ingeniør

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ingeniør og teknisk tegner med byggeplaner (1960)

Ingeniør (fra fransk ingeniør [ ɛ̃.ʒe.njœʁ ], tysk [ ˌꞮn.ʒɛˈnjøɐ ], schweizisk standardtysk [ ˈƐ̃.ʒe.njœʁ ]; Forkortelse Ing. ) Er jobtitlen for specialister inden for teknologi .

Uddannelsen til at blive ingeniør og erhvervets praksis udføres undertiden meget forskelligt i de europæiske lande. I Tyskland, Østrig og Schweiz er ingeniører uddannet på universiteter , tekniske gymnasier og tekniske kollegier (anvendte videnskabelige universiteter); alene i Tyskland også gennem et dobbelt studieforløb på et erhvervsakademi og i Østrig alene på højere tekniske institutter (HTL) samt sammenlignelige erhvervsskoler (i en teknisk og kommerciel, landbrugs-, skovbrugs- eller miljøuddannelsesgren).

De akademiske universitetsgrader for ingeniører i henhold til den europæiske Bologna -proces er Bachelor of Science (forkortet: B.Sc. ) eller Engineering ( B.Eng. ) Og Master of Science ( M.Sc. ) eller Engineering ( M .Eng. ), Som stort set erstatter den tidligere akademiske grad Diplom-Ingenieur (in) (forkortet: Dipl.-Ing. ) [1] . Kandidatgraden åbner vejen for promovering af doktorgrad i teknik (forkortet. Dr.-Ing) i Tyskland eller doktor i teknisk videnskab (forkortet tekn. Dr.) i Østrig.

etymologi

Det latinske ord ingenium betyder "genial opfindelse" eller "opfindsomhed". Den afledte italienske ord ingegnere (dvs. ”Zeugmeister”, ”Kriegsbaumeister”) blev anvendt i middelalderen kun i forbindelse med krig teknologi og i tysk som en lige så restriktiv lån ord ingeniør. Det var først i 1600 -tallet, at det franske ord ingénieur betød "specialist på det tekniske område med teoretisk uddannelse". Det kom tilbage derfra i 1700 -tallet som lånordingeniør på tysk, men nu i den mere generelle franske betydning og i løbet af 1800 -tallet også erstattet udtrykket kunstmester , som er almindeligt inden for minedrift og hydraulik. [2] [3]

historisk udvikling

Vauban (højre)

Middel latinsk titel ingeniarius , som var relateret til vedligeholdelse og brug af militære instrumenter (rustning, våben, artilleri), blev også brugt af Leonardo da Vinci i den tids italienske form . Under Sebastien le Pestre de Vauban , fæstningsbyggeren i Louis XIV , udviklede betydningen for ingeniører, som går ud over militæret og stadig er almindelig i dag. I denne forstand omtales Archimedes , kendt fra antikken, nu med tilbagevirkende kraft som ingeniør på grund af hans tekniske opfindelser.

Siden trediveårskrigen er en gruppe tekniske eksperter blevet rekrutteret til mange hære i Europa og integreret i hierarkiet af hæren som en mere eller mindre uafhængig permanent formation. Artilleri og ingeniørkorps blev dannet. [4] Disse ingeniørers arbejdsområde blev senere udvidet fra militær teknologi til statsanlæg og minedrift . De absolutistiske stater organiserede et teknisk bureaukrati både i militæret og i embedsværket. Forbindelsen mellem de to tjenester var tydelig i befæstningssystemet . Fæstningsbyggeren var en tekniker i krig og i fred. Han havde befæstede steder at bygge. Under krigen gav han bistand til at forsvare dem og til at erobre udenlandske fæstninger.

Ingeniøruddannelse fra 1700 -tallet

I det tysktalende område spiller udviklingen i Sachsen en banebrydende rolle. August Christoph Graf von Wackerbarth , chef for ingeniørofficererne siden 1702, løsrev dem fra artillerikorpset i 1712 og dannede dermed det første ingeniørkorps i Tyskland. Ingeniørbetjentene arbejdede i fredstid inden for hydraulik, herunder melioration , i vej- og brobygning, i geodesi og kartografi . De var også involveret i den store nationale undersøgelse fra 1780 og på mange områder af infrastruktur og regional udvikling. Kommandørerne for ingeniørkorpset var på samme tid i spidsen for civilbygningsafdelingen indtil 1745. I december 1743 begyndte ingeniørakademiet i Dresden, konceptet, som Jean de Bodt havde udarbejdet, at undervise i Neustädter -kasernen - med fag som matematik, fæstningsbygning, geodesi, geografi, civilingeniør, mekanik og teknik. Den tidlige dannelse af et ingeniørkorps, der var uafhængig i den militære organisation og oprettelsen af ​​et teknisk kollegium, der også formidlede videnskabeligt indhold, var væsentlige bidrag både til udviklingen af ​​ingeniørfaget med en solid faglig profil og til ingeniørvidenskaberne. [4]

I Frankrig var der oprettelsen af ​​det første militære ingeniørkorps til vej- og brobyggeri i 1720. Den videnskabelige uddannelse af ingeniører begyndte på civilingeniørskolen, der blev åbnet i Paris i 1747, efterfulgt af École polytechnique i 1794 og School of Road and Bridge Construction i 1795 ( École nationale des ponts et chaussées ).

I Østrig blev der midlertidigt oprettet en formel ingeniørakademi for Habsburg -hæren i 1717, og siden 1720 har den været en permanent institution. I 1736 flyttede det tekniske militære akademi ind i det, der nu er Stiftskaserne i Wien. Siden dengang er ingeniørskoler og senere tekniske gymnasier sprunget op i talrige andre lande, som i løbet af 1800- og 1900 -tallet blev placeret på lige fod med universiteter (i dag tekniske universiteter). I anledning af hundredeårsdagen for Charlottenburg University Royal Technology den 19. oktober 1899 om "den højeste handling" ( kabinetbekendtgørelse ) af Wilhelm II. , Kongen af ​​Preussen , ved de tekniske universiteter i Preussen , akademikeruddannet ingeniør ( Dipl.-Ing.) Introduceret sammen med doktoren i teknik ( Dr.-Ing. ). [5] : 231 f.

I de efterfølgende år var også i andre stater i det tyske kejserrige Dipl.-Ing. og Dr.-Ing. introduceret på tekniske universiteter:

I 1970'erne begyndte Forbundsrepublikken Tyskland at konvertere ingeniøruddannelse til et højere niveau af videnskabelig uddannelse. Et ydre tegn på dette var opløsningen af ​​de tidligere højere tekniske skoler (ingeniørskoler og akademier) og oprettelsen af tekniske gymnasier. Af lignende årsager blev ingeniørhøjskolerne oprettet i Den tyske demokratiske republik fra 1969, som også blev tekniske kollegier, efter at DDR tiltrådte Forbundsrepublikken.

