Dette er en fremragende vare.

International Røde Kors og Røde Halvmåne

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Bevægelsens eponyme symboler - Røde Kors og Røde Halvmåne på en hvid baggrund

Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne -bevægelse omfatter Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) (Engl. Officially International Committee of the Røde Kors (ICRC)), Den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne (Engl. Official International Federation) af Røde Kors og Røde Halvmåne ( IFRC )) og de nationale Røde Kors og Røde Halvmåne . [1] Alle disse organisationer er juridisk uafhængige af hinanden og forbundet inden for bevægelsen ved hjælp af fælles principper, mål, symboler, vedtægter og organer. Bevægelsens mission, der er lige så gyldig på verdensplan - uafhængig af statsinstitutioner og på grundlag af frivillig bistand - er beskyttelse af liv, sundhed og værdighed samt reduktion af lidelse for mennesker i nød uanset nationalitet og oprindelse eller religiøs, ideologiske eller politiske holdninger til de berørte og dem, der yder bistand.

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), der blev grundlagt efter forslag fra Henry Dunant i 1863, består af op til 25 schweiziske borgere, er den ældste internationale lægehjælpsorganisation [2] og den eneste organisation, der er omfattet af international humanitær lov og navngivet som dets kontrollerende organ. Det er bevægelsens ældste organisation og sammen med Den Hellige Stol og Maltas suveræne orden et af de få originale ikke-statslige emner i folkeretten . Dens udelukkende humanitære mission, baseret på principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed, er at beskytte ofre for krig og indre konflikter liv og værdighed.

Den internationale sammenslutning af Røde Kors og Røde Halvmåne , efterfølgerorganisationen til Ligaen for Røde Kors, der blev oprettet i 1919, koordinerer samarbejdet mellem det nationale Røde Kors og Røde Halvmåne i bevægelsen og yder støtte i etableringen af ​​nye nationale samfund . På internationalt plan leder og organiserer den i samarbejde med de nationale samfund nødhjælpsmissioner efter ikke-krigsrelaterede nødsituationer som naturkatastrofer og epidemier .

De nationale Røde Kors- og Røde Halvmånsamfund er organisationer i næsten alle lande i verden, som er aktive i deres hjemland i overensstemmelse med international humanitær lov og vedtægterne for den internationale bevægelse og understøtter ICRC's og Føderationens arbejde. Hendes vigtigste opgaver i hendes hjemlande er katastrofehjælp og formidling af Genève -konventionerne . Inden for rammerne af deres muligheder kan de også udføre andre sociale og humanitære opgaver, der ikke er direkte foreskrevet af folkeretten eller bevægelsens principper. I mange lande omfatter dette f.eks. Bloddonationssystemet og redningstjenesten samt pleje af ældre og andre områder af socialt arbejde .

Fra grundlæggelsen i 1928 som en paraplyorganisation for ICRC og Føderationen, indtil den blev omdøbt i 1986, var bevægelsens officielle navn Det Internationale Røde Kors . Dette udtryk, som stadig er meget udbredt i dag, og forkortelsen IRK deraf som følge heraf, bør imidlertid ikke længere bruges, hvis det er muligt, da det kan føre til problemer i differentieringen mellem ICRC og føderationen i den offentlige opfattelse.

historie

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Solferino, Henry Dunant og grundlæggelsen af ​​ICRC

Henry Dunant, forfatter til A Memory of Solferino

Frem til midten af ​​1800 -tallet var der ikke engang eksternt systematisk krigssygepleje, ingen sikre faciliteter til indkvartering og behandling af sårede, endsige forebyggende pleje ved hjælp af hjælpearbejdere i tilstrækkeligt antal og med passende udstyr og uddannelse. I 1859 rejste den schweiziske forretningsmand Henry Dunant til Italien for at mødes med den franske kejser Napoléon III. at tale om sine problemer med at opnå jordindrømmelser i det fransk-besatte Algeriet . Den 24. juni 1859, nær den lille by Solferino, var han vidne til slaget ved Solferino og San Martino , i løbet af hvilket omkring 6.000 soldater blev dræbt og omkring 25.000 såret på en enkelt dag. Den fuldstændig utilstrækkelige lægehjælp og støtte samt de sårede soldaters lidelse forfærdede ham så meget, at han helt glemte det oprindelige formål med sin rejse og dedikerede sig til at passe de sårede og organisere nødhjælpsforanstaltninger i flere dage. Under indflydelse af disse oplevelser skrev han en bog, som han udgav i 1862 under titlen A Memory of Solferino for egen regning og sendt til førende politiske og militære personligheder i hele Europa. Ud over en meget forfærdelig beskrivelse af, hvad han havde oplevet i 1859, opmuntrede han i denne bog til dannelsen af ​​frivillige hjælpeorganisationer, der skulle forberede sig i fredstid for at hjælpe de sårede i krig. Desuden opfordrede han til indgåelse af kontrakter, hvor neutralitet og beskyttelse af de sårede krig og de mennesker, der passer dem, samt alle faciliteter, der er etableret for dem, skal sikres.

Originaldokument fra den første Genève -konvention , 1864

I hans hjemby Genève grundlagde Henry Dunant og fire andre borgere - advokaten Gustave Moynier , lægerne Louis Appia og Théodore Maunoir og hærens general Guillaume -Henri Dufour - et udvalg på fem som en kommission i Genève Public Benefit Society i februar 9, 1863 for at forberede en international konference for at gennemføre hans ideer. Blot otte dage senere besluttede de fem stiftelsesmedlemmer at omdøbe kommissionen til International Committee of Aid Societies for Care of Wounded . Fra den 26. til den 29. oktober samme år blev der efter forslag fra komitéen afholdt en international konference i Genève "for at diskutere, hvordan man kunne afhjælpe utilstrækkeligheden af ​​de medicinske tjenester på området". [3] I alt deltog 36 mennesker i denne konference, heraf 18 officielle delegerede fra deres respektive landes regeringer, seks delegerede fra forskellige klubber og foreninger, syv ikke-officielle udenlandske deltagere og de fem medlemmer af den internationale komité. Forbundsstaterne repræsenteret af officielle delegerede på denne konference var Baden , Bayern , Frankrig , Storbritannien , Hannover , Hessen-Darmstadt , Italien , Holland , Østrig , Preussen , Rusland , Sachsen , Sverige og Spanien . Resolutionerne og kravene fra denne konference, der blev vedtaget i form af resolutioner den 29. oktober 1863, omfattede:

 • oprettelsen af ​​nationale bistandsforeninger for krigssårede
 • de såredes neutralitet
 • at sende frivillige sygeplejersker til slagmarken for at yde assistance
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af yderligere internationale konferencer
 • introduktionen af ​​et identifikations- og beskyttelsessymbol i form af et hvidt armbånd med et rødt kryds

Blot et år senere blev der på opfordring fra den schweiziske regering afholdt en diplomatisk konference i alle europæiske lande samt USA, Brasilien og Mexico, hvor 26 delegerede fra 16 lande deltog. Den 22. august 1864 under denne konference blev den første Genève -konvention "Om lindring af lod af militært personale såret i felttjenesten" underskrevet af repræsentanter for tolv stater. I ti artikler i denne konvention blev forslagene til beskyttelse og neutralisering af sårede, hjælpepersonale og de tilsvarende faciliteter bindende fastsat. Artikel 1 i denne konvention fastslår grundlæggende, at "alt militært personale og andre personer, der tjener i hæren, som er sårede eller syge, uanset nationalitet, skal respekteres og plejes af den stridende part, i hvis hænder de er".

I slutningen af ​​1863 blev det første nationale samfund stiftet med Württemberg Medical Association i Stuttgart , kort efter fulgt afAssociation for the Care of Wounded Warriors i Storhertugdømmet Oldenburg og andre virksomheder grundlagt i 1864 i Belgien , Preussen , Danmark , Frankrig og Spanien.

1864 til 1914

Mindesten for den første indsættelse af Røde Kors i slaget ved Düppeler Schanzen i 1864

Organisationen oplevede sin første praktiske test i den tysk-danske krig : Den 16. april 1864 deltog assistenter og sammen med Louis Appia og den hollandske kaptajn Charles van de Velde også officielle delegerede i en krig under Røde Kors tegn. ved Düppeler Schanzen -delen. [4] Godt to måneder tidligere, efter slaget ved Oeversee, var det første felthospital blevet oprettet under Røde Kors -banneret. I 1866 blev Røde Kors aktiv på slagmarken nær Langensalza . [5]

I 1867 fandt den første internationale Røde Kors -konference sted med deltagelse af repræsentanter fra ni regeringer, 16 nationale Røde Kors -selskaber og Den Internationale Komité. Samme år måtte Henry Dunant erklære sin konkurs og forlade Genève på grund af hans desperate forretningsforløb i Algeriet. Efter at Gustave Moynier havde overtaget formandskabet i Den Internationale Komité i 1864, blev Henry Dunant nu helt udvist af udvalget. I årene efter blev nationale Røde Kors -selskaber stiftet i næsten alle europæiske lande.

Den fransk-preussiske krig 1870/71 demonstrerede imponerende deres nødvendighed. Preussen havde et Røde Kors -selskab godt udstyret med personale og materiale, som arbejdede tæt sammen med den preussiske hær i organisatoriske termer. På grund af dette var antallet af preussiske soldater, der døde af sygdom eller skade, under det antal, der døde i feltet. På den anden side havde Frankrig kun et utilstrækkeligt forberedt Røde Kors -selskab med det resultat, at antallet af soldater, der døde af sygdom eller skade, var på fransk side tre gange højere end antallet af døde soldater.

Den franske østlige hær , der var blevet skubbet ud i februar 1871, blev interneret af Schweiz. Internering, mad og lægehjælp til de 87.000 soldater fra "Bourbaki Army" bidrog til den unge schweiziske forbundsstats selvtillid og identitet. Krigen var også en test for International Committee of Aid Societies for the Care of the Wound , grundlagt i 1864, som havde få økonomiske ressourcer, men kunne regne med mange frivillige. [6]

Franske internerede i Walenstadt, Schweiz

I denne krig deltog andre Røde Kors -samfund som f.eks. Rusland, Schweiz, Irland og Luxembourg også for første gang ved i vid udstrækning at sende læger og paramedicinere for at yde lægehjælp. Clara Barton , der senere blev grundlæggeren af ​​det amerikanske Røde Kors, modtog jernkorset fra kejser Wilhelm I for hendes arbejde i denne krig. I kølvandet på krigen fandt den internationale Røde Kors -konference, der var planlagt til Wien i 1873, ikke sted, og det var først i 1888, at en sådan konference blev afholdt igen i Genève.

I 1876 fik Den Internationale Komité navnet International Committee of the Red Cross (French Comité international de la Croix -Rouge , CICR - English International Committee of the Red Cross , ICRC), som stadig er gældende i dag. To år senere begyndte ICRC og en række nationale Røde Kors -samfund først at hjælpe civile, da Tyrkiets Røde Halvmånesamfund , der for nylig var blevet stiftet, ved udgangen af Balkankrisen i 1878 appellerede til udvalget om støtte i omsorg for flygtninge. Tre år senere blev det amerikanske Røde Kors grundlagt i USA på initiativ af Clara Barton. Under den spansk-amerikanske krig i 1898 blev de tre skibe Moynier , Røde Kors og delstaten Texas for første gang brugt i en væbnet konflikt til søs under Røde Kors flag.

Ved århundredeskiftet underskrev flere og flere stater Genève -konventionen og respekterede den stort set i væbnede konflikter. I 1901 modtog Henry Dunant sammen med den franske pacifist Frédéric Passy den første nobels fredspris nogensinde. De tillykke, som udvalget sendte i anledning af prisoverrækkelsen, betød for ham efter 34 år den sene rehabilitering og eksplicitte anerkendelse af hans tjenester til oprettelsen af ​​Røde Kors. Henry Dunant døde ni år senere, to måneder efter Gustave Moynier.

