Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Fransk-tyske krig

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Fransk-tyske krig
Husruin i Saint-Cloud, foto for at dokumentere krigsskaden, udviklet omkring 1871 i Adolphe Brauns Paris-studie
Husruin i Saint-Cloud , foto for at dokumentere krigsskaderne, udviklet omkring 1871 i Adolphe Brauns Paris-studie
dato 19. juli 1870 til 10. maj 1871
Beliggenhed Frankrig og Rhenish Preussen
Afslut Tysk sejr. Under krigen slutter de fire sydtyske stater sig til det nordtyske forbund ( Kaiserreich )
og det franske imperium bliver den franske republik
Territorielle ændringer Frankrig afstår det meste af Alsace og en del af Lorraine
Parter i konflikten

Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund
Kongeriget Bayern Kongeriget Bayern Bayern
Württemberg Kongeriget Württemberg Württemberg
at bade Storhertugdømmet Baden at bade
Storhertugdømmet Hessen Storhertugdømmet Hessen Hesse
Deutsches Reich Det tyske Imperium Det tyske kejserrige (fra 1. januar 1871)

Andet imperium Andet imperium Franske imperium
Tredje franske republik Tredje franske republik Den Franske Republik (fra 4. september 1870)

Kommandør

Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Wilhelm I.
Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Helmuth von Moltke
Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Edwin von Manteuffel
Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Karl Friedrich von Steinmetz
Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Friedrich Karl af Preussen
Nordtyske Forbund Nordtyske Forbund Kronprins Friedrich Wilhelm

Andet imperium Andet imperium Napoleon III
Andet imperium Andet imperium Edmond Lebœuf
Andet imperium Andet imperium François-Achille Bazaine
Andet imperium Andet imperium Patrice de Mac-Mahon
Andet imperium Andet imperium Louis Jules Trochu
Tredje franske republik Tredje franske republik Léon Gambetta
Tredje franske republik Tredje franske republik Louis Faidherbe
Tredje franske republik Tredje franske republik Charles Denis Bourbaki
Tredje franske republik Tredje franske republik Louis d'Aurelle de Paladines

Troppestyrke
519.000 [1] mænd i starten af ​​krigen (samlet mobiliseret: 1.400.000 mand) 336.000 [2] mænd i begyndelsen af ​​krigen (samlet mobiliseret: 1.600.000 mand)
tab

44.781 døde
89.732 sårede [3]

138.871 faldne [4]
143.000 sårede
474.414 fanger [5]

Den fransk-preussiske krig fra 1870 til 1871 var en militær konflikt mellem Frankrig på den ene side og det Nordtyske Forbund under ledelse af Preussen og de sydtyske stater i Bayern , Württemberg , Baden og Hesse-Darmstadt, allieret med det, den den anden. Udløseren til krigen var striden mellem Frankrig og Preussen om det spanske kandidatur til prins Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen . Den 19. juli 1870 erklærede Frankrig krig mod Preussen. I modsætning til den franske kejsers forventninger gik de fire sydtyske stater ind i krigen. I mellemtiden forblev de andre europæiske magter neutrale .

Inden for få uger i sensommeren 1870 besejrede de tyske allierede store dele af de franske hære. Efter slaget ved Sedan i det nordlige Frankrig gik kejser Napoléon III. fanget den 2. september 1870. Derefter blev der dannet en foreløbig national regering i Paris, som proklamerede republikken , fortsatte krigen og rejste nye hære. Men selv den nye regering var ikke i stand til at vende udviklingen. Efter Paris fald faldt den franske regering med til den foreløbige fred i Versailles i februar 1871. Krigen sluttede officielt den 10. maj 1871 med freden i Frankfurt .

De vigtigste resultater af krigen var etableringen af ​​det tyske kejserrige og afslutningen på det andet franske imperium . På grund af sit nederlag måtte Frankrig afstå det, der senere blev kendt som Reichsland Alsace-Lorraine, til det tyske kejserrige . Dette førte igen til en uddybning af den " arvelige fjendskab ", der varede op til midten af ​​det 20. århundrede. Næsten 190.000 soldater blev dræbt og mere end 230.000 såret i krigen. Efter den tysk-danske krig i 1864 og den tyske krig i 1866 var konflikten med Frankrig den tredje og sidste af de tyske foreningskrige . Under sit forløb sluttede Baden, Bayern, Württemberg og Hessen-Darmstadt sig til det Nordtyske Forbund. Med dette og med forfatningen af ​​1. januar 1871 blev det tyske kejserrige til . Også under krigen førte opstanden i Paris -kommunen til en intern fransk borgerkrig, som blev nedlagt af den franske regering.

Betegnelse og klassificering

Den fransk-tyske krig er også kendt i tysktalende lande som krigen i 1870/71 [6] . I den engelsktalende verden kaldes striden fransk-preussisk krig [7] (fransk-preussisk krig) efter skik at navngive siden, der erklærede krig først. Den britiske betegnelse understreger især retningen på den tyske side af krigen fra den preussiske regering, men inkluderer ikke de preussiske allierede i Nord- og Sydtyskland. Betegnelsen Guerre Franco-Prussienne (fransk-preussisk krig) bruges også stadig i fransk forskningslitteratur, men erstattes i stigende grad af udtrykket Guerre Franco-Allemande (fransk-tysk krig) . I Danmark blev krigen oftere kaldt fransk-tyske krig (fransk-tyske krig) fra starten. [8.]

Den fransk-tyske krig fandt sted i industrialderen . Derfor blev den ført på samme måde som den tidligere Krim-krig (1853 til 1856), den sardinske krig (1859), den amerikanske borgerkrig (1861-1865) og den tyske krig (1866) med udvidet våbenteknologi. Dette fandt sit udtryk i det høje antal ofre. Næsten 190.000 soldater døde i hele den fransk-preussiske krig. [9] Chassepot -geværet , "langt bly" - et projektil i form af et langstrakt fald - og granater påførte soldaterne nye, alvorlige sår. Knækkede knogler forårsaget af projektiler, tab af lemmer og udgangssår førte til tidligere ukendte krigsskader. [10]

I sin anden fase efter slaget ved Sedan udviklede den fransk-tyske krig også træk ved en krig mod et helt folk . Den franske regering ledet af Léon Gambetta og Charles de Freycinet opfordrede til en "guerre à outrance", det vil sige en "krig til det ekstreme". Det indførte generel værnepligt, rejste nye massehære og intensiverede kampen. Dette førte til en stigning i grusomheder på begge sider af krigen. Til sidst lykkedes det imidlertid, i modsætning til Første Verdenskrig, at gøre politikerne gældende mod militærledelsen og sluttede krigen igen efter relativt kort tid. Siden den fransk-preussiske krig måtte det dog antages, at krige "potentielt ville blive udkæmpet efter den franske model med hele den nationale styrke" (Stig Förster). [11]

forhistorie

Portrætmaleri af Napoleon III. [12]

Udvikling op til den tyske krig

I Frankrig fortsatte erindringen om nederlaget for Napoleonriget . Den territoriale degradering af 1814/1815 føltes som en alvorlig ydmygelse. [13] Bourbon -dynastiet og juli -monarkiet kunne ikke leve op til den offentlige forventning om, at den gamle indflydelse ville blive genvundet. De skuffede forhåbninger om at genoprette Frankrigs gamle magtposition bidrog i sidste ende til præsidentvalget af Louis Napoleon i 1848, der fire år senere blev Napoleon III. kronet til kejser af franskmændene. Napoleon III havde sit udenrigspolitiske mål. allerede formuleret i sin eksiltid. I skriftet Idées Napoléoniennes havde han til hensigt at svække eller opløse Rusland og Østrig-Ungarn . Napoleon III ønskede at erstatte dem med liberale nationalstater afhængige af Frankrig. [14] I 1850'erne kunne Napoleon III. stadig have udenrigspolitiske succeser ( Krim -krigen og Sardinsk krig ) i denne henseende. [15] I 1860'erne, men derefter stablet de udenrigspolitiske tilbageslag (den franske intervention i Mexico og den tyske krig i 1866 ). [16]

I optakten til den tyske krig forsøgte den preussiske premierminister Bismarck at forhandle fransk neutralitet . Napoleon III var ikke modvillig til dette, men bragte territoriale udvidelser til diskussion til gengæld for den militære stilstand (f.eks. dele af Belgien, Saar -regionen og Pfalz). Bismarck gav Napoleon III. men ingen bindende garantier for territorial kompensation. [17] Napoléon III sluttede med Østrig. en hemmelig traktat, der gav Frankrig det preussiske Rheinland til gengæld for dets neutralitet. Napoleon III og hans rådgiverkreds forventede en langvarig krig mellem Østrig og Preussen. Derfor afstod de fra at samle franske tropper til hurtig indgriben. I betragtning af denne situation forsøgte Napoleon III. at udøve diplomatisk pres på Preussen. En måned efter det afgørende slag ved Königgrätz bad han det sejrrige Preussen om at støtte franske territoriale gevinster. Planerne forestillede sig at genvinde territorier, som Frankrig havde fået lov til at bevare i Paris 'første fred i 1814, og som først måtte afstå til tyske stater efter slaget ved Waterloo i 1815. [18]

Den hurtige fredsslutning med Østrig forhindrede i sidste ende fransk intervention. På samme tid skiftede magtbalancen i politik: Preussen annekterede de nordtyske stater Hannover , vælgerne Hesse , Nassau og fristaden Frankfurt . De resterende nordtyske stater sluttede sig til det nyoprettede Nordtyske Forbund i 1867, hvilket yderligere øgede den politiske vægt af Preussen. [19] I 1860 havde Preussen nået mindre end 50% af den franske befolkning. Det nordtyske forbund i 1867 havde nu 30 millioner indbyggere, hvilket var tættere på den franske befolkning på 37 millioner. Desuden var hæren i det Nordtyske Forbund en tredjedel større end dens franske pendant på grund af den generelle værnepligt. [20] Opfordringen til " hævn for Sadowa " (fransk navn på slaget ved Königgrätz) kom op i Frankrig. Hvad der var meningen var skuffelsen i Frankrig over ikke at have været tilstrækkeligt belønnet for neutralitet i den tyske krig. Den franske krigsminister kommenterede den franske opfattelse med sætningen: "Vi er dem, der faktisk blev slået i Sadowa" ("C'est nous qui avons été battus à Sadowa"). [21]

Territoriale besiddelser af det nordtyske forbund fra 1867 til 1870, Preussen (blå)

Frankrig sikrede i det mindste, at Preussen kun fik lov til at stifte forbundsstaten nord for hovedlinjen. [22] De sydtyske stater Württemberg, Baden og Bayern beholdt oprindeligt deres statsuafhængighed. Fra et fransk perspektiv var dette ikke ubetydeligt. De tre sydtyske stater var i stand til at mønstre yderligere 200.000 soldater i en potentiel krig, og nogle grænsede direkte til Frankrig. [23] Den nationale eksklusion af Sydtyskland var i sidste ende politisk værdiløs, for i august 1866 havde Bismarck formået at indgå hemmelige beskyttende og defensive alliancer (gensidigt forsvar i tilfælde af en angrebskrig) med Bayern, Württemberg og Baden. Årsagen til traktaterne var den nye grænsegrænsning, der bragte de sydtyske regeringer i frygt for deres suverænitet i en nødsituation. De var geografisk mellem stormagterne Østrig, Frankrig og det Nordtyske Forbund. Den voksende nationale bevægelse tillod kun en udenrigspolitisk orientering mod det nordtyske forbund. [24]

Luxembourgskrise og tilnærmelse mellem Frankrig, Østrig og Italien

Efter at de fransk-preussiske forhandlinger om omfattende territoriale kompensationer mislykkedes i august 1866, afveg den franske regering fra sit oprindelige mål. Hun bad nu Preussen om at støtte det i annekteringen af Storhertugdømmet Luxembourg . [25] I marts 1867 indledte den franske regering forhandlinger med den hollandske konge, der regerede Luxembourg. William III. enige om at overdrage Luxembourg til Frankrig for økonomisk kompensation (5 millioner gylden). Men han gjorde også salget afhængigt af godkendelse fra den preussiske monark Wilhelm I. [26] Bismarck fik derefter trykt den tidligere hemmelige beskyttelse og defensive traktater med de sydtyske stater i den preussiske statstidende . Offentliggørelsen af ​​alliancen forstærkede en nationalistisk forargelse mod Frankrig i de tyske stater. Imponeret over dette nægtede den hollandske konge at underskrive traktaten med Frankrig. Bismarck appellerede også til de andre store europæiske magter om at arbejde for en fredelig løsning på Luxembourg -krisen. Så der var en konference i London i maj 1867. I løbet af dette måtte Frankrig permanent opgive sine krav til Luxembourg. Preussen blev tvunget til at trække sin garnison tilbage fra fæstningen . [27]

Luxembourgskrisen bragte Frankrig og Østrig tættere på hinanden. Begge stormagter forsøgte at skabe en alliance rettet mod Preussen. Fransk diplomati overvejede for en tid en udvidelse af den planlagte alliance til også at omfatte Italien . Imidlertid opstod uoverstigelige interessekonflikter mellem de tre magter. Den italienske regering i Firenze ( Italiens hovedstad 1865–1871) krævede tilbagetrækning af franske tropper fra Rom, som beskyttede pavestaterne mod italiensk annektering . Den italienske regering hævdede også østrigske områder som Isonzo -dalen og Trieste for sig selv. Wien, derimod, mistro Paris. Det var ikke parat til at støtte fransk territorial ekspansion til området i det tidligere tyske forbund. [28] Den franske regering håbede på sin side, at selvom en allianceaftale med Østrig og Italien i sidste ende ikke blev til noget, ville den modtage støtte i en mulig krig mod Preussen. Denne vurdering tilskyndede Paris til at søge et diplomatisk forløb med konfrontation med Preussen om spørgsmålet om den spanske tronfølger . [29]

Spansk successionskrise og krigserklæring

Arveprins Leopold von Hohenzollern i en repræsentation af printeren Richard Brend'amour

Spørgsmålet om den spanske tronfølger blev den umiddelbare udløser for den fransk-tyske krig. I september 1868 styrtede militæret dronning Isabella II fra den spanske trone. Lederne af kuppet ledte derefter til de europæiske herskende huse efter en ny konge til Spanien. Efter flere afslag fra Italien og Portugal vendte den spanske premierminister Juan Prim sig endelig til Sigmaringer -linjen i Hohenzollern i februar 1870. [30] Beslutningen faldt på prins Leopold von Hohenzollern , søn af en tidligere preussisk premierminister og medlem af den katolske grenlinje af kongen af ​​Preussen, der regerede i Berlin. [31] Berlin og Madrid planlagde oprindeligt at holde deres fælles projekt hemmeligt for offentligheden. Politisk Paris skulle først informeres om kandidaturet til kong, efter at Leopold var blevet konfirmeret som konge af det spanske parlament . [32] Strategien mislykkedes, fordi en fejl sneg sig ind under afkodning af en telegrafbesked fra Berlin. Den spanske regering antog med urette, at parlamentsafstemningen om kandidaturet til konge først skulle finde sted den 9. juli 1870. Men faktisk var den 26. juni planlagt - en aftale to uger tidligere. Dekrypteringsfejlen betød, at regeringen for tidligt frigav parlamentet i sommerferien. Da Juan Prim fandt ud af om misforståelsen, måtte han huske Parlamentet. Ved lejligheden begrundede han sin beslutning med det spanske kandidatur til tronen, hvilket gjorde sagen offentlig. [33]

En mulig tronning af Leopold som spansk konge vakte frygt i Frankrig for en ny dynastisk omfavnelse, som allerede havde eksisteret af Habsburg -monarker i det 16. og 17. århundrede. [34] I betragtning af en allerede stærk republikansk opposition i kejserens parlament og hans regering måtte bekymre sig om hendes fald. [35] Den 6. juli 1870 holdt den franske udenrigsminister Gramont en tale til den lovgivende forsamling, Corps législatif . Han beskyldte den preussiske regering for at stå bag det spanske projekt og udtalte, at dette ville være en ærekrænkelse af Frankrig. Selvom Gramont aldrig talte direkte om krig, kunne hans retorik tolkes som en trussel om krig mod Preussen. [36] Den 7. juli 1870 beordrede Gramont den franske ambassadør i Preussen, Vincent Benedetti , til at rejse til Bad Ems . Kong Wilhelm I og hans høflige tilhængere opholdt sig i byen for at blive helbredt. Benedetti skulle bede kongen om at trække Leopolds kandidatur tilbage. [37] Den 9. juli 1870 fortalte Wilhelm I den franske ambassadør, at han kun havde støttet kandidaturet som overhoved for Hohenzollern -familien, men ikke som konge af Preussen. Det er en rent dynastisk sag. [38] Wilhelm I's bekendelse styrket Gramonts diplomatiske position i Europa. Han kunne nu bevise uden tvivl, at den preussiske regering med Bismarck i spidsen var involveret i det spanske projekt. [39] For eksempel sendte prins Reuss , den preussiske ambassadør i Rusland, et telegram til Wilhelm, som zar Alexander II havde anbefalet, at han opgav sit kandidatur. Den 10. juli 1870 sendte Wilhelm I endelig en særlig udsending til Sigmaringen. Hans opgave var at overbevise Karl Anton , Leopolds far, om at give op. Den 12. juli gav Karl Anton afkald på den spanske krone på vegne af sin søn. Paris havde en stor diplomatisk succes med det. [40]

