Dette er en fremragende vare.

Indo-ariske sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

De indo-ariske sprog udgør en underfamilie til den indo-iranske gren af ​​den indoeuropæiske sprogfamilie . De i alt over hundrede indo-ariske sprog, der tales i dag, har omkring en milliard talere, hovedsageligt i det nordlige og centrale Indien , Pakistan , Bangladesh , Nepal og Sri Lanka og Maldiverne . De vigtigste indo -ariske sprog omfatter hindi - urdu , bengali og det klassiske sprog sanskrit . Også romaernes taler i Europa Romani er et af de indo-ariske sprog. De indo-ariske sprog er ikke relateret til de dravidiske sprog, der hovedsageligt tales i Sydindien, men de har udviklet adskillige fælles egenskaber gennem årtusinder af sprogkontakt .

Distributionsområde for nogle indo-ariske sprog

Forhold til andre sprog

Indoeuropæisk sprogfamilie

De indo-ariske sprog udgør en undergren af ​​den indoeuropæiske sprogfamilie , som også omfatter størstedelen af ​​de sprog, der tales i Europa . Andre grene af den indoeuropæiske sprogfamilie omfatter græsk , romantik , slavisk og germansk sprog. Således er de indo -ariske sprog - omend fjernt - slægtninge til tysk . I moderne sprog kan spor af dette forhold kun ses med få ord ved første øjekast: Det bengalske ord for "navn" er nām , det hindi ord for "nyt" er nayā og "ko" er Marathi gau . I andre tilfælde såsom engelsk hjul og nepalesisk cakkā (begge betyder "hjul") kan den almindelige oprindelse, selv om den er til stede, kun spores tilbage til komplicerede etymologier . For en stor del af ordforrådet og især grammatikken i de moderne indo-ariske sprog findes ingen tilsvarende på nutidens europæiske sprog. Imidlertid er lighederne mellem sprog, der tales i oldtiden , såsom sanskrit og latin eller oldgræsk , langt større, både hvad angår ordforråd og morfologi . Sammenlign former som sanskrit dantam og latinsk dentem "tanden" eller sanskrit abharan og oldgræsk epheron "de bar".

Kendskabet til forholdet mellem sanskrit og Europas sprog var afgørende for udviklingen af sammenlignende lingvistik . Englænderen William Jones lærte sanskrit, mens han var dommer i Kolkata (Calcutta) og i 1786 var den første til at postulere, at sanskrit var i familie med græsk, latin, gotisk og keltisk . På dette grundlag grundlagde den tyske lingvist Franz Bopp (1791-1867) den historisk-komparative disciplin i indoeuropæiske undersøgelser . Det faktum, at de moderne indo-ariske sprog er relateret til sanskrit, blev først genkendt senere, men nu gik det sådan set over toppen, og de dravidiske sprog blev også antaget at være efterkommere af sanskrit. [1] Det var først i 1856, at Robert Caldwell anerkendte uafhængigheden af ​​den dravidiske sprogfamilie.

Indo-iransk gren af ​​sproget

Inden for den indoeuropæiske sprogfamilie er de indo-ariske sprog tæt på de iranske sprog , som omfatter persisk (farsi), kurdisk og pashtun , som nogle lingvister også omtaler som iranske sprog. Også her er forholdet tydeligst i de ældste sprogformer: På gammelt persisk , sproget for de store Achaemenidiske konger og sanskrit, mange ord som daiva og deva "gud", būmi og bhūmi "jord" eller aspa og aśva "hest" er næsten samme form, mens moderne sprog har divergeret. De indo-ariske og iranske sprog er grupperet under grenen af ​​de indo-iranske sprog . Disse inkluderer også den numerisk lille gruppe af de nuristanske sprog, der tales i Afghanistan og Pakistan som en separat undergren. Positionen for de dardiske sprog, som også er udbredt i den ekstreme nordvest for subkontinentet, inden for indo-iransk er usikker. Selvom de tidligere enten blev kombineret med de nuristanske sprog eller betragtet som en separat gren, betragtes de nu som en undergruppe af de indo-ariske sprog.

Sydasiatisk sprogforbund

De indo-ariske sprog i forbindelse med sprogfamilierne i Sydasien

De indo-ariske sprog deler det indiske subkontinent med tre andre sprogfamilier: de dravidiske sprog, der hovedsageligt tales i det sydlige Indien (hvis vigtigste repræsentanter er Telugu , Tamil , Kannada og Malayalam ), den mindre gruppe af Munda-sprog (en gren af ​​de østrig-asiatiske sprog ) spredt i det centrale Indien) og de tibeto-burmesiske sprog (en gren af ​​de kinesisk-tibetanske sprog) på de nordlige og østlige kanter af subkontinentet. De indo-ariske sprog er ikke genetisk relateret til disse sprogfamilier, men gennem årtusinder af sprogkontakt har de stærkt påvirket hinanden i ordforråd, morfologi og fonetik (særligt karakteristisk, for eksempel tilstedeværelsen af retroflex- konsonanter). På grund af de mange fælles træk kan disse sprog grupperes til en sydasiatisk sprogforening . Især interaktionen mellem de indo-ariske og dravidiske sprog har været bemærkelsesværdig, idet de dravidiske sprog stort set har taget ord fra sanskrit, mens de selv har haft en stærk strukturel indflydelse på fonetikken og syntaksen i de indo-ariske sprog.

Sproglig historie

De indo-ariske sprog kan se tilbage på en sproghistorie på næsten fire årtusinder. Det er opdelt i tre historiske niveauer: gammel indisk ( vedisk , klassisk sanskrit), centralindisk ( Prakrit , Pali , Apabhramsha ) og ny indianer, de indo-ariske sprog, der tales fra omkring 1000 e.Kr. og frem til i dag.

forhistorie

Som medlemmer af den indoeuropæiske sprogfamilie stammer de indo-ariske sprog fra et antaget indoeuropæisk originalsprog eller proto-indoeuropæisk (PIE), som sandsynligvis stammer tilbage fra 4. eller 3. årtusinde f.Kr. Blev talt i stepperne i det sydlige Rusland. Fra den indoeuropæiske oprindelige befolkning splittede en gruppe sig, der omtalte sig selv som " arier " ( ārya ) og talte en indledende fase af de indo-iranske sprog . Efter formodentlig at have boet i Bactria i et stykke tid, delte det sig omkring 2000 f.Kr. I en iransk og indo-arisk gren. [2] Iranerne bosatte sig i det nordlige og vestlige Iran , indo-arier udvandrede sandsynligvis omkring 1500 f.Kr. I flere bølger på det indiske subkontinent. [3] Den ældste sproglige henvisning til indo-arier kommer fra Hurrian Mitanni- imperiet i det nordlige Mesopotamien og det nordøstlige Syrien . I den 16. - 13. Århundrede f.Kr. Nogle af tronavnene på de mitanniske konger menes at være indo-ariske. Guder som d in-da-ra (sidestilles med Indra ) og d mi-it-ra-aš (sidestilles med Mitra ) er nævnt i en traktattekst. I en lærebog om hestebrug, at Mitannier Kikkuli i 1400 -tallet f.Kr. På hetititisk sprog er der nogle tekniske udtryk lånt fra den indo-ariske. [4] Disse spor efter det tidlige indiske sprog i den vestlige del af Nærøsten forsvandt igen efter Mitanni -imperiets fald.

Gamle indiske sprog

Den gamle indiske fase begynder med immigrationen af ​​indo-arier til Indien i det 2. årtusinde f.Kr. BC Dette fandt sted i flere bølger over en længere periode. Efterhånden spredte indo-arierne sig i det nordlige Indien og fortrængte sprogene i den oprindelige befolkning der, men ikke uden at blive påvirket af deres substratvirkning . Meget tyder på, at Dravidian og Munda sprog engang blev talt i et meget større område, før de blev skubbet tilbage af den indo-ariske ekspansion til det sydlige Indien og de utilgængelige bjerg- og skovområder i det centrale Indien. Den opfattelse, der er populær i Indien om, at de indo-arier var autoktone i Indien og allerede havde etableret Indus-kulturen der, er tvivlsomt fra et videnskabeligt synspunkt. [5]

Vedisk og klassisk sanskrit er opsummeret som gammel indisk eller gammel indisk . Vedisk, sproget i Veda- skrifterne, er den tidligste traditionelle indo-ariske sprogform. Dateringen af ​​den lange tid kun mundtligt overført tekst er usikker, Rig Vedas ældste salmer, men sandsynligvis kort tid efter indo-ariernes ankomst til Indien midt i det 2. årtusinde f.Kr. BC. Vediske er en arkaisk form for sanskrit med en større rigdom af grammatiske former og nogle forskelle i fonologi og ordforråd. Forskellene til klassisk sanskrit svarer nogenlunde til dem mellem sproget i Homer og klassisk oldgræsk . Sproget i Brahmanas og Sutras er et mellemtrin mellem vedisk og klassisk sanskrit.

For at sikre forståelse og korrekt recitation af de hellige tekster udviklede videnskaben om fonetik og grammatik sig tidligt i Indien. Dette fandt sin afslutning i arbejdet med Panini . Omkring 300 f.Kr. I sin grammatik kodificerede han sproget i den uddannede overklasse. Almindelige mennesker talte allerede på dette tidspunkt centralindiske formsprog. Udtrykket "sanskrit" ( saṃskr̥ta "sammensat, dyrket") står også i kontrast til udtrykket " Prakrit " ( prākr̥ta "naturligt"), der bruges til at opsummere de centrale indo-ariske sprog. Paninis grammatik blev normativ for klassisk sanskrit. Således blev sanskrit som et litterært sprog bevaret i en arkaisk fase og eksisterede i lighed med latin i middelalderens Europa parallelt med de centrale indo-ariske sprog som religion og videnskab. Sanskrit har bevaret denne position i en svækket form den dag i dag. Den indiske forfatning anerkender endda sanskrit som et af 22 nationale sprog.

Sanskritlitteraturens storhedstid falder i midten af ​​1. årtusinde e.Kr. Det betyder, at en digter som Kalidasa , der sandsynligvis levede i det 5. århundrede, skrev sine værker på et tidspunkt, hvor sanskrit ikke længere var et talesprog og adlød reglerne for en grammatiker, der havde levet 700 år før ham. I modsætning til teorien om fonetik og former var syntaksen imidlertid næppe reguleret af Panini og var derfor i stand til at udvikle særegenheder under indflydelse af de centralindiske sprog, der var ukendte i de tidlige stadier af det gamle indiske sprog. Klassisk sanskrit er præget af præference for passive konstruktioner og dannelsen af ​​enorme forbindelser med op til 20 komponenter.

