Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Det hårde hus

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Det tilnavnet Kate Rauhes Haus blev genopbygget i fondens lokaler, efter at det blev ødelagt i krigen i 1979 for at tjene som museum og konferencelokale. I september 2009 blev bygningen hårdt beskadiget af brandstiftelse. [1] (status 2019)
Det hårde hus
lovlig kontrakt Retsgrundlag under civilret [2]
grundlæggelse 12. september 1833
Sæde Fri og Hansestad Hamburg , Tyskland Tyskland Tyskland
ledelse
 • Andreas Theurich (administrerende direktør)
 • Johan Sieveking (bestyrelsesformand) [3]
Antal medarbejdere 1215 [3]
omsætning 75,6 millioner euro [3]
Afdeling Protestantisk social virksomhed
Internet side [1]
Status: 2018

Rauhe Haus er et civilretligt grundlag grundlagt i 1833 af Johann Hinrich Wichern sammen med borgerne i Hamborg. Oprindeligt var det meningen, at en redningsby skulle underholde for adfærdsproblemer eller kriminelle fattige børn i Hamborg, som man "i den tidligere sprogbrug forsømte moralsk " kaldte. I redningsbyen boede børnene i grupper baseret på familieprincippet og var forberedt på en læreplads i et håndværk eller til et job som stuepige. Konverteringen til en skoleby med tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder begyndte i Wicherns levetid.

I dag er fonden repræsenteret af forskellige institutioner, boliggrupper og distriktskontorer i Hamburg -området og passer børn, unge og deres familier, gamle mennesker, udviklingshæmmede og psykisk syge. Det opretholder også den almene uddannelse Protestant Wichern School , Protestant College for Social Work & Diakonie og Protestantsk Fagskole for Sygepleje.

Grundpladsen ligger i Hamburg-Horn , i et område afgrænset af gaderne Beim Rauhenshaus, Rhiemsweg, Horner Weg og en jernbanelinje.

Fondets navn og formål

Rauhe Haus var navnet på en bondegård, der anses for at være kernen i redningslandsbyen, der blev bygget af Wichern ved portene til Hamborg.

Formålet med Das Rauhe Haus -fonden er at hjælpe mennesker i nød gennem modtagelse, støtte, forfremmelse, opdragelse, omsorg og generel skolegang; det gør ingen forskel med hensyn til de trængendes oprindelse, religion eller sociale position. Rauhe Haus opfylder også dette formål med fundamentet gennem grundlæggende, avanceret og avanceret uddannelse i diakonale, kirkelige og sociale erhverv, især gennem uddannelse af diakoner. [4] Diakonenanstalt, der går tilbage til broderskabet i Rauhe Haus grundlagt af Wichern, er et formelt uafhængigt civilretligt fundament, der også ledes af bestyrelsen for Das Rauhe Haus -fonden. [5]

Wicherns redningsby

forhistorie

Hamburger Allgemeine Armenanstalt

Under den franske besættelse blev Hamburgs arbejde og fattige hus rumligt adskilt fra kriminalforsorgen. I 1828 blev straffeklassen oprettet i det samme bygningskompleks. [6] ( Fængslet og spindehuset i Hamborg i 1840 , litografi, brødre Suhr )

Den 1. november 1788 trådte en ny dårlig orden i kraft i Hamborg, der tjente som forbillede for andre byer. Det var baseret på et privat initiativ, der var knyttet til byrådet gennem sine medlemmer. 180 borgere blev rekrutteret som frivillige fattige plejere. Gennem deres indsats blev den fattige befolkning i Hamburg præcist registreret og nøje overvåget. Det oprindeligt reducerede antal fattige blev betragtet som en succes. Men systemet fungerede ikke længere under Napoleons besættelse . Genopført i 1814 (og formelt gyldig til 1892) var den dårlige orden ikke i stand til at klare det store antal trængende mennesker. Borgernes engagement faldt. Skolesystemet for børn i de lavere klasser, der blev bygget op efter 1788, blev afbrudt. I stedet var det almindelig praksis på skolen for arbejde og fattighus , som havde eksisteret siden 1823/25, at aflevere "forsømte" børn til politimyndighederne. I mangel af alternativer tildelte politiet disse børn og unge lovovertrædere, der endnu ikke havde nået konfirmationsalderen, til den notorisk overfyldte straffeklasse, der var blevet oprettet i 1828 for at lindre fængslet. Det var indrettet i et forfalden bygningskompleks på den indre Alster. Bekræftede unge kriminelle fik fængselsstraffe. [7]

Planer om at reformere Hamborgs børne- og ungdomsvæsen

Situationen for børn og ungdoms velfærd i Hamborg var derfor behov for reformer i de første årtier af 1800 -tallet. Til etablering af et " redningshus " som et alternativ til straffeklassen har der allerede været eksemplariske projekter:

Hamburgs senator Martin Hieronymus Hudtwalcker havde været i kontakt med Falk i Weimar siden midten af ​​1820'erne og støttede hans arbejde. Hudtwalcker var for religiøse årsager engageret i den fattige befolkning. Han var en repræsentant for de "vækkede gamle troende" typiske for Hamborg. Luthersk nyortodoksi og Awakening Movement havde slået sig sammen i denne kirkelige gruppe i en fælles front mod den rationalistiske del af pastoratet. [8] Som chef for politipolitiet faldt undervisningen af ​​børn i kriminalklassen i Hudtwalckers ansvarsområde. [9] Den 25. oktober 1832 holdt han på mødet i Hamborgskommissionen for fattige en hovedtale, hvor han opsummerede sine oplevelser: ”Straffesystemet for skolebørn har brug for en totalreform, hvis vi ikke behandler utroligt voksende vildmark for ungdommen i de lavere klasser Vil du promovere endnu mere klasse. " [10]

Hovedkirken St. Nikolai omkring 1835 (litografi, Suhr -brødrene)

I Pöseldorf (i dag Harvestehude) drev Johann Ludwig Emanuel Pluns, også en af ​​de vækkede, en uddannelsesinstitution. Han var i korrespondance med von der Recke og kom i efteråret 1826 med planen om at grundlægge et børnehjem for fattige børn i Hamborg efter model for Düsselthaler -institutionerne. Siden januar 1826 arbejdede Johann Hinrich Wichern (1808–1881) som forældreassistent i Pluns 'private skole. Pluns inkluderede den atten-årige i sine børnehjemsplaner og foreslog, at han var hans efterfølger i styringen af ​​dette projekt. Men Wichern var ikke interesseret på dette tidspunkt. [11] Under sine teologistudier i Göttingen (1828/29) og Berlin (fra 1830) forblev Wichern forbundet med redningshus -konceptet og besøgte også Kopfs Berlin uddannelsesinstitution. [12] Han vendte tilbage til Hamborg i efteråret 1831 for at forberede sine eksamener. Han tjente til livets ophold ved privatundervisning og som lærer på friskolen (fattigskolen) i hovedkirken St. Nikolai . [13]

Hvad Wichern så som løsningen på fattigdomsproblemet, kan allerede ses i hans første publikation: Hamburgs advokat og kriminelle dommer Carl Wilhelm Asher havde foreslået, at vi vender tilbage til Allgemeine Armenanstaltens grundlæggende ideer og skaber jobmuligheder for de fattige. I en anmeldelse af Asers forfatterskab, der blev trykt i Bergedorfer Bote den 21. januar 1832, udtalte Wichern, at fattigdom kun kan bekæmpes, hvis dens hovedårsag, "den moralske korruption af folket", en konsekvens af den voldsomme, kan være elimineret "ugudelig vantro." [14] Han opfattede kun marginalt de økonomiske, politiske og sociale årsager til fattigdom .

Wichern som søndagsskolelærer i St. Georg

Den 6. april 1832 bestod Wichern den teologiske undersøgelse ved Hamburgs ministerium for åndelige anliggender . Johann Wilhelm Rautenberg , seniorpræst i Hamburg-St. Georg , inviterede ham til at drive den nyetablerede søndagsskole på frivillig basis. Wichern tiltrådte denne stilling den 24. juni 1832 og begyndte at besøge søndagsskolebørns familier derhjemme. Så han gik til de kvarterer, som den almene fattige institution havde bygget til de meget fattige på Dammtorwall og i St. Georg. Det, Wichern lærte at kende her, var ”fattigdom før marts ’ masse -elendighed . ” [14] Wichern fortolkede sine observationer ved hjælp af den dominerende kausal kæde af vantro - umoralitet - familieødelæggelse, alternativt lejlighedsvis også fattigdom - umoralitet - gudløshed. [15] Hans noter blev først senere udgivet under titlen Hamburgs True and Secret Folk Life .

Den 8. oktober 1832 mødtes St. Georg Visiting Association og diskuterede oprettelsen af ​​et redningscenter for fattige Hamborg -børn. Wichern var en af ​​de fremmødte. Fra da af ledte foreningens medlemmer efter måder at skaffe kapital og købe et hus og ejendom. Det skete sådan, at der blev modtaget en donation til det planlagte velgørende fond. Ifølge Hamburg lov skulle dette anerkendes offentligt af en mand, der stod inde for korrekt brug af pengene. Senator Hudtwalcker blev derfor henvendt og fik at vide om projektet fra St. Georg. Han kendte Wichern fra sit arbejde på Pluns 'private skole. Som testamentets eksekutor var Hudtwalcker i stand til at disponere over den betydelige sum på 17.500 M, der var øremærket til opførelsen af ​​en uddannelsesinstitution efter Berlin -modellen. [16] "Hudtwalcker håbede, at private institutioner ... en dag kunne gøre straffeklassen forældet. Efter hans opfattelse talte den høje dødelighed og den manglende succes med at disciplinere straffeklassen for at erstatte offentligheden med private velgørende institutioner. " [17]

Etablering af fundamentet

Ud over senator Hudtwalcker og seniorpastor Rautenberg , understøttede en anden ledende repræsentant for det vækkede senats Syndicus, Karl Sieveking, det planlagte redningsanlæg for moralsk forsømte børn . Den 28. april 1833 skrev han et brev til Wichern om at leje en ejendom: et stråtækt, temmelig faldefærdigt sommerhus i godset Hamm og Horn , der havde været brugt som underholdningssted i 1820'erne. [18] Dette omfattede en have, lade, brønd, drivhus, isgrav og en fiskedam. Sieveking var også ejer af de tilstødende marker og foreslog, at anlægget kunne udvides i fremtiden. I 1833 vidste ingen, hvor sommerhuset fik sit navn fra, Das Rauhe Haus . [19] Sieveking selv satte navnet Kate i forhold til modtagelsen af ​​"forsømte" børn. Han skrev til Wichernhaus: "Denne gamle betegnelse passer så meget til dit formål, at jeg ville blive det samme hit, hvis jeg ikke havde lejet det." [19] Wichernhaus var ikke så vigtig på dette tidspunkt, men han snart, at navnet var kontraproduktivt, fordi det foreslog grove manerer i uddannelsen. I publikationerne af Rauhen Haus blev forskellige forklaringer på navnet på sommerhuset spredt, blandt dem det mest berømte navn efter en tidligere ejer Ruge. Dette er dokumenteret, men ikke verificerbart. [18]

Børshal i Bohnenstrasse, som det var omkring 1825

Den 12. september 1833 blev sponsorforeningen oprettet i auktionssalen på Börsenhalle i Bohnenstrasse, og Wichern præsenterede sit projekt for et stort publikum: [20]

 • børnefamiliemodellen;
 • fri udvikling af den enkelte kombineret med samfundsbevidsthed;
 • Uddannelse gennem arbejde og arbejde;
 • alt i evangeliets ånd.

