læge

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Læge (kvinde også Doktorin ; latinsk læge , kvinde også doctrix ; latin docere ' at undervise' , doctus 'undervist' ) er den højeste akademiske grad . Forkortelsen er Dr. , i flertallet Dres. (latinske doktorer ). Den akademiske doktorgrad (doktorgrad) er fremme af et universitet med opnåede doktorgrader og svarer til det højeste niveau (niveau 8) i den tyske kvalifikationsramme (DQR) , den europæiske kvalifikationsramme (EQF) og den internationale ISCED 2011 fra UNESCO . Doktorgraden bekræfter kandidatens evne til at arbejde selvstændigt inden forakademisk forskning . En afsluttet doktorgrad er normalt en forudsætning for en habilitering .

Ceremony af Doktorhutes ved dekan for fakultetet (her Universidad Complutense de Madrid ), som en passiv tegn for den erhvervede læge ville af, Promotion ( latin fremm, indsamling, transport '); også Doctor til latin docere 'at undervise', (illustration fra det 17. århundrede )

I mange lande er der også praktiske ph.d.-programmer til uddybning eller udvidelse af en tidligere kandidatgrad , hvor succesfulde kandidater med et ekstra rigorosum og et tilsvarende skriftligt speciale tildeles en doktorgrad, en såkaldt professionel doktorgrad . Et eksempel er Juris Doctor ( JD / JD ) eller PhDr. (Doktor folozifie, Doctor of Philosophy) . Juris Doctor er sammenlignelig med den første statseksamen i juridiske studier i Tyskland . Også kendt er Doctor of Medicine / Medical Doctor ( MD / MD ) uddelt i USA , som hver læge studerende modtager efter at have gennemført sin uddannelse. Den samme forkortelse står dog for Medicinae Doctor i Det Forenede Kongerige (tidligere også brugt i tysktalende lande) og betegner en med den tyske Dr. med. sammenlignelig akademisk forskning doktorgrad (kræver en videnskabelig doktorafhandling).

krav

Som regel kræver optagelse til ph.d. -proceduren i dag en kandidat- , magistral- , diplom- eller licensgrad fra et universitet. I fagene jura , veterinærmedicin , tandpleje , apotek og medicin samt nogle læreruddannelser afsluttes graden med en statsundersøgelse . Dette gælder også som adgangskrav til en doktorgrad.

I undtagelsestilfælde og afhængigt af forbundsstaten kan særligt kvalificerede kandidater fra professionshøjskoler eller bacheloruddannede fra andre universiteter optages som en del af en egnethedstest, men dette kræver normalt yderligere studiepræstationer på kandidatniveau, som kan strække sig over flere semestre . [1]

På nogle humanistiske fakulteter kunne fremragende studerende i de større og mindre fag som en undtagelse optages på doktorgraden uden en tidligere afsluttende eksamen efter to professors vurderinger. Denne såkaldte "enkeltkursus" doktorgrad er ikke længere mulig. Selv den "bachelor" doktorgrad, hvor målet udelukkende er at opnå en doktorgrad som en grad fra kursets begyndelse, blev senest afskaffet for langt de fleste fag på de fleste universiteter i Tyskland senest i 1990.

De fleste doktorgradsbestemmelser kræver også visse overordnede karakterer eller eksamenskarakterer (generelt: mindst den samlede karakter "god", for advokater for det meste " fuldt ud tilfredsstillende ") for optagelse på en doktorgrad eller ph.d. -program.

Til doktorgraden skal der udarbejdes et skriftligt værk ( afhandling eller doktorafhandling), der indeholder nye videnskabelige fund. Det tager normalt to til fem år at skrive dette speciale, afhængigt af emnet; I løbet af denne tid overvåges doktoranden af ​​en videnskabsmand, der har kvalificeret sig som professor ( ph.d. -vejleder ) , generelt en professor . Bemyndigelsen til at vejlede ph.d. -studerende reguleres forskelligt fra fakultet til fakultet. Afhængig af de respektive forskrifter kan de fleste universitetsprofessorer , dvs. både private undervisere og professorer (uanset om de har kvalificeret sig som professor) og juniorprofessorer , fungere som ph.d. -vejledere. Den krævede indsats og niveau varierer meget fra emne til emne og nogle gange endda fra vejleder til vejleder, da der ikke er ensartede retningslinjer (ikke kun i Tyskland).

En kumulativ doktorgrad på baggrund af flere videnskabelige publikationer i specialiserede tidsskrifter er mulig inden for naturvidenskabelige emner, men nogle gange også inden for humaniora. Undersøgelsesresultaterne offentliggøres i tematisk relaterede specialartikler i stedet for i en monografi.

Afhængig af forskriftsforskrifterne kan doktorafhandlingen udarbejdes internt, på universitetet eller eksternt i en anden institution, hvorved ved en ekstern doktorgrad mindst en af ​​anmelderne skal være tilknyttet det universitet, der tildeler graden.

Den mundtlige ph.d. -præstation tages af udvalgte fakultetsrepræsentanter og består af en disputation , hvor de af doktoranden forelagte afhandlinger diskuteres, et forsvar, hvor afhandlingen forsvares, en rigorosum , hvor yderligere emner eller fagområder undersøges, eller flere de tre undersøgelsesmuligheder kombineret procedure.

Proceduren er reguleret af forskriftsforskrifterne for de enkelte fakulteter eller afdelinger. Efter at alle eksamener er afsluttet, modtager doktoranden normalt sit foreløbige doktorgradsbevis. I Tyskland skal afhandlinger generelt udgives . Værket skal gøres offentligt tilgængeligt inden for et bestemt tidsrum, selvom mange doktorgradsbestemmelser i mellemtiden også anerkender onlinepublikation (udover udgivelse som en normal bog, som en særlig universitetspublikation eller som en mikrofiche ). Processen er først endelig afsluttet, når afhandlingen er offentliggjort. Den ph.d.-studerende modtager derefter ph.d. certifikat og dermed retten til at bruge den akademiske grad. I doktorgradsreglerne på nogle universiteter får doktoranden mulighed for at erhverve graden Dr. des. (doctor designatus) . Andre doktorgradsregler forbyder udtrykkeligt brugen af ​​denne grad. [2]

Doktorgrader spiller en særlig rolle inden for medicin . På den ene side kan arbejdet med afhandlingen startes inden kursets afslutning, og på den anden side er kravene og omfanget af doktorgrader ofte mere sammenlignelige med diplomafhandlinger i naturvidenskabelige fag. [3] Af denne grund har den tyske Dr. med. (doctor medicinae) i dag i det angelsaksiske område ikke ph.d. betragtes som ækvivalent, men på samme niveau som en professionel doktorgrad med en kandidatafhandling. Det tyske videnskabsråd har indtaget en lignende holdning siden 2009. [4]

Der er også særlige træk ved anerkendelse af graden af MD (Doctor of Medicine), der er tildelt i USA eller dets tjekkiske og slovakiske tilsvarende MUDr (medicinae universae doctor) . Begge grader er professionelle doktorgrader, der uddeles uden doktorgrad efter endt uddannelse. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) anerkender ikke MD som svarende til en doktorgrad, men kræver en individuel gennemgang af, om det er en forskningsdoktorgrad, eller om ansøgeren har afsluttet yderligere klinisk uddannelse. [3]

frekvens

I 2010 blev der i alt uddelt 25.500 doktorgrader på tyske universiteter og tilsvarende universiteter. På landsplan var doktorgraden i 2010 1,1 doktorgrader pr. Professor; i 2002 var der 1,0 doktorgrader for hver professor. [5] I Tyskland blev i alt ca. 1,3% af befolkningen tildelt den akademiske grad Doktor , i USA ca. 1,5%. [6]

Siden andelen af ​​akademikere i den tyske befolkning er steget kraftigt i de seneste årtier, er antallet af doktorgrader også steget blandt yngre tyskere, omend ikke forholdsmæssigt: I 2004 blev 2,7% af en gennemsnitlig aldersgruppe i Baden-Württemberg modtaget doktorgrader , i Hamborg 3,4%og Berlin 3,1%, i Tyskland i alt 2,1%. I OECD -statsgennemsnittet var det dog kun 1,3% af en årgang, der kunne afslutte en doktorgrad. De første steder i OECD -sammenligningen indtog: Sverige med 3,1%, Schweiz 2,7%, Portugal 2,5%efterfulgt af Tyskland. [7]

I 2001 var gennemsnitsalderen for en doktorgrad i Tyskland 32,8 år. I Tyskland var doktorgraden i 2001 1,4% for kvinder og 2,4% for mænd. [8.]

