Euro

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Euro, Ευρώ, Евро
Eurosymbol. Svg

Euro symbol
Land: europæiske Union europæiske Union europæiske Union

Belgien Belgien Belgien
Tyskland Tyskland Tyskland
Estland Estland Estland
Finland Finland Finland
Frankrig Frankrig Frankrig
Grækenland Grækenland Grækenland
Irland Irland Irland
Italien Italien Italien
Letland Letland Letland
Litauen Litauen Litauen
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Malta Malta Malta
Holland Holland Holland
Østrig Østrig Østrig
Portugal Portugal Portugal
Slovakiet Slovakiet Slovakiet
Slovenien Slovenien Slovenien
Spanien Spanien Spanien
Cypern Republik Cypern Cypern

associerede euro -brugere:
(med egne euromønter)
Andorra Andorra Andorra
Monaco Monaco Monaco
San Marino San Marino San Marino
Vatikanet Vatikanet Vatikanet

"Passive" Euro -brugere:
(uden egne euromønter)
Kosovo Kosovo Kosovo
Montenegro Montenegro Montenegro

Andet:
Europæisk betalingsområde

Underinddeling: 100 øre
ISO 4217 kode : EUR
Genvej:
Valutakurs :
(12. august 2021)

1 EUR = 1,0824 CHF
1 CHF = 0,9239 EUR

1 EUR = 0,84743 GBP
1 EUR = 129,61 JPY
1 EUR = 1,1739 USD

Udsteder : ECB
Anden serie eurosedler

Euroen ( græsk ευρώ , kyrillisk евро ; ISO -kode : EUR, symbol : ) er valutaen i Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til artikel 3, stk. 4, TEU , et politikområde i Den Europæiske Union reguleret i art. . 127–144 TEUF (EU). Den udstedes af Den Europæiske Centralbank og fungerer som den fælles officielle valuta i 19 EU -medlemsstater, der tilsammen udgør eurozonen , samt i seks andre europæiske lande. Efter den amerikanske dollar er euroen den vigtigste reservevaluta i verden. [1]

Euroen blev indført som bogpenge den 1. januar 1999 og tre år senere som kontanter den 1. januar 2002. [2] Dermed erstattede han de nationale valutaer som betalingsmiddel . Euromønterne er præget af de nationale centralbanker i de 19 Eurosystemlande og i øjeblikket fire andre lande, hver med en landespecifik bagside. Den eneste forskel mellem eurosedlerne fra forskellige lande i den første trykserie er bogstavet i serienummerets første position, der angiver den nationale centralbank, som sedlen blev udskrevet på vegne af. I den anden printserie fra 2013, som formodes at tilbyde større beskyttelse mod forfalskning, begynder serienummeret med to bogstaver, hvoraf det første betegner printeren. [3]

Siden 2020 har Den Europæiske Centralbank, ligesom mange andre centralbanker og Bank for International Settlements , undersøgt, om det giver mening at udstede en digital euro eller e-euro som digitale centralbankpenge . [4] [5] [6] [7] [8]

Euroens historie

Euroen som et politisk projekt

Ideen om en fælles europæisk valuta, som skulle lette handelen mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (oprettelse af et "fælles europæisk marked [es]") [9] : 1031 , opstod ganske hurtigt i historien af europæisk integration . I 1970 blev projektet for første gang specificeret i " Werner Plan "; en europæisk monetær union bør derfor implementeres inden 1980. I 1972 førte projektet til oprettelsen af European Exchange Rate Association ("valutaslange"). Dette kunne ikke implementeres som planlagt efter sammenbruddet af Bretton Woods -systemet (marts 1973). De følgende år var præget af konsekvenserne af den første oliekrise : i efteråret / vinteren 1973/74 blev olieprisen firedoblet; I nogle europæiske lande skubbede fagforeninger igennem tocifrede lønstigninger ved denne lejlighed (→ Kluncker-runden ). Det er kontroversielt, om der var en løn-pris-spiral eller en pris-løns-spiral ( hvad var årsagen, hvad var virkningen? ). Mange europæiske lande havde stagflation (dvs. stagnation og inflation); krisefasen på det tidspunkt var og er også kendt som Eurosklerose .

Flere stater forlod valutakursunionen i slutningen af ​​1978. Det Europæiske Fællesskab fokuserede sine aktiviteter stærkt på landbrugssektoren ( fælles landbrugspolitik (GAP)); En netbetalersdebat begyndte i mange lande og varede i årtier. Industrialiserede lande som Tyskland og Storbritannien blev nettobidragydere; landbrugslande som Frankrig, Spanien og Portugal var nettomodtagere.

I 1979 blev det europæiske monetære system (EMS) oprettet. Det bør forhindre udsving i de nationale valutaer ud over et bestemt interval. Derfor blev den europæiske valutaenhed ECU oprettet. ECU var en kurvvaluta, der kan kaldes forløberen for euroen. ECU’en fungerede kun som regningsenhed og fandtes ikke som kontanter, selvom der blev præget nogle særlige symbolske mønter. Nogle EF -medlemsstater udstedte statsobligationer i ECU (de blev handlet på børser som andre statsobligationer) og lånt i ECU.

I 1988 udarbejdede et udvalg under ledelse af Europa-Kommissionens formand, Jacques Delors , den såkaldte " Delors-rapport ". I løbet af Tysklands genforening , ifølge avisrapporter, forbandt den daværende franske præsident François Mitterrand Frankrigs samtykke til genforening med samtykke fra daværende tyske forbundskansler Helmut Kohl til at "uddybe den økonomiske og monetære union", dvs. med indførelsen af ​​euroen. [10] Kohl modsagde denne fremstilling, men ville, som han senere skrev i sin bog Aus Sorge um Europa , have betragtet den fælles europæiske valuta som en rimelig pris for tysk enhed. [11] Han gik med til projektet om at indføre euroen uden at konsultere Bundesbanks præsident Hans Tietmeyer . [12] Som foreslået i Delors -rapporten blev Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union oprettet i tre trin:

 • Den første fase af den monetære union blev indledt den 1. juli 1990 med etableringen af ​​den frie kapitalbevægelse mellem EF -staterne. Efter at retsgrundlaget for yderligere gennemførelse var blevet fastsat i Maastricht -traktaten fra 1992,
 • Den anden fase begyndte den 1. januar 1994 med oprettelsen af ​​Det Europæiske Monetære Institut (EMI, ECB's forgængerinstitution) og revisionen af ​​medlemsstaternes budgetstilling.
 • Den sidste fase blev nået med oprettelsen af ​​Den Europæiske Centralbank (ECB) den 1. juni 1998 og den endelige fastsættelse af valutakurserne mellem nationale valutaer og euroen den 1. januar 1999. Fra da af blev valutakurserne (også kaldet valutapariteter ) i de deltagende lande fastsat.

Den 2. maj 1998 besluttede stats- og regeringscheferne for Det Europæiske Fællesskab i Bruxelles at indføre euroen. [13] Kansler Kohl var klar over, at han handlede imod viljen fra et stort flertal af befolkningen. I et interview fra marts 2002, der blev kendt i 2013, sagde han: "I et tilfælde [introduktion af euroen] var jeg som en diktator". [14] [15] Men han tog beslutningen, fordi han så euroen som "et synonym for Europa" og en enestående mulighed for Europa til at vokse sammen fredeligt. [16]

deltagende lande

 • 1999: Belgien, Tyskland, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Monaco 1 , Holland, Østrig, Portugal, San Marino 1 , Spanien og Vatikanstaten 1
 • 2001: Grækenland
 • 2002: Kosovo 2 og Montenegro 2
 • 2007: Slovenien
 • 2008: Malta og Cypern
 • 2009: Slovakiet
 • 2011: Estland
 • 2014: Letland og Andorra 1
 • 2015: Litauen
1 med formel aftale
2 passive euro -brugere

Realisering af euro -projektet

EU's konvergenskriterier og stabilitets- og vækstpagten

I Maastricht -traktaten fra 1992 blev EU -landene enige om visse "konvergenskriterier", som staterne skulle opfylde for at indføre euroen som deres valuta. De omfatter detaljeret de offentlige budgetters stabilitet, prisniveauet , valutakurserne med de andre EU-lande og den langsigtede nominelle rente . På initiativ af den daværende tyske finansminister Theo Waigel blev det første af disse kriterier fastsat på topmødet i Dublin i 1996 , selv efter indtrædelsen i euroen. Denne stabilitets- og vækstpagt giver eurolandene en årlig ny gæld på højst 3% og et samlet gældsniveau på maksimalt 60% af deres bruttonationalprodukt .

Både før og efter indførelsen af ​​euroen var der imidlertid gentagne overtrædelser af disse regler fra medlemslandenes side. Især Grækenland var kun i stand til at indføre euroen på grundlag af raffinerede statistikker, [17] og adskillige medlemsstater, herunder Tyskland og Frankrig , overtrådte stabilitets- og vækstpagten ved flere lejligheder. De sanktioner, den giver over for eurolande med overdrevent store underskud, som kan pålægges af finansministrene i de andre medlemsstater, er imidlertid ikke blevet anvendt én gang. Som følge af statsgældskrisen i især nogle europæiske lande førte dette til en politisk debat fra 2010 og frem om Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union som en mulig finanspolitisk union .

Navngivning

Eurotegn som kunstværk af Ottmar Hörl på Willy-Brandt-Platz i Frankfurt am Main

Efter at navnet på den gamle regnskabsvaluta ECU i første omgang også var forventet for den planlagte fælles valuta, kom der kritik i begyndelsen af ​​1990'erne, fordi den - som en forkortelse for European Currency Unit - var for teknisk og upersonlig. At navnet kunne forstås ud fra den franske Écu , som har været kendt siden middelalderen, blev stort set overset. Helmut Kohl klagede over, at "Écu" lignede ordet "ko" på tysk. [18] Den 16. december 1995 besluttede Det Europæiske Råd i Madrid derfor et andet navn for den nye valuta: "Euro". I overensstemmelse med reglerne bør udtrykket kun bruges i ental (se nedenfor, flertalsformer ).

Alternative forslag blev også drøftet på forhånd. Vigtige kandidater var europæiske francs (men spanskeren i sin oversættelse Franco upassende til Francisco Franco ville have husket), europæisk krone og europæiske gylden . Brugen af ​​et valutanavn, der allerede var kendt, havde til formål at signalere kontinuitet og styrke befolkningens tillid til den nye valuta. Desuden kunne nogle deltagende stater have beholdt det tidligere navn på deres valuta. Det var imidlertid netop dette, der mødtes med kritik, da det ville have indikeret, at visse medlemsstater havde prioritet frem for andre. I sidste ende mislykkedes alle forslag på grund af forbehold fra de enkelte stater, især Storbritannien . Som en reaktion foreslog den tyske delegation omkring daværende finansminister Theodor Waigel navnet "Euro". I resolutionen fra den tyske forbundsdag var der stadig tale om at udvide valutanavnet regionalt med navnene på de tidligere valutaer, det vil sige "Euro-Mark" i Tyskland og "Euro-Franc" i Frankrig. [19]

I en video, der blev offentliggjort i 2017 på tagesspiegel.de , fortalte Theodor Waigel, hvordan han opfandt og etablerede navnet Euro i 1995. [20]

Den symbolske værdi af euroen på en medalje kan bevises for første gang for et nummer fra 1965. En anden privat mønt med denne betegnelse blev fremstillet i Holland i 1971. Det første bogstav i udtrykket Euro er skrevet som et C med et indsat kort, let bugtende bindestreg. Det første bogstav i indskriften EUROPA FILIORUM NOSTRORUM DOMUS ( latin : Europa [er] vores børns hus ) er skrevet på samme måde.

Introduktion af euroen som bogpenge

Den 31. december 1998 blev valutakurserne mellem euroen og de enkelte valutaer i medlemsstaterne uigenkaldeligt fastsat; den 1. januar 1999 blev euroen den lovlige regnskabsvaluta. Den erstattede den tidligere kurvvaluta ECU (European Currency Unit) i et konverteringsforhold på 1: 1. En dag senere, den 2. januar, noterede de europæiske børser allerede alle værdipapirer i euro.

En anden ændring i den tidsmæssige forbindelse med indførelsen af ​​euroen var ændringen i metoden til visning af priser for udenlandsk valuta . I Tyskland var pristilbudet (1 USD = x DEM) den sædvanlige præsentationsform frem til rapporteringsdatoen. Siden 1. januar 1999 er værdien af ​​fremmed valuta i alle deltagende lande blevet vist i form af et mængdetilbud (EUR 1 = x USD). Endvidere er der siden 1. januar 1999 blevet udstedt overførsler og direkte debiteringer i euro. Konti og opsparingsbøger kan alternativt være denomineret i euro eller den gamle nationale valuta.

Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira i juni 2000 besluttede på anbefaling af Europa -Kommissionen at optage Grækenland i euroområdet. [21] [22] Grækenland sluttede sig til euroen den 1. januar 2001, to år efter de andre medlemsstater.

Den sidste overgang til euroen

Tyskland
Kasseombytning

I Tyskland blev euroen distribueret til banker og detailhandlere fra september 2001 som en del af den såkaldte "frontloading-proces". Detailhandlere bør indgå i udvekslingsprocessen ved at udstede euro og acceptere D-Marks .

Den 17. december 2001 kunne en første blanding af euromønter, også kendt som " startpakken ", købes i tyske banker og sparekasser . Disse startpakker indeholdt 20 mønter til en værdi af 10,23 euro og blev udstedt for 20 D-mærker, hvorved afrundingsforskellen blev overtaget af statskassen.

For at undgå kø ved bankernes skranker efter juleferien og årsskiftet 2001/2002 blev det også muligt at betale i D-Mark i butikkerne i januar og februar 2002. Ændringen blev givet ved handel med euro og cent. Desuden kom eurokontanter fra 1. januar 2002 i omløb gennem hævninger i pengeautomater og i banktællere. I de første to uger af januar var der også køer ved bankernes og sparekassernes børser. Fra slutningen af ​​januar 2002 blev kontantbetalinger hovedsageligt foretaget i euro. En af de uoverskuelige, da eurokontanter blev indført, var, at teksturen, udseendet og formatet på de nye sedler bevidst ikke blev offentliggjort på forhånd for at undgå forfalskning i indledningsfasen. Sikkerhedsfunktionerne , f.eks. B. vandmærker, sikkerhedstråde, hologramfolier og mikroskripter blev ikke annonceret på forhånd.

