Frivilligt arbejde

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

I den oprindelige forstand er en æresstilling et engagement i offentlige funktioner, legitimeret ved et valg (f.eks. I foreningens forretningsudvalg , som rådsmedlem eller som lægdommer). I daglig tale er udtrykket ikke klart afgrænset fra borgerligt engagement eller frivilligt arbejde. Generelt forstås det som en altruistisk adfærd, hvor et individ eller en gruppe arbejder frivilligt og ulønnet. Frivilligt arbejde hjælper både modtagerne og hjælperne. [1]

Aktiviteten kan være regelmæssig eller sporadisk, f.eks. Inden for katastrofebekæmpelse . Med begrebet frivilligt arbejde ( engelsk frivilligt arbejde) er tjenesterne frivilligt socialår (FSJ) i det økologiske frivillighedsår (FÖJ) eller i Federal Voluntary Service (BFD) beskrevet. [2] Frivilligt arbejde kan være forbundet med en udgiftsgodtgørelse .

For at understrege betydningen af ​​de næsten 100 millioner frivillige i Europa i samfundet har Europarådet erklæret 2011 for det europæiske år for frivilligt arbejde . [3]

Udtrykket i overgang

Ændringen i betydning og værdier, der er forbundet med udtrykket "æreskontor", illustreres meget tydeligt af den relevante post i General Encyclopedia of Sciences and Arts fra 1838:

“Ærespost, forskellig fra æresposter og en undertype af æresposter, betegner sådan en offentlig post, der er forbundet med enten ingen eller kun en lille løn, også efter dens hensigt, ikke med håbet om at få en betalt stilling. Denne definition har brug for den sidste tilføjelse i nyere tid, fordi der nu er job i staten, der ikke har karakter af æresstillinger, som vi vil diskutere mere detaljeret senere, og som administratoren gratis indsender til. Det er dem, hvis etablering er hensigten, at de skal være ambitiøse, især af unge mennesker, for at tilegne sig de nødvendige færdigheder til betalte statskontorer og dermed komme til dem. Vi mener kontorerne for askulatorer, praktikophold, revisorer og ulønnede assessorer på regionale gymnasier og andre regionale kontorer. At disse embeder er æresstillinger kan ikke betvivles, kun ikke æresstillinger i ordets egentlige betydning. ... Æreskontor kaldes nu sådan et kontor helst, fordi der ikke er noget andet af vederlagene ved offentlige kontorer end værdigheden forbundet med ethvert offentligt embede - ære til administratoren af ​​det samme. "

- General Encyclopedia of Sciences and Arts, s.426)

historie

I hele den hændelige tradition, hvad enten det er fra den klassiske antikkens eller kristendommens synspunkt, er det individuelle bidrag til det generelle velbefindende en uundværlig del af et meningsfuldt liv. Selv i bysamfundene i det antikke Grækenland var det op til enhver mandlig borger at være interesseret i samfundet, at involvere sig i dets velfærd og diskutere byens interesser i forsamlingerne. Da slaver (og kvinder) udførte det produktive arbejde, havde de frie mandlige borgere nok fritid til det (som i Romerriget var reglen dog, at arbejdere blev udelukket fra det offentlige liv). Enhver, der ikke deltog i sådanne sammenkomster og også nægtede at deltage i samfundets anliggender, var en idiot , dvs. en privatperson: "Den, der ikke tager del i byens ting, er ikke en stille, men en dårlig borger, "sagde den athenske Perikles i anden halvdel af det 5. århundrede f.Kr., rose de særlige resultater af attiske demokrati . Generøsitet blev betragtet som en af ​​de egenskaber, ædle mænd skulle dyrke. For Aristoteles var dette en form for gavmildhed, hvis omfang stod i forhold til den indsats, der blev gjort.

Også i Romerriget og senere i de italienske byrepublikker, der baserede deres religion og moral på græsk filosofi , krævede og stærkt udviklet dyd for aktivt medborgerskab at involvere sig i det fælles gode. Dette er, hvordan ” dommer ” henvist til den almindelige tilstand tillidshverv tildelt af populære valg i comitia (honos; se også cursus honorum ).

En anden rod til frivilligt socialt engagement kan findes i den kristne tradition i Bibelens kærlighedsbud . I middelalderen blev det vist i tilfælde af at give almisse til de fattige. Det var en vigtig bekymring for St. John 's Order , der blev grundlagt som en ridderorden og havde opretholdt et hospital for fattige, ældre og syge i Jerusalem siden 1099 for at opretholde den kristne tro og hjælpe dem i brug for. Ærespositionerne i ældre tider begrundede faktisk påstande med hensyn til ære og social respektabilitet. Ædle, og senere også borgere med en god uddannelse, socialt ry og rigdom, var i stand til at øge deres ære eller (for borgernes tilfælde) at opnå ære ved at bære officielt tøj. Begrebet officiel adel hænger også sammen med dette.

I den tidlige moderne periode blev frivillig service til samfundet formaliseret og forankret institutionelt. Borgerskabets deltagelse blev nedfældet i den preussiske byorden 1808; det regulerede det lokale selvstyre og dermed betydningen af ​​frivilligt arbejde. Den preussiske byforordning gav også anledning til begrebet frivilligt arbejde, der stadig bruges i Tyskland. Afsnit 191 fastslog, at borgerne kunne være forpligtet til at overtage offentlige bykontorer uden at kræve vederlag. Æresembedsmænd stod for det velgørende arbejde, men kvinder gjorde det.

Med fremkomsten af ​​det kapitalistiske økonomiske system og ejendomsborgerskabet i løbet af den industrielle revolution skete der en ny vurdering af nyttigt arbejde i samfundets tjeneste: dynamikken i produktivitet og arbejde falmede det tidligere ideal om det fælles gode. ”En moralsk og dydig person blev ikke længere defineret af sin offentlige aktivitet til gavn for det fælles bedste, men bestemt af hans økonomiske aktivitet. I løbet af denne tid begyndte de borgerlige samfund mere og mere at se sig selv som rent interessebaserede samfund, hvor det oprindelige begreb om politisk frihed blev forkortet til friheden til at håndhæve sine egne økonomiske interesser. ” [4]

I midten til slutningen af ​​1700 -tallet opstod derimod officielle og organiserede systemer til fattighjælp og fattighjælp med frivillige hjælpere, der kan betragtes som den første oprindelse til moderne socialt arbejde. Sådan opstod "Hamborgs fattige system" i Hamborg i 1788: byen var opdelt i 60 distrikter, hver med tre frivillige fattige plejere, en tidlig form for frivilligt socialt arbejde, der findes i forskellige områder i dag. I anden halvdel af 1800 -tallet blev kommunal fattighjælp videreudviklet af frivillige; de skabte dermed grundlaget for moderne organiseret socialt arbejde. I denne sammenhæng bør man nævne Johann Hinrich Wichern , der opfordrede til socialt ansvar fra statens side og med sine reformerende hjem blev grundlæggeren af Diakonie . Den 9. juli 1852 udstedte byen Elberfeld en ny fattig ordre - som " Elberfeld System ", den fremtidige model for fattighjælp i hele det tyske kejserrige. Byen var opdelt i 26 distrikter, og disse blev igen opdelt i kvarterer, hvor en frivillig fattig plejer var ansvarlig for hvert kvartal. Den nye kvindebevægelse fik også betydning for de mange forskellige frivillige aktiviteter. [5]

Efter at frivilligt arbejde skulle udføres for "folket som helhed" under den nationalsocialistiske æra, skulle meningen, formålet og anvendelsesområderne for frivilligt arbejde omdefineres i efterkrigstiden. I 1957, under en særlig konference om reklame og etik, blev kampagnen for samfundsånd grundlagt i Evangelical Academy i Bad Boll for at fremme frivilligt arbejde i Forbundsrepublikken Tyskland efter amerikansk model.

Typer af æresstillinger

Som på mange områder er konceptuelle klassifikationer på engelsk mere præcise, klarere eller mere almindelige, hvorfor engelske udtryk undertiden bruges her. Mange frivillige aktiviteter gælder for fagområdet.

Samfundstjeneste / frivillig service til samfundet / borgerlig frivillighed

Dette område med frivilligt arbejde beskriver det frivillige arbejde for en menighed eller et fællesskab, dette kan gælde i staten såvel som kommunalt såvel som i kirkeområdet. Eksempler:

Religiøst eller kirkeligt område

Statligt og kommunalt område

Samfundstjeneste

Virksomhedsfrivilligt arbejde

Virksomhedsfrivilligt arbejde er fremme af frivilligt arbejde fra virksomheder, der giver deres medarbejdere en årlig orlov, så de kan melde sig frivilligt til en velgørende organisation efter eget valg. Dette har til formål at øge forbrugernes tillid og loyalitet og forbedre en virksomheds image og øge medarbejdernes loyalitet.

Frivilligt arbejde i udviklingssamarbejde

Mange unge, f.eks. Studerende og universitetsuddannede, tilmelder sig udviklingsarbejdere i udviklingslande for at arbejde med projekter med lokale organisationer. Aktiviteterne omfatter engelskundervisning, børnehjemsarbejde, naturbeskyttelse, støtte til ikke-statslige organisationer og medicinsk arbejde. International frivillighed har ofte til formål at give deltagerne værdifulde færdigheder og viden.

