ebenfalls türkischen Danischmenden ) in Kleinasien und auch gegen Byzanz zur Mittelmeerküste hin ausdehnen. Andronikos I. , der letzte Komnenenkaiser , errichtete eine kurze, aber brutale Schreckensherrschaft (1183–1185), in deren Folge das von Alexios I. begründete Regierungssystem, das vor allem auf der Einbindung der Militäraristokratie beruhte, zusammenbrach. Damit verkamen auch die schlagkräftigen und straff organisierten Streitkräfte, mit denen das Reich unter Alexios, Johannes und Manuel ein letztes Mal erfolgreich in die Offensive gegangen war.

  Das Reich wurde unter den nachfolgenden Kaisern aus dem Hause der Angeloi von schweren inneren Krisen erschüttert, die schließlich dazu führten, dass sich Alexios IV. an die Kreuzfahrer wandte und sie dazu bewog, für ihn und seinen Vater um den Thron zu kämpfen. Als die erhoffte Bezahlung ausblieb, kam es zur Katastrophe: Unter dem Einfluss Venedigs eroberten und plünderten die Ritter des Vierten Kreuzzugs 1204 Konstantinopel und gründeten das kurzlebige Lateinische Kaiserreich . Dies bewirkte eine dauerhafte Schwächung der byzantinischen Macht und sorgte dafür, dass sich die Kluft zwischen den orthodoxen Griechen und den katholischen Lateinern weiter vertiefte.

  Die spätbyzantinische Zeit

  Das Wappen der Palaiologen , Miniatur des 15. Jahrhunderts

  Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Teilnehmer des Vierten Kreuzzugs 1204 entstanden drei byzantinische Nachfolgestaaten : das Kaiserreich Nikaia , wo Kaiser Theodor I. Laskaris im Exil die byzantinische Tradition aufrechterhielt, das Despotat Epirus und das Kaiserreich Trapezunt , das sich unter den Nachkommen der Komnenen bereits vor der Eroberung Konstantinopels abgespalten hatte. Theodoros I. Laskaris und seinem Nachfolger Johannes III. Dukas Batatzes gelang es, in Westkleinasien ein wirtschaftlich blühendes Staatswesen aufzubauen und die Grenze zu den Seldschuken, die sich seit ihrer Niederlage gegen die Mongolen 1243 im Niedergang befanden, zu stabilisieren. Gestützt auf diese Machtbasis konnten die Laskariden erfolgreich auch in Europa expandieren, Thrakien und Makedonien erobern und die Konkurrenten um die Rückgewinnung Konstantinopels (das Reich von Epiros, das nach einer Niederlage gegen die Bulgaren 1230 stark geschwächt war, und das Bulgarenreich, das auch durch einen Mongoleneinfall 1241 stark beeinträchtigt wurde) aus dem Feld schlagen.

  Nach der kurzen Regierung des hochgebildeten Theodoros II. Laskaris übernahm der erfolgreiche Feldherr Michael VIII. Palaiologos die Regentschaft für den minderjährigen Johannes IV. Laskaris , den er schließlich blenden und in ein Kloster schicken ließ, und begründete so die neue Dynastie der Palaiologen , die das Reich bis zu seinem Untergang regieren sollte.

  Die Reichsgrenze von 1270 (einschließlich der ab 1259 abhängigen Despotate Epirus und Thessalien) stellte die größte territoriale Ausdehnung des Byzantinischen Reiches nach dessen Restauration 1261 unter den Palaiologen dar.
  Beträchtliche sozial-ökonomische Verwerfungen hatte der Ausbruch der „Großen Pestpandemie“ 1346–1353 zur Folge.

  Michael konnte eine Allianz seiner Gegner (Despotat Epiros, Fürstentum Achaia , Königreich Sizilien , Serbien und Bulgarien ) in der Schlacht bei Pelagonia in Makedonien 1259 besiegen und durch einen glücklichen Zufall Konstantinopel 1261 zurückerobern . Das Reich war somit wiederhergestellt, aber große Teile seines ehemaligen Gebietes unterstanden nicht mehr seiner Kontrolle, denn die Herrscher, die sich nach dem Zusammenbruch im Jahr 1204 in diesen Teilgebieten etabliert hatten, waren nicht geneigt, sich Konstantinopel unterzuordnen. Auch Konstantinopel war nicht mehr die glanzvolle Metropole von einst: Die Einwohnerzahl war erheblich geschrumpft, ganze Stadtviertel verfallen, und beim Einzug des Kaisers waren zwar noch reichlich die Spuren der Eroberung von 1204 zu sehen, aber nirgendwo sah man Zeichen des Wiederaufbaus. Byzanz war nicht mehr die potente Großmacht, sondern nur noch ein Staat von höchstens regionaler Bedeutung. [28] Michaels Hauptsorge galt aber nun der Sicherung des europäischen Besitzstandes und vor allem der Hauptstadt gegen erneute Kreuzzugsversuche aus dem Westen (vor allem durch Karl I. von Anjou , der die Staufer in Unteritalien ablöste); deshalb ging er 1274 auch die innenpolitisch höchst umstrittene Union von Lyon mit der Westkirche ein, um den Papst von der Unterstützung von Kreuzzügen abzuhalten. Als Karl I. von Anjou dennoch einen Angriff vorbereitete, setzte die byzantinische Diplomatie 1282 erfolgreich einen Aufstand in Sizilien in Gang, die Sizilianische Vesper . Daneben aber vernachlässigten die Palaiologen die Grenzverteidigung im Osten, was den verschiedenen türkischen Fürstentümern die Expansion in das byzantinische Kleinasien ermöglichte, das dem Reich in den 1330er Jahren sukzessive verloren ging.

  Das Byzantinische Reich zwischen dem Serbischen Reich im Westen und dem Osmanischen Reich im Osten. Die Karte der politischen Lage des Balkans um 1355 verdeutlicht den für Byzanz katastrophalen Zusammenbruch seiner territorialen Basis.

