emotion

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Robert Plutchik s Wheel of Emotions

Følelse eller følelsesmæssig bevægelse [1] beskriver en psykofysisk bevægelse, der udløses af den bevidste eller ubevidste opfattelse af en begivenhed eller situation .

Følelsen eller affekten skal skelnes fra følelse eller følelse som en følelsesimpuls . Begrebet følelse er det mere generelle udtryk, der omfatter en lang række psykologiske oplevelser , som f.eks B. jalousi , stolthed , usikkerhed , entusiasme og melankoli . I modsætning hertil er udtrykket "stor følelse" blevet etableret som en følelse og betegner dermed en klart mærkbar fysisk ændring i muskler , hjerteslag, vejrtrækning osv., Som kan demonstreres med målinger af neurofysiologiske parametre.

Forskere er stadig uenige om, hvorvidt der er mønstre af fysiologiske ændringer, der tillader en entydig diagnose af en følelse. I mellemtiden bruger flere forskere udtrykket "grundlæggende følelser" til at angive, at der er meget grundlæggende helkropsprogrammer [2] [3] [4] (fysiologiske, hormonelle, muskuløse).

En følelse

 • er adfærdsmæssig,
 • varierer i udtryk med situationens betydning,
 • består af en specifik fysisk aktivering, der tjener til at tilpasse sig situationen,
 • kan hovedsageligt være placeret i det limbiske system ,
 • er primært mærkbar som muskelaktivitet,
 • er målelig i frigivelsen af ​​forskellige neurotransmittere ( serotonin , adrenalin , oxytocin osv.),
 • kan opfattes bevidst og i modsætning til affekt påvirkes.

Emotionalitet og adjektivet emotionel [5] er samlebetegnelser for individuelle egenskaber ved følelseslivet, påvirker kontrol og håndterer en følelsesmæssig bevægelse.

etymologi

Det fremmede ord følelse beskriver en følelse, en bevægelse af sindet og følelsesmæssig spænding. Det tyske ord er lånt fra det synonyme franske émotion , der tilhører émouvoir (dt. At bevæge sig, ophidse ). Dette ord kommer fra det latinske emovere (dt. At flytte ud, grave op ), som også er inkluderet i ordet lokomotiv . [6] For det sproglige udtryk for følelser opfandt den schweiziske filosof Anton Marty udtrykket Emotive (latin: e-motus for tysk: flyttet ud, rystet ). Disse inkluderer f.eks. Et udråb, en anmodning eller et sæt kommandoer. [7]

Historien om følelsesbegrebet

Allerede i oldtiden kaldte filosofferne Aristippus af Kyrene (435–366 f.Kr.) og Epicurus (341–270 f.Kr.) ”nydelse” eller (afhængig af oversættelsen af ​​Epicurus) også ”glæde”, ”fornøjelse” (hêdonê) som en væsentlig egenskab ved følelse. Som "uklare fund" og irrationelle og unaturlige følelser var (ca. 350-258) bestemmer stoikernes følelser; Epikuræernes fornøjelsesprincip er sat i tvivl. Den ældre filosofi og psykologi behandlet emnet følelser og følelser helst under betegnelsen ”påvirker” (latin affectus: tilstand af sind, græsk: patos, jf påvirke ) eller ”lidenskaber” og her frem for alt under Synspunkt af etik og håndtering af livet . ”Definitionen af ​​begrebet affekter har svinget mange gange. Nogle gange opfattes affekterne mere snævert som følelsesmæssige bevægelser, nogle gange betragtes de yderligere som frivillige processer, nogle gange defineres de som midlertidige tilstande, nogle gange som permanente tilstande og derefter blandes med lidenskaberne. "(Friedrich Kirchner, 1848–1900) . For Cyrenaics (4. århundrede f.Kr.) var to affekter afgørende: utilfredshed og fornøjelse (ponos og hêdonê). Aristoteles (384–322) forstod også følelser som en følelsesmæssig oplevelse, hvis væsentlige egenskaber er nydelse og utilfredshed.

Descartes (1596–1650) adskilte seks grundlæggende påvirkninger: kærlighed, had, begær, glæde, sorg, beundring. For Spinoza (1632–1677) var der derimod tre grundlæggende påvirkninger: glæde, sorg og lyst. Immanuel Kant (1724–1804) så også følelsen som det psykologiske grundlæggende evne til glæde og utilfredshed: ”Fordi alle sjæls evner eller evner kan spores tilbage til de tre, der ikke kan udledes yderligere af en fælles grund: videnskabens evne, fornøjelse og utilfredshed og evnen til at begære ”.

Friedrich Nietzsche (1844–1900) skelnede ikke mellem det følelsesmæssige og det kognitive aspekt: ​​"Bag følelserne er domme og værdiansættelser, som nedarves i form af følelser (likes, dislikes)."

Et meget bemærket forsøg i nutiden var den flerdelte retfærdiggørelse af de væsentlige følelsesfaktorer af Wilhelm Wundt (1832–1920) gennem sit system til at beskrive følelser i tre dimensioner af fornøjelse / utilfredshed, spænding / beroligelse, spænding / frigivelse. [8] Et andet indflydelsesrige forsøg på forklaring kommer fra den amerikanske psykolog og filosof William James (1842-1910). James mente, at uden fysiske reaktioner ville følelser eller følelser ikke opstå i første omgang (ideomotorisk hypotese). For ham er følelser ikke andet end følelsen af ​​fysiske ændringer. Ifølge James græder vi ikke, fordi vi er kede af det, men vi er kede af, at vi græder; vi løber ikke fra bjørnen, fordi vi er bange, vi frygter, fordi vi løber væk.