Selvom skiftet af pengeautomater stort set var uproblematisk, frygtede maskinindustrien et tab af salg, da maskinerne accepterede enten euro eller D-Marks (andre betalingsmuligheder som GeldKarte var dengang af ringe betydning). Nogle transportvirksomheder som Rhein-Main-Verkehrsverbund havde omregnet omkring halvdelen af ​​maskinerne til euro på rapporteringsdatoen, så kunderne mange steder fandt en 'gammel' og en 'ny' maskine. Overgangen var mindre problematisk end frygtet, så mange maskiner blev konverteret til euro tidligere end oprindeligt planlagt.

Konvertering af konti og kontrakter

Regnskaberne i banker og sparekasser kunne efter anmodning føres i euro siden 1. januar 1999. Som led i indførelsen af ​​eurokontanter blev regnskaberne derefter automatisk konverteret til euro den 1. januar 2002; nogle institutter implementerede imidlertid denne ændring for alle kunder i december 2001. Skiftet var gratis. I overgangsårene fra 1999 til og med 2001 kunne overførsler enten foretages i DM eller i euro; afhængigt af den valuta, som målkontoen blev ført i, blev der foretaget en automatisk konvertering; Fra 1. januar 2002 var overførsler og checkbetalinger kun mulige i euro.

Eksisterende kontrakter forblev gyldige. Som regel blev pengebeløb konverteret den 1. januar 2002 (med en faktor 1.95583), så både tilgodehavender og forpligtelser forblev uændrede i værdi. Samtidig var det stadig muligt at afvikle det gamle DM -krav i DM frem til udgangen af ​​overgangsperioden den 28. februar 2002 inden for rammerne af de kontante beholdninger, der stadig var til rådighed.

Kontantudveksling for sent

I Tyskland sluttede overgangsperioden for parallel accept af D-Mark og Euro ved udgangen af ​​28. februar 2002. Siden da har udvekslingen af ​​D-Mark til Euro kun været ubegrænset og gratis på filialerne af Deutsche Bundesbank (tidligere statslige centralbanker ) mulig. [23] Som en del af særlige tilbud accepterer nogle tyske detailkæder og detailhandlere lejlighedsvis Deutsche Mark som betalingsmiddel.

På trods af de enkle og frie udvekslingsmekanismer blev DM -mønter og sedler til en værdi af 12,76 milliarder euro stadig ikke udvekslet i juli 2016. Efter Deutsche Bundesbanks opfattelse er det meste af dette imidlertid penge, der er gået tabt eller ødelagt. [24] [25]

Euroen er således den femte valuta i tysk monetær historie siden rigets oprettelse i 1871. Forgængere var Goldmark , Rentenmark (senere Reichsmark ), Deutsche Mark og DDR -mærket (tidligere Deutsche Mark eller Mark for den tyske centralbank ) .

Østrig

I Østrig begyndte Oesterreichische Nationalbank den 1. september 2001 med foruddeling af euromønter og sedler til kreditinstitutterne. [26] Disse kunne straks begynde at forsyne virksomhedskunder og detailhandlere med de nye betalingsmidler. Til dette formål udstedte Nationalbanken kassetter med møntruller, officielt kaldet handelsstarterpakken , til en værdi af 145,50 euro med et svar på 2.000 schilling til kasserne i handelen. [27] Uanset dette kunne hvert selskab registrere sine individuelle eurokrav hos sit kreditinstitut. [28]

Østrigsk startpakke

Den officielt navngivne startpakke blev udstedt til private fra 15. december 2001. [29] De indeholdt 33 mønter med en samlet værdi af 14,54 euro med en tilsvarende værdi på 200,07 skilling og blev udstedt for 200 skilling. Det generelle spørgsmål om penge - især de nye sedler - begyndte den 1. januar 2002.

Som i Tyskland kørte den såkaldte parallelle oplagsfase i Østrig fra 1. januar til 28. februar 2002, hvor der kunne betales kontanter i begge valutaer, dvs. enten med schilling eller med euro - men også med en blanding. Det er rigtigt, at schilling mistede sin gyldighed som officielt betalingsmiddel med virkning fra 1. marts 2002; Da schilling -sedler og -mønter i Oesterreichische Nationalbank og schilling -mønter i den østrigske mønt kan ombyttes til euro i ubegrænset periode og gratis, fortsatte mange transaktioner imidlertid med at acceptere schillingen ud over den lovligt fastsatte tid. Omstillingen i pengeautomaterne forløb stort set gnidningsløst; de udstedte pengesedler var oprindeligt kun 10 og 100 eurosedler. Grænsen for de daglige mulige kontantuttag fra pengeautomater blev øget med ændringen fra 5000 schilling (363,36 euro) til 400 euro. I kontantløse betalingstransaktioner blev alle konti og betalingsordrer automatisk konverteret den 1. januar 2002. [28]

Mens andre automater, såsom dem til cigaretter, gradvist blev konverteret fra Schilling til euro, blev slik, tyggegummi, kondom og porto billetmaskiner, der blev betjent af Ferry Ebert, trukket tilbage fra markedet. For virksomheden var det ikke muligt at finansiere eftermontering af omkring 10.000 maskiner alene i Østrig; deres maskiner er blevet eftertragtede samleobjekter.

31. marts 2010 var der ifølge National Bank stadig skillingbeholdninger på 9,06 milliarder schilling med et ækvivalent på 658,24 millioner euro i omløb. Af dette beløb blev 3,45 milliarder schilling (250,9 millioner euro), der kan ombyttes til et ubegrænset beløb i euro, tegnet med sedler og 3,96 milliarder schilling (287,5 millioner euro) til mønter. Forskellen på omkring 18%, 1,65 milliarder schillings (119,8 millioner euro) skyldes imidlertid de sidste to sedler, hvoraf nogle stadig er i omløb, som har en forhindringsperiode frem til 20. april 2018, og som var længe før det indførelsen af ​​euroen havde mistet deres juridiske solvens. Disse er de 500 Schilling -sedler " Otto Wagner " og de 1000 Schilling -sedler " Erwin Schrödinger ". [30]

For at tilbyde østrigere såvel som udenlandske gæster en nem måde at veksle deres resterende schillings til euro, har Oesterreichische Nationalbanks eurobus kørt gennem Østrig i sommermånederne siden 2002. Et sekundært formål med kampagnen er at informere befolkningen om sikkerhedsfunktionerne i eurosedlerne.

Overgangen til euroen var den sjette valutareform eller konvertering i østrigsk valutahistorie siden 1816 efter Napoleonskrigene . Euros forgængere i Østrig var gulden , kronen ( Østrig-Ungarn ), skilling ( første republik ), rigsmærket (efter annekteringen til " Tredje rige ") og skilling ( anden republik ). I 1947 var der en valutareform en shilling -devaluering til en tredjedel.

Andre lande i euroområdet
Kort over europæiske lande relateret til euroen
 • EU -lande med euro
 • EU -lande i ERM II
 • EU -lande uden for ERM II
 • Ikke-EU-medlemmer €
 • For alle tidligere deltagere blev der indført eurokontanter i begyndelsen af ​​året.

  I en kort overgangsperiode efter indførelsen af ​​eurokontanter var kontanter i euro og den gamle nationale valuta i omløb i alle deltagende lande. De tidligere nationale valutaer var imidlertid på dette tidspunkt sædvanligvis ingen lovlige betalingsmidler, men flere blev accepteret på grund af betaling ; konverteringen til euro blev udført til den officielt fastsatte valutakurs. Tidspunktet for den parallelle kontantcirkulation blev fastsat anderledes, f.eks. Indtil slutningen af ​​februar eller indtil slutningen af ​​juni 2002. De fleste valutaer kan eller kan stadig veksles til euro i den respektive nationale centralbank . [31]

  Udveksling af gamle kontanter

  Håndteringen af ​​de tidligere valutaer er reguleret forskelligt i eurolandene. Selv efter at disse ikke længere er lovligt betalingsmiddel, er der eller var muligheden for at bytte dem. Udvekslingsperioderne er imidlertid forskellige: [32]

  • Regninger og mønter kan ombyttes på ubestemt tid: Tyskland, Estland, Irland, Letland, Litauen og Østrig
  • Kun sedler kan udveksles i en ubegrænset periode, mønter i en begrænset periode: Belgien, Luxembourg, Slovakiet og Slovenien (hver frist er udløbet)
  • Sedler og mønter kun i en begrænset periode (men nogle gange med forskellige udløbsdatoer):
   • Mønter kan ikke længere udskiftes: Portugal (indtil 28. februar 2022), Holland (indtil 1. januar 2032, men ikke Gulden -sedler fra butikker efter 27. januar 2002)
   • Deadlines udløb: Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Malta, Spanien og Cypern

  Accept af euroen

  Godkendelse af euroen i EU -landene. (Fra marts 2018)
 • Afvisning af euroen
 • Støtte til euroen
 • Accept i Tyskland

  I Tyskland præsenterede et forskerhold fra Ingolstadt University of Applied Sciences en undersøgelse af dets accept blandt den tyske befolkning to et halvt år efter indførelsen af ​​euroen. [33] Ifølge dette havde næsten 60% af den tyske befolkning på undersøgelsestidspunktet (2004) et positivt syn på euroen. Mange af respondenterne sørgede imidlertid over tabet af D-mærket. Mange af respondenterne konverterede også priser fra euro til D-Marks, oftere for højere beløb end for lavere. 48% af de adspurgte konverterede til alle priser, men 74% til priser over 100 euro. Dette blev gjort lettere ved den simple omregningsfaktor (næsten 1: 2, præcis 1: 1.95583). Derudover forbinder befolkningen også indførelsen af ​​euroen med en generel prisstigning, som dele af detailhandlen gennemførte. I nogle af eurolandene (f.eks. I Frankrig og Nederlandene) var prisstigninger i perioden med indførelsen af ​​euroen mod loven i Tyskland en forpligtelsessæt for handel. [34] Når det kommer til udlandsrejser og ferier inden for sit anvendelsesområde, bliver euroen stadig mere populær. Den bedre prissammenligning i Europa bemærkes også positivt. Ifølge den nævnte undersøgelse glæder mange af respondenterne sig også over, at den fælles EU -valuta har skabt en modsat pol til den amerikanske dollar og yen .

  Laut Eurobarometer 2006 [35] war eine relative Mehrheit von 46 % der deutschen Bevölkerung der Meinung, „Der Euro ist gut für uns, er stärkt uns für die Zukunft“, während 44 % der Meinung waren, der Euro „schwächt das Land eher“. 2002 waren die Eurobefürworter (39 %) noch in der Minderheit gegenüber den Euroskeptikern (52 %). [36] Eine Studie der Dresdner Bank im Auftrag der Forschungsgruppe Wahlen ergab allerdings Ende 2007 ein Absinken der Euroakzeptanz der Deutschen auf 36 % gegenüber 43 % im Jahr 2004. [37]

  Laut Eurobarometer 2014 befürwortet mittlerweile mit 74 % eine deutliche Mehrheit der Deutschen den Euro, eine Minderheit von 22 % lehnt ihn ab. [38]

  Akzeptanz in Österreich

  Laut Eurobarometer sind die Österreicher dem Euro gegenüber positiver eingestellt als die Deutschen. 2006 waren 62 % der österreichischen Bevölkerung der Meinung: „Der Euro ist gut für uns, er stärkt uns für die Zukunft“, während 24 % der Meinung waren, der Euro schwäche das Land eher. In Österreich waren bereits 2002 die Eurobefürworter (52 %) in der Mehrheit gegenüber den Euroskeptikern (25 %). [36]

  Akzeptanz in Lettland

  Im Zuge der Einführung des Euros in Lettland stimmten nach dem Marktforschungsunternehmen SKDS lediglich 22 % der lettischen Bevölkerung zu, die Mehrheit von 53 % war dagegen. [39] [40] In den folgenden Jahren änderte sich dieses Verhältnis deutlich: 2018 befürworteten 83 % der Letten den Euro. [41]

  Europäische Zentralbank

  Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist die länderübergreifende Zentralbank der Eurozone (seit 2014 EZB-Hauptsitz)

  Der Euro wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main kontrolliert. Diese nahm am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf. Die Verantwortung ging jedoch erst mit dem Start der Europäischen Währungsunion (EWU) am 1. Januar 1999 von den nationalen Zentralbanken (NZB) auf die EZB über. Neben der in Artikel 105 des EG-Vertrags festgelegten Sicherung der Preisstabilität hat die EZB auch noch die Aufgabe, die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu unterstützen. Weitere Aufgaben der EZB sind die Festlegung und Durchführung der Geldpolitik , die Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten, die Durchführung von Devisengeschäften, die Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld und die Förderung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs. Um die Unabhängigkeit der EZB zu wahren, darf weder sie noch eine der NZB Anweisungen einer der Regierungen der Mitgliedstaaten erhalten oder einholen. Diese juristische Unabhängigkeit ist notwendig, da die EZB das ausschließliche Recht der Banknotenausgabe innehat und somit Einfluss auf die Geldmenge des Euros hat. Dies ist notwendig, um nicht der Versuchung zu erliegen, eventuelle Haushaltslöcher mit einer erhöhten Geldmenge auszugleichen. Dadurch würde das Vertrauen in den Euro schwinden und die Währung würde instabil werden. [42]

  Die Europäische Zentralbank bildet zusammen mit den nationalen Zentralbanken, wie der Deutschen Bundesbank , das Europäische System der Zentralbanken und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main . Das Beschlussorgan ist der EZB-Rat, der aus dem Direktorium der EZB und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken gebildet wird. Das Direktorium besteht wiederum aus dem Präsidenten der EZB, dessen Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern, die allesamt regelmäßig für eine Amtszeit von acht Jahren von den Mitgliedern der EWU gewählt und ernannt werden, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. [43]

  Eurozone

  Staaten und Gebiete mit Euro oder fester/enger Wechselkursbindung zum Euro (Stand 1. Januar 2015):
 • EU-Mitglieder und deren abhängige Gebiete, die den Euro verwenden
 • Nicht-EU-Mitglieder, die den Euro verwenden
 • Staaten mit Wechselkursanbindung zum Euro
 • Als Eurozone wird im strengen Sinne die Gruppe der 19 EU-Länder bezeichnet, die an der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen und den Euro als offizielles Zahlungsmittel nutzen („Euro-19“).