Antallet af kandidater, der følger op med en doktorgrad, varierer meget i de enkelte fag. Den laveste doktorgrad er omkring 6% inden for arkitektur. Derimod er doktorgraden i biologi omkring 86%, i kemi omkring 79%, i fysik omkring 64%og inden for medicin omkring 63%. [9]

I 2009 var 30,8% af doktorgrader i Tyskland inden for medicin, 29,7% i matematik og naturvidenskabelige fag, 14,2% inden for jura og økonomi, 10,5% inden for lingvistik og kulturstudier, 9,4% inden for teknik, 1,9% inden for landbrug og skovbrug, 1,0 % inden for kunst og 0,4% inden for sportsvidenskab. Det betyder, at tre fjerdedele af doktorgraderne er inden for medicin, naturvidenskab, jura og økonomi; på den anden side optjenes kun cirka hver tiende doktorgrad inden for humaniora . [10]

historie

Akademiske lærere i medicin i de østlige gotere blev først omtalt som doktor i det 6. århundrede. [11] Den første verificerbare tildeling af en doktorgrad fandt sted i Bologna i 1219, efter at doktorgradsbestemmelserne blev bekræftet af pave Honorius III. i stedet for; den første doktorgrad fra et universitet i Det Hellige Romerske Rige blev uddelt den 12. juni 1359 ved Charles University i Prag. [12]

På middelalderuniversitetet var doktorgraden den højeste akademiske grad, der blev tildelt. Det blev oprindeligt kun tildelt af de teologiske , medicinske og juridiske fakulteter , som var de eneste fuldt ud gyldige fakulteter (de andre fag blev undervist i det såkaldte " kunstnerfakultet " og sluttede normalt med baccalaureus eller kandidatuddannelsen ) indtil i begyndelsen moderne æra, den fjerde klassiske doktorgrad uddelt af de filosofiske fakulteter var Dr. phil. Tilføjet til dette var. Oprindeligt var forkortelsen normalt bare “D.”, hvorfra praksis i nogle teologiske fakulteter er afledt den dag i dag for at tillade den teologiske æresdoktorgrad at bruge denne forkortelse.

Op til reformationen havde en doktorgrad ret til at undervise på alle vestlige universiteter ; denne ret blev navngivet som ius ubique docendi . Så doktorgraden svarede tættere på nutidens habilitering , hvilket stadig afspejles i dag i, at der ikke er en højere akademisk grad end doktorgraden.

Ud over de mennesker, der fik en doktorgrad gennem en universitetsgrad ( rite promoti eller doctores legitimae promoti ), brugte domstole deres kejserlige privilegium, især siden slutningen af ​​1400 -tallet, og også andre mennesker - normalt mod betaling - titel en kandidatgrad og doktorgrad. [13] Fordi forseglingen af ​​dokumenterne ofte var i en kapsel ( bulla ), blev disse mennesker kaldt " tyrmagister " eller " tyrlæger " ( doctores bullati ). [14]

Den første kvinde, der modtog en doktorgrad i Tyskland, var Dorothea Erxleben fra Quedlinburg . I januar 1754 indsendte hun sin afhandling med titlen Academic Treatise om den for hurtige og behagelige, men derfor ofte usikre helbredelse af sygdomme , og den 6. maj samme år tog hun doktorgradseksamen i Halle (Saale), som hun tog del i gjort stor succes.

gyldige

Udtrykket "doktorgrad"

CDU -valgplakat med påskriften "Dr. Helmut Kohl "(1972)

I daglig tale bruges udtrykket "doktorgrad" til udtrykket "doktorgrad". [15] Da det er en akademisk grad , er det korrekte udtryk en doktorgrad.

Tyskland

Ret til at tildele doktorgrader

I Tyskland kan doktorgraden tildeles af et universitet, teknisk universitet, teknisk universitet, omfattende universitet, musikskole, kunstskole, sportsuniversitet, medicinsk eller veterinæruniversitet, kirke eller uddannelsesuniversitet med ret til at tildele doktorgrader . Anvendte videnskabelige universiteter har generelt ikke ret til at tildele doktorgrader, med undtagelse af staten Hessen, som gør det muligt for erhvervsuniversiteter at ansøge om retten til at tildele doktorgrader. [16] I Slesvig-Holsten kan brugsvidenskabelige universiteter give deres studerende mulighed for at lave en doktorgrad i samarbejde med universiteter gennem et ph.d.-kollegium. [17]

Nogle universitetsprofessorer arbejder også på et universitet og har dermed ret til at føre tilsyn med doktorgrader i samarbejde med dem som første eller anden korrekturlæsere. Professorer fra universiteter i anvendte videnskaber i forskellige forbundsstater kan også udpeges som vejledere eller eksaminatorer i en doktorgradsprocedure på et universitet, der er berettiget til at tildele doktorgrader. [18] Nogle gange er der også et samarbejde med udenlandske universiteter, der tilbyder en ph.d. at låne. [19] Om nødvendigt kan dette anerkendes af myndighederne som en doktorgrad (se også ledelse af ph.d. -graden ). Ifølge nogle ph.d. regler ph.d. procedure kan åbnes kun, hvis den studerende en politi clearance certifikat indsendt eller er ansat af universitetet.

phd grad

I Tyskland må doktorgraden kun bruges af autoriserede personer. Straffelovens § 132a regulerer følgende misbrug af titler, erhvervstitler og badges :

 1. Enhver, der bruger indenlandske eller udenlandske embedsmænd eller tjenestetitler, akademiske grader, titler eller offentlige værdigheder [...] straffes med fængsel i op til et år eller med en bøde.
 2. Betegnelser, akademiske grader , ærestitler , værdigheder , uniformer , officiel kjole eller officielle mærker nævnt i stk. 1 svarer til dem, der er forvirrende ens.

Ifølge forbundsdomstolens og forbundsforvaltningsdomstolens retspraksis [20] er doktorgraden ikke en del af det civile navn, f.eks. Tidligere adelsbetegnelser eller adelsbetegnelser, men kun en tilføjelse til navnet (" læge "er en akademisk grad, ikke en" titel "). Dette ses også i den administrative litteratur. [21] Da "lægen" ikke er en del af navnet, men kun en tilføjelse til navnet, kan det ikke udledes af § 12 BGB (navngivningslov), at omtale af "det fulde navn" også skal omfatte omtale af lægen". Imidlertid har retspraksis gjort det klart, at arbejdsgiveren principielt skal respektere medarbejderens akademiske grad, da det fremgår af doktorgradsattesten. [21] Spørgsmål om høflighed påvirkes ikke af noget af dette.

Doktorgraden kan indtastes som den eneste akademiske grad i pas og identitetskort, når der anmodes om indrejse. Identitetskortlovens § 5 og paslovens § 4 behandler ikke doktorgraden som en del af navnet, da en særlig regulering ville være nødvendig hertil. Det skal bemærkes, at doktorgraden efter aflevering af doktorgraden kun er tilgængelig i den ikke-fagrelaterede betegnelse Dr. (ifølge pasadministrationsforordningen fra 2009 kun med et point), Dr. hc eller Dr. E. h. indtastes. [22] Registreringen skal foretages efter anmodning ( § 9, stk. 3, i identitetskortloven).

Ifølge en afgørelse fra Forbundsdomstolen, der blev offentliggjort i oktober 2013, skal doktorgraden ikke længere optages i civilregistret. [23]

Tilbagetrækning af doktorgraden

Var ulovlig tildeling af en doktorgrad, fordi betingelserne ikke er opfyldt (for doktorafhandlingens bedrag om uafhængigheden af ​​de ydede videnskabelige resultater ved forfalskning, plagiat , bestikkelse af doktorvejleder osv.) Trækker de sigtilbage til normale principper forvaltningsret ved at aflyse ceremonien. Det er ligegyldigt, om sponsoren ville have fået doktorgraden for den indsendte afhandling, hvis det ikke havde været for de pågældende stillinger. [24] Betinget hensigt er tilstrækkeligt til bedrag. [25]

Under meget strengere betingelser kan den lovligt tildelte doktorgrad også trækkes tilbage i overensstemmelse med forskriftens forskrifter for mange fakulteter, hvis indehaveren af ​​graden har begået en alvorlig strafbar handling (men dette er meget sjældent gennemført) eller af andre årsager, efterfølgende ser ud til at være "uværdig til at beholde doktorgraden" Har bevist. Som regel kræves en afgørelse med kvalificeret flertal fra det ansvarlige ph.d. -udvalg. Normalt sker dette kun i tilfælde af åbenlys "videnskabelig forseelse". I 2004 trak universitetet i Konstanz for eksempel doktorgraden fra fysikeren Jan Hendrik Schön på grund af forfalskninger, som han foretog efter endt doktorgrad. I dette blev universitetet bekræftet den 14. september 2011 efter en lang juridisk tvist ved administrationsretten i Baden-Württemberg . [26] Det kan dog også tænkes, at en tilbagetrækning på grund af misbrug z. B. gennem publikationer om "Auschwitz -myten" med omtale af doktorgraden, da dette hævder en eftertrykkelig videnskabelig påstand. [27]

Andre

Denslesvig-holstenske højere landsret fastslog i 2011 (Az. 6 U 6/10), at tiltalte ikke måtte bruge den slovakiske grad "dr filozofie" i den forkortede form "Dr." uden yderligere tekniske oplysninger ud over hans professionel titel "skatterådgiver" bly, i modsætning til i forbundsstaterne Bayern og Berlin. Det lokale skatterådgiverkammer havde sagsøgt. [28] [29]

Østrig

Selv i Østrig er lægen ikke en del af navnet, men en akademisk grad, f.eks. Magister . Det behøver ikke at blive brugt privat eller i korrespondance med myndigheder. Graden kan dog indtastes i officielle dokumenter (f.eks. Identitetskort eller pas) efter anmodning, forudsat at den er erhvervet på et anerkendt universitet i EU, EØS , Schweiz eller Vatikanet .

