Tysk som fremmedsprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Tysk som fremmedsprog ( DaF ) beskriver på den ene side status for det tyske sprog for alle talere eller elever, for hvem tysk ikke er deres modersmål , og på den anden side beskriver det tyskundervisningen for disse elever, herunder de relevante didaktik . Disse lektioner kan rettes til mennesker i tysktalende lande eller områder.

Ifølge undersøgelsen, der blev offentliggjort i juni 2020 af Goethe-Institut , DAAD og Central Office for Schools Abroad , lærer flere og flere mennesker tysk som fremmedsprog, i alt 15,4 millioner på verdensplan. [1]

I meget bred forstand står DaF for "al praktisk undervisning og videnskabelige aktiviteter, der omhandler det tysksprogede landes tyske sprog og kultur [...]". [2] I en snævrere forstand taler man om tysk som fremmedsprog, når det tyske sprog erhverves i udlandet og ikke er nødvendigt til daglig brug. Det tyske sprog undervises normalt på en kontrolleret måde, dvs. i fremmedsprogstimer .

DaF skal skelnes fra tysk som andetsprog ( DaZ ). Man taler om tysk som et andet sprog, når det tyske sprog er erhvervet i et tysktalende land og er nødvendigt til daglig brug. Erhvervelsen foregår stort set uden for klasseværelset, men også i særlige kurser. For eksempel betragtes tysk som et andet sprog for flygtninge , hjemsendte, vandrende arbejdstagere og børn og unge med en migrationsbaggrund, der bor i Tyskland. I forbindelse med arbejdsmigration erstattede DaZ udtrykket "gæstearbejder tysk", som var almindeligt i 1970'erne, og udtrykket "tysk for udenlandske arbejdere" brugt i sprogkursustøtte. [2]

Med omkring 18 procent af modersmål og omkring 14 procent af udenlandske højttalere er tysk det mest udbredte modersmål før engelsk i EU og sammen med fransk det næstmest udbredte fremmedsprog. [3]

Det akademiske fag tysk som fremmedsprog

Emnet tysk som fremmedsprog udviklede sig i slutningen af ​​1960'erne af især to grunde: på den ene side steg antallet af udenlandske studerende i Forbundsrepublikken og DDR, og på den anden side antallet af migranter i Tyskland steg. [4] Dette resulterede i et stigende behov for uddannede DaF- og DaZ -lærere. Dette behov afspejles i en række forskellige kurser og professionalisering af uddannelsen af ​​DaF / DaZ -lærere. Tysk som fremmedsprog får i øjeblikket status som et mindre emne i det tyske universitetslandskab. Enheden Små emner kortlægger i øjeblikket (fra juni 2019) 36 uafhængige stole på 23 tyske universiteter. [5]

Historisk udvikling af faget tysk som fremmedsprog

I 1956 blev Institute for Foreign Studies grundlagt ved Leipzig University ( Herder Institute siden 1961), hvor udenlandske studerende blev forberedt på en uddannelse i Tyskland. Fra 1970 universitetet i Heidelberg tilbudt en bestemt tyske undersøgelser kursus for udenlandske studerende. [4] Den første stol for DaF besatte Gerhard Helbig i 1960'erne på Herder Institute ved University of Leipzig . I 1968 inkorporerede Herder Institute Central School for Foreign Citizens for Language Preparation for Production Engineering Training , som havde eksisteret siden 1962. I 1975 blev der etableret en yderligere stol i Hamburg og i 1978 yderligere stole i München og Bielefeld. I 1997 var der allerede 14 stole på elleve tyske universiteter. [7]

Indholdsområder som kernen i faget tysk som fremmedsprog 1979

 1. Kontrastiv lingvistik
 2. Sprognormforskning
 3. Sprogundervisning forskning
 4. Teknisk sprogforskning
 5. Gæstearbejder lingvistik
 6. Tysk litteratur som fremmed litteratur
 7. Tyske regionale undersøgelser [8]

Hovedfokus for faget tysk som fremmedsprog i 1990'erne

 1. en sproglig tilpasning
 2. en undervisnings- / læringsvidenskabelig ( didaktisk / metodologisk ) orientering
 3. en regional og kulturel studieretning
 4. et litterært fokus [9]

Uundværlige elementer på kurset siden 2005

I undersøgelsesprojektet ”Reform af studiestrukturen og kerneplaner i emnet tysk som fremmedsprog”, ”Policy paper of the Association of German as a Foreign Language (FaDaF) om læseplan for BA / MA -uddannelserne’ Tysk som fremmedsprog (DaF) ”blev udarbejdet. De uundværlige emner i et kursus i tysk som fremmedsprog er angivet der.

 1. det tyske sprog som fremmedsprog
 2. kulturen og samfundet i det tysktalende område fra et tredjepartsperspektiv (herunder tysksproget litteratur)
 3. Læringsprocesser relateret til sproget tysk som fremmedsprog
 4. undervisning i tysk som fremmedsprog samt kulturelt indhold i og uden for det tysktalende område
 5. mindst en professionel praktik
 6. Sprogindlæringsoplevelse [10]

Den centrale viden og færdigheder til bachelorgraden [11], der er anført i policepapiret, omfatter alle en interkulturel orientering. For kandidatuddannelserne gælder de grundlæggende kompetencer, der er formuleret til bachelorgraden, som et grundlæggende krav. Disse uddybes og udvides i kandidatuddannelsen. Fokusområder identificeres ved den præcise navngivning af uddannelsen. [12]

Udvikling af akademiske kurser i tysk som fremmedsprog

I 2012 var der over 50 universiteter alene i Tyskland, hvor tysk som fremmedsprog eller tysk som andetsprog kan studeres som en større eller mindre grad . [13] På grund af omstruktureringen til bachelor- og master -kurser siden Bologna -processen er der indført bindende kanoner af kurser og moduler i DaF -emnet. Disse er baseret på de kompetencer, der skal erhverves inden for relevante studieretninger i løbet af forløbet. [14]

Kursustyper inden starten af ​​omstruktureringen til bachelor- og kandidatkurser (op til 1990'erne)

 1. Grundlæggende DaF / DaZ -kurser : DaF / DaZ som major eller minor (især i kandidatkurser );
 2. DaF / DaZ som fokus inden for rammerne af andre bacheloruddannelser (f.eks. Tyskstudier, sprogundervisningsforskning);
 3. DaF / DaZ som et supplerende, avanceret og yderligere studieforløb. [15]

Kursus tilbud efter starten af ​​omstruktureringen (november 2005)

 1. Fortløbende BA / MA kursus DaF / DaZ;
 2. kun bachelorgrad DaF / DaZ;
 3. kun kandidatkursus DaF / DaZ;
 4. DaF / DaZ tilbyder (moduler, fokusområder) som en del af andre kurser (ofte i tyskstudiekurser). [16]

På trods af studiestrukturen, som skulle føre til en bedre sammenlignelighed og klarhed i uddannelserne, er der en stor heterogenitet i DaF / DaZ -uddannelserne. [15] Generelle faktorer, såsom strukturelle beslutninger truffet af staten og universiteterne, undervisningskapacitet, fagligt referencemateriale osv. Og stedsspecifikke forhold påvirker kursernes profildannelse. [17] "Den interne fagspecifikke debat om en bindende grundplan er endnu ikke blevet ført tilstrækkeligt [...], så man ikke kan tale om en fælles profil for DaF / DaZ-kurserne" ( Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer : Perspektiver og fokus på emnet tysk som fremmed og andetsprog. 2010, s. 14). På grund af de forskellige kurser er der forskellige kvalifikationsprofiler, afhængigt af om kandidater gennemfører en Bachelor-Master-DaF / DaZ eller en MA DaF / DaZ efter endnu et bachelorkursus. [18]