Frivilligt arbejde i tilfælde af en katastrofe

Frivilligt arbejde spiller ofte en afgørende rolle efter naturkatastrofer som tsunamier , oversvømmelser, tørke, orkaner, større brande og jordskælv. Dette kan gøres på den ene side uden en formel opgave til en organisation eller ved frivilligt engagement i hjælpeorganisationer. Eksempler:

uorganiseret og spontan frivilligt arbejde i tilfælde af en katastrofe

og lignende aktiviteter

organiseret frivilligt arbejde i tilfælde af en katastrofe

Frivilligt arbejde på skoler

Skoler rundt om i verden er ofte afhængige af frivilliges indsats og private donationer, da statsfinansiering til offentlige skoler ofte er for lav. Blandt andet tilbydes undervisning eller lektioner i fremmedsprog.

Frivilligt arbejde på det sociale område

I mange lande tilbyder offentlige organisationer og ikke-statslige organisationer mulighed for at arbejde på institutioner som hospitaler, skoler, mindesmærker og velfærdsinstitutioner i en bestemt periode. Det adskiller sig fra andre former for frivilligt arbejde, idet der er strenge lovbestemmelser om, hvilke organisationer der kan ansætte frivillige, og hvor længe en frivillig kan tjene. Afhængigt af de juridiske krav betales lommepenge af regeringen for aktiviteten. Institutioner med det største antal frivillige i Europa er det frivillige sociale år i Tyskland og Østrig med mere end 50.000 frivillige om året og Federal Voluntary Service i Tyskland med omkring 30.000 til 40.000 frivillige om året. Yderligere eksempler er:

Frivilligt arbejde ved sportsbegivenheder

At afholde store sportsbegivenheder som f.eks. De olympiske lege eller internationale fodboldmesterskaber ville være utænkeligt uden hjælp fra frivillige. For eksempel arbejdede op til 25.000 frivillige ved vinter -OL i Sochi i 2014.

Miljøfrivilligt arbejde

Ved frivilligt arbejde i miljøsektoren bidrager medarbejdere til miljøledelse eller beskyttelse. De frivillige udfører en række aktiviteter, herunder miljøovervågning, økologisk restaurering såsom vegetation og ukrudt, beskyttelse af truede dyr og uddannelse af andre om det naturlige miljø. Eksempler:

Kystrensning i Galicien af frivillige efter et olieudslip

Virtuelt frivilligt / e-frivilligt arbejde / online-frivilligt arbejde

Online frivilligt arbejde indebærer frivilligt arbejde over internettet ved hjælp af en computer eller tablet -pc. Virtuel frivillighed er også kendt som cyber service, telementoring og teletutoring samt forskellige andre navne. Virtuel frivillighed svarer til fjernarbejde, bortset fra at de betalte onlinearbejdere ikke er betalte onlinearbejdere. Et andet område kan nævnes som en undergruppe:

Mikro-frivilligt arbejde

Mikro-frivilligt beskriver en frivillig eller et team af frivillige, der udfører de små opgaver, der udgør et større projekt. Disse roller kommer ofte en forsknings-, velgørende eller ikke-statlig organisation til gode. Det adskiller sig fra almindelig frivillig service ved, at opgaverne kun tager minutter til et par timer, og den frivillige ikke forpligter sig langsigtet. Som en form for virtuelt frivilligt arbejde distribueres og udføres opgaver normalt online via en internetforbundet enhed, herunder smartphones. Det kræver normalt ikke en ansøgningsproces, screening eller uddannelsesfase, tager kun et par minutter eller et par timer og kræver ikke kontinuerlig engagement fra den frivillige. Eksempler:

Yderligere muligheder for frivilligt arbejde

Borgere kan lovligt være forpligtet til at overtage æresdommers og valgmedarbejderes embeder samt at tjene i brandvæsnet eller i tilfælde af en katastrofe ( digehjælp og manuelle og fastspændende tjenester ). Du vil derefter modtage en lovbestemt godtgørelse og obligatorisk arbejdskraftfritagelse .

Enhver, der er udpeget til embedsmandsforholdet til at udføre suveræne opgaver på frivilligt grundlag (f.eks. Æresborgmestre, ledere af de frivillige brandvæsener, kommercielle dommere og valgkonsuler) er æresofficer .

Omfanget af æresembede i Tyskland

betale

Frivilligt arbejde i Tyskland - fakta og tal. Kilde: Infrastruktur Atlas 2020 [9]

Hver tredje person i Tyskland er involveret i frivilligt arbejde (se resultaterne af frivillige undersøgelsen eller undersøgelsen kommission om socialt engagement). Volontørarbejde er dog mindst lige så svært at definere som det filosofisk vidtrækkende arbejdskoncept . Resultaterne af dataundersøgelser om frivilligt arbejde afhænger derfor af den respektive definition, og oplysningerne om antallet af frivillige i Tyskland varierer afhængigt af kilden. Forbundsfinansministeriet oplyser for 2004, at 70 procent af alle mennesker over 14 år udførte frivilligt arbejde. [10] Det tyske Røde Kors antager 17 millioner frivillige og frivillige. [11] Ifølge Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyze (AWA) var der 15,98 millioner mennesker i Tyskland i 2018, der udførte frivilligt arbejde. [12] En undersøgelse foretaget af internetportalen betterplace.org på vegne af ING-DiBa AG-banken fandt over 23 millioner mennesker; Ifølge undersøgelsen ville i alt 24 millioner mennesker være villige til at udføre frivilligt arbejde. [13] [14]

betyder

Mange områder af det offentlige og sociale liv ville næppe eksistere uden frivillige. Ud over at passe børn, syge og ældre omfatter dette: Services i ungdomsorganisationer, i natur- og miljøbeskyttelse, i Agenda 21 -projekter, i dyrevelfærd, i bjerghytter eller vandreklubber, i kriminalforsorg , telefonrådgivning , i Caritas eller Diakonie , i bistandsorganisationer, gratis butikker , med lektieundervisning, som hjælpere som grønne damer og herrer på mange hospitaler, i ældreplejen og i handicapfaciliteter , i sport, kulturelle og andre foreninger. De frivillige brandvæsener , den vigtigste søjle for aktiv forebyggelse af farer i Tyskland, har for det meste frivillige medlemmer ud over et par fuldtidsansatte (f.eks. Som udstyrskontrol, i redningstjenesten eller på permanent bemandede vagter). Forbundsrepublikken Tysklands katastrofekontrol leveres stort set af frivillige.

Året 2001 var de frivilliges internationale år med talrige aktioner på føderalt og statsligt niveau. Forbundsregeringen, forbundsstaterne, men også lokale myndigheder forsøger på mange måder at styrke frivilligt arbejde og frivilligt arbejde. Frivillige agenturer bruges til at søge efter og formidle placering.

Politisk frivillig

Selvom der udover tabet af den respektive løn kan være omkostninger såsom uddannelse til redningsarbejder i hjælpeorganisationer, opereres kontorer stadig over en længere periode, i nogle tilfælde endda et livsværk. I Tyskland er langsigtede forpligtelser til frivillige stillinger almindelige i forhold til USA, hvor frivillige hovedsageligt kan findes frivillige til visse projekter (f.eks. Renovering af skoler). Koncentrationen af ​​frivilligt arbejde, som det er sædvanligt i fagforeninger, foreninger og kirker, har en tendens til at falde. Undtagelser er dog sognene, hvor frivillige er mere involveret end tidligere på grund af mangel på præster, og kortsigtede kampagner som f.eks. "Frankfurts frivilligdag ". Definitionen på frivilligt arbejde kan også omfatte ulønnet familiearbejde, men også deltagelse i et frivilligt socialt år . I Tyskland modtager de frivillige indkvartering, mad og lommepenge, forsikringsomkostninger og, hvis det er relevant, børnebidrag.

Frivilligt arbejde og erhverv

Frivilligt arbejde ud over dit job er muligt, men kan kræve godkendelse eller anmeldelse. I princippet er udøvelsen af ​​en æresstilling i Tyskland beskyttet af den grundlæggende ret til fri udvikling af personligheden på grundlag af grundlovens artikel 2, stk. 1, og den generelle handlefrihed, deraf udledes heraf, samt af grundlæggende ret til erhvervsfrihed i henhold til artikel 12, stk. 1, i grundloven ( se også: Artikel Sekundær beskæftigelse, afsnittene "Arbejdsret" og "Servicelov").

Når man søgte et job, på CV'et og i jobsamtaler, var frivilligt arbejde tidligere velkommen, fordi det gav en ansøger sociale færdigheder. For nogle arbejdsgivere er det nu uønsket, fordi det ikke længere passer ind i deres moderne personalepolitik: Ansøgeren kan tilsidesætte sin arbejdstid og arbejdsstyrke. Derfor er mange medarbejdere tavse om deres frivillige aktiviteter af frygt for at miste deres job. [15]

I Tyskland fastsætter Job-AQTIV-loven i § 119, stk. 2, SGB ​​III, at ledige ikke grundlæggende udelukkes fra frivilligt arbejde, forudsat at erhvervsintegration ikke forringes, og at den ydes gratis. Modtagere af dagpenge er imidlertid påkrævet i forordningen om frivilligt arbejde for ledige (EhrBetätV) om straks at underrette Beskæftigelsesstyrelsen om hvert 15 timers ugentligt frivilligt arbejde ( § 2 punkt 2 EhrBetätV). [16]

Fremme af frivilligt arbejde

Staten fremmer frivilligt arbejde på forskellige måder. Et eksempel er Berlin Youth Welfare Implementation Act : Den fastsætter, at offentligt ansatte skal have et par timers fri om ugen til ungdomsarbejde; hvis disse timer er bundtet, kan gruppen af ​​mennesker f.eks. B. også passe sommerlejre i de særlige orlovsrammer.