Optagelse af kvinder til ingeniørstudier, første eksamensbeviser og doktorgrader

Den amerikanske ingeniør Kitty Joyner i 1952

Den første kvindelige ingeniør i et europæisk land var Cécile Butticaz , der fik sit diplom i elektroteknik fra Lausanne School of Engineering i 1907, ledede et ingeniørkontor fra 1909, arbejdede på den anden Simplon -tunnel og fik sin doktorgrad i fysik fra universitetet i Genève i 1929.

I de forskellige stater i det tyske rige mellem 1900 og 1909 blev kvinder optaget til at studere på tekniske universiteter og dermed studere teknik. [6] [7] [8] Men kun få kvinder studerede ingeniørfag. I 1918 var der 29 arkitektstuderende, fem elektroteknikstuderende, tre civilingeniørstuderende og en minestuderende ved TH Berlin. [9] I vintersemesteret 1918/19 var der 75 ingeniørstuderende i det tyske rige, 56 af dem studerede arkitektur. [10] Ud over Berlin tiltrak de tekniske universiteter i Darmstadt og München også kvindelige teknologistuderende i kejsertiden.

Den første kvindelige kandidatingeniør ved et tysk universitet var Elisabeth von Knobelsdorff , der tog eksamen i arkitektur fra det tekniske universitet i Berlin-Charlottenburg i 1911. [11] Jovanka Bončić-Katerinić og Thekla Schild fulgte i 1913. Bončić-Katerinić bestod sin diplomeksamen på det tekniske universitet i Darmstadt og bosatte sig i Beograd som arkitekt. [12] Thekla Schild modtog sit eksamensbevis fra TH Karlsruhe. Indtil hendes ægteskab i 1916 arbejdede hun, for det meste ulønnet, i flere arkitektfirmaer. [13] Den første dokumenterede maskiningeniør var Elsbeth Steinheil, hvis far var iværksætter. Hun studerede ved TH München fra 1913 til 1917. Et år efter eksamen blev hun gift med en medarbejder hos sin far. [14] Den første civilingeniør, der blev kendt ved navn, var Martha Schneider-Bürger , der tog eksamen fra TH München i 1927. [15] Hun udgav stålprofiltabellerne i mange årtier. [16]

Marie Frommer , der modtog sit diplom i arkitektur i Berlin i 1916, modtog sin doktorgrad i 1919 på TH Dresden om emnet "River Course and Urban Development". Det var en kvindes første doktorgrad i teknik. Efter at have arbejdet i arkitektfirmaer i et par år åbnede Frommer sit eget arkitektfirma i 1925. Frommer var jøde og måtte emigrere til USA i 1936, hvor hun igen havde succes som arkitekt. [17] Den første doktorgrad i maskiningeniør var Ilse Essers , i 1926 lavede hun ingeniøreksamen i Aachen. Essers opdagede afbalancering af masser på bevægelige vingeklapper og vingeror for at forhindre viftede vingevibrationer. I 1929 modtog hun sin doktorgrad fra TH Berlin. Med sin viden og opfindelser skabte hun vigtige fundamenter inden for luftfartsteknologi , bygningskonstruktion og maskinteknik. [18] På det tekniske universitet i Darmstadt var Kira Stein den første kvinde, der doktorerede i maskinteknik.

jobprofil

Ingeniører er "de åndelige forældre til tekniske systemer ", med hvis hjælp videnskabelig viden anvendes til praktisk fordel for menneskeheden. Hovedsageligt evalueres fysiske fund, andre kommer fra kemi og biologi (herunder medicin). Et enkelt system (enhed, maskine, struktur, transportmidler, kommunikationsmidler og mange andre) kan baseres på viden om alle tre naturvidenskaber. Det, der er sikkert, er, at det sjældent er baseret på kun en gren af ​​nogen af ​​de tre - overvejende fysik. Som følge heraf skal den enkelte ingeniør tilegne sig en bred vifte af videnskabelig viden. Når man opretter komplekse systemer, er derimod deltagelse af flere specialiserede ingeniører og undertiden naturforskere nødvendig. Specialingeniørerne foretrækker deres fagsprog, som ofte ikke er det samme mellem fagene. Samarbejdsarbejde kræver imidlertid, at den enkelte ingeniør er i stand til at gøre sig klart forståelig for alle involverede - ideelt for offentligheden - også sprogligt. Den tekniske tegning er generelt let at forstå for alle involverede.

En ingeniørs aktiviteter i erhvervslivet omfatter: design, planlægning, konstruktion, udførelse, drift, salg og overvågning (f.eks. TÜV) af: bygninger, maskiner og elektrotekniske systemer af enhver art, f.eks. Systemer til fremstilling og fremstilling, systemer til ver - og bortskaffelse og deres driftsressourcer, infrastrukturer til trafik (på land, vand, luft) og deres transportmidler, militær teknologi, medicinsk teknologi, miljø-, landbrugs- og skovbrugssystemer.

Som regel bruges traditionelle metoder og produktionsmidler ved oprettelse af systemer (produkter) - selv når der introduceres helt nye tekniske applikationer. Ingeniøren skal mestre de kendte fremstillingsmetoder, værktøjer og materialer og de standardkomponenter , der er tilgængelige til underfunktioner. Den relevante instruktion understøttes af industrielle praktikpladser , hvor læring foregår i hånden og på stedet. Det er en fordel, hvis du har lært et fag eller er uddannet faglært inden studiet. Dette gælder især for universitetsuddannede, da de mest vil arbejde inden for applikationsrelaterede områder i deres senere professionelle liv.

Teoretisk undervisning i naturvidenskaberne er skræddersyet til ingeniørerne. For eksempel undervises mekanik , optik , statik og elektricitet ikke generelt, men som teknisk mekanik , væskemekanik , teknisk optik , konstruktionsteknik og elektroteknik . Ingeniøren, ligesom naturvidenskabsmanden, bruger matematik til at beskrive og kvantitativt evaluere sine objekter og tilegner det i sammenligning med dagligdags regning som såkaldt højere matematik .

Universitetsuddannelsen er teoretisk uddannet mere omfattende end teknisk ingeniør, hvilket forudbestemmer ham til at blive udviklingsingeniør .

En traditionel aktivitet af ingeniøren f.eks. Som i en industriel virksomhed inden for maskinteknik er design eller design af produktet. Udviklingsingeniøren har eksisteret næsten lige så længe (hovedsageligt teoretisk forberedende arbejde til byggeri). Samtidig med overgangen til stadig mere intensiv automatisk produktion steg antallet af produktionsingeniører. En udstyrsingeniør arbejder i grænsefladen mellem områderne produktionsteknologi, vedligeholdelse og procesteknologi. Den øgede industrielle arbejdsdeling førte til salg og indkøb af ingeniører som kontaktpersoner mellem de sælgende leverandørvirksomheder og slutproduktproducenterne. Salgs- eller marketingingeniører er også ansat til at arbejde på markedet for det endelige produkt.

