Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Kinesiske sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Det kinesiske eller sinitiske sprog ( kinesisk 漢語/ 汉语, Pinyin Hànyǔ ) danner en af ​​de to primære grene af den kinesisk- tibetanske sprogfamilie , den anden primære gren er de tibetansk-burmanske sprog . Kinesiske sprog tales af cirka 1,3 milliarder mennesker i dag, hvoraf de fleste bor i Folkerepublikken Kina og Republikken Kina (Taiwan) . I mange lande, især i Sydøstasien , er der større kinesisk-talende minoriteter . Det kinesiske sprog med det største antal talere er mandarin . Standardkineseren , som også ganske enkelt omtales som "kineserne" eller "kineserne", er baseret på den.

Kinesiske sprog

Talt ind

Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina ,
Taiwan Kina (Taiwan) Republikken Kina (Taiwan) ,
Singapore Singapore Singapore ,
Indonesien Indonesien Indonesien ,
Malaysia Malaysia Malaysia ,
Thailand Thailand Thailand ,
Vietnam Vietnam Vietnam ,
Filippinerne Filippinerne Filippinerne ,
Rusland Rusland Rusland , [1]
Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan , [2]
Kasakhstan Kasakhstan Kasakhstan , [3]
Tadsjikistan Tadsjikistan Tadsjikistan , [4]

såvel som i diasporaen i vestlige lande
højttaler 1,3 milliarder modersmål
(anslået)
Sproglig
klassifikation
Sprogkoder
ISO 639-1

zh

ISO 639-2 ( B ) chi ( T ) zho
ISO 639-3

zho

ISO 639 -5

zhx

Den rumlige fordeling af de forskellige sinitiske sprog i Kina og Taiwan

Flere kinesiske sprog, et kinesisk skrift

Som regel udtrykket "kinesiske sprog" henviser til standard sprog af standard kinesisk (普通話/普通话, Pǔtōnghuà i Kina,國語/国语, Guóyǔ i Taiwan), som er baseret på det største sinitiske sprog, mandarin (官 話/官 话, Guānhuà ), baseret og hovedsageligt på mandarin -dialekten i Beijing (北京 話/北京 话, Běijīnghuà ). Der er også ni andre kinesiske sprog, som igen nedbrydes i mange individuelle dialekter. Disse omtales som "dialekter" på europæiske sprog, selvom graden af ​​deres afvigelser fra hinanden ville begrunde klassificering som sprog i henhold til vestlige standarder. I traditionel kinesisk terminologi kaldes de Fangyan ( 方言, kaldet fāngyán ).

Selv inden for et stort sinitisk sprog kan talere af forskellige dialekter ikke altid forstås, især den nordøstlige dialekt (東北 話/东北 话, Dōngběihuà ,東北 方言/东北 方言, Dōngběi Fāngyán ) og de sydlige dialekter (南方 話/南方 话, Nánfānghuà ,南方 方言/南方 方言, Nánfāng Fāngyán ) på mandarinen er ikke indbyrdes forståelige. I Kina bruges standardkinesisk, der tales af de fleste kinesere, overvejende til kommunikation på tværs af sproggrænser; Andre sprog som kantonesisk fungerer også som kommunikationsmiddel på en mere regionalt begrænset måde .

Det kinesiske skrift fungerer også i begrænset omfang som et krydsdialektisk kommunikationsmiddel, da etymologisk relaterede morfemer generelt skrives med den samme kinesiske karakter på alle dialekter, på trods af forskellig udtale. Følgende eksempel kan illustrere dette: På gammelt kinesisk var det almindelige ord for "spis" * Ljɨk [5] , den med tegnet食 blev skrevet. Dagens udtale af ordet ”spise” Shi (Standard kinesisk ), sɪk ˨ ( Yue , kantonesisk dialekt, Jyutping sik 6), st ˥ ( Hakka , Meixian dialekt), sidde ˦ ( Minnan , Xiamen dialekt ) alle kommer fra dette fra og vil derfor ogsåskrevet.

Således fungerer det logografiske kinesiske skrift - hver karakter i princippet står for et ord - som et samlende bånd, der forbinder højttalerne fra de meget forskellige kinesiske sprogvarianter til et stort kultursamfund med en årtusinder gammel skriftlig tradition. Denne samlende funktion ville ikke eksistere i et alfabet eller anden fonetisk transkription.

Dette betyder dog ikke, at de kinesiske dialekter kun adskiller sig fonologisk. I standardkinesisk bruges f.eks. "At spise" normalt ikke som shí , men snarere chī , som ikke stammer fra * Ljɨk og derfor har sit eget symbol,, chī , er skrevet. Kinesiske dialekter har, hvis de er skrevet, deres egne tegn til mange ord, f.eks. Kantonesisk, mǎo , Jyutping mou 5 , mou ˩˧, "ikke at have". På grund af dette, men også på grund af grammatiske uoverensstemmelser, kan selv skrevne tekster kun forstås i begrænset omfang på tværs af dialekter.

Indtil begyndelsen af ​​det 20. århundrede spillede brugen af ​​klassisk kinesisk, hvis skriftform imidlertid var uafhængig af dialekt og blev brugt i hele Kina og også Japan, Korea og Vietnam, en samlende rolle på niveau med skriftsproget .

Kinesiske sprog og deres geografiske fordeling

Det kinesiske sprogs oprindelige rækkevidde er svært at rekonstruere, da sprogene hos naboerne i det gamle Kina næsten er ukendte, og det derfor ikke kan afgøres, om kinesiske sprog blev talt uden for de kinesiske stater, der efterlod skriftlige dokumenter; især store dele af det sydlige Kina synes at have været uden for det kinesisktalende område i det 1. århundrede e.Kr. Allerede i Zhou -dynastiets tid (11. til 3. århundrede f.Kr.) er der tegn på en dialektal struktur af kinesisk, som blev betydeligt stærkere i de følgende århundreder. I dag skelnes normalt mellem otte kinesiske sprog eller dialektbundter, der hver består af et stort antal lokale individuelle dialekter.

Følgende tabel viser de otte kinesiske sprog eller dialektbundter med deres antal højttalere og hovedområder. Højttalernumrene kommer fra Ethnologue og andre aktuelle kilder. En detaljeret liste over lokale dialekter findes i artiklen Liste over kinesiske sprog og dialekter .

Sprog alternativt navn højttaler Hovedfordelingsområde
Mandarin Nordkinesiske dialekter, Beifanghua (北方 話/北方 话),
Bifangst Fangyan (北方 方言)
cirka 955 mio Kina, Taiwan, Malaysia, Indonesien, Singapore
Wu Wuyu (吳語/吴语), Wuyueyu (吳越 語/吴越 语), Jiangnanhua (江南 話/江南 话), Jiangzhehua (江浙 話/江浙 话) ca. 0 80 mio Kina: Yangzi Estuary, Shanghai
Min Minyu (閩語/闽语), Fujianhua (福建 話/福建 话) ca. 0 75 mio Kina: Fujian, Hainan, Taiwan
Yue /
Kantonesisk
Yueyu (粵語/粤语), Guangdonghua (廣東話/广东话), Guangzhouhua (廣州 話/广州 话), Guangfuhua (廣 府 話/广 府 话), sjælden: Baihua (白話/白话) ca. 0 70 mio Kina: Guangdong, Guangxi, Hong Kong, Macau
Gan Ganyu (贛 語/赣 语) ca. 0 48 mio Kina: Jiangxi, Hubei; også Hunan, Anhui, Fujian
Jin Jinyu (晉 語/晋 语) ca. 0 48 mio Kina: Shanxi, Indre Mongoliet; også Hebei, Henan
Kejia / Hakka Kejiayu (客家 語/客家 语), Kejiahua (客家 話/客家 话) ca. 0 48 mio Kina: Sydkina, Taiwan
Xiang Xiangyu (湘 語/湘 语), Hunanhua (湖南 話/湖南 话) ca. 0 38 mio Kina: Hunan

De nordkinesiske dialekter (北方 話/北方 话, Běifānghuà ,北方 方言, Běifāng Fāngyán ), teknisk set også mandarin (官 話/官 话, kaldet Guānhuà ), er langt den største dialektgruppe; det dækker hele det kinesisktalende område nord for Yangzi og i provinserne Guizhou , Yunnan , Hunan og Guangxi også områder syd for Yangzi. Dialekten i Beijing, grundlaget for standardkinesisk, er en af ​​de mandarinske dialekter. Wu tales af omkring 80 millioner højttalere syd for mundingen af ​​Yangzi, Shanghai -dialekten indtager en vigtig position her. Mod sydvest grænser Gan op til Jiangxi -provinsen med 21 millioner talere og vest for den i Hunan af Xiang med 36 millioner talere. På kysten, i provinsen Fujian , i den østlige del af Guangdong samt på Taiwan og Hainan samt i Singapore tales Min -dialekterne, som i alt omkring 60 millioner talere tilhører. I Guangxi, Guangdong og Hong Kong taler omkring 70 millioner mennesker Yue, hvis vigtigste dialekt er kantonesisk, med centrene i Guangzhou og Hong Kong.

