Franconia (mennesker)

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Placering på grænsen til de nedergermanske limer - germanske stammer før "frankisk genese"

Frankerne (der betyder "de modige, dristige") var en af ​​de store germanske stammer . De dannede sig i det 3. århundrede i området i den del af Germania, der blev besat af romerne gennem alliancer mellem flere små stammer.

Frankerne (latin Franci ) blev først nævnt i samtidige kilder i 291 i en Panegyricus til kejserne Diocletian og Maximian . Omkring 360/61 rapporterede den sene gamle romerske historiker Aurelius Victor i sine kejserlige tjenere, at frankerne (Francorum gentes) allerede havde ødelagt Gallien i slutningen af ​​250'erne. [1] Salian Franks (også kaldet Salier) og Rhinen Franken oprindeligt udvidet rumligt adskilt - de Salians via Toxandria til Gallien, Rhinen Franks via Mittelrhein og Mosel-regionen mod syd og ind i tidligere romerske provins Gallia Belgica på venstre bred af Rhinen. Frankiske krigere tjente kejseren som foederati i 4. og 5. århundrede, før de grundlagde det vigtigste germansk-romanske efterfølgerimperium i vest i overgangen fra sen antik til tidlig middelalder , hvor den sidste vestromerske kejser var blevet afsat i 476 . [2] Den merovingiske kong Clovis I forenede underforeningerne i Sal- og Rhinfrankerne for første gang omkring 500 og skabte det frankiske imperium , som oplevede sin største ekspansion under den karolingiske Karl den Store .

Franconia og lokalbefolkningen blandede sig sprogligt og kulturelt i tidens løb. I vest dominerede det gallo-romerske sprog, i øst det frankiske sprog , mellem dem udviklede en sproggrænse sig frem til det 9. århundrede. De fleste af Salfranken fusionerede senere på fransk og vallonsk . Salfranken ved IJssel og Nedre Rhinen samt Mosel- og Rhin -frankoner beholdt deres frankiske dialekter indtil moderne tid og blev absorberet af det tyske , hollandske , lothringen , luxembourgske og flamske folk. Den moderne region Franconia dannede historisk stammens østlige bosættelsesområde. Dens indbyggere omtales stadig som frankere i dag.

Under Karlebørns børnebørn blev det store frankiske imperium oprindeligt delt i tre. Den midterste Kongeriget Lorraine blev delt mellem østlige og vestlige Frankrig i 870. Efterfølgerstaterne Tyskland , Holland , Belgien og Luxembourg samt Schweiz , Liechtenstein , Østrig , dele af Italien og øst-centraleuropæiske grænseområder opstod fra det østfrankiske imperium (senere Det Hellige Romerske Rige ). Efterfølgerstaten Frankrig opstod fra det vestfrankiske imperium.

Frankernes navn

Frankernes etnonym er - ligesom navnene på andre germanske stammer - som en kilde med stor nærhed til historiske begivenheder af betydning for moderne historisk videnskab . I de samtidige historiske fremstillinger, mest skrevet på latin, forblev etnonymerne som germanske "fremmedlegemer" og var derfor relativt lidt påvirket af forfatterens respektive fortolkning; Det samme gælder beviserne for germanske personnavne.

I princippet opstår spørgsmålet om ekstern eller selvbetegnelse også for fortolkningen af ​​det frankiske navn; [3] Et velkendt eksempel er den igangværende diskussion af det germanske udtryk. [4] Frankernes navn følger et fælles motiv i germanske stamnavne efter en karakteristisk ejendommelighed eller egenskab baseret på observation fra andres eller en selvs perspektiv. [5]

Det nyere navngivningssystem følger opslagsværket fra den tidlige middelalderforsker Isidore fra Sevilla (omkring 560–636) og sporer det frankiske navn tilbage til en indoeuropæisk rod * (r) s (h) ereg - "grådig, voldelig" . Roden også bragt ud græsk σπαργάν "svulme op, børster, voldsomt ønske", og især i det germanske område, førte til den rige familie af ord fra oldnordisk frekr "grådige, hård, streng" - heraf gamle norske frakkr "hurtig, modig" og synonym svensk (dialekt) Frak -, Mellemøsten hollandsk Vrec 'grådige, grådige, hårdhjertet' (fra hollandsk vrek 'Geizhals'), oldhøjtysk freh 'grådige, grådige, ambitiøse' (ottende århundrede), Mellemøsten høj tysk vrech "modig, modig, fed" og New højtysk fræk samt gamle engelske uartig "Greedy, ivrige, fed" og freca "fed mand, kriger", hvorfra synonym freak i moderne engelsk. [6] Frankerne blev navngivet som "grådige, ambitiøse, modige, dristige". [7]

Betydningen af ​​den nyhøjtyske frank i betydningen 'fri' opstod derimod på merovingernes tid i den romaniserede herredømme i frankerne og er sandsynligvis baseret på stammens navn. I modsætning til romerne eller gallerne var 'den frankiske mand' simpelthen 'den frie', hvorfra franc som substantiv og franc som adjektiv stammede. Det var først i 1400 -tallet, at den tyske betydning "gratis" blev lånt fra fransk. [8.]

Placeringen på Nedre Rhinen Limes

Detalje af Tabula Peutingeriana, med Francia, det frankiske land i toppen

Ved århundredeskiftet var de nedre germanske kalkgrænser grænsen mellem den romerske provins Germania underlegen på Rhinens venstre bred og den knap kontrollerede Germania Magna på Rhinens højre bred. Denne Limes -sektion, der starter omkring nutidens Bad Breisig og slutter i det område, hvor den gamle Rhin løber ud i Nordsøen, blev primært bestemt af selve flodens løb, mindre af vold og vægge. Romerske forter og befæstninger strakte sig langs floden via Nijmegen , Xanten , Neuss , Köln til Bonn , hvor de øvre tyske kalk begyndte noget opstrøms for Rhinen. I denne beskyttelseszone blev et stort antal romerske landejendomme ( Villae Rusticae ) og bosættelser ( Vici ) bygget i baglandet til venstre for Rhinen; Kejserbyen Trier fungerede som et vigtigt symbol på romersk magt i den gallo-romersk-germanske grænseregion.

I det store område mellem Rhinen og Ardennerne var der også germanske landsbyer og bosættelser, der var afhængige af de romerske institutioner. Tyskerne, der bosatte sig til højre og venstre for Rhinen, var således bekendt med romersk kultur, civilisation og militær teknologi; Germanske folk var aktive i varierende grad i romernes tjeneste, ikke sjældent som militære alliancetropper. Ubierstammen blev grundlagt af romerne omkring 15 f.Kr. Bosatte sig i dagens Köln og gradvist blev romaniseret - dette gjaldt også for batavierne i den hollandske Betuwe . [9] Der var gentagne angreb fra germanske grupper mod romerske institutioner, som også kunne udvikle sig til større tvister.

Romersk Köln, 3. til 4. århundrede, før det blev erobret af Rhen-frankonerne (diagram i det romersk-germanske museum)

Roms interne problemer med sekundære kejsere og modkejsere i det 3. århundrede (se kejserlige krise i det 3. århundrede ) havde en destabiliserende effekt på situationen i Gallien og Germania. Hertil kom urolighederne i begyndelsen af migrationsperioden og romernes sammenstød med gotere og andre germanske stammer. Det var den periode, hvor de germanske grupper og stammer i Germania Magna på højre bred af Rhinen først dannede aktionssamfund, derefter stammeforbund og til sidst nye folk - dette gælder såvel frankerne som sakserne , Alamanni , Thüringen , Bayerske og burgundere . [10]

Frankerne før frankerne

De (proto) frankiske stammer og foreninger bosatte sig oprindeligt til højre for Rhinen, ofte ændrede deres bosættelsesområde og gik gentagne gange fremad mod razziaer til gallo-romersk territorium. Selvom afgrænsningen af ​​understammerne fra hinanden og fra andre germanske stammer undertiden er behæftet med usikkerhed, fremkom de frankiske stammer for romerne som en sproglig og etnisk enhed, der gik ud over det smallere stammnavn. [11]

Den "indre opfattelse" af stammerne indbyrdes var oprindeligt mere differentieret. I begyndelsen dannede de kun løse alliancer, da de var egnede til razziaer eller defensive foranstaltninger. Fra denne "stammesværm" opstod der i løbet af tiden en stammeforening eller stammeforening (ifølge toldere skal dette bestemt henvises til) og først i løbet af tiden opstod folket endelig. [12] I nyere forskning (Patrick Geary, Michael Kulikowski osv.) Denne fremgangsmåde antager forstærket det faktum, at fusionen mellem frankerne oprindeligt blev fremmet af romerne, der på denne måde ville bringe Limes -kysten under kontrol.

Da Imperium Romanum gennemgik en svaghedsfase i det 3. århundrede, brugte frankerne, Alemanni og sakserne dette til razziaer. De første kendte frankiske angreb på romersk område fandt sted i 257/59 og steg mere og mere i den periode, der fulgte. [13] Omtalen af ​​disse første frankiske angreb kan kun findes i en senere sen antik kilde i Aurelius Victor (omkring 360); den første omtale af frankerne i en nutidig kilde kan findes i en Panegyricus fra år 291. Da Romerriget havde stabiliseret sig igen, tjente mange franker i det romerske militær og rejste sig undertiden til høje stillinger. Frankernes udvidelse fra nordvest og øst over Rhinen skabte et vist træk for følgende germanske stammer ( frisere , især Sachsen, også Thüringen), hvilket altid sikrede kontaktpunkter, kampoperationer, men også tværstammestamme små alliancer.

På et romersk vejkort fra midten af ​​det 4. århundrede - Tabula Peutingeriana - blev "Francia" (frankernes land) på højre bred af Rhinen allerede eksplicit registreret. [14]

Om man kan tale om frankiske "stammer" på dette tidspunkt er kontroversielt; nogle lærde (Guy Halsall et al.) betragter grupperingerne mere som lejesoldater. Den frankiske etnogenese var under alle omstændigheder en proces, der fandt sted over en lang periode. Når udviklingen mod en fælles ”folkelig følelse” blev afsluttet, kan det ikke præcist bestemmes historisk; I løbet af de oprindeligt rumligt adskilte handlinger fra Salfranken og Rheinfranken var der altid kontakt mellem foreningerne og fælles aktioner mod fælles fjender. Det var derfor let for den merovingiske Clovis I i 509, efter elimineringen af ​​den ripuariske rex Sigibert fra Köln, også at stå i spidsen for sammenslutningen af ​​Rhin -frankoner, fordi de så ham selv som en "franker".

