samarbejdsvillig

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Tysk kooperativmuseum i Delitzsch (Sachsen): stiftelseshus for det første kommercielle kooperativ; Her i 1849 stiftede Hermann Schulze-Delitzsch en "Skomagerforening" sammen med 57 Delitzsch-skomagere

Kooperativ eller kooperativ (af samarbejde ) betegner en sammenslutning eller sammenslutning af personer ( fysiske eller juridiske ) med det formål at skaffe sig beskæftigelse eller økonomisk eller social fremme af medlemmerne gennem fælles økonomiske forretningsoperationer . Historiske kooperativer beskrives ofte ved hjælp af udtrykkene laug eller laug .

Monument til Burg- Meilen Well Cooperative (Schweiz)

historie

Til minde om Eilenburger -lånekontoret, en af ​​de ældste kreditforeninger i Tyskland, grundlagt i 1850. Sted: Eilenburg, Nikolaiplatz.

I middelalderen udviklede associationer sig til et fælles formål (" fagforeninger "). Eksempler er begravelseskooperativer for at gøre det muligt for kammeraterne at få en passende begravelse eller et kooperativ for at vedligeholde et dig . Minearbejdernes foreninger udviklede sig i minedriften (eksempel i Goslar ). I alperegionen dannede nybyggerne "alpinkooperativer", fordi fornyelsen af ​​den alpine økonomi krævede en fællesskabsindsats. Andelsforeningen regulerede den fælles brug af græsgange og Alper og begrænsede salget af fælles ejendom.

Det moderne kooperative system er et industrialiseringsbarn . Det er ikke tilfældigt, at historien begynder i Storbritannien , da dette også var industriens og dermed arbejderbevægelsens vugge. [1] Den britiske iværksætter Robert Owen (1771-1858) anses for at være grundlæggeren af ​​den første kooperative bevægelse: i 1799 begyndte han et eksperiment for mere humane arbejds- og levevilkår i sin bomuldsmølle i New Lanark ( Skotland ). Dette fik yderligere kooperativer til at blive stiftet. Det første kooperativ, der blev udviklet som en model for kopier, var Rochdale Society of Equitable Pioneers : i 1844 grundlagde 28 arbejdere fra den lokale tekstilindustri et kooperativ i Rochdale, nordlige England. [2] Med sin større markedsstyrke burde den garantere lavere priser. "Kooperationsmodellen var baseret på Rochdal-principperne for demokratisk beslutningstagning og godtgørelsesprincippet" (Hasselmann 1968). [3]

Tysktalende område

I den tysktalende region skabte to stiftende fædre de første samarbejdsmodeller omkring samme tid og uafhængigt af hinanden. Credit union -tilgangen var særlig ny i Tyskland. I 1847 kaldte Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) Weyerbuscher Brodverein, den første velgørende hjælpeforening i Weyerbusch, for at støtte den trængende landbefolkning. I 1852 grundlagde han "Heddesdorfer Charity Association", [4], hvorfra i 1864 "Heddesdorfer Loan Fund Association" opstod. I 1862 blev der oprettet et lånekontor i Anhausen i Westerwald, som betragtes som det første kooperativ i Raiffeisen -forstand (se Raiffeisen ). Anhausen tilhørte Samtgemeinde (samfundsforening) Heddesdorf , hvis borgmester var Raiffeisen.

Samtidig lancerede Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883) en hjælpekampagne i Delitzsch, der gavne håndværkerne i nød. Ifølge principperne om selvhjælp, selvledelse og personligt ansvar stiftede han i 1847 "råvareforeningen" for tømrere og skomagere og den nonprofit "forskudsforening" i 1850. I 1849 og 1850 stiftede borgere i Bad Düben og Eilenburg "låneforeninger". Allerede før Schulze-Delitzsch støttede initiativtagerne sig på "solidarisk tilbageholdelse" ( fælles skyld ). Schulze-Delitzsch konverterede sin Delitzsch velgørenhedsforening til en låneforening. I dag tilhører forretningsområdet for de tre ældste saksiske kreditkooperativer Volksbank Delitzsch eG (sammenlign også det katolske lånekontor i Münster ).

Selv før Schulze-Delitzsch og Raiffeisen var der kooperativer og andelsbanker i Tyskland. Den ældste kendte kreditforening i verden er Privatsparkasse zu Lerbach. Det blev grundlagt i Lerbach im Harz i slutningen af ​​1700 -tallet som en dødsforsikring for minearbejdere. I 2006 fusionerede den private sparekasse og er nu en del af Volksbank im Harz. Volksbank Hohenlohe eG er den ældste andelsbank på stedet i dag. [5] Det blev grundlagt i 1843 som en privat opsparings- og lånefond i Öhringen. Det betragtes som den ældste forløber for Volksbanks, fordi Schulze-Delitzsch anerkendte det i 1859 hos Association of German Advance and Credit Associations i Weimar [6] som andelsbanken for hans model. [7]

Ideerne om den liberale kooperationsbevægelse ansporede oprindeligt grundlæggelsen af ​​mange kommercielle kreditforeninger. I 1860'erne mødtes de med en stor reaktion i den nystiftede tyske arbejderbevægelse, især Ferdinand Lassalles ideer om socialisme var stærkt orienteret mod den kooperative idé. [8] En større bølge af stiftende socialistiske kooperativer opstod imidlertid først, efter at loven blev ændret i 1890'erne. Der var betydelige konflikter mellem de liberale såvel som mellem de liberale og socialistiske kooperationsbevægelser, som også satte sine spor i lovgivningen. [9]

På omtrent samme tid blev samarbejdsprincippet fastlagt i detailhandlen. I 1850 oprettede håndværkere og arbejdere igen "Food Association" i Eilenburg, det første forbrugskooperativ i Tyskland, hvis tradition blev videreført indtil den seneste tid af Sachsen Nord -forbrugskooperativet . Den schweiziske detailhandel er stadig domineret i dag af kooperativerne Migros og Coop .

Promoveringen af ​​kooperativerne som en statsopgave blev inkluderet i de nye statsforfatninger i Bayern , Hessen , Saarland , Hamburg og Bremen . [10]

Den tyske demokratiske republik

I den sovjetiske besættelseszone blev etablering eller reetablering af kooperativer reguleret af ordrer fra den sovjetiske militæradministration i Tyskland (SMAD). Med ordren 146 af 20. november 1945 fik landdistrikterne Raiffeisen -kooperativer lov til at genoptage driften. I 1949 blev disse omdannet til "Agricultural Village Cooperatives". Samtidig blev sammenslutningen af ​​gensidig landmændshjælp (VdGB) oprettet, som i 1950 blev fusioneret med landbrugslandskooperativerne for at danne en masseorganisation . Genoprettelsen af forbrugskooperativerne , der var blevet opløst i 1935, blev beordret ved bekendtgørelse nr. 176 af 18. december 1945. Samtidig fastslog bekendtgørelsen, at de gamle aktiver i de likviderede forbrugskooperativer skulle overføres til de nye kooperativer. Genoptagelse af andelsbankernes forretningsaktiviteter "med henblik på fremskyndet udvikling af industriel produktion" var tilladt ved kendelse 14 af 15. januar 1946. [11]

Forfatningen af ​​DDR fastsatte i sin version af 7. oktober 1949 [12] med hensyn til andelsselskabernes rolle i det økonomiske system i artikel 27, stk. 4: ”Forbruger-, kommercielle og økonomiske kooperativer samt landbrugskooperativer og Deres foreninger tages i betragtning for at indarbejde deres forfatning og karakter i den fælles økonomi. "

Der var forskellige udviklinger i boligbranchen. Den 10. december 1953 vedtog Ministerrådet i DDR "Forordningen om yderligere forbedring af arbejds- og levevilkår for arbejdstagere og fagforeningernes rettigheder" om godkendelse af arbejderboligforeninger som en frivillig sammenslutning af arbejdere, medarbejdere og medlemmer af intelligentsia for kooperativ konstruktion og modtagelse af boliger . Som en del af den statslige boligpolitik blev de blandt andet støttet med rentefrie lån fra statsbanken. De almennyttige boligkooperativer, der eksisterede før 1945, blev først revitaliseret i DDR før 1957 og omdannet til almennyttige socialistiske boligkooperativer (GWG). I Berlin, på grund af byens opdeling og afvigende juridisk jurisdiktion, var der undertiden en stat eller juridisk administration af kooperativ ejendom. I modsætning til AWG var medlemskab af GWG ikke knyttet til en bestemt arbejdsgiver. Fælles for begge former var imidlertid, at medlemmerne skulle levere praktisk arbejde for at bygge andelsboliger - enten på selve ejendommen eller i byggeindustrien generelt. Det var først i 1970'erne, at disse tjenester gradvist blev erstattet af andelsbetaling af andelshaverne med den stigende mekanisering af bygningsaktivitet og indførelsen af ​​panelkonstruktion. I 1988 steg andelsboligmassen i DDR til omkring 1 mio. [11]

