Monument beskyttelse

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Monumentskilt i Schwerin
Den er opført anatomisk teater af det veterinære skole i Berlin før og efter restaureringen
Grundmonumentet Motte Altenburg - rester af et middelalderligt slot med slotsbakke og voldgrav
Teknisk monument : svingende produktion i kludfabrikken Müller , Euskirchen
Moderne monument:
Willy Sachs Stadium i Schweinfurt af Paul Bonatz (1936)

Monumentbeskyttelse tjener til at beskytte kulturminder og overordnede faciliteter, der er relevante for kulturhistorien ( ensemblebeskyttelse ). Formålet er at sikre, at monumenter bevares permanent og ikke forfalskes, beskadiges, forringes eller ødelægges, og så disse for det meste arkitektonisk udformede kulturelle aktiver er permanent sikret. Den juridiske definition og rammebetingelser for monumentbeskyttelse bestemmes af monumentloven .

Monumentbeskyttelse er en del af beskyttelsen af kulturelle aktiver . Foranstaltninger, der er nødvendige for oprettelse og vedligeholdelse af kulturminder, kaldes monumentbevaring .

formål

Monumentbeskyttelse forfølger målet om permanent bevarelse af monumenter . Funktionen af ​​et samfunds kulturarv er at give information om samfundets historie på grundlag af håndgribelige og sanseligt opfattelige historiske beviser og dermed bevare et livligt billede af arkitekturen og levemåden i svundne tider på monumentområdet beskyttelse. Monumentbeskyttelse kan også ses som en del af opretholdelsen af livskvalitet .

Der er internationale, nationale og landespecifikke retsgrundlag for monumentbeskyttelse. Det internationale grundlag er konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv , som blev vedtaget den 16. november 1972 af UNESCO's generalkonference . Konventionens operationelle retningslinjer giver præcise oplysninger om den praktiske gennemførelse af Verdensarvskonventionen og guider kontraherende stater om, hvordan konventionen skal anvendes. Denne internationale virksomhed skabte en bevidsthed om, at der er monumenter, men også bygninger eller steder rundt om i verden, hvis bevarelse er i hele menneskehedens interesse, da de repræsenterer unikke vidnesbyrd om menneskelig, natur- og kulturhistorie. Som følge heraf har mange stater også taget skridt til at etablere eller forbedre deres nationale bestemmelser om monumentbeskyttelse.

Internationalt handler monumentbeskyttelse som en del af beskyttelsen af ​​kulturelle aktiver især om at bevare den særligt følsomme kulturelle hukommelse, den voksende kulturelle mangfoldighed, den historiske baggrund og det økonomiske grundlag for en stat, en region eller et samfund. Der er også en forbindelse mellem ødelæggelsen af ​​disse fundamenter og årsagerne til flyvning, som Karl von Habsburg , præsident for Blue Shield International , forklarede under en kulturel ejendomsbeskyttelsesmission i Libanon i april 2019 med FN's midlertidige styrke i Libanon : " Kulturelle varer er en del af identiteten af ​​de mennesker, der bor et bestemt sted. Hvis du ødelægger deres kultur, ødelægger du også deres identitet. Mange mennesker rykker op med rødderne, har ofte ikke længere udsigter og flygter som følge heraf fra deres hjemland. ” [1] [2] [3] [4]

Grundlaget for monumentbeskyttelse er staternes respektive monumentlov og eventuelt forbundsstaterne, som definerer, hvad et monument er. Monumentbeskyttelsesmyndighedernes opgave er også opgørelsen af monumentopgørelsen i monumentlister .

historie

Niche af en af ​​de ødelagte Buddha -statuer fra Bamiyan i Afghanistan (2005)

Bygninger har eksisteret siden umindelige tider, som på grund af deres æstetiske appel eller deres imponerende dimensioner overlever og fortsat bevares, ofte beskyttet af "genindvielser" (eksempler på Pantheon i Rom , Hagia Sophia , Klippekuplen i Jerusalem, Mezquita i Cordoba ). Højst kan vi dog tale om foreløbige former for monumentbeskyttelse. Den - forgæves - agitation for at opretholde den konstantinske basilika på stedet for det, der nu den romerske Peterskirken er allerede appelleret til Unvordenklichkeit og tradition og kan betragtes som en forløber moderne bevaring tankegang, at fra rationalisme af oplysningstiden opstod. Frem for alt bidrog den franske revolution med dens statsstøttede sekularisering til at desakralisere ”aura” af gamle bygninger og gøre dem til museer.

På den anden side resulterede de destruktive overdrev i revolutionære epoker (eksempel: ødelæggelse af klosterkomplekset i Cluny ) såsom restaureringen efter 1815 i en særlig dedikation til traditionen, som også blev fremmet af de genoprettede prærevolutionære dynastier som meget som muligt. Det var i dette spændingsområde, at de første monumentbeskyttelseslove opstod i begyndelsen af ​​1800 -tallet. Den tidligste bekendtgørelse i Tyskland, som skulle sikre ikke kun levering af historiske fund, men også bevarelse af eksisterende arkitektoniske monumenter, blev udstedt af staten Baden i april 1812 baseret på et design af Friedrich Weinbrenner. [5] Han blev efterfulgt i 1818 af sin elev Georg Moller for Storhertugdømmet Hessen .

globalisering

Nogle aktuelle diskussioner finder til dels allerede sted på et globaliseret plan, f.eks. Verdens kulturarv og aktiviteter fra UNESCO og ICOMOS . Blue Shield International er forbindelsen mellem nationale processer og internationale regler eller mellem militære strukturer og civile institutioner. [6] Blue Shield og dets nationale organisationer har gennemført projekter til krigene i Irak, Syrien, Mali, Egypten og Libyen, men også for naturkatastrofer som Haiti. [7] I processen blev og bliver der udarbejdet såkaldte "No-Strike Lists" sammen med lokale eksperter for at beskytte bygninger mod luftangreb eller andre militære virkninger, overført til de militære parter i konflikten og overholdelse af dem overvåget. . [8.]

I krige er FN's personales bevægelsesfrihed væsentligt begrænset på grund af sikkerhedsproblemer, og derfor betragtes Blue Shield på grund af dets struktur som særligt velegnet til at handle hurtigt, fleksibelt og autonomt i væbnede konflikter. [9] Det ses også som vigtigt at sende kulturarvsinspektører ud i tilfælde af væbnet konflikt. Dette signalerer til alle stridende parter, at det internationale samfund og FN tager den ulovlige ødelæggelse af kulturarven alvorligt og vil bringe dem for retten, der er ansvarlige for ødelæggelsen og plyndringen. [10] En anden vigtig opgave for monumentbeskyttelsen af ​​Blue Shield ses i dens overvågning / "early warning" -funktion, som også kan føre til forberedelse af støtteforanstaltninger under UNESCO's regi. Der skal sigtes efter oprettelsen af ​​et system til tidlig varsling for feltkontorerne i partnerorganisationerne UNESCO og Blue Shield, og FN's generalsekretær skal underrettes herom, hvis kulturarven og den kulturelle mangfoldighed er i fare. [11]

Monument Day

I lande som Frankrig, Tyskland eller Østrig fejres en mindedag . German Open Monument Day er blevet koordineret landsdækkende af det tyske institut for monumentbeskyttelse siden 1993, hvor handlingsdagen hvert år finder sted den anden søndag i september. De østrigske begivenheder udviklede sig fra den europæiske kulturbegivenhed " European Heritage Days " (EHD). I Østrig finder monumentdagen altid sted den sidste søndag i september.

