hemmeligt statspoliti

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Secret State Police's hovedkontor; Prinz-Albrecht-Strasse 8 i Berlin (1933)

The Secret State Police, eller Gestapo for korte (indtil 1936 også Gestapa for Secret State politienhed [1] ), var en kriminel politi myndighed og den politiske politi under nazi æraen fra 1933 til 1945. Det fremgik af preussiske kort efter NSDAP kom til magten i 1933 hemmeligt politi såvel som fra de tilsvarende områder af politiet i landene i Weimarrepublikken . I 1939 blev Gestapo indlemmet i Reich Security Main Office (RSHA) (Office IV). Som et instrument for den nationalsocialistiske regering havde den vidtrækkende beføjelser i kampen mod politiske modstandere . I Nürnberg -retssagerne blev det erklæret som en kriminel organisation . Gestapo var berygtet for sin brutale tortur og efterforskningsmetoder til at tvinge udsagn under forhør.

Organisatorisk udvikling

Grundlagt i 1933 og de første år frem til 1936

Hermann Göring udpeger Heinrich Himmler til chef for Gestapo (Berlin, 20. april 1934)

Den 30. januar 1933 udnævnte præsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler til rigskansler , der igen udnævnte Hermann Göring til sit kabinet som rigskommissær for det preussiske indenrigsministerium . Samme dag udnævnte han til gengæld chefen for den politiske politistyrke i det preussiske indenrigsministerium (3 enheder i afdeling II), Rudolf Diels , som chef for afdeling IA , det preussiske politiske politi , hvis hovedopgave var at observere og bekæmpe politiske modstandere. Den 3. marts 1933 ophævede en preussisk ministerforordning politiets begrænsninger af kompetencer. Dette var det første skridt i retning af at befri Gestapo fra dens forpligtelse til at overholde loven. Den 11. april blev Goering også premierminister i Preussen. Med sit dekret af 26. april 1933 blev det preussiske hemmelige politi adskilt fra politiapparatet, og det hemmelige statspolitikontor (Gestapa) blev dannet, som var direkte underordnet den preussiske indenrigsminister, Hermann Göring, og havde stillingen fra en statspolitimyndighed. Diels sagde engang om navnet Gestapa / Gestapo, at det var en uafhængig opfindelse af Reichspost, som vilkårligt forkortede kontorets lange navn og tilføjede det til de anvendte frimærker. Med den anden Gestapo -lov den 30. november 1933 blev Gestapo en fuldstændig uafhængig gren af ​​den interne administration, som var direkte underlagt premierministeren (Göring). [2] [3] Med et dekret af 9. marts 1934 overførte Göring også statsledelsens øverste ledelse fra den preussiske indenrigsministers kontor til den preussiske premierministers kontor, inden Wilhelm Frick også blev Preussisk indenrigsminister med virkning fra 1. maj 1934.

I de første år med nazistisk styre var magtkampen om ledelsen af ​​det politiske politi i riget endnu ikke afgjort. Fra 1933 til 1936 var der rivaliseringer om omstrukturering og ledelse af politienhederne, især mellem Hermann Göring, Heinrich Himmler og rigs indenrigsminister Wilhelm Frick. Fra og med Bayern i april 1934 havde Himmler gradvist konsolideret ansvaret for det politiske politi i de ikke-preussiske stater (med undtagelse af den lille Schaumburg-Lippe , som først fulgte efter Preussen) til hans person. [3]

Den 1. april 1934 blev Diels afskediget som den preussiske Gestapo -chef og den 20. april 1934 blev Heinrich Himmler inspektør og vicechef for den preussiske Gestapo, men faktisk havde han allerede kommandoen. Direkte ledelse blev overdraget til Reinhard Heydrich , tidligere chef for det bayerske politiske politi (BPP) og rapporterede til Himmler der. Nu udviklede Gestapo sig til en landsdækkende stor organisation for at spionere på befolkningen og eliminere modstandere af regimet, som var tæt sammenvævet med SS . Organisatorisk og juridisk var det stærkt påvirket af Heydrichs stedfortræder Werner Best . Göring forsøgte at genvinde kontrollen over Gestapo i Preussen, men den 20. november 1934 følte han sig tvunget til at overdrage hele det preussiske hemmelige statspolitis forretning til Himmler under eget ansvar. [3] Göring, på den anden side, koncentrerede sig nu om at udvide flyvevåbnet .

Udvikling fra 1936

Gestapo -ordre om beskyttende forældremyndighed mod en "uforbederlig homoseksuel" (Berlin 1940)

Den 17. juni 1936 blev Heinrich Himmler udnævnt til chef for hele den tyske politistyrke på grundlag af Hitlers "dekret af Führer og rigskansler om udnævnelse af en chef for det tyske politi i rigets indenrigsministerium " [4 ] .

Det betød, at de forskellige politiforeninger som beskyttelsespolitiet, gendarmeriet og det lokale politi ikke længere var under tilsyn af forbundsstaternes indenrigsministerier, men politiet var centraliseret. Officielt var Himmler underordnet indenrigsministeren, Wilhelm Frick, men faktisk var han nu en af ​​de mest magtfulde mænd i staten. Han omstrukturerede grundlæggende politiforvaltningen. Den 20. august 1943 blev han også indenrigsminister. Himmler havde opdelt "Ordnungspolizei" og "Sicherheitspolizei" separat. [4] Gestapo var nu nominelt underordnet ham. Især statspolitistationerne (politipoliti) i de ikke-preussiske stater blev klart tildelt Gestapo på dette tidspunkt, selvom Gauleiter, som i eksempelvis i Hamburg, stadig havde indflydelse på arbejdet på statspolitistationerne. Gestapo blev fusioneret med kriminalpolitiet i sikkerhedspolitiet (Sipo), som Reinhard Heydrich overtog. Direkte ansvarlig for at bekæmpe modstanderne af regimet var Gestapo som afdeling II (politisk politi), ledet af Heinrich Müller . Derudover blev Gestapo nu et undertrykkelsesinstrument til at gribe ind over for de politiske modstandere af nationalsocialismen . Det var imidlertid hovedsageligt mindretallet af jøder, der blev forfulgt. Det gik også imod andre minoriteter som homoseksuelle , såkaldte "antisociale og arbejdssky " samt underjordiske Jehovas Vidner .

Fælles træning af Gestapo, Kripo og SD fra 1938

Et dekret af 18. februar 1938, der regulerede karriereretningslinjer for håndhævelse af sikkerhedspolitiet (Kripo, Gestapo) og SD, foreskrev et fælles uddannelseskursus for Kripo, Gestapo og SD.

Ansøgerne til den simple politihåndhævelse og SD's underordnede tjeneste gennemførte et 12-måneders uddannelseskursus. Heraf bestod 9 måneder af praktikpladser på kriminalpolitiets, statspolitiets og SD's kontorer. Kripo -praktikanter tilbragte 8 måneder med Kripo og 1 måned med SD. Gestapo- og SD -kandidater gik til statspolitiet i 5 måneder og til Kripo og SD i 2 måneder hver. Dette blev efterfulgt af et 3-måneders kursus på kriminalskolen for sikkerhedspolitiet i Berlin-Charlottenburg. Uddannelsen sluttede med 1. specialistundersøgelse til at blive kriminel assistent.