Den sædvanlige klassificering er primært fonologisk motiveret, det vigtigste kriterium er udviklingen af ​​oprindeligt udtrykte konsonanter . Men der er også klare leksikale forskelle. Så tredjepersons pronomen gælder (altså den tilsvarende høje kinesiske form), attributten partikler And de og negationen som typiske træk ved nordlige dialekter, især mandarin, men også delvist fra Xiang-, Gan- og Wu -dialekterne syd for den nedre Yangzi, som er påvirket af mandarin. Typiske træk, især af sydlige dialekter, er på den anden side den eksklusive brug af negationer med en nasal indledende lyd (f.eks. Kantonesiskm 21 ), gammel kinesisk cognataqu (kantonesiskkʰɵy˩˧ ) eller (Shanghai i˩˧ ) som tredjepersons pronomen samt nogle ord, der ikke findes i nordlige dialekter eller på gammelt eller mellemkinesisk , såsom “kakerlak”, Xiamen ka˥˥-tsuaʔ˥˥ , kantonesisk曱 甴kaːt˧˧-tsaːt˧˧ , Hakka tshat˦˦ og “gift”, Fuzhou thau1˧ , Yue tou˧˧ , Kejia theu˦˨ [6] .

Den følgende sammenligning af etymologisk relaterede ord fra repræsentanter for de store dialektgrupper illustrerer det genetiske sammenhold, men også graden af ​​mangfoldighed i de kinesiske sprog:

betyder Karakter Gammel kinesisk [7] Mandarin Wu [8]
Shanghai
Yue [9]
Guangzhou
Kejia [10]
Meixian
Min [11]
Xiamen
Xiang [10]
Changsha
Gan [10]
Nanchang
måltid* Ljɨk shí zəʔ˩˨ sek st˥ sit˦ / tsiaʔ˦
stor* lats der du da: i˨˨ tʰai˥˧ tai˨˨ / tua˨˨ ta˥ tʰai˩
at have* wjɨʔ yǒu iu˦ jɐu˨˧ u˨˨ iəu˧˩ / u˦˦ iu˨˧
dø, død* sjijʔ ɕi˧˧ sɛ: i˧˥ si˧˩ su˥˧ / si˥˧ sɿ˧˩ sɿ˨˧
hvid* bremse bái bʌʔ˩˨ bak˨ pʰak˥ pik˦ / peʔ˦ pə˨˦ pʰaʔ˨
at vide* trje zhī tsɿ˧˨ tsi: ˥˥ tsai˦˦ ti˦˦ / tsai˦˦
en* Itjit iɪʔ˥˥ jɐt˥ det it˦ / tsit˦ jeg det
tre* sum sān sᴇ˥˧ sam˥˥ sam˦ sam˦˦ / sã˦˦ san˧ san˧˨
fem* ngaʔ ɦŋ˨˧ ŋ˨˧ ŋ˧˩ ŋɔ˥˧ / gɔ˨˨ u˧˩ ŋ˨˩˧
kvinde* nrjaʔ ȵy˨˨ noe: i˨˧ n˧˩ lu˥˧ ȵy˧˩ ȵy˨˩˧
gæst* khrak kʰʌʔ˥˥ hak˧ hak˩ kʰik˧˨ / kʰeʔ˧˨ kʰ ə˨˦ kʰiɛt˥
hånd* hjuʔ shǒu sɣ˧˧ sød su˧˩ siu˥˧ / tsʰiu˥˧ əu˧˩ sød
hjerte* sjɨm xīn ɕi˧˧ sɐm˥˥ sim˦ sim˦˦ synd ɕ˧˨
år* nin nián ȵi˨˨ ni: n˨˩ ŋian˩ lian˨˦ / ni˨˦ ȵiɛn˧˥
konge* wyang wáng uan˩˧ wɔŋ˨˩ uɔŋ˦˥ ɔŋ˨˦
person* njin rén ȵi˨˨ jɐn˨˩ ŋip˥ lin˨˦ / laŋ˨˦ ən˩˧ lɨn˧˥
centrum* k-ljung zhōng tsoŋ˥˧ tsoŋ˥˥ at gøre tiɔŋ˦˦ tʂɔŋ˧ tsuŋ˧˨
Navn, beskrivelse* mryang míng min Mænd mia˨˦ biŋ˧˥ / mia˧˥
øre* njɨʔ han ȵei˨˨ ji: ˨˧ ŋi˧˩ ni˥˧ / hi˨˨ ə˧˩ e˨˩˧
regn* w (r) jaʔ ɦy˨˨ jy: ˨˧ jeg u˥˧ / hɔ˨˨ y˧˩ y˨˩˧
søn* tsjɨʔ tsɿ˧˧ tsi: ˧˥ tsɿ˧˩ tsu˥˧ / tsi˥˧ tsɿ˧˩ tsɿ˨˩˧
Dag, sol* njit ȵiɪʔ˥˥ jɐt˨ ŋ det˩ tændt˦ ȥʅ˨˦ lɨt˥
syd* nɨm nán ingen nam˨˩ nam˩ lam˨˦ lan˩˧ lan˧˥
Dør, port/* min Mænd mən˨˨ mu: n˨˩ mŋ˨˦ bən˩˧ / məŋ˩˧ mɨn˧˥
mennesker* mjin min min mɐn˨˩ min er

Om betegnelsen

På kinesisk selv bruges en række forskellige udtryk til det kinesiske sprog. Zhōngwén (中文) er en generel betegnelse for det kinesiske sprog, der bruges til både talte og skrevne sprog. Da skriftsproget stort set er uafhængigt af dialekten, omfatter dette udtryk også de fleste kinesiske dialekter. Hànyǔ (漢語/汉语) er stort set udskifteligt med zhōngwén blandt modersmål i dagens sprogbrug, men mindre almindeligt. Siden ordet hàn/汉 står for Han -nationaliteten , udtrykket omfatter oprindeligt alle dialekter, der tales af han -kinesere. Men i daglig tale beskriver Hànyǔ snarere standardkinesisk, som det har sit eget tekniske udtryk for, Pǔtōnghuà (普通話/普通话), der. Huáyǔ (華語/华语) bruges derimod mest som et begreb af kinesere i udlandet i diasporaen uden for Kina. Tegnet huá/stammer fra det historiske udtryk Huáxià (華夏/华夏) for det gamle Kina. Mens navnet Tángwén (唐文) eller Tánghuà (唐 話/唐 话) for det kinesiske sprog er afledt af ordet táng, det gamle Kina i Tang -dynastiet .

Forhold til andre sprog

Dette afsnit giver en kort oversigt over det genetiske forhold mellem kinesisk og andre sprog. Dette emne behandles detaljeret i artiklen kinesisk-tibetanske sprog .

Genetisk forhold

Tibeto-burmesisk

Kinesisk betragtes nu bredt som den primære gren af ​​den kinesisk- tibetanske sprogfamilie , der omfatter omkring 350 sprog med 1,3 milliarder talere i Kina , Himalaya og Sydøstasien . De fleste klassificeringer af kinesisk- tibetansk står i kontrast til kinesisk med resten af ​​den tibetansk- burmesiske sprogfamilie ; nogle få forskere anser Sinitic for at være en underenhed af tibetansk-burmesisk på lige fod med mange andre undergrupper i denne enhed.

Kinesisk har utallige ordord i sit grundlæggende ordforråd til fælles med andre kinesisk-tibetanske sprog: [12]

betyder kinesisk Klassisk
Tibetansk
Burma-
niche
Lahu
Karakter Høj- Alt- [5]
"JEG" * ngajʔ nga nga ngà
"tre"sān * sum gsum sum
"fem" * ngaʔ lnga ngâ ngâ
"seks"liù * Crjuk [13] medicin khrok hɔ̀ʔ
"ni"jiǔ * kuʔ dgu kûi qɔ̂
"Søndag" * njit nyima ingen
"Efternavn"míng * mjeng ming mand
"bitter" * khaʔ kha khâ qhâ
"fedt nok"/liáng * gryang grang krak gɔ̀
"at dø" * sjijʔ shiba se ʃɨ
"gift"du * hertug gravet dug tɔ̀ʔ

Ud over det fælles grundlæggende ordforråd kombinerer sinitisk og tibeto-burmesisk den oprindeligt samme stavelsesstruktur (da den stort set er bevaret i klassisk tibetansk og kan rekonstrueres for gammelkinesisk) og en udbredt afledt morfologi , som kommer til udtryk i almindelige konsonantiske præfikser og suffikser med en betydningsændrende funktion. Det proto-kinesisk-tibetanske såvel som de moderne sinitiske sprog har ikke udviklet en relationel morfologi (ændring af substantiver og verber i betydningen en fleksion); denne form for morfologi er en innovation for mange tibetansk-burmaniske sproggrupper, som opnås gennem tværregionale kontakter med nabosprog og overlejring af ældre substratsprog stammer fra.