Frankernes undergrupper

Spredning af Sal og Rhin Francs op til 5. / 6 århundrede

I stiftelsesfasen af ​​Frankrigs Forbund i det 3. århundrede var grupperne, der bosatte sig i nordvest og ved Nedre Rhinen, kommet sammen; Foreningen Salfranken blev dannet af de grupper, der bosatte sig fra Nedre Rhinen til Salland ved IJssel. Grupperne bosatte sig som foederati fra det større Köln -område på tværs af Mellem Rhinen og syd for det til Lahn blev gradvist absorberet i Rhinen Franconia og Moselle Franconia stammede fra dem .

De tidlige franker var sandsynligvis primært krigere fra stammerne i Istaevonen -gruppen. Disse omfattede: [15]

 • Salfranken eller Salier: med undergruppen af Tuihanten . Salianerne var fra Nedre Rhinen til Salland (ved IJssel) og tog ind nabostammer. De blev hovedstammen i den frankiske ekspansion, og fra dem opstod Merovingernes herskende hus.

Det kan højst sandsynligt antages, at de grupper, der bosatte sig fra Rhinens munding til Nedre Rhinen (inklusive Sugambrers og Cugernians) sluttede sig til salierne, mens grupperne fra Köln -området til Lahn -dalen (fra Brukterianerne til Usipeterne) ) sluttede sig til salerne Rhinen og Mosel Franconia steg. Disse "stammer" er anført nedenfor i den omtrentlige rækkefølge af deres bosættelsesområder fra Rhinmundingen til Lahn:

 • Chattuarier : var baseret på den øvre (hollandske) Lek, individuelle grupper trængte dybt ind i Gallien i "Hatuyer".
 • Chamaver : bosatte sig først nord for Lippe, trængte ind til Meuse i det 4. århundrede.
 • Tubanten : Bosætter sig i den østlige del af nutidens Holland og i området med nutidens distrikter Borken og Steinfurt .
 • Sugambrer : (også Sigambrer eller Sicamber) med undergruppen til Cugerner på den venstre bred af Rhinen i området Xanten til Krefeld. Navnet på Sugambres blev lejlighedsvis brugt af gamle skriftlærde i stedet for frankerne. Ved dåben af Clovis I (mellem 497 og 499) talte biskop Remigius af Reims ordene:
Bøj nu dit hoved, stolte Sicamber, og underkast det Kristi blide åg!
Tilbed det, du hidtil har brændt, og brænd det, du hidtil har tilbedt! ” [16]
 • Brukterer : allerede nævnt i Tacitus , oprindeligt bosat på Ems og Lippe, deltog i erobringerne af Köln og Trier og bosatte sig der.
 • Tenkerer : oprindeligt øst for Rhinen, senere avanceret til Sieg.
 • Usipeter : ofte omtalt i forbindelse med Tenkeritterne, senere bosat i Lahn -dalen.

Grupper af Ingwäons sluttede sig også til frankerne, herunder

 • Ampsivarians : nævnt af Tacitus som frisernes sydlige nabo; Fordrevet af Chauken fra deres hjemområder ved Ems, migrerede de til Nedre Rhinen.
 • Chauken : (hvis episke navn antages at være "Hugen" i Beowulf -legenden). De bosatte sig som naboer til sakserne, i hvem de fleste af dem var optaget. En del sluttede sig sandsynligvis til frankerne. [17]

Følgende var kun delvist involveret i frankernes tilblivelse:

 • Batavians : allerede romaniseret på tidspunktet for dannelsen af ​​frankerne, blev deres efterkommere absorberet af salianerne.
 • Ubier : i Köln -området så tidligt som 18 f.Kr. BC bosatte sig på den venstre bred af Rhinen af ​​romerne i oppidum ubiorum , allerede romaniseret på tidspunktet for dannelsen af ​​frankerne. Efter erobringen af ​​Köln blev deres efterkommere absorberet i Rhinen Franken.
 • Chatter : bosætter sig på de øverste områder af Eder , Fulda og Lahn (navnebror til de senere hessianere ). [18] De var en uafhængig stamme, der kom under frankisk suverænitet i løbet af den frankiske ekspansion og blandede sig med de frankiske nybyggere, der avancerede mod sydøst.
 • Thüringen : (og spredte små grupper af andre germanske stammer), der lejlighedsvis var trængt ind til og over Rhinen og bosatte sig der. Der nævnes også et "lille kongerige" på venstre bred af Thüringen Rhinen (besejret af frankerne i slaget ved Unstrut i 531), [19] selvom dette for nylig har været kontroversielt. [20] Disse bosættere - i modsætning til deres stammefolk, der forblev mod øst - blev absorberet af frankerne.

Yderligere grupper, der bosatte sig i frankernes ekspansionsområde, blev integreret af frankerne. For så vidt disse grupper bosatte sig i det, der nu er det tysktalende eller hollandsktalende område, blev de absorberet af frankerne. I nutidens fransktalende områder blev processen vendt: i senere århundreder fusionerede frankerne med den lokale romanske befolkning:

 • Romerske nybyggere, der ikke var flygtet sydpå fra de fremrykkende teutoner
 • Germanske stammer bosatte sig i Gallia Belgica af romerne, der overvejende blev romaniseret på tidspunktet for frankernes tilblivelse
 • spredte rester af den keltiske (og keltisk-talende) befolkning i området mellem Rhinen, Eifel / Ardennerne og Scheldt
 • Gallo-romere (romaniserede keltere), langt størstedelen af ​​befolkningen forlod Rhinen før den frankiske ekspansion.
Signetring med portrættet af Childerich og indskriften CHILDIRICI REGIS ("[ Ejendom ] af kong Childerich").

Salier og Rhinen Franken

Salier

Processen med oprettelsen af ​​frankerne fra forskellige mindre understammer fandt sted over en længere periode i det 3. århundrede. I år 294 drev Constantius I , der blev hævet til kejser, grupper kaldet frankere fra "Batavia", det tidligere Bataverland i Betuwe . Nogle af dem, der blev tilbage, blev bosat som Laeten (semi-free) på romersk område. [21] I 358 krydsede Sal frankiske grupper igen Rhinen mod sydvest og invaderede Romerriget via Betuwe. Romerne var i stand til med succes at forsvare sig mod de frankiske fremskridt. Den senere kejser Julian (på det tidspunkt stadig kejser , dvs. underkejser, under Constantius II ), tillod salierne at bosætte sig i Toxandria , et tyndt befolket landskab i den romerske provins Belgica II på det tidspunkt. Til gengæld fik de frankiske krigere stod der i romernes militærtjeneste. Et vidnesbyrd om denne begivenhed og for salianernes navn findes i historikeren Ammianus Marcellinus , der skriver om kejser Julians kampe:

"... han vendte sig først mod frankerne, nemlig mod dem, der normalt kaldes salier." [22]

Salfranken forblev i Toxandria indtil begyndelsen af ​​det 5. århundrede, før de trængte længere mod syd og gradvist erobrede gallo-romerske lande. Childerich I lagde fundamentet ved at etablere en magtposition i det nordlige Gallien i 460'erne og 470'erne i det 5. århundrede. Hans søn og efterfølger Clovis I erobrede flere små frankiske imperier og til sidst i 486/487 den sidste romerske herskers lille imperium i Gallien Syagrius . Dette sluttede det romerske styre i Gallien. I tiden fra Clovis gjorde merovingerne brug af viden om de gamle gallo-romerske eliter .

Om salierne havde deres stamnavn i begyndelsen af ​​den frankiske tilblivelse og derefter tog en del af dem fra Nedre Rhinen til Salland (ved IJssel), eller om deres protostamme flyttede til Salland sammen med andre grupper og blev kaldt " Salier "fra da af er uklart blandt historikere. Hvad der imidlertid er ubestridt, er deres nøglerolle i den frankiske ekspansion; Den merovingiske kong Clovis I lagde grundstenen til det senere frankiske imperium ved at forene Sal frankerne med Rhinfrankerne. Clovis konverterede til kristendommen med 3.000 tilhængere efter sejren mod Alamanni i slaget ved Zülpich (496) som følge af et løfte.

De vigtigste sal-frankiske konger på tidspunktet for frankernes tilblivelse frem til Clovis I's tiltrædelse: [23]

Chlodio (Chlojo) (omkring 430/440)
Den første historisk verificerbare konge af Sal Franconia; han regerede i Dispargum (dagens Duisburg [24] eller et sted med samme navn ( Duisburg (Belgien) ) i dagens Belgien).
Dåben til Clovis ifølge Dagobert Ier chassant le cerf: Vie de saint Denis (omkring 1250). Bibliothèque nationale de France.
Merowech (omkring 455/460)
Navn på den merovingiske familie; hans bopæl var Tournai i det, der nu er provinsen Hainaut . I legenden fødte Chlodios kone deres søn Merowech efter at have badet med et havmonster. Denne begivenhed skulle angive den merovingiske families mytiske oprindelse. [25]
Ragnachar fra Cambrai (486/508)
Ragnachar var en af ​​flere delkonger (selv muligvis efterkommer af Chlodius), der blev elimineret af Clovis.
Childerich I. (457 / 63-481 / 82)
Childerich fungerede i den sidste fase af den romerske Gallien som administrator (administrator) for den romerske provins Belgica Secunda, hvor han også var militær kommandant; på samme tid var han konge af salierne. Til tider blev han angiveligt afsat på grund af sin "livsstil" af frankerne, der siges midlertidigt at have valgt den romerske hærmester Aegidius som deres leder. Efter otte år vendte Childerich tilbage fra sit eksil med Thüringen og blev genindsat som konge. I hvilket omfang denne legendariske historie er sand, er meget kontroversiel inden for forskning.
Clovis I , søn af Childerich (481 / 82–511)
Merovingeren beskrives i vores hovedkilde ( Gregorius af Tours historier ) som en dygtig, men også snedig og brutal hersker; I hvilket omfang de enkelte beskrivelser er korrekte, er imidlertid kontroversiel. Under alle omstændigheder eliminerede han gradvist sine modstandere og lod Syagrius († 486/487) henrette i Gallien efter sin sejr over denne sidste romerske hersker. Endelig eliminerede han kongen af ​​Ripuarierne Sigibert af Köln med et plot og sad således i spidsen for alle franker. Omkring 497 (eller kun i slutningen af ​​hans regeringstid) [27] blev han døbt katolsk og undgik dermed religiøst-politiske problemer i sit imperium mellem de germanske herskere og den romanske majoritetsbefolkning.