Ansættelsen i den højere kriminelle polititjeneste fandt sted efter en indgangsundersøgelse som kriminel inspektørkandidat. Efter 13 måneders praktisk uddannelse blev kandidaten udsendt til et ni-måneders kursus på sikkerhedspolitiets køreskole (Sipo) i Berlin-Charlottenburg. Den praktiske træning af Kripo adskilte sig fra Gestapo og SD. Kripo -praktikanter tilbragte 7 måneder på politistationen, 2 måneder på Gestapo, 3 måneder på SD og 6 måneder hver på politistationen og i politiets administrationstjeneste. Kandidater fra Gestapo og SD gennemførte 6 måneder med Gestapo, 3 måneder med Kripo, 3 måneder med SD og 6 måneder hver med beskyttelsespolitiet og det administrative politi. Efter bestået eksamen for at blive detektivinspektør var øjeblikkelig forfremmelse til en hjælpekriminal inspektør obligatorisk. Tildelingen af ​​en stilling (og dermed den videre forfremmelse til detektivdetektiven på prøve) fandt sted inden for få dage. Efter en prøvetid på seks til 24 måneder blev han forfremmet til ekstraordinær kriminalinspektør. [5]

Fusion for at danne Reich Security Main Office i 1939

Den næste ændring fandt sted den 27. september 1939: Gestapo og kriminalpoliti blev fusioneret som dele af sikkerhedspolitiet med sikkerhedstjenesten (SD) for at danne Reich Security Main Office (RSHA). Gestapo fungerede nu som afdeling IV i RSHA med betegnelsen "Bekæmp mod modstandere" og stod ved siden af ​​afdelingerne for "Modstanderforskning", "Tyske livsområder" og den tidligere udenrigstjeneste, som alle var fremkommet fra SD . Gestapo skulle bevare denne position i nazistatens struktur indtil 1945. Indtil dens opløsning efter den ubetingede overgivelse af Wehrmacht var Gestapo blevet en del af et magtkonglomerat, hvor sondringen mellem den egentlige politimyndighed og de organisatoriske enheder, der tilhørte SS, dvs. en politisk organisation, næppe var mulig.

Gestapos interne struktur ændrede sig parallelt med ændringen i underordnethed: efter at den blev grundlagt, blev den opdelt i ti afdelinger, hvoraf den ene var ansvarlig for Generalia og en for beskyttende forældremyndighedssager. De otte andre afdelinger havde til opgave at overvåge én politisk bevægelse hver. Gestapo overholdt dette organisatoriske princip, selv efter at det var blevet underordnet Himmler og Heydrich og nu bestod af tre hovedafdelinger (administration, politisk politi og forsvarspoliti). Da det blev fusioneret med kriminalpolitiet for at danne sikkerhedspolitiet i 1936, blev der oprettet et kontor for administration og personale, der regulerede begge politis institutioners interesser. Fusionen af ​​sikkerhedspolitiet med SD for at danne RSHA ændrede ikke noget i denne division, så Gestapo dannede en specialistafdeling i RSHA i henhold til virksomhedsfordelingsplanen. Under Anden Verdenskrig blev specialenhederne, der fokuserede på forfølgelsen af ​​en fjendtlig gruppe, suppleret med statslige enheder, der var ansvarlige for de besatte områder. Abwehr -politiet blev endelig omdøbt til grænsepolitiet og overvåget told- og immigrationsaktiviteter.

Udvikling af antallet af medarbejdere

Med forskellige organisatoriske ændringer og det stigende omfang af opgaver steg antallet af Gestapo -medarbejdere støt. Mens Secret State Police Office var en personaleorganisation med mindre end 50 ansatte i 1933 til at koordinere de undertrykkende foranstaltninger, der blev udført mod politiske modstandere under konsolideringsfasen af ​​regimet, præsenterede Gestapo et andet billede i 1935. Med omkring 4.200 ansatte [6] dannede Statspolitiet og kontrolcentrene deres landsdækkende overvågnings- og sporingsapparat i 1935. For 1937 kan der antages i alt 7.000 ansatte. For 1941 blev 14.835 Gestapo -medlemmer registreret på lønningslisten, hvoraf dog omkring 4.000 blev indsat uden for riget. Da krigen brød ud, udvidede Gestapo ikke kun sine forfølgelsesforanstaltninger rumligt, men kæmpede også mod nye grupper af modstandere. Ved slutningen af ​​det tredje rige var der ikke færre end 31.000 mand ansat. [7]

Regionale strukturer

Samtidig med oprettelsen af ​​Gestapa i Berlin blev der oprettet statspolitistationer i store byer (for det meste sæde for et regionsråd, en distriktsadministration eller et øvre præsidium), hvis interne struktur lignede Gestapa, og som var direkte underordnet det. Efter 1937/38 blev der oprettet nogle centrale Stapo -kontrolcentre, hvortil andre Stapo -kontorer, filialer, filialer og grænsekommissariater var underordnet. Der var i alt 63 Stapo kontorer, hvoraf den vigtigste var kontrol kontorer. De respektive kontorer var underlagt Berlin Gestapa, efter 1936 også den regionale inspektør for Sikkerhedspolitiet og SD, og efter krigens start også den nystiftede RSHA. Efter 1939 blev der oprettet yderligere kontorer og kontrolcentre i de besatte områder i Europa, som var underordnet den respektive chef for sikkerhedspolitiet og SD .

I nazistaten var der Stapo kontrolcentre i Berlin, Breslau, Brno, Danzig, Dortmund, Dresden, Düsseldorf , Frankfurt am Main, Hamburg , Hannover, Karlsruhe, Katowice, Königsberg, Magdeburg , München, Münster / Westphalia, Nürnberg-Fürth, og Posen, Prag, Reichenberg (syd), Stettin, Stuttgart og Wien (fra 1938).

Underlagt dem var yderligere Stapo -kontorer med deres respektive afdelingskontorer og filialer: Aachen (tilhørte Düsseldorf kontrolcenterområde), Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Bromberg, Chemnitz, Darmstadt, Dessau (indtil 1941 en uafhængig statspolitistation i Dessau , derefter et feltkontor for Magdeburg statspolitistation), Eisenstadt (fra 1938, kontrolcenterområde Wien), Erfurt (fusioneret med Weimar statspolitistation fra juli 1941), Frankfurt / Oder, Graz (fra 1938, kontrolcenterområde Wien ), Halle / Saale, Innsbruck (fra 1938, kontrolcenterområde Wien), Karlsbad, Kassel, Kiel (kontrolcenterområde Hamburg), Klagenfurt (fra 1938, kontrolcenterområde Wien), Koblenz (kontrolcenterområde Düsseldorf), Köln ( kontrolcenterområde Düsseldorf), Leipzig, Limburg a. d. Lahn (fra 1944, kontrolcenterområde Frankfurt / Main), Linz / Donau (fra 1938, kontrolcenterområde Wien), Litzmannstadt (Lodz / Warthegau ) (fra 1939), Oppeln, Potsdam (kontrolcenterområde Berlin), Regensburg, Saarbrücken , Salzburg (fra 1938, kontrolcenterområde Wien), Schwerin, Tilsit, Troppau, Weimar og i Zichenau-Schröttersburg. Indtil oktober 1943 var der også Stapo -stillinger i Graudenz, Hohensalza, Köslin, Schneidemühl, Trier og Wilhelmshaven.

Den geografisk-regionale opdeling kunne vise sig meget anderledes og var afhængig af sikkerhedspolitiske aspekter. Fra 1939 var for eksempel statspolitistationerne i Köln, Koblenz og Aachen underlagt statspolitiets hovedkvarter i Düsseldorf. Det dækkede således hele den preussiske Rhin -provins (division efter provins). Statspolitiets hovedkvarter i Münster og Dortmund var ansvarlige for de administrative distrikter Münster og Arnsberg (opdeling efter administrative distrikter). Statspolitiets hovedkvarter i Wilhelmshaven var ansvarlig for Østfriesland. Secret State Police Office i Karlsruhe var ansvarlig for hele Baden -regionen (opdeling i henhold til befolkningspolitiske aspekter af en region).

Statspolitisk praksis og grupper af modstandere

Hovedsal i Secret State Police Office i Berlin (1934)
Frigivelsesattest fra fængslet med øjeblikkelig overførsel af fangen til koncentrationslejren (1936)

I de første år opbyggede Gestapo intensiv indenrigspolitisk rapportering. De forskellige statspolitistationer informerede detaljeret de nazistiske myndigheder om den godkendelse, som regimet modtog fra befolkningen. Denne aktivitet blev stoppet i 1936 og overført til SD et år senere. Grunden til dette var, at Gestapo -rapporterne blev beskyldt for at etablere en skrøbelig loyalitet over for befolkningen og dermed muligvis fremme nederlag . Grundlaget for dette var dekretet om funktionsadskillelse fra 1. juli 1937, hvor Heydrich regulerede SD's og Gestapos forskellige ansvarsområder: Gestapo var alene ansvarlig for at observere og bekæmpe marxisme , forræderi og emigration - og dermed for solid politisk modstand. På mange andre områder delte de to hemmelige tjenester observationen, som kun blev evalueret af SD med hensyn til befolkningens stemning. Oplysninger, han fik om politiske modstandere, videregav han til Gestapo, som iværksatte forfølgelsesforanstaltninger.

