Indoeuropæiske sprog

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Verdens sprogfamilier : Indoeuropæiske sprog markeret med gult

Med omkring tre milliarder indfødte talere udgør de indoeuropæiske eller indoeuropæiske sprog den mest talerrige sprogfamilie i verden. Udtrykket “indoeuropæisk” kan være vildledende; det er beregnet til at markere grænserne for det oprindelige udbredelsesområde, men størstedelen af ​​de indoeuropæiske sprog er hverken germansk eller indisk. Denne sprogfamilie omfatter for eksempel også det romantiske, slaviske, baltiske og keltiske sprog, græsk, armensk og persisk.

Udtrykket "indoeuropæisk" betyder heller ikke, at det er en europæisk sprogfamilie; dens ældste historiske bevis kommer fra uden for Europa ( hetitisk og vedisk sanskrit ). Denne sprogfamilie udgør imidlertid nu størstedelen af sprogene i Europa . Nogle af de mere kendte undtagelser er ungarsk , finsk og estisk (som tilhører Ural -sprogfamilien ), tyrkisk og dens sorter eller slægtninge (der forekommer fra Balkan til Rusland), maltesisk (et semitisk sprog ) eller baskisk (et isoleret sprog ).

De indoeuropæiske sprog viser omfattende ligheder i ordforråd , i bøjning , i grammatiske kategorier som antal og køn samt i ablaut . Et enkelt, forhistorisk indoeuropæisk originalsprog antages som den fælles oprindelse, hvis hovedtræk kunne rekonstrueres ved at sammenligne de enkelte sprog. Den udbredte brug af denne sprogfamilie er et resultat af migrationer gennem årtusinderne og senest af den europæiske ekspansion siden 1400 -tallet.

Sprogvidenskabens subdisciplin, der beskæftiger sig med denne sprogfamilie og især dens oprindelse, kaldes indoeuropæiske undersøgelser .

Betegnelsen

De to almindelige udtryk er parenteser, der er baseret på sprogfamiliens (præ-koloniale) geografiske fordeling. De bruges i henhold til viden og tradition fra begyndelsen af ​​det 19. århundrede, hvor man ikke vidste noget om hittitter og tochariere .

Udtrykket indoeuropæisk , almindeligt anvendt i tysk lingvistik, er baseret på de geografisk fjerneste sproggrupper i det (præ-koloniale) distributionsområde, de indo-ariske sprog i sydøst (med singalesisk i Sri Lanka) og de germanske sprog med islandsk i nordvest. [1] Denne betegnelse blev introduceret som langues indo-germaniques i 1810 af den dansk-franske geograf Conrad Malte-Brun (1775-1826), [2] [3], der antog en udvidelse af sprogfamilien fra Ganges til Oceanus Germanicus ( Nordsøen ). [4] Senere vil Heinrich Julius Klaproth introducere udtrykket "indoeuropæisk" i sin Asia Polyglotta, udgivet i 1823, i tysktalende lande. Franz Bopp , grundlæggeren af ​​"indoeuropæiske undersøgelser", taler imidlertid om de "indoeuropæiske" sprog i sit banebrydende arbejde [5] , der udkom i 1816.

Ordformationerne indoeuropæisk og indoeuropæisk skal derfor ikke forstås, at den højre del af ordet -germansk / -europæisk grundord i en repræsenteret sammensætning og følgelig alle de involverede nationer ville placere sådan her. Den internationalt mere almindelige betegnelse indoeuropæisk er ikke meget mere præcis end indoeuropæisk og skal forstås analogt som "sprog, der forekommer i et område fra Europa til Indien". Persisk , kurdisk eller armensk er eksempler på "indoeuropæiske" sprog, hvis hjemland hverken er i Europa eller i Indien, det samme gælder for de uddøde sprog hittitiske og tochar.

Udtrykket ariske sprog , som også blev brugt i britisk lingvistik i 1800 -tallet, er helt forældet. I engelsksproget litteratur bruges arisk (arisk) dog stadig til undergruppen af ​​indo-iranske sprog.