Bachelorgraden i tysk som fremmedsprog bør forberede sig på det faglige felt og danne grundlag for et efterfølgende MA -kursus i samme emne eller speciale. Derudover skal kandidaterne på bachelorgraden kunne foretage overgangen til en teknisk relateret, men afvigende MA -grad. [19] På de fleste universiteter tilbydes DaF / DaZ på kandidatkurser baseret på en bachelor i tyskstudier. "Masteruddannelser til efteruddannelse til DaF / DaZ er kun blevet udviklet i isolerede tilfælde, men i lyset af de forskellige behov inden for læreruddannelse og videreuddannelse [...] repræsenterer et desideratum" ( Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer : Perspektiver og fokus på emnet tysk som fremmed og andetsprog. 2010, s. 14). For at opnå en professionalisering og kvalificering af lærerne tages DaZ -indhold mere i betragtning i DaF -kurserne. Desuden er DaZ integreret i læreruddannelser som et obligatorisk eller obligatorisk valgfrit element i nogle tyske forbundsstater og på universiteterne for læreruddannelse i Østrig. [20]

En oversigt over DaF -kurserne på tyske universiteter kan findes på webstedet for German as a Foreign Language Association. Desuden er europæiske og ikke-europæiske lande, hvor der findes DaF-kurser, angivet på denne side. [21] Under de enkelte universiteter gives i nogle tilfælde mere præcise oplysninger om kursernes betegnelse, adgangskravene, indholdet, den faglige relevans osv.

Professionelle felter tysk som fremmedsprog

Omstruktureringen af ​​kurserne i tysk som fremmedsprog som en del af Bologna -processen rejser gentagne gange spørgsmålet om en specifik stillingsbeskrivelse og mulige karrieremuligheder. [22] En væsentlig årsag til etableringen af ​​akademiske kurser i faget tysk som fremmedsprog var behovet for fagdidaktiske og videnskabeligt forsvarlige kvalifikationer for GFL-lærere. [23] "I Tyskland og Østrig er DaF / DaZ -lærere primært uddannet til voksenuddannelse inden for rammerne af bachelor- og masterkurser" ( Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer : Perspektiver og fokus på emnet tysk som fremmed og andetsprog. 2010, s. 13). Den stigende internationalisering af verdensøkonomien, den stigende migrationsbevægelse og den deraf følgende øgede efterspørgsel efter tysk kræver kvalificerede lærere til tysk som fremmedsprog. [24] Ud over behovet for lærere kommer områderne testning, international udveksling og kulturel ledelse også frem. [25] Med professionaliseringen af ​​emnet bør der forfølges to mål i studiekoncepterne: Eleverne skal være forberedt på specifikke fagområder og samtidig kunne arbejde inden for så mange aktivitetsområder som muligt. [26] Beskrivelser af aktivitetsområder findes på hovedsiden i Foreningen for Tysk som Fremmedsprog [13] under overskriften "Professionel reference" på universiteterne.

DaF-specifikke aktiviteter

I de tysktalende lande kan kandidater fra en bachelorgrad i DaF / DaZ begynde at undervise hos sprogkursusudbydere. Der er også mulighed for at arbejde med udvikling, produktion og distribution af undervisnings- / undervisningsmateriale til forlag, medieproducenter og uddannelsesinstitutioner. Tilsyn og koordinering i sprogindlæringscentre på universiteter, tekniske gymnasier og sprogskoler (f.eks. For tandem-læring, selvstudier) falder også inden for ansvarsområderne. [27] Andre særlige aktivitetsområder er: jobrelaterede lektioner i virksomheder, specialiserede erhvervsskolekurser for migranter, DaZ-efteruddannelsesforanstaltninger fra arbejdsformidlingen eller erhvervsuddannelsescentrene og generelle virksomhedskurser DaF / DaZ. [28] DaF / DaZ -lærere kan arbejde som kommunikationstrænere i virksomheder og offentlige institutioner, selvom der er konkurrence her med kandidater fra andre fag. [29] I udlandet er der mulighed for at starte supportaktiviteter i selvstudiecentre på universiteter, skoler og sprogskoler og undervisningsaktiviteter med sprogkursusudbydere. [27] På kandidatuddannelserne får de studerende dybtgående videnskabelig viden og kan efter endt uddannelse arbejde inden for universitetsundervisning og forskning. Afhængigt af kursets orientering er de studerende kvalificerede inden for yderligere særlige områder (f.eks. MA tysk som fremmedsprog: kulturel mægling [30] ).

Undervisning på skoler i udlandet, forberedende gymnasier og forstudier er normalt forbeholdt personer med læreruddannelse. Kandidater med en statseksamen og en udvidelse til at omfatte yderligere kurser, et universitetskursus eller lignende kan lettere finde et job på arbejdsmarkedet end kandidater fra et DaF / DaZ -kursus. [31] Da de imidlertid har særlig viden inden for sprogtilegnelse og anden og fremmedsprogsdidaktik på grund af deres specialiserede studier, kunne de påtage sig opgaver i folkeskoler i henhold til deres kvalifikationer. [32] "For eksempel i betragtning af reorganiseringen af ​​alle kurser på tyske universiteter og en forestående omstrukturering af læreruddannelsen ville det ikke være forståeligt, hvis BA -kandidater fra DaF / DaZ -kurser ikke fik adgang til en, der kvalificerer dem til undervisning på statslige skoler At aktivere uddannelsesfasen "( Agnieszka Hunstiger, Uwe Koreik : "Hvor fører DaF -undersøgelsen hen?" - Til en kandidatuddannelse i DaF. 2006, s. 171f).

Andre aktivitetsområder

På grund af de forskellige fokuseringer og profiler af kurserne i DaF / DaZ er der en lang række karrieremuligheder. Startende med aktiviteter inden for det pædagogiske område (herunder pædagogisk direktør, pædagogisk specialistrådgiver) til kundesupport og rådgivning eller produktstyring i specialistudgivere. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt med yderligere uddannelse for de nævnte aktiviteter. [33]

En undersøgelse, der undersøgte karriere for DaF -kandidater (også i det mindre emne) inden omstruktureringen til BA- og MA -kurser viste aktiviteter i organisationer som Tysk Røde Kors, arbejdernes velfærd og kirker. Der blev angivet stipendier ved DAAD og praktikophold samt aktiviteter på rådgivningscentre som det internationale kontor og studieforbundet . Nogle kandidater oplyste, at de var ansat som forskningsassistenter på universiteter. [34] En nyere undersøgelse fra 2010, som blandt andet undersøgte erhvervsfelterne for kandidater født i 1983–2009, tilføjede yderligere erhvervsfelter. Disse omfatter: tjenester, forretning / ledelse, presse / radio / tv, industri, juridisk / forretningsrådgivning og administration. [35]

DaF -reklame som et mål for udenlandsk kultur- og uddannelsespolitik

Fremme af tysk som fremmedsprog er et vigtigt mål for udenlandsk kultur- og uddannelsespolitik . Det føderale udenrigsministerium fremmer blandt andet tyskundervisning i skoler, grundlæggende og avanceret uddannelse for lærere, omfanget af universitetsstipendier samt fritids- og udenuniversitetssprogslæringsmuligheder. Finansieringen implementeres af uafhængige formidlerorganisationer , som kort præsenteres nedenfor.