Den diplomatiske sejr var ikke nok for Gramont. Den underskrevne tilbagekaldelseserklæring skjulte enhver preussisk deltagelse i det spanske successionsprojekt. Af denne grund krævede Gramont en offentlig undskyldning fra Preussen. [42] Ambassadør Benedetti skulle fremkalde et bindende løfte fra den preussiske monark om heller ikke at støtte flere spanske Hohenzollern -kandidater i fremtiden. Den 13. juli 1870 besøgte Benedetti monarken på Bad Ems spa -promenaden. [43] Wilhelm I reagerede høfligt på anmodningen, men afviste den bestemt. Han frygtede et tab af ansigt for Preussen. Så længe kun et ikke-herskende medlem af Hohenzollern-dynastiet offentligt trak kandidaturet, kunne krisen ikke miskreditere hele den preussiske stats omdømme. Situationen var en anden, hvis han selv officielt havde afgivet en passende erklæring som monark. Wilhelm I var ikke parat til at forbyde tiltrædelse af en Hohenzollern på tronen i Spanien "for evigt og altid". [44] Da Benedetti informerede Gramont om afvisningen af ​​det franske krav, beordrede udenrigsministeren endnu et møde med William I samme dag. Monarken nægtede imidlertid den franske ambassadør et andet publikum og bemyndigede dermed det preussiske udenrigsministerium til at informere både pressen og de preussiske ambassadører om hans møde med Benedetti. [45] Wilhelms afvisning og den måde, hvorpå kansler Bismarck offentliggjorde det i Emser Depesche, udløste forargelse i Frankrig og national begejstring i Tyskland. I bakspejlet skildrede Bismarck det i sin selvbiografi Tanker og erindringer, som om Emser Depesche hovedsageligt havde været årsagen til krigen. Denne mening har mange historikere den dag i dag. Forskere som Josef Becker følger imidlertid en anden traditionel version af, hvad der skete. Historikeren Leopold von Ranke skrev i sin dagbog, at beslutningen om at gå i krig blev truffet den 12. juli 1870 i Berlin. Om aftenen den dag i den preussiske premierminister Bismarcks officielle lejlighed blev stabschef Helmuth von Moltke og krigsminister Albrecht von Roon enige om en væbnet konflikt. [46]

Om aftenen den 14. juli 1870 samledes tusinder af mennesker på Paris gader og pladser for at demonstrere til krigen. Kor som “Nach Berlin” og “Nieder mit Preußen” kunne høres. [47] Den 15. juli 1870, efter en elleve timers debat, stemte medlemmerne af det franske parlament 245 imod 10 for optagelse af krigskreditter. Fire dage senere, den 19. juli 1870, erklærede Frankrig krig mod Preussen. [48] I krigserklæringen begrundede den franske regering sine handlinger med, at "projektet om at hæve en preussisk prins til den spanske trone var en virksomhed rettet mod Frankrigs territoriale sikkerhed". [49]

Indledende udenrigspolitisk situation og krigsmål

Sydtyske stater

De diplomatiske begivenheder i Bad Ems forårsagede en stemningsændring i de sydtyske stater til fordel for Preussen. Størstedelen af ​​offentligheden var forarget over, hvad de mente var overdrevne franske krav til den preussiske konge. [50] De bayerske og Württemberg -regeringer lod det oprindeligt stå åbent om, hvorvidt de rent faktisk ville opfylde deres kontraktlige allianceforpligtelser over for det nordtyske forbund i den kommende krig. Kun regeringen i Storhertugdømmet Baden udtrykte sin militære støtte til Preussen fra starten. [51]

I Bayern afholdt Ministerrådet en heftig debat den 14. juli 1870 - kun fem dage før den franske krigserklæring - om landets rolle i den truende krig. Et døgn senere blev regeringen i München enige om at kæmpe på den preussiske side. Den 16. juli 1870 beordrede den bayerske kong Ludwig II mobilisering af den bayerske hær . München håbede, at ved aktivt at deltage i den væbnede konflikt skulle det opgive så få suverænitetsrettigheder som muligt. [52]

Den bayerske udenrigsminister Bray-Steinburg opsummerede Bayerns politiske muligheder som følger:

”Hvis vi går med Preussen, og det vinder krigen, er Preussen tvunget til at respektere Bayern eksistens. Hvis Preussen besejres, kan vi miste Pfalz, men der kan ikke ske mere med os, for Frankrig skal altid favorisere de enkelte tyske staters uafhængighed; det samme vil ske, hvis vi forbliver neutrale, og Frankrig vinder. Men hvis Preussen vinder, selvom vi lader det gå imod traktaten, så venter Hannovers skæbne os. " [53]

Auch die württembergische Regierung hegte Vorbehalte gegen einen Kriegseintritt: Während der Krise in der spanischen Thronfolge hatte der württembergische Ministerpräsident Karl von Varnbüler mit der Hilfe des französischen Botschafters in Stuttgart noch versucht, auf die französische Regierung mäßigend einzuwirken. Diese sollte davon abgebracht werden, die rein dynastische Angelegenheit zu einem nationalen Vorfall zu machen. Erst die weitere diplomatische Zuspitzung in Bad Ems veranlasste Varnbüler in Absprache mit der bayerischen Regierung zu einer Anerkennung des Bündnisfalls. Auch auf Druck der Straße ließ König Karl I. daraufhin die Württembergische Armee mobilmachen. Das Parlament stimmte den Kriegskrediten fast einstimmig zu. [54]

Das Großherzogtum Baden grenzte direkt an Frankreich. Die Regierung in Karlsruhe war daher darum bemüht, Paris während der spanischen Thronfolgekrise nicht zu reizen. Nachdem sich der Krieg aber abzeichnete, schienen nur Preußen und dessen norddeutsche Verbündete in der Lage, eine französische Besetzung des Landes zu verhindern. Seit der preußischen Niederschlagung der Badischen Revolution im Jahr 1849 stand die badische Dynastie überdies den Hohenzollern sehr nahe. Bereits am 15. Juli lief die badische Mobilmachung an. Für Empörung gegen Frankreich sorgte auch der Kommentar von Gramont, Baden sei lediglich eine „Zweigstelle Berlins“, die politisch zerstört werden müsse. [55]

Europäische Großmächte

Die Emser Depesche erfüllte den von Bismarck beabsichtigten Zweck: Frankreich stand isoliert als Aggressor da, denn in den Augen der Weltöffentlichkeit war der Kriegsanlass nichtig, und Frankreich hatte sich durch überhöhte Forderungen unnötig in Zugzwang gebracht. Diese Einschätzung spiegelte sich auch in der Londoner Times. Diese schrieb am 16. Juli 1870: „Über das Eine kann gegenwärtig kein Zweifel herrschen, dass aller Welt Sympathien sich jetzt dem angegriffenen Preußen zuwenden“. [56]

Zar Alexander II. von Russland

Bei Kriegsbeginn stand Frankreich so weiterhin ohne einen echten Bündnispartner da. Russland gewann Bismarck durch das Versprechen, dessen Politik der Revision des Pariser Friedens von 1856 zu unterstützen. [57] Im Gegenzug duldete Sankt Petersburg nicht nur den preußischen Waffengang gegen Frankreich, sondern erhöhte auch den Druck auf Österreich, ebenfalls neutral zu bleiben. Zar Alexander II. teilte der österreichischen Regierung mit, andernfalls Truppen ins österreichische Galizien zu entsenden. Mit Wilhelm I. von Preußen, seinem Onkel, sah sich der Zar dynastisch verbunden. Darüber hinaus ging Sankt Petersburg davon aus, dass ein französisch-österreichischer Sieg Unabhängigkeitsunruhen in den von Preußen und Russland besetzten polnischen Gebieten nach sich ziehen würde. [58] Im Resultat konnte Russland seine schrittweise Revisionspolitik mit Bismarcks Hilfe auf der Pontuskonferenz im März 1871 vorantreiben.

Kaiser Franz Joseph I. von Österreich

Die Bemühungen um ein österreichisch-französisches Bündnis waren 1870 gescheitert. Im Juni – noch vor der französischen Kriegserklärung an Preußen – reiste zwar der französische General Barthélémy Louis Joseph Lebrun nach Wien, konnte aber der österreichischen Regierung kaum Zusagen abringen. Kaiser Franz Joseph erklärte, nur dann militärisch einzugreifen, wenn für Österreich die Chance bestünde, von den süddeutschen Regierungen als Befreier wahrgenommen zu werden. Genau jenes Szenario trat allerdings nicht ein; die süddeutschen Staaten bekannten sich im Juli 1870 zu ihrem Bündnis mit dem Norddeutschen Bund. [59] Die österreichische Neutralität ermöglichte es, alle deutschen Truppen an die französische Grenze zu verlegen. Die einzige Ausnahme hiervon bildete die preußische 17. Division , welche die schleswig-holsteinische Küste gegen französische Attacken von See verteidigen sollte. [60]

König Viktor Emanuel II. von Italien

Mit militärischer Hilfe konnte Paris auch von Italien nicht rechnen. Streitpunkt war weiterhin die sogenannte Römische Frage : Um sich die Sympathie der katholischen Bevölkerung und der Geistlichkeit in Frankreich zu sichern, bestand Napoleon III. auf dem Fortbestand des päpstlichen Kirchenstaates. Die Regierung in Florenz pochte dagegen auf die Inbesitznahme Roms durch italienische Truppen. Rom sollte ihrer Meinung nach die Hauptstadt Italiens werden. Diesem Ziel standen allerdings die französischen Schutztruppen im Weg, welche die politische Souveränität des Papstes sicherstellten. [61] In dem sich abzeichnenden Deutsch-Französischen Krieg bot sich Italien plötzlich die Chance, Rom zu besetzen: Noch kurz vor ihrer Kriegserklärung an Preußen einigte sich die französische Regierung darauf, die Truppen aus dem Vatikan abzuziehen. Damit machte Paris ungewollt den Weg für die italienische Eroberung Roms frei. [62] Die französisch-italienische Diplomatie im Vorfeld des Krieges wirkte sich auch deshalb nicht für Frankreich in dem gewünschten Umfang aus, da der italienische König Viktor Emanuel II. Paris nur versicherte, keine Verhandlungen mit anderen Mächten aufzunehmen. Die französische Regierung sah hierin fälschlicherweise eine Beistandserklärung. Italien griff jedoch – anders als erwartet – nicht in den Konflikt ein. [63]

Großbritannien war zu dieser Zeit kaum daran interessiert, sich an einem bewaffneten Konflikt auf dem europäischen Festland zu beteiligen. Bedrohlicher als die bisherigen Erfolge Preußens wurde in London die veränderte geopolitische Lage in Nordamerika wahrgenommen. Dort hatten erst 1867 die Vereinigten Staaten von Amerika dem russischen Zarenreich Alaska abgekauft , was potenziell die Interessen der britischen Kolonie Kanada tangieren konnte. Außerdem sah das politische London in Preußen ein mögliches Gegengewicht zu den expansionistischen Ambitionen Frankreichs. [64] Mit einem möglichen französischen Sieg verband die britische Politik die Furcht vor einer erneuten Vorherrschaft von Paris in Europa, ähnlich wie zur Zeit Napoleons I. London schreckte daher vor einem militärischen Eingriff zu Gunsten Frankreichs, des ehemaligen Partners im Krimkrieg, zurück. [65] Die größte Sorge der liberal dominierten britischen Regierung betraf die aufgrund des Krieges zu erwartende Störung des Handels. Sie bemühte sich daher zunächst darum, eine Abrüstung beider Länder zu erreichen. Hierfür wurden auch die dynastischen Verbindungen des britischen Königshauses zu den Hohenzollern genutzt. Kronprinz Friedrich war immerhin mit einer Tochter von Königin Victoria von Großbritannien verheiratet. Die Vermittlungsversuche schlugen allerdings fehl, was nicht zuletzt an der abgerüsteten und vergleichsweise begrenzten Truppenstärke Großbritanniens lag. [66]

Dänemark und Belgien

Wie Großbritannien entschied sich auch Dänemark für die Neutralität. Obwohl Kopenhagen im Krieg von 1864 die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich verloren hatte, wollte es nicht das Risiko eines Revanchismus eingehen. [67] Die dänische Regierung fürchtete, dass in einem solchen Krieg gegen Preußen deutsche Truppen noch vor dem Auftauchen der französischen Verstärkung Jütland einnehmen würden. Anfangs auf sich gestellt hätte Dänemark den deutschen Vorstoß mit den eigenen militärischen Kräften nicht stoppen können. Neben diesen Bedenken spielte auch außenpolitischer Druck eine Rolle für die Neutralität Dänemarks: Der russische Zar sprach sich gegen einen dänischen Kriegseintritt aus, denn ein französisch-dänischer Erfolg an der Küste hätte womöglich Aufstände in Polen nach sich ziehen können. [68] Neben der dänischen Neutralität trug aber auch der Umstand einer schnellen Bindung der französischen Kräfte im eigenen Land zu einer Beschränkung des Seekrieges bei. Für den Verlauf der Auseinandersetzung sollte der Kriegsschauplatz in Nord- und Ostsee militärisch völlig bedeutungslos bleiben.

Belgien war seit dem Londoner Protokoll 1831 zu einer Neutralität in Europa verpflichtet. König Leopold II. von Belgien hielt an diesem Standpunkt fest. Um Verletzungen der Neutralität begegnen zu können, wurden die belgischen Truppen mobilgemacht. Der Umstand, nicht in den Deutsch-Französischen Krieg verwickelt worden zu sein, trug dazu bei, dass die belgische Öffentlichkeit 1914 bei dem Beginn des Ersten Weltkrieges irrtümlicherweise abermals auf die Sicherheit ihrer Neutralität vertraute. [69]

Kriegsziele

Mit dem Krieg verfolgte Paris aus machtpolitischen Beweggründen das Ziel, eine deutsche Einigung zu verhindern. Preußisches Machtstreben sollte künftig eingedämmt werden und Frankreich die vorherrschende Nation auf dem europäischen Kontinent bleiben. Gleichzeitig schien der Krieg für die Regierung Napoleons III. ein Mittel zu sein, um die innenpolitische Opposition mit einem militärischen Erfolg zum Schweigen zu bringen. [70]

Zu Beginn des Krieges wurden auch die territorialen Kriegsziele Frankreichs festgelegt. So sollte das von Preußen annektierte Königreich Hannover wiederhergestellt, Südschleswig an Dänemark zurückgegeben und der Deutsche Bund wiedererrichtet werden. Vor allem aber wurde auf den Besitz von Teilen der preußischen Rheinprovinz für Frankreich gepocht ( Rheingrenze ). [71]

Im Prager Frieden von 1866 hatte Frankreich noch einen Beitritt der deutschen Staaten südlich der Maingrenze zu dem Norddeutschen Bund verhindern können. So spekulierte Bismarck bereits 1866 darauf, „im Kriegsfall mit Frankreich sofort die Mainschranke [zu] durchbrechen und ganz Deutschland in den Kampf [zu ziehen]“. Ein erfolgreicher Waffengang gegen Paris würde außerdem die vorhergegangenen Eroberungen des Deutsch-Dänischen Krieges und des Deutschen Krieges absichern. [72]

Im August 1870 – bereits im Krieg mit Frankreich – einigte sich das Große Hauptquartier um König Wilhelm I. auf die Annexion des Elsass und Lothringens. Hintergrund dieser Entscheidung war, Frankreich machtpolitisch dauerhaft schwächen zu wollen und zum Schutz Süddeutschlands vor möglichen künftigen französischen Feldzügen eine Pufferzone zu schaffen. Die Forderung nach Gebietsabtretung, die Bismarck am 19. September 1870 dem französischen Unterhändler vortrug, wurde von diesem zunächst noch zurückgewiesen. Die preußischen Kriegsziele verlängerten damit den Krieg. [73]

Verlauf

Strategische Planungen im Vorfeld (1867–1870)

Generalstabschef Helmuth von Moltke

Auf der Seite des Norddeutschen Bundes und der süddeutschen Staaten galt nominell König Wilhelm I. als oberster Befehlshaber. In der Praxis überließ der Monarch jedoch dem Chef des Generalstabes , Helmuth von Moltke , die Planung der militärischen Operationen. [74] Moltke hatte sich bereits seit 1867 mit Planungen für einen möglichen Krieg gegen Frankreich beschäftigt. Der Generalstabschef sah vor, die zahlenmäßige Überlegenheit an Truppen zu nutzen. Eine rasche Mobilisierung sollte verbunden mit den Transportkapazitäten der Eisenbahnlinien den Feldzug möglichst schnell auf französischen Boden verlagern. Zwischen Metz und Straßburg wollte er dann eine schnelle Entscheidungsschlacht erzwingen. [75] Moltkes Strategie beruhte auf der Vorstellung eines modernen Kabinettkrieges . Darunter ist zu verstehen, dass er die gegnerischen Truppen nicht nur schwächen, sondern komplett zerschlagen wollte. Strategisch wichtige Orte Frankreichs sollten eingenommen werden. Zuvor ging es in der Kriegsführung meist nur darum, den Gegner gerade so weit zu schlagen, dass er bestimmten Friedensbedingungen zustimmt. [76] Moltke erwartete, dass Frankreich versuchen würde, in Richtung Main vorzustoßen und so einen Keil zwischen den Norddeutschen Bund und seine süddeutschen Verbündeten zu treiben. Um dieses Szenario zu verhindern, ließ er drei deutsche Armeen in der Pfalz zusammenziehen. Ein Truppenteil marschierte schließlich in Richtung Trier, ein zweiter in Richtung Saarbrücken und ein dritter in Richtung Landau. [77]

Auf französischer Seite herrschte die Einschätzung vor, einen leichten und schnellen Sieg erringen zu können. Der Kriegsminister Marschall Edmond Lebœuf setzte seine Hoffnungen auf einen schnellen offensiven Erfolg, den Frankreich durch eine rasche Mobilisierung und Aufstellung gewinnen sollte. Seiner Einschätzung folgten sowohl Napoléon III. als auch die überwiegende Mehrheit des Generalstabs. In der internationalen europäischen Presse wurde mit einer militärischen Überlegenheit Frankreichs gerechnet. [78] Noch während der Luxemburgkrise 1867 hatte Marschall Niel einen offensiven Plan vorgelegt. Er wollte an der Front zwischen Thionville und Trier nach Osten vorstoßen und Preußen von seinen süddeutschen Verbündeten abschneiden. Das Vorhaben hätte aufgrund der vorhandenen Eisenbahnstrecken und französischen Festungen in der Umgebung gute Aussichten gehabt. Allerdings wurde Niels Plan nach dem Ende der Luxemburgkrise nicht weiterverfolgt. [79] Der französische General Charles Auguste Frossard brachte 1868 eine andere, defensive Überlegung ins Spiel. Truppenteile sollten in die Städte Straßburg, Metz und Châlons verlegt werden und von dort zunächst einen preußischen Angriff abwehren. [80]