Andre sprog

Det genetiske forhold mellem kinesisk og sprog uden for tibeto-burmesisk er generelt ikke anerkendt af lingvistik, men der har været nogle forsøg på at klassificere kinesisk i makrofamilier, der rækker langt ud over de traditionelle sprogfamilier. For eksempel repræsenterer nogle forskere et genetisk forhold til de austronesiske sprog , yenisanske sprog eller endda de kaukasiske eller indoeuropæiske sprog , for hvilke ordligninger som f.eks. Kinesisk/, shuí <* kwjəl "who" = Latin quis "who" [14] kan bruges. Ingen af ​​disse forsøg har imidlertid hidtil vundet godkendelse fra et flertal af sprogforskere.

Feudale forhold

På grund af sameksistensen med andre, genetisk ikke -relaterede sprog i tusinder af år har kinesisk og forskellige sydøst- og østasiatiske sprog stærkt påvirket hinanden. De indeholder hundredvis af kinesiske lånord, ofte navne på kinesiske kulturvarer:/, - "bog"> koreansk čhäk , Bai ts h ua˧˧ . Disse påvirkninger har haft en særlig stærk indvirkning på Korea, Vietnam og Japan, hvor det kinesiske skrift også bruges, og klassisk kinesisk har været brugt som skriftsprog i århundreder.

Kinesisk selv viser også et stort antal udenlandske påvirkninger. Nogle vigtige typologiske træk ved moderne kinesisk kan sandsynligvis spores tilbage til ydre påvirkninger, herunder udviklingen af ​​et tonesystem, opgivelse af nedarvede morfologiske dannelsesmidler og obligatorisk brug af tælleord. Ekstern indflydelse er også tydelig ved inkluderingen af ​​ikke færre lånord . Ordet skal bruges meget tidligt, - "Tiger" (gammelt kinesisk * xlaʔ [15] ) er blevet lånt fra de østrig -asiatiske sprog, se Mon klaʔ, Mundari kula . Ordet, gǒu - "hund", som var den ældre under Han -dynastiet (206 f.Kr. til 220 e.Kr.), quǎn - "hund" afløste, blev sandsynligvis lånt fra Miao -Yao i Zhou -dynastiets tid (omkring 1100-249 f.Kr.). Ord blev også vedtaget fra nabosprog i nord i forhistorisk tid, for eksempel/, - "kalv" fundet på altaiske sprog: mongolsk tuɣul , manchurian tukšan . Antallet af lånord på kinesisk blev særlig stort under Han-dynastiet, da der også blev vedtaget ord fra nabosprog i f.eks. Vest og nordvest葡萄, pútao - "druer" fra et iransk sprog, se persisk باده bāda . Lån fra Xiongnu -sproget er svært at bevise; her formodes det駱駝/骆驼, luòtuo - "kamel" skal klassificeres. På grund af buddhismens stærke indflydelse i 1. årtusinde e.Kr. trængte et stort antal indiske lånord ind i kinesisk:旃檀, zhāntán - "sandeltræ" fra sanskrit candana ,沙門/沙门, shāmén - "buddhistisk munk" fra sanskrit śramaṇa . Det mongolske styre i Yuan-dynastiet (1279-1368) efterlod f.eks. Kun få låneord蘑菇, mógū - "champignon" fra mongolsk moku .

I 1500 -tallet satte en stærk europæisk indflydelse ind, hvilket også afspejlede sig i det kinesiske ordforråd. Kristne udtryk blev lånt fra kinesere i denne periode:彌撒/弥撒, mísa - "Messe" fra den sene latinske missa . Siden 1800 -tallet er navne på resultater inden for europæisk teknologi også blevet vedtaget, selvom kinesisk har vist sig at være meget mere modstandsdygtig over for lån end for eksempel japansk. Eksempler på dette er:馬達/马达, mǎdá fra den engelske motor ,幽默, yōumò fra engelsk humor . I nogle tilfælde fandt lånord vej til standardkinesisk gennem dialekter: f.eks. B.沙發/沙发, shāfā fra Shanghai safa fra den engelske sofa .

Et særligt træk er en gruppe låneord, især fra Japan, hvorfra ikke udtalen, men stavningen er lånt. Dette gøres muligt ved, at det lånte ord er skrevet på selve originalsproget med kinesiske tegn. Vestlige medicinske termer, der blev naturaliseret i Japan med kinesiske tegn, nåede også til Kina via denne rute:

 • Japansk革命kakumei> Standard kinesisk革命, gémìng - "revolution"
 • Japansk場合baai > standard kinesisk場合/场合, chǎnghé - " tingenes tilstand , omstændigheder"

Skrivning og sociokulturel status

Traditionelt manuskript

Kinesisk er blevet skrevet med det kinesiske skrift siden de tidligste kendte skriftlige dokumenter fra det 2. årtusinde f.Kr. I det kinesiske skrift - bortset fra nogle få undtagelser - er hvert morfem repræsenteret med sin egen karakter. Da de kinesiske morfemer er monosyllabiske, kan hvert tegn tildeles en monosyllabisk lydværdi. I modsætning til en almindelig misforståelse skrives synonyme men ikke homofoniske ord med forskellige tegn. Så begge betyder den historisk ældre karakter quǎnsamt den historisk yngre karakter gǒu"Hund", men er skrevet med helt andre tegn. Nogle tegn går tilbage til piktografiske fremstillinger af det tilsvarende ord, andre rent semantisk baserede typer forekommer også.

Omkring 85% af nutidens tegn indeholder fonologiske oplysninger og består af to komponenter, hvoraf den ene angiver betydningen, og den anden repræsenterer et morfem med en lignende udtale. Så er skiltet/, - "mor" fra, - "kvinde" "kvinde" som en betydningskomponent ( radikal ) og/, - "hest" som udtalekomponent.

I nogle tilfælde repræsenterer et tegn flere morfemer, især etymologisk relaterede. Antallet af alle kinesiske tegn er relativt højt på grund af det morfemiske princip; allerede Shuowen Jiezi (說文解字/说文解字, Shuōwén Jiězì ) fra 100 e.Kr. har næsten 10.000 tegn; Yitizi Zidian (異體 字 字典/异体 字 字典, Yìtǐzì Zìdiǎn ) fra 2004 indeholder 106.230 tegn, hvoraf mange ikke længere er i brug eller kun repræsenterer sjældne stavevarianter af andre tegn. Det gennemsnitlige antal tegn, som en kineser med en universitetsgrad kan beherske er mindre end 5000; omkring 2000 anses for nødvendigt for at læse en kinesisk avis.

Det kinesiske skrift er ikke ensartet. Siden skrivereformen i 1958 er i Folkerepublikken Kina (og senere officielt i Singapore ) de forenklede tegn ( forkortelser ,简体字, jiǎntǐzì ) i Taiwan , Hong Kong og Macau, men de såkaldte "traditionelle tegn" A (traditionelle tegn ,繁體字, fántǐzì eller正 體 字, zhèngtǐzì ), brugt. Den kinesiske skrivereform blev heller ikke anvendt på skrivning af andre sprog, der bruger kinesiske tegn, såsom japansk; i Japan blev der imidlertid indført uafhængigt forenklede karakterformer, også kendt som Shinjitai , allerede i 1946.

Ud over det kinesiske skrift var der også flere andre scripts i brug i Kina. Dette omfatter især Nüshu , et kvinders manuskript, der har været brugt i provinsen Hunan siden 1400 -tallet . Under Yuan-dynastiet (1279-1368) blev det fonetisk baserede Phagspa-script også brugt til kinesere.

annotation
A Udtrykket traditionelle kinesiske tegn er teknisk unøjagtigt , da både de "lange tegn" - fántǐzì traditionelt er historiske繁體字- såvel som traditionelle historiske " forkortelser " - jiǎntǐzì简体字, det vil sige en forenklet grafisk variant af de traditionelle tegn, er blandt dem. Derfor er der også det mere præcise udtryk "forenklede tegn" - jiǎnhuàzì简化字- for de forkortelser, der er opstået i Kina siden skrifttypereformen i 1958.

