Elektroteknik

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Elektroteknik er en ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med forskning og udvikling samt produktion af elektriske apparater , der i det mindste delvist er baseret på elektrisk energi . Dette omfatter området konvertere , elektriske maskiner og komponenter samt kredsløb til styring , måling , regulering , kommunikation , enhed og computerteknologi til teknisk informationsteknologi og energiteknologi .

Elmotor (skåret op) til præsentationsformål

Hovedområder

En af egenskaberne ved elektricitet er, at elektricitet er meget nyttig til overførsel af energi samt overførsel afinformation , hvorfor elektroteknik først udviklede sig bemærkelsesværdigt på disse to områder. Den klassiske klassificering af elektroteknik var derfor højspændingsteknologi, som i dag afspejles i elektrisk energiteknologi og drevteknologi og lavspændingsteknologi, der blev dannet til kommunikationsteknologi . Elektrisk måleteknologi og automatiseringsteknologi samt elektronik blev tilføjet som yderligere områder. Grænserne mellem de enkelte områder er ofte flydende. Mange elektroteknikere arbejder og specialiserer sig kun på et af disse hovedområder, men mange kræver viden om alle hovedområderne. Efterhånden som ansøgningerne blev mere udbredt, dukkede utallige andre specialiseringsområder op. I vores civilisation i dag drives næsten alle processer og faciliteter elektrisk eller køres med en betydelig mængde elektrisk udstyr og kontrol.

Teoretisk elektroteknik

Grundlaget for teorien og koblingen til elektroteknikens fysik er resultaterne fra elektricitetsteorien . Teorien om kredsløb omhandler metoderne til analyse af kredsløb lavet af passive komponenter. I teoretisk elektroteknik skelnes der mellem elektrostatik og elektrodynamik , sidstnævnte som eksempel, teorien om felter og bølger, baseret på Maxwells ligninger og Lorentz -kraften . Hvis du vil uddybe din teoretiske grundlæggende viden ud over at studere elektroteknik, kan du gøre det med kvanteelektrodynamik og den elektriske svage interaktion . Viden, der i øjeblikket næsten eller meget sjældent spiller en rolle inden for praktisk elektroteknik og mere sandsynligt vil blive tildelt grundforskningsområdet .

Elektroteknik

Transmissionsledning og understation

Elektrisk energiteknologi (tidligere tungstrømsteknologi) omhandler produktion, transmission og konvertering af elektrisk energi med høj elektrisk effekt samt højspændingsteknologi . I de fleste tilfælde opnås elektrisk energi ved at omdanne mekanisk-roterende energi ved hjælp af generatorer . Klassisk tungstrømsteknologi omfatter også området elektriske energiforbrugere og drivteknologi. Området for transmission af elektrisk energi i området med lav spænding omfatter også emnet elektriske installationer , som det kan findes på mange forskellige måder i husstanden.

Klassiske underområder eller emner

Elektrisk drivteknologi

Drivteknologi , der tidligere også blev betragtet som "tungstrømsteknologi", omdanner elektrisk energi til mekanisk energi ved hjælp af elektriske maskiner . Klassiske elektriske maskiner er synkrone , asynkrone og DC -maskiner med mange andre typer, især inden for små drev. Nyere er udviklingen af lineære motorer , som konverterer elektrisk energi direkte til mekanisk lineær bevægelse uden "omvejen" via rotation. Drivteknologi spiller en stor rolle inden for automatiseringsteknologi, da et stort antal bevægelser ofte kan implementeres med elektriske drev. Til gengæld spiller elektronik en stor rolle inden for drevteknologi, på den ene side til styring og regulering af drevene, og på den anden side forsyneskinetiske drev ofte med elektrisk energi ved hjælp af kraftelektronik. Området med spidsbelastningsreduktion og energioptimering inden for elektroteknik har også udviklet sig betydeligt.

Klassiske underområder eller emner

Kommunikationsteknik

Ved hjælp af kommunikationsteknologien , og informations- og kommunikationsteknologi eller telekommunikation (tidligere low power technology) kaldes, genereres signaler ved elektrisk ledning eller elektromagnetiske bølger som informationsbærer fra en informationskilde ( senderen ) til en eller flere modtagere (informationen vask)transmitteret . Det er vigtigt at overføre informationen med så lavt tab, at den kan genkendes af modtageren (se også højfrekvent teknologi , amatørradio ). Signalbehandling , for eksempel ved hjælp af filtrering, kodning eller dekodning, er et vigtigt aspekt af kommunikationsteknologien.

Klassiske underområder eller emner

Elektronik, mikroelektronik og nanoelektronik

Elektronik beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og brug af elektroniske komponenter såsom spoler eller halvlederkomponenter såsom dioder og transistorer . Ansøgningerne implementeres generelt praktisk på printkort med printkortmodulet .

Digital teknologi kan tildeles elektronik i det omfang det klassiske logikkredsløb består af transistorer. På den anden side er digital teknologi også grundlaget for mange kontroller og er derfor vigtig for automatiseringsteknologi. Teorien kan også tildeles teoretisk elektroteknik.

Udviklingen af strømhalvledere ( effektelektronik ) spiller en stadig vigtigere rolle inden for drivteknologi, da frekvensomformere kan levere elektrisk energi meget mere fleksibelt, end det er muligt med f.eks. Transformere .

Microelectronics beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af integrerede kredsløb . I nogle områder af halvlederindustrien og halvlederteknologi er grænsen på 100 nanometer overskredet, så man taler her formelt om nanoelektronik .

Klassiske underområder eller emner

Automationsteknologi

I automatiseringsteknologi automatiseres eller overvåges individuelle arbejdstrin i en proces ved hjælp af metoder til måling , kontrol og regulering (samlet kaldet MSR -teknologi ). I dag understøttes MSR -teknologien normalt af digital teknologi . Kontrolteknik er et af kerneområderne inden for automatiseringsteknologi. Forordninger er indeholdt i mange tekniske systemer. Eksempler er kontrol af industrirobotter , autopiloter i fly og skibe, hastighedskontrol i motorer, stabilitetskontrol ( ESP ) i biler, positionskontrol af raketter og processtyring til kemiske anlæg. Enkle eksempler på hverdagsliv er temperaturreguleringerne sammen med kontroller i mange forbrugsvarer såsom strygejern , køleskabe , vaskemaskiner og kaffemaskiner (se også sensorteknologi ).

Klassiske underområder eller emner

Nye nye specialiseringsområder

bygningsteknologi

Betegnelserne teknisk bygningsudstyr (TGA) eller forsyningsteknologi med fokus på elektroteknik bruges også. I bygninger sikrer elektriske installationer både den line-baserede distribution af elektrisk energi og muligheden for at anvende kommunikationsmidler ( klokker , intercoms , telefoner , fjernsyn , satellitmodtagelsessystemer og netværkskomponenter ). Ud over den kablede distribution af information bruges radiotransmission ( DECT , WLAN ) i stigende grad. Bygningsautomatisering anvender komponenter til måling , kontrol og reguleringsteknologi i bygninger til at optimere brugen af ​​elektrisk og termisk energi , f.eks. B. inden for belysning, aircondition og ventilationsteknologi. En lang række bygnings sikkerhedssystemer bruges også i bygningsautomatisering.

Medicinsk teknologi

Elektroteknik og medicinsk teknologi kurser tilbydes på flere og flere universiteter . På grund af den innovative tekniske udvikling inden for medicin kræves flere og flere specialiserede elektrikere , elektroteknikere og ingeniørerhospitaler eller i medicinteknologiske virksomheder og virksomheder.