Im Februar 1870 änderte dann Napoleon III. auf Anraten von General Lebrun die militärische Strategie Frankreichs erneut, da er nach dem Besuch des österreichischen Feldmarschalls in Paris mit einer militärischen Rückendeckung durch Österreich rechnete. Einen Teil seiner Armee verlegte Napoleon III. daher nach Metz, den anderen nach Straßburg. Der Kaiser hoffte vor allem von Straßburg aus Süddeutschland besetzen und deren Regierungen auf seine Seite ziehen zu können. Danach würden die französischen Soldaten – so die Überlegung – von Truppen des österreichischen Kaisers verstärkt werden. [81] Beim Kriegsausbruch wurde schließlich versucht, auf Elemente aller drei Pläne zurückzugreifen. So spaltete Napoleon III. seine Armee im Wesentlichen in drei Truppenverbände auf. Die Rheinarmee wurde von ihm selbst geführt und bezog Stellung in Metz. Die beiden anderen Truppenteile hatten ihren vorläufigen Stützpunkt im Elsass und Châlons. [82] Die unzureichende Vorbereitung des Feldzuges bremste das Tempo des französischen Aufmarsches und die Mobilisierung und Aufstellung der Truppen. Die zahlenmäßig überlegenen Kräfte der deutschen Armeen erhielten so genug Zeit, sich zu formieren. Die geplante Offensive der französischen Armee über den Rhein war unter diesen Voraussetzungen nicht mehr ohne Weiteres möglich. [83]

In dem Deutsch-Französischen Krieg kam es wesentlich darauf an, hunderttausende Soldaten, Pferde, Ausrüstung und Verpflegung an die Front bewegen zu können. Im Laufe des Krieges wurden auf beiden Seiten nahezu 3 Millionen Soldaten eingezogen. In den deutschen Staaten galt dabei die aktive Wehrpflicht. Im Alter von 17 bis 45 Jahren konnte theoretisch jeder männliche Bürger für den Kriegsdienst verpflichtet werden. Aufgrund fehlender Kapazitäten der Wehrstellen entschied jedoch ein Losverfahren über den tatsächlichen Einsatz. Sozial besser gestellte Personen konnten sich häufig von ihrem Dienst freikaufen. [84] Die französische Armee setzte sich hauptsächlich aus Berufssoldaten zusammen. Eine allgemeine Wehrpflicht existierte nicht. Die französischen Soldaten waren wegen ihres Einsatzes im Krimkrieg und dem Sardinischen Krieg kampferfahren und mit dem hocheffizienten Chassepotgewehr ausgestattet. [85]

Aufmärsche (Juli, August und September 1870)

Exerzieren französischer Soldaten im Lager Ile Chambrière bei Metz , 1870

Allerdings zählte die französische Armee zu Beginn des Krieges nur 336.000 Soldaten. Sie war zahlenmäßig unterlegen. Aufgrund der geringeren Einwohnerzahl Frankreichs konnten die deutschen Staaten langfristig etwas mehr Soldaten rekrutieren. [86] Bereits am 31. Juli 1870 standen auf deutscher Seite 460.000 Männer in Grenznähe bereit. 900 Züge waren notwendig gewesen, um sie zu ihren Zielorten zu schaffen. [87] Insgesamt transportierten 1500 Züge innerhalb von nur drei Wochen bis zum 12. August 640.000 Soldaten, 170.000 Pferde und beinahe 1600 Geschütze an die Front. [88] Auf französischer Seite waren kaum Vorkehrungen für die bevorstehenden Truppenverlegungen getroffen worden. Es fehlte zunächst an Unterbringungsmöglichkeiten und Zelten. An Lebensmitteln standen den Soldaten anfangs nur ihre selbst mitgebrachten Rationen zur Verfügung. Zwar transportierten 900 Züge die Einheiten rasch an Rhein und Mosel, jedoch befand sich die erforderliche Ausrüstung noch in den Depots. Die Waffenmagazine verteilten sich im ganzen Land, sodass die Reservisten, welche die Ausstattung zu ihren Einheiten bringen sollten, zuerst quer durch Frankreich reisten. Anschließend mussten sie noch ihre jeweiligen Einheiten an der Front finden. Selbst als die Kampfhandlungen bereits begonnen hatten, fehlten den französischen Truppenverbänden teilweise noch im September 1870 Ausrüstung und Männer. [89]

Die Eisenbahn spielte besonders zu Beginn des Deutsch-Französischen Krieges eine wesentliche Rolle. Ihr Potenzial als Transportmittel hatte die preußische Seite bereits früh erkannt. Seit den 1840er-Jahren band das preußische Kriegsministerium sie in militärische Planungen mit ein. Seit den 1860er-Jahren war die Eisenbahn bereits ein fester Bestandteil von Truppenübungen. 1869 gründete sich innerhalb des Generalstabes eine Eisenbahnabteilung, die über Kontakte zu den Eisenbahngesellschaften verfügte. Auf diese Weise lagen bereits im Frühjahr 1870 Fahrpläne nach Frankreich vor. Derartige Absprachen zwischen der militärischen Leitung und den Eisenbahngesellschaften wurden auf der französischen Seite nicht getroffen. So kam es vor, dass Züge trotz des besser ausgebauten französischen Eisenbahnnetzes unterwegs wieder umkehren mussten, weil die ihnen zugeordneten Truppenteile noch nicht vollständig zugestiegen waren. [90]

Erste Kriegsphase bis zu der Schlacht von Sedan

Verlauf der ersten Kriegsphase bis zur Schlacht von Sedan am 1. September 1870

Die Kampfhandlungen begannen am 2. August 1870 mit einem Vorstoß französischer Truppenteile der Rheinarmee unter General Frossard. Sie nahmen das strategisch eher isolierte und nur von wenigen preußischen Truppen geschützte Saarbrücken ein. Am 5. August räumte Frossard Saarbrücken, da er starke gegnerische Truppenverbände in der Nähe vermutete. Diese schlugen ihn am 6. August in der Schlacht bei Spichern . [91] Mit seinem Rückzug ging die Initiative auf die drei deutschen Armeen über, geführt von Karl Friedrich von Steinmetz ( 1. Armee ), Prinz Friedrich Karl von Preußen ( 2. Armee ) und Kronprinz Friedrich Wilhelm ( 3. Armee ). Weitere französische Niederlagen in den Grenzschlachten von Weißenburg am 4. August und der Schlacht bei Wörth bannten vorerst die Möglichkeit einer französischen Invasion. Es zeichnete sich ab, dass Frankreich zum Hauptkriegsschauplatz werden sollte. [92]

Kämpfe am 18. August 1870 auf dem Dorffriedhof von Saint-Privat bei Gravelotte nahe Metz. [93]

Die ersten Siege waren mit hohen Verlusten verbunden. Allein in Wörth kamen mehr deutsche Soldaten ums Leben als in dem Krieg von 1866 gegen Österreich. [94] Die deutschen Offiziere befahlen den Fußtruppen zu Beginn des militärischen Konfliktes häufig noch traditionelle Frontalangriffe auf die Stellungen der Franzosen. Dabei setzten sie die Soldaten dem Beschuss durch das Chassepotgewehr aus. Da die preußischen Zündnadelgewehre nur eine halb [95] so große Schussweite (600 Meter) wie ihre französischen Gegenstücke aufwiesen, mussten die deutschen Truppen mehrere hundert Meter zurücklegen, ehe sie das Feuer erwidern konnten. [96] Die an Schussfrequenz und Reichweite überlegene deutsche Artillerie wurde zu Beginn des Krieges häufig erst eingesetzt, nachdem ihr die Infanterie unter hohen Verlusten eine günstige Position verschafft hatte. [97]

Die von der Grenze zurückgedrängten Truppenteile der Franzosen marschierten nach Nancy und Straßburg, um sich dort neu zu formieren. Die von Marschall François-Achille Bazaine geführte Rheinarmee hielt ihre Stellung weiterhin in Metz. [98] Um die Stadt herum sollte es zwischen dem 14. und 18. August zu drei Schlachten kommen: Die erste Begegnung mit der Rheinarmee bei Colombey-Nouilly (14. August) endete unentschieden. In der zweiten Schlacht bei Mars-la-Tour (16. August) gelang es den deutschen Truppen, Bazaines Armee den Weg in das schwer befestigte Verdun abzuschneiden. Damit war eine Vereinigung mit der Armee Napoleons III. vereitelt worden. [99] Am 18. August kam es bei Gravelotte zu der größten und verlustreichsten Schlacht des gesamten Krieges. Die Rheinarmee zog sich in Folge der Schlacht hinter die Festungsmauern von Metz zurück und konnte so letztlich eingekesselt werden. Die eingeschlossene Rheinarmee – immerhin der größte Truppenverband Frankreichs – war somit nicht mehr in der Lage, eine Verteidigung des Landes zu gewährleisten. [100]

Am Morgen nach der Schlacht von Sedan ging Kaiser Napoleon III. in Kriegsgefangenschaft. [101]

Um die Belagerung von Metz aufzuheben, wurden die unter dem Kommando von Marschall Mac Mahon im Lager von Châlons zusammengezogenen Verbände in Marsch gesetzt. Allerdings setzten die 3. Armee des preußischen Kronprinzen und die Maasarmee Mac Mahon nach. Nach der verlorenen Schlacht bei Beaumont (30. August) nahm der französische General vorerst endgültig Abstand von dem Plan, die Festung Metz zu entsetzen . Er ließ seine Armee weiter in Richtung der belgischen Grenze abdrängen, nach Sedan . [102] Die Stadt liegt in einem Tal, umgeben im Osten und Norden von Anhöhen. Diese Erhebungen machten es der deutschen Artillerie am 1. September möglich, die Stadt und Festung von oben herab zu bombardieren. [103] Zum ersten Mal im Deutsch-Französischen Krieg fungierten Geschütze als die Hauptwaffe. Nicht mehr nur feindliche Artillerie wurde unter Beschuss genommen, sondern systematisch vor allem die gegnerische Infanterie. [104] Am 2. September 1870 kapitulierte die nun ebenfalls eingekesselte Armée de Chalons . Kaiser Napoleon III. geriet in preußische Gefangenschaft. Als Paris am 3. September die Nachricht von der Niederlage erreichte, begann das kaiserliche Regime endgültig zusammenzubrechen. Noch in der Nacht zum 4. September plädierten 28 Abgeordnete des Parlamentes dafür, über die Abschaffung der Monarchie zu entscheiden. Dem kamen jedoch im Laufe des 4. Septembers Unruhen in Paris zuvor. Eine aufständische Menschenmenge besetzte das Parlament und forderte die Gründung einer Republik. Dem öffentlichen Druck gaben Abgeordnete um Léon Gambetta nach. Sie proklamierten am Rathaus die Dritte Französische Republik und riefen eine „provisorische Regierung der nationalen Verteidigung“ ins Leben, die den Krieg fortführte. [105] Die folgenden Monate bis zum Friedensschluss musste der entmachtete Napoleon im Exil, in Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel, verbringen. [106]

Fortsetzung des Krieges und zweite Kriegsphase

Verlauf der zweiten Kriegsphase (Teil 1 – 1. September bis 30. November)
Verlauf der zweiten Kriegsphase (Teil 2 – 1. Dezember bis Kriegsende)

Den formalen Gepflogenheiten des Kabinettskrieges entsprechend war Frankreich nach der Schlacht von Sedan besiegt. Die französische Berufsarmee geriet größtenteils entweder in Kriegsgefangenschaft (Sedan) oder blieb zunächst in der belagerten Festung von Metz eingeschlossen. Die provisorische Regierung in Paris sah sich trotzdem nicht im Stande, Frieden zu schließen, denn dies hätte bedeutet, den inzwischen von der deutschen Seite erhobenen Forderungen nach einer Abtretung des Elsass und Lothringens zuzustimmen. Ein solcher Gebietsverlust hätte erneute Unruhen in Paris ausgelöst und wohl zum Sturz der neuen Regierung geführt. Verhandlungsgespräche zwischen Bismarck und dem französischen Außenminister Jules Favre scheiterten daher. Die neue Regierung setzte auf eine Massenaushebung in den unbesetzten Landesteilen und versuchte so, neue Armeen aufzustellen. Faktisch wurde damit die Wehrpflicht in Frankreich wieder eingeführt. [107]

Preußische Batterie vor Paris , Fotografie von 1870/1871 [108]

Der deutsche Generalstab seinerseits plante, den Krieg durch einen Vorstoß auf Paris zu beenden.Die französische Hauptstadt konnte am 19. September 1870 eingeschlossen werden. Für eine Erstürmung der Stadt waren jedoch nicht genug Truppen vorhanden. Gegen eine Erstürmung sprachen auch die massiven Festungsanlagen von Paris und ein zu erwartender Straßenkampf. Moltke hoffte, dass die Vorräte in der belagerten Stadt nach acht Wochen aufgebraucht sein würden und die französische Regierung dann um Frieden bitten müsse. [109] Tatsächlich aber gelang es der nach Tours und später Bordeaux geflüchteten französischen Regierung, noch etwa eine Million Männer zu rekrutieren. An der Loire, im Nordwesten und Südosten Frankreichs bildeten sich zur geplanten Befreiung von Paris neue Armeen, wenngleich unzureichend ausgebildet und schlecht bewaffnet. Der Generalstab konnte auf diese Entwicklung erst nennenswert reagieren, nachdem sich die Festung von Metz am 27. Oktober 1870 ergeben hatte und die I. und II. Armee abgezogen werden konnten. [110]

Der französische Innenminister Gambetta flüchtete am 7. Oktober 1870 mit dem Heißluftballon ›Armand-Barbès‹ aus dem belagerten Paris
Ein getöteter deutscher Offizier neben seinem sterbenden Pferd. [111]

Derweil startete der Pariser Festungsgouverneur Louis Jules Trochu mehrere Versuche, den Belagerungsring der Deutschen zu durchbrechen. Dies war etwa am 30. September bei Chevilly , am 13. Oktober bei Châtillon und am 28. Oktober im Vorstadtdorf Le Bourget der Fall. [112] Die Aktionen waren jeweils schlecht organisiert und blieben erfolglos. Den Einwohnern von Paris machten im Winter 1870 zunehmend Hunger, Seuchen (Typhus, Ruhr, Pocken) und Kälte das Leben schwer. Insbesondere für die ärmeren Schichten war kaum noch Brennholz zum Heizen der Häuser verfügbar. 40.000 Pariser sollten die verschärften Lebensbedingungen in der Stadt nicht überleben. Hinzu kamen seit dem Jahreswechsel 1870/1871 noch Opfer durch Artilleriebeschuss. In drei Wochen schlugen 7000 Granaten in Paris ein. [113] Der Beschuss der französischen Hauptstadt erfolgte auf Drängen von Bismarck, der die Kapitulation Frankreichs beschleunigen wollte. Als Kanzler des Norddeutschen Bundes fürchtete er, dass die anderen europäischen Großmächte im Falle eines sich lange hinziehenden Krieges einen Friedenskongress einberufen könnten. So sprach der britische Premierminister William Ewart Gladstone von einer „tiefen Schuld gegenüber Frankreich“, die Preußen und seine Verbündeten auf sich laden, wenn sie tatsächlich das Elsass und Lothringen annektieren würden. Der Beschuss von Paris beförderte zudem den Widerstandswillen in der Stadt und schadete dem Ruf der deutschen Entscheidungsträger im Ausland. [114]

Eine unmittelbare potenzielle Gefährdung der Pariser Belagerung ging von den drei neu aufgestellten französischen Armeen aus: der Loirearmee , der Ostarmee um Besançon und der Nordarmee um Rouen . Moltke musste an verschiedenen Fronten Abwehrkämpfe führen. Besonders an der Loire fanden in der Region um Orléans mehrere Schlachten statt. Am 10. Oktober 1870 zwang ein von Paris abgezogenes bayerisches Korps in dem Gefecht bei Artenay französische Kräfte zum Rückzug. Orléans wurde am Tag darauf besetzt. [115] Die zahlenmäßig deutlich unterlegene Truppe setzte sich jedoch am 9. November in der Schlacht bei Coulmiers nicht gegen die Loirearmee unter der Führung von General Paladines durch. Orléans fiel vorerst wieder in die Hände der französischen Truppen. Am 3. Dezember traf mit der aus Metz abgezogenen 2. Armee deutsche Verstärkung in der Region ein und versprengte die Loirearmee. [116] Bei Le Mans wurde die Armee schließlich vom 10. bis zum 12. Januar 1871 vollends geschlagen. Damit bestand de facto kaum noch die Möglichkeit einer Befreiung von Paris. [117]

Auch von anderen Regionen aus vermochten es die militärischen Operationen der Franzosen nicht, den Pariser Belagerungsring zu erreichen: Moltke schickte Mitte November 1870 die 1. Armee unter dem Kommando des Edwin von Manteuffel in die Region nördlich der Somme. Die Truppen sollten dort gegen die kampffähig gewordene Nordarmee vorgehen. In der Schlacht bei Amiens kam es am 27. November 1870 zu einem ersten Zusammentreffen zwischen den neu aufgestellten französischen Einheiten und der Armee Manteuffels. Die unzureichend vorbereitete französische Armee wurde zurückgedrängt, nicht zuletzt auch aufgrund des auf deutscher Seite weiterreichenden Artilleriefeuers. Die deutschen Truppen rückten kurz darauf auf Rouen vor und besetzten die Stadt am 5. Dezember 1870. [118] Der geplante Vorstoß bis nach Le Havre scheiterte allerdings, da es dem inzwischen von der französischen Regierung zum Oberbefehlshaber der Nordarmee ernannten Louis Faidherbe gelang, die Festung in Ham zurückzuerobern. Damit kontrollierten die französischen Einheiten kurzzeitig wieder die Eisenbahnlinie von Reims nach Amiens, was die Nachschubwege von Manteuffels Armee in Richtung Rouen unterbrach. Durch die Siege in den folgenden Schlachten an der Hallue – einem Nebenfluss der Somme bei Amiens – und bei Saint-Quentin konnte Manteuffel jedoch letztlich die französische Nordarmee weiter von Paris abdrängen. [119]

Zivilisten im Krieg

In den besetzten Gebieten Frankreichs führte die preußische Führung eine Militärregierung ein, die sich auf die verordnete Kooperation der verbliebenen französischen Kommunalverwaltungen stützte. Die Zivilbevölkerung wurde für die Unterbringung und Versorgung der fremden Truppen requiriert. Durch das Verbot französischer Presse gab es auch keine Informationen aus deren Perspektive mehr. Lokale französische Kommunalpolitiker wurden mitunter Opfer von Repressalien aus der eigenen Bevölkerung. Für Unmut sorgten organisierte Requisitionen durch deutsche Truppen, die in den Augen der Bevölkerung stellenweise Plünderungen von Privateigentum nahekamen. Die Städte waren von solchen Maßnahmen weniger betroffen, als die ländlichen Gebiete. [120]