Rhinen Franken

Udtrykket Francia Rhinensis er blevet afleveret siden det 5. århundrede. [28] Fra omkring det 6. århundrede og fremefter blev de stammer, der bosatte sig på Mellem Rhinen og opefter, også omtalt som ripuarer , " bankboere ". Ved siden af ​​salianerne var de den anden grundpille i den frankiske ekspansion - de blev senere grenen af Mosel Franconia. Rhinen Franconia spredte sig i løbet af den frankiske erobring af Köln via Mainz til dagens Hesse og via Worms til Speyer . Grenen af ​​Mosel Franconia bosatte sig i Moseldalen og i nærområderne op til Trier og det, der nu er Luxembourg .

Rhinens frankoner havde deres egne småkonger ; deres vigtigste var Sigibert von Köln , også kendt som "den lamme". I alliance med Salier -kongen Clovis I besejrede han Alamanni i slaget ved Zülpich i 496. Ikke desto mindre blev han offer for et plot af sin tidligere våbenkammerat, som derefter også tog magten med Rhinefranken og forenede de to store frankiske dele af folket.

Franken i Australien på tidspunktet for kong Dagobert I i år 623 - med repræsentation af nutidens ripuariske dialektgrænser

Følgende er nævnt i skriftlige kilder fra stammeledere og konger i Rhinen -frankonerne på tidspunktet for frankernes tilblivelse til plottet mod kong Sigibert af Köln: [29]

Frankisk stammeleder, der måtte underkaste sig romerne.
var frankiske stammeledere, der invaderede romersk territorium i 306, men blev besejret af kejser Konstantin . De blev anklaget for vilde dyr i Trier arena.
var i første omgang general i den romerske hær, før han vendte sig væk fra romerne og blev Frankes lille konge ved Rhinen. Det siges, at han i år 380 dræbte kongen af ​​de alemanniske Bukinobanter, Makrian, i et slag.
i 388 han påtog et angreb på den romerske provins Germania sammen med de militære ledere Marcomer og SUNNO . Frankerne brød igennem de romerske kalk og ødelagde området omkring Köln.
Det vides ikke, om den frankiske konge Theudomer , der blev nævnt på tidspunktet for den vestromerske kejser Jovinus , tilhørte Rhinen -frankerne. Historikeren Gregory of Tours rapporterer, at Theudomer, søn af Richimer , blev henrettet af sværdet sammen med sin mor Asycla. [30]
 • Sigismer omtalte i 469 som "en søn af en konge"
På grund af sit navn kunne det tælles blandt Rhin -frankonerne. Hans tilknytning til Rhinen -frankiske region er dog ikke garanteret.
Sigibert havde besejret Alamanni i alliance med Salfränkischen Merovingian Clovis I i året 496/497 i slaget ved Zülpich - hvorefter Clovis accepterede den kristne religion. I kampen pådrog sig Sigibert en knæskade, som følge heraf fik han tilnavnet "den lamme". Han blev myrdet af sin søn på foranledning af Clovis.
 • Chloderich the parricide (kort sigt 509)
Salfränkischen -herskeren Clovis I havde ansporet Chloderich til at myrde sin far. Efter mordet fik Clovis også dræbt "patricide" og blev udråbt til konge af Rhenfrankerne.

Med Sigibert von Köln og hans søn sluttede Rhine Franconians uafhængige kongehus.

Frankisk samfund

Merovingeren Clovis I var den første frankiske hersker, der forenede alle dele af den frankiske region - Sal Franconians og Rhinfrankernes - i den ene hånd. Tidligere ikke-frankiske områder blev også inkorporeret i imperiet, så det frankiske imperium (Regnum Francorum) og det frankiske land (Francia) ikke har været identiske siden da. [31]

Inden for imperiet levede frankerne som et folk med sproglige og kulturelle traditioner, der gik tilbage til den tid (proto) frankiske stammer, og hvis skikke var baseret på gammel germansk-frankisk lov trods den progressive kristendom . Clovis I fik Lex Salica nedskrevet mellem 507 og 511, loven i de saliske franker; den orienterede Lex Ripuaria dukkede op i det 7. århundrede i Rhinen -frankiske område under kong Dagobert I 's regeringstid - den sidste merovingianer, der ifølge traditionel forskning stadig regerede uafhængigt. [32] Efter ham overtog Hausmeier gradvist magten i det frankiske imperium, selvom en mere præcis vurdering bliver vanskeliggjort af den tendentiøse karolingiske (og anti-merovingiske) historiografi. Mens der i den ripuariske lovgivning primært blev fastsat loven om det frankiske folk, indeholdt salianernes lovgivning også omfattende lovtekster, som påvirkede den ikke-frankiske, især den gallo-romerske befolkning. Forordninger for præsterne (præster, klostre, biskopper) var også en del af Lex Salica.

Clovis I dikterede Lex Salica

Kongelig lov og folkeret supplerede hinanden, også i retsvæsenet. Ud over tinget , der blev afholdt med jævne mellemrum hver 40 til 42 dage, var der "påkrævede" retsmøder, hvis deltagelse var obligatorisk for de inviterede. [33]

Konge og følge

 • I spidsen for folket stod kongen (Rex Francorum). [34] Hans magtsymboler var spyd, pandebånd og signetring . Folket hyldede deres konge gennem den såkaldte "emnes ed".
 • Adelen bestod af hertuger (dux) og tæller (kommer).
 • Militærtjenesten bestod af " Leudes ".

Kun den mandlige slægt havde ret til arv efter sønnerne brødrene; disse med prioritet, hvis sønnerne blev anset for "ikke i stand til at styre". [35]

Det er kontroversielt, om oprindelsen og arten af ​​den frankiske adel er mere baseret på traditionel frankisk eller sen antik tradition - og om ligestilling af de ædle titler (kommer = "greve"; dux = "hertug") er berettiget for tiden. Gregor von Tours er en militær leder og stammeleder for germanske folk. Han taler om "Frankernes hertuger før disse konger havde". Auch im Ämterwesen gab es eine „Verquickung“ von fränkisch-germanischen und römisch-gallorömischen Faktoren. [36] Die berittene königliche Gefolgschaft (Antrustionen) bestand ursprünglich nur aus Franken. Auch der Königin stand eine eigene Schutztruppe zu. [37]

In der Verwaltung (vor allem im geistlichen Bereich) dominierten in der frühen Merowingerzeit immer noch Mitglieder der gallorömischen Eliten , die über die entsprechenden Kenntnisse verfügten. So zählte etwa auch Gregor von Tours zum Kreis vornehmer Gallorömer, die ihre römisch geprägte kulturelle Identität nie ganz aufgaben und diesbezüglich auch eine wichtige Vermittlerrolle ausübten.

Zum germanischen König gehörte als wichtiges Attribut der Schatz, der sein persönliches Eigentum war; ohne diesen wäre es kaum möglich gewesen, Dienste der Gefolgschaft zu entlohnen, einen aufwendigen Lebenswandel zu führen oder auch Geiseln auszulösen. Kriegsbeute, Erbschaft, Tributleistungen , Geschenke, auch Plünderungen vergrößerten den Schatz. Zur Erledigung der Staatsausgaben wurden Steuern und Abgaben erhoben. [38]

Der König und sein Gefolge waren häufig unterwegs, um an vielen Orten präsent zu sein. Die frühen Merowingerkönige residierten mit ihrem Hofstaat aber meist in oder nahe an einer festgelegten wichtigen Stadt ihres Territoriums, beispielsweise Paris , Soissons , Orléans und Reims . Die Bedeutung dieser Städte ließ aber im Verlauf des Merowingerreichs parallel zur Ausweitung der ländlichen Verwaltung durch Grafen nach. [39] Die Heere führten einen Tross mit sich und waren mit Karren und Fuhrwerken ausgerüstet, die zur Rast (oder als Schutz vor Angriffen) zu einer Wagenburg zusammengestellt wurden. Das Ziel des Krieges war – neben Ehre und Ansehen – vor allem die Beute. Für den Herrscher bestand sie aus Land und Machterweiterung, für den fränkischen Krieger aus erbeutetem Gut. Das Beutemachen begann nicht selten bereits im Durchzug durch eigenes Gebiet, da der Tross verpflegt werden musste. [40] Auch die Einbringung von Gefangenen lohnte sich, da sie billige Arbeitskräfte waren oder – wenn sie von hoher Geburt waren – einträgliche Lösegelder versprachen.

Der fränkische Krieger war mit Lanze und Wurfspeer ausgerüstet. Die charakteristische Fränkische Nationalwaffe war die „ Franciska “, das Wurfbeil. Sie findet sich oft im Inventar fränkischer Gräber bis ins 8. Jahrhundert. Ihre Handhabung war schwierig und verlangte Zielsicherheit. [41] Von Chlodwig ist bekannt, dass er (zumindest Gregor von Tours zufolge) vor aller Augen einem Krieger mit der Axt den Schädel spaltete, der ihm Beutegut – die „Vase de Soissons“ – streitig machen wollte. [42] Eine mächtige Waffe war auch die „Spatha“, die bei allen Germanen vorkam, aber auch im spätrömischen Heer verbreitet war. Es handelt sich um ein zweischneidiges Langschwert, häufig damasziert . Manche Krieger verwendeten ein „Hiebschwert“, das „scramasax“ oder Dolche (saxa) als Stichwaffen.

