Central Intelligence Agency

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Forenede Stater Forenede Stater Central Intelligence Agency
- CIA -
CIA.svg
Statligt niveau Føderation
Tilsynsmyndighed Direktør for National Intelligence
Eksisterer siden 18. september 1947
hovedkontor George Bush Center for Intelligence , Langley , VA
Myndighedsstyring Direktør:
William Joseph Burns
Vicedirektør:
David S. Cohen
Generaladvokat:
Courtney Simmons Elwood
medarbejdere 21.575 [1] , officielle oplysninger er fortrolige
Budgetmængde ca. 14,8 milliarder amerikanske dollars [2] , officielle oplysninger er fortrolige
Internet side www.cia.gov
Central Intelligence Agency (CIA) hovedkvarter i Langley

Central Intelligence Agency , officiel forkortelse CIA , er den udenlandske efterretningstjeneste i USA . I modsætning til de andre amerikanske efterretningsagenturer , især National Security Agency (NSA), fokuserer CIA på at indhente oplysninger fra og gennem mennesker ( Human Intelligence , HUMINT ) frem for gennem teknologi ( Signals Intelligence , SIGINT ).

opgave

opgaver

CIA er et civilt efterretningsagentur med base i Langley , Virginia . I modsætning til en efterretningstjeneste, hvis opgave udelukkende er at indhente klassificerede oplysninger, omfatter CIA's opgaver mere end bare spionage , indhentning og analyse af oplysninger om udenlandske regeringer, foreninger og enkeltpersoner for at gøre dem tilgængelige for de forskellige grene af den amerikanske regering, men også hemmelige operationer i udlandet. Det er ikke ualmindeligt, at CIA ligesom andre efterretningstjenester anvender desinformation og ulovlige midler til at påvirke international politik, opinion og repræsentanter for USA. [3]

I modsætning til National Security Agency (NSA) er CIAs indkøbsfokus mindre på teknisk informationsindsamling (signalerer intelligens) end primært på brugen af ​​menneskelige kilder (menneskelig intelligens) .

Retsgrundlag

Efter instruktion fra den amerikanske præsident får CIA lov til at udøve politisk og militær indflydelse i udlandet gennem skjulte operationer . [4] Den ansvarlige afdeling er Operations Directorate , tidligere National Clandestine Service . Myndigheden er kendt for talrige sager, hvor fremmede landes interne anliggender aktivt blev interfereret med (se kendte operationer ). Grænsen mellem dine driftsagenter og kombattanter er flydende. Et velkendt eksempel er den mislykkede invasion af svinebugten i 1961. Denne praksis er blevet skarpt kritiseret af observatører i USA [5] såvel som internationalt.

Dokumenter, der blev offentliggjort på Internettet den 26. juni 2007 af efterretningstjenesten på foranledning af direktøren Michael Hayden, indikerede, at CIA ville forgifte Cubas præsident Fidel Castro i 1960'erne. Ifølge disse dokumenter omfattede listen over planlagte politiske mord på tjenesten også lederen af ​​uafhængighedsbevægelsen i Congo , Patrice Lumumba og herskeren i Den Dominikanske Republik , Rafael Trujillo . [6]

organisation

CIA er en del af United States Intelligence Community (IC). Inden for dette samfund rapporterer CIA til direktøren for National Intelligence , som er den højeste myndighed, der er ansvarlig for at overvåge efterretningssamfundet. Med 17 forskellige hemmelige og sikkerhedstjenester er efterretningssamfundet den største sammenslutning af sin art i verden.

Tjenesten kontrolleres af et efterretningsudvalg hver af Senatet , Udvalgte Efterretningskomité ogRepræsentanternes Hus , Husets Permanente Udvalgte Efterretningskomité . I modsætning til andre myndigheder behøver CIA ikke at offentliggøre sit budget. Kritikere ser dette som modstridende den amerikanske forfatning.

struktur

CIA er opdelt i fem direktorater (afdelinger). Alle afdelinger ledes af en afdelingsleder med rang som vicedirektør for CIA. Afdelingslederne er en del af ledelsesniveauet i CIA.

Analysedirektoratet

Analysedirektoratet er ansvarligt for at evaluere og evaluere alle oplysninger indsamlet af CIA.

Operationsdirektoratet

(tidligere: National Clandestine Service ) [7] Operationsdirektoratet er ansvarligt for at indhente oplysningerne. Det rapporterer også til Special Activites Division , en særlig paramilitær enhed.

Direktoratet for videnskab og teknologi

Direktoratet for videnskab og teknologi er ansvarligt for forskning og udvikling af nye metoder og enheder til indsamling af informationen.

Supportdirektoratet

Supportdirektoratet er ansvarlig for agenternes ("Operatives") support og udstyr, fx med sikkerhed, information og økonomi.

Direktoratet for digital innovation

Direktoratet for digital innovation er den nyeste afdeling i CIA og er ansvarlig for innovation og introduktion af nye, digitale teknologier og IT -infrastruktur inden for CIA.

ledelse

CIA ledes af direktøren for Central Intelligence Agency (DCIA). Det rapporterer til direktøren for National Intelligence (DNI). Ud over afdelingerne i CIA assisteres direktøren også af andre mennesker, der støtter hende i udførelsen af ​​hendes opgaver:

Direktør for Central Intelligence Agency (DCIA) William Joseph Burns
Vicedirektør for Central Intelligence Agency (DDCIA) David S. Cohen
Chief Operating Officer for Central Intelligence Agency Andrew Makridis
Direktør for offentlige anliggender Brittany Bramell
Generaladvokat Courtney Simmons Elwood
Generalinspektør Christopher Sharpley

Kontorer

CIA's hovedkvarter har været beliggende i Langley , Virginia , en forstad nordvest for Washington, DC , i det såkaldte George Bush Center for Efterretning , siden 1950'erne. Campus har ingen officiel adresse, og gaderne der fører, har ingen navne. CIA omtales ofte som Langley efter sit forretningssted, nogle gange tilfældigt som en virksomhed . Agenter kaldes undertiden spottende som Virginia Farm Boys , da grunduddannelse finder sted i Camp Peary , et militært begrænset område i det amerikanske forsvarsministerium , men som bruges af CIA. Det ligger i York County , Virginia. Området dækker 37,53 km², hvoraf næsten 32,37 km² ikke er bebygget. Den 400.000 m² store Bigler's Millpond grænser op til York -floden .

Den amerikanske ambassade i Bern blev udvidet til et europæisk hovedkvarter for den amerikanske hemmelige tjeneste CIA. Efter Anden Verdenskrig lå det europæiske hovedsæde for CIAs forgængerorganisation OSS i Bern. I mellemtiden blev CIA -aktiviteterne i Europa koordineret fra Stuttgart . Og i den såkaldte Bern Club har spioner fra hele verden mødtes i årevis for at udveksle oplysninger. [8.]

partner

Open Source Center var et agentur for direktøren for national efterretning, der har specialiseret sig i efterretningssamling og analyse af offentligt tilgængelige kilder. [9] [10] Det blev foreløbigt ledet af CIA -direktør, der blev omdøbt til 2015 og indarbejdet i CIA. [11]

Selvom det i de sidste par år har set ud som om CIA har taget afstand fra samarbejdet med det tidligere Blackwater (nu Academi ) selskab, er der nu igen hyppige rapporter om, at der stadig eksisterer et meget tæt samarbejde. [12]

Tyskland

Der er et afdelingskontor for CIA i Wiesbaden . [13]

The Spiegel rapporterede i 1986 med henvisning til GEHEIM -magasinet om basen i Frankfurt dengang: [14] ”CIA's aktiviteter er varierede. Vesttyskland tjener hende som en base som næsten ingen anden stat uden for USA. Hundredvis af CIA -agenter arbejder her. De uddanner potentielle agenter i skjulte lejre. Fra Forbundsrepublikken Tyskland forsyner de allierede over hele verden med våben og andre forsyninger [...] ”Han kaldte IG-Farben-Haus (i dag en del af Goethe-universitetet ) på Grüneburg-Platz som hovedkvarter i Frankfurt am Main, forklædt som "Department of the Army Detachment": "Herfra er operationer rundt om i verden, især i Mellemøsten og Mellemøsten, koordineret, teknisk forberedt og sikret."

historie

CIA -emblem arbejdede ind på gulvet i lobbyen i det oprindelige hovedkvarter

Efterretningstjenesten blev oprettet den 18. september 1947 gennem vedtagelsen af National Security Act . Forløberen for CIA var Office of Strategic Services (OSS) under Anden Verdenskrig, hvorfra 1945 til 1947 Central Intelligence Group , CIG, opstod i Udenrigsministeriet, ledet af luftvåbenets general Hoyt S. Vandenberg . Imidlertid blev det hurtigt erkendt, at med begyndelsen af ​​den kolde krig var et rumpespionageapparat ikke nok til verdensmagten USA.