Tyskland

I Tyskland er monumentlovgivningen et delområde af særlig forvaltningsret og omhandler den juridiske definition og beskyttelse af kulturminder, hvordan de håndteres og den økonomiske støtte til renovering af historiske monumenter. Offentlige kulturminder er strafferetligt beskyttet mod uautoriseret ødelæggelse, skade eller væsentlig, ikke bare midlertidig, ændring i udseende, der derefter klassificeres som "skade på ejendom, der er skadelig for offentligheden". [12]

historisk udvikling

Monumentbeskyttelse krævede artikel 150 i det tyske rigs forfatning ( Weimar -forfatningen ) af 11. august 1919: "Kunstens, historiens og naturens monumenter samt landskabet nyder statens beskyttelse og pleje". [13] Den første moderne, kodificerede monumentbeskyttelseslov i Tyskland var allerede blevet vedtaget i Storhertugdømmet Hessen med loven om monumentbeskyttelse af 16. juli 1902. [14] I Sachsen , i 1909, blev loven mod disfigurering af by og land (Verunstaltungsgesetz) vedtaget , som blev fulgt i 1934 af loven om beskyttelse af kunst-, kultur- og naturmonumenter (Heimatschutzgesetz) , som blev udviklet i Weimar -republikken .

I DDR er love og forordninger om bevarelse, pleje og beskyttelse af monumenter blevet udstedt siden 1952, se Monument Protection i DDR .

I Forbundsrepublikken Tyskland har staterne ifølge grundloven haft kulturel suverænitet siden 1949 ( art. 70 jeg. V. med artikel 72 til 74 GG). I 1975 havde størstedelen af ​​forbundsstaterne endnu ingen lovbestemte regler for beskyttelse af monumenter. [15] Den tyske nationale komité for beskyttelse af monumenter (på det tidspunkt stadig den tyske nationale komité for forberedelse af monumentbeskyttelsesåret 1975) kæmpede for passende lovgivningsprocedurer i løbet af kampagnen for det europæiske monumentbeskyttelsesår 1975 ( officielt: European Architectural Heritage Year (EAHY)). [16]

For oprindelse og udvikling siden 1800 -tallet, se f.eks .: Udvikling af monumentbeskyttelse i Sachsen .

International overførsel af kulturelle aktiver

Monumentloven indeholder regler om handel og færdsel med bevægelige kulturminder . I dag påvirker de stort set kun grænseoverskridende handel med kulturelle varer. På grund af de tilsvarende EU -regler gælder fællesmarkedets frihed kun i begrænset omfang. Beskyttelse er ofte rettet mod at beholde det kulturelle aktiv i den respektive nationalstat .

Siden 2016 er føderale regler blevet inkluderet i loven om beskyttelse af kulturelle ejendomme (Kulturgutschutzgesetz - KGSG) [17] .

Inden 2016 var der bestemmelser om dette i flere føderale tyske love, nemlig om:

Typer af kulturminder

Spellenstein , en opført menhir i Rentrisch / St. Ingbert

Der skelnes mellem

Monumentloven kender forskellige regler for grund- og arkitektoniske monumenter, da arkitektoniske monumenter normalt er synlige, og derfor kan der lettere tages hensyn til deres bekymringer end grundmonumenter, som ofte er ukendte og kun kommer frem i løbet af et byggeprojekt. Monumentbeskyttelseslove gælder først og fremmest fast ejendom. Håndhævelsestætheden af ​​monumentlovgivning for bevægelige monumenter er relativt lav.

Monumentbeskyttelseslove

Skulle monumentbeskyttelsen overholde artikel 14 Grundlovens stk. 1, sætning 1, sætter grænser for garanterede ejendomsrettigheder , følgende sætning 2 kræver en lov herfor. På grund af staternes kulturelle suverænitet ( art. 30 GG ), er monumentbeskyttelseslovgivningen et anliggende for de 16 forbundsstater :

Liste over de 16 love om beskyttelse af statsmonumenter

Monumentbeskyttelseslovene i de tyske stater bruger flertallet af ordet "monument":
 • monumenter
 • monumenter
 • De nuværende versioner af den aktuelt gældende monumentbeskyttelseslov for hver føderal stat kan også findes på webstederne for statskontorerne for monumentbevaring og de øverstemonumentbeskyttelsesmyndigheder .[21]

  To systemer til deres effektivitet

  Der er to forskellige systemer med lovlig gyldighed af monumentbeskyttelse, afhængigt af forbundsstaten:

  1. I informationssystemet (også: ipso-jure system, deklarativt system ) placerer loven grundlæggende alle objekter, der opfylder de kriterier, der er defineret i loven, under beskyttelse som monumenter. Dette gælder også, hvis objekterne stadig er uopdaget i gulvet eller ikke kan findes på gangen. Monumentlister har da kun en uformel, informativ karakter.
  2. I det konstitutive system definerer monumentbeskyttelsesloven, hvilke betingelser der skal være opfyldt, så et objekt kan erklæres for et kulturminne ved en administrativ handling af den kompetente myndighed. Alle objekter, der er angivet i separate lister over monumenter, er beskyttet som monumenter. Dette skaber retssikkerhed for ejeren, der skal overholde kravene, men oprettelsen og regelmæssige opdateringer kræver mere indsats end informationssystemet . For regioner eller monument kategorier, hvor der stadig er betydelige opgørelse underskud, såsom B. i havemonumenterne er dette system ugunstigt set ud fra beskyttelsessynspunkt. En vej ud er de hurtige indtastningslister, der blev oprettet i Østtyskland i 1990'erne.

  Der er monumentlister i begge systemer.

  Sammenligning af statslovgivning

  Begreberne kulturmonument , monument , monumentbevaring og monumentbeskyttelse definerer statslovgivningen forskelligt. Imidlertid anerkender de alle en offentlig interesse i monumentbeskyttelse og beskæftiger sig med beskyttelsen af ​​kulturminder i deres land.

  De adskiller sig i definitionen af ​​deres emne. Monumentbeskyttelseslovene i Baden-Württemberg , Berlin , Bremen , Niedersachsen , Rheinland-Pfalz , Saarland , Sachsen , Sachsen-Anhalt , Slesvig-Holsten og Thüringen definerer kulturmonumentet som noget, der permanent bevares i offentlighedens interesse . Monumentbeskyttelseslovene i Bayern , Berlin, Brandenburg , Hamborg , Mecklenburg-Vorpommern og Nordrhein-Westfalen definerer udtrykket monument på samme måde.

  Lovene i Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland og Thüringen giver visse grunde som kriterium for klassificering som et kulturelt monument eller monument. I modsætning hertil kræver lovene i Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamborg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten, at kulturminderne er af betydning for visse områder. I Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten kræves der også særlig betydning. Begge er påkrævet i Nordrhein-Westfalen.

  De områder, hvori begrundelsen skal gives, eller som monumentet skal have betydning for og dermed begrunde monumentets ejendom og monumentværdi, er:

  • Arbejds- og produktionsforhold , udvikling af: Nordrhein-Westfalen
  • Vedligeholdelse af landsbilledet , historisk: Thüringen
  • Historie : Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamborg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Slesvig-Holsten, Thüringen
  • Lokalhistorie : Baden-Württemberg, Bremen
  • Kultur : Sachsen-Anhalt
  • Kulturlandskab : Slesvig-Holsten
  • Kult : Sachsen-Anhalt
  • Kunst : alle lande
  • Landskabspleje : Sachsen
  • Byudvikling : Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamborg (bevarelse af byens karakteristiske træk), Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (også: byer og bosættelser), Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Slesvig-Holsten, Thüringen
  • Teknologi : Brandenburg, Bremen (teknologihistorie), Hesse, Sachsen-Anhalt (teknisk-økonomisk), Slesvig-Holsten, Thüringen
  • Folklore : Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen
  • Økonomi : Sachsen-Anhalt (teknisk-økonomisk)
  • Videnskab : alle lande

  Særlige love

  Særlove er arkivlovene , loven om beskyttelse af kulturelle ejendomme, lovgivningen om behandling og love, der beskytter særlige genstande. Dette inkluderer arkivlovgivning med et betydeligt overlap med databeskyttelseslovgivningen . Der er et overlap med naturbeskyttelsesloven for så vidt angår vedligeholdelse af havemonumenter eller beskyttelse af dyrkede landskaber .

