Excellence Initiative

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Forbundsregeringens og forbundsstaternes excellensinitiativ for at fremme videnskab og forskning ved tyske universiteter var et finansieringsprogram i Tyskland, der blev lanceret for første gang i 2005/06 og startede parallelt med den grundlæggende ændring i videregående uddannelser gennem Bologna -processen . Fra 2017/18 blev den erstattet af Excellence Strategy, hvis finansiering begyndte i 2019. Med Excellence Initiative reagerede den tyske regering på EU's Lissabon-program fra 2000. I det forpligtede EU-medlemsstaterne sig til at investere i deres uddannelses- og videnskabssystemer for at gøre Europa til det mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomiske område i verden inden 2010. Excellence Initiative (Exini) skal tjene til at "[...] styrke Tyskland bæredygtigt som et sted for videnskab, [forbedre] dets internationale konkurrenceevne og synliggøre forskning på topniveau ved tyske universiteter ( BMBF )." [1]

Historie og koncept

Excellence -initiativet blev lanceret af den daværende SPD forbundsminister for uddannelse og forskning, Edelgard Bulmahn , der kom på ideen om at organisere en landsdækkende konkurrence mellem alle tyske universiteter under titlen “Brain up! Tyskland leder efter sine bedste universiteter ” [2] blev offentliggjort for første gang i januar 2004. Meddelelsen blev understøttet af en beslutning fra SPD -partiets præsidium få dage tidligere, som havde til formål at fremme rammebestemmelserne for reformen af ​​det tyske videregående uddannelsessystem.

Excellence Initiative var opdelt i de tre finansieringslinjer "Future Concepts" (udvikling af universitetet som helhed), "Clusters of Excellence" (finansiering af forskning om et emne) og " Graduate School " (finansiering af ph.d. -studerende i en bred videnskabsområde). I første omgang to finansieringsrunder blev ni fremtidige koncepter, 37 ansøgninger om ekspertisehobe (2. finansieringslinje) og 39 ansøgninger til kandidatskoler (1. finansieringslinje) godkendt. Implementeringen af ​​Excellence Initiative er baseret på administrative aftaler mellem forbundsregeringen og forbundsstaterne. [3]

I 2019 vil finansieringsprogrammet blive videreført i en ændret form under navnet Excellence Strategy. [4] Det omfatter nu kun finansieringslinjerne Cluster of Excellence og Universities of Excellence . De tidligere finansieringslinjer "Future Concepts" og "Graduate School" er ikke længere gældende. I september 2017 offentliggjorde det tyske forskningsfond og videnskabsrådet den foreløbige afgørelse i form af en liste over de anmodede projekter. [5] Anmodningen om ansøgninger blev sendt til 88 projekter fra 41 universiteter i 13 forbundsstater. 195 projekter havde ansøgt. På baggrund af de endelige ansøgninger vil den internationale ekspertkommission træffe afgørelse om de endelige godkendelser i september 2018 [forældet] , som forventes at omfatte 45 til 50 projekter. De universiteter, der vil have mindst to klynger i finansiering, kan derefter ansøge om titlen University of Excellence.

Ikke-universitetsforskningsorganisationer understøttes af forskningsfinansieringsinitiativet pagt for forskning og innovation . Universiteterne i Tyskland finansieres også af universitetspagten 2020, som primært er et svar på det stigende antal studerende gennem suspension af obligatorisk militærtjeneste og gennem dobbelte Abitur -klasser.

Universiteter i Tyskland finansierede i Excellence Initiative til deres fremtidige koncept,
Status: oktober 2007
I tredje runde af Excellence Initiative fra 2012 mistede universiteterne i Freiburg og Göttingen og Karlsruhe Institute of Technology den særlige finansiering. Universiteterne i Bremen , Köln , Tübingen , Humboldt -universitetet i Berlin og det tekniske universitet i Dresden er blevet inkluderet i denne gruppe.

Oprettelse og implementering

Baseret på Bulmahns første forslag forhandlede føderale og statslige regeringer et kompromis i lange forhandlinger, der blev underskrevet af stats- og føderale regeringschefer i juni 2005 som en føderalstatsaftale i henhold til artikel 91b i grundloven . [6] Det tyske forskningsfond og Science Council blev overladt til den organisatoriske behandling og den videnskabelige vurdering og støtte. Excellence Initiative blev gennemført i en flerfaset ansøgnings- og vurderingsproces i to runder (1. runde i 2005/2006, 2. runde i 2006/2007). Hovedsagelig vurderede internationale eksperter kvaliteten af ​​de indsendte ansøgningsskitser og fremsatte anbefalinger med hensyn til støtteberettigelse. Den endelige beslutning om anmodningen om ansøgninger og finansiering blev truffet af et fælles udvalg bestående af DFG og Science Council på grundlag af ekspertanbefalinger.

Excellence Initiative skal ses som en konkurrence mellem tematisk lukkede forskningskoncepter; det var bevidst designet som sådan. Undervisning , dens kvalitet og dens forskellige karakteristika afhængigt af universitetet spillede ingen rolle i Excellence Initiative med undtagelse af forskerskolerne, fordi det forfatningsmæssige grundlag for Excellence Initiative - en føderalstatsaftale i henhold til artikel 91b i grundloven - tillod ikke føderal finansiering til undervisning på det tidspunkt.

Finansieringslinjer

Excellence Initiative omfatter i alt tre finansieringslinjer: Graduate School , Cluster of Excellence og Future Concepts.

Efterskole

Graduate Schools finansieringslinje tjener til at uddanne ph.d. -studerende i et bredt videnskabeligt felt med fremragende videnskabelig støtte og fremragende rammebetingelser. Undersøgelsen af ​​de involverede professorer tager bagsæde, mens forskningen fra ph.d. -studerende er i forgrunden. Hver kandidatskole har omkring en million euro til rådighed om året.