Goethe Institut

Goethe-Institut er en global organisation til undervisning i tysk sprog og kultur. Det er repræsenteret i 92 lande med 149 institutter. På vegne af Forbundsrepublikken Tyskland udfører Goethe-Institut, der har den juridiske form for en registreret forening, udenrigspolitiske opgaver. Goethe-Institutets hovedmål er:

 • Fremme af viden om det tyske sprog i udlandet
 • Bevarelse af internationalt kultursamarbejde
 • Formidle et omfattende billede af Tyskland gennem information om kulturelt, socialt og politisk liv

Goethe-Institutets aktivitetsområder omfatter:

 • Implementering af sprogkurser
 • Gennemførelse af tysk eksamen på alle niveauer og for forskellige målgrupper
 • Udvikling af nyt undervisningsmateriale
 • Efteruddannelse for lærere
 • Fremme af internationalt kultursamarbejde, f.eks. Gennem kulturelle arrangementer og festivalbidrag inden for film, dans, musik, teater og litteratur
 • Formidle et ajourført billede af Tyskland blandt andet gennem biblioteker, informationscentre og diskussionsfora

Ud over certifikater, der attesterer eleverne på niveauet for de tyske sprogkundskaber, de har opnået, har Goethe -instituttet siden 2004 også tilbudt det grønne diplom , en standardiseret grundlæggende kvalifikation for GFL -lærere.

Tysk akademisk udvekslingstjeneste

Den tyske akademiske udvekslingstjeneste er en sammenslutning af universiteter og studerende i Forbundsrepublikken Tyskland. Foreningen blev stiftet i 1925 og er verdens største finansieringsorganisation til international udveksling af studerende og forskere. DAAD's opgaver omfatter tildeling af stipendier, fremme af tyske universiteters internationalitet, styrkelse af tyske studier og det tyske sprog i udlandet og støtte udviklingslande i opbygningen af ​​effektive universiteter. [36]

DAAD -lektorprogram

DAAD giver mulighed for at arbejde som lektor i tyskstudier / tysk som fremmedsprog på et udenlandsk universitet. Opholdet er begrænset til to til fem år. Vederlaget er baseret på den sædvanlige lokale løn på det udenlandske universitet. Derudover er der økonomisk støtte fra DAAD. En lektors ansvarsområde omfatter f.eks. Undervisning i tysk som fremmedsprog, litteratur og lingvistik eller afholdelse af arrangementer om tyskstudier. Derudover er undervisere ansvarlige for at rådgive udenlandske studerende og akademikere, der er interesseret i at studere eller arbejde i Tyskland.

Ansøgningskrav er en grad i tysk eller tysk som fremmedsprog. Om muligt burde graden være afsluttet på et tysk universitet. Derudover kræves et meget godt kendskab til det tyske sprog. For at være statsborger i et EU -medlemsland er det også påkrævet for en ansøgning. [37]

Stemmeassistenter

DAAD uddeler årlige stipendier til sprogassistenter inden for tysk som fremmedsprog. Programmet er rettet mod unge kandidater i tyskstudier eller tysk som fremmedsprog. Sprogassistenter overvåges af undervisere på stedet, og derfor placeres de på universiteter, hvor overvågning af DAAD -lektorer er mulig. Adgangskrav er en grad på et tysk universitet i fagene tyskstudier eller tysk som fremmedsprog. På ansøgningstidspunktet må graden ikke være mere end to år siden. Desuden skal ansøgeren have boet i Tyskland i de to år før. En sprogassistents aktiviteter omfatter implementering af sprogundervisning i tysk eller gennemførelse af kurser i det sproglige eller kulturelle område. Ud over et månedligt tilskud, der kan variere afhængigt af landet, bidrager DAAD til de internationale rejseudgifter med et engangsbeløb og betaler for ulykkes-, sundheds- og ansvarsforsikring. [38]

Centralkontor for skoler i udlandet

Central Office for Schools Abroad (ZfA) er en afdeling i forbundsadministrationskontoret i Köln. Hun er ansvarlig for uddannelsesmæssig, personlig og økonomisk støtte til skolearbejde i udlandet. ZfA's opgaver omfatter:

 • Rådgivning og støtte til tyske skoler og uddannelsesinstitutioner i udlandet
 • Erhvervelse, udvælgelse og placering af lærere til arbejde på tyske skoler i udlandet
 • Finansiel rådgivning til udenlandske servicelærere og programlærere
 • Udvikling og gennemførelse af eksamen inden for tysk som fremmedsprog ( tysk sprogeksamen fra undervisningsministerkonferencen )
 • Forberedelse, avanceret og avanceret uddannelse af lærere [39]

Forbundsprogramlærer

Centralkontoret for skoler i udlandet giver mulighed for at undervise i udlandet som en føderal programlærer. Adgangskrav er en afsluttet undervisningsgrad. Desuden er en ansøgning med en grad i tysk som fremmedsprog eller lingvistik med fokus på tysk som fremmedsprog mulig. Programmet er dog primært rettet mod ikke-permanente lærere i Tyskland. Et andet krav er statsborgerskab i et af EU's medlemsstater, livets centrum skal være i Tyskland. Programmet henvender sig også til ansøgere, der endnu ikke har fyldt 61 år. Mulige anvendelsesområder omfatter Central- og Sydamerika, Sydeuropa, Centralasien og Central- og Østeuropa. Opgavens varighed i udlandet er normalt to år og kan forlænges op til i alt seks år. [40]

Lærer i statens program

Siden 1989 har Forbundsrepublikken Tyskland støttet indsættelsen af ​​tysklærere i udlandet med det formål at fremme og udvikle faget "tysk som fremmedsprog". Landprogramlærere er hovedsageligt indsat på statslige skoler og uddannelsesinstitutioner i Central-, Øst- og Sydøsteuropa, Baltikum, Mongoliet og SNG. Adgangskravene svarer til ansøgningskravene til føderale programlærere. [41]

Pædagogisk udveksling

Pædagogisk udvekslingstjeneste (PAD) er en afdeling i sekretariatet for den permanente konference for forbundsstaternes uddannelsesministre i Forbundsrepublikken Tyskland og har været aktiv på forbundsstaternes vegne for international udveksling og internationalt samarbejde i skolen sektor siden 1952. PAD er ansvarlig for lærer- og elevudvekslinger, videreuddannelseskurser, praktikophold, skolepartnerskaber og for tildeling af stipendier. Målene for PAD omfatter styrkelse af interkulturel dialog og international forståelse, fremme af europæisk og international kompetence, fremme af fremmedsprogslæring og fordomsfrihed for det tyske sprog og kultur i udlandet samt forbedring af kvaliteten i undervisning og læring. PAD udfører følgende opgaver:

 • Planlægning, implementering, evaluering og videreudvikling af programmer
 • Udformning og udvikling af nye udvekslingsprogrammer
 • Information, rådgivning, placering og støtte til mennesker og institutioner i skolesektoren
 • Information om målgrupperne såvel som den interesserede offentlighed. [42] [43]

Fremmedsprogsassistenter

Dette program for uddannelsesudvekslingstjenesten giver unge studerende mulighed for at arbejde som fremmedsprogsassistentlærere i tyskundervisning på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Med dette program har eleverne mulighed for at udvide deres sproglige og kulturelle viden om værtslandet og få et indblik i undervisningsmetoderne i det respektive værtsland. Derudover fremmer den praktiske undervisningsaktivitet de potentielle fremmedsprogslæreres færdigheder. Fremmedsprogsassistenter hjælper med tyskundervisning. For eksempel udfører de øvelser med eleverne eller overtager bestemte afsnit af lektionen. Programmet er primært rettet mod lærere, der studerer engelsk, fransk, spansk, italiensk og kinesisk. Dog kan elever fra andre fag også søge. Følgende lande er involveret i udvekslingen af ​​fremmedsprogsassistenter: Australien, Belgien, Kina, Frankrig, Storbritannien, Irland, Italien, Canada, New Zealand, Schweiz, Spanien og USA. [44]