Det faktum, at Wichern henvendte sig til offentligheden med en programmatisk tale (og med fundraising -retorik) viser, hvor meget han stolede på private sponsorer. Han gav udtrykkeligt afkald på statsstøtte. [21] Fordi det ville have betydet at følge statslige lovgivningsmæssige krav til adgangskriterierne og "redningsarbejde". I stedet stolede Rauhe Haus på en blanding af beregnelig almindelig indkomst (abonnementer, pensioner, donationssponsorater) og engangskampagner såsom velgørenhedsbasarer. Sidstnævnte var et aktivitetsområde for kvinder fra Hamburgs borgerskab. [22]

Bestyrelsen omfattede senatorerne Carl Sieveking og Georg Christian Lorenz Meyer, flere købmænd, en læge og præsten i sognet Hamm og Horn. Gennem dette tilsynsorgan havde Rauhe Haus personlige forbindelser til staten og kirken i Hamburg fra starten. [23]

Bygger en "kristen koloni"

Fundamentet grunder omkring 1850. I forgrunden til venstre det to-etagers schweiziske hus , bogbinderiet byggede senere og yderst til højre bondens sommerhus. Bag dammen er det store arbejdshus, til højre for det moderhuset (grøn gran) , bag hvilket bønestuen (med tagtårn) er placeret. Ved siden af ​​er vasketøjet og i højre side bikubehuset

Allerede før Wichern flyttede ind i bondens sommerhus sammen med sin mor, søster og bror 31. oktober 1833, meddelte han til sin brud i et brev af 9. maj 1833, at han havde til hensigt at bygge en "lille kristen koloni, hvor der er hus til hus ". [24] De første to drenge blev optaget i Rauhe Haus delte lejlighed den 8. november. I april 1834 var antallet af drenge steget til fjorten, og det store antal anmodninger om at få flere drenge fik bestyrelsen til at godkende en ny bygning. Inden for et årti blev der bygget et ensemble af huse på grundpladsen, for det meste baseret på planer af arkitekten Alexis de Chateauneuf . [25] På grund af deres enkle konstruktion havde de behov for renovering i slutningen af ​​1800 -tallet eller blev erstattet af nye bygninger. Husene bygget før Hamburg -branden (1842) var i den rækkefølge, de blev bygget:

 • Kate: House, pigegruppen havde været her siden 1835;
 • Schweizerhaus: beboelsesejendom, brugt af trykkerierne i stueetagen siden 1842;
 • Grøn gran: direktørens og hans families lejlighed;
 • Gyldent gulv: forskellige værksteder, ødelagt af brandstiftelse i 1838, genopbygget i samme år;
 • Bønneværelse;
 • Bikube: Hus bygget og indrettet af drengene og deres assistenter i 1841.

Det var netop det landsbylignende kompleks, der imponerede samtidige: små huse spredt ud over stedet, ingen barer, ingen indhegninger. Folkene her blev tilsyneladende ikke holdt mod deres vilje. [26]

Pigeinstitution

Familie af piger, der bleger vasketøjet; deres arbejdsområde er adskilt af en brætvæg [27]

Siden 1. december 1835 var der en pigefamilie i Kate, som blev drevet af Wicherns søster Therese. Hudtwalcker havde moralsk tvivl om denne innovation. Wichern hævdede, at kvinder også ville være nødvendige for den ønskede genopbygning af kristent familieliv. [28] En streng adskillelse af kønnene blev indført på stedet for Rauhen -huset. Faktisk overtog pigerne hele husholdningen. [29] At de var overvældet over deres arbejdsbyrde som unge, og at dette skadede deres personlige udvikling blev anerkendt af Wichern. Men lige så meget som Wichern kæmpede for en bred vifte af job, legemuligheder og uddannelsesmæssige kvalifikationer for forældreassistenterne blandt drengene, lige så lidt var han engageret i disse områder for piger. [30]

trykkeri

Schweizerhaus (1834) [31]

Da Rauhen Haus fik en brugt trykpresse i gave i 1840, kunne et længe elsket ønske fra Sievekings og Wichern omsættes til praksis. Et trykkeri flyttede ind i stueetagen i Schweizerhaus og startede driften den 11. februar 1842. Modellen for dette firma var trykkeriet til Franckeschen Anstalten i Halle. En trykpresse lovede ikke kun fortjeneste, men tilbød også muligheden for at gøre arbejdet i Rauhe Haus kendt for en bredere offentlighed. Derudover kvalificerede printerlærlingen sig til et forholdsvis godt betalt erhverv. [32]

Uddannelsesbegreb

Wichern var baseret på den noget anakronistiske model af hele huset dengang, et fællesskab, der var underordnet husmanden og blev ledet af ham sammen med husmoren; børnene og tjenestefolkene tilhørte hende. På den anden side dannede den borgerlige, intime lille familie med deres livsstil den standard, som han anvendte, når han vurderede familieforhold i Hamburgs lavere klasse. [15] Wicherns tilgang bestod i at tage børn ud af deres oprindelsesfamilie og placere dem i en kunstig familie: ”Familieprincippet i redningshuset handler om familiens sociale rum, som muliggør individualitet i første omgang gennem selv- regulering . Strafpraksisen blev integreret i denne individualiserings- og selvreguleringsform for individet i familiegruppen. Det institutionelle arrangement tjente dette (ingen hegn, have, festivalkultur, forbilleder, pædagoger som brødre). ”( Hans-Jürgen Benedict [33] ) Korporlig straf blev ikke helt udelukket, men tog bagsæde gennem en ny,“ blidere, men adfærdsmæssig disciplin, der som sådan trænger dybere ind i børnenes sjæl ... I stedet for ydre tvang skulle selvtvang gennem en samvittighedsundersøgelse finde sted. " [34]

Adgangskriterier og optagelsesritual

Hovedbygningen Grüne Tanne i sidebillede, ved siden af ​​den til venstre med tagtårn bedestuen (1835) [35]

Før branden i Hamborg boede omkring 60 børn (43 drenge, 17 piger) på samme tid i familiegrupperne i Rauhe Haus, og 110 børn (87 drenge, 23 piger) var blevet indlagt på Rauhe Haus i april 1842. Ellers ville nogle børn være blevet sendt til straffeklassen eller fængslet, andre viste mentale og fysiske symptomer på omsorgssvigt ( scrofula , forfrysninger). [36] Anbefalinger kom fra myndigheder, præster, foreninger eller pårørende eller værger. [37] En af betingelserne for optagelse var medlemskab af den lutherske kirke. Wichern gjorde det også til en forudsætning, at forældrene var enige. I adgangskontrakten blev de enige om at overlade deres forældremyndighed til Rauhe Haus. Selvom de beholdt retten til at tage deres barn ud af anlægget, blev de i dette tilfælde opkrævet omkostningerne ved at opdrage det. [38] Forældrenes interventioner, der forpurrede uddannelsesmålene, var et problem for Rauhe Haus fra starten. I tilfælde af ubesatte familier var kravet om, at de skulle godtgøre udgifterne til at bo deres barn, faktisk ineffektivt. [39] I modsætning til andre redningshuse fremmede Rauhe Haus kontakt mellem børnene og deres oprindelsesfamilier. Både børnene og assistenterne besøgte regelmæssigt deres forældre. [40]

Under indlæggelsesritualet, som altid fandt sted tidligt om morgenen, blev barnet badet og klædt på igen. I en en-til-en samtale forklarede husfaren for barnet, at alt, hvad der var tidligere, var tilgivet, og at et nyt liv begyndte. Fra nu af blev eleven forbudt fra selv at tale om det gamle liv med andre end husmanden. De ventende forældre erklærede derefter, at de havde tilgivet barnet for alt. Nu blev barnet præsenteret for husmoren og mødt af de andre børn. [41]

Familieprincip og arbejdsuddannelse

Børnene boede i boliggrupper på 12, højst 15 drenge eller piger, som blev ledet af en assistent. [42] Det blev hurtigt tydeligt, hvor gunstigt det var for gruppens dynamiske proces, hvis en stamme af større børn integrerede de nyankomne i børnefamilien . Familiemedlemmerne boede sammen, sov i et værelse, spiste sammen (uden krav om stilhed) og legede også sammen i fritiden. De optrådte som en gruppe ved bestemte lejligheder. Alt dette fik hver børnefamilie til at udvikle en gruppeidentitet. [43] Det var assistentenes opgave at vænne børnene i deres gruppe til den omhyggeligt regulerede daglige rutine og observere hvert barn ubemærket. En gang om ugen mødtes assistenterne i Wichern og indsendte en journal, hvor de havde noteret særlige begivenheder. På denne måde blev Wichern ikke kun informeret om uddannelsesprocessen, det lykkedes ham også at få assistenterne til at følge en fælles uddannelseslinje. [44]

Rauhe Haus gav børnene en høj grad af bevægelsesfrihed. Efter en periode med akklimatisering fik omkring halvdelen af ​​børnene lov til at besøge deres forældre i byen på egen hånd, og de var ofte ude i ærinder i Hamborg. [45] Wicherns mål var børns religiøse frelse, og beslutningen i livet for Kristus måtte derfor være frivillig, ikke hyklerisk. [46]

Arbejde i Goldener Boden -huset (1846) [47]

Arbejde var et uddannelsesmiddel for Wichern. Hun var "den første afleder af brute force" af hyperaktive og aggressive børn. [48] Kun en fremtid som tjener var forudset for piger. Med drengene havde Wichern oprindeligt et job i landbruget i tankerne. Snart var den rette håndværker imidlertid uddannelsens mål. En hel række jobtilbud gjorde det muligt at reagere på drengenes individuelle tilbøjeligheder, som illustrationen fra 1846 viser: drengene undervises af håndværksmestre, og de enkelte områder adskilles af trævægge. I forgrunden kan du se drengene kæmme og spinde uld , bag dem vende og tømrer , til venstre under de høje vinduer er der en skrædder og et skomagerværksted . [49] Faktisk var søfart et meget attraktivt fagligt mål for kandidaterne fra Rauhe Haus. Efter at Wichern i første omgang havde afvist dette, var tilbagemeldingen så positiv, at der senere blev arrangeret uddannelse til sømand . [50]

Afvisning

Forskellige faktorer arbejdede sammen, så drengene blev længere og længere i det hårde hus. For nogle kandidater havde dette den ulempe, at de blev indkaldt til militæret som lærlinge, og deres håndværksuddannelse sluttede for tidligt. I 1843 kunne Wichern gøre status over, at af 54 regelmæssigt afskedigede unge arbejdede alle 6 afskedigede piger som tjenere, 31 drenge var begyndt i lære, 9 gik til søs, resten arbejdede i landet eller som daglejer; to sad i fængsel. Genoptræningen var ganske vellykket, men Wichern havde opnået det religiøse mål om en "kristen genfødsel" langt sjældnere, ifølge hans egen vurdering. [51]

De fleste af de lærlinge, der fandt indkvartering i Hamborg og omegn, holdt frivilligt kontakt til Rauhen Haus. Rejsende svende og søfarende kom også lejlighedsvis til møderne med alumnerne, der fandt sted regelmæssigt i Rauhe Haus. Situationen var en anden med pigerne. Kontakten med Rough House var ret kompromitterende for stuepiger og ikke ønsket af arbejdsgiveren. Set fra husledelsens synspunkt gik sporet af disse piger hurtigt tabt, efter at de blev løsladt. [52]

Religionsundervisning

Andagt i bederummet (1846) [53]
Trefoldighedskirken i Hamm, som den var i 1900

En illustration fra 1846 giver et indtryk af de daglige andagter. Drengene og pigerne sidder adskilt fra hinanden, konfirmander på forreste række. De mennesker, der står i baggrunden, er assistenterne (brødrene) . En dreng læser op. Wichern leder fejringen, mens han sidder ved talerstolen. [54]

Deltagelse i andagterne var formelt frivillig; udelukkelse fra hengivenheden kunne endda bruges som straf. Men Rauhe Haus var så stærkt påvirket af religion i de forskellige hverdagsområder, at børnene næsten ikke kunne undgå det. [55] Rauhe Haus udviklede sin egen festkultur. Wichern ønskede at opdrage børnene til at fejre og opleve kirkeåret . Ikke-religiøse festivaler som kirsebær- og æblefestivaler og fødselsdage præger også hverdagen i Rauhe Haus. [56]

Wichern nægtede at stifte deres eget fællesskab af institutioner. Alle Rauhäusler tilhørte det lutherske sogn Hamm og Horn og deltog i gudstjenesterne i den lokale treenighedskirke på søndage og helligdage. [57]

For Wichern var eksamen før bekræftelse en slags læringsobjektiv kontrol af succesen for hele opholdet i Rauhe Haus. Konfirmationskurserne var meget omfattende. Det varede tre år og var derfor en af ​​årsagerne til elevernes lange ophold i Rauhen Haus. [58]

