Galenus

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Galenou Apanta , 1538

Galenus von Pergamon , også (Aelius) Galenus ( oldgræsk Γαληνός , tysk Galen , i middelalderlige manuskripter og tidlige moderne tryk også Galienus ; [1] * mellem 128 og 131 [2] i Pergamon i Lilleasien ; † mellem 199 og 216 [ 3] i Rom ), var en græsk læge og anatom, der hovedsageligt arbejdede i Rom. Galen, der skabte et værk af encyklopædiske proportioner, anses for at være en af ​​antikkens vigtigste læger. Hans omfattende undervisning i menneskets krops anatomi og fysiologi dominerede al medicin i 1500 år.

Liv

Oprindelse og navn

Den mest berømte helligdom Asclepius omkring midten af ​​det 2. århundrede var placeret på Galens fødested, Pergamon . Hans far, en arkitekt og matematiker ved navn Nikon, underviste Galen i aristotelisk filosofi , matematik og den naturlige verden .

Ofte i specialpublikationer uden for klassiske studier hedder det, at Galenus havde det hedenske navn Claudius - forkortet Cl. - båret. Der er ingen tegn på det i de gamle kilder, vi har modtaget. I lang tid mente mange gamle forskere også, at ikke et eneste græsk manuskript overlevede det; Dette stilles imidlertid spørgsmålstegn ved nogle nye fund (for eksempel forekommer navnekomponenten Claudius i en græsk kodeks, der blev oprettet omkring 1200). [4] Ifølge den nylige forskningsopfattelse er Galen kun blevet tilskrevet Galen i moderne planter, begyndende med det 15. århundrede, den romerske gener Claudia; På det tidspunkt (i hypotetiske ældre latinske traditionskilder) blev hans navn forudgået af en "Cl.". [5] Karl Kalbfleisch foreslog i 1902 ikke at bruge forkortelsen til "Claudius", men den korte form for den hæderlige egenskab "clarissimus" ("berømt"), som de humanistiske forfattere fra den tidlige moderne tid ville have misforstået som en del af navnet. [6] Kalvekødserklæring kunne imidlertid ikke være baseret på ældgamle beviser, da det krævede Galen at have romersk statsborgerskab og medlemskab af senatorialklassen . [7]

Det antages ofte, at han havde ret til at være borger, hvormed han nødvendigvis ville have haft et tredelt navn ( tria nomina ) i henhold til romersk navngivningslov . Ud over navnet Claudius (som ikke er blevet bevidnet i oldtiden) betragtes navnene Aelius og Iulius især som Galens hedenske navne. Dette skyldes, at to mænd ved navn Aelius Nicon og Iulius Nicodemus kendes gennem inskriptioner fra Pergamon, hvoraf den ene muligvis kan være identisk med Galens far "Nikon". [8] I sidste ende kan faderskab imidlertid ikke bevises for begge, og det er ikke muligt at afgøre, om Galenus havde romersk statsborgerskab, eller om han arbejdede som Peregrinus . [9]

Medicinsk aktivitet

Fra omkring 146 beskæftigede Galen sig primært med medicin . Han studerede i nærheden af Smyrna . I en alder af 19 rejste han til Alexandria , som på det tidspunkt var et center for helbredelse og det eneste sted, hvor anatomiske dissektioner og undersøgelser af menneskelige lig var tilladt. Det rige bibliotek i Alexandria havde også mange skrifter med detaljerede tegninger, der hjalp hans videnskabelige uddannelse. Healingskure og pleje fandt sted i en Asklepieion dengang, hvor både præster og professionelle healere var aktive. I 158 vendte Galen tilbage til Pergamon. Der passede han gladiatorer som sportslæge og kirurg og drev samtidig sin egen lægepraksis. Under de olympiske lege ydede han lægehjælp til atleterne. Han tog sig af deres friske skader, som han også kunne beskrive videnskabeligt.

Efter at have arbejdet som gladiatorlæge var Galen i Rom fra 161 eller 162. Helbredelsen af ​​den respekterede filosof Eudemus fra Pergamon gjorde ham i stand til at arbejde som læge for det romerske aristokrati. Han forlod Rom omkring 166, sandsynligvis på grund af en epidemi, der var brudt ud der ( Antoninepest ). Tilbage i Pergamon genoptog han sit arbejde som gladiatorlæge. I 168 rejste han efter anmodning fra den romerske kejser Marcus Aurelius til Aquileia , hvor der var brudt en " pest " ud blandt de romerske soldater. Hans præcise beskrivelse af sygdommens symptomer antyder, at denne epidemi sandsynligvis ikke var en pest , men en koppe -epidemi .

