slægt

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Slægten ( flertal : slægter; fra den latinske slægt "art, slægt, køn", som et grammatisk udtryk baseret på oldgræsk γένος genos ), eller tysk det grammatiske køn , er en klassificering af substantiver, der forekommer på mange sprog, som hver tildeles et køn. Ordformen for andre ord, der refererer til navneordet, skal matche dette køn, på tysk, for eksempel formen af artikler , tillægsord og pronomen . Sådanne matchningsregler kaldes kongruens . Et sprog har et nydelsessystem, hvis der er sådanne regler for kønskongruens, hvorfra man så kan se forskellige klasser af substantiver. [1] Klassifikationen af ​​navneord, som er vist ved kongruens, kan understøtte fortolkningen af ​​pronomen: I en konstruktion som "boksens låg, der er malet grønt", ved man kun, hvad der foregår ved brug af det relative pronomen den relative klausul vedrører.

På tysk og andre sprog er der slægter, der bærer navnene på de biologiske køn "mand / maskulin" eller "kvinde / kvinde". Der er en vis forbindelse mellem biologisk og grammatisk køn med mange ord ( se nedenfor ). Køn betegner imidlertid ikke biologiske eller andre egenskaber ved det levende væsen, objekt eller begreb, som ordet henviser til, men kun den måde, hvorpå andre ord er kongruente. De fleste maskuline og feminine ord refererer også til noget, der ikke har noget biologisk køn. I andre nydelsessystemer behøver tildeling af slægter til substantiver ikke at have noget at gøre med biologiske køn.

Betingelser

Kategorier, bøjning, kongruens

På sprog, der har slægter - med undtagelse af et par særlige tilfælde - er hvert substantiv klart tildelt et køn. Dette har den virkning, at andre ord, der vedrører substantivet er bøjet ( bøjet ) afhængigt af navneordets køn, dvs. ændrer deres form. Køn er den grammatiske kategori, der ligger til grund for denne bøjning. Eksempelvis matcher adjektiverne i sætningen

 en adj [angeblich- he] adj [nigerianisch- he] Prince (maske.)

køn (maskulin) af substantivet Prinz . Eksisterer matchende regel mellem navneord og dets egenskaber samt artiklen (i eksemplet har vi to separate attributter, derfor to gange diffraktion). En sådan antagelse om en grammatisk kategori i en bøjning kaldes kongruens . Substantivet Prinz bærer derimod kønnet "maskulin" som et fast træk, det opstår ikke der gennem kongruens med det grammatiske miljø.

Et substantivs køn er fast tildelt det, så der er ingen bøjning af substantiver i henhold til køn. Sager som Koch (såkaldt Movierung ) er ikke et modeksempel, fordi dette er en afledning af et nyt ord, ikke forskellige bøjninger af det samme ord. Du kan se dette fra det faktum, at afledningsgrundlaget, nemlig kokken, selv allerede har et maskulint køn, den afledte kok er et nyt ord med et andet køn. Derfor er der også den forskel, at flertallet af et substantiv i høj grad er en bøjningsform, i modsætning til køn: flertallet kommer kun til substantivet til roden ved bøjningsformen, denne funktion er ikke allerede til stede i roden af ordet.

For at bevise, om et sprog har køn, er det derfor vigtigt ikke blot at se på et substantiv "køn", men køn som en grammatisk egenskab viser sig kun ved bøjning af andre ord på grund af kongruensregler. Hvilke taledele i et sprog, der matcher substantivet med hensyn til køn, er forskellige fra sprog til sprog (se afsnittet Gender Congruence ). I nogle tilfælde kan et pronomen også have sit eget køn, som andre ord er kongruente med (se afsnittet Pronomenes køn ).

På nogle sprog kan man udlede dets køn ud fra substantivets form og fra bøjningsformerne efter tal og bogstav. Eller der er en sammenhæng mellem ordbetydning og køn. Sådanne morfologiske (relaterede til ordformerne) eller semantiske (relateret til betydningen) forbindelser udgør ikke køn; snarere er dette kendetegnet ved kønsoverensstemmelse mellem andre ord. Det er vigtigt at skelne mellem dette, fordi sådanne forbindelser ofte ikke dækker alle substantiver eller har nogle undtagelser, hvorimod kongruenserne klart bestemmes af køn, selvom tildelingen af ​​køn til substantivet fremstår som uregelmæssig. For eksempel på tysk har ord, der kun betegner kvindelige personer eller dyr regelmæssigt - men ikke uden undtagelse - feminint køn, mens diminutiv på "-chen" har et neutralt køn. Ordet "pige", hvor disse to regler modsiger hinanden, har ikke desto mindre et utvetydigt køn, der unikt definerer alle kongruenser i den samme sætning, nemlig den neutrale. I sub-klausul ”den pige, der havde hendes hår åben” der ikke kan være nogen feminine kongruens med ”pige” [2] . - For afgrænsning af slægterne for substantiver morfologiske og semantiske egenskaber, se afsnittet om kønsafhængigheder .

Andre kategorier af substantivet

Ud over køn er der andre kategorier af substantivet, der også kan påvirke andre kongruente ord. Dette handler om samspillet med køn. Køn, antal og - hvis de findes på sproget - nævnes ofte som de tre kategorier, der er ansvarlige for substantivkongruens ( KNG -kongruens ), men andre kategorier, især beslutsomhed og livlighed , kan også spille en rolle.

nummer

Nogle sprog adskiller kun slægterne i ental, ikke i flertal. Dette gælder tysk og de andre germanske sprog med undtagelse af færøsk og islandsk samt de nordøstslaviske sprog hviderussisk, russisk og ukrainsk og de sydøstslaviske sprog makedonsk og bulgarsk. På disse sprog er de kongruente artikler og tillægsord i flertal uafhængige af navneordets køn i alle tilfælde:

 • old he Lord - flertal uden artiklen: N / A: old men e, G: old he gentlemen, D: old men en - plural Article: die / der / den / the old s Men
 • gamle dame e - flertal uden artiklen: N / A: gamle damer, G: gammel han damer, D: gamle damer en - flertal artikel: die / under / the / de gamle damer da

Alle baltiske og mange romanske sprog adskiller derimod også to slægter i flertalsformen , nemlig maskulin og feminin, ligesom de semitiske sprog gør.

Når kønsforskellene i flertallet er forsvundet, kan ordets underliggende køn uden ental ( flertallet ) ikke bestemmes ud fra kongruenserne, men derimod ud fra ordet historie, som i tilfældet Kosten og Ferien , der stammer fra Mellemhøjtysk feminin kost og det latinske feminine flertalord feriae . I ordbøger gives ofte "flertal" i stedet for et køn.

På nogle latin dattersprog er der såkaldte ambigene substantiver, som en rest af den gamle klasse Neutra fortsætter. Disse substantiver opfører sig altid som maskuline i ental, men som feminine i flertal. På fransk og italiensk er dette kun en håndfuld ord, mens denne ordning på rumænsk har et stort antal navneord (flere tusinde); Gruppen af ​​disse substantiver betegnes derfor ofte som neutral på rumænsk, selvom den ikke har sine egne former, men kun bruger de respektive to slægters respektive former afhængigt af antallet. Der er også ambigenera på albansk.

Eksempler på Ambigenera:

 • italiensk : il labbro (Sg.m.def.) - le labbra (Pl.f.def.), læben - læberne
 • fransk : l'amour mort - les amours mortes (Pl.f.def.), Den døde kærlighed - de døde elsker
  samt le vieil homme (Sg.m.def.) - les vieilles gens (pl.f.def., lige før substantivet), den gamle mand - den gamle mand
 • rumænsk : scaun ul (Sg.m.def.) - scaune le (Pl.f.def.), Stolen - stolene

Hvis man ikke antager, at køn og tal er fuldstændigt uafhængige af hinanden, når man frem til en beskrivelse, hvor de for det meste to tal er opdelt i en eller flere klasser, og for hvert ord bestemmes det i hvilken ental og flertalklasse det er, hvis det overhovedet forekommer i det respektive nummer. I denne model ville der for eksempel være fire klasser for tysk: de tre ental slægter og en fælles klasse for alle flertalsord inklusive flertal, da flertalsordens kongruenser ikke afhænger af kønsordet i entalordet. På rumænsk eller fransk er der også fire klasser, nemlig maskulin og feminin, hver i ental og flertal, og ambigenera passer også ind i ordningen. Dette gøres med de nominelle klasser i Bantu -sprogene; det er ikke almindeligt for slægterne i de indoeuropæiske og semitiske sprog.

sag

Case er en kategori, der ændrer ordformen i substantivet og i kongruente ord - mere eller mindre det samme, der også er kongruent med substantivet med hensyn til køn. På tysk ændres substantiverne næppe længere (kun genitiv-s for maskuline og neutrale ord i ental og dativ-n i flertal), så sagen hovedsageligt vises på artiklen og derefter på adjektivet, hvis artiklen mangler eller ingen køn og case-specifik slutning. Der er fuldt udviklede sager på de fleste slaviske, baltiske og ø-nordiske sprog, hvorimod de andre germanske og romanske sprog har opgivet sonderskel.

