Tysksproget litteratur

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Udtrykket tysksproget eller tysk litteratur refererer til litterære værker på tysk fra det tysktalende område i fortid og nutid. Tysksproget litteratur omfatter også ikke-poetiske værker med særlige litterære krav, dvs. værker fra andre discipliner som historiografi , litteraturhistorie , samfundsvidenskab eller filosofi . Genren kan også variere, så dagbøger eller korrespondance betragtes også som litteratur.

Skematisk oversigt

Expressionismus (Literatur)Realismus (Literatur)RomantikAufklärung (Literatur)Barock (Literatur)SpätmittelalterHochmittelalterLiteratur in der Zeit des NationalsozialismusInnere EmigrationNaturalismusJunges Deutschland (Literatur)Junges Deutschland (Literatur)EmpfindsamkeitRenaissance-HumanismusRenaissancePostmoderneImpressionismus (Literatur)Weimarer KlassikLiteratur der Weimarer RepublikLiteratur der Weimarer RepublikHeimatkunstHeimatkunstVormärzBiedermeierSturm und DrangSturm und DrangTrümmerliteraturSymbolismus (Literatur)DDR-Literatur

Fin de siècle


Tidlig middelalder (omkring 750–1100)

Gammel højtysk poesi som en marginal indgang i en latinsk kodeks : Det alsidige digt fra verdens ende Muspilli fra det 9. århundrede

Gammelt højtysk litteratur begynder med den skriftlige overførsel af gammelhøjtyske tekster. Skriften foregik primært gennem undertrykkelse af latinske scripts, som nu blev skrevet på gammelt højtysk. [1] Selvom heroiske sange er en typisk genre for ikke-skrevne kulturer, skrev ukendte forfattere fra Fulda-klostret Hildebrand- sangen på gammelhøjtysk i det 9. århundrede. Merseburgs magiske magi , som sandsynligvis blev registreret af en munk i begyndelsen af ​​det ottende århundrede, betragtes som den ældste tekst på tysk.

De ældste bevarede gammelhøjtyske skriftlige optegnelser stammer tilbage fra 800 -tallet og kan findes i forbindelse med kirkens brug af folkesproget som Missionierungs -hjælp og som et hjælpemiddel til forståelse af latinske tekster, såsom ordlister som Codex Abrogans , som er betragtes som den ældste overlevende bog på tysk sprog. Tidlige litterære beviser på tysk kan også findes i klosterlitteraturen , selvom dette oprindeligt var et latinsk epos. Eksempler er de to store bibelske epos fra det 9. århundrede, den gamle saksiske Heliand , stadig i det gamle hentydningsrim , og evangeliebogen Otfrid von Weißenburg , i det nye, fremadrettede sidste rim . Omkring år 1000 oversatte og kommenterede Notker filosofiske tekster fra antikken i St. Gallen på et højt filologisk niveau til gammelt højtysk. Han kan betragtes som den første store tyske prosaforfatter .

I det 11. århundrede, religiøst lærerigt [2] og formanende tekster blev skrevet i begyndelsen af middelhøjtysk rimede vers . Denne første fase af gejstlig poesi blev bestemt af det faktum, at religion ønskede at påvirke lægmandens adel . De typer af tekst var skildringer af historien om frelse, for eksempel Ezzo sang (omkring 1065), legende poesi såsom Annolied (omkring 1077), Gamle og Nye Testamentes bibelske epos (Genesis, Exodus, Jesu liv), dogmatisk forklaringer, eskatologiske digte og Mary poesi .

Høj middelalder (omkring 1100-1250)

Omkring midten af ​​1100 -tallet blev litteraturen mere forskelligartet: der blev taget emner op, der tidligere var fundet uværdige til at skrive. Der var også flere forskellige former, såsom hoflig poesi , underholdende fortællinger. Åndelige digtere fik en ny interesse for individuelle mennesker og deres livshistorie, hvilket førte til legendariske digte som Albers Tundalus og Veldekes Servatius .

På det tidspunkt fik den mere sekulære (ikke-kirkelige) poesi et løft, nemlig det historiske epos . Det kom først til rang og navn som poesi. Det vigtigste værk, Imperial Chronicle med omkring 17.000 vers, fortæller den episodiske historie om Romerriget fra grundlæggelsen af ​​Rom til Conrad III . Roland -sangen af Pfaffen Konrad beskriver Karl den Store og hans paladins kamp mod saracenerne i Spanien samt Rolands død efter et forræderi. Med Roland-sangen og Alexander præsten Lamprecht blev indflydelsen fra franske stoffer og designmetoder mærkbar for første gang, hvilket ville præge tysksproget litteratur i de næste årtier og århundreder.

Wolfram von Eschenbach; Forfatterens billede i Manessische Liederhandschrift

I årtierne efter 1150 begyndte en "storhedstid" i tysksproget litteratur. En kultiveret litterær praksis baseret på den romansk-sprogede model spredt ved individuelle domstole i den feudale adel: det der er kendt som hoflitteratur . I lyrik, den Minnesang (høj minne) og Sangspruch poesi udviklet, med deres vigtigste repræsentanter Heinrich von Morungen , Reinmar Der Alte og Walther von der Vogelweide . For det høflige epos betragtede samtidige allerede Eneasroman af Heinrich von Veldeke , der kom fra Nedre Rhinen til Landgrafenhof i Thüringen og afsluttede sit arbejde der omkring 1185, som grundlæggende handling. Efter dette, talrige retssager epos i middelhøjtysk blev skabt på grundlag af fransksprogede modeller ( Chrétien de Troyes ). De mest kendte er Erec og Iwein ( Hartmann von Aue ), Tristan og Isold ( Gottfried von Strasbourg ), Parzival ( Wolfram von Eschenbach ). Bortset fra denne "moderne" fortællingskultur er de anonymt overleverede heroiske episke Nibelungenlied -rester tilbage.

Sen middelalder (omkring 1250–1500)

I slutningen af ​​middelalderen viste trykning med bevægelig type sig at være revolutionerende. Endelig kan pergament erstattes som skrivemateriale af billigt papir . Ved overgangen til den moderne tidsalder er der Johannes von Tepl's The Ackermann fra Bohemen .

Tidlig moderne tid (humanisme og reformation) (omkring 1450–1600)

Kommer fra Italien, humanisme , renæssancens holdning, spredte sig i Tyskland. Folk vendte sig til ældgamle ideer og skrev derfor ofte på latin, selvom et tysk publikum skulle henvende sig. En adskillelse efter sprog er derfor ikke særlig nyttig. [3]

Tidlige forfattere som Niklas von Wyle og Heinrich Steinhöwel beskæftigede sig især med oversættelse af nye latinske tekster fra italiensk humanisme til tysk og søgte en reform af det tyske skriftsprog. Kendte repræsentanter for den næste generation var Conrad Celtis , Erasmus von Rotterdam , der arbejdede i Basel, og Johannes Reuchlin , selvom de mest skrev deres værker på latin og i første omgang havde ringe indflydelse uden for forskernes og sociale elites verden. I modsætning til Ulrich von Hutten (1488–1523) med sine oprørske digte eller Sebastian Brant (1458–1521), der skrev sit succesrige skib med fjolser på tysk.