I overensstemmelse med kejserens ønsker blev han fra 169 i Rom personlig læge for kejserens søn og arving til tronen Commodus og senere formodentlig også til kejser Septimius Severus . I en større brand i Rom i 192 blev Galens bibliotek også ødelagt, hvilket han beklagede i et værk, der først blev opdaget i 2007 kaldet On Indefatigability [10] . [11]

Galen døde i Rom, det nøjagtige tidspunkt er ukendt. Dele af forskningen antager, at dødsåret var 199 eller 200 [12], men hans død er nu for det meste dateret omkring år 216, ofte mindst efter 204. [13]

plante

Titelsiden til "Operaen" udgivet i Venedig i 1547

Galens vigtigste medicinske arbejde er Methodus medendi ("Den terapeutiske metode"), som blev skabt omkring 175 [14] og består af 14 bøger. Hovedideen er, at alle fænomener i naturen og hos mennesker har et specifikt formål. Galen forstod mennesket som en krop-sjæl-enhed, der er påvirket fra to sider, fra det åndelige og fra sagen.

I sine ni bøger, skrevet mellem 161 og 177, "Om doktrinerne om Hippokrates og Platon" ( De placitis Hippocratis et Platonis ), forsøger Galen at bevise, at ideerne fra lægen Hippokrates og filosofen Platon om sjælens kræfter, som styrer de mentale og fysiske kropsprocesser skal kontrollere, matche. [15]

Han tog fat på den fire-elementers doktrin udviklet i filosofien, hvorefter ild, jord, luft og vand i forskellige sammensætninger repræsenterer alle væsens grundelementer. Han fulgte også op i den hippokratiske udviklede medicin allerede rudimentære lærdomme med fire juicer, hvortil de fire humorer blod, slim, gul galde og sort galde hver af de fire kvaliteter (primærgrader) varme og våde, kolde og fugtige, varme og tørre og koldt og tørt tildelt. Galen antog, at enhver sygdom skyldes et skift i balancen mellem de fire kropsvæsker. [16] De fire smagskvaliteter postuleret af Galen (sekundære kvaliteter ) [17] er: blod - sødt, slim - salt, gul galde - bitter, sort galde - sur og varm. Derudover forbandt han de fire juicer med de fire faser af menneskeliv. For ham var sygdom dyscrasia, en defekt blanding af juice. Ved diagnosticering af sygdomme lagde Galen særlig vægt på at undersøge pulsen [18] og urinen . Som han beskrev i teksten De locis affectis ("Om de syge dele af kroppen"), der tilhører hans tidlige værker, som omfatter seks bøger, var observationen af ​​pulsen af ​​primær betydning for Galen i de lokale diagnostiske metoder til lokale sygdomme. [19]

Efter denne tilgang udviklede Galen et uafhængigt farmakoterapeutisk system, som han skitserede i nogle af sine skrifter. Hans De compositione medicamentorum i 17 og hans (mellem 169 og 180 og efter 193) De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus ("Om blandingen og virkningen af ​​enkle midler") i 11 bøger bør nævnes blandt disse skrifter, der er afsat til fremstilling af medicin . Formålet var en farmakologi, der stammer fra erfaring, baseret på viden om årsagssammenhænge og fornuft, som kunne videregives, kontrolleres og videreudvikles ved hjælp af det skrevne ord. [20] [21] Fordi "Fornuften fortæller os det overordnede mål om helbredelse i enhver lidelse, oplev stoffets kræfter." [22] Derfor præsenterede den første del af hans De compositione medicamentorum de teoretiske grundlag for dets farmakologi, hvorimod i anden del fulgte de særlige opskrifter i detaljer. Med dem insisterede Galen på, at de blev prøvet og testet, og at deres værdi ville blive bekræftet af de mest anerkendte farmakologer. [23] Hovedkilden til hans teoretiske farmakologi er imidlertid hans værk De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus . [24] Galens praktiske farmakologiske skrifter omfatter to-bogen De antidotis ("Om modgift "). [25]

Han opdelte de lægemidler, han brugte, i elementære , som kun havde en af ​​de fire elementære kvaliteter, kombinerede dem - de havde to kvaliteter, en hoved- og en bivirkning - samt specifikke til særlige tilfælde, såsom afføringsmidler, emetika eller dehydratiserende midler. Mens de elementære lægemidler kaldet simplicia delvist var baseret på materia medica fra den første århundredes læge Pedanios Dioscurides , havde Galen udviklet mange af hans composita gennem empiriske undersøgelser. Hver sygdom krævede sin egen medicin, til valg og dosering, som man skulle overveje temperamentet , det vil sige den passende blanding af patientens juice og især den berørte del af kroppen samt effektiviteten af medicinen. Han satte terapi og farmakologi systematisk.

Han differentierede effektiviteten (eller intensiteterne) [26] af sine stoffer som følger:

 1. næppe mærkbar
 2. klart opfattelig med sanserne
 3. voldelig, lidt skadelig
 4. voldelig, ødelæggende.

Patologiske ændringer i den afbalancerede blanding af juicer , der viser sig ved opvarmning, fugtning, kulde eller udtørring af de berørte dele af kroppen, skal imødegås med lægemidler, der virker i den modsatte retning. Her bør en del af kroppens tiltrækning til visse lægemidler, som kan skyldes den lignende natur på et elementært plan , tages i betragtning.