Definitivitet

Substantivets bestemthed er en grammatisk kategori, der bruges til at angive, om substantivet betyder bestemte ting eller mennesker eller på ubestemt tid. Sammen med kategorierne køn, antal og case kan det påvirke kongruente ord som beskrevet nedenfor.

På tysk og mange andre sprog udtrykkes beslutsomhed ved brug af den bestemte artikel , der er kongruent med substantivet efter køn, antal og sag. Udskiftningen af ​​det bestemte med den ubestemte artikel fortolkes ikke som en bøjning af artiklen i henhold til kategoriens bestemthed. Artiklen kan også vedhæftes selve substantivet som et suffiks (som på de skandinaviske sprog afhængigt af konteksten såvel som på rumænsk og albansk) eller som et præfiks (som på arabisk og hebraisk ). Andre kongruente ord som adjektiver påvirkes mindre. For eksempel på hebraisk er ikke kun substantivet forsynet med køns- og taluafhængige artikelprefiks ha- , men også adjektiver, og konstruktionen af ​​hele substantivfrasen afhænger af køn og definition: [3]

 • schloscha jeladim tovim (indef., maske.) - tre (grundform schalosch ) gode (GF tov ) børn (GF jéled )
 • schlóschet ha jeladim ha tovim (def., maske.) - de tre gode børn
 • schalosch jeladot tovot (indef., fem.) - tre gode piger (GF jalda )
 • schalosch ha jeladot ha tovot ha élle (def., fem.) - disse ( kønsuafhængige GF élle ) tre gode piger

Livlighed

På mange sprog skelnes der i grammatikken mellem animerede og livløse substantiver, hvorved grænsen for det meste går mellem mennesker og dyr på den ene side og planter, ting og abstrakter på den anden side, undertiden mellem mennesker og dyr. På de anatolske sprog , en uddød gren af ​​de indoeuropæiske sprog, er livlighed hovedkriteriet for at tildele substantiver til de to slægter.

På sprog med et andet nydelsessystem kan livlighedskategorien yderligere differentiere slægterne. Eksempler:

 • På nogle sprog har kønssystemet ingen relation til naturlige familier, ikke desto mindre bruges forskellige pronomen afhængigt af individers køn, f.eks. På dansk , hvor det personlige pronomen i tredje person ental for ting slægten afhænger af ( Utrum ) og det ( neuter ), men for personer, afhængigt af køn, er han (han) og hun (hun). Hvis du ser dette som en kønsforskel, er der fire i stedet for to slægter.
 • Det ligner på engelsk , hvor han , hun og det (med de besiddende pronomener hans , hende og dets ) hovedsageligt differentieres efter livlighed og naturligt køn, selvom der ikke er andre slægter.
 • På nogle slaviske sprog, i ental af maskuline ord og i flertal, har den anklagende sag samme form som genitivet i levende væsener, og i livløs som den nominative. De skelner derefter mellem en animeret maskulin for mennesker med mandligt køn ( tjekkisk nový král = ny konge, genitiv nového krále , akkusativ nového krále) og en livløs maskulin (tjekkisk nový hrad = nyt slot, genitiv nového hradu [4] , akkusativ nový hrad ), så har på en bestemt måde fire slægter. [5]
 • På swahili er der et par klasser (klasse 1/2 for ental / flertal) udelukkende for levende væsener, men levende væsener kan også optræde i andre klasser. De har derefter en del af deres kongruenser i henhold til deres klasse og en del i henhold til klasse 1/2 på grund af egenskaben ved at være animeret. Også her stiger antallet af slægter, hvis dette ses som en kønsforskel.

I grammatik afholder man sig fra at betragte disse sondringer som separate slægter og beskriver i stedet afvigelserne i animerede substantiver som supplerende regler om tilbøjelighed og kønskongruens.

På tysk, som i de to første eksempler ovenfor, påvirker livligheden hovedsageligt pronomen (hvem / hvad, nogen / noget); se afsnittet Køn af pronomen .

Livlighed er givet ved betydningen af ​​ordet, så synonymer har den samme livlighed. Når det kommer til køn, kan det derimod ændre sig, når et ord erstattes af et synonym: "en person og hans erhverv", men "en person og hendes erhverv", eller "en kvinde og hans erhverv" men " én kvinde og hendes job ”. Hvis sådan noget ikke forekommer nogen steder i sproget, er det tvivlsomt, om det er en kønsforskel.

Et eksempel på en anden kategorisering efter ordbetydning, der normalt ikke betragtes som køn, er tælleenhedsordene i østasiatiske sprog, som kan ses som modifikationer af det foregående numeriske eller demonstrative pronomen, og som afhænger af substantivet efter.

Ikke klart køn

Et substantivs køn er ikke altid entydigt, selvom det ikke er et spørgsmål om tilfældig lighed ( homonymi ) af forskellige ord, såsom Kiefer eller Tau . Nogle gange bruges det samme ord regionalt eller individuelt med forskelligt køn, uden at en af ​​slægterne er korrekt og den anden forkert: gummiet , kateteret , colaen , afskyen , dispensationen , afhandlingen . For nogle ord, da betydningen af ​​det samme ord udviklede sig adskilt ( polysemi ), differentierede køn på samme tid: skjoldet , fortjenesten , korpus , anerkendelsen , delen , havet .

For kønets tvetydighed i flertal og ambigenera se afsnittets nummer .

Nogle tilsyneladende uklarheder i køn kommer også fra forventningen om, at køn altid skal svare til biologisk køn. Den gamle grammatiker Dionysios Thrax (2. århundrede f.Kr.) navngiver i sin græske grammatik ud over de sædvanlige tre slægter, som han utvivlsomt anser for at være eksisterende, to mere som "nogle tilføjer": [6]

 • Γένος κοινόν (genos koinón "fælles sex" Latin slægten kommune) betegner køn ekspression af navneord, som anvendes som maskuline eller feminine afhængigt af biologiske køn på den person, der refereres til (fx i Dionysios (ho / hē) Flodheste (hest ))). Sådanne ord er sjældne på tysk ( praeses , hinduer , praktikanter ), på fransk er de almindelige ( un / une enfant , le / la ministre, le / la pianiste og andre personlige navne, der ender-e ). De opfører sig som to polysemiske ord med forskelligt køn.
 • Γένος ἐπίκοινον ( génos epíkoinon "blandet køn"; latinsk genus promiscuum eller genus epicoenum ) betegner kønsudtryk for substantiver med et klart defineret køn, hvis betydning omfatter væsener af begge biologiske køn. Som eksempler navngiver Dionysios (hē) chelidōn (svale) og (ho) aetós (ørn), dvs. en kvindelig og en maskulin for dyr, for hvilke der ikke er specifikke ord for hanner og hunner, men han nævner ikke neuter eller personlig navne.

De latinske navne blev opfundet af Aelius Donatus (4. århundrede e.Kr.), der vedtog klassificeringen af ​​Dionysius med ændringer [7] . De tyske udtryk fra tidlige nyhøjtyske oversættelser af Donatus bruges næsten ikke i dag. I det generelle tyske ordforråd kan ordet Epicönum (også Epikoinon ) findes for et substantiv, der tilhører slægten epicoenum .

Disse udtryk bruges ikke altid konsekvent. På engelsk og fransk, er adjektivet epicene eller épicène bruges i begge betydninger, der er beskrevet ovenfor. [8] [9] Genus kommune anvendes også synonymt med Utrum .

Nominel klasse

Begrebet nominel klasse blev introduceret i det 19. århundrede, i første omgang med henvisning til en klassificering af substantiver på bantusprog (f.eks. Swahili ). Som med køn, som har været kendt fra græsk og latin siden antikken, fungerer substantivet som et referencepunkt for andre ord i sætningen, der er kongruente med det; Nominel klasse opfylder således den samme definition som køn. Man taler normalt om køn, når det kommer til de klassiske sprog som sanskrit , hebraisk , græsk og latin og andre indoeuropæiske og semitiske sprog: disse har to eller tre slægter, hvoraf det ene normalt er maskulin og et feminint. På sprog med finere klassifikationer og når man sammenligner helt forskellige klassifikationssystemer, taler man mere om (nominelle) klasser, men køn bruges også på denne måde. Det er en ret historisk sondring uden skarp skillelinje.