I 1906 blev den første Genève -konvention af 1864 revideret for første gang. Lige før første verdenskrig begyndte i 1914, halvtreds år efter den første Genève -konvention blev vedtaget, var der 45 nationale samfund. Ud over virksomheder i næsten alle europæiske lande og USA var der andre virksomheder i Central- og Sydamerika (Argentina, Brasilien, Chile, Cuba, Mexico, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela), Asien (Kina, Japan, Korea , Siam) og Afrika (Sydafrika).

ICRC under første verdenskrig

Gruppebillede af de frivillige foran hovedkontoret, taget mellem 1916 og 1918

Første verdenskrig stillede ICRC store udfordringer, som den kun kunne overvinde i samarbejde med de nationale Røde Kors -samfund. Røde Kors sygeplejersker fra USA og Japan blev også indsat for at støtte lægetjenesterne i de pågældende europæiske lande. Den 15. oktober 1914, umiddelbart efter krigens begyndelse, oprettede ICRC sit internationale centralkontor for krigsfanger , der ved udgangen af ​​1914 beskæftigede omkring 1.200 for det meste frivillige arbejdere, herunder den franske forfatter og pacifist Romain Rolland som en af de første. Da han modtog Nobelprisen i litteratur i 1915, donerede han halvdelen af ​​præmiepengene til hovedkontoret. [7] I mellemtiden var omkring to tredjedele af de frivillige unge kvinder . Nogle af dem - som Marguerite van Berchem , Marguerite Cramer og Suzanne Ferrière - steg til ledende stillinger og bidrog dermed til at bane vejen for lige rettigheder for kvinder i en organisation, hvis eksekutivorganer tidligere udelukkende havde bestået af mænd. [8] [9] [10]

Læger fra den osmanniske røde halvmåne behandler en skadet soldat. ( Jerusalem 1917)

Fra 1916 til 1919 lå hovedkontoret i Musée Rath . I løbet af hele krigen sendte centralkontoret omkring 20 millioner breve og beskeder, næsten 1,9 millioner pakker og donationer på omkring 18 millioner schweiziske franc til krigsfanger fra alle involverede lande. Endvidere blev omkring 200.000 fanger udvekslet gennem mægling af centralkontoret. Indekset for det centrale kontor, som blev oprettet mellem 1914 og 1923, indeholder omkring syv millioner indekskort. I omkring to millioner tilfælde førte det til identifikation af fanger og dermed til kontakt mellem fangerne og deres pårørende. Hele sagen kan nu ses på permanent lån fra ICRC i Det Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne i Genève, selvom ICRC stadig forbeholder sig retten til at inspicere den.

ICRCs krigsfange -fil fra første verdenskrig i Det Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne -museet

ICRC overvågede overholdelsen af ​​Genève -konventionen i versionen af ​​1906 under hele krigen og videregav klager over overtrædelser til de deltagende stater. ICRC protesterede også mod brugen af kemiske krigsførelsesmidler , som først blev brugt i første verdenskrig. Uden mandat fra Genève -konventionen stod ICRC også op for civilbefolkningen berørt af krigen, især i besatte områder, hvor ICRC var i stand til at falde tilbage til Haag -landkrigsreglerne som en juridisk bindende aftale. ICRC's aktiviteter med hensyn til krigsfanger var også baseret på Haag-landkrigsbestemmelserne, herunder besøg i krigsfangerlejre ud over den opsporingstjeneste og udveksling af oplysninger, der allerede er beskrevet. I alt 524 lejre i hele Europa fik besøg af 41 ICRC -delegerede under krigen.

Mellem 1916 og 1918 offentliggjorde ICRC adskillige postkort, der skildrede de lejre, som dens delegerede besøgte. Til dette formål blev der udvalgt billeder, der viste, at fangerne udførte hverdagslige aktiviteter såsom distribution af post. Formålet med offentliggørelsen af ​​disse kort var at give håb og tryghed til fangernes pårørende. Efter krigens afslutning organiserede ICRC hjemsendelse af omkring 420.000 krigsfanger til deres hjemlande. For sine aktiviteter under Første Verdenskrig modtog ICRC Nobels fredspris i 1917, den eneste, der blev uddelt i krigsårene fra 1914 til 1918.

Den yderligere hjemsendelse af fangerne blev overtaget fra 1920 af den nystiftede Folkeforbund under ansvaret for dens højkommissær for hjemsendelse af krigsfangerne Fridtjof Nansen . Hans mandat blev senere udvidet til at støtte og passe krigsflygtninge og fordrevne. For at støtte disse aktiviteter valgte han to ICRC -delegerede til at være hans stedfortrædere.

I 1923 besluttede udvalget, som kun havde tilladt medlemmer af Genève at være medlemmer siden dets begyndelse, at ophæve denne bestemmelse til fordel for en begrænsning til schweiziske statsborgere.

Som en direkte konsekvens af første verdenskrig med hensyn til international humanitær lov forbød Genève -protokollen fra 1925 brugen af ​​kvælende og giftige gasser samt bakteriekrigførere til krigsførelse. Desuden blev den første Genève -konvention revideret igen i 1929, og der blev vedtaget en ny aftale om behandling af krigsfanger . Begivenhederne under første verdenskrig og de tilsvarende aktiviteter i ICRC resulterede i en klar forståelse af udvalgets omdømme og autoritet over det internationale samfund og en udvidelse af dets kompetencer.

På den internationale Røde Kors -konference i 1934 blev et udkast til en konvention til beskyttelse af civilbefolkningen under en krig for første gang vedtaget. De fleste regeringer viste ikke nok interesse for implementering til, at en diplomatisk konference for at vedtage denne konvention ikke fandt sted før starten af Anden Verdenskrig .

ICRC og Anden Verdenskrig

Meddelelse fra Røde Kors fra Łódź , Polen , 1940

ICRC's aktiviteter under Anden Verdenskrig var baseret på Genève -konventionerne i versionen af ​​1929. Som i Første Verdenskrig fokuserede ICRC's aktiviteter under Anden Verdenskrig på at overvåge krigsfangerlejrene, hjælpe civilbefolkningen og udveksle oplysninger om fanger og savnede personer Mennesker. Under hele krigens forløb var der 12.750 besøg i krigsfangerlejre i 41 lande af 179 delegerede. Det centrale informationscenter for krigsfanger har beskæftiget omkring 3.000 mennesker under denne krig. Din fil bestod af ca. 45 millioner kort, og der blev sendt ca. 120 millioner beskeder. Et stort problem for ICRC's arbejde var koordineringen af ​​det tyske Røde Kors i nazitiden og de tilhørende massive restriktioner i samarbejde med DRK med hensyn til deportation af jøder fra Tyskland og massemordet i udryddelses- og koncentrationslejre. . Det faktum, at Sovjetunionen og Japan, to hovedmagter i krigen, ikke havde tiltrådt Geneve -konventionen fra 1929 "Om behandling af krigsfanger", gjorde sagen endnu vanskeligere.

Marcel Junod , delegeret fra ICRC, besøger krigsfanger i Tyskland.

Under hele krigen lykkedes det ikke ICRC at opnå ligestilling mellem de mennesker, der var interneret i koncentrationslejrene med krigsfanger blandt de nationalsocialistiske herskere. På grund af frygten for, at ICRC ved at fortsætte med at insistere på tilsvarende krav ville bringe sine aktiviteter for krigsfanger og dermed dets mission, der er legitimeret i henhold til folkeretten, i fare i denne henseende. Af samme årsag og på grund af en mulig trussel mod dets neutralitet tog ICRC tøvende og utilstrækkelige skridt med de allierede med hensyn til dens viden om eksistensen af ​​udryddelseslejre og deportation af den jødiske befolkning. En anden grund var den schweiziske regerings indflydelse på udvalget på det tidspunkt og den deraf følgende underkastelse af ICRC til regeringens retningslinjer, der svarede til Schweiz sikkerhedsinteresser. Philipp Etter , schweizisk forbundsråd i indenrigsministeriet fra 1934 til 1959 og forbundsformand i 1939, 1942, 1947 og 1953, var også medlem af ICRC på det tidspunkt. Et vigtigt mål for schweizisk politik under krigen var at bevare Schweiz 'neutralitet og suverænitet under alle omstændigheder, som til tider var fuldstændig omgivet af aksemagterne. Den resulterende undgåelse af alle handlinger, som Tyskland eller dets allierede kunne have snuset, havde indflydelse på ICRC's aktiviteter og blev af sejrmagterne betragtet som ulovligt samarbejde med nazisterne efter krigens afslutning.

Telegram fra ICRC -delegaten Fritz Bilfinger dateret den 30. august 1945 fra Hiroshima til Junod med en beskrivelse af de ødelæggende konsekvenser af atombombningen tre uger tidligere

Det var først i november 1943, at ICRC fik lov til at sende pakker til de koncentrationslejrfanger, hvis navn og opholdssted var kendt for komiteen, og som ikke var underlagt strengere tilbageholdelsesbetingelser. Takket være kvitteringerne for modtagelse, som ofte blev underskrevet af flere andre indsatte ud over modtagerne, lykkedes det ICRC at registrere omkring 105.000 mennesker i lejrene og sende i alt 1,1 millioner pakker, hovedsageligt til Dachau , Buchenwald og Ravensbrück lejre og Oranienburg-Sachsenhausen . Den 12. marts 1945 modtog daværende ICRC's præsident Carl Burckhardt et løfte fra SS -general Ernst Kaltenbrunner om, at ICRC's delegerede ville få adgang til koncentrationslejrene. Dette var imidlertid underlagt den betingelse, at disse delegerede blev i lejrene indtil krigens slutning. Ti delegerede, heriblandt Louis Häfliger ( Mauthausen ), Paul Dunant ( Theresienstadt ) og Victor Maurer ( Dachau ) erklærede sig klar til en sådan mission. Gennem sin personlige indsats forhindrede Louis Häfliger Mauthausen -lejren i at blive sprængt og reddede dermed livet for tusinder af fanger. Han blev fordømt af ICRC for sine uautoriserede handlinger og først rehabiliteret i 1990 af den daværende præsident Cornelio Sommaruga . ICRC -delegatens aktiviteter Friedrich Born's aktiviteter for den jødiske befolkning i Ungarn er også fremragende fra anden verdenskrig. Gennem sin indsats reddede han livet for omkring 11.000 til 15.000 mennesker og blev postuum optaget i det israelske Holocaust -mindesmærke i Yad Vashem som retfærdig blandt nationerne den 5. juni 1987. En anden kendt delegeret fra ICRC i anden verdenskrig var Genève-lægen Marcel Junod , hvis oplevelser kan læses i hans bog Fighters on Both Sides of the Front .

I 1944 modtog ICRC igen Nobels fredspris, som ikke var blevet uddelt siden begyndelsen af ​​krigen. Efter krigens afslutning organiserede ICRC i samarbejde med forskellige nationale Røde Kors -samfund bistandsforanstaltninger i de lande, der var berørt af krigen. I Tyskland blev dette hovedsageligt udført af det svenske Røde Kors under ledelse af Folke Bernadotte . Andre omfattende nødhjælpsindsatser fra nationale samfund var Operation Shamrock fra det irske Røde Kors og Børnehjælpen til det schweiziske Røde Kors . Det jødiske flugthjælpsfirma Beriha blev også støttet af ICRC i redningen af ​​omkring 5000 jøder fra Polen til Rumænien i januar 1945. I 1948 offentliggjorde ICRC en "Rapport fra Den Internationale Røde Kors Komité om dens arbejde under Anden Verdenskrig (1. september 1939 - 30. juni 1947)". ICRC -arkivet har været åbent for offentligheden siden den 17. januar 1996.

ICRC efter Anden Verdenskrig

ICRC's hovedkvarter i Genève

Den 12. august 1949 blev der vedtaget grundlæggende revisioner af de to eksisterende konventioner, som siden er blevet omtalt som Genève -konventionerne I og III. Zwei neue Abkommen, das Genfer Abkommen II „zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See“ und als wichtigste Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg das Genfer Abkommen IV „über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“, erweiterten darüber hinaus den Schutz des humanitären Völkerrechts auf weitere Personengruppen.