Fra 1936 og fremefter var den eneste opgave at bekæmpe de politiske og ideologiske modstandere af regimet og nationalsocialismen. Ved at gøre det havde den en bred vifte af instrumenter til rådighed, som begyndte med relativt harmløse bøder og forbud mod værtshuse og kulminerede i de serielle henrettelser af politiske modstandere af nazistyret i løbet af de sidste år af krigen. Fælles for alle disse foranstaltninger var, at de blev beordret og udført uden revision af domstole eller andre administrative myndigheder. Først da Gestapo anså det for hensigtsmæssigt, for eksempel i forfølgelsen af ​​fremtrædende modstandere af regimet, afleverede de sagerne til retsvæsenet , som blev opfattet fra 1933 og fremefter.

Gestapos vigtigste instrument til bekæmpelse af politiske modstandere af nationalsocialismen var den såkaldte beskyttende forældremyndighed . Før 1933 blev dette kun brugt til kortvarig forældremyndighed over mennesker. På grund af nødforordningen efter rigsdagsbranden blev tidsfrister og domstolskontrol ophævet. Ved dekret fra rigsministeren for indenrigsminister den 25. januar 1938 var det kun Secret State Police Office i Berlin, der måtte beordre beskyttende forældremyndighed. Dette blev generelt udført i koncentrationslejre . Muligheden blev ikke sjældent brugt til at dræbe den politiske modstander. Dette gav Gestapo et instrument til at korrigere ubehagelige domme. Hvis ofrene havde afsonet en dom, der blev idømt af domstolene, blev de taget i beskyttende varetægt efter deres løsladelse og sendt til en koncentrationslejr på grundlag af de samme påstande.

Kampen mod politiske modstandere var et fokus for Gestapos arbejde. I de første år infiltrerede Gestapo konspiratoriske grupper, der havde udviklet sig ud af de forbudte politiske partier. Medlemmer af disse organisationer blev overtalt til at samarbejde gennem trusler, magtanvendelse og materielle fordele. Disse informanter sikrede, at en organiseret modstand blev knust inden krigen begyndte. For at bekæmpe politiske modstandere i de senere år blev der nedsat særlige kommissioner, for eksempel efter Heydrichs mord eller attentatforsøget den 20. juli 1944 på Hitler.

Almindelige forhørsmetoder var afpresning, smiger, konfrontation med ægte eller forfalsket bevis og med ægte eller forfalskede udsagn fra medfanger. Information blev også indhentet gennem tortur og brugt i efterfølgende forsøg. De anholdte blev fornærmet, ydmyget og truet som en del af den " intensiverede afhøring " eller slået med en gummipind , bull pizzle , pisk , pind eller anden genstand. Da den anklagede derefter indbragte torturen for Folkeretten , som i sagen mod modstandsgruppen omkring Heinrich Maier, hed det i domstolen, at ifølge Gestapo -embedsmændenes troværdige udtalelser blev der ikke anvendt ulovlige tvangsmidler mod nogen fange at indhente erklæringer. [8] [9] Nogle dømte, ligesom Heinrich Maier, blev taget i beskyttelsesfængsling i koncentrationslejren Mauthausen, selv efter folkedomstolssagen og blev hårdt tortureret for at få flere oplysninger. Gestapo ønskede at bruge opdagelsen af ​​Det Røde Orkester til at bedrage den sovjetiske krigsmodstander i samarbejde med Wehrmacht med radiospil . Gestapo kæmpede også for kritiske meningsudtryk om det regime, der var blevet erklæret ulovligt ved forræderiloven . Til dette brugte hun primært opsigelser .

Frimærkeblok, der viser modstandsfolk fra Det Røde Orkester fra DDR

Parallelt med kampen mod politiske modstandere, som skulle tjene til at stabilisere regimet, fandt de nationalsocialistiske ideologiske mål også vej til Gestapos arbejde. Så ideologiske modstandere som homoseksuelle eller ”arbejdssky” kom i øjnene for det hemmelige politi.

Foranstaltningerne mod homoseksuelle intensiverede massivt i løbet af det tredje rige. I første omgang stolede Gestapo på razziaer på stedet og videregav de fleste sager til retsvæsenet, men i senere år fortsatte det med at fordømme og håndhæve hensynsløs fængsel i koncentrationslejre. Kynisk fik de anklagede et valg mellem kastration og yderligere tilbageholdelse. Såkaldte antisociale blev chikaneret med beskyttende forældremyndighed i de første år, senere bundter Gestapo disse forfølgelsesforanstaltninger. I 1940 blev der oprettet såkaldte arbejdsuddannelseslejre (AEL), hvortil folk kunne blive optaget for "ikke at opfylde deres pligt til at arbejde". Ifølge et cirkulære udstedt af Reichsführer SS den 15. december 1942 blev der også oprettet uddannelseslejre under ledelse af statspolitiets hovedkvarter i de større virksomheder, der ikke havde nogen arbejdsuddannelseslejr i deres nærhed. Fangerne blev bevogtet af medlemmer af værkernes sikkerhed.

Under krigen udvidede Gestapo sine forfølgelsesforanstaltninger til at omfatte nye grupper af modstandere. De utallige krigsfanger og tvangsarbejdere måtte overvåges, hvilket bandt omkring halvdelen af ​​personalet. Opmærksomhedens fokus var på at slentre rundt, sabotere på fabrikkerne og standse arbejdet samt uautoriseret kontakt med tyskere, for eksempel at handle på det sorte marked eller samleje. I anden halvdel af krigen organiserede tvangsarbejdernes modstand sig enten konspiratorisk på fabrikkerne eller, i tilfælde af undslapne tvangsarbejdere, i form af små grupper, der gemte sig i storbyerne. Gestapo tyede derefter til stadig mere brutale metoder, især østeuropæiske og sovjetiske tvangsarbejdere blev henrettet i stort antal og uden retssag. Gestapo var også aktiv i de besatte lande og kæmpede modstandsbevægelserne der. Den brutale behandling af hele befolkningsgrupper skulle finde en direkte fortsættelse i Tyskland, efter at Wehrmacht måtte trække sig tilbage fra flere og flere lande. I løbet af de sidste måneder af krigen henrettede Gestapo deres fanger uden forskel mange steder, før stedene blev indtaget af allierede tropper.

Desuden overtog Gestapo afgørende funktioner i forbindelse med forfølgelse, deportation og mord på europæiske jøder under Anden Verdenskrig. Mens Gestapo begrænsede sig til individuelle handlinger i den tidlige fase af nazistyret i forfølgelsen af ​​jøderne , indtog det en ledende rolle i gerningsmandskonglomeratet senest fra krigens begyndelse. [10] Som andre politiformationer var Gestapo -mænd til Einsatzgruppen udarbejdet bag de forreste summariske henrettelser udført. Men Gestapo spillede ikke den vigtigere rolle i mordet på europæisk jødedom i de nyligt erobrede områder, men i Berlin, det politiske rigs politiske centrum. Det berygtede Judenreferat under Adolf Eichmann var et Gestapo-kontor (IV B 4) i RSHA, hvorfra de anti-jødiske foranstaltninger blev koordineret. Deporteringen af ​​jøder fra Tyskland blev udført i Gestapos regi som en arbejdsdeling og en bureaukratisk proces, hvor det hemmelige politi arbejdede tæt sammen med Reichsbahn og gjorde brug af de lokale politistationer. Denne tilintetgørelse fra generalstaben ophørte i fabriksdriften , i planlægningen og gennemførelsen af ​​hvilken Gestapo var lige så involveret. Tidligere diskriminerende foranstaltninger såsom optagelse i jødiske huse blev også planlagt af Gestapo og implementeret af Stapos kontrolcentre.

