Dette er en fremragende artikel som er værd at læse.

Høj industrialisering i Tyskland

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Eisenwalzwerk (oliemaleri af Adolph Menzel 1872-1875)

Høj industrialisering i Tyskland er den fase af industriel udvikling, hvor Tyskland forvandlede sig mellem 1871 (grundlæggelsen af ​​det tyske kejserrige ) og 1914 fra et stadig stærkt agrarisk land til en moderne industristat . I denne fase, der delvist overlappede virksomhedens tidlige dage , ændrede ikke kun de økonomiske strukturer sig, men processen havde også en direkte indvirkning på det tyske samfund. De intra-tyske migrationsbevægelser, øget urbanisering og dannelsen af ​​sociale og overvejende markedsrelaterede klasser kan spores tilbage til det høje industrialiseringsniveau. Udviklingen havde også en indirekte indvirkning på politisk kultur (fremkomsten af ​​populære politiske partier og interessegrupper) og kulturlivet (f.eks. Ungdomsbevægelse som en protest mod modernisering ).

Frist

Mens begyndelsen på den industrielle revolution eller fasen med "start" ( Walt Rostow ) er kontroversiel inden for økonomisk historisk forskning, er der bred enighed om tidspunktet for høj industrialisering . Dette følger den tidlige industrialisering (nogenlunde fra begyndelsen til midten af ​​1800 -tallet) og fasen af ​​det industrielle gennembrud (industriel revolution nogenlunde fra begyndelsen af ​​1850'erne til begyndelsen af ​​1870'erne) og kan derfor groft ligestilles med begyndelsen på det tyske kejserrige . [1]

Perioden med tysk industrialisering begyndte omkring 1871 og var næsten forbi i 1914, da overgangen til en krigsøkonomi fandt sted i begyndelsen af Første Verdenskrig .

Fasen med høj industrialisering kaldes undertiden også som den anden industrielle revolution . Andre sidestiller dette udtryk med automatisering af produktionsprocessen ( samlebåndsproduktion ). [2]

forretning

Samlet set oplevede imperiets økonomi sit "første økonomiske mirakel" ( Hans-Ulrich Wehler ) i løbet af denne tid. Frem for alt i forhold til den industrielle pioner Storbritannien udvidede den tyske industri mærkbart sin position. I begyndelsen af ​​1860'erne havde Det Tyske Forbund en andel på kun 4,9% af verdens industrielle produktion og var dermed langt bagefter Storbritannien (næsten 20%). Mellem 1880 og 1900 lå imperiet allerede på tredjepladsen i en sammenligning af de industrialiserede lande. I 1913 havde Tyskland overhalet Storbritannien (13,6%) med 14,8%og lå på andenpladsen bag USA (32%). Med hensyn til handel lå Tyskland lidt bag Storbritannien og foran USA i 1913. Bruttonationalproduktet udviklede sig på en tilsvarende positiv måde under det tyske kejserrige. [3]

Forretningscykel

Økonomisk tendens 1869–1914 ved hjælp af eksemplet på lønninger i Sauerland minedrift (i mærker pr. Dag)

Årtierne mellem imperiets grundlæggelse og første verdenskrig var præget af en dynamisk udvikling; ikke desto mindre var der betydelige økonomiske udsving i denne periode. Denne tids økonomiske kriser kunne ikke længere vende udviklingen til en industristat, men havde ikke desto mindre betydelige økonomiske, sociale og politiske konsekvenser. Opstarten boom 1867-1873 blev efterfulgt af en fase, undertiden benævnt den globale økonomiske krise eller opstart krise , der varede indtil 1879. I løbet af denne tid halverede økonomien i Tyskland og andre lande dens vækst. I nogle tilfælde var der også et fald i produktionen. En indikation på krisen var, at jernforbruget i Tyskland faldt til det halve, og minearbejdernes lønninger faldt med det halve. Efter en kort bedring fra 1879 til 1882 fulgte en anden, noget svagere fase af depression, der varede indtil 1886.

Næsten alle områder og grupper af samfundet blev påvirket af denne krise, og derfor steg skepsisen til industriel udvikling betydeligt.

I de følgende fire år frem til 1890 satte endnu en periode med stærkere vækst ind. Dette gælder især året 1889. Dette blev efterfulgt af en anden fase med svagere vækst indtil 1895, før en periode med højkonjunktur herskede. Dette blev afbrudt flere gange, omkring 1900 til 1902 og 1907–1908, af korte faser af depression, men disse havde ikke varigheden og konsekvenserne af kriserne før 1890'erne. I højårene mellem 1895 og 1913 steg nettoinvesteringerne i gennemsnit med 15% årligt. I slutningen af ​​det tyske kejserrige begyndte en periode med depression igen i 1914, før særlige økonomiske betingelser satte ind med udbruddet af Første Verdenskrig. [4]

Udover industrien blev landbruget særligt hårdt ramt af kriserne. Hvis Tyskland var et korneksportland indtil grundlæggelsen af ​​det tyske kejserrige, skulle korn importeres næsten konstant siden 1876. Med landbrugssektorens øgede involvering på verdensmarkedet, især på grund af konkurrence fra USA og Rusland , faldt mulig fortjeneste betydeligt på samme tid. [5]

Økonomiske sektorer

Beskæftigede og pårørende som% af den samlede befolkning
Økonomisk sektor 1882 1895 1907
Landbrug 41.6 35,0 28.4
Industri / håndværk 34.8 38,5 42.2
Handel / transport 9.4 11.0 12.9
Indenlandske tjenester 5.0 4.3 3.3
Offentlig Service / liberale erhverv 4.6 5.1 5.2
Arbejdsløse / pensionister 4.7 6.1 8.1
Kilde: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, bind 2, s. 66

I begyndelsen af ​​det tyske kejserrige var landbruget den stærkeste økonomiske sektor i det tyske kejserrige. I 1873 var andelen af ​​primærsektoren i nettonationalproduktet 37,9% og industriens 31,7%. I 1889 blev slipset nået; I 1895 var landbruget kun 32%, men den sekundære sektor 36%. Denne ændring afspejlede sig også i udviklingen af ​​ansættelsesforhold. Mens forholdet mellem de beskæftigede i landbruget og dem inden for industrien, transport og servicesektoren var 8,5 millioner til 5,3 millioner i 1871, var forholdet i 1880 9,6 til 7,5 millioner og i 1890 9,6 til 10 millioner. I 1910 var der 10,5 millioner ansatte i landbruget, mens 13 millioner ansatte i industri-, transport- og serviceerhverv. Antallet af beskæftigede i landbruget var således steget en smule, men hængte betydeligt efter udviklingen i de andre sektorer. Bemærkelsesværdigt er også fordoblingen af ​​gruppen ledige, pensionister og pensionister i denne periode, hvilket primært skyldtes socialpolitikken siden Bismarck [6] og øget levealder .