  Im weiteren Sinne sind damit auch die Staaten gemeint, die den Kurs ihrer eigenen Währung über ein Wechselkurssystem an den Euro gekoppelt oder als Nicht-EU-Mitgliedstaaten, z. T. einseitig, den Euro eingeführt haben. Zu den Nicht-EU-Ländern, die den Euro verwenden, gehören neben den Kleinstaaten Andorra , Monaco , San Marino und Vatikan auch Montenegro und Kosovo . Weiterhin verwenden die zu Frankreich , aber nicht zur EU gehörenden Gebiete Saint-Pierre und Miquelon und Saint Barthélemy den Euro. In den Militärbasen Akrotiri und Dekelia auf Zypern , die unter britischer Hoheit stehen und ebenso nicht zur EU gehören, wird nur mit dem Euro gezahlt.

  Einen festen Wechselkurs zum Euro haben in Europa Bosnien-Herzegowina und Bulgarien sowie in Afrika Kap Verde , São Tomé und Príncipe , die Komoren und die 14 Länder der CFA-Franc-Zone . Auch der CFP-Franc , der in einigen pazifischen französischen Übersee-Territorien verwendet wird, ist fest an den Euro gebunden. Andere Wechselkurssysteme, wie der Wechselkursmechanismus II , dem Dänemark angehört, erlauben eine gewisse Bandbreite an Schwankungen um einen Leitkurs . Manche Staaten wie Marokko wiederum haben ihre Währungen an einen Währungskorb gekoppelt, der zu einem bestimmten Anteil am Euro orientiert ist. Die Schweiz setzte von 2011 bis 2015 ein Wechselkurs-Fluktuationslimit. Insgesamt nutzen über vierzig Staaten den Euro oder eine von ihm abhängige Währung.

  Im de jure zur Republik Zypern gehörenden Nordzypern gilt de facto die Türkische Lira als gesetzliches Zahlungsmittel.

  Nach den im Vertrag von Maastricht erstmals festgehaltenen Bestimmungen zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind alle EU-Mitgliedstaaten zur Einführung des Euro verpflichtet, sobald sie die EU-Konvergenzkriterien erfüllen, zu denen unter anderem die zweijährige Zugehörigkeit zum Wechselkursmechanismus II (WKM II) zählt. Befreit wurden davon – durch Ausnahmeprotokolle – nur Dänemark und das Vereinigte Königreich . Allerdings duldet die Europäische Kommission bislang, dass Schweden durch den Nichtbeitritt zum Wechselkursmechanismus II absichtlich eines der Konvergenzkriterien verfehlt, um so den Eurobeitritt zu vermeiden.

  Ökonomische Folgen der Einheitswährung

  Vorteile

  Nach allgemeiner Währungstheorie ist zu erwarten, dass der Euro zu einem vereinfachten Handel zwischen den Mitgliedern der Eurozone und sinkenden bzw. „keinen Transaktionskosten “ führt [9] :1034 . Es wird vermutet, dass dies von Vorteil für die Verbraucher und Unternehmen der Eurozone ist, da Handel in der Vergangenheit eine der Hauptquellen ökonomischen Wachstums war. Es wird geschätzt, dass sich seit der Euro-Einführung bis zum Jahr 2009 der Handel innerhalb der Eurozone um 5–15 % erhöht hat. [44] Europäische Unternehmen sollen von dem Wegfall der „Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedsländern“ profitieren: eine Ausdehnung der Unternehmungen über den europäischen Markt sowie die Nutzung zunehmender Skaleneffekte sollen einsetzen. Der Euro kann auch als „Vervollständigung des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes (freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen) gelten“ – man könnte im Umkehrschluss auch konstatieren, dass dem europäischen Binnenmarkt ohne eine gemeinsame Währung eine wichtige Komponente fehlen würde. [9] :1031–1034

  Bei Einführung des Euros ging man davon aus, dass Preisunterschiede für Produkte und Dienstleistungen in den Ländern der Eurozone abnehmen würden („Beseitigung der Preisdifferenzierung“) [9] :1034 : Infolge der ausgleichenden Wirkung des Arbitrage -Handels sollten bestehende Unterschiede schnell ausgeglichen werden. Dies führe zu verstärktem Wettbewerb zwischen Anbietern, niedrigeren Preisen für private Haushalte und damit zu niedriger Inflation und mehr Wohlstand der Verbraucher. [9] :1031–1034 Gänzlich beseitigt wird die Preisdifferenzierung jedoch nicht. Für Güter des täglichen Bedarfs werden die Marktteilnehmer nicht große Transportwege und -kosten auf sich nehmen. Eine Angleichung („Konvergenz“) der Preise findet dann nicht statt. [9] :1034

  Besondere Vorteile bringt der Euro für Reisende. Sie müssen innerhalb der Eurozone kein Geld umtauschen bzw. rücktauschen und sparen die damit verbundenen Gebühren. Außerdem können sie die Preise in ihrem Reiseland mit denen in ihrem Herkunftsland einfach vergleichen. [44] Außerhalb der Eurozone werden Euroscheine, ähnlich wie US-Dollar-Noten, fast überall auf der Welt von Geldwechslern akzeptiert und zu günstigen Konditionen getauscht.

  Bisher bestehende innergemeinschaftliche Wechselkursrisiken und die dadurch notwendigen Währungsabsicherungen würden für europäische Unternehmen entfallen („Verringerung der Wechselkursschwankungen“). Eine Spekulation gegen den Euro ist nach Auffassung vieler Ökonomen aufgrund seiner Größe sehr viel schwieriger als gegenüber kleineren Währungen. Währungsspekulationen hatten in den 1990er-Jahren zu schweren Verwerfungen im Europäischen Währungssystem (EWS) geführt (beispielsweise zum „ Schwarzen Mittwoch “ am 16. Dezember 1992). [9] :1035–1036 Währungsspekulationen können zu einer ausgeprägten Unter- oder Überbewertung einer Währung führen, mit entsprechenden Konsequenzen für die Inflationsrate und das Wirtschaftswachstum der Währungsgebiete beider Währungen eines Wechselkurses, und erschweren damit einen effizienten Handel zwischen zwei Währungsgebieten. Außerdem können sie die Währungsreserven eines Staates aufzehren. Durch die „Verringerung der Unsicherheit“ durch Wechselkursschwankungen verändert sich das Investitionsverhalten. Die zukünftige Planung und die Kalkulation von Projekten werden erleichtert. Ein Anstieg der Investitionen führt zu einem höheren wirtschaftlichen Wachstum. [9] :1035

  In politischer Hinsicht manifestiert der Euro die Zusammenarbeit der europäischen Staaten und ist ein greifbares Symbol europäischer Identität. Er kann zur Konsolidierung der Europäischen Union beitragen und, wie vor der Gründung der Europäischen Währungsunion vielfach erwartet und gehofft, langfristig zur Schaffung einer „politischen Union“ beitragen. [45]

  Im Allgemeinen konnte die Europäische Zentralbank ihre Hauptaufgabe erfüllen, das heißt mit ihrer Geldpolitik für eine stabile und weder zu hohe noch zu niedrige Inflation sorgen. Das Inflationsziel von „unter, aber nahe bei zwei Prozent“ wurde meist erreicht bzw. eine langfristige Abweichung verhindert. [46]

  Nachteile

  In der Vergangenheit wurden die EU-Konvergenzkriterien hinsichtlich der Staatsverschuldung von fast keinem Land konstant eingehalten. Politisch ist für Ökonomen, welche die Bedeutung eines ausgeglichenen Staatshaushalts hoch einschätzen, fraglich, ob EZB und Europäische Kommission die Mitgliedstaaten zu hinlänglicher Haushaltsdisziplin anhalten können: Entziehen sich einzelne Länder oder Ländergruppen ihrer unterstellten haushaltspolitischen Verantwortung, werden Inflationsrate und Finanzierungskosten für diese Länder solange niedrig bleiben, wie sich der Großteil der restlichen Euroländer nicht zu stark verschuldet. Dies kann in haushaltspolitisch unverantwortlichen Schuldenländern verspätete oder nicht ausreichende Korrekturen der Haushaltspolitiken fördern und zu Wohlstandseinbußen führen. [47]

  In der Praxis hat sich die Geld- und Zinspolitik im heterogenen Wirtschaftsraum als schwierig erwiesen („Aufgabe der nationalen Geldpolitik“) [9] :1036–1040 : Wachstumsraten von über 5 % in Irland mussten mit Raten nahe Null in den iberischen Staaten in Einklang gebracht werden: Der irischen Situation wäre nach bisher angewandten, „nationalen“ Methoden mit Leitzinserhöhungen und Geldmengenverknappung zu begegnen gewesen, während im Gegenbeispiel Zinslockerungen üblich gewesen wären. Solche regionalen Unterschiede lassen sich mit der einheitlichen Geldpolitik der Eurozone durch die EZB nicht hinreichend abbilden. Den „nationalen Volkswirtschaften“ ist „ein individuell einsetzbares wirtschaftpolitisches Instrument abhanden gekommen.“ [9] :1040

  Ein wesentliches volkswirtschaftliches Problem stellte zu Beginn die Festlegung der Wechselkurse der an der Einheitswährung beteiligten Währungen dar. Eine Volkswirtschaft, die mit überbewerteter Währung der Einheitswährung beitritt, wird im Vergleich ein höheres Vermögen, jedoch auch ein höheres Preisniveau (höhere Kosten und Preise) aufweisen als Staaten, die unterbewertet oder reell bewertet der Einheitswährung beitreten. Aufgrund des höheren Preisniveaus besteht ein großer Importanreiz und verminderte Exportchancen und in der Folge steigende Arbeitslosigkeit. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten, ist eine Absenkung des Preisniveaus (in prozentualer Höhe der Überbewertung) notwendig. Ein volkswirtschaftlicher Ausgleich der Überbewertung ist in der Währungsunion mangels Wechselkursmechanismus nur über innere Abwertung erreichbar. [48]

  Rohstoffpreise

  Ein weiterer Effekt betrifft die internationalen Rohstoffpreise , insbesondere den volkswirtschaftlich bedeutsamen Erdölpreis . Öl wird nach wie vor meist in US-Dollar berechnet, und die OPEC akzeptiert seit den 1970er-Jahren sogar nur noch den US-Dollar. Der Irak hatte im Jahr 2000 unter Saddam Hussein seine Ölverkäufe bereits gänzlich in Euro abgerechnet, was allerdings seitens der USA am 10. Juni 2003, rund einen Monat nach der Eroberung des Landes , wieder rückgängig gemacht wurde. [49] Innerhalb der OPEC wurde diskutiert, die Preise auf Euro umzustellen, womit auch viele Drittländer gezwungen wären, Teile ihrer Devisenreserven für Ölkäufe von US-Dollar- in Euroguthaben umzuwandeln, was äußerst negative Auswirkungen auf den US-Dollar und die US-Wirtschaft hätte, die durch den stetig weiter wachsenden Handel mit Öl stabilisiert wird. [50] Sowohl der Iran unter Präsident Mahmud Ahmadineschād als auch der damalige venezolanische Präsident Hugo Chávez waren im November 2007 Befürworter eines solchen Wechsels, der allerdings so nicht zustande kam. [51] Der Iran vermeldete im Dezember 2007 die vollständige Umstellung seiner Ölexporte auf „Nicht-US-Dollar-Währungen“ [52] und eröffnete darüber hinaus am 17. Februar 2008 eine eigene, nicht an den US-Dollar gebundene Ölbörse mit Sitz auf der Insel Kisch . Die Ölmengen, die das Land über diesen Handelsplatz exportiert, sollen allerdings zu gering sein, um die Stellung des US-Dollars als „Ölwährung“ ernsthaft gefährden zu können.

  Inflation

  Schon vor, aber insbesondere nach der Bargeldeinführung des Euros im Januar 2002 wurden eventuelle Preissteigerungen durch die Währungsumstellung diskutiert.

  Gemessene Verteuerung

  Die Statistikbehörden der europäischen Länder ermitteln monatsweise Verbraucherpreisindizes , um den Preisverlauf zu ermitteln. In den deutschsprachigen Euroländern konnten hierbei nur minimale Unterschiede festgestellt werden. In keinem der deutschsprachigen Euroländer stieg die Inflation im Frühjahr 2002 über Werte hinaus, die sie nicht auch schon im Sommer 2001 erreicht hatte. Insgesamt war die Inflationsrate in den Jahren 2002 und 2003 sehr niedrig und unter dem Niveau der vorangegangenen Jahre. [53]

  Auch über längere Zeiträume gesehen war die Inflation etwas niedriger als in den Jahren vor dem Euro. So stieg der deutsche Verbraucherpreisindex in den fünf Jahren vor der Einführung um 7,4 %, während er in den fünf Jahren danach um 7,3 % stieg. Auch in Österreich stieg laut Statistik Austria der österreichische Verbraucherpreisindex in den zwölf Jahren von 1987 bis 1998 um durchschnittlich 2,45 % pro Jahr, während die Inflationsrate von 1998 bis 2003 auf durchschnittlich 1,84 % sank.

  Diese Inflationsrate war jedoch nicht über alle Produktgruppen gleich. Für Waren und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs führte das Institut der Deutschen Wirtschaft im Jahr 2002 eine detaillierte Untersuchung der Daten des Statistischen Bundesamtes durch und ermittelte einen Preisanstieg im ersten Quartal von 4,8 %. Bei einzelnen Produktgruppen konnten stark überdurchschnittliche Preisanstiege festgestellt werden. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das in der Bevölkerung verbreitete Gefühl starker Verteuerung nicht unbegründet sei, da Anstiege in diesem Bereich stärker wahrgenommen würden als Fixkosten wie Miete oder Heizung, die unverändert geblieben waren. [54] [55] Diese Studie zeigt zwar, dass die Preise in verschiedenen Bereichen Anfang 2002 erheblich stiegen, aber konnte nicht die weitere Entwicklung des Jahres 2002 abbilden. Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen einen Preisfall unter das Niveau von 2001 gegen Ende 2002 in verschiedenen Produktgruppen, darunter auch den Lebensmitteln.

