Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.
Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Gratis software

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Konceptkort omkring gratis software

Gratis software ( software til frihedsbevilling , engelsk gratis software eller også libre -software ) refererer til software, der fokuserer på computerbrugernes frihed . Gratis software defineres ved, at en bruger med kvitteringen [note 1] softwaren modtager også brugsrettigheder, og disse er ikke tilbageholdt eller begrænset. [1] [2] [3] [4]

Især betyder det

 • friheden til at kontrollere softwaren (nemlig ubegrænset kontrol- og uafhængighedsfrihed ved at modtage den nøjagtige kildekode for at tillade analyser og ændringer af softwaren [note 2] ),
 • den sociale samarbejdsfrihed for aktivt at kunne samarbejde med andre brugere og udviklere (softwaren kan kopieres og videregives, [Note 3] i originalen eller med ændringer).

Med hensyn til softwaren kan du valgfrit tilbyde kommercielle aktiviteter (softwaretilpasninger, vedligeholdelseskontrakter, support, service og garantitjenester osv.). [5] Ønsket analyse og ændringer (se kontrolfrihed) kan udføres af alle - inklusive uafhængige tredjeparter efter eget valg - fordi samarbejde er givet.

Disse friheder gør det muligt for brugeren at have selvkontrol og privatliv [6] over softwaren og deres egen databehandling eller blive en del af en (offentlig eller egen [note 4] ) brugergruppe (samfund), der kontrollerer softwaren (samarbejde er muligt) og brug det til dig selv.

Dette er i modsætning til proprietær software , hvor udviklerne og distributørerne af softwaren eksplicit trækker de navngivne friheder fra slutbrugerne - i henhold til definitionen af Free Software Foundation (FSF) - for eksempel ved bevidst manglende levering af kildetekst eller forbud og begrænsninger i henhold til kontraktbestemmelser eller fortrolighedsaftale .

oversigt

FSF's officielle logo

De fire friheder

Richard Stallman (2014), grundlægger af FSF

Free Software Foundation (FSF), grundlagt i 1985 af Richard Stallman , definerer software som gratis software, hvis modtageren får følgende friheder med licens: [7]

"Frihed 0": Friheden til at køre programmet, som du vil, til ethvert formål.
"Frihed 1": Friheden til at undersøge, hvordan programmet fungerer og tilpasse det til dine egne databehandlingsbehov. *
"Freedom 2": Friheden til at distribuere programmet og dermed til at hjælpe andre.
Frihed 3: Friheden til at forbedre programmet og dele disse forbedringer med offentligheden til gavn for hele samfundet. *

* Adgang til kildeteksten er en forudsætning for friheder 1 og 3, da det ellers er svært eller endda umuligt at ændre et program .

For mere information, se afsnittet "Definition" .

rod

Den frie software -bevægelse opstod fra hackersamfundet . [8] [9] [10] Deres vision om frihed [11] viser sig i GNU -projektet, der har eksisteret siden september 1983, gratis software og open source -bevægelsen, der opstod 15 år senere. Et kendetegn ved en hacker er ikke selve aktiviteten, men måden den udføres på. For eksempel er en person, der udvikler sig til et gratis softwareprojekt, ikke automatisk en hacker, men hackersamfundet er tæt knyttet til disse bevægelser. Inden for det tidlige hackersamfund i 1960'erne og 1970'erne var det naturligt på amerikanske akademiske institutioner som MIT , Stanford , Berkeley og Carnegie Mellon at afsløre kildekode og dele deres egne softwareforbedringer med andre programmører. Dengang blev software set som en tilføjelse til (dyr) hardware. I slutningen af ​​1970'erne og begyndelsen af ​​1980'erne begyndte it -virksomheder at kommercialisere software og holde kildekoden hemmelig. Richard Stallman er en fremtrædende hacker, der har ydet betydelige bidrag til selvbildet af den akademiske hacker-kultur , herunder ved at modsætte sig denne udvikling. [8] [9]

Gratis software eksisterede som public domain -software indtil 1980'erne. [12] Desuden blev software frit distribueret som trykt kildetekst i computermagasiner og bøger. [13] Hackersamfundet og det intellektuelle klima omkring "AI" -computeren på MIT inspirerede Richard Stallman betydeligt til at oprette GNU -projektet. [10] Formålet var oprindeligt at oprette et gratis operativsystem. I 1985 blev FSF stiftet, et fundament for at fremme sådanne projekter, som offentliggjorde den første definition af gratis software i februar 1986. Hvor "gratis" betyder de friheder for samfundet , som et sådant licenseret produkt tilbyder .

For mere information, se afsnittene "Forudgående udviklinger" og "Fremkomsten af ​​gratis software" .

Afgrænsning

Freeware

Gratis øl -Salg på iSummit 2008 Gratis som illustreret i Frihed, ikke gratis som i gratis øl: ølens opskrift og etiket er tilgængelig under CC-BY-SA , det er gratis som i frihed, men det er ikke gratis som gratis øl, fordi den sælges for 500 yen . [14]

Det engelske ord gratis har to forskellige betydninger og står i udtrykket freeware, som har været brugt siden 1982, for "gratis" (mere præcist for "gratis software"); i fri software (engelsk gratis software) er der (mere præcist for "frihed givet software") for "frihed". Engelsksprogede aktivister skelner betydeligt med gratis som i gratis øl ("gratis som gratis øl ") og Fri som i frihed ("fri som i frihed").

Freeware giver ikke brugeren de friheder, der er angivet af Free Software Foundation, men dem i den individuelle licensaftale med forfatteren. Derfor betragtes det som "unfree" software.

Gratis software, på den anden side, indeholder de ovennævnte friheder og kan, men behøver ikke at være, gratis.

Åben kilde

Udtrykket Open Source (på tysk "open source") blev introduceret i 1998 af grundlæggerne af Open Source Initiative (OSI): Eric S. Raymond , Bruce Perens og Tim O'Reilly . De ville fokusere på den mere pragmatiske tilgang til sådan software, i stedet for at stole på en potentielt skræmmende, moralsk ladet og polariserende fri software -idé (fra deres synspunkt). [15] [16] De beskriver open-source software som en fordelagtig udviklingsmodel, hvorved spørgsmålet om, hvorvidt software skal være open-source er et rent praktisk og ikke et etisk spørgsmål.

Med vægt på udviklingsprocessens overlegenhed afspejler OSI snarere udviklerens synspunkt [17], mens FSF fokuserer på brugerens synspunkt. [18] FSF ser ikke-fri software som et socialt problem. I deres øjne er beslutningen for eller imod fri software derfor primært en etisk og social beslutning; den praktiske fordel er sekundær. Da OSI ikke nævner den frihed, som gratis software giver brugerne, beskylder FSF OSI for at distrahere fra de væsentlige punkter. [19]

Disse to forskellige bevægelser med forskellige perspektiver er forbundet med en fælles forståelse for open source -kode og målet om at opbygge et gratis softwareøkosystem, hvilket resulterer i adskillige projekter, hvor de arbejder sammen. Alternative kompromisbetingelser som "Gratis og open source software" (FOSS) eller " Free / Libre Open Source Software " (FLOSS), som accepteres af tilhængere af begge holdninger, har til formål at understrege lighederne.

