Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.

Trediveårskrigen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
"Galgetræet", fra den 18- delede ætsningscyklus "The Great Horrors of War" (Les Grandes Misères de la guerre) , efter Jacques Callot (1632). Illustrationen viser henrettelser af tyve ("Voleurs infames et perdus") og formentlig også plyndrere, der kaster terningerne for deres liv (i illustrationen til højre). Foranstaltningen er ikke en vilkårlig handling, men finder sted i nærværelse af præster og svarer til datidens krigslov for at opretholde militær disciplin. [1]

Trediveårskrigen fra 1618 til 1648 var en konflikt om hegemoni i Det Hellige Romerske Rige og i Europa, der begyndte som en religiøs krig og sluttede som en territorial krig . I denne krig udbrød den fransk-habsburgske antagonisme på europæisk plan og modsætningen mellem kejseren og den katolske liga på den ene side og den protestantiske union på den anden side på kejserligt niveau . Sammen med deres respektive allierede udførte de habsburgske magter Østrig og Spanien ikke kun deres territoriale, men også deres dynastiske interessekonflikter med Frankrig , Holland , Danmark og Sverige hovedsageligt på imperiets jord. Som et resultat var en række andre konflikter tæt forbundet med trediveårskrigen:

Vinduet fald i Prag den 23. maj 1618, hvormed opstanden i de protestantiske bohemske godser åbnede sig åbent, anses for at have udløst krigen. Opstanden var hovedsageligt rettet mod den nye boheme-konge Ferdinand af Steiermark (som havde til hensigt at genkatolisere alle landene i den bøhmiske krone ), men også mod den daværende romersk-tyske kejser Matthias .

Samlet set fulgte i de 30 år fra 1618 til 1648 fire konflikter hinanden, som historikere betegnede Bohemian-Pfalz, dansk-Niedersaksiske, svensk og svensk-fransk krig efter de respektive modstandere af kejseren og de habsburgske magter. To forsøg på at afslutte konflikten ( fred i Lübeck i 1629 og fred i Prag i 1635) mislykkedes, fordi de ikke tog hensyn til alle involverede direkte eller indirekte interesser. Dette lykkedes kun med den paneuropæiske fredskongres i Münster og Osnabrück (1641–1648). Freden i Westfalen omdefinerede magtbalancen mellem kejseren og de kejserlige godser og blev en del af den forfatningsmæssige orden i imperiet, der var gældende indtil 1806. Desuden forestillede han sig overdragelser af territorium til Frankrig og Sverige og De Forenede Nederlanders og Det Schweiziske Forbunds tilbagetrækning fra Reichsverband.

Den 24. oktober 1648 sluttede krigen, hvis kampagner og kampe hovedsageligt havde fundet sted i området omkring Det Hellige Romerske Rige. Krigshandlingerne og hungersnød og epidemier, de forårsagede, havde ødelagt og affolket hele regioner. I dele af Sydtyskland overlevede kun en tredjedel af befolkningen. Efter den økonomiske og sociale ødelæggelse tog det nogle af de krigsramte områder mere end et århundrede at komme sig efter krigens kølvandet. Da krigen hovedsageligt fandt sted i tysktalende områder, som stadig er en del af Tyskland i dag, førte krigens oplevelser ifølge eksperter til forankring af et krigstraume i befolkningens kollektive hukommelse. [2]

Historie og årsager

I optakten til trediveårskrigen var der opbygget et mangfoldigt spændingsfelt bestående af politiske, dynastiske, konfessionelle og indenrigspolitiske modsætninger i Europa og det tyske folks hellige romerske imperium. Årsagerne går langt tilbage.

Magtforhold i Europa

Centraleuropa på tærsklen til trediveårskrigen. Habsburg besiddelse:
Østrigsk linje (Tirol til Ungarn i øst)
Spansk linje (Milano til Flandern i vest)

I perioden før trediveårskrigen var der tre hovedkonfliktområder: Vest- og Nordvest -Europa, Norditalien og Baltikum . De dynastiske konflikter mellem de østrigske og spanske habsburgere og den franske konge og hollændernes stræben efter uafhængighed fandt sted i det vestlige og nordvestlige Europa og Norditalien, mens Danmark og Sverige, som mulige stormagter, kæmpede for overherredømme i den baltiske region. [3]

Den afgørende faktor i det vestlige og nordvestlige Europa var konflikten mellem Frankrig og Spanien , der igen opstod fra den dynastiske konflikt mellem Habsburgerne og de franske konger. Spanien var en stor europæisk magt med besiddelser i Syditalien , Po -dalen og Holland . De spredte spanske baser betød, at der næppe kunne være en krig i det vestlige og nordvestlige Europa, der ikke påvirkede spanske interesser. Frankrig blev derimod konfronteret med spanske lande i syd, nord og sydøst, hvilket førte til det franske "omringningskompleks". På grund af deres mange voldelige sammenstød opruste Frankrig og Spanien deres hære. [4] Ud over de økonomiske vanskeligheder Spanien havde i 1566 og opstanden i Holland kæmpede, men 1609 de facto med De Forenede Nederlanders uafhængighed sluttede og begrænsede sig til tolv års våbenhvile. [5]

Konflikten i Vesteuropa kunne have eskaleret til en større europæisk krig isuccessionskonflikten Jülich-Klevian , da hertugen af Jülich-Kleve-Berg døde og arvingerne hævdede deres krav, herunder kurfurst Johann Sigismund fra Brandenburg og grev Palatine Wolfgang Wilhelm von Neuburg . Krigen fik international betydning gennem intervention af Henry IV fra Frankrig , der støttede prinserne i den protestantiske union og til gengæld krævede deres hjælp i en krig mod Spanien. Mordet på Henry IV i 1610 sluttede det franske engagement i Nedre Rhinen foreløbig. [6]

I det nordlige Italien styrede Spanien hertugdømmet Milano . Ud over områdets økonomiske styrke lå dets strategiske værdi primært i at sikre forsyningen af ​​spanske tropper til Holland via det spanske stræde . Frankrig forsøgte at svække den spanske magt i regionen og forstyrre spanske forsyninger. Begge magter forsøgte at vinde de lokale prinser med deres udsendinge. Fokus var især på hertugene i Savoyen , med hvis alpinpas og fæstninger man kunne kontrollere forsyningsruten. Nabo -magter af europæisk rang var paven og republikken Venedig , hvor Curia i Rom blev styret af franske, spanske og kejserlige venlige kardinaler, mens Venedigs interesser lå mere i Middelhavet og Adriaterhavskysten end i Italien. [7]

De tre hovedaktører i krigene i Østersøregionen var Polen , Sverige og Danmark . Polen og Sverige var midlertidigt i personlig forening af Sigismund III. regerede, hvilket forhindrede spredningen af ​​protestantismen i Polen, som derfor kunne tilskrives de allierede i Habsburg under trediveårskrigen. I 1599 blev han afsat som konge af Sverige på grund af et oprør i adelen. Som et resultat etablerede den lutherske tro sig i Sverige, og en langvarig krig mellem Polen og Sverige brød ud. [8] De første kampagner af den nye svenske kong Charles IX. var i første omgang uden succes og opfordrede den svenske rival Christian IV i Danmark til at angribe. Danmark var mindre folkerige end Sverige eller Polen, men gennem besiddelse af Norge og Sydsverige i enekontrol over Øresund , som det havde høje toldindtægter. Charles IX von Sverige, derimod, grundlagde Göteborg i 1603 i håb om at kunne opkræve en del af toldindkomsten fra Øresund. Da Christian IV begyndte Kalmark -krigen i 1611, forventede Charles IX. derfor angrebet på Göteborg, i stedet marcherede den danske hær overraskende mod Kalmar og indtog byen. [9] I 1611 døde Karl IX. og hans søn Gustav II Adolf måtte betale en høj pris for fred med Danmark: Kalmar, Nord -Norge og Ösel faldt til Danmark plus krigsbidrag på en million rigsmærker. For at kunne betale dette beløb lånte Gustavus Adolphus fra De Forenede Holland. Disse krigsgæld tyngede tungt Sverige og svækkede dets udenrigspolitiske position. Danmark var på den anden side blevet en baltisk magt gennem krigen, og Christian IV betragtede sig derfor som en stor general på den ene side og mente, at han havde penge nok til yderligere krige på den anden side. [10]

Konfessionelle kontraster

Betegnelserne i Centraleuropa omkring 1618

Efter den første fase af reformationen , der delte Tyskland konfessionelt, forsøgte de katolske og protestantiske herskere først at finde en forfatningsmæssig orden, der var acceptabel for begge sider og en magtbalance mellem trossamfundene i imperiet. I den religiøse fred i Augsburg den 25. september 1555 blev de endelig enige om Jus reformandi , reformationsloven (senere opsummeret som cuius regio, eius religio , latin for: hvis territorium, hvis religion; "reglen bestemmer trosbekendelsen"). Som følge heraf havde suveræne ret til at bestemme den beboede befolknings pålydende værdi. Samtidig blev Jus -emigranden , retten til at emigrere, indført, hvilket gjorde det muligt for folk i en anden trossamfund at emigrere. Imidlertid forblev de frie kejserbyers ret til reformation uklar, fordi den religiøse fred i Augsburg ikke fastlagde, hvordan de skulle ændre deres bekendelse. Siden har den katolske og lutherske trosbekendelse været anerkendt som lige rettigheder, men ikke den reformerede trosbekendelse. [11]

Inkluderet var også Reservatum ecclesiasticum ( latin for: "åndelig forbehold"), som garanterede, at den katolske kirkes egenskaber fra 1555 skulle forblive katolske. Skulle en katolsk biskop konvertere, ville han miste sit bispedømme, og en ny biskop ville blive valgt. Denne forordning sikrede også flertallet i valgkollegiet , hvor fire katolske og tre protestantiske vælgere stod over for hinanden. [12] Det kirkelige forbehold blev kun tolereret af de protestantiske fyrster, fordi det med Declaratio Ferdinandea ( latin for: "Ferdinandine -erklæring") var sikret, at allerede reformerede byer og godser i kirkelige områder ikke var tvunget til at konvertere eller emigrere. [13]

Forværring af konfliktsituationen og forværring af den politiske orden i riget

Selvom Augsburg -fredens bestemmelser i 60 år forhindrede udbruddet af en større religiøs krig , men der var tvister om dens fortolkning, og en konfronterende holdning hos en ny herskergeneration [14] var den politiske orden i forværring af konfliktsituationen og forfald . På grund af modpartenes mangel på militært potentiale var konflikterne imidlertid stort set ikke-voldelige i lang tid. [15]

En af virkningerne af den religiøse fred i Augsburg var det, der i dag er kendt som " denominationalisering ". Suverænerne forsøgte at skabe religiøs ensartethed og beskytte befolkningen mod forskellige religiøse påvirkninger. [16] De protestantiske prinser frygtede en splittelse i den protestantiske bevægelse, som kunne miste sin beskyttelse gennem den augsburgske religionsfred og brugte deres position som nødbiskopper til at disciplinere præster og befolkning i betydningen deres trossamfund ( social disciplin ). [17] Som følge heraf var der bureaukratisering og centralisering, territorialstaten blev styrket. [18]

Frans Hogenberg : Det store marked og rådhuset under den spanske vrede i Antwerpen

I årtierne efter Augsburgfreden kom freden i imperiet mere og mere i fare, da de herskere, teologer og jurister, der havde oplevet den smalkaldiske krig, trådte tilbage, og deres efterfølgere i embedet gik ind for en mere radikal politik og konsekvenserne af en eskalering af konflikten ikke bemærkede. Denne radikalisering kan blandt andet ses i håndteringen af ​​det "åndelige forbehold", for mens kejser Maximilian II stadig udsendte "feudale overbærenheder" til protestantiske adelige med katolske biskopper (foreløbigt fejede dem, så de kunne forblive politisk aktive, selvom de ikke var korrekte på grund af mangel på pavelig konfirmation var biskopper), afsluttede hans efterfølger Rudolf II denne praksis. Som følge heraf var de protestantiske administratorer uden investeringer og indlæg på diæter ikke længere stemmeret. [19]

Dette blev problematisk i 1588, da Rigsdagen skulle danne en visitationsdeputation. Visitationsdeputationen var en appeldomstol: overtrædelser af kejserlig lov (f.eks. Konfiskation af varer fra den katolske kirke af protestantiske suveræne) blev prøvet for kejserretten . Revisionen blev forhandlet for Reich Chamber Court deputation, eller visitation deputation for short. Denne deputation blev udfyldt efter tidsplan, og i 1588 skulle ærkebiskoppen af ​​Magdeburg have været medlem. Da den lutherske administrator af Magdeburg, Joachim Friedrich von Brandenburg , ikke var berettiget til at stemme i Rigsdagen uden forskyld, kunne han ikke deltage i visitationsdeputationen, som derfor var ude af stand til at handle. Rudolf II udskød derfor dannelsen af ​​deputationen til det næste år, men der kunne ikke nås enighed i 1589 hverken eller i de følgende år, hvorfor en vigtig revisionsinstitution ikke længere fungerede. [20]

På grund af det stigende antal revisionssager, herunder frem for alt konfiskation af klostre af territoriale herrer, blev besøgsdeputationens kompetence overført til den kejserlige deputation i 1594. Da et katolsk flertal opstod i rigsdeputationen i fire revisionssager i 1600 (klostersekulariseringer ved den frie kejserlige by Strasbourg , markgraven i Baden , greven af ​​Oettingen-Oettingen og den kejserlige ridder von Hirschhorn), valgpaletten , Brandenburg og Braunschweig forlod komitéen og lammede rigsdeputationen derved. Revisionsinstitutionernes fiasko svækkede Reichs Handelskammer; prinserne foretrak at forhandle deres tvister foran Reichshofrat , som derved blev styrket. På grund af sin modreformatoriske holdning betød styrkelsen af ​​Reichshofrat også en styrkelse af den katolske side i imperiet. [21]

Kors- og flagslag i 1606 og 1607 i Donauwörth : De voldelige sammenstød bidrog væsentligt til forværringen af ​​konfessionelle spændinger