Seksten ansigter udtrykker den lidenskabelige gravering af J. Pass, 1821, efter Charles Le Brun

Psykologer som Hermann Ebbinghaus (1850–1909) og Oswald Külpe (1862–1915) repræsenterede den endimensionelle model for glæde og utilfredshed. Psykologen Philipp Lersch (1898–1972) argumenterede imod det: ”Det er indlysende, at dette synspunkt bliver banalt, hvis vi anvender det på fænomenet kunstneriske følelser. Den kunstneriske følelse ville da være lige så meget en fornøjelsesfølelse som fornøjelsen ved at spille kort eller nyde et godt glas vin. På den anden side ville impulser som vrede og anger blive kastet i den ene gryde med følelser af ubehag. I tilfælde af religiøse følelser, men - såvel som følelser som respekt og beundring - bliver beslutningen om glæde og utilfredshed overhovedet umulig. "

Franz Brentano (1838–1917) antog, at tildeling af følelse og genstand ikke var betinget, men kunne være korrekt (“kærlighed anerkendt som korrekt”). På samme måde så Max Scheler (1874–1928) og Nicolai Hartmann (1852–1950) følelser i den såkaldte ”følelse for værdi” som passende karakteriseringer af værdioplevelser (jf. ”Materiel etik af værdier”, ”Værdier som ideelt at være i sig selv ”).

Også for Sigmund Freud (1856–1939) skal følelser i det væsentlige sidestilles med nydelse og utilfredshed ("glæde-utilfredshedsprincip"), med varianten om, at enhver fornemmelse af nydelse i det væsentlige er seksuel. Freud var af den opfattelse: "Det er simpelthen programmet for fornøjelsesprincippet, der sætter livets formål - der kan ikke være tvivl om dets nytteværdi, og alligevel er dets program i modstrid med hele verden."

Carl Gustav Jung (1875–1961) understregede også rollen som glæde og utilfredshed, men tvivlede på, at en definition nogensinde ”kun ville kunne gengive følelsens specifikationer på en rimelig tilstrækkelig måde”. Den amerikanske hjerneforsker António Damásio (født 1944) definerer følelser og følelser hovedsageligt kognitivt og som kroppen siger: "Sammenfattende kan det konstateres, at følelsen består af en mental evalueringsproces, som kan være enkel eller kompleks, og dispositionelle reaktioner til denne proces "(...). - "Efter min mening ligger følelsens essens i talrige ændringer i kropstilstande, der er forårsaget i utallige organer af nerveender."

I øjeblikket er situationen med hensyn til følelsen og følelsen temmelig forvirrende: Talrige tilgange forsøger at bestemme følelsens karakter og regelmæssighed, men uden at nå til enighed. B. Marañón (1924), Walter Cannon (1927), Woodworth (1938), Schlosberg (1954), Schachter og Singer (1962), Valins (1966), Burns og Beier (1973), Graham (1975), Marshall m.fl. . Philip Zimbardo (1979), Rosenthal (1979), Schmidt-Atzert (1981), Lange (1998). Den amerikanske filosof Robert C. Solomon udtalte i betragtning af fortolkningernes mangfoldighed: ”Hvad er en følelse? Man skulle antage, at videnskaben for længst har fundet et svar, men det er ikke tilfældet, som den omfattende psykologiske faglitteratur om emnet viser. " [9]

Antonio Damasio skelner klart mellem "følelser" og " følelser ". Han definerede de to nøglebegreber på baggrund af moderne neurobiologi således: "Følelser er komplekse, for det meste automatisk kørende, udviklingsdesignede programmer for handlinger. Disse handlinger suppleres med et kognitivt program, som visse tanker og kognitive former tilhører. ; følelsesverdenen består hovedsageligt af processer, der finder sted i vores krop, fra ansigtsudtryk og kropsholdning til ændringer i indre organer og det indre miljø. Følelser af følelser er derimod en sammensat opfattelse af, hvad der foregår i vores krop og sind, når vi har følelser Hvad angår kroppen, er følelser ikke processer selv, men billeder af processer; følelsesverdenen er en verden af ​​opfattelser udtrykt i hjernekortene. " [10]

Nye tilgange, der tager hensyn til forskningsresultater fra neurovidenskab samt kunstig intelligens, ser følelser som "modulatorer" og forsøger at beskrive dem mere præcist.

Afgrænsninger

Der er ingen præcis videnskabelig definition af udtrykket "følelser". På den ene side bestræber filosofi og psykologi sig på at bruge udtrykket på den anden side også neurovidenskab . Neurovidenskaben beskæftiger sig med en organisms efferente somatiske og vegetative reaktioner på følelser, mens ellers de affektive aspekter er i forgrunden, negative eller positive tilstande fra frygt og frygt til kærlighed og lykke.

I modsætning til følelse er følelser som en affekt - set fra det handlende individ - for det meste rettet udad. I det tysktalende område refererer begrebet affekt til en kortsigtet følelsesmæssig reaktion, der ofte er forbundet med tab af kontrol over ens handlinger. På trods af ophidselse bevarer et følelsesmæssigt svar substansen i et handlingsforløb .

Sammenlignet med stemninger er følelser relativt korte og intense i tiden. Mens stemninger ofte er ubemærket baseret på behov , spiller de respektive triggere stærkere i spil i tilfælde af følelser. Mens følelser kan forholde sig til mennesker, for eksempel vrede eller sorg , kan et humør helt mangle henvisning til mennesker, som i tilfælde af melankoli .

Følelser, følelser og stemninger er ligeledes en del af interpersonel kommunikation , men også non-verbal kommunikation . De ledsager erkendelse i at opfatte , f.eks. B. i følelse beviser . Selv intuition , som i første omgang mangler trin i erkendelse, er i det væsentlige baseret på en følelsesmæssig eller følelsesmæssig frygt.

at danne

Teorien om følelser omhandler kataloget over former. Generelt refererer følelser til den grundlæggende følelse, der definerer essensen af enhver menneskelig eksistens . Paul Ekman , der udviklede et ansigtshandlingskodningssystem til genkendelse af følelser baseret på ansigtsudtryk, har empirisk bevist syv grundlæggende følelser: [11] glæde , vrede, afsky , frygt , foragt , sorg og overraskelse . Grundfølelsen omfatter stadig kærlighed , had og tillid . [12]

Ifølge Carroll E. Izard er der ti former for følelser, der forekommer i enhver kultur : interesse , lidelse , aversion , glæde, vrede , overraskelse, skam , frygt, foragt og skyld . [13]

Ældre teorier opdeler følelser i fire hovedgrupper: frygt og fortvivlelse , vrede og vrede, glæde, sorg . Andre former er skuffelse , medlidenhed , sympati , misundelse , stolthed og kærlighed .

udvikling

Ifølge Hellgard Rauh [14] udvikler følelser sig fra tre kurser, der allerede kan observeres hos babyer: nydelse og glæde, angst og frygt, vrede og vrede. [15]

De differentieringer, der udvikler sig i løbet af den tidlige barndom, kan klassificeres i otte niveauer:

 • absolut stimulusbarriere (1. måned),
 • Med hensyn til miljøet (2. - 3. måned),
 • Nydelse af vellykket assimilering (3. - 5. måned),
 • aktiv deltagelse i sociale arrangementer (6.-9. måned),
 • socialt følelsesmæssigt bånd (10. - 12. måned),
 • praksis og forskning (13. - 18. måned),
 • Selvets dannelse (19. - 36. måned),
 • Spil og fantasi (fra den 36. måned).

