Georg-August-University Goettingen

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Georg-August-University Goettingen
logo
motto In publicica commoda
(Til alles bedste) [1]
grundlæggelse 1734 [2]
Sponsorering Grundlag under offentlig ret
Beliggenhed Göttingen
Forbundsstat Niedersachsen Niedersachsen Niedersachsen
Land Tyskland Tyskland Tyskland
formand Metin Tolan [3]
studerende 30.196 (WS 2019/20) [4]
medarbejdere 12.781 (2018) med medicin (uden assistenter)
herunder professorer 482 (2018) med medicin
Årligt budget € 1.290 mia. (2018) med medicin
Netværk CG , tysk U15
Internet side www.uni-goettingen.de
Universitetsstempel
Nybygning af Niedersachsen Stats- og universitetsbibliotek

Georg August University (Latin Georgia Augusta ) i Göttingen blev grundlagt i 1732/1734 af Georg II under ledelse af Gerlach Adolph von Münchhausen og åbnede i 1737. Universitetet udviklede sig hurtigt og var med næsten 1.000 studerende et af de største i Europa på det tidspunkt. Det er det ældste universitet i Niedersachsen, der stadig eksisterer, og med 30.153 studerende i vintersemesteret 2019/20 [5] er det det næststørste universitet i Niedersachsen efter Leibniz Universität Hannover. Metin Tolan har været formand for universitetet siden april 2021. [6] Fra oktober 2007 til juni 2012 blev Georgia Augusta -fremtidens koncept finansieret som en del af Excellence Initiative. Ifølge World University Rankings 2020 i Times Higher Education rangerer Georg-August-Universität 125. på verdensplan og dermed 11. på Tyskland. [7]

Goettingen stats- og universitetsbibliotek er et af de største biblioteker i Tyskland med omkring ni millioner medieenheder (fra 2019) og passer flere specialiserede informationstjenester til videnskab. Som en del af samlingen af ​​tyske tryk , dækker det det 18. århundrede og er en del af det "distribuerede nationale bibliotek" for Tyskland.

Juridisk struktur

Siden 1. januar 2003 har universitetet været sponsoreret af en offentligretlig fond. Navnet på det støttende fundament er Georg-August-Universität Göttingen Foundation under offentlig lov . Selve universitetets juridiske form har ikke ændret sig, men er ændret fra at være sponsoreret af staten Niedersachsen til at sponsorere det sponsorerende fundament. I de udøvende funktioner er der omfattende personlig forening mellem universitetet og sponsorfonden. Fondens præsidium, fondsbestyrelsen, er identisk med universitetets fempersoners præsidium, det vil sige universitetsledelsen. Fondens kontor vil fortsat blive ledet af lederen af ​​afdelingen for videnskabslovgivning og universitetsadministrationens sponsorfond.

En specialitet er universitetsmedicin på universitetet . Det medicinske fakultet - som en integreret del af universitetet - og universitetsklinikken - som en hospitalsdrift - er kombineret under paraplyen af ​​universitetsmedicinen under fælles ledelse af trepersoners bestyrelse for Göttingen universitetsmedicin . I spørgsmål om universitetsmedicin træder bestyrelsen i stedet for universitetspræsidiet.

Bestyrelsen er et nyt organ, der blev oprettet med overførslen af sponsorering. Bestyrelsen rådgiver universitetet om spørgsmål, der berører hele universitetet, herunder universitetsmedicin. Det beslutter også om spørgsmål af grundlæggende betydning for fonden. Universitetsmedicinens uafhængige rolle afspejles i de to udvalg i bestyrelsen:

 • University Foundation Committee , der rådgiver universitetet og træffer afgørelse om spørgsmål af grundlæggende betydning for fonden, der udelukkende vedrører universitetet. Han påtager sig en tilsynsfunktion over for universitetets forretningsudvalg.
 • Foundation Committee for University Medicine , som rådgiver universitetsmedicinen og træffer afgørelse om spørgsmål af grundlæggende betydning for fonden, der udelukkende vedrører universitetsmedicin. Han påtager sig en tilsynsfunktion over for bestyrelsen for universitetsmedicin.

Disse organer bestemmer også præsidenten.

Præsidenter (siden 1979)

Beliggenhed

Universitetet er ikke et campusuniversitet , men af ​​historiske årsager er det spredt over et stort antal bygninger i hele byen frem til i dag. Siden 1960'erne har der imidlertid været en proces med rumlig koncentration på to steder. Det humanistiske center (GWZ), der var planlagt dengang, ligger umiddelbart nord for Göttingen centrum. Det centrale bibliotek i Goettingen stats- og universitetsbibliotek, den centrale forelæsningssalbygning (ZHG), multifunktionsbygningen (Blå tårn), den centrale kantine og mange andre bygninger (f.eks. Juridicum, Theologicum, Oeconomicum) er placeret der. I nærheden af ​​øst er bygningerne i den tidligere universitetsklinik, som nu mest bruges af det filosofiske fakultet, samt lidt længere væk, det tidligere uddannelseskollegium på Waldweg. Center for naturvidenskab er det nordlige område af universitetet i Weende . Mellem det gamle pædagogiske universitet og det nordlige område er nogle institutter, især Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og den nye universitetsklinik. Et faldende antal bygninger er placeret i distrikterne i centrum og Südstadt , herunder Paulinerkirche og universitetssal på Wilhelmsplatz.

Pladsen har et samlet areal på omkring 600.000 m². Fonden ejer 235 bygninger, og yderligere 15 (dele af) bygninger lejes. 66 bygninger har status som et monument . Grund og bygninger har tilsammen en værdi på omkring 398 millioner euro. [9]

Ud over det centrale cafeteria, som blev renoveret for 16,5 millioner euro mellem 2007 og 2009, har Studentenwerk også tre andre kantiner og 5290 kollegier. (Fra 2012) [10] [11]

Emnetilbud

Det er et klassisk fuldt universitet . Det filosofiske fakultets fag samt medicin , jura , økonomi , protestantisk teologi og matematik samt alle naturvidenskaber kan studeres. Universitetets omdømme har især det juridiske fakultet grundlagt, fagene på det fakultet for kunst, matematik og naturvidenskab. De humanistiske fag, der undervises på det filosofiske fakultet, er godt repræsenteret og traditionelt vellykkede. Kurserne i landbrugsvidenskab og skovvidenskab er også vigtige. Studerende fra alle discipliner kan lære et stort antal sprog med en UNIcert -grad på Central Facility for Languages ​​and Key Qualifications (tidligere Language Teaching Center).

Multi-purpose bygning (MZG, også "Blue Tower") og centralt cafeteria

Følgende fakulteter er repræsenteret:

Fakultet
Fakultet for landbrugsvidenskab
Fakultet for biologi og psykologi
Det kemiske fakultet
Fakultet for skovvidenskab og skovøkologi
Det Jordvidenskabelige Fakultet og Geografi
Fakultet for Matematik og Datalogi
Fysisk Fakultet
Juridisk fakultet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Det Erhvervs- og Økonomiske Fakultet
Filosofisk fakultet
Det teologiske fakultet (protestantisk)
Universitetsmedicin

Kurserne og grader blev redesignet som en del af Bologna -processen . Målet var at øge Göttingen -kandidaternes konkurrenceevne på de globaliserede jobmarkeder ved at indføre de internationalt standardiserede kandidat- og bachelorgrader . Som en yderligere konsekvens af denne reorganisering blev der tilbudt nye kurser. I vintersemesteret 2006/2007 blev masteruddannelserne introduceret i fagene Hesteforvaltning og hestevidenskab , International naturbeskyttelse og molekylær medicin . American Studies bachelor -graden er også ny. På den anden side er kurserne i sinologi (genindført som et BA / MA-kursus fra 2009), japanske studier , byzantinske studier og mediestudier blevet slettet .

Studieafgifter og semesterbillet

Den 9. december 2005 besluttede det niedersaksiske statsparlament at indføre generelle studieafgifter fra første semester inden for rammerne af husholdningstilskudsloven. Disse skulle betales af nyuddannede fra vintersemesteret 2006/07 og af alle studerende siden sommersemesteret 2007. Studieafgiften var 500 euro. I sommersemesteret 2003 blev der indført studieafgifter for langtidsstuderende, der har overskredet deres normale studietid med mere end fire semestre. De langsigtede studieafgifter blev betalt i stedet for de normale studieafgifter og beløb sig til 600 euro for sommersemesteret 2008, hvis standardstudietiden blev overskredet med 5 til 6 semestre, 700 euro for 7 til 8 semestre og 800 euro for ni eller flere ekstra semestre. Studerende, der er fyldt 60 år, betaler også 800 euro. Derudover er der et "administrationsgebyr" på 75 euro, et bidrag på 62 euro til studieforbundet og et studiekortbidrag . [12] I alt skulle en studerende betale 735,22 euro for mindst fire semestre i vintersemesteret 2012/13 uden at overskride den normale studietid. For sommersemesteret 2013 skulle der betales 741,46 EUR. På grund af ophør af studieafgifter i Niedersachsen fra vintersemesteret 2014/15 er semestergebyret for sommersemesteret 2020 kun 375,31 euro. [13]

Elevgebyret inkluderer en obligatorisk semesterbillet for alle studerende. Dette kostede 203,31 euro for vintersemesteret 2019/20 [14] og muliggør gratis brug af de lokale tog i Deutsche Bahn i Niedersachsen, Hamborg og Bremen, metronom , Eurobahn , Cantus og individuelle ruter på NordWestBahn . En kulturbillet, hvilket betyder rabat eller gratis brug af nogle Göttingen kulturinstitutioner, og en bustermesterbillet (brug af Göttingen lokal transport) er også inkluderet i semestergebyrerne.

Udvikling af elevtal

Udvikling siden 1950 [15]

Fra midten af ​​1950'erne var der en kraftig stigning i antallet af studerende. Fra 1954 til 1986 oversteg antallet af tilmeldinger antallet af afmeldinger hvert år. Universitetet oplevede den stærkeste stigning i begyndelsen af ​​1970'erne, da babyboomerne flokede til universiteterne. Alene i 1974 steg antallet af studerende med over 2.200, hvilket gjorde Göttingen mere og mere til et masseuniversitet . I 1986 blev antallet af 30.000 studerende overskredet for første gang. I de følgende år forblev antallet relativt konstant. Universitetet nåede sit hidtil højeste antal tilmeldte studerende med 31.733 i 1991. Derefter faldt antallet i ni år i træk og faldt med over 2.800 alene i 1999. Dette kan forklares med, at de lave fødselskohorter nåede alderdom for at studere som følge af pillebruddet . Siden 2001 har antallet af studerende igen stabiliseret sig på omkring 24.000, på trods af indførelsen af ​​oprindeligt langsigtede og senere generelle studieafgifter. I vintersemesteret 2014/15 var det lidt over 29.000. I vintersemesteret 2015/16 var dette antal studerende over 30.000 for første gang siden begyndelsen af ​​1990'erne.

Forskningsmiljø

Det centrale organ for udviklingen af ​​videnskabsstedet Göttingen er Göttingen Campus Council (GCC) oprettet i 2006 [16] . Ud over University of Göttingen og University Medical Center Göttingen omfatter det repræsentanter fra følgende institutioner.

Universitetet samarbejder også med Max Planck -institutterne i Göttingen inden for databehandling. Society for Scientific Data Processing mbH Göttingen driver det fælles datacenter for universitetet og institutterne. Desuden har Georg-August-Universität været et såkaldt "corporate sponsoring member" i Max Planck Society siden 2007.

Forskningsmiljøet omfatter Canon Law Institute for den evangeliske kirke i Tyskland og Laser Laboratory Göttingen (LLG) for laserteknologi. [17]

Universitetet arbejder internationalt med andre universiteter i Europa i Coimbra -koncernens netværk , som har eksisteret siden 1985.