Industri og minedrift

Distribution af den kommercielle økonomi omkring 1890
BASF Ludwigshafen -anlæg, 1881
Mellemtysk tekstilindustri: bygning i Zeitz fra 1908

Under det tyske kejserrige skete der et betydeligt skift i de førende industrisektorer. Hidtil har disse hovedsageligt været tekstilindustrien , jernindustrien , minedrift og jernbanekonstruktion . Inden for tekstilindustrien mistede vigtige områder som f.eks. Linnedproduktion hurtigt betydning. Desuden mistede hele den økonomiske sektor inden for tekstilproduktion og jernbanekonstruktion også deres ledende position relativt. Mens 25% af nettoinvesteringerne i jernbaneanlæg gik til dette område frem til 1879, var det mellem 1885 og 1889 kun knap seks procent.

Selvom andre sektorer relativt hurtigere voksede, blev høj industrialisering i høj grad præget af kul- og stålindustrien . Alene mellem 1907 og 1913 steg produktionen af ​​stenkul fra 143 til 191 millioner tons (dvs. med en tredjedel). I alt blev finansiering i Ruhr -området tidoblet mellem 1875 og 1913. Antallet af ansatte steg fra lidt mere end 50.000 til over 440.000 mellem 1870 og 1913 og samtidig steg den gennemsnitlige arbejdsstyrke pr. Collier fra omkring 400 til over 2500 minearbejdere. Dermed udvidede denne region sin ledende rolle foran Øvre Schlesien og Saarland . På trods af dette boom var den teknologiske innovation på dette område relativt lav, og produktiviteten pr. Minearbejder - i modsætning til malmudvinding i 1913 - var næppe højere end i begyndelsen af ​​1880'erne. Derfor forblev minerne afhængige af den fortsatte immigration af arbejdere, især arbejdere af polsk oprindelse kendt som Ruhr -polakkerne . Før første verdenskrig var kulminedrift den største koncentration af ufaglærte arbejdere. Det største mineselskab var Gelsenkirchner Bergwerks AG (GBAG) med talrige collierier. Tilsvarende strukturerede minegrupper under privatret var Harpener Bergbau AG , Hibernia AG eller Mülheimer Bergwerks-Verein . I Saarland blev minedrift i høj grad drevet af den preussiske stat selv, mens der i Øvre Schlesien var statsminer såvel som dem, der var blevet grundlagt af nogle af de store øst -Elbe -landejere. En af de største var United Königs- og Laurahütte .

Mekanisk værksted på Krupp med remtræk ( trans-
missioner
) af maskinerne, omkring 1900

Et væsentligt kendetegn ved udviklingen var den tætte forbindelse mellem minedrift og forarbejdning af råvarer. Store, lodret integrerede kul- og stålvirksomheder som Thyssen , Krupp , Phoenix , Hoesch , Gutehoffnungshütte , Bochumer Verein eller den tysk-luxemburgske minedrift og Hütten-AG opstod , som dækkede alle faser af værdikæden i kul- og stålindustrien .

I jern- og stålindustrien øgede nye produktionsprocesser (f.eks. Thomas-processer , Siemens-Martin ovne ) produktiviteten ti gange og i stålindustrien endda 25 gange. Antallet af medarbejdere i metalproduktionssektoren steg fra 43.000 i 1849 til 443.000 i 1913. På dette område var virksomhedens størrelse og graden af ​​lokal koncentration højere end i næsten alle andre økonomiske områder. I de 50 største virksomheder var 45% af alle medarbejdere ansat på dette område. Inden for filialen steg stålproduktionens betydning betydeligt i forhold til jernproduktion, og produktionen af valseværker og støbte varer voksede endnu hurtigere. Lige før første verdenskrig tegnede produktionen af ​​valsemølle alene sig for omkring 44% af den samlede produktion i denne industrisektor.

Siden 1890'erne har elektroteknik , maskinteknik og store kemikalier etableret sig som nye førende sektorer.

Ejerskab af Wiesche -minen i Mülheim an der Ruhr (omkring 1904)

Metalforarbejdningsindustrien - herunder maskinteknik - havde siden begyndelsen af ​​industrialiseringen spillet en vigtig rolle inden for lokomotiver og dampmaskiner. Under den høje industrialisering blev nye produkter tilføjet, og antallet af virksomheder og medarbejdere voksede stærkt. Nogle af disse var en del af mineselskaberne , men der var også betydelige virksomheder uden for dem. Der var nogle hovedmekaniske steder som Berlin ( Borsig , Schwartzkopff ), Chemnitz ( Hartmann , Wanderer ), Augsburg og Nürnberg ( MAN ), Leipzig ( Pittler ), Hannover ( Hanomag ), Mannheim ( Benz ), Köln ( Deutz ) eller Breslau ( Kemna ), men det overordnede kendetegn var den relativt lave lokale koncentration. Der var også et par store virksomheder på dette område, men snarere mellemstore virksomheder var mere indflydelsesrige. Sidst men ikke mindst fik konstruktionen af forbrændingsmotorer og biler en betydelig betydning. I 1912 nåede tysk bilproduktion over 16.000 personbiler. Den største producent var Opel i Rüsselsheim med omkring 3000 biler.

Succesen for den kemiske industri var i høj grad baseret på ansættelse af interne, universitetsuddannede kemikere. Bayer arbejder alene i Leverkusen og beskæftigede over 600 kemikere i 1914. På dette grundlag blev innovative produkter skabt, og den tyske kemiske industri var sammen med virksomhederne i det nordlige Schweiz førende på dette område før første verdenskrig. I 1913 tegnede Tyskland sig for 28 procent af verdens kemiske eksport, Storbritannien var på andenpladsen med 16 procent.

Den hurtigste vækst efter grundlæggelsen af det tyske kejserrige i 1871 var dog inden for den elektriske industri. Siden et eksisterende pionererfirma siden 1847 var Siemens & Halske (S & H) i det tyske kejserrige i lang tid fastholdt sin ledende position [7] til Emil Rathenau i 1883 "Det tyske Edison -Gesellschaft of Applied elektricitet" etableret, hvorfra en få år senere opstod AEG . For det nye felt inden for trådløs kommunikation ( radiotelegrafi ) oprettede de to konkurrenter S & H og AEG joint venture Telefunken i 1903. Siemens beskæftigede alene 57.000 mennesker i Tyskland i 1913 og yderligere 24.000 i udlandet. Sammen med AEG overtog Siemens snart den førende rolle på verdensmarkedet. Denne branchegren var koncentreret i Berlin, hvor omkring 60% af arbejdsstyrken var aktiv.

Industriens behov for energi og den stigende elektrificering af lejligheder førte også til fremkomsten af ​​energikoncerner som RWE eller EW , der delte markedet op langs deres indflydelsesområder, normalt afgrænset af statslige indrømmelser og forsyningskontrakter med lokale administrationer. . [8.]