Den første CIA -direktør var admiral Roscoe H. Hillenkoetter . Hillenkoetter blev efterfulgt af Walter Bedell Smith i 1950, men han blev OSS -veteranen Allen Welsh Dulles til direktør for en afdeling for særlige skjulte opgaver, der afgørende formede CIA's karakter. Dulles, der fungerede som direktør for CIA mellem 1953 og 1961, var sammen med George Tenet længst i spidsen for amerikansk udenlandsk spionage.

Under Korea -krigen var CIA ansvarlig for alle efterretninger og militære operationer bag fjendens linjer. De katastrofale resultater af disse virksomheder førte efter krigen i forsvarsministeriet til erkendelsen af, at militæret igen skulle være ansvarligt for militære kommandooperationer og til oprettelsen af specialstyrkerne , en styrke til asymmetrisk krigsførelse . Fra da af dannede denne enhed den militære grænseflade til CIA.

Lockheed U-2 "Dragon Lady"

I slutningen af ​​1950'erne begyndte CIA at spionere flyvninger i udenlandsk luftrum, hovedsageligt over Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina . Fra et efterretningsmæssigt og teknisk synspunkt var programmerne med spionfly som U-2 og A-12 meget succesrige.

Under Vietnamkrigen , CIA instrueret adskillige hemmelige operationer i Laos , Cambodja og Nordvietnam , men var også involveret i både fredeliggørelse og afvikling programmer ( Operation Phoenix ) på sydvietnamesiske territorium. Indtil 1970’erne opererede CIA også skjult i Latinamerika og støttede blandt andet højreorienterede militærkup mod de demokratisk valgte regeringer i Guatemala (1954), [15] Brasilien (1964), [16] og Chile (1973) ). [17]

Inden for USA var CIA aktiv mod borgerrettigheder og fredsbevægelser i 1970'erne, se Operation CHAOS . Dette førte fra 1975 til undersøgelser foretaget af Kirkeudvalget og i 1978 til en reorganisering af ansvar og deres kontrol af stående udvalg i den amerikanske kongres i Foreign Intelligence Surveillance Act .

I 1988 blev George Bush valgt til præsident i USA som den første tidligere chef for CIA (1977 til 1978).

I 1995 var CIAs hovedkvarter mål for et planlagt attentatforsøg. Som en del af Operation Bojinka skulle et lille passagerfly fyldt med sprængstof flyves ind i hovedkvarteret i Langley . Attentatmanden Abdul Hakim Murad tog flyvetimer i North Carolina for at udføre dette angreb. Planen blev imidlertid forpurret af en brand i lejligheden, hvor snigmorderne boede. Som følge heraf ændrede al-Qaeda sine planer, hvilket førte til terrorangrebene den 11. september 2001 . [18] [19]

Entré til CIA hovedkvarter

Siden 11. juli 1997 var George Tenet direktør for CIA. Han trådte tilbage den 3. juni 2004 af "personlige årsager" efter at have kritiseret tjenestens arbejde i forbindelse med den tredje Golfkrig . Indtil en ny direktør blev udpeget, fungerede hans tidligere stedfortræder, John E. McLaughlin, som chef for CIA.

Siden omkring 2004 har CIA været ansvarlig for mange operationer, der involverer droner . I august 2011 forelagde Bureau of Investigative Journalism (BIJ) en rapport om droneangreb i Pakistan , for hvilket der blev evalueret omkring 2.000 medierapporter. [20] Således blev der udført mindst 291 missioner siden 2004, hvilket dræbte 2.292 til 2.863 mennesker. 126 bevæbnede islamistiske ledere, kendt ved navn, og flere hundrede islamistiske militante blev dræbt. Omkring 385 til 775 tilskuere, herunder 164 børn, blev dræbt i angrebene. [21] Lignende angreb fandt sted i Yemen og på det afrikanske kontinent.

Porter Goss var CIA -chef fra 24. september 2004 til 6. maj 2006, indtil han trak sig fra kontoret under pres fra Bush -administrationen . Siden 30. maj 2006 stod Michael V. Hayden , tidligere chef for NSA , i spidsen for CIA. Indtil april 2005 var direktøren for CIA også ansvarlig som direktør for Central Intelligence for at rådgive den amerikanske præsident om efterretningsspørgsmål og havde ansvaret for det amerikanske efterretningssamfund . Som en del af reformen af ​​det amerikanske efterretningstjenestesystem efter terrorangrebene den 11. september blev denne funktion overført til direktøren for National Intelligence , som også er ansvarlig for at koordinere CIA's arbejde med andre efterretningstjenesters arbejde og for internationalt samarbejde . Dette ophævede CIAs rolle som det førende efterretningsagentur.

I begyndelsen af ​​januar 2009 blev Leon Panetta uventet nomineret som ny direktør for CIA af præsident Barack Obama , selvom han ikke havde nogen efterretningserfaring. Efter at Panetta efterfulgte forsvarssekretær Robert Gates i juli 2011, blev general David Petraeus nomineret som ny direktør for CIA.

Den 8. november 2012, få dage efter det amerikanske præsidentvalg , forelagde Petraeus en fratræden fra embedet, som USA's præsident Obama accepterede den 9. november 2012. Petraeus var tidligere blevet handlet som kandidat til ministerpost i præsident Obamas anden periode. Petraeus navngav en udenomsægteskabelig affære som årsag til fratræden. [22] [23] Hans kontor blev midlertidigt overtaget af Michael Morell, før John Brennan blev nomineret som ny direktør for Barack Obama i januar 2013.

Mike Pompeo fungerede som direktør for Central Intelligence Agency fra 23. januar 2017 til 26. april 2018. I 2018 blev han udnævnt til den nye udenrigsminister i USA af den amerikanske præsident og erstattede Rex Tillerson .

Gina Haspel havde fungeret som chef for CIA siden 26. april 2018, tidligere havde hun været vicechef for CIA siden februar 2017. Den 21. maj 2018 betroede den amerikanske præsident hende som direktør. Din korrekte hilsen er: Fru direktør eller fru.

Kendte operationer

Mindesmærke over de 102 agenter, der blev dræbt i aktion (83 stjerner på optagelsestidspunktet, kun kendte navne om 63 personer, der er angivet nedenfor i "Æresbog") på hovedkvarteret i Langley

Det ligger i sagens natur, at hemmelige tjenester til hemmelige operationer normalt ikke kommer til offentligheden. Følgende operationer var for det meste baseret på historisk forskning, forskning foretaget af undersøgelsesjournalister , officielle undersøgelser eller frigivelse af dokumenter i henhold til loven om informationsfrihed . For en lang række andre eksempler, se artiklen Liste over amerikanske militære operationer , hvor CIA ofte var medvirkende.

Kontrovers

CIA's aktiviteter har skabt politisk kontrovers i USA og andre lande. Hovedårsagen til dette er den dokumenterede massive indblanding i andre landes interne anliggender ved hjælp af skjulte operationer , som også omfattede kup mod demokratisk valgte regeringer (se ovenfor ). Auch die lange praktizierte Installierung und Unterstützung von diktatorischen Regimes wird kritisiert, vor allem in Mittel- und Südamerika in den 1970er- und 1980er-Jahren , wie beispielsweise von Augusto Pinochet in Chile , Manuel Noriega in Panama und Somoza in Nicaragua , oder auch autokratischer Systeme wie die des Schahs im Iran. Ebenso wurde die frühere Zusammenarbeit mit ehemaligen Mitgliedern der Wehrmacht und der SS kritisiert [38] ( MK Ultra ) oder bei der teilweisen Unterstützung und Duldung der sogenannten Rattenlinien , eines legalen Fluchtweges für NS-Kriegsverbrecher, wie zum Beispiel Klaus Barbie , die mit vom Vatikan und dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellten amtlichen Dokumenten ausgestattet nach Südamerika entkamen.

Außerdem sahen viele Kritiker die Aufgabe der CIA nicht zuletzt darin, Desinformationen im Heimatland zu verbreiten, etwa was das militärisch-nukleare Bedrohungspotenzial des Ostblocks anging, um den US-Militärhaushalt und das Budget der Agency auf einem möglichst hohen Niveau zu belassen. Dagegen sah sich die CIA nicht in der Lage, den Zusammenbruch der Sowjetunion vorherzusagen.

