Denne artikel er også tilgængelig som en lydfil.
Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Grundlovgivning for Forbundsrepublikken Tyskland

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Grundlæggende data
Titel: Grundlovgivning for Forbundsrepublikken Tyskland
Kort titel: Grundlov
Genvej: GG
Type: føderal forfatning
Anvendelsesområde: Forbundsrepublikken Tyskland
Juridisk sag: Grundlov
Referencer : 100-1
Udstedt den: 23. maj 1949 ( Federal Law Gazette s. 1 )
Effektiv på: 24. maj 1949, midnat [1]
Sidste ændring af: Art. 1 G af 29. september 2020
( Federal Law Gazette I s. 2048 )
Ikrafttræden den
sidste ændring:
1. januar 2021
(Art. 2 G af 29. september 2020)
GESTA : D069
Weblink: Grundtekstens fulde ordlyd
Bemærk venligst notatet om den gældende juridiske version.
De første 19 artikler i grundloven, de grundlæggende rettigheder (originalversion), på Jakob-Kaiser-Haus i Berlin

Grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland af 23. maj 1949 (kort tysk grundlov ; generelt forkortet GG , mere sjældent også GrundG ) er Tysklands forfatning [2] .

Det parlamentariske råd , der mødtes i Bonn fra september 1948 til juni 1949, udarbejdede og godkendte grundloven på vegne af de tre vestlige besættelsesmagter . Det blev accepteret af alle tyske parlamenter i de tre vestlige zoner med undtagelse af det bayerske. Der var derfor ingen folkeafstemning . Dette og afkald på betegnelsen som en "forfatning" skulle understrege den foreløbige karakter af grundloven og Forbundsrepublikken Tyskland, der blev grundlagt med den. Folketingsrådet var af den opfattelse, at det tyske rige fortsat eksisterede, og at en ny forfatning for hele staten derfor kun kunne vedtages af alle tyskere eller deres folkevalgte. Fordi tyskerne i den sovjetiske besættelseszone (SBZ) og i Saarland blev forhindret i at deltage, skulle der i en overgangsperiode oprettes en "grundlov" som en "foreløbig delvis forfatning af Vesttyskland ": Den oprindelige præambel rejste viljen af det tyske folk for national og statslig enhed opstod. [3] Den 1. januar 1957 blev Saarland en del af Forbundsrepublikken og faldt således inden for rammerne af grundloven. Med genforeningen af ​​Tyskland den 3. oktober 1990 blev det forfatningen for hele det tyske folk (→ præambel ). [4]

Grundloven opfylder kriterierne for et materielt forfatningsmæssigt begreb fra begyndelsen ved at træffe en grundlæggende beslutning om formen for landets politiske eksistens: demokrati , republik , velfærdsstat , forbundsstat samt væsentlige retsstatsprincipper . Ud over disse grundlæggende beslutninger regulerer den statsorganisationen , sikrer individuelle friheder og etablerer et objektivt værdisystem . [5]

Baseret på erfaringen fra den uretfærdige nationalsocialistiske stat er de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i grundloven, af særlig betydning. De binder alle statslige myndigheder som direkte gældende lov ( artikel 1, stk. 3). Som et resultat af deres konstituerende definition er de grundlæggende rettigheder ikke kun statslige mål ; som regel er det ikke nødvendigt med en retslig myndighed til at udøve dem, og lovgivning , udøvende magt og jurisdiktion er bundet af dem. Heraf stammer princippet om, at de grundlæggende rettigheder primært skal forstås som borgerens defensive rettigheder mod staten, mens de også rummer et objektivt værdisystem, som er en grundlæggende forfatningsmæssig afgørelse for alle lovområder. [6] Den sociale og politiske struktur i det statskonstituerede samfund er således forfatningsmæssigt etableret.

Som en uafhængig forfatningsorgan, den tyske forfatningsdomstol bevarer funktionen af de grundlæggende rettigheder, det politiske og state-organisatoriske system og udvikler dem yderligere. Grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland i sin nuværende form fastsætter en vedvarende [7] og legitimeret [8] statsforfatning. [9] Det kan kun erstattes af, at folket vedtager en ny forfatning ( art. 146 ).

etymologi

Det tyske ord grundlov optrådte første gang i 1600 -tallet og betragtes af lingvister som en lånoversættelse eller germanisering af udtrykket lex fundamentalis , som blev opfundet på det latinske juridiske sprog; "Grundlov" betyder derfor "grundlæggende [stats] lov ". [10] [11]

Alle andre love, der ikke har forfatningsmæssig status, omtales også som simple vedtægter.

Oprindelseshistorie

Mellem krigens afslutning og London Six Power Conference

Allerede før London Six Power Conference lavede de allierede til tyskere, der var politisk aktive i besættelseszonerne, om at tænke på en ny statsstruktur for Tyskland. Den 12. juni 1947 opfordrede den britiske militærguvernør , Sir Brian Robertson , det zonerådgivende råd, der var etableret i hans besættelseszone, til at kommentere strukturen i en tysk efterkrigstid . Mens SPD's hensigt om at skabe en stærk central instans stadig virkede relativt lovende i denne besættelseszone, i Sydtyskland med sine stærke føderalistiske traditioner i Bayern , Württemberg og Baden, var opfattelsen af, at den nationalsocialistiske enhedsstat hellere ville vende tilbage til den traditionelle Tysk inddeling i At introducere lande med statslighed og uafhængighed. Udtrykket "Forbundsrepublikken Tyskland" blev første gang brugt i maj 1947 af de franske besættelsesmyndigheder i Württemberg-Hohenzollern .

Mens statens repræsentanter var i stand til at deltage relativt stærkt i den forfatningsmæssige diskurs, forblev partiernes ledelse stort set uden indflydelse, især da de endnu ikke var i stand til at konstituere sig i hele Tyskland og dermed blev elimineret som statsrelaterede interessegrupper. Ikke desto mindre var der allerede i 1947 og 1948 en klar forskel mellem Unionen, som i april 1948 præsenterede sine "Principper for en tysk forbundsforfatning" med en stærkt federalistisk karakter, og SPD, som i 1947 fordømte al separatisme med sine retningslinjer fra Nürnberg den "kejserlige enhed" ville absolut bevare.

London Six Powers Conference

Konferencen i London i februar og marts og fra april til juni 1948 mellem de tre vestlige besættelsesmagter Frankrig , Det Forenede Kongerige og USA og tre direkte naboer til Tyskland, Holland , Belgien og Luxembourg behandlede intensivt politisk omlægning af besættelsesområderne i Vesttyskland. På grund af starten af kolde krig, de sejrende magter mødtes uden Sovjetunionen for første gang. [12]

De tre besættelsesmagter forfulgte oprindeligt ganske forskellige interesser: Selvom det centralt organiserede Storbritannien ikke havde præferencer med hensyn til spørgsmålet om "centralregering eller federalisme?", Men snarere sigter mod at forene Trizone med den sovjetisk besatte zone så gnidningsløst som muligt, men USA bad om en tysk forbundsstat kun bestående af Trizone. For franskmændene derimod var hovedmålet at svække enhver tysk stat så klart som muligt: ​​følgelig gik de ind for den længst mulige besættelse uden oprettelse af en stat og inddragelse af Saarland i den franske statsforening. Da de imidlertid ikke kunne sejre med positionen om at forhindre en stat i at blive etableret, gik franskmændene ind for en føderal statsstruktur med international kontrol over kul- og stålindustrien .

Endelig indeholdt konferencens sidste kommunikation opfordringen til tyskerne i de vestlige lande om at opbygge en føderal stat . Denne føderale vesttyske stat bør imidlertid ikke være en hindring for en senere aftale med Sovjetunionen om det tyske spørgsmål .

Denne beslutning blev kun bekræftet af Frankrig efter massivt pres fra de to andre allierede og en ekstremt stram afstemning (297: 289) i Nationalforsamlingen .

Frankfurt dokumenter

Efter at London -resolutionerne var blevet modtaget temmelig negativt i Tyskland, skulle Frankfurt -dokumenterne, der blev forelagt premierministeren den 1. juli 1948, holdes i en tone, der var mere venlig over for Tyskland. Ud over meddelelsen om en besættelsesvedtægt indeholdt det vigtigste af de tre dokumenter, dokument nr. I, bemyndigelsen til, at statsministrene kunne indkalde til en forsamling, der skulle udarbejde en demokratisk forfatning med grundlæggende rettigheder og en føderal struktur . Dette skulle derefter godkendes af de militære guvernører. Militærguvernørerne ville undgå indtryk af at diktere de tyske forfatningsmæssige principper ; de undlod også at give premierministeren en frist til at svare på dokumenterne. Kun den sidste dato for den konstituerende forsamlings møde blev fastsat: 1. september 1948.