Farmakologien for de islamiske, arabisktalende og vestlige kulturer frem til senmiddelalderen var baseret på Galens komplekse formler. Det var kun under indflydelse af Paracelsus ' medicinske lære, at denne lære, kendt som galenik , om fremstilling og forberedelse af medicin mistede sin betydning i løbet af den tidlige moderne periode, og udtrykket blev bevaret. [27]

Galens hovedværk om fysiologi er teksten De usu partium corporis humani ("Om brug af kropsdele"), der består af 17 bøger og blev skrevet mellem 162 og 180. [28]

I sit arbejde, som ifølge den indledende tekst blev foreslået af Hieron og andre mennesker fra Galens vennekreds [29] , forenede Galen to medicinske tilgange, der havde været i konflikt i århundreder.

 • Den " empiriske " tradition, som Galen (i den første bog i hans Methodus medendi ) også var kritisk over for [30] , blev grundlagt af Hippokrates (omkring 400 f.Kr.). Denne tilgang var eksplicit ikke-anatomisk og prognostisk; den bestod udelukkende af analyse af symptomer. På baggrund af humoristisk patologi blev kroppen primært forstået at bestå af fire juicer. På den anden side afviste han atomistiske ideer , som det fremgår af hans arbejde om elementerne efter Hippokrates 'opfattelse [31] .
 • Den "dogmatiske" tradition går tilbage til alexandrisk medicin fra det 3. århundrede f.Kr. BC tilbage. I modsætning til den empiriske tradition beskæftiger den dogmatiske sig med de solide dele af kroppen. Deres forfattere, Herophilos fra Chalcedon og Erasistratos, var muligvis de første til nogensinde at dissekere en person. En patients symptomer blev anset for at være et resultat af anatomiske ændringer.

Denne metodiske syntese, som også omfattede anatomien og fysiologien eller naturfilosofien i Aristoteles [32] , etablerede Galens afgørende indflydelse på middelaldermedicin op til renæssancen . Han gennemførte omfattende afsnit og vivisektioner om dyr og skrev næsten 400 skrifter, der blev opsummeret i 70 bøger efter hans død af Oreibasios (326–403). Næsten en fjerdedel af det er bevaret i den originale græske eller i latinske, arabiske eller syriske oversættelser. De fungerede som medicinsk undervisningsgrundlag på universiteter indtil 1600 -tallet og fremefter.

Hans anatomiarbejde om dissektionsmetoder , der blev komponeret mellem 168 og Galens død, omfattende 15 bøger, er kun tilgængelig i fuld oversættelse i arabisk. De første otte bøger og begyndelsen på den niende bog i den græske original har overlevet. [33]

Mange af Galens synspunkter om menneskelig anatomi var imidlertid forkerte, fordi han simpelthen havde overført den viden, han havde fået fra sine grise, aber og hunde, såsom ideerne om strukturen og funktionen af ​​en todelt livmoder ( bicornuate uterus ) . Hans værker tjente som grundlag for anatomiske foredrag og blev betragtet som så komplette, at der i lang tid ikke var nogen grund til at gennemgå. Det var ikke almindeligt og ofte forbudt at dissekere menneskelige kroppe. Hvis læger ved et uheld fandt afvigelser fra Galens lære i et lig, betragtede de det undersøgte organ som en deformitet. Vesalius var den første i 1530'erne til at indse, at Galen sandsynligvis aldrig dissekerede en person. [34] Han klagede over, at man kunne have lært mere om anatomi fra en slagter end fra anatomiske foredrag. Vesalius 'egne dissektioner af lig i 1540'erne, som han havde været i stand til at udføre takket være gode forbindelser til myndighederne, gav liv i anatomisk forskning.

De kardinale tegn på betændelse beskrevet af Celsus og senere suppleret af Galen er stadig gældende i dag:

 • Rubor (rødme)
 • Calor (overophedning)
 • Tumor (hævelse)
 • Dolor (smerter)
 • Functio laesa (funktionsbegrænsning)

Galens patofysiologiske ideer

Er alle kropskomponenter - hvormed Galen forstår saftene, pneumaen og res naturales (de "forfatningsmæssige betingelser" i det individuelle liv) - tilgængelige i tilstrækkelig kvalitet og mængde og disse kropsfunktioner i betydningen hensigtsmæssighed ( teleologi ) [35 ] i frit flow, resultater sundhed, sanitas .