Robert Bosch Foundation

Robert Bosch Foundation blev oprettet i 1964. I år blev der ifølge en viljeafgørelse overført Bosch -familiens aktier til Vermögensverwaltung Bosch GmbH. Dette blev omdøbt til Robert Bosch Stiftung GmbH i 1969. Fonden driver midler i egne programmer, men eksterne projekter understøttes også. Fondens programområder er:

 • Sundhed og videnskab
 • Uddannelse, samfund, kultur
 • International forståelse Vesteuropa, Amerika, Tyrkiet, Japan, Indien
 • International forståelse Centraleuropa, Sydøsteuropa, SNG, Kina [45]

Forelæsningsprogram på universiteter i Østeuropa og Kina

Lektorprogrammet på universiteter i Østeuropa og Kina har været organiseret siden 1999 sammen med University of Hohenheims Østeuropacenter. Programmet har til formål at imødekomme behovet for tyske modersmål og lærere på østeuropæiske og kinesiske universiteter. Som en del af et stipendium støtter det tyske universitetskandidater, der underviser og udfører projekter på universiteter i Østeuropa. Robert Bosch Stiftungs lektorprogram er rettet mod universitetsuddannede i fagene tysk som fremmedsprog, tyskstudier, humaniora, samfundsvidenskab, jura eller økonomi. Uddannelsen må ikke være mere end fem år siden. Derudover bør der være en stærk interesse i Østeuropa og Kina. Undervisernes opgaver omfatter blandt andet undervisning på værtsuniversitetet med omkring seks semestertimer om ugen, deltagelse i formandsaktiviteterne og støtte formanden i spørgsmål, der er specifikke for Tyskland, afholdelse af eksamener eller rådgivning af studerende. En anden vigtig komponent er projektarbejde. Forskellige projekter kan udføres under mottoet international forståelse. Inden for universitetet er projektarbejde muligt på følgende områder: teaterforestillinger, tyske klubber, tyske dage eller læreplanudvikling. Uden for universitetet kan projekter inden for kultur, udveksling eller civilsamfundsengagement implementeres. Stipendiet uddeles for et år og kan forlænges med yderligere et år, hvis det er nødvendigt. Det månedlige tilskud er 1.000 euro. Desuden dækkes omkostninger til ansvar, sundhed, bagage og ulykkesforsikring i udlandet, samt omkostninger til rejsen der og tilbage. Udover kvalifikation i undervisning og projektarbejde gennemfører underviserne den akademiske uddannelse "Education Management at Universities in Eastern Europe and China". [46]

Mercator Foundation

Stiftung Mercator GmbH blev grundlagt i 1996 af Schmidt -familien, et Duisburg -handelsselskab og har været hovedaktionær i Metro Group siden 1996, og er baseret i Essen. Fonden blev opkaldt efter Duisburg -kosmografen og kartografen Gerhard Mercator. Fondens opgaver omfatter:

 • Styrkelse af videnskab og forskning
 • Engagement i omfattende uddannelse og opdragelse for børn, unge og unge voksne
 • Förderung des Dialogs und der Verständigung zwischen Menschen verschiedener Kulturen.

Die Stiftung verfolg dabei folgende Ziele:

 • Anregung von Verantwortungsbewusstsein und Phantasie als unentbehrliche Gestaltungskräfte für den gesellschaftlichen Fortschritt
 • Förderung der Ideen engagierter Menschen
 • Unterstützung der Entscheidungsträger in ihrer Kreativität. [47]

Mercator Kolleg für internationale Aufgaben

Das Mercator Kolleg für internationale Aufgaben ist ein Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Stiftung Mercator. Das Programm richtet sich an hochqualifizierte, deutschsprachige Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen, die Führungsaufgaben in internationalen Organisationen anstreben. Die Dauer des Programms beträgt 13 Monate. Während dieser Zeit arbeiten die Kollegiaten in zwei bis drei internationalen Organisationen, international agierenden NGOs , Non-Profit-Organisationen oder Wirtschaftsunternehmen. Dabei wird die Wahl der Arbeitsstationen durch eine selbst entworfene praktische Fragestellung, das Projektvorhaben, der Kollegiaten bestimmt. Zur Entwicklung von Führungs- und Schlüsselkompetenzen finden begleitende Seminare statt. Bewerbungsvoraussetzungen sind: ein Studienabschluss einer Universität oder Fachhochschule, eine Projektskizze, mindestens ein Jahr Auslands- und Berufserfahrung und Kenntnisse der englischen Sprache und einer weiteren Fremdsprache. Zudem dürfen die Bewerber nicht älter als 29 Jahre sein. [48] [49]

DaF als Sprachkurs

Kurse in Deutsch als Fremdsprache werden von vielen öffentlichen und privaten Bildungsträgern im In- und Ausland angeboten, insbesondere von den Volkshochschulen und Goethe-Instituten . Sprachkurse in Deutsch als Zweitsprache wird meist im Rahmen der öffentlichen Schulen (z. B. in Förderklassen) oder in Integrationskursen für Migranten unterrichtet.

Für Deutsch als Fremdsprache liegen eine Reihe von Sprachprüfungen und -diplomen bzw. -zertifikaten vor und werden gemäß den Stufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) angeboten. Hierfür werden auch Vorbereitungskurse wie Präsenz- und Fernlernkurse zur Verfügung gestellt, diese sind jedoch für die Prüfungen selbst nicht immer erforderlich. Beispiele sind das Zertifikat Deutsch oder die Prüfungen TestDaF und DSH, die den Hochschulzugang ermöglichen.

DaF-Prüfungen

Es gibt verschiedene Prüfungen und Tests im Deutsch als Fremdsprache, welche unter anderem als Voraussetzung zur Zulassung an Hochschulstudiengängen dienen. Ihr Sinn und Zweck variieren lediglich mit dem Gebiet, wo sie angewendet werden. Ein allgemeines europaweites Verfahren, nach welchem die Sprachkompetenz jener, die Prüfungen im DaF-Bereich hinterlegen, bewertet werden, ist der Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (GER). TestDaF, DSH, DSD oder ÖSD können als solche Prüfungen genannt werden.

DSH

Die DSH, auch Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang genannt, ist an Studierende gerichtet, die sich an einer deutschen Hochschule bewerben, ohne über Deutsch als Muttersprache zu verfügen. Es handelt sich um eine Zulassungsprüfung für ein deutsches Hochschulstudium, welche auch deutsche Studierende hinterlegen müssen, die über keinen deutschsprachigen Bildungsabschluss verfügen.

Die deutschen Sprachkenntnisse der Prüfungsteilnehmer werden anhand einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung ermittelt. Die DSH ist dann bestanden, wenn beide Teilprüfungen mit Erfolg abgeschlossen wurden, wobei das Gesamtergebnis beider Tests nicht die wichtigste Bedeutung trägt. Während bei der schriftlichen Teilprüfung vor allem auf das Verständnis und die Bearbeitung von Hör- und Lesetexten sowie wissenschaftssprachlicher Strukturen und vorgabenorientierte Textproduktion geachtet wird, muss bei der mündlichen Prüfung ein Text und Aufgaben erarbeitet werden, auf Basis derer später ein Kurzvortrag gehalten werden muss.