Som en kommerciel virksomhed var kooperativerne underlagt statslig kontrol og indflydelse. Din rolle er f.eks. Blevet defineret som følger:

 • "Organisatorisk form for den frivillige, lige gruppering af en bestemt gruppe mennesker til opfattelsen af ​​specifikke økonomiske interesser, hovedsageligt inden for produktion (produktionskooperativ) og cirkulation (forbrugskooperativ). Kooperativets grundlag er andelshaveren. Andelsforeninger er kollektive organer. De er af begrænset, kollektivt orienteret karakter og kan ikke være det eneste økonomiske grundlag for en social orden; men de kan danne det økonomiske grundlag for en klasse i samfundet. Karakteren af ​​et kooperativ bestemmes altid af de gældende produktionsbetingelser. ” [13] (Kilde: BI-Universallexikon A-Z, Bibliographisches Institut Leipzig (red.) 1989)

Endvidere var der produktionskooperativer for kunsthåndværk (PGH), havebrugsproduktionskooperativer (GPG), produktionskooperativer for indlandsfiskere (PGB) og fiskeriproduktionskooperativer for hav- og kystfiskere (FPG) i DDR.

International

International Cooperative Day er blevet fejret af Den Internationale Kooperative Alliance siden 1923 og finder sted hvert år den første lørdag i juli. Formålet er at øge bevidstheden om kooperativer og at fejre og fremme international solidaritet , økonomisk effektivitet , lighed og verdensfred som kooperativbevægelsens succeser og idealer. Det har også til formål at fremme samarbejde mellem den internationale kooperative bevægelse og samfundet på alle niveauer. [14]

I 1992 blev den første lørdag i juli 1995 udråbt af FN til FN's internationale dag for kooperativer , FN's internationale dag for kooperativer, som siden er blevet fejret årligt på denne dag verden over. Dagen refererer til samarbejdsbevægelsens fælles bidrag sammen med FN til at løse globale spørgsmål. I henhold til det mål, der blev fastsat af De Forenede Nationer i 1995, er det hensigten at øge bevidstheden om kooperativer, påpege den gensidige komplementaritet og fællestræk ved kooperationsbevægelsens og FN's mål og andelsselskabernes bidrag til at løse spørgsmål, som FN rejser, understreger. Ligesom den internationale kooperative dag er den også beregnet til at fremme samarbejde mellem den internationale kooperationsbevægelse og samfundet. [15]

2012 er blevet erklæret som kooperativernes år af FN. [16]

Paraplyorganisation

På verdensplan er mindst 700 millioner medlemmer involveret i kooperativer og er organiseret i International Co-operative Alliance (ICA). Kooperativer er værdifællesskaber, der normalt forfølger mål, der rækker ud over rene økonomiske operationer. ICA beskriver selvhjælp, selvansvar, demokrati, lighed, lighed og solidaritet som grundlæggende værdier. I traditionen med dets grundlæggere stoler andelshavere på de etiske værdier om ærlighed, åbenhed, socialt ansvar og interesse for andre mennesker, som er nedfældet i erklæringen om den kooperative identitet . Den indeholder de syv principper for et kooperativ, som en virksomhedsidentitet : [17] [18]

Kooperativer inden for økonomi

I økonomi sondres der traditionelt mellem finansieringskooperativer og produktionskooperativer.

 • Finansieringskooperativerne er som indkøb - og Processing Cooperative er et joint venture af medlemmer, midlerne til at opfylde visse funktioner for køretøjernes økonomier (husstande, virksomheder). Medlemmerne er samtidig brugere af kooperative tjenester (køber, leverandør), medejere (beslutningstagere og kontrolbærere) og investorer.
 • I modsætning hertil er et firma i et produktivt kooperativ placeret i kooperativet, der tjener som en indtægtskilde for medlemmerne. Identiteten af ​​medlemmet og medarbejderen i andelsforeningen findes her.

I moderne økonomier er der for nylig blevet stiftet nye kooperativer på traditionelle, men frem for alt inden for innovative og / eller "alternative" områder.

Andelssystem i Europa

europæiske Union

I februar 2004 offentliggjorde Kommissionen for Den Europæiske Union en meddelelse til Rådet, Europa -Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremme af kooperativer i Europa , hvori det fremgår, at det er i Europa, herunder kandidatlande der er mere end 300.000 kooperativer med mere end 140 millioner medlemmer. [19]

Siden august 2006 har det været muligt i EU at vælge det europæiske kooperativs juridiske form for kooperative aktiviteter. Formålet er at lette organisationen af ​​sådanne virksomheder på europæisk plan og er dermed et yderligere skridt i retning af at forbedre det indre marked .

Det største europæiske kooperativ er Mondragón Corporación Cooperativa i Spanien , som omfatter virksomheder fra forskellige sektorer som maskinteknik, bilindustri, husholdningsapparater, byggeri, detail (supermarkedskæder), banker og forsikring.

Tyskland

Retsgrundlaget er Genossenschaftsgesetz af 20. maj 1889. [20] Det højeste vejledende princip er den lovligt foreskrevne forfremmelse af medlemmerne, som primært bør finde sted gennem serviceforhold mellem medlemsøkonomierne (private husstande, virksomheder) og joint venture . I den forbindelse forfølger kooperativer primært økonomiske formål. De væsentlige træk, der udgør kernen i andelsselskabets identitet, er udover støtteprincippet principperne om selvhjælp, selvansvar, selvadministration og identitetsprincippet. Sidstnævnte betyder, at medejerne / sponsorerne er forretningspartnere (køber, leverandør) og aktieudbyder på samme tid (tredobbelt forhold).

Selvom sponsoratet og præstationsforholdet til andelsforeningen er underlagt princippet om frivillighed, er egenkapitalandel en obligatorisk konsekvens af at erhverve medlemskab. Andelsselskabernes centrale bekymring er at opfylde fælles økonomiske , sociale og kulturelle behov.

Den kooperative idé, stærkt påvirket af Hermann Schulze-Delitzsch og Friedrich Wilhelm Raiffeisen , blev inkluderet i det landsdækkende register over immateriel kulturarv i december 2014. [21] I marts 2015 indsendte den kooperative idé, som den første tyske nominering var i UNESCO for den immaterielle kulturarv, indsendt. [22]

I 2004 var der 5.470 registrerede kooperativer i Tyskland, i 2015 var der omkring 7.600 med omkring 20 millioner medlemmer. Langt de fleste af andelshaverne er fra andelsbanker og boligkooperativer. [23] I Tyskland ved udgangen af ​​2013 var der over 2.000 boligkooperativer, der administrerer over to millioner lejligheder og har mere end tre millioner medlemmer. [24]

I 2012 var insolvensprocenten for registrerede kooperativer kun 0,06% (18 af 28.297 [25] ). I første halvår af 2015 var konkursraten nul procent. [26] Dette forklares af den nøje overvågning af den respektive andelsforening (revisionsforening).

lovlig kontrakt

Andel på mere end DM 500 i Rewe Lebensmittel-Großhandel eGmbH den 20. juli 1956

I Tyskland er den registrerede andelsforenings juridiske form ("e. G." eller "eG" forkortet; tidligere eGmbH for registreret andelsforening med begrænset ansvar og eGmuH for registreret andelsforening med ubegrænset ansvar ) relevant med hensyn til skattelovgivning og social politik. Uregistrerede kooperativer forkortes til "Gen." ifølge Duden .