Center for European, Governance and Development Research (cege) er et tværfagligt forskningsinstitut grundlagt i 1999 [18] ved Georg-August University i Göttingen. Det understøtter internationale og tværfaglige forskningsprojekter inden for områderne europæisk integration, regerings- og udviklingsøkonomi og udgiver flere publikationer. [19] Medlemmer af cege er professorer fra forskningsområderne økonomi, forretningsadministration, økonomisk historie, landbrugsøkonomi, jura og statsvidenskab.

Betydning som arbejdsgiver

Med 12.781 medarbejdere, der arbejder direkte for universitetet og den tilknyttede klinik i 2018, er det af afgørende betydning som arbejdsgiver for byen og hele regionen. 4.209 medarbejdere arbejder på det videnskabelige område, heraf 482 som professorer. Af de 8.090 ikke-akademiske medarbejdere er hovedparten, 5.404, ansat i klinikken. Byens Göttingen afhængighed af universitetet stiger på grund af den indirekte effekt på andre videnskabelige institutioner. De mere end 31.600 studerende (WS 17/18) er en vigtig økonomisk faktor for byens gastronomi, detailhandel og kulturinstitutioner. [20]

Ligestillings- og ombudsmandssager

Siden 1992 har universitetet haft et ligestillingskontor og en ligestillingsofficer, der arbejder inden for områderne "lighed, familievenlighed og mangfoldighed". [21] Universitetet havde succes i begge runder af det kvindelige professionsprogram og kunne dermed promovere tre faste ansættelser i hver runde. [22] I juni 2015 underskrev den daværende universitetspræsident Ulrike Beisiegel mangfoldighedschartret . Universitetet har også et kontor for spørgsmål vedrørende god videnskabelig praksis og ombudsmanden i konflikt med videnskabelig forseelse . [23]

finansiering

Universitetets udgifter i 2018 beløb sig til over 1,2 milliarder euro, hvor brorparten (næsten 778 millioner euro) gik til det medicinske fakultet med den overdådige universitetsklinik , som igen finansieres via dets medicinske tjenester. Tallene er de såkaldte imputerede udgifter, som ikke kan sammenlignes med sammenbrud på andre universiteter. [24]

Som et grunduniversitet modtager universitetet fortsat støtte fra budgettet i delstaten Niedersachsen. Ligesom andre universiteter er den i stigende grad afhængig af anskaffelse af yderligere tredjepartsmidler . Men sammen med de andre universiteter i staten har det den fordel, at Volkswagen Foundation, det største tyske fundament til fremme af videnskab, er baseret i staten. Niedersachsen forskud, der skal leveres af dette i overensstemmelse med vedtægterne, distribueres ikke af fonden selv, men af ​​statsregeringen.

Excellence Initiative

I oktober 2006 var universitetet i første runde i finansieringslinjen to Excellence Initiative fra de føderale og statslige regeringer bidrager med en videnskabelig ekspertise -klynge. Som en del af denne foranstaltning blev udvidelsen af DFG -forskningscentret "Molecular Physiology of the Brain (CMPB)" finansieret. En klynge af nye juniorforskningsgrupper bør udvide det eksisterende CMPB. Målet var udvikling af innovative mikroskopimetoder med en opløsning i nanometerområdet og deres biologiske anvendelse.

Ansøgningerne fra University of Göttingen om at oprette et Haeckel Center for Funktionel Biodiversitetsforskning og finansiere Göttingen Graduate School for Humanities and Cultural Studies blev afvist.

I den anden udvælgelsesrunde for Excellence Initiative indgav universitetet - som det blev kendt den 19. oktober 2007 - en fuld ansøgning om sit "fremtidige koncept for den projektrelaterede udvidelse af førsteklasses universitetsforskning" (finansieringslinje tre) med betegnelsen ”Göttingen. Tradition - innovation - autonomi ”.

Derudover var Göttingen Graduate School for Neurosciences and Molecular Biosciences (GGNB) øremærket til finansiering under programmet.

En vigtig komponent i universitetets fremtidige koncept er netværk med forskningsinstitutioner uden for universitetet i Göttingen. Videnskabsakademiet i Göttingen, de fem Max Planck -institutter, det tyske primatcenter og det tyske luftfartscenter spiller en særlig rolle.

I juni 2012 mistede universitetet sin elitestatus. [25]

Priser uddelt af universitetet

Gerlach Adolph von Münchhausen -medalje fra Georg August -universitetet i Göttingen.jpg

tradition

Fejring af Siegel- forfremmelsen (juni 1920): Siegel i vognen, samt Grandjot, Bessel-Hagen , Rogosinski , Ness, Windau, Walfisz , Krull , Emersleben , Kopfermann , Hedwig Wolff, Boskowits og Kneser .

En af de få, der normalt praktiseres levn fra studerende tradition i Göttingen er kysse på gås Æderen . Traditionelt kysser hver ny læge byens symbol, nemlig springvandsfiguren, der står på torvet foran rådhuset, efter at være blevet kørt dertil i en vogn af venner og bekendte.

historie

Indtil indvielsen i 1737

Første repræsentation af Göttingen som en universitetsby (1735)

I 1732 besluttede den Hannoveriske statsregering under Georg August, kurfyrste i Braunschweig-Lüneburg ( vælger i Hannover ), hertug af Braunschweig og Lüneburg og som Georg II, også konge i Storbritannien og Irland, at grundlægge det nye vælgeruniversitet af Braunschweig-Lüneburg i Göttingen.

For europæisk anerkendelse af universitetsgrader krævedes der imidlertid et særligt kejserligt privilegium , som Karl VI. den 13. januar 1733 i Wien til den Hannoverianske ambassadør Johann Diede zum Fürstenstein . Indholdsmæssigt svarede det stort set til universitetet i Halle , der var blevet grundlagt 40 år tidligere, omend i en mere sekulariseret version med en væsentlig lavere indflydelse fra det teologiske fakultet , som i modsætning til andre universiteter ikke længere havde ret til at føre tilsyn med de andre fakulteter. Fordi Göttingen, ligesom Halle, var tænkt som et universitet af oplysningstiden , hvilket er grunden til forskningsresultaterne ikke længere underlagt censur af kirken. For at gennemføre den undervisning, der blev praktiseret i Halle i Göttingen, blev nogle studerende fra de Halle-baserede lærde Gundling og Thomasius rekrutteret til Göttingen, for eksempel Georg Christian Gebauer eller Johann Jakob Schmauß .

Elevator fra Göttingen -studerende til Münchhausen i anledning af indvielsen (foran kommandantens hus )
1/6 thaler Georg II om indvielsen; Inskription: VNIVERSITAS GEORGIA AVGVSTA QVOD FELIX FAVSTVMQVE SIT INAVGVRATA GOETTINGAE D • XVII • SEPTEMB: MDCCXXXVII (Georg August University, der kan være glad og velsignet indviet i Göttingen 17. september 1737) 1/6 thaler Georg II om indvielsen; Inskription: VNIVERSITAS GEORGIA AVGVSTA QVOD FELIX FAVSTVMQVE SIT INAVGVRATA GOETTINGAE D • XVII • SEPTEMB: MDCCXXXVII (Georg August University, der kan være glad og velsignet indviet i Göttingen 17. september 1737)
1/6 thaler Georg II om indvielsen; Inskription: VNIVERSITAS GEORGIA AVGVSTA QVOD FELIX FAVSTVMQVE SIT INAVGVRATA GOETTINGAE D • XVII • SEPTEMB: MDCCXXXVII (Georg August University, der kan være glad og velsignet indviet i Göttingen 17. september 1737)

Det første foredrag på det endnu ikke indviede nye universitet fandt sted den 14. oktober 1734 i et gammelt kornskur. Det blev holdt af den nu glemte fysiker Samuel Christian Hollmann . Samtidig blev den prestigefyldte latinskole i Pauline kloster exaugurated og klostret sammen med Pauline Kirke blev den strukturelle grundlæggelsen celle i Georgia Augusta, som snart blev suppleret med en kollegium bygning. Kollegiebygningen blev udvidet til Paulinerstraße i 1786 af bygmesteren Georg-Heinrich Borheck. Paulinerkirche havde oprindeligt funktionen som en universitetskirke , i dag er dette St. Nikolai -kirken, der også ligger i den gamle bydel, hvor protestantiske og katolske gudstjenester finder sted.

På det første semester indskrev 147 studerende i Göttingen, herunder den senere Göttingen -juraprofessor Johann Christian Claproth . Den første kurator for Göttingen Universitet var minister og hemmelig rådmand Gerlach Adolph von Münchhausen (1688–1770), fætter til løgnens baron . Münchhausen havde stået for planlægningen og implementeringen af ​​universitetets grundlæggelse siden 1732. Hans koncept havde til formål at tiltrække de mest økonomisk stærke studerende muligt, især fra adelsfamilierne og de såkaldte smukke familier i Hannover. I denne henseende var universitetet udstyret med et repræsentativt bolig- og logihus ( Michaelishaus ), et universitet ridestald og en indhegningshal , der var kurser i udskæring af vildt og endda en balsal blev planlagt, så de særlige behov for dette målgruppe, også i uddannelse af manerer, blev taget i betragtning og planlagt fra starten: Ridehuset stod færdigt i 1734 som universitetets første bygning, biblioteket flyttede først ind i dets lokaler i 1736. [26] Portalen gavl på ridehuset med våbenskjold og inskription fra 1735 er nu på den nye campus, efter at ridestaldene på Weender Strasse måtte vige for et Hertie -stormagasin i 1970'erne.

Universitetet blev grundlagt med en filosofisk, en teologisk, en lov og et medicinsk fakultet, så alle klassiske fakulteter var repræsenteret i Göttingen fra starten. Udviklingsfasen varede indtil omkring 1770. I denne fase var der problemer og spændinger med de etablerede borgere i Göttingen, som i første omgang modsatte sig oprettelsen af ​​universitetet i deres by.

Die feierliche Inauguration unter ihrem Namensgeber König Georg August erfolgte am 17. September 1737. Da der König sich selbst die Stellung des Rektors vorbehalten hatte, war Leiter der Universität vor Ort fortan der Prorektor .

Von der Inauguration bis zur Französischen Besetzung

Göttinger Studenten in landsmannschaftlichen Uniformen (vlnr): ein Westfale, ein Hannoveraner, ein Braunschweiger, ein Holsteiner (1773)
Das alte Göttinger Universitäts- und Bibliotheksgebäude, genannt Kollegiengebäude , um 1815
König Georg II. in der Paulinerkirche (1748)

Die neue Universität zog viele Studenten von anderen Universitäten an, besonders von der Friedrichs-Universität Halle . Deshalb streuten Hallenser Bürger das Gerücht, dass das Leben in Göttingen sehr teuer sei. Dem trat 1739 eine Göttinger Werbeschrift entgegen. [27] Sie gibt Aufschluss über die damaligen Lebenshaltungskosten eines Göttinger Studenten.

Studenten und Gesellschaft

Etwa um 1745 wuchs und stabilisierte sich die Studentenzahl auf um 600, durchaus dem Plan entsprechend überwiegend aus den angedachten höhergestellten Familien erlangte die Georgia-Augusta schnell den Ruf, gut und teuer zu sein. Als Kaderschmiede für die Universität galt die ihr organisatorisch eng verbundene Klosterschule Ilfeld . Die Regelstudienzeit des 18. Jahrhunderts hieß Triennium und betrug sechs Semester. Durch Studenten, die insbesondere von den Universitäten Helmstedt , Jena und Halle nach Göttingen den Studienort wechselten, kamen rasch auch studentisches Brauchtum und damit studentische Zusammenschlüsse wie Freimaurerorden , studentische Orden undLandsmannschaften an die junge Universität. Aber auch von einem sog. Lakaienorden der Diener der Studenten ist in der Überlieferung, zumeist in Universitätsgerichtsakten aber auch in Stammbuchblättern die Rede. So hatte Münchhausen schon im Juni 1747 erstmals Anlass, das Tragen von bunten Bändern zu verbieten.