Inden for medicin er den akademiske grad “ Dr. med. univ. ", i tandlægen den professionelle doktorgrad " Dr. med. bule. ". Disse grader erhverves ved at gennemføre diplomstudier (§ 54, afsnit 2 i 2002 -universitetsloven) og har derfor været diplomgrader siden 2002, på trods af betegnelsen. De menneskelige medicinske kvalifikationer opnået frem til 2002 ifølge AHStG anses for at være en fuld doktorgrad. [30] [31] Du forventede ikke selv at skrive et videnskabeligt oplæg. Eleven kunne vælge mellem at skrive en afhandling eller en dybdegående uddannelse. [32] [33] Imidlertid eksisterede overgangsbestemmelser efter 2002, så studerende senere kunne få den fulde akademiske grad, hvis de stadig havde tilmeldt sig i overensstemmelse med studiebestemmelserne i Federal Law Gazette nr. 473/1978. [34] [35] Det er nævnt skriftligt i meddelelsen, i henhold til hvilken gyldig version den medicinske grad blev afsluttet. Dette er derfor tydeligt for en arbejdsgiver. Dette betyder dog ikke, at en østrigsk lægeeksamen, der officielt har modtaget sin doktorgrad i henhold til østrigsk lovgivning, vil finde sig en Dr. kan ringe. Direktiv 2006/35 / EF siger i artikel 54: "Værtsmedlemsstaten kan fastsætte, at ud over denne betegnelse er navn og placering på uddannelsesinstitutionen eller eksamenskommissionen, der har tildelt denne akademiske titel, angivet." [36 ] I Tyskland er det kun tilladt for Østrig og Schweiz at udføre sådanne professionelle doktorgrader i deres oprindelige form. [37]

I Østrig, for flere doktorgrader i beslægtede emner, havde DDr. (2), DDDr. (3) eller DDDDr. (4) etc. i stedet for den sædvanlige Dr. mult. Brugt. Antallet af bogstaver "D" svarer til antallet af erhvervede doktorgrader. [38] Hvis doktorgrader erhverves i forskellige fag, så er det også her normalt også Dr. Dr. skrevet.

Schweiz

I Schweiz er beskyttelsen af ​​akademiske grader på føderalt niveau kun reguleret i forbundsloven mod urimelig konkurrence (UWG). Dette forbyder brug af en forkert titel i UWG's omfang.

Kun i nogle kantoner er det forbudt at bruge en falsk doktorgrad for dig selv. [39] Disse er rester af den kantonale straffelov.

Ækvivalenter i andre lande

Australien

Ligesom USA og Canada er der to typer doktorgrader,

 • Professionelle grader , som tildeles i nogle uddannelser efter eksamen uden yderligere ph.d. -arbejde, f.eks. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (abbr.: MB BS), hvilket svarer til statseksamen i medicin,
 • Forskningsdoktorgrader tildelt på grundlag af en doktorgradsprocedure, f.eks. Ph.d., hvor doktorgraden er specificeret, f.eks. Doctor of Philosophy in Computer Science (abbr.: Ph.D. in Computer Science).

I det australske universitetsuddannelsessystem er afhandlingens formål "at yde et betydeligt og unikt bidrag til aktuel forskning". Dette bidrag vil blive demonstreret i form af en afhandling. Doktoranden er uafhængig af vejledere, men kan vælge, hvor ofte han besøger dem.

En doktorgrad i Australien er rent videnskabelig forskning og tager i gennemsnit tre til otte år. Det er opdelt i to faser, den første fase er "udarbejdelse" af et forskningsprojekt og den anden fase er "implementering" af et program, der dokumenteres som "nedskrivning". Referatet indeholder præsentationen af ​​det videnskabelige problem, metodikken og den videnskabelige viden. Alt akademisk arbejde udføres meget uafhængigt af doktoranden. Tilsynsførerne for afhandlingsprojektet er begrænset til en styrefunktion. Tilsynsmyndighederne er heller ikke, som i Tyskland, anmeldere på samme tid. Det betyder, at doktoranden selvstændigt beslutter, hvornår han / hun skal afslutte sin afhandling og derefter indsender den. Derefter kontaktes korrekturlæsere, hvem der skal være fra andre universiteter / institutter, og som i de fleste tilfælde er fra udlandet (ofte også fra angloamerikanske lande).

Arbejdets fremskridt og den kvalitative videnskabelige diskussion planlægges målrettet. Efter en tredjedel af tiden kontrolleres arbejdets status af et udvalg i form af en bekræftelse og en statusrapport . Den færdige afhandling vil blive vurderet af to til tre anonyme korrekturlæsere. Den positive vurdering betyder en vellykket afslutning af arbejdet.

Afhandlinger finansieres hovedsageligt ved tilskud fra universitetet , staten eller forskningsinstitutter. Stipendierne kan kombineres med hinanden, og der er mulighed for top-ups med projektmidler. Det er imidlertid ikke sædvanligt at finansiere det udelukkende gennem projektmidler, da elevernes uafhængighed og autonomi bør bevares. Ud over stipendierne har alle studerende et årligt budget til rådighed, som f.eks. Skal bruges til at deltage i nationale kongresser. Universiteterne fremmer også etablering af kontakter og et videnskabeligt netværk for at skabe perspektiver for fremtiden.

Europa

Belgien

I den flamske del af Belgien er graden læge , i den vallonske del af Belgien er graden doktor .

 • en juridisk titel hos en læge - uddannelsen varer syv år og opnås efter lægeundersøgelsen
 • i jura, humanvidenskab og filosofi, en juridisk titel opnået gennem en doktorgrad med en afhandling;
 • i teologi og kanonlov samt i andre videnskaber (f.eks. statsvidenskab, pædagogik) en videnskabelig titel, også med en afhandling. [40]

Situation efter Bologna-processen (fra studieåret 2005-2006):

I fransktalende Belgien ( Vallonien ) angiver en doktorgrad en grad fra den tredje universitetscyklus og attesterer uafhængig, avanceret forskningserfaring. For at få adgang til en doktorgrad kræves en (forsknings) master (master research) med en minimumskvalifikation på 300 point ( European Credit Transfer System ). Det svarer til minimum fem års studier.

I tilfælde af et stipendium varer doktorgraden fire år eller seks år, hvis den studerende er assistent på universitetet. I tilfælde af begrundede omstændigheder er en forlængelse på et til maksimalt to år mulig. Normalt er varigheden mellem fire og syv år. Den absolutte minimumsvarighed for forberedelsen af afhandlingen (thèse de doctorat) er tre år.

Hvis der kun er optjent 240 kreditpoint op til kandidatuddannelsen, kræves en ph.d.-uddannelse på 60 point i dybdegående kurser relateret til forskningsemnet, før en doktorgrad påbegyndes (minimumsvarighed: et år, som ikke tælles med i varigheden af doktorgraden, da doktorgraden selv først begynder efter en vellykket afslutning af ph.d. -uddannelsen og forskningsarbejdet med ph.d. -uddannelsen fortsætter). Doktoruddannelsen, der tilhører den tredje cyklus, afsluttes med et certifikat for forskeruddannelse (certificat de formation à la recherche).

Doktorgrader uddeles kun af universiteter. Nogle kunsthøjskoler har tilladelse til at udføre forskning i henhold til en samarbejdsaftale med et universitet, der tildeler en doktorgrad.

Doktoranderne skal forsvare deres afhandling i et eller to stadier (défense). Entweder es handelt sich um eine einzige öffentliche Verteidigung bzw. Disputation vor einer Jury von fünf Professoren und einem Publikum oder es handelt sich um eine nicht-öffentliche Verteidigung vor einer Jury von mindestens fünf Professoren und einer anschließenden öffentlichen Verteidigung, an der ein anderes Publikum als die Jury teilnehmen kann.

Situation bis zum Bologna-Prozess:

Das Diplôme d'études approfondies (DEA), ein Abschluss des dritten Studienzyklus, war der universitäre spezialisierende Forschungsabschluss, der zur unmittelbaren Aufnahme der Doktoratsstudien qualifizierte. Dieser Abschluss wurde mit dem Bologna-Prozess abgeschafft. Statt des DEA wurden spezialisierende Masterstudien (master à finalité approfondie/master recherche bzw. master à finalité spécialisée) eingeführt, die jedoch dem zweiten Studienzyklus und somit nur noch der Masterebene, nicht jedoch der Doktoratsebene (dritter Zyklus) angehören.

Gesamtdauer:

Insgesamt ist nach dem Bologna-Prozess eine reguläre Mindeststudiendauer von neun Jahren bis maximal zwölf Jahren (drei Jahre bis zum Bachelor, zwei Jahre bis zum Master und sodann vier bis sechs/sieben Jahre bis zur Erlangung des Doktorgrads) anzusetzen, um in Belgien eine Position als eigenständiger Forscher an einer Universität bekleiden zu können.

In Belgien wurde die Dauer einer Doktorarbeit nach Bologna auf mindestens drei Jahre festgelegt (im Falle eines Stipendiums). Die vom Nationalen Fonds für wissenschaftliche Forschung (FNRS) gewährten Stipendien für das Doktorat erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Jahren. Im zweiten Fall können Doktoranden von der Universität als Assistenten eingestellt werden. In diesem Fall sind sie zusätzlich zu ihrem Forschungsprojekt für die Überwachung der Praktika von Studenten oder Doktoranden verantwortlich. Die Vertragsdauer beträgt in der Regel sechs Jahre.

Bis zum Bologna-Prozess war eine Gesamtausbildungsdauer von mindestens zehn Jahren bis höchstens 14 Jahren (fünf Jahre bis zur Licence, ein bis zwei Jahre bis zum DEA und vier bis sechs/sieben Jahre bis zum Abschluss des Doktorats) erforderlich, um eigenständige universitäre Forschung betreiben zu können.