Centralindiske sprog

De mellemindo-ariske sprog stammer fra omkring 600 f.Kr. Fra den gamle indo-ariske. Da de talte former for gammel indo-arisk på ingen måde var ensartede, er den ofte fremsatte erklæring om, at visse mellemindo-ariske sprog "stammer fra sanskrit" misvisende. En forenkling af formteorien og ordens fonetiske form (f.eks. Sanskrit trividya til Pali tevijja ) er karakteristisk for udviklingen fra gammel til centralindisk. Flere centralindiske formsprog er kommet ned til os, som det generiske udtryk " Prakrit " ofte bruges til. Det ældste sprogvidnesbyrd om centralindisk og samtidig de ældste skriftlige monumenter i Indien er kejser Ashokas edikter fra det 3. århundrede f.Kr., skrevet på en række regionale dialekter. De afleveres i stenindskrifter i Brahmi -skrift fra forskellige dele af Indien. De reformistiske religioner i buddhismen og jainismen foretrak Prakrit for deres skrifter. Stiliserede former for prakrit blev også brugt i kunstpoesi, undertiden parallelt med sanskrit. Det klassiske sanskritdrama er for eksempel flersproget: hovedpersonerne taler sanskrit, kvinder Sauraseni-Prakrit, tegneseriefigurer Magadhi-Prakrit og de lyriske sange er skrevet i Maharashtri-Prakrit.

De centralindiske sprog kan opdeles i tre faser. Den tidligste fase er Pali , som sprog i Hinayana -kanonen og mange andre buddhistiske litteratur, det vigtigste centralindiske litterære sprog. I buddhistiske lande som Sri Lanka, Burma og Thailand betragtes Pali som et klassisk sprog. De senere prakrit er opdelt i en vestlig og en østlig gren. Hovedformen af ​​vestlig prakrit, sauraseni , var almindelig i området ved floderne Ganges og Yamuna . Det var også standardprakrit for drama og sproget i nogle Jain -tekster. Til den østlige Prakrit tilhørte Magadhi , sproget i landet Magadha i nutidens Bihar . Det er også blevet brugt til at karakterisere lavere klasser i sanskritdramaer. Geografisk og sprogligt indtog Ardhamagadhi ("halv-Magadhi"), der blev talt i Kosala (i dag østlige Uttar Pradesh ) en mellemstilling. Den tidlige Jain -kanon er skrevet i Ardhamagadhi. Maharashtri , forløberen for nutidens marathi , var i familie med ham. Det blev hovedsageligt brugt som poesisprog, herunder sange fra sanskritdramaerne. Fonologisk repræsenterer den den mest avancerede dialekt i mellemfasen.Uden for Indien findes Niya Prakrit i manuskripter fra 3. til 7. århundrede. Århundrede fremgår som administrationssprog for indo-ariske grupper i nutidens østturkestanske. Relateret til det er den noget ældre Gandhari , sproget i indo-ariske Khotan- manuskripter fra det 1. århundrede.

Omkring midten af ​​det første årtusinde opstod det næste niveau i mellemindisk arisk , som kaldes Apabhramsha ( apabhraṃśa "ødelagt sprog"). Udtrykket bruges generelt til alle indo-ariske dialekter i den sene centrale indo-ariske fase. Apabhramsha er grammatisk set endnu mere forenklet end Prakrits og er allerede et overgangssprog til New Indo Aryan. Det vigtigste litterære sprog i denne periode var Nagara Apabhramsha, derudover eksisterede der flere regionale Apabhramshas, ​​som allerede er forløbere for nutidens indo -ariske sprog.

Singalesisk er et specielt tilfælde, da singaleserne begyndte omkring 500 f.Kr. BC immigrerede sandsynligvis fra Gujarat til Sri Lanka [6], og deres sprog, isoleret fra de andre indo-ariske sprog, udviklede sig selv. Fra 1. århundrede f.Kr. En singalesisk Prakrit afleveres i inskriptioner. Den singalesiske ækvivalent til Apabhramsha -fasen er Elu .

Nye indiske sprog

Overgangen fra central til nyindisk arisk fandt sted omkring 900–1100 e.Kr. Denne fase er dårligt dokumenteret, de første tekster på de nye indo-ariske sprog forekommer ret sent: en kort indskrift på marathi og en glans på bengali har overlevet fra 1100-tallet. Det ældste litterære værk i marathi blev skrevet i 1290, i Gujarati i 1394 og i urdu omkring 1400. [7]

I de nye indo-ariske sprog er den grammatiske udvikling, der allerede var tydelig i den centralindo-ariske fase, ved at være slut. Der er kun rudimenter af den gamle bøjede sprogstruktur; i stedet hersker den analytiske struktur og individuelle sprog udvikler perifrastiske ogagglutinerende former. De vestlige sprog er generelt mere konservative end de østlige, og de dardiske sprog har modtaget et særligt stort antal arkaiske elementer. Især på vokabularområdet satte reglen for de muslimske sultaner i Delhi og Mughals , der brugte persisk som retssprog, og den britiske kolonitid spor efter de indo-ariske sprog.

Geografisk fordeling

Antaget indo-arisk migration med en tilsvarende kronologisk opgave, begyndende 4500 f.Kr. Chr.

Hovedfordelingsområdet for nutidens indo-ariske sprog dækker den nordlige del af det indiske subkontinent fra Indus i vest til Assam i øst og fra Himalaya i nord til omkring den 18. parallel i syd. De indo-ariske sprog er den største familie af sprog i Sydasien . 15 af de 22 officielle sprog i Indien er indo-arisk, tre ud af fire indianere taler et indo-arisk sprog som deres modersmål. [8] Et indo-arisk sprog er også det officielle sprog i Pakistan , Bangladesh , Nepal , Sri Lanka og Maldiverne .

Centralindien

Distributionsområder for de vigtigste indo-ariske sprog

Det officielle nationalsprog i Indien er hindi . Antallet af indfødte talere afhænger af, i hvilket omfang naboerelaterede sprog eller dialekter tilføjes hindi eller ses som uafhængige sprog. I ordets snævrere forstand har hindi over 200 millioner modersmål. Hvis den udvidede politiske definition af den indiske regering lægges til grund (se nedenfor), er der 420 millioner. Med andetsprogshøjttalere tales hindi af 500 millioner indere, og dette antal stiger hele tiden. Standardhindi -sproget er baseret på Hindustani , en supraregional lingua franca baseret på Khari Boli , dialekten Delhi og det omkringliggende område. Det fungerer som det officielle sprog i de nordindiske stater Uttar Pradesh , Bihar , Jharkhand , Chhattisgarh , Madhya Pradesh , Rajasthan , Haryana , Uttarakhand og Himachal Pradesh samt i Unionens territorium i Delhi og bruges af befolkningen som en skriftlig Sprog. En række nært beslægtede regionale sprog, hvoraf nogle også er klassificeret som hindi -dialekter, tales i dette centrale indiske område. Disse er opdelt i to grupper, "West Hindi" eller West-Central Indian ( Haryani , Braj-Kanauji , Bundeli ) og "East Hindi" eller East-Central Indian ( Awadhi , Bagheli , Chhattisgarhi ).

Af politiske årsager klassificerer den indiske regering en række andre sprog, der er uafhængige set fra et sprogligt synspunkt, tilhører forskellige undergrupper af indo-ariske, og nogle har endda deres eget skriftsprog som "hindi-dialekter" [9] Dette er sprogene i den østindiske Bihari - gruppe (med Bhojpuri , Maithili og Magahi ), de vestindiske Rajasthani -sprog og i nord gruppen af ​​de nordindiske Pahari -sprog, der tales på kanten af Himalaya. Denne definition er ikke sproglig, men rent politisk motiveret. Målet er at udvide hindi til et rigtigt nationalsprog. Men som medie- og prestige-sprog påvirker hindi i stigende grad andre indo-ariske sprog.

Urdu , de indiske og pakistanske muslimers sprog og hindi er næsten identiske i dagligsproget; de er begge baseret på hindustani og er ikke engang forskellige dialekter. Urdu's skriftsprog adskiller sig gennem en høj andel af ord af persisk - arabisk oprindelse og brugen af ​​det arabiske skrift . På trods af 65 millioner talere (105 millioner med andentalere) er urdu et sprog uden en territorial base. Størstedelen af ​​deres talere består af den muslimske bybefolkning i det nordlige Indien, og en urdu -dialekt kendt som Dakhini er også udbredt i de sydlige indiske byer som Hyderabad . I Pakistan tales urdu kun som modersmål af en lille brøkdel af befolkningen (omkring 10 millioner). Den består af efterkommere af immigrant nordindiske muslimer, der spreder sig over hele landet, er økonomisk og politisk meget aktive og næsten udelukkende bor i byerne. Urdu etablerede sig hurtigt som et overregionalt sprogligt og uddannelsesmæssigt sprog og er det officielle nationalsprog i Pakistan, og derfor stiger antallet af urdu-talere støt.

øst

Den ovennævnte Bihari-gruppe (i alt 65 millioner talere) med de vigtigste sprog Bhojpuri , Maithili og Magahi , som tales i Bihar mellem de centrale indiske formsprog og bengali, regnes blandt de østindiske sprog. Bengali (det næststørste indo-ariske sprog med 210 millioner talere) er sproget i de indiske stater i Vestbengalen og Tripura samt i Bangladesh . Nogle af de bengalske sorter ( Chittagong , Sylhetti og Rajbangsi ) er også klassificeret som sprog i sig selv. Mod nordøst tales Asamiya af 15 millioner talere i staten Assam .

Sproget i staten Orissa , der ligger på Indiens østkyst, er Oriya , der tales af 32 millioner mennesker. I skov- og bjergområderne i det centrale Indien tales to indo-ariske overgangsdialekter ud over de ikke-indo-ariske sprog i Adivasi- stammebefolkningen, Bhatri og Halbi .

Syd og vest

Marathi er udbredt i det nordvestlige Deccan i delstaten Maharashtra og har i alt 80 millioner talere. Tæt knyttet til marathi er Konkani (8 millioner talere), som er det officielle sprog i Goa og tales i den yderste sydlige del af Maharashtra samt ved kysten af Karnataka og Kerala .

I stammeområderne North Maharashtra, East Gujarat og South Rajasthan tales Bhili og Khandeshi , to indo-ariske sprog, der tidligere blev betragtet som gujarati-dialekter. Gujarati , der støder op til vest, har 45 millioner talere og tales i delstaten Gujarat og af en del af befolkningen i Mumbai (Bombay). Mod nord er sprogene i Rajasthan , den såkaldte Rajasthani-gruppe med sprogene Marwari (15 millioner), Malvi , Bagri , Lambardi og Nimadi , hver med 1 til 2 millioner talere.