Als Schutzwaffen gab es den Schild (der auch bei der Schilderhebung des Königs eine Rolle spielte). Harnische und eiserne Helme trugen nur vornehme Krieger. Die Lex Ripuaria berichtet über Brünne , Helm und Beinschiene (begnberga). [43] Im Vorgelände des ehemals römischen Kastells Gelduba im heutigen Krefeld-Gellep wurde im Jahre 1962 das unberührte Grab eines lokalen fränkischen Fürsten mit Namen Arpvar freigelegt, das überaus reichhaltig mit persönlichen und militärischen Beigaben ausgestattet war, ua mit einem goldenen byzantinischen Spangenhelm und einer kompletten Waffenausrüstung. [44]

Typische Bewaffnung eines fränkischen Fürsten der Merowingerzeit: Spatha , Sax , Franziska , Spangenhelm und Schildbuckel, Germanisches Nationalmuseum , Nürnberg

Freier und Unfreier

Die Bevölkerung war in Stände eingeteilt, darunter: [45]

 • Freie ( ahd. frīhals , lat. liberi , ingenui ) (der einzelne fränkische Mann, Wehrpflichtiger)
 • Freigelassene ( mnl. vrilaet , lat. (col)liberti )
 • Halbfreie (mnl. laet , lat. leti , lidi )
 • Leibeigene , Unfreie (ahd. teo , dio , lat. servi )
 • Römer (Freier Römer = Romanus Possessor, Angehöriger des Mittelstandes)
 • Römische Leibeigene (colone)

Aus dem Begriff Franci für den (einzelnen) Freien (Franken), entstand im Laufe der Jahre im romanischsprachigen Raum das adjektiv „franc“ für „frei“ – aus dem etwa im 15. Jahrhundert die deutsche Entsprechung entlehnt wurde. Anders als beispielsweise im Verhältnis der ( arianisch-christlichen ) Goten zu ihren römischen ( katholisch-christlichen ) Mitbewohnern, gab es bei den Franken kein gesetzlich vorgeschriebenes Heiratsverbot zwischen Franken und anderen Ethnien. [46] Fester Bestandteil des Fränkischen Rechtswesens war das Wergeld (Manngeld, von Altfränkisch Wer für „Mann“), ein Sühnegeld das geschaffen worden war, um die Blutrache und daraus resultierende Dauerfehden zwischen den Sippen einzudämmen. Dabei galten für Angehörige des Fränkischen Volkes andere Sätze als für „Nichtfranken“ (Römer und Galloromanen). Für die Tötung eines Franken war das Doppelte des Wergeldes fällig wie für einen in vergleichbarer Stellung lebenden Römer. [47]

Das Wergeld betrug beispielsweise: [48]

 • 200 solidi für einen Freien Franken (franci)
 • 100 solidi für einen Halbfreien Franken (lidi)
 • 100 solidi für einen Freien Römer (romanus possessor)
 • 600 solidi für die berittenen fränkischen Gefolgsleute ( franko - lat. dructis ) des Königs (Antrustiones)
 • 300 solidi für Gefolgsleute aus der gallorömischen Bevölkerung (Convivae)
 • 600 solidi für einen Priester
 • 900 solidi für einen Bischof

Da „Bargeld“ (Münzen) in der Regel (bei der allgemeinen Bevölkerung) selten waren, wurde das Wergeld – falls es denn fällig wurde – oft in Naturalien, Vieh oder Landbesitz umgerechnet.

Der fränkische Mann war der typische „Freie“; ein Römer immer in irgendeiner Weise abhängig. Er hatte aber infolge Mischsiedlung, Glaubensgleichheit und Konnubium die Möglichkeit des Anschlusses an das „Frankentum“. [49] Dies äußerte sich in der Vorliebe für fränkische Namen auch auf Seiten der Galloromanen. Auch stiegen Römer nicht selten in wichtige Verwaltungsposten auf, was auch für geistliche Ämter und das Priestertum galt.

Kult und Kirche

Bevor sie zum Christentum konvertierten, hatten die Franken ihre Stammeskulte gepflegt. Neben allgemein germanischen Traditionen galt für die – überwiegend istaevonischen – Franken, die Verehrung des germanischen Stammvaters „Mannus“ und dessen Sohnes „Istio“.

In der Germania berichtet Tacitus vom germanischen Gott Tuisto und dessen Sohn Mannus Gründer des Geschlechtes der Germanen. Demnach hatte Mannus drei Söhne, nach denen die am Meer siedelnden Stämme Ingaevonen , die mittleren (im Landesinnern lebenden) Herminonen und die am Rhein lebenden Istaevonen genannt wurden. Für die merowingischen Herrscher gab es darüber hinaus eine mythologische Herkunftssaga von einem Meeresungeheuer als Begründer des Merowingergeschlechtes. [50]

Für die frühen Franken hatte die Natur und die in ihr wirkenden Kräfte eine hohe Bedeutung. Es gab heilige Plätze und hölzerne Tempel in Wäldern und Auen und geschnitzte Figuren die heiligen Tieren nachempfunden waren. [51] Die Franken kannten Tieropfer (Pferdeopfer) und Menschenopfer. So ist überliefert, dass noch nach ihrer Christianisierung fränkische Krieger vor dem Überqueren eines Flusses dem Flussgeist die Leichen von Gefangenen opferten. [52]

Beispiel einer Pferdebestattung aus Wulfsen (altsächsisch)

Obwohl der Merowinger Chlodwig I. sich um das Jahr 497 (das genaue Datum ist bis heute in der Forschung umstritten) hatte taufen lassen, verblieben viele Franken lange ihren alten Glaubensvorstellungen verhaftet.

Bei den Germanen war ursprünglich die Brandbestattung üblich. Ab dem 4. Jahrhundert gingen die Franken zur Körperbestattung über, je nach Status des Verstorbenen mit reichhaltigen Grabbeigaben. [53] Das im Mai 1653 in Tournai wiederentdeckte Grab des Merowingerkönigs Childerich I. war ungewöhnlich reich ausgestattet. Im Grab befand sich ein purpurner, golddurchwirkter Mantel mit goldenen Zikaden besetzt. [54] Man fand den goldenen Siegelring des Königs und einen Armreif aus massivem Gold, eine eiserne Wurfaxt, eine Lanze sowie eine Goldgriffspatha mit Parierstange und Scheide. Das Skelett des Frankenkönigs maß 179 cm. Im Grab selbst befand sich ein geopferter Pferdekopf, in unmittelbarer Nähe waren weitere Pferde im Boden bestattet worden. [55] Noch bis ins 8. Jahrhundert fand man – für christliche Gräber untypische – Grabbeigaben in fränkischen Gräbern, die auf „ heidnische “ Bestattungsriten hindeuten – so in den Gräberfeldern von Krefeld-Gellep ( Gelduba ).

Nach Gregor von Tours gab es noch zur Zeit von Theuderich I. (von 511 bis 533 König der Rheinfranken in Austrien ), heidnische Tempel in Köln, in dem die Franken geopfert hatten und sich an Speise und Trank gütlich taten. Die im Lande verstreut liegenden fränkischen Tempel wurden in der Folgezeit verbrannt und an ihrer Stelle z. T. christliche Kapellen oder Kirchen errichtet. [56]

Zur Abwehr heidnischer Bräuche waren in der Lex Ripuaria Regeln festgelegt. So war z. B. der Haselzauber verboten. Die Früchte der Hasel galten als Liebeselixier. Dem Haselstrauch wurden Kräfte gegen Blitzschlag und Erdstrahlen zugeschrieben, Haselruten wurden als Wünschelruten verwendet und Haselzweige sollten Hexen abwehren. Trotz des Verbotes hielten sich die Haselbräuche noch bis ins hohe Mittelalter. [57]

Das fränkische Christentum entstand mit der Taufe Chlodwigs, die von epochaler Bedeutung war. Mit dem Übertritt galt das Reich als christlich ( katholisch ). Da sich der Katholizismus schon in den Jahrhunderten davor bei den Galliern durchgesetzt hatte, gab es in dieser Hinsicht keine Konflikte zwischen Franken und Galloromanen. Die Organisation der – von Rom abhängigen – gallischen Kirche hatte das Zerbröckeln des Römischen Reiches überdauert. Durch die Christianisierung des Frankenkönigs und seiner Gefolgsleute erfuhr die Kirche eine Konsolidierung. Die kirchlichen Verwaltungseinheiten (Diözesen) wurden gefestigt und bildeten eine Bastion im Fränkischen Reich. Von der Kirche war kein Widerstand gegen die fränkischen Herrscher zu erwarten; im Gegenteil sah sie sich voll eingegliedert in das fränkische Staatswesen, dem sie sich unterordnete. Dieses wiederum half den Merowingern, ihre Machtansprüche ohne Widerstand der Kirche auch gegenüber anderen gallorömischen Gebieten durchzusetzen und so ihr Reich zu vergrößern. [58] Im Inneren bildete die Kirche gelegentlich Zufluchtsort für die Unterlegenen der internen merowingischen Machtkämpfe. Gegenspieler des Königs und unliebsame Gaugrafen wurden entweder umgebracht oder man ließ ihnen die Wahl, sich scheren zu lassen und in ein Kloster zu gehen.

Haus und Hof

Ernhaus in Fachwerkbauweise in Klein Schöppenstedt bei Cremlingen um 1900

Die Höfe der frühen Franken lagen meist verstreut auf dem Lande; allerdings gab es auch dörfliche Siedlungsstrukturen und Weiler, insbesondere in der Nähe von Flüssen oder auf Waldlichtungen. Das am häufigsten verwandte Baumaterial war Holz. In den fränkischen Expansionsräumen westlich des Rheins und in Toxandrien knüpften die Franken an die aufgegebenen Siedlungsräume der Römer an.

Allerdings wurde in der merowingischen Eroberungsphase Galliens rund ein Viertel der heute bekannten Siedlungen auf zuvor unbewohntem Land angelegt. Von der Mitte des 7. Jahrhunderts an setzte im Merowingerreich ein erster Schub der Urbarmachung von Land ein. In diesem Zug veränderte sich die Siedlungsstruktur: Einzelgehöfte wurden seltener und sowohl die Zahl der losen Streusiedlungen als auch die der Weiler und Straßendörfer nahm zu. Darüber hinaus lässt sich einer größere Zahl spezialisierter Gebäude feststellen, beispielsweise Lagerhäuser und Werkstätten, und das Aufkommen christlicher religiöser Strukturen, wie Kirchen und Friedhöfe. Eine weitere Entwicklung war die interne Ausdifferenzierung der einzelnen Hofstellen. So wurden Wohnräume und Stallungen stärker getrennt. Auch nahm die Zahl von Wassermühlen, häufig in Verbindung mit Klöstern, zu. [59]

Da die Viehhaltung eine große Rolle spielte, siedelte man wegen der Wasserversorgung bevorzugt an Gewässern.

