Indisk oprør i 1857

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Indisk oprør i 1857
Kort over det indiske subkontinent Sort: oprørske fyrstestater. Blå: Hovedsagelig stater, der forblev loyale over for briterne, men hvor der var militære sammenstød med oprørsstyrker. Lyseblå: Principalt stater, der støtter den britiske side. Oker: Britiske territorier berørt af opstanden. Grøn: stater, der opfører sig neutralt.
Kort over det indiske subkontinent

Sort: oprørske fyrstelige stater.
Blå: Hovedsagelig stater, der forblev loyale over for briterne, men hvor der var militære sammenstød med oprørsstyrker.
Lyseblå: Principalt stater, der støtter den britiske side.
Oker: Britiske territorier berørt af opstanden.

Grøn: stater, der opfører sig neutralt.
dato 10. maj 1857 til 1859
Beliggenhed Indisk subkontinent
Casus Belli Oprør mod kolonistyret i det britiske østindiske kompagni
Afslut De britiske kolonimagter nedlagde opstanden
konsekvenser Opløsning af East India Company; Britisk Indien bliver en kronkoloni
Parter i konflikten

British East India Company British East India Company Oprørstropper fra East India Company

Indiske civile

Syv indiske fyrstelige stater:

British East India Company British East India Company Østindiske kompagnis tropper

Det Forenede Kongerige 1801 Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland Britiske hær

21 indiske fyrstestater, der støttede den britiske side:

Kommandør

Blandt andet:

Overkommanderende i Indien :

tab

Mindst 800.000 indianere både i opstanden og i hungersnød og epidemier, der fulgte (sammenligning mellem befolkningen i 1857 og den indiske folketælling i 1871)

6.000

Den indiske opstand i 1857 , også kendt som Sepoy -opstanden , var rettet mod kolonialstyret i det britiske østindiske kompagni over det indiske subkontinent . Opstanden var for det meste begrænset til det øvre Gangestal og det centrale Indien. Opstandens centre var Uttar Pradesh , Bihar , den nordlige del af Madhya Pradesh og regionen omkring Delhi .

Begyndelsen af ​​det indiske oprør i 1857 er normalt dateret den 10. maj 1857. Den dag var der et åbent oprør af hinduistiske og muslimske soldater mod deres britiske kommandanter i Merath . De mytteriske tropper trak sig tilbage til Delhi, som allerede var i oprørernes hænder den 11. maj. I Delhi, som i Merath, var der mord på britiske og eurasiske såvel som på indianere, der var konverteret til kristendommen . Ikke kun sepoys, men også dele af den indiske civilbefolkning var involveret i disse massakrer. I de uger og måneder, der fulgte, spredte oprøret sig over det nordlige Indien. Individuelle britiske garnisoner som Lakhnau og Kanpur forsvarede sig - dels ved hjælp af loyale sepoys - i flere uger mod en overlegen styrke af oprørsstyrker. Mordet på britiske civile blev taget af britiske styrker som en begrundelse for en krigsførelse, som samtidige allerede vurderede som uhensigtsmæssigt grusomme og etisk tvivlsomme. Lakshmibai , Rani von Jhansi, spiller en særlig rolle i indisk historiografi. Prinsessen var tilbageholdende med at deltage i opstanden og besluttede først at støtte det aktivt, da hun så det som den eneste måde at sikre sin families krav på magten. Det faldt den 17. juni 1858 i kamp ved Khota-ki-Serai nær Gwalior . Opstanden var allerede stort set blevet besluttet til fordel for briterne i løbet af 1858. I 1859 var der stadig individuelle tvister; det indiske oprør sluttede først i år efter fælles forståelse. Efter nedbruddet blev East India Company opløst af Government of India Act 1858 og Britisk Indien blev en formel kronkoloni .

Opstanden blev normalt udløst af introduktionen af Enfield-geværet , hvis papirpatroner ifølge et rygte, der var udbredt blandt de britisk-indiske væbnede styrker, blev behandlet med en blanding af okse talg og spæk. Da patronerne skulle bides op før brug, var deres anvendelse for fromme hinduer og muslimer en overtrædelse af deres religiøse regler.De reelle årsager er den sociale og økonomiske politik, der føres af det britiske østindiske kompagni, af store dele af den indiske befolkning Jordrettigheder, beskæftigelsesmuligheder og indflydelse tabt, 1800 -tallets stigende indsats for at kristne Indien samt annektering af indiske fyrstestater gennem anvendelsen af Læren om bortfald . Der er ingen enighed i historiografien om, hvilke af disse faktorer der er af særlig betydning. Historikere har vægtet årsagerne til oprøret meget forskelligt afhængigt af deres eget kulturelle, religiøse og politiske synspunkt. [1]

betegnelse

I engelsk litteratur omtales begivenhederne i Nordindien fra 1857 til 1859 normalt som Indian Mutiny eller Sepoy Mutiny ( engelsk mytteri "mytteri, afslag på at adlyde "). Udtrykket sepoy (fra Pers. Sipahi "soldat") refererer i snævrere forstand kun til indiske infanterister, der tjente i det britiske østindiske kompagnis hære. I forbindelse med det indiske oprør bruges udtrykket sepoy også om de indiske kavalerister, der faktisk kaldes sawars .

Samtidige fra opstanden kritiserede det faktum, at udtrykket "mytteri" ikke i tilstrækkelig grad afspejler begivenhedernes omfang, da store dele af den indiske befolkning hurtigt havde sluttet sig til de mytteriske soldater. Flertallet af nutidige britiske historikere var enige om, at begivenhederne i Indien var mere end en mytteri af få regimenter, men mindre end et nationalt oprør. Den samtidige britiske historiker John William Kaye gav sin trebinds historie om oprøret, som var afgørende for 1800-tallet, titlen History of the Sepoy War in India . Dominansen af ​​begrebet mytteri i den britiske kollektive historieforståelse kan spores tilbage til den herskende politiske fortolkning af opstanden dengang. Et imperium rystet over begivenhederne i sit selvbillede kunne bedre bevare udseendet af en upåklagelig integritet, hvis det talte om et mytteri frem for et nationalt oprør. [2] I den britiske historiografi er udtrykket mytteri, der stadig stort set er i brug.

Indisk historiografi afviser det britiske begreb mytteri overvejende som dømmende og understreger, at begivenhederne havde karakter af et folkeligt oprør. I 1909 kaldte Vinayak Damodar Savarkar det "den første indiske uafhængighedskrig". [3] En række hinduistiske nationalister bruger stadig dette udtryk i dag. Både en del af moderne indiske og britiske historiografi afviser fortolkningen af ​​begivenhederne som en uafhængighedskrig som for bred, da oprørerne var begrænset til de nordlige områder i Indien, og de resterende indiske territorier forblev loyale over for East India Company. [4]

Historisk baggrund og årsager til oprøret

Dominans for de britiske østindiske selskaber i Indien

I 1600 -tallet var Mughal Empire den dominerende magt på det indiske subkontinent. Mughal-imperiet, som ikke var en fast etableret stat, men et konglomerat af kejserlige provinser, underordnede fyrstestater og semi-autonome byer og landsbyer, var allerede på tilbagegang på dette tidspunkt. I løbet af denne udvikling begyndte mange europæiske magter at oprette handelssteder i Indien for at dække efterspørgslen efter produkter som bomuld , chintz , porcelæn , te og silke, der var opstået i Europa. Den mest succesrige var det britiske østindiske kompagni, som med få undtagelser lykkedes at fordrive sine europæiske konkurrenter. [5] I 1693 havde hun handelssteder i Madras , Bombay og Calcutta .

I midten af ​​1700 -tallet havde Mughal -imperiet delt sig i flere stater, hvoraf nogle var i krig. For at beskytte deres handel i denne politiske omvæltning begyndte virksomheden i stigende grad at rekruttere lokale soldater eller "sepoys". Virksomheden ændrede sig i stigende grad fra en kommerciel til en politisk magt. I 1773 og 1784 vedtog det britiske parlament love, der tillod selskabet at gribe direkte ind i de indre anliggender i Indien. I 1857 havde virksomheden erobret store dele af subkontinentet militært eller annekteret dem blodløst. Sidstnævnte skete for det meste gennem Doctrine of Lapse , som blev introduceret af Lord Dalhousie , generalguvernør i Britisk Indien fra 1847 til 1856. The Lapse of Lapse foreskrev, at enhver fyrstelig stat, hvis hersker viste sig at være inkompetent eller døde uden en arving ("åbenbart inkompetent eller døde uden en direkte arving") skulle annekteres af virksomheden. Satara (1848), Jaitpur , Sambalpur (1849), Nagpur , Jhansi (1854) og Oudh (1856) faldt til virksomheden. I begyndelsen af ​​opstanden var to tredjedele af subkontinentet under direkte britisk styre, selvom mange steder lokal magt og regulering af interne anliggender stort set forblev i hænderne på forfædres adelige familier. Annheksionen af ​​Oudh anses for at være en af ​​årsagerne til opstanden i 1857. Det britiske østindiske kompagni førte en meget streng skattepolitik i denne del af Indien, hvilket resulterede i, at mange grundejere mistede store dele af deres ejendom. [6] Mere end 60 procent af indiske sepoys kom fra denne indiske provins. [7]

Grand Moguls rolle

Selvom Mughals allerede havde mistet deres dominerende indflydelse på det indiske subkontinent i det 18. århundrede, blev Mughal -beboeren i Red Fort i Delhi betragtet som en nominel suveræn for både den indiske befolkning og de indiske provinser og stater. Af denne grund identificerede British East India Company sig i begyndelsen af ​​1800-tallet på officielle papirer og mønter som vasalen i Grand Mogul og gav de Delhi-baserede repræsentanter for virksomheden strenge instruktioner om at behandle Mogul med respekt som den øverste hersker havde fra hindustansk stat. [8] Fra 1830'erne begyndte britisk politik at ændre sig på dette punkt. I 1857 demonstrerede en række foranstaltninger og begivenheder for Mughal og hans domstol den stigende ubetydelighed, som briterne tilskrev dem. Fra 1832 og fremover præsenterede det britiske østindiske kompagni ikke længere den ceremonielle gave (kaldet "nazr"), som offentligt ville have understreget selskabets forpligtelser over for Great Mughal. Højtstående repræsentanter for virksomheden foretog ikke et indledende besøg i Mughal, da de var i Delhi.