På grund af staternes styrkelse, de nye herskers konfrontationspolitik, lammelsen af ​​rigskammeret for handel som et eksempel på fredelig konfliktløsning i riget og styrkelsen af ​​de katolske prinser af Reichshofrat, dannede rivaliserende grupper af prinser . [22] Som følge heraf, og som en reaktion på slaget ved korset og flaget i byen Donauwörth , trak valgpalzen sig tilbage fra Rigsdagen. Som følge heraf videregav Rigsdagen den tyrkiske skat og Rigsdagen, som det vigtigste forfatningsmæssige organ, var inaktiv. [23]

Den 14. maj 1608 blev den protestantiske union grundlagt under ledelse af valgpalzinen, hvortil snart 29 kejserlige godser tilhørte. [24] De protestantiske fyrster betragtede fagforeningen primært som en beskyttende alliance, der var blevet nødvendig, fordi alle kejserlige institutioner som den kejserlige kammerdomstol blev blokeret som følge af konfessionelle forskelle, og de betragtede ikke længere fredens beskyttelse i imperiet som en givet. Den protestantiske union blev kun politisk indflydelsesrig gennem sin forbindelse til Frankrig, fordi de protestantiske prinser ville opnå respekt fra de katolske prinser gennem en militær koalition med Frankrig. Frankrig forsøgte på sin side at gøre Unionen til en allieret i kampen mod Spanien. Efter den franske kong Henry IVs død i 1610 blev der søgt en koalition med Holland , men generalstaterne ønskede ikke at blive trukket ind i interne kejserlige konflikter og forlod den med en defensiv alliance indgået i 1613 i 12 år. [25]

Som en pendant til den protestantiske union grundlagde Maximilian I fra Bayern den katolske liga den 10. juli 1609, som skulle sikre katolsk magt i imperiet. Den katolske liga havde en bedre position, men i modsætning til den protestantiske union var der ingen magtfuld lederskikkelse, snarere kampene om hierarki, især mellem Maximilian I fra Bayern og kurfyrsten i Mainz, gentagne gange hæmmede den katolske liga. [26]

Krigsforløb

Udbrud af krig

Martinitz, Slavata og Fabricius blev smidt ud af et af disse vinduer

Den egentlige udløser for krigen var klasseoprøret i Bøhmen i 1618. Det har rødder i striden om majestætbrevet , der blev udstedt i 1609 af kejser Rudolf II, og som havde garanteret religionsfrihed for de bohemske godser. Hans bror Matthias , der regerede fra 1612, genkendte majestætsbrevet, da han tiltrådte, men forsøgte at vende de indrømmelser, der blev givet til de bohemske godser af sin forgænger. [27] Da Matthias lukningen af ​​den evangeliske kirke i Braunau beordrede, at udøvelsen af ​​den protestantiske religion forbød nogen, greb ind i forvaltningen af ​​byer og efter protesten fra de bohemske stater i marts 1618 med et forbud mod møder i det bohemske landtag [ 28] svarede, [29] den 23. maj 1618 stormede bevæbnede adelsmænd bevæbnet med sværd og pistoler på det bohemske kansleri i Prags borg . I slutningen af ​​en heftig diskussion med de kejserlige deputerede Jaroslav Borsita von Martinic og Wilhelm Slavata blev disse to og kontorsekretær Philipp Fabricius smidt ud af vinduet ( anden Prag -overligger ). Denne handling skulle fungere spontant, men den var planlagt fra begyndelsen. Selvom de tre ofre overlevede, var angrebet på de kejserlige deputerede også et symbolsk angreb på kejseren selv og udgjorde derfor en krigserklæring. Kejserens efterfølgende straffehandling blev således bevidst fremprovokeret. [29] [28]

Boheme-Pfalz-krigen (1618–1623)

Krig i Bøhmen

Efter oprøret dannede de bohemske godser i Prag et bibliotek på tredive medlemmer, der skulle sikre adelens nye magt. Dens vigtigste opgaver var at udarbejde en forfatning, vælge en ny konge og levere militært forsvar mod kejseren. [30] I sommeren 1618 begyndte de første træfninger i det sydlige Bøhmen, mens begge sider søgte allierede og forberedte sig på en større militærangreb. De bøhmiske oprørere var i stand til at vinde over Frederik 5. af Pfalz , lederen af ​​den protestantiske union og hertugen af ​​Savoyen Karl Emanuel I. Sidstnævnte finansierede hæren under Peter Ernst II von Mansfeld til støtte for Bøhmen. [31]

De tyske habsburgere lejede derimod greven af ​​Bucquoy , der marcherede mod Bøhmen i slutningen af ​​august. Kampagnen til Prag blev foreløbig stoppet af Mansfelds tropper, der erobrede Pilsen i slutningen af ​​november. Den kejserlige familie måtte trække sig tilbage til Budweis . [31]

Først syntes det, at oprøret i de bohemske godser ville blive en succes. Den bøhmiske hær under Heinrich Matthias von Thurn tvang i første omgang de moraviske godser til at slutte sig til opstanden, trængte derefter ind i de østrigske hjemland for Habsburgerne og stod foran Wien den 6. juni 1619. Men greven af ​​Bucquoy formåede at slå Mansfeld nær Sablat , så biblioteket i Prag måtte ringe Thurn tilbage for at forsvare Bøhmen. [32] I sommeren 1619 blev det boheme forbund grundlagt; den bohemske forsamling af godser afsatte Ferdinand som konge af Bøhmen den 19. august [33] og valgte Frederik V af Pfalz som ny konge den 24. august. [34] Samtidig rejste Ferdinand til Frankfurt am Main for at stemme , [32] hvor vælgerne enstemmigt valgte ham romersk-tyske kejser den 28. august. [35]

Slaget ved Det Hvide Bjerg
Belejring af Bautzen i september 1620

Med München -traktaten den 8. oktober 1619 lykkedes det kejser Ferdinand II med store indrømmelser at overtale den bayerske hertug Maximilian I til at gå ind i krigen, men Ferdinand kom under pres i oktober, da Gabriel , prins af Transsylvanien , som var allieret med Böhmen Bethlen belejrede Wien. Imidlertid trak Bethlen sig hurtigt tilbage og frygtede, at en hær rekrutteret af kejseren i Polen kunne stikke ham i ryggen. [36] I det følgende år blev den manglende støtte til de protestantiske oprørere tydelig, da de i stigende grad var i defensiven. Et møde mellem alle protestantiske prinser indkaldt af Friedrich i Nürnberg i december 1619 deltog kun medlemmer af den protestantiske union, mens kejseren i marts 1620 kunne binde de protestantiske prinser, der var loyale over for kejseren, til sig selv. Valgsachsen blev forsikret Lausitz for hans støtte. [37] Med Ulm-traktaten indgik den katolske liga og den protestantiske union en ikke-aggressiv aftale , så Frederick ikke længere kunne forvente nogen hjælp. [38] Derfor kunne League -hæren i september uhindret marchere ind i Bøhmen via Øvre Østrig , mens saksiske tropper besatte Lusatien. Bethlens soldater kunne heller ikke stoppe fjenden. Den 8. november 1620 brød slaget ved Det Hvide Bjerg ud nær Prag, hvor de boheme godser blev alvorligt besejret af generalerne Buquoy og Johann T'Serclaes von Tilly . [37] Friedrich måtte flygte fra Prag via Schlesien og Brandenburg til Haag og ledte efter allierede i Nordtyskland. Schlesien, derimod, brød ud af Bohemian Confederation. I januar indførte kejser Ferdinand det kejserlige forbud mod Frederick. [39] Senest havde den danske konge Christian IV de protestantiske hertuger i Lüneburg, Lauenburg og Braunschweig, udsendingerne fra England, Holland, Sverige, Brandenburg og Pommern og den udviste Vinterkonge fra januar til marts 1621 til "Segeberger Convent" [40] Holstein Siegesburg inviterede til at træffe fælles foranstaltninger mod den katolske kejser. Efter mislykkede overvejelser opløste den protestantiske union sig endelig i april 1621.

Efter sejren i Prag holdt kejseren en straffedomstol i Bøhmen: 27 mennesker blev efterfølgende anklaget for læst majestæt og henrettet. [41] For at skubbe protestantismen tilbage i Bøhmen drev Ferdinand 30.000 familier og indsamlede 650 aristokratiske varer som erstatning , som han delte ud til sine katolske kreditorer for at tilbagebetale hans gæld. [42]

Krig i valgpalz

Hertug Christian af Braunschweig-Wolfenbüttel (maleri af Paulus Moreelse, 1619)

Allerede sommeren 1620 erobrede den spanske militærleder Ambrosio Spinola , der kom fra Flandern , Pfalz på Rhinens venstre bred, men trak sig tilbage til Flandern igen i foråret 1621. En garnison på 11.000 soldater blev tilbage i Pfalz. [38] De resterende protestantiske militære ledere Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel , kaldet "den store Halberstädter" , og Ernst von Mansfeld og markgrav Georg Friedrich von Baden-Durlach flyttede til Pfalz fra forskellige retninger i foråret 1622. I "Vinterkongens" arvelande i Pfalz vandt de protestantiske tropper i første omgang slaget ved Mingolsheim (27. april 1622). I de følgende måneder led de imidlertid store nederlag, fordi de var i undertal af loyalisterne, men det lykkedes ikke at forene dem. Baden-tropperne blev besejret i slaget ved Wimpfen (6. maj 1622), i slaget ved Höchst blev Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel besejret af ligahæren under Tilly. Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel trådte derefter i tjeneste hos Ernst von Mansfeld i Holland, hvor de to hære trak sig tilbage. På marchen mødte de en spansk hær, over hvilken de var i stand til at vinde en pyrrisk sejr i slaget ved Fleurus (29. august 1622). Fra sommeren 1622 blev Pfalz på højre bred af Rhinen besat af ligatropper, og den 23. februar 1623 mistede Friedrich V valgværdigheden, som blev overført til Maximilian i Bayern. Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel led endnu et ødelæggende nederlag ved Stadtlohn, og fra da af var hans decimerede tropper ikke længere en alvorlig modstander for den kejserlige familie. [43] Øvre Pfalz faldt til Bayern og blev katoliseret indtil 1628. Ebenfalls 1628 wurde die Kurwürde der Bayerischen Herzöge erblich, ebenso der Besitz der Oberpfalz. Im Gegenzug erließ Maximilian Kaiser Ferdinand die Erstattung von 13 Millionen Gulden Kriegskosten. [44] Die territoriale Ausweitung Bayerns und die Transferierung einer protestantischen Kurwürde auf eine katholische Macht veränderten das Machtgefüge im Reich tiefgreifend und legten das Fundament für die darauf folgende Ausweitung des Krieges.

Wiederbeginn des Achtzigjährigen Krieges

Als 1621 der zwölfjährige Waffenstillstand zwischen den Niederlanden und Spanien auslief, begann auch der niederländische Unabhängigkeitskrieg wieder. Spanien hatte die Friedenszeit genutzt, um seine militärische Kraft zu stärken, sodass es mit einer 60.000 Mann starken Armee die Niederlande bedrohen konnte. Im Juni 1625 gelang es nach fasteinjähriger Belagerung , die niederländische Stadt Breda zur Kapitulation zu zwingen, doch eine erneute Finanzknappheit der spanischen Krone behinderte weitere Operationen der flandrischen Armee und verhinderte so die vollständige Eroberung der niederländischen Republik. [45]

Dänisch-niedersächsischer Krieg (1623–1629)

Albrecht von Wallenstein

Nach dem Sieg des Kaisers über die protestantischen Fürsten im Reich betrieb Frankreich ab 1624 wieder eine antihabsburgische Politik. Dazu schloss der französische König Ludwig XIII. nicht nur ein Bündnis mit Savoyen und Venedig , sondern initiierte auch ein Bündnis der protestantischen Herrscher in Nordeuropa gegen den habsburgischen Kaiser. 1625 kam es zur Gründung der Haager Allianz zwischen England, den Niederlanden und Dänemark. Ziel war es, gemeinsam eine Armee unter Führung von Christian IV. von Dänemark zu unterhalten, mit der Norddeutschland gegen den Kaiser gesichert werden sollte. Christian IV. versprach, nur 30.000 Soldaten zu benötigen, von denen der Großteil vom niedersächsischen Reichskreis bezahlt werden sollte, in dem Christian als Herzog von Holstein stimmberechtigtes Mitglied war. Damit setzte er sich gegen den schwedischen König Gustav II. Adolf durch, der 50.000 Soldaten forderte. Wesentliche Motivation Christians für den Kriegseintritt war es, Verden , Osnabrück und Halberstadt für seinen Sohn zu gewinnen. [46] [47]

Zeitgenössische Darstellung der Schlacht bei Lutter

Christian warb sofort ein 14.000 Mann starkes Heer an und versuchte auf dem Kreistag in Lüneburg im März 1625, die Kreisstände zur Finanzierung weiterer 14.000 Söldner zu bewegen und ihn zum Kreisobristen zu wählen. Die Stände aber wollten keinen Krieg und machten deshalb zur Bedingung, dass das neue Heer nur zur Verteidigung des Kreises diene und das Kreisgebiet deshalb nicht verlassen dürfe. Der dänische König hielt sich nicht an die Regelung und besetzte mit Verden und Nienburg Städte, die zum niederrheinisch-westfälischen Reichskreis gehörten. [48]

In dieser Bedrohungssituation bot der böhmische Adelige Albrecht von Wallenstein dem Kaiser an, zunächst auf eigene Rechnung ein Heer aufzustellen. Im Mai und Juni 1625 berieten die kaiserlichen Räte über das Angebot. Hauptsorge war dabei, durch die Aufstellung einer Armee einen neuen Krieg zu provozieren. Da die Mehrheit der Räte aber einen Angriff Dänemarks für wahrscheinlich hielt und sich dagegen rüsten wollte, wurde Wallenstein Mitte Juni 1625 im mährischen Nikolsburg zum Herzog erhoben. Mitte Juli erhielt er sein Patent zum ersten Generalat und den Auftrag zur Aushebung einer 24.000 Mann starken Armee, die von weiteren Regimentern aus anderen Teilen des Reiches verstärkt wurde. [49] Zum Ende des Jahres war Wallensteins Armee so auf 50.000 [50] Mann gewachsen. Wallenstein bezog in Magdeburg und Halberstadt sein Winterquartier und sperrte so den Schiffsverkehr auf der Elbe , während das Ligaheer unter Tilly weiter im östlichen Westfalen und in Hessen lagerte. [51]

Mit seinem Verbündeten Ernst von Mansfeld plante Christian einen Feldzug, der sich zunächst gegen Thüringen und dann gegen Süddeutschland richten sollte. Wie zuvor die Böhmen und Friedrich von der Pfalz wartete aber auch Christian vergeblich auf nennenswerte Unterstützung durch andere protestantische Mächte und sah sich zudem im Sommer 1626 nicht nur dem Heer der Liga, sondern auch der Armee Wallensteins gegenüber. Am 27. August 1626 erlitten die Dänen in der Schlacht bei Lutter am Barenberge eine vernichtende Niederlage gegen Tilly , die sie die Unterstützung ihrer deutschen Verbündeten kostete.

