Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

olie

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Prøver af forskellige råolier fra Kaukasus, Mellemøsten, Den Arabiske Halvø og Frankrig
Olieproduktion ud for den vietnamesiske kyst
Den eneste tyske Mittelplate -boreplatform i Nordsøens vadehav
Forsegling af et råoliesprøjtende produktionshoved beskadiget af et skibskollision

Råolie er en naturligt forekommende, gullig til sort blanding af stoffer i jordskorpen , der hovedsageligt består af kulbrinter , som er resultatet af omdannelsesprocesser af organiske stoffer . [1] Som råmateriale til fremme af et depot opnået og stadig ubehandlet olie betegnes råolie (engelsk råolie).

Råolie, der allerede er brugt som brændstof i det gamle Orient , har været en af ​​de vigtigste råvarer i industrisamfundet senest i første halvdel af det 20. århundrede. Det er ikke kun det vigtigste fossile brændstof , men den vigtigste energiressource af alle. Adskillelses- og omdannelsesprocesser konverterer råolie til et stort antal mellemprodukter, der tjener som grundlag for produktion af brændstoffer og som råvarer til industrien . Sidstnævnte omfatter hovedsageligt råvarer til talrige produkter i den kemiske industri , såsom plast , lak , maling og medicin. Man kalder olien (på grund af dens enorme økonomiske betydning) "sort guld". To politisk fremkaldte oliepriskriser har haft stor indflydelse på den globale økonomi. I krisetider ( f.eks. Stor recession , COVID-19-pandemi ) faldt olieprisen til tider kraftigt.

Alene i årene fra 2000 til 2009 blev der produceret omkring 242 [2] milliarder tønder - en tønde svarer til 159 liter - på verdensplan. BP satte det daglige forbrug i 2016 på 96,6 millioner tønder (over 15,4 milliarder liter), 1,6 procent mere end i 2015. [3]

Olieselskaber som BP er blandt de største kommercielle virksomheder i verden. Uheld under produktionen, f.eks. Branden på Deepwater Horizon -olieriggen i 2010 eller under transport, for eksempel vragdele af Exxon Valdez -tankskibet i 1989, forårsagede miljøkatastrofer . Udvinding og især afbrænding af råolie frigiver drivhusgasser , som anses for at være hovedårsagen til global opvarmning . Olietransportruter som f.eks. Venskabets olieledning og deres forvaltning kan være genstand for interstate energitvister , men også grundlaget for en vidtrækkende økonomisk udvikling. Oliepriser er vigtige indikatorer for økonomisk udvikling.

Som fossilt brændstof er olie en begrænset ressource. Under søgeordet global olieproduktionsmaksimum (engelsk også kaldet peak oil ) diskuteres en udmattelse af de verdensomspændende økonomisk udnyttelige reserver. I 1974 forudsagde Marion King Hubbert , at det globale maksimum ville blive nået i 1995, hvis betingelserne forblev de samme. Med olieprisen i gennemsnit steget i løbet af de sidste par årtier, forbedringen af ​​produktionsteknologien og udviklingen af ​​nye produktionsmetoder, har forholdene imidlertid ændret sig betydeligt i forhold til 1970'erne. Hubberts prognose, som i øvrigt udelukkende henviste til konventionelle olieforekomster, blev derfor gentagne gange revideret baglæns. [4]

Historisk

Ordets oprindelse

Babylonierne henviste til råolie med ordet naptu (fra nabatu ' til at skinne'). Dette udtryk tyder på, at råolie blev brugt til belysning fra en tidlig alder. I det gamle Grækenland var olie - sandsynligvis indirekte via det persiske afledt af den babylonske naptu - kendt under navnet naphtha (νάφθα) og naphtha (νάφθας), som i termen naphtha for nafta i øjeblikket stadig består. Men det blev også kendt som " Medeas olie" ( Μηδείας ἔλαιον Medeias elaion ). [5] Sidstnævnte navn går sandsynligvis tilbage til at være en antaget, at det var fra Medea blevet brugt til dets magi, især når deres hævn over Jason .

Som klippe olie, bjerg olie, bjerg fedt eller Peteröle "og i den apoteker olie og oleum Petrae" [6] eller også "St. Katharinenöl" [7] [8] [9] , blev olie allerede kendt i Europa i slutningen af Middelalderen. [10] [11] [12] [13] Ordet råolie eller Petroleum, bevist i begyndelsen af Ny højtysk fra det 15. århundrede senest er en latinsk kombination af antikke græske πέτρα petra "rock, rock" [14] eller πέτρος petros "sten" [15] og oleum for "olie", betyder "sten" eller "stenolie" på tysk. [16] Dette skyldes det faktum, at de gamle romere i Egypten i en bjergkæde ved Suezbugten så på, hvordan olie derfra kommende nubiske sandsten trak sig. [17] [18] Navnene Bergöl og Peteröl , som engang var almindelige på tysk, stammede også fra råolie . Fra 1700 -tallet blev det nuværende navn petroleum stadig mere populært, [19], og ordet petroleum blev i stigende grad brugt på tysk for et af dets destillationsprodukter (se nedenfor) fra 1800 -tallet.

Historisk brug og reklame

Illustration fra Petroleum -kapitlet i Hortus sanitatis (en af ​​"Mainz urtebøgerne") fra 1491

Olie har været kendt i flere tusinde år. Da den har en relativt lav massefylde (0,8-0,9 kg / l eller tons / m³), ​​som stadig er under vandets, kan den, i mangel af et opad forseglende stenlag, fra større dybder i porerne og sprækker af sedimentære sten stiger til jordens overflade (i Tyskland for eksempel nær Hänigsen mellem Hannover og Braunschweig ). Der omdannes den normalt relativt tynde olie til et tjærelignende stof, såkaldt bitumen eller asfalt , ved reaktion med ilt og tab af flygtige komponenter.

Dette stof var allerede kendt i Mellemøsten for 12.000 år siden. Blandt andet brugte folk dem i skibsbygning til tætning : ved at blande bitumen med sand, siv og andre materialer blev der skabt en forbindelse, som revnerne mellem træskibsplankerne kunne forsegles med. Dette har også fundet vej til de bibelske sagn . [20] Babylonierne brugte blandt andet bitumen ("jordhøjde") som bindemiddel i hus- og vejbyggeri. Bitumen var så allestedsnærværende i det babylonske imperium, at Hammurapi gav ham flere kapitler i sin lov fra 1700 -tallet f.Kr. Dedikeret til. Dette er den første påviselige regeringsregulering af olie.

Råolie, der naturligt undslipper på jordens overflade, nævnes også af historikere fra den klassiske antik , Herodot og Plinius den Ældre . Den romerske hær har muligvis brugt olie som smøremiddel til aksler og hjul. I det tidlige middelalderlige byzantinske rige var brændstoffet til en præform af flammekasteren kendt som " græsk ild " sandsynligvis fremstillet af råolie. [20]

I den præindustrielle moderne tidsalder i Europa blev råolie brugt til "fremstilling af medicin, salver osv.", I havebrug til bekæmpelse af skadedyr og også "til fremstilling af fyrværkeri" og som lampeolie. [6] For at øge “kugleeffekten” blev geværkugler pakket ind i en klud gennemblødt med lavviskositet petroleum sammen med kamfer, før de blev indsat i tønden. [6] Særligt terapeutisk anvendelse findes blandt andet olier fra Lombard råoliekilder, f.eks. B. fra "Pechbrunnen" på Monte Zibio nær Modena , fra Pechelbronn i Alsace (jf. Pechelbronn -lag ) samt Øvre Bayerske "Petroleum", som blev solgt af Tegernsee Benedictines som "Holy Quirin Oil" (opkaldt efter Quirinus von Tegernsee ). [11]

Johann Jakob Lerche, en tysk-russisk naturforsker, observerede en blomstrende olieindustri med systematisk olieproduktion i Baku, dengang persiske, i midten af ​​1730'erne. [21] [20]

Fest i anledning af den 1000. tankvogn fyldt med råolie i Wietze i 1906
Kopi af Drakes boreplads i Drake Well Museum i Titusville

I løbet af den industrielle revolution voksede efterspørgslen efter lys, brændstof og smøremidler i Europa, og betydningen af ​​råolie som et billigt alternativ til vegetabilske olier og animalsk fedt voksede. I Galicien vandt foden af ​​de karpatiske bjerge , på det tidspunkt, hvor Østrig havde det, i Truskavets Josef Hecker fra Prag og Johann Mitis i 1810'erne "Bergöhl" fra skakter. Det lykkedes dem også at destillere en letantændelig lampeolie ("nafta") fra den, og i 1816 besluttede Prag -magistraten endda at belyse hele byen med den, men dette mislykkedes, fordi den galiciske produktionskapacitet var for lav. [22] Abraham Schreiner foretog eksperimenter med ozokerit , en stærkt alifatisk , lav asfaltenforarmet råolie, i en kedel i Borysław omkring 1853 og opnåede et klart destillat, hvorefter han kontaktede apotekeren Ignacy Łukasiewicz i Lemberg og apotekeren Jan Zeh sad. Deres samarbejde var også begyndelsen på den kontinuerligt drevne olieproduktion i det, der nu er det polsk-ukrainske forland for de østlige Karpater . [20] Et tidligt centrum for den senere industrielle olieproduktion i underjordisk minedrift udviklede sig længere vest mod Bóbrka 10 km sydvest for Krosno (→ Museum for olie- og gasindustrien Bóbrka ).

En milepæl for den moderne petrokemiske industri er det patent, der blev givet til den canadiske læge og geolog Abraham P. Gesner i USA i 1855 for hans fremstillingsproces for petroleum fra olieskifer eller petroleum. Fremstilling af olie som lyskilde forblev hovedformålet med olieproduktionen indtil fremkomsten af bilindustrien i de første årtier af det 20. århundrede.

Som et resultat af Gesners opdagelse begyndte den systematiske storudnyttelse af olieforekomster i anden halvdel af 1800-tallet. Det var allerede kendt, at råolie var sivet ind i borehullerne i nogle dybe boringer til saltlage til saltproduktion , men ingen havde specifikt boret efter råolie indtil da. De første oliebrønde i Tyskland blev udført i marts 1856 i Dithmarschen af Ludwig Meyn og fra 1858 nær Wietze i Niedersachsen (nord for Hannover ). Hunäus -boringen nær Wietze, opkaldt efter lederen af ​​borearbejdet, slog guld den 1. juli 1859 i en dybde på 35 m, hvilket gjorde den til den første oliebrønd, der med succes blev sænket i verden. [23] Omkring 80% af Tysklands oliebehov blev produceret fra en dybde på ca. 50 m omkring 1910 med 2000 borerigge . Det tyske petroleumsmuseum ligger i dag i Wietze.