Navnet på Great Mogul blev fjernet fra rupees udstedt af British East India Company, og fra 1850 blev alle britiske undersåtter forbudt at acceptere titler eller hædersbevisninger givet af Great Mogul. [9] Indflydelsessfæren for Bahadur Shah Zafar II , den sidste af Mughals, var begrænset til hans palads, Det Røde Fort. Ingen indisk adelsmand måtte besøge ham uden tilladelse fra Thomas Metcalfe , virksomhedens højest placerede repræsentant . [10] Metcalfe forsøgte også at påvirke tronfølgen. Det var sædvanligt for Mughal Mughal at vælge den blandt sine sønner, der efter hans mening var den mest passende efterfølger. Metcalfe forsøgte først at håndhæve primogenituren og nægtede anerkendelse til sønnen, som Bahadur Shah Zafar havde valgt. Kort før opstandens udbrud forfulgte repræsentanterne for det britiske østindiske kompagni imidlertid i stigende grad strategien om at slukke regeringsgrænsen med Bahadur Shah Zafars død ved at anvende Doctrine of Lapse . [11] Som følge heraf var en række højtstående personer ved hoffet i Grand Mogul parate til at støtte oprørerne.

Militære styrker

Det britiske østindiske kompagni opretholdt en hær hver i sine tre formandskaber i Bombay , Madras og Bengal i begyndelsen af ​​opstanden. Den samlede hovedstyrke for disse tre hære var 246.000 mand; kun 14.000 af disse mænd var europæere. På samme tid var forskellige regimenter fra den britiske hær stationeret i Indien, så yderligere 31.000 britiske soldater tjente på det indiske subkontinent. I Bengal, et af opstandens centre, var i alt 23.000 britiske og 136.000 indiske soldater stationeret på det tidspunkt, da opstanden brød ud. Imidlertid tjente de fleste af de britiske soldater i Punjab -regionen, som var blevet erobret med militære midler kort tid før. [12]

Britisk officer (5. fra højre) med Gurkha -soldater, foto fra 1857

Opstandens udgangspunkt var infanterienhederne i Bengals hær. [13] Infanterienhederne i denne hær blev sammensat - i modsætning til hære i Madras og Bombay - for det meste fra medlemmer af de højere hinduistiske kaster ( Brahmins og Kshatriya ). [14] Kavaleri og artilleri havde en betydeligt højere andel af muslimer . Da briterne frygtede, at hinduistiske soldater ville tage kastespørgsmål vigtigere end deres pligt, så handelsselskabet denne koncentration som en trussel mod militær disciplin. [15] For at sikre, at de havde moderne, magtfulde styrker, der kunne bruges overalt i Asien, tog det britiske østindiske kompagni mindre og mindre hensyn til kassespørgsmål og udvidede rekrutteringsbasen af Gurkhas og sikher . Sidstnævnte mødtes med stærk afvisning, især blandt brahmin sepoys. [16] I 1856 krævede General Service Enlisting Act nye indiske rekrutter til at tjene uden for Indien. Af hensyn til sepoys af de højere hinduistiske kaster var tjeneste i udlandet frivillig indtil dette tidspunkt, da man traditionelt troede, at de mistede deres kastemedlemskab, da de krydsede det åbne hav. [15]

For både brahminer og kshatriyas var militærtjeneste en af ​​de få tilbageværende indtjeningsmuligheder, der blev anset for ærefulde. Mange af sepoys kom fra familier, der ikke længere kunne leve af indtægterne fra deres jordbesiddelser. Den forværrede økonomiske situation for brahminerne og Kshatriyasa havde givet det britiske østindiske kompagni mulighed for ikke at justere sine lønninger, der var omkring syv til ni rupees om måneden siden århundredskiftet. [17] Siden da var leveomkostningerne næsten fordoblet. Under erobringskampagnerne var sepoys i stand til at hæve deres løn ved at plyndre . Imidlertid var den militære erobring stort set færdig i 1850'erne. [18] På samme tid havde sepoys meget få muligheder for avancement i Bengals hær, og disse blev tildelt baseret på anciennitet frem for præstation. [19] Historiker Saul David påpeger, at utilfredshed med løn- og forfremmelsesmuligheder er karakteristisk for mange hære. Den bengalske hær var imidlertid en professionel hær , under kommando af mænd fra en anden kultur og religion. Loyalitet mellem underordnede og befalingsmænd i sådanne hære eksisterer kun, så længe fordelene ved loyal tjeneste opvejer ulemperne. Efter Saul Davids opfattelse i 1857 var dette ikke længere tilfældet for sepoys. [20] Alligevel tjente omkring 30.000 sepoys loyalt i de britiske væbnede styrker under opstanden. [21]

Prøvede kristendom

I begyndelsen af ​​1800 -tallet havde det britiske østindiske kompagni stort set været i stand til at forhindre forsøg på kristendom i dets indiske indflydelsessfære. Dette var primært fordi det britiske østindiske kompagni var klar over, at forsøg på kristendom i Indien kunne skade dets økonomiske interesser. [22] [23] En grundlæggende tolerance i religiøse spørgsmål og åbenhed over for den anden kultur blev også vist ved, at mod slutningen af ​​det 18. og begyndelsen af ​​det 19. århundrede adskillige britiske mennesker vedtog en livsstil inspireret af deres indiske naboer og lejlighedsvis også deres overbevisning. Ægteskabelige bånd mellem briter og indianere var almindelige.

Enkebrænding var et af de ritualer, briterne kraftigt modsatte sig i løbet af 1800 -tallet.

I kristne kredse udviklede kritik af visse former for hinduisme (kastesystem, enkebrænding). I i alt 837 andragender, underskrevet af næsten en halv million briter, krævede kristne grupper under ledelse af William Wilberforce , at det britiske parlament muliggjorde proselytisering i Indien. [24] :

”Indbyggerne i de tætbefolkede regioner i Indien, der udgør en stor del af det britiske imperium, befinder sig i en yderst beklagelig moralsk ruin og er udsat for indflydelse af frygtelige og nedværdigende overtro. Du har ret til medfølelse og velgørende tjeneste for britiske kristne. ” [25]

Det var en af ​​andragendesteksterne. Det britiske parlament vedtog en ny østindisk lov i 1813, som i grunden tillod proselytisering i Indien og for første gang udnævnte en biskop for Indien. Kristendomskampagnen i Indien startede langsomt. I 1832 var der kun 58 missionærer i Indien. [26] Det var først i 1840'erne og 1850'erne, at et stigende antal briter kom til Indien sammen med missionærerne, der ikke kun styrede landet, men ønskede at reformere den indiske livsstil og konvertere den indiske befolkning til den kristne tro. Ifølge historikerne Hermann Kulke og Dietmar Rothermund var disse britiske mennesker præget af en kristen mission, enorm selvretfærdighed og arrogance over for indisk kultur. [27] : Lord Macaulay , der blev sendt til Indien som justitsminister, var overbevist om, at al orientens litteratur ikke var lige så meget værd som det, der var ”i de bøger, der kunne findes på en enkelt hylde i et europæisk bibliotek ”. [27] Præsten Midgley John Jennings, der har proselytiseret i Delhi siden 1852, prædikede for de hinduistiske pilgrimme, der var samlet på bredden af ​​Ganges under den største hinduistiske festival Kumbh Mela og beskrev deres tro som "satanisk hedendom". Hans uduelige missionær -iver udløste ikke kun kritik i den indiske presse, men mødtes også med utilfredshed fra mange europæere. [28] Pastor Jennings fandt mange efterlignere blandt både britiske civile og militæret. Fatehpur britiske distriktsdommer rejste stensøjler med de ti bud udskåret på engelsk, urdu , hindi og persisk og tog sig tid til at læse Bibelen for lokalbefolkningen på hindi to eller tre gange om ugen. [29] Individuelle britiske officerer brugte deres autoritet til at give deres underordnede lignende religiøs instruktion for at konvertere dem til den kristne tro. [30] Der var forsøg på at reformere kastesystemet , og indiske familier fik forbud mod at udelukke slægtninge, der havde konverteret til den kristne tro fra arvefølgen. Den rituelle afbrænding af enker var forbudt ved lov i 1829; i begyndelsen af ​​1850'erne fik enker lovligt lov til at gifte sig igen. [31] Den britiske administration tilbagekaldte jorddonationer til templer og moskeer, da anledningen opstod, selvom et stort antal moskeer, koranskoler og sufihelligdomme stolede på lejemålene fra disse jorddonationer for at finansiere sig selv. Alene i Delhi eksproprierede briterne i alt ni moskeer. [32] En særlig fornærmelse for fromme indianere var de enkelte tilfælde, hvor templer eller moskeer blev ødelagt, fordi de stod i vejen for vejprojekter, eksproprieret jord blev givet til missionærer, så de kunne bygge kirker der, eller konfiskerede moskeer blev overdraget til kristne grupper, for at gøre dem til kirker. [32]

Den britiske reformentusiasme forstyrrede alvorligt den ustabile balance mellem overherredømme og ikke-indblanding og skabte et miljø, hvor indianere i stigende grad mente, at rygter om, at briterne sigtede mod en fuldstændig kristendom af det indiske subkontinent, måtte virke troværdige. Rygtet om, at papirpatronerne til det nye Enfield -gevær bevidst var imprægneret med oksekød, så soldater ville miste deres medlemskab af det hinduistiske samfund, måtte fremstå troværdige på denne baggrund.