  Während sich in Kleinasien auf dem ehemaligen byzantinischen Reichsgebiet verschiedene souveräne türkische Fürstentümer ( Mentesche , Aydin , Germiyan , Saruchan , Karesi , Teke , Candar , Karaman , Hamid , Eretna und die Osmanen in Bithynien ) im Zuge der Auflösung des Sultanats der Rum-Seldschuken etablierten, stießen die Palaiologen in einer letzten, kraftvollen Offensive gegen die lateinische Herrschaft in Griechenland und annektierten bis 1336 ganz Thessalien und 1337 das durch die Familie Orsini dominierte Despotat Epirus direkt ins Byzantinische Reich. Unterdessen sah sich Kaiser Johannes V. Palaiologos mit den dramatischen Folgen der Großen Pestpandemie, auch „Schwarzer Tod“ genannt , in den Jahren 1346 bis 1353 konfrontiert, die das Fundament des Staates erschütterten. Darüber hinaus leistete sich Byzanz, obwohl an seinen Reichsgrenzen arg durch fremde Mächte bedrängt, mehrere Bürgerkriege , die längsten ( 1321–1328 ) zwischen Andronikos II. Palaiologos und seinem Enkel Andronikos III. Palaiologos . Diesem „Vorbild“ folgend, trugen ebenso Johannes V. Palaiologos und Johannes VI. Kantakuzenos mehrere Machtkämpfe ( 1341–1347 und 1352–1354 ) gegeneinander aus; dabei suchten beide Parteien die Hilfe der Nachbarn (Serben, Bulgaren, aber auch Aydın und Osmanen). Dies ermöglichte dem Serbenreich unter Stefan IV. Dušan den Aufstieg zur beherrschenden Macht des Balkans in den Jahren 1331–1355. So gerieten die Bulgaren nach der Schlacht bei Küstendil 1330 in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Serbien, außerdem errang Stefan bis 1348 die Hegemonie über weite Teile Makedoniens, Albaniens , Despotat Epirus und Thessaliens, die zuvor unter der Herrschaft des byzantinischen Kaisers gestanden hatten. Mit seiner Krönung zum Zaren der Serben und Selbstherrscher der Rhomäer beanspruchte dieser auch den byzantinischen Kaiserthron und die Herrschaft über Konstantinopel. Es gelang ihm aber nicht einmal, die zweite byzantinische Hauptstadt Thessaloniki zu erobern, und sein Großserbisches Reich zerfiel bereits nach seinem Tod 1355 in ein Konglomerat mehr oder weniger unabhängiger serbischer Fürstentümer ( Despotate ).

  Während also die christliche Staatenwelt des Balkans zerstritten war und sich gegenseitig befehdete, setzten sich seit 1354 die Osmanen in Europa fest und expandierten in das byzantinische Thrakien, das sie in den 1360er Jahren großteils eroberten. Ein präventiver Schlag des südserbischen Königs Vukašin Mrnjavčević im Bündnis mit dem bulgarischen Zaren Iwan Schischman von Weliko Tarnowo gegen das Zentrum der osmanischen Herrschaft in Europa, Adrianopel , endete, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit, in der Niederlage an der Mariza 1371. Durch den Sieg über die beiden slawischen Regionalmächte gewann der osmanische Sultan einen Teil Bulgariens und das serbische Makedonien, damit die Herrschaft über den südlichen Balkan. Schließlich zwang er 1373 den bulgarischen Herrscher, das Supremat der Osmanen anzuerkennen. Diesem Beispiel folgten das zu einem Kleinstaat gewordene Byzanz (Konstantinopel samt Umland, Thessaloniki mit Umland, Thessalien, einige Ägäisinseln, Despotat Morea ) und das Nordserbische Reich des Fürsten Lazar Hrebeljanović , der ebenfalls ein Vasall der Osmanen wurde. Mehrmals ersuchte Byzanz den Westen um Hilfe und bot dafür sogar die Kirchenunion an, so 1439 auf dem Konzil von Ferrara und Florenz , was jedoch am Widerstand der byzantinischen Bevölkerung scheiterte („Lieber den Sultansturban als den Kardinalshut“).

  Nach der Schlacht auf dem Amselfeld 1389 und der Niederlage der westlichen Kreuzfahrer bei Nikopolis 1396 schien die Lage des Reiches aussichtslos. Erst die vernichtende Niederlage der Osmanen gegen Timur bei Angora 1402, der den Byzantinern wohlgesinnt war (bei dem Versuch Konstantinopel 1402 zu belagern, erschienen Timurs Unterhändler in Sultans Bayezid I. Lager und forderten ihn auf, dem christlichen Kaiser seine Gebiete zurückzugeben, die er ihm „gestohlen“ habe) und das als Resultat der Schlacht entstandene Chaos im Osmanenreich , gewährten den Griechen eine letzte Atempause. Doch die Möglichkeit, den Todesstoß durch die Osmanen abzuwenden, hatte das Reich durch den Entzug der dafür notwendigen territorialen Basis und Ressourcen nicht mehr, so dass einzig der Weg der Diplomatie übrig blieb. Die Gebietsverluste gingen dennoch weiter, da sich die europäischen Mächte auf kein Hilfskonzept für das bedrohte Byzanz einigen konnten. Besonders nach 1402 sahen sie dafür keine Notwendigkeit, befand sich doch das einst potente Türkenreich scheinbar im Zustand der inneren Auflösung – durch diesen fatalen Irrtum wurde die einmalige Chance vergeben, die Gefahr, die von der beträchtlich geschwächten Osman-Dynastie ausging, für alle Zeit auszuschalten.

  Sultan Murad II. , unter dem die Konsolidierungsphase des osmanischen Interregnums ihr Ende fand, nahm die Expansionspolitik seiner Vorfahren erneut auf. Nachdem er 1422 erfolglos Konstantinopel belagert hatte, schickte er einen Plünderungszug gegen das Despotat von Morea, die kaiserliche Sekundogenitur in Südgriechenland. 1430 annektierte er Teile des „fränkisch“ dominierten Epirus durch die Einnahme von Janina , während sich Fürst Carlo II. Tocco , als dessen Lehnsnehmer, in Arta mit dem „Rest“ abzufinden hatte (die Dynastie der Tocco wurde durch die Osmanen bis 1480 ganz aus dem heutigen Griechenland – Epirus, Ionische Inseln – verdrängt, wodurch die Herrschaft der „Franken“ über Zentralgriechenland, die seit 1204 bestanden hatte, bis auf wenige venezianische Festungen, endgültig ein Ende fand). Noch im gleichen Jahr besetzte er das seit 1423 venezianisch dominierte Thessaloníki, welches die Handelsrepublik Venedig vonAndronikos Palaiologos , einem Sohn Kaiser Manuels erworben hatte, da jener im Glauben war, die Stadt alleine gegen die Türken nicht behaupten zu können. Alsbald zog er gegen das Königreich Serbien des Fürsten Georg Branković , der formell ein Vasall der Hohen Pforte war, da sich dieser weigerte, seine Tochter Mara dem Sultan zur Frau zu geben.