Et andelsselskab ligner på nogle måder en registreret forening . Det skal bemærkes, at den juridiske model for en forening er den "ikke-økonomiske sammenslutning" ( § 21 BGB), det vil sige, at den ikke er designet til økonomisk forretningsdrift. Den økonomiske sammenslutning kan kun erhverve juridisk kapacitet gennem et statsligt tilskud ( § 22 BGB). Da dette dog sjældent sker, kan andelsforeningen ses som en særlig form eller videreudvikling af den økonomiske sammenslutning. Faktisk ligner eG en blanding af selskab og forening. Ifølge § 43 GenG kan andelshaverne have flere stemmer, hvis de ”særligt fremmer forretningsdrift”. Dette skal dog angives i vedtægterne.

Andelsselskabets formål er at fremme erhvervelse eller økonomi af dets medlemmer eller deres sociale eller kulturelle interesser gennem fælles forretningsdrift ( § 1 GenG). Den registrerede kooperativ er en juridisk person, og i henhold til § 17 Geng en formular købmand . Det betyder, at eG automatisk er en købmand i handelsretlig forstand på grund af den valgte virksomhedsform.

Et særligt træk er muligheden for at begrænse medlemmets ansvar til andelen af ​​andelskassen. Medlemmerne af eG hæfter derefter kun med deres tegnede andel. Andelsforeningen hæfter dog med alle sine forretningsmæssige aktiver. Imidlertid skal eG's vedtægter fastsætte, at medlemmernes forpligtelse til at yde yderligere bidrag - f.eks. I tilfælde af insolvens - er udelukket.

En EG skal være medlem af en revisionsforening ; en af ​​paraplyorganisationerne er Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (DGRV). Revisionsforeningen udøver kontrol- og tilsynsrettigheder over for eG. Andelsforeningerne afholder omkostninger til det lovpligtige medlemskab og til det for det meste årlige eftersyn, hvilket kan udgøre en økonomisk byrde for nye og små kooperativer.

Der er kooperativer inden for forskellige områder af økonomien, f.eks. Registreringskontoret for de-Domains ( DENIC ) samt DATEV eG der Steuerberater og forlagets forlag taz ("Die Tageszeitung", Berlin).

"Kooperativet som en juridisk form er meget demokratisk."

- Ralf W. Barkey, administrerende direktør for andelsforeningen : Die Tageszeitung , 29. oktober 2019 [27]
Dannelseskrav

En EG skal bestå af mindst tre medlemmer ( § 4 GenG). Den skal have en statut med et lovligt foreskrevet minimumsindhold ( § 6 ff. GenG). Andelsforeningen registreres i kooperativregistret for den kompetente lokale domstol ( registreringsdomstolen ), efter at der er udarbejdet en ekspertudtalelse af revisionsforeningen.

Organer og medlemmer

Et andelsselskabs organer er bestyrelsen, tilsynsrådet og enten generalforsamlingen eller, afhængigt af antallet af medlemmer, den repræsentative forsamling, valgfrit eller obligatorisk. Der skal vælges mindst to bestyrelsesmedlemmer ( § 24 GenG) og tre tilsynsrådsmedlemmer ( § 36 GenG). For andelsselskaber med højst 20 medlemmer kan bestyrelsen kun bestå af et medlem, og der er ikke behov for et bestyrelse. I dette tilfælde varetager generalforsamlingen bestyrelsens opgaver.

I andelsbankerne , boligkooperativer og forbrugskooperativer er medlemmerne samtidig kunder eller lejere (lejlighedsbrugere). For handelskooperativer, landbrugskooperativer og håndværkerkooperativer på den anden side er medlemmerne (som detailhandlere, landmænd, håndværkere) iværksættere på fuld tid eller på deltid.

Social rolle

I tysktalende lande findes kooperativer hovedsageligt på følgende områder, her er et par eksempler:

Særlige træk ved kreditforeninger

For kreditforeninger ( andelsbanker ) gælder foruden samvirkeloven bankloven (KWG). De er også underlagt banktilsyn af Deutsche Bundesbank og Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

Revisionsforeninger

For at udføre deres opgaver og undgå indførelse af statligt tilsyn dannede de enkelte kooperativer på et tidligt tidspunkt andelsforeninger. I dag er medlemskab af en sådan forening obligatorisk. Foreningerne bør have den juridiske form som en registreret forening. [28]

Foreningernes opgave er at rådgive og støtte de tilknyttede kooperativer om juridiske, skattemæssige og forretningsmæssige spørgsmål. De udfører den obligatoriske samarbejdsrevision og tilbyder deres medlemsvirksomheder yderligere tjenester. Ved boligbyggeri har offentligheden og andelsboligbyggerierne fællesforeninger, som også overtager revisionen af ​​boligselskaberne.

For et par år siden indførte lovgiver forenklinger for kooperativer med en samlet formue på mindre end en million euro. Du behøver ikke at få dit årsregnskab revideret hvert år, kun hvert andet år. [29] Denne undtagelse gælder også for de andelsselskaber, hvis omsætning er mindre end to millioner euro i regnskabsåret.

Erst, wenn die Bilanzsumme 1,5 Million Euro und die Umsatzerlöse den Betrag von drei Millionen Euro übersteigt, erstreckt sich die Pflichtprüfung auch auf den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und soweit erforderlich des Lageberichtes. [30] Innerhalb dieser Prüfung ist der Genossenschaftsverband auch verpflichtet, zu überprüfen, ob die Bestimmungen der Satzung beachtet worden sind. [31]

Zwangsgenossenschaften

In verschiedenen Bereichen existieren Organisationen, die ähnlich wie eine Genossenschaft organisiert sind und teilweise auch als „Genossenschaft“ bezeichnet werden. Manchmal sind alle Grundeigentümer eines bestimmten Gebietes zwangsweise Mitglied. Hierzu gehören z. B. die Jagdgenossenschaften , Deichverbände und Realgemeinden . Die Emschergenossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft.

Zwangsmitgliedschaft prägt auch die Berufsgenossenschaften (als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung), deren Mitgliedschaft alle Unternehmen nach festgelegter Branchenzuteilung haben müssen. Diese Zwangsgenossenschaften haben jedoch nicht alle eine Rechtsform gemäß dem Genossenschaftsgesetz.

Aktuelle Trends

Energiegenossenschaft

Angestoßen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz erlebten Energiegenossenschaften seit Anfang der 2000er Jahre einen Aufschwung: Mehr als die Hälfte aller Genossenschafts-Neugründungen findet derzeit im Bereich Energie, Umwelt, Wasser statt. Mehr als 150 Energiegenossenschaften wurden allein im Jahr 2011 gegründet. [32] Von 2008 bis 2011 hat sich die Anzahl von Energiegenossenschaften mit erneuerbaren Energien vervierfacht. Regional gibt es die meisten Bürgerenergiegenossenschaften in den großen Flächenländern Bayern , Baden-Württemberg und Niedersachsen ; [33] derzeit halten mehr als 80.000 Personen in Deutschland Anteile an neuen Energiegenossenschaften. Über 500 in den letzten Jahren neu gegründete Energiegenossenschaften haben zusammen rund 800 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert. [34] [35]

Pflege- bzw. Seniorengenossenschaft

Ende September 2013 rief der neue niederländische König Willem-Alexander im Rahmen seiner ersten Thronrede für sein Land den „Übergang vom Sozial - zum Partizipation sstaat“ aus. Dort wie auch in Deutschland wird angesichts der demographischen Herausforderung einer immer älter- und damit pflegebedürftiger werdenden Gesellschaft, sowie der finanziellen und personellen Schwierigkeit zur Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege die Gründung von Pflegegenossenschaften als (preiswerte) Alternative in Selbsthilfe angesehen. [36] [37] [38] Auch für die im Pflegebereich beruflich Tätigen ist diese Organisationsform eine mögliche Alternative – entsprechend den über 50 deutschen Ärztegenossenschaften mit über 10.000 Mitgliedern. [39] [40]

Sozialgenossenschaft

Eine Sozialgenossenschaft ist eine Form der organisierten Selbsthilfe, um ein Projekt durchzuführen, das ein gesellschaftliches Bedürfnis beantwortet. Sozialgenossenschaften ergänzen unter anderem die Strukturen der Wohlfahrtspflege und bieten Unterstützung an, um beispielsweise Mehrgenerationen -Strukturen zu erhalten, Familien im Alltag zu helfen oder Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. [41]

Das Bayerische Sozialministerium gründete im Jahr 2012 die „Zukunftsinitiative Sozialgenossenschaften“, um den Aufbau von Sozialgenossenschaften zu fördern. Für modellhafte Sozialgenossenschaften werden Anschubfinanzierung angeboten. [42]

Auch in Südtirol besteht die Rechtsform der Sozialgenossenschaft, beispielsweise seit 2002 für das Haus der Solidarität Onlus ; die Südtiroler Bäuerinnenorganisation gründete 2006 eine eigene Sozialgenossenschaft für Bäuerinnen.