Med dokument nr. II blev statsministrene bedt om at gennemgå de nationale grænser og, afhængigt af resultatet, at fremsætte forslag til ændringer af dem; Dokument nr. III indeholdt de punkter, som militærguvernørerne ville fortsætte med at fastlægge. De bør flyde ind i en besættelsesvedtægt, som skal sættes i kraft samtidig med forfatningsloven. [13]

Koblenz -resolutioner

Dagene efter, at Frankfurt -dokumenterne blev afleveret, var præget af stor aktivitet i statsregeringerne og statens parlamenter . Fra 8. juli til 10. juli 1948 mødtes de vesttyske regeringschefer ved Ridderfaldet i Koblenz i den franske besættelseszone. Invitationen fra den østtyske premierminister blev ikke længere overvejet. I deres "Koblenz -resolutioner" erklærede statsministrene accept af Frankfurt -dokumenterne. Samtidig vendte de sig imidlertid imod oprettelsen af ​​en vesttysk stat, da dette ville cementere delingen af ​​Tyskland . Besættelsesloven blev også afvist i den foreslåede form.

Militærguvernørerne reagerede vredt på Koblenz -resolutionerne, da de mente, at de var hovmodige i forsøget på at tilsidesætte London- og Frankfurt -dokumenterne. Den franske militærguvernør Marie-Pierre Kœnig havde hemmeligt opfordret tyske politikere til at gøre indsigelse. [14] Især den amerikanske militærguvernør Lucius D. Clay gjorde premierministrene ansvarlige for, at franskmændene igen ville kræve en revision af London -resolutionerne, der ville være til skade for tyskerne. I et yderligere møde den 20. juli 1948 blev statsministeren gjort opmærksom på de negative konsekvenser af at insistere på Koblenz -resolutionerne. Selvom der skulle udarbejdes en forfatning og ikke en foreløbig grundlov, besluttede statsministrene endelig militærguvernørernes krav.

På en premierministerkonferenceNiederwald Castle holdt statslederne trods deres accept af London -resolutionerne Koblenz -resolutionerne som en anbefaling og betegnelsen "Grundlov" for at understrege dens foreløbige karakter. Desuden var det ikke en "konstituerende forsamling", men et parlamentarisk råd , valgt af de (vest) tyske statsparlamenter og ratificering af grundloven af ​​staternes parlamenter og ikke - som militærguvernørerne ønskede - besluttet ved folkeafstemning. [15] Grunden til dette var, at tysk suverænitet endnu ikke var blevet tilstrækkeligt genoprettet, og forudsætningerne for en heltysk forfatning heller ikke var opfyldt. Militærguvernørerne accepterede dette.

Forfatningskonvention om Herrenchiemsee

Forfatningskonventet om Herrenchiemsee fandt sted fra 10. til 23. august 1948. Det bør bestå mere af administratorer end politikere. Partipolitiske overvejelser bør udelades. Statsparlamenterne i de amerikanske og franske besættelseszoner overholdt imidlertid ikke disse anbefalinger. Selv om det ikke var klart, om medlemmerne af konventionen skulle give et fuldstændigt udkast til en grundlov eller bare et overblik, kom der vigtige punkter frem i diskussionen, hvoraf nogle endelig blev implementeret i grundloven. Disse omfatter en stærk føderal regering , indførelsen af ​​et neutralt statsoverhoved, der i forhold til Weimar -forfatningen i det væsentlige blev frataget magten, omfattende udelukkelse af folkeafstemninger og en foreløbig form for den senere evighedsklausul . Landrepræsentationens udformning var allerede kontroversiel; det bør forblive sådan under forhandlingerne i Det Parlamentariske Råd.

Konventionens banebrydende forarbejde havde en betydelig indflydelse på udkastet til konstituering for Det Parlamentariske Råd. Samtidig var Herrenchiemsee -konventionen den sidste store mulighed for premierministeren at udøve indflydelse på grundloven.

Folketingsrådet

Rådets arbejde

Notarisationsside for forfatningen

Det parlamentariske råd udarbejdede den nye forfatning på grundlag af principperne for en føderal og demokratisk forfatningsstat, der blev udviklet inden for to uger af forfatningskonventionen. Princippet for medlemmerne af folketingsrådet var den såkaldte "forfatning i kort form", nemlig at Bonn ikke var Weimar, og at forfatningen skulle være foreløbig med hensyn til tid og rum. [16] En forfatning for Tyskland bør kun defineres som en forfatning, der blev skabt og legitimeret i hele Tyskland på en demokratisk måde. Genforening blev fastsat i grundlovens præambel som et forfatningsmæssigt mål (→ genforeningskrav ) og reguleret i artikel 23 (som siden er blevet ophævet). [17] Afstemningen om en forfatning i henhold til art. 146, der kom i betragtning ved genforening, fandt ikke sted i lyset af "Den tyske demokratiske republiks tiltrædelse af anvendelsesområdet for Forbundsrepublikkens grundlov" Tyskland " [18] . Af grunden til ikke at acceptere en forfatningsmæssig klage (kun marginalt relateret til dette spørgsmål) udtalte Forbundsforfatningsdomstolens andet senat den 12. oktober 1993: ”Grundlovens artikel 146 fastlægger heller ikke en individuel rettighed, der er underlagt til forfatningsmæssige klager (artikel 93, stk. 1, nr. 4a i grundloven). " [19]

Medlemmerne af dette organ (i alt 65) blev ofte omtalt som "grundlovens fædre"; Først senere blev det husket, at de fire " grundlovens mødre ", Elisabeth Selbert , Friederike Nadig , Helene Wessel og Helene Weber var involveret . Mod hård modstand havde Elisabeth Selbert håndhævet ligestilling mellem mænd og kvinder ( artikel 3, stk. 2).

Medlemmerne af det parlamentariske råd blev valgt af de vesttyske parlamenter i henhold til befolkningens andel og styrken i statsparlamentets grupper. Nordrhein-Westfalen sendte 17, Bayern 13, Niedersachsen ni, Hessen seks og de andre stater mellem fem og et medlem. Af de 65 medlemmer tilhørte 27 CDU eller CSU og 27 andre SPD , FDP sendte fem medlemmer, det (nationalkonservative og federalistorienterede) tyske parti , det (katolske) center og (kommunistiske) KPD to medlemmer hver. Den dødvande mellem de store partier forhindrede en af ​​dem i at stemple grundloven og tvang en aftale om de væsentlige spørgsmål. [20] De respektive gruppers respektive stemmeadfærd var afgørende for indholdet og accept af enkelte sektioner.

Godkendelse og ratifikation af grundloven

Efter nogle gange heftige debatter om de erfaringer, der kan drages af Weimarrepublikkens fiasko, Det Tredje Rige og Anden Verdenskrig , blev udkastet til grundloven godkendt den 8. maj 1949 af Folketingsrådet , der havde mødtes i Bonn siden september 1948, Vedtaget med 53 stemmer mod 12. Stemmerne imod kom fra medlemmer af CSU, det tyske parti, Centerpartiet og KPD. [21] Jubilæet for den ubetingede overgivelse af Wehrmacht blev bevidst valgt som datoen, hvorfor Adenauer tvang afstemningen kort før midnat. [22] Den 12. maj 1949 blev udkastet godkendt af militærguvernørerne i de britiske, franske og amerikanske besættelseszoner, om end med få forbehold. [23] I henhold til artikel 144, stk. 1, skulle udkastet vedtages af parlamentariske forsamlinger i to tredjedele af de tyske stater , hvor det oprindeligt skulle finde anvendelse. Mellem 18. og 21. maj blev det sat til afstemning i statens parlamenter. I alt 10 statslige parlamenter vedtog grundloven.