  Die Belagerung Konstantinopels durch den türkischen Sultan Mehmed II. im Jahr 1453 nach einer Illustration aus Bertrandon de la Broquières Le Voyage d'Outre-Mer (Lille 1455)

  Bei einer osmanischen Strafexpedition Richtung Donau wurde 1439 die serbische Festung Smederevo zerstört und 1440 Belgrad erfolglos belagert. Der osmanische Rückschlag bei Belgrad rief seine christlichen Gegner auf den Plan. Unter der Führung Papst Eugens IV. , der sich mit der Kirchenunion von Florenz von 1439 am Ziel sah, wurde erneut für einen Kreuzzug gegen die „Ungläubigen“ geplant. Ungarn, Polen, Serbien, Albanien, sogar das türkische Emirat Karaman in Anatolien, gingen eine anti-osmanische Allianz ein, doch durch den Ausgang der Schlacht bei Warna 1444 unter Władysław , König von Polen, Ungarn und Kroatien, und der zweiten Schlacht auf dem Amselfeld 1448 unter dem ungarischen Reichsverweser Johann Hunyadi , zerschlugen sich endgültig alle Hoffnungen der Christen, das Byzantinische Reich vor einer osmanischen Annexion zu bewahren. Am 29. Mai 1453, nach knapp zweimonatiger Belagerung , fiel die Reichshauptstadt an Mehmed II. Der letzte byzantinische Kaiser Konstantin XI. starb während der Kämpfe um die Stadt.

  Der 29. Mai gilt auch heute noch bei den Griechen als Unglückstag, denn es begann die lange türkische Fremdherrschaft , während der nach teilweiser Sprachübernahme nur die Religion als bindende Kraft erhalten blieb. Die Anfangs- und Enddaten der Unabhängigkeit der Hauptstadt, 395 und 1453, galten lange auch als zeitliche Grenzen des Mittelalters. In der Folge wurden auch die verbliebenen Staaten byzantinischen Ursprungs erobert: das Despotat Morea 1460, das Kaiserreich Trapezunt 1461 und das Fürstentum Theodoro 1475. Lediglich Monemvasia unterstellte sich 1464 dem Protektorat von Venedig , das die Stadt bis 1540 gegen die Türken zu halten vermochte. Die Stadt stellte staatsrechtlich das dar, was vom „Römischen Reich“ im Lauf der Jahrhunderte übrig blieb.

  Der Fall von Byzanz war einer der Wendepunkte von weltgeschichtlicher Bedeutung . Das Byzantinische Reich, das sich als eines der langlebigsten der Weltgeschichte erwiesen hatte, war damit politisch untergegangen ( kulturell wirkt es bis in die heutige Zeit fort); mit ihm ging eine über zweitausendjährige Ära zu Ende. Aufgrund der Eroberung des Byzantinischen Reiches und Blockade des Bosporus sowie des Landwegs nach Asien durch die osmanischen Türken begann allerdings eine neue Ära, die das Zeitalter der europäischen Entdeckungen und der Renaissance (begünstigt durch byzantinische Gelehrte, die nach dem Fall von Konstantinopel nach Westeuropa flohen ) einleitete.

  Verfassungs-, Wirtschafts- und kulturgeschichtliche Skizzierung

  40 Nummi und fünf Nummi des Kaiser Anastasios I.

  Das Byzantinische Reich besaß – im Gegensatz zu anderen Reichen des Mittelalters – auch nach dem Einfall der Araber eine recht straff organisierte und effiziente Bürokratie , deren Zentrum Konstantinopel war. Daher konnte Ostrogorsky von einem Staat im modernen Sinne sprechen. Das Reich verfügte neben einem effizienten Verwaltungsapparat (siehe auch Ämter und Titel im Byzantinischen Reich ) auch über ein organisiertes Finanzwesen sowie über eine stehende Armee . Kein Reich westlich des Kaiserreichs China konnte etwa über so große Beträge verfügen wie Byzanz. Zahlreiche Handelsrouten verliefen durch byzantinisches Gebiet und Konstantinopel selbst fungierte als ein wichtiger Warenumschlagsplatz, wovon Byzanz erheblich profitierte, etwa durch den Ein- und Ausfuhrzoll (kommerkion). Die wirtschaftliche Kraft und Ausstrahlung von Byzanz war so groß, dass der goldene Solidus zwischen dem vierten und elften Jahrhundert die Leitwährung im Mittelmeerraum war. [29] Der Kaiser wiederum herrschte de facto fast uneingeschränkt über Reich (das sich immer noch dem Gedanken der Universalmacht verpflichtet fühlte) und Kirche, und dennoch war in keinem anderen Staat eine so große Aufstiegsmöglichkeit in die Aristokratie gegeben wie in Byzanz.

  Buchillustration aus dem Pariser Psalter , Hauptwerk der Makedonischen Renaissance

  Nur Byzanz, so die zeitgenössische Vorstellung, war die Wiege des „wahren Glaubens“ und der Zivilisation. In der Tat war das kulturelle Niveau in Byzanz zumindest bis ins Hochmittelalter hinein höher als in allen anderen Reichen des Mittelalters. Dabei spielte auch der Umstand eine Rolle, dass in Byzanz wesentlich mehr vom antiken Erbe bewahrt wurde als in Westeuropa; ebenso war der Bildungsstandard lange Zeit höher als im Westen.

  In weiten Teilen ist nur wenig über das „Neue Rom“ bekannt. Relativ wenige Aktenstücke sind überliefert, und in Teilen schweigt auch die byzantinische Geschichtsschreibung , die in der Spätantike mit Prokopios von Caesarea einsetzte und im Mittelalter mit Michael Psellos , Johannes Skylitzes , Anna Komnena und Niketas Choniates über einige bedeutende Vertreter verfügte (siehe dazu Quellenüberblick ). Wenngleich für einige Zeiträume nur „kirchliche“ Quellen zur Verfügung stehen, darf dies nicht zu der Annahme verleiten, Byzanz sei ein theokratischer Staat gewesen. Die Religion war wohl oft bestimmend, aber die Quellenlage ist in Teilen und besonders für die Periode vom siebten bis neunten Jahrhundert zu dürftig, um ein klares Bild zu erhalten. Umgekehrt hat sich die Forschung auch von der Vorstellung eines byzantinischen Cäsaropapismus , in dem der Kaiser fast absolut über die Kirche geherrscht habe, verabschiedet.