Skatteincitamenter

Frivillige kan modtage bekostning kvoter. Disse er skattefrie inden for visse grænser, for eksempel: fast sats for undervisere og frivilligt arbejde .

social forsikring

Med en grundlæggende afgørelse har den føderale sociale domstol fastslået, at æresstillinger i den lovpligtige socialforsikring stort set er gratis, selvom der ydes et passende engangsbeløb hertil. [17] [18]

Ulykkes- og ansvarsforsikring

I mange tilfælde forsikrer klubber, store velfærdsorganisationer og institutioner frivillige mod krav om ulykker og ansvar. Forbundsstaterne Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin og Brandenburg tilbyder også forsikringsdækning til dem, der ellers ikke ville have noget i deres frivillige arbejde.

For forsikring af frivillige arbejdstagere gælder det, at skader forårsaget af uagtsom forsømmelse fra et organ (fuldtidsansatte, frivillige) eller forårsaget af en tredjepart kan kompenseres gennem forenings- eller virksomhedsansvarsforsikring. Skade forårsaget af bevidst handling er ikke forsikret.

Den lovpligtige ulykkesforsikring , der blev klassificeret som den syvende bog i Social Code (SGB VII) i 1996 og ændret i januar 2005 ( afsnit 2, afsnit 1, nr. 9, 10 SGB VII), er af stor betydning for borgerligt engagement .

Desuden har lovgiver indført obligatorisk lovpligtig forsikring for de frivillige, der arbejder for visse offentlige institutioner eller i almenhedens interesse. Kun disse er omfattet af denne særlige forsikringsbeskyttelse, andre engagerede mennesker nyder ikke denne ulykkesbeskyttelse. Disse grupper omfatter:

 • frivillige i redningsvirksomheder,
 • Frivillige i offentlige institutioner, deres foreninger og arbejdsgrupper samt i religiøse samfund under offentlig lov og i uddannelsessystemet,
 • Frivillige i velfærdsarbejde,
 • Frivillige i institutioner, der fremmer landbrug,
 • Frivillige, der arbejder som medarbejdere (f.eks. Et klubmedlem, der frivilligt er aktiv i byggeriet af et nyt klubhus),
 • Personen, die in Vereinen oder Verbänden im Auftrag oder mit Zustimmung von Kommunen freiwillig tätig werden. Im Auftrag werden die Engagierten tätig, wenn es sich um ein eigenes Projekt der Gemeinde handelt, z. B. Schulvereine übernehmen die Renovierung von Klassenzimmern oder Anwohner bauen einen Kinderspielplatz.
 • Gewählte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen Organisationen: Gemeinnützige Vereine können für ihre gewählten Vorstände, Kassenwarte o. Ä. auf freiwilliger Basis eine Unfallversicherung abschließen.
 • Freiwillig Engagierte, die sich in Gremien von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ehrenamtlich engagieren.

Die Feststellung, welcher Versicherungsträger für bestimmte Tätigkeitsfelder ehrenamtlicher Arbeit zuständig ist, richtet sich in aller Regel nach der Art des Aufgabenbereiches sowie der Organisations-/Rechtsform der betreffenden Organisation. Bei Ehrenamtlichen, die in der Kommune tätig sind, ist entweder die Unfallversicherung Bund und Bahn , die jeweilige Landesunfallkasse oder der betreffende Gemeindeunfallversicherungsverband zuständig.

Bei privater Trägerschaft ist in aller Regel eine gewerbliche Berufsgenossenschaft zuständig. Für Freiwillige sind dies insbesondere die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sowie die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. Organisationen melden die Anzahl der Ehrenamtlichen in ihrer Organisation bei der jeweiligen Berufsgenossenschaft an.

Manche Bundesländer haben über ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus Maßnahmen getroffen, um Ehrenamtliche abzusichern. [19] Beispielsweise haben Bayern [20] , Baden-Württemberg [21] und das Saarland [22] Sammelversicherungsverträge abgeschlossen, durch die Ehrenamtliche im Rahmen gemeinwohlorientierter Tätigkeiten unter bestimmten Umständen unfall- und/oder haftpflichtversichert sind.

Einige Formen der Ehrenamtlichkeit bleiben jedoch von der gesetzlichen Unfallversicherung unberührt. Sollten Ehrenamtliche bzw. Organisationen feststellen, dass ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt sind, können sie dies etwa auch durch Abschluss von Gruppenversicherungen bei privaten Versicherungsträgern erreichen. Bei Vereinen, die dem Deutschen Sportbund angehören, ist dies für alle Mitglieder generell der Fall. Andere Organisationen bieten diesen Versicherungsschutz für Engagierte, die besonders gefährdete Aufgaben übernehmen, etwa im Bereich Umwelt- und Naturschutz. Für eine Organisation bzw. ihren Träger besteht jedoch keine Verpflichtung, die für sie ehrenamtlich Tätigen zu versichern. [23]

Ist der gesetzliche oder private Versicherungsschutz über den Träger unzureichend oder vielleicht gar nicht vorhanden, sollten Ehrenamtliche privat vorsorgen. In diesem Fall können sie individuell eine private Unfallversicherung abschließen. Deren Schutz erstreckt sich auch auf die ehrenamtliche Tätigkeit. [24]

Entschädigung für Verdienstausfall

Durch Gesetze zum Ehrenamt in der Jugendarbeit ist es in einigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland möglich, eine Entschädigung für den Verdienstausfall des ehrenamtlich Tätigen zu erhalten. In Hessen etwa gewährt das „Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe“ in der Fassung vom 18. Dezember 2006 [25] einen Anspruch auf Freistellung gegenüber dem Arbeitgeber und die Lohnfortzahlung durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Landeshaushalt. Die insoweit anfallenden Kosten werden dem Arbeitgeber aus dem Landeshaushalt ersetzt. Dadurch soll die Auseinandersetzung mit Arbeitgebern über die Frage beendet werden, wer die finanziellen Mittel für die Lohnfortzahlung bereitstellt. [26]

Personen, die sich freiwillig zum ehrenamtlichen Dienst im Technischen Hilfswerk verpflichtet haben, haben nach dem bundesweiten Gesetz über das Technische Hilfswerk ein Recht auf Freistellung von der Arbeit mit Entgeltausgleich; Ähnliches ist in Landesgesetzen zum Beispiel für Ehrenamtliche bei der Freiwilligen Feuerwehr festgelegt. Der Bayrische Landtag einigte sich im März 2017 auf einen weiter gehenden Gesetzesentwurf, der allgemeiner im Falle eines Einsatzes, dem eine offizielle Alarmierung der Helfer vorausgeht, allen betreffenden ehrenamtlichen Einsatzkräften von Hilfsorganisationen einen Anspruch auf Arbeitsfreistellung bei vollem Gehalt gewährt. [27]

Qualifizierung

Eine Qualifizierung oder Fortbildung ist in vielen Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeit oder anderer Freiwilligenarbeit nicht gesetzlich vorgeschrieben. Weiterbildungskosten für eine (unentgeltliche) ehrenamtliche Tätigkeit sind für den Ehrenamtlichen zudem nicht steuerlich absetzbar. In der Jugendhilfe allerdings sollen ehrenamtlich tätige Personen gemäß § 73 SGB VIII „bei ihrer Tätigkeit angeleitet, beraten und unterstützt“ werden.

Teils bieten Freiwilligenagenturen und -organisationen und Sozialverbände [28] Qualifizierungs- und Fortbildungsveranstaltungen an. Hinzu kommen ggf. Gruppentreffen für den Erfahrungsaustausch und für Fallbesprechungen. Diese Angebote, die eine verpflichtende Voraussetzung für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit für die betreffende Organisation sein können, tragen zur Qualitätssicherung bei.

Kein Kündigungsschutz

Ehrenamtlich tätige Personen haben in ihrem Hauptamt in der Regel kein Recht auf besonderen Kündigungsschutz, sofern dies nicht durch eine gesetzliche Grundlage geregelt ist (z. B. in Hessen für Gemeindevertreter nach § 35a Hessische Gemeindeordnung (HGO)).

Hinsichtlich der ehrenamtlichen Tätigkeit selbst besteht jedenfalls kein Kündigungsschutz. Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist kein Arbeitsverhältnis, entschied das Bundesarbeitsgericht im April 2013. [29]

Anerkennung erworbener Erfahrung, Auszeichnungen

Verleihung der Ehrenamtspreise „KölnEngagiert 2012“ durch die Kölner (Ober)Bürgermeister sowie der Ehrenamtspatin Annette Frier
Fritz Schramma , damaliger Oberbürgermeister von Köln hält Laudatio am Kölner Ehrenamtstag 2007.