Områder ville for eksempel være myoelektri , elektronik af kunstige organer, robotproteser , bioprintere , HF-kirurgi , laseroperation , robotkirurgi , røntgenapparater , sonografi , magnetisk resonans tomografi , optisk kohærens tomografi , nuklearmedicin , hjerte-lungemaskiner , dialyse maskiner , særlige krav til hospitals teknologi.

Computer-, halvleder- og enhedsteknologi

Elektronisk apparatteknologi , også kendt som elektroniske systemer , stammer fra hovedområdet elektronik og beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af elektroniske samlinger og enheder. Det omfatter således design og den efterfølgende strukturelle konstruktion af elektroniske systemer ( ledningsbærere , samlinger , elektriske enheder ) og gør brug af halvlederteknologi og computerteknologi . Der er stor efterspørgsel, især inden for computerhardware , husholdningsapparater , informationsteknologi og underholdningselektronik .

Historie, betydningsfuld udvikling og mennesker

antikken

Fænomenet, at visse typer fisk (f.eks. Elektriske stråler eller elektriske ål ) kan generere elektriske spændinger (ved hjælp af elektroplaksen ) var i det gamle Egypten omkring 2750 f.Kr. Kendt.

Det meteorologiske fænomen tordenvejr har altid ledsaget menneskeheden. Fortolkningen af, at adskillelsen af elektriske ladninger i atmosfæren i tordenvejr forårsagede dette fænomen, fandt imidlertid kun sted i moderne tid . Imidlertid var elektrostatiske fænomener allerede kendt i oldtiden.

Thales fra Milet

Den første viden om effekten af statisk elektricitet omkring 550 f.Kr. Tilskrives naturfilosofen Thales fra Milet . I et tørt miljø kan rav oplades elektrostatisk ved at gnide det mod tekstilstof ( bomuld , silke ) eller uld . Hvad man dog ikke vidste på det tidspunkt, er, at rav modtager en negativ ladning ved at absorbere elektroner , mens friktionsmaterialet får en positiv ladning ved at frigive elektroner. Gennem Plinius den Ældres værker blev den viden, der blev observeret gennem disse forsøg, videregivet til senmiddelalderen .