Fremkomst

Det menes, at de neuronale bærere af følelser er placeret i fylogenetisk ældre dele af hjernen, især i det limbiske system . Med deres neurale og neuroendokrine processer spiller de en nøglerolle i artsspecifik adfærd: i Richard Dawkins ' teori forstås fornemmelser som sult, kulde, bekymringer, aversioner, frygt og seksuelle instinkter som genetisk bestemte. I adfærdsteorier siges udtryk for følelser at være baseret på nedarvede medfødte reaktioner, der var biologisk fordelagtige i evolutionen og har en signalkarakter over for conspecifics og medlemmer af andre arter.

Aktuelle følelser opstår hos en person på den ene side fra vurderingen af ​​begivenheder (se tabel: Differentiering af 23 følelser i henhold til evalueringsobjektet). [16] [17] På den anden side kan følelser også opstå ved en genoprettelse af en tidligere følelsesmæssig betydning. Nogle gange er en lignende begivenhed eller en fragmentarisk hukommelse tilstrækkelig til at aktivere de tidligere følelser:

Når følelser opstår ved genoprettelse, skal der skelnes mellem, om en tidligere begivenhed blev oplevet i en bestemt kontekst, dvs. om den er gemt i episodisk hukommelse . Eller om henvisningen til en episode kan mangle, og fragmenter kan udløse genoprettelsen af ​​følelser: en kontekst mangler, og et ord kan være nok til at fremkalde følelsesmæssige minder. [18]

Differentiering af følelser ifølge Mees, 1991
Begivenhedsrelaterede følelser
og deres vurdering med hensyn til ønsker og mål
Handlingsrelateret
(Attribution) følelser
at gøre eller ej
af en forfatter
Forhold følelser
mod mennesker eller genstande
Empati følelser
Vurdering af en
Efter arrangementet
Betydning af
Andet
Forventning følelser
Begivenhedsrelateret
Følelser med
en forventning
personen
Velfærd
Følelser

altså meningen
af arrangementet for
personen selv,
Forventning
irrelevant
Kriterier er normer
og standarder og det
godkende følgende
eller afviser
Værdsættende
følelser
Attraktivitet
følelser
håber Frygt / frygt Kriterier er værdier for de vurderede
Person såvel som deres subjektive
Kan lide / lide ikke, tværtimod
værdierne afhænger af præferencer
ingen konsensus antages
han ønsker uønsket han ønsker uønsket tilfreds utilfreds Også selvom
Oprindelse
Andet
Oprindelse
værdier præferencer
Medfølende
misundelse
Skade-
glæde
,
medlidenhed
Forventninger
Begivenhed → tilfredshed
Glæde ,
lykke
Sorg ,
lidelse
Stolt
(Billig),
skam
(Gå glip af-
godkende)
godkendelse
(Billig),
vrede
(Gå glip af-
godkende)
beundring
( Værdsætter ),
foragt
(Foragt)
elsker
(Synes godt om),
had
(Kan ikke lide)
I tilfælde af uventet
Begivenhed eller dens ikke-forekomst
skuffelse Lettelse
Forbindelsesfølelser
trivsel og tilskrivning følelser
(Begivenheder af en ophavsmand med
Betydning for mig selv)
han ønsker uønsket
Selvtilfredshed
(Selvforfatter),
taknemmelighed
(andre forfattere)
Selvtilfredshed
(Selvforfatter),
problemer
(andre forfattere)

Komponenter

En følelses livscyklus er opdelt i sensoriske , kognitive , fysiologiske , motiverende og udtryksfulde komponenter. [18]

I denne sammenhæng spiller begrebet følelsesmæssig intelligens også en rolle. Følelsesmæssig intelligens beskriver evnen til at fornemme sine egne følelser og andre menneskers følelser, forstå dem kognitivt og påvirke dem udtrykkeligt. Begrebet følelsesmæssig intelligens er baseret på Howard Gardners teori om flere intelligenser .

Sensorisk komponent

Den sensoriske komponent er i begyndelsen af ​​en følelsesudvikling. Et vidende subjekt opfatter en begivenhed (ufuldstændigt) gennem sanserne .

Kognitiv komponent

Om den kognitive komponent genkender det vidende subjekt på grund af sine subjektive oplevelser mulige relationer mellem sig selv og begivenheden.

Det vidende subjekt foretager derefter en subjektiv vurdering af opfattelsen af ​​begivenheden. Et emne kan - afhængigt af deres personlige verdensbillede, værdisystem og aktuelle fysiologiske tilstand - reagere på den samme begivenhed med en anden vurdering.

Den kognitive komponent er genstand for kognitive forvrængninger såsom fortolkning af ufuldstændige sensoriske oplysninger, hvorfor en "forkert" vurdering er ret almindelig.

Fysiologisk komponent

Afhængigt af resultatet af den subjektive vurdering reagerer subjektet ved at frigive visse neurotransmittere og hormoner og derved ændre dets fysiologiske tilstand. Denne ændrede tilstand svarer til at opleve en følelse.

Forholdet mellem fysiologiske og følelsesmæssige processer betragtes af James-Lange-teorien , der går tilbage til William James og Carl Lange , og Cannon-Bard-teorien , der går tilbage til Walter Cannon og Philip Bard. Ifølge den ældre teori om James og Lange går de fysiologiske ændringer forud for den faktiske følelse; ifølge Cannon og Bard forekommer begge reaktioner samtidigt som et resultat af stimulansen.