Gestapo og Nazi -bevægelsen

Ledereliten for det hemmelige politi blev rekrutteret fra en overvejende borgerlig baggrund. Det var unge karriere -akademikere, som næsten alle var jurister og i vid udstrækning havde doktorgrader . Med få undtagelser havde alle Stapo -vejledere et gymnasium . [11] Udover dette høje uddannelsesniveau var der ikke sjældent en vis afstand til individuelle positioner i nationalsocialismen eller til dens karakter som en masse- og partibevægelse. Som en generation af den "nye objektivitet", som havde opnået deres politiske socialisering i de ustabile 1920'ere, var dets medlemmer karriereledede, ofte etnisk orienterede, elitære og anti-republikanske. [12] De sætter effektiviteten og effektiviteten af ​​statens administrative handlinger og et tatororienteret lederprincip over indeslutning af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet.

Denne mentalitet kan ses i medlemskab af Gestapo -medlemmer i politiske organisationer. En betydelig del, omkring to tredjedele, var involveret i en nazistisk organisation. På hovedkvarteret etablerede de tidlige bånd til SS -staten sig tidligt: ​​49,9% af medlemmerne tilhørte SS , 31,1% af SD og dermed de mest elitære organisationer inden for den nazistiske bevægelse. Det var netop disse medlemskaber, der etablerede et særligt loyalitetsforhold, fordi disse Gestapo -medlemmer ikke kun var underordnet Himmler som arbejdsgivere, men også i hans funktion som Reichsführer SS. Derimod var der betydelige forskelle mellem de regionale kontorer, for eksempel mange Gestapo -medlemmer i de vestfalske afdelinger af SA . Den tætte forbindelse mellem den faktisk statslige Gestapo og SD som den nazistiske bevægelses hemmelige tjeneste var også tydelig i den livlige udveksling af personale mellem de to organisationer.

Hurtig personaleudvidelse af Gestapo, personalevalg og penetration af nazi -bevægelsen påvirkede hinanden. I de første år var rekruttering hovedsageligt fra politistyrken [13], og der var pres for at blive medlem af en nazistisk organisation. Dette forhold blev vendt i de senere år. Det teknisk høje kvalifikationsniveau kunne ikke længere opretholdes, og SS -mænd uddannet i styrtkurser trådte ind i tjenesten, så de facto SS -medlemskab blev et vigtigt kriterium i personalevalg.

Gestapo og det tyske samfund

Aktuel historisk forskning evaluerer ikke længere Gestapo, på trods af dens betydelige stigning i personalet, som en almægtig organisation, der praktisk talt observerede hele det tyske samfund overalt, som det gjorde i 1950'erne og 1960'erne. Denne "Gestapo -myte" blev dyrket offentligt af Heydrich og andre medarbejdere for at overdrive virkningerne af forfølgelsesforanstaltningerne. Men det svarede ikke til virkeligheden. [14] I stedet for at komme ind i den observerede bedste storby, Berlin, omkring 4.000 indbyggere på en Gestapo-officer i den preussiske provins, måtte en Secret Service-medarbejder muligvis bekymre sig mod 25.000 indbyggere mod regimet.

Gestapo kunne ikke kun stole på sine egne operationer, da dets personale var utilstrækkelige, men var afhængig af støtte fra befolkningen. Dette blev gjort ved rekruttering af undercover agenter , men under Anden Verdenskrig forstærket af opsigelser, der kom fra midten af ​​befolkningen .

V-Leute wurden von der Gestapo hauptsächlich in den gegenüber dem Nationalsozialismus resistenten Gruppen wie der sozialdemokratisch oder kommunistisch geprägten Arbeiterschaft oder dem katholischen Milieu geworben. Während des Kriegs rekrutierte die Gestapo V-Leute auch aus dem Kreis der Zwangsarbeiter, um diese Gruppe besser kontrollieren zu können. Als wichtigste Motive der V-Leute zur Mitarbeit sind Drohung mit Schutzhaft, materielle Vorteile und ideologische Überzeugung zu nennen. Entsprechend unterschiedlich gestaltete sich die Kooperation zwischen V-Leuten und Gestapo: Hinhaltende Informierung der Gestapo, um die Mitglieder der eigenen Gruppe zu schützen, stand neben aktiver Mitarbeit bei der Verfolgung. Insgesamt besteht bei der Erforschung dieser Materie eine beträchtliche Quellennot, vor allem aus Gestapo-internen Gründen. Einerseits konnten V-Leute gegenüber ihren Opfern nicht selbst vor Gericht aussagen, weil sonst ihre Anonymität gefährdet gewesen wäre, andererseits war es der Gestapo gemäß Erlass des Reichsministerium des Innern vom 12. Oktober 1944 zur Zerstörung von amtlichen Dokumenten fast überall gelungen, ihre papierenen Spuren zu verwischen. [15]

Als eine weitere Quelle erschloss sich die Gestapo Denunziationen, also Hinweise aus der Bevölkerung zu Verbrechen. Diese betrafen zumeist Handlungen und Äußerungen, die vom Regime kriminalisiert wurden. Beispielsweise wurden politische Bewertungen der Beschuldigten weitergetragen und bildeten die Grundlage für Ermittlungen, Schutzhaftverfahren und Prozesse. Dabei wandten sich die Denunzianten selten direkt an die Gestapo, vielmehr wurden die Anzeigen häufig von der Schutzpolizei ( SchuPo ) oder von der Partei weitergegeben. Gerade die NS-Organisationen nutzten die ihnen zugetragenen Informationen auch nach eigenem Gutdünken und gaben diese erst anschließend an die Gestapo weiter. Auch wenn keine Zahlen für das gesamte Reichsgebiet vorliegen, so zeigen zahlreiche Lokalstudien die überragende Bedeutung der Denunziationen für die Praxis der Gestapo. Nach Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul stellte die breite Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung „die zentrale Ermittlungsinstanz der Gestapo, die quantitativ wie qualitativ wichtigste Ressource staatspolizeilichen Wissens […] dar.“ [16] Robert Gellately bezeichnet die Bevölkerung des NS-Staates, die mehrheitlich die Ziele Hitlers geteilt habe, daher als eine „selbstüberwachende Gesellschaft“. [17]

Zwar gelang es der Gestapo, erhebliche Teile der Bevölkerung für das Regime in Dienst zu stellen, doch erwiesen sich Denunziationen in der Praxis als problematisch. Ähnlich wie bei der Rekrutierung von V-Leuten kann von einer erheblichen Bandbreite an Denunzianten, Beschuldigten und mutmaßlichen Motiven für Denunziationen ausgegangen werden. Aus der Vielzahl von Einzelfällen hat die Geschichtsforschung ein häufig wiederkehrendes Muster herausgearbeitet: Denunziationen gingen zu einem erheblichen Teil von obrigkeitshörigen , wenig vermögenden, einkommens- und bildungsschwachen sozialen Kreisen aus und richteten sich überdurchschnittlich häufig gegen höhere soziale Schichten der Gesellschaft. Auch die Gestapo erkannte diese Instrumentalisierung der Denunziation zum Ausleben sozialer Konflikte, ohne dieser Schwierigkeit in der staatspolizeilichen Praxis begegnen zu wollen.

Nachkriegsgeschichte der Gestapo

Festgenommene Mitarbeiter der Gestapo nach der Befreiung Lüttichs durch die Alliierten (ca. Oktober 1944)

Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 10. Oktober 1945 wurde die Gestapo durch den Alliierten Kontrollrat verboten und ihr Eigentum beschlagnahmt. In den Nürnberger Prozessen wurde sie zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Hohe Funktionsträger mussten sich in den Nachfolgeprozessen verantworten oder wurden im europäischen Ausland für ihre Taten verurteilt. Das Verhalten der mittleren und unteren Ränge wurde durch die Spruchkammerverfahren juristisch bewertet, was oft eine Weiterbeschäftigung in Polizeibehörden verhinderte.