For mere information, se afsnittet "Sammenligning med Open Source -definitionen" .

Semi-fri software

På grund af bekymringer om den kommercielle udnyttelse eller amoralsk brug af egen software har der været og er stadig bestræbelser på ikke at give alle forbehold fra definitionen af ​​gratis software i din licens. Vil de friheder, der er anført af FSF reduceres med den kommercielle distribution (men den anden blev uændret), var det indtil 2011 afvisende af FSF som en halvfri software (engelsk semi-free software) henviser til.

FSF har ikke foretaget denne forskel siden 2012 og tæller software med sådanne tilpassede licenser som "ikke-fri" software. [20]

Ikke-fri software (proprietær)

Hvis en eller flere af betingelserne for de friheder, der er anført af FSF, ikke er opfyldt, betegnes softwaren som ejendomsretlig eller "ikke -fri" (i betydningen mangel på friheder).

Gratis hardware

Gratis hardware ( engelsk gratis hardware, også kendt som open hardware eller open source hardware) er fri software og open source-bevægelse tæt på eller går tilbage til dette. Dette er hardware, der er fremstillet i henhold til gratis konstruktionsplaner .

definition

Den tidligste kendte offentliggørelse af definitionen, dateret februar 1986, stammer fra FSF 's (nu ophørte) "GNU's Bulletin Publication" . [21] Kilden til dette dokument findes i afsnittet Filosofi på GNU -projektets websted. Definitionen henviste oprindeligt til to punkter: [21]

Citat: "Ordet 'gratis' i vores navn refererer ikke til pris; det refererer til frihed.
 • Først friheden til at kopiere et program og omfordele det til dine naboer, så de kan bruge det lige så godt som dig.
 • For det andet friheden til at ændre et program, så du kan kontrollere det i stedet for at det styrer dig; for dette skal kildekoden gøres tilgængelig for dig. "
På tysk: “Ordet 'gratis' i vores navn refererer ikke til prisen; det vedrører frihed.
 • Først friheden til at kopiere et program og give det til dine naboer, så de kan bruge programmet som du kan.
 • For det andet friheden til at ændre et program, så du styrer programmet og ikke programmet selv; til dette formål skal kildeteksten gøres tilgængelig for dig. "
- FSF, 1986

I 1996 blev Free Software defineret på webstedet gnu.org ved at henvise til "tre frihedsniveauer" og udtrykkeligt tilføje, at man også skal have frihed til at studere softwaren. Dette kan også læses op i den ældre topunktsdefinition som en del af friheden til at ændre programmet, [22] [23], men understreges ikke så tydeligt der. Senere undgik Stallman ordet “niveau”, fordi du har brug for al frihed, og ordet er lidt vildledende for det.

Endelig blev der tilføjet en frihed, der udtrykkeligt siger, at brugerne skal kunne køre programmet, som de vil, til ethvert formål. De eksisterende friheder var allerede nummereret fra en til tre, men den frihed skulle komme foran de andre; derfor blev det tilføjet som "Frihed 0". [24]

Den moderne definition definerer gratis software ud fra de fire friheder, der er anført ovenfor . [25] Sammenfattende definerer den gratis software som software, der garanterer slutbrugerne frihed til at bruge, gennemgå / studere, dele og ændre softwaren.

Siden april 2008 er definitionen blevet offentliggjort på 39 sprog på FSF's websted. [26] FSF offentliggør også en liste over licenser på sit websted, der opfylder kravene i denne definition.

Flere definitioner af gratis software

I juli 1997 udgav Bruce Perens Debians retningslinjer for fri software . [27]

Sammenligning med open source -definitionen

Forskellene i gratis software er allerede gjort klart ovenfor i afsnittet om differentiering fra open source -software . Derimod er der også mange ligheder. For eksempel blev "Debians retningslinjer for fri software" brugt af Open Source Initiative (OSI) under navnet "Open Source Definition"; den eneste ændring er udskiftning af udtrykket "gratis software" med "open source -software". FSF kommenterede følgende:

Citat: “ Begrebet open source -software bruges af nogle til at betyde mere eller mindre den samme kategori som gratis software. Det er ikke ligefrem den samme kategori af software: Nogle licenser er blevet accepteret [af OSI], som vi anser for begrænsende, og der er gratis softwarelicenser, der ikke er blevet accepteret [af OSI]. Forskellene i kategoriens udvidelse er imidlertid små:
al gratis software er offentligt tilgængelig kildekode, og al open source -software er næsten gratis . "
- FSF [28]

Forskellige perspektiver på gratis software

Frihed og rettigheder

De angivne mål for gratis software, friheden til at kontrollere egen databehandling og samarbejde, opnås ved at give følgende rettigheder: brugere kan eksekvere, kopiere, distribuere, undersøge, ændre og forbedre gratis software; [2] [3] disse friheder indrømmes og trækkes ikke tilbage (som det er tilfældet med proprietær software). Den afgørende faktor er derfor ikke undgåelse af omkostninger, men slutbrugerens frihed. Retten til at kontrollere softwaren garanteres af, at en bruger af gratis software altid har den tilhørende kildekode tilgængelig eller i det mindste kan få den bagefter (hvilket gør det muligt at undersøge og ændre den) - og ved at en bruger kan vælger at gøre det gennem samarbejde givet Kan lade andre udføre.

Gratis software kan genkendes af sin licens. Dette inkluderer GNU General Public License og andre gratis softwarelicenser. [29] Et grundlæggende socialt og etisk princip bag de opretholdte rettigheder til og med gratis software er, at dets udviklere værdsætter og respekterer slutbrugernes frihed og fællesskab, fordi vilkårene for brug af gratis software giver både brugere og udviklere mulighed for at skabe et miljø af uafhængighed At skabe og forme fællesskab, samarbejde, etik, solidaritet og udveksling. [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Udtrykket "gratis software" og dets nøjagtige definition [7] samt sondringen mellem proprietær software [36] samt den specifikke ide om frihed går afgørende tilbage til begyndelsen af GNU -projektet omkring programmøraktivister som Richard Stallman og den tilhørende grundlæggelse af Free Software Foundation (FSF) i 1985.

Open source -bevægelsen , som er nært beslægtet med hensyn til ambitioner og mål, var ikke identisk og uafhængig med hensyn til de midler og måder, den valgte at komme dertil, og opstod først senere (1998) og i et andet personalemiljø. [37] [38] Forskellen mellem tilgange til gratis software og open source ligger i de respektive vægtninger i princippet i fællesskab repræsenterede værdier: I forbindelse med open source er fokus på de praktiske fordele og udviklingsmetoder, [17] imens fokus Free software community hviler på de etiske, sociale og politiske implikationer. [18]

Brugerne af gratis software omfatter private brugere, virksomheder og offentlige institutioner, såsom regeringer (hovedsagelig på grund af uafhængighed, frihed og kontrol med deres egen databehandling), [39] forskningscentre ( CERN ), universiteter, New York Stock Exchange , Wikipedia , det amerikanske forsvarsministerium . [40]

Fokus for gratis software er derfor brugerens frihed til at dele, kopiere og ændre og modsætter sig de sædvanlige begrænsninger for proprietær software ("ikke -fri software" - i betydningen mangel på frihed) [41] : Med proprietær software , udviklere forsøger at slutbrugere og kontrollere og monopolisere slutbrugermarkedet (f.eks. gennem restriktive slutbrugerlicensaftaler , fortrolighedsaftaler , produktaktiveringer , dongler , kopilåse , proprietære formater eller distribution af binære eksekverbare programmer uden kildekode) og dermed tvinge brugerne til at blive afhængige af den respektive udvikler. Firma. Gratis software på den anden side adskiller sig i den frihed, den giver: brug, del, modificer.

