Venstre

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Venstre
logo
Susanne Hennig-Wellsow Janine Wissler
Partileder Susanne Hennig-Wellsow
Janine Wissler
næstformand Ali Al-Dailami
Ates Gurpinar
Tobias Pflüger
Martina Renner
Katina Schubert
Jana Seppelt
Forbundsdirektør Jörg Schindler
Forbundskasserer Harald Ulv
Fremkomst Forening af PDS (efterfølger af SED ) med WASG (spin-off af SPD )
grundlæggelse 16. juni 2007
Stiftelsessted Berlin
Hovedkvarter Karl Liebknecht Hus
Kleine Alexanderstrasse 28
10178 Berlin
Postboks 100
10122 Berlin
Ungdomsorganisation Venstre ungdom Solid (relateret)
Party-tilknyttet fond Rosa Luxemburg Foundation
Justering Demokratisk socialisme
Antimilitarisme [2] [3]
Grøn politik [4]
Antifascisme [5] [6]
At farve) Rød ( HKS 14 ) [7]
Magenta (i grafik)
Bundestag sæder
69/709
Pladser i statens parlamenter
146/1879
Offentlige tilskud 14.171.827,59 euro (2020) [8]
Antal medlemmer 60.350
(31. december 2020) [1]
Minimumsalder 14 år
Gennemsnitsalder 55 år
(31. december 2019) [9]
Andel af kvinder 36,56 procent
(31. december 2020) [10]
MEP'er
5/96
Europæisk parti Europæisk Venstre (EL)
EP -gruppen Venstre
Internet side die-linke.de

Die Linke (stavning: DIE LINKE; [11] også omtalt som Venstrepartiet eller Die Linken ) er et venstre , demokratisk-socialistisk parti i Tyskland .

Venstre blev oprettet den 16. juni 2007 gennem fusionen [12] af SPD spin-off WASG og Linkspartei.PDS . Sidstnævnte opstod i juni 2005 ved at omdøbe SED -efterfølgerpartiet PDS , der fandt sted "i interesse for en ny venstrefløj i Tyskland med politisk indflydelse". [13] [14] For at repræsentere begge parter og deres oprindelse fra Øst- og Vesttyskland i de udøvende organer blev den lige "dobbelte ledelse", som er bevaret den dag i dag, valgt. Dagens grundprogram for partiet blev vedtaget i 2011. I den nuværende 19. tyske forbundsdag er Die Linke den næst mindste parlamentariske gruppe . De to gruppeformænd er Amira Mohamed Ali og Dietmar Bartsch .

I de østtyske stater er venstrefløjen repræsenteret i alle statens parlamenter. I Brandenburg var hun juniorpartner i en rød-rød koalition ( Cabinet Woidke I og Cabinet Woidke II ) fra 2009 til 2019, og i Thüringen har hun været en del af en rød-rød-grøn koalition med Bodo Ramelow for første gang siden 2014 - afbrudt af regeringskrisen i 2020 premierminister i en tysk forbundsstat. I Berlin har hun også regeret i en rød-rød-grøn koalition siden 2016-omend under ledelse af SPD. Hun er repræsenteret i parlamenterne i de vesttyske stater i Hamburg , Hesse , Saarland og Bremen , og siden august 2019 har hun været medlem af en rød-grøn-rød regering under SPD-ledelse for første gang i en vesttysk stat.

I GUE / NGL -parlamentsgruppen i Europa -Parlamentet er det partiet med tredjestørste parlamentsmedlemmer og er formand for parlamentsgruppen sammen med Martin Schirdewan , der også var spidskandidat for Venstrepartiet ved Europa -valgene 2019 i Tyskland . Hun er medlem af det europæiske venstrefløj og deltager i Forum for det nye europæiske venstrefløj (NELF).

profil

tradition

Partiet ser sig selv "i en partipolitisk tradition, der går tilbage til Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht ". [15] Lothar Bisky erklærede den 16. juni 2007 på Venstrepartikongressen, at Die Linke så sig i traditionen hos den tidligere forbundskansler Willy Brandt og hans motto "Tør mere demokrati", hvormed han var i stand til at overvinde den indenrigspolitiske stagnation af efterkrigstiden i Tyskland ville. [16] På den stiftende partikongres klassificerede Oskar Lafontaine historisk Die Linke således: ”Det står i traditionen for dem, der blev forfulgt under Bismarcks socialistiske love, og de står i traditionen hos dem, der omkom i Hitlers koncentrationslejre, og de føle sig engageret i arven fra dem, der var fængslet som socialdemokrater i DDR , såsom kommunisterne, der blev fængslet og forfulgt i Forbundsrepublikken Tyskland. Begge hører sammen, og begge må siges. ” [17] Die Linke anfører grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland som udgangspunkt for dens politik, hvori den anerkender et opfordring til“ demokratisk socialisme ”.

Program

Den 24. og 25. marts 2007, på den fælles kongres for Venstrepartiet og Labour & Social Justice Party - Die Wahlalternative (WASG) i Dortmund, blev centrale punkter for det nye parti Die Linke vedtaget. Dokumentet indeholder nogle grundlæggende holdninger til venstre og hjørnestenene i deres politik. [18] Venstrefløjen ønsker at opnå "sociale, demokratiske og fredsskabende reformer for at overvinde kapitalismen ". [19]

Den føderale partikonference 2015 i Bielefeld.

Den 20. og 21. juni 2009 blev partiets føderale valgprogram vedtaget ved valgfestkonferencen i Forbundsdagen i Berlin i 2009. [20] De programmatiske hjørnesten indtog den juridiske rolle for det partiprogram, der er foreskrevet ved lov for en part, men præsenterede kun et, omend omfattende, programmatisk papir med hensyn til indhold Det første partiprogram blev godkendt med 12 hverken / eller. Det svarer til en godkendelsesprocent på 96,9 procent. I medlemsbeslutningen fra 17. november til 15. december 2011 blev partiprogrammet bekræftet med et beslutningsdygtigt antal på 95,8 procent.

Økonomisk og finansiel politik

Gregor Gysi , tidligere borgmester og senator for økonomi, arbejdskraft og kvinder i staten Berlin og fra 2005 til 2015 formand for den venstreorienterede parlamentsgruppe i den tyske forbundsdag - fra 2013 til 2015 også leder af oppositionen

Med hensyn til lønpolitikken , Die Linke går ind for en stigning i lønningerne inden for rammerne af den årlige vækst i produktiviteten og målet inflation på Den Europæiske Centralbanks , som skal forhandles på makroøkonomisk niveau gennem kollektive overenskomster . [21]

Offentlige investeringer og andre udgifter til uddannelse, forskning, kultur, økologisk renovering og offentlig infrastruktur skal øges med mindst 40 milliarder euro årligt. Større virksomheder skal generelt betale betydeligt flere skatter, mens Die Linke efterlyser muligheden for højere afskrivninger for investeringsselskaber. Formueskatten , som ikke er blevet opkrævet siden 1997 på grund af lovens forfatningsmæssighed på det tidspunkt, skal genindføres, og arveafgiften på store arv skal forhøjes. Med hensyn til indkomstskat opfordrer Die Linke til indførelse af en lineær skattesats, der har til formål at aflaste mellem- og lavere indkomster, samt en stigning i topskattesatsen til 50% eller mere, hvilket ville resultere i en delvis tilbagetrækning af skattereformen i 2000 . [22] Derudover er der fokus på afskaffelse af skattebesparelsesmuligheder , som efter Venstres opfattelse især gavner de velhavende og højtlønnede.

De finansielle markeder skal underkastes en stærkere statskontrol, blandt andet med det formål at begrænse spekulation i værdipapirer og valuta. Ved at stramme antitrustlovgivningen ønsker partiet at decentralisere og yderligere opdele privat økonomisk magt. Til gengæld skal kooperativer og andre former for solidaritetsbaseret økonomi fremmes.

Den reducerede skatteprocent på syv procent vil blive indført på alle produkter og tjenester til mindreårige, på medicin kun til apotek og arbejdsintensive håndværksydelser. [23]

På sigt vil partiet gerne overføre "strukturelt bestemmende store virksomheder i økonomien" til socialt ejerskab (stat eller kommunal ejendom, andelsforeninger, medarbejder ejerskab) og give medarbejderne demokratisk kontrol over virksomhederne, men afviser "altomfattende statseje ". [24]

Socialpolitik

Plakat til det føderale valg 2013

Partiets repræsentanter omtaler den nuværende og tidligere regeringers socialpolitik som " sociale nedskæringer ". Sociale risici bør dækkes tilstrækkeligt, en vis levestandard i alderdommen bør garanteres. For at nå disse mål opfordrer Die Linke til tilbagetrækning af alle Hartz -reformlove , især fjerde etape (populært: "Hartz 4"). I stedet er målet at binde socialsikringssystemerne til staten ved at styrke deres solidaritetsbaserede elementer og ved at forny selvforvaltningen . Derudover går Die Linke ind for "undertrykkelsesfri" og behovsbaseret grundlæggende sikkerhed for mennesker med risiko for fattigdom . Tvangen til at påbegynde arbejde gennem straffe med nedsættelse af ydelser under det sociokulturelle eksistensniveau afvises.

Venstre opfordrer til højere lønninger og forebyggelse af alderdomsfattigdom gennem stigende pensioner. Den lovpligtige pensionsforsikring skal konverteres til en ansættelsesforsikring, hvor medlemmer af alle faggrupper gradvist vil blive inkluderet. Pensionerne i de nye forbundsstater skal hæves til niveauet for de gamle forbundsstater . At hæve pensionsalderen til over 65 afvises. I stedet søges fleksible exitmuligheder inden 65 år og en pensionsalder fra 60 år uden fradrag.

Børnefattigdom skal modvirkes ved at øge børnepengene til 200 euro. [25]

Partiet kritiserer trepartsskolesystemet . Finansiering og yderligere tilbud om lærepladser for unge skal finansieres af en uddannelsespladsafgift fra ikke-uddannelsesvirksomheder.

Inden for sundhedssektoren går Die Linke ligesom SPD ind for borgerforsikring med lige medfinansiering fra arbejdsgiverne. Partiet kritiserer "profitorienterede strukturer" i sundhedsvæsenet.

Die Linke anser følgende punkter for at være særligt vigtige:

 • Bedre samarbejde mellem læger, hospitaler og alle serviceudbydere
 • Promovering af sundhedscentre, centralisering af sundhedsvæsenet
 • Indførelse af en statsdefineret positivliste for receptpligtige lægemidler
 • Højere løn til læge- og plejepersonalet
 • Bedre patientrettigheder

Venstre går ind for bevarelse og udvidelse af offentlige tjenester og beskyttelse af det lokale selvstyre . Salg af offentlig ejendom i boliger og forsyningsselskaber skal forhindres. Retten til bolig skal indgå i grundloven .

Arbejdsmarkedspolitik

2006 plakat, der kræver en mindsteløn på 8 €. Mængden af ​​den krævede mindsteløn er siden blevet justeret flere gange.

Venstre vil gerne give arbejdstagerne mulighed for at have selvbestemmelse, som de har tilbageholdt fra deres synspunkt og understrege betydningen af solidaritet og kritisere det økonomiske systems udelukkende konkurrencemæssige orientering.

De vigtigste punkter er:

 • Reduktion af arbejdstiden;
 • nye job gennem økologisk og social omstrukturering; [26]
 • offentligt finansierede og designede beskæftigelsessektorer; [27]
 • en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der fokuserer på dem med særligt dårlige muligheder på arbejdsmarkedet ;
 • en produktivitetsorienteret lønpolitik ( dvs. reallønningerne stiger i takt med arbejdsproduktiviteten );
 • en lovbestemt mindsteløn for en levende løn [28] [29]
 • fuld social sikring for alle ansættelsesforhold og humanisering af arbejdet; [30]
 • Gyldighed af indenlandske sociale standarder for alle medarbejdere her;
 • Tildeling af offentlige kontrakter til virksomheder, der overholder høje sociale og økologiske standarder i Tyskland og støtter forbedringen af ​​disse standarder i en global kontekst.

For at kunne nå disse mål søger Die Linke aktivt samarbejde med fagforeningerne .

Indenrigspolitik og forståelse af demokrati

I " kampen mod international terrorisme " bemærker venstrefløjen flere og flere restriktioner for demokrati og nedtagning af grundlæggende og friheder . Kritik rejses mod internationale organisationer (især NATO [31] ) og også europæiske institutioner. Spredningen af ​​mistillid og mistanke, især mod tilhængere af den islamiske tro , bør modvirkes af en "dialog- og samarbejdskultur".

Venstrefløjen ønsker at opbygge en "økonomisk, politisk og kulturel samfundsorden på grundlag af demokratiske beslutninger" og også lade befolkningen deltage i demokratisk beslutningstagning i dens udvikling.

Borgerlig deltagelse skal tættere integreres i det parlamentariske demokrati . Partiet stræber således efter en tæt forbindelse mellem parlamentarisk og direkte demokrati , som skal gøres muligt ved at indføre landsdækkende folkeafstemninger og beslutninger . Den demokratiske deltagelse skal også styrkes gennem planlægning, kontrol og indsigelsesrettigheder for miljøorganisationer, forbrugerforeninger, fagforeninger, foreninger og andre civilsamfundsstyrker såvel som borgere. Desuden foreslår Venstre, at der før føres såkaldt deltagelsesbudgettering : Borgerne bør have deres kommunes budget direkte medbestemmelse med henblik på mere aktiv deltagelse. Venstrefløjen orienterer sig om det videnskabelige begreb om borgerkommunen og kræver udvidelse af kommunernes position i det føderale system .

Demokratiseringsprocessen bør også omfatte styrkelse af individuelle rettigheder. Statens handlinger bør kunne verificeres af et nyt, uafhængigt tilsynsorgan - denne opgave er hidtil blevet udført af domstolene . Hvert individ bør også beskyttes mod uberettiget adgang fra staten. Dette omfatter også retten til at bestemme egne data og deres anvendelse ( informativ selvbestemmelse ). Den strenge adskillelse af politi og væbnede styrker samt politi og hemmelige tjenester overholdes fast. Partiet afviser en ændring af grundloven, der tillader Bundeswehr at blive indsat indenlands.

Venstrefløjen stræber efter social kontrol over alle former for økonomisk magt. Gennem lige deltagelse af medarbejderne, deres fagforeninger samt repræsentanter for regionerne og forbrugerne skal den økonomiske magt underordnes demokratiske interesser . Desuden bør den politiske strejke og generalstrejken gøres mulig.

Begrebet lighed bør udvides til at omfatte karakteristika ved oprindelse, køn, seksuel identitet, handicap, etnisk og religiøs tilhørsforhold. Alle mennesker, der bor og arbejder i Tyskland og EU, har de samme rettigheder i henhold til venstrefløjens ønsker. For at sikre dette kræves en effektiv og omfattende antidiskrimineringslov , der går ud over den eksisterende og omfatter mulighed for kollektive handlinger. Desuden skal stemmeretten udvides til at omfatte alle mennesker, der bor i Tyskland. Venstre fører kampagne for harmonisering af asylloven i Europa.

Indvandrere fra forskellige kulturer, der bor i Tyskland, ses som berigelse, og struktureringen af integrationen af indvandrerbefolkningen ses som en social udfordring. For de minoriteter, der bor på tysk område, kræves en forlængelse af deres deltagelsesrettigheder og passende offentlige midler til bevarelse og videreudvikling af deres sprog og kulturer. Højreekstremisme bør derfor udvises stærkere og bekæmpes politisk. Dette omfatter især "intensiveringen af ​​det antifascistiske uddannelsesarbejde". Derfor skal civilsamfundsstrukturer mod højreekstremisme styrkes ved at udvide økonomisk støtte til relevante initiativer og rådgivende teams. Die Linke ønsker at være mere opmærksom på observation af højreekstremisme i international sammenhæng.

Retsstatsprincippet skal omformes efter sociale og solidariske aspekter, som skal sigte mod en ændring i forholdet mellem stat, økonomi og samfund. Velfærdsstatens krav skal konkretiseres ved at fastlægge principperne for social retfærdighed og kravet om statsbeskyttelse for de vigtigste risici i livet. Dette inkluderer at sikre en fair fordeling af social formue. Grundlæggende sociale rettigheder bør også indgå i grundloven for at håndhæve velfærdsstaten .

Miljøpolitik

Ifølge deres ideer er partiets ønskede økonomiske politik orienteret mod det fælles gode og miljøbeskyttelse . Målet er sammenhængen mellem social, økologisk og økonomisk bæredygtighed. [32] For eksempel skal der udvikles et skatte- og afgiftssystem, der fremmer miljøvenlig adfærd og forurener adfærd, der er skadelig for miljøet.