Afvisning af Bayern
Ratifikationsunderskrifter fra de tyske staters premierministre til vedtagelse af grundloven
Meddelelsesformel
Offentliggørelse af grundloven på side 1 i det første nummer i Federal Law Gazette

Kun det bayerske delstatsparlament stemte i en session natten til den 19.-20. Maj 1949 med 101 mod 63 stemmer og ni hverken for eller imod hverken grundloven (syv af de 180 parlamentsmedlemmer var fraværende eller undskyldt). Forslaget om afvisning kom fra statsregeringen . [24] I modsætning til SPD og FDP afviste CSU, der havde flertal i det bayerske statsparlament, grundloven. Hun frygtede for stor indflydelse fra forbundsregeringen og opfordrede til en stærkere føderal karakter, f.eks. Lige rettigheder for forbundsrådet i lovgivningen . Grundlovens bindende karakter for fristaten Bayern i tilfælde af, at to tredjedele af forbundsstaterne ville ratificere grundloven, blev accepteret i en separat beslutning med 97 af 180 stemmer, 70 hverken for eller imod og seks stemmer imod. [25]

Grundloven blev udfærdiget og bekendtgjort den 23. maj 1949 i en højtidelig session i Det Parlamentariske Råd af formanden og næstformændene ( art. 145, stk. 1). Grundloven blev oprindeligt underskrevet af 63 af de 65 stemmeberettigede medlemmer af parlamentariske råd, det vil sige af alle undtagen de to negative kommunistiske parlamentsmedlemmer. Derefter underskrev de vestberlinske deputerede, der ikke havde stemmeret , statsministre og statsparlamentets præsidenter i de elleve vesttyske stater og til sidst Otto Suhr og Ernst Reuter som chef for byrådet og borgmester i Greater Berlin . [26]

”I dag, den 23. maj 1949, begynder et nyt kapitel i vores folks begivenhedsrige historie: I dag vil Forbundsrepublikken Tyskland gå ind i historien. Enhver, der bevidst har oplevet årene siden 1933, tror med et rørt hjerte, at det nye Tyskland dukker op i dag. "

- Konrad Adenauer (i en tale efter den formelle underskrivelse af grundloven) [27]

Ifølge artikel 145, stk. 2, trådte den i kraft ved slutningen af ​​denne dag; tiden kaldes undertiden 23. maj, 24:00, [28] og undertiden den 24. maj, 00:00. [29] Hermed blev Forbundsrepublikken Tyskland grundlagt. Denne begivenhed er i inputformlen notariseret.

Grundloven blev offentliggjort i overensstemmelse med artikel 145, stk. 3, i nummer 1 i den føderale lovtidende. [30] Det originale dokument ("Grundlovens original") opbevares i Forbundsdagen . [31] Grundloven gjaldt også i og for Berlin ( vest ), men kun for så vidt foranstaltninger fra besættelsesmagten ikke begrænsede dens anvendelse. Deres forbehold forhindrede, at føderale organer udøver direkte statsmagt over Berlin.

Den 3. oktober 2016 blev den første underskrevne version af grundloven med alle de ledsagende filer på i alt ca. 30.000 sider, inklusive udskrifter af diskussioner og debatter fra Folketingsrådet, forbundsstaterne, men også de allierede magter, blev mikrofilmet på det centrale genoprettelsessted i Forbundsrepublikken Tyskland , Barbarastollen , opbevaret af forbundskontoret for civilbeskyttelse og katastrofehjælp . [32]

indhold

Generel

Grundloven består af præamblen , standardiseringen af grundlæggende rettigheder (artikel 1–19) og de såkaldte rettigheder, der svarer til grundlæggende rettigheder ( artikel 20, stk. 4, artikel 33 , artikel 38 , artikel 101 , artikel 103 og artikel 104 ) samt det store kompleks af statslig organisationsret .

Underinddelingen gøres til artikler i stedet for afsnit .

Disse er en føderal forfatning, ud over dens eksisterende statsforfatninger . Staterne har deres egen statskvalitet og har, på trods af at de er en del af den føderale regering , i nogle tilfælde betydelige ansvarsområder, f.eks. Inden for embedsværkeretten , i public service og i skolesystemet.

Grundlæggende rettigheder

I afsnittet "Grundlæggende rettigheder" ( art. 1 til art. 19 ) definerer grundloven de rettigheder, som enhver person ( menneskerettigheder eller alles rettigheder ) og især alle borgere (herunder borgerrettigheder eller tyske rettigheder ) har over for dem, der udøver suverænitet . Juridiske personer er også bærere af grundlæggende rettigheder, for så vidt de grundlæggende rettigheder finder anvendelse på dem. Grundlovens grundlæggende rettigheder er i det væsentlige udformet som rettigheder for indehaveren af ​​de grundlæggende rettigheder til at forsvare sig mod handlinger fra suveræne indehavere, men de har også en tredjepartsvirkning på retsforholdet mellem personer. I denne funktion giver de indehaveren af ​​grundlæggende rettigheder et krav mod staten om at få en forringelse af den juridiske interesse, der er beskyttet af den pågældende grundlæggende rettighed, fjernet. Under visse omstændigheder gør andre grundlæggende rettigheder også krav på fordele fra staten, det være sig gennem deltagelse i eksisterende statsordninger (deltagelsesrettigheder, afledte præstationsrettigheder, proceduremæssige rettigheder) eller oprettelse af nye statsordninger (originale præstationsrettigheder).

Den berørte borger kan appellere den forfatningsmæssige klage om , at staten skal sikre, at juridiske interesser falder inden for beskyttelsen af ​​de grundlæggende rettigheder ( art. 93, stk. 1, 4a). Lokalt selvstyre er også struktureret på en måde, der ligner grundlæggende rettigheder ( artikel 28, stk. 2). Kommunerne kan også udøve denne ret via den kommunale forfatningsmæssige klage (art. 93, stk. 1, 4b).

Statens organisationsret

Principper

Den statslige organisationslov er opdelt i listen over generelle principper ( Art. 20 til Art. 29 , Art. 34 ), Forbundsrepublikken Tysklands interne organisationslov ( Art. 38 til Art. 69 ), som afgrænser kompetencerne af de enkelte føderale organer og i forordninger om forholdet mellem føderationen og delstaterne, der standardiserer forbundsforeningens kompetence efter princippet om begrænset individuel autorisation ( art. 30 til art. 32 , art. 35 til art. 37 , Art. 70 ff.). Bestemmelser om individuel statsorganisation findes også i afsnittet "Grundlæggende rettigheder".

I afsnittet "Forbundsregeringen og staterne" hedder de vigtigste statsprincipper: demokrati, republik, velfærdsstat, forbundsstat (→ federalisme ) samt lovlighed af statsorganer og adskillelse af magter (→ retsstat ). Principperne i artikel 1 ( menneskelig værdighed ) og artikel 20 , dvs. kernen i den grundlæggende statsorden og grundlæggende rettigheder, må ikke i deres væsentlighed ændres ved beføjelsen til at ændre forfatningen ( artikel 79, stk. 3; så- kaldet evighedsklausul ).

Forbundsorganernes kompetencer

De følgende afsnit definerer de enkelte føderale stats organers kompetencer. Som forfatningsmæssige organer i Forbundet er tyske Forbundsdagen , Forbundsrådet , Det Fælles Udvalg , Forbundsformanden , Forbundsforsamlingen , Forbundsregeringen , Forligsudvalget og Forbundsforfatningsdomstolen opført.

Politisk system i Forbundsrepublikken

Forbundsdagen og Forbundsrådet opfordres til at lovgive på forbundsplan. Der Bundesrat ist dabei kein Organ der Länder, sondern ein Organ des Bundes, in dem Vertreter der Regierungen der Länder sitzen. Die Vertreter der Länder müssen dabei die Stimmen einheitlich abgeben. Bundesgesetze werden durch den Bundestag beschlossen und dem Bundesrat unverzüglich zugeleitet. Für das weitere Verfahren unterscheidet man zwischen Einspruchsgesetzen und Zustimmungsgesetzen . Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundesrat binnen drei Wochen die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen, der aus nicht weisungsgebunden Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat besteht. Schlägt der Vermittlungsausschuss eine Änderung vor, so hat der Bundestag erneut Beschluss zu fassen. Stimmt der Bundesrat dem Gesetz zu oder unterlässt er es, fristgerecht einen Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses zu stellen, so kommt das Gesetz zustande. Ist das Vermittlungsverfahren beendet und hat der Bundestag im Falle der Änderung des Gesetzesbeschlusses durch den Vermittlungsausschuss erneut Beschluss gefasst, so kann der Bundesrat binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. Wird der Einspruch fristgerecht durch den Bundesrat eingelegt, kann der Bundestag den Einspruch zurückweisen. Verzichtet der Bundesrat auf einen Einspruch oder nimmt er ihn zurück, so ist das Gesetz zustande gekommen. Bei Zustimmungsgesetzen läuft das Verfahren abweichend. Zustimmungsgesetze existieren vor allem bei Bestimmungen des Bundes über die Errichtung von Landesbehörden und das Verwaltungsverfahren beim Vollzug von Bundesgesetzen als eigene Angelegenheiten der Länder; bei Bundesgesetzen, an welchen die Länder ein Viertel der Ausgaben oder mehr zu tragen haben; bei Bundesgesetzen über Steuern, deren Aufkommen zum Teil den Ländern oder den Kommunen zufließt. Stimmt der Bundesrat mit der Mehrheit seiner Stimmen dem Gesetz zu, so ist es zustande gekommen. Anderenfalls kann der Bundesrat den Vermittlungsausschuss einberufen. Bei Zustimmungsgesetzen können auch die Bundesregierung und der Bundestag die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen. Macht der Vermittlungsausschuss einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses, so hat der Bundestag erneut Beschluss zu fassen. Diesen Beschluss kann der Bundesrat dann verweigern oder ihm stattgeben. Wird der Vermittlungsausschuss nicht einberufen oder macht dieser keinen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses, so hat der Bundesrat in angemessener Frist über das Gesetz abzustimmen.