Bereits am 25. April 1626 hatte Wallenstein Christians Verbündeten Ernst von Mansfeld in der Schlacht an der Dessauer Elbbrücke besiegt. Mansfeld gelang es danach noch einmal, ein Heer aufzustellen, mit dem er nach Süden auswich. In Ungarn beabsichtigte er, seine Truppen mit denen Bethlens zu vereinigen, um anschließend Wien anzugreifen. Doch Wallenstein verfolgte den Söldnerführer und zwang ihn schließlich zur Flucht. Kurz darauf starb Mansfeld in der Nähe von Sarajewo. Im Sommer 1627 stieß Wallenstein in wenigen Wochen nach Norddeutschland und auf die Halbinsel Jütland vor. Nur die dänischen Inseln blieben von den Kaiserlichen unbesetzt, da sie nicht über Schiffe verfügten. 1629 schloss Dänemark den Frieden von Lübeck und schied aus dem Krieg aus.

Die protestantische Sache im Reich schien verloren. Wie 1623 Friedrich von der Pfalz, so wurden nun die mit Dänemark verbündeten Herzöge von Mecklenburg für abgesetzt erklärt. Ihre Landesherrschaft übertrug der Kaiser auf Wallenstein, um damit seine Schulden bei ihm zu begleichen. Gleichfalls 1629 erließ Ferdinand II. das Restitutionsedikt , das die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer vorsah. Das Edikt markiert zugleich den Höhepunkt der kaiserlichen Macht im Reich und den Wendepunkt des Krieges, denn es fachte den schon gebrochenen Widerstand der Protestanten erneut an und führte ihnen Verbündete zu, denen Kaiser und Liga am Ende nicht gewachsen waren.

Mantuanischer Erbfolgekrieg

In dieser Zeit brach in Italien der Erbfolgekrieg um das Herzogtum Mantua aus, in dem Ferdinand II. die Spanier und den Herzog von Guastalla gegen Frankreich und den Herzog von Nevers mit einem Heer unterstützte. Trotz des militärischen Erfolges, der im Juli 1630 zur Eroberung und Ausplünderung Mantuas durch kaiserliche Soldaten führte, konnten Kaiser und Spanien ihre politischen Ziele nicht durchsetzen. Gleichzeitig fehlten diese Truppen dem Kaiser in der Folge auf dem deutschen Kriegsschauplatz. [52]

Schwedischer Krieg (1630–1635)

Gustav II. Adolf, König von Schweden, in der Schlacht bei Lützen tödlich verwundet
Axel Oxenstierna. Schwedischer Reichskanzler, nach dem Tod von Gustav Adolf Oberbefehlshaber
Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar , deutscher Heerführer in schwedisch-französischen Diensten

Die hier gewählte, weithin übliche Bezeichnung der relativ kurzen Phase des Krieges als „Schwedischer Krieg“ ist streng genommen willkürlich. Eigentlich zog sich der Schwedische Krieg kontinuierlich über ca. 20 Jahre hin, gezählt vom Eintreffen der Schweden im Jahr 1630 bis zu ihrem Abzug im Jahr 1650. Diese lange Zeit wurde für die Schweden nach der Schlacht bei Nördlingen im Jahr 1634 nur einmal kurz unterbrochen, als die Stellung der Schweden für einige Monate zusammenbrach. Auch bei anderen Kriegsparteien gab es ähnliche Zusammenbrüche – auf der kaiserlichen Seite sogar mehrmals – ohne dass sich dadurch die bisher üblichen Bezeichnungen der Kriegsphasen geändert hätten. [53]

Nachdem mit Dänemark eine Ostseemacht aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgeschieden war, sah Gustav Adolf von Schweden die Chance gekommen, seine hegemonialen Ansprüche in Nordosteuropa durchzusetzen. Am 6. Juli 1630 landete er mit einer Armee von 13.000 Mann auf Usedom und verstärkte seine Truppen mit Anwerbungen auf 40.000 Mann. In langwierigen Verhandlungen mit Frankreich sicherte er mit dem im Januar 1631 geschlossenen Vertrag von Bärwalde einen Grundstock zur Finanzierung des geplanten Feldzuges. Weitere Monate mit Bedrohungen und mit der Eroberung von Frankfurt an der Oder im April 1631 waren erforderlich, um Pommern , Mecklenburg , Brandenburg und Sachsen zu Bündnisverträgen mit Schweden zu veranlassen. Während dieser Zeit wurde im Mai 1631 die von den katholischen Ligatruppen unter Tilly schon seit Monaten belagerte Stadt Magdeburg erobert. Die Stadt wurde durch Brände weitgehend zerstört und war nach mehr als 20.000 Toten fast völlig entvölkert. Das als Magdeburger Hochzeit bezeichnete Ereignis war das größte Massaker des Dreißigjährigen Krieges und wurde, verbreitet durch Hunderte Flugschriften und Flugblätter, für die Protestanten zu einem wirksamen Instrument der antikatholischen Propaganda.

Am 17. September 1631 traf das schwedische Heer unter Gustav Adolf in der Schlacht bei Breitenfeld nördlich von Leipzig auf die Truppen der katholischen Liga unter Tilly . Tilly wurde vernichtend geschlagen und konnte in der Folge den Vormarsch der Schweden nach Süddeutschland nicht mehr aufhalten. In der Schlacht bei Rain am Lech (14./15. April 1632) wurde er verwundet und zog sich nach Ingolstadt zurück, wo er am 30. April an den Folgen einer schweren Verwundung starb, mit dem Wort „Regensburg“ auf den Lippen. [54] Die Schweden versuchten das stark befestigte Ingolstadt einzunehmen, was aber trotz hoher Verluste nicht gelang. Nach Abbruch der Belagerung verfolgte eine schwedische Heeresgruppe unter Horn bayerische Truppen, die auf dem Weg nach Regensburg waren. Kurfürst Maximilian hatte die Stadt am 27. April 1632 überraschend gewaltsam besetzen lassen und damit den Kampf um Regensburg begonnen. [55] Erwartet wurde ein schwedischer Angriff, denn die protestantische Reichsstadt Regensburg galt als Schlüsselfestung an der Donau, die Wien und damit Österreich vor dem bereits von Tilly befürchteten schwedischen Angriff schützen sollte. Statt Regensburg anzugreifen verfolgte das schwedische Hauptheer unter Gustav Adolf aber den bayerischen Kurfürsten Maximilian, der von Ingolstadt nach München und dann weiter nach Salzburg flüchtete. Mitte Mai 1632 wurde die kaum verteidigte Residenzstadt München vom schwedischen Heer eingenommen. Durch Zahlung eines hohen Tributes von 300.000 Talern konnte sich die Stadt vor der Plünderung bewahren. Während Gustav Adolf in der Stadt München keine Plünderungen duldete, hatte er aber auf seinem Weg nach München und während seines 10-tägigen Aufenthaltes die ländlichen Regionen Bayerns für die systematische Plünderung durch seine Soldaten freigegeben. [56]

Bereits Anfang des Jahres 1632 hatte Kaiser Ferdinand II. den 1630 auf dem Regensburger Kurfürstentag entlassenen Wallenstein erneut zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen ernannt, weil nach dem großen Sieg der Schweden bei Breitenfeld zu erwarten war, dass schwedische und mit ihnen verbündete sächsische Truppen nun Böhmen und Bayern bedrohen würden. Wallenstein hatte in Böhmen sehr schnell ein neues Heer aufgestellt, war mit dem Heer nach Nürnberg gezogen und hatte dort ein großes, stark befestigtes und gut versorgtes Lager eingerichtet. Für das im Juni 1632 in München stehende Heer von Gustav Adolf waren dadurch und auch durch den Wankelmut seiner sächsischen Verbündeten die Rückzugswege nach Norden bedroht. Gustav Adolf sah sich gezwungen, von München aus den Rückzug nach Nürnberg anzutreten und Wallenstein dort zum Kampf zu stellen. Jedoch gelang es Wallenstein in der Schlacht an der Alten Veste westlich von Nürnberg bei Zirndorf [57] am 3. September 1632, dem schwedischen Heer zwar keine Niederlage, jedoch so beträchtliche Verluste beizubringen, dass Gustav Adolf zum Abzug gezwungen war. Durch den dann auch folgenden Abzug des Wallenstein-Heeres in die Winterquartiere nach Sachsen war Gustav Adolf gezwungen, den verbündeten Sachsen zur Seite zu stehen. Er verfolgte das abziehende Wallenstein-Heer, konnte es in der Nähe von Leipzig bei Lützen einholen, jedoch misslang ihm der erhoffte überraschende Angriff. Die erst am Folgetag, dem 16. November 1632, wegen Nebels spät beginnende Schlacht bei Lützen verlief zunächst für Gustav Adolf günstig. Das änderte sich aber, als die von Wallenstein bereits in Quartiere entlassene, dann aber zurück beorderte Reitertruppen unter Pappenheim auf dem Schlachtfeld eintrafen, obwohl Pappenheim bald nach dem Eintreffen ums Leben kam. Auch Gustav Adolf verlor in einer unübersichtlichen Situation sein Leben. Nachdem sein Tod bekannt wurde, ergriff Bernhard von Sachsen-Weimar noch auf dem Schlachtfeld den Oberbefehl über die zunächst geschockten Truppen und beendete die Schlacht für die Schweden erfolgreich.

Der Tod von Gustav Adolf war für die Protestanten ein schwer wiegender Verlust. Der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna übernahm die Regentschaft über Schweden und auch den militärischen Oberbefehl. Um den Kampf weiterführen zu können, waren neue Heeresstrukturen und neue Bündnisse erforderlich. Oxenstierna schloss mit den Protestanten des fränkischen , schwäbischen und rheinischen Reichskreises den Heilbronner Bund (1633–1634). Der Tod von Gustav Adolf führte auch zu erheblichen Umgestaltungen der schwedischen Heeresverbände und zu Auseinandersetzungen zwischen den Heerführern, unter denen Bernhard von Sachsen-Weimar als deutscher Reichsfürst eine führende Stellung erringen konnte. Er besetzte im Februar 1633 Bamberg und hatte die Absicht, mit seiner neuen „fränkischen Armee“ die Oberpfalz zu besetzen und im Kampf um Regensburg diese Schlüsselstadt zu erobern, um von dort aus nach Österreich vorzudringen. Weil es durch ausbleibende Soldzahlungen zu Meutereien bei den Truppen kam, verzögerten sich die Pläne und Regensburg wurde erst im November 1633 erobert und besetzt. Wallenstein hatte es versäumt, von Böhmen aus die Eroberung von Regensburg zu verhindern. Das führte letztlich dazu, dass der bayerische Kurfürst Maximilian und besonders Kaiser Ferdinand II. das Vertrauen zu Wallenstein völlig verloren und Möglichkeiten fanden, Wallenstein am 25. Februar 1634 in Eger ermorden zu lassen.

Nach dem Tod Wallensteins erhielt der Sohn des Kaisers, der spätere Kaiser Ferdinand III. , den Oberbefehl über das kaiserliche Heer. Es gelang ihm, in einer gemeinsamen Operation mit dem bayerischen Kurfürsten und dem unter bayerischer Führung stehenden Heer der Katholischen Liga unter dem Kommando von Johann von Aldringen , im Kampf um Regensburg diese von den Schweden im November 1633 besetzte Stadt im Juli 1634 wieder zurückzuerobern. [58] Der Verlust von Regensburg , der durch einen Entlastungsangriff zweier schwedischer Heere, die aber durch die exzessive Plünderung von Landshut viel Zeit verloren, noch fast verhindert wurde, war der Beginn weiterer militärischer Misserfolge für die Schweden. Beide schwedischen Heere mussten in Eilmärschen den bereits nach Württemberg abgezogenen kaiserlich-bayerischen Heeren folgen und erreichten im Regen erschöpft Württemberg. Dort gerieten die schwedischen Feldherren Bernhard von Sachsen-Weimar und Gustaf Horn in Streit über die strategische Frage, wie die von den feindlichen Truppen belagerte Stadt Nördlingen befreit werden könne. Außerdem war es einem spanischen Heer unter dem Kardinalinfanten gelungen, von Süden kommend nach Südwestdeutschland einzudringen und sich mit dem kaiserlichen Heer vor Nördlingen zu vereinigen. Dort kam es im September 1634 zur entscheidenden Schlacht , in der die protestantischen, schwedischen Truppen unter Horn und Bernhard von Sachsen-Weimar eine verheerende Niederlage erlitten, [59] die zum Ende dieser Phase des Krieges führte.