Weitere wesentliche Ergänzungen in mehreren Bereichen brachten die zwei Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977. Zum einen integrierten beide Protokolle erstmals auch Regeln für zulässige Mittel und Methoden der Kriegführung und damit Vorschriften für den Umgang mit den an den Kampfhandlungen beteiligten Personen, den sogenannten Kombattanten, in den Kontext der Genfer Konventionen. Zum zweiten verwirklichte das Protokoll II eines der am längsten verfolgten Ziele des IKRK: die Ausdehnung der Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts auch auf Situationen in nichtinternationalen, bewaffneten Konflikten wie beispielsweise Bürgerkriegen. Heute umfassen die vier Genfer Konventionen und ihre zwei Zusatzprotokolle über 600 Artikel.

Zum hundertjährigen Jubiläum seiner Gründung erhielt das IKRK, diesmal gemeinsam mit der Liga, im Jahr 1963 zum dritten Mal den Friedensnobelpreis. Trotz dieser Anerkennung und der Erfolge des Internationalen Komitees bei der Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts war seine Tätigkeit während der Konflikte des Kalten Krieges stark eingeschränkt durch eine weitestgehend ablehnende Haltung der kommunistischen Staaten, die auf grundsätzlichen Zweifeln an der Neutralität des Komitees beruhte. So konnte das IKRK weder im Indochinakrieg noch im Vietnamkrieg aktiv werden, da dies von den Regierungen der jeweiligen Länder strikt abgelehnt wurde. Erst die gemeinsame Hilfsmission mit UNICEF in Kambodscha nach dem Einmarsch Vietnams 1978/1979 verbesserte die Beziehungen zwischen dem IKRK und der kommunistischen Staatengemeinschaft. In den Konflikten zwischen den arabischen Staaten und Israel sowie zwischen Indien und Pakistan war die Tätigkeit des Komitees hingegen nicht von solchen Problemen betroffen. Im Biafra-Krieg von 1967 bis 1970 um die Unabhängigkeit des Gebietes Biafra von Nigeria offenbarten sich Schwierigkeiten innerhalb der Führungsebene des Komitees hinsichtlich der Einsatztätigkeit und der Zusammenarbeit mit den nationalen Rotkreuz-Gesellschaften vor Ort. Französische Ärzte um Bernard Kouchner , die unzufrieden waren mit den Beschränkungen, die sich aus dem Prinzip der Neutralität für die Arbeit des Komitees und des Französischen Roten Kreuzes ergeben hatten, gründeten darüber hinaus 1971 die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen). Innerhalb des IKRK führten die Ereignisse während des Konfliktes in Biafra zu einer grundlegenden Neuordnung der Rollenverteilung zwischen den Mitgliedern des Komitees und dem Präsidenten auf der einen und den Angestellten auf der anderen Seite. Insbesondere im Bereich der praktischen Einsatztätigkeit erhielten die Mitarbeiter des Komitees deutlich mehr Kompetenzen und Einfluss.

Der Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien im Jahr 1982 war von Seiten beider Konfliktparteien durch eine beispielhafte Kooperation mit dem IKRK sowie eine nahezu vollumfängliche Einhaltung der Bestimmungen des humanitären Völkerrechts gekennzeichnet. Dem Komitee war es dadurch möglich, die rund 11.700 Kriegsgefangenen in diesem Konflikt den Genfer Konventionen entsprechend zu registrieren und angemessen zu betreuen. Hinsichtlich der Versorgung der Verwundeten stellte der Falklandkrieg aufgrund der Seekriegsführung die bei weitem umfangreichste Anwendung des entsprechenden Genfer Abkommens seit dem Abschluss im Jahr 1949 dar. Darüber hinaus gelang es dem Komitee, eine schriftliche Vereinbarung beider Konfliktparteien zur Einrichtung einer neutralen Sanitäts- und Sicherheitszone für Zivilpersonen im Bereich um die Kirche der Falkland-Hauptstadt Stanley zu erreichen. Neun Jahre nach dem Ende des Konflikts kam es durch Vermittlungen des IKRK zu einem vom Komitee organisierten Besuch von Gräbern gefallener argentinischer Soldaten auf den Falklandinseln durch rund 300 Angehörige.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) beschloss am 16. Oktober 1990, das IKRK als Beobachter (engl. observer ) zu ihren Tagungen und den Sitzungen ihrer Komitees einzuladen. Die entsprechende Resolution (A/RES/45/6) [11] wurde von 138 Mitgliedsländern eingebracht und auf der 31. Plenarsitzung ohne Abstimmung angenommen. Aus historischen Gründen – mit Bezug auf die Schlacht von Solferino – wurde die Resolution von Vieri Traxler, dem damaligen UN-Botschafter der Republik Italien, vorgestellt. Mit dieser Entscheidung wurde der Beobachter-Status in der UN-Generalversammlung erstmals einer privaten Organisation zuerkannt. Ein am 19. März 1993 mit dem Schweizerischen Bundesrat geschlossenes Abkommen garantiert dem IKRK bei seinen Aktivitäten in der Schweiz volle Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit; die Unverletzlichkeit seiner Räumlichkeiten, Archive und sonstigen Unterlagen; weitgehende rechtliche Immunität für das Komitee und seine Mitglieder, Delegierten und sonstigen Mitarbeiter; die Befreiung von allen direkten und indirekten Steuern sowie sonstigen Gebühren auf Bundes-, Kantons- oder lokaler Ebene; freien Zoll- und Zahlungsverkehr; Begünstigungen hinsichtlich seiner Kommunikation, die mit denen für in der Schweiz ansässigen internationalen Organisationen und ausländischen diplomatischen Vertretungen vergleichbar sind; sowie weitgehende Erleichterungen für seine Mitglieder, Delegierten und Mitarbeiter bei der Ein- und Ausreise.

Seit 1993 können auch Personen anderer Nationalität als der Schweizerischen für das IKRK tätig sein, sowohl vor Ort im Hauptquartier in Genf als auch als Delegierte bei Auslandseinsätzen. Der Anteil von Mitarbeitern ohne Schweizer Staatsangehörigkeit ist seitdem kontinuierlich angestiegen und liegt derzeit bei etwa 35 Prozent. Die Zeit seit 1990 war für das IKRK aber auch durch eine Reihe von tragischen Ereignissen gekennzeichnet. So viele Delegierte wie nie zuvor in der Geschichte des Komitees verloren bei ihren Einsätzen ihr Leben. Dieser Trend ist vor allem auf den Anstieg der Zahl lokaler und oft innerstaatlicher Konflikte sowie mangelnden Respekt der beteiligten Konfliktparteien vor den Bestimmungen der Genfer Konventionen und ihrer Schutzzeichen zurückzuführen.

Präsidenten des IKRK

Derzeitiger Präsident des IKRK ist seit Juli 2012 Peter Maurer , der das Amt von Jakob Kellenberger übernahm. Vizepräsidentin ist seit Januar 2008 Christine Beerli . Bisherige Präsidenten des IKRK waren:

Eine ausführliche Gesamtübersicht mit Lebensdaten, biographischen Informationen und wichtigen Ereignissen während der jeweiligen Amtszeit ist in der Liste der Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zu finden.

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften

Von der Gründung bis 1945

Henry P. Davison , Gründungsvater der Liga der Rotkreuz-Gesellschaften

Am 5. Mai 1919 gründeten die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Japans und der USA auf Anregung des damaligen Präsidenten des Amerikanischen Roten Kreuzes, Henry P. Davison , in Paris die Liga der Rotkreuz-Gesellschaften . Die Ausdehnung der Rotkreuz-Aktivitäten über die strikte Mission des IKRK hinaus auch auf die Hilfe für Opfer von nicht kriegsbedingten Notsituationen (wie nach technischen Unglücken und Naturkatastrophen), die auf internationaler Ebene Aufgabe der Liga werden sollte, geschah ebenfalls auf Initiative des Amerikanischen Roten Kreuzes. Dieses war bereits seit seiner Gründung auch in Friedenszeiten mit Hilfsaktionen aktiv, eine Idee, die auf seine Gründerin Clara Barton zurückging.

Die Gründung der Liga, als weitere international tätige Rotkreuz-Organisation neben dem IKRK, war aus mehreren Gründen zunächst umstritten. Zum einen gab es von Seiten des IKRK zum Teil berechtigte Befürchtungen hinsichtlich einer Konkurrenz zwischen beiden Organisationen. Die Gründung der Liga wurde als Versuch angesehen, den Führungsanspruch des Komitees in Frage zu stellen und die meisten seiner Aufgaben und Befugnisse einer multilateralen Institution zu übertragen. Das IKRK war nach Meinung der Führung des Amerikanischen Roten Kreuzes zu zurückhaltend in seinem Vorgehen und nicht einflussreich genug hinsichtlich seiner internationalen Bedeutung. Zum anderen waren an der Gründung der Liga ausschließlich nationale Gesellschaften aus Staaten der Entente beziehungsweise mit ihren alliierten oder assoziierten Ländern beteiligt. Die im Mai 1919 ursprünglich beschlossenen Statuten der Liga gewährten darüber hinaus den fünf an der Gründung beteiligten Gesellschaften einen Sonderstatus sowie, auf Betreiben von Henry P. Davison, das Recht, die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften der Mittelmächte Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und der Türkei sowie das Russische Rote Kreuz dauerhaft auszuschließen. Dieser Passus widersprach jedoch den Rotkreuz-Prinzipien der Universalität und der Gleichberechtigung zwischen allen nationalen Gesellschaften. Auch der Aufbau des Völkerbundes spielte eine Rolle bei der Gründung der Liga. So finden sich z. B. in Art. 25 der Völkerbundsatzung von 1919 als eine Verpflichtung der Staaten, die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger nationaler Organisationen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu fördern und zu begünstigen. [12]

Die erste durch die Liga organisierte Hilfsaktion unmittelbar nach ihrer Gründung war die Versorgung der Betroffenen einer Typhus-Epidemie und Hungersnot in Polen. Bereits in den ersten fünf Jahren nach ihrer Gründung erließ die Liga 47 Spendenappelle für Hilfsaktionen in 34 Ländern. Auf diesem Wege gelangten Hilfsgüter im Wert von ca. 685 Millionen Schweizer Franken unter anderem an die Opfer von Hungersnöten in Russland, Deutschland und Albanien, Erdbeben in Chile, Persien, Japan, Kolumbien, Ecuador, Costa Rica und der Türkei und an Flüchtlinge in Griechenland und der Türkei. Ein weiteres wichtiges Anliegen der Liga war die Unterstützung der nationalen Gesellschaften bei der Schaffung von Jugendsektionen. Der erste große Katastropheneinsatz der Liga war das Erdbeben in Japan im Jahr 1923, bei dem ca. 200.000 Menschen ums Leben kamen. Durch Vermittlung der Liga erhielt das Japanische Rote Kreuz Hilfeleistungen von anderen nationalen Gesellschaften im Gesamtwert von ca. 100 Millionen Dollar.

Türkische Briefmarke zur Unterstützung des Roten Halbmondes, 1928

Mit dem Einsatz der Liga zusammen mit dem IKRK im Russischen Bürgerkrieg (1917–1922) wurde die Bewegung erstmals in einem innerstaatlichen Konflikt aktiv. Während die Liga mit Unterstützung von mehr als 25 nationalen Gesellschaften vor allem die Verteilung von Hilfsgütern und die Versorgung der hungernden und von Seuchen betroffenen Zivilbevölkerung übernahm, unterstützte das IKRK durch seine Neutralität das Russische und später das Sowjetische Rote Kreuz bei seinen Aktivitäten gegenüber den Konfliktparteien. Zur Koordinierung der Aktivitäten zwischen dem IKRK und der Liga und zur Beilegung der zwischen beiden Organisationen bestehenden Rivalitäten wurde 1928 das Internationale Rote Kreuz als Dachverband beider Organisationen gegründet. Ein International Council fungierte dabei als Leitorgan des IRK. Die Aufgaben des Councils wurden später von der Ständigen Kommission (engl. Standing Commission ) übernommen. Im gleichen Jahr wurden erstmals gemeinsame Statuten der Rotkreuz-Bewegung beschlossen, welche die jeweiligen Aufgaben des IKRK und der Liga beschrieben. Dabei setzte sich das IKRK hinsichtlich seines Führungsanspruches innerhalb der Bewegung gegen entsprechende Bestrebungen der Liga durch. Ein Jahr später wurden mit dem Roten Halbmond und dem Roten Löwen mit roter Sonne zwei weitere, mit dem Roten Kreuz gleichberechtigte, Schutzzeichen in die Genfer Konventionen aufgenommen. Während der Iran das einzige Land war, das (bis 1980) den Roten Löwen mit roter Sonne verwendete, entwickelte sich der Rote Halbmond zum Symbol nahezu aller nationalen Gesellschaften in islamischen Ländern.