Strukturen i den indoeuropæiske sprogfamilie

Grenene af indoeuropæisk

De indoeuropæiske sprog omfatter følgende grupper af sprog, der stadig tales i dag:

 • Albansk (ca. 8 millioner talere), muligvis et efterfølgende sprog til illyrisk
 • Armensk (ca. 9 millioner talere)
 • Baltiske sprog (2 sprog tales stadig i dag, ca. 5 millioner talere)
 • Germanske sprog (ca. 15 sprog med omkring 500 millioner modersmål, med andens højttalere næsten 800 millioner højttalere)
 • Græsk (over 13 millioner modersmål)
 • Indo-iranske sprog
  • Indo-ariske sprog (over hundrede sprog, omkring en milliard talere)
  • Iranske sprog (omkring 50 sprog, omkring 150-200 millioner indfødte højttalere, yderligere 30-50 millioner andet eller tredje sprog talere)
  • Nuristanske sprog (6 sprog med i alt omkring 30.000 talere)
 • Italienske sprog , der alle er uddød senest på Romerrigets tid undtagen latin , stammer fra dette
  • Romanske sprog (ca. 15 sprog, omkring 700 millioner modersmål, 850 millioner højttalere inklusive sekundære højttalere)
 • Keltiske sprog (stadig omkring 6 sprog i dag, over 2,5 millioner, hovedsageligt andertalere, alle undtagen walisisk truet)
 • Slaviske sprog (omkring 20 sprog, omkring 300 millioner modersmål, 400 millioner højttalere inklusive sekundære højttalere), muligvis sammen med Baltic, danner enheden " Baltoslawisch "

To andre vigtige grupper er uddøde (†):

Desuden har følgende sprog kun overlevet i fragmenter , hvis tilknytning til den indoeuropæiske sprogfamilie er uden tvivl, men hvis præcise tildeling til andre sprog er kontroversiel:

 • Illyrian † (muligvis forløberen for albansk)
 • Lusitan † (muligvis keltisk eller mere nært beslægtet med keltisk)
 • Makedonsk † (muligvis mere nært beslægtet med græsk)
 • Messapish † (muligvis tættere beslægtet med Illyrian)
 • Frygisk † (viser fælles udviklinger med græsk og armensk) [6]
 • Siculian † (muligvis italiensk)
 • Thracian † (med dialekterne Dacian, Getisch, Moesisch)
 • Venetiansk † (muligvis tilhørende italiensk)

Nogle sprog, der har overlevet fragmentarisk, kan ikke med sikkerhed identificeres som indoeuropæisk:

Tilbage til Peter von Bradke (1890) er de indoeuropæiske sprog opdelt i såkaldte Kentum- og Satem- sprog i henhold til det individuelle kriterium for udviklingen af ​​de palataliserede / k ' / (f.eks. I tallet * k'mtom 'hundred'). Den oprindelige antagelse om, at denne klassifikation var baseret på en dialekt isogloss af det indoeuropæiske originalsprog, viste sig at være uholdbar med opdagelsen af ​​Tocharian i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, men blev stadig delvist understøttet i flere årtier. Som et rent beskrivende kriterium lever klassificeringen stadig i dag. [13]

Gruppering i tættere relationer

Et hypotetisk stamtræ for de indoeuropæiske sprog

Siden august Schleicher har lingvister igen og igen forsøgt at kombinere sproggrener fra ovenstående liste til nært beslægtede underfamilier, som historisk set også burde spores tilbage til almindelige mellemsprog. Kun få har sejret: Det er uomtvisteligt, at de indo-ariske og iranske sprog kombineres som indo-iranske sprog . Den baltisk-slaviske sproggruppe er også bredt anerkendt. Et tættere forhold mellem italiensk og keltisk sprog , venetianernes overdragelse til illyriske eller italienske sprog, et trakisk - frygisk sprogsamfund , albansk afstamning fra illyrisk, gruppen af Balkanindoeuropæisk (græsk, armensk , Albansk) og forbliver i tvist meget mere.

Nogle forskere sammenligner de anatolske sprog , der blev spaltet i en tidlig alder, med alle de andre indoeuropæiske sprog som den primære gren og beskriver alle disse sprog som Indo-Ethite . Dette udtryk afvises stort set i indoeuropæiske undersøgelser i dag, da den anatolske gren, på trods af sin helt sikkert tidlige opdeling som en af ​​flere primære grene af indoeuropæisk-f.eks. B. germansk, italiensk, keltisk eller indo -iransk - ses.

Derfor foretages der i ovenstående liste ikke mere præcise tildelinger, tvister fortsætter som individuelle grupper uden angivelse af mistanke om familieforhold.