Als nachteilig wird auch die verdeckte CIA-Operation Operation Cyclone für die Mudschahedin ab 1979 angesehen, die in der Zeit von „Säuberungen“ an Kommunisten durch den Vizepräsidenten Hafizullah Amin in Afghanistan begann, sechs Monate vor – und damit entgegen der landläufigen Geschichtsschreibung – der sowjetischen Intervention in Afghanistan . US-Präsident Jimmy Carter , beeinflusst von seinem Sicherheitsberater Zbigniew Brzeziński , unterzeichnete am 3. Juli 1979 die erste Direktive für die Unterstützung der Mudschahedin in Afghanistan. Die sowjetische Armee marschierte am 24. Dezember 1979 in Afghanistan ein. [39] Dies geschah im Wissen darum, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Intervention der Sowjetunion erhöhen würde. Das Kalkül war, der Sowjetunion eine militärische Belastung aufzuzwingen, die mit der Situation der USA während des Vietnamkriegs vergleichbar war. Brzeziński behaupte 1998, er habe Moskau in die „afghanische Falle“ gelockt. Die Sowjetunion rechtfertigte damals ihre Intervention mit der Behauptung, dass sie beabsichtigten, gegen eine geheime Einmischung der Vereinigten Staaten in Afghanistan zu kämpfen. [40] Dabei wurden die radikalen Warlords , die auch im Drogenhandel ( Opium ) involviert sind, ebenso gefördert wie islamistische Organisationen, nicht zuletzt über den pakistanischen Geheimdienst ISI . Nach Ende des Kalten Krieges stellten die USA ihre Kontakte zu den Gruppierungen Anfang der 1990er-Jahre weitgehend ein, während der ISI sie weiter als ein Instrument zur Durchsetzung pakistanischer Interessen nutzte. Dies habe zur Stärkung des internationalen Terrorismus geführt, den die USA heutzutage als die stärkste Bedrohung betrachten. Das Phänomen, dass eine verdeckte Operation auf das Ursprungsland zurückfällt, wird als Blowback (engl. für Rückstoß) bezeichnet.

2014 versicherte das Weiße Haus, die CIA würde keine Impfkampagnen mehr zur Informationsbeschaffung nutzen. Die CIA hatte offenbar im Rahmen der Operation Neptune Spear 2011 im Rahmen einer Impfkampagne die unzweifelhafte Identität der Bewohner des Anwesens Bin Ladens zu erhalten versucht. Obschon die Ablehnung alles „Westlichen“ in islamistischen Kreisen grundsätzlich viel älter ist, führte das Bekanntwerden sicher zu einem zusätzlichen Rückschlag für die Polio -Impfkampagne in Pakistan. [41]

Im Zuge von Untersuchungen der Folter-Vorwürfe kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der CIA und dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats im Umgang mit Verschlusssachen . [42] [43]

Im März 2017 wurden per Wikileaks im großen Maßstab Informationen über Abhörtechniken der CIA im IT-Bereich bekannt und unter dem Stichwort „Vault 7“ öffentlich diskutiert. [44]

Menschenrechtsverstöße im Krieg gegen den Terrorismus

Die aktuelle Kritik bezieht sich auf die wiederholt nachgewiesenen Verstöße gegen Menschenrechte im Zuge des sogenannten Kriegs gegen den Terror . Seit etwa 2001 sind die USA dazu übergegangen, terrorverdächtige Personen zu entführen und ohne Gerichtsverfahren über längere Zeit in weltweit verteilten Geheimgefängnissen zu inhaftieren, die das US-Militär als Black sites bezeichnet. [45] Dabei haben die USA Verträge missachtet, die sie selbst ratifizierten und die grundsätzlich jedem Individuum ein Recht auf Schutz vor staatlichen Übergriffen garantieren. Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen sich nach mehrmonatiger bis jahrelanger Haft herausstellte, dass die Verhafteten unschuldig bzw. Opfer einer Verwechslung waren. Zu den bekanntesten Fällen gehören die Entführungen des in Deutschland geborenen und aufgewachsenen türkischen Staatsbürgers Murat Kurnaz , des Deutschen Khaled al-Masri sowie der Kanadier Maher Arar , die angaben, in Pakistan, Afghanistan bzw. Syrien gefoltert worden zu sein.

Da die CIA offiziell keine Folter anwenden darf, wurde es gängige Praxis, die Gefangenen in befreundete Länder auszufliegen, wo sie von „ Verhörspezialisten “ dieser Länder vernommen werden. Besonders kritisiert wird in diesem Zusammenhang die auch von US-Stellen mehrfach bestätigte Tatsache, dass dabei Länder bevorzugt werden, die systematisch foltern, etwa Syrien und Ägypten . Im April 2009 wurden von US-Präsident Barack Obama interne Papiere des Geheimdienstes CIA veröffentlicht, die die Existenz eines polnischen Geheimgefängnisses bestätigen und die belegen, dass Chalid Scheich Mohammed allein im März 2003 183 Mal dem Waterboarding unterzogen wurde, im Schnitt acht Mal pro Tag. [46]

Im Jahr 2005 berichteten Medien, dass die CIA mit Hilfe von als zivil getarnten Fluggesellschaften Transporte von ohne rechtliche Grundlage verhafteten Terrorverdächtigen vornimmt. Genannt wurden die Airlines Premier Executive Transport Services , Tepper Aviation , Pegasus Technologies und Aero Contractors . [47] Dabei soll sie die Frankfurter Rhein-Main Air Base für geheime Gefangenentransporte als Zielort missbraucht haben, um von dort aus die weltweiten Geheimgefängnisse anzufliegen.

Die Berichte führten zu einer offiziellen Untersuchung im Auftrag des Europäischen Parlaments durch den Sonderermittler Dick Marty . Nach seinen Erkenntnissen soll die CIA in Europa über 100 Personen entführt haben. Marty betonte aber, dass er nicht die Kapazitäten besäße, genügend Beweise aufzubringen, um die Folteranlagen zu identifizieren. Dabei warf er einigen europäischen Regierungen vor, in der Angelegenheit eine heimliche Komplizenschaft mit den USA eingegangen zu sein. Insbesondere Polen und Rumänien hätten CIA-Gefängnisse in ihren Ländern ermöglicht. [48]

Die Vorgehensweise deckt sich zumindest teilweise mit der Definition des Verschwindenlassens von Personen, das in dem 2002 in Kraft getretenen Rom-Statut als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert ist. Es bildet eine der Rechtsnormen für die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag . Die Regierung von Präsident Bush forderte jahrelang eine Immunität für US-Bürger, die der Strafgerichtshof bislang aber nicht gewähren will. Mit mehr als 50 Staaten haben die USA inzwischen bilaterale Abkommen geschlossen, die eine Auslieferung von US-Bürgern aus diesen Ländern nach Den Haag verhindern sollen. [49]

In Deutschland sind im Zusammenhang mit der Entführung des deutschen Staatsbürgers Khaled al-Masri Haftbefehle gegen 10 CIA-Agenten ausgesprochen worden. [50] In Italien werden wegen der Entführung des Imams Abu Omar 26 CIA-Agenten per Haftbefehl gesucht. [51] [52] Im November 2009 wurden 22 CIA-Mitarbeiter und ein Angehöriger der Luftwaffe zu Haftstrafen zwischen 7 und 9 Jahren verurteilt. Die Berufungsverfahren wurden im September 2012 vom höchsten italienischen Gericht endgültig abgewiesen. [53] Die CIA-Mitarbeiter wurden von den italienischen Ermittlern mit Hilfe einer Software namens Analyst's Notebook der Firma IBM enttarnt. Die Software analysierte die Verbindungsdaten und andere Metadaten einer großen Anzahl von Mobiltelefonen um Muster und Zusammenhänge zu finden. [54]

Im Jahr 2006 erklärte der Oberste Gerichtshof der USA zahlreiche der oben angeführten Praktiken der US-Regierung für ungesetzlich. Um eine legale Grundlage für ihr weiteres Vorgehen zu schaffen, schuf die Bush-Regierung daher das umstrittene Gesetz Military Commissions Act . In einem in der Öffentlichkeit wenig beachteten Teil enthält das Gesetz eine Art Generalamnestie für von US-Bürgern verübte Verbrechen vor Inkrafttreten des Gesetzes, was von Kommentatoren als auf die oben genannten Praktiken bezogen gedeutet wurde.

Nach offiziellen US-Angaben sind die von der CIA betriebenen Geheimgefängnisse im Laufe des Jahres 2006 geschlossen worden. Laut einem Bericht der Financial Times wurde diese unter anderem vom Menschenrechtsrat der UN lange geforderte Entscheidung dadurch beschleunigt, dass Verhörspezialisten der CIA sich wegen der unklaren Rechtslage geweigert hatten, in diesen Einrichtungen weiterhin Gefangene zu verhören. [55]

Im Jahr 2006 veröffentlichte ein Zusammenschluss von sechs Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch , eine Liste mit 36 Personen, die entweder erwiesenermaßen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit von US-Behörden wie der CIA unter Terrorverdacht gefangen gehalten wurden, und die „ verschwunden “ (engl. disappeared ) seien. Sie seien weder wieder aufgetaucht, noch würden die US-Behörden Fragen zu ihrem weiteren Schicksal oder deren Verbleib beantworten. [56] Diese Situation hatte sich bis zum April 2009 noch nicht wesentlich geändert. Die US-amerikanische Juraprofessorin Margaret Satterthwaite meinte dazu: [57]

„Bis die US-Regierung das Schicksal und den Verbleib dieser Individuen aufklärt, sind diese Menschen noch verschwunden, und Verschwindenlassen ist eine der schwerwiegendsten internationalen Menschenrechtsverletzungen . (Until the US government clarifies the fate and whereabouts of these individuals, these people are still disappeared, and disappearance is one of the most grave international human rights violations.)“

Drogenhandel und Geldwäsche

Die Verstrickung der CIA in den Drogenhandel ist vielfach öffentlich nachgewiesen worden. Die Aktivitäten dienten unter anderem der finanziellen Unterstützung verbündeter paramilitärischer Gruppen, zum Beispiel in Laos , Nicaragua und Afghanistan , und zur Destabilisierung von gegnerischen Regierungen und Regimes.

