Klynge (økonomi)

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Klynger ( engelsk , tysk drue, sværm ) er anglicisme i økonomi for netværk af producenter , leverandører , forskningsinstitutioner (f.eks. Universiteter ), tjenesteudbydere (f.eks. Design- og ingeniørkontorer ), håndværkere og tilknyttede institutioner (f.eks. B. handelskamre ) med en vis regional nærhed til hinanden, som opstår gennem gensidige udvekslingsforhold langs en værdikæde (f.eks. bilproduktion ) eller som akkumuleres regionalt på grund af fælles gunstige lokaliseringsfaktorer . Medlemmerne er i familie med hinanden gennem forsynings- eller konkurrenceforhold eller fælles interesser.

Generel

Økonomiske klynger er netværk af tæt arbejdende virksomheder - i dag mere og mere i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, universiteter eller andre kompetencecentre . Hvis der er samarbejde inden for virksomheder i en erhvervspark eller industripark, er der også klynger her.

Klynger opstår primært fra den regionale koncentration af virksomheder og andre organisationer, der er forbundet med et fælles aktivitetsområde. Den fysiske nærhed af to eller flere lignende virksomheder giver allerede anledning til eksternaliteter . Man taler kun om en klynge, når der er et bestemt ("kritisk") antal virksomheder i umiddelbar nærhed af hinanden, hvis aktiviteter supplerer hinanden langs en eller flere værdikæder eller er relateret til hinanden. Kun under denne betingelse - så antagelsen - kan der opstå en vækstpol, som også tiltrækker leverandører og specialiserede serviceudbydere og skaber konkurrencefordele for alle involverede virksomheder. [1]

Disse konkurrencefordele er baseret på ligheder, en forbedret arbejdsdeling og positive eksterne effekter mellem virksomhederne og institutionerne i klyngen. Ligheder eksisterer f.eks. B. i den fælles interesse for lokalt tilgængeligt personale og deres kvalifikationer. En forbedret arbejdsdeling er mulig ved at koncentrere de enkelte virksomheder om deres kernekompetencer i at outsource sekundære funktioner til leverandører. Frem for alt antages omfanget af den implicitte, konkurrencerelevante viden, som aktørerne har samlet, at være afgørende for den øgede innovative styrke i en klynge. Denne viden udveksles gennem uformelle kontakter (den sociale kapital i en klynge [2] ) og job ændrer sig og skaber innovationer. På den anden side kan der også være ulemper på grund af krybskytteri og overdreven gennemsigtighed.

Håndterbarheden af ​​det økonomiske område , den rumlige nærhed og ofte personlige kendskab til de involverede gør det muligt for en regional klynge at handle hurtigt og effektivt med hensyn til regionale behov. Mange klynger har organiseret deres egne kommunikations- og koordineringsstrukturer. [3] Formen for kommunikation og koordinering af klynger beskrives som at stå mellem marked og hierarki. Et afgørende medie i denne sammenhæng er tillid . [4] Partnerskabet i et klynge- og netværksinitiativ giver en række fordele, især muligheden for at netværke og skabe nye kontakter. På informations- og kommunikationsplatforme kan partnere udveksle oplysninger om udvikling og tendenser i de respektive brancher. De understøttes også i gennemførelsen af ​​projekter - gennem søgning efter egnede projektpartnere, gennem støtte til erhvervelse af finansiering og gennem rådgivning under projektets gennemførelse. Der er også skræddersyede avancerede uddannelser til de forskellige fagområder. Ved arrangementer, der spænder fra specialistarrangementer, studieture, erfaringsudveksling til workshops, kan partnervirksomheder i klyngeinitiativet tilegne sig specifik knowhow . Støtte klyngen og netværk hold ved at realisere teknologi præsentationer, fælles messe optrædener og fælles deltagelse i støttede projekter kan lette adgangen til nye markeder.

Lignende udtryk

Saksisk (1994) skelner mellem innovative klynger af typen Silicon Valley og innovative miljøer af typen Route 128 . Mens førstnævnte er formet af unge, risikable iværksættere med deres "garagedrift", der forhandler deres aftaler med hinanden i en uformel atmosfære, spiller en lang tradition for akademisk, statsfinansieret og hierarkisk organiseret grundforskning en vigtig rolle i succesen med den innovative region omkring Boston og Cambridge (Massachusetts) rolle, hvorved rødderne til virksomhedernes opstart z. T. gå 150 år tilbage. Disse innovative, men samtidig konservative miljøer med deres lavere interaktionstæthed og deres mindre spændende livsstil har naturligvis ikke formet så interessante iværksætterrollemodeller som tilfældet var på vestkysten.

Relateret til udtrykket klynge er det kreative miljø . Det beskriver et rumbundet kompleks, der med sin teknologi og markedsmiljø er åbent udadtil, og som integrerer og styrer knowhow, regler, normer og værdier samt en "kapital" i sociale relationer internt. Konceptet om det kreative miljø blev opfundet af den såkaldte GREMI-gruppe ("Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs"). Siden 1984 har denne gruppe franske sociologer og regionale forskere forsket i årsagerne til forskellene i innovationskapaciteten og aktiviteten i forskellige regioner. Helheden af ​​relationerne i et miljø, integreret i det sociokulturelle miljø ( embeddedness ), bør føre til en kollektiv kreativ læringsproces. Ud over rumlig nærhed er eksistensen af ​​fælles værdier og tillid en forudsætning for implementering. [5] Richard Florida er en af teoretikerne om fremkomsten af ​​kreative miljøer.

Koncepthistorie

Allerede i det 19. århundrede blev økonomiske klynger beskrevet af forskellige retninger inden for økonomi, herunder af Alfred Marshall , der brugte betegnelsen industrikvarter for samlinger af virksomheder med lignende behov (råvarer, teknologi, arbejdere), og som brugte dette koncept i sin hovedværk, Principles of Economics [6] udviklet til en lokalitetsteori. Cambridge School of Economics forfinede konceptet ved at analysere placeringer baseret på marginal nytte teori .

PS Firenze afsluttede konceptet ved at overveje storbyområdernes eksternaliteter . Han pegede først på muligheden for specialisering og arbejdsdeling inden for industriregioner tilbage: Regional integration blev demonteret bare en konsekvens af Des integration af de virksomheder, hvis lodrette forarbejdningskæder og er opdelt i mange små specialistvirksomheder. [7] Den moderne klyngeteori blev udarbejdet af den amerikanske videnskabsmand Michael E. Porter , der definerede klyngen rent rent forretningsmæssigt som et resultat af lignende sammenlignende placeringsfordele for flere virksomheder i en region, som kan tjene som grundlag for konkurrenceevne på de globale markeder. Porter gør en forskel

 • Faktorbetingelser (f.eks. Specialuddannelse og universitetsforskningsprogrammer; infrastruktur)
 • Efterspørgselsforhold (f.eks. Kræsne kunder, der presser på for at udvikle produkter af høj kvalitet)
 • Understøttende og beslægtede industrier (f.eks. Informationsflow og kontakter, klyngespecifikke leverandører og tjenesteudbydere)
 • Strategi og konkurrence (f.eks. Offentlige investeringer eller eksportfremme)

Paul Krugman supplerede klyngeteorien med overvejelser relateret til transaktionsomkostninger . Han differentierede mellem koncentrationsfremmende ("centripetal") faktorer (salgsmarkedets størrelse, tilgængelighed af kvalificerede arbejdere osv.) Og påvirkende faktorer, der fremmer spredning af virksomheder ("centrifugale" faktorer såsom høje jordpriser som følge af stærk konkurrence, overforbrug af lokale produktionsfaktorer, men også faldende transport- og kommunikationsomkostninger). [8.]

I lang tid dominerede ideen om markedsdrevne klynger. Så sent som i 1998 afviste OECD strengt subsidiering af klynger og statsindgreb. Men siden midten af ​​1990'erne har Tyskland og andre lande promoveret netværk mellem virksomheder med det formål at skabe klynger. Siden omkring 2002 har muligheden og nødvendigheden af ​​offentlig finansiering af klynger været næsten universelt accepteret i litteraturen. [9] Hermed flyttede mere specifikke aspekter af interaktionen og netværksstrukturer inden for klynger og evalueringen af ​​klyngepolitikken sig i forgrunden af ​​den videnskabelige diskussion.

Udover udtrykket klynge, der refererer til selve virksomhedens indsamling, bruges udtrykket klyngeinitiativ i stigende grad, som beskriver klyngeens institutionelle rammer, og hvor udviklingen af ​​fælles mål og finansieringsstrategier finder sted. Klyngeinitiativerne bliver professionelt modereret. B. er organiseret som registrerede foreninger gennem økonomisk udviklingspolitik, kamre, foreninger eller teknologicentre.

Som før er udtrykket klynge udsat for betydelig uklarhed og omfatter meget forskellige konglomerater. Den komparative klyngeanalyse negligerer også ofte de nationalt forskellige rammebetingelser. Henry Rowen påpeger dette, når han udtaler, at fremkomsten af ​​en klynge som Silicon Valley ikke kan forklares udelukkende af lokale lokaliseringsfaktorer; På det tidspunkt kunne det ikke være sket andre steder end USA, hvor der var et sammenhængende system med gunstige lovgivningsmæssige betingelser, lave skatter og dannelsesomkostninger, mangel på protektionisme, forskningsfrihed, liberalt regnskab og konkursregler i forbindelse med immigration regler fastsat ved immigrationsloven fra 1965 (såkaldt Hart-Celler-Act ) begunstigede immigration udelukkende af højt kvalificerede mennesker. Dette system kan næsten ikke kopieres i Europa og forklarer USA's langsigtede konkurrencefordel inden for it-sektoren. [10] I 1990 kom omkring en tredjedel af forskerne og ingeniørerne i Silicon Valley fra Asien, hovedsageligt fra Kina, Indien og Vietnam; andelen er steget kraftigt den dag i dag. [11]

kritik

Selvom Porters tilgang længe er blevet kritiseret som eklektisk, overfladisk og frem for alt på grund af paradokset for regionalisering af innovation, [12] går politikernes entusiasme for klyngeinitiativer forud for den teoretiske forståelse af, hvordan netværk fungerer i dag. Det vakte lyster med hensyn til gennemførligheden af ​​klynger og tilskyndede teknokratisk aktionisme og bureaukratiske fantasier om almagt. [13] Ofte er det kun få udvælgelsesvindere - især store virksomheder - der drager fordel af det.