For Galen er der flydende overgange mellem sundhedstilstand, sanitas , om at være syg, aegritudo og en mellemliggende tilstand, neutralitas . Denne ligevægt eller ubalance reguleres af mængderne af res naturales , res non naturales (de ikke-forfatningsmæssige og dermed "betinget-fysiologiske tilstande eller proceduremæssige processer" i den enkelte organisme) og res praeter naturales . Disse tre gruppers påvirkningsfaktorer bestemmer, hvordan man skal håndtere profylakse, praeservatio , [36] opretholdelse af sundhed, conservatio sanitatis eller terapi, curatio . Galen betragter som "res naturales":

 • elementa , ild, luft, vand, jord og deres kvaliteter varme, kolde, fugtige og tørre;
 • complexiones sive commixtiones, elementas forskellige blandingsforhold og deres iboende kvaliteter;
 • sammensætninger sive humores , de fire humors af blod, slim, gul galde, sort galde og deres interaktioner med hinanden;
 • membra , organerne i kroppen;
 • dyder , de kræfter, der virker i kroppen virtus animalis , virtus naturalis og virtus spiritualis ;
 • operationer sive actiones , virkningerne af dyder i kroppen
 • spiritus , den organrelaterede kraft medieret af et pufflignende stof, også kendt som pneuma , som som spiritus vitalis ("life pneuma", lagret i venstre ventrikel) fra hjertet ind i arterierne, ifølge Galen, Aristoteles, tværtimod til tanken om to kamre, blandt andet til en plexus af arterier under kraniet, flyder. Der undergår den en forvandling til en spiritus animalis ("soul pneuma"), som derefter når cerebrale ventrikler og derfra til nerverne og som en spiritus naturalis trækker fra leveren i venerne. [37] [38] [39] [40] [41] Ifølge Galen kom noget af blodet, der strømmer ud af leveren, gennem den store vena cava ind i højre ventrikel og derfra ind i lungerne. I hjerteseptumet antog han porer, der gjorde det muligt for dette blod at komme ind i hjertets venstre ventrikel. [42]

I modsætning hertil er de såkaldte sex res non naturales (navnet kommer ikke direkte fra Galen [43] ) de seks grundbetingelser eller grundbetingelser [44] for menneskers sundhed, der påvirker den korrekte blanding af kropsvæsker :

 • aer, kvaliteten af den omgivende luft (lysstyrke, temperatur, fugtighed, lugt og renhed samt vindforhold og den sæsonmæssige klima i visse områder også kvaliteten af hjemmet og beklædning);
 • cibus et potus , kvaliteten af ​​mad og drikkevarer i henhold til deres egenskaber varme, kolde, fugtige, tørre, uanset om de er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, og den måde de tilberedes på; også tid og type fødeindtagelse
 • motus et quies, indflydelse af moderat men også overdreven bevægelse af kroppens eller individuel kropsdele under arbejdet, motus, og øvelser, exercitia, samt tidspunktet for hvile og afslapning;
 • somnus et vigilia , betydningen af korrekt tid og varighed af sove- og vågentider i løbet af fysiologiske processer; ligeledes det sundhedsfremmende design af sengen (hovedenden højere end foddelen) og den korrekte sovestilling;
 • repletio et evacutio , regulering og observation af kroppens udskillelser som afføring og ble , urin, sæd og menstruationsblod, tårer og spyt, ekspektorationer fra mund og næse, opkast, ørevoks;
 • accidentia animi , påvirker de seks fordelagtige eller skadelige indflydelse vrede, ira , glæde, gaudium sive laetitia , angst, angustia , frygt, timor , sorg, tristitia og skam, verecundia .

Efterspil

Galen, litografisk fantasiportræt af den moderne tidsalder

Modtagelse i medicin, galenisme

Galens systematisk udviklede arbejde, som også blev oversat til syrisk og arabisk af Hunain ibn Ishāq (808–873) i den tidlige middelalder (se også Articella ), var af en sådan autoritet for eftertiden i sit omfang og på dets videnskabelige niveau [45] , at det tog 1400 år, indtil det langsomt blev overvundet af nyere forskning. Hans hypotese om blodgennemstrømningen fra midten, hvor blodet dannes i leveren, til kroppens periferi blev kun mødt med betydelig modstand i det 17. århundrede af William Harvey og Marcello Malpighi (og delvist af Ibn an-Nafīs allerede i 1200 -tallet) revideret.

I 1500 -tallet stod "Galenisterne" (f.eks. Leonhart Fuchs ) som tilhængere af Galens lære og "arabisterne", der hovedsageligt henviste til Avicenna , over for hinanden. "Galenisme" [46] steg på dette tidspunkt, "Arabisme" [47] [48] [49] faldt. [50] [51]

Galens opfattelse af humoristisk patologi fortsatte som et sygdomsbegreb ind i 1800 -tallet. Hans lære blev med rette foretrukket frem for andre, især i middelalderen, og var grundlaget for medicinsk viden på europæiske universiteter indtil 1800 -tallet. [52]

