Dette er en fremragende vare.

Gletsjer tilbagetog siden 1850

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Siden midten af ​​1800 -tallet er der observeret et betydeligt fald i gletsjere næsten over hele verden. Denne proces kaldes gletsjerretreat eller gletsjersmelte . Det, der menes med dette, er et langsigtet tab af gletschernes masse og ikke snesmeltningen i bjergene og høje højder hvert år om foråret eller grundlæggende smeltningen i udtyndingsområdet , som i gletsjere, der er i ligevægt med klimaet er i samme omfang, som masseforøgelsen i næringsområdet forekommer. En vigtig parameter til vurdering af gletsjerretreat er massebalancen registreret af glaciologer . Gletscherens adfærd er beskrevet af gletsjerdynamikken . Gletsjer tilbagetog er især relateret til menneskeskabt global opvarmning .

Massebalancen for gletschere på verdensplan har været klart negativ siden mindst 1960, som diagrammet viser.
Kortet sammenligner massebalancen for 173 gletschere fordelt rundt om i verden og målt mindst fem gange mellem 1970 og 2004: 83% af alle gletsjere skrumpede i denne periode, den gennemsnitlige tilbagetrækningshastighed for alle gletschere var 31 cm om året. [1]

introduktion

Størstedelen af ​​alle gletsjere har mistet noget af deres masse og areal i løbet af de sidste årtier. [2] [3] [4] Med få undtagelser påvirkes alle regioner, fra troperne til midten af ​​breddegrader til polarisen . De alpine gletschere er for eksempel skrumpet med omkring en tredjedel af deres areal i løbet af de sidste 150 år, deres volumen faldt med næsten halvdelen mellem 1901 og 2011. [5] Dette kan ses direkte på malerier, tegninger eller gamle fotografier. Sidstnævnte viser imponerende de forskellige gletscherområder fra dengang i forhold til i dag. Et fald i is kan også observeres i polarområderne , hvor større ishylder i stigende grad er brudt af de seneste år. Voksende gletschere blev hovedsageligt observeret i Norge, New Zealand, Island og det østlige Antarktis mod slutningen af ​​det 20. århundrede. Denne tendens, der eksisterede i kort tid i 1980'erne og 1990'erne og var baseret på lokalt ændrede nedbørsmønstre, er enten vendt eller i det mindste fladt betydeligt siden omkring år 2000, i hvert fald i de to første regioner.[6] I Østrig, som ifølge Alpine Club 2012/2013 Kals Bärenkopf -Kees og de små elendigheder -Kees, to mindre gletschere, steg lavt.

Gletsjerne følger de observerede klima- og temperatursvingninger rundt om i verden. Mens den globale temperaturstigning i første halvdel af det 20. århundrede tilskrives en blanding af forskellige naturlige og menneskeskabte faktorer (udsving i solvariation , lav vulkansk aktivitet og den første betydelige stigning i drivhusgasser ), er den accelererende temperaturstigning siden 1970 generelt tydelig tilføjet til den forstærkende menneskeskabte drivhuseffekt . [7] [8] [9] Temperaturstigningen fører til faldende gletsjeris - blot en af ​​de mange konsekvenser af global opvarmning . En indirekte effekt af menneskeskabte klimaforandringer er en ændret fordeling af nedbør, som også kan påvirke gletsjernes massebalance.

Konsekvenserne af fænomenet rummer betydelige risici for en andel af den nuværende og fremtidige verdensbefolkning, der er svær at estimere i øjeblikket. Først og fremmest er der en øget risiko for oversvømmelse i de berørte områder på grund af stigende flodniveau og stigende udbrud af gletsjersøer . Dette resulterer i en forværret vandmangel i visse regioner. [10] Den stigende afstrømning af gletsjervand fører også til en global stigning i havoverfladen og truer dermed også mennesker, der ikke bor direkte i gletsjernes indflydelsesområde.

årsager

Den afgørende faktor for en gletsjers fortsatte eksistens er dens massebalance , forskellen mellem ophobning (såsom snefald, aflejring af snedrev og laviner , kondensering af atmosfærisk vanddamp og frysning af regnvand) og ablation (smelte, sublimering samt ophør af laviner). Hver gletscher består af et næringsstof og et forbrugsområde. I næringszonen (akkumuleringsområde) bevares mindst en del af sneen selv om sommeren og omdannes derefter til gletsjeris. I forbrugsområdet (ablationsområde) dominerer ablation derimod over genopfyldning fra sne. Disse to områder er adskilt af ligevægtslinjen . Langs denne linje svarer ablation om sommeren til ophobning om vinteren.

I tilfælde af klimaændringer kan både lufttemperaturer og nedbør i form af sne ændre sig og dermed flytte massebalancen. Disse indikatorer giver i øjeblikket oplysninger om årsagerne til gletsjerretreat:

 • I de fleste regioner i verden stiger temperaturerne hovedsageligt som følge af menneskelige drivhusgasemissioner . Ifølge den fjerde vurderingsrapport fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der blev offentliggjort i 2007, steg den globale gennemsnitlige lufttemperatur nær jorden med 0,74 ° C (± 0,18 ° C) mellem 1906 og 2005. [11] Opvarmningen er med stigende nærhed til polerne (se polarforstærkning ) og med stigende højde i bjergene (man taler om højdeafhængig opvarmning, dt. Højdeafhængig opvarmning) [12] mere udtalt.
 • I modsætning til lufttemperaturen er der ingen klare tendenser for nedbør. Især Canada, Nordeuropa, Vestindien og det østlige Australien stod for mere nedbør i løbet af det 20. århundrede. Fald på op til 50% blev især målt i Vest- og Østafrika og i Vest Latinamerika. [13] Det er derfor nødvendigt for hver af de berørte regioner at undersøge, hvilke faktorer der er ansvarlige for gletschernes tilbagetrækning og, hvis det er relevant, dominerende.
Afsat kryokonit pletter bunden af ​​smeltevandløb i den grønlandske ismørke. Cryoconite kan også ses som grå kontaminering på isoverfladen. Oven på billedet: en lys, 5 til 10 meter bred smeltevandsstrøm fra en gletsjersø. Foto taget fra en helikopter den 21. juli 2012 af Marco Tedesco, der tilskriver den stigende mørkning af isen til klimaændringer. [14]
 • Cryoconite er et mørkt, biogent overfladestøv på sne og is, der transporteres over lange afstande med vind i atmosfæren og ses almindeligt på gletsjere rundt om i verden. På grund af sin mørke farve reducerer kryokonit signifikant overfladerefleksionen af ​​sollys og fremskynder eller initierer således gletschernes smeltning. Selvom kryokonit består af mineralpartikler (sod, kulstof og nitrogen) og organisk stof, er den organiske komponent vigtigere med hensyn til effekten på smeltning, fordi den ofte er biologisk aktiv og udgør hoveddelen af ​​kryokonit. Dette organiske materiale består delvist af fotosyntetisk aktive mikroorganismer, såsom cyanobakterier eller tardigrade , [15] som det blev demonstreret på Rotmoosferner . [16] I det mindste i Alperne, når der forekommer kryokonit, observeres ligeledes den mørkfarvede gletsjerloppe , der lever af det indtastede biologiske materiale, så en voksende, mørkfarvet flora og fauna udvikler sig på gletscheren, der lever i smeltevand og formerer sig. [17] [18]

En gletsjer reagerer med vækst på en afkøling eller en stigning i snefald, hvilket forårsager en positiv massebalance. Dette øger gletscherområdet i Zehr -området, hvor ablationen er højest. Således har gletsjeren opnået en ny ligevægt. Der er i øjeblikket et par gletschere, der vokser. Den langsomme vækstrate tyder imidlertid på, at de ikke er langt fra ligevægt. [19] Til global opvarmning såsom global opvarmning eller et fald i snefald, som fører til en negativ massebalance, reagerer gletscheren med et fald. Som et resultat mister gletsjeren dele af sit for det meste dybere ablationsområde, så akkumulering og ablation balanceres igen. Men hvis en gletscher ikke kan trække sig tilbage til et nyt ligevægtspunkt, er den i evig ubalance, og hvis dette klima vedvarer, vil det smelte fuldstændigt.

Antallet af gletsjerfremskridt steg fra 1100 og er faldet usædvanligt hurtigt siden begyndelsen af ​​industrialiseringen [20]

I løbet af klimahistorien har der af forskellige årsager gentagne gange været naturlige klimaændringer med fremskridt og tilbagetrækninger af gletsjere. Mod slutningen af ​​middelalderen begyndte antallet af gletsjerfremskridt at stige. [20] I slutningen af ​​den såkaldte lille istid omkring 1850 var den globale gennemsnitstemperatur steget en smule, hvilket kan forklare en del af den globale gletsjer-tilbagetrækning i de følgende årtier. Fra 1940 forblev gennemsnitstemperaturerne relativt stabile eller faldet lidt, hvilket de fleste gletschere reagerede med relativ stagnation eller vækst. Gletsjerens tilbagetog, der startede igen i slutningen af ​​1970'erne som følge af de hurtigt stigende lufttemperaturer i de fleste regioner og har accelereret i de seneste år, skyldes hovedsageligt menneskeskabte påvirkninger og kan ikke betragtes som en del af naturlige klimaændringer. [21] [22]

Den første udløser for gletsjerens tilbagetrækning fra 1850 og fremefter, i hvert fald i Alperne, kan antages at være en sænkning af gletschernes albedo på grund af sodpartikler frigivet i løbet af industrialiseringen. Hvis kun de klimatiske faktorer blev overvejet, ville gletsjerne være vokset indtil omkring 1910. [23] Den nuværende hurtige tilbagegang observeret i alle bjergområder i verden på et tidspunkt, hvor ændringen i Jordens kredsløbsparametre har tendens til at favorisere gletsjerfremskridt, er meget usædvanlig for Holocene og et klart tegn på nuværende menneskeskabte klimaforandringer. [24]

Gletsjere som klimaindikatorer

Globale årlige gennemsnitstemperaturer siden 1880 nær jordens overflade, i forhold til middelværdien for årene 1951 til 1980. Grafen er baseret på målinger af lufttemperaturen nær overfladen ved vejrstationer og havoverfladetemperaturen ved skibe og satellitter. Der er klart to faser af stigning mellem 1910 og 1940 og efter 1980. Kilde: NASA GISS .

Gletschernes udvidelse og sammentrækningstendenser, der praktisk talt aldrig er i hviletilstand, spiller en vigtig rolle i klimaforskning . Gletsjerne findes frem og tilbage mellem tilbagetrækning og fremrykning. Når der falder mere nedbør eller temperaturer falder, går de normalt videre. De krymper, når mængden af ​​nedbør falder og temperaturerne stiger. De alpine gletschere har været svindende siden omkring 1850, selvom især mindre gletschere i denne region var kommet lidt længere omkring 1920 og omkring 1980.

Som regel er mindre gletschere "mere følsomme over for klimaet" og kan derfor bruges som indikatorer for kortsigtede begivenheder. På samme måde er gletschere i maritime regioner mere egnede som klimaindikatorer for kortere begivenheder end gletschere i kontinentale regioner. Dette skyldes, at en betydelig del af gletsjerisen i kontinentale regioner med lav luftfugtighed oplever ablation gennem fordampning, men dette spreder igen fordampningens varme. Denne varme mangler derefter for at smelte gletscherisen.

Inden for et klimatisk område reagerer gletsjere imidlertid ikke kun forskelligt på ændringer på grund af forskellige ismasser. Overfladens størrelse, undergrundens beskaffenhed, dalen gletschers hældning og form, vind og vind og vind / læ effekter samt opførsel af glacialt smeltevand, for blot at nævne de vigtigste faktorer, har også en stor indflydelse . Ikke desto mindre kan især større gletschere beskrives som relativt træg generelt, hvorfor de er mindre påvirket af individuelle vejrforhold end af klimatiske ændringer over længere perioder. Derfor er de samlet set en nyttig indikator for langsigtet temperaturudvikling. For eksempel rekonstruerede glaciologen Johannes Oerlemans den globale middeltemperatur i løbet af de sidste 400 år ved at evaluere ændringer i længden af ​​169 gletsjere spredt rundt om i verden. Derfor begyndte moderat opvarmning i midten af ​​1800 -tallet. I første halvdel af det 20. århundrede var han i stand til at bestemme en opvarmning på omkring 0,5 ° C. [25]

Temperaturrekonstruktioner opnået fra iskernerne EPICA og Vostok

En anden særegenhed ved gletsjere, som er vigtig for klimaforskning, er deres alderdom. På denne måde kan iskerner udvindes fra dem, der går flere årtusinder tilbage og kan give information om udviklingen af ​​en gletscher og klimaets historie . Nedenstående eksempel på Kilimanjaro viser, at dens gletsjere har eksisteret uafbrudt i over 11.700 år og nu er truet med at forsvinde. Iskerner fra Antarktis og Grønlands indlandsis giver et glimt af fortiden endnu længere. Dette gør det muligt at rekonstruere klimaet og atmosfærens sammensætning over flere hundrede tusinde år.

Fundene af tørv og træstammer frigivet af de tilbagetrækende gletschere, for eksempel på den østrigske Pasterze [26] , viser også, at omfanget af nogle gletsjere i tidligere tider (for 6.000–9.000 år siden) var betydeligt mindre, end det er i dag. Som følge heraf antages højere temperaturer i tider med tilbagegående gletschere. Et fremtrædende eksempel er " Ötzi ", der døde for omkring 5300 år siden på det, der dengang var et isfrit åg nær Vent / Ötztal Alperne og derefter blev omsluttet af et sne- og isdække, hvor han dukkede op under isen som følge af gletsjer tilbagetog i 1991. [27] Christian Schlüchter og Ueli Jörin fra Institut for Geologi ved Universitetet i Bern gik i deres publikation Alperne uden gletsjere? fra 2004 går ud fra, at den lille istid fra det 17. til midten af ​​1800 -tallet resulterede i den største alpine gletsjerudvidelse i de sidste 10.000 år, og at gletsjerne var lidt over 50% af denne periode mindre, end de er i dag. De kom til den konklusion, at solaktivitetens indflydelse på gletsjerudvikling hidtil er blevet undervurderet. [28] [29]

Global oversigt over processen

Den følgende mere detaljerede oversigt over global gletsjerretreat er opdelt i tre dele: midterste breddegrader, tropiske zoner og polarområder . Dette er ikke kun baseret på de fælles geografiske differentieringsmønstre, men også på, at der er særlige krav til isdannelse og gletsjersmeltning i disse tre zoner. Der er også specifikke forskelle for menneskers fremtidige levevilkår med hensyn til de forventede konsekvenser af en fortsat smelteproces.

Gletscher på mellem breddegrad

Gletsjere på mellem breddegrader er placeret mellem enten tropen eller tropen og en af polcirklerne . I disse 4.785 km brede områder er der bjerggletsjere, dalgletsjere og på højere bjerge også mindre iskapper. Alle disse gletschere er placeret i bjergkæder , herunder Himalaya , Alperne , Pyrenæerne , Rocky Mountains , de patagoniske Andes i Sydamerika og New Zealand . Jo tættere gletsjerne på disse breddegrader er på polarområderne , jo mere omfattende og massive er de. Gletsjere på mellem breddegrad er de mest grundigt undersøgt i løbet af de sidste 150 år. Ligesom de tropiske gletschere trækker praktisk taget alle gletsjere af middel breddegrad sig tilbage og viser en negativ massebalance.

Alperne

I 1970'erne var der omkring 5.150 gletschere i Alperne, der dækkede et område på 2.903 km² (heraf 1.342 km² i Schweiz , 602 km² i Italien , 542 km² i Østrig og 417 km² i Frankrig ). En undersøgelse af udviklingen af ​​disse gletschere siden 1850 kommer til den konklusion, at allerede i 1970 var 35% af det oprindeligt eksisterende gletsjerområde forsvundet, og at dette svind var steget til næsten 50% i 2000. [30] Det betyder, at ved årtusindskiftet var halvdelen af ​​det område, der tidligere var dækket af gletsjere, blevet udsat for isens tilbagetrækning. Mellem 2000 og 2015 gik yderligere 1,8% af gletsjerområdet tabt hvert år. [31]

World Glacier Monitoring Service (WGMS) rapporterer hvert femte år om ændringer i gletsjernes endepunkt rundt om i verden. [32] Ifølge rapporten om perioden 1995-2000 faldt 103 af 110 gletschere i Schweiz , 95 af 99 gletsjere i Østrig , alle 69 gletsjere i Italien og alle 6 gletschere i Frankrig faldt i Alperne i denne femårsperiode .

