Kønsstudier

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Gender Studies, ifølge Duden Gender Studies [1] (af engelsk køn "socialt køn"), henviser kønsstudier, kønsstudier eller kønsstudier til et tværfagligt felt, som kønsrelationer analyserede og differentieret kønskundskab og kønskompetence ønsker at skabe. Forskningsperspektivet udviklede sig inden for kultur- , samfunds- og humanvidenskab og er siden blevet anvendt i flere og flere videnskabelige discipliner - for eksempel inden for medicin , jura , biologi eller teologi . Konstruktionen af ​​udtrykket "køn" (køn) i de forskellige sammenhænge, ​​dens betydning og dens virkninger på fordelingen af ​​politisk magt , på sociale strukturer og på produktion af viden, kultur og kunst undersøges. [2] For det engelske ord gender i dets sociokulturelle betydning - i modsætning til biologisk køn (køn) - er der ingen ækvivalent i tysk brug. Definitionerne og de implicitte fastgørelser af " maskulinitet " og " femininitet " i hverdagen og i videnskaberne er i sig selv genstand for tværfaglige og tværfaglige kønsstudier. Fokus er på spørgsmål om hierarki, forskel, roller og stereotyper af, mellem og om køn.

De forskellige forskningsretninger i kønsstudier kan spores tilbage til feministiske tilgange til kvindebevægelsens tredje bølge , hvoraf mange har en socialpolitisk oprindelse. Der er dog forskelle med hensyn til kravene, forskningsprioriteterne og forskningsmålene. Kvinde- og kønsstudier og kønsstudier kan ikke klart skelnes fra hinanden. I det første tilfælde behandles forskningskontekster primært i den anden uddannelsessammenhæng. Fælles for de forskellige tilgange er, at de ikke udelukkende betragter køn som et videnskabeligt forklaret biologisk fænomen, men også som et sociokulturelt fænomen.

historie

Den historiske forløber for kønsstudier var kvindeundersøgelser .

Pionerarbejde og inspirationskilde: Det modsatte køn

Studien i to bind The Other Sex af Simone de Beauvoir , udgivet i Frankrig i 1949, betragtes som et foregangsarbejde inden for kønsstudier. Dette var det første samfundsvidenskabelige studie, der fokuserede på kategorien "køn" og konsekvent differentierede mellem biologisk køn og kulturel eller social karakter af køn. Undersøgelsen lagde således grundlaget for senere kvinde- og kønsforskning eller kønsstudier. [3] [4] [5]

Fokus for receptionen var oprindeligt i USA , hvor arbejdet stimulerede samfundsvidenskabeligt engagement med kønskategorien . I bakspejlet omtalte Kate Millett det som en "åbenbaring" snarere end en almindelig kilde. Men da arbejdet ofte ikke blev citeret, forblev den videnskabelige multiplikatoreffekt implicit i lang tid. Som et resultat blev det ofte overset som grundlaget for kvinders og kønsstudier, der opstod i USA i 1960'erne og 1970'erne. Den intense modtagelse i USA havde indflydelse på Frankrig og med en vis forsinkelse også på andre lande som Tyskland . Også i Tyskland blev arbejdets banebrydende effekt ikke bemærket i lang tid. [6]

Værket var kilden til ideer og et benchmark for en række aspekter af senere kvinde- og kønsstudier:

Ved at fjerne tabuet fra det videnskabelige og ædruelige, afslørede bogen skjulte problemer, gjorde dem diskuterbare og dermed forhandlingsmæssige. [8.]

En kongres på 50 -årsdagen for offentliggørelsen af ​​værket bekræftede det som en kilde til ideer og et benchmark i centrale aspekter af kvinde- og kønsstudier. Indholdsmæssigt blev det vist, at det arbejde, der blev skabt på bare elleve måneder, kan udvides markant i dag, og at flere punkter skal rettes. [9] [8]

Udvikling i USA

Efter den engelske oversættelse i 1953 fungerede Simone de Beauvoirs modsatte køn primært som inspirationskilde og inspiration i USA. I 1960'erne og 70'erne førte dette til en dyb social og videnskabelig stigning i udviklingen. Amerikanske kvindestudier og den anden bølge af feminisme (kvindebevægelse) opstod. Især angrebet Beauvoir psykoanalyse inspirerede mange forfattere til yderligere kritik: Betty Friedans The Feminine Mystique (tysk The Feminine Mystique) fra 1963, Kate Milletts seksuelle politik (tysk seksualpolitik) fra 1969 og Germaine Greers The Female Eunuch ("The Female Eunuch" ) Fra 1970. Kvindestudierne omhandlede den videnskabelige undersøgelse af kvinder i et mandsdomineret samfund, dette for første gang fra et feministisk synspunkt.

Udvikling i det tysktalende område

I 1970’erne begyndte kvindelige forskere i tysktalende lande at se nærmere og systematisk på kønsrelationer. Pionererne inden for tysk kvindeforskning omfattede for eksempel Helga Bilden , Christina Thürmer-Rohr , Karin Hausen , Ute Gerhard , Regina Becker-Schmidt , Sigrid Metz-Göckel , Ilse Dröge-Modelmog , Irene Dölling , Gudrun-Axeli Knapp , Elisabeth Beck -Gernsheim , Ilona Ostner , Ilse Lenz , Karin Flaake , Helga Krüger og Carol Hagemann-White . En af de første mænd i tyske kvindestudier var Hans D. Mummendey . [10] Fra midten af ​​1980'erne og fremefter blev amerikansk kvindeforskning også i stigende grad modtaget, og kvindeforskning spredte sig i tysktalende lande som et forskningsperspektiv inden for flere og flere videnskabelige discipliner.