Klynge af ekspertise

Excellence Initiative -finansieringslinjen, kendt som Cluster of Excellence, fokuserer på videnskabelig forskning om en bredere vifte af emner på ét sted og finansieres med omkring 6,5 millioner euro om året. Pointen er ikke at arbejde på et specifikt delområde af et emne, men derimod at samle 25 glimrende anerkendte forskere om et emne af social eller økonomisk relevans, der arbejdes sammen. Strukturelle virkninger på et universitets organisationsstruktur er udtrykkeligt tiltænkt.

Fremtidige koncepter

Det fremtidige koncept beskriver den langsigtede udvikling af et universitet inden for forskning. Det inkluderer fokus på bestemte fagområder, definitionen af ​​mål for hele universitetet samt retninger - deraf den strategiske udvikling. En vellykket ansøgning kræver anvendelse af mindst en klynge af ekspertise og en kandidatskole. De elleve universiteter, der er hædret for deres fremtidige koncept, kan kalde sig "Excellence Universities". [7]

Første runde af Excellence Initiative

Begivenheder

dato beskrivelse
30. september 2005 Fremsættelse af forslag til forslag
20. januar 2006 Beslutning om anmodning om at indsende en ansøgning
20. april 2006 Indsendelse af ansøgninger
13. oktober 2006 Beslutning om finansiering
1. november 2006 Start på finansiering

Resultat

Den 13. oktober 2006 blev Ludwig Maximilians -universitetet i München , Münchens tekniske universitet og Karlsruhe Institute of Technology valgt blandt de ti universiteter, der blev bedt om at ansøge om "Future Concept" -finansieringslinjen i første runde. De blev hver finansieret med i alt 21 millioner euro om året i de følgende fem år. Forudsætningen var positive vurderinger fra mindst en klynge af ekspertise og mindst en kandidatskole.

Ud over de fremtidige koncepter blev der taget hensyn til 18 andre universiteter, der hver er værd til millioner, i de to andre finansieringslinjer. Alle finansierede projekter præsenteres i et kortfilmportræt på DFG -videoportalen for Excellence Initiative. [8.]

Medierne rapporterede om en tvist mellem repræsentanterne for forbunds- og statsregeringerne samt udvalget bestående af DFG og Science Council. De fremmødte politikere var utilfredse med, at de ikke kunne påvirke den endelige beslutning om tildeling af midlerne. [9]

Fremtidige koncepter

Universitetets navn (alfabetisk efter sted) Titel på det fremtidige koncept
University of Karlsruhe (Technical University) Et koncept for fremtiden for universitetet i Karlsruhe.

Grundlaget for Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - 2006

Ludwig-Maximilians-University München LMUdmærket: Arbejdshjerner - Netværkssind - Levende viden - 2006
Münchens tekniske universitet TUM. The Entrepreneurial University - 2006

Kandidatskoler

Kilde: Forbundsministeriet for Uddannelse og Forskning [10]

Værtsuniversitet (alfabetisk efter sted) Graduate School Title
RWTH Aachen Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science
Gratis universitet i Berlin Graduate School of North American Studies
Humboldt Universitet i Berlin Berlin School of Mind and Brain
Tekniske Universitet i Berlin Berlin Matematisk Skole
Ruhr-universitetet Bochum Ruhr University Research School
Universitetet i Bonn Bonn Graduate School of Economics
University of Bremen Global ændring i havområdet
Tekniske Universitet Dresden Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg Erlangen Graduate School i avancerede optiske teknologier
Albert Ludwig University of Freiburg Spemann Graduate School of Biology and Medicine (tidligere Molecular Cell Research in Biology and Medicine)
Justus-Liebig universitet i Giessen International Graduate Center for Study of Culture
Hannover medicinske skole Hannover Biomedicinsk Forskningsskole
Heidelberg Universitet Heidelberg Graduate School of Fundamental Physics
University of Karlsruhe (Technical University) Karlsruhe School of Optics and Photonics
Universitetet i Mannheim Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS)
Ludwig-Maximilians-University München Graduate School of Systemic Neurosciences
Münchens tekniske universitet International Graduate School of Science and Engineering
Julius Maximilians University of Würzburg Graduate School for Life Sciences

Klynge af ekspertise

Værtsuniversitet (alfabetisk efter sted) Titel på Cluster of Excellence
RWTH Aachen Integrativ produktionsteknologi til højtlønslande ( integreret produktionsteknologi til højtlønslande )
RWTH Aachen Ultrahøjhastigheds-mobilinformation og -kommunikation (UMIC)
Universitetet i Bonn Matematik: Fundamenter, modeller, applikationer
Tekniske Universitet Dresden Center for Regenerative Terapier Dresden (CRTD)
Johann Wolfgang Goethe Universitet Frankfurt am Main Makromolekylære komplekser
Justus-Liebig universitet i Giessen Kardio-lungesystem
Georg-August-University Goettingen Mikroskopi ved nanometerområdet
Hannover medicinske skole Fra regenerativ biologi til rekonstruktiv terapi (REBIRTH)
Heidelberg Universitet Mobilnetværk : Fra analyse af molekylære mekanismer til en kvantitativ forståelse af komplekse funktioner
University of Karlsruhe (Technical University) Center for funktionelle nanostrukturer
Christian Albrechts Universitet i Kiel Det Fremtidige Ocean
Universitetet i Konstanz Kulturelle fonde for integration
Ludwig-Maximilians-University München Center for Integreret Protein Science München
Ludwig-Maximilians-University MünchenMünchen Center for Advanced Photonics
Ludwig-Maximilians-University München Nanosystems Initiative München
Münchens tekniske universitet Kognition for tekniske systemer
Münchens tekniske universitet Universets oprindelse og struktur - The Cluster of Excellence for Fundamental Physics