Gletsjerne i Alperne trækker sig nu hurtigere tilbage end for nogle få årtier siden: Mellem 2002 og 2005 mistede Trift -gletsjeren 500 m eller 10% af sin tidligere længde. [33] The Great Aletsch Glacier , som er den længste gletscher i Alperne med en længde på 22,9 km, har trukket sig tilbage med næsten 2.800 m siden 1870. Den sidste fremskridtsfase mellem 1588 og 1653 registreres relativt detaljeret. [34] Hans tilbagetogshastighed er også steget. 965 m er smeltet siden 1980. [35] Alene i 2006 tabte den næsten 115 m i længden (i 2007 var den omkring 32 m). Omkring 2000 var Aletsch -gletsjeren nogenlunde den samme størrelse som under den klimatiske optimum i den romerske periode (200 f.Kr. til 50 e.Kr.) og var 1000 meter længere end for omkring 3300 år siden under bronzealderoptimum . [36] Siden årtusindskiftet er overfladen i de nederste lag smeltet med mere end otte meter om året, ifølge en analyse af satellitdata fra 2001–2014 ved universitetet i Erlangen-Nürnberg . [31]

Fund af træ og tørv fra gletsjemoræner i Alperne tyder på, at nogle gletschere nogle gange trak sig væsentligt længere tilbage end det er tilfældet under Holocæn . [37] [38] [39] Andre gletschere har beviseligt ikke været mindre end de er i dag i mindst 5000 år. [40]

I sommeren 2006 blev konsekvenserne af tilbagetrækningen af ​​gletscheren i Alperne særlig tydelige gennem stenfald på den schweiziske Eiger : Mere end 500.000 sten faldt på Nedre Grindelwald -gletsjeren den 13. juli. I alt vurderes op til 2 millioner m³ sten, der vejer fem millioner tons, at være i risiko for at falde. Årsagen til afbrydelserne er blandt andet tilbagetrækning af gletsjere, der understøttede overhængende bjergdele, og smeltning af konstant frosne områder ( permafrost ), hvor den sprækkede klippe blev holdt sammen af ​​isen som et klæbemiddel .

Scenarier for det 21. århundrede indikerer, at hvis den gennemsnitlige lufttemperatur om sommeren (april til september) steg med 3 ° C i 2100, kunne Alpernes gletsjere have mistet omkring 80% af det område, der stadig var tilgængeligt mellem 1971 og 1990. Det svarer kun til en tiendedel af omfanget af 1850. En opvarmning på 5 ° C kan få næsten alle alpine gletschere til at forsvinde.[41]

Tyskland

Gletsjerne i Alpernes del i Tyskland har smeltet siden midten af ​​1800 -tallet. I slutningen af ​​2010'erne var der stadig fem gletsjere med et samlet areal på mindre end 0,5 km²: Höllentalferner , Northern og Southern Schneeferner , Watzmann Glacier og Blaueis . På ingen af ​​gletsjerne er der et område, hvor akkumulering finder sted regelmæssigt; de stadig varmere somre betyder, at vintersneen smelter på mindre end en måned. Hvis tendensen mod stigende smeltehastigheder fortsættes, kan der praktisk talt ikke være flere gletsjere i Tyskland i 2040'erne. [42]

Frankrig

De franske alpine gletsjere faldt kraftigt fra 1942 til 1953, udvidede derefter lidt igen til 1980, og siden 1982 har de været skrumpende igen. For eksempel har siden 1870 Argentière -gletsjeren og Mont Blanc -gletsjeren trukket sig tilbage med henholdsvis 1.150 m og 1.400 m. Den største gletscher i Frankrig, Mer de Glace , der nu er 11 km lang og 400 m tyk, har mistet 8,3% af sin længde (≈1 km) i de sidste 130 år. Derudover er det blevet 190% (≈ 150 m) tyndere i den centrale del siden 1907. Bossons -gletsjeren i Chamonix har trukket sig tilbage 1.200 m siden begyndelsen af ​​århundredet.

Italien

Ligesom gletsjerne i de schweiziske alper var omkring 1980 en tredjedel af gletsjerne i de italienske alper (i 1989 var omkring 500 km² gletsjret der), i 1999 89%. Fra 2004 til 2005 trak alle gletsjere sig tilbage i de italienske alper. [43] I 2011 var det glacierede område skrumpet til 370 km². [5]

Østrig

Glaciologen Gernot Patzelt rapporterede om 100 gletschere observeret af den østrigske alpine sammenslutning, at deres tilbagegang i øjeblikket afslører jord, der havde været kontinuerligt gletsjet i mindst 1300 år. [26] Samtidig understregede han dog, at fund af tørv og træstammer viste, at disse områder tidligere delvist var dækket af lærkeskove, og at den nuværende gletsjerstatus historisk set er "ikke enestående".

Schweiz
Stor Aletsch -gletsjer : venstre 1979, center 1991, højre 2002

En undersøgelse fra 2005, der undersøgte 91 schweiziske gletsjere, fandt ud af, at 84 gletschere var trukket sig tilbage i forhold til 2004, og de resterende syv viste ingen ændring, ingen af ​​de undersøgte gletschere udvidede sig. [44] Ifølge det schweiziske gletsjermålingsnetværk tabte 86 af 89 gletschere, der blev evalueret i måleperioden 2006/07, yderligere i længden: to ændrede ikke deres tungen, og en målte et lille fremskridt. [45]

Den schweiziske gletsjerbeholdning, der blev offentliggjort i november 2014, beskriver et fald på 28% i de schweiziske gletschere mellem 1973 og 2010, hvilket svarer til et tab på 22,5 km³ fyr og is. Mens 1.735 km² stadig var gletscheret omkring 1850 og 1.307 km² i 1973, var der stadig 1.420 individuelle gletsjere i slutningen af ​​2010, hvilket fyldte kun 944 km². [46]

I den varme sommer 2015 tabte gletsjerne i Schweiz mange gange deres masse i forhold til tidligere år. [47] Ifølge glaciologen Matthias Huss (chef for Swiss Glacier Measurement Network) var det samlede gletsjerområde i Schweiz halveret i 2017 med et fald fra 1735 km² til 890, og 750 af 2.150 (1973) gletschere var smeltet. Frem for alt vil steder under 3.000 meter snart være isfrie, og Pizol med et tab på to tredjedele af isen siden 2006 er et af de første ofre for global opvarmning . [48] Under tørken og varmen i 2018 gik gletscheren i opløsning i enkelte stykker og var den første, der blev fjernet fra den føderale regerings målliste. Der er planlagt en mindehøjtidelighed den 22. september 2019. [49] Morteratsch -gletsjeren krymper også : siden begyndelsen af ​​de årlige længdemålinger i 1878, indtil 1995 tabte den omkring 2 km af sin længde. I gennemsnit trak gletsjeren sig tilbage med omkring 17 m om året, og den gennemsnitlige smeltetakt er steget i den seneste tid: mellem 1999 og 2005 var den 30 m om året. [50]

Pyrenæerne og Sydeuropa

Oussoue -gletsjeren i 1911 og 2011 [51]

I Pyrenæerne, på grænsen mellem Frankrig og Spanien, er der nogle af de sydligste gletschere i Europa. I forhold til andre regioner er det glacierede område meget lille der. På grund af deres sydlige beliggenhed, mest i lav højde, og deres lille område, er Pyrenæernes gletschere særligt sårbare over for klimaændringer. De fleste af Pyrenæernes gletschere avancerede i midten af ​​1800 -tallet og har trukket sig tilbage siden omkring 1980 i drastisk omfang. [52] [5]

Mellem 1850 og 2016 mistede Pyrenæernes gletschere næsten 90% af deres areal: de faldt fra i alt 20,6 km² til kun 2,4 km². Deres antal faldt fra 52 til 19. Af de resterende gletschere havde fire et areal på mere end 0,1 km² i 2016: Aneto -gletsjeren (0,51 km²), Monte Perdido -gletsjeren (0,38 km²), Oussoue -gletsjeren på Vignemale ( 0,37 km²) og Maladeta -gletsjeren (0,29 km²). [53] Tilstanden for de fleste gletschere betragtes som kritisk. [5]

Uden for Alperne og Pyrenæerne er der en anden levning i Apenninerne (Italien), Calderone-gletsjeren , der har mistet mere end 90% af sin volumen siden 1794 og flere mikro-gletsjere på Balkan (i Montenegro , Albanien , Bulgarien ) . [54] [55] Efterhånden som opvarmningen skrider frem, forsvinder de europæiske gletsjere syd for den 44. parallel, herunder dem i de marine alper og de slovenske kalkstenalper . [54]

Nordeuropa

Jostedalsbreen vand frigivet i sommeren 2004

Gletsjerne forsvinder ikke kun i Alperne, men også i andre områder af Europa. Det nordlige Skanden i det nordlige Sverige når en højde på op til 2.111 m ( Kebnekaise ). Mellem 1990 og 2001 trak 14 af de 16 gletschere, der blev undersøgt i en undersøgelse tilbage, en af ​​de to resterende voksede, og en forblev stabil. [56] Også i Norge , hvor der er 1.627 gletschere, der dækker et område på omkring 2.609 km², kan gletsjerens tilbagetog, afbrudt af nogle vækstperioder omkring 1920, 1925 og i 1990'erne, observeres. I 1990'erne voksede 11 ud af 25 observerede norske gletschere, fordi vinternedbøren var over gennemsnittet flere år i træk.

Siden 2000 har gletsjerne aftaget betydeligt på grund af flere års lav vinternedbør og flere varme somre (2002 og 2003). Samlet set var der et kraftigt fald efter 1990'erne. I 2005 voksede kun en af ​​de 25 observerede gletschere, to forblev uændrede og de resterende 22 trak sig tilbage. I 2006 var massebalancen på de norske gletschere meget negativ: Af de 26 undersøgte gletschere forsvandt 24, en viste ingen ændringer i længden, og en voksede. [57] Den norske Engabreen -gletsjer for eksempel forkortet siden 1999 m til den 185. Brenndalsbreen og Rembesdalsskåka er reduceret med 276 m og 250 siden 2000 Alene i 2004 tabte Briksdalsbreen 96 m - det største årlige tab i længden af ​​denne gletscher siden målingerne begyndte i 1900. Fra 1995 til 2005 faldt gletsjerfronten tilbage med 176 m. [58]

Asien

Himalaya og andre bjergkæder i Centralasien omfatter store regioner, der er isglatte; Alene i Himalaya dækker omkring 6.500 gletschere et område på 33.000 km². Diese Gletscher spielen eine zentrale Rolle für die Wasserversorgung arider Länder wie der Mongolei , des westlichen Teils von China , Pakistans und Afghanistans . Einer Schätzung zufolge sind 800.000 Menschen zumindest teilweise auf Schmelzwasser der Gletscher angewiesen. [59] Wie andere Gletscher weltweit schwinden die asiatischen Gletscher schnell. Der Verlust dieser Gletscher würde enorme Auswirkungen auf das Ökosystem und für die Menschen in dieser Region haben. [60] [61]

Himalaya
Dieses Bild der NASA zeigt die Bildung zahlreicher Gletscherseen am Endpunkt der sich zurückziehenden Gletscher in Bhutan im Himalaya

Die meisten Gletscher im Himalaya schmelzen seit Mitte des 19. Jahrhunderts ab, mit Ausnahme der Gletscher im Karakorumgebirge und in Teilen des nordwestlichen Himalayas. Der Massenverlust hat sich in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich beschleunigt. [62] Die Karakorum-Gletscher, welche noch bis 2010 stabil blieben oder gar an Masse zunahmen, verlieren nun auch an Masse. [3] [4] Einige Gebiete im Himalaya erwärmen sich fünfmal so schnell wie der globale Durchschnitt. Die Ursachen dafür sind neben dem Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen auch große Mengen an Ruß und anderen Partikeln, die bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe und Biomasse entstehen. Diese Partikel absorbieren Solarstrahlung, wodurch Luft erwärmt wird. Diese Schicht erwärmter Luft steigt auf und beschleunigt in den Gebirgen den Rückgang der Gletscher. [63] [64] Ein Vergleich digitaler Höhenmodelle der Jahre 1975–2000 und 2000–2016 zeigt eine Verdopplung des Eisverlustes in allen untersuchten Regionen. Das deutet darauf hin, dass nicht Rußimmissionen, sondern die Klimaänderungen im Himalaya dominanter Treiber der Gletscherschmelze sind. [65]

In China schmolzen zwischen 1950 und 1970 53 % von 612 untersuchten Gletschern. Nach 1995 befanden sich bereits 95 % im Rückgang. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass der Gletscherschwund in dieser Region zunimmt. [66] Der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Zentralasien anhaltende Gletscherschwund zeigte jedoch auch Unterbrechungen. Aus dem Inneren Himalaya sind beispielsweise Gletscherzungenstagnationen bzw. geringe Zungenvorstöße für den Zeitraum von ca. 1970 bis 1980 bekannt. [67] Die Gletscher des chinesischen Gebiets Xinjiang sind seit 1964 um 20 % abgeschmolzen. In diesem Gebiet befindet sich fast die Hälfte der vergletscherten Fläche Chinas.[68]

Ausnahmslos alle Gletscher in der Region um den Mount Everest im Himalaya befinden sich im Rückgang. Der Khumbu-Gletscher in der Nähe des Mount Everests zog sich seit 1953 um etwa 5 km zurück. Auf der Nordseite befindet sich der Rongbuk-Gletscher , welcher jährlich 20 m an Länge verliert. Der etwa 30 km lange Gangotri-Gletscher in Indien , der als Quelle des Ganges gilt, schmolz zwischen 1971 und 2004 jährlich um 27 m ab. In den 69 Jahren von 1935 bis 2004 verlor er durchschnittlich 22 m Länge im Jahr.[69] [70] Insgesamt ist er in den letzten 200 Jahren um zwei Kilometer kürzer geworden. [71] Durch das Abschmelzen der Gletscher im Himalaya haben sich neue Gletscherseen gebildet. Es besteht die Gefahr, dass diese ausbrechen ( Gletscherlauf ) und dabei Überschwemmungen verursachen.