Bantusprogens nominelle klasser adskiller sig på følgende punkter fra slægterne fra de indoeuropæiske og semitiske sprog:

 • Ental og flertal tælles separat (se afsnittet om tal ).
 • Parringerne af ental- og flertalsklasser, der forekommer, kan forstås som slægter eller som tilbøjelighedsklasser, da kongruenserne stammer fra substantivets form i ental og flertal, undtagen de særegenheder, der er beskrevet i afsnittet Liveliness .

Pronomenes køn

Dette afsnit beskriver situationen på tysk . På andre sprog med køn kan der gælde andre regler.

I den snævrere, mere moderne forstand er pronomen ord, der træder i stedet for et substantiv eller egennavn i en sætning: personlige , ubestemte og spørgsmåls pronomen samt besiddende og demonstrative pronomen, hvis de ikke ledsages af et substantiv. De har et køn, der kan hentes af et besiddende pronomen (ejerens køn, ikke besiddelse) eller et relativt pronomen . Eksempler:

 1. Den der tager sin jakke på ...
 2. Hun der tager sin jakke på ...
 3. Det der tager hans jakke på ...
 4. Min (i stedet for: min bil ) gør sit job ...
 5. Dette (i stedet for: denne maskine ), der genererede sine driftsomkostninger ...
 6. Nogen der tager sin jakke på ...
 7. Hvem er det, der tager sin jakke på?
 8. Du kan ikke altid skjule, der pludselig kommer over ens følelser.
 9. Noget der ikke gør sit arbejde ...
 10. Hvad er det, der ikke gør sit arbejde?

I tilfælde af personlige pronomen (f.eks. 1 til 3) er substantivet, de repræsenterer, blevet nævnt på forhånd, og du adopterer næsten altid dets køn (for modeksempler se nedenfor). Besiddende pronomen og demonstrative pronomen, der ikke ledsager et substantiv (f.eks. 4 og 5), har kønnet på det manglende substantiv, hvilket kan være tvetydigt (f.eks. 4 mine til min bil eller mine til min bil ). Ubestemt og spørgsmålsord (f.eks. 6 til 10) har deres eget køn, som de ikke har taget fra et substantiv eller eget navn. De er maskuline for mennesker (nogen , mand , hvem) og neutrale for ting (noget , hvad) , uanset hvilket køn og hvilket køn de mener. Hvis du vil inkorporere menneskers naturlige køn ved hjælp af køn, kan du f.eks. Sige:

 • En der tager sin jakke på ...
 • En der tager sin jakke på ...

Ubestemte pronomen med følgende relative pronomen erstattes ofte med spørgsmåls pronomen uden at ændre køn:

 • Den, der kommer for sent , straffes af livet. (I stedet for: en, der kommer for sent, straffes af livet. )
 • Hvad der ikke interesserer mig, læser jeg ikke. (I stedet for: Jeg læser ikke noget, der ikke interesserer mig. )

Constructio ad sensum

Personlige pronomen inkluderer ikke altid køn og nummer på det substantiv, de repræsenterer. Udtalelser med det tilsvarende køn bruges ofte, især for en person, hvis naturlige køn er kendt. Pronomenet forstås derefter at være mindre relateret til et ord end til den person, det betegner. På samme måde kan ental, der betegner en flerhed af ting eller mennesker, tages op igen ved flertals pronomen og omvendt. [2] Et sådant valg af pronomen kaldes Constructio ad sensum . Som med alle stilistiske anordninger, der overtræder formel grammatik, er deres anvendelse kontroversiel. Ofte blødgøres bruddet ved at indsætte et andet substantiv eller et navn med det nye køn som prædikat substantiv:

 • Pigen der netop er kommet ind, siger Susanne. Hun arbejder her.
 • Den anden gidsel var en mand. Han var omkring fyrre år gammel.

Generelt kan personlige pronomen dog ikke referere til prædikat substantiver:

 • Den Ranunkel er en eng blomst. Han (ikke: hun ) blomstrer gult.

Refleksive besiddende pronomen (dvs. hans / hende , så hans / hendes egen menes) bør om muligt følge køn i referenceordet, det være sig et substantiv eller et pronomen:

 • Pigen havde hende (ikke: hende) hår bundet i en hestehale.
 • Der var kommet en pige ind. (Hvilket ikke er: hans) hår havde hun bundet i en hestehale.
 • Der var kommet en pige ind. (Ikke hendes) hår havde trukket sig tilbage i en hestehale.

Relative pronomen følger altid køn i det ord, de refererer til:

 • Den studerende er en dejlig pige (ikke: s) er også meget flittige.

Køn kongruens

Køn er en fast grammatisk kategori af substantivet, der kan markeres på selve substantivet. I italienske substantiver som origano “oregano” eller salvia “salvie” kan det maskuline eller feminine køn normalt genkendes ved slutningen ( -o eller -a ); du genkender det ikke med tyske navneord som salvie , columbine , monotoni . Dette er imidlertid ikke kritisk; Det er vigtigt, at kønnet er markeret med andre ord i sætningen, der stemmer overens med referenceordet, dvs. har det samme køn. Så kongruent om det tyske, tillægsattributten med forløbet i køn: frisk salvie han - frisk e persille - frisk basilikum det. Ofte kønskongruens for determinanter og attributter for et substantiv. Med deltagelser i dannelsen af ​​visse tider, som på russisk og arabisk eller i den passive stemme, er dele af prædikatet kongruente på mange sprog med sit emne i køn og ikke kun i antal . På romanske sprog er det samme participium kongruent med emnet i passive formationer, men ikke i perfekte formationer.

Demonstrative pronomen kan også være kongruente i emnefunktionen med deres predikationsnavne, som på latin og italiensk ( faccenda er feminin, problematisk maskulin):

Quest en è un en FACCENDA seri en - Dette er e e alvorlig sag
Quest o è un problema seri o - Dette er et alvorligt problem der

Kongruens af artiklen

På tysk er det almindeligt at betegne kønsordet på et substantiv ved at angive formen på den bestemte artikel. Men dette er ikke muligt for alle sprog med slægter:

 • Mange sprog, herunder latin og russisk, har ingen artikler og ingen anden måde at markere Bestemthed af et navneord.
 • Hvis der er en sådan markering, kan den også være uafhængig af køn og antal, som på hebraisk og arabisk, og den kan også anvendes på selve substantivet, som i skandinaviske og semitiske sprog, dvs. ikke på noget andet ord i sætningen .

Adjuvensen af ​​adjektivet

Adjektiver ændrer normalt deres form efter køn, antal og - hvis det findes på sproget - tilfældet med det tilhørende substantiv. På tysk er der også op til tre former med samme køn, case og nummer, afhængigt af om adjektivet bruges som attribut eller prædikat, og i det første tilfælde om en bestemt artikel eller et demonstrativt pronomen går forud for det. Der er lignende forskelle på andre sprog; her er eksempler fra dansk, tysk og russisk:

n et grønt træ m et grønt træ n seljonoje derewo
det grønne træ det grønne træ
han træet grøn træet er grønt derewo séleno
u da grøn stram f en grøn eng f seljonaja lushajka
den grønne stram den grønne eng
indsnævre det grønt engen er grøn lushajka selená
n et grønt hus n et grønt hus m seljonyj dom
det grønne hus det grønne hus
han huset grønt huset er grønt dom sélen
s grønne træer s grønne træer s seljonyje derewja
de grønne træer de grønne træer
træerne he green træerne er grønne derewja séleny


Forkortelser:

m = maskulin
f = feminin
n = neutral
u = udtrum
p = flertal (på disse tre sprog kun én flertal for alle slægter)

Kongruens af det numeriske ord

På nogle sprog adskiller tallene sig også ud over én for substantiver af forskellige slægter, for eksempel på hebraisk eller på bantusprog som swahili. På russisk er tallene faldet, men kun de to er forskellige efter køn. På hebraisk er der en særlig egenskab ved, at de tal, der bruges til at tælle maskuline objekter, har feminine slutninger og omvendt.

Kongruens af pronomen

Personlige og demonstrative pronomen på sprog med slægter afhænger for det meste af køn på det substantiv, de bruges. Besiddende pronomen kan være baseret på ejerens (hans / hendes) køn og besiddelsens (hans / hendes) køn. På mange sprog foretages kun en af ​​forskellene.

Som funktionelle ord behøver pronomener ikke nødvendigvis at være ord i sig selv; de kan også være i form af klitikere eller anbringelser . Eksempel: Den sætning, han / hun ser, er le / la voir på fransk og verlo / verla på spansk. På tysk er der to ord, der også vises individuelt - for eksempel som et svar på et spørgsmål - og mellem hvilke du kan indsætte andre ord; På fransk optræder le / la ikke individuelt som et objekt pronomen, men kun som en ikke -stresset klitiker foran verbet, og på spansk er det skrevet sammen som et suffiks med verbet, hvilket gør mindre en sproglig forskel end en rent ortografisk en.