Außerhalb des Berufes erworbene Kompetenzen können mit dem Instrument zur Erfassung von Schlüsselkompetenzen (IESKO) in die berufliche Eignungsdiagnostik eingebracht werden. Dieses Instrument kann bei der Berufsberatung eingesetzt werden, um Arbeitssuchenden ein umfassenderes Bild ihrer eigenen Fähigkeiten zu vermitteln, oder es kann im Personalwesen zu Hilfe gezogen werden. [30]

In der Schule sollen nicht nur besondere Leistungen und besonderer persönlicher Einsatz in der Schule selbst gefördert werden, auch das besondere Engagement von Schülern in außerschulischen ehrenamtlichen Tätigkeiten soll im Zeugnis gewürdigt werden. Dazu werden etwa nach § 49 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen „außerschulische, insbesondere ehrenamtliche Tätigkeiten“ in Zeugnissen und Bescheinigungen über die Schullaufbahn dokumentiert und gewürdigt. [31]

Bei den Vergabekriterien für Verdienstorden und Auszeichnungen spielt ehrenamtliches Engagement meist eine große Rolle (siehe auch oben zur Geschichte des Ehrenamts). Mehrere Bundesländer und Städte vergeben Freiwilligenpässe oder auch sogenannte „ Ehrenamtskarten “ (E-Card) zur Dokumentation von Leistungen, Kompetenzen und Fortbildungen und als Anerkennung für die geleistete Arbeit. Die „Ehrenamtskarten“ zeichnen Menschen aus, die unter verschiedenen Kriterien ehrenamtlich tätig sind, und bieten den Inhabern eine Reihe von Vergünstigungen. Als Beispiele seien die Bremer Ehrenamtskarte und die niedersächsische Ehrenamtskarte genannt.

Der „Kompetenznachweis Ehrenamt“ des Landes Hessen und der „Frankfurter Nachweis über bürgerschaftliches Engagement“ der Stadt Frankfurt am Main steht hingegen für alle Menschen offen, die sich mindestens 80 Stunden im Jahr freiwillig engagieren. Sie dienen als Nachweise über im Ehrenamt ausgeführte und gewonnene Fähigkeiten und Kenntnisse und können potentiellen Arbeitgebern vorgelegt werden (siehe dazu jedoch auch oben zur Rolle des Ehrenamtes in Deutschland).

Speziell für Ehrenamtliche im Bereich der Jugendarbeit gibt es auch bundesweit die Jugendleiter/in-Card (Juleica) . Diese ist nicht nur eine Form der Anerkennung, sondern zugleich auch Nachweis für die absolvierte Qualifikation (Jugendleiter-Schulung) und dient als Legitimation, beispielsweise gegenüber Behörden.

Anerkennungssysteme für Ehrenamt

In Schottland entwickelte das Jugendinformationszentrum Young Scot ein System zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Jugendliche erhalten bei verschiedenen Aktivitäten Punkte, die dann gegen „Rewards“ ( englisch reward ‚Belohnung, Entlohnung' ) eingelöst werden können. [32]

Ein ähnliches System hat die österreichische Stadt Bregenz mit dem Projekt „Bre!ak“ seit 2004. [33] Jugendlichen engagieren sich bei diesem Projekt in verschiedenen Einrichtungen der Stadt und erhalten für ihre Tätigkeit Punkte, die sie beispielsweise gegen Eintrittskarten oder Schipässe eintauschen können.

Die Ideen von Bre!ak und Young Scots wurden vom Jugendinformationszentrum Vorarlberg [34] aufgegriffen und für das österreichische Bundesland Vorarlberg umgesetzt. Ausgangspunkt für die Überlegungen eines Anerkennungssystems für freiwillig engagierte Jugendliche war eine Studie der Fachhochschule Vorarlberg im Jahr 2014 zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement und Sozialkapital in Vorarlberg 2014“. [35] Daraus resultierend wurde in einem partizipativen Prozess mit über 40 Organisationen und Jugendlichen das Anerkennungssystem aha plus entwickelt. Gemeinsam mit einem Kernteam – bestehend aus Organisationsvertretern und Jugendlichen – wurde das Projekt entwickelt und für ganz Vorarlberg umgesetzt.

Ebenso wie die Vorbilder aus Schottland und Bregenz können Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren mit aha plus bei sogenannten Quests , also ehrenamtlichen Tätigkeiten, Punkte sammeln und diese gegen sogenannte Rewards eintauschen. [36] Ziel all dieser Projekte ist es freiwilliges Engagement von Jugendlichen zu stärken und damit die Lebensqualität für alle zu steigern. [37] Seit Juni 2019 können Jugendliche bei Bewerbungen den aha plus Engagement-Nachweis herunterladen und so ihre freiwilligen Tätigkeiten nachweisen. [38] [39]

Ehrenamt in anderen Ländern

Der Stellenwert des Ehrenamts in einem Land hängt von mehreren Faktoren ab, wie Geschichte, Tradition und Stand des öffentlichen Sozialsystems.

Europa

Einigermaßen vergleichbare Zahlen über den Anteil der erwachsenen Bevölkerung in europäischen Ländern, die ehrenamtlich tätig ist, findet man auf der Website der europäischen Nichtregierungsorganisation CEV ( Centre Européen du Volontariat/The European Volunteer Centre , siehe Weblinks) in Brüssel, die für verschiedene EU-Länder Studien über den Stand des Ehrenamtes macht. Die verwendeten Definitionen für die ehrenamtliche Tätigkeit sind allerdings uneinheitlich und entstammen nationalen Quellen. Immerhin scheint es plausibel, wenn unter den großen EU-Ländern das Vereinigte Königreich an der Spitze steht, gefolgt von Deutschland, Frankreich und Polen. So beträgt die Wertschöpfung durch soziale Arbeit in Deutschland mehr als 75 Milliarden Euro; in Frankreich entspricht diese etwa 750.000, in Italien 300.000 Ganztags- und Vollzeit-Arbeitsplätzen; in Großbritannien sind mehr als 200.000 gemeinnützige Organisationen bekannt.

USA

Ein Beispiel für eine hohe ehrenamtliche Beteiligung der Bevölkerung sind die USA. Die ersten Siedler waren sehr auf gegenseitige private Hilfe angewiesen. Die vorherrschenden Religionen in den USA bieten selten die Wohltätigkeit von Klöstern oder sonstigen religiösen Einrichtungen an. Die Demokratie ist schon relativ alt und das öffentliche Sozialsystem weniger entwickelt als in Europa.

Während des Sezessionskrieges nähten Frauen Bekleidung für die Soldaten. Clara Barton begann mit einer Gruppe von Freiwilligen medizinische Hilfe für die Soldaten zu leisten. 1881 gründete sie das Amerikanische Rote Kreuz und begann Ehrenamtliche zur Katastrophenhilfe zu mobilisieren. Eng damit verknüpft ist die Arbeit der 1940 gegründeten American Women's Voluntary Services (AWVS), ein freiwilliger Kriegshilfsdienst, in dem US-amerikanische Frauen in verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt wurden.

Motive ehrenamtlich Engagierter

Müllsammeln durch Freiwillige in Osttimor

Ehrenamtliches Engagement ist die am weitesten verbreitete und alltägliche Form prosozialen Handelns , obschon es als solches von der Sozialpsychologie erst relativ spät entdeckt wurde (Penner, 2002). Doch ist ehrenamtliches Engagement, dem meist ein langfristiger und Planungsprozess zuvor geht, [40] selten ausschließlich prosozial oder altruistisch motiviert. Ein funktionaler Ansatz nimmt an, dass ehrenamtliches Engagement für verschiedene Menschen diverse Funktionen erfüllt (Fitch, 1987; Snyder, 1993) und dass sich die Motivation zum Hilfeverhalten über die Zeit ändern kann. Clary und Snyder (Clary und Snyder, 1990/1991; Clary ua, 1992) haben die klassischen Theorien der Einstellungsforschung zum Ausgangspunkt genommen, um aus explizit funktionaler Perspektive die empirische Forschung zum ehrenamtlichen Engagement zu überblicken, und ein Set von sechs Funktionen, die ehrenamtliches Engagement erfüllen kann, abgeleitet:

 • soziale Verantwortung ( values ): Ehrenamt als Möglichkeit, altruistischen oder humanistischen Motiven Ausdruck zu verleihen (z. B. „ich kann etwas zu einer Sache beitragen, die mir wichtig ist“),
 • Selbsterfahrung ( understanding ): Ehrenamt als Ermöglichung neuer Lernerfahrungen (z. B. „durch das Ehrenamt lerne ich viel und kann praktische Erfahrung sammeln“),
 • soziale Bindung ( social ): Ehrenamt als Anpassung an das soziale Umfeld und die Möglichkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen (z. B. „Menschen, die mir nahestehen, fordern mich zu ehrenamtlichem Helfen auf“),
 • Karriere ( career ): Volunteering als Möglichkeit zur Aneignung karrierebezogener Fertigkeiten und die Möglichkeit, Arbeitskontakte zu knüpfen (z. B. „das Ehrenamt ermöglicht es mir, verschiedene berufliche Tätigkeitsfelder auszuprobieren“),
 • Schutzfunktion ( protective ): Ehrenamt als Möglichkeit zum Abbau von Schuldgefühlen oder eigenen Problemen (z. B. „das Ehrenamt bietet die Möglichkeit, meinen eigenen Problemen zu entkommen“),
 • Selbstwert ( enhancement ): Ehrenamt zur Verbesserung des Selbstwertgefühls und zum persönlichen Wachstum (z. B. „durch das Ehrenamt fühle ich mich wertvoll“).