Übriges Zentralasien

Im nördlichen Teil des Tian Shan , dessen höchster Gipfel 7.439 m hoch ist und das sich auf die Staatsgebiete von China, Kasachstan , Kirgisistan und Tadschikistan erstreckt, haben die Gletscher, die zur Wasserversorgung dieses ariden Gebietes beitragen, zwischen 1955 und 2000 jedes Jahr fast zwei Kubikkilometer (km³) Eis verloren. Zwischen 1974 und 1990 haben die Gletscher zudem jährlich durchschnittlich 1,28 % ihres Volumens eingebüßt. [72] Gletscher im Ak-Shirak-Gebirge des zentralen Tian Shan in Kirgisistan verloren zwischen 1943 und 1977 bereits einen kleinen Teil ihrer Masse. Zwischen 1977 und 2001 haben sie weitere 20 % an Masse verloren. [73]

Südlich des Tian-Shan-Gebirges befindet sich der Pamir , ein weiteres Hochgebirge mit einer Höhe von bis zu 7.719 m. Im Pamir, der sich hauptsächlich in Tadschikistan befindet, gibt es tausende von Gletschern, die zusammen eine Fläche von etwa 1200 km² bedecken. Sie alle befinden sich im Rückgang. Während des 20. Jahrhunderts haben die Gletscher in Tadschikistan 20 km³ Eis verloren. Der 70 km lange Fedtchenko-Gletscher , der größte Gletscher in Tadschikistan und zugleich der längste nicht polare Gletscher der Welt, hat bereits 1,4 % seiner Länge (0,98 km) und 2 km³ Eis während des 20. Jahrhunderts eingebüßt. Auch der benachbarte Skogatch-Gletscher schmilzt: Zwischen 1969 und 1986 hat er 8 % seiner gesamten Eismasse verloren. Tadschikistan und die anderen Anrainerstaaten des Pamirs sind vom Schmelzwasser der Gletscher abhängig, da es den Wasserstand in den Flüssen während Dürreperioden und in trockenen Jahreszeiten aufrechterhält. Aufgrund des Gletscherschwundes wird kurzfristig mehr, langfristig aber weniger Flusswasser zur Verfügung stehen. [74]

Nordasien

Insgesamt kommt es in allen Regionen Nordasiens zu einem Rückgang der vergletscherten Fläche, der bis 2018 von 10,6 % in Kamtschatka bis zu 69 % im Korjakengebirge reichte. Auch in der Orulgan-Kette im Werchojansker Gebirge und im Bargusingebirge ging mehr als die Hälfte der Gletscherfläche verloren. In den flächenmäßig bedeutsamen Gletschergebieten des Altai , Suntar-Chajata-Gebirges und Tscherskigebirges liegt der Rückgang bei etwa einem Viertel. Einzelne Ausnahmen gibt es in Kamtschatka, wo vulkanisches Gesteinsmaterial Gletscher teilweise bedeckt und besondere Isolation bietet. [75]

In vergletscherten Gebirgen ist eine deutliche Steigerung der Sommertemperaturen zu verzeichnen, in den 1990er Jahren begannen sie, die Maximalwerte des vergangenen Jahrhunderts zu überschreiten. Im westlichen und zentralen Teil Sibiriens sind die Trends geringer als im Osten. Seit der ersten Hälfte der 2010er Jahre traten außerdem einige blockierende Hochdrucklagen und Hitzewellen auf. In einigen Regionen kommt eine abnehmende Niederschlagsmenge im Winter hinzu, hier kommt es zu einem doppelt negativen Effekt auf die Gletscher: geringere Akkumulation im Winter und erhöhte Schmelzraten im Sommer. Aber auch im Altai und im östlichen Sajangebirge , wo der Niederschlag anstieg, konnte der sommerliche Eisverlust dadurch nicht kompensiert werden. [75]

Mit dem Abschmelzen der Gletscher geht in einigen Gebieten ein erhöhtes Risiko von Gletscherläufen einher. [75]

Vorderasien

In Vorderasien gibt es eine größere Anzahl Gletscher im Kaukasus, dazu je eine niedrige zweistellige Zahl im Iran und der Türkei. Die Gletscher des Großen Kaukasus sind vorwiegend kleine Kargletscher . Um die höchsten Gipfel, wie den Elbrus und den Kazbek , gibt es auch ausgedehnte Eisfelder. [76] Die vergletscherte Fläche im Kaukasus sank zwischen 1960 und 1986 um 11,5 %. Zwischen 1986 und 2014 beschleunigte sich der Verlust, es gingen weitere 19,5 % der Gletscherfläche verloren. Die Zahl der Gletscher ging von 2349 auf 2020 zurück, obwohl durch die Auflösung größerer Gletscher zahlreiche kleinere entstanden waren. [77]

Im Iran stellen Gletscher in einigen Regionen in Trockenzeiten ein wichtiges Wasserreservoir dar. In fünf Regionen gab es 2009 insgesamt noch etwa 30 kleine Gletscher. Über die Entwicklung der meisten Gletscher dort ist wenig bekannt. [78] In der Takhte-Soleiman-Region im westlichen Teil des Elburs-Gebirges wurden deutliche Eisverluste festgestellt. [79] In der Türkei zeigen Satellitenmessungen, einhergehend mit steigenden Minimum-Temperaturen im Sommer, mehr als eine Halbierung der vergletscherten Fläche, von 25 km² in den 1970er Jahren auf 10,85 km² in den Jahren 2012–2013. Fünf Gletscher verschwanden gänzlich. Nur noch zwei, am Ararat und Uludoruk , hatten eine Fläche von mehr als 3,0 km². [80]

Diese Gletscher in Neuseeland haben sich in den letzten Jahren stark zurückgezogen

Neuseeland

Die neuseeländischen Gletscher, die 2010 eine Fläche von 1.162 km² bedeckten [81] , sind – bis auf kleine Gletscher am Ruapehu – auf der Südinsel entlang der Neuseeländischen Alpen zu finden. [82] Die Gebirgsgletscher sind seit 1890 allgemein im Rückgang, der sich seit 1920 beschleunigt hat. [83] Zwischen 1978 und 2014 haben die neuseeländischen Gletscher insgesamt ca. 19,3 km³ Eisvolumen verloren (entsprechend 36 %). Das gesamte Eisvolumen betrug 2014 etwa 34,3 km³. [84] Bei einer extremen Hitzewelle 2017/2018 gingen weitere 3,8 km³ Eis, annähernd 10 %, verloren. [85] Die meisten Gletscher sind messbar dünner geworden, haben sich verkürzt, und das Nährgebiet der Gletscher hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts in höhere Lagen verschoben. Seit den 1980er-Jahren haben sich unzählige kleine Gletscherseen hinter den Endmoränen vieler Gletscher gebildet. Satellitenbilder zeigen, dass sich diese Seen ausdehnen. Ohne die durch den Menschen verursachte globale Erwärmung hätte es, einer Attributionsstudie zufolge, das Extremereignis 2018 wie auch eines im Jahr 2011 sehr wahrscheinlich nicht gegeben. [86]

Einige Gletscher, erwähnenswert sind der Fox- und der Franz-Josef-Gletscher , haben sich periodisch, besonders in den 1990er-Jahren, ausgedehnt. Doch in der Gesamtbilanz des 20. und 21. Jahrhunderts ist dieses Wachstum gering. Beide Gletscher ziehen sich seit 2009 wieder stark zurück und waren um das Jahr 2015 über 3 km kürzer als zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Diese großen, schnell fließenden Gletscher, die an steilen Abhängen liegen, reagieren stark auf kleine Änderungen. Auf einige Jahre mit günstigen Bedingungen, wie erhöhtem Schneefall oder niedrigeren Temperaturen, reagieren diese Gletscher sofort mit schnellem Wachstum. Doch enden diese günstigen Bedingungen, gehen sie wiederum ähnlich schnell zurück. [87] Die Ursache für das Wachstum einiger Gletscher war verbunden mit kühleren Meerestemperaturen in der Tasmanischen See , möglicherweise infolge eines häufigeren Auftreten des El Niño . Dies verursachte regional kühlere Sommer und mehr Niederschlag in Form von Schnee. [88]

Nordamerika

Der Lewis-Gletscher, North Cascades National Park , nach dem Abschmelzen 1990

Gletscher in Nordamerika liegen hauptsächlich in den Rocky Mountains in den USA und Kanada . Darüber hinaus finden sich Gletscher in verschiedenen Gebirgszügen an der Pazifikküste zwischen dem Norden Kaliforniens und Alaska und einige kleine Gletscher verstreut in der Sierra Nevada in Kalifornien und Nevada (Grönland gehört zwar geologisch zu Nordamerika, wird aber aufgrund seiner Lage auch zur Arktis gezählt). Insgesamt ist in Nordamerika eine Fläche von etwa 276.000 km² vergletschert. Bis auf einige Gletscher, wie den Taku-Gletscher , die ins Meer münden, gehen praktisch alle Gletscher in Nordamerika zurück. Seit Anfang der 1980er-Jahre hat sich die Abschmelzgeschwindigkeit drastisch erhöht und in jeder Dekade schwanden die Gletscher schneller als in der vorherigen.

An der Westküste Nordamerikas verläuft die Kaskadenkette von Vancouver (Kanada) bis in den Norden Kaliforniens. Abgesehen von Alaska stellen die mehr als 700 Gletscher der nördlichen Kaskaden (zwischen der Kanadischen Grenze und der Interstate 90 in Zentral- Washington ) etwa die Hälfte der vergletscherten Fläche der USA. Diese Gletscher beinhalten so viel Wasser wie alle Seen und Reservoirs im Staat Washington zusammen. Außerdem versorgen sie viele Flüsse und Bäche in den trockenen Sommermonaten mit Wasser in einer Menge von etwa 870.000 m³.

Der Boulder-Gletscher hat sich zwischen 1987 und 2005 um 450 m zurückgezogen
Der Easton-Gletscher (in den Nord-Kaskaden gelegen) verlor zwischen 1990 und 2005 255 m Länge

Bis 1975 wuchsen noch viele Gletscher in den Nord-Kaskaden aufgrund von kühlerem Wetter und gestiegenem Niederschlag zwischen 1944 und 1976. Doch seit 1987 schwinden alle Gletscher der Nord-Kaskaden, außerdem hat sich die Geschwindigkeit des Rückgangs seit Mitte der 1970er-Jahre jedes Jahrzehnt erhöht. Zwischen 1984 und 2005 haben die Gletscher im Durchschnitt mehr als 12,5 m an Dicke und zwischen 20 und 40 % ihres Volumens verloren. [89]

Seit 1985 sind alle 47 beobachteten Gletscher der Nord-Kaskaden zurückgegangen. Der Spider-Gletscher , der Lewis-Gletscher (siehe Bild), der Milk-Lake-Gletscher und der David-Gletscher sind sogar komplett verschwunden. Besonders stark schmolz auch der White-Chuck-Gletscher: Seine Fläche verringerte sich von 3,1 km² im Jahr 1958 auf 0,9 km² im Jahr 2002. Ähnlich der Boulder-Gletscher an der südöstlichen Flanke des Mount Baker : Er verkürzte sich um 450 m von 1978 bis 2005. Dieser Rückgang ereignete sich in einer Periode mit verringertem winterlichen Schneefall und höheren Sommertemperaturen. Die winterliche Schneedecke hat in den Kaskaden seit 1946 um 25 % abgenommen und die Temperaturen haben im gleichen Zeitraum um 0,7 °C zugenommen. Die Schneedecke hat abgenommen, obwohl die winterlichen Niederschläge leicht zugenommen haben. Durch die höheren Temperaturen fällt dieser Niederschlag jedoch vermehrt als Regen und dadurch schmelzen die Gletscher sogar in den Wintern. Im Jahr 2005 befanden sich 67 % der Gletscher in den nördlichen Kaskaden in einem Ungleichgewicht und werden daher die Fortdauer der gegenwärtigen Bedingungen nicht überleben. Diese Gletscher werden eventuell sogar dann verschwinden, wenn die Temperaturen sinken und der Schneefall wieder zunehmen sollte. Es wird erwartet, dass sich die restlichen Gletscher stabilisieren, wenn das warme Klima weiterhin erhalten bleibt. Allerdings wird ihre Fläche dann stark abgenommen haben. [90] [91]

Auch die Gletscher des Glacier-Nationalparks in Montana schwinden rasant. Die Ausdehnung jedes Gletschers wurde durch den National Park Service und das US Geological Survey jahrzehntelang abgebildet. Durch den Vergleich von Fotografien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit aktuellen Bildern gibt es viele Beweise, dass die Gletscher des Nationalparks seit 1850 deutlich zurückgegangen sind. Die größeren Gletscher nehmen heute etwa ein Drittel der Fläche ein, die sie 1850 zum Zeitpunkt ihrer ersten Untersuchung noch eingenommen hatten. Eine Vielzahl kleinerer Gletscher ist sogar vollständig geschmolzen. 1993 nahmen die Gletscher des Nationalparks nur noch eine Fläche von knapp 27 km² ein. 1850 waren es noch etwa 99 km² gewesen. [92] Bis 2030 wird der Großteil des Gletschereises im Glacier-Nationalpark vermutlich verschwunden sein, auch wenn die gegenwärtige Klimaerwärmung aufhörte und die Temperaturen wieder abnähmen. [93] Der unten abgebildete Grinnell-Gletscher ist nur ein Gletscher von vielen, die über mehrere Jahrzehnte gründlich mit Fotografien dokumentiert wurden. Die Fotografien demonstrieren deutlich den Rückgang des Gletschers seit 1938.

Der Rückgang des Grinnell-Gletschers in den Jahren 1938, 1981, 1998, 2005, 2009 und 2013

Weiter südlich im Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming gibt es trotz semiariden Klimas etwa ein Dutzend kleine Gletscher. Sie alle gingen während der letzten 50 Jahre zurück. Der Schoolroom-Gletscher, der etwas südwestlich des Grand Teton (4.197 m), des höchsten Bergs des Grand-Teton-Nationalparks, liegt, wird vermutlich bis 2025 abgeschmolzen sein. [94] Untersuchungen zeigen, dass die Gletscher des Bridger-Teton National Forest und des Shoshone National Forest der Wind-River-Bergkette (Wyoming) zwischen 1950 und 1999 etwa ein Drittel ihrer Größe eingebüßt haben. Und Fotografien belegen gar, dass die Gletscher seit den späten 1890er-Jahren etwa die Hälfte ihrer Größe verloren haben. Die Geschwindigkeit des Gletscherrückgangs hat sich zudem erhöht: In den 1990er-Jahren zogen sich die Gletscher schneller als in jedem vorherigen Jahrzehnt der letzten 100 Jahre zurück. Der Gannett-Gletscher am nordöstlichen Hang des Gannett Peaks, des höchsten Bergs Wyomings (4.207 m), ist der größte Gletscher der Rocky Mountains südlich Kanadas. Seit 1929 hat er über 50 % seines Volumens verloren. Die Hälfte des Verlusts fand seit 1980 statt. Die übrigen Gletscher Wyomings werden wahrscheinlich bis Mitte des Jahrhunderts geschmolzen sein. [95]

Der Athabasca-Gletscher hat sich im letzten Jahrhundert um 1500 m zurückgezogen

Die Gletscher der kanadischen Rocky Mountains sind im Allgemeinen größer und weiter verbreitet als die Gletscher der Rocky Mountains in den USA. Der recht leicht erreichbare Athabasca-Gletscher geht vom 325 km² großen Columbia-Eisfeld aus. Seit dem späten 19. Jahrhundert hat der Gletscher 1.500 m Länge verloren. Zwischen 1950 und 1980 zog sich der Gletscher nur langsam zurück, seit 1980 ist die Geschwindigkeit des Rückgangs gestiegen. Der Peyto-Gletscher in Alberta , der sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schnell zurückzog, nimmt heute eine Fläche von 12 km² ein. Bis 1966 stabilisierte er sich und seit 1976 geht er wieder zurück. [96] Der Illecillewaet-Gletscher im Glacier-Nationalpark in Britisch-Kolumbien hat sich, seitdem er 1887 zum ersten Mal fotografiert wurde, um etwa 2 km zurückgezogen.

Auch in Yukon , einem Territorium im äußersten Nordwesten Kanadas, ist ein starker Gletscherschwund zu beobachten. Die 1.402 Gletscher in Yukon bedeckten Ende der 50er noch eine Fläche von 11.622 km², 2006–2008 waren es noch 9.081 km². In diesen 50 Jahren nahm die Gletscherfläche also um über 20 % ab. Von den 1.402 Gletschern gingen 1.388 zurück oder verschwanden ganz, zehn blieben in ihrer Länge etwa unverändert und vier wuchsen in diesem Zeitraum. [97]

Karte von Glacier Bay . Die roten Linien zeigen die glaziale Ausdehnung mit Zeitangabe seit 1760 während des Gletscherrückzugs nach der Kleinen Eiszeit . [98]

In Alaska gibt es tausende Gletscher, von denen aber nur relativ wenige benannt sind. Einer von ihnen ist der Columbia-Gletscher in der Nähe von Valdez . Der Gletscher hat in den letzten 25 Jahren 15 km an Länge verloren. Von dem Gletscher kalben Eisberge in die Prince William Sound Bucht. Diese Eisberge waren eine Mitursache für die Exxon-Valdez - Umweltkatastrophe . Beim Versuch, einem Eisberg auszuweichen, lief die Exxon Valdez auf das Bligh-Riff auf, und 40.000 Tonnen Rohöl liefen aus. [99] Ein weiterer, der Tyndall-Gletscher, hat sich seit den 1960er-Jahren um 24 km zurückgezogen, durchschnittlich also um mehr als 500 m jährlich. [100]

Der McCarty-Gletscher des Harding Icefields 1909 und 2004. 2004 ist der Gletscher auf dem Bild nicht mehr zu erkennen

Nördlich Juneaus , der Hauptstadt des Bundesstaates Alaska, befindet sich die 3.900 km² große Juneau-Eiskappe . Seit 1946 werden die Auslassgletscher der Eiskappe im Rahmen des „Juneau Icefield Research Program“ beobachtet. Von den 18 Gletschern der Eiskappe gehen 17 zurück und einer, der Taku-Gletscher, wächst. 11 der Gletscher sind seit 1948 um mehr als 1 km zurückgegangen, darunter der Antler-Gletscher (5,6 km), der Gilkey-Gletscher (3,5 km), der Norris-Gletscher (1,1 km) und der Lemon-Creek-Gletscher (1,5 km). [101] Der Taku-Gletscher wächst seit 1890: Zwischen 1890 und 1948 wuchs er um etwa 5,3 km und seit 1948 bisher um etwa 2 km.