Jobprofiler præsenteret af ingeniører selv stammer f.eks. Fra Max von Eyth ( Behind Plough and Vice , 19th Century) og Heinz Hossdorf ( The Experience of Being Engineer , 2002 [19] ).

Ingeniøren i offentligheden

Ingeniørsangen

De to første linjer i ingeniørsangen er [20] .

Intet er for svært for ingeniøren -
Han griner og siger: Hvis det ikke er det, kan det lade sig gøre!

Det blev skrevet i 1871 af Heinrich Seidel , der selv var ingeniør og præsenterede sit erhverv som et livsmotto.

Teknologien og ingeniørerne som deres designere er garant for fremskridt og fred. Global handling blev bekræftet over for Seidels ingeniører allerede i den industrielle opstartsperiode .

Den sidste strofe lyder:

Ingeniørerne skulle leve!
Den sande ånd i den allersidste tid kredser i dem!
Hendes hjerte er dedikeret til fremskridt,
Hendes styrke og tid er dedikeret til fred hernede!
Værkets velsignelser ved og ved,
Spred det fra sted til sted,
Fra land til land, fra hav til hav -
Ingeniøren.

Ingeniørsangen er således også et bevis på den eufori, at videnskab og teknologi ville føre menneskeheden ind i en vidunderlig verden [21] og den deraf følgende høje sociale anerkendelse af ingeniørfaget.

Euforien om teknisk fremgang faldt for første gang efter første verdenskrig , hvor dele af verden blev til menneskelige slagterier ved hjælp af tekniske midler. [21] I omkring et halvt århundrede har der været stor mistillid til tekniske innovationer på den ene side og på den anden side naturlig tilegnelse af det stigende antal nyttige og fascinerende produkter, der er skabt af ingeniører. Den stigende generelle uvidenhed i tekniske spørgsmål [21] påvirker også ingeniøren i det offentlige image, i hvis øjne investoren, der altid har præget økonomisk udvikling, er kommet frem.

Gyro Gearloose

I den tyske oversættelse har Daniel Düsentrieb den første linje i ingeniørsangen i følgende modificerede form som mottoet:

Intet skal sværge til ingeniøren.

I denne tegneseriehistorie udtrykker den amerikanske forfatter Carl Barks og oversætteren Erika Fuchs deres eget ambivalente forhold til ingeniøren. Barks ville gerne have været en opfinder, Fuchs var gift med en ingeniør, som ændringen til Ingeniör / Schwör stammer fra, men som fulgte ingeniørsangen i sit originale udsagn. Samlet set møder tegneserien Daniel Düsentrieb offentlighedens blandede adfærd over for ingeniører. Han arbejder hårdt og er tilfreds, selvom ikke alle hans geniale designs er vellykkede, eller hvis de succesrige bliver passende anerkendt eller belønnet. Intet skal sværge til ingeniøren - det blev et bevinget ord - med lidt hån bagved . En lignende sætning lyder:

Uanset hvor du giver ham en gåde, står ingeniøren og tænker.

Ingeniør og patent

En ingeniør er ofte navngivet som opfinderen i patentspecifikationer . En enkelt ingeniør kan gøre sig bemærket med gode eller mange opfindelser. Han er dog ikke nødvendigvis også ejeren, der lejlighedsvis høster et givet patent. Retten beskyttet af et patent tilhører arbejdsgiveren, der kun skal betale sin ansatte opfinder et gebyr . Selvstændige ingeniører, der er berømt for deres mange patenter, har normalt kun råd til deres registrering og driftsomkostninger på flere landes patentkontorer, fordi de er i stand til at gøre det gennem økonomisk succes baseret på en enkelt eller et par opfindelser. Eksempler på uafhængige og økonomisk succesrige opfindere er Thomas Alva Edison og Artur Fischer .

International situation

Tyskland

Underlagt social sikring
ansatte ingeniører
i Tyskland [22] [23]
år nummer
1999 637.935
2001 657.491
2003 647.051
2005 639.119
2007 654,358
2011 639.000

Den grad af Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.) Erhverves ved at studere på et teknisk universitet (tidligere en teknisk universitet ) eller universitet , som normalt varer fem år. Det fireårige kursus på et universitet for anvendt videnskab fører til en kandidatingeniør (FH) . [24] Ingeniørskolerne (højere tekniske skoler, ingeniørakademier), der fandtes inden grundlæggelsen af ​​de tekniske kollegier, men også de tekniske kollegier i et par år førte til titlen kandidatingeniør ( ingeniør (grad) ) efter et minimum af tre års studier. Som et resultat af Bologna -processen har mange universiteter nu også skiftet deres ingeniørkurser til de nye bachelor- og kandidatgrader . Begge grader kan opnås på universiteter såvel som på universiteter for anvendt videnskab. De tilsvarende akademiske grader er Bachelor of Engineering (B.Eng.) Eller Bachelor of Science (B.Sc.) eller Master of Engineering (M.Eng.) Eller Master of Science (M.Sc.).

Den europæiske ingeniør (EUR ING) er en særlig form, som er en kvalitetsstandard for at gøre de forskellige ingeniøruddannelser i Europa sammenlignelige. EUR ING -betegnelsen tildeles af FEANI ( Federation of European National Engineers 'Associations ) i Bruxelles. Det er ikke en universitetsgrad, men et certifikat for kvalifikationer. Dette er derfor på visitkortet som et privat supplement under navnet. Registret gemmer z. For eksempel modtager kandidater fra tekniske skoler med avanceret uddannelse også de certifikater, der kræves til professionel aktivitet (f.eks. I detaljeret konstruktion).

En anden særlig form er skibsingeniøren . Den person, der er ansvarlig for driften af ​​et skib i international skibsfart, kan blive skibsingeniør efter at have gennemført et toårigt teknisk kollegium efter at have afsluttet skibsmekanikerlærlingen. Stillingsbetegnelsen "skibsingeniør" blev allerede annonceret i henhold til § 3 nummer 5 af 7. januar 1909 (RGBl., S. 210). Med ministerdekretet af 17. december 2010 blev kvalifikationen til at blive skibsingeniør introduceret.

Også inden for minedrift kan Steiger tage et kursus for at blive ingeniør uden at studere: Kandidater fra operatøruddannelsen på en tysk bjergskole får lov til at bruge erhvervstitlen som ingeniør i overensstemmelse med afsnit 1 i ingeniørloven i alle forbundsstater .

Der tilbydes et svejsetilsynskursus i svejseteknologi. International Institute of Welding tildeler succesfulde kandidater med et globalt gyldigt Diploma International Welding Engineer. [25] Ud over ingeniører fra alle discipliner er svejseteknikere, topklatrere og kaptajner i deres funktion som havnefogeder også optaget i undersøgelses- / godkendelsesarbejdet. Ligesom en akademisk grad er IIW -eksamensbeviserne gyldige for livet. Med en certificering, der er gyldig i tre år, er den nødvendige videreuddannelse og aktivitet som svejsetilsynsførende certificeret for første gang tre år efter, at patentet er udstedt i overensstemmelse med international lov. [26] Stillingsbetegnelsen er Certified International Welding Engineer .