Selvbildet af de tildelte friheder er, at de ses som nødvendige for at fremme sociale og etiske bekymringer, som respekterer og værdsætter brugernes frihed og fællesskab (inden for computerbrug og databehandling) ved aktivt at samarbejde og brug af gratis software Samarbejde muliggør: [30] [31] [32] Brugere har mulighed for at oprette et fællesskab af velvillighed og etisk ærlighed i brugen af ​​deres computere og databehandling. Gratis software kan bruges til ethvert formål (uden behov for at være bundet af en bestemt social eller etisk værdi), men FSF og GNU -projektet fremmer aktivt de værdier om frihed, fællesskab, samarbejde og etisk solidaritet, som gratis software muliggør . [33] [34] [35]

På grund af sine principper har gratis software et stærkt fokus på samarbejde og at hjælpe sammen i et fællesskab: alle kan deltage i offentligt administrerede gratis softwareprojekter. Dette udelukker ikke kommerciel og industriel brug, da denne frihed ikke er begrænset. Ordet fri i fri software refererer til frihed , ikke gratis ; Gratis software har intet at gøre med monetære omkostninger eller penge. [42] Gratis software er normalt gratis, men er ikke omfattet af en sådan begrænsning. Gratis software kan bruges kommercielt, sælges eller distribueres til enhver pris og er stadig gratis software, så længe friheden er garanteret. Den oftest anvendte GPL tillader imidlertid ikke, at der kompileres GPL -software, og der opkræves en separat høj pris for kildekodebestemmelsen (over et lavt oprettelsesgebyr, f.eks. Medium), hvilket betyder, at GPL -software kan kommercialiseres i Kan begrænse praksis. [43] [44] [45]

Frihederne i forbindelse med fri software er lovligt forankret i gratis softwarelicenser og kan derfor garanteres. Sådanne licenser omfatter GNU General Public License (GPL), som gennem copyleft- princippet fastslår, at brugere af redigerede og genudgivne versioner af softwaren skal have de samme friheder. Tilladelige licenser såsom BSD -licensen (som ikke kræver copyleft) accepteres imidlertid også som gratis softwarelicenser.

I modsætning til proprietær software, hvor der kan være kode til ubemærket spionage / overvågning, til begrænset brug af medier gennem digital begrænsningshåndtering og bagdøre til ubemærket fjernbetjening af ændringer (utilsigtede, upåagtede "opdateringer"), tilbyder Free Software sin undersøgelsesevne en software, hvorfra uønskede og skadelige egenskaber kan fjernes, og derfor normalt ikke findes i første omgang.

Filosofi Overvejelser om fri software

Gratis software handler om at give brugerne frihed til den software, de modtager: primært kildekoden (for at kunne foretage ændringer).

 • Software kan let ændres eller kopieres (i modsætning til fysiske objekter). Softwarebrugere bør være i stand til at gøre brug af det, ikke kun de originale udviklere. [2]
 • Madlavningsopskrifter bruges undertiden som en analogi til gratis software: [46] En madlavningsopskrift giver frihed, hvis en modtager får lov at videregive den (med eller uden ændringer).
Dette betyder ikke , at tilhængere af den frie software -bevægelse kræver opskriften på et måltid, de har bestilt, når de går på en restaurant, eller at de insisterer på, at opskriften skal afsløres. Årsagen er, at maden er resultatet af madlavning, ikke en variant af opskriften. [47] (Når man besøger en restaurant, bestilles mad, ikke "trinene der fører til mad"). På samme måde insisterer tilhængere af fri software -bevægelse ved modtagelse af et dokument ikke på at afsløre den software, der blev brugt til at oprette dokumentet. Medlemmer af den frie software -bevægelse vil imidlertid afvise dataformater, der ville tvinge dem til at bruge et proprietært program til at læse / bruge (eller ændre) et dokument. [48]
 • Når en bruger modtager software, er det eksekverbare program en direkte transformation af kildeteksten: Trinene i programmet er en direkte transformation (eller variant) af trinene / beskrivelserne i kildeteksten. I softwarelicenser, der giver frihed, f.eks. GNU GPL, omtales dette som "tilsvarende kilde": tilsvarende kildekode. [49] Hvis software videregives som gratis software, skal en modtager have ret til at kunne modtage den tilsvarende kildetekst (dette leveres normalt med det samme), da dette giver ret til at have friheden til at bruge softwaren mere tilstrækkelig måde at være i stand til at ændre. Uden kildekoden (f.eks. Kun som et binært eksekverbart program) er det ofte næsten umuligt at foretage meningsfulde ændringer af softwaren. [50] [51] Dette skyldes mest maskinkoden, som er meget mærkelig for menneskelige læsere, som kildeteksten er samlet til i mange programmeringssprog for derefter at blive eksekverbar på en computer. Denne form for software (maskinkode), som er vanskelig at ændre, er ikke et nyt produkt eller en artefakt, der er vanskelig at oprette på grund af mangel på ressourcer, hvis kildekoden bruges som udgangspunkt. I stedet er det en bekvem direkte transformation af kildekoden. Den frie software -bevægelse går også ind for at modtage kildeteksten, da det er den eneste måde at analysere, ændre og kontrollere tilstrækkeligt.
 • Medlemmer af gratis softwarefællesskabet er opmærksomme på frihed, når de vælger softwarepakker af hensyn til deres egen frihed . De nægter ofte at bruge proprietær software. De behøver ikke afvise, for eksempel til at "bruge undergrundsbaner, hvis de har computere med Windows, eller til at foretage telefonopkald, hvis opkaldet dirigeres gennem distributører, der bruger proprietær software, eller at etablere internetforbindelser, hvis disse dirigeres gennem routere, der kører proprietære software, "eller for at bestille T-shirts, fordi producenten kunne bruge Windows til at lave T-shirts." [52] [53] For medlemmer af gratis softwarefællesskabet handler det primært om frihed i deres egen databehandling. Nogle (som FSF eller FSFE ) er involveret i PR -arbejde for at bringe andre mennesker tættere på de relevante aspekter af frihed i databehandling.

Gratis software og aspekter af tilgængelighed

Freedom-granting software (gratis software) siger intet om softwarens tilgængelighed: Nogle er udviklet som et offentligt projekt (og er derfor tilgængelige for alle), andre er udviklet i en kundespecifik udviklingsordre specifikt til virksomheder, organisationer, regeringer eller endda individuelle brugere (og er derfor kun tilgængelig for dem, medmindre de bruger deres ret til offentliggørelse). [54] Med modtagelsen af ​​softwaren har alle modtagere imidlertid modtaget fri software.

