Dette er en fremragende vare.
Denne artikel findes også som en lydversion.

Filbinger affære

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Hans Filbinger (1978)

Filbinger-sagen eller Filbinger-sagen i 1978 var en kontrovers om Hans Filbingers opførsel (1913-2007) i nationalsocialismens tid, og hvordan han behandlede det som premierminister i Baden-Württemberg . Det begyndte i februar 1978 med Filbingers påbud mod dramatikeren Rolf Hochhuth , der offentligt havde beskrevet ham som en "frygtelig advokat".

I det videre forløb blev der opdaget fire dødsdomme , som Filbinger havde ansøgt om eller afsagt som militær dommer i Kriegsmarine i 1943 og 1945. Han benægtede tidligere tre af dem og hævdede derefter at have glemt dem, men fastholdt deres lovlighed. I lyset af voksende offentlig kritik mistede han støtten fra CDU , som han havde været medlem af siden 1951. Han trådte derefter tilbage som premierminister den 7. august 1978.

Hans rehabiliteringsforsøg , som han fortsatte til sin død den 1. april 2007, og Günther Oettingers kontroversielle begravelsestale for ham holdt minderne om sagen i live. Det havde indflydelse på at komme til udtryk med fortiden i Forbundsrepublikken Tyskland og rehabilitering af ofre for nazistisk militær retfærdighed . Filbingers adfærd i nazitiden er i dag et eksempel på mange tilhængeres fiasko blandt datidens advokater. [1]

forhistorie

Militær dommer under og efter Anden Verdenskrig

Filbinger var blevet medlem af NSDAP under sin juridiske uddannelse i 1937 og en frivillig soldat i den tyske flåde i 1940. I marts 1943 blev han udnævnt til søfartssystemet . Han arbejdede efter hinanden i fem militære domstole i Nordtyskland og Norge og deltog i mindst 234 straffesager. I 169 sager var han som retsformand direkte ansvarlig for domme og kendelser og i 63 sager indirekte som anklager eller undersøgelsesofficer. Efter krigens afslutning blev han brugt som krigsfange af briterne i Oslo indtil februar 1946 som floddommer til at føre tilsyn med lejren. [2]

Dette kapitel i hans biografi blev først et medieemne i 1972, men det blev først offentligt debatteret landsdækkende i 1978. Indtil da negligerede filer fra 41 sager, hvor Filbinger var involveret, blev fundet i Bundesarchiv , filial Kornelimünster , den 13. juni 1978, men blev ikke frigivet til inspektion af ham. [3]

Filbingers retssag mod Spiegel i 1972

Der Spiegel , redaktionelt hus i Hamborg

Magasinet Der Spiegel berettede den 10. april 1972 om Kurt Olaf Petzold , der som fange i en britisk krigsfange havde revet hagekors fra sit tøj og nægtede en flytteordre med ordene: [4]

"Du lider nu. I nazihunde , I er skyld i denne krig. Jeg vil fortælle englænderne, hvilken slags nazihunde du er, så kommer min tid. "

Sødommer Filbinger dømte ham den 1. juni 1945 til seks måneders fængsel og begrundede dette med en "høj grad af desorientering". Petzold havde "haft en ætsende og tilskyndende effekt på mandlig disciplin". [5] Udtrykket "mandlig opdræt" stammede fra preussisk militærtradition og bestemte soldaters træning og militærlov under nationalsocialismen. I krigens sidste fase begrundede væbnede styrkers dommere, især ofte flådens, tusinder af dødsdomme for overvejende mindre officielle eller disciplinære lovovertrædelser med en "fare for mandlig disciplin". [6]

I et interview med Der Spiegel i 1972 sagde Petzold, at Filbinger havde rost "vores elskede Führer" før sin retssag, der "bragte fædrelandet tilbage". Filbinger stævnede for udeladelsen af ​​disse udsagn. Han husker ikke længere sagen, men som "religiøs personlighed" handlede han aktivt på mange måder mod dette regime ". Han blev bortvist fra den tyske nationale akademiske fond i 1933 på grund af anti-nazistiske følelser og var senere medlem af en velkendt anti-regime Freiburg-gruppe. Derudover havde han som uinvolveret sødommer opnået en ny retssag i foråret 1945 for præsten Karl Heinz Möbius, der blev dømt til døden for " nedværdigende militær styrke ", hvor Möbius blev frifundet. For løjtnant Guido Forstmeier afværgede han en truet dødsdom ved at forsinke retsmødet. [7]

Filbinger har ikke indsendt nogen filer om disse sager; de blev heller ikke fundet i det senere forløb. [8] Men begge de navngivne har gentagne gange skriftligt vidnet om, at Filbinger reddede deres liv. [9] Adolf Harms , Filbingers kollega som floddommer, og som har arbejdet ved den samme militærdomstol siden 1944, vidnede om, at sidstnævnte havde "en ekstremt negativ holdning" til naziregimet. [10] Retten stadfæstede Filbingers retssag den 3. august 1972, fordi den anså de udsagn, som Petzold citerede for at være usandsynlig og mistænkt forvirring. [11]

Filbingers mindetale i 1974

For at mindes attentatforsøget den 20. juli 1944 holdt Filbinger som præsident for Forbundsrådet en tale den 19. juli 1974 i Berlin Rigsdagsbygningen om modstanden mod nationalsocialismen . Han beskrev først baggrunden for angrebet og deltagernes samvittighed. Derefter forklarede han, at han i nazitiden havde tilhørt Freiburg -omgangskredsen omkring den katolske forfatter Reinhold Schneider , som havde kontakter med modstandsgrupper og havde "handlet ud fra de overbevisninger, der inspirerede denne kreds, samtidig med at han accepterede de involverede risici" . Ikke desto mindre føler han, at hans handlinger på det tidspunkt var en "alvorlig undladelse" i betragtning af det nødvendige. Han ser dette rammende udtrykt i Stuttgart -skyldsbekendelsen fra oktober 1945, hvis kernesætning han citerede. Så beskrev han den kirke kamp mellem de katolske biskopper og den Bekendelseskirken , som siden 1933 havde udviklet sig til en ”samlet foran modstand” og anvendt ”til den nationalsocialistiske systemet selv”. [12]

Nogle slægtninge til henrettede modstandere protesterede på forhånd Filbingers ret til at tale. Under talen var der indskydninger som "nazist", "hykler", "NS -dommer", indtil de kaldende blev bortvist fra salen. Ugebladet Die Zeit kommenterede hændelserne med henvisning til Petzold -sagen, der blev kendt i 1972: [13]

"... den, der dømte en soldat i en fangelejr til seks måneders fængsel for 'oprør mod disciplin og orden' og for 'utilfredshed', har lidt til fælles med dem, der gjorde oprør mod datidens orden."

Samtidshistorikeren Peter Reichel sammenligner Filbingers erindringstale med Gustav Heinemanns i 1969. I den havde han også anerkendt den kommunistiske modstand, peget på den udemokratiske, tysk-nationale tradition for snigmorderne den 20. juli, delingen af ​​Tyskland også som et resultat af deres komme sent og Fejl beskrevet og senest personlige fiaskoer i nazitiden specifikt navngivet biografisk. [14]

Rute

Rolf Hochhuth 2009

Filbingers retssag mod Rolf Hochhuth og tiden 1978

I et fortryk af sin roman Eine Liebe i Deutschland fra 17. februar 1978 omtalte Rolf Hochhuth Filbinger som "Hitlers floddommer, der selv i britisk fangenskab efter Hitlers død forfulgte en tysk sømand med nazistiske love". Han var "en så frygtelig advokat, at man må have mistanke - fordi søværnets dommere var klogere end hærens og luftvåbnets, de ødelagde filerne, da krigen sluttede -. Han er på fri fod kun på grund af stilheden hos dem, der kendte ham " [15]

Som svar på Filbingers fornyede påbud udstedte Stuttgart regionale domstol et påbud den 23. maj 1978, der forbød påstanden om, at han kun var undsluppet en fængselsstraf, fordi han havde undgået straf . Hochhuth havde tidligere trukket denne del af sine udsagn tilbage: De var absurde, da ingen dommer i nazistiden i Forbundsrepublikken nogensinde blev straffet for uretfærdige domme. De øvrige udsagn blev tilladt af retten som et frit og til dels faktabaseret meningsudtryk. Dermed syntes affæren i første omgang at være slut. [16]

Filbinger ville imidlertid også lovligt forpligte Die Zeit til ikke at genoptrykke alle Hochhuths udtalelser om ham. I løbet af denne proces gav Forbundsarkivet i Kornelimünster advokater på begge sider adgang til sagerne for de søfartsdomstole, hvor Filbinger havde arbejdet. I april 1978 fandt Hochhuth sagen om Walter Gröger , som chefredaktøren for Zeit Theo Sommer Filbinger fremlagde den 4. maj. Sommers advokat Heinrich Senfft fremlagde ham i sit indlæg den 9. maj med henvisning til dommen fra 1972 og spurgte, hvem der i lyset af hans påståede anti-nazistiske følelser og sit engagement i dem, der blev dømt til døden, havde tvunget Filbinger til at ansøge om dødsdom denne gang og for at beordre hans henrettelse.