Indoeuropæisk som en sprogfamilie

De indoeuropæiske sprog betragtes som genealogisk beslægtede, dvs. som " dattersprog " i et fælles originalsprog, nemlig det ikke længere bevarede urindoeuropæiske eller proto-indoeuropæiske (PIE). Den kendsgerning, at deres lighed kun opstod gennem justering som følge af sprogkontakt , dvs. på en sproglig forenings måde , kan udelukkes på grund af de mange regelmæssige korrespondancer. Den længe kendte kendsgerning, at romanske sprog er at betragte som efterfølgerne af det latinske eller det vulgære latinske sprog, samt nogle lignende tilfælde som de skandinaviske sprog, der opstod fra oldnordisk , førte til begrebet sprog familie . Dette blev også overført til grupper af sprog, der opstod på samme måde fra et fælles forfædresprog, uden at forfaderen blev kendt gennem tekster. I sådanne tilfælde kan den tidligere eksistens af et tidligere sprog stadig udledes, i det mindste hypotetisk, gennem rekonstruktion. Rekonstruktionen er primært baseret på ligheder i grammatiske former og på beslægtede ord ( kognater ). Et stort antal kognater indikerer et slægtsforhold, hvis det ordforråd, der skal sammenlignes, kommer fra det grundlæggende ordforråd .

Urindo-europæernes arkaismer er kun bevaret i dag på få af de moderne efterfølger-sprog. Sprog kan vise sig at være konservative i nogle ejendomme, men vise store ændringer i andre. Meninger om, at et sprog er særligt konservativt (f.eks. Ofte repræsenteret for litauisk ), må derfor vedrøre bestemte egenskaber og ikke kan generaliseres. I betydningen familietræsteorien blev gammel indianer set som den almindelige arketype for indoeuropæisk; også her er imidlertid kun lydniveauet af konsonanterne tæt på det originale system, hvorimod z. B. Latin er mere konservativ i lyden af ​​vokalerne.

Historie for indoeuropæiske studier

Den florentinske lærde og købmand Filippo Sassetti , der rejste til Indien via Konstantinopel og Teheran , begyndte at være interesseret i sanskrit udover sine kommercielle aktiviteter. Omkring 1585 bemærkede han de slående ordligheder mellem de indo-ariske sprog og italiensk . [14]

Allerede i 1647 etablerede den hollandske sprogforsker og lærde Marcus Zuerius van Boxhorn for første gang et grundlæggende forhold mellem en række europæiske og asiatiske sprog; oprindeligt inkluderede han det germanske såvel som det "illyrisk-græske" og italienske sprog på den ene side og persisk på den anden side, og senere tilføjede han det slaviske, keltiske og baltiske sprog. Van Boxhorn kaldte det fælles originalsprog, hvorfra alle disse sprog skulle stige som skytisk . I 1600 -tallet var han imidlertid ikke i stand til at gøre sig gældende med denne tese.

I 1786 erkendte den engelske orientalist William Jones ud fra lighederne på sanskrit med græsk og latin, at der skal være en fælles rod for disse sprog. Han angav også, at dette også kunne gælde for keltisk og persisk.

I 1808 beskrev Friedrich Schlegel Indien som det oprindelige hjemsted for de indoeuropæiske folk og sprog. Da det faldt sammen med den bibelske tradition for folkets oprindelige hjem i Asien, blev ideen hurtigt taget op. [15]

I 1816 leverede den tyske Franz Bopp i sin bog On the Conjugation System of the Sanskrit language i sammenligning med det græske, latinske, persiske og germanske sprog det metodologiske bevis på forholdet mellem disse sprog og grundlagde dermed tysk indo -Europæiske undersøgelser . Dette indoeuropæiske originalsprog kunne fås ved rekonstruktion (se: Comparative Linguistics ).

Forskellige teorier forsøger at tilbyde modeller til at forklare, hvordan de indoeuropæiske sprog breder sig, og hvordan de videreudvikles og differentieres, samt til problemet med et ensartet indoeuropæisk protosprog . Fire kendte teorier er:

Den tyske sprogforsker August Schleicher forsøgte at skildre udviklingen og relationsstrukturen for de indoeuropæiske sprog i sin berømte stamtræsteori. Der er både sikrede og spekulative grene i dette stamtræ; sidstnævnte vedrører især uddøde sprog, der ikke har efterladt opfølgningssprog. Schleicher forsøgte at rekonstruere det hypotetiske urindoeuropæiske ved at bruge originale former for forskellige indoeuropæiske sprog. For at illustrere sin rekonstruktion skabte Schleicher endda en hypotetisk indoeuropæisk tekst, den indoeuropæiske fabel Fårene og hestene -i sin oversættelse: "Avis akvasasca".