Deltagelse af partiet Die Linke i Berlin -demonstrationen mod atomkraft

Det primære mål med en økologisk omstilling er at decentralisere elproduktion og forsyning . Med henblik herpå skal elnetene nationaliseres . Venstre mener, at det er nødvendigt at øge energieffektiviteten, [33] reducere energiforbruget og fokusere på vedvarende energi for at løse energiproblemer. Partiet vil gerne fremskynde nukleare udfasning . Desuden afvises eksport af atomteknologi resolut. [34]

Yderligere mål for miljø- og naturbeskyttelsespolitikken til venstre er:

 • Bæredygtig brug af naturressourcer og omfattende miljøundervisning
 • Miljøvenlige regionale økonomiske cyklusser
 • Udvidelse af økologisk areal- og skovforvaltning
 • Betegnelse af yderligere natur- og landskabsbeskyttelsesområder samt et omfattende netværk af biotoper
 • Reduktion af miljøskadelige tilskud til fordel for finansiering af miljø- og naturbeskyttelsesforanstaltninger
 • konsekvent gennemførelse af de europæiske naturbeskyttelsesdirektiver og tilvejebringelse af de nødvendige midler i offentlige budgetter
 • Skynd dig hurtigt videre med implementeringen af ​​den nationale strategi for biodiversitet og øg det årlige budget herfor til 50 millioner euro
 • For at minimere fragmenteringen af ​​landskabet på eksisterende motorveje ved vilde broer
 • Omfattende information, deltagelse og klagerettigheder for borgere samt for miljø- og naturfredningsforeninger
 • Fremme af målrettede renatureringsforanstaltninger
 • At prioritere miljøkompatibilitet i byggeri
 • generelt forbud mod dyreforsøg
 • Begrænsning af arealanvendelse gennem forsegling [35]

I en fælles sammenligning af miljøpolitiske krav fra de partier, der repræsenteres i Forbundsdagen af ​​ungdomsorganisationerne i NABU og BUND , var Die Linkes og NABU og BUND 's holdninger hundrede procent enige. [36]

Landbrugspolitik

Venstre opfordrer til en "landbrugspolitik orienteret mod det fælles gode". Den økologisk skadelige og socialt uretfærdige tilskudspolitik i EU's fælles landbrugspolitik skal ophøre. Landbrugets eksportorienterede og profitmaksimerende orientering skal vige for landbruget i landdistrikterne til fordel for lokale cyklusser og industrielt landbrug . Jordfangst skal konsekvent forbydes, og ikke-landbrugsinvestorer skal udelukkes fra erhvervelse af landbrugsjord, da disse fortsat sætter producentpriserne under pres.

Økologisk landbrug skal massivt fremmes, og den strukturelle mangfoldighed i landbruget skal opnås gennem landskabselementer såsom hække, små vandområder eller tørre stenmure og gennem en mangfoldig dyrkningskonstruktion. Venstre går ind for områdebaseret husdyrhold og mod fabriksbrug. Desuden går Venstre ind for et generelt forbud mod grøn genteknologi og en generel ret til at reproducere og mod patenter på frø. [37] [38] [39] [40] [41]

Venstrefløjen deltager jævnligt i Vi er trætte! -Demonstrationer, der taler "mod landbrugsindustrien, mod fabrikslandbrug og for en landbrugs vending". [42]

Transportpolitik

Partiet går ind for en " økologisk trafikvending ". [43] Privatiseringspolitikken i transportsystemet skal ophøre, lokal offentlig transport skal forbedres gennem nye tilbud. Godstrafikken skal koncentreres mere om jernbanerne. Petroleum til drift af fly skal beskattes . [44]

Partiet opfordrer til, at gradvis beskatning af biobrændstoffer trækkes tilbage, da disse hindrer udviklingen af ​​klimavenlige brændstoffer. Samtidig bør der gøres en indsats for at sikre, at biobrændstoffer kun produceres bæredygtigt, og at der kun importeres bæredygtigt producerede brændstoffer. [45]

Venstre er forpligtet til landsdækkende gratis offentlig transport. Til dette formål blev en trefasemodel med en treårig udviklingsperiode præsenteret. [46]

Europæisk politik

Venstrefløjen er kritisk over for Den Europæiske Unions nuværende struktur og politiske orientering. Partiet har sat sig som mål at styrke de demokratiske, sociale, økologiske og fredspolitiske dimensioner. [47] Der skal sættes nye mål for EU. Partiet afviser strengt "militarisering" af EU og opfordrer til opløsning af de amerikanske militærbaser i Europa.

Ratificeringen af Lissabontraktaten blev afvist med henvisning til militærpolitiske og neoliberale økonomisk-politiske forpligtelser. Set fra partiets perspektiv fører traktaten til en militarisering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik . Den neoliberale orientering af traktatens tekst og den ønskede form for øget samarbejde mellem politi og sikkerhedstjenester kritiseres også. I sidste ende beviser eurokrisen , at de eksisterende EU -traktater er utilstrækkelige. Af denne grund skal EU's primærretlige principper fornyes omfattende i en forfatning med deltagelse af EU -borgere .

Venstre går ind for at forankre en social fremgangsklausul i EU's primærret , kræver standardisering af vurderingsgrundlaget for selskabsskatter og en EU-dækkende minimumsskatteprocent for virksomhedsoverskud. Den Europæiske Centralbanks uafhængighed skal opgives med henblik på demokratisk kontrol for at kunne arbejde for beskæftigelse og bæredygtig udvikling ud over prisstabilitet.

Venstrefløjen stemmer imod den europæiske finanspagt og den europæiske stabilitetsmekanisme og opfordrer til en folkeafstemning. [48] Den tidligere parlamentariske gruppeleder Gregor Gysi begrundede dette med, at med ESM var "de vigtigste økonomiske politiske instrumenter (...), der er nødvendige for at opretholde velfærdsstatsgarantier" i fare. [49]

Venstre går imidlertid ind for Eurobonds , hvor medlemslandene er gensidigt ansvarlige for hinanden. [50] [51]

Udenrigspolitik

Den 26. februar 2010 demonstrerede omkring 50 af 76 medlemmer af den venstreorienterede parlamentsgruppe i den tyske forbundsdag mod brugen af ​​Bundeswehr i Afghanistan , hvorfor de blev ekskluderet fra det videre forløb af mødet af forbundsdagens præsident Norbert Lammert for overtrædelse af forretningsordenens regler.

Venstre behandler fire områder inden for udenrigspolitik: forsvarspolitik, verdensøkonomisk politik, demokratisering af FN og EU .

Partiet opfordrer til en nedrustningspolitik . [52] Partiet ønsker at opnå stabilitet og fredeligt samarbejde gennem social retfærdighed , virkeliggørelse af menneskerettigheder , bæredygtig udvikling og demokrati . Udenlandske missioner fra Bundeswehr afvises generelt. Die Partei fordert, die NATO aufzulösen, durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands zu ersetzen und die deutsche Außenpolitik strikt auf zivile Konfliktlösung und Kooperation statt Konfrontation auszurichten. [53] [54] [55]

Die Linke fordert eine umfassende Entschuldung armer Länder und die Anhebung der Entwicklungshilfe . Dazu will die Partei in den Vereinten Nationen, der WTO und der Weltbank sowie durch bilaterale Verträge und europäischer Abkommen gegenüber Lateinamerika, Afrika und Asien entsprechenden Einfluss nehmen.

Die UNO soll durch Aufwertung der Vollversammlung und Umbau desSicherheitsrats demokratisiert und gestärkt werden. Ziel ist es, dadurch eine gerechtere Weltwirtschafts- und Sozialordnung gestalten zu können. Darüber hinaus tritt Die Linke dafür ein, dass Verschleppungen , geheime Gefängnisse und Folter über die bisherigen Abkommen hinaus weltweit geächtet werden.

Die solidarische Haltung der Partei gegenüber „fortschrittlichen Bewegungen“ Lateinamerikas findet laut Beschluss des Bundesausschusses der Partei vom 21. September 2008 „ihren konkreten Ausdruck insbesondere in der Fortführung der politischen und materiellen Solidaritätskampagnen der AG Cuba Sí “. [56]

Die Linksfraktion setzt sich für eine Aufhebung des Verbots der sozialistischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ein. [57]

Haltung gegenüber Israel

Die Linkspartei erkennt das Existenzrecht Israels an. Einzelne Mitglieder der Bundestagsfraktion und Teile der Parteibasis kritisieren jedoch die israelische Palästina -Politik heftig. Der Politologe Samuel Salzborn und der Historiker Sebastian Voigt beschrieben 2011 in einem Aufsatz israelfeindliche und antisemitische Tendenzen in der Partei. [58] Der zuerst in der Frankfurter Rundschau veröffentlichte Aufsatz erschien später etwas überarbeitet in der Zeitschrift für Politik . [59] Der Aufsatz war Anlass einer von CDU/CSU und FDP beantragten Aktuellen Stunde im Bundestag. [60] Einige Mitglieder der Parteiführung beurteilten die beschriebenen Tendenzen kritisch, [61] andere stritten sie ab. [62] [63] [64] [65] [66]

Der Soziologe Peter Ullrich und der Politikwissenschaftler Alban Werner (letzterer ist Mitglied der Linkspartei) kritisierten in einer Antwort in derselben Zeitschrift, dass es den Autoren nicht gelungen sei, radikale Israelfeindschaft oder antizionistischen Antisemitismus nachzuweisen. Der Aufsatz genüge in vielerlei Hinsicht nicht den grundlegenden wissenschaftlichen Kriterien und sei methodisch mangelhaft, inkonsistent und würde abweichende Interpretationsmöglichkeiten des vorgelegten Materials nicht diskutieren. [67] Auf der Basis einer Online-Umfrage widersprach Maximilian Elias Imhoff Ullrich und Werner: Rund 30 Prozent der befragten radikalen Linken seien nicht frei von antisemitischen Vorstellungen gewesen oder konnten sich von antisemitischen Ressentiments nicht klar abgrenzen. [68]

Aufgrund der „ Toilettenaffäre “ kam es 2014 erneut zu einer öffentlichen Debatte über die Haltung der Partei gegenüber dem Staat Israel, die auch zu einem parteiinternen Streit führte. Insbesondere die Bundestagsabgeordneten Annette Groth , Inge Höger und Heike Hänsel gerieten in die Kritik. [69] [70] [71]

Familienpolitik

Im Bereich der Familienpolitik geht Die Linke insbesondere auf die Geschlechtergerechtigkeit ein. Dazu strebt sie ein zusätzliches Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft an. Auch sollen besondere Frauenförderungsprogramme eingeführt werden. Die Linke kritisiert die ungleiche Entlohnung der Arbeit beider Geschlechter. Die Vereinbarung von Familie und Beruf soll durch den Ausbau von Ganztagseinrichtungen verbessert werden.

Der § 218 StGB , welcher den Schwangerschaftsabbruch nur unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, soll abgeschafft und die Abtreibung somit völlig legalisiert werden. Die „ Pille danach “ soll durch Abschaffung der Rezeptpflichtigkeit schneller zugänglich sein. [72] Die Außerstrafestellung der bisher ebenfalls in § 218 StGB geregelten (Fremd-)Abtreibung gegen den Willen der Schwangeren ist mit dieser Forderung politisch nicht verbunden. Gewalt an Frauen soll öffentlich geächtet und entschieden verfolgt werden.

Die Linke will Paaren das Erziehen von Kindern erleichtern – egal, in welcher Beziehungsform sie zusammenleben. Sie begrüßte die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare . Zusätzlich werden weitere Schritte gefordert, um die Gleichberechtigung aller Lebensweisen sicherzustellen: Die Partei fordert ein System von Wahlverwandtschaften, bei dem auch Gemeinschaften von mehr als zwei Personen als miteinander verbunden anerkannt werden. Solchen Gemeinschaften will Die Linke ähnliche Rechte garantieren wie für verheiratete Paare, unter anderem das Besuchsrecht im Krankheitsfall, das Adoptionsrecht und das Aussageverweigerungsrecht . [73] [74]

Das Ehegattensplitting soll abgeschafft werden. [75]

Die Partei spricht sich gegen das Betreuungsgeld aus und begründet ihre Position unter anderem damit, dass diese Sozialleistung begünstige, dass Mütter – dem traditionellen („veralteten“) Familienbild entsprechend – statt in das Berufsleben einzusteigen zu Hause bleiben und Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungschancen mangels der frühen Knüpfung sozialer Kontakte eingeschränkt sind. Eine Kindergrundsicherung soll das Betreuungsgeld ersetzen, um Kindern ein Aufwachsen ohne finanzielle Unsicherheit zu ermöglichen. [76]

Netzpolitik

Im Positionspapier Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole [77] Ende 2019 formulierten die Politikerinnen der Linken Katja Kipping , Anke Domscheit-Berg und Katalin Gennburg , welche Interessen die Digitalwirtschaft verfolge, die den Idealen einer Demokratie zuwiderliefen. [78] Mit dem Begriff soll auf die andauernde Macht der digitalen Monopole hingewiesen und die Diskussion um eine demokratische und soziale Komponente erweitert werden.

Das Positionspapier Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole schlägt einen New Deal vor, der auf folgende Punkte zielt:

 • Ordnung schaffen durch ein digitales Ordnungsrecht,
 • gerechte Besteuerung der Internetunternehmen,
 • Datensouveränität schaffen (Digitale Freiheit),
 • Datenmigration zwischen unterschiedlichen Anbietern zulassen,
 • Bildung eines Social Innovations Fonds für Alternativen zu den Monopolisten. [77]

Forschungs- und Bildungspolitik, Presse

Chancengleichheit möchte die Partei umsetzen, indem der Staat Bildung von der Kindertagesstätte bis hin zum Studium kostenlos anbietet. Darüber hinaus will sie „eine gebührenfreie Ganztagsbetreuung in Kita und Schule unter Einschluss eines vollwertigen gesunden Mittagessens“ [25] erreichen.

Die Linke will die vorschulische Bildung in den Vordergrund rücken, deren Bedeutung deutlich machen und diese in besonderer Weise fördern. Der anschließende gemeinsame Schulbesuch soll verlängert werden. Dafür will die Partei eine integrative Gesamtschule schaffen, die die Schuljahre eins bis mindestens neun umfasst. Ferner formuliert die Partei das Ziel, die individuelle Förderung jedes einzelnen in den Mittelpunkt zu rücken.

Im Ausbildungsbereich fordert die Partei ein Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz für jeden Schulabgänger.

Die Hochschulen sollen demokratisiert werden, indem profitorientierte Einflussnahme zurückgedrängt, die öffentliche Finanzierung ausgebaut und eine drittelparitätische Selbstverwaltung eingeführt wird. Außerdem soll der Zugang zu allen Studienabschlüssen frei bleiben, und die Übergänge aus der beruflichen Bildung in die Hochschulen sollen erleichtert werden. Studiengebühren werden strikt abgelehnt.

Die Grundlagenforschung soll verstärkt werden. Die Linke tritt für ein ausgewogenes Verhältnis von theoretischer und anwendungsorientierter Forschung und Lehre, für den Abbau hierarchischer Strukturen und größere Selbständigkeit des akademischen Mittelbaus ein. Patente auf Gene von Lebewesen oder Teilen von Lebewesen, insbesondere von Menschen werden abgelehnt. Die Open-Access - und Open-Source -Bewegung findet Zuspruch bei der Linken.

Darüber hinaus wird die mangelnde Finanzierung von Weiterbildung kritisiert. Ziel ist ein Bundesweiterbildungsgesetz.

Durch eine schärfere Kartellgesetzgebung will sie einer Monopolisierung im Medienbereich vorbeugen und auf diese Weise Pressefreiheit und Pressevielfalt wahren. Die Rechte der Urheber gegenüber den Verwertungsunternehmen sollen gestärkt werden; zugleich soll ein Ausgleich gefunden werden, damit die nichtkommerzielle Nutzung möglichst wenig eingeschränkt wird.

Förderung der neuen Bundesländer

Die Partei plant eine gesamtdeutsche Innovations-, Investitions- und Strukturpolitik, um die Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern zu verringern.

Die Linke hebt dabei Vorteile im realsozialistischen System der DDR hervor. So sieht sie die Kinderbetreuung , das Schul- und Bildungssystem , die ökonomische Gleichstellung der Frauen mit den Männern und ortsnahe Kultureinrichtungen in der damaligen DDR als vorbildlich an und widerspricht der generellen und unkritischen Übernahme entsprechender Strukturen der Bundesrepublik.

Konkret verfolgt Die Linke folgende Ziele:

 • „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“
 • Lebenswerte Rahmenbedingungen im Osten in den Bereichen Bildung, Kultur, Freizeit und Kinderbetreuung.
 • Konzentration auf die in den Regionen bedeutsamen Wirtschaftsbereiche durch spezifische regionale Entwicklungskonzepte; kooperative Verflechtung von Wachstumszentren (strukturschwachen, ländlichen und peripheren Räumen).
 • Förderung von Zukunftsbranchen und -unternehmen, Planungssicherheit für die Verfügung über Mittel aus der EU, dem Bundeshaushalt und dem Solidarpakt ; Fördermittel für finanzschwache Länder nur noch minimal kofinanzieren.

Innere Struktur

Organisationsstruktur

Die Partei ist in den Bundesländern in Landes verbänden organisiert. Den 16 Landesverbänden sind jeweils die Kreisverbände ihres Bundeslandes zugeordnet. Unterhalb der Landesebene gibt es vorrangig in Ostdeutschland Gebietsverbände, die Kreis-, Regional- oder Bezirksverband heißen. Sie umfassen in der Regel einen oder mehrere Landkreise , eine größere Stadt oder in Berlin Bezirke. Die unterste Einheit der Partei ist die Basisorganisation, die je nach Mitgliederdichte ein Wohngebiet, eine Stadt oder einen ganzen Landkreis umfassen kann. Neben diesen Gebietsverbänden existieren auf Bundesebene und teilweise auf Landes- und Kreisebene thematische Zusammenschlüsse ( Arbeitsgemeinschaften , Interessengemeinschaften und Kommissionen ). [79]

Das höchste Gremium der Partei Die Linke auf Bundesebene ist der Bundes parteitag . Diese Parteitage werden nicht, wie in den anderen großen Bundesparteien üblich, fortlaufend nummeriert, sondern vielmehr gemäß ihrer Wahlperiode. So hatte der 2. Parteitag in den Jahren 2010 und 2011 zwei Tagungen: den „2. Parteitag, 1. Tagung“, den sogenannten Rostocker Parteitag 2010 und den „2. Parteitag, 2. Tagung“, den sogenannten Erfurter Parteitag 2011.