Eine Hausgruppe umfasste Wohngebäude, Annexbauten, Stall- und Speicher, alles von einer Umfriedung eingezäunt. Die Überwindung des Zaunes (nicht erst das Eindringen ins Haus) stellte bereits eine Rechtsverletzung dar. In der Bauweise der Wohnhäuser lassen sich zwei unterschiedliche Typen unterscheiden: [60]

 • ebenerdige Pfostenbauten
 • eingetiefte Grubenhäuser

Die Länge der ebenerdigen Bauten schwankte zwischen 10 und 40 Metern, die Breite lag in der Regel bei 4 bis 6 Metern. Die Balken-Konstruktion der Gebäude verlangte eine kompetente und solide Zimmermannsarbeit. Die Gebäude waren meist einschiffig, mit einem bis zum Dach offenen Mittelteil mit Herdraum. Nicht selten waren die Häuser Wohn-/Stallhäuser in denen in einem abgetrennten Bereich das Vieh untergebracht war. Das im heutigen Oberfränkischen so bezeichnete Ernhaus war so ein traufseitig erschlossenes Wohnstallhaus mit Eingang an der Längsseite, der in den Ern (den zentralen Flur mit Herd) führte.

Das Grubenhaus war einfacher angelegt. Es wurde eine rechteckige oder ovale Grube ausgehoben, im Durchmesser drei bis vier Meter. Mit einem bis zum Boden reichenden Dach versehen, mag es wie eine zeltartige Hütte ausgesehen haben.

Mehrere solcher Hofanlagen bildeten den Weiler oder das Dorf. Daran anschließend lagen die Gärten, Wiesen und Felder, je nach Gegend auch Weinberge. [61] Die Namen der Dörfer endeten vielfach auf „-weiler“, „-rode“ und insbesondere auf Formen von „-heim“ oftmals umgeformt zu „-um“ (Beispiele: Gerresheim, Blankenheim, Latum = Latenheim, Ossum = Ochsenheim).

Mittelalterliches germanisches Dorf, Rekonstruktion aus Fritzlar-Geismar

Die Landwirtschaft bildete für die Franken die wichtigste Existenzgrundlage. Auch wenn (oder weil) der Bauer die Regel war, so gab es dafür kein spezielles Wort. Jeder auf dem Lande lebende Franke war ein Bauer. In Übersetzungen taucht die Bezeichnung „Ackerer“ oder „Ackermann“ auf. Das Wort Bauer – im Sinne von „das Land bebauen“ – entstand erst in der frühen Neuzeit. [62]

Wegen der Vergänglichkeit der Materialien fand die Archäologie kaum Gerätschaften aus Holz oder Knochen, allerdings vereinzelt eiserne Pflugscharen, Sicheln, Sensen, Spaten- und Sägeblätter sowie Winzermesser. Ab dem 6. Jahrhundert war die Töpferscheibe üblich, davor fertigte man Tonwaren „von Hand“. Von besonderer Bedeutung war die Viehzucht. Rinder und Ziegen waren kleinwüchsig und von geringem Gewicht. Auch die Pferde waren mit einer Widerristhöhe von 140 cm von gedrungener Gestalt und wurden, neben Ochsen, auch zur Feld- und Waldarbeit herangezogen. Zur Fleischversorgung hielt man insbesondere Schweine, aber auch Geflügel (Hühner, Gänse). [63]

Man geht heute von Schweineherden in der Größenordnung von 25 bis 50 Tieren aus, bei Rindern waren die Herden kleiner. Viehdiebstähle wurden streng geahndet. Die Lex Salica sah abgestufte Strafen für Viehdiebstähle vor. In den Volksrechten wird der Schweinehirt vor den Rinder-, Schaf- und Ziegenhirten hervorgehoben, etwa durch ein höheres Wergeld (Bußgeld für Totschlag). Teichgeflügel und Hühner hielt man auch wegen der Eier. Die Bienenhaltung war ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft, da Honig im Prinzip das einzige Mittel zum Süßen von Speisen und Getränken darstellte (eingehegte Bienenkörbe zählten zum Hausfriedensbereich). Das Pferd war Arbeits- und Reittier; eine Pferdeherde bestand aus dem Hengst mit bis zu 12 Stuten und Fohlen. [64]

Im merowingischen Gallien wurden vor allem Weizen, Gerste, Roggen und Hafer, im geringeren Umfang auch Einkorn, Dinkel und Hirse angebaut. Dazu kamen Erbsen, Linsen, Ackerbohnen, Wicke, Hanf und Flachs. Der Obstanbau konzentrierte sich auf Pflaumen, Äpfel, Birnen und Schattenmorellen. Eiserne Landwirtschaftsgeräe scheinen zu Beginn der merowingischen Periode nur wenig verbreitet gewesen zu sein, später stärker. Insgesamt fand die Metallverarbeitung im Merowingerreich bis in das 7. Jahrhundert hinein vornehmlich in kleineren ländlichen Werkstätten statt. In der späten Merowingerzeit entwickelten sich größere, spezialisierte Produktionsbetriebe. In der Keramikverarbeitung lässt sich ein ähnlicher Wachstums- und Konzentrationsprozess feststellen. Allerdings existierten in diesem Wirtschaftszweig schon zu Beginn der Merowingerzeit größere Produktionszentren und kleinere Werkstätten nebeneinander. [65]

Auch der Fischfang mit Netz und Reuse hatte eine gewisse Bedeutung. An Getreide wurden die Vorläufersorten der heutigen Weizen- und Gerstenarten angebaut, in geringerem Maße auch Roggen und Hafer. Flachs diente zur Leinenherstellung und zur Ölgewinnung. Von den Römern kannten die Franken den Weinanbau. [66] Im rechtsrheinischen Raum des Frankenlandes hielten sich die vorgenannten Strukturen bis in die Karolingerzeit. Im linksrheinischen Gebiet des heutigen Deutschland waren viele römische Siedlungen und Kastelle durch Frankenangriffe geplündert und zerstört und wurden nicht wieder besiedelt. Lediglich die großen Städte wie Köln, Trier, Koblenz oder Mainz waren durchgängig von der Römerzeit über die Frankenzeit bis in die Neuzeit bewohnt. Kastelle wie Gelduba wurden dem Erdboden gleichgemacht oder verfielen. Das gilt auch für die ehemals blühende Römerstadt Xanten ( Colonia Ulpia Traiana ). In der einige hundert Meter südlich errichteten neuen Stadt findet man reichlich als Baumaterial verwendete Mauersteine der alten Römersiedlung.

Anders war die Situation in den (gallorömischen) Städten – soweit sie nicht von den vor den Franken flüchtenden Bewohnern verlassen waren. Im heute französischen Teil des Frankenreiches fanden die Franken mit Mauern umgebene Städte und Häuser in Steinbauweise vor. Etliche Franken, insbesondere jene von höherem Stand, ließen sich dort nieder oder heirateten in städtische Familien ein.

Eine Unterscheidung der Siedlungsstrukturen, Bauweisen, der Bestattungsformen oder der Bräuche von Saliern, Rhein- und Moselfranken ist – für die frühe Frankenzeit – weder durch schriftliche Quellen belegt noch durch archäologische Befunde möglich. [67]

Kleidung und Ausrüstung

Aus Grabfunden, Abbildungen und Beschreibungen lässt sich ableiten wie die Franken gekleidet waren. Als Hauptmaterial für die Kleidung ist Leinen und Schafwolle nachzuweisen. Die Männer trugen ein langes, eng anliegendes, hosenähnliches Beinkleid und Wadenbinden . Dazu ein knapp knielanges Obergewand mit langen weiten Ärmeln. Ein Überwurf diente als Mantel.

Rekonstruktion eines Bundschuhs aus dem 2. Jahrhundert

Um die Hüften trug man Ledergürtel von bis zu 8 cm Breite und Schnallen aus Metall, Metallfibeln zum Zusammenhalten der Überwürfe. Die Frauen trugen ein tunika -ähnliches Gewand, aus einem rechteckigen Stück Stoff geschnitten und seitlich vernäht. Es wurde über die Schulter geworfen und von zwei Fibelspangen gehalten. An den Füßen trugen die Franken einfache Bundschuhe , mit Riemen zusammengezogen, deren Enden sich kreuzend um die Waden schlungen. Bundschuhe und Wadenbinden waren typisch fränkisch und bei den Gallorömern ungewohnt. [68]

Über die Kleidung vornehmer Franken und ihres Kriegsgefolges berichtet der Gallorömer Sidonius Apollinaris : [69]

„Was die Fürsten und ihre Gefolgsleute betrifft, so gewährten sie gar in Friedenszeiten einen furchterregenden Anblick. Ihre Füße waren bis zu den Knöcheln in Schuhe aus Fell geschnürt, ihre Waden unbedeckt, darüber eine bunte eng anliegende Kleidung. Ihre grünen Mäntel trugen dunkelrote Borten; ihre Schwerter hingen in Wehrgehängen von den Schultern herab und drückten gegen die Taille, von einem Ledergürtel umschlungen der mit Nägeln verziert war. Ihre Ausrüstung schmückte und schützte sie sogleich. Sie trugen Lanzen mit Widerhaken und Wurfäxte lagen in ihren rechten Händen; ihre linke Seite war mit Schilden geschützt, deren Glanz – silberweiß an den Rändern – goldgelb an den Schildbuckeln – sowohl den Reichtum als auch die Leidenschaft ihrer Träger verriet.“

An anderer Stelle fährt Sidonius fort:

„… Ihre Augen sind wasserhell, ihre Gesichter glatt rasiert, anstelle von Bärten tragen sie dünne Schnurrbärte die sie mit einem Kamm pflegen.“

Leicht glorifizierend erklärt Sidonius später:

„… Sie haben Freude daran, durch den weiten Raum ihre Äxte zu schleudern und vorher zu wissen wo sie niederfallen. Ihre Schilde zu schwingen und Speere zu schleudern die sie in Sprüngen überholen…. Unbesiegt sind sie standhaft und ihr Mut überdauert fast noch ihr Leben.“

Die fränkischen Frauen trugen ihre Haare mit Haarnadeln zusammengehalten, oft als Knoten- oder Flechtkranzfrisur. [70]

Aus der vom Fränkischen Geschichtsschreiber Einhard verfassten Vita des Frankenkaisers Karl der Große ist überliefert, wie sich der Kaiser selbst kleidete: [71]

„… nach fränkischem Brauch jagte und ritt er fleißig. Er liebte die heißen Quellen (von Aachen) und schwamm sehr viel und gut. Oft badeten mehr als hundert Leute gemeinsam mit ihm. Er kleidete sich nach der Tracht der Franken: auf dem Körper ein Leinenhemd, die Oberschenkel bedeckten Leinenhosen; darüber eine Tunika, die mit Seide eingefasst war die Unterschenkel waren mit Bändern umhüllt. Auch seine Waden waren geschnürt und an den Füssen trug er Stiefel. Im Winter schützte er seine Schulter und Brust mit einem Wams aus Otterfell oder Marderfell . Darüber einen blauen Umhang. Er gürtete stets ein Schwert mit Griff aus Gold und Silber. Bei Empfängen trug er ein Schwert mit Edelsteinen besetzt. Ausländische Kleidung trug er nie. An hohen Festtagen trug er goldgewirkte Kleider und Schuhe und ein Diadem aus Gold und Edelsteinen. An gewöhnlichen Tagen war er wie jeder andere Franke gekleidet.“

Fränkische Sprache

Es gibt nur wenige schriftliche Dokumente zur Alltagssprache aus der Gründungszeit des Frankenbundes. In spätantiken lateinischen oder griechischen Schriften finden sich gelegentlich fränkische Bezeichnungen , zumeist in Verbindung mit Namen von Gebieten, Stämmen oder Herrschern.