Auf der Kenai-Halbinsel im südlichen Alaska beheimatet das etwa 1.800 km² große Harding Icefield mehr als 38 Gletscher. Die meisten Gletscher dieses Eisfeldes haben seit 1973 an Länge verloren. Einer von ihnen ist der McCarty-Gletscher . Dieser zog sich zwischen 1909 und 2004 um etwa 20 km zurück. Seine maximale Ausdehnung erreichte der Gletscher um 1850; etwa 0,5 km länger als 1909. [102] Der größte Teil des beobachteten Rückzugs geschah vor 1964, und in den 1970ern dehnte sich der Gletscher aufgrund kühlerer Klimabedingungen sogar etwas aus. Zwischen 1986 und 2002 verlor er ca. 306 m an Länge. Stark ging auch der Skilak-Gletscher zurück: Zwischen 1973 und 2002 zog sich dieser Gletscher, der in einen See mündet, um etwa 3,8 km zurück. Insgesamt verlor das Eisfeld zwischen 1986 und 2002 78 km² vergletscherte Fläche. [103]

Mithilfe von Fernerkundungstechnologien (Laser-Höhenmessung) wurden in Alaska zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1990er Jahre starke Dickenverluste von Gletschern gemessen: Die 67 untersuchten Gletscher büßten im Durchschnitt 0,52 Meter Dicke pro Jahr während des Messzeitraums ein. Hochgerechnet auf alle Gletscher Alaskas kam es demnach zu Volumenverlusten von 52 ± 15 km³ Eis pro Jahr. Zwischen Mitte der 1990er-Jahre und 2001 wurden 28 Gletscher weiter beobachtet. Sie verloren pro Jahr durchschnittlich 1,8 m Dicke. Die Schmelze der Gletscher hat sich also beschleunigt. Wiederum hochgerechnet auf alle Gletscher in Alaska bedeutet dies ein Volumenverlust von 96 ± 35 km³ pro Jahr. [104]

Im Jahr 2019 fanden akustische Beobachtungen heraus, dass der LeConte-Gletscher im Südosten Alaskas signifikant schneller schmilzt, als es die wissenschaftliche Theorie prognostiziert. [105]

Patagonien

Der San-Rafael-Gletscher 1990 und 2000

In Patagonien , einer über 900.000 km² großen Region in Südamerika, die sich über die südlichen Anden Chiles und Argentiniens erstreckt, lässt sich ein weltweit unvergleichbar schnelles Abschmelzen der Gletscher beobachten. [106] [107] Wissenschaftler glauben, dass, sofern die gegenwärtigen Bedingungen anhalten, einige der Eiskappen in den Anden bis 2030 verschwunden sein werden. Das Northern Patagonian Ice Field etwa, ein Teil der patagonischen Eiskappe, verlor zwischen 1945 und 1975 circa 93 km² vergletscherte Fläche. Zwischen 1975 und 1996 hat es weitere 174 km² verloren, was auf eine sich beschleunigende Abschmelzgeschwindigkeit hindeutet. Der San-Rafael-Gletscher , einer der Gletscher dieser Eiskappe, zog sich seit Ende des 19. Jahrhunderts um rund 10 km zurück. Die letzten 3000–5000 Jahre blieb er dagegen relativ stabil. Auch die Gletscher des Southern Patagonian Ice Field gehen fast alle zurück: 42 Gletscher schwanden, vier blieben konstant und zwei wuchsen zwischen 1944 und 1986. Am stärksten zog sich der O'Higgins-Gletscher mit 14,6 km zwischen 1975 und 1996 zurück. [108] Der 30 km lange Perito-Moreno-Gletscher ist einer der wenigen Gletscher, die gewachsen sind. Zwischen 1947 und 1996 verlängerte er sich um insgesamt 4,1 km. Derzeit befindet er sich in einem Gleichgewichtszustand, zeigt also keine Längenveränderungen. [109]

Tropische Gletscher

Die Wendekreise und der Äquator

Tropengletscher befinden sich zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis . Die beiden Wendekreise verlaufen jeweils 2.600 km nördlich und südlich des Äquators . Die tropischen Gletscher sind aus mehreren Gründen ausgesprochen ungewöhnliche Gletscher. Zum einen sind die Tropen der wärmste Bereich der Erde. Außerdem sind die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen gering, wobei die Temperaturen in den Tropen ganzjährig hoch sind. Folglich mangelt es an einer kalten Saison, in der Schnee und Eis akkumulieren könnten. Und schließlich gibt es in dieser Region nur wenige hohe Berge, auf denen es kalt genug ist, dass sich Gletscher bilden können. Alle Gletscher in den Tropen befinden sich auf isolierten Bergspitzen. Allgemein sind tropische Gletscher also kleiner als andere und reagieren somit empfindlicher und schneller auf Klimaveränderungen . Schon ein kleiner Temperaturanstieg wirkt sich daher unmittelbar auf Tropengletscher aus. [110]

Nördliche und mittlere Anden

Anteil an der Gletscherfläche in den tropischen Anden [111]
Land Anteil
Bolivien
21,42 %
Peru
71,41 %
Ecuador
3,61 %
Kolumbien
3,49 %
Venezuela
0,07 %

In Südamerika befindet sich der Großteil der tropischen Gletscher, gemessen an der Fläche sind es mehr als 99 %. [112] Hiervon liegen wiederum die größten Flächen in den äußeren Tropen, in Peru gut 70 %, in Bolivien 20 %, der Rest in den inneren Tropen verteilt sich auf Ecuador, Kolumbien und Venezuela. [111] Mehr als 80 % des Gletschereises der nördlichen Anden ist in kleinen Gletschern von jeweils etwa einem Quadratkilometer Fläche auf die höchsten Berggipfel verteilt. Innertropische Gletscher sind anfälliger gegenüber Temperaturschwankungen, Gletscher in den äußeren Tropen reagieren relativ stark auf Niederschlagsschwankungen. [113] Glaziologen stellen insgesamt einen deutlichen Gletscherrückgang fest, die vergletscherte Fläche ging von 2750 km² in den 1970er Jahren auf, Stand 2013, 1920 km² zurück. [111]

Innere Tropen
In Venezuela sind die Gletscher, wie hier am Pico Bolivar , verloren gegangen, bis auf ein Relikt von 0,1 km² am Pico Humboldt

In Venezuela sind von 200 km² Gletscherfläche (im 17. Jahrhundert) noch 0,1 km² des Humboldt-Gletschers (2018) übrig. Mit seinem baldigen Abschmelzen wird gerechnet, Venezuela wird dann der erste Andenstaat ohne Gletschereis sein. In Kolumbien sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts 62 % der Gletscherfläche verloren gegangen. Im Jahr 2016 betrug sie noch 42 km², die sich in vier Bergketten auf überwiegend kleinere Gletscher mit einer Fläche von jeweils weniger als 1 km² verteilte: 7,2 km² im isolierten karibischen Küstengebirge der Sierra Nevada de Santa Marta , 15,5 km² in der im Nordosten des Landes gelegenen Sierra Nevada del Cocuy , 11,5 km² im Nationalpark Los Nevados und 8,0 km² am Vulkan Nevado del Huila , für den es bei einem Ausbruch ein signifikantes Risiko von Lahars gibt. Nur die höchstgelegenen könnten noch in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts vorhanden sein. [114] In Ecuador sank seit den frühen 1990er Jahren die Gletscherfläche von 92 km² auf 43,5 km² im Jahr 2017, die Höhe der Gleichgewichtslinie stieg auf 5120 m. [115] So hat der Antizana -Gletscher in Ecuador zwischen 1992 und 1998 jährlich 0,6–1,4 m Eis verloren, seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich die Rückzugsgeschwindigkeit erhöht. [116]

Äußere Tropen

Zwischen 1986 und 2014 nahm die Fläche der bolivianischen Gletscher um mehr als 40 % bzw. 228 km² ab. Gemäß Prognosen werden bis zum Jahr 2100 noch ca.10 % der Fläche des Jahres 1986 übrig bleiben. Zugleich steigt damit die Flutgefahr durch Eisstauseen . [117] Der Chacaltaya -Gletscher in Bolivien verlor beispielsweise zwischen 1992 und 1998 jährlich 0,6–1,4 m Eis. Im gleichen Zeitraum büßte er 67 % seines Volumens und 40 % seiner Dicke ein, seine Masse ging seit 1940 um insgesamt 90 % zurück. 2005 nahm er nicht mal mehr eine Fläche von 0,01 km² ein, 1940 waren es noch 0,22 km². [118] Im Jahr 2009 war der Gletscher komplett abgeschmolzen. [119]

Weiter südlich, in Peru , erreichen die Anden größere Höhen (insbesondere in der Cordillera Blanca ) und beherbergen etwa 70 % der tropischen Gletscher. Die Fläche peruanischer Gletscher wurde erstmals 1988 anhand von Daten aus dem Jahr 1970 auf 2600 km² geschätzt. [120] Die größten Eisflächen lagen in der Cordillera Blanca (um 1970: 723 km²) und der Cordillera de Vilcanota (um 1970: 539 km²), in anderen Cordilleras waren jeweils weniger als 200 km² vergletschert. [121] Die Gletscher spielen eine bedeutende Rolle für die Wasserversorgung der weitgehend wüstenartigen Küstenregionen. Gletscherläufe bedrohen Siedlungen und Menschen, besonders am Río Santa , unterhalb der Cordillera Blanca, wo es immer wieder zu katastrophalen Ausbrüchen von Gletscherseen kam. [122] Zwischen 2000 und 2016 sind, Forschern der Universität Erlangen-Nürnberg zufolge, insgesamt 29 % der Gletschfläche verloren gegangen, es blieben etwa 1300 km², die sich auf etwa 1800 Gletscher verteilten. [120]

In der Cordillera de Vilcanota befindet sich die etwas weniger als 44 km² (Stand 2018) große Quelccaya - Eiskappe , die bis 2010 ausgedehnteste tropische Eisdecke. Wegen ihrer besonders hohen Schmelzrate hat sie deutliche mehr Fläche verloren als die inzwischen größte, das – ebenfalls schmelzende – Gletschergebiet am Coropuna (44,1 km²) in der peruanischen Cordillera Volcánica . [123] Von der Quelccaya-Eiskappe gehen mehrere Gletscher aus, die alle schwinden. Der größte, der Qori-Kalis-Gletscher, ging zwischen 1995 und 1998 pro Jahr um 155 m zurück. Zwischen 2000 und 2002 ging er gar um etwa 200 m pro Jahr zurück. Das schmelzende Eis bildet seit 1983 einen großen Gletschersee. [124] Die gesamte Eiskappe hat zwischen 1980 und 2010 knapp 30 % ihrer Fläche verloren. [125] Proben nicht fossilisierter Pflanzen, die beim Rückgang der Eiskappe zum Vorschein gekommen sind, deuten darauf hin, dass die Eiskappe zuletzt vor mehr als 5200 Jahren kleiner als heute war. [126] Auch wenn die gegenwärtigen Bedingungen bestehen bleiben, wird die Eiskappe laut dem US-amerikanischen Paläoklimatologen Lonnie G. Thompson in etwa 50 Jahren komplett geschmolzen sein. [127]

Afrika

Der Furtwängler-Gletscher auf dem Kilimandscharo

Fast ganz Afrika befindet sich in den Tropen und Subtropen , so dass seine Gletscher auf zwei abgelegene Berggipfel und das Ruwenzori-Gebirge beschränkt sind. Insgesamt nehmen die Gletscher in Afrika eine Fläche von 10,7 km² ein. Der Kilimandscharo ist mit 5.895 m der höchste Berg Afrikas. Zwischen 1912 und 2006 nahm das Volumen des Gletschereises am Kilimandscharo um etwa 82 % ab. [128] Von 1984 bis 1998 hat sich ein Teil der Gletscher um ca. 300 m zurückgezogen. [129] Bleibt diese hohe Abschmelzrate erhalten, werden die Gletscher auf dem Kilimandscharo zwischen 2015 und 2020 verschwunden sein. [130] Im März 2005 stellte ein Bericht fest, dass kaum noch Gletschereis auf dem Berg vorhanden war und dass zum ersten Mal seit 11.000 Jahren Teile des kargen Berggipfels eisfrei geworden waren. [131] Als Ursache für den Rückgang des Gletschers wird vor allem ein beträchtlicher Rückgang der Niederschlagsmenge am Kilimandscharo seit 1880 genannt. [132] [133] Diese Erklärung allein ist jedoch unbefriedigend. Aus historischen Aufzeichnungen wird ersichtlich, dass um 1880 außergewöhnlich viel Niederschlag fiel, jedoch vor 1860 Mengen vorkamen, wie sie auch im 20. Jahrhundert normal waren. [134] Der Gletscher existiert außerdem ohne Unterbrechung seit wenigstens 11.700 Jahren und hat seitdem einige besonders schwere Dürren überstanden, wie aus seinen Eisbohrkernen hervorgeht. [135]

In der Nähe des Kilimandscharo-Gipfels befindet sich der Furtwängler-Gletscher . Zwischen 1976 und 2000 hat seine Fläche von 113.000 m² auf 60.000 m² abgenommen. [130] Anfang 2006 fanden Wissenschaftler ein großes Loch in der Nähe des Gletschermittelpunkts. Dieses Loch, welches sich durch den noch 6 m dicken Gletscher bis auf den Felsuntergrund erstreckt, wird vermutlich weiter anwachsen und den Gletscher 2007 in zwei Teile teilen. [128]

Nördlich des Kilimandscharo liegt der Mount Kenya . Dieser ist mit 5.199 m der zweithöchste Berg Afrikas. Auf dem Berg liegen einige kleine Gletscher, die in den letzten 6000 Jahren sechs Wachstumsphasen durchwandert haben (die beiden letzten in den Jahren 650–850 und 1350–1550). [136] Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben die Gletscher mindestens 45 % ihrer Masse verloren. Nach Untersuchungen des US Geological Survey (USGS) gab es 1900 18 Gletscher auf dem Mount Kenya. 1986 waren davon noch 11 übriggeblieben. [137] Die gesamte von Gletschern bedeckte Fläche hat von ca. 1,6 km² im Jahre 1899 auf 0,4 km² (1993) abgenommen.[138]

Westlich des Kilimandscharo und des Mount Kenya erhebt sich das Ruwenzori-Gebirge auf bis zu 5.109 m. Fotografien belegen einen deutlichen Rückgang der mit Eis bedeckten Flächen im letzten Jahrhundert. Um 1900 gab es auf dem Gebirge noch ein Gletschergebiet von 6,5 km². Dieses ist bis 1987 auf etwa 2 km² und 2003 bis auf ca. 0,96 km² zusammengeschmolzen. Zukünftig könnten die Gletscher des Ruwenzori-Gebirges aber aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit der Kongo -Region langsamer zurückgehen als die Gletscher des Kilimandscharo und des Mount Kenya. [139] Dennoch wird ein vollständiges Abschmelzen der Gletscher innerhalb der nächsten zwei Dekaden erwartet. [140]

Neuguinea

Eiskappe auf dem Puncak Jaya 1936
Gletscher auf dem Puncak Jaya 1972. Von links nach rechts: die Northwall Firn, der Meren-Gletscher und der Carstensz-Gletscher; USGS.Mitte 2005 und Animation

Auch auf der mit 771.900 km² zweitgrößten Insel der Erde, Neuguinea , die nördlich von Australien liegt, gibt es fotografische Beweise für einen massiven Gletscherschwund seit der ersten großen Erkundung der Insel per Flugzeug in den 1930er-Jahren. Aufgrund der Lage der Insel in den Tropen schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf kaum. Auch die Regen- und Schneemenge ist stabil, ebenso die Wolkenbedeckung. Während des 20. Jahrhunderts gab es keine merklichen Veränderungen der Niederschlagsmengen . Dennoch hat sich die mit 7 km² größte Gletscherdecke auf dem Puncak Jaya , dem mit 4.884 m höchsten Berg der Insel, verkleinert: Die 1936 geschlossene Eisdecke hat sich auf mehrere kleinere Gletscher aufgeteilt. Von diesen Gletschern zogen sich der Meren- und der Carstenszgletscher zwischen 1973 und 1976 um 200 m bzw. 50 m zurück. Auch die Northwall Firm, ein weiterer großer Rest der Eiskappe auf dem Puncak Jaya, spaltete sich seit 1936 in mehrere Gletscher. Das Ausmaß des Gletscherschwunds in Neuguinea wurde 2004 durch Bilder des Satelliten IKONOS deutlich. Zwischen 2000 und 2002 verloren die East Northwall Firm demnach 4,5 %, die West Northwall Firm 19,4 % und der Carstensz-Gletscher 6,8 % ihrer Masse. Der Meren-Gletscher verschwand irgendwann zwischen 1994 und 2000 sogar völlig. [141] Auf dem Gipfel des Puncak Trikora , mit 4.750 m Höhe der zweithöchste Berg Neuguineas, existierte ebenfalls eine kleine Eisdecke, die schon zwischen 1939 und 1962 vollständig verschwand. [142]

Polare Regionen

Die Lage der Polargebiete

Trotz ihrer Wichtigkeit für den Menschen enthalten die Gebirgs- und Talgletscher der mittleren Breite und der Tropen nur einen geringen Anteil des Gletschereises auf der Erde. Etwa 99 % allen Süßwassereises befindet sich in den großen polaren und subpolaren Eisschilden der Antarktis und Grönlands . Diese kontinentalen Eisschilde, die 3 km dick oder dicker sind, bedecken einen Großteil der polaren und subpolaren Landmassen. Wie Flüsse aus einem riesigen See fließen zahlreiche Gletscher vom Rand der Eisschilde in den Ozean und transportieren dabei riesige Mengen Eis.