  Gefühlte Inflation

  Gefühlte Inflation in der Eurozone von Januar 2000 bis Mai 2012 (Quelle: Business and Consumer Survey der Europäischen Kommission)

  Nach der Einführung des Euros empfanden viele Verbraucher eine Verteuerung von Waren und Dienstleistungen über der Inflationsrate . Der Anteil derer, die eine schnellere Inflation wahrnahmen, stieg im ganzen Euroraum ab Januar 2002 rapide an. [56]

  Umgangssprachlich kam daher zunehmend die von dem Satiremagazin Titanic eingeführte und anschließend von vielen Zeitungen verwendete Bezeichnung „ Teuro “ auf. Sie wurde auch zum Wort des Jahres 2002 gewählt.

  In Deutschland und den Niederlanden war die Wahrnehmung vermeintlicher Preissteigerungen am größten. [57] In den deutschen Medien und der deutschen Politik wurde eine Debatte über vermeintliche Preisverwerfungen geführt. [58] Auch in Österreich entstand bei einer Mehrheit der Eindruck, der Euro beeinflusse die Preisentwicklung negativ. [59]

  Erklärung der Diskrepanz

  Für die Diskrepanz zwischen der gemessenen, gesunkenen Inflation und der subjektiv gefühlten Inflation in der Zeit nach der Euro-Einführung gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Das Institut der Deutschen Wirtschaft weist schon in seiner Studie 2002 darauf hin, dass bestimmte alltäglich gekaufte Güter wie Lebensmittel tatsächlich überdurchschnittlich teurer wurden, was deutlich stärker wahrgenommen wurde als eine gegenläufige Entwicklung bei Produkten, die man seltener kauft, oder bei monatlich vom Konto abgebuchten Kosten. [54]

  Zur psychologischen Seite der Diskrepanz wurden ua von der Psychologin Eva Traut-Mattausch Untersuchungen durchgeführt, bei denen Probanden Preisänderungen bei der Währungsumstellung abschätzen sollten. Es ergab sich, dass durchweg die neuen Preise höher eingeschätzt wurden, als sie real waren. Preissenkungen wurden gar nicht, Preiserhöhungen illusorisch verstärkt wahrgenommen. Das hierfür verantwortlich gemachte psychologische Phänomen ist der schon seit Jahrzehnten bekannte so genannte Bestätigungsfehler , bei dem die Beurteilung von Informationen dadurch beeinflusst wird, welche Erwartungen zuvor bestehen. Den Erwartungen entsprechende Informationen werden als glaubwürdiger und wichtiger erachtet. Im Zusammenhang der Preiseinschätzung wirkt sich dies so aus, dass Umrechnungsfehler dann eher korrigiert werden, wenn sie der Erwartung zuwiderlaufen. In einem sehr ähnlichen Versuch in Österreich waren die Ergebnisse gleich. [60]

  Es wurde auch vermutet, dass die Wahrnehmung des Preises durch Rundungsfehler bei der Überschlagsrechnung (in Deutschland etwa 1:2 statt 1:1,95583 oder in Österreich 1:14 statt 1:13,7603) beeinflusst wird. In den psychologischen Studien zum Bestätigungsfehler konnte jedoch kein solcher Effekt festgestellt werden. [60]

  Der Euro im globalen Währungssystem

  International gebräuchliche Reservewährungen zwischen 1995 und 2010

  Aufgrund der in den letzten Jahren festen Wechselkursentwicklung des Euro zu fast allen anderen bedeutenden Währungen und der anhaltenden fiskalpolitischen Schwierigkeiten der USA erwarten einzelne Ökonomen eine allmähliche Erosion und letztendlich die Ablösung des US-Dollars als Weltreserve- und Weltleitwährung. [61] Dies würde das Ende einer Ära bedeuten, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Ablösung des bis dahin dominierenden britischen Pfundes durch den US-Dollar begann.

  Die meisten Wissenschaftler bewerten die wiederkehrenden Äußerungen aus Entwicklungs- und Schwellenländern bezüglich einer Umgewichtung bei ihren Währungsreserven oder einer Neu-Fakturierung von Rohölpreisen in Euro eher als politisches Druckmittel auf die USA, weniger als konkrete Absicht.

  2006 war der Euro – gemessen an den Handels- und Finanzbeziehungen der meisten Drittländer mit der Eurozone – noch deutlich unterrepräsentiert.

  Als führende internationale Bargeldwährung hat der Euro den US-Dollar 2006 abgelöst. Seit Oktober 2006 ist der Wert der im Umlauf befindlichen Eurobanknoten mit 592 Milliarden Euro höher als der der US-Dollar-Banknoten (579 Milliarden US-Dollar). Dies hängt jedoch auch damit zusammen, dass in den USA Einkäufe deutlich öfter mittels Kreditkarte bezahlt werden. Dadurch ist pro Person durchschnittlich weniger Bargeld im Umlauf. [62]

  International gebräuchliche Reservewährungen (Angaben in Prozent) (4. Quartal des Jahres)
  1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  USD 77,2 67,2 62,8 70,5 70,7 66,5 65,8 65,9 66,4 65,5 64,1 64,1 62,1 61,8 62,2 61,2 61,0 63,3 64,1 63,9 62,7 61,7 60,9
  EUR 17,9 24,2 25,3 24,9 24,3 25,1 26,3 26,4 27,6 26,0 25,0 24,2 24,4 21,9 19,7 19,7 20,2 20,7 20,6
  DEM 1,9 14,8 19,8
  JPY 0,1 4,6 9,4 5,2 4,5 4,1 3,9 3,7 3,1 2,9 3,1 2,9 3,7 3,5 4,0 3,8 3,9 4,0 4,2 4,9 5,2 5,7
  GBP 10,4 2,9 2,4 2,8 2,7 2,9 2,6 3,3 3,6 4,4 4,7 4,0 4,3 3,9 3,8 4,0 4,0 3,8 4,9 4,4 4,5 4,4 4,6
  FRF 1,1 1,7 2,7
  CHF 0,7 3,2 0,8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
  andere 8,7 5,9 4,9 1,4 1,2 1,4 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 2,2 3,1 4,4 5,3 5,8 6,5 6,8 6,7 7,6 7,6 7,8 8,0

  Quellen:
  1970–1984: BIZ : The evolution of reserve currency diversification, December 1986, S. 7, Tab. 1 (englisch)
  1995–2016: IWF : Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
  1999–2005 (nur absolute Zahlen): EZB : The Accumulation of Foreign Reserves , Occasional Paper Series, Nr. 43
  2017–2019: IWF: World Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves

  Auswirkungen auf Deutschland

  Nach Einführung des Euros erlebte Deutschland eine wirtschaftliche Schwächephase. Hierfür sehen Ökonomen mehrere Gründe, die zum Teil mit dem Euro zusammenhängen. So sei Deutschland aufgrund politischer Fehler mit einem überhöhten Wechselkurs in die Euro-Währungsunion eingetreten, wodurch ein zu hohes Preisniveau entstand. Dies habe die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verringert. Erst durch langjährige Lohnzurückhaltung der Tarifparteien sei es wieder zu einer Verringerung des Preisniveaus und damit zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gekommen. Hans-Werner Sinn fasst die Realabwertung ( innere Abwertung ) wie folgt zusammen: „Wir sind billiger geworden und in gewisser Weise auch ärmer“. [48] Zusätzlich entfielen mit Einführung des Euros die Wechselkursrisiken, die Finanzmarktakteure glichen daraufhin die Kreditzinsen für den gesamten Euroraum auf ein einheitliches Niveau an. Die Zinskonvergenz sorgte dafür, dass Kapital aus Euroländern mit niedriger Inflation abgezogen wurde und in Euroländer mit hoher Inflation floss, wo es zu einer wirtschaftlichen Überhitzung und später zu Zahlungsschwierigkeiten kam. Länder wie Deutschland erlitten in dieser Zeit eine Investitionsschwäche. [48]

  Der gemessen an der deutschen Wirtschaftskraft relativ moderate Wechselkurs des Euros hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Deutschland: Exporte sind billiger, Importe dagegen teurer. Eine Wiedereinführung der Deutschen Mark würde einerseits, wie das Sondergutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 5. Juli 2012 festgestellt hat, zu einer erheblichen Aufwertung (Preisniveauerhöhung gegenüber anderen Währungsräumen) führen und somit dauerhaft die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht nur in Europa, sondern weltweit erheblich beeinträchtigen. [63] Andererseits würden Importe nach Deutschland deutlich billiger.

  Wechselkurse zum Euro

  Umrechnung der alten Währungen in Euro

  Offizielle Umtauschkurse* der Vorgängerwährungen in Euro
  ¤/EUR* EUR/¤ ISO Vorgängerwährung
  00 40,3399 0,024789 BEF Belgische Franken
  000 1,95583 0,511292 DEM Deutsche Mark
  00 15,6466 0,063912 EEK Estnische Kronen
  000 5,94573 0,168187 FIM Finnische Mark
  000 6,55957 0,152449 FRF Französische Francs
  0 340,750 0,002935 GRD Griechische Drachmen
  000 0,787564 1,26974 IEP Irische Pfund
  1936,27 0,000516 ITL Italienische Lire
  000 0,702804 1,422872 LVL Lettische Lats
  000 3,45280 0,28962 LTL Litauische Litas
  00 40,3399 0,024789 LUF Luxemburgische Francs
  000 0,429300 2,32937 MTL Maltesische Lire
  000 2,20371 0,45378 NLG Niederländische Gulden
  00 13,7603 0,072673 ATS Österreichische Schilling
  0 200,482 0,004988 PTE Portugiesische Escudos
  00 30,1260 0,033194 SKK Slowakische Kronen
  0 239,640 0,004173 SIT Slowenische Tolar
  0 166,386 0,00601 ESP Spanische Peseten
  000 0,585274 1,7086 CYP Zypriotische Pfund

  Im Vorfeld der Euro-Einführung in einem Mitgliedstaat der EWU entscheiden die EU-Finanzminister über den endgültigen Umtauschkurs. Der Wechselkurs wird dabei immer auf insgesamt sechs signifikante Stellen (dh vor und gegebenenfalls auch nach dem Komma) genau festgelegt, um Rundungsfehler möglichst gering zu halten.

  Die Wechselkurse der Währungen der ursprünglich an der Währungsunion teilnehmenden Staaten wurden am 31. Dezember 1998 von den Finanzministern festgelegt. Basis war dabei der Umrechnungswert der zuvor bestehenden ECU . Bei späteren Beitritten zum Euro (Griechenland 2001, Slowenien 2007 sowie Malta und Zypern 2008) wurde der Mittelwert im Rahmen des WKM II als Maßstab genommen.

  Seit der Einführung des Euros als Buchgeld dürfen die teilnehmenden Währungen nur über eine Triangulation ineinander umgerechnet werden. Dabei muss immer zuerst von der Ausgangswährung in den Euro und dann vom Euro in die Zielwährung umgerechnet werden. Eine Rundung ist dabei ab der dritten Euro-Nachkommastelle sowie in der Zielwährung erlaubt. Durch die Triangulation werden Rundungsfehler verhindert, die bei der direkten Umrechnung auftreten könnten, das Verfahren wurde deshalb von der Europäischen Kommission verbindlich vorgeschrieben.

  Bei der Umrechnung von Beträgen nach Euro, die noch in „alten“ Währungseinheiten festgelegt sind, darf erst am Ende der Berechnung der zu zahlende Gesamtbetrag gerundet werden. Eine Rundung von einzelnen Berechnungsfaktoren oder von Zwischenergebnissen würde zu einem anderen Gesamtergebnis führen. Damit würde der Rechtsgrundsatz verletzt, dass die Einführung der neuen Währung die Kontinuität von Verträgen nicht berührt.

  Praktisches Beispiel: War in einem Mietvertrag ein monatlich zu zahlender Mietzins vereinbart, der sich als Produkt aus Mietfläche und Quadratmeterpreis berechnet, ist nicht der Quadratmeterpreis in Euro umzurechnen und zu runden, sondern erst der monatliche Zahlungsbetrag. Eine andere Vorgehensweise würde unter Umständen erhebliche Senkungen oder Erhöhungen der monatlichen Zahlungen bewirken (vgl. Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 3. März 2005 – III ZR 363/04).

  Historischer Kursverlauf zum US-Dollar

  Jahreshöchst- und -tiefstwerte des Euros gegenüber dem US-Dollar (EZB-Referenzkurse)[64]
  Jahr Datum Tiefst Datum Höchst
  1999 03.12. 1,0015 05.01. 1,1790
  2000 26.10. 0,8252 06.01. 1,0388
  2001 06.07. 0,8384 05.01. 0,9545
  2002 28.01. 0,8578 31.12. 1,0487
  2003 08.01. 1,0377 31.12. 1,2630
  2004 14.05. 1,1802 28.12. 1,3633
  2005 15.11. 1,1667 03.01. 1,3507
  2006 02.01. 1,1826 05.12. 1,3331
  2007 12.01. 1,2893 27.11. 1,4874
  2008 27.10. 1,2460 15.07. 1,5990
  2009 04.03. 1,2555 02.12. 1,5090
  2010 08.06. 1,1942 13.01. 1,4563
  2011 29.12. 1,2889 04.05. 1,4882
  2012 24.07. 1,2089 28.02. 1,3454
  2013 27.03. 1,2768 27.12. 1,3814
  2014 31.12. 1,2141 06.05. 1,3945
  2015 13.04. 1,0552 02.01. 1,2043
  2016 20.12. 1,0364 03.05. 1,1569
  2017 03.01. 1,0385 08.09. 1,2060
  2018 13.11. 1,1261 15.02. 1,2493
  2019 30.09. 1,0889 10.01. 1,1535
  2020 20.03. 1,0707 30.12. 1,2281
  2021 31.03. 1,1725 06.01. 1,2338

  Am 4. Januar 1999, dem ersten Tag des Börsenhandels in Euro an der Frankfurter Börse , hatte die neue Europa-Währung einen Wechselkurs von 1,1789 USD pro Euro. Der Kurs des Euros entwickelte sich in Relation zum US-Dollar zunächst negativ und erreichte über die ersten zwei Jahre des Börsenhandels immer weitere Tiefststände. Am 27. Januar 2000 fiel der Euro unter die Euro-Dollar- Parität ; das Allzeittief wurde dann am 26. Oktober 2000 mit 0,8252 USD pro Euro erreicht.