Fra kvinder til kønsforskning

Allerede i 1972 gik Rosemarie Nave-Herz ind for begrebet kønssociologi og modsatte sig reduktionen til udtrykket kvinders forskning. [11] Med sit essay Gender: A Useful Category of Historical Analysis fra 1986 bidrog Joan Wallach Scott til, at køn som kritisk analysekategori blev et centralt begreb i det 20. århundredes videnskabsstudier. [12] Med indførelsen af ​​kønskategorien i den videnskabelige diskurs ændrede kvindeforskning sig til kønsforskning, som nu også omfatter mænd. Den undersøger køns centrale betydning for videnskab og samfund på tværs af fagområder, da der næppe er et område, hvor køn ikke spiller en rolle. Først og fremmest bør forskellene og forholdet mellem biologisk og sociokulturelt køn undersøges. Køn blev ikke primært betragtet som en individuel egenskab, men som et socialt forhold i en politisk og historisk vokset social struktur . Fokus var derfor på kønsforholdet. [13]

Udvikling fra 1990'erne

Den tyske debat i 1990'erne var stærkest påvirket af Judith Butlers bog Das Unbehagen der Geschlechts (1991), hvor køn primært ses som et resultat af diskurs. Fra midten af ​​1990'erne var teoretikerne Evelyn Fox Keller , Sandra Harding , Nancy Fraser , Anne Fausto-Sterling og Donna Haraway med til at præge kønsdebatten i Tyskland. Kønsstudier undersøger kønsroller i samfundet og især i akademisk forskning (se ideologisk kritik og kritisk teori ). [14] Suhrkamp-Verlag introducerede serien Gender Studies i 1991, hvor Butlers bog optrådte som den anden. [15]

Et af de første kurser i kønsstudier blev oprettet i vintersemesteret (WS) 1997/98 på Humboldt University i Berlin (se også Susanne Baer og Helga Hörz ), samtidig åbnede to kurser i kvinder og kønsstudier kl. Carl von Ossietzky -universitetet i Oldenburg : Kønstudier i kulturvidenskab som efteruddannelse og kvinder og kønsstudier som magister -minor. Dette udviklede sig senere til ph.d.-programmet "Kulturstudier Gender Studies", bachelorgraden i kønsstudier (tofaglig bachelor) og kandidatgraden i kulturanalyse: repræsentation, performativitet , køn (fagmester). En forskellig forskningskultur inden for kønsstudier er opstået på forskellige universiteter i Tyskland; Marburg studieguide giver et overblik over dette. [16]

I de enkelte forbundsstater er der særlige koordineringskontorer, hvis opgave er at samle forskningsaktiviteter inden for kvinder og kønsstudier og tilskynde til samarbejde på tværs af universiteter. Disse omfatter arbejdsgruppen for kvinder og kønsforskningsinstitutioner ved Berlins universiteter , netværket kvinder og kønsforskning NRW , den statslige arbejdsgruppe for kvinder og kønsforskning i Niedersachsen , forskningscentret for køn og kvinder i Hessen, koordineringskontoret for kønsforskning og lige muligheder i Sachsen-Anhalt (KGC) og Center for Gender Knowledge i Hamburg.

I Østrig har Wien universitet tilbudt en kandidat- eller i mellemtiden kandidatgrad i kønsstudier siden vintersemesteret 2006/07, ligesom universitetet i Graz siden vintersemesteret 2007/08. [17] University of Linz forpligter sine studerende til at deltage i kurser om kønsstudier i næsten alle læseplaner. Disse kurser varierer i indhold afhængigt af studieretningen. For eksempel på juridiske områder formidles ud over en oversigt over kønsstudier specialistviden om de relevante juridiske kilder til kønsstudier.

Den østrigske lov om videregående uddannelse fra 2005 opfordrer universiteterne til læreruddannelser til at anvende strategien for kønsmainstreaming og til at tage hensyn til resultaterne inden for kønsstudier og kønsfølsom didaktik . [18]

I Ungarn blev derimod optagelse til de to kønsstudier -masteruddannelser trukket tilbage fra vintersemesteret 2018. [19] Officielt var dette begrundet med en påstået mangel på efterspørgsel, men embedsmænd havde tidligere angrebet dette emne som "underminerer fundamentet for den kristne familie". [20] Undersøgelsesrepræsentanter i ind- og udland kritiserede denne beslutning som "indgreb i forsknings- og undervisningsfriheden". [21]

Forskningsemne og koncept

Forskningsemne

Emnet for tværfaglig kønsforskning er “struktur og viden kategori af køn”, som er opfattet, empirisk undersøgt og analyseret forskelligt afhængigt af emnekonteksten og præsenteret i en opsummerende oversigt ( syntese ). Kønsforskning ser sig selv som "en kritisk , selvreflekterende videnskab i processen " og dens fund og forskning som "i bevægelse, tidsmæssigt bundet og 'lokaliseret'". [22]

Opfattelse af forskningsemne

Køn konceptualiseres forskelligt i forskning afhængigt af emnekonteksten , sprogområdet og videninteressen . I denne henseende har forskningsfeltet en lang række videnskabelige tekniske termer , som igen er formuleret forskelligt i detaljer.

Vigtige begrebsbegreber inden for kønsforskning er især biologisk køn (køn) , seksualitet , kropslighed / krop , transseksualitet , transseksualitet , transidentitet , kønsidentitet , kønsrolle , køn , seksuel vane , pige , dreng , kvinde , mand , kvindelighed , maskulinitet , mor, moderskab , far, faderskab , forældre , familie , patriarkat . [23]

Det tyske ord “køn” [24] er tvetydigt, hvilket gør kommunikation vanskelig [25] - inden for videnskaberne, i internationalt samarbejde mellem videnskaber og også i videnskabelig kommunikation med specialistgrupper og den brede offentlighed .

Kønskarakter

I slutningen af ​​1700 -tallet blev karakterbegrebet først brugt til at beskrive udtrykket kønskarakter . Den er dog nu stort set forældet. [26] [27]

Biologisk sex (køn)

→ Hovedartikel Menneskelige kønsforskelle

Siden slutningen af ​​1700 -tallet har biologiske forestillinger om køn været "et konstitutivt emne for kønsforskning", selvom "denne naturvidenskab altid har været kontroversiel". En streng modsætning til natur og kultur, af biologisk og psykosocialt køn er "ikke holdbart i lyset af alle (herunder naturlige) videnskabelige indsigter". Opfattelsen af ​​'køn' og 'køn' ses som "ko-konstitutiv", dvs. de gensidigt betinges og hænger sammen. [26]

Socialt blev "naturvidenskaben om kønsforskel grundlaget for dagligdagens viden om verden." [26]

Kønsrolle

→ Hovedartikel kønsrolle

Med fremkomsten af ​​begrebet social rolle , forestillingen om kønsrollekarakter, kønsrolle eller kønsrolle sejrede i stigende grad fra 1970'erne og fremefter. [26] [28]

Køn

→ Hovedartikel Køn

Fra 1972, først i engelsksproget forskning og senere også i tysk, begrebet køn og med den praxeologiske vending i slutningen af ​​det 20. århundrede var begrebet at gøre køn [29] den begrebsmæssige sondring mellem 'køn' og 'køn' mere eller mindre strengt udlagt og viste sig ikke kun at være videnskabeligt "yderst produktiv", men også politisk. [26]