Bei den Studierenden bildeten sich bis etwa zur Mitte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überzogene Ehrbegriffe aus. Im Jahr 1766 kam es in Göttingen zu einem Todesfall aufgrund eines Zweikampfs, dem einzigen des 18. Jahrhunderts. Die Folge war, dass das studentische Fechten in Deutschland von Göttingen aus grundlegend reformiert wurde, indem man unter Abkehr von der gefährlichen Stoßmensur zur Göttinger Hiebmensur überging. Damit ging auch der Wechsel zu einem leichten Säbel ( Göttinger Hieber ) einher, der später vom studentischen Korbschläger abgelöst wurde.

Von 1769 bis 1772 studierte Adolph Freiherr Knigge , der spätere Autor von Über den Umgang mit Menschen (auch schlicht „der Knigge“ genannt), in Göttingen Jura und Kameralistik .

Im Jahre 1772 immatrikulierte sich Johann Heinrich Voß in Göttingen, der sich später durch seine einflussreichen Übersetzungen der Ilias und der Odyssee sowie weiterer antiker Klassiker, aber auch von Shakespeares Werken, einen Namen machen sollte. Voß wurde auch Gründer des Göttinger Hainbundes .

Der spätere preußische Reformer Karl Freiherr vom und zum Stein studierte von 1773 bis 1777 in Göttingen Jura, Geschichte und Kameralistik, hatte es aber als adliger Student nicht nötig, ein Examen abzulegen.

Für Göttingen war es ein großes Ereignis, als sich am 10. Juli 1786 drei Prinzen, allesamt Söhne des britischen Königs und hannoverschen Kurfürsten Georg III. , an der Universität einschrieben. Es handelte sich um:

Sie bezogen das später so genannte Prinzenhaus in der Mühlenpfortenstraße, die später in Prinzenstraße umbenannt wurde. Für die Ausbildung der Prinzen wurde sichergestellt, dass der Göttinger Reitstall der beste in Europa war. Obwohl kein eigenes Studienfach, war ars equitandi so beliebt, dass über 60 der berühmtesten künftigen Stallmeister Europas in Göttingen bei Johann Heinrich Ayer lernen wollten. [28]

Im Jahre 1788 immatrikulierte sich Wilhelm von Humboldt in Göttingen für das Fach Rechtswissenschaften. Hier sollte er durch die Verflechtung von Universität und Akademie erste Eindrücke von der Bedeutung des Zusammenwirkens von Lehre und Forschung bekommen, eines Konzeptes, das er 1810 bei der Gründung der Berliner Universität umsetzte und das weltweit die Entwicklung von Universitäten prägen sollte. Am 25. April 1789 immatrikulierte sich auch sein Bruder Alexander von Humboldt in Göttingen. Neben dem Physiker Georg Christoph Lichtenberg war hier für Alexander vor allem der Anatom und Zoologe Johann Friedrich Blumenbach wegweisend, der die Forschungsreise als bedeutende Erkenntnisquelle für Anthropologie und Biologie schätzte und einen interdisziplinären Kreis ambitionierter Nachwuchswissenschaftler um sich scharte. Alexander von Humboldt aber drängte es nun vor allem, die Bekanntschaft Georg Forsters zu machen, der als Naturforscher mit Weltumsegelungserfahrung anscheinend den von ihm selbst angestrebten Typus verkörperte.

Zum Sommersemester 1790 meldete sich Caspar Detlev von Schulte für das Studium der Experimentalphysik , hörte dann Georg Christoph Lichtenberg . [29] Der spätere hannoversche Staats- und Finanzminister beschäftigte sich in Göttingen jedoch insbesondere mit dem Lehnsrecht. [30]

Die Spannungen zwischen Universität und Stadt, zwischen Bürgern und Studentenschaft flackerten immer wieder auf. So kam es am 26. Juli 1790 nach vorangegangenem schweren Streit mit den Tischlergesellen in der Stadt zum Auszug der Studenten zum Kerstlingeröder Feld , einer großen Freifläche im östlich der Stadt gelegenen Göttinger Wald . Die Studenten erpressten sich mit ihrer Wirtschaftskraft das Wohlwollen von Stadt und Universität und die Behörden vermittelten die Einigung in diesem Streit.

Im Wintersemester 1803/1804 besuchte Prinz Ludwig von Bayern, der spätere König Ludwig I. , die Universität Göttingen, bevor er 1804 nach Rom weiterreiste [31] . Ludwig I. sollte später auch seinen Sohn, den späteren König Maximilian II. zum Studium (1829–1830) hierher schicken.

Bereits 1806 kam es zu erneuten Studentenunruhen in Göttingen, die in einem erneuten Auszug der Studenten am 6. Januar, diesmal nach Hannoversch Münden , ihren Höhepunkt fanden, für die Studenten jedoch weniger erfolgreich waren als der erste, so dass sie am 12. Januar erfolglos nach Göttingen zurückkehrten.

Politik, Universitätsstruktur und Bauten

Botanischer Garten um 1800
Skulptur Lichtenberg vor dem Historischen Gebäude der Uni

Im Jahre 1738 wurde das Theatrum Anatomicum gebaut, 1739 der Botanische Garten angelegt und 1751 die erste Sternwarte im Ort eröffnet. Ebenfalls 1751 stiftete König Georg II. die heutige Akademie der Wissenschaften zu Göttingen , die gegenwärtig die zweitälteste Einrichtung ihrer Art in Deutschland ist. Sie gibt seit 1753 die Publikation Göttingische Gelehrte Anzeigen heraus, die älteste heute noch erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift in deutscher Sprache.

Ein herausragendes Ereignis für die junge Universität war der Besuch von König Georg II. in Göttingen am 1. August 1748. Die Festveranstaltung als Aufzug in der Paulinerkirche ist durch einen zeitgenössischen Stich und den Bericht des Kanzlers Johann Lorenz von Mosheim überliefert. Derartige Besuche, auch von Mitgliedern der Familie des Herrscherhauses bildeten herausragende Höhepunkte für Studierende und Universität, wie die Besuche des Herzogs von York 1765, des Prinzen Ferdinand von Braunschweig 1768 und des Herzogs von Gloucester 1769. Diese Besuche waren mit Comitaten der Studentenschaft in Nörten oder Weende verbunden; die Angehörigen des Welfenhauses wurden also von berittenen Ehrengarden unter Führung der Hannoverschen wie der Braunschweiger Landsmannschaft vor den Toren der Universitätsstadt empfangen, hereingeleitet („eingeholt“) und anschließend auch wieder aus der Stadt hinaus.

Professoren und wissenschaftliche Höhepunkte

Der Altertumswissenschaftler und Bibliotheksleiter Christian Gottlob Heyne (1763–1812) [32] begründete im Jahre 1767 die Abgusssammlung von Skulpturen der Antike , die sich bis heute zu einer der größten Sammlungen ihrer Art weltweit entwickelt hat und seit 2004 im Virtuellen Antikenmuseum online zu besichtigen ist. [33]

1770 wurde Georg Christoph Lichtenberg Professor für Physik , Mathematik und Astronomie , der bis heute gültige Erkenntnisse in der Elektrizitätslehre brachte. Als Universalgelehrter hinterließ er nicht nur naturwissenschaftliche, sondern auch philosophische und satirische Abhandlungen (diese ua in seinen Sudelbüchern ). Er war der erste deutsche Professor für Experimentalphysik . Seine Vorlesung in diesem Fachgebiet wird in Grundzügen bis heute (zum Teil mit historischem Gerät) gehalten. Der Lichtenberg-Hörsaal der Universität Göttingen ehrt den Wissenschaftler mit einem Bronzerelief von Konrad Jochheim .

Neben Lichtenberg wirkten weitere zum Teil weltberühmte Gelehrte im Göttingen des 18. Jahrhunderts. Einer der einflussreichsten war der Arzt, Naturforscher und Dichter Albrecht von Haller (in Göttingen von 1736 bis 1753), der dazu beitrug, dass bedeutende Wissenschaftler für Göttingen gewonnen werden konnten. Unter Johann Christian Polycarp Erxleben wurde in Göttingen 1771 erstmals an einer deutschen Universität die Veterinärausbildung aufgenommen. Weiter zu nennen sind der Theologe und Orientalist Johann David Michaelis (1746–1791), der Geograph Anton Friedrich Büsching sowie der Historiker und Publizist August Ludwig von Schlözer (1769–1809). Zur ersten Generation der von Münchhausen berufenen Professoren gehörten auch die Juristen Georg Heinrich Ayrer (1737–1774), Johann Stephan Pütter (1746–1807) und Gottfried Achenwall (1748–1772), der Philosoph Johann Matthias Gesner (1734–1761), der Theologe Christian Wilhelm Franz Walch (1754–1784), der Historiker Johann Christoph Gatterer (1759–1799), der Mathematiker Abraham Gotthelf Kästner (1756–1800) und der Ökonom Johann Beckmann (1739–1811).

Schlözer wird der Ausspruch zugeschrieben: Extra Gottingam non est vita, si est vita non est ita! („Außerhalb Göttingens gibt es kein Leben, und wenn doch, dann kein solches!“) Dieser Satz steht heute noch am Eingang des Göttinger Ratskellers. Seine Tochter Dorothea , ein anerkanntes Wunderkind ihrer Zeit, promovierte zum 50. Universitätsjubiläum 1787 als erste Frau in Deutschland zum Dr. phil.

In diese Periode außerordentlicher Blüte der Göttinger Universität [34] fielen auch die Studienjahre von Johann Wolfgang von Goethe (1765–70), der sich sehnlichst wünschte, in Göttingen studieren zu können, vom Vater aber auf dessen alte Universität nach Leipzig geschickt wurde.

„Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männer wie Heyne, Michaelis und so manchem anderen ruhte mein ganzes Vertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb unbeweglich.“

Goethe: Dichtung und Wahrheit . Zweiter Teil, Sechstes Buch.

Goethe hat sich wohl aus diesem Grund später mehrfach länger in Göttingen aufgehalten.

Das Göttinger Accouchierhaus , die erste Universitäts-Geburtsklinik im deutschen Sprachraum

Im Jahr 1751 wurde in Göttingen auf Initiative Albrecht von Hallers die erste Universitäts- Geburtsklinik im deutschen Sprachraum eingerichtet. Zunächst war die Klinik in einem baufälligen Armenhospital untergebracht. Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein vergleichsweise moderner und großzügig ausgestatteter Neubau bezogen. Dieses zwischen 1785 und 1790 als „Königliche Entbindungsanstalt“ errichtete Gebäude wurde auch Accouchierhaus genannt. Heute befindet sich dort das Musikwissenschaftliche Seminar der Universität.

Der Orientalist Johann David Michaelis regte die erste wissenschaftliche Expedition nach Arabien an. Die Arabische Reise (1761–1767) wurde vom Dänischen Königshaus finanziert. Unter den Teilnehmern waren drei ehemalige Studenten von Michaelis, von denen nur der Kartograph Carsten Niebuhr Europa lebend wieder erreichte.

Anfang der 1770er Jahre fand sich der romantische Göttinger Hainbund zusammen, der als dichterische Jugendbewegung dem Namen der Stadt zusätzlichen Klang verlieh. Damit einhergehend keimte im engen Umfeld der Universität auch die Frauenemanzipation . Die Göttinger Universitätsmamsellen bereiteten das Umfeld für weibliche Teilhabe an staatlich vermittelter akademischer Bildung und den Zutritt zum Wissenschaftsbetrieb.

Um 1780 begründete der Mediziner und Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach die Ethnologische Sammlung , die heute zum Institut für Ethnologie gehört. Eine der Schwerpunkte der Sammlung sind Exponate, die von einer der Expeditionen von James Cook mitgebracht wurden. Blumenbach gilt jedoch vor allem als wesentlicher Begründer der Zoologie und der Anthropologie als wissenschaftliche Disziplinen. [35] Er betätigte sich vor allem auf dem Gebiet der Vergleichenden Anatomie . Sein „Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie“ (Göttingen 1804, 3. Auflage. 1824) wurde in fast alle Sprachen Europas übersetzt.