Eine Ergänzung dieser Zusammenstellung ist von Bierhoff et al. (2007) vorgestellt worden:

 • politische Verantwortung (z. B. die Hoffnung, politische Veränderungen herbeizuführen).
 • persönlicher Erlebnisbereich (z. B. eigene Inanspruchnahme einer solchen Organisation in der Vergangenheit).

Das in Umfragen am häufigsten genannte Motiv freiwilligen Engagements ist das Bedürfnis der Bürger zur gesellschaftlichen Mitgestaltung, wenigstens oder gerade im Kleinen. Dazu kommt der Wunsch nach sozialen Kontakten und sozialer Einbindung. Altruistische Motive, Spaß zu haben und mit sympathischen Menschen in Kontakt zu kommen, stehen im Vordergrund der konkreten Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit. „Für drei Viertel […] ist es darüber hinaus wichtig, Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern. Ein möglicher beruflicher Nutzen ist dagegen nur für eine Teilgruppe von rd. 20 % von Bedeutung“ (Rosenbladt/Picot 1999). An der Situation hat sich 2004 nicht viel verändert. Allerdings nimmt bei jungen Leuten und Arbeitslosen die sogenannte „Interessensorientierung“ (eigene Interessen und Probleme sowie der berufliche Nutzen als Hintergrund des Engagements) deutlich zu (übernommen aus dem Artikel Freiwilligensurvey ).

Viele Ehrenamtliche gleichen mit ihrem Engagement die Anforderungen bezahlter Berufstätigkeit aus: Wer beispielsweise in der Buchhaltung arbeitet, will ehrenamtlich mit Menschen zu tun haben. Auch werden Tätigkeiten gewählt, in denen man im „normalen Leben“ nicht gebrauchte fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse anwenden kann oder um im Falle von Arbeitslosigkeit überhaupt eine sinnvolle Beschäftigung zu haben. Das CEV (siehe Weblinks) fand als zusätzliche Gründe das Streben nach „ lebenslangem Lernen “ ( a Lifelong Learning Policy ) und die Hoffnung auf einen Weg (zurück) in (Voll-)Beschäftigung ( Volunteering as a route (back) to employment ). Oftmals verfolgen Ehrenamtliche zu Beginn spezifische Entwicklungsziele (z. B. Kompetenzerwerb, Persönlichkeitsentfaltung). Langfristig binden jedoch eher die Erfüllung allgemeiner, sozialer Bedürfnisse (z. B. Zugehörigkeitsgefühl, Anerkennung ) und die Verwirklichung persönlicher Werte (z. B. Sinnerleben, Hilfsbedürfnis). Ein zufriedenstellendes und erfüllendes ehrenamtliches Engagement benötigt Raum und Möglichkeiten zur Realisierung einer Vielzahl von Motiven (Wenzel/Beerlage/Springer 2012).

Studien zeigen, dass Tätigkeitsmerkmale ehrenamtlichen Engagements, wie etwa Autonomie, Rückmeldung oder die Bedeutsamkeit der Aufgabe, Einfluss auf die Zufriedenheit der ehrenamtlich Engagierten haben. [40] [41] [42] Die Zufriedenheit wiederum ist mit der Fortsetzungsintention und dem aktuellen Fluktuationsverhalten korreliert. [43] [44] Nach einer Studie aus dem Jahr 2012 sind über ein Drittel der Gründe zur Beendigung eines freiwilligen Engagements auf mangelhafte Rahmenbedingungen in Organisation, Team und Führung zurückzuführen. Der Gestaltung engagementfreundlicher Strukturen kommt somit eine hohe Bedeutung zu. [45]

Siehe auch: Zweck und Ziel der Arbeit

Besondere Aspekte ehrenamtlichen Engagements

Netzwerke

Verschiedene Vereine und Verbände haben sich zu Netzwerken zusammengeschlossen, um die Möglichkeiten und die rechtlichen Rahmenbedingungen für freiwillige Arbeit zu verbessern. Sie bieten auch Plattformen für Kommunikation und Informationsaustausch und binden Wissenschaft und Forschung ein, die sich mit Rahmenbedingungen und Wandel des Ehrenamtes im Dritten Sektor befasst und inzwischen auch eine umfangreiche Literatur zum Themenfeld hervorgebracht hat. Weiterhin gründeten sich in jüngster Zeit Projektbüros und lokale Netzwerke, die auch Beratungsangebote für Ehrenamtliche vorhalten (z. B. die hessische Landesehrenamtsagentur ). Es gibt außerdem verschiedene Wettbewerbe, die sich an soziale Projekte und Vereine richten, und diese mit einem Coaching und/oder Preisgeld unterstützen (z. B. Startsocial und die Doing Good Challenge). Eine Variante des Ehrenamtes ist beispielsweise die Arbeit in Selbsthilfegruppen – zugleich eher ein Fall von gegenseitiger Hilfe (was in die schwierige Definition von wer hilft wem, was ist Freundschaft, was ist Ehrenamt, hinein reicht). In anderen deutschsprachigen Ländern gibt es auch andere Formen solcher Selbsthilfegruppen, vgl. hierzu etwa den Aufbau einer Zeitbank -Organisation im Südtiroler Ort Tramin .

Integration

Eine längere ehrenamtliche Tätigkeit bei einer gemeinnützigen Organisation oder einem Verein kann von der Staatsangehörigkeitsbehörde im Rahmen einer Ermessensentscheidung für eine Einbürgerung in Deutschland als besondere Integrationsleistung gewertet werden. [46]

Internet und neue Medien

Die Arbeit vieler Open-Source - und Open-Content -Projekte, wie beispielsweise der Wikipedia, oder dem Volunteer-Computing , wird zum größten Teil ehrenamtlich geleistet und stellt so eine Form von bürgerschaftlichem Engagement dar. Auch hier entstehen in Form von freier Software und freien Inhalten Güter, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus etabliert sich zunehmend auch der Interneteinsatz im traditionell organisierten Ehrenamt. [47] Vor allem bei sporadischem, projektbezogenem Engagement sowie bei der Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben wird das Internet von den Engagierten häufig genutzt. Äquivalent zum Online Volunteering im angloamerikanischen Sprachraum wird hierbei von der Online-Freiwilligenarbeit gesprochen. [48]

Das Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen (UNV) mobilisiert berufserfahrene Experten für Einsätze in der Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus vernetzt die Organisation über ihr Online Volunteering Service Entwicklungsorganisationen mit freiwilligen Helfern, die vom Heimatland aus Dienste wie das Erstellen von Websites, das Übersetzen von Texten oder die Planung von Fundraising-Kampagnen übernehmen.

Auch das World Wide Web Consortium (W3C), bestehend aus Vertretern der Industrie wie etwa Microsoft , IBM , Apple , Adobe und Sun , ist ein ehrenamtlich arbeitendes Konsortium, das Standards für das Internet wie etwa dessen Barrierefreiheit entwickelt. [49]

Pro bono

Pro bono ist eine Form des Ehrenamts, bei denen die pro-bono-Kräfte spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen. Das Engagement erfolgt dabei zeitlich begrenzt, freiwillig und ohne Bezahlung oder zu einer Bezahlung, die deutlich unter dem marktüblichen Preis liegt. Pro-bono-Einsätze sind beispielsweise in der Medizin verbreitet (siehe zum Beispiel die Arbeitsweise bei Medinetz-Organisationen ). Auch bei Initiativen wie startsocial , einem Businessplanwettbewerb für soziale Initiativen, nutzen Ehrenamtliche aus der Wirtschaft ihr Fachwissen, um soziale Projekte zu coachen.

Zeitspende und Geldspende

Eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) kam zum Ergebnis, dass jemand, der ein Ehrenamt ausübt, auch dazu tendiert, finanziell großzügiger zu sein. Den Rahmen der Studie bildet ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Projekt, erste Teilergebnisse lagen Ende 2005 vor (Fachtagung über den Aufbau einer nationalen Spendenberichterstattung).

Für aktuelle und differenzierte Angaben zum Spendenwesen wird eine ständige Spendenberichterstattung gefordert wie in den USA, Großbritannien oder Kanada, mit verlässlichen Angaben über Spenden bis hin zur Nennung der Spender selbst.

Verstärktes bürgerschaftliches Engagement kann zur Stärkung des schwindenden Sozialkapitals , zum Empowerment des Individuums und zu einer neuen politisch gefärbten Kultur des „Einmischens“ und Mitgestaltens in Gesellschaft, Kultur und Umwelt führen (siehe auch partizipatorische Demokratie ), die einer mit dem Versprechen der staatlichen Rundumversorgung entstandenen Konsum- und Anspruchshaltung und ihren Folgen entgegenwirkt.