Erich Schwinge svarede med en juridisk udtalelse, at Filbinger hverken juridisk eller moralsk kunne anklages for Gröger -sagen. [17] Schwinge var en førende militærforbryder i nazitiden, og med sin kommentar til den militære straffelov , som blev strammet i 1940, opfordrede han til dødsstraf for "nedbrydning af militær styrke" til generel forebyggelse og som en væbnede styrkers dommer, dømte ham selv til døden. [18] Siden 1949 forsvarede han tidligere Wehrmacht og SS -Angehörige i omkring 150 processer og påvirkede den vesttyske lov indtil 1995 med sin tese om, at den nazistiske militærretfærdighed stemte imod den nazistiske retsstat repræsenterer principper. [19]

Den 13. juli 1978 stadfæstede retten det tidligere påbud og tillod udsagnene "frygtelig advokat", "Hitlers floddommer" og "Filbinger forfulgte en tysk sømand, mens han stadig var i britisk fangenskab under nazistiske love" som frit udtryk for mening . Hans dom mod Petzold og forslaget til dom mod Gröger passer ikke "med en dommer, der understreger hans modstand mod det nazistiske styre". Selvom han handlede "inden for rammerne af den daværende gældende lov" i begge sager, må han stille op med dagens forespørgsler om sin adfærd. [20]

Walter Gröger -sagen

Die Zeit , Pressehaus Hamborg

Den 12. maj 1978 offentliggjorde Die Zeit detaljer om sagen for den toogtyveårige sømand Walter Gröger . I 1943 havde han gemt sig i fire uger i Oslo sammen med en norsk veninde, Marie Lindgren, og overvejede at flygte med hende til neutrale Sverige . Hun fortalte en ven af ​​en politibetjent, der havde arresteret Gröger den 6. december 1943. Den 14. marts 1944 blev han idømt otte års fængsel og tab af militærværdi, fordi han havde " deserteret i marken". Hans flugtplan blev ikke regnet som et forsøg på desertering, fordi han havde hentet sin uniform og dermed signalerede, at han havde til hensigt at vende tilbage til tropperne.

Dommeren, generaladmiral Otto Schniewind , omstødte dommen den 1. juni 1944, "fordi dødsstraf burde have været anerkendt". Han begrundede dette med Groegers tidligere overbevisninger, et ”Führerdirektiv” om desertering den 14. april 1940 og et dekret fra chefen for flåden (ObdM), Karl Dönitz , af 27. april 1943. [21] Führerdirektivet krævede dødsstraf for forsøg på at flygte i udlandet og gerningsmænd med en betydelig straffeattest, men nævnte også formildende omstændigheder, hvor en fængselsstraf ville være tilstrækkelig: "ungdommelig uforsigtighed, forkert officiel behandling, vanskelige hjemlige omstændigheder eller andre ikke vanærende motiver". Dönitz -dekretet krævede derimod dødsstraf for hver desertering, der var en "fiasko for utro svagheder". [22]

Filbinger blev anklaget for sagen den 15. januar 1945 i stedet for den tidligere anklager efter hans forundersøgelse. I hovedforhandlingen den følgende dag fandt retten, at Gröger havde udstedt et jernkors og en østlig medalje som sin ejendom. Nu er hans flugtplan blevet fortolket som et forsøg på at flygte til udlandet. Efter retsherren ansøgte Filbinger om dødsstraf for Gröger på grundlag af "Führer -retningslinjen" på grund af svagheder i karakter og tidligere domme i soldatens attest om god opførsel. Forsvarsadvokat Werner Schön bad om benådning for ham: Retten havde indrømmet, at der ifølge den gældende militærlov ikke var forsøgt at flygte til udlandet. Han beskyldte næppe anklageren og dommeren for at have fordrejet loven . [23]

Søfartsdommer Adolf Harms dømte Gröger til døden den 22. januar 1945 som "den eneste passende forsoning ". Da bekræftelsen af ​​dommen fra Berlin i første omgang ikke lykkedes, foretog Filbinger flere henvendelser skriftligt og telefonisk og skubbede dermed Groegers henrettelse frem med en usædvanlig bestemt beslutsomhed. [24] Den 27. februar 1945 bekræftede overkommandoen for flåden (OKM) i Berlin dødsdommen og afviste benådningen. Den 15. marts ankom briefen til Oslofjord. Samme dag beordrede Filbinger henrettelsen og forkortede den sædvanlige frist på tre dage for henrettelse. Han talte for sig selv som chef, som det var skik for anklagere. Den 16. marts, klokken 14.05, meddelte han dommerens ordre til den dømte og lod Gröger underskrive kvitteringen. 16:02 fik han ham skudt. Han var til stede og gav som chefen befaling om at fyre. [25]

I modsætning til hans officielle pligt havde Filbinger ikke meddelt henrettelsesdatoen til Groegers advokat. Han burde have stået ved sin klient og årtier senere udtrykt sin forfærdelse over Filbingers fiasko. [26] Groegers slægtninge modtog ingen nyheder om hans henrettelse. Hans mor Anna Gröger fandt ud af det i 1954, men de nøjagtige omstændigheder først fra Hochhuth i 1978, ligesom Marie Lindgren. [27] Efter at to afvisningsbeslutninger godkendte den nuværende CDU-socialminister Hermann Schnipkoweit Anna Gröger den 24. september 1979, klassificerede en forsyningspension som nazistiske ofres slægtninge nu dødsstraf for hendes søn som "omstændighederne en åbenlys uretfærdighed." [28]

Filbingers udsagn

Da han kendte den kommende publikation, erklærede Filbinger den 4. maj 1978, at desertion var blevet truet med dødsstraf på verdensplan i 1945 og var blevet "forfulgt med særlig kraft" på alle fronter. Derfor krævede flådechefen dødsstraf for Gröger og accepterede dermed ikke fravigende domme fra starten. Anklageren måtte derfor ansøge om dette og var ikke i stand til at påvirke Grögers sagsbehandling som repræsentant på mødet.

Han havde forsøgt at unddrage sig søfartens judicielle aktiviteter "med alle midler" og tilbød sig selv som ubådssoldat, vel vidende at "denne tjeneste blev betragtet som en selvmordsmission ". Gennem hele nazitiden havde han "synligt levet" sine "anti-nazistiske følelser" og oplevet derfor "betydelige ulemper" professionelt siden studietiden. [29]

Som det var sædvane i den tyske retsvæsen indtil da, Filbinger formelt sidestilles Wehrmacht kriminelle lov med militæret ret af angrebne stater, fortolket den sidste fase af den tabte angrebskrig som "forsvar for fædrelandet", og dermed legitimeret den overdrevne brug af nazistisk krigsret og dermed fortsættelsen af krigsforbrydelser og folkedrab . Han hævdede, at de involverede advokater ikke havde noget manøvrerum, inklusive for ham selv.

Den 10. maj 1978 og oftere hævdede Filbinger: [30]

"Der er ikke en enkelt dødsdom, som jeg har udtalt som dommer."

Bortset fra Gröger deltog han også "ikke i andre sager, der førte til dødsstraf". [31] Den 15. maj 1978 citerede Spiegel ham som følger: [32]

"Det, der var rigtigt dengang, kan ikke være forkert i dag!"

Efter at Gerd Bucerius indtog sættet i perioden 9. juni 1978 og henviste til "Hitlers love", [33] præsenterede Filbinger efterfølgende udgave af 16. juni 1978 klart: Han sagde det ikke til sætningen, men spejlene - journalister ville have fortolket hans reaktion på deres beskyldning om, at han havde bøjet sig rigtigt i Gröger -sagen. [34] Den 1. september 1978 erklærede han i Rheinisches Merkur : [35]

"Min udtalelse henviste ikke til de foragtelige nazistiske love, men til dødsstraf for at desertere i marken, truet siden 1872 i den militære straffelov."

Som Groegers anklager havde han henvist til Führers retningslinje fra 1940, hvilket gav mulighed for en skønsmargen. Derfor blev det ofte forstået som "at på det tidspunkt var 'retfærdighed' udtalt" og formelt korrekte domme truffet i en uretfærdig stat fortsatte også med at gælde i en forfatningsstat. [36] Denne tese om juridisk kontinuitet, som var almindelig i efterkrigstidens årtier, fungerede nu som en skandale. Erhard Eppler , tidligere SPD-parlamentarisk gruppeleder og oppositionsleder i delstatsparlamentet i Baden-Württemberg, certificerede Filbinger med en "patologisk god samvittighed". [37]

Den 8. juli 1978 indrømmede Filbinger på et pressemøde, at han ikke havde vist sig klart nok bekymret over Gröger -sagen i god tid. [38]

Bliver kendt om dødsdomme

Spiegel -udgiver Rudolf Augstein spurgte Filbinger den 8. maj 1978 om hans deltagelse i andre dødsdomme. [39] ARD -magasinet Panorama rapporterede den 3. juli 1978 om to dødsdomme, som han havde afsagt som retsformand. Den 9. april 1945 havde han dømt korporal Bigalske til døden for mord i enhed med mytteri og desertion. Bigalske havde skudt den øverstbefalende for den beskyttelse havnen båd NO 31 den 15. marts 1945 og derefter flygtede til det neutrale Sverige med resten af besætningen. Den 17. april 1945 dømte Filbinger chefstyrmanden Alois Steffen til døden for desertion og forstyrrelse af militæret. Dette havde fulgt Bigalske med havnebeskyttelsesbåden NO 21 og en besætning på 15 til Sverige. Begge domme kunne ikke udføres på grund af de dømtes flugt. [40]

Dette beviste Filbingers tidligere falske udsagn. Han kaldte nu dødsdommene "fantomsætninger", som hverken kunne gennemføres eller skulle udføres, og som han derfor glemte. [41] Han fortalte dengang forbundsarkivaren Heinz Boberach , at hvis der kom en fjerde dødsdom, ville han trække sig.