Mit der Berufung von Johann Dominik Fiorillo wurde ab 1799 in Göttingen die Kunstgeschichte zum akademischen Lehrfach an deutschen Universitäten.

Bei der Septembersitzung der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1802 konnte Georg Friedrich Grotefend , damals noch Student der Philologie und Theologie und gleichzeitig Collaborator am Göttinger Gymnasium, einen Entzifferungsansatz für die persische Keilschrift vorlegen, der weltweit als der Durchbruch bei der Erschließung dieses Schriftsystems gilt. Die Entzifferung der Keilschrift legte den Grundstein für die Erforschung der alten Geschichte des Vorderen Orients .

Zwischen 1815 und 1820 studierten mehrere Mitglieder des Bökendorfer Romantikerkreises , ua August von Haxthausen , Georg Friedrich Benecke , August von Arnswaldt und Heinrich Straube , in Göttingen.

Die Universität im Königreich Westphalen

Nach der französischen Besetzung Hannovers 1803 ( Konvention von Artlenburg ) und Deutschlands insgesamt durch die Truppen Napoleons im Jahr 1806 kam Göttingen als Hauptstadt des Départements Leine 1807 bis 1813 an das Königreich Westphalen und wurde dementsprechend von der näher gelegenen Residenzstadt Kassel aus regiert und beaufsichtigt.

Studenten und Gesellschaft

Farben Göttinger Studentenmützen 1827

Die französischen Reformen im Bereich der Staatsorganisation und des Rechtswesens führten dazu, dass die Studenten 1809 nicht mehr der speziellen akademischen Gerichtsbarkeit unterstanden, sondern der regulären Gendarmerie (Polizei). Dies und die damit verbundene, von den Studenten nicht gewohnte Härte in der Ausübung hoheitlicher Gewalt führte im Jahr 1809 zur Gendarmen-Affäre . Am 17. August wurden ruhig ausreitende Mitglieder des Corps Hannovera von Gendarmen mit der Begründung, diesen nicht den Weg frei gemacht zu haben, verhaftet und körperlich misshandelt, was zu Protesten der Studentenschaft und der Bürger der Stadt führte. Dabei wurde deutlich, dass Corps als Studentenverbindungen trotz Verbot weiter bestanden, woraufhin deren Mitglieder relegiert wurden. Der harte Kurs der Göttinger Universität verband sich für die Studierenden im Wesentlichen mit der Person des Prorektors Gustav von Hugo , der als Jurist zu den Begründern der Historischen Rechtsschule in Deutschland zählt, und mit dessen Vorgesetztem bei der Regierung des Königreichs Westphalen Justus Christoph Leist .

Insbesondere viele der Studenten der Rechte wandten sich so der Universität Heidelberg zu. Die Studentenschaft erklärte die Universität in Verruf , das Verbindungsleben erlosch mehr oder weniger vollständig, und die Studentenzahlen in Göttingen halbierten sich zum Wintersemester 1809/10. Anstatt der 615 Studenten des Sommersemester meldeten sich zum Wintersemester nur 473 Studenten zurück, von denen um 170 Neuimmatrikulierte waren. Erst zum Wintersemester 1810/11 trat unter dem neuen Prorektor Tychsen Entspannung ein.

Aber bereits im Jahr 1811 wurde das (eigentlich verbotene) Tragen bunter Mützen unter den Studenten wieder zum Problem. Der Prorektor David Julius Pott bat um Aufschub und das Verbot farbige Mützen zu tragen wurde vom Präfekten in Kassel entgegen erster Absicht nicht erneuert. In der Folgezeit fanden jedoch eigentlich fortwährend Untersuchungen der Regierung in Kassel statt, ob verbotenerweise entstandene Studentenverbindungen bestehen würden. Diese tarnten sich teilweise als so genannte Clubbs . In Einzelfällen kam es durchaus zu Verboten einzelner landsmannschaftlicher Zusammenschlüsse an der Universität.

In den Befreiungskriegen ging die Zahl der Studierenden in Göttingen etwa auf die Hälfte zurück. Viele der zum Kriegsdienst ausgehobenen Göttinger Studenten ließen zwischen 1813 und 1815 ihr Leben.

Professoren

Der Forschungs- und Lehrbetrieb in Göttingen wurde durch die Franzosenzeit nicht beeinträchtigt, es wurden jedoch im Zuge der restaurativen Tendenzen in Deutschland und Hannover im Anschluss einige der zwischenzeitlich erfolgten Berufungen, wie die des französischen Philosophen Charles de Villers durch Entlassung rückgängig gemacht.

Politik und Universitäten

Göttingen wurde von den Maßnahmen der westphälischen Regierung noch vergleichsweise wenig getroffen. Schlimmer erging es der alten welfischen Universität Helmstedt , die im 16. Jahrhundert als Landesuniversität des welfischen Teilfürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel gegründet worden war. Sie war für rund anderthalb Jahrhunderte die einzige welfische Universität gewesen. Als jedoch im Wintersemester 1809/10 nur noch 76 Studenten die Lehrveranstaltungen besuchten, wurde sie kurzerhand geschlossen. Göttingen war damit die einzige Universität in den welfischen Territorien.

Die mit durchschnittlich 120 Studenten vergleichsweise kleine Universität Rinteln im Weserbergland wurde ebenfalls im Jahr 1809 zugunsten der Georgia-Augusta geschlossen.

Vom Wiener Kongress bis zur Annexion Hannovers durch Preußen 1866

Studenten und Gesellschaft

Studentenumzug – Universitätsjubiläum 1837
Kneipe Göttinger Studenten 1816
„Wahrhafte Abbildung des Dr. Rauschenplat – Eine Erscheinung, die in Welt und Natur historischer Beziehung gleich merkwürdig ist.“ Anonymer Kupferstich von 1831

Das Ende des Krieges brachte mit den an ihre Studienplätze zurückkehrenden Kriegsteilnehmern den Universitäten in Deutschland und damit auch dem Hannoverschen Göttingen 1815 die neue Idee der Burschenschaft , deren Idee in Jena durchaus mit starken Göttinger Einflüssen auf den Weg gebracht wurde, entstand doch das erste Grundgesetz der Urburschenschaft auf Grundlage der Constitution des Göttinger Corps Vandalia, die ihrerseits auf entsprechenden Vorbildern aus Heidelberg beruhte. Allerdings verfing die Idee der Allgemeinen Burschenschaft bei den Göttinger Studenten nicht sehr stark und wurde insbesondere vom Göttinger Senioren-Convent äußerst reserviert aufgenommen. Insofern blieben die Burschenschaften in Göttingen bis zum Jahr 1848, als dort als erste die Burschenschaft Hannovera gegründet wurde [36] , im Gegensatz zu den Corps unbedeutende Ausnahmeerscheinungen und die Altdeutsche Tracht war im Stadtbild nur vereinzelt anzutreffen.

Im Jahr 1818 kam es nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Handwerker und einem Studenten und entsprechender Eskalation zu dem Einsatz Hannoverscher Husaren gegen die Studierenden und in dessen Folge zu einem erneuten Auszug der Studentschaft , diesmal nach Witzenhausen . Da dieser Auszug oder Streik der Studenten wirkungslos blieb, folgte anschließend eine erneute Verrufserklärung der Studentenschaft gegen die Universität mit der Folge, dass die Zahl der Studenten im Wintersemester von 1.158 auf 858 sank. Infolge der hierdurch ausgelösten behördlichen Untersuchungen sowie der in den Karlsbader Beschlüssen vom 20. September 1819 enthaltenen Universitätsgesetze nahm der Verfolgungsdruck auf die im Untergrund oder als Tarnorganisationen fortbestehenden studentischen Zusammenschlüsse an Härte zu und dauerte bis zur Mitte der 1820er Jahre unvermindert an. Ein neuerlicher Auszug nach Witzenhausen 1823 blieb für die Studenten wiederum ohne den erwünschten Erfolg, zumal die Drohung der anschließenden Nichtübernahme in den Staatsdienst Wirkung vor dem Hintergrund zeigte, dass in Preußen die Regierung warnte, dass die akademischen Berufe überfüllt seien.

In den Jahren 1822/23 studierte der spätere Herzog Wilhelm von Braunschweig in Begleitung eines Adjutanten in Göttingen, bevor er in den preußischen Militärdienst eintrat und im Jahre 1830 als Nachfolger seines vom Volke vertriebenen Bruders auf den Thron kam.

Der Dichter Heinrich Heine beschrieb in seiner Harzreise die Stadt, seine Einwohner und die Universität. Voller Sarkasmus und Ironie bemerkte er: „Göttingen ist eine schöne Stadt, besonders, wenn man sie mit dem Rücken ansieht.“

Die Studentenzahlen in Göttingen, das auch bei Studierenden aus den Ostseegouvernements traditionell sehr beliebt war, gingen nicht zuletzt deshalb erheblich zurück, weil Zar Nikolaus I. nach seiner Thronfolge 1825 den Balten wie z. B. den Kurländern das Studium in Deutschland durch drakonische Vorschriften erschwerte bzw. unmöglich machte.

Zu erneuten, ernsten Krawallen kam es in der Silvesternacht 1828/29. Die Universitätsbehörde hatte sich in Anschlägen gegen übermäßigen Biergenuss gewandt, und die Studenten hatten sich auf dem Marktplatz versammelt und Gaudeamus igitur gesungen. Danach waren sie von Pedellen verfolgt durch die Stadt gezogen, hatten Straßenlaternen ausgelöscht und zahlreiche Fensterscheiben von Universitätsmitarbeitern eingeschlagen. Die Handgreiflichkeiten führten zu zahlreichen Verletzungen. Im Nachhinein konnte der Zwischenfall jedoch nicht weiter aufgeklärt werden und blieb daher ohne Konsequenzen.

Von 1829 bis 1830 studierte der spätere Bayerische König Maximilian II. , Sohn von König Ludwig I. , in Göttingen, wo er besonders Vorlesungen in Geschichte und Staatsrecht besuchte. Dieser war hier Schüler der Gelehrten Friedrich Dahlmann und Arnold Heeren .

Turbulent wurde es dann im Januar 1831 im Anschluss an die Julirevolution in Paris (1830) durch die Revolution der Bürger und Studenten in Göttingen 1831, auch „Göttinger Revolution“ genannt. Unter der Führung des Privatdozenten Johann Ernst Arminius von Rauschenplat wurde ein Revolutionsrat gebildet und am 8. Januar 1831 der Magistrat der Stadt Göttingen aufgelöst. Es wurde vom König eine freie Verfassung für das Königreich Hannover verlangt und der Sturz der Regierung, des Kabinetts Münster. Die Studenten rauchten auf der Straße verbotenerweise Tabakspfeife . Am 15. Januar machte General von dem Bussche mit dem Einmarsch (Spielmannszüge voraus) von 8.000 Soldaten der Hannoverschen Armee von Nörten-Hardenberg aus auch dieser Revolution ein Ende. Eine der wenigen Konsequenzen war die anschließende Ablösung des GrafenErnst von Münster als Minister für Hannoversche Angelegenheiten in London verbunden mit gleichzeitigen Ernennung des Herzogs von Cambridge zum Vizekönig in Hannover.

In den Jahren 1842/45 ereilten auch die Göttinger Studentenschaft die Wirren des reformerischen Progress , der beseelt vom Gedanken der allgemeinen Gleichheit und auf Strömungen aus der Julirevolution und des Hambacher Festes nach einer Abschaffung von akademischen Privilegien trachtete.

Die Göttinger Studentenschaft nahm mit Abordnungen am Wartburgfest (1848) und am Studententag des gleichen Jahres in Eisenach teil, auf dem versucht wurde, Forderungen der Studentenschaft an die Frankfurter Nationalversammlung zu formulieren.