  Interessekonflikt

  Husejere ser ofte monumentbeskyttelse som en byrde - som her i Bamberg
  Eksempel på højteknologisk arkitektur i Tyskland: Aachen Universitetshospital har været en fredet bygning siden slutningen af ​​november 2008.

  Ifølge Association of State Monument Preservators er der omkring en million ejendomme i Tyskland, der er under monumentbeskyttelse. [22] [23] Monumentejendommen belaster normalt monumentejerne, fordi de er forpligtet til at bevare deres monument på grund af den tilsvarende monumentbeskyttelseslov. Dette kan være en betydelig økonomisk byrde og begrænse ejendomsejere. Dette er imidlertid kun lovligt tilladt inden for rammerne af det rimelige. Den særlige byrde for monumentejeren er baseret på artikel 14, stk. 2, paragraf 2, i grundloven, ejendommens sociale forpligtelse. Imidlertid kolliderer monumentbeskyttelse ofte med interesserne for økonomisk brug, især set fra varmeomkostninger. For eksempel er fredede huse meget dyrere at vedligeholde, hvilket ofte betyder, at der overhovedet ikke udføres vedligeholdelsesforanstaltninger for at vente, til for eksempel træorm løser "problemet med gamle vinduer". Men renoveringen er ofte meget billigere, da mange regler z. B. De energistandarder, der skal opnås, skal ikke overholdes: Et monument behøver ikke at være et lavenergihus .

  Vejgennembrud ved Oberburg i Gondorf

  Monumentbeskyttelse kan også komme i konflikt med alle andre sociale og private interesser. [24] For eksempel B. Lehrter Stadtbahnhof revet ned til fordel for nybygningen af Berlins hovedbanegård . Andre steder betragtes de anførte brostensbelagte gader som en gene eller hindring for cyklister og kørestolsbrugere . Det er også en kilde til yderligere vejtrafikstøj . Som en "offentlig interesse" skal den afvejes mod de andre interesser i en tilsvarende afgørelse (monumentbevaringstilladelse, byggetilladelse, plangodkendelse). Også i dette tilfælde skal der lægges vægt på rimeligheden af ​​beslutningen for ejeren. En tilfredsstillende konfliktløsning lykkes ikke altid. Så der er undertiden groteske kompromiser som vejgennembruddet ved Oberburg i Gondorf til fordel for en føderal vej (se illustration).

  Ved håndtering af monumenter opstår der også problemer, når monumentmyndigheder ikke kan håndhæve monumentbeskyttelsens interesser mod økonomiske interesser. “... og så mange mindesmærker forsvandt bag kulisserne og ulovligt. Nogle gange ser en distriktsadministrator imidlertid simpelthen bort fra monumentbeskyttere og beslutter at nedrive ... "( Hanno Rauterberg : Et land på nedrivning .) [25] Arkitektoniske monumenter repareres ofte ikke i overensstemmelse med fredede bygninger, men "energisk renoverede" eller de bliver misbrugt på en sådan måde, at bygningsmaterialet ikke kan svare til det ændrede tilsigtede formål. [26] [27] Mange af disse "forbedringer" tjener også iværksætterne frem for årsagen set fra konservatorernes synspunkt. [28] Historiske vinduer er blandt de komponenter i arkitektoniske monumenter, der er mest udsatte. [29] Den såkaldte "energiske opgradering" af historiske vinduesbestande godkendes ofte af monumentmyndigheder i uvidenhed om de struktur-fysiske forhold i den historiske bygning, selvom den irreversible indgriben i konstruktionen af ​​vinduerne ikke svarer til monumentet beskyttelseslove i forbundsstaterne og foranstaltningen i henhold til § 24 Energibesparelsesforordningen finder alligevel ikke anvendelse på arkitektoniske monumenter. Hvis de samlede investeringsomkostninger ved foranstaltningerne til en "energisk renovering", inklusive brugstid, lægges til grund, skal foranstaltningen i henhold til § 5 Energy Saving Act (EnEG) kan også afvises som uøkonomisk. [30]

  " Vinduesrenovering " på et monument: Brentano -huset i Winkel i Rheingau; Restaureret og værd at restaurere vinduer på øverste etage til højre

  Den manglende viden om de fysiske egenskaber ved historiske enkeltvinduer i kombination med traditionel strålevarme i gamle bygninger (decentrale enkeltkomfurer, centrale kakkelovne) eller moderne strålevarme [31] har i årtier mistet mange vinduesbeholdninger. [32] (Mere om de fysiske egenskaber af historiske vinduer i de vigtigste artiklen vinduet restaurering ) Den tvivlsomme brug og den deraf følgende skift i betydningen af ordet vinduet restaurering kan tjene som et udtryk for en interessekonflikt i forbindelse med monumentet beskyttelse. I dag skal der skelnes mellem klart definerede vinduesreparationer og vinduesrestaurering, der er på linje med fredede bygninger og den upræcise og tvetydige vinduesrestaurering . [33] Irreversible ændringer, der forstyrrer indholdet af historiske vinduer eller endda fjerner dem, kaldes nu vinduesrenovering [33] [34] og er derfor ikke forenelige med de juridiske principper for monumentbeskyttelse i de tyske forbundsstater.[21] [32] Ifølge forbundsstaternes lovgivning om monumentbeskyttelse skal der dog tages hensyn til legitime interesser i at ændre arkitektoniske monumenter fra ejerens side. Her er "... ideologisk-puristisk kerne [i den tyske monumentbeskyttelse] ..." ( Jens Jessen : Farlig iver - Om monumentideologien.) [35] opfattet af nogle ejere som en gene.

  Monumentbeskyttelsesforanstaltninger skal derfor tage forskellige aspekter i betragtning - nogle gange med negative konsekvenser, hvis kravene fra monumentbeskyttelsesprojekter skal reduceres for ikke at være i konflikt med rimeligheden eller med positive konsekvenser, hvis monumentbeskyttelse ses som en økonomisk, blød placering faktor , turisme fremmer eller har en positiv effekt på markedsføring af objekter.

  Behandlingen af ​​monumenter fra nazitiden er stadig særlig vanskelig. På trods af et monuments status undtages undertiden posten på listen over monumenter for ikke at oprette "indvielsessteder". På den anden side fører dette til tab af monumenter, i mangel af dokumentation for monumentets ejendom, som f.eks. B. i tilfælde af Platterhof på Obersalzberg . [36] [37]

  Statlige foranstaltninger

  Staten garanterer monumentbeskyttelse gennem lovbestemmelser, tilladelser, krav, tilskudsprogrammer og skattelove . Lovgiver har givet monumentbeskyttelse en særlig prioritet i talrige love (f.eks. Individuelle statslige forfatninger, staternes monumentbeskyttelseslove, lov om fysisk planlægning).

  I nogle lande er ekspropriation til fordel for landet mulig for høj kvalitet eller truede monumenter. I praksis gøres der dog ikke brug af dette på grund af omkostningerne ved ekspropriationskompensation.

  I subsidierede ombygningsområder støtter kommunerne ombygning af truede bygninger gennem de føderale / statslige programmer for byudviklingsfinansiering og beskyttelse af bymonumenter .