Software, der kan bruges af et stort antal brugere (programmer til tekstbehandling, webbrowsing) udvikles normalt i offentlige projekter i tilfælde af software, der sikrer frihed. Disse programmer er gratis software, der er offentligt tilgængelig. Fri software rettigheder tillader brugere at foretage ændringer i denne software eller distribuere disse ændringer uden at underrette den oprindelige udvikler. [55] Ændringerne / forbedringerne stilles imidlertid for det meste til rådighed for det oprindelige projekt. Som et resultat kan forbedringerne blive en fast del af den offentlige software (i så fald skal de ikke altid tilføjes af fællesskabet, da eventuelle bidrag derefter vil blive opretholdt af fællesskabet for at inkludere og vedligeholde specifikke forbedringer eller ændringer) ; Derudover er forbedringer til gavn for offentligheden, hvor softwaren kan forbedres gennem forskellige bidrag. Da der kan være meningsforskelle i offentlige projekter (ofte på et rent teknisk plan, hvor forskellige tekniske mål kan forfølges), er et offentligt projekt gaffelt og fremover i to eller flere forskellige separate Varianter offentligt [note. 5] er tilgængelig. Dette er baseret på retten til, at gratis software kan ændres (og den ændrede version kan genudgives).

Freedom-granting software, som gør det muligt for en modtager at trække sin frihed tilbage, når den efterfølgende videregives, kaldes permissiv software . Frihedsbevillingssoftware, der sikrer, at modtagne friheder skal videregives, når softwaren videregives, kaldes copyleft- software. Begge betragtes som gratis software (copyleft sikrer friheder for alle, hvor frihederne ikke må trækkes tilbage igen ved videregivelse, som det er tilfældet med afslørende software.)

Programmerere, der gør væsentlig software tilgængelig for offentligheden som gratis software, vælger ofte (som forfatteren) en copylefted softwarelicens, der garanterer frihed, da de dermed kan forhindre softwaren i at blive hentet af virksomheder, og dele af den bliver behandlet til proprietær software, hvilket ville fratage brugerne deres friheder. Andre vælger et dobbeltlicenskoncept , hvor softwaren er tilgængelig for offentligheden f.eks. B. fås som copyleft, men softwaren er tilgængelig mod betaling på forskellige vilkår. Nogle udgiver programmer under tilladte licenser (det vil sige uden copyleft); især når målet er at gøre et program så bredt anvendeligt som muligt (selv for proprietære softwareudviklere) (når det kommer til at promovere en ny protokol eller et nyt bibliotek).

Gratis software og kommercielle aspekter

Gratis software kan være kommerciel software (kommerciel og proprietær er ikke det samme). Gratis software kan sælges og videregives kommercielt [42], og der kan tilbydes kommercielle aktiviteter (f.eks. Support). Dette kan naturligvis også gøres gratis , så normalt med afkald på garanti . Gratis software er dog aldrig proprietær, idet den forbyder brugere eller gør det umuligt at ændre og omfordele dem. [56]

Privat eller brugerdefineret software, der er udviklet (normalt mod betaling) til en bestemt bruger (normalt en organisation) og ikke er offentligt tilgængelig, kan være gratis software. Dies ist der Fall, wenn der alleinige Benutzer der Software (der einzige Empfänger der Software), dennoch die vier Freiheiten erhalten hat. [54]

Die Freie-Software-Bewegung lehnt die These ab, dass Programmierer berechtigt seien, Nutzern Freiheiten zu entziehen, um Gewinn zu erzielen. Stattdessen wertet die Freie-Software-Bewegung das Recht auf Freiheit der Nutzer höher als einen finanziellen Gewinn von Programmierern oder Software-Unternehmen, wenn dieser auf Kosten der Freiheit anderer (Eigenkontrolle und/oder Gemeinschaft, oder Privatsphäre) basiert. [57] Deswegen erlaubt die am häufigsten verwendete GPL zwar die Kommerzialisierung, erlaubt jedoch nicht für den Quelltext mehr zu verlangen als für das kompilierte Programm (ausgenommen zusätzlicher Bereitstellungsgebühren z. B. für das Medium), was die Kommerzialisierung von GPL Software erschweren kann. [43] [44]

Die Freie-Software-Bewegung ist aber durchaus für eine Bezahlung von Programmierern, wenn diese die Freiheit der Nutzer achten, [58] sowie für alle Geschäftsmöglichkeiten rund um Freie Software (Support, Wartung, Betreuung). Richard Stallman schildert mögliche Szenarien einer Softwaresteuer, mit der eine Regierung Geld für die Entwicklung von allgemeinnütziger Software (die zusätzlich Freiheiten gewährt) zur Verfügung stellen könnte. [59]

Freie Software aus gesellschaftlicher Sicht

Beitrag zur Diskussion über die Wirtschaftsordnung

Einige Menschen sehen in der Freie-Software-Bewegung Ansätze, die Möglichkeiten zur Überwindung des Kapitalismus zu zeigen. In Deutschland beschäftigt sich unter anderem das Projekt Oekonux mit dieser Thematik. Andere sehen in freier Software lediglich einen weiteren Wettbewerber innerhalb der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Freiheit, die Software in andere Sprachen zu übersetzen, kommt besonders denjenigen Sprachgruppen zugute, für die eine Übersetzung bisher kommerziell nicht interessant war.

Beitrag zur Reduktion der digitalen Kluft

Die Freiheit der Software wird vom UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) als schützenswert anerkannt. Sie gehört zu den elementaren Forderungen der Zivilgesellschaft, mit der die „ Digitale Kluft “ überwunden werden soll. Unter „digitaler Kluft“ wird die Spaltung in Regionen der Erde bezeichnet, die sich die Schaffung von IT-Infrastruktur und damit vor allem die Teilnahme am Internet leisten können, und solchen, die dies nicht können. Anders als bei proprietärer Software fließt bei der Verwendung freier Software kein Geld in fremde Länder ab, wo die Anbieter proprietärer Software ihren Unternehmenshauptsitz haben. Alle Mittel, die vor Ort für die IT bereitstehen, können daher unmittelbar in die IT-Wirtschaft vor Ort einfließen.

„Durch Freie Software haben Entwickler in anderen Kulturräumen die Freiheit, Programme an ihre Sprache und Gegebenheiten anzupassen, um sie dann kommerziell oder nichtkommerziell weiterzugeben. Bei proprietärer Software ist dies generell verboten und von der Gnade des Herstellers abhängig“

Georg Greve , damaliger Präsident der Free Software Foundation Europe und Vertreter des zivilgesellschaftlichen WSIS Koordinierungskreises in der deutschen Regierungsdelegation, 2003 [60]

Geschichte

Entwicklungen im Vorfeld

1931 gründete Thomas J. Watson Sr. von IBM ein Methods Research Department um das Wissen zum Betrieb seiner Datenverarbeitungsverfahren zu sammeln und effektiv mit seinen Kunden zu teilen, [61] was IBM mit den Nutzergruppen SHARE (Society to Help Avoid Redundant Effort) und GUIDE für seine Mainframe-Programmierung fortführte. [62] Bis 1970 wurde Software von IBM kostenlos und inklusive Quellcode zur Verfügung gestellt. [63] Zwischen 1960 und 1970 etablierte sich unter anderem an akademischen US-Einrichtungen ( Stanford , Berkeley , Carnegie Mellon undMIT ) eine „ Hacker -Kultur“, für die es selbstverständlich war, eigene Software-Verbesserungen mit anderen Programmierern zu teilen. Programmierer tauschten die Software frei untereinander aus und gaben häufig den entsprechenden Quelltext weiter. Insbesondere in großen Benutzergruppen wie der DEC User Group (DECUS) war dies üblich. Es war gängige Praxis, den Quelltext der mit Computersystemen ausgelieferten Software mitzuliefern. Dadurch kamen viele Vorschläge für Verbesserungen und Fehlerkorrekturen zu den Computerherstellern zurück. Software wurde als Zugabe zu Computern gesehen, um diese nutzbar zu machen.