Zwischen den Tagungen des Parteitages ist der Parteivorstand , dessen Mitglieder vom Parteitag gewählt werden, das höchste Gremium. Der Bundesausschuss nimmt eine Kontrollfunktion gegenüber dem Vorstand wahr, berät und schlichtet bei schwerwiegenden programmatischen Differenzen innerhalb des Vorstandes und zwischen verschiedenen Parteigliederungen. Er hat Initiativ- und Interventionsrecht bei Grundsatzentscheidungen.

Parteivorstand

Janine Wissler (l.) und Susanne Hennig-Wellsow (r.) auf Digitalparteitag (2021)

Der Parteivorstand besteht laut Satzung aus 44 Mitgliedern. Auf dem 7. Parteitag, der wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfand, wurden am 27. Februar 2021 Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow als Nachfolgerinnen von Katja Kipping und Bernd Riexinger gewählt. Zum Geschäftsführenden Vorstand gehören gewöhnlich zwölf Personen: die beiden Parteivorsitzenden, deren vier Stellvertreter, der Bundesgeschäftsführer, der Bundesschatzmeister und vier weitere Mitglieder.

Die gewählten Mitglieder von 2021 an sind: [80]

Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow , Janine Wissler
Stellvertretende Vorsitzende Ali Al-Dailami , Ates Gürpinar , Tobias Pflüger , Martina Renner , Katina Schubert , Jana Seppelt
Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler
Bundesschatzmeister Harald Wolf
Beisitzer Jan van Aken , Didem Aydurmus , Tobias Bank , Maximilian Becker , Antje Behler , Friederike Benda , Lorenz Gösta Beutin , Janis Ehling , Kerstin Eisenreich , Kenja Felger , Wulf Gallert , Margit Glasow , Thies Gleiss , Konstantin Gräfe , Bettina Gutperl , Stefan Hartmann , Kerstin Köditz , Johannes König , Katrin Lompscher , Simone Luedtke , Niema Movassat , Jan Richter , Martin Schirdewan , Julia Schramm , Ilja Seifert , Sabine Skubsch , Michaele Sojka , Maja Tegeler , Frank Tempel , Axel Troost , Birgül Tut , Daphne Weber , Melanie Wery-Sims, Raul Zelik

Ältestenrat

Hans Modrow (2018)

Am 12. Dezember 2007 wurde innerhalb der Partei Die Linke ein Ältestenrat konstituiert, der als Konsultationsgremium dienen soll. Er soll sich, so Lothar Bisky, mit Fragen zur Entwicklung der Partei, zu Bündnis- und internationalen Fragen, zur Geschichte der Linken und zu möglichen Konsequenzen für die sozialistische Programmatik beschäftigen.

Zusammensetzung des Ältestenrates (Stand: Oktober 2018):

Vorsitzender Hans Modrow (* 1928), Diplomgesellschaftswissenschaftler, Diplomwirtschaftler, Berlin
Stellvertretende Vorsitzende Christina Emmrich ; Wolfgang Grabowski ; Ursula Schumm-Garling , Soziologin und emeritierte Professorin
Weitere Mitglieder Gretchen Binus , Ökonomin, Wirtschaftshistorikerin, Berlin; Edeltraut Felfe , Diplom-Juristin, Greifswald; Friederunn Fessen , Lehrerin; Johanna Klages ; Evelin Nowitzki ; Bärbel Schindler-Saefkow (* 1943), Historikerin Berlin; Anni Seidl ; Sybille Stamm ; Joachim Bischoff (* 1944), Soziologe, Publizist und Politiker; Wolfgang Gehrcke (* 1943); Heiner Halberstadt (1928–2021), freier Journalist, Frankfurt am Main; Dieter Hooge (* 1943), Gewerkschafter und Politiker; Hermann Klenner (* 1926), Jurist, Berlin; Bruno Mahlow (* 1937), Diplomstaatswissenschaftler, Berlin; Ulrich Maurer (* 1948); Gregor Schirmer (* 1932), Jurist, Berlin

Internationale Kommission

Die Internationale Kommission (IK) ist ein beratendes Gremium des Parteivorstandes und der Parteivorsitzenden. Ihre Mitglieder werden von demselbigen berufen und sie erarbeitet Vorschläge zur internationalen Politik. Des Weiteren koordiniert sie die internationale Arbeit der Partei, bereitet Entscheidungen und Positionsfindungen des Parteivorstandes vor und berichtet darüber regelmäßig dem Parteivorstand. In der IK werden politische Initiativen für die Europäische Linke erarbeitet und diskutiert.

Heinz Bierbaum ist Vorsitzender der Internationalen Kommission. [81]

Mitglieder und Landesverbände

Die Linke hat in allen Bundesländern Landesverbände gebildet.

Landesverband Vorsitzende/Sprecher Mitglieder
(Stand: 31. Dezember 2020) [82]
Frauenanteil Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Baden-Württemberg Baden-Württemberg Dirk Spöri
Sahra Mirow
3.881 26,97 % 0 6,4 %
Bayern Bayern Kathrin Flach-Gomez
Ates Gürpinar
3.291 28,32 % 0 6,1 %
Berlin Berlin Katina Schubert 7.611 42,04 % 18,8 %
Brandenburg Brandenburg Anja Mayer
Katharina Slanina
5.229 43,57 % 17,2 %
Bremen Bremen Cornelia Barth
Felix Pithan
0. 689 30,91 % 13,5 %
Hamburg Hamburg Olga Fritzsche
David Stoop
1.800 32,66 % 12,2 %
Hessen Hessen Petra Heimer
Jan Schalauske
3.337 28,86 % 0 8,1 %
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Wenke Brüdgam
Torsten Koplin
3.222 43,53 % 17,8 %
Niedersachsen Niedersachsen Heidi Reichinnek
Lars Leopold
3.141 27,23 % 0 6,9 %
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen Nina Eumann
Christian Leye
8.830 29,99 % 0 7,5 %
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz Jochen Bülow
Katrin Werner
1.756 29,86 % 0 6,8 %
Saarland Saarland Thomas Lutze 1.693 34,04 % 12,9 %
Sachsen Sachsen Susanne Schaper
Stefan Hartmann
7.416 42,80 % 16,1 %
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt Stefan Gebhardt 3.192 41,94 % 17,8 %
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Marianne Kolter
Hanno Knierim
1.206 32,50 % 0 7,3 %
Thüringen Thüringen Susanne Hennig-Wellsow 4.046 42,26 % 16,9 %
Entwicklung der Mitgliederzahlen

Der größte Landesverband ist der von Nordrhein-Westfalen.

Am 31. Dezember 2006 gehörten PDS und WASG, aus denen Die Linke entstanden ist, zusammen 69.282 Mitglieder an, [83] darunter etwa 11.500 der WASG. [84] Von 2007 bis 2009 stieg die Mitgliederzahl durch Neueintritte in den alten Bundesländern, von 2009 bis 2011 sank die Mitgliederzahl wieder von 78.000 auf 70.000 und ein weiterer Rückgang wurde prognostiziert.[85] [86] Zwischen Juni 2011 und Juni 2012 verließen über 4300 Mitglieder die Partei. [87] 70 % der Mitglieder der Linkspartei.PDS waren beim Zusammenschluss mit der WASG über 60 Jahre, nur 3,3 % unter 30 Jahre alt. [84]

1997 waren 98 % der Mitglieder derPDS bereits Mitglied in der SED oder ihrer Jugendorganisation FDJ gewesen; [88] später sank dieser Prozentsatz durch die Fusion mit der WASG und das altersbedingte Ausscheiden früherer Mitglieder. [89] Aufgrund des größeren Anteils der PDS stammten im Jahr 2009 58 % der Mitglieder aus Ostdeutschland. Die bisherige Verankerung der Partei in Ostdeutschland hat sich jedoch stark relativiert, 2017 waren bereits mehr Mitglieder in West- als in Ostdeutschland gemeldet. [90]

Im Jahr 2016 blieb die Mitgliederzahl nach Jahren des Rückgangs ungefähr konstant. Als Ursache dafür wurde ein 'Trump-Effekt' im zweiten Halbjahr 2016 beschrieben. [91] Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Mitglieder wieder deutlich an, vor allem junge Menschen aus urbanen Regionen treten ein. Zwei Drittel der Neumitglieder sind 35 Jahre alt oder jünger. [92]

Mit fast 38 % der Mitglieder hatte Die Linke zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen im Jahr 2012 den höchsten Frauenanteil aller im Bundestag vertretenen Parteien. [93] Im 17. Deutschen Bundestag (ab 2009) liegt Die Linke mit einem Frauenanteil von 52,6 % der Abgeordneten hinter Bündnis 90/Die Grünen mit 57,4 %. Im 18. Deutschen Bundestag (ab 2013) ist Die Linke mit 35 weiblichen Abgeordneten vertreten, dies entspricht einem Frauenanteil von 54,7 %. Damit stellt die Linkspartei die Fraktion mit dem prozentual höchsten Frauenanteil der Wahlperiode. [94] Im 19. Deutschen Bundestag (ab 2017) liegt Die Linke im Frauenanteil mit 54 % und 37 weiblichen Abgeordneten wieder hinter Bündnis 90/Die Grünen mit 58 % und 39 weiblichen Abgeordneten und hat damit die Bundestagsfraktion mit dem zweithöchsten Frauenanteil. [95] [96]

Gemäß regelmäßiger Studien der Freien Universität Berlin (FUB) über die soziale Zusammensetzung deutscher Parteien beherbergt Die Linke etwa 19 % Arbeiter, 32 % Angestellte, 34 % Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst sowie über 16 % Selbstständige (Stand: 2017). Über 46 % der Parteimitglieder besitzen einen akademischen Grad, 68 % sind nicht in Gewerkschaften organisiert. [97] Laut der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland sind in der Partei "Personen mit höherer Bildung sowie Beamte/Angestellte im öffentlichen Dienst stärker vertreten als in der Gesamtbevölkerung." [98]

Strömungen und Flügel

Innerhalb der Partei Die Linke haben sich bei unterschiedlichem Organisationsgrad verschiedene Vereinigungen zusammengefunden. Einige von ihnen gelten als eher orthodox-links, andere sind eher reformorientiert.

Kommunistische Plattform

Die Kommunistische Plattform (KPF) tritt dafür ein, dass kommunistische Positionen in der Partei verankert bleiben und will die Bewahrung und Weiterentwicklung marxistischer Positionen innerhalb der Linkspartei. [99] Ein „strategisches Ziel“ der KPF ist die „Errichtung einer neuen sozialistischen Gesellschaft, welche die positiven Erfahrungen des realen Sozialismus nutzt und aus den begangenen Fehlern Lehren zieht“. [100]

Der Bundesverfassungsschutz nennt die „in marxistisch-leninistischer Tradition stehende“ KPF mit ihren aktuell über 1200 Mitgliedern den „mitgliederstärksten offen extremistischen Zusammenschluss“ innerhalb der Partei. [101] [102]

Mitglied der Plattform ist Matthias Bärwolff . Die Mitgliedschaft der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Sahra Wagenknecht ruht seit Februar 2010.

Antikapitalistische Linke

Die Antikapitalistische Linke (AKL) vertritt die Position, Regierungsbeteiligungen von programmatischen Mindestbedingungen abhängig zu machen, wie keine Privatisierungen , keine Kriegseinsätze oder kein Sozialabbau .

Sie gehört dem Linksaußenflügel an und tritt für die Stärkung des antikapitalistischen Profils der Partei ein. Die AKL fordert den „Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen“ und betont die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit der Außerparlamentarischen Opposition ; So versteht sie sich selbst als Brückenglied zwischen der Partei Die Linke und den außerparlamentarischen Bewegungen. [103]

Die Mitgliedschaft steht Parteilosen ebenso offen wie Mitgliedern der Partei. Die AKL vereint in ihren Reihen Linke verschiedener Traditionen: Sozialisten und Kommunisten, die ein eher positives Bild vom „real existierenden Sozialismus“ haben, Trotzkisten, die dem kritisch gegenüberstehen, Anarchisten sowie Undogmatische.

Die AKL sieht die DDR deutlich negativer als etwa die Kommunistische Plattform und kritisiert ua die dort herrschende stalinistische Bürokratie . [104]

Der Bundesverfassungsschutz stuft die Antikapitalistische Linke als „offen extremistischen“ Zusammenschluss innerhalb der Partei ein. Laut Verfassungsschutzbericht des Jahres 2018 hat die AKL 1011 Mitglieder – mit steigender Tendenz. [102]

Prominente Vertreter dieses Flügels sind der stellvertretende Parteivorsitzende Tobias Pflüger sowie die Bundestagsabgeordneten Lucy Redler , Ulla Jelpke und Sylvia Gabelmann .

Sozialistische Linke

Die Sozialistische Linke (SL) vertritt linkskeynesianische und reformkommunistische Positionen. Die gewerkschaftlich orientierte Strömung strebt eine moderne sozialistische Mitgliederpartei nach dem Vorbild der SP der Niederlande oder des italienischen PRC an. Die Gründungsmitglieder der Sozialistischen Linken kamen überwiegend aus dem Umfeld der WASG bzw. den Gewerkschaften. Innerhalb der SL ist marx21 organisiert, da es nicht die Voraussetzungen zur Anerkennung erfüllt.

Der Bundesverfassungsschutz beobachtet die SL und begründet dies ua mit dem Engagement trotzkistischer Kräfte aus dem Netzwerks marx21 . Laut Verfassungsschutzbericht des Jahres 2018 hat die SL 836 Mitglieder. [102]

Bekannte Vertreter dieser Strömung sind Ralf Krämer , Janine Wissler , Michael Schlecht , Thomas Händel , Jürgen Klute und Christine Buchholz .

Bewegungslinke

Die Bewegungslinke wurde 2018 von unter anderem Nicole Gohlke und Raul Zelik gegründet. Die Mitglieder wollen durch eine „verbindende Klassenpolitik“ traditionelle Arbeitnehmerinteressen mit identitätspolitischen Maßnahmen verbinden. [105] Bei den Vorstandswahlen 2020 erlangte dieser Zusammenschluss größeren Einfluss, da 20 von der Bewegungslinken unterstützte Kandidaten in den Vorstand mit insgesamt 44 Mitgliedern gewählt wurde. 2020 hatte die Bewegungslinke 700 Mitglieder, viele davon jüngeren Alters und in sozialen Bewegungen aktiv. [106] Der Zusammenschluss gilt als Gegenentwurf zu Sahra Wagenknechts Initiative „ Aufstehen “, steht für radikalen Protest und gilt als progressiv-emanzipatorisch. Einer Regierungsbeteiligung steht er kritisch gegenüber. Der Ansatz der Bewegungslinken wird jedoch innerparteilich dafür kritisiert, es nicht zu schaffen, die unteren sozialen Klassen tatsächlich zu vereinen, da kein „gemeinsames Gefühl der Unterdrückung“ aufgezeigt werde und stattdessen eine „exklusive Auswahl an gewünschten Verbündeten“ stattfinde. [107]

Emanzipatorische Linke

Die Emanzipatorische Linke (Ema.Li) entstand in der PDS und konstituierte sich formal am 23. Mai 2009 als Strömung innerhalb der Partei. Sie nimmt heute eine Mittlerstellung zwischen orthodoxen und reformorientierten Kräften ein. Anders als in den übrigen Strömungen sind Doppelmitgliedschaften ausdrücklich erlaubt.

Die Emanzipatorische Linke vertritt gesellschaftsliberale , radikaldemokratische und emanzipatorische Standpunkte. Freiheit und Sozialismus seien demnach kein Widerspruch, sondern bedingten sich gegenseitig. Im Vergleich zu den anderen Strömungen wird in der Emanzipatorischen Linken besonders stark über die Bedingungen einer veränderten Arbeitswelt diskutiert, beispielsweise mit Ansätzen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen . Der Zusammenschluss besitzt Landesverbände in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der Ema.Li steht ein sechsköpfiger Koordinierungskreis vor. Prominente Vertreter der Strömung sind beispielsweise Katja Kipping , Christoph Spehr , Anne Helm und Caren Lay .