Anden runde af Excellence Initiative

Begivenheder

dato beskrivelse
15. september 2006 Fremsættelse af forslag til forslag
12. januar 2007 Beslutning om anmodning om at indsende en ansøgning
13. april 2007 Indsendelse af ansøgninger
19. oktober 2007 Beslutning om finansiering
1. november 2007 Start på finansiering

I modsætning til den første runde af Excellence Initiative var der denne gang et samarbejde mellem Science Council, German Research Foundation (DFG) og politikere. I første omgang mødtes kun Science Council og DFG. De universiteter, der skulle ansøge om den tredje finansieringslinje, valgte RWTH Aachen University , Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg og University of Konstanz som sikre kandidater til de fremtidige retningslinjer for finansiering. Albert Ludwig -universitetet i Freiburg og det frie universitet i Berlin blev på den anden side klassificeret som rystende kandidater. Ifølge forskerne bør Ruhr -universitetet Bochum , Humboldt -universitetet i Berlin og Georg August -universitetet Göttingen ikke indgå i den tredje finansieringslinje. Denne vurdering blev derefter diskuteret med politikerne, og den endelige liste blev udarbejdet sammen - i modsætning til proceduren i første runde af Excellence Initiative. [11]

Resultat

Resultaterne af denne runde blev offentliggjort den 19. oktober 2007. [12] De finansierede projekter i anden runde vil også blive præsenteret i DFG -videoportalen med et kortfilmportræt. [8.]

Fremtidige koncepter

Universitetets navn (alfabetisk efter sted) Titel på det fremtidige koncept
RWTH Aachen RWTH 2020: Møde globale udfordringer
Gratis universitet i Berlin International Network University
Albert Ludwig University of Freiburg Windows til forskning
University of Göttingen Göttingen. Tradition - innovation - autonomi
Universitetet i Heidelberg Heidelberg: Realisering af potentialet for et omfattende universitet
Universitetet i Konstanz Konstansmodel - mod en kreativitetskultur

Kandidatskoler

Værtsuniversitet (alfabetisk efter sted) Graduate School Title
University of Bayreuth Bayreuth International Graduate School of African Studies
Gratis universitet i Berlin Muslimske kulturer og samfund: Enhed og mangfoldighed
Gratis universitet i Berlin Friedrich Schlegel Graduate School of Literary Studies
Humboldt Universitet Berlin Berlin-Brandenburg skole for regenerative terapier
Humboldt Universitet Berlin Berlin Graduate School of Social Sciences
Bielefeld Universitet Bielefeld kandidatskole i historie og sociologi
Universitetet i Bonn Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy
University of Bremen Bremen International Graduate School of Social Sciences
Darmstadt teknologiske universitet Graduate School of Computational Engineering "Beyond Traditional Sciences"
University of Göttingen Göttingen kandidatskole for neurovidenskab og molekylær biovidenskab
Universitetet i Heidelberg Heidelberg Graduate School of Mathematical and Computational Methods for the Sciences
Universitetet i Heidelberg Hartmut Hoffmann-Berling International Graduate School of Molecular and Cellular Biology
Friedrich Schiller Universitet Jena Jena Skole for mikrobiel kommunikation
Christian Albrechts Universitet i Kiel Kandidatskole for integrerede studier af menneskelig udvikling i landskaber
Universitetet i Konstanz Konstanz Research School "Kemisk biologi"
Universitetet i Leipzig Bygger med molekyler og nano-objekter
Universitetet i Lübeck Graduate School for Computing i medicin og biovidenskab
University of Mainz Materialevidenskab i Mainz
Saarlands universitet Saarbrücken Graduate School of Computer Science
University of Stuttgart Graduate School for Advanced Manufacturing Engineering i Stuttgart (GSaME)
Ulm Universitet International Graduate School in Molecular Medicine Ulm

Klynge af ekspertise

Værtsuniversitet (alfabetisk efter sted) Titel på Cluster of Excellence
RWTH Aachen Skræddersyede brændstoffer fra biomasse (skræddersyede brændstoffer fra biomasse)
Free University of Berlin / Humboldt University of Berlin Topoi. Dannelsen og transformationen af ​​rum og viden i gamle civilisationer
Gratis universitet i Berlin Følelsessprog (2007-2014) [13]
Humboldt University Berlin / Free University Berlin NeuroCure : Mod et bedre resultat af neurologiske lidelser
Tekniske Universitet i Berlin Samlende begreber i katalyse
Bielefeld Universitet Center of Excellence Kognitiv interaktionsteknologi
University of Bremen MARUM - Havet i Jordsystemet
Darmstadt teknologiske universitet Smarte grænseflader: Forståelse og design af flydende grænser [14]
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg Engineering of Advanced Materials - Hierarkisk strukturdannelse til funktionelle enheder
Universitetet i Frankfurt / Main Dannelsen af ​​normative ordrer (2007-2019)
Universitetet i Freiburg Center for biologiske signalstudier - Fra analyse til syntese
University of Hamburg Integreret klimasystemanalyse og forudsigelse
Leibniz Universitet Hannover Center for Quantum Engineering and Space-Time Research (QUEST)
Heidelberg Universitet Asien og Europa i en global kontekst: Skiftende asymmetrier i kulturelle strømme
Christian Albrechts Universitet Kiel Betændelse i grænseflader
University of Köln Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases
Westphalian Wilhelms University of Münster Religion og politik i førmoderne og moderne kulturer
Saarlands universitet Multimodal computing og interaktion [15]
University of Stuttgart Simuleringsteknologi
Eberhard Karls Universitet i Tübingen Werner Reichardt Center for Integrative Neurosciences (CIN)

Tredje runde af Excellence Initiative

Begivenheder

dato beskrivelse
1. september 2010 Fremsættelse af forslag til forslag
2. marts 2011 Beslutning om anmodning om at indsende en ansøgning
1. september 2011 Indsendelse af ansøgninger
15. juni 2012 Beslutning om finansiering
1. november 2012 Start på finansiering