Um die Sprachkenntnisse eines Studierenden exakt bestimmen zu können, orientiert sich der DSH an drei Kompetenzniveaus: DHS1, DSH2 und DSH3, die den Niveaustufen B2 bis C2 des GER entsprechen. Im Allgemeinen wird die mittlere Niveaustufe DSH2 angestrebt, wobei dann die mündliche und schriftliche Teilprüfung mit mindestens dem Ergebnis DSH2 bestanden werden müssen. Prüfungsteilnehmer, welche beispielsweise in der mündlichen Prüfung Niveaustufe DSH3 vorweisen, in der schriftlichen jedoch nur Niveaustufe DSH1 erreichen, erzielen im Gesamtergebnis dann auch nur die Niveaustufe DSH1. Letztere ist nur für die Immatrikulation in bilinguale Studiengänge erforderlich, während die meisten Hochschulen für die Immatrikulation die Niveaustufe DSH2 fordern. Für Studiengänge auf einem höheren sprachlichen Niveau ist die Niveaustufe DSH3 notwendig.

Die Gestaltung der DSH ist jeder Universität und Hochschule selbst überlassen, jedoch muss diese sich in einem standardisierten Rahmen befinden und von anderen Hochschulen anerkannt werden, um durchgeführt zu werden. [50]

Der Test Deutsch als Fremdsprache – TestDaF

Der TestDaF ist die Sprachprüfung zum Nachweis der Deutschkenntnisse internationaler Studenten, die an einer Hochschule in Deutschland studieren möchten. Studienbewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums in Deutschland ihre Deutschkenntnisse nachweisen. [51]

Die Aufgaben im TestDaF orientieren sich an verschiedenen Situationen der Sprachverwendung in einem Studium an deutschen Hochschulen. Für die Texte und Themen muss kein Spezialwissen vorhanden sein. Die Anforderungen an die Prüfungsteilnehmer sind auf fortgeschrittenen Niveaus, den TestDaF-Niveaus TDN 3, TDN 4 und TDN 5 angesiedelt. Im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) decken diese Niveaus das Spektrum B2.1 bis C1.2 ab.

Der TestDaF liegt in zwei Versionen vor: Im papierbasierten TestDaF werden die vier Teilkompetenzen in den Prüfungsteilen Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und Mündlicher Ausdruck weitgehend getrennt voneinander erfasst. Für alle Prüfungsteile werden gedruckte Aufgabenhefte verteilt. Einzig der Prüfungsteil Mündlicher Ausdruck wird am PC oder Laptop durchgeführt. Prüfungsteilnehmer hören die Aufgaben über Kopfhörer von einem Tonträger, Ihre Antworten werden aufgenommen. Es gibt also kein Prüfungsgespräch mit Prüfern. Im digitalen TestDaF werden die vier Teilkompetenzen in den Prüfungsteilen Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen gemessen. Alle vier Prüfungsteile werden am PC oder Laptop durchgeführt und ermöglichen so den Einsatz neuer Aufgabentypen und digitaler Medien. Einige Testaufgaben sind kompetenzübergreifend angelegt. Das heißt, für ihre Bearbeitung werden zwei Teilkompetenzen eingesetzt. Die Prüfungsteilnehmer lesen z. B. zunächst einen Text mit einer Grafik und fassen anschließend die wichtigsten Punkte schriftlich zusammen und berücksichtigen dabei eine konkrete Fragestellung oder sie hören einen Beitrag eines Seminarteilnehmern und nehmen anschließend mündlich Stellung dazu.

Das TestDaF-Zertifikat ist unbegrenzt gültig und wird von allen Hochschulen in Deutschland anerkannt. Es enthält für jeden Prüfungsteil ein TestDaF-Niveau sowie im digitalen TestDaF zusätzlich einen Punktwert.

Die Zulassung an deutschen Hochschulen erfolgt im Allgemeinen mit dem TestDaF-Niveau 4 in allen vier Prüfungsteilen. Der TestDaF ermöglicht den Hochschulen in den jeweiligen Fächern und Fachbereichen bzw. Fakultäten eine differenziertere Zulassung internationaler Studierender, je nach erforderlichem Sprachniveau in den vier Teilkompetenzen Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Ausgehend von den Anforderungen in einem Studiengang können für eine oder mehrere Teilkompetenzen auch TestDaF-Niveaus unterhalb TDN 4 bei der Zulassung akzeptiert werden. [52]

DSD

Das DSD oder auch Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, ist eine weitere Sprachprüfung im DaF-Bereich, die weltweit als solches anerkannt ist und an deutschen Auslandsschulen, jedoch auch an ausländischen Schulen durchgeführt wird. Das DSD ist zurzeit die einzige schulische Prüfung für Deutsch als Fremdsprache im Ausland.

Das DSD enthält vier Teilprüfungen, welche den Fokus auf das Hör- und Leseverstehen sowie die schriftliche und mündliche Kommunikation legen. Jede dieser Teilprüfungen muss bestanden werden, um ein Zertifikat des DSD zu erhalten. Die tatsächlichen Kenntnisse, die sich nach der Prüfung herauskristallisieren, können anhand der drei Niveaustufen des GER bewertet werden.

Während andere DaF-Prüfungen sich nur auf die deutschen Sprachkenntnisse von Studierenden konzentrieren, fungiert das DSD nicht nur als anerkannter Nachweis für ein Hochschulstudium erforderlichen Deutschkenntnisse, sondern es dient nebenbei als pädagogisches Instrument zum Aufbau eines modernen Unterrichts in Deutsch als Fremdsprache. Wirkungsvoll und zentral stellt das DSD ein Förderinstrument der deutschen Sprache auf weltweiter Basis dar. [53]

Prüfungen des Goethe-Instituts

Die Deutschprüfungen des Goethe-Instituts (Goethe-Zertifikate) entsprechen den Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und werden an allen Goethe-Instituten und Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen Vorgaben durchgeführt. Das Goethe-Institut stellt für jede GER-Niveaustufe von A1 bis C2 verschiedene Prüfungen bereit, um die jeweiligen Sprachkenntnisse in DaF zertifiziert nachweisen zu können. So gibt es die Goethe-Zertifikate A1 und A2 für Jugendliche: Fit in Deutsch 1 und 2 (ab 10 Jahren) und für Erwachsene: Start Deutsch 1 und 2 (ab 16 Jahren). Die Goethe-Zertifikate B1 und B2 richten sich an Jugendliche (B1 ab 12 Jahren), Erwachsene (ab 16 Jahren) und Berufstätige. Das Goethe-Zertifikat C1 richtet sich an junge Erwachsene (ab 16 Jahren). Das Goethe-Zertifikat C2 : GDS hat zum 1. Januar 2012 die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) und das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) abgelöst. Es ermöglicht ausländischen Studierenden den Zugang zu deutschen Universitäten und Hochschulen und dient vielerorts als sprachlicher Nachweis, um Deutsch unterrichten zu können.

Die Zertifikate des Goethe-Instituts haben einen hohen Bekanntheitsgrad.

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) ist ein staatlich anerkanntes Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Die Prüfungen des ÖSD entsprechen internationalen Rahmenrichtlinien und orientieren sich auch an den Niveaubeschreibungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und an Profile deutsch . ÖSD-Prüfungen sind als Nachweis von Deutschkenntnissen bei Arbeitgebern, Behörden und Bildungsinstitutionen weltweit anerkannt.

ÖSD-Prüfungen werden auf den Niveaustufen A1–C2 angeboten. Seit 2019 werden alle ÖSD-Prüfungen (ÖSD-Integrationsprüfungen ausgenommen) modular angeboten, dh, die Prüfungsmodule (je nach Prüfung zwei bzw. vier Module) können unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeitpunkten absolviert werden.

Weitere Prüfungen

Für die Kompetenzstufen B1, B2, C1, C2 werden viele weitere Prüfungen angeboten.