Am 23. Juni 1969[64] kündigte IBM neue Regeln für die Nutzung und Wartung seiner Software, getrennt von den Hardware-Nutzungsbedingungen an. Für Software wurde urheberrechtlicher Schutz in Verbindung mit Lizenzverträgen eingeführt. [65] Die bislange freie Dienstleistung zur Wartung und Weiterentwicklung von Software wurde gesondert berechnet, was einen eigenen Wirtschaftsmarkt für diesen Dienstleistungssektor begründete. In den späten 1970er-Jahren begannen gleichfalls andere Unternehmen, „Softwarelizenzen“ einzuführen, welche den Nutzen, die Weitergabe und die Möglichkeit der Veränderung der Programme einschränkte. Außerdem wurden viele Programme nicht mehr im Quelltext geliefert, sondern nur noch in maschinenlesbarer Form, zum Schutz der Software als Geschäftsgeheimnis, was eine Veränderung nahezu unmöglich machte. Zusätzlich wurde es mit dem Aufkommen von finanzierbaren Mikrocomputern von IBM , Apple , Atari oder Commodore üblich, Software getrennt von Computer- Hardware zu verkaufen und den Quelltext vor der Konkurrenz zu verbergen, die Software wurde somit proprietär. Immer mehr Hacker wurden von den Softwareunternehmen angestellt, und die bisher wahrgenommenen Freiheiten wurden stark eingeschränkt, Software wurde zu einem künstlich verknappten Gut.

In diese Zeit fiel die Arbeit von Richard Stallman am „AI Lab“ (Abteilung für Künstliche Intelligenz ) desMassachusetts Institute of Technology . Als dort ebenfalls proprietäre Software in den Laboren eingeführt wurde, bemühte Stallman sich darum, durch das Programmieren alternativer Software eine Monopolstellung proprietärer Anbieter zu verhindern. Er folgte damit seinen Prinzipien einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die einen freien und ungehinderten Austausch von Software vorsahen.

„Mit dem Verlust meiner Gemeinschaft war es unmöglich, weiterzumachen wie zuvor. Stattdessen stand ich vor einer gänzlich moralischen Entscheidung.

Die einfache Wahl wäre es gewesen, der proprietären Software-Welt beizutreten, Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen und zu versprechen, meinen Mit-Hackern nicht zu helfen. Sehr wahrscheinlich würde ich Software entwickeln, die unter Vertraulichkeitsvereinbarungen ausgegeben würde, und so den Druck auf andere Leute erhöhen, ihre Kameraden auch zu verraten.

Ich hätte auf diese Art Geld verdienen und mich vielleicht mit dem Schreiben von Code vergnügen können. Aber ich wusste, dass ich am Ende meiner Karriere auf Jahre zurückblicken würde, in denen ich Wände gebaut habe; Wände, welche die Menschen voneinander trennen. Ich würde dann das Gefühl haben, dass ich mein Leben damit verbracht hatte, die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen. […]

Eine andere Wahlmöglichkeit, die direkt, aber unerfreulich gewesen wäre, war, mich überhaupt nicht mehr mit Computern zu befassen. Auf diese Art wären meine Fähigkeiten nicht missbraucht worden, aber sie wären andererseits auch verschwendet worden. Ich wäre dann zwar nicht schuld daran, dass Computer-Nutzer voneinander getrennt und eingeschränkt werden, aber ich hätte es auch nicht verhindert.

Also suchte ich nach einem Weg, auf dem ein Programmierer etwas Gutes tun kann. Ich fragte mich selbst: Gibt es ein Programm oder Programme, die ich schreiben könnte, um wieder eine Gemeinschaft möglich zu machen?“

Richard Stallman [66]

Die Entstehung Freier Software

Das Unternehmen AT&T entschied sich 1983, eine proprietäre Version seines Unix auf den Markt zu bringen: UNIX System V . Im September 1983 gründete Richard Stallman das GNU-Projekt mit dem Ziel, ein freies, UNIX-ähnliches Betriebssystem mit Namen „GNU“ zu entwickeln. [67]

Damit die Idee der Freiheit auch rechtlich abgesichert sein würde, mussten freie Lizenzen erdacht werden. Stallman entwarf das Copyleft-Prinzip, das bedeutet, dass alle, die die Software (mit oder ohne Änderungen) weiter verteilen, die Freiheit zum Weitergeben und Verändern mitgeben müssen. Das Copyleft garantiert, dass alle Benutzer Freiheit haben. Auf diesem Prinzip beruhen die Lizenzen der GNU-Software.

Eine organisatorische Basis für GNU und Freie Software überhaupt ist die 1985 gegründete, gemeinnützige Stiftung Free Software Foundation (FSF). Für Softwareprojekte bestanden in den frühen und mittleren achtziger Jahren noch jeweils individuelle Lizenzen. Stallman verband die Rahmenpunkte zu einer einzelnen Lizenz und veröffentlichte 1989 die GNU General Public License (GNU GPL). Diese ist die heute am stärksten verbreitete Lizenz für Freie Software.

1991 war das GNU -Betriebssystem bis auf den Kernel vollständig. Einige Leute erkannten, dass Linux , ein damals proprietärer Kernel für Minix , sich für GNU eignen könnte. Nachdem die Entwickler den Linux-Kernel unter die „GNU GPL“ stellten, konnte zum ersten Mal ein vollständig freies Betriebssystem ausgebaut werden. Mit der darauffolgenden rasanten Entwicklung und Verbreitung von GNU und Linux wurde freie Software von zunehmend mehr Menschen genutzt.

Verteidigung Freier Software

Es gab zwei größere Prozesse, bei denen Unternehmen versuchten, freie Software in ihren ausschließlichen Besitz zu bringen:

1992 klagte AT&T gegen die Universität von Kalifornien um die Rechte an den UNIX-Quellen. Wie sich herausstellte, hatte AT&T die freie universitäre Produktion gesamt in ihren Bestand übernommen und lediglich die Urheberangaben entfernt. Im Rahmen eines Vergleichs erhielt AT&T von etwa 18.000 umstrittenen Dateien ausschließliche Rechten an dreien.

2003 klagte SCO gegen IBM um die Rechte an den Linux-Quellen. SCO begründete ihren Vorstoß mit angeblichen Verletzungen des UNIX-Copyrights. IBM hätte Quellen aus UNIX illegal nach Linux übertragen. SCO konnten seine Behauptung im Prozess aber nicht belegen. Das Verfahren endete, als sich herausstellte, dass SCO nicht im Besitz von UNIX-Urheberrechten war, sondern diese bei Novell lagen.