Væksttalene siger dog kun noget om den industrielle struktur i begrænset omfang. I 1911/13 arbejdede 15,7% af alle ansatte i sekundærsektoren inden for metalforarbejdning (1875 11,1%), 7,4% (5,3%) i minedrift, 3,7% i metalproduktion (2,7%) og 2,3% (1,2%) i den kemiske industri. Med en nedadgående tendens, men stadig stærk, var tøjproduktionen forholdsvis stabil på 13,3% (19,8%), og mad- og luksusvarer var relativt stabil med 11,8% (12,4%). Tekstilproduktionen havde tabt meget 9,5% (17,1%) [9]

Operationelle strukturer

RWE -andel fra 1910

I perioden med høj industrialisering blev den centraliserede fabrik klart den dominerende forretningsform i Tyskland. I 1873 var kun omkring en tredjedel af alle industriarbejdere ansat i denne type virksomheder, i 1900 var tallet allerede 66%. Samtidig ændrede virksomhedernes struktur sig også markant. I 1875 var 64% af alle ansatte ansat i virksomheder med færre end 5 ansatte, i 1907 var denne andel kun 32%. Derimod arbejdede 26% nu i virksomheder med 5 til 50 ansatte og 37% i "store virksomheder" mellem 50 og 1000 ansatte. I endnu større virksomheder med mere end 1000 ansatte var det 5%, og kun få virksomheder nåede faktisk denne enorme størrelse. En af dem var Krupp -virksomheden , der i 1887 havde 21.000 ansatte. Den største var andelen af ​​store og gigantiske virksomheder inden for minedrift og i jern- og stålindustrien efterfulgt af maskinteknik, elektrisk og kemisk industri og tekstilproduktion. Andelen var lavest i læder-, træ- og fødevareindustrien samt i tøj- og rengøringsindustrien. Selskabets juridiske form var direkte relateret til virksomhedens størrelse. Af de 100 største industrivirksomheder var 4/5 allerede aktieselskaber .

Et andet kendetegn ved udviklingen var den stigende koncentration af virksomheder . Virksomheder blev dannet , enten ved fusion af sammenlignelige virksomheder eller ved køb af produktionsfaciliteter opstrøms eller nedstrøms. Et eksempel er stålværker, der købte kulminer eller byggede brikettefabrikker og valseværker. Derudover opstod karteller , som organiserede markederne gennem prisfastsættelse, fastsættelse af produktionsmængder eller lignende aftaler. Den mest succesfulde var rhinske-westfalske kul syndikat , raajernet syndikat , den stålværket forening eller - inden for kemi - den "Dreiverband" ( BASF , Bayer , Agfa ). Virksomhederne Hoechst , Cassella og Kalle fusionerede også. For visse produkter eksisterede der imidlertid kartelaftaler mellem de to grupper, så den senere IG Farben allerede antydede. Ikke desto mindre forblev effekten af ​​kartellerne begrænset; de ændrede konkurrencen uden helt at eliminere den.

På grund af den voksende størrelse af virksomheden, antallet af medarbejdere ( "private civile tjenere") steg betydeligt, især i store virksomheder, og ledelsen af selskabet havde tendens til at blive overført fra de stiftende iværksættere til funktionærer ledere . Især i de store virksomheder opstod der en intern socialpolitik med det formål at binde arbejdere til virksomheden og holde dem væk fra socialdemokratiet . Denne politik viste sig at være ganske vellykket. Faktisk så arbejderne i Krupp -virksomheden sig ofte primært som "Kruppianere." Fagforeningernes organisatoriske muligheder var tilsvarende svage her.

Ældre strukturer forsvandt imidlertid ikke helt. For eksempel var hjemmebranchen i stand til at holde sig på nogle områder og brancher. I cigarindustrien , men især i bytøjs- og rengøringsindustrien, udvidede hjemmebranchen endda. Handlerne tilpassede sig også med succes til de nye industrielle og sociale forhold. Reparationshandlen (f.eks. Skomager eller skrædder) indtog ofte produktionsstedet . Andre ældre handler, såsom byggehandel eller fødevareproduktion, havde endda fordel af en stigende efterspørgsel. [10]

Handel, transport og service

Hamburg sejlskibs havn på Asiakai (omkring 1890–1900)

Ud over den private sektor udviklede en public service sektor sig i stigende grad under det tyske kejserrige. Siden 1870'erne er jernbanerne i Tyskland , især i Preussen, stort set blevet nationaliseret. Dens jernbanenet voksede ikke så hurtigt som i de foregående årtier, men transporttjenesterne steg betydeligt. Den offentlige sektor var særlig aktiv inden for topmoderne kommunikationsteknologi såsom telegraf, post og i stigende grad telefontjenester. Som følge heraf voksede den offentlige beskæftigelsessektor også betydeligt. Ud over det relativt lille antal administrative embedsmænd optrådte millioner af postarbejdere og jernbanearbejdere som arbejdere eller underembedsmænd.

Efterhånden som urbaniseringen voksede, voksede detailhandelen. " Dagligvarebutikker " og specialbutikker opstod. De første stormagasiner blev grundlagt, især i de store byer. Kooperativer og enhedsprisvirksomheder øgede konkurrencen i detailsektoren.

I bankbranchen - ud over de ældre institutter for landbrugslån kendt som preussiske landskaber - opstod moderne realkreditinstitutter til finansiering af fast ejendom. [11] De kommunale sparekasser eller kreditforeninger fik stadig større betydning, ikke kun for private kunder, men også for regionale mellemstore virksomheder. De store kreditbanker var særlig vigtige for industrifinansiering. Her i anden halvdel af 1800 -tallet gav fusionerne af bankerne, der oprindeligt typisk var lokalt organiserede, anledning til store bankkoncerner, der hovedsageligt havde base i Berlin og Rheinland, f.eks. Deutsche Bank , ledelsen i Disconto -Gesellschaft , Dresdner Bank , Darmstädter Bank , Berliner Handels-Gesellschaft og Schaffhausen'sche Bankverein . [12]

Selskab

Befolkningsudvikling

Befolkningstæthedskort omkring 1890

Fra 1871 til 1917 voksede befolkningen i det tyske kejserrige stærkt (se tabel). Årsagerne hertil omfattede forbedret hygiejne , fremskridt inden for medicin og bedre menneskelig ernæring (→ kraftigt faldende børnedødelighed , faldende mødredødelighed ).

Dato ¹ Areal i km² befolkning beboer
km²
1. december 1871 541.561 41.058.792 76
1. december 1875 539.829 42.727.360 79
1. december 1880 540.522 45.234.061 84
1. december 1885 540.597 46.855.704 87
1. december 1890 540.504 49.428.470 91
2. december 1895 540.658 52.279.901 97
1. december 1900 540.743 56.367.178 104
1. december 1905 540.778 60.641.489 112
1. december 1910 540.858 64.925.993 120
1. december 1916 540.858 62.272.185 115
5. december 1917 540.858 62.615.275 116
8. oktober 1919 474304 60.898.584 128
16. juni 1925 468.718 62.410.619 133
16. juni 1933 468.787 65.362.115 139

Som i de tidligere industrialiseringsfaser havde udviklingen meget forskellige effekter fra region til region. Samlet set er der et dobbelt hul, på den ene side mellem det industrialiserede vest og landbrugsøsten og på den anden side med en lignende forskel mellem nord og syd. Meget tyder på, at de regionale økonomiske kontraster endda steg i løbet af perioden med høj industrialisering.