 • Der amerikanische Historiker Alfred W. McCoy veröffentlichte bereits 1972 das Buch The Politics of Heroin in Southeast Asia: CIA Complicity in the Global Drug Trade , eine umfangreiche Untersuchung über die Kooperation der CIA mit südostasiatischen Drogenproduzenten während des Vietnamkriegs . Die CIA versuchte durch Druck auf den Verlag, das Manuskript vor Erscheinen zu zensieren . Der investigative Journalist Seymour Hersh schrieb einen Leitartikel über den Zensurversuch in der Washington Post , was einen Skandal auslöste und von vielen Medien aufgegriffen wurde. [58] Nach dem unveränderten Erscheinen des Buchs sagte McCoy vor mehreren Untersuchungsausschüssen des US-Kongresses aus.
 • Während der Senatsanhörungen zur Iran-Contra-Affäre 1986 wurde aufgedeckt, dass die nicaraguanischen Contra-Rebellen mit Wissen der CIA jahrelang große Mengen Kokain in die USA geschmuggelt hatten. Aus den Erlösen des Drogenverkaufs finanzierten die paramilitärischen Contra-Verbände ihren Guerillakrieg gegen die linksgerichtete Regierung der Sandinisten .
 • 1996 beschrieb der investigative Journalist und Pulitzer-Preisträger Gary Webb in der Artikelserie Dark Alliance , wie das von den Contras eingeschmuggelte Kokain vor allem in den Ghettos von Los Angeles auf den Markt gebracht worden war. Der dadurch ausgelöste Skandal führte zu einer umfangreichen CIA-internen Untersuchung, die Webbs Aussagen im Wesentlichen bestätigte.[59] Webb schrieb später, dass Elemente in der US-Regierung damals über die Aktivitäten des Drogenrings Bescheid gewusst hätten, aber wenig oder nichts unternahmen, um ihnen ein Ende zu setzen. Die durch den Drogenschmuggel der Contras ausgelöste Schwemme an billigem Kokain habe bei Entstehung des ersten großen auf Crack basierenden Kokainmarkts in den USA eine zentrale Rolle gespielt. Die ursprünglich auf Los Angeles beschränkten kriminellen Banden Crips und Bloods hätten mittels ihrer Gewinne aus dem Crack-Verkauf auch in anderen Städten Fuß fassen und den Crack-Missbrauch auch dort in den Vierteln der Schwarzen verbreiten können, so dass aus einem schweren regionalen Problem ein schweres nationales Problem wurde. [60]
 • Andere Investigativjournalisten bestätigten Gary Webbs Recherchen [61] und weiteten die Vorwürfe über die Verstrickung von US-Regierungsmitgliedern in den Drogenhandel der Contra-Rebellen noch aus. [62] Der auf Geheimdienstoperationen in Südamerika spezialisierte Journalist Robert Parry schrieb dazu, dass das brisanteste Detail in der offiziellen CIA-Untersuchung zu Webbs Vorwürfen ( Hitz-Report ) die Offenlegung von Beweisen für eine Involvierung von Reagans Nationalem Sicherheitsrat in den Drogenschmuggel und die Geldwäsche der Contras gewesen sei, insbesondere über den im Weißen Haus für die Contra-Operationen verantwortlichen Oliver North .[59] John Lawn, ein ehemaliger Beamter der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA sagte aus, dass North Undercover-Ermittlungen der DEA an die US-Presse verraten und damit auch das Leben der Undercover-Agenten aufs Spiel gesetzt habe, weil er eine Abstimmung des US-Kongresses zur Unterstützung der Contras manipulieren wollte. [63]

Der amerikanische Professor Christopher Simpson [64] bilanzierte im Jahr 2001 zu den Drogenhandels-Aktivitäten der CIA-Abteilung Directorate of Operations (2005 umbenannt in National Clandestine Service ):

„Das Directorate of Operations der CIA – mit anderen Worten, die Abteilung für verdeckte Operationen , paramilitärische Operationen oder „ Schmutzige Tricks “, wie immer sie es nennen wollen – hat dokumentiert über einen Zeitraum von mindestens 40 Jahren für einen signifikanten Teil ihrer Arbeit durch den Verkauf von Heroin und Kokain bezahlt. Dies geschah in Vietnam und in Afghanistan, und es passierte in Südamerika und in der Iran-Contra-Affäre. [65] […] Drogengeld ist ein wesentlicher Bestandteil der verdeckten Operationen der CIA, und zwar praktisch seit den Anfängen dieser Behörde.“ [66]

Der ehemalige US-Außenminister John Kerry sagte 1987 während der Senatsanhörungen zur Iran-Contra-Affäre , zum Thema des von der CIA tolerierten Drogenschmuggels der Contra-Rebellen in die USA:

„Unser Land machte sich zum Komplizen im Drogenhandel , zur selben Zeit in der wir unzählige Dollars dafür ausgaben, die durch Drogen verursachten Probleme in den Griff zu bekommen − es ist einfach unglaublich. [67] […] Ich weiß nicht, ob wir das schlechteste Geheimdienstsystem der Welt haben; ich weiß nicht, ob wir das beste haben, und sie haben alles gewusst, und einfach weggesehen – aber unabhängig davon wie man es betrachtet, läuft etwas falsch, etwas läuft wirklich falsch da draußen. [68]

Zum gleichen Anlass äußerte sich auch der US-Senator Al D'Amato :

„Bei Gott, die Geheimdienste dieses Landes sollten in dem Krieg [gegen die Drogenhändler] mithelfen, anstatt mit diesem Abschaum der Erde [orig.: scum of the earth ] auch noch zusammenzuarbeiten – denn das haben sie getan.“ [69]

Die CIA hat bei der Geldwäsche von Drogengeldern wiederholt mit Banken zusammengearbeitet, die zum Teil eigens zu diesem Zweck gegründet wurden. Eingehend dokumentiert ist der Fall der 1991 spektakulär in Konkurs gegangenen Großbank Bank of Credit and Commerce International (BCCI). [70] Laut einer Untersuchung des amerikanischen Senats [71] war die Bank unter anderem an der Geldwäsche der Drogengewinne der Contras (siehe oben) beteiligt. Senator John Kerry schrieb bereits im April 1989 in einem Bericht: Die CIA wusste von Anfang an, dass die BCCI ein durch und durch korruptes und kriminelles Unternehmen war. Die CIA hat die BCCI deshalb für ihre geheimen Operationen benutzt. Der Zusammenbruch der Bank war eine direkte Folge von Kerrys Untersuchungskommission[72] , deren Ergebnisse die zwangsweise stattfindende Schließung von Niederlassungen der Bank in mehreren Ländern zur Folge hatten.

Über die BCCI liefen auch die Unterstützungszahlungen der CIA für die afghanischen Mudschahedin in den 1980er-Jahren ( Operation Cyclone ). Die Warlords stiegen zu den weltweit führenden Opium -Produzenten auf. Dies geschah unmittelbar, nachdem die Opiumernte im südostasiatischen Goldenen Dreieck größtenteils ausgefallen war. Der Rohstoff wurde im Grenzgebiet zu Pakistan massenhaft in Heroin umgewandelt. Die regionalen Kriegsherren konnten ihre Gewinne aus dem Drogenhandel über die Bank waschen, was mit zu der enormen Steigerung der Heroinproduktion in der Region beitrug. [73] Robert Morgenthau, ehemaliger Staatsanwalt von New York, bezeichnete die BCCI als „eine der größten kriminellen Unternehmungen der Weltgeschichte“.[72] Ständige Kunden der Bank waren auch Manuel Noriega, der über die BCCI die Herkunft der Drogenprofite für das Medellín-Kartell verwischte, der damalige irakische Diktator Saddam Hussein und der palästinensische Terrorist Abu Nidal .[72]

Das Personal der 1973 gegründeten australischen Nugan Hand Bank [74] bestand hauptsächlich aus ehemaligen CIA-Mitarbeitern, die vorher in Vietnam und Laos tätig waren. Als Rechtsberater (legal counsel) fungierte der ehemalige CIA-Direktor William Colby . [73] Nach der Insolvenz der Bank wurde der Gründer Frank Nugan, ein australischer Rechtsanwalt, erschossen in seinem Wagen aufgefunden. Der zweite Gründer, der amerikanische Staatsbürger und ehemalige US-Special-Forces -Soldat Michael Hand, floh am 14. Juni 1980 mit Hilfe zweier Ex-CIA-Mitarbeiter aus Australien. Er gilt seitdem als vermisst und wird von den australischen Behörden wegen zahlreicher Delikte gesucht [75] [76] , unter anderem wegen Wäsche von Drogengeldern und Betrugs.