Den 12. marts 2010 offentliggjorde DFG og Science Council kriterierne for tredje runde af Excellence Initiative. De tyske universiteter kunne indsende deres nye udkast til forslag til Excellence Initiative senest den 1. september 2010. I alt 65 universiteter benyttede sig af dette. De indsendte 98 foreløbige ansøgninger til kandidatskoler, 107 ansøgninger om ekspertisehobe og 22 ansøgninger om fremtidige koncepter. [16]

Den 2. marts 2011 blev der udvalgt 25 udkast til forslag fra 18 universiteter til kandidatskoler, 27 udkast til forslag fra 24 universiteter til klynger af ekspertise og syv udkast til forslag til det fremtidige koncept fra disse ansøgninger, hvortil fulde forslag skulle indsendes inden september 1, 2011. Projekter, der blev godkendt i første og anden runde af Excellence Initiative, blev automatisk opfordret til at indsende fornyelsesansøgninger. [17] I den tredje finansieringslinje, konceptet for fremtiden, var - ud over de allerede godkendte i de to første runder med institutionelle strategier - Humboldt University of Berlin , University of Bochum , University of Bremen , Dresden University of Technology , Johannes Gutenberg Universitet Mainz , Köln Universitet og Eberhard Karls Universitet i Tübingen blev valgt. [18]

En fælles kommission bestående af repræsentanter fra det tyske forskningsfond og den tyske regerings videnskabsråd vurderede de fulde forslag inden juni 2012. Den fælles kommission videregav anbefalinger til godkendelsesudvalget, som ikke kun omfattede kommissionens medlemmer, men også de føderale og statsministre, der er ansvarlige for videnskab [17] . Udvalget besluttede derefter, hvilke ansøgninger der ville blive finansieret med i alt 2,7 milliarder euro inden udgangen af ​​2017. 75 procent af midlerne leveres af forbundsregeringen og 25 procent af forbundsstaterne. [19]

Den 15. juni 2012 annoncerede forbunds- og statsudvalget de elleve universiteter, der fik lov til at udpege sig selv som eliteuniversiteter indtil beslutningen i den første runde af Excellence Strategy den 19. juli 2019. Humboldt-universitetet i Berlin , universitetet i Bremen , det tekniske universitet i Dresden , universitetet i Köln og Eberhard Karls-universitetet i Tübingen blev omdøbt, mens RWTH Aachen , Free University of Berlin , Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg , universitetet Konstanz og de to München -universiteter (Münchens tekniske universitet og Ludwig Maximilians universitet i München ) var i stand til at forsvare deres elitestatus. Derimod mistede University of Freiburg , Georg-August University of Göttingen og Karlsruhe Institute of Technology titlen igen i denne runde. [20]

De elleve universiteter med "godkendelsesstemplet" er placeret i seks forbundsstater : Bayern (2), Baden-Württemberg (3), Nordrhein-Westfalen (2), Sachsen (1), Bremen (1) og Berlin (2) ).

Ti lande gik væk med tomme hænder. Bortset fra de nordlige stater Slesvig-Holsten , Hamborg , Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern , Sachsen-Anhalt , Brandenburg , Thüringen , Rheinland-Pfalz , Hesse og Saarland viste ingen "Excellence Universities" i tredje runde. [21]

Fremtidige koncepter

Kilde: German Research Foundation, Science Council [22]

Universitetets navn (alfabetisk efter sted) Titel på det fremtidige koncept
RWTH Aachen RWTH 2020: Møde globale udfordringer
Gratis universitet i Berlin International Network University
Humboldt Universitet i Berlin Uddannelse gennem videnskab
University of Bremen Ambitiøs og smidig
Tekniske Universitet Dresden Det synergetiske universitet
Heidelberg Universitet Heidelberg: Realisering af potentialet for et omfattende universitet
University of Köln Accepter udfordringen med forandring og kompleksitet
Universitetet i Konstanz Konstansmodel - mod en kreativitetskultur
Ludwig-Maximilians-University München LMUdmærket: Arbejdshjerner - Netværkssind - Levende viden - 2006
Münchens tekniske universitet TUM. The Entrepreneurial University - 2006
Eberhard Karls Universitet i Tübingen Forskning - Relevans - Ansvar