Während des Krieges zwischen Äthiopien und Italien (1935/1936) erbrachte die Liga Hilfeleistungen im Umfang von ca. 1,7 Millionen Schweizer Franken, die aufgrund der Ablehnung jeglicher Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz durch Italien ausschließlich der äthiopischen Seite zukamen. Vorwiegend durch Angriffe der Italienischen Armee verloren in diesem Konflikt 29 Menschen, die unter dem Schutz des Roten Kreuzes tätig waren, ihr Leben. Während des Spanischen Bürgerkrieges von 1936 bis 1939 war die Liga erneut zusammen mit dem IKRK aktiv und wurde dabei von 41 nationalen Gesellschaften unterstützt. In den Jahren 1937 und 1939 wurde die Liga vom damaligen IKRK-Präsidenten Max Huber in seiner Funktion als Mitglied des Institut de Droit international (Institut für Völkerrecht) für den Friedensnobelpreis nominiert. 1939 verlegte die Liga aufgrund des Beginns des Zweiten Weltkrieges ihren Hauptsitz von Paris nach Genf, um für ihre Aktivitäten den sich aus der Schweizer Neutralität ergebenden Schutz in Anspruch nehmen zu können.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Übergabe des Friedensnobelpreises 1963 [13]

Bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges forderten sowohl einige Regierungen als auch einzelne Rotkreuz-Gesellschaften die Auflösung des IKRK und die Übertragung seiner Befugnisse an die Liga der Rotkreuz-Gesellschaften. Alternativ dazu schlug der damalige Präsident des Schwedischen Roten Kreuzes Folke Bernadotte vor, die Aufgaben des Komitees und der Liga dadurch zusammenzuführen, dass jede nationale Gesellschaft ein Mitglied des Internationalen Komitees stellen sollte. Das IKRK begegnete diesen Vorschlägen zum einen durch verstärkte Hilfsaktivitäten. Zum anderen bezog es im Rahmen von zwei Konferenzen 1946 die nationalen Gesellschaften und 1947 die Regierungen der Staatengemeinschaft in eine Überarbeitung der Genfer Konventionen ein und betonte auf diese Weise seine besondere Stellung im Bereich des humanitären Völkerrechts.

Die Verabschiedung der Neufassungen der Genfer Konventionen im Jahr 1949 stärkte somit die Position des Komitees gegenüber der Liga und den nationalen Gesellschaften. Drei Jahre später wurden die 1928 beschlossenen Statuten der Bewegung erstmals überarbeitet. Von 1960 bis 1970 verzeichnete die Liga einen starken Anstieg in der Zahl der anerkannten nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, von denen es zum Ende des Jahrzehnts mehr als 100 gab. Dieser Trend war zum Teil auf die Unabhängigkeit von früheren Kolonien in Afrika und Asien zurückzuführen. Am 10. Dezember 1963 erhielt die Liga, zusammen mit dem IKRK, den Friedensnobelpreis.

Am 11. Oktober 1983 wurde die Liga umbenannt in Liga der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften . 1986 fanden die 1965 beschlossenen sieben Grundsätze der Bewegung Eingang in die Statuten, die im selben Jahr erneut überarbeitet wurden. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Überarbeitung der Statuten die Bezeichnung Internationales Rotes Kreuz aufgegeben zugunsten des neuen offiziellen Namens Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung . Am 27. November 1991 erhielt die Liga den heute gültigen Namen Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (engl. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies , IFRC).

Am 19. Oktober 1994 wurde während der 38. Plenartagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch die Föderation als Beobachter zu den Tagungen der UN und den Sitzungen ihrer Komitees eingeladen (Resolution A/RES/49/2 [14] ). Das 1997 zwischen der Föderation und dem IKRK geschlossene Abkommen von Sevilla definiert die Zuständigkeiten beider Organisationen bei internationalen Einsätzen. Das IKRK gab dabei einige Zuständigkeiten an die Föderation ab, beispielsweise bei der Betreuung von Flüchtlingen in Ländern ohne bewaffnete Konflikte.

1996 wurde das IKRK mit dem Balzan-Preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern ausgezeichnet. [15]

Die bisher umfangreichste Hilfsaktion unter Leitung der Föderation ist mit Beteiligung von rund 22.000 Helfern von mehr als 40 nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften der Einsatz nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean am 26. Dezember 2004.

Präsidenten der Föderation

Präsident der Föderation ist seit November 2017 der Italiener Francesco Rocca . Vizepräsidenten sind Brigitta Gadient kraft ihres Amtes als Vertreterin des Schweizerischen Roten Kreuzes sowie als Vertreter der verschiedenen Weltregionen Kerem Kinik ( Türkei ), Miguel Villarroel ( Venezuela ), Abdoul Azize Diallo ( Senegal ) und Chen Zhu ( Volksrepublik China ). Bisherige Präsidenten, die bis 1977 als „Chairman“ bezeichnet wurden, waren:

Aktivitäten

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung

Struktur und Organisation

Eingang zum Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf

Mitglieder der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sind das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften sowie die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Diese Organisationen sind innerhalb der Bewegung durch die Internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes, den Delegiertenrat der Bewegung sowie die ständige Kommission des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes als gemeinsame Organe miteinander verbunden.

Die Internationale Konferenz ist das oberste Organ der Bewegung. Hier kommen die Vertreter der nationalen Gesellschaften, des IKRK und der Föderation sowie die Vertreter der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen etwa alle vier Jahre zusammen. Sie „trägt zur Einheit der Bewegung sowie zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts und anderer internationaler Abkommen von besonderem Interesse für die Bewegung bei“ und verabschiedet ihre Beschlüsse, Empfehlungen und Deklarationen in Form von Resolutionen. Die Teilnehmer der Konferenz wählen darüber hinaus die Mitglieder der Ständigen Kommission und können dem IKRK oder der Föderation im Rahmen der Statuten Mandate übertragen. Die Teilnehmer müssen die Grundsätze der Bewegung achten und sich als Redner jeglicher kontroverser politischer, rassistischer, religiöser oder ideologischer Stellungnahmen enthalten. [16]

Die Vertreter der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, des IKRK und der Föderation bilden den Delegiertenrat. Im Rahmen der Statuten „äußert sich der Rat zu jeder die Bewegung betreffende Frage und fasst, sofern nötig, entsprechende Beschlüsse“ im Konsensverfahren. Der Rat tritt in der Regel vor einer Internationalen Konferenz zusammen. Vertreter neuer nationaler Gesellschaften im Anerkennungsverfahren haben die Möglichkeit, den Sitzungen beizuwohnen. [17]

Zwischen den Internationalen Konferenzen ist die Ständige Kommission Sachverwalter der Konferenz. Sie setzt sich dafür ein, dass die Organisationen der Bewegung harmonisch zusammenarbeiten, bemüht sich um die Umsetzung der Resolutionen der Konferenz und behandelt Angelegenheiten, welche die Bewegung in ihrer Gesamtheit betreffen. Ihr gehören neun Mitglieder an, davon fünf Mitglieder der nationalen Gesellschaften, zwei Vertreter des IKRK sowie zwei Vertreter der Föderation. Die Kommission ist zuständig für die Festlegung des Konferenzortes, des Datums, des Programms sowie der vorläufigen Tagesordnung. Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, Meinungsverschiedenheiten, die durch Auslegung oder Anwendung der Statuten der Bewegung entstehen, zu entscheiden. [18]

Zusammengefasst unter der Bezeichnung „Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung“ sind für das IKRK, die Föderation und die nationalen Gesellschaften weltweit gegenwärtig etwa 97 Millionen Mitglieder aktiv, davon ca. 300.000 Menschen hauptberuflich.

Grundsätze

Die am 8. Oktober 1965 auf der XX. Internationalen Konferenz vom 2. bis 9. Oktober 1965 verkündeten sieben Grundsätze der Bewegung wurden durch die XXV. Internationale Konferenz vom 23. bis 31. Oktober 1986 angepasst und lauten:

 • Menschlichkeit (engl. Humanity )
 • Unparteilichkeit (engl. Impartiality )
 • Neutralität (engl. Neutrality )
 • Unabhängigkeit (engl. Independence )
 • Freiwilligkeit (engl. Voluntary Service )
 • Einheit (engl. Unity )
 • Universalität (engl. Universality ). [19]

Diesen Grundsätzen sind alle Mitglieder und Organisationen des Roten Kreuzes oder Roten Halbmondes verpflichtet.

Motto, Gedenktag und Sehenswürdigkeiten

Das Denkmal des Roten Kreuzes in Solferino , Italien

Der erste Wahlspruch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz lautete “ Inter Arma Caritas ” (deutsch: „Inmitten der Waffen Menschlichkeit“). Es wurde erstmals 1888 durch Gustave Moynier anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Rotkreuz-Bewegung verwendet. [20] Er beschrieb dabei ein Bild, das einen Rotkreuz-Helfer inmitten des Kriegsgeschehens darstellte und in der Jubiläumsschrift des IKRK abgebildet war. [21] Das Motto wurde ab 1889 auf den jeweiligen Ausgaben des Bulletin International verbreitet. [22] Es wurde 1961 für die gesamte Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ergänzt um die Losung “ Per Humanitatem ad Pacem ” (deutsch: „Durch Menschlichkeit zum Frieden“). [23] In diesen Losungen kommt somit auch die historisch bedingte Ausrichtung beider Organisationen auf ihre vorrangigen Aufgaben zum Ausdruck.

Das aus den Erfahrungen der neunziger Jahre hervorgegangene Mission Statement der von der Föderation beschlossenen „Strategie 2010“ lautet:

“To improve the lives of vulnerable people by mobilizing the power of humanity”

„Das Leben von Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit verbessern.“

Von 1999 bis 2004 standen deshalb alle Aktivitäten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung unter dem Slogan “ The power of Humanity ” (deutsch: „Die Kraft der Menschlichkeit“). Während der 28. Internationalen Konferenz in Genf im Dezember 2003 wurde das Konferenzmotto “ Protecting human Dignity ” (deutsch: „Schutz der Menschenwürde“) zur neuen Losung für die Aktivitäten der Bewegung gewählt.

Auf der 16. Internationalen Rotkreuz-Konferenz in London im Jahr 1938 wurde beschlossen, den Geburtstag von Henry Dunant am 8. Mai alljährlich als Gedenk- und Feiertag der Internationalen Bewegung zu begehen. Seit 1984 trägt dieser Tag den Namen „ Weltrotkreuz- und Rothalbmondtag “.

In Solferino befindet sich neben einem kleinen Museum, das sich hauptsächlich der Schlacht von Solferino und der Geschichte der Italienischen Befreiungskriege widmet, die Knochenkapelle Ossario di Solferino, in der die Schädel von 1.413 Gefallenen der Schlacht und Knochen von ca. 7.000 weiteren Opfern aufbewahrt sind, sowie das 1959 eingeweihte Denkmal des Roten Kreuzes. Im benachbarten Castiglione delle Stiviere wurde im gleichen Jahr das Internationale Museum des Roten Kreuzes eröffnet. Direkt neben dem Hauptsitz des IKRK in Genf ist das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum zu finden. Das Henry-Dunant-Museum in Heiden am Bodensee, das sich mit dem Leben und Wirken von Henry Dunant beschäftigt, wurde in dem Spital eingerichtet, in dem er die letzten 18 Jahre seines Lebens verbrachte.