Den 27. juli 1978 fandt en medarbejder ved Forbundsarkivet ved et uheld en ældre retssag, hvorfra Filbingers involvering opstod, men som ikke var en del af sagernes sager, hvor Filbingers engagement var kendt indtil nu og som var fejlagtigt indgivet der. Under den efterfølgende systematiske gennemgang af sagsakterne i denne "nye" domstol blev der opdaget endnu en dødsdom. Filbinger havde ansøgt om det som anklager i 1943 for at have plyndret mod en ung sømand, der havde taget nogle ting af lille værdi fra et apotek, mens han ryddede op efter luftangreb på Hannover. Dommeren fulgte efter. De øverste militære advokater fandt dommen overdreven, så de konverterede den til en fængselsstraf i en lejr. Sømanden overlevede ikke at betjene dem. Den 1. august 1978 sendte forbundsministeren indenrigsminister Gerhart Baum , der løbende blev informeret om arkivsøgningen, Filbinger en liste over alle dødsdomme, der hidtil var blevet bestemt uden detaljer, hvorfra det fjerde fund kom frem. [42]

Den 3. august 1978 meddelte statsministeriet i Baden-Württemberg den fjerde dødsdom, men fremlagde forløbet således: Den 17. august 1943 blev sømand Herbert Günther Krämer idømt otte års fængsel og derefter til døden for fortsat plyndring . Filbinger ansøgte om dommen, men forelagde samtidig resultaterne af forhøret for retsmanden, hvilket fik en benådning til at fremstå juridisk muligt. I klagesagen opnåede han derefter konvertering til fængselsstraf som anklager.

Disse oplysninger virkede nu desto mere usandsynlige, efter at han i flere måneder havde erklæret, at han ikke havde ansøgt om en anden dødsdom og ikke havde vedtaget en og derefter erklærede, at han havde glemt dommene på grund af irrelevans. [43] Han blev nu betragtet i medierne som en "mand, der glemmer en dødsdom". [44]

resignation

I Hochhuth -retssagen den 9. maj 1978 havde Heinrich Senfft givet Filbinger valget om enten selv at meddele yderligere domme eller "afstå" dem. Theo Sommer spurgte den 12. maj: [45]

"Skulle Filbinger ikke sige op - eller skulle han gå til mor Gröger i Langenhagen og lave den rensende knælende for fortiden for sig selv, som Willy Brandt udførte i Warszawa for hele det tyske folk?"

Efter Hochhuths delvise succes i retten krævede oppositionsstaten SPD Filbingers fratræden som premierminister fra den 27. maj. Statens CDU afviste dette enstemmigt. Helmut Kohl og Heiner Geißler afgav flere æreserklæringer for ham; den føderale CDU støttede ham enstemmigt indtil begyndelsen af ​​juli. Internt var det ikke hans adfærd som floddommer, der blev kritiseret, men formen for hans offentlige forsvar: det var for fikseret på det juridiske plan og tog ikke hensyn til det moralske niveau. Nogle CDU-medlemmer mente, at han ikke udtrykkeligt havde fortrudt begivenhederne ved krigens slutning som snæversynede og klodset. [46]

Fra 3. juli vendte den offentlige mening sig i stigende grad imod Filbinger. [47] Partivenner kritiserede nu også offentligt hans håndtering af påstandene. [48] Norbert Blüm skrev i en artikel den 10. juli om personlig skyld trods formelle rettigheder og konkluderede, at kommunister havde samme ret til at " vende tilbage " som NSDAP -medlemmer. Det " radikale dekret ", hvis strengere anvendelse Filbinger bestemte i Baden-Württemberg og havde forsøgt at håndhæve dette gennem Forbundsrådet som en føderal lov, bør tages op til fornyet overvejelse som følge af affæren. Han burde indrømme "fejl", fordi "de selvretfærdige" ikke kan forsvares. [49]

Den 11. juli meddelte Forbundsarkivet, at Filbinger den 24. maj allerede var blevet informeret om yderligere optegnelser vedrørende hans domme i 1945, herunder "fantomdommene". Derefter tog de førende organer i CDU og CSU afstand fra ham. Verden skrev den 12. juli, på trods af “Nibelungen -gymnastikken i CDU” var Filbingers politiske dage “naturligt talte”; Den følgende dag kommenterede Matthias WaldenARD, at Filbingers tilslutning til sit kontor skadede "demokratiets ånd". [50] Nogle medier (FAZ, 14. juli, Der Spiegel, 17. juli) gjorde den forventede fratrædelse til et problem. [51] Den 29. juli fortalte Franz Josef Strauss sine festvenner, at Filbinger ikke skulle bebrejdes for hans opførsel ved krigens slutning, men at "rotter og slagmængder ikke fører til forsøg." [52]

Lothar Späth , på det tidspunkt leder af CDU-parlamentariske gruppe i delstatsparlamentet i Baden-Württemberg, indkaldte til en særlig session i sit parti den 27. juli, hvis deltagere igen forsikrede Filbinger om deres "kritiske solidaritet". Efter meddelelsen om den fjerde dødsdom den 3. august forsøgte statens organer dog at overtale Filbinger til at træde tilbage og begyndte at søge efter en efterfølger. [53]

Om eftermiddagen den 7. august 1978 trak Filbinger sig tilbage fra sin stilling som premierminister. Han udtalte: [54]

“Dette er resultatet af en karaktermordskampagne, der ikke tidligere har eksisteret i denne form i Forbundsrepublikken Tyskland. En alvorlig uretfærdighed er blevet gjort mod mig. Det vil vise sig at være så langt, som det ikke allerede er blevet tydeligt. "

Filbinger havde allerede talt om et "venstreorienteret lanceringskartel"; han så sig selv hele sit liv som et offer for en "kampagne af venstreliberale medier". [55] Hans tilhængere i staten CDU, hans forgænger Gebhard Müller , hans efterfølger Erwin Teufel og højrekonservative og ny-højre forfattere delte denne opfattelse. [56]

For Filbingers kritikere havde han selv forårsaget sin fratrædelse. At han ikke viste anger over for ofrenes pårørende, kritiserede Theo sommeren som stiv og urimelig, "Han afværger enhver gældsoplevelse ..." Hans holdning til de dengang diskuterede antiterrorlove stemmer overens med hans påstande og domme som floddommer enige: [45]

"Han forbliver en slave til regeringen ... Han har været en mand med lov og orden ..."

Kommunikationsforskeren Hans Mathias Kepplinger tilskriver Filbingers fratrædelse til de konservative mediers krav dengang, [57] samtidshistorikeren Knud Andresen til en liberalisering af CDU på det tidspunkt, hvorigennem Filbingers engagement i det radikale dekret nu havde en hindring. [58] Den politiske videnskabsmand Klaus Kamps beskriver fratræden som følge af forkludrede "skandale management" Filbinger: han havde en " salami taktik svare" og udfordret, så jo stærkere forskning i hans fortid. Det var imidlertid ikke hans aktivitet som floddommer, men de afdækkede forsøg på slør, der var blevet en faldgrube for ham. Kun at give afkald på løgne kunne have begrænset skaden på den skandaliserede person; kun at blive fanget gør det ukontrollabelt. [59]

I slutningen af ​​marts 1979 opgav Filbinger også sin stilling som en af ​​syv næstformænd i forbundsforbundet. Baden-Württemberg CDU udnævnte ham til æresformand i 1979. Han forblev i CDU's føderale bestyrelse indtil 1981.

Efter-historie

Rehabiliteringsforsøg

Filbinger forsøgte i de følgende årtier at opnå sin rehabilitering. Desuden udgav han sine erindringer i 1987. Med deres titel The Maligned Generation erklærede han sig for at være talsmanden for generationen af ​​nazitiden.