Österreich

Zur Rechtsform Genossenschaft in Österreich

Zweck einer Genossenschaft

Zweck einer Genossenschaft ist die Förderung der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder. Förderung und Erfüllung des Förderzweckes ist ein unabdingbarer Auftrag. Der verfolgte Zweck der Genossenschaft ist im Sinne des Genossenschaftsgesetzes erfüllt, wenn für die Mitglieder im weitesten Sinne wirtschaftliche und/oder soziale Leistungen zur Förderung ihrer Mitglieder erbracht werden. Diesem Grundauftrag entsprechend, hat die Genossenschaft in Abstimmung mit ihren Mitgliedern – unter Ausnutzung aller verbundwirtschaftlichen Vorteile – unternehmerisch und marktgestaltend zu handeln, um dem Mitglied optimale Leistungen bieten zu können.

Genossenschaft und Gewinne

Die Besonderheit der Genossenschaft gegenüber anderen Rechtsformen (z. B. der GmbH ) liegt darin, dass sie die erwirtschafteten Leistungen an ihre Mitglieder weitergibt. Das Streben nach Gewinn kollidiert solange nicht mit dem Förderauftrag, als die Gewinne nicht um ihrer selbst willen, sondern als Mittel zur Förderung der Mitglieder benutzt werden.

Anders ausgedrückt, Gewinnstreben ist kein Selbstzweck einer Genossenschaft. Die Nichtausschüttung von erwirtschafteten Gewinnen erfolgt nur soweit, als dies die Finanzierung notwendiger Investitionen (materieller und immaterieller) zur Absicherung des Betriebes der Genossenschaft erfordert mit dem Ziel, den Mitgliedern der Genossenschaft langfristig Vorteile zu bieten.

Eigenkapital und Haftsumme

Die pflichtgemäß oder freiwillig mehr gezeichneten Geschäftsanteile der Mitglieder bilden den Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile der Genossenschaft. Das Nominale eines Geschäftsanteils sowie die Anzahl der pflichtgemäßen Geschäftsanteile werden in der Satzung bestimmt. Sie sind nach Art und Umfang der geschäftlichen Tätigkeit der Genossenschaft und der daraus resultierenden Risiken festzusetzen. Es ist dabei auf die notwendige Kapitalausstattung sowie die voraussichtliche Mitgliederanzahl der Genossenschaft Bedacht zu nehmen.

Rechnungswesen in einer gewerblichen Genossenschaft

Angesichts der gesetzlichen Verpflichtungen und der besonderen Bedeutung als Kontroll- und Führungsinstrument ist die Einrichtung eines zeitnahen, vollständigen und damit aussagefähigen Rechnungswesens unerlässlich. Dieses ist mit besonderer Sorgfalt zu organisieren. Genossenschaften, die aufsichtsratspflichtig sind (dh, dauernd mindestens 40 Dienstnehmer beschäftigen), sind darüber hinaus gesetzlich verpflichtet, ein den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes IKS (internes Kontrollsystem) zu etablieren. Bei Genossenschaften hängt die Rechnungslegungspflicht von der Höhe der Umsatzerlöse ab. Gewerbliche Genossenschaften, deren Umsatzerlöse (entsprechend den Bestimmungen des UGB) unter € 700.000 betragen, sind nicht rechnungslegungspflichtig (dh, es wäre keine doppelte Buchhaltung notwendig und kein Jahresabschluss und kein Bericht des Vorstands zu erstellen). Unabhängig von den UGB Bestimmungen sind jedoch sondergesetzliche Regelungen über die Rechnungslegungspflicht – wie z. B. jene im Genossenschaftsgesetz – vorrangig anzusetzen. Die Satzung kann strengere Vorschriften bezüglich der Rechnungslegung der Genossenschaft enthalten und damit auch festlegen, dass – unabhängig von der Größe – jedenfalls ein Jahresabschluss aufzustellen ist. Für alle Genossenschaften ab einer Umsatzgröße von € 700.000 gelten jedenfalls die allgemeinen Grundsätze des UGB über Ansatzvorschriften, Bewertungsvorschriften und Erstellung des Jahresabschlusses. Darüber hinaus ist ein Bericht des Vorstands bzw. Lagebericht zu erstellen. Für Genossenschaften, die mindestens zwei Merkmale der in § 221 Abs. 1 UGB bezeichneten Merkmale überschreiten (das sind € 4,84 Mio. Bilanzsumme, € 9,68 Mio. Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag sowie die Beschäftigung von 50 Arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt) gelten die ergänzenden Vorschriften des zweiten Abschnitts des dritten Buchs des UGB.

Allgemeine rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
 • Genossenschaften haben keine Kapitalverkehrsteuer bei der Kapitalzeichnung zu entrichten. Die Genossenschaft unterliegt zwar der Körperschaftsteuer, es gibt jedoch keine Mindestkörperschaftsteuer.
 • Für Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung unterliegen, bedarf die Genossenschaft der hierfür jeweils erforderlichen Gewerbeberechtigungen. Gewerberechtlicher Geschäftsführer in einer Genossenschaft kann ein Vorstandsmitglied oder ein Mitarbeiter gemäß den Bestimmungen des § 39 GewO sein.
 • Falls die Genossenschaft Marken erwerben will, muss eine sogenannte Ähnlichkeitsprüfung beantragt werden. Die Ähnlichkeitsprüfung erstreckt sich darauf, ob eine derartige oder ähnliche Marke bereits geschützt ist.
Mitgliedschaft in einer Genossenschaft

Genossenschaften sind Vereinigungen von einer nicht eingeschränkten Mitgliederzahl und verändern sich durch Beitritt oder Ausscheiden ohne rechtliche Auswirkung auf den Bestand der Genossenschaft. Die Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen sowie unternehmerisch tätige, eingetragene Personengesellschaften, die zumeist einem bestimmten Berufs- oder Geschäftszweig angehören. Von den Genossenschaftsgründern wird die Mitgliedschaft bereits durch Unterfertigung der Genossenschaftssatzung erworben; nach der Gründung entsteht sie durch schriftliche Beitrittserklärung und Aufnahmebeschluss des in der Satzung hierfür vorgesehenen Organs. Die Aufnahme in die Genossenschaft ist nicht erzwingbar.

Beendet wird die Mitgliedschaft durch Tod des Mitglieds – sofern die Satzung keine Fortsetzung durch die Erben vorsieht; darüber hinaus durch Austritt, der vom Mitglied mittels Kündigung unter Einhaltung der satzungsmäßigen Kündigungsfrist zu erklären ist, sowie durch Ausschließung des Mitglieds aus einem in der Satzung hierfür festgelegten Grund sowie durch Übertragung des Geschäftsguthabens auf ein anderes (neues) Mitglied. Bei juristischen Personen sowie unternehmerisch tätigen, eingetragenen Personengesellschaften kann die Satzung die Beendigung einer Mitgliedschaft vorsehen, wenn diese aufgelöst werden.

Die Mitgliedschaft endet bei Übertragung des Geschäftsguthabens (= aller gezeichneten Geschäftsanteile) zum Zeitpunkt der Übertragung, in allen übrigen Fällen regelmäßig – wenn die Satzung dies vorsieht – zum Ende des Geschäftsjahres, zu dem auch das Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden Mitglieds berechnet wird. Die Auszahlung erfolgt frühestens ein Jahr nach diesem Zeitpunkt. Ein Anspruch an den stillen Reserven besteht nicht.