Der Bundesregierung obliegt gemeinsam mit dem Bundestag die Staatsleitung sowie ferner die Ausführung von bestimmten Bundesgesetzen durch Bundes behörden . Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt. Er nimmt im Wesentlichen Repräsentationsaufgaben wahr. Inwieweit dem Bundespräsidenten bei der Ausfertigung von Bundesgesetzen eine Prüfungskompetenz zukommt, ist umstritten. Häufig wird davon ausgegangen, dass er die Richtigkeit des Zustandekommens von Gesetzen zu prüfen hat (formale Prüfungskompetenz).

In seinem Geltungsbereich steht das Grundgesetz im Rang über allen Gesetzen und anderen nationalen Rechtsquellen . Über seine Einhaltung und Auslegung wacht das Bundesverfassungsgericht . Die Verfassungsrichter entscheiden va über Streitigkeiten zwischen Bundesorganen, über Streitigkeiten zwischen Ländern und dem Bund. Es prüft die Vereinbarkeit von Landesrecht und Bundesrecht, sowohl in einem konkreten Gerichtsverfahren wie auch abstrakt auf Antrag von Bundestag, Bundesregierung oder einer Landesregierung. Es entscheidet über Verfassungsbeschwerden von Bürgern und Gesellschaften sowie über Beschwerden von Kommunen betreffend die Verletzung ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts.

Der Gemeinsame Ausschuss ist das Gesetzgebungsorgan des Bundes im Verteidigungsfall .

Verbandszuständigkeit des Bundes

Die Verbandszuständigkeit des Bundes gegenüber den Ländern folgt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Grundsätzlich sind die Länder für die Gesetzgebung und den Gesetzesvollzug zuständig, soweit das Grundgesetz die Zuständigkeit nicht dem Bund übertragen hat. Grundsätzlich üben auch die Länder die Gerichtsbarkeit aus, soweit nicht der Bund nach dem Grundgesetz selbst Gerichtsherr ist. Im Zweifel sind sie daher befugt, hoheitlich zu handeln. Die Zuständigkeit des Bundes ist auf den Gebieten der Gesetzgebung, des Gesetzesvollzugs und der Rechtsprechung recht unterschiedlich ausgestaltet. In den Art. 71 und Art. 73 sind Kompetenztitel aufgeführt, die den Bund ausschließlich zur Gesetzgebung ermächtigen. Die Art. 72 , Art. 74 räumen dem Bund eine Vorzugsgesetzgebungsbefugnis ein (vom Grundgesetz irreführend konkurrierende Gesetzgebung genannt); macht der Bund von diesen Rechten keinen Gebrauch, so können die Länder dort gesetzgebend tätig werden.

Auch beim Gesetzesvollzug ist der Bund nur auf Grund besonderer Ermächtigung zuständig. Die Art. 87 ff. GG weisen dem Bund aber erheblich weniger Kompetenzen in diesem Bereich zu als im Bereich der Gesetzgebung. Oftmals vollziehen daher die Länder auch Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten. Die Bundesregierung ist den Vollzug von Bundesgesetzen durch die Länder betreffend Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bundesrat hat dann eine solche Rechtsverletzung festzustellen.

Wesentliche Unterschiede zur Weimarer Verfassung

Das 1949 ratifizierte Grundgesetz war eine politische Reaktion auf die strukturellen Schwächen der Weimarer Verfassung von 1919, die es zugelassen hatten, dass mit dem Ermächtigungsgesetz und der Gleichschaltung im „Dritten Reich“ die Demokratie durch das Führerprinzip ersetzt wurde.

Politisches System in der Weimarer Republik

Im Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung sind die Grundrechte nach dem Grundgesetz keine bloßen Staatszielbestimmungen , sondern unmittelbar geltendes Recht für die der Menschenwürde verpflichteten Staatsgewalten ( Art. 1 ). Die Grundrechte befinden sich am Anfang des Verfassungstextes und haben eine hervorgehobene Bedeutung sowohl als subjektive Bürgerrechte als auch in ihrer Funktion einer objektiven Wertentscheidung des Staatswesens. Sie dürfen in ihrem Wesensgehalt nicht angetastet werden. Der Grundsatz des Artikels 1, der diese Bindung festlegt, darf nicht verändert werden (Ewigkeitsklausel).

Zur Sicherung der Demokratie kommt dem Parlament eine zentrale Rolle zu. Der Bundestag als einziges direkt demokratisch legitimiertes Verfassungsorgan übt maßgeblichen Einfluss auf die Besetzung der anderen Organe aus. Der Vorrang der Gesetzgebungsbefugnisse kommt in mehreren Verfassungsbestimmungen zum Ausdruck. So ist im Hinblick auf Weimar insbesondere die Möglichkeit einer Notverordnung ausgeschlossen. Soweit die Regierung gesetzliche Bestimmungen ( Verordnungen ) erlassen will, müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß vorab in einem Parlamentsgesetz bestimmt worden sein ( Art. 80 ). Parlamentsgesetze können nur durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verworfen werden ( Art. 100 ).

Das Staatsoberhaupt ist nunmehr kein „ Ersatzkaiser “ mehr, sondern mit Ausnahme weniger Befugnisse (wie der Ausfertigung von Gesetzen und des damit verbundenen Prüfungsrechts oder des Begnadigungsrechts des Bundes) auf die Repräsentation beschränkt. Im Gegensatz zum Reichspräsidenten ist der Bundespräsident bei Ernennung des Regierungschefs und Auflösung des Bundestags auf entsprechende Parlamentsmehrheiten angewiesen. Die Stellung der Regierung gegenüber dem Staatsoberhaupt wurde gestärkt. Die Bundesregierung ist nur noch vom Bundestag, statt, wie die Reichsregierung nach Weimarer Verfassung, sowohl vom Reichspräsidenten als auch vom Reichstag abhängig. Die Bundesregierung kann nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum , also die Wahl eines neuen Kanzlers, gestürzt werden. Dies sorgt für mehr Stabilität als „in Weimar“, wo sich Rechts- und Linksradikale zur Abwahl eines Kanzlers zusammenschließen konnten, ohne sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. In der Weimarer Republik war es außerdem möglich, einzelnen Ministern das Vertrauen zu entziehen.

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben in einigen Fällen Gesetzeskraft ( § 31 Abs. 2 BVerfGG ). In der Praxis werden Urteile allerdings eher derart formuliert, dass die jeweils zuständigen Organe bis zu einem mehr oder weniger exakt bemessenen Zeitraum beanstandete Teile eines Gesetzes gemäß dem gefällten Urteil zu ändern haben. Ein Gericht mit derartiger Machtfülle sah die Weimarer Verfassung nicht vor. Die Änderung des Grundgesetzes, geregelt in Art. 79 , ist nur unter engeren Voraussetzungen möglich, als sie für Änderungen der Reichsverfassung galten. Bei einer Änderung des Grundgesetzes muss explizit der geänderte Artikel angegeben werden. Die Weimarer Verfassung konnte auch implizit mit jedem Gesetz, das eine Zweidrittelmehrheit erreichte, geändert werden. Nach Artikel 79 Abs. 3 dürfen die Grundsätze aus Artikel 1 und Artikel 20 sowie Elemente der Bundesstaatlichkeit nicht abgeschafft werden (zwar können Bundesländer zusammengelegt werden, deren generelle Abschaffung ist aber nicht möglich). Nach der in Artikel 20 festgeschriebenen Gewaltenteilung ist zum Beispiel ein „ Ermächtigungsgesetz “ wie das von 1933, womit die grundrechtlichen Garantien der Verfassung abgeschafft wurden, nicht möglich.

Parteien sind nunmehr durch das Parteienprivileg in Art. 21 geschützt und können dadurch nur durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verboten werden. Das Grundgesetz weist ihnen die Aufgabe bei der politischen Willensbildung des Volkes zu, verlangt aber, dass ihre innere Ordnung demokratischen Grundsätzen entspricht.

Durch den Bundesrat sind die Bundesländer im Vergleich zum Reichsrat angesichts des großen Bereichs zustimmungspflichtiger Gesetze sehr stark an der Gesetzgebung beteiligt. Der Reichsrat verfügte nur über ein suspensives Vetorecht in Gesetzesfragen. Diese Beteiligung des Bundesrates unterliegt im Rahmen der Föderalismusdiskussion mittlerweile vielfacher Kritik.

Die Verfassung von Weimar trug dazu bei, dass die Reichswehr ein „Staat im Staate“ wurde, auch, weil sie dem Reichspräsidenten, nicht aber parlamentarischer Kontrolle unterstellt war. Das Grundgesetz unterstellt die Bundeswehr im Friedensfall dem Verteidigungsminister , im Verteidigungsfall dem Bundeskanzler .