"I mellemtiden er der i stedet for en simpel sammenstilling af 'køn' (som natur) og 'køn' (som kultur) en anerkendelse af de gensidige parenteser og forfatningsmæssige former for somatiske , biologiske , oplevelsesrelaterede , historiske , praxeologiske osv. Dimensioner af køn som sandsynlige . Samtidig skal det erkendes, at forskellige versioner af køn / kønsdifferentiering bruges inden for kønsstudier, herunder dem, der er baseret på a priori af denne sondring ”. [26]

Køn habitus

→ Hovedartikel Seksuel vane

Siden oprettelsen af begrebet habitus i slutningen af det 20. århundrede, opfattelsen af køn habitus har været vinder terræn, med hjælp af hvilken den psyko- og sociogenesis af kønsroller, køn og gøre køn er videnskabeligt forklaret. [30] [31] [32]

Førende videnskaber

1800 -tallet: biologi og medicin

Efter at have skilt mig fra et teologisk funderet verdensbillede med oplysningstiden i det 19. århundrede, steg biologi og medicin socialt og videnskabeligt som "den centrale definition af magt" og de førende videnskaber for køn. Siden har begge videnskabelige discipliner stået for påstanden "at give præcis empirisk faktuel viden om seksuelle kroppe og seksuelle processer". [33] På grund af den hurtigt voksende effektivitet og dagligdags spredning af medicin blev dens betydning og troværdighed permanent understreget og forankret i det sociale liv. [34]

Den biologisk-medicinske organisme teori tjente til at "udvikle en ny borgerlig kønsorden " på grundlag af en tilsvarende viden om kønnene og en tilsvarende kønshabitus . Derved blev "en streng psyko - fysiologisk forskel mellem kønnene læst direkte fra ligene og givet som et naturligt grundlag for den kønsspecifikke arbejdsdeling". Desuden tjente den "biologiske taksonomi og komparative anatomi " til at sikre "de racistiske fundamenter for den koloniale ekspansion i Europa samt et spirende hvidt borgerligt patriarkat ". [35]

Den ideologiske opfattelse af mandlig overlegenhed og kvindelig mindreværd syntes at være videnskabeligt bevist og afspejlede sig i ideologisk ladede tekniske termer, teorier, terapier og forskningsmetoder. For eksempel blev de aristoteliske kønsstereotyper fortsat : maskulinitet som aktiv, kvindelighed som passiv og præget af mangel. Eller der var tanken om, at uden et Y -kromosom automatisk en kvindelig organisme ville opstå. [35]

Voksende tværfaglighed og konkurrence fra midten af ​​det 20. århundrede

Med begyndelsen af kvindestudier fra midten af ​​det 20. århundrede blev kønsrelationer i stigende grad et tværfagligt forskningsemne. [36] [37] I kritisk kønsforskning udviklede historie og sociologi sig til førende videnskaber. [38] [39] Også i den kritiske forskning om mænd og maskulinitet udvikler disse sig til vigtige videnskaber [40], [41] for at undersøge maskulinitet som en "umærket, usynlig kategori" i lang tid og for at forhindre det i at " stadig hastigt reduceres til tilsyneladende biologisk eller endda genetisk bestemte fakta ”. [42]

Konkurrencen om videnskabelige og samfundsmæssige lederskabskrav i definitionen af ​​køn har siden ført til betydelige spændinger og stridigheder i samfundet og videnskaberne. I kønsstudier ses kønsrollestress som delvist ansvarlig for dette [43], og der klages over modtagelsesbarrierer, erkendelsesmæssig uvidenhed og blinde pletter i videnskaben. [44] [45] [33] [46]

Kampen om en vidensorden fortsætter den dag i dag. I kønsstudier ses videnskaberne som naturaliserede og kønskodede. Kendskabshierarkiet inden for videnskaberne stemmer overens med det sociale og kulturelle kønshierarki , med mandskodede naturvidenskaber som medicin eller biologi som de førende videnskaber og kvindekodede humaniora . [47] [48] Ikke desto mindre fører arbejdet med kritisk kønsforskning inden for biologi og medicin i stigende grad til tværfagligt samarbejde og forståelse og en bedre forståelse af køn som en kompleks livslang udviklingsproces (se kønsmedicin ). [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

Ud over den kritiske tværfaglige kønsforskning, i videnskab, samfund og populistisk debat [59], er [60] en "sociologisk refleksiv og denaturaliserende kønskundskab" ikke en selvfølge. [39] Kønskritikere ser "køn som en naturlig, uforanderlig, i sig selv værende kendsgerning ud over sociale, kulturelle og specifikt historiske forhold". [61] Kritiske biologer er i stigende grad forpligtet til at modvirke viden kløften og den fornyede tendens til uvidenskabelige biologization køn viden . [62] [63] Kritiske politikere og sociologer ser i stigende grad ikke vidensgabet, men den økonomiske, politiske og kulturelle usikkerhed forårsaget af nyliberalisme som hovedårsagen til modstand mod blandt andet kønsstudier og råder progressive aktører til at inkludere kampen mod økonomiske uligheder på deres dagsorden tager på i vægt. [64]

tilgange

I kønsstudier blev forskellige videnskabelige tilgange, teorier og termer udviklet for at opnå differentieret kønskundskab på et videnskabeligt forsvarligt grundlag.

Feministisk tilgang

I kønsstudier / quer -studier navngiver sociologen Nina Degele (2008) tre postulater, der er fælles for emnets forskellige forskningsperspektiver, med henvisning til Janet Saltzman Chafetz :

 1. Postulat af køn som "det centrale fokus for teoridannelse"
 2. Postulere problemet med de nuværende kønsrelationer
 3. Postuler, at disse nuværende kønsrelationer hverken er "naturlige eller [...] uforanderlige".

I henhold til dette er de forskellige forskningsretninger i kønsstudier baseret på en fælles feministisk tilgang i teoridannelse. [65]

Germanisten og kønsforskeren Franziska Schößler (2009) forklarer også i Introduction to Gender Studies, at kønsstudier "fortsætter det projekt, som feministiske tilgange har fulgt siden 1970'erne: analyse og kritik af asymmetriske kønsrelationer." Med henvisning til en undersøgelse foretaget af Luise Angerer og Johanna Dorer fra 1994 sammenlignede kvindestudier og kønsstudier og pegede på "slående forskelle" mellem feministiske teorier på den ene side og kønsstudier på den anden side med hensyn til præmisser, fokus for forskning og forskningsmål. [66]

Begrænsningen til de dele af kønsforståelsen, der ikke kan spores tilbage til biologiske faktorer alene, som man mente var nødvendig, blev ikke undersøgt i en uafhængig universitetsdisciplin, før kønsforskning blev etableret. Traditionelle forestillinger om universel "kønsforskel" vurderet som "naturlig" var ikke blevet videnskabeligt analyseret eller kun usystematisk eller tværfagligt analyseret. Gender Studies stammer fra den historiske konsekvens af ideen (eller ideologien) om en kønsforskel, som blev politisk kritiseret af Anden kvindebevægelse .

