Islamisme

fra Wikipedia, den gratis encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Islamisme er et begreb fra samfundsvidenskaben, hvor forskellige ideologier og bevægelser inden for fundamentalistisk , politisk islam , også kendt som radikal islam , er blevet opsummeret siden 1970'erne. Fælles for alle former er stræben efter at etablere en religiøst legitimeret social og statslig orden i islams navn. De er rettet mod principperne om adskillelse af stat og religion , mod principperne om individualitet, pluralisme og folkesuverænitet , mod menneskerettigheder , ligestilling mellem kønnene og religions- og ytringsfrihed og er antisemitiske . Der skelnes mellem grupper, der ønsker at nå deres mål med fredelige midler og radikale strømme, der formerer sig og praktiserer vold og terror som et middel til at nå deres mål. [1] [2] Hvordan islamisme adskiller sig fra andre udtryk for politiseret islam som “ islamisk fundamentalisme ” eller “ politisk islam ” er lige så kontroversiel som dens egen udtryksfuldhed og spørgsmålet om, hvornår islamisme først optrådte som et socialt fænomen .

En islamistisk demonstrant med hætte i London med et plakat med påskriften Freedom go to Hell , 2006

Definitioner og kritik af udtryk

I 1970'erne stod franske forskere og journalister over for udfordringen med korrekt at beskrive og klassificere politisk-fundamentalistisk og ekstremistisk islam. Denne bestræbelse blev stort set udløst af tilstedeværelsen og arbejdet af den shiitiske Ayatollah Ruhollah Khomeini i Paris, såvel som de spirende protestbevægelser i Egypten og Algeriet , der henviste til en fundamentalistisk forståelse af islam, dvs. en bogstavelig tolkning af Koranen . Begrebet fondamentalisme mødtes imidlertid med afvisning i Frankrig på grund af dets amerikanske oprindelse. Den alternative intégrisme blev også udelukket , fordi den havde for stærke konnotationer med kristne-katolske referencer. Som et resultat sejrede udtrykket islamisme i stigende grad, omend mod indledende modstand. Orientalisten og historikeren Maxime Rodinson talte voldsomt imod islamisme eller islamisme . I Frankrig, men også i Tyskland , blev islamisme faktisk brugt synonymt med islam uden henvisning til fundamentalisme og ekstremisme indtil begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Rodinson påpegede, at brugen af ​​dette udtryk kunne gøre det svært for modtageren at skelne mellem ekstremister og simple troende fra nu af. Samfundsforsker Gilles Kepel udgav bogen Le Prophète et Pharaon i Frankrig i 1983 . Les mouements islamistes dans l'Égypte contemporaine . Med oversættelsen af ​​bogen til engelsk i 1984 begyndte udtrykket at vinde accept efter den første oversættelse af den franske islamist som islamist . I midten af ​​1990'erne var udtrykket endelig udbredt inden for forskning uden for Frankrig. [3]

I 2011 navngav den tyske statsforsker Armin Pfahl-Traughber følgende punkter som typiske træk ved islamisme i et dossier for Forbundsagenturet for Borgerlig Uddannelse :

 1. Absolut etablering af islam som en orden for liv og stat
 2. Guds suverænitet i stedet for folkets suverænitet som grundlag for legitimation
 3. ønsket om holistisk penetration og kontrol over samfundet
 4. homogen og identisk social orden i islams navn
 5. Stilling mod den demokratiske forfatningsstat
 6. Potentiale for fanatisme og vilje til at bruge vold . [2]

Den islamiske lærde Tilman Nagel (* 1942) repræsenterede islam eller islamisme? Problemer med at afgrænse den opfattelse, at en skelnen mellem islam og islamisme er "uden nogen vidensværdi". [4] "Islam og islamisme kan ikke adskilles fra hinanden, så længe Koranen og Sunna videregives som absolutte og sande for alle tider," sagde Nagel. Han bruger ordet "islamisme" og sidestiller i sit argument i sidste ende udtrykket med ortodoks islam. Nagel hævder, at islam i sagens natur - med undtagelse af Mu'tazila - er fundamentalistisk . [5] Islam etablerer sig ikke som kristendommen i en eksisterende stat, men grundlægger "sin egen". Historisk set sporer Nagel dette tilbage til det tidlige islamiske samfund under Mohammed , hvis arbejde ifølge Nagel var "fra begyndelsen en målrettet stræben efter dominans over alle andre menneskelige associationer", fordi det "opfattede sig selv som urokkeligt sandt og til sidst korrekt. Anvendelse af magt til selvhævdelse og derefter til at underkaste sig andre samfund, der ikke var islamiske, er derfor et vigtigt, hvis ikke det væsentlige træk ved historien om Muhammeds arbejde i Medina . " [6]

Fra et kulturelt og socialantropologisk perspektiv hævdes det, at begrebet islamisme bør undværes på grund af dets uklarhed, da helt forskellige sociale grupper og individer er klassificeret under samme -isme: fra terrorister til demokratisk valgte præsidenter til mennesker, der blot praktiserer deres tro ønsker. [7]

Andre kritikere ser afgrænsningen af ​​islamisme fra islam som en konstruktion til at befri islam fra anklager om vold. Sådan skriver journalisten Henryk M. Broder i sin bog Hurra, vi kapitulerer! at forskellen mellem islam og islamisme er sådan mellem alkohol og alkoholisme . "Differentieringen mellem islam og islamisme opfundet af Vesten er politisk ønsket ...". "Det er derfor, man forsøger at bagatellisere eller skjule de elementer i islam, der ses som uforenelige ifølge vestlige værdier."

På fransk omtales ideologien mest som "intégrisme" , der fokuserer på, at tilhængerne vil sætte alle livsområder under islams principper igen. Sadiq al-Azm tilskriver dette udtryk, at de islamiske lærde i det 20. århundrede mistede magten over de fleste områder af livet. Tilbage står "ægteskab, skilsmisse, fødsel, død og arveret". De andre områder som økonomi, samfund, kunst, medier blev helt eller stort set sekulære. [8.]

historie

Tankeførere i 1700 -tallet

I islams historie har der altid været fundamentalistiske og radikale religiøse bevægelser, der har opfordret til at vende tilbage til forfædrenes værdier; dette refererer til de første tre generationer af muslimer, til og med Ahmad ibn Hanbal . Disse inkluderer wahhabierne , der har fulgt lærdommen fra Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb siden 1700-tallet, som stadig er det ideologiske grundlag for Saudi-Arabien i dag. En anden vigtig "åndelig forfader" er den juridiske lærde i Damaskus Ibn Taimiya (1263-1328). Det nye i islamismen er opfordringen til reform af islam, først og fremmest startet af moderniserere som Jamal ad-Din al-Afghani og Muhammad Abduh , der i slutningen af ​​1800-tallet lukkede hullet mellem middelalderens forståelse af islam og modernitet, der trænger ind fra Vesten ved at reformere religion ønsket. [9]

Slutningen af ​​det 19. århundrede: Arabiske tænkere vil rette op på forståelsen af ​​islam

Slutningen af ​​1800-tallet markerede en kulturel og religiøs tilbagegang for en stor del af den arabisk-islamiske verden. Det Osmanniske Rige gik langsomt i opløsning i dets bestanddele, og Egypten var under britisk styre . Centralregeringen i Konstantinopel viste sig ikke at kunne tage de politiske, økonomiske og sociale udfordringer i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. Sultanerne blev set som korrupte og dårlige forbilleder for muslimerne. Sultanatet, der baserede sin legitimitet på at holde det islamiske imperium sammen og fremme religion, viste sig ikke at kunne klare denne opgave. Massiv gæld tvang Det Osmanniske Rige til at give store europæiske magter indrømmelser og fordele ved investering, forskning og udvinding af råvarer - såsom olie . I slutningen af ​​1800 -tallet var imperiet økonomisk afhængigt af Europa.

De radikale transformationer, som den arabiske verden gennemgik i økonomiske og sociokulturelle områder, oplevede islamiske samfund konfronteret med nye vanskeligheder. Den voksende indflydelse fra de store europæiske magter førte til tvivl om islamisk overherredømme; De traditionelt vigtige familieforeninger blev svækket af migration og urbanisering; industrialisering og individualisering førte til en løsning af det sociale stof og selvtillid. Som svar på disse problemer udviklede muslimske tænkere som Jamal ad-Din al-Afghani (1837–1897), Muhammad Abduh (1849–1905) eller Raschid Rida (1865–1935) en forståelse af islam, der primært revitaliserede og vendte tilbage til koranen værdier og formerede traditioner. Hvis muslimerne virkelig vendte tilbage til deres religion, ville den islamiske verden genvinde sin gamle styrke. Modernitetens præstationer blev ikke afvist i sig selv, men skulle integreres i den muslimske verdens samfund på grundlag af islamiske værdier. Som fortalere for teknisk fremgang og socialpolitisk reform omtales denne tids muslimske tænkere også som "islamiske modernister".

Abduh og Rida afviste de fremherskende ideer fra de konservativ-traditionelle juridiske forskere ( ulema ), som på det tidspunkt primært blev opfattet som regeringsinstrumenter. De islamiske modernister afviste enhver ændring i islamisk undervisning i snæver forstand efter 855, herunder de forskellige islamiske lovskoler ( madhhab ), som de alle betragtede som en afvigelse fra ægte islamisk lære.

Begyndelsen af ​​det 20. århundrede: en ideologi bliver en del af systemet

De moderne islamistiske bevægelser i streng forstand udviklede sig i 1920'erne og 30'erne. De to verdenskrige i det 20. århundrede ødelagde mange dele af Nær- og Mellemøsten. Det Osmanniske Rige blev opløst i 1923, lidt senere erklærede Mustafa Kemal Ataturk, at sultanatet og kalifatet skulle ophæves. Mens europæiske kræfter inden for teknologi, videnskab og mange andre ting syntes langt bedre end de nye kolonier og protektorater, havde den længe etablerede ortodoksi inden for islam, især i akademierne i al-Azhar , intet at modsætte sig modernitet. På denne baggrund fortsatte modernisternes ideer med at få betydning. [10] [11]

Resterne af det osmanniske rige blev delt i nationalstater af sejrsmagterne under 1. verdenskrig, Storbritannien og Frankrig, hvoraf mange blev styret under mandater fra Europa. Denne tid ses af islamiske historikere som en tid med stor ydmygelse, ikke kun af islam som en religiøs doktrin, men af ​​hele den arabiske / islamiske civilisation som sådan. Efter at have opnået uafhængighed blev sekulære eller monarkiske statsstrukturer installeret eller implanteret i mange af de tidligere mandatstater, hvilket ofte ikke tog hensyn til folkets traditionelle religiøse overbevisning.