Rechte und Pflichten einer genossenschaftlichen Mitgliedschaft

Aus der Mitgliedschaft ergeben sich für den Genossenschafter Rechte und Pflichten. Zu den Rechten sind zu zählen:

 • die Möglichkeit der Inanspruchnahme der geschäftsgegenständlichen Förderleistungen der Genossenschaft
 • das Stimmrecht in der Generalversammlung, wobei zumeist die Mitglieder – unabhängig von der Zahl der übernommenen Geschäftsanteile – je eine Stimme haben (Kopfstimmrecht). Die Satzung kann aber auch das sogenannte Anteilsstimmrecht vorsehen und zwar in der Weise, dass jeder Anteil eine Stimme gewährt – dieses Anteilsstimmrecht wird in der Regel auf eine Höchstzahl erreichbarer Stimmen beschränkt (limitiertes Anteilsstimmrecht) bzw. derart modifiziert, dass z. B. nur je weitere drei, fünf oder zehn voll eingezahlte Geschäftsanteile eine weitere Stimme gewährt wird.
 • das aktive und – für natürliche Personen – passive Wahlrecht bei Wahlen in die Organe der Genossenschaft.

Die wesentlichsten Mitgliederpflichten umfassen demgegenüber folgende Bereiche:

 • Einhaltung der Satzung und der Beschlüsse der Generalversammlung
 • Zeichnung und Einzahlung von Geschäftsanteilen in der jeweils satzungsmäßig festgelegten Mindesthöhe
 • allfällige Zahlung eines Eintrittsgeldes und/oder von Mitgliedsbeiträgen (sofern dies die Satzung vorsieht zur Stärkung des Eigenkapitals der Genossenschaft bzw. zur Deckung der der Genossenschaft aus ihrer Fördertätigkeit erwachsenden Kosten)
 • bei Genossenschaften mit beschränkter Haftung: für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft nach Maßgabe der Satzung zu haften. Außer mit den von ihnen gezeichneten Geschäftsanteilen haften die Mitglieder im Falle des Konkurses oder der Liquidation der Genossenschaft mindestens mit einem weiteren Betrag (je nach Satzung auch mit einem bestimmten Vielfachen) in Höhe der übernommenen Geschäftsanteile. Die Haftung besteht allerdings nur der Genossenschaft (bzw. dem Masseverwalter) gegenüber; eine unmittelbare Haftung der Mitglieder den Genossenschaftsgläubigern gegenüber besteht nicht.
Leistungsbeziehung Mitglied–Genossenschaft

Die Genossenschaft ist nicht Selbstzweck und hat für ihre Mitglieder in deren Rolle als Geschäftspartner (Kunde, Lieferant) Leistungen und Problemlösungen anzubieten, die das Mitglied in seiner eigenen Wirtschaft (privater Haushalt, Unternehmen) erfolgreich machen. Der wirtschaftliche Erfolg einer Genossenschaft ist abhängig davon, ob Mitglieder die Leistungen in Anspruch nehmen und langfristig Geschäftsbeziehungen zur Genossenschaft unterhalten. Der Umfang der Leistungsbeziehungen wird ua durch die Betriebstypen, die Betriebsgröße, Beschäftigungslage sowie die finanzielle Leistungskraft der Mitglieder beeinflusst.

Die Genossenschaft hat demgemäß entsprechend den unterschiedlichen sachbezogenen Anforderungen der Mitglieder maßgeschneiderte Service-, Aktions-, Sortiments- und Dienstleistungskonzepte und -pakete anzubieten. Mitglieder können nach Maßgabe der eigenen Leistungen differenziert behandelt werden. Diese unterschiedliche Behandlung der eigenen Leistungen darf jedoch selbstverständlich bestimmte Grundrechte (wie z. B. in der Satzung festgelegte Stimmrechte) nicht beeinträchtigen.

Bei der Planung von Konzepten sollte nicht übersehen werden, dass professionell angebotene Leistung waren- oder dienstleistungsbezogen Kosten verursacht, deren Deckung über die Preise für erbrachte Leistungen zu erfolgen hat. Auch in der Genossenschaft hat Leistung ihren Preis. Eine transparente und nach dem Verursacherprinzip aufgebaute Kostenzurechnung sollte daher bereits in der Planungsphase als Voraussetzung für eine leistungsgerechte Förderpolitik anzusehen sein.

Organe der Genossenschaft

Jede Genossenschaft muss einen aus der Zahl der Genossenschafter oder deren vertretungsbefugter Organmitglieder zu wählenden Vorstand haben, der sie gerichtlich und außergerichtlich vertritt. Der Genossenschaftsvertrag kann stattdessen aber auch die Bestellung durch den Aufsichtsrat vorsehen. Die Mitglieder des Vorstandes, deren Anzahl in der Satzung festzulegen oder zumindest einzugrenzen ist, können ihre Funktion haupt- oder nebenamtlich ausüben. Die Wahl der Vorstandsmitglieder, die hinsichtlich ihrer Durchführung ebenfalls der Regelung durch die Satzung unterliegt, erfolgt – sofern nicht eine Bestellung durch den Aufsichtsrat vorgesehen ist – durch die Generalversammlung.

Die genossenschaftsrechtliche Funktion des Vorstandes ist streng von einem allfälligen schuldrechtlichen Verhältnis (Dienstverhältnis) des Vorstandsmitglieds zur Genossenschaft zu trennen. Ein einmal begründetes Dienstverhältnis besteht unabhängig von der Mitgliedschaft im Vorstand und wird beispielsweise auch durch eine allfällige Abberufung nicht automatisch gelöst. Zum Abschluss von Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern, die hierdurch zu hauptamtlichen werden, wird regelmäßig der Aufsichtsrat ermächtigt. Die Willensbildung innerhalb des Vorstands als Kollegialorgan erfolgt gemeinschaftlich, nötigenfalls über mehr oder minder qualifizierte Beschlussmehrheiten. Die Vertretung der Genossenschaft durch den Vorstand gegenüber Dritten erfolgt laut Satzung.

Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan der Genossenschaft. Die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrates erstreckt sich auf die Geschäftsführung der Genossenschaft; darüber hinaus weist ihm § 24e GenG zwingende Kontrollen und Zustimmungsrechte zu. In Genossenschaften mit nicht mehr als 40 Mitarbeitern muss die Satzung keinen Aufsichtsrat vorsehen. Ist ein Aufsichtsrat gesetzlich zwingend vorgesehen, muss dieser aus mindestens drei Personen bestehen. [43]

Die Rechte, die den Genossenschaftern in Angelegenheiten der Genossenschaft, insbesondere in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, Einsicht und Prüfung des Jahresabschlusses und Bestimmung der Gewinnverwendung zustehen, werden von der Gesamtheit der Genossenschafter in der Generalversammlung ausgeübt. Zumindest einmal im Jahr (spätestens im achten Monat nach Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres) hat eine ordentliche Generalversammlung stattzufinden.

Genossenschaftsverbände

In Österreich gibt es derzeit fünf Genossenschaftsverbände als Dachverbände des Genossenschaftswesens:

 1. Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) mit Mitgliedern aus dem Bereich Handel, Gewerbe, Handwerk und freie Berufe sowie Banken ( Volksbanken ).
 2. Österreichischer Raiffeisenverband
 3. CoopVerband – Revisionsverband österreichischer Genossenschaften [44]
 4. Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen-Revisionsverband [45]
 5. Rückenwind – Förderungs- und Revisionsverband gemeinwohlorientierter Genossenschaften [46]

Schweiz

In der Schweiz hat die Genossenschaft in Form von Gemeinden , Zünften , Bruderschaften oder Eidgenossenschaften eine lange Tradition, die sich über Jahrhunderte in den Alpgenossenschaften und Gemeinden vor allem der Innerschweiz und in Graubünden entwickelten. Der Genossenschaftsbegriff ist daher auch für die verfassungsgeschichtliche Betrachtung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von Bedeutung. In der Landwirtschaft hat die Genossenschaft die größte Verbreitung gefunden. Bauern sind in örtlichen Genossenschaften wie Milchgenossenschaften, Käsereigenossenschaften oder Landwirtschaftliche Genossenschaften organisiert. In vielen Schweizer Gemeinden gibt es Wohnungsbaugenossenschaften . Sie sind nicht gewinnorientiert und vermieten ihre Wohnungen den Mitgliedern zum Selbstkostenpreis. Die beiden größten Handelsketten Migros und Coop sind als Genossenschaften organisiert. Ende 2003 zählten die zehn Migros-Genossenschaften über 1,9 Millionen Genossenschafter, Coop sogar über 2,2 Millionen. Der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler etwa wollte ab 1925 dank der genossenschaftlichen Struktur günstigere Lebensmittel an die unteren Bevölkerungsschichten verkaufen als es die etablierten Händler taten. Auch die Schweizerische Mobiliar – eine der größten Schweizer Sachversicherungs - und Personenversicherungsgesellschaften – und die Raiffeisen Schweiz (die drittgrößte Schweizer Bankengruppe mit ca. 350 rechtlich eigenständigen genossenschaftlichen Banken) sind etablierte Genossenschaften mit jeweils über einer Million Genossenschafter.