  Militär

  Byzanz verfügte während seiner gesamten Geschichte über ein stehendes Heer, ganz im Gegensatz zu den mittelalterlichen Reichen in Europa. [30] Das römische Heerwesen der Spätantike wurde in der mittelbyzantinischen Zeit vollkommen neu organisiert. In der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts entstanden feste Militärdistrikte ( Themen ), die lange Zeit die Eckpfeiler der byzantinischen Verteidigung gegen äußere Feinde darstellten. Heer und Flotte zerfielen in je eine Zentraleinheit in der Hauptstadt und die in den Provinzen stationierten örtlichen Truppen, wobei die vier großen Themenarmeen des siebten und achten Jahrhunderts wohl je ca. 10.000 Mann umfasst haben dürften. Insgesamt erwies sich die byzantinische Armee als eine recht effektive Streitmacht (freilich abhängig von den jeweiligen Befehlshabern und Logistik), deren Gesamtstärke aber nur ungefähr schätzbar ist. Im siebten Jahrhundert dürfte sie bei rund 100.000 Mann gelegen haben, im achten Jahrhundert bei ca. 80.000 Mann und um 1000 bei ca. 250.000 Mann. [31] Allerdings verlor die byzantinische Armee im Laufe der Zeit an Schlagkraft, vor allem ab dem 13. Jahrhundert erwiesen sich die Truppen nicht mehr in der Lage, der äußeren Bedrohung effektiv standzuhalten. Byzanz hatte zu dieser Zeit keine ausreichenden finanziellen Mittel mehr und musste sich zudem stark auf Söldner stützen, was die Lage noch einmal verschlimmerte. Mit dem Verlust zentraler Gebiete (vor allem in Kleinasien an die Türken) schrumpfte auch die byzantinische Armee immer mehr zusammen und wurde zu einer marginalen Größe. Die byzantinische Marine, die in mittelbyzantinischer Zeit noch eine wichtige Rolle gespielt hatte, existierte in spätbyzantinischer Zeit kaum noch.

  Als Staatswappen des Byzantinischen Reiches unter den Palaiologen symbolisierte der Doppeladler den Herrschaftsanspruch des christlich-römischen Kaisers über beide Reichshälften.

  Kulturelles Fortwirken

  Mosaik aus der Hagia Sophia :
  Die Muttergottes mit Johannes II. Komnenos und Kaiserin Irene (um 1118)

  Nach dem Fall Konstantinopels 1453 brachten Flüchtlinge aus Byzanz, darunter zahlreiche Gelehrte, ihr naturwissenschaftlich-technisches Wissen und die alten Schriften der griechischen Denker in die westeuropäischen Städte und trugen dort maßgeblich zur Entfaltung der Renaissance bei. Am längsten bestand die byzantinische Kultur auf dem damals venezianischen Kreta fort, die als sogenannte „Byzantinische Renaissance“ in die Geschichte einging. Diese Reste autonomer hellenistisch-byzantinischer Kultur wurden mit der Eroberung der Insel durch die Osmanen 1669 beendet.

  Bis heute wirkt die byzantinische Kultur vor allem im Ritus der östlich-orthodoxen Kirchen fort. Durch byzantinische Missionsarbeit verbreitete sich das orthodoxe Christentum bei vielen slawischen Völkern und ist bis in die Gegenwart die vorherrschende Konfession in Osteuropa und Griechenland, in Teilen von Südosteuropa und Kaukasien sowie bei den meisten arabischen Christen. Die byzantinische Kultur und Denkweise hat alle orthodoxen Völker tief geprägt.

  Christus Pantokrator im Deësis -Mosaik der Hagia Sophia (13. Jahrhundert)

  Die slawischen Reiche auf dem Balkan und am Schwarzen Meer übernahmen neben der orthodoxen Kirche auch profane byzantinische Bräuche. Vor allem Russland , Serbien , die Ukraine und Weißrussland , aber auch in etwas kleinerem Maße Bulgarien sollten das Erbe des Byzantinischen Reiches fortführen.

  Schon im neunten Jahrhundert kamen die Rus mit Byzanz in Kontakt, wodurch sich – trotz immer wiederkehrender Versuche von Seiten der Rus, Konstantinopel zu erobern – intensive wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Reich der Kiewer Rus entwickelten, die 988 zum Übertritt der Rus zum orthodoxen Glauben führten. In den folgenden Jahrhunderten wurden auf ostslawischem Gebiet zahlreiche prachtvolle Kirchen nach byzantinischem Vorbild gebaut. So hat russische Architektur und Kunst neben (meist späteren) skandinavischen und ursprünglich slawischen vor allem byzantinische Wurzeln. Dasselbe betrifft in vollem Maße auch die Architektur und die Kunst der Ukraine und Weißrusslands.

  Nach dem Untergang des Byzantinischen Reichs übernahm dann das russische Moskowiterreich in vielen Teilen byzantinisches Zeremoniell . Der Patriarch von Moskau errang bald eine Stellung, deren Bedeutung der des Patriarchen von Konstantinopel ähnelte. Als wirtschaftlich mächtigste orthodoxe Nation betrachtete sich Russland bald als Drittes Rom in der Nachfolge Konstantinopels. Iwan III. , Herrscher des Großfürstentums Moskau , heiratete die Nichte von Konstantin XI. , Zoe , und übernahm den byzantinischen Doppeladler als Wappentier. Iwan IV. , genannt „der Schreckliche“, war der erste moskowitische Herrscher, der sich schließlich offiziell zum Zaren krönen ließ.

  Aber auch die osmanischen Sultane betrachteten sich als legitime Erben des Byzantinischen Reiches, obwohl die seldschukischen und osmanischen Türken jahrhundertelang Erzfeinde der Rhomäer waren und das Byzantinische Reich letztlich erobert hatten. Schon Sultan Mehmed II. bezeichnete sich als „Kayser-i Rum“ (Kaiser von Rom) – die Sultane stellten sich somit ganz bewusst in die Kontinuität des (Ost-)Römischen Reiches, um sich zu legitimieren. Das Osmanische Reich, das sich in der Auseinandersetzung mit Byzanz entwickelte, hatte mit diesem mehr als nur den geografischen Raum gemeinsam. Der Historiker Arnold J. Toynbee bezeichnete das Osmanische Reich – allerdings sehr umstritten – als Universalstaat des „christlich-orthodoxen Gesellschaftskörpers“. Eine staatsrechtliche Fortsetzung fand das Byzantinische Reich in ihm jedenfalls nicht.