Mange forfattere understreger, at fordelene ved klynger ud fra et regionalt økonomisk synspunkt opvejes af potentielt høje omkostninger. Sådanne ulemper ses som konsekvenserne af overspecialisering, institutionelle lock-in-effekter (f.eks. Moderniseringen af ​​klynger vanskeliggjort som følge af den delte regionale infrastruktur, omfattende og løbende tilskud og høje investeringer i eksisterende teknologi) eller stigningen i arbejdskraft , Leveomkostninger og miljø som følge af adgang til de samme produktionsfaktorer, som kun regionalt er tilgængelige i begrænset omfang. [14] På grund af uklarheden i begrebet klynge anses næsten alle brancher nu for at være berettigede til finansiering, uden at det er muligt at bevise, at der er et markedssvigt, der kræver statslig indgriben. Derudover er der kun få empiriske beviser for succes med regeringens klyngefinansiering. [15]

En revision foretaget af statsrevisionen i Slesvig-Holsten viste, at ingen af ​​de tolv netværk finansieret af staten var i stand til at oprette en finansieringsstruktur, der var uafhængig af finansiering på mellemlang sigt, selv for deres egne administrationsomkostninger. I gennemsnit havde projekterne kun privat finansiering på knap 20 procent, selvom de fleste af dem allerede var blevet forlænget en eller to gange. Nogle økonomiske udviklingsinstitutioner forsøgte at finansiere deres igangværende administrative udgifter gennem skiftende klynge -projekter. Statens beslutninger om udvælgelse og promovering af brancheklynger baseret på en undersøgelse af et par messebesøgende eller blot en Google -søgning efter den regionale ophobning af søgeord som f.eks. "Logistik" blev også kritiseret. [16]

Der er også indikatorer for en faldende betydning af regionale grenklynger, ikke mindst som følge af globaliseringen. Rene produktionsklynger spiller en stadig mindre rolle i dag, især inden for højteknologi, som er kendetegnet ved minimering af fysisk værdiskabelse i forhold til videnproduktion. Det ser ud til, at betydningen af ​​homogene klynger falder i løbet af globaliseringen , især som følge af nye kommunikations- og interaktionsstrukturer (internet, sociale netværk ) samt større mobilitet for medarbejdere og andre markedsaktører . Ud over intra-regionale kommunikationsrelationer får de globale organisationsformer og interaktion i værdikæden stadig større betydning. I en europæisk sammenligning er gamle industriregioner nu mere grupperet end dynamiske vækstregioner. En meget høj grad af klynger har f.eks. B. Letland (metal-, el- og landbrugsindustrien) samt de gamle industriregioner i Det Forenede Kongerige, men også mange nye vækstlande. Lande med en høj innovationsrate har en tendens til at have en mellemstor (f.eks. Tyskland) til lav (f.eks. Schweiz) andel af grupperede virksomheder i det samlede antal virksomheder. Det antages, at stigningen i overregionale interaktioner med succes forhindrer stagnation i regional innovationsdynamik som følge af alt for specialiserede og lokalt faste virksomheder. De er mere specifikke og selektive end multidimensionel lokal kommunikation ("global fløjtning" versus "lokal støj").

Dette viser z. B. den ekstreme rumlige forskydning af iPhones værdikæde. I denne kæde kommer størstedelen af ​​merværdien fra udvikling, design, marketing og ledelse. [17] Det kan forventes, at de produktive klyngers taktile fordele og innovationsfunktioner i fremtiden stort set vil blive erstattet af de mere dynamiske, fordi stort set virtuelle, vidensklynger. [18] Et problem for politikerne er derefter at afvikle stærkt subsidierede klynger, hvis det er nødvendigt. Der må også forventes tilbageslag i klyngefinansiering, hvis disse ikke er forenelige med de "bløde" lokaliseringsfaktorer i en region, eller hvis den kritiske masse af virksomheder eller den nødvendige grad af innovation for vellykket klyngedannelse ikke opnås.

Historisk voksede klynger

De kongelige boliger i det 17. og 18. århundrede (f.eks. Skabsvand og håndværk i Weimar ) var de tidlige krystalliseringspunkter for klynger af luksusvarer. Andre klynger blev skabt gennem afvikling af forarbejdningsvirksomheder i nærheden af ​​naturressourcer (f.eks. Området mellem Leoben og Steyr som den vigtigste jernforarbejdnings- og jernvareeksportzone i Habsburg -monarkiet siden 1600 eller den mere end 200 år gamle portvinklynge i Porto ) .

En og samme industri var i stand til at vokse på baggrund af meget forskellige placeringskrav. Tilgængeligheden af ​​vandkraft var et vigtigt lokaliseringskrav for udviklingen af ​​bomuldsindustrien i Lancashire i det 18. århundrede. Richard Arkwrights mekaniske spindemaskine fra 1769, Waterframe , blev brugt der længe før James Watts dampmaskine; Bomuldsforarbejdning i det tørre Glasgow var derimod baseret på dampkraft og dermed på præcisionsmekanikkens kreativitet fra starten. I 1800 -tallet blev tilgængeligheden af ​​kul til spinding og vævning mere og mere vigtig på begge steder; på grund af mekanisering spillede kvalificerede tekstilarbejdere næppe en rolle begge steder; til dette voksede ingeniørernes betydning, og maskintekniske klynger udviklede sig.

Historisk set voksede klynger i Tyskland er mineindustriklyngerne i Ruhr -området og Saarland , som er i færd med at blive opløst i dag, for omkring 250 år siden, den næsten lige gamle historiske afvikling af apparatkonstruktion, præcisionsmekanik og optik omkring University of Göttingen , der stadig har et teknologisk forspring til denne dag. Områder, [19] koncentrationen af ​​strik- og trikotindustrien [20] og konstruktion af tekstilmaskiner i Württemberg , konstruktionen af ​​værktøjsmaskiner og bilindustrien i Baden-Württemberg , yderligere z . B. billeverandørindustrien i Bergisches Land eller den centrale tyske kemiske trekant ; i Schweiz, urindustrien klynge i kantonen Jura .

Mange klynger har gennemgået afgørende transformationer og differentieringer i løbet af tiden: Mens indledningsvis enkle enheder og konstruktioner som dampmaskinen tilbød forskellige mulige anvendelser i talrige brancher, udviklede specialiserede leverandørklynger sig over tid. På basis af den store industrielle mineklynge i Ruhr-området er en specialiseret, overvejende mellemstor minedriftsleverandørklynge med fokus på områderne akselkonstruktion, minemaskiner, pumper, kompressorer, rørledningskonstruktion, hydraulik, lokomotiv og vognbygning (til minebaner) blev oprettet omkring 1870 og udviklet til en generel ingeniørklynge . Imidlertid eksporterede kun få større virksomheder deres produkter verden over; Frem for alt fandt de mindre virksomheder, der opstod efter Anden Verdenskrig i det fornyede kulboom, ofte deres salgsmuligheder inden for en radius på kun 50 km. Som følge heraf faldt de i en krise som følge af den faldende minebranche siden 1980'erne. I modsætning hertil er støberierne, der oprindeligt var tæt forbundet med kul- og stålindustrien, blevet mere og mere inkluderet i bilindustriens forsyningssystem siden 1980'erne. [21]

Specialiserede klynger har også adskilt sig fra den maskintekniske klynge i Baden-Württemberg (f.eks. Intralogistik-klyngen ). Klyngerne baseret på havnestyring og skibsfart som f.eks B. Bremen (forarbejdning af såkaldte kolonialvarer ) eller Hamborg ændrede deres struktur oftere afhængigt af ændringen i de importerede råvarer og typen af ​​videreforarbejdning samt deres forbindelse til baglandet.

I modsætning til rene it -klynger, som kan "bygges op af jorden" omkring universiteter, kræver klynger til udvikling og produktion af moderne elektroniske enheder ofte årtiers regional føring, før de - nogle gange pludselig - opnår international anerkendelse. I begyndelsen af ​​1800 -tallet udviklede der sig særlig ekspertise inden for vedligeholdelse af vandmøller til spinderier på den øvre Zürich -sø . I det 20. århundrede blev flere og flere elektrotekniske specialister ansat her. I 1945 grundlagde Erhard Mettler en fabrik til præcisionsvægte i Zürich , udviklede den første fuldt elektroniske vægt i 1970'erne og overtog den amerikanske producent Toledo i 1989. I dag er Mettler-Toledo verdensmarkedsleder for præcisionsmåleapparater inden for vejning og doseringsteknologi. I 1980 blev Tecan , et firma inden for pipetteringsteknologi, grundlagt. Udenlandske investorer har bosat sig i Pipetting -dalen siden 1990'erne. [22]

I USA er der f.eks. B. klyngen i bilindustrien i og omkring Detroit og den højteknologiske klynge i den såkaldte Silicon Valley siden 1971 [23] på grund af spin-off af Fairchild Semiconductor- gruppen med sine mange patenter og baseret på Stanford Research Park [24] oplevede et boom i slutningen af Vietnamkrigen .

Et eksempel på en tidlig "bioteknologisk" klynge er vaccineudvikling og produktion i Philadelphia , som i høj grad blev stimuleret af den store villighed hos kvækerne, der bosatte sig i Pennsylvania til at vaccinere. Dette eksempel illustrerer rollen som "bløde" kulturelle faktorer i klyngeudvikling. Klynger kan også udvikle sig fra eller omkring sociale institutioner. B. sundhedsklyngen i Boston omkring Massachusetts General Hospital grundlagt i 1811 med sine næsten 20.000 ansatte og Massachusetts Eye and Ear Infirmary grundlagt i 1824, to klinikker, der også har opnået international anerkendelse som forskningsfaciliteter.

Med den stadigt hurtigere udvikling af nye grundteknologier kan klynger miste betydning relativt hurtigt i forhold til tidligere tider. Et eksempel på dette er de traditionelle bilklynger, hvis merværdi er baseret på mekaniske komponenter op til 90 procent, men som erstattes af nye klyngeplaceringer (f.eks. I Tesla Motors i Palo Alto ) i forbindelse med elektromobilitet, som kræver helt nye grundteknologier. En konvertering af de gamle klynger til produkter med nye grundteknologier ville betyde, at de mister en høj andel af deres merværdi på kort sigt og / eller skal outsource, samtidig med at de skal generere et højt salg med de nye produkter fra starten. Det er næppe muligt, da det ville være ensbetydende med at kannibalisere sin egen portefølje. Ved hjælp af USAs eksempel kan man se, at blyklyngerne er flyttet længere og længere mod vest fra østkysten til Stillehavskysten i løbet af teknisk udvikling, fordi det ikke lykkedes at konvertere til nye grundteknologier.

Under indflydelse af den accelererede strukturændring i de sidste årtier blev klynge dannelse i stigende grad forstået som et instrument og mulighed for national, regional eller lokal økonomisk og regional forfremmelse. Men som det ofte var tilfældet i tidligere århundreder, forblev de nyetablerede universiteter og teknologiparker siden 1980'erne vigtige omdrejningspunkter for klyngeudvikling i de videnbaserede økonomier. I isolerede tilfælde resulterede international forskningsmidler i dannelsen af ​​klynger, såsom oprettelsen af International Center for Theoretical Physics i Trieste i 1961 i regi af UNESCO og IAEA . Der var forbindelser til eksisterende videnskabelige strukturer - der har været et astronomisk observatorium der siden 1898, et universitet siden 1924 samt faciliteter til geofysisk , havbiologisk, karst- og huleforskning, medicinsk og genteknisk forskning - men også efterfølgende regional finansiering til dagens AREA Science Park (1982) og til realisering af Sistema Trieste (2003) -projektet, der blandt andet driver en synkrotron .

Derudover er store havne og lufttrafikcentre i en globaliseret økonomi blevet omdrejningspunkter for klynger. B. netværkslogistikken Leipzig-Halle [25] eller virksomhedens bosættelser omkring lufthavnen Rhein-Main .