Hans Sachs

Den mest betydningsfulde bevægelse var reformationen initieret af Martin Luther (1483–1546). Luther vidste, hvordan han spredte sine ideer på læselig tysk. Den mest fremragende begivenhed på det tyske bogmarked i 1500 -tallet var bestemt udgivelsen af ​​hans oversættelse af Bibelen i 1522 og 1534. Det bidrog betydeligt til udbredelsen af ​​nutidens tysk.

Udover humanisme og reformation fortjener Meistersang , Schwank -poesi og karnevalsspil mindst én omtale, især deres mest kendte repræsentanter, Nürnberg Hans Sachs (1494–1576) og Jörg Wickram (omkring 1505 - før 1562) . En anden bemærkelsesværdig forfatter fra 1500-tallet er Strasbourg Johann Fischart (1546–1590), hans mest kendte værk er abe-heurlich Naupengeheurliche historieklitterung .

En almindelig genre på den tid var den populære bog . Det blev oprettet anonymt, og fordi det hentede populære emner, var det udbredt. Eksempler er Historia af D. Johann Fausten og historierne om Till Eulenspiegel .

Barok (omkring 1600-1720)

I barokperioden vendte litteraturen mere mod det tyske sprog. Politisk var epoken formet af den konfessionelle splittelse og trediveårskrigen (1618–1648). Baroklitteraturens rækkevidde er meget bred: Fra hoflig poesi til folkeorienterede romaner, fra efterligning af gamle modeller til personlig eventyrpoesi, fra livsbekræftelse til vanitas- motiv. En mulighed poesi er skabt.

Andreas Gryphius

Talrige poesi- og sprogsamfund blev grundlagt i barokperioden, hvoraf den mest berømte var Fruitful Society . Martin Opitz (1597–1639) anbefalede Alexandrian for tysk poesi i sin bog von der Deutschen Poeterey (1624) og forblev den vigtigste måler i lang tid. Petrarkisme og hyrdens idyl kom med en vis forsinkelse ind i tysk litteratur, herunder Opitz -eleven Paul Fleming (1609–1640) og Simon Dach (1605–1659). De vigtigste repræsentanter for hyrdepoesi var digtere fra Nürnberg Pegnese blomsterorden Georg Philipp Harsdörffer , Johann Klaj og Sigmund von Birken .

Vigtige lyriske former for epoken er sonetten , oden og epigrammet , lyrikken kan groft opdeles i religiøs, for det meste evangelisk og sekulær. Religiøs poesi blev skrevet af Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635), salmedigteren Paul Gerhardt (1607–1676), Johann Rist (1607–1667), Angelus Silesius (1624–1677) og mystikeren Jakob Böhme (1575–1624) ). Blandt de mere sekulære digtere bør sonetterne af Andreas Gryphius (1616–1664) og Christian Hofmann von Hofmannswaldau (1617–1679) nævnes.

Barokdramaet er mangfoldigt: På den ene side var der jesuitterne , som blev opført på latin, især i det sydkatolske område. Da publikum ikke forstod sproget, var fokus desto mere på visuelle effekter. Situationen var den samme med de oprindeligt udenlandske turnéteatre . Den barokke opera og høviske drama var bestemt til et andet publikum. Barokoperaen blev højt værdsat som et totalt kunstværk. I hofdramaet gælder princippet om klasseklausulen , forfattere inkluderer Daniel Casper von Lohenstein (1635–1683) (f.eks. Cleopatra , Sophonisbe ) og Gryphius med tre komedier og fem tragedier (f.eks. Catharina fra Georgien , Leo Armenius , Carolus Stuardus ).

Barokke romaner er den hyrde roman , den tilstand roman , den høviske galant roman og den mest indflydelsesrige: den PICARO eller picaresque roman fra spansk. Især Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (omkring 1625–1676) skiller sig ud med sine Simplicissimus og andre simplistiske skrifter . Simplicissimus 'eventyr under trediveårskrigen er de vigtigste picareske romaner uden for Spanien. Den vigtigste repræsentant for staten roman er birk elev Anton Ulrich von Braunschweig og Lüneburg-Wolfenbüttel .

Oplysningstid (omkring 1720–1780)

Allerede i 1687 holdt Christian Thomasius , "den tyske oplysningstids fader" [4] sine foredrag på tysk i stedet for latin. Kendte filosoffer fra denne tid, den tidlige oplysningstid, var Christian Wolff og Gottfried Wilhelm Leibniz . Den vigtigste litterære forfatter til den tidlige oplysningstid var bestemt Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) med sine fabler. Den vigtigste figur i litteraturlivet var imidlertid Johann Christoph Gottsched (1700–1766). Hans teoretiske skrifter var banebrydende, især forsøget på kritisk poesi (1730), men hans litterære arbejde er af sekundær betydning. I poesi , en normativ poetik, orienterede han sig om det klassiske franske drama og beholdt klasseklausulen , det vil sige reglen om kun at skildre ædle menneskers skæbner i tragedie og kun for at tematisere borgerskabet i komedie. På den anden side polemiserede schweizeren Johann Jakob Bodmer og Johann Jakob Breitinger , der så det rationelle øjeblik overvurderet.

Gotthold Ephraim Lessing

Forfattere af den tidlige oplysning kan også tildeles den sene barok, et eksempel på hvor tvivlsomme epoker kan være. Den vigtigste lyriske digter var Johann Christian Günther (1695–1723), såvel som Barthold Heinrich Brockes (1680–1747), han kan tilskrives begge epoker.

Udover oplysningen dannede der sig også strømme, der satte følelsen i forgrunden. Disse inkluderer rokokopoesi af Friedrich Hagedorn , af Ewald Christian von Kleist , Salomon Gessner og andre.

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) blev model for en hel generation med sit epos Messias (1748–1773), der hengiver sig til følelser og sindstilstande. Klopstock tilskrives følsomhed .

Inden for prosa var Christoph Martin Wieland (1733–1813) banebrydende. Han designede den tidlige Bildungsroman Geschichte des Agathon (1766/67) og blandede rokokoelementer med oplysende tanker.

Den tyske senoplysning er utænkelig uden Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781). Hans arbejde omfatter vigtige teoretiske værker ( Laocoon 1766), litteraturkritik (med Friedrich Nicolai og Moses Mendelssohn ) og en række vigtige dramaer. Nathan the Wise (1779) er mest gennemsyret af en oplysende ånd, hvor det eksempelvis skal vises, at en persons værdi ikke nødvendigvis er knyttet til religiøs tilhørsforhold eller nationalitet.

Sturm und Drang (omkring 1767–1786)

Friedrich Schiller

Den ungdommelige reaktion på oplysningstiden, der blev opfattet som restriktiv og følelsesmæssigt kold, var den korte periode med "Sturm und Drang". De for det meste unge mænd, der var imod alle former for tyranni, ønskede heller ikke paternalisme i kunstneriske spørgsmål. Et "geni", så ideen, behøver ikke at holde sig til reglerne. De skrev om de problemer, der optog dem, og foretrak her-og-nu frem for den antikke verden.