Transskriptioner

Ud over det kinesiske skrift er der adskillige transkriptionssystemer baseret på det latinske alfabet for standardkinesisk og de enkelte dialekter eller sprog. I Folkerepublikken Kina bruges Hanyu Pinyin (kort: Pinyin) som den officielle romanisering for standardkinesisk; Et andet transkriptionssystem, der var meget udbredt, især før introduktionen af ​​pinyin, er Wade-Giles- systemet. Der findes ingen generelt anerkendte transkriptionssystemer for de forskellige dialekter eller sprog. Det er derfor lidt forvirrende for folk, der ikke er fortrolige med kinesisk, hvis der historisk er flere latiniserede (romaniserede) stavemåder for et kinesisk udtryk eller navn. For eksempel stavningen af ​​navnet Mao Zedong (i dag officielt efter Pinyin ) eller Mao Tse-tung (historisk efter WG ), udtrykkene Dao (Pinyin) Tao (WG), Taijiquan (Pinyin) eller Tai Chi Chuan (WG) eller Gong fu (Pinyin) eller Kung Fu (WG), sjældent også Gung Fu (uofficiel kantonesisk transkription ). Tidligere former for kinesisk transskriberes normalt til pinyin som standardkinesisk, selvom dette ikke tilstrækkeligt afspejler fonologien fra tidligere former for kinesisk.

Muslimske kinesere har også skrevet deres sprog i det arabisk-baserede manuskript Xiao'erjing . Nogle, der emigrerede til Centralasien, skiftede til det kyrilliske skrift i det 20. århundrede, se Dungan -sprog .

Sociokulturel og officiel status

Oprindeligt adskilte det talte og skrevne sprog i Kina sig ikke markant fra hinanden; skriftsproget fulgte udviklingen i det talte sprog. Siden Qin -dynastiet (221–207 f.Kr.) blev tekster fra Zhou -dynastiets sene periode imidlertid autoritative for skriftsproget, så klassisk kinesisk som skriftsprog blev uafhængigt af talesproget og i skriftlig form blev til et generelt kommunikationsmedium på tværs af dialektgrænser opstillet. Klassisk kinesisk tjente imidlertid udelukkende som skriftsprog for en lille elite; hovedstadenes dialekt blev brugt som talesprog af Qing-dynastiet (1644–1911) selv af de højtstående embedsmænd. Ved læsning af tekster på klassisk kinesisk blev den respektive lokale dialekt brugt; nogle dialekter havde deres egne fonologiske undersystemer, der adskilte sig fra det talte sprog.

Især i forbindelse med udbredelsen af ​​buddhismen i Kina blev populær litteratur i stigende grad oversat til folkesproget Baihua (白話/白话, báihuà ), som til en vis grad var standardiseret i skriftlig brug i Kina og med få undtagelser, f.eks. Lijingji fra 1500 -tallet skrevet i det sydlige Min , var baseret på tidlige former for mandarin -dialekter. Det er muligt, at der også var en standardisering i talesproget i 1. årtusinde e.Kr. [16]

Det var først i slutningen af ​​det kinesiske imperium, i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, at betydningen af ​​klassisk kinesisk aftog; Som et officielt sprog og som et litterært sprog blev det afløst af standardkinesisk i midten af ​​det 20. århundrede, som er stærkt baseret på den moderne dialekt i Beijing med hensyn til grammatik, leksikon og især fonologi. Man har også forsøgt at nedskrive andre dialektformer af kinesisk, men kun kantonesisk har et etableret kinesisk skrift. In einigen Dialekten wurde auch eine Verschriftlichung mittels lateinischer Schrift versucht.

Auch außerhalb der geschriebenen Sprache verdrängt das Hochchinesische zunehmend lokale Idiome, da das Hochchinesische landesweit an den Schulen gelehrt wird, wenngleich es die Dialekte als Umgangssprachen wohl nur stellenweise ersetzt.

Homophonie und Homonymie

Da die chinesische Schrift über 10.000 verschiedene Logogramme umfasst, das gesprochene Hochchinesisch aber weniger als 1.700 verschiedene Sprechsilben, hat das Chinesische wesentlich mehr homophone Morpheme, also unterschiedliche Bedeutung tragende Wortbestandteile mit gleicher Aussprache, als irgendeine europäische Sprache. Daher entsprechen weder gesprochene Sprache noch lateinische Umschriften exakt den in chinesischen Zeichen geschriebenen Texten. Vereinfachte Umschriften, die die Töne nicht markieren, lassen die Homophonie noch ausgeprägter erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Zudem gibt es im Chinesischen auch Homonyme , also unterschiedliche Begriffe, die mit demselben Wort bezeichnet werden. Trotz der sehr vielen verschiedenen Logogramme existieren auch einige Homographen , das heißt Wörter, die mit denselben Zeichen geschrieben werden. Obwohl die meisten chinesischen Homographen gleich ausgesprochen werden, gibt es auch einige mit unterschiedlicher Aussprache.

Periodisierung

Das Chinesische ist eine der wenigen noch gesprochenen Sprachen mit einer mehr als dreitausendjährigen schriftlichen Tradition. Die Sprachentwicklung lässt sich unter syntaktischen und phonologischen Gesichtspunkten in mehrere Phasen unterteilen.

Die älteste durch schriftliche Überlieferung fassbare Form des Chinesischen ist die Sprache der Orakelknocheninschriften aus der Spätzeit der Shang-Dynastie (16.–11. Jahrhundert v. Chr.). Sie bilden den Vorläufer der Sprache der Zhou-Dynastie (11.–3. Jahrhundert v. Chr.), die als Altchinesisch (上古漢語/上古汉语, Shànggǔ Hànyǔ ) bezeichnet wird und deren Spätform als Klassisches Chinesisch bis in die Neuzeit als Schriftsprache konserviert wurde.

Nach der Zhou-Dynastie entfernte sich die gesprochene Sprache allmählich vom klassischen Chinesisch; erste grammatische Innovationen finden sich schon im 2. Jahrhundert v. Chr. Sie kennzeichnen das Mittelchinesische (中古漢語/中古汉语, Zhōnggǔ Hànyǔ ), das vor allem die Sprache der volkstümlichen Literatur beeinflusste.

Die Zeit seit dem 15. Jahrhundert umfasst das moderne Chinesisch (現代漢語/现代汉语, Xiàndài Hànyǔ ) und das zeitgenössische Chinesisch (近代漢語/近代汉语, Jìndài Hànyǔ ), das als Oberbegriff für die modernen chinesischen Sprachen dient.

Typologie

In typologischer Hinsicht zeigt das moderne Chinesisch relativ wenige Übereinstimmungen mit den genetisch verwandten tibeto-birmanischen Sprachen, während sich wesentlich mehr Übereinstimmungen mit den über Jahrhunderte direkt benachbarten südostasiatischen Sprachen zeigen. Insbesondere ist das moderne Chinesische sehr stark isolierend und zeigt nur wenig Flexion ; die syntaktischen Zusammenhänge werden demzufolge überwiegend durch die Satzstellung und freie Partikeln ausgedrückt. Jedoch kennt auch das moderne Chinesisch morphologische Prozesse zur Wort- und Formenbildung.

Phonologie

Segmente

Das Phoneminventar der verschiedenen chinesischen Sprachen weist eine große Diversität auf; einige Merkmale haben sich jedoch weit verbreitet; beispielsweise das Vorhandensein aspirierter Plosive und Affrikaten sowie in einem großen Teil der Dialekte der Verlust der stimmhaften Konsonanten. Die Min-Dialekte im Süden Chinas sind aus historischer Sicht sehr untypisch, da sie sehr konservativ sind, aus typologischer Sicht jedoch geben sie einen guten Querschnitt durch das Konsonanteninventar des Chinesischen, weshalb im Folgenden das Konsonantensystem des Min-Dialektes von Fuzhou ( Min Dong ) dargestellt ist: [17]

bilabial alveolar palatal velar glottal
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p t k ʔ
Frikative s h
Affrikaten ts tsʰ
Nasale m n ŋ
Approximanten und Laterale w l j

Diese Konsonanten finden sich in nahezu allen modernen chinesischen Sprachen; die meisten haben verschiedene zusätzliche Phoneme. So gibt es beispielsweise im Yue Labiovelare , in einigen Dialekten einen palatalen Nasal (ɲ) und im Mandarin und Wu palatale Frikative und Affrikaten. Das Hochchinesische hat folgende Konsonantenphoneme (in Klammern die Pinyin-Umschrift):

bilabial labio-
dental
dental /
alveolar
retroflex palatal velar
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p (b) (p) t (d) (t) k (g) (k)
Affrikate ts (z) tsʰ (c) (zh) tʂʰ (ch) (j) tɕʰ (q)
Nasale m n ŋ (ng)
Frikative f s ʂ (sh) ɕ (x) x (h)
Approximanten w ɹ̺ (r) j (y)
Lateral l

Silbenbau

Traditionell wird die chinesische Silbe in einen konsonantischen Anlaut (聲母/声母, shēngmǔ ) und einen Auslaut (韻母/韵母, yùnmǔ ) aufgeteilt. Der Auslaut besteht aus einem Vokal, bei dem es sich auch um einen Di - oder Triphthong handeln kann, sowie einem optionalen Endkonsonanten (韻尾/韵尾, yùnwěi ). So lässt sich die Silbe xiang in den Anlaut x und den Auslaut iang zerlegen, dieser wiederum wird in den Diphthong ia und den Endkonsonanten ng analysiert. Der Anlaut besteht in allen modernen chinesischen Sprachen immer – abgesehen von Affrikaten – aus einem einzelnen Konsonanten (oder ∅); es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Altchinesische auch Konsonantencluster im Anlaut besaß. Im Auslaut lassen die modernen chinesischen Sprachen nur wenige Konsonanten zu; im Hochchinesischen beispielsweise nur n und ŋ ; auch hier war jedoch die Freiheit im Altchinesischen vermutlich wesentlich größer. Aufgrund dieser stark eingeschränkten Möglichkeiten zur Silbenbildung ist die Homonymie im modernen Chinesisch sehr stark ausgeprägt.