I disse omvæltningstider udviklede der sig en ny, politisk orienteret tankegang, der talte for islam som grundlag for et ideelt samfund: Det muslimske broderskab, der blev grundlagt i 1928 af den tidligere lærer Hasan al-Bannā (1906–1949) i kongeriget Egypten (Al-Ikhwan al-Muslimun). Det muslimske broderskab kritiserede monarkiet, der blev foragtet som "dekadent", som var blevet installeret af Storbritannien, samt faldet i værdier som en konsekvens af den kulturelle tilbagegang i Egypten. Hun forsøgte at genoprette de religiøse dogmer og samtidig løse alle problemer i de islamiske lande ved hjælp af den islamiske orden. Britisk indflydelse i landet, som faktisk varede indtil 1952, blev af islamisterne betragtet som nykolonialisme, der skal bekæmpes. [10]

Den aktive i Indien og (fra 1947) i Pakistan Abū l-Aʿlā Maudūdī (1903-1979) med sit kammerparti Jamaat-e-Islami , grundlagt i 1941, havde også en betydelig indflydelse på moderne islamisme. I Iran blev der skabt en særlig form for islamisk fundamentalisme , formet af den shiamuslimske lære om imamatet . Under ledelse af Ayatollah Ruhollah Khomeini (1906-1989) blev en regering baseret på en form for shiitisk fundamentalisme installeret efter den islamiske revolution i 1979. Den nu voksende pan-islamisme og den ledsagende revolutionære eksport af den islamiske revolution fra Iran styrker også de forskellige islamistiske bevægelser i mange lande åndeligt.

Efter seksdageskrigen: Islamisme erstatter nationalisme

En anden vigtig fase i udviklingen af ​​islamismen var Seksdagskrigen i 1967 og perioden umiddelbart efter. Den arabiske nationalismes ideologi, der havde hersket indtil da, var opbrugt i krigen mod Israel, som arabestaterne betragtede som et ydmygende nederlag . Islamisme blev et acceptabelt alternativ for mange, der skuffede over arabisk nationalisme og socialisme søgte et ideologisk supplement. Mange arabiske herskere gav islamisterne privilegier for at begrænse indflydelsen fra nationalister og pan-arabister og dæmpe befolkningens utilfredshed. De opnåede begrænsningen af ​​demokratiske rettigheder og var i stand til at modvirke kravene om demokratiske ændringer. Den iranske revolution i 1979 blev, selvom den blev udført af shiitter , symbolet og eksemplet på en levedygtig islamisk stat i hele den islamiske verden. [12]

I 1960'erne fik Sayyid Qutb stigende indflydelse med sine radikale skrifter. Qutb, der blev betragtet som en martyr i store dele af den arabiske verden efter hans henrettelse i 1966, fortolker det i sin korankommentar Fī ẓilāl al-qurʾān (" I Koranens skygge ") og i sit kampskrift Maʿālim fī ṭ -ṭarīq (“ Tegn på vej ”) Nutiden som tilbagevenden af ​​” Jāhilīya ” (uvidenhedens tid, dvs. den før-islamiske periode). Det er muslimernes pligt at genoprette Guds lov i de islamiske stater ved hjælp af jihad . Nedgangen i den arabiske socialisme , mange monarkiske regimer og pan-arabisk nationalisme førte til fremkomsten af ​​nye islamistiske grupper i den arabiske verden.

Gulf Wars 1980–1988, 1990/1991 og 2003

Golfkrigene i 1980 , 1990 og 2003 skabte et yderligere politisk vakuum i talrige arabiske lande, som de for det meste udemokratiske regeringer ikke kunne kompensere med nogen egen ideologi. Stater som Saudi -Arabien , der stoler på religiøs autoritet blandt andet i deres legitimitet, og som stadig forsøger at kompensere for tabet af troværdighed hos deres eget folk efter den første Golfkrig, finansierer også mange muslimske foreninger i forskellige dele af verden, som igen deler mange islamistiske følelser. På samme tid intensiveredes også konflikter mellem muslimer: Sun kæmpede i krigen mellem Iran og Irak og krigen i Irak mod Kuwait -muslimer mod muslimer. Som et resultat var der stigende krav om at leve i religiøs enhed i stedet for at kæmpe mod hinanden. Ingen steder var grænserne for religiøst baseret broderskab så klare som i disse krige. [13]

En af de skarpeste kritikere af islamisterne på dette tidspunkt var den egyptiske advokat Muhammad Saïd al-ʿAschmāwī, medlem af det egyptiske statsråd og midlertidigt formand for statens sikkerhedsdomstol. I sin publikation fra 1987, Politisk Islam (al-Islām as-siyāsī) , beskyldte han islamisterne for at stræbe efter at etablere et fascistisk diktatur i dække af religion. [14]

Radikalisering i 1990'erne

Mange islamistiske grupper blev radikaliserede i 1990'erne. Mens arabisk terrorisme i 1970'erne og 1980'erne primært var fokuseret på den israelsk-palæstinensiske konflikt , voksede radikal islamisme i 1990'erne ind i ideologien for ekstremistiske, til dels terrorgrupper som al-Qaeda ("græsrødderne"), især i Saudi-Arabien, Afghanistan , Pakistan og Bosnien . Konflikten mellem israelere og palæstinensere blev intensiveret.

Samtidig sker der en gradvis re-islamisering i mange islamiske samfund, hvilket har ført til tvister i Europa som tørklæde-tvisten og den om Muhammed-tegningerne . Moderne islamisme gør brug af forskellige midler til at gøre sig gældende offentligt: ​​i familien gennem et liv baseret på islamiske principper, reklame for islam ( Daʿwa ) , bestræbelser på at håndhæve islamisk lov, sharia , formidling af litteratur, vedligeholdelse af sociale institutioner eller opbygning af moskeer som f.eks. 100 moskeeplanen for Tyskland.

Den hollandske forfatter Leon de Winter kaldte islamismen for "det 21. århundredes fascisme ", som han sidestiller med terrorisme: "Efter sovjeternes venstre fascisme , efter nazisternes højrefascisme, er islamisme fascismen i det 21. århundrede . " [15] Især siden angrebene den 11. september 2001 og den stigende udvikling af det iranske regime til et totalitært diktatur er kontroversielle neologismer som islamfascisme med hensyn til fænomenet islamisme blevet stadig mere udbredt. Debatten betyder også en stigende politisering af begrebet i Europa.

ideologi

Inden for islamismen er der forskellige og undertiden modstridende strømme, herunder fundamentalisme , islamisk neo-fundamentalisme og Salafiyya . Individuelle grupper er også påvirket af ortodokse fundamentalistiske bevægelser som saudiarabisk wahhabisme og pakistanske Ahl-i Hadīth . [16]

hovedtræk

Læren om de islamistiske strømninger i de forskellige lande i den islamiske verden adskiller sig meget fra hinanden. Dette skyldes især indflydelsen fra land eller trosspecifikke traditioner, som en sammenligning af islamiske partier i landene i Mellemøsten og Sydøstasien viser. Ikke desto mindre kan visse konstanter i islamistisk tanke identificeres. Dette omfatter:

1. Islam som referencekilde for alle aspekter af livet: religion, politik, økonomi, jura, forhold mellem mænd og kvinder, uddannelse og opdragelse.

”Islam er et omfattende system, der omhandler alle livets sfærer. Det er et land og hjemland eller en regering og en nation. Det er adfærd og magt eller barmhjertighed og retfærdighed. Det er en kultur og en lov eller viden og retspraksis. Det er materiale og rigdom eller gevinst og velstand. Det er Jihad og et kald eller en hær og en sag. Og endelig er det sand tro og korrekt tilbedelse. "

- Hasan al-Banna : Lærdomens budskab [17]

2. Opfordringen til at vende tilbage til den "sande" islam, Koranens og Sunnaens , og ofte afslag på at anerkende afslutningen på Ijtihad prædiket af sunni ortodoksi. De omkringliggende muslimers liv og handlinger ses som uislamiske og formet af falsk religiøsitet.

3. Som følge heraf afvisning af taqliden , dvs. religiøse og kulturelle traditioner, som islamister ser som en forfalskning af islams sande lære. Efter salafismen bør religionen renses for alt, hvad der er fremmed og vende tilbage til de fromme forfædres sande tro.

4. Opfordrer til politisk og religiøs enhed mellem alle muslimer ( pan-islamisme ), ummaen . Vigtige aktivitetsområder for islamistiske grupper er derfor opfordringer til solidaritet med muslimer over hele verden, især palæstinenserne og i øjeblikket irakerne , begge mennesker, der ifølge islamistisk opfattelse bliver undertrykt af en vantro fjende.

5. Religionsstat. Koranen og profeten Mohammed kendte ingen sekulær stat og ingen nationalitet, heller ikke kalifaterne og sultanaterne, hvor en national følelse først udviklede sig i slutningen af ​​1800 -tallet. Betydningen af ​​en stat i dens overordnede form er derfor ikke et bestemt folks herredømme, men implementeringen af ​​guddommelig lov, sharia for alle troende såvel som i hele verden. Ifølge islamismens overbevisning kan den korrekte udøvelse af troen kun sikres af en islamisk stat baseret på lovene i Koranen og Sunna. Den nøjagtige styreform er kontroversiel, kun få islamistiske grupper ønsker kun at anerkende ét kalifat , mens mange refererer til forskellige styreformer baseret på princippet om shura (høring af herskeren med befolkningen). Det er fortsat vigtigt, at den sande suveræn i den islamiske stat er Gud.

6. Modstand mod enhver udenlandsk, ikke-islamisk indblanding, dominans eller udenlandsk regering fra ikke-muslimske lande. Islamiske lande kan kun styres af muslimer. Mange islamistiske bevægelser er baseret på politisk modstand mod en besættelsesmagt, for eksempel i de palæstinensiske områder og Libanon .

Det er vigtigt at skelne mellem moderat islamisme og radikal, voldelig islamisme med talrige strømninger, der er mellem de to kategorier. Radikale grupper tilhører kategorien "islamister" samt moderate aktører, der stræber efter at gøre islam til retningslinjen for social og politisk adfærd. Islamistiske partier og interessegrupper har derfor forskellige mål - moderate islamistiske aktivister afviser ofte resolut vold, radikale religiøse ledere og begrænsningen af ​​nogle personlige friheder. Man skal også være opmærksom på sondringen mellem islamistiske og islamiske eller muslimske grupper og partier. "Muslimske" grupper og partier skiller sig ud fra islamister ved ikke at gå ind for politisering af religion. De falder ikke automatisk i kategorien "islamistisk".