Jobtitler og akademiske grader

Stillingsbetegnelsen "ingeniør" har været beskyttet i Forbundsrepublikken Tyskland af forbundsstaternes ingeniørlove siden begyndelsen af ​​1970'erne og må kun bruges af kandidater på kurser, hvis hovedindhold er teknisk eller teknisk. Ud over de klassiske ingeniørkurser (f.eks. Maskinteknik) kan dette f.eks. Også omfatte datalogi. Tidligere fik folk uden ingeniørkvalifikationer, men med mange års relevant erhvervserfaring, lov til (og fortsat være) at kunne bruge titlen "ingeniør".

Kandidater fra tidligere ingeniørskoler er tilladt ved statslovgivning, der regulerer den tidligere bevilgede statsbetegnelse "ingeniør" eller "ingeniør (grad.)" (Kandidatingeniør) ledelse og under Nachdiplomierung den ansvarlige for den underliggende uddannelsesminister under uddannelse under visse betingelser staten navn "Dipl.-Ing. (FH) ”. Den statslige ikke-akademiske kvalifikation erhvervet på erhvervsakademier får tilføjelsen af ​​parenteser (BA): "Diplom-Ingenieur (BA)".

Studier på tekniske universiteter (tidligere tekniske universiteter) er traditionelt altid belønnet med den akademiske grad "Dipl. -Ing." - for nylig med tilføjelse af parenteser (TU), (TH) - eller som "Dipl. -Ing. Univ. ”(Tildelt blandt andet af det tekniske universitet i München) skrevet for at skelne det fra Dipl.-Ing. (FH).

Efter at have afsluttet en doktorgrad i teknik på et universitet, uddeles den akademiske grad af "Doctor of Engineering" ("Doctor of Engineering", " Dr.-Ing. "), Men "Dr. tekn. "eller" Dr. mont. ”for tekniske eller minevidenskab.

Bologna -proces

Som et resultat af Bologna -processen har i mellemtiden (2010) næsten alle tekniske gymnasier og universiteter også skiftet deres ingeniørkurser til en bachelor- eller kandidatgrad. Studerende, der tidligere har tilmeldt sig et diplomkursus, kan også afslutte deres studier med et diplom. På bachelor- og kandidatuddannelserne er de tilsvarende akademiske grader Bachelor of Engineering (B.Eng.) Eller Bachelor of Science (B.Sc.) eller Master of Engineering (M.Eng.) Eller Master of Science (M. Sc. ) Uanset universitetet, hvor kurset blev afsluttet.

I Free State of Sachsen giver State University Act (fra 2014) eksplicit mulighed for at gennemføre et eksamensbevis og bacheloruddannelser med en grad i teknik (Dipl.-Ing.) Tilbydes stadig.

Faglige sammenslutninger og ingeniørforeninger som f.eks. Akkrediteringsforeningen for Byggeprogrammer (ASBau) er kritiske over for skiftet til de nye grader og tvivler på, at bachelorgraden giver tilstrækkelig erhvervsuddannelse. Du ser de nye kvalifikationer som et forsøg på at flytte en stor del af uddannelsen til professionelt liv.

Kamre og faglige foreninger

Ingeniørernes faglige anliggender i Tyskland håndteres uafhængigt af ingeniørkamrene . Disse har offentligretlig status og er - da ingeniørretten i Tyskland grundlæggende er et statsanliggende - organiseret på forbundsstaternes niveau. En " rådgivende ingeniør " skal opfylde visse lovligt fastsatte krav og indtaste sig selv på "listen over rådgivende ingeniører" i Ingeniørkammeret i hans respektive forbundsstat. Den professionelle titel rådgivende ingeniør for freelance ingeniør er beskyttet af statslovgivning ( kammerfag ).

VDI (Association of German Engineers), der blev grundlagt i 1856, har etableret sig som en ingeniørforening i Tyskland. Med i øjeblikket omkring 154.000 medlemmer (fra februar 2014) [27] er det en af ​​de største teknisk orienterede klubber og foreninger i verden.

Især kvinders interesser i ingeniørfaget repræsenterer den tyske sammenslutning af kvindelige ingeniører e. V. (dib). Med organisationen Engineers Without Borders er der også en forening, der fremmer ingeniørers globale engagement i humanitære projekter. Central Association of Engineering Associations (ZBI) har etableret sig som paraplyorganisation for det store antal faglige foreninger.

Ingeniørgrader opnået i DDR

Ingeniørerne i DDR blev uddannet på tre niveauer:

 1. Ingeniørskoler (tekniske skoler),
 2. Ingeniørhøjskoler (IHS) og
 3. Tekniske gymnasier, tekniske universiteter og universiteter.
Uddannelse på ingeniørskoler (tekniske skoler)
Ingeniørcertifikat, november 1990
Certifikat for et "postgraduate diploma"

Afslutning af 10. klasse og erhvervsuddannelse var forudsætningerne for optagelse. En universitetsindgangskvalifikation i form af en Abitur eller lignende var ikke nødvendig. Standardperioden for studier for ansigt til ansigt undersøgelser var seks semestre. Eleven tilbragte det sidste (sjette) semester i virksomheden for at gøre sig bekendt med sin fremtidige stilling. Kurset sluttede med statens titel af ingeniør (abbr.: "Ing."). Graden blev også betragtet som en fagspecifik adgangskvalifikation for videregående uddannelser. Häufig wurden Facharbeiter mit guten und sehr guten Leistungen vom Betrieb zum Fachschulstudium delegiert. Auch gab es spezielle Sonderstudienformen für Frauen (Frauensonderstudium), um die Frauenrate in den technischen Berufen anzuheben.

Mit dem Beitritt der DDR wurden die in der DDR erworbenen oder staatlich anerkannten schulischen, beruflichen und akademischen Abschlüsse beziehungsweise Befähigungsnachweise neu eingeordnet. Laut Art. 37 , Abs. 1 des Einigungsvertrags haben die Fach- und Ingenieurschulabschlüsse, deren Ausbildungsniveau zwischen der Facharbeiter- und Hochschulbildung lag, keine Entsprechung im westdeutschen Bildungssystem. Manche Abschlüsse sind gleichwertig dem westdeutscher Ingenieurschulen und Ingenieurakademien bis Anfang der 1970er Jahre. Eine Gleichstellung zu westdeutschen Fachhochschulabschlüssen war nicht möglich. Die Gleichwertigkeit zu Fachhochschulabschlüssen konnte nur nach dem Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Aufbaustudium an einer FH) festgestellt werden.