Et forskerhold ledet af den biomedicinske videnskabsmand Lauri Nummenmaa fra det finske Aalto -universitet bruger 14 kropskort til at demonstrere intensiteten af ​​specifikke følelser i visse kropsregioner, og at disse kropskort overraskende ligner forskellige kulturer. [19]

Ifølge to-faktor teorien afhænger den fysiologiske reaktion imidlertid af den respektive situation og dens kognitive evaluering. En bestemt reaktion kan ikke altid tilskrives en følelse. For eksempel er hurtig hjertebanken ved jogging et resultat af anstrengelse, mens hurtig hjertebanken med følelser som vrede og frygt er resultatet af den respektive evaluering af opfattelsen. Følelsens intensitet er imidlertid afhængig af styrken af ​​den fysiologiske stimulus (f.eks. Fysisk anstrengelse øger vrede; omvendt forbereder vrede sig på fysisk anstrengelse).

Ifølge Richard Lazarus ' vurderingsteori opstår en følelse kun, når en miljøstimulering først klassificeres som relevant (positiv eller farlig) eller irrelevant, og derefter i et andet trin vurderes de personlige mestringsmuligheder (se mestring ). Dette omfatter også spørgsmålet om, hvem eller hvad der udløste stimulansen. Ifølge disse to modeller opstår følelsen kun gennem en kognitiv evaluering. Det er imidlertid omstridt, om - som Lazarus antager - en følelse også kan udløses uden fysiologisk stimulering. En detaljeret beskrivelse af denne model findes i kapitlet "Stressmodeller".

Motivationskomponent

Den motiverende komponent følger evalueringen af ​​begivenheden og moduleres af den aktuelle fysiologiske (eller følelsesmæssige) tilstand. Motivationen for en bestemt handling af en person er baseret på en faktisk-mål sammenligning, såvel som forudsigelsen af ​​virkningen af ​​tænkelige handlinger. For eksempel kan følelses -vrede resultere både i motivationen til at angribe (f.eks. I tilfælde af en angiveligt ringere modstander) og i motivationen til at flygte (f.eks. I tilfælde af en angiveligt overlegen modstander).

En handling kan stamme fra intentionen om at bevare eller endda øge oplevelsen af ​​en positiv følelse (f.eks. Glæde, kærlighed) eller at dæmpe oplevelsen af ​​en negativ følelse (f.eks. Vrede, afsky, sorg, frygt). Et motiv til en handling eksisterer kun, hvis subjektet forventer, at handlingen forbedrer hans eller hendes fremtidige (følelsesmæssige) tilstand.

Ekspressiv komponent

Den ekspressive komponent refererer til den måde, en følelse kommer til udtryk på. Dette gælder især ikke-verbal adfærd , såsom ansigtsudtryk og fagter . Siden Paul Ekmans forskning er det blevet kendt, at elementære følelser som frygt, glæde eller sorg viser sig uafhængigt af den respektive kultur. [20] Disse grundlæggende følelser er tæt forbundet med samtidig forekommende neuronale processer. Grundlæggende følelser har et betydeligt forhold til det tilsvarende ansigtsudtryk. For eksempel er vrede altid forbundet med sænkning og sammentrækning af øjenbrynene, spalteformede øjne og en knyttet mund. Dette ansigtsudtryk af vrede er universelt.

På samme tid kommer den komparative kulturelle samfundsforskning til resultatet af manglende kongruens mellem følelsen og de viste følelser. Den resulterende sondring understreger inderligheden af ​​en følelse kontra det observerbare udtryk for følelser påvirket af kulturelle faktorer.

Indflydelse af følelser

opmærksomhed

Følelsesmæssigt relevant indhold tiltrækker opmærksomhed. Forbindelsen mellem opmærksomhed og følelser nævnes i mange følelsesteorier . LeDoux udtalte, at behandlingen af ​​visse stimuli ofte finder sted uden bevidst bevidsthed. [21] Særligt skræmmende stimuli er stærkt relateret til opmærksomhed. Et eksperiment viser, at et vredt ansigt lettere genkendes i en skare neutrale ansigter end et lykkeligt ansigt (ansigt i mængdeeffekten). [22]

Eksempel på Dotprobe -opgave

En nyere metode til at bestemme forholdet mellem opmærksomhed og følelser er dotprobe -opgaven . Deltagerne får vist et neutralt ord og et følelsesmæssigt relevant ord på en skærm. Derefter vises et punkt på et af de to steder, hvor et ord dukkede op før, som du skal reagere på. Det viser sig, at deltagerne reagerer hurtigere, når perioden optræder i stedet for det følelsesmæssigt relevante ord. Særligt ængstelige mennesker gør mere opmærksom på den følelsesmæssigt relevante, ofte negative stimulus. [23]

hukommelse

Begivenheder, der er følelsesmæssigt relevante, er særligt dybt præget af vores minder. [23] Barndomsoplevelser, der er forbundet med stærke følelser, er mere mindeværdige end andre. Der er en tæt forbindelse mellem amygdala , som er ansvarlig for den følelsesmæssige evaluering af stimuli, og hippocampus , som er ansvarlig for vores minder. Personer med skader på hippocampus er automatisk begrænset i deres følelsesmæssige og sociale adfærd ( Urbach-Wiethe syndrom ). [24] Det er imidlertid uklart, om man har en tendens til at huske positive eller negative begivenheder.

Opvækst er et vigtigt element i hukommelsen. Opvækst går hånd i hånd med følelser. Stærk spænding fører til en kortsigtet forringelse af hukommelsesydelsen, men på lang sigt fører det til en forbedring. Ved behandling af stærk følelsesmæssig spænding er hormoner og neurotransmittere som adrenalin, som påvirker transmissionen af ​​signaler mellem nerveceller, vigtige. [23]

Indhold, der matcher den personlige, momentane følelse med hensyn til dens betydning, er mere tilbøjeligt til at blive husket end neutralt indhold (humørkongruens). På samme måde er begrebet statsbaseret læring, at det er lettere at huske indhold, når det tilgås i den følelsesmæssige tilstand, der var til stede, da det blev lært. Disse to fænomener kan forklares med netværksteorien om hukommelse: følelser er forbundet med hukommelse og vidensindhold som noder i et netværk. Hvis en følelse aktiveres, aktiveres de andre noder også automatisk, hvilket gør adgangen til dette indhold lettere. [23]