In den vergangenen Jahren wurde die Beobachtung und Messung von Eisschilden erheblich verbessert. Noch 1992 glaubte man, dass die jährliche Massenbilanz beispielsweise der Antarktis in einer Bandbreite von −600 Gigatonnen (Gt) bis zu +500 Gt liege. Heute sind die Schätzwerte wesentlich präziser. Die Eisschilde von Grönland und der Antarktis verlieren pro Jahr aktuell zusammen etwa 125 Gt an Masse. Dabei beiträgt der Verlust Grönlands 100 Gt und der der Westantarktis 50 Gt. Die Ostantarktis nimmt etwa 25 Gt an Masse zu. [143] Die verbesserten Beobachtungen können also die gegenwärtige Lage recht präzise erfassen. Probleme bereiten der Wissenschaft heutzutage vor allem unverstandene Dynamiken in Eisschilden und Gletschern. Diese machen eine verlässliche Modellierung von Veränderungen in der Zukunft sehr schwierig. [144]

Antarktis

Der Larsen-B-Eisschelf zerbricht. Im Bild dargestellt ist der US-Bundesstaat Rhode Island mit seiner Fläche von 4.005 km² zum Vergleich.

In der Antarktis erhöhte sich die mittlere Temperatur seit dem 19. Jahrhundert um geschätzte 0,2 °C. [145] Die erste vollständige Schwerkraft-Analyse über den gesamten antarktischen Eisschild zeigte, dass im Beobachtungszeitraum zwischen April 2002 und August 2005 der jährliche Verlust an Eismasse durchschnittlich 152 (± 80) km³ betrug. [146] Bei den Niederschlägen lässt sich zwar eine erhebliche Variabilität, jedoch kein eindeutiger Trend feststellen. Wird der gesamte Kontinent betrachtet, besteht wenigstens seit den 1950er Jahren keine dauerhafte und signifikante Veränderung des Schneefalls. Zwischen 1985 und 1994 war besonders im Innern der Antarktis die Niederschlagsmenge gestiegen, während sie in den Küstengebieten teilweise abgenommen hatte. Dieser Trend kehrte sich dann praktisch exakt um, so dass zwischen 1995 und 2004 bis auf drei exponierte Regionen fast überall weniger Schnee fiel, stellenweise bis zu 25 %. [147]

Besonders drastisch wurde der Eisverlust der Antarktis deutlich bei der Auflösung großer Teile des Larsen-Schelfeises . Genau betrachtet besteht das Larsen-Schelfeis aus drei einzelnen Schelfen, die verschiedene Bereiche an der Küste bedecken. Diese werden (von Nord nach Süd) Larsen A, Larsen B und Larsen C genannt. Larsen A ist der kleinste und Larsen C der größte der Schelfe. Larsen A löste sich bereits im Januar 1995 auf, Larsen C ist derzeit anscheinend stabil. Die Auflösung des Larsen-B-Schelfs wurde zwischen dem 31. Januar und dem 7. März 2002 festgestellt, an dem er mit einer Eisplatte von 3.250 Quadratkilometer Fläche endgültig abbrach. Bis zu diesem Zeitpunkt war Larsen B während des gesamten Holozäns für über 10.000 Jahre stabil. Demgegenüber bestand der Larsen-A-Schelf erst seit 4000 Jahren. [148]

Der Pine-Island-Gletscher im Westen der Antarktis, der in die Amundsen-See fließt, verdünnte sich von 1992 bis 1996 um 3,5 ± 0,9 m pro Jahr und hat sich im gleichen Zeitraum um etwa 5 km zurückgezogen. [149] Der Volumenverlust des Gletschers hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht: Von −2,6 ± 0,3 km³ pro Jahr (1995) auf −10,1 ± 0,3 km³ pro Jahr im Jahre 2006. [150] Auch der benachbarte Thwaites-Gletscher verliert an Masse und Länge. [151] Und auch am Dakshin-Gangotri-Gletscher lässt sich ein Rückgang beobachten: Zwischen 1983 und 2002 zog er sich pro Jahr durchschnittlich um 0,7 m zurück. Auf der Antarktischen Halbinsel , dem einzigen Teil der Antarktis, der über den südlichen Polarkreis hinausragt, befinden sich hunderte zurückgehende Gletscher. Eine Studie untersuchte 244 Gletscher der Halbinsel. 212 oder 87 % der Gletscher gingen zurück und zwar im Durchschnitt um insgesamt 600 m von 1953 bis 2003. Am stärksten zog sich der Sjogren-Gletscher mit etwa 13 km seit 1953 zurück. 32 der untersuchten Gletscher wuchsen. Das durchschnittliche Wachstum betrug 300 m pro Gletscher und ist damit deutlich geringer als der beobachtete massive Rückgang. [152]

Island

Auf Island liegt die 8.100 km² große Vatnajökull -Eiskappe. Der Breiðamerkurjökull-Gletscher, einer der Gletscher der Vatnajökull-Eiskappe, hat sich zwischen 1973 und 2004 um 2 km verkürzt. Anfang des 20. Jahrhunderts erstreckte sich der Gletscher bis 250 m in den Ozean hinein. Bis 2004 hat sich das Ende des Gletschers drei Kilometer landeinwärts zurückgezogen. Dadurch hat sich eine schnell wachsende Lagune gebildet, in der sich Eisberge befinden, die vom Gletscher abbrechen („kalben“). Die Lagune ist etwa 110 m tief und hat ihre Größe zwischen 1994 und 2004 nahezu verdoppelt. Seit 2000 gehen von den 40 Gletschern der Vatnajökull-Eiskappe alle bis auf einen zurück. [153] In Island gingen von 34 untersuchten Gletschern zwischen 1995 und 2000 mit 28 der Großteil zurück, vier waren stabil und zwei wuchsen. [154] Am 18. August 2019 hat sich Island offiziell vom Okjökull verabschiedet. [155]

Kanadisch-arktischer Archipel

Auf den Kanadisch-arktischen Archipeln gibt es etliche beachtliche Eiskappen. Dazu zählen die Penny- und Barneseiskappen auf der Baffininsel (mit 507.451 km² die fünftgrößte Insel der Welt), die Byloteiskappe auf der Bylot-Insel (11.067 km²) und die Devoneiskappe auf der Devon-Insel (55.247 km²). Diese Eiskappen verdünnen sich und ziehen sich langsam zurück. Die Penny- und Barneseiskappen haben sich zwischen 1995 und 2000 jährlich in geringeren Höhen (unter 1.600 m) um über 1 m verdünnt. Insgesamt haben die Eiskappen der kanadischen Arktis zwischen 1995 und 2000 jährlich 25 km³ Eis verloren. [156] Zwischen 1960 und 1999 hat die Devoneiskappe hauptsächlich durch Verdünnung 67 ± 12 km³ Eis verloren. Die Hauptgletscher, die vom Rand der östlichen Devoneiskappe ausgehen, haben sich seit 1960 um 1–3 km zurückgezogen. [157] Die Simmoneiskappe auf dem Hazen-Hochland auf der Ellesmere-Insel hat seit 1959 47 % ihrer Fläche eingebüßt. [158] Bleiben die gegenwärtigen Bedingungen bestehen, so wird das verbleibende Gletschereis auf dem Hazen-Hochland um 2050 verschwunden sein.

Spitzbergen

Nördlich Norwegens befindet sich die Insel Spitzbergen des Svalbard - Archipels zwischen dem Nordatlantik und dem Arktischen Ozean , die von vielen Gletschern bedeckt ist. Der Hansbreen-Gletscher auf Spitzbergen z. B. zog sich zwischen 1936 und 1982 um 1,4 km zurück. Weitere 400 m Länge verlor er zwischen 1982 und 1998. [159] Auch der Blomstrandbreen hat sich verkürzt: In den vergangenen 80 Jahren hat die Länge des Gletschers um etwa 2 km abgenommen. Seit 1960 zog er sich durchschnittlich mit 35 m pro Jahr zurück, wobei sich die Geschwindigkeit seit 1995 erhöht hat.[160] Der Midre-Lovenbreen-Gletscher hat zwischen 1997 und 1995 200 m Länge verloren. [161]

Grönland

Satellitenaufnahme des Jakobshavn Isbræ . Die Linien markieren den fortschreitenden Rückzug der Kalbungsfront des westgrönländischen Gletschers seit 1850 bis 2006. Die Luftaufnahme stammt von 2001, so dass sich die Kalbungsfront an der entsprechenden Zeitlinie befindet.

Sowohl die bodennahen Lufttemperaturen Grönlands als auch die Meerestemperaturen rund um die größte Insel der Welt, die 97 % des arktischen Landeises beherbergt, steigen rasch. Zwischen dem Beginn der 1990er Jahre und dem der 2010er Jahre erhöhten sich die für die Massenbilanz an der Oberfläche des grönländischen Eisschildes besonders wichtigen sommerlichen Lufttemperaturen um etwa 2 °C. [162] Die meisten Gletscher Grönlands enden im Meer. Der Anstieg der Meerestemperaturen führt insgesamt zu einem schnelleren Abschmelzen des untermeerischen Gletschereises und kann phasenweise deutlich höhere Eisverluste durch Kalbung auslösen. [163] Zwischen 2003 und 2012 verlor Grönland jährlich etwa 274 ± 24 Gt Eis. Beide Prozesse – Massenverluste an der Oberfläche des Eisschildes und Eisverluste im Meer – trugen in etwa gleichem Ausmaß dazu bei. [164]

Im Vergleich von Messungen aus dem Zeitraum von 2002 bis 2004 hat sich der Gletscherschwund zwischen 2004 und 2006 verdoppelt, also in nur zwei Jahren. Der Massenverlust in Grönland beträgt nach verschiedenen Messungen zwischen 239 ± 23 km³ und 440 km³ pro Jahr. [165] [166] Er hat sich seit den 1980er Jahren versechsfacht. [167] Besonders deutlich wurde dieser Verlust im Jahr 2005, als an der Ostküste Grönlands eine neue Insel namens Uunartoq Qeqertoq (auf Englisch Warming Island ) entdeckt wurde. Nachdem eine große Menge Festlandeis geschmolzen war, stellte sich heraus, dass es sich bei Uunartoq Qeqertoq nicht um eine mit dem Festland verbundene Halbinsel handelt, wie zuvor angenommen worden war.

An einzelnen Gletschern Grönlands zeigt sich eine überraschende Dynamik . Zwei der größten Gletscher der Insel, der Kangerlussuaq und der Helheim , die zusammen 35 % zum Massenverlust Ostgrönlands in den vergangenen Jahren beigetragen haben, wurden von einem Team um den Glaziologen Ian Howat detaillierter untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Schmelzrate der beiden Gletscher zwischen 2004 und 2005 verdoppelt hatte. Bis 2006 war der Massenverlust dann wieder auf den Wert von 2004 zurückgegangen. [168] Ein solches Verhalten war von Gletschern bislang unbekannt, und es verdeutlicht die Ungewissheit, mit welcher Geschwindigkeit der grönländische Eisschild in den nächsten Jahrzehnten weiter abtauen wird.

Folgen

Unter den Folgen des weltweiten Gletscherschwunds werden hier diejenigen beiden Kernprobleme näher beschrieben, die am empfindlichsten in das natürliche Ökosystem eingreifen und die für die Lebensbedingungen eines noch kaum abschätzbaren Anteils der Weltbevölkerung künftig maßgeblich beeinflussen dürften: der Anstieg des Meeresspiegels und Wassermangel. Auswirkungen anderer Art, etwa solche auf den Gletschertourismus, sind demgegenüber von nachgeordneter Bedeutung.

Weiterführende Informationen finden sich in den Artikeln

Anstieg des Meeresspiegels

Zwischen 1993 und 2003 stieg der Meeresspiegel um 3,1 mm pro Jahr, bei einer Fehlergrenze von ± 0,7 mm. [169] Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen IPCC schätzt in seinem 2007 veröffentlichten Vierten Sachstandsbericht , dass der grönländische Eisschild mit 0,21 (± 0,07) mm und die Antarktis mit 0,21 (± 0,35) mm zum bislang beobachtbaren Meeresspiegelanstieg beigetragen haben. Schmelzende Gletscher haben mit 0,77 (± 0,22) mm hierbei einen wesentlichen Anteil. Nach verschiedenen Szenarien des IPCC sind bis 2100 Erhöhungen des Meeresspiegels zwischen 0,19 m und 0,58 m möglich, ein Wert der ausdrücklich ohne den möglicherweise ansteigenden Beitrag von den schwer zu modellierenden Eisschilden Grönlands und der Antarktis ausgeht. [11]

Zwischen 1993 und 2014 stieg der Meeresspiegel um 3,2 mm pro Jahr. Dies sind 50 % mehr, als im Durchschnitt des 20. Jahrhunderts gemessen wurde.

Ein im Laufe des 21. Jahrhunderts als unwahrscheinlich erachtetes vollständiges Abschmelzen des grönländischen Eisschildes würde den Meeresspiegel um etwa 7,3 m anheben. [170] Die 25,4 Millionen km³ Eis der gesamten Antarktis könnte im Falle eines Abschmelzens zu einer Erhöhung um ca. 57 m führen; [171] Klimamodellen zufolge wird die Eismasse der Antarktis jedoch im Laufe 21. Jahrhunderts eher zunehmen denn abnehmen und somit den Anstieg des Meeresspiegels mindern. [11] [172] Die weltweit knapp 160.000 Gletscher beinhalten mit einem Volumen von 80.000 km³ etwa so viel Wasser wie die 70 Eiskappen (100.000 km³) und könnten so den Meeresspiegel um 24 cm (Eiskappen: 27 cm) steigen lassen. [173]

Auch ohne das Verschwinden der Eisschilde sind die Folgen für die betroffenen Menschen dramatisch. Zu den Ländern, die durch einen Anstieg des Meeresspiegels am stärksten gefährdet sind, gehören Bangladesch , Ägypten , Pakistan , Indonesien und Thailand , die derzeit alle eine große und relativ arme Bevölkerung aufweisen. [174] So leben z. B. in Ägypten rund 16 % der Bevölkerung (ca. 12 Millionen Menschen) in einem Gebiet, das schon bei einem Anstieg des Meeresspiegels von 50 cm überflutet würde, und in Bangladesch wohnen über zehn Millionen Menschen nicht höher als 1 m über dem Meeresspiegel. [175] Bei einem Meeresspiegelanstieg um 1 m müssten nicht nur sie, sondern insgesamt 70 Millionen Menschen in Bangladesch umgesiedelt werden, falls bis Ende des Jahrhunderts nicht in Küstenschutz investiert wurde. Außerdem würde sich durch den Landverlust und die Erhöhung des Salzgehaltes im Boden die Reisernte halbieren mit schweren Folgen für die Nahrungssicherheit. [176]

Ohne Gegenmaßnahmen würden bei einem Anstieg des Meeresspiegels um 1 m weltweit 150.000 km² Landfläche dauerhaft überschwemmt werden, davon 62.000 km² küstennaher Feuchtgebiete. 180 Millionen Menschen wären betroffen, und 1,1 Billionen Dollar Schäden an zerstörtem Besitz wären nach heutigen Zahlen zu erwarten. [177] Unterhalb eines Anstiegs von 35 cm ließe sich dieser mit entsprechenden Küstenschutzmaßnahmen ebenso handhaben wie der bereits verzeichnete Anstieg um 30 cm seit 1860, vorausgesetzt die betroffenen Länder investieren in benötigtem Umfang in ihre Infrastruktur. Effektiver Küstenschutz kostet Berechnungen zufolge in mehr als 180 der weltweit 192 betroffenen Länder bis zum Jahr 2085 weniger als 0,1 % des BIP , kräftiges Wirtschafts- und nur moderates Bevölkerungswachstum in den zugrundeliegenden Szenarien vorausgesetzt. [178]

Abfluss des Schmelzwassers

In einigen Regionen ist im Jahresverlauf das Schmelzwasser der Gletscher zeitweilig die Haupt- Trinkwasserquelle , weshalb ein lokales Verschwinden von Gletschern schwere Folgen für die Bevölkerung, Landwirtschaft und wasserintensive Industrien haben kann. [179] Hiervon werden besonders asiatische Städte im Einzugsbereich des Himalaya [180] und südamerikanische Siedlungen betroffen sein.