Unterricht außerhalb des deutschsprachigen Sprachraums

Deutsche Sprachkenntnisse in Ländern der EU:
 • über 50 Prozent der Bevölkerung
 • 20 bis 49 Prozent
 • 10 bis 19 Prozent
 • 5 bis 9 Prozent
 • unter 5 Prozent
 • keine Angaben
 • Deutsche Sprachkenntnisse in Prozent der Bevölkerung (über 15 Jahre) in Ländern der EU, 2005. [54]

  Außerhalb des deutschsprachigen Raums werden deutsche Sprachkurse auf allen Niveaustufen unter anderem vom Goethe-Institut angeboten. In vielen Ländern wird Deutsch als Fremdsprache auch an öffentlichen Schulen, Universitäten und anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen gelehrt. Vor allem die Sprachschüler aus mittel- und osteuropäischen Ländern machen Deutsch zu einer der meistgelernten Sprachen der Europäischen Union . In Litauen ist Deutsch dritthäufigste Fremdsprache (Nach Englisch und Russisch): 8,3 % Einwohner können deutsch, der DaF-Unterricht wird an den Schulen/Universitäten angeboten. [55]

  In den Vereinigten Staaten ist Deutsch – nach Spanisch und Französisch – die an Colleges am dritthäufigsten studierte Fremdsprache. Auch 38 % der amerikanischen High Schools bieten Deutschkurse an. [56] In Russland setzt sich der Internationale Verband der deutschen Kultur für Angebote im DaF-Bereich ein und arbeitet in enger Kooperation mit entsprechenden Einrichtungen in Russland und Deutschland. Dabei werden im außerschulischen Bereich vor allem die Ressourcen der russlanddeutschen Begegnungszentren genutzt. [57] In Usbekistan erlernen gut 50 Prozent der insgesamt rund 1,2 Millionen Schüler des Landes Deutsch , [58] die Maximalangabe liegt bei 750.000. [59] In Israel ist Deutsch – nach Englisch – die am zweithäufigsten studierte Fremdsprache. [60]

  In den weltweiten Statistiken (Stand: 2015) führt Polen mit 2,3 Millionen Deutschlernenden gefolgt von Großbritannien und Russland, die sich den zweiten Platz mit jeweils knapp 1,5 Millionen Schülern teilen. [61]

  Schulen

  In zahlreichen Ländern wie den Niederlanden , Polen , dem französischsprachigen Teil der Schweiz , Luxemburg , Bulgarien oder Ungarn wird die deutsche Sprache in den Schulen als Fremdsprache gelehrt und gelernt. In einigen Ländern und Regionen ist Deutsch die erste Fremdsprache, mit der die Kinder in der öffentlichen Schule in Kontakt kommen. Der Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ ermöglicht den Kindern aus anderen Ländern, ihre Ausbildung von individuellen kommunikativen Mehrsprachigkeitsprofilen und -kompetenzen zu fördern. Darüber hinaus können sich die Schüler mit Hilfe der deutschen Sprache Einsichten in das Leben des deutschsprachigen und europäischen Raumes auch in literarischer, kultureller und historischer Perspektive erschließen und die elektronischen Medien nutzen, soweit diese sich der deutschen Sprache bedienen. In der Auseinandersetzung mit diesen Medien eröffnen sich den Schülern erweiterte Möglichkeiten der Wahrnehmung, des Verstehens und Gestaltens. So wird durch den DaF-Unterricht ein Sprachbewusstsein entwickelt und die Voraussetzung für Mehrsprachigkeit geschaffen.

  Im DaF-Unterricht in den europäischen Schulen werden die Sprachkompetenzen nicht einzeln und isoliert geschult, sondern die Kinder werden mit lebensweltlichen und kommunikativ bedeutsamen Aufgabenstellungen konfrontiert. Sie schaffen komplexe, herausfordernde und der jeweiligen Altersgruppen angemessene Lerngelegenheiten, wobei die verschiedenen Kompetenzbereiche berücksichtigt werden. Zu diesen Kompetenzen zählen die kommunikativen Fertigkeiten wie Hör- und Leseverstehen, Teilnahme an Gesprächen, Schreiben und Sprachmittlung. Des Weiteren werden die klassischen Felder wie Intonation , Orthographie , Wortschatz und Grammatik berücksichtigt. Darüber hinaus wird aufgrund der heutigen allgegenwärtigen Medienpräsenz in der Gesellschaft auf den Umgang mit deutschen Medien eingegangen. Interkulturelle Kompetenzen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, bestimmt durch verschiedene Komponenten wie Handeln in Begegnungssituationen oder die Fähigkeit, interkulturell sprachlich handeln zu können, welcher den Kindern im DaF-Unterricht näher gebracht wird.

  Der DaF-Unterricht orientiert sich bei der Festlegung der Kompetenzerwartungen, welchen die Kinder im Laufe des DaF-Lernens gerecht werden sollen, an den Niveaustufen des GER. Hier wird jedem Aspekt der erworbenen deutschen Sprachkompetenz eine Niveaustufe des GER zugeschrieben mit einer konkreten Beschreibung der jeweiligen Fertigkeit. Es wird vor allem auch auf das jeweilige Klassenniveau geachtet; je höher die Klassenstufe, desto schwieriger und anspruchsvoller werden auch die Anforderungen an die DaF-Lernenden.

  Deutsche Auslandsschulen

  Eine deutsche Auslandsschule ist eine Bildungseinrichtung im Ausland, in der der Unterricht zum Teil in deutscher Sprache stattfindet und deren Schulabschlüsse in Deutschland anerkannt werden. Zurzeit können 135 Schulen weltweit als deutsche Auslandsschulen gezählt werden wie z. B. in Bulgarien, Dänemark , Italien , Rumänien , der Slowakei , Mexiko , Chile , China oder Kenia .

  Je nach Art und Umfang des deutschen Sprachangebotes und der jeweiligen Abschlüsse an den Schulen variiert der Schultypus. So wird zwischen zwei verschiedenen Formen der deutschen Auslandsschule unterschieden: die deutschsprachige und die zweisprachige Schule. Während bei ersterem der Unterricht vollständig in der deutschen Sprache stattfindet und hauptsächlich nur deutsche Abschlüsse absolviert werden, wird der Unterricht bei letzterem in deutscher als auch in der Landessprache erteilt. Hier wird die Landessprache als Muttersprache unterrichtet und deutsche wie auch landesspezifische Abschlüsse können erzielt werden. Es steht vor allem der interkulturelle Austausch, welcher durch das Einbringen beider Sprachen zustande kommt, im Vordergrund. Die Lehrkräfte, welche an deutschen Auslandsschulen Deutsch als Fremdsprache nur für eine begrenzte Zeit unterrichten, werden als sogenannte Auslandsdienstkräfte vermittelt und an die jeweiligen Schulen gebracht.