Wert ehrenamtlicher Arbeit

Berechnungsansätze

Um den Wert ehrenamtlicher Arbeit gibt es eine gesellschaftliche Diskussion. In Studien zu ehrenamtlicher Arbeit wird der Versuch unternommen, den Wert ehrenamtlicher Arbeit für eine Stadt, ein Land oder einen Staat zu berechnen. Dabei geht man meist vom Opportunitätserlös aus, resultierend aus der Überlegung, was es kosten würde, wenn diese Arbeit von bezahlten Kräften geleistet würde (Alternativkostenbetrachtung). In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es keine einheitliche Position, ob solche Berechnungen tatsächlich den finanziellen Wert ehrenamtlicher Arbeit abbilden.

Es gibt Hinweise dafür, dass bei der Verwendung des Opportunitätserlöses der Wert von ehrenamtlichen oder pro bono Tätigkeiten für den Empfänger überschätzt und zugleich der Wert der Leistung für den Erbringer der Leistung selbst sowie für die Gesellschaft als Ganzes unterschätzt wird. Eine Überbewertung entsteht dadurch, dass der Opportunitätserlös nicht abbildet, ob überhaupt die Bereitschaft besteht, eine entsprechende Leistung zu diesem Preis einzukaufen, da sie ja lediglich unter der Voraussetzung einer kostenfreien oder zumindest weit unter dem Marktpreis liegenden Bezahlung angenommen wird. Umgekehrt entsteht eine Unterbewertung z. B. insofern, als der Leistende stattdessen einer bezahlten Tätigkeit nachgehen und den so erwirtschafteten Verdienst spenden könnte, er aber der Zeitspende den Vorzug gibt, die aus seiner Sicht folglich mehr wert sei. Neben der Höhe des in dieser Zeit erwirtschaftbaren Verdienstes (der Opportunitätskosten ) kommt dabei auch zum Tragen, wie die ehrenamtlicher Arbeit im Vergleich zur bezahlten Arbeit im Hinblick auf Autonomie, Mitbestimmung, sozialem Austausch, Anregung, Anstrengung usw. bewertet wird ( siehe auch: Abschnitt „Motive ehrenamtlich Engagierter“ ). [50]

Es ist vorgeschlagen worden, bzgl. der Bewertung und der Schätzung des Umfangs freiwilliger Arbeit zu unterscheiden zwischen informeller (nicht zentral organisierter) und formeller (im Rahmen einer Organisation durchgeführten) Freiwilligenarbeit. [50]

Konkrete Auswirkungen

Jenseits von Darstellungen, die auf die Erfassung des Werts ehrenamtlicher Arbeit in Bezug auf eine Gesellschaft oder Teile von ihr abzielen, spielt in der praktischen Arbeit von sozialen Organisationen der Wert ehrenamtlicher Arbeit in zwei Fällen eine Rolle:

 1. Berücksichtigung ehrenamtlicher Arbeit als Eigenmittel bei Anträgen auf öffentliche Förderung: Die Perspektive, die bei Anträgen (z. B. bei Stiftungen) und bei Förderungen (z. B. bei einigen EU-Programmen) in Bezug auf ehrenamtliche Arbeit eingenommen wird, ist eine betriebswirtschaftliche. Der Antragsteller erklärt in solchen Fällen, dass er von den Gesamtkosten einer Maßnahme oder eines Projekts einen bestimmten Anteil mit Hilfe ehrenamtlicher Arbeit erbringen möchte. Die Argumentationskette ist also, dass von einer bestimmten Summe X (zum Beispiel 100.000 €), ein bestimmter Anteil Y (zum Beispiel 20.000 €) mit Hilfe ehrenamtlicher Arbeit erbracht wird und daher die Förderung nicht die Gesamtkosten des Projekts, die Summe X (100.000 €) betragen muss, sondern nur die Summe X − Y (also zum Beispiel 100.000 € − 20.000 € = 80.000 €). Anzusetzen sind die Kosten, die entstanden wären, wenn die Organisation die Leistungen am Markt hätte kaufen müssen und diese nicht durch ehrenamtliche Arbeit eingespart worden wären.
 2. Bewertung im externen Berichtswesen: Bei der Darstellung des Werts ehrenamtlicher Arbeit in Jahresberichten wird eine volkswirtschaftliche Perspektive eingenommen. Ehrenamtliche Arbeit ordnet man hier in den gesellschaftlichen Kontext ein und betrachtet sie in Bezug auf die gesamte Wertschöpfung in der Gesellschaft. Ausgegangen wird wieder von den Kosten, die ein externer Unternehmer in Rechnung stellen würde (Arbeitgeber-Bruttolohn).

Bei der Bestimmung der Höhe dieses Arbeitgeber-Bruttolohns ist nun auch die Qualifikation der Person, die die Arbeit geleistet hat, zu berücksichtigen. In Deutschland gilt die Regel, dass Menschen nur dann als qualifiziert gelten, wenn sie für die Tätigkeit, die sie ausüben, auch formal ausgebildet worden sind. Üben sie Tätigkeiten aus, für die sie keine reguläre Ausbildung erhalten, sondern sich die Kenntnisse im Laufe ihres Lebens angeeignet haben, gelten sie als Hilfskräfte. Der Arbeitgeber-Bruttolohn bestimmt sich also nach der Qualifikation des Ehrenamtlichen in Bezug auf seine ehrenamtliche Tätigkeit und seine formalen Qualifikationen, die die ehrenamtlich tätige Person im Laufe ihres Lebens angesammelt hat. Dort wo ein Mensch, der Arzt ist, auch als Arzt ehrenamtlich arbeitet, hat seine ehrenamtliche Arbeit auch den Wert der Arbeit eines Arztes. Ist nun derselbe Mensch, der als Arzt ausgebildet ist, als ehrenamtlicher Buchhalter tätig, so ist seine Tätigkeit hier nur als Hilfstätigkeit zu bewerten, da er zwar Lebenserfahrung in diese Tätigkeit einbringt (Führen und Abrechnen einer eigenen Praxis), aber keine formale Ausbildung als Buchhalter besitzt.

Ehrenamt und soziale Verantwortung des Staates

Nach der bisher umfassendsten Untersuchung über einen Zusammenhang zwischen wohlfahrtsstaatlichen Aktivitäten und der Bereitschaft, sich persönlich ehrenamtlich zu engagieren ( Robert D. Putnam (Hrsg.): Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich. Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2001), gibt es einen direkten Bezug zwischen ihnen. Diese Fallstudie, durchgeführt von den 1960er-Jahren bis zur Jahrhundertwende in Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Spanien sowie den USA, Japan und Australien, berücksichtigte die unterschiedlichen Varianten und Ausprägungen sowohl des Wohlfahrtssystems als auch die des persönlichen Engagements in diesen Ländern.

Festgestellt wurde, dass die beiden Länder mit den höchsten Werten staatlicher sozialer Verantwortung und Wohlfahrtspolitik, die Niederlande und Schweden, auch die höchsten Werte an unentgeltlichem Bürgerengagement aufweisen. In Frankreich zeigte sich ein direkter Zusammenhang zwischen den Kurven politischer Entscheidungen, den Sozialstaat betreffend, und denen der Entwicklungen im Vereinssektor: die Spitzen- und die Tiefstwerte korrespondieren jeweils miteinander. Ähnliche Tendenzen wurden in den USA, in Schweden und Australien gefunden.

Verwandte Formen freiwilliger Tätigkeit

Es gibt kommerzielle Agenturen, die Bewerbern Kurzprogramme für eine freiwillige Tätigkeit im Ausland anbieten, für die die Teilnehmer, ähnlich wie für einen Pauschalurlaub, eine Bezahlung leisten. Eine solche vermittelte Tätigkeit, „ Voluntourismus “ genannt, nimmt eine Mittelstellung zwischen Urlaubsreise und Freiwilligendienst ein. [51]

Kritik

Zwiespältigkeit der staatlichen Förderung

Kritisch ist der Stellenwert ehrenamtlicher Arbeit in der gesellschaftlichen Gegenwartssituation zu betrachten, da diese durch steigende Verschuldung der öffentlichen Haushalte und steigende Kosten im sozialen und Gesundheitsbereich gekennzeichnet ist. Es liegt nahe zu vermuten, dass unbezahlte Arbeit einige der nicht mehr vom Staat bezahlten Aufgaben übernehmen soll, die in den letzten Jahrzehnten in den Bereich staatlicher Fürsorge fielen.

Zieht sich hingegen ein Staat aus seiner sozialen Verantwortung zurück, wie dies etwa in den USA und in Deutschland zu beobachten ist, sinkt die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu betätigen. Wolfgang Engler zitiert in seinem Buch Bürger, ohne Arbeit die Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung und folgert daraus: „ Soziales Kapital wird in der Lebenswelt gebildet, bleibt an soziale, rechtliche, infrastrukturelle Rahmenbedingungen gebunden […] Wo der Staat sozial abrüstet, abdankt, entfernen und entfremden sich die Menschen voneinander, […] schläft ihr sozialer Sinn unwiderruflich ein.“ [52] Und nach Beobachtungen verschiedener Freiwilligenagenturen „wächst das Problembewusstsein bei den neuen Engagierten, dass ehrenamtliche Arbeit bezahlte Arbeit bei den wichtigen Aufgaben ersetzen könnte, die eigentlich der Staat zu finanzieren hat.“ [53]

So wurden beispielsweise in England Sozialleistungen für kognitiv beeinträchtigte Personen mit der Begründung, die Versorgung würde durch ehrenamtliches Engagement kostengünstiger und selbstständig organisiert, massiv gekürzt. Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden, was sich in diesem Fall gezeigt hat.