Udvikling til en skoleby

Efter den store brand i 1842

Natten til den 5. maj 1842 opstod der brand nær havnen, som i de følgende dage reducerede store dele af Hamborgs indre by til murbrokker. Om eftermiddagen fik de at vide i Rauhen Haus, at Nicolaikirche var i brand. Nu kunne brandets dimensioner ses. Wichern satte de robuste drenge og brødrene sammen for at danne hjælpestropper, der deltog i redningsarbejdet. Det var risikabelt. Wichern rapporterede med stolthed, at drengene havde "bevist sig selv", ingen ville have deltaget i plyndringen. [59] på stedet, hvor man sovede et hus, blev nogle af de flygtende taget fra byens folk og i det følgende også seks ekstra børn - Wichernhaus modtog for det af den bistående myndighed for den brugte befolkning et engangstilskud på 500 mio. første offentlige økonomiske støtte Rough house overhovedet. [59]

Efter branden bad Wichern indbyggerne i Hamborg om at arbejde sammen med ham om at genopbygge en "Guds by" i nærheden af ​​Rauhe Haus: en modelopgørelse for omkring 200 familier, der skulle kaldes Bürgerhof . Men på grund af mangel på investorer kunne Bürgerhof ikke realiseres. [60] Wichern tog derfor en anden vej for at påvirke samfundet som helhed. Brodervirksomheden, printeren, en forlagsboghandel og Fliegende Blätter gjorde Rauhe Hauss arbejde kendt landsdækkende. Wichern udviklede en rejse- og foredragsaktivitet for at promovere sit store projekt Inner Mission . Ledelsen af ​​Rauhe Haus var skræddersyet til hans person. Som et resultat af Wicherns hyppige fravær i 1840'erne blev Rauhe Haus mere administreret end udviklet. [61] I begyndelsen af ​​1850 overtog Theodor Rhiem den daglige forretning som Wicherns stedfortræder. [62] Wichern löste zwar seinen Anstellungsvertrag mit dem Rauhen Haus, ließ sich aber die Entscheidungskompetenz in wesentlichen Fragen garantieren. [63]

Ein Vermächtnis von 4000 M. aus dem Testament des 1844 verstorbenen Privatbankiers Salomon Heine ermöglichte es der Stiftung, das Areal westlich des Teiches von Sieveking zu erwerben, der es dem Rauhen Haus zu Vorzugsbedingungen überließ. 1850 erwarb der Verwaltungsrat von den Erben Carl Sievekings das 8 Morgen große Grundstück, das der Stiftung bis dahin zur Grundmiete überlassen worden war, und ein daran anschließendes Areal von weiteren 8 Morgen, indem er die darauf lastenden Hypotheken von 24.000 Mark Banco übernahm. [64]

Offene Familienfürsorge

Die maximale Aufnahmefähigkeit einer Rettungsanstalt sah Wichern bei rund 120–130 Kindern; eine größere Einrichtung könne der Individualität der Kinder nicht mehr gerecht werden. 1852 war die Zahl von 120 Kindern erreicht. [65] Längst mussten die meisten Aufnahmeanträge abgelehnt werden. In diesem Fall bot das Rauhe Haus an, die Familien zuhause zu besuchen, wie die Brüder das bei den Familien der Zöglinge taten, und verhaltensauffällige Kinder in ihrem häuslichen Umfeld zu begleiten. Viele Eltern gingen darauf ein. Die 1849 gegründete Hamburger Stadtmission , in der viele Rauhhäusler Brüder tätig waren, übernahm dieses Aufgabenfeld. [66]

Lehrlingsausbildung

In Hamburg setzte mit dem Wiederaufbau nach dem Brand die Industrialisierung verstärkt ein. Je mehr sich Hamburg durch den starken Zuzug vom Lande zu einer Großstadt wandelte, umso mehr strebten Wicherns Zöglinge in Berufe wie Laufbursche oder Zigarrenmacher . [67] Eine Handwerkslehre verlor an Attraktivität. Gute Erfahrungen machte die Leitung des Rauhen Hauses hingegen damit, Jungen nach der Konfirmation als Buchbinder -, Schriftsetzer - und Druckerlehrlinge in der anstaltseigenen Druckerei zu beschäftigen. Als eigene Lehrlingsfamilie wohnten diese jungen Leute in der 1877 erbauten Fischerhütte . Im späten 19. Jahrhundert entwickelten sich die Werkstätten des Rauhen Hauses zu Meisterbetrieben. Auswärtige Jungen wurden als Lehrlinge ins Rauhe Haus aufgenommen. [68]

Kostgeld

Das Sozialprofil der Zöglinge änderte sich. Das Rauhe Haus war nun auch für Eltern aus den Mittelschichten (Handwerker, Einzelhandelskaufleute, auch Bildungsbürgertum) bei Erziehungsproblemen und Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes eine Option. Diese Eltern zahlten ein Kostgeld. In den 1850er Jahren war es gängige Praxis, dass Kinder aus dem „Stand der Armut“ nur dann aufgenommen wurden, wenn sich jemand fand, der für sie das Kostgeld übernahm, einen zwar nicht kostendeckenden, aber regelmäßigen Zuschuss. [69] Vielerorts entstanden Pensionsvereine, die gemeinsam das Kostgeld für die Unterbringung eines oder mehrerer Kinder im Rauhen Haus sicherstellten. [69]

Pensionat

Nach den Revolutionen 1848/1849 hatten Wichern die ersten Anträge erreicht, schwer erziehbare Söhne aus höheren Ständen in das Rauhe Haus aufzunehmen. [70] Dafür gab es zunächst keine Kapazitäten, und eine Integration dieser Jungen in das Rettungsdorf war auch keine Option. So beantragte Wichern im Verwaltungsrat am 6. Mai 1850 den Neubau eines Pensionats in Verbindung mit einem Lehrerseminar. Von der Kinderanstalt auch räumlich getrennt, sollten die Bewohner des Pensionats Gymnasialunterricht erhalten. Die Baukosten waren ein finanzieller Kraftakt. Am 21. April 1851 wurde der Grundstein gelegt, und am 10. April 1852 begann mit zunächst sechs Jungen der Pensionatsbetrieb in dem Weinberg benannten Gebäude. [71] Zunächst waren 12 Jungen zu einer Familie zusammengefasst, ab 1867 stieg die Zahl auf 24. Der Lehrplan entsprach dem eines Progymnasiums , mit Unterricht in alten und neuen Sprachen. Faktisch war es wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen der Jungen eine Art erweiterter Privatunterricht. Die Aufnahme ins Rauhe Haus war für die Eltern oft das letzte Mittel, nachdem alles andere versagt hatte, und so waren viele Schüler schon über 20 Jahre alt, wenn sie in die Einrichtung kamen. [72] Das Pensionat trug nach Einschätzung von Johannes Richter erheblich dazu bei, dass das Rauhe Haus von der Öffentlichkeit nicht mehr als „Hamburger Anstalt“ wahrgenommen wurde. Denn nur wenige Schüler stammten aus Hamburg (nach statistischen Daten aus den 1880er Jahren: 4 %), gut die Hälfte aus preußischen Provinzen, der Rest aus anderen deutschen Staaten sowie aus dem europäischen und überseeischen Ausland. [73]

Ein Alternativmodell: Pestalozzi-Stift

Im Jahr 1846 gründete die Hamburger Freimaurerloge Zur Brudertreue an der Elbe das Pestalozzi-Stift in Hamburg-Billwerder (ab 1860 in Barmbek ). Die Kinder – etwa ein Drittel Mädchen, zwei Drittel Jungen – waren bei Aufnahme jünger als im Rauhen Haus. Ziel war, sie zu „nützlichen, thätigen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft“ zu erziehen. Dazu gehörte auch die Entwicklung des „religiösen Gefühls“. Aber massive religiöse Einflussnahme in der Form wie in konfessionellen Rettungshäusern lehnte der Vorstand strikt ab. Im Vergleich Rauhes Haus und Pestalozzi-Stift fällt die sehr ähnliche soziale Zusammensetzung der Vorstände auf (darunter waren Hamburger Großkaufleute) bei deutlich verschiedener Personal- und Finanzpolitik. Beim Personal stand moderne Pädagogik im Vordergrund, wie schon die Wahl des Namens Pestalozzi andeutet; bei den Finanzen bestand nicht der Drang zur Expansion, der für Wicherns Innere Mission typisch war. [74]

Im Deutschen Reich

Johannes Wichern als Nachfolger seines Vaters

Grabstein Johann Hinrich Wicherns auf dem Alten Hammer Friedhof (2019)

Wicherns Gesundheitszustand verschlechterte sich in den 1860er Jahren zusehends. Während einer Kur nach dem zweiten Schlaganfall 1871 fasste er den Entschluss, seinen Sohn Johannes mit der Leitung des Rauhen Hauses zu beauftragen. [75] Johannes Wichern (1845–1914) hatte eher künstlerische Begabungen und Interessen, doch er fügte sich dem Wunsch des Vaters. [75] Johann Hinrich Wichern zwang seinen langjährigen Mitarbeiter Rhiem durch einen vom Zaun gebrochenen Streit zur Kündigung. [75] Er missbilligte die Entwicklung von der Rettungsanstalt zur Schulstadt, die das Rauhe Haus unter Rhiems Leitung genommen hatte. [76] Allerdings hatte Rhiem kaum Entscheidungskompetenzen gehabt. Wichern plante, unterstützt von seinem engen Vertrauten Jasper von Oertzen , die Leitung des Rauhen Hauses wieder selbst zu übernehmen und es zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückzuführen. Ab Mai 1872 nahm er diese Aufgaben zunächst mit großer Energie wahr, verfiel aber zum Jahresende hin immer mehr in Apathie. [77] Als Johannes Wichern sein Zweites Theologisches Examen bestanden hatte, wurde die Übergabe der Leitungsaufgaben an ihn so schnell wie möglich in die Wege geleitet. Am 7. September 1874, kurz nach seiner Heirat, übernahm Johannes Wichern die Leitung des Rauhen Hauses. [78]

Das Rauhe Haus entwickelte sich unter der Leitung von Johannes Wichern zu einer Volksschule mit angeschlossenem Internat für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten. [79] Die Schulausbildung wurde in den Anfangsjahren des Rauhen Hauses nicht sehr wichtig genommen. Ungünstig wirkte sich seinerzeit die hohe Fluktuation aus: die Kinder kamen nicht bei Schuljahresbeginn in die Klassen, sondern wann immer sie in die Einrichtung aufgenommen wurden, und der Unterricht endete, wenn der Zögling in eine Lehr- oder Dienststelle vermittelt wurde. [79] Am 11. November 1870 wurde in Hamburg die allgemeine Volksschule eingeführt, die einen vergleichsweise hohen Standard setzte. Diesen galt es für das Rauhe Haus zu erreichen, andernfalls war die Zukunft der Einrichtung in Frage gestellt. [80]