Plebiszitäre Elemente (wie Volksbegehren und Volksentscheide ), die das Volk wie in der Weimarer Republik berechtigen, Gesetze einzubringen und zu verabschieden, sind im Grundgesetz auf Bundesebene so nicht vorhanden. Ausschließlich bei einer Neugliederung des Bundesgebietes sowie im Falle der Annahme einer Verfassung entscheidet das Volk unmittelbar. Da bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland die Angst vor einem Missbrauch dieser Instrumente sowohl durch kommunistische als auch faschistische Kräfte in der noch jungen und ungefestigten Demokratie bestand, verzichtete der Parlamentarische Rat zunächst auf eine weitergehende Ausgestaltung. Der Ausbau direktdemokratischer Elemente zu einem späteren Zeitpunkt wurde allerdings von diesem nie ausgeschlossen, sondern lediglich von keiner der später folgenden Bundesregierungen vollzogen.

Entwicklung des Grundgesetzes seit 1949

Grundgesetz. Herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung

Überblick

Wiedergabe auf einer Postkarte 1974: 25 Jahre Grundgesetz

Als im Jahre 1949 der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verabschiedete, wurde mit dem Namen „Grundgesetz“ vor allem der vorübergehende Charakter des Verfassungstextes deutlich gemacht. Das Grundgesetz sollte als Provisorium solange gelten, bis die Teilung Deutschlands ein Ende fände. Anschließend sollte es durch eine Verfassung ersetzt werden, die sich die Bürger Deutschlands in freier Selbstbestimmung geben würden. Dieser Sprachgebrauch impliziert in der Staatspraxis jedoch keineswegs einen provisorischen Charakter, wie das Beispiel anderer Verfassungen, etwa im skandinavischen Raum oder für die Niederlande , zeigt. Dass vom Grundgesetz „für“, nicht dem Grundgesetz „der“ Bundesrepublik Deutschland die Rede ist, entspricht ebenfalls üblicher Begriffsverwendung. [33]

In den 40 Jahren Verfassungspraxis der Bundesrepublik erwies sich das Grundgesetz als ein Erfolgsmodell, so dass das Bedürfnis einer Neukonstituierung des wiedervereinigten Deutschlands bei Weitem nicht das Verlangen nach Kontinuität übersteigen konnte oder eine von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossene Verfassung nicht erwünscht wird. Das Grundgesetz blieb, abgesehen von einigen geringfügigen Änderungen, in der bewährten Form erhalten. Durch den Einigungsvertrag wurde das Grundgesetz etwa in der Präambel oder Artikel 146 verändert. [34]

Das Grundgesetz ist seit der Ausfertigung am 23. Mai 1949 rund 60 Mal geändert worden. [35] [36] 1949 bestand es aus der Präambel und 146 Artikeln. Durch Aufhebung von Artikeln (Bsp.: Art. 74a und 75 ), aber auch Einfügen neuer (Bsp.: Art. 53a , Art. 91d , Art. 120a GG, …) waren es 2010 schon 191 Artikel. Zu einer Neubekanntmachung ist es nicht gekommen, sodass die ursprüngliche Zählung beibehalten ist und das Grundgesetz immer noch mit Art. 146 endet. Art. 45d ist der erste und bislang einzige Artikel mit amtlicher Überschrift („Parlamentarisches Kontrollgremium“).

Wesentliche Änderungen erfuhr das Grundgesetz durch die Wiedereinführung der Wehrpflicht und Schaffung der Bundeswehr 1956, mit der auch die sog. Wehrverfassung implementiert wurde. [37] Eine weitere große Reform war die 1968 von der damaligen Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD verabschiedete sog. Notstandsverfassung (insb. Art. 115a bis Art. 115l ), die politisch sehr umstritten war. 1969 erfolgte ebenfalls noch eine Reform der Finanzverfassung ( Art. 104a bis Art. 115 ).

Wiedergabe auf einer Briefmarke 1999: 50 Jahre Grundgesetz

Reformbestrebungen fanden nach der deutschen Wiedervereinigung mit marginalen Änderungen im Jahre 1994 einen – zum Teil als enttäuschend empfundenen – Abschluss (sogenannte Verfassungsreform 1994 ). Soweit sich jedoch die Parteien einig wurden, sollte an dem bewährten Grundgesetz so weit wie möglich festgehalten werden. Eine Volksabstimmung über das für ganz Deutschland geltende (und nicht mehr provisorische [38] ) Grundgesetz wurde mehrheitlich abgelehnt, obwohl dies mit dem Argument einer stärkeren Verankerung des Grundgesetzes vor allem in Ostdeutschland gefordert wurde. Auch erfolgte nicht die immer wieder geforderte Aufnahme von plebiszitären Elementen wie der Volksgesetzgebung , die in mittlerweile allen Landesverfassungen vorgesehen ist.

Eine Föderalismuskommission des Bundes und der Länder, die 2004 über einen neuen Zuschnitt der Gesetzgebungszuständigkeiten und der Zustimmungsbefugnisse des Bundesrates verhandelte, scheiterte an Differenzen in der Bildungspolitik. Nach der Bildung der Großen Koalition traten die modifizierten Vorschläge zu einer Föderalismusreform in die parlamentarische Beratung ein.

Weitere Änderungen:

 • 1992 wurde die Mitgliedschaft in der Europäischen Union neu gefasst ( Art. 23 GG).
 • 1994 (und 2002) wurden Umwelt- und Tierschutz als Staatszielbestimmungen in Art. 20a GG aufgenommen.
 • Politisch am stärksten umstritten waren 1993 die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl [39] [40] sowie 1998 die Einschränkung der Unverletzlichkeit der Wohnung mit dem sogenannten großen Lauschangriff ( Art. 13 Abs. 3 bis Abs. 6 GG, 2004 vom BVerfG als verfassungsgemäß bestätigt).
 • 2006 wurde die Föderalismusreform mit zahlreichen Änderungen der Gesetzgebungskompetenz verabschiedet.
 • Im Zuge der Wirtschaftskrise 2009 und der Föderalismusreform II wurde die Entflechtung in der Finanzverfassung weiter vorangetrieben.

Änderungsgesetze

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland kann nur durch Gesetze geändert werden, die den besonderen Anforderungen des Art. 79 GG genügen; verfassungsändernde Gesetze sind somit stets Zustimmungsgesetze. [41] Nach Art. 79 Abs. 2 GG ist eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrats erforderlich. Das hohe Quorum erschwert Verfassungsänderungen erheblich, indem schwache oder zufällige Mehrheiten nicht wirksam beschließen können. Bestimmte Verfassungsgrundsätze und Strukturprinzipien wie die unmittelbare Bindungswirkung der Grundrechte , die föderale Gliederung oder die demokratische Herrschaftsform sind nach Art. 79 Abs. 3 GG von einer Änderung ausdrücklich ausgenommen. Das Grundgesetz gilt als eine der am häufigsten geänderten Verfassungen der Welt. [42]