Oliebrønden, som Edwin L. Drake sank i Oil Creek i Titusville , Pennsylvania i 1859, blev verdensberømt. Drake borede på vegne af den amerikanske industrimand George H. Bissell og stødte efter flere måneders mislykket boring på et rigeligt olieforekomster den 27. august i en dybde på kun 21 m. "Denne søndag eftermiddag på bredden af ​​Oil Creek nær Titusville gav gnisten, der katapulerede olieindustrien ind i fremtiden." [24] Mens Oil Creek -området hurtigt udviklede sig til en velstående olieproduktionsregion med mange flere brønde som følge af dette opdagelse, forblev det Wietze -olieopdagelsen havde oprindeligt ingen økonomiske konsekvenser. Derfor anses 27. august 1859 og Titusville for at være de mest historisk betydningsfulde datoer og steder. [23]

I Saudi -Arabien blev det "sorte guld" først opdaget nær byen Dammam den 4. marts 1938 efter en række mislykkede efterforskninger af det amerikanske selskab Standard Oil of California .

Fremkomst

oprindelse

Det meste af den råolie, der udvindes i dag, stammer fra døde marine mikroorganismer , hvor alger udgør langt den største andel af biomasse . Produktionen af ​​olie begynder hovedsageligt i de næringsrige, relativt dybe havområder på hylderne . Der synker algerne, der regelmæssigt formerer sig i det let oversvømmede vand nær havoverfladen, sammen med lerpartikler til havbunden efter deres død. Det er her vigtigt, at vandet nær havbunden er roligt og kun meget sjældent blandes med vand fra lavere havdybder. Som følge heraf kan der let opstå iltfattige eller iltfrie forhold i det relevante havbundsområde. Disse forhindrer algebiomassen i at nedbrydes fuldstændigt - fordøjet slam dannes. I løbet af flere millioner år dannes massive sedimentsekvenser med en høj andel organisk materiale. Den russiske naturvidenskabsmand Mikhail Wassiljewitsch Lomonossow anses for at være far til denne afhandling om råoliens "biotiske" oprindelse. Denne idé udtrykte han først i 1757 i et foredrag på en konference ved det kejserlige russiske videnskabsakademi , som efterfølgende blev offentliggjort som en artikel. [25]

Konvertering af biomasse - dannelse af ukonventionelle aflejringer

Daglig eksponering med bituminøse lersten fra Marcellus -formationen i deres typeområde i den amerikanske delstat New York . Sådanne muddersten er - dybt i undergrunden - potentielle værtssten for råolie og naturgas fra konventionelle aflejringer samt potentielle målhorisonter for skiferolie og gasproduktion.

I løbet af yderligere millioner af år udsættes de biomasserige sekvenser for øget tryk og øgede temperaturer på grund af dækning med yderligere sedimenter og den kontinuerlige sænkning af sedimentstablerne i noget dybere områder af den øvre skorpe ( nedsynkning ). Under disse forhold udledes vand først fra sedimentet og ved temperaturer på op til omkring 60 ° C omdannes det organiske stof i algebiomassen (ud over kulhydrater og proteiner , især lipider ) til langkædet, fast kulstof forbindelser, de såkaldte kerogener , som er uopløselige i organiske opløsningsmidler ( fase af diagenese ). [26] Kerogen type I ( liptinit ) har de bedste forudsætninger for dannelse af råolie på grund af dets høje andel af lipider, men er relativt sjælden, fordi den hovedsageligt stammer fra aflejringer i søer. Det meste af den råolie, der udvindes i dag, er i stedet kommet fra den stadig relativt lipidrige kerogen type II ( eksinit ), som er typisk for marine aflejringer. [27]

Fra omkring 60 ° C ( catagenesis stadium ) skal kerogens derefter opdelt i kortere kæde gasformige (især methan ) og flydende carbonhydrider. Hastigheden af ​​dannelse af råolie stiger op til temperaturer på 120-130 ° C og falder igen ved temperaturer over dette. [28] Mellem 170 og 200 ° C dannes hovedsageligt naturgas og næsten ingen olie. Metagenese begynder ved temperaturer over 200 ° C. Der produceres fortsat gas, men ikke mere olie, men en fast kulstofrester. [27] Omdannelsen af ​​kerogenerne til olie og gas er også kendt som modning ( engl .: Modning) og er nogenlunde sammenlignelig med industriel ulmning af " olieskifer ", bortset fra at der er højere temperatur og omdannelse sammenlignet med perioder, hvor olie og gas produceres naturligt, sker ekstremt hurtigt. Ved den naturlige lavtemperaturmodning af kerogenerne til kulbrinter fungerer lermineralerne i sedimentet tilsyneladende også som katalysatorer . Temperaturområdet mellem 60 ° C og 170 ° C, hvor primært råolie produceres, er kendt som råolien vinduet. Som regel svarer dette til en synkedybde på 2000 til 4000 meter. [28]

Det øgede tryk i dybden sikrer også, at det tidligere mudder størkner til sten. Således er det tidligere biomasserige sediment blevet til en kulbrintebærende lersten eller, i tilfælde af at en relativt høj andel af planktonet bestod af kalkalger , en kulbrintebærende mergel eller mergelkalk. Sådanne finkornede sten, kulbrinteindholdet skyldes en oprindeligt høj koncentration af biomasse, omtalt som petroleumskilder (engl.: Source rocks). De fleste råmaterialer fra råolie stammer fra 400 til 100 millioner år siden ( Nedre Devon til Nedre Kridt ). [29] Et velkendt eksempel i Tyskland på en klippeformation med en høj koncentration af kulbrinter er den cirka 180 millioner år gamle olieskifer af Lias Epsilon , som udsættes mange steder over jorden i Sydtyskland (se → Posidonia schist ) og det i Nordsøområdet, hvor det ligger dybt under jorden, faktisk er en vigtig råolie fra råolie.

Med stigningen i betydningen af ​​olieproduktion fra petroleumsmoderarter ved hydraulisk frakturering siden omkring år 2000 er udtrykket "petroleumsforekomst" udvidet i betydning. Selvom der traditionelt kun kaldes akkumuleringer af tilsvarende kulbrinter uden for deres værtssten (se → Migration ) som aflejringer , omfatter dette udtryk nu også råolie fra råolie. Sidstnævnte betegnes som ukonventionelle aflejringer, fordi olieudvinding fra disse klipper ved hjælp af traditionelle (konventionelle) metoder ikke er rentabel .

Migration - dannelse af konventionelle aflejringer

Bor kerneprøve fra et olieholdigt sandstenlag af Molasse-bassinet i Øvre Østrig

Eftersom de "ældre" gasformige og flydende carbonhydrider er meget mere mobile end de faste kerogens, kan de undslippe fra grundfjeldet i en overliggende eller underliggende tilstødende sten, der nyder godt af deres lave densitet og tryk på grundfjeldet horisonten . En sådan flugt sker imidlertid kun i større omfang, hvis ovennævnte sekundære sten er en sten, der ikke i modsætning til den meget finkornede værtssten mister en stor del af sit poreareal som følge af komprimering, men derimod opretholder en relativt høj porøsitet (f.eks. en sandsten ). Når kulbrinterne er sluppet ind i værtsstenen, også kendt som primær migration , taler vi traditionelt om råolie eller naturgas.

Inden for porestuen i værtsstenen vandrer olie og gas derefter mod jordoverfladen på grund af deres relativt lave densitet. Grundvandsstrømme sikrer også lateral (lateral) transport. På vej op kan olie og gas støde på uigennemtrængelige stenlag, fordi de har en lav porøsitet. Hvis disse er en del af en geologisk struktur, der på grund af deres form forhindrer yderligere vandring i lateral retning, akkumuleres olie og gas under dette tætnende klippelag. Den tilsvarende struktur kaldes en geologisk fælde . Sådanne fælder opstår f.eks. Fra stigningen af saltkupler . Stenen er olie og samler derefter gas i reservoarrummet , reservoirsten kaldet (Engl.: Reservoirsten). Migrationen af ​​olie og gas efter deres afgang fra værtsstenen til reservoirklippen kaldes sekundær migration . Hvis der er opsamlet en stor mængde råolie i en fældestrukturs opbevaringssten, taler man om en konventionel råolieforekomst. Gassen er placeret i de højeste områder af forekomsten på grund af den laveste tæthed. I denne sammenhæng taler man også om en gasdæksel . Under det oliefyldte område af forekomsten fyldes lagerklippens porerum af grundvandet, der altid er til stede i sedimentære steners porerum, og som er blevet forskudt fra aflejringsområdet med olie og gas. En lille andel vand er dog stadig til stede i det olie- og gasmættede område af forekomsten. Dette er kendt som reservoirvand .

Da den lave porøsitet dæksten ( tætningssten ) i et råoliereservoir sjældent er helt forseglet , kan mindre mængder olie og gas vandre derfra videre mod overfladen og slippe derud ( se side ). I tilfælde af at råolie når eller lige under jordoverfladen som følge af denne såkaldte tertiære migration , dannes oliesand og asfalt- eller bitumen-søer (f.eks. La Brea Pitch Lake i Trinidad eller La Brea Tar Pits i den amerikanske stat Californien ) eller, i tilfælde af ren gaslækage, muddervulkaner . Ved ubådsgasudslip kan methanhydrat dannes på disse punkter i havbunden under passende forhold.

Efterfølgende konverteringer i depositum

Efter dannelsen af ​​en aflejring i en fældestruktur indeholdt råolien deri, f.eks. B. ved at sænke det tilsvarende skorpeområde, en stigning i temperaturen og dermed en "eftermodning" oplevelse. Olien omdannes til gas (hovedsageligt metan) og bitumen. [27]

Hvis "indflytning" af naturgas krydser den oliemættede del af et forekomst, kan dette føre til såkaldt asfaltering , hvor bitumen også dannes i de berørte områder af forekomsten. Disse bitumenberigede områder kaldes tjæremåtter . [27]

Alternative hypoteser om olie- og gasproduktion

Introduktion og historiske abiogenetiske hypoteser

Alternative hypoteser om dannelsen af ​​støtteberettigede naturgas- og olieforekomster benægter, at disse stammer fra sedimentær biomasse i geologiske tidsperioder. Fremgangsmåderne, der derfor også er opsummeret under navnet abiotiske eller abiogenetiske hypoteser , antager også, at råolie og naturgas ikke er fossile brændstoffer, men unge og regenerative brændstoffer.