Islamisme og demokrati

Da islamismens ideologier er stærkt relateret til en eller anden form for islamisk stat, lovgiver og udøvende myndighed, er en islamisk stats regeringsform af allerstørste betydning i enhver islamistisk ideologi. Meningerne om dette er imidlertid forskellige.

Argumenter mod demokrati som styreform er baseret på den opfattelse, at demokratiet i sig selv er imod islams teologiske principper: nemlig Guds styre og suverænitet ( hukm-ullah eller hakimiyyat-ullah i Abū l-Aʿlā Maudūdī og Sayyid Qutb ), uanset hvad der udelukker en form for folks suverænitet. Denne tankegang er primært baseret på værkerne fra Maududi og Sayyid Qutb. Ayman Dhawahiri betragter demokrati som shirkun billah , levering af andre guder udover Gud; [18] [19] jihadistgruppen Hizb ut-Tahrir beskriver demokrati som nizam-u-kufr, et system med "blasfemi". Det er haram for muslimer at opfordre til demokrati eller deltage i det. [18] [20] Demokratiske styreformer betragtes også som ikke-islamiske, fordi den bevilgede personlige frihed førte til handlinger, der er forbudt af islam, for eksempel moralsk forkastelig adfærd såsom prostitution. [18] [20]

På den anden side er der en tankegang, der omfatter det tunesiske islamistiske Ennahda- parti ledet af Rached al-Ghannouchi , den fundamentalistiske politiker Hasan at-Turabi og dele af det egyptiske og jordanske muslimske broderskab . Denne tankegang betragter demokrati som en styreform, der er tæt på islam, til overvågning af regeringen. Ghannuchi og andre baserer denne fortolkning på islams egen idé om shūrā , et råd, hvor herskeren er enig med repræsentanter for folket eller de juridiske lærde. Ghannouchi ser demokrati, hvis ikke i sin sekulære form, som en passende statsforfatning for at forhindre despotisme og sikre, at sharia , islamisk lov, anvendes. Han forstår princippet om Guds suverænitet som et, der opfordrer herskeren til ikke at herske despotisk og uautoriseret, da den sande dømmekraft ligger hos Gud. [18] [21]

Ifølge en vurdering foretaget af Federal Agency for Civic Education kan politisk islamisme ikke forenes med den demokratiske forfatningsstat. Den universelle gyldighed af guddommelig lov fra islamister modsiger princippet om folkelig suverænitet. [22]

Ifølge en forskningsrapport fra den østrigske integrationsfond er afvisningen af ​​demokrati blandt immigrantmuslimer i Østrig stærkere, jo mere disse mennesker orienterer sig mod islam. [23]

Yderligere ideologer om staten og samfundet

Religiøse minoriteter

Da islam (såvel som islamisme) ikke har direkte tvungen missioning, religiøse mindretal, forudsat at de hører til bogen religioner (såsom kristne, jøder, etc.), er beskyttet af staten ( Dhimmi -status). Islamistiske grupper er forskellige i deres ideer om en sådan "beskyttelse"; Mange ønsker at tillade minoriteter at udøve deres religion fuldt ud, andre vil begrænse den offentlige praksis i deres tro. I de fleste islamistiske ideologier ville mennesker med forskellig tro i vid udstrækning nyde de samme rettigheder som muslimer, men de ville blive udelukket fra visse politiske embeder og bære våben og skulle betale en særlig afstemningsafgift (" jizya ") i stedet for zakat skat, der er obligatorisk for muslimer. [10]

antisemitisme

Antisemitisme er et centralt element i islamismens argumentation. [24] Islamister er rettet mod jøder og mod Israel , udtrykkene bruges mest synonymt. Israel wird als illegitime Besatzungsmacht arabischen Landes abgelehnt, das Judentum gilt als Konkretisierung einer angeblich gottlosen Moderne . Ihm wird die Verantwortung für den krisenhaften Zustand vieler islamischer Gesellschaften zugewiesen. Hier zeigt sich die aus dem westlichen Antisemitismus entlehnte Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung . Diese antisemitischen Überzeugungen konnten um sich greifen, weil es sowohl im Koran als auch in den Hadithen antijudaistische Passagen gibt. [25]

Zu den wichtigsten programmatischen Texten des islamistischen Antisemitismus gehört der 1950 veröffentlichte Aufsatz Ma'rakatuna ma' al-yahud (Unser Kampf mit den Juden) von Sayyid Qutb. [26] Darin behauptet er eine unveränderte Kontinuität der Juden seiner Gegenwart seit der Zeit Mohammeds, die immer gegen den Islam agitiert und Anschläge verübt hätten und alles tun würden, „um die Gemeinschaft der Muslime von ihrer Religion zu entfernen und sie dem Koran zu entfremden“. Sie würden „töten, massakrieren und Propheten verleumden“, weshalb Allah schließlich Adolf Hitler gesandt habe. Qutb hoffte, dass ähnliche Herrscher wieder auftreten mögen, „um den Juden die schlimmste Art der Strafe zu verpassen; damit wird er sein eindeutiges Versprechen erfüllen.“ [27]

Als Beleg für eine angebliche jüdische Weltverschwörung führten und führen spätere Islamisten die Protokolle der Weisen von Zion an, eine ursprünglich russischsprachige Fälschung bzw. Fiktion aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit Zitaten daraus begründete etwa Muhammad Sayyid Tantawi , Scheich der Azhar von 1996 bis 2010, in seiner Dissertation von 1966 seine Behauptung, „die Juden“ wären seit je Feinde der Muslime gewesen. [28] 2011 berief sich der Oberste Rechtsgelehrte des Iran, Ali Chamene'i , auf die Protokolle , als er sagte, dass „das Abartige und Primitive“, das in den führenden meinungsbildenden Medien dieser Welt zu finden sei, mit den in den Protokollen formulierten Zielen auf einer Linie liege. [29] Die Webseite Radio Islam nutzt seit 1996 die Protokolle als Waffe in ihrem Kampf gegen Juden und Zionisten. [30] Die palästinensische Hamas beruft sich in ihrer 1988 entstandenen Charta explizit auf sie, um die Behauptung zu belegen, „die Juden“ strebten die Vorherrschaft über den gesamten Nahen Osten , wenn nicht gar die Weltherrschaft an:

„Das zionistische Vorhaben ist grenzenlos, und nach Palästina streben sie nach der Expansion vom Nil bis zum Euphrat . Wenn sie das Gebiet völlig verschlungen haben, zu dem sie vorgedrungen sind, trachten sie nach einer weiteren Expansion und so fort. Ihr Vorhaben steht in den ‚Protokollen der Weisen von Zion', und ihr gegenwärtiges Tun ist der beste Beleg für das, was wir sagen. [31]

Die im Libanon aktive schiitische Hisbollah („Partei Gottes“) bestreitet rundweg ein Existenzrecht Israels , das sie stets nur als „das zionistische Gebilde“ apostrophiert, und strebt dessen Vernichtung an. Ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah beschimpft Juden als „Nachkommen von Affen und Schweinen“. Im von der Hisbollah kontrollierten Fernsehen wird die Verschwörungstheorie verbreitet, seit Jahrhunderten gäbe es eine geheime jüdische Weltregierung , und auch die ursprünglich christliche Ritualmordlegende wird wiederaufgegriffen. [32] In der Hamburger Terrorzelle , aus der die Haupttäter der Anschläge vom 11. September 2001 kamen, spielte Antisemitismus eine große Rolle. [33] Der Täter desÜberfalls auf einen koscheren Supermarkt in Paris am 9. Januar 2015 rechtfertigte seine Verbrechen damit, „die Juden“ seien für die „Unterdrückung des Islamischen Staates “ und der Muslime „überall“ verantwortlich. [34]

Frauenbild

Proteste von Frauen (2014) für die Einführung der Scharia auf den Malediven mit dem Poster „Der Islam wird die Welt beherrschen“ (Islam will dominate the world)

Das Bild der Frau in islamistischen Ideologien ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Die grundlegende Auffassung der meisten Islamistengruppen besteht darin, die Frau zuerst in ihrer häuslichen Umgebung zu sehen; politische und religiöse Aktivität, Arbeit und Unterhaltung sind ihnen jedoch nicht verboten, sofern sich solche Aktivitäten mit der Familie vereinbaren lassen. Viele islamistische Organisationen und Parteien haben parallele Frauenkomitees und Vereine, in denen Frauen politisch aktiv werden können. Dies verdeutlicht, dass das Bild der Frau im Islamismus weder einheitlich noch eindimensional ist. Viele Islamisten sehen sich daher sogar als Reformer, die Frauen vor veralteten Traditionen schützen, die in ihrer Essenz unislamisch sind. Andere Gruppen dagegen lehnen Frauen in der Öffentlichkeit ab und predigen ein patriarchalisches Frauenbild.

Verhältnis von Islamisten untereinander

Sunnitischer und schiitischer Islamismus unterscheiden sich stark, die Auffassungen des jeweils anderen werden oft nicht anerkannt. Diese Divergenzen zeigen sich nicht zuletzt in Bezug auf das Thema Meinungsfreiheit. Im Allgemeinen sind Konzepte wie Respekt, Höflichkeit, Moral und Gottesfurcht in islamistischer Vorstellung von großer Bedeutung. In Konsequenz kann dies dazu führen, dass sie die Meinungsfreiheit – in ihrem eigenen Land – zur Wahrung und zum Schutz dieser Konzepte begrenzen möchten.

Einflüsse, Formen und Strömungen

Salafismus

Der Salafismus bezeichnet eine Strömung im modernen islamischen Denken, die eine Rückkehr zum ursprünglichen Islam der frommen Vorväter, dem Propheten Mohammed sowie den vier rechtgeleiteten Kalifen fordert. Die Strömung wird allgemein als eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts verstanden, das als Reaktion auf den wachsenden europäischen Einfluss im Osmanischen Reich und die wachsende Schwäche des Sultanats entstand. Der Salafismus lehnt mit als erster Trend im Islam die Tradition der Ulama ab, wie auch kulturelle Einflüsse, den Sufismus, und fordert eine Wiederaufnahme des Idschtihad , die individuelle Interpretation der Texte des Islam. Der Salafismus ist ein Trend, der auf Denkern beruht, die nicht notwendigerweise eine klerikale Ausbildung besitzen. Als Väter des Salafismus werden ua Dschamal ad-Din al-Afghani (1838–1897), Muhammad Abduh (1849–1905) sowie Raschid Rida (1865–1935) betrachtet. [35] Der Salafismus kann als einflussreiche Strömung und Vorläufer des späteren Islamismus betrachtet werden.