Der skelnes mellem klynger med et enkelt brændselskab (f.eks. Rhein-Main lufthavn) og multi-lokale klynger med flere krystallisationspunkter (f.eks. IT-klynge Rhein-Main-Neckar med SAP , Software AG og andre vigtige virksomheder).

Industri klynger (eksempler)

Ifølge Acatech er der omkring 500 regionale klyngeinitiativer og netværk i Tyskland. [26] Et klyngekort og portrætter af de vigtigste klynger i Tyskland findes på BMBF 's klynge -platform . [27]

bioteknologi

En af de største life science -klynger er baseret i Basel omkring Novartis -virksomheden . Det genererer omkring 18% af det schweiziske bruttonationalprodukt og vokser i gennemsnit på 9 til 10% om året fra 2000 til 2010. [28]

Hurtigt voksende klynger af bioteknologiske virksomheder er også koncentreret i Cambridge , Geneve og det sydlige Californien samt omkring University of Toronto . Den farmaceutiske og bioteknologiske klynge Medicon Valley er placeret på begge sider af Øresund i København og Skåne . I Boston har talrige bioteknologiske virksomheder etableret sig omkring de store hospitaler ( Massachusetts General Hospital og Massachusetts Eyes and Ears Hospital ). Den højteknologiske klynge i Oxfordshire er stort set formet af forskningsinstitutioner og bioteknologiske virksomheder, men bliver mindre vigtig end Cambridge. Bioteknologiklyngerne i München og Paris er også skrumpet ind i de seneste år.

50 biotekvirksomheder har bosat sig i Martinsried ( Planegg kommune), sydvest for München. Kernen var Max Planck Institute for Biochemistry , Grosshadern University Clinic , Gene Center ved Ludwig Maximilians University i München og Innovation and Startup Center for Biotechnology (IZB) (se Max Planck Institute for Neurobiology ).

Nyere klynger findes hovedsageligt i regionen i Midttyskland, som nu er hjemsted for omkring 300 biotekvirksomheder. Siden midten af ​​1990'erne har videnskabelige institutioner bosat sig her, som er kernen i nye biotekniske klynger. Mens klyngeaktiviteter er organiseret på landsplan (Life Sciences Cluster Central Germany), opstod individuelle lokationer i regionen såsom Halle ( Weinberg Campus ; 21.000 m² område i fire teknologicentre med ca. 50 virksomheder), Leipzig (BIO CITY; 17.000 m² med ca. . 30 virksomheder) eller Jena (Center for Bioinstrumentation; 7.500 m² med ca. 30 virksomheder).

Regionen omkring byerne Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen og Darmstadt har siden midten af ​​1990'erne været en af ​​de velkendte bioteknologiske steder i Tyskland. Talrige små og mellemstore biotekvirksomheder, farmaceutiske og diagnostiske producenter har slået sig ned der. Den største klynge af virksomheder er tæt på akademisk forskning og uddannelsesfaciliteter. Disse inkluderer University of Heidelberg og dets Center for Biomedicine and Medical Technology Mannheim (CBTM), University of Mannheim , German Cancer Research Center ( DKFZ ), European Molecular Biology Laboratory ( EMBL ) og Heidelberg University Hospital . Klyngen er ikke baseret på nationale grænser, den svarer til et område, der har udviklet sig over tid. Hans tematiske fokus er på medicinsk eller rød bioteknologi, især personlig medicin og kræft.

Länderübergreifend entwickelte sich mit Life Science Nord ein Biotechnologie-Cluster in Hamburg und Schleswig-Holstein mit ca. 500 Unternehmen, darunter die Dräger Medical Deutschland , Philips Medizin Systeme , Olympus sowie zahlreiche mittelständische und kleine Unternehmen mit insgesamt 2,7 Milliarden € Umsatz. [29] Andere deutsche Biotechcluster bestehen in der Region Berlin (Wissenschaftsparks Berlin-Buch und Berlin-Adlershof ) und in der Rhein-Main-Region.

Im Rahmen des Wettbewerbs BioIndustrie 2021 (2006) wurden fünf industrielle Cluster gefördert, deren Ziel ua der Ersatz von petrochemischen durch nachwachsende Rohstoffe bei der Produktion von Polymeren ist. Seit 2008 werden diese Ziele national unter der Dachmarke BioIndustrie 2012 verfolgt, um die Erfahrungen für die gesamte Branche fruchtbar zu machen. So werden mit zunehmendem Reifegrad der Bioverfahrenstechnik immer mehr große Unternehmen in die Cluster einbezogen.

Medizintechnik

Seit 2010 gibt es das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Spitzenclusterwettbewerbs [30] geförderten Medizintechnik-Cluster Medical Valley EMN (Nürnberg) mit ca. 30 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, das aus dem 2001 gegründeten Innovationszentrum Medizintechnik Pharma in Erlangen hervorgegangen ist. [31]

Ein größerer Medizintechnik-Cluster hat sich seit 1867 in der baden-württembergischen Stadt Tuttlingen und der umgebenden Region herausgebildet. Tuttlingen nennt sich das Weltzentrum der Medizintechnik. [32] Dort sind mehr als 400 überwiegend kleine und mittelständische Medizintechnikunternehmen ansässig, die rund 8000 Mitarbeitende beschäftigen. Sie stellen vorwiegend chirurgische Instrumente und Geräte, Endoskope sowie diagnostische Geräte her. Rund 65 % der Produkte werden exportiert. Zu den Unternehmen dieses Clusters zählen die beiden größten Unternehmen Aesculap AG (Tochterunternehmen der B. Braun Melsungen AG ) und Karl Storz sowie mehr als 400 weitere Medizintechnikunternehmen. [33]

Ein weiterer Cluster der Medizintechnik ist in Hechingen rund um das Thema Dialyse angesiedelt.

Maschinen- und Anlagenbau

Die Cluster der Maschinen- und Anlagenbaus haben sich teils an den Standorten ihrer Abnehmerbranchen oder einzelner bedeutender Abnehmer, teils in Abhängigkeit von lokalen Angebotsfaktoren (Material, spezielles Know-how, Ausbildungsstätten, besondere Erfindungen) entwickelt.

Aus der Schwarzwälder Uhrenindustrie ist z. B. das Getriebebaucluster in Eisenbach (Hochschwarzwald) hervorgegangen. Generell hat in den Alpen- und Bergregionen – entsprechende Materialverfügbarkeit vorausgesetzt – die lange erzwungene Winterpause der Bergbauern die Beschäftigung mit (fein-)mechanischen Arbeiten besonders gefördert. Das Strickmaschinencluster in Hechingen ist ein Beispiel für das Nachleben dieser Entwicklung, die auch durch die klimatischen Bedingungen der Hochalb und den dadurch hervorgerufenen Bedarf an Strick- und Wirkwaren gefördert wurde. Strick- und Wirkmaschinen weisen eine besonders filigrane Technik auf. [34]

Traditionelle Maschinenbaucluster existieren in Deutschland z. B. im Bergischen Land und in Ostwestfalen-Lippe, Anlagenbaucluster z. B. in Sachsen-Anhalt an den Standorten der chemischen Industrie und des früheren Bergbaus. Ein Cluster für Fördertechnik und Logistiksysteme hat sich rund um das Karlsruher Institut für Technologie entwickelt. Dieses kann ua anknüpfen an die Tradition der Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe , in der namhafte Ingenieure wie Emil Keßler , Niklaus Riggenbach , Carl Benz , Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach arbeiteten.

Ein Maschinenbau- und Mechatronik-Cluster mit einer entsprechend spezialisierten Hochschule besteht in Dunedin ( Neuseeland ).

Leistungselektronik

Das Cluster Leistungselektronik [35] wurde 2006 im Rahmen der Cluster-Offensive Bayern [36] gegründet und ist Teil des ECPE eV [37] mit Sitz in Nürnberg. Er verfügt über eine einzigartige Ballung von Unternehmen, Universitäten/Hochschulen und Forschungseinrichtungen entlang der Innovations- und Wertschöpfungskette. Das Cluster Leistungselektronik verfolgt vier Schwerpunkte:

 1. Vorwettbewerbliche Forschung
 2. Durchführung von Fachveranstaltungen für den Wissenstransfer
 3. Netzwerkbildung
 4. Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung für Ingenieure

Luft- und Raumfahrtindustrie

Cluster der Luft- und Raumfahrtindustrie befinden sich in Oberbayern (gesamte Wertschöpfungskette der militärischen und zivilen Luftfahrt), im Raum Stuttgart/Backnang (Satellitenkommunikation) und in Bremen. In der Metropolregion Hamburg existiert mit Airbus, Lufthansa Technik und über 300 Zulieferern ein Cluster der Zivilluftfahrt. Es wird durch den Verein Hamburg Aviation vertreten und gefördert. In Nordrhein-Westfalen ist ein ABC-Cluster Luft- und Raumfahrt NRW ansässig. [38] Darin übernimmt das Technologiezentrum Dortmund die Koordination des Arbeitskreises Querschnittstechnologien .

Automobil- und Automobilzulieferindustrie

Die Regionen Stuttgart und Karlsruhe gelten als Automobilclusterregionen. [39] Darüber hinaus besteht ein Automotive Cluster in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg , wo der größte europäische Automobilhersteller, die Volkswagen AG , ihren Sitz hat. Automotive-Cluster finden sich weiterhin im Bergischen Land sowie in Sachsen. Als länderübergreifende Initiative versteht sich das Automotive Cluster Ostdeutschland . [40]

Im globalen Maßstab kann die gesamte deutsche Automobilindustrie mit den Zweig- und Zulieferbetrieben in den mitteleuropäischen Staaten (Tschechien, Slowakei, Ungarn) als ein Riesencluster angesehen werden. Mit 368 Milliarden Euro Umsatz und 775.000 Beschäftigten (ohne Zulieferer) ist die Autoindustrie die größte deutsche Industriebranche. Ihre Bedeutung hat in den vergangenen Jahren weiter zugenommen: Ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung der deutschen Wirtschaft ist von 1995 bis 2015 von 2,8 auf 4,0 Prozent und ihr Anteil an den Industriebeschäftigten von 10,9 auf 12,8 Prozent gestiegen. Das verdeutlicht die Clusterrisiken, die beispielsweise durch eine globale Imagekrise der deutschen Automobilindustrie oder auch nur des größten deutschen Herstellers virulent werden könnten. Von der Volkswagen AG sind etwa 15 große und mittlere deutsche Zulieferer mit jeweils zehn bis über vierzig Prozent ihres Umsatzes abhängig. Allein die Exporte der deutschen Autoindustrie in die USA machen ein Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung aus. [41]

Die Risiken solcher Supercluster und die Gefahr ihres Zerfalls werden deutlich in der seit 2019 forcierten Phase des Übergangs zur E-Mobilität, in der einige Hersteller die Fertigung konventioneller antriebstechnischer Komponenten bzw. kompletter Motoren – im Fall BMW also die Kernkompetenz – ganz auf Zulieferer oder ausländische Fertigungsstandorte verlagern, wobei beide Seiten ein erhöhtes Risiko im Strukturwandel tragen. Das abgebende Unternehmen setzt voll auf eine neue, noch nicht völlig beherrschte Technik; die Zulieferer tragen das Umsatzrisiko der Auslauftechnologie. Doch entsteht möglicherweise auch eine neue Clusterstruktur, die die alte regionale und Akteursstruktur überlagert und irgendwann teilweise ersetzt. [42]