Forum Demokratischer Sozialismus

Das Forum Demokratischer Sozialismus (fds) spiegelt vor allem Meinungsbilder wider, die in der PDS verbreitet waren. Die Strömung möchte die Partei weiterhin in Regierungen sehen und über Reformen in die Gesellschaft wirken. Zudem sollen Errungenschaften der PDS auch in der neuen Linken bewahrt werden, dazu zählen die Frauenquote und eine starke Ausrichtung auf die Bewahrung und den Ausbau von Bürgerrechten . Bundessprecherin des Forums ist Luise Neuhaus-Wartenberg . [108]

Netzwerk Reformlinke

Das Netzwerk Reformlinke vertritt reformorientierte Ansätze und strebt Regierungskoalitionen zu deren Umsetzung an. Beispiele, in denen sich die Reformlinken durchsetzen konnten, waren die Regierungsbeteiligungen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Intern sind sie besonders umstritten bei ehemaligen WASG-Mitgliedern. Die Politik der Reformlinken wurde als ein Grund für den Antritt der WASG Berlin zur Abgeordnetenhauswahl 2006 mit einer konkurrierenden Liste angeführt. Prominente Vertreter sind Petra Pau , Wulf Gallert , Jan Korte , Stefan Liebich und Halina Wawzyniak . Die Aktivität des Netzwerkes hat sich zugunsten des Forum Demokratischer Sozialismus stark eingeschränkt. Das Netzwerk Reformlinke ist kein anerkannter Zusammenschluss innerhalb der Partei und versteht sich selbst nicht als Strömung.

Ökologische Plattform

Die Ökologische Plattform setzt sich für eine weitere Stärkung ökologischer Standpunkte ein. Die umwelt- und agrarpolitischen Positionen der Partei entsprechen weitestgehend ihren Vorschlägen. Sie sucht den Austausch mit anderen Umweltgruppen und steht ausdrücklich auch Nichtparteimitgliedern offen. Die Ökologische Plattform vertritt kapitalismus- und wachstumskritische Positionen und ist der Überzeugung, dass "ein beträchtliches Maß an Ressourcen- und Energieverschwendung keineswegs der Verbesserung unserer Lebensqualität gilt, sondern schlicht dem Leerlauf der kapitalistischen Wachstumsmaschine geschuldet ist." [109]

Die Ökologische Plattform gibt vierteljährlich die Publikation tarantel heraus. Außerdem erscheinen seit 2005 regelmäßig Themenhefte unter dem Label Beiträge zur Umweltpolitik . [110]

Marxistisches Forum

Das Marxistische Forum (MF) orientiert sich am klassischen Marxismus . Das MF verfolgt laut Eigenaussage das Ziel, einen Beitrag zur theoretischen Profilierung der Politik der Partei Die Linke zu leisten. Es sieht seine Aufgabe darin, „weiterhin auf einer vertieften marxistischen Analyse dieser Gesellschaft zu bestehen und die Partei zu kritisieren, ohne uns in Einzelheiten einzumischen.“ Gegründet wurde das MF am 6. Juni 1995 in der damaligenPDS . [111]

Das Marxistische Forum zeichnet ein eher positives Bild des „real existierenden Sozialismus“ und lobt den "strukturellen Antifaschismus in der DDR". Sprecher des MF sind bzw. waren Uwe Hiksch , Klaus Höpcke und Kurt Pätzold . Laut Verfassungsschutzbericht des Jahres 2018 hat das MF etwa 400 Mitglieder. [102]

Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog

Der Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog (GD/SD) gründete sich am 1. Februar 2003 als Reaktion darauf, dass reformorientierte Kräfte innerhalb derPDS zunehmend an Einfluss gewannen. Der GD/SD befürchtete eine Abkehr von marxistischen Positionen und die Hinwendung zur sozialen Marktwirtschaft . [112]

Der Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog bezeichnet sich selbst als einen „nicht unwesentlichen Teil der marxistisch-kommunistisch-sozialistischen Strömungen und Plattformen“ innerhalb der Partei. Er hat jedoch zunehmend an Einfluss verloren und ist mittlerweile einer der kleineren innerparteilichen Zusammenschlüsse. Der GD/SL wird vom Bundesverfassungsschutz als einer der „offen extremistischen“ Zusammenschlüsse beobachtet. [102]

Bundesweite Zusammenschlüsse

Darüber hinaus nehmen innerhalb der Linken die bundesweiten Zusammenschlüsse eine starke Rolle ein. Häufig bestehen sie bereits seit den 1990er Jahren und tragen daher oft den damals in der PDS gebräuchlichen Titel Bundesarbeitsgemeinschaft. Innerparteiliche Zusammenschlüsse können gemäß Bundessatzung durch die Mitglieder frei gebildet werden, sind jedoch keine Gliederungen der Partei. Sie beeinflussen den parteiinternen Meinungsbildungsprozess und erhalten im Rahmen des Finanzplans finanzielle Mittel für ihre Arbeit. Zu Parteitagen können sie, abhängig von ihrer Größe und den Forderungen anderer bundesweiter Zusammenschlüsse, eigene Delegierte entsenden. Sie setzen sich entweder speziell mit einem politischen Themenfeld auseinander (z. B. Cuba Sí , AG Betrieb & Gewerkschaft , BAG Grundeinkommen, BAG Tierschutz, BAG Klimagerechtigkeit, BAG Antifaschismus und BAG Bildungspolitik) oder dienen organisieren Experten innerhalb der Partei (wie BAG Rote Reporter/innen , in der sich nahestehende Journalisten und Öffentlichkeitsarbeiter sammeln), BAG Städtebau- und Wohnungspolitik oder die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Einige Rechte, die sich die Arbeitsgemeinschaften 1989/90 innerparteilich erkämpft hatten, sind durch die neue Satzung jedoch erheblich beschnitten worden. So existieren neuerdings mehrfache Hürden, um als AG anerkannt zu werden und Mandate zu erhalten.

Parteinahe Organisationen

Zu den „parteinahen Organisationen“ gehören der Jugendverband Linksjugend ['solid] , der Studierendenverband Die Linke.SDS , der Stiftungsverbund aus Rosa-Luxemburg-Stiftung und 16 landesweiten angeschlossenen Vereinen mit teilweise eigenem Namen, die ehemals WASG-nahe Bildungsgemeinschaft SALZ , kommunalpolitische Bildungsvereine in mehreren Bundesländern – die meist den Namen Kommunalpolitisches Forum tragen, der parteinahe Unternehmerverband OWUS , die weiter bestehende WASG-Vorgängerorganisation WAsG e. V. sowie das Jugendbildungswerk e. V. Der im Parteiumfeld gegründete Freie Träger Roter Baum e. V. ist organisatorisch nicht mit der Partei verbunden, analog zu den Falken bei der SPD steht er den Werten des Demokratischen Sozialismus nahe und ist über enge personelle Verflechtungen angebunden.

Finanzen

Vermögen

Das Vermögen der Partei besteht aus dem der ehemaligen WASG bzw. PDS sowie den Zuwächsen seit der Verschmelzung. Es umfasste dem Rechenschaftsbericht von 2007 zufolge etwa 23 Millionen Euro. [113] Das Grundvermögen wird dabei mit rund fünf Millionen Euro bewertet. Die Unternehmensbeteiligungen der Partei haben einen Gesamtwert von unter zwei Millionen Euro. Nach diversen Verfahren zum PDS-Vermögen zählen zum Parteivermögen folgende Unternehmen:

 • Hotel am Wald (Elgersburg) GmbH
 • Vulkan GmbH (Unternehmensbeteiligungen und Grundstücke, unter anderem das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin)
 • FEVAC GmbH (Unternehmensbeteiligungen)
 • BärenDruck Mediaservice (anteilig; Druckerei/Werbeservice)
 • Neues Deutschland (anteilig; Tageszeitung; hält 51 % der MVVG Medien-, Versand- und Vertriebsgesellschaft mbH und Minderheitsanteile an neun weiteren Presse-Vertriebsgesellschaften. Sie besitzt 90 % der Tochterfirma Grundstücksgesellschaft Franz-Mehring-Platz 1 GmbH )

Auf nicht rechtmäßig zustande gekommenes Vermögen aus der DDR-Zeit erhebt die Partei keine Ansprüche, da bereits die PDS notariell darauf verzichtet hatte. Soweit SED-Vermögen heute noch aufgefunden wird, steht es der Bundesrepublik zu. [114] [115]

Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen im Jahr 2017 EUR Anteil
Staatliche Mittel 12.200.789,91 38,62 %
Mitgliedsbeiträge 10.042.387,31 31,78 %
Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge 0 4.843.785,49 15,33 %
Spenden von natürlichen Personen 0 2.682.994,15 0 8,49 %
Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit 00. 264.346,65 0 0,84 %
Spenden von juristischen Personen 00.00 3.420,00 0 0,01 %
Einnahmen aus sonstigem Vermögen 00.0 34.863,87 0 0,11 %
Sonstige Einnahmen 0 1.422.640,81 0 4,50 %
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen 00. 100.000,00 0 0,32 %
Summe ≈ 31.595.228 100 %

Etwa 32 % ihrer Einnahmen erzielt Die Linke aus Beiträgen ihrer Mitglieder, Mandatsträgerbeiträge machen etwa 15 % der Einnahmen bei der Partei aus. Aus Spenden fließen der Partei etwa 9 % ihrer Einnahmen zu, wobei nur ein unwesentlicher Bruchteil von Unternehmen und anderen nicht-natürlichen Personen stammt. Laut eigener Aussage nimmt sie keine Parteispenden von Unternehmen an, um ihre Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit zu gewährleisten. Etwa 39 % der Einnahmen der Partei fließen aus der staatlichen Parteienfinanzierung . Die restlichen 5 % stammen von sonstigen Einnahmen, wie aus Einnahmen von Veranstaltungen oder durch den Vertrieb von Druckschriften. Bei den Parteien CDU, CSU und FDP fließen verhältnismäßig mehr Gelder durch Parteispenden von Unternehmen (juristischen Personen). [116]

7.600 von derzeit rund 67.000 Mitgliedern zahlen keine Beiträge; [87] die Beitragsordnung sieht die Möglichkeit zur Beitragsbefreiung in begründeten Härtefällen ausdrücklich vor. [117]

Etwa ein Drittel der Ausgaben der Linkspartei sind Personalkosten .

Staatliche Finanzierung von Nebenorganisationen

Die Linke hat nach geltender Rechtslage Anspruch auf staatliche Beihilfen für ihre kommunalpolitischen Foren, ihre Bundes- und Landesstiftungen sowie ihren Jugendverband auf Bundesebene und in mehreren Bundesländern. Der Antrag des Jugendverbandes auf Aufnahme in den Ring politischer Jugend wurde letztmals im Dezember 2007 aufgrund des Vetos der Jungen Union abgelehnt, die Zweifel an der Verfassungstreue des Verbandes geltend machte. [118] In der Folge erhält der Jugendverband keine staatlichen Zuwendungen. Dagegen hat der Jugendverband vor dem Verwaltungsgericht geklagt. [119] Nach einem im Juli 2013 geschlossenen Vergleich zwischen Linksjugend ['solid] und dem Bundesministerium für Familie wird der Jugendverband ab 2014 bei der Mittelvergabe genauso behandelt wie die anderen Parteijugendorganisationen. [120]

Politische Einordnung

Beobachtung durch den Verfassungsschutz und Extremismus-Diskussion

Bereits 2006, im Vorfeld der Parteifusion mit der „nicht extremistischen WASG “ sah das Bundesamt für Verfassungsschutz Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der damaligenPDS . [121] Eine Fortsetzung der Beobachtung wurde im Mai 2008 durch Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble angeordnet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kam 2009 zu der Überzeugung, die Partei setze „einerseits in ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit darauf, als reformorientierte, neue linke Kraft wahrgenommen zu werden. Andererseits liegen weiterhin zahlreiche Indikatoren für linksextremistische Bestrebungen innerhalb der Partei vor.“ Insbesondere wurde auf die „uneinheitliche Haltung gegenüber der linksextremistischen Gewalt und die vollumfängliche Akzeptanz von offen extremistischen Zusammenschlüssen in ihren Reihen“ [122] verwiesen. Das Bundesinnenministerium benannte im Einzelnen die Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí , die Kommunistische Plattform , das Marxistische Forum , die Sozialistische Linke sowie den Geraer Dialog als „offen extremistische Zusammenschlüsse der Partei“. [123]

Auch die Innenminister mehrerer Bundesländer ließen Die Linke durch ihre Verfassungsschutzbehörden beobachten. Unter den westdeutschen Bundesländern teilte das Saarländische Innenministerium im Januar 2008 als erstes Ministerium mit, die Beobachtung der Gesamtpartei einzustellen. [124] Insgesamt waren sich die Behörden jedoch hinsichtlich der Beobachtung der Partei weiterhin uneinig. In den ostdeutschen Ländern sahen die Landesämter von einer generellen Beobachtung ab, lediglich die Kommunistische Plattform wurde in drei Ländern Ostdeutschlands beobachtet. [125]

Durch einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel wurde Anfang 2012 bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zu 27 Bundestagsabgeordneten und damit über mehr als ein Drittel der Abgeordneten der Linksfraktion Personenakten führte. Darunter befanden sich der damalige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi , dessen Stellvertreterin Sahra Wagenknecht , die Mitglieder des Fraktionsvorstands Dietmar Bartsch und Jan Korte , die parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Enkelmann , die Bundesvorsitzende Gesine Lötzsch und ihre Stellvertreterin Halina Wawzyniak sowie die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau . [126] Das Sammeln von Informationen über Abgeordnete wurde daraufhin von Politikern von SPD, Grünen und FDP kritisiert. [127]

Das Bundesverfassungsgericht entschied am 9. Oktober 2013, dass die Beobachtung des Abgeordneten Bodo Ramelow verfassungswidrig war. [128] Zuvor hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom 21. Juli 2010 die Beobachtung von Ramelow mittels offen zugänglicher Quellen noch als rechtskonform bewertet. [129]

Im März 2014 teilte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit, dass Bundestagsabgeordnete der Linkspartei nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet werden. „Die Beobachtung von Mitgliedern der Bundestagsfraktion Die Linke durch das Bundesamt“ sei „aus Gründen der Beobachtungspriorisierung und mit Blick auf ihren besonderen Status als Mandatsträger eingestellt worden.“ Dieser Verzicht umfasse auch diejenigen Abgeordneten, die „herausragende Funktionen in den beobachteten offen extremistischen Zusammenschlüssen bekleiden“. Die einschlägigen Zusammenschlüsse innerhalb der Partei würden allerdings weiter beobachtet. [130]

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet auch die Gesamtpartei mittlerweile nicht mehr, sondern beschränkt sich auf „offen extremistische Strukturen“ in der Partei wie Cuba Si oder die Kommunistische Plattform . „Insgesamt gehören diesen Zusammenschlüssen mehr als 3.000 Personen an, die versuchen, im Sinne der extremistischen Programmatik Einfluss auf die politische Meinungsbildung in der Partei DIE LINKE zu nehmen“. [131]

Auch Politikwissenschaftler beschäftigten sich mit der Frage, ob die Partei Die Linke als linksextremistisch anzusehen sei. [132] Unumstritten ist dabei, dass mindestens einzelne Untergliederungen der Partei extremistisch sind. Richard Stöss geht jedoch davon aus, dass diese weniger als 10 Prozent der Mitglieder der Gesamtpartei ausmachen, untereinander um Ressourcen konkurrieren und absehbar keinen dominierenden Einfluss auf die Führung und Ausrichtung der Gesamtpartei hätten, was eine Beobachtung der Partei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz zweifelhaft erscheinen lasse. [133] Auch für Christoph Egle ist Die Linke als Ganzes keine „typische Anti-System-Partei“, weil von ihr real „keine systemgefährdende Wirkung“ ausgehe. [134] Eckhard Jesse resümiert dagegen, die Partei Die Linke stehe zwar der Rechtsordnung des Grundgesetzes insgesamt deutlich näher als etwa die NPD, sie sei wegen ihrer innerparteilichen extremistischen Gruppierungen aber Vertreterin eines „weichen Linksextremismus“. [135]

Linkspopulismus

Cas Mudde (2008) bezeichnete die Partei als linkspopulistisch . [136] Tilman Mayer (2008) stufte die Linke als links- bzw. sozialpopulistisch ein. [137] Auch für Florian Hartleb (2011) agiere die Linke sozialpopulistisch. [138] Nach Frank Decker (2015) konnte die Partei in der Amtszeit von Lafontaine (bis 2009) als linkspopulistisch bezeichnet werden. [139] Thorsten Holzhauser (2021) bezeichnet die Gruppe um Sahra Wagenknecht als populistischen Flügel der Partei. [140] Der populistische Charakter der Gesamtpartei dagegen sei nach dem Rückzug von Oskar Lafontaine deutlich zurückgegangen. [141] [142]

Als Partei-Vize forderte Katja Kipping 2011 eine Strategie, in der auf gesellschaftlich Ausgegrenzte gerichteter Linkspopulismus ein integraler Bestandteil sein solle. [143]

Geschichte

Die Linke entstand aus der Verschmelzung der PDS, die bis 1989 unter dem Namen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) als kommunistische Staatspartei der Deutschen Demokratischen Republik fungierte, und der WASG , die 2004 regierungskritische SPD-Mitglieder und Gewerkschafter zunächst als Verein gründeten.

Geschichte des PDS-Teils

Übergangslogo der PDS vor der Fusionierung

PDS (2005–2007)

Die PDS war aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hervorgegangen, die ihrerseits 1946 im Zuge der Zwangsvereinigung von SPD und KPD in der Sowjetischen Besatzungszone und Berlin gegründet worden war. Von 1949 bis 1989 war die SED die regierende Staatspartei der DDR. Während der Wendezeit 1989/90 benannte sich die Partei zunächst in SED-PDS , am 4. Februar 1990 – nach Parteiaustritten von über zwei Dritteln der Mitglieder, [144] weitgehendem Austausch des Spitzenpersonals und programmatischem Wandel – dann inPartei des Demokratischen Sozialismus (PDS) um. Am 17. Juli 2005 erfolgte die Umbenennung in Linkspartei.PDS.