I den epistolære roman The Worth of Young Werther viste Johann Wolfgang von Goethe en mand, der dør af et overskud af følelser og en ulykkelig kærlighed. I Friedrich Schillers (1759–1805) drama Die Räuber gør en ung mand oprør mod sin far og myndighederne. Dramaerne af Jakob Lenz (1751–92) omhandler den undertrykkende situation for unge intellektuelle, såsom Hofmeister . Udover dramaerne var poesien også vigtig, hvor følelser og patos kunne udtrykkes.

"Sturm und Drang" varede ikke længe, ​​de fleste af hovedpersonerne fortsatte med at udvikle sig. Schiller og Goethe grundlagde den tyske klassiske periode, Lenz lagde derimod grundlaget for realistiske og moderne litteraturformer med sine værker - som den samtidige offentlighed ofte ikke havde adgang til - og udøvede dermed en afgørende indflydelse på senere kunstnere som f.eks. som Georg Büchner og Gerhart Hauptmann eller Bertolt Brecht .

Weimar Classic (omkring 1772–1805)

Wieland omkring 1805

Begyndelsen af ​​Weimar Classic er ofte sat med ankomsten af Christoph Martin Wieland til Weimar i 1772, den første fra den selvstændige "Weimar fire stjerner": Wieland - Herder - Goethe - Schiller . Det er ofte mere snævert defineret og kun relateret til 'Goethe og Schiller' og dateres derefter senere. Dens afslutning med Schillers død (1805) er også kun en stopdato. Alle fire orienterede sig mod eller efter en Sturm und Drang -fase af humanistiske idealer, dels med klassisk brug af gamle temaer og mønstre. "Klassisk" i sig selv er et positivt udtryk for denne æra.

Goethe i Italien i 1787

Goethes drama Iphigenie auf Tauris beskæftiger sig med at overvinde fordomme og er et eksempel på den klassiske periodes humanistiske ideal. Goethes oeuvre er meget bredt, hans senere fase († 1832) anses ikke længere for at være "klassisk" i snævrere forstand.

I løbet af denne tid skrev Friedrich Schiller talrige af sine ballader ( Die Bürgschaft ), teoretiske værker ( om naiv og sentimental poesi ) og en række historiske dramaer ( Wallenstein , Wilhelm Tell ). Han tog også filosofiske spørgsmål op i sin poesi (f.eks. Mens han gik ).

Andre forfattere, der undertiden regnes som klassikere, betragtes som forløbere som Karl Philipp Moritz (1757–1793) eller Friedrich Hölderlin (1770–1843), der peger mod den romantiske. Moritz selvbiografiske roman Anton Reiser betragtes som den første psykologiske roman på det tyske sprog; Hölderlins antemiske poesi repræsenterer et højdepunkt i denne genre.

Jean Paul (1763–1825), der hovedsageligt skrev satiriske romaner, og Heinrich von Kleist (1777–1811), hvis emne ofte er den enkelte, der kæmper med sociale begrænsninger eller bryder op på grund af dem, tilhører ikke den klassiske periode. for eksempel i novellen Michael Kohlhaas .

Romantik (omkring 1799-1835)

Den romantiske epoke er for det meste opdelt i tidlig romantisk, høj romantisk, sen romantisk og post-romantisk; I detaljer er det dog ikke særlig let at lave tid og personaleafgrænsninger.

ETA Hoffmann - selvportræt

Fra et litteraturteoretisk perspektiv kan den tidlige romantiske periode beskrives som den mest spændende fase. Forfatterne, der var venner, og som arbejdede i Jena , såsom brødrene August Wilhelm (1767–1845) og Friedrich Schlegel (1772–1829), Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773–1798), Ludwig Tieck (1773–1853) og Friedrich von Hardenberg (1772–1801), der arbejdede under pseudonymet Novalis , brød med mange konventioner: For eksempel blandede de digte og ballader, små eventyr osv. I deres romaner; de henviste ofte til Goethes værker ( Werther , Wilhelm Meisters læreår ). Dette svarer til Friedrich Schlegels koncept om en "progressiv universel poesi", som ikke kun forbinder de mest forskelligartede genrer og vidensområder med hinanden, men også tænker på sig selv og indeholder sin egen kritik. Det vigtigste designelement i denne "refleksionspoesi" ser ud til at være ironi , der udtrykker, at den ideelle tilstand, som kunsten skal bringe til syne i henhold til "klassisk" teori, ligger uden for menneskelig fantasi, og at de billeder, som kunstnerne opnår denne tilstand med det er ikke til at stole på at prøve at skildre. På den anden side kan vi aldrig være sikre på de forskellige betydninger og betydningsbrud i litterære værker, og derfor kan det være godt at vove os ind i risikoen for løgne, som kunsten går ind i. Det litterære fragment er et andet repræsentationsmiddel, der er værdsat af romantikerne, hvor kunsten afspejler sin egen "fiasko" og er differentieret fra det "klassiske" begreb om det harmonisk selvstændige værk, hvor idealtilstanden "afspejles".

Achim von Arnim (1781-1831) og Clemens Brentano (1778-1842) betragtes som repræsentanter for højromantikken eller Heidelberg -romantikken . De udgav en samling tyske folkesange under titlen Des Knaben Wunderhorn . Og det var hendes kone og søster Bettina von Arnim (1785-1859), der med sit bind Goethes korrespondance med et barn - udgivet i 1835 - ikke mindst bidrog til Goethes popularitet i Tyskland, men også gentagne gange bidrog til de sociale og politiske klager i Tyskland tematiserede hendes arbejde ( dårlig bog , denne bog tilhører kongen , især dens tillæg, samt Polen -brochuren ).

Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm tilhører også denne æra med deres samling af folkeeventyr . Den midterste trekant kan også tildeles denne epoke.

Den mest kendte senromantiker er sandsynligvis ETA Hoffmann (1776–1822), der psykologisk vendte romantisk ironi med historier som beskrivelser af katten Murrs og Sandmandens liv og dermed forberedte en moderne, ikke længere idealistisk funderet poetik. Digteren Joseph von Eichendorff (1788–1857) tilhører også den senromantiske periode.

Heinrich Heine (1797–1856) indtager ofte en ironisk holdning til romantikken og dens motiver og bør højst sandsynligt regnes som tidlig realisme.

Biedermeier (omkring 1830–1850) og Vormärz (omkring 1840–1850)

De litterære strømninger mellem "kunstperioden" af klassisk og romantik på den ene side og borgerlig realisme på den anden side kan ikke underkastes en enkelt epoke. De historiske eller kunsthistoriske udtryk i Biedermeier og Vormärz bruges .

Nikolaus Lenau

Andre forfattere tælles, hvis ikke for realisme, så for Biedermeier. Mest kendt som digtere er: Nikolaus Lenau (1802–1850), Eduard Mörike (1804–1875), Friedrich Rückert (1788–1866), August von Platen (1796–1835) og Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848). Hendes prosa omfatter Die Judenbuche og Adalbert Stifter (1805–1868) og Jeremias Gotthelf (1797–1854).