Sindhi -sprogområdet (22 millioner talere) begynder i det vestlige Gujarat og fortsætter på tværs af den pakistanske grænse i Sindh -provinsen på Indus 'nedre bredder. Gruppen af ​​de vestlige såkaldte Punjabi-dialekter, som også er kendt som Lahnda- gruppen, er nært beslægtet med sindhi. Af Lahnda -dialekterne har Siraiki etableret sig som skriftsprog, og Hindko er et andet vestspansk sprog. I alt omkring 80 millioner taler Lahnda, Hindko eller Siraiki. Den egentlige (østlige) Punjabi har i alt 30 millioner talere og er udbredt i den nordlige del af den pakistanske Indus -dal og i den indiske del af Punjab . Dogri-Kangri (2,2 millioner højttalere) tales i Jammu-området i Indian Union Territory of Jammu og Kashmir.Det blev tidligere betragtet som en Punjabi-dialekt, men tilhører en separat gren af ​​sproget og er nu officielt anerkendt som en uafhængig sprog i Indien.

nord

Nord for det hindi-talende område tales nepalesisk af 16 millioner mennesker. Det er Nepals nationalsprog og er også almindeligt i Sikkim , Darjiling og dele af Bhutan . Andre vigtige nordindiske sprog er Garhwali og Kumauni , der hver har omkring 2 millioner talere. De tales ved foden af ​​Himalaya vest for det nepalesiske sprogområde (såkaldte West Pahari-sprog).

I den ekstreme nordvest for subkontinentet er distributionsområdet for de dardiske sprog. Den vigtigste af disse er Kashmiri, der tales i Kashmir -dalen med 4,5 millioner talere, det eneste dardiske litterære sprog. De andre dardiske sprog (herunder Pashai , Khowar , Kalasha , Shina og Indus-Kohistani ) tales af i alt 1,2 millioner mennesker i Hindu Kush-området i Pakistan og Afghanistan .

Hvile

Sinhala er rumligt adskilt fra resten af ​​det indo-ariske sprogområde. Det tales af størstedelen af ​​den srilankanske befolkning (15 millioner talere). Divehi , Maldivernes sprog, har 300.000 talere og er nært beslægtet med singalesisk.

Et særligt tilfælde er Romani (Romanes), romasproget med omkring 3,5 millioner talere, som er spredt i talrige dialekter over lande i Europa og i Mellemøsten. Relateret til Romani - som også omfatter dialekten af Sinti -sproget , som er udbredt i Tyskland - er formsprogene Domari og Lomavren , som også tales uden for Indien i Mellemøsten og Europa.

Som et resultat af de seneste migrationsprocesser i den britiske kolonitid bruges indo-ariske sprog i stort antal i Caribien , Guyana , Sydafrika , Storbritannien , Mauritius og Fiji , blandt andre. I Fiji bruges endda en variant af hindustani som officielt sprog.

Klassificering af de nye indo-ariske sprog

Problemer

En intern klassifikation af de nye indo-ariske sprog, der er talt siden omkring år 1000, støder på mange problemer. Ideelt set kan et slægtstræ afspejle den genetiske opdeling af sproggrupper, der er afvigende over tid på grund af rumlig afstand. I princippet fandt denne proces også sted på de indo-ariske sprog, men på grund af forskellige migrationsbevægelser kan den ikke længere spores tydeligt historisk. Årsagerne til de tilbagevendende migrationer og de tilhørende blandingsprocesser er de næppe eksisterende naturlige barrierer i det indiske hjerteland og ustabile politiske enheder med multietniske og flersprogede samfund. Disse processer skabte i sidste ende et dialektkontinuum, der strækker sig over hele det indo-ariske sprogområde fra vest til øst og nord til syd.

Konsekvenserne er for det første store vanskeligheder ved identifikationen af ​​individuelle sprog, for det andet i afgrænsningen af ​​dialekt og sprog og endelig i klassificeringen, det vil sige den interne struktur for de nye indo-ariske sprog som helhed. Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass der Übergang vom späten Mittelindoarischen zum frühen Neuindoarischen etwa um 900 bis 1100 n. Chr. nur sehr schwach schriftlich belegt ist; dadurch wird es fast unmöglich, neuindoarische Sprachen auf bestimmte mittelindoarische Sprachen zurückzuführen und damit eine natürliche Gruppenbildung der neuindoarischen Sprachen zu erzielen.

Da ein einfaches, gut begründbares Stammbaummodell also nicht leicht zu erreichen ist, hat es Ansätze gegeben, mit Hilfe des Wellenmodells die Strukturierung der neuindoarischen Sprachen zu verstehen. Dabei werden von bestimmten Zentren ausgehende Innovationen untersucht, die sich im Laufe der Zeit durch Teilbereiche der neuindoarischen Sprachen bewegt haben und in Isoglossen nachzuvollziehen sind. Hier spielt auch das Phänomen der Prestigesprachen eine große Rolle, deren Merkmale und Innovationen durch Kontakt verstärkt auf benachbarte Sprachen übergegangen sind. (Indoarische Prestigesprachen mit dieser Funktion waren das Vedische, Sanskrit, Magadhi, Sauraseni, Apabhramsha und heutzutage Hindi/Urdu.) Das Problem bei der Anwendung der Wellentheorie ist, dass verschiedene Isoglossen zu völlig unterschiedlichen Gliederungen führen und somit auch dieses Modell keine Klassifikation ermöglicht.

Historische Ansätze

Klassifikationsversuche im klassischen genetischen Sinne gab es bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert. Aber erst Hoernle 1880 gibt eine Übersicht, die bereits auf einer größeren Zahl neuindoarischer Sprachen basiert und somit mit moderneren Fassungen vergleichbar ist. Hoernles Hauptgliederung ist eine nordwestliche und eine südöstliche, welche er auf zeitlich getrennte Einwanderungswellen zurückführt:

 • Neuindoarische Sprachen (nach Hoernle 1880)
  • Nord-West-Gruppe
   • Nord-Gruppe: Nepali, Kumanauni, Garhwali ua
   • West-Gruppe: Sindhi, Panjabi, Gujarati, Hindi ua
  • Süd-Ost-Gruppe
   • Ost-Gruppe: Bihari, Bengali, Oriya ua
   • Süd-Gruppe: Marathi, Konkani

Die Grundstruktur dieser auch areal bedingten Klassifikation haben viele spätere Forscher übernommen, allerdings wurde die These der verschiedenen Einwanderungsströme schon bald verworfen. Einen nächsten wichtigen Schritt machte George Abraham Grierson in seinem Linguistic Survey of India (1903–28), der noch heute eine wichtige Arbeitsgrundlage darstellt. Er ging von einem Konzept „äußerer“ und „innerer“ neuindoarischen Sprachen aus. Zu den inneren zählte er die Pahari-Gruppe, Panjabi, Rajasthani, Gujarati und Hindi, zu den äußeren die Ostgruppe (Bengali, Assami, Oriya), die Südgruppe (Marathi, Konkani, Singhalesisch) und eine Nordwestgruppe (Lahnda, Sindhi). Dazwischen positionierte er eine „mittlere“ Gruppe von Übergangssprachen (z. B. Awadhi, Chhattisgarhi). Das Innen-Außen-Konzept konnte sich ebenso wenig wie die Migrationsthese halten.

Eine neue Klassifikation legte dann Chatterji 1926 vor, die bereits im Wesentlichen mit heutigen Ansätzen korrespondiert. Obwohl die Gruppen wieder areale Namen tragen, geht Chatterji von linguistischen Merkmalen und bestimmten phonetischen Isoglossen aus und kommt damit zu folgender nicht-hierarchischen Klassifikation:

 • Neuindoarische Sprachen (nach Chatterji 1926)
  • Nord: Pahari, Nepali
  • Nordwest: Lahnda, Panjabi, Sindhi
  • Südwest: Rajasthani, Gujarati
  • Zentral: Hindi und verwandte Sprachen
  • Ost: Bihari, Bengali, Assami, Oriya
  • Süd: Marathi, Singhalesisch

Grierson revidiert 1931 seinen ursprünglichen Ansatz und kommt zu einer sehr ähnlichen Binnengliederung wie Chatterji. Auch die Klassifikationen von Turner (1960), Katre (1965) und Cardona (1974) sind jeweils begründete Varianten des Chatterji-Ansatzes.

Sonderfälle Dardisch, Romani, Singhalesisch

Während man also zum Kern der neuindoarischen Sprachen nach und nach einen annähernden Konsens gefunden hatte, ohne allerdings in jedem Detail zu einer allgemein akzeptierten Einteilung zu gelangen, gab es noch längere Dispute um Randgruppen, nämlich das Dardische , die Zigeunersprachen ( Romani , Domari ) und das Singhalesische und Maledivische (Divehi). Letztere hat man entweder den südindoarischen Sprachen ( Marathi , Konkani ) zugerechnet oder aber als eigene Gruppe behandelt.

Beim Dardischen ist bis heute nicht endgültig geklärt, welche Sprachen dazugehören sollen. Rechnete man ursprünglich die Nuristani-Sprachen dazu, so tendiert heute die Mehrheit der Forscher dahin, Nuristani als dritten Zweig des Indoiranischen gleichrangig neben Iranisch und Indoarisch zu stellen und nicht mehr den dardischen Sprachen zuzuordnen. Strittig ist dann immer noch die Position der (restlichen) dardischen Sprachen (die wichtigste ist Kashmiri) innerhalb des Neuindoarischen. Während manche Forscher es als einen Unterzweig des Nordwestindischen betrachten (etwa zusammen mit Lahnda und Sindhi), setzt sich die Positionierung als selbstständiger Zweig des Indoarischen durch.

Besonders schwierig gestaltet sich die Zuordnung des Romani und der anderen Zigeunersprachen, deren Zugehörigkeit zum Indoarischen Mitte des 19. Jahrhunderts erkannt wurde. Die moderne Darstellung des Romani und seiner Dialekte von Matras (2002) positioniert es im Zentralindischen nahe dem Hindi, frühere Auffassungen tendierten wegen mancher Ähnlichkeiten in der Phonetik eher zum Nordwestindischen. In dieser Sache ist die letzte Entscheidung noch nicht getroffen. Dieser Artikel stellt das Romani zusammen mit dem Domari und Lomavren als separaten Zweig des Neuindoarischen dar.

Somit deckt sich die hier gegebene Klassifikation weitgehend mit der von Gippert im Metzler Lexikon Sprache (2. Auflage 2000), die von ihm als „zur Zeit beste Arbeitshypothese“ bezeichnet wird. Eine stabile, für alle Zeiten gültige Klassifikation der neuindoarischen Sprachen wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht geben, aber große Abweichungen vom hier vorgestellten Modell sind allerdings wohl auch nicht zu erwarten.

Hauptzweige des Neuindoarischen

Die folgende Aufzählung gibt die Hauptzweige des Neuindoarischen mit den wichtigsten Sprachen wieder. Die vollständige Klassifikation aller neuindoarischen Sprachen wird im nächsten Abschnitt dargestellt.