Im Deutsch-Französischen Krieg kämpften nicht nur reguläre Armeen gegeneinander. Auf französischer Seite griffen auch Zivilisten in die Kampfhandlungen ein. Sie schlossen sich Freischärlerverbänden, sogenannten Franc-tireurs an. Noch die kaiserliche Regierung Napoleons III. hatte ihre Bildung aus Schützengesellschaften angeregt. Aus Verbitterung über Einquartierungen und Verpflegung der deutschen Besatzer verstärkten weitere französische Zivilisten bald die Verbände. In den von den deutschen Armeen besetzten Gebieten Frankreichs führten sie Aktionen durch, die erstens die Versorgung der gegnerischen Soldaten beeinträchtigen und zweitens deren Kampfmoral treffen sollten. Attackiert wurden hauptsächlich kleinere Abteilungen, Posten und Kuriere, aber auch Eisenbahn-, Telegrafen- und Brückenverbindungen. Die militärische Wirkung hielt sich in Grenzen. „Nur“ etwa 1000 deutsche Soldaten starben in Auseinandersetzungen mit den Freischärlern. [121]

Die deutschen Offiziere und Soldaten erkannten die bewaffneten Zivilisten nicht als Kombattanten bzw. rechtmäßige Kampfteilnehmer an. Der rechtliche Status der Franc-tireurs war faktisch kaum geregelt, da die Erste Genfer Konvention von 1864 sich im Wesentlichen nur auf den Schutz verwundeter Soldaten beschränkte. Diese rechtliche Lücke begünstigte schwere Ausschreitungen auf beiden Seiten. Neben der Teilnahme von nicht uniformierten Verbänden an den Kämpfen ereigneten sich Fälle des „Missbrauch[es] von Geiseln als menschliche Schutzschilder und […] Hinrichtungen widerspenstiger Zivilisten“ (Heidi Mehrkens). Die Exzesse des Krieges begünstigten eine Erweiterung der Genfer Konventionen in den folgenden Jahrzehnten. [122] Zu besonderer Bekanntheit brachten es Kämpfe um Bazeilles bei Sedan. Am 1. September 1870 erschossen bayerische Soldaten in dem Dorf über 30 Einwohner und brannten den Ort nieder. [123] General von Senden ließ im Dezember 1870 in einer Proklamation verkünden:

„Jede Person, die nicht zur regulären Truppe oder zur Mobilgarde gehört und unter der Bezeichnung Freischärler oder einem anderen Namen mit Waffen angetroffen wird, in dem Augenblick, wo sie bei der Ausübung von feindseligen Handlungen gegen unsere Truppen in flagranti gefasst wird, als Verräter angesehen und ohne jedes weitere Prozessverfahren gehängt oder erschossen […] alle Häuser oder Dörfer, die den Freischärlern Unterschlupf bieten und in deren Schutz diese die deutschen Truppen angreifen, werden in Brand gesteckt oder beschossen […]“ [124]

Die Furcht vor Franc-tireurs blieb in der militärischen Führung noch lange nach dem Deutsch-Französischen Krieg präsent. So rechtfertigte das deutsche Militär während des Ersten Weltkrieges präventive Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung in Belgien und Frankreich damit, einen angeblichen „Franctireurskrieg“ unterdrücken zu müssen. [125]

Reichsgründung

Die Proklamierung des deutschen Kaiserreiches , 3., sog. Friedrichsruher Fassung, 167 × 202 cm, Bismarck-Museum .
Extrablatt des Mainzer Wochenblatts vom 3. März 1871, Nr. 52 zur Ratifizierung des Friedensschlusses durch Kaiser Wilhelm I.

Die gemeinsam auf den Schlachtfeldern errungenen Erfolge begünstigten einen nationalen Einigungsprozess. Bismarck ließ sich zwar von der öffentlichen Meinung generell nicht leiten, arbeitete aber spätestens seit dem Herbst 1870 – noch während des Krieges – auf die Gründung des Deutschen Kaiserreiches hin. Dafür waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Nur ein Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund würde, so Bismarcks Kalkül, Frankreich von einem zukünftigen Revanchismus abschrecken. Zudem war die Regierung an einer Etatbewilligung durch den Reichstag interessiert. Die Erhebung von Wilhelm I. zum deutschen Kaiser versprach die notwendige Unterstützung im Parlament sicherzustellen. [126] Bismarcks langandauernde Verhandlungen mit den süddeutschen Regierungen zeigten schließlich Erfolg, auch wenn er einige Zugeständnisse machen musste. In den Novemberverträgen verpflichteten sich die süddeutschen Staaten, einem Deutschen Bund (so die offizielle Bezeichnung) beizutreten. Im Gegenzug behielten sie ihre Selbstverwaltung im Post-, Telegraphen- und Bahnwesen. Der bayerische König blieb in Friedenszeiten Oberbefehlshaber der Armee seines Landes. [127]

Am 10. Dezember 1870 stimmte der Reichstag für den Vorschlag, in der neuen Verfassung statt des Begriffes Präsidium des Bundes den Titel Kaiser einzuführen. Der Deutsche Bund wurde in dem gleichen Akt zum späteren Deutschen Reich erklärt. Die Verfassung trat formal aber erst am 1. Januar 1871 in Kraft. Symbolisch bekräftigt wurde die Reichsgründung am 18. Januar durch die Ausrufung Wilhelms I. zum deutschen Kaiser im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles nahe Paris. Der 18. Januar erinnerte an die Königsaufwertung von Friedrich I. genau 170 Jahre zuvor. Bezeichnenderweise durften nur Fürsten, Prinzen und hohe Offiziere der Zeremonie beiwohnen. Vertreter des Parlamentes waren nicht eingeladen. [128] Die französische Öffentlichkeit empfand die Proklamation in Versailles, dem einstigen Machtzentrum Ludwigs XIV. , als nationale Demütigung . Am 28. Juni 1919 – nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg – sollte die deutsche Delegation den Friedensvertrag von Versailles im selben Raum unterzeichnen müssen. [129]

Kriegsende und Pariser Kommune

Der anhaltende französische Widerstand animierte Moltke im Dezember 1870 zu einer Änderung seiner Strategie. Der Generalstabschef glaubte, dass Verhandlungen mit der französischen Regierung inzwischen zwecklos geworden seien. Seiner Auffassung nach müsste Frankreich vollständig besetzt werden, um einen Frieden zu erzwingen. Der König sollte dafür dem Militär freie Handhabe gewähren – ungestört von Einmischungen der Politiker. Diese Pläne trafen auf die entschiedene Ablehnung Bismarcks, welcher einen schnellen Kompromiss mit der französischen Regierung ansteuerte. Nach einigem Schwanken entschied Kaiser Wilhelm I. den Konflikt schließlich zugunsten Bismarcks. [130] Am 23. Januar 1871 nahm die französische Regierung gegen den Willen des Innenministers Gambetta geheime Waffenstillstandsverhandlungen mit Bismarck auf. Hierbei hatte sich die Position des französischen Außenministers Favre durchgesetzt, der eine weitere politische Radikalisierung im eingeschlossenen Paris vermeiden wollte. [131] Am 28. Januar ergab sich die französische Hauptstadt formal und es trat ein auf 21 Tage befristeter Waffenstillstand in Kraft, der allerdings für Departements im Südosten Frankreichs noch nicht galt. Das Ende der Kämpfe im restlichen Frankreich ermöglichte am 8. Februar Wahlen zur Nationalversammlung . Die Wähler begünstigten Friedensbefürworter und sicherten vor allem den Monarchisten Sitze im Parlament. [132] Nachdem am 12. Februar 1871 die Nationalversammlung in Bordeaux ihre Arbeit aufgenommen hatte, gelang bis zum 26. Februar der Abschluss eines Vorfriedens in Versailles . Der Vertrag sah die Abtretung eines Großteils des Elsass und eines Teils von Lothringen vor. Zudem sollte Frankreich bis zum März 1874 eine Kriegsentschädigung abbezahlen. [133]

Die Grenzen in Europa nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung des Deutschen Kaiserreichs

Zu der Klärung weiterer Details beraumten beide Staaten Verhandlungen in Brüssel und Frankfurt am Main an. In dem neutralen Belgien konnte die französische Delegation die deutsche Seite dazu bewegen, die Reparationszahlungen von 6 auf 5 Milliarden Goldfranc zu reduzieren und einen Verlust der elsässischen Festungsstadt Belfort für Frankreich abwenden. Den endgültigen Friedensschluss in Frankfurt am 10. Mai 1871 verzögerte die französische Regierung möglichst lange. Die Taktik sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich andere europäische Großmächte noch zu Gunsten Frankreichs diplomatisch einschalten. Allerdings gab die französische Regierung diese Pläne nach dem Beginn der sogenannten Pariser Kommune und militärischen Drohungen Bismarcks auf. Für die gewaltsame Niederschlagung des revolutionären Stadtrates in Paris benötigte die französische Regierung die Duldung der deutschen Besatzer. Daher waren die französischen Diplomaten bereit, die Friedensbedingungen nun zu unterzeichnen. [134]

Der Bildung der Pariser Kommune waren Spannungen zwischen der von Monarchisten dominierten Nationalversammlung und republikanisch gesinnten Hauptstadt vorausgegangen. Regierung und Nationalversammlung tagten seit dem 10. März 1871 in Versailles, dem einstigen Zentrum des Ancien Régime . Dies rief in Paris Ablehnung hervor. Das Komitee der Pariser Nationalgarde strebte daraufhin die Errichtung einer autonomen Republik an. Der Protest der Pariser steigerte sich noch, als am 18. März 1871 Regierungstruppen versuchten, Kanonen auf dem Montmartre zu konfiszieren. Die Aktion schlug fehl und löste einen offenen Aufstand aus. Am 26. März 1871 wählten die Pariser einen Stadtrat, der in den nächsten Monaten die Macht übernahm und der Versailler Regierung die Anerkennung verweigerte. Die sogenannte Kommune verabschiedete eine Reihe von Beschlüssen, darunter die Abschaffung von Mietschulden, ein Nachtbackverbot und die Konfiszierung von Ordensbesitz . [135] Für die Niederschlagung der Kommune erlaubte Bismarck die Vergrößerung der französischen Regierungstruppen und ließ Kriegsgefangene entlassen. Nach zwei Monaten gelang Mac-Mahon die Einnahme von Paris. Rund 20.000 Kommunarden fielen dabei den Kämpfen in der „Blutwoche“, der „semaine sanglante“, zum Opfer. [136]

Kriegsfolgen

Frankreich

La tache noir / Der Schwarze Fleck
Albert Bettannier : La tache noire („Der schwarze Fleck“). [137]

Nach dem Krieg war Frankreich geschwächt. Es hatte hunderttausende Gefallene und Verwundete zu beklagen, büßte mit der Abtretung von Elsaß-Lothringen 2 Millionen seiner Einwohner ein und verlor einen großen Teil seiner bisherigen Eisenerzversorgung. [138] Für den Osten Frankreichs bedeutete das Ende des Krieges noch keine sofortige Rückkehr zur Normalität. Wie im Versailler Vorfrieden vereinbart, blieben bis zur Begleichung der geforderten Reparationssumme deutsche Besatzungstruppen in zeitweise 19 Departements stationiert. Aus Gebieten links der Seine zog sich das deutsche Militär dagegen zurück. Im Berliner Abkommen vom 12. Oktober 1871 erreichte die französische Diplomatie eine Beschränkung der Besatzungstruppen auf 50.000 Mann und 6 Departements. Frankreich bezahlte die Raten zur Reparation schneller ab als erwartet, sodass im Juli 1873 mit dem vollständigen Truppenabzug aus Frankreich begonnen werden konnte. [139]

Der Wiederaufbau einer französischen Armee schritt rasch voran: Schon im Dezember 1871 erklärte Staatspräsident Thiers, auf eine Truppenstärke von 600.000 Mann hinzuarbeiten. Als Reaktion hierauf begann Moltke 1872 einen möglichen Präventivkrieg gegen Frankreich vorzubereiten. Bismarck lehnte solche Vorhaben jedoch ab und hielt an seinem neuen Kurs fest, Frankreich bündnispolitisch zu isolieren. Auf diese Weise sollte Paris von einem möglichen Revanchekrieg abgehalten werden. [140] Die Frage, inwieweit die erzwungene Abtretung des Elsass und Lothringens Grundlagen für den Beginn des Ersten Weltkrieges legte, ist hoch umstritten. Christoph Nonn meint, dass die Annexion „die Möglichkeit einer Aussöhnung der Kriegsgegner von 1870/1871 verbaute“. [141] Klaus-Jürgen Bremm verweist hingegen auf Äußerungen prominenter Politiker und Publizisten in Frankreich, die einer solchen Einschätzung widersprechen. So bezeichnete der Schriftsteller Remy de Gourmont das Elsass und Lothringen als „vergessene Länder“. Frankreich habe in den folgenden Jahrzehnten vielmehr – so Bremm – versucht, durch koloniale Besitzergreifungen den Verlust der beiden Provinzen zu kompensieren, [142] wozu es auch von Bismarck gedrängt wurde. Die koloniale Expansion Frankreichs in Afrika führte wiederum zu verstärkten Konflikten mit England. [143]

Prägend für das Verhältnis der Dritten Republik zu den verlorenen Provinzen wurde in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg Gambettas Parole „Pensons-y toujours, n'en parlons jamais“ („Immer daran denken, nie darüber sprechen“). Die deutsche Annexion geriet auch deswegen nie ganz in Vergessenheit, da zahlreiche Elsässer und Lothringer nach Paris auswanderten und dort im August 1871 den Verband Association Générale d'Alsace et de Lorraine ins Leben riefen. Nach Einschätzung von Julia Schroda gelang es prominenten Persönlichkeiten aus Elsass und Lothringen bei Beginn des Ersten Weltkrieges eine Rückeroberung wieder auf die offizielle Agenda der Politik zu bringen. [144] Der französische Staat räumte dem Bestreben einer Wiedergewinnung der verlorenen Provinzen an den Schulen einen hohen Stellenwert ein. Die Erinnerung an die Niederlage und das Streben nach Revanche waren ein wiederkehrender Topos in der literarischen und politischen Kultur des Landes. Auf die tatsächlichen politischen Entscheidungen hatte dies nur geringen Einfluss. Der sozialistische Politiker und Schriftsteller Jean Jaurès kommentierte die Situation als Ni guerre, ni renoncement. („Weder Krieg, noch Verzichtserklärung.“). [145]

Während des Ersten Weltkrieges gehörte die Rückgabe des Elsass und Lothringens zu den Kriegszielen Frankreichs. Darüber hinaus forderte Paris die Bildung eines Staatengürtels an seiner Ostgrenze, der zukünftige Invasionen durch den deutschen Nachbarn erschweren sollte. Auch als Revanche für die Reparationsleistungen von 1871 bis 1873 kamen hohe Entschädigungszahlungen ins Gespräch. [146] Der Versailler Vertrag – sowohl seine Inhalte als auch die Art seines Zustandekommens – von 1919 war von französischem Revanchebedürfnis geprägt und legte Grundlagen für die tiefgreifende Krise der jungen Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus . Die Auswirkungen des Deutsch-Französischen Krieges beschränken sich nicht allein auf das französische Territorium in Europa. In Algerien kam es zur Mokrani-Revolte , einem Aufstand der algerischen Bevölkerung gegen die französische Kolonialherrschaft, der bis 1872 niedergeschlagen wurde. [147] Auf Martinique ereigneten sich nach der Ausrufung der Französischen Republik Unruhen der Nachfahren der Sklavenbevölkerung gegen die landbesitzende Elite aus Europäern. Die Unruhen wurden rasch durch die dort stationierten Streitkräfte unterbunden. [148]

Der Fortbestand der während des Deutsch-Französischen Krieges ausgerufenen Dritten Republik schien bis zum Jahr 1875 noch unsicher. Nach der gewaltsamen Unterdrückung der Pariser Kommune war das Ansehen des linken Flügels der Republikaner schwer beschädigt. Orléanisten und Legitimisten dominierten weiterhin das Parlament. Während die Orléanisten die jüngere Linie der Bourbonen–Dynastie wieder auf den Thron bringen wollten, favorisierten die Legitimisten die ältere Linie. Das Parlament wählte zwar am 31. August 1871 den in politischer Hinsicht maßgeblich an der Niederschlagung der Pariser Kommune beteiligten Adolphe Thiers zum französischen Präsidenten. Dessen Annäherung an republikanische Kräfte kam jedoch bei den monarchistisch gesinnten Lagern nicht gut an. Zudem weigerte sich Thiers, sich für eine Wiederherstellung des päpstlichen Kirchenstaates einzusetzen. Bei den konservativen Kreisen kostete ihn dies weitere Sympathien, sodass er am 24. Mai 1873 durch das Parlament abgewählt wurde. Mit dem Rücktritt des Präsidenten schien der Weg für die Gegner der republikanischen Staatsform frei zu sein. Legitimisten und Orléanisten einigten sich auf Henri d'Artois , dem Enkel Karls X. Dieser sprach sich jedoch gegen eine Beibehaltung der Trikolore aus und wollte zu der weißen Fahne der Bourbonen zurückkehren, was das Parlament zurückwies. In den folgenden Jahren gewannen die Republikaner zunehmend an Einfluss. Schließlich stimmte das Parlament am 30. Januar 1875 mit 353 zu 352 Stimmen für die Staatsform als Republik. [149]

Deutschland

Festschmuck und Ehrentribünen am Brandenburger Tor in Berlin für den Einzug Kaiser Wilhelms I. und der Armee am 16. Juni 1871
Das seinerzeit noch zum 2. Hanseatischen Infanterie-Regiment Nr. 76 gehörende lübeckische Bataillon hält eine Parade auf dem Lübecker Marktplatz ab.