Tidlige moderne abiogenetiske teser blev formuleret i 1800-tallet af blandt andre Alexander von Humboldt og Joseph Louis Gay-Lussac samt Dmitri Mendeleev . Mens Mendeleev antog, at jordens indre bestod af jerncarbid , som reagerer med grundvand til dannelse af kulbrinter, postulerede Humboldt og Gay-Lussac, at kulbrinter stammede fra vulkanske kilder. [30] [31]

Kerneudtalelser om moderne abiogenetiske hypoteser

I anden halvdel af det 20. århundrede kan der skelnes mellem to skoler: en sovjetisk eller russisk-ukrainsk skole med Nikolai Kudrjawzew som pioner og en vestlig, som hovedsageligt var repræsenteret af Thomas Gold . [31]

Er fælles for begge skoler, at oprindelsen af ​​kulbrinter i den øvre kappe verorteter, hvorfra den langs dybtgående lidelser , som dem, der er beskrevet i alvorlige brud, forekommer i de øvre områder af jordskorpen migrerede. Mens den sovjetiske hypotese postulerede, at de lange kæder og komplekse carbonhydrider også ville blive dannet i den øvre kappe, var Golds tese baseret på den antagelse, at der kun blev produceret metan der, og at det var først, efter at metanen var vandret til højere skorpe områder, hvor det var delvist mere komplekst Forbindelser ville blive konverteret (såkaldt deep gas theory ). [31]

De vigtigste argumenter fremført af tilhængerne af den abiogenetiske hypotese var, at der blev fundet komplekse organiske forbindelser i kondritiske meteoritter , der betragtes som solsystemets "urstof", hvor de ikke kunne have stammer fra biomasse, samt at råolie i nedbrydelige mængder i krystallinske kælderstener forekommer (for eksempel i Det Kaspiske Bassin), hvori den kun kunne have kommet fra større dybder, men ikke fra yngre, sedimentære råolie -moderbergarter . Desuden konkluderedes det fra tilstedeværelsen af ​​organiske forbindelser i chondritter og påvisning af små mængder kortkædede n-alkaner (metan, ethan, propan, butan) i ultramafiske bjergarter, at der hersker et stærkt reducerende kemisk miljø i jordens indre , hvilket fører til dannelsen af ​​Tillad kulbrinter generelt. [31]

I slutningen af ​​det 20. og begyndelsen af ​​det 21. århundrede argumenterede den næste generation af fortalere for den russisk-ukrainske hypotese (Jack F. Kenney, Vladimir Kutscherow) også, at på den ene side omdannelse af metan til længere kæder n-alkaner ifølge loven er termodynamik kun gunstig under tryk- og temperaturbetingelserne i den øvre skal, på den anden side omdannelse af iltholdige organiske forbindelser, såsom kulhydrater , hovedkomponenterne i plantebiomasse, til længere kæder n-alkaner ifølge termodynamikkens love er generelt ugunstige. [32] [33] Dermed afviste de Gulds teori om dyb gas på samme tid. Det lykkedes også en arbejdsgruppe ledet af Kutscherow at levere eksperimentelle beviser på, at metan i det mindste delvist omdannes til højere kortere n-alkaner under tryk- og temperaturbetingelserne i den øvre skal. [34]

Modargumenter

Sandsynligvis det vigtigste argument mod de abiogenetiske teser er, at den øvre kappe sandsynligvis ikke har et reducerende, men svagt oxiderende kemisk miljø. Andelen af ​​de forskellige kulstofforbindelser i væskeindeslutninger i kappeklipper viser, at kulstof i den øvre kappe, hvis ikke i ren form som diamant , overvejende er i form af kuldioxid eller carbonat , og at det også er til stede i denne form i den øvre skorpe og på jordens overflade fik. Derudover transporteres kuldioxiden ikke som en ren gas eller væske, men opløses altid i den invaderende magma. [31]

Tilstedeværelsen af ​​økonomisk genvindelige kulbrinteforekomster i krystallinske bjergarter kan forklares med moderne modeller for migration af væsker i skorpe -sten, som først blev udviklet i 1990'erne. De krystallinske stenes permeabilitet spiller her en afgørende rolle. Tilstrækkeligt sprækket, relativt nær overflade krystallinsk i kantområdet af et sedimentært bassin kan derfor meget vel være egnet som opbevaringssten for biogenetisk dannede carbonhydrider, der kommer fra dybt nedsænket grundfjeld i centrale bassinområder. [31]

Den biogenetiske hypotese siger også, at råolie og naturgas ikke dannes af frisk biomasse, men fra biomasse, der allerede er blevet delvis biotisk og delvis diagenetisk modificeret, såkaldte kerogener . Insbesondere in diagenetisch veränderten, ursprünglich biomassereichen marinen Sedimenten , den wahrscheinlichsten Kandidaten für Erdölmuttergesteine, ist das Verhältnis von Sauerstoff zu Kohlenstoff wesentlich kleiner als das Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff, sodass in diesen Sedimenten durchaus thermodynamisch günstige Bedingungen für die Entstehung von Kohlenwasserstoffen herrschen. [31]

Nicht zuletzt sprechen auch Isotopenverhältnisse für die biogenetische These. Der Vergleich der δ 13 C -Werte von Methan aus klar abiogenen Quellen mit denen von Methan aus knapp 1700 in Förderung befindlichen Lagerstätten erbrachte, dass wahrscheinlich nur 1 % des Methans in den meisten Öl- und Gaslagerstätten nicht biogenen Ursprunges ist. [31]

Tatsächlich gibt es einige Beispiele für größere, teilweise sogar kommerziell interessante Ansammlungen nachweislich abiogen entstandener Kohlenwasserstoffe in der Erdkruste, jedoch sind diese nicht aus dem Mantel ausgegast, sondern durch diagenetische oder metasomatische Prozesse direkt in der oberen Kruste entstanden. Die von Kenney, Kutscherow und einigen wenigen weiteren Wissenschaftlern vertretene Ansicht, dass Erdöl- und Erdgaslagerstätten primär das Resultat der vertikalen Migration (dynamic fluid injection) juveniler Kohlenwasserstoffe aus dem Erdmantel in die obere Kruste seien, und der daraus folgende Schluss, dass Erdöl und Erdgas keine endlichen Ressourcen seien, dass sich weitgehend ausgeförderte Lagerstätten sogar wieder auffüllten, entbehren somit einer seriösen wissenschaftlichen Grundlage. [31]

Die Erdölsuche

Fernerkundung

Grundlage für die Erdölsuche ist genaues Kartenmaterial. In bestimmten Gebieten (z. B. Iran) kann man Lagerformationen bereits an der Erdoberfläche mittels Luftbildkartierung erkennen. In Gebieten mit mächtiger Überdeckung der tieferen Schichten durch junge Formationen oder im Offshore-Bereich genügt dies nicht. Auch lassen sich aus Luftfotos alleine keine genauen Gesteinstypen oder deren Alter bestimmen. Dazu und zur punktweisen Überprüfung der Luftbildinterpretationen muss der Geologe stets selbst das betreffende Gebiet aufsuchen und dort so viele „Aufschlüsse“ wie möglich durchführen. Interessant sind Stellen, an welchen für darunterliegende Erdölvorkommen typisches Gestein an die Erdoberfläche tritt. Dort werden Gesteinsstücke abgeschlagen und mit einer Lupe bestimmt.

Prospektion

Vibroseis -Fahrzeuge bei der 3D-Exploration im Alpenvorland Oberösterreichs im Januar 2008

Die gezielte Suche nach Erdöl- und Erdgasvorkommen bezeichnet man als geophysikalische Prospektion . Unter Physikalischer Prospektion versteht man die Anwendung physikalischer Gesetze auf die Erkundung des oberen Teils der Erdkruste . Das sichere Aufspüren im Untergrund verborgener Strukturen, in denen sich Öl und (oder) Erdgas angesammelt haben können, ist in den letzten Jahrzehnten zur wichtigsten Voraussetzung einer erfolgreichen Suche nach Kohlenwasserstoffen (Sammelbegriff für Erdöl und Erdgas) geworden. In der Frühzeit der Erdölgewinnung war man auf Anzeichen an der Erdoberfläche angewiesen, die auf Vorkommen von Erdöl schließen ließen. So tritt aus seicht liegenden Lagerstätten ständig Erdöl in geringen Mengen aus. Ein Beispiel dafür ist die seit dem 15. Jahrhundert bekannte, aber mittlerweile versiegte St.-Quirins-Quelle bei Bad Wiessee am Tegernsee , aus der jahrhundertelang Erdöl austrat, das vornehmlich als Heilmittel verwendet wurde. Die Suche nach tief liegenden Ölvorkommen erfolgte früher durch eine eingehende Analyse der geologischen Verhältnisse eines Landstrichs. In der Folge wurden dann an ausgewählten Orten Probebohrungen niedergebracht, von denen ca. 10–15 % fündig wurden.

Am Beginn der Erkundung steht das Auffinden von Sedimentbecken . Das geschieht häufig durch gravimetrische oder geomagnetische Messungen. Im nächsten Schritt kommt die Reflexionsseismik zum Einsatz. Dabei werden an der Erdoberfläche akustische Wellen erzeugt, die an den unterschiedlichen Bodenschichten reflektiert werden. Je nach Einsatz an Land oder im Wasser werden unterschiedliche Verfahren verwendet. Quellen seismischer Wellen an Land sind Explosivstoffe, Fallgewichte oder seismische Vibratoren. An der Erdoberfläche ausgelegte Geophone dienen als Sensoren zur Aufzeichnung der Wellen. In der marinen Seismik werden die seismischen Wellen mit Airguns erzeugt. Die Aufzeichnung der Wellen erfolgt mit Hydrophonen , die entweder am Meeresboden ausgelegt oder hinter einem Schiff an der Meeresoberfläche im Schlepp gezogen werden. Aus den Laufzeiten und Charakteristiken der reflektierten Signale lassen sich Schichtenprofile errechnen. In der frühen Phase der Prospektion werden 2-D-Messungen durchgeführt, in deren Ergebnis man Schichtenprofile entlang von sich kreuzenden Messlinien erhält. Damit lassen sich kostengünstig größere Gebiete erkunden. Basierend auf den seismischen Daten werden nun auch erste Erkundungsbohrungen getätigt. Im nächsten Schritt werden in ausgewählten Gebieten seismisch 3-D-Messungen durchgeführt. Hierbei werden die Punkte zum Erzeugen und Messen seismischer Wellen so ausgelegt, dass man ein dreidimensionales Bild der Gesteinsschichten erhält. In Kombination mit bohrlochgeophysikalischen Messdaten kann nun ein quantitatives Modell der Erdöl- oder Erdgasreserven sowie ein Plan für weitere Bohrungen und zur Förderung erstellt werden.