Auf Drängen der neuen Länder wurde auch eine Regelung zum Erwerb des FH-Diploms aufgrund von Berufserfahrung und ohne Besuch des Aufbaustudienganges vereinbart. Mit dieser Nachdiplomierung wird einigen Absolventen das Recht eingeräumt, nach Nachweis einer einschlägigen dreijährigen Berufstätigkeit den Titel Dipl.-Ing. (FH) zu tragen. Da dieser Titel vom Kultusministerium verliehen wird und nicht von einer Hochschule, handelt es sich hierbei um eine staatliche Bezeichnung und nicht um einen akademischen Grad. Dies ist vergleichbar mit der staatlichen Abschlussbezeichnung Dipl.-Ing. (BA) an einer Berufsakademie .

Die ursprüngliche Stichtagsregelung wurde zwischenzeitlich durch ein Gerichtsurteil für ungültig erklärt. [28] Für die Nachdiplomierung muss beim Kultusministerium ein kostenpflichtiger Antrag gestellt werden.

Einige Jahrgänge mussten ein zusätzliches Aufbaustudium an einer Fachhochschule über drei Semester mit einer Diplomarbeit zur Erlangung eines Dipl.-Ing. (FH) absolvieren.

Nach der Wende wurden die meisten Ingenieurschulen geschlossen bzw. in Fachschulen zur Ausbildung zum Staatlich geprüfter Techniker umgewandelt. Einige wurden zu Fachbereichen von Fachhochschulen ausgebaut.

Ausbildung an Ingenieurhochschulen (IHS)

Ab 1969 wurden im Rahmen der 3. Hochschulreform der DDR die Ingenieurhochschulen eingeführt. Als Zugangsvoraussetzung galt die Berufsausbildung mit Abitur (BmA) oder das Abitur der EOS mit einem Vorpraktikum. Auch bot man für Interessenten ohne Abitur einjährige Vorkurse zur Erlangung des Teilabiturs direkt an den IHSen an. Die Regelstudienzeit betrug anfangs 3,5 Jahre und wurde später auf vier Jahre erhöht. Ein Semester sah das große Industriepraktikum vor. Das Studium endete mit dem Hochschulgrad Hochschulingenieur (Abk.: „HS-Ing.“).

Die Ingenieurhochschule war von ihrer Aufgabenstellung und vom akademischen Niveau das ostdeutsche Pendant zu den westdeutschen Fachhochschulen. Die Ingenieurhochschule sollte die Ingenieurfachschule ablösen. Aufgrund von Abiturientenmangel scheiterte dieses Vorhaben. Wegen der Verwechslungsgefahr zum Ingenieur wurde auch der Hochschulgrad „HS.-Ing.“ ab 1977 nicht mehr vergeben. Die verbliebenen Ingenieurhochschulen wurden zu Technischen Hochschulen umgewandelt oder solchen angegliedert, oder sie wurden Ingenieurhochschulen mit Promotionsrecht und dem Abschluss „Diplom-Ingenieur“.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurden (gemäß Einigungsvertrag ) die Abschlüsse der Ingenieurhochschulen als gleichwertig mit westdeutschen FH-Abschlüssen eingestuft. Die Absolventen konnten sich ohne Auflagen und Einschränkungen zum akademischen Grad „Diplom-Ingenieur (FH)“ umdiplomieren lassen. Nach der Wende wurden sämtliche Ingenieurhochschulen zu Fachhochschulen.

Ausbildung an Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten und Universitäten

Zugangsvoraussetzung für das Ingenieurstudium an einer TH/TU oder Uni war das Abitur. Die Regelstudienzeit betrug fünf Jahre, später wurde sie per Ministerbeschluss einheitlich auf vier Jahre begrenzt. Der Abschluss war der akademische Grad Diplomingenieur.

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurden (gemäß Einigungsvertrag) die Abschlüsse an traditionellen Technischen Hochschulen und Universitäten als gleichwertig bzw. niveaugleich den Abschlüssen der westdeutschen Technischen Hochschulen und Universitäten eingestuft. Abschlüsse, die an Technischen Hochschulen abgelegt wurden, die aus Ingenieurhochschulen hervorgingen, unterzog man einer Inhaltsprüfung. Bei mindestens neunsemestriger Studiendauer wurden sie wie TH- bzw. TU-Abschlüsse gewertet. Bei 8-semestriger Studiendauer wurden sie als gleichwertig dem westdeutschen FH-Abschluss eingestuft. Die meisten dieser vormals in Technische Hochschulen umgewandelten Ingenieurhochschulen wurden nach der Wende zu Fachhochschulen. Nur eine erlangte den Status einer Technischen Universität (TU), die TU Ilmenau.

Österreich

Amtlicher Straßenname mit Ingenieursbezeichnung in Linz

Die technische Ausbildung, die Führung der Bezeichnung Ingenieur und der akademischen Ingenieurgrade, sowie die auf ziviltechnischer und gewerberechtlicher Basis beruhende Berufsbezeichnung Ingenieur sind in Österreich bundeseinheitlich geregelt. Gesetzlich anerkannt wurde die damalige Standesbezeichnung erstmals 1917 von Kaiser Karl . [29]

Ingenieursausbildung im Rahmen des Schulsystems

Im Rahmen des Schulsystems erfolgt die Ingenieursausbildung an den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) und den Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalten (HLFL) sowie vergleichbaren berufsbildenden höheren Schulen in einem gewerblichen oder umweltbezogenen Ausbildungszweig. Die Ausbildung dauert fünf Jahre (9. bis 13. Schulstufe) und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab.

Qualifikationsbezeichnung Ingenieur

Das Ingenieurgesetz 2017 [30] regelt die Bedingungen für die Verleihung des Ingenieurtitels. Neben der abgeschlossenen Schulausbildung, Reife- und Diplomprüfung einer HTL , HLFL oder vergleichbaren Institution und der fachbezogenen Praxis im Umfang von drei Jahren müssen die Antragsteller vor einer Zertifizierungskommission in einem Fachgespräch nachweisen, dass sie über „fortgeschrittene Kenntnisse und Fertigkeiten gemäß den Deskriptoren des Nationalen Qualifikationsrahmens“ verfügen. Dadurch wird der Ingenieurtitel als Qualifikation der Stufe 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens auf die Stufe des Bachelors gestellt. [31] Diese Gleichwertigkeit bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Einordnung des erworbenen Qualifikationsniveaus im Nationalen Qualifikationsrahmen und nicht auf akademische Vergleichbarkeit mit einem Bachelor-Abschluss, weshalb auch die Zugangsvoraussetzungen (im Allgemeinen ein Abschluss einer postsekundären Bildungseinrichtung) für ein ordentliches Masterstudium an einer Universität bzw. Fachhochschule nicht erfüllt sind.

Dipl.-HTL-Ing. und Dipl.-HLFL-Ing.