Rute

forløber

Indiske soldater mytterede flere gange før 1857, da britiske ordrer resulterede i, at de overtrådte deres religiøse forpligtelser: Før mytteriet i Velur i 1806 beordrede britiske officerer indiske soldater blandt andet til at bære uniform med individuelle dele af læder. Imidlertid var iført okskind en helligdom for hinduer. Du bør også undvære pandepunktet, mens du er på vagt. I mytteriet, der fulgte, døde 129 mennesker på britisk side. 350 af de mytterende soldater blev dræbt. Yderligere 19 blev henrettet efter oprøret blev nedlagt . [33] [34] I 1824 førte en lignende ignorering af de indiske soldaters religiøse forpligtelser til et mytteri, som følge heraf blev britiske soldater igen dræbt, indiske soldater blev dømt til døden og et indisk regiment blev opløst. [34] Ud over disse to velkendte kommandoafslag var der sket flere gange mytterier i mindre skala, hvilket forblev ukendt for et segment af offentligheden.

udløser

Lås af 3-båndet Enfield fra 1853

Opstandens begyndelse er tæt forbundet med afskaffelsen af Brown-Bess- musket , som skulle erstattes af det moderne Enfield-gevær . Denne riffel med indlæsning af næse affyrede papirpatroner, hvis foldede ende skulle betes af med tænderne inden læsning i henhold til britiske boreforordninger . Patronerne med sort pulver for at beskytte mod fugt og opnå mindre forurening af våbnet ved skydning, havde papirpatroner med fedt imprægneret være. [35] Inden for de britisk-indiske væbnede styrker, senest i januar 1857 var rygtet udbredt om, at patronerne var blevet behandlet med en blanding af oksetalg og spæk . Dette må have vist sig for troende hinduer og muslimer som en alvorlig fornærmelse. Faktisk synes der at have været isoleret brug af spæk og oksetalg i begyndelsen. Det britiske østindiske kompagni fjernede denne fejl, så snart den blev opmærksom på den. En blanding af bivoks og klaret smør ( ghee ) eller fårefedt blev derefter brugt til patronerne, og sepoerne fik lov til at smøre patronerne selv. [36] [37] Alle tillidsskabende foranstaltninger var ineffektive. Som afhøring af indiske soldater, der nægtede at give ordrer i Barakpur i februar 1857 viste, mistro de indiske soldater i mellemtiden også papirkassettehuset, den uvante glathed og glans, som de også tilskrev en behandling med fedt. [38]

Allerede i januar, da rygtet først dukkede op, havde der været isolerede tilfælde af mindre brandstiftelse mod britiske faciliteter i forskellige garnisoner i Nord- og Østindien. I februar nægtede sepoys fra det 19. regiment for det bengalske infanteri (BNI) i Baharampur at give ordre om at bruge de nye patroner. De første voldshandlinger fandt sted den 29. marts 1857, da Sepoy Mangal Pandey fra det 34. regiment af BNI angreb og sårede alvorligt en adjutant og den britiske sergent for hans regiment i Barrackpur nord for Kolkata. De to britiske soldater overlevede sandsynligvis kun, fordi en indisk soldat af muslimsk tro greb ind og midlertidigt uarbejdsdygtig Mangal Pandey. Indiske soldater i den hinduistiske tro forblev derimod inaktive under deres kammerats angreb på deres britiske overordnede. Pandey blev dømt til døden og hængt den 8. april. Den 30. marts den 19. og den 6. maj blev det 34. regiment afvæbnet. [39]

Mysteri om garnisonen i Merath

Den 7. maj 1857 nægtede 85 af 90 sepoys fra 3. Bengal Light Cavalry of Merath garnisonen at bruge de nyudstedte Enfield -rifler. De begrundede dette med, at de ellers ville miste deres kastemedlemskab og ikke længere kunne vende tilbage til deres familier. Dem, der nægtede at adlyde, blev dømt til 10 års tvangsarbejde allerede dagen efter. Den 9. maj havde kommandanten alle indiske og europæiske tropper til stede i Merath i kø på paradefeltet. I nærværelse af deres kammerater blev de 85 fordømte indiske soldater frataget deres uniformer og lænket. [40] Både dommen og den offentlige degradering er også blevet klassificeret som unødigt hårde af nogle britiske officerer. [41]

Zum offenen Aufstand kam es am Spätnachmittag des 10. Mai. Bereits bei diesen ersten Gewaltakten, in deren Verlauf fünfzig europäische Soldaten, Zivilbeamte, Frauen und Kinder massakriert wurden, waren neben indischen Soldaten auch indische Zivilisten beteiligt. [41] Die in Merath stationierten europäischen Truppen konnten weder verhindern, dass die verurteilten Sepoys von den Aufständischen befreit wurden, noch dass die meuternden Truppen in Richtung des 60 Kilometer entfernt liegenden Delhi abzogen.

Ausbruch des Aufstands in Delhi

Bahadur Shah II. auf einem Gemälde um 1854

Der Einflussbereich des 82-jährigen Bahadur Shah Zafar II. , des letzten der Großmogule, beschränkte sich auf seinen Palast, das Rote Fort in Delhi . Trotz dieses geringen Einflusses galt er sowohl der indischen Bevölkerung als auch den indischen Provinzen und Staaten als nomineller Souverän. Delhi war daher der Ort, an dem sich die aufständischen Truppen sammelten.

Etwa 20 indische Kavalleristen trafen am 11. Mai gegen 7 Uhr morgens vor dem Palast ein und forderten den Großmogul auf, den Aufstand zu unterstützen. Der Großmogul ließ ihre Forderung unbeantwortet und sandte nach dem britischen Befehlshaber seiner Leibwache, der die aufständischen Soldaten aufforderte, sich außerhalb der Stadtmauern zu versammeln, während man ihr Anliegen untersuchen werde. [42] Wenig später kam es an den Stadttoren zu ersten Kämpfen, die sich schnell auf das ganze Stadtgebiet ausdehnten. Ein Vorkommnis am Kaschmirtor zeigt exemplarisch, wie rasch sich der Aufstand ausweitete. Als Reaktion auf die Meldung, dass Kavalleristen aus Merath in Delhi für Unruhe sorgten, war das 54. indische Regiment am Morgen des 11. Mai von dem etwa 3 Kilometer nördlich liegenden Militärcamp nach Delhi kommandiert worden. Beim Einmarsch des Regiments durch das Kaschmirtor in die Stadt erschossen aufständische Kavalleristen vier der britischen Offiziere. Als die überlebenden Offiziere den ihnen unterstellten indischen Soldaten befahlen, das Feuer zu erwidern, schossen diese lediglich in die Luft und attackierten anschließend gemeinsam mit den Sawars die Offiziere. [43]

Im Verlauf des Nachmittags stellte sich der Großmogul an die Spitze des Aufstands. Nach den späteren Schilderungen von Hofbeamten und anwesenden indischen Adeligen geschah dies, um die mehreren Hundert bewaffneten und erregten Soldaten zu beruhigen, die sich im Roten Fort vor den Privatgemächern des Großmoguls versammelt hatten. [44] Die Unterstützung der Aufständischen wurde nicht von allen Angehörigen des Hofes des Großmoguls geteilt. Die britische Seite wurde unter anderem von Zafars Lieblingsfrau Zinat Mahal unterstützt, die damit auch die Hoffnung verbunden haben mag, dass die Briten die Thronfolge ihres Sohnes Jawan Bakht sichern würden. Jawan Bakht übernahm im Gegensatz zu seinem älteren Halbbruder Mirza Mughal während des Aufstands niemals eine aktive Rolle. [45]

Am Abend des 11. Mai war Delhi vollständig in den Händen der Aufständischen. Indische Soldaten und Zivilisten hatten den gesamten Tag über gezielt die Häuser der in Delhi lebenden Europäer, Eurasier und christianisierten Inder aufgesucht, geplündert und gebrandschatzt und die Einwohner erschlagen. Diejenigen, die die ersten Übergriffe überlebten, flohen in kleinen isolierten Gruppen aus der aufständischen Stadt. Die meisten von ihnen versuchten, britische Militärstützpunkte in der Umgebung von Delhi zu erreichen. Auf ihrer Flucht fanden sie gelegentlich Schutz und Hilfe durch Inder, häufig waren sie sowohl den Übergriffen indischer Zivilbevölkerung als auch herumstreifender Truppenteile ausgesetzt. [46] Die Brutalität der Übergriffe diente den Briten später als Rechtfertigung ihrer nicht weniger grausamen Vergeltungsmaßnahmen. In einem häufig angeführten Vorfall fand eine Gruppe von etwa 52 unbewaffneten Männern, Frauen und Kinder zunächst für einige Tage Schutz im Roten Fort. Am 16. Mai jedoch wurden sie trotz der Proteste des Großmoguls in einem Hof des Roten Forts von muslimischen Bediensteten des Hofes mit dem Schwert hingerichtet. [47]

Ausweitung des Aufstands

Der Aufstand dehnte sich ausgehend von Delhi auf den größten Teil Nord- und weite Teile Zentralindiens aus. Zu den aufständischen Zentren zählten neben Delhi Lakhnau , Kanpur , Jhansi , Bareli , Arrah und Jagdishpur . Die Aufständischen fanden häufig Unterstützung bei indischen Fürsten; viele der indischen Fürsten unterstützten allerdings in den Auseinandersetzungen die Briten, da eine Umwälzung der sozialen Ordnung ihre Machtbasis gefährdete. [48]

In dem Machtvakuum, das nach dem Zusammenbruch britischer Oberherrschaft entstand, kam es auch innerhalb der indischen Bevölkerung zu Unruhen und Übergriffen. Betroffen waren vor allem Geldverleiher und Kaufleute, denen vorgeworfen wurde, bislang von der britischen Herrschaft profitiert zu haben. Bei den Zivilisten, die sich den aufständischen Soldaten anschlossen, handelte es sich nach zeitgenössischen britischen Berichten um „badmashes“ oder Kleinkriminelle; häufig dürfte es sich jedoch bei den Beteiligten um Angehörige der ärmsten indischen Schichten gehandelt haben, die mit den Plünderungen einen relativen Wohlstand zu erreichen versuchten. [49]

Die jeweiligen britischen Kräfte vor Ort waren in den ersten Wochen des Aufstands häufig nur unzureichend über die Ereignisse in Delhi und anderen Garnisonsorten informiert: Telegraphenverbindungen waren teilweise unterbrochen und Boten erreichten die anderen Garnisonsstädte häufig nicht. Viele der britischen Offiziere waren von der Loyalität der ihnen unterstellten indischen Truppen überzeugt und bezweifelten, dass diese sich dem Aufstand anschließen würden, oder waren davon überzeugt, durch entschiedenes Handeln jegliche Meuterei im Keim ersticken zu können. [50] Andere gingen davon aus, dass meuternde Truppen sehr schnell nach Delhi, dem Zentrum des Aufstands, abziehen würden. Trotz Unterschieden in den Details gleicht der jeweilige Aufstandsverlauf dem in Delhi: Indische Soldaten wandten sich zunächst gegen ihre eigenen Offiziere, indische Zivilisten schlossen sich den aufständischen Soldaten an und in der Folge kam es zur Ermordung britischer Militärangehöriger und europäischer und eurasischer Zivilisten.

Drei Ereignisse sind für die britische und indische Geschichtsschreibung besonders signifikant. Das Massaker in Kanpur an wehrlosen britischen Frauen und Kindern galt Zeitgenossen wie dem angesehenen Historiker Sir George Trevelyan als „die schrecklichste Tragödie unseres Zeitalters“ oder „das größte Desaster für unsere Rasse“. [51] Der Widerstand der Belagerten in Lakhnau wird bis heute in der britischen Geschichtsschreibung als heldenhaft verehrt. In Indien verehrt man dagegen die Rani von Jhansi, die sich an die Spitze aufständischer Truppen stellte, als Volksheldin. Der jeweilige Ablauf dieser drei Ereignisse ist wegen ihrer Signifikanz im Folgenden detaillierter dargestellt.