  Nicht zuletzt lebt das kulturelle und sprachliche Erbe von Byzanz in den heutigen Griechen fort, vor allem im modernen Griechenland und auf Zypern sowie in der griechisch-orthodoxen Kirche (vor allem auch im Patriarchat von Konstantinopel in Istanbul). Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts deckte sich das griechische Siedlungsgebiet zudem noch in weiten Teilen mit den byzantinischen Kernländern.

  Demographische Verhältnisse

  Das Byzantinische Reich war ein polyethnischer Staat , dem außer Griechen unter anderem auch Armenier , Illyrer und Slawen , in spätantiker/frühbyzantinischer Zeit zudem Syrer und Ägypter (kleinere Teile zogen nach dem Verlust dieser Provinzen auch ins Kernreich) sowie stets eine jüdische Minderheit einschloss. [32] Die meisten Gebiete, über die sich das Byzantinische Reich erstreckte, waren seit Jahrhunderten hellenisiert , also dem griechischen Kulturkreis angeschlossen. Hier lagen bedeutende Zentren des Hellenismus wie Konstantinopel, Antiochia , Ephesos , Thessaloniki und Alexandria ; hier bildete sich auch die orthodoxe Form des Christentums heraus. Athen blieb in der Spätantike weiterhin wichtiges Kulturzentrum, bis Kaiser Justinian 529 die dortige neuplatonische Schule der Philosophie verbieten ließ. Anschließend verschoben sich die demographischen Verhältnisse, da die neben der Hauptstadt wirtschaftlich und militärisch bedeutsamsten Gebiete die orientalischen Provinzen des Reiches waren. Als diese verloren gingen, spielte Kleinasien eine wichtige Rolle, erst seit dem Frühmittelalter auch wieder der Balkan . Als Kleinasien nach 1071 teilweise und im 14. Jahrhundert endgültig an türkische Invasoren fiel, begann der Niedergang von der Groß- zur Regionalmacht und schließlich zum Kleinstaat.

  Die Bevölkerung lag in spätantiker Zeit wohl bei ca. 25 Millionen, wenngleich nur Schätzungen möglich sind; Konstantinopel mag in dieser Zeit bis zu 400.000 Einwohner gezählt haben. [33] Die Bevölkerungszahlen gingen bereits Mitte des 6. Jahrhunderts infolge von Seuchen und Kriegen zurück (genaue Zahlen sind nicht zu ermitteln), es folgte auch ein urbaner Niedergangsprozess, [34] wenngleich es ab dem 9. Jahrhundert wieder zu einer demographischen und wirtschaftlichen Neubelebung kam. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wird das Reich wohl rund 18 Millionen Einwohner gezählt haben. [35] Die folgende Zeit war vor allem ab dem 13. Jahrhundert geprägt von starken Gebietsverlusten, entsprechend nahm die Einwohnerzahl stark ab; eine nicht wieder umkehrbare Tendenz, wobei auch die Hauptstadt immer mehr entvölkert wurde. [36]

  Grundlinien der Rezeption

  Die ältere, westliche Forschungsmeinung sah in Byzanz oft nur eine dekadente, halborientalische „ Despotie “, so etwa Edward Gibbon . Dieses Bild wurde durch John Bagnell Bury , Cyril Mango , Ralph-Johannes Lilie , John F. Haldon und andere längst verworfen. Es wird inzwischen immer darauf hingewiesen, dass Byzanz als Vermittler von kulturellen Werten und dem Wissen der Antike Unschätzbares geleistet hat. Es war zudem der „Schutzschild“ Europas über viele Jahrhunderte hinweg, erst gegenüber den Persern und Steppenvölkern , später gegenüber den muslimischen Kalifaten und Sultanaten . Ironischerweise konnte das Byzantinische Reich diese Funktion erst nach der verheerendenPlünderung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Jahr 1204 nicht mehr wahrnehmen.

  Siehe auch

  Portal: Byzanz – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Byzanz

  Quellenüberblick

  Die erzählenden Quellen stellen das Grundgerüst der byzantinischen Geschichte dar, zumal nur wenige Aktenstücke den Untergang von Byzanz überdauert haben. Für die spätantike Phase des Reiches sind vor allem Ammianus Marcellinus (der noch Latein schrieb), Olympiodoros von Theben , Priskos , Malchos von Philadelphia , Zosimos sowie Prokopios von Kaisareia zu nennen. An Letzteren schlossen Agathias und Menander Protektor an. Als das letzte Geschichtswerk der Antike können die von Theophylaktos Simokates verfassten Historien angesehen werden. In mittelbyzantinischer Zeit entstanden bis Anfang des neunten Jahrhunderts zwar anscheinend auch Geschichtswerke ( Traianos Patrikios ), doch sind diese nicht erhalten. Sie wurden aber von den Chronisten Nikephoros und Theophanes benutzt. An Theophanes schloss der sogenannte Theophanes Continuatus an, daneben entstanden im zehnten Jahrhundert die sogenannte Logothetenchronik sowie das Geschichtswerk des Leon Diakonos . Auch regionale Chroniken wie die Chronik von Monemvasia sind zu nennen. Im elften Jahrhundert schrieben Michael Psellos und Johannes Skylitzes . Im zwölften Jahrhundert unter anderem Anna Komnena und Johannes Kinnamos . Für die nachfolgende spätbyzantinische Zeit sind vor allem Niketas Choniates , Nikephoros Gregoras , Georgios Akropolites , Theodoros Skutariotes und Georgios Pachymeres von Bedeutung. Über die letzten Jahre des Reiches berichten schließlich Laonikos Chalkokondyles , Doukas , Georgios Sphrantzes sowie Michael Kritobulos .

  • Überblickswerke
   • Leonora Neville: Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge University Press, Cambridge 2018. [ab dem 7. Jahrhundert, mit aktuellen Hinweisen zu Ausgaben und Sekundärliteratur]
   • Warren Treadgold: The Early Byzantine Historians . Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
   • Warren Treadgold: The Middle Byzantine Historians . Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013.

  Daneben ist eine Vielzahl von hagiographischen Werken zu nennen, ebenso sind die diversen Fachschriften – etwa im medizinischen, administrativen ( Philotheos ) oder militärischen Bereich sowie das wichtige mittelbyzantinische Lexikon Suda –, Siegel, Münzen und archäologische Befunde von großer Bedeutung. [37]

  • Hilfsmittel:
   • Johannes Karayannopulos, Günter Weiß: Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324–1453). 2 Bände. Wiesbaden 1982.