Bekannte Beispiele

Persönlichkeiten

Software

Im Juli 2007 waren über 5000 Software-Pakete im „FSF/UNESCO Free Software Directory“ eingetragen, [68] welches 1999 ebenfalls als ein Projekt der FSF startete.

Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die meisten Freie-Software-Projekte beim Webdienst GitHub von wenigen oder nur einem einzigen Entwickler abhängen. [69]

Geschäftsmodelle

Freie Software kann, gemäß den vier Freiheiten, meist nahezu beliebig kopiert und weitergegeben werden. Freie Software darf zwar zu einem beliebig hohen Preis verkauft werden, doch ist sie fast immer kostenlos im Internet erhältlich, und so ist ihr Verkaufswert auf Datenträgern meist nicht viel höher als die Selbstkosten . Eine bemerkenswerte Ausnahme ist das GNU-Projekt , das Freie Software mit deutlicher Profitspanne anbietet und in den 1980er-Jahren einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Software bestritt. Das GNU-Projekt hatte damals jedoch wegen seiner zentralen Rolle bei der Entwicklung freier Software und der damals geringen Verbreitung und Leistungsfähigkeit des Internets eine besondere Rolle, die es heute nicht mehr gibt.

Einige Geschäftsmodelle , die mit freier Software zu tun haben, konzentrieren sich deswegen auf den Dienstleistungsaspekt der Softwareentwicklung, -weiterentwicklung und -anpassung. Wartung und individuelle Anpassung der Software sowie Schulung und technische Unterstützung sind für die Kunden vorrangig. Unternehmen, die allein diese Dienstleistungen als Geschäftsstrategie gewählt haben, sind zum Beispiel MySQL AB , Red Hat und Qt Development Frameworks . Freie Software unterliegt keiner Rivalität und nicht der Ausschließbarkeit , ist somit ein reines öffentliches Gut und kann folglich nicht einem üblichen Marktgeschehen unterliegen. Dennoch betrachten die Herausgeber proprietärer Software sie als eine ernste Bedrohung für ihr Geschäftsmodell der Lizenzierung und versuchen deshalb, potenzielle Kunden von der Benutzung freier Software abzuhalten. Trotzdem sind Hersteller proprietärer Software aktive Nutzer von freier Software und unterstützen die Verfügbarkeit von proprietärer Software auf Plattformen, die auf freier Software basieren.

Als Argumente für ihre Produkte führen Hersteller proprietärer Software unter anderem mehr Garantien, bessere Qualität – besonders im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und bessere Dienstleistungen – an. Solche Argumente, die auf Versprechungen von Open Source, nicht von freier Software kontern, hat Richard M. Stallman wiederholt als tendenziös und thematisch verfehlt angegriffen; in seinen Augen ist die Entscheidung für oder gegen Freie Software primär eine ethische und soziale Entscheidung, von der nicht durch Qualitätsdiskussionen abgelenkt werden darf.

Lizenzen

Es gibt verschiedene Typen von Softwarelizenzen , die die Kriterien freier Software erfüllen:

 • Copyleft-Lizenzen, die GNU General Public License ( GNU GPL ) ist die am häufigsten verwendete. Der Autor behält das Copyright , und es sind Klauseln enthalten, dass veränderte und weitergegebene Software frei bleibt. Auch der Quellcode muss zur Verfügung gestellt werden.
 • Bei BSD-artigen Lizenzen behält der Autor das Copyright. Diese dem Grundsatz „Ehre, wem Ehre gebührt“ folgende Lizenz enthält den Namen des Autors und oft auch eine Haftungsbeschränkung . Veränderung und Weitergabe in jeder Form ist erlaubt, das heißt, sie darf auch in proprietäre Software eingebaut werden. In diese Klasse fallen die Apache-Lizenz und die MIT-Lizenz .
 • Gemeinfreiheit . Der Autor verzichtet auf das Copyright. Damit kann jeder alles mit der Software machen, sie etwa in eigene Programme einbauen, verkaufen oder sie selbst wieder zu proprietärer Software machen. Gemeinfreiheit ist jedoch keine Lizenz, sondern ein gemeinfreies Werk ist besitzlos. In Staaten, in denen keine Gemeinfreiheit von Software möglich ist (etwa in Teilen der Europäischen Union ), weil etwa die Urheberrechtsgesetze eine bewusste Übergabe in die Gemeinfreiheit nicht zulassen und die Schutzfristen nach dem Tod eines Autors so lang sind, dass noch keine Gemeinfreiheit jemals geschriebener Software eingetreten ist, wird statt der Gemeinfreiheit eine Lizenzierung verwendet, die dem Lizenznehmer keinerlei Verpflichtungen auferlegt und ihn von allen durch die allgemeinen Copyright-Regelungen auferlegten Beschränkungen befreit (zum Beispiel die Do What The Fuck You Want To Public License (WTFPL) oder die CC0 ).

Siehe auch:

Gefahren für Freie Software

Proprietäre Schnittstellen

Hardware-Hersteller gehen immer mehr dazu über, die Schnittstellenspezifikationen geheim zu halten, um der Konkurrenz die Nachahmung technischer Lösungsansätze zu verwehren. Der Grund hierfür liegt im zunehmenden Wettbewerbsdruck und darin, dass es billiger ist und schneller geht, einen solchen Schutz technisch einzubauen, als das errungene geistige Gut durch ein Patent für sich zu reservieren. Wenn nicht öffentlich dokumentiert ist, wie die Geräte anzusteuern sind, erleidet die Hardwareunterstützung freier Betriebssysteme mittels freier Treiber einen schweren Rückschlag, da sie allenfalls noch durch Reverse Engineering in Gang gebracht werden kann.

Andererseits haben die Hersteller die Benutzer der wichtigeren freien Betriebssysteme (vor allem GNU/Linux – wobei insbesondere Linux und der X.Org-Server relevant sind) als Kundengruppe erkannt. Viele von ihnen stellen jedoch proprietäre Treiber zur Verfügung. Diese Treiber stoßen unter den Anhängern freier Software auf höchst geteilte Meinungen: einige sind glücklich darüber, dass sie die „Unterstützung“ der Hardware-Hersteller gewonnen haben und deren Hardware durch das von ihnen bevorzugte Betriebssystem nun mehr oder weniger unterstützt wird, andere lehnen proprietäre Treiber grundsätzlich ab.

Von einer generellen Schnittstellenfreigabe würden die Benutzer freier Betriebssysteme sicherlich profitieren. Neben den ideologischen kommen hier Fragen der Systemstabilität zum Tragen. Sollte beispielsweise ein proprietärer Linux-Netzwerkkartentreiber regelmäßig zu Abstürzen des Systems führen, wären die Linux-Entwickler dagegen machtlos und es hinge vom Gutdünken des Herstellers ab, ob der Fehler behoben wird.

Softwarepatente

Die regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchenden Softwarepatente haben auf Freie Software einen besonders schwerwiegenden Einfluss, denn es ist zum Teil rechtlich noch nicht einmal möglich, mit freier Software die Patentauflagen zu erfüllen. Diese bestehen nämlich in einigen Fällen auf einer Gebühr pro in Umlauf gebrachter Kopie, aber Freie Software verlangt gerade, dass der Herausgeber darauf keinen Einfluss haben darf. Selbst wenn er die Lizenzgebühren zum Beispiel durch Spenden zahlen würde, müsste er eine genaue Zahl der Kopien, die im Umlauf sind, vorlegen können, womit es keine Freie Software mehr wäre.