Massaker in Kanpur

Nana Sahib zieht mit seiner Eskorte den aufständischen indischen Truppen entgegen

Den Aufstand in Kanpur führte der etwa 35-jährige Brahmane Nana Sahib an, ein Adoptivsohn von Baji Rao II. , dem letzten Peshwa von Pune . Pune zählte zu den bedeutenderen Marathen -Fürstentümern, sein Herrscher Baji Rao war von den Briten entthront und in Bithur exiliert worden. Er erhielt von den Briten bis zu seinem Tode 1851 eine großzügige jährliche Pensionszahlung, die seinem Adoptivsohn und Erben Nana Sahib verweigert wurde. [52] [53] Nach dem Ausbruch des Aufstands baten Aufständische Nana Sahib, eine führende Rolle im Aufstand zu übernehmen. Nach anfänglichem Zögern wollte er zunächst die Sepoy-Truppen auf ihrem Weg nach Delhi anführen. Mitglieder seines Hofes brachten ihn jedoch davon ab, sich als hochrangiger Hindu dem muslimischen Großmogul in Delhi zu unterstellen. [54] Nach der Beendigung des Aufstands gefundene Papiere legen nahe, dass Nana Sahib in Erwägung zog, nicht nur den Thron seines Adoptivvaters zurückzuerobern, sondern auch angrenzende Fürstentümer zu seinen Vasallen zu machen. [55] [56] Die Eroberung der an der Grand Trunk Road zwischen Delhi und Benares liegenden Stadt Kanpur sollte dazu der erste Schritt sein.

Die in Kanpur stationierten indischen Truppen umfassten 1857 drei Infanterieregimenter und eine Kavallerie sowie eine Kompanie Artillerie und damit etwa 3.000 Mann. Etwa 300 britische Soldaten taten in Kanpur Dienst. Überzeugt davon, dass aufständische Truppen sehr schnell nach Delhi abziehen würden, hatte der befehlshabende Generalmajor Hugh Wheeler wenige Anstrengungen unternommen, seine Garnison für eine mögliche Belagerung herzurichten. Als sich die Anzeichen für einen Aufstand mehrten, zogen sich die in der Stadt lebenden Europäer und Eurasier hinter die Schanzeinrichtungen der Garnison zurück. In der Nacht des 5. Juni kam es dann zum Aufstand; er erfasste sehr schnell alle indischen Truppen in Kanpur. [57] In der Garnison waren zu diesem Zeitpunkt knapp 1000 Menschen versammelt. Neben den 300 europäischen Soldaten zählten dazu etwa weitere 100 europäische Männer, 80 loyal gebliebene Sepoys, 400 Frauen und Kinder und eine Reihe indischer Bediensteter. Die Verteidiger verfügten über ausreichend Musketen und Munition, aber nur wenig Artillerie. [58]

Der Brunnen in Kanpur, in den die Körperteile der erschlagenen britischen Frauen und Kinder geworfen wurden

Der Beschuss der Garnison durch die aufständischen Truppen führte sehr schnell zu hohen Verlusten unter den dort Verbarrikadierten. Keines der Garnisonsgebäude war ausreichend stabil gebaut, um gegen Artilleriebeschuss zu bestehen, so dass die Belagerten nirgendwo Schutz vor dem Bombardement fanden. Es fehlte an Wasser und Nahrungsmitteln. In der Hoffnung auf Verstärkung aus Lakhnau hielten die Belagerten bis zum 25. Juni durch. Danach nahmen sie das Kapitulationsangebot von Nana Sahib an, das ihnen einen ungehinderten Abzug mit Booten nach Allahabad in Aussicht stellte. Während die Briten am Gangeshafen Sati Chowra die Boote bestiegen, eröffneten indische Truppen das Feuer. Die britischen Männer, die das Feuergefecht überlebten, wurden nahezu alle an Ort und Stelle umgebracht. Es überlebten dagegen etwa 125 Frauen und Kinder. [59] Sie wurden nach Kanpur als Gefangene zurückgebracht, wo sie gemeinsam mit anderen Frauen und Kindern, überwiegend Flüchtlinge der Belagerung von Fatehgarh , im Bibighar eingesperrt wurden.

Als sich britische Truppen unter Befehl von Henry Havelock Kanpur näherten, ließ Nana Sahib am 16. Juli die nach Kanpur gebrachten Frauen und Kinder hinrichten. Da sich seine Truppen dieser Tat verweigerten, wurden im Basar von Kanpur Metzger requiriert, die die noch lebenden 73 Frauen und 124 Kinder mit Schwertern, Äxten und Beilen erschlugen. Die Körperteile wurden zum größten Teil in einen Brunnen geworfen. [60] Die britischen Truppen trafen einen Tag nach diesem Vorfall in Kanpur ein und fanden an der Stelle der Massenexekution noch Kleiderreste, Haare und einzelne Körperteile. [61] Der Vorfall war für die britischen Truppen der Anlass, den bislang schon sehr grausam geführten Vergeltungsfeldzug mit noch größerer Härte zu führen. [62]

Belagerung von Lakhnau

Anders als in Kanpur war der Oberbefehlshabende von Lakhnau, Sir Henry Lawrence , sehr früh davon ausgegangen, dass auch diese Stadt vom Aufstand betroffen sein werde. In Lakhnau waren das 32. Regiment der britischen Armee sowie vier Regimenter der britischen Ostindien-Kompanie stationiert [57] ; Lawrence wagte es jedoch nicht, diese vier Regimenter zu entwaffnen, weil er befürchtete, dass dies der zündende Funken für den Ausbruch des Aufstands würde. Bereits ab dem 23. Mai ließ er Nahrungsmittel einlagern. Seine eigene Residenz und 16 daran angrenzende Gebäude boten bessere Verteidigungsmöglichkeiten als die eigentliche Garnison, so dass er sie für eine Belagerung vorbereiten ließ, indem Bastionen errichtet und Verteidigungsgräben gezogen wurden. [63] [64] Dort verschanzten sich 855 britische und 712 indische Offiziere und Soldaten sowie insgesamt 1.433 britische Zivilisten. Unter den Zivilisten befanden sich Hunderte von Frauen und Kindern.

Soldaten aus Madras, die unter Colin Campbell im November 1857 Lakhnau zurückeroberten

Die meisten der in Lakhnau stationierten indischen Truppen meuterten ab dem 30. Mai, dem muslimischen Fest des Fastenbrechens . Die intensive Belagerung der Residenz durch etwa 8.000 Sepoys und mehrere Hundert indische Zivilisten begann jedoch erst am 30. Juni 1857. Henry Lawrence hatte zuvor noch versucht, die aufständischen Truppen in einer offenen Schlacht zu stellen. Diese Entscheidung erwies sich als Fehler. Auf Seiten der Briten fielen 172 Europäer und 193 Inder, bevor sie sich wieder in die Garnison zurückziehen konnten. [65] Auf Grund der schlechten hygienischen Bedingungen brachen in der Residenz sehr bald Cholera und Ruhr aus, die ähnlich viele Opfer forderten wie der Beschuss durch die aufständischen indischen Truppen. Durchschnittlich starben täglich mehr als 20 der Belagerten; viele der Opfer waren Kinder. [66] Henry Lawrence erlag bereits zu Beginn der Belagerung einer Schussverletzung. Ende August verteidigten nur noch 650 Mann die Garnison; weitere 120 waren zu krank oder zu verletzt, um sich an der Verteidigung zu beteiligen. Von den Frauen und Kindern lebten nur noch 450. [66]

Am 25. September konnten von Sir Henry Havelock und Sir James Outram geführte Truppen die belagerte Residenz verstärken. Ursprüngliches Ziel von Havelock und Outram war ein Entsatz der belagerten Residenz. Die Truppen erlitten aber bei der Annäherung an die belagerte Residenz so hohe Verluste, dass dieses Vorhaben aufgegeben werden musste. Aus Sicht von Sir Colin Campbell , dem neuen Oberbefehlshaber in Indien, war die Befreiung von Lakhnau von so hohem strategischen und symbolischen Wert, dass er seine Militärkräfte darauf konzentrierte. Dem britischen Zivilbeamten Thomas Henry Kavanagh gelang es in der Nacht vom 9. November, sich durch die indischen Linien zu schleichen und Campbell einen Plan zu überbringen, auf dem die Positionen der indischen Truppen eingezeichnet waren. Auf Grund dieser Informationen umging Campbell Lakhnau zunächst in weitem Bogen und griff dann von Osten aus an, wo die aufständischen Truppen weniger stark konzentriert waren. Die Einnahme von Lakhnau gelang, so dass am 18. November die Belagerten aus Lakhnau evakuiert werden konnten. Die britischen Kräfte waren jedoch zu schwach, um die Stadt zu halten, und Lakhnau wurde erneut den Aufständischen überlassen. [67]

Die Verteidigung der Residenz, an der sowohl britische Soldaten als auch Zivilisten gleichermaßen Anteil hatten, wird in der britischen Geschichtsschreibung als beispielhaft couragiert und heldenhaft in Ehren gehalten. Zur Legendenbildung trug bei, dass während der gesamten Belagerung ununterbrochen ein Union Jack über der Residenz flatterte. [68] Mehreren der Verteidiger wurde später das Victoria-Kreuz , die höchste britische Tapferkeitsauszeichnung verliehen, weil sie in verschiedenen Ausfällen versuchten, Teile der Artillerie der Belagerer auszuschalten.