Gewinnung

Allgemeines

Erdölbohrloch mit Bohrmeißel , Längsschnitt, schematisch, oben verrohrt
Bohrturm mit Rohrgestängeabschnitten, daneben Behälter für die Bohrflüssigkeit

Allgemein erfolgt die Förderung konventionellen Erdöls heute in folgenden Phasen:

 • In der ersten Phase (Primärförderung) wird Öl durch den natürlichen Druck des eingeschlossenen Erdgases (eruptive Förderung) oder durch „Verpumpen“ an die Oberfläche gefördert.
 • In der zweiten Phase (Sekundärförderung) werden Wasser oder Gas in das Reservoir injiziert (Wasserfluten und Gasinjektion) und damit zusätzliches Öl aus der Lagerstätte gefördert.
 • In einer dritten Phase ( Tertiärförderung ) werden komplexere Substanzen wie Dampf, Polymere, Chemikalien, CO 2 oder Mikroben eingespritzt, mit denen die Nutzungsrate nochmals erhöht wird.

Je nach Vorkommen können in der ersten Phase 10–30 % des vorhandenen Öls gefördert werden und in der zweiten Phase weitere 10–30 %; insgesamt in der Regel also 20–60 % des vorhandenen Öls. Wenn der Ölpreis hoch ist, kann sich die tertiäre Förderung bei „alten“ Vorkommen lohnen.

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Erdölförderung aus Lagerstätten, die sich unterhalb des Bodens von Meeren oder Seen befinden („Off-Shore-Gewinnung“). Hier müssen zur Erschließung der Lagerstätte auf dem Gewässergrund stehende oder darüber schwimmende Bohrplattformen ( Bohrinseln ) eingerichtet werden, von denen aus gebohrt und später gefördert ( Förderplattformen ) werden kann. Hierbei ist das Richtbohren vorteilhaft, weil dadurch von einer Bohrplattform ein größeres Areal erschlossen werden kann.

Befindet sich eine Erdöllagerstätte nahe der Erdoberfläche, so kann das darin enthaltene, zu Bitumen verarmte Öl im Tagebau gewonnen werden. Ein Beispiel hierfür sind die Athabasca-Ölsande in Alberta , Kanada.

Aus tieferen Lagerstätten wird Erdöl durch Sonden gefördert, die durch Bohrungen bis zur Lagerstätte eingebracht werden.

Nach Abschluss der Bohrarbeiten kann auch eine reine Förderplattform eingesetzt werden, Beispiel: Thistle Alpha .

Radioaktiver Abfall

In Gesteinen treten generell geringe Mengen radioaktiver Elemente auf, die zumeist den Zerfallsreihen von natürlich auftretendem Uran und Thorium entstammen, allgemein als NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) bezeichnet. Hierbei lösen sich Isotope des Radiums zusammen mit anderen Elementen im Tiefengrundwasser, das ua auch als Lagerstättenwasser in Erdöllagerstätten vorkommt. [35]

Das Lagerstättenwasser steigt bei der Erdölförderung zusammen mit Öl und Gas in den Förderleitungen zur Erdoberfläche auf. Durch Druck- und Temperaturabnahme fallen Barium , Kalzium und Strontium , und mit ihnen das Radium, in Form von Sulfaten und Karbonaten aus, die sich an den Wandungen der Rohrleitungen absetzen. In den dabei entstehenden Krusten, die als (engl.) „Scale“ bezeichnet werden, reichert sich somit im Laufe der Zeit Radium an. In anderen zur Ölförderung eingesetzten Gerätschaften, z. B. Wasserabscheidern , finden sich die ausgefallenen Sulfate und Karbonate in Schlämmen, die überwiegend aus Schweröl und ungewollt mitgeförderten, feinen mineralischen Bestandteilen des Speichergesteins bestehen. [35] [36] [37] Problematisch ist hierbei vor allem das langlebige 226 Ra (1600 Jahre Halbwertszeit ).

Nach Recherchen des WDR -Mitarbeiters Jürgen Döschner fallen bei der Erdöl- und Erdgasförderung jährlich weltweit Millionen Tonnen solcher NORM-belasteter Rückstände an, davon in Deutschland bis zu 2000 Tonnen, bei 3 Millionen Tonnen gefördertem Öl. [38] Die spezifische Aktivität schwankt dabei relativ stark, kann bei dem in „Scale“ enthaltenen 226 Ra jedoch bis zu 15.000 Becquerel pro Gramm (Bq/g) betragen, [35] was im Bereich der spezifischen Aktivität von Uran liegt.

Obwohl Stoffe laut der Strahlenschutzverordnung von 2001 bereits ab 1 Bq/g (entspricht in etwa dem oberen Bereich der natürlichen Radioaktivität von Granit ) überwachungsbedürftig sind und gesondert entsorgt werden müssen, wurde die Umsetzung dieser Verordnung der Eigenverantwortung der Industrie überlassen, wodurch offenbar zumindest ein Teil der Abfälle sorglos und unsachgemäß behandelt oder entsorgt wurde. In einem Fall ist dokumentiert, dass Abfälle mit durchschnittlich 40 Bq/g ohne jede Kennzeichnung offen auf einem Betriebsgelände gelagert wurden und auch nicht für den Transport besonders gekennzeichnet werden sollten. [38]

In Ländern, in denen deutlich mehr Öl oder Gas gefördert wird als in Deutschland, entstehen auch deutlich mehr Abfälle, jedoch existiert in keinem Land eine unabhängige, kontinuierliche und lückenlose Erfassung und Überwachung der kontaminierten Rückstände aus der Öl- und Gasproduktion. Die Industrie geht mit dem Material unterschiedlich um: In Kasachstan soll Döschner zufolge ein Gebiet von der Größe der Bundesrepublik kontaminiert sein, in Großbritannien würden die radioaktiven Rückstände einfach in die Nordsee eingeleitet. [39] [38] In den USA sind lange Zeit vor allem stark ölhaltige NORM-Abfälle zum bakteriellen Abbau der Kohlenwasserstofffraktion in möglichst dünnen Lagen auf die Geländeoberfläche, meist in der unmittelbaren Umgebung der Förderanlagen aufgebracht worden (sogenanntes „Landspreading“). [38] Die dadurch auftretenden gesundheitlichen Risiken bei einer zukünftigen Landnutzung dieser Gebiete werden dabei als eher gering bewertet. [37] Wie sehr das Gefahrenpotenzial radioaktiv belasteter Ölfördergerätschaften jedoch teilweise unterschätzt oder ignoriert wurde, zeigt der Fall aus Martha, einer Gemeinde im US-Bundesstaat Kentucky . Dort hatte das Unternehmen Ashland Inc. nach Stilllegung des Martha-Ölfeldes tausende kontaminierte Förderrohre billig an Farmer, Kindergärten und Schulen verkauft. An einigen dieser zum Bau von Zäunen oder Klettergerüsten genutzten Rohre traten Strahlendosen von bis zu 1100 Mikroröntgen pro Stunde auf, so dass die Grundschule und einige Wohnhäuser nach Entdeckung der Strahlung sofort geräumt werden mussten. [40]

Weltreserven und Bevorratung

Für Erdöl ist die statische Reichweite verhältnismäßig kurz und erheblichen Schwankungen unterworfen. So wurde sie jeweils unmittelbar nach den beiden Weltkriegen auf 20 Jahre geschätzt. Trotz erheblich höherem Verbrauch und einer sehr dynamischen Wirtschafts- und Technikentwicklung ist sie danach jeweils angestiegen. Nach einer Krise in den 1970er Jahren wurde sie auf 25 Jahre angesetzt. [41] Danach stieg sie auf einen Wert von 30 bis heute 40 oder gar nach heutigem Stand der Technik und Ölpreisniveau auf 50 Jahre. Diese Konstanz der Reichweite wird auch mit dem Stichwort Erdölkonstante benannt. Es bezeichnet den Umstand, dass Voraussagen zur statischen Reichweite von Erdöl wie bei anderen Rohstoffen aufgrund der Entdeckung weiterer Lagerstätten und angesichts von Fortschritten in der Fördertechnik sowie Marktpreisbewegungen regelmäßig anzupassen sind.

Noch Anfang der 2000er Jahre wurden die weltgrößten Reserven in Saudi-Arabien verortet. Weil aber mittlerweile die Kosten für die Förderung unkonventioneller Erdöllagerstätten, wie Ölsand oder Schweröl, so weit gesunken sind, dass sie annähernd im Bereich der Kosten der konventionellen Erdölförderung liegen bzw. die Ölpreise seit der Jahrtausendwende angezogen haben, werden solche unkonventionellen Lagerstätten nunmehr den Ölreserven eines Landes hinzugerechnet. Daher befanden sich im Jahre 2013 die größten Erdölreserven in Venezuela (298,3 Milliarden Barrel – davon 220,5 im Orinoco-Schwerölgürtel), gefolgt von Saudi-Arabien (265,9), Kanada (174,3 – davon 167,8 als Ölsand), Iran (157,0) und Irak (150,0) (siehe Erdöl – Tabellen und Grafiken: Reserven nach Ländern für eine genaue Tabelle).

Laut der 2006er Energiestudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine ausreichende Verfügbarkeit von Erdöl ohne die Einbeziehung unkonventioneller Vorkommen bis etwa 2020 gegeben. [42] Nach einem Science -Artikel (2004) von Leonard Maugeri von Eni hingegen ist das Zeitalter des Öls noch lange nicht vorbei, [43] wohingegen Murray & King 2012 in Nature darstellten, dass das Produktionsmaximum ( Peak Oil ) konventionellen Erdöls schon 2005 eingetreten sei. Dies sei an einer veränderten Preiselastizität der Förderung ablesbar. [44]

Für das Jahr 2008 wurden die bestätigten Weltreserven je nach Quelle auf 1329 Milliarden Barrel (182 Milliarden Tonnen nach Oeldorado 2009 von ExxonMobil) bzw. auf 1258 Milliarden Barrel (172,3 Milliarden Tonnen nach BP Statistical Review 2009) berechnet. Die Reserven, die geortet sind und mit der heute zur Verfügung stehenden Technik wirtschaftlich gewonnen werden können, haben in den letzten Jahren trotz der jährlichen Fördermengen insgesamt leicht zugenommen. Während die Reserven im Nahen Osten , Ostasien und Südamerika aufgrund der Erschöpfung von Lagerstätten und unzureichender Prospektionstätigkeit sanken, stiegen sie in Afrika und Europa leicht an.