Tonalität

Das wohl offensichtlichste Merkmal der chinesischen Phonologie ist, dass die chinesischen Sprachen – wie viele genetisch nicht verwandte Nachbarsprachen – Tonsprachen sind. Die Anzahl der Töne, meist handelt es sich um Konturtöne, variiert in den verschiedenen Sprachen untereinander sehr stark. [18] Um 800 n. Chr. besaß das Chinesische acht Töne, wobei jedoch nur drei Oppositionen tatsächlich phonemische Bedeutung hatten. In den verschiedenen modernen chinesischen Sprachen hat sich das antike Tonsystem stark verändert, das Hochchinesische etwa zeigt nur noch vier Töne, die aber alle phonemisch sind, wie die folgenden Beispiele zeigen (vergleiche den Artikel Töne des Hochchinesischen ):

1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton
gleich bleibend hoch steigend tief fallend – steigend scharf abfallend
/, – „Mutter“, – „Hanf“/, – „Pferd“/, – „schimpfen“

4 Toene des Hochchinesischen.svg

Der kantonesische Dialekt des Yue dagegen hat das antike System besser bewahrt und besitzt neun Töne, die in bestimmte Kategorien eingeteilt werden: 9 Toene des Kantonesischen.svg

Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass das chinesische Tonsystem hauptsächlich unter dem Einfluss von erodierten Konsonanten am Silbenende entstanden ist; das Altchinesische war demzufolge nach der Meinung der Mehrzahl der Forscher noch keine Tonsprache.

Morphologie

Wortbildung

Grundlage der chinesischen Morphologie ist das einsilbige Morphem , dem in der geschriebenen Form der Sprache ein Zeichen entspricht. Beispiele sind im Hochchinesischen die selbstständigen Lexeme, – „groß sein“,, rén – „Mensch“,, – „gehen“ und Affixe wie das Pluralsuffix/, men -. Ausnahmen sind Gruppen zweier aufeinanderfolgender Morpheme, die eine einzelne Silbe bilden. In einigen Fällen ist dies auf phonologische Veränderungen beim Zusammentreffen zweier Morpheme (sogenanntes Sandhi ) zurückzuführen, wie in Hochchinesisch那兒/那儿nà-ér > nàr „dort“, klassisches Chinesisch也乎yě-hū >/, , Kantonesisch 嘅呀 kɛː˧˧ aː˧˧ > 嘎 kaː˥˥. Da die Affixe der altchinesischen Wortbildungsmorphologie keine eigene Silbe bildeten, gehören auch die unten besprochenen Derivate zu diesen Ausnahmen. Ob das Altchinesische auch mehrsilbige Morpheme besaß, die nur mit einem Zeichen geschrieben wurden, lässt sich bislang nicht klären.

Im Altchinesischen entsprachen die Morphemgrenzen in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle den Wortgrenzen. Seit der Zeit der Han-Dynastie wurden durch Zusammensetzung einsilbiger Wörter neue, zweisilbige und bimorphemische Lexeme gebildet. Viele solcher Zusammensetzungen weisen syntaktische Strukturen auf, die sich ebenso in Phrasen und Sätzen finden, weshalb die Trennung von Syntax und Morphologie problematisch ist. So sind viele Substantive wie Nominalphrasen mit einem Attribut und folgendem Kern gebildet:德國人/德国人, déguórén wörtlich: „Deutschland – Mensch“ = „Deutscher“,記者/记者, jìzhě wörtlich: „derjenige, der aufzeichnet“ = „Journalist“. Ebenso können Verben durch eine Kombination eines Verbs mit einem Objekt gebildet werden:吃飯/吃饭, chīfàn – „eine Mahlzeit einnehmen“ aus, chī – „essen“ und/, fàn – „Mahlzeit, gekochter Reis“. Andere Zusammensetzungen sind schwieriger zu analysieren, beispielsweise朋友, péngyou – „Freund“ aus, péng – „Freund“ und dem Synonym, yǒu .

Ein weiteres Bildungsmittel zur Wortderivation des alten wie des modernen Chinesisch stellen Affixe dar. Das Altchinesische verfügte über eine Vielzahl an Prä-, In- und Suffixen, die jedoch vielfach nur schwer nachzuweisen sind, da sie in der Schrift keine oder nur unzureichende Spuren hinterlassen. Besonders häufig findet sich ein Suffix *-s, [5] mit dem sowohl Substantive als auch Verben gebildet werden konnten (, zhī (*trje) „wissen“ >/zhì (*trjes) „Weisheit“;, wáng (*wjang) „König“ >, wàng (*wjangs) „herrschen“). Auch verschiedene In- und Präfixe lassen sich rekonstruieren.

Auch das moderne Chinesisch verfügt über einige Suffixe zur Derivation (Beispiele aus dem Hochchinesischen):

 • Das Pluralsuffix/–men vorrangig in der Bildung von Personalpronomina:我們/我们wǒmen „wir“,你們/你们nǐmen „ihr“,他們/他们tāmen „sie“
 • Nominalsuffixe:
  • -„-zi in孩子, háizi – „Kind“,桌子, zhuōzi – „Tisch“
  • -„/-tou in石頭/石头, shítou – „Stein“,指頭/指头, zhǐtou – „Finger, Fingerkuppe“
  • -„-jia in科學家/科学家, kēxuéjiā – „Wissenschaftler“,藝術家/艺术家, yìshùjiā – „Künstler“

In verschiedenen chinesischen Dialekten finden sich auch Präfixe , wie das im Hakka vertretene Präfix ʔa˧˧- zur Bildung von Verwandtschaftsbezeichnungen: ʔa˧˧ kɔ˧˧ „älterer Bruder“ = Hochchinesische哥哥, gēge . Derivation oder Flexion durch Tonwechsel spielt im modernen Chinesisch eine eher geringe Rolle, beispielsweise bei der Bildung des perfektiven Aspekts im Kantonesischen:sek˧˥ „aß, hat gegessen“ zusek˨˨ „essen“ [19] .

Pronomina

Die Personalpronomina haben in verschiedenen Formen des Chinesischen die folgenden Formen:

Historische Sprachen Moderne Sprachen
Shang- und frühe Zhou-Zeit
(ca. 1400–800 v. Chr.) [20] [21]
Klassisches Chinesisch
(ca. 500–300 v. Chr.) [21] [22]
Nanbeichao -Zeit und Tang-Dynastie
(ca. 400–900 n. Chr.)
Hochchinesisch Shanghaiisch Moiyen-Hakka [23] Kantonesisch
Singular 1.*la (yú),*laʔ (yú),*lrəmʔ (zhèn)*ŋˤajʔ (wǒ),*ŋˤa (wú),*la (yú),*laʔ (yú)wǒ,ŋu˩˧ ŋai̯˩˩ŋɔː˩˧
2.bzw.*naʔ (rǔ),*nˤəʔ (nǎi)/*neʔ (ěr),bzw.*naʔ (rǔ),*nə (ér),*nak (ruò)/ěr,bzw.rǔ,noŋ˩˧ ŋ˩˩nei˩˧
3.*kot (jué),*tə (zhī),*gə (qí) (?)*tə (zhī),*gə (qí)qí,qú;yī,zhī,,,ɦi˩˧ ki˩˩kʰɵy˩˧
Plural 1.*ŋˤajʔ (wǒ) wie Singular Singular +
děng ,cáo ,/bèi
我們/我们wǒmen阿拉ɐʔ˧˧ lɐʔ˦˦ ŋai̯˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩我哋ŋɔː˩˧ tei˨˨
2.爾 *neʔ (ěr)你們/你们nǐmenna˩˧ ŋ˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩你哋nei˩˧ tei˨˨
3. (nicht belegt)他們/他们,她們/她们,它們/它们tāmen伊拉ɦi˩˩ lɐʔ˧˧ ki˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩佢哋kʰɵy˩˧ tei˨˨

Das frühe Altchinesisch unterschied bei den Personalpronomina die Numeri Singular und Plural sowie verschiedene syntaktische Funktionen; so diente in der 3. Person um 900 v. Chr.*kot (heute: jué) als Attribut,*tə (heute: zhī) als Objekt, und möglicherweise *gə (heute: qí) als Subjekt. Im Klassischen Chinesisch wurde die Unterscheidung der Numeri aufgegeben, seit der Han-Zeit verschwand auch die syntaktische Unterscheidung. Dafür entwickelten sich seit der Tang-Dynastie neue Plurale, die nun durch Affixe wieděng,cáo,/bèi gebildet wurden. Dieses System ist in seinen Grundzügen bislang unverändert geblieben und findet sich in den modernen chinesischen Sprachen wieder.