Jhansi

Denkmal zu Ehren der Rani von Jhansi, Lakshmibai in Agra
Die Festung von Jhansi, Foto aus dem Jahre 1882

Lakshmibai war als Vierzehnjährige mit dem deutlich älteren Raja von Jhansi Gangadhar Rao verheiratet worden. Aus der Verbindung ging ein Sohn hervor, der sehr jung starb. Kurz vor seinem Tode adoptierte Gangadhar Rao einen Sohn, der ihm auf den Thron nachfolgen sollte. Bis zu seiner Volljährigkeit sollte Lakshmibai für ihn die Regentschaft ausüben. Entsprechend der Doctrine of Lapse annektierte jedoch Lord Dalhousie nach dem Tode des Raja auch diesen Fürstenstaat . Die entthronte Rani durfte weiterhin im Palast residieren und erhielt eine großzügig bemessene Pension . Die Rani protestierte gegen diese Behandlung in London; ihrem Einspruch wurde jedoch nicht stattgegeben. Unter den in Jhansi lebenden Briten stand die Rani in hohem Ansehen. Als sich die vor Jhansi stationierten indischen Soldaten im Juni 1857 dem Aufstand anschlossen, stellten sich die dort lebenden Europäer und Eurasier unter ihren Schutz. Die Rani konnte jedoch nicht verhindern, dass die meisten von ihnen im Juni 1857 von aufständischen indischen Soldaten ermordet wurden. Gegenüber den Briten leugnete die Rani jegliche Rolle in dem Massaker und betonte ihre Loyalität.

In den folgenden Monaten drangen Truppen benachbarter Fürstenstaaten in ihr Gebiet ein. Nachdem ihre Appelle um britische Hilfe vergeblich geblieben waren, verteidigte sie ihren Fürstenstaat erfolgreich mit Hilfe aufständischer Truppen gegen die Invasoren. Als im März 1858 britische Truppen auf Jhansi zumarschierten, um auch dort für die an Europäern und Eurasiern begangenen Massaker Rache zu nehmen, entschied sie sich, die Festung Jhansi an der Spitze der Aufständischen zu verteidigen. [69] Der indische Rebellenführer Tantya Tope kam ihr mit einer Truppe von 22.000 Mann zu Hilfe. Auf Grund taktischer Fehler wurden am 1. April die Truppen unter Führung von Tantya Tope in der Schlacht am Betwa von einer zahlenmäßig deutlich unterlegenen britischen Truppe unter Hugh Rose, 1. Baron Strathnairn geschlagen. [70] Jhansi wurde am 3. Oktober von den Briten eingenommen. Dabei kamen mehr als 3.000 Inder ums Leben. Bei den meisten der Opfer handelte es sich um unbewaffnete Zivilisten. [71] Der Rani von Jhansi gelang es, gemeinsam mit ihrem Adoptivsohn und fünfzig Anhängern die Stadt zu verlassen, bevor die Briten sie festsetzen konnten. Am 22. Mai griffen britische Truppen die Festung Kalpi an. Die Rani von Jhansi führte persönlich den Gegenangriff indischer Truppen, die auch in dieser Schlacht unterlagen. Erneut gelang der Rani gemeinsam mit anderen Anführern des Aufstands wie Tantya Tope, dem Nawab von Banda und Rao Sahib, dem Neffen von Nana Sahib, die Flucht. In Gwalior konnten sie die dort stationierten indischen Truppen überreden, sich dem Aufstand anzuschließen. Der den Briten loyal gebliebene Maharaja Sindhia floh aus dem Distrikt. Sir Hugh Rose war mit seinen Truppen den Fliehenden gefolgt. Am 16. Juni erreichte er die Außenbezirke der Stadt Gwalior. Am 17. Juni kam die Rani von Jhansi bei einem Kavalleriegefecht ums Leben. Nach einem Augenzeugenbericht trug sie die Uniform eines Sowars und griff einen der britischen Reiter an. Dabei wurde sie selber vom Pferd geworfen und verletzt, vermutlich durch einen Säbelhieb des britischen Kavalleristen. Sie schoss noch mit einer Pistole auf ihren Angreifer. Dieser tötete sie jedoch mit einem Gewehrschuss. [72]

Gegenangriff der Briten

Truppenstärke der Briten

Viele Inder verhielten sich in den ersten Wochen des Aufstands neutral, weil sie eine schnelle und aggressive britische Militärreaktion erwarteten. Diese blieb aus, weil in den ersten Wochen nach dem Ausbruch des Aufstands die gesamte zu Verfügung stehende britische Militärstärke aus fünf Regimentern bestand, die alle benötigt wurden, um die wichtigsten britischen Militärstandorte zu schützen. [73] Eine Rückeroberung Delhis durch die Briten unterblieb zunächst, weil es an Truppen und Artillerie fehlte. [74] Die wenigen mobilen Einsatztruppen, die die Briten bilden konnten, bestanden neben regulären britischen Truppen zum Teil aus Freiwilligen aus Benares und Allahabad, einigen Sikh-Regimentern, jungen Eurasiern aus den Militärwaisenhäusern in Madras sowie strafversetzten Soldaten aus Kalkutta. [75] Sie wurden durch Krankheiten und die Hitze in ihrer Kampffähigkeit erheblich beeinträchtigt. Während der Schlacht um Kanpur am 16. Juli, bei der die britischen Soldaten Gewaltmärsche in der größten Mittagshitze absolvieren mussten, fielen mehr als 100 von ihnen allein auf Grund der unerträglichen Hitze in Ohnmacht. [76] Der erste Versuch, Lakhnau zurückzuerobern, musste abgebrochen werden, weil Henry Havelock kurz vor Lakhnau nur noch über 700 einsatzfähige Männer verfügte. [74]

Den ersten Sieg der Briten seit Beginn des Aufstands errang Henry Havelock beim Vormarsch auf Kanpur am 12. Juli 1857. [77] Im August 1857, als der neue Oberbefehlshaber Canning in Kalkutta eintraf, hatten die Briten mehrere wichtige taktische Siege errungen. Andere Schlachten wie in Chinug und Sasia hatten die aufständischen Truppen für sich entscheiden können. Delhi, Agra und Lakhnau wurden nach wie vor von aufständischen Truppen belagert. Aufstände hatte es in Jhansi , Nowgong , Banda , Gwalior , Indore , Mhow , Sagar und Sehore gegeben. Weite Teile von Bundelkhand , Bhopal und Sagar sowie Nerbudda waren in der Hand von Aufständischen. In Teilen von Zentralindien behielten die Briten nur dank eines schnellen Abzugs von aufständischen Truppen nach Delhi die Oberhand. [78] Auf indischer Seite fehlte es während der ersten Monate, als sie den Aufstand für sich hätten entscheiden können, an einem konzertierten und abgestimmten Vorgehen gegen die Briten. [74] Negativ wirkte sich für die indische Seite aus, dass sie über keine Offiziere verfügte, die Erfahrung im Führen größerer Truppen hatten oder in Schlachttaktik ausgebildet waren. [79] [80] Den Briten gelang es daher häufig, zahlenmäßig weit überlegene aufständische Truppen zu schlagen. Die britischen Truppen waren außerdem besser ausgerüstet. Auf britischer Seite kam überwiegend das Enfield-Gewehr zum Einsatz, das der älteren Bess-Brown-Muskete in Reichweite und Treffgenauigkeit deutlich überlegen war. [79] Die Briten benötigten mehrere Monate, um ausreichend Truppen zusammenzuziehen, um den Aufstand wirksam niederschlagen zu können. Mehrere schottische Regimenter, eigentlich auf eine Militärmission nach China entsendet, wurden nach Kalkutta umgeleitet. [81] Andere Truppen wurden aus Birma und den loyalen Provinzen in die aufständischen Regionen Indiens versetzt. Nepal schickte Gurkha -Soldaten, um die Briten zu unterstützen, und insbesondere im Panjab wurden Sikhs angeworben. Auch etliche Fürsten blieben entweder neutral oder wurden Verbündete der Briten im Kampf gegen die Rebellen, da sie sich keine Rückkehr der Mogulen wünschten. Die so genannten Bombay- und Madras-Armeen der Britischen Ostindien-Kompanie blieben letztlich loyal. Im Jahr 1858 verfügten die Briten in Bengalen insgesamt über 46.400 britische und 58.000 indische Soldaten und damit über ausreichend Kräfte. [82]

Form der britischen Kriegsführung

Zeichnung aus der Illustrated London News des gleichen Jahres. Hinrichtung durch Kanonen und Hängen
Erhängte indische Rebellen

Der Umstand, dass es im Zuge der Erhebung zu Morden an britischen Zivilisten gekommen war, ließ die britischen Militäraktionen zu einem Rachefeldzug werden. Als „ sei die Ermordung von britischen Frauen und Kindern nicht genug[83] , hatten zeitgenössische Berichte detailliert von Vergewaltigungen und Folter an britischen Frauen und Kindern während des indischen Aufstands berichtet. Sie ergingen sich dabei in so blutrünstigen Details, dass Christopher Herbert die Darstellungsform als für viktorianische Verhältnisse ungewöhnlich explizit und halb pornographisch beschreibt. [84] Die zugeschriebenen Folterungen und Vergewaltigungen erwiesen sich bei den anschließenden Untersuchungen nach der Niederschlagung des Aufstands zwar als nahezu vollständig haltlos [83] , die vorgeblichen Vorfälle waren jedoch der Anlass für brutale Vergeltungsmaßnahmen. Die Löwenherzen unserer Soldaten gieren nach Rache an diesen blutdürstigen Verbrechern ist einer der charakteristischen Sätze, die britische Soldaten an ihre Familie nach Hause schrieben. [85]Bestraft “ wurden Inder unabhängig von Geschlecht und Alter und ihrer Beteiligung an dem Aufstand. Britische Offiziere ließen es zu, dass die von ihnen geführten britischen und indischen Truppen vergewaltigten und folterten, förderten teilweise dieses Vorgehen und nutzten dabei Rivalitäten zwischen einzelnen indischen Ethnien aus. Insbesondere Sikhs nahmen häufig grausame Rache an aufständischen Sepoys, die wenige Jahre zuvor während des Sikh-Krieges noch für die Briten gegen sie gekämpft hatten. [86] Die meisten der Kriegsverbrechen wurden jedoch entweder direkt von Briten oder auf ihren Befehl begangen. Typisch ist das Beispiel von Kanpur, wo am Morgen nach der Rückeroberung der Stadt die Disziplin innerhalb der britischen Truppen weitgehend zusammenbrach. Angestachelt von Alkohol, dem Anblick des blutverschmierten Bibighars und den Gerüchten über die Schändung britischer Frauen fielen britische Soldaten über den indischen Teil der Stadt her, um dort zu plündern und zu vergewaltigen. [87] Der über die Untaten entsetzte Henry Havelock ließ daraufhin sämtlichen Alkohol in Kanpur aufkaufen und das Lager seiner Truppen etwas weiter außerhalb der Stadt errichten. Britischen Soldaten, die sich an Plünderungen beteiligten, drohte er mit der Erhängung. Allerdings wurde diese Strafe nur über einen einzigen britischen Soldaten verhängt. [88]