  Finansiering til monumenter

  Nach der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern gehören Denkmalschutz und Denkmalpflege zu den originären Aufgaben der Länder, die diesen Bereich entsprechend den Länder-Denkmalschutzgesetzen inhaltlich und administrativ zu bestimmen haben. Der Bund hat hier im Wesentlichen nur eine Mitfinanzierungskompetenz aus der Natur der Sache bei der Erhaltung und Restaurierung von national wertvollen Kulturdenkmälern oder aufgrund spezieller Rechtsvorschriften, wie beispielsweise dem Einigungsvertrag oder Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen. Seit 1950 fördert der Bund aus seinem Förderprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ die Erhaltung von Baudenkmälern, archäologischen Stätten und historischen Parks und Gärten, wenn sie herausragende kulturelle, politische, geschichtliche, architektonische, städtebauliche oder wissenschaftliche Leistungen des Gesamtstaates deutlich machen oder für die kulturelle oder historische Entwicklung der deutschen Kulturlandschaften entscheidend sind. Von 1950 bis 2020 wurden aus diesem Programm über 700 Kulturdenkmäler der genannten Art mit insgesamt rund 387 Millionen Euro gefördert. [38] [39] Zuständig bei der Förderung mit Bundesmitteln ist seit 1998 der bzw. die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien .

  Kennzeichnung von Denkmälern

  Anbringen der ersten Denkmalschutzplakette (2012) in Niedersachsen durch die damalige Landesministerin Johanna Wanka am Eickeschen Haus in Einbeck

  Eine Denkmalplakette, deren Symbol von der Kennzeichnung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (1954) abgeleitet ist, wird in verschiedenen Bundesländern zur Kennzeichnung der Kulturdenkmäler genutzt. Demselben Zweck dienen in Nordrhein-Westfalen und Hessen [40] Plaketten mit der Aufschrift „Denkmal“ (Nordrhein-Westfalen) und „Kulturdenkmal“ (Hessen) und dem jeweiligen Landeswappen. Die Denkmalplaketten werden von den Denkmalbehörden ausgegeben. Die Kennzeichnung von Kulturgut mit dem Schutzzeichen der Konvention selbst ist bisher allerdings nur in den Ländern Bayern , Hessen und Rheinland-Pfalz sowie, auf Grund der Dritten Durchführungsbestimmung zum Denkmalpflegegesetz der DDR von 1975, in den ostdeutschen Bundesländern weit verbreitet. [41] In Niedersachsen gab es ein derartiges Schild von 2012 bis 2017, das 2018 von einem weißen Schild mit dem Landeswappen ( Niedersachsenross ) abgelöst wurde. [42]

  Behörden

  Je nach Bundesland , teils abhängig von dessen Größe, ist Denkmalschutz als einstufige Verwaltung (z. B. Saarland ), zweistufige Verwaltung (z. B. Hessen) oder dreistufig (z. B. Baden-Württemberg ) organisiert. Denkmalrechtliche Genehmigungen erteilt in der Regel die Untere Denkmalschutzbehörde . Diese ist in der Regel bei den kreisfreien Städten sowie Landkreisen angesiedelt (Ausnahme: Nordrhein-Westfalen , dort ist es die Gemeinde, und die Stadtstaaten ). Oberste Denkmalschutzbehörde ist das zuständige Ministerium (in Stadtstaaten der zuständige Senator).

  Außerhalb dieser Hierarchie gibt es in den meisten Bundesländern als Denkmalfachbehörde ein Landesamt für Denkmalpflege (im Einzelnen mit leicht abweichender Bezeichnung). Dort wird denkmalpflegerisches Fachwissen zusammengefasst, das aus Kostengründen nicht bei jeder einzelnen Denkmalschutzbehörde vorgehalten werden kann. Denkmalrechtliche Genehmigungen darf die untere Denkmalschutzbehörde nur – je nach Bundesland unterschiedlich – im Einvernehmen oder im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde oder nach Anhörung derselben aussprechen.

  Plakette an Förderprojekten

  Private Initiative

  Denkmalschutz funktioniert in der Regel – trotz aller durch die Denkmalschutzgesetze vorgegebenen Zwangsmöglichkeiten – nur, wenn staatliche Stellen und Denkmaleigentümer zusammenarbeiten. Deshalb ist es für den Denkmalschutz wichtig, die Öffentlichkeit – und insbesondere die Eigentümer der Denkmäler – für die Bedeutung der Erhaltung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Besonders aktiv sind hier die Deutsche Stiftung Denkmalschutz , die Interessengemeinschaft Bauernhaus und das Denkmalnetz Bayern .

  Besonderheiten für Bodenfunde

  Auch die Bodendenkmäler sind je nach Bundesland unterschiedlich definiert. Alle Denkmalschutzgesetze umfassen archäologisches Kulturgut , einige auch – über eine Legalfiktion – paläontologische Denkmäler .

  In den meisten Bundesländern gibt es für Bodenfunde ein „ Schatzregal “, das inhaltlich sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Es räumt dem Staat das Eigentum an (ausgewählten) Bodenfunden ein.

  Steuervorteile und Zuschüsse

  • Bei vermieteten Baudenkmalen: Die Investition in eine unter Denkmalschutz stehende Immobilie wird durch besondere steuerliche Anreize unterstützt. Von den Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, können im Jahr der Herstellung und in den folgenden 7 Jahren jährlich bis zu 9 % – danach 4 Jahre lang jährlich bis zu 7 % abgeschrieben werden ( § 7i EStG ). Der Altbauanteil wird bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt wurden, mit 2,5 % abgeschrieben.
  • Bei selbstgenutzten Baudenkmalen: Der Sonderausgabenabzug für Baumaßnahmen an selbst genutzten Baudenkmalen und Gebäuden in Sanierungsgebieten beträgt jährlich bis zu 9 % über 10 Jahre ( § 10f EStG).

  Voraussetzung ist in beiden Fällen die Bescheinigung der zuständigen Denkmalbehörde, dass es sich um für die Nutzung notwendige oder denkmalpflegerisch erforderliche Arbeiten handelt und diese nach den Vorgaben der Denkmalbehörde durchgeführt wurden.

  Unter bestimmten Voraussetzungen kann für Denkmale die Grundsteuer erlassen werden ( § 32 GrStG ). Darüber hinaus ist eine Senkung des Einheitswertes möglich, der die Höhe der Grundsteuer bestimmt. Pauschal werden von den Finanzbehörden 5 % anerkannt.

  Österreich

  In Österreich ist DenkmalschutzBundesangelegenheit , das Denkmalrecht – im Gegensatz zur Rechtslage in Deutschland – Bundesrecht .

  Hier gilt das Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung ( Denkmalschutzgesetz – DMSG) . [43] Das Denkmalschutzgesetz regelt auch die Angelegenheiten von Bundesdenkmalamt und Denkmalbeirat .

  Der Weg bis zur Gesetzeswerdung war ein langer.

  Geschichtliche Entwicklung

  1850 unterschrieb Kaiser Franz Joseph I das Dekret für die Einrichtung der Kk Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (dem Vorläufer des heutigen Bundesdenkmalamtes). 1853 nahm die Kommission ihre Arbeit auf, 1873 wurden ihre Kompetenzen wesentlich erweitert, ab diesem Jahr verfügte die Institution auch über ein eigenes Budget. 1911 wurde unter dem Protektorat des Thronfolgers Franz Ferdinand ein Staatsdenkmalamt errichtet. Bis zum Ende der Donaumonarchie kam es zu 72 Gesetzesentwürfen (einer stammte vom bekannten Kunsthistoriker Alois Riegl ). Aufgrund des Widerstandes von Kirche und Adel gelang es aber nicht, ein Denkmalschutzgesetz zu beschließen. Am 1. Dezember 1918, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs trat in Österreich ein Ausfuhrverbot für Kunstgegenstände in Kraft, das einen extremen Ausverkauf an Kulturgütern im hungernden Land vermeiden sollte. Es war der Vorläufer des heute noch bestehenden Denkmalschutzgesetzes von 1923. Mit diesen beiden Rechtsnormen wurde aus der beratenden Kommission eine Behörde.