  Von April 2002 bis Dezember 2004 wertete der Euro mehr oder weniger kontinuierlich auf; am 15. Juli 2002 wurde wieder die Parität erreicht, am 28. Dezember 2004 erreichte er ein Rekordhoch mit 1,3633 USD. Entgegen den Erwartungen vieler Analysten, von denen manche sogar einen baldigen Anstieg auf über 1,4 USD [65] oder gar 1,6 USD [66] prognostiziert hatten, wertete der Euro wegen der Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank [67] im Verlauf des Jahres 2005 wieder deutlich ab und erreichte am 15. November mit 1,1667 USD sein Jahrestief 2005. Diese Zinserhöhungspolitik konnte allerdings wegen der Abschwächung der US-Konjunktur 2006 nicht mehr fortgesetzt werden; erschwerend kam seit der zweiten Jahreshälfte 2007 die Subprime-Krise hinzu, die die US-Notenbank zu mehreren Leitzinssenkungen veranlasste, sodass der Euro erneut aufwertete und der EZB-Referenzkurs am 15. Juli 2008 sein bisheriges Rekordhoch von 1,5990 USD erreichte,[64] wobei der höchste je am Markt gehandelte Kurs bei 1,6038 USD lag. [68] Zum Vergleich: Ihren Höchstwert erreichte die D-Mark am 19. April 1995, als 1 USD 1,3455 DEM kostete – das entspricht umgerechnet 1,45361 USD je Euro. Der an die D-Mark gekoppelte österreichische Schilling erreichte sein Allzeithoch am selben Tag mit einem US-Dollar-Preis von 9,485 Schilling, das sind umgerechnet 1,45074 USD je Euro. [69]

  Durch die Dollarschwäche war das Bruttoinlandsprodukt des Euroraums zu Markt-Wechselkursen im März 2008 größer als das der USA . [70]

  Bedeutung des US-Dollar-Euro-Wechselkurses

  Ein hoher Eurokurs bringt für die europäische Wirtschaft sowohl Vorteile als auch Nachteile. Vorteilhaft ist die Verbilligung der Rohstoffe , die weiterhin überwiegend in US-Dollar gehandelt werden. Nachteilig ist die Verteuerung der Exporte, die zu Absatzproblemen führen kann. [71] Durch die Größe des Euroraumes haben die Wechselkurse und somit die durch Wechselkursschwankungen hervorgerufenen Wechselkursrisiken jedoch weitaus weniger Bedeutung als zu Zeiten nationaler Währungen. Insbesondere konnte sich Anfang 2007 die europäische Binnenwirtschaft mit einem überdurchschnittlichen Wachstum von der nur moderat wachsenden Weltwirtschaft abkoppeln. [72]

  Der niedrige Eurokurs bis in das Jahr 2002 ist vermutlich teilweise auf seine damalige Nichtexistenz als Bargeld zurückzuführen, weswegen der Euro zunächst geringer bewertet wurde, als es allein aufgrund der Fundamentaldaten angemessen gewesen wäre. Die wirtschaftlichen Probleme in der europäischen Gemeinschaft machten Investitionen in Europa für ausländische Anleger unattraktiv, was den Euro weiter schwächte. Kurz nach der Bargeldeinführung kam es zu einer Euro-Aufwertung. Die wirtschaftliche Erholung Europas seit 2005, insbesondere der Exporte, hat die Aufwertung des Euros weiter unterstützt. Es gibt weitere Erklärungen, die auch zu der allgemeinen Annahme einer mittel- und langfristigen Fortsetzung des Euro-Wertzuwachses führen; es werden hierfür vorrangig drei Gründe angegeben:

  • Das weiterhin steigende Haushalts- und Leistungsbilanz defizit und damit einhergehend die Erhöhung der Verschuldung der USA,
  • die absehbare Umschichtung der Währungsreserven von Staaten wie China, Indien, Japan, Russland und anderer großer Staaten sowie
  • die zunehmende Bereitschaft Erdöl exportierender Staaten, neben dem US-Dollar auch den Euro als Zahlungsmittel für Erdöl anzunehmen.

  Im Juli 2008 erreichte der Euro mit einem Kurs von 1,5990 US-Dollar pro Euro sein bisheriges Allzeithoch (siehe Tabelle „Jahreshöchst- und -tiefstwerte“ oben); im Zuge der Griechenland-Finanzkrise 2009/10 fiel der Kurs von 1,35 USD/EUR auf etwa 1,20 USD/EUR (= um etwa 10 %). [73]

  Euro Currency Index

  Euro Currency Index

  Der Euro Currency Index (EUR_I) stellt das arithmetische Verhältnis von vier Leitwährungen im Vergleich zum Euro dar: US-Dollar , britisches Pfund , japanischer Yen und Schweizer Franken . Alle Währungen werden in den Maßeinheiten der Währung pro Euro ausgedrückt. Der Index wurde 2004 vom Börsenportal Stooq.com lanciert. Basiswert sind 100 Punkte am 4. Januar 1971. Vor Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung am 1. Januar 1999 wurde ein Wechselkurs von 1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark berechnet.

  Vergleichbar mit dem arithmetisch gewichteten Euro Currency Index ist der handelsgewichtete Euro Effective Exchange Rate Index der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Index der EZB misst im Vergleich zum Euro Currency Index viel akkurater den Wert des Euros, da die Gewichtung der EZB die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Güter im Vergleich zu anderen Ländern und Handelspartnern stellt.

  Auch andere Unternehmen veröffentlichten Euro Currency Indizes. Die Berechnung wurde aber nach wenigen Jahren wieder eingestellt. Beispiele sind der Dow Jones Euro Currency Index (DJEURO) von Dow Jones & Company von 2005 bis 2009 und der ICE Euro Currency Index (ECX) der Terminbörse ICE Futures US , früher New York Board of Trade (NYBOT), von 2006 bis 2011. [74]

  Euro Effective Exchange Rate Index

  Der Euro Effective Exchange Rate Index (Euro EER Index, auch bekannt als Euro Trade Weighted Index) ist eine Kennzahl, welche den Wert des Euros mittels eines Währungskorbs aus verschiedenen Währungen vergleicht. Der Index ist der handelsgewichtete Durchschnitt im Vergleich zu diesen Währungen. Er wurde 1999 von der Europäischen Zentralbank (EZB) erstmals veröffentlicht. Die EZB berechnet die effektiven Wechselkurse im Index für drei Gruppen:

  • eine schmale Gruppe (EER-12 Index),
  • eine Gruppe von 20 Mitgliedsländern (EER-20 Index), bestehend aus den EER-12 Ländern, plus China und den sieben nicht der Eurozone angehörenden EU-Mitgliedstaaten
  • eine breite Gruppe (EER-40 Index) von Handelspartnern, bestehend aus den EER-20 Ländern, plus 20 zusätzlichen relevanten Handelspartnern

  Die EZB bestimmt die Gewichte der einzelnen Partnerländer anhand der Anteile der Fertigerzeugnisse, wie sie in der Standard International Trade Classification (SITC) definiert sind. Für die Gewichte verwendet die EZB die Werte aus den Exporten und den Importen, ohne den Handel innerhalb des Euroraums zu berücksichtigen. Die Einfuhren werden nach dem einfachen Anteil der Partnerländer an den Gesamtimporten in das Euro-Währungsgebiet gewichtet. Die Exporte werden hingegen doppelt gewichtet, wegen der sogenannten „Dritt-Markt-Effekte“. Dies erfasst den Wettbewerb der europäischen Exporteure in ausländische Märkte gegenüber inländischen Produzenten und Exporteuren aus Drittländern. [75]

  Name, Symbole und Codes

  Währungsname Euro

  Der Name „Euro“ wurde auf der Tagung des Europäischen Rates am 15. und 16. Dezember 1995 in Madrid beschlossen und in der Verordnung (EG) Nr. 974/98 über die Einführung des Euros festgelegt. In allen Sprachen der Länder, in denen die Währung eingeführt wurde, lautet ihr Name „euro“. Abweichend davon wird im Deutschen die Währung großgeschrieben (Euro), im Griechischen wird das griechische Alphabet verwendet (ευρώ).

  Trotz der identischen Schreibweise wird der Name der Gemeinschaftswährung in verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich ausgesprochen:

  Die korrekte Bezeichnung der gemeinsamen Währung im Nominativ Singular als „Euro“ findet sich in allen diesbezüglichen Rechtsakten der Europäischen Union und wird sogar von der Europäischen Zentralbank im Rahmen ihrer regelmäßigen Konvergenzberichte als De-facto- Konvergenzkriterium überprüft:

  „In Anbetracht der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Festlegung des Namens der einheitlichen Währung sind jegliche Abweichungen von dieser Bestimmung mit dem EG-Vertrag unvereinbar und daher zu beseitigen.“ [76]

  In einer Erklärung zum Vertrag von Lissabon stellten die Regierungen von Lettland, Ungarn und Malta am 9. Mai 2008 fest, dass die vereinheitlichte Schreibweise „keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache“ habe. [77]

  In der deutschen amtlichen Sprachverwendung wird die Bezeichnung Euro unverändert auch im Plural verwendet. Allerdings weicht der umgangssprachliche Gebrauch hiervon ab: Im Deutschen lauten die Pluralformen Euros und Cents , wenn man von Scheinen und Münzen spricht oder schreibt („ein Sack voller Euros“); kein -s steht bei der Angabe eines bestimmten Geldbetrages („Ich habe tausend Euro überwiesen“). [78] In einigen anderen EU-Sprachen existieren auch amtlich eigene Pluralformen. [79]

  Etymologisch leitet sich das Wort „Euro“ als Abkürzung des Namens des Kontinents Europa und damit letztlich aus dem griechischen Εὐρώπη ab.

  Untereinheit Cent

  Die Untereinheit des Euros lautet „ Cent “. [80] Laut den interinstitutionellen Regeln für Veröffentlichungen der EU sind national abweichende Bezeichnungen allerdings nicht ausgeschlossen. Dies ist ein Zugeständnis an die Länder, deren Währungsuntereinheit bereits vor der Einführung des Euros mit einer Form des Wortes Cent bezeichnet wurde, so z. B. Frankreich und Belgien (centimes) , Italien (centesimi) oder Portugal (centavos). Im Finnischen wird zudem die dort für die Untereinheit des Dollars bereits früher gebräuchliche Form sentti verwendet. Im Griechischen wird λεπτό ( Lepto ) gebraucht, was auch schon der Name für die Untereinheit der griechischen Drachme war.

  Umgangssprachlich ist – auch zur Unterscheidung von den gleichnamigen Untereinheiten anderer Währungen – auch die Bezeichnung „Euro-Cent“ verbreitet. Auch auf den Münzen selbst werden die Worte Euro und Cent übereinander geschrieben, wobei allerdings Euro in kleinerer Schrift als Cent erscheint. [81]

  Das Wort „Cent“ stammt von lateinisch centesimus ‚der Hundertste' bzw. ‚das Hundertstel' ab. Varianten wurden schon seit langem in der Romania für Währungsuntereinheiten benutzt (vgl. Céntimo , Centime , Centavo und Centesimo ). Die Form „Cent“ selbst war schon vor der Euro-Einführung über das Niederländische und das Englische ins Deutsche vermittelt worden, insbesondere als Bezeichnung für die Untereinheit des Dollar .

  Euro-Währungssymbol

  Das Eurozeichen mit Abmessungen

  Das Euro-Zeichen wurde 1997 von der Europäischen Kommission als Symbol für die europäische Gemeinschaftswährung eingeführt. Dass es überhaupt ein Symbol gibt, ist eher dem Zufall zu verdanken. Da es nur wenige Währungen gibt, für die ein Symbol existiert, hatte der Rat auch nie über ein Symbol diskutiert. Erst als Anfang 1996 ein Logo für Informationskampagnen gesucht wurde, fand man den Entwurf. Daraus entstand die Idee, dieses Logo auch als Währungssymbol einzuführen. Am 23. Juli 1997 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über die Verwendung des Euro-Zeichens. Der Text erläutert:

  „Das € ist an das griechische Epsilon angelehnt, das auf die Wiege der europäischen Zivilisation zurückverweist, und an den ersten Buchstaben des Wortes Europa; es wird gekreuzt von zwei Parallelen, die die Stabilität des Euros symbolisieren. Eine frühzeitige Festlegung auf ein unverwechselbares Symbol für den Euro soll auch zeigen, dass der Euro dazu berufen ist, eine der wichtigsten Währungen der Welt zu werden.“ [82]

  Es basiert auf einem 1974 als Studie geschaffenen Entwurf des ehemaligen Chefgrafikers der Europäischen Gemeinschaft (EG), Arthur Eisenmenger . Es ist ein großes, rundes E , das in der Mitte zwei waagerechte, versetzte Striche besitzt (oder auch wie ein C mit einem Gleichheitszeichen kombiniert). Es erinnert an den griechischen Buchstaben Epsilon (ε). Ursprünglich sollte die Abkürzung ECU verwendet werden. Das Eurozeichen sollte in dieser Form nicht in Texten eingesetzt werden. Typografisch korrekt ist es, das Eurozeichen der verwendeten Schrift zu verwenden (U+20AC).

  Allerdings erschien schon – von der Paneuropa-Union (Union Paneuropéenne) im Jahr 1972 herausgegeben – ein Satz mit sieben Werten zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 Euro mit dem Euro-Symbol „€“, das damals etwas anders aussah, aber auch aus einem großen „C“ mit einem eingefügten Gleichheitszeichen bestand. Anlass der Ausgabe waren der 50. Jahrestag der Paneuropa-Union und der 20. Jahrestag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, verbunden mit dem Vertrag über die Norderweiterung der Gemeinschaft. Die Stücke zeigen eine Umschrift mit dem Text „ CONFŒDERATIO EUROPÆA “. Auf den Rückseiten sind Karl I. , Karl V. , Napoléon Bonaparte , Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi , Jean Monnet , Sir Winston Churchill und Konrad Adenauer abgebildet. Eine weitere Euro-Ausgabe mit zwei Stücken gab es ein Jahr später zum 10. Jahrestag des Freundschaftsvertrages zwischen Deutschland und Frankreich .