Kandidatskoler

Værtsuniversitet (alfabetisk efter sted) Graduate School Title
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Aachen kandidatskole for computerstøttet natur- og ingeniørvidenskab
Otto Friedrich -universitetet i Bamberg Bamberg Graduate School for Social Sciences
University of Bayreuth Bayreuth International Graduate School for African Studies
Gratis universitet i Berlin Graduate School of North American Studies
Gratis universitet i Berlin Berlin Graduate School Muslimske kulturer og samfund
Gratis universitet i Berlin Friedrich Schlegel kandidatskole for litteraturvidenskab
Gratis universitet i Berlin Graduate School of East Asian Studies
Free University of Berlin og Humboldt University of Berlin Berlin-Brandenburg skole for regenerative terapier
Free University of Berlin og Humboldt University of Berlin Berlin Graduate School for Integrative Oncology
Humboldt Universitet i Berlin Berlin School of Mind and Brain
Humboldt Universitet i Berlin Graduate School for Analytical Sciences Adlershof
Tekniske Universitet i Berlin Berlin Matematisk Skole
Bielefeld Universitet Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS)
Ruhr-Universität Bochum Ruhr University Research School Plus
Universität Bremen Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS)
Technische Universität Darmstadt Computational Engineering
Technische Universität Darmstadt Darmstädter Graduiertenschule für Energiewissenschaft und Energietechnik
Technische Universität Dresden Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Graduiertenschule für Fortschrittliche Optische Technologien
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Spemann Graduiertenschule für Biologie und Medizin (SGBM)
Justus-Liebig-Universität Gießen Internationales Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften
Georg-August-Universität Göttingen Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften, Biophysik und Molekulare Biowissenschaften
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberger Graduiertenschule für fundamentale Physik
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberger Graduiertenschule der mathematischen und computergestützten Methoden für die Wissenschaften
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Die Hartmut Hoffmann-Berling Internationale Graduiertenschule für Molekular- und Zellbiologie Heidelberg
Friedrich-Schiller-Universität Jena Graduiertenschule für Mikrobielle Kommunikation – Jena
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Karlsruhe School of Optics and Photonics (KSOP)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and Technology (KSETA)
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Integrierte Studien zur menschlichen Entwicklung in Landschaften
Universität zu Köln Graduiertenschule Bonn-Köln in Physik und Astronomie
Universität zu Köln artes Graduate School for the Humanities Cologne (AGSHC)
Universität Konstanz Konstanzer Graduiertenschule Chemische Biologie
Universität Konstanz Graduiertenschule für Entscheidungswissenschaften
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Materialwissenschaft IN MainZ
Universität Mannheim Graduiertenschule in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Empirische und quantitative Methoden
Ludwig-Maximilians-Universität München Graduiertenschule für Systemische Neurowissenschaften
Ludwig-Maximilians-Universität München Graduiertenschule für Quantitative Biowissenschaften München (QBM)
Ludwig-Maximilians-Universität München Ferne Welten: Altertumswissenschaftliches Kolleg München
Ludwig-Maximilians-Universität München und Universität Regensburg Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien
Technische Universität München International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE)
Universität des Saarlandes Saarbrücker Graduiertenschule für Informatik
Universität Stuttgart Graduiertenschule für Advanced Manufacturing Engineering
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Graduiertenschule LEAD (Learning, Educational Achievement, and Life Course Development)
Universität Ulm Internationale Graduiertenschule für Molekulare Medizin Ulm (IGradU)
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg Graduiertenschule der Lebenswissenschaften

Exzellenzcluster

Sprecherhochschule (alphabetisch nach Ort) Titel des Exzellenzclusters
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse
Freie Universität Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin NeuroCure – neue Perspektiven in der Therapie neurologischer Erkrankungen
Freie Universität Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin Topoi – Die Formation und Transformation von Raum und Wissen in den antiken Kulturen
Humboldt-Universität zu Berlin Bild Wissen Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor
Technische Universität Berlin Unifying Concepts in Catalysis
Universität Bielefeld Kognitive Interaktionstechnologie
Ruhr-Universität Bochum RESOLV (Ruhr Explores Solvation) – Verständnis und Design lösungsmittelabhängiger Prozesse
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Mathematik: Grundlagen, Modelle, Anwendungen
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ImmunoSensation: Das Immunsensorische System
Universität Bremen Der Ozean im Erdsystem – MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften
Technische Universität Chemnitz Technologiefusion für multifunktionale Leichtbaustrukturen – MERGE
Technische Universität Dresden Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD)
Technische Universität Dresden Center for Advancing Electronics Dresden (cfAED)
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universität zu Köln Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften – von komplexen Eigenschaften zu synthetischen Modulen
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Neue Materialien und Prozesse – Hierarchische Strukturbildung für funktionale Bauteile
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Dynamik Makromolekularer Komplexe
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Die Herausbildung normativer Ordnungen
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und Justus-Liebig-Universität Gießen Kardiopulmonales System
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau BIOSS Zentrum für Biologische Signalstudien – von der Analyse zur Synthese
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau BrainLinks – BrainTools
Georg-August-Universität Göttingen Mikroskopie im Nanometerbereich und Molekularphysiologie des Gehirns
Universität Hamburg Integrierte Klimasystemanalyse und -vorhersage
Universität Hamburg The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging (CUI): Struktur, Dynamik und Kontrolle von Materie auf atomarer Skala
Medizinische Hochschule Hannover REBIRTH – Von Regenerativer Biologie zu Rekonstruktiver Therapie
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Zelluläre Netzwerke: Von der Analyse molekularer Mechanismen zum quantitativen Verständnis komplexer Funktionen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Asien und Europa im globalen Kontext: Die Dynamik der Transkulturalität
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Ozean der Zukunft
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Entzündungen an Grenzflächen
Universität zu Köln Zelluläre Stressantworten bei Alters-assoziierten Erkrankungen
Universität Konstanz Kulturelle Grundlagen von Integration
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Präzisionsphysik, Fundamentalkräfte und Struktur der Materie
Ludwig-Maximilians-Universität München Nanosystem Initiative München (NIM)
Ludwig-Maximilians-Universität München Zentrum für Integrierte Proteinforschung (CIPSM)
Ludwig-Maximilians-Universität München Münchner Zentrum für fortgeschrittene Photonik (MAP)
Ludwig-Maximilians-Universität München Cluster für Systemneurologie – München
Technische Universität München Origin and Structure of the Universe – The Cluster of Excellence for Fundamental Physics
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Cells in Motion – CiM: Visualisierung und Verstehen zellulären Verhaltens in lebenden Organismen
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Hören für alle: Modelle, Technologien und Lösungsansätze für Diagnostik, Wiederherstellung und Unterstützung des Hörens
Universität des Saarlandes Multimodal Computing and Interaction. Robust, Efficient and Intelligent Processing of Text, Speech, Visual Data and High Dimensional Representations
Universität Stuttgart Simulationstechnik
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Werner Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN)

Andere Modelle

Die Sächsische Exzellenzinitiative

Im Freistaat Sachsen erhielten in der ersten Phase lediglich die Technische Universität Dresden für eine Graduiertenschule und einen Exzellenzcluster sowie die Universität Leipzig für eine Graduiertenschule Förderung aus der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern.