1600 -tallet

1700 -tallet

19. århundrede

Humphry Davy (1821)
 • I 1820 gjorde Hans Christian Ørsted forsøg på at aflede en magnetisk nål med en elektrisk strøm og opdagede dermed den magnetiske effekt af den elektriske strøm. I 1933 blev CGS -enheden til magnetfeltstyrke opkaldt efter ham. André-Marie Ampère fortsatte disse forsøg og demonstrerede i 1820, at to ledere, der bærer strøm, udøver en kraft på hinanden. Ampère forklarede begrebet elektrisk spænding og elektrisk strøm og bestemte strømretning. I 1893 blev Si -basenheden for den elektriske strømstyrke og samtidig den afledte SI -enhed for den magnetiske flux opkaldt efter ham.
 • I 1820 observerede DF Arago , at jern ved virkningen af ​​elektr. Elektricitet tager magnetiske egenskaber. [2]
 • I 1822 byggede Peter Barlow Barlow -hjulet [14] , en homopolær motor , det vil sige en enhed (uden en kommutator) permanent sat i roterende bevægelse med jævnstrøm. Men det første apparat, forsøg og beskrivelser af en sådan maskine (en tråd, der roterer permanent i flydende bly) med "Beskrivelse af et elektromagnetisk apparat til udstilling af roterende bevægelse" tilskrives Michael Faraday allerede i 1821, således generelt anses for at være opfinderen i nogle cirkler af DC -motoren gælder. I 1881 blev den afledte SI -enhed til elektrisk kapacitet opkaldt efter ham af den internationale el -kongres.
 • I 1825 var William Sturgeon den første til at opfinde og offentliggøre den elektriske komponent elektromagnet , dvs. en spole med terminaler og en jernkerne for at styrke feltet. [14]
Joseph Henry (1874)
 • 1833 entdeckte Michael Faraday dass bestimmte Materialien sich elektrisch anders verhalten als die typischen metallischen Leiter. z. B. bemerkte er, dass der Widerstand von Silbersulfid mit der Temperatur abnimmt, was umgekehrt als die bei Metallen beobachtete Abhängigkeit war. Er gilt somit in vielen Kreisen als der Entdecker der Halbleiter und Begründer der Halbleitertechnik . [19]
 • Im Mai 1834 entwickelte Moritz Jacobi den ersten rotierenden Elektromotor mit Gleichstrom, der tatsächlich eine bemerkenswerte und brauchbare mechanische Leistung abgab. [14] Er war somit in der Lage das weltweit erste Elektroboot (Das Jacobi-Boot ) zu bauen, welches er 1838 mit einer Fahrt auf der Newa in Sankt Petersburg demonstrierte (Mit 0,3 kW 7,5 km 2,5 km/h ). 1839 konnte er die mechanische Leistung seines Motors auf 1 kW erhöhten und erreichte mit dem Boot dann Geschwindigkeiten von bis zu 4 km/h. [20]
 • 1834 ermittelte Charles Wheatstone experimentell in England noch relativ ungenau die Stromgeschwindigkeit zu 400 000 km/s, und verifizierte somit die Hypothese von Sir Francis Ronalds, dass die Stromgeschwindigkeit endlich ist. [2]
 • Am 25. Juli 1835 präsentierte James Bowman Lindsay in Dundee eine elektrische Glühbirne , dh die weltweit erste elektrische Lichtquelle mit einem Glaskolben.
 • 1835 beschrieb Emil Lenz in einer Formel die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands bei Metallen. [18]
 • 1836 entwickelte Nicholas Callan den ersten Funkeninduktor (engl. induction coil ). [21] [22]
 • 1837 erhielt Thomas Davenport das weltweit erste Patent auf einen Gleichstrom- Elektromotor . [23] Das Patent hatte er bereits 1835 einreicht und baute im gleichen Jahr, mit dem von ihm entwickelten Elektromotor, ein Mini-Modell eines elektrisch angetriebenen Schienenfahrzeugs auf einem Schienenkreis von vier Fuß Durchmesser. Dies war somit das weltweit erste elektrisch angetriebene Schienenfahrzeug . [24]
Samuel Morse (1840)
 • Michael Faraday leistete einen großen Beitrag auf dem Gebiet der elektrischen und magnetischen Felder, von ihm stammt auch der Begriff der „ Feldlinie “. Die Erkenntnisse Faradays waren die Grundlage für James Clerk Maxwells Arbeiten. Er vervollständigte die Theorie des Elektromagnetismus zur Elektrodynamik und deren mathematische Formulierung. Die Quintessenz seiner Arbeit, die 1864 eingereichten und 1865 veröffentlichten Maxwell-Gleichungen , [26] sind eine der grundlegenden Theorien in der Elektrotechnik. 1935 wurde die CGS-Einheit für den magnetischen Fluss wurde nach ihm benannt.
Moderne Edisonsockel -Glühlampe (2004)
 • Im Dezember 1881 patentierte Edison den Lampensockel bzw. Edisonsockel (US251554A Electric lamp socket or holder ).
 • Im September 1882 begann Edison in Manhattan erste Kraftwerke zu errichten, die den Strom für seine Gleichspannungsnetze in der Stadt lieferten. [33] Um die Städte zu elektrifizieren und zu beleuchten musste alle 800 m ein Kraftwerk errichtet werden, da Gleichstrom über weite Strecken zu transportieren und zu verteilen sehr unwirtschaftlich ist. So war bereits klar, dass die Elektrifizierung auf dem Land sehr unwirtschaftlich sein wird.
 • Im Juli 1882 reichte Henry W. Seely das weltweit erste Patent eines elektrischen Bügeleisens ein (US259054A Electric flat iron ). [34]
 • 1882 erfanden Lucien Gaulard und John Dixon Gibbs einen Transformator , den sie am Anfang noch „Sekundär-Generator“ nannten, und entwickelten damit die weltweit erste Wechselstromübertragung. Mit ihrer Erfindung waren sie 1883 in der Lage einen Wechselstrom mit 2000 Volt über eine Versuchsstrecke von 40 km mit geringen Verlusten und kleinen Kupferleiterleiterquerschnitte zu übertragen, und 1884 eine Versuchsstrecke zwischen Turin und Lanzo von 80 km zu ermöglichen. Dies zeigte, dass der Wechselstrom , zu dieser Zeit, wirtschaftlicher transportiert und verteilt werden kann als der von Edison für das Stromnetz favorisierte Gleichstrom . Lampen für den Wechselstrom gab es bereits. Allerdings gab es noch keine brauchbaren Wechselstrommotoren.
 • Am 1. Februar 1883 führte Edison für seine Stromnetze den weltweit ersten Stromzähler ein. Dieser als Edisonzähler bezeichnete Stromzähler konnte nur Gleichströme erfassen.
 • Am 20. März 1886 demonstrierte William Stanley in Great Barrington Massachusetts die erste US amerikanische Wechselspannungsübertragung und Verteilung mittels Generatoren, Transformatoren und einer Hochspannungsleitung über eine Kurzstrecke von mehreren hundert Metern. Er setzte einen weiterentwickelten Transformator ein (US349611A Induction coil) . Dies war der erste für kommerzielle Zwecke produzierte Transformator. [28] Im Sommer 1886 testete der Industrielle George Westinghouse in Pittsburgh das gleiche System mit einer Versuchsstrecke von 3 Meilen. Ab diesem Zeitpunkt begann Edisons Propaganda gegen das Wechselstromsystem, dies sollte in den USA als sogenannter Stromkrieg ( AC ( alternating current ) gegen DC ( direct current )) und weltweit als erster Formatkrieg in die Geschichte eingehen.
Nikola Tesla (1890)
 • Am 12. Oktober 1887 meldete Nikola Tesla einen zweiphasigen Synchron - Wechselstrommotor zum Patent (US381968A Electro-magnetic motor ) an. Nach seinen Angaben hatte er das Prinzip bereits 1882 erfunden. Dies war der erste brauchbare Motor für Wechselstrom. Durch diese Erfindung entstand die Bekanntschaft mit Westinghouse der ebenso bereits die großen Vorteile des Wechselstroms erkannte und bereit war alle Patente von Tesla zu kaufen. 1970 wurde die abgeleitete SI-Einheit für die magnetische Flussdichte nach ihm benannt.
 • Am 11. März 1888 veröffentlicht Galileo Ferraris an der Universität seine Forschungsergebnisse zu seinen erfundenen zwei- und mehrphasigen Asynchron-Wechselstrommotoren (Induktionsmotoren). Drehfeldmaschinen wie diese haben den Vorteil, dass sie ohne Schleifringe und Kommutator auskommen. Allerdings schlussfolgerte er in seiner Arbeit fälschlicherweise anhand eines Denkfehlers , dass diese Motoren energieineffizient seien, so dass er die Forschung auf diesem Gebiet einstellte.
 • Am 1. Mai 1888 meldete Tesla den Induktionsmotor (Zweiphasen-Asynchronmotor) zum Patent (US382279A Electro Magnetic Motor ) an. Somit gelten Ferraris und Tesla in vielen Kreisen als die Erfinder des Induktionsmotors (Mehrphasigen-Asynchronmaschine). 1893 wurde bei der Weltausstellung World's Columbian Exposition das Tesla-Kolumbus-Ei ( Tesla's Egg of Columbus ) vorgeführt welches das Prinzip des Induktionsmotor veranschaulichen sollte. Nach Tesla's Aussagen hatte er es bereits 1887 einem New Yorker Investor vorgeführt um Gelder für seine Wechselstromtechnik zu erhalten.
 • 1896 führte Alexander Popow eine drahtlose Signalübertragung über eine Entfernung von 250 m durch. Im Gegensatz zu Marconi verabsäumte Popow aber die Patentierung seiner Erfindung. Das Verdienst der ersten praktischen Nutzung der Funken-Telegrafie stand somit Guglielmo Marconi zu. Nachdem er im Juni 1896 seinen Funken-Telegrafen in Großbritannien zum Patent angemeldet hatte, übertrug Marconi im Mai 1897 ein Morsezeichen über eine Distanz von 5,3 Kilometer. [37] Am 12. Dezember 1901 feiert Marconi seinen großen Triumph: Zum ersten Mal in der Geschichte schickt ein Mensch eine Radiobotschaft quer über den Atlantik . Er sendet per Morsecode den Buchstaben „S“. 1909 erhalten Marconi und Ferdinand Braun für diese Leistung den Nobelpreis. Tesla soll jedoch bereits 1893 solche Funksysteme vorgeführt und in den darauffolgenden Jahren auch mehrere Patente eingereicht haben. Tesla widmete allerdings seine Zeit der Realisierung drahtloser Übertragung von Energie anstatt der Übertragung von Nachrichten. 1943 wurde vom obersten Gerichtshof von Amerika Nikola Tesla als alleinigen Erfinder des Radios anerkannt, denn Marconi verletzte bei seinen Radiofunksystemen 17 von Tesla's Patenten. [38] [39]
 • Das Elektron wurde 1897 von Joseph John Thomson als Elementarteilchen erstmals nachgewiesen (er nannte es erst corpuscule ). Er gab dann der Elementarladung später den Namen Elektron . 1906 erhielt er dafür den Nobelpreis für Physik .
 • 1897 entwickelte Karl Ferdinand Braun die erste Kathodenstrahlröhre . Verbesserte Varianten kamen zunächst in Oszilloskopen und Jahrzehnte später als Bildröhren in vollelektronischen Fernsehgeräten und Computermonitoren zum Einsatz.