Rohölpreise (nominell und real) seit 1861

Nach einigen Jahren hoher Ölpreise in der Größenordnung von 100 US-Dollar pro Barrel fielen die Preise in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 auf kaum mehr als 40 Dollar im Januar 2015. Für diesen Preissturz wurde von Fachleuten ein Angebotsüberhang verantwortlich gemacht. Nach der Rückkehr Irans auf den Markt im Januar 2016 und dem Kampf um die regionale Vormacht durch Saudi-Arabien in diesem Zusammenhang sowie wegen der nicht gedrosselten Förderung Russlands war absehbar, dass das Überangebot bei einem Preis um mittlerweile 50 Dollar noch eine gewisse Zeit vorhalten würde. [45] [46]

Die Länder der Europäischen Union sind verpflichtet, einen 90-Tage-Vorrat als strategische Ölreserve für Krisenzeiten zu unterhalten. Ein großer Teil der deutschen und ein kleinerer Teil der ausländischen Vorräte liegt in den unterirdischen Kavernenanlagen im Zechsteinsalz im Raum Wilhelmshaven , über dessen Ölhafen ein Fünftel des Erdölbedarfs Deutschlands eingeführt wird. In Österreich obliegt der Erdöl-Lagergesellschaft diese Aufgabe.

Weltweite Ölreserven 2013 in Milliarden Barrel [47]
Region / Organisation Schätzung von BP 2013
OECD 248,8
GUS 131,8
China 18,1
Asien-Pazifik 42,1
Lateinamerika 329,6
Naher Osten 808,5
Afrika 130,3
Welt 1687,9

Bei einem täglichen Verbrauch auf dem gegenwärtigen Niveau von ca. 90 Mio. Barrel [48] (Stand 2014) ergibt sich bei 1687,9 Mrd. Barrel Reserven eine Reichweite von etwa 51 Jahren. [49] Man muss allerdings bei der Beurteilung dieser Zahl beachten, dass Erdölknappheit nicht erst nach Ablauf der (statischen oder dynamischen) Reichweite des Erdöls auftritt. Denn anders als aus einem Tank können den Erdöllagerstätten nicht beliebige Mengen an Öl pro Tag (Förderrate) entnommen werden. Vielmehr gibt es eine maximal mögliche Förderrate, die häufig dann erreicht ist, wenn die Quelle etwa zur Hälfte ausgebeutet ist. Danach sinkt ihre Förderrate (physikalisch bedingt) ab. Ein ähnliches Verhalten wird von vielen Experten auch für die Ölförderung der Welt angenommen: Nach dem Erreichen eines globalen Fördermaximums („Peak Oil“, s. oben) sinkt die globale Förderrate. Rein rechnerisch ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch genug Öl vorhanden , um den jeweils aktuellen Tagesverbrauch zu decken, auch wenn dieser im Vergleich zu heute sogar noch steigt, doch das Öl kann nicht hinreichend schnell aus den Lagerstätten gefördert werden und steht somit der Wirtschaft nicht zur Verfügung. Die Endlichkeit der Ressource Erdöl macht sich bereits lange vor dem Ablauf ihrer Reichweite bemerkbar. Die hier berechnete Laufzeit des Öls ist daher wirtschaftlich von nur geringer Bedeutung, interessanter ist vielmehr der zeitliche Verlauf des globalen Fördermaximums und die Höhe des anschließenden Produktionsrückgangs. [50]

Kritiker solcher Reserveangaben weisen allerdings darauf hin, dass die meisten der Reserven aus Nicht- OECD -Ländern keiner unabhängigen Kontrolle unterliegen (siehe Fußnoten des BP-statistical review). Oft unterliegen (wie in Saudi-Arabien) alle Angaben zu Förderdaten einzelner Felder und Reserven dem Staatsgeheimnis. Daher unterstellen Kritiker diesen Zahlen eine Verfälschung. Vielen OPEC -Förderländern wird auch unterstellt, die Reserven zu optimistisch anzugeben, da die zugeteilten Förderquoten abhängig von den gemeldeten Reservemengen sind.

Weltförderung

Ölfunde von 1930 bis 2050 und Förderung bis 2001, Quelle: ASPO
Die 10 größten Erdölkonzerne 2019 nach Jahresumsätzen (Milliarden USD). [51]

Die wichtigsten Erdölförderländer sind gegenwärtig (Stand 2013) Saudi-Arabien (11.525.000 Barrel /Tag; 13,1 % der Weltförderung), die Russische Föderation (10.788.000; 12,4 %), die USA (10.003.000; 11,5 %), die Volksrepublik China (4.180.000; 4,8 %) und Kanada (3.948.000; 4,6 %). Auf die zwölf OPEC -Länder entfallen mit 36,8 Millionen Barrel/Tag derzeit 42,5 % der Weltförderung. [52] Im Jahr 2009 war Russland noch der größte Produzent (10.139.000 Barrel/Tag; 12,5 % der Weltförderung) gefolgt von Saudi-Arabien (9.663.000; 11,9 %), den USA (7.263.000; 8,9 %), Iran (4.249.000; 5,2 %) und China (3.805.000; 4,7 %) [52] (siehe auch Erdöl – Tabellen und Grafiken: Förderung ). Die Erdölförderung in Deutschland deckte ursprünglich bis zu 80 % des nationalen Bedarfs und hatte historisch eine große Bedeutung, hat aber heute nur noch einen Anteil von 2 %.

Laut Abdallah Dschumʿa Anfang 2008 (damals Geschäftsführer von Aramco ), wurden in der Geschichte der Menschheit rund 1,1 Billionen [53] Barrel Erdöl gefördert. Die meisten Reserven wurden in den 1960er-Jahren entdeckt. Ab Beginn der 1980er-Jahre liegt die jährliche Förderung (2005) bei 30,4 Milliarden Barrel (87 Millionen Barrel pro Tag Verbrauch im Jahr 2008 [54] ) – über der Kapazität der neu entdeckten Reserven, sodass seit dieser Zeit die vorhandenen Reserven abnehmen.

Deshalb wird von einigen Experten mit einem globalen Fördermaximum zwischen 2010 und 2020 gerechnet. Kenneth Deffeyes , Colin J. Campbell und Jean Laherrere befürchten, das Maximum sei bereits vor 2010 erreicht worden. Eine Folge dieses Fördermaximums wäre eine anschließend fallende Förderung, so dass die parallel zum Wirtschaftswachstum prognostizierte Nachfrage nicht mehr ausreichend gedeckt werden würde.

Zunehmend kritische Analysen gab es von der Britischen Regierung, [55] vom US Department of Energy [56] und dem zentralen Analysedienst der US-Streitkräfte, US Joint Forces Command, [57] in denen schon kurzfristig drohende Mangelszenarien geschildert wurden. Die britische Regierung reagierte damit offensichtlich auf die Tatsache, dass Englands Ölreichtum seit 1999 ständig zurückging und 2006 vom Erdölexporteur zum Importeur wurde. [58]

Dschumʿa [53] weist derartige Befürchtungen zurück. [59] Er schätzt, dass von den vorhandenen flüssigen Ölvorkommen erst weniger als 10 % gefördert wurden und (inklusive nicht konventioneller Reserven) bei heutigen Verbrauchsraten noch mindestens für 100 Jahre Erdöl zur Verfügung steht. [60]

Während in den 1970er Jahren private westliche Ölkonzerne noch knapp 50 Prozent der weltweiten Ölproduktion kontrollierten, [61] hat sich dieser Anteil 2008 auf weniger als 15 Prozent verringert. Der weitaus größte Anteil wird von Staatsunternehmen gefördert. Experten [61] halten einen Mangel an Öl nicht für gegeben, es handele sich um eine Krise im Zugang zu fortgeschrittener Technologie (der Multis) bzw. umgekehrt auch in der mangelnden Investitionssicherheit in den staatlich kontrollierten Ölförderländern.

Transport

Erdöl wird weltweit über weite Entfernungen transportiert. Der Transport von den Förderstätten zu den Verbrauchern geschieht auf dem Seeweg mit Öltankern , über Land überwiegend mittels Rohrleitungen (Pipelines) .

Ölkatastrophen

Etwa 100.000 Tonnen gelangen jährlich bei Tankerunfällen mit teilweise katastrophalen Folgen für die Umwelt ins Meer. Bekannt wurde vor allem die Havarie der Exxon Valdez 1989 vor Alaska . Da versäumt wurde, das Öl direkt nach dem Unfall mit Ölsperren aufzuhalten und abzusaugen, vergrößerte sich der Ölteppich und kontaminierte über 2000 km der Küste. Die danach durchgeführten Reinigungsmaßnahmen erwiesen sich als unwirksam; die katastrophalen ökologischen Folgen lösten eine breite öffentliche Diskussion über Risiken und Gefahren maritimer Öltransporte aus. Der Unfall führte schließlich zu einer Erhöhung der Sicherheitsauflagen für Öltanker sowie zu einer intensiven Untersuchung möglicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Ölunglücken.

Eine andere schwere Ölkatastrophe war der Brand und Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexico im April 2010. Über mehrere Monate trat Rohöl aus, insgesamt über 500.000 Tonnen. Durch dieses Unglück entstand eine Ölpest an den Küsten vom Golf von Mexico . Auch das Mississippi-Delta war davon betroffen.

Eine permanente Freisetzung findet in Nigeria statt, siehe auch Ölkatastrophe im Nigerdelta .

Verbrauch

Der Anteil des Erdöls am Primärenergieverbrauch liegt bei ca. 40 % und damit an erster Stelle der Energielieferanten. Der größte Einzelenergieverbraucher ist der Straßenverkehr.