Die Sächsische Regierung hat im März 2007 beschlossen, ihre vier Universitäten mit zusätzlichen 110 Millionen Euro bis 2013 aus Geldern des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung in der Spitzenforschung zu fördern. Dabei soll vor allem die Nano- und Mikroelektronik in der Forschung unterstützt werden. Die bisher bewilligten Anträge beziehen sich auf das Forschungsfeld Biotechnologien. Vor allem in Dresden wird auf die enorme Forschungsförderung in konkurrierenden Regionen der Mikroelektronik wie Albany (New York) und Grenoble verwiesen.

Kritik

Die fünf deutschen Top-Universitäten haben im Shanghai-Ranking seit dem Beginn der Exzellenzinitiative geringfügig zugelegt.

Qualitätsverlust, Nachteile für „Nicht-Elite-Universitäten“

Die deutsche Hochschullandschaft würde nach Ansicht von Kritikern gespalten. Die Arbeit der Universitäten, die nicht das Siegel „Exzellenz-Universität“ erhalten, werde durch die nun bestehende Hierarchie zwischen „Elite“ und „Nicht-Elite“ erschwert. Studenten und Professoren könnten die „Elite“-Universitäten gegenüber den „normalen“ bevorzugen. Neben der geringeren Versorgung gewöhnlicher Hochschulen mit staatlichem Geld haben sie es auch schwerer, Drittmittel einzuwerben. Die GEW befürchtet, dass die nötige Grundfinanzierung nicht mehr ausreichend gegeben ist. [23] In der Breite führe das zu einem Qualitätsverlust in der deutschen Hochschullandschaft. Die Frankfurter Rundschau schrieb dazu nach der dritten Runde der Vergabe: „Doch der Wettbewerb um milliardenschwere Fördertöpfe und das Bemühen, Hochschulen in effiziente Organisationen zu verwandeln und sie wie Wirtschaftsunternehmen auf dem Weltmarkt der Forschung zu positionieren, hat seinen Preis: Im Schatten der Sieger steht nun eine Gruppe von Verlierern, denen nach und nach die Argumente für ihre Existenz ausgehen könnten. Sie haben das Nachsehen, obwohl sie für eine exzellente Ausbildung der 2,2 Millionen Studenten in Deutschland dringend gebraucht werden. Das ist das Negative.“ [24] [25]

Stärkung der Forschung, Schwächung der Lehre

Der Exzellenzinitiative stehen für den Förderzeitraum von 2006 bis 2017 insgesamt 4,6 Milliarden Euro, (erste Runde 1,9 Milliarden Euro, zweite Runde 2,7 Milliarden Euro) zur Verfügung. Demgegenüber sind für das Programm „Qualitätspakt Lehre“ von 2011 bis 2020 lediglich rund 2 Milliarden Euro vorgesehen. Kritiker sehen darin eine schon in den 1980er-Jahren begonnene Entwicklung fortgesetzt, in deren Folge die deutschen Hochschulen bei ständig wachsenden Studierendenzahlen finanzielle Zuwächse nur noch selektiv für ausgewählte Bereiche der Forschungsförderung ( Drittmittel ) erhalten. Die Finanzierung für Studium und Lehre sei im Wesentlichen eingefroren worden.

Die Konkurrenz zwischen den Universitäten in Deutschland, in Europa und weltweit nehme, so die Kritik, durch derlei Initiativen zu. Dies führe letztendlich zu einer Aufteilung der Bildungslandschaft in ein „Zwei-Klassen-Hochschulsystem“, indem zwischen „Elite“ und „Masse“ unterschieden werde: Auf der einen Seite stehe die elitäre Spitzenforschung für Master-Studierende; auf der anderen eine Massenausbildung in Form des Bachelors, der dem Wunsch nach schnellstmöglicher Ausbildung für den Arbeitsmarkt Rechnung trage. Im Vergleich zur Qualität der Forschung spiele die Qualität der Lehre eine verschwindend geringe Rolle.

Kurzfristige Planung

Am Beispiel des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und derUniversität Göttingen , die den Status in der ersten beziehungsweise zweiten Runde erhielten und in der dritten entzogen bekamen, sehen Kritiker die Planungsunsicherheit für die Hochschulen dokumentiert: Der Status einer Exzellenzuniversität konnte nach dem für eine nachhaltige Entwicklung kurzen Zeitraum von fünf Jahren entzogen werden, obwohl die Konzepte noch in der Umsetzung steckten und die Qualität in Forschung und Lehre – sofern überhaupt messbar – nicht nachgelassen hatte.

Das Karlsruher Institut für Technologie scheiterte nicht wegen seines „von der Fachwelt hochgelobten“ [26] Zukunftskonzepts, sondern weil es der Universität in den ersten fünf Jahren nicht gelungen war, einen Cluster (disziplinübergreifenden Forschungs-Verbund) zu etablieren, der als förderungswürdig angesehen wurde. Das bedeutete ohne zweite Säule aber keinen Aufstieg zur Exzellenzuniversität. Gerade der Karlsruher Verbund von Universität und Helmholtz-Zentrum galt bundesweit als herausragendes Modell, da die Bundesregierung (Kabinett Merkel II) Spitzenforschung wieder in die Universitäten holen wollte.