Vorsitzender der PDS wurde zunächst Gregor Gysi . Bei der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR am 18. März 1990 erreichte sie 16,4 %. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990 kam sie auf 2,4 %. Da Osten und Westen getrennte Wahlgebiete gebildet hatten und mit 11 % im Osten die Fünf-Prozent-Hürde überwunden wurde, war die PDS zunächst mit 17 Abgeordneten vertreten. Einen Ost-Berliner Wahlkreis hatte sie direkt gewonnen. Bei den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern Thüringen , Sachsen , Sachsen-Anhalt , Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Berlin war sie mit jeweils zwischen rund 10 und 15 % ebenfalls erfolgreich. 1993 löste Lothar Bisky Gysi als Vorsitzenden ab. Bei der Bundestagswahl 1994 konnte die Partei ihr Ergebnis auf 4,4 % steigern. Da sie in Ost-Berlin vier Direktmandate errang, zog sie erneut mit diesmal 30 Abgeordneten in den Bundestag ein. In den ostdeutschen Bundesländern entwickelte sich die PDS zunehmend zur Volkspartei und erzielte ab Mitte der 1990er Jahre meist Wahlergebnisse von über 20 %. Um die Jahrtausendwende wurde sie dort teilweise zweitstärkste Partei.

Bei der Bundestagswahl 1998 überwand die Partei mit 5,1 % erstmals die Fünf-Prozent-Hürde und konnte Fraktionsstatus im Bundestag beanspruchen. Bisky trat 2000 vom Bundesvorsitz zurück; Nachfolgerin wurde Gabi Zimmer . Im Osten mittlerweile Volkspartei geworden, war der Zuspruch der PDS im Westen nach wie vor gering; über Achtungserfolge kam sie dort nicht hinaus, wenngleich sie vereinzelt frühere SPD-Wähler für sich gewinnen konnte. Nachdem sie bei der Bundestagswahl 2002 mit 4,0 % an der Hürde gescheitert war und zwei zur PDS tendierende Wahlbezirke in Ost-Berlin mit Bezirken in West-Berlin zusammengelegt worden waren, war sie ausschließlich mit zwei direkt gewählten Abgeordneten vertreten. 2003 trat Gabi Zimmer im Zuge einer schweren innerparteilichen Krise – ausgelöst durch den verfehlten Einzug von 2002 – zurück und Bisky wurde erneut Vorsitzender. Im Superwahljahr 2004 trat eine Konsolidierung ein. Im Zuge der Proteste gegen die Agenda 2010 und insbesondere die Hartz-Reformen erreichte die PDS ihre besten Wahlergebnisse seit dem Ende der DDR.

Geschichte der SED in der Erinnerungskultur der Linken

Karl-Liebknecht-Haus
Das Haus befand sich zunächst im Besitz der KPD (Sitz des Zentralkomitees), später im Besitz der SED . Heute ist es die Parteizentrale der Partei Die Linke

Die Geschichte und die Vergangenheit dieser zwei Parteien und ihrer Vorgängerorganisationen bis zu ihrer Verschmelzung ist Bestandteil der Geschichte der Partei Die Linke. Die politischen Wurzeln reichen über SED, PDS bzw. SPD hinaus bis zur KPD , VKPD , USPD , Spartakusbund , SDAP , ADAV und der deutschen Arbeiterbewegung .

Rechtlich gesehen sind SED, PDS, Linkspartei und Die Linke dieselbe juristische Person . [145] Wegen der deutlichen politischen, programmatischen und personellen Unterschiede wird zuweilen der Begriff „Nachfolgepartei“ verwendet. Die Linke sieht sich selbst als „ Rechtsnachfolgerin der SED“ [145] und setzt sich mit der Geschichte und den daraus resultierenden Anfragen und Vorwürfen auseinander. Ähnlich der PDS wurde auch in der Partei Die Linke eine Historische Kommission eingerichtet. Neben der allgemeinen Geschichte der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie und des Kommunismus nimmt die Beschäftigung mit der DDR- und SED-Geschichte einen Schwerpunkt ein. Mitglieder sind unter anderem der Historiker und DDR-Oppositionelle Thomas Klein , der Historiker Mario Keßler , beide vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler und der Bundestagsabgeordnete und Historiker Jan Korte . [146]

Von Teilen der Öffentlichkeit wird der Linken vorgeworfen, ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in höheren Ämtern zu dulden. So saßen und sitzen für die PDS und Die Linke ehemalige MfS-Mitarbeiter in den Parlamenten von der Kommunal- bis zur Bundesebene.

Vorwürfe der MfS-Tätigkeit bestehen gegen hochrangige Mitglieder der Partei, wie beispielsweise gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Bisky oder den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Gysi, die jedoch nicht juristisch nachgewiesen werden konnten. Mit dem Linken-Abgeordneten Lutz Heilmann saß zudem erstmals ein hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit im Bundestag. 2009 wurde in Brandenburg erst nach der Landtagswahl durch Medienberichte die MfS-Tätigkeit von drei Landtagsabgeordneten der Linken bekannt. Die Zahl der ehemaligen MfS-Mitarbeiter in der Fraktion erhöhte sich damit auf sieben, die MfS-Tätigkeit von vier weiteren Linke-Abgeordneten war bereits vor der Wahl bekannt. Dies führte zu Diskussionen über die Fortführung der rot-roten Landesregierung.

Schon Anfang der 1990er Jahre wurde in der PDS über den Umgang mit ehemaligen Mitarbeitern des MfS debattiert. Nach der Offenlegung der Stasitätigkeit des früheren Berliner Parteivorsitzenden Wolfram Adolphi nahm ein Berliner Landesparteitag einen Antrag mit dem Titel „Zur konsequenten, offenen und öffentlichen Auseinandersetzung mit der Problematik Staatssicherheit“ an. Dieser sah vor, dass Parteimitglieder, die mit dem MfS zusammengearbeitet haben, diese Tätigkeit vor Übernahme eines Parteiamts oder eines Mandats in Volksvertretungen offenzulegen hatten. Im Falle, dass ein Mitglied dem nicht nachkam, war der Ausschluss aus der Fraktion vorgesehen. [147] Die Bundespartei übernahm später den Berliner Beschluss. Nach Problemen mit der Umsetzung und Diskussionen in der Partei, lockerte schon der nächste Parteitag die Regelung. Seither folgt auf eine nicht bekannt gemachte MfS-Tätigkeit nicht mehr automatisch ein Ausschluss aus dem Wahlgremium. Stattdessen entscheidet ein Parteigremium, beispielsweise ein Parteitag oder Vorstand, über weitere Schritte. [148] So überstand beispielsweise Lutz Heilmann nach seiner bekannt gewordenen Tätigkeit für das MfS eine Vertrauensabstimmung in seinem Landesverband knapp und wurde nicht aus der Bundestagsfraktion ausgeschlossen. In Brandenburg wurden die ehemaligen Mitarbeiter des MfS, die dies nicht vor der Wahl bekannt gegeben hatten, zum Mandatsverzicht aufgefordert. Die betroffenen Abgeordneten kamen dieser Forderung nach oder wurden andernfalls aus der Fraktion ausgeschlossen.

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik wird als legitimer Versuch angesehen, „nach dem alliierten Sieg über Nazi-Deutschland ein Wiedererstarken sozialer Antriebskräfte des Nationalsozialismus zu verhindern“ und einen „ sozialistischen Staat auf deutschem Boden aufzubauen“, wobei der Versuch als gescheitert beschrieben wird. Begründet wird das Scheitern mit inneren Gründen wie dem Demokratiemangel , der Missachtung von Bürgerrechten und einem mangelhaften Wirtschaftssystem sowie mit äußeren Gründen wie der Blockkonfrontation und dem Kalten Krieg . [149]

Am Umgang mit der DDR-Geschichte wie mit der Geschichte der eigenen Partei entzünden sich bisweilen innerparteiliche Konflikte wie auch Konflikte mit Dritten. So ist innerparteilich die Bezeichnung der DDR als Unrechtsstaat stark umstritten und wird von der Parteiführung abgelehnt. Der thüringische Landesverband akzeptierte dagegen die Bezeichnung in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen. [150]

Geschichte des WASG-Teils

Aus Protest gegen die 2003 von der SPD unter Bundeskanzler Gerhard Schröder beschlossene Agenda 2010 formierten sich Anfang 2004 zunächst unabhängig voneinander in Norddeutschland die Wahlalternative 2006 unter dem Wirtschaftswissenschaftler Axel Troost sowie in Süddeutschland die Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit um den Gewerkschaftsfunktionär Klaus Ernst , der bis dahin Mitglied der SPD gewesen war. Im Juli desselben Jahres schlossen sich beide Organisationen zur Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) zusammen.

Im Januar 2005 ging aus dem Verein die Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (ASG) hervor. Da das Kürzel ASG bereits vergeben war, musste die neu gegründete Partei ihre Kurzbezeichnung in WASG umändern. Im Mai trat sie zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Dort erreichte sie unerwartet mit 2,2 % einen Achtungserfolg.

Wenige Tage später trat Oskar Lafontaine aus der SPD aus, nachdem es bereits seit seinem Rücktritt als Bundesfinanzminister im März 1999 zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen ihm und der Partei gekommen war. Lafontaine, der bereits zuvor seine Sympathien für die WASG kundgetan hatte, brachte zur vorgezogenen Bundestagswahl ein Bündnis aus PDS und WASG in Erwägung, das zwei Monate später schließlich zustande kam.

Fusionsprozess (2005–2007)

Übergangslogo der WASG vor der Fusionierung
Wahlplakat von Die Linke.PDS mit den Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine und Gregor Gysi anlässlich des Bundestagswahlkampfs 2005.

Vor der Fusion [151] war die PDS eher in Ostdeutschland verankert. Der Prozess zur Bildung einer gesamtdeutschen linken Partei begann im Jahre 2004, als regierungskritische SPD-Mitglieder und Gewerkschafter zunächst den eher westdeutsch geprägten Verein Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit gründeten, der im Januar 2005 in die Partei WASG umgewandelt wurde.

Im Juni einigten sich PDS und WASG, bei der Bundestagswahl 2005 nicht zu konkurrieren . [152] Zu Spitzenkandidaten wurden die späteren Fraktionsvorsitzenden Gysi und Lafontaine gewählt.

Im Juli nahm die PDS eine Umbenennung in Linkspartei.PDS vor. Bei der Wahl am 18. September 2005 erreichte das Linksbündnis 8,7 % der Stimmen und wurde somit im Bundestag die viertstärkste Kraft. Die Gewählten gründeten im Bundestag eine gemeinsame Fraktion .

Am 16. Juni 2007 fand schließlich der Verschmelzungsparteitag der Partei Die Linke in Berlin statt. [153] Bei der dortigen Abstimmung über die Gründung der Partei stimmte ein Delegierter dagegen, zwei enthielten sich.

2006 trat die WASG bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an, scheiterte jedoch überall an der Fünf-Prozent-Hürde . Im März 2007 wurden auf einem Doppelparteitag der Linkspartei.PDS und der WASG in Dortmund endgültig die Weichen für eine Fusion gestellt. 96,9 % der Delegierten der Linkspartei sowie 87,7 % der WASG stimmten für die Fusion. Bei einer darauf folgenden Urabstimmung stimmten 96,9 % der Mitglieder der Linkspartei und 83,9 % der WASG-Mitglieder für die Fusion. Am 16. Juni 2007 verschmolz die bis dahin eigenständige WASG mit der Linkspartei.PDS, wobei es parteiintern teilweise Widerstand gegen das Prozedere gab.

Wahlerfolge (2007–2010)

Helmuth Markov , stellvertretender Ministerpräsident in Brandenburg (2009 bis 2014)

Die Partei verzeichnete zunächst eine Reihe von Wahlerfolgen. Einen Monat vor der Fusion erzielte das Linksbündnis in Bremen 8,4 % und zog als viertstärkste Partei in die dortige Bürgerschaft ein. Von 2008 bis 2010 überwand sie – einzige Ausnahme bildete die bayerische Landtagswahl von 2008 – bei jeder überregionalen Wahl die Fünf-Prozent-Hürde . In Hessen erklärte sie sich 2008 nach der Landtagswahl bereit, eine rot-grüne Minderheitsregierung unter Andrea Ypsilanti (SPD) zu tolerieren, da durch ihren Einzug weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb eine Mehrheit erreicht hatten. Da Ypsilanti im Wahlkampf jede Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen hatte, wurde ihre Kehrtwende im März des Jahres in den Medien als „Wortbruch“ scharf kritisiert. Im November scheiterte dieses Vorhaben endgültig, da vier SPD-Abgeordnete aus Gewissensgründen ihre Unterstützung für dieses Projekt verweigerten. Bei der Neuwahl 2009 spielte die Linke trotz erneuten Einzugs keine Rolle bei der Regierungsbildung, da CDU und FDP eine breite Mehrheit erzielten.

Eher durchwachsen fiel das Ergebnis bei der Europawahl 2009 mit 7,5 % aus, was parteiintern kurzzeitig für Konfusion sorgte. In Thüringen erzielte die Partei unter Führung ihres Spitzenkandidaten Bodo Ramelow mit 27,4 % ihr bis dahin bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl, womit sie vergleichsweise knapp hinter der CDU (31,2 %) landete. Zunächst wurden zusammen mit SPD und B'90/Grüne Gespräche über eine rot-rot-grüne Koalition geführt, innerhalb derer die Linke die stärkste Partei gewesen wäre. Jedoch entschied sich die Thüringer SPD für eine Koalition mit der CDU. Bei der Landtagswahl im Saarland , bei der Lafontaine Spitzenkandidat war, erzielte die Partei 21,3 % und wurde nur knapp hinter der SPD drittstärkste Partei. Nachdem zunächst im Saarland alles auf ein rot-rot-grünes Bündnis hingedeutet hatte, bevorzugten die Grünen, die bei dieser Wahl das Zünglein an der Waage wurden, eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Bei der Bundestagswahl im selben Jahr steigerte Die Linke sich auf 11,9 % und 76 Sitze. Bei der gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattfindenden Landtagswahl in Brandenburg konnte die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Kerstin Kaiser mit 27,2 % ihr bis dahin zweitbestes Landtagswahlergebnis erringen. Zudem ging die brandenburgische SPD nach der Wahl eine Regierungskoalition mit der Linken ein. Weiterhin erreichte die Partei in Schleswig-Holstein erstmals den Landtagseinzug.

Zum Jahreswechsel 2009/2010 erklärte Lafontaine aufgrund einer Krebserkrankung, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen. Aus diesem Grund legte er Anfang 2010 sein Bundestagsmandat nieder und trat in der Jahresmitte vom Parteivorsitz zurück. Neue Vorsitzende wurden Klaus Ernst und Gesine Lötzsch . Durch ihren Einzug in Nordrhein-Westfalen verfehlten SPD und Grüne knapp die Mehrheit im dortigen Landtag, weshalb letztere eine lose Zusammenarbeit im Landtag mit der Linken vereinbarten, nachdem zuvor Koalitionsverhandlungen gescheitert waren.

Turbulenzen (2010–2014)

Durch den Wechsel in der Parteiführung kamen innerhalb der Partei zunehmend Turbulenzen auf. Lötzsch geriet ins Kreuzfeuer der Kritik, als sie Anfang 2011 in der Tageszeitung junge Welt einen Artikel über „Wege zum Kommunismus“ verfasste. Bei den Landtagswahlen 2011 fielen die Ergebnisse wechselhaft aus. Während in Hamburg und in Sachsen-Anhalt die Wahlergebnisse stabilisiert werden konnten und in letzterem die Position als zweitstärkste Partei gefestigt wurde, verfehlte sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit jeweils rund 3 % den Einzug in die entsprechenden Landtage. In Bremen gelang ihr trotz deutlicher Stimmenverluste ebenfalls die parlamentarische Verteidigung, obwohl es im dortigen Landesverband in den Jahren zuvor zu Querelen gekommen war, in deren Folge zwei Abgeordnete die Fraktion verlassen hatten.

Im August desselben Jahres kam im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Unruhe auf, da mehrere Mitglieder den Mauerbau , der sich zum fünfzigsten Mal jährte, verteidigten. Wenig später sorgten Lötzsch und Ernst für Schlagzeilen, als sie einen Brief mit Glückwünschen an den früheren kubanischen Staatschef Fidel Castro anlässlich dessen 85. Geburtstags verfassten. Beide Vorgänge wurden vor dem Hintergrund der im Folgemonat stattfindenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin parteiintern sehr kontrovers diskutiert. [154]

Bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2011 verlor die rot-rote Landesregierung ihre dortige Mehrheit und die Linke wurde als Juniorpartner durch die CDU abgelöst.