In Swahili treten die Personalpronomen nur ausnahmsweise als eigenständige Wörter in Erscheinung, hauptsächlich zur Unterstreichung der grammatischen Person und daher genusunabhängig. Sonst wird ihre Funktion von genusabhängigen Verbpräfixen übernommen, etwa amelitazama (er / sie hat es angeschaut; mit dem Subjektpräfix a- , dem Objektpräfix li- und dazwischen dem Tempuspräfix me- für das Perfekt). Anders als in den vorhergehenden Beispielen ersetzen diese pronominalen Präfixe nicht nur Subjekt und Objekt, sondern dienen gleichzeitig zur Konjugation des Verbs, das am Verbstamm nicht verändert wird: mama amelitazama gari (die Frau hat das Auto angeschaut; wörtl. Frau sie-hat-es-angeschaut Auto ). Hier zeigt also die Verbform Kongruenz mit dem Genus von Subjekt und Objekt – es sei denn, man betrachtet die Präfixe als Klitika und ihre Zusammenschreibung mit dem Verbstamm nur als orthografische Konvention.

Auch Possessivpronomen haben in manchen Sprachen die Form von Affixen , die dann mit dem Genus des Besitzers kongruieren, etwa im Hebräischen sefer / sifro / sifrah (Buch / sein Buch / ihr Buch), sfarim / sfaraw / sfarejha (Bücher / seine Bücher / ihre Bücher).

Kongruenz des Verbs

Hinsichtlich der möglichen Genuskongruenzen verhalten sich finite und Infinite Verbformen verschieden. Finite Verbformen sind solche, an denen eine Vielzahl von grammatischen Kategorien wie Person , Numerus , Tempus , Genus verbi und Modus markiert sind. Im Deutschen und anderen indogermanischen Sprachen ist der Numerus des Subjekts am finiten Verb markiert, nicht aber sein Genus; in anderen Sprachen kann darüber hinaus auch Genus und Numerus von Subjekt und Objekt am Verb markiert sein. Ein Beispiel dafür aus Swahili, einer Sprache mit agglutinierend gebildeten Verformen, wurde im vorangegangenen Abschnitt diskutiert.

Es gibt aber solche Kongruenzen auch in finiten Verbformen von flektierenden Sprachen . Ein Beispiel von Subjektkongruenz aus dem modernen Hebräisch:

 • Schmuel raqad. Atta raqadta. Lea raqda. Att raqadet. (Schmuel tanzte. Du (m) tanztest. Lea tanzte. Du (f) tanztest.)
 • Schmuel jirqod. Atta tirqod. Lea tirqod. Att tirqedi. (Schmuel wird tanzen. Du (m) wirst tanzen. Lea wird tanzen. Du (f) wirst tanzen.)

Im biblischen Hebräisch gibt es genau dieselben Formen mit anderer Wortstellung und etwas anderer Bedeutung; die Subjektkongruenz ist aber dieselbe. Aufs biblische Hebräisch beschränkt ist die Objektkongruenz, wenn das Objekt ein Pronomen ist:

 • ta'asvennu (du (m) wirst ihn verlassen)
 • ta'asveha (du (m) wirst sie verlassen) [10]

Infinite Verbformen werden im Satz ähnlich verwendet wie andere Wortarten, nämlich Infinitive wie Substantive und Partizipien wie Adjektive oder Adverbien. Hinsichtlich der Genuskongruenzen erben sie die Eigenschaften dieser Wortarten. Beispielsweise haben deutsche Präsenspartizipien die Eigenschaft von Adjektiven, beim attributiven Gebrauch genuskongruent mit dem Substantiv zu sein: ein lächelnd er Verkäufer , aber eine lächelnd e Verkäuferin . Die folgenden französischen Beispiele zeigen, dass dabei Genuskongruenzen sowohl mit dem Subjekt als auch dem Objekt des Verbs auftreten können:

 • les mots (m) qui étaient dits (die Wörter, die gesagt wurden)
 • les paroles (f) qui étaient dites (die Worte, die gesagt wurden)
 • les mots qu'il avait dits (die Wörter, die er gesagt hatte)
 • les paroles qu'il avait dites (die Worte, die er gesagt hatte)

Eine Mittelstellung zwischen finiten und infiniten Verbformen nehmen solche Formen ein, die sprachgeschichtlich Partizipien sind, neben denen es aber kein finites Verb im selben Satz gibt, wenn nämlich ein dazuzudenkendes Verb sein nicht explizit dazugesetzt wird, weil es in der Sprache optional ist.

 • hebr.: Schmuel roqed. Atta roqed. Lea roqedet. Att roqedet. (Schmuel tanzt. Du (m) tanzt. Lea tanzt. Du (f) tanzt. Eigentlich: Schmuel [ist] Tanzender. … Du (f) [bist] Tanzende.)
 • russ.: Boris tanzewal. Ty tanzewal. Anna tanzewala. Ty tanzewala. (Boris tanzte. Du (m) tanztest. Anna tanzte. Du (f) tanztest. Eigentlich: Boris [ist] getanzt Habender. … Du (f) [bist] getanzt Habende.)

Solche Formen werden von den Sprechern wie finite Verbformen empfunden. Auf diese Weise kann auf Kosten der Personenkongruenz eine Genuskongruenz mit dem Subjekt zustande kommen, auch wenn sie sonst nicht in der Sprache vorkommt.

Abhängigkeiten des Genus

Zu welchem Genus oder welcher Nominalklasse ein Wort gehört, kann von vielen Faktoren abhängen, die oft heute nicht mehr nachvollziehbar sind. Hier sind ein paar davon.

Maskulinum, Femininum, Neutrum, Utrum

→ Zum Roman von Roland Barthes siehe Das Neutrum .

Viele Sprachen haben maskulin (m.) und feminin (f.) unter ihren Genera, manche davon, unter ihnen das Deutsche, zusätzlich neutral (n.) . Das heißt nun nicht, dass alle maskulinen und femininen Wörter männliche oder weibliche Wesen bezeichnen und neutrale Wörter Sachen – das ist für keine der hier betrachteten Sprachen der Fall.

Ein Wort heißt generisch , wenn es auf Wesen beider Geschlechter anwendbar ist, andernfalls (geschlechts-)spezifisch . Diese beiden Begriffe haben nichts mit Genera zu tun und sind daher auch im Zusammenhang mit Sprachen anwendbar, die gar keine Genera haben (wie das Ungarische ) oder deren Genussystem nichts mit Geschlechtern zu tun hat (wie Swahili ); die Wörter für Mädchen und Mensch sind auch in diesen Sprachen spezifisch oder generisch. Für Wörter, die etwas bezeichnen, das kein biologisches Geschlecht hat (wie Dinge oder Abstrakta), sind die Bezeichnungen generisch und spezifisch sinnlos, selbst dann, wenn diese Wörter im Zusammenhang mit nur einem Geschlecht auftreten, beispielsweise Wörter für Geschlechtsorgane oder für geschlechtstypische Kleidungsstücke.

Ein Genussystem hat dann einen Bezug zu biologischen Geschlechtern, wenn spezifische Wörter, die also Wesen nur eines Geschlechts bezeichnen, ganz überwiegend – mit wenigen systematischen oder individuellen Ausnahmen wie etwa im Deutschen Diminutive oder Weib – ein vom Geschlecht abhängiges Genus haben: dann heißt das regelmäßige Genus für männliche Wesen Maskulinum und das für weibliche Femininum . Daneben kann es wie im Deutschen ein drittes Geschlecht geben, das Neutrum ( lateinisch ne-utrum „keines von beiden“). Generische Wörter und Wörter für Dinge und Abstrakta können in solchen Sprachen jedes der Genera haben. Maskuline generische Personenbezeichnungen, zu denen es auch eine weibliche Form gibt, werden auch spezifisch für Männer eingesetzt, was je nach Kontext missverständlich oder mehrdeutig sein kann (siehe Generisches Maskulinum ).