1951 amnestierte der amerikanische Hochkommissar John Jay McCloy zahlreiche von ihnen. § 67 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen erleichterte zudem die Wiederanstellung von belasteten Beamten. [18] Infolge dieser Regelung rückten in den 1950er-Jahren zahlreiche ehemalige Gestapo-Mitarbeiter wieder in die Polizei- und Justizapparate der Bundesrepublik ein. Es kann also von einer schleichenden und stillen Integration der Mitarbeiter dieser Organisation des Dritten Reichs in die Gesellschaft Nachkriegsdeutschlands gesprochen werden.

Eine der wichtigsten Quellensammlungen zur Gestapo lagert im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Rheinland in Duisburg, wo ihre Tätigkeit im Rheinland dokumentiert ist.

Gebäudereste der Topografie des Terrors

Die Gebäude auf dem Prinz-Albrecht-Gelände wurden zum Teil im Krieg zerstört beziehungsweise nach dem Krieg abgerissen. In den 1970er-Jahren nutzten unter anderem eine Bauschuttfirma und ein Autodrom für führerscheinfreies Fahren die freie Fläche.

Anfang der 1980er Jahre machten sich mehrere Initiativen dafür stark, auf dem Gelände eine Gedenkstätte zu errichten. Infolgedessen entstand 1987 das Museumsprojekt Topographie des Terrors . Dabei wird auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Albrecht-Straße 8 , heute Niederkirchnerstraße 8 im Stadtbezirk Kreuzberg, dem Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei , in einer ehemaligen Kunstgewerbeschule angestrebt, den Terrorapparat der Nationalsozialisten zu dokumentieren. In unmittelbarer Nachbarschaft lag das Prinz-Albrecht-Palais in der Wilhelmstraße 102, das ab 1934 zur Zentrale des Sicherheitsdienstes (SD) der SS und ab 1939 auch des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) wurde. Das vormalige Hotel Prinz-Albrecht, Prinz-Albrecht-Straße 9 , war ab 1934 der Sitz der „Reichsführung SS“. Dieses Gebäude-Ensemble fasst man heute unter dem Begriff „Prinz-Albrecht-Gelände“ zusammen. Die Dokumentationsstätte in der Niederkirchnerstraße 8 zählt zu den staatlichen Museen in Berlin .

Reste des Hausgefängnisses im Keller der Geheimen Staatspolizei sind erhalten geblieben und stehen heute unter Denkmalschutz. [19] Sie sind als Teil der Ausstellung Topographie des Terrors öffentlich zugänglich. In den Gefängniszellen wurden zwischen 1933 und 1945 circa 15.000 politische Häftlinge inhaftiert und verhört. Das Gefängnis war berüchtigt für seine Foltermethoden und für viele Häftlinge Durchgangsstation zu den Konzentrationslagern.

Gestapo in Österreich

Mit Erlass Himmlers vom 18. März 1938 wurde die Staatspolizeileitstelle Wien sowie Staatspolizeistellen in Linz , Salzburg , Klagenfurt , Innsbruck und Eisenstadt errichtet. Nach der Einteilung der österreichischen Bundesländer in Reichsgaue wurde die Stapostelle Eisenstadt zwischen Wien und Graz aufgeteilt. In Wiener Neustadt , St. Pölten und Znaim wurden Außenstellen der Stapostelle Wien geschaffen. Die Stapoleitstelle Wien konnte den anderen Stapostellen Weisungen erteilen und Berichte anfordern. Jede Stapostelle unterstand außerdem unmittelbar dem Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapa), später dem Reichssicherheitshauptamt . Auch der jeweilige Höhere SS- und Polizeiführer konnte den Stapostellen Weisungen geben. Die Stapostellen ihrerseits konnten sich der Behörden von Kreis- und Ordnungspolizei bedienen. Zwischen 1940 und 1944 wurden die Stapostellen von Berlin aus direkt und ohne Einschalten der Stapoleitstelle Wien gelenkt.

Staatspolizeileitstelle Wien

Das ehemalige Hotel Métropole am Morzinplatz, von 1938 bis 1945 Sitz der Wiener Gestapo

Die Wiener Gestapo mit Sitz im ehemaligen Hotel Métropole am Morzinplatz war mit rund 900 Mitarbeitern die größte Gestapo-Dienststelle im Deutschen Reich. Tag für Tag wurden hier bis zu 500 Menschen zur Einvernahme vorgeladen oder nach erfolgter Verhaftung eingeliefert. Karl Ebner , der stellvertretende Leiter der Wiener Gestapo-Leitstelle, nannte das euphemistisch „Parteienverkehr“. Insgesamt dürften mindestens 50.000 Personen in die Mühlen von Wiens Gestapo geraten sein. Etwa 12.000 Menschen sind in der vorliegenden Erkennungsdienstlichen Kartei der Wiener Gestapo erfasst; Fotos wurden angefertigt (siehe Beispiel-Foto rechts: „ Maria Fischer “, Erkennungsdienstliche Kartei der Gestapo-Leitstelle Wien) [20] und auf „Photographierscheinen“ wurde die „Verbrecherklasse“ verzeichnet.

Die von der Gestapo verhafteten Bürger wurden durch einen Hintereingang in der Salztorgasse direkt in den Keller verschafft, der als Gefängnis und Folterkammer diente. Durch physische und psychische Gewalt wurden hier – nicht selten mit Todesfolge – Geständnisse und Denunziationen erpresst. Die Gefangenen wurden bestialisch geschlagen, getreten, tagelang an Zellengittern aufgehängt und auf Wasserentzug gesetzt. Teilweise wurden Gefangene auch ohne Gerichtsverfahren direkt nach der Vernehmung in Konzentrationslager zur Exekution überstellt. [21] Wenn Gerichtsverfahren stattfanden, beurteilten die zuständigen NS-Richter in ihren Urteilen das Vorbringen von Gestapo-Folterungen als vollkommen unglaubwürdig (wie zum Beispiel in den Verfahren gegen die Mitglieder der Widerstandsgruppe Maier-Messner-Caldonazzi ) [22] beziehungsweise beteuerten wahrheitswidrig selbst noch nach dem Krieg in den Verfahren gegen sie wegen Missbrauch der Amtsgewalt und Quälerei, dass es in Wien niemals „verschärfte Verhöre“ gegeben habe. [23] Bereits die erste große Verhaftungswelle im März und April 1938, die vor allem namhafte Gegner des Nationalsozialismus und Juden zum Ziel hatte, wurde von der Gestapo im Hotel Métropole koordiniert, ebenso die folgenden Deportationstransporte in die Konzentrationslager. Im Jahr 1938 plante die Widerstandsgruppe rund um Karl Burian mit den für diesen Zweck durch den ehemaligen Eigentümer Markus Friediger bereitgestellten Bauplänen des Hotel Métropole die Sprengung dieses Gestapo-Hauptquartiers, jedoch wurde die Widerstandsgruppe vor der Verwirklichung des Plans verhaftet. [24]

Die Wiener Leitstelle galt den Nationalsozialisten als „erfolgreichste Gestapo-Zentrale des Reichs“, wobei die Wiener Gestapo-Beamten umfangreich mit V-Leuten arbeiteten. Die Gestapoleitstelle Wien überschritt dabei das in Richtlinien vorgesehene Budget für die Honorierung von Spitzeldiensten um das Fünffache. Nicht nur kriminelle Berufsspitzel, sondern auch prominente sozialistische Politiker, hochrangige RS-Aktivisten, international tätige Spitzenfunktionäre der KPÖ und kommunistische Aktivisten standen im Sold der Gestapo. Hans Pav, Ludwig Leser , Kurt Dernberger, Robert Frank, Anna Mönch, Josef Koutny, Kurt Koppel , Margarete Kahane, Leopold Koutny, Georg Weidinger und Josef Lochmann waren bekannte V-Leute, die teils erhebliche Zuwendungen der Gestapo erhielten und Hunderte Widerstandskämpfer verrieten. [25]