Aktivitäten und Organisation des IKRK

Mission und Aufgaben

Emblem des IKRK

Die Mission des IKRK als unparteiische, neutrale und unabhängige Organisation ist der Schutz des Lebens und der Würde von Opfern von Kriegen und innerstaatlichen Konflikten sowie ihre Unterstützung. Es leitet und koordiniert die internationalen Hilfsaktivitäten der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung bei bewaffneten Konflikten und ist damit nach dem Abkommen von Sevilla das verantwortliche Organ (engl. Lead Agency ) der Bewegung für entsprechende Situationen. Zu den durch die Genfer Konventionen sowie das Statut des Komitees definierten originären Aufgaben des IKRK gehören die Organisation und die Durchführung folgender Maßnahmen in Kriegs- und Krisensituationen:

 • Überwachung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts, insbesondere der Genfer Konventionen
 • Pflege und Versorgung von Verwundeten
 • Überwachung der Behandlung von Kriegsgefangenen sowie ihre Versorgung
 • Familienzusammenführung sowie die Suche nach vermissten Personen (Suchdienst)
 • Schutz und Versorgung der Zivilbevölkerung
 • Vermittlung zwischen den Konfliktparteien

Im Jahr 2006 besuchten Delegierte des IKRK rund 478.000 Gefangene an etwa 2.600 Orten in 71 Ländern, davon wurden fast 25.400 Gefangene erstmals besucht und registriert. Etwa 300.000 Rotkreuz-Mitteilungen zwischen voneinander getrennten Familienmitgliedern wurden ausgetauscht. Für etwa 11.600 Menschen konnte erstmals der Verbleib ermittelt werden, für fast 1.100 Kinder gelang die Zusammenführung mit ihren Familien. Rund 2,6 Millionen Menschen erhielten durch das IKRK Hilfe in Form von Lebensmitteln, rund vier Millionen in Form von Zelten, Decken, Hygieneartikeln und ähnlichem Material, 15,9 Millionen in Form von Wasser und sanitären Anlagen und rund 2,4 Millionen in Form von Gesundheitsstationen und ähnlichen Einrichtungen. Rund 18.000 Angehörige von Militär-, Sicherheits- und Polizeieinheiten in mehr als 100 Ländern erhielten durch das IKRK in mehr als 300 Kursen Unterweisungen zum humanitären Völkerrecht.

Struktur und Organisation

Das IKRK hat seinen Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in ca. 80 weiteren Ländern. Für die internationalen Aktivitäten des Komitees waren 2006 rund 12.500 Menschen weltweit im Einsatz, davon ca. 800 im Hauptquartier in Genf, ca. 1.500 sogenannte Expatriates , je zur Hälfte Delegierte zur Leitung internationaler Missionen sowie Spezialisten wie Ärzte, Ingenieure, Logistiker, Übersetzer und andere, und etwa 10.200 Mitglieder nationaler Gesellschaften vor Ort. Entgegen weit verbreiteten Annahmen ist das IKRK in Bezug auf seine Struktur und Organisationsform weder eine nichtstaatliche Organisation , noch, wie der Name vermuten ließe, eine internationale Organisation. Das Wort „international“ im Namen bezieht sich auf sein durch die weltweite Staatengemeinschaft in den Genfer Abkommen erteiltes Mandat und rührt aus der Begrifflichkeit „inter nationes“ (zwischen den Staaten) her. Die Genfer Abkommen sind damit die völkerrechtliche Grundlage und zusammen mit den Statuten des Komitees die rechtliche Basis für seine Aktivitäten. Es besitzt darüber hinaus durch Verträge mit einzelnen Staaten und internationalen Organisationen sowie durch nationale Gesetze in einzelnen Ländern weitergehende Rechte, Privilegien und Immunitätsschutz zur Durchführung seiner Aufgaben. Hinsichtlich der Rechtsgrundlagen für seine Existenz und Organisation ist das IKRK eine private Vereinigung nach Schweizer Vereinsrecht. Laut seinen Statuten setzt es sich aus 15 bis 25 Schweizer Staatsbürgern zusammen, die durch das Komitee selbst für die Dauer von jeweils vier Jahren kooptiert werden. Eine mehrfache Wiederwahl ist möglich, nach Ablauf von drei Perioden ist für jede zukünftige Wiederwahl eine Dreiviertelmehrheit aller Komitee-Mitglieder notwendig.

Die beiden wesentlichen Organe des IKRK sind das Direktorat (engl. Directorate ) und die Versammlung (engl. Assembly ). Das Direktorat ist das ausführende Organ des Komitees und besteht aus einem Generaldirektor und fünf Direktoren für die Bereiche „Operationen“, „Personal“, „Ressourcen und operative Unterstützung“, „Kommunikation“ sowie „Internationales Recht und Kooperation innerhalb der Bewegung“. Die Mitglieder des Direktorats werden von der Versammlung für vier Jahre ernannt. Die Versammlung, bestehend aus allen Mitgliedern des Komitees, tritt regelmäßig zusammen und ist für die Festlegung von Zielen, Richtlinien und Strategien, die Überwachung der Aktivitäten des Komitees und die Kontrolle des Haushalts zuständig. Ihr Präsident ist der für jeweils vier Jahre gewählte Präsident des Komitees. Ihm zur Seite stehen zwei Vizepräsidenten. Während einer der beiden Vizepräsidenten ebenfalls vier Jahre lang amtiert, ist die Amtszeit des zweiten nicht befristet, sondern endet mit dem Rücktritt vom Amt oder dem Ausscheiden aus dem Komitee. Die Versammlung wählt darüber hinaus einen aus fünf Mitgliedern bestehenden Versammlungsrat (engl. Assembly Council ). Diesem werden von der Versammlung Entscheidungsbefugnisse in bestimmten Angelegenheiten übertragen. Darüber hinaus bereitet der Versammlungsrat die Zusammenkünfte der Versammlung vor und dient als Verbindungsorgan zwischen der Versammlung und dem Direktorat.

Bedingt durch die Lage Genfs im französischsprachigen Teil der Schweiz agiert das IKRK im Regelfall unter seinem französischen Namen Comité international de la Croix-Rouge bzw. dem sich daraus ergebenden Kürzel CICR. Als Symbol verwendet das IKRK das Rote Kreuz auf weißem Grund mit der im Kreis umlaufenden Beschriftung „COMITE INTERNATIONAL GENEVE“.

Finanzierung

Das Budget des IKRK wird zum größten Teil durch die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Abkommen und deren Vertragsstaaten sowie die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, und in kleinerem Umfang durch internationale Organisationen wie die Europäische Union und durch Spenden von Firmen, Vereinen und Privatpersonen aufgebracht. Alle diese Zahlungen erfolgen freiwillig auf der Grundlage von Spendenaufrufen getrennt für die Bereiche interne Betriebskosten und Hilfseinsätze (engl. Headquarters Appeal und Emergency Appeals ). Diese Aufrufe werden vom IKRK jährlich an Repräsentanten möglicher Unterstützer übergeben. Die Finanzplanungen des IKRK gelten in diplomatischen Kreisen aufgrund ihrer Gründlichkeit als Frühwarnsystem für humanitäre Krisen.

Das geplante Gesamtbudget für das Jahr 2011 beläuft sich auf etwa 1,23 Milliarden Schweizer Franken, der höchste Stand in der Geschichte des Komitees. Es verteilt sich auf 1,05 Milliarden Schweizer Franken (85,1 Prozent) für Hilfseinsätze und 183,5 Millionen Schweizer Franken (14,9 Prozent) für interne Kosten. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt ca. 11,6 Prozent bei den geplanten Ausgaben für Hilfseinsätze und 6,1 Prozent bei den voraussichtlichen internen Kosten. Mit einem prognostizierten Gesamtbedarf von 385,5 Millionen Schweizer Franken, rund 37 Prozent der geplanten Ausgaben für Hilfseinsätze, liegt der Schwerpunkt der Einsatztätigkeit wie in den Jahren zuvor in Afrika . Der Einsatz des IKRK in Afghanistan ist mit voraussichtlichen Kosten von 89,4 Millionen Schweizer Franken dessen umfangreichste Mission, gefolgt von den Einsätzen im Irak (85,8 Millionen Schweizer Franken) und im Sudan (82,8 Millionen Schweizer Franken).

Aktivitäten und Organisation der Föderation

Mission und Aufgaben

Emblem der Föderation

Die Föderation koordiniert innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gesellschaften und unterstützt die Gründung und den Aufbau neuer nationaler Gesellschaften in Ländern, in denen noch keine entsprechende Gesellschaft existiert. Auf internationaler Ebene organisiert und leitet die Föderation insbesondere Hilfseinsätze in nichtkriegerischen Notsituationen, wie zum Beispiel nach Naturkatastrophen, technischen Unglücken, Epidemien, bei Massenfluchten und nach dem Ende eines bewaffneten Konflikts. Nach dem Abkommen von Sevilla ist die Föderation damit das verantwortliche Organ der Bewegung (engl. Lead Agency ) für entsprechende Einsätze. Sie arbeitet dabei sowohl mit den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften der betroffenen Länder (engl. Operating National Societies , ONS) als auch nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften anderer Länder (engl. Participating National Societies , PNS) zusammen. Von den derzeit 192 [24] nationalen Gesellschaften, die entweder als Mitglieder oder als Beobachter (engl. Observer ) der Generalversammlung der Föderation angehören, sind etwa 25 bis 30 regelmäßig als PNS in anderen Ländern im Einsatz. Zu den aktivsten nationalen Gesellschaften auf internationaler Ebene gehören unter anderem das Amerikanische Rote Kreuz , das Britische Rote Kreuz , das Deutsche Rote Kreuz und die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften Schwedens und Norwegens. Die Föderation unterstützt außerdem das IKRK bei dessen Missionen. Ein aktueller Schwerpunkt der Arbeit der Föderation ist der Einsatz für ein Verbot von Landminen und die medizinische, psychologische und soziale Betreuung von Minenopfern.

Die Aufgaben der Föderation lassen sich demzufolge zu den folgenden Schwerpunkten zusammenfassen:

 • Verbreitung humanitärer Prinzipien und Werte
 • Reaktion auf Katastrophen und andere Notsituationen durch Hilfsmaßnahmen
 • Katastrophenvorsorge durch Aus- und Weiterbildung von Hilfskräften sowie Bereitstellung und Verteilung von Hilfsgütern
 • Gesundheitsvorsorge und sozialmedizinische Betreuung auf lokaler Ebene

Struktur und Organisation

Die Föderation hat ihren Hauptsitz ebenfalls in Genf und darüber hinaus 14 Regionalbüros in verschiedenen Regionen sowie etwa 350 Delegierte in mehr als 60 Ländern. Die verbindliche Rechtsgrundlage der Föderation hinsichtlich ihrer Ziele, ihrer Struktur, ihrer Finanzierung und ihrer Kooperation mit anderen Organisationen inklusive des IKRK ist ihre Verfassung. Ausführendes Organ der Föderation ist das Sekretariat unter Leitung des Generalsekretärs (engl. Secretary General ). Dem Sekretariat sind vier Abteilungen (engl. divisions ) für „Unterstützende Dienste“ (engl. Support Services ), „Unterstützung der nationalen Gesellschaften und der Arbeit vor Ort“, (engl. National Society and Field Support ), „Strategie und Kontakte“ (engl. Policy and Relations ) und „Kooperation innerhalb der Bewegung“ (engl. Movement Cooperation ) unterstellt. Der letztgenannten Abteilung obliegt dabei die Zusammenarbeit mit dem IKRK.

Das höchste Organ der Föderation ist die Generalversammlung (engl. General Assembly ), die alle zwei Jahre zusammentritt und aus Delegierten aller nationalen Gesellschaften besteht. Darüber hinaus ernennt sie den Generalsekretär. Zwischen den Zusammenkünften der Generalversammlung ist der Verwaltungsrat (engl. Governing Board ) das leitende Organ und verfügt als solches auch über Entscheidungsbefugnisse in bestimmten Angelegenheiten. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Präsidenten und den Vizepräsidenten der Föderation, dem Vorsitzenden der Finanzkommission und gewählten Repräsentanten nationaler Gesellschaften. Ihm unterstellt sind vier weitere Kommissionen für „Gesundheits- und Gemeinschaftsdienste“, „Jugendarbeit“, „Katastrophenhilfe“ und „Entwicklung“.