  Rechtsgrundlagen und Zuständigkeit

  Signet lt. Denkmalschutzgesetz

  Wesentliche Rechtsquelle ist das Denkmalschutzgesetz von 1923 in der Fassung der mit 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Novelle (Bgbl Nr. 170/1999). Diese integrierte unter anderem das Ausfuhrverbotsgesetz . Nach der Novelle endet übrigens die vorläufige Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung bei öffentlichen Gebäuden mit 31. Dezember 2009 (Novellierung von § 2). Der neue § 31 Abs. 1 macht zudem explizit klar, dass eine Erhaltungs- bzw. Instandsetzungspflicht für Denkmäler nicht vorgesehen ist (Österreich hat bis heute die 1985 beschlossene internationale Konvention von Granada des Europarats nicht ratifiziert und kennt deswegen keinen „aktiven Denkmalschutz“, dh eine unbedingte Erhaltungspflicht).

  Das Bundesdenkmalamt , eine selbstständige, allerdings dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur weisungsgebundene Behörde , ist nach dieser Novelle auch nicht mehr Anwalt des Denkmalerhalts. Dem Denkmalbeirat kommt nur beratende und sachverständige Funktion zu.

  Lage des Denkmalwesens

  Die Zahl der denkmalgeschützten Objekte in Österreich ist bedeutend. Dennoch gilt der Denkmalschutz in Österreich traditionell als gesetzlich nicht allzu stark und bedarf häufig der Unterstützung durch Medien und Bürgerinitiativen . Sowohl die dem Bundesdenkmalamt zur Verfügung stehenden positiven Anreize (Förderungen) wie seine Möglichkeit, Sanktionen (Strafen) auszusprechen, wurden in den letzten Jahren eher reduziert als erweitert. Insgesamt liegt dem eine deregulierende Tendenz zugrunde. Das Bundesdenkmalamt schätzt den Gesamtbestand schützenswerter Objekte auf ungefähr 60.000, von denen 2008 über 16.000 als Baudenkmäler ausgewiesen waren. [44]

  Der Denkmalbegriff wird in Österreich aufgrund der Versteinerungstheorie vom Verfassungsgerichtshof in jenem (engen) Sinn interpretiert, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kompetenzartikel der österreichischen Bundesverfassung (1. Oktober 1925) gesetzlich gegeben war. Daraus ergeben sich gewisse Probleme mit neueren, erweiterten Konzepten des Denkmalschutzes wie dem Ensembleschutz oder dem Schutz der Gartendenkmale . ( Naturschutz ist in Österreich Sache des Landes).

  Mit der Novelle 2000 wurden zwar auch 56 ausgewählte Gärten und Parks in Österreich angeführt ( Anhang 2 zum Denkmalschutzgesetz DMSG), bei denen nun vor Veränderungen an baulichen und pflanzlichen Elementen die Zustimmung des Bundesdenkmalamtes eingeholt werden muss. Österreich war damit das letzte Land in Europa , das schützenswerte Gartenanlagen in sein Denkmalschutzgesetz aufnahm. Die Unterschutzstellung ist allerdings an die Zustimmung der jeweiligen Garteneigentümer gebunden, die bisher nur in etwa der Hälfte der Fälle vorliegt (Stand: 2006).

  Die Möglichkeit ministerieller Entscheidungen gegen den expliziten Willen des Bundesdenkmalamts wie in den Wiener Beispielsfällen des Abrisses der barocken Reitschule beim Palais Erzherzog Rainer (1958), der Florianikirche (1965), bei der von Otto Wagner gestalteten Stadtbahnstation Meidling (1968) oder beim 2002 fertiggestellten Umbau der Albertina belegen allerdings schon seit Jahrzehnten die relative Schwäche der Instrumentarien des österreichischen Denkmalschutzes.

  Die Präsidentin des Bundesdenkmalamtes, Barbara Neubauer , erklärte sich im September 2014 in einem Zeitungsinterview selbst unzufrieden mit der Situation in Österreich. Insbesondere seien die finanziellen Anreize bzw. Fördermöglichkeiten für die Eigentümer von Denkmalen unzureichend, ebenso das mangelnde öffentliche Bewusstsein dafür:

  „Die Finanzierung von Denkmalschutz gehört neu diskutiert, und die Eigentümer gehören dafür gestärkt, dass sie ein öffentliches Interesse wahrnehmen. Das muss abgegolten werden – und nicht nur mit ein paar tausend Euro, wenn eine Stuckdecke instand gesetzt wird […] Es ist ein Irrtum, dass nur Objekte unter Denkmalschutz stehen, die reichen Leuten gehören.“

  [45]


  Bestand unter Denkmalschutz stehender unbeweglicher Objekte im Jahr 2017 nach Bundesländern
  Art des Objektes 1) AT BGL KTN NOE OOE SBG STM TIR VBG WIE
  Alle Objekte 1) 38.146
  17.443
  2.075
  991
  2.848
  1.316
  10.557
  4.227
  5.842
  3.228
  2.193
  1.323
  4.927
  1.800
  4.825
  2.004
  1.605
  922
  3.274
  1.632
  Archäologie 2) 918 58 79 298 137 30 255 40 15 6
  Garten- und Parkanlagen 5) 29 1 2 6 2 2 2 3 2 9
  Profanbauten 7) 23.306 1.323 1.346 6.438 3.948 1.501 2.675 2.455 1.002 2.618
  Sakralbauten 8) 11.889 661 1.287 3.214 1.475 576 1.692 2.074 514 396
  Technische Denkmale 10) 2.004 32 134 601 280 84 303 253 72 245
  Quelle: Bundesdenkmalamt (Denkmaldatenbank) [46] /Statistik Austria, Stand: 11/2012 [47]
  1) Gesamtsumme erste Ziffer: aktualisiertes Denkmalverzeichnis 2017 ohne bewegliche Denkmale und Sammlungen sowie Klangdenkmale (unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz, § 2a oder Bescheid ); zweite Ziffer: alle Objekte, deren Denkmalfeststellung mit rechtskräftigem Bescheid erfolgte
  2) Archäologische Kleindenkmäler , befestigte Siedlung / Wehranlage , Einzel bauwerk , Einzel fund , Einzel grab , Fundstelle u. ä.
  5) Entsprechend Anhang 2 zum Denkmalschutzgesetz
  7) Befestigungs -/ Militärbauten , Erinnerungs -/ Kleindenkmäler , Kultur/Gesundheit/Unterricht, landwirtschaftliche Bauten , Schlösser / Burgen / Palais , Tourismus/Sport/Freizeit, Verwaltungsbauten , Wohnbauten u. ä.
  10) Kategorie Technische Denkmale: Produktion, Verkehr, Energie/Versorgung, Handel, Maschinen, Verkehr u. ä.; ausschließlich unbewegliche Denkmale; andere sind der Kategorie bewegliche Denkmale zugeordnet. Verkehrsbauwerke (Brücken, Eisenbahnstrecken etc.) und Aquädukte sind z. T. in Katastralgemeinden und Streckenabschnitte aufgegliedert. )

  Schweiz

  Der Denkmalschutz obliegt in der Schweiz im Wesentlichen den 26 Kantonen (Art. 78 BV); der Bund ist lediglich subsidiär tätig. Das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) des Bundes ist eine Rahmengesetzgebung, die – im Bereich des Denkmalschutzes – vor allem die Grundlage für finanzielle Leistungen des Bundes zugunsten der Kantone legt. Der Denkmalschutz als solcher wird durch die kantonale Gesetzgebung geregelt. Auf Bundesebene ist die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) oberstes Gremium und dem Bundesamt für Kultur im Eidgenössischen Departement des Innern angegliedert.