Bismarck zementierte mit der von ihm betriebenen Reichsgründung ein Deutsches Reich unter Ausschluss Österreich-Ungarns . Die Bildung des kleindeutschen Reiches veränderte das Machtgefüge in Europa nachhaltig. Deutschland löste Frankreich als die bedeutendste Kontinentalmacht ab, weshalb der ehemalige britische Premierminister Disraeli die Reichsgründung als folgenreicher bezeichnete als die Französische Revolution . [150] Im Jahr 1871 umfasste das Deutsche Kaiserreich über 500.000 Quadratkilometer und hatte etwa 41 Millionen Einwohner. Flächen- und einwohnermäßig war es damit der zweitgrößte Staat Europas. Wenige Jahre später sollte Deutschland auch wirtschaftlich mit zu der Weltspitze gehören. Der kriegerisch vollzogene Aufstieg der neuen Macht weckte in vielen europäischen Staaten allerdings die Befürchtung einer noch weitergehenden Expansionspolitik Berlins. [151] Das preußische Modell der allgemeinen Wehrpflicht bei kurzer Dienstzeit verbreitete sich rasch weltweit. [152]

Der Umstand, dass die Gründung des ersten deutschen Nationalstaates eine autoritär von der preußischen Regierung durchgesetzte „Kriegsgeburt“ war, erschwerte eine innere Reichseinigung in den folgenden Jahrzehnten. Der deutsche Nationalismus ab 1871 definierte sich nun hauptsächlich in Abgrenzung zu Frankreich und unter Ausschluss von Minderheiten, den sogenannten „Reichsfeinden“ (Polen, Dänen, Katholiken und Sozialdemokraten). Der Historiker Eckart Conze meint daher, dass „ein liberaler, auch pluralistischer Nationalismus es vor dem Hintergrund [der politischen Reichsgründungsumstände] schwer hatte“. [153]

Die Wahrnehmung des Militärs in der Zivilgesellschaft wandelte sich durch den Deutsch-Französischen Krieg. Die Armee galt in Deutschland nun als Geburtshelfer der nationalen Einheit. Kritik an dem Vorgehen während des Krieges, wie sie von einigen sozialdemokratischen Politikern geäußert wurde, war in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig. [154] Viele militärische Normen und Verhaltensweisen flossen in den Alltag ein. Selbst in Schulen wurde ein militärischer Geist gepflegt. Zugleich beanspruchten Militärs für sich eine größere Rolle in der Politik. Ranghohe Generäle trugen häufig Forderungen nach einer weiteren Aufrüstung der Armee und Präventivkriegen an die Regierung heran. [155] Den prominentesten Platz im Alltag nahm jährlich der sogenannte Sedantag am 2. September ein. Er erinnerte an die Schlacht bei Sedan und die Gefangennahme Napoleons III. Obwohl sich der Sedantag nie zu einem amtlich bestätigten Nationalfeiertag entwickelte, fanden in Preußen an seinem Datum festliche Veranstaltungen an Universitäten und Schulen statt. Die Kriegervereine hielten Paraden auf den Straßen ab. [156]

Die französischen Reparationen waren einer der Auslöser des deutschen Booms der Gründerzeit . Die französischen Zahlungen gaben dem deutschen Kapitalmarkt zusätzliche Impulse und verstärkten die Investitionsbereitschaft des Bürgertums. Zwischen 1871 und 1873 entstanden etwa 928 Aktiengesellschaften. Profiteure waren insbesondere die Eisenbahn sowie die Stahl-, Kohle- und Maschinenbauindustrie. [157] Allerdings lösten die französischen Reparationszahlungen, die überwiegend in den deutschen Kapitalmarkt flossen, oder zumindest deren psychologische Effekte in Verbindung mit der gleichzeitigen Liberalisierung der Märkte in Deutschland eine solche spekulative Überhitzung der Konjunktur aus, dass die Spekulationsblase im sogenannten Gründerkrach im Mai 1873 platzte, woran sich eine langfristige Krise anschloss.

Die Karikatur propagiert nach dem Sieg bei Sedan eine Annexion des Elsass und Lothringens. [158]

Teile des Elsass und Lothringens fielen mit dem Frankfurter Frieden offiziell an das Deutsche Reich. Eine Volksabstimmung zur Eingliederung erfolgte nicht. Das Reichsgesetz vom 9. Juni 1871 schloss die beiden Gebiete zum neu geschaffenen Reichsland Elsaß-Lothringen zusammen. [159]

Militärstrategische Schlussfolgerungen

Da der Eisenbahntransport ein wichtiger Erfolgsfaktor des deutschen Sieges darstellte, wurde mit Hilfe der französischen Reparationszahlungen und mit Schuldverschreibungen das strategische Eisenbahnnetz weiter ausgebaut. Seit 1871 wurden erste Überlegungen zum strategischen Bau der über 800 km langen Kanonenbahn von Berlin über Wetzlar und Koblenz nach Metz zum effektiven Anschluss Lothringens an das deutsche Netz angestellt. Diese seit etwa 1878 auch mit Hilfe der Verstaatlichung von Eisenbahngesellschaften realisierte Strecke hatte zunächst kaum zivile Bedeutung. [160]

Nach dem Krieg anerkannten preußische Militärstrategen zudem die Überlegenheit des französischen Festungssystems. Man sah ein, dass Festungswälle mit Gräben und Bastionen wenig Sinn hatten, und änderte 1873 den Festungsplan Wilhelmshaven für die geplante Befestigung der Jademündung durch Errichtung zahlreicher vorgelagerter Forts. [161]

Mentalitätsgeschichte

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich nahm die öffentliche Meinung eine ambivalente Haltung zum Deutsch-Französischen Krieg ein. Je nach Region, Biografie und politischer Gesinnung wurde der Krieg höchst unterschiedlich wahrgenommen. Die Vorstellung einer alle Existenzsorgen überlagernden nationalen Begeisterungswelle gilt in der Forschung mittlerweile als widerlegt. Zwar begrüßten in Deutschland Teile der Öffentlichkeit den Krieg als Mittel zur Herstellung der kleindeutschen Einheit. Hierzu zählten Studenten und das Bürgertum. [162] Katholisch, demokratisch oder sozialistisch gesinnte Kräfte lehnten allerdings diese Art der preußischen Machtpolitik ab. Die jüdischen Mitbürger ergriffen meist Partei für die patriotische Sache, da sie sich dadurch öffentliche Anerkennung erhofften. In Süddeutschland machte sich zunächst die Furcht vor den Folgen einer möglichen französischen Besetzung sowie die Ungewissheit über die tatsächliche Bündniszugehörigkeit bemerkbar. In Frankreich neigten angesichts der Kriegserklärung zu Beginn eher die Städte zu Jubel, während die Bevölkerung in der ländlichen Provinz sich reservierter verhielt. Der Ausbruch des Konfliktes kam für die französische Öffentlichkeit überraschend, dennoch herrschte großes Vertrauen in die Überlegenheit der französischen Armee vor. Es wurde erwartet, dass die Kämpfe hauptsächlich auf deutschem Boden ausgetragen werden. Eine Kriegsbegeisterung trug vor allem eine Minderheit aus dem republikanischen und linken Lager auf die Straßen, insbesondere in Paris. Die Zustimmung für den Krieg fiel geringer aus als in Deutschland. [163]

Medien wie Zeitungen, Briefe und Grafiken waren in der Regel propagandistischer Natur. Vor allem die Presse, teils staatlich dazu instrumentalisiert, versuchte eine Kriegsbegeisterung zu initiieren bzw. aufrechtzuerhalten. Auf französischer Seite erfanden die Zeitungen zunächst Berichte über spektakuläre Siege über die preußisch-deutschen Armeen. Später wurden die Deutschen als kulturlose Barbaren dargestellt, welche über die Zivilbevölkerung herfallen würden. Die deutsche Seite wiederum inszenierte die Franc-tireurs und Einheiten aus französischen Kolonien als unzivilisierte Wilde. Die so aufgegriffenen Feindbilder der Presse erwiesen sich als derart wirkmächtig, dass sie sogar die Feldpostbriefe der kämpfenden Soldaten prägten. Nach der Schlacht von Sedan verbreiteten sich in Frankreich auch Karikaturen, die sich gegen die Deutschen wandten. [164] Neben den hohen menschlichen Verlusten erregte die schwere Zerstörung von Straßburg die Gemüter der französischen Bevölkerung. [165] Eine nationale Demütigung stellte zudem die Besetzung von Paris durch preußische Truppen sowie die Kaiserproklamation in Versailles dar. [166]

Eine zunehmend in das Blickfeld der Forschung rückende Quellensorte sind autobiographische Texte. Die auf Tagebüchern oder Feldpostbriefen beruhenden Veröffentlichungen ermöglichen es Historikern, die zeitgenössischen Perspektiven und Wahrnehmungen jenseits der offiziellen, politischen Deutungsmuster zu rekonstruieren. Allerdings gaben die an dem Krieg persönlich beteiligten Akteure ihre Erinnerungen meist erst mit dem Abstand von mehreren Jahren heraus. Den Anlass bildeten meist national aufgeladene Jubiläen. [167] So dienten die Schriften meist einer Förderung der patriotischen Gesinnung. Auch der Infanterist Florian Kühnhauser wollte mit seinen Kriegserinnerungen eines Soldaten des königlich bayerischen Infanterie-Leibregiments von 1898 – wie er schrieb – „die Liebe und den Patriotismus zum engern und weitern Vaterlande heben, die Begeisterung zum Wehrstand fördern“. Kühnhauser stammte aus dem oberbayerischen Tettenhausen am Waginger See . Er ging einer Arbeit als Schreiner nach und nahm bereits 1866 am Deutschen Krieg teil. Sein Bericht über den Deutsch-Französischen Krieg weist Kühnhauser als Anhänger des späteren Deutschen Kaiserreiches aus, aber verschweigt auch nicht die Grausamkeiten auf den Schlachtfeldern und die Strapazen des Soldatenlebens. [168]

Anders als Kühnhauser gehörte die französische Tagebuchschreiberin Geneviève Bréton dem gehobenen Bürgertum an. Sie wohnte mit ihren Eltern auf dem Boulevard Saint-Michel in einem der nobleren Stadtviertel von Paris. Als überzeugte Republikanerin begrüßte Bréton den Sturz des französischen Kaisertums im September 1870: „Niemals [sei] eine Revolution […] friedlicher verlaufen; kein Gewehrschuss, kein Tropfen Blut ist geflossen; das Wetter ist gut, die Sonne scheint, Paris ist in Festtagslaune […]“. [169] Kurz darauf erlebte sie den Belagerungsalltag von Paris. In ihrem Tagebuch beklagte sie, dass eine Granate nur 50 Meter von ihrem Haus entfernt eingeschlagen sei. [170] Mitten im Krieg stimmte die Pariserin einer Verlobung mit dem Maler Henri Regnault zu. Kurz darauf kämpfte dieser als Nationalgardist gegen die deutschen Belagerer. Trotz der Kampfhandlungen plante das Paar eine Heirat für den 7. März 1871. Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen, da Regnault in der Schlacht bei Buzenval am 19. Januar 1871 fiel. [171]

Alltags- und Sozialgeschichte

Die Kriegserfahrung gestaltete sich sehr unterschiedlich. In der ersten Kriegsphase bis zu der Schlacht von Sedan wurden deutsche wie französische Soldaten mit einem Bewegungskrieg konfrontiert. In der zweiten Kriegsphase orientierte sich ihre Kampfweise dagegen an den Erfordernissen eines Belagerungskrieges . Die soziale Stellung entschied darüber, wer wie stark in das gegnerische Feuer geriet. Elitetruppen kamen seltener in Einsatz, während einfachere Infanterie- und Kavalleriesoldaten größeren Risiken im Gefecht ausgesetzt waren. Dies galt sowohl für die deutschen als auch französischen Truppen. Unterschiede innerhalb der Regimenter bestanden ebenfalls in der soldatischen Ausbildung, wobei die Anzahl unerfahrener Kräfte im Laufe des Krieges auf beiden Seiten zunahm. Bestimmte ethische Vorstellungen wie ein aristokratischer Ehrencodex verbanden die deutschen und französischen Offiziersränge. Daraus resultierte ein vergleichsweise humaner Umgang mit Kriegsgefangenen und Verwundeten. [172]

Die medizinische Versorgung der verwundeten Soldaten war dennoch in der Praxis nicht immer gegeben. Die ausgedehnten und unübersichtlichen Schlachtfelder erschwerten in der Regel eine schnelle Hilfe, sodass viele Soldaten ihren Verletzungen erlagen bzw. verdursteten oder verhungerten. [173] Die Strapazen blieben für die Kämpfenden hoch. Hatten bei Kriegsbeginn sommerliche Temperaturen und große Massenschlachten mit hohen Verlusten den Soldaten zugesetzt, litten sie in der zweiten Kriegsphase unter vielen kleineren Gefechten, immer noch langen Märschen (bis zu 40 Kilometer am Tag) und einem außergewöhnlich kalten Winter. Auf der deutschen Seite herrschte große Ernüchterung, da der Krieg trotz des bedeutenden Sieges in Sedan noch mehrere Monate andauerte. [174]

Rezeption

Populärkulturelles Gedenken

Zahlreiche Kriegerdenkmäler von 1870/71 erinnern in Deutschland an die Toten des Krieges, so auch am Christian-Friedrich-Voigt-Platz in Flensburg .

Aufgrund der persönlichen Erlebnisse und der großen politischen Veränderungen blieb der Krieg stark im Bewusstsein der Zeitgenossen verankert. Zahlreiche Denkmäler und Gedenkstätten, die an die Gefallenen erinnern, entstanden in Frankreich, in Deutschland, dem ehemals deutschen Eupen in Belgien sowie in der Schweiz . Besonders in Deutschland wurden zahlreiche Straßen und Plätze nach Offizieren und Orten der Schlachten umbenannt. Große Sonderausstellungen zum Deutsch-Französischen Krieg zeigten das Musée de l'Armée in Paris (2017) und das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden (2020). [175]

Nach 1870 erschienen in Deutschland und Frankreich zahlreiche Kriegsromane, Autobiographien und historiografische Texte. Insbesondere bei den französischen Werken lassen sich häufig die Genre nicht strikt voneinander abgrenzen. Ob das Erzählte fiktionaler Natur ist oder auf tatsächlich erlebte Erfahrungen zurückgeht, bleibt meist offen. Zu den erfolgreichsten Werken der französischen Kriegsliteratur gehörte Émile Zolas La Débâcle (Der Zusammenbruch) . Rund 190.000 Exemplare wurden bis 1897 verkauft. [176] Die populären französischen Kriegsromane rücken unter anderem „den verzweifelten Heroismus der französischen Truppen, die Leiden der Pariser Bevölkerung während der Belagerung der Stadt [und] die Übergriffe der fremden Besatzung“ in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Andere französische Kriegsromane spielten in der Zukunft und propagierten eine kriegerische Rückeroberung des Elsass und Lothringens. [177] Nur wenige Forschungsergebnisse liegen bisher zur deutschen Kriegsliteratur vor. Ausnahmen stellen lediglich Untersuchungen zu Veröffentlichungen von Karl May ( Die Liebe des Ulanen ) und Theodor Fontane dar. [178] Fontane war als Kriegsberichterstatter aktiv. Als er das nicht von preußischen Truppen besetzte Domrémy-la-Pucelle – den Geburtsort von Jeanne d'Arc – erkundete, kam er in französische Kriegsgefangenschaft. Sein Erlebnis verarbeitete der Schriftsteller in der Autobiographie Kriegsgefangen . Nach dem Ende des Krieges besichtigte Fontane 1871 das teilweise noch von deutschen Truppen besetzte Frankreich erneut. 1872 erschien hierüber sein Reisebericht Aus den Tagen der Okkupation . [179]

Die ausgestellten Ehrenpreise der Sedanfestspiele 1916 in der Geschäftsstelle der Lübecker Sanitätskolonne

Auf der deutschen Seite wurde der Deutsch-Französische Krieg häufig mit den sogenannten Befreiungskriegen gleichgesetzt. Wie im Jahr 1813 zögen – so das Narrativ – die Deutschen 1870 erneut gemeinsam gegen Frankreich in den Krieg. Wieder richtete sich der Kampf gegen einen Angehörigen der Dynastie Napoleons I. Die Zeitgenossen dachten auch an die napoleonischen Kriege zurück, da ihre Väter und Großväter in diesen beteiligt waren und es danach keinen großen Staatenkrieg mehr gegeben hat. [180] Die Zeitgenossen stellten insbesondere Analogien zwischen der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und der Schlacht bei Sedan 1870 her. Alfred Spitzer, der Autor der Weiheinschrift des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig, brachte dies 1913 – zum einhundertsten Jubiläum der Schlacht – wie folgt zum Ausdruck: „Leipzig […] war das Sedan des ersten Napoleon, hier erwuchsen die Grundsätze, auf die nachher der im Kampfe gegen den letzten Napoleon entstandene, machtvolle deutsche Einheitsstaat gegründet wurde“. Der Krieg von 1870/1871 war daher im Volksmund auch unter der Benennung „Leipzig – einundleipzig“ bekannt. [181] Tatsächlich hatte der Krieg von 1813 allerdings kaum etwas mit einem echten deutschen Nationalkrieg zu tun. Viele Rheinbundstaaten wandten sich erst in den letzten Momenten des Krieges von Frankreich ab. [182] Laut dem Historiker Hans-Ulrich Thamer ging mit dem Deutsch-Französischen Krieg auch eine Verschiebung der nationalen bürgerlichen Gedenkkultur einher: Die Erinnerung an die Schlacht von Leipzig sei noch stark von politischen Freiheitsidealen und dem ungelösten Problem der nationalen Einheit geprägt worden. Diese von dem Bürgertum getragene Gedenkkultur wurde ab 1871 jährlich von der des Sedantages am 2. September und des Kaisergeburtstages allmählich abgelöst. Dies geschah vor dem Hintergrund der nun erfüllten Nationalstaatsgründung und – so Thamer – der wachsenden Sorge des Bürgertums vor einer erstarkenden Arbeiterbewegung, gegen welche das bestehende politische System des Deutschen Kaiserreiches Schutz versprach. Die freiheitlich-nationale Komponente ging bei dem obrigkeitstreuen Sedankult verloren. [183]

Wie in Deutschland suchten auch in Frankreich die Menschen nach historischen Parallelen. So wurde die deutsche Invasion 1870/1871 mit dem Eindringen der Koalitionsarmeen 1814 und 1815 verglichen und sprachlich abwertende Bezeichnungen der napoleonischen Kriege wiederbelebt. Die Intensität der feindlichen Haltung gegenüber dem deutschen Militär konnte vor Ort jedoch stark variieren. Regionen, die häufiger von Einquartierungen und Beschlagnahmungen betroffen waren, nahmen tendenziell eine feindlicher gestimmte Position ein als seltener von dem Krieg behelligte oder unbesetzte Regionen Frankreichs. [184]

Historiografie

Historiografie vor dem Ersten Weltkrieg

Der Deutsch-Französische Krieg war eine Herausforderung für die Historiografie in Frankreich, denn es mussten mehrere in den jeweiligen politischen Lagern hoch umstrittene Aspekte verarbeitet werden. Aus republikanischer, konservativer, monarchistischer oder laizistischer Perspektive wurde der Wechsel von dem napoleonischen Kaiserreich zur Republik und die Pariser Kommune sehr unterschiedlich bewertet. Es existierte kein einheitliches, wirkmächtiges Deutungsmuster. [185] Republikanisch gesinnte Historiker um Gabriel Monod und Ernest Renan machten die schlechte Organisation der Armee und eine zu wenig patriotische Erziehung an Schulen und Universitäten für die französische Niederlage verantwortlich. Frankreich müsse, so ihre Ansicht, nach dem verlorenen Krieg einen ähnlichen Reformkurs einschlagen wie Preußen nach der Niederlage gegen Napoleon I. [186]