Mit dem Revolutionsjahr 1848 erlosch auch die Progressbewegung in Göttingen. Dafür trat ab Mitte der 1850er Jahre zunehmend die Bewegung der Wilden an die Stelle des Progress. Ein Schwerpunkt war das Schillerfest 1859. Die Wildenbewegung umfasste Studenten die sich gegen die Studentenverbindungen organisierten und aus der später die Freistudentenschaft hervorging. Im Juli 1863 wurde aus dieser Wildenschaft heraus ein erster Allgemeiner Ausschuß der Studentenschaft als Vorläufer des heutigen Allgemeinen Studierendenausschusses gegründet. Fortan gewann diese neue Bewegung zu Lasten des Allgemeinvertretungsanspruches der Studentenverbindungen an Kraft.

Der Anschluss Göttingens an die Hannöversche Südbahn 1854/55 erleichterte die Anreise. Gleichzeitig verschärfte der Ausbau des Eisenbahnnetzes den Wettbewerb mit anderen Universitäten um den Nachwuchs an Studierenden. Schon damals gingen mehr norddeutsche Studenten nach Süddeutschland als Süddeutsche nach Norden.

Im Jahre 1856 begann John Pierpoint Morgan, besser bekannt als JP Morgan , sein Studium in Göttingen. Morgan war später als Unternehmer in den USA tätig und galt mit seiner Bank JP Morgan als der einflussreichste Bankier seiner Zeit.

Am 18. Oktober 1863 kam es in Göttingen zu der Studentenschlacht auf der Weender . Der 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig sollte mit einem Umzug begangen werden. Es kam zu einem Streit, über die Reihenfolge des Aufzugs und die Platzierung der Musikkapellen im Zug, der in einer Straßenschlacht endete. Einige Verbindungen wurden daraufhin bis 1864 aufgelöst, existierten aber alle insgesamt geheim weiter.

Von 1863 bis 1866 absolvierte Robert Koch sein Medizinstudium in Göttingen, das er hier mit Promotion und Staatsexamen abschloss. Koch gilt heute als der Begründer der modernen Bakteriologie und teilweise auch der Tropenmedizin . Seine Forschungen und die seiner Schüler trugen später dazu bei, die Folgen der schlimmsten Seuchen, die das Leben von Mensch und Tier bedrohten, zu mildern. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin . Nach dem Deutschen Krieg kam Wilhelm II. (Württemberg) an die Universität Göttingen.

Professoren und wissenschaftliche Höhepunkte

Im Kolleg bei Jacob Grimm , Göttingen 28. Mai 1830

In den unruhigen Zeiten (1830) erhielten die Brüder Jacob Grimm und Wilhelm Grimm einen Ruf nach Göttingen, Jacob als Bibliothekar und Professor, Wilhelm erst nur als Bibliothekar, später auch als Professor. Hier beschäftigten sie sich mit alter Literatur und hielten auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse Vorlesungen zu den deutschen Rechtsaltertümern sowie zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Sie legten damit den Grundstein zur neu entstehenden Wissenschaft der Germanistik .

Der Chemiker Friedrich Wöhler trat 1836 die Nachfolge von Friedrich Stromeyer an. Wöhler gilt als Pionier der organischen Chemie wegen seiner Synthese von Harnstoff aus Ammoniumcyanat im Jahre 1828. Diese Harnstoffsynthese eröffnete das Feld der Biochemie , da zum ersten Mal ein Stoff, der bisher nur von lebenden Organismen bekannt war, nämlich Harnstoff, aus „unbelebter“ Materie künstlich erzeugt werden konnte, nämlich aus Ammoniumcyanat. Diese In-vitro -Synthese widerlegte die Theorie des Vitalismus , eine transzendente Lebenskraft ( vis vitalis ) sei zur Erzeugung organischer Stoffe unabdingbar.

In jener Zeit war Carl Friedrich Gauß , einer der größten Mathematiker aller Zeiten, Professor an der Universität und auch als Leiter der Sternwarte tätig.

Politik, Universitätsstruktur und Bauten

Aula am Wilhelmsplatz um 1837

Da das Herzogtum Nassau über keine eigene Universität verfügte, schloss Herzog Wilhelm von Nassau-Weilburg am 28. Oktober 1817 einen Staatsvertrag mit dem Königreich Hannover. Die Königlich-Hannoversche Georg-August-Universität zu Göttingen wurde dadurch bis zur Annexion beider Länder durch Preußen 1866 zur Nassauischen Landesuniversität. 1837 schenkte Wilhelm IV. der Georgia Augusta zum 100. Geburtstag die von 1835 bis 1837 erbaute Aula am Wilhelmsplatz . Diese wurde von dem Baumeister Otto Prael unter dem Einfluss Karl Friedrich Schinkels nach Vorbild der römischen Basilika errichtet. Der Figurenschmuck an der Fassade stammt von dem Bildhauer Ernst von Bandel . Zum Dank für die Unterstützung errichteten die Göttinger dem König vor der Aula auf dem Wilhelmsplatz ein Standbild, das bis heute das einzige auf deutschem Boden befindliche Denkmal für einen britischen König ist.

Im Jahr 1837 erlitt die Universität jedoch einen schweren Rückschlag durch die Entlassung von sieben ihrer Professoren, der Göttinger Sieben , darunter die Brüder Grimm und der Physiker Wilhelm Weber , da sie gegen die Aufhebung der hannoverschen Verfassung, des liberalen Staatsgrundgesetzes von 1833 , protestierten. Dadurch war die absolutistische Verfassung des Jahres 1819 wieder in Kraft getreten. Da sich die frei gewordenen Lehrstühle nicht qualifiziert besetzen ließen, weil die Kollegen der Verstoßenen in Deutschland Solidarität übten und keinen Ruf annahmen, wurde versucht, die Göttinger Sieben zurückzurufen. Nur der Physiker Weber und der OrientalistHeinrich Georg August Ewald kehrten jedoch an die Georgia-Augusta zurück.

Letztlich diese Verfassungsfragen seit 1837 waren es, die auch im Revolutionsjahr 1848 auch in Göttingen und an seiner Universität Unruhen auslösten. Diese wurden im Vormärz durch ein Eingehen der Hannoverschen Regierung auf die Forderungen der Zeit geglättet. Zwei der Professoren der Göttinger Sieben nahmen einen erneuten Ruf nach Göttingen an. Den Studenten wurde Redefreiheit zugestanden. Die Revolution verlief also in Göttingen in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Im Sommer kam es jedoch am 30. Juli 1848 zur Schlacht in Bovenden , nachdem revolutionäre Kräfte gefolgt von Ausflüglern und sensationslüsternen Sommerfrischlern sich bei einer Volksveranstaltung in Rauschenwasser getroffen hatten. Die örtlichen Bauern hatten bei den gehaltenen Reden die darin enthaltenen radikalen Enteignungsforderungen falsch aufgefasst und so verstanden, dass mit der Enteignung bei ihnen unverzüglich begonnen werden sollte. Sie griffen daraufhin die Versammlung unverzüglich mit allen zur Verfügung stehenden Waffen einschließlich Dreschflegel und Mistforken an. Ein Student erhielt einen Bauchschuss und verstarb am nächsten Tag an den Folgen. Es brach Panik aus und die Bürgerwehr aus Göttingen wurde hinzugerufen, der es mit Warnschüssen gelang, die Ordnung wiederherzustellen.

1866 wurde das neugotische Auditorium am Weender Tor gerade außerhalb der Wallanlagen fertiggestellt, das heute auch die Gemäldesammlung der traditionsreichen Kunstsammlung der Universität Göttingen beherbergt. Mit dieser Baumaßnahme wurde Platz geschaffen für die folgende Erweiterung der Universitätsbibliothek im Bereich der Paulinerkirche. Allerdings wurden die Paulinerkirche und auch die Aula am Wilhelmsplatz weiterhin für Vorlesungen genutzt, und zwar bis zur Eröffnung des Mehrzweckgebäudes in den 1970er Jahren.

Im Deutschen Krieg 1866 kam es im Vorfeld der Schlacht bei Langensalza nach dem Abmarsch aller Hannoverschen Truppen in der Stadt zu Unruhen und Plünderungen durch örtliche Asoziale. Der Magistrat der Stadt bat den Prorektor der Universität um Unterstützung und schlug vor, die Studenten zu bewaffnen. In der örtlichen Kaserne wurden daraufhin drei Studentengruppen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung bewaffnet. Es kam jedoch zu keinen weiteren Auseinandersetzungen mehr. Zwei Tage später, rechtzeitig vor dem Eintreffen der von Hamburg herannahenden preußischen Truppen, legten die Studenten ihre Waffen nieder.

Die Georgia-Augusta im Deutschen Kaiserreich

Mit dem Wintersemester 1866/67 wurde die Georgia-Augusta eine preußische Universität.

Studenten und Gesellschaft

Das Jahr 1881 brachte den Studenten der Universität Göttingen eine einschränkende Veränderung der Polizeistunde und löste so am 15. Mai den Göttinger Bierkrawall aus, der zu 300 Verhaftungen führte und zahlreichen anschließenden Verurteilungen bis hin zu Haftstrafen führte.

Professoren und wissenschaftliche Höhepunkte

Chemisches Laboratorium, Göttingen, um 1890

Mit Rudolf von Jhering prägte einer der bedeutendsten deutschen Juristen den Ruf Göttingens in dieser Zeit.

Durch die aktive und nicht unumstrittene Berufungspolitik des selbstbewussten wie eigensinnigen Ministerialbeamten im preußischen Kultusministerium Friedrich Althoff entstand um die Jahrhundertwende in Göttingen aufgrund planvoller Hochschulpolitik ein weltweit anerkanntes Cluster für Mathematik , Chemie und Physik , dessen Wirkung bis in die 1920er Jahre nachhaltig andauerte und das auch als Göttinger Nobelpreiswunder verklärt wird. Eine der entscheidenden Berufungen Althoffs war der Mathematiker Felix Klein , der selbst ein hervorragender Wissenschaftsorganisator war und eng mit Althoff beim Aufbau der Mathematik und Naturwissenschaften in Göttingen zusammenarbeitete. In diese Zeit fallen beispielsweise die Berufungen der Chemiker Walther Nernst und Richard Zsigmondy , heute erinnert das Museum der Göttinger Chemie an diese Zeit. Hilberts Liste von 23 mathematischen Problemen wurde 1900 von ihm in Paris veröffentlicht und beeinflusste die Mathematik des 20. Jahrhunderts. Der 1904 nach Göttingen berufene Physiker Ludwig Prandtl begründete die Strömungsmechanik und die Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen (AVA).

Constantin Carathéodory hatte in Göttingen studiert und mit dem Thema Über die diskontinuierlichen Lösungen in der Variationsrechnung promoviert. In Göttingen wurde die Jahrhundertbegabung Carathéodorys erkannt und noch am Vortag des Rigorosums trat Felix Klein an ihn mit dem Vorschlag heran, sich in Göttingen zu habilitieren . Den Doktorgrad erwarb er am 1. Oktober 1904. Sein Doktorvater war Hermann Minkowski . Carathéodorys Beiträge zur Variationsrechnung , Funktionentheorie , geometrischen Optik , Thermodynamik sowie zur theoretischen Physik beeinflussten viele namhafte Mathematiker. Aus der Korrespondenz mit Albert Einstein geht hervor, dass Carathéodory diesem wichtige mathematische Erklärungen für seine Grundlegung der Relativitätstheorie geben konnte. Der neue Feldbegriff, den Carathéodory in die Variationsrechnung eingeführt hat, sollte große Folgen haben. Carathéodory leitete daraus eine Ungleichung ab, die 20 Jahre später unter anderem Namen als Bellmansche Gleichung oder Ungleichung in der mathematischen Welt Aufsehen erregte und die Grundlage wurde für das Prinzip der Dynamischen Optimierung , und seither weit über die Mathematik hinausstrahlt. Carathéodory lieferte fundamentale Ergebnisse in vielen Gebieten der Mathematik, insbesondere in der Theorie der partiellen Differentialgleichungen , der Funktionentheorie (Carathéodorysche Metrik) und der Maß- und Integrationstheorie. Er hat auch mehrere mathematische Lehrsätze entdeckt, darunter das Maximumprinzip . Carathéodorys Theorem zur Messbarkeit ist bis heute Gegenstand zahlreicher mathematischer Untersuchungen.