Forskningsindhold

Oversigt over kønsstudier inden for natur- og kulturvidenskab med deres forskellige forskningsområder (ifølge Stefan Hirschauer, 2003) [67]

Genstand for undersøgelsen ved kønsstudier er

 • kønsfordeling gennem kultur og andre former for social organisation
 • magtbalancen, der skyldes sondringen mellem "mand" og "kvinde"
 • processen med at differentiere mellem kønnene, samt dens baggrund og konsekvenser
 • Social ulighed mellem kønnene (systematisk ulempe på arbejdspladsen og i socialpolitikken osv. På grund af køn), især på grund af androcentrisme [68]
 • kønnenes sociale position i samfundet ( patriarkat , matriarkat , kvinders stemmeret )
 • kønnet arbejdsdeling som en social struktur (f.eks. gennem sondringen mellem produktion og reproduktion i kapitalistiske samfund)
 • Praksis for at skabe kønsforskel ("gør køn")
 • Mediepræsentationer og repræsentationer af køn, for eksempel inden for film, litteratur, kunst, design eller reklame
 • Forvikling af kategorierne køn, klasse (eller klasse, miljø), etnicitet / hudfarve, seksualitet
 • Kønsuddannelse, kønsjævn didaktik
 • Queer -teori [68]
 • Kvinder og mænd forsker sammen og hver for sig. [68]

Gender Studies behandler køn og kønsrelationer snarere end iboende, snarere end primært sociale fænomener gennem sociale og kulturelle praksisser og strukturer designet til at være. [69] De ser ingen deterministisk sammenhæng mellem biologisk køn og kønnenes rolle i samfundet. Mens det biologiske køn normalt er fast, er køn derfor variabelt og foranderligt.

Forskellige betydninger af "mand" og "kvinde" understreges i kønsstudier; På samme tid stilles spørgsmålstegn ved visse ideer om kønnenes naturlige natur, om idealer om maskulinitet og kvindelighed. Som et resultat af disse overvejelser ses forholdet mellem kønnene som foranderligt. Da kønsforholdet ikke kan ses som en naturlig eller statisk orden, fortolkes det som en repræsentation af kulturelle regelsystemer . Aspektet ved vurdering af køn er vigtigt; værdien, der tildeles et køn inden for en kultur , påvirker også forståelsen af ​​sociokulturelt køn inden for det sociale system.

Et fokus for kønsstudier er afdækningen af ​​de mekanismer, der ligger bag disse opskrivninger eller opskrivninger af kønnene. I modsætning til kvindestudier er det også muligt at overveje forskelle, der adskiller kvinder fra hinanden, især set fra sociale minoriteters synspunkt.

Centre for kønsstudier og professorater

Tyskland

Fra slutningen af ​​1990'erne opstod tværfaglige eller tværfaglige centre for kønsstudier med kurser i kønsstudier fra formændene for kvindestudier og centre til fremme af kvinde- og kønsstudier.

En af de ældste institutioner af denne art findes på Bielefeld University , "Interdisciplinary Center for Women and Gender Studies" IFF, en central videnskabelig institution på universitetet. På Free University of Berlin (FU) er der Margherita von Brentano Center, som blev oprettet i begyndelsen af ​​2016 fra "Central Institution for Promotion of Women and Gender Studies" og "Interdisciplinary Center for Gender Studies". [70] [71] På Humboldt -universitetet i Berlin er der center for tværfaglige kønsstudier ; ved University of Kassel siden 1987 "Tværfaglig arbejdsgruppe for kvinder og kønsstudier", ved Greifswalds universitet, det tværfaglige center for kønsstudier, [72] ved University of Bremen "Center for Feministiske Studier - Kønsstudier" ( ZfG), i Hildesheim "Center for Tværfaglige Kvinder og Gender Studies " (ZIF) som en fælles institution for universitetet og University of Applied Sciences ( Hildesheim / Holzminden / Göttingen , HAWK), ved Carl von Ossietzky University Oldenburg the " Center for tværfaglige kvinder og kønsstudier "(ZFG) og" Center for kønsstudier og feministisk fremtidig forskning "ved Philipps University i Marburg . In Frankfurt am Main wurde 1997 auf Initiative von Ute Gerhard das „Zentrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse“ gegründet, das 2000 den Namen Cornelia Goethe Centrum erhielt.

An der Charité Berlin wurde 2003 das interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin (GIM) gegründet, das 2007 unter der Leitung von Vera Regitz-Zagrosek in ein Institut umgewandelt wurde mit dem Ziel, Geschlechterunterschiede in der Medizin systematisch zu untersuchen und in die Lehre einzuführen. Es widmet sich in speziellen Forschungsprojekten den Fragestellungen, warum bei Männern und Frauen zahlreiche Krankheiten unterschiedlich häufig auftreten, anders verlaufen oder signifikant verschiedene Symptome zeigen. 2011 gab Regitz-Zagrosek zusammen mit Sabine Oertelt-Prigione unter dem Titel Sex and Gender Aspects in Clinical Medicine das erste und bis dahin einzige Lehrbuch zu Gendermedizin heraus. Es gibt einen Überblick über Genderaspekte in wichtigen klinischen Disziplinen und Pharmakologie. [73]

An deutschsprachigen Hochschulen gab es 2017 200 Professuren für Geschlechterforschung, so genannte Genderprofessuren. [74] Es handelte sich fast ausschließlich um Denominationen in über 30 Fachgebieten von Literaturwissenschaft über Soziologie bis Medizin und Sport. Viele dieser Stellen sind befristet, 17,6 Prozent sind Professuren in der Besoldungsgruppe W3 . [75]

Ende 2017 wurde die Arbeitsstelle Gender Studies der Justus-Liebig-Universität nach einer Evaluation durch Sabine Hark , Kerstin Palm, Norbert Ricken und Paula-Irene Villa Braslavsky vorerst geschlossen. Die Gutachter bemängelten, dass die Forschungsleistung in mittelbarer Zukunft nicht erkennbar steigerbar wäre und die AGS „als Organisationseinheit von außen kaum wahrnehmbar“ sei, weshalb ein Neustart empfohlen wurde. [76] Ein Artikel in der linken politischen Wochenzeitung Jungle World merkte im Mai 2019 kritisch an, dass fachpolitische Beweggründe im Konflikt zwischen Frauenforschung und Gender Studies nicht auszuschließen seien. [77]