Hamburger Waisenhausskandal und Reform der Jugendfürsorge

Die in den 1880er Jahren neu aufgebaute staatliche Anstaltsfürsorge war eine starke Konkurrenz für das Rauhe Haus. Das lokale Spenderpublikum war weniger als früher mit Wicherns Einrichtung identifiziert. In der Hamburger Bevölkerung nahmen Vorbehalte gegen die streng religiöse Erziehungskonzeption zu, „und der Waisenhausskandal von 1885/86, in dessen Verlauf den ‚Muckern und Frömmlern' vom ‚Rauhen Haus' von einigen Kommentatoren eine Mitschuld an den vom Personal verübten Verbrechen zugeschrieben worden war, trug nicht gerade dazu bei, diese Skepsis zu zerstreuen.“ [81] Die zentrale Person dieses Skandals war der gelernte Stellmacher Wilhelm Schulz, der in verschiedenen Einrichtungen als Erziehungsgehilfe gearbeitet hatte und schließlich vom Rauhen Haus zum Stadtmissionar ausgebildet worden war. Ab 1878 leitete er das Hamburger Waisenhaus in Hamburg-Uhlenhorst . Das war eine „öffentliche Wohlthätigkeits-Anstalt“, keine Dependance des Rauhen Hauses. Anstaltskleidung, kahlrasierte Köpfe, karge Ernährung und monotone Arbeit bestimmten den Alltag. [82] Von der Hausmutter und den Wärterinnen gedeckt, etablierte Schulz im Mädchentrakt ein System gewohnheitsmäßigen sexuellen Missbrauchs. Das Landgericht Hamburg verurteilte den geständigen Täter am 6. Mai 1885 wegen über 200-fachen Sittenverbrechens zu 10 Jahren Zuchthaus und Ehrverlust . Schulz' Nachfolger in der Leitung des Waisenhauses ließ es dann ein Vierteljahr lang tatenlos zu, dass eine Krankenwärterin die Kinder auf der Isolierstation tyrannisierte. Am 4. Oktober 1886 wurde sie zu einem Jahr Gefängnishaft verurteilt. Zwei Skandale in der gleichen Einrichtung, und so bald hintereinander, schreckten die Hamburger Bevölkerung auf. Sie waren der Anlass für eine Reform und Modernisierung der Hamburger Jugendfürsorge. [83] Ein Einfluss von „Muckern und Frömmlern“ auf Personalpolitik und Erziehungspraxis des Waisenhauses sollte unterbunden werden. Darauf drängten insbesondere Oskar Drägert von der Fraktion der Linken und Salomon Abendana Belmonte von der Fraktion der Rechten in der Hamburger Bürgerschaft , die in dieser Sache einer Meinung waren. [84]

Das 1881 für zwei Wohngruppen errichtete Haus Anker überstand als eines von wenigen die Bombardierung 1943 [85]

Verwahrloste schulpflichtige Kinder wurden von den Behörden der Stadt Hamburg in das Werk- und Armenhaus in Barmbek eingewiesen; 1883 nahm die staatliche Erziehungs- und Besserungsanstalt in Hamburg-Ohlsdorf ihre Arbeit auf, die bald darauf erweitert wurde. Das hamburgische Gesetz über die Zwangserziehung Minderjähriger von 1887 schuf eine eigene Behörde für die Zwangserziehung, die personell weitgehend identisch war mit der Verwaltung der Ohlsdorfer Anstalt. [86] Das Rauhe Haus wurde bei der Einweisung von Hamburger Zwangserziehungszöglingen fortan kaum berücksichtigt und verlor die Klientel, für die es ursprünglich gegründet worden war. Umso mehr kooperierte das Rauhe Haus mit den Behörden der preußischen Provinz Schleswig-Holstein , die gegen Kostgeld Zwangserziehungszöglinge ins Rauhe Haus überwiesen. [87] Damit war das bei Gründung des Rauhen Hauses von Wichern so betonte Prinzip des freiwilligen Aufenthalts praktisch aufgehoben. Eine direkte Folge dieser Zusammenarbeit war der Neubau des Doppelhauses Anker (1881), der von der Provinzialverwaltung Schleswig-Holstein finanziert wurde. [88]

Paulinum

Johannes Wichern reorganisierte das Pensionat von Grund auf, das sich unter seiner Leitung beständig vergrößerte. Viele Pensionatszöglinge brachten bei ihrem Eintritt bereits so erhebliche Lernrückstände mit, dass ihre Vorbereitung auf die Rückkehr an ein Gymnasium im Blick auf ihr Alter unrealistisch war. Wichern ließ sich von Fachleuten beraten und richtete den Unterricht am Lehrplan einer Realschule zweiter Ordnung (ohne Latein) aus. [89] Ende der 1870er Jahre wurde das Schulziel wieder angehoben. Turnunterricht in der 1870 erbauten Turnhalle und Exerzieren erschienen zeitbedingt als besonders wirksame Mittel, um der Trägheit und Lernunlust der Jungen abzuhelfen. [90] Um in Konkurrenz mit anderen Hamburger Schulen bestehen zu können, brauchte die Schule die Berechtigung, Zeugnisse zur Aufnahme in einen verkürzten Militärdienst (als Einjährig-Freiwillige ) auszustellen. Die Bemühungen und damit verbundenen Qualitätsprüfungen waren erfolgreich: Am 17. August 1888 erteilte Reichskanzler Otto von Bismarck dem Progymnasium und der Höheren Bürgerschule des Pensionats das Recht zur Ausstellung dieser Zeugnisse. Der Verwaltungsrat beschloss darauf am 10. September, die Einrichtung solle den neuen Namen Paulinum tragen, mit Bezug auf den Apostel Paulus von Tarsus . [91]

Kastanienhof

Anscharhöhe, im Vordergrund rechts der Kastanienhof (1886)

Wichern stellte sich außerdem der Tatsache, dass es für die Mädchenerziehung im Rauhen Haus seit den Anfängen kein pädagogisches Konzept gab. Er argumentierte gegenüber dem Verwaltungsrat moralisch: Da durch Pensionat und Lehrlingshaus nun viel mehr junge Männer auf dem Areal des Rauhen Hauses lebten, sei es geboten, die Mädchenanstalt aus dem wirtschaftlichen Zusammenhang des Rauhen Hauses herauszulösen und auf den Kastanienhof in Hamburg-Billwerder zu verlegen. Dort bestehe auch die „Möglichkeit einer individuelleren und freieren Entwickelung der Mädchen-Anstalt.“ [92] Der Umzug erfolgte 1879. Der Standort in Billwerder erwies sich als ungeeignet, und am 8. Juli 1885 wurde der Grundstein für einen neuen Kastanienhof in der Nachbarschaft des neugegründeten Emilienstifts und des Erholungsheims Bethanien auf der Anscharhöhe in der Gemarkung Lokstedt , damals noch preußisch, gelegt. [93] Die Anscharhöhe geht auf das Wirken des Pastors und Missionars Carl Ninck zurück. Im Fall von Kastanienhof (für schulpflichtige Mädchen) und Emilienstift (für schulentlassene und als „gefährdet“ eingestufte Jugendliche) setzte Ninck allerdings keine eigenen Impulse, sondern führte das Konzept des Rauhen Hauses fort: Familienprinzip, Kombination von Arbeitserziehung mit religiöser Ansprache. [94] Beide Häuser, vor allem das Emilienstift, spürten die Konkurrenz der staatlichen Einrichtung in Ohlsdorf, und profitierten wie das Rauhe Haus von der Einweisung von Fürsorgezöglingen aus Schleswig-Holstein. [95]

Für das Rauhe Haus bedeutete die Ausgliederung der Mädchenanstalt, dass Dienstmädchen für die Hauswirtschaft neu eingestellt und bezahlt werden mussten. Eine Gaskraftmaschine wurde gekauft, die Wasch- und Wringmaschinen antrieb. [92]

Choleraepidemie von 1892 und die Folgen

Einige Typhusfälle im Rauhen Haus hatten Zweifel an der Qualität des Hamburger Trinkwassers geweckt, so dass der Vorstand einen Brunnen anlegen ließ. Daher war das Rauhe Haus von der schweren Choleraepidemie von 1892 nicht direkt betroffen. Brüder mit Erfahrung in der Felddiakonie richteten in der Turnhalle ein Lazarett für Typhuskranke ein, um die Hamburger Krankenhäuser zu entlasten. [96] Doch die Nachwirkungen der Epidemie führten zu stark schwankenden Schülerzahlen. Johannes Wichern war gezwungen, das Progymnasium am 1. April 1894 zu schließen. Die Kostgelder des Pensionats hatten aber durch Quersubventionierung in den Vorjahren den Haushalt des Rauhen Hauses stabilisiert. So geriet die Einrichtung in wirtschaftliche Schwierigkeiten. [97]

Wichernverehrung

„Dem Begründer des Rauhen Hauses 1833 dem Vater der Innern Mission 1848 DJH Wichern errichtet von der dankbaren Brüderschaft des Rauhen Hauses 1898“ (Schrifttafel auf dem Wichernstein)

Johannes Wichern bat den Verwaltungsrat, ihn aus gesundheitlichen Gründen zum 1. Oktober 1901 in den Ruhestand zu versetzen. [98] Zum Nachfolger wurde Martin Hennig (1864–1920) gewählt. Er war zuletzt Vereinsgeistlicher des Provinzialausschusses für Innere Mission in Brandenburg gewesen, bevor er sein Amt als Direktor des Rauhen Hauses antrat. Um die Finanzlage der Einrichtung zu stabilisieren, setzte Hennig mit Erfolg auf Kollekten , Subskriptionen und Spenden. Er professionalisierte die Spendenwerbung. In diesem Zusammenhang ließ sich der 100. Geburtstag Johann Hinrich Wicherns und das 75-jährige Jubiläum des Rauhen Hauses, beides im Jahr 1908, gut nutzen. Hennig förderte einen Kult um die Person des Gründers, der bereits zu Zeiten seines Vorgängers eingesetzt hatte. [99]

Kolonialschule

Eine grundlegende Sanierung der Finanzen gelang durch den Verkauf von Grundstücken, deren Wert in Folge der Stadterweiterung Hamburgs stark angestiegen war. [100] Hennig nutzte den finanziellen Spielraum, um dem Rauhen Haus ein neues Arbeitsfeld zu erschließen. Eine kleine landwirtschaftliche Lehranstalt, die seit den 1890er Jahren betrieben wurde, hatte das Potential zu einer Erweiterung – aber nicht auf dem Anstaltsgelände in Horn. In der Gemarkung Jenfeld , außerhalb der Stadtgrenzen, waren die Bodenpreise noch niedrig. Hier sollte Land erworben werden, um nach dem Vorbild der Deutschen Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe in Witzenhausen bei Kassel eine Ausbildungsstätte für angehende Siedler in den Kolonien zu schaffen. [101] Die Filiale in Jenfeld wurde im Mai 1907 unter dem Namen Holstenhof gegründet. Auf dem Gelände standen ein Verwaltungs-, zwei Wohngebäude und eine große Scheune. Durch Zukäufe vergrößerte sich das landwirtschaftliche Areal. Die ersten Landwirtschaftsschüler zogen im August 1907 ein, überwiegend Fürsorgezöglinge aus Schleswig-Holstein. [102] Das Projekt der Kolonialschule wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gegenstandslos.

Weimarer Republik

Martin Hennig leitete das Rauhe Haus bis zu seinem Tod im August 1920. Sein Nachfolger wurde Wilhelm Pfeiffer (1872–1965), Geschäftsführer des Stadtausschusses für Innere Mission in Berlin und Leiter des Evangelischen Reichserziehungsverbandes. Wie er es von seiner bisherigen Tätigkeit kannte, schuf Pfeiffer im Rauhen Haus eine mittlere Führungsebene nach dem Dezernentensystem . Er verstand sich nicht als Seelsorger oder Hausvater, wie man das im Rauhen Haus gewohnt war, sondern als Direktor. Dies führte zusammen mit einer riskanten Finanzpolitik im April 1925 zu seiner Entlassung. [103]

Neues Schulkonzept

Im Erdgeschoss des heutigen Gebäudes Paulinum steckt noch Bausubstanz der Vorkriegs-Wichernschule, deren Obergeschoss 1943 ausgebrannt war (2019)

Während die Stelle des Direktors noch vakant war, hatte der Verwaltungsrat eine Schulkommission eingesetzt. Sie sollte ein Modell erarbeiten, wie die Schulstadt des Rauhen Hauses angesichts der hohen Anforderungen, die die Oberschulbehörde stellte, künftig neu geordnet werden könnte. Das Ergebnis war eine Anfang 1921 vorgelegte Neukonzeption: eine fünfklassige Kernschule auf dem Niveau einer gehobenen Volksschule mit Englisch als Fremdsprache wurde ergänzt um eine Werkschule für schwächere Schüler und eine Realklasse für begabtere Schüler; letztere sollte zur Obersekunda einer Oberrealschule qualifizieren. Der Volksschulbereich dieser einer modernen Gesamtschule ähnlichen Konzeption wurde meist als Pädagogium bezeichnet, der Realschulbereich als Paulinum. Die unterschiedliche Höhe des Kostgeldes spiegelt wieder, dass in der Schulstadt wie bisher eine Zweiklassengesellschaft existierte. Kinder aus der Unterschicht gab es im Pädagogium nicht mehr. [104]

Am Rand des Bankrotts

In der Nachkriegszeit hatte das Rauhe Haus den Status eines „Selbstversorgers“ und konnte die Ernteerträge des Holstenhofs für die eigene Küche nutzen. Doch der Geestboden warf nur unzureichende Erträge ab. Pfeiffer entschied sich zusammen mit dem damaligen Schatzmeister dafür, ein Angebot des Kreises Stormarn anzunehmen und einen Gutshof bei Tangstedt (den nachher so genannten Brüderhof) mit einem benachbarten Moorgebiet zu erwerben, in der vagen Hoffnung, hier Torf abbauen zu können. Tatsächlich ließ sich das einsam gelegene Gut aber kaum nutzen. Als die Gemeinde Wandsbeck 1924 anbot, den Holstenhof zu kaufen, setzte sich Pfeiffer entschieden dafür ein, verbunden mit dem Ankauf des weit teureren Kattendorfer Hofes bei Kaltenkirchen . Das landwirtschaftliche Lehrgut sollte nicht aufgegeben werden, sondern umziehen. Trotz erheblicher wirtschaftlicher Bedenken stimmte der Verwaltungsrat auch diesem Kauf zu. [105] Damit hatte sich das Rauhe Haus finanziell völlig übernommen, was zu Pfeiffers Entlassung führte.