Zu den entschiedenen Kritikern der Exzellenzinitiative gehört der Jurist und Wissenschaftspolitiker George Turner . [21] [27]

„Die Vermischung von Urteilen über erbrachte Leistungen und darauf aufbauenden Anträgen und Szenarien von Verwaltungshandeln führt zu unsachlichen Ergebnissen. Das wird nach dem Ende der Förderungsdauer im Jahr 2017 zu einer verfestigten Schieflage des deutschen Universitätssystems führen. Damit wird mehr Unheil angerichtet als durch die absurdesten Vorhaben in den 1970er Jahren. [28]

George Turner

Evaluation der Exzellenzinitiative durch eine internationale Kommission

Im September 2014 wurde eine zehnköpfige [29] Internationale Expertenkommission zur Evaluierung der Exzellenzinitiative (IEKE) [30] unter der Leitung des Schweizer Umweltphysikers und Wissenschaftsmanagers Dieter Imboden eingesetzt, die die Exzellenzinitiative im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) evaluiert hat. Die Kommission sollte vor allem herausfinden, ob die forschungspolitschen Ziele der Initiative erreicht worden sind, also etwa die internationale Sichtbarkeit der Universitäten zu erhöhen. Dabei hat die Kommission unter anderem Rektoren von Universitäten befragt, die erfolgreich und auch nicht erfolgreich Anträge gestellt hatten, um auch indirekte Effekte zu erkennen. Die Geschäftsstelle der Kommission befand sich am „Berliner Institut für Innovation und Technik“. Neben Imboden waren folgende Wissenschaftler Mitglieder der Kommission: Elke Lütjen-Drecoll (stellvertretende Vorsitzende), Swantje Bargmann , Marie-Louise Bech Nosch , Gerhard Casper , Simon Gächter , Christoph Kratky , Klara Nahrstedt , Felicitas Pauss und Daniel Scheidegger . [31] Imboden war bis Ende 2012 Präsident des Schweizerischen Nationalfonds .

Die Kommission legte ihren abschließenden Bericht im Januar 2016 vor. [32] Die bisherige Förderung im Rahmen der Exzellenzinitiative bewertete sie als insgesamt erfolgreich und sprach für die Fortsetzung der Exzellenzinitiative die folgenden Empfehlungen aus:

 • die Abschaffung der Förderung von Graduiertenschulen, [33] da die etablierten Mechanismen der Nachwuchsförderung sich mittlerweile als ausreichend erwiesen hätten;
 • die Abschaffung der Förderung von Zukunftskonzepten, um die Universitäten zu entlasten, die bisher zur Abfassung elaborierter Veränderungspläne gezwungen waren;
 • die Zusammenführung der bisherigen Förderlinien auf zwei, nämlich die Förderung thematischer Exzellenzcluster sowie die direkte Ausschüttung einer Exzellenzprämie von etwa 15 Millionen Euro an die jeweils besten zehn Universitäten.

Grundzüge der 2019 anschließenden Exzellenzstrategie

Von Mitte 2019 an wird gemäß einer von Bund und Ländern 2016 getroffenen Vereinbarung die Exzellenzinitiative durch eine Exzellenzstrategie abgelöst werden, die eine Reihe von Änderungen vorsieht: [34]

 • die Förderung der Universitäten, die am 19. Juli 2019 den Exzellenzstatus erhalten, ist auf sieben Jahre angelegt und soll danach evaluiert werden, statt einem neuen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Sollte keine der gegenwärtig geförderten Universitäten den Exzellenzstatus verlieren, könnten bis zu 15 Universitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie Fördermittel erhalten.
 • Auswahlkriterium für die Förderung sind nur noch die vorgelegten Clusteranträge, von denen 45 bis 50 gefördert werden sollen. Zur Erlangung des Exzellenzstatus muss die einzelne Universität nunmehr mindestens mit zwei Clustern erfolgreich sein; Universitätsverbünde, wie sie in Berlin von der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität gebildet werden, müssen mit mindestens drei Clustern reüssieren, jede der beteiligten Universitäten mit mindestens einem.
 • Die jährliche Förderung für einzelne Universitäten soll im Rahmen der Exzellenzstrategie zehn bis 15 Millionen Euro betragen, für Verbünde 15 bis 28 Millionen Euro. Das Fördervolumen ab 2019 beträgt insgesamt 533 Millionen Euro.

Siehe auch

Literatur

 • Christian Marzlin: Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand (= Kölner Schriften zu Recht und Staat . Bd. 58.) PL Academic Research, Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-631-67063-7 (Dissertation, Universität Bonn 2015, 279 Seiten).
 • Gerhard Wagner: Does excellence matter? Eine wissenschaftssoziologische Perspektive . In: Soziologie . Nr.   1 , 2007, S.   7–20 .
 • Michael Hartmann : Die Exzellenzinitiative – ein Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik . In: Leviathan . Nr.   4 , 2006, S.   447–465 .
 • Stephan Leibfried : Die Exzellenzinitiative: Zwischenbilanz und Perspektiven , hg. für die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Exzellenzinitiative der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Frankfurt am Main, New York 2010, ISBN 978-3-593-39264-6
 • Annett Mängel: Elitäre Exzellenz . Blätter für deutsche und internationale Politik, 12/2007, S. 1416–1419.
 • Richard Münch : Die akademische Elite. Zur sozialen Konstruktion wissenschaftlicher Exzellenz . Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-518-12510-6 .
 • Richard Münch: Wissenschaft im Schatten von Kartell, Monopol und Oligarchie. Die latenten Effekte der Exzellenzinitiative . In: Leviathan . Nr.   4 , 2006, S.   466–486 .
 • Michael Sondermann, Dagmar Simon, Anne-Marie Scholz, Stefan Hornbostel : „Die Exzellenzinitiative: Beobachtungen aus der Implementierungsphase“ (PDF; 1,8 MB), iFQ -Working Paper No. 5, Dezember 2008