Heri udfoldede han tidligere oplysninger, ifølge hvilke han havde været medlem af en modstandsdygtig vennekreds i Freiburg omkring Reinhold Schneider siden 1938. Den senere katolsk-konservative journalist Karl Färber havde vidnet for ham i denazifikationsprocessen i 1946. For denne kristne gruppe var modstand mod Hitler -regimet "en naturlig forudsætning". [60] Han hævdede også en "aristokratisk form for emigration " i det nazistiske flådesystem. [61] Sammensværgerne af 20. juli 1944 havde den "beregnet til brug efter et vellykket attentatforsøg på Adolf Hitler". Paul von Hases søn, Alexander von Hase, bekræftede dette for ham i et brev den 7. juni 1978. [62]

Reinhold Schneider er kendt som en modstander af nationalsocialismen [63], men han, Karl Färber og hans vennekreds var ikke medlemmer af den kristen-markedsliberale Freiburg-kreds, der blev grundlagt i december 1938. [64] Filbingers påståede rolle i Stauffenbergs kupforsøg i 1944 er også kun baseret på Alexander von Hases og Filingerers erindringer. [65] Derudover deltog Filbingers vidne Paul von Hase selv i dødsdommene for Wehrmacht, som historikere fandt ud af som følge af Filbinger -affæren. [66]

Filbinger udtalte også, at den eneste måde, flåden var i stand til at redde millioner af østtyske flygtninge over Østersøen i foråret 1945, var kun ved at opretholde soldaternes disciplin. Sein Anwalt Gerhard Hammerstein behauptete am 4. April 1995 wahrheitswidrig, „der Matrose G.“ (Gröger) sei im Verlauf dieser Rettungsaktion fahnenflüchtig geworden. Fahnenflucht habe diese gefährdet. [67]

1992 gaben zwei ehemalige Offiziere beim Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR an, dessen Hauptverwaltung Aufklärung habe Filbinger seit seinem großen, mit dem Slogan Freiheit statt Sozialismus errungenen Wahlsieg 1976 als Anwärter auf das Bundespräsidentenamt beobachtet. [68] Daraufhin traf sich Filbinger am 30. April 1993 mit einem der beiden, Günter Bohnsack , und veröffentlichte das von diesem unterzeichnete Gesprächsprotokoll mit dem Titel Die Wahrheit aus den Stasiakten 1993. Darin hieß es: [69]

„Wir haben Filbinger durch aktive Maßnahmen bekämpft, dh, Material gesammelt, gefälschtes oder verfälschtes Material in den Westen lanciert.“

Was es war, wann es entstand und wer es verfasste, gab Bohnsack nicht an. Ungenannte Kollegen hätten es ihm erzählt, erklärte er Filbinger im Beisein eines Zeugen des MAD . Dass das MfS Hochhuth in Ost-Berlin damit versorgt habe, wie Filbinger es in das Protokoll aufnehmen wollte, bestritt er. Er und Brehmer hätten keine Dokumente mit Todesurteilen Filbingers fabriziert und westlichen Kontaktpersonen zugespielt. Bundesdeutsche Journalisten sahen in dem Protokoll daher einen Versuch, den Eindruck gefälschter Todesurteile zu erwecken und sich so zum Stasi-Opfer zu machen. [70]

Filbinger hielt bis an sein Lebensende daran fest, Opfer einer Medienhetze geworden zu sein und kein Unrecht getan zu haben, so dass er keine Schuld eingestehen müsse. [2] Er erklärte in verschiedenen Interviews 2002 und 2003: [71]

„Ich hätte damals offensiv sagen sollen: ‚Durch den Filbinger ist kein einziger Mensch ums Leben gekommen.'“ – „Wer meuterte, gefährdete das Ganze.“

Dieser Sicht stimmen Teile der CDU bis heute zu. Helmut Kohl hatte 1978 von einer „erneuten Entnazifizierungskampagne“ gesprochen und wiederholte dies in seinen Memoiren 2004, betonte dort aber auch, dass Filbinger die Affäre „mit einem menschlichen Wort des Bedauerns an die Angehörigen der Opfer“ hätte überstehen können. Dies habe er ihm damals vergeblich geraten. [72]

Das von Filbinger 1979 gegründete, bis 1997 geleitete rechtskonservative Studienzentrum Weikersheim stellte ihn auf seiner Homepage bis 2011 als NS-Gegner dar. Der ihm folgende Präsident Weikersheims, Wolfgang von Stetten , behauptete 1997 im Bundestag, Filbinger sei durch eine „ferngelenkte Stasikampagne“ gestürzt worden und inzwischen „absolut rehabilitiert“. Wer dies bestreite, entlarve sich als „Mittäter der Stasi“. [73] Klaus Voss, Redakteur der Preußischen Allgemeinen Zeitung , [74] und der damalige Rechtsextremist Andreas Molau sehen Filbinger als „Opfer einer Hetze“. Sein Zeuge Guido Forstmeier verteidigte ihn 2000 in Weikersheim und nach seinem Tod 2007 in der rechtsextremen National-Zeitung . [75]

Demgegenüber beschrieb Ralph Giordano den Fall Filbinger als „schmähliches Beispiel“ für die „zweite Schuld“, die viele Deutsche durch Verdrängen und Verleugnen ihrer Beteiligung am Nationalsozialismus und seinen Verbrechen nach 1945 auf sich geladen hätten. [76] Für Neele Kerkmann und Torben Fischer verkörpert Filbinger durch „seine unbewegliche Rechtfertigungshaltung, die keinerlei selbstkritische Reflexion seiner Tätigkeit erkennen ließ, […] in den Augen der sensibilisierten Öffentlichkeit geradezu idealtypisch einen in Diktatur wie Demokratie erfolgversprechenden konservativ-autoritären Habitus, der sich durch ein ‚pathologisch gutes Gewissen' (Erhard Eppler) und – so die Ergänzung der Süddeutschen Zeitung – ein ‚pathologisch schlechtes Gedächtnis' auszeichnete.“ [2]

Baden-Württembergs damaliger Ministerpräsident Günther Oettinger griff in seiner Trauerrede zum Staatsakt am 11. April 2007 Filbingers Behauptung, durch seine Urteile sei niemand zu Tode gekommen, wörtlich auf und bezeichnete ihn als „Gegner des Nationalsozialismus“. [77] Dies löste bundesweit Empörung und Widerspruch bei vielen Opferangehörigen, Verbänden, Parteien und Prominenten aus; einige Historiker sprachen von Geschichtsfälschung . Nach deutlicher Kritik der Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm Oettinger den Ausdruck „Gegner“ am 16. April zurück. [78] In diesem Zusammenhang wurden Filbingers Verhalten in der NS-Zeit und sein Umgang mit den Berichten darüber nochmals betrachtet.

Debatte über Filbingers Verhältnis zum Nationalsozialismus

Am 22. Mai 1978 veröffentlichte der Spiegel Auszüge aus einem Aufsatz Filbingers vom März/April 1935, in dem er die damals mit einer Denkschrift des preußischen Justizministers vorbereitete nationalsozialistische Strafrechtsreform erklärte. Erst der Nationalsozialismus, hieß es darin, habe den „wirksamen Neubau des deutschen Rechts“ geistig ermöglicht und schütze statt der Freiheitsrechte des Einzelnen die „ Volksgemeinschaft “ durch einen starken Staat . Als „Blutsgemeinschaft“ müsse diese nach nationalsozialistischer Auffassung zudem „rein erhalten und die rassisch wertvollen Bestandteile des deutschen Volkes planvoll vorwärtsentwickelt werden.“ Daher enthalte die Denkschrift „Schutzbestimmungen für die Rasse , für Volksbestand und Volksgesundheit, […]“. Weiter schrieb Filbinger: [79]

„Schädlinge am Volksganzen jedoch, deren offenkundiger verbrecherischer Hang immer wieder strafbare Handlungen hervorrufen wird, werden unschädlich gemacht werden.“

Darin habe das bisherige Strafrecht versagt, weil es Einflüsse von Erbanlagen, Erziehung und Umwelt auf das „Seelenleben des Verbrechers“ untersucht habe, um den „meist unverbesserlichen“ Täter zu resozialisieren, statt „auf eine eindrucksvolle und scharfe Strafe sowie wirksamen Schutz der Gesamtheit bedacht“ zu sein. Das neue Gesetz werde jedoch nur durch „lebendige Richterpersönlichkeiten“ in das Volk hinein wirken; es verlange daher „den neuen Juristen, der aus Kenntnis und Verbundenheit mit dem Volke des Volkes Recht spreche“, nicht bloß nach formaler Sach- und Gesetzeslage.