Trusted Computing

Trusted Computing kann Veränderungen an einer Computer-Plattform eindeutig erkennen und damit sowohl externe Software-Angriffe als auch Veränderungen durch den Benutzer, Konfigurationen, Fehlfunktionen, Sicherheitslücken oder von Anwendungsprogrammen eindeutig identifizieren. Die Reaktion auf eine solche Veränderung kann (aber muss nicht) durch ein entsprechendes, sicheres Betriebssystem erfolgen. Trusted Computing kann daher auch zur Absicherung von Digital Rights Management (DRM) und zum Kopierschutz verwendet werden.

Politisch gesehen muss Freie Software immer vom Benutzer ersetzbar und veränderbar sein. Software, die in binärer Form zertifiziert sein muss, ist dies nicht. Technisch gesehen kann in freier Software vor dem Benutzer nichts im Binärcode verheimlicht werden, weil der Quellcode für jeden zugänglich sein muss. Somit kann die Verschlüsselung, mit der die Daten vor dem Benutzer „bewahrt“ werden, einfacher hintergangen werden.

Eine weitere Inkompatibilität tut sich mit dem Kopierschutz von DVDs auf: Die Umgehung wirksamer Kopierschutzmaßnahmen ist seit den um die Jahrtausendwende weltweit nach und nach etablierten Reformen zum Copyright (in den USA der Digital Millennium Copyright Act (DMCA)) gesetzlich nur noch mit Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt. Dieses Verbot erstreckt sich auf die Herstellung oder Verbreitung von Programmen, die diese Maßnahmen umgehen können, so dass freie Abspielsoftware für kopiergeschützte DVDs nicht legal geschrieben werden kann – aus ihren natürlichen Interessen heraus würden die Rechteinhaber ihre Zustimmung dazu niemals erteilen, weil dadurch der Sinn der Maßnahmen ad absurdum geführt würde.

Falls Hardwarehersteller wie Intel oder AMD funktionseinschränkende Verfahren in Chipsätze oder Prozessoren implementieren sollten, könnte Freie Software den vollen Funktionsumfang möglicherweise nur noch auf freier Hardware entfalten.

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Portal: Freie Software – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Freie Software
Definition und Philosophie
Präsentationen
Software
Abgrenzung