Fundamentalismus/Neofundamentalismus

Der Begriff Fundamentalismus wird im Volksmund in Verbindung mit dem Islam oftmals mit dem Islamismus per se gleichgestellt; in akademischer Literatur werden beide Begriffe jedoch getrennt. Traditionell bezeichnet der Begriff die Gelehrten der ʿilm al-uṣūl , der Wissenschaft, die sich mit dem Studium der Fundamente der islamischen Jurisprudenz (Fiqh فقه ) befasst.

Der französische Islamwissenschaftler Olivier Roy charakterisiert den islamischen Fundamentalismus vor allem als Denkweise innerhalb des Islam, die der religiösen Orthodoxie der Geistlichen (ulama) gegenübersteht. Im Gegensatz zum Islamismus versteht sich der Fundamentalismus jedoch hauptsächlich als Bewegung, die die Bevölkerung selbst und nicht zuerst den Staat verändern will. Die Islamisierung der Gesellschaft nimmt daher Priorität über politischen Aktivismus. [36] Der islamische Fundamentalismus bzw. Neofundamentalismus ist nach Roys Definition konservativ, vertritt daher wenig Frauenrechte , was im starken Kontrast zu den meisten islamistischen Gruppen steht, und sieht die Einführung der Scharia als wichtigen Angelpunkt für eine erfolgreiche Islamisierung der Gesellschaft. Die Form der Regierung dagegen wird als weniger wichtig angesehen als die Einhaltung religiösen Rechts selbst. [37]

Der angloamerikanische Historiker Bernard Lewis bezeichnet die Anwendung des Begriffs Fundamentalismus auf den Islam als unglücklich und irreführend, da er ursprünglich auf das Christentum angewendet wurde. Dort bezeichnet er zumeist protestantische Strömungen, die den göttlichen Ursprung und die Unfehlbarkeit der Bibel verfechten. Auf den Islam ließe sich dieses Konzept, so Lewis weiter, jedoch nicht anwenden, da der Glaube an den göttlichen Ursprung des Koran zu den Grundfesten der Religion gehört und daher jeder Muslim dem Wortsinne nach ein Fundamentalist sei. Ähnlich spricht Abdelwahab Meddeb davon, dass die Keime des Islamismus bereits im koranischen Text enthalten seien. Ihm zufolge wäre es sehr viel einfacher, wenn es diese islamistische Lektüre des Korans nicht gäbe.

Diesen Ansichten stehen Islamwissenschaftler wie Gilles Kepel sowie Olivier Roy entgegen, die Bernard Lewis und anderen ein eindimensionales und essenzialistisches Weltbild des Islam vorwerfen. [38]

Der islamische Fundamentalismus ist, der dominierenden öffentlichen Meinung zufolge, politisch und nicht religiös bedingt. Er ist ein Objekt der Sicherheitspolitik . Es handelt „sich beim islamischen Fundamentalismus um eine politische Bewegung , die die Religion für nichtreligiöse Belange instrumentalisiert und missbraucht“. [39]

Volker von Prittwitz , Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin ( Otto-Suhr-Institut ), schrieb 2002 einen Aufsatz Zivile oder herrschaftliche Religion? – Fundamentalismus, Religionsfreiheit und die Verantwortung des zivilen Staates . Darin untersucht er unter anderem die Frage, ob Fundamentalismus eine „politisch verfälschte Religion“ ist. [40]

Islamisten an der Regierung

Es existieren mehrere offiziell islamische Staaten, dabei nennen sich republikanische Regime oft „ Islamische Republik “.

Der Iran und Saudi-Arabien funktionieren auf einer grundsätzlich unterschiedlichen politischen Grundlage und divergieren auch in Bezug auf ihre historische Entwicklung und der jeweiligen Staatsreligion (Iran: Zwölferschia ; Saudi-Arabien: sunnitischer Islam). Die Geschichte des Iran seit 1979 ist von der brutalen Einführung und Durchsetzung eines theokratischen Regimes geprägt. Dessen politisches System gilt als stark islamistisch beeinflusst, ebenso das politische System Saudi-Arabiens , dessen Auslegung des Islam als besonders mittelalterlich gilt. Zugleich fördern diese Regierungen jeweils schiitische (Iran) und sunnitische (Saudi-Arabien) Extremisten im Ausland und tragen in verschiedenen Ländern Stellvertreterkonflikte aus. Dabei wird der Iran von Russland unterstützt, etwa beim Bürgerkrieg in Syrien , wo das vom Iran gestützte Regime Assads mit Waffengewalt gegen Oppositionsgruppen vorgeht.

Islamistisch orientierte Parteien nehmen in zahlreichen arabischen Staaten an Wahlen teil und haben Parlamentssitze, so in Marokko , Jordanien und dem Jemen . Der Arabische Frühling ermöglichte ab Anfang 2011 Regierungsbildungen in vielen nordafrikanischen Ländern, die zuvor mehr oder weniger diktatorisch regiert waren, zum Beispiel in Ägypten, Algerien, Libyen und Tunesien.

Islamismus-Diskussion

Die Diskussion unter Muslimen bezüglich der Rolle von Staat und Religion ist so alt wie die Religion des Islam. Der Koran wird von traditionalistischen Muslimen als vollendete Offenbarung betrachtet, der alle Regeln für das Zusammenleben der Menschen enthält. Erläutert und erweitert werden diese Regeln in der Sunna bzw. den Hadithen , den Überlieferungen über das Leben und die Auffassungen des Propheten Mohammed . Da der Koran diese Regeln enthält, benötigt die muslimische Umma nach dieser Auffassung kein menschengemachtes Recht in all jenen Rechtsfragen, die schon im Koran und in den Hadithen geregelt sind. Für Anhänger von islamistischen, fundamentalistischen und religiös konservativen Denkschulen verbietet sich deswegen jegliches menschengemachtes Recht in diesen Bereichen – der Mensch dürfe nicht versuchen, es Gott gleich oder sogar besser als er zu tun, indem er Gottes Gesetze ignoriere und eigene Gesetze schaffe. Solche Gesetze werden als Ursache für viele „Missverhältnisse“ und „Übel“ der gegenwärtigen Gesellschaften gesehen. Eine Rückkehr zu den göttlichen Gesetzen verspricht Islamisten eine Verbesserung der Verhältnisse.

Kontrovers sind vor allem die Themenbereiche Muslime im nicht-muslimischen Ausland, Frauen sowie die tatsächliche Form eines islamischen Staates, in dem ja auch nicht-muslimische Minderheiten ( Dhimmis ) leben. Islamische bzw. islamistische Parteien und Interessensgruppen vertreten daher sehr unterschiedliche Standpunkte, angefangen von moderaten Gesetzesänderungen in nur wenigen, essenziellen Bereichen wie dem Familienrecht, bis hin zum totalitären theokratischen Staat. Auch finden sich starke Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten: Sunniten betrachten die Herrschaft von Menschen als legitim vor Gott; der orthodoxe Schiismus kann sich dagegen keine menschliche Herrschaft auf der Erde vor Wiedererscheinen des Mahdi vorstellen. Gebrochen mit dieser Tradition hat Ajatollah Chomeini nach der Revolution von 1979, als er argumentierte, dass eine weltliche Herrschaft des obersten religiösen Juristen von Gott als legitim betrachtet wird, solange der Mahdi noch nicht wieder erschienen ist.

Problematisch ist auch die Einschätzung radikaler Islamisten bzw. deren Bedrohungspotenzial. Während einige der islamistischen Gruppierungen und ihre Anhänger nicht militant sind, gibt es andere, die radikal in ihren Auslegungen und Handlungen sind und Gewalt zur Durchsetzung befürworten. Besonders die Frage, wie Muslime in nicht-muslimischen Ländern, wie zum Beispiel in Europa, leben sollen, ist von Seiten der Imame und Rechtsgelehrten des Islam nicht eindeutig geklärt. Radikale Vereine nutzen diese Unklarheit. In den Ländern, in denen muslimische Minderheiten leben, existiert deswegen eine lebhafte Debatte darüber, wie man das Bedrohungspotenzial der Islamisten untersuchen kann. Probleme entstehen hierbei durch Sprachbarrieren und der selbstgewählten Abschottung der islamistischen Gruppierungen. Gewissheit über die tatsächlichen Absichten von radikalen Gruppen zu erhalten erweist sich oft als schwierig.

Islamismus in Europa

Deutschland

In Deutschland lebten 2007 etwa 3,5 Millionen Muslime. Laut Verfassungsschutz hat sich davon ca. 1 Prozent islamistischen, dh islam-politischen Organisationen mit radikalen Überzeugungen angeschlossen. Das entspricht ca. 32.100 Personen, die im Jahre 2005 Anhänger islamistischer Gruppierungen waren. Davon sind 27.200 türkischer und 3.350 arabischer Herkunft. In den Folgejahren bis 2017 ging die Zahl islamistischer Personen auf 25.810 zurück, das BfV stellte aber gleichzeitig eine Zunahme des gewaltorientierten Spektrums fest. Deutschland gilt vor allem als Ruheraum für potenzielle islamische Terroristen. [41] [42] Manche Politiker fordern ein schärferes Vorgehen gegen islamistische Straftäter. Die Polizei schlägt die Schaffung einer Islamistendatei vor. Der Nachweis eindeutiger Absichten sowie die Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Gefährdung der Öffentlichkeit erweist sich jedoch als schwierig.

2004: [43] Protokoll 42, Öffentliche Anhörung am 20. September 2004.