Sein Nachfolger wurde am 25. Mai 1925 der Altonaer Pastor Fritz Engelke (1878–1956). Er war zuvor Anstaltspfarrer der Fürsorgeanstalt Rickling gewesen. [106] Als er sein Amt antrat, hatte sich die finanzielle Situation des Rauhen Hauses dramatisch zugespitzt. Der Central-Ausschuss der Inneren Mission vermittelte einen Kredit, der allerdings hoch verzinst war. [107] Unter Engelkes Leitung wurde das Einwerben von Spenden weiter professionalisiert (z. B. mit Bastelbögen zu Weihnachten), während nach innen ein strikter Sparkurs verfolgt wurde. Mit finanzieller Unterstützung durch den Central-Ausschuss für Innere Mission, die Stadt Hamburg und die hamburgische Kirche hielt sich das Rauhe Haus in den folgenden Jahren am Leben; angesichts der desolaten Situation des Jahres 1925 war das ein Erfolg.

Seit 1925 bestimmten vier Personen gemeinsam den Kurs des Rauhen Hauses: [108]

 • Fritz Engelke als Direktor,
 • Richard Ackermann als Rektor der Wichernschule und Leiter des Diakonenseminars,
 • Max Runge als Wirtschaftsinspektor und Brüderältester,
 • August Füßinger als Erziehungsinspektor und Konviktmeister.

Wichernschule

Paulinum und Pädagogium wurden unter dem neuen Namen Wichern-Stiftung zusammengefasst und im Januar 1926 vom Hamburger Senat als mildtätige Stiftung anerkannt. [109] Sie machte für Mittelschicht-Kinder mit Lernschwierigkeiten ein differenziertes Hilfsangebot. Einerseits bot sie eine Obersekunda an, mit der die Primareife und damit der Zugang für die mittlere Beamtenlaufbahn möglich war, andererseits richtete sie eine heilpädagogische Abteilung ein. Kleine Klassen und Nachhilfe- bzw. Förderkurse gaben ihr den Charakter einer „Erzieherschule“. Das Schulgebäude wurde umgebaut, um den neuen Aufgaben entsprechen zu können. Unter dem Namen Wichernschule wurde es am 5. August 1927 eingeweiht. Die Wichernschule entwickelte sich schnell zur höheren Schule für die benachbarten Hamburger Stadtteile, was an einer steigenden Zahl von Externen ablesbar war, die ab 1927/28 die Zahl der Internen überstieg. [110]

Landwirtschaftsbetriebe

Der Kattendorfer Hof verfügte über einen modernen Maschinenpark und wurde als landwirtschaftliches Lehrgut für 50 bis 60 junge Männer betrieben; neben den eigentlichen Landwirtschaftslehrlingen waren dort auch schwer erziehbare Jugendliche beschäftigt. Auf dem Brüderhof bei Tangstedt brachte das Hamburger Jugendamt 1925 eine Gruppe arbeitsloser junger Männer nach dem Rauhhäusler Familienprinzip unter, die dort eine Art berufsvorbereitende Ausbildung erhielten. [111]

NS-Diktatur

„Selbstgleichschaltung“

Johann Hinrich Wichern , Holzschnitt von Karl Mahr , Verlag Landesverein für Innere Mission, Dresden, vor 1938

Im Jahr 1933, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme , wurde das gewachsene politische System Hamburgs zügig zerstört. Der am 8. März gewählte Erste bzw. Regierende Bürgermeister Carl Vincent Krogmann wurde ebenso wie Senat und Stadtparlament vom Gauleiter und späteren Reichsstatthalter Karl Kaufmann entmachtet. Das Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 verstärkte Kaufmanns Machtposition. [112]

Als Privatschule konnte die Wichernschule in der NS-Diktatur jederzeit verstaatlicht werden. Mit derNationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) trat eine neue Massenorganisation auf den Plan, die von der staatlichen Sammlungsgesetzgebung begünstigt wurde. Da das Rauhe Haus auf Kollekten angewiesen war, bedeutete das 1933 geschaffene Winterhilfswerk des Deutschen Volkes eine gefährliche Konkurrenz auf diesem Feld. Hans-Walter Schmuhl schließt daraus: „Wollte man zumindest einen Rest von Selbständigkeit wahren, blieb den Verantwortlichen im Grunde genommen keine andere Option, als in vorauseilendem Gehorsam die ‚Selbstgleichschaltung' des Rauhen Hauses in die Wege zu leiten…“ [113] Indessen verortete sich die Rauhhäusler Brüderschaft mehrheitlich ohnehin im rechten Flügel des Parteienspektrums, und Engelke identifizierte sich mit der Glaubensbewegung Deutsche Christen . [113] Ackermann, Rektor der Wichernschule, wurde als überzeugter Nationalsozialist Kreisschulungsleiter der NSDAP . [113] Erziehungsinspektor Füßinger, ebenfalls Parteimitglied, wurde Kreisamtsleiter der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. [113]

100 Jahre Rauhes Haus – 1933

Im September 1933 wurde das 100-jährige Bestehen des Rauhen Hauses mit einer Festwoche aufwändig gefeiert. Der Rundfunk übertrug Engelkes Festpredigt am 10. September in derHauptkirche St. Michaelis . Er predigte über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter : „Das ist unser deutsches Volk: Unter die Mörder gefallen. Sie haben uns alles ausgezogen, uns geschlagen, ließen uns halbtot liegen und gingen nach Genf und gründeten den Völkerbund .“ [114]

Reichsbischof Ludwig Müller forderte Engelke auf, in die Reichskirchenleitung einzutreten. Am 12. September 1934 wurde Engelke zum Reichsvikar berufen, womit seine Tätigkeit im Rauhen Haus endete. [115]

Vorsteher Siegfried Wegeleben

Der Fachwerk-Neubau des Hauses Tanne überstand die Bombardierung 1943 [116] (2019)

Mit Siegfried Wegeleben (1898–1968) wurde ein persönlicher Freund Engelkes am 2. Februar 1935 zu dessen Nachfolger gewählt. Zuvor war er Bundeswart des Thüringer Evangelischen Jungmännerbundes gewesen und gehörte der NSDAP an. [117]

Die finanzielle Lage des Rauhen Hauses war unter der Leitung Wegelebens sehr angespannt. Als das strohgedeckte Hauptgebäude Tanne am 24. März 1937 abbrannte, zahlte die Feuerversicherung nur knapp die Hälfte des auf 45.000 RM veranschlagten Neubaus. Der Rest kam durch Spenden zusammen. Ein Jahr nach dem Brand war der Neubau fertiggestellt. [116]

Die übliche Haus- und Straßensammlung für die Innere Mission wurde 1937 nicht mehr genehmigt. Im Dezember 1937 konfiszierte die Geheime Staatspolizei die bisher eingegangenen Weihnachtsspenden. Wegeleben wurde im Februar 1939 vom Amtsgericht Hamburg wegen Verstoßes gegen das Sammlungsgesetz verurteilt. [117]

Erziehungsinspektor Füßinger vertrat einen „drakonischen Erziehungsstil“ (Schmuhl), der dem Berliner Landesjugendamt zu weit ging. [118] Diese Behörde forderte Wegeleben auf, Füßinger abzusetzen, andernfalls würden die Berliner Fürsorgezöglinge aus dem Rauhen Haus abgezogen. [118] Wegeleben wies Füßinger einen anderen Arbeitsbereich zu. [118] Damit war die Konfliktkonstellation geschaffen, die zum erzwungenen Rücktritt Wegelebens am 3. September 1939 führte. [119] Die Leitung des Rauhen Hauses übernahm Pastor Gotthold Donndorf (1887–1968). Er war bereits seit 1934 als Leiter des neugeschaffenen Amtes für Innere Mission der Hamburgischen Landeskirche auch Mitglied des Verwaltungsrats des Rauen Hauses. [120]

Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof

Seit 1930 hatte das Rauhe Haus den Brüderhof an einen Landwirt verpachtet. [121] Im März 1933 richtete das Kirchliche Jugendamt Hamburg auf dem Hof ein Lager des Freiwilligen Arbeitsdienstes ein: eine kurze Episode, da der Arbeitsdienst im Dritten Reich verstaatlicht wurde. Dann zeigte im September 1934 die zionistische Jugendorganisation Hechaluz Interesse am Brüderhof. Hier sollten junge Leute vor ihrer Auswanderung nach Palästina ein landwirtschaftliches Training absolvieren ( Hachschara ). Mit Billigung des Gauleiters von Schleswig-Holstein, Hinrich Lohse , pachtete Hechaluz vom Rauhen Haus Räume, und so wurde auf dem Gelände des Brüderhofs ein Kibbuz eingerichtet. [122] Die jugendlichen Pioniere (Chaluzim) wohnten in einem großen, 1928 errichteten Wirtschaftsgebäude: die jungen Frauen im Erdgeschoss, die jungen Männer im Obergeschoss. [123] Der Pächter des Hofs, selbst Nationalsozialist, erteilte den landwirtschaftlichen Unterricht. Aus seiner Sicht waren die Chaluzim willkommene Arbeitskräfte. „Einen finanziellen Lohn erhielten die jungen Menschen für ihre Arbeit nicht. Vom Pächter bekamen sie kostenlos Wasser aus dem Hofbrunnen, Torf als Brennmaterial, täglich etwas Milch und im Herbst eine bestimmte Menge Kartoffeln. Gemüse und andere Nahrungsmittel, die sie für ihre Verpflegung benötigten, mussten sie bezahlen.“ [124] Dafür gab es einen geringen monatlichen Zuschuss von ihren Heimatgemeinden und der Reichsvertretung der Deutschen Juden ; faktisch reichte er oft nicht aus, und die Chaluzim gingen hungrig zur Arbeit.