Durch den Gletscherschwund nimmt die von den Flüssen geführte Wassermenge kurzfristig zu. Die zusätzlich freiwerdende Wassermenge aus den Himalaya-Gletschern hat beispielsweise zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität in Nordindien geführt. [181] Längerfristig – es wird erwartet, dass die Gletscher der Nordhemisphäre bis 2050 durchschnittlich 60 % an Volumen verlieren werden [182] [11] – wird der Rückgang der verfügbaren Wassermenge wahrscheinlich schwerwiegende Folgen (z. B. für die Landwirtschaft) haben. [183] Als weitere Folge kann es zur zunehmenden Hochwassergefahr an den Ufern der Flüsse kommen. So sammeln sich am Himalaya auf den Gletschern die Schneemassen verstärkt im Sommer während des Monsun an. Ziehen sich die Gletscher zurück, wird der Niederschlag in immer höheren Lagen des Himalaya kurzfristig als Regenwasser oder zur Schneeschmelze abfließen, statt wie bisher für längere Zeit als Eis vor Ort zu verbleiben.

Die ecuadorianische Hauptstadt Quito beispielsweise erhält einen Teil ihres Trinkwassers aus einem rasch schrumpfenden Gletscher auf dem Vulkan Antizana . La Paz in Bolivien ist genauso wie viele kleinere Siedlungen abhängig vom Gletscherwasser. Große Teile der landwirtschaftlichen Wasserversorgung in der Trockenzeit werden durch Schmelzwasser sichergestellt. [184] Eine weitere Folge ist das Fehlen von Wasser in den Flüssen, die die zahlreichen Wasserkraftwerke des Kontinents antreiben. Die Geschwindigkeit der Veränderungen veranlasste die Weltbank bereits dazu, Anpassungsmaßnahmen für Südamerika ins Auge zu fassen. [185]

In Asien ist Wasserknappheit kein unbekanntes Phänomen. Ebenso wie weltweit, wird auch auf dem asiatischen Kontinent ein erheblicher Anstieg des Wasserverbrauchs erwartet. Dieser ansteigende Bedarf trifft in Zukunft auf immer weniger verfügbares Wasser aus den Gletschern des Himalaya. In Indien hängt die Landwirtschaft des gesamten Nordteils vom Schicksal der Gebirgsgletscher ab. Ebenfalls sind Indiens und Nepals Wasserkraftwerke bedroht, chinesische Feuchtgebiete könnten verschwinden und der Grundwasserpegel wird sinken. [186]

Ausbrüche von Gletscherseen

Beim Abschmelzen der Gletscher brechen in Gebieten mit hoher Reliefenergie wie dem Himalaya oder den Alpen unablässig Felsen und Geröll ab. Dieses Geröll sammelt sich am Ende des Gletschers als Moräne und bildet einen natürlichen Damm. Der Damm verhindert das Abfließen des Schmelzwassers, so dass hinter ihm ein fortlaufend größer und tiefer werdender Gletschersee entsteht. Wird der Wasserdruck zu groß, kann der Damm plötzlich brechen, wobei große Mengen Wasser freigesetzt werden und katastrophale Überschwemmungen verursacht werden können ( Gletscherlauf ). Das Phänomen der Gletscherseeausbrüche ist zwar nicht neu, durch den Gletscherschwund erhöht sich jedoch die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in vielen Gebirgsregionen. [187] In Nepal, Bhutan und Tibet hat sich die Anzahl von Gletscherseeausbrüchen bereits von 0,38 pro Jahr in den 1950ern auf 0,54/Jahr in den 1990ern erhöht. [188] Zwischen 1990 und 2018 sind sowohl die Zahl der Gletscherseen als auch ihre Fläche und das global in ihnen vorhandene Wasservolumen um etwa die Hälfte größer geworden. Mit zunehmender Wassermenge steigt in der Regel die Gefahr, die von einem Gletscherlauf ausgeht. [189]

In Nepal befinden sich gemäß topografischen Karten, Luftbildern und Satellitenaufnahmen 2323 Gletscherseen. In Bhutan wurden im Jahre 2002 insgesamt 2674 gezählt. Davon wurden 24 (in Nepal 20) für Menschen als potenziell gefährlich eingestuft, darunter der Raphstreng Tsho. 1986 war er Messungen zufolge 1,6 km lang, 0,96 km breit und 80 m tief. Bis 1995 wuchs der Gletschersee auf eine Länge von 1,94 km, eine Breite von 1,13 km und eine Tiefe von 107 m an. Ein in der Nähe liegender Gletschersee ist der Luggye Tsho; bei dessen Durchbruch 1994 verloren 23 Menschen ihr Leben. [190] In Nepal brach am 4. August 1985 der Dig Thso durch und verursachte eine bis zu 15 m hohe Flutwelle, die fünf Menschenleben forderte, 14 Brücken, ein kleines Wasserkraftwerk und viele Wohnhäuser zerstörte. [191] Zwischen 1985 und 1995 haben in Nepal weitere 15 größere Gletscherseen ihre Wälle durchbrochen.

Gegenmaßnahmen

Mit Folien abgedeckter Teil des Tiefenbachferners in den Ötztaler Alpen

Umfang und Bedeutung des verstärkten Gletscherrückgangs in Verbindung mit den zu beobachtenden und noch zu erwartenden teilweise drastischen Folgen verdeutlichen die Notwendigkeit, ihm mit Maßnahmen der Ressourcenkonservierung, steigender Wassereffizienz und besonders mit effektivem Klimaschutz entgegenzuwirken. Möglichkeiten zur besseren Ausnutzung des vorhandenen Wassers finden sich etwa in Methoden nachhaltiger Landwirtschaft, [192] während Klimaschutz auf die Einsparung von Treibhausgasen setzen muss, wie sie im Kyoto-Protokoll erstmals völkerrechtlich verbindlich festgelegt worden sind.

Auf örtlicher Ebene werden in der Schweiz neuerdings Möglichkeiten erprobt, dem Gletscher-Skitourismus eine Perspektive zu erhalten, indem man Gletscherareale zwischen Mai und September mit einem Spezialvlies gegen Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr großflächig abdeckt. Auf die begrenzten Zwecke bezogen, sind erste Versuche am Gurschengletscher erfolgreich verlaufen. Für das Phänomen des globalen Gletscherschwunds ist ein solcher Ansatz aber auch aus der Sicht des in die Aktivitäten am Gurschengletscher einbezogenen Glaziologen Andreas Bauder ohne Bedeutung. [193] Eine Studie von 2021 zeigt auf, dass in der Schweiz inzwischen an neun Orten Gletscher kleinräumig mit Textilien abgedeckt werden, und dass der Erhalt eines Kubikmeters Eis zwischen 0,6 und 8 CHF pro Jahr kostet. [194]

Literatur

 • Intergovernmental Panel on Climate Change: Fourth Assessment Report – Working Group I, Chapter 4: Observations: Changes in Snow, Ice and Frozen Ground. 2007, S. 356–360, ipcc.ch (PDF; 4,9 MB)
 • Peter Knight: Glacier Science and Environmental Change. Blackwell Publishing, 2006, ISBN 978-1-4051-0018-2 (englisch).
 • Wolfgang Zängl, Sylvia Hamberger: Gletscher im Treibhaus. Eine fotografische Zeitreise in die alpine Eiszeit. Tecklenborg Verlag, Steinfurt 2004, ISBN 3-934427-41-3 .