På trods af den midlertidige depression voksede befolkningen i det tyske kejserrige med spring og grænser fra omkring 41 til 52 millioner mellem 1873 og 1895, selvom yderligere 2 millioner tyske borgere emigrerede i denne periode. Det faktum, at denne enorme vækst ikke førte til en krise som fattigdommen før marts, skyldtes primært, at industrien fortsatte med at ekspandere og nye job blev skabt under alle kriser. Disse opstod hovedsageligt i de kommercielle byområder og i byområder. I 1913 voksede befolkningen igen stærkt til 67 millioner. Som et resultat steg det gennemsnitlige antal indbyggere pr. Km² fra 76 i 1871 til 120 i 1910. Der var naturligvis betydelige forskelle fra region til region. [13]

Fra emigration til intern migration

Befolkningsvæksten skete dog meget forskelligt fra region til region. Mens befolkningen steg betydeligt i de store industribyer og storbyområder, var væksten i imperiets landbrugsområder betydeligt langsommere. Væksten var særlig stærk i storbyerne Berlin , Hamborg og Bremen , industriområderne i provinserne Rheinland og Westfalen (især Ruhr -området ), men også i industriområderne i Midttyskland og Øvre Schlesien .

Berlin Alexanderplatz omkring 1903

Befolkningsstigningen forstærkede befolkningspresset, som var blevet den vigtigste drivkraft for udvandring i udlandet siden perioden før marts. Emigrationen fortsatte i imperiets første årtier og nåede sit numeriske højdepunkt i 1880'erne og 1890'erne.

Derefter blev det erstattet af intern migration . Dette udviklede sig til den "største massebevægelse i tysk historie" (Köllmann). I 1907 viste rigsstatistikken, at 48% af beboerne allerede boede uden for deres fødested, det vil sige, at hver anden rigsborger på en eller anden måde havde deltaget i den intra-tyske migration, hvilket i denne grad er uden fortilfælde i en Europæisk sammenligning. I nogen tid har jobsøgende migreret, først fra de omkringliggende områder på industrilokationer, derefter fra det lokale migrationsområde i de nærliggende landbrugsområder til byerne. For Ruhr -området anslås det, at arbejdspotentialet i de omkringliggende regioner - såsom Sauerland eller Münsterland - allerede var opbrugt i 1870'erne. Siden 1880'erne og i stigende grad siden 1890'erne er langdistancemigrationen steget, dvs. migranterne krydsede provins- eller indre-tyske nationale grænser. Øst-vest-migration var særlig udtalt, dvs. toget fra de østpreussiske provinser til Berlin eller til de industriområder i Rhen-Westfalen. I 1907 havde 1,94 millioner mennesker forladt provinserne Østpreussen, Vestpreussen og Posen, og omkring 24% af dem, der blev født i disse provinser, boede i andre dele af imperiet på tidspunktet for folketællingen. Heraf boede omkring 400.000 i Ruhr -området og 360.000 i Berlin og omegn. I 1914 havde omkring 450.000 preussiske borgere, hovedsagelig polske eller masuriske, migreret til Ruhr -området. Den nye befolkning, der består af vest- og østtyske elementer, adskilte sig i nogle aspekter - f.eks. Ruhr -tysk - fra de omkringliggende områder.

Størstedelen af ​​langdistancevandrere var enlige vandrere, for det meste single yngre mænd. Inden for lokal migration, dvs. inden for en provins, var kvinder, der mest søgte arbejde som tjenestepiger, repræsenteret over gennemsnittet. Senere hentede de østtyske immigranter ofte kvinder og andre familiemedlemmer. Returvandringen blev også udtalt, for eksempel på alderdom eller i tider med dårlig økonomisk aktivitet. I nogle områder udviklede former for regelmæssigt sæsonarbejde sig . Hvert år migrerede mange byggehandlere fra Sauerland for at arbejde et par måneder i Ruhr -området og vendte tilbage lige så regelmæssigt i vintermånederne. Med jernbanens indførelse af billigere arbejdstaksafgifter steg pendlingen også betydeligt. Begge former for midlertidig migration gjorde permanent udvandring unødvendig og gjorde det især muligt for ejerne af små, urentable gårde at beholde deres ejendom. [14]

urbanisering

Den interne migration lettede utvivlsomt startområdet, og generelt gav bevægelsen et afgørende bidrag til byvækst og urbanisering. I større Berlin -området var for eksempel migrationsgevinsten mellem 1890 og 1900 omkring 323.000. Fra 1900 til 1910 var det endda over 600.000.

I industriområdet Rhen-Westfalen øgede immigrationen mellem 1850 og 1900 befolkningen syvdoblet. På dette tidspunkt bestod omkring halvdelen af ​​befolkningen af ​​immigranter og i de vigtigste målbyer som Dortmund , Duisburg eller Essen blev der også født mindre end halvdelen af ​​beboerne der. Et andet aspekt af mobiliteten var den massive flytning inden for byer og industriområder. Nur wenige der Zuwanderer blieben länger als ein Jahr in der jeweiligen Stadt ehe sie erneut weiterzogen, um anderswo eine besser bezahlte Arbeit zu finden. Die Folge war, dass das Wanderungsvolumen in den Industriestädten deutlich höher war als der Wanderungszuwachs aussagt. So nahm die Duisburger Bevölkerung in den 50 Jahren bis 1900 zwar um über 90.000 Einwohner zu, insgesamt verzeichneten die Einwohnermeldeämter in dieser Zeit aber über 710.000 An- und Abmeldungen. In Chemnitz standen zwischen 1900 und 1910 bei einem Bevölkerungswachstum um etwa 73.000 über 420.000 Zuzüge, 385.000 Wegzüge gegenüber. Nicht selten erreichte das Wanderungsvolumen das zehnfache der Wanderungsgewinne. [15]

Einwohner nach Gemeindegrößen (in %)
Jahr unter 2000 2000–5000 5000–20.000 20.000–100.000 über 100.000
1871 63,9 12,4 11,2 7,7 4,8
1885 56,3 12,4 12,9 8,9 9,5
1900 45,6 12,1 13,5 12,6 16,2
1910 40,0 11,2 14,1 13,4 21,3
Quelle: Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd. 2, S. 32.

Vor allem durch die Zuwanderungen beschleunigte sich das in der Jahrhundertmitte bereits begonnene Städtewachstum deutlich. Hatte es 1871 erst 75 Mittelstädte (mit 20.000 – 100.000 Einwohner) und 8 Großstädte (über 100.000 Einwohner) gegeben, waren es 1910 bereits 223 Mittel- und 48 Großstädte. Berlin wuchs in dieser Zeit von 826.000 auf 2.071.000 und Hamburg von 290.000 auf 931.000 Einwohner. Mehr als eine halbe Million Einwohner erreichten bis 1914 München und Leipzig mit jeweils fast 600.000 Einwohnern, Dresden mit etwa 550.000, sowie Köln und Breslau mit mehr als 510.000 Einwohnern. Ein extremes Beispiel für die Kraft der Industrie als „Städtebildner“ (Köllmann) war Gelsenkirchen , dessen Einwohnerschaft sich zwischen 1871 und 1910 auf etwa 170.000 Einwohner verzehnfacht hatte. Stark zugenommen hatten auch Duisburg , Dortmund, Essen oder Düsseldorf . Aber auch eine Stadt wie Kiel wuchs wegen des Ausbaus des Kriegshafens beträchtlich. Als einzige Textilstadt konnte Plauen noch ein hohes Wachstum für sich verbuchen, während Städte wie Elberfeld oder Barmen tendenziell zurückblieben. Mannheim profitierte von seinem Binnenhafen, Saarbrücken wuchs als Teil des Saarreviers und Nürnberg wegen seiner vielseitigen Industriestruktur.