Prinzenstraßengebäude der Bibliothek

Politik, Universitätsstruktur und Bauten

1878 bis 1882 wurde an der Prinzenstraße der große Erweiterungsbau der Universitätsbibliothek errichtet, der mit den durch die Bibliothek im Netz des preußischen Bibliothekswesens neu hinzugekommenen Aufgaben, wie der Fernleihe , erforderlich geworden war. Der zeitgemässe Baustil dieses Baukörpers setzte sich in seiner historisierenden Architektur deutlich von den bisherigen klassizistischen Bauten ab.

1887 fand das 150. Universitätsjubiläum als Universitäts-Jubelfeier statt. Der Kaiser Wilhelm I. hatte seine landesherrliche Stellung als oberster Rektor der Universität auf den Regenten des Herzogtums Braunschweig, Prinz Albrecht von Preußen übertragen, der mit den hochrangigen Vertretern der Provinz Hannover zugegen war.

Die Georgia-Augusta in und zwischen den Weltkriegen

Studenten und Gesellschaft

In der euphorischen Stimmung bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschloss die Universität die Immatrikulation der am Krieg teilnehmenden Studenten aufrechtzuerhalten. Die Studentenzahlen gingen somit nicht in dem Maße zurück, wie die Studenten ins Feld zogen. Tatsächlich waren etwa 3/4 der Studenten der Georgia-Augusta Kriegsteilnehmer; 726 von ihnen wie auch 22 Mitarbeiter der Universität ließen so ihr Leben.

Am 8. November 1918 bildete sich in Göttingen abends ein Arbeiter- und Soldatenrat . Am 9. November wehte auf dem Rathaus eine rote Flagge, die zwei Löcher in Form eines fehlenden Halbmondes und eines Sterns hatte. Die Studentenschaft stellte dem Arbeiter- und Soldatenrat einen beratenden Ausschuss in akademischen Angelegenheiten zur Seite, nachdem sich die Linke in der Studentenschaft gegen die konservative Mehrheit nicht durchsetzen konnte.

Notgeld der Handelskammer Göttingen in den 1920er Jahren mit Motiv eines Verbindungsstudenten

In der sich anschließenden unruhigen Zeit der Weimarer Republik forderte die Reichsregierung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Studentenbataillone als Zeitfreiwillige der Reichswehr von fast allen Universitäten an, die überall im Land zum Einsatz kamen.

Am 22. Juli 1920 wurde in Göttingen der Deutsche Hochschulring (DHR) als verbindungsübergreifende Sammlungsbewegung „national“ und „ völkisch “ gesinnter Studenten gegründet. Er errang vor allem in der ersten Hälfte der 1920er Jahre großen Einfluss in den örtlichen Allgemeinen Studentenausschüssen (AStA) sowie in deren Dachverband Deutsche Studentenschaft (DSt). So gewann er etwa bei den Göttinger AStA-Wahlen im Mai 1921 16 von 20 Sitzen. Die mehr nationalliberalen Corps verließen den DHR bereits im Sommersemester 1922. Der DHR war an zahlreichen republikfeindlichen und antisemitischen Aktionen an deutschen Hochschulen während der 1920er Jahre maßgeblich beteiligt und gilt als Wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologie in der Studentenschaft. Mit dem Aufkommen des 1926 gegründeten NS-Studentenbunds verlor der DHR an Bedeutung.

1934 kündigen die Göttinger Krawalle die Gleichschaltung der Studentenschaft auch an der Universität an.

Die Gleichschaltung war bis zum 200. Jubiläum der Universität 1937 abgeschlossen. Alle Studierenden waren vom NSDStB inKameradschaften organisiert. Während des Zweiten Weltkrieges erhöhte sich die Zahl der Studenten von etwa 1700 auf 4884 im letzten Kriegstrimester vor der Kapitulation 1945. Der Anstieg der Studentenzahl im Krieg ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere die zunehmende Zahl versehrter Kriegsteilnehmer die Gelegenheit zum Studium erhielt, um beispielsweise als Mediziner wieder der Verwendung zugeführt werden zu können.

Professoren und wissenschaftliche Höhepunkte

Von 1920 bis zu seinem Tode 1930 wirkte Friedrich Ludwig , einer der Begründer der Historischen Musikwissenschaft , als Professor in Göttingen. Er war 1929/30 Rektor der Universität.

Max Born war von 1921 bis 1933 Professor für theoretische Physik in Göttingen. Friedrich Hund war 1922 bis 1927 Assistent von Max Born, lieferte wesentliche Beiträge zur Physik, war als Professor in Rostock, Leipzig, Jena, Frankfurt/Main und seit 1957 noch weitere 40 Jahre wieder in Göttingen tätig. Im Jahre 1924 wurde Werner Heisenberg Assistent von Max Born in Göttingen und arbeitete mit Niels Bohr in Kopenhagen . In den folgenden Jahren begründete er mit Max Born, Friedrich Hund und Pascual Jordan in Göttingen die Quantenmechanik .

Im Jahre 1927 promovierte Robert Oppenheimer , der später der Vater der Atombombe genannt werden sollte, in Göttingen „mit Auszeichnung“ bei Max Born zum Thema Quantenphysik. Hier kam es in diesen Jahren zu einem Gedankenaustausch zwischen den bedeutendsten Atomwissenschaftlern der damaligen Zeit ( siehe auch: Born-Oppenheimer-Näherung ). Oppenheimer ging später in die USA zurück.

Von 1931 bis 1933 arbeitete Edward Teller ( Vater der Wasserstoffbombe ) als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe um den Nobelpreisträger James Franck . Beide verließen Göttingen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und kamen später in die Vereinigten Staaten.

Im Jahr 1935 testete Hans Joachim Pabst von Ohain (neben Frank Whittle der Vater des Strahltriebwerks ), der gerade beim Direktor des 1. Physikalischen Instituts Robert Wichard Pohl promoviert hatte, im Institutshof sein erstes Turbinenstrahlantriebs -Demonstrationsmodell. Pohl, der das Potential der Idee erkannte, empfahl von Ohain bei Ernst Heinkel , wo die Weiterentwicklung dieses Ansatzes am 27. August 1939 mit dem weltweit ersten Flug eines strahlgetriebenen Flugzeuges ( He 178 ) einen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte setzte. [37]

Vertreibung und Emigration

Mathematisches Institut in der Bunsenstraße

Die durch die Weltwirtschaftskrise bereits angeschlagenen Institute der Universität und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erlitten 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten durch die im Berufsbeamtengesetz verfügte Entlassung von Wissenschaftlern aus rassistischen oder politischen Gründen einen erheblichen Verlust an wissenschaftlicher Substanz. Mehr als ein Fünftel des Lehrkörpers der Universität (20,6 %) wurden mit dieser Säuberungsaktion von den Nationalsozialisten vertrieben. [38] Am stärksten betroffen waren die Mathematik, die unter Anderen die hochangesehenen Professoren Richard Courant , Hermann Weyl und Edmund Landau sowie die Dozentin Emmy Noether verlor, und die Naturwissenschaften (neben Anderen wanderten ab die berühmten Physiker Max Born und James Franck ). War Ende der 1920er Jahre noch mit Finanzmitteln der Rockefeller Foundation das neue Mathematische Institut der Universität errichtet worden, so musste die Stiftung unter ihrem Vorsitzenden Max Mason schon kurz darauf den Umzug der „Göttinger Mathematik“ nach New York fördern, wo ein „Courant-Institut“ gegründet wurde. Auf diese Weise wurde die Göttinger Mathematik „internationalisiert“. Ferner wurde 72 Personen aus rassistischen oder politischen Gründen der Doktortitel aberkannt, darunter auch den Nobelpreisträgern Ludwig Quidde und Max Born.

Ein Jahr später erkundigte sich der Reichserziehungsminister Bernhard Rust anlässlich eines Banketts bei dem neben ihm platzierten Mathematiker David Hilbert , ob das Mathematische Institut in Göttingen durch die Entfernung der jüdischen, demokratischen und sozialistischen Mathematiker gelitten habe. Hilbert soll in seiner ostpreußischen Mundart [39] erwidert haben: „Jelitten? Dat hat nich jelitten, Herr Minister. Dat jibt es doch janich mehr.“

Einige ehemals in Göttingen tätige Wissenschaftler ( Enrico Fermi , Edward Teller , James Franck ) arbeiteten als Gegenentwurf zum Uranprojekt ab 1942 unter der wissenschaftlichen Leitung des in Göttingen promovierten Robert Oppenheimer in Los Alamos (USA) am Manhattan-Projekt zur Entwicklung der ersten Atombombe mit und leisteten teilweise später noch wesentliche Beiträge zum Aufbau des Nuklearwaffenpotenzials der Vereinigten Staaten.

Seit 1945 – Universität in Niedersachsen

Studenten und Gesellschaft

Nach dem Krieg erholte sich die Universität langsam wieder. Zum Wintersemester 1945/46 nahm die Georgia-Augusta den Studienbetrieb unter der Kontrolle der Britischen Militärregierung wieder auf. Damals waren 4.296 Studenten immatrikuliert, 78 Prozent männlich. Von diesen männlichen Studenten waren 98,5 Prozent Kriegsteilnehmer, knapp ein Drittel von ihnen Offiziere gewesen. Zu ihnen zählte der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker , der sein Jurastudium in Göttingen absolvierte und mit beiden Staatsexamina abschloss. Auch der Kriegsteilnehmer Horst Ehmke , der später Kanzleramtschef und Bundesminister in verschiedenen Ressorts werden sollte, studierte von 1946 bis 1949 in Göttingen Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre, bevor er sein Studium in den USA fortsetzte.

Rudolf Schulten (1923–1996)

1953 wurde Rudolf Schulten , der Entwickler des Kugelhaufenreaktor -Kernkraftwerks, unter Werner Heisenberg promoviert.

Bereits im Dezember 1945 wurde der erste AStA gewählt, erster Vorsitzender wurde der ehemalige Offizier der Wehrmacht und Widerstandskämpfer Axel von dem Bussche . [40] Im Juli 1946 trafen sich in Göttingen erstmals wieder frei gewählte Studentenvertreter zum 1. Studententag der britischen Besatzungszone. Später entstand aus diesen regelmäßigen Zusammenkünften der Verband Deutscher Studentenschaften .

Die Studentenverbindungen wurden von der britischen Militärregierung nur zögerlich wieder zugelassen. Auch die Leitung der Universität versuchte auf die Wiederaufnahme studentischer Traditionen Einfluss zu nehmen und verbot das studentische Fechten . Eine Klärung brachte ab 1951 der Göttinger Mensurenprozess mit einigen verwaltungsrechtlichen Folgeverfahren, mit denen durchaus mit deutschlandweiter Verbindlichkeit grundsätzlich festgestellt wurde, das solche Restriktionen mit dem Recht der Bundesrepublik nicht zu vereinbaren sind. Bereits 1949 beschloss der Große Senat der Universität Tübingen In den studentischen Gemeinschaften wird kein Platz mehr sein für […] das öffentliche Tragen von Farben. [41] Die Westdeutsche Rektorenkonferenz des Jahres 1949 machte sich in Tübingen diese Auffassung zunächst zu eigen. Die Wiedereinführung der Couleur stieß also bei den offiziellen Stellen an vielen Hochschulen Deutschlands und in weiten Teilen der Studentenschaft auf Unverständnis. Erste Versuche in den 1950er Jahren, in großem Stil öffentlich in Couleur aufzutreten, riefen Protestkundgebungen hervor, die vom SDS organisiert wurden. In Göttingen wurde den Corps Bremensia und Hannovera am 28. Juli 1953 durch den Rektor der Universität Hermann Heimpel für zwei Semester wegen „Farbentragens in der Öffentlichkeit“ die Zulassungslizenz entzogen. Diese Maßnahme wurde auf Klage dieser Corps am 8. Juli 1954 durch das Verwaltungsgericht Hannover aufgehoben. Das Gericht merkte in den Entscheidungsgründen an: Weder der Staat noch die Universität haben die Befugnis, den einzelnen Studierenden oder studentische Vereinigungen hinsichtlich der verfassungsmäßigen Grundrechte unter ein Ausnahmerecht zu stellen. Das Farbentragen verletzt aber weder die Rechte anderer noch verstösst es gegen das Sittengesetz oder die verfassungsmäßige Ordnung. [42] Ähnliche Urteile ergingen auch an anderen Hochschulorten und in der Rektorenkonferenz setzte sich bis 1952 die Rechtsauffassung durch, das Couleur nicht verboten werden könne. Die im Intercorporativen Convent (ICC) zusammengeschlossenen Göttinger Verbindungen stellten bis Ende der 50er Jahre die Mehrheit der Vertreter im Studentenparlament und damit auch den AStA.