Dramatikere, der mere eller mindre tilhører Biedermeier -tiden, er Franz Grillparzer (1791-1872), Johann Nepomuk Nestroy (1801-1862) og Ferdinand Raimund (1790-1836). Grillparzer skrev tragedier i ånden fra Weimar Classic, Nestroy og Raimund repræsenterede det wienske folkestykke .

Georg Buechner

Forfattere, der regnes som en del af førmarschen, blev involveret politisk og bragte det politiske digt til at blomstre. Mange af dem var i løsgruppen Unge Tyskland , såsom Georg Herwegh (1817–1875), Heinrich Laube (1806–1884), Karl Gutzkow (1811–1878) og Ferdinand Freiligrath (1810–1876). Heinrich Heine ( Die Harzreise , Deutschland. Ein Wintermärchen ), Ludwig Börne (1786-1837) og Georg Büchner (1813-1837) ( Woyzeck ), der døde unge, var også af en lignende ånd.

Poetisk realisme (1848–1890)

Theodor Fontane

I poetisk eller borgerlig realisme undgik forfatterne de store socialpolitiske problemer og vendte sig mod det tættere, lokale hjemland med dets landskab og dets mennesker. Individet er i centrum for alle romaner, dramaer og digte. Det stilistiske kendetegn ved mange værker af poetisk realisme er humor, som skaber afstand til det, der faktisk er ulideligt og skandaløst i virkeligheden. Han anklager individuelle fejl og svagheder i det sociale stof, men vender sig ikke imod systemet som helhed.

Den foretrukne generiske form var oprindeligt novellen . Senere eksempler omfatter Das Amulett (skrevet 1872) af schweizeren Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898) og Der Schimmelreiter (skrevet 1886–1888) af Theodor Storm (1817–1888). Kun Friedrich Hebbel (1813–1863) (med f.eks. Maria Magdalena ) huskes i dramaet. Senere trådte op til ændringen eller romanen . Disse inkluderer Gustav Freytag (1816–1895) og Wilhelm Raabe (1831–1910).

De to storheder i den borgerlige realisme er schweizeren Gottfried Keller (1819–1890), der var i regelmæssig korrespondance med blandt andre Theodor Storm og Theodor Fontane (1819–1898). Keller skrev Bildungsroman Der Grüne Heinrich samt novellecyklerne Züricher Novellen og Die people von Seldwyla , som omfatter Romeo og Julie i landsbyen . Fontane, der als Journalist begonnen hatte, schrieb Romane wie Frau Jenny Treibel oder Effi Briest . Er weitete seine Sicht von einer zentralen Figur immer weiter zum Gesellschaftsroman aus.

In Österreich finden sich dörfliche Motive bei Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), Ludwig Anzengruber (1839–1889) und, schon nach Ausklingen der Epoche, Peter Rosegger (1843–1918).

Naturalismus (1880–1900)

Gerhart Hauptmann

Der Naturalismus war eine neue Kunst- und Literaturrichtung, die die Verhältnisse in allen gesellschaftlichen Bereichen schonungslos aufdecken wollte. Was den Realisten der Jahrhundertmitte als Thema noch verpönt gewesen war, wurde zum Hauptgegenstand dieser literarischen Richtung. Ohne Rücksicht auf traditionelle Grenzen des so genannten guten Geschmacks und auf bürgerliche Kunstauffassungen sollten Wirklichkeitsausschnitte möglichst in einer Deckungsgleichheit zwischen Realität und Abbild wiedergegeben werden. Eine wesentliche stilistische Neuerung war es hierbei, dass Umgangssprache, Jargon und Dialekt Einzug hielten. Der individuelle Held, der sich frei entscheiden kann, steht nicht länger im Mittelpunkt der Erzählungen und Dramen, sondern der durch ein Kollektiv oder durch Herkunft, Milieu und Zeitumstände bestimmte Mensch.

Anders als in der russischen oder französischen Literatur gibt es im deutschen Sprachraum keine bedeutenden naturalistischen Romane. Arno Holz (1863–1929) schuf gemeinsam mit Johannes Schlaf (1862–1941) Lyrik und Kurzprosa ( Papa Hamlet ). Bekannt ist Holz' Gleichung „Kunst = Natur - x“, wobei x nach Möglichkeit gegen Null streben, die Kunst also nichts weiter als Abbildung der Wirklichkeit sein sollte. Bedeutender ist der Beitrag von Gerhart Hauptmann (1862–1946), der mit Dramen wie den Webern internationale Anerkennung fand. Am Rande des Naturalismus ist Frank Wedekind (1864–1918) zu sehen. Sein Drama Frühlings Erwachen weist mit seiner pubertär-erotischen Thematik bereits in Richtung des Fin de Siècle .

Von der Jahrhundertwende bis 1933

Mit Naturalismus und Symbolismus beginnt das, was man oft als die Klassische Moderne bezeichnet. Diese Zeit ist geprägt von einem Stilpluralismus, dem Nebeneinander verschiedener Strömungen. Die meisten Autoren lassen sich in mindestens eine dieser Stilrichtungen einordnen.

Symbolismus

In der Klassischen Moderne erlangte der Begriff der „Avantgarde“ eine besondere Wichtigkeit. Den Beginn nahm diese Epoche im Ausgang des 19. Jahrhunderts mit dem französischen Symbolismus, mit Dichtern wie Stéphane Mallarmé , Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud . Die wichtigsten Vertreter des deutschen Symbolismus sind Stefan George (1868–1933), Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) und Rainer Maria Rilke (1875–1926). Der Symbolismus verfolgt ein gänzlich anderes Programm als der oben beschriebene, ungefähr zeitgleiche Naturalismus. Symbolistische Lyrik ist elitär und legt höchsten Wert auf Schönheit und Form. Eine ihr verwandte Richtung in der Kunst ist der Jugendstil , der Zeitraum wird als Fin de Siècle bezeichnet.

Zentren der deutschen Literatur waren Berlin und Wien, entsprechend wird auch oft von „Berliner Moderne“ und „ Wiener Moderne “ gesprochen. Diese erlitten einen jähen Abbruch mit dem Ausbrechen des Ersten Weltkrieges .

Moderne Epik

Thomas Mann 1929

Parallel zu diesen programmatisch gegen die Tradition gerichteten Strömungen entstanden Prosawerke, die die alten Formen aufgriffen und weiterentwickelten; zu nennen sind Rainer Maria Rilke mit seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), Heinrich Mann (1871–1950) (der in dem Frühwerk als ein Wegbereiter des Expressionismus gelten darf), Thomas Mann (1875–1955) (mit artifiziellen Großromanen und Motive durchspielenden Erzählungen), Hermann Broch (1886–1951), Robert Musil (1880–1942), Franz Kafka (1883–1924) und Hermann Hesse (1877–1962).