Hermann Hirt grundlagde substratteorien og brugte billedet af sproglag, der overlapper hinanden. Et grundlæggende sprog, substratet , ville være blevet ændret af en blanding af sprog som følge af migrering af indoeuropæiske etniske grupper, det være sig ved at overlejre (superstrate) eller tilføje (astrate) et kontaktsprog.

Bølgeteorien kom fra Hugo Schuchardt og Johannes Schmidt. Det erstatter ideen om et slægtstræ, der siges at have udviklet sig fra et indoeuropæisk originalsprog, med modellen for bølger i koncentriske cirkler, der bliver svagere med stigende afstand til midten. Ifølge denne model er de forskellige indoeuropæiske sproggrupper og individuelle sprog adskilt fra kun relativt ensartet oprindelse, og som følge heraf har den bølgelignende spredning af sproglige innovationer resulteret i en række overgangsdialekter .

Ordrødder såvel som morfologiske og fonologiske , selv (med begrænsninger) syntaktiske træk ved indoeuropæisk kan rekonstrueres. Et grundsprog i betydningen af ​​et komplet kommunikationssystem opnås ikke med denne rekonstruktion.

Originalt hjem

Baseret på ordstammer, der er fælles for alle indoeuropæiske sprog, forsøger etnolingvistik i samarbejde med arkæologi at bestemme indoeuropæernes oprindelsesområde og knytte dem til forhistoriske folk eller kulturer. Når man bliver spurgt om et originalt hjem , skal der dog altid sondres mellem en hypotetisk sproghistorisk rekonstruktion af lokale påvirkende variabler i forbindelse med dannelsen af ​​de tidligste håndgribelige indoeuropæiske rodord og på den anden side en identifikation af mennesker , sprog og rum ( kontinuitetsteori ).

Antaget indo-arisk migration med en tilsvarende kronologisk opgave, begyndende 4500 f.Kr. I midten Yamnaja -kulturen ( Yamna -kulturen )
Kort over den indoeuropæiske migration fra ca. 4000 til 1000 f.Kr. BC ( Kurgan -hypotese). Immigration til Anatolien kunne have fundet sted enten via Kaukasus (ikke vist) eller via Balkan.
 • Urheimat ifølge hypotesen Kurgan
 • Indo-europæisk talende folk v til 2.500. Chr.
 • Bosættelse omkring 1000 f.Kr. Chr.
 • Kurgan -hypotesen

  Kurgan og den nært beslægtede steppehypotese er hypoteser, der antager et oprindeligt hjem hverken i vesten i Centraleuropa eller i øst i den indiske region , men derimellem i østeuropas stepper . Ifølge denne hypotese er det oprindelige hjem hovedsageligt steppeområderne nord for Sortehavet øst for Det Kaspiske Hav , hvor Kurgan -kulturen var udbredt.

  Lingvister (f.eks. JP Mallory (1989), [16] A. Parpola (2008), [17] RSP Beekes (2011) [18] ) har en tendens til at favorisere steppetesen, [19], som også understøttes af arkæologiske fund. [20]

  Anatoliens hypotese

  Distribution af y-DNA J2

  Anatoliens hypotese postulerer overførsel af kultur , især for sprog , landbrug og husdyrhold, til Europa gennem immigration fra Anatolien. I en snævrere forstand ses det som spredningen af ​​et indoeuropæisk originalsprog fra Anatolien til Europa gennem og med den neolitiske revolution . Den britiske arkæolog C. Renfrew (1987) [21] anses for at være skaberen af ​​Anatoliens hypotese, ifølge hvilken det oprindelige hjem er Anatolien.

  Renfrew (2003) forudsætter en gradvis immigration af de indoeuropæiske sprog, også kendt som " indo- hettitiske model" . [22] Den modificerede hypotese integrerer først og fremmest de seneste fund om genetik for europæiske befolkninger (spredning af haplogrupper );

  1. fra 6500 f.Kr. Den neolitiske udvidelse fra Anatolien via Balkanhalvøen ( Starčevo kultur , Körös-Cris kultur ) til Centraleuropæisk band keramik siges at have fundet sted; [23]
  2. mod 5000 f.Kr. Med udbredelsen af kobberalderkulturer blev indoeuropæiske sprog opdelt i tre dele på Balkan, opdelt i en nordvesteuropæisk gren (Donau-regionen) og en østlig steppegren (forfædre til tokarerne ).
  3. først efter 3000 f.Kr. Opdelingen af ​​sprogfamilierne fra proto-indoeuropæisk ( græsk , armensk , albansk , indo- iransk , baltisk- slavisk ) fandt sted.