Domme og beslutninger

Følelser påvirker vurderingen af, om noget er positivt eller negativt, nyttigt eller truende. Vurderinger er mere positive, når humøret er positivt. Når du er i et positivt humør, betragtes positive begivenheder som mere sandsynlige. Men ikke kun domme om miljøet er mere positive, men også domme, der angår personen selv. Samtidig fører en positiv stemning ofte til risikable beslutninger, da risikoen for et negativt resultat ofte er undervurderet. [23]

Følelser forstås også ofte som information, da følelser ofte stammer fra evalueringer og oven i købet giver information om resultatet af denne evaluering. Følelser fører til selektiv adgang til hukommelse. For eksempel, hvis du er i et negativt humør, er det også meget sandsynligt, at negativt indhold i din egen biografi er mere nærværende end positivt indhold. Domme eller evalueringer påvirkes således på en sådan måde, at følelser forårsager foretrukken adgang til information i hukommelsen. Sådanne evalueringer kan være baseret på forkerte attributter. Det betyder, at følelser tilskrives forkerte årsager eller årsager, der ikke er relevante for den respektive følelse. I tilfælde, hvor flere oplysninger er involveret i at træffe beslutninger, vil emner, der er positive, have brug for mindre information for at træffe en beslutning. Desuden træffes beslutningen hurtigere end hos neutrale mennesker. [23]

Løs problem

På samme måde som i beslutningsprocessen har positivsindede mennesker brug for mindre information for at løse problemer og gå mere direkte problemløsende veje. De har et bredere perspektiv end mennesker med negativt sind og er mere kreative. Positive mennesker har en tendens til at se på det globale, mens negativt sindede mennesker fokuserer på detaljerne. Men omvendt har opmærksomhedens fokus også indflydelse på identifikationen af ​​følelser. Menschen die auf das große Ganze achten, erkennen positive Gesichter in einer Menge von Gesichtern leichter, während Menschen mit dem Blick auf das Detail negative Gesichter leichter erkennen. [23]

Gesundheit

Der Einfluss von Emotionen auf das Gehirn bringt zudem Auswirkungen auf das Immunsystem hervor. Eine Disziplin, die diese Wechselwirkung zwischen Geist und Körper erforscht, ist die Psychoneuroimmunologie . Negativ gestimmte Menschen sind anfälliger für Erkältungen und Operationswunden bei negativ gestimmten Menschen heilen langsamer. Die psychologische Erklärung für diese Wirkung von negativen Emotionen auf das Immunsystem lautet, dass viel Energie benötigt wird, um Krankheiten abzuwehren und negative Emotionen zu Energiemangel und Erschöpfung führen. Somit sind negativ gestimmte Menschen anfälliger für Krankheiten. Studien belegen, dass negative Gefühle wie Wut oder Pessimismus auf Dauer das Risiko für Erkrankungen der Herzgefäße erhöhen. Diese Gefühle zu unterdrücken, steigert das Risiko allerdings noch mehr. Auch bei affektiven Störungen wie zum Beispiel Depressionen haben Emotionen einen großen Einfluss. Die Beeinträchtigung von Emotionen ist hier eine von vielen Ursachen der Störung. Zudem bestätigten Untersuchungen, dass die Gefahr an einem Herzinfarkt zu sterben, bei depressiven Menschen mehr als doppelt so groß ist wie bei Menschen ohne Depressionen. Forscher vermuten, dass negative Gefühle zu einer anhaltenden Entzündung führen und daraus Krankheitsbilder wie Herzerkrankungen, sowie Depressionen resultieren. [21]

Anwendungen der Emotionsforschung

Emotion spielt in vielen angewandten Bereichen eine herausragende Rolle. Mit dem Begriff Emotionsregulation (oder Affektregulation) werden allgemein alle Prozesse bezeichnet, die der mentalen Verarbeitung emotionaler Zustände dienen (z. B. „Impulskontrolle“, „Desensibilisierung“). Bei psychischen Störungen sind emotionale oder affektive Symptome oft das zentrale Problem. In der Psychotherapie sind Emotionen wichtig für die längerfristige Veränderung von Erleben und Verhalten.

Die Werbepsychologie und Verkaufspsychologie versuchen, manipulativ vor allem positive Emotionen im Zusammenhang mit den angepriesenen Produkten zu erzeugen, um eine bessere Bewertung durch den Kunden zu erreichen. Allgemein ist das gezielte Hervorrufen von Emotionen ein Mittel, das Erleben und Verhalten von Menschen und Tieren zu verändern. Umgekehrt kann emotionale Manipulation durch intensives psychisches sowie physisches Training stark beeinflusst, ja sogar unterbunden werden.

Die „Rationalisierung“ der Emotionen

Seit der appraisal theory von Richard Lazarus befindet sich die Emotionsforschung auf dem Wege zu einer Rationalisierung der Emotionen. Während diese früher als gefährlich und irrational galten, werden sie heute als nützliche und verlässliche Wegweiser betrachtet, wie z. B. die verbreitete Verwendung des Terminus „Emotionale Intelligenz“ zeigt. Die Sozialhistorikerin Joanna Bourke [25] wie der Philosoph Martin Hartmann [26] warnen vor einer solchen „Überrationalisierung“ der Emotionen. Diese wurden durch den emotional turn , der gegen die Dominanz der Herrschaft der Rationalität angetreten war, rehabilitiert, jedoch durch eine paradoxe Wende, indem gerade die rationalen Elemente der Emotionen hervorgehoben wurden. Rüdiger Schnell argumentiert, dass die Tatsache, dass Emotionen von Kognitionen begleitet sind, mit der Annahme verwechselt wird, sie seien stets rational. „Rationale Emotionen“ seien aber die erwartbaren, verstehbaren Emotionen im Gegensatz zu irrationalen, nicht nachvollziehbaren Gefühlen. [27]

Emotionsbewirtschaftung durch Medien und Politik

In der Politik und in den Medien geht es eher darum, negative Emotionen und Ängste zu vermeiden bzw. aufzugreifen und umzulenken oder aber positive Emotionen zu verstärken („Emotionsbewirtschaftung“). Der Begriff der Emotionsbewirtschaftung ist nicht – wie oft vermutet – eine Neuprägung des Jahres 2018 von Eva Glawischnig , [28] sondern wurde bereits früher in Bezug auf die Medienwirtschaft, vor allem für die Strategien der Boulevardzeitungen zur Auflagensteigerung, [29] sowie für emotionsbasierte Strategien einer populistischen Politik gebraucht. [30]