Nach der schweren Niederlage der Schweden brachen im Folgejahr 1635 mit Ausnahme der calvinistisch geprägten Landgrafschaft Hessen-Kassel fast alle protestantischen Reichsstände unter Führung von Kursachsen aus dem Bündnis mit Schweden aus und schlossen mit Kaiser Ferdinand II. den Prager Frieden . Im Friedensvertrag musste der Kaiser den Protestanten die Aussetzung des Restitutionsedikts von 1629 für vierzig Jahre zugestehen. Auch der bayerische Kurfürst Maximilian I. wurde gedrängt, sich dem Bündnis anzuschließen und stimmte zu, obwohl er sein Heer der katholischen Liga in die neue Reichsarmee eingliedern musste. Ziel der Reichsfürsten und der Reichsarmee war es, gemeinsam und mit Unterstützung von Spanien gegen Frankreich und Schweden als den Feinden des Reiches vorzugehen. Damit hörte der Dreißigjährige Krieg endgültig auf, ein Krieg der Konfessionen zu sein. Als Antwort auf den Prager Frieden verbündeten sich 1635 die protestantischen Schweden mit den katholischen Franzosen im Vertrag von Compiègne , um ebenfalls gemeinsam die spanisch-kaiserliche Macht der Habsburger einzudämmen.

Schwedisch-Französischer Krieg (1635–1648)

Die hier wiedergegebene, weithin übliche Bezeichnung der letzten Phase des Krieges als „Schwedisch-Französischer Krieg“ ist leicht irreführend. Nach dem Regierungsantritt von Kaiser Ferdinand III. im Jahr 1637 war diese Phase des Krieges ganz wesentlich geprägt von Kämpfen zwischen kaiserlich-habsburgischen und schwedischen Truppen. Das lag aber nicht in der Absicht die Kaisers, denn seine Leitlinie war eigentlich die Kooperation mit Spanien und der gemeinsame Kampf gegen Frankreich, als den „Quell allen Übels“. [60]

Kriegseintritt Frankreichs

Nach der schweren Niederlage in der Schlacht bei Nördlingen befanden sich die Schweden in einer militärischen Krisensituation. Ihre Verhandlungen mit protestantischen Heerführern und mit Kursachsen blieben ohne Ergebnis, da die schwedischen Bedürfnisse und Forderungen nicht akzeptiert wurden. Stattdessen schlossen 1635 der sächsische Kurfürst und der Kaiser den Frieden zu Prag , dem sich daraufhin fast alle der bis dahin mit Schweden verbündeten protestantischen Reichsfürsten und Reichsstädte anschlossen. Das bestärkte den Kaiser und Kursachsen in der Überzeugung, mit dem Prager Friedensvertrag die Basis zur Beendigung des Konflikts mit Schweden gelegt zu haben.

Diese Hoffnung erwies sich als Illusion, denn nun musste Frankreich als bisheriger finanzieller Unterstützer von Schweden fürchten, dass der Krieg zum Vorteil des Habsburger Kaisers enden könnte. Frankreich, das bisher nur über einen Stellvertreterkrieg indirekt am Krieg beteiligt war, entschloss sich, nun auch mit eigenen Truppen aktiv zu werden. Zunächst erfolgte am 19. Mai 1635 eine Kriegserklärung von Frankreich an Spanien. Spanische Truppen hatten im März 1635 die seit 1632 von französischen Truppen besetzte Stadt Trier im Handstreich eingenommen und den Kurfürsten von Sötern gefangen genommen. Die von Frankreich geforderte Freilassung des verbündeten Kurfürsten wurde verweigert, und der Kurfürst blieb stattdessen bis April 1645 in Haft. [61]

Die Kriegserklärung Frankreichs an den Habsburger Kaiser in Wien erfolgte am 18. September und kam einem geplanten Präventivschlag des Kaisers nur kurz zuvor. Die Kriegserklärung hatte für den Kaiser zwar nur indirekte, aber schwerwiegende Folgen. Bisher hatten sich französische finanzielle Zuwendungen an die Schweden und spanische Zuwendungen an den Kaiser ungefähr ausgeglichen. Nun aber war Spanien als offizieller Kriegsteilnehmer selbst schwer gefordert. Das musste sich zwangsläufig auf die finanziellen Zuwendungen von Spanien an den Kaiser negativ auswirken, während Frankreich nicht zusätzlich finanziell gefordert war. [62]

Bevor Frankreich in den Krieg eintrat, verfügte die französische Armee über 72 Infanterieregimenter . Im Jahr des Kriegseintritt erhöhte sich die Zahl auf 135 Regimenter, erreichte im Jahr 1636 174 Regimenter und gipfelte 1647 in einer Zahl von 202 Regimentern. Nach einer Heeresreform 1635 zählte jedes Linienregiment 1060 Mann. Im Jahr 1635 betrug die Zahl der französischen Infanterie ca. 130.000 Mann, im Jahr 1636 waren es ca. 155.000 Mann und im Jahr 1647 ungefähr 100.000 Mann. [63] Bei Kriegseintritt galt das französische Heer als in einem schlechten Zustand befindlich und setzte sich aus Soldaten zusammen, die gegenüber den im Krieg kampferprobten kaiserlichen und schwedischen Soldaten unerfahren waren.

Stabilisierung Schwedens

Schlacht bei Nördlingen im September 1634
Schlacht bei Wittstock im Oktober 1636

Im Zusammenspiel von Frankreich und Schweden wurden auf dem Kriegsschauplatz des Heiligen Römischen Reiches Operationsabgrenzungen vorgenommen. Frankreich übernahm die von Schweden aufgegebene Operationszone Süddeutschland. Dazu gehörte auch die Übernahme von befestigten Orten und Schanzen am Oberrhein von den Schweden. Die Schweden zogen sich vollständig nach Norddeutschland an die Küste der Ostsee, nach Mecklenburg und ins Elbegebiet zurück. Dort war der von Schweden per Schiff über die Ostsee erfolgende Nachschub gesichert. Von dort aus konnten Sachsen und Böhmen bedroht werden, denn Brandenburg war ein militärisch schwacher Gegner.

Da Schweden fortan Bernhard von Sachsen-Weimar nicht mehr unterstützte, nahm dieser eigene Bündnisverhandlungen mit Richelieu auf. Im Oktober 1635 wurde ein Bündnis- und Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die ehemalige schwedische Südarmee unter dem Kommandeur Bernhard von Sachsen-Weimar wurde dem französischen Oberkommando unterstellt und dem Kommandeur ein Territorium im Elsass zugesichert. [64] Bernhard von Weimar wurden jährlich vier Millionen französische Pfund als Verfügungsetat zugesichert, womit er 18.000 Soldaten besolden und versorgen sollte. Seine Armee setzte sich aus ehemaligen Söldnern der schwedischen Armee (sog. Bernhardiner oder Weimaraner ) und französischen Verstärkungen zusammen. [65] Die politische Führung unter Axel Oxenstierna zog sich vom 6. Juni bis zum 19. September 1635 nach Magdeburg zurück und der militärische Oberbefehlshaber Johan Banér verlegte das letzte auf deutschem Boden befindliche schwedische Heer ebenfalls nach Magdeburg. Vertragliche Grundlage hierfür bildete der im März 1636 auf Grundlage des Vertrags von Compiègne geschlossene Vertrag von Wismar . Danach sollte Schweden den Krieg über Brandenburg und Sachsen in die habsburgischen Erblande in Böhmen und Mähren verlegen und Frankreich sollte sich der Gebiete der österreichischen Habsburger am Rhein bemächtigen.

Als französische Truppen im Mai 1635 versuchten, die Spanische Niederlande und im September 1635 das südliche Rheinland zu erobern, scheiterte das Vorhaben in den Niederlanden durch den Entsatz von Löwen durch das kaiserliche Hilfskorps für die Spanier unter Octavio Piccolomini und am Rhein durch das kaiserliche Hauptheer unter Matthias Gallas . Gallas konnte die verbündeten Heere von Frankreich und von Bernhard von Sachsen-Weimar nach Metz abdrängen, letzterer konnte aber die Stellungen am Oberrhein halten. Nach der Auflösung des Heilbronner Bundes eröffnete die Sächsische Armee im Oktober 1635 förmlich den Krieg gegen den einstigen Verbündeten Schweden und blockierte ab November 1635 Magdeburg . Die schwedischen Soldaten wurden unruhig und auch Generäle argwöhnten Friedensverhandlungen über ihre Köpfe hinweg. Nach der schweren Niederlage der Schweden bei Nördlingen hatte eine Meuterei im schwedischen Heer gedroht und noch im August 1635 wurde der schwedische Reichskanzler Oxenstierna von meuternden Gruppen festgehalten. Er entzog sich im September heimlich dem Zugriff der Truppe, da er um sein Leben fürchtete. Im Oktober 1635 beendeten Erfolge der Schweden unter Banér in der Schlacht bei Dömitz und anschließend bei Kyritz gegen ein brandenburgisches Heer die Gefahr eines schwedischen Zusammenbruchs. [66]

Die Schweden setzten nun alles daran, ihre auf Pommern und Mecklenburg zusammengeschrumpfte Machtbasis zu erweitern. Das konnte gelingen, weil sich die Kaiserlichen zunächst auf Frankreich konzentrierten und die Vertreibung der Schweden aus dem Reichsgebiet Kursachsen überließen. Kaiserliche und bayerische Truppen unter Piccolomini und Johann von Werth unterstützen dazu 1636 die spanischen Truppen in den südlichen Niederlanden. Sie drangen gemeinsam Anfang Juli von Mons aus in Nordfrankreich ein. Nachdem sie La Capelle erobert hatten und entlang der Oise Richtung Paris vorgestoßen waren, drehten sie in der erwarteten Richtung der französischen Armee nach Westen ab, eroberten Le Catelet und überschritten Anfang August von Norden her die Somme . In Paris kam es zu Aufständen, nachdem die Angreifer Mitte August die nur 100 km nördlich entfernte französische Grenzfestung Corbie erobert hatten. [67] Im Zusammenwirken von Richelieu und König Ludwig XIII. wurde ein Volksheer gebildet, dem es gelang, die Bedrohung von Paris abzuwenden.

Im Süden sollte Gallas mit einem weiteren Heer nach Frankreich vorstoßen, wozu er im nördlichen Elsass seine Truppen sammelte. Zunächst musste er jedoch Reiterverbände in die spanische Franche-Comté senden, deren Hauptstadt Dole von einem französischen Heer belagert wurde. Der Entsatz gelang und kaiserlich-lothringische Reiter verheerten in der Folge das Gebiet bis Dijon . Als Angriffsrichtung für Gallas' Heer kam nur Burgund in Frage, da seine Kavallerie schon vor Ort war. Einem Vordringen von dort in Richtung Paris verlegte aber das Heer Bernhard von Sachsen-Weimars bei Langres den Weg. Im Norden wurde Corbie nach einer Belagerung durch das französische Volksheer im November 1636 wieder zurückerobert. Die Spanier unter dem Kardinalinfanten hatten sich zu spät für einen Entsatz entschieden, da sie ihre Operationen bereits als abgeschlossen ansahen. Die spanische Militärführung gab sich letztlich mit dem Erwerb einiger französischer Grenzfestungen zufrieden, was Piccolomini als vergebene Chance betrachtete. Gleichzeitig gelang den Schweden in der Schlacht bei Wittstock ein Sieg gegen ein kaiserlich-kursächsisches Heer. Dieser stellte sich als so umfassend heraus, dass die kaiserlichen Truppen im nächsten Jahr als Verstärkung im Nordosten des Reiches gebraucht wurden. Zuvor versuchte Gallas noch eine letzte Offensive ins Innere Frankreichs, um Winterquartiere im Feindesland zu gewinnen und schwächer verteidigte Gebiete zu verheeren, er scheiterte aber Anfang November an schlechter Witterung und der erbitterten Verteidigung der Grenzstadt Saint-Jean-de-Losne . Da die Franche-Comté den Kaiserlichen keine Winterquartiere einräumte, musste Gallas seine Truppen gegen die Absichten der kaiserlichen Militärführung wieder den langen Weg zum Rhein zurückziehen. Nur knapp die Hälfte von Gallas' Heer blieb schließlich doch zur Sicherung der Freigrafschaft dort, während der Rest von einem langen Rückzug ausgezehrt wurde. [68]

Nach dem Sieg bei Wittstock hatte sich die Lage für Schweden deutlich gebessert. Kurbrandenburg war wieder unter schwedischer Kontrolle und der brandenburgische Kurfürst musste nachKönigsberg in Preußen fliehen. [69] Im Frühjahr 1637 drangen die Schweden unter Banér auch in Kursachsen ein. Die Belagerung von Leipzig scheiterte aber, und nachdem sächsische Truppen und die aus Burgund zurückgekehrte kaiserliche Hauptarmee Banér zum Rückzug nach Pommern gezwungen hatten, waren die Schweden wieder in ihrer Küstenbasis eingeschlossen. [70] Der Krieg trat nun wieder auf der Stelle und die Zahl der Operationen verringerte sich. Der Grad der Verwüstungen aber war stark angestiegen, denn ganze Regionen waren bereits menschenleer.

Krise und Zwischenhoch der Habsburger

Feldzug Bernhards von Weimar anfangs 1638
Wichtige Kampfgebiete am südlichen Oberrhein 1638

Der direkte Kriegseingriff der Franzosen und ihre Subsidienzahlungen hatten dazu geführt, dass die schwedische Schwächephase nach 1634 überwunden wurde. 1637 war der Kaiser gestorben. Sein Nachfolger Ferdinand III. drängte zwar auf einen Ausgleich, doch der Prager Frieden war zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte. Sämtliche andere Friedensinitiativen wie die von Papst Urban VIII. ( Kölner Friedenskongress ) oder dem Hamburger Kongress von 1638 waren gescheitert. [71] Frankreich selbst wollte vor einer Restitution der Pfalz , Hessen-Kassels, Braunschweig-Lüneburgs und weiterer protestantischer Reichsstände als auch den Erhalt von Kriegsentschädigungen keinen Frieden schließen. Letztlich vertrat auch Ferdinand III. die Interessen der alten Kirchenverhältnisse, bemühte sich aber mehr um einen reichsständischen Konsens.