In der propreußischen Geschichtsschreibung schien der Deutsch-Französische Krieg eine Einheit mit dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 und dem Deutschen Krieg von 1866 zu bilden. Die Konflikte wurden als Etappen auf dem Weg zu dem preußisch-deutschen Nationalstaat angesehen, als sogenannte Deutsche Einigungskriege . Dem Deutsch-Französischen Krieg fiel in dieser Bewertung eine besondere Rolle zu, da in seinem Verlauf der französische „Erbfeind“ überwunden worden sei und die Reichsgründung erfolgte. [187] Diese galt Historikern wie Treitschke , Sybel und Droysen „als Höhepunkt deutscher Geschichte“. [188] Leopold von Ranke sah in dem Krieg eine Brechung der französischen Hegemonie, die seit Ludwig XIV. den europäischen Kontinent geprägt habe. Preußenkritische Darstellungen hatten während des Kaiserreiches keinen Erfolg, was den Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt zu der Bemerkung kommen ließ, dass „die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen“ werde. Großen Anteil an einer solchen Geschichtsschreibung hatte vor allem Treitschkes Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert . [189]

Historiografie im Zeitalter der Weltkriege und Nachkriegszeit

Laut Klaus-Jürgen Bremm „vernachlässigte die historische Forschung in Deutschland den Krieg von 1870/1871 seit der Weimarer Republik aus nachvollziehbaren Gründen lange“. [190] Ein Grund dafür bestand darin, dass viele Ergebnisse des Deutsch-Französischen Krieges durch die beiden Weltkriege rückgängig gemacht wurden. Die 1871 begründete Kaiserherrschaft der Hohenzollern fand 1918 genauso ihr Ende wie die Zugehörigkeit Elsass-Lothringens zum Deutschen Reich. Im Zuge der deutsch-deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg verlor Deutschland vorübergehend seine nationale Einheit. Auch nach der Wiedervereinigung überlagerten die „Katastrophen des 20. Jahrhunderts“ das Interesse an dem Deutsch-Französischen Krieg. [191] Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Verantwortlichkeit Deutschlands für den Ersten Weltkrieg entstand Hermann Onckens Schrift Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis 1870 und der Ursprung des Krieges 1870/71 . Hierin versuchte der Historiker 1926 zu beweisen, dass 1870 Frankreich und nicht Preußen an dem Beginn des Deutsch-Französischen Krieges Schuld hatte. [192]

Nach dem Ersten Weltkrieg wandelte sich auch in Frankreich der Forschungsblick auf den Deutsch-Französischen Krieg. Ging es vor dem Ersten Weltkrieg noch teilweise darum, eine Niederlage zu verarbeiten und einen möglichen Revanchekrieg zu rechtfertigen, geriet der Deutsch-Französische Krieg nach 1918 weitgehend in Vergessenheit. Eine Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg schien für französische Historiker weit zentraler zu sein. [193] Da der Krieg von 1870/1871 hauptsächlich auf französischem Boden ausgetragen wurde, ist die französische Forschungsliteratur hauptsächlich auf einer lokalen Ebene angesiedelt. Es existieren nur wenige Überblicksdarstellungen wie François Roths La guerre de 1870 aus dem Jahr 1990 oder Stéphane Audoin-Rouzeaus 1870. La France dans la guerre aus dem Jahr 1989. [194]

Mit dem Buch La guerre de 1870 von François Roth wurde unter anderem erstmals die Nachgeschichte des Deutsch-Französischen Krieges wissenschaftlich detailliert untersucht. Roth konnte nachweisen, dass es an der deutsch-französischen Grenze zwischen 1871 und 1914 keine größeren Zwischenfälle gab. Abgesehen von den Jahren zwischen 1887 bis 1891 konnten sich Handel und Personen ungehindert zwischen beiden Ländern bewegen. Roth betont ebenfalls, dass der Deutsch-Französische Krieg nicht zwangsläufig in den Ersten Weltkrieg geführt habe. Während der Julikrise 1914 stand eine Rückeroberung des Elsass und Lothringens noch nicht auf der Agenda in Paris. Gleichwohl habe die französische Bevölkerung den Verlust beider Provinzen nicht vergessen. [195]

Aspekte im Fokus der neueren Forschung

Anlässlich des 150. Jahrestages des Deutsch-Französischen Krieges 2020/2021 erschienen zahlreiche Publikationen. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sind viele dieser Darstellungen davon gekennzeichnet, „autobiografischen Quellen, privaten Schriften und Presseerzeugnissen viel Raum [zu] geben“. [196] Hierzu gehört auch eine Historiografie des deutschen Historikers Tobias Arand . Sein Werk Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen nähert sich dem Kriegsgeschehen über eine multiperspektivische Darstellung an. Der Autor trug zahlreiche Schriftzeugnisse von Zeitgenossen zusammen, die entweder unmittelbar am Krieg beteiligt waren oder dessen Entwicklung zumindest beobachteten. Zu Wort kommen sowohl prominente Persönlichkeiten wie Bismarck, Fontane , Nietzsche und Sarah Bernhardt , aber auch einfache Soldaten beider Seiten und Opfer des Krieges. Arand demontiert die historiographische Siegererzählung, nach der die nationale Begeisterung und der Jubel über die deutsche Reichsgründung alle kritischen Töne zum Schweigen gebracht hätte. So zeichnet das Buch beispielsweise die fortbestehenden süddeutschen Vorbehalte gegen den preußischen Staat sowie die Existenzängste der Soldaten und ihrer Familien nach. [197] In ihrem 2020 herausgegebenen Buch La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale hinterfragen die französischen Historiker Nicolas Bourguinat und Gilles Vogt die lokale Beschränkung des Deutsch-Französischen Krieges. Der Konflikt werde meistens auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei europäischen Großmächten reduziert. Tatsächlich aber müsse eine Globalgeschichte dieses Krieges erzählt werden. So kamen viele Ärzte, Pfleger, Journalisten und Soldaten aus dem nicht-deutschen und nicht-französischen Ausland. In vielen Ländern der Welt wurde der Krieg von Zeitungen, Regierungen und Teilen der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert. Der Krieg schwächte außerhalb Europas auch in den Kolonien die französische Herrschaft. [198]

Kriegsschuldfrage

Die Meinungen der Historiker gehen noch heute in der Frage auseinander, welchen Anteil die beiden Kriegsparteien an dem Beginn der Eskalation hatten. In seiner 1970 erschienen Monografie Der Kriegsausbruch 1870 vertrat der Historiker Eberhard Kolb die These, dass Bismarcks Vorgehen im Vorfeld des Deutsch-Französischen Krieges eher defensiver Natur war. Während der Spanischen Thronfolgekrise hätten, so Kolb, auf Seiten der französischen Regierung „irrational-emotionale Faktoren eine dominierende Rolle“ [199] gespielt. Die französische Überreaktion auf die Hohenzollernkandidatur sei für Bismarck so nicht vorhersehbar gewesen. [200] Kolb verweist auch auf den Umstand, dass andere Regierungschefs die Situation falsch einschätzten und nicht mit derart scharfen Äußerungen und einer Kriegserklärung der französischen Regierung rechneten. Eine deutsche Einigung sei aus Bismarcks Sicht langfristig auch ohne Krieg denkbar gewesen, wenn auch unter veränderten politischen Verhältnissen in Frankreich. Eine Voraussetzung hierfür habe der Kanzler in dem absehbaren Ableben des bereits todkranken Napoleons III. gesehen. [201]

Gegen Kolbs These wandte sich 1971 der Historiker Josef Becker . In seinem Aufsatz Zum Problem der Bismarckschen Politik in der spanischen Thronfolge 1870 argumentiert er, dass Bismarck absichtlich einen Krieg mit Frankreich provozierte, um die deutsche Einigung zu verwirklichen und die starken süddeutschen Vorbehalte dagegen zu überwinden. Um eine Intervention anderer Großmächte zu verhindern, sei es Bismarcks Ziel gewesen, nach außen hin den Eindruck eines deutschen Verteidigungskrieges zu erwecken. [202] Laut Becker „hieße es Bismarck eine ungewöhnliche Fehleinschätzung zu unterstellen, wollte man annehmen, dass er die Möglichkeiten der Reaktionen in Paris wesentlich anders eingeschätzt hätte“. [203] In seinen zwischen 2003 und 2007 erschienenen drei Quelleneditionen „ Bismarcks spanische Diversion 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg. Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollern-Kandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932 “ entwickelt Becker seine These weiter, wobei er auch mit breitem Quellenmaterial nachzeichnet, wie Bismarck und sein Umfeld bewusst versuchten, die wahren Umstände des Kriegsausbruches zu vertuschen. Dies habe die „Legende vom attackierten Preußen“ ( Hans-Ulrich Wehler ) erst so langlebig werden lassen. [204]

Christoph Nonn meint dagegen, Bismarck könnte das spanische Projekt vor allem zur Friedenssicherung betrieben haben. Immerhin hätte ein Hohenzollern-König auf dem spanischen Thron Frankreich vor einem Krieg mit Preußen zurückschrecken lassen können oder Frankreich zumindest zusätzlich dazu gezwungen, Truppen zum Schutz seiner Südwestgrenze zusammenzuziehen. [205] Der US-amerikanische Historiker David Wetzel (2005) beschreibt die Vorgeschichte des Deutsch-Französischen Krieges als eine personengeschichtliche Konfrontation zwischen dem Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes und dem französischen Kaiser. Neben den beiden für Wetzel zentralen Protagonisten (Bismarck und Napoleon III.) spielte aber auch deren Umgebung eine wichtige Rolle für die Auslösung des Krieges. Der Autor nennt hier vor allem den preußischen König Wilhelm I., die französische Kaiserin Eugénie, den französischen Ministerpräsidenten Émile Ollivier und den französischen Außenminister Gramont. Vor allem Ollivier und Gramont werden als die für den Krieg hauptverantwortlichen Akteure angesehen. Bismarck arbeitete – so die Einschätzung von Wetzel – nicht auf einen Krieg mit Frankreich hin. Vielmehr habe Bismarck mit der Spanischen Thronkandidatur versucht, Frankreichs Aufmerksamkeit von seiner deutschen Einigungspolitik abzulenken. Die französische Regierung habe auf das spanische Projekt weit aggressiver reagiert als es Bismarck vorhersehen konnte. Steffen Bruendel wirft Wetzels Darstellung vor, strukturelle Faktoren (z. B. die öffentliche Meinung) zu sehr außen vor zu lassen. [206]

Totalisierung des Krieges
Bayerischer Infanterist Max Lehner im Einsatz als Krankenträger [207]

Inwieweit der Deutsch-Französische Krieg mit dem Ersten Weltkrieg vergleichbar war, ist in der Forschung noch Gegenstand von Debatten. Tobias Arand sieht den Krieg bis zur Schlacht von Sedan im September 1870 als klassischen Kabinettskrieg. Erst in dieser Schlacht, aber vor allem seit der Pariser Kommune und nach Bekanntwerden der deutschen territorialen Abtretungsforderungen wurden auf französischer Seite auch Zivilisten als Franc-tireurs rekrutiert. In seiner Dissertation Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg stuft Alexander Seyferth den Deutsch-Französischen Krieg als eine Etappe auf dem Weg zu den totalen Kriegen des 20. Jahrhunderts ein. Er begründet diese Charakterisierung mit der besonderen Rolle der Heimatfront – also einer intensiven Einbeziehung der Zivilbevölkerung jenseits der Front. Seyferth zeigt, dass der neue deutsche Staat durchaus ein Interesse daran haben musste, die öffentliche Stimmung zu kontrollieren: Da die militärische Auseinandersetzung auch nach der Gefangennahme von Napoleon III. nicht beendet war, regte sich durchaus Kriegskritik. [208] Hierauf musste, so Seyferth, die preußisch-deutsche Politik reagieren und legte damit bereits Grundlagen für eine moderne Kriegspropaganda . Der Deutsch-Französische Krieg traf auch das Wirtschaftsleben hart. Wegen des Fronteinsatzes der wehrpflichtigen Soldaten fehlten vielfach Arbeitskräfte und erhöhten sich die Produktionskosten. Die Historikerin Christine Krüger kritisiert an Seyferths Ansatz unter anderem, dass die Heimatfront nur ein Kennzeichen des totalen Krieges unter vielen sei. Zudem spreche der humane Umgang mit Kriegsgefangenen gegen eine völlige Entrechtlichung im Krieg. Es sei den Konfliktparteien im Vergleich zu den Weltkriegen gelungen, die Konfrontation nach relativ kurzer Zeit wieder zu beenden und eine weitere Radikalisierung somit einzudämmen. [209]

In ihrem Werk Statuswechsel. Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 untersucht die Historikerin Heidi Mehrkens , inwieweit die im Deutsch-Französischen Krieg gesammelten Erfahrungen eine nationale Identifikation bzw. nationale Feindbilder begünstigten. Sie beleuchtet dies vor allem am Beispiel von sogenannten „Statuswechslern“. Darunter versteht sie Menschen, deren Stellung sich im Krieg wandelte – etwa Kriegsgefangene, Partisanen, Spione, Flüchtlinge, Geiseln und Verwundete. Einerseits, so Mehrkens, sei der Nationalismus auf beiden Seiten durch den Krieg verschärft worden. Hierfür seien insbesondere Kämpfe mit bewaffneten Zivilisten, die Artilleriebombardierung von Paris und Geiselnahmen verantwortlich. Andererseits wurden Kriegsgefangene und Verletzte durchaus nach den Maßstäben des damaligen Kriegsrechtes behandelt. Die nationalistische Aufladung des Deutsch-Französischen Krieges sei insbesondere durch die Presse propagiert worden und habe sich selbst auf die Korrespondenz der kämpfenden Soldaten ausgewirkt. [210] [211]

Ursachen der französischen Niederlage

Der französische Historiker Raymond Poidevin führt mehrere Ursachen für die französische Niederlage an: So habe der Kaiser sich geweigert, die französischen Truppen aus dem Kirchenstaat abzuziehen. Dies habe nicht nur zu einer Schwächung der Truppenstärke an der Ostgrenze geführt, sondern auch dazu beigetragen, dass Italien nicht bereit war, Frankreich beizustehen. Auch Österreich und Großbritannien blieben neutral, sodass Frankreich international isoliert gewesen sei. Zudem habe sich die Militärreform, an der Kriegsminister Adolphe Niel bis zu seinem Tod 1869 gearbeitet hatte, nur teilweise durchsetzen lassen: Das Losverfahren für die Wehrpflichtigen war beibehalten worden, die neu eingerichtete Mobilgarde sei ineffektiv geblieben. Nachteilig sei auch der Mangel an Erfahrung bei den Offizieren gewesen, die zuvor in den Kolonien gedient hatten: Große Schlachten zu führen sei daher für sie Neuland gewesen. Auch in der Artillerie habe es Modernisierungsrückstände gegeben. Die zerstreute Dislozierung der französischen Truppen an der Grenze, die die Einkesselungen von Straßburg und Metz ermöglichte, habe sich ebenfalls als nachteilig erwiesen. [212]

Der US-amerikanische Militärhistoriker Geoffrey Wawro betont das Zögern und die Planlosigkeit der französischen Militärführung. Die hohen Offiziere hätten es nicht verstanden, den Hauptvorteil der französischen Armee, das neuartige Chassepotgewehr , auszuspielen. Entscheidend für den deutschen Erfolg sei die quantitative Verfügbarkeit an Soldaten gewesen (etwa 850.000 französische Einsatzkräfte gegen 1,3 Millionen deutsche Soldaten). Im späteren Verlauf trug, so Wawro, auch die Stärke der deutschen Artillerie zur französischen Niederlage bei. Dem taktischen Geschick der preußischen Militärführung in den Schlachten misst er eher weniger Bedeutung bei. [213]

Der deutsche Militärhistoriker Klaus-Jürgen Bremm kommt zu dem Ergebnis, dass die französische Militärführung für einen Sieg nicht offensiv genug agierte: So ging die Initiative auf die deutschen Einheiten über. Währenddessen trafen für die französischen Soldaten trotz stundenlanger Behauptung auf den Schlachtfeldern oft Verstärkungen nicht mehr rechtzeitig ein. Fatal aus französischer Sicht sei auch die zu frühe Kapitulation der Rheinarmee in Metz gewesen. Eine längere Bindung deutscher Kräfte in der Region, hätte – so Bremm – der französischen Regierung die Zeit gegeben, neue kampfstarke Armeen aufzubauen. Die rasche Kapitulation in Metz habe allerdings zur Folge gehabt, dass nur schlecht vorbereitete Verbände gegen die Deutschen ins Feld zogen und Paris somit nicht mehr von der deutschen Belagerung befreit werden konnte. [214]

Bildende Kunst

In Frankreich spielten auch Schlachtenmalereien für die Aufarbeitung der Niederlage eine wichtige Rolle. Die Bilder propagierten häufig die Erzählung, dass lediglich die Fehlentscheidungen der Regierung und Truppenkommandanten oder die Unterzahl an Soldaten einen sicheren französischen Sieg vereitelt hätten. Dementsprechend wurden meist nicht der Kaiser, seine Entourage und Feldherren dargestellt, sondern wenige Soldaten. Deren Kampf stilisierten die französischen Schlachtenmaler zu einem „glänzenden Zeugnis von der Tapferkeit und der heldenhaften Gesinnung [ihres] Volkes“ (Frank Becker). Die bedeutendsten Akteure dieser Malrichtung waren Alphonse de Neuville und Jean Baptiste Édouard Detaille . [217]

Im Unterschied zu den französischen Malereien befindet sich bei den deutschen Gemälden die militärische Führungselite häufig in der Bildmitte oder im Vordergrund. Viele der kommandierenden Offiziere und Fürsten luden Schlachtenmaler wie Georg Bleibtreu und Anton von Werner in ihre Hauptquartiere ein. Die Bilder hatten damit die Funktion „ihr Prestige und ihren Nachruhm“ sicherzustellen. Die kriegerischen Erfolge der deutschen Nation seien – so das Narrativ vieler Gemälde – den Leistungen ihrer Anführer zu verdanken. [218] Die Fotografie spielte sowohl in Deutschland als auch in Frankreich für die Erinnerung an den Krieg eine untergeordnete Rolle. Die langen Belichtungszeiten machten es nur möglich, tote oder posierende Soldaten zu zeigen, nicht aber das bewegte Kampfgeschehen selbst. Als ausstellbare Kunstform hatte sich die Fotografie im Vergleich zur Malerei noch kaum etabliert. [219]