20. Jahrhundert

 • 1925 experimentierte der Elektroingenieur Kenjiro Takayanagi mit Bairds Art der Bildzerlegung, benutzte aber zur Wiedergabe der Bilder eine Elektronenstrahlröhre . 1926 gelang es ihm die weltweit erste vollelektronische Übertragung von Bildern mit Elektronenstrahlröhren auf Sender- und Empfangsseite, dh das weltweit erste voll-elektrische Fernsehen, dies vor Philo Farnsworth der ein ähnliches System erst einige Monate später vorführte. Takayanagi bildete das zuvor aufgenommene Katakana-Schriftzeichenauf einer braunschen Röhre ab. [46]
 • 1926 entwickelte der Physiker Hans Busch die theoretische Basis für die Entwicklung des Elektronenmikroskops .
 • Im Oktober 1926 reicht Julius E. Lilienfeld ein gültiges Patent ein (US1745175A Method and apparatus for controlling electric currents [47] ) seines erfundenen Feldeffekttransistor , diese konnten aber erst ab 1960 gefertigt werden, als mit dem Silizium / Siliziumdioxid ein Materialsystem zur Verfügung stand. Die verschiedenen Varianten der Feldeffekttransistoren zählen heute zu den wichtigsten Halbleiterbauelementen der modernen Elektronik, Mikroelektronik, Nanoelektronik und Leistungselektronik. Die Feldeffekttransistoren ermöglichen heute ua effiziente Umrichter , Stromrichter und Schaltnetzteile , und hohe Integrationsdichten moderner Chips.
 • 1927 begann die Entwicklung des FM-Radios im Bereich des Hörfunks , welcher sich für die Ultrakurzwelle bzw. den UKW-Rundfunk in Europa durchsetzen konnte. Bis 1933 reichte der Elektroingenieur Edwin Howard Armstrong vier Patente ein, die sich mit der Technik der Frequenzmodulation beschäftigten. Weltweit erste kommerzielle FM-Radiostationen entstanden in den USA Ende der 40er Jahre.
 • 1928 folgte durch Baird der erste Farbfernseher und im selben Jahr gelang ihm die erste transatlantische Fernsehübertragung (Fernsehtechnik mit mechanischer Bildzerlegung ) von London nach New York.
 • Am 24. Dezember 1929 patentierte der Siemens-Oberingenieur Wilhelm Klement die weltweit erste Schutzkontaktsteckdose (Patent DRP 567906). Ein dritter Pol , der Schutzkontakt , soll Fehlerströme ableiten. Heute ist es Standard in fast 40 Ländern der Erde. [48]
 • 1931 bauten die Elektroingenieure Ernst Ruska und Max Knoll das weltweit erste Elektronenmikroskop. Für diese Arbeit erhielt Ruska 1986 den Physik- Nobelpreis .
Konrad Zuse (1992)
 • 1941 stellte der Ingenieur Konrad Zuse den weltweit ersten funktionsfähigen Computer , den Z3 , fertig, es war der erste elektromechanische Computer. Im Jahr 1946 folgt der ENIAC ( Electronic Numerical Integrator and Computer ) von John Presper Eckert und John Mauchly , der erste vollelektronische und frei programmierbare Computer. Die erste Phase des Computerzeitalters begann. Die seitdem zur Verfügung stehende Rechenleistung ermöglicht es Ingenieuren und der Gesellschaft, völlig neue Technologien und Anwendungen zu entwickeln und Leistungen zu vollbringen, wie beispielsweise 1969 die Mondlandung im Rahmen des Apollo-Programms der NASA .
 • 1945 findet der Ingenieur Percy Spencer durch Zufall heraus, dass man mit Mikrowellen Speisen erwärmen kann, und baut 1946 den weltweit ersten Mikrowellenherd .
Nachbau des ersten Transistors von (1947)
Robert Noyce (1959)
 • Im Juli 1959 meldete Robert Noyce den weltweit ersten echt monolithischen , dh aus bzw. in einem einzigen einkristallinen Substrat gefertigten, integrierten Schaltkreis zum Patent an. Das Entscheidende an dem Patent von Noyce war die komplette Fertigung der Bauelemente einschließlich Verdrahtung auf einem Substrat. Seine Arbeit basierte auf den von Jean Hoerni entwickelten Planarprozess . R. Noyce, J. Hoerni, J. Kilby und W. Jacobi gelten somit als Erfinder des Mikrochips . 1987 erhielt Noyce dafür die National Medal of Technology and Innovation . Er wurde bei der Verleihung des Nobelpreises an Jack Kilby nicht mitberücksichtigt, weil er zum Zeitpunkt der Verleihung bereits verstorben war.
 • 1968 erfand der Elektroingenieur Marcian Edward Hoff , bekannt als Ted Hoff , bei der Firma Intel den Mikroprozessor und läutete damit die Ära des Personal Computers (PC) ein. Zugrunde lag Hoffs Erfindung ein Auftrag einer japanischen Firma für einen Desktop-Rechner, den er möglichst preisgünstig realisieren wollte. Die erste kommerzielle Realisierung eines Mikroprozessors entwickelte 1971 Federico Faggin fast im Alleingang, den Intel 4004 , ein 4-Bit-Prozessor. Aber erst der Intel 8080 , ein 8-Bit-Prozessor aus dem Jahr 1973, ermöglichte den Bau des ersten PCs, des Altair 8800 .
 • Im September 1968 wurden von Edward H. Stupp , Pieter G. Cath und Zsolt Szilagyi das erste Patent (US3540011A All solid state radiation imagers ) für den ersten realisierbaren Bildsensor beantragt, der optische Bilder durch den Einsatz von Halbleiterbauelementen aufnehmen kann, und damit das erste praktische Konzept der Aufzeichnung von Standbildern durch das Digitalisieren von Signalen eines diskreten Sensorelements darstellte. [54]
 • Am 18. Oktober 1969 wurde von Willard Boyle und George Smith die Basis des CCD-Bildsensors ( charge-coupled device ) erfunden, und dafür 2009 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. [54] Diese Basis führte in den 1980er und 1990er zur Entwicklung eines erweiterten sehr erfolgreichen Bildsensortyp, dem CMOS-Bildsensor . Beide Technologien haben ihre Vor- und Nachteile.
 • Das Internet begann am 29. Oktober 1969 als Arpanet . Es wurde zur Vernetzung der Großrechner von Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt. Das Internet wird auf elektrotechnischen Geräten und Leitungen betrieben.
 • Im Mai 1970 präsentierte die amerikanische Uhrenmarke Hamilton die weltweit erste vollelektronische Armbanduhr , die ohne bewegliche Teile auskommt. Im April 1971 ging diese mit dem Namen Pulsar in Serienproduktion. [64]
 • 1970 produzierte und entwickelte Corning Inc. den ersten Lichtwellenleiter , der in der Lage war, Signale auch über eine längere Strecke ohne größere Verluste zu übertragen. Dies war ein revolutionärer Schritt und ermöglichte den wirtschaftlichen Aufbau von Glasfasernetzen . [16]
 • Im Juni 1971 reichten Louis A. Lopes Jr. und Owen F. Thomas das erste Patent für eine Digitalkamera ein. Im Oktober 1971 erfanden und bauten Thomas B. McCord vomMIT und James A. Westphal von CalTech die weltweit erste benutzbare Digitalkamera . Ihre Kamera hatte 256 × 256 Pixel (0,065 Megapixel) welche digitale 8-Bit-Bilddaten in ungefähr 4 Sekunden auf einer 9-spurigen elektronisch-magnetisch Digitalkassette abspeicherte. [54]
 • 1983 brachten zusammen mit dem Chefdesigner Rudy Krolopp und dem Elektroingenieur Martin Cooper die Firma Motorola das weltweit erste in Serie produzierte Mobiltelefon („Taschentelefon“) das DynaTAC 8000X auf den Markt. Schon ein Jahr später (1984) besaßen 300.000 Menschen den Urvater des modernen Mobiltelefons.
 • 1984 veröffentlichte der Elektroingenieur Fujio Masuoka als Erfinder [70] mit der Firma Toshiba den weltweit ersten NAND-Flash-Speicher und 1988 Intel den weltweit ersten kommerziellen NOR-Flash-Speicher . [71] [72] Im Jahr 1985 wurde die erste flash basierte Solid State Disk (kurz SSD ) in einen IBM Personal Computer eingebaut.
 • 1986 wurde mit D-1 der weltweit erste Standard für digitale Videoaufzeichnung festgelegt und 1987 brachte der Elektronikkonzern Sony die weltweit erste Kamera (DVR-1000) mit D-1 auf den Markt. [73]
 • 1988 entstand mit TAT-8 das erste transatlantische Glasfasernetz. [16] TAT-8 ermöglichte 280 Mbit/s (40.000 Telefonverbindungen gleichzeitig).
 • 1990 wurde mit GSM („2G“) der weltweit erste Mobilfunkstandard für volldigitale Mobilfunknetze eingeführt.
 • 1990 wurden (in den USA) von derASTC die weltweit ersten Standards für digitales Fernsehen festgelegt.
 • 1991 erschien der erste Lithium-Ionen-Akku auf dem Markt.
 • Anfang der 1990er erfanden die Elektroingenieure Isamu Akasaki und Hiroshi Amano die superhelle effiziente LED (in Grün, Rot und Gelb) auf der GaN -Basis. [74] 1993 wurden die ersten Prototypen vorgestellt. 1994 erfand der Elektroingenieur Shuji Nakamura die superhelle effiziente blaue LED auf der GaN-Basis welche schnell zur Weiterentwicklung der superhellen weißen LED führte. [75] Von nun an war es möglich mit Leuchtdioden superhelle weiße Lampen zu bauen und ab 2002 die Blu-ray zu entwickeln. Für diese Entwicklung wurden alle drei 2014 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. [76]
 • 1994 wurden von der DVB erste Standards für digitales Fernsehen in Europa festgelegt.
 • 1994 wurde das weltweit erste Digitalfernsehen kommerziell per Satellit unter dem Markennamen DirecTV in den USA angeboten.
 • Am 15. Januar 1996 erschien die Spezifikation der ersten Variante des Universal Serial Bus (USB 1.0). [77]
Honda P2 (2008)
 • Im Dezember 1996 präsentierte die Firma Honda den weltweit ersten funktionsfähigen humanoiden Roboter, den P2. Einen ersten prototypischen humanoiden Roboter , der aber noch nicht voll funktionsfähig war, entwickelte bereits 1976 die japanische Waseda-Universität . Aus dem P2 resultierte der zurzeit aktuelle Android, Hondas etwa 1,20 m großer Asimo . Einer der zurzeit modernsten humanoide Roboter ist Atlas . Neben vielen elektronischen und elektrotechnischen Komponenten bestehen humanoide Roboter auch wesentlich aus mechanischen Komponenten, deren Zusammenspiel man als Mechatronik bezeichnet.
 • 1999 wurden mit dem National Electrical Code in den USA Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Brandschutzschalter) gefordert oder empfohlen [78] , mit dem Canadian Electrical Code zog Kanada 2002 [79] , mit der DIN VDE 0100-420 Deutschland 2016 nach. [80] Der elektronische Schutzschalter wird in Sicherungs- und Verteilerkästen eingebaut. Untersuchungen des IFS zeigten, dass in Deutschland zwischen 2002 und 2019 Elektrizität mit 32 % die häufigste Brandursache war bei erheblichen Schäden an Gebäuden. [81] Erste Patente sind von Siemens Energy & Automation , EU-Patent EP0653073B1 [82] 1992, oder Square D , EU-Patent EP0820651B1 [83] 1997.