Fränkische, wie auch andere germanische Herrschernamen, enthalten oft Silben wie „Theud“ (Theuderich) „Mero“ (Merowech), „Chlod“ (Chlodwig, Chloderich), „Sig“ (Sigibert, Sigismund), die sich unschwer als germanisch identifizieren lassen. Die häufig anzutreffende Buchstabenfolge zu Beginn eines Namens wie „Ch“ in Chlodwig wurde wahrscheinlich nicht als hartes „K“, sondern als flüchtiges Rachen-h gesprochen und klang dann eher nach „hLudwig“ statt Chlodwig , nach „hLothar“ statt Chlothar .

Der früheste altfränkische (salfränkische) Satz, der überliefert ist, stammt aus der Lex Salica des 6. Jahrhunderts: [72]

Maltho thi afrio lito
Wörtlich: (Ich) melde zu dir erfreie late
Sinngemäß: (Ich) sage dir ich mache dich frei, Halbfreier (lito)

Aus dem 9. Jahrhundert (300 Jahre später) gibt es ein Dokument aus der Periode der Trennung des westlichen fränkischen Teilvolkes vom restlichen Volk: die Straßburger Eide . Sie besiegelten das Bündnis zweier Enkel Karls des Großen gegen ihren Bruder, den dritten Enkel. Weil das fränkische Gefolge die Sprache der jeweiligen anderen Seite nicht (mehr) verstand, wurden die Eide in zwei Sprachen gesprochen – in einer Vorläuferform von Altfranzösisch (der Sprache Karls des Kahlen ) und in Altfränkisch (der Sprache Ludwig des Deutschen ). [73] Der Text in altfränkischer Sprache lautete:

In godes minna ind in thes christanes folches ind unser bedhero gehaltnissi fon thesemo dage frammordes so fram so mir got geuuizci indi mahd furgibit so haldih thesan minan bruodher soso man mit rehtu sinan bruodher scal in thiu thaz er mig so sama duo indi mit ludheren in nohheiniu thing ne gegango the minan uillon imo ce scadhen uuerdhen.
Für die Liebe Gottes und des christlichen Volkes und unser aller Erlösung, von diesem Tage an, soweit mir Gott Wissen und Können gibt, werde ich meinem Bruder Karl beistehen, sowohl in der Hilfeleistung als auch in jeder anderen Angelegenheit, so wie man seinem Bruder beistehen soll, auf dass er mir genauso tue, und ich werde niemals ein Abkommen mit Lothar treffen, das willentlich meinem Bruder Karl zum Schaden sei.
Auszug der Straßburger Eide

Aus einem Dokument des 11. Jahrhunderts, in der niederländischen Abtei Egmond entstanden und als Leidener Willeram bezeichnet, stammt folgender Text: [74]

Abschnitt 22 (Vox Christi ad ecclesiam):
Sino, scona bistu, friundina min – sino, scona bistu; thin ougan sint duvan ougan.
Scona bistu an guoden werkan, scona bistu an reynan gethankon. Thin eynualdigheyd skinet an allan thinan werkon, wanda thu ueychenes ande gelichnisses niet neruochest.
Abschnitt 22 (Christus spricht zur Kirche):
Schön bist du, meine Freundin, schön bist du; deine Augen sind Taubenaugen.
Schön bist du an guten Taten, schön bist du an reinen Gedanken. Deine Reinheit/Aufrichtigkeit (eynualdigheyd) wird deutlich (skinet) in allen deinen Taten, denn (wanda) du strebst nicht (niet neruochest) nach Betrug und Heuchelei (ueychenes ande gelichenisses).

Auf das 12. Jahrhundert wird ein „berühmter“ Satz datiert, der als wichtigstes altniederländisches (altfränkisches) Schriftdokument gilt – Hebban olla vogala – ein fast poetischer Reim: [75]

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu uuat unbidan uue nu
Haben alle Vögel Nester begonnen außer mir und dir, was warten wir nun

Auch Karl der Große kann als Sprecher des Fränkischen herhalten; so berichtet Einhard in seiner Vita über den Kaiser, dass dieser zwar des Latein mächtig und Griechisch zwar kaum sprechen, aber durchaus verstehen könne – aber er benutze mit Vorliebe seine fränkische Muttersprache. Auszug: [76]

Denar mit dem Kopf Karls des Großen. Umschrift: KAROLVS IMP AVG für KAROLVS IMPERATOR AVGUSTUS
… auch die uralten heidnischen Lieder ließ er aufschreiben, die Taten und Kriege der alten Könige. Außerdem begann er mit einer Grammatik seiner Muttersprache. Weiter gab er den lateinischen Namen der Monate einheitliche Fränkische Namen. Er nannte den Januar Uuintarmanoth (Wintermonat), den Februar Hornung, den März Lenzinmanoth (Lenz), den April Ostarmanoth (Ostermonat), den Mai Uuinnemanoth (Weidemonat), den Juni Brachmanoth (Brachemonat), den Juli Heuuimanoth (Heumonat), den August Aranmanoth (Erntemonat), den September Uuitumanoth (Wald oder Holzmonat), den Oktober Uuindumanoth (Weinmonat), den November Herbistmanoth (Herbstmonat), den Dezember Heilagmanoth (Heiliger Monat). Auch den Winden gab er fränkische Namen…

Erst die Schriftdokumente aus dem 14. bis 16. Jahrhundert erscheinen für heutige Leser im Sinne eher verständlich. Hier ein Beispiel aus der rheinmaasländischen Periode des Niederfränkischen [77] :

Aus einem Bündnisbrief des Jahres 1364 des Grafen von Berg (Düsseldorf) und Kleve an die Herzöge von Brabant, Jülich und die Stadt Aachen (einsehbar im öffentlichen Landesarchiv Düsseldorf): [78]

An dyn gheswaren des verbunts der hertoghen van Brabant, van Guilighe ind der stat van Aken …kůnden wi doch daer einghe waerheit af vernemen, of uytgheghaen, daer soude wi gerne na onsen vermoghen also besceidelich iin doen, dat ghiit mit gůede nemen soudt. Oeck soe siin wi van daer baven vast aenghetast end ghebrant, daer wi doch die waerheit claerlich nyet aff enweten, van wylken steden of sloeten ons dat gheschiet sii. Got bewaer u guede vrynde altoys. Geg. tot Cleve op den Goedesdach na sent Lucien dagh.

Eine gewisse Nähe dieses Textes zum heutigen Niederländischen und zu den am Niederrhein von Kleve bis Düsseldorf gesprochenen Mundarten ist unverkennbar. Aus den aufgeführten Beispielen ist leicht zu folgern, wie weit die heute als „Niederfränkisch“, „Ripuarisch“, „Rhein-“ oder „Moselfränkisch“ bezeichneten Mundarten von der Sprache der frühen Franken oder auch der Karls des Großen entfernt sind.

Der Einfluss der fränkischen Sprache auf das Galloromanische bzw. das Altfranzösische war sehr stark und führte letztendlich zur Sonderstellung des Französischen innerhalb der romanischen Sprachen, da es sich am stärksten vom Lateinischen fortentwickelt hat. Neben phonologischen und grammatikalischen Einflüssen haben sich mehrere hundert Lehnwörter erhalten, hier vor allem Begriffe aus dem Bereich des Militärs, der Seefahrt und Abstrakta. Auch im französischen Grundwortschatz sind viele fränkische Wörter erhalten geblieben: zu viel = trop, kaum = guère, kreischen = crier, tanzen = danser, Wald/Forst = forêt, gewinnen = gagner und auch installer welches mit dem deutschen anstellen verwandt ist. Ebenso fällt der germanische Einfluss bei den Farben auf: Braun = brun , Blau = bleu , Weiß = blanc , Grau = gris .

Von den Merowingern zu den Karolingern – die Trennung des Volkes

Der Konzentrationsvorgang im politischen Bereich, der schließlich unter Chlodwig I. zur Einigung der Salfranken mit den Rheinfranken führte, hatte das gemeinsame Volksbewusstsein aller in den Grenzen des Reiches lebenden Franken gefördert. Dies äußerte sich in den niedergeschriebenen Volksrechten, der Lex Salica und der Lex Ripuaria , in denen die Mitglieder des fränkischen Volkes gegenüber anderen Stämmen und Ethnien abgegrenzt werden. Die Entwicklung von Teilstämmen über den Großstamm bis zur Volksbildung war spätestens mit der Vereinigung von Salfranken und Rheinfranken im Reich abgeschlossen. Danach setzte aber bereits ein Prozess ein, der im 9. Jahrhundert zur sprachlichen Trennung des Volkes führen sollte.

Die durch den Übertritt Chlodwigs I. zum (katholischen) Christentum vollzogene religiöse Annäherung an die ebenfalls katholische gallorömische Bevölkerung und die gesetzliche Toleranz gegenüber Heiraten zwischen den Ethnien hatte den Grundstein für eine kulturelle, aber auch (beim Großteil der Salfranken) sprachliche Verschmelzung mit der unterworfenen Bevölkerung gelegt. Die im heutigen deutsch-niederländischen Sprachraum siedelnden Franken hingegen assimilierten die unterworfene Bevölkerung sprachlich und kulturell.