Heimatkunst

Die Heimatkunst war eine literarische Strömung im deutschsprachigen Raum von etwa 1890 bis 1910. Sie entstand in unmittelbarem Anschluss an den Naturalismus. Der Hauptpropagandist der neuen Bewegung wurde der Schriftsteller und Literaturhistoriker Adolf Bartels , der 1898 in einem Artikel in der Zeitschrift Der Kunstwart erstmals den Begriff „Heimatkunst“ verwendete. Gemeinsam mit Friedrich Lienhard verbreitete er die neuen Anschauungen in der kurzlebigen, in Berlin erscheinenden Zeitschrift Heimat .

Die neue Bewegung sollte vom Sujet der Großstadt weg und in Richtung Heimat und Volkstum gehen. Mit der weiten Auffassung von „Heimat“ ist nicht nur ländliches, sondern auch städtisches Leben gemeint, da auch die Stadt Heimat sein kann. Wie der Naturalismus, von dem sie einige Techniken übernahm, sollte sie neben der Liebe zur Heimat auch Kritik an ihr üben, was ihr nicht durchgehend gelang. In neueren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Heimatkunstbewegung manche Grundgedanken der späteren Ökologiebewegung vorwegnahm.

Mit ihrer konservativen, antimodernistischen Grundhaltung war sie eine Vorläuferin der nationalsozialistischen Blut-und-Boden-Literatur .

Expressionismus (etwa 1910–1920) und Avantgarde

Der Expressionismus gilt als die letzte große Literaturströmung Deutschlands. Wie schon der Symbolismus ist sie eine avantgardistische Literaturströmung. Die Avantgarde ist neuartigkeits- und theoriebetonte Literatur, sie tritt mit antibürgerlichem Gestus auf. Dieser erreichte einen Höhepunkt im Dadaismus , der das bildungsbürgerliche Publikum mit Nonsense-Literatur brüskierte. Einflüsse kommen auch vom Surrealismus und Futurismus . Diese Richtungen erfuhren in Deutschland durch den Nationalsozialismus , europaweit durch den Zweiten Weltkrieg, eine Zäsur, in gewissem Sinne sogar ihren außerliterarisch bedingten Abbruch.

Als Initialzündung der expressionistischen Lyrik gilt Jakob van Hoddis ' Gedicht Weltende von 1911, dessen wenige Zeilen „schienen uns in andere Menschen zu verwandeln“, wie Johannes R. Becher formulierte. Gottfried Benn , der gerade die Ausbildung zum Mediziner beendete, erregte Aufsehen mit dem schmalen Band Morgue , der Gedichte in Prosaversen zu Themen brachte, die bislang kaum oder gar nicht dargestellt wurden (beispielsweise Leichenbeschauhaus, Geburt im Kreißsaal und Prostitution).

Weitere wichtige Autoren des Expressionismus waren Alfred Döblin , Albert Ehrenstein , Carl Einstein , Salomo Friedlaender , Walter Hasenclever , Georg Heym , Heinrich Eduard Jacob , Ludwig Rubiner , Else Lasker-Schüler , August Stramm , Ernst Toller , Georg Trakl und Alfred Wolfenstein .

Neue Sachlichkeit

Nach dem Expressionismus setzte vermehrt eine nüchtern-realistische Haltung ein, die zusammenfassend als Neue Sachlichkeit bekannt wurde. Aktualität, Realismus und Unparteilichkeit waren die Hauptforderungen an die neusachliche Literatur. [5] Im Bereich der Dramatik sind hier Ödön von Horváth , Bertolt Brecht und der Regisseur Erwin Piscator zu nennen, für die Epik unter anderem Erich Kästner , Anna Seghers , Erich Maria Remarque und Arnold Zweig , ebenso wie Marieluise Fleißer , Irmgard Keun oder Gabriele Tergit . Der Gebrauchswert der Lyrik wurde stark betont, wodurch traditionelle Formen wie das Sonett wieder an Popularität gewinnen konnten. [6] Erich Kästner, Joachim Ringelnatz , Kurt Tucholsky und Mascha Kaléko erlangten mit ihren Gedichten eine große Bekanntheit.

Nationalsozialismus und Exilliteratur

Am 30. Januar 1933 wurde den Nationalsozialisten die Macht über das Deutsche Reich übergeben. Noch im selben Jahr fanden im Reich öffentliche Bücherverbrennungen statt. Unabhängige Literatur und Literaturkritik war nicht mehr möglich. Für die deutsche Republik Österreich traf dies erst mit dem Anschluss 1938 zu, auch hier wurden Bücher verbrannt. Vom Regime wurde Blut-und-Boden-Dichtung gefördert, daneben bestand auch mehr oder weniger ideologiefreie Unterhaltungsliteratur . Bekannten Regimegegnern drohte der Tod, wenn sie nicht ins Exil gingen, so wurde Jakob van Hoddis umgebracht. Einige Schriftsteller blieben im Land (z. BG Benn), obwohl sie in Opposition zum Nationalsozialismus standen, sie werden zur so genannten Inneren Emigration gerechnet. Sie waren zum Schweigen verurteilt, schrieben für die Schublade oder über unpolitische Themen, die Abgrenzung zu tatsächlich unpolitischen Autoren fällt aber manchmal schwer. Bekannte Namen von im Reich Gebliebenen sind Gottfried Benn , Ernst Jünger , Erich Kästner, Ehm Welk , Gerhart Hauptmann , Heimito von Doderer , Wolfgang Koeppen , Josef Weinheber , Mirko Jelusich , Franz Koch , Victor Klemperer und Robert Hohlbaum . Des Weiteren folgende Mitglieder der Dichterakademie: Will Vesper , Wilhelm Schäfer , Agnes Miegel , Emil Strauß und Rudolf G. Binding sowie die „zweitrangige[n] und parteifromme[n]“ Börries Freiherr von Münchhausen , Hans Grimm , Erwin Guido Kolbenheyer , Werner Beumelburg , Hans Friedrich Blunck und Hanns Johst . [7]

Bertolt Brecht

1500 namentlich bekannte Autoren gingen, oft über verschlungene Stationen, ins Exil, viele nahmen sich das Leben ( Stefan Zweig , Kurt Tucholsky ). Zentren deutscher Exilliteratur entstanden in vielen Staaten der Welt, darunter auch in der deutschsprachigen Schweiz, die besonders für Theaterautoren wichtig war. Angesichts der Masse an Schriftstellern, beinahe jeder von Rang ging ins Exil, kann man kaum von einer thematisch oder stilistisch einheitlichen Exilliteratur sprechen. Autoren, die auch im Exil produktiv blieben, waren unter anderem Thomas und Heinrich Mann , Bertolt Brecht , Anna Seghers , Franz Werfel und Hermann Broch . Andere, wie Alfred Döblin , Heinrich Eduard Jacob oder Joseph Roth , fanden sich nur schwer oder gar nicht zurecht. Nach dem Krieg blieben sie zum Teil im Ausland, einige kehrten zurück. Nachdem Elias Canetti infolge des österreichischen Anschlusses von Wien nach London ausgewandert war, bekam er den Literaturnobelpreis als britischer Staatsbürger. Auffällig ist, dass viele nicht mehr an ihre Leistungen in der Zwischenkriegszeit und im Exil anschließen konnten.