  „Bundesschutz“ im Sinne verpflichtender Subventionierung gibt es in der Schweiz nicht. Kulturgüter von nationaler Bedeutung können gemäß der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz durch den Bund ( Bundesamt für Kultur ) im Einzelfall finanziell unterstützt werden. [48] Diese Subventionen werden anhand der Kategorien A (nationale Bedeutung), B (regionale Bedeutung) und C (lokale Bedeutung) gemäß der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten [49] sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten [50] ausgerichtet. Das schweizerische Inventar der nationalen Kulturgüter (Kategorie A) erschien zuletzt 2009. [51]

  Der eigentliche Denkmalschutz obliegt den Kantonen, die ihre eigenen Gesetze erlassen und dabei nicht an die Kulturgüterschutzgesetze gebunden sind. Neue, noch nicht aufgenommene Kunstdenkmäler erhalten oft den Status schutzwürdig (oder schützenswert), dies ist die Vorstufe zur Aufnahme in ein kantonales Denkmalschutzinventar. Bei schlechtem Erhaltungszustand kann auch eine Rückstufung im Status vorgenommen werden. Dies ist auch der Fall, wenn anhand einer Renovation, die von der Denkmalpflege begleitet wird, festgestellt wird, dass nicht so viel an alter Bausubstanz vorhanden ist, wie ursprünglich angenommen wurde.

  Der in kantonale Sektionen gegliederte Schweizer Heimatschutz ist ein Verein, der sich vor allem im Bereich von Bauten für das kulturelle Erbe engagiert.

  Frankreich

  Frankreich schützt seine Denkmale durch die Deklaration als Monument historique .

  Spanien

  Grundlagen des Denkmalschutzes in Spanien

  Der Denkmalschutz ist in Spanien Teil eines umfassenden Schutzes von Kulturgut . Der Schutz von Kulturgut ist in Artikel 46 der Spanischen Verfassung [52] festgeschrieben. Diese Kulturgüter werden als Bien de Interés Cultural bezeichnet. Grundlage des Denkmalschutzes in Spanien ist zurzeit (2012) der zweite Teil eines Gesetzes mit dem Titel „Del patrimonio histórico Español“ (Vom historischen Erbe Spaniens) aus dem Jahr 1985. [53] Die gesetzlichen Regelungen gelten für das gesamte Königreich Spanien. Zusatzregelungen und Unterschiede in den Bezeichnungen in einzelnen Comunidades Autónomas und Ciudades autónomas sind möglich. Die Durchführung des Gesetzes wird seit 1986 durch eine Rechtsverordnung geregelt. [54] Die Regierungen der einzelnen Comunidades Autónomas sind grundsätzlich für die Durchführung des Gesetzes, besonders aber für die Auswahl der zu schützenden Objekte zuständig. Sie werden dabei von den Stadtverwaltungen (Ayuntamientos) unterstützt. [55] Die Objekte werden, nachdem die Regierung der jeweiligen Comunidad Autónoma sie durch Rechtsverordnung (Decreto) zum Bien de Interés Cultural erklärt hat, in ein zentrales Register in Madrid eingetragen. [56]

  Ortsgebundene Kulturgüter (Bienes Inmuebles)

  Die ortsgebundenen Kulturgütern werden in Spanien in verschiedene Kategorien eingeteilt:

  • Baudenkmale (Monumentos) – Monumentos sind Gebäude nach architektonischen oder technischen Entwürfen oder großformatige Skulpturen und Plastiken mit geschichtlicher, künstlerischer, wissenschaftlicher oder sozialer Bedeutung. Bei den Skulpturen und Plastiken handelt es sich häufig um Brunnenanlagen wie z. B. La Fuentecilla de la Calle de Toledo in Madrid
  • Gärten mit geschichtlicher Bedeutung (Jardín histórico) – Jardín Histórico ist eine abgegrenzte Fläche auf der die Natur durch den Menschen geordnet wurde. Die Gestaltung wird gelegentlich durch künstliche Strukturen vervollständigt. Dabei können die Geschichte des Ortes, der ästhetische, gefühlsmäßige oder botanische Wert von besonderer Bedeutung sein. Mit dem Begriff werden nicht nur bereits lange bestehende Gärten bezeichnet wie z. B. die Jardines de Aranjuez , sondern auch neuere Parkanlagen oder Schwimmbadanlagen die sich durch eine eigene Landschaftsarchitektur auszeichnen, wie z. B. verschiedene Arbeiten des kanarischen Künstlers César Manrique .
  • Geschichtliche Gesamtanlagen ( Conjunto histórico-artístico ) – Mit dem Begriff werden in erster Linie historische Stadtkerne oder zusammenhängende Schlossanlagen bezeichnet.
  • Geschichtliche Orte (Sitio histórico) – Mit dem Begriff werden einerseits Einrichtungen bezeichnet, die im deutschen Denkmalschutz als Industriedenkmal bezeichnet werden, (z. B. Mühlen mit den dazugehörigen Wasserleitungen), andererseits aber auch z. B. Pilger- oder Prozessionswege.
  • Archäologische Gebiete (Zona Arqueológica) – Es können auch solche Gebiete geschützt werden, in denen archäologische Funde bisher nur vermutet werden. Alle Arten von Ausgrabungen oder Suche unter Wasser ob geologischer, paläontologischer oder sonstiger geschichtlicher Art bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der zuständigen Behörden. [57] Ein Objekt kann in mehreren Kategorien geführt werden.

  Mit allen ortsgebundenen Kulturgütern können grundsätzlich bewegliche Kulturgüter verbunden werden (z. B. Heiligenfiguren oder Gemälde mit einer bestimmten Kirche oder Skulpturen mit einem bestimmten Garten).

  Verfahren zur Erklärung eines Bauwerks zum Bien de Interés Cultural

  Durch verschiedene vor 1985 erlassene Gesetze wurden in Spanien alle Befestigungsanlagen (castillos), Mauern (murallas) und Türme (torreones) und deren Ruinen zu Bienes de Interés Cultural erklärt [58] , darüber hinaus alle an Gebäuden angebrachten Wappen oder Zeichen [59] , eine besondere Art von Wegkreuzen (Cruz de término) an den Grenzen der Stadtgebiete und besondere im Nordwesten Spaniens vorkommende Kornspeicher ( Hórreo ) [60] jeweils dann, wenn sie älter als einhundert Jahre sind. Bei diesen Objekten hat die erneute Aufnahme in die Liste der Denkmale einer Comunidad Autónomo den Sinn das Objekt genau zu beschreiben und u. U. auch den Denkmalschutz auf das Umfeld (entorno) auszudehnen. Generell unter Denkmalschutz stehen seit 1985 auch alle Orte an denen sich Felszeichnungen befinden. [61] Für das Vorgehen bei der Erklärung eines Objekte zum Bien de Interés Cultural ist ein formalisiertes Vorgehen vorgeschrieben. [62] Es wird eine amtliche Untersuchung durchgeführt. Bereits mit Beginn der Untersuchung wird das Objekt vorbeugend in die Liste der Bienes de Interés Cultural eingetragen. Der Zustand der nur vorbeugenden Eintragung kann sich über Jahre hinziehen. Bei der Untersuchung wird die Bedeutung des Objektes eingeschätzt. Eine genaue Beschreibung und Analyse des Objektes, seines Umfeldes und der u. U. mit dem Objekt verbundenen transportablen Kunstwerke wird mit Hinweisen auf die verwendeten Quellen und Literatur im Gesetz- und Verordnungsblatt der Comunidad Autónoma veröffentlicht. Alle betroffenen Eigentümern und Grundstücksnachbarn werden informiert. Gegen alle Teile der Untersuchung (selbst gegen die Bezeichnung des Objektes) kann Widerspruch eingelegt werden. Wenn es keine Widersprüche gibt bzw. den Widersprüchen stattgegeben oder sie vom Gericht abgewiesen wurden, erfolgt die endgültige Eintragung.