Syntax

Allgemeines

Da die chinesischen Sprachen in großem Maße isolierend sind, werden Beziehungen der Wörter untereinander vorrangig durch die vergleichsweise feste Satzstellung zum Ausdruck gebracht. Kongruenz ist nicht vorhanden; von den Personalpronomina des Alt- und Mittelchinesischen abgesehen werden auch keine Kasus markiert. In allen historischen und modernen Formen des Chinesischen ist die Stellung Subjekt – Verb – Objekt (SVO) vorherrschend, nur dass bei Subjekten Pro-Drop auftritt:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.) [24]
zuò
ich (Nom./Akk.) (Modalpartikel) bauen Siedlung
Subjekt Adverbiale Prädikat Objekt
„ich werde eine Siedlung bauen“
Hochchinesisch
弟弟 明天 北京
dìdi míngtiān Běijīng
er(sein) jüngerer Bruder morgen gehen(nach) Peking
Subjekt Adverbiale Prädikat
„Sein jüngerer Bruder geht morgen nach Peking.“

In bestimmten Fällen wie Topikalisierung und in negierten Sätzen kann das Objekt auch präverbal stehen. Die Satzstellung SOV findet sich in verschiedenen Formen des chinesischen vor allem in negierten Sätzen. So standen im Altchinesischen pronominale Objekte oft vor negierten Verben:

klassisches Chinesisch
wèi zhī shí
nicht es essen
Adverbiale Objekt Prädikat
„(Er) aß es nicht.“

Die Satzstellung SOV ist seit etwa dem 6. Jahrhundert auch in anderen Kontexten möglich, wenn das Objekt mit einer Partikel (, ,, jiāng und andere) eingeleitet wird:

Hochchinesisch
/ / 張三/张三
shū gěi Zhāngsān
er Partikel zur Kennzeichnung eines vorgezogenen Objekts Buch geben Zhangsan
„er gibt Zhangsan das Buch“

In den meisten historischen und den nördlichen modernen Varianten des Chinesischen steht das indirekte Objekt vor dem direkten; in einigen heutigen südlichen Sprachen steht hingegen das direkte voran:

Hochchinesisch / /
gěi qián
ich geben du Geld
Kantonesisch [25] /
ŋɔː˨˧ bei˧˥ tshiːn˧˥ nei˨˧
ich geben Geld du
„ich gebe dir Geld“

Eine wichtige Rolle in der chinesischen Syntax nimmt das Phänomen der Topikalisierung ein, bei der eine pragmatisch hervorgehobene Nominalphrase aus ihrer kanonischen Position an den Satzanfang gestellt wird. Im Altchinesischen wurden bei der Extraktion von Objekten und Attributen Resumptiva verwendet; im modernen Chinesisch sind diese nicht mehr vorhanden. Typisch für das moderne Chinesisch sind auch Topics, die hinter dem Subjekt stehen sowie solche, die keinen direkten syntaktischen Bezug zum folgenden Satz haben:

Altchinesisch (7. Jahrhundert v. Chr.) [26]
戎狄
róng dí shì yīng
Rong und Di dies (resumptiv) widerstehen
„die Rong- und Di-Barbaren, er leistete ihnen Widerstand“
Hochchinesisch
mit extrahiertem Objekt中飯/中饭 還沒/还沒
zhōngfàn hái méi chī
Mittagessen sie noch nicht essen
„sie hat noch nicht Mittagessen gegessen“
Topic hinter Subjekt 中飯/中饭
zhōngfàn chī le
sie Mittagessen essen (Aspektpartikel)
„sie hat zu Mittag gegessen“
ohne syntaktischen Bezug張三/张三 /
zhāngsān tóu téng
Zhangsan Kopf schmerzen
„Zhangsan, (sein) Kopf schmerzt“

In Ergänzungsfragen stehen die Frageausdrücke im Chinesischen in situ . Markierung von Fragen mit Interrogativa durch finale Fragepartikeln ist in einigen antiken und modernen Varianten des Chinesischen möglich:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.) [27]
/
rén cóng shēng
Mensch von was entsteht
Subjekt präpositionales
Adjunkt
Prädikat
„Woher stammt der Mensch?“
Hochchinesisch
哪兒/哪儿
nǎr a
du gehen wo (Fragepartikel)
„Wohin gehst du?“

Ja-nein-Fragen werden meist mit finalen Partikeln markiert; seit dem 1. Jahrtausend n. Chr. finden sich auch Fragen der Form „A – nicht – A“:

Hochchinesisch
mit Partikel /
máng ma?
du beschäftigt.sein (Fragepartikel)
„A – nicht – A“
máng máng?
du beschäftigt.sein nicht beschäftigt.sein
„bist du beschäftigt?“

Aspekt, Tempus, Aktionsart und Diathese

Aspekt , Tempus und Aktionsart können unmarkiert bleiben oder durch Partikeln oder Suffixe, manchmal auch durch Hilfsverben , zum Ausdruck gebracht werden. Im frühen Altchinesisch waren diese Morpheme ausschließlich präverbal; im späteren Altchinesisch waren die wichtigsten Aspektpartikeln dagegen das vermutlich stativisch - durativische yě und das perfektivische yǐ, die am Satzende standen:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.)
(Modalpartikel) regnen
„es wird (vielleicht) regnen“
Klassisches Chinesisch [28]
/ /
xìng shàn shàn
die menschliche Natur nicht gut sein nicht nicht gut sein Aspektpartikel
„Die menschliche Natur ist weder gut noch nicht gut.“

Seit dem Ende des 1. Jahrtausends n. Chr. sind auch Aspektpartikeln belegt, die zwischen Verb und Objekt stehen; diese Stellung ist in allen modernen chinesischen Sprachen weit verbreitet. Auch am Satzende und, vor allem im Min, vor dem Verb können weiterhin bestimmte Aspektpartikeln stehen. Die folgende Tabelle illustriert die Konstruktionen, die das Hochchinesische besitzt, um Aktionsarten auszudrücken:

Morphem Aktionsart Beispielsatz Transkription Übersetzung
le perfektiv-resultativ我當了兵./ 我当了兵. wǒ dāng le bīng „ich bin Soldat geworden (und bin es noch)“
guo „Erfahrungs“-perfektiv我當過兵./ 我当过兵. wǒ dāng guo bīng „ich war (schon) einmal Soldat“
zhèngzài/zài dynamisch-imperfektiv
(progressiv)
我正在掛畫./ 我正在挂画. wǒ zhèng zài guà huà „ich hänge gerade Bilder auf“
zhe statisch-imperfektiv
(durativ)
牆上掛著一幅畫./ 墙上挂着一幅画. qiáng shàng guà zhe yī fú huà „ein Bild hing an der Wand“

Wenngleich alle chinesischen Sprachen äußerlich ähnliche Systeme besitzen, weisen die benutzten Morpheme große Divergenzen auf. Das Hakka etwa benutzt die präverbalen Aspektpartikeln ∅ (Imperfektiv), ʔɛ˧˨ (Perfektiv), tɛn˧˨ (Kontinuativ), kuɔ˦˥ („Erfahrungs-Perfektiv“). [23]

Während das Aktiv im Chinesischen unmarkiert ist, stehen zur Markierung des Passivs unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Im Altchinesischen blieb es ursprünglich ebenfalls unmarkiert und konnte nur indirekt durch Angabe des Agens in einer Präpositionalphrase angedeutet werden. Seit dem Ende der Zeit der Zhou-Dynastie bildeten sich Konstruktionen mit verschiedenen Hilfsverben wie/, jiàn ,/, wéi ,, bèi ,, jiào und/, ràng , die das unmarkierte Passiv aber nicht verdrängten.