  Ingen af ​​oprindelseshypoteserne har hidtil fundet generel accept. En oversigt over diskussionen leveres af B. Mallory -studenten John Day. [24]

  Kaukasus-Iran-hypotesen

  Transkaukasiens hypotese går tilbage til lingvisterne T. Gamqrelidze og W. Ivanov (1984). [25]

  Dette speciale er stærkt relateret til Anatoliens hypotese, men bygger på sproglige og genetiske data fra 2018 og 2019. Analyser af spredningen af ​​de indoeuropæiske sprog peger på et originalt hjem i det sydlige Kaukasus og det nordlige Iran. [26] [27]

  Et genetisk studie ( Wang; Reich et al 2018 ) understøtter denne tese. Ifølge forskerne matcher DNA'et fra de tidlige indoeuropæere indbyggerne i det sydlige Kaukasus og det nordlige Iran. Ifølge dem migrerede disse originale indoeuropæere til Anatolien på den ene side og nordpå til de sydlige steppeområder på den anden side, hvor Yamna-kulturen senere udviklede sig. [28]

  Yderligere hypoteser

  Nogle hypoteser er stærkt påvirket af nationalisme eller er blevet koopereret af en ideologi (f.eks. Under nationalsocialisme ). Det gælder f.eks. B. også for mange indiske forskere, der inden for rammerne af out-of-India teorien lokaliserer det indoeuropæiske oprindelige hjem i Indien og dermed samtidig tager ansvar for z. B. Harappa-kulturen til indoererne eller deres urindo-iranske- eller endda urindo-europæisk- talende forløbere, der tilskriver. Andre ekstreme antagelser se det oprindelige hjem z. B. i Sydøsteuropa eller øst for Uralerne til Altai -bjergene .

  Disse omfatter hypotesen, der ser oprindelsen af ​​de indoeuropæiske sprog i det nordlige Indien og Pakistan, men som kun er repræsenteret af forskere fra området der, og hypotesen om, at oprindelsen i central- eller nordeuropa var i området omkring De germanske sprog var hovedsageligt repræsenteret af forskere, der var tæt på nationalsocialismen.

  Spredning af de indoeuropæiske sprog

  Kortene illustrerer geografisk en af ​​formeringshypoteserne beskrevet ovenfor op til ca. 500 e.Kr.

  Indoeuropæiske og andre sprogfamilier

  Der er mange hypoteser om de indoeuropæiske eksterne forbindelser. Den akademiske litteratur viser tættere relationer til de sprogfamilier, der er anført nedenfor (se også litteraturafsnittet ).

  • til Ural . Disse vil sandsynligvis især være baseret på kontakt med det østlige indoeuropæiske og ligger inden for ordforråd (f.eks. Det pronominale system [29] ) eller morfologi .
  • til Kartwelischen . De to sprog har ligheder i det morfonologiske system.
  • til det semitiske . Selvom der ikke var forventet særlige forhold i det indoeuropæiske oprindelige hjem nord for Kaukasus, er sådanne forhold blevet vist, at de endda tyder på et originalt forhold mellem de to sprog.

  Nogle forskere, især sovjetiske forskere, har forsøgt at finde beviser for en såkaldt nostratisk sprogfamilie, som udover de indoeuropæiske sprog , de afro-asiatiske sprog (tidligere hamitosemitiske sprog) og de altaiske sprog , som er sig selv kontroversielle som en slægtsforskningsenhed , siges at tilhøre. De fleste af de formodede beviser anses i øjeblikket for utilstrækkelige.

  Den amerikanske lingvist Joseph Greenberg foreslog en eurasisk makro-sprogfamilie baseret på leksikale og grammatiske ligheder. Det omfatter især de tre relativt omfattende indoeuropæiske, uralske og altaiske sprogfamilier samt nogle små familier og individuelle sprog i Eurasien, men udtrykkeligt ikke afro-asiatisk. Denne makro-sproglige familie falder således delvist sammen med det nostratiske, hvorved der blev fundet mere grundlæggende ligheder på begge sider (Greenberg, Bomhard ). Indtil videre er en beslutning om gyldigheden af ​​den eurasiske hypotese heller ikke mulig.