Die Föderation verwendet für ihre Aktivitäten die Kombination aus rotem Kreuz (links) und rotem „Halbmond“ (rechts) auf weißem Grund (in der Regel umgeben von einem roten Rand) und ohne weitere Beschriftung als Kennzeichen.

Finanzierung

Die Föderation finanziert die regulären Kosten ihrer Tätigkeit durch Beitragszahlungen der ihr als Mitglieder angehörenden nationalen Gesellschaften sowie durch Erträge aus Investitionen und Finanzgeschäften. Die Höhe der Beitragszahlungen wird durch die Finanzkommission festgelegt und durch die Generalversammlung bestätigt. Weitere Einnahmen, insbesondere für unvorhergesehene Sonderausgaben, ergeben sich vor allem aus freiwilligen Zahlungen durch nationale Gesellschaften, Regierungen, andere Organisationen, Firmen der freien Wirtschaft und Einzelpersonen. Von der Föderation werden dazu je nach konkretem Bedarf, vor allem für sich kurzfristig ergebende Hilfseinsätze, Spendenaufrufe veröffentlicht.

Im Jahr 2009 erzielte die Föderation Einnahmen in Höhe von 36,0 Millionen Schweizer Franken aus Beitragszahlungen, 4,6 Millionen Schweizer Franken aus nicht zweckgebundenen Spenden, 14,2 Millionen Schweizer Franken aus Investitionen und Finanzgeschäften sowie rund 17,6 Millionen Schweizer Franken aus anderen Zahlungen. Hinzu kamen zweckgebundene Spenden aufgrund von Aufrufen in Höhe von 282,6 Millionen Schweizer Franken sowie 33,0 Millionen Schweizer Franken in Form von anderen zweckgebundenen Leistungen. Demgegenüber standen Ausgaben von insgesamt 475,6 Millionen Schweizer Franken. Der sich daraus ergebende Fehlbetrag wurde vollständig aus Rücklagen finanziert, deren Höhe im Jahr 2009 bei 442,6 Millionen Schweizer Franken lag, darunter 249,4 Millionen Schweizer Franken in Form von Barmitteln.

Aktivitäten und Organisation der nationalen Gesellschaften

Mission und Aufgaben

Zu den originären, sich aus den Genfer Konventionen und den Statuten der Bewegung ergebenden Aufgaben einer nationalen Gesellschaft gehört die humanitäre Hilfeleistung im Fall von bewaffneten Konflikten und anderen Notsituationen von großem Ausmaß wie Naturkatastrophen, sowie die Verbreitung der Kenntnisse des humanitären Völkerrechts. Sowohl das IKRK als auch die Föderation kooperieren bei ihren jeweiligen Aktivitäten mit den nationalen Gesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die personelle, materielle und finanzielle Ausstattung von Hilfseinsätzen.

Im Rahmen ihrer jeweiligen personellen, finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten nehmen die meisten nationalen Gesellschaften darüber hinaus weitere humanitäre Aufgaben in ihrem Heimatland wahr. Viele Gesellschaften spielen beispielsweise in ihrem Heimatland eine wichtige Rolle im Blutspendewesen , im zivilen Rettungsdienst oder in den sozialen Diensten wie der Alten- und Krankenpflege . In diesen Ländern wirken die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften somit auch als Dienstleister im Gesundheitswesen und als Wohlfahrtsverbände .

Struktur und Organisation

Nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften existieren in fast allen Ländern der Welt. Sie nehmen dabei grundsätzlich in ihrem Heimatland die sich aus den Genfer Konventionen ergebenden Aufgaben, Rechte und Pflichten einer nationalen Gesellschaft wahr. Die Anerkennung einer Hilfsorganisation als nationale Gesellschaft im Sinne der Konventionen erfolgt durch das IKRK auf der Basis der Statuten der Bewegung und durch die Regierung des Heimatlandes. Artikel 4 dieser Statuten enthält dafür zehn Voraussetzungen für die Anerkennung durch das IKRK:

 1. Die Organisation ist auf dem Territorium eines unabhängigen Staates, der die Genfer Konventionen unterzeichnet haben muss, tätig.
 2. Die Organisation wird durch ein zentrales Organ geführt, das als alleiniges Entscheidungsgremium der Organisation und als Ansprechpartner für die Bewegung fungiert, und ist die einzige nationale Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaft in ihrem Heimatland.
 3. Die jeweilige Regierung hat die Organisation als freiwillige Hilfsgesellschaft im Sinne der Genfer Konventionen anerkannt.
 4. Die Organisation ist rechtlich unabhängig und in der Lage, jederzeit in voller Übereinstimmung mit den Prinzipien der Bewegung zu handeln.
 5. Die Organisation verwendet einen Namen und ein Symbol in Übereinstimmung mit den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen.
 6. Die Organisation ist so organisiert, dass sie jederzeit die in ihren eigenen Statuten festgelegten Aufgaben erfüllen kann, inklusive der sich aus den Genfer Konventionen ergebenden Verpflichtung zur Vorbereitung in Friedenszeiten auf humanitäre Hilfeleistung im Fall eines bewaffneten Konflikts.
 7. Die Organisation ist auf dem gesamten Staatsgebiet ihres Heimatlandes aktiv.
 8. Die Aufnahme ihrer freiwilligen Mitglieder erfolgt ohne jede Berücksichtigung von Rasse, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Religion oder politischen Ansichten.
 9. Die Organisation folgt den Statuten der Bewegung und ist bereit, mit allen Mitgliedern der Bewegung zu kooperieren.
 10. Die Organisation respektiert die fundamentalen Grundsätze der Bewegung und arbeitet nach den Prinzipien des Internationalen Völkerrechts.

Nach der Anerkennung durch das IKRK erfolgt die Aufnahme in die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Mit Stand vom November 2016 sind 190 nationale Gesellschaften als Vollmitglieder der Bewegung anerkannt. Die nationale Gesellschaften Eritreas hat derzeit Beobachter-Status in der Generalversammlung der Föderation. Als bisher letzte nationale Gesellschaften wurden die Rotkreuz-Gesellschaften von Tuvalu in die Föderation aufgenommen. [25]

Trotz ihrer formalen Unabhängigkeit ist jede nationale Gesellschaft hinsichtlich ihrer Organisation und Tätigkeit an die Rechtslage in ihrem Heimatland gebunden. In vielen Ländern genießen die nationalen Gesellschaften aufgrund von Abkommen mit ihren Regierungen oder entsprechenden Gesetzen Sonderstatus in bestimmten Punkten, um die von der Bewegung geforderte volle Unabhängigkeit zu gewährleisten. Es hat jedoch im Laufe der Geschichte immer wieder Beispiele gegeben von nationalen Gesellschaften, die von staatlicher Seite institutionalisiert und insbesondere für militärische Zwecke instrumentalisiert wurden. Eine solche Einbindung in staatliche Strukturen und Aktivitäten steht jedoch im Widerspruch zu den Prinzipien der Unabhängigkeit und Neutralität.

Finanzierung

Die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften finanzieren ihre Tätigkeit vorwiegend durch staatliche Zuschüsse der Regierungen und Behörden ihrer jeweiligen Heimatländer, durch Spenden von Privatpersonen, Firmen und anderen Institutionen sowie durch Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung, insbesondere der Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitssektor und im sozialen Bereich. Je nach Rechtslage sind sie in der Regel als gemeinnützig tätige Organisation anerkannt.

Symbole

Weltkarte mit der Verbreitung der verschiedenen Symbole des IKRK
 • Rotes Kreuz
 • Roter Halbmond
 • Roter Davidstern (international mit Rotem Kristall)
 • Rotes Kreuz ohne Anerkennung des IKRK
 • Roter Halbmond ohne Anerkennung des IKRK
 • Unterscheidung zwischen Schutzzeichen und Kennzeichen

  Die im Folgenden beschriebenen Symbole besitzen eine doppelte Funktion. Zum einen dienen sie in bestimmten Situationen als Schutzzeichen im Sinne der Genfer Abkommen (Rotes Kreuz, Roter Halbmond, Roter Löwe mit roter Sonne, Roter Kristall), zum anderen als Kennzeichen von Organisationen, die zur Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung gehören.

  Als Schutzzeichen dienen sie der Markierung von Personen und Objekten (Gebäuden, Fahrzeugen etc.), die im Fall eines bewaffneten Konflikts zur Umsetzung der in den Genfer Abkommen vereinbarten Schutzregelungen und Hilfsmaßnahmen im Einsatz sind. Diese Verwendung wird als „protektiv“ (engl. protective use ) bezeichnet. Als Schutzzeichen dürfen diese Symbole insbesondere auch von entsprechenden Organisationen und Einrichtungen, die nicht Teil der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sind, genutzt werden, wie zum Beispiel den militärischen Sanitätsdiensten oder zivilen Krankenhäusern. Sie sind bei protektiver Verwendung möglichst weithin sichtbar, beispielsweise durch Fahnen, und ohne Zusätze zu verwenden.

  Bei einer Verwendung als Kennzeichen zeigen diese Symbole an, dass die betreffenden Personen oder Einrichtungen Teil einer bestimmten Rotkreuz- oder Rothalbmond-Organisation wie des IKRK, der Föderation oder einer nationalen Gesellschaft sind. Eine solche Nutzung wird als „indikativ“ (engl. indicative use ) bezeichnet. Die Symbole sollen in diesem Fall kleiner und mit einem entsprechenden Zusatz wie zum Beispiel „Deutsches Rotes Kreuz“ verwendet werden.

  Die missbräuchliche Verwendung der Zeichen des Roten Kreuzes ist in vielen Ländern durch nationale Regelungen verboten, so etwa in Deutschland durch § 125 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und durch das DRK-Gesetz , in der Schweiz durch das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes ( SR 232.22 ) oder in Österreich durch das Rotkreuzgesetz .

  Rotes Kreuz auf weißem Grund

  Rotes Kreuz
  Schutzzeichen an einem TPz Fuchs während KFOR

  Als ursprüngliches Schutz- und Kennzeichen wurde das Rote Kreuz auf weißem Grund bestimmt. Es handelt sich dabei um die farbliche Umkehrung der Schweizer Flagge , eine Festlegung, die zu Ehren des Rotkreuz-Gründers Henry Dunant und seines Heimatlandes angenommen wurde. Die Idee für ein einheitliches Schutzzeichen sowie für seine Gestaltung geht zurück auf die Gründungsmitglieder des Internationalen Komitees Louis Appia und General Guillaume-Henri Dufour . Für die weiße Grundfarbe griff Dufour auf die militärische Tradition zurück, nach der das Tragen oder Hissen einer weißen Fahne anzeigte, dass die Träger sich nicht der kämpfenden Truppe zurechneten. Manchmal wird angenommen, Henry Dunant selbst könnte bei der Schlacht von Solferino oder anderswo in Italien den Einsatz von Mitgliedern des Krankenpflegeordens der Kamillianer beobachtet und ihr auffälliges Ordensemblem (ein aufgenähtes rotes Stoffkreuz auf der schwarzen Priestersoutane ) könnte die Wahl des Schutzsymbols der internationalen Rot-Kreuz-Bewegung beeinflusst haben. [26] Der Ordensgründer Kamillus von Lellis hatte dieses Emblem im 16. Jahrhundert bewusst ausgewählt, um durch ein auffallendes Zeichen als Helfer für die Pestkranken erkannt zu werden. [27]

  Als Schutzzeichen wird das Rote Kreuz in Artikel 7 der Genfer Konvention von 1864 bzw. Artikel 38 des I. Genfer Abkommens (vom 12. August 1949) „zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde“ beschrieben. Bei der Gestaltung des Kreuzes als Kennzeichen wird in der Regel aus praktischen Gründen ein aus fünf Quadraten zusammengesetztes Kreuz verwendet. Dies ist jedoch nur eine Rotkreuz-interne Vereinbarung, offiziell ist – für die Verwendung als Schutzzeichen – jedes rote Kreuz auf weißem Grund anzuerkennen, unabhängig von Formvorschriften. Von den 190 anerkannten nationalen Gesellschaften verwenden derzeit 152 das rote Kreuz als Kennzeichen, darüber hinaus die nationale Gesellschaft von Tuvalu , die ihre Anerkennung beantragt hat.