Doktorgrade der Mediziner:

Die Doktorgrade der Humanmediziner, Zahnmediziner und Veterinäre nach dem berufsqualifizierenden akademischen Abschluss in Medizin, Zahnmedizin bzw. Veterinärmedizin sind dem Doktor auf der Ebene des zweiten Studienzyklus zuzuordnen und nicht mit den Forschungsdoktoraten des dritten Zyklus zu verwechseln.

Griechenland

In Griechenland wird die Doktorarbeit als Διδακτορικό δίπλωμα, Δ.Δ. Didaktoriko diploma bezeichnet, der dem lateinischen entlehnte Begriff δόκτωρ, Δρ. Doktōr wird nur für den normalen Doktor verwendet, nicht jedoch für Mediziner. Auch promovierte Mediziner werden stets als γιατρός Giatros [ jaˈtrɔs ], deutsch ‚Arzt' bezeichnet, vereinzelt auch Naturwissenschaftler.

Italien

Die Führung der akademischen Grade in Italien ist in einem Dekret des Ministers für Unterricht, Universitäten und Forschung aus dem Jahr 2004 geregelt. Demnach steht Absolventen eines Bachelor-Studiengangs ( laurea , Stufe 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 6 des ISCED ) der Grad eines dottore , Absolventen eines Master-Studiengangs ( laurea magistrale o specialistica , Stufe 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 7 des ISCED ) der Grad eines dottore magistrale und Absolventen eines Doktoratsstudiums ( dottorato di ricerca , Stufe 8 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. Level 8 des ISCED ) der Grad eines dottore di ricerca zu. [41] Damit wurde der Umstellung der Hochschulstudien im Rahmen des Bologna-Prozesses [42] Rechnung getragen. Absolventen der zumeist vier- bis fünfjährigen universitären Studiengänge vor der Umstellung ( laurea ) dürfen den Titel eines dottore magistrale führen.

Nur der Grad eines dottore di ricerca ( „Doktor der Forschung“ ) entspricht dabei einem Doktor-Abschluss nach dem Verständnis im deutschsprachigen und angelsächsischen Raum entsprechend der Stufe 8 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) bzw. "Level 8" des ISCED .

Die Abkürzungen der beiden tieferen akademischen Grade werden im Ministerialdekret nicht geregelt. Der akademische Grad dottore und seine weibliche Form dottoressa werden üblicherweise mit dott./dott.ssa oder dr./dr.ssa abgekürzt, wobei beide Abkürzungen gleichwertig zu verwenden sind., [43] Aufgrund der fehlenden Regelung steht es Akademikern rein rechtlich frei, dottore / dottoressa auch mit Großbuchstaben abzukürzen ( Dott. / Dott.ssa bzw. Dr. / Dr.ssa ) [44] allerdings sprechen sich italienische Universitäten und das Ministerium für Unterricht, Universitäten und Forschung aufgrund der Verwechslungsgefahr [45] von dottore ( ISCED -Level 6) bzw. dottore magistrale ( ISCED -Level 7) mit Doktor ( ISCED -Level 8) [46] klar für die kleingeschriebene Abkürzung dott. / dott.ssa aus. [47] Für die Abkürzung des akademischen Grades eines dottore magistrale bzw. einer dottoressa magistrale wird der Zusatz mag. oder mag.le (für magistrale ) beigefügt (im Ergebnis bspw. dott.mag. ).

Für den 1980 eingeführten Titel dottore di ricerca sieht ein Gesetz hingegen ausdrücklich die großgeschriebene Abkürzung in den Formen Dott. Ric. oder nach der englischen Schreibweise Ph.D. vor. [48]

Deutschsprachige Absolventen eines Bachelor- oder Masterstudiengangs aus Südtirol führen häufig deutsche Übersetzungen des italienischen dottore als Namenszusatz (zum Beispiel Dr., Dr.-Ing. , Doktor), die somit nicht den gleichlautenden akademischen Graden im restlichen deutschen Sprachraum entsprechen und in dieser Form auch nicht von Hochschulen in Italien verliehen werden. Dottore -Grade können auch aus der Anerkennung der Gleichwertigkeit österreichischer Studienabschlüsse mit italienischen laurea -Abschlüssen hervorgehen. Diese Anerkennungsverfahren werden zumeist von der Freien Universität Bozen durchgeführt, die ausdrücklich empfiehlt, auch nach erfolgter Studientitelanerkennung den österreichischen Grad (und nur innerhalb Italiens alternativ den Titel dott. ) zu führen, und klarstellt, dass Dr. den Absolventen von Promotionsverfahren vorbehalten ist. [49] Trotzdem ist die Übersetzung von dottore in Doktor eine in Südtirol seit Jahrzehnten weit verbreitete und auch in behördlichen Texten anzutreffende Gewohnheit, die unter dem Begriff „ Brennerdoktor “ bekannt ist.

Luxemburg

In Luxemburg wird in der Regel ein drei- bis vierjähriges Doktoratsstudium absolviert, welches vom "Dissertation Supervisory Committee" (CET) begleitet und regelmäßig evaluiert wird. Bei erfolgreichen Abschluss führt das Studium zum "Docteur en [Fachbezeichnung auf Französisch]". Die Benotung findet auf einer fünfstufigen Skala statt (ausreichend – befriedigend – gut – sehr gut – ausgezeichnet). Die Promotionsurkunde ist dreisprachig: Französisch, Deutsch und Englisch.

Niederlande

Im Niederländischen gibt es den Titel doctorandus (drs.), der irreführen kann: Es handelt sich um den gängigen Studienabschluss in den Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften, der einst so genannt wurde, da man eine anschließende Promotion zum Doktor erwartete (vgl. deutsch: Doktorand ). Im Englischen wird er mit Master of Arts bzw. Master of Science wiedergegeben. Inzwischen aber haben die Niederlande sich komplett auf das Bachelor/Master-System umgestellt. Das doctoraal examen ist auch der Studienabschluss für die Juristen ( meester in de rechten , mr.) und die universitär ausgebildeten Ingenieure ( ingenieur , ir.).

Bei einer Promotion verleiht die jeweilige Fakultät den Grad doctor (dr.), der vor dem Namen geführt wird. Eine Bezeichnung des Studienfachs (etwa phil. oder rer. nat. ) gibt es nicht. Besonders gute Dissertationen können mit einer Promotion cum laude belohnt werden.

Im Niederländischen ist die Assoziation von doctor mit einem Arzt besonders stark, wobei es irrelevant ist, ob der betreffende Arzt promoviert wurde. Allerdings wird die Anrede in diesem Fall dokter geschrieben.

Nordeuropa (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden)

In Nordeuropa ist der Doktorgrad der höchste akademische Grad. Die unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz übliche Habilitation existiert nicht in Dänemark. Während in Deutschland der Doktorgrad eine Voraussetzung für die Erlangung der Habilitation darstellt, die in ihrer einheitlichen Form erst seit 1934 in Deutschland existiert (Runderlass vom 13. Dezember 1934), [50] gibt es die Möglichkeit einer zweiten wissenschaftlichen Arbeit (Habilitation, opus magnum) [51] in Dänemark nicht. Der dänische Doktorgrad entspricht daher dem deutschen Doktorgrad – nicht wie oft irrtümlicher Weise angenommen, der deutschen Habilitation – wobei die einzelnen Voraussetzungen in Dänemark, wie auch in den einzelnen deutschen Bundesländern, divergieren. Der dänische ph.d. ist dagegen ein "kleiner Doktorgrad", der nach 1988 den dänischen Titel des Licentiat erstattete. [52] Der dänische doktorgrad ist nicht notwendig für die Berufung zum Professor, hierfür reicht ein dänischer ph.d. aus.

Zwischen der Dauer und Qualität der Doktorarbeiten in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland bestehen einige Unterschiede. In Schweden sowie in Norwegen muss ein Doktorand in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren neben der Belegung von Pflichtkursen ein wissenschaftliches Problem bearbeiten. Der Erwerb des dänischen ph.d. dauert in der Regel drei Jahre. Während der drei Jahre müssen 30 ECTS-Credits erworben werden. In Schweden der Doktor der höchste akademische Grad. Dort ist für die Erlangung des Doktorgrades ein Promotionsstudium entsprechend vier Jahren Vollzeitstudien vorgeschrieben, das mit der öffentlichen Verteidigung der Dissertationsschrift abgeschlossen wird. Weniger üblich ist das Licentiatsexamen, das mit zwei Jahren wissenschaftlichen Studiums erworben werden kann.

Ein Doktorabschluss in Finnland ist auf vier Jahre ausgelegt und wird meist in vier bis sechs Jahren abgeschlossen. Zur Erlangung des Grades muss eine Dissertation, entweder als Monographie oder basierende auf 3 oder mehr Publikationen, eingereicht, sowie je nach Studienzweig 20–40 ECTS-Credits nachgewiesen werden. [53] [54]

Polen

In Polen ist ein drei- bis fünfjähriges Doktoratsstudium üblich, aber nicht zwingend. Rigorosum und öffentliche Verteidigung sind Pflicht. Den Promovierten wird der Doktorgrad doktor , abgekürzt: dr (vor dem Namen zu führen), zuerkannt. Der Doktorgrad enthält eine Angabe des absolvierten Fachgebietes, beispielsweise doktor nauk ekonomicznych (dt.: Doktor der Wirtschaftswissenschaften).