Demonstration 1988 in Göttingen

Seit den politisch bewegten Zeiten ab Ende der 1960er Jahre gab es in Göttingen für längere Zeit solide „linke“ Mehrheiten im AStA. Als Massenuniversität erwarb sich die Universität spätestens im Deutschen Herbst 1977 mit dem international Aufsehen erregenden Nachruf des Göttinger Mescalero auf den Bundesanwalt Siegfried Buback den Ruf einer Hochburg der autonomen antifaschistischen Linken .

Seit einigen Jahren haben radikal linke Gruppen jedoch erheblich an Einfluss verloren. Sie stellen derzeit nur 6 von 49 Sitzen des Studierendenparlaments. [43]

Es studierten später sehr einflussreiche Politiker in Göttingen.

 • Der in Göttingen geborene spätere Verteidigungsminister und SPD -Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag Peter Struck begann nach seinem Abitur 1962 sein Jurastudium in Göttingen, das er dann in Hamburg fortsetzte.
 • Der spätere niedersächsische Ministerpräsident und spätere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) absolvierte von 1966 bis 1971 in Göttingen sein Jurastudium, in dessen Verlauf er auch hochschulpolitisch aktiv war.
 • Die spätere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) begann in Göttingen nach ihrem Abitur 1970 das Studium der Rechtswissenschaften.
 • Der spätere Bundesumweltminister Jürgen Trittin ( Die Grünen ) studierte nach Abitur 1973 und folgendem Zivildienst in Göttingen Sozialwissenschaften. In diesem Zeitraum war er Mitglied des Kommunistischen Bundes und hatte einen Sitz im AStA. Zeitweilig war er Präsident des Studentenparlaments.
 • Der spätere SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen und spätere Bundesumweltminister sowie spätere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel studierte von 1981 bis 1987 (Erstes Staatsexamen) in Göttingen Deutsch, Politik und Soziologie für das Lehramt.
 • Ursula von der Leyen ( CDU ), geborene Albrecht, die frühere Bundesfamilienministerin, frühere Bundesministerin für Arbeit und Soziales, frühere Bundesverteidigungsministerin, amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission , begann 1977 als Tochter des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten ihr Studium der Volkswirtschaftslehre in Göttingen, bevor sie nach Münster wechselte.
 • Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil absolvierte sein Jurastudium von 1978 bis 1983 (Erstes Staatsexamen) an der Universität Göttingen.
 • Luisa Neubauer ( Bündnis 90/Die Grünen ), bundesweit bekannte Klimaschutzaktivistin und Hauptorganisatorin der Protestbewegung Fridays for Future , studierte von 2015 bis 2020 Geographie in Göttingen. Sie erreichte ihren Bachelor-Abschluss im Sommersemester 2020.
Fakultät für Chemie im Jahre 2007

Im Jahre 1976 habilitierte sich der spätere Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) in Göttingen an der Juristischen Fakultät. Er hatte seit 1970 als Assistent am Institut für Völkerrecht gearbeitet. Ein weiterer nennenswerter Alumnus ist der mit 160 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten der Gegenwart zählende Dieter Bohlen . Bohlen schloss 1978 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen mit dem Examen als Diplom-Kaufmann ab.

XLAB

Professoren und wissenschaftliche Höhepunkte

Politik, Universitätsstruktur und Bauten

Aufsehen erregte 1955 der Fall des rechtsgerichteten Verlegers Leonhard Schlüter ( FDP ), der im Kabinett des neugewählten niedersächsischen Ministerpräsidenten Heinrich Hellwege zum Kultusminister ernannt worden war. Der als Rektor der Universität amtierende Agrarwissenschaftler Emil Woermann trat gemeinsam mit dem gesamten Senat der Hochschule unter Protest von seinem Amt zurück. Damit erzwang die Führung der Universität wenige Tage später den Rücktritt dieses Ministers, der auch für die Bundes-FDP unter Thomas Dehler untragbar geworden war.

1957 appellierten die Göttinger Achtzehn mit der Göttinger Erklärung bei Adenauer gegen die atomare Aufrüstung Deutschlands.

Fakultät für Physik im Nordbereich in Weende

Die Zahl der Studierenden in Göttingen schwankte bis Ende der 50er Jahre zwischen 4.500 und etwas über 6.000. Erst mit Beginn der 60er Jahre setzte die Entwicklung zur Massenuniversität ein, der die Ordinarienuniversität alten Typs nicht mehr gewachsen war ( Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren ). Durch die Studentenunruhen der Endsechziger entwickelte sich so die Gruppenuniversität als Massenuniversität mit zeitweise weit über 30.000 Studenten. Dazu trug auch die Integration der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen , Abteilung Göttingen, 1978 bei, so dass alle Lehrämter an der Universität studiert werden können. Um diesen Ansturm bewältigen zu können, wurde nördlich der Göttinger Innenstadt in den 60er Jahren für die Geisteswissenschaften ein neuer Campus geplant und errichtet. Auf dem Gelände entstanden ein Bau für das Studentenwerk mit Zentralmensa, ein Mehrzweckgebäude (MZG) im Hochhausstil („Blauer Turm“) und das Zentrale Hörsaalgebäude (ZHG) mit dem größten Hörsaal der Universität („011“), der knapp 1.000 Sitzplätze umfasst. In unmittelbarer Nähe wurden Seminargebäude für die Juristische Fakultät ( Juridicum ), für die Theologische Fakultät (Theologicum) sowie für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Oeconomicum) errichtet. 1992 wurde dort die Zentralbibliothek eröffnet sowie 2013 das Lern- und Studiengebäude.

Die Gebäude der Universitätsmedizin Göttingen wurden in den 70ern ebenfalls im Norden der Stadt neu gebaut und weitere naturwissenschaftliche Institute einschließlich des Experimentallabors XLAB sowie ein Wohngebäude für Gastprofessoren entstanden im Stadtteil Weende .

10-DM-Banknote mit Göttinger Motiven

Als im Jahre 1989 die dritte und letzte Serie von D-Mark -Banknoten herausgegeben wurde, bildeten neun verschiedene Persönlichkeiten die Motive auf den Scheinen. Vier dieser Personen waren in ihrem Leben Professoren an der Universität Göttingen gewesen: Carl Friedrich Gauß (10 DM), Paul Ehrlich (200 DM), Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (beide 1000 DM). Der 10-DM-Schein zeigte neben dem Bild von Gauß unter anderem historische Gebäude der Universität Göttingen, darunter die Sternwarte und die Aula.

Im Sommer 2020 wurde durch das Studierendenparlament eine Diskussion über die Umbenennung der Universität in Emmy-Noether-Universität angestoßen. [44]

Universitätskirche ist seit 1822 die gotische Nikolaikirche im Nikolaiviertel der südlichen Altstadt.

Museen, Sammlungen und Gärten im Überblick

Bereits im 18. Jahrhundert war die Universität berühmt für ihre Sammlungen und Gärten, die ein anschauliches, reines Bücherwissen übersteigendes Studium ermöglichten. Auch heute hat Göttingen auf diesem Gebiet teilweise weltweit einzigartige Attraktionen vorzuweisen, welche der Öffentlichkeit zum Teil zugänglich sind. [45]

Historische Sternwarte der Universität

Naturwissenschaften:

Kunstsammlung der Uni

Geisteswissenschaften:

Humanmedizin:

Sonstiges:

Neben den Einzelsammlungen und Einrichtungen der Fakultäten und Institute der Universität sowie der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen verfügt auch das Städtische Museum Göttingen über universitätsbezogene Sammlungen. Die dortige Dauerausstellung gibt einen prägnanten Überblick über die Geschichte der Universität, ihrer Professoren und Studenten.

Persönlichkeiten und Alumni

Die Universität hatte in ihrer Geschichte viele berühmte Lehrer und Wissenschaftler, nicht alle können hier erwähnt werden.

Im Stadtbild erinnern seit 1874 die typischen Göttinger Gedenktafeln an die Wohnstätten von etwa 320 berühmten Göttinger Gelehrten und Studenten. Sie sind zumeist aus weißem Marmor und verweisen auf die Wohnzeit der geehrten Person in dem Haus, an dem sie angebracht sind. Mit der Anbringung der Tafel ist jeweils eine Göttinger Laudatio verbunden. [47] Zu den bekanntesten Alumni der Georgia Augusta gehört der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck als Student , dessen hundertjähriges Immatrikulationsjubiläum 1932 in Göttingen groß gefeiert wurde. An die Zeiten des Bismarck-Kults erinnern in Göttingen noch das Bismarck-Häuschen , der Bismarckturm und der Bismarckstein . Bismarck wurde in Göttingen durch den „Diplomatenbildner“ von Heeren stark beeinflusst.

Die Freunde der Georgia-Augusta sind seit 1918 im Universitätsbund Göttingen e. V. als gemeinnützigem Förderverein zusammengeschlossen, der im Rahmen seiner gemeinnützigen Zwecke für die Universität Drittmittel beschafft. Der Universitätsbund Göttingen gibt auch die Göttinger Universitätsreden bei Vandenhoeck & Ruprecht heraus und gehört zu den Förderern der Alumni -Organisation der Georgia-Augusta. Diese ist im Vergleich zu den Universitäten der USA noch jung und im Aufbau begriffen. Das Alumni-Netzwerk zählt aber bereits rund 30.000 Mitglieder, darunter einen ehemaligen Bundespräsidenten, einen ehemaligen Bundeskanzler und den Nobelpreisträger Herbert Kroemer . [48]

Akademische Orchestervereinigung Göttingen

Die Akademische Orchestervereinigung Göttingen (AOV) ist das älteste Orchester an der Universität Göttingen. Im Jahre 1906 wurde sie von Professoren, Assistenten und Studierenden der Universität Göttingen gegründet. Ab 1950 war Hermann Fuchs 37 Jahre lang musikalischer Leiter der AOV. [49]

Weit über Göttingen hinaus wurde die AOV vor allem durch die Wiederaufführung von Opern Georg Friedrich Händels in Zusammenarbeit mit dem Göttinger Universitätsbund bekannt. [50] Die alljährlichen Göttinger Händel-Festspiele haben darin ihren Ursprung. [51]

Zum Jubiläum des 111-jährigen Bestehens der AOV wurde von einigen Mitgliedern des Orchesters eine Ausstellung erstellt. [52]

Universitätschor und Universitätsorchester Göttingen

Der Chor

Der Universitätschor wurde im Jahre 1946 in Göttingen gegründet und vom damaligen Akademischen Musikdirektor (AMD) Hermann Fuchs bis Dezember 1987 geleitet. Als sein Nachfolger im Amt leitete seither AMD Ingolf Helm das Ensemble.