Director of the Central Intelligence Agency (D/CIA)

Gina Haspel , derzeitiger D/CIA

Mit dem Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act wurde das Amt des D/CIA auf die Leitung der Central Intelligence Agency beschränkt. Er leitet administrativ die Operationen der CIA sowie die Personal- und Haushaltsplanung. Ferner ist er National Human Source Intelligence (HUMINT) Manager . [77] Er untersteht dem Director of National Intelligence (DNI).

siehe: Director of the Central Intelligence Agency

Office of the Director of the Central Intelligence Agency

Posten Amtsinhaber
Deputy Director (DD/CIA) Gina Haspel
Chief Operating Officer Brian Bulatao
Director of Analysis Fran P. Moore
Director of Operations John D. Bennett
Inspector General Christopher Sharpley (kommissarisch)

Budget der US-Geheimdienste 2013

CIA Budget 2004–2013

Nach einem Bericht der Washington Post betrug das Budget aller Nachrichtendienste der USA 2013 zusammen 52,6 Milliarden US-Dollar . Nachfolgend sind die fünf größten Behörden aufgeführt, deren jeweilige Budgets die Post in die vier Kategorien Unterhalt , Sammeln von Daten , Datenverarbeitung und -verwertung sowie Datenanalyse unterteilt hat. [78]

Name der Behörde/des Programms Budget
Verwaltung
und Unterhalt
(Management and support)
Budget
Datenbeschaffung

(Data collection)
Budget
Datenverarbeitung
und -verwertung
(Data processing and exploitation)
Budget
Datenanalyse

(Data analysis)
Budget
Gesamt
CIA.svg Central Intelligence Agency 0 1,8 11,5 00 0,387 1,1 00 14,787
National Security Agency.svg National Security Agency 0 5,2 0 2,5 00 1,6 00 1,5 00 10,8 00
NRO.svg National Reconnaissance Program 0 1,8 0 6,0 00 2,5 00 10,3 00
US-NationalGeospatialIntelligenceAgency-2008Seal.svg National Geospatial-Intelligence Program 0 2,0 0 0,537 1,4 00 0,973 0 4,91 0
US Defense Intelligence Agency (DIA) seal (vector).svg General Defense Intelligence Program 0 1,7 0 1,3 00 0,228 1,2 00 0 4,428
Gesamt 12,5 21,837 6,115 4,773 45,225

Angaben in Milliarden US-Dollar

Der CIA-Folterreport 2014

Am 9. Dezember 2014 wurde vom Geheimdienstausschuss des US-Senats der CIA-Folterreport (offiziell: Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program ) veröffentlicht. [79] [80] Die 480 Seiten lange Zusammenfassung des 6300-seitigen, als vertraulich eingestuften Senatberichts bestätige lang bekannte Vermutungen, dass auf hoher Ebene „systematische Verbrechen und grobe Verletzungen der internationalen Menschenrechtsgesetze“ begangen worden seien, dass die Praktiken im Wesentlichen wirkungslos waren und dass CIA-Regierungsbeamte das Weiße Haus, das Justizministerium und den US-Kongress über Art, Ausmaß und Erfolg der Verhörmethoden routinemäßig irreführten und mehrfach belogen – so fasste die New York Times Erkenntnisse aus dem Folterreport zusammen. [81] [82]

Eine Kernaussage des Folterreports ist: Die angewandten Foltermethoden waren in ihrem Spektrum größer und in ihrer Durchführung weit brutaler und sehr viel intensiver, als dies bis dahin die Öffentlichkeit erfahren hatte. [83] [84] Dabei seien kaum verwertbare Informationen erlangt worden – im Gegenteil sei es oft zu Fehlinformationen gekommen. [85] [86] [87] [88]

Zu den angewandten Foltermethoden zählten Einsatz von Insekten, vorgetäuschtes Begräbnis, Sippenhaft , Schlafentzug bis zur Halluzination , Scheinhinrichtungen , wochenlanges Waterboarding (Ertränkungsfolter bis zur Besinnungslosigkeit), völlige Verwahrlosung, rektale Folterung (puriertes Essen wurde rektal in den Dickdarm verabreicht und rektale Wasserzuführung – ohne medizinische Notwendigkeit [89] [90] ), sexuelle Demütigung und Vergewaltigung – dabei konnte die Folterung bis zum Tod gehen, wie im Fall des versehentlich festgenommenen Gul Rahman im berüchtigten Geheimgefängnis „Cobalt“ in Afghanistan, der nach Eisduschen getötet wurde. [91] [90] [92] Ein weiterer war Manadal Al-Jamadi, der starb, nachdem er, den Kopf in einer Plastiktüte, an einer Wand wie am Kreuz aufgehängt worden war ( Abu-Ghuraib-Folterskandal ). Einer dieser Gefangenen war eine „intellektuell minderbemittelte Person“, die nur verhaftet wurde, um sie als Druckmittel gegen ein anderes Familienmitglied zu benutzen.

Dabei beschreibt der Bericht keine bedauerlichen Einzelfälle, Exzesse oder die Taten von einzelnen Individuen, sondern ein systematisches, organisiertes, in vollen Umfang autorisiertes Programm, das von Präsident George W. Bush und Vizepräsident Dick Cheney genehmigt worden war, als nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die „robusten Befragungs-Techniken“ gegen Verdächtige freigegeben wurden. Im Jahr 2002 gab die damalige Nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice der CIA die Genehmigung, den Palästinenser Abu Subeida zu foltern – sie wurde 2005 Außenministerin. Der damalige CIA-Direktor George Tenet genehmigte offiziell das Programm, der derzeitige CIA-Direktor John O. Brennan , war Tenets ausführender Assistent. Im Justizministerium von John Ashcroft verfassten die Rechtsberater John Yoo und Jay Bybee , die berüchtigten „Folter-Memos“. Die Psychologen Bruce Jessen und James Mitchell entwickelten die Foltermethoden. Jose Rodriguez , der Antiterrorchef der CIA, genehmigte die Zerstörung von Videobändern, die die Verbrechen dokumentierten.

Auf völkerrechtlicher Ebene sind alle diese Methoden staatlicher Brutalität und Morde durch die Genfer Konventionen , die sie als Kriegsverbrechen einstufen, und das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten; das Folterverbot ist absolut, es gibt keine Ausnahmen, und die Unterzeichner verpflichteten sich, gegen Verstöße vorzugehen. Auf staatlicher Ebene verletzen sie auch die amerikanische Verfassung und Gesetze, die Folter und Mordanschläge verbieten. Zur Verschleierung der Folter richtete die CIA klandestine Geheimgefängnisse, „ Black Sites “, in Ländern wie Afghanistan, Thailand, Rumänien, Polen oder Litauen ein. Um die Folterungen durchzuführen, arbeitete die CIA dabei mit vielen der repressivsten autoritären Regime der Welt zusammen – gerade auch mit jenen Diktaturen, von denen die US-Regierung behauptet sie zu bekämpfen, einschließlich Ägyptens unter Hosni Mubarak , Syriens unter Baschar al-Assad und Libyens unter Muammar al-Gaddafi . [82]

Der unabhängige Senator Angus King erklärte: „Wir haben Dinge getan, für die wir japanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt haben.“ [93]

Bei den Vereinten Nationen wurden strafrechtliche Konsequenzen verlangt. [94] Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Ra'ad Al-Hussein erinnerte an die UN-Antifolterkonvention – danach dürfen auch außergewöhnliche Umstände wie Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden. [95] Die USA unterschrieben die Antifolterkonvention 1988 und ratifizierten es nach langen Jahren endlich 1994. Der UNO-Sonderberichterstatter zu Anti-Terror-Maßnahmen und Menschenrechten Ben Emmerson erklärte: „Jetzt ist die Zeit zu handeln – die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, diejenigen, die verantwortlich seien, müssten „strafrechtlichen Sanktionen gegenübertreten, die der Schwere ihrer Verbrechen entsprechen“ und sprach von einer „kriminellen Verschwörung “.

Sonstiges

Skulptur Kryptos

Auf dem Gelände der Central Intelligence Agency in Langley steht die Skulptur Kryptos . Von den vier verschlüsselten Botschaften wurden bisher nur drei entschlüsselt.

CIA-Publikationen

Eingang zum CIA-Museum

Eine der CIA-Publikationen, das CIA World Factbook , unterliegt nicht den Geheimhaltungsvorschriften und ist ohne Urheberrecht -Beschränkungen frei verwendbar.

