Form- og positionstolerance

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Form- og positionstolerancerne er et underområde i den geometriske produktspecifikation ( GPS , engelsk geometrisk produktspecifikation) og giver mulighed for at tolerere den tilladte geometriske afvigelse af komponenter ved hjælp af tegningsposter . Som følge heraf kan der opnås lavere produktionsomkostninger end ved snævrere dimensionstolerancer uden form- og positionstolerance. Denne tegningsposter og symboler er underlagt standarden ISO 1101. I Nordamerika omfatter disse regler GD & T (abbr. Of English Geometric Dimensioning and Tolerancing) og er efter geometriske produktspecifikationsstandarder ASME defineret Y 14.5.

Der skelnes mellem form, retning, placering og løbetolerancer.

Symboler og deres definition

Forkortelse: t = toleranceværdi (2 × afvigelse); Ø = diameter; Δr = forskel mellem de to radier

Tysk navn symbol definition Engelsk navn Symbol (unicode)
form Lethed GD&T Straightness.svg For overflader: Den tolererede linje skal ligge i hvert plan mellem to parallelle lige linjer med en afstand t. [Bemærk 1]

for akser: Den tolererede akse skal være i en cylinder (?? Ø = t).

Lethed
Fladhed GD&T Flatness.svg Det tolererede område skal ligge mellem to parallelle planer (afstand t). Fladhed

U + 25B1

Rundhed GD&T Circularity.svg Den tolererede omkredslinje skal være vinkelret på midteraksen mellem to koncentriske cirkler (Δr = t) i alle skæreplaner. Cirkulæritet

U + 25CB

Cylindricitet GD&T Cylindricity.svg Det tolererede overfladeareal skal være mellem to koaksiale cylindre (Δr = t). Cylindricitet

U + 232D

Profil af en linje GD&T Profileofaline.svg Den tolererede profil skal ligge i hvert plan mellem to ækvistante kuvertlinjer , hvis afstand er defineret af cirkler (?? Ø = t). [Bemærk 2] Profil af en linje

U + 2312

Profiler af en overflade GD&T Profileofasurface.svg Den tolererede overflade skal ligge mellem to ækvistante kuvertoverflader , afstanden imellem er defineret af kugler (?? Ø = t). [Bemærk 2] Profil af en overflade

U + 2313

retning parallelisme GD&T Parallelism.svg For overflader: Den tolererede overflade skal ligge mellem to planer (afstand t), der er parallelle med referencen .

for akser: Den tolererede akse skal ligge i en cylinder (?? Ø = t), hvis akse er parallel med referencen.

Parallelisme muligvis U + 2225
Bevidsthed GD&T Perpendicularity.svg For overflader: Den tolererede overflade skal ligge mellem to planer (afstand t), der er vinkelret på referencen.

for akser: Den tolererede cylinderakse skal ligge i en cylinder (?? Ø = t) vinkelret på referencefladen.

Vinkelret

U + 27C2

Angularitet GD&T Angularity.svg For overflader: Den tolererede overflade skal ligge mellem to planer (afstand t), der skråner i den angivne vinkel i forhold til referencen.

For akser: Den tolererede akse skal ligge mellem to parallelle planer (afstand t), som skråner i den angivne vinkel i forhold til referencen.

Angularitet

U + 2220

Beliggenhed position GD&T Position.svg Hulens centrum skal være i en firkant (a = t), hvis centrum svarer til hullets teoretisk nøjagtige position. [Bemærk 3]

med Ø -symbol: Hulens midterpunkt skal ligge i en cirkel (?? Ø = t), hvis centrum svarer til hullets teoretisk nøjagtige position. [Bemærk 4]

Placeringen af ​​overflader kan også defineres.

position

U + 2316

Koncentricitet

Koaksialitet

GD&T Concentricity.svg Den tolererede cirkels centrum skal ligge i en cirkel (?? Ø = t), hvis centrum er koncentrisk i forhold til referencen. [Bemærk 5]

Tolereret overflades akse skal ligge i en cylinder (?? Ø = t), hvis midterakse er koaksial med referencen. [Bemærk 5]

Koncentricitet

U + 25CE

symmetri GD&T Symmetry.svg Det tolererede midterplan skal ligge mellem to parallelle planer (afstand t), som er symmetriske i forhold til referencen. Symmetri

U + 232F

Løb Koncentricitet (radial)

Aksial udløb

GD&T Circular runout.svg Med en omdrejning omkring referenceaksen må afviklingsafvigelsen ikke overstige t.

Med en omdrejning rundt om referenceaksen må den aksiale udløb ikke overstige t.