Lebten 1871 noch 64 % der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern und nur 5 % in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern, kam es bereits 1890 zu einem Gleichstand zwischen Stadt- und Landbewohnern. Im Jahr 1910 lebten nur noch 40 % in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern (−24 %), in Großstädten 21,3 % (+16 %) und 27,4 % (+8,5 %) in Mittelstädten (5000-100.000 Einwohner).

Das am dichtesten besiedelte Gebiet war die Rheinprovinz und der westfälische Teil des Ruhrgebiets. In diesem rheinisch-westfälischen Industriegebiet lebten kurz vor dem Ersten Weltkrieg 75 % der Einwohner in städtischen Gemeinden, auch wenn diese den städtischen Rechtsstatus teilweise noch nicht erlangt hatten. Von der Stadtbevölkerung in diesem Gebiet lebte bereits die Hälfte in Großstädten. Auch das spätestens seit dem Beginn der Industrialisierung relativ stark bevölkerte Sachsen erlebte während des Kaiserreichs noch einmal einen Wachstumsschub und wies eine ähnliche Bevölkerungsdichte auf, wie die beiden preußischen Westprovinzen. [16]

In den Großstädten, und vor allem den wuchernden neuen Städten des Ruhrgebiets, wurden die Neubauten vielfach auf Basis privater Spekulation zunächst oft wildwüchsig errichtet, ehe es Stadtverwaltungen und Kommunalpolitik gelang, strukturierend einzugreifen. [17] Während des Kaiserreichs bildete sich eine bis heute nachwirkende Stadtstruktur heraus. Der Innenstadtbereich wurde zur repräsentativen City, daneben entstanden tendenziell klar unterscheidbare Wohn- und Geschäftsgebiete, bürgerliche Wohnviertel, Arbeiterquartiere, Industriegebiete und weitere städtische Funktionsgebiete. Jedoch war das Leben in der Stadt, trotz allem Fortschritts, gerade für die unteren und mittleren Einkommensschichten vor allem von Wohnungsnot gekennzeichnet. So führte der Mangel an Unterkunftsmöglichkeiten in den Industriegebieten zu einer Zunahme der Schlafgänger . Vor allem in Großstädten wie Berlin entstanden ganze Stadtviertel aus Mietskasernen . Dagegen entstanden vor allem im Bergbau Zechensiedlungen oder Werkswohnungen für die Stammbelegschaften. Unabhängig davon, auf welche Weise auf die Wohnungsnot reagiert wurde, war damit eine soziale Segregation verbunden. Während bürgerliche Wohnviertel in städtischer Gunstlage, weit entfernt etwa von dem Gestank der Industriebetriebe entstanden, lagen die Arbeiterviertel meist in Ungunstlagen. [18]

Die Stadtentwicklung hatte dabei nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Dimension. Die städtische und insbesondere die großstädtische Lebensweise unterschied sich um die Jahrhundertwende grundlegend von dem Leben in den Kleinstädten oder gar auf dem Land, wie etwa der Zeitgenosse Georg Simmel in seiner Pionierarbeit „Die Großstadt und das Geistesleben“ beschrieb. [19]

Soziale Gruppen

Ein Kennzeichen der Sozialstruktur des Kaiserreichs war, dass in der Gesellschaft zwar marktbedingte Klassen (vor allem die verschiedenen Arbeitnehmergruppen und das Wirtschaftsbürgertum) im Sinne von Max Weber auf dem Vormarsch waren, dass daneben aber weiterhin auch ständische Strukturen (Adel) existierten. Der zahlenmäßige Umfang lässt sich dabei nur schwer bestimmen. Auf Grundlage der zeitgenössischen Statistik hat bereits im Kaiserreich Gustav v. Schmoller eine immer wieder zitierte Schätzung vorgelegt, die allerdings von einigen modernen Forschern als etwas mittelstandslastig eingeschätzt wird (Ullmann). Ausweislich des statistischen Reichsamtes gab es 1895 12 Millionen Haushalte. Schmoller gibt an, dass zu der ihm so benannten „aristokratischen und vermögenden“ Spitze der Gesellschaft nur 250.000 Haushalte gehörten. Dazu zählten ua die größeren Grundbesitzer und Unternehmer, hohe Beamte, Ärzte und Rentiers. Zum „oberen Mittelstand“ (mittlere Grundbesitzer und Unternehmer, die meisten höheren Beamten, viele Mitglieder der freien Berufe) zählten 2,75 Millionen Haushalte. Etwa 3,75 Millionen Familien gehörten dem „unteren Mittelstand“ der Kleinbauern, Handwerker, Kleinhändler, mittleren Beamte (damals „Subalternbeamte“ genannt), Werkmeister und sogar die besser verdienenden Arbeiter an. Zu den „unteren Klassen“ zählten vor allem die Lohnarbeiter, die unteren Beamten (insbesondere die Betriebsbeamten von Bahn und Post), sowie ärmere Handwerker und Kleinbauern. Diese Gruppe macht etwa 5,25 Millionen Familien aus. Soziale Mobilität vollzog sich im Wesentlichen innerhalb der verschiedenen Schichten und nur selten wurden diese Grenzen überschritten. Wenn überhaupt, dann vollzog sich ein Aufstieg meist in einem verschiedene Generationen dauernden Wandel. Aber neben Klassen- und Schichtunterschieden wurde die Gesellschaft des Kaiserreichs durch weitere Trennlinien durchzogen. Dazu gehörte der Unterschied von Stadt und Land sowie die verschiedenen Konfessionen. [20]

Adel

Der Adel stand auch um 1900 trotz Industrialisierung und Urbanisierung noch immer an der Spitze der Gesellschaft. Er wahrte weiterhin seine soziale Exklusivität und sein hohes Sozialprestige und grenzte sich deutlich gegenüber dem Großbürgertum ab. Allerdings verloren die landwirtschaftlichen ökonomischen Grundlagen des Adels an Bedeutung. Gleichwohl gelang es dem Adel seine starken Positionen in Staat, Verwaltung und Militär weitgehend zu bewahren. Zwar ging die Zahl der Adeligen im Staatsdienst zurück, aber je höher die Stellung, umso größer war auch der Anteil der adeligen Stelleninhaber. [21]

