Spredning

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Dissipation (latin for "dispersion") beskriver i fysikken processen i et dynamisk system , hvor z. B. gennem friktion omdannes energien i en makroskopisk styret bevægelse, som kan omdannes til andre energiformer, til termisk energi , dvs. til energi fra en uordnet bevægelse af molekylerne, som derefter kun delvist kan konverteres. Et sådant system kaldes dissipativt . Dette udtryk forekommer inden for de fysiske områder inden for termodynamik og akustik eller generelt i bølgeteori . Et eksempel på et dissipativt system er den dæmpede svingning .

I termodynamikken, det arbejde , som omdannes til termisk energi ( indre energi ) på grund af friktion, spjældreguleringsanordninger eller virkningerne er processer benævnt dissipation arbejde. Det er irreversible processer, hvor entropien stiger, med andre ord: eksergi omdannes til anergi (jf. Termodynamikkens anden lov ). Dette arbejde er procesvariabler , altså stiafhængig.

Dissipationskonstanten for en termistor ( negativ temperaturkoefficient , NTC) er temperaturkoefficienten , der normalt er angivet for stillestående luft. Dissipationen ændres konstant ved kontakt med vand.

I materialeteknologi , i forbindelse med materialecyklussen, betyder spredning forbruget af råvarer - dvs. tab, der ikke kan kompenseres for, f.eks. B. Korrosion , slid og andet tab i udbredt fordeling over hele jordoverfladen, så råmaterialet ikke kan genvindes.

Dissipation i termodynamik

Dissipative processer i et lukket system

Billedet illustrerer forskellige dissipative processer i et lukket adiabatisk system.

Venstre side af figuren:

  • Ventilatorens arbejde udfører ikke noget volumenændringsarbejde i en lukket beholder på grund af den stive systemgrænse, spredes derfor fuldstændigt ved friktion,
  • Den leverede elektriske energi omdannes til varme af et varmeelement og fordeles over systemgrænsen.

Højre side af billedet:

  • Beholderens væg er varmere end dens indre. Varmen i billedet flyder ubrugt fra "varmt" til "koldt". Din energiske del forsvinder.
    Teoretisk set kunne der under temperaturudligningsprocessen i systemet genereres reversibelt arbejde og frigives til ydersiden ved hjælp af en Carnot -proces .
  • Trykket i den udklækkede venstre ventrikel er højere end det i den højre ventrikel. Gas strømmer derfor gennem en dyse fra venstre mod højre.
    I stedet for den viste gasproces kan trykkompensationen være reversibel via et bevægeligt stempel (med kraftoverførsel til ydersiden), eller en vindmølle kan udføre arbejde bag dysen. Disse muligheder forbliver også ubrugte, arbejdet spredes i stedet.

I en forbrændingsmotor omdanner friktionen mellem stempelringene og cylindervæggene en del af det volumenarbejde, der allerede genereres fra termisk energi, tilbage til intern energi , så det mekaniske arbejde, der overføres til ydersiden, reduceres.

litteratur