Es existiert ein CIA-Museum , das technische Ausrüstungen zeigt, die die CIA im Laufe der Jahre einsetzte. Ebenso befinden sich dort Informationen zur Geschichte des Dienstes. Das Museum ist für die Öffentlichkeit nur online zugänglich. [96]

2006 ist bekannt geworden, dass die CIA eine Reihe von Dokumenten, die im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes von der Geheimhaltung befreit waren, über Jahre hinweg der Öffentlichkeit zum Teil rechtswidrig wieder entzogen hat. [97]

Wissenschaft und Forschung

Das Direktorat für Wissenschaft und Technologie (Directorate of Science & Technology, DS&T) ist einer der vier Hauptbestandteile des Nachrichtendienstes. [98]

1999 gründete der Nachrichtendienst die Wagniskapitalgesellschaft In-Q-Tel mit dem ausdrücklichen Geschäftszweck, die CIA und die anderen Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten mit der neuesten Technologie zu versorgen. [99]

Im Dezember 2010 gründete die CIA eine Arbeitsgruppe, die WikiLeaks Task Force , die sich mit den Auswirkungen der Veröffentlichung von Depeschen US-amerikanischer Botschaften durch WikiLeaks befassen soll. [100] [101]

Enttarnte Mitarbeiter

 • Mark Carlton (2011, Pakistan) [102]
 • Jonathan Banks (2010, Pakistan) [103]
 • Jennifer Lynne Matthews (Leiterin der CIA-Basis in der Forward Operating Base FOB Chapman in Ost-Afghanistan, getötet 2010 im Alter von 45 Jahren beim Attentat im Camp Chapman ) [104]
 • Darren LaBonte (CIA-Agent, getötet 2010 im Alter von 35 Jahren durch Selbstmord-Attentäter im Camp Chapman) [104]
 • William J. Daugherty, Herbst 1979, Iran. Mitarbeiter des Teheraner Büros. [105]
 • Daniel A. Mitrione (CIA-Agent und Fachmann für Folterungen mittels Elektroschocks , dergestalt Sicherheitsberater verschiedener Innenbehörden von mit den USA verbündeten lateinamerikanischen Staaten, wird in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo nach zehntägiger Geiselhaft am 10. August 1970 von Tupamaros erschossen, nachdem die Verhandlungen mit der Regierung über die Freilassung politischer Gefangener gescheitert waren)
 • Stephen Holmes [106] [107] (Leiter der CIA-Basis in Moskau). Er wurde vom russischen FSB im Zusammenhang mit der Festnahme des CIA-Agenten Ryan Fogle enttarnt. [108]
 • Valerie Plame (2003, Washington DC.). Sie wurde durch den damaligen US-Vizeaussenminister Richard Armitage während einer politischen Auseinandersetzung verraten.

Siehe auch

Literatur

 • Philip Agee : CIA intern. Tagebuch 1956–1974. 2. Auflage. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-434-25116-2 .
 • Robert Baer : See no evil. The true story of a ground soldier in the CIA's War on Terrorism. Arrow Books, London 2002, ISBN 0-09-944554-9 .
 • Milt Bearden, James Risen: Der Hauptfeind. CIA und KGB in den letzten Tagen des Kalten Krieges. Siedler Verlag, München 2004, ISBN 3-88680-711-8 .
 • Tyler Drumheller: Wie das Weiße Haus die Welt belügt. Der Insider-Bericht des ehemaligen CIA-Chefs von Europa. Hugendubel, Kreuzlingen ua 2007, ISBN 978-3-7205-3013-2 .
 • Arthur S. Hulnick: Fixing the spy machine. Preparing American intelligence for the twenty-first century. Praeger, Westport CT ua 1999, ISBN 0-275-96652-6 .
 • Richard H. Immerman : The hidden hand. A brief history of the CIA , Chichester ua (John Wiley & Sons) 2014. ISBN 978-1-4443-5136-1 .
 • Tricia Jenkins: The CIA in Hollywood. How the agency shapes film and television , Austin (University of Texas Press) 2012. ISBN 978-0-292-72861-5 .
 • Ronald Kessler: Inside the CIA. Revealing the secrets of the world's most powerful spy agency. Pocket Books, New York NY 1992, ISBN 0-671-73458-X .
 • Egmont R. Koch : Die CIA-Lüge. Folter im Namen der Demokratie. Aufbau-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-351-02658-5 .
 • Mark Mazzetti : Killing Business. Der geheime Krieg der CIA . Berlin-Verlag, Berlin 2013. ISBN 978-3-8270-1174-9 .
 • Alfred W. McCoy : Die CIA und das Heroin. Weltpolitik durch Drogenhandel. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-86150-608-4 .
 • Alfred W. McCoy: Foltern und Foltern lassen. 50 Jahre Folterforschung und -praxis von CIA und US-Militär. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-86150-729-3 .
 • L. Fletcher Prouty : The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World. Skyhorse Publishing, United States 2011, ISBN 1-61608-284-4 / ISBN 978-1-61608-284-0 .
 • Mary Ellen Reese: General Reinhard Gehlen: The CIA Connection . Fairfax, George Mason University Press 1990. ISBN 978-0-913969-30-4 (englisch)
 • James Risen: State of War. Die geheime Geschichte der CIA und der Bush-Administration. Hoffmann & Campe, Hamburg 2006, ISBN 3-455-09522-4 ( vgl. sueddeutsche.de , heise.de ).
 • John A. Rizzo: Company Man: Thirty Years of Controversy and Crisis in the CIA. Scribner, New York 2015.
 • Frances Stonor Saunders: The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and Letters. Reprint. New Press, New York NY 2001, ISBN 1-56584-664-8 .
 • John Tower ua: The Tower Commission Report. The full Text of the President's Special Review Board. Bantam Books, New York NY 1987, ISBN 0-553-26968-2 .
 • Gary Webb : Dark Alliance. The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion. Seven Stories Press, New York NY 1999, ISBN 1-888363-93-2 .
 • Tim Weiner : CIA: Die ganze Geschichte . 5. Auflage. S. Fischer, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-10-091070-7 (englisch: Legacy of Ashes. The History of the CIA . Übersetzt von Elke Enderwitz, Ulrich Enderwitz, Monika Noll, Rolf Schubert).
 • H. Bradford Westerfield (Hrsg.): Inside CIA's Private World. Declassified Articles from the Agency's internal Journal, 1955–1992. Yale University Press, New Haven CT, 1995. ISBN 0-300-07264-3 .
 • Bob Woodward : Geheimcode VEIL. Reagan und die geheimen Kriege der CIA. (Deutsche Übersetzung) Droemer Knaur, München 1987, ISBN 3-426-26340-8 ).
 • Amy B. Zegart: Flawed by design. The evolution of the CIA, JCS, and NSC. Stanford University Press, Stanford CA 1999, ISBN 0-8047-3504-2 .