Verbserialisierung

Ein wichtiges und produktives Merkmal der Syntax der jüngeren chinesischen Sprachen ist die Verbserialisierung , die seit dem frühen 1. Jahrtausend n. Chr. belegt ist. In diesen Strukturen folgen zwei Verbalphrasen, die in einer bestimmten semantischen Relation stehen, ohne formale Trennung aufeinander. In vielen Fällen ist das Verhältnis der beiden Verbalphrasen resultativ, die zweite gibt also das Ergebnis der ersten an:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.)
nǎi zhī
dann schlagen sterben ihn
„dann schlugen sie ihn zu Tode“
Hochchinesisch
chī wán le
er essen fertig.sein (Aspektpartikel)
„er hat zu Ende gegessen“

Ebenfalls häufig sind serialisierte Verben, bei denen das zweite Verb die Richtung der Handlung ausdrückt:

Mittelchinesisch (7. Jahrhundert n. Chr.)
/ / /
fēi lái fēi chū
fliegen kommen fliegen gehen
„sie fliegen herbei, sie fliegen davon“

Eine ähnliche Konstruktion liegt bei den sogenannten Koverben vor. Hierbei handelt es sich um transitive Verben, die nicht nur als selbstständige Verben auftreten können, sondern auch die Funktion von Präpositionen übernehmen können und andere Verben modifizieren:

Hochchinesisch
als freies Verb
ich vertreten du
„ich vertrete dich“
als Koverb
ich vertreten du gehen
„ich gehe an deiner Stelle“

Eine besondere Rolle nehmen verschiedene Serialverbkonstruktionen mit dem Morphem, de oder dessen Entsprechungen in anderen Sprachen ein. In einer Konstruktion, die als Komplement des Grades bekannt ist, markiert de ein Adjektiv, das ein Verb modifiziert. Hat das Verb ein Objekt, wird das Verb hinter dem Objekt wiederholt, oder das Objekt wird topikalisiert:

Hochchinesisch: transitiv, mit wiederholtem Verb / 漢語/汉语 /
shuō hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie sprechen Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Hochchinesisch: transitiv, mit topikalisiertem Objekt 漢語/汉语 /
hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Kantonesisch (Yue): intransitiv [25] /
kʰɵy˨˧ hɔk˨˨ dɐk˧˧ hou˧˥ faːi˧˧
er lernen Partikel zur Bildung des Komplements sehr schnell
„er lernt sehr schnell“

In manchen Dialekten wie dem Kantonesischen kann das Objekt auch hinter, Jyutping dak 1 gestellt werden.

Außerdem können, de und die Negation, oder deren dialektale Entsprechungen die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit markieren. Der Partikel folgt dabei ein Verb, das Resultat oder Richtung der Handlung angibt:

Hochchinesisch
/ / /
zhè jiàn shì bàn de / bù liǎo
dieser / diese / dieses (Zählwort) Sache er erledigen Partikel zur Bildung des Komplements / nicht fertig.sein,
„diese Sache kann er (nicht) erledigen“

Nominalphrasen

Attribute

Im Chinesischen steht der Kopf einer Nominalphrase stets am Ende, Pronomina, Numeralia und Attribute stehen vor ihm und können von diesem durch eine Partikel getrennt werden. Diese Partikel hat in verschiedenen Dialekten unterschiedliche Formen; im Altchinesischen lautet sie beispielsweise, zhī , im Hochchinesischen, de . Bei dem Attribut kann es sich um eine eigene Nominalphrase handeln: klassisches Chinesisch誰之國/谁之国, shuí zhī guó – „wessen Land“ „wessen – subordiniertes Partikel – Land“, modernes Chinesisch這兒的人/这儿的人, zhè'r de rén – „die Leute hier“ „hier – Attributpartikel – Menschen“, Moiyen (Hakka) ŋaɪ̯˩˩- ɪ̯ɛ˥˥ su˧˧ „mein Buch“. [23]

Ist diese durch ein Attribut erweitert, können auch komplizierte Ketten von Attributen entstehen, die als für das Chinesische typisch gelten können. Häufig handelt es sich bei dem Attribut aber nicht um ein Substantiv, sondern um ein nominalisiertes Verb, optional auch mit Ergänzungen wie Subjekt, Objekt und adverbialen Bestimmungen. Derartige Attribute erfüllen ähnliche semantische Funktionen wie Relativsätze europäischer Sprachen. Im folgenden Beispiel aus dem Hochchinesischen ist der Kern der Nominalphrase koreferent mit dem Subjekt des nominalisierten Verbs:

/ /
mǎi shū de rén
kaufen Buch Attributpartikel Menschen
„Menschen, die Bücher kaufen“

Der Kopf der Nominalphrase kann aber auch mit anderen Ergänzungen des nominalisierten Verbs, wie seinem Objekt, koreferent sein. In den meisten Dialekten ist dies nicht formal markiert, teilweise finden sich aber Resumptiva:

Hakka [23]
kʰiu˦˨-ŋiæn˩˨-ŋi˩˨ mai˦˦ ɪɛ˦˨ su˧˧
letztes Jahr kaufen Attributpartikel Buch
„das Buch, das (ich) letztes Jahr gekauft habe“
Kantonesisch [25]
/ 佢哋 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ kʰɵy1˧tei˨˨ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
ich einladen sie (resumptiv) essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag wird obigen kantonesischer Satz selten so formuliert.

(我) / 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
(ich) einladen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag ist auch üblich den Subjekt (hier: ich –) im Kantonesischen wegzulassen, wenn im Gespräch der Kontext eindeutig ist.

食飯/食饭 朋友
lɛːi˨˩ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
kommen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die zum Essen kommen“

Das Altchinesische konnte in Fällen, wo der Kopf nicht mit dem Subjekt des Verbs koreferent ist, die Morpheme, yōu (präklassisch),, suǒ (klassisch) einsetzen:攸馘, yōuguó „was abgeschnitten wurde“. [29]

Zählwörter

Ein wesentliches typologisches Merkmal, welches das moderne Chinesische mit anderen südostasiatischen Sprachen teilt, ist die Anwendung von Zählwörtern . Während im Altchinesischen Zahlen und Demonstrativpronomina direkt vor Substantiven stehen können (五人, wǔ rén – „fünf Menschen“;此人, cǐ rén – „dieser Mensch“), muss in den modernen chinesischen Sprachen zwischen beiden Wörtern ein Zählwort stehen, dessen Wahl vom Substantiv abhängt: Hochchinesisch五本書/五本书, wǔ běn shū – „fünf Bücher“,這個人/这个人, zhè ge rén – „dieser Mensch“. In den Yue- und Xiang-Dialekten werden Zählwörter auch zur Determination eines Substantives sowie zur Markierung eines Attributs benutzt: [25] Kantonesisch佢本書/佢本书, Jyutping keoi 5 bun 2 syu 1 – „jmds Buch, dessen Buch“ „ kʰɵy˨˧ puːn˧˥ syː˥˥ “,支筆/支笔, Jyutping zi 1 bat 1 – „der Stift“ „tsiː˥˥ pɐt˥˥“ . Die Wahl des Zählwortes wird durch die Semantik des Substantivs bedingt:, steht im Hochchinesischen bei Substantiven, die ein Ding bezeichnen, das einen Griff besitzt; mit, suǒ werden Substantive konstruiert, die ein Gebäude bezeichnen usw. Eine Übersicht über wichtige Zählwörter des Hochchinesischen bietet der Artikel Liste chinesischer Zählwörter .