  Literatur

  Bezüglich aktueller bibliografischer Informationen sei vor allem auf die Byzantinische Zeitschrift hingewiesen. Daneben siehe unter anderem die Hinweise im Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik . Eine der wichtigsten Forschungsinstitutionen der Byzantinistik stellt die Dumbarton Oaks Research Library and Collection [38] dar (siehe auch Dumbarton Oaks Papers ).

  Nachschlagewerke
  Überblicksdarstellungen
  • Hans-Georg Beck : Das Byzantinische Jahrtausend. CH Beck, München 1994.
   (Einblick in das „Wesen von Byzanz“ durch die Darstellung verschiedener Aspekte der byzantinischen Gesellschaft.)
  • Falko Daim, Jörg Drauschke (Hrsg.): Byzanz – das Römerreich im Mittelalter. Band 1: Welt der Ideen, Welt der Dinge , ISBN 978-3-88467-153-5 ; Band 2, 1 und 2: Schauplätze , ISBN 978-3-88467-154-2 ; Band 3: Peripherie und Nachbarschaft , ISBN 978-3-88467-155-9 (Monographien des Römisch Germanischen Zentralmuseums Mainz Band 84, 1–3) Verlag des Römisch Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010 (vierbändiger wissenschaftlicher Begleitband zur Sonderausstellung Byzanz. Pracht und Alltag ).
  • Falko Daim, Jörg Drauschke (Hrsg.): Byzanz – Pracht und Alltag. Hirmer Verlag, München 2010, ISBN 978-3-7774-2531-3 .
  • Alain Ducellier (Hrsg.): Byzanz. Das Reich und die Stadt. Campus Verlag, Frankfurt am Main/ New York 1990.
   (Gut lesbare Gesamtdarstellung, in der nicht nur die politische Geschichte, sondern auch die Sozial- und Kulturgeschichte berücksichtigt werden. Originaltitel: Byzance et le monde orthodoxe. Paris 1986.)
  • Timothy E. Gregory: A History of Byzantium. Malden/MA und Oxford 2005.
   (Informatives Überblickswerk; fachwissenschaftliche Besprechung .)
  • Michael Grünbart : Das Byzantinische Reich ( Geschichte kompakt ). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-534-25666-2 .
  • John Haldon: Das Byzantinische Reich. Düsseldorf 2002, ISBN 3-538-07140-3 .
   (Relativ knappes Überblickswerk.)
  • Judith Herrin: Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. London 2007/Princeton 2008.
   (Unorthodoxe, thematisch anstatt chronologisch aufgebaute und gut lesbare Einführung.)
   • deutsch: Byzanz. Die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums . Reclam Verlag, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-15-010819-2 .
  • Liz James (Hrsg.): A Companion to Byzantium. Blackwell, Oxford ua 2010.
  • Elizabeth M. Jeffreys , John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008.
   (Aktuelle fachwissenschaftliche Aufsatzsammlung zu einer Vielzahl verschiedener Aspekte von Byzanz und der damit verbundenen Forschung. Oft eher sehr knapp, aber mit guter Bibliographie.)
  • Andreas Külzer : Byzanz (Reihe Theiss Wissen kompakt ). Konrad Theiss, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8062-2417-7 .
  • Ralph-Johannes Lilie : Byzanz – Das zweite Rom. Berlin 2003, ISBN 3-88680-693-6 .
   (Die wohl umfangreichste wissenschaftliche Darstellung der Geschichte von Byzanz in deutscher Sprache.)
  • Ralph-Johannes Lilie: Byzanz. Geschichte des oströmischen Reiches 326–1453. München 2005, ISBN 3-406-41885-6 .
   (Sehr kurze, leicht verständliche Überblicksdarstellung)
  • Ralph-Johannes Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. Stuttgart ua 2007.
   (Ausgezeichnete, aktuelle Einführung, die auf die wichtigsten Aspekte der byzantinischen Geschichte – wenn auch knapp – eingeht.)
  • Cyril Mango (Hrsg.): The Oxford History of Byzantium. Oxford 2002, ISBN 0-19-814098-3 .
   (Knappe, aber nützliche und reich illustrierte Einführung.)
  • John J. Norwich : Byzanz – Aufstieg und Fall eines Weltreichs. Berlin 2002, ISBN 3-549-07156-6 .
   (Gut lesbare populärwissenschaftliche Byzanzchronik, jedoch ohne wissenschaftlichen Anspruch.)
  • Georg Ostrogorsky : Geschichte des byzantinischen Staates. ( Handbuch der Altertumswissenschaft XII 1.2). Dritte Auflage. München 1963, ISBN 3-406-01414-3 .
   (Lange Zeit das gültige Standardwerk, inzwischen jedoch in vielen Fragen veraltet und daher nicht mehr als Leitfaden zu empfehlen; als Sonderausgabe ohne wissenschaftlichen Apparat: Byzantinische Geschichte 324 bis 1453. München 1996, ISBN 3-406-39759-X .)
  • Peter Schreiner : Byzanz ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte , Band 22). Dritte überarbeitete Auflage. München 2008, ISBN 978-3-486-57750-1 .
   (Gute und knappe Einführung mit Forschungsteil; die dritte Auflage. wurde vollständig überarbeitet und erweitert.)
  • Ludwig Wamser (Hrsg.): Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur ( Schriftenreihe der Archäologischen Staatssammlung , Band 4). Begleitbuch zu einer Ausstellung der Archäologischen Staatssammlung – Museum für Vor- und Frühgeschichte München vom 22. Oktober 2004 bis 3. April 2005. Theiss, Stuttgart 2004, ISBN 3-8062-1849-8 .
  • [Verschiedene Hrsg.]: The New Cambridge Medieval History . Band 1ff., Cambridge 1995–2005.
   (Diverse Aufsätze in den verschiedenen Bänden, gut als erste Einführung geeignet. Dort auch umfangreiche Literaturhinweise.)
  • The Cambridge History of the Byzantine Empire. Hrsg. von Jonathan Shepard. Cambridge 2008.
  • Warren Treadgold : A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, Stanford 1997.
   (Umfassende, aufgrund teils sehr subjektiver Wertungen aber umstrittene und nicht unproblematische Darstellung. Entgegen dem Titel wird hauptsächlich die politische Geschichte geschildert.)