  Die Folgen einer Erklärung eines Bauwerkes zum Bien de Interés Cultural, Categoría Monumento in Spanien entsprechen weitgehend den Folgen, die sich in Deutschland aus der Erklärung eines Bauwerkes zum Denkmal ergeben.

  Weitere internationale Regelungen zum Schutz von Denkmalen bzw. Kulturgütern

  Kennzeichen für ein nach der Haager Konvention geschütztes Objekt

  Eingetragene Kulturgüter sind nach der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten bei kriegerischen Auseinandersetzungen zu schützen.

  Die UNESCO stuft als Welterbe die Zeugnisse menschlichen Schaffens ein, die von „außergewöhnlichem universellen Wert“ und unverzichtbar für die „gesamte“ Menschheit sind.

  Kulturerbe von europäischem Rang kennzeichnet das Europäische Kulturerbe-Siegel .

  Auch in Japan giltgesetzlicher Schutz den Kulturgütern (engl. Cultural Properties ).

  National Monuments in den Vereinigten Staaten sind ausgewiesene Schutzgebiete.

  In Uruguay regelt das Gesetz No. 14.040 vom 20. Oktober 1971 den Denkmalschutz von Gebäuden.

  Siehe auch

  Literatur

  Allgemein :

  • Dieter J. Martin, Michael Krautzberger (Hrsg.): Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege – einschließlich Archäologie, Recht, fachliche Grundsätze, Verfahren . Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz . 3., überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. CH Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60924-4 ; ausführliche Rezension der Erstauflage (2004) von Jürgen Klebs in: Die Denkmalpflege . Band 63, Heft 1, 2005, S. 91–95 „Rezensionen“.
  • Achim Hubel: Denkmalpflege. Geschichte. Themen. Aufgaben. Eine Einführung . Stuttgart 2006.
  • Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann , Wolfgang Sonne, Ulrike Wendland (Hrsg.): Werte. Begründungen der Denkmalpflege in Geschichte und Gegenwart . JOVIS, Berlin 2013, ISBN 978-3-86859-162-0 .
  • Frank Eckardt, Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann, Wolfgang Sonne (Hrsg.): Welche Denkmale welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten der 1960er und 70er Jahre. JOVIS, Berlin 2017, ISBN 978-3-86859-443-0 .

  Deutschland :

  • Michael Anton: Nationales Kulturgüter- und Denkmalschutzrecht, Band 4 Nationales Kulturgüter- und Denkmalschutzrecht . de Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-89949-735-9 .
  • August Gebeßler , Wolfgang Eberl: Schutz und Pflege von Baudenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland . Köln 1980.
  • Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (Hrsg.): Denkmäler in Deutschland – Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. 1., limitierte Auflage. 2003, ISBN 3-922153-14-3 .
  • Norbert Bernsdorff , Andreas Kleine-Tebbe: Kulturgutschutz in Deutschland. Ein Kommentar. Köln 1996.
  • Michael Kummer: Denkmalschutzrecht als gestaltendes Baurecht . München 1981.
  • Kerstin Odendahl : Kulturgüterrecht . Baden-Baden 2006.
  • Jan Nikolaus Viebrock ua: Denkmalschutzgesetze (= Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz . Band 54). 4. Auflage, Bonn 2005, ISSN 0723-5747 .
  • Torsten Hartleb, Hansjörg Wurster: Denkmalschutz und Erhaltung. In: Michael Hoppenberg, Siegfried de Witt (Hrsg.): Handbuch des öffentlichen Baurechts. 39. Auflage. München 2015.
  • zur Lage des Denkmalschutzes in Deutschland. In: Die Zeit . Nr. 3/2007.
  • Dieter J. Martin, Stefan Mieth, Jörg Spennemann: Die Zumutbarkeit im Denkmalrecht. Eigentumsgrundrecht und Denkmalschutz in der Praxis. Kohlhammer, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-17-023332-4 .

  Österreich

  • Dieter Klein , Martin Kupf , Robert Schediwy : Wiener Stadtbildverluste . Wien 2004.
  • Wolfgang Huber: Begriffsbestimmungen und Literatur zum österreichischen Denkmalschutzgesetz. In: Kunsthistoriker aktuell. Nr. 2/2003.

  Schweiz

  • Simon Bundi: Graubünden und der Heimatschutz. Von der Erfindung der Heimat zur Erhaltung des Dorfes Guarda (= Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte. Band 26). Chur 2012, ISBN 978-3-85637-418-1 .

  Weblinks

  Wiktionary: Denkmalschutz – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Europa