21. Jahrhundert

Entwicklung mobiler Netzwerke (2017)

Ausbildung, Fortbildung und Studium

Ausbildungsberufe

Fortbildung

Eine Fortbildung zum Elektromeister findet an einer Meisterschule statt und dauert 1 Jahr Vollzeit bzw. 2 Jahre berufsbegleitend.

Eine Fortbildung zum Elektrotechniker kann an einer Technikerschule in zwei Jahren Vollzeit bzw. vier Jahren berufsbegleitend absolviert werden. Im Ausland, wie zum Beispiel in Frankreich, kann an einer Technikerschule nach der Fortbildung zum Elektrotechniker ein höherer Technikerabschluss ( französisch Brevet de technicien supérieur ) in zwei weiteren Jahren Vollzeit an einer Technikerschule absolviert werden.

Studienfach

Der Studiengang Elektrotechnik wurde weltweit erstmals im Januar 1883 an der Technischen Hochschule Darmstadt von Erasmus Kittler eingerichtet. Der Studienplan sah ein vierjähriges Studium mit Abschlussprüfung (zum Diplom-Elektrotechnikingenieur) vor. [90] [91]

Elektrotechnik wird mittlerweile an vielen Universitäten , Fachhochschulen und Berufsakademien als Studiengang angeboten. An Universitäten wird während des Studiums die wissenschaftliche Arbeit betont, an Fachhochschulen und Berufsakademien steht die Anwendung physikalischer Kenntnisse im Vordergrund.

Grundlagenstudium

Die ersten Semester eines Elektrotechnik-Studiums sind durch die Lehrveranstaltungen Grundlagen der Elektrotechnik , Physik und Höhere Mathematik geprägt. In den Lehrveranstaltungen Grundlagen der Elektrotechnik werden die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik vermittelt. Diese Elektrizitätslehre umfasst die Themen:

Weitere Grundlagenfächer sind Elektrische Messtechnik , Digitaltechnik , Elektronik sowie Netzwerk- und Systemtheorie . Aufgrund der Interdisziplinarität und der engen Verflechtung mit der Informatik ist auch Programmierung Teil eines Elektrotechnik-Studiums. Belegen die Programmierung und die Informationstechnik einen großen Anteil im Stundenplan wird das Studium sehr oft Elektro- und Informationstechnik genannt.

Vertiefungsrichtung bzw. Spezialisierung

In den höheren Semestern des Bachelor- und Masterstudiums können Schwerpunkte gesetzt werden. In manchen Studiengängen sind Vertiefungsfächer aus einem breiten Katalog frei wählbar oder die Vertiefungsrichtung ist wählbar oder bereits festgelegt. Als Vertiefungsfächer bzw. Vertiefungsrichtung finden sich klassisch beispielsweise die Elektrische Energietechnik , Nachrichtentechnik , Elektronik , Automatisierungstechnik und Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) , Antriebstechnik . Neuartige Spezialisierungen sind beispielsweise Elektronische Systeme und Mikroelektronik, Erneuerbare Energien , Technische Gebäudeausrüstung (TGA), Medizintechnik .

Studiengänge die in einer Kombination zweier in der Praxis sehr nahestehenden Vertiefungsrichtungen spezialisieren werden ebenfalls angeboten, wie beispielsweise Energie- und Automatisierungstechnik, Energie- und Antriebstechnik, Nachrichtentechnik und Elektronische Systeme, Medizintechnik und Elektronische Systeme, Energietechnik und Erneuerbare Energien.

Interdisziplinäre Pflicht- und Wahlpflichtfächer

Da der Beruf des Elektroingenieurs sehr oft auch interdisziplinäre Kenntnisse erfordert, so müssen, je nach Hochschule, auch Pflicht- und Wahlpflichtfächer wie beispielsweise Werkstoffkunde , Betriebswirtschaftslehre , Englisch , Technische Mechanik , Technisches Zeichnen , Patentrecht , Arbeitsschutz , Arbeitsrecht , Kommunikation bestanden werden.

Akademische Titel

Der jahrzehntelang von den Hochschulen verliehene akademische Grad Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing. bzw. Dipl.-Ing. (FH)) wurde aufgrund des Bologna-Prozesses durch ein zweistufiges System berufsqualifizierender Studienabschlüsse (typischerweise in der Form von Bachelor und Master ) größtenteils ersetzt. Der Bachelor ( Bachelor of Engineering oder Bachelor of Science ) ist ein erster berufsqualifizierender akademischer Grad , der je nach Prüfungsordnung des jeweiligen Fachbereichs nach einer Studienzeit von 6 bzw. 7 Semestern erworben werden kann. Dieser erste akademische Grad befähigt den rechtlich geschützten Titel „ Ingenieur “ oder „Elektroingenieur“ tragen zu dürfen. [92] [93] Nach einer weiteren Studienzeit von 4 bzw. 3 Semestern kann der Master als zweiter akademischer Grad ( Master of Engineering oder Master of Science ) erlangt werden.

Der Doktoringenieur (Dr.-Ing.) ist der höchste akademische Grad, der im Anschluss an ein abgeschlossenes Masterstudium im Rahmen einer Assistenzpromotion oder in einer Graduate School erreicht werden kann. Die Ingenieur-Ehrendoktorwürde (Dr.-Ing. E. h.) kann von Universitäten für besondere akademische oder wissenschaftliche Verdienste an Akademiker oder Nichtakademiker verliehen werden, beispielsweise 1911 von der Technischen Universität Darmstadt an Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski.