Während der Rückeroberung wurden Dörfer niedergebrannt, wobei die britischen Truppen den Tod von Alten und Kindern in Kauf nahmen, und es kam zu Massenerhängungen und -erschießungen . Viele Briten berichteten in ihren Briefen nach Hause von der stoischen Ruhe, mit der Sepoys zu ihrer Hinrichtung gingen, und schrieben diese der Gewissheit der Sepoys zu, dass sie als Moslems nach dem Tode ins Paradies aufgenommen werden würden beziehungsweise als Hindu mit ihrer Wiedergeburt rechneten. [89] Zunehmend legten britische Soldaten Wert darauf, dass die Verurteilten vor ihrer Hinrichtung gedemütigt und zu Handlungen gezwungen wurden, die den religiösen Pflichten ihrer jeweiligen Religion widersprachen. Moslems wurden gezwungen, vor ihrer Hinrichtung Schweinefleisch zu essen oder wurden mit Schweinefett eingeschmiert. [60] Hindus wurden begraben statt verbrannt , wie es ihre Religion forderte, und mussten vor ihrer Hinrichtung ihr Grab selbst schaufeln. Auch die Anwendung einer traditionellen Hinrichtungsweise der Mogule, bei der die zum Tode verurteilten vor Kanonen gebunden und mit einem Schuss zerrissen wurden, hatte zum Ziel, die religiösen Gefühle der Verurteilten zu verletzen. Offiziere wie James Neill , den der zeitgenössische Politiker George Trevelyan als ein „Monster“ bezeichnete, das verantwortlich für mörderische Vergeltungsmaßnahmen sei, [90] zwangen Hindus, Teile des blutverschmierten Bibighars mit ihrer Zunge rein zu lecken. Als Sir Colin Campbell am 3. November 1857 Kanpur erreichte, war eine seiner ersten Handlungen, diese Form der Strafen als „ unwürdig eines englischen Namens und einer christlichen Regierung “ zu verbieten. [91]

Rückeroberung von Delhi

Die Gefangennahme des Großmoghuls am 19. September 1857

Die Niederschlagung der Aufständischen durch die Briten konzentrierte sich im Wesentlichen auf drei Schauplätze: Die Hauptverbindungsstraße, die durch Kanpur und Lakhnau in den Süden von Oudh führte, Zentralindien sowie die Region um Delhi. Delhi hatte als Zentrum des Aufstands eine besondere symbolische Bedeutung, da hier mit Bahadur Shah Zafar II. das nominelle Oberhaupt des Aufstands residierte und sich hier die meisten der aufständischen Truppen versammelt hatten. Anfang August 1857 befanden sich zwischen 30.000 und 40.000 aufständische Sepoys in der Stadt. [92] Auf dem Höhenkamm gegenüber der nordwestlichen Stadtmauer hatte sich die britische Delhi Field Force verschanzt. Obwohl sie nur über 7.000 Mann verfügte, von denen über ein Viertel wegen Krankheit, Verwundung und Erschöpfung nicht einsatzfähig war, gelang es den Briten, ihre Position zu halten. Die aufständischen Sepoys hatten ihre Gegner mit Artilleriebeschuss und einer Serie couragierter Angriffe zermürbt und ihnen hohe Verluste zugefügt. Es kam jedoch nie zur Eroberung der britischen Position – nach Ansicht vieler moderner Historiker lediglich, weil es den indischen Aufständischen an geeigneten und allseits akzeptierten militärischen Führern mangelte. [93] Die Ausdauer der Briten sorgte im aufständischen Delhi zunehmend für Unruhe, da absehbar war, dass britische Truppen bald die auf dem Höhenkamm Verschanzten verstärken würden. Mehr als 10.000 der aufständischen Truppen verließen zwischen dem 21. und 25. August die Stadt. [94] Britische Verstärkung traf am 4. September ein und am 14. September begann die Rückeroberung von Delhi, die sich bis zum 20. September hinzog. Das Versteck von Bahadur Shah Zafar II. auf dem Areal des Humayun-Mausoleums wurde von seinem Schwiegersohn verraten und der Großmogul von dem britischen Offizier William Hodson gefangen genommen. Zwei seiner Söhne sowie einer seiner Enkel wurden unmittelbar nach der Gefangennahme von William Hodson erschossen. [95] In Delhi wiederholten sich die brutalen Vergeltungsmaßnahmen der britischen Seite. Die Stadt wurde außerdem systematisch geplündert.

Ende des Aufstands

Sikandar Bagh in Lakhnau nach der Erstürmung durch britische Truppen, Aufnahme von Felice Beato , März 1858 – Im Innenhof liegen die verwesten Leichen indischer Aufständischer

Es gibt keinen Konsens, welche militärische Auseinandersetzung den Wendepunkt darstellt, ab dem die Briten sich einer vollständigen Niederschlagung des Aufstands sicher sein konnten. Die Rückeroberung Delhis durch die Briten war aus britischer Sicht ein wesentlicher Meilenstein zur Befriedung Indiens. Die aufständischen Truppen waren danach weitgehend segmentiert und das südöstlich von Delhi gelegene Oudh wurde zum neuen Zentrum des Aufstands. Nach der erfolgreichen Befreiung der belagerten Residenz Lakhnau in dieser Region im November 1857 zog sich Colin Campbell mit seinen Truppen nach Unao zurück. Er zog dort über die nächsten Wochen die stärkste britische Armee zusammen, die bis zu diesem Zeitpunkt in Indien versammelt war, und verfügte schließlich über 164 Kanonen und 31.000 Mann. [96] [97]

Trotz dieser großen Truppenstärke und der britischen Siege kam es im November 1857 zu einer erneuten Belagerung Kanpurs. In Kanpur war seit der Rückeroberung ein neues Fort angelegt worden, um gegebenenfalls einer erneuten Belagerung standhalten zu können. Das Oberkommando über die Truppen in Kanpur oblag seit dem 9. November 1857 General Charles Ash Windham, der Mitte November über 1.700 Soldaten verfügte. [98] Tantya Tope, der als einer der fähigsten indischen Militärführer des Aufstands gilt, obwohl er über keine militärische Ausbildung verfügte, [86] hielt sich unweit Kanpurs auf und hatte dort mehr als 15.000 aufständische Soldaten versammelt. Durch ein sehr dichtes Netz an Informanten war er über die britischen Truppenbewegungen und -stärken genau informiert und näherte sich Kanpur, sobald er sicher war, dass Colin Campbells Truppen zu weit von Kanpur entfernt waren, um schnell eingreifen zu können. General Windham versuchte am 26. November, Tantya Tope in einer offenen Schlacht zu stellen, und erlitt dabei eine deutliche Niederlage. [99] Die fliehenden Truppen verschanzten sich im Fort. Im Unterschied zur ersten Belagerung verfügten sie diesmal über ausreichend Proviant. Die neuen Schanzanlagen boten einen besseren Schutz gegen Angriffe. Erneut kam es zu Massakern, als aufständische indische Soldaten die Stadt Kanpur durchsuchten, um die aufzugreifen, die es nicht schnell genug hinter die Verschanzungen geschafft hatten. Mehrere Sikh-Frauen, deren Männer in den Truppen Colin Campbells kämpften, wurden ermordet. Zwei verwundete britische Offiziere, die in indische Gefangenschaft gerieten, wurden demonstrativ an dem Baum in der Nähe des Bibighar erhängt, an dem zuvor James Neill seine indischen Gefangenen hängen ließ. [100] Indern, die Tantya Tope der Kollaboration mit den Briten verdächtigte, wurden die Nasen abgeschnitten und die Hände abgehackt. [101] Der aus Lakhnau herangeeilte Sir Colin Campbell griff am 6. Dezember mit 5.000 Infanterie- und 600 Kavalleriesoldaten die zahlenmäßig überlegenen indischen Truppen an und konnte sie vernichtend schlagen. [97] Tantya Tope konnte entkommen.

Lakhnau war nach dem Abzug der britischen Truppen am 18. November 1857 wieder in indische Hand übergegangen. Ende Februar 1858 führte Colin Campbell erneut britische Truppen zum Angriff auf Lakhnau. Nach mehrtägigem Straßenkampf fiel Lakhnau am 15. März wieder an die Briten. Spätestens mit diesem Sieg konnten sich die Briten einer endgültigen Niederschlagung des Aufstands sicher sein. Indische Truppen kämpften noch während des gesamten Jahres 1858 gegen britische Truppen; die britische Seite war sich des Sieges jedoch so sicher, dass das britische Parlament im August 1858 den Government of India Act verabschiedete, der die größten Teile Indiens in eine Kronkolonie umwandelte. Das Ende des Aufstands wird häufig mit dem Todestag von Tantya Tope gleichgesetzt. Er hatte während des gesamten Jahres 1858 vor allem durch Guerilla-Angriffe den Briten empfindliche Niederlagen zugefügt. Er wurde am 7. April 1859 von seinen eigenen Leuten verraten und am 18. April von den Briten erhängt. [102]

Opfer

In der in den letzten Jahren veröffentlichten Sekundärliteratur finden sich keine Angaben zur Anzahl der Opfer auf britischer und indischer Seite. Relativ sicher ist lediglich, dass in den Kämpfen 2.757 britische Soldaten fielen. [82] Auf tausend Mannschaftsgrade kamen 27 gefallene Soldaten (2,7 %). Unter den Offizieren starben vier Prozent. Dies ist verglichen mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 und dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 eine verhältnismäßig geringe Zahl. [82] Viele weitere britische Soldaten fanden allerdings durch Krankheiten den Tod. Allein während eines dreitägigen Marsches im Juli 1858 starben 22 britische Soldaten durch Hitzschlag. [103] Auch die Anzahl der Zivilopfer auf britischer Seite ist trotz zahlreich vorhandener Primärquellen nicht bekannt. William Jonah Shepherd, der durch Zufall die Massaker in Kanpur überlebte, während seine Frau und Kinder den Tod fanden, gelang es selbst unmittelbar nach der Rückeroberung von Kanpur nicht, eine Liste all der Briten und Eurasier aufzustellen, die in Kanpur den Tod fanden. [104] Seine Liste hätte jedoch kein vollständiges Bild der Opfer der britischen Seite gegeben, da dieser Seite auch die indischen Bediensteten zuzurechnen wären, die loyal bei ihren Dienstherren ausharrten und dabei den Tod fanden. Offizielle Dokumente, auf deren Basis sich die Zahl der Opfer abschätzen ließe, wurden zum größten Teil während der Belagerungen und bei den anschließenden Plünderungen zerstört.