Skandinavien

Der Nordische Ministerrat gründete 1995 das Nordische Gender-Institut ( Nordic Gender Institute. NIKK), das in Norwegen an der Universität Oslo angesiedelt war. Es wurde zum 31. Dezember 2011 als eigenständiges Institut geschlossen. Im Herbst 2012 wurde NIKK als „Nordic Information for Gender Knowledge“ reorganisiert und in das Swedish Secretariat for Gender Research an der Universität Göteborg in Schweden eingegliedert. [78] [79] NIKK initiiert, koordiniert und führt zentrale Projekte und Studien durch, in denen der Stand der Geschlechtergleichheit in den nordischen Ländern untersucht wird. So wurde zum Beispiel 2008 eine groß angelegte Studie für die „Ministerien für Geschlechtergleichheit“ der nordeuropäischen Länder zum Thema Prostitution präsentiert. [80] [81]

Kritik

Interne Kritik der Geschlechterforschung

Kritik am Gender-Konzept

Innerhalb der Geschlechterforschung wird zunehmend sehr grundsätzliche Kritik am Gender-Konzept geübt. Dabei geht es um den fehlenden wissenschaftlichen Zusatznutzen im Vergleich zu bisherigen Erkenntnissen und Geschlechterbegriffen sowie um die irreführende Übertragung des Begriffs in andere Sprachen. Zudem wird die Geschichtsvergessenheit des Begriffskonzepts sowie die erneute Unsichtbarmachung von Frauen und die Entfaltung antifeministischer Wirkungen kritisiert.

Kritik an der Politisierung des wissenschaftlichen Gender-Konzepts

Nach der Übertragung des wissenschaftlichen Gender-Konzepts in die internationale Geschlechterpolitik – vor allem durch den strategischen Ansatz des Gender-Mainstreaming – in den 1990er Jahren wurde es zugleich zum geschlechterpolitischen Konzept. Innerhalb der Geschlechterforschung stößt dies teilweise auf Kritik.

Stefan Hirschauer attestierte dem Fach 2017 ein Übermaß an Politisierung und ideologischen Scheuklappen. Geschlechterforschung dürfe nicht „als Vehikel der Frauenförderung“ instrumentalisiert werden. Wenn Gender Studies sich selbst zum Teil eines politischen emanzipatorischen Projekts machten, weiche man der wissenschaftlichen Beantwortung der Frage „Wozu Gender Studies?“ aus und erwecke „chronisch den Verdacht, nicht die intellektuelle Substanz zu ihrer Beantwortung“ zu haben. [82]

Kritik durch Wissenschaft und Öffentlichkeit

Die Gender Studies werden von einigen Naturwissenschaftlern und in der Öffentlichkeit teils kontrovers, mitunter polemisch diskutiert. Der Autor und Historiker Vojin Saša Vukadinović meinte dazu in der NZZ : „Die Gender-Studies befinden sich in einer Legitimationskrise: Die Öffentlichkeit begegnet dem Fach mit Ablehnung, Biologen fechten ihre Wissenschaftlichkeit an, und politische Gruppierungen mobilisieren wahlweise gegen einen «Wahn» oder eine «Ideologie». Alle beanstanden Sinn und Zweck eines Studienfachs, das mit zwanzig Jahren noch relativ jung ist, gleichwohl aber eine Vielzahl an Kontroversen durchlaufen hat.“ [83]

Der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera bezeichnete 2015 in einem Interview mit dem RBB die Gender Studies als „unwissenschaftlichen Unsinn“. Die akademischen Gender Studies seien eine „fundamentalistische feministische Ideologie, die von einer kompletten sozialen Konstruiertheit des biologischen Geschlechts ausgingen“. Die feministische Journalistin Catherine Newmark ordnete in Die Zeit seine Äußerungen in die „antifeministische Rhetorik, den sogenannten ‚ Backlash '“ ein und sieht sie in einer Reihe mit den im Internet „kursierenden maskulinistische (n) Verschwörungstheorien von der feministischen Weltherrschaft“. [84] Mit seinem Buch Gender-Paradoxon, das 2016 erschien, wolle Kutschera die „letzten Nägel in den Sarg der Gender-Ideologie schlagen“. [85] Axel Meyer , ebenfalls Evolutionsbiologe, bezeichnet in seinem Buch Adams Apfel und Evas Erbe die Gender Studies gemeinsam mit Fächern wie Anthroposophie und Homöopathie als „leider weit verbreiteten antiwissenschaftlichen Hokuspokus“. [86] In seiner Besprechung des Buchs in der FAZ kritisierte Thomas Weber Meyers „verzerrende Attacken auf fast alles, was ‚gender' im Namen führt“. [87] Philipp Gut zitierte in der Weltwoche den Neurowissenschaftler und Psychiater Raphael M. Bonelli , der in der „Gender-Theorie“ „einen versteckten Sexismus am Werk“ sehe. [88] Laut dem Journalisten Jan Fleischhauer generieren die Gender Studies Hypothesen, die sie keiner Bestätigung oder Falsifikation zuführen. Alleine durch Wiederholung und In-Umlauf-Bringen werde versucht, ihnen Wahrheitskraft zu verleihen. [89]

Laut der Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp würden „ Rechtspopulisten und Maskulinisten “ dem Fach unterstellen, „eine feministische Agenda zu betreiben, also nicht wissenschaftlich objektiv zu sein, sondern eine Ideologie zu verfolgen“. Dabei hätten die Gender Studies gar nichts mit Feminismus zu tun, sondern untersuchten „das, was wir alle ständig tun: Geschlecht darstellen, Geschlechterbilder konstruieren oder untergraben“. [90] Die Vorwürfe an die akademischen Gender Studies, die medial geschürt würden, zeugen laut den Geschlechterforscherinnen Sabine Hark und Paula-Irene Villa Braslavsky von Statusängsten. Die Soziologinnen ziehen eine historische Analogie zu deutschen Naturwissenschaftlern, die sich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts „mit dem Rekurs auf die Natur gegen das Recht von Frauen, zu studieren, stellten“ und „einen irreversiblen Eingriff in die Naturgesetze“ fürchteten, sollten Frauen als Gleiche in die Akademie einziehen. [91]