Eine noch gezieltere Emotionsbewirtschaftung wird im Zusammenhang mit dem Aufstieg der populistischen Parteien gefordert. So sieht der Schweizer Politik- und Medienwissenschaftler Lukas Goldner die Notwendigkeit einer stärkeren Emotionsbewirtschaftung der Diskussionen in den Social Media durch die etablierte Presse, was das Vertrauen in die Zuverlässigkeit ihrer Informationspolitik stärken könne. Emotionen hätten zwar einen schlechten Ruf, und Wut sei tatsächlich die in den sozialen Medien am häufigsten geäußerte Emotion. Zwar sei die Diskussion in der Schweiz „von den normativen Forderungen von Jürgen Habermas und seinen Ansprüchen an Argumente und den Austausch von Argumenten geprägt. Mit der Vorstellung eines herrschaftsfreien Diskurses sperrte Habermas mit der Herrschaft auch gleich Emotionen aus.“ Durch Emotionsbewirtschaftung in den sozialen Medien, die die Menschen direkter und emotionaler ansprechen als die klassischen Medien, könne nun jedoch angesichts eines zunehmend emotionalisierten Publikums die Aufmerksamkeit gelenkt und zielgerichtet mobilisiert werden, etwa in Richtung von mehr Partizipation . Eine solche Medienpädagogik fördere aufgeklärte Entscheidungen: Die Emotionsbewirtschaftung auf Social Media diene „als Katalysator und fördert den Konsum etablierter Medienmarken zur vertieften Informationsbeschaffung“. [31]

Seit etwa 2015 steht das Management von Ängsten im Mittelpunkt der Emotionsbewirtschaftung der Medien und der Politik. Das Schlagwort „Ängste der Menschen ernst nehmen“ [32] ist mindestens seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima und der Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 in der politischen Semantik Deutschlands, aber auch in der Schweiz – dort etwa bezogen auf Ängste angesichts der Globalisierung oder den Bau von Minaretten[33] und Österreich – so mit Blick auf die Entleerung des ländlichen Raums – [34] zum Standard topos der Politik geworden.

Zwar wurden bereits früher politische Forderungen in Gefühlskategorien artikuliert wie in den Anti-Atom-, Nachrüstungs- und Ökologiedebatten der 1960er bis 1990er Jahre. Damals versuchte die Politik teils mit Erfolg, durch Strategien der „Normalisierung“ der Risiken (z. B. durch Vermeidung der Darstellung der Folgen höherer ionisierender Strahlendosen und Betonung der Zivilschutzanstrengungen ) Ängste oder zumindest Panik zu vermeiden. [35] Niklas Luhmann wies darauf hin, dass die Kommunikation von Ängsten („Angstkommunikation“) ansteckend wirkt, insofern sie nicht nur (individuell) Angst auslöst, sondern auch im Kommunikationssystem zu einer Systembildung führen kann, die nicht mehr unterdrückt werden kann und sich ausbreitet. [36] Dementsprechend wurden die Risiken vieler Menschen von der Politik lange Zeit dethematisiert und ihre Ängste delegitimiert.

Während die Kritiker ihre Ängste als Realangst verteidigten, griff die Politik oft auf psychiatrische Kategorien zurück und sprach von der „Angstneurose“ der Kritiker, um die Kommunikation über die Risiken und Sachprobleme zu umgehen. Das machte z. B. Peter Hintze auf dem CDU-Parteitag 1993, während in der Rede von Dirk Fischer auf diesem Parteitag schon der Topos von den ernstzunehmenden Ängsten auftaucht – damals bezogen auf die steigende Angst der Rentner vor Wohnungseinbrüchen. [37]

Heute haben sich die Normalisierungsstrategien von Risiken und damit verbundene Delegitimierungsstrategien von Emotionen als weitgehend wirkungslos herausgestellt. Die Politik könne beispielsweise die „lästigen Fragen nach den Kosten der Atommüll-Endlagerung, nach der Pfuscherei der Betreiberfirmen, nach den unter den Teppich gekehrten Störfällen“ nicht wirklich beantworten; sie wolle „nicht darüber reden, wie die Risikokosten verstaatlicht und die Gewinne privatisiert werden. Angesichts der Ausmasse der japanischen Katastrophe von Fukushima sind auch «kalte» Fragen zur Verfilzung von Atomindustrie und Politik in Japan völlig geschmacklos“. Stattdessen rede die Politik über „Ängste, was einfühlsam klingt“, aber eine „ paternalistische Emotionsbewirtschaftung“ darstelle. Damit die Strategie wirke, brauche es „Bürger, die sich daran gewöhnt haben, ihre politischen Forderungen in Gefühlskategorien zu artikulieren“ wie etwa die Schweizer „Minarettphobiker“. Gerade die Linke sei allerdings mit dem Schüren von Emotionen in eine Falle getappt, „an der sie selbst mitgebastelt hatte: die Verwandlung von Politik in Sozialarbeit und von Bürgern in Klienten, die man «dort abholen muss, wo sie stehen». Gefühlsmässig.“ [38]

Die Formen der Emotionsbewirtschaftung durch Presse und Politik folgten selbst der Logik des Populismus , was die frühere Bundesobfrau der österreichischen Grünen Eva Glawischnig im Hinblick auf deren Politik selbstkritisch einräumt. [39]

Tom Strohschneider weist darauf hin, dass auch das frühzeitige Reden über eine kommende Krise (wie etwa seit Herbst 2018) eine Form der Emotionsbewirtschaftung darstellt, auf der „jeder seine Suppe darauf kochen“ kann: von Anlageberatern über die Forderung der Wirtschaft nach Steuersenkungen bis hin zu „Verteilungs-Bremsern“ und der Linken, die die Verelendung kommen sieht. Dier Überschuss an Vorwarnung „könnte einen Herdentrieb des Pessimismus in Gang setzen, der dann erst recht die Krise beschleunigt“, wobei die Linke davon in keiner Weise profitieren dürfte. [40]