  Roter Halbmond

  Roter Halbmond

  Im Russisch-Osmanischen Krieg (1876–1878) benutzte das Osmanische Reich anstelle des Roten Kreuzes den Roten Halbmond, da die osmanische Regierung der Meinung war, dass das Rote Kreuz das religiöse Empfinden ihrer Soldaten verletzen würde. [28] 1877 verpflichtete sich Russland auf Anfrage des IKRK, die Unantastbarkeit aller mit dem Roten Halbmond versehenen Personen und Einrichtungen anzuerkennen, woraufhin die osmanische Regierung im gleichen Jahr die volle Anerkennung des Roten Kreuzes bekannt gab. Nach dieser De-facto-Gleichstellung des Roten Halbmondes mit dem Roten Kreuz erklärte das Internationale Komitee im Jahr 1878, dass prinzipiell die Möglichkeit bestände, für nichtchristliche Staaten ein weiteres Schutzzeichen in die Bestimmungen der Genfer Konvention aufzunehmen, da Grundsätze der Menschlichkeit Vorrang haben müssten vor religiösen Überzeugungen. Formal wurde der Rote Halbmond im Jahr 1929 durch eine diplomatische Konferenz der Unterzeichnerstaaten der Genfer Konventionen als gleichberechtigtes Schutzzeichen anerkannt (Artikel 19 der I. Genfer Konvention in der Fassung von 1929) und damals durch Ägypten sowie die neu gegründete Republik Türkei als solches genutzt. Seit der offiziellen Anerkennung nutzen die nationalen Gesellschaften fast aller islamisch geprägten Länder seit ihrer jeweiligen Gründung den Roten Halbmond als Schutz- und Kennzeichen. Die nationalen Gesellschaften einiger Länder, wie zum Beispiel Pakistan (1974), Malaysia (1975) und Bangladesch (1989), wechselten hinsichtlich ihres Namens und des Zeichens vom Roten Kreuz zum Roten Halbmond. Der Rote Halbmond wird derzeit von 33 der 186 anerkannten nationalen Gesellschaften als Kennzeichen verwendet.

  Roter Löwe mit roter Sonne

  Roter Löwe mit roter Sonne

  Der Iran und seine entsprechende Hilfsgesellschaft , die iranische Gesellschaft vom Roten Löwen mit Roter Sonne , verwendete von 1924 bis 1980 einen roten Löwen mit roter Sonne in Anlehnung an die alte Flagge und das alte Wappen Irans. [29] Die formale Anerkennung als Schutzzeichen erfolgte 1929 gemeinsam mit dem roten Halbmond durch die Überarbeitung der Genfer Konventionen. Trotz des Wechsels zum roten Halbmond im Jahr 1980 [30] behält sich Iran weiterhin ausdrücklich das Recht zur Verwendung des Roten Löwen mit roter Sonne vor, der deshalb weiterhin den Status eines offiziell anerkannten Schutzzeichens besitzt.

  Roter Kristall: das Zeichen des dritten Zusatzprotokolls

  Das Zeichen des dritten Zusatzprotokolls, auch „Roter Kristall“ genannt
  Internationales Symbol: Der rote Schild Davids innerhalb des Roten Kristalls
  Nationales Emblem des israelischen Magen David Adom ("Roter Schild Davids")

  Bereits im Jahr 2000 gab es nach einer über mehrere Jahre geführten Diskussion erstmals einen Versuch, ein weiteres Zeichen neben dem Roten Kreuz und dem Roten Halbmond einzuführen. Hintergrund war die Debatte um die Anerkennung der israelischen Gesellschaft Magen David Adom (MDA) mit ihrem Roten Davidstern, die zahlreiche islamische Staaten seit Jahrzehnten blockierten. Weitere Versuche zur Einführung neuer Schutzzeichen bzw. gesonderter Regelungen waren beispielsweise Anträge der nationalen Gesellschaften Thailands (1899 und 1906) für eine Kombination aus Rotem Kreuz und einer Roten Flamme (in Anlehnung an buddhistische Symbolik), Afghanistans (1935) nach Anerkennung eines Roten Torbogens (Mehrab-e-Ahmar) in Anlehnung an seine damalige Landesflagge, sowie Sri Lankas (1957) und Indiens (1977) nach Verwendung einer roten Swastika . Die nationalen Gesellschaften Kasachstans (derzeit Roter Halbmond) und Eritreas (derzeit Rotes Kreuz) streben darüber hinaus an, eine Kombination aus Rotem Kreuz und Rotem Halbmond verwenden zu dürfen, ähnlich der Kombination aus beiden Symbolen, die von der Allianz der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften der Sowjetunion bis zu ihrer Auflösung verwendet wurde. Die nationale Gesellschaft Eritreas hat zurzeit nur Beobachter-Status in der Generalversammlung der Föderation.

  Für Änderungen und Ergänzungen bezüglich der Schutzzeichen und damit der Genfer Konventionen ist eine diplomatische Konferenz unter Teilnahme aller 192 Unterzeichnerstaaten notwendig. Die für das Jahr 2000 geplante Konferenz wurde jedoch aufgrund des Beginns der Zweiten Intifada in den palästinensischen Gebieten abgesagt. Fünf Jahre später lud die Regierung der Schweiz erneut zu einer solchen Konferenz ein. Diese sollte ursprünglich am 5. und 6. Dezember 2005 stattfinden, wurde dann jedoch bis zum 7. Dezember verlängert. Nachdem Magen David Adom im Vorfeld der Konferenz ein Abkommen mit dem Palästinensischen Roten Halbmond geschlossen hatte, das die Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit bei Einsätzen in den palästinensischen Gebieten regelte, forderte Syrien ein ähnliches Abkommen für den Zugang seiner Rothalbmond-Gesellschaft zu den Golanhöhen . Entsprechende Verhandlungen mit MDA führten jedoch trotz Kompromissangeboten des IKRK an Syrien zu keinem einvernehmlichen Ergebnis. In der Folge wurde das dritte Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, das die Einführung des neuen Schutzzeichens regelt, nicht wie bisher üblich im Konsens beschlossen. In einer Abstimmung stimmten von den anwesenden Staaten 98 dem Protokoll zu, 27 lehnten es ab und zehn enthielten sich ihrer Stimme. Da die notwendige Zweidrittelmehrheit damit erreicht wurde, ist das Protokoll angenommen.

  Das damit neu eingeführte Symbol ist ein auf einer Spitze stehendes rotes Quadrat, in das bei einer Verwendung als Kennzeichen einer nationalen Gesellschaft zusätzlich eines der anderen Embleme oder eine Kombination aus diesen eingefügt werden kann. Die offizielle Bezeichnung ist „Zeichen des dritten Zusatzprotokolls“. Für den umgangssprachlichen Gebrauch wird vom IKRK und der Föderation im Gegensatz zu früheren Vorschlägen wie „Rote Raute“ (engl. Red Lozenge ) oder „Roter Diamant“ (engl. Red Diamond ) die Bezeichnung „Roter Kristall“ favorisiert, da die Abkürzung „RC“ für dessen englische Übersetzung Red Crystal identisch ist mit den Abkürzungen für Red Cross (Rotes Kreuz) und Red Crescent (Roter Halbmond). Gleiches gilt für die Abkürzung „CR“ der französischen Begriffe Croix Rouge (Rotes Kreuz), Croissant Rouge (Roter Halbmond) und Cristal Rouge (Roter Kristall).

  Während der 29. Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz in Genf stimmten am 21. Juni 2006 von den anwesenden 178 Delegationen nationaler Gesellschaften und 148 Delegationen von Vertragsparteien der Genfer Konventionen insgesamt 237 einer Änderung der Statuten der Bewegung zur Aufnahme des Roten Kristalls zu. 54 Delegationen votierten dagegen, 18 enthielten sich der Stimme. Die für die Änderung notwendige Zweidrittelmehrheit wurde damit klar erreicht. Das IKRK beschloss auf der Grundlage dieser Entscheidung, Magen David Adom und den Palästinensischen Roten Halbmond als nationale Gesellschaften anzuerkennen. Infolgedessen wurden beide Gesellschaften als Vollmitglieder in die Föderation aufgenommen.

  Roter Davidstern

  Die nationale Gesellschaft Israels, Magen David Adom (MDA), verwendete seit ihrer Gründung 1930 den Roten Davidstern als Emblem. Nach der Gründung des MDA wurden entsprechende Bemühungen von Seiten der Organisation, das Symbol den anerkannten Schutzzeichen der Genfer Konventionen gleichzustellen, vom IKRK aufgrund von Befürchtungen einer unpraktikablen Verbreitung neuer Kennzeichen abgelehnt. Ein Antrag Israels, den Roten Davidstern als zusätzliches Schutzzeichen in die Genfer Konventionen aufnehmen zu lassen, wurde bei der Neufassung der Abkommen im Jahr 1949 mit 21 Gegenstimmen, 10 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen abgelehnt. [31] [32] Konsequenterweise unterzeichnete Israel die vier Genfer Konventionen von 1949 unter gleichzeitiger Anerkennung der bisherigen Schutzzeichen nur unter dem Vorbehalt, dass es selbst den roten Davidstern als Schutzzeichen gebrauche . [33]

  Da die Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung jedoch die Verwendung eines anerkannten Schutzzeichens als eine Bedingung für die Anerkennung einer nationalen Gesellschaft enthalten, war Magen David Adom bis zur Verabschiedung des dritten Zusatzprotokolls die Vollmitgliedschaft in der Bewegung verwehrt. Die Organisation hat sich bereit erklärt, bei Auslandseinsätzen den Roten Kristall zu verwenden, je nach Situation mit oder ohne Davidstern innerhalb des Kristalls. Die Regeln des dritten Zusatzprotokolls ermöglichen es Magen David Adom, innerhalb der Grenzen Israels weiterhin den Roten Davidstern zu nutzen.

  Trotz der früher bestehenden Einschränkungen besitzt Magen David Adom bereits seit vielen Jahren ein hohes Ansehen innerhalb der Bewegung und ist im Rahmen von Kooperationen mit dem IKRK und der Internationalen Föderation in vielfältige internationale Aktivitäten eingebunden.

  Nicht anerkannte Kennzeichen nationaler Gesellschaften

  Neben den bereits erwähnten Symbolen wurde im Laufe der Rotkreuzgeschichte eine Vielzahl von Zeichen für Nationale Gesellschaften vorgeschlagen:

  • Afghanistan: Hilfsgesellschaft Mahrab-e-Ahmar (Roter Torbogen)
  • Zypern: Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaft
  • Indien: rotes Wagenrad; analog zum Rad in der Nationalflagge Indiens
  • Japan: Hilfsgesellschaft Hakuaisha , roter Punkt und Strich übereinander
  • Libanon: rote Zeder; analog zur heutigen Libanon-Zeder in der Nationalflagge des Libanon
  • Sudan: rotes Nashorn
  • Sri Lanka: Gesellschaft des Shramadana : Rote Swastika (Vorschlag 1957); roter Löwe, der ein Schwert trägt (1965 vorgeschlagen)
  • Syrien: rotes Palmblatt
  • Thailand: Sabha Unalome Deng ; Gesellschaft der roten Flamme (1899 und 1906) beantragt
  • Sowjetunion: Allianz der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften
  • Zaire: Gesellschaft vom roten Lamm von Zentralkongo .