Filbinger erklärte 1978 dazu, er habe damals nur Ansichten seines damaligen Lehrers Erik Wolf referiert, ohne diese zu übernehmen. Politikwissenschaftler und Historiker vermuten dennoch, dass Elemente der nationalsozialistischen Volkstums - und Rassenlehre , die sich im September 1935 in den Nürnberger Rassegesetzen niederschlug, seine Urteile als Marinerichter später mitbestimmten [80] und er auch nach der deutschen Kapitulation „der nationalsozialistischen Denkweise noch sehr verhaftet“ gewesen sei. Laut Militärhistoriker Frank Roeser 2007 ließen die Nationalsozialisten nur für sie zuverlässige Juristen als Militärrichter arbeiten, und man konnte dieses Amt ohne Nachteile für sich ablehnen. [81] Der Richter Helmut Kramer schrieb im Mai 2007 dazu: [82]

„Es ist müßig, darüber zu streiten, ob Filbinger im Innern ein Anhänger Hitlers war. Auch kann dahinstehen, ob Hans Filbinger allein als Opportunist und aus Karrieregründen der SA und der NSDAP beigetreten ist und ob er den Nationalsozialisten nur nach dem Munde reden wollte, wenn er im Jahre 1935 in einer Studentenzeitschrift von ‚Blutsgemeinschaft', ‚Schädlingen am Volksganzen' und ‚rassisch wertvollen Teilen des deutschen Volkes' sprach. Hatte er tatsächlich die NS-Ideologie durchschaut, war dies um so schlimmer. Denn dann hätte er sich im Widerspruch zu seiner Überzeugung in den Dienst des Unrechtsstaates gestellt. Vielleicht war er aber selbst nach Kriegsende noch ein unbelehrbarer Nazi…“

In einer Gedenkrede 1960 in Brettheim hatte sich Filbinger von nationalsozialistischem Unrecht distanziert. Dort hatte ein Standgericht die „ Männer von Brettheim “ – einen Bauern, der Hitlerjugend -Angehörige entwaffnet hatte, und zwei Beamte, die ihn dafür nicht zum Tod verurteilen wollten – 1945 kurz vor Kriegsende erhängt. Das Ansbacher Gericht erklärte das Standgerichtsurteil in einem Verfahren gegen die Mörder 1960 für rechtsgültig, nachdem es den verurteilten Kriegsverbrecher Albert Kesselring und Erich Schwinge als Sachverständige gehört hatte. Als Reaktion darauf bezeichnete Filbinger die Erhängungen als „himmelschreiendes Unrecht“. [83]

Debatte über Filbingers Handlungsspielräume

Ob und wie weit Filbinger Grögers Hinrichtung mitverursacht hatte, wurde zu einer zentralen Streitfrage der Affäre. Grögers ehemaliger Verteidiger Werner Schön erklärte am 4. Mai 1978 in einem Leserbrief, Filbingers Beteiligung sei ihm nicht erinnerlich; er habe wohl nur eine Statistenrolle gehabt. Zwar habe das Gericht der Weisung des Gerichtsherren nicht folgen müssen, und es habe durchaus rechtliche Argumente gegen die Todesstrafe gegeben. Aber der Ankläger hätte eine geringere Strafe nur mit neuen Fakten beantragen können. Diese seien jedoch schon in Grögers erstem Verfahren geklärt gewesen. [84]

Rudolf Augstein verwies am 8. Mai auf die von 1938 bis 1945 geltende Kriegsstrafverfahrensordnung , die die Weisungsbefugnis der Gerichtsherren eng begrenzte und Anklagevertreter verpflichtete, rechtliche Bedenken gegen eine Weisung vorzutragen und schriftlich festzuhalten, falls diese unberücksichtigt blieben. Davon hatte Filbinger bei Gröger abgesehen, weil er die Weisung, wie er Augstein gegenüber bestätigte, nicht für rechtswidrig hielt. Wegen seiner antinazistischen Haltung habe er aussichtslose Fälle „anstandslos passieren lassen, um in aussichtsreicheren Fällen erfolgreich tätig werden zu können“. [39]

Am 12. Mai fragte Zeitredakteur Theo Sommer, ob „Bemühung, Mannhaftigkeit, vielleicht schon ein wenig Schläue genügt haben könnten, das nur scheinbar Unabwendbare abzuwenden?“ [45] Joachim Fest fragte in der FAZ am 26. Mai, „ob nicht etwas weniger beflissener Erledigungswahn dem Verurteilten das Leben hätte retten können“. [85]

Der Historiker Heinz Hürten meinte in einem 1980 erschienenen Aufsatz, Filbinger habe wegen der in der Verhandlung aufgedeckten Täuschungsversuche Grögers nur die Todesstrafe beantragen können. Er habe als Ankläger auch nicht auf die dem Urteil folgende gerichtliche Prüfung eines Gnadengesuchs einwirken dürfen. Die Hinrichtung habe sich nach der Urteilsbestätigung durch den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine nicht mehr hinauszögern lassen. Hürten erwähnte einen anderen Marine-Ankläger, der nach einem Todesurteil eine Eingabe an den Oberbefehlshaber gesandt und dafür zwar einen dienstlichen Verweis erhalten, jedoch die Aufhebung des Urteils erwirkt hatte. [86]

Golo Mann

Golo Mann sprach schon am 6. August 1978 von einer „Menschenhatz“ gegen Filbinger. 1987 folgte er Filbingers Memoiren: Das Todesurteil gegen Gröger habe festgestanden, seine Rettung sei „von vornherein unmöglich“ gewesen. Filbinger sei kein Anhänger Hitlers, sondern eines „freiheitlichen Rechtsstaates“ gewesen, der sich gegen seinen Einsatz als Militärjurist gewehrt habe. In seinem Amt habe er sich dann so „human“ verhalten, „wie er irgend durfte.“ Er könne durchaus zwei ohnehin nicht vollstreckbare Todesurteile vergessen haben. Mann fragte, ob Hochhuth 1978 „eine Liste deutscher Politiker durchging, biographische Fakten studierte und sich dann für die Akten eines Marinerichters entschloß – oder, ob er Winke von anderswoher erhalten hat.“ [87]

Zu Filbingers 90. Geburtstag 2003 untersuchten Historiker das Thema erneut. Florian Rohdenburg fand bei Recherchen im Bundesarchiv, dass Ankläger und Richter der NS-Militärjustiz nie bestraft wurden, wenn sie von Vorgaben der Gerichtsherrn abweichende Anträge stellten oder Urteile fällten. Ihm folgend meinte Wolfram Wette , Filbinger hätte seinen Vorgesetzten mitteilen können, dass er das erstinstanzliche Urteil gegen Gröger weiter für ausreichend halte. Denn Grögers militärischer Vorgesetzter hatte ihn in einer Stellungnahme für den zweiten Prozess als „hoffnungslosen Schwächling“ bezeichnet, „der nie seine Soldatenpflichten erfüllen wird“. [88] Bei fehlender „Mannhaftigkeit“ konnte man nach dem NS-Militärrecht von der Todesstrafe absehen. Dass Filbinger dies nicht erwog, führt Wette auf seine Geringschätzung Grögers zurück: Dieser sei für ihn wegen seiner militärischen Vorstrafen „für die kämpfende Volksgemeinschaft ohne Wert“ gewesen. Dagegen zeige Forstmeiers Aussage, dass er sehr wohl Handlungsspielräume zum Vermeiden eines Todesurteils gehabt habe. [83]

Dagegen betonte Günther Gillessen im November 2003 im Anschluss an Hürten und Franz Neubauer erneut die damaligen Prozessumstände: Filbinger habe den Fall erst nach Abschluss der Untersuchung mildernder Umstände übernommen, also die Anklage nicht mit vorbereiten können und der gesetzmäßigen Weisung des Flottenchefs nicht widersprechen können. Ein Gnadengesuch habe nur dem Verteidiger zugestanden, Gnadengründe hätte nur der Richter dem Gerichtsherrn darstellen müssen. [89] 2004 erstattete Strafanzeigen gegen Filbinger wegen der Mitwirkung an Todesurteilen wurden nicht weiter verfolgt. [90]

Militärhistoriker Manfred Messerschmidt sagte nach Prüfung der Originalakten zum Fall Gröger im April 2007: [91]

„Filbinger hätte die Todesstrafe nicht fordern müssen, er hat trotzdem in dem Verfahren mitgespielt. Das war gut, um seine Position als Marine-Oberstabsrichter zu sichern. Aus anderen Fällen ist bekannt, dass es keinen Zwang dazu gab. Filbinger hätte nicht einmal ein Disziplinarverfahren fürchten müssen, hätte er sich anders entschieden…“

So sei etwa Reichkriegsgerichtsrat Hans-Ulrich Rottka für seine häufigen Anträge auf genauere Prüfung der Anklage, um voreilige Todesurteile zu vermeiden, nur entlassen worden.

Helmut Kramer zufolge versuchte Filbinger zu verschleiern, dass er als Ankläger „ein ungerechtes Todesurteil gefordert und damit das Gericht in Zugzwang gebracht“ habe. Er sei einer der „furchtbaren Juristen“, aber nur ein typischer Mitläufer unter etwa 2.500 bis 2.800 Militärrichtern der NS-Zeit gewesen. [82]

Historische und rechtliche Aufarbeitung der Wehrmachtsjustiz

Thomas Nicolai: Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur , Festung Petersberg , Erfurt, enthüllt 1995

Nach Filbingers Rücktritt eröffnete Franz Josef Strauß eine Bundestagsdebatte über die Verjährungsfrist für NS-Verbrechen am 14. August 1978 mit folgendem Vorwurf: [92]

„Das Materialsammeln, Schnüffeln, Drecksuchen, Anschießen, Hetzen, Rufmorden, Abschießen war eine beliebte Methode der Nazis, deren gelehrige Schüler die Roten heute sind.“

Er forderte eine Generalamnestie für NS-Täter. Herbert Wehners Gegeninitiative, Verjährung bei Mord generell aufzuheben, fand 1979 eine parteiübergreifende Mehrheit.