Tschechien und Slowakei

Die Doktorgrade sind in beiden Ländern aufgrund des bis Ende 1992 gemeinsamen Staates weitgehend identisch. Man kann die tschechischen und slowakischen Doktorgrade im Grunde in folgende Gruppen aufteilen:

 • Doktorgrade medizinischer Studienrichtungen, sog. Berufsdoktorate (ähnlich wie z. B. in den USA), die mit dem Abschluss des Studiums ohne zusätzliche Promotionsleistung vergeben werden. Dazu zählen die Grade: MUDr. – Doktor der Medizin, MDDr. – Doktor der Zahnmedizin und MVDr. – Doktor der Veterinärmedizin.
 • Sogenannte kleine Doktorgrade (JUDr., PhDr., RNDr. ua), die nach einem mindestens ein- bis zweisemestrigen rigorosen Verfahren verliehen werden. Dieses Rigorosum besteht z. Z. aus einer mündlichen Prüfung in einem oder zwei Fächern und der Verteidigung einer rigorosen Arbeit.
 • Wissenschaftliche Forschungsdoktorgrade , die nach einem mindestens dreijährigen Promotionsstudium, auch Doktorandenstudium genannt, erlangt werden. Dieses Studium umfasst ua regelmäßige Lehrveranstaltungen und Examina und wird mit dem Ablegen eines staatlichen Doktorexamens und der Verteidigung einer Dissertation in Form einer Disputation abgeschlossen. Nach dem Promotionsstudium erlangt man den tschechischen Ph.D. bzw. den slowakischen PhD., in Theologie den Th.D. (nur in Tschechien) und im Bereich der Künste den ArtD. (nur in der Slowakei). Früher wurden diese Doktorgrade auch in den Abkürzungen Dr. bzw. CSc. (tschechisch: kandidát věd , lateinisch: candidatus scientiarum , dt.: Kandidat der Wissenschaften) vergeben. Mit dem Abschluss wird zusätzlich die Lehrbefähigung erlangt.
 • Außerdem wird noch relativ selten der Grad des Doktors der Wissenschaften , abgekürzt als DrSc. bzw. DSc., verliehen.

Die aktuellen Hochschulgesetze beider Länder stufen die medizinischen Berufsdoktorgrade und die kleinen Doktorgrade in die 2. Bologna-Stufe (Master-Ebene) ein; erst die wissenschaftlichen Forschungsdoktorgrade bzw. der Doktor der Wissenschaften werden in die 3. Bologna-Stufe (Doktor-Ebene) eingestuft.

Ukraine und Russland

In der Ukraine und Russland ist ein drei- bis sechsjähriges Doktoratsstudium üblich, oft als postgraduales Studium ( Aspirantur ). Prüfungen sowie das Erstellen einer Doktorarbeit , die öffentlich verteidigt werden muss, sind die Inhalte dieser Studiengänge. Bei erfolgreichem Abschluss wird der akademische Grad Kandidat nauk ( Kandidat der Wissenschaften ) vergeben. Er ist vergleichbar mit dem Abschluss Ph.D. in englischsprachigen Ländern. Aufbauend darauf besteht die Möglichkeit, den höchsten in der Ukraine und Russland zu vergebenden Grad Doktor nauk (Doktor der Wissenschaften, russ. доктор наук) zu erwerben. Dieser Grad ist mit einer Habilitation vergleichbar. Die Habilitationsarbeit sollte einen Beitrag zur Weiterentwicklung innerhalb eines bestimmten Forschungsgebietes leisten und vollständig bzw. in wichtigen Teilen veröffentlicht werden.

Ungarn

In Ungarn ist seit 1994 ein drei- bis fünfjähriges Doktoratsstudium üblich, was zum einheitlichen Doktorgrad doktor , entweder abgekürzt als Ph.D. oder, in künstlerischen Studiengängen, abgekürzt als DLA (Doctor of Liberal Arts), führt und einerseits das Universitätsdoktorat doctor universitatis , andererseits den von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften verliehenen sogenannten CSc-Grad abgelöst hat. In Ungarn kann der Doktorgrad – entgegen anderslautenden Gerüchten muss aber nicht – als Bestandteil des Familiennamens geführt werden. Außerdem bestehen medizinische und juristische Berufsdoktorate, die nicht als akademische Grade, lediglich als Titel gelten.

Bis Ende der 1990er Jahre war an einigen Universitäten auch noch der im Ostblock übliche Weg über eine Dissertation zum Kandidaten der Wissenschaften bekannt. Nach einer mehrjährigen Aspirantur wurde der Kandidat in Ungarn als Candidatus scientiarum (C.Sc.) promoviert . Oftmals wird heute von ungarischen Wissenschaftlern, die diesen Ausbildungsweg absolviert haben, ebenfalls die Abkürzung Ph.D. gewählt, weil dieser akademische Grad laut Hochschulgesetz dem PhD entspricht.

In Deutschland kann der ungarische Ph.D. und DLA auch als Dr. ohne Namenszusatz geführt werden, die Berufsdoktorate und der das frühere Universitätsdoktorat ausschließlich in der verliehenen Form mit zusätzlicher Angabe der verleihenden Institution.

Vereinigtes Königreich und Irland

Für das Vereinigte Königreich und Irland gelten die nordamerikanischen Entsprechungen (siehe unten). Allerdings ist der MD (Medicinae Doctor) kein professioneller, sondern ein Forschungs-Doktorgrad, ähnlich wie in Deutschland.

USA und Kanada

Abweichend vom Bologna-System sind in den Vereinigten Staaten und Kanada Gradbezeichnungen und die Wertigkeit von akademischen Graden , damit auch der Ph.D. /Doktor-Abschlüsse, nicht einheitlich geregelt.

In den USA und Kanada unterscheidet man zwei Arten von Doktorgraden,

 • Berufsdoktorate (professional degrees) , die in manchen Studiengängen nach Abschluss ohne zusätzliche Promotionsleistung vergeben werden, zum Beispiel Medical Doctor (Abk.: MD) oder Juris Doctor (Abk.: JD), die dem Staatsexamen entsprechen,
 • Forschungsdoktorgrade, die aufgrund eines Promotionsverfahrens vergeben werden, wie
  • Ph.D. (Doctor of Philosophy) ; einige Universitäten vergeben diesen Grad auch in der Schreibweise DPhil .
  • Doktorgrade für bestimmte Studiengänge, die nicht zum Ph.D. führen, zum Beispiel Doctor of Business Administration (Abk.: DBA).
  • In Theologie als gehobener, meist nur ehrenhalber auf Grund besonderer Leistungen verliehener Doctor of Divinity (DD), Doctor of Religious Science (Dr. sc. rel.), Doctor of Biblical Sciences (DBS) und den Doctor of Metaphysics (Dr. mph.). Die, je nach Titel, entweder amerikanische Schreibweise nach dem Namen oder die latinisierte Form vor dem Namen ist historisch entstanden. [55] [56] [57]

Der angloamerikanische Doktorgrad wird hinter dem Namen getragen, etwa Jerry F. Fishwish, Ph.D. Wird der Träger des Doktorgrads erwähnt oder angesprochen, steht der Dr. (gesprochen: Doctor ) vor dem Namen, anstelle des Zusatzes Ph.D. ( Good morning, Dr. Fishwish oder Dr. Fishwish is an excellent researcher. ).

Vergleich mit Europa

Die Bedeutung eines Ph.D.-Abschlusses und dessen Vergleichbarkeit mit europäischen Abschlüssen hängt unter anderem davon ab, an welcher Hochschule er erworben wurde. Es kam deshalb zwischen nordamerikanischen und europäischen Hochschulen immer wieder zu Problemen bei der Anrechnung und Anerkennung von Abschlüssen, insbesondere bei der Zulassung zu postgradualen Anschlussstudien.

Berufsdoktorate von professional schools , zum Beispiel in Recht (JD), Medizin (MD) und Theologie (DD), die unmittelbar im Anschluss an einen drei- oder vierjährigen Bachelor erreicht werden können, werden wiederum in Deutschland nicht als gleichwertig mit dem europäischen Doktor/Bologna-PhD anerkannt und dürfen hier deshalb auch nicht als „Dr.“ geführt werden.

Anerkennung von ausländischen Doktorgraden

Im Zusammenwirken des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Deutschland sowie dem Äquivalenzzentrum des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Kultur und dem Äquivalenzzentrum des Wissenschaftsministeriums Luxemburgs ist die Datenbank Anabin entwickelt worden („Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise“). In dieser Datenbank wird von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für eine Vielzahl ausländischer Staaten eine umfangreiche Dokumentation über ihr Bildungswesen, die verschiedenen Abschlüsse und die akademischen Grade sowie deren Wertigkeit aufgebaut.

Sie umfasst auch eine Informationssammlung von wichtigen Dokumenten über die korrekte Führung ausländischer Doktorgrade in Deutschland und entsprechende Beschlüsse der KMK; [58] insbesondere die am 21. September 2001 von der Kultusministerkonferenz beschlossenen begünstigenden Regelungen gemäß Ziffer 4 der „Grundsätze für die Regelung der Führung ausländischer Hochschulgrade im Sinne einer gesetzlichen Allgemeingenehmigung durch einheitliche gesetzliche Bestimmungen“ vom 14. April 2000 sowie, darauf aufbauend, die begünstigenden Regelungen der KMK vom 15. Mai 2008 vereinfachen die Verwendung bestimmter ausländischer Doktorgrade in Deutschland. [59] [60]

Ausländische Hochschulgrade, die nicht in einem Land der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) erworben wurden, dürfen gegebenenfalls nur unter Hinzufügung der verleihenden Institution geführt werden. [61] Beispiel: Dr. (Univ. Ankara) Max Mustermann . Die Regelungen unterscheiden sich jedoch je nach Bundesland.