Die direkte Kriegsbeteiligung war für die Franzosen selbst bisher wenig erfolgreich verlaufen, die 1636 im Année de Corbie gerade so eine Katastrophe abwenden konnten [72] und ihre einst vom Trierer Kurfürsten überlassenen Brückenköpfe am Rhein ( Philippsburg und Ehrenbreitstein ) bis 1637 an die Kaiserlichen verloren hatten. [73] Erst die Entlastung im Kampf gegen die Spanier durch niederländische Erfolge wie die Eroberung von Breda 1637 und die Vorstöße Bernhards von Sachsen-Weimar am Oberrhein brachten Frankreich wieder erfolgreich in das Kriegsgeschehen zurück. [74] Bernhards Heer besiegte 1637 zunächst den Herzog von Lothringen im Norden der Franche-Comté und zog anschließend zum Oberrhein. Ende 1637 noch von Johann von Werth wieder über den Rhein zurückgedrängt, fügte sein Heer den kaiserlichen Truppen im nächsten Jahr mehrere Niederlagen zu. Im Januar 1638 eröffnete das weimarische Heer einen Winterfeldzug auf linksrheinischem Gebiet und nahm die Waldstädte Säckingen und Laufenburg ein. Dann belagerte das Heer die strategisch wichtige Stadt Rheinfelden und besiegte nach einem ersten Misserfolg am 28. Februar im zweiten Versuch am 3. März das von seiner Rückkehr völlig überraschte kaiserliche Entsatzheer unter Savelli und Werth in der Schlacht bei Rheinfelden . Nach der Übernahme der Stadt Freiburg im April 1638 begann das weimarische Heer im Mai 1638 mit der Belagerung von Breisach . Die stark verteidigte Reichsfestung Breisach musste trotz zweier Versuche zum Entsatz durch kaiserlich-bayerische Heere im Dezember 1638 kapitulieren. Ein für 1639 geplanter Feldzug fand nicht statt, da Bernhard von Sachsen-Weimar am 18. Juli 1639 überraschend verstarb. [75]

Im Frühjahr 1638 befürchtete Richelieu beim schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna einen zunehmenden Wunsch nach einem Separatfrieden und drängte deshalb auf Verabschiedung des Hamburger Vertrags . Darin verlängerten Schweden und Frankreich ihr Bündnis gegen den Kaiser und schlossen einen jeweiligen Separatfrieden mit ihm aus. Weitere 14.000 schwedische Soldaten erreichten Norddeutschland. Der bislang in Pommern eingeschlossene Banér konnte wieder in die Offensive übergehen, während die Kaiserlichen an immer schlechterer Versorgung im norddeutschen Kriegsgebiet litten. Sie erhielten nur unzureichende Unterstützung gegen die Schweden durch das schwache brandenburgische Heer, ihre eigenen Verstärkungen wurden zum Entsatz Breisachs umgelenkt. Als zusätzlich ein mit englischen Geldern finanziertes pfälzisches Heer in Westfalen eindrang, musste der Oberbefehlshaber Gallas zu dessen Abwehr eigene Truppen aus Pommern abziehen. Die Kaiserlichen unter Melchior von Hatzfeldt zerschlugen im Oktober 1638 das pfälzisch-schwedische Heer unter Erbprinz Karl Ludwig in der Schlacht bei Vlotho . [76] Im Nordosten scheiterte dagegen endgültig das Einschließen der Schweden in Pommern, da die Versorgung und Überwinterung der Kaiserlichen in dem Gebiet nicht länger möglich war. Gallas zog sein geschwächtes Heer im Winter 1638 in die Erblande zurück, während die Schweden unter Johan Banér über das ausgezehrte Gebiet hinweg nach Sachsen zogen. Sie schlugen im April 1639 ein sächsisches Heer bei Chemnitz und stießen weiter nach Böhmen bis vor die Mauern von Prag vor. [77] Die Feinde Habsburgs im Reich registrierten aufmerksam, wie die Übermacht des Kaiserlichen Militärs dahinschmolz. Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel brach Verhandlungen über einen Beitritt zum Prager Frieden ab und schloss im Spätsommer 1639 ein Bündnis mit Frankreich. Die in den Prager Frieden einbezogenen Welfenherzöge von Wolfenbüttel und Lüneburg gingen ein Bündnis mit Schweden ein. [78]

1640 berief der Kaiser den Regensburger Reichstag ein und setzte damit ein richtungsweisendes Signal auf dem langen Weg zum Frieden. Der Reichstag gab der ständischen Opposition ihr Forum zurück. Die Dominanz des monarchischen Systems war zerbrochen. Ein Friedensschluss war jedoch nur mit den hier nicht vertretenen Mächten Frankreich und Schweden möglich. [79] Militärisch führten die schwedischen Erfolge zu einer Abberufung von Gallas als Oberbefehlshaber und zur Rückberufung von Piccolominis Hilfskorps für die Spanier in die österreichischen Erblande. Mit einem gut organisierten Winterfeldzug gelang Piccolomini Anfang 1640 die Vertreibung der Schweden aus Böhmen. [80] Im Frühjahr und Sommer lagen sich Kaiserliche und Schweden mehrmals ergebnislos gegenüber, die Kaiserlichen drängten unter dem Oberbefehl Erzherzog Leopold Wilhelms ihre Gegner aber langsam zurück bis hin zur Eroberung Höxters Anfang Oktober. [81] Die Schweden versuchten im Gegenzug ein gemeinsames Vorgehen mit dem nun französischen ehemaligen Heer Bernhards, die Weimaraner genannt; im Januar 1641 stießen sie in einem der typischen schwedischen Blitzfeldzüge bis Regensburg vor. Die Alliierten konnten den dort tagenden Reichstag jedoch nicht sprengen, da rechtzeitig das Eis der zugefrorenen Donau brach und bayrische Kavallerie zum Schutz der Stadt eintraf. [82]

Nach Banérs Überraschungsangriff musste er vor überlegenen kaiserlichen und bayrischen Truppen unter Piccolomini und Geleen fliehen und konnte sein Heer nur unter schweren Verlusten nach Sachsen retten, wo er todkrank in Halberstadt ankam. Banérs baldiger Tod führte zu Auflösungserscheinungen im schwedischen Heer. Das schien ein letztes Mal ein Fenster für das dauerhafte Ausscheiden der Schweden aus dem Krieg zu eröffnen. [83] Im Sommer 1641 endete der Krieg zwischen Brandenburg und Schweden, was ein weiterer schwerer Schlag für das Prager Friedenssystem darstellte. Der Kaiser musste in Verhandlungen mit den Schweden nun zwar weniger Rücksicht auf die Brandenburger Ansprüche auf Pommern nehmen, die Schweden erhielten jedoch Durchzugsrechte in Brandenburg, die den Kaiserlichen dagegen nicht immer selbstverständlich gewährt wurden. Kaiserliche und Bayern stießen zur selben Zeit über Halberstadt nach Wolfenbüttel vor, um die von Lüneburger Truppen und dem Restheer der Schweden belagerte Festung zu entsetzen. Ein Angriff auf die Stellungen der Belagerer scheiterte zwar, diese zogen letzten Endes aber doch erfolglos von der Festung ab. Gleichzeitig gelang Hatzfeldt ein Erfolg mit der Einnahme von Dorsten , der hessischen Hauptfestung in Westfalen. [84] Nach Erfolgen gegen die deutschen Verbündeten der Schweden erreichten die Kaiserlichen aber nicht die Zerschlagung des schwedischen Heeres, das ab Ende 1641 von seinem neuen Oberbefehlshaber Lennart Torstensson erfolgreich reorganisiert wurde und im kommenden Jahr zu einem folgenreichen Gegenschlag ausholen würde.

Feldzugsjahr 1642, Zweite Schlacht bei Breitenfeld

Zunächst verloren die kaiserlichen Hilfstruppen für die Spanier unter Lamboy Anfang 1642 die Schlacht bei Kempen am Niederrhein gegen Hessen-Kassel und die Weimaraner unter Guébriant . Das hinderte die Spanier am Ausnutzen ihres Sieges in der Schlacht bei Honnecourt und zwang das bayerische Heer, sich von den Kaiserlichen zu trennen, um Kurköln gegen Guébriant zu schützen. Anschließend zog Torstensson mit dem schwedischen Heer über Schlesien nach Mähren und eroberte unterwegs Glogau und Olmütz . Kaiserliche Truppen manövrierten gegen die schwedische Armee und drängten sie schließlich nach Sachsen zurück. Die Schweden unter Torstensson belagerten dann Leipzig, und die Kaiserlichen stellten ihn in der Zweiten Schlacht bei Breitenfeld . Sie erlitten aber hohe Verluste und eine schwere Niederlage annähernd vergleichbar mit der ersten Schlacht von Breitenfeld. [85]

Kämpfe im Westen, Torstenssonkrieg, Beginn der Friedensverhandlungen

Schlacht bei Rocroi im Mai 1643
Bestürmung von Prag im Oktober 1648

Ab 1643 verhandelten die kriegführenden Parteien – das Reich, Frankreich und Schweden – in Münster und Osnabrück über einen möglichen Frieden. Die Verhandlungen, immer begleitet von weiteren Kämpfen zur Gewinnung von Vorteilen, dauerten aber noch fünf Jahre an.

Die sich zuspitzende Krise Spaniens nach den Aufständen auf der Iberischen Halbinsel 1640 und der verlorenen Schlacht bei Rocroi gegen Frankreich 1643 wirkte sich auch auf die Lage im Reich aus. Madrid sah sich nicht mehr in der Lage, die Wiener Hofburg finanziell zu unterstützen und war militärisch in großem Maße auf der iberischen Halbinsel gebunden. Wien konnte fortan nicht mehr auf spanische Rettungsaktionen rechnen, wenn es im Reich in eine militärische Notlage geriet. [86] Nach dem Tod Bernhards von Weimar gelang es den Franzosen nicht, auf dem rechten Rheinufer weiter voranzukommen. Erst die enormen Verluste der spanischen Flandernarmee bei Rocroi erlaubten es Frankreich, mit größeren Kontingenten an der Rheinfront zu operieren. [87] Hier aber trat ihnen Bayern in den Weg. Die bayerische Armee konnte sich in Süddeutschland gut gegen die französische Armee behaupten. Sie verfügte über eine bessere Versorgung als die Kaiserlichen und mit dem Lothringer Franz von Mercy und dem Reitergeneral Johann von Werth über sehr fähige Heerführer. Zusammen mit lothringischen und spanischen Truppen sowie einem kaiserlichen Korps unter Melchior von Hatzfeldt gelang ihnen in der Schlacht bei Tuttlingen die fast völlige Vernichtung eines französisch-weimaranischen Heeres. Auch Frankreich zeigte inzwischen Züge von Kriegsmüdigkeit. Dort entstanden Unruhen aufgrund der kriegsbedingt erhöhten Steuerbelastung. [88] Dem bayerisch-kaiserlichen Heer gelang es 1644 Freiburg zurückzuerobern und den Franzosen unter General Turenne in der Schlacht am Lorettoberg schwere Verluste zuzufügen. [89] Condé besetzte im Gegenzug mehrere Städte am Rhein, darunter Speyer, Philippsburg, Worms und Mainz.

Das schwedische Militär zog Ende 1643 nach einem erneuten Eindringen in Mähren überraschend ab, um im Torstenssonkrieg Dänemark anzugreifen. Die Kaiserlichen reagierten mit einer eigenen Offensive zur Unterstützung der Dänen bis nach Jütland , die allerdings erfolglos blieb. Der kaiserliche Rückmarsch aus Holstein entwickelte sich zu einer Katastrophe. Im Herbst 1644 vom schwedischen Heer Torstenssons erst in Bernburg , dann in Magdeburg eingeschlossen, desertierten viele Soldaten. Nach einem Ausbruch mit schweren Verlusten schlug sich Gallas' Truppe nach Böhmen durch. Ein neu aufgestelltes Heer unter Befehl Hatzfeldts stellte sich am 6. März 1645 den in Böhmen eingedrungenen Schweden in der Schlacht bei Jankau entgegen, und wurde ebenfalls zerschlagen. [90] Daraufhin zogen sich die verbliebenen kaiserlichen Truppen nach Prag zurück, um die böhmische Hauptstadt vor weiteren Angriffen der Schweden zu schützen. Die Schweden entschlossen sich jedoch mit ihrer rund 28.000 Mann starken Armee weiter Richtung Wien vorzustoßen. Im Juli 1645 führte Rákóczi seine Truppen nach Mähren, um Torstensson bei der Belagerung von Brünn zu unterstützen. Ferdinand III. erkannte die Gefahr eines gemeinsamen militärischen Vorstoßes von Torstensson und Rákóczi gegen Wien. Am 13. Dezember 1645 wurde zwischen Kaiser Ferdinand III. und Fürst Georg I. Rákóczi von Siebenbürgen der Linzer Frieden geschlossen. Mit Sachsen hatte zuvor allerdings auch ein Verbündeter des Kaisers mit den Schweden den Waffenstillstand von Kötzschenbroda geschlossen und war aus dem Krieg ausgeschieden. Nach der Abwehr des schwedischen Vorstoßes an der Donau und der erfolgreichen Verteidigung von Brünn mussten die Schweden sich wieder aus Niederösterreich zurückziehen, wo sie bis Mitte 1646 noch Korneuburg behaupteten, und wurden auch aus Böhmen zurückgedrängt.