Darüber hinaus wurde im Jahr 1994 [32] auch die Möglichkeit geschaffen, für eine Übergangszeit die Bezeichnung Diplom-HTL-Ingenieur (Dipl.-HTL-Ing.) bzw. Diplom-HLFL-Ingenieur (Dipl.-HLFL-Ing.) zu erwerben. Hierfür mussten nach der Reife- und Diplomprüfung einer österreichischen Höheren Technischen Lehranstalt oder einer Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalt eine sechsjährige fachliche Praxis absolviert, eine schriftliche Arbeit abgefasst, sowie eine kommissionelle Prüfung vor Sachverständigen abgelegt werden. Diese Möglichkeit der Nachqualifizierung für HTL-Ingenieure war als Übergangsphase nach Einführung der Fachhochschulen gedacht. Bereits das im Jahr 1994 erlassene Gesetz [32] sah das Außerkrafttreten der Bestimmungen mit 31. Dezember 2006 vor, für anhängige Verfahren gab es eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2008.

Universitäten und Fachhochschulen

Die Ingenieursausbildung an Universitäten (meist Technischen Universitäten) bzw. Fachhochschulen erfolgte bis zur Umsetzung des Bologna-Prozesses durch Diplomstudien, wobei deren Mindeststudiendauer an den Universitäten üblicherweise zehn Semester und an Fachhochschulen acht Semester betrug. Den Absolventen von technischen Diplomstudien an Universitäten wurde der akademische Grad Diplom-Ingenieur (Abk.: Dipl.-Ing. oder DI – ohne Abkürzungspunkte) mit 300 ECTS-Leistungspunkten und den Absolventen von technischen Diplomstudien an Fachhochschulen der akademische Grad Diplom-Ingenieur (FH) (Abk.: Dipl.-Ing. (FH) oder DI (FH)) mit 240 ECTS-Leistungspunkten verliehen.

Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses erfolgt die Ingenieursausbildung sowohl an Universitäten (meist Technischen Universitäten) als auch an Fachhochschulen durch Bachelor- und Masterstudien, wobei für die Aufnahme eines Masterstudiums ein bereits abgeschlossenes Bachelor- oder Diplomstudium erforderlich sind. Die Studiendauer von technischen Bachelorstudien beträgt meist sechs Semester und jene der daran anschließenden Masterstudien üblicherweise vier Semester. Den Absolventen von Bachelorstudien wird der akademische Grad Bachelor of Science (Abk.: B.Sc. oder BSc) mit 180 ECTS-Leistungspunkten und den Absolventen von Masterstudien der akademische Grad Diplom-Ingenieur (Abk.: Dipl.-Ing. oder DI) bzw. Master of Science (Abk.: M.Sc. oder MSc) mit 120 ECTS-Leistungspunkten (dh in Summe ebenfalls 300 ECTS-Leistungspunkten) verliehen.

Absolventen von Master-Studiengängen sind für ein anschließendes Doktoratsstudium zugelassen, wobei sich die Mindeststudiendauer des Doktoratsstudiums um bis zu zwei Semester verlängern kann, falls die Mindeststudiendauer des absolvierten Masterstudiums weniger als vier Semester beträgt.

Das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften, welches nur an Universitäten absolviert werden kann, weist eine Regelstudiendauer von sechs Semestern mit insgesamt 180 ECTS-Leistungspunkten auf. Den Absolventen dieses Studiums wird der akademische Grad Doktor der Technischen Wissenschaften (Dr. techn.) verliehen.

Ziviltechniker und Ingenieurbüros

Der Zugang und die Ausübung des Berufs des Ziviltechnikers (Architekten und Ingenieurkonsulenten) wird durch das Ziviltechnikergesetz reglementiert, die Vertretung der Ingenieurkonsulenten erfolgt durch die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten.

Der reglementierte Beruf Beratender Ingenieur bzw. die Zugangsvoraussetzung zum Betreiben eines Ingenieurbüros wird geregelt in der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über das BGBL. II 89/2003 („Zugangsvoraussetzungs-Verordnung für reglementierte Gewerbe Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure)“).

Die Berufsvoraussetzung ist gegeben für Personen, die

 • eine technische Hochschule (Universität oder Fachhochschule) und eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet, oder
 • eine dem Fachgebiet entsprechende HTL (Höhere Technische Lehranstalt bzw. entsprechende Sonderform HFL) und eine mindestens sechsjährige fachliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet, und
 • eine Befähigungsprüfung gemäß Gewerbeordnung 1994, BGBL. Nr. 111/2002, nachweisen. [33]

Personen, die für das reglementierte Gewerbe Ingenieurbüro/beratende Ingenieure in Österreich zugelassen sind, dürfen dieses auch in den anderen EU-Ländern ausüben (EU-Diplomanerkennungsrichtlinie für reglementierte Berufe).

Als Ingenieurvereine haben sich in Österreich der VÖI ( Verband Österreichischer Ingenieure ) und ÖIAV ( Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein ) seit vielen Jahren erfolgreich etabliert. Das österreichische Ingenieurregister wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend geführt.

Die berufsständischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Ziviltechniker in Österreich werden in Selbstverwaltung von den Ingenieurkammern wahrgenommen. Diese sind die gesetzliche Interessensvertretung des Berufsstandes und haben daher öffentlich-rechtlichen Status. Sie sind in vier Länderkammern organisiert, deren bundesweite Dachorganisation die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten ist. Innerhalb der Kammern sind neben den Ingenieurkonsulenten auch die Architekten vertreten, jedoch in getrennten Sektionen organisiert.

Schweiz

In der Schweiz können Ingenieurwissenschaften an den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (in Zürich und Lausanne , Titel Bachelor/Master of Science ETH ) und an den Fachhochschulen (Titel Bachelor/Master of Science FH ) studiert werden. [34]

Vor der Bologna-Reform wurde an den genannten ETHs (ETHZ & EPFL) ein Ingenieurs-Diplom erworben ("Dipl. Ing. ETH"); der Titel "Ing. ETH" durfte ab bestandenem zweitem Vordiplom geführt werden.

Des Weiteren bildeten auch Technika und Höhere Technische Lehranstalten (HTLs), die inzwischen in Fachhochschulen überführt wurden (FHs), Ingenieure aus ("Ing. HTL"). Als Grundausbildung ist dazu weder eine gymnasiale Matura , noch ein Hochschulstudium Voraussetzung, sondern eine (id R. mechanische oder technische) Berufslehre und eine zusätzliche Berufsmaturität . [35]

Als Ingenieurvereine haben sich in der Schweiz einerseits der 1837 gegründete „ Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein “ und andererseits „ Swiss Engineering “ (ehemals Schweizerischer Technischer Verband, STV) sowie die „ Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (usic)“ etabliert. Ingenieurkammern wie in Deutschland und Österreich gibt es in der Schweiz nicht.

Frankreich

In Frankreich erfolgt das Ingenieurstudium an „Écoles d'Ingénieurs“ (Ingenieurhochschulen), auch „ Grande école “ genannt, und an den Universitäten. Der Titel und Beruf Ingénieur ist in Frankreich geschützt.