Sprachcode nach ISO 639

Die ISO -Norm ISO 639 definiert Codes für die Auszeichnung von Sprachmaterialien. Die chinesischen Sprachen werden in der Norm unter den Sprachcodes zh (ISO 639-1) und zho / chi (ISO 639-2/T und /B) subsumiert. Die Norm ISO 639-3 führt den Sprachcode zho als sog. Makrosprache ein – ein Konstrukt, welches für eine Gruppe von Sprachen angewandt wird, wenn diese als Einheit behandelt werden kann. Im Falle der chinesischen Sprachen ist dieser Faktor durch die gemeinsame geschriebene Form gegeben. Die subsumierten Einzelsprachen sind im Einzelnen: gan ( Gan ), hak ( Hakka ), czh ( Hui ), cjy ( Jin ), cmn ( Mandarin inkl. Standardchinesisch ), mnp ( Min Bei ), cdo ( Min Dong ), nan ( Min Nan ), czo ( Min Zhong ), cpx ( Pu-Xian ), wuu ( Wu ), hsn ( Xiang ), yue ( Yue – Kantonesisch ). Auch lzh ( klassisches Chinesisch ) zählt zu dieser Makrosprache, nicht aber dng ( Dunganisch ). [30] Zur Bezeichnung der gesamten Sprachgruppe führt die Norm ISO 639-5 den Code zhx . [31]

Literatur

Allgemeines

 • John DeFrancis: The Chinese Language: Fact and Fantasy . University of Hawaii Press, Honolulu 1984
 • Bernhard Karlgren : Schrift und Sprache der Chinesen . 2. Aufl., Springer, 2001, ISBN 3-540-42138-6 .
 • Jerry Norman: Chinese. Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-22809-3 , ISBN 0-521-29653-6 .
 • S. Robert Ramsey: The Languages of China. 2. Auflage. Princeton University Press, Princeton 1987. ISBN 0-691-06694-9 , ISBN 0-691-01468-X .
 • Graham Thurgood und Randy J. LaPolla: The Sino-Tibetan Languages. Routledge, London 2003. (zum Chinesischen: Seite 57-166)

Sprachgeschichte und historische Sprachen

 • William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin / New York 1992. ISBN 3-11-012324-X .
 • WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962 (behandelt die Sprache des 11. und 10. Jahrhunderts v. Chr.)
 • И. С. Гуревич. И. Т. Зограф: Хрестоматия по истории китайского языка III-XV вв. (Chrestomatie für die Geschichte der chinesischen Sprache vom 3. bis 15. Jahrhundert) , Moskau 1984
 • Robert H. Gassmann, Wolfgang Behr: Antikchinesisch – Ein Lehrbuch in zwei Teilen. (= Schweizer Asiatische Studien 19 ). 3. durchgesehene und korrigierte Auflage, Peter Lang, Bern 2011, ISBN 978-3-0343-0637-9 .
 • Alain Peyraube: Recent issues in chinese historical syntax . In: C.-T. James Huang und Y.-H. Audrey Li: New Horizons in Chinese Linguistics , 161-214. Kluwer, Dordrecht 1996
 • Edwin G. Pulleyblank : Outline of a Classical Chinese Grammar (Vancouver, University of British Columbia Press 1995); ISBN 0-7748-0505-6 , ISBN 0-7748-0541-2 .
 • Wang Li (王力):漢語史稿(Skizze der Geschichte des Chinesischen) . Peking 1957.
 • Dan Xu: Typological change in Chinese syntax . Oxford University Press, Oxford 2007, ISBN 0-19-929756-8 .
 • Yang Bojun (杨伯峻) und He Leshi (何乐士):古汉语语法及其发展(Die Grammatik und Entwicklung des antiken Chinesisch) . Yuwen Chubanshe, Peking 2001

Moderne Sprachen

 • Chales N. Li und Sandra A. Thompson: Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. University of California Press, Berkeley 2003
 • Huang Borong (黄伯荣) (Hrsg.):汉语方言语法类编(Kompendium der Grammatik der chinesischen Dialekte) . Qingdao Chubanshe, Qingdao 1996, ISBN 7-5436-1449-9 .
 • Mataro J. Hashimoto: The Hakka Dialect. A linguistic study of Its Phonology, Syntax and Lexicon. University Press, Cambridge 1973, ISBN 0-521-20037-7 .
 • Nicholas Bodman: Spoken Amoy Hokkien. 2 Bände, Charles Grenier, Kuala Lumpur 1955–1958 (behandelt das südliche Min)
 • Ping Chen: Modern Chinese. History and Sociolinguistics . Cambridge University Press, Cambridge 1999
 • Stephen Matthews und Virginia Yip: Cantonese. A Comprehensive Grammar. Routledge, London/New York 1994
 • Yinji Wu: A synchronic and diachronic study of the grammar of the Chinese Xiang dialects. Mouton de Gruyter, Berlin 2005
 • Yuan Jiahua (袁家骅):汉语方言概要(Abriss der chinesischen Dialekte) . Wenzi gaige chubanshe, Peking 1960
 • Anne O. Yue-Hashimoto: Comparative Chinese Dialectal Grammar – Handbook for Investigators ( Collection des Cahiers de Linguistique d'Asie Orientale , Band 1). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1993, ISBN 978-2-910216-00-9 .
 • Yuen Ren Chao: A grammar of spoken Chinese . University of California Press, Berkeley 1968 (behandelt den Mandarin-Dialekt von Peking)

Lexika

 • Instituts Ricci (Hrsg.): Le Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise . Desclée de Brouwer, Paris 2001, ISBN 2-220-04667-2 .
 • Robert Henry Mathews: Mathews' Chinese-English dictionary. China Inland Mission, Shanghai 1931; Nachdrucke: Harvard University Press, Cambridge 1943 etc.
 • Werner Rüdenberg, Hans Otto Heinrich Stange: Chinesisch-deutsches Wörterbuch. Cram, de Gruyter & Co., Hamburg 1963.
 • Li Rong (李荣):现代汉语方言大词典(Großes Wörterbuch der modernen chinesischen Dialekte.) . Jiangsu jiaoyu chubanshe, Nanjing 2002, ISBN 7-5343-5080-8 .

Siehe auch

Weblinks

Wiktionary: Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Kategorie:Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Chinesisch – Lern- und Lehrmaterialien
Commons : Chinese languages – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Allgemeines

Wörterbücher

Einzelnachweise

 1. http://etnic.ru/etnic/narod/tazy.html
 2. http://stat.kg/images/stories/docs/tematika/demo/Gotov.sbornik%202009-2013.pdf
 3. https://wayback.archive-it.org/all/20070630174639/http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/06/13/0000213102/010Alekseenko.pdf
 4. Allès, Elisabeth. 2005. "The Chinese-speaking Muslims (Dungans) of Central Asia: A Case of Multiple Identities in a Changing Context," Asian Ethnicity 6, No. 2 (June): 121-134.
 5. a b c Rekonstruktion nach: William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin/New York 1992, ISBN 3-11-012324-X .
 6. Formen nach Norman 1988, 213
 7. Baxter 1992
 8. Xu Baohua ua: Shanghaihua Da Cidian . Shanghai Ceshu Chubanshe, Shanghai 2006
 9. Oi-kan Yue Hashimoto: Phonology of Cantonese. University Press, Cambridge 1972 und Matthews und Yip 1994
 10. a b c Li 2002
 11. 周长楫 (Zhou Changji):闽南方言大词典(Großes Wörterbuch der südlichen Min-Dialekte) . 福建人民出版社, Fuzhou 2006, ISBN 7-211-03896-9 .
 12. nach Norman 1987 und James Alan Matisoff: Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction . University of California Press, ISBN 0-520-09843-9
 13. C steht hier für einen unbekannten Konsonanten
 14. Wortgleichung und Rekonstruktion *kwjəl nach Edwin G. Pulleyblank: The historical and prehistorical relationships of Chinese. In: WS-Y. Wang (Hrsg.): The Ancestry of the Chinese Language . 1995. S. 145–194
 15. Rekonstruktion in Anlehnung an Baxter 1992, der jedoch die Existenz des *-l- ablehnt
 16. 梅祖麟:唐代、宋代共同语的语法和现代方言的语法. In: Paul Jen-kuei Li, Chu-Ren Huang, Chih-Chen Jane Tang (Hrsg.): Chinese Languages and Linguistics II: Historical Linguistics. (Symposium Series of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, Number 2) . Taipei 1994, Seite 61–97.
 17. nach Norman 1987, S. 236
 18. Karlgren, Bernhard: Schrift und Sprache der Chinesen. 2. Aufl., Berlin ua: Springer, 2001, S. 20 ff.
 19. Matthews und Yip 1994, 26
 20. Laurent Sagart: The Roots of Old Chinese. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, Servies IV, Volume 184) John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1999, ISBN 90-272-3690-9 , S. 142–147; WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962, S. 112–114.
 21. a b William H. Baxter, Laurent Sagart: Old Chinese: a new reconstruction . Oxford University Press, New York City 2014, ISBN 978-0-19-994537-5 (englisch, chinesisch, PDF-Dateien zum Herunterladen – altchinesische Rekonstruktionen nach Baxter und Sagart).
 22. Die angegebenen Formen stellen nur eine Auswahl dar.
 23. a b c d Hashimoto 1973
 24. Jiaguwen Heji 13503
 25. a b c d Matthews und Yip 1994
 26. Shijing 300
 27. Baiyujing (百喻經), 0.5; zitiert nach Thesaurus Linguae Sericae ( Memento vom 15. Januar 2011 im Internet Archive ), In: tls.uni-hd.de, abgerufen am 21. Juli 2019
 28. Mencius 6A/6
 29. Shi Jing 241
 30. 639 Identifier Documentation: zho auf iso639-3.sil.org, abgerufen am 10. August 2018.
 31. Codes for the Representation of Names of Languages Part 5: Alpha-3 code for language families and groups auf www.loc.gov, abgerufen am 3. September 2018.