Unter diesem Aspekt richtet sich Kritik gegen die Förderung ehrenamtlichen Engagements durch den Staat, insofern dieser nur seinen Haushalt entlasten will: Ehrenamtliche als willkommene „Melkkühe“, in Verbindung mit Kritik der Finanzierung des Haushaltes (z. B. zu geringe Besteuerung der Reichen) oder der Verwendung der Haushaltsmittel (z. B. zu hohe Ausgaben für militärische Rüstung). Claudia Pinl stellt in ihrem Buch Freiwillig zu Diensten einen Zusammenhang her zwischen „kaputtgesparten“ Kommunen, Einschnitten im sozialen Netz, der Konzentration des Reichtums bei wenigen und den Appellen an alle, sich ehrenamtlich zu betätigen, und stellt die These auf, dass Ehrenamtliche den Niedriglohn sektor ausdehnen und die Arbeit von Hauptamtlichen dequalifizieren. Sie stopfen Löcher, die politische Entscheidungen ins Sozialwesen, die Bildung und die Infrastruktur gerissen haben. Der Lohndruck auf Professionelle und eventuell ihre Verdrängung vom Arbeitsmarkt sei ähnlich problematisch wie bei subventionierten Tätigkeiten, z. B. bei Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung , den sogenannten „1-Euro-Jobs“, oder bei Zivildienstleistenden. Daher seien ehrenamtliche Tätigkeiten inzwischen stark von Kritik betroffen. Wegen dieser Aspekte wird auch die Übungsleiterpauschale kritisiert. [54]

Während Überlegungen zum Ehrenamt als prosozialem Verhalten starke Beachtung finden, gilt dies für die Betrachtung des Ehrenamtes als frei-gemeinnützige Arbeit , also als Tätigkeit, nur in beschränktem Maße. „Frei-gemeinnützige Arbeit ist Arbeit in dem Sinne, dass diese Arbeit unter anderen Umständen auch bezahlt werden könnte.“ [55] Führt man sich vor Augen, wie viele Freiwilligentätigkeiten von ihrer Struktur und Organisiertheit her ohne Probleme bezahlte Arbeitstätigkeiten sein könnten, so scheint der Arbeitsbegriff in vielen Fällen durchaus angebracht zu sein.

Andererseits ist ehrenamtliches Engagement, das zugunsten derjenigen erbracht wird, die davon direkt profitieren, zu begrüßen oder eventuell sogar notwendig, wenn solche Arbeit wegen Unbezahlbarkeit sonst entfiele. Dass es „indirekte“ Profite gibt, etwa wenn Wohlhabende nicht ganz besonders und sei es über Stiftungen oder andere materielle Leistungen (neben Steuern) teilhaben – solche Gerechtigkeitsfragen sind keine Gründe gegen staatliche Förderung ehrenamtlichen Engagements. Daneben muss berücksichtigt werden, dass entsprechendes politisches Handeln auch das Ziel haben kann, Subsidiarität zu stärken.

Definitionsprobleme und soziale Anerkennung

Der Begriff des Ehrenamts hat gegenüber anderen Bezeichnungen Vorzüge. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist ehrenvoll, wertet sozial auf, lässt statt monetärer Entgeltung soziale Anerkennung verdienen, was allerdings nicht bei allen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Leistungen in der Gesellschaft gleich erfolgt; auch in Bezug auf Aufwandsentschädigungen unterscheiden sich Ehrenämter sehr. Nur institutionalisierte Ehrenämter bieten Vergünstigungen wie Fahrgeld oder ermäßigte Eintritte in Museen. Gleichwertiges Engagement „im Dunkeln“ fällt oftmals nicht auf: Während ehrenamtliches Engagement meist sehr gelobt wird, erhalten etwa Hausarbeit, Krankenpflege und Kindererziehung, die auch unentgeltliche Dienste für die Gesellschaft sind, meist weniger Anerkennung. [56]

Die Begriffe „bürgerschaftliches Engagement“ und „zivilgesellschaftliches Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ als Ersatz für „Ehrenamt“ haben die notorische Unschärfe des eigentlich Gemeinten nicht aufheben können. Darüber hinaus ist die Frage entstanden, ob bürgerschaftliches und zivilgesellschaftliches Engagement Synonyme sind oder nicht. Wenn man von Engagement in einer Bürgergesellschaft oder Zivilgesellschaft spricht, scheint die synonyme Verwendung gerechtfertigt. Hingegen ist Engagement für Bürgergesellschaft bzw. Zivilgesellschaft , etwa im Sinne von mehr Bürgergesellschaft oder Zivilgesellschaft oder von Verbesserung entsprechenden gesellschaftlichen Lebens, nicht ohne weiteres gleichsetzbar, da diese Begriffe aus unterschiedlichen Traditionen politischen Denkens stammen.

Während „ehrenamtliches Engagement“ den Charakter der Zeitspende hat, sind „zivilgesellschaftliches“ oder „bürgerschaftliches Engagement“ umfassendere Begriffe, die auch Engagement durch Geldspenden einschließen. Cornelius.

Siehe auch

Literatur

 • Karin Beher, Reinhard Liebig, Thomas Rauschenbach: Strukturwandel des Ehrenamts. Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozeß. Juventa, Weinheim/ München 2000, ISBN 3-7799-1406-9 .
 • Dieter Hanhard: Freiwilligenarbeit. Ein Handbuch; ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis. Der Schweizerische Beobachter , Glattbrugg 2000, ISBN 3-85569-199-1 .
 • Arno Heimgartner: Ehrenamtliche bzw. freiwillige Arbeit in Einrichtungen Sozialer Arbeit. (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 11 Pädagogik. Band 916). Peter Lang, Berlin/ Bern/ Frankfurt am Main/ Wien 2004, ISBN 3-631-52789-6 . ( Dissertation Universität Graz)
 • Bettina Hollstein: Ehrenamt verstehen. Eine handlungstheoretische Analyse Campus, Frankfurt am Main/ New York 2015, ISBN 978-3-593-50466-7 . ( Habilitationsschrift Universität Erfurt, 2014)
 • Gerhard Igl , Monika Jachmann, Eberhard Eichenhofer : Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement im Recht – ein Ratgeber. Leske + Budrich, Opladen 2002, ISBN 3-8100-3575-0 .
 • Ernst Kistler, Heinz-Herbert Noll, Eckhard Priller (Hrsg.): Perspektiven gesellschaftlichen Zusammenhalts. Empirische Befunde, Praxiserfahrungen, Meßkonzepte. Edition Sigma, Berlin 1999, ISBN 3-89404-459-4 .
 • Harald A. Mieg, Theo Wehner: Frei-gemeinnützige Arbeit: Eine Analyse aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie. (= Harburger Beiträge zur Psychologie und Soziologie der Arbeit. Nr. 33). Technische Universität Hamburg-Harburg , Arbeitswissenschaft, 2002 ( PDF ; 582 kB)
 • Claudia Pinl: Freiwillig zu Diensten? Über die Ausbeutung von Ehrenamt und Gratisarbeit. Nomen, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-939816-18-8 .
 • Robert D. Putnam (Hrsg.): Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich. Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2001, ISBN 3-89204-840-1 .
 • Doris Rosenkranz, Angelika Weber (Hrsg.): Freiwilligenarbeit. Juventa, Weinheim/ München 2002, ISBN 3-7799-0732-1 .
 • Rainer A. Roth: Das Ehrenamt. Freiwilliges unbezahltes Bürgerengagement in einer pluralistischen Gesellschaft. Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit , München 1997, DNB 952062488 .
 • Andrea Schumacher: Im Anruf des Guten. Zur Wertorientierung des Menschen im kirchlichen Ehrenamt. Institut zur Förderung der Glaubenslehre, München 2002, ISBN 3-936909-99-7 .
 • Peter Schüll: Motive Ehrenamtlicher. Eine soziologische Studie zum freiwilligen Engagement in ausgewählten Ehrenamtsbereichen. Berlin 2004, ISBN 3-86573-022-1 .
 • Christina Stecker: Vergütete Solidarität und solidarische Vergütung. Zur Förderung von Ehrenamt und Engagement durch den Sozialstaat. (= Bürgerschaftliches Engagement und Nonprofitsektor. Band 8). Leske + Budrich, Opladen 2002, ISBN 3-8100-3484-3 .
 • Michaela Walchshofer-Pecka: Individueller und gesellschaftlicher Stellenwert des Ehrenamtes im Sozialbereich. Diplomarbeit Universität Wien , 2002. ( online ; PDF, zwei Teile, je 1 MB)
 • David Wenzel, Irmtraud Beerlage, Silke Springer: Motivation und Haltekraft im Ehrenamt: Die Bedeutung von Organisationsmerkmalen für Engagement, Wohlbefinden und Verbleib in Freiwilliger Feuerwehr und THW . Centaurus, Freiburg im Breisgau 2012, ISBN 978-3-86226-123-9 .