Weltverbrauch

Der tägliche Verbrauch weltweit lag im Jahr 2015 bei etwa 94,5 Millionen Barrel bei einer Produktion von 96,3 Million Barrel. [62] Die größten Verbraucher 2013 waren die USA (18,9 Millionen Barrel/Tag), die Volksrepublik China (10,8), Japan (4,6), Indien (3,7) und Russland (3,3). Deutschland war 2013 mit einem Tagesverbrauch von 2,38 Millionen Barrel der weltweit elftgrößte Verbraucher. [48] (siehe Erdöl – Tabellen und Grafiken: Verbrauch für detaillierte Angaben).

Der Weltverbrauch steigt derzeit um 2 % pro Jahr an. Die Steigerung ist auf einen stark zunehmenden Ölverbrauch in den aufstrebenden Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien zurückzuführen. In den Industrieländern ist der Verbrauch dagegen trotz eines weiter wachsenden Bruttoinlandsprodukts seit langem rückläufig, dh, die Ölabhängigkeit dieser Volkswirtschaften nimmt ab. Dennoch ist der Pro-Kopf-Verbrauch in den Industrieländern immer noch deutlich höher als in den Schwellenländern.

Verbrauch in Deutschland

Jährliche Rohölimporte der Bundesrepublik Deutschland [63]

In Deutschland wurden im Jahr 2016 2,82 Millionen Tonnen Rohöl gefördert. [64] Der Anteil des aus deutschen Quellen gewonnenen Erdöls liegt bei etwa 3 % des Verbrauches, die ergiebigste Quelle ist dabei das Fördergebiet Mittelplate in Schleswig-Holstein . [65] Im selben Zeitraum importierte die Bundesrepublik 91 Millionen Tonnen Rohöl. [66]

In Deutschland wurden 2017 insgesamt 112,5 Millionen Tonnen Rohöl verbraucht, die in Ölraffinerien weiter aufgearbeitet wurden, welche selbst über Öl pipelines versorgt werden. Wichtigster Lieferant mit etwa 33,5 Millionen Tonnen oder etwa 37 Prozent der Ölimporte war Russland, gefolgt von Norwegen mit etwa 10,3 Millionen Tonnen und das Vereinigte Königreich mit 8,5 Millionen Tonnen. Insgesamt lieferten mehr als 30 Länder Öl nach Deutschland. [67]

Von den erzeugten Ölfertigprodukten wurden im Jahr 2007 wiederum 3,8 % unmittelbar von der Industrie als Energieträger verbraucht, 53,7 % beanspruchte der gesamte Verkehrssektor wie Straßenverkehr (Individualverkehr, Personen- und Frachttransport), Luftverkehr (Kerosin) und Binnenschifffahrt, 12 % nahm die Heizenergie für Endverbraucher in Anspruch, 4,9 % diejenige von Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen Einrichtungen. 1,7 % benötigten Land- und Forstwirtschaft, 23,9 % schließlich gingen als Ausgangsstoffe in die chemische Weiterverarbeitung etwa zu Düngemitteln, Herbiziden, Schmierstoffen, zu Kunststoffen (z. B. Spritzgussprodukte, Gummiartikel, Schaumstoffe, Textilfasern), zu Farben, Lacken, Kosmetika, zu Lebensmittelzusatzstoffen, Medikamenten u. Ä. [68]

Der Verbrauch an Ölfertigprodukten ist seit den 1990er-Jahren jährlich um etwa 1,5 % rückläufig, [69] teils aufgrund fortschreitender Energieeinsparungen (vgl. Energieeinsparverordnung ), teils wegen eines Wechsels zu Erdgas oder alternativen Energiequellen wie Biodiesel , Solarthermie , Holzpellets , Biogas und Geothermie . [70]

Wertmäßig hingegen sind die Importe von Erdöl und Erdgas nach Deutschland allein im Jahr 2006 mit 67,8 Milliarden Euro nach vorläufigen Ergebnissen um mehr als ein Viertel (+28,4 %) gegenüber dem Vorjahr 2005 gestiegen, in der vorläufigen Spitze im Jahr 2008 waren es zuletzt 83 Milliarden Euro mit einem nochmaligen Zuwachs von +10 % gegenüber dem Vorjahr 2007. Im gesamten Zeitraum 1995 bis 2008 wuchsen die Erdöl- und Erdgasimporte laut Statistischem Bundesamt von 14,44 Milliarden auf 82,26 Milliarden Euro an, mit einem Anteil von ursprünglich 4,3 %, jetzt 10 % an allen Importen.

Der wichtigste Erdöl- und Erdgaslieferant für Deutschland war 2009 nach vorläufigen Zahlen bis November mit einem Drittel (33,2 %) der Rohstoffimporte im Wert von 34,708 Milliarden Euro Russland . Es folgte Norwegen , dessen Erdöl- und Erdgaslieferungen in Höhe von 14,220 Milliarden Euro 14 % der Importe entsprachen. [71] Das drittwichtigste Lieferland für Deutschland war das Vereinigte Königreich mit Lieferungen im Wert von 10,636 Milliarden Euro, die einen Anteil von 10 % an den gesamten deutschen Erdöl- und Erdgasimporten ausmachten. Angesichts der bis 2014 um 590 auf 980 Kilobarrel/Tag verfallenden Fördermengen des Nordseeöls [72] dürfte dieser Platz in den nächsten Jahren an Libyen abgetreten werden. [71]

Raffinerien

Die erste Erdölraffinerie entstand 1859. Die Erdölpreise sanken deutlich und die Zahl der Raffinerien nahm zu. Leuchtöle, besonders Petroleum, ermöglichten neue Lichtquellen.

Nach der Einführung des elektrischen Lichts war Erdöl zunächst nicht mehr attraktiv, doch bald nach der Entwicklung des Automobils setzte die Familie Rockefeller als Mitbegründerin der Standard Oil Company die Verwendung des Erdölprodukts Benzin als Ottokraftstoff durch, statt des von Henry Ford zunächst vorgesehenen Ethanols .

In der Erdölraffinerie wird das Erdöl in seine unterschiedlichen Bestandteile wie leichtes und schweres Heizöl , Kerosin sowie Benzin unter anderem in Destillationskolonnen aufgespalten. In weiteren Schritten können aus dem Erdöl die verschiedensten Alkane und Alkene erzeugt werden.

Petrochemie

Vereinfachtes Schema der Erdölaufarbeitung
 • Rohstoff
 • Zwischenprodukt
 • Prozess
 • Produkt
 • In der chemischen Industrie nimmt das Erdöl eine bedeutende Stellung ein. Die meisten chemischen Erzeugnisse lassen sich aus ca. 300 Grundchemikalien aufbauen. Diese Molekülverbindungen werden heute zu ca. 90 % aus Erdöl und Erdgas gewonnen. Zu diesen gehören: Ethen , Propen , 1,3-Butadien , Benzol , Toluol , o- Xylol , p-Xylol (diese stellen den größten Anteil dar).

  Aus der weltweiten Fördermenge des Erdöls werden ca. 6–7 % für die chemischen Produktstammbäume verwendet, der weitaus größere Anteil wird einfach in Kraftwerken und Motoren verbrannt. Die Wichtigkeit dieser Erdölerzeugnisse liegt auf der Hand: Gibt es kein Erdöl mehr, müssen diese Grundchemikalien über komplizierte und kostenintensive Verfahren mit hohem Energiebedarf hergestellt werden.

  Aus Erdöl kann fast jedes chemische Erzeugnis produziert werden. Dazu gehören Farben und Lacke, Arzneimittel, Wasch- und Reinigungsmittel, um nur einige zu nennen.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Erdöl
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ( Erdölraffinerie )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  → steigender Siedepunkt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gase
   
  Naphtha
   
  Kerosin
  Petroleum
   
  Gasöl
   
  Vakuumgasöl
   
  Vakuumrückstand
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Benzin
  AvGas („Flugbenzin“)
   
   
   
   
   
  Diesel
  leichtes Heizöl
   
   
  Schmieröle
  Tenside
   
  schweres Heizöl , Schweröl ,
  Bitumen , Koks , Ruß
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ( Steamcracken )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ( Cracken )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Olefine und
  Aromaten
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Benzin
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (Reaktionen)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Monomere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ( Polymerisation )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kunststoffe
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Zusammensetzung, Eigenschaften und Klassifizierung

  Allgemeines

  Erdölprobe aus Wietze in Niedersachsen
  Zusammensetzung nach chemischen Elementen [73]
  Kohlenstoff 83–87 %
  Wasserstoff 10–14 %
  Stickstoff 0,1–2 %
  Sauerstoff 0,1–1,5 %
  Schwefel 0,5–6 %
  Metalle < 1000 ppm

  Erdöl ist hauptsächlich ein Gemisch vieler Kohlenwasserstoffe. Die am häufigsten vertretenen Kohlenwasserstoffe sind dabei lineare oder verzweigte Alkane (Paraffine), Cycloalkane (Naphthene) und Aromaten. Jedes Erdöl hat je nach Fundort eine spezielle chemische Zusammensetzung, die auch die physikalischen Eigenschaften wie Farbe und Viskosität bestimmt.

  Farbe und Konsistenz variieren von transparent und dünnflüssig bis tiefschwarz und dickflüssig. Erdöl hat auf Grund von darin enthaltenen Schwefelverbindungen einen charakteristischen Geruch, der zwischen angenehm und widerlich-abstoßend wechseln kann. Farbe, Konsistenz und Geruch sind sehr stark von der geographischen Herkunft des Erdöls abhängig. Manche Erdölsorten fluoreszieren unter ultraviolettem Licht auf Grund von unterschiedlichen Beistoffen, wie Chinone oder Polyaromaten.

  Unraffiniertes Erdöl (Rohöl) ist mit mehr als 17.000 Bestandteilen eine sehr komplexe Mischung von organischen Stoffen , die natürlicherweise auf der Erde vorkommen. [74] Neben den reinen Kohlenwasserstoffen sind noch Kohlenstoffverbindungen, die Heteroatome wie Stickstoff (Amine, Porphyrine), Schwefel (Thiole, Thioether) oder Sauerstoff (Alkohole, Chinone) enthalten, Bestandteil des Erdöls. Daneben finden sich Metalle wie Eisen, Kupfer, Vanadium und Nickel. Der Anteil der reinen Kohlenwasserstoffe variiert erheblich. Er kann zwischen 97 % und 50 % bei Schwerölen und Bitumen liegen.