Galen som navnebror

 • I anatomisk terminologi omtales undertiden den store vena cerebri som "Galens vene" og laryngeal ventriculus som "Galens ventrikel".
 • Galenics , videnskaben om fremstilling af medicin, er opkaldt efter Galenus.
 • Carl von Linné gav en slægt i middagsblomstfamilien (Aizoaceae) navnet Galenia . [53]
 • Månekrateret Galen er opkaldt efter Galenus.
 • Gader er også opkaldt efter Galenus.
 • Galenus von Pergamon -prisen har siden 1985 promoveret farmakologisk forskning i Tyskland.
 • Galen Peak , bjerg på Brabant Island i Palmer Archipelago i Antarktis
 • De pseudogaleniske skrifter er også opkaldt efter Galen, [54], som blev føjet til Corpus Galenicum i manuskripter og i tidlig bogtrykning og cirkuleret under hans navn siden middelalderen, men ikke kom fra Galens hånd, såsom urinbogen Magnus af Efesos. [55]

Se også

udgifter

Moderne totaludgaver

 • Claudii Galeni Opera omnia. 20 bind. Redigeret af Karl Gottlob Kühn , Leipzig 1821–1833 (= Medicorum Graecorum opera quae exstant. Bind 1–20; digitale kopier ); Nyt tryk (med et efterord af Konrad Schubring ) Olms, Hildesheim 1965-(Stadig en relevant moderne komplet udgave, men indeholder også ikke-galeniske tekster og er i dele blevet erstattet af tekstkritiske individuelle udgaver).
 • Galenus Latinus. Redigeret af RF Durling og Fridolf Kudlien , Berlin 1976 og Stuttgart 1992.

Renæssance udgaver

 • Recettario di Galieno: a tutte le Infirmita de che acadeno ali Corpi humani: Cosi di dentro como di Fora . [Sl], 1520 ( digitaliseret udgave af Universitets- og Statsbiblioteket Düsseldorf ).
 • Claudii Galeni Pergameni Historiales Campi / Per D. Symphorianum Campegium, Equitem auratum… Lotharingiae Ducis archiatrum, in quatuor libros congesti, & commentarijs… illustrati. - Basileae: Apud og. Cratandrum , Et Io. Bebelium, Mense Augusto, 1532 ( digitaliseret udgave ).
 • Claudii Galeni Pergameni De Compositione Medicamentorum Secundum Locos:… libri decem… / nunc primum latinitate donatum ac in lucem aeditum per Ioannem Guinterium Andernacum. - Basileae: Cratander, 1537 ( digitaliseret udgave ).
 • Epitomes omnium Galeni operum. Venedig 1548.
 • Claudii Galeni Pergameni De Sanitate tuenda: libri sex. Nuperrime ad Exemplar Venetum anerkendelse, & divulgati . - Lugduni: Rouil, 1549 ( digitaliseret udgave af Universitets- og Statsbiblioteket Düsseldorf ).
 • Galeni septima Classis: curandi Methodum tum diffuse tum breviter descriptam, Victus Rationem in Morbis acutis, singulorum Morborum facile paranda Remedia, privatam quorundarum Morborum Curationem, Chirurgiae Constitutionem, Fracturarum ac Luxation continamentum Sanationem & Fascqueorum denique . - Venetiis: Iunta, 1550 ( digitaliseret udgave af Universitets- og Statsbiblioteket Düsseldorf ).

Enkeltproblemer

Oversættelser

Bibliografiske ressourcer

 • Gerhard Fichtner : Corpus Galenicum. Katalog over galeniske og pseudogaleniske scripts. Institute for the History of Medicine, Tübingen 1985 og 1997.
 • Vivian Nutton : Karl Gottlob Kühn og hans udgave af Galens værker. En litteraturliste. Oxford Microform Publications, Oxford 1976.