Kunststoffindustrie

Die EU, das Land Nordrhein-Westfalen, der Oberbergische Kreis und führende Unternehmen aus dem Kunststoffcluster im Kreis finanzieren ein Forschungsprojekt, das die Entwicklung einer vertikalen Suchmaschine für das Thema Kunststoff in Deutschland umfasst. [43]

MAI Carbon ist die Spitzenclusterinititative des Carbon Composites eV mit dem Ziel der Großserienfertigung. 70 Unternehmen und Forschungseinrichtungen (Stand 1. Dezember 2013) haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Carbon -Forschung sowie die Ausbildung von Spezialisten voranzutreiben. Das Bundesforschungsministerium zeichnete die in der Region München Augsburg Ingolstadt (MAI) angesiedelte Gruppe mit einem Preis aus. In dieser Region befinden sich Unternehmen wie SGL Carbon, BMW, Audi, die Airbus-Tochter Premium Aerotec und Eurocopter Deutschland GmbH sowie Forschungszentren des Fraunhofer-Instituts sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Ventilatorenindustrie

Manchmal reicht das Vorhandensein einer Firma, um einen Cluster wachsen zu lassen. [44] In der Stadt Künzelsau in Hohenlohe siedelten sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf Einladung der Aufzugsfirma Stahl die Brüder Heinz und Günther Ziehl mit der Firma Ziehl-Abegg an, um Stahl mit Außenläufermotoren zu beliefern. Die AG R.Stahl hatte vor dem Krieg bis zur Zerstörung durch Bombenangriffe von der Firma Ziehl-Abegg in Berlin Außenläuferelektromotoren bezogen.

Da Außenläufermotoren sich besonders gut für verschleißarme Ventilatoren eignen, drängte der Konstruktionsleiter von Ziehl-Abegg, Wilhelm Gebhardt, den Eigner Heinz Ziehl dazu, auch Dachventilatoren herzustellen. Da dieser aber weiter auf Großkunden setzte, stattete er 1958 Gebhardt mit Geld aus, so dass dieser eine Ventilatorenfabrik gründen konnte, die er mit Elektromotoren belieferte. Wegen des außerordentlichen Erfolgs von Gebhardt begann auch Ziehl-Abegg mit dem Ventilatorenbau; man beschränkte sich auf Ventilatoren mit über 300 Millimeter Durchmesser.

Für Ventilatoren unter 300 Millimeter Schaufelraddurchmesser schickte Heinz Ziehl seinen Arbeitsvorbereitungsleiter Gerhard Sturm 1963 mit 35 Mann und Startkapital nach Mulfingen ins benachbarte Jagsttal zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Damals bekam das Unternehmen zum Schutz der Landwirtschaft im Jagsttal die Auflage vom Land Baden-Württemberg, nie mehr als 85 Mitarbeiter zu beschäftigen. 2001 hatte EBM, Elektrobau Mulfingen, am Stammsitz 2000 Mitarbeiter (8000 weltweit) und stellte 13 Millionen Kleinventilatoren her. Seit 1992 ist EBM auch Mutterfirma der für Ventilatoren zur Kühlung von Computern bekannten Firma Papst Motoren in St. Georgen und seit 1997 der MVL in Landshut. 2003 erfolgte die Umfirmierung dieser drei Firmen in ebm-papst GmbH & Co. KG.

1981 machte sich der Vertriebsleiter von Ziehl-Abegg, Karl Rosenberg selbständig; die Rosenberg GmbH macht heute ebenfalls Millionenumsätze mit dem Vertrieb von Ventilatoren.

Die ebm-papst GmbH & Co KG hat heute (2014) ca. 12.000 Mitarbeiter und ca. 1,57 Milliarden Euro Umsatz. Die Ziehl-Abegg SE beschäftigt ca. 3550 Mitarbeiter und erwirtschaftet 482 Millionen Euro Umsatz, die Rosenberg Ventilatoren GmbH macht mit 1.400 Mitarbeitern weltweit rund 150 Millionen Euro Umsatz in Deutschland (2012); außerdem gehört zum Cluster Nicotra Gebhardt Ventilatoren .

Optische und feinmechanische Industrie

Optische und Feinmechanikcluster entstanden auf der Basis von Handwerksbetrieben bereits seit dem 18. Jahrhundert rund um die Universitäten und Sternwarten (wie z. B. Göttingen) mit ihrem hohen Bedarf an geodätischen , physikalischen und astronomischen Messgeräten. Ein international bedeutendes Optikcluster wurde Jena mit den Firmen Carl Zeiss , Goertz bereits im beginnenden 20. Jahrhundert. Hier wurden die ersten Mikroskope serienmäßig gebaut. Heute setzen ca. 100 Optik- und Präzisisontechnikunternehmen im Jahr 1,3 Mrd. Euro um. Für die Stadt strukturbestimmend sind heute Zeiss (der Hauptsitz ist allerdings Oberkochen in Württemberg) Jenoptik , Schott , Analytik Jena sowie eine Vielzahl kleiner Systemhersteller und Komponentenfertiger. Forschung und Entwicklung findet teils in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) statt. Ähnliche Cluster haben sich inzwischen in ganz Deutschland gebildet und sich im OptecNet Deutschland [45] zusammengeschlossen. Demgegenüber hat das im 19. Jahrhundert entstandene Optikcluster in Dresden mit Firmen wie Goltz & Breutmann , Pentacon oder Balda relativ an Bedeutung verloren.

Auch Migrationsbewegungen können eine Clusterbildung auslösen, wie das Beispiel der schweizerischen Uhrenindustrie im Kanton Jura zeigt, die von französischen Hugenotten begründet wurde.

Mikrosystemtechnik und Nanotechnik

Grenoble ist Standort eines Mikro-Nanoclusters ( Minalogic ). Zusammen mit Lyon und dem dortigen Biotechnologiecluster ( Lyonbiopôle ) wird die Region in struktureller Hinsicht oft als Einheit wahrgenommen. Die Beschäftigtenstruktur im Cluster ist von einem für Frankreich überproportional hohen Anteil an Ingenieuren und hochqualifizierten ausländischen Mitarbeitern gekennzeichnet. In der Region lag 2007 der Anteil der Ingenieure an allen Beschäftigten bei 6,4 %. 10 % der Mitarbeiter waren ausländische Beschäftigte. Fasst man alle Kompetenzfelder zusammen, so waren 21.000 Beschäftigte in der Forschung tätig. [46] Der Bereich Infektionskrankheiten weist allein 2500 Forscher auf, im Bereich Mikro- und Nanotechnologien sind 4000 Forscher tätig (Angaben Lyonbiopôle). In der Region wurden 2007 insgesamt 61.000 Studierende gezählt, davon ca. 9000 aus dem Ausland.

Auch in Dortmund hat sich ein Nanotechnologiecluster ( Mikrosystem-/MST-Cluster ) mit 2.300 Mitarbeitern in 45 Unternehmen gebildet. [47] Das TechnologieZentrumDortmund hat beim Best Science Based Incubator Award 2006 in der Kategorie support of cluster development den dritten Platz belegt. [48]

Im Südwesten Deutschlands, insbesondere in Baden-Württemberg, hat sich über die Zeit ein Mikrosystemtechnikcluster entwickelt, welches heute mit rund 380 Clusterpartnern zu einem der größten Technologienetzwerke Europas gehört. [49] 2010 wurde es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zu einem von 15 Spitzenclustern in Deutschland ernannt. Unter dem Dach des Clustermanagements und Fachverbandes der Mikrosystemtechnik microTEC Südwest eV [50] kooperieren große Unternehmen (z. B. Bosch, Festo, Balluff, Roche Diagnostics oder Sick) mit rund 245 KMUs, mehr als 50 Universitäten, Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen, [51] um Leitinnovationen zu entwickeln.

Sensorik

Die Strategische Partnerschaft Sensorik eV ist im Rahmen der Cluster-Offensive des Freistaats Bayern die Clusterplattform für den Bereich Sensorik. Dem Verein gehören mehr als 50 Mitgliedsfirmen und -institute aus Wirtschaft und Wissenschaft an sowie über 150 Partner. Er wurde 2009 als eines der bundesweit besten Netzwerke mit dem "Kompetenzpreis 2009" ausgezeichnet. Es besteht eine enge Kooperation mit Unternehmen in Niederösterreich.

Software und Computer

Das größte europäische Software-Cluster IT-Cluster Rhein-Main-Neckar hat sich in der Region Rhein-Main und Rhein-Neckar mit SAP in Walldorf und der Software AG in Darmstadt als Zentren entwickelt. Der Erfolg von SAP – ursprünglich eine Abspaltung aus dem IBM -Konzern in Weinheim (Bergstraße) – verdankte sich zunächst einer einzigen Innovation, nämlich der Dateneingabe über das Bildschirmterminal statt über Lochkarten . Inzwischen gibt es in Europa etwa 15 Ballungszentren für Softwareentwicklung. Dazu gehören ua London / Oxford, die Lombardei, Helsinki, Oberbayern und Stockholm. Das größte europäische Cluster in Südwestdeutschland verzeichnet jedoch wesentlich geringere Wachstumsraten als andere kleinere Cluster der Softwareentwicklung wie Berlin oder Warschau. Die Fraunhofer-Gesellschaft stellt in einer Studie 2013 [52] fest, dass die großen europäischen Cluster kaum noch wachsen, während die wachsenden Cluster noch sehr klein sind. Dazu tragen 30 europäische Rechtssysteme und 27 Sprachen sowie die geringe Standardisierung bei öffentlichen Beschaffungen bei. Die gesamte europäische Softwareindustrie ist mit 41 Milliarden Euro (2013) immer noch kleiner als Microsoft (57 Milliarden Euro Umsatz), das auch mehr in die Forschung investiert.

Silicon Valley ist jedoch nicht das einzige US-amerikanische Softwarecluster. An der Route 128 [53] bis hin zum Interstate 495 haben sich viele bedeutende IT-Unternehmen auf alten Industriebrachen angesiedelt. Rückgrat dieses Clusters waren Forschungseinrichtungen wie dasMassachusetts Institute of Technology (MIT), die Harvard University und die Boston University . Aus dem Umfeld dieser Hochschulen entstanden viele Hightech-Unternehmen. Wegen des Angebots an hoch qualifiziertem Personal gründeten auch auswärtige Großkonzerne eine Niederlassung im Großraum Boston. Hierzu gehörten ua Intel , AMD , HP , IBM sowie deutsche Firmen wie Osram , Carl Zeiss oder TVM Capital . In den 1980er Jahren war der Begriff „Route 128“ ähnlich belegt wie das Silicon Valley . Durch den Niedergang des Minicomputers, welcher hauptsächlich im Großraum Boston entwickelt und hergestellt wurde, verlor die Route 128 einen Großteil ihrer Anziehungskraft. Die Region musste sich auf andere Gebiete spezialisieren und startete erfolgreich Clusterinitiativen in den Bereichen Kommunikationstechnologie und Life Sciences ( Biotechnologie und Medizintechnik ). Seit 2007 wird außerdem der Cleantech-Sektor intensiver gefördert. [54]

Zum kanadischen IT-Cluster, das sich um die Universität von Waterloo , Ontario entwickelt hat, gehört BlackBerry . Auch um die Universität von Madison , Wisconsin haben sich etwa 600 High-Tech-Unternehmen angesiedelt. [55]

Typisch für Schwellenländer ist die Bildung von Hochtechnologie-Riesenclustern. Ein Beispiel ist die Softwareindustrie, die Indien in Bengaluru ansiedeln und entwickeln konnte, vertreten durch Namen wie SAP, Infosys, Wipro und Motorola.