Der Gegensatz von Neutrum ist Utrum (lateinisch utrum „eines von beiden“; von uter „welcher von beiden?, wer immer von beiden“). [11] Dieses Wort wird verwendet, wenn das frühere Maskulinum mit dem früheren Femininum bis auf geschlechtsspezifische Pronomen für Lebewesen zusammengefallen ist und das gemeinsame Genus jetzt den Gegensatz zum Neutrum bildet, wie im Dänischen , Schwedischen sowie in einigen norwegischen Dialekten . [12] Das Utrum enthält dabei auch Unbelebtes und das Neutrum auch Belebtes, so wie es auch im Deutschen viele unbelebte Maskulina und Feminina und einige belebte Neutra gibt, etwa deutsch das Kind , dänisch et barn , in beiden Sprachen ein Neutrum. Es handelt sich also nicht einfach um einen Gegensatz von Belebtem und Unbelebtem. Anders ist es in den ausgestorbenen anatolischen Sprachen Hethitisch und Luwisch : dort steht das Utrum für Lebewesen (nicht unbedingt genau nach der heutigen Definition) dem Neutrum für Unbelebtes gegenüber. [13] Das Utrum wird in beiden Fällen manchmal auch als Genus commune bezeichnet. Diese Bezeichnung hat aber ursprünglich eine andere Bedeutung, nämlich dass ein und dasselbe Wort je nachdem, welchen Geschlechts das bezeichnete Lebewesen ist, verschiedenem Genus angehört. Im Schwedischen heißt das Utrum auch Realgenus .

Nichts mit Genera zu tun hat der Begriff der Movierung , also der morphologischen Veränderung eines generischen oder geschlechtsspezifischen Wortes, um daraus eines mit anderem Geschlechtsbezug zu machen. Häufig geht es um die Schaffung eines Wortes für weibliche Wesen (Lehrer → Lehrerin, Hund → Hündin) , gelegentlich auch für männliche (Witwe → Witwer, Pute → Puter) . In Sprachen mit geschlechtsabhängigen Genera hat dann das movierte Wort das entsprechende Genus, aber auch in Sprachen ohne Genera kann es durchaus Movierung geben, etwa ungarisch tanár (Lehrer) → tanárnő (Lehrerin).

Deklinationsklasse

In Sprachen mit Kasus werden Wörter mit verschiedenem Genus oft verschieden dekliniert; sie liegen dann in verschiedenen Deklinationsklassen . Diese dürfen aber nicht mit den Genera verwechselt werden. Den Unterschied kann man sich an folgendem Beispiel aus dem Russischen klarmachen:

der nette Fjodor der nette Nikita die nette Anna
Nominativ milyj Fjodor milyj Nikita milaja Anna
Genitiv milowo Fjodora milowo Nikity miloj Anny
Dativ milomu Fjodoru milomu Nikite miloj Anne
Akkusativ milowo Fjodora milowo Nikitu miluju Annu
Instrumental milym Fjodorom milym Nikitoj miloj Annoj
Präpositiv milom Fjodore milom Nikite miloj Anne

Die Deklination von Nikita ist dieselbe wie von Anna aufgrund ihrer gleichen Endung -a , die nur bei sehr wenigen nicht-femininen Substantiven auftritt. Die Adjektivform, also die Kongruenz mit einem anderen Wort ist dagegen dieselbe wie bei Fjodor. Da es in der Definition von Genus nur um solche Kongruenzen geht, hat die Gleichheit der Flexionsendungen der Namen nichts mit den Genera zu tun, wohl aber die Gleichheit der Formen des Adjektivs.

In Sprachen mit Genus, aber ohne Kasus beschränkt sich die Deklination auf die Pluralbildung. Ein Beispiel aus dem Hebräischen : Maskuline Substantive und Adjektive bilden den Plural mit -im , feminine mit -ot , so dass die Endungen für beide Wortarten gleich sind, etwa morim tovim (gute Lehrer), morot tovot (gute Lehrerinnen), battim tovim (gute Häuser), arazot tovot (gute Länder). Hat nun ausnahmsweise ein maskulines Substantiv eine Pluralendung -ot oder ein feminines -im , so erkennt man wegen der Genuskongruenz die Genera an den Endungen der Adjektive, etwa schulchanot tovim (gute Tische), schanim tovot (gute Jahre).

Eng verwandt ist die Frage, ob einem Substantiv sein Genus an der Wortform anzusehen ist, etwa an Vorsilben oder Endungen. In vielen Sprachen ist das für viele Wörter der Fall, jedoch selten für alle. Im Deutschen beschränkt sich das auf Nachsilben, die eindeutiges Genus zur Folge haben, wie -ung (f) , -heit (f) , -keit (f) , -schaft (f) , -in (f) , -tum (n , selten auch m) , -lein (n) , -chen (n) , -ling (m) .

Das Genussystem der deutschen Sprache

Im Deutschen werden die folgenden Genera unterschieden:

 • maskulines Genus (männliches Geschlecht), kurz: Maskulinum. Beispiel: (der) Löffel
 • feminines Genus (weibliches Geschlecht), kurz: Femininum. Beispiel: (die) Gabel
 • neutrales Genus (sächliches Geschlecht), kurz: Neutrum. Beispiel: (das) Messer

Zu Sprachen mit anderen Genus-Systemen siehe den Abschnitt Genussysteme .

Genus und Sexus im Deutschen

Im Deutschen entspricht das Genus eines personenbezeichnenden Substantivs teilweise dem Sexus der betreffenden Person (etwa die Frau , der Mann ); typische Ausnahme sind die Verkleinerungsformen ( Diminutiva ), die immer sächlich sind (etwa das Mädchen , das Männlein ), aber in die umgekehrte Richtung ist keine verlässliche Aussage möglich. Ist das natürliche Geschlecht unbekannt oder nicht wichtig oder soll über eine gemischtgeschlechtliche Gruppe gesprochen werden, so besteht im Deutschen die Möglichkeit, geschlechtsneutrale Oberbegriffe zu verwenden: mit maskulinem Genus der Mensch, der Gast , mit femininem die Person, die Geisel oder mit neutralem das Mitglied, das Kind .

Genus und Sexus bei Personenbezeichnungen
Genus Maskulinum Genus Femininum Genus Neutrum
Sexus männlich der Hagestolz
der Mann
der Typ
die Eminenz
die Heiligkeit
die Mannsperson
die Memme
das Kerlchen
das Mannsbild
Sexus weiblich der Backfisch
der Blaustrumpf
der Tomboy
der Vamp
die Ärztin
die Frau
die Nonne
das Fräulein
das Frauenzimmer
das Gör
das Mädchen
das Weib
Sexus unbestimmt der Arzt
der Engel
der Gast
der Mensch
der Teenager
die Geisel
die Gestalt
die Majestät
die Person
die Waise
das Biest
das Genie
das Kind
das Lebewesen
das Mitglied
das Mündel
das Tier

Tierbezeichnungen

Für Personenbezeichnungen existieren nur wenige generische Feminina (die Person, die Geisel, die Wache, die Waise) , für Tierbezeichnungen gibt es solche und generische Neutra häufiger. Dabei gibt es fließende Übergänge zwischen Substantiven, die generisch für beide Geschlechter und solchen, die spezifisch für nur ein Geschlecht stehen können (vergleiche Movierte Tierbezeichnungen ).

Maskulinum
generisch der Bär
spezifisch der Bär die Bärin
Femininum
generisch die Katze
spezifisch der Kater die Katze
die Kätzin
Neutrum
generisch das Reh
spezifisch der Rehbock das Reh
die Ricke

Dagegen gibt es auch Generika, die sich auf kein spezifisches biologisches Geschlecht beziehen, sondern nur auf eine Tierart insgesamt. Dabei werden große Tiere und Fleischfresser häufiger dem Maskulinum zugeordnet, die wichtigsten Weidetiere dem Neutrum, die meisten Insekten und zahlreiche, überwiegend kleine Vögel dem Femininum.

Maskulinum
generisch der Mensch
spezifisch der Mann ( ahd. quena )
das Weib
die Frau [14]
Maskulinum
♂ / ♀
generisch der Adler
der Seehund
der Wal
der Frosch
spezifisch das Männchen
/das Weibchen
Femininum
♂ / ♀
generisch die Fliege
die Spinne
die Schlange
die Kröte
spezifisch das Männchen
/das Weibchen
Neutrum
generisch das Pferd
spezifisch der Hengst die Stute

In einigen Fällen sind Genus und Sexus bei Animata voneinander entkoppelt,

 • weil die genaue Geschlechtsbezeichnung des Weibchens grammatisch männlich ist, oder die des Männchens grammatisch weiblich:
Asymmetrie 1
generisch der Fisch
spezifisch der Milchner der Rogner
Asymmetrie 2
generisch die Biene
spezifisch die Drohne die Königin
und
die Arbeiterin
 • oder weil die auffälligen Vertreter einer grammatisch weiblichen Tierart die Männchen sind:
Asymmetrie 3
generisch die Nachtigall
spezifisch die Nachtigall
– singt –
das Weibchen
singt nicht
partielle Asymmetrie 3
generisch die Amsel
spezifisch die Amsel
(der Amselhahn)
– singt –
das Amselweibchen
(die Amselhenne)

– singt nicht –

Soziale Bedeutung des Genus

Nicht zu verwechseln mit der Asymmetrie bei den zuletzt genannten Geschlechtsbezeichnungen im Tierreich ist die Asymmetrie, die sich aus der Geschlechtsform von Rollenbezeichnungen ergibt: So ist der Student etwa gleichzeitig eine allgemeine Bezeichnung für beide Geschlechter, aber auch die spezielle Form für männliche Studenten. Die Studentin bezeichnet hingegen eindeutig nur weibliche Personen.