Unter den Merowingern kam es in der Folgezeit immer wieder zu internen Machtkämpfen und mehrmals zu Reichsteilungen. [79] Sie verloren im Laufe des 7. Jahrhunderts an Macht und gerieten unter den Einfluss der immer einflussreicheren Hausmeier , die Zug um Zug die Regierungsgewalt übernahmen. Bedeutung erlangte noch einmal der Merowinger Dagobert I. (629–639), der zunächst als Herrscher in Austrasien und anschließend im Gesamtreich herrschte. Danach waren die Pippiniden bzw. die frühen Karolinger faktisch die Herrscher im Reich, wenngleich die Merowinger weiterhin bis Mitte des 8. Jahrhunderts die Könige stellten. Der bedeutendste frühe Karolinger war Karl Martell (ein unehelicher Sohn des Hausmeiers Pippin des Mittleren ), der die Alamannen und Thüringer der Herrschaft der Hausmeier unterwarf und Bayern in Abhängigkeit zum Frankenreich brachte. Im Jahre 732 besiegte sein Heer die Araber und hinderte sie an einem weiteren Vordringen nach Mitteleuropa.

Unter den Söhnen Karl Martells wurde der letzte merowingische Schattenkönig Childerich III. abgesetzt; Karl Martells Sohn Karlmann ging in ein Kloster, dessen Bruder Pippin wurde im Jahre 751 zum König der Franken gewählt. Nach Pippins Tod erfolgte eine Reichsteilung unter seinen Söhnen Karl und Karlmann – letzterer starb aber vor dem Ausbruch von Streitigkeiten und somit konnte Karl der Große die Macht im Frankenreich übernehmen. Unter Karl dem Großen, der im Dezember des Jahres 800 zum Kaiser gekrönt wurde und somit das westliche Kaisertum erneuerte, erreichte das Frankenreich seine größte Ausdehnung. Karl gliederte die Sachsen nach den brutal geführten Sachsenkriegen seinem Reiche ein und dehnte die Grenzen bis in die slawischen Gebiete und bis nach Nordspanien aus. Das Frankenreich war längst kein „Land der Franken“ mehr, sondern ein Vielvölkerreich und umfasste den Kernraum der westlichen Christenheit.

Der Trennungsprozess des Frankenvolkes wurde endgültig deutlich bei der Bündnisbesiegelung zwischen den Enkeln Karls des Großen, dem westfränkischen König Karl dem Kahlen und dem ostfränkischen König Ludwig dem Deutschen gegen ihren Mitbruder Lothar . Die dabei am 14. Februar 842 gesprochenen Straßburger Eide wurden in zwei unterschiedlichen Volkssprachen geleistet, weil die jeweiligen Gefolgsleute die Sprache der anderen Seite nicht (mehr) verstanden. Die Teilung war endgültig besiegelt im Vertrag von Verdun im Jahre 843.

Die unter Chlodwig I. erstmals vereinten Teilstämme waren fortan sprachlich getrennt und in spätkarolingischer Zeit entstanden schließlich mit West- und Ostfranken zwei getrennte Reiche. [80] Der Begriff des „Volkes der Franken“ trat immer mehr zurück. Im Westen dominierte fortan die neue, durch Verschmelzung entstandene galloromanische ( altfranzösische ) Sprache, im Osten hatten die fränkischen Mundarten Bestand. Ein Großteil der Salfranken verschmolz im Volk der Franzosen und Wallonen . Die in den heutigen Niederlanden und der Region Flandern sowie am Niederrhein verbliebenen Salfranken sowie die Mosel- und Rheinfranken gingen später in den Völkern der Deutschen, Niederländer, Lothringer, Luxemburger und Flamen auf.

Chronologie bis Chlodwig I.

(Von der ersten Erwähnung bis zur Vereinigung der Teilvölker unter Chlodwig I.; Auszug): [81]

 • 257/259 finden Raubzüge germanischer Gruppen gegen die Römer statt, die in späteren Quellen als Franken bezeichnet werden
 • 275/76 stoßen (proto)-fränkische Stämme vom rechten Rheinufer wiederholt in römische Gebiete vor
 • 288/89 unterwirft sich der Heerführer Gennobaudes dem römischen Kaiser Maximian , der dafür Gennobaudes als Kleinkönig bestätigt
 • 291 erste überlieferte Erwähnung des Namens der „Franken“ – die Namen der Stämme bleiben aber in Gebrauch
 • 294 Franken dringen in die „Batavia“ vor, werden dort von Constantius Chlorus als Laeten angesiedelt
 • 306/307 Einbruch fränkischer Gruppen in Gallien (siehe Ascaricus ). Es folgen römische Strafaktionen gegen die Brukterer; die fränkischen Anführer werden in Trier den Raubtieren vorgeworfen.
 • 313 bis 341 Einfälle von Franken in linksrheinisches Gebiet. Trier und Köln werden wiederholt angegriffen
 • 352 Zusammenbruch der römischen Rheinlinie, Rheinfranken setzen sich linksrheinisch fest
 • 356 bis 387 Kämpfe zwischen Römern und Franken mit wechselnden Erfolgen
 • 388 unter den römischen Kaisern Valentinian I. und Gratian erlangen fränkische Heerführer militärische Spitzenpositionen ( Merobaudes , Richomer , Bauto , Arbogast ua). im Kampf gegen die Alamannen
 • 388 bis 400 ständige Unruhen am Rhein, ua unter dem fränkischen Anführern Marcomer , Gennobaudes und Sunno . Aus Sicherheitsgründen Verlegung der römisch-gallischen Präfektur von Trier nach Arles
 • 413 bis 435 Franken greifen wiederholt Trier an; 435 fällt die Stadt in die Hand der Franken
 • 446 Chlodio , Anführer der Salfranken, durchquert den Kohlenwald und erobert das Land bis zur Somme
 • 451 in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern kämpfen Franken auf Seiten der Römer wie auf Seiten des Hunnenkönigs Attila .
 • 455 bis 460 Merowech , Namensgeber für das Geschlecht der Merowinger, regiert bei den Salfranken.
 • um 459 Köln fällt endgültig in die Hand der Franken und wird Residenz der rheinfränkischen Könige.
 • 463 und folgende Jahre: der Merowinger Childerich I. , König der Salfranken, dringt bis Paris vor; wiederholte Kampfhandlungen im Loiregebiet (siehe auch Adovacrius ).
 • 483 in Köln regiert der rheinfränkische Kleinkönig Sigibert
 • 486/87 Chlodwig I. (Sohn Childerichs) besiegt den Römer Syagrius und beseitigt damit die letzte römische Bastion in Gallien.
 • 496/97 in der Schlacht von Zülpich kämpfen der rheinfränkische König Sigibert und der salfränkische Merowinger Chlodwig I. gemeinsam gegen die Alamannen. Nach dem Sieg tritt Chlodwig zum Christentum über.
 • 509 Der salfränkische König Chlodwig I. stiftet Sigiberts Sohn Chloderich zu einem Attentat auf seinen Vater an. Anschließend beseitigt Chlodwig auch Chloderich . Chlodwig I. wird von den Rheinfranken zum König erkürt; Vereinigung von Rheinfranken und Salfranken .
 • 511: Tod Chlodwigs und Reichsteilung
Der Rheinische Fächer
1:Niederfränkisch ( Brabantisch , Kleverländisch , Ostbergisch)
2:Südniederfränkisch ( Limburgisch )
3: Ripuarisch
4:Westmoselfränkisch
5:Ostmoselfränkisch
6:Rheinfränkisch

Bezeichnung der Franken

Historisch gesehen gibt es eine Gleichsetzung der Begriffe „Salier“ und „Salfranken“ einerseits sowie der Begriffe „Rheinfranken“ und „Ripuarier“ andererseits. Die frühen „Salier“ sind allerdings abzugrenzen vom Geschlecht der Herzöge von Lothringen und Oberfranken des 11./12. Jahrhunderts, die sich ebenfalls „Salier“ nannten. [82]

Auch die Gleichsetzung von „Rheinfranken“ und „Ripuariern“ ist heute nur bedingt gerechtfertigt. „Rheinfranken“ waren alle Franken, die vom Mittelrhein mit Schwerpunkt Köln sich nach Süden, Südosten und Südwesten ausgebreitet haben, mit der Untergruppe der „Moselfranken“. Ab dem 6. Jahrhundert nannte man die Rheinfranken auch „Ripuarier“ (Uferbewohner). Unter Mundartgesichtspunkten werden heute als „ Ripuarisch “ aber nur die rheinübergreifenden Dialekte im Süd-West-Bergischen über Köln bis Aachen bezeichnet; davon abzugrenzen sind Moselfränkisch an der Mosel und Rheinfränkisch im Rhein-Main-Gebiet sowie die niederfränkischen Dialekte am (deutschen) Niederrhein, in den Niederlanden und Belgien, die sich vom Salfränkischen ableiten, entsprechend dem vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) herausgegebenen Rheinischen Fächer .

Zahlreiche Dialekte des deutschen und niederländischen Sprachraumes im heutigen Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden – aber auch Afrikaans und andere Auswandererdialekte – wurden traditionell als fränkisch bezeichnet.

Die moderne Region Franken bildete historisch das östliche Siedlungsgebiet des Volksstammes. Ihre Bewohner werden noch heute als Franken bezeichnet. Archäologisch ist im 6. und 7. Jahrhundert eine starke Frankisierung des Gebiets festzustellen. [83] So finden sich fränkische Gräber aus dieser Zeit in Nordbayern . [84] Die Siedlungsbewegung der Franken von Westen nach Osten wird Fränkische Landnahme genannt. Ob diese als gewaltsamer Eroberungsfeldzug oder als schrittweiser Prozess zu interpretieren ist, wird in der Wissenschaft diskutiert. [85]

Quellen

In diversen spätantiken Quellen werden die Franken zwar erwähnt, aber nicht ausführlich behandelt. Von Bedeutung sind hierbei, neben verstreuten Erwähnungen in den nicht-erzählenden Quellen, unter anderem Aurelius Victor , Ammianus Marcellinus und Priskos . [86] Die wichtigste und ausführlichste Quelle zur Geschichte der Franken (vor allem seit dem späten 4. Jahrhundert) stellt bis ins späte 6. Jahrhundert das Geschichtswerk des Gregor von Tours dar, das als Decem libri historiarum („Zehn Bücher Geschichten“) oder Historiae („Historien“), irrigerweise oft auch als „Fränkische Geschichte“ bezeichnet wird. Für die spätmerowingische Zeit sind die weniger verlässliche Fredegarchronik (7. Jahrhundert) und der Liber Historiae Francorum von Bedeutung.