„Promotionsberatung“, Titelhandel und Plagiate

Der Doktorgrad bringt seinem Träger gesellschaftliches Ansehen und eventuell eine Einkommenssteigerung, abhängig von Beruf und Land. Daher besteht für manche Menschen die Versuchung, den Grad auch ohne die entsprechende Qualifikation sowie Investition von Zeit und Aufwand zu erlangen. Attraktiv ist vor allem der Grad ohne den Zusatz „hc“ und ohne die Auflage, ihn mit Herkunftsangabe führen zu müssen. Auf legalem Wege ist dies in Österreich bzw. Deutschland nicht ohne reguläre Promotion nebst Dissertation möglich.

Der Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann nannte das „Sozialprestige eines Doktortitels“ nach wie vor relativ hoch. Der Doktorgrad sei zwar nicht mehr unbedingt zwingend, um zu einer Elite zu gehören, doch er runde das „vermeintlich makellose Gesamtbild ab“ und helfe durchaus bei der persönlichen Karriere. Insbesondere „in Berufen, in denen man auch repräsentieren muss, bringt es durchaus etwas, sich promovieren zu lassen“. Debora Weber-Wulff forderte, den Doktorgrad nicht mehr im Personalausweis einzutragen, da er nur im wissenschaftlichen Zusammenhang von Bedeutung ist und im wirtschaftlichen oder privaten Umfeld keine Rolle spielen sollte. [62]

Es gibt sogenannte „Promotionsberater“, die dem Hilfesuchenden anbieten, Kontakte zu einem Professor zu knüpfen und die Promotion unterstützend zu begleiten. Da letztlich aber der Doktorand selbst sein Thema finden und bearbeiten muss, bleibt nur sehr wenig übrig, das legal von einer „Promotionsberatung“ übernommen werden könnte.

In einer legalen Grauzone bewegen sich Unternehmen, die Ehrendoktorwürden ausländischer (zumeist osteuropäischer) Universitäten oder Institute vermitteln, die den Interessenten gegen eine „Spende“ verliehen werden. Dies ist zwar nicht zwingend illegal, allerdings dürfen diese Grade nicht in den Ausweis eingetragen und auch nicht ohne „hc“ und Herkunftsangabe geführt werden wenn sie außerhalb der EU erworben wurden.

Eine eindeutig illegale „Promotionsberatung“ besteht beispielsweise darin, die Arbeit von einem Ghostwriter schreiben zu lassen und den Doktoranden in einem Schnellkurs für die mündliche Prüfung fit zu machen. Auch die Bestechung eines Professors kann unter diese Art der „Promotionsberatung“ fallen. Die Beteiligten machen sich hier strafbar.

Im Titelhandel hingegen werden von sogenannten „ Titelmühlen “ falsche oder wertlose Doktorgrade verkauft. Dabei erhält der Kunde:

 • Die Doktorurkunde einer ausländischen Einrichtung (Universität, Bildungsstätte, Kirche etc.), deren Grade im Land des Kunden nicht anerkannt werden.
 • Die Doktorurkunde einer nicht existenten Scheinuniversität, die der Titelhändler sich in der Regel schlicht ausgedacht hat.
 • Die gefälschte Doktorurkunde einer tatsächlich existierenden Universität mit Promotionsrecht.

Die beiden letzten Fälle bedeuten eine Urkundenfälschung . Dafür ist es nicht bedeutsam, ob die Urkunde eines existierenden Ausstellers gefälscht wurde, sondern, dass der Anschein erweckt wird, dass die Urkunde von einer entsprechenden Institution ausgestellt wurde.

Versucht der Kunde aufgrund einer so erlangten Urkunde, den Doktorgrad in den Personalausweis eintragen zu lassen, wird er meist scheitern, zumal ohnehin nur solche Grade eintragbar sind, die ohne jeden Zusatz geführt werden dürfen. Allerdings kann es vorkommen, dass der Beamte z. B. eine gefälschte Urkunde nicht ausreichend überprüft. Dann besteht jedoch dauerhaft die Gefahr der Entdeckung, und der Kunde kann vom Titelhändler erpresst werden, da er sich permanent des Missbrauchs von akademischen Graden schuldig macht. Sich mit einem falschen Doktorgrad für eine Stelle zu bewerben, ist darüber hinaus Betrug .

Ein weiteres Problem sind Plagiate . Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Bernhard Kempen warnte, dass neben dem Karrieredruck die technischen Möglichkeiten wie Internet und Suchmaschinen zu Plagiaten verleiten. Diese seien „beste Voraussetzungen, eine Arbeit per Copy und Paste zu erstellen“. Er geht davon aus, dass „die Zahl der Plagiate zunimmt.“ [63] Minister und Staatspräsidenten traten in der Vergangenheit zurück, nachdem ihnen der Doktorgrad wegen Plagiatsvorwürfen im Kontext ihrer Dissertation aberkannt wurde. Bekannte Beispiele sind der deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (2011), der ungarische Präsident Pál Schmitt (2012) und die deutsche Bildungsministerin Annette Schavan (2013).

Unterscheidung nach Fächern

In allen wissenschaftlichen Disziplinen kann ein Doktorgrad verliehen werden. Zusätze sind lateinisch (bzw. griechisch-lateinisch) oder (vor allem in Deutschland) auch deutsch, z. B. Doktoringenieur (Dr.-Ing.).

Der Doktorgrad wird in der Regel von einer Universitäts-Fakultät verliehen und trägt dann auch deren Titel. Bei manchen Fächern, wie beispielsweise der Physik, ist die Fakultätszuordnung in einzelnen Universitäten verschieden geregelt. Hier kann z. B. eine philosophische oder eine naturwissenschaftliche Fakultät den Grad verleihen; entsprechend variiert dann auch die Bezeichnung für ein und dasselbe Fach, je nach Universität.

Deutschland

Ein Teil der unten aufgeführten Doktorgrade wird nicht mehr verliehen, manche wurden in der DDR verliehen. Die Vielfalt der unterschiedlichen Doktorgrade existiert nur in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum. Die mit Abstand üblichsten deutschen Doktorgrade sind der Dr. med. , der Dr. med. dent. , der Dr. med. vet. , der Dr. rer. nat. , der Dr. phil. , der Dr. iur. , der Dr. oec. , der Dr. rer. pol. , der Dr.-Ing. und der Dr. theol. So wird z. B. einem Mathematiker nach der Promotion normalerweise der Dr. rer. nat. oder der Dr. phil. verliehen, nicht der unübliche Dr. math.

Sonstige Doktorgrade

 • DDr. ( Dr. theol. bzw. D. et Dr. ): eine Person mit einem theologischen (ggf. Ehren-) Doktorgrad und einem weiteren Doktorgrad
 • Dr. des. (Doctor designatus): Doktorgrad, der nach einigen Promotionsordnungen zwischen dem Ende des Promotionsverfahrens und der Veröffentlichung der Dissertation oder zwischen Veröffentlichung der Dissertation und Aushändigung der Promotionsurkunde geführt werden kann
 • Dr. habil. (Doctor habilitatus): Doktor mit Lehrbefähigung ( Habilitation )
 • Dr. mult. (Doctor multiplex): abkürzend bei einer Person mit mindestens drei Doktorgraden; meist nur bei Trägern mehrerer Ehrendoktorgrade üblich
 • Dr. hc mult. (Doctor honoris causa multiplex): abkürzend bei einer Person mit mindestens drei Ehrendoktorgraden
 • Dres. (Doctores): Plural (so) zu Doctor . Der Plural bezieht sich jedoch nur auf mehrere (mindestens zwei) unterschiedliche Personen, dh die Promovierten, nicht auf den Doktorgrad an sich. Häufig – auch im universitären Umfeld – wird der Plural Doctores fälschlich für zumeist zwei Doktorgrade angewandt. [75]

Ehrendoktorwürde

 • D. (ehrenhalber): Ehrendoktor der ev. Theologie
 • Dr. hc (Doctor honoris causa): Ehrendoktor („der Ehre halber“)
 • Dr. eh (Doktor ehrenhalber): Ehrendoktor, auch: eh. oder E. h. (fast nur an Technischen Hochschulen)

Die Ehrendoktorwürde kann von einer Hochschule mit Promotionsrecht verliehen werden. Dies erfolgt ohne Dissertation . Die Ehrendoktorwürde ist kein akademischer Grad .

DDR

 • Dr. rer. comm. (Doctor rerum commercialium): Doktor der Handelswissenschaften
 • Dr. rer. mil. (Doctor rerum militarium): Doktor der Militärwissenschaften
 • Dr. rer. silv. (Doctor rerum silvestrium bzw. rerum silvaticarum): Doktor der Forstwissenschaften (in die BRD übernommen)
 • Dr. sc. (Doctor scientiae …): Doktor der Wissenschaften (in Kombination mit der jeweiligen Fakultät, bspw. Dr. sc. jur.) – Titel nach erfolgreicher Promotion B , ähnlich der Habilitation zum Dr. habil.