Die Filbinger-Affäre verstärkte die um 1966 begonnene empirische Erforschung der Wehrmachtsjustiz. Der ehemalige Luftwaffenrichter Otto Peter Schweling und Erich Schwinge hatten diese 1977 als „antinationalsozialistische Enklave der Rechtsstaatlichkeit“ dargestellt und Todesstrafen auch für jugendliche Deserteure gerechtfertigt, die sogar nach Hitlers Erlass hätten freigesprochen werden können. [93] Mit ihren Argumentationsmustern verteidigte sich Filbinger seit 1978. [94]

Dagegen wiesen Fritz Wüllner und Manfred Messerschmidt vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg/Breisgau 1987 detailliert nach, dass die Wehrmachtsjustiz in „nahtloser Anpassung an die NS-Rechtslehre“ über 30.000 Todesurteile und zehntausende Hinrichtungen zu verantworten hatte. Ohne Hochhuths Angriff auf Filbinger, so die Autoren, wäre dies weiter kaum näher untersucht worden. [95] 1987 erschien Ingo Müllers Buch Furchtbare Juristen , das die Rolle der NS-Justiz und den Umgang der bundesdeutschen Justiz damit behandelte. 1988 verwies Heinrich Senfft in einem Buch zur politischen Justiz in Deutschland darauf, dass die Todesurteile der NS-Richter nach 1945 nicht gesühnt wurden. [96]

Der Bundesgerichtshof (BGH), der die Strafverfolgung von Juristen der NS-Zeit lange Zeit weitgehend verhindert hatte, stellte am 16. November 1995 in einem obiter dictum (lat. „nebenbei Gesagtes“) fest: Die NS-Justiz habe die Todesstrafe beispiellos missbraucht. Ihre Rechtsprechung sei „angesichts exzessiver Verhängung von Todesstrafen nicht zu Unrecht oft als ‚Blutjustiz' bezeichnet worden“. Eine „Vielzahl ehemaliger NS-Richter“, die in der Bundesrepublik ihre Laufbahn fortsetzten, hätten „strafrechtlich wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen zur Verantwortung gezogen werden müssen… Darin, daß dies nicht geschehen ist, liegt ein folgenschweres Versagen bundesdeutscher Strafjustiz.“ [97] Dies begrüßten Juristen und Militärhistoriker als Abkehr von alten Betrachtungsweisen und „selbstkritische Bilanz des Umgangs mit der NS-Militärjustiz“. [98]

Dieser Wandel ermöglichte allmählich auch die Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz und Entschädigung ihrer Angehörigen, die vor allem die Evangelische Kirche in Deutschland verlangte. Das am 23. Juli 2002 verabschiedete Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege rehabilitierte alle als Deserteure der Wehrmacht Verurteilten nachträglich. Am 8. September 2009 hob der Bundestag einstimmig auch alle wegen sogenannten Kriegsverrats gefällten NS-Urteile auf, [99] die bis dahin noch einer Einzelfallprüfung überlassen waren.

Am 22. Juni 2007 eröffnete die Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Wien eine Wanderausstellung unter dem an das bekannte Filbingerzitat angelehnten Titel „Was damals Recht war … – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“. Sie zeigt analog zur Wehrmachtsausstellung in Österreich und Deutschland Ergebnisse von zwei Jahren Forschung zur Unrechtsjustiz der NS-Zeit. [100] Richard von Weizsäcker sagte dazu: [101]

„Die Jahrzehnte währenden Debatten um die Motive der Angeklagten verstellten den Blick auf die Justiz, die sie verurteilte. Die Wehrmachtgerichte waren ein Instrument des nationalsozialistischen Unrechtsstaates.“

Künstlerische Verarbeitung

Am 29. Juni 1979 wurde in Stuttgart das Stück Vor dem Ruhestand , Eine Komödie von deutscher Seele von Thomas Bernhard unter der Regie von Claus Peymann uraufgeführt. Die Hauptfigur ist ein ehemaliger KZ-Lagerkommandant und nachmaliger Gerichtspräsident, der noch als Rentner jährlich zu Heinrich Himmlers Geburtstag seine alte Uniform anzieht. Dies wurde als metaphorische Anspielung auf die Filbinger-Affäre und auf fehlende Abkehr vom Ungeist des Nationalsozialismus verstanden. [102]

Im Oktober 1979 erschien Hochhuths Theaterstück Juristen , das im Anschluss an sein Buch Eine Liebe zu Deutschland , aber allgemeiner die Rolle von Wehrmachtsrichtern in der NS-Zeit thematisierte. Es wurde zum Teil als unzeitgemäß plakativ, effekthascherisch und künstlerisch wertlos kritisiert. [103]

Im Jahr 2014 berichtete der ehemalige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen , Sergej Lochthofen , in seinem Buch „Grau“ [104] von einem Interview, das er im Jahre 1978 in Thüringen mit einem U-Boot-Maat führte, der während des Krieges in Norwegen stationiert war und dort zwei Todesurteile Filbingers als Prozessbeobachter miterlebte. In dem einen Fall war ein Elsässer angeklagt, der geäußert hatte, er fühle sich nicht als Deutscher, sondern als Franzose, und wolle sich deshalb nicht an dem Morden beteiligen. Bei dem anderen Fall ging es um einen Matrosen, der „Feindsender“ gehört hatte, was ein Kamerad von ihm weitergemeldet hatte. Beide Todesurteile sollen nach Aussage des Zeugen kurz danach vollstreckt worden sein. Der von Lochthofen hierüber verfasste Zeitungsartikel wurde in der DDR nicht veröffentlicht, angeblich, weil man sich nicht „in die inneren Angelegenheiten der BRD“ einmischen wolle.

Literatur

Verteidigend

 • Hans Karl Filbinger: Die geschmähte Generation. Politische Erinnerungen. Die Wahrheit aus den Stasi-Akten. 3., ergänzte und erweiterte Auflage. Bechtle, Esslingen ua 1994, ISBN 3-7628-0523-7 .
 • Bruno Heck ( Konrad-Adenauer-Stiftung , Hrsg.), Heinz Hürten, Wolfgang Jäger, Hugo Ott : Hans Filbinger – Der Fall und die Fakten: Eine historische und politologische Analyse. Hase & Koehler, Mainz 1980, ISBN 3-7758-1002-1 .
 • Franz Neubauer: Der öffentliche Rufmord. 2., veränderte und überarbeitete Auflage. Roderer, Regensburg 2007, ISBN 978-3-89783-589-4 .

Kritisch

 • Wolfram Wette (Hrsg.): Filbinger. Eine deutsche Karriere. zu Klampen, Springe 2006, ISBN 3-934920-74-8 .
 • Helmut Kramer: Hans Filbinger. In: Helmut Kramer, Wolfram Wette (Hrsg.): Recht ist, was den Waffen nützt: Justiz und Pazifismus im 20. Jahrhundert. Aufbau Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-351-02578-5 , S. 43ff.
 • Thomas Ramge: Der furchtbare Jurist. Marinerichter Hans Karl Filbinger und sein pathologisch gutes Gewissen. 1978, In: Thomas Ramge: Die großen Polit-Skandale. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Campus, Frankfurt am Main/ New York 2003, ISBN 3-593-37069-7 (Buchauszug online)
 • Rolf Surmann: Filbinger. NS-Militärjustiz und deutsche Kontinuitäten. In: Dieter Schröder, Rolf Surmann (Hrsg.): Der lange Schatten der NS-Diktatur. Unrast, Münster 1999, ISBN 3-89771-801-4 .
 • Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger. 150 Jahre politische Justiz und neudeutsche Herrschaftspolitik. Greno, Nördlingen 1988, ISBN 3-89190-957-8 , S. 16–37.
 • Rosemarie von dem Knesebeck (Hrsg.): In Sachen Filbinger gegen Hochhuth. Die Geschichte einer Vergangenheitsbewältigung. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1983, ISBN 3-499-14545-6 .

Zeitgeschichtlicher Kontext

 • Jörg Musiol: Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik. Kontinuität und Wandel in den späten 1970er Jahren. Tectum, Marburg 2006, ISBN 3-8288-9116-0 .
 • Norbert Frei: Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945 [Das Buch zur ARD-Fernsehserie]. Campus, Frankfurt am Main/ New York 2001, ISBN 3-593-36790-4 .
 • Michael Schwab-Trapp: Konflikt, Kultur und Interpretation: eine Diskursanalyse des öffentlichen Umgangs mit dem Nationalsozialismus. Westdeutscher Verlag, Opladen 1996, ISBN 3-531-12842-6 .