Finanzcluster

Ihre Bezeichnung kommt im Begriff Finanzplatz zum Ausdruck. Große Finanzcluster ( Großbanken , Börsen und zugehörige Finanzdienstleistungen ) befinden sich in London (ca. 400.000 Beschäftigte; Finanzplatz London ), New York City (ca. 350.000 Beschäftigte, die mehr als die Hälfte der Lohnsumme der etwa 1,9 Millionen Angestellten in Manhattan beziehen), ferner in Frankfurt am Main ( Finanzplatz Frankfurt am Main ), Zürich oder Singapur . 22 % der Wertschöpfung der Region Zürich/Aargau werden von der Finanzwirtschaft erzeugt. Das Bankencluster rund um den Zürichsee wird durch ein Versicherungscluster ergänzt; hier sind etwa 200 Privatversicherer tätig, darunter zwei der weltgrößten Versicherungsunternehmen. [56] Wichtige deutsche Versicherungsstandorte sind Köln und München .

Consulting / Unternehmensberatung

Die Consulting-Branche hat einen besonderen Schwerpunkt mit ca. 169.000 Beschäftigten in knapp 17.000 Unternehmen und einem Umsatz von fast 20 Milliarden Euro in der Wirtschaftsregion Rhein-Main und ist nach dem Finanzcluster das Cluster mit der stärksten regionalen Konzentration in der Region. [57] Die Anzahl der Consulting-Unternehmen in Rhein-Main ist seit 1980 um fast das Fünffache gestiegen. Allein in der Landeshauptstadt Wiesbaden entstanden seither 48 Prozent der neuen Arbeitsplätze in der Beratung.

Kreativwirtschaft

Audiovisuelle Medienproduktion, Presse, Design, Werbung und komplexe kreative Dienstleistungen können von Clusterbildung stark profitieren, da hier permanent kreative Ressourcen ausgetauscht werden (müssen). Die Ansiedlung von Kreativunternehmen mit ihren (relativ) geringen Betriebsgrößen und hohem Spezialisierungsgrad zieht also oft die Niederlassung weiterer Kreativunternehmen nach sich. Klassische Beispiele sind die Mediencluster in Berlin / Potsdam / Babelsberg (Medienstadt), Hamburg, Köln, München und in den USA die Filmindustrie in Hollywood . [58]

Ein sehr erfolgreiches Cluster ist die Digital Media City in Seoul , das sich seit den späten 1990er Jahren zu einem Standort von ca. 10.000 Anbietern im Bereich digitaler Medien entwickelt hat.

Wegen der oft geringen Größe von Kreativunternehmen ist es schwierig, ihre Ansiedlung zu lenken, da diese besonders auch von weichen Standortfaktoren und der Vernetzung mit großen, bereits bekannten Akteuren abhängt. Im Falle Seouls ist Samsung ein solcher Akteur. Eine Vernetzung vieler kleiner homogener Akteure, z. B. von Internet-Start-ups, wird kaum gelingen, wenn es nicht bereits große potenzielle Auftraggeber („fokale Unternehmen“) in der Region gibt. Die seit 1999 und verstärkt seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 mit erheblichen Fördermitteln intensivierten Versuche, Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet anzusiedeln – so etwa durch die Initiative ECCE [59] im Dortmunder-U -Turm –, waren daher bisher wenig erfolgreich und konnten der Anziehungskraft von Köln (mit dem fokalen Akteur WDR ) und Düsseldorf nichts entgegensetzen. Der Umsatz der Branche sank von 2009 bis 2012 um mehr als 6 %, während er deutschlandweit im gleichen Zeitraum um fast 7 % stieg. [60]

Bau- und Immobilienwirtschaft / Architektur

In der Region Frankfurt / Rhein-Main hat sich ein Cluster der Bau- und Immobilienwirtschaft mit über 100.000 Beschäftigten gebildet; rund um die ETH Zürich ein Cluster Bauwirtschaft / Architektur.

Umwelttechnik

In der Region Mülheim, Essen und Oberhausen wurde mit Unterstützung des Landes NRW ein Umwelttechnik-Cluster geschaffen. [61] Allerdings gibt es in NRW mehrere Initiativen, die für sich beanspruchen, Umwelttechnikanbieter regional oder überregional zu clustern. [62] Welche dieser Strukturen nachhaltig sind, wird sich erst nach Ablauf der Projektförderungen herausstellen.

Mode

Räumliche Schwerpunkte der Modewirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sind Köln , der Mittlere Niederrhein mit den Städten Mönchengladbach , Neuss , Krefeld und vor allem Düsseldorf als Modehandelsstadt, die durch ihre zahlreichen Modemessen und Showrooms (ca. 850) auch international eine hohe Bedeutung erlangt hat. Ein weiterer innovativer und traditionsreicher Modestandort befindet sich in Ostwestfalen im Städtedreieck zwischen Bielefeld , Herford und Gütersloh . [63]

Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie

Als Beispiel für erfolgreiche Clusterbildung in der Landwirtschaft gilt die nur 48 × 6,4 km große Weinbauregion Napa Valley in Kalifornien , in der 2001 23.000 Beschäftigte in 250 Winzereien und 666 Weinbauern gut 120 Millionen Flaschen Wein produzierten und vermarkteten.

Forst- und Holzwirtschaft

Im Sommer 2006 vereinbarten der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und der Deutsche Holzwirtschaftsrat , einen Verbandscluster „Plattform Forst & Holz“ für eine nachhaltige Entwicklung dieser beiden Wirtschaftsbereiche zu bilden. Die Vereinbarung wurde am 8. Mai 2007 in Fulda unterzeichnet. [64]

Das Beispiel der Holz- und Forstwirtschaft verdeutlicht zugleich die problematischen Folgen regionaler Clusterbildung. In einigen relativ homogen bis monokulturell strukturierten Regionen Österreichs wird Schnittholz von zahlreichen Produzenten erzeugt, von denen nur wenige in die nächsten Verarbeitungsstufen eingestiegen bzw. mit Unternehmen der folgenden Wertschöpfungsstufen wie z. B. der Möbelindustrie vernetzt sind. So wurden bei einer Wertschöpfung im Kernbereich der Holz- und Forstwirtschaft von 71,6 Mrd. ATS im Jahre 1999 nur 8,4 Mrd. ATS zusätzliche Wertschöpfung in nachgelagerten Bereichen induziert, [65] weil immer noch viel Rohholz und Produkte mit geringer Wertschöpfung (gesägtes Holz und Spanplatten sowie Abfallprodukte wie Pallets) exportiert werden. Ein steigender Anteil wurde auch energetisch verwertet. Im Jahre 2000 wurden so von 10,4 Millionen m³ erzeugtem Nadelschnittholz über 6 Millionen m³ unverarbeitet exportiert, während gleichzeitig Holzprodukte etwa in der Höhe des halben Exportumgangs importiert wurden. Gleichzeitig wuchsen etwa von 2003 bis 2009 die Einschlagsmengen und die Produktion besonders auf der niedrigen Wertschöpfungsstufe weiter. (Der dadurch bedingte Preisverfall endete allerdings seit 2010, weil seither keine Sturmkatastrophen mehr zu verzeichnen waren und die Holzwirtschaft auch Nasslager anlegte. [66] ) Eine regionale Konzentration ähnlicher Unternehmen führt also keinesfalls automatisch zur Clusterbildung, Vernetzung und Kooperation in der Wertschöpfungskette, sondern eventuell zu verschärfter Konkurrenz und zum Preisverfall, gelegentlich auch zur Verknappung branchentypischer lokaler Produktionsfaktoren und damit zur Kostensteigerung.

Vernetzungsmuster zwischen Clustern

Einige Cluster wie Logistik, IT, Finanzwirtschaft und Consulting sind lokal stark mit anderen Clustern vernetzt und bilden mit ihren Netzwerktechnologien eine Interaktionsplattform für diese. Sie können dadurch deren Ansiedlung und Wachstum beschleunigen. [67] Eine starke Konzentration von Finanzwirtschaft und Consulting wie z. B. im Rhein-Main-Gebiet kann jedoch durch Konkurrenz um Mitarbeiter und Standorte auch Ressourcen aus dem produzierenden Gewerbe und anderen Dienstleistungsbranchen abziehen, so dass keineswegs automatische Synergieeffekte zwischen allen Arten von Clustern anzunehmen sind.

Cluster, die auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette angesiedelt sind wie etwa Montanindustrie und Maschinenbau, profitieren jedoch in der Regel vom kooperativen Wissensaustausch, wenn sie ähnlich stark oder wechselseitig voneinander abhängig sind.

Clusterpolitik

In der Wirtschaftsförderung betrachtet man den Aufbau von Clustern als aktive Ansiedlungs- und Innovationsförderung . Clusterförderung gehört mittlerweile zum Standardrepertoire der regionalen Wirtschaftspolitik. Sie wird sowohl von der EU-Kommission als auch von Bund und Ländern mehr oder minder intensiv verfolgt und propagiert. Ausgehend von einer Analyse der betreffenden Wertschöpfungskette im regionalen Kontext kann das Potential des Aufbaus und der Förderung eines bestimmten Clusters abgeschätzt und ein Clustermanagement eingesetzt werden. Dieses kann z. B. in Form eines Vereins organisiert werden, in dem die verschiedenen Stakeholder vertreten sind, oder auch bei Kammern oder anderen lokalen Organisationen der Wirtschaftsförderung angesiedelt sein, die durch Beiräte der Stakeholder unterstützt werden. Diese Zusammenschlüsse von Politik, Verwaltung, Forschung, Bildung und Wirtschaft dienen dazu, „passende“ Ansiedlungen und Innovationen in der Region zu fördern und die Cluster zu profilieren.

Die Instrumente der Clusterpolitik sind sehr vielfältig und z. T. widersprüchlich. Sie umfassen eine Palette von Maßnahmen von der lokalen oder regionalen Ansiedlung und Konzentration von Unternehmen der gleichen Branche über die gezielte Diversifizierung, die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen , die F&E-Förderung, den Aufbau von Know-how-Trägern wie Hochschulen und Technologiezentren bis hin zur Förderung der grenzüberschreitenden und globalen Kooperation. Aber auch der Informationsaustausch, gemeinsame Messeauftritte, Mitarbeiterqualifizierung und PR-Maßnahmen von bisher konkurrierenden kleinen und mittelständischen Unternehmen gehören zu diesen Instrumenten und werden speziell in Deutschland und Österreich gefördert.