Film

Siehe auch

Weblinks

Commons : Gletscherschwund – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Mark B. Dyurgerov, Mark F. Meier: Glaciers and the Changing Earth System: A 2004 Snapshot. (PDF; 2,6 MB) Institute of Arctic and Alpine Research, Occasional Paper 58, 2005.
 2. Intergovernmental Panel on Climate Change : Fourth Assessment Report – Working Group I, Chapter 4: Observations: Changes in Snow, Ice and Frozen Ground. (PDF, 4,9 MB 2007, S. 356–360)
 3. a b R. Hugonnet, R. McNabb, E. Berthier et al.: Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century . In: Nature . Band   592 , Nr.   7856 , 2021, S.   726–731 , doi : 10.1038/s41586-021-03436-z .
 4. a b Weltweiter Gletscherschwund hat sich beschleunigt. ETH Zürich , 28. April 2021, abgerufen am 28. April 2021 .
 5. a b c d Martin Beniston ua: The European mountain cryosphere: a review of its current state, trends, and future challenges . In: The Cryosphere . Band   12 , 2018, doi : 10.5194/tc-12-759-2018 .
 6. T. Chinn, S. Winkler, MJ Salinger, N. Haakensen: Recent glacier advances in Norway and New Zealand – a comparison for their glaciological and meteorological causes. In: Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. Volume 87, Nr. 1, März 2005, S. 141–157 (17), doi:10.1111/j.0435-3676.2005.00249.x
 7. TL Delworth, TR Knutson: Simulation of Early 20th Century Global Warming. In: Science. Vol. 28, 2000, online
 8. SFB Tett et al.: Estimation of natural and anthropogenic contributions to twentieth century temperature change. In: Journal of Geophysical Research. Vol. 107, 2002, research.ed.ac.uk (PDF)
 9. Eric Steig: Worldwide glacier retreat. In: RealClimate. 18. März 2005, realclimate.org
 10. Wilfried Hagg: Auswirkungen von Gletscherschwund auf die Wasserspende hochalpiner Gebiete, Vergleich Alpen – Zentralasien. Dissertation der Fakultät für Geowissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München, 2003, ub.uni-muenchen.de (PDF; 9,9 MB)
 11. a b c d Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): Fourth Assessment Report
 12. Mountain Research Initiative EDW Working Group: Elevation-dependent warming in mountain regions of the world . In: Nature Climate Change . Band   5 , 2015, doi : 10.1038/nclimate2563 .
 13. Vital Climate Graphics: Changing Weather GRID-Arendal
 14. Greenland Darkening to Continue, Predicts CCNY Expert Marco Tedesco. Cryospheric Processes Laboratory. City College of New York , 16. April 2015, abgerufen am 4. Juli 2016 (englisch).
 15. Jürgen Falbe, Manfred Regitz: Chemie, Cm–G . In: RÖMPP Lexikon . 10. Auflage. Band   2 . Thieme, ISBN 978-3-13-199981-8 , Cyanobakterien, S.   101 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 1. Dezember 2014] 1996–1999).
 16. Erna Aescht: Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) im Eisstaub (Kryokonit) zweier Gletscher der Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich). (PDF) Naturwiss.-med. Verein Innsbruck, Dezember 2005, abgerufen am 1. Dezember 2014 .
 17. Vijay P. Singh, Umesh K. Haritashya, Nozomu Takeuchi: Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers . Hrsg.: Springer Science & Business Media. 2011, ISBN 978-90-481-2642-2 , S.   168 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 30. November 2014]).
 18. Birgit Sattler, Daniel Remias, Cornelius Lütz, Hieronymus Dastych, Roland Psenner: Leben auf Schnee und Eis. (PDF) Universität Innsbruck, abgerufen am 6. Dezember 2014 .
 19. DC Trabant, RS March, DS Thomas: Hubbard Glacier, Alaska: Growing and Advancing in Spite of Global Climate Change and the 1986 and 2002 Russell Lake Outburst Floods. US Geological Survey, 2003, online usgs.gov (PDF; 4,7 MB)
 20. a b Olga N. Solomina ua: Glacier fluctuations during the past 2000 years . In: Quaternary Science Reviews . 2016, doi : 10.1016/j.quascirev.2016.04.008 .
 21. Mauri S. Pelto: Glacier Mass Balance: equilibrium or disequilibrium response? In: RealClimate.org 24. Mai 2007.
 22. Greene, AM: A time constant for hemispheric glacier mass balance. In: J. Glaciol. Band   51 , Nr.   174 , Juni 2005, S.   353–362 , doi : 10.3189/172756505781829278 .
 23. Thomas H. Painter et al.: End of the Little Ice Age in the Alps forced by industrial black carbon. In: Proceedings of the National Academy of Sciences . 2013 online
 24. Olga N. Solomina ua: Holocene glacier fluctuations . In: Quaternary Science Reviews . 2015, doi : 10.1016/j.quascirev.2014.11.018 .
 25. Johannes Hans Oerlemans: Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records. In: Science. 3. März 2005, online
 26. a b Gletscherbericht 2005/06 (PDF) Österreichischer Alpenverein, 2007
 27. Wolf Dieter Blümel: 20 000 Jahre Klimawandel und Kulturgeschichte – von der Eiszeit in die Gegenwart (PDF), in: Wechselwirkungen. Jahrbuch aus Lehre und Forschung der Universität Stuttgart, 2002.
 28. Christian Schlüchter, Ueli Jörin: Alpen ohne Gletscher? Holz- und Torffunde als Klimaindikatoren . In: Die Alpen . Nr.   6/2004 . Schweizer Alpen-Club , 2004, ISSN 0002-6336 , S.   34–47 ( online [PDF; 1,3   MB ]).
 29. Michael Breu: Grüne Alpen statt ewiges Eis. Holz- und Torffunde aus den Alpen: Klimabild gerät ins Wanken. ETH Zürich , 14. Februar 2005 ; .
 30. Michael Zemp: Glaciers and climate change – Spatio-temporal analysis of glacier fluctuations in the European Alps after 1850 (PDF), Dissertation, Universität Zürich, 2006.
 31. a b Christian Sommer, Philipp Malz, Thorsten C. Seehaus, Stefan Lippl, Michael Zemp, Matthias H. Braun: Rapid glacier retreat and downwasting throughout the European Alps in the early 21st century . In: Nature Communications . 25. Juni 2020, doi : 10.1038/s41467-020-16818-0 . Siehe dazu auch: tagesschau.de: Studie der Uni Erlangen: Alpengletscher schmelzen rapide. Abgerufen am 26. Juni 2020 .
 32. Fluctuations of Glaciers World Glacier Monitoring Service
 33. Längenänderungen des Triftgletschers (Gadmen) . In: GLAMOS - Glacier Monitoring in Switzerland .
 34. Hanspeter Holzhauser: Rekonstruktion von Gletscherschwankungen mit Hilfe fossiler Hölzer, Geographica Helvetica 1984 – Nr. 1, Seite 14 (PDF ; 10,5 MB)
 35. Längenänderungen des Grossen Aletschgletscher . In: GLAMOS - Glacier Monitoring in Switzerland .
 36. Hanspeter Holzhauser, Michel Magny, Heinz J. Zumbuühl: Glacier and lake-level variations in west-central Europe over the last 3500 years. In: The Holocene. Vol. 15, No. 6, 2005, S. 789–801, doi:10.1191/0959683605hl853ra
 37. C. Schlüchter, U. Jörin: Alpen ohne Gletscher? (PDF), in: Die Alpen, Vol. 6, 2004, S. 34–44
 38. Anne Hormes, Benjamin U. Müller, Christian Schlüchter: The Alps with little ice: evidence for eight Holocene phases of reduced glacier extent in the Central Swiss Alps . In: The Holocene . Band   11 , Nr.   3 , 2001, S.   255–265 , doi : 10.1191/095968301675275728 .
 39. UE Joerin, TF Stocker, C. Schlüchter: Multicentury glacier fluctuations in the Swiss Alps during the Holocene (PDF), in: The Holocene. Vol. 16, 2006, S. 697–704.
 40. Martin Grosjean, Peter Suter, Mathias Trachsel, Heinz Wanner: Ice-borne prehistoric finds in the Swiss Alps reflect Holocene glacier fluctuations: new evidence from the western Swiss Alps. In: Journal of Quaternary Science . 22(3), 2007, S. 203–207 ( Online )
 41. Michael Zemp, W. Haeberli, M. Hoelzle, F. Paul: Alpine glaciers to disappear within decades? In: Geophysical Research Letters. 33, 2006, L13504, doi:10.1029/2006GL026319 . Siehe auch die Pressemitteilung online
 42. Christoph Mayer, Wilfried Hagg, Markus Weber, Astrid Lambrecht: Zukunft ohne Eis – Zweiter Bayerischer Gletscherbericht: Klimawandel in den Alpen . Hrsg.: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. April 2021 ( bayern.de ).
 43. Italian Glaciological Committee: Glaciers in Italy. 8. September 2005, online ( Memento vom 25. Juni 2006 im Internet Archive )
 44. MSNBC: Swiss glaciers continue shrinkin, report finds. 10. Februar 2006, online
 45. Swiss Federal Institute of Technology Zurich: Fortgesetzter Schwund in der Messperiode 2006/07. 22. Januar 2008 online
 46. Universität Freiburg (Schweiz) : unifr.ch: Gletscherschwund: Eisfläche nur noch so gross wie der Kanton Schwyz. . News , 20. November 2014, abgerufen am 23. November 2014
 47. Aussergewöhnliche Wärme oder Regen – Warum unsere Gletscher schwitzen in Neue Zürcher Zeitung vom 28. Dezember 2015
 48. 9. Dezember 2017: Badische Zeitung: Matthias Huss untersucht schmelzende Alpengletscher – Panorama – Badische Zeitung . ( badische-zeitung.de [abgerufen am 10. Dezember 2017]).
 49. Thomas Häusler: Zu klein für die Vermessung - Abschied vom Pizolgletscher. In: srf.ch . 15. September 2019, abgerufen am 21. September 2019 .
 50. Längenänderungen des Morteratsch . In: GLAMOS - Glacier Monitoring in Switzerland .
 51. R. Marti ua: Evolution of Ossoue Glacier (French Pyrenees) since the end of the Little Ice Age . In: The Cryosphere . Band   9 , 2015, S.   1780 , doi : 10.5194/tc-9-1773-2015 (Abbildung 2, Fotos: L. Gaurier (links), P. René (rechts)).
 52. R. Marti ua: Evolution of Ossoue Glacier (French Pyrenees) since the end of the Little Ice Age . In: The Cryosphere . Band   9 , 2015, S.   1773–1775 , doi : 10.5194/tc-9-1773-2015 .
 53. Ibai Rico ua: Current Glacier Area in the Pyrenees: An Updated Assessment 2016 . In: Pirineos . Band   172 , e029, 2017, doi : 10.3989/Pirineos.2017.172004 .
 54. a b K. Grunewald und J. Scheithauer: Europe's southernmost glaciers: response and adaptation to climate change . In: Journal of Glaciology . April 2010, doi : 10.3189/002214310791190947 .
 55. Emil Gachev: The Unknown Southernmost Glaciers of Europe . In: Danilo Godone (Hrsg.): Glacier Evolution in a Changing World . Oktober 2017, doi : 10.5772/intechopen.68899 .
 56. Glaciology, Stockholm University: Mass balance data. 29. September 2003, online ( Memento vom 15. Januar 2005 im Internet Archive )
 57. Bjarne Kjøllmoen, Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy, Miriam Jackson, Arve M. Tvede, Tron Laumann, Rianne H. Giesen: Glaciological investigations in Norway 2006. NVE Report, 2007, nve.no (PDF; 21,3 MB)
 58. Major changes in Norway's glaciers. Center for International Climate and Environmental Research, 2005, Major changes in Norway's glaciers ( Memento vom 18. März 2018 im Internet Archive )
 59. Hamish D. Pritchard: Asia's shrinking glaciers protect large populations from drought stress . In: Nature . Mai 2019, doi : 10.1038/s41586-019-1240-1 .
 60. Evan Miles et al.: Health and sustainability of glaciers in High Mountain Asia . In: Nature Communications . Mai 2021, doi : 10.1038/s41467-021-23073-4 (englisch).
 61. Beate Kittl: Das Ende vieler asiatischer Gletscher ist besiegelt. WSL , 17. Mai 2021, abgerufen am 25. Mai 2021 .
 62. T. Bolch, A. Kulkarni, A. Kääb, C. Huggel, F. Paul, JG Cogley, H. Frey, JS Kargel, K. Fujita, M. Scheel, S. Bajracharya, M. Stoffel: The State and Fate of Himalayan Glaciers . In: Science . April 2012, doi : 10.1126/science.1215828 .
 63. William KM Lau, Maeng-Ki Kim, Kyu-Myong Kim, Woo-Seop Lee: Enhanced surface warming and accelerated snow melt in the Himalayas and Tibetan Plateau induced by absorbing aerosols . In: Environmental Research Letters . April 2010, doi : 10.1088/1748-9326/5/2/025204 .
  Meldung dazu: Cook-Anderson: New Study Turns Up the Heat on Soot's Role in Himalayan Warming. NASA Earth Science News, 14. Dezember 2009, online
 64. Ramanathan et al.: Warming trends in Asia amplified by brown cloud solar absorption. Nature 448, S. 575/578, 2. August 2007.
 65. M. Maurer, JM Schaefer, S. Rupper, A. Corley: Acceleration of ice loss across the Himalayas over the past 40 years . In: Science Advances . Juni 2019, doi : 10.1126/sciadv.aav7266 .
 66. Sandeep Chamling Rai, Trishna Gurung et al.: An Overview of Glaciers, Glacier Retreat and Subsequent Impacts in Nepal, India and China. WWF Nepal Program, 2005, panda.org (PDF)
 67. H. Achenbach: Historische und rezente Gletscherstandsschwankungen in den Einzugsgebieten des Cha Lungpa (Mukut-, Hongde- und Tongu-Himalaya sowie Tach Garbo Lungpa), des Khangsar Khola (Annapurna N-Abdachung) und des Kone Khola (Muktinath-, Purkhung- und Chulu-Himalaya). Dissertation, Universität Göttingen 2011, 260 S. (elektronische Version) http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2011/achenbach/
 68. derStandard: Chinas weiße Riesen schmelzen. 14. Juli 2007, derstandard.at
 69. Kireet Kumar, Rakesh K. Dumka, MS Miral, GS Satyal, M. Pant: Estimation of retreat rate of Gangotri glacier using rapid static and kinematic GPS survey. In: Current Science. Vol. 94, 2008, No. 2, online (PDF)
 70. Renoj J. Thayyen: Lower recession rate of Gangotri glacier during 1971–2004. In: Current Science. Vol. 95, No. 1, 2008, online (PDF)
 71. Ajay K. Naithani, HC Nainwal, KK Sati, C. Prasad: Geomorphological evidences of retreat of the Gangotri glacier and its characteristics. In: Current Science. Vol. 80, No. 1, 2001, iisc.ernet.in (PDF)
 72. Alex Kirby: Kazakhstan's glaciers melting fast. In: BBC, 2003, online
 73. TE Khromova, MB Dyurgerov, RG Barry: Late-twentieth century changes in glacier extent in the Ak-shirak Range, Central Asia, determined from historical data and ASTER imagery. In: Geophysical Research Letters. Vol. 30, Nr. 16, 2003, S. 1863, doi:10.1029/2003GL017233
 74. V. Novikov: Tajikistan 2002, State of the Environment Report: Climate Change. 2003, online
 75. a b c Tatiana Khromova ua: Changes in the mountain glaciers of continental Russia during the twentieth to twenty-first centuries . In: Regional Environmental Change . Januar 2019, doi : 10.1007/s10113-018-1446-z .
 76. Chris R. Stokes: Caucasus Mountains . In: Vijay P. Singh ua (Hrsg.): Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers . Springer, 2011.
 77. Levan G. Tielidze und Roger D. Wheate: The Greater Caucasus Glacier Inventory (Russia, Georgia and Azerbaijan) . In: The Cryosphere . Oktober 2018, doi : 10.5194/tc-12-81-2018 .
 78. MS Moussavi, MJ Valadan Zoej, F. Vaziri, MR Sahebi und Y. Rezaei: A new glacier inventory of Iran . In: Annals of Glaciology . September 2009, doi : 10.3189/172756410790595886 .
 79. Manuchehr Farajzadeh und Neamat Karimi: Evidence for accelerating glacier ice loss in the Takht'e Solaiman Mountains of Iran from 1955 to 2010 . In: Journal of Mountain Science . Februar 2014, doi : 10.1007/s11629-013-2714-5 .
 80. Doğukan Doğu Yavaşlı, Compton J.Tucker und Katherine A. Melocikc: Change in the glacier extent in Turkey during the Landsat Era . In: Remote Sensing of Environment . Juni 2015, doi : 10.1016/j.rse.2015.03.002 .
 81. W. Tad Pfeffer: The Randolph Glacier Inventory: a globally complete inventory of glaciers . In: Journal of Glaciology . Band   60 , Nr.   221 , 2014, doi : 10.3189/2014JoG13J176 (basierend auf Satellitendaten des Jahres 2010).
 82. Trevor J. Chinn ua: New Zealand's Glaciers . In: Jeffrey S. Kargel ua (Hrsg.): Global Land Ice Measurements from Space . Juli 2014, doi : 10.1007/978-3-540-79818-7_29 .
 83. Jim Salinger, Andrew Willsman: Annual Glacier Volumes in New Zealand 1995-2005. Statistics New Zealand, 2007, stats.govt.nz (PDF)
 84. Change in glacier ice volume. In: New Zealands's Environmental Reporting Series – Environmental Indicators Te taiao Aotearoa. Ministry for the Environment und Statistics New Zealand , 25. Oktober 2015, abgerufen am 17. März 2018 (englisch).
 85. M James Salinger ua: The unprecedented coupled ocean-atmosphere summer heatwave in the New Zealand region 2017/18: drivers, mechanisms and impacts . In: Environmental Research Letters . April 2019, doi : 10.1088/1748-9326/ab012a .
 86. Lauren J. Vargo, Brian M. Anderson, Ruzica Dadić, Huw J. Horgan, Andrew N. Mackintosh, Andrew D. King, Andrew M. Lorrey: Anthropogenic warming forces extreme annual glacier mass loss . In: Nature Climate Change . August 2020, doi : 10.1038/s41558-020-0849-2 .
 87. US Geological Survey: Glaciers of New Zealand. 4. Mai 2000, online
 88. Andrew N. Mackintosh ua: Regional cooling caused recent New Zealand glacier advances in a period of global warming . In: Nature Communications . Band   8 , Nr.   14202 , 2017, doi : 10.1038/ncomms14202 .
 89. Mauri S. Pelto: The Disequilibrium of North Cascade, Washington Glaciers 1984–2004. In: Hydrologic Processes. 2006, online
 90. Mauri S. Pelto: Terminus behavior and response time of North Cascade glaciers. In: Journal of Glaciology. Vol. 47, 2001, S. 497–506, online
 91. Mauri S. Pelto: North Cascade Glacier Terminus Behavior. 14. Februar 2006, online
 92. US Geological Survey: Glacier Monitoring in Glacier National Park. 25. April 2003, online
 93. US Geological Survey: Glacier Retreat in Glacier National Park, Montana. 25. April 2003, online
 94. Petersen, Bryce: Glaciers going…going. Standard-Examiner, 24. August 2005
 95. Wyoming Water Resources Data System Library (1990): Glacial Icemelt in the Wind River Range, Wyoming. 11. Juli, online
 96. Canadian Cryospheric Information Network: Past Variability of Canadian Glaciers. 14. Februar 2006, online ( Memento vom 6. März 2009 im Internet Archive )
 97. Barrand, Sharp: Sustained rapid shrinkage of Yukon glaciers since the 1957-58 International Geophysical Year. In: Geophysical Research Letters. in press, 2010.
 98. Paul Carlson and Peter Barnes: Spring Multibeam Cruise in Glacier Bay Provides Spectacular Images , USGS, 2001 http://soundwaves.usgs.gov/2001/07/fieldwork2.html
 99. Thomas de Padova: Warum sehen wir nur die Spitze des Eisbergs? In: Der Tagesspiegel , 11. Januar 2006, online
 100. Bruce F. Molnia: Fast-flow advance and parallel rapid retreat of non-surging tidewater glaciers in Icy Bay and Yakutat Bay, Alaska 1888–2003. Seattle Annual Meeting, 2003, online