  Gehalt an leichtflüchtigen Verbindungen

  In der Erdölindustrie und -geologie wird unterschieden zwischen „leichtem“ Rohöl (engl. light crude oil ) mit relativ hohem Anteil an leichtflüchtigen niedermolekularen Kohlenwasserstoffen und „schwerem“ Rohöl (engl. heavy crude oil ) mit relativ hohem Anteil an schwerer flüchtigen niedermolekularen Kohlenwasserstoffen sowie schwerflüchtigen hochmolekularen organischen Verbindungen (Harze, Wachse, Asphaltene ). Die Bezeichnungen „leicht“ und „schwer“ beziehen sich dabei auf das spezifische Gewicht bzw. die Dichte des Rohöls, die mit sinkendem Anteil an leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen jeweils zunehmen. Als Maß für die Dichte einer Rohölsorte wird oft der sogenannte API-Grad angegeben, der sich unter anderem aus der relativen Dichte des Öls im Verhältnis zu Wasser berechnet.

  Das Verhältnis zwischen leicht- und schwerflüchtigen Verbindungen ist zudem verantwortlich für Farbe und Viskosität des Rohöls: je höher der Anteil an leichtflüchtigen Verbindungen, desto heller und geringviskoser das Öl.

  Zu den „leichten“ Rohölsorten zählen West Texas Intermediate (WTI) sowie das Nordseeöl Brent (jeweils ca. 35 bis 40°API), eine schwere Rohölsorte ist Merey aus Venezuela (16°API). Bei Rohölen mit weniger als 10°API spricht man allgemein von Asphalt (siehe auch → Ölsand ).

  Schwefelgehalt

  Schwefelarmes Rohöl wird „süß“ genannt (engl. sweet crude oil , ua die Sorte Brent ), schwefelreiches „sauer“ (engl. sour crude oil , ua die im Golf von Mexiko geförderten Sorten Mars und Poseidon ). Der im Rohöl und in den Raffinationsprodukten enthaltene Schwefel wird durch Verbrennung zum Gas Schwefeldioxid (SO 2 ) oxidiert, das zu einem geringen Teil durch Reaktion mit Luftsauerstoff, katalysiert durch atmosphärischen Staub, in Schwefeltrioxid (SO 3 ) umgewandelt wird. Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid verbinden sich mit atmosphärischem Wasser zu schwefliger Säure (H 2 SO 3 ) bzw. zu Schwefelsäure (H 2 SO 4 ), die verdünnt im übrigen atmosphärischen Wasser, als sogenannter saurer Regen niedergehen und verschiedene ökologische und bautechnische Probleme verursachen.

  Um den Ausstoß von Schwefeldioxid in die Atmosphäre zu reduzieren, wurden ab etwa 1980 vereinzelt und ab etwa 2000 flächendeckend, aus Erdöl gewonnene Brennstoffe entschwefelt. Schweröl , das als Treibstoff auf Hochseeschiffen genutzt wird, war anfangs noch davon ausgenommen. Der bei der Entschwefelung gewonnene Schwefel ersetzt als Grundstoff für die chemische Industrie kostengünstig den durch Bergbau gewonnenen mineralischen Schwefel. Alternativ zur direkten Entschwefelung von Erdöl wird insbesondere in kohle- und ölbefeuerten Kraftwerken das Rauchgas gewaschen und durch Einblasen von Kalkstaub (CaCO 3 ) Gipspulver (CaSO 4 ) erzeugt, das technisch weiterverwendet werden kann (siehe → Rauchgasentschwefelung ).

  Subventionen

  Laut einer Studie des britischen Overseas-Development-Instituts subventionieren die führenden Industrie- und Schwellenländer die Erkundung von Ölvorkommen mit 71 Milliarden Euro pro Jahr – und untergraben damit ihre eigene Klimapolitik. [75]

  Erdölausstieg

  Aufgrund verschiedener Umweltprobleme, die aus der Förderung von Erdöl sowie der Nutzung und Verbrennung von Erdölprodukten erwachsen (Förderunfälle, Pipelineleckagen, Tankerunfälle, Plastikmüll , Klimawandel – bei der Verbrennung eines Barrels des fossilen Energieträgers Erdöl entstehen ca. 320 kg [76] des Treibhausgases Kohlendioxid , das als Hauptverursacher der globalen Erwärmung gilt) fordern verschiedene Organisationen, die Nutzung von Erdöl als Rohstoff einzuschränken oder sogar ganz einzustellen. Für die Bestrebungen eines Staates, völlig unabhängig von Erdöl zu werden, wird die Bezeichnung Erdölausstieg verwendet.

  Im Zuge des allmählich stattfindenden globalen Umdenkens in dieser Hinsicht setzte die Familie Rockefeller , deren Vermögen in erster Linie auf die Förderung von Erdöl im frühen 20. Jahrhundert zurückgeht, im März 2016 ein Zeichen: Sie trennte sich von ihren Anteilen an Firmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen. Insbesondere trennten sich die Rockefellers von ihren Anteilen am Erdölkonzern ExxonMobil . [77]

  Siehe auch

  Literatur

  Weblinks

  Wikinews: Erdöl – in den Nachrichten
  Commons : Erdöl – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
  Wiktionary: Erdöl – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