Im Westen war Turenne im Frühjahr 1645 in Württemberg eingefallen und wurde am 5. Mai bei Mergentheim-Herbsthausen von Mercys Heer geschlagen. Im August 1645 folgte aber mit der verlorenen Schlacht bei Alerheim eine entscheidende Wende gegen Bayern, die Mercy und viele Soldaten verloren. Auch die Franzosen erlitten hohe Verluste und mussten sich zunächst wieder über den Rhein zurückziehen, doch im Sommer 1646 gelang es einer vereint operierenden alliierten Armeen der Franzosen und Schweden, in Bayern einzudringen. Diese nahmen im Winter ihr Quartier in Oberschwaben . Kurfürst Maximilian distanzierte sich daher vom Kaiser und schloss im März 1647 den Ulmer Waffenstillstand mit Frankreich, Schweden und Hessen-Kassel . Doch schon ein halbes Jahr danach schloss sich Bayern wieder den Kaiserlichen an. [91]

Die Kämpfe dauerten weiter an, ohne dass sich noch große Kräfteverschiebungen oder eine entscheidende Schlacht ergaben. Noch im Mai 1648 kam es bei Augsburg zur letzten großen Feldschlacht zwischen französisch-schwedischen und kaiserlich-bayerischen Heeren. Die kaiserlich-bayerischen Truppen verloren in einem Rückzugsgefecht ihren Tross und ihren Befehlshaber Peter Melander von Holzappel , konnten sich aber in guter Ordnung nach Augsburg zurückziehen. Durch Verluste und Desertationen geschwächt, mussten die Verbündeten in der Folge die Verteidigungslinie am Lech aufgeben und sich bis an den Inn zurückziehen. Das ermöglichte eine weitere Verwüstung Kurbayerns. Ein kleines schwedisches Heer drang danach in Böhmen ein, wo es im Juli 1648 handstreichartig die Prager Kleinseite einnahm und anschließend zusammen mit nachrückenden Verstärkungen die Alt- und Neustadt belagerte. [92] In der Zwischenzeit drängten Kaiserliche und Bayern unter Befehl des zurückberufenen Piccolomini die gegnerischen Heere wieder langsam aus Bayern heraus und errangen noch einen kleineren Sieg in der Schlacht bei Dachau . Im Süden Böhmens sammelten die Kaiserlichen Entsatztruppen für das belagerte Prag. Zu einer entscheidenden Schlacht um das Schicksal der Stadt, in der der Konflikt 30 Jahre vorher seinen Anfang genommen hatte, sollte es aber nicht mehr kommen. Anfang November 1648 brachen die Schweden die Belagerung ab, kurz vor Eintreffen des kaiserlichen Entsatzheeres, das schon die Kunde vom am 24. Oktober abgeschlossenen Westfälischen Frieden mitbrachte.

Westfälischer Friede und die Kriegsfolgen

Ein Flugblatt gibt den Friedensschluss zu Münster bekannt, der den Dreißigjährigen Krieg beendet.
Verteilung des kriegsbedingten Bevölkerungsrückgangs im Reich

Im Rahmen der Hamburger Präliminarien einigte man sich Ende 1641 schließlich, einen allgemeinen Friedenskongress in den Städten Münster (für die Katholiken) und Osnabrück (für die protestantische Seite) abzuhalten. Zuvor war an Köln und später an Lübeck und Hamburg als Kongressorte gedacht worden. Nachdem der Chefunterhändler GrafMaximilian von Trauttmansdorff im Sommer 1647 nach seinem gescheiterten Schlichtungsversuch aus Münster abgereist war, führten Reichshofrat Isaak Volmar und der kaiserliche Gesandte, Graf (später Fürst) Johann Ludwig von Nassau-Hadamar die Friedensverhandlungen endlich zum erfolgreichen Abschluss.

Im Westfälischen Frieden wurde neben der katholischen und der lutherischen nun auch die reformierte Konfession im Reich als gleichberechtigt anerkannt. Konfessionelle Parität wurde für die vier paritätischen Reichsstädte Augsburg , Biberach , Dinkelsbühl und Ravensburg festgeschrieben. Umfangreiche Regelungen betrafen die religiösen Streitfragen. Dabei fand man zu teilweise pragmatischen, teilweise auch zu kuriosen Lösungen. So wurde für das Hochstift Osnabrück eine alternierende Regierung von evangelischen Bischöfen (aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg) und katholischen Bischöfen geschaffen. Das Hochstift Lübeck wurde als einziges evangelisches Hochstift mit Sitz und Stimme im Reichstag erhalten, um das Haus Gottorf mit einer Sekundogenitur zu versorgen. Für die katholischen Klöster in den erloschenen Bistümern Halberstadt und Magdeburg , die ab 1680 an Brandenburg fielen, wurden Sonderregelungen getroffen.

Die neue Großmacht Schweden erhielt 1648 auf Kosten des erbberechtigten Brandenburgs Vorpommern einschließlich Stettin mit der gesamten Odermündung, die Stadt Wismar samt Neukloster sowie das Erzbistum Bremen mitsamt dem Bistum Verden als Reichslehen. Dänemark, das die sogenannten Elbherzogtümer für sich beanspruchte, wurde übergangen.

Spanien einigte sich mit den Generalstaaten auf eine staatliche Unabhängigkeit. Das Erzherzogtum Österreich trat an Frankreich den Sundgau ab. Eine katholische Hegemonie über das Reich wurde nicht erreicht.

Ansonsten änderte sich im Reich vergleichsweise wenig: Das Machtsystem zwischen Kaiser und Reichsständen wurde neu austariert, ohne die Gewichte im Vergleich zur Situation vor dem Krieg stark zu verschieben. Die Reichspolitik wurde nicht entkonfessionalisiert, sondern nur der Umgang der Konfessionen neu geregelt. Frankreich hingegen wurde zum mächtigsten Land Westeuropas. Die Friedensverträge gewährten zudem der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Unabhängigkeit von der Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte (Art. VI IPO = § 61 IPM) und erkannten damit faktisch ihre staatliche Unabhängigkeit an, was jedoch nur die De-jure -Feststellung eines de facto seit Ende des Schwabenkrieges von 1499 feststehenden Umstandes war. Auch mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der Generalstaaten wurde im Wesentlichen eine ein Jahrhundert zuvor begonnene und de facto auch schon lange vorher abgeschlossene Entwicklung ratifiziert. Mit dem Burgundischen Vertrag war die Spanische Niederlande 1548 bereits teilweise aus dem Reichsverband gelöst worden, der nördliche Teil hatte sich schließlich 1581 für unabhängig erklärt .

Noch offen gebliebene Fragen, insbesondere zum Thema Truppenabzug, wurden in den Folgemonaten im Friedensexekutionskongress in Nürnberg geklärt. Die Überführung von Soldaten ins Zivilleben war vielerorts problematisch. [93] Einige vorherige Söldner schlossen sich zu Banden zusammen, die marodierend durch die Lande zogen, während andere als Wachleute zur Abwehr eben jener Banden Verwendung fanden. Ein gewisser Vorteil der gescheiterten Einigung zwischen Frankreich und Spanien bestand darin, dass die Soldaten im fortgeführten Krieg beider Länder eine Weiterbeschäftigung finden konnten. Auch venezianische Werbungen für den Krieg um Kreta gegen die Osmanen bot vielen Söldnern eine Möglichkeit, den Kriegsdienst fortzuführen. [94]

Teile des Heiligen Römischen Reichs waren stark verwüstet worden. Die Höhe des Rückgangs der Gesamtbevölkerung im Reichsgebiet von zuvor rund 16 Millionen ist nicht genau bekannt. Die Schätzungen reichen von 20 bis 45 %. Nach einer verbreiteten Angabe sind etwa 40 % der deutschen Landbevölkerung dem Krieg und den Seuchen zum Opfer gefallen. In den Städten wird der Verlust auf weniger als 33 % geschätzt. Die Verteilung des Bevölkerungsrückgangs war dabei sehr unterschiedlich: [95] Die Verluste waren dort am größten, wo die Armeen durchzogen oder lagerten. In den von den Kriegswirren besonders betroffenen Gebieten Mecklenburgs, Pommerns, der Pfalz und Teilen Thüringens und Württembergs kam es zu Verlusten bis weit über 50 %, stellenweise bis mehr als 70 % der Bevölkerung. Der Nordwesten und Südosten des Reiches war hingegen kaum von einer Entvölkerung durch das Kriegsgeschehen betroffen. [96]

Zu den Gewinnern des Konfliktes zählte unter anderem die Stadt Hamburg . Das Ziel, die Anerkennung ihrer Reichsstandschaft zu erlangen, wurde zwar nicht erfüllt, jedoch konnte sie große Teile des Handels mit Mitteldeutschland auf sich konzentrieren und sich zu einem führenden Handels- und Finanzplatz Europas entwickeln. Für die großen oberdeutschen Handelsmetropolen beschleunigte der Krieg noch einmal die Abschwungphase des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Von ihrem Niedergang profitierten dagegen die Residenzstädte, die große Konsumströme in ihre Richtung lenken konnten. [97]

Wenig beachtet ist, dass mit der Unabhängigkeit der Niederlande und dem Verlust wichtiger Küstenregionen und Ostseehäfen an Schweden praktisch alle großen Flussmündungen unter fremdem Einfluss standen. Die deutschen Staaten hatten nur wenige Zugänge zur Hohen See und waren damit teilweise vom überseeischen Handel ausgeschlossen. Die Möglichkeiten des Reichs, vom wieder erstarkenden Seehandel zu profitieren, waren dadurch eingeschränkt. Die wirtschaftlichen Spätfolgen des Dreißigjährigen Krieges wie z. B. für die Kolonialisierung , die in der Folgezeit zu großen Gebietsgewinnen anderer europäischer Länder führte, sind in der Forschung umstritten. [98] Mit Bremen und Hamburg besaßen die wichtigsten deutschen Hafenstädte jedenfalls weiter freien Zugang zur Nordsee und zum Welthandel. [97] Reichsständische Kolonialprojekte wie die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie von Pillau und später von Emden aus hatten dagegen aufgrund geringer finanzieller Basis keinen dauerhaften Erfolg.

Frankreich, England, Schweden und die Niederlande konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg zu Nationalstaaten entwickeln. Mit dem aufblühenden Handel ging in diesen Ländern ein Aufschwung des liberalen Bürgertums einher. Umstritten ist dabei, welche geschichtlichen und gesellschaftlichen Folgen dies für das Reich und später Deutschland hatte. [98]

HRR 1648.png
The Protestant Reformation.svg
The Counterreformation.svg


Das Heilige Römische Reich nach dem Westfälischen Frieden (links) und die Ausbreitung des Protestantismus in Europa zu Beginn und Ende des Dreißigjährigen Krieges (rechts)

Finanzierung des Krieges

Die frühmodernen Staaten Europas verfügten zu Beginn des 17. Jahrhunderts weder in finanzieller noch in administrativer Hinsicht über Strukturen, die effizient genug gewesen wären, um stehende Heere von der Größe zu unterhalten, wie sie der Dreißigjährige Krieg erforderlich machte. Die Finanzierung der riesigen Söldnerarmeen stürzte daher alle Kriegsparteien in ständige Geldnöte, ganz besonders die deutschen Fürsten, deren Territorien aufgrund der Länge und Intensität des Konflikts schon bald weitgehend ausgeblutet waren (siehe auch Kipper- und Wipperzeit ).

Marodierende Soldaten. Sebastian Vrancx 1647, Deutsches Historisches Museum Berlin

Die vermeintliche Lösung beschrieb die Parole „ Der Krieg ernährt den Krieg “. Die Heere trieben in den von ihnen durchstreiften Gebieten Abgaben und Kontributionen in Form von Geld und Naturalleistungen ein. Das heißt: Das Land, in dem gerade gekämpft oder das besetzt wurde, musste für die Kriegskosten aufkommen. Dabei achteten die Feldherren darauf, möglichst die Gebiete gegnerischer Parteien zu belasten. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr wuchs sich diese Praxis zu willkürlicher Plünderung mit allen Begleiterscheinungen von Raub und Mord aus. Wallenstein wird die Äußerung zugeschrieben, dass sich ein großes Heer leichter finanzieren lasse als ein kleines, da es auf die Zivilbevölkerung stärker Druck ausüben könne.

Halbwegs regelmäßig besoldete Truppen wie die Wallensteins oder Gustav Adolfs gingen bei der Eintreibung von Geld und Material – zumindest in den ersten Kriegsjahren – disziplinierter vor als die freien Söldnertruppen, die sich je nach Kriegslage mal der einen, mal der anderen Partei anschlossen. Ihnen gehörten Söldner aus nahezu allen Ländern Europas an.

Rezeptionsgeschichte

Von dem Dreyssigjährigen Teutschen Kriege (1648) aus der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Der Krieg in der kollektiven Erinnerung und in der Literatur

Der Historiker Friedrich Oertel schrieb 1947 über die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf den deutschen Nationalcharakter: „Deutsche Eigenschaften bleiben allerdings das mangelnde Gefühl für die ‚liberalitas' des von innen her souveränen Menschen und das mangelnde Gefühl für ‚dignitas'. Die Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges lasten eben noch in tragischer Weise auf der Geschichte unseres Volkes und haben den Reifeprozess aufgehalten. Wann werden die Schatten endlich weichen, wird das Versäumte nachgeholt sein?“ [99]

Der Dreißigjährige Krieg hat vielfältige Spuren in Kunst und Alltagsleben hinterlassen wie im Kinderlied Maikäfer flieg mit dem ihm zugeordneten Reim: Bet, Kinder, bet, / Morgen kommt der Schwed', / Morgen kommt der Ochsenstern , / Der wird die Kinder beten lehren. / Bet, Kinder, bet. Das Maikäfer-Lied steht laut Bazon Brock symbolhaft für eine kollektive Niederlage der Deutschen und blieb im kulturellen Gedächtnis haften. [100]

In seinem Schelmenroman Der abenteuerliche Simplicissimus , erschienen 1669, schilderte Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1625–1676) die Wirren und Gräuel des Krieges und schuf damit den ersten bedeutenden Roman der deutschen Literatur . Augenzeugenberichte haben der Söldner und spätere Bürgermeister von Görzke , Peter Hagendorf , in seiner Chronik [101] , oder die Augustiner-Chorfrau und Priorin des Eichstätter Klosters Marienstein Klara Staiger in ihrem Tagebuch [102] überliefert. Weitere Zeitzeugenberichte liegen von den Ulmern Hans Heberle und Joseph Furttenbach vor.

Das Erlebnis von nicht enden wollendem Krieg, Hunger, Krankheiten und allgemeiner Zerstörung ließ eine Lyrik von bis dahin nicht gekannter Eindringlichkeit entstehen, in der sich die Gewissheit von Tod und Vergänglichkeit mit barocker Lebensgier verband. So schrieb Andreas Gryphius das SonettTränen des Vaterlandes Anno 1636“, das bis heute zu den meistzitierten Antikriegsgedichten zählt. Es beginnt mit den Versen:

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun,
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.