Die Welt referierte 2008 Daten aus einer an der Universität Hamburg durchgeführten Studie vom Dezember 2007, die allerdings „mit Vorsicht zu genießen“ seien. Demnach „lehnen ca. 14 Prozent der muslimischen Bevölkerung die deutsche Demokratie ab und bevorzugen islamisches Scharia-Recht. Diese Gruppe hält auch politisch-religiös motivierte Gewalt für legitim. Bei muslimischen Schülerinnen und Schülern steigt die Rate auf 29,2 Prozent, bei den Studierenden sind es – unter Einbeziehung von antisemitischen oder antichristlichen Vorurteilen – 16,4 Prozent. [44]

Ein am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 2013 durchgeführte Six Country Immigrant Integration Comparative Survey ergab, dass 45,1 % der Muslime in Deutschland die Regeln des Korans für wichtiger halten als die deutschen Gesetze. 61,0 % gaben an, keine Homosexuelle in ihrem Freundeskreis zu dulden. 28,0 % der Muslime in Deutschland waren der Meinung, man könne Juden nicht trauen. [45]

Im Jahr 2012 riefen Islamisten zu Mordanschlägen in Deutschland auf, nachdem ein angeblich deutscher Schauspieler in einem umstrittenen Mohammed-Film zu sehen gewesen sein soll. [46]

Laut dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2012 gibt es 42.500 Islamisten in Deutschland. Davon sind zirka 1000 gewaltbereite Personen und zirka 130 Personen, „die besondere Sorge machen und rund um die Uhr beobachtet werden“. [47]

Eine im Jahr 2016 veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster unter 1200 Zuwanderern aus der Türkei und ihren Nachkommen ab 16 Jahren ließ einen „beträchtlichen Anteil an islamisch-fundamentalistischen Einstellungen erkennen, die schwer mit den Prinzipien moderner Gesellschaften zu vereinen sind“. [48] So stimmten 47 % der Befragten der Aussage „Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe“ zu. [49]

Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften , die repräsentative Schülerbefragungen des Kriminologischen Institutes Niedersachsen aus dem Jahr 2015 auswertete, [50] ergab, dass die Aussage „Die islamischen Gesetze der Scharia, nach denen zum Beispiel Ehebruch oder Homosexualität hart bestraft werden, sind viel besser als die deutschen Gesetze“ von 27,4 % der Schüler, die sich selbst als muslimisch bezeichneten, bejaht wurde (32,2 % bei männlichen Schülern, 22,5 % bei Schülerinnen). Die Aussage wurde von 284 der 500 befragten Schüler bewertet. Die Aussage „Der Islam ist die einzige wahre Religion; alle anderen Religionen sind weniger wert“ fand eine Zustimmung von 36,6 %; der Aussage „Der Koran ist das einzig wahre Glaubensbuch; die darin festgehaltenen Regeln müssen genau befolgt werden“ stimmten 69,6 % zu (290 von 500 bewerteten die Aussage). Letztere Aussage sei aufgrund der hohen Zustimmung nicht geeignet, um „zwischen nicht-fundamentalistisch und fundamentalistisch eingestellten Jugendlichen zu differenzieren“.

Die wichtigsten islamistischen Gruppierungen der letzten Jahre in Deutschland

 • Die „islamisch-‚fundamentalistische'“ ( Udo Steinbach [51] ) „Vereinigung der Neuen Weltsicht“ entstand 1976 unter einem anderen Namen, sie heißt seit 1995 „Islamische Gemeinschaft Millî Görüş “. Ihr Name geht auf ein Buch des türkischen Politikers Necmettin Erbakan zurück. Gemeint ist damit „‚eine politische Perspektive im Hinblick auf die Errichtung einer Islamischen Republik Türkei'“, [51] die nicht mit gewaltsamen Mitteln angestrebt wird. Fernziel ist aber die weltweite Islamisierung im Sinne eines „rückwärtsgewandten und doktrinären Islamverständnisses“. [51] Die Vereinigung hatte 1996 über 30.000 Mitglieder und war zu diesem Zeitpunkt der am schnellsten wachsende türkische Verband in Deutschland. Bemerkenswert ist ihre erhebliche Finanzkraft; es wird gemutmaßt, dass diese auch auf Unterstützung von radikal-islamischen Staaten beruht. [51]
 • Der zum Islam konvertierte radikalislamistische [52] deutsche Prediger Pierre Vogel ist Mitglied des salafistischen Vereins Einladung zum Paradies und versucht vor allem Jugendliche und junge Erwachsene über Predigten und Videos im Internet und öffentliche Auftritte zu einem neofundamentalistischen Islam zu bekehren. [53]
 • Die rund 800 Anhänger der im Dezember 2001 verbotenen fundamentalistischen Vereinigung Kalifatstaat von Metin Kaplan , deren Anhänger sich aus radikalisierten IGMG-Anhängern rekrutierten, [54] bekämpften die freiheitlich-demokratische Grundordnung und strebten die weltweite Herrschaft des Islam an. Ihr Führer, der „Kalif von Köln“, forderte die Wiedereinführung der islamischen Rechtsordnung in der Türkei sowie die Islamisierung Deutschlands. Im Jahr 2000 wurde Metin Kaplan wegen einer (befolgten) Mordanweisung gegen einen Widersacher in Deutschland zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und am 12. Oktober 2004 nach langer Diskussion in die Türkei abgeschoben , wo er seitdem eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt.
 • Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e. V. (IGD), die 1963 aus der drei Jahre zuvor gegründeten Moscheebaukommission des Islamischen Zentrums in München entstanden ist, steht der ägyptischen Muslimbruderschaft nahe. Ihr erster Präsident Said Ramadan , Schwiegersohn von Hassan al-Banna , dem Begründer der Muslimbruderschaft, war zudem Gründungsmitglied der von Saudi-Arabien finanzierten Islamischen Weltliga . Seitdem sind die Wege der Muslimbruderschaft und Saudi-Arabiens eng miteinander verwoben. Mit den Jahren entstanden weitere islamische Zentren verteilt in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Das islamische Zentrum in Aachen (IZA), das von dem Syrer und Angehörigen der dortigen Muslimbruderschaft Isaam al-Attar gegründet wurde, sagte sich bereits 1981 von der IGD los. Dafür ist das IZA zusammen mit der IGD und den anderen Islamischen Zentren Mitglied im Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), der zeitweilig von dem saudischen Gynäkologen und Mitglied im Vorstand der Aachener Bilal-Moschee des IZA, Nadeem Elyas , geleitet wurde. Zum IZA wie zur Islamischen Universität Medina unterhielten Christian Ganczarski, der beschuldigt wird, Hintermann für das Attentat auf der tunesischen Insel Djerba zu sein. Muhammad Aman Herbert Hobohm, Geschäftsführer der saudi-arabischen König-Fahd-Akademie in Bonn, ist ebenfalls Mitglied im ZMD. In einer gemeinsamen Publikationsreihe des IZ München und der IGD offenbart sich ein fundamentalistisches Gedankengut, das zwischen Muslimbruderschaft und Wahhabismus oszilliert. Es offenbart eine militant antisäkulare Haltung, befürwortet den Eroberungsdschihad, die Notwendigkeit der Wiedereinführung einer unreformierten Scharia und der archaischen Haddstrafen (Abhacken der Hand des Diebes und Steinigung des Ehebrechers). [55]
 • Extrem gewaltbereit sind die 200 Mitglieder der Islamisten-Partei Hizb ut-Tahrir (“Partei der islamischen Befreiung”). Die straff organisierte Gruppe strebt eine Vereinigung aller Moslems in einem Gottesstaat an. Ihr Hauptfeind ist Israel. 2003 wurde die Organisation in Deutschland verboten. Sie agiert aber immer noch. Insbesondere versucht sie unter muslimischen Studenten Anhänger zu gewinnen.

Islamistischer Terror in Deutschland

Seit 2009 gab es in Deutschland 9 islamistische Anschläge. [56] Im Jahr 2016 kam es in Ansbach und Würzburg zu islamistisch motivierten Anschlägen. [57] [58] Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurden 12 Menschen getötet und 55 zum Teil schwer verletzt. [56]

17 islamistische Anschläge konnten seit 2009 von Sicherheitsbehörden verhindert werden. [56]

Siehe auch: Liste von Terroranschlägen in Deutschland seit 1945

Haltung von Islamverbänden

Nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris appellierten die acht größten muslimischen Verbände Deutschlands an das Verantwortungsbewusstsein aller Muslime, gegen Radikalisierung und Islamismus in ihrem persönlichen Umkreis aufzubegehren. Weiterhin erklärten sie, ihre Anstrengungen für die Verteidigung gegen den Islamismus und für die europäischen Werte wie Freiheit und Pluralismus zu erhöhen. [59]

Schweiz

In der Schweiz leben etwa 310.000 vorwiegend sunnitische Muslime (4,26 % der Bevölkerung), 40.000 von ihnen sind Schweizer Staatsbürger. 10 bis 15 Prozent von ihnen sind praktizierende Moslems. [60] Die Zahl der gewaltbereiten Islamisten in der Schweiz wird von Experten auf „einige Dutzend bis einige Hundert“ geschätzt. [61]

Einer der bekanntesten Islamisten der Schweiz war der Konvertit Ahmed Huber .

Im Juni 2007 verurteilte das Bundesgericht die marokkanischstämmige Belgierin und Islamistin Malika El Aroud , die auch Witwe des Mörders von Ahmad Schah Massoud , Dahmane Abd el-Sattar ist, und ihren zweiten Ehemann Moez Garsallaoui wegen Terrorpropaganda im Internet. Die aus der schweizerischen Gemeinde Düdingen betriebene Internetseite verbreite Informationen über den Bau von Bomben und Hinrichtungsvideos. [62]

Seit der Gründung des Vereines Islamischer Zentralrat Schweiz IZRS sind ua die Konvertiten Nicolas Blancho , Qaasim Illi und dessen Frau Nora Illi in den Medien präsent. Der Verein und die Personen stehen nach verschiedenen Vorkommnissen unter Beobachtung. [63]

Österreich

34,6 % der österreichischen Muslime haben laut einer wissenschaftlichen Studie 2017 „hochfundamentalistische“ Einstellungen. [64]

Ein am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 2013 durchgeführte Six Country Immigrant Integration Comparative Survey ergab, dass 73,1 % der Muslime in Österreich die Regeln des Korans für wichtiger halten als die österreichischen Gesetze. 70,8 % gaben an, keine Homosexuelle in ihrem Freundeskreis zu dulden. 64,1 % der Muslime in Österreich waren der Meinung, man könne Juden nicht trauen. [45]

2017 warnte eine Studie der George Washington Universität vor Aktivitäten der islamistischen Muslimbruderschaft in Österreich. Der Muslimbruderschaft nahestehende Personen und Organisationen haben Schlüsselpositionen für das Leben von muslimischen Zuwandern in Österreich übernommen. Auch bei der Aufnahme der in Österreich ankommenden Asylsuchenden aus mehrheitlich muslimischen Ländern spiele die Muslimbruderschaft eine zentrale Rolle. Die IRPA, die zur Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) gehört und für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern verantwortlich ist, stehe aufgrund verschiedener Verbindungen zur Muslimbruderschaft „zweifellos unter deren Einfluss“. [65]

Laut Angaben des Extremismus-Forschers Lorenzo G. Vidino stehen die Werte der Muslimbruderschaft in Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Werten Österreichs. Sie ziele auf eine „Spaltung der Gesellschaft und eine Stärkung des Einflusses des politischen Islam ab“. [65] In einer Untersuchung des Österreichischen Integrationsfonds arbeiteten acht von sechzehn Moscheen der Integration gezielt entgegen. [66]

Der österreichische Verfassungsschutz sieht im "islamistischen Extremismus und Terrorismus" die größte Bedrohung für das Land. [67]

Am 2. November 2020 wurden in Wien im Zuge eines als islamistisch eingestuften Terroranschlags 5 Personen getötet (inklusive des Täters) und über 20 teils schwer verletzt. Als Reaktion auf den Anschlag wurden in den folgenden Tagen zwei radikalislamische Moscheen geschlossen, in denen der Täter verkehrte und die zu seiner Radikalisierung beigetragen haben sollen. Dabei handelt es sich um die 2016 von der IGGÖ eingerichtete Tewhid-Moschee in Meidling und die nicht der IGGÖ unterstehende Melit-Ibrahim-Moschee in Ottakring . In letzterer sollen auch der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilte Mohamed M. und der 2018 wegen Anschlagsplänen zu neun Jahren Haft verurteilte Lorenz K. verkehrt haben. [68]

Großbritannien

Bei einer Gesamtbevölkerung von 60 Millionen Einwohnern leben in Großbritannien ca. 1,6 Millionen Muslime. Ballungsgebiete sind vor allem Bradford , Oldham , Burnley , Leicester , Birmingham und die Hauptstadt London . Zusammen mit einer großen Zahl anderer nicht-muslimischer Einwanderer stellen diese Ballungsgebiete oft soziale Brennpunkte dar. Unter anderem kamen alle Attentäter des 7. Juli aus Bradford und waren britische Staatsbürger .