Cirkulær udløb

U + 2197

Total koncentricitet (radial)

Samlet aksial udløb

GD&T Totalrunout.svg Med flere omdrejninger omkring referenceaksen og samtidig aksial forskydning må koncentritetsafvigelsen ikke overstige t.

Med flere omdrejninger omkring referenceaksen og samtidig radial forskydning må den aksiale udløb ikke overstige t.

Samlet udløb

U + 2330

Sidevæggene er lige langs murstenene.

Bemærkninger

  1. ^ Retfærdighed på overflader måles i retning af linjen i den angivne visning. Overflader kan være lige i X-aksen, selvom de er buede langs Y-aksen.
  2. a b Midten af ​​cirklen eller kuglen ligger på den ideelle linje eller overflade.
  3. Kvadratjusteret i henhold til teoretisk præcise dimensioner
  4. Ø -symbol foran toleranceværdien (se toleranceramme (billede))
  5. a b Koaksialiteten er delvist ikke målbar, hvis længden af ​​et cylindrisk legeme er for kort.

Tegne oplysninger

Skema for specifikation for form og positionstolerance

Hvis der ikke er angivet nogen geometrisk tolerance på tegningen, gælder værdierne for den generelle tolerance, f.eks. I henhold til standarden: ISO 2768-2 .

Tolerance -rammer

Form- og positionstolerancerne er angivet på tegningen i en toleranceramme. Den angivne toleranceværdi beskriver hele bredden af ​​tolerancezonen. I praksis er den maksimalt tilladte afvigelse kun halvdelen (tolerancezone Ø = 0,04, afvigelse r = 0,02). En referencepil forbinder tolerancerammen i venstre og / eller højre side med det tolererede element. Det kan splitte og pege på flere kanter af materiale eller forlængelseslinjer for effektivt at tolerere flere elementer. Afhængigt af pilhovedets position er området eller midterplanet ment (for runde komponenter: sidefladen eller midteraksen). Hvis det er på samme niveau som en tilstødende dimension, menes centerplanet / aksen. Den samme regel gælder også for vederlag.

A&C = central akse
B&D = ydre overflade

forhold

En reference er altid et plan eller en lige linje (akse) og kræves som reference for målingen. Ofte er det tilstrækkeligt at presse referencefladen med en bestemt kraft mod en referenceoverflade, men i tilfælde af meget snævre tolerancer skal referenceoverfladen måles og al ruhed og ujævnheder fjernes ved hjælp af et måleprogram. Især ved brug af flere dæksler, hvor komponenten kunne skille sig ud fra det første dæksel, når den blev presset mod det tredje dæksel, er det vigtigt at minimere den menneskelige faktor .

Den rækkefølge, hvor referencelementerne er angivet i tolerancerammen, bestemmer deres prioritet. De er derfor ikke nødvendigvis sorteret alfabetisk, men er simpelthen arrangeret for lettere læsbarhed ved at angive referencerne på komponenten. Antallet af referencelementer, der kræves, afhænger af typen af ​​tolerance. I nogle tilfælde kan der dog specificeres mere, så et område kan tolereres vinkelret på A og B med kun en toleranceramme.

Nedenfor: trepunktsstøtte
Tilbage: to point
Til højre: et punkt

For eksempel er tre referencer angivet for positionstolerancen:

  • den første kan defineres fuldt ud ved hjælp af trepunktsstøtten.
  • den anden kan kun defineres med to punkter, da den skal være vinkelret på den første reference.
  • den tredje kan kun defineres på et tidspunkt, da den skal være vinkelret på begge de andre referencer.

Med undtagelse af formtolerancer, der gælder i sig selv, kræver alle symboler i tabellen ovenfor mindst én reference.

Flere referencer

Koaksialitet med flere referencer

I tilfælde af en multipel reference danner de angivne referencer en fælles reference, der bruges som reference. Dette er især nyttigt for aflange komponenter med lejeflade i begge ender. En lille vinkelfejl i de enkelte akser kan føre til en høj køreafvigelse, som elimineres under installationen af ​​den tosidede montering. Med en fælles referenceakse måles komponenten tættere på den reelle installationssituation.

Teoretisk nøjagtig måling

Teoretisk nøjagtig dimension inden for toleranceområdet

Tolerancezonens nøjagtige position uden tolerancer bestemmes af en teoretisk nøjagtig dimension. Den får sin egen toleranceramme på tegningen, hvilket betyder, at den er udelukket fra den tidligere definerede generelle tolerance, dvs. mere eller mindre ± 0. Da en tolerance på nul er ugyldig, kræver alle huller, kanter osv. Deres egen positionstolerance til en teoretisk præcis dimension. De samme huller i et hulmønster er en undtagelse.

litteratur

Weblinks