  litteratur

  Generelle, videnskabelige publikationer

  Grundlæggende og lærebøger

  • Robert SP Beekes: Vergelijkende taalwetenschap. An inleiding in de comparende Indo-europese taalwetenschap. Het Spectrum, Amsterdam 1990. (hollandsk).
   • Engelsk: Comparative Indo-European Linguistics. En introduktion. 2. udgave. Oversat af UvA Vertalers / Paul Gabriner. John Benjamin, Amsterdam / Philadelphia 2011 (1. udgave 1995), ISBN 1-55619-505-2 .
  • Warren Cowgill: Indoeuropæisk grammatik. Bind I: Introduktion; Bind II: fonologi. Lim. v. Jerzy Kuryłowicz, red.: Manfred Mayrhofer. Indo-europæisk bibliotek, serie 1, lærebøger og håndbøger. Winter, Heidelberg 1986.
  • Benjamin W. Fortson IV: Indoeuropæisk sprog og kultur. En introduktion. 2. udgave. Wiley-Blackwell, Malden, MA / Chichester 2010 (1. udgave 2004), ISBN 978-1-4051-8896-8 .
  • Michael Meier-Brügger : Indoeuropæisk lingvistik. Walter de Gruyter, Berlin 2010 (9. komplette og udvidede udgave), ISBN 3-11-025143-4 .
  • Oswald Szemerényi : Introduktion til sammenlignende lingvistik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990 (4. udgave), ISBN 3-534-04216-6
  • Eva Tichy: Indoeuropæisk grundviden. Hempen, Bremen 2000, ISBN 3-934106-14-5 .

  Historiske værker

  • Bertold Delbrück: Introduktion til studiet af de indoeuropæiske sprog. Et bidrag til historien og metoden for sammenlignende sproglig forskning. Bibliotek med indoeuropæiske grammatikker. Bind 4. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1919 (6. udgave).
  • August Schleicher : Kompendium af den indoeuropæiske sprogs sammenlignende grammatik. Böhlau, Weimar 1861/62, Olms, Hildesheim 1974 (genoptryk), ISBN 3-487-05382-9 .

  Forhold til andre sprogfamilier

  Ural

  • Hermann Jacobsohn : Ariere og ugriske kvinder. Göttingen 1922.
  • Björn Collinder : Indo-urural sprogfærdigheder. I: Uppsala Universitets Årsskrift 1934. Filosofi, Språkvetenskap och historiska vetenskaper I, s. 1–116. Uppsala 1934.
  • Hans Jensen : Indoeuropæisk og Ural. I: Helmut Arntz (Red.): Germanen og Indogermanen, 2. bind, s. 171–181. Heidelberg 1936.
  • Aulis Joki : Ural og indoeuropæere. De ældre kontakter mellem Ural og indoeuropæiske sprog. (= Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia, 151) Helsinki 1973.
  • Károly Rédei : Om de indoeuropæiske-uralske sprogkontakter. Wien 1986.

  Kartwelisch

  • Thomas V. Gamkrelidze : Kartvelian og indoeuropæisk. En typologisk sammenligning af rekonstruerede sproglige systemer. I: Bulletin fra Georgian National Academy of Sciences, bind 2, nr. 2, 2008, s. 154-160.
  • Thomas V. Gamkrelidze, Givi I. Mačavariani : Sonant system og ablaut i Kartwelsprachen. Tübingen 1982.

  Semitisk / afro-asiatisk

  • Allan R. Bomhard : Den 'indoeuropæiske-semitiske' hypotese undersøges igen. I: Journal of Indo-European Studies, bind 5, nr. 1 (forår 1977), s. 55-99.
  • Albert Schott : Indogermanisch-Semitisch-Sumerisch. In: Helmut Arntz (Hrsg.): Germanen und Indogermanen, Band 2, S. 45–95. Heidelberg 1936.
  • Hermann Möller : Semitisch und Indogermanisch. 1. Teil: Konsonanten. Kopenhagen 1906.
  • Hermann Möller: Indogermanisch-Semitisches Wörterbuch. 1911.