Der ARD-Faktenfinder bezeichnet die Kritik an den Gender Studies, Forschung, Lehre und politischen Aktivismus zu vermischen, als teilweise berechtigt und konstatiert eine „stellenweise Überpolitisierung“. Das Anliegen, „den Gender Studies jedwede Wissenschaftlichkeit absprechen“ zu wollen, wie es durch das Vorgehen der ungarischen Regierung geschehe, sei aber „seinerseits politisch und nicht wissenschaftlich motiviert“. [82]

Siehe auch

Literatur

Handbücher

Fachzeitschriften

Diskurs

Einführungen

Gender-Studien in einzelnen Disziplinen (Auswahl)

 • Dörte Kuhlmann: Raum, Macht & Differenz: Genderstudien in der Architektur . Edition Selene, Wien 2005, ISBN 3-902373-73-3 .
 • Robin Bauer, Helene Götschel (Hrsg.): Gender in Naturwissenschaften. Ein Curriculum an der Schnittstelle der Wissenschaftskulturen (= Talheimer Sammlung kritisches Wissen. Band 53). Talheimer, Mössingen-Talheim 2006, ISBN 978-3-89376-119-7 .
 • Tom Bieling (Hrsg.): Gender (&) Design – Positionen zur Vergeschlechtlichung in Gestaltungskulturen. Mimesis, Mailand 2020, ISBN 978-88-6977-242-9 .
 • Ursula Hennigfeld/ Fernand Hörner / Ursula Link-Heer (Hrsg.): Literarische Gendertheorie. Eros und Gesellschaft bei Proust und Colette. Transcript, Bielefeld 2006, ISBN 978-3-89942-557-4 .
 • Bettina Engels: Gender und Konflikt. Die Kategorie Geschlecht in der Friedens- und Konfliktforschung. VDM, Saarbrücken 2008, ISBN 978-3-8364-6527-4 .
 • Corinna Schlicht (Hrsg.): Genderstudies in den Geisteswissenschaften: Beiträge aus den Literatur-, Film- und Sprachwissenschaften . Universitätsverlag Rhein-Ruhr, Duisburg 2010, ISBN 978-3-940251-70-1 .
 • Mechthild Koreuber (Hrsg.): Geschlechterforschung in Mathematik und Informatik. Nomos, Baden-Baden 2010, ISBN 978-3-8329-4537-4 .
 • Sabine Oertelt-Prigione, Vera Regitz-Zagrosek (Hrsg.): Sex and Gender Aspects in Clinical Medicine. Springer, London 2011, ISBN 978-0-85729-831-7 (englisch).
 • Meike Sophia Baader, Johannes Bilstein, Toni Tholen (Hrsg.): Erziehung, Bildung und Geschlecht. Männlichkeiten im Fokus der Gender-Studies. Springer VS, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-531-18552-1 ( Rezension ).
 • Hilge Landweer, Catherine Newmark , Christine Kley, Simone Miller (Hrsg.): Philosophie und die Potenziale der Gender Studies. Transcript, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-2152-5 .
 • Ricarda Drüeke , Elisabeth Klaus , Martina Thiele, Julia Elena Goldmann (Hrsg.): Kommunikationswissenschaftliche Gender Studies. Zur Aktualität kritischer Gesellschaftsanalyse. Transcript, Bielefeld 2018, ISBN 978-3-8376-3837-0 .
 • Stefan Fragner, Jan Hemming, Beate Kutschke: Gender Studies & Musik. Geschlechterrollen und ihre Bedeutung für die Musikwissenschaft. ConBrio, Regensburg 1998, ISBN 978-3-932581-04-5 .
 • Susan McClary : Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. University Of Minnesota Press 1991, 2002, ISBN 978-0-8166-4189-5 .
 • M. Zywietz/K. Grönke: Musik und Homosexualität – Homosexualität und Musik (= Jahrbuch Musik und Gender. Band 10). Olms, 2018, ISBN 978-3-487-15642-2 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Genderstudies, die. In: Duden online . Abgerufen am 15. August 2020.
 2. Inge Stephan, Christina von Braun: Einleitung. In: Christina von Braun, Inge Stephan (Hrsg.): Gender-Studien: Eine Einführung. 2. Auflage. Metzler, 2006, ISBN 978-3-476-02143-4 , S. 3.
 3. Ingrid Galster: Relire Beauvoir. Das andere Geschlecht sechzig Jahre später. In: Ingrid Galster: Simone Beauvoir und der Feminismus. Hamburg 2015, S. 56–78.
 4. Birgit Regraf: Konstruktion von Geschlecht . In: Brigitte Aulenbacher , Michael Meuser , Birgit Riegraf (Hrsg.): Soziologische Geschlechterforschung: Eine Einführung . Wiesbaden 2010, S.   55–77 .
 5. Lieselotte Steinbrügge : Ein Mythos wird besichtigt: Le deuxième sexe von Simone de Beauvoir unter dem Mikroskop der Genderforschung. In: Querelles: Jahrbuch für Frauen- und Geschlechterforschung . Nr. 17: Geschichte , 2005 ( online auf querelles-net.de).
 6. Ingrid Galster: Relire Beauvoir. Das andere Geschlecht sechzig Jahre später. In: Ingrid Galster: Simone Beauvoir und der Feminismus. Hamburg 2015, S. 56–78.
 7. Ingrid Galster: Relire Beauvoir. Das andere Geschlecht sechzig Jahre später. In: Ingrid Galster: Simone Beauvoir und der Feminismus. Hamburg 2015, S. 56–78.
 8. a b Ingrid Galster: Relire Beauvoir. Das andere Geschlecht sechzig Jahre später. In: Ingrid Galster: Simone Beauvoir und der Feminismus. Hamburg 2015, S. 56–78.
 9. Ingrid Galster; Elisabeth Badinter (Hrsg.): Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe: le livre fondateur du féminisme moderne en situation (…issu d'un colloque organisé par Ingrid Galster qui s'est tenu du 10 au 13 novembre 1999 à l'Université Catholique d'Eichstätt, en Bavière) . Paris 2004.
 10. Hans-Dieter Schmidt, Christiane Schmerl, Astrid Krameyer, Angelika Wagner, Dieter Steinbach, Amélie Schmidt-Mummendey: Frauenfeindlichkeit: Sozialpsychologische Aspekte der Misogynie . München 1973.
 11. Rosemarie Nave-Herz: Das Dilemma der Frau in unserer Gesellschaft: Der Anachronismus in den Rollenerwartungen. Texte und statistische Daten zur Einführung in eine „Geschlechter-Soziologie“ . Berlin-Spandau 1972.
 12. Astrid Deuber-Mankowsky: Gender – ein epistemisches Ding? in: Rita Casale, Barbara Rendtorff (Hrsg.): Was kommt nach der Genderforschung? Zur Zukunft der feministischen Theoriebildung. Transcript, Bielefeld 2008, ISBN 978-3-89942-748-6 , S. 185
 13. Katrin Hönig: Historische Rekonstruktion. In: Therese Steffen (Hrsg.): Gender Studies: Wissenschaftstheorien und Gesellschaftskritik. Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, ISBN 3-8260-2739-6 , S. 45–46 (Konferenzschrift 2003).