Zur Gründung einer Genossenschaft sind in der Schweiz sieben Mitglieder ( Genossenschafter ) notwendig. Die rechtlichen Grundlagen befinden sich im Schweizerischen Obligationenrecht (Artikel 828 bis 926). Per 1. Januar 2019 gab es in der Schweiz 8.559 im Handelsregister eingetragene Genossenschaften. [47] Eine Spezialform ist der Genossenschaftsverband: Mindestens drei Genossenschaften können sich zu einem Genossenschaftsverband zusammenschließen. Dabei handelt es sich um eine Genossenschaft, deren Mitglieder Genossenschaften sind. Der bekannteste Genossenschaftsverband ist der Migros-Genossenschafts-Bund, welcher aus den verschiedenen regionalen Genossenschaften besteht (siehe auch Verband ).

Anteilschein an der Beatus-Höhlen-Genossenschaft vom 12. Oktober 1904

Mindestens drei Personen – von der die Mehrheit Genossenschafter sein muss – bilden den Vorstand, welcher im Obligationenrecht „Verwaltung“ genannt wird. Die Genossenschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Das kann ein Mitglied der Verwaltung, ein Geschäftsführer oder ein Direktor sein. Die Generalversammlung ist das oberste Gremium der Genossenschaft und tagt in der Regel nur einmal jährlich, ohne Einhaltung einer Frist kann auch eine Universalversammlung einberufen werden. Bei Genossenschaften mit über 300 Mitgliedern übernimmt häufig eine Delegiertenversammlung die Aufgaben der Generalversammlung. In diesem Fall wählen die Genossenschafter regelmäßig die Delegierten. Die Generalversammlung bzw. die Delegiertenversammlung wählt sowohl den Vorstand als auch die Kontrollstelle, welche die Buchhaltung überprüft. Die Genossenschaft erlangt ihre Rechtsfähigkeit mit dem Eintrag ins Handelsregister .

Es gibt Genossenschaften mit Anteilscheinen und solche ohne. Obwohl die Menge und der Wert der Anteilsscheine pro Mitglied nicht limitiert ist, hat jeder Genossenschafter nur eine Stimme an der Generalversammlung. Der Anteilschein ist eine Quittung , welche die persönliche Beteiligung am Genossenschaftskapital bestätigt; der Anteilsschein hat also keine Bedeutung als Wertpapier . Bei Austritt oder Auflösung der Genossenschaft können die Statuten die Rückerstattung der Anteilsscheine vorsehen. Ebenfalls können in den Statuten Gewinnausschüttungen ( Dividenden ) festgelegt sein; allerdings muss der Reinertrag in einen Reservefonds umgeleitet werden, bis dieser einen gewissen Prozentsatz des Genossenschaftskapitals beträgt. Um sich nicht um Reservefonds, Gewinnsteuern und Ausschüttungen kümmern zu müssen, reinvestieren einige Genossenschaften den Gewinn. Im Todesfall eines Mitglieds werden je nach dem die Genossenschaftsanteile an die Erben ausbezahlt; oder ein Vertreter der Erbengruppe wird zum neuen Mitglied ernannt. In den Statuten muss gemäß Obligationenrecht (Art. 833) festgehalten sein, ob die Genossenschafter persönlich haften und wie die Nachschusspflicht geregelt ist. Im Fall der Nachschusspflicht muss der Vorstand die Mitglieder rechtzeitig über Liquiditätsprobleme informieren. Bei Nachschusspflicht haften ausgetretene Mitglieder auch dann für die Genossenschaft, wenn zwischen Austritt und Konkurseröffnung ein Jahr oder weniger liegt.

Genossenschaftsidee als Weltkulturerbe

Die Dr. Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft stellten am 29. November 2013, in den Bundesländern Sachsen und Rheinland-Pfalz gemeinsam einen länderübergreifenden Antrag zur Aufnahme der „ Genossenschaftsidee “ in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes [48] (Erstellung im Rahmen der nationalen Umsetzung der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes). [49] Im Dezember 2014 wurde dieser Antrag durch die Kultusministerkonferenz genehmigt und am 27. März 2015 als erste allein deutsche Nominierung bei der UNESCO , für die internationale Auflistung eingereicht. [50] [51] Am 30. November 2016 entschied sich der zwischenstaatliche Ausschuss der UNESCO, während seiner 11. Sitzung in Addis Abeba , für eine Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit . [52]

Forschungseinrichtungen

An deutschen Universitäten existiert eine Reihe von Instituten und Einrichtungen, die das Genossenschaftswesen erforschen, so etwa das Institut für Genossenschaftswesen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg , [53] das Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin , [54] die Institute für Genossenschaftswesen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster [55] und der Philipps-Universität Marburg [56] sowie die Forschungsstelle für Genossenschaftswesen an der Universität Stuttgart-Hohenheim. [57]

Sonstige Rezeption

Marxistische Strömungen beurteilen Genossenschaften seit jeher ambivalent : So meinte Karl Marx , dass mit ihnen in der Theorie „eine moderne industrielle Großproduktion ohne Monopolisierung des Eigentums an den Produktionsmitteln möglich“ wäre, wodurch „Arbeiter [...] allmählich den Kapitalismus überwinden und so ihre Ausbeutung [...] beseitigen“ könnten. Die vorhandenen Genossenschaften seien seines Erachtens allerdings zu schwach gewesen, um tatsächlich bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sie „demonstrierten [somit] höchstens, wie sich auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte die [...] gesellschaftlichen Produktionsformen ändern ließen“. [58] Im Zuge der Neuen Ökonomischen Politik hob Lenin 1923 „die riesige Bedeutung der Genossenschaften“ hervor. Man blicke „auf die Genossenschaften von oben herab und begreift nicht, welche außerordentliche Bedeutung diese Genossenschaften haben, [...] unter dem Gesichtspunkt des Übergangs zu neuen Zuständen auf einem Wege, der möglichst einfach, leicht und zugänglich“ sei. Letztlich sei jedoch die Vorstellung „einer friedlichen Umgestaltung der modernen Gesellschaft [...] pure Phantasterei“. [59]

Die anarchosyndikalistische Union Coop als Föderation gewerkschaftlich organisierter Kollektivbetriebe setzt zwar in ihren Prinzipien das genossenschaftliche Merkmal der Stimmgleichheit der Mitglieder voraus, [60] stellt aber keine Vorgaben an die Körperschaftsformen der ihr angehörenden Betriebe. [61]

Gisela Notz plädierte 2021 für „eine neue Genossenschaftlichkeit“. Im Zuge der COVID-19-Pandemie schlug sie Genossenschaften „für und mit Solo-Selbstständigen (KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen etc.)“ vor. [62] Dominik Piétron ( HU Berlin ) schlug zudem die Gründung von Datengenossenschaften vor. [63] Dies solle zur „Schaffung digitaler Gemeingüter auf kommunaler Ebene“ beitragen. [64] Seit 2016 schlägt Trebor Scholz ( New School ) vor, den vielfach kritisierten Unternehmen der Plattformökonomie genossenschaftliche Alternativen gegenüberzustellen. [65]