Einzelnachweise

 1. Freie-Software-Bewegung (gnu.org)
 2. a b c Philosophie des GNU-Projekts (gnu.org)
 3. a b Was ist Freie Software? (fsfe.org)
 4. Free Software Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, 2nd Edition
 5. Freie Software darf kommerziell verkauft und weitergegeben werden und kommerzielle Tätigkeiten (Support usw.) dürfen für Freie Software angeboten werden. (Natürlich darf dies alles gratis geschehen, dann meist mit Verzicht auf Gewährleistung ). Freie Software ist aber nie proprietär. Proprietäre Software ist eine, welche Nutzern die Freiheiten auf Modifizierung und Weitervertrieb verbietet oder unmöglich macht . (Kommerziell und proprietär sind nicht das Gleiche.)
  Erklärung zu kommerzieller Freier Software .
  Beispiele für kommerzielle Angebote (Wartungsverträge, Support, Service- und Garantieleistungen, Softwareanpassungen usw.), rund um Freie Software: Debian Consulting , FSF Service Directory
 6. Richard Stallman: Freie Software schützt das Privatleben (FuturMag)
 7. a b Was ist Freie Software? ; Freie-Software-Definition (gnu.org)
 8. a b Steven Levy: Hackers: Heroes of the Computer Revolution. Doubleday 1984, ISBN 0-385-19195-2 .
 9. a b Boris Gröndahl: Hacker. In: Rotbuch 3000. ISBN 3-434-53506-3 .
 10. a b siehe unter Open Source Jahrbuch 2005 ( Memento vom 7. Oktober 2006 im Internet Archive )
 11. Markos Themelidi: Open Source – die Freiheitsvision der Hacker. Books on Demand, 2005, ISBN 978-3-8334-2883-8 .
 12. Tom Shea: Free software – Free software is a junkyard of software spare parts . In: InfoWorld . InfoWorld Media Group, Inc., 1983, S.   31 (englisch, books.google.de ): “In contrast to commercial software is a large and growing body of free software that exists in the public domain. Public-domain software is written by microcomputer hobbyists (also known as 'hackers') many of whom are professional programmers in their work life. […] Since everybody has access to source code, many routines have not only been used but dramatically improved by other programmers.”
 13. David Ahl: David H. Ahl biography from Who's Who in America; Programmausdrucke wurden beispielsweise in Computerzeitschriften wie Creative Computing, Byte etc. und Büchern, wie der Bestseller “BASIC-Computer-Spiele” verbreitet . Abgerufen am 23. November 2009.
 14. Lawrence Lessig : Free, as in beer , Wired . September 2006. Abgerufen am 18. März 2009. „In June, a Copenhagen artists' collective called Superflex released version 3.0 of a new beer called – you guessed it – Free Beer. 'Free beer?' you ask. 'Think free,' Superflex members helpfully explained at the launch, 'as in free software.'“  
 15. History of OSI ( englisch ) opensource.org. Abgerufen am 11. Februar 2016: „"conferees decided it was time to dump the moralizing and confrontational attitude that had been associated with „free software“ in the past and sell the idea strictly on the same pragmatic, business-case grounds"“
 16. Eric S. Raymond : Goodbye, „free software“; hello, „open source“ . 8. Februar 1998. Abgerufen am 13. August 2008: „"After the Netscape announcement broke in January I did a lot of thinking about the next phase -- the serious push to get „free software“ accepted in the mainstream corporate world. And I realized we have a serious problem with „free software“ itself. Specifically, we have a problem with the term „free software“, itself, not the concept. I've become convinced that the term has to go."“
 17. a b Mission of the Open Source Initiative
 18. a b Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 19. Warum Freie Software besser ist als Open-Source-Software ; gnu.org
 20. Categories of free and nonfree software , GNU Project, Free Software Foundation, abgerufen am 3. März 2012
 21. a b GNU'sBulletin, Volume 1 Number 1, page 8 . Gnu.org. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 22. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . Ru.j-npcs.org. 20. März 1997. Archiviert vom Original am 4. Dezember 2013. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 23. What is Free Software? – GNU Project – Free Software Foundation (FSF) . archive.org. Archiviert vom Original am 26. Januar 1998. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 24. The Four Freedoms .: „I [Matt Mullenweg] originally thought Stallman started counting with zero instead of one because he's a geek. He is, but that wasn't the reason. Freedoms one, two, and three came first, but later he wanted to add something to supersede all of them. So: freedom zero. The geekness is a happy accident.“
 25. Richard Stallman: The Free Software Definition . Free Software Foundation. Abgerufen am 15. Oktober 2013.
 26. The Free Software Definition – Translations of this page . Free Software Foundation Inc. Abgerufen am 3. Oktober 2013.
 27. Bruce Perens: Debian's “Social Contract” with the Free Software Community . In: debian-announce mailing list .
 28. Free Software Foundation zur Unterscheidung zwischen Open Source und Freie Software
 29. Verschiedene Lizenzen und Kommentare (gnu.org)
 30. a b „Freie Software ist nicht nur eine technische, sondern eine ethische, soziale und politische Frage. Es ist eine Frage der Menschenrechte, die Nutzer von Software haben sollten. Freiheit und Zusammenarbeit sind unerlässliche Werte von Freie Software. Das GNU System realisiert diese Werte und das Prinzip des Teilens, da gemeinsame Nutzung gut und nützlich für den menschlichen Fortschritt ist.“ Freie Software und Bildung (gnu.org)
 31. a b „Diese Freiheiten sind von entscheidender Bedeutung. Sie sind nicht nur für das Wohl des Einzelnen wichtig, sondern für die Gesellschaft als Ganzes, weil sie die soziale Solidarität fördert – also Austausch und Zusammenarbeit. Sie werden umso wichtiger, da immer größere Bereiche unserer Kultur und unseres Lebens digitalisiert werden. In einer Welt der digitalen Klänge, Bilder und Worte wird Freie Software immer wichtiger für die Freiheit im Allgemeinen.“ nach Warum Open Source das Ziel von Freie Software verfehlt (gnu.org)
 32. a b „Freie Software zu benutzen heißt, eine politische und ethische Entscheidung für Ihr Recht zu treffen, etwas zu lernen und das, was Sie lernen, mit anderen zu teilen.“ gnewsense.org (Übersetzung von hier )
 33. a b As our society grows more dependent on computers, the software we run is of critical importance to securing the future of a free society. Free software is about having control over the technology we use in our homes, schools and businesses, where computers work for our individual and communal benefit, not for proprietary software companies or governments who might seek to restrict and monitor us.Free Software Foundation – About
 34. a b Mitschrift einer Rede von Richard Stallman über die Freie-Software-Bewegung ; 9. März 2006
 35. Kategorien freier und unfreier Software – GNU-Projekt – Free Software Foundation (FSF)
 36. Open source Kategorien freier und unfreier Software (gnu.org)
 37. What is „free software“ and is it the same as „open source“? Open Source Initiative FAQ.
 38. Maßnahmen, die Regierungen ergreifen können, um Freie Software zu fördern von Richard Stallman (gnu.org)
 39. Who's using free software? (fsf.org)
 40. Unfreie Software […] Deren Nutzung, Neuvertrieb oder Modifizierung ist untersagt oder verlangt, dass um Erlaubnis gebeten werden muss, oder ist so sehr eingeschränkt, dass man es wirksam nicht frei tun kann. nach Unfreie Software (gnu.org)
 41. a b Freie Software verkaufen (gnu.org)
 42. a b GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 – Conveying Non-Source Forms. ( englisch ) gnu.org. 29. Juni 2007. Abgerufen am 17. Juni 2015: „(1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.“
 43. a b Freie Software verkaufen . gnu.org. 17. Juni 2015. Abgerufen am 17. Juni 2015: „Hohe oder niedrige Preise und die GNU GPL – […] die GNU GPL verpflichtet, den Quellcode auf weitere Anfrage bereitzustellen. Ohne eine Begrenzung des Preises für den Quellcode wäre es ihnen möglich einen Preis festzulegen, der für jedermann zu hoch zu bezahlen wäre – wie eine Milliarde Euro – und somit vorgeben den Quellcode freizugeben, obwohl sie ihn in Wahrheit verbergen. Darum müssen wir in diesem Fall den Preis für den Quellcode begrenzen, um die Freiheit der Nutzer zu gewährleisten.“
 44. Why Software Should Be Free (Richard Stallman)
 45. hpr1116 :: Interview with Richard Stallman (siehe Audio Interview ab 30:58)
 46. Wir können Word-Anhängen ein Ende setzen gnu.org
 47. GNU General Public License
 48. Obstructing Custom Adaptation of Programs
 49. Appendix A: A Note on Software Free Software, Free Society
 50. Richard Stallmans Kommentar Re: Announcing GNOME's official GitHub mirror
 51. Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues (Richard Stallman)
 52. a b Private Software gnu.org
 53. „Außerdem sollte man auch die Freiheit haben Modifikationen vorzunehmen und privat im eigenen Werk oder Spiel zu nutzen, ohne auch nur deren Existenz zu erwähnen. Veröffentlicht man die Änderungen, sollte es nicht erforderlich sein, irgendjemand im Besonderen oder auf irgendeine bestimmte Weise zu benachrichtigen.“ Was ist Freie Software gnu.org
 54. Unfreie Software (im Sinne fehlender Freiheiten), auch proprietäre Software genannt
 55. „Sollte ein Programmierer nicht eine Belohnung für seine Kreativität verlangen dürfen?“ gnu.org
 56. Kommerzielle Software gnu.org
 57. GNU-Manifest
 58. Freiheit der Software wird endlich von der UNO als schützenswert anerkannt ( Memento vom 26. März 2014 im Internet Archive ) , Artikel des Netzwerks Neue Medien, 26. September 2003.
 59. EW Pugh: Origins of software bundling . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , Nr.   1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   57–58 , doi : 10.1109/85.988580 .
 60. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   20 , 1 (Jan.-März), 1998, ISSN 1058-6180 , S.   36–42 , doi : 10.1109/85.646207 .
 61. L. Johnson: A view from the 1960s: how the software industry began. In: IEEE Annals of the History of Computing. Band 20, Nr. 1 (Januar-März) 1998, Conclusion, letzter Absatz.
 62. B. Grad: A personal recollection: IBM's unbundling of software and services . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.–März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   64–71 , doi : 10.1109/85.988583 .
 63. WS Humphrey: Software unbundling: a personal perspective . In: IEEE Annals of the History of Computing . Band   24 , 1 (Jan.-März), 2002, ISSN 1058-6180 , S.   59–63 , doi : 10.1109/85.988582 .
 64. Richard Stallman: Das GNU-Projekt auf gnu.org, 22. Oktober 2006
 65. Richard Stallman: Initial Announcement auf net.unix-wizards, net.usoft, 27. September 1983
 66. FSF/UNESCO Free Software Directory auf der Webseite der FSF, 2007
 67. Guilherme Avelino, Marco Tulio Valente, Andre Hora: What is the Truck Factor of popular GitHub applications? A first assessment . In: PeerJ Preprints . 2015, doi : 10.7287/peerj.preprints.1233v1 .

Anmerkungen

 1. Es ist dabei egal, wie die Software empfangen wird: kommerzielle Entwicklungsbeauftragung, Kauf oder öffentlicher Download. Bei manchen Lizenzen zählt bereits das Bereitstellen als Dienst auf einem Server, siehe AGPL
 2. Dies beinhaltet die Freiheit, seine geänderte Softwareversion laufen zu lassen – wenn es nur dem Hersteller erlaubt ist, geänderte Versionen lauffähig zu machen, wird dies als Tivoisierung bezeichnet und als Freiheitseinschränkung gesehen.
 3. gratis oder durch Verkauf
 4. ausschließlich organisationsintern
 5. wahlweise privat (rein unternehmensintern)