litteratur

 • Gotthelf Bergsträsser : Ḥunain ibn Isḥāq og hans skole. Studier af sprog- og litteraturhistorien om de arabiske Hippokrates- og Galen -oversættelser. Leiden 1913.
 • Gotthelf Bergsträsser (red.): Ḥunain ibn Isḥāq Om de syriske og arabiske Galen -oversættelser. Leipzig 1925 (= afhandlinger for Orientens kunde. Bind 17, 2).
 • Gotthelf Bergsträsser: Nyt materiale til Ḥunain ibn Isḥāqs Galenbibliographie. Leipzig 1932 (= afhandlinger for Orientens kunde. Bind 19, 2).
 • Véronique Boudon: Galien de Pergame. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques. Band 3. CNRS Éditions, Paris 2000, ISBN 2-271-05748-5 , S. 440–466.
 • Michael Boylan: Galen. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy .
 • Cajus Fabricius: Galens Exzerpte aus älteren Pharmakologien (= Ars medica. Texte und Untersuchungen zur Quellenkunde der Alten Medizin. II. Abteilung, 2). De Gruyter, Berlin ua 1972.
 • Robert J. Hankinson (Hrsg.): The Cambridge Companion to Galen. Cambridge University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-521-52558-9 ( Rezension ).
 • Jürgen Helm: Galen-Rezeption im 16. Jahrhundert am Beispiel Philipp Melanchthons. In: Europäische Geschichte Online , hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz) , 2010, abgerufen am: 13. Juni 2012.
 • Jutta Kollesch , Diethard Nickel : Bibliographia Galenia. Die Beiträge des 20. Jahrhunderts zur Galenforschung. In: Wolfgang Haase (Hrsg.): Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Band II, 37, 2. Berlin/ New York 1994, S. 1351–1420.
 • Margaret T. May: Galen on the Usefulness of the Parts of the Body , Ithaca. NY: Cornell University Press, 1968
 • Theodor Meyer-Steineg : Studien zur Physiologie des Galenos. In: Archiv für Geschichte der Medizin. Band 5, 1912, S. 172–224, und Band 6, 1913, S. 417–448.
 • Ferdinand Peter Moog: Galen liest „Klassiker“ – Fragmente der schöngeistigen Literatur des Altertums im Werk des Pergameners. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 36/37, 2017/2018, S. 7–24.
 • Diethard Nickel : Galenos von Pergamon. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 448–452.
 • Vivian Nutton : The chronology of Galen's early career. In: Classical Quarterly. Neue Folge, Band 23, 1973, S. 158–171.
 • Vivian Nutton : Galenos aus Pergamon. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 4, Metzler, Stuttgart 1998, ISBN 3-476-01474-6 , Sp. 748.
 • Peer-Gunnar Ottosson: Scholastic medicine and philosophy. A study of commentaries on Galen's „Tegni“ (ca. 1300–1450). Neapel 1984.
 • Heinrich Schipperges : Galenos. In: Exempla historica. Epochen der Weltgeschichte in Biographien, X: Imperium Romanum und frühes Mittelalter: Forscher und Gelehrte. Fischer, Frankfurt am Main 1985, ISBN 978-3-596-17010-4 , S. 189–209.
 • Heinrich Schipperges, Richard J. Durling: Galen im Mittelalter. In: Lexikon des Mittelalters . Band 4. Artemis, München/Zürich 1989, Sp. 1082–1084.
 • Heinrich Schlange-Schöningen : Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte (= Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Band 65). De Gruyter, Berlin/New York 2003, ISBN 3-11-017850-8 .
 • Rudolph E. Siegel: Galen's system of physiology and medicine: An analysis of his observations on bloodflow, respiration, humors and internal diseases. Basel und New York 1968.
 • Rudolph E. Siegel: Galen on Sense Perception. His Doctrines, Observations and Experiments on Vision, Hearing, Smell, Taste, Touch and Pain, and Their Historical Sources . S. Karger, Basel 1970.
 • Rudolph E. Siegel: Galen on Psychology, Psychopathology and Function and Diseases of the Nervous System. S. Karger, Basel 1973.
 • Raymond Villey: Die Medizin in Rom: Galen. In: Illustrierte Geschichte der Medizin. Deutsche Bearbeitung von Richard Toellner ua, Sonderauflage in sechs Bänden, 1986, Band 2, S. 394–423.
 • Leonard G. Wilson: Galen . In: Charles Coulston Gillispie (Hrsg.): Dictionary of Scientific Biography . Band   5 : Emil Fischer – Gottlieb Haberlandt . Charles Scribner's Sons, New York 1972, S.   227–237 .