Am 6. Mai 2012 verlor die Linke bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 3,8 % zur vorhergehenden Wahl und kam auf 2,2 % der Stimmen. Damit wurde die Partei zum ersten Mal aus einem Landtag hinausgewählt. [155] Eine Woche später verlor Die Linke im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ihre Landtagspräsenz, als sie von 5,6 % auf nur noch 2,5 % der Stimmen absackte. [156]

Bodo Ramelow , Ministerpräsident des Freistaates Thüringen

Nach den Misserfolgen bei westdeutschen Landtagswahlen und internen Flügelkämpfen traten Ernst und Lötzsch beim Bundesparteitag im Mai 2012 nicht mehr an (Lötzsch hatte ihr Amt bereits zuvor aus familiären Gründen niedergelegt). Der neue Bundesvorstand rund um das Führungsduo Kipping/Riexinger bemühte sich, die innerparteilichen Verwerfungen zu glätten, was zumindest teilweise gelang. [157] Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 20. Januar 2013 erhielt sie nur 3,1 Prozent (nach 7,1 % bei der Wahl 2008); bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 erhielt sie 8,6 % der Zweitstimmen (minus 3,3 Prozentpunkte) und 64 von 631 Bundestagsmandaten, eines mehr als die Grünen. Bei der Landtagswahl in Hessen am gleichen Tag erhielt sie 5,2 Prozent.

Nach der Bundestagswahl 2013 gab es – anders als 2009 – rechnerisch wieder eine knappe Mehrheit für ein rot-rot-grünes Bündnis. Dies entfachte eine Diskussion über eine mögliche Regierungsbeteiligung innerhalb und außerhalb der Linkspartei. [158] [159] [160] Allerdings gab es programmatische Hürden, etwa in der Außenpolitik, Europapolitik und bei der Überwindung von Hartz IV. [161] Viele SPD-Politiker hatten ein solches Linksbündnis vor der Wahl ausgeschlossen. [159] Es kam schließlich zu einer Großen Koalition. Die Linke wurde Oppositionsführer .

Gegenwart (seit 2014)

Kurz vor der Europawahl 2014 wurden auf einem Parteitag die beiden Vorsitzenden wiedergewählt. Die hessische Landtagsfraktionsvorsitzende Janine Wissler von marx21 und Tobias Pflüger von der AKL wurden zudem neu als stellvertretende Parteivorsitzende gewählt; neuer Bundesschatzmeister ist Thomas Nord . Vor und nach dem Parteitag kam es zu innerparteilichen Diskussionen über die Besetzung der Ämter.

Die Europawahlen vom 25. Mai 2014 brachten der Linke 7,4 % der Stimmen ein (minus 0,1 Prozentpunkte zu 2009 ); damit stand die Linke an vierter Stelle hinter der Union (CDU/CSU), der SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Landtagswahl in Sachsen im Sommer 2014 blieb man zweitstärkste Kraft. Die Landtagswahl in Brandenburg 2014 bestätigte trotz Verlusten für die Linke die rot-rote Landesregierung im Amt. Nach den Thüringer Landtagswahlen 2014 konnte die Linke mit einer rot-rot-grünen Koalition unter Bodo Ramelow erstmals einen Ministerpräsidenten in einem deutschen Bundesland stellen.

Bei den Bürgerschaftswahlen 2015 in Hamburg und in Bremen konnte sich die Linke jeweils profilieren und dazu gewinnen. Bei zwei Landtagswahlen im März 2016 ( Baden-Württemberg , Rheinland-Pfalz ) scheiterte sie (wie schon bei den dortigen Wahlen 2011) deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. In Sachsen-Anhalt strebte Wulf Gallert , unter Führung einer rot-rot-grünen Koalition , das Amt des Ministerpräsidenten an; Die Linke erhielt aber nur 16,3 % (nach 23,7 % 2011).

Zur Bundestagswahl 2017 traten Wagenknecht und Bartsch, die auch den Fraktionsvorsitz innehatten, als Spitzenkandidaten an. Mit Themen zur sozialen Gerechtigkeit und Friedenspolitik wollte man mindestens 10 Prozent der Stimmen erreichen. Uneinigkeit gab es bei den Spitzenkandidaten über die Frage nach einer Koalition mit SPD und den Grünen. Wagenknecht betonte: „gute Opposition [ist] immer noch besser als schlechte Regierungspolitik.“ [162] Auch war die Partei gespalten über die Haltung zur Migration und die Bedeutung des Nationalstaates. Die Linke erhielt schließlich 9,2 Prozent der Zweitstimmen und gewann leicht hinzu, landete aber noch hinter AfD und FDP. [163]

Bundesparteitag 2015 in Bielefeld.

Die Landtagswahl 2019 in Thüringen ergab keine Mehrheit für eine erneute rot-rot-grüne Koalition. Bodo Ramelow erklärte auch zur Not eine Minderheitsregierung bilden zu wollen. Am 5. Februar 2020 wählten die Abgeordneten des Thüringer Landtags im dritten Wahlgang mit 45 zu 44 Stimmen statt, wie erwartet, Bodo Ramelow den FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich (ua mit Stimmen der AfD ) zum neuen Ministerpräsidenten, was die Regierungskrise in Thüringen 2020 auslöste. [164] Am 8. Februar trat Kemmerich zurück und ebnete den Weg, einen neuen Regierungschef zu wählen, ohne dass sich der Landtag auflösen musste. Am 4. März 2020 wurde Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt.

Am 27. Februar 2021 wurden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler auf einem Online-Parteitag als neue Parteivorsitzende gewählt, nachdem Kipping und Riexinger nach fast neun Jahren im Amt nicht mehr angetreten waren.

Zur Bundestagswahl 2021 trat die Linke mit den Spitzenkandidaten Wissler und Bartsch an. Im Juni wurde das Wahlprogramm beschlossen, das die Schwerpunkte auf soziale Gerechtigkeit und Maßnahmen gegen die „wachsende soziale Kluft“ setzte und Forderungen nach einem höheren Rentenniveau, einer Abkehr von Hartz IV und einer Vermögensabgabe betonte. [165] [166] Es gab jedoch im Wahlkampfjahr erneut Flügel- und Machtkämpfe zwischen dem populistisch ausgerichteten Lager um Sahra Wagenknecht und dem progressiv-emanzipatorischen Lager um die Bewegungslinke . Wagenknechts Buch Die Selbstgerechten, mit der sie die Vernachlässigung traditioneller Interessen der Arbeiterschaft und Erwerbslosen anprangerte, führte zu starken Gegenreaktion in der Partei. In ihrem Landesverband in NRW wurde von anonymen Mitgliedern ein Ausschlussverfahren gegen sie beantragt, da sie mit ihren Aussagen der Partei geschadet habe. [167] [168] [107]

Bundesparteitage

Nr. Datum Ort
Gründungsparteitag 16. Juni 2007 Berlin
1. Parteitag 24./25. Mai 2008 Cottbus
Europaparteitag 28. Februar 2009 Essen
Bundestagswahlparteitag 20./21. Juni 2009 Berlin
1. Tagung des 2. Parteitages 15./16. Mai 2010 Rostock
2. Tagung des 2. Parteitages 21.–23. Oktober 2011 Erfurt
1. Tagung des 3. Parteitages 2./3. Juni 2012 Göttingen
2. Tagung des 3. Parteitages 14.–16. Juni 2013 Dresden
1. Tagung des 4. Parteitages 15./16. Februar 2014 Hamburg
2. Tagung des 4. Parteitages 9.–11. Mai 2014 Berlin
3. Tagung des 4. Parteitages 6./7. Juni 2015 Bielefeld
1. Tagung des 5. Parteitages [169] 28./29. Mai 2016 Magdeburg
2. Tagung des 5. Parteitages [170] 9.–11. Juni 2017 Hannover ( Bundestagswahlparteitag )
1. Tagung des 6. Parteitages [171] 8.–10. Juni 2018 Leipzig
2. Tagung des 6. Parteitages [172] 22.–24. Februar 2019 Bonn
1. Tagung des 7. Parteitages [173] 26.–27. Februar 2021 Online-Parteitag
2. Tagung des 7. Parteitages [174] 19.–20. Juni 2021 Online-Parteitag (Wahlprogrammparteitag)

Parteivorsitzende

Janine WisslerBernd RiexingerOskar LafontaineThomas HändelChristine BuchholzAxel TroostKlaus Ernst

Katja KippingGesine LötzschGabi ZimmerLothar BiskyGregor Gysi

Wahlen

Bundestag

Sahra Wagenknecht , Fraktionsvorsitzende (2018)

Bei der Bundestagswahl 2017 erzielte die Linke 9,2 Prozent der Zweitstimmen (0,6 Prozentpunkte mehr als 2013) und lag damit knapp vor Bündnis 90/Die Grünen . [175] Somit zog sie mit insgesamt 69 Sitzen, darunter fünf Direktmandate (vier in Berlin und eines in Leipzig ), in den Bundestag ein.

Bei der Bundestagswahl 2013 erhielt Die Linke 8,6 Prozent der Zweitstimmen (3,3 Prozentpunkte weniger als 2009) und wurde damit zum ersten Mal zur drittstärksten Partei im Deutschen Bundestag, knapp vor Bündnis 90/Die Grünen . [176] Mit 4 Direktmandaten (alle in Berlin) [177] und insgesamt 64 Sitzen im Bundestag ist die Partei dennoch schwächer vertreten als zuvor.

Bei der Bundestagswahl 2009 erzielte die Partei 11,9 Prozent der Zweitstimmen. Daneben konnte sie 16 Direktmandate aus fünf Ländern (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen) gewinnen und im Vergleich mit der Bundestagswahl 2005 deutlich gestärkt in den Bundestag einziehen. In den Ländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurde Die Linke bei der Bundestagswahl 2009 stärkste Partei vor SPD und CDU und war mit 76 Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten, darunter 40 Frauen und 36 Männer.

Landesparlamente

Länder, in denen Die Linke im Landesparlament ist
 • als Oppositionspartei im Landesparlament vertreten
 • als kleiner Koalitionspartner an der Landesregierung beteiligt
 • als großer Koalitionspartner an der Landesregierung beteiligt und stellt den Regierungschef
 • Die Linke ist derzeit in zehn Landesparlamenten vertreten. Die stärkste Fraktion mit deutlich mehr als 20 Prozent der Stimmen findet sich im Landtag von Thüringen . Im Saarland zog Die Linke 2009 erstmals mit einem zweistelligen Ergebnis in ein Parlament eines alten Bundeslandes ein und konnte mit 21,3 Prozent sogar die 20-Prozent-Marke überschreiten. Drei Jahre später fiel die Partei im Saarland auf 16,1 Prozent zurück.

  In den Ländern Baden-Württemberg , Rheinland-Pfalz und Bayern ist sie stets an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Im Jahr 2012 schied sie nach je einer Wahlperiode Mitgliedschaft wieder aus den Landtagen von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aus. Im Januar 2013 verfehlte sie den Wiedereinzug in den Landtag von Niedersachsen .

  Regierungskoalitionen auf Länderebene

  Regierungsbeteiligungen von PDS, WASG
  und DIE LINKE
  Dauer Land Koalitionspartner
  1998–2006 Mecklenburg-Vorpommern SPD ( Kabinett Ringstorff I und II )
  2002–2011 Berlin SPD ( Senat Wowereit II und III )
  2009–2019 Brandenburg SPD ( Kabinett Platzeck III , Kabinett Woidke I und II )
  2014–2020 Thüringen SPD und Bündnis 90/Die Grünen ( Kabinett Ramelow I )
  seit 2016 Berlin SPD und Bündnis 90/Die Grünen ( Senat Müller II )
  seit 2019 Bremen SPD und Bündnis 90/Die Grünen ( Senat Bovenschulte )
  seit 2020 Thüringen SPD und Bündnis 90/Die Grünen ( Kabinett Ramelow II )

  Landkreise und Städte

  Die Linke stellt den Landrat der Landkreise Mansfeld-Südharz , Wittenberg und Teltow-Fläming .

  An der Spitze der kreisfreien Stadt Eisenach sowie der (Großen) Kreisstädte Halberstadt und Borna stehen Oberbürgermeister der Linken. In Frankfurt (Oder) wurde mit René Wilke am 18. März 2018 ein Mitglied der Partei zum Oberbürgermeister gewählt. Damit ist Frankfurt (Oder) die größte von einem Mitglied der Partei Die Linke geführte Stadt. In Kamenz und im Ilm-Kreis unterstützte die Linke erfolgreiche parteilose Kandidaten. Des Weiteren zählen 46 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie 17 andere kommunale Wahlbeamte zur Partei. [178]

  Gesamtübersicht Parlamentswahlergebnisse

  Bürgerschaftswahl in Bremen 2007Landtagswahl in Hessen 2008Landtagswahl in Niedersachsen 2008Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008Landtagswahl in Bayern 2008Landtagswahl in Hessen 2009Europawahl 2009Landtagswahl im Saarland 2009Landtagswahl in Sachsen 2009Landtagswahl in Thüringen 2009Landtagswahl in Brandenburg 2009Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009Bundestagswahl 2009Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011Bürgerschaftswahl in Bremen 2011Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011Landtagswahl im Saarland 2012Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012Landtagswahl in Niedersachsen 2013Landtagswahl in Bayern 2013Bundestagswahl 2013Landtagswahl in Hessen 2013Europawahl 2014Landtagswahl in Sachsen 2014Landtagswahl in Thüringen 2014Landtagswahl in Brandenburg 2014Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015Bürgerschaftswahl in Bremen 2015Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016Landtagswahl im Saarland 2017Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017Bundestagswahl 2017Landtagswahl in Niedersachsen 2017Landtagswahl in Bayern 2018Landtagswahl in Hessen 2018Europawahl in Deutschland 2019Bürgerschaftswahl in Bremen 2019Landtagswahl in Brandenburg 2019Landtagswahl in Sachsen 2019Landtagswahl in Thüringen 2019Wahlverlauf Die_Linke
  Über dieses Bild

  Die Linke erzielte überwiegend in den neuen Bundesländern und im Saarland hohe Ergebnisse (über 15 %). Sie ist in den Stadtstaaten stärker als in den übrigen alten Bundesländern. Seit der Vereinigung von PDS und WASG zur Partei Die Linke trat diese bei 34 Landtagswahlen an und konnte in 25 davon in den Landtag einziehen.

  Wahl Stimmen­anteil Mandate Anmerkung
  Bürgerschaftswahl in Bremen 2007 8,4 %
  7/83
  erstmals als Partei Die Linke angetreten und der erstmalige Einzug in ein westdeutsches Landesparlament
  Landtagswahl in Hessen 2008 5,1 %
  6/110
  erstmaliger Einzug in den Landtag
  Landtagswahl in Niedersachsen 2008 7,1 %
  11/152
  erstmaliger Einzug in den Landtag
  Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008 6,4 %
  8/121
  erstmaliger Einzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Bayern 2008 4,4 %
  0/187
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Hessen 2009 5,4 %
  6/110
  erstmals Wiedereinzug in einen Landtag eines West-Bundeslandes
  Europawahl 2009 7,5 %
  8/99
  zuvor als Linkspartei.PDS
  Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2009
  90/1224
  ein Mitglied war erkrankt; 91 Mitglieder der Bundesversammlung stimmten für den Kandidaten der Linken Peter Sodann
  Landtagswahl im Saarland 2009 21,3 %
  11/51
  erstmaliger Einzug in den Landtag
  Landtagswahl in Sachsen 2009 20,6 %
  29/132
  zuvor als Linkspartei.PDS im Landtag
  Landtagswahl in Thüringen 2009 27,4 %
  27/88
  zuvor als Linkspartei.PDS im Landtag
  Landtagswahl in Brandenburg 2009 27,2 %
  26/88
  zuvor als Linkspartei.PDS im Landtag, nach der Wahl Regierungspartei (siehe Kabinett Platzeck III )
  Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009 6,0 %
  6/95
  erstmaliger Einzug in den Landtag
  Bundestagswahl 2009 11,9 %
  76/622
  viertstärkste Fraktion im Bundestag, in den Ländern Sachsen-Anhalt mit 32,4 % und in Brandenburg mit 28,5 % stimmenstärkste Partei, schlechtestes Ergebnis in Bayern mit 6,5 % erzielt
  Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 5,6 %
  11/181
  erstmaliger Einzug in den Landtag
  Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2010
  124/1244
  126 (1. Wahlgang) bzw. 123 (2. Wahlgang) Mitglieder der Bundesversammlung stimmten für die Kandidatin der Linken Luc Jochimsen
  Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011 6,4 %
  8/121
  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 [179] [180] 23,7 %
  29/105
  zuvor als Linkspartei.PDS im Landtag
  Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 [181] [182] 2,8 %
  0/138
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde); zuvor als WASG angetreten; erstmals als Partei Die Linke angetreten
  Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 [183] [184] 3,0 %
  0/101
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde); zuvor als WASG angetreten; erstmals als Partei Die Linke angetreten
  Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 [185] 5,6 %
  5/83
  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 18,4 %
  14/71
  Wiedereinzug in den Landtag
  Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 11,7 %
  20/152
  Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus; ausgeschieden aus der Landesregierung
  Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2012
  124/1240
  126 Mitglieder der Bundesversammlung stimmten für die Kandidatin der Linken Beate Klarsfeld
  Landtagswahl im Saarland 2012 16,1 %
  9/51
  Wiedereinzug in den Landtag
  Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012 2,2 %
  0/69
  nicht mehr im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde); erstmaliges Ausscheiden aus einem westdeutschen Landtag
  Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 2,5 %
  0/237
  nicht mehr im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Niedersachsen 2013 3,1 %
  0/137
  nicht mehr im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Bayern 2013 2,1 %
  0/180
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Bundestagswahl 2013 8,6 %
  64/631
  drittstärkste Fraktion, bestes Ergebnis mit 25,4 % in Sachsen-Anhalt, schlechtestes mit 3,8 % in Bayern
  Landtagswahl in Hessen 2013 5,2 %
  6/110
  Wiedereinzug in den Landtag
  Europawahl in Deutschland 2014 7,4 %
  7/96
  Wiedereinzug in das Europaparlament
  Landtagswahl in Sachsen 2014 18,9 %
  27/126
  Wiedereinzug in den Landtag
  Landtagswahl in Thüringen 2014 28,2 %
  28/91
  bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl, erste von der Linken geführte Landesregierung
  Landtagswahl in Brandenburg 2014 18,6 %
  17/88
  Wiedereinzug in den Landtag, Fortsetzung der Koalition mit der SPD
  Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 8,5 %
  11/121
  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 9,5 %
  8/83
  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 2,9 %
  0/143
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 2,8 %
  0/101
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 16,3 %
  17/87
  Wiedereinzug in den Landtag
  Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 13,2 %
  11/71
  Wiedereinzug in den Landtag, niedrigstes Wahlergebnis seit der Wiedervereinigung (zu Beginn alsPDS )
  Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 15,6 %
  27/160
  Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus
  Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2017
  95/1260
  128 Mitglieder der Bundesversammlung stimmten für den Kandidaten der Linken Christoph Butterwegge
  Landtagswahl im Saarland 2017 12,8 %
  7/51
  schlechtestes Ergebnis seit Parteigründung
  Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017 3,8 %
  0/73
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 4,9 %
  0/199
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Bundestagswahl 2017 9,2 %
  69/709
  fünftstärkste Fraktion; bestes Ergebnis mit 18,8 % in Berlin, schlechtestes mit 6,1 % in Bayern
  Landtagswahl in Niedersachsen 2017 4,6 %
  0/137
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Bayern 2018 3,2 %
  0/205
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Hessen 2018 6,3 %
  9/137
  Wiedereinzug in den Landtag
  Europawahl in Deutschland 2019 5,5 %
  5/96
  Wiedereinzug in das Europaparlament
  Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 11,3 %
  10/84