Siehe auch

Literatur

Geschichte der Genossenschaftsbewegung

 • Arno Klönne : Der Kampf für das Dach über dem Kopf. Zur Geschichte der Wohnungsbaugenossenschaften. In: Marx21 – Magazin für Internationalen Sozialismus , Nr. 26/2012, ISSN 1865-2557 , S. 62–65 (PDF; 4,3 MB) .
 • Die sozialistische Genossenschaftsbewegung als die dritte Säule der Arbeiterbewegung – Geschichte und Perspektiven , in: Axel Weipert (Hrsg.): Demokratisierung von Wirtschaft und Staat – Studien zum Verhältnis von Ökonomie, Staat und Demokratie vom 19. Jahrhundert bis heute , NoRa Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86557-331-5 .
 • Hans Münkner : Organisiert Euch in Genossenschaften! Anders Wirtschaften für eine bessere Welt , Kölner Beiträge zum Genossenschaftswesen Nr. 5, LIT Verlag, Juni 2014, ISBN 978-3-643-12423-4
 • Armin Peter: Die Umwandlung von Genossenschaften in Aktiengesellschaften – ein Danaergeschenk des Gesetzgebers , in Tagungsbericht 2014 zur Genossenschaftsgeschichte, herausgegeben von der Heinrich-Kaufmann -Stiftung, Norderstedt 2015, S. 99–109, ISBN 978-3-7392-2219-6 .
 • Holmer Stahncke: Geschichte der Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland. In: Bärbel Wegner/Holmer Stahncke/Anke Pieper: Wohnen bei Genossenschaften. Basics. Geschichte. Projekte. Ellert und Richter, Hamburg 2012, ISBN 978-3-8319-0456-3 .
 • Wilhelm Kaltenborn : Die Überwältigung: Die deutschen Genossenschaften 1933/34, der Anschlusszwang und die Folgen , Norderstedt 2020, ISBN 978-3750427723
 • Gisela Notz : Genossenschaften. Geschichte, Aktualität und Renaissance . Schmetterling Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 3-89657-069-2 .

Genossenschaftsrecht allgemein und der EU

 • Helmut Faust: Geschichte der Genossenschaftsbewegung: Ursprung und Aufbruch der Genossenschaftsbewegung in England, Frankreich und Deutschland sowie ihre weitere Entwicklung im deutschen Sprachraum , Frankfurt/Main 1977, ISBN 978-3-7819-0168-1
 • Heinrich Bauer: Genossenschafts-Handbuch. Kommentar zum Genossenschaftsgesetz, zu den umwandlungsrechtlichen, steuerlichen und wettbewerbsrechtlichen Regelungen sowie Sammlung einschlägiger Rechtsvorschriften . Begründet von Rolf Schubert und Karl-Heinz Steder. Loseblatt-Ausgabe, Stand 2007. Schmidt, Berlin, ISBN 3-503-00852-7 .
 • Theresia Theurl und Rolf Greve (Hrsg.): Genossenschaftsrecht in Europa . Shaker, Aachen 2001, ISBN 3-8265-9542-4 .
 • Marcus Geschwandtner und Marcus Helios: Genossenschaftsrecht. Das neue Genossenschaftsgesetz und die Einführung der Europäischen Genossenschaft. Haufe, Berlin 2006, ISBN 3-448-07496-9 .
 • Hartmut Glenk: Genossenschaftsrecht-Systematik und Praxis des Genossenschaftswesens. Lehr- und Studienbuch. CH Beck, München 2013, ISBN 978-3-406-63313-3 .

Literatur zum Genossenschaftsrecht einzelner Länder

 • Gerd Eichhorn: Genossenschaften und Genossenschaftsrecht in Frankreich . Triltsch, Düsseldorf 1957.
 • Andreas Möhlenkamp: Die französische Genossenschaftsrechtsnovelle von 1992 . Regensberg, Münster 1997, ISBN 3-7923-0697-2 .
 • Hartmut Glenk: Die eingetragene Genossenschaft (Deutschland) . CHBeck, München 1996, ISBN 3-406-40114-7 .
 • Claudia Fischer: Genossenschaftsrecht in Belgien . Regensberg, Münster 1999, ISBN 3-7923-0730-8 .
 • Christian Lucas: Das Genossenschaftsrecht der Niederlande . Shaker, Aachen 2001, ISBN 3-8265-9141-0 .
 • Jorg Johannes Fedtke: Genossenschaftsrecht in Portugal . Shaker, Aachen 2002, ISBN 3-8322-0621-3 .
 • Robert Purtschert (Hrsg.): Das Genossenschaftswesen in der Schweiz . Haupt, Bern 2005, ISBN 3-258-06917-4 .
 • Hartmut Glenk (Einführung in): GenR-Genossenschaftsrecht . Beck-Texte im dtv. 5. Auflage. München 2013, ISBN 978-3-423-05584-0 .
 • Hartmut Glenk: Genossenschaftsrecht-Systematik und Praxis des Genossenschaftswesens . Lehr- und Studienbuch (Deutschland, Österreich, Schweiz). CHBeck, München 2013, ISBN 978-3-406-63313-3 .