Das gesellschaftliche Klima hat sich seit diesen Anschlägen stark verändert. Die Behörden in Großbritannien praktizieren traditionell große Toleranz in Fragen der Freiheit der Meinungsäußerung , allerdings verschärft sich der Ton, etwa wenn die Regierung Universitäten nun offiziell auffordert, muslimische Studenten „aufmerksam zu beobachten“. Schon in den 1990er Jahren wurden vereinzelt Stimmen laut, die mit Bezug auf die große Anzahl an fundamentalistischen Muslimen in Großbritannien von „ Eurabien “ oder „Londonistan“ sprechen und London nicht nur als europäische, sondern auch als muslimische Kulturhauptstadt beschreiben. [69] Eine wichtige Intention junger, äußerlich ihrer britischen Heimat angepasster Anhänger dieser islamistischen Theologie ist das Gefühl, für die Erschaffung eines revolutionären Staates zu kämpfen, der am Ende der ganzen Welt die Gerechtigkeit des Islam bringen wird. [70]

Einzelne britische Moscheen sind seit längerem Treffpunkt für den Austausch unter gleichgesinnten Islamisten. So empfiehlt beispielsweise der Londoner Imam Omar Bakri Muhammad , Anführer der radikalen Sekte al Muhajiroun , als einzige Form der Auseinandersetzung mit nichtmuslimischen Gesellschaften weiterhin den Dschihad und äußerte sich mehrfach lobend über terroristische Anschläge gegen die USA, Israel und andere westliche Staaten. Nach den Anschlägen verließ er Großbritannien in Richtung Libanon , wo er im November 2010 unter Terrorverdacht festgenommen wurde. Lange Zeit durfte auch der an der Nord-Finsbury-Park-Moschee predigende Scheich Abu Hamza al-Masri etlichen später als Terroristen und Al-Qaida-Kader entlarvten Islamisten Anweisungen für ihre Missionen geben, bevor er auf Druck der Vereinigten Staaten festgenommen wurde. Im Oktober 2012 wurde al-Masri in die USA ausgewiesen. Einer Meldung der britischen Presse vom August 2007 zufolge sympathisieren etwa 20 Prozent der britischen Muslime, so Haras Rafiq , ein Berater des damaligen britischen Premiers Gordon Brown , mit militanten Islamisten und bis zu 9 Prozent sogar mit Selbstmordattentätern. Beim derzeitigen Bevölkerungsanteil von 1,6 Millionen Muslimen wären dies immerhin 144.000 den Terrorismus unterstützende Personen. [71]

2014 berichteten Zeitungen, dass Islamisten versuchten, Schulen in Birmingham mit einem hohen Anteil islamischer Schüler unter ihren Einfluss zu bringen. [72] [73]

Frankreich

In Frankreich leben annähernd sechs Millionen Muslime , die überwiegend aus den Maghrebstaaten Nordafrikas stammen. Die große Mehrheit lehnt dabei radikal-islamistische Ideen ab. Der französische Inlandsnachrichtendienst glaubt jedoch, dass in sozial explosiven Ballungsgebieten wie den Banlieues im Großraum Paris oder anderen Großstädten ( Lyon , Marseille , Toulouse ) radikale Moslems auf dem Vormarsch sind. Besonders gefährdet seien „aus dem Gleichgewicht geratene Jugendliche“, die leicht von Extremisten radikalisiert werden könnten.

Ende 2005 bekam die Diskussion um den islamischen Fundamentalismus durch die Unruhen in Frankreich eine neue Brisanz. Das Problem der Ungleichbehandlung von schwarzen und arabischstämmigen Franzosen (Beurs) , auch denjenigen nichtmuslimischer Herkunft, mischt sich ebenso wie die sozialen Probleme und die Kriminalität mit der Diskussion über religiösen Extremismus. Der konservative Politiker und ehemaliger Innenminister Nicolas Sarkozy thematisierte in seiner Amtszeit als Staatspräsident (2007–2012) immer wieder den Kampf gegen den islamischen Extremismus und die Integrationsdefizite der muslimischen Minderheit; von seinen politischen Gegnern wurde ihm daher vorgeworfen, er spalte die Gesellschaft und schüre vorhandene anti-muslimische Ressentiments.

Bei einerAnschlagsserie in der Region Midi-Pyrénées im März 2012 starben sieben Menschen. Als Haupttäter gilt Mohamed Merah , ein 23-jähriger muslimischer Franzose algerischer Herkunft. Die französische Polizei-Spezialeinheit RAID erschoss Merah am 22. März 2012 bei einem Einsatz. [74]

Italien

Italien und der Vatikan gehören nach Ansicht der Geheimdienste seit langem zu den Hauptzielen islamistischer Terroristen. In Italien leben mindestens 800.000 Muslime . Dem aus Libyen stammenden italienischen Journalisten Fahrid Adli zufolge besuchen etwa fünf Prozent davon regelmäßig Moscheen; nur ein Bruchteil dieser Gruppe sei zu religiös motivierter Gewalt bereit.

Ex-Innenminister Enzo Bianco berichtete Anfang 2004, dass bereits 1997, 2000 und 2001 islamistische Gruppen ausgehoben worden seien, die in Verbindung mit Terroristen gestanden hätten. Seit den Madrid-Attentaten vom März 2004 und der Ermordung von zwei italienischen Geiseln im September 2004 im Irak ist ein wachsendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der muslimischen Minderheit spürbar. Angesichts dieser Entwicklung hat sich Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi besorgt über das antiislamische Klima in Italien geäußert. Innenminister Giuseppe Pisanu rief zum Dialog mit den Muslimen Italiens auf.

Spanien

Von den etwa drei Millionen Ausländern in Spanien sind knapp 15 Prozent Marokkaner , weitere fünf Prozent stammen aus Algerien , Tunesien und anderen muslimischen Ländern des Maghreb . Nach den Terroranschlägen vom 11. März 2004 gab es eine Reihe von Festnahmen, wobei eine terrorverdächtige Gruppe ausgehoben wurde, die möglicherweise einen Anschlag auf Richter Baltasar Garzón verüben wollte. Ende 2004 wurde bekanntgegeben, dass sich mehr als 100 radikale Islamisten und Terrorverdächtige im Gefängnis befänden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass gewaltbereite Islamisten ihre Anhänger unter kleinkriminellen Glaubensbrüdern rekrutieren. Europol -Direktor Mariano Simancas kritisierte, dass die Haftanstalten hoffnungslos überfüllt seien, was er als einen „Nährboden des Extremismus“ bezeichnete. In Spaniens Haftanstalten befinden sich etwa 6.000 Nordafrikaner, zumeist aus Marokko und Algerien.