  Nostratisch

  Archäologie und Urheimat

  • David W. Anthony: The Horse, the Wheel and Language. How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton University Press, Princeton, NJ 2007, ISBN 978-0-691-14818-2 .
  • David W. Anthony / Don Ringe: „The Indo-European Homeland from Linguistic and Archaeological Perspectives“. In: Annual Review of Linguistics. Heft 1, 2015, S. 199–219 ( annualreviews.org ).
  • Linus Brunner: Die gemeinsamen Wurzeln des semitischen und indogermanischen Wortschatzes – Versuch einer Etymologie. Francke, Bern, München 1969.
  • Luigi Luca Cavalli-Sforza : Gene, Völker und Sprachen. Die biologischen Grundlagen unserer Zivilisation. dtv, München 2001, ISBN 3-423-33061-9
  • Thomas W. Gamkrelidse / Wjatscheslaw Iwanow : Die Frühgeschichte der indoeuropäischen Sprachen. In: Spektrum der Wissenschaft . Dossier. Die Evolution der Sprachen. Spektrumverlag, Heidelberg 2000,1, S. 50–57. ISSN 0947-7934
  • Marija Gimbutas : The Kurgan Culture and the Indo-Europeanization of Europe. Selected Articles from 1952 to 1993. Institute for the Study of Man, Washington 1997, ISBN 0-941694-56-9
  • Marija Gimbutas : Das Ende Alteuropas. Der Einfall von Steppennomaden aus Südrussland und die Indogermanisierung Mitteleuropas. In: Archeolingua. series minor 6. jointly ed. by the Archaeological Institute of Hungarian Academy of Sciences and the Linguistic Institute of the University of Innsbruck. Archaeolingua Alapítvány, Budapest 1994 (auch als Buch). ISSN 1216-6847 ISBN 3-85124-171-1
  • James P. Mallory : In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth. Thames & Hudson, London 1989, ISBN 0-500-27616-1
  • James P. Mallory / DQ Adams (Hrsg.): Encyclopedia of Indo-European Culture. Fitzroy Dearborn, London 1997, ISBN 1-884964-98-2
  • Georges-Jean Pinault: La langue poétique indo-européenne – actes du colloque de travail de la Société des Études Indo-Européennes. Leuven, Peeters, 2006, ISBN 90-429-1781-4
  • Colin Renfrew : Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins. 2. Auflage. University Press, Cambridge 1995 (1. Aufl. 1987), ISBN 0-521-38675-6
  • Colin Renfrew: Die Indoeuropäer – aus archäologischer Sicht. In: Spektrum der Wissenschaft. Dossier. Die Evolution der Sprachen. Spektrumverlag, Heidelberg 2000,1, S. 40–48. ISSN 0947-7934
  • Elmar Seebold : Versuch über die Herkunft der indogermanischen Verbalendungssysteme. In: Zeitschrift für vgl. Sprachforschung 85-2 (1971), 185-210.
  • Jürgen E. Walkowitz: Die Sprache der ersten europäischen Bauern und die Archäologie In: Varia neolithica III, 2004, ISBN 3-937517-03-0

  Populäre Darstellungen

  • Elisabeth Hamel: Das Werden der Völker in Europa , Forschungen aus Archäologie, Sprachwissenschaft und Genetik . Tenea Verlag Ltd., Berlin 2007, ISBN 978-3-86504-126-5
  • Milan Machovec : Heimat Indoeuropa: Das Leben unserer Vorfahren aufgrund eines Vergleichs einzelner Sprachen. Verlagsatelier Wagner, Linz 2002, ISBN 3-9500891-9-5
  • Reinhard Schmoeckel : Die Indoeuropäer. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1999, ISBN 3-404-64162-0 . Das Werk findet sich nur in drei deutschen Uni-Bibliotheken.
  • Harald Wiese: Eine Zeitreise zu den Ursprüngen unserer Sprache. Wie die Indogermanistik unsere Wörter erklärt , Logos Verlag, Berlin 2010, 2. Auflage, ISBN 978-3-8325-1601-7 .