Diese Asymmetrie wird in der feministischen Linguistik stark kritisiert, weil Männer bevorzugt und Frauen „unsichtbar“ gemacht würden [15] , diese Deutung ist jedoch umstritten [16] . Die sogenannte geschlechtergerechte Sprache versucht, diese Asymmetrie aufzubrechen.

Genus von Objekten ohne natürliches Geschlecht

Die meisten Substantive des Deutschen lassen keinen verallgemeinerbaren Zusammenhang zwischen der Bedeutung ( Semantik ) des Wortes und seinem Genus erkennen. Jedoch sind für einige Gruppen von Bezeichnungen empirisch gewisse Regeln festzustellen:

 • Bei von Adjektiven abgeleiteten Substantiven mit den Suffixen -heit und -keit determiniert der Ableitungsoperator (hier -heit ) für das Ableitungsprodukt ein bestimmtes Genus (hier Femininum) und versetzt es gleichzeitig in eine bestimmte Bedeutungskategorie (hier: Abstraktum einer Eigenschaft).
 • Auch bei Ableitungen aus Verben legt der Ableitungsoperator das Genus fest, teilweise mit einzelnen Ausnahmen:
  • Feminina sind die Verb-Ableitungen auf -e ( suchen → Suche ), auf -d (Jagd, Mahd) und -t ( Glut , Naht ), auf -ft ( Ankunft ) und -st ( Last ), auf -ung und auf -ei . Von den Ausnahmen lassen sich der Herbst und der Hornung damit erklären, dass alle Jahreszeiten und Monatsnamen maskulin sind, und der Salbei damit, dass die meisten Gewürzkräuter männlich benannt sind.
  • Ableitungen ohne Suffix sind überwiegend maskulin ( gehen → der Gang , fluchen → der Fluch usw.). Als Neutra erscheinen Dinge, die vorbereitet werden, wie das Bad und das Grab . Ausnahme ist die Wand . Die Flucht ist nur vordergründig eine Ausnahme: fliehen → -t → die Flucht → flüchten .
  • Die Möglichkeit verschiedener Genera wird teilweise zur Begriffsunterscheidung genutzt: das Band und der Band , das Bund und der Bund .
  • Verb-Ableitungen auf -nis sind nie maskulin. Ob sie im Einzelfall feminin oder neutral sind, folgt keiner festen Regel. Es gibt jedoch eine Tendenz: Bezeichnet das Wort einen durch die Handlung am Verbobjekt eingetretenen Zustand ( die …nis = die …theit , etwa Befugnis , Bekümmernis , Besorgnis ), so sind sie meist feminin; steht dagegen die aktuelle Handlung im Vordergrund ( das …nis = das …en , etwa Begräbnis , Bekenntnis , Ergebnis ) oder sind beide Deutungen möglich (etwa Ereignis , Erfordernis , Verständnis ), so sind sie eher neutral. Neuere Bildungen sind in der Regel neutral. [17]
 • Maskulin sind heute alle Wochentage, Monate und Jahreszeiten. Mittwoch(e) war ursprünglich feminin wie Woche [18]
 • Neutra sind alle Sprachen: Das Shona ( Chishona ) ist die Sprache der Shona ( Mashona ) .
 • Feminina sind alle Schiffsnamen (die Kaiser Wilhelm) .
 • Alle Automarken sind maskulin (der Opel, der BMW) , wohl im Sinne von der Wagen , aber nicht alle Autotypen (die Ente) , Motorradmarken feminin (die BMW) , vielleicht im Sinne von die Maschine , Fahrradmarken sächlich (das Opel , das Gazelle) , im Sinne von das Rad . Analog dazu sind im Französischen Automarken weiblich (la Citroën) im Sinne von la voiture .

Hypothesen zum Verhältnis der Sprachmittel Genus und Numerus

Ein semantischer Zusammenhang der Kategorie Genus wird auch mit der Kategorie Numerus vermutet. Diese Vermutung fußt auf der Beobachtung des Sprachwissenschaftlers Joseph H. Greenberg , der zufolge die Kategorie Genus nur in Sprachen mit der Kategorie Numerus existiert. Die Umkehrung gilt nicht: Sprachen mit Numerus müssen kein Genus besitzen (vergleiche etwa das Türkische ). Das Femininum des Deutschen wäre demnach eine Kategorie für Kollektivpluralität (wie etwa dt. Burschen-schaft ), wie bereits Ende des 19. Jahrhunderts für die indogermanischen Sprachen von dem deutschen Sprachwissenschaftler Karl Brugmann angenommen.

Erklärungsversuche für Abweichungen von Genus und Sexus

In der Frühzeit der deutschen Grammatikschreibung – der Renaissance - und Barockzeit – wurden Genus und Sexus vermischt. Das Genus der Personenbezeichnungen wurde direkt mit ihrer Geschlechtsbedeutung in Verbindung gebracht, sodass beispielsweise Justus Georg Schottelius maskuline Personenbezeichnungen als „Namen der Männer“ auffasste. [19] Zur Zeit der Aufklärung konzipierten Denker wie Johann Christoph Gottsched und Johann Christoph Adelung das Genus als eine mit dem Sexus (und allen stereotypen Vorstellungen darüber) im Zusammenhang stehende Kategorie, die zentrale Eigenschaften von Mann und Frau widerspiegle. Auf das generische Maskulinum wird in dieser Zeit nicht eingegangen, außer ansatzweise bei Indefinitpronomen , die etwa Adelung als geschlechtsneutral betrachtet. [19] [20] Das 18. und 19. Jahrhundert wurde von der mit Jacob Grimm einsetzenden Tendenz gekennzeichnet, das grammatische Geschlecht mit dem biologischen zu verknüpfen. [21] So ließ Grimm sämtliche Vorstellungen von Eigenschaften, Verhaltensweisen und Auffälligkeiten, die an das Bild von Mann und Frau geknüpft waren, in seine Auffassung der Genera einfließen: „das masculinum scheint das frühere, größere, festere, sprödere, raschere, das thätige, bewegliche, zeugende; das femininum das spätere, kleinere, weichere, stillere, das leidende, empfangende (…) Diese Kennzeichen stimmen zu den bei dem natürlichen Genus (…) aufgestellten“. [20] [22] [23] [24] Das maskuline (grammatische) Geschlecht wurde von Grimm wie auch zuvor von Adelung analog zum biologisch männlichen Geschlecht als anders und höherwertig postuliert. [20] [25] Dementsprechend war für Grimm „die Hand“ weiblich, weil sie kleiner, passiver und empfänglicher sei als „der Fuß“. Passivität, geringe Größe und Femininum einerseits und Aktivität, Größe und Maskulinum andererseits gehörten seiner Ansicht nach zusammen. Grimm fand für viele andere Substantive eine vergleichbare sexusbasierte Erklärung. [23] Er sah das Maskulinum als das „lebendigste, kräftigste und ursprünglichste“ unter allen Genuskategorien und erwähnte als Erster die Möglichkeit, maskuline Personenbezeichnungen in Bezug auf Frauen anzuwenden. Eine geschlechtsneutrale Bedeutung schreibt Grimm jedoch nur dem Neutrum zu. [19] Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde weiterhin überwiegend angenommen, dass sich das Genus von Personenbezeichnungen aus dem Sexus der Bezeichneten ergibt. Zu dieser Zeit gab es ua von Wilhelm Wilmanns die ersten expliziten Beschreibungen des Phänomens des generischen Maskulinums. [19]

Ab den 1960er Jahren entstanden über das Verhältnis von Genus und Sexus und hinsichtlich der Behandlung des generischen Maskulinums in der Linguistik zwei radikal unterschiedliche Auffassungen: [19]

Der ersten Auffassung zufolge gibt es eine Kongruenz zwischen Sexus und Genus bei Personenbezeichnungen. [19] Bei der Bezeichnung von Verwandtschaftsverhältnissen werde sie konsequent eingehalten ( der Vater , aber die Mutter ), und Sprachen unterschieden einerseits zwischen Animata (Belebtem, Leitfrage: Wer? ) und Inanimata (Unbelebtem, Leitfrage: Was? ), andererseits zwischen Männlichem und Weiblichem. Diese beiden Trennungen kämen in der Dreizahl der Genera zum Ausdruck. Um Abweichungen von der Kongruenz zu verstehen, sei ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen erforderlich. Diese Abweichungen und nicht die Einhaltung der Kongruenz müssten gerechtfertigt werden. [26]

Der zweiten Auffassung zufolge haben Genus und Sexus in Sprachen wie dem Deutschen nichts miteinander zu tun: [19] Wenn ein Tisch „männlich“ sei, dann könne ein Teil von ihm, nämlich das Tischbein, eigentlich nicht „sächlich“ sein. Tatsächlich aber sei die Zuordnung von Genera zu Wörtern zufällig und willkürlich, wie auch die Genuszuordnung beim Besteck: der Löffel, die Gabel, das Messer . Auch seien nicht alle Hunde ( generisches Maskulinum ) männlich und nicht alle Katzen ( generisches Femininum ) weiblich. „Sachen“ seien Pferde (generisches Neutrum) allenfalls für Juristen und Ökonomen. Auch bei Lebewesen gebe es also chaotische Verhältnisse bei der Zuordnung von Oberbegriffen zu Genera. Folglich sei nichts dagegen einzuwenden, wenn auch Menschen mit einem von ihrem Sexus abweichenden Wort bezeichnet würden.