Länder mit rasch wachsender Wirtschaft wie die Volksrepublik China , Singapur oder Malaysia versuchen derzeit mit großen Ressourcen Kompetenzzentren im Bereich neuer Technologien aufzubauen und dabei Know-how aus dem Ausland zur Unterstützung einer raschen Clusterbildung einzuwerben. So entsteht in Changchun ein großes Zentrum für Biotechnologie und Impfstoffforschung. Allerdings besteht hier das Risiko, dass die Rahmenbedingungen in den Ansiedlungsregionen (Exzellenz der Ausbildung, Infrastruktur, Wohnqualität) nicht entsprechend mitwachsen und dass sich die geplanten High-Tech-Gründungen als nicht nachhaltig erweisen.

Fraglich bleibt, ob und mit welchen Mitteln der Wirtschaftsförderung und Regionalpolitik die Entstehung von Clustern tatsächlich zielgerichtet und nachhaltig beeinflusst werden kann und welche Rolle dabei soft factors wie das Bildungssystem spielen. Neben Erfolgsbeispielen stehen viele Beispiele gescheiterter Clusterpolitik, von Doppelförderung und permanenter Quersubventionierung . Daneben verstärkt sich auf politischer und Verbandsseite der Trend, die Anwendung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen nicht auf regionale Cluster von wenigen Pilotanwendern zu konzentrieren, sondern von Anfang an bestehende Unternehmen und Industrien einzubeziehen und die Innovationen in der Fläche auszurollen.

Clusterpolitik in Deutschland

Nach Jahren der Akzentuierung der Grundlagenforschung wurde 1996 die Innovationsförderung durch Vernetzung explizit als Instrument der Förderpolitik aufgenommen. Als wesentliche Ziele der Forschungs-, Technologie- und Innovationsförderung werden dort aufgeführt:

 • Förderung des Entstehens grundlegender Innovationen
 • Wettbewerb der besten Lösungsideen zur Realisierung substantieller Innovationen
 • Sicherung und Stärkung des Produktionsstandortes Deutschland
 • Aufbau von innovativen Netzwerken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
 • Erarbeitung von Innovationen in interdisziplinären und branchenübergreifenden Projekten
 • kooperative Nutzung verteilten Know-hows
 • schnelle und breite Diffusion neuen Wissens. [68]

Das erste nach diesen Kriterien geförderte Clusterprogramm in Deutschland (1995) war die BioRegio-Initiative mit 25 regionalen Schwerpunkten. Darauf folgten bis heute noch elf weitere bundesweit angelegte Maßnahmen: [69]

Zeitliche Darstellung der bundesweiten Clustermaßnahmen in Deutschland von 1995 bis 2012
 • 1992: Innovationspreis Berlin-Brandenburg
 • 1999: InnoRegio
 • 2000: Lernende Regionen
 • 2001: Unternehmen Region – Innovative regionale Wachstumskerne
 • 2002: NEMO
 • 2005: InnoProfile und GA-Förderung für Cluster
 • 2006: Clusterwettbewerb BioIndustrie 2021 . Im Rahmen dieses Wettbewerbs [70] zur Förderung der Weißen Biotechnologie wurden bundesweit mehrere Clusterinitiativen initiiert, von denen im Jahr 2007 fünf Cluster prämiert wurden.
 • 2007: BioPharma-Wettbewerb und 1. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs
 • 2008: ZIM-Nemo und Unternehmen Region – Spitzenforschung und Innovation in den neuen Ländern
 • 2009: 2. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs
 • 2011: 3. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs
 • 2012: go-cluster : Exzellent vernetzt
 • 2014: Brandenburger Innovationspreis für die Cluster Ernährungswirtschaft, Kunststoffe und Chemie sowie Metall. Der Brandenburger Innovationspreis wird jährlich ausgeschrieben

Regionale Clusterpolitik – eine Auswahl
Neben den nationalen Clusterprogrammen legten nahezu alle Bundesländer mit Ausnahme von Sachsen auch regionale Programme auf. So haben sich in Baden-Württemberg bis heute 81 Cluster in 20 Innovationsfeldern formiert, [71] unter ihnen z. B. das Future Aerospace Network (FAN) innerhalb des Innovationsfeldes Luft- und Raumfahrt.

In Bayern führte die Cluster-Offensive Bayern zur Bildung von 23 Clustern unterteilt in 19 Kompetenzfelder bzw. Schlüsselbranchen. [72] Beispiele hierfür sind der Cluster Biotechnologie , der Umweltcluster Bayern oder der Sensorik-Cluster mit Sitz der Geschäftsführung in Regensburg. [73] Die Clusterpolitik in Bayern wird allerdings von Großunternehmen wie Siemens , infineon , EADS und Audi dominiert, was im Fall des Sensorik-Clusters besonders ausgeprägt ist.

In den Ländern Berlin und Brandenburg wurden insgesamt neun Cluster gebildet, welche jeweils ein Innovationsfeld abdecken. Fünf dieser Cluster werden gemeinsam von beiden Bundesländern im Rahmen von innoBB [74] unterstützt, die weiteren vier Cluster allein von Brandenburg. Eines der gemeinsam geförderten Cluster ist das Cluster Kommunikation und Kreativwirtschaft in Berlin mit zahlreichen IT- und Medienunternehmen. Um die Innovationskraft des Landes zu fördern, wird vom Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg jährlich der Brandenburger Innovationspreis ausgelobt.

Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert in acht Kompetenzfeldern auch ebenso viele Clusterinitiativen. [75] Darunter befindet sich ua das Maritime Cluster mit dem Ausgangspunkt der Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel .

Das relativ kleine Bundesland Hessen weist über 35 Clusterinitiativen auf, ua in der chemischen Industrie sowie in den Bereichen Medizin, Automotive und Logistik. [76]

Niedersachsen fördert über die Initiative "Zukunft schmieden" in sieben Zukunftsfeldern insgesamt 99 Cluster, [77] so z. B. das VerpackungsCluster Südniedersachsen oder das Automotive Cluster.

Nordrhein-Westfalen weist 16 Landescluster und eine Vielzahl regionaler Vernetzungsinitiativen auf. Die Clusterpolitik befindet sich derzeit in einer Revisionsphase. [78] Wurde von der CDU-FDP-Landesregierung 2007 die zuvor stark ausgeprägte räumliche Orientierung der Wirtschaftsförderung kritisiert, da ihr der Vorwurf der Gießkannenpolitik und der Förderung der Schwachen gemacht wurde, und durch einen wettbewerbsorientierten Ansatz mit der Förderung von landesweiten statt regionaler Clustern und eine Akzentuierung von vorhandenen Stärken ersetzt, so führte diese Strategie zu Clustern mit bis zu 3000 Unternehmen, die wegen ihrer geringen Steuerbarkeit nun erneut regionalisiert werden sollen. [79]

In den letzten Jahren wurden seitens des BMBF die Bestrebungen intensiviert, deutsche Cluster international zu öffnen, um die internationalen Kooperationschancen und damit die globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Diese Aktivitäten blieben auf Länderebene bisher weitgehend ohne Resonanz.

Clusterpolitik in Österreich

Die Clusterpolitik in Österreich gilt als noch wenig koordiniert. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Koordination von zentralen Aktivitäten mit solchen der Bundesländer. [80] Insbesondere Oberösterreich und die Steiermark haben sich in den letzten Jahren als Kompetenzregion für Cluster- und Netzwerk-Initiativen positioniert und bauen die vorhandenen wirtschaftlichen und technologischen Stärkefelder mit dem Ziel aus, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen insbesondere durch kooperative Zusammenarbeit zu stärken. Das „Clusterland Oberösterreich“ umfasst mittlerweile 8 Cluster und 4 Netzwerke. In der 2006 gegründeten Clusterland Oberösterreich GmbH (Linz) sind davon sechs Cluster-Initiativen und drei Themennetzwerke unter einem Dach vereint. Beispiele für Clusterinitiativen sind der Automobil-Cluster (AC) – das größte österreichische Cluster mit ca. 90.000 Beschäftigten und 18 Milliarden Euro Umsatz – sowie der Lebensmittel-Cluster (LC) oder der Ökoenergie-Cluster Oberösterreich. Die Steiermark gilt österreichweit als Pionier der Cluster-Strategie: Der Automobilcluster AC Styria [81] , der Umwelttechnikcluster Green Tech Cluster Styria [82] , der Holzcluster Steiermark [83] , der Humantechnologiecluster [84] sowie die Creative Industries [85] initiieren in den Leitthemen Mobility, Green Tech und Health Tech "Wachstum durch Innovation". Viele der österreichischen Cluster zeichnen sich durch die Mitarbeit von Kleinstunternehmen unter 5 Mitarbeitern aus.

Clusterpolitik in Frankreich

Die Resultate der französischen Industriepolitik sind zwiespältig. Die Absicht, trotz eines amerikanischen Boykotts einen eigenen Nuklearsektor aufzubauen, gelang zwar; doch für eine führende Rolle in der Elektronikindustrie dagegen hat der französische Staat zwar seit den 1970er-Jahren Milliarden Euro aufgewendet, doch die Resultate sind gemischt. Derzeit wird ein Forschungs- und Technologiecluster auf dem Plateau von Saclay rund 20 Kilometer südwestlich von Paris aufgebaut, das die dort bestehenden Nuklearforschungseinrichtungen und die technisch orientierte Universität Paris-Saclay einbeziehen soll. Dort entsteht eine Ansammlung von staatlichen und privaten Forschungseinrichtungen, Eliteschulen und Wohnvierteln mit TGV -Anbindung. Frankreich will mit dem Projekt an die Weltspitze der Forschungs- und Technologiecluster aufsteigen und gleiche Augenhöhe mit dem Silicon Valley erreichen. [86]

Clusterpolitik in der EU

Relevante Clusterinitiativen der EU waren die Europäische Forschungsinitiative EUREKA , die im Rahmen des 6. Rahmenprogramms begründete Initiative Europe INNOVA [87] und die Initiativen der DG Enterprise and Industry PRO INNO und seit 2008 PRO INNO II , die die politischen Instrumente der Clusterentwicklung und Innovationssteuerung verbessern sollen. [88]

Eine Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2005 identifizierte fünf große, stagnierende bis schnell wachsende Industrie- und Servicecluster. Diese wurden rein statistisch anhand der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten aus EU 15 zwischen 1979 und 2001 bestimmt, sind also nicht notwendig eng vernetzt, sondern enthalten sehr heterogene Industriezweige. Diese Cluster sollen mit den fünf Technologiefeldern Nanoelektronik, Aeronautics und Luftfahrtmanagement, Wasserstoff- und Brennstoffzelle, Photovoltaik und Food for life zusammengeführt werden. Die Prognose zeigt, dass aus diesen Technologie-Branchen-Kombinationen ein hohes Produktivitäts-, aber nur geringes Beschäftigungswachstum zu erwarten ist, was die postulierte Kongruenz technologie-, industrie- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in Frage stellt.