Weblinks

Commons : Central Intelligence Agency – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: CIA – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Barton Gellman , Greg Miller: 'Black budget' summary details US spy network's successes, failures and objectives. The Washington Post , 29. August 2013, abgerufen am 12. April 2019 .
 2. Das geheime Budget der US-Geheimdienste , stern.de Abgerufen am 30. August 2013.
 3. CIA Vision, Mission, and Values. Archiviert vom Original am 12. Januar 2006 ; abgerufen am 23. April 2018 (englisch).
 4. David Isenberg: The Pitfalls of US Covert Operations. Cato Policy Analysis No. 118, 7. April 1989. Zitat über die rechtlichen Grundlagen von verdeckten Operationen (covert actions): “(…) the National Security Act (1947) said nothing about conducting covert-action programs. But it contained a catch-all clause allowing the CIA to take on „such other functions and duties relating to intelligence affecting the national security as the National Security Council may from time to time direct,“ and that clause was later cited as an authorization for covert actions.” Über die Handlungsmacht des Präsidenten: “(…) under the law passed in the aftermath of the Church committee hearings, the president is required to consult with Congress in advance of a covert operation but is allowed, in special circumstances, to give only „timely notice“ after an operation has begun.”
 5. David Isenberg: The Pitfalls of US Covert Operations. Cato Policy Analysis No. 118, 7. April 1989. Zitat zu Art und Umfang verdeckter Operationen der CIA: “(…) both the scope and the scale of such operations have been enormous. Paramilitary operations – which can be more accurately described as secret wars, the most extreme form of covert action – have resulted in countless deaths and immense destruction. Covert operations have become the instrument of choice for policymakers who assume that a cold war status quo is inevitable.”
 6. Der Tagesspiegel: CIA setzte Mafia auf Castro an
 7. Clandestine Service — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 27. Dezember 2018 .
 8. Die CIA zieht nach Bern. Schweizer Zeitung Blick , 21. September 2008, archiviert vom Original am 3. Oktober 2010 ; abgerufen am 3. Oktober 2010 .
 9. CIA liest bei Twitter und Facebook mit. In: Die Welt . 8. November 2011, abgerufen am 8. November 2011 .
 10. https://publicintelligence.net/national-open-source-enterprise/
 11. https://fas.org/blogs/secrecy/2015/10/osc-ose/
 12. Blackwater staff among those killed in CIA base bombing. 8. Januar 2010, abgerufen am 28. Dezember 2011 .
 13. Spiegel Online vom 8. Februar 2013: "Verbindungsstelle 61": Ermittlungen gegen Chef von geheimer BND-Gruppe
 14. „Die Deutschen erfahren nicht alles“ . In: Spiegel Online . Band   41 , 6. Oktober 1986 (spiegel.de [abgerufen am 12. April 2019]).
 15. Historische Dokumente , von der CIA gemäß dem Freedom of Information Act freigegeben.
 16. BRAZIL MARKS 40th ANNIVERSARY OF MILITARY COUP – DECLASSIFIED DOCUMENTS SHED LIGHT ON US ROLE. In: The National Security Archive. Abgerufen am 26. Oktober 2014 (englisch, Historische Dokumente, gemäß dem Freedom of Information Act veröffentlicht und von Peter Kornbluh editiert).
 17. CIA acknowledges involvement in Allende's overthrow, Pinochet's rise. 19. September 2000, archiviert vom Original am 26. November 2004 ; abgerufen am 26. Oktober 2014 (englisch).
 18. Historycommons.org: Operation Bojinka
 19. Homeland Security: Operation Bojinka .
 20. US-Drohnen sollen Hunderte Zivilisten getötet haben. In: Süddeutsche Zeitung . 12. August 2011, abgerufen am 12. August 2011 (englisch).
 21. Sven Hansen: Weder sauber noch präzise. In: Die Tageszeitung . 12. August 2011, abgerufen am 12. August 2011 .
 22. Sebastian Fischer, Max Gebauer: Spiegel Online am 10. November 2012: Der tiefe Fall des großen Generals. Abgerufen am 10. November 2012 .
 23. NBC am 9. November 2012: CIA Director David Petraeus resigns, cites extramarital affair. Abgerufen am 10. November 2012 (englisch).
  Tagesschau online am 10. November 2012: CIA Chef Petraeus tritt zurück. Archiviert vom Original am 11. November 2012 ; abgerufen am 10. November 2012 .
 24. Armin Wertz: Die Weltbeherrscher: Militärische und geheimdienstliche Operationen der USA. Westend, Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-86489-088-8 .
 25. Frauke Steffens: CIA-Agenten: Nazi? Hauptsache Antikommunist . In: Die Zeit . 6. November 2014, ISSN 0044-2070 ( zeit.de [abgerufen am 30. April 2017]).
 26. Thomas Wolf: Die Entstehung des BND. Aufbau, Finanzierung, Kontrolle . Ch. Links Verlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-96289-022-3 , S.   105–114, 176, 214 .
 27. Nicholas Dujmovic: Two CIA Prisoners in China, 1952–73. Extraordinary Fidelity. In: Studies in intelligence – VOL. 50, NO. 4, 2006. Central Intelligence Agency, abgerufen am 26. Oktober 2014 (englisch).
 28. Mark Siemons: Die CIA und die Kultur : Wie man die großen Wörter klaut. In den fünfziger Jahren nahm die CIA konspirativ Einfluss auf die Kultur und die Ideen des Westens. Eine Berliner Ausstellung fragt, was daraus für die heutigen Systemkämpfe folgt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. November 2017, abgerufen am 1. März 2019 : „Als exaktes Gegenbild zum ideologisch gefüllten Sozialistischen Realismus, mithin als Modellkunst der freien Welt schlechthin, entdeckten die Agenten insbesondere den Abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock.“ "" – [ vom ]
 29. William Blum : Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower . Zed Books, London 2006, ISBN 1-84277-827-7 , S.   288, 289 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 30. Mohammad Yousaf, Mark Adkin: The Battle for Afghanistan. The Soviets Versus the Mujahideen During the 1980s. Pen & Sword Military, Barnsley 2007, ISBN 978-1-84415-616-0 , S.   115–117 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 31. articles.chicagotribune.com [1]
 32. Bush-Bekenntnis: CIA betreibt Geheimgefängnisse . In: Spiegel Online . 7. September 2006 ( spiegel.de [abgerufen am 26. August 2018]).
 33. Urteil zu US-Gefangenenlager: Guantanamo-Militärtribunale sind illegal . In: Spiegel Online . 29. Juni 2006 ( spiegel.de [abgerufen am 26. August 2018]).
 34. Joby Warrick: The Triple Agent: The al-Qaeda Mole who Infiltrated the CIA . Random House LLC, New York 2011, ISBN 0-385-53419-1 , S.   XIV ( The Triple Agent: The al-Qaeda Mole who Infiltrated the CIA ).
 35. Joby Warrick: The Triple Agent: The al-Qaeda Mole who Infiltrated the CIA . Random House LLC, New York 2011, ISBN 0-385-53419-1 , S.   2 ( The Triple Agent: The al-Qaeda Mole who Infiltrated the CIA ).
 36. Doppelagent Al Balawi: Der Täuscher. Der Tagesspiegel , 6. Januar 2010, abgerufen am 1. Januar 2011 .
 37. Der Spiegel, Ausgabe 15/1992 vom 6. April 1992: Geheimdienste: Blaues Wunder ( spiegel.de ( Memento vom 19. Dezember 2012 auf WebCite ))
 38. Nazis bei US-Geheimdiensten: Vom SS-Offizier zum CIA-Spion . In: Spiegel Online . 27. Oktober 2014 ( spiegel.de [abgerufen am 12. April 2019]).
 39. Uwe Klußmann: Der Triumph des Westens: Tapferes, zähes Volk, In: Spiegel Special Geschichte vom 29. Juli 2008, abgerufen am 8. Oktober 2015.
 40. Vincent Jauvert: Les révélations d'un ancien conseiller de Carter: „Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes…“. In: Le Nouvel Observateur , Nummer 1732 vom 15. Januar 1998 (ein Interview von Vincent Jauvert mit Zbigniew Brzezinski über die Bewaffnung der Mudschaheddin während des Kalten Krieges ( Operation Cyclone )); William Blum übersetzte den Artikel vom Französischen ins Englische, noch am 15. Januar 1998 wurde es auf CounterPunch „Zbigniew Brzezinski: How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen“ veröffentlicht; Reproduktion des Artikels ; Deutsche Übersetzung
 41. Impfterror aus Angst vor der CIA , Tages-Anzeiger, 20. August 2015.
 42. Spiegel Online vom 5. März 2014: Nach Untersuchung illegaler Verhörmethoden: CIA soll CIA-Kontrollgremium überwacht haben
 43. Senate Intelligence Committee investigating leak to McClatchy, Feinstein says
 44. heise online: Vault 7: FBI sucht angeblich Maulwurf nach Wikileaks-Enthüllungen. Abgerufen am 13. März 2017 .
 45. Amnesty International: Off the Record – US Responsibility for Enforced Disappearances in the „War on Terror“ ( Memento vom 9. März 2013 im Internet Archive ) (PDF; 100 kB).
 46. Folter in Masuren . In: Der Spiegel . Nr.   18 , 2009, S.   106 (online ).
 47. Von Smithfield zur Folter die tageszeitung, 1. Februar 2007
 48. Mehr als 1.200 CIA-Flüge: EU-Staaten wussten es: n-tv.de. Abgerufen am 28. Februar 2015 .
 49. USA streichen 35 Staaten die Militärhilfe. In: Spiegel Online. 2. Juli 2003, abgerufen am 20. August 2008 .