  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Brandenburg 2019 10,7 %
  10/88

  Wiedereinzug in den Landtag
  Landtagswahl in Sachsen 2019 10,4 %
  14/119

  Wiedereinzug in den Landtag
  Landtagswahl in Thüringen 2019 31,0 %
  29/90

  Stärkste Fraktion, bestes Ergebnis überhaupt bei einer Landtagswahl
  Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 9,1 %
  13/123

  Wiedereinzug in die Bürgerschaft
  Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 3,6 %
  0/154
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 2,5 %
  0/101
  nicht im Landtag vertreten (Fünf-Prozent-Hürde)
  Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 11,0 %
  12/97

  Wiedereinzug in den Landtag
  BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
  2007 8,4 %
  2008 4,4 % 6,4 % 5,1 % 7,1 %
  2009 27,2 % 5,4 % 21,3 % 20,6 % 6,0 % 27,4 %
  2010 5,6 %
  2011 2,8 % 11,7 % 5,6 % 6,4 % 18,4 % 3,0 % 23,7 %
  2012 2,5 % 16,1 % 2,2 %
  2013 2,1 % 5,2 % 3,1 %
  2014 18,6 % 18,9 % 28,2 %
  2015 9,5 % 8,5 %
  2016 2,9 % 15,6 % 13,2 % 2,8 % 16,3 %
  2017 4,6 % 4,9 % 12,8 % 3,8 %
  2018 3,2 % 6,3 %
  2019 10,7 % 11,3 % 10,4 % 31,0 %
  2020 9,1 %
  2021 3,6 % 2,5 % 11,0 %
  Einzug in den Landtag
  Höchstes Ergebnis im jeweiligen Bundesland, ohne in den Landtag eingezogen zu sein

  Kandidaturen von Mitgliedern anderer Parteien auf Listen der Partei

  Im Rahmen einer Bündnispolitik kandidierten bereits geraume Zeit vor der Verschmelzung von WASG und PDS Mitglieder anderer Parteien auf den Listen der PDS. Bei der Bundestagswahl 2005 zogen so Kandidaten der WASG auf Landeslisten der Linkspartei.PDS in den Bundestag ein. Über die Listen der PDS und der Partei Die Linke zogen DKP -Mitglieder in rund 20 kommunale Parlamente und einen Landtag ein. [186] Das DKP-Mitglied Christel Wegner , das auf diese Weise am 27. Januar 2008 in den niedersächsischen Landtag gewählt worden war, wurde jedoch bereits am 18. Februar 2008 aufgrund umstrittener Äußerungen zur Staatssicherheit aus der Linksfraktion ausgeschlossen.

  Auch im Hinblick auf diesen Vorfall wurden auf dem 1. Parteitag in Cottbus neue Kriterien für Kandidaturen verabschiedet. [187] Danach können parteiungebundene Persönlichkeiten weiterhin auf den Listen der Partei als Kandidaten aufgestellt werden, wenn sie den „Programmatischen Eckpunkten“ [18] und den Wahlprogrammen der Partei verpflichtet sind und den dort formulierten Grundsätzen nahestehen. [188] Die Kandidatur von Mitgliedern anderer Parteien ist jedoch für Landtags-, Bundestags- sowie Europawahlen ausgeschlossen, zumal inzwischen bei Bundestagswahlen ohnehin die Aufstellung von Mitgliedern einer Fremdpartei gesetzlich untersagt ist.

  Siehe auch

  Literatur

  Weblinks

  Commons : Die Linke – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wikinews: Portal:Die Linke – in den Nachrichten