Nr. Änderndes Gesetz Erlassen am Bundesgesetzblatt Geänderte Artikel Art der Änderung
1 Strafrechts änderungsgesetz 30. August 1951 BGBl. I S. 739, 747 143 aufgehoben
2 Gesetz zur Einfügung eines Artikels 120a in das Grundgesetz 14. August 1952 BGBl. I S. 445 120a eingefügt
3 Gesetz zur Änderung des Art. 107 des Grundgesetzes 20. April 1953 BGBl. I S. 130 107 geändert
4 Ergänzungsgesetz 26. März 1954 BGBl. I S. 45 73, 79 geändert
142a eingefügt
5 Zweites Gesetz zur Änderung des Art. 107 des Grundgesetzes 25. Dezember 1954 BGBl. I S. 517 107 geändert
6 Finanzverfassungsgesetz 23. Dezember 1955 BGBl. I S. 817 106, 107 geändert
7 Ergänzungsgesetz 19. März 1956 BGBl. I S. 111 1, 12, 36, 49, 60, 96, 137 geändert
17a, 45a, 45b, 59a, 65a, 87a, 87b, 96a, 143 eingefügt
8 Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Art. 106 des Grundgesetzes 24. Dezember 1956 BGBl. I S. 1077 106 geändert
9 Gesetz zur Einfügung eines Art. 135a in das Grundgesetz 22. Oktober 1957 BGBl. I S. 1745 135a eingefügt
10 Ergänzungsgesetz 23. Dezember 1959 BGBl. I S. 813 74 geändert
87c eingefügt
11 Gesetz zur Einfügung eines Artikels über die Luftverkehrsverwaltung in das Grundgesetz 6. Februar 1961 BGBl. I S. 65 87d eingefügt
12 Zwölftes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 6. März 1961 BGBl. I S. 141 96a geändert
96 geändert
13 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 16. Juni 1965 BGBl. I S. 513 74 geändert
14 Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 30. Juli 1965 BGBl. I S. 649 120 geändert
15 Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 8. Juni 1967 BGBl. I S. 581 109 geändert
16 Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 18. Juni 1968 BGBl. I S. 657 92, 95, 96a, 99, 100; 96a wird 96 geändert
96 aF aufgehoben
17 Siebzehntes Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes 24. Juni 1968 BGBl. I S. 709 9–12, 19, 20, 35, 73, 87a, 91 geändert
12a, 53a, 80a, 115a–l eingefügt
59a, 65a Abs. 2, 142a, 143 aufgehoben
18 Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 76 und 77) 15. November 1968 BGBl. I S. 1177 76, 77 geändert
19 Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 29. Januar 1969 BGBl. I S. 97 93, 94 geändert
20 Zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 12. Mai 1969 BGBl. I S. 357 109, 110, 112–115 geändert
21 Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Finanzreformgesetz) 12. Mai 1969 BGBl. I S. 359 105–108, 115c, 115k geändert
91a, 91b, 104a eingefügt
22 Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 12. Mai 1969 BGBl. I S. 363 74, 75, 96 geändert
23 Dreiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 17. Juli 1969 BGBl. I S. 817 76 geändert
24 Vierundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 28. Juli 1969 BGBl. I S. 985 120 geändert
25 Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 19. August 1969 BGBl. I S. 1241 29 geändert
26 Sechsundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 26. August 1969 BGBl. I S. 1357 96 geändert
27 Siebenundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 31. Juli 1970 BGBl. I S. 1161 38, 91a geändert
28 Achtundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 18. März 1971 BGBl. I S. 206 75, 98 geändert
74a eingefügt
29 Neunundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 18. März 1971 BGBl. I S. 207 74 geändert
30 Dreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 12. April 1972 BGBl. I S. 593 74 geändert
31 Einunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 28. Juli 1972 BGBl. I S. 1305 35, 73, 74, 87 geändert
32 Zweiunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 15. Juli 1975 BGBl. I S. 1901 45c eingefügt
33 Dreiunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 23. August 1976 BGBl. I S. 2381 29, 39, 45a geändert
45, 49 aufgehoben
34 Vierunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 23. August 1976 BGBl. I S. 2383 74 geändert
35 Fünfunddreißigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 21. Dezember 1983 BGBl. I S. 1481 21 geändert
36 Einigungsvertrag 23. September 1990 BGBl. II S. 885, 890 Präambel, 51, 135a, 146 geändert
143 eingefügt
23 aufgehoben
37 Änderungsgesetz 14. Juli 1992 BGBl. I S. 1254 87d geändert
38 Änderungsgesetz 21. Dezember 1992 BGBl. I S. 2086 24, 28, 50, 52, 88, 115e geändert
23, 45 eingefügt
39 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 28. Juni 1993 BGBl. I S. 1002 16, 18 geändert
16a eingefügt
40 Änderungsgesetz 20. Dezember 1993 BGBl. I S. 2089 173, 74, 80, 87 geändert
87e, 106a, 143a eingefügt
41 Änderungsgesetz 30. August 1994 BGBl. I S. 2245 73, 80, 87 geändert
87f, 143b eingefügt
42 Änderungsgesetz 27. Oktober 1994 BGBl. I S. 3146 3, 28, 29, 72, 74–77, 80, 87, 93 geändert
20a, 118a, 125a eingefügt
43 Änderungsgesetz 3. November 1995 BGBl. I S. 1492 106 geändert
44 Änderungsgesetz 20. Oktober 1997 BGBl. I S. 2470 28, 106 geändert
45 Änderungsgesetz 26. März 1998 BGBl. I S. 610 13 geändert
46 Änderungsgesetz 16. Juli 1998 BGBl. I S. 1822 39 geändert
47 Änderungsgesetz 29. November 2000 BGBl. I S. 1633 16 geändert
48 Änderungsgesetz 19. Dezember 2000 BGBl. I S. 1755 12a geändert
49 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 108) 26. November 2001 BGBl. I S. 3219 108 geändert
50 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz ) 26. Juli 2002 BGBl. I S. 2862 20a geändert
51 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 96) 26. Juli 2002 BGBl. I S. 2863 96 geändert
52 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes
Änderungen
28. August 2006 BGBl. I S. 2034 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 105, 107, 109, 125a geändert
104b, 125b, 125c, 143c eingefügt
74a, 75 aufgehoben
53 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 23, 45 und 93)
Änderungen
8. Oktober 2008 BGBl. I S. 1926 45, 93 geändert
23 Abs. 1a eingefügt
54 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106 b, 107, 108)
Änderungen 26. März 2009 , 1. Juli 2009
19. März 2009 BGBl. I S. 606 106, 107, 108 geändert
106b eingefügt
55 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 45d)
Änderungen
17. Juli 2009 BGBl. I S. 1977 45d eingefügt
56 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 87d)
Änderungen
29. Juli 2009 BGBl. I S. 2247 87d geändert
57 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d)
Änderungen
29. Juli 2009 BGBl. I S. 2248 104b, 109, 115 geändert
91c, 91d, 109a, 143d eingefügt
58 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e)
Änderungen
21. Juli 2010 BGBl. I S. 944 91e eingefügt
59 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 93)
Änderungen
11. Juli 2012 BGBl. I S. 1478 93 geändert
60 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b)
Änderungen
23. Dezember 2014 BGBl. I S. 2438 91b geändert
61 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21)
Änderungen
13. Juli 2017 BGBl. I S. 2346 21 geändert
62 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g)
Änderungen
13. Juli 2017 BGBl. I S. 2347 90, 91c, 104b, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d geändert
104c, 143e, 143f, 143g eingefügt
63 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104b, 104c, 104d, 125c, 143e)
Änderungen
28. März 2019 BGBl. I S. 404 104b, 104c, 125c, 143e geändert
104d eingefügt
64 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 125b)
Änderungen
15. November 2019 BGBl. I S. 1546 72, 105 und 125b geändert

Geltungsdauer

Gemäß Art. 146 GG verliert das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen wurde. Einen Aufruf, eine derartige Verfassung zu beschließen, enthält das Grundgesetz jedoch nicht. Der ursprüngliche Text der Präambel wies dem Grundgesetz bis 1990 als Aufgabe zu, „dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben“. Die Präambel alter Fassung wurde abgeschlossen mit dem Satz „Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“ [43]

In der Umformulierung infolge des Einigungsvertrages von 1990 wurde nun vereinfacht und ohne Einschränkungen festgestellt, dass „sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt [44] dieses Grundgesetz gegeben“ habe. „Die Deutschen in den Ländern [Aufzählung der Bundesländer] haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ [43]

In Artikel 146 wurde durch den Einigungsvertrag hinter den Worten „Dieses Grundgesetz“ der Nebensatz „das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt“ eingefügt, um klarzustellen, dass der Artikel auch nach Herstellung der deutschen Einheit weitergelte.

Die Textpassagen dieses Grundgesetz-Artikels werden gelegentlich dahin gehend interpretiert, nur eine direkt – also plebiszitär – beschlossene Verfassung erfülle das staatsrechtliche Programm des Grundgesetzes und der provisorische Zustand sei weiterhin gegeben. Mehrheitlich wird in der Staats- und Rechtswissenschaft darin jedoch kein demokratisches Defizit gesehen, denn das Prinzip der repräsentativen Demokratie , das hier letztlich zur Anwendung kommt, sei qualitativ und demokratietheoretisch nicht mangelhaft, sondern eine graduelle und systematische Grundentscheidung. Auch habe das Grundgesetz in seiner alten Fassung von einer freien Entscheidung des Volkes gesprochen – als Kontrast zur politischen Unfreiheit der Deutschen in der DDR –, nie jedoch von einer direkten Entscheidung. Daher seien besondere plebiszitäre Anforderungen hieraus nicht herleitbar. Das deutsche Volk habe durch den verfassungsändernden Gesetzgeber der Jahre 1990–94 stets frei und kontinuierlich gesprochen; es „hat im Grundgesetz eine gültige, würdige und respektierte Verfassung gefunden, unter der es ein freies, freiheitliches, demokratisches Leben in einem sozialen und föderativen Rechtsstaat führen kann“. [45] Vielmehr schließe der belassene Artikel 146 eine Verfassungsreform mit Aufhebung des Grundgesetzes zwar nicht aus, er verlange sie aber auch nicht. [46]

Es ist nur scheinbar ein Widerspruch, dass diese gesamtdeutsche Verfassung weiterhin die Bezeichnung „Grundgesetz“ trägt. Das Grundgesetz erfüllt nicht nur alle Funktionen einer Verfassung und hat sich bereits im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik als solche gefestigt, sondern wird auch den Legitimitätsanforderungen an eine Verfassung gerecht. Die Beibehaltung des ursprünglichen Namens Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist historisch bedingt und lässt sich auch als Respekt vor der Arbeit des Parlamentarischen Rates deuten. Gegenwärtig lautet daher die Feststellung zur Verfassungsgesetzgebung vereinfacht: Das Grundgesetz ist die Verfassung. [47]

Räumlicher Geltungsbereich

Nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit wurde das Grundgesetz geändert:

 • In der Präambel heißt es nunmehr, das Grundgesetz gelte für das gesamte deutsche Volk, womit das Wiedervereinigungsgebot förmlich aufgehoben wurde.
 • Der bisherige Art. 23 (aF) ist entfallen, der den Geltungsbereich des Grundgesetzes für „andere Teile Deutschlands“ offen hielt. [48]
 • Art. 146 stellt klar, dass die Einheit Deutschlands vollendet ist.