Österreich

 • DDr. : inoffizielle Abkürzung für zweifachen Doktorgrad (Dr. mult. ist in Österreich nicht gebräuchlich)
 • Dr. iur. (iuris): Doktor der Rechtswissenschaften (in der Praxis auch oft noch in der früher üblichen Schreibweise Dr. jur. )
 • Dr. med. dent. (medicinae dentalis): Doktor der Zahnmedizin – Dieser Grad wird durch ein Diplomstudium erworben und ist ein Nachweis der Berufsausbildung, nicht der wissenschaftlichen Qualifikation (vgl.: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. dent. et scient. med. (medicinae dentalis et scientiae medicae): Doktor der Zahnmedizin mit wissenschaftlicher Befähigung (siehe Dr. scient. med.)
 • Dr. med. univ. (medicinae universae): Doktor der gesamten Heilkunde – Dieser Grad war bis 2002 nach dem AHStG ein vollwertiger Doktorgrad mit wissenschaftlicher Befähigung und ist seit dem Beginn des Studiums ab dem UG2002 nur durch ein Diplomstudium erworben und ist ein Nachweis der Berufsausbildung, nicht der wissenschaftlichen Qualifikation (vgl.: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. univ. et scient. med. (medicinae universae et scientiae medicae): Doktor der gesamten Heilkunde mit wissenschaftlicher Befähigung (siehe: Dr. scient. med.!).
 • Dr. med. vet. (medicinae veterinariae): Doktor der Veterinärmedizin.
 • Dr. mont. (rerum montanarum): Doktor der montanistischen Wissenschaften. Wird nur von der Montanuniversität Leoben vergeben.
 • Dr. rer. comm. (rerum commercialium): Doktor der Handelswissenschaften. Wurde früher von der Hochschule für Welthandel vergeben.
 • Dr. nat. techn. (naturalium technicarum): Doktor der Bodenkultur. Wird nur von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) vergeben.
 • Dr. phil. (philosophiae): Doktor der Philosophie . Umfasst die gesamten Geisteswissenschaften, ua Deutsche Philologie („Germanistik“), Philosophie, Politikwissenschaft uvam
 • Dr. phil. fac. theol. (philosophiae facultatis theologicae): Doktor der Philosophie einer katholisch-theologischen Fakultät.
 • Dr. rer. nat. (rerum naturalium): Doktor der Naturwissenschaften
 • Dr. rer. silv. (rerum silvestrium): Doktor der Forstwissenschaft
 • Dr. rer. soc. oec. (rerum socialium oeconomicarumque): Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, umfasst unter anderem BWL, Soziologie, VWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspädagogik
 • Dr. sc. hum. (scientiarum humanarum): Doktor der Gesundheitswissenschaften
 • Dr. sc. inf. med. (scientiarum informaticarum medicinarum): Doktor der medizinischen Informatik. ( UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik – bis Ende 2004)
 • Dr. sc. inf. biomed. (scientiarum informaticarum biomedicae): Doktor der biomedizinischen Informatik (Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Tirol – seit Anfang 2005)
 • Dr. scient. med (scientiae medicae): Doktor der medizinischen Wissenschaft, an der Medizinischen Universität Wien auch: Doktor der Angewandten Medizinischen Wissenschaft. Dies ist ein wissenschaftliches Doktorat, mit dem die Fähigkeit zur selbstständigen Forschung in der Medizin nachgewiesen wird. Wenn Absolventen eines Dr. med. dent. oder Dr. med. univ. den Dr. scient. med. erwerben, wird kein zusätzlicher Doktorgrad vergeben, sondern „et scient. med.“ hinzugefügt, siehe Dr. med. dent. et scient. med. bzw. Dr. med. univ. et scient. med.
 • Dr. techn. (technicae): Doktor der technischen Wissenschaften , umfasst ua Bauingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und Technische Chemie/Mathematik/Physik – Vgl.: Dr.-Ing. in Deutschland.
 • Dr. theol. (theologiae): Doktor der Theologie
 • Dr. hc ( honoris causa ): Ehrendoktor .
 • Ph.D. (philosophiae doctor): Dieser Doktorgrad kann in allen Fächern statt des traditionellen Grades (Dr. …) verliehen werden, ist jedoch nicht per se höherwertiger als der Dr. phil.

Ehrendoktorwürde

 • Dr. hc (honoris causa): Ehrendoktor („der Ehre halber“)
 • Dr. eh (ehrenhalber): Ehrendoktor, auch: eh. oder E. h. (fast nur an Technischen Hochschulen)
 • D. (ehrenhalber): Ehrendoktor der ev. Theologie

Die Ehrendoktorwürde kann von einer Hochschule mit Promotionsrecht verliehen werden. Dies erfolgt ohne Dissertation . Die Ehrendoktorwürde ist kein akademischer Grad .

Schweiz

Siehe auch

Literatur

 • Dominik Groß : Die Diskussion um den medizinischen Doktortitel in der Bundesrepublik Deutschland (1949–2001) oder Wie beendet man eine unendliche Geschichte? In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 20 (2001), S. 425–441.
 • Dominik Groß: Titel ohne Wert? Zur Debatte um den Stellenwert des ,Doctor medicinae dentariae' von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Dominik Groß und Monika Reininger (Hrsg.): Medizin in Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil. Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2176-2 , S. 69–88.
 • Hans Joachim Meyer : Die akademischen Grade im englischen Sprachraum und der deutsche Wissenschaftsbegriff . In: Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Heft 6, 2011, ISSN 1867-6413 , S. 23–43, Digitalisat