Der Grammatik-Duden von 1966 (S. 137, § 1255) sieht den Ursprung des Genussystems als semantisch motiviert an, dh in Zusammenhang mit dem Sexus stehend. Ab seiner dritten Auflage von 1973 (S. 150, § 321) verneint der Grammatik-Duden aber strikt einen Zusammenhang zwischen Genus und Sexus. [20]

Genussysteme

Kein Genus

Ungefähr die Hälfte aller Sprachen kennt kein Genus. [1]

Beispiele für indogermanische Sprachen ohne Genus sind:

Nichtindogermanische Sprachen ohne Genus sind zum Beispiel:

Pronominalsexus, aber kein Substantivgenus

Einige Sprachen kennen zwar kein Substantivgenus (mehr), verfügen aber (weiterhin) über ein Pronominalgenus. So richtet sich häufig das Personalpronomen der 3. Person Sg. nach dem Sexus , manchmal auch andere.

Beispiele für germanische Sprachen ohne Substantivgenus sind:

Auch die meisten Plansprachen haben keine Genuskategorie. Es gibt auch Sprachen, etwa Hindi-Urdu oder Pandschabi, in denen die Substantive sich nach Genera unterscheiden, die Pronomina aber nicht.

Unterscheidung Maskulinum-Femininum

Die meisten modernen romanischen Sprachen verzichten auf das Neutrum, haben also nur noch die beiden Genera Maskulinum und Femininum. Reste des Neutrums gibt es im Spanischen für substantivierte Adjektive , etwa lo malo , das Übel. Im Italienischen sind nur einzelne nach der heutigen Grammatik unregelmäßige Plural bildungen mit dem Suffix -a übrig geblieben, etwa mille (tausend) → due mila (zweitausend, mit der weiblichen Form von dui/due , zwei, dui veraltet).

Viele indoiranische Sprachen

 • Hindi-Urdu . Die größte indoiranische Sprache weist jedoch kein Pronominalgenus auf. Es gibt also dasselbe Pronomen für er , sie , und es . Dies steht im Gegensatz zum Englischen, das zwar kein Nominalgenus kennt, aber bei den Pronomen der 3. Person Singular zwischen er , sie , und es unterscheidet.
 • Pandschabi . Wie im Hindi-Urdu unterscheidet auch im Pandschabi das Pronomen der 3. Person Singular nicht zwischen er , sie und es .
 • Romanes
 • Kaschmiri
 • Nordkurdisch (Dagegen haben Zentralkurdisch und Südkurdisch kein Genus)
 • Paschtu
 • Belutschi

Die heutigen baltischen Sprachen

Die keltischen Sprachen

Eine einzige slawische Sprache unter italienischem Einfluss

Andereindoeuropäische Sprachen :

Semitische Sprachen :

und auch alle anderen afroasiatischen Sprachen , wie:

Unterscheidung Utrum-Neutrum

→ Siehe oben: Neutrum, Utrum

In den festlandskandinavischen Sprachen

und im

ist das Utrum aus dem früheren Maskulinum und Femininum entstanden, enthält also auch vieles Unbelebte.

Unterscheidung Maskulinum-Nicht-Maskulinum

Einige dravidische Sprachen Indiens unterscheiden nur zwischen Maskulinum und Nicht-Maskulinum; ein Femininum fehlt. Dies sind vor allem die Dravidasprachen der Zentralgruppe ( Kui , Kuwi , Kolami , Parji , Ollari und Gadaba ), sowie einige aus der Gruppe Süd-Zentral ( Gondi und Konda ). [28] Alle diese Sprachen sind Sprachen indischer Adivasis ohne Schrifttradition. Gondi hat immerhin drei Millionen Sprecher.

Noch spezieller ist der Fall bei Telugu , der mit 81 Mio. Sprechern (2011) größten Dravidasprache und Amtssprache zweier indischer Bundesstaten : Hier gibt es im Singular ebenso nur Maskulinum und Nicht-Maskulinum, im Plural aber Utrum und Neutrum. Es gibt im Telugu zwar feminine Pronomen, aber diese werden im Singular genau wie Neutra behandelt. [29]

Unterscheidung Maskulinum-Femininum-Neutrum

Von den germanischen Sprachen haben folgende die drei indogermanischen Genera bewahrt:

Von den romanischen Sprachen:

 • Rumänisch (Das Neutrum ist im Singular mit dem Maskulinum zusammengefallen, im Plural mit dem Femininum. Solche Fälle gibt es vereinzelt auch im Italienischen .)
 • Aromunisch

Die slawischen Sprachen mit Ausnahme des Moliseslawischen, darunter:

Andere indogermanische Sprachen wie:

Nichtindogermanische Sprachen wie:

 • die meisten dravidischen Sprachen Südindiens, etwa Tamil , Kannada und Malayalam . Das Genus entspricht hier dem natürlichen Geschlecht. Im Plural fallen Maskulinum und Femininum zusammen. Auch die Verbformen geben das Genus des Subjekts wieder.

Siehe auch

 • Differenzialgenus (Wortstamm, der ohne weiteres Affix in zwei oder mehr Genera flektiert werden kann)

Literatur

 • Karl Brugmann : The nature and origin of the noun genders in the Indo-European languages . A lecture delivered on the occasion of the sesquicentennial celebration of Princeton University. Charles Scribner's Sons, New York 1897 (englisch).
 • Jochen A. Bär: Genus und Sexus. Beobachtungen zur sprachlichen Kategorie „Geschlecht“ . In: Karin M. Eichhof-Cyrus (Hrsg.): Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung (= Thema Deutsch . Band   5 ). Dudenverlag, Mannheim / Wiesbaden 2004, ISBN 978-3-411-04211-1 .
 • Greville G. Corbett: Gender . Cambridge University Press, Cambridge, New York 1991, ISBN 0-521-32939-6 (englisch).
 • Peter Eisenberg : Grundriss der Deutschen Grammatik . 4. Auflage. Band   1Das Wort . Metzler, Stuttgart / Weimar 2013, ISBN 978-3-476-02425-1 .
 • Peter Eisenberg: Grundriss der Deutschen Grammatik . 3. Auflage. Band   2Der Satz . Metzler, Stuttgart / Weimar 2006, ISBN 978-3-476-02161-8 (englisch).
 • Joseph Greenberg : Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements . In: Derselbe (Hrsg.): Universals of language . MIT Press, Cambridge (Massachusetts), London 1963, S.   73–113 (englisch).
 • Pascal Mark Gygax, Daniel Elmiger, Sandrine Zufferey, Alan Garnham, Sabine Sczesny, Lisa von Stockhausen, Friederike Braun, Jane Oakhill: A Language Index of Grammatical Gender Dimensions to Study the Impact of Grammatical Gender on the Way We Perceive Women and Men. In: Frontiers in Psychology . 10. Juli 2019 (englisch; Volltext: doi:10.3389/fpsyg.2019.01604 ).
 • Klaus-Michael Köpcke: Untersuchungen zum Genussystem der deutschen Gegenwartssprache. Niemeyer, Tübingen 1982.
 • Klaus-Michael Köpcke, David A. Zubin: Sechs Prinzipien für die Genuszuweisung im Deutschen: Ein Beitrag zur natürlichen Klassifikation. In: Linguistische Berichte. Band 93, 1984, S. 26–50 ( PDF: 2,2 MB, 25 Seiten auf uni-muenster.de).
 • Klaus-Michael Köpcke, David A. Zubin: Prinzipien für die Genuszuweisung im Deutschen. In: Ewald Lang , Gisela Zifonun (Hrsg.): Deutsch – typologisch. De Gruyter, Berlin 1996, S. 473–491 ( doi:10.1515/9783110622522-021 ; PDF: 516 kB, 19 Seiten auf ids-pub.bsz-bw.de).
 • Gisela Klann-Delius : Sprache und Geschlecht . Metzler, Stuttgart/Weimar 2005, ISBN 3-476-10349-8 .
 • Louise-L. Larivière: Typologie des noms communs de personne et féminisation linguistique. In: Revue québécoise de linguistique. Band 29, Nr. 2, 2001, S. 15–31 (französisch; Genus im Französischen; Volltext: doi:10.7202/039439ar ).
 • Elisabeth Leiss : Genus und Sexus: Kritische Anmerkungen zur Sexualisierung von Grammatik . In: Linguistische Berichte . Nr.   152 , 1994, S.   281–300 .
 • Elisabeth Leiss: Sprachphilosophie . 2. Auflage. De Gruyter, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-020547-3 .
 • Sven Oleschko: Genus International. Herausgegeben von der Stiftung Mercator und proDaZ (Universität Duisburg), Dezember 2010 (einfache Einführung, Charakterisierung des Genussystems von 38 Sprachen; PDF: 238 kB, 31 Seiten auf uni-due.de).
 • Luise F. Pusch : Alle Menschen werden Schwestern: Feministische Sprachkritik . 5. Auflage. Edition Suhrkamp, Frankfurt/M. 1990, ISBN 3-518-11565-0 .
 • Gisela Schoenthal: Impulse der feministischen Linguistik für Sprachsystem und Sprachgebrauch . In: Werner Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger (Hrsg.): Sprachgeschichte: Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung . De Gruyter, Berlin 2000, S.   2064   f .
 • Johannes Lohmann : Genus und Sexus. Eine morphologische Studie zum Ursprung der indogermanischen nominalen Genus-Unterscheidung . Habil. 1929. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1932.
 • Doris Weber: Genus. Zur Funktion einer Nominalkategorie, exemplarisch dargestellt am Deutschen (= Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur. Band 1808). Lang, Frankfurt am Main 2001.