Quellen

 • Der deutsch-französische Krieg 1870–1871. Redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabes. Mittler, Berlin 1872–1881. (5 Bände, 3 Kartenmappen)
 • Helmuth von Moltke : Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 1870–1871. Volksausgabe zur Wiederkehr der Gedenktage unserer vor 25 Jahren erfochtenen Siege in den großen Kämpfen von 1870–1871. Mittler, Berlin 1895. ( Digitalisat im Internet Archive ; Reprint: Melchior, Wolfenbüttel 2005, ISBN 3-939102-10-5 ).
 • Ernst Theophil Ferdinand Engel: Die Verluste der deutschen Armeen an Offizieren und Mannschaften im Kriege gegen Frankreich 1870 und 1871. Mit 7 graphischen Darstellungen. Berlin 1872.
 • Theodor Fontane : Der Krieg gegen Frankreich 1870–1871. Berlin 1873/1876 (Digitalisate von Band 1 und Band 2 im Internet Archive; Reprint: Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza 2004, ISBN 3-937135-25-1 , ISBN 3-937135-26-X , ISBN 3-937135-27-8 ).
 • Sigismund von Dobschütz: „Wir sind dahin gekommen, ganze Dörfer niederzubrennen“. Briefe aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und der Okkupationszeit 1872/73 von Paul von Collas an seine Eltern. In: Ostdeutsche Familienkunde. (OFK), ISSN 0472-190X , Heft 1/2006, S. 321 f. ( Paul von Collas war damals Generalstabsoffizier und Adjutant unter Karl Friedrich von Steinmetz und später unter General Edwin von Manteuffel , dessen Memoiren er schrieb.)
 • Émile Leclercq: La Guerre de 1870. L'esprit parisien produit du regime impérial. 5. Auflage. Claassen, Brüssel 1871. (Digitalisat als PDF)
 • Jean Francois Lecaillon: Eté 1870. Giovanangeli, Paris 2002, ISBN 2-909034-30-5 .
 • Wilhelm Müller: Illustrirte Geschichte des deutsch-französischen Kriegs 1870 und 1871. Melchior, Wolfenbüttel 2006, ISBN 3-939791-06-7 . (Nachdruck der Prachtausgabe Hallberger, Stuttgart 1873. (Digitalisat) )
 • Florian Kühnhauser: Kriegserinnerungen eines Soldaten des königlich bayerischen Infanterie-Leibregiments. Liliom, Waging am See 2002. (Nachdruck der Originalschrift von 1898)
 • Geneviève Bréton: In the Solitude of My Soul. The Diary of Geneviève Bréton. 1867–1871. Southern Illinois University Press, Carbondale 1994.
 • Verschiedene Ausgaben der Oldenburger Zeitung ( Oldenburg ), August bis November 1870.

Literatur

Deutschsprachige Überblicksliteratur

Englischsprachige Überblicksliteratur

Französischsprachige Überblicksliteratur

Vorgeschichte

 • Josef Becker (Hrsg.): Bismarcks spanische «Diversion» 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg. Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollernkandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932. 3 Bde., Paderborn 2003–2007.
 • Josef Becker: Von Bismarcks „Spanischer Diversion“ zur „Emser Legende“ des Reichsgründers. In: Josef Becker, Johannes Burkhardt, Stig Förster, Günther Kronenbitter (Hrsg.): Lange und kurze Wege in den Ersten Weltkrieg. Vögel, München 1996, S. 87–113.
 • Josef Becker: Regierungspräsident Bismarck, die Thronkandidatur von „Fürst“ Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen in Madrid 1870 und der spanische Regierungspräsident Prim. Neues vom Platzen der spanischen Bombe im Juli 1870 aus einer Publikation von J. Rubio in den FBPG. In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Bd. 24 (2014), Heft 2: S. 225–241.
 • Hans Fenske: 1870 / 71 – ein provozierter Defensivkrieg mit Frankreich? In: Wolfgang Neugebauer und Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 13. (2003) Heft 1, S. 109–114.
 • Eberhard Kolb (Hrsg.): Europa vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation – Konfliktfelder – Kriegsausbruch. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien. 10). München 1987. (Digitalisat)
 • Javier Rubio: Die Hohenzollern-Kandidatur von 1870 erneut in der Diskussion. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Bd. 23 (2013), Heft 1, Duncker, S. 61–89.
 • David Wetzel: Duell der Giganten. Bismarck, Napoleon III. und die Ursachen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71. Schöningh, Paderborn ua 2005, ISBN 3-506-71791-X .

Rezeption und Erinnerung

 • Tobias Arand (Hrsg.): Der großartigste Krieg, der je geführt worden. Beiträge zur Geschichtskultur des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71. (= Geschichtskultur und Krieg. Band 2). Universität Münster Zentrale Koordination Lehrerausbildung (ZfL), Münster 2008, ISBN 978-3-934064-82-9 .
 • Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001.
 • Nikolaus Buschmann: Einkreisung und Waffenbruderschaft. Die öffentliche Deutung von Krieg und Nation in Deutschland (1850–1871). Göttingen 2003.
 • Alexander Jordan , Thomas Madeja, Winfried Mönch (Bearb.): Von Kaiser zu Kaiser. Erinnerungen an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Katalog zur Sonderausstellung, 31. Juli bis 31. Oktober 2010 im Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt (= Studiensammlungen und Sonderausstellungen im Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt. Nr. 8). Hrsg. durch die Vereinigung der Freunde des Wehrgeschichtlichen Museums Schloss Rastatt. Rastatt 2010, ISBN 978-3-9810460-5-2 .
 • Heidi Mehrkens: Statuswechsel. Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Essen 2008, ISBN 978-3-89861-565-5 .
 • Frank Kühlich: Die deutschen Soldaten im Krieg von 1870/71. Eine Darstellung der Situation und der Erfahrungen der deutschen Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg. Frankfurt/Main 1995.
 • Christian Rak: Krieg, Nation und Konfession. Die Erfahrung des deutsch-französischen Krieges von 1870/71. Paderborn 2004.

Frage nach der Totalisierung des Krieges

 • Stig Förster; Jörg Nagler (Hrsg.): On the Road to Total War. The American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871. German Historical Institute, Washington, DC 1997, ISBN 0-521-56071-3 . (englisch).
 • Förster, Stig , Moltke, Helmut (Hrsg.): Vom Kabinettskrieg zum Volkskrieg. Bouvier, Bonn/ Berlin 1992, ISBN 3-416-80655-7 .
 • Nikolaus Buschmann, Dieter Langewiesche: „Dem Vertilgungskriege Grenzen setzen“: Kriegstypen des 19. Jahrhunderts und der deutsch-französischer Krieg 1870/71. Gehegter Krieg – Volks- und Nationalkrieg – Revolutionskrieg – Dschihad. In: Beyrau, Dietrich ua (Hrsg.), Formen des Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2007, S. 163–196.
 • Mark R. Stoneman: Die deutschen Greueltaten im Krieg 1870/71 am Beispiel der Bayern. In: Sönke Neitzel , Daniel Hohrath (Hrsg.): Kriegsgreuel. Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Paderborn 2008, ISBN 978-3-506-76375-4 , S. 223–239.

Zu einzelnen Schauplätzen des Krieges

 • Rachel Chrastil: The Siege of Strasbourg. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts und London, England 2014, ISBN 978-0-674-72886-8 .
 • Douglas Fermer: Sedan 1870. The Eclipse of France. Pen & Sword Military, Barnsley 2008, ISBN 978-1-84415-731-0 .
 • Matthias Steinbach : Abgrund Metz. Kriegserfahrung, Belagerungsalltag und nationale Erziehung im Schatten einer Festung 1870/71. (= Schriftenreihe Pariser historische Studien. ) Oldenbourg, München 2002, ISBN 3-486-56609-1 .

Heimatfront

 • Alexander Seyferth: Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg. Paderborn 2007. ISBN 978-3-506-75663-3 .

Einzelne Armeen

Friedensschluss

 • Eberhard Kolb: Der Weg aus dem Krieg. Bismarcks Politik im Krieg und Friedensanbahnung 1870/71. 1989, ISBN 3-486-54641-4 .
 • Eberhard Kolb: Der schwierige Weg zum Frieden. Das Problem der Kriegsbeendigung 1870/71. (= Schriften des Historischen Kollegs . Vorträge. Band 11). München 1985. (Digitalisat)