Literatur nach 1945

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sprach man von einem literarischen Nullpunkt. Die „ Trümmerliteratur “ beschrieb eine zusammengebrochene Welt, bald besann man sich aber darauf, versäumte Entwicklungen der Weltliteratur nachzuholen, erst jetzt, über zwanzig Jahre nach seinem Tode, wurde Franz Kafka entdeckt. In Westdeutschland formierte sich die Gruppe 47 , deren lose assoziierten Mitglieder tonangebend in der Nachkriegsliteratur waren. Die Wiener Gruppe praktizierte innovative Formen der Lyrik.

Mit dem Entstehen neuer deutscher Staaten entstanden unterschiedliche Bedingungen für die Literatur. Im Folgenden werden die deutsche Literatur der BRD, der DDR, Österreichs und der Schweiz getrennt dargestellt, die Unterschiede sollten aber nicht überbewertet werden: Immerhin handelt es sich um eine gemeinsame Sprache und, mit Ausnahme der DDR, um einen gemeinsamen Markt.

Bundesrepublik Deutschland

Unmittelbar nach 1945 wurden der Schrecken des Krieges und die Situation der Heimgekehrten dargestellt. Eine neu entdeckte Form dafür war die Kurzgeschichte, etwa von Heinrich Böll . Nach dem Einsetzen des deutschen Wirtschaftswunders , konzentrierte man sich auf die Gegenwart, so in den Romanen von Wolfgang Koeppen , Siegfried Lenz , Christine Brückner und Martin Walser . Ein wichtiger Lyriker der Zeit war Günter Eich , der auch Hörspiele schrieb, ein damals sehr populäres Genre. 1952 bis 1956 erschien Werner Riegels und Peter Rühmkorfs Zeitschrift Zwischen den Kriegen , und der dort debütierende Rühmkorf wurde zu einem einprägsamen lyrischen Autor für zwei Generationen. Konkrete Poesie stammte ua von Eugen Gomringer und Helmut Heißenbüttel . Günter Grass , Literaturnobelpreisträger des Jahres 1999, schrieb Die Blechtrommel , einen Schelmenroman , der die jüngere deutsche Geschichte behandelte und auch international hohes Ansehen errang.

Autoren, die sich nur schwer einer bestimmten Richtung zuordnen lassen, sind der experimentierfreudige Arno Schmidt , Uwe Johnson und der vom Nouveau roman geprägte Ror Wolf . Wolfgang Hildesheimer schrieb absurde Dramen zu einer Zeit, als die Theaterlandschaft noch immer von Bertolt Brecht geprägt war.

Ab 1962 bildete sich um die Zeitschrift pardon die Neue Frankfurter Schule mit va FW Bernstein , Robert Gernhardt und FK Waechter heraus, die nicht nur als Lyriker stilistische Innovatoren wurden. Bekanntester Romancier der NFS ist Eckhard Henscheid .

Mit dem Vietnamkrieg und der 68er-Bewegung besann man sich auf das politische Gedicht ( Hans Magnus Enzensberger , Erich Fried ) und das politische Drama ( Peter Weiss , Rolf Hochhuth ). Eine dem entgegengesetzte Tendenz war die „ Neue Subjektivität “, die Beschäftigung mit privaten Themen (ua Jürgen Theobaldy ). Herausragender deutschsprachiger Pop- und Underground-Lyriker der 1960er und 70er Jahre war Rolf Dieter Brinkmann .

In den 1980er Jahren traten Botho Strauß (Drama) und in der Lyrik Ulla Hahn und später Durs Grünbein hervor.

Deutsche Demokratische Republik

Die DDR definierte sich selber als „Literaturgesellschaft“ (der Begriff stammt von Johannes R. Becher ), sie kämpfte gegen die „Poesiefeindlichkeit“ des Westens und gegen die Ghettoisierung einer Hochkultur. Eine Demokratisierung sollte auf Ebene der Produktion, der Distribution und der Rezeption durchgeführt werden. Allerdings wurde durch die Zensur der Begriff der Demokratisierung ad absurdum geführt, da der Staat versuchte, die Literatur zu instrumentalisieren und für seine Zwecke, dh, für die des Realsozialismus, zu verwenden.

Gefördert wurde eine Literatur auf der Grundlage des Sozialistischen Realismus , ein darauf aufbauender Plan wurde als „ Bitterfelder Weg “ bekannt. In den 1970er Jahren lässt sich wie in der BRD eine Tendenz zur „Neuen Subjektivität“ feststellen. Viele Autoren mussten oder durften die DDR verlassen, so Wolf Biermann , Jurek Becker , Reiner Kunze , Günter Kunert , Sarah Kirsch und schon früher Peter Huchel und Uwe Johnson . Von den systemnahen Autoren sind vor allem Hermann Kant und Stephan Hermlin zu erwähnen, mehr oder weniger große Distanz zum Staat hielten Volker Braun , Christa Wolf , Heiner Müller , Irmtraud Morgner und Stefan Heym oder Wolfgang Hilbig .

Österreich

1902 Theodor Mommsen (DE)
1908 Rudolf Eucken (DE)
1910 Paul Heyse (DE)
1912 Gerhart Hauptmann (DE)
1919 Carl Spitteler (CH)
1929 Thomas Mann (DE)
1946 Hermann Hesse (CH/DE)
1966 Nelly Sachs (DE/SE)
1972 Heinrich Böll (DE)
1981 Elias Canetti (UK/CH)
1999 Günter Grass (DE)
2004 Elfriede Jelinek (AT)
2009 Herta Müller (RO/DE)
2019 Peter Handke (AT)

Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich insbesondere die Wiener Gruppe um Gerhard Rühm und HC Artmann sowie Autoren wie Albert Paris Gütersloh und Heimito von Doderer um Anknüpfpunkte an die durch den Austrofaschismus und die Zeit des Nationalsozialismus verschüttete moderne Tradition.

Die Affinität zum Sprachspiel ist eine Konstante in der Literatur Österreichs, zu den bekannteren Vertretern gehören Ernst Jandl und Franzobel . Wichtige Lyrikerinnen waren Friederike Mayröcker und Christine Lavant .

Der Lyriker Paul Celan lebte 1947/48 einige Monate in Wien, ließ sich dann aber in Paris nieder. Erich Fried emigrierte nach Großbritannien.

Eine Blüte erlebte die Literatur in Österreich in den 1960er und 70er Jahren, als mit Autoren wie Peter Handke , Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard die deutsche Literaturlandschaft nachhaltig verändert wurde. In dieser Tradition arbeiten auch bedeutende zeitgenössische Autoren wie beispielsweise Ruth Aspöck , Sabine Gruber , Norbert Gstrein , Elfriede Jelinek , Christoph Ransmayr , Werner Schwab , OP Zier , Robert Menasse , Eva Menasse , Arno Geiger , Robert Seethaler und Paulus Hochgatterer .