  ISO-Währungscode

  Das internationale Währungskürzel lautet „EUR“. In der ISO-Norm weicht es in mehrfacher Hinsicht von der allgemeinen Systematik ab:

  • Üblicherweise ist der erste Buchstabe von Währungen, die im Rahmen einer Währungsunion verwendet werden, das „X“. Ein dem Standard entsprechendes Kürzel könnte etwa „XEU“ sein. Tatsächlich war dies auch das internationale Währungskürzel der Europäischen Währungseinheit ECU von 1979 bis 1998, die durch den Euro abgelöst wurde.
  • Ist der erste Buchstabe kein „X“, so stehen die ersten beiden Buchstaben für den Ländercode nach ISO 3166 , der letzte ist üblicherweise der Anfangsbuchstabe der Währung. Obwohl die Europäische Union kein souveräner Staat ist, ist für sie in ISO 3166 das Kürzel EU definiert. Der Euro müsste diesem Standard zufolge also eigentlich das Kürzel „EUE“ tragen.

  Amtliche Schreibweisen

  Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union verwendet in seinen Schreibregeln das Eurozeichen nur zur grafischen Darstellung, populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen und für Werbezwecke. In amtlichen Texten wird für Währungsbeträge hingegen grundsätzlich der ISO-Code „EUR“ genutzt. [83]

  Für den Cent gibt es offiziell weder ein Zeichen noch eine Abkürzung. In amtlichen Texten werden Beträge im Cent-Bereich daher in Eurobruchteilen angegeben, also zum Beispiel für einen Betrag von 20 Cent „0,20 EUR“. Inoffiziell wird die Untereinheit allerdings häufig abgekürzt (Ct, Ct., ct, C oder c). Das für den US-Cent verwendete Zeichen ¢ ist für den Eurocent ungebräuchlich.

  Eurobargeld

  Die Euromünzen
  Eurozone
  Belgien Belgien Belgien
  Deutschland Deutschland Deutschland
  Estland Estland Estland
  Finnland Finnland Finnland
  Frankreich Frankreich Frankreich
  Griechenland Griechenland Griechenland
  Irland Irland Irland
  Italien Italien Italien
  Lettland Lettland Lettland
  Litauen Litauen Litauen
  Luxemburg Luxemburg Luxemburg
  Malta Malta Malta
  Niederlande Niederlande Niederlande
  Osterreich Österreich Österreich
  Portugal Portugal Portugal
  Slowakei Slowakei Slowakei
  Slowenien Slowenien Slowenien
  Spanien Spanien Spanien
  Zypern Republik Republik Zypern Zypern
  Assoziierte Euronutzer
  (mit eigenen Euromünzen)
  Andorra Andorra Andorra
  Monaco Monaco Monaco
  San Marino San Marino San Marino
  Vatikanstadt Vatikan Vatikanstadt
  Passive Euronutzer
  (ohne eigene Euromünzen)
  Kosovo Kosovo Kosovo
  Montenegro Montenegro Montenegro
  Mögliche zukünftige Eurostaaten
  Bulgarien Bulgarien Bulgarien
  Kroatien Kroatien Kroatien
  Polen Polen Polen
  Rumänien Rumänien Rumänien
  Schweden Schweden Schweden
  Tschechien Tschechien Tschechien
  Ungarn Ungarn Ungarn
  Ausstiegsklausel
  Danemark Dänemark Dänemark

  Ende 2010 waren 862,3 Milliarden Euro als Bargeld in Umlauf, davon 840 Milliarden Euro als Scheine (97,4 %) und 22,3 Milliarden Euro als Münzen (2,6 %). [84]

  Münzen

  1-Euro-Münze der Prägejahre ab 2007

  Gebrauchsmünzen

  Es gibt Euromünzen zu 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Eurocent sowie zu 1 und 2 Euro. Die Vorderseiten der Münzen aller Euroländer sind gleich, auf der Rückseite haben sie nationale Motivprägungen. Dennoch kann im gesamten Währungsraum damit bezahlt werden. Seit 2007 werden die Vorderseiten der Münzen schrittweise erneuert, um die im Jahre 2004 hinzugekommenen EU-Länder ebenfalls darzustellen. Die deutschen Rückseiten besitzen zusätzlich noch ein Münzzeichen , das den Prägeort angibt. Auf den griechischen Münzen ist der Nennwert auch auf Griechisch aufgeführt, statt Cent steht die Bezeichnung Lepto/Lepta. Auf der Vorderseite der Münzen befindet sich ein versetztes Doppel-L; die Initialen des belgischen Designers Luc Luycx .

  Die Münzen zu 1 und 2 Euro bestehen aus zwei unterschiedlichen Legierungen (Kupfernickel und Messing). Unter Gebrauchsbedingungen entsteht ein elektrochemisches Spannungsgefälle , das Nickel - Ionen aus der Legierung herauslöst. Dies löst jedoch (entgegen ursprünglichen Befürchtungen) keine allergischen Reaktionen aus.

  Da die thailändischen 10- Baht -Münzen den 2-Euro-Münzen in Größe und Gewicht stark ähneln und ebenfalls aus zwei unterschiedlichen Legierungen bestehen, erkennen Automaten im Euroraum, die über eine unzureichende Münzprüfung verfügen, diese Münzen möglicherweise als 2-Euro-Münze. Das kann unter Umständen auch mit anderen Münzen – zum Beispiel der neuen türkischen 1-Lira-Münze, der kenianischen 5- Schilling -Münze oder mit Restbeständen der italienischen 500-Lira-Münze – geschehen.

  2-Euro-Gedenkmünzen

  Seit 2004 werden 2-Euro-Gedenkmünzen für den Umlauf ausgegeben. Sie unterscheiden sich nur durch das Motiv auf der nationalen Seite von den Umlaufmünzen und sind im gesamten Euroraum gültig.

  Die erste Ausgabe wurde zum Gedenken an die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen von Griechenland ausgegeben. 2005 gab Österreich eine Münze zum fünfzigjährigen Jubiläum des Staatsvertrages heraus. Deutschland startete mit seiner ersten Gedenkmünze der Bundesländerserie 2006, auf der das Holstentor zu Lübeck abgebildet ist. Die Auflage betrug 31,5 Millionen. Dem jährlich wechselnden Vorsitz im Bundesrat gemäß wurden in den Folgejahren und werden bis einschließlich 2022 – mit Ausnahme des Jahres 2019 – jeweils einem der 16 Bundesländer gewidmete Gedenkmünzen mit Auflagen von jeweils rund 31 Millionen ausgegeben. Es war deshalb vorgesehen, dass Deutschland für den Umlauf 16 Jahre lang keine 2-Euro-Münzen mit dem Motiv des Bundesadlers (also die „gewöhnliche“ 2-Euro-Münze) – mit Ausnahme einer geringen Auflage Kursmünzensätze für Sammler – prägt. Dennoch wurden aber immer wieder 2-Euro-Münzen mit dem Bundesadler in erheblicher Stückzahl für Umlaufzwecke geprägt. [85]

  Zum fünfzigsten Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge , dem 25. März 2007, gaben alle 13 Euroländer eine Gedenkmünze mit gemeinsamem Bild und Schriftzügen in der jeweiligen Landessprache bzw. in Latein aus. Am 1. Januar 2009 erschien erneut eine Gemeinschaftsausgabe der mittlerweile 16 Euroländer anlässlich des zehnten Jubiläums der Wirtschafts- und Währungsunion. Das Ausgabedatum ist symbolisch zu betrachten, da Neujahr ein offizieller Feiertag ist. Die deutsche Ausgabe erschien am 5. Januar und die italienische Münze als letzte der Serie am 26. März. Anfang 2012 folgte die dritte Gemeinschaftsausgabe von nunmehr 17 Ländern anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Einführung des Euros als Bargeld. Anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der EU-Flagge gaben alle 19 EU-Länder, die den Euro als offizielles Zahlungsmittel nutzten, im Jahr 2015 eine gemeinschaftliche 2-Euro-Gedenkmünze aus.

  Sammlermünzen

  Die Euroländer verausgaben neben den normalen Kursmünzen und den 2-Euro-Gedenkmünzen auch reine Sammlermünzen . Teilweise belaufen sich die Nennwerte auf bis zu mehreren hundert Euro, und die Münzen enthalten Silber oder Gold. Derartige Sammlermünzen werden nur in den jeweiligen Ausgabestaaten als gültiges Zahlungsmittel anerkannt, das heißt, sie gelten nicht in der gesamten Eurozone. Die Prägeauflage ist meistens limitiert. Die Nennwerte sind beliebig, nur die Nennwerte der normalen Euro-Kursmünzen dürfen nicht für Sammlermünzen verwendet werden. [86] Den bislang höchsten Nennwert hat mit 100.000 Euro eine Sonderausgabe des Wiener Philharmonikers . [87]

  Am 14. April 2016 wurde in Deutschland, vorerst in kleiner Stückzahl und nur in den Filialen der Deutschen Bundesbank erhältlich, eine 5-Euro-Münze als Sammlermünze mit blauem Ring herausgegeben. Sie sorgt auch deshalb für großes öffentliches Interesse, da die Fälschungssicherheit durch die neue Produktionstechnik verbessert werden soll und die Akzeptanz dieses neuen Nominalwertes mit Spannung erwartet wird. [88]

  Banknoten

  Eurobanknoten (zweite Serie)

  Euro-Banknoten gibt es in einer Stückelung von 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € und 500 €. [89]

  Die Euro-Banknoten der ersten Serie wurden nach einem EU-weiten Wettbewerb von dem Österreicher Robert Kalina gestaltet und sind in allen Euroländern identisch. Die Scheine zeigen verschiedene Motive zu den Themen Zeitalter und Baustile in Europa . Die Vorderseiten zeigen als Motiv ein Fenster oder eine Fensterfront, die Rückseiten jeweils eine Brücke . Dabei sind keine realen Bauwerke abgebildet, sondern es wurden die Stilmerkmale der einzelnen Epochen in eine typische Abbildung eingebracht: Antike auf dem 5-Euro-Schein, Romanik auf dem 10-Euro-Schein, Gotik auf dem 20-Euro-Schein, Renaissance auf dem 50-Euro-Schein, Barock und Rokoko auf dem 100-Euro-Schein, Eisen- und Glasarchitektur auf dem 200-Euro-Schein und moderne Architektur des 20. Jahrhunderts auf dem 500-Euro-Schein.

  2005 begann die Entwicklung der von Reinhold Gerstetter gestalteten zweiten Generation von Euro-Banknoten, die seit 2013 sukzessive eingeführt werden. [90] [91]

  Herkunft der Eurobanknoten

  Druckereicode im 8-Uhr-Stern einer 10-Euro-Note der ersten Serie

  Bis Ende 2002 war anhand des Anfangsbuchstabens der Seriennummer auf der Rückseite eines Euroscheines zu ersehen, im Auftrag welcher nationalen Zentralbank er gedruckt wurde. Deutschland hatte in diesem System den Buchstaben X zugewiesen bekommen. Seit 2003 wird im sogenannten „Pooling-System“ jeder Wert nur noch von wenigen Nationalbanken produziert und von den Druckereien ins gesamte Eurogebiet transportiert. Jede Nationalbank spezialisiert sich auf höchstens vier Wertstufen. [92]

  Heute lässt sich die Herkunft nur noch mit Hilfe des Druckereicodes feststellen, der sich bei jedem Schein auf der Vorderseite befindet, bei Banknoten der zweiten Serie rechts am oberen Bildrand. Bei Noten der ersten Serie variiert die genaue Position je nach Wert des Scheines, beispielsweise befindet sie sich beim 10-Euro-Schein im Stern an der 8-Uhr-Position. Der erste Buchstabe gibt die Druckerei an, in der er gedruckt wurde. Der Buchstabe R steht zum Beispiel für die Bundesdruckerei in Berlin. [93] Der Druckereicode besteht aus einem Buchstaben, drei Ziffern, einem Buchstaben und einer Ziffer. Siehe mehr dazu im Artikel Eurobanknoten .

  Diskussionen um das Bargeld

  Forderung von 1- und 2-Euro-Scheinen

  Österreich forderte die Einführung eines 2-Euro-Scheins, Italien sogar die eines 1-Euro-Scheins. In beiden Staaten waren vor der Einführung des Euros Geldscheine mit relativ geringen Werten im Umlauf – so zum Beispiel der 20-Schilling-Schein (1,45 Euro) in Österreich oder der 1000-Lire-Schein (52 Cent) in Italien.

  Am 18. November 2004 beschloss der EZB-Rat, keine Euroscheine mit niedrigerem Wert einzuführen. [94] Sie hätten einen ähnlichen Wert wie die seinerzeit selten verwendete 5-DM-Note (2,56 Euro).

  Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen

  In einigen Euroländern sind 1- und 2-Cent-Münzen für den Barzahlungsverkehr nicht gebräuchlich und werden nur in kleinen Stückzahlen für Münzsammler geprägt. In Finnland wurden sie als Zahlungsmittel gar nicht eingeführt; dort werden seither Rechnungen, die nicht auf –,–0 oder –,–5 Euro enden, beim Bezahlen auf diese Beträge gerundet. Zwar kann man auch mit 1- oder 2-Cent-Münzen zahlen; sie werden jedoch nicht als Wechselgeld herausgegeben. Schon vor der Euro-Einführung war die kleinste Nominale der finnischen Mark nicht das 1-Penni-Stück, sondern das 10-Penniä-Stück gewesen und Beträge wurden entsprechend gerundet. In den Niederlanden (seit 1. September 2004; entsprechend auch schon mit dem Gulden nach der Abschaffung der 1-Cent-Münze) wurde dieses System später übernommen – begründet mit dem geringen Geldumlauf solcher Münzen. Auch Belgien setzt seit Anfang Dezember 2019 auf diese Praxis. [95]

  Die Gegner der Abschaffung befürchten vor allem einen zweiten „ Teuro -Effekt“, weil viele Einzelpreise auf volle fünf Cent aufgerundet werden könnten. Dagegen wird aber eingewendet, dass dies wegen der psychologisch wichtigen Schwellenpreise , die dann eher von –,99 auf –,95 herabgesetzt werden, nicht passieren würde. Allerdings existieren in niederländischen und finnischen Geschäften immer noch warenbezogene Schwellenpreise, die oft auf –,99 enden. Erst die Summe an der Kasse wird auf- oder abgerundet.