Klassifikation der neuindoarischen Sprachen

Für jeden Hauptzweig des Neuindoarischen werden in der folgenden Übersicht die strukturelle Gliederung und die zugehörigen Sprachen mit ihren aktuellen Sprecherzahlen angegeben. Zur Sprachidentifikation (und Abgrenzung gegenüber Dialekten) wurde vor allem David Dalby The Linguasphere Register (2000) herangezogen. Es sei darauf hingewiesen, dass die dargestellten Einheiten tatsächlich „Sprachen“ und nicht nur „Dialekte“ sind; jede angeführte Sprache hat in der Regel ihrerseits etliche Dialekte. Zwischen benachbarten Sprachen gibt es normalerweise Übergangsdialekte, deren Zuordnung natürlich problematisch ist. Für eine vollständige und detaillierte Aufstellung mit Dialekten und Unterdialekten siehe den unten angegebenen Weblink, auf dem diese Klassifikation basiert. Die Sprecherzahlen stammen im Wesentlichen aus Ethnologue (15. Auflage 2005), bei größeren Sprachen wurden statistische Jahrbücher und zusätzliche Quellen zur Absicherung herangezogen.

Hauptzweige in Großbuchstaben, genetische Untergruppen in Fettdruck, Sprachnamen im Normaldruck.

DARDISCH (23 Sprachen mit 5,7 Mio. Sprechern)

 • Kashmiri
 • Shina
  • Shina (500 Tsd.), Brokshat (Brokskat, Brokpa) (3 Tsd.), Ushojo (2 Tsd.), Dumaki (500) [ auch als Domari-Dialekt betrachtet ],
   Phalura (Dangarik) (10 Tsd.), Sawi (Sau) (3 Tsd.)
 • Kohistani
  • Indus Kohistani (220 Tsd.), Kalami Kohistani (Bashkarik, Garwi) (40 Tsd.), Torwali (60 Tsd.), Kalkoti (4 Tsd.),
   Bateri (30 Tsd.), Chilisso (3 Tsd.), Gowro (200), Wotapuri-Katarqalai (2 Tsd.), Tirahi (100)
 • Chitral
  • Khowar (Chitrali) (240 Tsd.), Kalasha (5 Tsd.)
 • Kunar
  • Pashai (110 Tsd.), Gawarbati (10 Tsd.), Dameli (5 Tsd.), Shumasti (1 Tsd.)

NORDINDISCH oder PAHARI (3 Sprachen mit 21 Mio. Sprechern)

 • Westpahari
  • Garhwali (2,2 Mio.), Kumauni (2,4 Mio.)
 • Ostpahari

NORDWESTINDISCH (20 Sprachen mit 135 Mio. Sprechern)

 • Dogri-Kangri
  • Dogri-Kangri (2,2 Mio.), Gaddi (Bhamauri) (120 Tsd.), Churahi (110 Tsd.), Bhattiyali (100 Tsd.), Bilaspuri (300 Tsd.),
   Kinnauri-Harijani (6 Tsd.), Chambeali (130 Tsd.), Mandeali (800 Tsd.), Mahasu-Pahari (650 Tsd.), Jaunsari (100 Tsd.),
   Kului (110 Tsd.), Bhadrawahi-Pangwali (90 Tsd.), Pahari-Potwari (200 Tsd.)
 • Lahnda
  • Hindko (3 Mio.), Lahnda (West-Panjabi) (45 Mio.), Siraiki (Süd-Panjabi, Multani) (30 Mio.)
 • Panjabi
  • Panjabi (Ost-Panjabi) (30 Mio.)
 • Sindhi
  • Sindhi (22 Mio.), Kachchi (850 Tsd.), Jadgali (100 Tsd.)

WESTINDISCH (13 Sprachen mit 78 Mio. Sprechern)

 • Rajasthani
  • Marwari (15 Mio.), Harauti (600 Tsd.), Goaria (25 Tsd.);
   Malvi (1,2 Mio.), Nimadi (1,4 Mio.), Gujari (Gujuri) (1-2 Mio.),
   Bagri (1,8 Mio.), Lambadi (Lamani) (2,8 Mio.), Lohari (wenige Tsd.)
 • Gujarati
  • Gujarati (45 Mio.), Vasavi (1 Mio.), Saurashtri (300 Tsd.)
 • Bhili-Khandeshi
  • Bhili (6 Mio.), Kandeshi (2,5 Mio.)

ZENTRALINDISCH (14 Sprachen mit 320 Mio. Sprechern, inkl. S2 655 Mio.)

 • West
  • Hindi (200 Mio., mit S2 490 Mio.), Urdu (60 Mio., mit S2 105 Mio.),
   Braj-Kanauji (6 Mio.), Haryanvi (Bangaru) (13 Mio.), Bundeli (8 Mio.),
   Gowli (35 Tsd.), Chamari (5 Tsd.), Sansi (10 Tsd.), Ghera (10 Tsd.), Bhaya (700)
 • Ost
  • Awadhi (21 Mio.), Bagheli (400 Tsd.);
   Chhattisgarhi (12 Mio.), Dhanwar (15 Tsd.)

OSTINDISCH (26 Sprachen mit 347 Mio. Sprechern)

 • Bihari
  • Bhojpuri (26 Mio.), Maithili (25 Mio.), Magahi (12 Mio.), Sadri (2 Mio.),
   Oraon Sadri (200 Tsd.), Angika (750 Tsd.), Bote-Majhi (10 Tsd.)
 • Oriya
  • Oriya (32 Mio.), Adiwasi Oriya (300 Tsd.), Halbi (800 Tsd.)
 • Tharu
  • Rana Thakur Tharu (270 Tsd.), Saptari Tharu (250 Tsd.), Chitwania Tharu (80 Tsd.),
   Deokri Tharu (80 Tsd.), Mahotari Tharu (30 Tsd.), Buksa (45 Tsd.)
 • Assami-Bengali
  • Assami (15 Mio.)
  • Bengali (210 Mio.), Chittagong (14 Mio.), Sylhetti (5 Mio.), Rajbangsi (2,4 Mio.),
   Chakma (600 Tsd.), Bishnupriya Manipuri (75 Tsd.), Hajong (20 Tsd.)

SÜDINDISCH (4 Sprachen mit 89 Mio. Sprechern)

 • Marathi
  • Marathi (80 Mio.)
 • Konkani
  • Konkani (8 Mio.), Bhil-Konkani (600 Tsd.), Varli (500 Tsd.)

SINHALA-DIVEHI (2 Sprachen mit 13,2 Mio. Sprechern)

 • Sinhala (Singhalesisch) (13 Mio.), Divehi (Maledivisch) (300 Tsd.)

ROMANI-DOMARI (3 Sprachen mit 4 Mio. Sprechern)

 • Romani (3,5 Mio.), Domari (500 Tsd.), Lomavren (100 Tsd. ?)

NICHT-KLASSIFIZIERT (8 Sprachen mit 220 Tsd. Sprechern)
Zusätzlich zu den klassifizierten neuindoarischen Sprachen gibt es einige schriftlose Sprachen, die bisher keinem der Hauptzweige zuzuordnen waren; dennoch sind die hier genannten Sprachen zweifelsfrei indoarisch. Möglicherweise sind einige dieser Sprachen Dialekte von klassifizierten Sprachen. Von keiner dieser Sprachen gibt es bisher linguistische Untersuchungen oder gar Grammatiken. Es handelt sich um:

 • Tippera (100 Tsd. Sprecher), Kanjari (50 Tsd.), Od (50 Tsd.), Usui (5 Tsd.), Vaagri Booli (10 Tsd.),
  Darai (7 Tsd.), Kumhali (1 Tsd.), Chinali (1 Tsd.).

Sprachliche Merkmale

Phonologie

Das Phoneminventar der indoarischen Sprachen ist in den verschiedenen Sprachstufen recht stabil geblieben. Charakteristische Laute wie die retroflexen und aspirierten Konsonanten kommen sowohl in alt-, mittel- als auch fast allen neuindoarischen Sprachen vor. Hingegen haben die verschiedenen Sprachstufen vor allem hinsichtlich der Verteilung der Laute im Wort tiefgreifende Änderungen durchlaufen, wodurch sich die Lautgestalt der Wörter teils erheblich verändert hat.

Konsonanten

Charakteristisch für das Konsonantensystem der indoarischen Sprachen ist eine große Zahl (in der Regel 20) an Plosiven (Verschlusslauten), die nach fünf Artikulationsorten ( velar , palatal , retroflex , dental und labial ) unterschieden werden. Der Kontrast zwischen retroflexem und dentalem t (vgl. Hindi totā „Papagei“ und ṭoṭā „Mangel“) ist typisch für die Sprachen Südasiens. Obwohl man c und j traditionell als Plosive klassifiziert, werden sie in der Praxis eher als Affrikaten , also [ ʧ ] und [ ʤ ], gesprochen. [10] Der Unterschied zwischen Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit (z. B. p vs. b ) ist ebenso bedeutungsunterscheidend wie die Aspiration , die sowohl bei stimmlosen als auch stimmhaften Plosiven vorkommt (z. B. p , b vs. ph , bh ). Nach der Beschreibung der traditionellen indischen Grammatik existiert zu jeder der fünf Reihen von Plosiven ein homorganer (am gleichen Artikulationsort gesprochener) Nasal . Somit ergibt sich folgendes System der Plosive und Nasale (Angegeben ist die IAST -Transkription und der Lautwert in IPA-Lautschrift ):

Plosive Nasale
stimmlos stimmlos aspiriert stimmhaft stimmhaft aspiriert
Velar k [ k ] kh [ ] g [ g ] gh [ ] ṅ [ ŋ ]
Palatal c [ c ] ch [ ] j [ ɟ ] jh [ ɟʱ ] ñ [ ɲ ]
Retroflex ṭ [ ʈ ] ṭh [ ʈʰ ] ḍ [ ɖ ] ḍh [ ɖʱ ] ṇ [ ɳ ]
Dental t [ ] th [ t̪ʰ ] d [ ] dh [ d̪ʱ ] n [ ]
Labial p [ p ] ph [ ] b [ b ] bh [ ] m [ m ]

Einige periphere indoarische Sprachen haben dieses System vereinfacht. Im Singhalesischen ist (wohl unter tamilischem Einfluss) die Aspiration verloren gegangen, während Asamiya keine retroflexen Laute kennt. Andere Sprachen haben zusätzliche Phoneme entwickelt, Sindhi etwa die Implosive [ ɠ ], [ ʄ ], [ ɗ ], und [ ɓ ]. Was die Nasale angeht, waren ursprünglich nur m , das dentale n und das retroflexe eigenständige Phoneme, auch die Unterscheidung zwischen den letzten beiden wird nicht in allen modernen Sprachen gewahrt. Die Laute und ñ sind meist nur positionsbedingte Allophone , die nur vor den entsprechenden Plosiven vorkommen, in manchen Sprachen haben sie aber sekundären Phonemstatus erlangt.