Weblinks

Commons : Genossenschaften (cooperatives) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Genossenschaft – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Burchard Bösche : Geschichte und Aktualität der Genossenschaftsidee in Hamburg, in: Gerd Pohl/Klaus Wicher (Hrsg.): Lebenswertes Hamburg, VSA:Verlag, Hamburg 2019, S. 104
 2. Burchard Bösche, Jan-Frederik Korf: Chronik der deutschen Konsumgenossenschaften. Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e. V., Hamburg 2003, S. 5.
 3. Erwin Hasselmann : Die Rochdaler Grundsätze im Wandel der Zeit . In: Veröffentlichungen der Deutschen Genossenschaftskasse . Band   4 . Frankfurt/M 1968, S.   9/10 .
 4. Porträt: Das Leben des Friedrich Wilhelm Raiffeisen . In: Hamm-Sieg.de. Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), ohne Datum, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 5. Peter Gleber: 175 Jahre Volksbank Hohenlohe . Hrsg.: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Band   9 . DG Verlag, 2018, ISSN 1866-5608 .
 6. Vereinstag deutscher Vorschußvereine: Mitteilungen über den Vereinstag deutscher Vorschußvereine zu Weimar am 14. – 16. Juni 1859 . Hofdruckerei, Weimar 1859.
 7. Peter Gleber: Viele Wurzeln – ein Gedanke. Entstehung der Volksbanken und Raiffeisenbanken bis zur Zusammenführung . In: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (Hrsg.): 40 Jahre Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken . DG Verlag, Wiesbaden, S.   9–45 .
 8. Ralf Hoffrogge : Vom Sozialismus zur Wirtschaftsdemokratie? Ein kurzer Abriss über Ideen ökonomischer Demokratie in der deutschen Arbeiterbewegung. In: Marcel Bois, Bernd Hüttner (Hrsg.): Geschichte einer pluralen Linken (= Band 3). Berlin 2011 (PDF; 56 kB) .
 9. Marco Althaus : Genossen gegen Genossen . In: Politik & Kommunikation , Februar 2012, S. 42–43 ( online ).
 10. Burchard Bösche : Eine große genossenschaftliche Unternehmenspersönlichkeit, in: Gustav Dahrendorf - Hamburger Bürgermeister des 20. Juli 1944, Herausgegeben von der Heinrich-Kaufmann-Stiftung, Norderstedt 2004, S. 47
 11. a b Genossenschaften in der DDR In: genossenschaftsgeschichte.info .
 12. Verfassung DDR 1949 .
 13. BI-Universallexikon A–Z, Bibliographischen Institut Leipzig (Hg.), 1. Aufl. Leipzig 1988, ISBN 3-323-00199-0 , Stichwort „Genossenschaft“, S. 250.
 14. ICA International Co-operative Day / United Nations International Day of Co-operatives. (Nicht mehr online verfügbar.) International Co-operative Alliance ICA, archiviert vom Original am 6. Juli 2010 ; abgerufen am 3. Juli 2010 (englisch).
 15. International Day of Cooperatives (IDC). (Nicht mehr online verfügbar.) Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives COPAC, archiviert vom Original am 22. Juni 2006 ; abgerufen am 3. Juli 2010 (englisch).
 16. Internationales Jahr der Genossenschaften 2012. In: genossenschaften.de. Abgerufen am 24. Juli 2012 .
 17. Eric Viardot: The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. In: Energy Policy . Band 63, Dezember 2013, S. 756–764, hier S. 757 (englisch; doi:10.1016/j.enpol.2013.08.034 ).
 18. International Co-operative Alliance : Cooperative identity, values & principles. In: Ica.coop. Ohne Datum, abgerufen am 29. Oktober 2019 (englisch; Aussagen zur co-operative identity ).
 19. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, der europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, und der Ausschuss der Regionen über die Förderung der Genossenschaften in Europa. 23. Februar 2004 (Online bei EUR-Lex ).
 20. Jan Kuhnert, Olof Leps: Entwicklung der Wohnungsgemeinnützigkeit bis 1989 . In: Neue Wohnungsgemeinnützigkeit . Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, ISBN 978-3-658-17569-6 , S.   33–56 , doi : 10.1007/978-3-658-17570-2_2 ( springer.com [abgerufen am 5. März 2017]).
 21. 27 Kulturformen ins deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz vom 12. Dezember 2014 auf der Webseite kmk.org . Abgerufen am 9. März 2021.
 22. Genossenschaftsidee nimmt weiteren Schritt hin zu Kulturerbe. Die Welt , 16. März 2015, abgerufen am 2. April 2015 .
 23. Matthias Bartke : Befreiung der Genossenschaften von Überfürsorge des Gesetzgebers: Kleine Genossenschaften brauchen weder Gründungs- noch sonstige Pflichtprüfungen. In: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP). 2015, S. 110–112.
 24. Bärbel Wegner, Holmer Stahncke, Anke Pieper: Wohnen bei Genossenschaften: Basics. Geschichte. Projekte . Ellert und Richter, Hamburg 2012, ISBN 978-3-8319-0456-3 , S.   199 .
 25. Meldung: Insolvenzsicherste Rechtsform – Genossenschaften bleiben unangefochten Sieger. ( Memento vom 26. Januar 2014 im Internet Archive ) In: Sozialinvestieren.de. Geno Portaltechnologie, 2013, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 26. Insolvenzquote von Genossenschaften kaum noch messbar. Genossenschaftsverband Bayern, 27. Juli 2015, abgerufen am 2. Januar 2016 (Statistik der Wirtschaftsauskunftei Creditreform).
 27. Beate Willms interviewt Ralf W. Barkey: Verbandschef über Genossenschaften: „Wir warten nicht auf den Staat“. In: taz.de . 29. Oktober 2019, abgerufen am 29. Oktober 2019 .
 28. § 63b Abs. 1 Satz 1 GenG.
 29. Robert Chromow: Erleichterung für kleine Genossenschaften. In: akademie.de. 29. März 2012, abgerufen am 25. Juli 2012 .
 30. § 53 Abs. 2 GenG.
 31. Reinhard Mecklenburg: Die Pflicht des Genossenschaftsvorstands zur rechtzeitigen Aufstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses. ( Memento vom 20. Mai 2013 im Internet Archive ) BTR Rechtsanwälte, Berlin 2012, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 32. Agentur für Erneuerbare Energien: Bundesländervergleich Erneuerbare Energien 2010. ( Memento vom 24. Mai 2013 im Internet Archive ) In: unendlich-viel-energie.de. 16. März 2012, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 33. Grafik-Dossier: Energiegenossenschaften in Deutschland. ( Memento vom 30. Juni 2012 im Internet Archive ) Agentur für Erneuerbare Energien, 2012, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 34. Pressemitteilung: Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft in guter Gesellschaft. ( Memento vom 7. Februar 2012 im Internet Archive ) DGRV, 21. September 2011, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 35. Hintergrund zu Energiegenossenschaften .
 36. Kerstin Schweighöfer: Niederlande: Pflege als Trendmodell. In: Deutschlandfunk: Europa heute. 2. Januar 2014, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 37. Josef Martin: Seniorengenossenschaft Riedlingen e. V. In: Martin-Riedlingen.de. 4. Januar 2014, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 38. PM Redaktion: Regionale Gesundheitsversorgung gestalten. ( Memento vom 14. März 2016 im Internet Archive ) In: geno-futura.de. 18. Mai 2010, abgerufen am 29. Oktober 2019.
 39. George: Genossenschaften in der Pflege. ( Memento vom 3. Januar 2014 im Internet Archive ) In: Gesundheitswirtschaft.info. 12. Oktober 2006, abgerufen am 15. Mai 2019.
 40. Meldung: Genossenschaftliche Kooperation – Pflege aktiv gestalten. ( Memento vom 3. Januar 2014 im Internet Archive ) In: Pflegen-online.de. 29. September 2008, abgerufen am 15. Mai 2019.
 41. Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales : Das Wichtigste auf einen Blick: Sozialgenossenschaften. In: Sozialgenossenschaften.Bayern.de. 2020, abgerufen am 16. Februar 2020.
 42. Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales : Geschichte und Entwicklung: Sozialgenossenschaften. In: Sozialgenossenschaften.Bayern.de. 2020, abgerufen am 16. Februar 2020.
 43. RIS – Genossenschaftsgesetz § 24 – Bundesrecht konsolidiert In: ris.bka.gv.at , abgerufen am 1. August 2018.
 44. Über Uns. Abgerufen am 24. Juli 2019 .
 45. GBV.at.
 46. Rückenwind.coop.
 47. Eingetragene Gesellschaften pro Rechtsform und Kanton. Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.
 48. Genossenschaftsidee und -praxis als erster deutscher Beitrag in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. In: Unesco.de. Abgerufen am 1. Dezember 2016 .
 49. Häufige Fragen zum IMMATERIELLEN KULTURERBE Dokument der Deutschen UNESCO-Kommission vom April 2018 auf unesco.de . Abgerufen am 9. März 2021.
 50. Genossenschaftsidee nominiert. auf der Webseite der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, abgerufen am 15. Dezember 2014.
 51. Daniel Römer [i-fabrik GmbH]: Aktuelles: Genossenschaftsidee ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit. (Nicht mehr online verfügbar.) In: www.delitzsch.de. Archiviert vom Original am 2. Dezember 2016 ; abgerufen am 15. Mai 2019 .
 52. Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives – intangible heritage – Culture Sector – UNESCO. In: www.unesco.org. Abgerufen am 1. Dezember 2016 .
 53. Homepage des Instituts: http://www.genossenschaftsinstitut.de .
 54. Homepage: Institut für Genossenschaftswesen.
 55. Homepage: Institut für Genossenschaftswesen. Universität Münster.
 56. Homepage: Institut für Genossenschaftswesen. Philipps-Universität Marburg.
 57. Homepage: uni-hohenheim.de Forschungsstelle für Genossenschaftswesen. Universität Stuttgart-Hohenheim.
 58. Erik Boettcher : Kommunistische Genossenschaftspolitik . In: Betriebswirtschaftliche Strukturfragen . Gabler Verlag, Wiesbaden 1967, ISBN 978-3-663-14725-1 , S.   55–72 , doi : 10.1007/978-3-663-14824-1_5 (springer.com [abgerufen am 20. Juli 2021]).
 59. Wladimir I. Lenin: Über das Genossenschaftswesen. In: Lenin Werke . Band   33 . Dietz Verlag, Berlin 1973, S.   453–461 .
 60. Die union-coop-Prinzipien / The union coop principles. In: union coop // föderation. Abgerufen am 21. Juli 2021 (deutsch, englisch).
 61. FAQ. Häufige Fragen und Antworten. In: union coop // föderation. Abgerufen am 21. Juli 2021 (deutsch, englisch).
 62. Gisela Notz: Genossenschaften Geschichte, Aktualität und Renaissance . 1. Auflage. Schmetterling-Verlag Stuttgart, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-89657-069-7 , S.   253–256 ( worldcat.org [abgerufen am 21. Juli 2021]).
 63. Dominik Piétron: Öffentliche Plattformen und Datengenossenschaften. Zur Vergesellschaftung digitaler Infrastrukturen . In: Timo Daum , Sabine Nuss (Hrsg.): Die unsichtbare Hand des Plans. Koordination und Kalkül im digitalen Kapitalismus . Dietz, Berlin 2021, ISBN 978-3-320-02382-9 , S.   110–124 .
 64. Dominik Piétron: Plattform-Kommunalismus. Für eine technopolitische Infrastrukturoffensive von Unten . In: Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hrsg.): Standpunkte . Berlin April 2021, S.   1 ( rosalux.de [PDF]).
 65. Trebor Scholz, Nathan Schneider: Ours to hack and to own : the rise of platform cooperativism, a new vision for the future of work and a fairer internet . OR Books, New York, London 2016, ISBN 978-1-68219-063-0 (amerikanisches Englisch, worldcat.org [abgerufen am 21. Juli 2021]).