  Siehe auch

  Literatur

  • Karl-Richard Bausch, Birgit Bergmann, Brigitte Grögor, Heinrich Heinrichsen, Karin Kleppin, Boris Menrath, Eike Thürmann: Rahmenplan "Deutsch als Fremdsprache" für das Auslandsschulwesen. Münster 2009, S. 4–7, 9–15.
  • Jasmin Benz: Deutsch als Zweitsprache lehren lernen. Eine Wirksamkeitsstudie zu Lehrerfortbildungen . Beltz Juventa, Weinheim – Basel 2019, ISBN 978-3-7799-6002-7 (zugleich Dissertation, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, 2018). ( Rezension von Moritz Schildge in Informationen Deutsch als Fremdsprache , Band 47, Heft 2-3, S. 150–152. ).
  • Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik: Vorwort: Zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17.-19. November 2005 an der Universität Hannover: Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2006, ISBN 3-938616-51-2 , S. IV–X. ( Die Neustrukturierung von Studiengängen. "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17. – 19. November 2005 an der Universität Hannover: "Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache." )
  • Hiltraud Casper-Hehne, Uwe Koreik (Hrsg.): DSH und TestDaf als hochschulbezogene Prüfungssysteme für Deutsch als Fremdsprache. Hohengehren 2004, ISBN 3-89676-820-4 .
  • Janna Lena Degener: Zwischen Wechselpräpositionen und Artikelverwirrung, Weltentdeckung und Menschenvielfalt, vollem Terminkalender und leerer Geldbörse. So arbeiten DaFler und DaZler. In: Arbeitsmarkt. Bildung | Kultur | Sozialwesen. Nr. 4, 2010, S. III–IIX. ( PDF-Datei; 1,61 MB )
  • Anna-Lisa Esser, Hannah Osenberg: Deutsche Auslandsschulen und ihre Problematik. Norderstedt 2003, ISBN 3-638-70918-3 , S. 4–5.
  • Michael Ewert, Renate Riedner, Simone Schiedermair (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache und Literaturwissenschaft. Zugriffe, Themenfelder, Perspektiven. iudicium, München, 2011, ISBN 978-3-86205-093-2 .
  • Christian Fandrych , Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache als spezifisches Lehr- und Forschungsgebiet. Perspektiven und Schwerpunkte des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In: Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer (Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Walter de Gruyter, Berlin/ New York 2010, ISBN 978-3-11-020507-7 , S. 1–18.
  • Cornelia Gick: Anforderungen an Sprachunterricht im Rahmen des Fachstudiums Deutsch als Fremdsprache. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke (Hrsg.): Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2009, ISBN 978-3-940344-83-0 , S. 105–113. ( Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum. )
  • Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. In: Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer (Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 1, Walter de Gruyter, Berlin/ New York 2010, ISBN 978-3-11-020507-7 , S. 19–34.
  • Gert Henrici: Welche Zukunft für das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache? In: Gerhard Helbig, Heidrun Popp (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. An den Quellen eines Faches: Festschrift für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. Iudicium, München 1995, ISBN 3-89129-229-5 , S. 769.
  • Fritz Heuer: Deutsch als Fremdsprachenphilologie. Das Heidelberger Modell im Rückblick aus dem Jahre 2008. In: Ingeborg Fiala-Fürst, Jürgen Joachimsthaler, Walter Schmitz (Hrsg.): Mitteleuropa. Kontakte und Kontroversen. Dokumentation des II. Kongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV) in Olomouc / Olmütz. Thelem, Dresden 2013, S. 557–573.
  • Irmgard Honnef-Becker, Peter Kühn: Deutsch als Fremdsprache. Groos, Heidelberg 1998, ISBN 3-87276-824-7 .
  • Hans-Werner Huneke, Wolfgang Steinig: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 4., aktualisierte und ergänzte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-503-07956-4 .
  • Agnieszka Hunstiger, Uwe Koreik: "Wohin führt das DaF-Studium?" – Zu einer Absolventenverbleibsstudie im Fach DaF. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17.-19. November 2005 an der Universität Hannover: Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2006, ISBN 3-938616-51-2 , S. 163–174 ( Die Neustrukturierung von Studiengängen. "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17. – 19. November 2005 an der Universität Hannover: "Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache." )
  • Matthias Jung, Annegret Middeke: Deutsch für den Beruf als Arbeitsfeld für DaF- / DaZ-Lehrer. In: Natalia Hahn, Thorsten Roelcke (Hrsg.): Grenzen überwinden mit Deutsch. 37. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache an der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Br. 2010. Band 85, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2011, ISBN 978-3-86395-000-2 , S. 363–378.
  • Brikena Kadzadej, Ema Kristo, Mario De Matteis, Jürgen Röhling (Hrsg.): Methodik und Didaktik für den Deutschunterricht (DaF). Oberhausen 2008, ISBN 978-3-89896-347-3 .
  • Frank G. Königs: Holzweg – Umweg – Lösungsweg? Überlegungen (und Träumereien) zur Neustrukturierung von Studiengängen Deutsch als Fremdsprache. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17.-19. November 2005 an der Universität Hannover: Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2006, ISBN 3-938616-51-2 , S. 1–16. ( Die Neustrukturierung von Studiengängen. "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17. – 19. November 2005 an der Universität Hannover: "Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache." )
  • Frank G. Königs: Zwischen Hoffen und Bangen. Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen Studienreform am Beispiel des Faches Deutsch als Fremdsprache. In: Info DaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache. Jg. 37, Nr. 1, 2010, S. 3–20.
  • Uwe Koreik (Hrsg.): DSH und TestDaF: eine Vergleichsstudie. Baltmannsweiler 2005, ISBN 3-89676-948-0 .
  • Julia Kuhlmann: Angewandte Sprachwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Peter Lang, Frankfurt am Main ua 2003.
  • Annegret Middeke, Julia Schmidt: Zur Topographie der DaF-Studiengänge im europäischen Hochschulraum. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17.-19. November 2005 an der Universität Hannover: Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2006, ISBN 3-938616-51-2 , S. 109–118.
  • Claudia Riemer: Daf-/DaZ-Studiengänge und Studiengänge mit DaF/DaZ in Deutschland: Versuch eines Berichts zum Stand der Studienstrukturreform. In: Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Uwe Koreik (Hrsg.): Die Neustrukturierung von Studiengängen "Deutsch als Fremdsprache". Probleme und Perspektiven. Fachtagung 17.-19. November 2005 an der Universität Hannover: Bachelor und Master in Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2006, ISBN 3-938616-51-2 , S. 55–63.
  • Alioune Sow: Germanistik als Entwicklungs-Wissenschaft? Überlegungen zu einer Literaturwissenschaft des Faches "Deutsch als Fremdsprache" in Afrika. Hildesheim 1986, ISBN 3-487-07766-3 .
  • Izabela Waibel: Berufsfelder nach dem Studium im Fach Deutsch als Fremdsprache. Ergebnisse der Absolventenbefragung der Jahrgänge 1983–2009. In: Info DaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache. Jg. 38, Nr. 4, 2011, S. 414–430.
  • Arnd Witte, Theo Harden: Lehrerinnen und Lehrer. Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin im Unterricht des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache. In: Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer (Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Band 2, Walter de Gruyter, Berlin/ New York 2010, ISBN 978-3-11-020507-7 , S. 1324–1340.
  • Armin Wolff (Hrsg.): Sprache lehren – Sprache lernen. Regensburg, 2004, ISBN 3-88246-271-X .