Im klassischen Sanskrit kamen der Vibrant r [ r ] und der Lateral l [ l ] vor. Andere indoarische Sprachen haben ihr Phoneminventar in diesem Bereich erweitert: Ein retroflexer Lateral [ ɭ ] kommt bereits im Vedischen und später u. A. in Oriya , Marathi , Gujarati und Panjabi vor. Hindi , Bengali , Panjabi und Sindhi kennen den retroflexen Flap [ ɽ ]. Während im Altindoarischen noch vier Frikative vorkamen – die drei Zischlaute ś [ ɕ ], [ ʂ ] und s [ s ] sowie h [ ɦ ] – sind in den modernen Sprachen die drei ursprünglichen Sibilanten zu einem Laut, im Westen meist [s], im Osten [ ʃ ], zusammengefallen. Meist ist aber durch Lehnwörter wieder eine Unterscheidung zwischen [s] und [ʃ] eingeführt worden. An Halbvokalen kommen y [ j ] und v [ ʋ ] vor.

Zusätzlich zu diesen ursprünglichen indoarischen Konsonanten haben viele neuindoarische Sprachen durch Lehnwörter aus dem Persischen und Englischen neue Phoneme übernommen, namentlich [ f ], [ z ], [ x ], [ ɣ ] und [ q ]. In allen Sprachen außer Urdu ist die Stellung dieser Phoneme aber nicht sehr gefestigt, bei nachlässiger Aussprache werden sie oft durch ähnlich klingende Laute ersetzt, also etwa p h ilm statt film .

Vokale

Die Anzahl der Vokalphoneme bewegt sich in den meisten neuindoarischen Sprachen zwischen sechs und zehn. Romani hat nur fünf Vokale, das Singhalesische dagegen ein System von 13 Vokalen, das in erster Linie auf der Unterscheidung nach Vokallänge beruht. Für die dardischen Sprachen und bestimmte Marathi-Dialekte werden Systeme mit bis zu 18 Vokalen beschrieben, die aber nur unzureichend erforscht sind. [11]

Die Vokalsysteme der wichtigsten indoarischen Sprachen sind wie folgt:

Sprache Vokalphoneme
Marathi , Nepali : / i , e , a , ə , o , u /
Oriya : / i , e , a , ɔ , o , u /
Bengali : / i , e , æ , a , ɔ , o , u /
Asamiya : / i , e , ɛ , a , ɒ , ɔ , o , u /
Gujarati : / i , e , ɛ , a , ə , ɔ , o , u /
Hindi , Panjabi : / i , ɪ , e , æ , a , ə , ɔ , o , ʊ , u /

Anmerkung: Der kurze a -Laut kann als [ ʌ ] oder [ ə ] wiedergegeben werden.

Das symmetrische Zehn-Vokal-System des Hindi und Panjabi steht dem Sanskrit am nächsten. Im Sanskrit bestand aber der Unterschied zwischen Paaren wie i / ī primär in der Vokallänge: [ i ] / [ ]. In den neuindoarischen Sprachen ist dieser quantitative Unterschied durch einen qualitativen ersetzt worden: [ ɪ ] / [ i ]. Es ist aber möglich, dass der qualitative Unterschied bereits von Anfang mit der Unterscheidung nach der Vokallänge einherging. [12] Zumindest für das kurze a [ ə ] und das lange ā [ ] wird bereits in den ältesten Grammatiken ein Unterschied in der Vokalqualität beschrieben. Zusätzlich kannte das Sanskrit die „konsonantischen Vokale“ , r̥̄ und . Die letzten beiden sind sehr selten, das kommt hingegen auch in den modernen Sprachen in Sanskrit-Lehnwörtern vor und wird heutzutage je nach Region als [ ] oder [ ] gesprochen (z. B. r̥ṣi [ rɪʃɪ ] „ Rishi “).

Die Phoneme [ æ ] und [ ɔ ] im Hindi und Panjabi gehen ursprünglich auf die Diphthonge [ ai ] und [ au ] zurück und werden in manchen Dialekten auch noch als solche gesprochen. Während diese beiden Diphthonge im Sanskrit phonematisch sind, werden die zahlreichen Vokalverbindungen der neuindoarischen Sprachen nicht als eigenständige Phoneme aufgefasst.

Den reinen Vokalen stehen in den meisten neuindoarischen Sprachen Nasalvokale gegenüber (z. B. Hindi cā̃d „Mond“). Das Sanskrit kennt ebenfalls eine als Anusvara ( ) bezeichnete Nasalisierung (z. B. māṃsa „Fleisch“), die aber nur in vorhersagbaren Fällen auftritt und deshalb im Gegensatz zu den Nasalvokalen der modernen Sprachen nicht phonematisch ist. Selbiges gilt für den im Sanskrit vorhandenen stimmlosen Hauchlaut Visarga ( ), der meist am Wortende auftritt und sprachhistorisch auf s oder r zurückgeht (vgl. die Nominativendung -aḥ im Sanskrit mit Griechisch -os und Latein -us ).

Akzent

Die älteste indoiranische Sprachform, das Vedische , verfügte über einen tonalen Akzent , der dem des Altgriechischen entsprach (vgl. Vedisch pā́t, padáḥ mit Altgriechisch poús , podós „Fuß“). Der Akzent konnte auf jede Silbe des Wortes fallen und wurde mit einem Hochton ( udātta ) gesprochen. Im klassischen Sanskrit wandelte sich der tonale Akzent zu einem auf der Schallfülle beruhenden dynamischen Akzent , wie er auch im Deutschen vorkommt. Die Position des Akzents stimmte nicht mit dem alten tonalen Akzent überein, sondern fiel ähnlich wie im Lateinischen nach vorhersagbaren Regeln auf die zweit-, dritt- oder viertletzte Silbe. Die Betonung folgt in den neuindoarischen Sprachen unterschiedlichen Regeln, ist aber nie bedeutungsunterscheidend. Eine Ausnahme ist Asamiya (vgl. ˈpise „er trinkt“ und piˈse „dann“).

Panjabi stellt als Tonsprache einen Sonderfall dar. Die drei bedeutungsunterscheidenden Töne (z. B. koṛā „Peitsche“, kóṛā „Aussätziger“, kòṛā „Pferd“) sind sekundär unter dem Einfluss eines früheren aspirierten Konsonanten entstanden (vgl. Panjabi kòṛā mit Hindi ghoṛā ).

Historische Phonologie

Die altindoarischen Sprachen hatten eine komplizierte Phonologie, die dem indogermanischen Typus noch recht nahesteht. Die wichtigsten Punkte, in denen sich Sanskrit von der rekonstruierten indogermanischen Ursprache unterscheidet, sind folgende:

 • Zusammenfall von *a , *e und *o zu a (vgl. lat. agit mit Sanskrit ajati „er treibt“, altgr. esti mit Sanskrit asti „er ist“ und altgr. posis mit Sanskrit patiḥ „Ehemann, Gebieter“)
 • Wandel der silbischen Nasale *n̥ und *m̥ zu a (vgl. lat. in- und dt. un- mit Sanskrit a- )
 • Monophthongierung von *ai und *au zu e und o (vgl. altgr. oida mit Sanskrit veda „ich weiß“)
 • Zusammenfall der Labiovelare *k w , *g w und *g w h mit den Velaren k , g , gh , vor ursprünglichen Vordervokalen wandeln sich diese zu den Palatalen c , j (vgl. lat. -que und Sanskrit ca „und“).
 • Wandel der Palatovelare *ḱ , und *ǵh zu ś , j und h (vgl. lat. centum mit Sanskrit śatam „hundert“), dadurch gehört Sanskrit zu den Satem-Sprachen .
 • Entstehung einer stimmlosen Reihe von aspirierten Konsonanten zusätzlich zu der stimmhaften
 • Entstehung der Retroflexe unter dem Einfluss nichtindoarischer Sprachen.

Am Wortanfang und im Wortinneren treten im Sanskrit komplexe Konsonantenhäufungen auf (z. B. jyotsna „Mondschein“). Dagegen können Wörter nur auf bestimmte Konsonanten enden, Verbindungen von mehreren Konsonanten kommen in der Regel nicht vor (vgl. lat. vox und Avestisch vāxš mit Sanskrit vāk „Stimme“). Beim Zusammentreffen von Lauten innerhalb eines Wortes oder beim Aufeinandertreffen zweier Wörter treten Sandhi -Erscheinungen auf (z. B. wird na uvāca zu novāca „er sagte nicht“).

In der mittelindoarischen Periode vereinfachte sich die Phonologie erheblich. Es kamen keine Sandhi-Regeln mehr zur Anwendung, das Phoneminventar wurde etwas verkleinert. Die wichtigste Änderung in den mittelindoarischen Sprachen war die radikale Vereinfachung der Silbenstruktur hin zu einem Typus, der dem der dravidischen Sprachen ähnelte: Konsonantenverbindungen am Wortanfang waren nicht mehr möglich, im Wortinneren kamen nur bestimmte einfach auszusprechende Konsonantenverbindungen (verdoppelte Konsonanten oder Verbindungen mit einem Nasal als erstem Bestandteil) vor, am Wortende waren gar keine Konsonanten außer dem nasalisierten zulässig. Die wichtigsten Lautwandel des Mittelindoarischen sind:

 • Reduzierung von Konsonantenverbindungen am Wortanfang (z. B. Sanskrit prathama „erster“, skandha „Schulter“ zu Pali paṭhama , khandha )
 • Assimilation von Konsonantenverbindungen im Wortinneren (z. B. Sanskrit putra „Sohn“, hasta „Hand“ zu Pali putta , hattha )
 • Wegfall von auslautenden Konsonanten (z. B. Sanskrit paścāt „hinten“ zu Pali pacchā ), nur -m und -n bleiben als nasalisiertes Anusvara erhalten (z. B. kartum „machen“ zu Pali kattuṃ ).
 • Zusammenfall der Spiranten ś , und s (z. B. Sanskrit deśa „Land“, doṣa „Fehler“ und dāsa „Diener“ zu Pali desa , dosa , dāsa )
 • Wegfall der konsonantischen Vokale , r̥̄ und (z. B. Sanskrit pr̥cchati „er fragt“ zu Pali pucchati )
 • Monophthongierung der Diphthonge ai , au und der Lautverbindungen aya , ava zu e und o (z. B. Sanskrit auṣaḍha „Heilkraut“, ropayati „er pflanzt“ zu Pali osaḍha , ropeti )
 • in der späteren Phase Ausfall intervokalischer Konsonanten (z. B. Sanskrit loka „Welt“ zu Prakrit loa ), aspirierte intervokatische Konsonanten werden zu h (z. B. Sanskrit kathayati „er erzählt“ zu Prakrit kahei ). Dadurch entstehen Abfolgen von zwei Vokalen, die im Sanskrit nicht zulässig waren.