Weblinks

Wiktionary: Ehrenamt – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: ehrenamtlich – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Volunteering – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Jan Feddersen : Die Bürgergesellschaft tut allen gut . Interview mit Harald Welzer. In: taz am Wochenende . Nr.   11107 , 27. August 2016, S.   42 ( taz.de [abgerufen am 27. Juni 2020]).
 2. Claudia Pinl : Ehrenamt statt Sozialstaat? Kritik der Engagementpolitik. Engagement. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 14–15/2015). Bundeszentrale für politische Bildung , 27. März 2015, abgerufen am 21. September 2015 .
 3. Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011. In: ec.europa.eu. Europäische Kommission, 13. Januar 2012, abgerufen am 24. August 2019 .
 4. Gesa Birnkraut : Ehrenamt in kulturellen Institutionen im Vergleich zwischen den USA und Deutschland. Dissertation. Hamburg 2003, S. 56.
 5. Zum Elberfelder System vgl. Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914 , III. Abteilung: Ausbau und Differenzierung der Sozialpolitik seit Beginn des Neuen Kurses (1890–1904) , 7. Band, Armenpflege und kommunale Wohlfahrtspolitik , bearbeitet von Wilfried Rudloff, Darmstadt 2016.
 6. Theologie des Ehrenamts . In: epd-Dokumentation . Nr.   21 vom 21. Mai 2013. Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), Frankfurt am Main.
 7. Gemeinsam engagiert! Theologische Aspekte für die Zusammenarbeit von beruflich und ehrenamtlich Engagierten . In: epd-Dokumentation . Nr.   50 vom 11. Dezember 2018. Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), Frankfurt am Main.
 8. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Zukunft Ehrenamt. Abgerufen am 29. Dezember 2019 .
 9. Infrastrukturatlas - Daten und Fakten über öffentliche Räume und Netze Berlin 2020, ISBN 978-3-86928-220-6 , dort S. 30
 10. Glossar. In: bundesfinanzministerium.de. Abgerufen am 19. Mai 2019 (siehe Abschnitt Ehrenamt ).
 11. Deutsches Rotes Kreuz: 17 Millionen Bürger im Ehrenamt aktiv. ( Memento vom 6. November 2011 im Internet Archive ) Evangelischer Pressedienst,
 12. Anzahl der Personen in Deutschland, die ehrenamtlich tätig sind, von 2015 bis 2019 (in Millionen). In: de.statista.com. 9. August 2019, abgerufen am 22. August 2019 (Vorschau; Volltext kostenpflichtig).
 13. Über 23 Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich – Social Media als Hoffnungsträger zur Motivation junger Menschen. Pressemitteilung von ING Deutschland. In: presseportal.de . 23. November 2011, abgerufen am 15. Mai 2020.
 14. Siehe die Studie im Auftrag von ING-DiBa
 15. Siehe dazu die Stadtausgabe der Frankfurter Rundschau vom 24. Februar 2007.
 16. Merkblatt für Arbeitslose. (PDF; 1 MB) In: arbeitsagentur.de . Oktober 2019, S. 20 , abgerufen am 20. Februar 2020 .
 17. BSG, Urteil vom 16. August 2017, Az. B 12 KR 14/16 R, Urteil als Volltext noch nicht verfügbar
 18. BSG, Pressemitteilung 38/2017, Bundessozialgericht: Ehrenamt grundsätzlich beitragsfrei ( Memento vom 21. August 2017 im Internet Archive )
 19. Ehrenamt: Wie Ehrenamtliche abgesichert sind. In: www.test.de. Stiftung Warentest, 15. Mai 2016, abgerufen am 7. November 2017 .
 20. Bayerische Ehrenamtsversicherung. In: stmas.bayern.de. Abgerufen am 10. April 2019 .
 21. Versicherungsschutz für bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement. (PDF; 174 KB) In: baden-wuerttemberg.de. Abgerufen am 24. Juni 2020 .
 22. Versicherungen des Landes für Ehrenamtliche. In: www.saarland.de. Abgerufen am 7. November 2017 .
 23. Unfallversicherung: Gesetzliche Unfallversicherung des ehrenamtlich Tätigen. Ehrenamt-Deutschland.org, abgerufen am 3. April 2015 .
 24. GDV: Der richtige Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. Abgerufen am 29. Dezember 2015 .
 25. Hess. GVBl. Teil I 2006, S. 698.
 26. Vorher war diese Regelung im „Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit in der Fassung vom 21. Dezember 2000“ enthalten, das zum 31. Dezember 2006 außer Kraft getreten ist.
 27. Bayerns Landtag beschließt: Ehrenamtliche Helfer werden bessergestellt. In: merkur.de. 9. März 2017, abgerufen am 21. Oktober 2019 .
 28. Seminare für ehrenamtliche Mitarbeiter. In: vdk.de. VdK Bayern, abgerufen am 9. Januar 2021 .
 29. Ehrenamtler haben keinen Schutz vor Kündigung. In: Spiegel online. 30. August 2012, abgerufen am 19. Juni 2020.
 30. Elisabeth Häni: Familien- und Freiwilligenarbeit: vom ‚Laufbahnkiller' zum beruflichen Erfolgsfaktor? In: SuchtMagazin. Nr. 6/2004.
 31. Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 16.8.2019 – Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15.02.2005, § 49 (Fn 22): Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn. In: recht.nrw.de. Abgerufen am 29. August 2019 .
 32. What Can You Do with Young Scot Rewards? In: young.scot. Abgerufen am 15. September 2018 (englisch).
 33. Was ist bre!ak? In: break.bregenz.at. Abgerufen am 6. Januar 2019 .
 34. Jugendinformationszentrum Vorarlberg. In: regiowiki.at. Abgerufen am 4. August 2019 .
 35. Studie „Bürgerschaftliches Engagement und Sozialkapital in Vorarlberg“. In: vorarlberg.at. Abgerufen am 18. April 2019 .
 36. aha plus für Jugendliche. In: aha.or.at . Abgerufen am 19. Mai 2020.
 37. Jugendliches Engagement in Vorarlberg fördern: Startschuss für aha plus. In: vol.at. 31. Oktober 2017, abgerufen am 2. November 2017 .
 38. AHA plus: Engagement bringt Chancen. In: orf.at. 11. Juni 2019, abgerufen am 11. Juni 2019 .
 39. Neu: aha plus Nachweis. In: aha.or.at. 13. Juni 2019, abgerufen am 13. Juni 2019 .
 40. a b ST Güntert: Freiwilligenarbeit als Tätigsein in Organisationen. ETH Zürich 2007.
 41. RC Dailey: Understanding organizational commitment for volunteers: Empirical and managerial implications. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 15(1), 1986, S. 19–31.
 42. V. Millette, M. Gagné: Designing volunteers' tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: The impact of job characteristics on volunteer engagement. In: Motivation and Emotion. 32, 2008, S. 11–22.
 43. AM Omoto, M. Snyder: Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. In: Journal of Personality and Social Psychology. 68, 1995, S. 671–686.
 44. TP Taylor, SM Pancer: Community Service Experiences and Commitment to Volunteering. In: Journal of Applied Social Psychology. 37(2), 2007, S. 320–345.
 45. David Wenzel, Irmtraud Beerlage, Silke Springer: Motivation und Haltekraft im Ehrenamt: Die Bedeutung von Organisationsmerkmalen für Engagement, Wohlbefinden und Verbleib in Freiwilliger Feuerwehr und THW. Centaurus, Freiburg 2012, ISBN 978-3-86226-123-9 .
 46. Vorläufige Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz , S. 30–31: Nummer 10.3.1 .
 47. Freiwilligensurvey 2009: Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2004–2009. Repräsentative Trenderhebung im Auftrag des BMFSFJ , S. 242 ff.
 48. Hannes Jähnert: Freiwilligenarbeit über das Internet. Ein neuer Weg für das freiwillige Engagement. In: Soziale Arbeit. Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete. Jg. 59, Oktober 2010, S. 392–399.
 49. IHK WirtschaftsForum 06/07, S. 32–33
 50. a b Eleanor Brown: Assessing the Value of Volunteer Activity . In: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly . Band   28 , Nr.   1 . SAGE Publications, März 1999, ISSN 0899-7640 , S.   3–17 , doi : 10.1177/0899764099281001 (englisch).
 51. Helga Riedl, Horst Biallo: Voluntourismus: Mache Urlaub und tue Gutes dabei. In: badische-zeitung.de . 7. Februar 2015, abgerufen am 11. Juni 2020.
 52. S. 240 ff.
 53. Frankfurter Rundschau. S-Ausgabe, Thema des Tages, 15. Juni 2007, S. F2.
 54. Christoph Klausing: Beschäftigung in der Sozialwirtschaft: Impulse für die Entmonetarisierung des Ehrenamts . 2019, ISBN 978-3-948017-02-6 .
 55. Harald A. Mieg, Theo Wehner: Frei-gemeinnützige Arbeit: Eine Analyse aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie. 2002, S. 18.
 56. Anerkennung – Neue Formen der Anerkennungskultur. Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e. V., abgerufen am 3. Juni 2020 .