Das Programm besteht aus klassisch-romantischen Oratorien - sowie auch A-cappella -Repertoire. Eine Besonderheit sind darüber hinaus die regelmäßigen Aufführungen von Kantaten Johann Sebastian Bachs in den Gottesdiensten der Universitätskirche . Auch zeitgenössische Werke werden ins Programm aufgenommen. So sang der Chor Ende 2009 die Uraufführung des Oratoriums „Verheißungen“ von Ingolf Helm. [53]

Der Universitätschor und das Universitätsorchester folgten mehrmaligen Einladungen der Internationalen Händelgesellschaft Göttingen , um an den Händelfestspielen in den Jahren 1985,1995, 2005 und 2010 teilzunehmen. [54]

Das Orchester

Das Universitätsorchester Göttingen wurde 1990 vom Akademischen Musikdirektor Ingolf Helm gegründet. Es besteht aus ca. 40 bis 50 Mitgliedern aller Studienrichtungen. Das Repertoire reicht von klassischen Sinfonien , Ouvertüren und Solo-Konzerten über Bach-Kantaten im Universitätsgottesdienst, hin zu Chor-Orchester-Stücken, die gemeinsam mit dem Universitätschor erarbeitet werden.

Innerhalb eines Semesters wird ein Konzertprogramm einstudiert, das zum Ende des Semesters zur Aufführung gebracht wird. Dazu kommen verschiedene Auftritte wie Sonderkonzerte in der Adventszeit oder offizielle Feierlichkeiten in der Aula , bei denen unter anderem auch Ensembles aus dem Orchester mitwirken. Konzertreisen führten das Universitätsorchester auch schon ins europäische Ausland. [55]

Zum Sommersemester 2021 übernimmt Andreas Jedamzik die kommissarische Leitung des Universitätschores und Universitätsorchesters. [56]

Paten

Den Personal- und Vorlesungsverzeichnissen waren ab dem Sommersemester 1957 zwei im gleichen Druck abgesetzte Eintragungen vorangestellt: [57]

Die Georg-August-Universität zu Göttingen
wurde durch Stiftungsurkunde vom 7. Dezember 1736 gegründet und am
17. September 1737 feierlich eröffnet.

Ihr Stifter war Georg II.
Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien und Irland.
Ihr erster und eifrigster Förder war der Hannoversche Geheime Rat
Gerlach Adolph Freiherr von Münchhausen .

Die Georg-August-Universität
pflegt die Tradition der
Albertus-Universität zu Königsberg/Pr.
gegründet von
Herzog Albrecht von Preußen 1544 .

Literatur

 • Johann Stephan Pütter , Friedrich Saalfeld, Georg Heinrich Oesterley: Johann Stephan Pütters Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen . Vandenhoeck, Göttingen 1765. sub.uni-goettingen.de
 • Ernst Brandes : Über den gegenwärtigen Zustand der Universität Göttingen . Göttingen 1802.
 • Emil Franz Rössler : Die Gründung der Universität Göttingen. Göttingen 1855. Digitalisat http://vorlage_digitalisat.test/1%3D~GB%3D2GhAAAAAIAAJ~IA%3D~MDZ%3D%0A~SZ%3D~doppelseitig%3D~LT%3D~PUR%3D
 • Franz Stadtmüller (Hrsg.): Geschichte des Corps Hannovera zu Göttingen 1809–1959. Göttingen 1963.
 • Wilhelm Ebel : Memorabilia Gottingensia. Elf Studien zur Sozialgeschichte der Universität. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen/Zürich 1969.
 • Zur Geschiche der Juristenfakultät und des Rechtsstudiums an der Georgia Augusta. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen/Zürich (= Göttinger Universitätsreden. Band 29).
 • Norbert Kamp : Die Georgia Augusta und der Staat (= Göttinger Universitätsreden. Heft 66). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980, ISBN 3-525-82618-4 .
 • Norbert Kamp: Die Georgia Augusta 1979–1983. In: Göttinger Universitätsreden. Heft 71. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983.
 • Friedrich Hund : Die Geschichte der Göttinger Physik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen/Zürich 1987 (= Göttinger Universitätsreden. )
 • Jürgen von Stackelberg (Hrsg.): Zur geistigen Situation der Zeit der Göttinger Universitätsgründung 1737. Eine Vortragsreihe aus Anlaß des 250jährigen Bestehens der Georgia Augustana. Göttinger Universitätsschriften Serie A, Band 12. Göttingen 1988.
 • Dietrich Denecke , Helga-Maria Kühn (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt. 3 Bände (1987: Band 1, 2002: Band 2, 1999: Band 3). Göttingen 1987–2002, ISBN 3-525-36196-3 .
 • Dietrich Hoffman, Kathrin Maack-Rheinländer (Hrsg.): „Ganz für das Studium angelegt“: Die Museen, Sammlungen und Gärten der Universität Göttingen. Wallstein, Göttingen 2001, ISBN 3-89244-452-8 .
 • Eckart Kleßmann : Universitätsmamsellen. Fünf aufgeklärte Frauen zwischen Rokoko, Revolution und Romantik. Die Andere Bibliothek, Band 281. Eichborn, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-8218-4588-3 .
 • Detlef Busse: Engagement oder Rückzug? Göttinger Naturwissenschaften im Ersten Weltkrieg. Schriften zur Göttinger Universitätsgeschichte, Band 1. Universitätsverlag Göttingen 2008, ISBN 978-3-940344-20-5 . sub.gwdg.de (PDF; 3,8 MB)
 • Frauke Geyken : Zum Wohle Aller. Geschichte der Georg-August-Universität Göttingen von ihrer Gründung 1737 bis 2019. Steidl Verlag , Göttingen 2019, ISBN 978-3-95829-651-0 .

Weblinks

Commons : Georg-August-Universität Göttingen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Dozenten und Professoren – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Alumni – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Leitbild für Alumni GöttingenPräambel – Motto , Universität Göttingen.
 2. Universitätsgeschichte auf uni-goettingen.de (zuletzt abgerufen am 31. Juli 2019).
 3. [1] (zuletzt abgerufen am 02. April 2021).
 4. Destatis - Statistisches Bundesamt
 5. Hochschulen. Abgerufen am 19. Juli 2020 .
 6. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Präsidium - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 2. April 2021 .
 7. Best universities in Germany 2020. Abgerufen am 11. Dezember 2019 (englisch).
 8. https://www.uni-goettingen.de/en/428930.html
 9. Informationen zum Gebäudemanagement , Universität Göttingen.
 10. Unsere Mensen , Studentenwerk Göttingen. Abgerufen am 18. August 2013.
 11. Studentenwohnheimplätze in den Stadtbezirken und Statistischen Bezirken 2003 bis 2012 (PDF; 15 kB), Stadt Göttingen. Abgerufen am 18. August 2013.
 12. Georg-August-Universität Göttingen – Höhe der Semesterbeiträge In: www.uni-goettingen.de
 13. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Semesterbeiträge - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 7. Januar 2020 .
 14. Georg-August-Universität Göttingen – Studierendenschaftsbeitrag In: www.uni-goettingen.de
 15. Studenten nach Fakultäten bzw. Fachbereichen 1950 bis 2008 (PDF; 16 kB), Stadt Göttingen.
 16. Göttingen Campus , offizielle Webseite.
 17. Übersicht über universitätsnahe Einrichtungen der Universität Göttingen , Universität Göttingen.
 18. Universität Göttingen – Zentren Website der Universität Göttingen, abgerufen am 8. Juli 2012.
 19. Literatur von und über Georg-August-Universität Göttingen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 20. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Zahlen, Daten und Fakten - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 7. Januar 2020 .
 21. siehe Homepage des Gleichstellungsbüros , abgerufen am 10. Juli 2015
 22. siehe Professorinnenprogramm II (2013–2017) , abgerufen am 10. Juli 2015
 23. siehe Seite der Geschäftsstelle für Gute wissenschaftliche Praxis
 24. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Bereich Finanzen - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 7. Januar 2020 .
 25. Hermann Horstkotte: Weitermachen ohne Elite-Stempel Zeit.de am 18. Juni 2012, abgerufen am 18. März 2015
 26. Kleßmann: Universitätsmamsellen. 2008, S. 19.
 27. Erich Bauer: Zuverlässige Nachricht von der Lebensart auf der Universität Göttingen. Eine Werbeschrift aus dem Jahre 1739 . Einst und Jetzt, Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, Band 10 (1965), S. 51–57
 28. Arnd Krüger : Valentin Trichters Erben. Das Theorie-Praxis-Problem in den Leibesübungen an der Georg-August-Universität (1734–1987). In: H.-G. Schlotter (Hrsg.): Die Geschichte der Verfassung und der Fachbereiche der Georg-August-Universität Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, ISBN 3-525-35847-4 , S. 284–294.
 29. Hans-Joachim Heerde: Das Publikum der Physik. Lichtenbergs Hörer. Göttingen: Wallstein Verlag, 2006, ISBN 3-8353-0015-6 , S. 570; eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 30. NN : Schulte (Kaspar Detlev). In: Conversations-Lexikon der Gegenwart. Band 4, FA Brockhaus, Leipzig 1840, S. 946, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 31. Karl Theodor von Heigel: Ludwig I., König von Baiern . In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 517–527.
 32. Vgl. Der Vormann der Georgia Augusta. Christian Gottlob Heyne zum 250. Geburtstag. Sechs akademische Reden (= Göttinger Universitätsreden. Heft 67). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980.
 33. Virtuelles Antikenmuseum Göttingen , Archäologisches Institut der Universität Göttingen.
 34. Eine Quantifizierung des wissenschaftlichen Wirkens der Georg-August-Universität in dieser ausserordentlichen Blütephase kann der zusammenfassenden Darstellung der Lehrkräfte und Wissenschaftler der Universität Göttingen von David de la Croix und Robert Stelter (2021) Scholars and Literati at the University of Göttingen(1734–1800) , Repertorium Eruditorum Totius Europae/RETE , 4:1-8 entnommen werden.
 35. Ilse Jahn, Rolf Löther, Konrad Senglaub (Hrsg.): Geschichte der Biologie. Jena 1985, S. 637.
 36. (13. Mai 1848)
 37. Das Jet-Zeitalter begann in Göttingen: 100. Geburtstag von Hans von Ohain . Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Abgerufen am 28. Mai 2012.
 38. Michael Grüttner , Sven Kinas: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 1933–1945 . In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte . 55 (2007), S. 140, 166 ff. ( PDF )
 39. (laut Abraham Fraenkel, Lebenskreise, 1967, S. 159)
 40. Erinnerungen von Dietrich Goldschmidt in der Erinnerungswerkstatt Norderstedt
 41. F. Stadtmüller: Geschichte des Corps Hannovera zu Göttingen. Göttingen 1963, S. 316.
 42. F. Stadtmüller: Geschichte des Corps Hannovera zu Göttingen. Göttingen 1963, S. 323.
 43. Studierendenparlament (StuPa) der Georg-August-Universität Göttingen – Über uns , Universität Göttingen.
 44. Göttingen: Heißt die Georg-August-Universität bald Emmy-Noether-Universität? Abgerufen am 5. Januar 2021 .
 45. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Sonntagsspaziergänge - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 7. Januar 2020 .
 46. Experimenteller Botanischer Garten. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit, abgerufen am 9. Oktober 2018 .
 47. Walter Nissen, Christina Prauss, Siegfried Schütz: Göttinger Gedenktafeln – Ein biografischer Wegweiser. Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen 2002, ISBN 3-525-39161-7 .
 48. Georg-August-Universität Göttingen - Öffentlichkeitsarbeit: Ehemalige - Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 7. Januar 2020 .
 49. Akademische Orchestervereinigung Göttingen – Dirigenten , abgerufen am 26. August 2019.
 50. Universitätsbund Göttingen e. V. , abgerufen am 26. August 2019.
 51. Akademische Orchestervereinigung Göttingen , abgerufen am 26. August 2019.
 52. 111 Jahre AOV , abgerufen am 26. August 2019.
 53. Oratorium „Verheißung“ geschrieben . Göttinger Tageblatt , Ausgabe vom 17. Dezember 2009.
 54. Universitätschor Göttingen , abgerufen am 2. Mai 2021.
 55. Universitätsorchester Göttingen , abgerufen am 2. Mai 2021.
 56. Leitung Universitätsorchester Göttingen , abgerufen am 2. Mai 2021.
 57. Rundbrief der Albertus-Universität, Weihnachten 1957.

Koordinaten: 51° 32′ 30,7″ N , 9° 56′ 4,1″ O