In den neuindoarischen Sprachen hat sich die Silbenstruktur durch den Ausfall kurzer Vokale wieder vom simplen Typus des Mittelindoarischen wegentwickelt. So kommen Konsonanten am Wortende sogar weitaus öfter vor als im Sanskrit, auch im Wortinneren sind wieder Konsonantenverbindungen möglich. Verstärkt wird diese Entwicklung durch Lehnwörter aus nichtindoarischen Sprachen. Viele neuindoarische Sprachen haben spezielle Entwicklungen durchlaufen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Zentrale Merkmale, die die Phonetik der Mehrzahl der neuindoarischen Sprachen charakterisieren, sind:

 • Ausfall kurzer Vokale am Wortende (z. B. Prakrit phala „Frucht“ zu Hindi , Nepali phal , Bengali , Asamiya phɔl aber Oriya phɔlɔ )
 • Ausfall unbetonter kurzer Vokale im Wortinneren (z. B. Prakrit sutthira „fest“ zu Hindi suthrā , Prakrit gaddaha „Esel“ zu Bengali gādhā ), dadurch Entstehung zahlreicher neuer Konsonantenverbindungen. Dies führt bei mehrsilbigen Stämmen teils zur Alternanz (z. B. Hindi samajh-nā „verstehen“ und samjh-ā „verstanden“).
 • Vereinfachung von doppelten Konsonanten mit Ersatzdehnung des vorangehenden Vokals (z. B. Prakrit satta „sieben“ zu Hindi, Marathi sāt , Bengali ʃāt , aber Panjabi satt )
 • Ersetzung eines Nasals vor einem Plosiv durch Längung und Nasalisierung des vorangehenden Vokals (z. B. Prakrit danta „Zahn“ zu Hindi, Bengali dā̃t , aber Panjabi dand ).

Morphologie

Die Morphologie der indoarischen Sprachen hat im Laufe ihrer Entwicklung grundlegende Änderungen erfahren. Das altindoarische Sanskrit war eine hochgradig synthetisch - flektierende Sprache mit einer komplizierten Formenlehre, dem Lateinischen und Altgriechischen nicht unähnlich. Die Entwicklung hin zu den mittelindoarischen Sprachen ging mit einer deutlichen Vereinfachung der Formenbildung einher. Die neuindoarischen Sprachen sind zu einem weitgehend analytischen Sprachbau mit agglutinierenden Elementen übergegangen. Typologisch sind die indoarischen Sprachen stark von ihren dravidischen Nachbarsprachen beeinflusst worden, vor allem im Bereich der Syntax schlägt sich dieser Einfluss bereits im klassischen Sanskrit deutlich nieder.

Nomen

Die Morphologie der Nomina ist im Sanskrit komplex. Sie haben alle acht Kasus ( Nominativ , Akkusativ , Instrumental , Dativ , Ablativ , Genitiv , Lokativ , Vokativ ) und drei Numeri ( Singular , Dual , Plural ) der indogermanischen Ursprache bewahrt. Je nach Stammauslaut und Genus werden die Nomina in verschiedene Deklinationstypen mit jeweils unterschiedlichen Kasusendungen eingeteilt. Manche Stämme setzen quantitativen Ablaut ein und sind dadurch höchst variabel (z. B. bildet der Stamm pitr̥- „Vater“ folgende Formen: pitā , pitar-am , pitr-e , pitr̥-bhyām , pitr̥̄-n ).

Im Mittelindoarischen wurde dieses komplizierte System vereinfacht: Der Dual ging verloren, das Kasussystem wurde durch den Zusammenfall von Genitiv und Dativ reduziert und die variablen Konsonantenstämme in regelmäßige Vokalstämme umgewandelt (z. B. Sanskrit gacchant-/gacchat- „gehend“ zu Pali gacchanta- ), bis in der Apabhramsha-Phase nur noch ein allgemeiner Deklinationstyp vorhanden ist. Im Großen und Ganzen bleibt aber im Mittelindoarischen das alte Kasussystem, wenn auch vereinfacht, bestehen. Als Beispiel ist die Deklination des Wortes putra- / putta- („Sohn“) im Singular in Sanskrit, Pali und Apabhramsha angegeben.

Kasus Sanskrit Pali Apabhramsha
Nominativ putraḥ putto puttu
Akkusativ putram puttaṃ puttu
Instrumental putrena puttena putteṇa(ṃ), puttẽ, puttiṃ
Dativ putrāya (puttāya)
Ablativ putrāt puttā, puttasmā, puttamhā puttahi, puttaho
Genitiv putrasya puttassa puttaha, puttaho, puttassu, puttāsu
Lokativ putre putte, puttasmiṃ, puttamhi putti, puttahiṃ

Die neuindoarischen Sprachen haben dagegen das Deklinationssystem grundlegend umgestaltet. Das flektierende System des Alt- und Mittelindoarischen ist nur noch in Rudimenten erhalten. Meist sind nur noch zwei primäre Kasus vorhanden, nur vereinzelt finden sich noch Reste der alten Kasus Instrumental, Lokativ und Ablativ. Nominativ und Akkusativ, schon durch Lautwandel im Apabhramsha zusammengefallen, werden zum Rektus zusammengefasst. In Opposition zum Rektus steht in der Regel ein Obliquus (z. B. Hindi laṛkālaṛke „Junge“, Gujarati ghoḍoghoḍā „Pferd“). Manche Sprachen wie Bengali oder Asamiya haben keine spezielle Form für den Obliquus. Formal geht der Obliquus meist auf den Genitiv zurück und hat in einigen wenigen Sprachen auch noch dessen Funktion behalten. In den meisten Sprachen kommt er aber nicht allein vor, sondern wird durch ein System von Postpositionen oder sekundären Affixen in seiner Bedeutung weiter differenziert (z. B. Hindi laṛke ko „dem Jungen“, Gujarati ghoḍānuṃ „des Pferdes“). Diese Affixe gehen ursprünglich auf eigenständige Wörter zurück, sind aber teils mit dem Obliquus zu sekundären agglutinierenden Kasusendungen verschmolzen. Die Genitivendung -er im Bengali leitet sich etwa über die Partikel kera auf das altindoarische Substantiv kārya mit der Bedeutung „Angelegenheit“ ab.

Der Plural wird auf unterschiedliche Weisen gebildet. Geschieht dies etwa im Hindi flektierend, mit einer Endung, die gleichzeitig Kasus und Numerus ausdrückt (vgl. Nominativ Singular laṛkā , Plural laṛke ; Obliquus Singular laṛke , Plural laṛkõ ), so setzen andere Sprachen wie Bengali dagegen agglutinierende Pluralsuffixe ein, an die zusätzlich Kasusformantien treten (vgl. Nominativ Singular chele , Plural chele-gulo ; Objektiv Singular chele-ke , Plural chele-gulo-ke ).

Die alt- und mittelindoarischen Sprachen kennen die drei indogermanischen Genera Maskulinum , Femininum und Neutrum . Unter den neuindoarischen Sprachen ist dieses System in den westlichen Sprachen ( Gujarati , Marathi , Konkani ) beibehalten worden. Im Singhalesischen kommen ebenfalls drei Genera vor, doch handelt es sich hierbei um ein anders gelagertes System, das wie in den dravidischen Sprachen auf Belebtheit und natürlichem Geschlecht beruht. In den meisten neuindoarischen Sprachen sind Maskulinum und Neutrum zusammengefallen. Nach Osten hin ist die Genuskategorie weniger stark ausgeprägt. Die östlichsten Sprachen Bengali, Asamiya und Oriya haben sie gänzlich verloren, ebenso Khowar und Kalasha am entgegengesetzten Ende des indoarischen Sprachraums.

Verb

Das Verb zeichnet sich im Altindoarischen (im Vedischen noch stärker als im klassischen Sanskrit) durch einen großen Reichtum an Formen aus. Die Verben werden in drei Personen, drei Numeri (Singular, Dual, Plural) und drei Genera Verbi ( Aktiv oder parasmaipada , Medium oder ātmanepada und Passiv ) konjugiert . Das Tempussystem ist mit Präsens , Imperfekt , Futur , Aorist , Perfekt sowie im Vedischen noch Plusquamperfekt ausgeprägt. Ursprünglich unterschieden sich die Vergangenheitstempora noch in ihrer Bedeutung, später werden sie aber gleichbedeutend verwendet. Die gebräuchlichste Möglichkeit, die Vergangenheit auszudrücken, ist im klassischen Sanskrit indes ein Nominalsatz mit dem Partizip Perfekt Passiv . An Modi existieren Indikativ , Konjunktiv , Optativ und Imperativ . Dazu kommen mehrere Partizipien des Aktivs und Passivs, Gerundien , ein Infinitiv sowie ein System von abgeleiteten Verben ( Kausativ , Desiderativ , Intensiv ). Die Verben werden nach der Bildung des Präsensstammes in zehn Klassen eingeteilt. Die Hauptunterscheidung liegt hierbei zwischen den thematischen Verben, die den Themavokal a zwischen Stamm und Endung einfügen, und den athematischen Verben , bei denen dies nicht der Fall ist. Das Imperfekt wird ebenso wie der Imperativ und Optativ vom Präsensstamm gebildet, die Formen der übrigen Tempora sind unabhängig vom Präsensstamm. Die Verbalmorphologie des Sanskrit ist kompliziert und setzt regelmäßig Mittel wie Reduplikation und quantitativen Ablaut ( guṇa - und vr̥ddhi -Stufe) ein (z. B. werden vom Stamm kr̥- „machen“ die Formen kr̥-ta „gemacht“, kar-oti „er macht“ und ca-kār-a „er hat gemacht“ gebildet).

In den mittelindoarischen Sprachen wird dieses System vereinfacht und regelmäßiger gestaltet. Die Vergangenheitstempora, deren Unterscheidung schon im Sanskrit nur künstlich aufrechterhalten wurde, werden gänzlich durch die Partizipialkonstruktion ersetzt. Der Konjunktiv stirbt ebenso aus wie das Medium und die abgeleiteten Verben mit Ausnahme des Kausativs.