Die „Grandes écoles“ gelten als Ausbildungsstätten der Führungselite von Staat und Wirtschaft. Die Ausbildung an den Ingenieurhochschulen ist durch Projekte und Praktika während des drei- oder fünfjährigen Studiums stärker an den Erfordernissen des Arbeitsmarkts orientiert. Es gibt ungefähr 240 Ingenieurhochschulen, an denen jährlich rund 26 000 Studenten ein Diplom erhalten. Eine solche „Grande École“ hat daher die Größe eines mittelgroßen deutschen Gymnasiums. Um ein Ingenieurdiplom erteilen zu dürfen, muss die Schule vom Hochschulminister dazu berechtigt werden. Die an den „Grandes Écoles“ ausgebildeten Ingenieure tragen den Titel „ingénieur diplômé“ gefolgt von dem Namen ihrer Ingenieurhochschule. Das Studium an den „Grandes Écoles“ entspricht keinem deutschen System. Um in Frankreich eine solche Grande École besuchen zu dürfen, ist zuvor ein zweijähriges Studium in einer „ Classe préparatoire “ notwendig, in denen, speziell für die ingenieurwissenschaftliche Zukunft des Studenten, höchste Mathematik sowie Physik, Chemie und Systemtheorie auf sehr theoretischem Niveau vermittelt werden. Anders als in Deutschland werden die ECTS an den Hochschulen den tatsächlichen Vorlesungszeiten angepasst. Durch Anwesenheitspflicht und Hausaufgaben haben die „Grandes Écoles“ einen schulähnlichen Charakter.

Es gibt auch Ingenieurhochschulen, die Studenten direkt nach dem Abitur ( Baccalauréat ) aufnehmen. Diese werden „École post-bac“ genannt. Der Studiengang an einer solchen Hochschule dauert dann fünf Jahre, im Gegensatz zum System „Classes Préparatoires“ (2 Jahre) – „Grande École“ (3 Jahre). Solche Hochschulen sind zwar etwas weniger renommiert (Was in Frankreich wichtig ist, viele Franzosen kennen die renommierten École polytechnique , École des Mines , oder Écoles Centrales ), genießen aber eine wachsende Beliebtheit bei Abiturienten, da die „ Classes Préparatoires “ einen sehr harten Ruf haben.

1992 wurden die IUP (Institut Universitaire Professionnalisé = Praxisorientiertes Universitäts-Institut) an Universitäten eröffnet. Dort bekamen die Absolventen nach vier Jahren Studium mit der Maîtrise IUP einen Titel als ingénieur-maître . Seit der Umsetzung des Bologna-Prozess wird dieser Titel nicht mehr verliehen. Andererseits gab es schon damals auf dem Arbeitsmarkt Ingenieure, die ein DESS nach fünf Jahren Studium an einer Universität erworben hatten. Heute ist in Frankreich jeder Master-Absolvent eines entsprechenden Studiengangs Ingenieur.

Anders als in Deutschland sind die einzelnen „Grandes Écoles“ bereits sehr spezialisiert. So wählt ein Student in Frankreich nach der „Classe Préparatoire“ nicht einen speziellen Studiengang, sondern die Hochschule, welche sich auf ein Gebiet spezialisiert hat. Daneben gibt es allgemeine Ingenieurschulen, die großflächige Themen abdecken.

In den Unternehmen werden sowohl Ingenieure von Universitäten als auch ingénieurs diplômés d'École am selben Posten Ingénieur genannt, die Lohnskala ist allerdings unterschiedlich: ein ingénieur diplômé verdient in der Regel mehr.

Italien

In Italien ist der Titel ingegnere gesetzlich geschützt und an ein Hochschulstudium sowie eine Staatsprüfung gebunden.

Finnland

In Finnland erfolgt das Ingenieurstudium an Technischen Universitäten, an technischen Fakultäten anderer Universitäten und an Fachhochschulen. An Universitäten legen die Studenten zuerst das Examen tekniikan kandidaatti mit 180 Leistungspunkten nach etwa sechs Semestern ab und setzen ihre Studien danach bis zum Examen diplomi-insinööri (Diplomingenieur) fort. Die Gesamtdauer des Studiums ist 300 Leistungspunkte, das heißt zehn Semester. Im internationalen Vergleich werden tekniikan kandidaatti und diplomi-insinööri als Bachelor of Science (Eng.) und Master of Science (Eng.) übersetzt. Die Absolventen können direkt promovieren.

An den Fachhochschulen heißt der Abschluss insinööri (AMK) (Ingenieur (FH)) mit 240 Leistungspunkten. Als Abschluss ist insinööri (AMK) mit tekniikan kandidaatti vergleichbar, wird jedoch als Bachelor of Engineering übersetzt. Nach drei Jahren Berufserfahrung können die Fachhochschulingenieure ihre Studien an Fachhochschulen fortsetzen. Dann können sie den Abschluss insinööri (ylempi AMK) (Ingenieur (höhere FH)) mit 120 Leistungspunkten ablegen. Gesetzlich ist insinööri (ylempi AMK) mit diplomi-insinööri vergleichbar und wird als Master of Engineering gewertet. Die FH-Ingenieure haben auch die Möglichkeit an den Universitäten zu studieren. Dort ist es ihnen möglich mit Studien von 180 Leistungspunkten das Diplomingenieurexamen abzulegen.

Vor Einführung des finnischen Fachhochschulsystems in den 1990er Jahren wurden Ingenieure auch in technische Lehranstalten (teknillinen oppilaitos) ausgebildet. Das Ingenieursstudium in einer solchen technischen Lehranstalt dauerte vier Jahre und schloss mit dem Abschluss insinööri (Ingenieur) ab. Die Abschlüsse insinööri und insinööri (AMK) sind gesetzlich fast gleichgestellt.

Tschechien und Slowakei

In Tschechien und der Slowakei ist Ingenieur keine Berufs- oder Standesbezeichnung für technische Fachleute. Dort ist der Ingenieur (Ing.) ein akademischer Grad der Master -Ebene und zwar nicht nur in technischen Studiengängen, sondern auch – anders als allgemein international üblich – in Studien der Wirtschafts- , Agrar- , Forst- und Militärwissenschaften . Der tschechische und slowakische akademische Grad Ing. entspricht daher nicht nur dem deutschen Diplom-Ingenieur , sondern je nach Studienrichtung auch anderen Diplomgraden deutscher Universitäten ( Diplom-Kaufmann , Diplom-Volkswirt , Diplom-Agraringenieur ua) bzw. Mastergraden ( MA , M.Sc. , M.Eng. ) .

Andere osteuropäische Staaten

In einigen Staaten Osteuropas wie z. B. Bulgarien , Ungarn und Polen wird gemäß dem Bologna-Prozess inzwischen der Bachelor bzw. Master verliehen. Hier verwendet man mittlerweile auch den internationalen Bachelor of Engineering (B. Eng.) bzw. Master of Engineering (M. Eng.).