Ein Beispiel für das Anknüpfen der Politik an diffus-positive Emotionen ist die Wiederentdeckung des Begriffs der „ Heimat “, der in die Namen von deutschen Bundes- und Landesministerien und als politisches Schlagwort in die Diskussion Einzug gehalten hat. Hier werde der Romantik-Spezialistin Susanne Scharnowski [41] zufolge ein eigentlich positiv besetzter Begriff „als neoidealistische Gefühlsblase bewirtschaftet“, wobei unklar bleibt, welche Probleme mit der Umbenennung des Ministeriums wirklich angepackt werden sollen. [42] Zu dieser Variante von Emotionsbewirtschaftung ist auch die zunehmend mit Wohlfühladjektiven gespickte politische Semantik zu rechnen, wie sie beim „Gute-KiTa-Gesetz“ (offiziell: „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“), „Starke-Familien-Gesetz“ (offiziell: „Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz – StaFamG)“) oder „Patientendaten-Schutz-Gesetz“ zur Anwendung gelangt, siehe auch Neusprech .

Siehe auch

Literatur

 • Claudia Benthien , Anne Fleig, Ingrid Kasten (Hrsg.): Emotionalität. Zur Geschichte der Gefühle. Böhlau, Köln 2000, ISBN 3-412-08899-4 .
 • Luc Ciompi : Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997.
 • Antonio R. Damasio : Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. List, Berlin 2004.
 • Antonio Damasio : Selbst ist der Mensch: Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins . Pantheon Verlag 2013, ISBN 978-3-570-55179-0 , Kap. 5, S. 121 ff.
 • Antonio Damasio: Ich fühle, also bin ich. München 2000. Mit Diskussion zum Unterschied von Gefühlen und Emotionen.
 • Charles Darwin : Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren . (1872) Eichborn, Frankfurt am Main 2000, ISBN 3-8218-4188-5 . ( digitalisierte Fassung der ersten dt. Ausgabe von 1877 )
 • Ulrich Dieter, Mayring Philipp: Psychologie der Emotionen. Kohlhammer, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-018140-8 .
 • Andreas Dutschmann: Aggressionen und Konflikte unter emotionaler Erregung. DGVT-Verlag, Tübingen 2000.
 • Helena Flam : Soziologie der Emotionen. Eine Einführung. UVK-Verlag, Konstanz 2002, ISBN 978-3-8252-2359-5 .
 • Oliver Grau und Andreas Keil (Hrsg.): Mediale Emotionen. Zur Lenkung von Gefühlen durch Bild und Sound. Fischer, Frankfurt am Main 2005.
 • Carroll E. Izard: Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie. Aus dem Englischen übersetzt von Barbara Murakami. Beltz, Weinheim/Basel 1981.
 • Rainer Maria Kiesow, Martin Korte (Hrsg.): EGB. Emotionales Gesetzbuch. Dekalog der Gefühle. Böhlau, Köln 2005.
 • Nastasja Klothmann: Gefühlswelten im Zoo. Eine Emotionsgeschichte 1900–1945. Diss. phil. Hamburg, Bielefeld 2015, ISBN 978-3-8376-3022-0 .
 • Carl Lange : Über Gemütsbewegungen. Ihr Wesen und ihr Einfluß auf körperliche, besonders auf krankhafte Lebenserscheinungen. Ein medizinisch-psychologische Studie. Thomas, Leipzig 1887.
  • Nachdruck: Über Gemütsbewegungen. University Press, Bremen 2013.
 • Helen Lenz (Hrsg.): Frühlingsgefühle , mit Vignetten von Sabine Seliger, Philipp Reclam jun., Stuttgart 2006, ISBN 978-3-15-010591-7 .
 • L. Levi (Hrsg.): Emotions: Their Parameters and Measurement. New York 1975.
 • Ulrich Mees: Die Struktur der Emotionen. Hogrefe, Göttingen 1991. ISBN 978-3-8017-0429-2
 • Ulrich Mees: Zum Forschungsstand der Emotionspsychologie – eine Skizze. In: Rainer Schützeichel (Hrsg.): Emotionen und Sozialtheorie. Campus, Frankfurt am Main 2006, S. 104–123.( Volltext (pdf))
 • Andrew Ortony, GL Clore, Collins: The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Ute Osterkamp : Gefühle, Emotionen. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus . Bd. 4, Argument-Verlag, Hamburg 1999, Sp. 1329–1347.
 • Jürgen H. Otto, Harald Euler , Heinz Mandl : Emotionspsychologie. Ein Handbuch. Beltz, Weinheim 2000.
 • Rainer Schützeichel (Hrsg.): Emotionen und Sozialtheorie. Disziplinäre Ansätze. Campus, Frankfurt am Main 2006.
 • Monika Schwarz-Friesel : Sprache und Emotion. UTB, Stuttgart 2007.
 • Karin Schweizer, Klaus-Martin Klein: Medien und Emotion. In: Bernad Batinic , Markus Appel (Hrsg.): Medienpsychologie. Springer, Heidelberg 2008, S. 149–175.
 • Robert C. Solomon: Gefühle und der Sinn des Lebens. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2000.
 • Baruch Spinoza : De origine et natura affectuum. Über den Ursprung und Wesen der Affekte. Das dritte Buch. In: Ethica, ordine geometrico demonstrata . Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt. 1677. Nach der Übersetzung von Johann Hermann von Kirchmann neu herausgegeben. Phaidon, Essen (um 1995), ISBN 3-88851-193-3 .
 • Ingrid Vendrell Ferran : Die Emotionen. Gefühle in der realistischen Phänomenologie. Akademie, Berlin 2008.
 • Richard Wollheim . Emotionen. Eine Philosophie der Gefühle. Übersetzt von Dietmar Zimmer. Beck, München 2001.