Die neuindoarischen Sprachen verwenden neben den alten synthetischen Formen, die nach Person und Numerus konjugiert werden, in größerem Maße Partizipialformen , die sich nach Genus und Numerus verändern, sowie analytische (zusammengesetzte) Verbformen aus Partizip und Hilfsverb . Die verschiedenen neuindoarischen Sprachen unterscheiden sich darin, wie sie diese Möglichkeiten einsetzen, wie an folgendem Vergleich einiger Formen des Verbs für „kommen“ in den wichtigsten neuindoarischen Sprachen deutlich wird:

Sprache Stamm Präsens („ich komme“) Perfektiv („ich kam“) Futur („ich werde kommen“)
Hindi - Urdu ā- ātā hū̃ (m.), ātī hū̃ (f.) āyā (m.), āī (f.) āū̃gā (m.), āū̃gī (f.)
Panjabi āu-, āv-, ā- āundā hā̃ āiā (m.), āī (f.) āvā̃gā (m.), āvā̃gī (f.)
Kashmiri y(i)-, ā- chus yivān (m.), ches yivān (f.) ās (m.), āyēs (f.) yimɨ
Sindhi ac-, ā-, ī- acā̃ tho (m.), acā̃ thī (f.) āīus (m.), āīasi (f.) īndus (m.), īndīas (f.)
Gujarati āv- āvũ chũ āyvo (m.), āvī (f.) āviʃ
Marathi ye-, ā- yetõ (m.), yetẽ (f.) ālõ (m.), ālẽ (f.) yeīn
Singhalesisch e-, āv- enavā, emi āvā, āmi ennam, emi
Oriya ās- āsẽ āsili āsibi
Bengali āʃ- āʃi āʃlum āʃbo
Asamiya āh-, ɒh- āhõ āhilõ āhim
Nepali āu-, ā- āũchu āẽ āunechu

Syntax

Die normale Satzstellung ist in allen Sprachstufen des Indoarischen Subjekt-Objekt-Verb (SOV). Im Sanskrit kann diese Wortfolge noch recht frei variiert werden, in den neuindoarischen Sprachen ist die Wortfolge fester reglementiert. Nur zur besonderen Betonung kann ein Satzglied hinter das Verb gestellt werden. Die indoarischen Sprachen teilen auch die übrigen typologischen Merkmale, die für SOV-Sprachen charakteristisch sind: Sie benutzen Postpositionen statt Präpositionen (z. B. Sanskrit rāmena saha „mit Rama“) und setzen das bestimmende Element vor das bestimmte. Das bedeutet, dass Attribute ihren Bezugswörtern und Nebensätze Hauptsätzen vorangehen. Beispiele für die SOV-Wortstellung mit Interlinearübersetzung : [13]

maĩ tum ko ye kitāb detā hū̃
ich dir dieses Buch gebend bin

Hindi : „Ich gebe dir dieses Buch.“

āmi ei āmgula nūtan bazār theke enechi
ich diese Mangos neu Markt von brachte

Bengali : „Ich brachte diese Mangos vom neuen Markt.“

guru-varayā maṭa iskōlē-di siṃhala akuru igennuvā
Lehrer+ Honorificum mir Schule-in-während singhalesisch Buchstaben lehrte

Singhalesisch : „Der Lehrer brachte mir, als ich in der Schule war, die singhalesische Schrift bei.“

Schon im klassischen Sanskrit war die bevorzugte Möglichkeit einen Satz der Vergangenheit auszudrücken, eine Passivkonstruktion mit dem Partizip Perfekt Passiv , bei der die handelnde Person im Instrumental steht (z. B. bālena kanyā dr̥ṣṭā wörtl. „das Mädchen [ist] vom Jungen gesehen“ statt bālaḥ kanyām apaśyat „der Junge sah das Mädchen“). Diese Konstruktion wird auch auf intransitive Verben ausgeweitet (z. B. mayā suptam wörtl. „[es war] von mir geschlafen“ für „ich schlief“). In den neuindoarischen Sprachen hat sich hieraus eine ergativähnliche Konstruktion entwickelt. Charakteristisch hierfür ist, dass bei transitiven Sätzen der Vergangenheit das Subjekt eine spezielle Form annimmt, die als Agentiv bezeichnet wird, während es bei intransitiven Verben und bei Gegenwartssätzen in der Grundform steht. Vergleiche folgende Beispielsätze aus dem Hindi:

laṛka kitāb kharīdtā hai
Junge Buch kaufend ist

„Der Junge kauft das Buch.“

laṛke ne kitāb kharīdī
Junge (Agentiv) Buch gekauft

„Der Junge kaufte das Buch.“

Lexik

Die einheimische Grammatik teilt den Wortschatz der modernen indoarischen Sprachen in vier Kategorien, die mit Sanskrit-Namen bezeichnet werden:

 • tadbhava („daraus [dh aus einem Sanskritwort] entstanden“): Erbwörter aus dem Altindoarischen
 • tatsama („dasselbe wie das [dh ein Sanskritwort]“): direkte Entlehnungen aus dem Sanskrit
 • deśya („lokal“): Wörter ohne Entsprechung im Sanskrit
 • videśi („fremd“): Lehnwörter aus außerindischen Sprachen

Erbwörter

Den Kern der neuindoarischen Lexik bilden die Tadbhava-Wörter, die auf natürlichem Wege aus dem Altindoarischen über die Zwischenstufe der mittelindoarischen Prakrits entlehnt worden und dabei durch eine Reihe von Lautwandeln in ihrer Gestalt verändert worden sind. So geht das Hindi-Wort khet („Feld“) über Prakrit khetta auf Sanskrit kṣetra zurück. Manche Wörter wie deva („Gott“) oder nāma („Name“) hatten schon im Altindischen eine so einfache Gestalt, dass sie keiner weiteren Veränderung unterlagen. Tadbhava-Wörter können einen ursprünglich nichtindogermanischen Ursprung haben, denn bereits im Sanskrit sind Entlehnungen aus den dravidischen und Munda-Sprachen vorhanden.

Einige indoarische Wortgleichungen [14]

Sprache Hand Zahn Ohr machen trinken hören
Sanskrit hasta danta karṇa kar- pib- śṛn-
Hindi hāth dā̃t kan kar- pī- sun-
Bengali hāt dā̃t kān kɔr- pi- ʃon-
Panjabi hatth dand kann kar- pī- suṇ-
Marathi hāt dāt kān kar- pi- aik-
Gujarati hāth dā̃t kān kar- pī- sā̃bhaḷ-
Oriya hātɔ dāntɔ kānɔ kɔr- pi- suṇ-
Sindhi hathu ɗandu kanu kar- pi- suṇ-
Asamiya hāt dā̃t kān kɔr- pi- xun-
Nepali hāt dā̃t kān gar- piu- sun-
Kashmiri athɨ dād kan kar- co- buz
Singhalesisch ata data kaṇa kara- bo-, bī- aha-, äsu-
Romani vast dand kan ker- pi- sun-

Sanskritismen

Wörter, die in unveränderter Gestalt (oder besser: Schreibweise) direkt aus dem Sanskrit entlehnt worden sind, bezeichnet man als Tatsamas. Die Aussprache kann dabei durchaus abweichen: die Unterscheidung zwischen bestimmten Lauten wie ś und wird meist nicht mehr gewahrt, in Hindi und Marathi fällt das kurze a am Wortende oft aus, im Bengali werden Konsonantenverbindungen assimiliert. So wird das Tatsama ātmahatyā („Selbstmord“) auf Hindi [ aːtmʌhʌtjaː ], auf Bengali dagegen [ ãttohɔtta ] ausgesprochen. Im Singhalesischen werden auch aus dem Pali , das als Sprache des buddhistischen Kanons eine ähnlich wichtige Rolle wie das Sanskrit einnimmt, übernommene Wörter zu den Tatsamas gerechnet. Teils sind Doubletten von Tadbhava und Tatsama-Wörtern vorhanden, wobei das Tatsama dann meist eine spezialisiertere Bedeutung hat. So existiert im Hindi neben dem erwähnten Tadbhava khet für ein Feld im konkreten Sinne (dh eines, das man pflügen kann) das Tatsama-Wort kṣetra , das ein Feld im übertragenen Sinne (also ein Beschäftigungsfeld o. Ä.) bezeichnet.

In den modernen indoarischen Literatursprachen (außer denen wie Urdu , die dem kulturellen Einfluss des Islam unterliegen) hat die Verwendung von Sanskrit-Wörtern sehr große Ausmaße angenommen. Vor allem im Wortschatz des höheren Registers finden sich viele Sanskritismen, ähnlich wie in den europäischen Sprachen lateinische und griechische Fremdwörter verwendet werden. Nationalistische Kreise fördern die Verwendung von Sanskritwörtern als ein Symbol des politischen Hinduismus [15] und versuchen in der Schriftsprache auch für neuere Begriffe wie „Elektrizität“ Sanskrit- Neologismen zu etablieren. In der Alltagssprache können sich künstliche Sanskrit-Neologismen aber nur schwerlich gegen englische Lehnwörter durchsetzen.

Lehnwörter

Zu den Deśya-Wörtern rechnet man Wörter ohne Parallelen im Sanskrit. Hierzu gehören aus altindischen Dialekten ererbte Wörter, die im Sanskrit fehlen, sowie Entlehnungen aus den dravidischen und Munda-Sprachen. Dazu kommen in den neuindoarischen Sprachen in großer Zahl aus außerindischen Sprachen, vor allem dem Persischen , Arabischen , Portugiesischen und Englischen , übernommene Lehnwörter, die die indische Grammatik zur videśi -Kategorie rechnet.

Während der etwa achthundertjährigen islamischen Herrschaft in Nordindien war das Persische die Hofsprache der Oberschicht. So gelangten viele persische und über persische Vermittlung auch arabische Wörter in die indoarischen Sprachen. Für Urdu, die Sprache der indischen Muslime, übernimmt das Persisch-Arabische eine ähnliche Rolle als Quelle für Wörter höherer Stilebenen wie Sanskrit für die mehrheitlich von Hindus gesprochenen Sprachen. Dementsprechend groß ist deren Anteil im Urdu, besonders niedrig ist er naturgemäß in Sprachen wie Nepali , Asamiya oder Singhalesisch, die keinem nachhaltigen islamischen Einfluss ausgesetzt waren. [16]

Einen verhältnismäßig kleinen Anteil unter den Fremdwörtern machen Entlehnungen aus dem Portugiesischen, mit der die indischen Sprachen ab dem 16. Jahrhundert durch europäische Seefahrer in Kontakt kamen. Aus der portugiesischen Sprache wurden Wörter wie chave für „Schlüssel“ (Hindi cābhī , Marathi cāvī ), janela für „Fenster“ (Hindi janglā , Bengali jānālā , Singhalesisch janēlaya ) oder mestre für „Handwerker“ (Hindi mistrī , Marathi mestrī ) übernommen. Äußerst zahlreich sind seit der britischen Kolonialzeit die englischen Lehnwörter. Vor allem moderne Begriffe wie „Hotel“ ( hoṭal ), „Ticket“ ( ṭikaṭ ) oder „Fahrrad“ ( sāikil , von cycle ) wurden aus dem Englischen entnommen.