Weblinks

Commons : Galenus of Pergamum – Sammlung von Bildern

Anmerkungen

 1. In den englischen Canterbury Tales des 14. Jahrhunderts auch Galien .
 2. Siehe etwa Johannes Ilberg : Wann ist Galenos geboren? In: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin. Band 23, 1930, S. 289–292 (dort wie auch bei Kollesch und Nickel explizit 129 n. Chr.); bisweilen wird in der älteren Literatur, insbesondere der fachfremden, auch das Jahr 131 als Geburtsjahr angegeben; Joseph Walsh: The Date of Galens Birth. In: Annals of Medical History. Neue Folge 1, 1929, S. 378–382, und Refutation of Ilberg as to the Date of Galen's Birth. In: Annals of Medical History. Neue Folge 4, 1932, S. 126–146, vertrat mit Nachdruck 130 als Geburtsjahr.
 3. Diethard Nickel : Galenos von Pergamon. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner: Enzyklopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 448–452, hier S. 448, gibt das Jahr 199 an, ohne ein späteres Jahr auszuschließen; ca. 216 vertritt beispielsweise Vivian Nutton : Galenos aus Pergamon. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 4, Metzler, Stuttgart 1998, ISBN 3-476-01474-6 , Sp. 748.
 4. Stefan Alexandru: Critical Remarks on Codices in which Galen Appears as a Member of the gens Claudia. In: Mnemosyne . Band 74, 2021, S. 553–597.
 5. Dies stellte erstmals fest: Elimar Klebs : Prosopographia Imperii Romani . Band 1. Georg Reimer, Berlin 1897, S. 374.
 6. Karl Kalbfleisch: 'Claudius' Galenos. In: Berliner Philologische Wochenschrift. Jahrgang 22, 1902, Nummer 13, Sp. 413 ( Digitalisat ). Außerdem zu dieser Frage: Walter von Brunn : Darf man Galenos „Claudius“ nennen? In: Ciba Zeitschrift. 4. Jahrgang, Nummer 43, März 1937, S. 1505.
 7. Heinrich Schlange-Schöningen : Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2003, ISBN 3-11-017850-8 , S. 5 f. Anm. 9.
 8. Fridolf Kudlien : Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft. Freigeborene Römer, Eingebürgerte, Peregrine, Sklaven, Freigelassene als Ärzte (= Forschungen zur antiken Sklaverei. Band 18). Steiner, Stuttgart 1986, S. 84 f.; Heinrich Schlange-Schöningen: Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2003, S. 45–54.
 9. Heinrich Schlange-Schöningen: Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2003, S. 54–60.
 10. Kai Brodersen (Hrsg.): Galenos, Die verbrannte Bibliothek. Peri Alypias / Über die Unverdrossenheit (Zweisprachige Ausgabe). Marix, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-7374-0962-9 .
 11. Galenos, Über die Unverdrossenheit 10; siehe auch Galenos, De compositione medicamentorum per genera 1,1; Heinrich Schlange-Schöningen: Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2003, S. 27 mit Anm. 37.
 12. Siehe etwa Wolfgang U. Eckart : Geschichte der Medizin. Springer, Berlin 1990, S. 57, mit dem Todesjahr 199; oder derselbe: Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Springer, Berlin 2013, S. 25.
 13. Die Suda gibt an, dass Galen im Alter von 70 Jahren starb, also um 199. Die Galen zugewiesene Abhandlung De antidotis liefert einen Hinweis auf Ereignisse im Jahr 204. Ishāq ibn Hunain gibt sein Sterbealter mit 87 Jahren an, nach 17 Jahren von der Geburt bis zum Ende seines Medizinstudiums und nach 70 Jahren Berufsausübung, also um das Jahr 217. Vivian Nutton: Ancient Medicine. Routledge, London / New York 2004, S. 226–227.) nimmt an, dass De antidotis echt ist, dass die arabische bei Abu Sulayman Sijistani erhaltene Überlieferung stimmt und dass die Suda irrigerweise die 70 Jahre, die nach der arabischen Quelle für Galens Karriere angegeben werden, für seine gesamte Lebensspanne hielt. Véronique Boudon-Millot ( Galien: Introduction générale; Sur l'ordre de ses propres livres; Sur ses propres livres; Que l'excellent médecin est aussi philosophe , Les Belles Lettres, Paris 2007, S. LXXVII–LXXX) stimmt dem mehr oder weniger zu und favorisiert das Jahr 216 als sein Sterbejahr. Laut Heinrich Schlange-Schöningen ( Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. De Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017850-8 , S. 147 f.) sollte das Lebensende ungefähr auf das Jahr 215 datiert werden.
 14. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 179.
 15. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 185.
 16. Ortrun Riha : Konzepte: Säfte und Symbole. In: Medizin im Mittelalter. Zwischen Erfahrungswissen, Magie und Religion (= Spektrum der Wissenschaften. Spezial: Archäologie Geschichte Kultur. Band 2.19), 2019, S. 6–11, hier: S. 10.
 17. Georg Harig : Verhältnis zwischen den Primär- und Sekundärqualitäten in der theoretischen Pharmakologie Galens. In: NTM . Band 9, 1973, Heft 1, S. 64–81.
 18. Werner Friedrich Kümmel : Der Puls und das Problem der Zeitmessung in der Geschichte der Medizin. In: Medizinhistorisches Journal. Band 9, 1974, S. 1–22, hier: S. 3.
 19. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 122–125 ( Galen, Über die erkrankten Körperteile, Buch V, Kap. 8 ) und 194.
 20. Cajus Fabricius: Galens Exzerpte aus älteren Pharmakologien. De Gruyter, Berlin ua 1972, S. 36–38.
 21. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 202.
 22. Galen, De compositione medicamentorum secundum locos 2,1. 12,501,13–15; Übersetzung: Cajus Fabricius: Galens Exzerpte aus älteren Pharmakologien. De Gruyter, Berlin ua 1972, S. 36.