Literatur

Politischer Islam, Islamismus allgemein

 • Muriel Asseburg (Hrsg.): Moderate Islamisten als Reformakteure – Rahmenbedingungen und programmatischer Wandel. SWP, Berlin 2007 ( PDF ); Neuausgabe unter dem Titel Moderate Islamisten als Reformakteure? Bpb, Bonn 2008, ISBN 978-3-89331-883-4 .
 • Abteilung Verfassungsschutz der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin (Hrsg.): Islamismus – Diskussion eines vielschichtigen Phänomens. Berlin 2005
 • Floris Biskamp, Stefan E. Hößl (Hrsg.): Islam und Islamismus. Perspektiven für die politische Bildung. NBKK, Gießen 2013, ISBN 978-3-00-041758-0 .
 • Michael Bröning, Holger Weiss (Hrsg.): Politischer Islam in Westafrika. Eine Bestandsaufnahme. Lit, Berlin / Münster 2006, ISBN 3-8258-9349-9 .
 • Dan Diner : Versiegelte Zeit. Über den Stillstand in der islamischen Welt. Propyläen, Berlin 2005, ISBN 3-549-07244-9 .
 • Mohammed Djassemi: Die Grundzüge der islamischen Ideologie. In: Politische Studien. Sonderheft Naher Osten, München 1980; erweiterter Reprint: Der Islamische Fundamentalismus. Grundzüge der islamischen Ideologie im Iran. Djassemi, Tinnum 2004, ISBN 3-938104-03-1 .
 • Friedrich Erich Dobberahn: Verlust und Rückeroberung der Heilsgeschichte – Zur Entstehung des schi'itischen Islamismus. In: Wilhelm Eppler (Hg.): Fundamentalismus als religionspädagogische Herausforderung. V&R Academic / V&R unipress, Göttingen, 2015, ISBN 978-3-8471-0419-3 , S. 105–138.
 • Gisbert Jörg Gemein, Hartmut Redmer: Islamischer Fundamentalismus. Aschendorff, Münster 2005, ISBN 3-402-06556-8 .
 • Julia Gerlach: Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Links, Berlin 2006, ISBN 3-86153-404-5 .
 • Johannes Grundmann: Islamische Internationalisten. Strukturen und Aktivitäten der Muslimbruderschaft und der islamischen Weltliga. Reichert, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89500-447-2 .
 • Hamid Reza Yousefi, Sarah Ginsburg: Kultur des Krieges. Amerikanismus – Zionismus – Islamismus. Nordhausen 2007.
  • Rezension von Ismail Küpeli, zuerst erschienen in analyse+kritik . Nr. 507, 16. Juni 2006.
 • Gilles Kepel : Le prophète et pharaon. 1984
  • Der Prophet und der Pharao. Das Beispiel Ägypten: Die Entwicklung des muslimischen Extremismus. Piper, München / Zürich 1995, ISBN 3-492-03786-0 .
 • ders.: Jihad. 2000.
  • Das Schwarzbuch des Dschihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München / Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 .
 • ders.: Fitna. 2004.
 • ders.: The Crises of Islam. Modern Library, 2003.
  • Die Wut der arabischen Welt. Warum der Jahrhunderte lange Konflikt zwischen dem Islam und dem Westen weiter eskaliert. Campus, Frankfurt am Main / New York, 2003, ISBN 3-593-37343-2 .
 • Albrecht Metzger: Islamismus. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2005, ISBN 3-434-46238-4 .
 • Peter L. Münch-Heubner : Islamismus oder Fundamentalismus? Ein Beitrag zu einem akademischen Glaubenskrieg. In: Hans Zehetmair : Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. Wiesbaden 2005, S. 36–48.
 • Tilman Nagel : Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. Wiesbaden 2005, S. 19–35.
 • Martin Riesebrodt: Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der „Kampf der Kulturen“. Beck, München 2000, ISBN 3-406-45928-5 .
 • Bernhard Schmid: Algerien – Frontstaat im globalen Krieg? Neoliberalismus, soziale Bewegungen und islamistische Ideologie in einem nordafrikanischen Land. Unrast, Münster 2005, ISBN 3-89771-019-6 .
 • Thomas Schmidinger, Dunja Larise (Hrsg.): Zwischen Gottesstaat und Demokratie. Handbuch des politischen Islam. Zsolnay, Wien 2008, ISBN 978-3-552-06083-8 .
 • Tilman Seidensticker: Islamismus: Geschichte, Vordenker, Organisationen. Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-66069-6 .
 • Bassam Tibi : Die Krise des modernen Islam. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter. Beck, München 1981, ISBN 3-406-06028-5 ; erweiterte Ausgabe: Suhrkamp, Frankfurt 2001, ISBN 3-518-28489-4 .
 • ders.: Der religiöse Fundamentalismus im Übergang zum 21. Jahrhundert. BI-Taschenbuchverlag, Mannheim ua 1995, ISBN 3-411-10501-1 .
 • Matenia Sirseloudi: Zwischen Assimilation und Abgrenzung. Die Bedeutung der Religion für die Identität der türkischen Diasporagemeinschaft in Deutschland. In: B. Oberdorfer, P. Waldmann: Die Ambivalenz des Religiösen. Religionen als Friedensstifter und Gewalterzeuger. Rombach, Freiburg 2008, S. 289–314.
 • ders.: Radikalisierungsprozesse in der Diaspora, in: APuZ 44/2010, S. 39–43 ( link ).
 • Isabelle Werenfels: Vom Umgang mit den Islamisten im Maghreb. Zwischen Einbindung und Unterdrückung. SWP, Berlin 2005 ( PDF ).
 • Khadija Katja Wöhler-Khalfallah: Islamischer Fundamentalismus. Von der Urgemeinde bis zur Deutschen Islamkonferenz. Schiler, Berlin 2009, ISBN 978-3-89930-229-5 .
 • Ernst Nolte : Die dritte radikale Widerstandsbewegung: Der Islamismus. Landt, Berlin 2009, ISBN 978-3-938844-16-8 .
 • Johannes Kandel : Islamismus in Deutschland – Zwischen Panikmache und Naivität. Herder, Freiburg im Breisgau / Basel 2011, ISBN 978-3-451-30399-9 .
 • Boualem Sansal : Allahs Narren. Wie der Islamismus die Welt erobert . Merlin, Vastorf-Gifkendorf 2013, ISBN 978-3-87536-309-8 .
 • Imad Mustafa: Der politische Islam. Zwischen Muslimbrüdern, Hamas und Hizbollah. Promedia, Wien 2013, ISBN 978-3-85371-360-0 .
 • Martin Kramer: Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? Middle East Quarterly. Spring 2003.
 • Heiko Heinisch und Nina Scholz: Alles für Allah: Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Molden Verlag, Wien/Graz 2019, ISBN 978-3-222-15029-6 .

Militanter Islamismus und Terrorbedrohung

 • Uwe Backes , Eckhard Jesse : Islamismus – Djihadismus – Totalitarismus – Extremismus, in: Backes/Jesse (Hrsg.): Jahrbuch Extremismus und Demokratie, Band 14, Baden-Baden 2002, S. 13–26.
 • Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Violence, Extremism and Transformation. Verlag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006, ISBN 978-3-89204-921-0 ( Einleitung ; PDF, 2,1 MB).
 • Henryk M. Broder : Hurra, wir kapitulieren. Von der Politik des Einknickens. wjs, Berlin 2006, ISBN 3-937989-20-X .
 • Babette Bonn: Märtyrer und kein Ende? Der religiöse Hintergrund der islamischen Selbstmordattentäter. Literareon, München 2003, ISBN 3-8316-1100-9 .
 • Friedrich Erich Dobberahn: 'The Coming is upon us' – Dokumentation eines islamistischen Videos aus dem Iran. In: Wilhelm Eppler (Hrsg.): Fundamentalismus als religionspädagogische Herausforderung. V&R Academic / V&R unipress, Göttingen 2015, ISBN 978-3-8471-0419-3 , S. 139–160.
 • Michel Dormal: Terror und Politik. Eine politische Analyse des Islamismus aus Sicht einer kritischen Theorie von Antisemitismus und totaler Herrschaft . Lit, Berlin 2009, ISBN 978-3-8258-1948-4 .
 • Mark A. Gabriel : Islam und Terrorismus. Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad lehrt. Resch, Gräfelfing 2004, ISBN 3-935197-39-X .
 • Graue Wölfe, Islam und türkischer Staat. Hintergründe, Geldgeber und Ziele rechter und islamischer Gruppen unter Migranten und Migrantinnen in der BRD. Versuch einer Darstellung. GNN-Verlag, Köln 1994, ISBN 3-926922-27-3 .
 • Peter Heine : Terror in Allahs Namen. Extremistische Kräfte im Islam . Herder, Freiburg 2001, ISBN 3-451-05240-7 .
  • erweiterte und aktualisierte Ausgabe: Terror in Allahs Namen. Hintergründe der globalen islamistischen Gewalt. Herder, Freiburg 2015, ISBN 978-3-451-34269-1 .
 • Matthias Küntzel : Djihad und Judenhass. Über den neuen antijüdischen Krieg. Ca Ira, Freiburg 2002, ISBN 3-924627-07-X .
 • Bernard Lewis : Die Assassinen. Zur Tradition des religiösen Mordes im radikalen Islam. Eichborn, Frankfurt 1989, ISBN 3-8218-4059-5 ; Piper, München / Zürich 1993, ISBN 3-492-11572-1 .
 • Souad Mekhennet , Claudia Sautter, Michael Hanfeld: Die Kinder des Dschihad. Die neue Generation des islamistischen Terrors in Europa. Piper, München / Zürich 2006, ISBN 3-492-04933-8 .
 • Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. innsbruck university press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 .
 • Bahman Nirumand (Hrsg.): Im Namen Allahs. Islamische Gruppen und der Fundamentalismus in der BRD. Dreisam-Verlag, Köln 1990, ISBN 3-89452-307-7 .
 • Hans-Peter Raddatz : Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens. 2. Auflage. Herbig, München 2002, ISBN 3-7766-2289-X .
 • ders.: Allah und die Juden. Die islamische Renaissance des Antisemitismus. wjs, Berlin 2007, ISBN 978-3-937989-26-6 .
 • Reinhard Scholzen : Antiwestlicher Hass im Namen des Propheten. Islamismus und islamistischer Terrorismus im Spiegel der Verfassungsschutzberichte . In: Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik (Hrsg.): Global campaign against terrorism. Eine Herausforderung für die deutsch-amerikanische Partnerschaft. Berlin 2002, S. 18–27.
 • Alice Schwarzer (Hrsg.): Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004, ISBN 3-462-03105-8 .
 • Elmar Theveßen : Terroralarm. Deutschland und die islamistische Bedrohung. Rowohlt Berlin, Berlin 2005, ISBN 3-87134-548-2 .
 • Bassam Tibi : Fundamentalismus im Islam. Eine Gefahr für den Weltfrieden? Primus-Verlag, Darmstadt 2000, ISBN 3-89678-163-4 ; 3. ergänzte Auflage: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002.
 • Lawrence Wright : Der Tod wird euch finden . Al-Qaida und der Weg zum 11. September. Ein Spiegel-Buch bei DVA, München 2007, ISBN 978-3-421-04303-0 (Amerikan. Original: The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11. Knopf, NYC 2006, ISBN 0-14-102935-8 ).

Weblinks

Commons : Islamismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Islamismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikinews: Islamismus – in den Nachrichten