Englischsprachige Staaten

Die Bezeichnung Engineer ist auch in den meisten englischsprachigen Staaten kein geschützter Begriff und wird für verschiedenste Berufsbezeichnungen verwendet. Nur Titel wie Professional Engineer (PE oder Pr. Eng.), Chartered Engineer (CEng) in UK, Irland, Indien, Registered Engineer (R. Eng.), civil engineer (Bauingenieur) oder mechanical engineer (Maschinenbauingenieur) sind teilweise (z. B. in Kanada und einigen Bundesstaaten der USA ) gesetzlich geschützt.

Fachrichtungen

Sehr bekannte ingenieurwissenschaftliche Fachrichtungen sind beispielsweise:

Weitere Fachrichtungen finden sich in der Liste der ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen .

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wiktionary: Ingenieur – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Ingenieure – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

 1. Uwe Marx: Uni-Abschlüsse: Wo der Diplom-Ingenieur überlebt hat . FAZ.net , aktualisiert am 25. April 2017; abgerufen: 22. November 2017.
 2. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 1948 und 2002.
 3. Günther Drosdowski: Das Herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache. (= Duden. Band 7). Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich 1989, ISBN 3-411-20907-0 .
 4. a b Ingenieurkammer Sachsen: Ingenieurleistungen in Sachsen. 1998, ISBN 3-00-002735-1 , S. 9ff.
 5. Gisela Buchheim, Rolf Sonnemann (Hrsg.): Geschichte der Technikwissenschaften. Springer, Basel 1990, ISBN 3-7643-2270-5 .
 6. Barbara Duden, Hans Ebert: Die Anfänge des Frauenstudiums an der TH Berlin. In: Reinhard Rürup (Hrsg.): Wissenschaft und Gesellschaft: Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin, 1879–1979 . Band 1, Springer, Berlin 1979, S. 403–418.
 7. Ulrich Fellmeth (Hrsg.): Margarete von Wrangell und andere Pionierinnen. Die ersten Frauen an den Hochschulen in Baden und Württemberg . Begleitbuch zur Ausstellung; eine Ausstellung der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten an wissenschaftlichen Hochschulen Baden-Württembergs und der Universität Hohenheim. (= Hohenheimer Themen. 7). Scripta Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 1998, ISBN 3-89590-056-7 .
 8. Marianne Viefhaus: Frauen an der Technischen Hochschule Darmstadt. In: Brigitte Emig (Hrsg.): Frauen in der Wissenschaft. Dokumentation der Ringvorlesung vom Wintersemester 1985/86 an der Technischen Hochschule Darmstadt . (= THD-Schriftenreihe Wissenschaft und Technik. 38). Präsident der Technischen Hochschule,. Darmstadt 1988, S. 35–61.
 9. Duden/Ebert S. 407.
 10. Duden/Ebert S. 412.
 11. Dietlinde Peters: Frauen an der Technischen Universität Berlin. In: Karl Schwarz (Hrsg.): 1799–1999, von der Bauakademie zur Technischen Universität Berlin: Geschichte und Zukunft . Ernst & Sohn, Berlin 2000, S. 518–530.
 12. Viefhaus S. 45.
 13. Despina Stratigakos: Skirts and scaffolding. Women architects, gender, and design in Wilhelmine Germany . Proquest Information and Learning, Ann Arbor MI 1999, S.   191–192 .
 14. Margot Fuchs: Wie die Väter so die Töchter. Frauenstudium an der Technischen Hochschule München, 1899-1970 . Faktum, München 1994, ISBN 3-929391-07-4 , S.   93–96 .
 15. Fuchs S. 37.
 16. Klaus Stiglat (Hrsg.): Bauingenieure und ihr Werk . Ernst & Sohn, Berlin 2004, ISBN 978-3-433-01665-7 , S.   316–317 .
 17. Mary Pepchinski: Marie Frommer. Projekte zwischen Berlin und Exil in New York . In: Mary Pepchinski ua (Hrsg.): Frau Architekt. Seit mehr als 100 Jahren: Frauen im Architektenberuf . Wasmuth, Tübingen 2017, ISBN 978-3-8030-0829-9 , S.   141–145, 292–293 .
 18. Jeannine Meighörner: Fliegen – mon amour. Dr. Ilse Essers, die vergessene Luftfahrtpionierin vom Bodensee. In: Leben am See. Band 22. Senn, Tettnang 2005, S. 213–224.
 19. Heinz Hossdorf: Das Erlebnis Ingenieur zu sein. Birkhäuser Verlag, Basel 2002, ISBN 3-7643-6050-X .
 20. Text des Ingenieurliedes auf hor.de
 21. a b c Georg Ruppelt : Die Inscheniers können doch alles. Mit Stichworten daraus in: bit-online.de , April 2005 (nur mit Anmeldung).
 22. Berufe im Spiegel der Statistik 1999–2007. (Nicht mehr online verfügbar.) Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, archiviert vom Original am 2. Februar 2008 ; abgerufen am 14. April 2009 .
 23. Ingenieure auf einen Blick. (PDF) VDI, abgerufen am 31. August 2017 (Broschüre).
 24. Der Klammerzusatz (FH) ist zwingend. Beim an einer (Technischen) Universität erworbenen Diplom-Ingenieur wird gelegentlich zur Unterscheidung der freiwillige Klammerzusatz (TU) beziehungsweise (TH) verwendet.
 25. DVS – Deutscher Verband für Schweißen (Authorised National Body International Institute of Welding) und verwandte Verfahren e. V., Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf (Hrsg.): Richtlinie 1170 .
 26. Zertifizierung von Schweißaufsichtspersonen nach DVS-IIW/EWF 1107-1. Abgerufen am 19. Juli 2020 .
 27. vdi.de abgerufen am 18. Februar 2015.
 28. Az.: 2 A 278/09 des SächsOVG vom 11. Januar 2011.
 29. Geschichte der Technik in Graz abgerufen am 19. Mai 2017.
 30. Ingenieurgesetz 2017, BGBl. I Nr. 23/2017
 31. Nationalrat beschließt Aufwertung des Ingenieurtitels , auf Parlamentskorrespondenz Nr. 1062 vom 12. Oktober 2016, abgerufen am 25. Januar 2017.
 32. a b Bundesgesetz, mit dem das Ingenieurgesetz 1990 geändert wird, BGBl. Nr. 512/1994
 33. Ingenieurbüros. Ingenieurbüros in Österreich, abgerufen am 19. Juli 2020 .
 34. Willy Schlachter: Die Ingenieurausbildung in der Schweiz - Viele Wege führen zum Ziel. In: Franz Betschon ua (Hrsg.): Ingenieure bauen die Schweiz – Technikgeschichte aus erster Hand. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2013, ISBN 978-3-03823-791-4 , S. 478–491.
 35. Berufsmaturität kurz erklärt. berufsberatung.ch, abgerufen am 23. Juli 2019 .