 23. Cajus Fabricius: Galens Exzerpte aus älteren Pharmakologien. De Gruyter, Berlin ua 1972, S. 41–45.
 24. Vgl. auch Georg Harig : Die Galenschrift „De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus“ und die „Collectiones medicae“ des Oreibasius. In: NTM. Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Band 3, 1966, Heft 7, S. 3–26.
 25. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 38, 202 und 204.
 26. Georg Harig: Bestimmung der Intensität im medizinischen System Galens. Ein Beitrag zur theoretischen Pharmakologie, Nosologie und Therapie in der Galenischen Medizin. Akademie, Berlin 1974 (= Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie. Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike. Band 11).
 27. Wolf-Dieter Müller-Jahncke : Galenische Heilmittel. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 446 f.
 28. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 183.
 29. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 49 und 179, Anm. 1.
 30. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 179.
 31. Gotthard Strohmaier : Avicenna. Beck, München 1999, ISBN 3-406-41946-1 , S. 65.
 32. Paul Moraux : Der Aristotelismus bei den Griechen von Andronikos bis Alexander von Aphrodisias. Band 2: Der Aristotelismus im I. un II. Jh. n. Chr. , De Gruyter, Berlin/ New York 1984 (= Peripatoi. Philologisch-historische Studien zum Aristotelismus. Band 6). ISBN 3-11-009919-5 , S. 730 f.
 33. Jutta Kollesch, Diethard Nickel: Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. 1989, S. 188.
 34. Vgl. Richard Toellner : „Renata dissectionis ars“. Vesals Stellung zu Galen in ihren wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen und Folgen. In: August Buck (Hrsg.): Rezeption der Antike. Zur Problematik der Kontinuität zwischen Mittelalter und Renaissance. Hamburg 1981, S. 85–95.
 35. Karl Groß: Galens teleologische Betrachtung der menschlichen Hand in „de usu partium“. In: Sudhoffs Archiv. Band 58, 1974, S. 13–24.
 36. Hierzu zählte er auch Leibesübungen als eine Art Bewegungstherapie. Vgl. Arnd Krüger : Geschichte der Bewegungstherapie. In: Präventivmedizin. Springer Loseblatt Sammlung, Heidelberg 1999, 07.06, S. 1–22.
 37. Jul. Wiberg: The anatomy of the brain in the works of Galen and ʿAli ʿAbbās: a comparative historical-anatomical study. In: Janus , Band 9, 1914, S. 17–32 und 84–104.
 38. Wolfram Schmitt: Medizinische Lebenskunst: Gesundheitslehre und Gesundheitsregimen im Mittelalter. LIT Verlag, Münster 2013, ISBN 3-643-11932-1 , S. 42 f.
 39. Karl Eduard Rothschuh : Vom Spiritus animalis zum Nervenaktionsstrom. In: Ciba-Zeitschrift 8, 1958, S. 89.
 40. Jutta Kollesch , Diethard Nickel : Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus dem medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer. Philipp Reclam jun., Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek. Band 771); 6. Auflage ebenda 1989, ISBN 3-379-00411-1 , S. 183 f.
 41. Irmgard Hort, Axel Karenberg : Überlegungen salernitanischer Magistri zur Apoplexie. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Band 18, 1999, S. 87–92, hier: S. 88.
 42. Gotthard Strohmaier : Avicenna. Beck, München 1999, ISBN 3-406-41946-1 , S. 118 f.
 43. Saul Jarcho, Galen's Six Non-Naturals: A Bibliographic Note and Translation . In: Bulletin of the History of Medicine: Band 44, Nr. 4, 1970, S. 372–377.
 44. Gundolf Keil: Vegetarisch. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 29–68, hier: S. 32 f.
 45. Vgl. etwa Iwan von Müller : Über Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis. In: Abhandlungen der königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften, I. Classe. Band 20, 2. Abteilung. München 1895, S. 405–478.
 46. Vgl. etwa Veit Scherer: Die „Epistula de ratione ventris vel viscerum“. Ein Beitrag zur Geschichte des Galenismus im frühen Mittelalter. Zahnmedizinische Dissertation FU Berlin 1976.
 47. Gerhard Baader : Medizinisches Reformdenken und Arabismus im Deutschland des 16. Jahrhunderts. In: Sudhoffs Archiv. Band 63, 1979, S. 261–296.
 48. Vgl. Heinrich Schipperges : Ideologie und Historiographie des Arabismus (= Sudhoffs Archiv . Beiheft 1). Steiner, Stuttgart 1961, ISBN 3-515-00284-7 .
 49. Vgl. auch Heinrich Schipperges: Die Assimilation der arabischen Medizin durch das lateinische Mittelalter (= Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften . Beihefte. Heft 3). Steiner, Stuttgart 1964, ISBN 3-515-00286-3 .
 50. Gotthard Strohmaier : Avicenna. Beck, München 1999, S. 153–156.
 51. Richard J. Durling: Leonhart Fuchs and his Commentaries on Galen. In: Medizinhistorisches Journal. Band 24, 1989, S. 42–47.
 52. Heinrich Schipperges †: Galenismus. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 447 f.
 53. Carl von Linné: Critica Botanica , Leiden 1737, S. 92; Carl von Linné: Genera Plantarum , Leiden 1742, S. 168.
 54. Gerhard Fichtner: Corpus Galenicum. Verzeichnis der galenischen und pseudogalenischen Schriften. Institut für Geschichte der Medizin, Tübingen 1985 und 1997 ( PDF mit dem Bearbeitungsstand 2012).
 55. Magnus von Ephesus (Pseudogalen): Das Harnbüchlein Pseudogalens 'De urinis […]'. Aus dem Griechischen übersetzt von Renate Thieme. Dissertation München 1937.