Kommentare, Essays, Berichte, Kritiken, Interviews

Dossiers, Themenschwerpunkte, Specials

Allgemeiner religiöser und islamischer Fundamentalismus

Einzelnachweise

 1. Was ist Islamismus? Bundesamt für Verfassungsschutz, abgerufen am 30. März 2018
 2. a b Islamismus – Was ist das überhaupt? Bundeszentrale für politische Bildung , abgerufen am 2. April 2013
 3. Martin Kramer: Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? Middle East Quarterly. Spring 2003, S. 65–77.
 4. Tilman Nagel : Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair : Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 32–33.
 5. So zitiert Nagel etwa die Schrift des islamischen Autors Ibrahim Rüschoff , die den Unterschied des buchstabenhörigen, verhaltensnormierenden Islam zum bloß einstellungsmotivierenden Christentum am Beispiel des islamischen Schweinefleischverbots erörtert: „Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass Schweinefleisch nicht das Beste und Gesündeste ist“ – ein innerweltliches Argument – „dass das jedoch der (im Original gesperrt!) Grund für das Verbot ist, wage ich nicht zu behaupten. Dass dieses Verbot uns von Gott im Qur'an gegeben wurde, ist für uns Muslime ausschlaggebend“. Zit. nach Tilman Nagel: Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 22.
 6. Tilman Nagel: Islam oder Islamismus? Probleme einer Grenzziehung. In: Hans Zehetmair: Der Islam. Im Spannungsfeld von Konflikt und Dialog. VS, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14797-8 , S. 25–26.
 7. Ingrid Thurner: Was hat Islam mit Islamismus zu tun? In: Die Presse , 6. Februar 2013.
 8. Kein mittlerer Weg für den Islam. Neue Zürcher Zeitung, 17. September 2015.
 9. Vgl. Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. Innsbruck University Press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 , S. 37–40.
 10. a b c Gilles Kepel : Das Schwarzbuch des Jihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München/Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 .
 11. Richard P. Mitchell: The Society of the Muslim Brothers. Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-508437-3 .
 12. Vgl. Thomas J. Moser: Politik auf dem Pfad Gottes: Zur Genese und Transformation des militanten sunnitischen Islamismus. innsbruck university press, Innsbruck 2012, ISBN 978-3-902811-67-7 , S. 101–104.
 13. Gilles Kepel: Das Schwarzbuch des Jihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Piper, München/Zürich 2002, ISBN 3-492-04432-8 , S. 257–264.
 14. Vgl. Gudrun Krämer: Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu Islam, Menschenrechten und Demokratie . Baden-Baden 1999, S. 93.
 15. Spiegel Online : Interview mit Leon de Winter: „Manchmal haben wir nur die Wahl zwischen Desaster und Katastrophe“ . 1. August 2005 (geführt von Henryk M. Broder )
 16. Olivier Roy : The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 2.
 17. „Islam ist ein umfassendes System, das sich mit allen Aspekten des Lebens beschäftigt. Es ist Staat und Vaterland, oder Regierung und Nation. Es ist Führung und Macht oder Mitgefühl und Gerechtigkeit. Es ist Kultur und Gesetz, oder Wissen und Jurisprudenz. Es ist Baustoff und Reichtum, oder Gewinn und Erfolg. Es ist Jihad und Ruf, oder Armee und Anlass. Und schließlich ist es der wahre Glauben und korrekte Hingabe.“
 18. a b c d Azzam S. Tamimi: Rachid Ghannouchi. A Democrat Within Islamism. Oxford University Press, New York 2001, ISBN 0-19-514000-1 , S. 173–181.
 19. Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 182.
 20. a b Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 183.
 21. Joyce M. Davis: Interview with Rachid al-Ghannouchi. In: Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. Palgrave MacMillan, 1997, ISBN 0-312-21781-1 , S. 183–199.
 22. Bundeszentrale für politische Bildung: Islamismus und Fundamentalismus.
 23. Forschungsbericht | Junge Menschen mit muslimischer Prägung in Wien. Österreichischer Integrationsfonds, November 2019, abgerufen am 6. Dezember 2019 .
 24. Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.): Antisemitismus im Islamismus. S. 5, S. 20 u.ö., Abruf am 24. September 2019.
 25. Michael Kiefer: Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften. Der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbildes. Books on demand, Düsseldorf 2002; Samuel Salzborn : Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, Weinheim 2018, S. 117 f.
 26. Auch zum folgenden Klemens Himpele: Antisemitismus in arabischen Staaten. Köln 2004, ISBN 978-3-8364-5833-7 , S. 39–41; Götz Nordbruch: Qutb, Sayyid. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 2: Personen . De Gruyter Saur, Berlin 2009, ISBN 978-3-598-44159-2 , S. 663 f., sowie Michael Kiefer: Ma'rakatuna ma'a al-yahud (Sayyid Qutb, 1950) . In: ebenda, Bd. 6: Publikationen . De Gruyter Saur, Berlin 2013, ISBN 978-3-11-030535-7 , S. 444 f. (beides abgerufen über De Gruyter Online).
 27. Jeffrey Herf: Nazi Propaganda for the Arab World . Yale University Press, New Haven/London 2009, S. 255 ff., eigene Übersetzung.
 28. Michel Bernhardt und Julia Jaki: Die ‚Protokolle der Weisen von Zion'. Die Genese der Idee einer jüdisch/zionistischen Weltverschwörung in Europa und der arabischen Welt. In: Schirin Fathi (Hrsg.): Komplotte, Ketzer und Konspirationen. Zur Logik des Verschwörungsdenkens. Beispiele aus dem Nahen Osten . transcript, Bielefeld 2010, ISBN 978-3-8376-1341-4 , (abgerufen über De Gruyter Online) S. 222 f.
 29. Hegemonistic media politics draw on Zionist protocols. www.tehran-times.com, 18. Oktober 2011
 30. Wolfgang Benz : Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung. CH Beck, München 2007, S. 97 f.
 31. Olaf Farschid: HAMAS. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus , Band 5: Organisationen. De Gruyter Saur, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-027878-1 , S. 302 (abgerufen über De Gruyter Online).
 32. Olaf Farschid: Hizb Allah . In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Band 5: Organisationen. De Gruyter Saur, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-027878-1 , S. 319 f. (abgerufen über De Gruyter Online).
 33. Samuel Salzborn: Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa, Weinheim 2018, S. 117 f.
 34. Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.): Antisemitismus im Islamismus S. 24, Abruf am 24. September 2019.
 35. Olivier Roy : The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 32ff.
 36. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 24.
 37. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 38.
 38. Vgl. Olivier Roy: The Failure of Political Islam. IB Tauris & Co., London 1999, ISBN 1-85043-880-3 , S. 15.
 39. Bassam Tibi: Politisierung der Religion. Sicherheitspolitik im Zeichen des islamischen Fundamentalismus. In: Internationale Politik. 55 (2000) 2, S. 27. Im gleichen Sinne siehe Soheib Bencheikh: Ou l'islam marche avec son siècle, ou il reste a la marge de la société moderne. In: Le Monde. 20. November 2001 (www.lemonde.fr); Yasar Nuri Öztürk: 400 Fragen zum Islam – 400 Antworten. Düsseldorf 1999. Zitiert nach von Prittwitz: Zivile oder herrschaftliche Religion
 40. Volker von Prittwitz: Zivile oder herrschaftliche Religion. 22. Mai 2002, abgerufen am 20. Januar 2012 .
 41. @1 @2 Vorlage:Toter Link/web.archive.org ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Zahlen und Fakten zum Islamismus ) , Bundesamt für Verfassungsschutz
 42. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.verfassungsschutz.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven: Islamistisches Personenpotenzial )
 43. Öffentliche Anhörung des Innenausschusses von Sachverständigen zum Thema : Islamistische Einflüsse auf die Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf Integration und Sicherheit. Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Protokoll Nr. 15/42, Innenausschuss .
 44. Alexander Ritzmann: Aussteigerprogramme: Wie radikale Islamisten bekehrt werden können. In: Die Welt , 3. September 2008.
 45. a b Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe ( Memento vom 30. August 2017 im Internet Archive ) Ruud Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), abgerufen am 20. Juni 2017.
 46. Wegen deutschem Schauspieler im Schmähfilm rufen Islamisten zu Mordanschlägen in Deutschland auf. Der Tagesspiegel , 24. September 2012.
 47. Friedrich sieht große Gefahr durch Salafismus. Tagesspiegel, 11. Juni 2013, abgerufen am 21. Juli 2013 .
 48. „Hälfte der Türkeistämmigen fühlt sich nicht anerkannt“. Abgerufen am 9. Januar 2018 .
 49. Detlef Pollack, Olaf Müller, Gergely Rosta, Anna Dieler: Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland. Abgerufen am 10. Januar 2018 .
 50. Christian Pfeiffer, Dirk Baier, Sören Kliem: Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland. Schwerpunkte: Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer. Abgerufen am 11. Januar 2018 .
 51. a b c d Udo Steinbach: Die Türkei im 20. Jahrhundert. Schwieriger Partner Europas. Bergisch Gladbach 1996, ISBN 3-7857-0828-9 , S. 428, 429.
 52. Islamistischer Prediger muss Deutschland verlassen. Spiegel.de, 21. April 2011, abgerufen am 30. Juni 2011.
 53. Vgl. z. B. Ludwig Schleßmann: Von Pierre, Bashir und Luise. Einige Gedanken zu deutschen Konvertiten. In: Jürgen Court, Michael Klöcker (Hgg.): Wege und Welten der Religionen: Forschungen und Vermittlungen . Lembeck, Frankfurt am Main 2009, S. 499–504, hier S. 499; Konvertiten: „Ick bin ein Muslim jeworden“. FAZ.NET, 6. September 2007, abgerufen am 30. Juni 2011.
 54. Werner Schiffauer: Fremde in der Stadt. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.
 55. Khadija Katja Wöhler-Khalfallah: Islamischer Fundamentalismus. Von der Urgemeinde bis zur Deutschen Islamkonferenz. Verlag Hans Schiler, Berlin 2009, ISBN 978-3-89930-229-5 , S. 200ff.
 56. a b c Die Welt, „Ich befürchte, dass die Tat von Wien in Deutschland kopiert werden könnte“ , 3. November 2020, abgerufen am 5. November 2020
 57. Axt-Angreifer hatte offenbar Kontakte in den Nahen Osten , Zeit Online, abgerufen am 29. Oktober 2016.
 58. 27-Jähriger tötet sich in Menschenmenge mit Sprengsatz. , Spiegel Online, abgerufen am 29. Oktober 2016.
 59. Originalquelle bei tagesschau.de nicht mehr verfügbar. Im Internet-"Wayback"-Archiv noch unter „Wir rücken noch enger zusammen“ erhältlich
 60. Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeitsfragen im US-Außenministerium : Bericht über internationale Religionsfreiheit 2007 – Schweiz ( Memento vom 24. Juli 2008 im Internet Archive ) (PDF; 36 kB).
 61. Reimann operiert mit inexistenten Zahlen. 13. Februar 2014.
 62. Coordination Intercommunautaire Contre l'Antisémitisme et la Diffamation: Malika condamnée pour soutien au terrorisme. 22. Juni 2007.
 63. Sponsern Saudis Islamischen Zentralrat?: Geheimdienst überwacht Schweizer Muslime . In: Blick vom 26. Juni 2011, Abruf: 20. Januar 2012.
 64. Ednan Aslan, Jonas Kolb, Erol Yildiz: Muslimische Diversität. Ein Kompass zur religiösen Alltagspraxis in Österreich. Springer VS, 2017.
 65. a b “The Muslim Brotherhood in Austria”. Studie warnt vor Einfluss der Muslimbruderschaft in Österreich. diepresse.com, abgerufen am 20. September 2017.
 66. Studie: Drittel der Moscheen arbeitet gegen Integration. Die Presse, 2. Oktober 2017, abgerufen am 5. Oktober 2017 .
 67. BVT (Hrsg.): Verfassungsschutzbericht 2018 . Wien 2019, S.   11 ( bvt.gv.at [PDF]).
 68. Österreich schließt zwei Moscheen. Abgerufen am 10. November 2020 .
 69. Newspapers warn of threat to America from “Londonistan”. The Guardian , 12. Juli 2005.
 70. Appell an Glaubensbrüder: Setzt dem Terror ein Ende! Neue Zürcher Zeitung , 5. Juli 2007.
 71. One in 11 British Muslims backs suicide bombers, says Brown aide. Daily Mail , 2. August 2007.
 72. Jochen Buchsteiner: Islamismus an englischen Schulen. Zusammenprall der Kulturen. faz.net, 10. Juni 2014.
 73. Carsten Volkery: Islam an Schulen. „Britische Werte“ für alle. spiegel.de, 10. Juni 2014.
 74. Attentäter von Toulouse: Zweifel an Einzelgänger-Theorie. Spiegel Online, 23. August 2012.