Der als Volksheld und Retter in der Not gefeierte Martin Rinckart verfasste „ Nun danket alle Gott “ und vom Leipziger Zeitzeugen Gregor Ritzsch stammt „Ich hab den Schweden mit Augen gesehen; er tat mir wohl gefallen“.

Der Murrmann behandelt als Sage die Belagerung von Geiselwind .

Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Friedrich Schiller als Historiker und Dramatiker mit dem Krieg. 1792 veröffentlichte er eine „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“. Sieben Jahre später vollendete er sein dreiteiliges Drama Wallenstein .

Mit wachsendem zeitlichen Abstand sahen Schriftsteller in dem großen Konflikt des 17. Jahrhunderts zunehmend eine Metapher für die Schrecken des Krieges überhaupt. Dafür ist der am Beginn des 20. Jahrhunderts entstandene historische Episodenroman Der große Krieg in Deutschland von Ricarda Huch ein Beispiel. [103] Das bekannteste Beispiel aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ist Bertolt Brechts Stück „ Mutter Courage und ihre Kinder “, das im Dreißigjährigen Krieg angesiedelt ist, aber deutlich macht, dass die Verrohung und Zerstörung des Menschen durch die Gewalt überall und zu jeder Zeit möglich ist.

Der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“

Verschiedene Konzeptionen und Herangehensweisen in der Geschichtswissenschaft führten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ grundsätzlich infrage gestellt wurde. Im Jahre 1947 wandte sich der Historiker Sigfrid Heinrich Steinberg in einem Aufsatz für die englische Fachzeitschrift History erstmals gegen seine Verwendung. [104] Später, im Jahre 1966, kam er in The Thirty Years War and the Conflict for European Hegemony 1600–1660 zu dem Schluss, es handele sich bei dem Begriff lediglich um ein „Produkt rückschauender Phantasie“. [105] Demnach „benutzte weder Pufendorf , noch irgendein anderer Zeitgenosse den Ausdruck ‚Dreißigjähriger Krieg'.“ [106]

Gegen diese Aussage wandten sich zunächst nur vereinzelt andere Historiker. [107] Schließlich aber widerlegte der deutsche Historiker Konrad Repgen Steinbergs These, zunächst in einigen Artikeln, später in einem umfangreichen Aufsatz. Anhand zahlreicher Quellen wies er nach, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ schon um die Zeit des Westfälischen Friedens entstanden war. Die Zeitzeugen hätten dabei vom Anfang des Krieges an dessen Dauer in Jahren angegeben; die humanistischen Gelehrten seien zudem durch das Vorbild antiker Schriftsteller inspiriert worden. Die Benennung führte Repgen auch auf das Bedürfnis der Zeitgenossen zurück, der gänzlich neuen Erfahrung Ausdruck zu verleihen, die der Krieg für sie dargestellt habe. [108] Diese Interpretation wurde von anderen Historikern weitgehend übernommen.

Johannes Burkhardt wies gleichwohl darauf hin, dass der Begriff, obwohl zeitgenössisch, dennoch ein Konstrukt bezeichnet haben könne, da es sich beim Dreißigjährigen Krieg in Wirklichkeit um eine Vielzahl paralleler und aufeinander folgender Kriege gehandelt habe. Er führte den Namen darauf zurück, dass die „Kriegsverdichtung“ solche Ausmaße angenommen habe, dass es für die Zeitgenossen fast unmöglich gewesen sei, zwischen den einzelnen Konflikten zu unterscheiden. [109] Diese Annahme stützte 1999 eine Studie von Geoffrey Mortimer über zeitgenössische Tagebücher. [110] Andere Historiker folgen bis heute der Tradition Steinbergs, den „Dreißigjährigen Krieg“ als eine nachträgliche Konstruktion deutscher Historiker zu betrachten. [111]

Rezeption in Museen

Hilfegesuch Wallensteins an Pappenheim ( HGM ) [112]
Pieter Snayers: Die Einnahme der Stadt Neunburg am Walde 1645 ( HGM )

Im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ist dem Dreißigjährigen Krieg ein großer Bereich gewidmet. Ausgestellt sind alle Arten von Bewaffnungen dieser Zeit, wie etwa Hakenbüchsen , Luntenschloss -, Radschloss - und Steinschloss musketen . Figurinen kaiserlicher Pikeniere , Musketiere , Kürassiere und Arkebusiere zeigen die Schutzwaffen und Ausrüstungen der Zeit. Zahlreiche Harnische , Hieb- , Stich- und Stoßwaffen runden den Bereich des Dreißigjährigen Krieges ab. Das Wirken und Schicksal der Feldherren , wie Albrecht von Wallenstein wird ebenso veranschaulicht. Ein besonderes Exponat dabei ist das eigenhändige Handschreiben Wallensteins an seinen Feldmarschall Gottfried Heinrich zu Pappenheim vom 15. November 1632, das am Vorabend der Schlacht bei Lützen geschrieben wurde und bis zum heutigen Tag großflächige Blutspuren Pappenheims aufweist, der tags darauf das Schreiben Wallensteins noch bei sich trug, als er in der Schlacht tödlich verwundet wurde. Besonders beeindruckend ist die sogenannte „Piccolomini-Serie“ des flämischen Schlachtenmalers Pieter Snayers . Es handelt sich dabei um zwölf großformatige Schlachtengemälde, die zwischen 1639 und 1651 entstanden sind und die Feldzüge Octavio Piccolominis in Lothringen und Frankreich in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges zeigen. [113]

In Wittstock an der Dosse befindet sich im Turm der Alten Bischofsburg seit 1998 das Museum des Dreißigjährigen Krieges , welches die Ursachen, den Verlauf, die unmittelbaren Ergebnisse und Folgen sowie die Nachwirkungen des Krieges dokumentiert. In Rothenburg ob der Tauber ist im sogenannten „Historiengewölbe mit Staatsverlies“ eine kleinere Ausstellung über die Gesamtsituation der Stadt in der Zeit des Krieges zu sehen, unter anderem Waffen, Geschütze, Kriegsgerät und militärische Ausrüstungsgegenstände der Zeit.

Im Städtischen Museum Zirndorf ist das Obergeschoss der Geschichte Zirndorfs während des Dreißigjährigen Krieges gewidmet. 1632 kam es nahe der Alten Veste , wo Oberbefehlshaber Albrecht von Wallenstein ein Lager errichtet hatte, zu einer kriegerischen Begegnung mit Gustav II. Adolf von Schweden . Dioramen und Modelle sowie zeitgenössische Schilderungen über das Lagerleben, das Schicksal der Soldaten und der Zivilbevölkerung veranschaulichen dieses Kapitel fränkischer Kriegsgeschichte.

Historische Quellen

Im Bestand „Wilhelmshöher Kriegskarten“ verwahrt das Hessische Staatsarchiv Marburg eine größere Anzahl an Karten zum Dreißigjährigen Krieg. [114] Die Karten dokumentieren Kriegsschauplätze und Kriegsereignisse. Außerdem geben sie Einblicke in die Veränderung der Landschaften, der Städte, der Straßen und Wege usw. Die einzelnen Karten sind vollständig erschlossen und als Digitalisate online einsehbar. [115] Ebenfalls dort wird auch die Stausebacher Ortschronik des Caspar Preis aufbewahrt, der aus seiner bäuerlichen Sicht der Dinge den Kriegsverlauf in Hessen beschreibt. [116] Der Mainzer Historiker Josef Johannes Schmid brachte 2009 eine Quellensammlung heraus. [117] Bereits 1991 publizierte Gottfried Lorenz eine Quellensammlung speziell zur Vor- und Frühgeschichte des Krieges. [118]

Siehe auch

Filme

Literatur

Gesamtdarstellung

Ursache

 • Heinz Duchhardt : Der Weg in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Die Krisendekade 1608–1618. Piper, München 2017, ISBN 978-3-492-05749-3 .
 • Hans Sturmberger: Aufstand in Böhmen. Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Oldenbourg, München 1959.
 • NM Sutherland: The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics. In: English Historical Review. 107, 1992, S. 587–625. (Sutherland kritisiert die teilweise eindimensionale Betrachtung des Dreißigjährigen Krieges als primär deutschen Krieg)

Friedensschluss

 • Klaus Bußmann, Heinz Schilling (Hrsg.): 1648 – Krieg und Frieden in Europa. Katalogband und zwei Textbände. Münster 1998, ISBN 3-88789-127-9 . (Dokumentation der Europaratsausstellung zum 350-jährigen Jubiläum des Westfälischen Friedens in Münster und Osnabrück)
 • Fritz Dickmann : Der Westfälische Friede. Aschendorff, Münster 1965.
 • Heinz Duchhardt (Hrsg.): Der Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-56328-9 .
 • Ernst Höfer: Das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Strategie und Kriegsbild. Böhlau, Köln/ Weimar/ Wien 1997, ISBN 3-412-04297-8 .
 • Konrad Repgen (Hrsg.): Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Probleme und Perspektiven (= Schriften des Historischen Kollegs . Band 8). Oldenbourg, München 1988, ISBN 3-486-53761-X ( Digitalisat ).

Militär

 • Karl Heldmann : Fürsten- und Feldherrenbriefe aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Aus dem Archiv Hans Georgs von Arnim mit historischen Einleitungen veröffentlicht. Göttingen 1913.
 • Lothar Höbelt : Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634–1645. (= Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums . 22). Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 .
 • Bernhard Kroener, Ralf Pröve (Hrsg.): Krieg und Frieden. Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit. Schöningh, Paderborn 1996, ISBN 3-506-74825-4 .
 • Michael Weise: Grausame Opfer? Kroatische Söldner und ihre unterschiedlichen Rollen im Dreißigjährigen Krieg. In: Philipp Batelka, Michael Weise, Stephanie Zehnle (Hrsg.): Zwischen Tätern und Opfern. Gewaltbeziehungen und Gewaltgemeinschaften. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017, ISBN 978-3-525-30099-2 , S. 127–148.
 • Julia Zunckel: Rüstungsgeschäfte im Dreißigjährigen Krieg. Unternehmerkräfte, Militärgüter und Marktstrategien im Handel zwischen Genua, Amsterdam und Hamburg (= Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 49). Duncker & Humblot, Berlin 1997, ISBN 3-428-08807-7 .

Wirtschafts- und Sozialgeschichte

 • Jörg-Peter Findeisen: Der Dreißigjährige Krieg. Eine Epoche in Lebensbildern. Styria, Graz/ Wien/ Köln 1998, ISBN 3-222-12643-7 .
 • Benigna von Krusenstjern , Hans Medick (Hrsg.): Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-35463-0 .
 • Markus Meumann, Dirk Niefanger (Hrsg.): Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhundert. Wallstein, Göttingen 1997, ISBN 3-89244-234-7 .
 • Christian Pantle: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand . Propyläen, München 2017, ISBN 978-3-549-07443-5 .

Kulturgeschichte

Lokal- und Regionalgeschichte

 • Dieter Arzberger: Der Dreißigjährige Krieg im Fichtelgebirge. Verlag Gisela Arzberger, Selb 2014, ISBN 978-3-927313-70-5 . (Teil 1 Textteil, Teil 2 Kartenteil)
 • Matthias Asche , Marco Kollenberg, Antje Zeiger: Halb Europa in Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen. Lukas Verlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-86732-323-9 .
 • Matthias Asche: Neusiedler im verheerten Land – Kriegsfolgenbewältigung, Migrationssteuerung und Konfessionspolitik in Zeichen des Landeswiederaufbaus – Die Mark Brandenburg nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts. Aschendorff Verlag, Münster 2006, ISBN 3-402-00417-8 .
 • Martin Bötzinger: Leben und Leiden während des Dreißigjährigen Krieges in Thüringen und Franken (1618–1648) – Ein Augenzeugenbericht. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza 2001, ISBN 3-929000-39-3 .
 • Wilhelm A. Eckhardt, Helmut Klingelhöfer: Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Die Stausebacher Chronik des Caspar Preis 1636–1667. (= Beiträge zur Hessischen Geschichte. Band 13). Trautvetter & Fischer Nachf., Marburg an der Lahn 1998, ISBN 3-87822-110-X .
 • Peter Engerisser: Von Kronach nach Nördlingen – Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und der Oberpfalz 1631–1635. Verlag Heinz Späthling, Weißenstadt 2004, ISBN 3-926621-32-X . (mit mehr als 120 Kurzbiographien)
 • Peter Engerisser, Pavel Hrnčiřík: Nördlingen 1634. Die Schlacht bei Nördlingen – Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges. Verlag Heinz Späthling, Weißenstadt 2009, ISBN 978-3-926621-78-8 . (mit der Vorgeschichte 1632–1634: Eroberung und Verlust von Regensburg; Geschichte der Truppen, Schlachtaufstellungen)
 • Jan N. Lorenzen: 1631 – Die Zerstörung Magdeburgs. In: ders: Die großen Schlachten. Mythen, Menschen, Schicksale. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-593-38122-2 , S. 55–100.
 • Hans Pehle: Der Rheinübergang des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf. Forum Verlag, Riedstadt 2005, ISBN 3-937316-15-9 .
 • Manuel Raschke: Der Niedersächsisch-Dänische Krieg 1625–1629. In: Eva S. Fiebig und Jan Schlürmann (Hrsg.): Handbuch zur nordelbische Militärgeschichte. Heere und Kriege in Schleswig, Holstein, Lauenburg, Eutin und Lübeck 1623–1863/67. Husum 2010, S. 289–308.
 • Bernd Roeck : Als wollt die Welt schier brechen. Eine Stadt im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Beck, München 1991, ISBN 3-406-35500-5 .
 • Axel Stolch, Jörg Wöllper: Die Schweden auf dem Breitwang. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Bopfingen und der Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634. F. Steinmeier, Nördlingen 2009, ISBN 978-3-936363-47-0 .
 • Gunnar Teske: Bürger, Bauern und Gesandte. Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden in Westfalen. 2. Aufl., Ardey-Verlag, Münster 1998, ISBN 3-87023-085-1 .
 • Wolfgang Wüst: Nürnberg, Nördlingen und Dinkelsbühl im Dreißigjährigen Krieg in schwedischer Allianz 1630–1635. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 102 (2015), ISSN 0083-5579 , S. 191–208.
 • Wolfgang Wüst (Hrsg.): Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben und seinen historischen Nachbarregionen: 1618 – 1648 – 2018. Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung in Augsburg vom 1. bis 3. März 2018 (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 111) Augsburg 2018, ISBN 978-3-95786-179-5 .
 • Volker Rödel / Ralph Tuchtenhagen (Hrsg.): Die Schweden im deutschen Südwesten. Vorgeschichte – Dreißigjähriger Krieg – Erinnerung . Kohlhammer Verlag Stuttgart 2020 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg. Reihe B: Forschungen 225). ISBN 978-3-17-037424-9 .