Schweiz

Anders als in Deutschland oder Österreich gab es mit 1945 keinen grundlegenden Einschnitt in der deutschen Literatur der Schweiz. Die wichtigsten Deutschschweizer Autoren sind Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch . Beide schrieben Romane und Dramen, Frisch eher intellektuell, Dürrenmatt eher pointiert-grotesk. Weitere bekannte Schweizer Autoren, die oft im Schatten der beiden großen standen, sind etwa Peter Bichsel , Thomas Hürlimann , Hugo Loetscher , Adolf Muschg oder Urs Widmer . Die wichtigste literarische Vereinigung der Schweiz war die Gruppe Olten , sie bestand von 1971 bis 2002.

Deutschsprachige Auslandsliteraturen

In vielen Ländern mit deutschen Minderheiten sind eigene deutschsprachige Literaturen entstanden, die mehr oder weniger mit der deutschen Literatur des Binnensprachraums in Verbindung stehen, teilweise aber auch isoliert sind. Solche deutschsprachigen Auslandsliteraturen haben sich in Nordamerika (Deutschamerikanische und Deutschkanadische Literatur) entwickelt, des Weiteren in mehreren Staaten Südamerikas (Deutschbrasilianische, Deutschargentinische und Deutschchilenische Literatur). In Afrika gibt es durch die deutsche Kolonialvergangenheit und die Einwanderung deutscher Siedler im 19. und frühen 20. Jahrhundert deutschsprachige Literaturen in Namibia und Südafrika . In Europa bestehen deutschsprachige Minderheitenliteraturen unter anderem in Italien ( Südtirol ), Frankreich ( Elsass ), Belgien ( Eupen-Malmedy ), Dänemark ( Nordschleswig ), Polen ( Westliches Oberschlesien ), Russland ( Wolgadeutsche , Russlanddeutsche ) und Rumänien ( Rumäniendeutsche Literatur ) sowie im Baltikum die Deutschbaltische Literatur. Kennzeichen auslandsdeutscher Literatur, vor allem in Übersee, ist die Publikation literarischer Texte in Kalendern und Jahrbüchern . Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung dieser Literaturen spielt auch die vor Ort erscheinende auslandsdeutsche Presse.

Rumäniendeutsche Literatur

Der meistgelesene zeitgenössische rumäniendeutsche Autor, der in Rumänien wirkt, ist Eginald Schlattner . Mittlerweile in Deutschland schreibt die Banater Autorin Herta Müller . Vorher wirkte Adolf Meschendörfer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Kronstadt.

Obwohl die meisten deutschsprachigen Menschen aus Rumänien ausgewandert sind, hat sich im Banat eine neue Literaturgruppe Die Stafette zusammengefunden, aus der neue deutschsprachige Autoren, die die Rumäniendeutsche Literatur weiterführen, hervorgehen könnten.

Deutschsprachige Literatur der Gegenwart

In den 1990er Jahren erlebte die deutschsprachige Literatur einen vorübergehenden Boom an Debütantinnen und Jungautoren. Diese Erscheinungen waren zum Teil vom Buchmarkt gesteuert, der seit 1945 enorm angewachsen ist und spätestens seit 1990 so groß ist, dass selbst gute Literatur schwer über die Wahrnehmungsschwelle kommt.

Unter den Sammelbegriff Popliteratur wurde in den 1990er Jahren eine Reihe jüngerer Autoren gefasst, die sich sprachlich und ästhetisch an der Popkultur in Musik und Werbung orientierten, am bekanntesten und folgenreichsten ua Benjamin von Stuckrad-Barre , Alexa Hennig von Lange oder Christian Kracht ( Faserland ) . Auch die Autoren Thomas Meinecke , Andreas Neumeister und Rainald Goetz werden mit der Popliteratur assoziiert. Insbesondere Christian Kracht wird von der Literaturwissenschaft allerdings zunehmend in einem postmodernen Sinne verstanden und gelesen. [8]

Als postmoderne deutschsprachige Roman-Autoren seien Hans Wollschläger und Walter Moers sowie die Österreicher Oswald Wiener , Christoph Ransmayr und Marlene Streeruwitz genannt. Aus England meldete sich WG Sebald zu Wort mit Aufsehen erregenden Polemiken zur deutschen Nachkriegsliteratur und die Genre grenzen von Roman, Biografie und Reiseliteratur ignorierenden oder bewusst überschreitenden Texten.

Zudem haben seit den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum multikulturelle Literaturen wieder an Bedeutung gewonnen; z. B. hat sich eine deutsch-türkische Literatur etabliert, deren Wurzeln in der sogenannten Interkulturelle – oder Migrationsliteratur der 1960er Jahre liegen. Als türkischstämmige Schriftsteller gehören Feridun Zaimoglu und Osman Engin heute zu den prominenten Gegenwartsautoren deutscher Sprache. Auch Vertreter anderer multikultureller Literaturen, wie Wladimir Kaminer oder Rafik Schami , sind in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur bekannte Autoren.

Einer der wichtigsten Lyriker seit Ende der 1980er Jahre ist neben Marcel Beyer , Durs Grünbein und Uwe Kolbe vor allem Thomas Kling (1957–2005), der mit seiner oft phonetisch orientierten Schreibweise für belebende Akzente in der deutschsprachigen Poesie gesorgt hat. Zu den bekanntesten Stimmen der deutschsprachigen Lyrik des 21. Jahrhunderts gehören ua Monika Rinck , Steffen Popp , Jan Wagner , Ann Cotten und Safiye Can .

Herausragende zeitgenössische Romanautoren sind unter anderem Thomas Brussig , Dietmar Dath , Arno Geiger , Thomas Glavinic , Maxim Biller , Daniel Kehlmann , Wolfgang Herrndorf , Felicitas Hoppe, Sibylle Lewitscharoff, Robert Menasse und seine Halbschwester Eva Menasse , Martin Mosebach , Hanns-Josef Ortheil , Marion Poschmann, Ulrich Peltzer , Ralf Rothmann , Eugen Ruge , Robert Seethaler , Bernhard Schlink , Ingo Schulze , Uwe Tellkamp , Uwe Timm , Birgit Vanderbeke und Juli Zeh , zu den bekanntesten Dramatikern gehören Albert Ostermaier , Moritz Rinke oder Roland Schimmelpfennig .

Der aktuellen deutschsprachigen Literatur wird oft politische Indifferenz vorgeworfen sowie ein Kreisen um autobiografische Themen aus der Kindheit. Ein Kontrapunkt ist hier die Verleihung des Literaturnobelpreises 2004 an Elfriede Jelinek , die politisch und feministisch engagierte Literatur schreibt. Der mit dem Deutschen Buchpreis 2014 ausgezeichnete Roman Kruso von Lutz Seiler wird zwar als Beispiel für den Blick vom historischen Geschehen weg auf die Intimität der Protagonisten gedeutet. Diese „Verweigerung eindeutiger Gesten“ in Literatur und Politik sei jedoch eine Provokation: „Poesie ist Widerstand“, sagt einer der Romanhelden. „Bekennt man sich im ehemaligen Westen zu einem offensiven Realismus, halten die Ost-Schriftsteller an dem Versteckspiel fest, das einmal überlebensnotwendig war.“ [9]

Feministisches Engagement ist auch der Kern der literarischen Werke von Marlene Streeruwitz.