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Von exzellenten Leuchttürmen in einer Bildungswüste. In: Liste der Studiengangs-Aktiven. 2012, auf LiSA-Bremen.de, abgerufen am 13. Februar 2017.
 2. Peer Pasternack : Die Exzellenzinitiative als politisches Programm. Fortsetzung der normalen Forschungsförderung oder Paradigmenwechsel?, in: Roland Bloch/Andreas Keller/André Lottmann/Carsten Würmann (Hg.), Making Excellence. Grundlagen, Praxis und Konsequenzen der Exzellenzinitiative, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2008, S. 2
 3. siehe http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2010/info_wissenschaft_10_13/index.html
 4. siehe Seite des BMBF über die Exzellenzstrategie , abgerufen am 29. September 2016.
 5. Förderlinie Exzellenzcluster: Gesamtliste der zur Antragstellung aufgeforderten Projekte (Ergebnisse der Sitzung des Expertengremiums am 27. und 28. September 2017) [1] , abgerufen 3. Oktober 2017
 6. Matthias Kölbel: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als wissenschaftspolitischer Akteur , In: Handbuch Wissenschaftspolitik , VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden (2016)
 7. Wer wird "Exzellenzuni"? Abgerufen am 9. Dezember 2019 .
 8. a b Die in der Exzellenzinitiative geförderten Projekte im Filmporträt in der DFG-Mediathek, abgerufen am 3. April 2017 ( Memento vom 13. März 2017 im Internet Archive )
 9. Jan Friedmann: Knatsch bei Elite-Auswahl. In: Spiegel Online. 13. Oktober 2006, abgerufen am 23. November 2006 .
 10. Bundesministerium für Bildung und Forschung: „Exzellenzinitiative“ , Abschnitt Graduiertenschulen
 11. Jochen Leffers: Elite-Unis: Jubel in den Südstaaten. In: Spiegel Online . 19. Oktober 2007, abgerufen am 27. Februar 2015 .
 12. DFG Pressemitteilung zur Entscheidung der zweiten Runde der Exzellenzinitiative Pressemitteilung Nr. 65, 19. Oktober 2007 – Zweite Runde in der Exzellenzinitiative entschieden ( Memento vom 24. Januar 2009 im Internet Archive )
 13. zeitliche Begrenzung siehe Archivlink ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive ) unter Exzellenzcluster
 14. CSI ( Memento vom 13. Juni 2011 im Internet Archive )
 15. MMCI
 16. Süddeutsche Zeitung:Fahrplan des Uni-Wettbewerbs Stand:2. November 2010 abgerufen am 28. November 2010 ( Memento vom 7. April 2014 im Internet Archive )
 17. a b Deutsche Forschungsgesellschaft: „Erste Entscheidungen in der zweiten Phase der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder“
 18. Ergebnis der Sitzung der Gemeinsamen Kommission Exzellenzinitiative am 2. März 2011, abgerufen am 2. März 2011 (PDF; 30 kB)
 19. Technische Universität Dresden Termine: „15. Juni 2012: Förderentscheidungen 2012–2017“ ( Memento vom 9. Januar 2012 im Internet Archive )
 20. Entscheidung über Exzellenzinitiative: Fünf Neue im Kreis der Elite-Unis ( Memento vom 11. Oktober 2012 auf WebCite ) bei tagesschau.de, 15. Juni 2012 (abgerufen am 15. Juni 2012).
 21. a b George Turner: Exzellenz und was sonst? In: Handelsblatt . 19. Juni 2012.
 22. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wissenschaftsrat: Ergebnis der Sitzung des Bewilligungsausschusses am 15. Juni 2012 (PDF; 48 kB)
 23. Kristina Beer: Hochschulen: GEW mahnt solide Grundfinanzierung an, Exzellenzinitiative sei „falscher Ansatz“. In: Heise online. 28. Januar 2016, abgerufen am 13. Februar 2017 .
 24. Katja Irle: Exzellenzinitiative: Konzentration auf die Lehre. In: Frankfurter Rundschau. 15. Juni 2012, auf FR-online.de, abgerufen am 13. Februar 2017.
 25. Marlene Nowotny: Forschungspolitik: Eliteunis bringen Qualitätsverlust. In: Österreichischer Rundfunk. 30. November 2012, auf Science.ORF.at, abgerufen am 13. Februar 2017.
 26. Elf Universitäten erhalten Elitestatus. In: Augsburger Allgemeine. 16. Juni 2012, abgerufen am 13. Februar 2017.
 27. George Turner: Exzellenzinitiative – Eine Sackgasse für die Universitäten . Trillium Immunologie 4 (2020), S. 218–222.
 28. Neu-Humboldt'sche Elite-Universitäten. Abschnitt Ungenügende Maßnahmen. 7. September 2016, auf Burschenschaft.de, abgerufen am 13. Februar 2017.
 29. Die Mitglieder der Internationalen Expertenkommission zur Evaluierung der Exzellenzinitiative. In: Pressemappe IEKE. Institut für Innovation und Technik (IIT), auf iit-Berlin.de, abgerufen am 13. Februar 2017 (PDF; 425 kB).
 30. IEKE.info ( Memento vom 3. Februar 2016 im Internet Archive ) war die ehemalige Website der Internationalen Expertenkommission. Verweist auf VDI/VDE-IT, abgerufen am 13. Februar 2017.
 31. Evaluation der Exzellenzinitiative startet. In: Pressemitteilung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK). Berlin / Bonn 22. September 2014, auf GWK-Bonn.de, abgerufen am 13. Februar 2017 (PDF; 479 kB).
 32. DFG begrüßt „Imboden-Bericht“ zur Exzellenzinitiative. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Pressemitteilung Nr. 3, 29. Januar 2016, auf DFG.de, abgerufen am 13. Februar 2017.
 33. Ute Welty: Bilanz der Exzellenzinitiative – Keine Eins mit Sternchen. Auf Tagesschau.de, 22. April 2016, abgerufen am 13. Februar 2017.
 34. Der Tagesspiegel , 27. September 2017, S. 22: Auf zu neuer Exzellenz.
 35. Internationale Expertenkommission zur Evaluation der Exzellenzinitiative – Endbericht – Januar 2016 (PDF; 1,2 MB)