Somit ergibt sich, dass mit Deutschland in den heutigen Grenzen der Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig festgelegt ist und Gebietsansprüche der Bundesrepublik nicht bestehen. [4]

Bedeutung und Kritik

Das Grundgesetz gilt als Beispiel für die erfolgreiche Re-Demokratisierung eines Landes. Dies trifft insbesondere auf die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts zu, das mit seiner Rechtsprechung die Verfassungsinterpretation und -wirklichkeit entscheidend geprägt hat. Das Bundesverfassungsgericht mit seinen weitreichenden Befugnissen war 1949 ohne Beispiel, ebenso die zentrale Bedeutung des Grundsatzes der Menschenwürde . Beide Elemente wurden mittlerweile vielfach in andere Verfassungen exportiert. [49]

Häufig wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Entwicklung einer stabilen Demokratie in Deutschland weniger auf die konkrete Konzeption des Grundgesetzes als vielmehr auf die wirtschaftliche Prosperität der Nachkriegszeit zurückgeht. Dem wird indes entgegengehalten, dass sich die Wirtschaftskraft (West-)Deutschlands ohne stabile rechtliche und politische Bedingungen nicht hätte entwickeln können. Hierzu zählt insbesondere der soziale Frieden, der durch das Sozialstaatsgebot und die verfassungsrechtliche Verankerung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ( Art. 9 Abs. 3) erreicht wurde.

Kaum bestritten wird, dass sich die auf Gewaltenverschränkung und -kontrolle angelegte staatsorganisationsrechtliche Struktur des Grundgesetzes bisher bewährt hat. Häufig wird allerdings im Föderalismus , das heißt in den Blockademöglichkeiten des Bundesrates , ein Hindernis für die Umsetzung wichtiger Reformvorhaben gesehen. Das Grundgesetz führe so de facto zu einer Konsensdemokratie .

Beteiligung an der Formulierung

Siehe auch

Literatur

 • 60 Jahre Grundgesetz (= Aus Politik und Zeitgeschichte 18–19). 27. April 2009 ( PDF ; 3,2 MiB).
 • 70 Jahre Grundgesetz als Sonderteil in: Süddeutsche Zeitung , Wochenendausgabe vom 4./5. Mai 2019, Nr. 103, S. 45–62.
 • Uwe Andersen, Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Leske + Budrich, Opladen 2003, ISBN 3-8100-3670-6 .
 • Karl Dietrich Bracher : Das deutsche Grundgesetz als Dokument historisch-politischer Erfahrung. In: Hedwig Kopetz/Joseph Marko/Klaus Poier (Hrsg.): Soziokultureller Wandel im Verfassungstaat. Phänomene politischer Transformation. Festschrift für Josef Mantl zum 65. Geburtstag. Bd. 1. Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar 2004, ISBN 3-205-77211-3 , S. 759–779.
 • Carl Creifelds (Begr.): Rechtswörterbuch. Hrsg. von Klaus Weber , 17. Auflage, Beck, München 2002, Stichwort „Grundgesetz (GG)“, S. 623 f.
 • Christian Bommarius : Das Grundgesetz. Eine Biographie. Rowohlt, Berlin 2009, ISBN 978-3-87134-563-0 .
 • Joachim Detjen: Die Werteordnung des Grundgesetzes. VS Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16733-6 .
 • Christof Gramm, Stefan Ulrich Pieper: Grundgesetz: Bürgerkommentar. Nomos Verlag, Baden-Baden 2008, ISBN 978-3-8329-2978-7 .
 • Peter Häberle : Das Grundgesetz zwischen Verfassungsrecht und Verfassungspolitik. Ausgewählte Studien zur vergleichenden Verfassungslehre in Europa. Nomos, Baden-Baden 1996, ISBN 3-7890-4005-3 .
 • Peter Häberle: Das Grundgesetz der Literaten. Der Verfassungsstaat im (Zerr-)Spiegel der Schönen Literatur. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1983, ISBN 3-7890-0886-9 .
 • Konrad Hesse : Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland , 20. Auflage, CF Müller Verlag, Heidelberg 1999, ISBN 3-8114-7499-5 .
 • Axel Hopfauf: Einleitung zum Grundgesetz. In: Hans Hofmann/Axel Hopfauf (Hrsg.): Kommentar zum Grundgesetz. 12. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln 2011, ISBN 978-3-452-27076-4 .
 • Hans D. Jarass, Bodo Pieroth: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. 11. Auflage, Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-60941-1 .
 • Albert Krölls : Das Grundgesetz – ein Grund zum Feiern? Eine Streitschrift gegen den Verfassungspatriotismus. VSA, Hamburg 2009, ISBN 978-3-89965-342-7 .
 • Peter Schade: Grundgesetz mit Kommentierung. 8. Auflage, Walhalla-Fachverlag, Regensburg 2010, ISBN 978-3-8029-7176-1 .
 • Maximilian Steinbeis , Marion Detjen, Stephan Detjen : Die Deutschen und das Grundgesetz. Geschichte und Grenzen der Verfassung. Pantheon, München 2009, ISBN 978-3-570-55084-7 .
 • Klaus Stern : Das Grundgesetz im europäischen Verfassungsvergleich. Vortrag gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 26. Mai 1999 , de Gruyter, Berlin/New York 2000, ISBN 3-11-016824-3 .
 • Jochen Roose: Das lebendige Grundgesetz. Grundrechte aus Sicht der Bevölkerung: Wertigkeit, Umsetzung, Grenzen. Konrad-Adenauer-Stiftung , Berlin 2019 ( PDF; 1,6 MB ).

Weblinks

Commons : Grundgesetz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Grundgesetz – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Verschiedene Fassungen des Grundgesetzes

Historische Reden zum Grundgesetz

Erläuterungen zum Grundgesetz (Auswahl)