Einigkeit besteht darüber, dass die Zahl der Toten auf indischer Seite die auf britischer Seite um ein Vielfaches übertrifft. Hier ist die Quellenlage jedoch nochmals deutlich dürftiger als für die britische Seite. Es gibt einige Primärquellen, die die Ereignisse aus indischer Sicht schildern. Sie entstanden überwiegend zu der Zeit, als sich die britische Seite unmittelbar nach oder gar während des Aufstands von 1857 um eine Aufklärung einzelner Ereignisse bemühte. Saul Ward schreibt zu diesen Quellen, dass die Neigung einiger Inder, den Briten nur zu erzählen, was diese hören wollten, gewöhnlich der Neigung der Briten entsprach, nur das wahrzunehmen, was sie für zutreffend hielten . [105] Dies erschwert eine beiden Seiten gerecht werdende Beschreibung der Ereignisse und macht eine Bestimmung indischer Opferzahlen unmöglich.

Auswirkungen

Reaktionen in Großbritannien

Gerechtigkeit – zeitgenössische Karikatur im Magazin Punch

Nach dem Urteil des 1811 in Indien geborenen William Thackeray waren die Kenntnisse seiner britischen Zeitgenossen über Indien sehr gering. Nach seiner Ansicht war es für viele seiner Mitbürger vor dem Ausbruch von 1857 ein Land mit märchenhaften Zügen und großem Reichtum. Die meisten hielten seine Einwohner für schwache, friedliebende Anhänger abergläubischer Religionen. Für die britische Mittel- und Oberschicht war Indien nach wie vor das Land, in dem nicht erbberechtigte jüngere Söhne Karriere machen konnten. Nur eine sehr geringe Anzahl von Briten hatten eine Vorstellung von indischen Sprachen, der Literatur und Philosophie oder genauere Kenntnisse der indischen Geschichte. [106] Als die ersten Nachrichten über den Aufstand in Merath und Delhi Großbritannien am 27. Juni 1857 erreichten [107] , traf es die britische Bevölkerung mit traumatischer Wucht. Viele nahmen den Aufstand in Indien als Zeitenbruch und große nationale Krise wahr, forderten Rache für die ermordeten Briten und verehrten Offiziere wie James Neill, John Nicholson , Henry Havelock, Colin Campbell und William Hodson als Heroen. [108] Charles John Canning , der sich darum bemühte, den Aufstand mit Augenmaß zu beenden, wurde in der Presse als „ Timid Canning “ oder „ Clemency Canning “ verspottet. Unterstützung fand er bei Queen Victoria , die sich besorgt über die unchristlichen Rachegelüste ihrer Landsleute zeigte und „ mit Vehemenz eine undifferenzierte Verurteilung der Sepoys ablehnte “. [109]

Eine große Anzahl gebildeter Briten erkannte desillusioniert eine große Kluft zwischen dem eigenen nationalen Selbstbild und der Fremdwahrnehmung ihrer vermeintlich dankbaren imperialen Subjekte. [110] Große Teile der Presse prägten zwar ein stereotypes Bild vom vergewaltigenden, folternden und verräterischen Sepoy; sehr bald setzte aber eine differenzierte Berichterstattung ein. William Howard Russell , ein Kriegskorrespondent der Times, war ab Herbst 1857 in Indien und berichtete kritisch über die Niederschlagung des Aufstands. Er prophezeite einen Zusammenbruch des Britischen Empires aufgrund eines politischen und moralischen Versagens des Imperialismus [111] und konfrontierte seine Leser mit den Kriegsverbrechen, die die britische Seite beging. In seinen später veröffentlichten indischen Tagebüchern [112] hielt er fest, dass die Aufständischen in Oudh in einem patriotischen Krieg ihr Vaterland verteidigten und deshalb als ehrenhafte Feinde zu behandeln seien. [113] Ähnlich differenziert setzte sich die britische Historiographie mit den Ereignissen auseinander. [114] Charles Ball zitierte in seiner ca. 1860/1861 erschienenen Geschichte des indischen Aufstands [115] noch unkritisch und undifferenziert auch fragwürdige Augenzeugenberichte. Er konfrontierte seine Leser aber auch mit der Brutalität der britischen Vergeltungsmaßnahmen. [116] Sehr viel kritischer analysierte Montgomery Martin den Aufstand in Indien. [117] Christopher Herbert bezeichnet dieses Werk als das, was am weitesten von der im 19. Jahrhundert weit verbreiteten eurozentrischen Sichtweise des indischen Aufstands entfernt war, die den Aufstand vor allem als ein Drama mit diabolischen Sepoys und heroischen britischen Helden und Märtyrern darstellte. [118] Ein bezeichnender Wandel in der britischen Historiographie erfolgte allerdings erst im Jahre 1924 mit Edward John Thompsons The other Side of the Medal , der seine kritische Darstellung des Aufstandes als Ausgangspunkt einer Kritik des britischen Imperialismus in Indien nutzte. [119]

Die britische Öffentlichkeit setzte sich mit den Ereignissen stärker auseinander als mit dem Krimkrieg , obwohl die Zahl der britischen Opfer im Krimkrieg deutlich höher gewesen war. Die intensive Auseinandersetzung zeigt sich in einer sehr hohen Zahl an Erinnerungen, Biografien und bildlichen Darstellungen. [120] Bis 1947 erschienen in Großbritannien nicht weniger als achtzig Romane, deren Handlung vor dem Hintergrund des indischen Aufstands von 1857 spielte. [121]

Reorganisation Indiens

Dieses Foto zeigt Bahadur Shah II. im Alter von 82 Jahren kurz vor seiner Verurteilung in Delhi 1858. Es ist möglicherweise die einzige Fotografie, die je von einem Mogulkaiser gemacht wurde

Nach der Niederwerfung des Aufstands wurde die Britische Ostindien-Kompanie aufgelöst, da die britische Regierung in deren Praktiken bei der Behandlung der indischen Bevölkerung die Hauptursache für den Aufstand sah. Britisch-Indien wurde zu einer formellen Kronkolonie. Der letzte nur noch nominell regierende 80-jährige Großmogul Bahadur Shah Zafar II. wurde abgesetzt und nach Birma verbannt, wo er 1863 starb.

Im Verlauf der kommenden Jahrzehnte sollte die Kluft zwischen Briten und Indern, also Kolonialherren und imperialen Subjekten, noch weiter auseinanderbrechen. In der von der britischen Presse geprägten Vorstellungswelt der Briten manifestierten sich jene Stereotype vergewaltigender, folternder und verräterischer Sepoys. [122] Die Briten waren in den folgenden Jahren um eine enge Bindung der indischen Aristokratie an die britische Administration bemüht und sahen von extensiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen ab. Jegliche religiöse Intervention wurde unterbunden, was zu einem Aufblühen der orthodoxen Strömungen des Hinduismus führte. [123] Während Großbritannien unter der Politik der Nichteinmischung die agrarwirtschaftlichen Gewinne Indiens für sich zu sichern versuchte, erlebte die indische Gesellschaft eine lange Phase des Stillstands oder, wie Klein es formuliert, „the development of underdevelopment“. [124]

Der am 8. April gehängte Mangal Pandey wird gemeinhin als erster Unabhängigkeitskämpfer Indiens verehrt. Die jugendliche Rani von Jhansi Lakshmibai wurde hier durch ihren standhaften Widerstand bei der Verteidigung der Festung Jhansi sowie in den nachfolgenden Gefechten und ihren frühen Tod zur Volksheldin Indiens (die „Jeanne d'Arc von Indien“).

Orte der Erinnerung an den Aufstand von 1857

Steintafel am Kaschmirgate zur Erinnerung an die Rückeroberung am 14. September 1857
Gedenktafel für die gefallenen Britischen Soldaten des York and Lancaster reg. im York Minster

Eine Reihe von Gebäuden und Orten, die während des Aufstands von 1857 eine Rolle spielten, erinnern heute mit Denk- und Grabmälern sowie Hinweistafeln an die Geschehnisse der Jahre 1857 bis 1859. Das Rote Fort in Delhi zählt seit 2007 zum Weltkulturerbe der Unesco . Dort ist unter anderem die private Audienzhalle (Diwan-i-Khas) öffentlich zugänglich, vor der sich am 11. Mai 1857 die aufständischen Sepoys versammelten. Das Kaschmirtor in Delhi, das zu Beginn des Aufstands und während der Rückeroberung Ort heftiger Kämpfe war, ist heute ein Nationalmonument. In der in seiner Nähe befindlichen St. James Church erinnern in zahlreiche Tafeln an britische Regimenter sowie Einzelpersonen, die während des indischen Aufstands eine Rolle spielten. In Merath finden sich auf dem Friedhof der ehemaligen britischen Garnison die Gräber der britischen Opfer, die am Abend und in der Nacht des 10. Mai 1857 ums Leben kamen. [125] Sikandar Bagh , in dem während der Rückeroberung von Lakhnau zahlreiche Inder ums Leben kamen, ist wieder aufgebaut worden und beherbergt heute das National Botanical Research Institute von Indien. An der Stelle, an der sich die Garnison von Kanpur über Wochen verteidigte, wurde von den Briten kurz nach Beendigung des Aufstands eine große Kirche errichtet, die heute noch erhalten ist und in der auf Steintafeln die Namen der britischen Personen festgehalten sind, die während der Belagerung ums Leben kamen. Im Boden rund um die Kirche markieren Steine den Verlauf des Verteidigungswalls. Um den Brunnen, in den die Opfer des Massakers im Bibighar geworfen wurden, wurde von den Briten ein Park gestaltet, der bis zur Unabhängigkeit Indiens nur Europäern und indischen Christen zugänglich war. Der Park wurde nach der Unabhängigkeit Indiens umgestaltet. Denkmäler im Park erinnern an Nana Sahib und Tantya Tope . Der Baum, an dem die Briten 1857 Hunderte Inder erhängten , auch wenn nur ein geringfügiger Anlass zu dem Verdacht bestand, dass sie an den Massakern beteiligt waren, befindet sich gleichfalls in dem Park. Der Baum ist mittlerweile umgestürzt. [126]

Bibliographie

 • Harold E. Raugh jr.: The Raugh bibliography of the Indian Mutiny, 1857-1859 . Helion, Solihull 2015. 903 S. – „Quite a definitive bibliography“ (Raugh).