Leiter der Gestapo in Wien war von März bis Dezember 1938 der bayrische Kriminalrat und spätere SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Franz Josef Huber , der schon in der Weimarer Republik bei der Kriminalpolizei in München tätig war. SS-Standartenführer Rudolf Mildner wurde sein Nachfolger. Huber gilt als einer der NS-Hauptverbrecher in Österreich. Er wurde nach dem Krieg in der Bundesrepublik als „Minderbelasteter“ eingestuft und mit 500 D-Mark Geldbuße und einem Jahr Gefängnis bedingt in Freiheit entlassen. Er genoss den Schutz der amerikanischen Behörden, weil er sich rechtzeitig mit ihnen arrangierte. SS-Obersturmbannführer (1943) Karl Ebner war stellvertretender Leiter der Gestapo-Leitstelle in Wien. Er hatte als Mitglied des Cartell-Verbandes in der ersten Republik und im Ständestaat in der Polizei seine Karriere begonnen und verfolgte als Abteilungsleiter des Judenreferats (II B 4, später IV B 4) in Wien insbesondere kommunistische Widerstandskämpfer und Juden rücksichtslos. [26] Ebner wurde 1948 vom Volksgericht zu 20 Jahren Kerker verurteilt und durch Bundespräsident Theodor Körner bereits 1953 begnadigt. Der wegen seiner Brutalität berüchtigte Johann Sanitzer leitete lange Zeit das für den legitimistischen und österreich-patriotischen Widerstand zuständige Referat. [27]

Am 12. März 1945 brannte das Gebäude nach Bombentreffern aus und wurde später abgerissen. 1968 wurde an der Stelle der ehemaligen Gestapo-Zentrale der Leopold Figl -Hof errichtet. An dessen Vorderseite befindet sich ein Relief zur Erinnerung an die Opfer der Gestapo, an der Hinterseite ein Gedenkraum (Eingang Salztorgasse 6). Der Gedenkraum wurde 2011 nach gründlicher Renovierung und Aufbau einer neuen Ausstellung als Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo Wien wieder eröffnet. An gleicher Adresse führte Simon Wiesenthal – der auch hier wohnte – sein Dokumentationszentrum. Vis-a-vis der Front des ehemaligen Sitzes der Gestapo-Zentrale steht seit 1951 ein Mahnmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft , welches 1985 erneuert und 1999 erweitert wurde.

Denkmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft auf dem Morzinplatz Unterer Bereich des Morzinplatz-Denkmals (links der 1951 errichtete Gedenkstein mit Inschrift)
Denkmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft auf dem Morzinplatz
Unterer Bereich des Morzinplatz-Denkmals (links der 1951 errichtete Gedenkstein mit Inschrift)

Das so benannte Denkmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft (auch: Denkmal für die Opfer des Faschismus ) auf dem Morzinplatz wurde 1985 auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände von der Stadt Wien errichtet. Bestandteil des heutigen Denkmals ist ein Gedenkstein mit Inschrift, der dort 1951 im Rahmen einer Kundgebung des KZ-Verbandes enthüllt wurde. Die Inschrift stammt von dem damaligen Präsidenten des KZ-Verbandes, Wilhelm Steiner , und lautet: [28]

„Hier stand das Haus der Gestapo. Es war für die Bekenner Österreichs die Hölle. Es war für viele von ihnen der Vorhof des Todes. Es ist in Trümmer gesunken wie das tausendjährige Reich. Österreich aber ist wiederauferstanden und mit ihm unsere Toten. Die unsterblichen Opfer.“ [28]

Die Stadt Wien nahm den vom KZ-Verband gestifteten und ohne behördliche Bewilligung errichteten Gedenkstein in ihre Obhut und in den folgenden Jahren fanden hier viele, zum Teil internationale Kundgebungen statt. [28] Die Neugestaltung des Denkmals erfolgte 1985 durch den Bildhauer und Steinmetzmeister Leopold Grausam und wurde von der Städtischen Steinmetzwerkstätte ausgeführt, deren Technischer Leiter Grausam war. Er ergänzte den vorhandenen Steinblock mit einfachen, roh behauenen Steinquadern und einer dazwischen stehenden Bronzefigur . Den obenliegenden Quader, der die Nische mit der Figur abdeckt, versah Grausam mit der Inschrift: [29]

„Niemals vergessen“

Beiderseits der Inschrift wurden in den Quader zwei der ehemaligen NS-Zwangskennzeichnungen eingefügt, links das rote Dreieck der Politischen Gefangenen und rechts der gelbe Judenstern . [29] 1999 wurde das Mahnmal um einen Stein erweitert, der den Rosa Winkel und den Schwarzen Winkel zeigt.

Als Stein wählte Grausam Granit aus dem Steinbruch Mauthausen aus; der Bezug ergab sich für ihn daraus, dass die von der Gestapo verhafteten und in der Staatspolizeileitstelle am Morzinplatz verhörten NS-Verfolgten meistens ins KZ Mauthausen kamen, wo sie im dortigen Steinbruch schwere Zwangsarbeit leisten mussten. Leopold Grausam schuf zahlreiche Mahnmale und Gedenksteine, das von ihm gestaltete Denkmal auf dem Morzinplatz gehört zu seinen bedeutenden Arbeiten. [30] Die Enthüllung des Denkmals erfolgte am 1. November 1985 durch Bürgermeister Helmut Zilk und Rosa Jochmann . [28]

Die Symbolik des von Grausam gestalteten Denkmals – ein die Faust ballender, vorwärtsschreitender Mann, der sich zwischen den Steinquadern erhebt – wird von dem österreichischen Publizisten Peter Diem als „Sinnbild der Überwindung der dunkelsten Jahre in der Geschichte unserer Republik“ beschrieben. [29]

Dienstgrade

Die Gestapo verwendete die Dienstgrade der Kriminalpolizei .

Dienstgradvergleich von Sicherheitspolizei, Ordnungspolizei und Schutzstaffel (SS)
(Stand: 10. April 1941 bis 8. Mai 1945)
[31]
Dienstgrade der Sicherheitspolizei
(Kriminalpolizei, Gestapo)
Dienstgrade der Ordnungspolizei
(Verwaltungspolizei)
Dienstgrade der Ordnungspolizei
(Schutzpolizei, Gendarmerie, Feuerschutzpolizei)
Dienstgrade der Schutzstaffel (SS)
Höhere SS- u. Polizeiführer (Generäle)
Reichsführer SS u. „Chef der Deutschen Polizei“
„Chef der Ordnungspolizei“ (ab April 1942) „Chef der Ordnungspolizei“ (ab April 1942)
Generaloberst der Polizei und SS-Oberstgruppenführer
SS-Oberstgruppenführer
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
„Chef der Ordnungspolizei“ (bis April 1942) „Chef der Ordnungspolizei“ (bis April 1942)
General der Polizei und SS-Obergruppenführer
SS-Obergruppenführer
??? Ministerialdirektor Generalleutnant der Polizei und SS-Gruppenführer SS-Gruppenführer
??? „Polizeipräsident“
Ministerialdirigent
Generalmajor der Polizei und SS-Brigadeführer SS-Brigadeführer
Führer (Offiziere)
„Polizeipräsident“
SS-Oberführer
„Reichskriminaldirektor“
Regierungs- und Kriminaldirektor
„Polizeipräsident“
Ministerialrat
Regierungsdirektor
Oberst der Polizei SS-Standartenführer
Oberregierungs- und Kriminalrat „Polizeidirektor“ (Polizeichef kleinerer Städte)
Oberregierungsrat
Oberstleutnant der Polizei SS-Obersturmbannführer
Regierungs- und Kriminalrat
Kriminal-Direktor
Kriminalrat (mit über 15 Dienstjahren)
Regierungsrat
Polizeirat
Amtsrat
Amtmann
Major der Polizei SS-Sturmbannführer
Kriminalassessor
(ap) Kriminalrat
Kriminalkommissar (mit über 15 Dienstjahren)
Regierungsassessor
(ap Amtmann)
(ap) Polizeirat
Polizeioberinspektor
Hauptmann der Polizei
Revier-Hauptmann (bis 1939: Oberinspektor)
SS-Hauptsturmführer
(ap) Kriminalkommissar
Kriminalinspektor
Kriminalobersekretär
Ministerialregistrator
Assessor
Polizeiinspektor (auch mit Zulage)
Polizeiobersekretär
Oberleutnant der Polizei
Revier-Oberleutnant (bis 1939: Inspektor)
SS-Obersturmführer
Kriminalkommissar auf Probe / zur Prüfung
Hilfskriminalkommissar
Kriminalsekretär
(ap) Polizeiinspektor
Polizeisekretär
Kanzleisekretär
technischer Obersekretär
Leutnant der Polizei
Revier-Leutnant (bis 1939: Obermeister)
SS-Untersturmführer
Unterführer (Unteroffiziere)
Kriminalsekretär
Polizeisekretär Meister SS-Sturmscharführer
Kriminaloberassistent
Polizeigefängnishauptwachtmeister
Polizeioberassistent
Hauptwachtmeister SS-Hauptscharführer
Kriminalassistent
Polizeiassistent
Polizeigefängnisoberwachtmeister
Revier-Oberwachtmeister (Schutzpolizei)
Bezirks-Oberwachtmeister (Gendarmerie)
Zugwachtmeister
(kasernierte Polizei-Einheiten)
SS-Oberscharführer
(ap) Kriminalassistent (außerplanmäßige Stelle) (ap) Polizeiassistent Oberwachtmeister SS-Scharführer
Kriminalassistentanwärter
Amtsgehilfe
Botenmeister
Hausmeister
Wachtmeister SS-Unterscharführer
Männer (Mannschaften)
Rottwachtmeister SS-Rottenführer
Unterwachtmeister SS-Sturmmann
Anwärter (nach sechsmonatiger Dienstzeit) SS-Mann
Kriminalassistentenanwärter im Vorbereitungsdienst Anwärter SS-Anwärter