  Epochenspezifische Darstellungen – Spätrömische/Frühbyzantinische Zeit
  • Alexander Demandt : Die Spätantike ( Handbuch der Altertumswissenschaft III.6). Zweite Auflage. CH Beck, München 2007.
  • John F. Haldon : Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture. Zweite Auflage. Cambridge 1997.
   (Wichtige Untersuchung zur „Transformation“ der spätantiken Kultur im siebten Jahrhundert.)
  • James Howard-Johnston : Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford University Press, Oxford ua 2010, ISBN 978-0-19-920859-3 .
  • Arnold Hugh Martin Jones : The Later Roman Empire 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. Drei Bände durchgehend paginiert, Oxford 1964 (Nachdruck in zwei Bänden, Baltimore 1986).
   (Standardwerk)
  • AD Lee: From Rome to Byzantium AD 363 to 565. The Transformation of Ancient Rome. Edinburgh 2013.
  Epochenspezifische Darstellungen – Mittelbyzantinische Zeit
  • Michael J. Decker: The Byzantine Dark Ages. London/New York 2016.
  • Michael Angold : The Byzantine Empire, 1025–1204. Zweite Auflage. London–New York 1997.
  • Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast era. c. 680–850. A History. Cambridge University Press, Cambridge ua 2011, ISBN 978-0-521-43093-7 .
  • Jean-Claude Cheynet (Hrsg.): Le Monde Byzantin II. L'Empire byzantin (641–1204). Paris 2006.
  • John F. Haldon: The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2016.
  • Warren Treadgold: The Byzantine Revival, 780–842. Stanford 1988.
  • Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996.
  Epochenspezifische Darstellungen – Spätbyzantinische Zeit
  Spezialuntersuchungen
  • Hélène Ahrweiler : L'idéologie politique de l'Empire byzantin. Paris 1975.
  • Henriette Baron: Auf Gedeih und Verderb. Mensch, Tier und Umwelt im Byzantinischen Reich ( Mosaiksteine. Forschungen am RGZM , Band 13). Verlag des RGZM, Mainz 2016, ISBN 978-3-88467-274-7 .
  • Hans-Georg Beck : Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München 1959.
  • Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . Bristol Classical Press, London 2012.
   (Aktuelle Einführung zum byzantinischen Bilderstreit.)
  • Lynda Garland: Byzantine Empresses. Routledge, London–New York 1999.
  • John Haldon: Warfare, State and Society in the Byzantine World. Routledge, London–New York 1999, ISBN 1-85728-495-X .
   (Umfangreiche und tiefgreifende Studie über das byzantinische Militär.)
  • John Haldon: The Byzantine Wars. 2001, ISBN 0-7524-1795-9 .
   (Überblick über die byzantinischen Kriege.)
  • John Haldon: Byzantium at War. 2002, ISBN 1-84176-360-8 .
   (Populärwissenschaftliche und reich illustrierte Einführung in das byzantinische Militärwesen.)
  • John Haldon (Hrsg.): A Social History of Byzantium. Blackwell, Oxford ua 2009.
   (Von mehreren angesehenen Forschern verfasste explizit sozialgeschichtlich ausgerichtete Darstellung, daher ohne Berücksichtigung der politischen Geschichte.)
  • Hans Wilhelm Haussig : Kulturgeschichte von Byzanz (= Kröners Taschenausgabe . Band 211). 2., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1966, DNB 456927646 .
   (Älter, aber wissenschaftlich solide und sehr gut lesbar.)
  • Herbert Hunger : Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. 2 Bde., München 1978.
  • Herbert Hunger: Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur. München 1989 (Einführung zu den materiellen Aspekten der byzantinischen Literatur).
  • Anthony Kaldellis: Hellenism in Byzantium. Cambridge 2007.
  • Johannes Koder : Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum ( Byzantinische Geschichtsschreiber , Ergänzungsband 1). Nachdruck mit bibliographischen Nachträgen, Wien 2001 (Einführung in die historische Geographie des Byzantinischen Reiches).
  • Henriette Kroll: Tiere im Byzantinischen Reich. Archäozoologische Forschungen im Überblick ( Monographien des RGZM , 87). Verlag des Römisch Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010. (Überblick zu Haustierhaltung, Jagd, Vogel- und Fischfang sowie Molluskennutzung. Mit einer Liste byzantinischer Fundorte, für die archäozoologische Untersuchungen durchgeführt wurden, und einer Liste der vertretenen Haus- und Wildtierarten.)
  • Angeliki E. Laiou , Cécile Morrisson : The Byzantine Economy ( Cambridge Medieval Textbooks ). Cambridge 2007 (Einführung in die byzantinische Wirtschaftsgeschichte).
  • Angeliki E. Laiou (Hrsg.): The Economic History of Byzantium. Drei Bände, Washington, DC, 2002 (Standardwerk zur byzantinischen Wirtschaftsgeschichte; (online) ).
  • Ralph-Johannes Lilie : Byzanz und die Kreuzzüge. Stuttgart 2004, ISBN 3-17-017033-3 .
  • John Lowden: Early Christian and Byzantine Art. London 1997.
  • Jean-Marie Mayeur et al. (Hrsg.): Die Geschichte des Christentums. Religion Politik Kultur. Bände 2–6. Sonderauflage, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005 und 2007.
   (Umfassende Darstellung der Geschichte des Christentums einschließlich der byzantinischen und östlichen Kirchen.)
  • Dimitri Obolensky : Byzantium and the Slavs. 1994, ISBN 0-88141-008-X .
   (Studie zum byzantinischen Erbe bei den slawischen Völkern.)
  • Basil Tatakis, Nicholas J. Moutafakis: Byzantine philosophy. Hackett, Indianapolis/In. 2003, ISBN 0-87220-563-0 .