Bürgertum und Mittelstand

Das Bürgertum war keine einheitliche Gruppe, sondern in sich vielfach differenziert. Die Zahl und Bedeutung der Wirtschaftsbürger nahm während des Kaiserreichs deutlich zu. Innerhalb dieser Gruppe begann sich ein Großbürgertum aus Industriellen, Bankiers und Großkaufleuten auszubilden, das eindeutig eine der Spitzen der Gesellschaft bildete. Das Bildungsbürgertum erfuhr durch die Akademisierung zahlreicher Berufe etwa der Architekten und Ingenieure zahlenmäßig eine quantitative Ausweitung, gleichzeitig hatte es mit dieser Entwicklung auch viel von seiner inneren Geschlossenheit, die auf einer ähnlichen Bildung und einem vergleichbaren Selbstverständnis beruhte, verloren. Neben einem alten Kleinbürgertum aus Handwerkern und Kleinhändlern entstand ein „ Neuer Mittelstand “ aus Angestellten und kleinen bis mittleren Beamten. Bei allen Unterschieden war den höchst heterogenen Gruppen eine Abgrenzung gegenüber der wachsenden Zahl der Arbeiter gemeinsam. [22]

Arbeiter

Die Zahl der Arbeiter in Gewerbe und Industrie verdoppelte sich allein zwischen 1882 und 1907 auf 8,6 Millionen. Dieser Zuwachs ging in erster Linie auf das Konto von Industrie und Bergbau. Noch immer aber war die Gruppe der Industriearbeiter nach innen sehr uneinheitlich. So war die Bezahlung von Frauen und älteren Arbeitern deutlich geringer, als die der jüngeren, männlichen Beschäftigten. Zwar lebte eine wachsende Zahl der Arbeiter in Großstädten, die Mehrzahl aber in Mittel- und Kleinstädten. Viele wohnten noch immer in Dörfern und blieben so ländlichen Wertvorstellungen und Verhaltensmustern verbunden. [23] Große Unterschiede bestanden auch zwischen denjenigen, die an einem Ort ansässig waren und den Zuwanderern. Weiter differenziert wirkte die berufliche Tätigkeit und Qualifikation . Tendenziell ging die Zahl der Arbeiter mit einer Handwerksausbildung zurück, während die Gruppen der Un- und Angelernten wuchsen.

Der Streik (Gemälde von Robert Koehler 1886)

Gemeinsam waren ihnen allerdings die noch immer langen Arbeitszeiten, obwohl diese bis 1914 auf 55 Wochenstunden absanken. Die Arbeit selbst intensivierte sich und wurde stärker kontrolliert, sie blieb meist Handarbeit und war nicht selten gesundheitsgefährdend. Es handelte sich in den meisten Fällen auch um körperlich anstrengende Arbeit. Vor allem in den Großbetrieben gab es strikte Hierarchien und Arbeitsordnungen . Diese machten den Herrschaftsanspruch der Unternehmer deutlich.

Konjunkturbereinigt stiegen die Reallöhne während des Kaiserreichs deutlich an und verbesserten die Lebensbedingungen, ohne dass damit eine gesicherte Existenz verbunden war. Vor allem in den Städten schuf das Zusammenleben in den Arbeiterquartieren ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, zu dem auch die Arbeiterorganisationen beitrugen. Während des Kaiserreichs entwickelte sich mit der Arbeiterkultur eine von der bürgerlichen Welt abgesonderte Subkultur, die aber doch auf die bürgerliche Kultur bezogen blieb. [24]

Ländliche Bevölkerung

Die Industrialisierung hatte auch Einfluss auf die ländliche Gesellschaft. In industrienahen Gebieten konnten Kleinbauern etwa als Pendler ihren Grundbesitz behaupten. Durch Saisonarbeit versuchten auch die Besitzer in industriefernen Regionen ihre Landwirtschaft zu bewahren, viele von ihnen waren aber zu dauernder Abwanderung gezwungen. Die Zahl der Landarbeiter ging sowohl prozentual wie auch absolut zurück. Die Gründe waren nicht nur die Abwanderung in die Städte, sondern auch veränderte Anbaumethoden. [25]

Gewerkschaften und wirtschaftliche Interessenverbände

Ein Kennzeichen der Epoche war die Entstehung und Verbreitung von Interessenverbänden .

Besonders erfolgreich organisierte der Bund der Landwirte auch mit nationalen und antisemitischen Tendenzen Landwirte aus dem ganzen Reich, wobei die Führung jedoch stets bei den ostelbischen Agrariern lag. Er stützte sich dabei auf eine gut ausgebaute Organisation mit Millionen von Mitgliedern. Der Unterstützung des Bundes verdankten eine große Zahl von Reichs- und Landtagsabgeordneten ihr Mandat. Diese waren daher auch inhaltlich dem BdL verpflichtet. Weniger erfolgreich in dieser Hinsicht waren die Industriellenverbände wie der Centralverband deutscher Industrieller . Aber auch diesem gelang es, durch eine erfolgreiche Lobbyarbeit im Hintergrund etwa in der Schutzzollfrage die Politik zu beeinflussen. Mit den großen Industrieverbänden CdI und dem Bund der Industriellen verbunden waren die vor allem seit den 1890er Jahren entstehenden Arbeitgeberverbände ( Hauptstelle der deutschen Arbeitgeberverbände , Verein deutscher Arbeitgeberverbände ), die sich vor allem gegen die Mitspracheansprüche der Gewerkschaften richteten. Neben den großen Interessenverbänden gab es zahlreiche weitere wirtschaftlich orientierte Organisationen. Allein im Bereich Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe existierten 1907 500 Verbände mit rund 2000 angeschlossenen Organisationen.

Ein Aspekt der Verknüpfung von Politik und Interessenvertretung war die Entstehung von Richtungsgewerkschaften . Träger waren der (linke) Liberalismus, das katholische Milieu und die Sozialdemokratie. Dabei hatten die sogenannten freien Gewerkschaften im Umfeld der SPD nach dem Ende des Sozialistengesetzes die meisten Mitgliederzahlen. In wichtigen Industriegebieten, wie dem Ruhrgebiet, waren die christlichen Gewerkschaften teilweise aber ebenso stark oder sogar stärker. Hinzu kamen in diesem Gebiet nach der Jahrhundertwende auch Organisationen der polnischsprechenden Bergarbeiter, so dass die nichtsozialistischen Gewerkschaften auch insgesamt sehr bedeutend waren.

Entwicklung der Richtungsgewerkschaften in Deutschland 1887–1914

Besonders schwer tat sich der linke Flügel des Liberalismus mit dieser neuen Form der Politik. Zwar bestanden seit den 1860er Jahren mit den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen liberal ausgerichtete Gewerkschaften, ihr Mobilisierungserfolg blieb allerdings vergleichsweise gering. Im Bereich des katholischen Milieus war die Entwicklung differenziert. Das Zentrum blieb weitgehend Honoratiorenpartei und entwickelte sich nicht zu einer modernen Mitgliederpartei weiter. Vor allem in den agrarischen Teilen des katholischen Deutschland banden vor allem die Pfarrer, die Kirche sowie die traditionellen gemeindenahen Vereine die Menschen an das Milieu. In den Industriegebieten und Städten dagegen entwickelten sich zur Integration der katholischen Arbeiterbevölkerung mit dem Volksverein für das katholische Deutschland und den christlichen Gewerkschaften Organisationen mit Millionen von Mitgliedern. [26]

Beginn des Interventions- und Sozialstaates

Die Ausbildung des modernen Interventions- und Sozialstaates war eine Reaktion auf die Folgen der Industrialisierung. Während der Staat in der ersten Jahrhunderthälfte unter liberalen Vorzeichen seine direkten Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft deutlich zurückgefahren hatte, änderte sich dies während des Kaiserreichs deutlich. Eine konkrete Ursache waren die sozialen Folgen der Gründerkrise, hinzu kam als struktureller Grund die Fundamentalpolitisierung. Durch sie wurden soziale Konflikte politisiert, wurden Teil des politischen Diskurses und mussten letztlich politisch gelöst werden.