Zur deutschsprachigen Literatur gehören auch Übersetzungen aus allen Weltsprachen, welche in den deutschsprachigen Ländern erscheinen; in der Belletristik machen sie zum Beispiel die Hälfte aller Neuerscheinungen aus. [10]

Deutschsprachige Genreliteratur der Gegenwart

Unter den sich auf ein Genre festlegenden und auch in Serie schreibenden Autoren sind für den deutschsprachigen Raum nennenswert:

Siehe auch

Portal: Deutsche Literatur – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Deutsche Literatur

Literatur

Einbändige Literaturgeschichten

Mehrbändige Literaturgeschichten

Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Begründet [1949] [11] von Helmut de Boor und Richard Newald . Beck, München 1971 ff. (12 Bände geplant, erschienene Bände und Teilbände teilweise in neuerer Bearbeitung)

 • Band 1: Die deutsche Literatur von Karl dem Großen bis zum Beginn der höfischen Dichtung: 770–1170. Bearbeitet von Herbert Kolb . 9. Auflage. Beck, München 1979, ISBN 3-406-06088-9 .
 • Band 2: Die höfische Literatur: Vorbereitung, Blüte, Ausklang; 1170–1250. Bearbeitet von Ursula Hennig . 11. Auflage. Beck, München 1991, ISBN 3-406-35132-8 .
 • Band 3: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter.
 • Band 4: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock.
 • Band 5: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock: Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung 1570–1740. Bearbeitet von Volker Meid . Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-58757-3 .
 • Band 6: Von Klopstock bis zu Goethes Tod.
  • Teil 1: Aufklärung, Sturm und Drang, frühe Klassik: 1740–1789. Bearbeitet von Sven Aage Jørgensen ; Klaus Bohnen ; Per Øhrgaard . Beck, München 1990, ISBN 3-406-34573-5 . (Sonderausgabe 1999. Früher unter dem Titel: Richard Newald: Ende der Aufklärung und Vorbereitung der Klassik. Später auch unter dem Titel: Sven Aage Jørgensen: Aufklärung, Sturm und Drang, Frühe Klassik. )
 • Band 7: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration.
  • Teil 1: Das Zeitalter der Französischen Revolution: 1789–1806. Bearbeitet von Gerhard Schulz . 2., neubearbeitete Auflage. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46700-8 .
  • Teil 2: Das Zeitalter der Napoleonischen Kriege und der Restauration: 1806–1830. Bearbeitet von Gerhard Schulz. Beck, München 1989, ISBN 3-406-09399-X .
 • Band 9: Geschichte der deutschsprachigen Literatur.
  • Teil 1: 1870–1900: Von der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende. Bearbeitet von Peter Sprengel . Beck, München 1998, ISBN 3-406-44104-1 .
  • Teil 2: 1900–1918: Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Bearbeitet von Peter Sprengel. Beck, München 2004, ISBN 3-406-52178-9 .
 • Band 10: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933. Bearbeitet von Helmuth Kiesel . Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-70799-5 .
 • Band 12: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Wilfried Barner . 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Beck, München 2006, ISBN 3-406-54220-4 .
 • Band 18: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1830–1870. Bearbeitet von Peter Sprengel. CH Beck, München 2020, ISBN 978-3-406-00729-3 .

Literaturgeschichten mit Primärtexten

 • Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung . Reclam, Stuttgart 2000, ISBN 3-15-030022-3 (Insgesamt 17, auch einzeln erhältliche Bände zu verschiedenen Epochen).

Digitale Sammlungen

Nachschlagewerke

Weblinks

Wikisource: Deutsche Texte – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Vgl. Gert Hübner: Ältere deutsche Literatur. Eine Einführung. A. Francke Verlag, Tübingen und Basel 2006, S. 40.
 2. Vgl. etwa Bernhard Sowinski : Lehrhafte Dichtung des Mittelalters. Stuttgart 1971. Werner Richter: Lehrhafte Dichtung. In: RL. Band 2, 1965, S. 31–37.
 3. Geschichte der deutschen Literatur Bd. 4/1: Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370-1520. Von Hans Rupprich. Neubearbeitet von Hedwig Heger. 2. Auflage. München 1994; Thomas Cramer: Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter. 3., aktual. Auflage. München 2000; Heinz Otto Burger: Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im europäischen Kontext. Bad Homburg vdH 1969.
 4. Markus Meumann schreibt 2008: „Der in der neueren Thomasius-Literatur nahezu omnipräsente Beiname 'Vater der deutschen Aufklärung' findet sich laut der Zusammenstellung bei Max Fleischmann (Hg): Christian Thomasius. Leben und Lebenswerk. Halle 1931, S. 225-248, erstmals 1928 bei Ferdinand Josef Schneider. Die Verküpfung von Thomasius' Namen mit dem Beginn der Aufklärung geht jedoch schon auf das späte 18. Jahrhundert zurück; seit ca. 1860/70 ist dann eine merkliche Konjunktur dieser Sichtweise zu beobachten, die sich im 20. Jahrhundert unter immer positveren Vorzeichen fortsetzt.“ So Meumann, Markus: Diskursive Formationen zwischen Esoterik, Pietismus und Aufklärung: Halle um 1700. In: Monika Neugebauer-Wölk (Hg'): Aufklärung und Esoterik. Rezeption - Integration - Konfrontation. (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung). Max Niemeyer Verlag. Tübingen 2008; S. 78. Anm. 4
 5. Bengt Algot Sørensen: Geschichte der deutschen Literatur 2. Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. 2002, S. 220.
 6. Barbara Baumann und Birgitta Oberle: Deutsche Literatur in Epochen. 1985, S. 205.
 7. Gordon A. Craig: Deutsche Geschichte 1866–1945. Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches. Beck, München 1980 zuletzt 1999, ISBN 3-406-42106-7 , S. 707.
 8. Drügh, H. (2007) „… und ich war glücklich darüber, endlich seriously abzunehmen“: Christian Krachts Roman 1979 als Ende der Popliteratur? Wirkendes Wort Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre: 1.
 9. Lutz Seiler. Kruso. Zusammenfassung der Rezensionen von NZZ und taz. perlentaucher.de - Das Kulturmagazin, abgerufen am 14. November 2014 .
 10. Nach Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke , VdÜ
 11. Helmut de Boor, Richard Newald (Hrsg.): Geschichte der Deutschen Literatur. 3 Bände (1: Die deutsche Literatur von Karl dem Großen bis zum Beginn der höfischen Dichtung (770–1170) , 2: Die höfische Literatur. Vorbereitung, Blüte, Ausklang (1170–1250) , 3: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter (1250–1370) , Teil 1: Zerfall und Neubeginn ). München 1949–1964.