  Weblinks

  Commons : Byzantinisches Reich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikimedia-Atlas: Das Byzantinische Reich – geographische und historische Karten

  Anmerkungen

  1. Georg Ostrogorsky: Geschichte des byzantinischen Staates ( Handbuch der Altertumswissenschaft XII 1.2). Dritte Auflage. München 1963, S. 22.
  2. So in jüngster Zeit z. B. Peter Schreiner : Byzanz. 3. Auflage. München 2008. Schreiner schlägt vor, von „byzantinisch“ erst nach dem Tod von Justinian (I.) (565) zu sprechen: frühbyzantinisch vom späten sechsten Jahrhundert bis ins neunten Jahrhundert, mittelbyzantinisch vom neunten Jahrhundert bis 1204 und spätbyzantinisch bis 1453. Die 2008 erschienene Cambridge History of the Byzantine Empire behandelt nur das sechste bis 15. Jahrhundert, und John F. Haldon , ein international führender Experte, sieht den entscheidenden Einschnitt erst im siebten Jahrhundert, mit dem Ende der Spätantike: John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. The transformation of a culture. Zweite Auflage. Cambridge 1997. Vgl. zur Diskussion auch Mischa Meier : Ostrom – Byzanz, Spätantike – Mittelalter. Überlegungen zum „Ende“ der Antike im Osten des Römischen Reiches. In: Millennium 9 (2012), S. 187–254.
  3. Siehe hierzu die beiden Rezensionen der 3. Auflage von Peter Schreiners Handbuch/Einführung von Günter Prinzing , in: Südost-Forschungen 65/66 (2006/2007), S. 602–606 und Ralph-Johannes Lilie, in: Byzantinische Zeitschrift 101 (2009), S. 851–853.
  4. Vgl. dazu Mischa Meier: Ostrom – Byzanz, Spätantike – Mittelalter. Überlegungen zum „Ende“ der Antike im Osten des Römischen Reiches. In: Millennium 9 (2012), S. 187–254.
  5. Zu Westrom siehe Henning Börm : Westrom. Von Honorius bis Justinian. 2. Auflage, Stuttgart 2018. Allgemein zur Völkerwanderungszeit siehe vor allem Mischa Meier: Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. München 2019.
  6. Brian Croke: Dynasty and Ethnicity. Emperor Leo I and the Eclipse of Aspar. In: Chiron 35, 2005, S. 147–203.
  7. Als Vorbild für den Ornat und die wirklichkeitsnahen Porträts dienten wahrscheinlich offizielle Amtsbilder, sog. laurata. Justinian besuchte Ravenna nie. Es handelt sich um fiktive Szenen, die die Stiftung einer Patene durch den Kaiser dokumentieren sollten. Angeblich ließ Maximianus , Bischof von Ravenna (dritter vr), in dem bereits fertiggestellten Mosaik das Porträt seines Vorgängers Victor durch sein eigenes ersetzen. Vgl. Benjamin Fourlas in: Byzanz. Pracht und Alltag, S. 332.
  8. Hartmut Leppin : Justinian. Das christliche Experiment. Stuttgart 2011. Vgl. auch Michael Maas (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Cambridge 2005, mit hervorragenden Beiträgen zum Thema.
  9. Allgemein siehe John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. Cambridge 1997. Vgl. auch Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996; speziell zu Herakleios siehe Walter Kaegi: Heraclius. Cambridge 2003.
  10. Vgl. Walter Kaegi: Byzantium and the Early Islamic Conquests. Cambridge 1992; Hugh Kennedy: The Great Arab Conquests. Philadelphia 2007. Vgl. auch das wichtige Werk von James Howard-Johnston : Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010. Howard-Johnston stellt die traditionelle Chronologie der Ereignisse vielfach in Frage.
  11. Vgl. John F. Haldon: The Empire That Would Not Die. The Paradox of Eastern Roman Survival, 640–740. Cambridge (Massachusetts) 2016, S. 26ff.
  12. Allgemein zur Entwicklung im siebten Jahrhundert vgl. vor allem John Haldon: Byzantium in the Seventh Century. Cambridge 1997.
  13. John F. Haldon: Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers. Current Problems and Interpretations. In: Dumbarton Oaks Papers. Band 47, 1993, S. 1–67.
  14. Ralph-Johannes Lilie: Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber. Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert. München 1976.
  15. Marek Jankowiak: The first Arab siege of Constantinople. In: Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance. Band 17. Paris 2013, S. 237–320.
  16. Für die mittelbyzantinische Epoche siehe neben den betreffenden Kapiteln in den diversen Handbüchern vor allem Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast Era c. 680–850. A History. Cambridge ua 2011, sowie Mark Whittow: The Making of Byzantium, 600–1025. Berkeley 1996.
  17. Florin Curta: Still waiting for the barbarians? The making of the Slavs in „Dark-Age“ Greece. In: Florin Curta (Hrsg.): Neglected Barbarians. Turnhout 2010, S. 403–478.
  18. Zum Bilderstreit vgl. unter anderem: Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012; Leslie Brubaker, John F. Haldon: Byzantium in the Iconoclast Era c. 680–850. A History. Cambridge 2011 (umfassende und nun grundlegende Darstellung); Judith Herrin: The Formation of Christendom . Princeton 1987, S. 307ff.
  19. Vgl. Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012, S. 27–29.
  20. Allgemein siehe auch Dirk Jäckel: Leon III. und die Anfänge des byzantinischen Bilderstreits. In: Mischa Meier (Hrsg.): Sie schufen Europa. München 2007, S. 259ff.
  21. Vgl. Leslie Brubaker: Inventing Byzantine Iconoclasm . London 2012, S. 32ff.
  22. Zu Konstantin V. siehe Ilse Rochow: Kaiser Konstantin V. (741–775). Materialien zu seinem Leben und Nachleben . Frankfurt am Main ua 1994.
  23. Für die Zeit von 780 bis 842 siehe Warren Treadgold: The Byzantine Revival, 780–842. Stanford 1988.
  24. Die Königreiche Kroatien und Serbien sind nicht gesondert als byzantinische Protektorate eingezeichnet.
  25. Zu Basileios II. und seine Zeit siehe Catherine Holmes: Basil II and the Governance of Empire. Oxford 2005.
  26. Allgemein zum Verhältnis zwischen Byzanz und den Kreuzfahrern: Lilie, Byzanz und die Kreuzzüge.
  27. Paul Magdalino: The Empire of Manuel I Komnenos. Cambridge 1993.
  28. Donald M. Nicol: The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453. Zweite Auflage. Cambridge 1993.
  29. Allgemein zur Wirtschaft siehe Angeliki E. Laiou (Hrsg.): The Economic History of Byzantium Drei Bände. Washington/DC 2002 ( online ( Memento vom 11. Oktober 2012 im Internet Archive )).
  30. Ralph-Johannes Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. Stuttgart 2007, S. 183ff.
  31. Warren Treadgold: Byzantium and Its Army, 284-1081. Stanford 1995, S. 43ff.
  32. Vgl. zum Folgenden einführend Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 309ff.
  33. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, hier S. 310.
  34. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 310f.
  35. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 312.
  36. Dionysios Stathakopoulos: Population, Demography, and Diseas. In: Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, S. 312f.
  37. Knapper, einführender Überblick unter anderem bei Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. S. 239ff. Vgl. auch die diversen Beiträge in Elizabeth M. Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (Hrsg.): The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford 2008, hier S. 21ff.
  38. Dumbarton Oaks Research Library and Collection
  39. Informationen zum Status des Projekts auf der Website der Tabula Imperii Byzantini, abgerufen am 7. April 2021.