Weblinks

Wiktionary: Genus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b Greville G. Corbett: Number of Genders . In: Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil, Bernard Comrie (Hrsg.): The World Atlas of Language Structures . Max Planck Digital Library, München 2008, Kap.   30 ( WALS Online ).
 2. a b Paul Grebe ua: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache . In: Der Große Duden . 2. Auflage. Band   4 . Bibliographisches Institut, Mannheim / Zürich 1966, Randnr. 6975, Nr. 7 .
  Es heißt da: „Bezieht sich ein Personal-, Demonstrativ-, Relativ- oder Possessivpronomen auf ein Substantiv mit neutralem Genus, das eine Person bezeichnet, dann tritt heute überwiegend grammatische Kongruenz ein. Die Berücksichtigung des natürlichen Geschlechtes war früher üblicher, ist heute jedoch seltener und gehört mehr der Alltags- und Umgangssprache an: […] Je weiter das Pronomen von seinem Bezugswort entfernt steht, desto eher wird das natürliche Geschlecht entscheidend: […]“.
  Diejenigen Beispiele, bei denen sich ein Pronomen auf ein Substantiv mit anderem Genus im gleichen Satzteil bezieht, stammen aus dem 19. Jahrhundert oder sind älter; das erklärt die Bezeichnungen „früher“ und „weiter entfernt“.
 3. Die Darstellung folgt Heinrich Simon : Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache. 9., unveränderte Auflage. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1988, ISBN 3-324-00100-5 , S. 85–86. Sie gilt für das moderne Hebräisch. Im biblischen Hebräisch werden daneben die Status-constructus-Formen schloschet und schlosch auch in anderen Kontexten gebraucht.
 4. Internetová jazyková příručka. 2004, abgerufen am 10. Februar 2019 .
 5. Langenscheidts Taschenwörterbuch Tschechisch, 10. Auflage. 1993, ISBN 3-468-11360-9 , S. 551 ff.
 6. Die Lehre des Grammatikers Dionysios (Dionysios Thrax, Tékhne grammatiké – deutsch) . In: De Tékhne Grammatiké van Dionysius Thrax: De oudste spraakkunst in het Westen. Pierre Swiggers – Alfons Wouters: Inleiding; Griekse tekst met Nederlandse vertaling en noten; Duitse vertaling (door Wilfried Kürschner); terminologisch apparaat en bibliografie (=Orbis Linguarum, 2). Peeters, Löwen/Paris 1998, ISBN 90-6831-992-2 , S. 60
 7. Elke Montanari : Kindliche Mehrsprachigkeit – Determination und Genus . Waxmann, Münster 2010, ISBN 978-3-8309-2300-8 , S.   161–184 . Enthält einen Überblick über den Begriff Genus in abendländischen Grammatiken von der Antike bis zur Gegenwart.
 8. Dictionary.com: epicene. Abgerufen am 5. Mai 2017 (englisch).
 9. Dictionnaires Larousse: épicène. Éditions Larousse , abgerufen am 5. Mai 2017 (französisch).
 10. Diese beiden Formen תַעַזְבֶנּוּ und תַעַזְבֶהָ findet man in der hebräischen Bibel in Dtn 14,27 und Spr 4,6
 11. A. Walde, JB Hofmann: Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Band 2. 3. neubearbeitete Auflage. Winter, Heidelberg 1938, S. 845.
 12. Sebastian Kürschner: Deklinationsklassen-Wandel: Eine diachron-kontrastive Studie zur Entwicklung der Pluralallomorphie im Deutschen, Niederländischen, Schwedischen und Dänischen . de Gruyter, Berlin 2008, ISBN 978-3-11-020501-5 , S.   58 .
 13. Frank Starke: Untersuchung zur Stammbildung des Keilschrift-luwischen Nomens . Harrassowitz, Wiesbaden 1990, ISBN 3-447-02879-3 , S.   26 .
 14. Die althochdeutsche weibliche Entsprechung zu man war quena (vergleiche englisch queen ). Weib/wif kann ursprünglich „Mutterleib“ bedeutet haben; Frau ist ursprünglich nicht das weibliche Gegenstück zu Mann , sondern zu frô („Herr“), vergleiche Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage. 2002, ISBN 3-11-017473-1 , S. ??.
 15. (Schoenthal2000:2064), (Pusch1990)
 16. Kritik der Kritik: „… das Genus der Substantive wurde sexualisiert, obwohl Genus mit Sexus nichts zu tun hat.“ in: Elisabeth Leiss: Sprachphilosophie . Walter de Gruyter, 2009, ISBN 978-3-11-021700-1 , S. 71 (Google Books)
 17. Duden Sprachwissen (online): Substantive auf -nis .
 18. Lemma Mittwoch in Grimms Wörterbuch, Online .
 19. a b c d e f g Ursula Doleschal: Das generische Maskulinum im Deutschen . Ein historischer Spaziergang durch die deutsche Grammatikschreibung von der Renaissance bis zur Postmoderne. In: Linguistik online . Band   11 , Nr.   2 , 2002, S.   39–70 , doi : 10.13092/lo.11.915 ( bop.unibe.ch [abgerufen am 13. April 2020]).
 20. a b c d Lisa Irmen und Vera Steiger: Zur Geschichte des Generischen Maskulinums: Sprachwissenschaftliche, sprachphilosophische und psychologische Aspekte im historischen Diskurs . In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik , 33, Nr. 2–3, 2005, S. 212–235. doi:10.1515/zfgl.33.2-3.212 .
 21. Gisela Klann-Delius : Sprache und Geschlecht . Metzler, Stuttgart 2004, ISBN 3-476-10349-8 , S. 24, 26, 29 f.
 22. Jacob Grimm : Deutsche Grammatik. Dritter Theil . Dieterich, Gütersloh 1890, S. 309, 357.
 23. a b Elisabeth Leiss : Genus und Sexus. Kritische Anmerkungen zur Sexualisierung von Grammatik . In: Linguistische Berichte , 152, 1994, S. 281–300.
 24. Peter Eisenberg : Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. Band 2, 2. Auflage. Metzler, Stuttgart 2004, S. 153 f.
 25. Hadumod Bußmann : Das Genus, die Grammatik und – der Mensch: Geschlechterdifferenz in der Sprachwissenschaft . In: Hadumod Bussmann und Renate Hof (Hrsg.): Genus: Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften . Alfred Kröner, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-49201-6 , S. 114–160. Zitat
 26. Bettina Jobin: Genus im Wandel . Dissertation, Stockholm 2004, su.diva-portal.org
 27. Kurdish language I. History , Ludwig Paul, Encyclopædia Iranica: „A distinction of gender exists in Kurdish likewise only in the N dialects, and only in two forms“
 28. Bhadiraju Krishnamurti: The Dravidian Languages, Cambridge: Cambridge University Press 2003, S. 207–210.
 29. Krishnamurti & Gwynn, A Grammar of modern Telugu, Delhi: Oxford, 1985, S. 56.