  Einzelnachweise

  1. Hans Murawski, Wilhelm Meyer: Geologisches Wörterbuch. Spektrum Akademischer Verlag, 11. Auflage, 2004, ISBN 3-8274-1445-8 .
  2. OPEC : World crude oil reserves: Cumulative production versus net additions (2000–2009)
  3. BP Statistical Review of World Energy. (PDF; 6,7 MB) BP , Juni 2017, S. 15 , abgerufen am 15. Juli 2017 (englisch).
  4. Ugo Bardi: Peak oil, 20 years later: Failed prediction or useful insight? In: Energy Research & Social Science. Bd. 48, 2019, S. 257–261,doi:10.1016/j.erss.2018.09.022
  5. Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 2: Λ–Ω. bearbeitet von Max Sengebusch. 3. Auflage, 6. Abdruck. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914, S. 234.(zeno.org) , speziell Stichwort νάφθας
  6. a b c Steinöl . In: Jacob Grimm , Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch . Band   18 : Stehung–Stitzig – (X, 2. Abteilung, Teil 2). S. Hirzel, Leipzig 1941, Sp.   2133–2134 ( woerterbuchnetz.de ).
  7. Karl Sudhoff : Zwei deutsche Reklamezettel zur Empfehlung von Arzneimitteln – Petroleum und Eichenmistel – gedruckt um 1500. In: Sudhoffs Archiv. Band 3, 1910, S. 397–402, hier: S. 397–400.
  8. Peter Assion : St. Katharinenöl für Reich und Arm. In: Medizinische Monatsschrift. Band 29, 1975, S. 68–75, insbesondere S. 68 f. und 73 f.
  9. zu St. Katharina vgl. auch Peter Assion: Die Mirakel der Hl. Katharina von Alexandrien. Untersuchungen und Texte zur Entstehung und Nachwirkung mittelalterlicher Wunderliteratur. Hochschulschrift Heidelberg, Dissertation, 1969.
  10. Willem Frans Daems: Der „Middelburgse Erdöl-Schreizettel“. Ein Wunderdrogentraktat über die Wirkungen des Petroleums aus dem spätmittelalterlichen Holland. In: Pharmaziehistorischer Kongreß Budapest 1981. Hrsg. von Wolfgang-Hagen Hein, Stuttgart 1983 (= Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie , 52), S. 149.
  11. a b Gundolf Keil, Willem Frans Daems: ‚Petroltraktate' (‚Erdöl-Schreizettel'). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters – Verfasserlexikon. 2. Auflage. Band 7, 1989, ISBN 3-11-011582-4 , Sp. 490–493.
  12. Willem Frans Daems, Gundolf Keil, Ria Jansen-Sieben: Petrol-Reklamezettel. In: Gundolf Keil, Johannes Gottfried Mayer, Christian Naser (Hrsg.): „ein teutsch puech machen“. Untersuchungen zur landessprachlichen Vermittlung medizinischen Wissens. (= Ortolf-Studien. 1; = Wissensliteratur im Mittelalter. 11). Wiesbaden 1993, ISBN 3-88226-539-6 , S. 470–479.
  13. Juraj Körbler: Die Geschichte der Krebsbehandlung mit Petroleum. In: Janus. 53, 1966, S. 135–146.
  14. Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig, 3. Auflage 1914, Band 2, S. 605, Stichwort πέτρα
  15. Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig, 3. Auflage 1914, Band 2, S. 606, Stichwort πέτρος
  16. Petroleum. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache .
  17. Ernst Blumer: Die Erdöllagerstätten und übrigen Kohlenwasserstoffvorkommen der Erdrinde. Grundlagen der Petroliumgeologie. Enke, Stuttgart 1922, S. 217.
  18. Norbert Welsch, Jürgen Schwab, Claus Liebmann: Materie: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Springer Spektrum, 2013, ISBN 978-3-8274-1888-3 , S. 343.
  19. Erdöl. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache .
  20. a b c d Leopold Singer: Die fossilen Tierstoffe: Erdöl, Erdgas, Erdwachs, Asphalt, Ichthyol. S. 151–316 in: Victor Grafe (Hrsg.): Grafes Handbuch der organischen Warenkunde. Band IV/2: Warenkunde und Technologie der Konservierungsverfahren der Kohle und des Erdöls. Poeschel, Stuttgart 1928, S. 151–154. ( SUB Uni Hamburg )
  21. James Dodds Henry: Baku: an eventful History. Archibald Constable & Co., London 1905, S. 24. (archive.org)
  22. Joseph Hecker: Das Bergöhl in Galizien. In: Jahrbücher des kaiserlichen königlichen polytechnischen Institutes in Wien. Band 2, 1820, S. 335–342 (opacplus.bsb-muenchen.de)
  23. a b R. Karlsch, RG Stokes: Faktor Öl. 2003, S. 28 f.
  24. „[…] that Saturday afternoon along the banks of Oil Creek near Titusville, Pennsylvania, provided the spark that propelled the petroleum industry toward the future […],“ William Brice, Professor emeritus für Geowissenschaften (Earth and Planetary Sciences) an der University of Pittsburgh at Johnstown, zitiert in First American Oil Well. American Oil and Gas Historical Society
  25. MW Lomonossow: Слово о рождении металлов от трясения земли – Oratio de generatione metallorum a terrae motu [Über die Entstehung der Metalle durch Erdbeben]. In: AI Andrejew, II Schafranowski (Hrsg.): М. В. Ломоносов: Полное собрание сочинений [MW Lomonossow: Gesamtwerk]. Т. 5: Труды по минералогии, металлургии и горному делу, 1741–1763 [Band 5: Abhandlungen über Mineralogie, Metallurgie und Bergbau, 1741–1763]. Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Moskau/Leningrad 1954, S. 295–347 (online: Nur-Text-Digitalisat , Originalseitenscan ).
  26. Christiane Martin, Manfred Eiblmaier (Hrsg.): Lexikon der Geowissenschaften: in sechs Bänden. Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg ua 2000–2002
  27. a b c d Jon Gluyas, Richard Swarbrick: Petroleum Geoscience. Blackwell Publishing, 2004, ISBN 0-632-03767-9 , S. 96ff.
  28. a b Norbert Berkowitz: Fossil Hydrocarbons – Chemistry and Technology. Academic Press, San Diego 1997, ISBN 0-12-091090-X , S. 28.
  29. Die Entstehung des Erdöls. Aral Forschung, abgerufen am 17. März 2013 .
  30. Christopher D. Laughrey: The Origin of Oil. In: Pennsylvania Geology. Band 29, Nr. 1, 1998, S. 9–14 ( dcnr.state.pa.us (PDF; 1 MB) komplettes Heft)
  31. a b c d e f g h i GP Glasby: Abiogenic Origin of Hydrocarbons: An Historical Overview. In: Resource Geology. Band 56, Nr. 1, 2006, S. 85–98, scribd.com (PDF; 72 kB)
  32. J. Kenney, A. Shnyukov, V. Krayushkin, I. Karpov, V. Kutcherov, I. Plotnikova: Dismissal of the claims of a biological connection for natural petroleum . In: Energia . Band   22 , Nr.   3 , 2001, S.   26–34 (englisch, gasresources.net ( Memento vom 7. Januar 2016 im Internet Archive )). Dismissal of the claims of a biological connection for natural petroleum ( Memento des Originals vom 21. Februar 2003 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.gasresources.net
  33. J. Kenney, V. Kutcherov, N. Bendeliani, V. Alekseev: The evolution of multicomponent systems at high pressures: VI. The thermodynamic stability of the hydrogen–carbon system: The genesis of hydrocarbons and the origin of petroleum . In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . Band   99 , Nr.   17 , 2002, S.   10976–10981 , doi : 10.1073/pnas.172376899 , PMID 12177438 ,PMC 123195 (freier Volltext), arxiv : physics/0505003 , bibcode : 2002PNAS...9910976K ( gasresources.net ).
  34. Anton Kolesnikov, Vladimir G. Kutcherov, Alexander F. Goncharov: Methane-derived hydrocarbons produced under upper-mantle conditions. In: Nature Geoscience. Band 2, 2009, S. 566–570, doi:10.1038/ngeo591
  35. a b c International Atomic Energy Agency (IAEA): Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste in the Oil and Gas Industry. Safety Reports Series. Nr. 34, 2004, (online)
  36. Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP): Naturally Occurring Radioactive Material (NORM). Guide, Juni 2000.
  37. a b Karen P. Smith, Deborah L. Blunt, John J. Arnish: Potential radiological doses associated with the disposal of petroleum industry NORM via landspreading. US Department of Energy, Technical Report No. DOE/BC/W-31-109-ENG-38--5, 1998, doi:10.2172/307848
  38. a b c d Jürgen Döschner: Unbekannte Gefahr – Radioaktive Abfälle aus der Öl- und Gasindustrie. In: Deutschlandfunk. 5. Februar 2010, abgerufen am 6. Februar 2010 .
  39. Jürgen Döschner: Strahlende Ölquellen. In: Zeitgeschichtliches Archiv auf wdr.de. 7. Dezember 2009, abgerufen am 1. September 2013 .
  40. Jürgen Döschner: Radioaktive Rückstände – Probleme aus der Ölförderung belasten Anwohner in Kentucky. In: Deutschlandfunk. 9. März 2010, abgerufen am 13. März 2010 .
  41. Chevalier: Energie – die geplante Krise. Calman-Lévy 1973.
  42. Hilmar Rempel, Sandro Schmidt, Ulrich Schwarz-Schampera: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2006 . Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover 7. August 2008, S.   29 ( bund.de [PDF; 1,4   MB ; abgerufen am 17. Januar 2021]): „Aus geologischer Sicht ist bei moderatem Verbrauchsanstieg eine ausreichende Versorgung mit konventionellem Erdöl bis etwa 2020 gewährleistet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird ein Höhepunkt der Förderung von konventionellem Erdöl („Peak Oil“) erwartet. [..] Das nicht-konventionelle Erdöl kann zu einer Milderung des zu erwartenden Abfalls nach „Peak Oil“ beitragen, aber die danach entstehende Lücke zwischen Nachfrage und Angebot nicht schließen.“
  43. Leonardo Maugeri: Oil: Never Cry Wolf – Why the Petroleum Age Is Far from over . In: Science . Band   304 , Nr.   5674 , 21. Mai 2004, ISSN 1095-9203 , S.   1114–1115 , doi : 10.1126/science.1096427 ( resilience.org [abgerufen am 17. Januar 2021]): „The worst effect of this recurring oil panic is that it has driven Western political circles toward oil imperialism and attempts to assert direct or indirect control over oil-producing regions. Yet the world is not running out of oil, and catastrophic views fail to take into account the complex reality that will allow reliance on abundant supplies for years to come.“
  44. James Murray, David King: Oil's tipping point has passed . In: Nature . Band   481 , 25. Januar 2012, ISSN 0028-0836 , S.   433–435 , doi : 10.1038/481433a : „From 2005 onwards, conventional crude-oil production has not risen to match increasing demand. We argue that the oil market has tipped into a new state, similar to a phase transition in physics: production is now 'inelastic', unable to respond to rising demand, and this is leading to wild price swings.“
  45. Gerald Hosp: Erdöl-Treffen in Doha endet im Desaster , NZZ, 17. April 2016.
  46. Benjamin Triebe: (K)eine Arbeitsgruppe fürs Geschichtsbuch , NZZ, 6. September 2016.
  47. Statistical Review of World Energy June 2014 – Historical data workbook. 63th edition, BP plc., London 2014 ( Excel-Tabelle 1,6 MB), Tabelle 1: Oil – Proved Reserves
  48. a b Statistical Review of World Energy June 2014 – Historical data workbook. 63th edition, BP plc., London 2014 ( Excel-Tabelle 1,6 MB), Tabelle 5: Oil – Consumption
  49. Rechnung Reichweite: 1687900 / 90 / 365 Tage = 51,38 Jahre; statische Berechnung. Dynamische Effekte sind schwer kalkulierbar z. B. hoher Ölpreis → weniger Verbrauch → längere Reichweite.
  50. vgl. dazu Campbell ua: Ölwechsel. Das Ende des Erdölzeitalters und die Weichenstellung für die Zukunft. 2. Auflage. München 2008.
  51. Forbes: The World's Largest Public Companies ( en ) 2019. Abgerufen am 23. April 2020.
  52. a b Statistical Review of World Energy June 2014 – Historical data workbook. 63th edition, BP plc., London 2014 ( Excel-Tabelle 1,6 MB), Tabelle 3: Oil – Production (barrels)
  53. a b Aramco Chief Debunks Peak Oil by Peter Glover ( Memento vom 15. Februar 2012 im Internet Archive ) Energy Tribune vom 17. Januar 2008.
  54. Täglicher Erdölverbrauch. (PDF; 12 kB) iea.org
  55. UK Government über zunehmende Versorgungsproblematik ( Memento vom 25. Mai 2010 im Internet Archive ) (engl.)
  56. US Department of Energy prognostizierte hohes Risiko für einen Rückgang der Welt-Erdölproduktion ab 2011 .
  57. guardian.co.uk , US-Militär warnt vor massivem Ressourcenmangel 2015.
  58. Eberhart Wagenknecht: Den Briten geht das Öl aus – das Ende des Aufschwungs scheint gekommen. ( Memento vom 9. Oktober 2007 im Internet Archive ) Eurasisches Magazin, 29. September 2004.
  59. Aramco chief says world's Oil reserves will last for more than a century , Oil and Gas Journal
  60. Rising to the Challenge: Securing the Energy Future Jum'ah Abdallah S. World Energy Source ( Memento vom 4. April 2013 im Internet Archive )
  61. a b Jad Mouawad: As Oil Giants Lose Influence, Supply Drops . In: New York Times . 18. August 2008.
  62. Who's afraid of cheap oil, The Economist, January 23rd 2016
  63. Statistisches Bundesamt: Jährliche Rohölimporte ( de ) 19. Februar 2020. Abgerufen am 22. April 2020.
  64. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Niedersachsen (Hrsg.): Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2016 . Hannover 2017 ( Online [PDF; 5,3   MB ; abgerufen am 10. November 2019]).
  65. Aktuelle statistische Daten aus der E&P-Industrie. Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie, abgerufen am 21. Juli 2017 .
  66. Ölimporte und Rohölproduktion in Deutschland.
  67. Germany's dependence on imported fossil fuels.
  68. Statistics. IEA , abgerufen 2007 (englisch).
  69. welt-auf-einen-blick.de
  70. Mit Energie gegen den Klimawandel. ( Memento vom 14. September 2011 im Internet Archive ) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit .
  71. a b Internationale Zusammenarbeit entscheidend für Erfolg von Offshore-Windenergie: Nordseeanrainer rufen Nordsee-Offshore-Initiative ins Leben. ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive ) BMWi Presseinformation vom 5. Januar 2010.
  72. Medium Term Oil Market Report. IEA 2009, S. 51 (PDF; 3,1 MB).
  73. G. James Speight: The Chemistry and Technology of Petroleum . Marcel Dekker, 1999, ISBN 0-8247-0217-4 , S.   215–216 .
  74. VAP Martins dos Santos ua: Alkan-Biodegradation mit Alcanivorax borkumensis . In: Laborwelt. Vol. 7, Nr. 5, 2006, S. 33 ff.
  75. Klimaschutz-Hindernis: Konzerne erhalten Milliardensubventionen für Ölprojekte In: Spiegel-Online . 11. November 2014. Abgerufen am 11. November 2014.
  76. Nicola Armaroli , Vincenzo Balzani , Nick Serpone: Powering Planet Earth. Energy Solutions for the Future . Wiley‐VCH, Weinheim 2013, ISBN 978-3-527-33409-4 , S. 209.
  77. „Es ist fast schon ein historischer Schritt: Die Rockefeller-Familie trennt sich von Firmenanteilen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen.“ Öldynastie Rockefeller trennt sich von Exxon. Spiegel.de, 23. März 2016.