Nach Abschluss der Ausbildung wurde ein Einreise-Zertifikat bei der britischen Mandatsregierung von Palästina beantragt. [125] Etwa 600 junge Menschen jüdischer Herkunft durchliefen die Ausbildung auf dem Bruderhof und konnten auf diesem Wege das Deutsche Reich verlassen. [122] Von der ersten großen Deportation von Juden polnischer Herkunft am 27./28. Oktober 1938 waren auch Bewohner des Bruderhofs betroffen; sie wurden mit dem Zug vom Bahnhof Hamburg-Altona zur polnischen Grenze transportiert und mussten dort wie alle Deportierten im Niemandsland ausharren. [122] Nach den Novemberpogromen musste Hechaluz die Ausbildung auf dem Brüderhof beenden; der im Frühjahr 1939 auslaufende Pachtvertrag wurde nicht mehr verlängert. Am 1. Mai 1939 verpachtete das Rauhe Haus den Brüderhof an die Stiftung Alsterdorfer Anstalten . „Kurt Goldmann, ein Leitungsmitglied des deutschen Hechaluz, schrieb im Juni 1939 einen verzweifelten Brief nach Palästina; darin heißt es: ‚In diesen Tagen sind wir im Brüderhof herausgeschmissen worden, da an Stelle des Hachschara-Kibbuz eine Irrenanstalt eingerichtet werden soll.'“ [126] Soweit erkennbar, bestand das Interesse der Leitung des Rauhen Hauses einzig darin, „einen unrentablen Nebenbetrieb mit Blick auf die Zukunft zu halten, ohne dass Kosten anfielen.“ [127]

Verstaatlichung der Wichernschule

Die Wichernschule wurde zum 1. Oktober 1939 verstaatlicht. [128] Das Rauhe Haus konnte in Verhandlungen aber erreichen, dass der Staat für die Nutzung von Schulgebäude und Wohnheim eine jährliche Miete zahlte, was die finanzielle Situation der Einrichtung erheblich entlastete. Das Lehrlingsheim wurde im Januar 1940 geschlossen, im Februar wurden mehrere Gebäude auf dem Stiftungsgelände für militärische Zwecke beschlagnahmt, und die Diakonenausbildung endete im März, weil alle Ausbildungsbrüder zur Wehrmacht eingezogen worden waren. Zehn Gebäude auf dem Stiftungsgelände mussten an den Reichsstatthalter vermietet werden, der dort eine Deutsche Heimschule der SS aufbauen wollte. Im Jahr 1941 wurden auf dem Stiftungsgelände Soldaten untergebracht und Anlagen zur Luftüberwachung installiert. Dem Rauhen Haus blieben nur ein im April 1938 auf dem Stiftungsgelände neu eingerichtetes Altersheim, [129] verschiedene Werkstätten und der Kattendorfer Hof. Im Januar 1943 beanspruchte der Reichsstatthalter das gesamte Stiftungsgelände für die Deutsche Heimschule ; das im Goldenen Boden untergebrachte Altenheim sollte in ein neues Quartier umziehen, die Werkstätten schließen. [130] Diese Planungen wurden durch die Bombardierung Hamburgs gegenstandslos.

Bombenkrieg

In der Operation Gomorrha waren die Stadtteile Hamm und Horn Ziel besonders schwerer Luftangriffe. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 wurden 25 der 29 Häuser auf dem Stiftungsgelände völlig zerstört; übrig blieben nur die Häuser Tanne , Kastanie , Anker und Schönburg . Die Senioren des Altenheims überlebten im Keller des Hauses Tanne . Sie wurden im September 1943 nach Graudenz in Westpreußen evakuiert. [131] Der Reichsstatthalter hob die Beschlagnahme des Stiftungsgeländes auf, so dass die Leitung des Rauhen Hauses die Tanne wieder nutzen konnte, die übrigen Häuser wurden als Wohnungen gebraucht. Im Oktober 1944 entstand auf dem Kattendorfer Hof ein Altersheim für Männer. [132]

Nachkriegszeit

Die ersten Jahre nach Kriegsende bedeuteten für das Rauhe Haus keine Zäsur, sondern einen Wiederaufbau mit starken, auch personellen Kontinuitäten. Vorsteher war weiterhin Gottfried Donnhold, der Verwaltungsrat war fast unverändert, und August Füßinger war von 1947 bis 1966 wieder Erziehungsinspektor. [133] Zunächst bezog die Stiftung nur einige Räume im Haus Tanne , aber je mehr die akute Wohnungsnot in Hamburg beseitigt wurde, konnte sie auch die übrigen Häuser wieder nutzen. Zurückgekehrte Brüder trugen die Ruinen der zerstörten Gebäude ab. Die Wichernschule hatte nur das Dach verloren, und das Obergeschoss war ausgebrannt. Mit einem Notdach versehen, wurde das ehemalige Schulgebäude zum Wohnraum für die ersten Jungengruppen, mit denen das Rauhe Haus am 1. Oktober 1948 wieder seine Arbeit aufnahm. [134]

Eine Hauptaufgabe sah Donndorf angesichts der „Jugendnot“ der Nachkriegszeit in der Erziehungsarbeit. [135] Die Unterbringung nach dem Familienprinzip und die täglichen Hausandachten wurden weiterhin gepflegt. Die Erziehung der Jungen zur Arbeit ergänzte ein sorgfältig zusammengestelltes Freizeitprogramm (Wanderungen, Besichtigungen, Theaterbesuche usw.). [136] Da die ehemalige Wichernschule als Wohnraum genutzt wurde, besuchten die Jungen elf verschiedene Hamburger Schulen, die Ferien verbrachten sie auf dem Brüderhof oder dem Kattenburger Hof.

1950 war die Johannesburg fertiggestellt, in der drei Wohngruppen bestanden (je eine für Schüler, Lehrlinge und Brüder, die noch nicht mit der Ausbildung begonnen hatten), im gleichen Jahr nahm das Altenheim im Haus Kastanie seine Arbeit auf. Am 24. Juni 1951 besichtigte Bundespräsident Theodor Heuss die Einrichtungen des Rauhen Hauses. Weitere Neubauten, finanziert durch Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln, kamen in rascher Folge hinzu, so dass das Gebäudeensemble im Jahr 1953 Wohnraum für 250 Jungen, 70 Senioren und 60 Ausbildungsbrüder bot. [134]

Wichern-Schule (2019)

Zwei große Bauprojekte wurden 1957 abgeschlossen und markierten für das Rauhe Haus das Ende der unmittelbaren Nachkriegszeit: [137]

 • Neubau der Wichern-Schule (neue Schreibweise) als koedukative evangelische Privatschule für zunächst 700 bis 800 Schüler;
 • Neubau des Wichern-Hauses , das Wohnräume für drei Knabenfamilien sowie ein Brüdergeschoß und eine Krankenstation unter seinem Dach vereinte.

Im gleichen Jahr 1957 übernahm Wolfgang Prehn das Amt des Vorstehers von Gotthold Donndorf. Prehn war Propst von Husum-Bredstedt. Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Rauhen Haus war er auch Pfarrer der Dreifaltigkeitskirche (Hamburg-Hamm) bzw. 1965 der Kapernaumkirche (Hamburg-Horn) . Dies verdeutlicht, wie stark das Rauhe Haus mittlerweile mit der Landeskirche personell verbunden war. [138]

Neuausrichtung im westdeutschen Sozialstaat

Mehrere Faktoren führten seit Ende der 1950er Jahre zu einer Neuausrichtung der westdeutschen Diakonie: [139]

 • Das Interesse an einer Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft in der Brüderschaft des Rauhen Hauses und vergleichbaren Organisationen ließ nach. Diakonischen Einrichtungen fehlte der eigene Nachwuchs; auf ihren Arbeitsfeldern fand ein „säkulare[r] Professionalisierungs- und Verberuflichungsprozess“ statt.
 • Das Bundessozialhilfegesetz (1961) schuf neue Rahmenbedingungen diakonischen Handelns (Stichwort: „Hilfe zur Selbsthilfe“).
 • Hatte die Diakonie bisher ihre Aufgabe darin gesehen, Menschen, die aus vielfältigen Gründen in der modernen Gesellschaft nicht bestehen konnten, zu beheimaten, so ging die Tendenz nun zu teilstationären und ambulanten Hilfsangeboten.
 • In Folge der 68er-Bewegung wurde die Fürsorgeerziehung insgesamt mit ihren autoritär - paternalistischen Leitungsstrukturen in Frage gestellt.

Fachhochschule für Sozialarbeit

Gebäude der Fachhochschule für Sozialarbeit (2019)

1968 war der Neubau des Brüderhauses abgeschlossen und nahm nun die Höhere Fachschule für soziale Arbeit auf. Während der Studentenunruhen protestierten auch angehende Diakone gegen die bisher üblichen Ausbildungsbedingungen mit eingeschränkter Privatsphäre, starkem Autoritätsgefälle und Doppelbelastung durch die Arbeit als Erzieher in den Kinderfamilien neben dem Studium. Das Rauhe Haus wandelte daraufhin 1971 die Höhere Fachschule in eine Fachhochschule um. Die Verpflichtung, neben der Ausbildung als Erzieher zu arbeiten, entfiel. [140] Das war ein deutlicher Bruch mit der Wichernschen Tradition. Eine Selbstdarstellung des Rauhen Hauses vom Anfang der 1970er Jahre macht die Neuorientierung hin zu einer stärkeren Professionalisierung deutlich: „An die Stelle der Brüder in der Ausbildung sind Diakone des Rauhen Hauses, Erzieher und Sozialpädagogen getreten. Ihre Ausbildung macht es möglich, die besonderen Schwierigkeiten und Probleme der Kinder und Jugendlichen zu erkennen und mit ihnen zusammen methodisch aufzuarbeiten. … Die vielfältigen Nöte der jungen Menschen unserer Zeit verpflichten uns zu phantasievoller, konsequenter pädagogischer Arbeit aus christlicher Nächstenliebe.“ [141]

Auffächerung und Ausweitung des Angebots

1972 wurde Pastor Ulrich Heidenreich zum Vorsteher des Rauhen Hauses gewählt. Er hatte zuvor das Diakonische Werk in Lübeck geleitet. Während seiner Amtszeit vergrößerte sich das Rauhe Haus sowohl personell als auch finanziell auf das Doppelte und erweiterte seine Arbeitsfelder. [142]

Haus Anker , 1881 für zwei Wohngruppen gebaut, heute von der Verwaltung genutzt (2019)

Auf dem Stiftungsgelände in Hamburg-Horn gab es in den 1970er Jahren mehrere Wohngruppen mit Mädchen und Jungen, die relativ autonom wirtschafteten. Das Familienprinzip bedeutete nicht mehr wie zu Wicherns Zeiten, dass ein Bruder mit den Kindern zusammenlebte, vielmehr wechselten sich mehrere Sozialpädagogen im Schichtdienst ab. [143]

In der Ortschaft Kattendorf richtete das Rauhe Haus weitere Wohngruppen ein; auch auf dem nahegelegenen Kattendorfer Hof gab es eine Wohngemeinschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 1974 erwarb das Rauhe Haus das Gutsgelände des Kattendorfer Hofs mit rund 140 Hektar Land. Den rund 42 Jugendlichen sollten nach Ende der Schulzeit im Raum Kaltenkirchen Arbeitsplätze vermittelt werden, wenn das nicht möglich war, fanden sie Beschäftigung in der eigenen Landwirtschaft, die von Fachkräften geleitet wurde. [144]

Neu aufgebaut wurden fünf Häuser für Wohngruppen am Gräflingsberg in Henstedt-Ulzburg , am Stadtrand von Hamburg. Hier wohnten ab 1969 rund 60 Kinder mit 15 Erziehern in Wohngruppen; die Konzeption des Gräflingsbergs ermöglichte es, dass Geschwister beisammen wohnten, anstatt auf verschiedene Heime aufgeteilt zu werden. [145]

Die Zahl von Wohngruppen im Stadtgebiet vergrößerte sich erheblich; 1987 gab es 50 Wohngruppen des Rauhen Hauses in mehreren Hamburger Stadtteilen für etwa 230 Kinder und Jugendliche. Seit Mitte der 1980er Jahre richtete das Rauhe Haus Wohngruppen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge ein. [146] Das Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1991 führte zu einer Ausweitung ambulanter Hilfsangebote, ergänzt seit 1996 um das Kinder- und Familienhilfezentrum Dringsheide, das einen gemeinwesenorientierten Ansatz hat. [147] Die demographische Entwicklung führte dazu, dass seit den 1980er Jahren von der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr benötigte Kapazitäten durch eine seitdem aufgebaute Behindertenhilfe genutzt werden, die ihrerseits wieder in stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfsangebote ausdifferenziert ist. [148]

Das Rauhe Haus im 21. Jahrhundert

Vorstand und Verwaltungsrat

1995 trat Pastor Dietrich Sattler Heidenreichs Nachfolge als Vorsteher des Rauhen Hauses an, zuvor war er Chefredakteur des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes gewesen. [142] Seine Amtszeit war durch einen „ökonomischen Druck folgende[n] Gestaltwandel hin zu einem nachfrageorientierten diakonischen Unternehmen“ geprägt. [142]

Seit Ende 2006 besteht der Vorstand des Rauhen Hauses aus mindestens zwei Personen, wobei dem Vorstand die operative Führung des Unternehmens obliegt und dieser zudem Unternehmenscontrolling, Verwaltung, Unternehmenskommunikation und Seelsorge zugeordnet sind. Dagegen haben der ehrenamtliche Verwaltungsrat der Stiftung das Rauhe Haus und das ehrenamtliche Kuratorium der Stiftung Diakonenanstalt keinen Anteil mehr an der operativen Führung, sondern reine Aufsichtsfunktionen. Der Verwaltungsrat behielt allerdings Zustimmungsvorbehalte. [5]

Von 2009 bis September 2019 war Friedemann Green Vorsteher des Rauhen Hauses. Sein Nachfolger Andreas Theurich , zuvor Rektor der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie, wurde am 27. September 2019 in sein Amt eingeführt. [149] [150] Den Kaufmännischen Vorstand hat Sabine Korb-Chrosch seit 2008 inne.