Clusterpolitik in der Schweiz

In der Schweiz gibt es unter anderem

 • das (in der Schweiz: „den“!) Life-Science-Cluster Nordwestschweiz mit Basel und den Unternehmen Novartis und Hoffmann-La Roche als Zentrum
 • der Consulting Cluster, eine Plattform, um das persönliche Netzwerk von Beratern auszubauen. In 9 Fachgruppen organisiert, soll der Consulting Cluster die Wahrnehmung der Branche im Schweizer Wirtschaftsraum ausbauen. www.consultingcluster.ch
 • den Energie-Cluster [89]
 • den ICT Cluster Bern [90]
 • den Präzisionscluster, eine Plattform für Unternehmen, Zulieferer, Schulungs- und Forschungsinstitutionen, die auf dem Gebiet der Präzisionsindustrie und Mikrotechnik tätig sind. [91]

Clusterpolitik in China

Typisch für die Entwicklung in China sind die Häufung von verschiedenen arbeitsintensiven, teils Riesenclustern in Sonderwirtschaftszonen und großen Industrie- und Retortenstädten [92] sowie die Konzentration von High-Tech-Unternehmen, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen und Inkubatoren auf engstem Raum. Allein in der Provinz Zhejiang werden 12 Cluster mit Vorrang ausgebaut. Ähnlich schnell vollzieht sich der Ausbau der IT-Industrie und anderer Cluster in der Planstadt Shenzhen , wo 2.500 IT-Unternehmen in einer Sonderwirtschaftszone von knapp 2.000 Quadratkilometer tätig sind. Fraglich ist jedoch, ob die sogenannten Hochtechnologiecluster wirklich Innovationen hervorbringen oder ob ihr rasches Wachstum nicht primär auf steuerlichen Vorteilen und hohen Subventionen beruht. [93]

Grenzüberschreitende Cluster (Beispiele)

Ein grenzüberschreitendes Cluster am mittleren Oberrhein ist das Netzwerk Biovalley , welches Chemie-, Biotechnik- und Pharmaunternehmen im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz vereint. [94] Weiter rheinaufwärts entwickelt sich ein Technologiecluster zwischen St. Gallen und Vorarlberg .

Das länderübergreifende Technologie-Dreieck Eindhoven - Leuven - Aachen mit den Hochschulkernen der RWTH Aachen , der Katholieke Universiteit Leuven und der Technische Hogeschool Eindhoven sowie der Philips NV genießt einen exzellenten Ruf als Forschungs- und Entwicklungsstandort für Life Sciences, Medizintechnologie, IT und Nanotechnologie.

Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet entwickelt sich ein Agro-Business-Cluster, das durch das Projekt SafeGuard [95] gefördert wird. Hierbei spielen insbesondere die Koordination organisatorischer Abläufe zur risikoorientierten Lebensmittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung und die Optimierung der Wertschöpfungsketten von Lebensmitteln tierischer Herkunft eine Rolle.

Im Dreiländereck SlowakeiTschechische RepublikPolen produzieren mit VW , KIA , PSA Peugeot Citroën , Hyundai und Fiat fünf der weltweit größten Automobilkonzerne. Auf je 1000 Einwohner kommen in der Automobilregion der Westslowakei (mit dem Zentrum Bratislava ) über 100 produzierte Autos pro Jahr. In der Nähe der Produktionsstätten haben sich zahlreiche Zulieferer angesiedelt. Die regionale Vernetzung der Standorte wird aktiv durch die EU gefördert. Die EU-finanzierten Förderprogramme AutoNet und Autoclusters stärken die Zusammenarbeit der Nachbarländer. [96]

Virtuelle Cluster

Nur im Hochtechnologiebereich sind virtuelle Cluster erfolgreich. In Branchen, in denen Logistikkosten im Verhältnis zur Wertschöpfung eine untergeordnete Rolle spielen, reichen Flugverbindungen und das Internet aus, um stabile Kooperationsbeziehungen herzustellen.

Risiken einseitiger Clusterförderung

Das Automobilcluster der Slowakei zeigt die Risiken der Förderung einer einseitigen Clusterstruktur auf. 99 % der Automobilproduktion der Slowakei werden exportiert. Die Wertschöpfung der Autoindustrie pro Kopf der Bevölkerung ist so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Bei einer Gesamtbevölkerung von gut 5,4 Millionen produzieren statistisch gesehen 1000 Einwohner rund 107 Fahrzeuge pro Jahr, womit die Slowakei 2008 weltweit führend war. Der Automobilsektor war 2008 mit 74.000 Angestellten für rund ein Viertel des slowakischen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. [97] In der Krise 2008–2009 gingen die Automobilproduktion in der Region und die Autoexporte des Landes stark zurück. Sie konnten nur durch steigende Exporte von Samsung kompensiert werden, das die Exportanteile von VW, KIA und PSA überholte, aber nicht zum Cluster gehört. Die hohe Konjunkturabhängigkeit und die ökonomische Abhängigkeit von Deutschland setzte in der Krise die Region verstärkt unter Druck. So beschleunigte sich die Abwanderungsbewegung aus den ländlichen Regionen. Durch die Probleme der deutschen Automobilindustrie seit 2018 ergeben sich erneut Cluster- oder Klumpenrisiken für die deutsche und die gesamte mitteleuropäische Volkswirtschaft.

Die Schwächen homogener Cluster sollen vermieden werden durch Cross-Cluster-Politik . Deren Ziel ist es, verschiedene Cluster miteinander zu vernetzen und clusterübergreifende Kommunikationskanäle zu institutionalisieren. Je stärker ein Cluster wird und je mehr seine Akteure global tätig sind, desto mehr lockern sich jedoch in der Regel die Beziehungen zu der Region, weil diese in vielen Fällen nicht mehr in der Lage ist, die erforderlichen Vorleistungen (Ausbildung, Zulieferer, Logistik, Energieversorgung usw.) in der geforderten Qualität und Quantität zu erbringen. Eine Clusterpolitik muss also auch darauf achten, dass die Rahmenbedingungen mit der wachsenden Leistungsfähigkeit des Clusters Schritt halten.

Zahlreiche Versuche des Aufbaus grenzüberschreitender Cluster, die ua im Rahmen von EU-Projekten gefördert wurden, haben sich bereits nach kurzer Zeit als nicht nachhaltig erwiesen oder beschränken sich auf punktuelle Kooperationen. Offenbar ist eine gewisse Mindestinteraktionsdichte erforderlich, um nachhaltige Clusterstrukturen zu etablieren. Dazu gehört auch ein nicht zu großer räumlicher Abstand.

In den letzten Jahren hat sich die Dynamik der Clusterentwicklung verstärkt. Ihre Wachstumsfaktoren sind nur bedingt von der Politik zu beeinflussen. Im Zuge der Übernahme ganzer Geschäftsfelder durch internationale Konkurrenten können lokale Cluster erhebliche Bedeutungsverluste erleiden wie dies z. B. bei der Impfstoffforschung und -produktion in München und Paris der Fall war, die z. T. in die USA abwanderte.

Literatur

 • AD Marshall: Principles of Economics: An Introductory Volume. 8. Auflage. MacMillan, London 1977.
 • AD Marshall: Industry and Trade: A Study of Industrial Technique and Business Organization, and of their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations. 4. Auflage. MacMillan, London 1923.
 • Rasmus C. Beck, RG Heinze, J. Schmid: Strategische Wirtschaftsförderung und die Gestaltung von High-Tech Clustern: Beiträge zu den Chancen und Restriktionen von Clusterpolitik. Nomos Verlag, Baden-Baden 2009, ISBN 978-3-8329-4193-2 .
 • Michael E. Porter: The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York 1990.
 • Michael E. Porter: Locations, Clusters and Company Strategy. In: GL Clark, MP Feldman, MS Gertler (Hrsg.): The Oxford Handbook of Economic Geography. New York 2000, S. 253–274.
 • Michael E. Porter: Clusters and the new economics of competition. In: Harvard Business Review. 76, 1998, S. 77–90.
 • Th. Brenner, D. Fornahl: Theoretische Erkenntnisse zur Entstehung und Erzeugung branchenspezifischer Cluster. In: K. Dopfer (Hrsg.): Studien zur Evolutorischen Ökonomik VII. Duncker & Humblot, Berlin 2003, S. 133–162.
 • Josef Bühler, Dirk Schubert: Regionale Wertschöpfungspartnerschaften. Leitfaden. Hrsg.: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bonn 2008.
 • Josef Bühler, Hannes Bürckmann: Regionale Wirtschaftskooperationen in der Ernährungswirtschaft. In: Innovative regionale Wertschöpfungskooperationen im ländlichen Raum. Hrsg.: Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft eV, Eschborn 2009.
 • C. Denner: Steuerungsinstrumente von High-Tech Clustern. Eine Analyse auf Grundlage der Komplexitätstheorie . VDM, Saarbrücken 2007.
 • S. Henn: Regionale Cluster in der Nanotechnologie. Entstehung, Eigenschaften, Handlungsempfehlungen . Peter Lang ua, Frankfurt am Main 2006.
 • B. Sautter: Regionale Cluster – Konzept, Analyse und Strategie zur Wirtschaftsförderung. In: Standort – Zeitschrift für Angewandte Geographie. (28)2, 2004, S. 66–72.
 • AL Saxenian: Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press, Cambridge, MA 1994.
 • C. Scheuplein: Der Raum der Produktion. Wirtschaftliche Cluster in der Volkswirtschaftslehre des 19. Jahrhunderts. Duncker & Humblot, Berlin 2006.
 • H. Schiele: Der Standort-Faktor. Wie Unternehmen durch regionale Cluster ihre Produktivität und Innovationskraft steigern. Mit einem Vorwort von Lothar Späth . Wiley-VCH, Weinheim 2003.