Die wichtigste karolingische Quelle sind die Annales regni Francorum (von 741 bis 829), die vor allem eine Art Tatenbericht Karls des Großen sind; daran schließen sich verschiedene Fortsetzungen für West- und Ostfranken an ( Annalen von St. Bertin , Annalen von Fulda ). Hinzu kommen weitere Werke, so unter anderem Einhards Vita Karoli Magni .

Neben den erzählenden historiographischen Quellen stehen diverse andere Quellen zur Verfügung, so unter anderem Gesetzestexte, Briefe, kirchliche Quellen, Edikte und diverse Viten.

 • Reinhold Kaiser , Sebastian Scholz : Quellen zur Geschichte der Franken und der Merowinger. Vom 3. Jahrhundert bis 751. Stuttgart 2012, ISBN 3-17-022008-X .
 • Alexander Callander Murray (Hrsg.): From Roman to Merovingian Gaul: A Reader. Broadview Press, Peterborough (Ontario) 2000.
 • Gregor von Tours: Zehn Bücher Geschichten. 2 Bände. Auf Grund der Übersetzung Wilhelm Giesebrechts neu bearbeitet von Rudolf Buchner. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1955/1956 (und Nachdrucke).
 • Reinhold Rau (Hrsg.): Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte. 3 Bände. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1955–1960 (mehrere NDe).

Literatur

Siehe auch die Angaben in den Artikeln Merowinger und Karolinger .

Weblinks

Wiktionary: Franke – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Franken – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Aurelius Victor, Caesares , 33,3.
 2. Vgl. zu den Hintergründen Henning Börm : Westrom . Stuttgart 2013.
 3. Vgl. unter anderem Heike Hawicks: Der Name und die Sprache der Franken. In: Dieter Geuenich, Thomas Grünewald, Reinhold Weitz (Hrsg.): Chlodwig und die "Schlacht bei Zülpich". Geschichte und Mythos 496-1996. Begleitbuch zur Ausstellung in Zülpich, 30.08.-26.10.1996. Euskirchen 1996, S. 40–47.
 4. Jörg Jarnut: Germanisch. Plädoyer für die Abschaffung eines obsoleten Zentralbegriffes der Frühmittelalterforschung . In: Walter Pohl (Hrsg.): Die Suche nach den Ursprüngen. Von der Bedeutung des frühen Mittelalters. Wien 2004, S. 107–111.
 5. Ludwig Rübekeil: Völkernamen Europas . In: Ernst Eichler, Gerold Hilty , Heinrich Löffler, Hugo Steger, Ladislav Zgusta (Hrsg.): Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik Zweiter Halbband, de Gruyter, Berlin/New York 2008, ISBN 978-3-11-020343-1 , S. 1330–1343, hier: 1330–1332; Ludwig Rübekeil: Stammes- und Völkernamen . In: Andrea Brandler (Hrsg.): Namenarten und ihre Erforschung – Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Festschrift für Karl-Heinz Hengst , Baar, Hamburg 2004, ISBN 3-935536-34-8 , S. 744–771, hier: S. 757–761 (zur grundlegenden Methodik etc.).
 6. Vgl. die Hinweise im Lemma frech , in: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin, unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1997, S. 371.
 7. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 11ff.
 8. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 1–3 (Kapitel: „Stammesbildung“); Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 14. – Vgl. schon das Lemma frank , in: Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch . 16 Bände in 32 Teilbänden. Leipzig 1854–1961.
 9. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 35 ff.
 10. Margot Klee: Grenzen des Imperiums. Leben am römischen Limes. Verlag Konrad Theiss, Stuttgart 2006, S. 33–40, ISBN 3-8053-3429-X .
 11. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 109.
 12. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 2; Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 18
 13. Allgemein siehe Eugen Ewig: Die Franken und Rom (3.–5. Jahrhundert). Versuch einer Übersicht. In: Rheinische Vierteljahrsblätter. Band 71, 2007, S. 1–42.
 14. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 32 (Karte)
 15. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 19–30.
 16. Gregor von Tours , Historien II 31.
 17. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 30–31
 18. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 33
 19. Friedrich Prinz: Kelten, Römer und Germanen. Piper, München 2007, ISBN 978-3-492-24295-0 , S. 128 ff.
 20. Heike Grahn-Hoek: Gab es vor 531 ein linksrheinisches Thüringerreich?. In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte. 55, 2001, S. 15–55.
 21. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 146 (Zeittafel).
 22. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 17
 23. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 106 (Königsliste, Auszug)
 24. Joseph Milz: Geschichte der Stadt Duisburg. Mercator, Duisburg 2012, ISBN 978-3-87463-522-6 , S. 20.
 25. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 83
 26. Matthias Becher : Chlodwig I. Der Aufstieg der Merowinger und das Ende der antiken Welt. CH Beck, München 2011.
 27. Reinhold Kaiser: Das römische Erbe und das Merowingerreich. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. München 2004, S. 20.
 28. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 91 (Karte) bis S. 94 (Karte)
 29. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 106 (Königsliste, Auszug)
 30. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 38, 106
 31. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 111
 32. Rudolf Sohm: Über die Entstehung der Lex Ribuaria. Verlag Hermann Böhlau, Weimar 1866.
 33. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 149.
 34. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 120, 122–124.
 35. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 125.
 36. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 139–145.
 37. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 138.
 38. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 136, 171.
 39. ST Loseby: The Role of the City in Merovingian Francia. (PDF) In: The Oxford Handbook of the Merovingian World. 2020, abgerufen am 8. Dezember 2020 (englisch).
 40. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 153–158.
 41. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 155–161.
 42. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 155.
 43. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 155–162.
 44. Feinendegen/Vogt (Hrsg.): Krefeld – die Geschichte der Stadt, Band 1. Renate Pirling – Kapitel: Das Fürstengrab /Seite 227 f., Verlag van Ackeren, Krefeld 1998, ISBN 3-9804181-6-2 .
 45. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 115, 117, 119, 132 ff.
 46. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 117 ff.
 47. Rudolf Sohm: Über die Entstehung der Lex Ribuaria. Verlag Hermann Böhlau, Weimar 1866, S. 17.
 48. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 115–119.
 49. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 119.
 50. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 178–179.
 51. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 177.
 52. Bruno Bleckmann: Die Germanen. CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-58476-3 , S. 291.
 53. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 114–116.
 54. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 124.
 55. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 110–113.
 56. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 177–178.
 57. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde . 2. Auflage. Band 14, S. 35 ff.
 58. Erich Zöllner: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. CH Beck, München 1970, S. 181–183.
 59. Edith Peytremann: Rural Life and Work in Northern Gaul During the Early Middle ages. (PDF) In: The Oxford Handbook of the Merovingian World. 2020, abgerufen am 8. Dezember 2020 (englisch).
 60. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 34, 117–119.
 61. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 121.
 62. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 122 ff.
 63. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 122 ff.
 64. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 125.
 65. Edith Peytremann: Rural Life and Work in Northern Gaul During the Early Middle ages. (PDF) In: The Oxford Handbook of the Merovingian World. 2020, abgerufen am 8. Dezember 2020 (englisch).
 66. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 125.
 67. Ulrich Nonn: Die Franken . Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 33–36.
 68. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 130.
 69. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 127 ff.
 70. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 130.
 71. Einhard: Vita Karoli Magni. Kap. 22 f.
 72. Karl August Eckhardt : Lex salica. Hahn, Hannover 1969, ( Monumenta Germaniae Historica ; Leges; Leges nationum Germanicarum; 4, 2) ISBN 3-7752-5054-9 .
 73. Erwin Koller: Zur Volkssprachlichkeit der Straßburger Eide und ihrer Überlieferung. In: Rolf Bergmann, Heinrich Tiefenbach, Lothar Voetz (Hrsg.): Althochdeutsch. Band 1. Winter, Heidelberg 1987, ISBN 3-533-03878-5 , S. 828–838, EIDE.
 74. A. Quak, JM van der Horst: Inleiding Oudnederlands. Leuven 2002, ISBN 90-5867-207-7 ; Willy Sanders, Artikel Leidener Willeram. in: Verfasserlexikon 5. 1985, Sp. 680–682.
 75. A. Quak, JM van der Horst: Inleiding Oudnederlands. Leuven 2002, ISBN 90-5867-207-7 .
 76. Übersetzung nach Einhard: Vita Karoli Magni. Reclam, Stuttgart 1996, ISBN 978-3-15-001996-2 , S. 55 ff.
 77. Irmgard Hantsche: Atlas zur Geschichte des Niederrheins. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie Band 4, ISBN 3-89355-200-6 , S. 66.
 78. Stadtarchiv Düsseldorf, Archiv-Verzeichnis – Herzöge von Kleve, Jülich, Berg – Beilage IV.
 79. Einführend zur merowingischen Geschichte siehe Eugen Ewig: Die Merowinger und das Frankenreich. 5. aktualisierte Auflage. Stuttgart 2006.
 80. Zur Entwicklung in West- und Ostfranken siehe Carlrichard Brühl: Deutschland – Frankreich. Die Geburt zweier Völker. 2. Aufl. Köln/Wien 1995.
 81. Ulrich Nonn: Die Franken. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-017814-4 , S. 146 ff.; Ingo Runde: Die Franken und Alemannen vor 500. Ein chronologischer Überblick . In: Dieter Geuenich (Hrsg.): Die Franken und die Alemannen bis zur ‚Schlacht bei Zülpich' (496/97) . de Gruyter, Berlin / New York 1998, ISBN 978-3-11-015826-7 , S.   656–690 .
 82. Nina Kühnle: Konrad II. (1024–1039) – Auftakt einer Dynastie . In: Historisches Museum der Pfalz Speyer (Hrsg.): Die Salier . Macht im Wandel. 2011, S.   12 .
 83. Frank Siegmund: Alemannen und Franken (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Band 23). Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2000, S. 355 f.
 84. Christian Pescheck: Das fränkische Reihengräberfeld von Kleinlangheim, Lkr. Kitzingen/Nordbayern . Philipp von Zabern, Mainz 1996.
 85. Siehe hierzu Reinhard Schneider: Das Frankenreich . Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2014, S. 7–8
 86. Siehe die beiden hier genannten Quellensammlungen von Kaiser/Scholz und Murray, wo die Quellentexte übersetzt vorliegen.