Weblinks

Einzelbelege

 1. Reinhard Mohr: Nachruf auf Hans Filbinger: Ministerpräsident, Marinerichter, Mitläufer. In: Der Spiegel. 2. April 2007.
 2. a b c Torben Fischer, Matthias N. Lorenz (Hrsg.): Lexikon der ‚Vergangenheitsbewältigung' in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. 2. Auflage, Transcript, 2009, ISBN 978-3-89942-773-8 , S. 203.
 3. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 23.
 4. „Er hat die Manneszucht zersetzt“: So urteilte Hans Filbinger, heute Ministerpräsident in Stuttgart, als Marinerichter nach Kriegsende . In: Der Spiegel . Nr.   16 , 1972, S.   49   ff . (online ).
 5. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 16f.
 6. Norbert Haase: Gefahr für die Manneszucht. Zur Geschichte der Verfolgung von Nichtanpassung, Verweigerung und Widerstand der Deutschen Wehrmacht im Spiegel der Spruchtätigkeit von Marinegerichten in Wilhelmshaven (1939–1945). Hahnsche Buchhandlung, Bremen 1995, ISBN 3-7752-5844-2 .
 7. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 31, Fn. 10.
 8. Affäre Filbinger: Was Rechtens war … In: Der Spiegel . Nr.   20 , 1978, S.   23   ff . (online ).
 9. Homepage hans-filbinger.de (seit 2012 offline): Erklärungen und Briefe von Karl-Heinz Möbius ; Eidesstattliche Erklärung Guido Forstmeiers. ( Memento vom 7. Februar 2012 im Internet Archive )
 10. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 16.
 11. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 21.
 12. Hans Filbinger: Die Reinigung des deutschen Namens. ( Memento vom 17. November 2015 im Internet Archive ) (pdf; 79 kB)
 13. Die Zeit 31/1974: Fehl am Platz
 14. Peter Reichel: Schwarz, Rot, Gold. Kleine Geschichte Deutscher Nationalsymbole nach 1945. 1. Auflage. CH Beck, 2005, ISBN 3-406-53514-3 , S. 71f.
 15. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 18.
 16. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 22f.
 17. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 37.
 18. Bernhard Nolz, Wolfgang Popp: Erinnerungsarbeit. Grundlage einer Kultur des Friedens. Lit, 2000, ISBN 3-8258-4611-3 , S. 105ff.
 19. Detlef Garbe: „In jedem Einzelfall … bis zur Todesstrafe“. Der Militärstrafrechtler Erich Schwinge. Ein deutsches Juristenleben. Hamburg 1989, ISBN 3-927106-00-3 , S. 58ff.; Stefan Chr. Saar: „Ich trage aber nicht Verantwortung dafür“ – Erich Schwinge (1903–1994). In: Stefan Chr. Saar, Andreas Roth, Christian Hattenhauer (Hrsg.): Recht als Erbe und Aufgabe. Heinz Holzhauer zum 21. April 2005. Berlin 2005, ISBN 3-503-07945-9 , S. 332–349.
 20. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 18–22.
 21. Wolfram Wette: Filbinger – eine deutsche Karriere. 2006, S. 57.
 22. Wolfram Wette: Filbinger – eine deutsche Karriere. 2006, S. 75.
 23. Horst Bieber, Joachim Holtz, Joachim Schilde, Hans Schueler, Theo Sommer: Erschießen, Sargen, Abtransportieren. In: Die Zeit , 12. Mai 1978, S. 4/6.
 24. Ricarda Berthold: Filbingers Tätigkeit als Marinerichter im Zweiten Weltkrieg. S. 61.
 25. Filbinger: Der Verurteilte erklärte nichts . In: Der Spiegel . Nr.   19 , 1978, S.   140–144 (online – Rolf Hochhuth über das Todesurteil gegen den Marinesoldaten Walter Gröger).
 26. Rosemarie von dem Knesebeck: In Sachen Filbinger gegen Hochhuth. Die Geschichte einer Vergangenheitsbewältigung. 1983, S. 36.
 27. Horst Bieber, Joachim Holtz, Joachim Schilde, Hans Schueler, Theo Sommer: Erschießen, Sargen, Abtransportieren. In: Die Zeit. 12. Mai 1978.
 28. Filbinger: Letzte Lektion . In: Der Spiegel . Nr.   39 , 1979, S.   51   f . (online ).
 29. Presseerklärung der Landesregierung Baden-Württembergs am 4. Mai 1978, zitiert bei Rosemarie von Knesebeck: In Sachen Filbinger gegen Hochhuth. S. 31; auszugsweise veröffentlicht In: Hans Filbinger: Deshalb stelle ich fest. In: Die Zeit. 12. Mai 1978.
 30. zitiert nach Rosemarie von dem Knesebeck: In Sachen Filbinger gegen Hochhuth. S. 48.
 31. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 24.
 32. Affäre Filbinger: Was Rechtens war … In: Der Spiegel . Nr.   20 , 1978, S.   23–27 (online ).
 33. Gerd Bucericus: Hinrichtungen vor Kriegsende? In: Die Zeit. 9. Juni 1978.
 34. Zum Fall Filbinger: Klarstellung. In: Die Zeit. 25/16. Juni 1978.
 35. zitiert nach Jörg Musiol: Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik. 2006, S. 56, Anmerkung 209.
 36. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 19.
 37. Bartsch, Matthias; Ludwig, Udo; Pfister, René; Verbeet, Markus: Pathologisch gutes Gewissen . In: Der Spiegel . Nr.   16 , 2007, S.   36–38 (online ).
 38. Wolfgang Jäger: Der Sturz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger 1978. In: Heinz Hürten, Wolfgang Jäger, Hugo Ott: Hans Filbinger – Der Fall und die Fakten: Eine historische und politologische Analyse. Mainz 1980, S. 109 und 168.
 39. a b Rudolf Augstein: Erleuchtung beim Stichwort Schweden . In: Der Spiegel . Nr.   19 , 1978, S.   132–137 (online ).
 40. Ricarda Berthold: Filbingers Tätigkeit als Marinerichter im Zweiten Weltkrieg. S. 46f. und 60; Matthias Bartsch, Udo Ludwig, René Pfister, Markus Verbeet: Pathologisch gutes Gewissen . In: Der Spiegel . Nr.   16 , 2007, S.   37 (online ).
 41. S. 203
 42. Heinz Boberach: Archivar zwischen Akten und Aktualität. 1. Auflage. Books on Demand, 2004, ISBN 3-8334-0607-0 , S. 106f.
 43. Filbinger: Ofen aus . In: Der Spiegel . Nr.   32 , 1978, S.   29–31 (online ).
 44. Siegfried Weischenberg: Journalistik. Theorie und Praxis aktueller Medienkommunikation. Band 2: Medientechnik, Medienfunktionen, Medienakteure. Vs-Verlag, 1995, ISBN 3-531-12378-5 , S. 232.
 45. a b c Theo Sommer: Die Bürde der Vergangenheit. In: Die Zeit. 12. Mai 1978.
 46. Wolfgang Jäger: Der Sturz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger 1978. In: Hans Filbinger – Der Fall und die Fakten. S. 113.
 47. Wie lange noch mit erhobenem Haupt? In: Der Spiegel . Nr.   28 , 1978, S.   28   f . (online – Pressestimmen zur Affäre Filbinger).
 48. Hans Filbinger. In den Strömungen der Zeit. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 13. April 2007, S. 2.
 49. Norbert Blüm, MdB: Die Zeit der Schuldlosen ist Utopie . In: Der Spiegel . Nr.   28 , 1978, S.   32   f . (online ).
 50. Theo Sommer:Uneinsichtig bis zum Ende: Filbinger wird zur Belastung der CDU. In: Die Zeit. 14. Juli 1978.
 51. Vor dem Fall? In: Der Spiegel . Nr.   29 , 1978, S.   26–29 (online ).
 52. Franz Josef Strauß in Wort und Bild: Zitate ( Memento vom 28. August 2007 im Internet Archive ); dazu Gerhard Strauß, Ulrike Haß, Gisela Harras: Brisante Wörter von Agitation bis Zeitgeist. Ein Lexikon zum öffentlichen Sprachgebrauch. 1. Auflage. Walter de Gruyter, 1989, ISBN 3-11-012078-X , S. 663f.
 53. Paul Ludwig Weihnacht (Hrsg.): Die CDU in Baden-Württemberg und ihre Geschichte. Kohlhammer, Stuttgart ua 1978, S. 23f und Anmerkungen 40, 41.
 54. zitiert nach Thomas Ramge: Die großen Polit-Skandale. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik. S. 137.
 55. Hans Filbinger: Die geschmähte Generation. 3. Auflage. 1994, S. 130 u.ö.
 56. Reginald Rudorf: Die vierte Gewalt. Das linke Medienkartell. Ullstein, 1995, ISBN 3-548-36635-X , S. 25; Rainer Zitelmann : Wohin treibt unsere Republik? Ullstein, 1995, ISBN 3-548-36641-4 , S. 111; Barbara Junge, Julia Naumann, Holger Stark: RechtsSchreiber. Espresso Verlag, 1997, ISBN 3-88520-621-8 , S. 83 ua