Einzelnachweise

 1. Michael Porter: Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. In: Economic Development Quarterly. vol. 14, no.1, 2000, S. 15–34.
 2. F. Huber: Social Capital of Economic Clusters: Towards a Network-based Conception of Social Resources. In: Journal of Economic and Social Geography (TESG). 100(2), 2009, S. 160–170. doi : 10.1111/j.1467-9663.2009.00526.x
 3. Siehe z. B. den ressort- und branchenübergreifenden Lenkungskreis für das gesamte Berlin Cluster Kommunikation und Kreativwirtschaft, http://www.berlin.de/projektzukunft/kreativwirtschaft/clusterstrategien/
 4. U. Mill, H.-J. Weißbach: Vernetzungswirtschaft : Ursachen, Funktionsprinzipien, Funktionsprobleme. In: T. Malsch, U. Mill (Hrsg.): ArBYTE : Modernisierung der Industriesoziologie. Sigma, Berlin 1992, S. 315–342.
 5. Roberto P. Camagni: Local “Milieu”, Uncertainty and Innovation Networks: Toward a New Dynamic Theory of Economic Space. Unveröff. Manuskript 1991, zit. Erich Latniak, Dieter Rehfeld: Betriebliche Innovation und regionales Umfeld – Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen. In: Arbeit. Jg. 3, H. 3, S. 238 ff.
 6. Alfred Marshall: Principles of Economics. London 1890.
 7. PS Florence: Economics and Sociology of Industry. CA Watts & Co, London 1969.
 8. Paul Krugman: Development, Geography, and Economic Theory. Ohlin Lectures, Band 6. Cambridge (Massachusetts) 1995.
 9. A. Jappe-Heinze ua: Clusterpolitik: Kriterien für die Evaluation von regionalen Clusterinitiativen. (= Arbeitspapiere Unternehmen und Region ). FhG ISI Institut, Karlsruhe 2008, S. 4 ff.
 10. Henry S. Rowen: Serendipity or Strategy. In: Chong-Moon Lee ua (Hrsg.): The Silicon Valley Edge. Stanford University Press 2000, S. 184 ff.
 11. Annalee Saxenian: Networks of Immigrant Entrepreneurs. In: Chong-Moon Lee ua (Hrsg.): The Silicon Valley Edge. Stanford University Press 2000, S. 248 ff.
 12. Julian Kahl: Neuere Instrumente der Regionalförderung auf dem Prüfstand: Das Beispiel der Förderwettbewerbe im Rahmen der NRW-Clusterpolitikonline. Working Paper, Uni Münster, online: uni-muenster.de , S. 10.
 13. B. Alecke, UG Untiedt: Zur Förderung von Clustern: Heilsbringer oder Wolf im Schafspelz. Münster 2005.
 14. R. Martin, P. Sunley: Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea? In: Journal of Economic Geography. 3. Jg., Nr. 1, 2003, S. 5–35.
 15. B. Alecke, G. Untiedt: Zur Förderung von Clustern: 'Heilsbringer' oder 'Wolf im Schafspelz'? GEFRA, Münster 2005.
 16. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, http://www.landesrechnungshof-sh.de/file/bemerkungen2014_tz21.pdf (2014)
 17. Yuqing Xing, Neal Detert: How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People's Republic of China. ( Memento vom 24. Februar 2014 im Internet Archive ) (= ADBI Working Paper Series. No. 257). Asian Development Bank, Dezember 2010.
 18. M. Lorenzen, P. Maskell: The cluster as a nexus of knowledge creation. In: P. Cooke, A. Piccaluga (Hrsg.): Regional Economies as Knowledge Laboratories. Edward Elgar, London 2005, S. 77–92.
 19. So begleitet eine Multispektral -Kamera, die unter Federführung des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung gebaut wurde, die 2012 gestartete Raumsonde Dawn auf ihrem Flug zum Zwergplaneten Ceres . mpg.de
 20. Dieses Cluster entwickelte sich auf Basis der Rundwirkmaschine von Fouquet in Rottenburg.
 21. Reinhold Lawerino, Hans-Jürgen Weißbach: Strukturprobleme und Weiterbildungsbedarf von Bergbaumaschinenherstellern. Überarbeitete Fassung einer Studie im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen . AIQ, Dortmund 1991.
 22. clusterobservatory.eu
 23. EM Rogers, JK Larsen: Silicon Valley Fever. Basic Books, New York 1984.
 24. Dieser war während 1951 des Koreakriegs gegründet worden; http://www.silicon-valley-story.de/sv/stanford.html und entwickelte sich nach der Ansiedlung von Lockheed in Kalifornien zu einem wichtigen Wissensproduzenten der Luft- und Raumfahrtindustrie.
 25. Website des Netzwerks
 26. Jens Tönnesmann: Reise durch Silicon Germany. In: WirtschaftsWoche. 6. Februar 2012.
 27. https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-formular.html
 28. Sergio Aiolfi: Basel braucht die Pharma mehr als die Pharma Basel. In: Neue Zürcher Zeitung. 23. Mai 2012.
 29. schleswig-holstein.de ( Memento des Originals vom 2. Juni 2010 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.schleswig-holstein.de
 30. Der Spitzencluster-Wettbewerb. ( Memento vom 2. Februar 2011 im Internet Archive ) auf: hightech-strategie.de
 31. medical-valley-emn.de
 32. tuttlingen.de ( Memento des Originals vom 12. Januar 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.tuttlingen.de
 33. weltzentrum-der-medizintechnik.de 400 Medizintechnikunternehmen
 34. Ute Fischer, Hans-Jürgen Weißbach: Der Wandel geschlechtsspezifischer Erwerbsmuster in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim 1992.
 35. Website des Clusters Leistungselektronik
 36. Im Netzwerk zum Erfolg - Wirtschaftsministerium Bayern. Abgerufen am 1. Dezember 2020 (deutsch).
 37. ECPE Home. Abgerufen am 1. Dezember 2020 (englisch).
 38. abc-cluster.de ( Memento des Originals vom 20. August 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.abc-cluster.de
 39. Jürgen Dispan, Ralf Grammel: Automobilcluster Region Stuttgart. Clusterreport 1998/99. Stuttgart, IMU-Informationsdienst Nr. 4/1999; Jürgen Dispan, Sylvia Stieler: Automotive-Clusterreport 2006. Fahrzeugbau in der Region Karlsruhe. Stuttgart, IMU-Informationsdienst Nr. 1/2006.
 40. acod.de
 41. Dietmar Neuerer: VW-Krise alarmiert Top-Ökonomen. In: Handelsblatt. 24. September 2015.
 42. BMW verlagert Produkttion von Verbrennungsmotoren ins Ausland auf industrie.de, 20. November 2020.
 43. kunststoff-cluster.de
 44. McK Wissen (hrsg. von McKinsey ), Nr. 1, 1. Jahrgang (2002), S. 10–19.
 45. optecnet.de
 46. Grenoble / Lyon High Tech Cluster ( Memento vom 27. Februar 2010 im Internet Archive ) Abgerufen am 25. September 2015.
 47. [1]
 48. mikrotechnik-dortmund.de
 49. publisher: BMBF Spitzencluster microTEC Südwest. Abgerufen am 23. Mai 2017 .
 50. Website von microTEC Südwest eV
 51. Clusterplattform Deutschland: microTEC Südwest. Abgerufen am 23. Mai 2017 .
 52. EU Softwarecluster Benchmark 2013 , zit. Was Europs Softwarebranche zum Silicon Valley fehlt , Neue Zürcher Zeitung, 27. November 2012, internat. Ausgabe.
 53. S. Rosegrant, D. Lampe: Route 128. Basic Books, New York 1992, ISBN 0-465-04639-8 .
 54. Cluster Boston ( Memento vom 14. Januar 2012 im Internet Archive ) Abgerufen am 25. September 2015.
 55. 2013 Greater Madison Wisconsin Area Directory of High-Tech Companies. ( Memento vom 16. April 2015 im Webarchiv archive.today )
 56. Die Volkswirtschaft , 5 (2008) , S. 36.
 57. ClusterStudie FrankfurtRheinMain , Hg.: Regionalverband Rhein-Main, 2013, online: region-frankfurt.de
 58. U. Mill, H.-J. Weißbach: Netzwerkwirtschaft. In: gdi impuls. Duttweiler Institut Rüschlikon, H. 1, 1993, S. 30–38.
 59. dortmunder-u.de
 60. Kreativwirtschaft im Ruhrgebiet in der Krise: Umsatz bricht immer mehr ein. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ausgabe Dortmund, 4. April 2015, S. 9.
 61. meo-tec.de
 62. ZB http://www.umweltcluster-nrw.de/
 63. Zahlen und Fakten. ( Memento vom 23. Juli 2012 im Webarchiv archive.today ) auf: creative.nrw.de
 64. Verbände der Forst- und Holzwirtschaft rücken zusammen. „Plattform Forst & Holz“ am 8. Mai gegründet. In: Holz-Zentralblatt. 133. Jahrgang 2007, S. 529, ISSN 0018-3792
 65. Asta Eder, Karl Hogl, Peter Schwarzbauer: Wertschöpfung des österreichischen Holz- und Forstwirtschaft. Universität für Bodenkultur, Wien 2004.
 66. Wald in Österreich , Abruf 25. September 2015.
 67. ClusterStudie FrankfurtRheinMain , Hg.: Regionalverband Rhein-Main, 2013, S. VI, (online)
 68. BMBF: Bundesbericht Forschung 1996. Bonn 1996.
 69. Institut für Innovation und Technik in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH: Cluster: Zwischen hard facts und soft factors, Jahresbericht 2012 . Berlin
 70. BioIndustrie 2021. bmbf.de, abgerufen am 16. Oktober 2009 .
 71. Ministerium für Finanzen, Wirtschaft, Baden-Württemberg: Regionaler Cluster-Atlas Baden-Württemberg 2012 @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.mfw.baden-wuerttemberg.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. . (PDF; 12,1 MB). Stuttgart 2012.
 72. Bayerisches Wirtschaftsministerium: Cluster-Offensive Bayern – Im Netzwerk zum Erfolg ( Memento des Originals vom 3. Dezember 2013 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.stmwivt.bayern.de . (PDF; 3,0 MB). München 2012.
 73. Webseite des Sensorik-Clusters
 74. Senat von Berlin, Regierung des Landes Brandenburg: Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg ( Memento des Originals vom 21. Juli 2013 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.mwe.brandenburg.de . (PDF; 964 kB). Berlin 2011.
 75. Freie und Hansestadt Hamburg: Clusterpolitik in Hamburg – Gemeinsam an die Spitze . (PDF; 8,5 MB). Hamburg 2001.
 76. Website von Hessen-Cluster
 77. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: Netzwerke in Niedersachsen – Zukunft schmieden . (PDF; 4,3 MB). Hannover 2012.
 78. exzellenz.nrw.de
 79. Julian Kahl: Neuere Instrumente der Regionalförderung auf dem Prüfstand: Das Beispiel der Förderwettbewerbe im Rahmen der NRW-Clusterpolitikonline. Working Paper, Uni Münster, online: uni-muenster.de , S. 40.
 80. Werner Clement, Silvia Welbich-Macek: Erfolgsgeschichte: 15 Jahre Clusterinitiativen in Österreich. ( Memento des Originals vom 3. Juni 2013 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.clusterplattform.at 2007, S. 225 Zugriff 30. August 2012.
 81. AC Styria . ACstyria Mobilitätscluster GmbH. Abgerufen am 12. Februar 2019.
 82. Green Tech Cluster Styria . Green Tech Cluster Styria GmbH. Abgerufen am 12. Februar 2019.
 83. Holzcluster Steiermark . Holzcluster Steiermark GmbH. Abgerufen am 12. Februar 2019.
 84. Humantechnologiecluster . Human.technology Styria GmbH. Abgerufen im Februar 2019.
 85. Creative Industries . Creative Industries Styria. Abgerufen am 12. Februar 2019.
 86. Thomas Hanke: Frankreich zwischen Ambition und Größenwahn . In: Handelsblatt. 25. Oktober 2016.
 87. Europe INNOVA ( Memento des Originals vom 12. September 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.europe-innova.eu , Zugriff 30. August 2012.
 88. http://www.forschungskoop.de/forschungskoop/ Zugriff 30. August 2012.
 89. energie-cluster.ch
 90. tcbe.ch
 91. http://www.cluster-precision.ch/ www.cluster-precision.ch
 92. http://www.chinasourcingblog.org/Industrial%20Clusters.png Zugriff 30. August 2012.
 93. Ulrike Steinbrenner: Innovationspolitik in der VR China: Der Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP). ( Memento des Originals vom 6. Juni 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.chinapolitik.de In: China Analysis. 76, 2010.
 94. Mappus und Reinhart: «Oberrhein stärken und als europäisches Kraftzentrum sichtbar machen» – Gründungsakt der Metropolregion in Offenburg ( Memento vom 1. August 2012 im Webarchiv archive.today ) Abgerufen am 25. September 2015.
 95. safeguard.giqs.org
 96. Automobilcluster Mitteleuropa ( Memento vom 4. September 2011 im Internet Archive ) Abgerufen am 25. September 2015.
 97. kooperation-international.de