Weitere im Ausland anerkannte akademische Titel

Neben den Hochschulabschlüssen Bachelor, Master und Ph.D , sind in den USA , Kanada , Australien , Hongkong und Niederlande noch das Hochschulstudium Associate Degree mit einer Regelstudienzeit von zwei Jahren anerkannt, wie zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik das AET oder der erworbene Titel Electrical Engineering technician (franz. Ingénieur-technicien en électrotechnique ). Das Associate-Degree gilt in den gelisteten Ländern als akademischer Grad , ist aber in anderen Ländern, besonders in Europa , meistens nicht als Hochschulabschluss bzw. akademischer Grad anerkannt.

Lehramt

An einigen Hochschulen kann der Bachelor-Studiengang Elektro- und Informationstechnik in sieben Semestern mit anschließendem dreisemestrigem Master-Studiengang Master für Berufliche Bildung studiert werden. Mit diesem Master-Abschluss und nach weiteren 1,5 Jahren Referendariatszeit besteht die Möglichkeit, eine berufliche Tätigkeit als Gewerbelehrer ( höherer Dienst ) an einer Berufsschule zu finden.

Interdisziplinäres Studium

Studien die Elektrotechnik mit einer oder mehreren Fachdisziplinen kombinieren gibt es. Die Studien Maschinenbau-Elektrotechnik , Mechatronik , Robotik , Versorgungstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen-Elektrotechnik können hier als klassische Beispiele genannt werden.

Organisationen

International

Europäisch

Deutschland

Verbände

International

 • Der größte Berufsverband für Elektrotechnik weltweit ist das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Er zählt über 420.000 Mitglieder und publiziert Zeitschriften auf allen relevanten Fachgebieten in Englisch. Seit 2008 gab es den IEEE Global History Network (IEEE GHN), wobei in verschiedenen Kategorien wichtige Meilensteine (beurteilt durch ein Fachgremium) und persönliche Erinnerungen von Ingenieuren ( IEEE First-Hand History ) festgehalten werden können. Solche Erinnerungsberichte von Schweizer Elektroingenieuren können als Beispiele eingesehen werden. [94] [95] Seit Anfang 2015 hat sich der IEEE GHN einer erweiterten Organisation Engineering and Technology History Wiki angeschlossen, welche weitere Fachbereiche des Ingenieurwesens umfasst.

Deutschland

 • Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) vertritt die Interessen von Unternehmen aus den drei Handwerken Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau. ZVEH-Mitglied waren im Jahr 2014 55.579 Unternehmen, die 473.304 Arbeitnehmer, davon rund 38.800 Auszubildende, beschäftigten. Dem ZVEH als Bundesinnungsverband gehören zwölf Fach- und Landesinnungsverbände mit insgesamt etwa 330 Innungen an.
 • Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) setzt sich für die Interessen der Elektroindustrie in Deutschland und auf internationaler Ebene ein. ZVEI-Mitglied sind mehr als 1.600 Unternehmen, in denen im Jahr 2014 etwa 844.000 Beschäftigte in Deutschland tätig waren. Als ZVEI-Untergliederungen finden sich derzeit 22 Fachverbände.

Österreich

Schweiz

Auszeichnungen, Preise und Ehrungen

International

 • Die IEEE Medal of Honor ist die höchste Auszeichnung des IEEE, welche im Bereich Informations- und Elektrotechnik für außergewöhnliche Arbeiten und Karrieren seit 1917 jährlich vergeben wird.
 • Der Kyoto-Preis ist eine jährlich verliehene Auszeichnung für überragende Leistungen in Wissenschaft und Kunst . Neben dem Nobelpreis handelt es sich um eine der höchsten Auszeichnungen in Wissenschaft und Kultur. Eine der Disziplinen innerhalb der Kategorie Hochtechnologie ist die Elektrotechnik und Elektronik.

Deutschland

 • Der VDE-Ehrenring ist die höchste Auszeichnung des VDE , für hervorragende wissenschaftliche oder technische Leistungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. [96] [97]

Siehe auch

Portal: Elektrotechnik – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Elektrotechnik
Portal: Mikroelektronik – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Mikroelektronik

Literatur

 • Winfield Hill, Paul Horowitz: Die hohe Schule der Elektronik, Tl.2, Digitaltechnik . Elektor-Verlag, 1996, ISBN 3-89576-025-0 .
 • Eugen Philippow , Karl Walter Bonfig (Bearb.): Grundlagen der Elektrotechnik. 10. Auflage . Verlag Technik, Berlin 2000, ISBN 3-341-01241-9 .
 • Winfield Hill, Paul Horowitz: Die hohe Schule der Elektronik, Tl.1, Analogtechnik . Elektor-Verlag, 2002, ISBN 3-89576-024-2 .
 • Manfred Albach : Grundlagen der Elektrotechnik 1. Erfahrungssätze, Bauelemente, Gleichstromschaltungen. Pearson Studium, München 2004, ISBN 3-8273-7106-6 .
 • Manfred Albach: Grundlagen der Elektrotechnik 2. Periodische und nicht periodische Signalformen. Pearson Studium, München 2005, ISBN 3-8273-7108-2 .
 • Gert Hagmann : Grundlagen der Elektrotechnik. 11. Auflage. Wiebelsheim 2005, ISBN 3-89104-687-1 .
 • Helmut Lindner , Harry Brauer, Constanz Lehmann: Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik. 9. Auflage. Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag, Leipzig/München 2008, ISBN 978-3-446-41458-7 .
 • Siegfried Altmann , Detlef Schlayer: Lehr- und Übungsbuch Elektrotechnik. 4. Auflage. Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag, Leipzig/München 2008, ISBN 978-3-446-41426-6 .
 • Wolfgang König : Technikwissenschaften. Die Entstehung der Elektrotechnik aus Industrie und Wissenschaft zwischen 1880 und 1914. G + B Verlag Fakultas, Chur 1995, ISBN 3-7186-5755-4 (Softcover).
 • Henning Boëtius : Geschichte der Elektrizität erzählt von Henning Boëtius. 1. Auflage, Beltz & Gelberg, ISBN 978-3-407-75326-7 .
 • Siegfried Buchhaupt: Technik und Wissenschaft: Das Beispiel der Elektrotechnik. In: Technikgeschichte. Band 65, H. 3, 1998, S. 179–206.

Weblinks

Wiktionary: Elektrotechnik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Formelsammlung Elektrotechnik – Lern- und Lehrmaterialien
Wikibooks: Formelsammlung Elektrizitätslehre – Lern- und Lehrmaterialien
Wikibooks: Regal:Elektrotechnik – Lern- und Lehrmaterialien
Wikisource: Elektrotechnik (1914) – Quellen und Volltexte