 14. Therese Steffen (Hrsg.): Gender Studies: Wissenschaftstheorien und Gesellschaftskritik. Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, ISBN 3-8260-2739-6 , S. 10–11 (Konferenzschrift 2003).
 15. ulrike baureithel: Verwirrung im Geschlechterspiel . In: Die Tageszeitung: taz . 31. Oktober 1992, ISSN 0931-9085 , S.   13 ( taz.de [abgerufen am 1. Juli 2020]).
 16. Studienführer Gender – Philipps-Universität Marburg, Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung ( Memento vom 11. Mai 2016 im Internet Archive )
 17. Geschlechterstudien uni-graz.at
 18. § 9 Abs. 8 Hochschulgesetz 2005
 19. Ungarn verbannt Geschlechterforschung aus den Unis. In: zeit.de. 16. Oktober 2018, abgerufen am 10. Dezember 2020 .
 20. Ungarn schafft das Fach Gender Studies ab. In: spiegel.de. 16. Oktober 2018, abgerufen am 10. Dezember 2020 .
 21. Verbot von Gender Studies an ungarischen Universitäten. Betriebsrat der WU Wien für das wissenschaftliche Personal, abgerufen am 10. Dezember 2020 .
 22. Ruth Becker, Beate Kortendiek, Katja Sabisch: Vorwort . In: Ruth Becker, Beate Kortendiek, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, Methoden, Empirie . Stuttgart 2016, S.   V-VII .
 23. Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch: Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019.
 24. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache : Geschlecht.
 25. Karin Hausen: Wörter hören und über den Wortsinn nachdenken: ‚Geschlecht' und ‚gender' als Beispiel . In: Christian Frey (Hrsg.): Sinngeschichten. Kulturgeschichtliche Beiträge für Ute Daniel . Köln/Weimar/Wien 2013, S.   160–168 .
 26. a b c d e f Paula-Irene Villa: Sex – Gender: Ko-Konstitution statt Entgegensetzung . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   24–33 .
 27. admin: Thesenblatt: Karin Hausen – Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ | Soziologie und Politik. 12. Februar 2014, abgerufen am 16. Februar 2021 .
 28. Claudia Gather: Zu einigen Begrifflichkeiten: Geschlechtsrollen und Weiblichkeitsmythen . In: K. Hahn, C. Koppetsch (Hrsg.): Soziologie des Privaten . Wiesbaden 2011.
 29. Google Ngram Viewer: Gender, Doing Gender. Abgerufen am 28. März 2017 .
 30. Holger Brandes: Der männliche Habitus . Band   1 : Männer unter sich. Bd. 2: Männerforschung und Männerpolitik. Opladen 2001.
 31. Michael Meuser: Geschlecht und Männlichkeit . 3. Auflage. Wiesbaden 2010, S.   116   ff .
 32. Google Books Ngram Viewer. Abgerufen am 16. Februar 2021 (englisch).
 33. a b Kerstin Palm: Biologie: Geschlechterforschung zwischen Reflexion und Intervention . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   843–851 .
 34. Sabine Oertelt-Prigione, Sarah Hiltner: Medizin: Gendermedizin im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Tradition . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   741–750 .
 35. a b Kerstin Palm: Biologie: materielle Dimensionen von Geschlecht in biologisch-kritischer Perspektive . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   729–739 .
 36. Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch: Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019.
 37. Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck: Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch . Stuttgart 2016.
 38. Gabriella Hauch: Geschichtswissenschaften: von einer Leitwissenschaft in der Frauen- und Geschlechterforschung zur institutionalisierten Disziplin . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   522–530 .
 39. a b Heike Kahlert: Soziologie: eine Leitwissenschaft der Frauen- und Geschlechterforschung mit fragmentarisch entnaturalisiertem Geschlechterwissen . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   652–661 .
 40. Jiirgen Martschukat, Olaf Stieglitz, Daniel Albrecht: Geschichtswissenschaft . In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch . Stuttgart 2016, S.   104–126 .
 41. Michael Meuser: Soziologie . In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch . Stuttgart 2016, S.   218–236 .
 42. Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck: Einleitung . In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinares Handbuch . Stuttgart 2016, S.   1–10 .
 43. Cheryl Benard, Edit Schlaffer: Viel erlebt und nichts begriffen: Die Männer und die Frauenbewegung . Rowohlt, 1985, S.   34 .
 44. Paula Villa, Sabine Hark: Anti-Genderismus: Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen . Bielefeld 2015.
 45. Heinz-Jürgen Voß: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive . Bielefeld 2010 ( oapen.org [PDF]).
 46. Sabine Oertelt-Prigione, Sarah Hiltner: Medizin: Gendermedizin im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Tradition . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   741–750 .
 47. Heike Kahlert: Wandel der Wissens- und Geschlechterordnung. Rezension "[email protected] Ein Handbuch der Gender-Theorien" . Hrsg.: querelles-net. Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung. 2005 ( querelles-net.de ).
 48. Sigrid Schmitz: Wie kommt das Geschlecht ins Gehirn? Über den Geschlechterdeterminismus in der Hirnforschung und Ansätze zu seiner Dekonstruktion . In: Forum Wissenschaft . Band   21 , Nr.   4 , 2004, S.   9–13 (boeckler.de [PDF]).
 49. Clarie Ainsworth: Sex Redefined . In: Nature . 2015, S.   288–291 ( nature.com ).
 50. Heinz-Jürgen Voß: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive . Bielefeld 2010 ( oapen.org [PDF]).
 51. Heinz-Jürgen Voß: „Weiblichmännlich“, „männlichweiblich“ – bisexuelle Konstitution als Basis „moderner“ biologisch-medizinischer Geschlechtertheorien . In: Martin Schneider, Marc Diehl (Hrsg.): Gender, Queer und Fetisch: Konstruktion von Identität und Begehren . Hamburg 2011, S.   11–29 ( heinzjuergenvoss.de [PDF]).