Anmerkung: Dienstgrade des mittleren Dienstes stehen in Normalschrift, Dienstgrade des gehobenen Dienstes in Fettschrift und Dienstgrade des höheren Dienstes in Kursivschrift . Dienststellungen (wie „Reichskriminaldirektor“, „Polizeidirektor“ oder „Polizeipräsident“) stehen in Anführungszeichen.

Siehe auch

Literatur

 • Shlomo Aronson : Reinhard Heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und SD . Hrsg.: Institut für Zeitgeschichte (= Studien zur Zeitgeschichte ). Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1971, ISBN 3-421-01569-4 (339 S., zugleich: Diss., Berlin (West), Freie Universität, Philosophische Fakultät, 1966).
 • Ingrid Bauz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hrsg.): Die Geheime Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern . Schmetterling-Verlag, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-89657-138-0 (477 S.).
 • Holger Berschel: Bürokratie und Terror . Das Judenreferat der Gestapo Düsseldorf 1935–1945 (= Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens ). Klartext, Essen 2001, ISBN 3-89861-001-2 (480 S.).
 • Heinz Boberach: Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934–1944 . Matthias-Grünewald-Verlag , Mainz 1971, OCLC 923074953 (1021 S.).
 • Hans Buchheim : Die SS – das Herrschaftssystem . Befehl u. Gehorsam / Hans Buchheim. In: Anatomie des SS-Staates . Band   1 . dtv Verlagsgesellschaft , München 1967, DNB 454575629 (323 S., dtv 462).
 • Hellmut Butterweck: Nationalsozialisten vor dem Volksgericht Wien . Österreichs Ringen um Gerechtigkeit 1945–1955 in der zeitgenössischen öffentlichen Wahrnehmung. 2. Auflage. Studien Verlag, Wien 2016, ISBN 978-3-7065-5480-0 (800 S.).
 • Carsten Dams, Michael Stolle: Die Gestapo . Herrschaft und Terror im Dritten Reich. 2. Auflage. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-57355-2 (249 S.).
 • Jacques Delarue: Geschichte der Gestapo . Droste/Athenäum, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-7610-7228-7 .
 • Rudolf Diels: Lucifer ante portas: … es spricht der erste Chef der Gestapo … Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1950, OCLC 26394696 (326 S.).
 • Robert Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft . Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945. Schöningh, Paderborn 1993, ISBN 3-506-77487-5 (323 S.).
 • Robert Gellately: Hingeschaut und weggesehen . Hitler und sein Volk. 2. Auflage. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2002, ISBN 3-421-05582-3 (480 S., auch Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung , Bonn 2003).
 • Christoph Graf: Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur . Copress, Berlin 1988, ISBN 978-3-7678-0585-9 (457 S.).
 • Siegfried Grundmann: Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler . Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-941450-25-7 (344 S.). [32]
 • Hans-Christian Harten: Die weltanschauliche Schulung der Polizei im Nationalsozialismus . Ferdinand Schöningh, Paderborn 2018, ISBN 978-3-506-78836-8 (663 S.).
 • Bernd Hey: Zur Geschichte der westfälischen Staatspolizeistellen und der Gestapo . In: Westfälische Forschungen . Band   37 , 1987 (58–90 S.).
 • Bastian Fleermann, Hildegard Jakobs, Frank Sparing: Die Geheime Staatspolizei in Düsseldorf 1933–1945 . Geschichte einer nationalsozialistischen Sonderbehörde im Westen Deutschlands. In: Kleine Schriftenreihe der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf . Droste, Düsseldorf 2012, ISBN 978-3-7700-1486-6 .
 • Eric A. Johnson: Nazi Terror . The Gestapo, Jews and Ordinary Germans. John Murray, London 2002, OCLC 59377848 (englisch).
 • Gabriele Lotfi: KZ der Gestapo . Arbeitserziehungslager im Dritten Reich. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-596-15134-1 .
 • Thomas Mang: ‚Gestapo-Leitstelle Wien – Mein Name ist Huber' . Wer trug die lokale Verantwortung für den Mord an den Juden Wiens? Wien 2003, ISBN 3-8258-7259-9 , S.   131 .
 • Wilhelm Mensing: Gestapo V-Leute kommunistischer Herkunft – auch ein Strukturproblem der KPD? In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen . Band   34 , 2005, ISBN 3-89861-486-7 , ISSN 0173-2471 .
 • Andreas Nachama (Hrsg.): Die Wilhelmstraße 1933–1945 . Aufstieg und Untergang des NS-Regierungsviertels. Stiftung Topographie des Terrors, Berlin 2012, ISBN 978-3-941772-10-6 , S.   78   ff . (196 S.).
 • Gerhard Paul , Klaus-Michael Mallmann (Hrsg.): Die Gestapo . Mythos und Realität. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-12572-X .
 • Jan Ruckenbiel:Soziale Kontrolle im NS-Regime. Protest, Denunziation u. Verfolgung; zur Praxis alltäglicher Unterdrückung im Wechselspiel von Bevölkerung u. Gestapo. Universität Siegen, 2001, abgerufen am 26. Mai 2018 (Diss.).
 • Hans Schafranek: V-Leute und „Verräter“ . Die Unterwanderung kommunistischer Widerstandsgruppen durch Konfidenten der Wiener Gestapo. In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung . Band   3 , 2000, ISSN 0046-8428 , OCLC 204923147 , S.   300–349 .
 • Hans Schafranek: Widerstand und Verrat . Gestapospitzel im antifaschistischen Untergrund. Czernin Verlag, Wien 2017, ISBN 978-3-7076-0622-5 (504 S., bezogen auf Wien und die sog. Ostmark ).
 • Herbert Schultheis, Isaac E. Wahler: Bilder und Akten der Gestapo Würzburg über die Judendeportationen 1941–1943 . In: Bad Neustädter Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde Frankens . Rötter (Rhön- und Saalepost), Bad Neustadt ad Saale 1988, ISBN 3-9800482-7-6 (208 S.).
 • Gerd Steinwascher: „Gestapo Osnabrück meldet…“ Polizei- und Regierungsberichte aus dem Regierungsbezirk Osnabrück aus den Jahren 1933 bis 1936. In: Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen . Band   XXXVI . Selbstverlag d. Vereins f. Geschichte u. Landeskunde, Osnabrück 1995, ISBN 978-3-9803412-3-3 .
 • Michael Stolle: Die Geheime Staatspolizei in Baden . Personal, Organisation, Wirkung und Nachwirken einer regionalen Verfolgungsbehörde im Dritten Reich. UVK Medien-Verlags-Gesellschaft, Konstanz 2001, ISBN 3-89669-820-6 (412 S., Diss.).
 • Jan Valtin : Tagebuch der Hölle . Kiepenheuer & Witsch, Köln 1957, OCLC 954989022 (598 S., amerikanisches Englisch: Out of the Night . USA 1941. Übersetzt von Werner Krauss, Lizenzausgabe in Komet MA-Service und Verlagsgesellschaft mbH, Frechen).
 • Herbert Wagner : Die Gestapo war nicht allein… Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945. In: Anpassung, Selbstbehauptung, Widerstand . Nr.   22 . Lit Verlag, Münster 2004, ISBN 3-8258-7448-6 (über die Grafschaft Bentheim).
 • Franz Weisz: Die geheime Staatspolizei Staatspolizeileitstelle Wien . Wien 1992.
 • Walter Otto Weyrauch: Gestapo V-Leute. Tatsachen und Theorie des Geheimdienstes . Untersuchungen zur Geheimen Staatspolizei während der nationalsozialistischen Herrschaft. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-596-11255-9 (160 S.).
 • Friedrich Wilhelm: Die Polizei im NS-Staat. Die Geschichte ihrer Organisation im Überblick . Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1997, ISBN 3-506-77503-0 (288 S.).