Schriften

Die indoarischen Sprachen werden in einer Vielzahl von Schriften geschrieben: verschiedenen indischen Schriften, der persisch-arabischen Schrift und in Einzelfällen der lateinischen Schrift. Dhivehi , die Sprache der Malediven, hat eine gänzlich eigene Schrift, Thaana genannt. Sie wurde im 15. Jahrhundert nach dem Vorbild von arabischen Ziffernzeichen und anderen Elementen geschaffen.

Indische Schriften

Hinduistisches Mantra auf Sanskrit in Devanagari-Schrift

Die meisten für die indoarischen Sprachen verwendeten Schriften gehören ebenso wie die Schriften Südindiens, Südostasiens und Tibets zur Familie der indischen Schriften , die allesamt von der Brahmi-Schrift abstammen. Die Brahmi-Schrift tritt erstmals im 3. Jahrhundert v. Chr. in den Inschriften Kaiser Ashokas zu Tage. Ihre Ursprünge sind ungeklärt, als wahrscheinlich gilt, dass sie nach dem Vorbild des aramäischen Alphabets geschaffen wurde, während die in Indien populäre These einer Abstammung von der Indusschrift von westlichen Forschern abgelehnt wird. [17] Im Laufe der Zeit spaltete sich die Brahmi-Schrift in zahlreiche regionale Varianten auf, die grafisch teils sehr stark voneinander abweichen. Strukturell sind sie sich aber sehr ähnlich und teilen alle dasselbe Funktionsprinzip. Es handelt sich bei ihnen um eine Zwischenform aus Alphabet und Silbenschrift, sogenannte Abugidas , bei denen jedes Konsonantenzeichen einen inhärenten Vokal a besitzt, der durch diakritische Zeichen modifiziert werden kann. Konsonantenverbindungen werden durch Ligaturen ausgedrückt. Die Reihenfolge der Zeichen ist in den indischen Schriften anders als etwa im lateinischen Alphabet nicht beliebig, sondern spiegelt die Phonologie der indoarischen Sprachen wider. Die Buchstaben werden folgendermaßen angeordnet:

Das Zeicheninventar ist in den verschiedenen Schriften im Wesentlichen dasselbe. Manche Schriften kennen ein spezielles Zeichen für das retroflexe , weitere Sonderzeichen könnten durch einen untergesetzten Punkt geschaffen werden.

Folgende indische Schriften werden für indoarische Sprachen verwendet (als Beispiel ist die erste Konsonantenreihe ka , kha , ga , gha , ṅa angegeben):

Schrift Sprache(n) Beispiel
Devanagari Hindi , Bihari , Rajasthani , Marathi , Nepali Devanagari velars.png
Bengalische Schrift Bengali , Asamiya , Bishnupriya Manipuri Bengali velars.png
Gurmukhi Panjabi Gurmukhi velars.png
Gujarati-Schrift Gujarati Gujarati velars.png
Oriya-Schrift Oriya Oriya velars.png
Singhalesische Schrift Singhalesisch Sinhala velars.png

Sanskrit wurde traditionell in der Schrift der jeweiligen Regionalsprache geschrieben, heute hat sich Devanagari als übliche Schrift für Sanskrit-Texte durchgesetzt. Für manche Sprachen werden parallel mehrere Schriften verwendet: Kashmiri wird in Pakistan in persisch-arabischer Schrift, in Indien in Devanagari geschrieben. Für Panjabi sind sogar drei Schriften im Einsatz: die persisch-arabische in Pakistan, Gurmukhi unter den Sikhs und Devanagari unter den panjabisprachigen Hindus .

Persisch-Arabische Schrift

Urdu-Gedicht von Mirza Ghalib im Nastaliq-Duktus

Urdu , die Sprache der indischen Muslime, wird ebenso wie die übrigen in Pakistan verwendeten indoarischen Sprachen ( Sindhi , Panjabi, Kashmiri) in der persisch-arabischen Schrift, einer um einige Sonderzeichen erweiterten Version des arabischen Alphabets , geschrieben. Die arabische Schrift eignet sich nicht allzu gut für die Wiedergabe indoarischer Sprachen. Zum einen werden kurze Vokale nicht ausgedrückt und auch bei den langen Vokalen kann etwa nicht zwischen ū , ō und au unterschieden werden. In arabischen Lehnwörtern kommen redundante Buchstaben vor, die gleich ausgesprochen werden (z. B. Sin , Sad und Tha alle als s ). Für andere Laute, die in den indoarischen Sprachen vorkommen, existieren in der arabischen Schrift aber keine Zeichen, so dass diese mithilfe von diakritischen Zeichen neu geschaffen werden mussten (z. B. ٹ , ڈ und ڑ für die retroflexen Laute im Urdu). Bei der Bildung dieser Sonderzeichen weisen die Alphabete von Urdu und Sindhi Unterschiede auf (so sind die Retroflexe in Sindhi ٽ , ڊ und ڙ ), während sich Panjabi und Kashmiri an der Urdu-Orthografie orientieren. Auch verwendet Sindhi für die aspirierten Konsonanten eigene Sonderzeichen, während sie im Urdu durch die Kombination des nichtaspirierten Konsonanten und h ausgedrückt werden (z. B. Sindhi ٿ und Urdu ته für th ). Weiterhin unterscheidet sich Urdu durch die Verwendung des geschwungenen Nastaliq -Duktus von Sindhi, das man vorzugsweise im simpleren Naskhi schreibt.

Lateinische Schrift

Die einzigen indoarischen Sprachen, die regulär in lateinischer Schrift geschrieben werden, sind Konkani und Romani . Für Konkani, die Sprache Goas , wurde im 16. Jahrhundert eine Orthografie auf Grundlage des Portugiesischen geschaffen. Daneben wird Konkani auch in Devanagari-Schrift geschrieben. Für Kalasha , die bislang illiterate Sprache der Kalasha von Chitral , wird seit neuestem im Schulunterricht das lateinische Alphabet verwendet.

Im wissenschaftlichen Kontext ist die lateinische Transliteration gebräuchlich. Der übliche Standard ist das International Alphabet of Sanskrit Transliteration ( IAST ). In der Darstellung der Konsonanten orientiert sie sich am Lautwert der Buchstaben im Englischen , deshalb wird z. B. y für [j] geschrieben. Aspirierte Konsonanten werden durch die Digraphen kh , th etc. ausgedrückt. Andere Laute, für die es keinen entsprechenden lateinischen Buchstaben gibt, drückt die IAST-Transliteration durch diakritische Zeichen aus, etwa das Makron zur Kennzeichnung von Langvokalen oder untergesetzte Punkte für retroflexe Laute.

Literatur

Allgemein

 • Hermann Berger : Die Vielfalt der indischen Sprachen. In: Dietmar Rothermund (Hrsg.): Indien. Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. Ein Handbuch. CH Beck, München 1995, ISBN 3-406-39661-5 , S. 101–110.
 • Jules Bloch : Indo-Aryan. From the Vedas to modern times. English edition. Largely revised by the author and translated by Alfred Master. Libraire d'Amérique et d'Orient Arien-Maisonneuve, Paris 1965.
 • George Cardona: Indo-Aryan Languages. In: Bernard Comrie (Hrsg.): The Major Languages of South Asia, the Middle East and Africa. Reprint with revisions and additional material. Routledge, London 1990, ISBN 0-415-05772-8 , S. 21–30.
 • George Cardona, Dhanesh Jain (Hrsg.): The Indo-Aryan Languages (= Routledge Language Family Series. Bd. 2). Routledge, London ua 2003, ISBN 0-7007-1130-9 .
 • Colin P. Masica: The Indo-Aryan Languages. Cambridge University Press, Cambridge ua 1991, ISBN 0-521-23420-4 .
 • Ralph L. Turner: A comparative dictionary of Indo-Aryan languages . Hauptbd. + 2 Supplementbde. Oxford University Press, London ua 1962–1985.
 • Georgij A. Zograf: Die Sprachen Südasiens. Übersetzt von Erika Klemm. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1982.

Zur Klassifikation

Allgemein

 • Merritt Ruhlen : A Guide to the World's Languages. Band 1: Classification. With a Postscript on recent Developments. Edward Arnold, London ua 1991, ISBN 0-7131-6503-0 .
 • David Dalby: The Linguasphere Register. 2 Bände. Linguasphere Press, Hebron (Wales, UK) 2000, ISBN 0-9532919-0-1 .

Indoarisch – in chronologischer Folge

 • Frederic Rudolf Hoernle: A Comparative Grammar of the Gaudian Language. With special Reference to the Eastern Hindi. Trübner, London 1880 (Reprint. Philo Press, Amsterdam 1975, ISBN 90-6022-103-6 ).
 • George Abraham Grierson (Hrsg.): Linguistic Survey of India (LSI). Band 1–11. Office of the Superintendent of Government Printing, Kalkutta 1903–1922 (auch Nachdrucke).
 • Suniti Kumar Chatterji: The Origin and Development of Bengali Language. 2 Bände. Allen & Unwin, London 1926 (Reprint. Philo Press, Amsterdam 1970).
 • George Abraham Grierson: On the Modern Indo-Aryan Vernaculars. British India Press, Bombay 1931–1933.
 • Ralph Lilley Turner: Some Problems of Sound Change of Indo-Aryan (= Dr. PD Gune Memorial Lectures. Bd. 1, ZDB -ID 2464291-5 ). University of Poona, Poona 1960.
 • Sumitra Mangesh Katre: Some Problems of Historical Linguistics in Indo-Aryan (= Deccan College Building Centenary and Silver Jubilee Series. Bd. 21, ZDB -ID 1124326-0 ). Deccan College, Poona 1965.
 • Sumitra Mangesh Katre: Language Handbook on Mother Tongue in Census (= Census Centenary Monograph. Nr. 10). Manager of Publications, New Delhi 1972.
 • George Cardona: The Indo-Aryan Languages. In: Encyclopedia Britannica . 15. Auflage. 1974.
 • Yaron Matras : Romani. A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, Cambridge ua 2002, ISBN 0-521-63165-3 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 3.
 2. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 36.
 3. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 37.
 4. Bloch: Indo-Aryan. From the Vedas to modern times. 1965, S. 11.
 5. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 37 ff.
 6. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 45.
 7. Bloch: Indo-Aryan. From the Vedas to modern times. 1965, S. 24.
 8. Census of India: Family-wise grouping of the 114 scheduled and non-scheduled languages – 1991 ( Memento vom 6. Februar 2007 im Internet Archive ) (PDF; 8 kB)
 9. Berger: Die Vielfalt der indischen Sprachen. 1995, S. 105.
 10. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 94.
 11. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 113.
 12. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 111.
 13. Die Beispiele Stammen auch Bloch: Indo-Aryan. From the Vedas to modern times. 1965, S. 307.
 14. Die Beispiele stammen aus Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 85.
 15. Berger: Die Vielfalt der indischen Sprachen. 1995, S. 102.
 16. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 71.
 17. Masica: The Indo-Aryan Languages. 1991, S. 133 f.