Kinder- und Jugendhilfe

Stationäre und ambulante Betreuungen

Haus Kastanie (2019)

Das Rauhe Haus betreut Kinder und Jugendliche in Wohngruppen. Es bietet Plätze für stationäre Betreuungen in der Kinder- und Jugendhilfe an, und zwar (Stand 2018): [151]

 • Region Hamburg-Mitte: 33 Plätze;
 • Region Hamburg-Wandsbek: 34 Plätze;
 • Region Hamburg-Eimsbüttel/Altona: 23 Plätze;
 • Integration und Sozialtherapeutische Hilfen: 37 Plätze;
 • Jugendhilfe und Schule: 10 Plätze.

In jedem dieser Bereiche gibt es zusätzlich ambulante Betreuungen, deren Zahl die der stationären Betreuungen übersteigt. Etwa 625 Kinder, die bei ihren Familien leben, werden auf diese Weise begleitet. Die Wichern-Schule bietet eine ganztägige Bildung und Betreuung für 268 Kinder an. [151] Im Haus Kastanie auf dem Stiftungsgelände (Region Hamburg-Mitte) ist das Angebot Hilfen unter einem Dach beheimatet: unter anderem eine Wohngruppe mit 10 Plätzen, die Beratungsstelle Comeback für Schulverweigerer und eine Anlaufstelle für Jugendliche, die früher in einer Wohngruppe des Rauhen Hauses gelebt haben. [152] Außerdem macht das Kinder- und Familienzentrum Dringsheide pädagogische Gruppenangebote und bietet offene Treffs für fast 300 Erwachsene und Kinder. Das „Dringsheider Sommerleben“ ist ein Angebot für maximal 220 Teilnehmer. [151]

Todesfall Lara-Mia

Im März 2009 starb die neunmonatige Lara-Mia in Hamburg-Wilhelmsburg an Mangelernährung . Sie war gemeinsam mit ihrer jungen Mutter ambulant durch das Rauhe Haus betreut worden. [153] Die Leitung des Rauhen Hauses gab eine externe Überprüfung der eigenen Arbeitsweise und der Abläufe, die zum Tod Lara-Mias führten, in Auftrag. [154] Sowohl die Kindesmutter als auch deren Lebensgefährte wurden vom Landgericht Hamburg am 16. Juli 2010 wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen und gemeinschaftlicher Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht durch Unterlassen schuldig gesprochen, die Jugendstrafen wurden in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt. [155] Im August 2010 verurteilte das Amtsgericht Harburg die Betreuerin zu einer Geldstrafe. Die Deutsche Kinderhilfe kritisierte ebenso wie der Bund Deutscher Kriminalbeamter , dass das Gericht eine Sozialarbeiterin kriminalisiere und es versäumt habe, Systemprobleme und Behördenversagen zu klären. [156] Der Expertenbericht kam zu der Einschätzung, „dass durch das weitgehende Vertrauen der Fachkraft in die Ressourcen der jungen Familie vorhandene Signale [für eine Verschlechterung von Lara-Mias Zustand] nicht als Alarmsignale gedeutet werden konnten.“ [157] Der gleiche Bericht übte Kritik am Handeln des Jugendamtes. Fatal sei insbesondere gewesen, dass im September 2008 das Hilfeziel „Kontrolle über das Kindeswohl “ entfiel. [157]

Todesfall Tayler

Im Dezember 2015 starb der mit einem Schütteltrauma eingelieferte einjährige Tayler im Universitätsklinikum Eppendorf an seinen Kopfverletzungen. Intensivmedizinische Behandlung konnte das Kind nicht mehr retten.

Seit dem 21. August 2015 waren Mutter und Kind von Sozialpädagogen des Rauhen Hauses ambulant betreut worden. Sie überprüften regelmäßig, ob das Kind Verletzungen aufwies, und führten Gespräche mit der Mutter. Daraus ging hervor, dass eine gute Bindung entstanden war. Blutergüsse im Gesicht schienen der Betreuerin eine Folge von Taylers altersbedingtem Aktionsdrang zu sein, zumal Tayler motorische Defizite hatte und deshalb einen Kopfschutz trug. [158] Ein Sprecher des Rauhen Hauses wies darauf hin, dass die Situation von Tayler vom zuständigen Jugendamt Altona nicht als Kinderschutzfall eingestuft worden war, bei dem eine Meldepflicht für die Hämatome bestanden hätte, sondern nur als Fall für Hilfe bei der Erziehung. [159]

Das Landgericht Hamburg verurteilte den Lebensgefährten der Mutter wegen Totschlags am 19. Dezember 2016 zu einer 11-jährigen Freiheitsstrafe. [160]

Teilhabe mit Assistenz

Haus Schönburg (2019)

Der Stiftungsbereich Teilhabe mit Assistenz macht Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung. In den drei Regionen Südholstein, Hamburg und Wandsbek/Altona/Eimsbüttel gibt es insgesamt (Stand 2018) 133 Plätze in Wohnanlagen und -häusern. Darüber hinaus werden 139 Menschen ambulant pädagogisch betreut, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Im Stadtgebiet von Hamburg gibt es insgesamt 64 Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. [151] Die drei Wohngebäude Linde , Ulme und Schönburg auf dem Stiftungsgelände sind für Wohngemeinschaften eingerichtet und besitzen darüber hinaus Einzelappartements, in denen das Leben in einer eigenen Wohnung erprobt werden kann. [161]

Sowohl in Südholstein als auch in Hamburg ist das Rauhe Haus auch durch Tagesförderung und individuelle Arbeitsbegleitung präsent. Letztere zielt darauf, „Menschen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen die gleichen Arbeitsorte zu erschließen, die auch anderen Berufstätigen offen stehen.“ [161]

Außerdem gibt es ein Gäste- und Tagungshaus und, verteilt auf drei Kulturtreffpunkte, offene Gruppenangebote, Kurse der Erwachsenenbildung, Ferienreisen und Angebote im Kirchenjahr. [151]

Sozialpsychiatrie

Ähnlich wie sich die Behindertenhilfe aus der Kinder- und Jugendhilfe entwickelte, ist die Sozialpsychiatrie aus der Arbeit mit Senioren hervorgegangen. Im Oktober 1975 zogen die ersten Bewohner in ein neu errichtetes psychogeriatrisches Pflegeheim auf dem Brüderhof ein, das zu diesem Zeitpunkt als innovativ galt. Es verband therapeutische Maßnahmen mit aktivierender Pflege. [162] Jedoch erfüllten sich die Erwartungen an dieses Konzept nicht, so dass der Brüderhof im Juni 2009 aufgegeben wurde und die dort lebenden Menschen in die vier Hamburger Regionalzentren, in Altenpflegeeinrichtungen, in ihre Familien oder Einrichtungen anderer Träger umzogen. [163] Die markanten weiß-gelben Bungalows an der Grenze zwischen Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wurden daraufhin abgerissen. [164] Seit Anfang der 1990er Jahre macht das Rauhe Haus Angebote im Bereich der Gemeindepsychiatrie , wobei die Stiftung Gebäude vom Kirchenkreis Alt-Hamburg übernahm, um sie nach Umbau für Betreutes Wohnen zu nutzen. [165]

„Derzeit [2008] befindet sich der Bereich der Sozialpsychiatrie in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess, bei dem sämtliche Dienste und Einrichtungen innerhalb von drei Jahren … auf das Stadtgebiet Hamburg konzentriert und in vier regional orientierten Hilfezentren (Barmbek, Ohlsdorf, Wandsbek und Mitte) zusammengeführt werden. … Am Ende sollen ambulante Dienste zwei Drittel, stationäre Einrichtungen ein Drittel des Angebots ausmachen.“ [165] Dieser Prozess war im Mai 2010 abgeschlossen. [166] 2018 gab es in den mittlerweile drei Regionen Mitte, Nordost und Nord insgesamt 133 Plätze in stationären Einrichtungen sowie ambulante Unterstützung für etwa 380 Menschen und 68 Plätze in der individuellen Arbeitsbegleitung. [167]

Pflege

Evangelische Berufsschule für Pflege

Die 1961 als Evangelische Haus- und Altenpflegerinnenschule der Hamburger Stadtmission gegründete Einrichtung ist die älteste ihrer Art in Hamburg. Sie bildet staatlich anerkannte Altenpfleger sowie (seit 2014) Gesundheits- und Pflegeassistenten aus. 1975 erkannte die Stadt Hamburg die Einrichtung als Berufsfachschule für Altenpflege an, und 6 Jahre später erhielt sie die staatliche Anerkennung nach dem Hamburger Privatschulgesetz. So war 1982 die staatlich anerkannte evangelische Berufsfachschule für Altenpflege entstanden, und deren Trägerschaft ging von der Stadtmission an das Rauhe Haus über. Im Oktober 2014 bezog die Berufsschule neue Räume in der Weidestraße (Barmbek-Süd). „Im Januar 2016 haben das Diakonische Werk Hamburg und die Stiftung Das Rauhe Haus gemeinsam die Diakonische Fort- und Weiterbildungsakademie gGmbH (DFA) gegründet. Damit wurden alle bisherigen Fort- und Weiterbildungsaktivitäten der Evangelischen Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses und der Fortbildungsstelle des Diakonischen Werkes gebündelt.“ [168]

Alten- und Pflegeheim Haus Weinberg

Haus Weinberg ist ein Alten- und Pflegeheim auf dem Stiftungsgelände in Hamburg-Horn. 1956 war es unter dem Namen Goldener Boden als für die Erbauungszeit modernes Altenheim errichtet worden. In den Folgejahren stieg das Durchschnittsalter der Bewohner, und das Haus bekam stärker den Charakter eines Pflegeheims. Nach einem Umbau 1980/81 erhielt es den Namen Haus Weinberg ; ein Erweiterungsbau folgte. Die Konzeption sah vor, überwiegend Senioren aus dem Nahbereich aufzunehmen, um das soziale Umfeld der alten Menschen stärker einbeziehen zu können und sich mit wohnortnahen Altenpflegeangeboten zu vernetzen. [169]

Das Alten- und Pflegeheim Haus Weinberg bietet (Stand 2018) 74 Plätze im Wohnbereich, außerdem 14 Plätze in der Kurzzeitpflege. Es gibt eine Wohngemeinschaft von Menschen mit Demenz (10 Plätze). Eine Integrierte Ambulante Pflege ist im Aufbau. [167]

Weblinks

Quellen

 • Johannes Wichern: Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des Rauhen Hauses 1833 bis 1883. Eine Jubelgabe mit Festgruß von Karl Gerok , Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1883.
 • Johann Hinrich Wichern: Schriften zur Sozialpädagogik (Rauhes Haus und Johannesstift). In: Peter Meinhold (Hrsg.): Johann Hinrich Wichern. Sämtliche Werke, Band 4/1. Lutherisches Verlagshaus, Berlin 1958.
 • Johann Hinrich Wichern: Schriften zur Sozialpädagogik (Rauhes Haus und Johannesstift). In: Peter Meinhold (Hrsg.): Johann Hinrich Wichern. Sämtliche Werke, Band 4/2. Lutherisches Verlagshaus, Berlin 1958.