  Die EU-Kommission machte am 14. Mai 2013 Vorschläge für eine Vergünstigung oder eine Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen. Währungskommissar Olli Rehn stellte fest, die Herstellung und Herausgabe dieser Münzen übersteige ihren Wert. Zugleich müssten die Zentralbanken ausgerechnet von diesen Münzen besonders viele Exemplare herausgeben. Insgesamt seien in den letzten elf Jahren 45,8 Milliarden solcher Kleinstmünzen in Umlauf gebracht worden. Die Ausgabe der Kleinstmünzen habe die Euro-Staaten seit dem Start der Gemeinschaftswährung im Jahr 2002 zusammen etwa 1,4 Milliarden Euro gekostet. Die Kosten für die Cent-Münzen könnten etwa durch eine andere Materialmischung oder ein effizienteres Prägungsverfahren reduziert werden. [96]

  Fälschungssicherheit

  Banknoten

  Die Fälschungssicherheit der Eurobanknoten wird im internationalen Vergleich hoch angesehen. Um sie zu gewährleisten, sind die Scheine mit mehreren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Bei der Produktion werden in das Banknotenpapier fluoreszierende Fasern und ein mittig verlaufender Sicherheitsfaden eingebracht, der in Gegenlicht dunkel erscheint und die Wertangabe als Mikrodruck trägt. Außerdem bestehen die Scheine aus Baumwollfasern, die ihnen eine charakteristische Struktur verleihen. Weiterhin werden Teile des Motivs mit fluoreszierender Farbe hergestellt, sodass unter UV -Licht die Fasern und das Motiv leuchten. Bei Nutzung von infrarotem Licht reflektieren die Scheine in unterschiedlichen Farben. Ein Wasserzeichen in den Noten lässt im Gegenlicht das jeweilige Architekturmotiv und die Wertzahl erkennen.

  Links unter Infrarotlicht, rechts unter normalem Licht fotografiert

  Das Durchsichtsregister in der linken oberen Ecke der Banknotenvorderseite lässt ebenfalls im Gegenlicht zusammen mit dem Rückseitenmotiv die Wertzahl erscheinen. Dies passiert dadurch, dass auf Vorder- und Rückseite jeweils nur Teile der Wertzahl gedruckt sind, die sich erst bei der Durchsicht zusammenfügen. Am Rand der 5-, 10- und 20-Euro-Banknoten ist ein durchlaufender metallisierter Folienstreifen aufgebracht, der je nach Beleuchtungswinkel entweder das Euro-Symbol oder den jeweiligen Wert des Scheines als Kinegramm erscheinen lässt. Die höherwertigen Euroscheine ab 50 Euro besitzen an dieser Stelle ein positioniertes Folienelement, das beim Kippen der Banknote in Form eines Hologramms – je nach Betrachtungswinkel – das jeweilige Architekturmotiv beziehungsweise die Wertzahl zeigt.

  Durch das Druckverfahren der Banknoten, ein Stichtiefdruckverfahren kombiniert mit – als Irisdruck ausgeführtem – indirektem Hochdruck , entsteht auf der Geldscheinvorderseite ein ertastbares Relief , das die Fälschung der Banknoten erschwert und zugleich Sehbehinderten die Unterscheidung der Banknoten vereinfacht. Außerdem sind die Abbildungen der Fenster und Tore und die Abkürzungen der Europäischen Zentralbank (BCE, ECB, EZB, griech. ΕΚΤ (lat. EKT), EKP) ertastbar.

  Die Scheine niedrigen Wertes haben auf der Rückseite einen goldtransparenten Perlglanzstreifen , während bei den Werten ab 50 Euro die Farbe der Wertziffer beim Kippen variiert ( OVI = optical variable ink ). Zudem besitzen die Euroscheine maschinenlesbare Kennzeichen, die eine automatische Überprüfung der Echtheit gewährleisten. Eine Besonderheit ist das sogenannte „ Counterfeit Deterrence System “ (CDS), das das Reproduzieren auf Kopiergeräten oder per PC verhindern soll. Die Deutsche Bundesbank empfiehlt generell, sich niemals nur auf ein einziges Sicherheitsmerkmal zu konzentrieren, [97] [98] und weist gleichzeitig darauf hin, dass es weitere Sicherheitsmerkmale gebe, die aber nicht veröffentlicht werden.

  Europa-Serie

  Mario Draghi (Präsident der Europäischen Zentralbank ) stellte am 10. Januar 2013 in Frankfurt als ersten Schein einer neuen, „Europa-Serie“ genannten Banknotenserie eine neue 5-Euro-Note vor, [99] die ab dem 2. Mai 2013 in Umlauf gebracht wurde. Sie weist zusätzliche Sicherheitsmerkmale auf, z. B. ein Wasserzeichen mit der Abbildung der mythologischen Gestalt Europa , einen Sicherheitsfaden, eine Ziffer „5“, die beim Kippen von Smaragdgrün nach Tiefblau changiert, einen glänzenden Hologrammstreifen sowie tastbare Linien an den Rändern. Zwecks längerer Haltbarkeit ist die neue Banknote mit einem Schutzlack versehen und fühlt sich deshalb wächsern-glatt an. Die parallel zirkulierenden alten Banknoten werden nach und nach aus dem Verkehr gezogen und verlieren „letztlich den Status als gesetzliches Zahlungsmittel […] behalten jedoch auf Dauer ihren Wert“. [100] Der Fünfer, die am intensivsten zirkulierende Euro-Banknote, hat in der alten Version eine Haltbarkeit von nur knapp einem Jahr.

  Neu ist, dass in der Europa-Serie, die 2014 mit einem neuen 10-Euro-Schein und 2015 mit einem neuen 20-Euro-Schein fortgesetzt wurde, [101] die Währungsbezeichnung nicht nur in lateinischer und griechischer Schreibweise ( EURO bzw. EYPΩ ) erfolgt, sondern auch in kyrillischer Schrift (ЕВРО), [102] und neun statt bisher fünf Akronyme für die Europäische Zentralbank erscheinen. Als einziges EU-Mitglied verwendet Bulgarien das kyrillische Alphabet.

  Münzen

  Euromünzen sind wegen des niedrigeren Wertes nicht so stark von Fälschungen betroffen wie die Geldscheine, trotzdem müssen auch sie vor Fälschern geschützt sein. Sie verfügen über eine bestimmte Größe und eine genau definierte Masse. Die Ein- und Zwei-Euro-Münzen sind durch eine Kombination zweier Metalle bicolor gestaltet. Dies und ein komplexes, dreischichtiges Herstellungsverfahren gewährleisten die Fälschungssicherheit der Münzen. [103] Der Mittelteil echter Ein- und Zwei-Euro-Münzen ist leicht ferromagnetisch , die Ein-, Zwei- und Fünf-Cent-Stücke sind hingegen stark ferromagnetisch. Der Außenring der Ein- und Zwei-Euro-Münzen ist dagegen nicht ferromagnetisch, genau wie die übrigen drei Euromünzen. Da falsche Centmünzen oftmals aus anderen Metallen hergestellt sind als die echten, lassen sie auch oft einen falschen Klang beim Fall auf eine Tischplatte entstehen. Auch hinterlassen sie oft eine bleistiftähnliche Spur, wenn man sie über ein Blatt Papier streicht. [104]

  Gefälschte Münzen

  Dem Umlauf entzogene 1- und 2-Euro-Münzen wurden bis 2007 in Deutschland nicht (durch Verbiegen oder Plattwalzen ihrer Oberflächen) verunstaltet, sondern entkernt, also in Ring und Kern getrennt und nach Materialsorte sortiert. Solch sortierter Schrott wurde ua nach China verkauft. Betrügerisch sollen diese Münzenteile in großem Umfang wieder maschinell zusammengesetzt worden sein. Diese neu zusammengesetzten Münzen wurden z. B. durch Flugbegleiterinnen nach Deutschland eingeführt, als beschädigte Münzen der Bundesbank zur Rücknahme angeboten und von dieser angenommen. Betroffen waren 29 Tonnen bei 263 Transaktionen in drei Jahren, im (Schadens-)Wert von 6 Millionen Euro. Das ist wenig im Vergleich zu fast 70.000 t Münzeinzahlungen bei der Bundesbank pro Jahr und fiel dadurch nicht auf. Nach einjähriger Ermittlung wurde der Fall im April 2011 als gerichtsanhängig publik. [105] [106] Die Münzüberbringer gaben vor, „die Münzen seien in China beim Verarbeiten von Müll, Schrottautos und Altkleidern angefallen“. Ein Teil der Münzen war in die Teile zerfallen, bei einem Teil passten Ring und Kern herkunftsmäßig nicht zusammen, manche Spalten waren optisch durchscheinend oder wiesen Klebstoff auf. [107] Seit 11. Januar 2011 gilt nunmehr eine neue EU-Verordnung, wonach nur noch durch den normalen Gebrauch beschädigte Münzen umgetauscht werden. Alle anderen werden ersatzlos eingezogen. [108]

  Die nationalen Behörden aller Euroländer stellten 2013 insgesamt 175.900 falsche Euromünzen sicher. Somit kam auf 100.000 echte Münzen eine Fälschung. Zwei von drei sichergestellten Falschmünzen waren 2-Euro-Münzen. [109] Um den Fälschungsschutz des Euros zu verbessern, trat in Deutschland zum 1. Januar 2013 die Bargeldprüfungsverordnung in Kraft, [110] die – nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren – seit 1. Januar 2015 vorschreibt, wie Geldinstitute sicherzustellen haben, dass alle von ihnen wieder in Umlauf gebrachten Euromünzen echt sind.

  Registriertes Falschgeld

  In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2010 rund 33.700 falsche Eurobanknoten eingezogen, die Schadensumme betrug 1,9 Millionen Euro. Dies bedeutete einen Anstieg gegenüber den vorigen Jahren. Mit acht Fälschungen auf 10.000 Einwohner lag Deutschland aber weiter unter dem EU-Durchschnitt. Bei über 60 % der gefälschten Noten handelte es sich um 50-Euro-Scheine. An falschen Euromünzen wurden rund 33.600 Stück eingezogen, davon über 80 % Zwei-Euro-Münzen. [111] Europaweit betrafen im gleichen Zeitraum je gut 40 % der Fälschungen 20- und 50-Euro-Scheine. [112]

  2011 wurden von der Deutschen Bundesbank 39.000, 2012 41.500 falsche Banknoten registriert, die Schäden von 2,1 Millionen bzw. 2,2 Millionen Euro verursachten. Mit 46 % aller „Blüten“ rangierte der 20-Euro-Schein vor dem 50er mit 34 % Anteil. 5er- und 500er-Noten machen nur jeweils 1 % des registrierten Falschgelds aus.

  Europaweit wurden im ersten Halbjahr 2012 251.000 gefälschte Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen. In Relation zu 14,6 Milliarden in Umlauf befindlichen echten Banknoten gilt der Anteil an gefälschten Scheinen als sehr gering. [91] Die meisten Fälschungen wurden 2009/10 gezählt; seither (Stand: 2012) nimmt deren Zahl ab. [90]

  Auszeichnungen

  Im Jahre 2002 wurde der Euro mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet, da er „wie kein anderer Integrationsschritt zuvor die Identifikation mit Europa befördert und damit einen entscheidenden, epochemachenden Beitrag zum Zusammenwachsen der Völkerfamilie leistet“.

  Siehe auch

  Literatur

  Weblinks

  Commons : Euro – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  Wiktionary: Euro – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  Wikiquote: Euro – Zitate