 52. Anne Fausto-Sterling: Why Sex Is Not Binary. The complexity is more than cultural. It's biological, too. In: New York Times . 25. Oktober 2018 ( nytimes.com ).
 53. Anne Fausto-Sterling: Sex/Gender. Biology in a Social World . New York 2012.
 54. Anita Rieder , Brigitte Lohff: Gender Medizin: Geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis. 2. Auflage. Springer, Wien 2009, ISBN 978-3-211-68290-6 , S. 2.
 55. Kerstin Palm: Biologie: Geschlechterforschung zwischen Reflexion und Intervention . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   843–851 .
 56. Sabine Oertelt-Prigione, Sarah Hiltner: Medizin: Gendermedizin im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Tradition . In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung . Wiesbaden 2019, S.   741–750 .
 57. Anne Fausto-Sterling: Gender/Sex, Sexual Orientation, and Identity Are in the Body: How Did They Get There? In: THE JOURNAL OF SEX RESEARCH . 2019, S.   1–27 .
 58. Heinz-Jürgen Voß: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive . Bielefeld 2010 ( oapen.org [PDF]).
 59. Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck: Einleitung . In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinares Handbuch . Stuttgart 2016, S.   1–10 .
 60. Liesa Herbst: Von Natur aus anders. Die Biologisierung der Geschlechterdifferenz und ihre Renaissance in populären Sachbüchern . Münster 2015.
 61. Sabine Hark, Paula-Irene Villa: »Anti-Genderismus« — Warum dieses Buch? In: Sabine Hark, Paula-Irene Villa (Hrsg.): Anti-Genderismus . Bielefeld 2015, S.   7–14 .
 62. Anne Fausto-Sterling: Why Sex Is Not Binary. The complexity is more than cultural. It's biological, too. In: New York Times . 25. Oktober 2018 ( nytimes.com ).
 63. Heinz-Jürgen Voß: Kommentar zu „Wie viele Geschlechter gibt es und kann man sie wechseln?“ aus biologischer Perspektive . In: Zeitschrift für Sexualforschung . Nr.   32 , 2019, S.   153–156 ( thieme-connect.com ).
 64. Gender as symbolic glue. How 'gender' became an umbrella term for the rejection of the (neo)liberal order. In: Zeitschrift LuXemburg. 26. September 2018, abgerufen am 3. März 2021 .
 65. Nina Degele : Gender/Queer Studies: Eine Einführung . Fink Verlag , Paderborn 2008, ISBN 978-3-8252-2986-3 , S.   21 ( Leseprobe [PDF; 683   kB ; abgerufen am 6. Januar 2017]).
 66. Franziska Schößler: Einführung in die Gender Studies. Berlin 2009, S. 9.
 67. Stefan Hirschauer: Wozu „Gender Studies“? Geschlechterdifferenzierungsforschung zwischen politischem Populismus und naturwissenschaftlicher Konkurrenz . In: Soziale Welt . Nr.   54 , 2003, S.   474 .
 68. a b c Therese Frey Steffen, Caroline Rosenthal, Anke Väth: Gender Studies: Wissenschaftstheorien und Gesellschaftskritik . Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, ISBN 3-8260-2739-6 , S.   9 .
 69. Therese Steffen (Hrsg.): Gender Studies: Wissenschaftstheorien und Gesellschaftskritik. Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, ISBN 3-8260-2739-6 , S. 11 ff. (Konferenzschrift 2003).
 70. mvbz.fu-berlin.de
 71. fu-berlin.de
 72. phil.uni-greifswald.de ( Memento vom 18. Januar 2016 im Internet Archive )
 73. Institute of Gender in Medicine, Charité Universitätsmedizin
 74. Maximiliane Brand, Katja Sabisch: Gender Studies: Geschichte, Etablierung und Praxisperspektiven des Studienfachs. In: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf , Katja Sabisch (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Springer VS, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-12495-3 , S. 1047.
 75. Anna-Lena Scholz: Über die Anfänge der Frauenforschung. Die Gender-Rebellinnen. Der Tagesspiegel, 22. Januar 2016
 76. Eva Pfeiffer: Arbeitsstelle für Frauen- und Geschlechterforschung der Uni Gießen ruht derzeit. In: Gießener Anzeiger . 6. Januar 2018, abgerufen am 17. März 2021.
 77. Ali Tonguç Ertuğrul, Sabri Deniz Martin: Feminismus vs. Gender Studies: Bemerkenswertes Urteil . In: Jungle World . Nr.   17 . Jungle World, 25. April 2019 ( jungle.world ).
 78. NIKK moves to Sweden. ( Memento vom 30. Januar 2013 im Internet Archive ) Mitteilung des Nordic Council of Ministers (englisch).
 79. Evaluation of the Swedish Secretariat for Gender Research NIKK , September 2014
 80. Nordic Co-operation Programme for Gender Equality 2011. Nordic Council of Ministers. 2012, ISBN 978-92-893-2337-6 , S. 12f.
 81. NIKK Assignment, Stand 1. Oktober 2012
 82. a b tagesschau.de: Gender Studies: Umkämpfte Wissenschaft. Abgerufen am 25. Oktober 2020 .
 83. Vojin Saša Vukadinović: Der Kampf um Gender. NZZ, 7. September 2017
 84. Catherine Newmark: Gender Studies. Aus Angst vor einem anderen Leben. Zeit Online, 17. Juli 2015
 85. Armin Himmelrath: Professor gegen Genderforschung: „Jung, attraktiv, muss gut kochen können“. Spiegel Online, 24. September 2015
 86. Axel Meyer : Adams Apfel und Evas Erbe. Wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer . Mit einem Vorwort von Harald Martenstein . 1. Auflage. Bertelsmann , München 2015, ISBN 978-3-570-10204-6 , S.   PT11 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 87. Thomas Weber: Fortpflanzungsbiologie. Man soll uns nicht mit Wühlmäusen vergleichen. FAZ, 8. November 2015
 88. Philipp Gut: Geschlechter. Ideale Ergänzung. Die Weltwoche Nr. 8, 25. Februar 2016, S. 14–17 ( Online [abgerufen am 2. Januar 2018]).
 89. FOCUS Online: Was es über Sie aussagt, wenn Sie glauben, Ihr Geschlecht sei eine Sache der Biologie. Abgerufen am 5. Januar 2020 .
 90. Antje Schrupp : Gender-Studies: Bist du gender oder was? In: Die Zeit . 11. September 2017, abgerufen am 31. Dezember 2020.
 91. Sabine Hark, Paula Villa: Attacken auf die Geschlechterforschung. Das dubiose Gender. Gastbeitrag in Der Tagesspiegel, 17. Dezember 2014