  Alle angegebenen Gesellschaften haben sich später den Anerkennungsbedingungen des Roten Kreuzes unterworfen und eines der völkerrechtlich anerkannten Schutzzeichen als Kennzeichen gewählt. [34]

  Einheitliches Symbol für die gesamte Bewegung

  Im April 2016 teilte das IKRK mit, dass ein einheitliches Logo für die gesamte Rotkreuz-Bewegung entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um die beiden Schutzzeichen Rotes Kreuz und Roter Halbmond umgeben von einem Dreiviertelkreis mit der Beschriftung "INTERNATIONALE BEWEGUNG" (engl. "INTERNATIONAL MOVEMENT"). Weitere Beschriftungen in den Sprachen der Bewegung (arabisch, chinesisch, französisch, russisch und spanisch) wurden ebenfalls verabschiedet. Dieses einheitliche Logo soll bei gemeinsamen Aufrufen o. ä. von IKRK, Föderation und Nationalen Gesellschaften, zum Beispiel bei Spendenaufrufen für humanitäre Krisen, Kampagnen oder globalem Interesse verwendet werden. [35]

  Literatur

  Deutschsprachige Bücher

  • Jean-Claude Favez: Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich: War der Holocaust aufzuhalten? Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1989, ISBN 3-85823-196-7 (und Bertelsmann, München 1989, ISBN 3-570-09324-7 ).
  • Jean Pictet: Die Grundsätze des Roten Kreuz. Ein Kommentar. Institut Henry-Dunant, Genf/Bonn 1990.
  • Hans Haug, Hans-Peter Gasser, Francoise Perret, Jean-Pierre Robert-Tissot: Menschlichkeit für alle. Die Weltbewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. 3. Auflage. Haupt Verlag, Bern 1995, ISBN 3-258-05038-4 .
  • Henry Dunant: Eine Erinnerung an Solferino. Eigenverlag des Österreichischen Roten Kreuzes, Wien 1997, ISBN 3-9500801-0-4 .
  • Roger Mayou (Hrsg.): Cornelia Kerkhoff (deutsche Übersetzung): Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum. Eigenverlag des Museums, Genf 2000, ISBN 2-88336-009-X .
  • Hans Magnus Enzensberger : Krieger ohne Waffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2001, Reihe Die Andere Bibliothek , ISBN 3-8218-4500-7 .
  • Dieter Riesenberger : Für Humanität in Krieg und Frieden. Das Internationale Rote Kreuz 1863–1977. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-01348-5 .
  • Gerald Steinacher: Hakenkreuz und Rotes Kreuz. Eine humanitäre Organisation zwischen Holocaust und Flüchtlingsproblematik. StudienVerlag, Innsbruck [ua] 2013, ISBN 978-3-7065-4762-8 .
  • Robert Dempfer: Das Rote Kreuz: Von Helden im Rampenlicht und diskreten Helfern. Deuticke, Wien 2009, ISBN 978-3-552-06092-0 .
  • Daniel-Erasmus Khan: Das Rote Kreuz: Geschichte einer humanitären Weltbewegung. Verlag Beck, München 2013, ISBN 978-3-406-64712-3 .
  • Thomas Brückner: Hilfe schenken. Die Beziehungen zwischen dem IKRK und der Schweiz 1919–1939. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2017, ISBN 978-3-03810-194-9 .

  Englischsprachige Bücher

  • David P. Forsythe: Humanitarian Politics: The International Committee of the Red Cross. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978, ISBN 0-8018-1983-0 .
  • Georges Willemin, Roger Heacock: International Organization and the Evolution of World Society. Volume 2: The International Committee of the Red Cross. Martinus Nijhoff Publishers, Boston 1984, ISBN 90-247-3064-3 .
  • Pierre Boissier : History of the International Committee of the Red Cross. Volume I: From Solferino to Tsushima. Henry-Dunant-Institut, Genf 1985, ISBN 2-88044-012-2 .
  • André Durand : History of the International Committee of the Red Cross. Volume II: From Sarajevo to Hiroshima. Henry-Dunant-Institut, Genf 1984, ISBN 2-88044-009-2 .
  • International Committee of the Red Cross: Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 13. Auflage. IKRK, Genf 1994, ISBN 2-88145-074-1 .
  • John F. Hutchinson: Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross. Westview Press, Boulder 1997, ISBN 0-8133-3367-9 .
  • Caroline Moorehead : Dunant's dream: War, Switzerland and the history of the Red Cross. HarperCollins, London 1998, ISBN 0-00-255141-1 (gebundene Ausgabe); HarperCollins, London 1999, ISBN 0-00-638883-3 (Taschenbuch-Ausgabe).
  • François Bugnion: The International Committee of the Red Cross and the protection of war victims. IKRK & Macmillan (Ref. 0503), Genf 2003, ISBN 0-333-74771-2 .
  • Angela Bennett: The Geneva Convention: The Hidden Origins of the Red Cross. Sutton Publishing, Gloucestershire 2005, ISBN 0-7509-4147-2 .
  • David P. Forsythe: The Humanitarians. The International Committee of the Red Cross. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-61281-0 .
  • International Committee of the Red Cross: Study on the use of the emblems – Operational and commercial and other non-operational issues. ICRC (Ref. 4057), Genf 2011, ISBN 978-2-940396-21-4 , icrc.org (PDF; 3,3 MB).

  Französischsprachige Bücher

  • Catherine Rey-Schyrr: Histoire du Comité International de la Croix-Rouge 1945–1955. De Yalta à Dien Bien Phu. Georg Editeur SA/ IKRK, Genf 2007, ISBN 978-2-8257-0933-7 .

  Artikel

  • François Bugnion: The emblem of the Red Cross: a brief history. ICRC (Ref. 0316), Genf 1977.
  • François Bugnion: From the end of the Second World War to the dawn of the third millennium: the activities of the International Committee of the Red Cross during the Cold War and its aftermath: 1945–1995. In: International Review of the Red Cross. 305/1995. ICRC, S. 207–224, ISSN 1560-7755
  • Wolfgang U. Eckart : Rotes Kreuz. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 1266–1270.
  • Jean-Philippe Lavoyer, Louis Maresca: The Role of the ICRC in the Development of International Humanitarian Law. In: International Negotiation. 4(3)/1999. Brill Academic Publishers, S. 503–527, ISSN 1382-340X
  • Neville Wylie: The Sound of Silence: The History of the International Committee of the Red Cross as Past and Present. In: Diplomacy and Statecraft. 13(4)/2002. Routledge/ Taylor & Francis, S. 186–204, ISSN 0959-2296
  • David P. Forsythe: The International Committee of the Red Cross and International Humanitarian Law. In: Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften. 2/2003, DRK-Generalsekretariat und Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, S. 64–77, ISSN 0937-5414
  • Jakob Kellenberger: Reden und Schweigen in der humanitären Tätigkeit. In: Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften. 1/2005, DRK-Generalsekretariat und Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, S. 42–49, ISSN 0937-5414
  • François Bugnion: Towards a comprehensive Solution to the Question of the Emblem. Revised fourth edition. ICRC (Ref. 0778), Genf 2006.
  • Sven Peterke: The special status of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) in public international law. In: Humanitäres Völkerrecht – Informationsschriften. 19/2006. DRK-Generalsekretariat und Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht, S. 268–274, ISSN 0937-5414

  Weblinks

  Commons : Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

  Einzelnachweise

  1. Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 2006, Artikel 1.
  2. Wolfgang U. Eckart: Rotes Kreuz. 2005, S. 1266.
  3. Zitat aus der Einladung zu dieser Konferenz.
  4. gettyimages.de
  5. Klaus Pfeifer: Historisches Stichwort. Langensalza: Erstes Auftreten des Roten Kreuzes im Kriege . In: Rotes Kreuz. Nr. 3/2001, S. 32–33.
  6. Bernhard von Arx: Konfrontation – Die Wahrheit über die Bourbaki-Legende . Verlag NZZ, Zürich 2010, ISBN 3-03823-618-7 .
  7. Paul-Emile Schazmann: Romain Rolland et la Croix-Rouge: Romain Rolland, Collaborateur de l'Agence internationale des prisonniers de guerre . In: International Review of the Red Cross . Band   37 , Nr.   434 , Februar 1955, S.   140–143 , doi : 10.1017/S1026881200125735 (französisch, icrc.org [PDF]).
  8. Daniel Palmieri: An institution standing the test of time? A review of 150 years of the history of the International Committee of the Red Cross . en. In: International Review of the Red Cross . Band   94 , Nr.   888 , 2012, S.   1279 ( icrc.org [PDF; abgerufen am 19. April 2021]).
  9. Daniel Palmieri: Marguerite Frick-Cramer . In: Erica Deuber Ziegler, Natalia Tikhonov (Hrsg.): Les femmes dans la mémoire de Genève : du XVe au XXe siècle . Editions Suzanne Hurter, Genf 2005, S.   182–183 (französisch).
  10. Daniel Palmieri: The International Committee of the Red Cross in the First World War . 10. September 2014 (englisch, icrc.org [abgerufen am 19. April 2021]).
  11. Resolution der Generalversammlung vom 16. Oktober 1990, A/RES/45/6 , abgerufen am 8. Mai 2015.
  12. Cécile M. Ringgenberg: Die Beziehungen zwischen dem Roten Kreuz und dem Völkerbund . Bern 1970.
  13. Quelle: www.redcross.int
  14. Resolution der Generalversammlung vom 19. Oktober 1994, A/RES/49/2 , abgerufen am 8. Mai 2015.
  15. Int. Komitee Roten Kreuz - Balzan Preis Humanität Frieden. Abgerufen am 27. Januar 2020 .
  16. Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 2006, Artikel 8 ff.
  17. Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 2006, Artikel 12 ff.
  18. Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, 2006, Artikel 16 ff.
  19. Auszüge der Revue Internationale de la Croix-Rouge, Band XLI, Mai-Juni 1990, Nr. 3.
  20. Bulletin International des Societes de la Croix-Rouge, Jahrgang 19, Ausgabe 76, Oktober 1888, S. 140.
  21. IKRK: Mémorial des vingt-cinq premières années de la Croix-Rouge: 1863-1888. Genf 1888; ebenfalls abgedruckt in: Bulletin International des Societes de la Croix-Rouge, Jahrgang 20, Ausgabe 77, Januar 1889.
  22. Bulletin International des Societes de la Croix-Rouge, Jahrgang 20, Ausgabe 77, Januar 1889, Umschlagsseite.
  23. Statuten des IKRK, Artikel 3, Stand 2003; Statuten der Föderation, Präambel, Stand 2007.
  24. Beitritt von Bhutan zur Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Abgerufen am 5. Dezember 2019 .
  25. Tuvalu Red Cross Society becomes 190th National Society . In: International Committee of the Red Cross . 10. März 2016 ( icrc.org [abgerufen am 13. Mai 2017]).
  26. Bruno W. Nikles: Symbole der Wohlfahrt. Rettung – Hilfe – Heilung. Eine bebilderte Abhandlung. Barbara Budrich, Opladen 2014, ISBN 978-3-8474-0156-8 , S. 60.
  27. Norbert Riebartsch MI : „Warum tragen Sie ein rotes Kreuz?“ Katholischer Pflegeverband, 16. November 2014, abgerufen am 14. März 2019.
  28. Gustave Moynier: Das Rothe Kreuz, seine Vergangenheit und seine Zukunft. Minden 1883
  29. Parwiz Payandeh: Roter Löwe und Rote Sonne: ein Beitrag zur Emblematik der Iranischen Gesellschaft vom Roten Löwen und der Roten Sonne. Düsseldorf 1972.
  30. Adoption of the red crescent by the Islamic Republic of Iran (PDF)
  31. Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949. Band II, A, S. 92.
  32. Ernst Birnbaum: Roter Davidstern über Israel: Die Geschichte des Magen David Adom. Eine humanitäre Dokumentation. Velbert und Kettwig 1969, S. 65 ff.
  33. Anton Schlögel : Die Genfer Rotkreuz-Abkommen vom 12. August 1949 und die beiden Zusatzprotokolle vom 10. Juni 1977. 8, Auflage, Bonn 1988, S. 40.
  34. Alle Angaben und Abbildungen in: Jean Pictet: Das Wahrzeichen des Roten Kreuzes – Geschichtlicher Überblick. Genf 1977.
  35. A logo for the International Red Cross and Red Crescent Movement , 15. April 2016