  Deutschland

  Österreich

  Schweiz

  Vereinigte Staaten

  Einzelnachweise

  1. Karl von Habsburg auf Mission im Libanon. Abgerufen am 19. Juli 2019 .
  2. Jyot Hosagrahar: Culture: at the heart of SDGs. UNESCO-Kurier, April–Juni 2017.
  3. Rick Szostak: The Causes of Economic Growth: Interdisciplinary Perspectives. Springer Science & Business Media, 2009, ISBN 9783540922827 .
  4. Corine Wegener, Marjan Otter: Cultural Property at War: Protecting Heritage during Armed Conflict. In: The Getty Conservation Institute, Newsletter 23.1, Spring 2008.
  5. Friedrich Weinbrenner: Worte und Werke. Bad Saulgau 2017, S. 14–15.
  6. Karl Habsburg: Missbrauch von Kulturgütern ist strafbar. Interview. In: Wiener Zeitung. 29. Juni 2012; Isabelle-Constance v. Opalinski: „Schüsse auf die Zivilisation“ in FAZ vom 20. August 2014.
  7. Corine Wegener, Marjan Otter: Cultural Property at War: Protecting Heritage during Armed Conflict. In: The Getty Conservation Institute, Newsletter 23.1. Spring 2008.
  8. ua Peter Stone: Inquiry: Monuments Men. In: Apollo – The International Art Magazine. 2. Februar 2015; Fabian von Posser: Welterbe-Stätten zerbombt, Kulturschätze verhökert. In: Die Welt. 5. November 2013; Rüdiger Heimlich: Wüstenstadt Palmyra: Kulturerbe schützen bevor es zerstört wird. In: Berliner Zeitung. 28. März 2016.
  9. Vgl. Sabine von Schorlemer: Kulturgutzerstörung. Die Auslöschung von Kulturerbe in Krisenländern als Herausforderung für die Vereinten Nationen. 2016, S. 785 ff.
  10. z. B. Joris Kila: Monument Men der Gegenwart. Schutz vor Bomben und Plünderungen. Interview. In: Kölner Stadt Anzeiger. 20. Februar 2014.
  11. Sabine von Schorlemer: Kulturgutzerstörung. Die Auslöschung von Kulturerbe in Krisenländern als Herausforderung für die Vereinten Nationen. 2016, S. 871 ff.
  12. § 304 StGB
  13. Die Verfassung der Weimarer Republik
  14. Eckhart Franz: „Habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue frisch zu wagen!“ Die Denkmalpflege im kulturpolitischen Konzept Großherzog Ernst Ludwigs. In: 100 Jahre Denkmalschutzgesetz in Hessen. Geschichte – Bedeutung – Wirkung. Stuttgart 2003, ISBN 3-8062-1855-2 , S. 23–28; Winfried Speitkamp: Entstehung und Bedeutung des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum Hessen von 1902. In: 100 Jahre Denkmalschutzgesetz in Hessen. Geschichte – Bedeutung – Wirkung. Stuttgart 2003, ISBN 3-8062-1855-2 ; Jan Nikolaus Viebrock: Hessisches Denkmalschutzrecht. (= Kommunale Schriften für Hessen ). 3. Auflage. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-555-40310-6 , S. 9, Rdnr. 18.
  15. Denkmalschutzgesetze @dnk.de, Webpräsenz des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, abgerufen am 21. Januar 2018.
  16. Kerstin Odendahl : Kulturgüterschutz: Entwicklung, Struktur und Dogmatik eines ebenenübergreifenden Normensystems. Tübingen 2005, S. 395.
  17. Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturgutschutzgesetz – KGSG)
  18. Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung
  19. Kulturgüterrückgabegesetz – KultGüRückG
  20. Gesetz zur Ausführung der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
  21. a b denkmalliste.org
  22. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.haus-und-grund.com ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Baudenkmäler, Geschützt – Immobilien als Kulturerbe . ) (PDF). In: Magazin Haus & Grund. Ausgabe 8/2011, S. 14.
  23. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.bietigheimerzeitung.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Immobilie als Kulturerbe. ) In: Bietigheimer Zeitung. Online, 27. August 2011.
  24. Thomas Wegmann: Historische Parkanlagen und Naturschutz-Kompensationsmaßnahmen sind nicht immer „Gute Freunde“. Über systematische Zerstörungen von Teilen einer gartendenkmalschutzwürdigen Parkanlage der Ruhr-Universität Bochum . In: Gartenkunst . 29, 2017/1, S. 205–223.
  25. Hanno Rauterberg: Ein Land auf Abriss. In: Die Zeit . Nr. 3/2007, S. 41.
  26. Klaus Könner: Steh fest mein Haus im Weltgebraus. Denkmalpflege – Konzeption und Umsetzung . Einführung in Ausstellung und Katalog. Hrsg. Klaus Könner, Joachim Wagenblast. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg und Stadt Aalen, Aalen 2001, S. 20.
  27. Hanno Rauterberg: Schluss mit dem Dämmwahn! In: Die Zeit . Nr. 44/2010, S. 49.
  28. Martim Saar: Lüftung in Altbauten . Arbeitsblätter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, München 2002, S. 3.
  29. Wolf Schmidt: Reparatur historischer Holzfenster. In: Denkmalpflege Informationen . Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 2004, S. 5, ISSN 1617-3147
  30. Claus Meier: Bauphysik des historischen Fensters. In: Praxis Ratgeber. Deutsche Burgenvereinigung e. V., Braubach 2001.
  31. Claus Meier: Heizen wie die Sonne. In: Raum und Zeit. 2006.
  32. a b Arbeitsblatt 8, Hinweise für die Behandlung historischer Fenster bei Baudenkmälern. Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 1991 (PDF; 34 kB)
  33. a b Wolf Schmidt: Reparatur historischer Holzfenster. In: Denkmalpflege Informationen. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 2004, S. 21, ISSN 1617-3147
  34. Tobias Huckfeldt, Hans-Joachim Wenk: Holzfenster – Konstruktion, Schäden, Sanierung, Wartung . Köln 2009, ISBN 978-3-481-02504-5 , S. 260.
  35. Jens Jessen: Gefährlicher Eifer – Über die Denkmal-Ideologie. In: Die Zeit . Nr. 3/2007, S. 41.
  36. Anfrage und Antwort zum Abbruch des Platterhofes, 2000 . Bayerischer Landtag (PDF; 24 kB)
  37. Dringlichkeitsantrag gegen den Abbruch des Platterhofes, 2000 . Bayerischer Landtag (PDF; 13 kB)
  38. Denkmalpflegeprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" , Staatsministerin für Kultur und Medien / Die Bundesregierung. Abgerufen am 17. April 2021
  39. Denkmalschutz und Baukultur ( Memento vom 16. Oktober 2013 im Internet Archive )
  40. Denkmalplakette des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst . In: Denkmalpflege und Kulturgeschichte. 2015/3, S. 49.
  41. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Hrsg.): Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. 6. Auflage. Bonn 2007.
  42. Denkmalschutzplakette trägt künftig Niedersachsens Landeswappen. Presseinformation des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur vom 22. Dezember 2017.
  43. Österreichisches Denkmalschutzgesetz , ris.bka
  44. Bestand unter Denkmalschutz gestellter Objekte im Jahr 2006 nach Bundesländern. In: Statistiken → Bildung, Kultur → Kultur → Baukulturelles Erbe. Statistik Austria , 18. Dezember 2007, abgerufen am 1. März 2009 .
  45. Denkmalamt-Chefin: „Ich bin nicht die Jeanne d'Arc des Kulturerbes“ . In: Der Standard . 25. September 2014.
  46. Denkmalverzeichnis , Bundesdenkmalamt
  47. Bestand rechtskräftig unter Denkmalschutz stehender unbeweglicher Objekte im Jahr 2017 nach Bundesländern. Bundesdenkmalamt , 31. Dezember 2017, abgerufen am 8. Juni 2018 .
  48. Bundeskanzlei : Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV). SR 451.1. In: Systematische Rechtssammlung SR . Schweizerischer Bundesrat , 16. Januar 1991, abgerufen am 23. August 2017 (Stand am 1. Januar 2017): „Art. 5 Beitragsbemessung und Art. 6 Beitragsberechtigte Aufwendungen“
  49. Bundeskanzlei : Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR . Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft , 20. Juni 2014, abgerufen am 23. August 2017 (Stand am 1. Januar 2016).
  50. Bundeskanzlei : Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR . Schweizerischer Bundesrat , 29. Oktober 2014, abgerufen am 23. August 2017 (Stand am 1. Januar 2016).
  51. KGS-Inventar A-Objekte (2009). ( Memento vom 28. Juni 2010 im Internet Archive )
  52. Verfassung des Königreiches Spanien. Artikel 46. 29. Dezember 1978, abgerufen am 8. September 2012 .
  53. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 25. Juni 1985, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  54. De desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 10. Januar 1986, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  55. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artikel 6 + 7. 25. Juni 1985, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  56. Consulta a la base de datos de bienes inmuebles. Suchvorlage für Ortsgebundene Kulturgüter. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  57. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artikel 40.1. 25. Juni 1985, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  58. Decreto de 22 de abril de 1949, expedido por el Ministerio de Educación Nacional (BOE 5-5-1949) sobre protección de los castillos españoles. (Nicht mehr online verfügbar.) 22. April 1949, archiviert vom Original am 19. Oktober 2013 ; abgerufen am 1. Oktober 2012 (spanisch).
  59. Decreto de protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piedras similares de interés histórico – artístico. (PDF) 1. Februar 1963, abgerufen am 1. Oktober 2012 (spanisch).
  60. Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo protección del Estado español, los “hórreos” o “cabazos” antiguos en Asturias. (PDF; 155 kB) 22. Februar 1973, abgerufen am 1. Oktober 2012 (spanisch).
  61. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artikel 40.2. 25. Juni 1985, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).
  62. De desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artikel 11 ff. 10. Januar 1986, abgerufen am 8. September 2012 (spanisch).