Dokumentationen

 • Holger Hillesheim, Wolfgang Schoen: Die Gestapo. Dreiteilige Dokumentation der ARD/SWR (1. Hitlers schärfste Waffe. 2. Terror ohne Grenzen. 3. Henker an der Heimatfront. Erstsendung: 18. April 2005).

Weblinks

Commons : Gestapo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Geheime Staatspolizei – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Der Spiegel Geschichte 3/2017, ISSN 1868-7318 , S. 63.
 2. Michael Wildt : Polizei der Volksgemeinschaft . NS-Regime und Polizei 1933–1945. In: Konferenz „Polizei und NS-Verbrechen“ – Aufarbeitung und Dokumentation im NS-Dokumentationszentrum Köln 2.–5. November 2000 . Köln November 2000.
 3. a b c Zdenek Zofka: Die Entstehung des NS-Repressionssystems – oder: Die Machtergreifung des Heinrich Himmler. ( Memento des Originals vom 5. Januar 2007 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.km.bayern.de Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Report 1/2004.
 4. a b Alfred Schweder : Politische Polizei. Heymannverlag, Berlin 1937, S. 15.8.
 5. Hans-Christian Harten: Die weltanschauliche Schulung der Polizei im Nationalsozialismus , Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2018, ISBN 978-3-506-78836-8 , S. 49.
 6. Elisabeth Kohlhaas: Die Mitarbeiter der regionalen Staatspolizeistellen. In: Gerhard Paul, Klaus-Michael Mallmann: Die Gestapo. Unv. Sonderausg. Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-482-X , S. 222.
 7. Zahlen nach Elisabeth Kohlhaas: Die Mitarbeiter… S. 221 und S. 224 f.
 8. Vgl. Urteil des Volksgerichtshof GZ 5H 96/44 ua, S. 21 ff.
 9. Fritz Molden : Die Feuer in der Nacht. Opfer und Sinn des österreichischen Widerstandes 1938–1945 . Amalthea , Wien 1988, S. 122.
 10. Siehe Carsten Dams, Michael Stolle: Die Gestapo. (2008), S. 116 ff.
 11. Carsten Dams, Michael Stolle: Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich. CH Beck Verlag, München 2008, S. 59.
 12. Michael Wildt: Generation des Unbedingten . Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Hamburger Edition der HIS Verlagsgesellschaft, Hamburg 2003, OCLC 933797052 , S.   23   ff. und 165   ff .
 13. Carsten Dams, Michael Stolle: Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich. CH Beck Verlag, München 2008, S. 62.
 14. Robert Gellately : Allwissend und allgegenwärtig? Entstehung, Funktion und Wandel des Gestapo-Mythos. In: Gerhard Paul , Klaus-Michael Mallmann : Die Gestapo. S. 47 ff.
 15. Vgl. Thomas Mang: „Er brachte sehr gute und schöne Nachrichten.“ Leutgebs V-Leute der Gestapo. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Jahrbuch 2014, S. 165 ff.
 16. Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul: Gestapo – Mythos und Realität. In: Bernd Florath (Hrsg.): Die Ohnmacht der Allmächtigen. Geheimdienste und politische Polizei in der modernen Gesellschaft. Ch. Links, Berlin 1992, S. 107.
 17. Robert Gellately: Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Zur Entstehungsgeschichte einer selbstüberwachenden Gesellschaft. In: Detlef Schmiechen-Ackermann (Hrsg.): Anpassung – Verweigerung – Widerstand. Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland im regionalen Vergleich . Gedenkstätte Deutscher Widerstand , Berlin 1997, S. 109–121 ( online , Zugriff am 4. Mai 2019).
 18. Martin Rath: Das "131er-Gesetz": Die Inklusion von NS-Beamten Legal Tribune Online , 19. Februar 2017.
 19. Bodendenkmal: Zellen bzw. Keller der Gebäude der Geheimen Staatspolizei und der Reichsführung der SS
 20. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes: Nicht mehr anonym – Fotos aus der Erkennungsdienstlichen Kartei der Gestapo Wien, Gestapo-Opfer . Für die Profil-Suche Marie Fischer, geb. 30.1897 auf der folgenden Seite auf den Button „Mehr Informationen“ klicken: doew.at
 21. Vgl. z. B. Butterweck Hellmut: Nationalsozialisten vor dem Volksgericht Wien , Wien 2016, S. 438 ff., 593 ff.
 22. Urteil des Volksgerichtshof GZ 5H 96/44 ua, S. 21 ff.
 23. Vgl. z. B. Butterweck Hellmut: Nationalsozialisten vor dem Volksgericht Wien , Wien 2016, S. 468 ff.
 24. Vgl. ua Jahrbuch des DÖW (2012), S. 37.
 25. Vgl. Hans Schafranek: Widerstand und Verrat. Gestapospitzel im antifaschistischen Untergrund 1938–1945. 2017.
 26. Ernst Klee : Das Personenlexikon zum Dritten Reich. S. Fischer-Verlag, Frankfurt 2003.
 27. Elisabeth Boeckl-Klamper, Thomas Mang, Wolfgang Neugebauer: Gestapo-Leitstelle Wien 1938-1945 . 2018, ISBN 978-3-902494-83-2 , S.   299   ff .
 28. a b c d Mahnmal Morzinplatz. In: Der ehemalige Verein zur Erforschung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen und ihrer Aufarbeitung. Forschungsstelle Nachkriegsjustiz (www.nachkriegsjustiz.at), abgerufen am 8. Mai 2010 .
 29. a b c Peter Diem : Das Denkmal für die Opfer des Faschismus. In: Symbole aus Stein und Bronze. Austria-Forum , abgerufen am 8. Mai 2010 .
 30. Beatrix Neis: Über Denkmäler, Gräber und andere Erinnerungszeichen. Von Steinen und Menschen. In: Wiener Zeitung . 1. November 2002.
 31. Friedrich Wilhelm: Die Polizei im NS-Staat. Die Geschichte ihrer Organisation im Überblick , Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart, Paderborn 1997, S. 256.
 32. Ulrich Eumann: Rezension zu: Grundmann, Siegfried: Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult. 29. Juni 2010, abgerufen am 26. Mai 2018 .

Koordinaten: 52° 30′ 25,9″ N , 13° 22′ 57″ O