Weblinks

Wiktionary: Doktor – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Baden-Württemberg LHG id F. vom 1. Januar 2005, § 38 Abs. 3 oder Bayern BayHSchG id F. vom 23. Mai 2006, Art. 64 Abs. 1
 2. Universität Kiel, Promotionsordnung, § 20 Vollzug der Promotion, Absatz 3: „Mit dem Empfang der Promotionsurkunde erhält die Bewerberin oder der Bewerber die Berechtigung zur Führung des Doktorgrades. Vor diesem Zeitpunkt darf der Grad in keiner Form, auch nicht als Dr. des., geführt werden.“
 3. a b U. Beisiegel: Promovieren in der Medizin. Die Position des Wissenschaftsrates. ( Memento vom 9. Juni 2015 im Internet Archive ) In: Forschung & Lehre 7/09, 2009, S. 491.
 4. Wissenschaftsrat bemängelt Qualität des "Dr. med." In: bildungsklick.de. 30. Juni 2009, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 5. Hochschulen auf einen Blick, Ausgabe 2012, Statistisches Bundesamt, S. 24
 6. Gebührenpflicht bei Promotionen in den USA ( Memento vom 17. November 2008 im Internet Archive ) (PDF-Datei)
 7. Pressemitteilung Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 13. September 2006 bildungsklick.de ids.hof.uni-halle.de S. 34 und 35
 8. Selektion nach Geschlecht im Bildungswesen ( Memento vom 23. September 2013 im Internet Archive ) S. 14 bis 16
 9. Im Blickpunkt: Promotionen als Indikator für die Leistung von Hochschulen. Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes und des CHE Rankings 2019/20 – CHE. Abgerufen am 21. Dezember 2020 (deutsch).
 10. Statistisches Bundesamt: Fachserie 11 Reihe 4.2 (2009).
 11. Bernhard Dietrich Haage: Medizinische Literatur des Deutschen Ordens im Mittelalter. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 9, 1991, S. 217–231; hier: S. 222.
 12. Geschichte der Promotion. S. 22 (PDF-Datei; 2,54 MB)
 13. Erwin Schmidt: Die Hofpfalzgrafenwürde an der hessen-darmstädtischen Universität Marburg / Gießen , Hrsg. Universitätsbibliothek Gießen, Sonderdruck 1973 aus: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. 57.1972. (PDF, 96 S., 4,9 MB)
 14. Hilde de Ridder-Symoens, Walter Rüegg (Hrsg.): Universities in Early Modern Europe (1500-1800). In: A History of the University in Europe. Band 2, Cambridge University Press, 2003, ISBN 0-521-54114-X , S. 183 ( books.google.de ).
 15. Duden | Doktortitel | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Abgerufen am 23. Juni 2021 .
 16. Fachhochschule: Hessen ermöglicht Promotion an der FH . In:Frankfurter Rundschau . 18. März 2016 ( fr.de [abgerufen am 7. März 2018]).
 17. fh-kiel.de
 18. Baden-Württemberg LHG id F. vom 1. Januar 2005, § 38 Abs. 4 Satz 3 oder Bayern BayHSchG id F. vom 23. Mai 2006, Art. 64 Abs. 1 Satz 3
 19. Siehe Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
 20. „[...] werden die akademischen Grade mit der Berufsbezeichnung zusammen und nicht bei dem Namen aufgeführt. Die Meinung des Klägers, daß der Doktortitel nach Gewohnheitsrecht als Bestandteil des Namens zu gelten habe, trifft nicht zu.“ BVerwG, Urteil vom 24.10.1957 - IC 50.56, BVerwGE 5, 291-293, = DÖV 1957, 870, = JZ 1958, 207.
 21. a b Vgl. Wolfgang Zimmerling: Zum Anspruch auf Anrede mit dem Doktorgrad.
 22. Text der Passverwaltungsvorschrift
 23. Doktortitel muss nicht mehr in Personenstandsregister. In: Ärztezeitung. 16. Oktober 2013, abgerufen am 30. Oktober 2013 .
 24. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 19. April 2000 , Az. 9 S 2435/99, Volltext.
 25. VG Darmstadt, Urteil vom 14. April 2011 , Az. 3 K 899/10.DA, Volltext.
 26. Titel zu Recht verloren. In: Badische Zeitung. 15. September 2011, abgerufen am 15. September 2011 .
 27. BVerfG vom 30. November 1988; Az. 1 BvR 900/88, auf Grundlage BVerwG, Urteil vom 5. Mai 1988, Az. 7 B 8.88, NJW 1988, 2911, Schlagworte ( Memento vom 15. Februar 2013 im Internet Archive ).
 28. OLG Schleswig, Urteil vom 26. Mai 2011 - Az. 6 U 6/10. In: openjur.de. 26. Mai 2011, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 29. Jan Friedmann: CSU-General Scheuer und sein Doktortitel: Grad noch so. In: Spiegel Online . 17. Januar 2014, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 30. meduniwien.ac.at
 31. N201 Doktoratsstudium Medizin - Med Uni Wien ( Memento vom 20. Juli 2016 im Internet Archive )
 32. meduniwien.ac.at
 33. medunigraz.at
 34. Gesetz BGBL. Nr. 473/1978 Download
 35. Doktoratsstudium Medizin N201 ( Memento vom 26. Februar 2010 im Internet Archive )
 36. Richtlinie 2005/36/EG
 37. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (NR: GP XXII RV 12 AB 180 S. 28. BR: 6827 S. 700.) StF: BGBl. III Nr. 6/2004
 38. Sammelleidenschaft – Mag. DDDDr. Ingeborg Kappel hat nun ihr viertes Doktorat ( Memento vom 18. März 2005 im Internet Archive )
 39. Strafbarkeit bei unbefugter Führung. In: promotionsexperten.ch. Abgerufen am 8. Januar 2017 .
 40. Siehe unter anderem: Zoek een onderwijsterm – Taalunieversum. In: taalunieversum.org. Abgerufen am 8. Januar 2017 (niederländisch).
 41. Dekret des Ministers für Unterricht, Universität und Forschung vom 22. Oktober 2004, Nr. 270, Art. 13 Abs. 7 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. In: miur.it. 22. Oktober 2004, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 42. MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. In: normattiva.it. 3. November 1999, abgerufen am 8. Januar 2017 .
 43. www.accademiadellacrusca.it Dott. e Dr.: che differenza c'è tra le due abbreviazioni e quale si deve usare per riferirsi a chi svolge la professione di medico?
 44. treccani.it Con l'iniziale minuscola o maiuscola? Decida lo scrivente a seconda della sua intenzione e del contesto e della situazione comunicativa – più o meno formale = Klein- oder großgeschrieben? Die Entscheidung obliegt dem Schreibenden, je nach dessen Absicht bzw. je nach Kontext und mehr oder minder förmlicher kommunikativer Situation
 45. “Title: Dottore/Dottoressa, to be shortened to Dott./Dott.ssa. This is a 2nd level academic title not to be misunderstood with the Italian "Dottore di Ricerca" or with such titles as Philosophy Doctor, Docteur, Doctor, Doktor, Doutor, etc. which correspond to 3rd cycle doctorates, and are usually shortened to PhD or Dr.” www.study-in-italy.it ( Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive )
 46. Über die internationale Klassifizierung italienischer Studienabschlüsse: Carlo Barone, Antonio Schizzerotto: The application of the ISCED-97 to Italy, in Silke L. Schneider (Hrsg.): The International Standard Classification of Education (ISCED-97), 2008, MZES, Mannheim. www.mzes.uni-mannheim.de
 47. Università degli studi di Parma :"DOTTORE/DOTTORESSA: Generalmente si usa abbreviato con l'iniziale minuscola. Es.: il dott. Nome Cognome, la dott.ssa Nome Cognome... NB: Non va abbreviato con dr., dr.ssa, d.ssa."
  DOTTORE/DOTTORESSA: Allgemein wir die Abkürzung mit kleingeschriebenem Anfangsbuchstaben verwendet. Bsp.: der [Herr] dott. Vorname Name, die [Frau] dott.ssa Vorname Name... NB: Wird nicht mit dr., dr.ssa, d.ssa abgekürzt.
 48. «8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."». Gesetz vom 30. Dezember 2010, Nr. 240, Art. 19 Abs. 1 lit. d,
 49. Nach der Anerkennung kann in Italien entweder der ursprünglich erworbene österreichische Grad (z. B. Mag.) oder der entsprechende italienische Grad geführt werden (z. B. Dott.), während in Österreich weiterhin nur der österreichische Grad geführt werden kann. Zu beachten ist, dass der italienische Grad „dottore“ (Dott.) im Deutschen nicht mit „Doktor“ (Dr.) übersetzt werden darf. Der Grad „Doktor“ steht in Italien nämlich nur den Absolventen eines Doktoratsstudiums (Ph.D.) zu. – Zitiert nach Freie Universität Bozen (www.unibz.it): Anerkennung österreichischer akademischer Grade und Titel in Italien ( Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive )
 50. Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Abgerufen am 22. Januar 2020 .
 51. Wer kann sich habilitieren? 20. Januar 2020, abgerufen am 22. Januar 2020 .
 52. Per Vejrup-Hansen: Bliver der uddannet for mange ph.d.er? Samfundsøkonomen Nr. 3, Oktober 2012, S. 37-42, abgerufen am 22. Januar 2020 (dänisch).
 53. Structure of the degree and doctoral thesis. University of Helsinki, 26. Juni 2017, abgerufen am 2. November 2017 .
 54. Theoretical studies – Doctoral Candidates, Doctoral Programme in Science – Aalto University. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 7. November 2017 ; abgerufen am 2. November 2017 .
 55. David F. Wells: Reformed Theology in America: A History of Its Modern Development. Wm. B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1985.
 56. E. Brooks Holifield: Theology in America. Yale University Press, 2005.
 57. Mark G. Toulouse, James O. Duke: Sources of Christian Theology in America. Abingdon Press.
 58. Archivlink ( Memento vom 11. März 2012 im Internet Archive )
 59. Archivlink ( Memento vom 14. September 2011 im Internet Archive )
 60. Begünstigende Regelungen gemäß Ziffer 4 der „Grundsätze für die Regelung der Führung ausländischer Hochschulgrade im Sinne einer gesetzlichen Allgemeingenehmigung durch einheitliche gesetzliche Bestimmungen“ vom 14.4.2000 (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. September 2001 in der Fassung vom 19. Mai 2008; PDF; 19 kB).
 61. Führung ausländischer Hochschulgrade In: kmk.org
 62. Archivlink ( Memento vom 16. Dezember 2011 im Internet Archive )
 63. Promotion in eigener Sache. In: Spiegel Online . 18. Februar 2011.
 64. a b Willkommen im TUM Medical Graduate Center Promotionsprogramme des TUM Medical Graduate Center. Abgerufen am 8. Februar 2017.
 65. Promotion. Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, abgerufen am 22. November 2018 .
 66. § 1 Abs. 1 der Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock zur Erlangung des Grades Dr. rer. hum. Website der Universitätsmedizin Rostock, abgerufen am 23. August 2012.
 67. Titel in der Medizin – Klinik – Via medici. Thieme Via medici, abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 68. uni-saarland.de. (PDF) Abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 69. Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 21. Oktober 2017 ; abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 70. Dr. rer. med[ic]. In: Duden. Bibliographisches Institut GmbH – Dudenverlag, abgerufen am 23. Oktober 2017 .
 71. § 2 Abs. 1 der Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden zur Erlangung des Grades Dr. rer. medic. ( Memento vom 28. Januar 2013 im Internet Archive ) Website der Technischen Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, abgerufen am 7. Dezember 2012.
 72. § 1 Abs. 3 der Promotionsordnung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 18.12.2007 in der Fassung der 3. Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung vom 07.01.2013 veröffentlicht als Gesamtfassung Website der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen, abgerufen am 20. Juni 2015.
 73. Ph.D. Medical Research - Medizinische Fakultät – LMU München . Website der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 13. Dezember 2018.
 74. b-tu.de: Promotion / Ph.D. / Studium . Website der Brandenburgischen Technischen Universität . Abgerufen am 14. Februar 2017.
 75. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-dres-hc-1828624.html ; repräsentativ für unzählig andere:https://www.sozialrecht.jura.uni-koeln.de/18413.html , https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/ei/professoren/schefold/prof-dr-dres-hc-bertram-schefold/kurzbiographie.html , https://www.uni-regensburg.de/rechtswissenschaft/oeffentliches-recht/arnold/index.html , https://www.jura.uni-heidelberg.de/fst/personen/personenkube/kirchhof.html , https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/sellin.html [abgerufen jeweils am: 7. März 2020].
 76. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über das Doktorat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. In: admin.ch. 26. Januar 1998, abgerufen am 31. Juli 2020 .
 77. Art. 2 Abs. 1 der Ordonnance sur le doctorat délivré par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. In: admin.ch. 26. Januar 1998, abgerufen am 31. Juli 2020 .
 78. Art. 3 Abs. 1 der Doktoratsverordnung von 2008 (PDF, 280 kB) ( Memento vom 18. Juli 2011 im Internet Archive ), abgerufen am 23. März 2010