 57. Hans Mathias Kepplinger: Politikvermittlung. 1. Auflage. Vs Verlag, 2009, ISBN 978-3-531-16421-2 , S. 24.
 58. Knud Andresen, Vortrag auf der Tagung Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis (Kiel, 16.–18. Oktober 2008); rezensiert von Friederike Steiner, Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte
 59. Klaus Kamps: Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und Professionalisierung moderner Politikvermittlung. Vs-Verlag, 2007, ISBN 978-3-531-13280-8 , S. 243.
 60. zitiert nach Hugo Ott: Hans Filbinger 1933–1940. In: Hürten, Jäger, Ott: Hans Filbinger – Der ‚Fall' und die Fakten , S. 30.
 61. Hans Karl Filbinger: Die geschmähte Generation. München 1987, S. 58.
 62. Brief erstmals veröffentlicht von Lothar Bossle (Hrsg.) in: Hans Filbinger, ein Mann in unserer Zeit: Festschrift zum 70. Geburtstag? 1983, S. 17.
 63. Wolfgang Frühwald: »Die innere Befreiung«. Reinhold Schneider und der innerdeutsche Widerstand gegen Hitler und den Nationalsozialismus. In: Reinhold Schneider 1903-1958. Reinhold-Schneider-Stiftung, Heft 35, Hamburg 1988, S. 66–77
 64. Jürgen Frölich: Opposition und Widerstand auf liberaler Grundlage. In: Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hrsg.): Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur 1933–1945. Bonn 2004, S. 167–184; Ernst Schulin ua: Der ‚Freiburger Kreis'. Widerstand und Nachkriegsplanung 1933–1945. Katalog einer Ausstellung. Ploetz, Freiburg 2001, ISBN 3-87640-425-8 .
 65. Roland Kopp: Paul von Hase: Von der Alexander-Kaserne nach Plötzensee. Eine deutsche Soldatenbiographie 1885-1944. LIT Verlag, Münster 2001, ISBN 3-8258-5035-8 , S. 183, Fn. 25
 66. Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933-1945. Schöningh, Paderborn 2005, ISBN 3-506-71349-3 , S. 136f.
 67. Gerhard Hammerstein: Leserbrief 4. April 1995 an die Badische Zeitung , zitiert bei Wolfram Wette: Filbinger, eine deutsche Karriere. 2006, S. 25ff.
 68. Günter Bohnsack, Herbert Brehmer: Auftrag Irreführung. Wie die Stasi Politik im Westen machte. Hrsg. von Christian von Dithfurth, Hamburg 1992.
 69. zitiert nach Marlis Prinzing: Lothar Späth: Wandlungen eines Rastlosen. Orell Füssli, 2006, ISBN 3280052033 , S. 306; Quelle: Hans Filbinger: Die geschmähte Generation: Politische Erinnerungen. Die Wahrheit aus den Stasi-Akten. Bechtle, 3. Auflage 1994, ISBN 3762805237 (Anhang)
 70. Hartmut Palmer: Furchtbare Juristen: „Sauber in die Urne“ . In: Der Spiegel . Nr.   17 , 1995, S.   26   f . ( online ).
 71. Netzeitung, 12. April 2007: Wie Filbinger seine Vergangenheit geschönt hat. ( Memento vom 11. Februar 2013 im Webarchiv archive.today )
 72. Helmut Kohl: Erinnerungen 1990–1994. Droemer Knaur, 2007, ISBN 978-3-426-27408-8 , S. 495.
 73. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 13/175 vom 15. Mai 1997, S. 15833. (Wolfgang von Stetten in der Debatte um das Gesetz zur Aufhebung von NS-Unrechtsjustiz)
 74. Klaus D. Voss (Preußische Allgemeine Zeitung Nr. 15, 14. April 2007): Opfer einer Hetze. Zum Tode von Filbinger.
 75. Blick nach Rechts, 24. April 2007: Filbingers Kronzeuge. (für Nichtmitglieder kostenpflichtig)
 76. Arian Fariborz: Filbingers Rücktritt. In: Kalenderblatt, DW-WORLD.DE, 7. August 2009.
 77. Süddeutsche Zeitung, 12. April 2007: Oettingers Rede beim Staatsakt am 11. April 2007
 78. Filbinger ein „NS-Gegner“? Oettinger: „Halte meine Formulierung nicht aufrecht“. ( Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive ) In: FAZ. 16. April 2007.
 79. Die Blutsgemeinschaft rein erhalten . In: Der Spiegel . Nr.   21 , 1978, S.   33 (online – Auszug aus einem Aufsatz des Jurastudenten Hans Filbinger über die Aufgaben des NS-Strafrechts).
 80. Clemens Heni: Hans Filbinger war ein Nazi. Wenig bekannte Quellen des katholischen Bundes Neudeutschland. (pdf; 193 kB)
 81. Frank Roeser: Solche Lügen dürfen nicht stehen bleiben. In: Die Welt. 16. April 2007.
 82. a b Helmut Kramer: Hans Filbinger – ein Furchtbarer Jurist. Mai 2007.
 83. a b Wolfram Wette: Der Fall Filbinger. ( Memento vom 17. November 2015 im Internet Archive ) Vortrag in Freiburg im Breisgau, 14. September 2003, PDF
 84. Werner Schön: Spontan falsche Antwort am Telephon. In: Die Zeit. Nr. 32, 4. Mai 1978.
 85. zitiert nach Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 23.
 86. Heinz Hürten: Die Tätigkeit Hans Filbingers als Marinerichter. In: Heinz Hürten, Wolfgang Jäger, Hugo Ott: Hans Filbinger – Der Fall und die Fakten: Eine historische und politologische Analyse. Mainz 1980, S. 78ff.
 87. Golo Mann: „Ich las das Buch in fünf Stunden der Nacht“ (Nachdruck aus „Welt am Sonntag“, 26. Juli 1987)
 88. Heinz Hürten, Wolfgang Jäger, Hugo Ott: Hans Filbinger – Der Fall und die Fakten. S. 79.
 89. Günther Gillessen: Der Fall Filbinger. Ein Rückblick auf die Kampagne und die historischen Fakten. In: Die Politische Meinung. Nr. 408/November 2003, S. 67–74.
 90. Strafanzeige gegen Filbinger. ( Memento vom 10. April 2009 im Internet Archive ) In: Netzeitung. 21. Mai 2004.
 91. Manfred Messerschmidt: Er hätte auch anders gekonnt. Spiegel-Interview, 12. April 2007.
 92. zitiert nach Marc von Miquel: Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren. Wallstein, 1997, ISBN 3-89244-748-9 , S. 363f.
 93. Otto Peter Schweling: Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus. Überarbeitet, eingeleitet und herausgegeben von Erich Schwinge. Elwert, Marburg 1977, ISBN 3-7708-0590-9 , ua S. 48, 243 und 347.
 94. Kristina Brümmer-Pauly: Desertion im Recht des Nationalsozialismus. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-8305-1208-2 , S. 10f.
 95. Manfred Messerschmidt, Fritz Wüllner: Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende. Nomos, 1987, ISBN 3-7890-1466-4 , S. 16; Manfred Messerschmidt: Was damals Recht war … NS-Militär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg. Klartext-Verlagsgesellschaft, 1996, ISBN 3-88474-487-9 .
 96. Heinrich Senfft: Richter und andere Bürger , Nördlingen 1988, S. 10.
 97. Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. November 1995, Az. 5 StR 747/94; BGHSt 41, 317–347
 98. Wolfram Wette: Filbinger – eine deutsche Karriere. S. 163. Wette verweist dazu auf: Neue Juristische Wochenschrift. 1996, S. 857ff.; Otto Gritschneder: Rechtsbeugung. Die späte Beichte des Bundesgerichtshofs. In: Neue Juristische Wochenschrift. 1996, S. 1239ff.
 99. NS-Justiz: Bundestag rehabilitiert sogenannte Kriegsverräter. In: Die Welt. 8. September 2009.
 100. Ulrich Baumann, Magnus Koch (Hrsg.): „Was damals Recht war …“: Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Be.bra-Verlag, Berlin-Brandenburg 2008, ISBN 978-3-89809-079-7 (Ausstellungskatalog); (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas)
 101. Richard von Weizsäcker: Kommentar zur Ausstellung: „Was damals Recht war …“ ( Memento vom 19. September 2009 im Internet Archive )
 102. Aus glücklichen SS-Tagen . In: Der Spiegel . Nr.   27 , 1979, S.   154   f . (online – Thomas Bernhards „Vor dem Ruhestand“ in Stuttgart).
 103. Benjamin Henrichs: Porträt eines Jägers. In: Die Zeit. 22. Februar 1980; Hellmuth Karasek: Das Stück zum Filbinger-Sturz . In: Der Spiegel . Nr.   43 , 1979, S.   237, 239 (online ).
 104. Sergej Lochthofen: Grau. Eine Lebensgeschichte aus einem untergegangenen Land . Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2014 ISBN 978-3-498-03944-8 , S. 351–355