Videos

Einzelnachweise

 1. William Gilbert: Tractatvs Siue Physiologia Nova De Magnete, Magneticisqve Corporibvs Et Magno Magnete tellure. Sex libris comprehensus . Online-Angebot der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel ( http://diglib.hab.de/drucke/nc-4f-46/start.htm ).
 2. a b c d e f g h i j k l m ua Runde Andreas: Physikalische Grundlagen. In: Chronik der Elektrotechnik vom VDE-Verlag. VDE, 3. April 2017, abgerufen am 8. Mai 2020 .
 3. Elektrische Leitfähigkeit. Universität Ulm, abgerufen am 29. März 2019 .
 4. ua Runde Andreas: Kapitel Blitze. In: Chronik der Elektrotechnik. VDE-Verlag, 3. April 2017, abgerufen am 10. Mai 2020 .
 5. Konrad Reichert und ua: Elektromotor und elektrische Antriebe. In: Chronik der Elektrotechnik. VDE, 2016, abgerufen am 10. Mai 2020 .
 6. Elektrostatische Anwendung: Telegrafie. Universität Ulm, abgerufen am 29. März 2019 .
 7. Georg Christoph Lichtenberg (1742 bis 1799). Georg-August-Universität Göttingen, abgerufen am 29. März 2019 .
 8. Er wußte plus und minus zu vereinen. In: rhetorik-netz.de. Abgerufen am 29. März 2019 .
 9. 2. Mai 1800. In: funkzentrum.de. Abgerufen am 25. März 2019 .
 10. a b c Henning Boëtius: Geschichte der Elektrizität . 1. Auflage. Beltz & Gelberg, Germany 2006, ISBN 978-3-407-75326-7 .
 11. Early Wired Telegraphy. Harvard, 18. September 1999, abgerufen am 25. März 2019 (englisch).
 12. Samuel Thomas von Sömmerring : Biography. The Engineering and Technology History Wiki (ETHW), 26. Februar 2016, abgerufen am 25. März 2019 (englisch).
 13. Francis Ronalds 1816. madeupinbritain.uk, 5. Juli 2017, abgerufen am 25. März 2019 (englisch).
 14. a b c d e f Martin Doppelbauer: Die Erfindung des Elektromotors 1800–1854 : Eine kleine Historie der elektrischen Motorentechnik – Teil 1. Karlsruher Institut für Technologie, 24. September 2014, abgerufen am 13. März 2019 .
 15. Ein vergessener, vielseitiger Erfinder – Baron Paul L. Schilling v. Canstatt. Verband des Hauses Schilling e. V., abgerufen am 25. Juni 2020 .
 16. a b c d e f g Milestones : List of IEEE Milestones. Engineering and Technology History Wiki (ETHW), 17. Juni 2019, abgerufen am 25. Juni 2020 (englisch).
 17. Milestones:Shilling's Pioneering Contribution to Practical Telegraphy, 1828–1837. Engineering and Technology History Wiki (ETHW), 18. Mai 2009, abgerufen am 25. Juni 2020 (englisch).
 18. a b Lenz, Heinrich Friedrich Emil. In: personenlexikon.net. Abgerufen am 23. April 2019 .
 19. Dr. Lidia Łukasiak & Dr. Andrzej Jakubowski: History of Semiconductors (Science Paper). (PDF) Cornell University, 1. Januar 2010, abgerufen am 7. Juni 2020 (englisch).
 20. Martin Doppelbauer (KIT): The invention of the electric motor 1800–1854 : The first real electric motor of 1834. Teil 3. Karlsruher Institut für Technologie, 8. Januar 2018, abgerufen am 14. März 2019 (englisch).
 21. a b The History of the Transformer – 2. Transformer development timeline:. In: https://edisontechcenter.org/ . Edison Tech Center, 2014, abgerufen am 6. Dezember 2020 (englisch).
 22. Tabea Tietz: Nicholas Callan and the Induction Coil. In: http://scihi.org/ . yovisto GmbH, 23. Dezember 2017, abgerufen am 6. Dezember 2020 (englisch).
 23. Martin Doppelbauer: Die Erfindung des Elektromotors 1800–1854 : Davenport – Der Erfinder des Elektromotors ? Karlsruher Institut für Technologie, 24. September 2014, abgerufen am 19. März 2019 .
 24. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Thomas Davenport – American Inventor. Encyclopaedia Britannica, abgerufen am 19. März 2019 (englisch).
 25. LEXIKON DER PHYSIK : Kathodenstrahlen. In: https://www.spektrum.de/ . Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 1998, abgerufen am 12. Dezember 2020 .
 26. James Clerk Maxwell: A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field . 1864 eingereicht und dann veröffentlicht in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London (155), 1865, S. 459–512.
 27. David Laws: Who invented the diode? In: Computerhistory.org. 6. November 2011, abgerufen am 7. Juni 2020 (englisch).
 28. a b Stanley Transformer – 1886. In: https://nationalmaglab.org/ . The National High Magnetic Field Laboratory, 10. Dezember 2014, abgerufen am 6. Dezember 2020 (englisch).
 29. Al Williams: ANCIENT HISTORY OF THE PHONE JACK. In: https://hackaday.com/ . Supplyframe, Inc., 5. Juni 2020, abgerufen am 6. Dezember 2020 (englisch).
 30. a b Hans Rudolf Johannsen, Dirk Winkler: Chronik der Elektrotechnik : Elektrische Bahnen. In: https://www2.vde.com/ . VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V., 20. Juli 2016, abgerufen am 23. Dezember 2020 .
 31. Hans Rudolf Johannsen & ua VDE-Administrator: Elektrische Steuerungen und Regelungen. In: Chronik der Elektrotechnik. VDE, 2016, abgerufen am 10. Mai 2020 .
 32. Sabine Dittler: Auf Umwegen zum Erfolg : Die erste elektrische Straßenbahn der Welt. Siemens AG, abgerufen am 12. Dezember 2020 .
 33. Joseph Cunningham: Pearl Street Station. In: Engineering and Technology History Wiki (ETHW). 23. November 2017, abgerufen am 15. April 2019 (englisch).
 34. Early electric irons. In: http://www.oldandinteresting.com/ . 29. August 2007, abgerufen am 24. Dezember 2020 (englisch).
 35. Albrecht Fölsing : Heinrich Hertz. Hoffmann und Campe, Hamburg 1997, ISBN 3-455-11212-9 , S. 275.
 36. a b c Die Erfindung des Elektromotors 1856–1893 Eine kleine Historie der elektrischen Motorentechnik – Teil 2. Karlsruher Institut für Technologie , 5. Januar 2018, abgerufen am 13. März 2019 .
 37. Joachim Beckh: eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 38. Ndja Podbregar: Das erste Radio – Tesla, Marconi und ein Morse-„S“. scinexx.de, 27. Oktober 2017, abgerufen am 15. April 2019 .
 39. Leland Anderson: Der oberste Gerichtshof von Amerika anerkannte alle Patente von Nikola Tesla als alleinigen Erfinder des Radio. In: teslasociety.ch. 7. Januar 2006, abgerufen am 15. April 2019 .
 40. Patent DE160069 : Sicherungsvorrichtung für Wechselstromanlagen. Angemeldet am 23. Januar 1903 , Anmelder: Schuckert & Co..
 41. Christian Hülsmeyer. In: Radartutorial.eu. Abgerufen am 16. April 2019 .
 42. Geschichte des Radars. In: 100-jahre-radar.fraunhofer.de. Abgerufen am 16. April 2019 .
 43. Jim Cahill: PID Control History and Advancements. In: https://www.emersonautomationexperts.com/ . Emerson Electric Co., 3. April 2013, abgerufen am 24. Dezember 2020 (englisch).
 44. Albert Kloss: Elektrotechnik in Fahrzeugen. In: Chronik der Elektrotechnik. Verband Deutscher Elektroingenieure (VDE), 20. Juni 2017, abgerufen am 17. Mai 2020 .
 45. Michael Ossenkopp: Erste Ampel der Welt vor 150 Jahren. In: stuttgarter-nachrichten.de. STN, 7. Dezember 2018, abgerufen am 17. Mai 2020 .
 46. a b Kenjiro Takayanagi: The Father of Japanese Television. In: nhk.or. Abgerufen am 15. April 2019 (englisch).
 47. Patent US1745175 : Method and Apparatus For Controlling Electric Currents. Veröffentlicht am 28. Januar 1930 , Erfinder: Julius Edgar Lilienfeld.