  Einzelnachweise

  1. Aleksander Aristovnik, Tanja Čeč: Compositional Analysis Of Foreign Currency Reserves In The 1999–2007 Period. The Euro vs. The Dollar As Leading Reserve Currency. (PDF) Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 14350, 30. März 2009, abgerufen am 27. Dezember 2010 (englisch).
  2. Texte zum Euro: Die Euro-Münzen – von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 26–28 (PDF)
  3. Stephanie Rudolf: EZB stellt neue Euro-Banknoten vor. In: faz.net. 10. Januar 2013, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  4. Europäische Zentralbank, Eurosystem , Ein digitaler Euro, Erklärung und Berichte
  5. Europäische Zentralbank , Tiered CBDC and the financial system, Ulrich Bindseil, 2020
  6. Bank of England , Central bank digital currencies – design principles and balance sheet implications
  7. riksbank.se , E-krona project reports
  8. bis.org , Central bank digital currencies: foundational principles and core features
  9. a b c d e f g h i j Nicholas Gregory Mankiw , Mark P. Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Schäffer-Poeschel, 2012, ISBN 978-3-7910-3098-2 .
  10. Mitterrand forderte Euro als Gegenleistung für die Einheit. In: Spiegel Online. 25. September 2010, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  11. Helmut Kohl: Aus Sorge um Europa . Ein Appell. Droemer Verlag, München 2014, S. 67–68.
  12. Klaus Wirtgen: Weg ohne Wiederkehr . In: Der Spiegel . Nr.   10 , 1998 ( online ).
  13. Jens Peter Paul: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation. Fallstudien zur deutschen Entstehungsgeschichte des Euro und ihrer demokratietheoretischen Qualität. Dissertation, 2007.
  14. Jens Peter Paul: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation. Fallstudien zur deutschen Entstehungsgeschichte des Euro und ihrer demokratietheoretischen Qualität. Dissertation, 2007, S. 293.
  15. Haus der Geschichte : Einführung des Euro
  16. „Bei der Euro-Einführung war ich ein Diktator.“ Münchner Merkur , 11. April 2013
  17. Werner Mussler (Brüssel): Schwere Fehler in der griechischen Statistik. In: faz.net. 12. Januar 2010, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  18. Peter Huber: „Ähnelt zu stark Kuh“: Warum der Euro nicht Ecu heißt. In: Die Presse. 25. Januar 2011, abgerufen am 23. Oktober 2020 .
  19. Peter Gillies: Euro-Mark und Euro-Franc. In: welt.de. 9. Dezember 1995, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  20. Euro – Wer hat den Namen erfunden? tagesspiegel.de – veröffentlicht bei Youtube am 28. Juli 2017, abgerufen am 1. Mai 2020.
  21. So winkte die EU den Euro für die Griechen durch, Teil 1 , Bild, 3. November 2010.
  22. So winkte die EU den Euro für die Griechen durch, Teil 2 , Bild, 3. November 2010.
  23. Deutsche Bundesbank: Umtausch von DM in Euro. Abgerufen am 25. Dezember 2016 .
  24. http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/altes-bargeld-fast-13-milliarden-d-mark-weiter-im-umlauf/13889834.html
  25. Bundesbank: Immer noch Milliarden D-Mark im Umlauf. In: Zeit Online. 18. Juli 2016, archiviert vom Original am 25. Dezember 2016 ; abgerufen am 25. Dezember 2016 .
  26. Parlamentarische Materialien: Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen auf dem Gebiete der Währung im Zusammenhang mit der Ausgabe der Eurobanknoten und -münzen erlassen werden (Eurogesetz), und das Scheidemünzengesetz 1988 und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden ( Memento vom 5. September 2012 im Webarchiv archive.today ), 6. Juni 2000. Abgerufen am 4. Mai 2010.
  27. Cavinnash.at: Euro-Startpaket Handel für Kassenausstattung ( Memento vom 5. November 2012 im Internet Archive ). Abgerufen am 4. Mai 2010.
  28. a b Österreichische Apothekerzeitung: Die Österreichische Apothekerbank berät: Der Schilling geht. Der Euro kommt. Inhaltsangabe ÖAZ Aktuell, Ausgabe 16/2001. Abgerufen am 4. Mai 2010.
  29. Ab Samstag rollt der Euro in Österreich. In: derstandard.at . 14. Dezember 2001, abgerufen am 30. Dezember 2017 .
  30. OeNB : Schilling-Umlauf ( Memento vom 3. Dezember 2013 im Internet Archive ) mit allen Details zu den noch im Umlauf befindlichen Schillingbanknoten und -münzen. Stichtag 31. März 2010. Abgerufen am 4. Mai 2010.
  31. eu-info.de: Übersicht Umtauschfristen altes Bargeld nach Euro (PDF)
  32. Umtausch von nationalem Bargeld. Aufstellung der Umtauschfristen auf der Website der Europäischen Zentralbank.
  33. T-Euro nein danke! Oder doch geschätzt? . Fachhochschule Ingolstadt, 25. Juni 2004.
  34. Eichel: Fehler bei Euro-Umstellung. In: tagesspiegel.de. 13. Mai 2002, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  35. European Commission (Hrsg.): The eurozone, 5 years after the introduction of euro coins and banknotes. Analytical report. November 2006 ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive ) (PDF; 6,3 MB) S 30: Overall perception of the adoption of the euro, 2006.
  36. a b Österreichische Nationalbank (Hrsg.): Quartalsheft zur Geld- und Wirtschaftspolitik, Q1/07 ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive ) Tabelle 2, S. 39.
  37. Euro verliert bei den Deutschen an Rückhalt Abgerufen am 26. März 2008.
  38. Die Zeit : Was von der Krise bleibt , vom 23. Januar 2015.
  39. Hanno Mußler: Euroeinfuehrung in Lettland – Willkommen im Club. FAZ, 29. Dezember 2013.
  40. EU besiegelt Lettlands Beitritt zur Euro-Zone , abgerufen am 15. Dezember 2016.
  41. Standard-Eurobarometer 89, Frühjahr 2018 , abgerufen am 12. Dezember 2018.
  42. Duden – Der Euro Das Lexikon zur Währungsunion. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-70461-6 , S. 118–120.
  43. Bundesverband deutscher Banken: Euro – Das Buch zum Geld. 4. Aufl. Berlin 2001, S. 20–22.
  44. a b European Journalism Centre (EJC): Die Wirtschafts- und Währungsunion und der Euro. Was hat der Euro gebracht? ( Memento vom 10. Januar 2015 im Internet Archive )
  45. Ökonomische Folgen der Einheitswährung Euro: Vorteile (Seite 10) ( Memento vom 6. Januar 2015 im Internet Archive ) (pdf 3,88 MB), abgerufen am 6. Januar 2015.
  46. Statistical Data Warehouse / Selected Indicators for the Euro Area , Europäische Zentralbank , 7. März 2009.
  47. Brüsseler Defizit-Arrangement: „Das war eine Niederlage für Europa“. In: sueddeutsche.de. 19. Mai 2010, abgerufen am 11. Januar 2015 .
  48. a b c Philip Plickert: Währungsunion: Die Vor- und die Nachteile des Euro. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22. Juni 2011, abgerufen am 20. Januar 2013 .
  49. Carola Hoyos, Kevin Morrison: Iraq returns to international oil market. (PDF; 67 kB) Financial Times , 5. Juni 2003, abgerufen am 29. Oktober 2011 (englisch).
  50. Kartell der Uneinigkeit. (tagesschau.de-Archiv) In: Tagesschau.de, abgerufen am 1. Juni 2010.
  51. Al Jazeera : Iran and Venezuela vow united front . 20. November 2007; abgerufen am 10. Dezember 2019 (englisch)
  52. Reuters : Iran stops selling oil in US dollars . 7. Dezember 2007; abgerufen am 10. Dezember 2019 (englisch)
  53. Vgl. Daten des Statistischen Bundesamtes, Daten von Statistik Austria [1] , Daten der luxemburgischen Statistikbehörde [2] und Daten von Statistics Belgium Archivlink ( Memento vom 6. September 2011 im Internet Archive )
  54. a b Das Geheimnis der gefühlten Inflation. In: Spiegel Online. 30. Mai 2002, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  55. Was wie viel teurer geworden ist. In: Spiegel Online. 30. Mai 2002, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  56. Business and Consumer Survey der Europäischen Kommission
  57. Die Zeiten der hohen gefühlten Inflation sind vorbei. In: faz.net. 23. Mai 2005, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  58. Michael Kröger: Wie Boykott-Hans den Volksaufstand inszenierte. In: Spiegel Online. 17. Mai 2002, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  59. „Warum der Euro kein Teuro ist“ , kurier.at, 26. Dezember 2011, abgerufen von schuldenhilfswerk.at ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive )
  60. a b Eva Traut-Mattausch, Tobias Greitemeyer, Dieter Frey, Stefan Schulz-Hardt: Illusory Price Increases after the Euro Changeover in Germany: An Expectancy-Consistent Bias. J Consum Policy (2007) 30:421–434, doi:10.1007/s10603-007-9049-y (englisch)
  61. Greenspan sieht Euro als künftige Reservewährung. In: Spiegel Online. 17. September 2007, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  62. Ralph Atkins, Mark Schieritz: Euro läuft dem Dollar den Rang ab ( Memento vom 2. Januar 2007 im Internet Archive ). Financial Times Deutschland, 28. Dezember 2006.
  63. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung : Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen (PDF; 734 kB), 5. Juli 2012, S. 8–9.
  64. a b Europäische Zentralbank: Euro foreign exchange reference rates .
  65. bfinance-Konsensus für Zinssätze und Wechselkurse (Februar 2005) ( Memento vom 19. Januar 2008 im Internet Archive ).
  66. Euro steigt immer weiter – mehr als 1,36 Dollar wert. In: abendblatt.de. 28. Dezember 2004, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  67. 2006: Das Jahr des Euros. ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive ) In: Eurasisches Magazin . Ausgabe 01–06.
  68. Krise von Fannie und Freddie: Anleger flüchten aus dem Dollar. ( Memento vom 18. Juli 2008 im Internet Archive ) In: Financial Times Deutschland. 15. Juli 2008.
  69. Historical Exchange Rates – OANDA. In: oanda.com. Abgerufen am 28. Februar 2015 (englisch).
  70. Euro-Zone löst USA als größter Wirtschaftsraum ab. , abgerufen am 19. April 2019
  71. Rekordniveau des Euros lässt Wirtschaft kalt ( Memento vom 18. Januar 2008 im Internet Archive ). Oberösterreichische Nachrichten , 20. April 2007.
  72. Deutsche Wirtschaft bringt Europa nach vorn ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive ), Berliner Morgenpost , 11. April 2007.
  73. Chart: Preis des Euro in US-Dollar ( Memento vom 23. Juni 2006 im Internet Archive ).
  74. ICE Futures US: ICE Futures Euro Index Rules ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive ) (PDF; 75 kB)
  75. Detailed information on the calculation of effective exchange rates
  76. Europäische Zentralbank: Konvergenzbericht Mai 2007 (PDF; 1,6 MB).
  77. Erklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen (PDF; 51 kB), ABl. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 357.
  78. Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 3, Köln 2006, S. 216.
  79. Europäische Kommission: Spelling of the words “euro” and “cent” in official community languages as used in community legislative acts (englisch; PDF; 62 kB).
  80. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union : Interinstitutionelle Regeln für Veröffentlichungen – Der Euro .
  81. Die optischen Merkmale der Euro-Münzen ( ABl 2001/C 373/01).
  82. Europäische Gemeinschaften: Texte zum Euro (Nummer 37, Mai 2000): Die Euro-Münzen, S. 27, 28 (PDF 3,79 MB) Abgerufen am 9. März 2014.
  83. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union : Institutionelle Regeln für Veröffentlichungen – Schreibregeln für Währungsbezeichnungen .
  84. www.ecb.europa.eu
  85. Münzprägung. (PDF) In: bundesbank.de. Deutsche Bundesbank , archiviert vom Original am 21. Mai 2011 ; abgerufen am 9. September 2017 .
  86. Kennen Sie die Euro-Länder. In: Lübecker Nachrichten vom 15. April 2011, LN-Magazin, S. I, Kolumne Wissen.
  87. Informationen zum Big Phil auf der Seite der Münze Österreich (aufgerufen am 13. Juli 2011) ( Memento vom 6. November 2009 im Internet Archive )
  88. www.bundesbank.de – Weltneuheit: 5-Euro-Sammlermünze (abgerufen am 13. April 2016) ( Memento vom 13. April 2016 im Internet Archive )
  89. Beschluss der EZB vom 19. April 2013 über Stückelung, Merkmale, Reproduktion, Umtausch und Einzug von Eurobanknoten pdf, 8,4 kB, abgerufen am 3. Mai 2013.
  90. a b Dorit Heß: Auf Nummer sicher . In: Handelsblatt . Nr. 247, 20. Dezember 2012, S. 34–35.
  91. a b Dorit Heß: Neue Merkmale sollen Fälschern das Leben erschweren . In: Handelsblatt . Nr. 247, 20. Dezember 2012, S. 34–35.
  92. EZB: Auflagen der Eurobanknoten , abgerufen am 12. Januar 2009.
  93. EuroBillTracker: Begleiten Sie die Euroscheine auf ihrer Reise , abgerufen am 29. Juni 2007.
  94. Verena Diethelm, Financial Times Deutschland , 29. Dezember 2006: Top Secret: Der neue Euro ( Memento vom 8. Januar 2007 im Internet Archive ).
  95. Wechselgeld wird gerundet: Abschied vom Kupfergeld – Belgien wagt das Experiment. In: zeit.de. 20. Dezember 2019, abgerufen am 3. Januar 2020 .
  96. EU-Kommission stellt Cent-Münzen infrage. In: faz.net. 14. Mai 2013, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
  97. Deutsche Bundesbank: Fälschungsschutz unserer Banknoten ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive ) abgerufen am 21. Juni 2007.
  98. Deutsche Bundesbank: Leitfaden Fälschungssicherheit von Banknoten ( Memento vom 3. März 2009 im Internet Archive ) abgerufen am 21. Juni 2007.
  99. Deutsche Bundesbank: Die neue 5-Euro-Note ( Memento vom 1. Mai 2013 im Internet Archive ) abgerufen am 3. Mai 2013.
  100. Eurosystem präsentiert die 5-€-Banknote der Europa-Serie Pressemitteilung der EZB am 10. Januar 2013 (abgerufen: 13. Januar 2013)
  101. Der neue 20-Euro-Schein Abgerufen am 27. Februar 2015.
  102. Die bulgarisch-kyrillische Schreibweise Euro , abgerufen am 3. Mai 2013.
  103. Duden – Der Euro: Das Lexikon zur Währungsunion. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, S. 130–131.
  104. Deutsche Bundesbank: Leitfaden Fälschungssicherheit von Münzen ( Memento vom 10. Februar 2009 im Internet Archive ) abgerufen am 21. Juni 2007.
  105. http://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-lief-der-Bundesbank-Betrug-article2995996.html Schrottmünzen im Stewardessen-Gepäck: Wie lief der Bundesbank-Betrug? n-tv.de, 1. April 2011. Abgerufen 17. Mai 2015.
  106. Stephan Loichinger: Millionenbetrug: Flugbegleiter sollen Euro-Schrott geschmuggelt haben. In: welt.de . 31. März 2011, abgerufen am 7. Oktober 2018 .
  107. https://openjur.de/u/589952.html Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs: BGH · Urteil vom 15. November 2012 · Az. 2 StR 190/12, openjur-Datenbank, 2012. Abgerufen 17. März 2015.
  108. Millionenbetrug mit Euro-Schrottmünzen , abgerufen am 18. Mai 2015.
  109. Europäische Kommission, 30. Januar 2014: Zahl der Euro-Falschmünzen sinkt , abgerufen am 22. August 2015.
  110. Bargeldprüfungsverordnung vom 18. Dezember 2012 , abgerufen am 22. August 2015.
  111. Deutsche Bundesbank, 19. Juli 2010: Mehr Falschnoten, weniger Falschmünzen ( Memento vom 22. Juli 2010 im Internet Archive ).
  112. Europäische Zentralbank , 19. Juli 2010: Halbjährlicher Kurzbericht über die Fälschung von Euro-Banknoten .
  113. dradio.de , 28. April 2014, Inge Kloepfer : Ein Herz für den Euro
  114. Deutschlandfunk.de , 9. März 2015, Thomas Fromm: Mehr Europa, weniger Markt