 101. Mauri S. Pelto, Maynard M. Miller: Terminus Behavior of Juneau Icefield Glaciers 1948-2005. online
 102. Kenai Fjords: Chapter 1: The stern and rock-bound coast. 2002, online
 103. Dorothy K. Hall, Bruce A. Giffin, Janet YL Chien: Changes in the Harding Icefield and the Grewingk-Yalik Glacier Complex (PDF), in: Proceedings of the 62nd Eastern Snow Conference , 2005.
 104. A.Arendt, K.Echelmeyer, W.Harrison, C.Lingle, V.Valentine: Rapid Wastage of Alaska Glaciers and Their Contribution to Rising Sea Level. In: Science. Vol. 297, 2002, S. 382–386, online
 105. New observations find Alaskan glacier melt rates significantly higher than predicted by theory. 25. Juli 2019, abgerufen am 15. August 2019 (englisch).
 106. Jonathan Amos: Patagonian ice in rapid retreat. In: BBC News. 27. April 2004, online
 107. earthobservatory.nasa.gov: Grafischer Vergleich der Gletschereis-bedeckten Flächen der Anden 1986/2014 (englisch, 25. Dezember 2016)
 108. G. Casassa, H. Brecher, A. Rivera, M. Aniya: A Century-long Record of Glaciar O'Higgins, Patagonia. In: Annals of Glaciology. Vol. 24, 1996, S. 106–110.
 109. P. Skvarca, R. Naruse: Dynamic behavior of glaciar Perito Moreno, Southern Patagonia. In: Annals Of Glaciology. Vol. 24, 1997, S. 268–271.
 110. Ray Pierrehumbert: Tropical Glacier Retreat. In: RealClimate. 23. Mai 2005, online
 111. a b c José L. Lozán, Dieter Kasang: Gletscher Südamerikas . In: José L. Lozán, Hartmut Graßl, Dieter Kasang, Dirk Notz, Heidi Escher-Vetter (Hrsg.): Warnsignal Klima: Das Eis der Erde . doi : 10.2312/warnsignal.klima.eis-der-erde.25 ( uni-hamburg.de ).
 112. Thomas Mölg: Tropische Gletscher mit Fokus auf Ostafrika . In: José L. Lozán, Hartmut Graßl, Dieter Kasang, Dirk Notz, Heidi Escher-Vetter (Hrsg.): Warnsignal Klima: Das Eis der Erde . 2015, doi : 10.2312/warnsignal.klima.eis-der-erde.24 ( uni-hamburg.de ).
 113. Bijeesh Kozhikkodan Veettil, Shanshan Wang, Sergio Florencio de Souza, Ulisses Franz Bremer, Jefferson Cardia Sim: Glacier monitoring and glacier-climate interactions in the tropical Andes: A review . In: Journal of South American Earth Sciences . 2017, doi : 10.1016/j.jsames.2017.04.009 .
 114. Antoine Rabatel, Jorge Luis Ceballos, Natan Micheletti, Ekkehard Jordan, Michael Braitmeier, Javier González, Nico Mölg, Martin Ménégoz, Christian Huggel und Michael Zemp: Toward an imminent extinction of Colombian glaciers? In: Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography . 2017, doi : 10.1080/04353676.2017.138301 .
 115. Cáceres Correa, Bolívar Ernesto: New Ecuadorian National Glacier Inventory . In: 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria, p.11214 . April 2018, bibcode : 2018EGUGA..2011214C .
 116. Bernard Francou: Small Glaciers Of The Andes May Vanish In 10–15 Years. In: UniSci International Science News. 17. Januar 2001, online
 117. Simon J. Cook et al.: Glacier change and glacial lake outburst flood risk in the Bolivian Andes . In: The Cryosphere . Band   10 , 2016, S.   2399–2413 , doi : 10.5194/tc-10-2399-2016 .
 118. Intergovernmental Panel on Climate Change: Report of Working Group II, Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 1: Assessment of Observed Changes and Responses in Natural and Managed Systems. ( Memento vom 6. März 2009 im Internet Archive ) (PDF; 2,72 MB) 2007 (englisch)
 119. John Enders: Bolivia's Chacaltaya glacier is gone. In: The Miami Herald. 2009, online
 120. a b Thorsten Seehaus, Philipp Malz, Christian Sommer, Stefan Lippl, Alejo Cochachin, Matthias Braun: Changes of the tropical glaciers throughout Peru between 2000 and 2016 – mass balance and area fluctuations . In: The Cryosphere . September 2019, doi : 10.5194/tc-13-2537-2019 .
 121. Benjamin Morales-Arnao, Stefan L. Hastenrath: Glaciers of South America – Glaciers of Peru (= US Geological Survey Professional Paper . Nr.   1386-I-4 ). 1999, Occurrence of Glaciers ( usgs.gov ).
 122. Benjamin Morales-Arnao, Stefan L. Hastenrath: Glaciers of South America – Glaciers of Peru (= US Geological Survey Professional Paper . Nr.   1386-I-4 ). 1999 ( usgs.gov ).
 123. William H. Kochtitzky, Benjamin R. Edwards, Ellyn M. Enderlin, Jersy Marino, Nelida Marinque: Improved estimates of glacier change rates at Nevado Coropuna Ice Cap, Peru . In: Journal of Glaciology . April 2018, doi : 10.1017/jog.2018.2 .
 124. Byrd Polar Research Center: Peru – Quelccaya (1974–1983). The Ohio State University, 10. Februar 2006, online
 125. Christian Yarleque, Mathias Vuille1, Douglas R. Hardy, Oliver Elison Timm, Jorge De la Cruz, Hugo Ramos, Antoine Rabatel: Projections of the future disappearance of the Quelccaya Ice Cap in the Central Andes . In: Scientific Reports . Oktober 2018, doi : 10.1038/s41598-018-33698-z .
 126. NASA: Ice-Cores May Yield Clues to 5,000-Year-Old Mystery. In: earth obversatory news. 6. November 2003, online
 127. American Museum of Natural History: The Ice Plant Cometh. In: Science Bulletins. online . Abgerufen am 15. Oktober 2019.
 128. a b Ohio State University: Snows Of Kilimanjaro Disappearing, Glacial Ice Loss Increasing sciencedaily.com, 14. Februar 2006.
 129. Andrew Wielochowski: Glacial recession on Kilimanjaro. 6. Oktober 1998, online
 130. a b Lonnie G. Thompson, Ellen Mosley-Thompson, Mary E. Davis, Keith A. Henderson, Henry H. Brecher, Victor S. Zagorodnov, Tracy A. Mashiotta, Ping-Nan Lin, Vladimir N. Mikhalenko, Douglas R. Hardy, Jürg Beer: Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene Climate Change in Tropical Africa. In: Science. Vol. 298, Nr. 5593, S. 589–593, 18. Oktober 2002, geo.umass.edu (PDF)
 131. Peter Tyson: Vanishing into Thin Air. Volcano Above the Clouds NOVA, 2006, online
 132. Georg Kaser , Douglas R. Hardy, Thomas Mölg, Raymond S. Bradley, Tharsis M. Hyera: Modern glacier retreat on Kilimanjaro as evidence of climate change: observations and facts. In: International Journal of Climatology. Vol. 24, Issue 3, 2004, S. 329–339, doi:10.1002/joc.1008 geo.umass.edu (PDF; 571 kB)
 133. Nicolas J. Cullen, Thomas Mölg, Georg Kaser, Khalid Hussein, Konrad Steffen , Douglas R. Hardy: Kilimanjaro Glaciers: Recent areal extent from satellite data and new interpretation of observed 20th century retreat rates. In: Geophysical Research Letters. Vol. 33, L16502, 2006, doi:10.1029/2006GL027084
 134. SE Nicholson, X. Yin: Rainfall Conditions in Equatorial East Africa during the Nineteenth Century as Inferred from the Record of Lake Victoria. In: Climatic Change. Vol. 48, Numbers 2–3, Februar 2001, S. 387–398 (12)
 135. Lonnie G. Thompson, Ellen Mosley-Thompson, Mary E. Davis et al.: Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene Climate Change in Tropical Africa. In: Science. Vol. 298, Nr. 5593, S. 589–593, 18. Oktober 2002 doi:10.1126/science.1073198 geo.umass.edu (PDF; 272 kB)
 136. W. Karlén et al.: Glacier fluctuations on Mount Kenya since ~ 6000 cal. years BP: Implications for Holocene climatic change in Africa. In: Ambio. Vol. 28, 1999, S. 409–418, online
 137. US Geological Survey: Glaciers of Africa. US Geological Survey Professional Paper 1386-G-3, usgs.gov (PDF; 1,2 MB)
 138. Stefan Hastenrath: Glacier recession on Mount Kenya in the context of the global tropics. In: Bulletin d'Institut Francais Études Andines. Vol. 24, 1995, S. 633–638, ifeanet.org ( Memento vom 2. Januar 2014 im Internet Archive ) (PDF; 259 kB)
 139. Andrew Wielochowski: Glacial recession in the Rwenzori. 20. Juli 2001, online
 140. RG Taylor, L. Mileham, C. Tindimugaya, A. Majugu, A. Muwanga, B. Nakileza: Recent glacial recession in the Rwenzori Mountains of East Africa due to rising air temperature. In: Geophysical Research Letters. Vol. 33, 2006, online
 141. Joni L. Kincaid, Andrew G. Klein: Retreat of the Irian Jaya Glaciers from 2000 to 2002 as Measured from IKONOS Satellite Images. In: 61st Eastern Snow Conference Portland. Maine, USA 2004, easternsnow.org (PDF; 2,0 MB)
 142. Ian Allison, James A. Peterson: Glaciers of Irian Jaya, Indonesia and New Zealand. US Geological Survey, US Department of the Interior, 28. April 2000, online
 143. Andrew Shepherd, Duncan Wingham: Recent Sea-Level Contributions of the Antarctic and Greenland Ice Sheets. In: Science. Vol. 315, Nr. 5818, 2007, S. 1529–1532 doi:10.1126/science.1136776
 144. David G. Vaughan, Robert Arther: Why Is It Hard to Predict the Future of Ice Sheets? In: Science. Vol. 315, Nr. 5818, 2007, S. 1503/1504, doi:10.1126/science.1141111
 145. DP Schneider, EJ Steig, TD van Ommen, DA Dixon, PA Mayewski, JM Jones, and CM Bitz: Antarctic temperatures over the past two centuries from ice cores. In: Geophysical Research Letters. 33, 2006, L16707, doi:10.1029/2006GL027057
 146. Isabella Velicogna, John Wahr: Measurements of Time-Variable Gravity Show Mass Loss in Antarctica. In: Science. Vol. 311, No. 5768, 2006, S. 1754–1756, doi:10.1126/science.1123785
 147. Andrew J. Monaghan, David H. Bromwich, Ryan L. Fogt et al.: Insignificant Change in Antarctic Snowfall Since the International Geophysical Year. In: Science. Vol. 313, Nr. 5788, 2006, S. 827–831, doi:10.1126/science.1128243
 148. E. Domack, D. Duran, A. Leventer, S. Ishman, S. Doane, S. McCallum, D. Amblas, J. Ring, R. Gilbert, M. Prentice: Stability of the Larsen B ice shelf on the Antarctic Peninsula during the Holocene epoch. In: Nature. Vol. 436, S. 681–685, 7. Juni 2005, online
 149. Eric Rignot (1998): Fast Recession of a West Antarctic Glacier. In: Science. Vol. 281, S. 549–551, 24. Juli, online
 150. Wingham et al.: Spatial and temporal evolution of Pine Island Glacier thinning, 1995-2006. Geophys. Res. Lett., 36, 2009, L17501
 151. Eric Rignot: Evidence for rapid retreat and mass loss of Thwaites Glacier, West Antarctica. In: Journal of Glaciology , Vol. 47, März 2001, S. 213–222.
 152. AJ Cook, AJ Fox, DG Vaughan, JG Ferrigno: Retreating Glacier Fronts on the Antarctic Peninsula over the Past Half-Century. In: Science. Vol. 308., S. 541–544, 22. April 2005, online
 153. Dorothy Hall: Receding Glacier in Iceland. Earth Observatory Newsroom: New Images, 18. Februar 2006, online
 154. World Glacier Monitoring Service: Glacier mass balance data 2004. 2005, online ( Memento vom 16. Juli 2007 im Internet Archive )
 155. Zeremonie in Island: Gedenktafel für Okjökull. In: tagesschau.de . 18. August 2019, abgerufen am 19. August 2019 .
 156. W. Abdalati, W. Krabill, E. Frederick, S. Manizade, C. Martin, J. Sonntag, R. Swift, R. Thomas, J. Yungel, R. Koerner: Elevation changes of ice caps in the Canadian Arctic Archipelago. In: J. Geophys. Res. 109, 20. November 2004, online
 157. David O. Burgess, Martin J. Sharpa: Recent Changes in Areal Extent of the Devon Ice Cap, Nunavut, Canada. In: BioOne. Vol. 36, 2003, S. 261–271, online
 158. Carsten Braun, DR Hardy, RS Bradley: Mass balance and area changes of four High Arctic plateau ice caps, 1959–2002. In: Geografiska Annaler. Vol. 86, 2004, geo.umass.edu (PDF; 1,2 MB)
 159. Piotr Glowacki: Glaciology and environmental monitoring. Research in Hornsund, online
 160. Greenpeace: Arctic environment melts before our eyes. 7. August 2002, online
 161. David Rippin, Ian Willis, Neil Arnold, Andrew Hodson, John Moore, Jack Kohler, Helgi Bjornsson: Changes in Geometry and Subglacial Drainage of Midre Lovenbreen, Svalbard, Determined from Digital Elevation Models. In: Earth Surface Processes and Landforms. Vol. 28, 2003, S. 273–298, ulapland.fi (PDF)
 162. Michiel van den Broeke ua: Greenland Ice Sheet Surface Mass Loss: Recent Developments in Observation and Modeling . In: Current Climate Change Reports . Dezember 2017, doi : 10.1007/s40641-017-0084-8 .
 163. Fiammetta Straneo, Patrick Heimbach: North Atlantic warming and the retreat of Greenland's outlet glaciers . In: Nature . Dezember 2013, doi : 10.1038/nature12854 .
 164. Shfaqat A Khan ua: Greenland ice sheet mass balance: a review . In: Reports on Progress in Physics . März 2015, doi : 10.1088/0034-4885/78/4/046801 .
 165. JL Chen, CR Wilson, BD Tapley: Satellite Gravity Measurements Confirm Accelerated Melting of Greenland Ice Sheet. In: Science. Online veröffentlicht am 10. August 2006, Science doi:10.1126/science.1129007
 166. Sebastian H. Mernild: Future East Geeenland runoff acceleration. University of Alaska Fairbanks, International Arctic Research Center and Water & Environment, Fairbanks, Alaska, USA Abstract Online (PDF) doi:10.1088/1755-1307/6/1/012011
 167. Jérémie Mouginot, Eric Rignot ua: Forty-six years of Greenland Ice Sheet mass balance from 1972 to 2018. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. , S. 201904242, doi : 10.1073/pnas.1904242116 .
 168. Ian M. Howat, Ian Joughin, Ted A. Scambos: Rapid Changes in Ice Discharge from Greenland Outlet Glaciers. In: Science. 16. März, Vol. 315., Nr. 5818, 2007, S. 1559–1561 doi:10.1126/science.1138478
 169. A. Cazenave, RS Nerem: Present-day sea level change: observations and causes. In: Reviews of Geophysics . 27. Juli 2004 eoas.ubc.ca (PDF)
 170. JL Bamber RL Layberry, SP Gogenini: A new ice thickness and bedrock data set for the Greenland ice sheet. In: JGR Atmospheres. Vol. 106, 2001, S. 33773–33780,doi:10.1109/IGARSS.2000.858046
 171. Lythe, Vaughan: BEDMAP: A new ice thickness and subglacial topographic model of Antarctica. In: Journal of Geophysical Research. Vol. 106, 2001, S. 11335–11351, online
 172. Philippe Huybrechts, Jonathan Gregory, Ives Janssens, Martin Wild: Modelling Antarctic and Greenland volume changes during the 20th and 21st centuries forced by GCM time slice integrations. In: Global and Planetary Change. Vol. 42, Issues 1–4, 2004, S. 83–105. doi:10.1016/j.gloplacha.2003.11.011
 173. Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis: Changes in Sea Level. 2001 online
 174. United Nations Environment Programme: Criteria for Assessing Vulnerability to Sea Level Rise: A global Inventory of High Risk Areas. Delft Hydraulics Laboratory, Delft 1989.
 175. DG Victor: Climate Change: Debating Americas Policy Options . Council on Foreign Relations/Brookings Institute Press 2004
 176. Ingomar Hauchler, Dirk Messner, Franz Nuscheler (Hrsg.): Globale Trends 2002, Fakten – Analysen – Prognosen. (S. 363), Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch-Verlag
 177. RJ Nicholls: Synthesis of vulnerability analysis studies . 1995 univie.ac.at (PDF; 1,1 MB)
 178. Robert J. Nicholls, Richard Tol : Impacts and responses to sea-level rise: a global analysis of the SRES scenarios over the twenty-first century. In: Phil. Trans. R. Soc. A. Vol. 364, Nr. 1841, April 2006, S. 1073–1095. doi:10.1098/rsta.2006.1754
 179. Intergovernmental Panel on Climate Change: Report of Working Group II, Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 3: Freshwater resources and their management. 2007 ipcc.ch ( Memento vom 19. Februar 2009 im Internet Archive ) (PDF; 3,67 MB; englisch)
 180. Natalie M. Kehrwald, Lonnie G. Thompson, Yao Tandong, et al.: Mass loss on Himalayan glacier endangers water resources. In: Geophysical Research Letters. 35, 2008, L22503, doi:10.1029/2008GL035556
 181. K. Rühland, NR Phadtare, RK Pant, SJ Sangode, JP Smol: Accelerated melting of Himalayan snow and ice triggers pronounced changes in a valley peatland from northern India. In: Geophys. Res. Lett. 33, 2006, L15709, doi:10.1029/2006GL026704
 182. Christian Schneebergera, Heinz Blattera, Ayako Abe-Ouchib, Martin Wild: Modelling changes in the mass balance of glaciers of the northern hemisphere for a transient 2×CO 2 scenario. In: Journal of Hydrology. 282 (1–4), 10. November 2003, S. 145–163. doi:10.1016/S0022-1694(03)00260-9
 183. TP Barnett, JC Adam und DP Lettenmaier: Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions. In: Nature. 438, 2005, S. 303–309. doi:10.1038/nature04141
 184. Raymond S. Bradley, Mathias Vuille, Henry F. Diaz, Walter Vergara: Threats to Water Supplies in the Tropical Andes. In: Science. Vol. 312, No. 5781, S. 1755/1756, 23. Juni 2006, doi:10.1126/science.1128087
 185. Walter Vergara: Adapting to Climate Change: Lessons Learned, Work in Progress, and Proposed Next Steps for the World Bank in Latin America. World Bank Working Paper 25, 2005 worldbank.org (PDF; 1,8 MB)
 186. WWF: An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China. 2005, panda.org (PDF)
 187. Germanwatch (Hrsg.): Gletschersee-Ausbrüche in Nepal und der Schweiz – Neue Gefahren durch den Klimawandel . 2004 ( germanwatch.org ).
 188. SD Richardson, JM Reynolds: An overview of glacial hazards in the Himalayas. In: Quaternary International. Vol. 65/66, 2000, S. 31–47.
 189. Dan H. Shugar, Aaron Burr, Umesh K. Haritashya, Jeffrey S. Kargel, C. Scott Watson, Maureen C. Kennedy, Alexandre R. Bevington, Richard A. Betts, Stephan Harrison, Katherine Strattman: Rapid worldwide growth of glacial lakes since 1990 . In: Nature Climate Change . August 2020, doi : 10.1038/s41558-020-0855-4 .
 190. United Nations Environment Programme: Global Warming Triggers Glacial Lakes Flood Threat. 16. April 2002, online
 191. NOVA: Glacier Hazards From Space. 2004 online
 192. JN Pretty et al.: Resource-Conserving Agriculture Increases Yields in Developing Countries. In: Environ. Sci. Technol. 40 (4), 2006, S. 1114–1119. doi:10.1021/es051670d
 193. Sommerdecke für Gurschengletscher . ETH Zürich, 2005
 194. Matthias Huss, Ursina Schwyn, Andreas Bauder, Daniel Farinotti: Quantifying the overall effect of artificial glacier melt reduction in Switzerland, 2005–2019 . In: Cold Regions Science and Technology . Band   184 , 2021, ISSN 0165-232X , S.   103237 , doi : 10.1016/j.coldregions.2021.103237 ( sciencedirect.com [abgerufen am 30. Januar 2021]).