Das Instrument war zunächst einmal ein ausgeweiteter und sich stark differenzierender bürokratischer Apparat. Neben der Hoheits - wuchs vor allem die Leistungsverwaltung auf staatlicher vor allem aber auf kommunaler Ebene deutlich an.

Gestützt auf Polizei und Bürokratie widmete sich der Staat vor allem vier Gebieten: Finanz- , Währungs- , Wirtschafts- und Sozialpolitik .

Eine direkte Reaktion auf die soziale Frage , die sich mit dem Anstieg der Arbeiterzahlen während des Kaiserreichs noch einmal verschärfte, war die Sozialpolitik. [27] Diese war anfangs vor allem eine kommunale Angelegenheit im Rahmen der Armenpflege (später Armenfürsorge genannt). Dabei verschob sich durch die Wanderungsbewegungen die Zuständigkeit von der Herkunfts- auf die Wohngemeinde. Sie orientierte sich dabei meist am so genannten Elberfelder System (Kennzeichen: Dezentralisierung der Verwaltung, Ehrenamtlichkeit der Armenpfleger und dem Versuch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten). Allerdings begannen die Großstädte diese Arbeit zu bürokratisieren und mit hauptamtlichen Personal (oft Frauen) zu betreiben. Mit der Urbanisierung traten daneben neue kommunale Aufgaben etwa Organisation von Notstandsarbeiten , Arbeitsnachweise aber auch Kinder-, Jugend- und Gesundheitsfürsorge. Insgesamt übernahmen die Städte einen beträchtlichen Teil der Daseinsvorsorge und traten als Akteure stärker neben den verschiedenen Wohlfahrtsorganisationen in Erscheinung.

Die Februarerlasse . Idealisierte Darstellung Wilhelm II. ( Neuruppiner Bilderbogen von 1890)

Anders strukturiert und ausgerichtet war die gesamtstaatliche Sozialpolitik. Diese konzentrierte sich mit der Sozialversicherung , dem Arbeitsschutz und dem Arbeitsrecht vor allem auf die „Arbeiterfrage.“ Wie diese Lösung aussehen sollte und welche Rolle der Staat dabei einnehmen sollte, war allerdings umstritten. Zu Beginn der Diskussionen überwogen die Meinungen vor allem aus dem Umfeld des Liberalismus , die auf gesellschaftliche Lösungen und nicht zuletzt auf die Selbsthilfe der Arbeiter selbst setzen. Im gebildeten Bürgertum, vor allem unter den als Kathedersozialisten bezeichneten Mitgliedern des Vereins für Socialpolitik , gab es allerdings deutliche Forderungen nach einem stärkeren staatlichen Engagement. Die lange von den Liberalen gestützte Regierung Bismarcks war in dieser Frage zunächst uneinig, entschied sich aber schließlich für eine staatliche Lösung. Dabei spielte nicht nur die Skepsis gegenüber der Wirksamkeit der liberalen Rezepte eine Rolle. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt war, dass aus der Sozialpolitik, insbesondere aus dem Projekt der Sozialversicherung, politisches Kapital geschlagen werden konnte. Die staatliche Umverteilungspolitik sollte die Arbeiter an den Staat binden und war gewissermaßen das positive Gegenstück zum repressiven Sozialistengesetz. Nach einer teils jahrelangen Diskussion über Einzelheiten wurde 1883 die Krankenversicherung- , 1884 die Unfallversicherung- und als Abschluss die Invaliditäts- und Altersversicherung in Kraft gesetzt. Diese waren nicht allein „Bismarcks Sozialversicherung“, sondern zahlreiche Organisationen, Parteien und Teile der Bürokratie haben die ursprünglichen Vorstellungen stark modifiziert. Merkmale der Sozialversicherungen waren ihre obligatorische Geltung für einen Großteil der Arbeiterschaft, ihre öffentlich-rechtliche Organisation und das Selbstverwaltungsrecht der Versicherten. Leistungen bemaßen sich nicht primär an der Bedürftigkeit (wie bei der Armenfürsorge), sondern an den Beitragszahlungen. In den folgenden Jahren wurde das Erreichte modifiziert und 1911 in der Reichsversicherungsordnung kodifiziert. Im selben Jahr wurde für die Angestellten eine besondere Versicherung für Invalidität und Alter mit besseren Konditionen eingeführt, die dazu beitrug, die soziale Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten zu vertiefen. Die Sozialversicherung linderte zwar die soziale Not, aber insbesondere wegen der recht niedrigen Leistungen konnte sie diese nicht beheben. Außerdem fehlte mit der Arbeitslosenversicherung ein wichtiger Baustein des ganzen Systems. Am wirkungslosesten erwies sich die Hoffnung, über die Sozialversicherung die Arbeiter von der sozialdemokratischen Bewegung fernzuhalten. [28]