  Weblinks

  Einzelnachweise

  1. Rudolf Wachter: Indogermanisch oder Indoeuropäisch? Universität Basel, 25. August 1997, abgerufen am 13. Juni 2020 .
  2. Conrad Malte-Brun: Précis de la Géographie universelle. Band 1: Ou description de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau, d'apres les grandes divisions naturelles du globe … , F. Buisson, Paris 1810, S. 577.
  3. Michael Meier-Brügger , Indogermanische Sprachwissenschaft. 8. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2002, E 301.
  4. Paul Heggarty: Wer waren die Ur-Indoeuropäer . In: Die Geschichte der Migration . Spektrum der Wissenschaft Spezial: Archäologie, Geschichte, Kultur. Nr.   4.18 . Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 2018, ISSN 0170-2971 , S.   42 ( online ).
  5. Franz Bopp: Vergleichende Grammatik. Band 1. 1. Auflage. Dümmler, Berlin, S. 1199 ( Google Books ): in dem indo-europäischen Sprachstamm. 2. Auflage. Dümmler, Berlin 1857, S. XXIV ( Google Books ).
  6. Benjamin W. Fortson: Indo-European Language and Culture: An Introduction . 2. Auflage. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria 2010, ISBN 978-1-4051-8895-1 , S.   461   f . (englisch).
  7. John Harkness : The Novilara Stele Revisited . In Journal of Indo-European Studies , vol. 39, no. 1+2, spring/summer 2011, S. 13–32.
  8. rossellamartiniopere.simplesite.com
  9. Thomas Markey : Shared Symbolics, Genre Diffusion, Token Perception and Late Literacy in North-Western Europe NOWELE
  10. Henri d'Arbois de Jubainville : Les premiers habitants de l'Europe, d'après les écrivains de l'antiquité. 2. Band, S. 3–215. Paris 1894
  11. Hans Krahe : Ligurisch und Indogermanisch. In Helmut Arntz : Germanen und Indogermanen. 2. Band, S. 241–255. Heidelberg 1936; Ligurian language.
  12. John T. Koch: Tartessian. Celtic in the South-West at the Dawn of History. Celtic Studies Publications, Aberystwyth 2009, ISBN 978-1-891271-17-5 .
  13. z. B. in Benjamin W. Fortson: Indo-European Language and Culture: An Introduction . Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria 2004, ISBN 978-1-4051-0316-9 (englisch).
  14. Jean-Claude Muller: Early stages of language comparison from Sassetti to Sir William Jones . In: Kratylos . Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft , Jg. 31 (1986), Heft 1, S. 31f. ISSN 0023-4567
  15. Claus Jürgen Hutterer: Die germanischen Sprachen – ihre Geschichte in Grundzügen . 4. Auflage. ALBUS-Verlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-928127-57-8 , S.   16 .
  16. James P. Mallory: In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth . Thames & Hudson, London 1989.
  17. Asko Parpola: „Proto-Indo-European speakers of the late Tripolye Culture as the inventors of wheeled vehicles: Linguistic and archaeological considerations of the PIE homeland problem“. In: Karlene Jones-Bley, Martin E. Huld, Angela Della Volpe, und Miriam Robbins Dexter (Hrsg.): Proceedings of the nineteenth annual UCLA Indo-European Conference . Institute for the Study of Man, Washington, DC 2008. S. 1–59.
  18. Robert SP Beekes: Comparative Indo-European linguistics: An introduction. 2. Auflage. John Benjamins, Amsterdam 2011.
  19. Fortson (2010), S. 39 ff.
  20. David W. Anthony (2007).
  21. Colin Renfrew: Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Orgins. Jonathan Cape, London 1987, ISBN 0-224-02495-7 , S. 75–98
  22. Colin Renfrew: Time Depth, Convergence Theory, and Innovation in Proto-Indo-European. In: Alfred Bammesberger, Theo Vennemann (Hrsg.): Languages in Prehistoric Europe. 2003,
  23. Harald Haarmann: Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas. CH Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-62210-6 , S. 31 f.
  24. John V. Day: Indo-European origins. The anthropological evidence. The Institute for the Study of Man, Washington DC 2001.
  25. Tamaz V. Gamkrelidze / Vjačeslav V. Ivanov : Indoevropjskij jazyk i indoevropejcy. Rekonstrukcija i istoriko-tipologieskij analiz prajazyka i protokultury. Universitätsverlag Tiflis, Tiflis 1984; englische Ausgabe: Indo-European and the Indo-Europeans. A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture . 2 Bände. Übersetzt von Johanna Nichols. Mouton de Gruyter, Berlin / New York 1994–1995.
  26. World's most-spoken languages may have arisen in ancient Iran ( https://www.newscientist.com/article/2169896-worlds-most-spoken-languages-may-have-arisen-in-ancient-iran/ )
  27. All Indo-European Languages May Have Originated From This One Place ( https://www.iflscience.com/plants-and-animals/all-indoeuropean-languages-may-have-originated-from-this-one-place/ )
  28. Wolfgang Haak, Johannes Krause, Svend Hansen, David Reich, Andrej B. Belinskiy: The genetic prehistory of the Greater Caucasus . In: bioRxiv . 16. Mai 2018, bioRxiv : 10.1101/322347v1 ( Preprint -Volltext), doi : 10.1101/322347 .
  29. Elmar Seebold, 1971