Weblinks

Commons : Deutsch-Französischer Krieg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Lemo des Deutschen Historischen Museums, Berlin 2014.
 2. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Lemo des Deutschen Historischen Museums, Berlin 2014.
 3. Michael Clodfelter: Warfare and armed conflicts: a statistical reference to casualty and other figures, 1500–2000. Mc Farland, Jefferson NC, 2002, ISBN 0-7864-1204-6 , S. 210.
 4. Frédérick Nolte: L'Europe militaire et diplomatique au dix-neuvième siècle, 1815–1884 . E. Plon, Nourrit et ce., 1884, S.   527 (französisch).
 5. Nolte: L'Europe militaire et diplomatique. 1884, S. 526–527.
 6. Diese Bezeichnung findet sich beispielsweise als Titel bei einem Sammelband von Eberhard Kolb (Hrsg.): Europa vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation – Konfliktfelder – Kriegsausbruch. (= Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien. 10). Oldenbourg, München 1987; Siehe auch: Frank Kühlich: Die deutschen Soldaten im Krieg von 1870/71. Eine Darstellung der Situation und der Erfahrungen der deutschen Soldaten im Deutsch-Französischen Krieg. Lang, Frankfurt am Main 1995.
 7. Diese Bezeichnung findet sich beispielsweise als Titel bei einer Monographie von Michael Howards: The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, 1870–1871. Dorset, New York 1961; Siehe auch: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 8. Nicolas Bourguinat / Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale , Flammarion, Paris 2020, S. 8.
 9. Nikolaus Buschmann: Einkreisung und Waffenbruderschaft. Die öffentliche Deutung von Krieg und Nation in Deutschland 1850–1871. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, S. 56.
 10. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 161.
 11. Stig Förster: Der deutsche Generalstab und die Illusion des kurzen Krieges, 1871–1914: Metakritik eines Mythos. In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 54 (1995), S. 61–95, hier S. 69–70.
 12. Eintrag in der Bilddatenbank des Museo Napoleonico in Rom.
 13. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 8.
 14. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 9.
 15. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 11.
 16. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 26.
 17. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 14.
 18. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 17–18.
 19. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 16–17.
 20. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 19.
 21. Michael Epkenhans : Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 44.
 22. Ulrich Kühn: Der Grundgedanke der Politik Bismarcks. (Dissertation) Döttelbach 2001, S. 262.
 23. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 19.
 24. Ulrich Kühn: Der Grundgedanke der Politik Bismarcks. (Dissertation) Döttelbach 2001, S. 262–263.
 25. Eberhard Kolb: Bismarck. Beck, München 2009, S. 81.
 26. Eberhard Kolb: Bismarck. Beck, München 2009, S. 82.
 27. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 16–17.
 28. Klaus-Jürgen Bremm : 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 30.
 29. Christoph Nonn: Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert. Beck, München 2015, S. 180.
 30. Eberhard Kolb: Bismarck. Beck, München 2009, S. 85.
 31. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 33.
 32. Eberhard Kolb: Bismarck. München 2009, S. 85.
 33. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 39.
 34. Michael Erbe: Napoleon III. 1848/52-1870. In: Peter C. Hartmann (Hrsg.): Französische Könige und Kaiser der Neuzeit. Von Ludwig XII. bis Napoleon III. 1498–1870. Beck, München 2006, S. 422–452, hier S. 450.
 35. Christoph Nonn: Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert. Beck, München 2015, S. 184.
 36. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 40.
 37. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 35.
 38. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 23.
 39. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 41.
 40. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 23.
 41. Eintrag in der Bilddatenbank der Staatlichen Museen zu Berlin
 42. Eberhard Kolb: Bismarck. Beck, München 2009, S. 87.
 43. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 24.
 44. Christoph Nonn: Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert. Beck, München 2015, S. 185.
 45. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 43.
 46. Josef Becker: Bismarcks spanische Diversion 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg. Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollernkandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932. Emser Depesche und Reichsgründungslegende bis zum Ende der Weimarer Republik 12. Juli 1870 – 1. September 1932. 3. Band, Schöningh, Paderborn ua 2007, S. 12.
 47. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 27.
 48. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 45. und Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 27.
 49. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 27.
 50. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 43–44.
 51. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 226.
 52. Hermann Rumschöttel: Ludwig II. von Bayern. München 2011, Beck, S. 59.
 53. Hermann Rumschöttel: Ludwig II. von Bayern. Beck, München 2011, S. 59.
 54. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 118.
 55. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 118–119.
 56. Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. Reclam, Stuttgart 2020, S. 28.
 57. Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Pantheon, München 2007, S. 787.
 58. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 122.
 59. Josef Becker: Bismarcks spanische «Diversion» 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg. Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollernkandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932. Aus der Krise der kleindeutschen Nationalpolitik in die preußisch-französische Julikrise 1870, 5. April 1870 – 12. Juli 1870 . Band II, Schöningh, Paderborn 2003, S. 621.
 60. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 76.
 61. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 82.
 62. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 179.
 63. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 121.
 64. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 24–25.
 65. Anselm Doering-Manteuffel: Die deutsche Frage und das europäische Staatensystem 1815–1871. München 1993, S. 50.
 66. Gabriele Metzler: Großbritannien – Weltmacht in Europa. Handelspolitik im Wandel des europäischen Staatensystems 1856–1871. De Gruyter, Berlin 1997, S. 296.
 67. Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. Reclam, Stuttgart 2020, S. 28.
 68. Maik Ohnezeit: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Vorgeschichte, Ursachen und Kriegsausbruch. In: Jan Ganschow/Olaf Haselhorst/Maik Ohnezeit (Hrsg.): Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Vorgeschichte – Verlauf – Folgen. Ares, Graz 2009, S. 17–82, hier S. 81.
 69. Denise Geng: Monarch und Militär. Zum Verhältnis von politischer und militärischer Führung im 19. Jahrhundert. Preußen–Deutschland im Vergleich. Lit Verlag, Berlin 2013, S. 181–182; Luc de Vos: Belgien. Operationsplanungen und Taktik eines neutralen Landes. In: Hans Ehlert, Michael Epkenhans, Gerhard P. Groß (Hrsg.): Der Schlieffenplan. Analysen und Dokumente. Schöningh, Paderborn ua 2006, S. 293–310, hier S. 299.
 70. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik. Beck, München 2000, S. 203; Wilfried Radewahn: Europäische Fragen und Konfliktzonen im Kalkül der französischen Außenpolitik vor dem Krieg von 1870. In: Eberhard Kolb (Hrsg.): Europa vor dem Krieg von 1870. Oldenbourg, München 1987, S. 33–64, hier S. 41.
 71. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 78.
 72. Christopher Clark : Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-05392-3 , S. 626.
 73. Stig Förster: General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die kriegsgeschichtlichen Folgen des deutsch-französischen Krieges. In: Philippe Levillain; Rainer Riemenschneider (Hrsg.): La Guerre de 1870/71 et ses Consequences. Actes du XXe colloque historique franco-allemand organisé à Paris par I'Institut Historiquw Allemand en coopération avec le Centre de Recherches Adolphe Thiers, du 10 au 12 octobre 1984 et du 14 au 15 octobre 1985. Bouvier, Bonn 1990, S. 86–96, hier S. 89–90.
 74. Tobias Arand: 1870/71. Die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 154.
 75. Stig Förster: General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die kriegsgeschichtlichen Folgen des deutsch-französischen Krieges. In: Philippe Levillain, Rainer Riemenschneider (Hrsg.): La Guerre de 1870/71 et ses Consequences. Actes du XXe colloque historique franco-allemand organisé à Paris par I'Institut Historiquw Allemand en coopération avec le Centre de Recherches Adolphe Thiers, du 10 au 12 octobre 1984 et du 14 au 15 octobre 1985. Bouvier, Bonn 1990, S. 86–96, hier S. 87.
 76. Stig Förster: General-Feldmarschall Helmuth von Moltke und die kriegsgeschichtlichen Folgen des deutsch-französischen Krieges. In: Philippe Levillain, Rainer Riemenschneider (Hrsg.): La Guerre de 1870/71 et ses Consequences. Actes du XXe colloque historique franco-allemand organisé à Paris par I'Institut Historiquw Allemand en coopération avec le Centre de Recherches Adolphe Thiers, du 10 au 12 octobre 1984 et du 14 au 15 octobre 1985. Bouvier, Bonn 1990, S. 86–96, hier S. 88.
 77. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 62.
 78. Nicolas Bourguinat, Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870 – Une histoire globale. Flammarion, Paris 2020, S. 50–52
 79. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 66.
 80. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 67.
 81. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 67.
 82. Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870–1871. Cambridge University Press, Cambridge 2005, S. 67.
 83. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 62.
 84. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 23–24.
 85. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 69–71.
 86. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 80.
 87. Tobias Arand: 1870/71. Der Deutsch-Französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Osburg, Hamburg 2018, S. 30.
 88. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 82.
 89. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 72–73.
 90. Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. Kriege der Moderne. Reclam, Ditzingen 2020, S. 37–41.
 91. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Darmstadt 2019, S. 86.
 92. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 63.
 93. Bild in der Datenbank des Musée d'Orsay
 94. Christoph Nonn: Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert. Beck, München 2015, S. 187.
 95. Christian EO Millotat: Das preußisch-deutsche Generalstabssystem Wurzeln – Entwicklung – Fortwirken . Hochschulverlag, Zürich 2000, S. 76.
 96. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 60.
 97. Pamela Pilbeam: Rezension zu: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. In: Revue d'histoire du XIXe siècle . Pour une histoire culturelle de la guerre au XIXe siècle. Nr.   30 , 2005, doi : 10.4000/rh19.925 (englisch, französisch, openedition.org [abgerufen am 25. Februar 2020]). Rezensiertes Werk: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871 . Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-58436-1 (englisch).
 98. Matthias Steinbach: Abgrund Metz. Kriegserfahrung, Belagerungsalltag und nationale Erziehung im Schatten einer Festung 1870/71. (= Schriftenreihe Pariser historische Studien). Oldenbourg, München 2002, S. 29.
 99. Matthias Steinbach: Abgrund Metz. Kriegserfahrung, Belagerungsalltag und nationale Erziehung im Schatten einer Festung 1870/71. (= Schriftenreihe Pariser historische Studien). Oldenbourg, München 2002, S. 31 und 37.
 100. Matthias Steinbach: Abgrund Metz. Kriegserfahrung, Belagerungsalltag und nationale Erziehung im Schatten einer Festung 1870/71. (= Schriftenreihe Pariser historische Studien). Oldenbourg, München 2002, S. 38 und 44–45.
 101. Eintrag in der Bilddatenbank des Deutschen Historischen Museums in Berlin
 102. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 64.
 103. Franz Herre: Moltke. Der Mann und sein Jahrhundert, Stuttgart 1984, S. 297.
 104. Dennis E. Showalte: Das Gesicht des modernen Krieges Sedan. 1. und 2. September 1870. In: Stig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter (Hrsg.): Schlachten der Weltgeschichte. Von Salamis bis Sinai. Beck, München 2001, S. 240.
 105. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 96.
 106. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 130.
 107. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 64. Siehe auch: Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik. Beck, München 2000, S. 813.
 108. Eintrag in der Bilddatenbank des Bundesarchives
 109. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 175.
 110. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 110.
 111. Angaben zum Bild bei dem französischen Kulturministerium
 112. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 108.
 113. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 240.
 114. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 180.
 115. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 200.
 116. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 205–210.
 117. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 242.
 118. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 213–214.
 119. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 215–217.
 120. Nicolas Bourguinat, Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870 – Une histoire globale. Flammarion, Paris 2020, S. 161–171
 121. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 221.
 122. Heidi Mehrkens: Statuswechsel. Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Klartext, Essen 2008, S. 8.
 123. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 123.
 124. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 68.
 125. Jürgen Osterhammel : Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. 5. Aufl., Beck, München 2010, S. 702.
 126. Otto Pflanze: Bismarck. Der Reichsgründer. Beck, München 1997, S. 434. Siehe auch: Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 226.
 127. Eberhard Kolb: Bismarck. Beck, München 2014, S. 92.
 128. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik. Beck, München 2000, S. 815–816.
 129. Eberhard Kolb: Der Frieden von Versailles. Beck, München 2005, S. 7.
 130. Stig Förster: The Prussian Triangle of Leadership in the Face of People's War. A Re-Assessment of the Conflict between Bismarck and Moltke 1870/71. In: On the Road to Total War. The American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871 , Stig Förster und Jörg Nagler (Hg.), New York 1997, S. 132–133.
 131. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 254.
 132. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 255–257.
 133. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 258.
 134. Michael Epkenhans: Die Reichsgründung 1870/71. Beck, München 2020, S. 77–78.
 135. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik. Beck, München 2000, S. 819 und Wolfgang Schmale: Geschichte Frankreichs. Ulmer, Stuttgart 2000, S. 229.
 136. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 117. Und Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik. Beck, München 2000, S. 819.
 137. Objekt in der Bilddatenbank des Deutschen Historischen Museums
 138. Pamela Pilbeam: Rezension zu: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871. In: Revue d'histoire du XIXe siècle . Pour une histoire culturelle de la guerre au XIXe siècle. Nr.   30 , 2005, doi : 10.4000/rh19.925 (englisch, französisch, openedition.org [abgerufen am 25. Februar 2020]). Rezensiertes Werk: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871 . Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-58436-1 (englisch).
 139. Klaus Malettke: Deutsche Besatzung in Frankreich und französische Kriegsentschädigung aus der Sicht der deutschen Forschung. In: Levillain, Riemenschneider: La Guerre de 1870/71 et ses conséquences. Bouvier-Verlag, Bonn 1990, S. 249–283, hier S. 251–254.
 140. Otto Pflanze: Bismarck. Der Reichsgründer. 2. Aufl., Beck, München 2008, S. 774–775.
 141. Christoph Nonn: Das Deutsche Kaiserreich. Von der Gründung bis zum Untergang. Beck, München 2017.
 142. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71: Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 282.
 143. Günther Fuchs, Hans Henseke: Das französische Kolonialreich . Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1987, S.   67 .
 144. Julia Schroda: Der Mythos der provinces perdues in Frankreich . In: Michel Einfalt (Hrsg.): Konstrukte nationaler Identität. Deutschland, Frankreich und Großbritannien (19. und 20. Jahrhundert) , Würzburg 2002, S. 115–133, hier S. 115–116.
 145. Nicolas Bourguinat / Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale, Flammarion, Paris 2020, S. 387–398
 146. Volker Berghahn: Der Erste Weltkrieg. Beck, München 2003, S. 55.
 147. Vincent Joly: Les Résistances à la Conquête 1830–1880. In: Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siara Tengour, Sylvia Thênault (Hrsg.): Histoire de l'Algérie à la Période Coloniale. Découverte, Paris 2014, S. 100 f.
 148. Nicolas Bourguinat, Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale. Paris 2020, S. 160f
 149. Peter C. Hartmann: Geschichte Frankreichs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart , Beck, München 2015, S. 76–77. und Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reichs bis zum Untergang der Weimarer Republik . Beck, München 2000, S. 822.
 150. Josef Becker: Bismarcks spanische «Diversion» 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg. Quellen zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollernkandidatur für den Thron in Madrid 1866–1932. Paderborn 2003–2007. S. 10.
 151. Ulrich Lappenküper: Bismarck, das Kissinger Diktat und die Große Politik. In: Ulrich Lappenküper (Hrsg.): Bismarck. Essays zu Familie, Außenpolitik und Mythos. Friedrichsruh und Schönhausen 2015, SS 39–56, hier S. 41.
 152. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71: Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 13–14.
 153. Eckart Conze : Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe. dtv Verlagsgesellschaft, München 2020, S. 256–257.
 154. Wolfram Wette: Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur. Primus, Darmstadt 2008, S. 46.
 155. Michael Epkenhans: Der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871 (= Kriege der Moderne). Reclam Philipp Jun., Stuttgart 2020, S. 146–147.
 156. Gerd Fesser: Sedan 1870. Ein unheilvoller Sieg. Schöningh, Paderborn 2019, S. 122.
 157. Hans-Werner Hahn : Die Industrielle Revolution in Deutschland. Enzyklopädie Deutscher Geschichte Band 49. Oldenbourg, München 2011, S. 37.
 158. Vgl. Gesamtansicht der Darstellung in der Datenbank der Heidelberger Universitätsbibliothek und Jan Lorenzen: Die großen Schlachten. Mythen, Menschen, Schicksale. Campus, Frankfurt am Main 2006, S. 181.
 159. Bernard Vogler: Geschichte des Elsass. Kohlhammer, Stuttgart 2012, S. 162.
 160. Wolfgang Klee: Die Kanonenbahn Berlin – Metz . Stuttgart 1998.
 161. Doris Wilkens: Ein Ring von Festungsbauten sollte Wilhelmshaven vor Angriffen schützen. Fort Rüstersiel veränderte das Leben im kleinen Sielort . In: Wilhelmshavener Zeitung (Hrsg.): Heimat am Meer . Band   12/2016 . Wilhelmshaven 11. Juni 2016, S.   46   f .
 162. Elise Julien / Mareike König: Verfeindung und Verflechtung 1870–1918. Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, S. 17.
 163. Elise Julien / Mareike König: Verfeindung und Verflechtung 1870–1918. Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, S. 18.
 164. Elise Julien / Mareike König: Verfeindung und Verflechtung 1870–1918. Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, S. 19–20 und 22.
 165. Elise Julien / Mareike König: Verfeindung und Verflechtung 1870–1918. Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, S. 22.
 166. Elise Julien / Mareike König: Verfeindung und Verflechtung 1870–1918. Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, S. 23.
 167. Erika Stubenhöfer: »Mit Gott für König und Vaterland!« Soldatenbriefe aus dem Deutsch-Französischen Krieg . In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 63 (2004), S. 79–113, hier S. 79.
 168. Erika Stubenhöfer: »Mit Gott für König und Vaterland!« Soldatenbriefe aus dem Deutsch-Französischen Krieg . In: Militärgeschichtliche Zeitschrift 63 (2004), S. 79–113, hier S. 80–81.
 169. Hermann Pölking-Eiken / Linn Sackarnd: Der Bruderkrieg. Deutsche und Franzosen 1870/71 , Herder, Freiburg im Breisgau 2020, S. 332.
 170. Hermann Pölking-Eiken / Linn Sackarnd: Der Bruderkrieg. Deutsche und Franzosen 1870/71 , Herder, Freiburg im Breisgau 2020, S. 578.
 171. Hermann Pölking-Eiken / Linn Sackarnd: Der Bruderkrieg. Deutsche und Franzosen 1870/71 , Herder, Freiburg im Breisgau 2020, S. 594 und 619.
 172. Mareike König / Odile Roynette: Im Krieg sein. Neue Perspektiven auf den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. In: Guerre franco-allemande / Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 . S. 1–17, hier S. 12–13.
 173. Tillmann Bendikowski: 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit , Bertelsmann, München 2020, S. 148.
 174. Tillmann Bendikowski: 1870/71. Der Mythos von der deutschen Einheit , Bertelsmann, München 2020, S. 160–161.
 175. Bernhard Schulz: Die Geburt der deutschen Nation. Dresden erinnert an den deutsch-französischen Krieg 1870/1871. In: Der Tagesspiegel, 3. August 2020
 176. Jörg Lehmann: Zwischen „Ich“ und „Wir“. Formen und Funktionen literarischen und historiographischen Erzählens nach 1870/71 und 1914/18. In: Wolfram Pyta und Jörg Lehmann (Hrsg.): Krieg erzählen – Raconter la guerre. Darstellungsverfahren in Historiographie und Literatur nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. (Kultur und Technik 26), Lit, Berlin 2014, S. 15–26, hier S. 22–23.
 177. Jean-Marie Seillan: Drei „vor-faktische“ Geschichten des Krieges 1914–1918. In: Wolfram Pyta und Jörg Lehmann (Hrsg.): Krieg erzählen – Raconter la guerre. Darstellungsverfahren in Historiographie und Literatur nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. (Kultur und Technik 26), Lit, Berlin 2014, S. 113–127, hier S. 113.
 178. Wolfram Pyta, Jörg Lehmann: Einleitung. In: Wolfram Pyta und Jörg Lehmann (Hrsg.): Krieg erzählen – Raconter la guerre. Darstellungsverfahren in Historiographie und Literatur nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. (Kultur und Technik 26), Lit, Berlin 2014, S. 7–14, hier S. 8–9.
 179. Rainer Kipper: Formen literarischer Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. In: Helmut Berding, Klaus Heller und Winfried Speitkamp (Hrsg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000 (Formen der Erinnerung 4), 17–37, hier S. 18–19.
 180. Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001, S. 308.
 181. Kirstin A. Schäfer : Die Völkerschlacht. In: Etienne François und Hagen Schulze (Hrsg.). Deutsche Erinnerungsorte. Band 2, München 2001, S. 187–201, hier S. 194–195.
 182. Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001, S. 309.
 183. Hans-Ulrich Thamer : Die Völkerschlacht bei Leipzig. Europas Kampf gegen Napoleon , Beck, München 2013, S. 103–104.
 184. Mareike König / Odile Roynette: Im Krieg sein. Neue Perspektiven auf den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. In: Guerre franco-allemande / Deutsch-Französischer Krieg 1870/71 . S. 1–17, hier S. 8–9.
 185. Mareike König: Deutungshoheit durch methodische Gründlichkeit. Zur Funktion französischer Historiker der école méthodique als Stifter nationaler Identität (1870–1914). In: Jörg Lehmann, Wolfram Pyta (Hrsg.): Krieg erzählen – Raconter la guerre. Darstellungsverfahren in Historiographie und Literatur nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. Berlin 2014, S. 65–79, hier S. 65–66.
 186. Mareike König: Deutungshoheit durch methodische Gründlichkeit. Zur Funktion französischer Historiker der »école méthodique« als Stifter nationaler Identität (1870–1914). In: Jörg Lehmann, Wolfram Pyta (Hrsg.): Krieg erzählen – Raconter la guerre. Darstellungsverfahren in Historiographie und Literatur nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. Berlin 2014, S. 65–79, hier S. 67.
 187. Dierk Walter: Preußische Heeresreformen 1807–1870. Militärische Innovationen und der Mythos der Roonschen Reform. Schöningh, Paderborn 2003, 82–83.
 188. Martin Nissen: Populäre Geschichtsschreibung. Historiker, Verleger und die deutsche Öffentlichkeit (1848–1900). Böhlau, Köln 2009, S. 188.
 189. Martin Nissen: Populäre Geschichtsschreibung. Historiker, Verleger und die deutsche Öffentlichkeit (1848–1900). Böhlau, Köln 2009, S. 190.
 190. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen. Theiss, Darmstadt 2019, S. 10.
 191. Rainer Kipper: Formen literarischer Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. In: Helmut Berding, Klaus Heller und Winfried Speitkamp (Hrsg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000 (Formen der Erinnerung 4), 17–37, hier S. 17.
 192. Dieter Hertz-Eichenrode : Die Neuere Geschichte an der Berliner Universität. Historiker und Geschichtsschreibung im 19./20. Jahrhundert. In: Reimer Hansen und Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert. Gruyter, Berlin/New York 1992, S. 261–322, hier S. 296.
 193. Rezension von Caron Jean-Claude über Stéphane Audoin-Rouzeau: 1870. La France dans la guerre. 1989. Préface de Jean-Jacques Becker. In: 1848. Révolutions et mutations au XIXe siècle, Numéro 6, 1990. Le XIXe siècle en question. S. 165–167, hier S. 165.
 194. Mareike König, Rezension über Nicolas Bourguinat / Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale , Paris (Flammarion) 2020, S. 528. (Champs histoire), ISBN 978-2-08-151055-5 , in: Francia-Recensio 2020/4, 19.–21. Jahrhundert – Histoire contemporaine.
 195. Eberhard Kolbs Rezension zu Francois Roth: La guerre de 1870 . Fayard, Paris 1990, in: Francia, Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Band 19/3 (1992), S. 233–236, hier S. 235.
 196. Mareike König, Rezension über Nicolas Bourguinat / Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale , Paris (Flammarion) 2020, S. 528. (Champs histoire), ISBN 978-2-08-151055-5 , in: Francia-Recensio 2020/4, 19.–21. Jahrhundert – Histoire contemporaine.
 197. Geiss: Rezension von: Tobias Arand: 1870/71. Die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges erzählt in Einzelschicksalen, Berlin: Osburg Verlag 2018, in: sehepunkte 19 (2019), Nr. 10 vom 15. Oktober 2019
 198. Nicolas Bourguinat / Gilles Vogt: La guerre franco-allemande de 1870. Une histoire globale , Flammarion, Paris 2020, S. 11–13.
 199. Eberhard Kolb: Der Kriegsausbruch 1870. Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1970, S. 131.
 200. Eberhard Kolb: Der Kriegsausbruch 1870. Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1970, S. 19–20. Und Andreas Dorpalen: Rezension zu Der Kriegsausbruch 1870: Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870. In: The American Historical Review , Band 77, 1972, S. 1470.
 201. Eberhard Kolb: Bismarck , Beck, München 2009, S. 87–88.
 202. Josef Becker: Zum Problem der Bismarckschen Politik in der spanischen Thronfolge 1870 . In: Historische Zeitschrift , Bd. 212, 1971, S. 529–607.
 203. Josef Becker: Zum Problem der Bismarckschen Politik in der spanischen Thronfolge 1870 . In: Historische Zeitschrift , Bd. 212, 1971, S. 529–607, hier S. 601.
 204. Rezension von Hans-Ulrich Wehler: Das Ende einer Legende . In: DIE ZEIT, 19. Juni 2008 Nr. 26.
 205. Christoph Nonn: Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert. Beck, München 2015, S. 183.
 206. Steffen Bruendel: Rezension von: David Wetzel: Duell der Giganten. Bismarck, Napoleon III. und die Ursachen des Deutsch-Französische Krieg 1870–1871. Aus dem Englischen von Michael Epkenhans, Paderborn 2005, in: sehepunkte 6 (2006), Nr. 3 vom 15. März 2006
 207. Eintrag in der digitalen Objektdatenbank des Bayerischen Armeemuseums in Ingolstadt , abgerufen am 27. November 2020.
 208. Christine Krüger: Rezension zu: Seyferth, Alexander: Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg. Paderborn 2007. ISBN 978-3-506-75663-3 , in: H-Soz-Kult vom 9. August 2007.
 209. Christine Krüger: Rezension zu: Seyferth, Alexander: Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg. Paderborn 2007, ISBN 978-3-506-75663-3 , in: H-Soz-Kult vom 9. August 2007.
 210. Christine G. Krüger: Rezension von: Heidi Mehrkens: Statuswechsel. Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Essen: Klartext 2008, in: sehepunkte 9 (2009), Nr. 4 vom 15. April 2009
 211. Mark Stoneman: Rezension zu: Mehrkens, Heidi: Statuswechsel. Kriegserfahrung und nationale Wahrnehmung im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Essen 2008.
 212. Raymond Poidevin: Frankreich und die deutsche Einigung 1859–1870 . In: derselbe und Jacques Bariéty: Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815–1975. CH Beck, München 1982, S. 79–118, hier S. 111 ff.
 213. Pamela Pilbeam: Rezension zu: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871 . In: Revue d'histoire du XIXe siècle . Pour une histoire culturelle de la guerre au XIXe siècle. Nr.   30 , 2005, doi : 10.4000/rh19.925 (englisch, französisch, openedition.org [abgerufen am 25. Februar 2020]). Rezensiertes Werk: Geoffrey Wawro: The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870–1871 . Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-58436-1 (englisch).
 214. Klaus-Jürgen Bremm: 70/71. Preußens Triumph über das Kaiserreich Frankreich und die Folgen . Theiss, Darmstadt 2019, S. 274–276.
 215. Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001, hier S. 404.
 216. Eintrag in der Bilddatenbank der Alten Nationalgalerie
 217. Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001, hier S. 404.
 218. Frank Becker: Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands 1864–1913. Oldenbourg, München 2001, hier S. 414 und 439.
 219. Frank Becker: Deutungsmedien und Leitbilder. Die Bildwelten des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. In: Gerhard Paul (Hrsg.): Visual History. Ein Studienbuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, S. 114–133, hier S. 115.