Anmerkungen

 1. Art. 145 Abs. 2: „Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in Kraft.“ Siehe auch Abschnitt „ Genehmigung und Ratifikation des Grundgesetzes “.
 2. BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30. Juni 2009, Absatz-Nr. 218 ; vgl. dazu die Bezeichnung des Grundgesetzes als „deutsche Verfassung“ in 2 BvR 1481/04 vom 14. Oktober 2004, Absatz-Nrn. 33, 35 oder „unsere bundesstaatliche Verfassung“ in BVerfGE 16, 64 (79) .
 3. Paul Kirchhof , Charlotte Kreuter-Kirchhof: Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland. Mit Europarecht. 51., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, CF Müller, Heidelberg 2012, Begleitwort.
 4. a b Maunz/Dürig-Scholz, Kommentar zum Grundgesetz , Art. 23, Rn. 71 ff.
 5. Vgl. Lüth-Urteil .
 6. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 15. Januar 1958 – 1 BvR 400/51 – BVerfGE 7, 198 – Lüth, 1. Leitsatz.
 7. Vgl. Wiktionary: perpetuieren .
 8. Klaus Stern , Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland – Band V , CH Beck, München 2000, S. 1969, 1973 .
 9. Vgl. Manfred G. Schmidt , Das politische System der Bundesrepublik Deutschland , CH Beck, München 2011, Kap. 1 .
 10. Gerhard Köbler : Deutsches Etymologisches Rechtswörterbuch , S. 170 ( PDF; 195 kB ); Eintrag Grundgesetz . In: Jacob Grimm , Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch . Band   9 : Greander–Gymnastik – (IV, 1. Abteilung, Teil 6). S. Hirzel, Leipzig 1935 ( woerterbuchnetz.de ).
 11. Vgl. Christian Starck , Woher kommt das Recht? , Mohr Siebeck, Tübingen 2015, S. 78 , 132; Josef Isensee , Vom Stil der Verfassung. Eine typologische Studie zu Sprache, Thematik und Sinn des Verfassungsgesetzes. Westdeutscher Verlag, Opladen/Wiesbaden 1999, S. 39 f.
 12. Zu Einzelheiten s. Axel Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Auflage 2011, Einleitung Rn. 18.
 13. Zu Einzelheiten s. Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Aufl. 2011, Einleitung Rn. 19.
 14. Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Aufl. 2011, Einleitung Rn. 20.
 15. Zu Einzelheiten s. Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Aufl. 2011, Einleitung Rn. 19–21.
 16. Siehe dazu auch den Bericht über den Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee, in: Deutscher Bundestag und Bundesarchiv (Hrsg.): Der Parlamentarische Rat 1948–1949. Akten und Protokolle , Bd. II: Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee , Boppard am Rhein 1981, ISBN 3-7646-1671-7 , S. 507.
 17. Die heutige Fassung enthält Normen über das Verhältnis zur EU .
 18. Zur auch gebräuchlichen Bezeichnung „Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland“ anstatt „für die“ siehe Bekanntmachung des Schreibens der Präsidentin der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik vom 25. August 1990 und des Beschlusses der Volkskammer vom 23. August 1990 über den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (B. v. 19. September 1990, BGBl. I S. 2057 ; Geltung ab 28. September 1990)
 19. BVerfGE 89, 155 (180) – Maastricht
 20. Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Aufl. 2011, Einleitung Rn. 22.
 21. Zu Einzelheiten s. Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz , 12. Aufl. 2011, Einleitung Rn. 37.
 22. Fünf Minuten nach zwölf . In: Der Spiegel . Nr.   20 , 1949 (online ).
 23. Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure der britischen, französischen und amerikanischen Besatzungszone zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 ( Memento vom 22. Februar 2014 im Internet Archive ), auf: verfassungen.de
 24. Warum Bayern das Grundgesetz ablehnte , Deutschlandfunk , Beitrag vom 20. Mai 1999.
 25. Bayerischer Landtag: 110. Sitzung vom 19. und 20. Mai 1949 (stenographischer Bericht; PDF; 15,1 MB)
 26. Beobachtungen – Der Parlamentarische Rat 1948/49: Unterzeichnung , Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland , abgerufen am 22. April 2018.
 27. Otto Langels: Der Parlamentarische Rat verkündete das Grundgesetz. In: Kalenderblatt (Rundfunksendung auf DLF ). 23. Mai 2019, abgerufen am 23. Mai 2019 .
 28. Othmar Jauernig , Wann ist das Grundgesetz in Kraft getreten? , JuristenZeitung 1989, S. 615;
  Peter Michael Huber , in:Michael Sachs (Hrsg.): Grundgesetz – Kommentar , CH Beck, Art. 145 Rn. 5;
  Dieter C. Umbach, in: ders./Thomas Clemens (Hrsg.): Grundgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch , Band II, Heidelberg 2002, Art. 145 Rn. 23 ff.
 29. Ingo von Münch , Die Zeit im Recht , NJW 2000, S. 1 ff., hier S. 3.
  Vgl. aber auch Ingo von Münch/ Ute Mager , Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung der europarechtlichen Bezüge , 7., völlig neubearbeitete Aufl. 2009, Rn. 36, Anm. 16 : „Die Frage, ob das Grundgesetz am 23. Mai um 24 Uhr in Kraft getreten ist […] oder am 24. Mai um 0 Uhr […], ist str. [strittig], aber für die Praxis ohne Bedeutung.“
 30. Deutscher Bundestag – Grundgesetz
 31. Vgl. Jutta Limbach , Roman Herzog , Dieter Grimm : Die deutschen Verfassungen: Reproduktion der Originale von 1849, 1871, 1919 sowie des Grundgesetzes von 1949 , hrsgg. und eingeleitet von Jutta Limbach, CH Beck, München 1999, ISBN 3-406-44884-4 , S. 252 .
 32. Das deutsche Grundgesetz auf Mikrofilm. 500 Jahre für die Nachwelt gesichert. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, abgerufen am 4. Oktober 2016 .
 33. Vgl. zu anderen Verfassungen die Liste von Grundgesetzen , ferner für einfache Gesetze etwa Wassergesetz für Baden-Württemberg usw.; vgl. aber auch die Präambel des Grundgesetzes aF (Satz 1 letzter Halbsatz): „[…] kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“
 34. Ursula Münch : 1990: Grundgesetz oder neue Verfassung? (1. Oktober 2018, erstveröffentlicht am 1. September 2008), Bundeszentrale für politische Bildung/bpb.
 35. 60 Jahre Grundgesetz – Zahlen und Fakten Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages , 2009 (Auswertung von 144/09).
 36. Änderungen des Grundgesetzes seit 1949 – Inhalt, Datum, Abstimmungsergebnis und Textvergleich (PDF; 1 MB), Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags. Abschluss der Arbeit: 18. November 2009 (aktualisierte Fassung von 144/09).
 37. U. a. Art. 12a, 17a, 45a–c, 65a, 87a–c.
 38. Vgl. Kunig, in: v. Münch , Grundgesetz-Kommentar, Präambel, Rn. 34 f.
 39. Nunmehr in Art. 16a GG geregelt.
 40. 1996 vom BVerfG als verfassungsgemäß bestätigt.
 41. Christoph Degenhart , Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht , 30. Aufl. 2014, Rn. 242 .
 42. Thomas Ellwein : Verfassung und Verwaltung. In: Martin Broszat (Hrsg.): Zäsuren nach 1945. Essays zur Periodisierung der deutsche Nachkriegsgeschichte (= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte , Bd. 61). Oldenbourg, München 1990, ISBN 978-3-486-70319-1 , S. 47 (abgerufen über De Gruyter Online).
 43. a b Synopse Präambel GG, lexetius.com
 44. Es ist umstritten, ob die Schreibweise „verfassungsgebend“ grammatisch korrekt ist. Nach Auffassung vieler müsste es korrekt „verfassunggebend“ (ohne ein sogenanntes Fugen-s ) heißen, was auch von der Beratungsstelle der Dudenredaktion gestützt wird. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hält hingegen beide Schreibweisen für vertretbar, weshalb eine Petition, die die Änderung der Schreibweise forderte, abgelehnt wurde. Antwort des Petitionsausschusses auf eine gegen die Entfernung des Fugen-s gerichtete Petition ; vgl. auch Spiegel Online: Bundestag muss jahrzehntealten Grammatikfehler im Grundgesetz korrigieren ; Meldung vom 2. Oktober 2004.
 45. Zit. nach Klaus Stern, Staatsrecht , Bd. V, 2000, S. 1973.
 46. Bezüglich des Art. 146 GG nF siehe Stern, Staatsrecht V , § 135 III 8 Abs. γγ (S. 1971): „[…] In der politischen Praxis ist die Vorschrift nach fast einem Jahrzehnt Geltung zu einer Ermächtigung ohne Folgewirkung herabgesunken. Trotz ausführlicher wissenschaftlicher Behandlung in der Kommentarliteratur wird sie wegen ihres ‚Irritationsvolumens' als letztlich funktionslose Norm angesehen, über die die Entwicklung hinweggeschritten ist. […] Man sollte sie besser streichen.“
 47. „Das Grundgesetz ist damit legitimierte Verfassung des wiedervereinigten Deutschland .“ Zit. nach Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland – Band V , CH Beck, München 2000, S. 1969 . Siehe hierzu auch ibid., § 135 III 8 Abschn. β (S. 1971–1973 mzN) zum angeblichen Legitimationsdefizit (mit weiteren Nachweisen), dass die sogenannte Geburtsmakeltheorie (inzwischen) unhaltbar geworden ist, sowie, dass der Vorwurf, dem Grundgesetz hafte der Makel fehlender Volksabstimmung an, „[a]uf verfassungs rechtliche Argumente […] nicht gestützt werden [konnte]: [… Die] Vorläufigkeit (‚Provisorium') […] fand […] gerade mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 unzweideutig ihr Ende. Dieses einzige Defizit im Hinblick auf eine Vollverfassung war damit behoben. [… Das Grundgesetz] konnte und wollte nach eigenem Verständnis zur konstituierenden Dauerordnung werden […]. Für den Fall des Beitritts war aber eine Volksabstimmung gerade nicht vorgesehen.“ Auch die vom ersten gesamtdeutschen Bundestag und Bundesrat eingerichtete Gemeinsame Verfassungskommission sah 1994 sowohl von einer neuen Verfassung oder einer Totalrevision als auch von einer Volksabstimmung ab.
 48. Näher dazu Knut Ipsen in: Ulrich Beyerlin ua (Hrsg.): Recht zwischen Umbruch und Bewahrung. Festschrift für Rudolf Bernhardt (= Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht , Bd. 120). Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1995, S. 1043 f. , Kap. I.1 („Verfassungsimmanente Begrenzung des räumlichen Geltungsbereichs“).
 49. Siehe hierzu auch: Dieter Gosewinkel : Copyright: Grundgesetz. In: Zeit Online . 25. Mai 2019, abgerufen am 26. Mai 2019 .