Literatur

 • Sashi Bhusan Chaudhuri: English Historical Writings on The Indian Mutiny 1857–1859. World Press, Calcutta 1979.
 • William Dalrymple : The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857. Bloomsbury Publishing, London 2006, ISBN 0-7475-8726-4 .
 • Saul David : The Indian Mutiny. 1857. Penguin Books, London 2003, ISBN 0-14-100554-8 .
 • Saul David: Victoria's Wars. Penguin Books, London 2006, ISBN 0-14-100555-6 .
 • Don Randall: Autumn 1857. The Making of the Indian Mutiny. In: Victorian Literature and Culture. Bd. 31 (2003), ISSN 0092-4725 , S. 3–17.
 • Astrid Erll: Prämediation – Remediation. Repräsentationen des indischen Aufstands in imperialen und post-kolonialen Medienkulturen (von 1857 bis zur Gegenwart). WVT, Trier 2007, ISBN 978-3-88476-862-4 (zugl. Habilitationsschrift, Universität Gießen).
 • Niall Ferguson : Empire. The Rise and Demise of the British World Order. Basic Books, New York NY 2003, ISBN 0-465-02328-2 .
 • Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma. Princeton University Press, Princeton NJ 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 .
 • Christopher Hibbert: The great mutiny. India 1857. Allan Lane, London 1978. – Nachdrucke bei Penguin, Harmondsworth 1980, 1988 und 2002. – „By far the best single-volume description of the mutiny yet written“ ( The Economist ).
 • Lawrence James: Raj. The Making of British India. Abacus, London 1997, ISBN 0-349-11012-3 .
 • Dennis Judd: The Lion and the Tiger. The Rise and Fall of the British Raj, 1600–1947. University Press, Oxford 2004, ISBN 0-19-280579-7 .
 • John William Kaye: History of the Sepoy War in India. Drei Bände. Allen, London 1864–76.
 • Ira Klein: Materialism, Mutiny and Modernization in British India. In: Modern Asian Studies. 34, 3 (2000), ISSN 0026-749X , S. 545–580.
 • Thomas R. Metcalf: The Aftermath of Revolt. India 1857–1870. Princeton University Press, Princeton NJ 1964 (Paperback-Neuauflage: Manohar, New Delhi 1990, ISBN 81-85054-99-1 ).
 • Tapti Roy: The politics of a popular uprising. Bundelkhand in 1857. Oxford University Press, Delhi 1994, ISBN 0-19-563612-0 .
 • Surendra Nath Sen: Eighteen fifty-seven. Min. of Information & Broadcasting, Delhi 1957 (mit einem Vorwort von Maulana Abul Kalam Azad ).
 • Julian Spilsbury: The Indian Mutiny. Weidenfeld & Nicolson, London 2007, ISBN 978-0-297-84651-2 .
 • PJO Taylor: What really happened during the mutiny. A day-by-day account of the major events of 1857–1859 in India. Oxford University Press, New Delhi 1999, ISBN 0-19-565113-8 .
 • Andrew Ward: Our bones are scattered. The cawnpore massacres and the indian mutiny of 1857. John Murray Publishers, London 2004, ISBN 0-7195-6410-7 .
 • Andrew N. Wilson: The Victorians . Hutchinson Books, London 2007, ISBN 978-0-09-179622-8 .
 • Peers, Douglas M. (2013): India under Colonial Rule: 1700–1885. Routledge, ISBN 978-1-317-88286-2 .

Verfilmung

Der Ausbruch des Aufstandes wurde 2005 im Film The Rising – Aufstand der Helden (engl. Titel Mangal Pandey: The Rising ) verarbeitet.

Weblinks

Commons : Indischer Aufstand von 1857 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Vgl. beispielsweise Niall Ferguson : Empire. The Rise and Demise of the British World Order . Basic Books, New York 2003, ISBN 0-465-02328-2 , S. 145–153, und William Dalrymple : The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857 . Bloomsbury Publishing, London 2006, ISBN 978-0-7475-8726-2 , S. 58–84, sowie Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma . Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 , für die Wertung des Aufstands im 19. Jahrhundert.
 2. Chaudhuri, S. 13.
 3. Vinayak Damodar Savarkar: The Indian war of independence. National rising of 1857 , London 1909. Das Wort first erscheint nicht im Titel; Savarkar verwendete diese Bezeichnung im Text.
 4. Erll, S. 21.
 5. Ward, S. 6.
 6. Ward, S. 448.
 7. Spilsbury, S. 7f.
 8. Dalrymple, S. 38f.
 9. Dalrymple, S. 39.
 10. Dalrymple, S. 37.
 11. Spilsbury, S. 35f.
 12. David (2006), S. 307.
 13. Dalrymple, S. 10.
 14. Hibbert, S. 47.
 15. a b David (2006), S. 295.
 16. Wilson, S. 203.
 17. Wilson, S. 203 und 207.
 18. David (2006), S. 297.
 19. David (2006), S. 298.
 20. David (2006), S. 296.
 21. Piers Brendon: The Decline and Fall of the British Empire. 1781–1997 . Jonathan Cape, London 2007, S. 130f.
 22. Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma , Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 , S. 42.
 23. James, S. 223.
 24. Ferguson, S. 136.
 25. Ferguson, S. 136. Das Zitat lautet im englischen Original: „The inhabitants of the populous regions in India which form an important portion of the British Empire, being involved in the most deplorable state of moral darkness, and under the influence of the most abominable and degrading superstitions, have a pre-eminent claim on the most compassionate feelings and benevolent services of British Christians.“
 26. Ferguson, S. 157.
 27. a b Kulke et al., S. 313.
 28. Dalrymple, S. 59ff.
 29. Dalrymple, S. 60f.
 30. Dalrymple, S. 62 und James, S. 235.
 31. David (2006), S. 294.
 32. a b Dalrymple, S. 69.
 33. Ward, S. 11.
 34. a b Hibbert, S. 62.
 35. David (2006), S. 291f.
 36. AN Wilson: The Victorians . Arrow Books, London 2003. ISBN 0-09-945186-7 , S. 201.
 37. David (2006), S. 292ff.
 38. David (2006), S. 293.
 39. Hibbert, S. 68–72.
 40. Eine sehr detaillierte Schilderung der Vorkommnisse in Merath findet sich bei Hibbert, S. 75–90
 41. a b Wilson, S. 204.
 42. Hibbert, S. 92f.
 43. Hibbert, S. 97f.
 44. Dalrymple, S. 171–174.
 45. Dalrymple, S. 221f.
 46. Eine detaillierte Schilderung der Flucht der Europäer aus Delhi findet sich ua bei Dalrymple, S. 143–193 und Spilsbury, S. 35–69.
 47. Dalrymple, S. 222ff., und James, S. 240f.
 48. James, S. 243.
 49. James, S. 244f.
 50. James, S. 241ff.
 51. Beide Zitate stammen aus George Trevelyan: Cawnpore , 1865, zitiert nach Herbert, S. 183.
 52. James, S. 234.
 53. Ward, S. 34–40.
 54. Ward, S. 168ff.
 55. Ward, S. 170.
 56. Eine ausführlichere Charakterisierung von Nana Sahib findet sich bei Hibbert, S. 172–177.
 57. a b James, S. 248.
 58. Hibbert, S. 177.
 59. James, S. 251.
 60. a b James, S. 252.
 61. David (2006), S. 315.
 62. Herbert, S. 4.
 63. Wilson, S. 216.
 64. Ward, S. 243.
 65. David (2006), S. 317.
 66. a b David (2006), S. 334.
 67. David (2006), S. 334–341.
 68. Wilson, S. 217.
 69. David (2006), S. 350.
 70. David (2006), S. 350f.
 71. David (2006), S. 351.
 72. David (2006), S. 351f.
 73. James, S. 245f.
 74. a b c James, S. 253.
 75. Ward, S. 392: Die strafversetzten Soldaten aus Kalkutta bezeichnet Ward als „the usual crapulous und semisuicidal deserters and derelicts dragged out of the grog shops and flophouses of Calcutta“.
 76. Ward, S. 402.
 77. Ward, S. 396.
 78. David (2006), S. 324f.
 79. a b David (2006), S. 325.
 80. Ward, S. 403.
 81. James, S. 246.
 82. a b c James, S. 254.
 83. a b AN Wilson: The Victorians , London 2002, ISBN 0-09-945186-7 , S. 209.
 84. Herbert, S. 183.
 85. Brief des Private Potiphar der 9th Lancers, zitiert nach James, S. 256.
 86. a b James, S. 256.
 87. Ward, S. 439.
 88. Ward, S. 443.
 89. Ward, S. 441f.
 90. Herbert, S. 192.
 91. Ward, S. 477.
 92. James, S. 258.
 93. Siehe beispielsweise James, S. 258f., sowie für eine sehr detaillierte Schilderung der Ereignisse in Delhi: Dalrymple, S. 264–364.
 94. James, S. 259.
 95. James, S. 260.
 96. Ward, S. 500.
 97. a b James, S. 261.
 98. Ward, S. 478.
 99. Ward, S. 480f.
 100. Ward, S. 483.
 101. Ward, S. 484.
 102. James, S. 262.
 103. James, S. 255.
 104. Ward, S. 542.
 105. Ward, S. 555. Im Original lautet das Zitat: „The disposition of some Indians of the time to tell the British only what they wanted to hear was usually matched by the the British inclination to hear only what they wanted to believe.“
 106. William Thackeray zitiert nach James, S. 279ff.
 107. James, S. 278.
 108. Herbert, S. 2.
 109. Wilson, S. 219.
 110. Herbert, S. 16f.
 111. Herbert, S. 65.
 112. William Henry Russel: My Diary in India, in the Year 1858-9 .
 113. Herbert, S. 79.
 114. Für eine detaillierte Bewertung zeitgenössischer Geschichtsschreibung siehe Herbert, S. 134–204.
 115. Charles Ball: History of the Indian Mutiny , 1860/1861.
 116. Herbert, S. 155.
 117. R. Montgomery Martin: The Mutiny of the Bengal Army , Band 2 des dreibändigen Werkes The Indian Empire , erschienen 1861.
 118. Herbert, S. 164.
 119. Edward John Thompson: The other Side of the Medal , erschienen 1924.
 120. Herbert, S. 3.
 121. Nancy L. Paxton: Writing under the Raj: Gender, Race and Rape in the British Colonial Imagination . Rutgers University Press, New Brunswick 1999, ISBN 0-8135-2601-9 , S. 118.
 122. Herbert, S. 16f.
 123. Judd, S. 90.
 124. Klein, S. 545–548.
 125. Spilsbury, S. 352.
 126. Spilsbury, S. 354.