Einzelpersonen

 • Dieter Albrecht : Maximilian I. von Bayern 1573–1651. Oldenbourg, München 1998, ISBN 3-486-56334-3 .
 • Günter Barudio: Gustav Adolf der Große. Eine politische Biographie. Fischer, Frankfurt am Main 1985, ISBN 3-596-24358-0 .
 • Robert Bireley: Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578–1637. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-1-107-06715-8 .
 • Heinrich Bücheler: Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager. Thorbecke, Sigmaringen 1994, ISBN 3-7995-4240-X .
 • Jörg-Peter Findeisen : Gustav II. Adolf von Schweden. Der Eroberer aus dem Norden. Edition Katz, Gernsbach 2005, ISBN 3-938047-08-9 .
 • Jörg P. Findeisen: Axel Oxenstierna. Architekt der schwedischen Großmacht-Ära und Sieger des Dreißigjährigen Krieges . Casimir Katz Verlag, Gernsbach 2007, ISBN 978-3-938047-24-8 .
 • Johann Franzl: Ferdinand II. 1578–1637. Kaiser im Zwiespalt der Zeit. Styria, Graz/ Wien/ Köln 1978, ISBN 3-222-11119-7 .
 • Mark Hengerer: Ferdinand III. 1608-1657. Eine Biographie. Böhlau, Wien 2012, ISBN 978-3-205-77765-6 ( Open Access ).
 • Lothar Höbelt : Ferdinand III. 1608–1657. Friedenskaiser wider Willen. Ares-Verlag, Graz 2008, ISBN 978-3-902475-56-5 .
 • Marcus Junkelmann : Maximilian I. von Bayern. Der eiserne Kurfürst (= Kleine bayerische Biografien). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017, ISBN 978-3-7917-2935-0 .
 • Marcus Junkelmann: Tilly. Der katholische Feldherr (= Kleine bayerische Biografien). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3791723549 .
 • Walter Krüssmann: Ernst von Mansfeld (1580–1626); Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg. (= Historische Forschungen . Band 94). Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-13321-5 . (zuvor Phil. Diss. Köln 2007)
 • Golo Mann : Wallenstein. Fischer, Frankfurt am Main 1971, ISBN 3-10-047903-3 . (Erzählende Biografie des kaiserlichen Feldherrn)
 • Ilja Mieck : Wallenstein 1634. Mord oder Hinrichtung? In: Alexander Demandt (Hrsg.): Das Attentat in der Geschichte. Böhlau, Köln ua 1996, ISBN 3-412-16795-9 , S. 143–164.
 • Geoff Mortimer: Wallenstein. Rätselhaftes Genie des Dreißigjährigen Krieges. Aus dem Englischen von Geoff Mortimer und Claus Cartellieri. Primus Verlag, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-86312-304-8 .
 • Robert Rebitsch : Wallenstein. Biografie eines Machtmenschen. Böhlau, Wien ua 2010, ISBN 978-3-205-78583-5 .
 • Barbara Stadler: Pappenheim und die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Gemsberg, Winterthur 1991, ISBN 3-85701-091-6 . (Dissertation Universität Zürich 1990)

Weblinks

Commons : Dreißigjähriger Krieg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Dreißigjähriger Krieg – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Dreißigjähriger Krieg – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Berthold Seewald: Berühmtestes Bild des Dreißigjährigen Krieges ist umzudeuten. In: Die Welt . 26. November 2018, abgerufen am 5. März 2020.
 2. Vgl. etwa Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. München 2018, S. 672 ff.
 3. Vgl. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 16.
 4. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 18 f.
 5. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 20 f.
 6. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 22.
 7. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 23 f.
 8. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 26 f.
 9. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 28.
 10. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 29.
 11. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 31 f.
 12. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 13.
 13. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 14; Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 31.
 14. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 44.
 15. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 33.
 16. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 37.
 17. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 12; Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 35, 39.
 18. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 12.
 19. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 41 f.
 20. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 42.
 21. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 43.
 22. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 15.
 23. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 51.
 24. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 54.
 25. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 55 f.
 26. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 57.
 27. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648. Reclam, Stuttgart 2009, S. 60.
 28. a b Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 62.
 29. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 25.
 30. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 63.
 31. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 26.
 32. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 27.
 33. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 28.
 34. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 29.
 35. Volker Press : Kriege und Krisen. Deutschland 1600–1715 (= Neue Deutsche Geschichte . Band 5). Beck, München 1991, ISBN 3-406-30817-1 , S. 197.
 36. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 30.
 37. a b Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 31.
 38. a b Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 72.
 39. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 32.
 40. Jaroslav Goll: Der Convent von Segeberg (1621), Verlag der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1875.
 41. Illustration von Frans Hogenberg von 1621: Wahre Abcontrafactur welcher gestalt den 21. Junij dieses 1621 Jahrs, die Execution uber ettliche Behmische Herrn … ( Digitalisat ).
 42. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 70 f.
 43. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 33 f.
 44. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 77.
 45. Siehe hierzu Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 81–84.
 46. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 35.
 47. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 85.
 48. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 87.
 49. Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. 3. Auflage. Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 2004, S. 37.
 50. Johannes Arndt: Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 . Reclam Sachbuch, Stuttgart 2009, S. 88.
 51. E. Ladewig Petersen: The Danish Intermezzo. In: Geoffrey Parker (Hrsg.): The Thirty Years' War. 2. Auflage. Routledge, London/ New York 1997, S. 67, 68.
 52. David Perrot: Reichsitalien im Dreißigjährigen Krieg. Der Mantuanische Erbfolgekrieg und der Dreißigjährige Krieg . In: 1648: Krieg und Frieden in Europa . Band 1, S. 153–160, München 1998 ISBN 3-88789-127-9
 53. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   14 .
 54. CV Wedgwood: Der 30jährige Krieg . Paul List Verlag, München 1967, S. 278.
 55. Wolfgang Hahn: Ratisbona Politica II. Studien zur politischen Geschichte der Reichsstadt Regensburg im 17. Jahrhundert bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstages. In: Verhandlungen des Historischen Vereins Regensburg. Band 126, 1986, S. 25. ISSN 0342-2518
 56. Christian Pantle: Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand . Propyläen Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017, ISBN 978-3-549-07443-5 , S.   128   ff .
 57. Peter Engerisser, Pavel Hrnčiřík: Nördlingen 1634. 2009, S. 60, 177.
 58. Peter Engerisser: Eine bislang unbekannte Ansicht der Belagerung Regensburgs im Jahr 1634. In: Verhandlungen des Historischen Vereins Regensburg. Band 148, 2008, ISSN 0342-2518 , S. 55–83.
 59. Peter Engerisser, Pavel Hrncirik: Nördlingen 1634. Wendepunkt des Dreißigjährigen Krieges . Späthling, Weißenstadt 2009, ISBN 978-3-926621-78-8 .
 60. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   439 .
 61. Verhaftung des Trierer Erzbischofs und Kurfürsten Philipp Christoph von Sötern 1635
 62. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   9   f .
 63. Stéphane Thion: French Armies of the Thirty Years' War, LRT Editions, 2013, S. 80.
 64. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 274
 65. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 74
 66. Otto von Guericke: Ein Leben für die Alte Stadt Magdeburg, Springer-Verlag, 2013, S. 81
 67. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   120–125 .
 68. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   128–144 .
 69. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 64
 70. Bernhard von Poten : Handwörterbuch der Gesamten Militärwissenschaften: Erster Band: Aa bis Berg, S. 374
 71. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 65
 72. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 275
 73. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   166–168 .
 74. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 279
 75. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 74
 76. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   182–186 .
 77. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   219–227 .
 78. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 275
 79. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg, Beck'sche Reihe, CHBeck, 2006, S. 66
 80. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   242–254 .
 81. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   254–268 .
 82. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   269–271 .
 83. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   272–278 .
 84. Lothar Höbelt: Von Nördlingen bis Jankau. Kaiserliche Strategie und Kriegführung 1634-1645 . In: Republik Österreich, Bundesminister für Landesverteidigung (Hrsg.): Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums Wien . Band   22 . Heeresgeschichtliches Museum, Wien 2016, ISBN 978-3-902551-73-3 , S.   284–292 .
 85. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 284
 86. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 281
 87. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 58
 88. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 283
 89. Wolfgang Hug: Kleine Geschichte Badens, Theiss, 2006, S. 75
 90. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 57
 91. Axel Gotthard: Der Dreißigjährige Krieg: Eine Einführung, Band 4555 von Utb für Wissenschaft, UTB, 2016, S. 286
 92. Gerhard Schormann: Der Dreissigjährige Krieg, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, S. 59
 93. „Nicht nur das Soldatenleben endet, sondern auch das Leben mit den freien Moralvorstellungen der Kiegsjahre.“ Kai Naumann in den Archivnachrichten des Landesarchivs Baden-Württemberg, Nr. 57, September 2018, S. 28.
 94. Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse – Geschichte des Dreißigjährigen Krieges . CH Beck, München 2018, S. 617–619.
 95. Ulrich Christian Pallach (Hrsg.): Hunger - Quellen zu einem Alltagsproblem in Europa und der Dritten Welt, 17. bis 20. Jahrhundert. dtv dokumente, München 1986, S. 25.
 96. Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60664-9 , S. 91f; Gerhard Schormann: Der Dreißigjährige Krieg. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, ISBN 3-525-33506-7 , S. 119 f.
 97. a b Georg Schmidt: Die Reiter der Apokalypse – Geschichte des Dreißigjährigen Krieges . CH Beck, München 2018, S. 631–632.
 98. a b Georg Schmidt: Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60664-9 .
 99. Friedrich Oertel, Brief an Thomas Mann v. 16. Februar 1947, in: Paul E. Hübinger: Thomas Mann, die Universität Bonn und die Zeitgeschichte. München 1974, S. 598 f.
 100. Lotta Wieden: Altes Kinderlied. Maikäfer, flieg! In: FAZ. 12. April 2014, abgerufen am 23. Mai 2017 .
 101. Jan Peters (Hrsg.): Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Eine Quelle zur Sozialgeschichte (= Selbstzeugnisse der Neuzeit. Quellen und Darstellungen zur Sozial- und Erfahrungsgeschichte . Band   1 ). Akademie Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-05-001008-8 .
 102. Ortrun Fina: Klara Staigers Tagebuch. Aufzeichnungen während des Dreißigjährigen Krieges im Kloster Mariastein bei Eichstätt . Regensburg 1981, ISBN 3-7917-0721-3 .
 103. Ricarda Huch : Der große Krieg in Deutschland . Bände 1–3, Leipzig 1912–1914 (Neuauflage: Der Dreißigjährige Krieg. Leipzig 1929).
 104. SH Steinberg: The Thirty Years War – A new Interpretation. In: History. Band 32 (1947), S. 89–102.
 105. SH Steinberg: Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660. Göttingen 1967, S. 5 f.
 106. SH Steinberg: Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660. Göttingen 1967, S. 113.
 107. Bspw. Francis L. Carsten: A Note on the Term Thirty Years War. In: History. Band 43, 1958, S. 91 f.
 108. Konrad Repgen: Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges. In: ders. (Hrsg.): Krieg und Politik 1618–1648 – Europäische Probleme und Perspektiven. München 1988, S. 1–84.
 109. Johannes Burkhardt: Der Dreißigjährige Krieg. Frankfurt am Main 1992, S. 18 f.
 110. Geoffrey Mortimer: Perceptions of the Thirty Years War in Eyewitness Personal Accounts (University of Oxford, Dr. Phil. Thesis), zusammengefasst in: Geoffrey Mortimer: Did Contemporaries Recognize a Thirty Years War? In: The English Historical Review. Band 116, Nr. 465, Februar 2001, S. 124–136.
 111. Etwa NM Sutherland: The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics. In: Ante. 57, 1992, S. 587–625.
 112. eine Transkription des Briefes ist auf Wikisource verfügbar: Wallenstein Hilfegesuch an Pappenheim 1632.
 113. Manfried Rauchensteiner, Manfred Litscher: Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Styria, Graz/ Wien 2000, ISBN 3-222-12834-0 , S. 10–15.
 114. Wilhelmshöher Kriegskarten (1594–1875) HStAM Bestand WHK. In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen), abgerufen am 5. Juli 2011.
 115. z. B. „Darstellung der Stellungen der schwedisch-kursächsischen Armee und der Armee des Kaisers und der Liga unter Graf Tilly vor der Schlacht bei Breitenfeld, bei Leipzig, 1631“ , abgerufen am 12. März 2016.
 116. Wilhelm A. Eckhardt, Helmut Klingelhöfer: Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Die Stausebacher Chronik des Caspar Preis 1636–1667. (= Beiträge zur Hessischen Geschichte. Band 13). Marburg 1998, ISBN 3-87822-110-X .
 117. Josef Johannes Schmid (Hrsg.): Quellen zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. Zwischen Prager Frieden und Westfälischem Frieden. Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-04824-3 .
 118. Gottfried Lorenz (Hrsg.): Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des Dreißigjährigen Krieges . Darmstadt 1991, ISBN 978-3-534-74474-9 .