 48. Schuko-Stecker und -Steckdosen. In: https://100-jahre.zvei.org/ . Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV, abgerufen am 24. Dezember 2020 .
 49. Autor NN: Elektromedizin. In: Chronik der Elektrotechnik. VDE, 2016, abgerufen am 10. Mai 2020 .
 50. Juliet Van Wagenen: Who Invented the Defibrillator: The Response Tech Against Sudden Cardiac Arrest. In: https://healthtechmagazine.net/ . 9. August 2017, abgerufen am 7. Juni 2020 (englisch).
 51. Milestones:Manufacture of Transistors, 1951. In: https://ethw.org/ . Engineering and Technology History Wiki (ETHW), abgerufen am 25. Juni 2020 (englisch).
 52. Milestones:Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954. In: https://ethw.org/ . Engineering and Technology History Wiki (ETHW), abgerufen am 25. Juni 2020 (englisch).
 53. HNF: DIE GEBURT DES MIKROCHIPS. In: https://blog.hnf.de/ . Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH, 18. Januar 2019, abgerufen am 6. Oktober 2020 .
 54. a b c d e f Die Geschichte der Digitalkamera und der digitalen Bildaufzeichnung. In: https://www.digitalkameramuseum.de/ . Abgerufen am 5. Oktober 2020 .
 55. Electrostatic transducer. Google Patents, abgerufen am 1. Juli 2021 (englisch).
 56. JAN Lee: Computer Pioneers – James L. Buie. In: https://history.computer.org/ . Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1995, abgerufen am 7. Juni 2020 (englisch).
 57. LED Inventor Nick Holonyak Reflects on Discovery 50 Years Later. General Electric, 9. Oktober 2012, abgerufen am 1. Juli 2021 (englisch).
 58. Roberto Baldwin: Oct. 9, 1962: First Visible LED Is Demonstrated. 9. Oktober 2012, abgerufen am 1. Juli 2021 (englisch).
 59. a b IEEE Medal of Honor Recipients. Abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 60. Robert H Norman: Solid state switching and memory apparatus. Abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 61. 1965 bis 1967: Elektronischer Schriftsatz, Rauschunterdrückung, Taschenrechner und LCD. In: eine-frage-der-technik.de. Abgerufen am 29. März 2019 .
 62. Field-effect transistor memory. Google Patents, abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 63. 1988 Laureates - National Medal of Technology and Innovation. Abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 64. Hamilton Pulsar – die erste vollelektronische Armbanduhr der Welt wird 50. In: https://uhrforum.de/ . 21. April 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020 .
 65. Ethernet. In: https://www.informatik.uni-leipzig.de/ . Universität Leipzig – Institut für Informatik, abgerufen am 6. Oktober 2020 .
 66. Cyberport-Redaktion: SCART. In: https://www.cyberport.de/ . Cyberport GmbH, 11. Oktober 2017, abgerufen am 6. Dezember 2020 .
 67. Bantval J. Baliga: Gate enhanced rectifier. Google Patents, abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 68. Steve Brachmann: Evo of Tech: B. The insulated gate bipolar transistor has improved US electrical efficiency by 40 percent. 6. November 2016, abgerufen am 27. Juni 2021 (englisch).
 69. Interview mit Jayant Baliga. RWTH Aachen, 22. Mai 2014, abgerufen am 27. Juni 2021 .
 70. Fujio Masuoka. Abgerufen am 14. Februar 2021 (englisch).
 71. Chip Hall of Fame: Toshiba NAND Flash Memory. 30. Juni 2017, abgerufen am 14. Februar 2021 (englisch).
 72. Over 50 years of development history of Flash Memory Technology. 19. Oktober 2019, abgerufen am 14. Februar 2021 (englisch).
 73. Oliver Austin: The History of Digital Camcorders. In: https://www.photographicflow.com/ . Abgerufen am 6. Oktober 2020 (englisch).
 74. Physik-Nobelpreis 2014 Weißes Licht mit blauen LEDs. In: https://www.br.de/ . Bayerischer Rundfunk, 7. Oktober 2014, abgerufen am 2. Januar 2021 .
 75. a b the history of LED lighting. In: https://www.energysavinglighting.org/ . Smart Electronic Technologies Ltd, abgerufen am 2. Januar 2021 (englisch).
 76. Prize announcement 2014. In: https://www.nobelprize.org/ . Abgerufen am 2. Januar 2020 (englisch).
 77. Thomas Armbrüster: Wettstreit der Schnittstellen. In: https://www.macwelt.de/ . Redaktion Macwelt der IDG Tech Media GmbH, 10. Februar 2015, abgerufen am 6. Dezember 2020 .
 78. Fast Facts. In: https://www.afcisafety.org/ . Abgerufen am 12. Juli 2020 (englisch).
 79. Arc Fault Protection – What does that mean? In: https://prolineelectric.ca/ . Proline Electric, 15. Oktober 2019, abgerufen am 12. Juli 2020 (englisch).
 80. Matthias Schreiber: Der Brandschutzschalter in der neuen DIN VDE 0100-420. In: https://www.bundesbaublatt.de/ . 1. Oktober 2017, abgerufen am 12. Juli 2020 .
 81. Ursachenstatistik Brandschäden 2019. In: https://www.ifs-ev.org/ . Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V., abgerufen am 12. Juli 2020 .
 82. Patent EP0653073B1 : Electric Arc Detector. Veröffentlicht am 17. Mai 1995 , Erfinder: Frederick K. Blades.
 83. Patent EP0820651B1 : Arcing Fault Detection System. Veröffentlicht am 28. Januar 1998 , Erfinder: J. Stanley Brooks, James, W. Dickens, Walter H. Strader.
 84. Toshiba and Sony Make Major Advances in Semiconductor Process Technologies. In: https://www.toshiba.co.jp/ . Toshiba Corporation, 3. Dezember 2002, abgerufen am 1. Juli 2020 (englisch).
 85. Warum musste HDMI überhaupt erfunden werden? zalias GmbH, abgerufen am 6. Dezember 2020 .
 86. Ein neues Zeitalter in der HGÜ-Technologie. Siemens, abgerufen am 2. April 2019 .
 87. Peter Fairley: China's State Grid Corp Crushes Power Transmission Records. In: IEEE Spectrum. 10. Januar 2019, abgerufen am 2. April 2019 (englisch).
 88. OPERATIONAL REACTORS. In: pris.iaea.org. The Power Reactor Information System (PRIS), 2. April 2019, abgerufen am 3. April 2019 (englisch).
 89. Flächendeckendes 5G ist gestartet – in Südkorea. In: Spiegel Online. 5. April 2019, abgerufen am 5. April 2019 .
 90. Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik: Historie des Fachbereichs. In: https://www.etit.tu-darmstadt.de/ . Technische Universität Darmstadt, abgerufen am 13. Juni 2020 .
 91. Kittler, Erasmus. In: https://www.darmstadt-stadtlexikon.de/ . Stadtarchiv Darmstadt, abgerufen am 13. Juni 2020 .
 92. Annika Lander: Warum brauchen wir den Schutz der Berufsbezeichnung „Ingenieur“? In: https://blog.vdi.de/ . Verband Deutscher Ingenieure (VDI), 1. September 2015, abgerufen am 18. Mai 2020 .
 93. Julia Klinkusch: Ingenieurgesetz IngG: Wann ist man Ingenieur? In: www.ingenieur.de. VDI Verlag GmbH 2020, abgerufen am 18. Mai 2020 .
 94. Peter J. Wild: First-Hand:Liquid Crystal Display Evolution – Swiss Contributions. 24. August 2011, abgerufen am 25. März 2015 .
 95. Remo J. Vogelsang: First-Hand:PDP-8/E OMNIBUS Ride. 21. Juli 2013, abgerufen am 25. März 2015 .
 96. VDE Ehrenring. VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik eV, abgerufen am 5. Juli 2021 .
 97. Höchste VDE-Auszeichnung für Prof. Dr.-Ing. Gerhard P. Fettweis. VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik eV, abgerufen am 5. Juli 2021 .