Siehe auch

Literatur

 • Lars Bluma, Karsten Uhl (Hrsg.): Kontrollierte Arbeit – disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert . Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-1834-1 .
 • Rudolf Boch : Staat und Wirtschaft im 19. Jahrhundert . München 2004, ISBN 3-486-55712-2 .
 • Christoph Buchheim : Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und in Übersee. dtv wissenschaft, München 1994, ISBN 3-423-04622-8 .
 • Ilona Buchsteiner : Pommerscher Adel im Wandel des 19. Jahrhunderts . In: Geschichte und Gesellschaft , 3/1999. S. 343–374.
 • Ewald Frie : Das Deutsche Kaiserreich . Darmstadt 2004, ISBN 3-534-14725-1 . (Kontroversen um die Geschichte)
 • Hans-Werner Hahn: Die industrielle Revolution in Deutschland . München 2005, ISBN 3-486-57669-0 .
 • Utz Haltern: Bürgerliche Gesellschaft. Sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte . Darmstadt 1985, ISBN 3-534-06854-8 .
 • Volker Hentschel: Geschichte der deutschen Sozialpolitik. 1880–1980 . Frankfurt 1983, ISBN 3-518-11247-3 .
 • Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter : Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch . Band 2: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870–1914 . München 1978.
 • Wolfgang König: Massenproduktion und Technikkonsum. Entwicklungslinien und Triebkräfte der Technik zwischen 1880 und 1914 . In: Ders. und Wolfhard Weber (Hrsg.): Netzwerke, Stahl und Strom. Propyläen Technikgeschichte 1840 bis 1914, Berlin: Propyläen Verlag, 1990, ISBN 3 549 05229 4 , S. 265–595.
 • Thomas Nipperdey : Deutsche Geschichte 1800 - 1918. 2. Band: 1866-1918, Bd. 2/1: Arbeitswelt und Bürgergeist . München: CHBeck, 1998, ISBN 3-406-44038-X .
 • Toni Pierenkemper: Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert . (Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Bd. 29). München 1994, ISBN 3-486-55015-2 .
 • Jürgen Reulecke : Geschichte der Urbanisierung in Deutschland . Frankfurt 1985.
 • Jürgen Reulecke und Wolfhard Weber (Hrsg.): Fabrik, Familie, Feierabend. Beiträge zur Sozialgeschichte des Alltags im Industriezeitalter . Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 1978, ISBN 3 87294 122 4 .
 • Klaus Tenfelde: Arbeiter im Deutschen Kaiserreich. 1871 bis 1914 . Bonn, 1991. ISBN 3-8012-0168-6 .
 • Richard H. Tilly: Vom Zollverein zum Industriestaat. Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1914. DTV, München 1990, ISBN 3-423-04506-X . (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit)
 • Hans-Peter Ullmann : Das Deutsche Kaiserreich. 1871–1918 . Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-11546-4 .
 • Hans-Ulrich Wehler : Das Deutsche Kaiserreich . Göttingen 1988.
 • Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3: Von der Deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des ersten Weltkrieges . München 1995.
 • Dieter Ziegler : Das Zeitalter der Industrialisierung (1815-1914) . In: Michael North (Hrsg.): Deutsche Wirtschaftsgeschichte.Ein Jahrtausend im Überblick , München: CHBeck, 2. völlig überarbeitete und aktualisierte Aufl. 2005, ISBN 3 406 50266 0 , S. 197–286.
 • Wolfgang Zorn (Hrsg.): Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert . Stuttgart 1976, ISBN 3-12-900140-9 .
Darin ua:
Wolfgang Köllmann: Bevölkerungsgeschichte 1800–1970 . S. 9–50.
Knut Borchardt: Wirtschaftliches Wachstum und Wechsellagen 1800–1914 . S. 198–275.
Max Rolfes: Landwirtschaft 1850–1914 . S. 495–526.
Wolfram Fischer: Bergbau, Industrie und Handwerk 1850–1914 . S. 527–562.
Richard Tilly: Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Handel, Geld-, Kredit- und Versicherungswesen 1850–1914 . S. 563–596.

Weblinks

Wikisource: Industrie – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Pierenkemper: Gewerbe und Industrie , S. 58–61.
 2. Dieter Ziegler: Die industrielle Revolution . Darmstadt 2005, S. 101.
 3. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 610–612.
 4. Wehler: Kaiserreich , S. 41–45, 51. Ausführlich: Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 547–699. Knut Borchardt: Wirtschaftliches Wachstum und Wechsellagen 1800–1914 . In: Zorn: Deutsche Wirtschafts und Sozialgeschichte , Bd. 2, S. 198–275.
 5. Max Rolfes: Landwirtschaft 1850–1914 . In: Zorn: Deutsche Wirtschafts und Sozialgeschichte , Bd. 2, S. 495 ff.
 6. Hans-Ulrich Wehler : Das Deutsche Kaiserreich . Göttingen, 1988, S. 47–49.
 7. zu Siemens: Jürgen Kocka: Modernisierung im multinationalen Familienunternehmen . europa.clio-online.de
 8. Siehe Gerald D. Feldman : Hugo Stinnes. Biographie eines Industriellen 1870–1924. CH Beck, München 1998, ISBN 3-406-43582-3 , insbesondere S. 242 ff.
 9. Wolfram Fischer: Bergbau, Industrie und Handwerk 1850–1914 . S. 527–562. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 610–617. Ullmann: Kaiserreich , S. 98–100
 10. Ullmann: Kaiserreich , S. 98–101. Wehler: Kaiserreich , S. 49. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 620–636; Pierenkemper: Gewerbe und Industrie , S. 8–31, 61–73.
 11. John Munro:German Banking and commercial organizations . (PDF; 106 kB)
 12. Richard Tilly: Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Handel, Geld-, Kredit- und Versicherungswesen 1850–1914 . In: Handbuch der Deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte , Bd. 2, S. 563–596. Ullmann: Kaiserreich , S. 105. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 622–631, vgl. zur Entwicklung und Bedeutung des Bankwesens John Munro:The rapid industrialization of Germany 1815–1914 . (PDF, englisch; 106 kB)
 13. Köllmann: Bevölkerungsgeschichte 1800–1970 , S. 17. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch , Bd. 2, S. 22.
 14. Köllmann: Bevölkerungsgeschichte 1800–1870 , S. 20–27. Wehler, Bd. 3, S. 503–510. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch , Bd. 2, S. 38–41.
 15. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 505. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch , Bd. 2, S. 41.
 16. Jürgen Reulecke: Geschichte der Urbanisierung in Deutschland. Frankfurt 1985. Köllmann: Bevölkerungsgeschichte 1800–1970 , S. 21–24. Wehler: Kaiserreich , S. 44, 49. Ullmann: Kaiserreich , S. 106 f.
 17. als Beispiel: Heinz Reif: Die verspätete Stadt Oberhausen. Stadtplanung, Stadtentwicklung und Interessenkonflikte 1846–1929. In: Revier-Kultur , 2/1986, S. 72–83
 18. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 514–517.
 19. Georg Simmel : Die Großstädte und das Geistesleben . (1903)
 20. Ullmann: Kaiserreich , S. 115 f., Differenzierter: Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 702–712.
 21. Ullmann: Kaiserreich , S. 113 f. als Beispiel: Ilona Buchsteiner: Pommerscher Adel im Wandel des 19. Jahrhunderts . In: Geschichte und Gesellschaft , 3/1999. S. 343–374
 22. Wehler: Gesellschaftsgeschichte , Bd. 3, S. 712–771. Utz Haltern: Bürgerliche Gesellschaft. Sozialtheoretische und sozialhistorische Aspekte . Darmstadt 1985, ISBN 3-534-06854-8 , va S. 69–96
 23. Für das dem Ruhrgebiet unmittelbar benachbarte Münsterland s. Albin Gladen: "Augustin Wibbelt: Drüke-Möhne" - Grundwerte in der bäuerlichen Lebenswelt des Münsterlandes an der Wende zum 20. Jahrhundert. In: Jürgen Reulecke und Wolfhard Weber (Hrsg.): Fabrik, Familie, Feierabend, 1978, S. 39–55.
 24. Ullmann S. 110–113, Klaus Tenfelde: Arbeiter im Deutschen Kaiserreich. 1871 bis 1914 . Bonn 1991, ISBN 3-8012-0168-6 .
 25. Ullmann: Kaiserreich , S. 115.
 26. Ullmann: Kaiserreich , S. 26–137, zu den wirtschaftlichen Interessenverbänden s.auch: Pierenkemper: Gewerbe und Industrie , S. 74–87, zur wissenschaftlichen Diskussion zur Milieubildung vgl. etwa: Ewald Frie: Das Deutsche Kaiserreich . Darmstadt, 2004. (Kontroversen um die Geschichte) S. 94–117.
 27. Vgl. hierzu die 40-bändige Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914 von Wolfgang Ayaß , Florian Tennstedt ua
 28. Volker Hentschel: Geschichte der deutschen Sozialpolitik. 1880–1980 . Frankfurt 1983, S. 11–55; Ullmann: Kaiserreich . S. 173–181.