Weblinks

Commons : Emotions – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Emotion – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Duden .
 2. Antonio Damasio : Selbst ist der Mensch: Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins . Pantheon Verlag 2013, ISBN 978-3-570-55179-0 , S. 122.
 3. Bas Kast: Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft , Frankfurt am Main 2007.
 4. Burkhard Flügel: Die Ent-Negativierung des Menschen: Die Psycho-Logik des Fühlens, Denkens und Brauchens . Herzogenaurach 2015, ISBN 978-3-00-049954-8 .
 5. Wilhelm Karl Arnold , Hans Jürgen Eysenck , Richard Meili : Lexikon der Psychologie. Herder, Freiburg im Breisgau/Basel 1971, Lemma Emotionalität.
 6. Duden: Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim 2007, Lemma Emotion.
 7. Hadumod Bußmann (Hrsg.) unter Mitarbeit von Hartmut Lauffer: Lexikon der Sprachwissenschaft. 4., durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auflage. Kröner, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-520-45204-7 , Lemma Emotive.
 8. Ansgar Feist: Kontinuierliche Erfassung subjektiver und physiologischer Emotionsvariablen während der Medienrezeption. (Nicht mehr online verfügbar.) 1999, archiviert vom Original am 13. Januar 2009 ; abgerufen am 28. Dezember 2008 . Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www2.dgpuk.de
 9. Robert C. Solomon: Gefühle und der Sinn des Lebens , Frankfurt am Main 2000, S. 109.
 10. Antonio Damasio : Selbst ist der Mensch: Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins . Pantheon Verlag 2013, ISBN 978-3-570-55179-0 , S. 122.
 11. Paul Ekman (Hrsg.): Gesichtsausdruck und Gefühl. 20 Jahre Forschung von Paul Ekman. Paderborn 1988.
 12. JH Otto, Harald A. Euler, Heinz Mandl: Emotionspsychologie. Ein Handbuch. Beltz, Weinheim 2000.
 13. Carroll E. Izard: Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie. Aus dem Englischen übersetzt von Barbara Murakami. Beltz, Weinheim/Basel 1981.
 14. Rauh, Hellgard: Vorgeburtliche Entwicklung und Frühe Kindheit. In: Rolf Oerter und Leo Montada: Entwicklungspsychologie. Beltz, Weinheim 2002, S. 186f.
 15. Ulrich Mees (Hrsg.): Psychologie des Ärgers. Hogrefe, Göttingen/Toronto/Zürch 1992.
 16. Andrew Ortony, GL Clore, Collins: The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 17. Mees, U.: Die Struktur der Emotionen. Hogrefe, Göttingen 1991.
 18. a b Ulrich Mees: Zum Forschungsstand der Emotionspsychologie − eine Skizze. In: Rainer Schützeichel (Hrsg.): Emotionen und Sozialtheorie. Campus, Frankfurt am Main 2006, S. 104–123.
 19. Lauri Nummenmaa, Enrico Glerean, Riitta Hari , and Jari K. Hietanen: Bodily maps of emotions. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), Washington 2013; vor dem Druck veröffentlicht am 30. Dezember 2013; Originalartikel und Grafiken , abgerufen am 15. Oktober 2016.
 20. Paul Ekman: Gefühle lesen. Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. Spektrum, München 2004.
 21. a b David G. Myers: Psychologie . 3. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-40781-9 .
 22. A. Öhman, D. Lundqvist, F. Esteves: The face in the crowd revisited: A threat advantage with schematic stimuli . In: Journal of Personality and Social Psychology . 80. Auflage. 2001, ISSN 0022-3514 , S.   381–396 .
 23. a b c d e f g V. Brandstätter et al.: Motivation und Emotion Allgemeine Psychologie für Bachelor . Springer, Berlin/Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-30149-0 .
 24. Siebert M., Markowitsch H., Bartel P.: Amygdala, affect and cognition: evidence from 10 patients with Urbach-Wiethe disease . In: Brain . 2003, ISSN 0006-8950 , S.   2627–2637 .
 25. Joanna Bourke: Fear: A Cultural History. Counterpoint 2006.
 26. Martin Hartmann: Möglichkeiten und Grenzen der neurophysiologischen Gefühlsforschung aus philosophischer Sicht. In: K. Herding, A. Krause-Wahl (Hrsg.): Wie sich Gefühle Ausdruck verschaffen: Emotionen in Nahsicht. 2. Auflage, Taunusstein 2008, S. 53–64.
 27. Rüdiger Schnell: Haben Gefühle eine Geschichte?: Aporien einer History of emotions. Göttingen 2015, S. 146 ff.
 28. www.pressreader.com , 24. November 2018.
 29. Siehe z. B. Ute Scheub:Vom Sinn des Opfers (PDF), gesendet vom Deutschlandfunk am 6. April 2007.
 30. Siehe z. B. In Boomzeiten ein kurzes Gedächtnis. Interview mit Daniel Zuberbühler, in: handelszeitung.ch, 28. Oktober 2008.
 31. Lukas Golder: Wie Emotionen in der Politik Sinn stiften und die Partizipation fördern. In: DeFacto . 25. November 2016.
 32. Ängste der Menschen ernst nehmen. In: www.cducsu.de, 6. Dezember 2015.
 33. Bundespräsidium: Leuthard: Erstarken des Nationalismus ist schlecht für die Schweiz. In: www.blick.ch, 7. Oktober 2018.
 34. FPÖ-Angerer: Sorgen der Menschen ernst nehmen und ländlichen Raum unterstützen! In: www.ots.at, 25. Juli 2017.
 35. Falko Schmieder: Kommunikation. In: Lars Koch: Angst: Ein interdisziplinäres Handbuch. Springer, 2013, S. 202.
 36. Niklas Luhmann: Ökologische Kommunikation. 1986, S. 240 ff.
 37. 4. Parteitag der CDU Deutschlands. Protokoll. 12.-14. September 1993 Berlin auf www.kas.de.
 38. Peter Schneider: Taugt das «Gefühl» zum Argument? In: www.tagesanzeiger.ch, 6. April 2011.
 39. The Wunderkind und die Kunstfigur. In: www.diepresse.com, 16. November 2018.
 40. Tom Strohschneider: Krise als Herd , in www.freitag.de, 47/2018.
 41. Sabine Seifert: Forscherin über umstrittenen Begriff: „Heimat rehabilitieren“ . In: Die Tageszeitung: taz . 19. November 2019, ISSN 0931-9085 ( taz.de [abgerufen am 20. Juli 2020]).
 42. Heimatbegriff in der Kulturgeschichte: Das große Missverständnis. Ein Gespräch mit Susanne Scharnowski (FU Berlin). In: www.deutschlandfunk.de, 6. Oktober 2019.