 50. Al-Masri-Entführung: Haftbefehle gegen 13 CIA-Agenten ( Memento vom 2. Februar 2007 im Internet Archive ), Die Zeit, 31. Januar 2007.
 51. Ermittlungen gegen die CIA auch in Italien , die tageszeitung, 1. Februar 2007.
 52. Haftbefehl gegen 26 Personen in Italien Flug nach Ägypten ( Memento vom 13. Oktober 2007 im Internet Archive ) Blick.ch Die Liste von Henry Habegger und Beat Kraushaar | 01:21 | 1. Februar 2007.
 53. Spiegel Online vom 19. September 2012: CIA-Folterskandal: Italiens Justiz bestätigt Urteile gegen US-Bürger
 54. Spiegel Online vom 2. August 2013: Telefonüberwachung: Handy-Daten verraten illegale CIA-Operation
 55. CIA-Beamte verweigerten Verhöre in Geheimgefängnissen. In: Spiegel Online. 21. September 2006, abgerufen am 22. August 2008 .
 56. Off the Record. ( Memento vom 14. Juni 2007 im Internet Archive ) (PDF; 47 kB) US Responsibility for Enforced Disappearances in the “War on Terror”. Amnesty International, Human Rights Watch et al. Abgerufen bei der Ney York Law School.
 57. Dafna Linzer: The Detention Dilemma. Dozens of Prisoners Held by CIA Still Missing, Fates Unknown. ProPublica, 22. April 2009.
 58. Robert Parry :CIA, Drugs & the National Press. Consortiumnews, 1996.
 59. a b Robert Parry:CIA's Drug Confession Consortium News, 15. Oktober 1998.
 60. Gary Webb: Information oder Intoxikation? Die CIA, das Crack und die Contras. in: Kristina Boriesson (Hrsg.): Zensor USA. Wie die amerikanische Presse zum Schweigen gebracht wird . S. 250, Pendo, 2004, ISBN 3-85842-577-X .
 61. Alexander Cockburn und Jeffrey St. Clair : Whiteout: the CIA, Drugs and the Press. Verso Books, 1998, ISBN 1-85984-139-2 Aufbauend auf den Ergebnissen von Webb behaupten die Autoren, beides bekannte US-Investigativjournalisten, dass die tatsächliche Involvierung der CIA in den Drogenhandel noch weit größer war als von Webb beschrieben.
 62. Sally Denton, Roger Morris: The Crimes of Mena. Penthouse , Juli 1995, archiviert bei Whatreallyhappened.com. Die beiden Autoren sind [siehe erster Absatz] Reporter der Washington Post , wo der Artikel ursprünglich erscheinen sollte und bereits druckfertig war. Kurz vorher verhinderte Bob Kaiser, einer der leitenden Redakteure der Zeitung das Erscheinen, weigerte sich aber mit den beiden Journalisten zu sprechen. Weiter unten auf der Artikel-Webseite ist ein Kommentar dazu aus dem London Sunday Telegraph vom 29. Januar 1995.
 63. The Oliver North File . National Security Archive – George Washington University. Februar 2004. Abgerufen am 30. September 2010.
 64. Profil von Christopher Simpson , American University , Washington DC
 65. Crack the CIA. Kurz-Dokumentarfilm über CIA-Drogenaktivitäten von Guerillanewsnetwork.com, 2001, Zitat bei 1:06 min.
 66. Crack the CIA. Kurz-Dokumentarfilm über CIA-Drogenaktivitäten von Guerillanewsnetwork.com, 2001, Zitat bei 8:20 min.
 67. Crack the CIA. Kurz-Dokumentarfilm über CIA-Drogenaktivitäten von Guerillanewsnetwork.com, 2001, bei 3:00 min.
 68. Crack the CIA. Kurz-Dokumentarfilm über CIA-Drogenaktivitäten von Guerillanewsnetwork.com, 2001, bei 4:47 min.
 69. Crack the CIA. Kurz-Dokumentarfilm über CIA-Drogenaktivitäten von Guerillanewsnetwork.com, 2001, Zitat bei 2:00 min.
 70. Bundeszentrale für politische Bildung: Netzwerke des Terrors. Veranstaltungsdokumentation, Oktober 2002.
 71. Senator John Kerry and Senator Hank Brown: The BCCI Affair. Report to the Committee on Foreign Relations, US-Senat, Dezember 1992.
 72. a b c David Sirota and Jonathan Baskin: Follow the Money ( Memento vom 11. September 2004 im Internet Archive ) Washington Monthly, September 2004.
 73. a b Paul DeRienzo: Interview mit Alfred McCoy. 9. November 1991.
 74. Nugan Hand Bank. Sourcewatch, 28. Juli 2004.
 75. Ross Coulthart: The Nugan Hand Bank. ( Memento vom 18. Februar 2009 im Internet Archive ) MSN Australien.
 76. Jonathan Kwitney: The Crimes of Patriots, a True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA , Touchstone Books, September 1988.
 77. Leadership — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 12. April 2019 .
 78. The Black Budget. Covert action. Surveillance. Counterintelligence. The US “black budget” spans over a dozen agencies that make up the National Intelligence Program. In: The Washington Post. 30. August 2013, abgerufen am 7. September 2013 (englisch).
 79. Committee Study of the CIA´s Detention and Interrogation Program ( Memento vom 9. Dezember 2014 im Internet Archive )
 80. Here is the Senate's 500-page report on Bush-era torture. Raw Story Media, 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 81. Jeremy Ashkenas, Hannah Fairfield, Josh Keller, Paul Volpe: 7 Key Points From the CIA Torture Report . In: The New York Times . 9. Dezember 2014, ISSN 0362-4331 ( nytimes.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 82. a b Trevor Timm: Stop believing the lies: America tortured more than 'some folks' – and covered it up | Trevor Timm . In: The Guardian . 9. Dezember 2014, ISSN 0261-3077 ( theguardian.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 83. Nach CIA-Folter-Bericht: Furcht vor Anschlägen. Hannoversche Allgemeine , 10. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 84. Thomas Pany: CIA-Folter-Bericht: Wieviel wusste die Regierung? 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 85. CIA-Folter war brutal und uneffektiv. Deutsche Welle, 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 86. Mark Mazzetti: CIA torture tactics didn't work, Senate report says. The Boston Globe , 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 87. Gail Collins: Opinion | It's Cruel. It's Useless. It's the CIA In: The New York Times . 10. Dezember 2014, ISSN 0362-4331 ( nytimes.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 88. Scott Shane: Report Portrays a Broken CIA Devoted to a Failed Approach . In: The New York Times . 9. Dezember 2014, ISSN 0362-4331 ( nytimes.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 89. Shane Harris|Tim Mak: The Most Gruesome Moments in the CIA 'Torture Report' . 9. Dezember 2014 ( thedailybeast.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 90. a b Dominic Rushe, Ewen MacAskill, Ian Cobain, Alan Yuhas, Oliver Laughland: Rectal rehydration and broken limbs: the grisliest findings in the CIA torture report . In: The Guardian . 11. Dezember 2014, ISSN 0261-3077 ( theguardian.com [abgerufen am 12. April 2019]).
 91. US-Folterbericht: So bestialisch quälte die CIA ihre Gefangenen . In: Spiegel Online . 10. Dezember 2014 ( spiegel.de [abgerufen am 12. April 2019]).
 92. Jonathan Topaz: 13 shocking moments in the Senate torture report. Politico , 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 (englisch).
 93. Halbnackt, angekettet, an Unterkühlung gestorben. Handelszeitung , 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 94. Feinstein report: UN expert calls for prosecution of CIA officers and other US Government officials. OHCHR , 9. Dezember 2014, abgerufen am 12. April 2019 .
 95. CIA-Bericht: Uno fordert Strafen für Folterer . In: Spiegel Online . 10. Dezember 2014 ( spiegel.de [abgerufen am 12. April 2019]).
 96. CIA Museum - CIA. In: cia.gov. Abgerufen am 20. April 2021 .
 97. Siegfried Buschschlüter: Die Retourkutsche der CIA. Deutschlandradio , 22. Februar 2006, abgerufen am 12. April 2019 .
 98. Direktorat für Wissenschaft und Technologie. Abgerufen am 4. Mai 2010 (englisch).
 99. In-Q-Tel. CIA, archiviert vom Original am 16. März 2015 ; abgerufen am 4. Mai 2010 (englisch).
 100. CIA to examine impact of files recently released by WikiLeaks washingtonpost.com, 22. Dezember 2010, abgerufen am 23. Dezember 2010.
 101. CIA untersucht Wikileaks-Enthüllungen ( Memento vom 26. Dezember 2010 im Internet Archive ) ftd.de, 23. Dezember 2010.
 102. Reaktion auf Bin Ladens Tod:Pakistan enttarnt CIA-Chef in Islamabad. Spiegel Online , 9. Mai 2011, abgerufen am 10. Mai 2011 .
 103. Pakistanische Klage gegen US-Drohnen: Das tapfere Dutzend. Spiegel Online , 20. Januar 2011, abgerufen am 10. Mai 2011 .
 104. a b CIA honors 12 officers, contractors killed in action. The Washington Post , 8. Juni 2010, abgerufen am 28. Dezember 2011 .
 105. Tim Weiner: CIA Die ganze Geschichte . 6. Auflage. Fischer, Frankfurt 2008, ISBN 978-3-10-091070-7 , S.   491   ff . (englisch: Legacy of Ashes – The History of the CIA . Übersetzt von Elke Enderwitz, Ulrich Enderwitz, Monika Noll, Rolf Schubert).
 106. Fogle's detention became public because CIA 'crossed the line' – FSB , Voice of Russia , Interfax . 17. Mai 2013. Archiviert vom Original am 23. Juni 2013. Abgerufen am 24. Mai 2013.  
 107. Vladimir Radyuhin: Russia reveals CIA head identity. In: The Hindu , 19. Mai 2013 (englisch).
 108. Rainer Leurs: Spionage-Affäre: Mutmaßlicher CIA-Agent verlässt Russland. In: Spiegel Online , 20. Mai 2013.

Koordinaten: 38° 57′ 7,5″ N , 77° 8′ 42,6″ W