Literatur

 • Hans-Jürgen Benedict : Barmherzigkeit und Diakonie. Von der rettenden Liebe zum gelingenden Leben. Kohlhammer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-17-020158-3 , S. 101–113 (Kapitel: Wicherns Familienbegriff – ein Mittel gegen die Zerstörung des Lebensweltlichen? Eine Erinnerung zum 125. Todestag Wicherns mit aktuellen Ausblicken. ).
 • Sieghard Bußenius: Zionistische Erziehung im Norddeutschen Moor – Die Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof bei Harksheide . In: Andreas Paetz, Karin Weiss (Hrsg.): „ Hachschara“. Die Vorbereitung junger Juden auf die Auswanderung nach Palästina. Verlag für Berlin-Brandenburg, Potsdam 1999, ISBN 3-932981-50-2 , S. 29–40 ( online ).
 • Georg Daur: Praxis aus dem Glauben: das Rauhe Haus in Hamburg. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg o. J. (1971). Daur war seit 1961 als theologischer Oberkirchenrat Mitglied des Landeskirchenamts Hamburg. [170]
 • Ingeborg Grolle : Rettungsanstalt Rauhes Haus (= Geschichte – Schauplatz Hamburg . Band 16). Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1998.
 • Volker Herrmann, Jürgen Gohde , Heinz Schmidt (Hrsg.): Johann Hinrich Wichern – Erbe und Auftrag. Stand und Perspektiven der Forschung (= Veröffentlichungen des Diakoniewissenschaftlichen Instituts an der Universität Heidelberg. Band 30). Winter, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-8253-5370-4 .
 • Bettina Lindmeier : Die Pädagogik des Rauhen Hauses. Zu den Anfängen der Erziehung schwieriger Kinder bei Johann Hinrich Wichern . Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1998, ISBN 978-3-7815-0935-1 .
 • Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914. Springer, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-531-17625-3 .
 • Hans-Walter Schmuhl : Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008. Agentur des Rauhen Hauses Hamburg, Hamburg 2008. ISBN 978-3-7600-1196-7 .
 • NN: Johann Hinrich Wichern und das Rauhe Haus , ohne Ort und Jahr (Hamburg, nach 1958).
 • NN: Das Rauhe Haus . Hamburg, ohne Jahr (nach 1973).

Einzelnachweise

 1. Brandstifter zerstört das Rauhe Haus , Die Welt, 17. September 2009, abgerufen am 20. September 2019.
 2. Satzung der Stiftung Das Rauhe Haus (PDF; 1 MB), 23. September 2014, Präambel, abgerufen am 1. September 2019.
 3. a b c Jahresbericht des Rauhen Hauses 2018 (PDF; 4 MB), S. 38, abgerufen am 1. September 2019.
 4. Satzung der Stiftung Das Rauhe Haus (PDF; 1 MB), 23. September 2014, § 1, abgerufen am 1. September 2019.
 5. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 295.
 6. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 193.
 7. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 18 f.
 8. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 19.
 9. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 320 f.
 10. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 20.
 11. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 28.
 12. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 29 f.
 13. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 30.
 14. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 33.
 15. a b Hans-Jürgen Benedict: Wicherns Familienbegriff – ein Mittel gegen die Zerstörung des Lebensweltlichen? Eine Erinnnerung zum 125. Todestag Wicherns mit aktuellen Ausblicken , Stuttgart 2008, S. 103.
 16. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 34 f.
 17. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 323.
 18. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 37.
 19. a b Die älteste urkundliche Erwähnung („bey dem sogenannten Rougen Hause“) datiert aus dem Jahr 1786. Vgl. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 36.
 20. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 38.
 21. Frank Hamburger: Soziale Arbeit und Öffentlichkeit . In: Werner Thole (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch , Leske+Budrich, Opladen 2002, S. 755–778, hier S. 756 f.
 22. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 175 f.
 23. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 38 f.
 24. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 39.
 25. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 39–42.
 26. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 173.
 27. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008, Hamburg 2008, S. VI. Illustration aus: Johannes Wichern: Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des Rauhen Hauses 1833 bis 1883 , Hamburg 1883, S. 12.
 28. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 40 f.
 29. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 41.
 30. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 146.
 31. Illustration aus: Johannes Wichern: Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des Rauhen Hauses 1833 bis 1883 , Hamburg 1883, S. 4.
 32. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 42 f.
 33. Hans-Jürgen Benedict: Wicherns Familienbegriff – ein Mittel gegen die Zerstörung des Lebensweltlichen? Eine Erinnnerung zum 125. Todestag Wicherns mit aktuellen Ausblicken , Stuttgart 2008, S. 101.
 34. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 173. Für eine eingehende Kritik des Wichernschen Konzeptes siehe Roland Anhorn: Sozialstruktur und Disziplinarindividuum. Zu Johann Hinrich Wicherns Fürsorge- und Erziehungskonzeption des Rauhen Hauses . Egelsbach 1992.
 35. Illustration aus: Johannes Wichern: Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des Rauhen Hauses 1833 bis 1883 , Hamburg 1883, S. 5.
 36. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 49.
 37. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 48.
 38. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 58.
 39. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 324.
 40. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 58 f.
 41. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008, Hamburg 2008 , S. 54.
 42. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 57 f.
 43. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 60.
 44. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 63 f.
 45. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 53.
 46. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 54 f.
 47. Illustration aus: Illustrirte Zeitung, Nr. 175 (7. November 1846), S. 301.
 48. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 64.
 49. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 53.
 50. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 73.
 51. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 74 f.
 52. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 133.
 53. Illustration aus: Illustrirte Zeitung, Nr. 171 (10. Oktober 1846), S. 237.
 54. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 70 f.
 55. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 70.
 56. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 68.72.
 57. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 71.
 58. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 72.
 59. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 84.
 60. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 85.
 61. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 91.
 62. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 107.
 63. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 109.
 64. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 94 f.
 65. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 92.
 66. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 127 f.
 67. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 134.
 68. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 134 f.
 69. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 118.
 70. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 135.
 71. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 136.
 72. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 138.
 73. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 176.
 74. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 176–180.
 75. a b c Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 112.
 76. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 112 f.
 77. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 113.
 78. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 114.
 79. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 121.
 80. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 123.
 81. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 285.
 82. Matthias Schmoock: Zwischen Bild und Image: die Entwicklung des Hamburger Stadtteils Uhlenhorst und die Darstellung in Selbst- und Fremdzeugnissen. Von den ersten Quellen bis zur Baugesetzgebung 1902 (= Veröffentlichungen des Hamburger Arbeitskreises für Regionalgeschichte . Band 13) LIT Verlag, Münster / Hamburg / London 2002, S. 85 f.
 83. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 200–202.
 84. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 205–208.
 85. Illustration aus: Johannes Wichern: Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des Rauhen Hauses 1833 bis 1883 , Hamburg 1883, S. 59.
 86. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 119.
 87. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 117 f.
 88. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 120.
 89. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 140.
 90. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 141.
 91. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 144.
 92. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 148.
 93. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 149.
 94. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 286.
 95. Johannes Richter: „Gute Kinder schlechter Eltern“: Familienleben, Jugendfürsorge und Sorgerechtsentzug in Hamburg, 1884–1914 , Wiesbaden 2011, S. 287.
 96. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 174.
 97. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 175.
 98. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 182.
 99. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 183.
 100. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 186.
 101. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 189.
 102. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 190 f.
 103. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 210.
 104. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 202 f.
 105. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 204–206.
 106. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 212.
 107. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 214.
 108. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 225.
 109. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 216.
 110. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 217.
 111. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 219 f.
 112. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 226.
 113. a b c d Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 229.
 114. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 231.
 115. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 233.
 116. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 241; Johann Hinrich Wichern und das Rauhe Haus , S. 5, Das Rauhe Haus , S. 26.
 117. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 234.
 118. a b c Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 248.
 119. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 250.
 120. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 230.
 121. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 220.
 122. a b c Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 237.
 123. Sieghard Bußenius: Zionistische Erziehung im Norddeutschen Moor – Die Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof bei Harksheide , Potsdam 1999, S. 33.
 124. Sieghard Bußenius: Zionistische Erziehung im Norddeutschen Moor – Die Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof bei Harksheide , Potsdam 1999, S. 34.
 125. Sieghard Bußenius: Zionistische Erziehung im Norddeutschen Moor – Die Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof bei Harksheide , Potsdam 1999, S. 36.
 126. Sieghard Bußenius: Zionistische Erziehung im Norddeutschen Moor – Die Ausbildungsstätte des Hechaluz auf dem Brüderhof bei Harksheide , Potsdam 1999, S. 38.
 127. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 238.
 128. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 252.
 129. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 244.
 130. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 254.
 131. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 255.
 132. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 256.
 133. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 262.
 134. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 261.
 135. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 262 f.
 136. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 263.
 137. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 266.
 138. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 266 f.
 139. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 271 f.
 140. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 273–276.
 141. Das Rauhe Haus , S. 3.
 142. a b c Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 276.
 143. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 278 f.
 144. Das Rauhe Haus , S. 9.
 145. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 279. Das Rauhe Haus , S. 11.
 146. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 280.
 147. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 280 f.
 148. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 282 f.
 149. Jahresbericht des Rauhen Hauses 2009 (PDF; 2,1 MB), S. 54, abgerufen am 2. September 2019.
 150. Das Rauhe Haus – Aktuell –. Abgerufen am 4. November 2019 .
 151. a b c d e Jahresbericht des Rauhen Hauses 2018 (PDF; 4 MB), S. 36, abgerufen am 20. September 2019.
 152. Hilfen unter einem Dach im Bezirk Mitte auf dem Stiftungsgelände , S. 38, abgerufen am 20. September 2019.
 153. Jahresbericht des Rauhen Hauses 2009 (PDF; 2,1 MB), S. 38, abgerufen am 2. September 2019.
 154. Baby Lara: Rauhes Haus lässt Arbeitsabläufe prüfen , Hamburger Abendblatt, 14. März 2009, abgerufen am 2. September 2019.
 155. Tod des Kindes Lara Mia R.-Urteil , Justiz-Portal Hamburg, 16. Juli 2010, abgerufen am 20. September 2019.
 156. 2700 Euro Strafe für Lara-Mias Betreuerin , Hamburger Abendblatt, 18. August 2010, abgerufen am 2. September 2019.
 157. a b 2Expertenbericht zum fall lara R. (PDF), S. 7, abgerufen am 20. September 2019.
 158. Schon wieder wird ein Kleinkind in Hamburg zu Tode gequält , Die Welt, 21. Dezember 2015, abgerufen am 20. September 2019. Betreuer von Tayler weisen Vorwürfe zurück: „Keine Auffälligkeiten“ , SHZ, 22. Dezember 2015, abgerufen am 20. September 2019.
 159. „Baby Tayler war kein Kinderschutzfall“ , taz, 22. Dezember 2015, abgerufen am 20. September 2019.
 160. Urteile in den Fälle „Tayler“ und „Lara-Mia“ sowie im Fall der einbetonierten Leiche von St. Georg rechtskräftig , Justiz-Portal Hamburg, 17. Juli 2017, abgerufen am 20. September 2019.
 161. a b Teilhabe mit Assistenz. Leben in Normalität. , abgerufen am 20. September 2019.
 162. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 283–285.
 163. Jahresbericht des Rauhen Hauses 2009 (PDF; 2,1 MB), S. 16, abgerufen am 2. September 2019.
 164. Aus nach 33 Jahren: Der Brüderhof wird abgerissen , Hamburger Abendblatt, 2. Juli 2019, abgerufen am 2. September 2019.
 165. a b Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 286.
 166. Jahresbericht des Rauhen Hauses 2010 (PDF; 3,1 MB), S. 16, abgerufen am 2. September 2019.
 167. a b Jahresbericht des Rauhen Hauses 2018 (PDF; 4 MB), S. 37, abgerufen am 20. September 2019.
 168. Die Evangelische Berufsschule des Rauhen Hauses. Geschichte , abgerufen am 2. September 2019.
 169. Hans-Walter Schmuhl: Senfkorn und Sauerteig. Die Geschichte des Rauhen Hauses zu Hamburg 1833–2008 , Hamburg 2008, S. 284.
 170. Herwarth von Schade : Das Landeskirchenamt in Hamburg . In: Kirchliche Zeitgeschichte (20. Jahrhundert) , hrsg. von Rainer Hering und Inge Mager, Hamburg 2008, S. 200–241.

Koordinaten: 53° 33′ 14″ N , 10° 4′ 20″ O