  Einzelnachweise

  1. Mitgliederzahlen 2020. Die Linke, 31. Dezember 2020, abgerufen am 22. Januar 2021 .
  2. Franz Decker: Die Programmatik der LINKEN . Bundeszentrale für politische Bildung , 15. Oktober 2015.
  3. Parteiprogramm. (PDF) Abgerufen am 29. September 2018 . Die Linke, S. 7 (PDF).
  4. Frank Decker : Die Programmatik der LINKEN. Bundeszentrale für politische Bildung , 16. Juli 2018, abgerufen am 13. Februar 2020 : „Neben der sozialen nimmt die ökologische Frage in der Programmatik breiten Raum ein.“
  5. Frank Decker: Die Programmatik der LINKEN | Parteien in Deutschland | bpb. Abgerufen am 30. August 2020 .
  6. Parteiprogramm. (PDF) Abgerufen am 8. November 2020 . Die Linke, S. 54 (PDF).
  7. Judith Lembke: Marketingstrategien: Wahlwerbung ist Avantgarde. FAZ.NET, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  8. Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2020 (Stand: 19. April 2021). Abgerufen am 30. April 2021 .
  9. Durchschnittsalter der Mitglieder der politischen Parteien in Deutschland 2019. stastita, 3. August 2020, abgerufen am 5. September 2020 .
  10. Mitgliederzahlen 2020. Die Linke, 31. Dezember 2020, abgerufen am 22. Januar 2021 .
  11. Zum Umgang mit der Marke DIE LINKE. In: die-linke.de, 22. Mai 2007, abgerufen am 29. März 2019 (PDF).
  12. Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg , Eintragung der Vereinigung durch Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz auf den Registerblättern beider Parteien VR 26146 B und VR 26141 B) am 15. Juni 2007.
  13. Andreas Malycha, Peter Jochen Winters: Die SED: Geschichte einer deutschen Partei. CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59231-7 , S. 402.
  14. Uwe Müller: Die Linke – Wir sind Rechtsnachfolgerin der SED. In: welt.de . 29. April 2009, abgerufen am 29. Oktober 2019 .
  15. Zur Auseinandersetzung mit der Geschichte ( Memento vom 12. Oktober 2009 im Internet Archive ) (PDF; 116 kB), die-linke.de , abgerufen am 18. Januar 2009.
  16. Die neue Linke sieht sich auf Platz drei. (Nicht mehr online verfügbar.) In: netzeitung.de. 16. Juni 2007, archiviert vom Original am 22. Januar 2009 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  17. Rede von Oskar Lafontaine. Die-linke.de, abgerufen am 3. Juli 2013 .
  18. a b Programmatische Eckpunkte der Linken. (Nicht mehr online verfügbar.) Die-linke.de, archiviert vom Original am 13. Dezember 2009 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  19. Programmatische Eckpunkte, Teil III „Unsere Alternative: Soziale, demokratische und friedensstiftende Reformen zur Überwindung des Kapitalismus“. (Nicht mehr online verfügbar.) Die-linke.de, archiviert vom Original am 29. November 2009 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  20. Bundestagswahlprogramm 2009 ( Memento vom 4. Juli 2009 im Internet Archive ) (PDF-Datei; 317 kB)
  21. 100-Punkte-Programm der Bundestagsfraktion Die Linke ( Memento vom 31. Mai 2008 im Internet Archive )
  22. Antrag der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag: „Einkommensteuertarif gerecht gestalten – Steuerentlastung für geringe und mittlere Einkommen umsetzen“. (PDF; 95 kB) Abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  23. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021
  24. die-linke.de
  25. a b Die sieben Schwerpunkge der parlamentarischen Arbeit für die Linke im Jahr 2015. (Nicht mehr online verfügbar.) 20. Januar 2015, archiviert vom Original am 15. Februar 2015 ; abgerufen am 15. Februar 2015 .
  26. Linksfraktion: Arbeit im Energiesektor. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 14. März 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  27. Linksfraktion: Öffentlich finanzierte Beschäftigung. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 30. April 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  28. Harald Werner: Und kein bisschen Mindestlohn. Die Linke, 19. Juni 2007, abgerufen am 16. März 2008 .
  29. Linksfraktion: Mindestlohn. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 3. August 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  30. Linksfraktion: Kündigungsschutz. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 2. Juni 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  31. Abrüstung statt Aufrüstung – NATO ist ein Unsicherheitsbündnis. Die-linke.de, abgerufen am 15. Februar 2015 .
  32. Linksfraktion: Nachhaltigkeit als Leitprinzip. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 2. Juni 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  33. Linksfraktion: Energieeffizienz. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 13. Mai 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  34. Linksfraktion: Erneuerbare Energien statt Atomphantasien. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 13. Mai 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  35. Linksfraktion: Naturschutz – Themenpapiere der Fraktion. Abgerufen am 3. November 2019 .
  36. Parteiencheck Europawahl 2019. Abgerufen am 9. Januar 2020 .
  37. www.linksfraktion.de: Positionspapier: Für eine gemeinwohlorientierte Agrarpolitik ab 2020 in den ländlichen Räumen , 7. Juni 2018, abgerufen am 3. November 2019
  38. www.linksfraktion.de: Gentechnik in der Landwirtschaft – Themenpapiere der Fraktion , abgerufen am 3. November 2019
  39. seknews: Die Linke unterstützt bäuerliche Landwirtschaft , abgerufen am 3. November 2019
  40. www.die-linke.de: Beschlüsse und Erklärungen des Bundesausschusses – Tiere wirksam schützen , 22. Juni 2019, abgerufen am 3. November 2019
  41. www.linksfraktion.de: Land Grabbing – Fragen und Antworten , abgerufen am 3. November 2019
  42. Demonstration „Wir haben es satt“. Abgerufen am 9. Januar 2020 .
  43. Programm der Partei Die Linke: Mobilität für alle – ökologische Verkehrswende
  44. Linksfraktion: Verkehrspolitik. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 11. Mai 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  45. Linke: Stufenweise Besteuerung von Biokraftstoffen zurücknehmen. (Nicht mehr online verfügbar.) In: heute im bundestag. Deutscher Bundestag, 19. Juni 2007, archiviert vom Original am 3. Mai 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  46. Programm der Partei Die Linke: Mit dem Drei-Phasen-Modell zum kostenfreien ÖPNV
  47. Vgl. Programm der Partei Die Linke, Abschnitt „ IV.5 Wie wollen wir die Europäische Union grundlegend umgestalten? Demokratie, Sozialstaatlichkeit, Ökologie und Frieden “.
  48. tagesschau.de:Linkspartei will Volksabstimmung zum Fiskalpakt
  49. Gregor Gysi: Prämissen deutscher Außenpolitik aus linker Sicht. Atlantische Initiative, 24. Juli 2012, abgerufen am 20. August 2012 .
  50. Johannes Stern: Linkspartei fordert Einführung von Eurobonds. World Socialist Web Site, 2. September 2011, abgerufen am 7. Mai 2013 .
  51. Axel Troost: Es ist Zeit für Eurobonds. (Nicht mehr online verfügbar.) Die Linke im Bundestag, 13. Februar 2013, archiviert vom Original am 27. Februar 2013 ; abgerufen am 7. Mai 2013 .
  52. Linke nimmt Export von Kleinwaffen in den Blick. (Nicht mehr online verfügbar.) In: heute im bundestag. Deutscher Bundestag, 15. Juni 2007, archiviert vom Original am 23. Januar 2009 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  53. Programmvergleich Linke – andere Parteien ( Memento vom 10. Februar 2010 im Internet Archive )
  54. Bundestagswahlprogramm 2009, S. 54. (PDF; 380 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 6. Oktober 2009 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  55. Beschluss der Parteitage von WASG und PDS am 24. und 25. März 2007 in Dortmund. (Nicht mehr online verfügbar.) Die-linke.de, archiviert vom Original am 23. August 2009 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  56. Beschluss des Bundesausschusses vom 21. September 2008. Die-linke.de, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  57. PKK-Verbot aufheben, politische Diskriminierung von Kurden beenden ( Memento vom 9. Juli 2016 im Internet Archive )
  58. Samuel Salzborn/Sebastian Voigt: Antisemiten als Koalitionspartner? Die Linkspartei zwischen antizionistischem Antisemitismus und dem Streben nach Regierungsfähigkeit. ( Memento vom 19. August 2011 im Internet Archive ) Online-Vorab-Publikation, 2011.
  59. Samuel Salzborn, Sebastian Voigt: Antisemiten als Koalitionspartner? Die Linkspartei zwischen antizionistischem Antisemitismus und dem Streben nach Regierungsfähigkeit. In: ZfP 58, Jg. 3/2011 .
  60. der 110. Sitzung, S. 41 ff.; Aufzeichnung online als Video @1 @2 Vorlage:Toter Link/dbtg.tv ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) einsehbar in der Mediathek des Bundestags.
  61. Linke verärgert über antisemitische Tendenzen. In: welt.de . 3. Juni 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  62. M. Hollstein, P. Kuhn: Warum die Linkspartei ein Problem mit Israel hat. In: welt.de . 20. Mai 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  63. Die „Linke“ und ihr Verhältnis zu Israel: „So erzeugt man Feindbilder.“ hagalil.com
  64. Jan-Philipp Hein: Linkspartei: Ein Problem namens Israel. In: stern.de . 23. Mai 2008, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  65. Gaza-Hilfe: Linke-Abgeordnete wettern gegen Israel. In: Focus Online . 1. Juni 2010, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  66. Wirbel um antiisraelisches Flugblatt auf der Website der Linken in Duisburg. DerWesten
  67. Peter Ullrich, Alban Werner: Ist „DIE LINKE“ antisemitisch? Über Grauzonen der „Israelkritik“ und ihre Kritiker. In: ZfP. 58, Jg. 4/2011 , S. 424–441, hier: S. 425 f.
  68. Maximilian Elias Imhoff: Linker antiisraelischer Antisemitismus als Antijudaismus. Siehe auch: Ders.: Antisemitismus in der Linken. Ergebnisse einer quantitativen Befragung. Frankfurt am Main 2011.
  69. Toilettenaffäre führt zu offenem Streit. In: Frankfurter Rundschau, 16. November 2014, abgerufen am 13. Mai 2016.
  70. Ihr sprecht nicht für uns! (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 19. Juni 2016 ; abgerufen am 13. Mai 2016 (Eine eigens eingerichtete Webseite von Politikern der Linkspartei, die sich von der Aktion distanzieren).
  71. Linke-Politikerinnen auf Liste der Antisemiten 2014. In: Die Welt, Dezember 2014, abgerufen am 13. Mai 2016.
  72. Pille danach ( Memento vom 15. Februar 2015 im Internet Archive ), abgerufen am 15. Februar 2015
  73. XIII. Queer – Gleichberechtigung für alle Lebensweisen! Die Linke, abgerufen am 11. Februar 2021 .
  74. Ehe für alle. Die Linke, abgerufen am 31. Dezember 2017 .
  75. Pressemitteilung: Cornelia Möhring: Ehegattensplitting endlich abschaffen. (Nicht mehr online verfügbar.) 27. August 2014, archiviert vom Original am 15. Februar 2015 ; abgerufen am 15. Februar 2015 .
  76. Positionspapier: Betreuungsgeld. (Nicht mehr online verfügbar.) Die Linke im Bundestag, archiviert vom Original am 22. Februar 2015 ; abgerufen am 27. Februar 2015 .
  77. a b Katja Kipping, Anke Domscheit-Berg, Katalin Gennburg: Digitale Demokratie statt Herrschaft der Monopole. In: https://www.die-linke.de/ . Die Linke, 6. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020 .
  78. Thomas Wagner: In die digitale Offensive . In: der Freitag . Nr.   50 , 2019 ( online [abgerufen am 6. Januar 2020]).
  79. Kommissionen. In: Parteistruktur. Auf Die-Linke.de, abgerufen am 27. Oktober 2019.
  80. Siebenter Parteitag der Linken. Abgerufen am 27. Februar 2021 .
  81. Berufung der Internationalen Kommission. Beschluss des Parteivorstandes vom 3. Juli 2016. Die-Linke.de, 3. Juli 2016, abgerufen am 27. Oktober 2019 .
  82. [1]
  83. Mitgliederzahlen Dezember 2010 ( Memento vom 15. Juli 2011 im Internet Archive ), abgerufen am 23. November 2011.
  84. a b Jens Taken, Bundeszentrale für politische Bildung: DIE LINKE – Wählerschaft und Mitglieder – Dossier Parteien. bpb.de, 24. Juni 2009, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  85. Partei der Greise . In: Der Spiegel . Nr.   30 , 2011 (online25. Juli 2011 ).
  86. Matthias Meisner : Linke verliert massiv Mitglieder. In: tagesspiegel.de . Abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  87. a b Die Linke erleidet finanzielle Verluste durch Mitgliederschwund und säumige Beitragszahler. In: Der Spiegel (Vorabversion aus Ausgabe 37/2012). 9. September 2012, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  88. Patrick Moreau : Die PDS – Profil einer antidemokratischen Partei. ISBN 3-928561-75-8 , S. 98.
  89. Frank Decker 2007: Handbuch der deutschen Parteien. S. 326.
  90. Die LINKE wird jünger und westdeutscher
  91. FAZ.net 21. Januar 2017: Linkspartei verzeichnet Eintrittswelle
  92. Die LINKE wird jünger und westdeutscher
  93. Soziale Zusammensetzung der Mitgliedschaft der Partei DIE LINKE, Stand: 31. Dezember 2012 , www.bpb.de.
  94. Frauen und Männer. In: Deutscher Bundestag. Archiviert vom Original am 15. April 2016 ; abgerufen am 15. April 2016 .
  95. Carla Baum: Diese Fraktionen haben den geringsten Frauenanteil. WeltN24 , 27. September 2017, abgerufen am 31. Januar 2018 .
  96. Abgeordnete – Frauen und Männer. Deutscher Bundestag , Oktober 2017, abgerufen am 31. Januar 2018 .
  97. Oskar Niedermayer: Die soziale Zusammensetzung der Parteimitgliederschaften. 7. Oktober 2017, abgerufen am 13. Februar 2018 .
  98. Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid): Soziale Zusammensetzung der Parteimitglieder. 7. März 2017, abgerufen am 13. Februar 2018 .
  99. Website „Die Linke“: Kommunistische Plattform der Partei Die Linke. Die-linke.de, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  100. dielinke-brandenburg.de
  101. Kommunistische Plattform verweigert Auskünfte zu Spitzenpersonal. tagesspiegel.de, abgerufen am 7. November 2019 .
  102. a b c d e Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2018 . ISSN 0177-0357 , Extremistische Strukturen der Partei Die Linke, S.   159   ff . ( verfassungsschutz.de [PDF; 8,1   MB ; abgerufen am 9. November 2019]).
  103. Antikapitalistische Linke , abgerufen am 9. November 2019
  104. Thüringen-Wahl: Linke Positionen in Gefahr. Abgerufen am 9. November 2019 .
  105. bewegungslinke.org. Abgerufen am 1. März 2021 (deutsch).
  106. Pascal Beucker: Parteitag der Linkspartei: Die Post-Wagenknecht-Linke . In: Die Tageszeitung: taz . 28. Februar 2021, ISSN 0931-9085 ( taz.de [abgerufen am 1. März 2021]).
  107. a b Jörg Klatt: In Konflikten vereint: Eine populäre Ausrichtung für Grundlage für Rot-Rot-Grün . In: Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus (Hrsg.): Was ansteht: Weichenstellungen in die Zukunft . Schüren Verlag, 2021, ISBN 978-3-7410-0148-2 , S.   43   f . ( google.de [abgerufen am 1. Juli 2021]).
  108. Bundesvorstand ( Memento vom 14. Juli 2014 im Internet Archive ) des fds, abgerufen am 11. Juli 2014
  109. Für eine konsequente linke Ökologiepolitik. Abgerufen am 5. November 2019 .
  110. Tarantel. Abgerufen am 5. November 2019 .
  111. Marxistisches Forum. Abgerufen am 7. November 2019 .
  112. Wolfgang Hübner: Gera als Weltanschauung: Die Parteilinke versucht sich zu oirganisieren. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Neues Deutschland . 3. Februar 2003, archiviert vom Original am 4. März 2016 ; abgerufen am 7. November 2019 (wiedergegeben auf sozialisten.de).
  113. Rechenschaftsbericht. (PDF; 2,9 MB) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 3. Februar 2010 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  114. DIE LINKE: SED-Vermögen. (Nicht mehr online verfügbar.) Die-linke.de, archiviert vom Original am 17. November 2011 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  115. Oberverwaltungsgericht Berlin OVG 3 B 22.93: „Vergleich über das Altvermögen der PDS“. (PDF; 778 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 18. Juli 2011 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  116. Drucksache 18/4300: Bekanntmachung von Rechenschaftsberichten politischer Parteien für das Kalenderjahr 2013 (1. Teil – Bundestagsparteien) (PDF), Seite 157. (PDF) In: Deutscher Bundestag . 11. März 2015, abgerufen am 31. März 2015 .
  117. die-linke.de , abgerufen am 27. Juni 2018.
  118. Presseerklärung: Linksjugend {'solid} gehört nicht in den Ring Politischer Jugend! Junge Union, 12. Dezember 2007, abgerufen am 7. September 2008 .
  119. Presseerklärung: Bald ist schluss mit der ungerechten Behandlung! (Nicht mehr online verfügbar.) Linksjugend {'solid}, 24. September 2009, archiviert vom Original am 28. Juli 2011 ; abgerufen am 10. Januar 2011 .
  120. Streit um Förderung. Neues Deutschland, 24. Juli 2013, abgerufen am 12. Dezember 2013 .
  121. Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2006 . ISSN 0177-0357 , S.   172 ( Verfassungsschutzbericht 2006 ( Memento vom 6. August 2009 im Internet Archive ) [PDF; abgerufen am 11. Juli 2008]).
  122. Verfassungsschutzbericht 2009 ( Memento vom 4. Juli 2010 im Internet Archive ) (PDF; 4,3 MB), S. 173.
  123. Vorabbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für das Jahr 2008 ( Memento vom 12. Juni 2009 im Internet Archive ), S. 148 (PDF); vgl. auch Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für das Jahr 2009, Vorabversion 2010 ( Memento vom 4. Juli 2010 im Internet Archive ), S. 151–157 (PDF; 4,3 MB).
  124. Die Linke – keine Gefährdung für die Verfassung. (Nicht mehr online verfügbar.) In: tagesschau.de. 16. Januar 2008, archiviert vom Original am 1. Februar 2009 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  125. Neue Linke verunsichert Verfassungsschützer. (Nicht mehr online verfügbar.) In: netzeitung.de. 18. Juni 2007, archiviert vom Original am 22. Januar 2009 ; abgerufen am 27. Oktober 2013 .
  126. Geheimdienst: Verfassungsschutz beobachtet 27 Linken-Abgeordnete. In: Spiegel Online . 22. Januar 2012, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  127. tagesschau.de ( Memento vom 23. Februar 2012 im Internet Archive )
  128. Überwachung von Ramelow verfassungswidrig. In: tagesspiegel.de . 9. Oktober 2013, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  129. BVerwG, Urteil vom 21. Juli 2010 ( Memento vom 13. November 2012 im Internet Archive ), Az. 6 C 22.09, Volltext.
  130. Hans-Jürgen Lange , Jens Lanfer: „Verfassungsschutz: Reformperspektiven zwischen administrativer Effektivität und demokratischer Transparenz.“ Vol. 21. Springer-Verlag, 2015. S. 65.
  131. Verfassungsschutzbericht 2013 ( Memento vom 6. Oktober 2014 im Internet Archive ), S. 180 ff.
  132. Siehe dazu etwa Frank Decker , Viola Neu : Handbuch der deutschen Parteien, VS Verlag für Sozialwissenschaften , Wiesbaden 2007, S. 323 ff.; Eckhard Jesse , Jürgen P. Lang : Die Linke – der smarte Extremismus einer deutschen Partei. Olzog Verlag, München 2008; für die Vorgeschichte als PDS: Steffen Kailitz : Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland , Wiesbaden 2004, S. 82 ff. sowie den Extremismusverdacht für die Gesamtpartei bejahend: Eckhard Jesse: Die Linke , und ablehnend: Richard Stöss: Die Linke. Zur Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz.
  133. Richard Stöss: Die Linke. Zur Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz.
  134. Christoph Egle: Im Schatten der Linkspartei. Die Entwicklung des Parteienwettbewerbs während der 16. Legislaturperiode . In: Christoph Egle/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Die zweite Große Koalition. Eine Bilanz der Regierung Merkel 2005–2009. Springer VS , Wiesbaden 2010, S. 99–122.
  135. Eckhard Jesse: Die Linke
  136. Cas Mudde : Radikale Parteien in Europa . In: Aus Politik und Zeitgeschichte 45 (2008) 47, S. 12–18.
  137. Tilman Mayer : Linkspopulismus als Herausforderung. Zum demagogischen Abschöpfen von Ressentiments . In: Die Politische Meinung , Nr. 465, August 2008, S. 15–18, hier: S. 15, 17 ( PDF ).
  138. Florian Hartleb : Populismus – Zentrales Kennzeichen von Parteipolitik in turbulenten Zeiten? . In: Friso Wielanga, Florian Hartleb (Hrsg.): Populismus in der modernen Demokratie. Die Niederlande und Deutschland im Vergleich . Waxmann, Münster ua 2011, ISBN 978-3-8309-2444-9 , S. 105–127, hier: S. 117.
  139. Frank Decker : Vom Protestphänomen zur politischen Dauererscheinung: Rechts- und Linkspopulismus in Westeuropa . In: Uwe Backes , Alexander Gallus , Eckhard Jesse (Hrsg.): Jahrbuch Extremismus & Demokratie , 27. Jahrgang (2015), Nomos, Baden-Baden 2015, ISBN 978-3-8487-2522-9 , S. 57–72, hier: S. 59.
  140. Thorsten Holzhauser: Was ist links und für wen? Die Linke im Ringen um ihre Identität. In: Notes du Cerfa, Nr. 161, Mai 2021, S. 18 ( PDF ).
  141. Thorsten Holzhauser: Die "Nachfolgepartei". Die Integration der PDS in das politische System der Bundesrepublik Deutschland 1990-2005. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2019, ISBN 978-3-11-063342-9 , S. 419.
  142. "Neue Führung, alte Debatten? Auf ihrem Parteitag wählt „Die Linke“ ein neues Führungs-Duo" , SWR2 Gespräch, 27. Februar 2021, abgerufen am 6. Mai 2021.
  143. "Wir müssen uns der grünen Herausforderung stellen" , Der Tagesspiegel, abgerufen am 1. Juni 2016.
  144. Klaus Schroeder : Der SED-Staat. Partei, Staat und Gesellschaft 1949–1990 . Hanser, München, Wien 1998, ISBN 3-446-19311-1 , S. 334.
  145. a b Die Linke – Wir sind Rechtsnachfolgerin der SED. Welt Online , 29. April 2009, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  146. Historische Kommission von DIE LINKE. Die-linke.de, abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  147. Vgl. Zur konsequenten, offenen und öffentlichen Auseinandersetzung der PDS mit der Problematik „Staatssicherheit“ ( Memento vom 24. November 2009 im Internet Archive ), Beschluss der 2. Tagung des 2. Parteitages vom 23. Juni 1991.
  148. Vgl. Zur konsequenten offenen und öffentlichen Auseinandersetzung der PDS mit der Problematik „Staatssicherheit“ ( Memento vom 22. November 2009 im Internet Archive ), Erklärung des 3. Parteitages zum Beschluss der 2. Tagung des 2. Parteitages vom 31. Januar 1993.
  149. www.die-linke.de, „Was sagt DIE LINKE zur DDR?“ , abgerufen am 23. Januar 2010.
  150. Michael Bartsch: Koalitionsverhandlungen in Thüringen: Rot-Rot-Grün streitet über DDR-Erbe. In: taz.de . 6. Oktober 2014, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  151. Vgl. auch Heinrich Bortfeldt: Die neue Politik kommt später ( Memento vom 29. Juni 2007 im Internet Archive ). In: Das Parlament Nr. 26–27, 25. Juni 2007.
  152. Falk Heunemann: Die Kooperation der PDS und der WASG zur Bundestagswahl 2005. (PDF; 771 kB) 15. Januar 2006, abgerufen am 16. März 2008 .
  153. Der lange Weg zur Gründung der „Linken“. (Nicht mehr online verfügbar.) In: tagesschau.de. 15. Juni 2007, archiviert vom Original am 12. Dezember 2008 ; abgerufen am 16. März 2008 .
  154. Linkspartei streitet weiter: „Alle müssen sich am Riemen reißen“. In: taz.de . 26. August 2011, abgerufen am 23. Dezember 2014 .
  155. heute.de: Linker Häuptling schießt seine Partei aus dem Landtag ( Memento vom 12. Juli 2012 im Internet Archive )
  156. Landtagswahlergebnis Nordrhein-Westfalen bei www.wahlrecht.de , abgerufen am 23. Juni 2012.
  157. Kipping und Riexinger wiedergewählt , Deutschlandfunk vom 10. Mai 2014
  158. Die linke Mehrheit im Bundestag könnte regieren. In: Tagesspiegel. 26. September 2013, abgerufen am 20. Juli 2021 .
  159. a b Rot-Rot-Grün soll möglich werden. In: Deutschlandradio. 13. November 2013, abgerufen am 20. Juli 2021 .
  160. Frank Decker , Eckhard Jesse: "Koalitionspolitik" vor und nach der Bundestagswahl 2013 | APuZ. Abgerufen am 20. Juli 2021 .
  161. Fabian Reinbold, Sebastian Kempkens: Koalitionen: Fünf Themen der Linkspartei, die Rot-Rot-Grün verhindern. In: DER SPIEGEL. 1. Oktober 2013, abgerufen am 20. Juli 2021 .
  162. Programm zur Bundestagswahl 2017: Linker Jubel für linke Opposition. In: Deutsche Welle. 11. Juni 2017, abgerufen am 19. Juli 2021 .
  163. Marcel Leubecher: Die Linke gewinnt – und verliert trotzdem - Bundestagswahl 2017 . In: DIE WELT . 24. September 2017 ( welt.de [abgerufen am 19. Juli 2021]).
  164. FDP-Politiker Kemmerich wird überraschend Ministerpräsident. In: sueddeutsche.de . 5. Februar 2020, abgerufen am 5. Februar 2020 .
  165. Bundestagswahl 2021 - Die Linke – welche Schwerpunkte die Partei in ihrem Programm setzt. Abgerufen am 1. Juli 2021 (deutsch).
  166. Höhere Renten, Abkehr von Hartz IV: Linke beschließt Programm für Bundestagswahl. In: MDR. Abgerufen am 19. Juli 2021 .
  167. Sahra Wagenknecht - Eine Demütigung mit Folgen. Abgerufen am 1. Juli 2021 .
  168. Timo Lehmann, DER SPIEGEL: Sahra Wagenknecht und die Linke: Ausschlussverfahren wird eröffnet. Abgerufen am 1. Juli 2021 .
  169. Magdeburger Parteitag 2016. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 29. Mai 2016 .
  170. Hannoveraner Parteitag 2017. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 18. Mai 2017 .
  171. Leipziger Parteitag 2018. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 11. Dezember 2017 .
  172. Bonner Parteitag 2019. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 21. November 2018 .
  173. Siebenter Parteitag 2021. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 14. Februar 2021 .
  174. Wahlprogrammparteitag 2021. In: www.die-linke.de. Abgerufen am 19. Juni 2021 .
  175. Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 ( Memento vom 21. Oktober 2013 im Internet Archive ). Bundeswahlleiter.de vom 23. September 2013.
  176. Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 ( Memento vom 21. Oktober 2013 im Internet Archive ). Bundeswahlleiter.de vom 23. September 2013.
  177. Linke holt in Berlin wieder vier Direktmandate In: Neues Deutschland vom 22. September 2013.
  178. die-linke.de die-linke.de, abgerufen am 14. März 2017.
  179. Flash-Grafik zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Bei: Spiegel Online Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 ( Memento vom 1. Dezember 2011 im Internet Archive )
  180. Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt
  181. Landtagswahl am 27. März 2011 in Baden-Württemberg
  182. Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl am 27. März 2011 mit Vergleichsangaben von 2006: Land Baden-Württemberg ( Memento vom 19. Juli 2011 im Internet Archive )
  183. Landtagswahl am 27. März 2011 in Rheinland-Pfalz
  184. Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2011 steht fest (Website des Landeswahlleiters Rheinland-Pfalz) ( Memento vom 19. April 2011 im Internet Archive )
  185. Wahlergebnisse der Wahl zur Bremer Bürgerschaft 2011
  186. „Auferstanden aus Ruinen“ – Die Wiedergeburt der DKP , Panorama
  187. Leitantrag „Eine starke Linke für eine andere bessere Politik“. (Nicht mehr online verfügbar.) Die-linke.de, archiviert vom Original am 20. April 2010 ; abgerufen am 22. Dezember 2010 .
  188. Die Linke: Kriterien für Kandidaturen zu den Wahlen 2009 ( Memento vom 17. Januar 2013 im Internet Archive ), Beschluss des Parteivorstandes vom 18. Oktober 2008.