  Weblinks

  Wikibooks: Regal:Deutsch als Fremdsprache – Lern- und Lehrmaterialien

  Einzelnachweise

  1. Auswärtiges Amt: Weltweit gefragt: Deutsch als Fremdsprache. Abgerufen am 10. Juni 2020 .
  2. a b Hans Barkowski: Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Francke, Tübingen/ Basel 2010, S. 47.
  3. Europäische Union: Eurobarometer Spezial – Die Europäer und ihre Sprachen , (PDF-Datei, 6,77 MByte, Zugriff am 25. November 2010)
  4. a b Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. 2010, S. 20.
  5. Arbeitsstelle Kleine Fächer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache auf dem Portal Kleine Fächer. Abgerufen am 11. Juni 2019 .
  6. Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. 2010, S. 21.
  7. Arbeitsstelle Kleine Fächer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Abgerufen am 11. Juni 2019 .
  8. Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. 2010, S. 23.
  9. Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. 2010, S. 24.
  10. Grundsatzpapier des Fachverbands Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) zur curricularen Basis der BA/MA-Studiengänge "Deutsch als Fremdsprache" (DaF), S. 1. (PDF-Datei; 98 kB) Abgerufen am 22. Januar 2012.
  11. Grundsatzpapier: Bachelor DaF, Kompetenzen, S. 2. (PDF-Datei; 98 kB) Abgerufen am 25. Juni 2012.
  12. Grundsatzpapier des Fachverbands Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) zur curricularen Basis der BA/MA-Studiengänge "Deutsch als Fremdsprache" (DaF), S. 2, 3. (PDF-Datei; 98 kB) Abgerufen am 22. Januar 2012.
  13. a b Fachverband Deutsch als Fremdsprache. Hauptseite. Website des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache. Abgerufen am 23. Januar 2012.
  14. Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache als spezifisches Lehr- und Forschungsgebiet. Perspektiven und Schwerpunkte des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 2010, S. 13.
  15. a b Claudia Riemer: DaF-/DaZ-Studiengänge und Studiengänge mit DaF/DaZ in Deutschland: Versuch eines Berichts zum Stand der Studienstrukturreform. 2006, S. 58.
  16. Claudia Riemer: DaF-/DaZ-Studiengänge und Studiengänge mit DaF/DaZ in Deutschland: Versuch eines Berichts zum Stand der Studienstrukturreform. 2006, S. 57.
  17. Claudia Riemer: DaF-/DaZ-Studiengänge und Studiengänge mit DaF/DaZ in Deutschland: Versuch eines Berichts zum Stand der Studienstrukturreform. 2006, S. 60.
  18. Claudia Riemer: DaF-/DaZ-Studiengänge und Studiengänge mit DaF/DaZ in Deutschland: Versuch eines Berichts zum Stand der Studienstrukturreform. 2006, S. 61.
  19. Frank G. Königs: Holzweg – Umweg – Lösungsweg? Überlegungen (und Träumereien) zur Neustrukturierung von Studiengängen Deutsch als Fremdsprache. 2006, S. 4f.
  20. Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer: Ausbildung von Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. 2010, S. 1343f.
  21. DaF-Studiengänge in Deutschland, Europa, weltweit . Website des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache. Abgerufen am 24. April 2012.
  22. Agniezka Hunstiger, Uwe Koreik: "Wohin führt das DaF-Studium?" – Zu einer Absolventenverbleibsstudie im Fach DaF. 2006, S. 163.
  23. Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer: Ausbildung von Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. 2010, S. 1343.
  24. Gert Henrici: Welche Zukunft für das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache? 1995, S. 769.
  25. Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Hans-Jürgen Krumm, Claudia Riemer: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache als spezifisches Lehr- und Forschungsgebiet. Perspektiven und Schwerpunkte des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 2010, S. 14.
  26. Gert Henrici: Welche Zukunft für das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache? 1995, S. 771.
  27. a b Bachelor DaZ/DaF: Berufliche Perspektiven ( Memento des Originals vom 5. Juni 2015 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.ph-freiburg.de Homepage der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Abgerufen am 23. Januar 2012.
  28. Matthias Jung, Annegret Middeke: Deutsch für den Beruf als Arbeitsfeld für DaF- / DaZ-Lehrer. 2011, S. 367f.
  29. Matthias Jung, Annegret Middeke: Deutsch für den Beruf als Arbeitsfeld für DaF-/DaZ-Lehrer. 2011, S. 364.
  30. Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache: Kulturvermittlung. Homepage der Freien Universität Berlin. Abgerufen am 23. Januar 2012.
  31. Lutz Götze, Gerhard Helbig, Gert Henrici, Hans-Jürgen Krumm: Entwicklungslinien des Faches. Die Strukturdebatte als Teil der Fachgeschichte. 2010, S. 27f.
  32. Agnieszka Hunstiger, Uwe Koreik: "Wohin führt das DaF-Studium?" – Zu einer Absolventenverbleibsstudie im Fach DaF. 2006, S. 172.
  33. Janna Lena Degener: Arbeitsfeld DaF/DaZ. Zwischen Wechselpräpositionen und Artikelverwirrung, Weltentdeckung und Menschenvielfalt, vollem Terminkalender und leerer Geldbörse. So arbeiten DaFler und DaZler. In: Arbeitsmarkt. Bildung | Kultur | Sozialwesen. Nr. 4, 2010, S. VI.
  34. Agnieszka Hunstiger, Uwe Koreik: "Wohin führt das DaF-Studium?" – Zu einer Absolventenverbleibsstudie im Fach DaF. 2006, S. 166–168.
  35. Izabela Waibel: Berufsfelder nach dem Studium im Fach Deutsch als Fremdsprache. Ergebnisse der Absolventenbefragung der Jahrgänge 1983–2009. In: Info DaF. Nr. 4, 2011, S. 422, Abb. 2.
  36. http://www.daad.de/portrait/wer-wir-sind/kurzportrait/08940.de.html Abfrage am 23. Juli 2012.
  37. Archivlink ( Memento des Originals vom 21. Februar 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.daad.de Abfrage am 28. Januar 2012.
  38. http://www.daad.de/ausland/lehren-im-ausland/sprachassistenten/00674.de.html ( Memento vom 4. November 2006 im Internet Archive ) Abfrage am 28. Januar 2012.
  39. http://www.auslandsschulwesen.de/cln_099/nn_2176918/Auslandsschulwesen/DieZfA/WirUeberUns/node.html?__nnn=true @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.auslandsschulwesen.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. . Abfrage am 28. Januar 2012.
  40. Archivierte Kopie ( Memento des Originals vom 27. Januar 2012 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.auslandsschulwesen.de Abfrage am 28. Januar 2012.
  41. http://www.auslandsschulwesen.de/cln_099/nn_2167844/Auslandsschulwesen/Bewerberinformation/Landesprogrammlehrkraefte/landesprogrammlehrkraefte-node.html?__nnn=true @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.auslandsschulwesen.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. . Abfrage am 28. Januar 2012.
  42. Hans Barkowski: Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Francke, Tübingen/ Basel 2010, S. 238.
  43. http://www.kmk-pad.org/pad.html Abfrage am 23. Juli 2012.
  44. http://www.kmk-pad.org/programme/dtsch-fsa.html Abfrage am 28. Januar 2012.
  45. http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/389.asp Abfrage am 24. Juli 2012.
  46. http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/13919.asp Abfrage am 24. Juli 2012.
  47. http://www.stiftung-mercator.de/die-stiftung.html Abfrage am 24. Juli 2012.
  48. http://www.stiftung-mercator.de/kompetenzzentren/internationale-verstaendigung/mercator-kolleg-fuer-internationale-aufgaben.html ( Memento vom 26. Februar 2010 im Internet Archive ) Abfrage am 24. Juli 2012.
  49. http://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendiendatenbank/?detailid=1546&fachrichtung=0&land=69&status=0&seite=1&overview=1&daad=-1 . Abfrage am 24. Juli 2012.
  50. sz.uni-erlangen.de DSH. Homepage des deutschen Sprachzentrums. Abgerufen am 29. Januar 2012.
  51. Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen: (RO-DT). Abgerufen am 23. Juli 2020 .
  52. Offizielle Website des TestDaF. Abgerufen am 5. Mai 2021 .
  53. kmk.org Deutsches Sprachdiplom. Homepage des Deutschen Sprachdiploms. Abgerufen am 28. Januar 2012.
  54. Europeans and their Languages , Eurobarometer , Februar 2006.
  55. Lietuvos statistika ( 15min )
  56. Most Popular Foreign Languages ; The Big Slump ( Memento des Originals vom 2. April 2015 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.atlantic-times.com
  57. rusdeutsch.eu
  58. auswaertiges-amt.de
  59. uzbekistan.de
  60. Joachim Warmbold: Sprachrenaissance im Heiligen Land. Nach Jahrzehnten, in denen Deutsch vor allem im Schatten der Schoa stand, nimmt das Interesse von Israelis, sie zu lernen, nun wieder sprunghaft zu. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28. Oktober 2017, S. 18.
  61. Deutsch als Fremdsprache , abgerufen am 18. November 2017.